Bibliographic criteria: none (All documents document(s))
Search criteria: mesos

Your search found 83 occurrences

Click here for a Concordance Report

Occurrences 1-83:

τοῦτον ἐκδικοῦντος καὶ συνιστάντος μονομαχίαν, βληθεὶς κεραυνὸς μέσος ἀμφοτέρων διαλύει τὴν μάχην. βαδίζων δὲ δι’ Ἰλλυριῶν, 1. Apollod. 2.5.11
Μενοίτης Κευθωνύμου προκαλεσάμενος εἰς πάλην Ἡρακλέα, ληφθεὶς μέσος καὶ τὰς πλευρὰς κατεαγεὶς ὑπὸ Περσεφόνης παρῃτήθη. αἰτοῦντος 2. Apollod. 2.5.12
τειχομάχας ἀνήρ, βοηθησάτω τις ἀνύσας. ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος. πόθεν βοῆς ἤκουσα πολεμιστηρίας; ποῖ χρὴ 3. Ar. Ach. 570
ποδρὰς ᾤχου λαβών, ὃν ἐγὼ ’φύλαττον. ἀλλὰ νῦν ἔχει μέσος· τοία Στυγός σε μελανοκάρδιος πέτρα Ἀχερόντιός τε σκόπελος 4. Ar. Ran. 465
φημὶ κἀγώ. ὡς πρὶν διδάξαι γ’ ὤφελες μέσος διαρραγῆναι. λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν τε γ5. Ar. Ran. 955
πιθι καὶ στρόβει, μηδὲν ὀλίγον ποίει. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος· ὡς ἐὰν νυνὶ μαλάξῃς αὐτὸν ἐν τῇ προσβολῇ, δειλ6. Ar. Eq. 385
θαρρεῖ· δ’ ἀνδρεῖος ἄμφω δεῖ, καὶ ταύτῃ μέσος ἐστίν. γὰρ ἂν λόγος κελεύῃ, ταῦτα καὶ θαρρεῖ 7. Arist. Eth. Eud. 1229a.5
ἀνδραποδώδης τοὐναντίον), δῆλον ὅτι ἔστι τις καὶ μέσος τῆς ἀνισότητος. ἐπεὶ οὖν ἡμαρτημέναι ἀμφότεραι αἱ ἕξεις ἐκ8. Arist. Eth. Eud. 1231b.20
τίν, εἴη καὶ πραότης μεσότης τις, καὶ πρᾶος μέσος τοῦ χαλεποῦ καὶ τοῦ ἀνδραποδώδους. ἔστι δὲ καὶ 9. Arist. Eth. Eud. 1231b.25
τοιοῦτός ἐστιν οἷος ἀξιοῦν ἑαυτόν. οὗτος ἐπαινετὸς καὶ μέσος τούτων. ἐπεὶ οὖν περὶ τιμῆς αἵρεσιν καὶ χρῆσιν 10. Arist. Eth. Eud. 1233a.1
δῆλος, ἐπὶ τὸ χαίρειν ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν κακοπραγίαις. μέσος δὲ τούτων νεμεσητικός, καὶ ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι 11. Arist. Eth. Eud. 1233b.20
δὲ ἀληθὴς καὶ ἁπλοῦς, ὃν καλοῦσιν αὐθέκαστον, μέσος τοῦ εἴρωνος καὶ ἀλαζόνος. μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ χείρω 12. Arist. Eth. Eud. 1233b.35
ἔστι δὲ καὶ εὐτραπελία μεσότης, καὶ εὐτράπελος μέσος τοῦ ἀγροίκου καὶ δυστραπέλου καὶ τοῦ βωμολόχου. 13. Arist. Eth. Eud. 1234a.1
εὖ κρίνων, κἂν εἰς αὐτὸν τὸ γελοῖον, μέσος ἔσται τοῦ φορτικοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ. δ’ ὅρος οὗτο14. Arist. Eth. Eud. 1234a.20
ρέξεσι φιλότιμος, δ’ ἐλλείπων ἀφιλότιμος, δὲ μέσος ἀνώνυμος. ἀνώνυμοι δὲ καὶ αἱ διαθέσεις, πλὴν τοῦ 15. Arist. Eth. Nic. 1107b.30
εὐπαρακολουθήτου. περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς μὲν μέσος ἀληθής τις καὶ μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω, δὲ προσ16. Arist. Eth. Nic. 1108a.20
περὶ δὲ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ μὲν μέσος εὐτράπελος καὶ διάθεσις εὐτραπελία, δ’ ὑπερβολὴ βωμολοχ17. Arist. Eth. Nic. 1108a.20
αἰδήμων. καὶ γὰρ ἐν τούτοις μὲν λέγεται μέσος, δ’ ὑπερβάλλων, ὡς καταπλὴξ πάντα αἰδούμενος· 18. Arist. Eth. Nic. 1108a.30
δ’ ἐλλείπων μηδὲν ὅλως ἀναίσχυντος, δὲ μέσος αἰδήμων. νέμεσις δὲ μεσότης φθόνου καὶ ἐπι19. Arist. Eth. Nic. 1108a.35
μεγαλόψυχος τῷ μὲν μεγέθει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς δεῖ μέσος· τοῦ γὰρ κατ’ ἀξίαν αὑτὸν ἀξιοῖ· οἳ δ’ ὑπ20. Arist. Eth. Nic. 1123b.10
ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις μεγάλης μικρὰ λυπήσει. μὲν οὖν μέσος τοιοῦτός ἐστιν, οὐκ ὠνόμασται δέ· τοῦ δὲ συνηδύνοντος 21. Arist. Eth. Nic. 1127a.5
ἀνάπαλιν ἀρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα ἐλάττω ποιεῖν, δὲ μέσος αὐθέκαστός τις ὢν ἀληθευτικὸς καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λ22. Arist. Eth. Nic. 1127a.20
καὶ ἐπαινετόν. οὕτω δὲ καὶ μὲν ἀληθευτικὸς μέσος ὢν ἐπαινετός, οἱ δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον 23. Arist. Eth. Nic. 1127a.30
ἕξει, οἷον νόμος ὢν ἑαυτῷ. τοιοῦτος μὲν οὖν μέσος ἐστίν, εἴτ’ ἐπιδέξιος εἴτ’ εὐτράπελος λέγεται. δὲ βωμολόχ24. Arist. Eth. Nic. 1128a.30
μεταμέλητος ἀνίατος. δ’ ἐλλείπων ἀντικείμενος, δὲ μέσος σώφρων. ὁμοίως δὲ καὶ φεύγων τὰς σωματικὰς λύπας 25. Arist. Eth. Nic. 1150a.20
τῷ λόγῳ, τοιοῦτος τούτου καὶ τοῦ ἀκρατοῦς μέσος ἐγκρατής· μὲν γὰρ ἀκρατὴς οὐκ ἐμμένει τῷ λόγ26. Arist. Eth. Nic. 1151b.25
τοῦτο καλῶς ηὔξατο Φωκυλίδης πολλὰ μέσοισιν ἄριστα· μέσος θέλω ἐν πόλει εἶναι. δῆλον ἄρα ὅτι27. Arist. Pol. 1295b.30
ους· πανταχοῦ δὲ πιστότατος διαιτητής, διαιτητὴς δ’ μέσος. ὅσῳ δ’ ἂν ἄμεινον πολιτεία μειχθῇ, τοσούτῳ μονιμωτέρα. 28. Arist. Pol. 1297a.5
χώρης σημήϊον· ἀμμορίης δὲαὐτὸς ἄναξ μακάρων ἐστὶ μέσος Κρονίδης. unknown ταύτην μέντοι τὴν χώραν, τοσαύτη29. Dem. 7.40
προῆχε τὴν πόλιν δημοσίᾳ πάντα τὰ τοιαῦτα θηρία, ὧν μέσος καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτός ἐστιν οὗτος. καὶ τὰ30. Dem. 25.8
ἔδει δεῖξαι. Δύο τετραγώνων ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ τετράγωνος πρὸς τὸν τετρά31. Euc. 8
Δ · λέγω, ὅτι τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ Α πρὸς τὸν Β 32. Euc. 8
Ε πρὸς τὸν Β. τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός. Λέγω δή, ὅτι καὶ 33. Euc. 8
δεῖξαι. Δύο ὁμοίων ἐπιπέδων ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός· καὶ ἐπίπεδος πρὸς τὸν ἐπίπε34. Euc. 8
τὸν Ζ. λέγω οὖν, ὅτι τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ Α πρὸς τὸν 35. Euc. 8
α ἑξῆς ἀνάλογόν εἰσιν. τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός. Λέγω δή, ὅτι καὶ 36. Euc. 8
ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί· τῶν Κ, Λ ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός. ἔστω Μ. Μ ἄρα 37. Euc. 8
ἔδει δεῖξαι. Ἐὰν δύο ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ ἀριθμός, ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἔσονται οἱ ἀριθμοί. 38. Euc. 8
ἀριθμοί. Δύο γὰρ ἀριθμῶν τῶν Α, Β εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπιπτέτω ἀριθμὸς Γ · λέγω, ὅτι οἱ Α 39. Euc. 8
ς ἀλλήλους εἰσίν. καὶ ἐπεὶ τῶν Ε, Η εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπέπτωκεν ἀριθμὸς Ζ, οἱ Ε, Η 40. Euc. 8
τετράγωνός ἐστιν. Ἐπεὶ γὰρ τῶν Α, Γ εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμὸς Β, οἱ Α, Γ ἄρα41. Euc. 8
ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. τῶν Γ, Δ ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καί ἐστιν ὡς Γ 42. Euc. 8
πρὸς τὸν Β · καὶ τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καί ἐστιν Α τετράγωνος· 43. Euc. 8
ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν, τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. ἐμπιπτέτω καὶ ἔστω Γ, 44. Euc. 8
ἐπίπεδοί εἰσιν ἀριθμοί, τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμῶν μεταξὺ 45. Euc. 9
ὸν λόγον ἔχοντας· ὥστε καὶ τῶν Δ, Γ εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει ἀριθμός. καί ἐστι τετράγωνος Δ · 46. Euc. 9
ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. τῶν Δ, Γ ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει. καί ἐστιν ὡς Δ πρὸς τὸν 47. Euc. 9
τὸν Β · καὶ τῶν Α, Β ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογ48. Euc. 9
ς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτει. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ, ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν οἱ ἀριθμοί· οἱ 49. Euc. 9
τοῦ Δ τετράγωνον· δύο γὰρ τετραγώνων ἀριθμῶν εἷς μέσος ἀνάλογόν ἐστιν ἀριθμός, καὶ τετράγωνος πρὸς τὸν τετρ50. Euc. 10
ατοπεδεύσασθαι. διίστη δ’ ἀπ’ ἀλλήλων τὰ στρατόπεδα μέσος αὐλὼν τῶν ὀρῶν ἐφ’ ὧν ἦν. καταβὰς οὖν τις τ51. Joseph. AJ 6.171
ταύτην γὰρ κατὰ νότον ἔστησεν, δὲ χρύσεος βωμὸς μέσος αὐτῶν ἔκειτο. ταῦτα πάντα εἶχεν τῶν τεσσαράκοντα πηχῶ52. Joseph. AJ 8.90
νόμους αὐτοῖς ἀναγνῶναι τοὺς Μωυσέως. δὲ μέσος τοῦ πλήθους σταθεὶς ἀνέγνω καὶ τοῦτ’ ἐποίησεν ἀπ’ ἀρχ53. Joseph. AJ 11.155
ἀντιλέγων καὶ παραιτούμενος ἐβιάσθη ὑπὸ τοῦ πλήθους, στὰς μέσος αὐτῶν εἶπεν· “ θεὲ βασιλεῦ τῶν ὅλων, ἐπεὶ 54. Joseph. AJ 14.23
περὶ τῶν δικαίων ἄπεισιν μὴ κωλύοντος τοῦ Πομπηΐου. μέσος δ’ ἦν ἐλπίδος καὶ δέους, καὶ κατῄει μὲν ὡς δυ55. Joseph. BJ 1.136
οὗ καὶ καλεῖται, τετυπωμένῳ. καταιωρεῖται δὲ κάλοις μέσος ὥσπερ ἀπὸ πλάστιγγος ἑτέρας δοκοῦ, σταυροῖς ἑκατέρωθεν ἑδραίοις 56. Joseph. BJ 3.215
τῆς πόλεως πολεμουμένης ὑπὸ τῶν ἐπιβούλων καὶ συγκλύδων μέσος δῆμος ὥσπερ μέγα σῶμα διεσπαράσσετο. γηραιοὶ 57. Joseph. BJ 5.27
ποταμοῦ φύσιν ἀξίαν ἱστορηθῆναι. ῥεῖ μὲν γὰρ μέσος Ἀρκέας τῆς Ἀγρίππα βασιλείας καὶ Ῥαφανέας, ἔχει δὲ θαυμ58. Joseph. BJ 7.97
τὴν ἡμετέραν χρῆσιν συνηθείας. μὲν γὰρ μέσος ἦν κίων ἐκ τῆς βάσεως πεπηγώς, λεπτοὶ δ’ ἀπ’ α59. Joseph. BJ 7.149
τὰ βουνοὺς καλέουσι· συγκεκόμισται τε οὗτος μέσος καρπὸς καὶ ἐν τῇ κατυπερτάτῃ τῆς γῆς πεπαίνεταί 60. Hdt. 4.199.2
ἣν δεῖ μάλιστα ἐκμοχλεύσασθαι, ἀλλὰ κατὰ ἑωυτὸν αὐτὸς μέσος, καὶ τῶν μηρῶν ἴσως κατὰ τὸ μέσον ἔτι 61. Hipp. Art. 77
μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον π62. NT Luke.22.55
κρίθη αὐτοῖς Ἰωάνης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, ὀπίσω μου 63. NT John.1.26
ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. καὶ γνωστὸ64. NT Acts.1.18
θεσαν καὶ ἄλλην τινὰ ἐς αὐτοὺς ἔχοντας εὔνοιαν· μέσος δὲ ἕστηκεν αὐτῶν Λύσιππος Ἠλεῖος καταπαλαίσας τοὺς 65. Paus. 6.16.7
κολωνός ἐστιν ὑψηλὸς Μαλοίτα τε ποταμοῦ καὶ Μυλάοντος μέσος, ἐφ’ τὴν πόλιν Ὀρχομενὸς ᾤκιζε· πρὶν δὲ 66. Paus. 8.36.1
ὸν ἄριστον· τὸ δ’ ἐπαινετὸν αὐτοῦ χρὴ λέγειν ὅτι μέσος ἂν εἴη χειμώνων τε καὶ τῆς θερινῆς φύσεως, δ67. Pl. Epin. 987d
τιδος λίθου ἀπ’ ἀλλήλων τὴν δύναμιν λαμβάνειν; δὲ μέσος σὺ ῥαψῳδὸς καὶ ὑποκριτής, δὲ 68. Pl. Ion 535e
τριάκοντα, εἰς δὲ ξενικὴν παράδοσιν πέντε μηνῶν, ἧς μέσος μὴν ἐν τρέπεται θερινὸς ἥλιος εἰς τὰ χειμ69. Pl. Leg. 915d
ργυρος; καὶ πῶς ἄν; οὐδ’ ἄρα μέσος βίος ἡδὺς λυπηρὸς λεγόμενος ὀρθῶς ἄν ποτε οὔτ’ 70. Pl. Phlb. 43e
ἕνεκα οὐδένα ἐπαινέσομαι, ἀλλά μοι ἐξαρκεῖ ἂν μέσος καὶ μηδὲν κακὸν ποιῇ, ὡς ἐγὼ πάντας φιλέω καὶ71. Pl. Prt. 346d
ἐπεκτήσω; ποῖ’ ἐπεκτησάμην, ἔφη, Σώκρατες; μέσος τις γέγονα χρηματιστὴς τοῦ τε πάππου καὶ τοῦ πατρός. 72. Pl. Resp. 330b
δάκτυλοι, τε σμικρότατος καὶ δεύτερος καὶ μέσος. πάνυ γ’, ἔφη. ὡς ἐγγύθεν τοίνυν ὁρωμένους 73. Pl. Resp. 523c
δόξει τὸ μηδὲν προσῆκον ὄνομα λέγειν; μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι 74. Pl. Ti. 62d
, ἀλλ’ αὐτὸ ἐν μέσῳ· δὲ πέριξ οὔτε δὴ μέσος οὔτ’ ἔχων διάφορον αὑτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον πρ75. Pl. Ti. 62d
ούτου μὲν οὐκ ἐφίκετο τῇ πολιτεία δημοτικὸς ὢν καὶ μέσος, ἐνδεέστερον δὲ τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως οὐδὲν ἔπαξεν, ὁρμώμενος76. Plut. Sol. 16.2
Περίθου τε κεῖται πίστ’ ἀεὶ ξυνθήματα. ἀφ’ οὗ μέσος στὰς τοῦ τε Θορικίου πέτρου κοίλης τ’ ἀχέρδου κἀπὸ77. Soph. OC 1595
ότε τῆς Φωκίδος, σχίζων ἐφ’ ἑκάτερα τὴν Λοκρίδα καὶ μέσος ταττόμενος τοῦ τε Ὀπουντίου κόλπου καὶ τῆς τῶν Ἐπικνημι78. Str. 9.3.1
ομαι ἄρτι. ἤλυθε γὰρ στείχων τις ἀπ’ Ἄργεος ὡς μέσος ἀκμῆς ἐνθάδ’ Αχαιὸς ἀνὴρ Ελίκης ἐξ ἀγχιάλοιο· ὃς79. Theoc. Id. 25.160
Ἁρμοδίου ὥρᾳ ἡλικίας λαμπροῦ Ἀριστογείτων ἀνὴρ τῶν ἀστῶν, μέσος πολίτης, ἐραστὴς ὢν εἶχεν αὐτόν. πειραθεὶς δὲ 80. Thuc. 6.54.2
ιέναι ἀποκλείσας τὰς πύλας; ὑπαίθριοι δ’ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος δὲ χειμὼν ἦν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μὲν ὁρῶντες 81. Xen. An. 7.6.24
περὶ τοῦ σπόρου, πότερον πρώιμος κράτιστος μέσος ὀψιμώτατος. καὶ θεός, ἔφην ἐγώ, οὐ τεταγ82. Xen. Oec. 17.4
αὶ μάλα βουλόμενος ἀπάγειν τὸ στράτευμα, καὶ γὰρ ἦν μέσος χειμών, ὅμως ἐκεῖ κατέμεινε τρεῖς ἡμέρας, οὐ πολὺ ἀπέχω83. Xen. Hell. 6.5.20

Results Bibliography

Apollodorus, Library and Epitome (XML Header) [genre: prose] [word count] [Apollod.].

Aristophanes, Acharnians (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ach.].

Aristophanes, Frogs (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ran.].

Aristophanes, Knights (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Eq.].

Aristotle, Eudemian Ethics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Eth. Eud.].

Aristotle, Nicomachean Ethics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Eth. Nic.].

Aristotle, Politics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Arist. Pol.].

Demosthenes, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [Dem.].

Euclid, Elements (XML Header) [genre: prose] [word count] [Euc.].

Flavius Josephus, Antiquities of the Jews (XML Header) [genre: prose] [word count] [Joseph. AJ].

Flavius Josephus, Jewish War (XML Header) [genre: prose] [word count] [Joseph. BJ].

Herodotus, The Histories (XML Header) [genre: prose] [word count] [Hdt.].

Hippocrates, Joints (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Art.].

NA, New Testament (XML Header) [genre: prose] [word count] [NT].

Pausanias, Description of Greece (XML Header) [genre: prose] [word count] [Paus.].

Plato, Epinomis (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Epin.].

Plato, Ion (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ion].

Plato, Laws (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Leg.].

Plato, Philebus (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Phlb.].

Plato, Protagoras (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Prt.].

Plato, Republic (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Resp.].

Plato, Timaeus (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Ti.].

Plutarch, Solon (XML Header) [genre: prose] [word count] [Plut. Sol.].

Sophocles, Oedipus at Colonus (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Soph. OC].

Strabo, Geography (XML Header) [genre: prose] [word count] [Str.].

Theocritus, Idylls (XML Header) [genre: poetry] [word count] [Theoc. Id.].

Thucydides, The Peloponnesian War (XML Header) [genre: prose] [word count] [Thuc.].

Xenophon, Anabasis (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. An.].

Xenophon, Economics (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. Oec.].

Xenophon, Hellenica (XML Header) [genre: prose] [word count] [Xen. Hell.].


Click here for a Concordance Report


Powered by PhiloLogic