Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 1010 Aesch. Cho. 1018 (English) >>Aesch. Cho. 1021

1018 Χορός οὔτις μερόπων ἀσινὴς βίοτον
διὰ παντὸς ἀπήμον’ ἀμείψει.
,
1020μόχθος δ’ μὲν αὐτίχ’, δ’ ἥξει.


Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].
<<Aesch. Cho. 1010 Aesch. Cho. 1018 (English) >>Aesch. Cho. 1021

Powered by PhiloLogic