Aeschylus, Agamemnon (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Ag.].
<<Aesch. Ag. 1412 Aesch. Ag. 1426 (English English(2)) >>Aesch. Ag. 1431

1426 Χορός μεγαλόμητις εἶ,
περίφρονα δ’ ἔλακες. ὥσπερ οὖν
φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται,
λίπος ἐπ’ ὀμμάτων αἵματος εὖ πρέπει·
ἀτίετον ἔτι σὲ χρὴ στερομέναν φίλων
1430τύμμα τύμματι τεῖσαι.


Aeschylus, Agamemnon (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Ag.].
<<Aesch. Ag. 1412 Aesch. Ag. 1426 (English English(2)) >>Aesch. Ag. 1431

Powered by PhiloLogic