Aristotle, Eudemian Ethics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Eth. Eud.].
<<Arist. Eth. Eud. 1231b.15 Arist. Eth. Eud. 1231b.20 (English) >>Arist. Eth. Eud. 1231b.25

1231b.20ἀνδραποδώδης τοὐναντίον), δῆλον ὅτι ἔστι τις καὶ μέσος τῆς ἀνισότητος. ἐπεὶ οὖν ἡμαρτημέναι ἀμφότεραι αἱ ἕξεις ἐκεῖναι, φανερὸν ὅτι ἐπιεικὴς μέση τούτων ἕξις· οὔτε γὰρ προτερεῖ οὔθ’ ὑστερίζει οὔτε οἷς οὐ δεῖ ὀργίζεται οὔτε οἷς δεῖ οὐκ ὀργίζεται. ὥστ’ ἐπεὶ καὶ πραότης βελτίστη ἕξις περὶ ταῦτα τὰ


Aristotle, Eudemian Ethics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Eth. Eud.].
<<Arist. Eth. Eud. 1231b.15 Arist. Eth. Eud. 1231b.20 (English) >>Arist. Eth. Eud. 1231b.25

Powered by PhiloLogic