Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 429 Aesch. Cho. 434 (English) >>Aesch. Cho. 439

434 Ὀρέστης τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι.
435πατρὸς δ’ ἀτίμωσιν ἆρα τείσει
ἕκατι μὲν δαιμόνων,
ἕκατι δ’ ἀμᾶν χερῶν;
ἔπειτ’ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 429 Aesch. Cho. 434 (English) >>Aesch. Cho. 439

Powered by PhiloLogic