Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 347 Aesch. Eum. 354 (English) >>Aesch. Eum. 360


Χορός
354<δωμάτων γὰρ εἱλόμαν
355ἀνατροπάς, ὅταν Ἄρης
τιθασὸς ὢν φίλον ἕλῃ.
ἐπὶ τὸν ὧδ’ ἱέμεναι
κρατερὸν ὄνθ’ ὅμως ἀμαυ-
ροῦμεν ὑφ’ αἵματος νέου.>


Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].
<<Aesch. Eum. 347 Aesch. Eum. 354 (English) >>Aesch. Eum. 360

Powered by PhiloLogic