Table of Contents

William J. Slater [1969], Lexicon to Pindar (Trustees of Tufts University, Berlin) [word count] [pindar_dico01].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

Α ἀάτα ἀβάπτιστος Ἄβαρις Ἄβας ἄβατος Ἄβδηρος ἀβλαβής ἀβοατί ἀβουλία ἁβρός ἁβρότας ἀγά ἀγάζομαι ἀγάθεος ἀγαθός Ἀγαθωνίδας ἀγακλεής ἀγακτίμενος ἀγάλλω ἄγαλμα ἄγαμαι Ἀγαμεμνόνιος Ἀγαμήδης ἄγαν ἀγανός ἀγανόφρων ἀγάνωρ ἀγαπάζω ἀγαπατός ἀγαπάω Ἀγασικλέης ἀγαυός ἀγάφθεγκτος, -ον ἀγγελία ἀγγέλλω ἄγγελος ἄγγος ἄγε ἀγείρω ἀγέλα ἁγεμονεύω ἁγεμών ἀγένειος ἁγέομαι ἀγέρωχος, -ον Ἀγεσίλας ἀγήραος Ἇγησίας Ἁγησίδαμος Ἇγησίλας Ἁγησίμαχος ἁγησίχορος ἁγητήρ ἁγίζω ἄγκειμαι ἀγκομίζω ἀγκύλος ἀγκυλότοξος ἄγκυρα ἀγκών ἀγλαία ἀγλαίζω ἀγλαόγυιος, ον ἀγλαόδενδρος, -ον ἀγλαόθρονος, -ον ἀγλαόκαρπος, -ον ἀγλαόκολπος, -ον ἀγλαόκουρος, -ον ἀγλαόκρανος, -καρνος ἀγλαόκωμος, -ον ἀγλαός ἀγλαοτρίαινα ἀγλαοχαίτας ἄγλωσσος ἁγνός ἀγνώμων ἀγνώς ἄγνωστος ἄγνωτος, -ον ἀγορά ἀγοράζω ἀγός ἄγρα Ἀγρεύς ἄγριος ἀγρός ἀγρότερος ἀγρυξία ἄγυια ἀγυιᾶτις ἄγχι, ἄγχιστος ἀγχίκρημνος,-ον ἀγχίτοκος, -ον ἀγχοῦ ἄγχω ἄγω ἀγών ἀγωνία ἀγώνιος ἀδαήμων ἀδαής ἄδακρυς ἀδαμάντινος ἀδαμαντοπέδιλος, -ον ἀδάμας ἀδείμαντος ἀδελφεά ἀδελφεός ἀδίαντος Ἀδικία ἄδικος, -ον ἀδινός Ἄδματος ἀδόκητος ἄδολος, -ον ἁδονά ἄδορπος, -ον Ἀδράστειος Ἀδραστίδαι Ἄδραστος ἁδύγλωσσος, -ον ἁδυεπής ἁδύλογος, -ον ἁδυμελής ἀδύνατος ἁδύπνοος, -ον ἁδύς ἄδυτον ἄδυτος ἀεθλητάς ἄεθλον ἀεθλονικία ἄεθλος ἀεθλοφόρος ἀεί ἀείδω ἀείρω ἀέκων ἀέλιος, ἅλιος ἀελλόπους ἀελπεία ἀελπτία ἀέναος ἀεξίγυιος ἀέξω ἄημι ἀήρ Ἀθαμαντιάδας Ἀθάμας Ἀθάνα, Ἀθαναία Ἀθᾶναι Ἀθαναία Ἀθαναῖος ἀθάνατος, -α -ον ἄθεμις ἄθεος Ἀθόως ἀθρέω ἀθρόος ἄθυρμα ἀθύρω αἰαῖ Αἰακίδας Αἰακός αἰανής Αἰάντειος Αἴας Αἰγᾶθεν Αἰγαῖος Αἰγείδαι, Αἰγειδαι αἰγιβάτας Αἰγιμιός Αἴγινα Αἰγίναθε Αἰγίοχος αἰγίς Αἴγισθος αἴγλα αἰγλάεις Αἰγύπτιος Αἴγυπτος Ἀίδας αἰδέομαι αἰδοῖος ἄιδρις ἀιδροδίκας αἰδώς αἰεί, αἰέν, αεί αἰέναος, ἀέναος,-ον αἰετός Αἰήτας αἰθέριος αἰθήρ Αἰθίοψ αἰθός αἴθω αἴθων αἴλινος αἷμα αἱμακουρία αἱμάσσω Αἵμονες αἱμύλος Αἰνέας αἰνέω Αἰνησίδαμος αἰνητός αἴνιγμα αἰνίσσομαι αἰνοπαθής αἶνος αἰνός αἴξ Αἰολάδας Αἰολεύς Αἰοληίς, Αἰολίς Αἰολίδας αἰόλλει αἰολοβρέντας,-βρόντας Αἴολος αἰόλος αἰπεινός αἰπύς Αἴπυτος αἵρε σις αἱρέω αἶσα αἴσιος Αἰσονίδας ἄισος ἀίσσω ἄιστος ἀιστόω αἰσχρός αἰσχύνω Αἴσων Αἰσωνίς αἴτε αἰτέω, αἴτημι αἰτία αἴτιος Αἴτνα Αἰτναῖος Αἰτωλός αἰχμά αἰχματάς αἶψα αἰψηρός ἀίω αἰών ἀιών αἰωρέω ἀκᾶ ἀκαμαντολόγχας ἀκαμαντομάχας ἀκαμαντόπους ἀκαμαντοχάρμας ἀκάμας ἄκαμπτος ἄκασκα] Ἄκαστος ἄκατος ἀκείομαι ἀκειρεκόμας ἀκέντητος ἀκέρδεια ἀκερσεκόμας ἄκεσμα ἀκήρατος, -ον Ἀκιδαλία ἀκίνδυνος, -ον ἀκίνητος ἀκκίζομαι ἀκλάρωτος ἀκλεής ἀκμά ἄκμων ἄκναμπτος, -ον ἀκναμπτεί ἀκοά ἀκοίτας ἄκοιτις ἀκόνα ἀκοντίζω ἄκορος, -ον ἄκος ἄκοτος ἀκούω ἄκρα Ἀκραγαντῖνος Ἀκράγας ἄκραντος, -ον ἀκροθίνιον ἀκρόθις ἀκρόπολις ἄκρος ἀκρόσοφος ἀκρότομος Ἄκρων ἀκρωτήριον ἀκτά ἀκτίς Ἄκτωρ ἀκύμων ἄκων ἀλάθεια ἀλαθής ἀλαλά ἀλαλάζω ἀλαλατός ἀλάομαι ἀλαός Ἀλάτας ἄλγος ἀλεγεινός ἀλέγω Ἀλεῖος Ἄλεκτραι ἀλέκτωρ Ἀλέξανδρος Ἀλεξιβιάδας Ἀλεξίδαμος ἀλεξίμβροτος, -ον ἀλέξω Ἀλέρα Ἀλευάδας Ἀλεύας ἀλίβατος, -ον ἁλιερκής ἁλιεύς ἀλίθιος ἁλικία ἇλιξ ἅλιος ἁλίπλακτος, -ον Ἁλιρόθιος ἅλις Ἆλις ἁλίσκομαι ἀλιτόξενος, -ον ἀλιτρός ἀλκά ἀλκάεις Ἀλκάθοος Ἀλκαίδας ἄλκαρ Ἀλκιμέδων Ἀλκιμίδας ἄλκιμος Ἀλκμάν Ἀλκμανίδαι Ἀλκμήνα ἀλκτήρ Ἀλκυονεύς ἀλκυών ἀλλά ἄλλᾳ ἀλλάλους ἀλλαλοφονία ἀλλαλοφόνοι ἀλλάσσω ἀλλοδαπός ἄλλοθι ἀλλοῖος ἆλλος ἄλλος ἄλλοτε ἀλλότριος ἅλμα ἅλμα ἁλμυρός ἇλος ἄλοχος ἄλπνιστος ἅλς ἄλσος Ἄλτις ἁλυσιωτός ἀλύσκω ἄλυτος Ἀλφεός, -ειός ἀλώπηξ ἅλωσις ἁμᾶ ἅμα Ἀμαζονίς Ἀμαζών ἀμαιμάκετος Ἀμάλθεια ἀμαξιτός, -ον ἀμαξοφόρητος ἆμαρ ἁμαρτάνω ἀμαυρόω ἀμαχανία ἀμάχανος ἄμαχος, -ον ἀμβαίνω ἀμβατός ἀμβλύνω ἀμβλύς ἀμβολά ἀμβολάδαν ἀμβροσία ἀμβρόσιος ἄμβροτος, -α -ον ἀμείβω ἀμείλιχος ἀμείρω ἄμελξις ἀμεμφής Ἀμένας ἁμέρα ἀμέρδω ἅμερος ἁμερόω ἁμέτερος ἀμέτρητος ἀμεύομαι ἀμευσιεπής ἀμευσίπορος, -ον ἀμίαντος ἅμιλλα ἁμιλλάομαι ἄμμορος Ἄμμων ἀμνάμων ἀμνασ- ἀμοιβά ἀμοιβαῖος ἁμός ἄμοχθος, -ον ἄμπαλος ἀμπέλινος ἀμπελόεις ἄμπελος ἀμπίπλημι ἀμπλακία ἀμπλάκιον ἀμπλακίσκω ἄμπνευμα ἀμπνέω ἀμπνοά ἀμπολέω Ἀμυθάν Ἀμυθαονίδας Ἀμύκλαι Ἀμύκλαθεν Ἀμυκλαῖος ἀμύμων Ἀμύντας Ἀμυντορίδας ἀμύνω ἀμφαδόν ἀμφαίνω, ἀναφαίνω ἀμφανδόν ἀμφελίσσω ἀμφέπω ἀμφέρω ἀμφί ἀμφίαλος Ἀμφιάρηος ἀμφιβαίνω] ἀμφιβάλλω ἀμφιθάλασσος ἀμφιθαλής] ἀμφίκειμαι ἀμφικρέμαμαι ἀμφικτίονες ἀμφικυλίνδω ἀμφιλαφής Ἀμφίλοχος ἀμφινέμω ἀμφίπεδος ἀμφιπίτνω ἀμφιπολέω ἀμφίπολος ἀμφίρυτος ἀμφίς ἀμφιτρέχω Ἀμφιτρίτα Ἀμφιτρύων Ἀμφιτρυωνιάδας ἀμφιψαύω ἀμφορεύς ἀμφότερος ἀμφοτέρωθεν ἄμφω ἀμώμητος ἄν ἀνά ἄνα ἀναβαίνω ἀναβάλλω ἀναβωλάκιος ἀναγέομαι ἀναγινώσκω ἀνάγκα ἀναγκαῖος ἀνάγω ἀναδέκομαι ἀναδέρω ἀναδέω ἀναδίδωμι, ἀνδίδωμι ἀναείρω ἀναιδής ἀναίνομαι ἀναιρέω ἀνάκειμαι, ἄγκειμαι ἀνακομίζω ἀνακράζω ἀνακρίμναμι ἀνακρίνω ἀναλίσκω ἄναλκις ἀναλύω ἀναμένω ἀναμιμνᾴσκω ἀνάνυτος ἄναξ ἀναξία ἀναξιφόρμιγξ ἀναπάλλω ἀναπάσσω ἀνάπαυσις ἀναπαύω ἀναπέμπω, ἀμπέμπω ἀναπίτναμι ἀναπλέκω ἀναπνέω ἀναπολίζω ἀνάπωτις ἀναρίθμητος, -ον ἀνάριθμος ἀναρπάζω ἀναρρήγνυμι ἀναρύω ἀνασπάω ἄνασσα ἀνάσσω ἀνασχίζω ἀνατεί ἀνατείνω, ἀντείνω ἀνατέλλω ἀνατίθημι ἀνατρέχω ἀναφαίνω ἀναφέρω ἀναφροντίζω ἀναχάζω Ἀνδαισιστρότα ἁνδάνω ἀνδέκομαι ἀνδέρω ἄνδημα ἀνδριαντοποιός ἀνδριάς ἀνδροδάμας ἀνδροφθόρος ἀνδροφόνος, -ον ἀνεγείρω ἀνεῖπον ἀνεκάς ἀνεμόεις ἄνεμος ἀνεμοσφάραγος ἀνερέπτομαι ἄνευ ἄνευθε ἀνέχω ἀνεψιός ἀνήρ ἀνθεμόεις ἄνθεμον ἀνθέω ἄνθος ἀνθρακιά ἄνθρωπος ἁνία ἁνία ἀνία ἀνιαρός ἀνίατος ἀνίημι ἁνίκα ἀνίκατος, -ον ἁνίοχος ἄνιππος ἀνίσταμι ἀνοίγω ἀνόμοιος ἀνορέα ἀνόρνυμι ἀνορούω ἄνοσος ἀνσπάω ἄντα ἀνταγορεύω ἀντάεις Ἀνταῖος ἀνταμοιβά Ἀντανορίδαι ἀνταύω ἀντάω ἀντείνω ἀντερείδω ἀντέχω ἀντί ἀντιάζω ἀντιάνειρα Ἀντίας ἀντιβολέω ἀντίθεος ἀντίκειμαι ἀντικύρω Ἀντίλοχος ἀντιξοέω Ἀντιόπα ἀντίος ἀντία ἀντίπαλος ἀντιτείνω ἀντίτομος ἀντιτυγχάνω ἀντιφερίζω ἀντιφθέγγομαι ἀντίφθογγος ἀντιφλέγω ἀντλέω ἄντλος ἄντομαι ἄντρον ἀνύω ἄνω ἄνω ἀνώνυμος Ἄξεινος ἄξιος ἀξιόω ἀοιδά ἀοίδιμος, -ον ἀοιδός Ἀοσφόρος ἀπαγγέλλω ἀπάγω ἀπαθής ἀπάλαιστος ἀπαλαμνος, -ον, απάλαμος ἀπαλέξω ἀπαμβλύνω ἀπαναίνομαι ἀπάορος ἀπάρχω ἅπας ἀπάτα ἀπατάω ἀπάτερθε ἀπέδιλος ἀπειθής ἄπειμι ἀπέραντος, ἀπείραντος, -ον ἀπείρατος ἀπείργω ἀπείριτος, -ον ἀπειρομάχας ἄπειρος ἄπειρος, -ον ἄπειρος ἀπείρων ἄπεπλος, -ον ἀπέραντος Ἀπέσαις ἀπεχθάνομαι ἀπέχω ἀπήμαντος ἀπήμων ἀπήνα ἀπιθέω ἀπιομήδης ἄπιστος ἀπλακ- ἄπλατος, -ον ἄπλετος, -ον ἁπλόος ἀπνευ- ἀπό ἀποβαίνω ἀποβλάπτω ἀποδαμέω ἀπόδαμος ἀποδατέομαι ἀποδείκνυμι ἀποδίδωμι ἀποδρέπω ἀποθνᾴσκω ἀποίητος ἀποικέω ἀποικία ἄποινα ἀποίχομαι ἀπόκειμαι ἀπόκλαρος ἀπολείπω ἀπόλεμος, -ον Ἀπόλλων Ἀπολλωνιάς Ἀπολλωνίδας Ἀπολλώνιος ἀπομνύω ἀπονέμω ἄπονος ἀπονοστέω ἀποπέμπω ἀποπλέω ἀποπνέω ἄποπτος ἀπορήγνυμι ἀπορία ἄπορος ἀπορούω ἀπορρήγνυμι ἀπορρίπτω ἀποσκίμπτω ἀποσπάω ἀποστάζω ἀποςυλάω ἀποτίθημι ἀποτρέπω ἀπότροπος, -ον ἀπούρας ἀποφαίνω ἀποφέρω ἀποφεύγω ἀποφθίνω ἀποφλαυρίζω ἄπρακτος ἀπρίατος ἀπρόσικτος ἀπροσόρατος ἅπτω ἀπτωτί ἄπυρος ἀπύω ἀπωθέω ἆρα ἄρα ἀρά ἀραβέω ἀραιός ἀραρίσκω ἀράσσω ἀράχνας ἀργάεις Ἀργεῖος ἀργεννόεις ἀργιβρέντας ἀργικέραυνος ἀργίλοφος ἀργινόεις Ἄργος ἀργύρεος ἀργυρίς ἀργυρόπεζα ἀργυρόω Ἀργώ ἄρδω Ἀρέα Ἀρέθοισα Ἀρεία ἀρείων ἀρετά ἀρήγω ἀρήιος ἀρηΐφιλος Ἄρης ἀριγνώς ἀρίγνωτος ἀρίζηλος ἀριθμέω ἀριθμός Ἄριμα ἀρισθάρματος Ἀρισταγόρας Ἀρισταῖος Ἀριστέας ἀριστεύς ἀριστεύω ἀριστόγονος, -ον Ἀριστοκλείδας ἀριστόμαχος Ἀριστομένης ἀριστόπονος, -ον ἀριστόποσις ἄριστος Ἀριστοτέλης ἀριστοτέχνας Ἀριστοφάνης Ἀρκαδία Ἀρκάς Ἀρκεσίλας ἀρκέω ἅρμα ἁρμασίδουπος ἁρματηλάτας ἄρμενος ἁρμόδιος ἁρμόζω ἁρμοῖ ἁρμονία ἄρνυμαι ἀρότας ἄροτρον ἄρουρα ἀρόω ἁρπάζω ἁρπαλέος ἄρρηκτος Ἀρσινόα ἀρτεμία Ἄρτεμις ἄρτι ἀρτιεπής ἄρτιος ἀρχά ἀρχαγέτας ἀρχαῖος ἀρχεδίκας ἀρχέπολις Ἀρχέστρατος Ἀρχίλοχος ἀρχός ἄρχω ἀρωγός ἇς ἄσβεστος, ον ἀσθενής ἆσθμα ἀσθμαίνω Ἀσία ἀσκέω Ἀσκλαπιός, Ἀσκληπιός ἀσκός ἄσμενος ἆσσον ἄσοφος ἀσπάζομαι ἀσπιδόδουπος ἀσπίς ᾄσσω Ἀστερία ἀστεροπά ἀστήρ ἀστός ἀστραβής ἄστρον ἄστυ Ἀστυδάμεια ἀστύνομος ἁσυχ- ἀσφαλής ἀσχολία ἄσχολος Ἀσωπίδες Ἀσώπιος Ἀσώπιχος Ἀσωπόδωρος Ἀσωπός ἄτα Ἀταβύριον Ἀταλάντα ἀτάλλω ἀταλός ἀτάρ ἀτάρβακτος, -ον ἀταρβής ἀτασθαλία ἅτε ἀτειρής ἀτέκμαρτος ἀτελής ἀτενής ἄτερ ἄτερθε, ἄτερθεν ἀτιμάζω ἀτιμάω ἀτιμία ἄτιμος ἀτιτάλλω Ἄτλας ἄτλατος, -ον ἀτόλματος ἄτολμος ἀτραπός Ἀτρείδας ἀτρέκεια ἀτρεκής ἀτρεμία Ἀτρεύς ἄτροπος ἄτρυτος ἄτρωτος, -ον ἀτύζομαι αὖ ἀυάτα αὐγά Αὐγέας αὐδά αὐδάεις αὐδάω αὐερύω αὖθι αὐλά αὖλαξ αὔλειος Αὐλίς αὐλίσκος αὐλός αὐξανω, αὔξω αὔρα Αὐσόνιος ἀυτά αὐταρχέω αὖτε αὐτίκα αὖτις αὐτόθεν αὐτόθι αὐτόματος αὐτόρυτος αὐτός αὐτοῦ αὐτόφυτος αὔχα αὔχημα αὐχήν ἀύω Ἀφαία ἀφαιρέω Ἅφαιστος ἀφάνεια ἀφανής ἄφαντος ἄφαρ Ἀφαρητίδαι ἄφατος ἀφαυρός ἄφθιτος, -ον ἀφθόνητος ἀφθονία ἄφθονος, -ον ἀφίημι ἀφικνέομαι ἀφίσταμι ἀφνεός, ἀφνειός ἄφνος ἄφοβος ἀφορμάομαι Ἀφροδίσιος Ἀφροδίτα ἀφροσύνα ἄφρων ἄφυκτος, -α -ον ἀφώνητος ἄφωνος, -ον ἀχάεις Ἀχαιός Ἀχάρναι Ἀχελώιος Ἀχέρων ἀχέτας ἀχέω ἄχθος Ἀχιλλεύς, Ἀχιλεύς ἄχνυμαι ἄχος ἀχρεῖος ἀχρήμων ἀχώ ἀψευδής ἀώς Ἀωσφόρος ἄωτος


Powered by PhiloLogic