Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 766 Aesch. Cho. 783 (English) >>Aesch. Cho. 789

783 Χορός νῦν παραιτουμένᾳ μοι, πάτερ
Ζεῦ θεῶν Ὀλυμπίων,
785δὸς τύχας τυχεῖν δόμου κυρίως
τὰ σώφρον’ εὖ μαιομένοις ἰδεῖν.
διὰ δίκας πᾶν ἔπος
ἔλακον· <> Ζεῦ, σύ νιν φυλάσσοις.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 766 Aesch. Cho. 783 (English) >>Aesch. Cho. 789

Powered by PhiloLogic