Table of Contents

Henry George Liddell; Robert Scott [1889], An Intermediate Greek-English Lexicon (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [middleLiddell02].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

[alphabetic letter] Α

ἀάατος

ἀαγής

ἄαπτος

ἄατος

ἀάω

ἀβακέω

ἀβακής

ἀβάκχευτος

ἄβαλε

ἀβαρής

ἀβασάνιστος

ἀβασίλευτος

ἀβάσκαντος

ἀβάστακτος

ἄβατος

Ἀββᾶ

Ἀβδηρίτης

Ἀβδηριτικός

ἀβέβαιος

ἀβέβηλος

ἀβελτερία

ἀβέλτερος

ἀβίαστος

ἄβιος

ἀβίωτος

ἀβλάβεια

ἀβλαβής

ἀβλέφαρος

ἀβλής

ἄβλητος

ἀβληχής

ἀβληχρός

ἀβληχρώδης

ἀβοήθητος

ἀβοητί

ἀβόητος

ἀβόσκητος

ἀβουκόλητος

ἀβουλέω

ἀβουλία

ἄβουλος

ἀβούτης

ἀβριθής

ἁβροβάτης

ἁβρόβιος

ἁβρόγοος

ἁβροδίαιτος

ἁβροκόμης

ἀβρόμιος

ἄβρομος

ἁβροπέδιλος

ἁβρόπηνος

ἁβρόπλουτος

ἁβρός

ἀβροτάζω

ἁβρότης

ἁβρότιμος

ἄβροτος

ἁβροχίτων

ἄβροχος

ἁβρύνω

Ἀβυδόθεν

Ἀβυδόθι

Ἄβυδος

ἄβυσσος

ἀγαθοειδής

ἀγαθοεργέω

ἀγαθοεργία

ἀγαθοεργός

ἀγαθοποιέω

ἀγαθοποιία

ἀγαθοποιός

ἀγαθός

ἀγαθωσύνη

ἀγαίομαι

ἀγακλεής

ἀγακλειτός

ἀγακλυτός

ἀγα-κτιμένη

ἀγάλακτος

ἀγαλλίασις

ἀγαλλιάω

ἀγαλλίς

ἀγάλλω

ἄγαλμα

ἀγαλματοποιός

ἄγαμαι

Ἀγαμεμνόνεος

Ἀγαμεμνονίδης

Ἀγαμέμνων

ἀγαμένως

ἀγαμία

ἄγαμος

ἀγανακτέω

ἀγανάκτησις

ἀγανακτητικός

ἀγανακτητός

ἀγάννιφος

ἀγανοβλέφαρος

ἀγανός

ἀγανοφροσύνη

ἀγανόφρων

ἄγαν

ἀγάομαι

ἀγαπάζω

ἀγαπάω

ἀγάπημα

ἀγαπήνωρ

ἀγάπη

ἀγαπητέος

ἀγαπητικός

ἀγαπητός

ἀγαπώντως

ἀγάρροος

ἀγάστονος

ἀγαστός

ἀγαυός

ἀγαυρός

ἀγγαρεύω

ἀγγαρήϊος

ἄγγαρος

ἀγγεῖον

ἀγγελία

ἀγγελίαρχος

ἀγγελιαφόρος

ἀγγελιώτης

ἀγγέλλω

ἄγγελμα

ἄγγελος

ἄγγος

ἀγείρω

ἀγείτων

ἀγελαῖος

ἀγελαρχέω

ἀγελάρχης

ἀγελαστί

ἀγέλαστος

ἀγελείη

ἀγεληδόν

ἀγέλη

ἀγενεαλόγητος

ἀγένειος

ἀγένητος

ἀγεννής

ἀγέννητος

ἄγε

ἀγέραστος

ἄγερσις

ἀγέρωχος

ἀγέστρατος

ἄγευστος

ἀγηλατέω

ἄγημα

ἀγηνορία

ἀγήνωρ

ἄγη

ἀγή

ἀγήραος

ἀγησίλαος

ἀγησίχορος

ἀγητός

ἁγιασμός

ἁγίζω

ἀγινέω

ἅγιος

ἁγιστεία

ἁγιστεύω

ἁγιωσύνη

ἀγκάζομαι

ἄγκαθεν

ἀγκάλη

ἀγκαλίζομαι

ἀγκάλισμα

ἄγκαλος

ἀγκάς

ἀγκίστριον

ἀγκιστρόδετος

ἄγκιστρον

ἀγκιστρόομαι

ἀγκοίνη

ἄγκος

ἀγκύλη

ἀγκύλιον

ἀγκυλογλώχιν

ἀγκυλόδους

ἀγκυλομήτης

ἀγκυλόπους

ἀγκύλος

ἀγκυλότοξος

ἀγκυλοχείλης

ἀγκυλοχήλης

ἀγκυλόω

ἀγκυλωτός

ἄγκυρα

ἀγκυρίζω

ἀγκύριον

ἀγκών

ἀγλαέθειρος

ἀγλαία

ἀγλαίζω

ἀγλάισμα

ἀγλαόγυιος

ἀγλαόδενδρος

ἀγλαόδωρος

ἀγλαόθυμος

ἀγλαόκαρπος

ἀγλαόμορφος

ἀγλαός

ἀγλαοτριαίνης

ἀγλαώψ

ἄγλις

ἄγλωσσος

ἆγμα

ἀγμός

ἄγναμπτος

ἄγναφος

ἁγνεία

ἅγνευμα

ἁγνεύω

ἁγνίζω

ἅγνισμα

ἁγνιστέος

ἀγνοέω

ἀγνόημα

ἄγνοια

ἁγνόρυτος

ἄγνος

ἁγνός

ἁγνότης

ἄγνυμι

ἀγνωμονέω

ἀγνωμοσύνη

ἀγνώμων

ἀγνωσία

ἀγνώς

ἄγνωστος

ἀγονία

ἄγονος

ἄγοος

ἀγοράζω

ἀγοραῖος

ἀγορανομικός

ἀγορανόμος

ἀγοράομαι

ἀγορά

ἀγορασἀγένειος

ἀγόρασμα

ἀγοραστής

ἀγορεύω

ἀγορῆθεν

ἀγορήνδε

ἀγορητής

ἀγορητύς

ἀγορῆφι

ἀγός

ἄγος

ἀγοστός

ἀγράμματος

ἄγραπτος

ἄγρα

ἀγραυλέω

ἄγραυλος

ἄγραφος

ἀγρεῖος

ἀγρειοσύνη

ἀγρεῖφνα

ἀγρέμιον

ἄγρευμα

ἀγρεύς

ἀγρευτής

ἀγρεύω

ἀγρέω

ἀγριαίνω

ἀγριάς

ἀγριέλαιος

ἀγριοποιός

ἄγριος

ἀγριότης

ἀγριόφωνος

ἀγριόω

ἀγριωπός

ἀγροβότης

ἀγρογείτων

ἀγροδότης

ἀγρόθεν

ἀγροικία

ἀγροικίζομαι

ἄγροικος

ἀγροιώτης

ἀγρόνδε

ἀγρόνομος

ἀγρός

ἀγρότερος

ἀγροτήρ

ἀγρότης

ἀγροφύλαξ

ἀγρυπνέω

ἀγρυπνητικός

ἀγρυπνία

ἄγρυπνος

ἀγρώσσω

ἄγρωστις

ἀγρώτης

ἄγυια

ἀγυιᾶτις

Ἀγυιεύς

ἀγυμνασία

ἀγύμναστος

ἄγυρις

ἀγυρμός

ἀγυρτάζω

ἀγύρτης

ἀγυρτικός

ἀγχέμαχος

ἀγχίαλος

ἀγχιβαθής

ἀγχιγείτων

ἀγχίθεος

ἀγχίθυρος

ἀγχίμολος

ἀγχινεφής

ἀγχίνοια

ἀγχίνοος

ἄγχι

ἀγχίπλοος

ἀγχίπορος

ἀγχίπτολις

ἀγχιστεία

ἀγχιστεύς

ἀγχιστεύω

ἀγχιστήρ

ἀγχιστῖνος

ἄγχιστος

ἀγχίστροφος

ἀγχιτέρμων

ἀγχίτοκος

ἀγχόθεν

ἀγχόθι

ἀγχόνη

ἀγχόνιος

ἀγχοτάτω

ἀγχότερος

ἀγχοῦ

ἄγχουρος

ἀγχώμαλος

ἄγχω

ἀγωγαῖος

ἀγωγεύς

ἀγωγή

ἀγώγιμος

ἀγώγιον

ἀγωγός

ἀγωνάρχης

ἀγωνία

ἀγωνιάω

ἀγωνίζομαι

ἀγώνιος

ἀγώνισις

ἀγώνισμα

ἀγωνισμός

ἀγωνιστέος

ἀγωνιστής

ἀγωνιστικός

ἀγωνοθεσία

ἀγωνοθετέω

ἀγωνοθέτης

ἀγών

ἄγω

ἀδαημονία

ἀδαήμων

ἀδαής

ἀδάητος

ἄδαιτος

ἀδακρυτί

ἀδάκρυτος

ἀδαμάντινος

ἀδαμαντόδετος

ἀδάμας

ἀδάμαστος

ἀδάματος

ἀδάπανος

ἄδαστος

ἀδεής

ἄδεια

ἀδείμαντος

ἄδειπνος

ἀδέκαστος

ἀδεκάτευτος

ἀδελφή

ἀδελφιδέος

ἀδελφιδῆ

ἀδελφίδιον

ἀδελφοκτόνος

ἀδελφός

ἀδελφότης

ἀδέξιος

ἀδερκής

ἄδερκτος

ἄδεσμος

ἀδέσποτος

ἄδετος

ἀδευκής

ἀδέψητος

ἀδέω

ἀδήιος

ἄδηκτος

ἀδηλέω

ἀδηλία

ἄδηλος

ἀδημονέω

ἀδημονία

ἅδην

ἄδηρις

ἀδήριτος

Ἅδης

ἀδηφάγος

ἀδῄωτος

ἀδιάβατος

ἀδιάβλητος

ἀδιάθετος

ἀδιάκριτος

ἀδιάλειπτος

ἀδιάλυτος

ἀδίαντος

ἀδίαυλος

ἀδιάφθαρτος

ἀδιαφθορία

ἀδιάφθορος

ἀδίδακτος

ἀδιέξοδος

ἀδιερεύνητος

ἀδιήγητος

ἀδίκαστος

ἀδικέω

ἀδίκημα

ἀδικητέος

ἀδικία

ἀδίκιον

ἄδικος

ἀδινός

ἀδιόρθωτος

ἀδίστακτος

ἄδιψος

ἀδμής

ἄδμητος

ἀδόκητος

ἀδοκίμαστος

ἀδόκιμος

ἀδολεσχέω

ἀδολέσχης

ἀδολεσχία

ἄδολος

ἀδόνητος

ἀδόξαστος

ἀδοξέω

ἀδοξία

ἄδοξος

ἅδος

ἄδοτος

ἄδουλος

ἀδούπητος

ἀδρανής

Ἀδράστεια

ἄδραστος

Ἀδριακός

Ἀδριανός

Ἀδρίας

ἁδρόομαι

ἁδρός

ἁδροσύνη

ἁδροτής

ἀδρυάς

ἁδρύνω

ἀδυναμία

ἀδυνασία

ἀδυνατέω

ἀδύνατος

ἄδυτον

ἄδυτος

Ἀδωνιάζω

Ἀδώνια

Ἄδωνις

Ἄδων

ἀδώρητος

ἀδωροδόκητος

ἀδωροδόκος

ἄδωρος

ἀδώτης

ἀείβολος

ἀειγενέτης

ἀειγενής

ἀειδής

ἀειδίνητος

ἀείδω

ἀειζώων

ἀειθαλής

ἀεικής

ἀεικία

ἀεικίζω

ἀειλογία

ἀείμνηστος

ἀείνηστις

ἀειπάρθενος

ἀεί

ἀείρυτος

ἀείρω

ἄεισμα

ἀειφλεγής

ἀείφρουρος

ἀειφυγία

ἀειχρόνιος

ἀεκαζόμενος

ἀεκήλιος

ἀέκητι

ἀεκούσιος

ἀέκων

ἀελλαῖος

ἄελλα

ἀελλάς

ἀελλής

ἀελλομάχος

ἀελλόπος

Ἀελλώ

ἀελπτέω

ἀελπής

ἀελπτία

ἄελπτος

ἀέναος

ἀεξίφυλλος

ἀεξίφυτος

ἀέξω

ἀεργία

ἀεργός

ἀέρδην

ἀέριος

ἀεροβατέω

ἀεροβάτης

ἀεροδινής

ἀεροδόνητος

ἀεροδρομέω

ἀεροκόραξ

ἀεροκώνωψ

ἀερομαχία

ἀερομετρέω

ἀερονηχής

ἀερόφοιτος

ἀερσιπότης

ἀερσίπους

ἀερτάζω

ἄεσα

ἀεσιφροσύνη

ἀεσίφρων

ἀετός

ἀετοφόρος

ἀετώδης

ἀζαλέος

ἀζάνω

ἄζα

ἀζηλία

ἄζηλος

ἀζηλότυπος

ἀζήλωτος

ἀζήμιος

ἀζηχής

ἅζομαι

ἄζυγος

ἄζυμος

ἄζυξ

ἄζω

ἄζωστος

ἀηδής

ἀηδία

ἀηδονιδεύς

ἀηδόνιος

ἀηδονίς

ἀηδών

ἀηδώ

ἀήθεια

ἀηθέσσω

ἀήθης

ἀηθία

ἄημα

ἄημι

ἀήρ

ἄησις

ἀήσσητος

ἀήσυλος

ἀήσυρος

ἀήτη

ἀήτης

ἄητος

ἀθαλάσσωτος

ἀθαλής

ἀθαλπής

ἀθαμβής

ἀθανασία

ἀθανατίζω

ἀθάνατος

ἄθαπτος

ἀθάρη

ἀθαρσής

ἀθέατος

ἀθεεί

ἀθείαστος

ἄθελκτος

ἄθεμις

ἀθεμίστιος

ἀθέμιστος

ἄθεος

ἀθεότης

ἀθεραπευσία

ἀθεράπευτος

ἀθερίζω

ἀθέρμαντος

ἄθερμος

ἄθεσμος

ἀθέσφατος

ἀθετέω

ἄθετος

ἀθεώρητος

ἄθηλυς

Ἀθήναζε

Ἀθήναιον

Ἀθηναῖος

Ἀθῆναι

Ἀθήνηθεν

Ἀθήνη

Ἀθήνησιν

Ἀθηνιάω

ἀθήρευτος

ἀθηρηλοιγός

ἄθηρος

ἀθήρ

ἀθιγής

ἄθικτος

ἀθλεύω

ἀθλέω

ἄθλημα

ἄθλησις

ἀθλητής

ἄθλιος

ἀθλιότης

ἀθλοθέτης

ἆθλον

ἆθλος

ἀθλοσύνη

ἀθλοφόρος

ἄθολος

ἀθόλωτος

ἀθορύβητος

ἀθόρυβος

ἄθραυστος

ἀθρέω

ἀθρητέον

ἀθροίζω

ἄθροισις

ἄθροισμα

ἀθροιστέον

ἀθρόος

ἄθρυπτος

ἀθυμέω

ἀθυμητέον

ἀθυμία

ἄθυμος

ἄθυρμα

ἀθυρόγλωττος

ἄθυρος

ἀθυροστομία

ἀθυρόστομος

ἄθυρσος

ἀθύρω

ἀθύρωτος

ἄθυτος

Ἄθῳος

ἀθῷος

ἀθώπευτος

ἀθωράκιστος

Ἄθως

αἴαγμα

αἰάζω

αἰαῖ

Αἰακίδης

αἰακτός

αἰανής

αἶα

Αἴας

αἰβοῖ

αἴγαγρος

Αἰγαῖος

Αἰγαίων

αἰγανέη

Αἴγειος

αἴγειος

αἴγειρος

αἰγελάτης

αἴγεος

αἰγιαλίτης

αἰγιαλός

αἰγίβοσις

αἰγιβότης

αἰγίβοτος

αἰγίθαλλος

αἰγίκνημος

αἰγικορεῖς

αἰγίλιψ

αἴγιλος

Αἰγιναίη

Αἰγιναῖος

Αἴγινα

Αἰγινήτης

αἰγινομεύς

αἰγίνομος

αἰγινόμος

αἰγίοχος

αἰγιπόδης

αἰγίπους

αἰγίπυρος

αἰγίς

αἰγλήεις

αἴγλη

αἰγλοφανής

αἰγόκερως

αἰγόνυξ

αἰγοπόδης

αἰγοπρόσωπος

αἰγυπιός

Αἰγυπτιάζω

Αἰγυπτιακός

Αἰγύπτιος

Αἰγυπτιστί

Αἰγυπτογενής

Αἴγυπτόνδε

Αἴγυπτος

αἰγῶνυξ

αἰδέομαι

αἰδέσιμος

αἴδεσις

ἀίδηλος

αἰδήμων

ἀιδής

ἀίδιος

ἀιδνός

αἰδοῖον

αἰδοῖος

αἰδόφρων

ἀιδρείη

ἄιδρις

ἀίδρυτος

Ἀιδωνεύς

αἰδώς

αἰένυπνος

αἰζήιος

αἰζηός

αἴητος

αἰθάλη

αἰθαλίων

αἰθαλόεις

αἴθαλος

αἰθαλόω

αἴθε

αἰθερεμβατέω

αἰθέριος

αἰθεροδρόμος

αἰθήρ

Αἰθιοπία

Αἰθιοπικός

Αἰθίοψ

αἶθος

αἴθουσα

αἶθοψ

αἰθρηγενής

αἴθρη

αἰθρία

αἰθριάω

αἰθριοκοιτέω

αἴθριος

αἶθρος

αἴθυια

αἰθυκτήρ

αἰθύσσω

αἴθων

αἴθω

αἰκάλλω

αἰκέλιος

ἀική

ἀικής

αἰκία

αἰκίζω

αἴκισμα

αἰκισμός

ἀικῶς

αἴλινος

αἴλουρος

αἱμακτός

αἱμαλέος

αἷμα

αἱμασιά

αἱμάς

αἱμάσσω

αἱματεκχυσία

αἱματηρός

αἱματηφόρος

αἱματόεις

αἱματολοιχός

αἱματοπώτης

αἱματορρόφος

αἱματόρρυτος

αἱματοσταγής

αἱματόφυρτος

αἱματοχάρμης

αἱματόω

αἱματώδης

αἱματωπός

αἱματώψ

αἱμοβαφής

αἱμοβόρος

αἱμόδιψος

αἱμορραγής

αἱμόρραντος

αἱμορροέω

αἱμόρροια

αἱμόρρυτος

αἱμοσταγής

αἱμοφόρυκτος

αἱμυλία

αἱμυλομήτης

αἱμύλος

αἱμώδης

αἵμων

αἱμωπός

αἰναρέτης

αἴνεσις

αἰνετός

αἰνέω

αἴνη

αἰνητός

αἴνιγμα

αἰνιγματώδης

αἰνιγμός

αἰνίζω

αἰνικτήριος

αἰνικτός

αἰνίσσομαι

αἰνοβίας

αἰνόγαμος

αἰνόθεν

αἰνόθρυπτος

αἰνολαμπής

αἰνόλεκτρος

αἰνολέων

αἰνόλινος

αἰνόλυκος

αἰνόμορος

αἰνοπαθής

Αἰνόπαρις

αἰνοπατήρ

αἰνός

αἶνος

αἰνοτόκεια

αἰνοτύραννος

αἴνυμαι

αἴξ

Αἰολεύς

αἰολίζω

Αἰολικός

αἰόλλω

αἰολοβρόντης

αἰολοθώρηξ

αἰολόμητις

αἰολομίτρης

αἰολόπωλος

αἰόλος

αἰολόστομος

αἴ

αἰ

αἰπεινός

αἰπήεις

αἰπολέω

αἰπολικός

αἰπόλιον

αἰπόλος

αἶπος

αἰπός

αἰπυμήτης

αἰπύνωτος

αἰπύς

αἱρέσιμος

αἵρεσις

αἱρετέος

αἱρετίζω

αἱρετικός

αἱρετός

αἱρέω

ἄιρος

αἴρω

Αἶσα

αἰσθάνομαι

αἴσθημα

αἴσθησις

αἰσθητήριον

αἰσθητικός

αἰσθητός

ἀίσθω

αἰσιμία

αἴσιμος

αἴσιος

ἄισος

ἀίσσω

ἄιστος

ἀιστόω

ἀίστωρ

αἴσυλος

αἰσυμνάω

αἰσυμνητεία

αἰσυμνητήρ

αἰσυμνήτης

αἶσχος

αἰσχρήμων

αἰσχροκέρδεια

αἰσχροκερδής

αἰσχρολογέω

αἰσχρολογία

αἰσχρόμητις

αἰσχροποιός

αἰσχροπραγέω

αἰσχρός

αἰσχρότης

αἰσχρουργία

αἰσχύνη

αἰσχυντέος

αἰσχυντηλός

αἰσχυντηρός

αἰσχυντήρ

αἰσχυντικός

αἰσχύνω

ἀίτας

αἰτέω

αἴτημα

αἴτησις

αἰτητέον

αἰτητικός

αἰτητός

αἰτιάζομαι

αἰτίαμα

αἰτιάομαι

αἰτία

αἰτιατέον

αἰτίζω

αἰτιολογικός

αἴτιος

Αἰτναῖος

αἰφνίδιος

αἰχμάζω

αἰχμαλωσία

αἰχμαλωτεύω

αἰχμαλωτικός

αἰχμαλωτίς

αἰχμάλωτος

αἰχμήεις

αἰχμή

αἰχμητής

αἰχμοφόρος

αἶψα

αἰψηροκέλευθος

αἰψηρός

ἀίω

ἀίω

αἰώνιος

αἰών

αἰώρα

αἰωρέω

αἰώρημα

αἰωρητός

Ἀκαδήμεια

ἀκαθαρσία

ἀκάθαρτος

ἄκαινα

ἀκαιρία

ἄκαιρος

ἀκάκης

ἀκάκητα

ἀκακία

ἄκακος

ἀκαλανθίς

ἀκαλαρρείτης

ἀκαλήφη

ἀκαλλής

ἀκαλλιέρητος

ἀκαλλώπιστος

ἀκάλυπτος

ἀκαλυφής

ἀκαμαντολόγχης

ἀκαμαντομάχης

ἀκαμαντόπους

ἀκάμας

ἀκάματος

ἄκαμπτος

ἄκανθα

ἀκάνθινος

ἀκανθίς

ἀκανθοβάτης

ἀκανθολόγος

ἄκανθος

ἀκανθώδης

ἄκαπνος

ἀκᾶ

ἀκάρδιος

ἀκάρηνος

ἀκαρής

ἀκαριαῖος

ἀκαρπία

ἀκάρπιστος

ἄκαρπος

ἀκάρπωτος

ἀκασκαῖος

ἀκατάβλητος

ἀκατάγνωστος

ἀκατακάλυπτος

ἀκατάκριτος

ἀκατάλλακτος

ἀκατάλυτος

ἀκατάπαυστος

ἀκατάστατος

ἀκατάσχετος

ἀκαταφρόνητος

ἀκατάψευστος

ἀκάτιον

ἄκατος

ἄκαυστος

ἀκαχίζω

ἀκαχμένος

ἀκέλευστος

ἀκέντητος

ἄκεντρος

ἀκέομαι

ἀκέραιος

ἀκεραύνωτος

ἀκέρδεια

ἀκερδής

ἀκέρκιστος

ἄκερκος

ἀκερματία

ἀκερσεκόμης

ἀκέρωτος

ἄκεσις

ἄκεσμα

ἀκεστήρ

ἀκεστής

ἀκεστορία

ἀκεστός

ἀκέστρα

ἀκέστρια

ἀκέστωρ

ἀκεσφόρος

ἀκεσώδυνος

ἀκέφαλος

ἀκέων

ἀκήδεστος

ἀκήδευτος

ἀκηδέω

ἀκηδής

ἀκήλητος

ἄκημα

ἀκήν

ἀκή

ἀκηράσιος

ἀκήρατος

ἀκήριος

ἀκηρυκτεί

ἀκήρυκτος

ἀκήρωτος

ἀκίβδηλος

ἀκιδνός

ἄκικυς

ἀκινάκης

ἀκίνδυνος

ἀκίνητος

ἄκιος

ἀκιρός

ἀκίς

ἀκίχητος

ἀκκίζομαι

ἀκκώ

ἄκλαστος

ἄκλαυστος

ἀκλεής

ἀκλεία

ἀκλειής

ἄκλειστος

ἀκλεῶς

ἄκληρος

ἀκλήρωτος

ἄκλητος

ἀκλινής

ἄκλυστος

ἀκμάζω

ἀκμαῖος

ἀκμηνός

ἄκμηνος

ἀκμή

ἀκμής

ἄκμητος

ἀκμόθετον

ἀκμόνιον

ἄκμων

ἄκνηστις

ἄκνισος

ἀκοή

ἀκοίμητος

ἀκοινώνητος

ἀκοίτης

ἄκοιτις

ἀκολασία

ἀκολασταίνω

ἀκολάστημα

ἀκόλαστος

ἄκολος

ἀκολουθέω

ἀκολουθητέον

ἀκολουθία

ἀκόλουθος

ἀκόλυμβος

ἀκομιστία

ἀκόμιστος

ἄκομος

ἀκόμπαστος

ἄκομπος

ἄκομψος

ἀκονάω

ἀκόνδυλος

ἀκόνη

ἀκονιτικός

ἀκονιτί

ἀκόνιτον

ἀκόνιτος

ἀκοντίζω

ἀκόντιον

ἀκοντί

ἀκόντισις

ἀκόντισμα

ἀκοντισμός

ἀκοντιστής

ἀκοντιστικός

ἀκοντιστύς

ἄκοπος

ἀκόρεστος

ἀκόρητος

ἄκορος

ἀκοσμέω

ἀκόσμητος

ἀκοσμία

ἄκοσμος

ἄκος

ἀκοστάω

ἀκοστή

ἀκουάζομαι

ἀκουή

ἄκουρος

ἀκουσίθεος

ἄκουσμα

ἀκουστέον

ἀκουστός

ἀκούω

ἀκράαντος

ἀκραγής

ἀκραής

ἀκραῖος

ἀκραιφνής

ἄκραντος

ἄκρα

ἀκρασία

ἀκράτεια

ἀκρατής

ἀκρατίζομαι

ἀκράτισμα

ἀκράτιστος

ἀκρατοποσία

ἀκρατοπότης

ἄκρατος

ἀκράτωρ

ἀκρατῶς

ἀκράτως

ἀκραχολέω

ἀκραχολία

ἀκράχολος

ἀκρέμων

ἀκρέσπερος

ἀκρήβης

ἄκρηβος

ἀκρίβεια

ἀκριβής

ἀκριβολογέομαι

ἀκριβολόγος

ἀκριβόω

ἀκριβῶς

ἀκριδοθήκη

ἀκρισία

ἀκρίς

ἄκρις

ἀκριτόδακρυς

ἀκριτόμυθος

ἄκριτος

ἀκριτόφυλλος

ἀκριτόφυρτος

ἀκρόαμα

ἀκροαματικός

ἀκροάομαι

ἀκρόασις

ἀκροατέος

ἀκροατήριον

ἀκροατής

ἀκροατικός

ἀκροβαφής

ἀκροβελής

ἀκροβολέω

ἀκροβολία

ἀκροβολίζομαι

ἀκροβόλισις

ἀκρόβολος

ἀκροβόλος

ἀκροβυστία

ἀκρογωνιαῖος

ἀκρόδετος

ἀκρόδρυα

ἀκροθιγής

ἀκροθινιάζομαι

ἀκροθίνιον

ἀκροκελαινιάω

ἀκροκνέφαιος

ἀκρόκομος

Ἀκροκόρινθος

ἀκρόλιθος

ἀκρολογέω

ἀκρολοφίτης

ἀκρόλοφος

ἀκρολυτέω

ἀκρομανής

ἀκρομόλιβδος

ἄκρον

ἀκρονυχί

ἀκρόνυχος

ἀκροπενθής

ἀκροποδητί

ἀκρόπολις

ἀκροπόλος

ἀκροπόρος

ἀκρόπρῳρον

ἀκρόπτερον

ἀκροσίδηρος

ἀκρόσοφος

ἄκρος

ἀκροστόλιον

ἀκροσφαλής

ἀκροτελεύτιον

ἀκροτομέω

ἀκρότομος

ἀκροφύσιον

ἀκροχανής

ἀκροχειρίζομαι

ἀκροχορδών

ἄκρυπτος

ἀκρύσταλλος

ἀκρωμία

ἀκρωνία

ἀκρωνυχία

ἀκρώνυχος

ἀκρώρεια

ἀκρωτηριάζω

ἀκρωτήριον

ἀκταίνω

ἀκταῖος

ἀκτέανος

ἀκτέα

ἀκτένιστος

ἀκτέος

ἀκτέριστος

ἀκτήμων

ἀκτή

ἄκτητος

ἀκτινηδόν

ἄκτιος

ἀκτίς

ἀκτίτης

ἄκτιτος

ἄκτωρ

ἀκυβέρνητος

ἄκυλος

ἀκύμαντος

ἄκυμος

ἀκύμων

ἄκυρος

ἀκύρωτος

ἀκωκή

ἀκώλυτος

ἀκωμῴδητος

ἄκων

ἄκωπος

Ἀλαβαρχία

ἀλαβαστοθήκη

ἀλάβαστος

ἀλάβαστρον

ἅλαδε

ἁλάδρομος

ἀλαζονεία

ἀλαζόνευμα

ἀλαζονεύομαι

ἀλαζονικός

ἀλαζών

ἀλαίνω

ἀλαλαγή

ἀλάλαγμα

ἀλαλάζω

ἀλαλαί

ἀλάλημαι

ἀλαλή

ἀλαλητός

ἀλάλητος

ἄλαλκε

Ἀλαλκομενηίς

ἀλαλκομένιος

ἄλαλος

ἀλαλύκτημαι

ἀλάμπετος

ἀλαμπής

ἀλάομαι

ἀλαοσκοπιά

ἀλαός

ἀλαόω

ἀλαπαδνός

ἀλαπάζω

ἅλας

ἀλαστέω

ἀλάστορος

ἄλαστος

ἀλάστωρ

ἁλάτιον

ἀλαωτύς

ἀλγεινός

ἀλγέω

ἀλγηδών

ἄλγημα

ἄλγησις

ἀλγινόεις

ἀλγίων

ἄλγος

ἀλγύνω

ἀλδαίνω

ἀλδήσκω

ἀλεαίνω

ἀλέα

ἀλεγεινός

ἀλεγίζω

ἀλεγύνω

ἀλέγω

ἀλεεινός

ἀλεείνω

ἀλεής

ἀλείατα

ἄλειμμα

ἀλείπτης

ἄλεισον

ἀλείτης

ἄλειφαρ

ἀλείφω

ἄλειψις

ἀλεκτορίσκος

ἀλεκτοροφωνία

ἄλεκτρος

ἀλεκτρύαινα

ἀλεκτρυών

ἀλέκτωρ

ἀλέκω

Ἀλεξανδριστής

ἀλέξανδρος

Ἀλεξανδρώδης

ἀλεξάνεμος

ἀλέξημα

ἀλέξησις

ἀλεξήτειρα

ἀλεξητήριος

ἀλεξητήρ

ἀλεξήτωρ

ἀλεξιάρη

ἀλεξιβέλεμνος

ἀλεξίκακος

ἀλεξίμβροτος

ἀλεξίμορος

ἀλεξιφάρμακον

ἀλέξω

ἀλέομαι

ἀλέτης

ἀλετός

ἀλετρεύω

ἀλετρίβανος

ἀλετρίς

ἄλευρον

ἀλεύω

ἀλέω

ἀλεωρή

ἀλήθεια

ἀληθεύω

ἀληθής

ἀληθινός

ἀληθόμαντις

ἀληθοσύνη

ἀλήθω

Ἀλήιος

ἀλήιος

ἄλημα

ἀλήμων

ἄλη

ἄληπτος

ἁλής

ἄληστος

ἀλητεία

ἀλητεύω

ἀλήτης

ἄλθομαι

ἁλιάδης

ἁλιάετος

ἁλιαής

ἁλιανθής

ἁλία

ἀλίαστος

ἀλίβας

ἀλίβατος

ἁλίβρεκτος

ἀλίγκιος

ἁλίδονος

ἁλιεία

ἁλιερκής

ἁλιεύς

ἁλιευτικός

ἁλιεύω

ἁλίζω

ἁλίζω

ἁλίζωνος

ἁλίζωος

ἁλιήρης

ἄλιθος

Ἁλικαρνασσεύς

Ἁλικαρνασσόθεν

Ἁλικαρνασσός

ἁλίκλυστος

ἁλίκτυπος

ἁλικύμων

ἀλίμενος

ἀλιμενότης

ἁλιμυρήεις

ἁλιμυρής

ἀλινδέω

ἀλινδήθρα

ἁλινήκτειρα

ἁλινηχής

ἅλινος

ἄλινος

ἁλίξαντος

ἅλιοs1

ἅλιοs2

ἁλιοτρεφής

ἁλιόω

ἀλιπαρής

ἁλίπεδον

ἁλίπλαγκτος

ἁλιπλανής

ἁλιπλανία

ἁλίπληκτος

ἁλίπλοος

ἁλιπόρος

ἁλιπόρφυρος

ἁλιρραγής

ἁλίρραντος

ἁλιρρόθιος

ἁλίρροθος

ἁλίρρυτος

ἀλισγέω

ἀλίσγημα

ἁλίσκομαι

ἅλις

ἁλίστονος

ἁλιστός

ἁλίστρεπτος

ἀλιταίνω

ἁλιτενής

ἁλιτέρμων

ἀλίτημα

ἀλιτήριος

ἀλιτηριώδης

ἀλιτόξενος

ἀλιτοφροσύνη

ἀλιτραίνω

ἀλιτρία

ἀλιτρός

ἁλίτρυτος

ἁλίτυπος

ἁλίτυρος

ἁλιφθορία

ἁλιφθόρος

ἀλκαῖος

ἄλκαρ

ἀλκήεις

ἀλκή

ἀλκίμαχος

ἄλκιμος

ἀλκί

ἀλκίφρων

ἀλκτήρ

ἀλκυονίδες

ἀλκυών

ἀλλαγή

ἄλλαγμα

ἀλλαντοπωλέω

ἀλλαντοπώλης

ἀλλά

ἀλλᾶς

ἀλλάσσω

ἀλλαχῆ

ἀλλαχόθεν

ἀλλαχόθι

ἀλλαχόσε

ἀλλαχοῦ

ἀλληγορέω

ἀλληγορία

ἄλληκτος

ἀλληλοφαγία

ἀλληλοφάγος

ἀλληλοφονία

ἀλληλοφόνοι

ἀλλήλων

ἄλλῃ

ἄλλιστος

ἀλλιτάνευτος

ἀλλογενής

ἀλλόγλωσσος

ἀλλογνοέω

ἀλλόγνωτος

ἀλλοδαπός

ἀλλοειδής

ἄλλοθεν

ἄλλοθι

ἀλλόθροος

ἀλλοῖος

ἀλλοιόω

ἀλλοίωσις

ἀλλόκοτος

ἅλλομαι

ἀλλοπρόσαλλος

ἄλλοσε

ἄλλος

ἄλλοτε

ἀλλοτριοεπίσκοπος

ἀλλοτριολογέω

ἀλλοτριοπραγμοσύνη

ἀλλότριος

ἀλλοτριότης

ἀλλοτριόχρως

ἀλλοτριόω

ἀλλοτρίωσις

ἄλλου

ἄλλοφος

ἀλλοφρονέω

ἀλλόφυλος

ἀλλόχροος

ἀλλόχρως

ἄλλυδις

ἄλλως

ἅλμα

ἅλμη

ἁλμυρός

ἀλοάω

ἄλοβος

ἀλογέω

ἀλογία

ἀλογιστία

ἀλόγιστος

ἄλογος

ἀλοητός

ἁλόθεν

ἀλοίδορος

ἀλοιητήρ

ἀλοιφή

ἀλοκίζω

ἄλοξ

Ἁλοσύδνη

ἁλότριψ

ἁλουργής

ἁλουργίς

ἀλουσία

ἄλουτος

ἄλοφος

ἄλοχος

ἄλπνιστος

ἅλσις

ἄλσος

ἅλς

ἀλσώδης

ἁλτικός

ἁλυκίς

ἀλυκτάζω

ἀλυκτέω

ἀλυκτοπέδαι

ἄλυξις

ἀλύπητος

ἄλυπος

ἄλυρος

ἅλυσις

ἀλυσιτελής

ἀλυσκάζω

ἀλύσκω

ἄλυς

ἀλύσσω

ἄλυτος

ἀλύω

ἀλφάνω

ἀλφεσίβοιος

ἀλφηστής

ἀλφιταμοιβός

ἄλφιτον

ἀλφιτοποιία

ἀλφιτοσιτέω

ἀλφός

Ἁλωάς

ἁλωεινός

ἀλωή

ἁλωίτης

ἅλων

ἀλωπέκειος

ἀλωπεκίας

ἀλωπεκιδεύς

ἀλωπεκίζω

ἀλωπέκιον

ἀλωπεκίς

ἀλώπηξ

ἁλώσιμος

ἅλωσις

ἅλως

ἁλωτός

ἀλώφητος

Ἀμαζονικός

Ἀμαζών

ἀμαθαίνω

ἀμαθής

ἀμαθία

ἄμαθος

ἀμαθύνω

ἀμαιμάκετος

ἀμαλδύνω

ἀμάλθακτος

ἄμαλλα

ἀμαλλοδετήρ

ἀμαλός

ἁμάμαξυς

ἄμαξα

ἁμαξεύς

ἁμαξεύω

ἁμαξήρης

ἁμαξιαῖος

ἁμαξίς

ἁμαξίτης

ἁμάξιτος

ἁμάξοικος

ἁμαξοπηγός

ἁμαξοπληθής

ἁμαξουργός

ἅμα

ἀμάρακον

ἀμαράντινος

ἀμάραντος

ἀμάρα

ἁμαρτάνω

ἁμάρτημα

ἁμαρτῆ

ἁμαρτητικός

ἁμαρτία

ἁμαρτίνοος

ἁμαρτοεπής

ἀμαρτύρητος

ἀμάρτυρος

ἁμαρτωλή

ἁμαρτωλός

ἀμαρυγή

ἀμάρυγμα

ἀμαρύσσω

ἁματροχάω

ἁματροχιά

ἀμαυρόβιος

ἀμαυρός

ἀμαυρόω

ἀμαύρωμα

ἀμαχεί

ἀμαχητί

ἀμάχητος

ἄμαχος

ἀμάω

ἀμάω

ἀμβλήδην

ἀμβλίσκω

ἀμβλύνω

ἀμβλύς

ἀμβλύτης

ἀμβλυωπέω

ἀμβλυωπία

ἀμβλυώσσω

ἀμβλωπός

ἀμβολάδην

ἀμβολά

ἀμβολάς

ἀμβολιεργός

ἀμβροσίη

ἀμβρόσιος

ἀμβροτόπωλος

ἄμβροτος

ἀμέγαρτος

ἀμεθύστινος

ἀμέθυστος

ἀμείβω

ἀμείλικτος

ἀμείλιχος

ἀμείνων

ἀμείρω

ἄμειψις

ἀμέλγω

ἀμέλεια

ἀμέλει

ἀμελετησία

ἀμελέτητος

ἀμελέω

ἀμελής

ἀμελητέος

ἀμέλητος

ἀμέλλητος

ἄμεμπτος

ἀμεμφία

ἀμενηνός

ἀμενηνόω

ἀμέργω

ἀμέρδω

ἀμερής

ἀμέριμνος

ἀμετακίνητος

ἀμεταμέλητος

ἀμετανόητος

ἀμετάστατος

ἀμεταστρεπτί

ἀμετάστρεπτος

ἀμετάστροφος

ἀμέτοχος

ἀμέτρητος

ἀμετρία

ἀμετρόβιος

ἀμετροεπής

ἀμετροπότης

ἄμετρος

ἀμεύομαι

ἀμευσίπορος

ἀμήνιτος

ἀμήν

ἄμη

ἁμῆ

ἄμης

ἀμητήρ

ἄμητος

ἀμήτωρ

ἀμηχανέω

ἀμηχανία

ἀμήχανος

ἀμίαντος

ἀμιγής

ἀμιθρέω

ἄμικτος

ἁμιλλάομαι

ἅμιλλα

ἁμίλλημα

ἁμιλλητήρ

ἀμιμητόβιος

ἀμίμητος

ἀμιξία

ἅμιππος

ἀμισθί

ἄμισθος

ἀμίσθωτος

ἀμίς

ἀμιτροχίτωνες

ἀμιχθαλόεις

ἅμμα

ἀμμέσον

ἀμμορία

ἄμμορος

ἄμμος

ἀμμότροφος

Ἀμμωνίς

Ἄμμων

ἀμνάς

ἀμνεῖος

ἀμνημόνευτος

ἀμνημονέω

ἀμνημοσύνη

ἀμνήμων

ἀμνηστέω

ἀμνηστία

ἄμνηστος

ἀμνίον

ἀμνίς

ἀμνοκῶν

ἀμνός

ἀμογητί

ἀμόγητος

ἀμοθεί

ἁμόθεν

ἀμοιβαδίς

ἀμοιβαῖος

ἀμοιβάς

ἀμοιβηδίς

ἀμοιβή

ἀμοιβός

ἀμοιρέω

ἄμοιρος

ἀμολγαῖος

ἀμολγεύς

ἀμόλγιον

ἀμολγός

ἄμομφος

ἀμόργινος

ἀμοργίς

ἀμορία

ἄμορος

ἀμορφία

ἄμορφος

ἁμόs1

ἁμόs2

ἄμοτος

ἁμοῦ

ἀμουσία

ἄμουσος

ἀμοχθεί

ἁμόχθησα

ἄμοχθος

ἄμπαλος

ἄμ

ἀμπελάνθη

ἀμπελεών

ἀμπέλινος

ἀμπελίς

ἀμπελόεις

ἄμπελος

ἀμπελουργέω

ἀμπελουργός

ἀμπελοφύτωρ

ἀμπελών

ἀμπεχόνη

ἀμπέχω

ἀμπλακεῖν

ἀμπλάκημα

ἀμπυκάζω

ἀμπυκτήρ

ἄμπυξ

ἄμπωτις

ἀμυγδάλινος

ἀμύγδαλος

ἄμυγμα

ἄμυδις

ἀμυδρός

ἀμύητος

ἀμύθητος

ἀμύκητος

Ἀμύκλαθεν

Ἀμυκλαΐζω

Ἀμυκλαῖον

Ἀμύκλαι

ἄμυλος

ἀμύμων

ἀμυνάθω

Ἀμυνίας

ἀμυντέος

ἀμυντήριον

ἀμυντήριος

ἀμύντωρ

ἀμύνω

ἀμύσσω

ἀμυστίζω

ἀμυστί

ἄμυστις

ἀμυχή

ἀμφαγαπάζω

ἀμφαγείρομαι

ἀμφάδιος

ἀμφαδόν

ἄμφαδος

ἀμφαΐσσομαι

ἀμφανδόν

ἀμφαραβέω

ἀμφασίη

ἀμφαϋτέω

ἀμφαφάω

ἀμφέλικτος

ἀμφελίσσω

ἀμφερέφω

ἀμφέρχομαι

ἀμφήκης

ἀμφηρεφής

ἀμφήρης

ἀμφηρικός

ἀμφήριστος

ἀμφιάζω

ἀμφίαλος

Ἀμφιάραος

ἀμφίασμα

ἀμφιάχω

ἀμφιβαίνω

ἀμφιβάλλω

ἀμφίβασις

ἀμφίβιος

ἀμφίβλημα

ἀμφίβληστρον

ἀμφιβόητος

ἀμφιβολία

ἀμφίβολος

ἀμφιβόσκομαι

ἀμφίβουλος

ἀμφίβροτος

ἀμφίβροχος

ἀμφιβώμιος

ἀμφιγηθέω

ἀμφιγνοέω

ἀμφιγόητος

ἀμφιγύεις

ἀμφίγυος

ἀμφιδαίω

ἀμφιδάκνω

ἀμφιδάκρυτος

ἀμφίδασυς

ἀμφιδέαι

ἀμφιδέξιος

ἀμφιδέρκομαι

ἀμφίδετος

ἀμφιδήριτος

ἀμφιδιαίνω

ἀμφιδινέομαι

ἀμφιδοκεύω

ἀμφιδονέω

ἀμφιδοξέω

ἀμφίδοξος

ἀμφίδορος

ἀμφίδοχμος

ἀμφίδρομος

ἀμφιδρυφής

ἀμφίδρυφος

ἀμφίδυμος

ἀμφιδύω

ἀμφιέλισσα

ἀμφιέννυμι

ἀμφιέπω

ἀμφίεσμα

ἀμφιζάνω

ἀμφίζευκτος

ἀμφιθάλασσος

ἀμφιθαλής

ἀμφιθάλλω

ἀμφιθάλπω

ἀμφιθέατρον

ἀμφίθετος

ἀμφιθέω

ἀμφίθηκτος

ἀμφίθρεπτος

ἀμφίθυρος

ἀμφικαλύπτω

ἀμφικεάζω

ἀμφίκειμαι

ἀμφικείρω

ἀμφικίων

ἀμφίκλαστος

ἀμφίκλυστος

ἀμφικομέω

ἀμφίκομος

ἀμφίκρανος

ἀμφικρέμαμαι

ἀμφικρεμής

ἀμφίκρημνος

ἀμφικρύπτω

ἀμφικτίονες

Ἀμφικτύονες

Ἀμφικτυονία

Ἀμφικτυονικός

Ἀμφικτυονίς

ἀμφικυκλόομαι

ἀμφικυλίνδω

ἀμφικύπελλος

ἀμφίλαλος

ἀμφιλαφής

ἀμφιλαχαίνω

ἀμφιλέγω

ἀμφίλεκτος

ἀμφιλογέομαι

ἀμφιλογία

ἀμφίλογος

ἀμφίλοφος

ἀμφιλύκη

ἀμφιμάομαι

ἀμφιμάσχαλος

ἀμφιμάχητος

ἀμφιμάχομαι

ἀμφιμέλας

ἀμφιμερίζομαι

ἀμφιμήτορες

ἀμφιμυκάομαι

ἀμφινεικής

ἀμφινέμομαι

ἀμφινεύω

ἀμφινοέω

ἀμφιξέω

ἀμφίξοος

ἀμφίπαλτος

ἀμφιπατάσσω

ἀμφί

ἀμφίπεδος

ἀμφιπέλομαι

ἀμφιπένομαι

ἀμφιπεριπλέγδην

ἀμφιπεριστέφομαι

ἀμφιπεριστρωφάω

ἀμφιπεριτρύζω

ἀμφιπεριφθινύθω

ἀμφιπιέζω

ἀμφιπίπτω

ἀμφίπλεκτος

ἀμφίπληκτος

ἀμφιπλήξ

ἀμφιπολεύω

ἀμφιπολέω

ἀμφίπολις

ἀμφίπολος

ἀμφιπονέομαι

ἀμφιποτάομαι

ἀμφιπρόσωπος

ἀμφιπτυχή

ἀμφίπυλος

ἀμφίπυρος

ἀμφίρυτος

ἀμφισαλεύομαι

ἀμφίσβαινα

ἀμφισβητέω

ἀμφισβήτημα

ἀμφισβητήσιμος

ἀμφισβήτησις

ἀμφισβήτητος

ἀμφίς

ἀμφιστέλλομαι

ἀμφιστεφανόομαι

ἀμφίστημι

ἀμφίστομος

ἀμφιστρατάομαι

ἀμφιστρεφής

ἀμφιστρόγγυλος

ἀμφιτανύω

ἀμφιτειχής

ἀμφιτέμνω

ἀμφιτίθημι

ἀμφιτινάσσω

ἀμφιτιττυβίζω

ἀμφιτόμος

ἀμφίτορνος

ἀμφιτρέμω

ἀμφιτρέχω

ἀμφιτρής

ἀμφίτρητος

ἀμφιτρομέω

ἀμφιφαείνω

ἀμφίφαλος

ἀμφιφανής

ἀμφιφοβέομαι

ἀμφιφορεύς

ἀμφιφράζομαι

ἀμφιχάσκω

ἀμφιχέω

ἀμφιχορεύω

ἀμφιχρίομαι

ἀμφίχρυσος

ἀμφίχυτος

ἀμφίχωλος

ἄμφοδον

ἀμφορεύς

ἀμφορίσκος

ἀμφοτέρῃ

ἀμφοτερόπλοος

ἀμφότερος

ἀμφοτέρωθεν

ἀμφοτέρωθι

ἀμφοτέρωσε

ἀμφοτέρως

ἀμφουδίς

ἀμφώβολος

ἄμφω

ἄμφωτος

ἀμώμητος

ἄμωμος

ἀμῶς

ἄν

ἀναβάδην

ἀναβαίνω

ἀναβακχεύω

ἀναβάλλω

ἀναβαπτίζω

ἀνάβασις

ἀναβαστάζω

ἀναβάτης

ἀναβατικός

ἀναβατός

ἀναβέβρυχα

ἀναβιβάζω

ἀναβιβαστέος

ἀναβιόω

ἀναβίωσις

ἀναβιώσκομαι

ἀναβλαστάνω

ἀναβλέπω

ἀνάβλεψις

ἀνάβλησις

ἀναβλύζω

ἀναβλώσκω

ἀναβόαμα

ἀναβοάω

ἀναβολεύς

ἀναβολή

ἀναβράσσω

ἀνάβραστος

ἀναβρυάζω

ἀναβρυχάω

ἀναγγέλλω

ἀνάγγελος

ἀναγελάω

ἀναγεννάω

ἀναγεύω

ἀναγιγνώσκω

ἀναγκάζω

ἀναγκαῖον

ἀναγκαῖος

ἀναγκαστέος

ἀναγκαστός

ἀνάγκη

ἀναγνάμπτω

ἄναγνος

ἀναγνώρισις

ἀνάγνωσις

ἀνάγνωσμα

ἀναγνώστης

ἀναγνωστικός

ἀναγόρευσις

ἀναγορεύω

ἀναγραπτέος

ἀνάγραπτος

ἀναγραφεύς

ἀναγραφή

ἀναγράφω

ἀναγρύζω

ἀναγυμνόω

ἀναγωγή

ἀνάγωγος

ἀναγώνιστος

ἀνάγω

ἀναδαίω

ἀναδασμός

ἀνάδαστος

ἀναδατέομαι

ἀνάδειγμα

ἀναδείκνυμι

ἀνάδειξις

ἀνάδελφος

ἀναδέρκομαι

ἀναδέρω

ἀνάδεσις

ἀναδέσμη

ἀνάδετος

ἀναδεύω

ἀναδέχομαι

ἀναδέω

ἀναδιδάσκω

ἀναδίδωμι

ἀνάδικος

ἀναδιπλόομαι

ἀνάδοσις

ἀνάδοτος

ἀναδοχή

ἀναδύνω

ἀνάδυσις

ἀνάεδνος

ἀναείρω

ἀνάελπτος

ἀναζάω

ἀναζεύγνυμι

ἀνάζευξις

ἀναζέω

ἀναζητέω

ἀναζωγρέω

ἀναζώννυμι

ἀναζωπυρέω

ἀναθάλλω

ἀναθαρσέω

ἀναθαρσύνω

ἀνάθεμα

ἀναθεματίζω

ἀναθερμαίνω

ἀναθετέος

ἀναθηλέω

ἀνάθημα

ἀναθλίβω

ἄναθλος

ἀναθορυβέω

ἀνάθρεμμα

ἀναθρέω

ἀναθρώσκω

ἀναθυμιάω

ἀναίδεια

ἀναιδεύομαι

ἀναιδής

ἀναιθύσσω

ἀναίθω

ἀναίμακτος

ἀναίματος

ἄναιμος

ἀναίμων

ἀναιμωτί

ἀναίνομαι

ἀναίρεσις

ἀναιρέω

ἀναίρω

ἀναισθησία

ἀναισθητέω

ἀναίσθητος

ἀναισιμόω

ἀναισίμωμα

ἀναΐσσω

ἀναισχυντέω

ἀναισχυντία

ἀναίσχυντος

ἀναίτιος

ἀνακαγχάζω

ἀνακαθαίρω

ἀνακάθημαι

ἀνακαθίζω

ἀνακαινόω

ἀνακαίνωσις

ἀνακαίω

ἀνακαλέω

ἀνακαλυπτήρια

ἀνακαλύπτω

ἀνακάμπτω

ἀνάκανθος

ἀνακάπτω

ἀνάκειμαι

Ἀνάκειον

ἀνακέλαδος

ἀνακεράννυμι

Ἄνακες

ἀνακεφαλαιόω

ἀνακηκίω

ἀνακηρύσσω

ἀνακινδυνεύω

ἀνακινέω

ἀνακίνησις

ἀνακίρναμαι

ἀνακλάζω

ἀνακλαίω

ἀνακλάω

ἀνάκλησις

ἀνακλητικός

ἀνακλίνω

ἀνάκλιτος

ἀνακλώθω

ἀνακογχυλιάζω

ἀνακοινόω

ἀνακοιρανέω

ἀνακομιδή

ἀνακομίζω

ἀνακοντίζω

ἀνακοπή

ἀνακόπτω

ἀνακουφίζω

ἀνακούφισις

ἀνακράζω

ἀνάκρασις

ἀνακρέκομαι

ἀνακρεμάννυμι

ἀνακρίνω

ἀνάκρισις

ἀνακροτέω

ἀνάκρουσις

ἀνακρουστέος

ἀνακρούω

ἀνακτάομαι

ἀνακτορία

ἀνακτόριος

ἀνάκτορον

ἀνακυκάω

ἀνακυκλέω

ἀνακυκλόομαι

ἀνακυμβαλιάζω

ἀνακύπτω

ἀνακωκύω

ἀνακῶς

ἀναλάζομαι

ἀναλαλάζω

ἀναλαμβάνω

ἀναλάμπω

ἀναλγησία

ἀναλγής

ἀνάλγητος

ἀναλδής

ἀναλέγω

ἀναλείχω

ἀνάληψις

ἀναλθής

ἀνάλιος

ἀνάλιπος

ἀναλίσκω

ἀνάλκεια

ἄναλκις

ἀνάλλομαι

ἄναλμος

ἀναλογία

ἀναλογίζομαι

ἀναλογισμός

ἀνάλογος

ἄναλτος

ἀνάλυσις

ἀναλυτήρ

ἀναλύω

ἀνάλωμα

ἀνάλωσις

ἀναλωτής

ἀναλωτικός

ἀνάλωτος

ἀναμαιμάω

ἀναμανθάνω

ἀναμάξευτος

ἀναμάρτητος

ἀναμασάομαι

ἀναμάσσω

ἀναμάχομαι

ἀνάμβατος

ἀναμέλπω

ἀναμένω

ἀνάμεσος

ἀνάμεστος

ἀναμεστόω

ἀναμετρέω

ἀναμέτρησις

ἀναμηρυκάομαι

ἀνάμιγα

ἀναμίγνυμι

ἀναμιμνήσκω

ἀνάμιξις

ἀναμίξ

ἀναμισθαρνέω

ἀνάμνησις

ἀναμνηστός

ἀναμορμύρω

ἀναμοχλεύω

ἀναμπλάκητος

ἀναμυχθίζομαι

ἀναμφίβολος

ἀναμφίλογος

ἀναμφισβήτητος

ἀνανδρία

ἄνανδρος

ἀνάνδρωτος

ἀνανεάζω

ἀνανέμω

ἀνανέομαι

ἀνανεόομαι

ἀνανεύω

ἀνανέωσις

ἀνανήφω

ἀνανθής

ἀνανταγώνιστος

ἄναντα

ἀνάντης

ἀναντίλεκτος

ἀναξαίνω

ἀναξηραίνω

ἀναξία

ἀνάξιος

ἀναξιφόρμιγξ

ἄναξ

ἀναξυρίδες

ἀναξύω

ἀναπαιδεύω

ἀνάπαιστος

ἀναπαίω

ἀνάπαλιν

ἀναπάλλω

ἀναπάσσω

ἀνάπαυλα

ἀνάπαυμα

ἀνάπαυσις

ἀναπαυστήριος

ἀναπαύω

ἀνά

ἀνα-

ἀναπείθω

ἀναπειράομαι

ἀναπείρω

ἀναπειστήριος

ἀναπεμπάζομαι

ἀναπέμπω

ἀναπετάννυμι

ἀναπέτομαι

ἀναπήγνυμι

ἀναπηδάω

ἀνάπηρος

ἀναπιδύω

ἀναπίμπλημι

ἀναπίπτω

ἀναπλάσσω

ἀναπλέκω

ἀνάπλεος

ἀναπλέω

ἀναπληρόω

ἀναπλήρωσις

ἀναπληρωτέος

ἀνάπλοος

ἀναπλόω

ἀνάπνευμα

ἀνάπνευσις

ἀνάπνευστος

ἀναπνέω

ἀναπνοή

ἀναποδίζω

ἀνάποινος

ἀναπολέω

ἀναπολίζω

ἀναπομπή

ἀναπόμπιμος

ἀναπομπός

ἀναπόνιπτος

ἀναπράσσω

ἀναπρήθω

ἀναπτερόω

ἀναπτοέω

ἀναπτύσσω

ἀναπτυχή

ἀναπτύω

ἀνάπτω

ἀναπυνθάνομαι

ἀνάπυστος

ἄναρθρος

ἀναριθμέομαι

ἀναρίθμητος

ἀνάριθμος

ἄναρκτος

ἀνάρμενος

ἀναρμοστέω

ἀναρμοστία

ἀνάρμοστος

ἀναρπαγή

ἀναρπάζω

ἀναρπαστός

ἀναρρήγνυμι

ἀνάρρηξις

ἀνάρρησις

ἀναρρίπτω

ἀναρριχάομαι

ἀναρροιβδέω

ἀνάρρυσις

ἀναρρώννυμι

ἀνάρσιος

ἀναρτάω

ἀναρτέομαι

ἀνάρτιος

ἀναρχαΐζω

ἀναρχία

ἄναρχος

ἀνασαλεύω

ἀνασειράζω

ἀνασείω

ἀνασεύομαι

ἀνάσιλλος

ἀνασκάπτω

ἀνασκεδάννυμι

ἀνασκευάζω

ἀνάσκητος

ἀνασκολοπίζω

ἀνασκοπέω

ἀνασοβέω

ἀνασπαράσσω

ἀνασπαστός

ἀνασπάω

ἄνασσα

ἀνάσσω

ἀνασταδόν

ἀνάστασις

ἀναστατήρ

ἀνάστατος

ἀναστατόω

ἀνασταυρόω

ἀναστείβω

ἀναστέλλω

ἀναστενάζω

ἀναστεναχίζω

ἀναστενάχω

ἀναστένω

ἀναστέφω

ἀναστηρίζω

ἀναστολή

ἀναστομόω

ἀναστρέφω

ἀναστρολόγητος

ἀναστροφή

ἀναστρωφάω

ἀνασύρομαι

ἀνασφάλλω

ἀνάσχεσις

ἀνασχίζω

ἀνασώζω

ἀναταράσσω

ἀνατείνω

ἀνατειχίζω

ἀνατειχισμός

ἀνατέλλω

ἀνατέμνω

ἀνατίθημι

ἀνατιμάω

ἀνατινάσσω

ἀνατί

ἀνατλῆναι

ἀνατολή

ἀνατολμάω

ἄνατος

ἀνατρεπτέος

ἀνατρεπτικός

ἀνατρέπω

ἀνατρέφω

ἀνατρέχω

ἀνάτρησις

ἀνατρίβω

ἀνατροπή

ἀνατυλίσσω

ἀνατυπόω

ἀνατυρβάζω

ἀναύγητος

ἀναύδητος

ἄναυδος

ἄναυλος

Ἄναυρος

ἄναυς

ἀναύω

ἀναφαίνω

ἀναφαλαντίας

ἀναφανδά

ἀναφέρω

ἀναφεύγω

ἀναφής

ἀναφθέγγομαι

ἀναφθείρομαι

ἀναφλεγμαίνω

ἀναφλέγω

ἀνάφλεξις

ἀναφλύω

ἀναφοβέω

ἀνα-φορά

ἀναφορέω

ἀνάφορον

ἀναφράζομαι

ἀναφρόδιτος

ἀναφρονέω

ἀναφροντίζω

ἀναφυγή

ἀναφύρω

ἀναφυσάω

ἀναφυσιάω

ἀναφύω

ἀναφωνέω

ἀναφώνημα

ἀναφώνησις

ἀναχάζω

ἀναχαιτίζω

ἀναχάσκω

ἀναχέω

ἀναχνοαίνομαι

ἀναχορεύω

ἀνάχυσις

ἀναχωνεύω

ἀναχώννυμι

ἀναχωρέω

ἀναχώρησις

ἀναχωρητέος

ἀναχωρίζω

ἀναψάω

ἀναψηφίζω

ἀναψυχή

ἀναψύχω

ἁνδάνω

ἄνδηρον

ἄνδιχα

ἀνδραγαθέω

ἀνδραγάθημα

ἀνδραγαθία

ἀνδραγαθίζομαι

ἀνδράγρια

ἀνδρακάς

ἀνδραποδίζω

ἀνδραποδισμός

ἀνδραποδιστής

ἀνδραποδοκάπηλος

ἀνδράποδον

ἀνδραποδώδης

ἀνδράριον

ἀνδραχθής

ἀνδρεῖα

ἀνδρεία

ἀνδρείκελον

ἀνδρείκελος

ἀνδρεῖος

ἀνδρειότης

ἀνδρειφόντης

ἀνδρηλατέω

ἀνδρηλάτης

ἀνδριαντίσκος

ἀνδριαντοποιέω

ἀνδριαντοποιΐα

ἀνδριαντοποιός

ἀνδριάς

ἀνδρίζω

ἀνδρικός

ἀνδρίον

ἀνδριστέος

ἀνδριστί

ἀνδροβόρος

ἀνδρόβουλος

ἀνδροβρώς

ἀνδρογόνος

ἀνδρόγυνος

ἀνδροδάϊκτος

ἀνδροδάμας

ἀνδροθέα

ἀνδρόθεν

ἀνδροθνής

ἀνδροκμής

ἀνδρόκμητος

ἀνδροκτασία

ἀνδροκτονέω

ἀνδροκτόνος

ἀνδρολέτειρα

ἀνδροληψία

ἀνδρομάχος

ἀνδρόμεος

ἀνδρομήκης

ἀνδρόπαις

ἀνδροπλήθεια

ἀνδρόσινις

ἀνδροσφαγεῖον

ἀνδρόσφιγξ

ἀνδρότης

ἀνδροτυχής

ἀνδροφαγέω

ἀνδροφάγος

ἀνδρόφθορος

ἀνδροφθόρος

ἀνδροφονία

ἀνδροφόνος

ἀνδρόω

ἀνδρώδης

ἀνδρών

ἀνέβραχε

ἀνέγγυος

ἀνεγείρω

ἀνεγέρμων

ἀνέγκλητος

ἀνέδην

ἀνεθέλητος

ἀνειλείθυια

ἀνειλέω

ἀνειμένοσος

ἄνειμι

ἀνείμων

ἀνειπεῖν

ἀνείργω

ἀνείρω

ἀνείσοδος

ἀνεισφορία

ἀνείσφορος

ἀνέκαθεν

ἀνεκάς

ἀνέκβατος

ἀνεκδιήγητος

ἀνέκδοτος

ἀνέκδρομος

ἀνεκλάλητος

ἀνεκπίμπλημι

ἀνέκπληκτος

ἀνεκτέος

ἀνεκτός

ἀνέλεγκτος

ἀνελέγχω

ἀνελεήμων

ἀνέλεος

ἀνελευθερία

ἀνελεύθερος

ἀνέλιγμα

ἀνέλιξις

ἀνελίσσω

ἀνέλκω

ἄνελπις

ἀνέλπιστος

ἀνέμβατος

ἀνεμέσητος

ἀνέμητος

ἀνεμίζομαι

ἀνεμόδρομος

ἀνέμολον

ἀνεμοσκεπής

ἄνεμος

ἀνεμοσφάραγος

ἀνεμοτρεφής

ἀνεμόω

ἀνέμπληκτος

ἀνεμπόδιστος

ἀνεμώκης

ἀνεμώλιος

ἀνεμώνη

ἀνενδεής

ἀνένδεκτος

ἀνενδοίαστος

ἀνεξάλειπτος

ἀνεξέλεγκτος

ἀνεξέργαστος

ἀνεξέταστος

ἀνεξεύρετος

ἀνεξίκακος

ἀνεξιχνίαστος

ἀνέξοδος

ἀνέορτος

ἀνεπαίσθητος

ἀνεπαίσχυντος

ἀνέπαφος

ἀνεπαφρόδιτος

ἀνεπαχθής

ἀνεπιβούλευτος

ἀνεπίγραφος

ἀνεπίδικος

ἀνεπιείκεια

ἀνεπιεικής

ἀνεπίκλητος

ἀνεπίληπτος

ἀνεπίμικτος

ἀνεπίξεστος

ἀνεπίπλεκτος

ἀνεπίρρεκτος

ἀνεπίσκεπτος

ἀνεπιστημοσύνη

ἀνεπιστήμων

ἀνεπίτακτος

ἀνεπιτήδειος

ἀνεπιτήδευτος

ἀνεπιτίμητος

ἀνεπίφθονος

ἀνέραμαι

ἀνέραστος

ἀνέργαστος

ἄνεργος

ἀνερεθίζω

ἀνερείπομαι

ἀνερευνάω

ἀνερεύνητος

ἀνέρομαι

ἀνέρπω

ἀνέρρω

ἀνερυθριάω

ἀνερύω

ἀνέρχομαι

ἀνερωτάω

ἄνεσις

ἀνέστιος

ἀνετάζω

ἀνετέος

ἄνετος

ἄνευθε

ἀνεύθετος

ἀνεύθυνος

ἄνευκτος

ἄνευ

ἀνεύρεσις

ἀνευρίσκω

ἀνευφημέω

ἀνέφελος

ἀνεχέγγυος

ἀνέχω

ἀνεψιαδοῦς

ἀνεψιός

ἄνεω

ἀνηβάω

ἀνηβητήριος

ἄνηβος

ἀνηγεμόνευτος

ἀνηγέομαι

ἀνήδυντος

ἀνήθινος

ἄνηθον

ἀνήκεστος

ἀνήκοος

ἀνηκουστέω

ἀνήκουστος

ἀνήκω

ἀνηλεής

ἀνήλιος

ἀνήλιπος

ἀνήμελκτος

ἀνήμερος

ἀνηνεμία

ἀνήνεμος

ἀνήνοθε

ἀνήνυστος

ἀνήνυτος

ἀνήνωρ

ἀνηπύω

ἄνη

ἀνήροτος

ἀνήρ

ἀνήσσητος

ἀνήφαιστος

ἀνθαιρέομαι

ἀνθαλίσκομαι

ἀνθαμιλλάομαι

ἀνθάμιλλος

ἀνθάπτομαι

ἄνθειον

ἀνθεκτέος

ἀνθέλκω

ἀνθέμιον

ἀνθεμίς

ἀνθεμόεις

ἄνθεμον

ἀνθεμόρρυτος

ἀνθεμουργός

ἀνθεμώδης

ἀνθερεών

ἀνθέριξ

Ἀνθεστήρια

Ἀνθεστηριών

ἀνθεστιάω

ἀνθεσφόρος

ἀνθέω

ἄνθη

ἀνθηρός

ἀνθησσάομαι

ἀνθίζω

ἀνθινός

ἀνθιππασία

ἀνθιππεύω

ἀνθίστημι

ἀνθοβολέω

ἀνθόβολος

ἀνθοδίαιτος

ἀνθοδόκος

ἀνθοκομέω

ἀνθοκόμος

ἀνθοκρατέω

ἀνθόκροκος

ἀνθολκή

ἀνθολογία

ἀνθολόγος

ἀνθομολογέομαι

ἀνθοπλίζω

ἀνθορμέω

ἀνθοσμίας

ἄνθος

ἀνθοσύνη

ἀνθοφορέω

ἀνθοφόρος

ἀνθοφυής

ἀνθρακιά

ἀνθρακίας

ἀνθρακίζω

ἀνθρακόω

ἄνθραξ

ἀνθρήνη

ἀνθρήνιον

ἀνθρωπάρεσκος

ἀνθρωπάριον

ἀνθρωπέη

ἀνθρώπειος

ἀνθρωπεύομαι

ἀνθρωπίζω

ἀνθρωπικός

ἀνθρώπινος

ἀνθρώπιον

ἀνθρωποδαίμων

ἀνθρωποειδής

ἀνθρωποθυσία

ἀνθρωποκτόνος

ἀνθρωπόκτονος

ἀνθρωπολόγος

ἀνθρωποποιΐα

ἀνθρωποποιός

ἄνθρωπος

ἀνθρωποσφαγέω

ἀνθρωποφαγέω

ἀνθρωποφαγία

ἀνθρωποφάγος

ἀνθρωποφυής

ἀνθυβρίζω

ἀνθυπάγω

ἀνθυπατεύω

ἀνθυπατικός

ἀνθύπατος

ἀνθυπείκω

ἀνθύπειξις

ἀνθυπηρετέω

ἀνθυποκρίνομαι

ἀνθυπόμνυμαι

ἀνθυποπτεύω

ἀνθυπουργέω

ἀνθυφίσταμαι

ἀνιάζω

ἀνιάομαι

ἀνία

ἁνία

ἀνιαρός

ἀνίατος

ἀνιάχω

ἀνιάω

ἀνιδρωτί

ἀνίδρωτος

ἀνίερος

ἀνιερόω

ἀνίημι

ἀνίκανος

ἀνικέτευτος

ἀνίκητος

ἀνίλεως

ἀνιμάω

ἄνιος

ἄνιππος

ἀνιπτόπους

ἄνιπτος

ἄνισος

ἀνισότης

ἀνισόω

ἀνίστημι

ἀνιστορέω

ἀνιστόρητος

ἀνίσωσις

ἀνιχνεύω

ἀννιβίζω

ἀνοδηγέω

ἄνοδοs1

ἄνοδοs2

ἀνοδύρομαι

ἀνοήμων

ἀνόητος

ἄνοια

ἀνοίγνυμι

ἀνοιδέω

ἀνοικίζω

ἀνοικοδομέω

ἄνοικος

ἀνοικτέος

ἀνοικτίρμων

ἀνοίκτιστος

ἄνοικτος

ἀνοικτός

ἀνοιμώζω

ἀνοιμωκτί

ἀνοίμωκτος

ἄνοιξις

ἀνοιστέος

ἄνοιστος

ἀνοιστρέω

ἀνοκωχεύω

ἀνοκωχή

ἀνολβία

ἄνολβος

ἀνολκή

ἀνολολύζω

ἀνολοφύρομαι

ἀνομαλίζω

ἄνομβρος

ἀνομέω

ἀνομία

ἀνομίλητος

ἀνόμματος

ἀνομοιοειδής

ἀνόμοιος

ἀνομοιότης

ἀνομοιόω

ἀνομολογέομαι

ἀνομολογητέος

ἀνομολογία

ἀνομόλογος

ἀνομολογούμενος

ἄνομος

ἀνόνητος

ἄνοος

ἀνοπαῖα

ἄνοπλος

ἀνοράω

ἀνόργανος

ἀνορέα

ἀνορθόω

ἄνορμος

ἀνόρνυμι

ἀνορούω

ἀνόροφος

ἀνορταλίζω

ἀνορύσσω

ἀνορχέομαι

ἀνόσιος

ἀνοσιότης

ἄνοσος

ἀνόστεος

ἀνόστητος

ἀνόστιμος

ἄνοστος

ἀνοτοτύζω

ἀνούατος

ἀνούτατος

ἀνουτητί

ἀνοχή

ἀνοχμάζω

ἀνσχετός

ἀνταγοράζω

ἀνταγορεύω

ἀνταγωνίζομαι

ἀνταγωνιστέω

ἀνταγωνιστής

ἀνταείρω

ἄνταθλος

ἀνταιδέομαι

ἀνταῖος

ἀνταίρω

ἀνταιτέω

ἀντακαῖος

ἀντακούω

ἀνταλαλάζω

ἀντάλλαγμα

ἀνταλλακτέος

ἀνταλλάσσω

ἀνταμείβομαι

ἀνταμύνομαι

ἀνταναβιβάζω

ἀντανάγω

ἀνταναιρέω

ἀνταναλίσκω

ἀνταναμένω

ἀνταναπίμπλημι

ἀνταναπλέκω

ἀνταναπληρόω

ἄντανδρος

ἀντάνειμι

ἀντανίστημι

ἀντάξιος

ἀνταξιόω

ἀνταπαιτέω

ἀνταπαμείβομαι

ἀνταπερύκω

ἀνταποδείκνυμι

ἀνταποδίδωμι

ἀνταπόδομα

ἀνταπόδοσις

ἀνταποκρίνομαι

ἀνταποκτείνω

ἀνταπολαμβάνω

ἀνταπόλλυμι

ἀνταποτίω

ἀνταποφαίνω

ἄντα

ἀνταρκέω

ἀντασπάζομαι

ἀνταυγεία

ἀνταυγέω

ἀνταυδάω

ἀνταύω

ἀνταφίημι

ἀντάω

ἀντεγγράφω

ἀντεγκαλέω

ἀντεικάζω

ἀντεῖπον

ἀντεισάγω

ἀντεκκλέπτω

ἀντεκκόπτω

ἀντεκπέμπω

ἀντεκπλέω

ἀντεκτείνω

ἀντεκτίθημι

ἀντεκτρέχω

ἀντελαύνω

ἀντελπίζω

ἀντεμβάλλω

ἀντεμβιβάζω

ἀντεμπήγνυμαι

ἀντεμπίπλημι

ἀντεμπίπρημι

ἀντέμφασις

ἀντενδίδωμι

ἀντεξάγω

ἀντεξαιτέω

ἀντεξελαύνω

ἀντεξέρχομαι

ἀντεξετάζω

ἀντεξιππεύω

ἀντεξόρμησις

ἀντεπάγω

ἀντεπαινέω

ἀντεπανάγομαι

ἀντεπαφίημι

ἀντέπειμι

ἀντεπεξάγω

ἀντεπέξειμι

ἀντεπεξελαύνω

ἀντεπεξέρχομαι

ἀντεπηχέω

ἀντεπιβουλεύω

ἀντεπιγράφω

ἀντεπιδείκνυμι

ἀντεπιθυμέω

ἀντεπικουρέω

ἀντεπιμελέομαι

ἀντεπιστέλλω

ἀντεπιστρατεύω

ἀντεπιτάσσω

ἀντεπιτειχίζομαι

ἀντεπιτίθημι

ἀντεπιχειρέω

ἀντέραμαι

ἀντερανίζω

ἀντεραστής

ἀντεράω

ἀντερείδω

ἀντέρεισις

ἀντέρομαι

ἀντερύομαι

ἀντερῶ

ἀντέρως

ἀντερωτάω

ἀντευεργετέω

ἀντευνοέω

ἀντέχω

ἀντήεις

ἀντήλιος

ἄντην

ἀντήνωρ

ἀντηρέτης

ἀντήρης

ἀντηρίς

ἄντηστις

ἀντηχέω

ἀντιάζω

ἀντιάνειρα

ἀντιάω

ἀντιβαίνω

ἀντιβάλλω

ἀντίβασις

ἀντιβατικός

ἀντιβιάζομαι

ἀντιβίην

ἀντίβιος

ἀντιβλεπτέος

ἀντιβλέπω

ἀντίβλεψις

ἀντιβοάω

ἀντιβοηθέω

ἀντιβολέω

ἀντιβολία

ἀντιβροντάω

ἀντιγέγωνα

ἀντιγενεηλογέω

ἀντιγνωμονέω

ἀντίγραμμα

ἀντιγραφεύς

ἀντιγραφή

ἀντίγραφος

ἀντιγράφω

ἀντιδάκνω

ἀντίδειπνος

ἀντιδεξιόομαι

ἀντιδέομαι

ἀντιδέρκομαι

ἀντιδέχομαι

ἀντιδημαγωγέω

ἀντιδιαβαίνω

ἀντιδιαβάλλω

ἀντιδιαπλέκω

ἀντιδιατίθεμαι

ἀντιδιδάσκω

ἀντιδίδωμι

ἀντιδιέξειμι

ἀντιδικέω

ἀντίδικος

ἀντίδοξος

ἀντίδορος

ἀντίδοσις

ἀντίδοτος

ἀντιδουλεύω

ἀντίδουλος

ἀντίδουπος

ἀντιδράω

ἀντιδωρέομαι

ἀντιζητέω

ἀντιζωγρέω

ἀντιθάπτω

ἀντίθεος

ἀντιθεραπεύω

ἀντίθεσις

ἀντιθέω

ἀντιθήγω

ἀντίθροος

ἀντίθυρος

ἀντικαθεύδω

ἀντικάθημαι

ἀντικαθίζομαι

ἀντικαθίστημι

ἀντικακουργέω

ἀντικαλέω

ἀντικαταθνήσκω

ἀντικαταλείπω

ἀντικαταλλάσσομαι

ἀντικατατείνω

ἀντικατηγορέω

ἀντικάτων

ἀντίκειμαι

ἀντικελεύω

ἀντίκεντρον

ἀντικηδεύω

ἀντικηρύσσω

ἀντικλάζω

ἀντικλαίω

ἀντικνήμιον

ἀντικολάζομαι

ἀντικολακεύω

ἀντικομίζω

ἀντικομπάζω

ἀντικόπτω

ἀντικορύσσομαι

ἀντικρατέω

ἀντίκρουσις

ἀντικρούω

ἀντικρύ

ἄντικρυς

ἀντικτόνος

ἀντικτυπέω

ἀντικύρω

ἀντικωμῳδέω

ἀντιλαβή

ἀντιλαγχάνω

ἀντιλάζομαι

ἀντιλακτίζω

ἀντιλαμβάνω

ἀντιλάμπω

ἀντιλέγω

ἀντιλεκτέος

ἀντίλεκτος

ἀντιλέων

ἀντίληξις

ἀντιληπτέος

ἀντίληψις

ἀντιλογέω

ἀντιλογία

ἀντιλογίζομαι

ἀντιλογικός

ἀντίλογος

ἀντιλοιδορέω

ἀντιλυπέω

ἀντίλυρος

ἀντίλυτρον

ἀντιμαίνομαι

ἀντιμανθάνω

ἀντιμαρτυρέω

ἀντιμαρτύρομαι

ἀντιμάχομαι

ἀντιμεθέλκω

ἀντιμεθίστημι

ἀντιμειρακιεύομαι

ἀντιμέλλω

ἀντιμέμφομαι

ἀντιμερίζομαι

ἀντιμέτειμι

ἀντιμετρέω

ἀντιμέτωπος

ἀντιμηχανάομαι

ἀντιμίμησις

ἀντιμισθία

ἀντίμισθος

ἀντιμοιρεί

ἀντίμολπος

ἀντίμορφος

ἀντιναυπηγέω

ἀντινικάω

ἀντινομία

ἀντιξοέω

ἀντίξοος

ἀντιόομαι

ἀντίος

ἀντιοστατέω

ἀντιοχεύομαι

ἀντιπαθής

ἀντιπαίζω

ἀντίπαις

ἀντίπαλος

ἀντιπαραβάλλω

ἀντιπαραβολή

ἀντιπαραγγελία

ἀντιπαραγγέλλω

ἀντιπαράγω

ἀντιπαραθέω

ἀντιπαρακαλέω

ἀντιπαρακελεύομαι

ἀντιπαραλυπέω

ἀντιπαραπλέω

ἀντιπαρασκευάζομαι

ἀντιπαρασκευή

ἀντιπαρατάσσομαι

ἀντιπαρατείνω

ἀντιπαρατίθημι

ἀντιπάρειμι

ἀντιπαρεξάγω

ἀντιπαρέρχομαι

ἀντιπαρέχω

ἀντιπάσχω

ἀντιπαταγέω

ἀντί

ἀντιπέμπω

ἀντιπενθής

ἀντιπέραιος

ἀντιπέρα

ἀντιπέρας

ἀντιπέρηθεν

ἀντιπεριλαμβάνω

ἀντιπεριπλέω

ἀντιπεριχωρέω

ἀντίπετρος

ἀντίπηξ

ἀντιπίπτω

ἀντιπλέω

ἀντιπλήξ

ἀντιπληρόω

ἀντιπλήσσω

ἀντιπνέω

ἀντίπνοος

ἀντιποθέω

ἀντιποιέω

ἀντίποινα

ἀντιπολεμέω

ἀντιπολέμιος

ἀντιπολιορκέω

ἀντίπολις

ἀντιπολιτεύομαι

ἀντιπορεῖν

ἀντιπορεύομαι

ἀντιπορθέω

ἀντίπορθμος

ἀντίπορος

ἀντίπραξις

ἀντιπράσσω

ἀντιπρεσβεύομαι

ἀντιπρόειμι

ἀντίπροικα

ἀντιπροκαλέομαι

ἀντιπροσαγορεύω

ἀντιπρόσειμι

ἀντιπροσεῖπον

ἀντιπροσκαλέομαι

ἀντιπροσφέρω

ἀντιπρόσωπος

ἀντιπροτείνω

ἀντίπρῳρος

ἀντίπυλος

ἀντίπυργος

ἀντιπυργόω

ἀντιρρέπω

ἀντίρροπος

ἀντισεμνύνομαι

ἀντισηκόω

ἀντισκευάζομαι

ἀντισήκωσις

ἀντισκώπτω

ἀντισόομαι

ἀντίσπαστος

ἀντισπάω

ἀντίσταθμος

ἀντιστασιάζω

ἀντίστασις

ἀντιστασιώτης

ἀντιστατέω

ἀντιστάτης

ἀντιστοιχέω

ἀντίστοιχος

ἀντιστρατεύομαι

ἀντιστρατηγέω

ἀντιστράτηγος

ἀντιστρατοπεδεία

ἀντιστρατοπεδεύω

ἀντιστρέφω

ἀντιστροφή

ἀντίστροφος

ἀντισύγκλητος

ἀντισυλλογίζομαι

ἀντισυναντάω

ἀντισφαιρίζω

ἀντίσχω

ἀντίταγμα

ἀντιταλαντεύω

ἀντίταξις

ἀντιτάσσω

ἀντιτείνω

ἀντιτείχισμα

ἀντιτέμνω

ἀντιτεχνάομαι

ἀντιτέχνησις

ἀντίτεχνος

ἀντιτίθημι

ἀντιτιμάω

ἀντιτιμωρέομαι

ἀντιτίνω

ἀντιτολμάω

ἀντίτολμος

ἀντίτομος

ἀντίτονος

ἀντιτοξεύω

ἀντιτορέω

ἄντιτος

ἀντιτρέφω

ἀντιτυγχάνω

ἀντίτυπος

ἀντιτυπόω

ἀντιτύπτω

ἀντιφερίζω

ἀντίφερνος

ἀντιφέρω

ἀντιφεύγω

ἀντίφημι

ἀντιφθέγγομαι

ἀντίφθογγος

ἀντιφιλέω

ἀντιφίλησις

ἀντιφιλοσοφέω

ἀντιφιλοτιμέομαι

ἀντιφιλοφρονέομαι

ἀντίφονος

ἀντιφορτίζομαι

ἀντιφράσσω

ἀντιφυλακή

ἀντιφύλαξ

ἀντιφυλάσσω

ἀντιφωνέω

ἀντίφωνος

ἀντιχαίρω

ἀντιχαρίζομαι

ἀντιχειροτονέω

ἀντιχορηγέω

ἀντιχόρηγος

ἀντιχράω

ἀντίχριστος

ἀντιψάλλω

ἀντίψαλμος

ἀντιψηφίζομαι

ἀντλέω

ἄντλημα

ἀντλία

ἄντλος

ἀντοικτείρω

ἄντομαι

ἀντόμνυμι

ἀντονομάζω

ἀντοφείλω

ἀντοφθαλμέω

ἀντοχέομαι

ἀντριάς

ἄντρον

ἀντρώδης

ἄντυξ

ἀντῳδός

ἀντωμοσία

ἀντωνέομαι

ἀντωπός

ἀντωφελέω

ἀνύβριστος

ἄνυδρος

ἀνυμέναιος

ἀνυμνέω

ἀνύμφευτος

ἄνυμφος

ἀνυπέρβλητος

ἀνυπεύθυνος

ἀνυποδησία

ἀνυποδητέω

ἀνυπόδητος

ἀνυπόδικος

ἀνυπόκριτος

ἀνυπονόητος

ἀνύποπτος

ἀνυπόστατος

ἀνυπότακτος

ἀνυσιεργός

ἀνύσιμος

ἄνυσις

ἀνυστός

ἀνυτικός

ἀνυφαίνω

ἀνυψόω

ἀνύω

ἄνω

ἄνω

ἀνώγαιον

ἄνωγα

ἀνώδυνος

ἄνωθεν

ἀνωθέω

ἀνωιστί

ἀνώιστος

ἀνώλεθρος

ἀνωμαλία

ἀνώμαλος

ἀνωμοτί

ἀνώμοτος

ἀνωνόμαστος

ἀνώνυμος

ἀνωρία

ἄνωρος

ἀνωρύομαι

ἀνώτατος

ἀνωτερικός

ἀνώτερος

ἀνωφελής

ἀνωφέλητος

ἀνώχυρος

ἄξενος

Ἄξεινος

ἄξεστος

ἀξιάγαστος

ἀξιάκουστος

ἀξιακρόατος

ἀξία

ἀξιαφήγητος

ἀξιέπαινος

ἀξιέραστος

ἀξίνη

ἀξιοβίωτος

ἀξιοεργός

ἀξιοζήλωτος

ἀξιοθαύμαστος

ἀξιοθέατος

ἀξιόθρηνος

ἀξιοκοινώνητος

ἀξιόκτητος

ἀξιόλογος

ἀξιομακάριστος

ἀξιόμαχος

ἀξιομνημόνευτος

ἀξιόνικος

ἀξιοπενθής

ἀξιόπιστος

ἀξιοπρεπής

ἀξιόρατος

ἀξιόσκεπτος

ἀξιοσπούδαστος

ἄξιος

ἀξιοστράτηγος

ἀξιοτέκμαρτος

ἀξιοφίλητος

ἀξιόχρεως

ἀξιόω

ἀξίωμα

ἀξίωσις

ἀξόανος

ἀξόνιος

ἀξυγκρότητος

ἄξυλος

ἀξύστατος

ἄξων

ἄοζος

ἀοιδή

ἀοιδιάω

ἀοίδιμος

ἀοιδοθέτης

ἀοιδομάχος

ἀοιδοπόλος

ἀοιδός

ἀοιδοτόκος

ἀοίκητος

ἄοικος

ἄοινος

ἄοκνος

ἀολλής

ἀολλίζω

ἄοπλος

ἀόρατος

ἀοργησία

ἀόργητος

ἀόριστος

ἄορνος

ἄορ

ἀορτέω

ἀορτήρ

ἀοσσέω

ἀοσσητήρ

ἄουτος

ἀόχλητος

ἀπαγγελία

ἀπαγγέλλω

ἀπαγγελτήρ

ἄπαγε

ἀπαγής

ἀπαγινέω

ἀπαγόρευσις

ἀπαγορευτέος

ἀπαγορεύω

ἀπαγριόομαι

ἀπαγχονίζω

ἀπάγχω

ἀπαγωγή

ἀπάγω

ἀπᾴδω

ἀπαείρω

ἀπαθανατίζω

ἀπάθεια

ἀπαθής

ἀπαιγειρόομαι

ἀπαιδαγώγητος

ἀπαιδευσία

ἀπαίδευτος

ἀπαιδία

ἀπαιθριάζω

ἀπαίνυμαι

ἀπαιολάω

ἀπαιόλη

ἀπαίρω

ἄπαις

ἀπαΐσσω

ἀπαισχύνομαι

ἀπαιτέω

ἀπαίτησις

ἀπαιτίζω

ἀπαιωρέομαι

ἀπακριβόομαι

ἀπάλαιστρος

ἀπάλαλκε

ἀπάλαμνος

ἀπάλαμος

ἀπαλάομαι

ἀπαλγέω

ἀπαλείφω

ἀπαλέξω

ἀπαληθεύω

ἀπαλθαίνομαι

ἀπαλλαγή

ἀπαλλακτέος

ἀπαλλαξείω

ἀπαλλάσσω

ἀπαλλοτριόω

ἀπαλλοτρίωσις

ἀπαλοάω

ἁπαλόθριξ

ἁπαλός

ἁπαλότης

ἁπαλοτρεφής

ἁπαλόφρων

ἁπαλόχροος

ἁπαλύνω

ἀπαμαλδύνω

ἀπαμάω

ἀπαμβλίσκω

ἀπαμβλύνω

ἀπαμείβομαι

ἀπαμείρω

ἀπαμελέομαι

ἀπαμπλακεῖν

ἀπαμύνω

ἀπαναίνομαι

ἀπαναισχυντέω

ἀπαναλίσκω

ἀπανδρόομαι

ἀπάνευθε

ἀπανθέω

ἀπανθίζω

ἀπανθρακίζω

ἀπανθρακόω

ἀπάνθρωπος

ἀπανίστημι

ἁπανταχῆ

ἁπανταχόθεν

ἁπανταχόθι

ἁπανταχόσε

ἁπανταχοῦ

ἀπαντάω

ἀπάντημα

ἁπάντῃ

ἀπαντικρύ

ἀπαντίον

ἀπαντλέω

ἀπάντομαι

ἀπανύω

ἁπαξάπας

ἁπαξαπλῶς

ἀπαξιόω

ἅπαξ

ἀπαπαῖ

ἄπαππος

ἀπαράβατος

ἀπαραίτητος

ἀπαρακάλυπτος

ἀπαράκλητος

ἀπαράλλακτος

ἀπαραμύθητος

ἀπαράμυθος

ἀπαρασκεύαστος

ἀπαράσκευος

ἀπαράσσω

ἄπαργμα

ἀπαρέσκω

ἀπαρηγόρητος

ἀπαρθένευτος

ἀπάρθενος

ἀπαριθμέω

ἀπαρίθμησις

ἀπαρκέω

ἀπαρνέομαι

ἄπαρνος

ἀπαρρησίαστος

ἀπαρτάω

ἀπαρτίζω

ἀπαρτιλογία

ἀπάρτιον

ἀπαρτί

ἀπαρτισμός

ἀπαρύω

ἀπαρχή

ἀπάρχομαι

ἄπαρχος

ἀπασπαίρω

ἅπας

ἀπαστία

ἄπαστος

ἀπαστράπτω

ἀπασχολέω

ἀπασχολία

ἀπατάω

ἀπάτερθε

ἀπατεών

ἀπατήλιος

ἀπατηλός

ἀπάτη

ἀπατητικός

ἀπάτητος

ἀπατιμάζω

ἀπατιμάω

Ἀπατούρια

ἀπάτωρ

ἀπαυγάζω

ἀπαύγασμα

ἀπαυδάω

ἀπαυθαδίζομαι

ἀπαυθημερίζω

ἀπαυράω

ἄπαυστος

ἀπαυτομολέω

ἀπαφίσκω

ἀπάχθομαι

ἀπέδιλος

ἄπεδος

ἀπεθίζω

ἀπεῖδον

ἀπείθεια

ἀπειθέω

ἀπειθής

ἀπεικάζω

ἀπεικαστέος

ἀπεικονίζω

ἀπειλέω

ἀπειλέω

ἀπείλημα

ἀπειλή

ἀπειλητήριος

ἀπειλητήρ

ἄπειμι

ἄπειμι

ἀπεῖπον

Ἀπειραῖος

ἀπείραστος

ἀπείργαθον

ἀπείργω

ἀπειρέσιος

Ἀπείρηθεν

ἀπείρητος

ἀπειρία

ἀπειρία

ἀπείριτος

ἀπειρόδροσος

ἀπειρόκακος

ἀπειροκαλία

ἀπειρόκαλος

ἀπειρόπλους

ἄπειροs1

ἄπειροs2

ἀπειροσύνη

ἀπειρότοκος

ἀπείρωn1

ἀπείρωn2

ἀπεκδέχομαι

ἀπεκδύνω

ἀπέκδυσις

ἀπεκλανθάνομαι

ἀπέκ

ἀπέκτητος

ἀπελαύνω

ἀπελεγμός

ἀπελέγχω

ἀπέλεθρος

ἀπελευθερία

ἀπελευθερικός

ἀπελεύθερος

ἀπελευθερόω

ἀπελευθέρωσις

ἀπελλάζω

ἀπελπίζω

ἀπεμέω

ἀπεμπολάω

ἀπεναντίον

ἀπέναντι

ἀπεναρίζω

ἀπενθής

ἀπένθητος

ἀπενιαυτέω

ἀπεννέπω

ἀπεξαιρέω

ἀπέξ

ἀπεοικώς

ἀπέπαντος

ἀπέπειρος

ἄπεπλος

ἀπεραντολογία

ἀπεραντολόγος

ἀπέραντος

ἀπεργάζομαι

ἀπεργασία

ἀπεργαστικός

ἀπέρδω

ἀπερείδω

ἁπερεί

ἀπερείσιος

ἀπεριλάλητος

ἀπερίληπτος

ἀπεριμέριμνος

ἀπερίοπτος

ἀπερίσκεπτος

ἀπερίτμητος

ἀπερίτροπος

ἀπέρρω

ἀπερυθριάω

ἀπερύκω

ἀπερύω

ἀπέρχομαι

ἀπερωεύς

ἀπερωέω

ἀπέρωτος

ἀπεσθίω

ἀπέσσουα

ἀπεστώ

ἀπέτηλος

ἀπευθής

ἀπευθύνω

ἀπευκτός

ἀπευνάζω

ἀπεύχετος

ἀπεύχομαι

ἄπεφθος

ἀπεχθαίρω

ἀπεχθάνομαι

ἀπέχθεια

ἀπέχθημα

ἀπεχθής

ἀπέχθομαι

ἀπέχω

ἀπηθέω

ἀπηλεγέως

ἀπηλιαστής

ἀπηλιώτης

ἀπήμαντος

ἀπημοσύνη

ἀπήμων

ἀπήνη

ἀπηνής

ἀπήορος

ἄπηρος

ἀπηχής

ἀπήωρος

ἀπιάλλω

ἀπίθανος

ἀπιθανότης

ἀπιθέω

ἀπιθής

ἀπιθύνω

ἀπίλλω

ἀπινύσσω

ἄπιον

ἄπιοs1

ἄπιοs2

ἀπιπόω

ἀπισόω

Ἆπις

ἀπιστέω

ἀπιστία

ἄπιστος

ἀπιστοσύνη

ἀπισχυρίζομαι

ἀπίσχω

ἀπιτέος

ἀπλακία

ἀπλανής

ἀπλάνητος

ἄπλαστος

ἄπλατος

ἄπλεκτος

ἄπλετος

ἄπλευστος

ἄπληκτος

ἀπλήρωτος

ἀπληστία

ἄπληστος

ἄπλοια

ἁπλοΐζομαι

ἁπλοΐς

ἀπλόκαμος

Ἁπλοκύων

ἄπλοος

ἁπλόος

ἁπλότης

ἄπλουτος

ἁπλόω

ἀπλυσία

ἄπλυτος

ἁπλῶς

ἀπνευστί

ἄπνευστος

ἄπνοος

ἀποβάθρα

ἀποβαίνω

ἀποβάλλω

ἀποβάπτω

ἀπόβασις

ἀποβάτης

ἀποβιάζομαι

ἀποβιβάζω

ἀποβλάπτω

ἀποβλαστάνω

ἀποβλάστημα

ἀπόβλεπτος

ἀποβλέπω

ἀποβλητέος

ἀπόβλητος

ἀποβλίττω

ἀποβλύζω

ἀποβολή

ἀποβολιμαῖος

ἀποβόσκομαι

ἀποβουκολέω

ἀποβρίζω

ἀποβροχίζω

ἀποβώμιος

ἀπόγαιος

ἀπογεισόω

ἀπογεύω

ἀπογεφυρόω

ἀπογηράσκω

ἀπογίγνομαι

ἀπογιγνώσκω

ἀπόγνοια

ἀπόγονος

ἀπογραφή

ἀπογράφω

ἀπογυιόω

ἀπογυμνάζω

ἀπογυμνόω

ἀποδάκνω

ἀποδακρύω

ἀποδαρθάνω

ἀποδάσμιος

ἀποδασμός

ἀποδατέομαι

ἀποδεής

ἀποδειδίσσομαι

ἀποδείκνυμι

ἀποδεικτέος

ἀποδειλίασις

ἀποδειλιατέος

ἀποδειλιάω

ἀπόδειξις

ἀποδειπνίδιος

ἀποδειροτομέω

ἀποδεκατόω

ἀποδεκτέος

ἀποδεκτήρ

ἀποδέκτης

ἀποδεκτός

ἀποδενδρόομαι

ἀπόδερμα

ἀποδέρω

ἀπόδεσμος

ἀποδέχομαι

ἀποδέω

ἀποδέω

ἀποδημέω

ἀποδημητής

ἀποδημητικός

ἀποδημία

ἀπόδημος

ἀποδιαιτάω

ἀποδιατρίβω

ἀποδιδράσκω

ἀποδίδωμι

ἀποδικεῖν

ἀποδικέω

ἀποδινέω

ἀποδίομαι

ἀποδιοπομπέομαι

ἀποδιορίζω

ἀποδιώκω

ἀποδοκεῖ

ἀποδοκιμάζω

ἀποδοκιμαστέος

ἀποδοκιμάω

ἀπόδοσις

ἀποδοτέος

ἀποδοχή

ἀπόδρασις

ἀποδρέπω

ἀποδρύπτω

ἀποδύρομαι

ἀποδυτέος

ἀποδυτήριον

ἀποδύω

ἀποείκω

ἀπόερσε

ἀποζάω

ἀποζεύγνυμαι

ἀπόζω

ἀποθάλλω

ἀποθαρρέω

ἀποθαυμάζω

ἄποθεν

ἀποθεόω

ἀποθεραπεία

ἀποθερίζω

ἀπόθεσις

ἀπόθεστος

ἀποθέται

ἀπόθετος

ἀποθέω

ἀποθεώρησις

ἀποθέωσις

ἀποθήκη

ἀποθηλύνω

ἀποθησαυρίζω

ἀποθλίβω

ἀπόθλιψις

ἀποθνήσκω

ἀποθρασύνομαι

ἀποθραύω

ἀποθρηνέω

ἀποθριάζω

ἀποθρύπτω

ἀποθρώσκω

ἀποθύμιος

ἀποθύω

ἀποίδησις

ἀποίητος

ἀποικέω

ἀποικία

ἀποικίζω

ἀποικισμός

ἀποικίς

ἀποικοδομέω

ἄποικος

ἀποικτίζομαι

ἀποίμαντος

ἀποιμώζω

ἄποινα

ἀποινάω

ἀποινόδικος

ἀποϊστεύω

ἀποίχομαι

ἀποκαθαίρω

ἀποκάθαρσις

ἀποκάθημαι

ἀποκαθίστημι

ἀποκαίνυμαι

ἀποκαίριος

ἀποκαίω

ἀποκαλέω

ἀποκαλύπτω

ἀποκάλυψις

ἀποκάμνω

ἀποκάμπτω

ἀπόκαμψις

ἀποκαπύω

ἀποκαραδοκία

ἀποκαρτερέω

ἀποκαταλλάσσω

ἀποκαυλίζω

ἀποκαύλισις

ἀπόκειμαι

ἀποκείρω

ἀποκερδαίνω

ἀποκερματίζω

ἀποκηδεύω

ἀποκηδέω

ἀποκήρυκτος

ἀποκήρυξις

ἀποκηρύσσω

ἀποκινδύνευσις

ἀποκινδυνεύω

ἀποκινέω

ἀπόκινος

ἀποκλάζω

ἀποκλάζω

ἀποκλαίω

ἀποκλάω

ἀπόκλεισις

ἀποκλείω

ἀπόκληρος

ἀποκληρόω

ἀποκλίνω

ἀπόκλισις

ἀποκλύζω

ἀποκναίω

ἀποκνέω

ἀπόκνησις

ἀποκνητέος

ἀποκνίζω

ἀπόκνισμα

ἀποκοιμάομαι

ἀποκοιτέω

ἀπόκοιτος

ἀποκολυμβάω

ἀποκομιδή

ἀποκομίζω

ἀπόκομμα

ἀποκομπάζω

ἀποκοπή

ἀποκόπτω

ἀποκορυφόω

ἀποκοσμέω

ἀποκοτταβίζω

ἀποκουφίζω

ἀποκράδιος

ἀποκραιπαλάω

ἀποκρανίζω

ἀποκρατέω

ἀποκρεμάννυμι

ἀπόκρημνος

ἀπόκριμα

ἀποκρίνω

ἀπόκρισις

ἀποκριτέος

ἀπόκροτος

ἀποκρούω

ἀποκρύπτω

ἀπόκρυφος

ἀποκτείνω

ἀποκτίννυμι

ἀποκυέω

ἀποκυλίω

ἀποκωκύω

ἀποκώλυσις

ἀποκωλύω

ἀπολαγχάνω

ἀπολακτίζω

ἀπολαλέω

ἀπολαμβάνω

ἀπολαμπρύνω

ἀπολάμπω

ἀπολάπτω

ἀπόλαυσις

ἀπόλαυσμα

ἀπολαυστικός

ἀπολαυστός

ἀπολαύω

ἀπολέγω

ἀπολείβω

ἀπολείπω

ἀπολείχω

ἀπόλειψις

ἀπόλεκτος

ἀπόλεμος

ἀπολέπω

ἀπολήγω

ἀποληρέω

ἀπόληψις

ἀπολιβάζω

ἀπολιγαίνω

ἀπολιθόομαι

ἀπολιμπάνω

ἀπολισθάνω

ἄπολις

ἀπολιταργίζω

ἀπολίτευτος

ἀπολιχμάομαι

ἀπόλλυμι

Ἀπολλώνιος

Ἀπόλλων

ἀπολογέομαι

ἀπολόγημα

ἀπολογητέος

ἀπολογία

ἀπολογίζομαι

ἀπολογισμός

ἀπόλογος

ἀπολούω

ἀπολοφύρομαι

ἀπολυμαίνομαι

ἀπολυμαντήρ

ἀπόλυσις

ἀπολυτικός

ἀπολυτρόω

ἀπολύτρωσις

ἀπολύω

ἀπολωβάομαι

ἀπολωτίζω

ἀπομαγδαλία

ἀπομαίνομαι

ἀπόμακτρον

ἀπομαλακίζομαι

ἀπομαλθακόομαι

ἀπομανθάνω

ἀπομαντεύομαι

ἀπόμαξις

ἀπομαραίνομαι

ἀπομάσσω

ἀπομαστιγόω

ἀποματαΐζω

ἀπομάχομαι

ἀπόμαχος

ἀπομείρομαι

ἀπομερίζω

ἀπομερμηρίζω

ἀπομεστόομαι

ἀπομετρέω

ἀπομηκύνω

ἀπομηνίω

ἀπομιμέομαι

ἀπομιμνήσκομαι

ἀπόμισθος

ἀπομισθόω

ἀπομνημόνευμα

ἀπομνημονεύω

ἀπομνησικακέω

ἀπόμνυμι

ἀπομοίρια

ἀπομονόομαι

ἀπομόργνυμι

ἀπόμουσος

ἀπομυθέομαι

ἀπομυκάομαι

ἀπομυκτέος

ἀπομύσσω

ἀποναίω

ἀποναρκόομαι

ἀπονεμητέος

ἀπονέμω

ἀπονενοημένως

ἀπονέομαι

ἀπονεύω

ἀπονέω

ἀπονητί

ἀπόνητος

ἀπονήχομαι

ἀπονία

ἀπονίζω

ἀπόνιμμα

ἀπονίναμαι

ἀπόνιπτρον

ἀπονίσσομαι

ἀπονοέομαι

ἀπόνοια

ἄπονος

ἀπονοστέω

ἀπονοσφίζω

ἀπονόσφι

ἀπονυκτερεύω

ἀπονυχίζω

ἀπονωτίζω

ἀπόξενος

ἀποξενόω

ἀποξένωσις

ἀποξέω

ἀποξηραίνω

ἀποξύνω

ἀποξυράω

ἀπόξυρος

ἀποξύω

ἀποπάλλω

ἀποπαπταίνω

ἀποπατέω

ἀπόπατος

ἀποπαύω

ἀπό

ἀποπειράομαι

ἀπόπειρα

ἀποπελεκάω

ἀποπέμπω

ἀπόπεμψις

ἀποπενθέω

ἀποπεράω

ἀποπέρδομαι

ἀποπέτομαι

ἀποπεφασμένως

ἀποπήγνυμι

ἀποπηδάω

ἀποπίμπλημι

ἀποπίνω

ἀποπίπτω

ἀποπιστεύω

ἀποπλάζω

ἀποπλανάω

ἀποπλανίας

ἀποπλέω

ἀπόπληκτος

ἀποπληρόω

ἀποπλήρωσις

ἀποπλήσσω

ἀποπλίσσομαι

ἀπόπλοος

ἀποπλύνω

ἀποπνέω

ἀποπνίγω

ἀποπολεμέω

ἀπόπολις

ἀποπομπή

ἀποπορεύομαι

ἀποπραΰνω

ἀποπρίασθαι

ἀποπρίω

ἀποπροαιρέω

ἀπόπροθε

ἀπόπροθι

ἀποπροΐημι

ἀποπρό

ἀποπροτέμνω

ἀποπροφεύγω

ἄποπτος

ἀπόπτυστος

ἀποπτύω

ἀποπυνθάνομαι

ἀπορέγχω

ἀπορέπω

ἀπόρευτος

ἀπορέω

ἀπορητικός

ἀπόρθητος

ἀπορθόω

ἀπορία

ἀπόρνυμι

ἄπορος

ἀπορούω

ἀπορρᾳθυμέω

ἀπορραίνω

ἀπορραίω

ἀπορραντήριον

ἀπορράπτω

ἀπορραψῳδέω

ἀπορρέζω

ἀπορρέω

ἀπόρρηγμα

ἀπορρήγνυμι

ἀπόρρησις

ἀπόρρητος

ἀπορριγέω

ἀπορρινάω

ἀπορρίπτω

ἀπορρόη

ἀπορροιβδέω

ἀπορροφέω

ἀπορρύπτω

ἀπόρρυτος

ἀπορρώξ

ἀπορφανίζομαι

ἀπόρφυρος

ἀπορχέομαι

ἀποσαλεύω

ἀποσαφέω

ἀποσβέννυμι

ἀποσείω

ἀποσεμνύνω

ἀποσεύω

ἀποσημαίνω

ἀποσήπομαι

ἀποσιμόω

ἀπόσιτος

ἀποσιωπάω

ἀποσιώπησις

ἀποσκάπτω

ἀποσκεδάννυμι

ἀποσκεπτέος

ἀποσκευάζω

ἀποσκηνέω

ἀπόσκηνος

ἀποσκηνόω

ἀποσκήπτω

ἀποσκιάζω

ἀποσκιασμός

ἀποσκίδναμαι

ἀποσκλῆναι

ἀποσκοπέω

ἀποσκόπιος

ἀποσκυθίζω

ἀποσκυλεύω

ἀποσκώπτω

ἀποσμάω

ἀποσμήχω

ἀποσμικρύνω

ἀποσμύχομαι

ἀποσοβέω

ἀποσπάδιος

ἀποσπάραγμα

ἀποσπαράσσω

ἀπόσπασμα

ἀποσπάς

ἀποσπάω

ἀποσπένδω

ἀποσπεύδω

ἀποσποδέω

ἀποσταδόν

ἀποστάζω

ἀποστασία

ἀποστασίου

ἀπόστασις

ἀποστατέος

ἀποστατέω

ἀποστατήρ

ἀποστάτης

ἀποστατικός

ἀποσταυρόω

ἀποστεγάζω

ἀποστέγω

ἀποστείχω

ἀποστέλλω

ἀποστενόω

ἀποστέργω

ἀποστερέω

ἀποστέρησις

ἀποστερητής

ἀποστερητικός

ἀποστερίσκω

ἀπόστημα

ἀποστηρίζομαι

ἀποστιλβόω

ἀποστίλβω

ἀποστλεγγίζω

ἀποστολεύς

ἀποστολή

ἀπόστολος

ἀποστοματίζω

ἀποστράτηγος

ἀποστρατοπεδεύομαι

ἀποστρέφω

ἀποστροφή

ἀπόστροφος

ἀποστυγέω

ἀποστυφελίζω

ἀποστύφω

ἀποσυκάζω

ἀποσυλάω

ἀποσυνάγωγος

ἀποσυρίζω

ἀποσύρω

ἀποσφάζω

ἀποσφακελίζω

ἀποσφάλλω

ἀποσφίγγω

ἀποσφραγίζω

ἀποσχαλίδωμα

ἀποσχίζω

ἀποσχοινίζω

ἀποσώζω

ἀπότακτος

ἀποτάσσω

ἀποταυρόομαι

ἀποταφρεύω

ἀποτείνω

ἀποτειχίζω

ἀποτείχισις

ἀποτείχισμα

ἀποτελευτάω

ἀποτελέω

ἀποτέμνω

ἀπότευξις

ἀποτῆλε

ἀποτηλοῦ

ἀποτίθημι

ἀποτίλλω

ἀπότιλμα

ἀποτιμάω

ἀποτίμημα

ἀποτίμησις

ἀπότιμος

ἀποτινάσσω

ἀποτίνω

ἀποτιστέος

ἀποτμήγω

ἀποτμητέος

ἄποτμος

ἀποτολμάω

ἀποτομή

ἀπότομος

ἀποτοξεύω

ἄποτος

ἀποτρέπω

ἀποτρέχω

ἀποτρίβω

ἀποτρόπαιος

ἀποτροπή

ἀπότροπος

ἀπότροφος

ἀποτρύχω

ἀποτρύω

ἀποτρώγω

ἀποτρωπάω

ἀποτυγχάνω

ἀποτυμπανίζω

ἀποτυπόομαι

ἀποτύπτομαι

ἀπουρίζω

ἄπουρος

ἀπουσία

ἄπους

ἀποφαιδρύνω

ἀποφαίνω

ἀπόφανσις

ἀπόφασιs1

ἀπόφασιs2

ἀποφάσκω

ἀποφέρβομαι

ἀποφέρω

ἀποφεύγω

ἀποφευκτικός

ἀπόφευξις

ἀπόφημι

ἀποφθέγγομαι

ἀπόφθεγκτος

ἀπόφθεγμα

ἀποφθεγματικός

ἀποφθείρω

ἀποφθινύθω

ἀποφθίνω

ἀποφθορά

ἀποφλαυρίζω

ἀποφλοιόομαι

ἀποφοιτάω

ἀπόφονος

ἀποφορά

ἀποφράγνυμι

ἀπόφραξις

ἀποφράς

ἀποφυγγάνω

ἀποφυγή

ἀποφυσάω

ἀποφώλιος

ἀποχάζομαι

ἀποχαλάω

ἀποχαλινόω

ἀποχαλκεύω

ἀποχαλκίζω

ἀποχαρακόω

ἀποχειροβίωτος

ἀποχειροτονέω

ἀποχειροτονία

ἀποχέω

ἀποχή

ἀποχηρόομαι

ἀποχραίνω

ἀποχράομαι

ἀποχράω

ἀποχρήματος

ἀποχρώντως

ἀποχυρόω

ἀποχωλεύω

ἀποχωλόομαι

ἀποχώννυμι

ἀποχωρέω

ἀποχώρησις

ἀποχωρίζω

ἀπόχωσις

ἀποψάω

ἀποψεύδομαι

ἀποψηφίζομαι

ἀποψιλόω

ἄποψις

ἀποψύχω

ἀππαπαῖ

ἀπραγία

ἀπραγμοσύνη

ἀπράγμων

ἀπρακτέω

ἄπρακτος

ἀπραξία

ἀπρασία

ἄπρατος

ἀπρέπεια

ἀπρεπής

ἀπρεπίη

ἀπρήϋντος

ἀπριάτην

ἄπριγδα

ἀπρικδόπληκτος

ἀπρίξ

ἀπροαίρετος

ἀπροβούλευτος

ἀπρόβουλος

ἀπρόθυμος

ἀπροϊδής

ἄπροικος

ἀπρομήθεια

ἀπρομήθης

ἀπρονόητος

ἀπροοιμίαστος

ἀπρόοπτος

ἀπρόσβατος

ἀπροσδεής

ἀπροσδιόνυσος

ἀπροσδόκητος

ἀπροσηγορία

ἀπροσήγορος

ἀπρόσικτος

ἀπρόσιτος

ἀπρόσκεπτος

ἀπρόσκλητος

ἀπρόσκοπος

ἀπρόσμαχος

ἀπρόσμικτος

ἀπρόσοιστος

ἀπροσόμιλος

ἀπροσπέλαστος

ἀπροστασίου

ἀπρόσφορος

ἀπροσωπόληπτος

ἀπρόσωπος

ἀπροτίμαστος

ἀπροφάσιστος

ἀπροφύλακτος

ἄπταιστος

ἄπτερος

ἀπτήν

ἀπτοεπής

ἁπτός

ἅπτω

ἀπτώς

ἀπύλωτος

ἀπύργωτος

ἄπυρος

ἀπύρωτος

ἄπυστος

ἀπφύς

ἀπῳδός

ἄπωθεν

ἀπωθέω

ἀπώλεια

ἀπώμαστος

ἀπώμοτος

ἄπωσις

ἀπωστέος

ἀπωστός

ἀπωτάτω

ἀπωτέρω

ἀραβέω

Ἀραβία

Ἀραβικός

Ἀράβιος

ἄραβος

ἄραγμα

ἀραγμός

ἀραῖος

ἀραιός

ἀραξίχειρος

ἀράομαι

ἆρα

ἅρα

ἀρά

ἀραρίσκω

ἀραρότως

ἀράσσω

ἀρατός

ἀραχναῖος

ἀράχνη

ἀράχνης

ἀράχνιον

ἀράομαι

ἀράω

ἀρβύλη

Ἀργαδεῖς

ἀργαλέος

Ἀργεῖος

Ἀργειφόντης

ἀργέλοφοι

ἀργεννός

ἀργεστής

ἀργέω

ἀργήεις

ἀργής

ἀργία

ἀργικέραυνος

ἄργιλλα

ἄργιλλος

ἀργιλλώδης

ἀργινόεις

ἀργιόδους

ἀργιπόδης

ἀργίπους

ἄργμα

Ἀργόθεν

Ἀργολίζω

Ἀργολικός

Ἀργολίς

ἀργοποιός

ἀργόs1

ἀργόs2

Ἄργος

ἀργυράγχη

ἀργυραμοιβικός

ἀργυραμοιβός

ἀργύρειος

ἀργύρεος

ἀργυρεύω

ἀργυρήλατος

ἀργυρίδιον

ἀργυρικός

ἀργύριον

ἀργυρῖτις

ἀργυρογνώμων

ἀργυροδίνης

ἀργυροειδής

ἀργυρόηλος

ἀργυροθήκη

ἀργυροκόπος

ἀργυρολογέω

ἀργυρολογία

ἀργυρολόγος

ἀργυρόπεζα

ἀργυροποιός

ἀργυρόπους

ἀργυρορρύτης

ἄργυρος

ἀργυροστερής

ἀργυρότοιχος

ἀργυρότοξος

ἀργυροφεγγής

ἀργυρώδης

ἀργυρώνητος

ἀργύφεος

ἄργυφος

Ἀργῷος

Ἀργώ

ἀρδεία

ἀρδεύω

ἄρδην

ἄρδις

ἀρδμός

ἄρδω

Ἀρέθουσα

ἀρειά

ἀρειμανής

ἄρειος

ἀρείτολμος

ἀρείφατος

ἀρείων

Ἀρεοπαγίτης

ἀρεσκεία

ἀρέσκευμα

ἀρεσκόντως

ἄρεσκος

ἀρέσκω

ἀρεστός

ἀρετάω

ἀρετή

ἀρηγοσύνη

ἀρηγών

ἀρήγω

ἀρηίθοος

ἀρηικτάμενος

ἀρηίφιλος

ἄρηξις

Ἄρης

ἀρητήριον

ἀρητήρ

ἀρθμέω

ἄρθμιος

ἀρθμός

ἄρθρον

ἀρθροπέδη

ἀρθρόω

ἀρθρώδης

ἀρίγνωτος

ἀρίδακρυς

ἀριδείκετος

ἀρίδηλος

ἀρίζηλος

ἀριζήλωτος

ἀριθμέω

ἀρίθμημα

ἀρίθμησις

ἀριθμητικός

ἀριθμητός

ἀριθμός

ἄριοι

ἀρι

ἀριπρεπής

ἀρίσημος

ἀρίς

ἀρίσταθλος

ἀρίσταρχος

ἀριστάφυλος

ἀριστάω

ἀριστεία

ἀριστεῖα

ἀριστερός

ἀριστεύς

ἀριστεύω

ἀριστίζω

ἀριστόβουλος

ἀριστογένεθλος

ἀριστογόνος

ἀριστοκρατέομαι

ἀριστοκρατία

ἀριστοκρατικός

ἀριστόμαντις

ἀριστόμαχος

ἀριστόνοος

ἄριστον

ἀριστοποιέω

ἄριστος

ἀριστοτόκοs1

ἀριστότοκοs2

ἀριστόχειρ

ἀριστώδιν

ἀρισφαλής

ἀριφραδής

ἀρκεόντως

ἄρκεσις

ἀρκετός

ἀρκέω

ἄρκιος

ἀρκτέος

ἄρκτος

Ἀρκτοῦρος

ἀρκτῷος

ἄρκυς

ἀρκυστασία

ἀρκύστατος

ἀρκυωρός

ἁρμαλία

ἁρμάμαξα

ἅρμα

ἁρμάτειος

ἁρματεύω

ἁρματηλασία

ἁρματηλατέω

ἁρματηλάτης

ἁρματήλατος

ἁρματοδρομία

ἁρματόκτυπος

ἁρματοπηγός

ἁρματοτροφέω

ἁρματοτροφία

ἁρματοτροχιά

ἁρματωλία

ἄρμενα

ἁρμόδιος

ἁρμόζω

ἁρμοῖ

ἁρμολογέω

ἁρμονία

ἁρμονικός

ἁρμός

ἁρμοστής

ἁρμόστωρ

ἀρνακίς

ἀρνειός

ἄρνειος

ἀρνεοθοίνης

ἀρνέομαι

ἀρνευτήρ

ἀρνεύω

ἀρνήσιμος

ἄρνησις

ἀρνίον

ἀρνός

ἄρνυμαι

ἀρόσιμος

ἄροσις

ἀροτήρ

ἄροτος

ἀροτραῖος

ἀροτρεύς

ἀροτρευτήρ

ἀροτρητής

ἀροτριάω

ἀροτροδίαυλος

ἄροτρον

ἀροτροπόνος

ἀροτροφορέω

ἀρουραῖος

ἄρουρα

ἀρουρείτης

ἀρούριον

ἀρουροπόνος

ἀρόω

ἁρπάγη

ἁρπαγή

ἁρπάγιμος

ἁρπαγμός

ἁρπάζω

ἁρπακτήρ

ἁρπακτικός

ἁρπακτός

ἁρπαλέος

ἁρπαλίζω

ἁρπάξανδρος

ἅρπαξ

ἅρπασμα

ἁρπαστός

ἁρπεδόνη

ἅρπη

Ἅρπυιαι

ἀρραβών

ἄρρατος

ἄρραφος

ἄρρεκτος

ἀρρενικός

ἀρρενόπαις

ἀρρενωπία

ἀρρενωπός

ἄρρηκτος

ἀρρηνής

ἄρρητος

ἀρρηφορέω

ἀρρηφορία

ἀρρηφόρια

Ἀρρηφόροι

ἀρρίγητος

ἄρρις

ἄρριχος

ἀρρυθμέω

ἀρρυθμία

ἄρρυθμος

ἀρρυτίδωτος

ἀρρωδέω

ἀρρωδίη

ἀρρώξ

ἀρρωστέω

ἀρρώστημα

ἀρρωστία

ἄρρωστος

ἀρσενοκοίτης

ἄρσην

ἀρσίπους

ἄρσις

ἀρτάβη

ἀρταμέω

ἄρταμος

ἀρτάνη

ἀρτάω

ἀρτεμής

ἀρτεμία

Ἀρτεμίσιον

Ἄρτεμις

ἀρτέμων

ἀρτέομαι

ἄρτημα

ἀρτηρία

ἀρτιάζω

ἀρτιασμός

ἀρτιβρεχής

ἀρτίγαμος

ἀρτιγένειος

ἀρτιγέννητος

ἀρτιγλυφής

ἀρτίγονος

ἀρτιδαής

ἀρτίδακρυς

ἀρτίδορος

ἀρτίδροπος

ἀρτιεπής

ἀρτιζυγία

ἀρτίζω

ἀρτιθαλής

ἀρτιθανής

ἀρτίκολλος

ἀρτιλόχευτος

ἀρτιμαθής

ἀρτιμελής

ἄρτιος

ἀρτιπαγής

ἀρτίπλουτος

ἀρτίπους

ἄρτι

ἄρτισις

ἀρτίσκαπτος

ἀρτίστομος

ἀρτιτελής

ἀρτίτοκος

ἀρτιτρεφής

ἀρτίτροπος

ἀρτίφρων

ἀρτιφυής

ἀρτιχανής

ἀρτίχνους

ἀρτίχριστος

ἀρτοκόπος

ἀρτολάγυνος

ἀρτοποιΐα

ἀρτοποιός

ἀρτοπώλιον

ἀρτόπωλις

ἀρτοσιτέω

ἄρτος

ἀρτοφαγέω

ἀρτοφάγος

ἄρτυμα

ἀρτύνας

ἀρτύνω

ἀρτύω

ἀρύβαλλος

ἀρύσσομαι

ἀρυστήρ

ἀρύστιχος

ἀρυστρίς

ἀρύταινα

ἀρυτήσιμος

ἀρύω

ἀρχάγγελος

ἀρχαϊκός

ἀρχαιόγονος

ἀρχαιολογέω

ἀρχαιολόγος

ἀρχαιομελισιδωνοφρυνιχήρατος

ἀρχαιόπλουτος

ἀρχαιοπρεπής

ἀρχαῖος

ἀρχαιοτροπία

ἀρχαιότροπος

ἀρχαιρεσιάζω

ἀρχαιρεσία

ἀρχεῖον

ἀρχέκακος

ἀρχέλαος

ἀρχέπλουτος

ἀρχέπολις

ἀρχέτης

ἀρχέτυπον

ἀρχεύω

ἀρχέχορος

ἀρχηγενής

ἀρχηγετεύω

ἀρχηγετέω

ἀρχηγέτης

ἀρχηγός

ἀρχῆθεν

ἀρχήν

ἀρχή

ἀρχιγραμματεύς

ἀρχίδιον

ἀρχιερατικός

ἀρχιερεύς

ἀρχιερωσύνη

ἀρχιθάλασσος

ἀρχιθεωρέω

ἀρχιθέωρος

ἀρχικός

ἀρχικυβερνήτης

ἀρχίμιμος

ἀρχιπειρατής

ἀρχίπλανος

ἀρχιποίμην

ἀρχισυνάγωγος

ἀρχιτεκτονέω

ἀρχιτέκτων

ἀρχιτελώνης

ἀρχιτρίκλινος

ἀρχιυπασπιστής

ἀρχοντικός

ἀρχός

ἀρχῳδός

ἄρχων

ἄρχω

ἀρωγή

ἀρωγοναύτης

ἀρωγός

ἄρωμα

ἄρωμα

ἄρω

ἀρώσιμος

ἄρωστος

ἄσακτος

ἀσαλαμίνιος

ἀσάλευτος

ἀσάμινθος

ἀσάνδαλος

ἄσαντος

ἀσάομαι

ἀσαρκής

ἄσαρκος

ἀσάφεια

ἀσαφής

ἄσβεστος

ἀσέβεια

ἀσεβέω

ἀσέβημα

ἀσεβής

ἀσείρωτος

ἀσελγαίνω

ἀσέλγεια

ἀσελγής

ἀσέληνος

ἀσεπτέω

ἄσεπτος

ἀσήμαντος

ἄσημος

ἄση

ἀσθένεια

ἀσθενέω

ἀσθενής

ἀσθενόω

ἀσθμαίνω

ἆσθμα

Ἀσιανός

Ἀσία

Ἀσιάρχης

Ἀσιάς

Ἀσιατογενής

ἀσίδηρος

ἄσικχος

ἀσινής

Ἄσιος

ἄσις

ἀσιτέω

ἀσιτία

ἄσιτος

ἀσκαλαβώτης

ἄσκαλος

ἀσκάντης

ἀσκαρδαμυκτί

ἀσκαρδάμυκτος

ἀσκελής

ἀσκέπαρνος

ἄσκεπτος

ἀσκευής

ἄσκευος

ἀσκέω

ἀσκηθής

ἄσκημα

ἄσκηνος

ἄσκησις

ἀσκητέος

ἀσκητής

ἀσκητός

ἄσκιος

Ἀσκληπιάδαι

Ἀσκληπιεῖον

Ἀσκληπίειος

Ἀσκληπιός

ἄσκοποs1

ἄσκοποs2

ἀσκός

ἀσκωλιάζω

ἀσκώλια

ἄσκωμα

ᾆσμα

ᾀσματοκάμπτης

ἀσμενίζω

ἄσμενος

ἀσοφία

ἄσοφος

ἀσπάζομαι

ἀσπαίρω

ἀσπάλαθος

ἄσπαρτος

ἀσπάσιος

ἄσπασμα

ἀσπασμός

ἀσπαστός

ἇς

ἄσπειστος

ἄσπερμος

ἀσπερχές

ἄσπετος

ἀσπιδαποβλής

ἀσπιδηφόρος

ἀσπιδιώτης

ἀσπιδόδουπος

ἀσπιδοπηγεῖον

ἀσπιδοῦχος

ἀσπιδοφέρμων

ἄσπιλος

ἀσπίς

ἀσπιστής

ἀσπίστωρ

ἄσπλαγχνος

ἄσπονδος

ἀσπούδαστος

ἀσπουδί

ἀσσάριον

ἆσσον

Ἀσσυρία

Ἀσσύριοι

ἀσταθής

ἀστάθμητος

ἀστακτί

ἄστακτος

ἀστάλακτος

ἀστάνδης

ἀστασίαστος

ἀστατέω

ἄστατος

ἀσταφιδίτης

ἀσταφίς

ἄσταχυς

ἀστέγαστος

ἀστεΐζομαι

ἀστεῖος

ἀστεμφής

ἀστένακτος

ᾀστέος

ἄστεπτος

ἀστεργάνωρ

ἀστεργής

ἀστερόεις

ἀστεροπή

ἀστεροπητής

ἀστερωπός

ἀστέφανος

ἀστεφάνωτος

ἄστηλος

ἀστή

ἀστήρικτος

ἀστήρ

ἀστιβής

ἄστιβος

ἀστικός

ἄστικτος

ἀστλέγγιστος

ἄστολος

ἄστομος

ἀστονάχητος

ἄστοργος

ἀστός

ἀστοχέω

ἄστοχος

ἀστράβη

ἀστραβής

ἀστραγαλίζω

ἀστραγάλισις

ἀστράγαλος

ἀστραπή

ἀστραπηφορέω

ἀστραπηφόρος

ἀστράπτω

ἀστρατεία

ἀστράτευτος

ἄστρεπτος

ἀστρογείτων

ἀστρόθετος

ἀστρολογία

ἀστρονομέω

ἀστρονομία

ἀστρονομικός

ἀστρονόμος

ἄστρον

ἄστροφος

ἀστρῷος

ἀστρωπός

ἄστρωτος

ἀστυάναξ

ἀστυβοώτης

ἀστυγείτων

ἄστυδε

ἀστυδρομέομαι

ἄστυλος

ἀστύνικος

ἀστυνομέω

ἀστυνομία

ἀστυνομικός

ἀστυνόμος

ἀστύοχος

ἄστυ

ἀστυφέλικτος

ἀστύφελος

ἀσυγγνώμων

ἀσυγκέραστος

ἀσυγκόμιστος

ἀσύγκριτος

ἀσυκοφάντητος

ἀσυλαῖος

ἀσύλητος

ἀσυλία

ἀσυλλόγιστος

ἄσυλος

ἀσύμβατος

ἀσύμβλητος

ἀσύμβολος

ἀσυμμετρία

ἀσύμμετρος

ἀσυμπαγής

ἀσυμπαθής

ἀσύμφορος

ἀσύμφωνος

ἀσύμψηφος

ἀσύνδετος

ἀσύνδηλος

ἀσυνεσία

ἀσύνετος

ἀσυνήθεια

ἀσυνήθης

ἀσυνήμων

ἀσύνθετος

ἀσύνοπτος

ἀσύντακτος

ἀσύντονος

ἀσυσκεύαστος

ἀσύστατος

ἀσύφηλος

ἀσφάδαστος

ἄσφακτος

ἀσφάλαξ

ἀσφάλεια

Ἀσφάλειος

ἀσφαλής

ἀσφαλίζομαι

ἄσφαλτος

ἀσφαραγέω

ἀσφάραγοs1

ἀσφάραγοs2

ἀσφοδέλινος

ἀσφόδελος

ἄσφυκτος

ἀσχαλάω

ἀσχάλλω

ἄσχετος

ἀσχημάτιστος

ἀσχημονέω

ἀσχημοσύνη

ἀσχήμων

ἀσχολέω

ἀσχολία

ἄσχολος

ἄσχυ

ἀσώματος

ἀσωτεύομαι

ἀσωτία

ἄσωτος

ἀτακτέω

ἄτακτος

ἀταλαίπωρος

ἀτάλαντος

ἀταλάφρων

ἀτάλλω

ἀταλός

ἀταλόψυχος

ἀταξία

ἀτάομαι

ἀτάρακτος

ἀταρβής

ἀτάρβητος

ἀτάρμυκτος

ἀτάρ

ἀταρτηρός

ἀτασθαλία

ἀτασθάλλω

ἀτάσθαλος

ἀταύρωτος

ἀταφία

ἄταφος

ἄτεγκτος

ἀτειρής

ἀτείχιστος

ἀτέκμαρτος

ἀτεκνία

ἄτεκνος

ἀτεκνόω

ἀτέλεια

ἀτέλεστος

ἀτελεύτητος

ἀτέλευτος

ἀτελής

ἀτέμβω

ἀτενής

ἀτενίζω

ἅτε

ἀτέραμνος

ἀτέρμων

ἅτερος

ἄτερ

ἀτερπής

ἀτερψία

ἀτευκτέω

ἄτευκτος

ἀτευχής

ἀτεύχητος

ἀτεχνία

ἄτεχνος

ἀτεχνῶς

ἀτέχνως

ἀτέω

ἄτηκτος

ἀτημελής

ἀτημέλητος

ἄτη

ἀτηρός

Ἀτθίς

ἀτίετος

ἀτίζω

ἀτιθάσευτος

ἀτιμαγελέω

ἀτιμαγέλης

ἀτιμάζω

ἀτιμαστέος

ἀτιμαστήρ

ἀτιμάω

ἀτίμητος

ἀτιμία

ἀτιμοπενθής

ἄτιμος

ἀτιμόω

ἀτιμώρητος

ἀτίμωσις

ἀτιτάλλω

ἀτίτης

ἄτιτος

Ἀτλαγενής

Ἀτλαντικός

Ἀτλαντίς

Ἄτλας

ἀτλητέω

ἄτλητος

ἀτμενία

ἀτμήν

ἄτμητος

ἀτμίζω

ἀτμίς

ἀτμός

ἄτοιχος

ἄτοκος

ἀτόλμητος

ἀτολμία

ἄτολμος

ἄτομος

ἀτονέω

ἄτονος

ἄτοξος

ἀτοπία

ἄτοπος

ἀτραγῴδητος

ἄτρακτος

ἀτρακτυλίς

ἀτραπός

ἀτράφαξυς

ἀτράχηλος

ἀτρέκεια

ἀτρεκής

ἀτρέμας

ἀτρεμέω

ἀτρεμής

ἀτρεμία

ἀτρεμίζω

ἄτρεπτος

ἄτρεστος

ἀτρίακτος

ἀτριβής

ἄτριπτος

ἄτρομος

ἀτροπία

ἄτροπος

ἀτροφέω

ἄτροφος

ἀτρύγετος

ἀτρύμων

ἄτρυτος

Ἀτρυτώνη

ἄτρωτος

ἀτταγᾶς

ἀτταγήν

ἄττα

ἀτταταῖ

ἀττέλαβος

ἄττης

Ἀττικίζω

Ἀττικισμός

Ἀττικιστί

Αττικίων

Ἀττικός

Ἀττικωνικός

ἀτύζω

ἀτύμβευτος

ἄτυμβος

ἀτυράννευτος

ἄτυφος

ἀτυχέω

ἀτύχημα

ἀτυχής

ἀτυχία

αὖ

αὖ

αὐαίνω

αὐαλέος

αὐγάζω

αὐγή

αὐδάζομαι

αὐδάω

αὐδήεις

αὐδή

αὐερύω

αὐθάδεια

αὐθάδης

αὐθαδίζομαι

αὐθάδισμα

αὐθαδόστομος

αὐθαίμων

αὐθαίρετος

αὐθέκαστος

αὐθεντέω

αὐθέντης

αὐθήμερος

αὐθιγενής

αὖθι

αὖθις

αὐίαχος

αὐλακεργάτης

αὖλαξ

αὔλειος

αὐλέω

αὔλημα

αὐλή

αὔλησις

αὐλητής

αὐλητικός

αὐλητρίς

Αὐλιάδες

αὐλίδιον

αὐλίζομαι

αὔλιον

αὔλιος

αὐλίσκος

αὖλις

αὐλιστρίς

αὐλοδόκη

αὐλοθετέω

αὐλοποιική

αὐλοποιός

αὐλός

αὐλών

αὐλῶπις

αὐξάνω

αὔξη

Αὐξησία

αὔξησις

αὔξιμος

αὐξοσέληνον

αὐονή

αὖος

ἀυπνία

ἄυπνος

αὔρα

αὔριον

αὐσταλέος

αὐστηρός

αὐστηρότης

αὐτάγγελος

αὐτάγρετος

αὐτάδελφος

αὔτανδρος

αὐτανέψιος

αὐτάρκεια

αὐτάρκης

αὐτεξούσιος

αὐτεπάγγελτος

αὖτε

αὐτεπώνυμος

αὐτερέτης

ἀυτέω

αὐτήκοος

αὐτῆμαρ

ἀυτή

αὐτίκα

ἀυτμή

αὐτοάνθρωπος

αὐτοβοεί

αὐτόβουλος

αὐτογέννητος

αὐτογνωμονέω

αὐτογνώμων

αὐτόγνωτος

αὐτόγυος

αὐτοδαής

αὐτοδάικτος

αὐτοδάξ

αὐτόδεκα

αὐτόδηλος

αὐτοδίδακτος

αὐτόδικος

αὐτόδιον

αὐτοέκαστος

αὐτοέντης

αὐτοετεί

αὐτοετής

Αὐτοθαίς

αὐτοθελεί

αὐτοθελής

αὐτόθεν

αὐτόθι

αὐτοκάβδαλος

αὐτοκασιγνήτη

αὐτοκασίγνητος

αὐτοκατάκριτος

αὐτοκέλευθος

αὐτοκέλευστος

αὐτοκελής

αὐτόκλαδος

αὐτόκλητος

αὐτόκομος

αὐτοκρατής

αὐτοκρατορικός

αὐτοκράτωρ

αὐτόκτιτος

αὐτοκτονέω

αὐτοκτόνος

αὐτοκυβερνήτης

αὐτόκωπος

αὐτολήκυθος

αὐτομαθής

αὐτόμαρτυς

αὐτοματίζω

αὐτόματος

Αὐτομέδων

Αὐτομέλιννα

αὐτομολέω

αὐτομολία

αὐτόμολος

αὐτονομέομαι

αὐτονομία

αὐτόνομος

αὐτόνοος

αὐτονυχί

αὐτόξυλος

αὐτοπαγής

αὐτοπάθεια

αὐτοπαθής

αὐτόπαις

αὐτοπήμων

αὐτόποιος

αὐτόπολις

αὐτοπολίτης

αὐτοπόνητος

αὐτόπους

αὐτόπρεμνος

αὐτοπρόσωπος

αὐτόπτης

αὐτοπώλης

αὐτοπωλικός

αὐτόρριζος

αὐτόρρυτος

αὐτόσε

αὐτοσίδηρος

αὐτός

αὐτόσσυτος

αὐτοσταδίη

αὐτόστολος

αὐτόστονος

αὐτοσφαγής

αὐτοσχεδιάζω

αὐτοσχεδίασμα

αὐτοσχεδιαστής

αὐτοσχέδιος

αὐτοσχεδόν

αὐτοτέλεστος

αὐτοτελής

αὐτότοκος

αὐτοτραγικός

αὐτοτροπήσας

αὐτοῦ

αὐτουργέω

αὐτούργητος

αὐτουργία

αὐτουργός

αὐτόφι

αὐτόφλοιος

αὐτοφόνος

αὐτοφόντης

αὐτόφορτος

αὐτοφυής

αὐτόφυτος

αὐτόφωνος

αὐτόφωρος

αὐτοχειρία

αὐτόχειρ

αὐτόχθονος

αὐτόχθων

αὐτοχόλωτος

αὐτοχόωνος

αὐτόχρημα

αὐτοψία

αὔτως

αὐχενίζω

αὐχένιος

αὐχέω

αὐχήεις

αὔχημα

αὐχήν

αὔχησις

αὐχμέω

αὐχμηρός

αὐχμός

αὐχμώδης

αὔω

αὔω

ἀφαγνίζω

ἀφαίρεσις

ἀφαιρετέος

ἀφαιρετός

ἀφαιρέω

Ἅφαιστος

ἀφάλλομαι

ἄφαλος

ἀφαμαρτάνω

ἀφαμαρτοεπής

ἀφανδάνω

ἀφάνεια

ἀφανής

ἀφανίζω

ἀφάνισις

ἀφανιστέος

ἄφαντος

ἀφάπτω

ἄφαρκτος

ἀφαρπάζω

ἄφαρ

ἀφάρτερος

ἀφασία

ἀφάσσω

ἄφατος

ἀφαυρός

ἀφαύω

ἁφάω

ἀφεγγής

ἀφεδρών

ἀφειδέω

ἀφειδής

ἀφειδία

ἀφεκτέος

ἀφελής

ἀφέλκω

ἀφελότης

ἄφενος

ἄφερκτος

ἀφερμηνεύω

ἀφέρπω

ἄφερτος

ἄφεσις

ἀφεστήξω

ἀφετέος

ἀφετήριος

ἄφετος

ἀφεύω

ἀφέψω

ἀφηγέομαι

ἀφήγημα

ἀφήγησις

ἀφηγητήρ

ἀφηδύνω

ἀφήκω

ἀφῆλιξ

ἄφημαι

ἁφή

ἀφήτωρ

ἀφθαρσία

ἄφθαρτος

ἄφθεγκτος

ἄφθιτος

ἄφθογγος

ἀφθόνητος

ἀφθονία

ἄφθονος

ἀφθορία

ἄφθορος

ἀφιδρύω

ἀφιερόω

ἀφίημι

ἀφικάνω

ἀφικνέομαι

ἀφιλάγαθος

ἀφιλάργυρος

ἀφίλητος

ἀφιλόσοφος

ἄφιλος

ἀφιλοστάχυος

ἀφιλοτιμία

ἀφιλότιμος

ἀφιλοχρηματία

ἄφιξις

ἀφιππάζομαι

ἀφιππεύω

ἀφιππία

ἄφιππος

ἀφίστημι

ἄφλαστον

ἄφλεκτος

ἄφλοιος

ἀφλοισμός

ἀφνειός

ἀφνίδιος

ἄφνω

ἀφόβητος

ἀφοβία

ἄφοβος

ἀφοβόσπλαγχνος

ἄφοδος

ἀφοίβαντος

ἀφομοιόω

ἀφομοίωμα

ἀφοπλίζω

ἀφοράω

ἀφόρητος

ἀφορία

ἀφορίζω

ἀφοριστέος

ἀφορμάω

ἀφορμή

ἀφόρμικτος

ἄφορμος

ἄφορος

ἀφόρυκτος

ἀφοσιόω

ἀφοσίωσις

ἀφραδέω

ἀφραδής

ἀφραδία

ἀφράδμων

ἀφραίνω

ἄφρακτος

ἄφραστος

ἀφρέω

ἀφρηλόγος

ἀφρηστής

ἀφρήτωρ

ἀφρίζω

ἀφριόεις

ἀφρογενής

ἀφροδισιάζω

Ἀφροδισίας

Ἀφροδίσιος

Ἀφροδίτη

ἀφρονέω

ἀφροντιστέω

ἀφρόντιστος

ἀφρός

ἀφροσύνη

ἄφρουρος

ἀφροφυής

ἀφρώδης

ἄφρων

ἀφυβρίζω

ἀφυδραίνω

ἀφύη

ἀφυής

ἄφυκτος

ἀφυλακτέω

ἀφυλακτέω

ἀφύλακτος

ἀφυλίζω

ἄφυλλος

ἀφυπνίζω

ἀφυπνόω

ἀφυσγετός

ἀφύσσω

ἀφώνητος

ἄφωνος

Ἀχαία

Ἀχαία

Ἀχαιικός

Ἀχαιίς

ἀχαίνης

Ἀχαιός

ἀχάλινος

ἀχαλίνωτος

ἀχάλκεος

ἀχάλκευτος

ἀχαλκέω

ἄχαλκος

ἀχάλκωτος

ἀχάνη

ἀχανής

ἀχαράκωτος

ἄχαρις

ἀχαριστέω

ἀχαριστία

ἀχάριστος

ἀχάριτος

Ἀχαρναί

Ἀχαρνεύς

Ἀχαρνικός

ἀχείμαντος

ἀχειροποίητος

ἄχειρος

ἀχείρωτος

Ἀχελωίδες

Ἀχελῷος

ἄχερδος

Ἀχερόντιος

ἀχερωίς

Ἀχέρων

ἀχεύω

ἀχέω

ἀχηνία

ἀχήν

ἀχθεινός

ἀχθηδών

ἀχθίζω

ἄχθομαι

ἄχθος

ἀχθοφορέω

ἀχθοφόρος

Ἀχίλλειος

Ἀχιλλεύς

ἀχίτων

ἀχλαινία

ἄχλαινος

ἄχλοος

ἀχλυόεις

ἀχλύς

ἀχλύω

ἄχνη

ἄχνοος

ἄχολος

ἀχόρευτος

ἄχορος

ἄχος

ἄχραντος

ἀχρεῖος

ἀχρηματία

ἀχρήματος

ἀχρημοσύνη

ἀχρήμων

ἀχρηστία

ἄχρηστος

ἄχρι

ἀχρώματος

ἄχρως

ἄχρωστος

ἀχυρμιά

ἄχυρον

ἀχυρός

ἀχυρότριψ

ἀχώριστος

ἄψαυστος

ἀψεγής

ἀψεύδεια

ἀψευδέω

ἀψευδής

ἀψήφιστος

ἁψιδόομαι

ἁψίκορος

ἁψιμαχέω

ἁψιμαχία

ἁψίμαχος

ἀψίνθιον

ἄψινθος

ἁψίς

ἀψόρροος

ἄψορρος

ἅψος

ἀψόφητος

ἄψ

ἄψυκτος

ἀψυχία

ἄψυχος

ἄω

ἄω

ἄω

ἀωρία

ἀωρί

ἀωρόνυκτος

ἄωροs1

ἄωροs2

ἀωτέω

ἄωτον


Powered by PhiloLogic