Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 508 Aesch. Eum. 517 (English) >>Aesch. Eum. 526

517 Χορός ἔσθ’ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ,
καὶ φρενῶν ἐπίσκοπον
δεῖ μένειν καθήμενον.
520ξυμφέρει
σωφρονεῖν ὑπὸ στένει.
τίς δὲ μηδὲν ἐν δέει
καρδίαν <ἂν> ἀνατρέφων
πόλις βροτός θ’ ὁμοί-
525ως ἔτ’ ἂν σέβοι δίκαν;


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 508 Aesch. Eum. 517 (English) >>Aesch. Eum. 526

Powered by PhiloLogic