Table of Contents

Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott82].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

Χ Χ χ χά χααναία χαβίτια χαβός χάβος χαβότια χαβῶνες χάδε χάδην χάζω χαίνω χάϊος χαῖος χαιρεκακέω χαιρεκακία χαιρέκακος χαιρετίζω χαιρέτισμα χαιρετισμός χαιρετιστικός χαιρέφυλλον χαιρηδών χαιρητικός χαιροσύνη χαίρω χαιτέεις χαίτη χαιτήεις χαίτωμα χάκωμα χαλά χαλαβεῖν χαλάδριον χάλαζα χαλαζαῖος χαλαζάω χαλαζεπής χαλαζήεις χαλαζίας χαλαζιάω χαλάζιον χαλάζιος χαλαζοβολέω χαλαζοβόλος χαλαζοκοπέω χαλαζοκοπία χαλαζόομαι χαλαζοφύλαξ χαλαζώδης χαλάζωσις χαλαίνω χαλαίπους χαλαίρυπος χάλανδρον χαλαργός χαλαρός χαλαρότης χαλαρόω χάλασις χάλασμα χαλασμάτιον χαλασμός χαλαστέον χαλαστήρια χαλαστικός χαλαστόν χαλαστός Χαλαστραῖος χαλατονέω χαλάτριον χαλάω χαλβάνη χαλβανίς χαλβανόεις χαλδαΐζω χαλδαῖος χαλειδοφόρος χαλεπαίνω χαλεπήρης χαλεπός χαλεπότης χαλεπτύς χαλέπτω Χαλεστραῖον χαλία χαλιδοφόρος χαλικάζω χαλικῖτις χαλικοκαύστης χαλίκραιος χαλίκρητος χαλικώδης χαλίκωμα χαλιμάζω χαλιμάς χαλιναγωγέω χαλιναγωγία χαλιναγωγός χαλινάριον χαλινῖτις χαλινοποιική χαλινοποιός χαλινός χαλινουργός χαλινοφάγος χαλινόω χαλίνωσις χαλινωτήρια χάλιξ χάλις χαλιστόν χαλιφρονέω χαλιφροσύνη χαλίφρων χαλκάνθεμον χαλκανθές χαλκάνθη χαλκανθίζω χάλκανθον χάλκανθος χαλκάνθρωπος χαλκανθώδης χαλκάρματος χαλκάς χάλκασπις χαλκεγχής χαλκεία χαλκεῖον χάλκειος χαλκείτης

[NA] χαλκειώδης χαλκέλατος χαλκεμβολάς χαλκέμβολος χαλκένδυτος χαλκέντερος χαλκεντής χαλκέντονον χαλκεόγομφος χαλκεόθυμος χαλκεοθώραξ χαλκεοκάρδιος χαλκεόκρανος χαλκεόκτυπος χαλκεομήστωρ χαλκεομίτρας χαλκεόνωτος χαλκεόπεζος χαλκέοπλος χάλκεος χαλκεόστερνος χαλκεοτευχής χαλκεοτέχνης χαλκεόφωνος χαλκέοψ χάλκευμα χαλκεύς χαλκευτήριον χαλκευτής χαλκευτικός χαλκευτός χαλκεύω χαλκεών χάλκη χαλκῆ χαλκηδόνιον χαλκηδών χαλκήϊον χαλκήϊος χαλκήλατος χαλκήρης χαλκήσιον χαλκιαῖος Χαλκιδεύομαι Χαλκιδεύς Χαλκιδιακός χαλκιδίζω χαλκιδικός χαλκίδιον χαλκιδῖτις χαλκιεία χαλκίζω χαλκικός χαλκίναος χαλκίνδα χάλκινος χαλκίοικος χαλκίον χαλκιοφύλαξ χαλκίς χαλκισκάριον χαλκισμός χαλκίτης χαλκῖτις χαλκοάρας χαλκοβαρής χαλκοβατής χαλκόβατος χαλκοβόας χαλκογένειος χαλκόγενυς χαλκογλώχις χαλκοδαίδαλος χαλκοδάμας χαλκοδεσμωτήρ χαλκόδετος χαλκόδους χαλκοειδής χαλκόζωνος χαλκόθερμον χαλκοθέσιον χαλκοθήκη χαλκόθροος χαλκοθώραξ χαλκοκέραυνος χαλκοκνήμις χαλκοκολλητής χαλκοκόλλητος χαλκοκορυστής χαλκοκράς χαλκόκρατος χαλκοκροδυσταί χαλκόκροτος χαλκόκτυπος χαλκοκώδων χαλκολίβανος χαλκόλιθος χαλκολογέω χαλκολόγος χαλκόλοφος χαλκομίτρας χαλκομόλυβδος χαλκόμυια χαλκομωτής χαλκόνωτος χαλκοπαγής χαλκοπάρῃος χαλκόπεδος χαλκοπλάστης χαλκόπλευρος χαλκοπληθής χαλκόπληκτος χαλκοποιός χαλκόπους χαλκόπρῳρος χαλκόπτερος χαλκόπτης χαλκόπυλος χαλκοπώγων χαλκοπώλης χαλκόροφος χαλκορυχεῖον χαλκός χαλκοσάνδαλος χαλκοσκελής χαλκοσμάραγδος χαλκόστερνος χαλκοστέφανος χαλκόστομος χαλκοτειχής χαλκότευκτος χαλκοτήγανον χαλκότονον χαλκότοξος χαλκοτόρευτος χαλκοτορέω χαλκότορος χαλκοτυπεῖον χαλκοτυπέω χαλκοτυπία χαλκοτυπική χαλκοτύπιον χαλκοτύπος χαλκουργεῖον χαλκουργέω χαλκούργημα χαλκουργία χαλκουργικός χαλκουργός χαλκοῦς χαλκοφάλαρος χαλκοφανής χαλκόφι χαλκοφόρος χαλκόφωνος χαλκοχάρμης χαλκοχίτων χαλκόχρους χαλκόχυτος χαλκόω χαλκύδριον χαλκώδης χαλκώδων χάλκωμα χαλκωμᾶς χαλκωμάτιον χαλκωματουργός χαλκών χαλκώνητος χαλκῶνυξ χαλκωρυχεῖον χαλκωρυχέω χαλκωρύχος χαλκωτήρ χαλμαίας Χαλυβδικός χαλυβηΐς χάλυβος χάλυψ χαμάδις χαμαδύτης χαμᾶζε χαμᾶθεν χαμαί χαμαιάκτη χαμαιβάλανος χαμαίβατος χαμαίγειρον χαμαιγενής χαμαιδάφνη χαμαιδιδάσκαλος χαμαιδικαστής χαμαιδρυάς χαμαιδρυΐτης χαμαίδρυς χαμαιεύνη χαμαιεύνης χαμαιεύρετος χαμαίζηλος χαμαιζυμήτης

[NA] χαμαῖθεν χαμαίκαυλος χαμαικέρασος χαμαίκισσος χαμαικλινής χαμαικοιτέω χαμαικοίτης χαμαικοιτία χαμαικοίτιον χαμαικυπάρισσος χαμαίλεος χαμαιλεύκη χαμαιλεχής χαμαιλέων χαμαιλίβανος χαμαίλυκος χαμαιμηλᾶτον χαμαιμηλέλαιον χαμαιμήλινος χαμαίμηλον χαμαιμυρσίνη χαμαιμύρτη χαμαιπέτεια χαμαιπετέω χαμαιπετής χαμαιπεύκη χαμαίπιτυς χαμαιπλάτανος χαμαίπους χαμαιράφανος χαμαιρεπής χαμαιριφής χαμαίρυτον χαμαίρωψ χαμαιστρωσία χαμαίστρωτος χαμαισύκη χαμαισχιδής χαμαιτυπεῖον χαμαιτυπέω χαμαιτύπη χαμαιτυπής χαμαιτυπία χαμαιτυπίς χαμαιτύπος χαμάνδις χαμάομαι χαμελαία χαμελαΐτης χαμερπής χαμεταιρίς χάμευνα χαμευνάς χαμευνέω χαμεύνη χαμεύνης χαμευνία χαμεύνιον χαμευνίς χάμευνος χαμηλός χαμῖτις χαμνός χαμόθεν χαμοκοιτέω χαμόκοιτος χαμόμυλον χαμόν χαμοσόριον χαμούλκιον χαμουλκός χάμψα χάν χαναναῖος χᾶνας χανδά χανδάνω χανδόν χανδοπότης χανδός χάννα χάνοι χάνος χανύω χάος χαός χαόω χαρά χαράγγελος χάραγμα χαραγμή χαραγμός χάραδος χαράδρα χαραδραῖος χαράδρειον χαραδρεών χαραδρήεις χαράδριον χαραδριός χαραδρόομαι χάραδρος χαραδρώδης χαρακίας χαρακίζω χαράκιον χαρακίδες χαρακισμός χαρακίτης χαρακοβολία χαρακολογέω χαρακοποιέομαι χαρακοποιία χαρακόω χαρακτήρ χαρακτηριάζω χαρακτηρίζω χαρακτηρικός χαρακτήρισμα χαρακτηρισμός χαρακτηριστέον χαρακτηριστικός χαράκτης χαρακτός χαράκωμα χαρακών χαράκωσις χαραμβαλιαστύς χαραμός χάραξ χαραξίποντος χάραξις χαράσσω χαρῆναι χαρία χαριδότης χαριδώτης χαρίεις χαριεντίζομαι χαριέντισμα χαριεντισμός χαριεντότης χαριεργός χαρίζω χαριλαμπέτις χάριν χάρις χαρίσιος χάρισμα χαρισμός χαριστεῖον χαριστέον χαριστήριος χαριστικός χαριστίων χαριστωνία χαρίτερπνος χαριτήσιον χαριτία χαρίτινος χαρίτιον χαριτοβλέφαρος χαριτογλωσσέω χαριτοδότης χαριτοδώτειρα χαριτόεις χαριτόμορφος χαριτοποιέω χαριτόπωλις χάριτος χαριτόφωνος χαριτόω χαριτώνυμος χαριτώπης χαριτώσιος χαρκεύς χαρκολόγος χαρκωματᾶς χάρμα χάρμη χάρμη χάρμη χαρμίδεια χαρμοδότειρα χαρμονή χαρμονικός χαρμοσύνη χαρμόσυνος χαρμόφρων χαροποιέω χαροποίημα χαροποιός χαροπός χαροπότης χαροπόφθαλμος χάροψ χαρταρέα χαρτάριον χαρτηρά

[NA] χαρτηρία χάρτης χαρτιατικά χαρτίδιον χαρτίον χάρτισμα χαρτογράφος χαρτοθήκη χαρτόπηρον χαρτοποιός χαρτοπράτης χαρτοπώλης χαρτός χαρτοτόμος χαρτουλάριος χαρτοφυλάκιον χαρτοφύλαξ χαρτυφάντης χάρυβδις χάρων Χαρώνιος Χαρωνῖται χαρωπός χάσιος χάσις χασκάζω χάσκανον χάσκαξ χάσκω χασκωρέω χάσμα χασμαθυπουργός χασμάομαι χασματίας χασμάτιον χασμέομαι χάσμη χάσμημα χάσμησις χασμωδέω χασμώδης χασμωδία χαστηρία χατεύω χατέω χατίζω χατίς χατος χαυλίξυν χαυλιόδους χαῦναξ χαυνόγειον χαυνολόγος χαυνοπολίτης χαυνόπρωκτος χαῦνος χαυνόσομφος χαυνότης χαυνόφρων χαυνόω χαύνωμα χαύνωσις χαυνωτικός χαυών χάω χαώδης χεδρία χεδροπά χεδροπώδης χέεια χεζανάγκη χεζητιάω χέζω χεῖ χειά χειλάριον χειλᾶς χειλίαρχος χειλολάβος χειλοποτέω χειλός χεῖλος χειλοτένων χειλοφύλαξ χείλωμα χεῖμα χειμαδεύω χειμαδίζω χειμάδιον χειμάζω χειμαίνω χειμάμυνα χείμαρος χειμάρροος χειμαρρώδης χειμάς χειμασία χείμασις χειμασκέω χείμαστρον χειματικός χειμάω χειμέθλη χειμερίζω χειμερινός χειμέριος χειμεριώδης χείμερος χείμετλον χειμιέω χειμίη χειμοθνής χειμοσπορέομαι χειμόσπορος χειμοφυγέω χειμών χειμωνικός χειμωνόθεν χειμωνοτύπος χείρ χειράγρα χειραγρικός χείραγρος χειραγωγέω χειραγώγημα χειραγωγία χειραγώγιμος χειραγωγός χειραλγός χειραλειπτέω χειράλυσις χειράμαξα χειραμάξιον χειραμός χειραπτάζω χειραπτέω χειράς χειραφεσία χειραψία χειρεκμαγεῖον χειρεργάτης χειρητής χειριάω χειρίδιον χειριδόομαι χειριδωτός χειρίζω χειρικός χείριξις χείριος χειριπέδα χειρίς χείρισμα χειρισμογράφος χειρισμός χειρίσοφος χειριστέον χειριστεύω χειριστής χειριστικόν χείριστος χειροάλυσις χειροάναξ χειροβαλλίστρα χειροβάναυσος χειροβαρής χειρόβιος χειρόβλημα χειροβλιμάομαι χειροβολέω χειρόβολον χειροβοσκός χειροβρώς χειρογάστωρ χειρογονία χειρογραφέω χειρογραφία χειρόγραφος χειροδάϊκτος χειρόδεικτος χειρόδεσμος χειροδίκαιος χειροδίκης χειροδόσιον χειροδοτέω χειρόδοτος χειροδράκων χειροδρόπος χειροέρκτης χειροήθεια χειροήθης χειροθεσία χειρόκμητος χειροκοπέω χειροκόπος χειροκρασία χειροκρατέω χειροκρατησία χειροκρατία χειροκρατικός

[NA] χειροκρίτης χειρόκτυπος χειρολάβη χειρολαβίς χειρολογέω χειρολυχνία χειρόμακτρον χειρόμαντις χειρομάππιον χειρομάχα χειρομαχέω χειρομαχία χειρομήριον χειρομύλη χειρομύλιον χειρόμυλον χειρόνιβον χειρόνιπτρον χειρονομέω χειρονομησείω χειρονομία χειρονόμος χειρόνως χειροπέδη χειρόπεδον χειροπληθής χειροπληθιαῖος χειροπόδης χειροποιέομαι χειροποίητος χειροπόνια χειρόπους χειροσιδήριον χειροσκοπία χειροσκοπικός χειροσκόπος χειρόσοφος χειροστρόφιον χειροτένων χειρότερος χειροτεχνέω χειροτέχνημα χειροτέχνης χειροτεχνία χειροτεχνικός χειροτέχνιον χειροτεχνίτης χειροτέχντμητος χειροτονέω χειροτονητέον χειροτονητής χειροτονητός χειροτονία χειρότονος χειροτριβέω χειροτριβία χειροτυπής χειρουργέω χειρούργημα χειρουργητέος χειρουργία χειρουργικός χειρουργός χειρόχρηστοι χειρόχωλος χειρόω χείρωμα χείρων Χείρων χειρωνακτέω χειρωνάκτης χειρωνακτικός χειρῶναξ χειρωναξία χειρωνάξιον Χειρώνειος Χειρωνιάς Χειρωνίς χείρωσις χειρωτικός χειρωτός χείσομαι χείω χέλειον χελεύς χελιδόνειος χελιδόνεως χελιδονία χελιδονιαῖος χελιδονίας χελιδονιδεύς χελιδονίζω χελιδόνιον χελιδόνιος χελιδονίς χελιδονισμός χελιδονισταί χελιδών χελίσκιον χέλισκον χελιχελώνη χελλαρίης χελληστυάρχας χελληστυαρχέω χελληστύς χέλλιοι χέλλος χελλών χελύδριον χέλυδρος χελύκλονος χέλυμνα χελυνάζω χελύνειον χελύνη χελύνιον χελύννα χελυνοίδης χελυοσσόος χέλυς χέλυσμα χελύσσομαι χελῦτις χελών χελωνάριον χελώνειον χελώνη χελωνία χελωνιάς χελώνινος χελώνιον χελωνίς χελωνοειδής χελωνός χελωνοφάγος χελώτρα χέννιον χενόσιρις χέραβος χέραδος χεράριος χερδαμός χέρεια χερειότερος χερείων χέρεσσι χεριάρης χέριον χεριφυρής χέρμα χερμάδιον χερμάζω χερμάς χερμαστήρ χερμάτης χερματιστής χέρνα Χέρνασος χερνής χερνήτης χερνητικός χερνῆτις χερνήτωρ χερνιβεῖον χερνίβιον χέρνιβον χερνιβόξεστον χέρνιμμα χερνίπτομαι χερνίτης χέρνιψ χεροκένως χερομυσής χερόνησος χερόνιπτρον χεροπληθής χερόπληκτος χερρόνησος χερσάβροχος χερσαῖος χερσάλμη χέρσαμμος χερσάμπελος χερσάνιππος χερσάρακος χερσάσπορος χερσεία χερσεύω χερσέφιππος χερσία χέρσινος χερσίτης χερσόβιος χέρσοθεν χέρσοθι χερσοθρύϊον χερσοθρυῖτις

[NA] χερσοκοπέω χερσοκοπία χερσοκόπος χέρσονδε χερσονησίζω χερσονήσιος χερσονησίτης χερσονησοειδής χερσόνησος χερσονησώδης χερσονομή χέρσος χερσόω χέρσυδρος χερσώδης χερύδριον χεσᾶς χεσείω χεσιφωνέω χέσμα χεῦα χεῦμα χεύω χέω χῆ χηλαμός χηλαργός χηλᾶς χήλευμα χηλευτός χηλεύω χηλή χήλινος χηλοδευσεῖν χηλός χηλόω χήλωμα χηλώτιον χῆμαι χημεία χήμη Χημία χημίον χήμωσις χήν χηνάγριον χηνάλοπες χηναλωπέκειος χηναλωπεκιδεύς χηναλώπηξ χηναμύχη χηνάριον χήνειος χηνέρως χήνημα χηνιάζω χηνιδεύς χηνίζω χηνίον χηνίσκος χηνοβοσία χηνοβοσκικός χηνοβόσκιον χηνοβοσκός χηνοβωτία χηνομεγέθης χηνοτροφεῖον χηνοτρόφος χηνύστρα χηνυστράομαι χηνυστρεῖς χηνώδης χήρ χήρα χηραίνω χηραιότης χηράμβη χηραμβής χηραμίς χηραμοδύτης χηραμόθεν χηραμός χηραμύς χηραμών χήρατο χηρεία χήρειος χήρευσις χηρεύω χηρικός χῆρος χηροσύνη χηρόω χήρωσις χηρωσταί χητεία χήτειος χητίζω χῆτος χητοσύνη χθαμαλοπτήτης χθαμαλός χθαμαλότης χθαμαλόω χθές χθεσινός χθεσιφωνῶν χθιζά χθιζινός χθιζός χθίσδος χθόα χθόνεια χθονήρης χθόνιος χθονόπαις χθονόπλαστος χθονοριφής χθονοστιβής χθονοτρεφής χθύπτης χθών χθωρόδλαψον χῖ χιάζω Χῖαι χιακά χιάς χίασμα χιασμός χιαστέον χιαστί χιαστός χιδά χίδαι χιδρίας χῖδρον χιδροπώλης χίδρυ χιεζέω χίθος χιθωνίσκος χιλάαγρα χιλεύω χιλή χιλήγονος χιλιάγωνος χιλιάζω χιλιάκις χιλίανδρος χιλιάριθμος χιλιάροτρος χιλιαρχέω χιλιάρχης χιλιαρχία χιλιαρχικός χιλίαρχος χιλιάς χιλιαστήρ χιλιαστύς χιλιετηρίς χιλιέτης χιλιοδύναμος χίλιοι χιλιοκαιπεντηκοσταπλασίων χιλιοκράτωρ χιλιοκτακοσιογδοηκονταπλασίων χιλιόκωμος χιλιόμβη χιλιόναυς χιλιοναύτης χιλιόομαι χιλιόπαλαι χιλιόπηχυς χιλιοπλάσιος χιλιοπλασίων χίλιος χιλιοστός χιλιοστύς χιλιοτάλαντος χιλιοφόρος χιλιόφυλλος χιλιόχρυσος χιλίωρος χιλοποιέομαι χιλός χιλοποιόω χιλοποίωμα χιλώνειος χιλωτήρ χίμαιρα χιμαιράς χιμαίρειος χιμαιρίς χιμαιροβάτης χιμαιροθύτης χιμαιροφόνος χιμαιροφύλαξ χιμάρα χιμάραρχος χιμαροκτόνος


Powered by PhiloLogic