Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1460b.5 Arist. Poet. 1460b.10 (English) >>Arist. Poet. 1460b.15

1460b.10ἀριθμὸν ἕν τι ἀεί, γὰρ οἷα ἦν ἔστιν, οἷά φασιν καὶ δοκεῖ, οἷα εἶναι δεῖ. ταῦτα δ’ ἐξαγγέλλεται λέξει ἐν καὶ γλῶτται καὶ μεταφοραὶ καὶ πολλὰ πάθη τῆς λέξεώς ἐστι· δίδομεν γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς. πρὸς δὲ τούτοις οὐχ αὐτὴ ὀρθότης ἐστὶν τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ποιητικῆς οὐδὲ ἄλλης


Aristotle, Poetics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Poet.].
<<Arist. Poet. 1460b.5 Arist. Poet. 1460b.10 (English) >>Arist. Poet. 1460b.15

Powered by PhiloLogic