Table of Contents

Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott78].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

[NA] ὑπήρατος ὑπηρέα ὑπηρεάζω ὑπηρέμα ὑπηρεσία ὑπηρέσιον ὑπηρετεία ὑπηρετεύω ὑπηρετέω ὑπηρέτημα ὑπηρέτης ὑπηρετησία ὑπηρέτησις ὑπηρετητέον ὑπηρετικός ὑπήρετις ὑπήτιον ὑπήτριον ὑπηχέω ὑπηῷος ὑπίημι ὑπίλλω ὔπισθα ὐπίσσω ὑπίστημι ὑπισχνέομαι ὕπισχνος ὑπίχνιος ὑπναλέος ὑπναπάτης ὑπνηλός ὑπνηρός ὑπνίδιος ὑπνίζω ὑπνικός ὑπνοδότης ὑπνομαχέω ὕπνον ὑπνοποιέω ὑπνοποιός ὕπνος Ὑπνοτράπεζος ὑπνοφανής ὑπνοφόβης ὑπνοφόρος ὑπνόω ὑπνώδης ὑπνωδία ὑπνώσσω ὑπνωτικός ὑπνώω ὑπό ὑποακραῖος ὑποακταίνομαι ὑποάμουσος ὑποβαθμός ὑπόβαθρα ὑπόβαθρον ὑποβαίνω ὑποβάκχειος ὑπόβακχος ὑποβάλημα ὑποβάλλω ὑποβάπτω ὑποβαρβαρίζω ὑποβάρβαρος ὑποβαρύνομαι ὑπόβασις ὑποβάσκανος ὑποβασμός ὑποβαστάζω ὑποβαστακτήρ ὑποβατήρ ὑποβάτης ὑποβδύλλω ὑποβεβηκότως ὑποβένθιος ὑποβήσσω ὑποβιβάζω ὑποβιβασμός ὑποβιβαστικός ὑποβιβλιοθηκοφύλαξ ὑποβιβρώσκομαι ὑποβινητιάω ὑπόβλαισος ὑποβλαστάνω ὑποβλάττα ὑποβλεπτικῶς ὑποβλέπω ὑποβλέφαρα ὑποβλήδην ὑπόβλημα ὑποβλητέος ὑποβλητικῶς ὑπόβλητος ὑποβλίττω ὑποβλώψ ὑποβοηθέω ὑποβοηθός ὑπόβοικος ὑποβολεύς ὑποβολή ὑποβολιμαῖος ὑπόβολος ὑποβομβέω ὑποβορβόριον ὑποβορβορύζω ὑποβόσκομαι ὑποβουκόλος ὑπόβραγχος ὑποβραχεῖν ὑπόβραχυς ὑποβρέμω ὑποβρέχω ὑποβρομέω ὑπόβροχος ὑπόβρυχα ὑποβρυχάομαι ὑποβρύχιος ὑποβρύχω ὑπόβρωμος ὑποβυθίζω ὑποβύθιος ὑποβώμιον ὑποβωμίς ὑπογάιδιον ὑπόγαιος ὑπογαμέω ὑπογάμιον ὑπογαστρίδιον ὑπογαστρίζομαι ὑπογάστριον ὑπογάστριος ὑπογαστρίς ὑπογείνομαι ὑπόγειος ὑπόγεισον ὑπογελάω ὑπογενειάζω ὑπογενειάσκω ὑπογένειον ὑπογεωργέω ὑπογεωργός ὑπόγεως ὑπογηράω ὑπογίγνομαι ὑπογκόομαι ὑπόγλαυκος ὑπογλαύκωσις ὑπογλαύσσω ὑπόγλισχρος ὑπογλουτίς ὑπογλυκαίνω ὑπόγλυκυς ὑπογλώσσιος ὑπογλωσσίς ὑπόγλωσσον ὑπόγλωσσος ὑπογνάμπτω ὑπόγνυθα ὑπογογγύζω ὑπογογγυστής ὑπογόνιον ὑπόγραμμα ὑπογραμματεία ὑπογραμματεύς ὑπογραμματεύω ὑπογραμμός ὑπογραπτέον ὑπογραφεύς ὑπογραφή ὑπογραφικός ὑπογραφίον ὑπογραφίς ὑπογράφω ὑπογρύζω ὑπόγρυπος ὑπόγυιος ὑπογυμνάζω ὑπογυμνασίαρχος ὑπογυμνόω ὑπόγυος ὑπογύπωνες ὑπόγυρος ὑποδαίω ὑποδάκνω ὑπόδακρυς ὑποδακρύω ὑποδαμνάω ὑπόδασυς ὑποδεδιώς ὑποδέδρομε ὑποδεής ὑποδεής ὑπόδειγμα ὑποδειγματίζω ὑποδειγματικός ὑποδειγματισμός ὑποδείδω ὑποδείελος

[NA] ὑποδείκνυμι ὑποδεικτέος ὑποδείκτης ὑποδειλιάω ὑποδειμαίνω ὑπόδειξις ὑποδειπνέω ὑποδειρίς ὑποδέκομαι ὑποδεκτέον ὑποδεκτήριον ὑποδέκτης ὑποδεκτικός ὑποδελεάζω ὑπόδεμα ὑποδέμω ὑποδενδρυάζω ὑποδέννω ὑποδεξίη ὑποδέξιος ὑπόδεξις ὑποδέραιον ὑποδερίδιον ὑποδερίς ὑποδέρκομαι ὑποδερματῖτις ὑποδερμίς ὑποδέρω ὑποδεσίδιον ὑπόδεσις ὑπόδεσμα ὑποδεσμεύω ὑποδεσμέω ὑποδέσμιος ὑποδεσμίς ὑποδεσμός ὑποδεύω ὑποδέχνυμαι ὑποδέχομαι ὑποδέω ὑποδηλόω ὑποδήλωσις ὑπόδημα ὑποδηματάριος ὑποδημάτιον ὑποδηματοποιός ὑποδηματορράφος ὑποδηματουργικός ὑποδηματουργός ὑπόδημον ὑποδῃόομαι ὑπόδησις ὑποδιαβάλλω ὑποδιαβιβρώσκομαι ὑποδιαζευκτικός ὑποδιαίρεσις ὑποδιαιρέω ὑποδιακονέω ὑποδιακονικός ὑποδιάκονος ὑποδιακρίνω ὑποδιάκων ὑποδιαλαμβάνω ὑποδιαλείπω ὑποδιανοέομαι ὑποδιαπήγνυμαι ὑποδιασπάομαι ὑποδιαστολή ὑποδιασύρω ὑποδιατρίβω ὑποδιαφθείρω ὑποδιάφορος ὑποδιδακτής ὑποδιδάσκαλος ὑποδιδράσκω ὑποδίδωμι ὑποδιήγησις ὑπόδικος ὑποδιμερής ὑποδινέομαι ὑποδιοικητής ὑποδιπλάσιος ὑποδιπλόω ὑποδίπλωσις ὑποδίφθερος ὑποδιψάω ὑποδίψιος ὑπόδιψος ὑποδμώς ὑποδόκιον ὑποδομή ὑποδόμησις ὑποδόντιος ὑπόδοξος ὑποδορά ὑποδορίς ὑπόδοσις ὑπόδουπος ὑποδοχεῖον ὑποδοχεύς ὑποδοχή ὑποδόχιον ὑπόδοχον ὑπόδρα ὑποδραματομργέω ὑποδράξ ὑποδρασίας ὑποδράσσομαι ὑποδράω ὑποδρήσσω ὑποδρηστήρ ὑπόδριμυς ὑποδρομέω ὑποδρομή ὑπόδρομος ὑπόδρομος ὑπόδροσος ὑπόδυμα ὑποδύνω ὑπόδυσις ὑποδύσκολος ὑποδύστροπος ὑποδυσφορέω ὑποδύσφορος ὑποδυσχεραίνω ὑποδυσώδης ὑποδυσωπέομαι ὑποδυτήριον ὑποδύτης ὑποδύω ὑποδώριος ὑποείκαθε ὑποεικτός ὑποεπιμερής ὑποεπιμόριος ὑποεργεπιστάτης ὑποεργός ὑποέστης ὑποζάκορος ὑποζατηθείς ὑποζεύγνυμι ὑποζευκτικὸς ὑπόζευξις ὑποζέω ὑποζηνην ὑποζητέω ὑποζοφόεις ὑποζυγέω ὑποζυγή ὑποζύγιον ὑποζυγιώδης ὑπόζυγος ὑποζυγόω ὑποζυμόομαι ὑποζωγραφέω ὑπόζωμα ὑποζώνη ὑποζώνιος ὑποζώννυμι ὑπόζωσμα ὑποθάλπω ὑποθαρρέω ὑποθεάτρους ὑποθειάζω ὑπόθεμα ὑποθεματιαῖος ὑποθέναρ ὑποθεραπεύω ὑποθερμαίνω ὑπόθερμος ὑπόθεσις ὑποθετέον ὑποθέτης ὑποθετικός ὑπόθετος ὑπόθετρον ὑπόθευτον ὑποθέω ὑποθεωρέω ὑποθεώρησις ὑποθήγω ὑποθηκάριος ὑποθήκη ὑποθηκιμαῖος ὑπόθηλυς ὑπόθημα ὑποθημοσύνη ὑποθήμων ὑποθιγγάνω ὑπόθλασμα ὑποθλάω ὑποθλίβω ὑποθοιναρμόστρια ὑποθολόω ὑποθορυβέω ὑποθράττω ὑποθραύω ὑποθρεπτέος ὑποθρόνιον ὑποθρύπτομαι

[NA] ὑποθυμίαμα ὑποθυμιάς ὑποθυμίασις ὑποθυμιατέον ὑποθυμιάω ὑποθυμίς ὑπόθυψις ὑποθωπεύω ὑποθωρήσσομαι ὑποθωΰσσω ὑποϊάστιος ὑποϊάχω ὑποίγνυμι ὑποιδαίνω ὑποιδαλέος ὑποιδέω ὕποιδος ὑποίζεσθαι ὑποικέω ὑποικίζομαι ὑποικοδομέω ὕποικος ὑποικουρέω ὑποικουρία ὑποιμώζω ὕποινος ὑποϊππαρχέω ὑποιστέον ὑποιστός ὑποϊσχάνω ὑποΐσχομαι ὑποίσω ὑποκαγκελίζω ὑποκαθαίρω ὑποκάθαρσις ὑποκαθέζομαι ὑποκάθημαι ὑποκαθίζω ὑποκαθίημι ὑποκάθισμα ὑποκαθίσταμαι ὑποκαθιστής ὑποκαίω ὑποκακοήθης ὑποκακχέω ὑποκάλυμμα ὑποκαμίσιον ὑποκαμπή ὑποκάμπτω ὑποκάπηλος ὑποκαπνίζω ὑποκάπνισμα ὑποκαπνισμός ὑποκαπνιστέον ὑποκαπνιστός ὑποκάπτω ὑποκάρδιος ὑποκαρόω ὑποκάρπιος ὑπόκαρπος ὑποκάρφω ὑποκαρώδης ὑποκαταβαίνω ὑποκαταβάλλω ὑποκατάβασις ὑποκαταγελάω ὑποκατακλάω ὑποκατακλείω ὑποκατακλίνω ὑποκατάκλισις ὑποκαταλείπω ὑποκαταπίπτω ὑποκατάρατος ὑποκατασκευάζω ὑποκατασκευή ὑποκατάστασις ὑποκαταστάτης ὑποκατάστατος ὑποκαταστέλλω ὑποκαταφρονέω ὑποκαταχέω ὑποκάτειμι ὑποκατέρχομαι ὑποκατεσθίω ὑποκατέχω ὑποκατορύσσω ὑποκάτω ὑποκάτωθεν ὑποκατώρυχος ὑπόκαυσις ὑποκαυστήριον ὑποκαύστης ὑπόκαυστον ὑπόκαυστος ὑποκαύστρα ὑπόκειμαι ὑποκείρω ὑποκεκορισμένως ὑποκελεύω ὑπόκενος ὑποκενόω ὑποκεντά ὑποκεντέω ὑποκέραμος ὑποκερχαλέος ὑποκεφάλαιον ὑπόκηρος ὑποκήρυγμα ὑποκηρύσσω ὑποκιθαρίζω ὑποκιναιδέω ὑποκινδυνεύω ὑποκίνδυνος ὑποκινέω ὑποκίνυμι ὑποκινύρομαι ὑποκίρναμαι ὑπόκιρρος ὑποκιρσόω ὑποκιστίς ὑπόκκινος ὑποκλαγγάνω ὑποκλαδόν ὑποκλάζω ὑποκλάζω ὑποκλαίω ὑπόκλαστος ὑποκλάω ὑποκλείω ὑποκλέπτω ὑπόκλημα ὑποκλινής ὑποκλίνω ὑποκλονέομαι ὑποκλοπέομαι ὑπόκλοπος ὑποκλύζω ὑπόκλυσις ὑποκλυσμός ὑποκλύω ὑποκλωπάω ὑποκνήθω ὑποκνίζω ὑποκνυζάομαι ὑποκοιλαίνω ὑποκοίλιον ὑποκοιλίς ὑπόκοιλος ὑποκολακεύω ὑποκόλαμμα ὑποκολλάω ὑποκόλοβος ὑποκολπίδιος ὑποκόλπιος ὑποκολυμβάω ὑποκομίζω ὑπόκομμα ὑποκομπέω ὑπόκομψος ὑποκόνισις ὑποκονίω ὑπόκοπος ὑπόκοπρος ὑποκόπτω ὑποκορίζομαι ὑποκόρισις ὑποκόρισμα ὑποκορισμός ὑποκοριστικός ὑποκοσμήτης ὑποκουρίζομαι ὑποκουφίζω ὑπόκουφος ὑποκρατήριον ὑποκράτησις ὑποκρέκω ὑποκρεμάννυμι ὑπόκρημνος ὑπόκρηνος ὑποκρητηρίδιον ὑποκρίζω ὑποκρίνω ὑποκρισία ὑπόκρισις ὑποκριτήρ ὑποκριτής ὑποκριτικός ὑποκρουνιδία ὑπόκρουσις ὑποκρουσταλίς ὑποκρούω ὑποκρύπτω ὑποκρύφιος ὑπόκρυφος ὑποκρώζω ὑποκτυπέω ὑποκυάνεος ὑποκυβερνάω ὑποκυδής ὑποκύκλιος

[NA] ὑπόκυκλος ὑπόκυλος ὑποκυμαίνω ὑποκυματίζω ὑποκύπτω ὑποκυρτόομαι ὑπόκυρτος ὑπόκυφος ὑποκυφώνιον ὑποκύω ὑποκωθωνίζομαι ὑποκώλιον ὑποκωμῳδέω ὑπόκωφος ὑπολάζυμαι ὑπολαιμίζω ὑπολαΐς ὑπολακτίζω ὑπολαλέω ὑπολαμβάνω ὑπολαμπάς ὑπολαμπής ὑπόλαμπρος ὑπολάμπτειρα ὑπολάμπω ὑπόλαμψις ὑπολανθάνω ὑπολάπαρος ὑπολαπάσσω ὑπολέγω ὑπολέθριος ὑπολείβω ὑπόλειμμα ὑπολειπτέον ὑπολειπτικός ὑπολείπω ὑπολειτουργός ὑπόλειψις ὑπόλεπρος ὑπολεπτολόγος ὑπόλεπτος ὑπολεπτύνω ὑπολευκαίνομαι ὑπολευκανθίζω ὑπολευκίζω ὑπόλευκος ὑπολευκόχρως ὑπολήγω ὑποληΐς ὑποληκάω ὑπόλημμα ὑπόλημψις ὑπολήνιον ὑποληνίς ὑπόληξις ὑποληπτέον ὑποληπτικός ὑποληπτός ὑποληρέω ὑπολησμοσύνη ὑποληψείδιον ὑπόληψις ὑπολιγαίνω ὑπολίζων ὑπόλιθος ὑπόλιμνος ὑπολιμπάνω ὑπολιμώδης ὑπόλινον ὑπολιπαίνω ὑπολίπαρος ὑπολιπής ὑπολισθάνω ὑπόλισπος ὑπόλιχνος ὑπολογέω ὑπολογή ὑπολογίζομαι ὑπολογιμαῖος ὑπολογισμός ὑπολογιστέον ὑπόλογος ὑπόλογος ὑπολοιπάς ὑπόλοιπος ὑπόλοξος ὑπολοξόω ὑπολοπάω ὑπολόχαγος ὑπολοχάω ὑπολυγίζομαι ὑπολύδιος ὑπολύζω ὑπολυπέομαι ὑπολύριος ὑπόλυσις ὑπολυσσάω ὑπόλυσσον ὑπολύχνιον ὑπολύω ὑπολωπάω ὑπολωφάω ὑπομάζιος ὑπόμαζος ὑπομαίνομαι ὑπόμακρος ὑπομαλακίζομαι ὑπομάλακος ὑπομαλάσσω ὑπομανιώδης ὑπομαντεύομαι ὑπομαραίνομαι ὑπόμαργος ὑπομαρμαίρω ὑπομαρτυρέω ὑπομάσθιος ὑπομάσσω ὑπομάστιος ὑπόμαστρος ὑπομάσχαλος ὑπόμαυρος ὕπομβρος ὑπομεθύω ὑπόμειγμα ὑπομείγνυμι ὑπομειδιάω ὑπομειόομαι ὑπομείων ὑπομέλαθρα ὑπομελαίνω ὑπομελανδρυώδης ὑπομελανίζω ὑπομέλας ὑπομέμφομαι ὑπομεμψίμοιρος ὑπομενετέον ὑπομενετικός ὑπομενετός ὑπομενητός ὑπομένω ὑπομερισμός ὑπόμεστος ὑπομεταφέρομαι ὑπομετέωρος ὑπομήκης ὑπομηκύνω ὑπομηλαφάω ὑπομηλίζω ὑπομήλινος ὑπομηλίς ὑπομήρια ὑπομήτριος ὑπομίαρος ὑπομιλτόομαι ὑπομιμέομαι ὑπομιμνήσκω ὑπόμισθος ὑπομίσθωσις ὑπομισθωτής ὑπομνάομαι ὑπομνεία ὑπόμνημα ὑπομνηματίζομαι ὑπομνηματικός ὑπομνημάτιον ὑπομνηματισμός ὑπομνηματιστής ὑπομνηματογραφεῖον ὑπομνηματογραφέω ὑπομνηματογράφος ὑπομνηματοφύλαξ ὑπόμνησις ὑπομνήσκω ὑπομνηστέον ὑπομνηστεύομαι ὑπομνηστικός ὑπομνήστριαι ὑπόμνυμι ὑπομονή ὑπομονητέος ὑπομορφάζω ὑπομοσχεύω ὑπομόχθηρος ὑπομοχλεύω ὑπομόχλιον ὑπομύζω ὑπομυκάομαι ὑπομυκτηρίζω ὑπόμυξις ὑπόμυξος ὑπομύσαρος ὑπομύω ὑπόμωρος ὑποναίω ὑποναύσιος ὑπονεάζω ὑπονεάω ὑπονείφω ὑπονεκρόομαι ὑπονέμομαι

[NA] ὑπονεφέλη ὑπονεφελίζω ὑπονέφελος ὑπονέω ὑπονήϊος ὑπονήφω ὑπονήχομαι ὑπονίζω ὑπονιτρώδης ὑπονοέω ὑπονόημα ὑπονοητέον ὑπονοητής ὑπονοητικός ὑπονόθευσις ὑπονοθευτής ὑπονοθεύω ὑπόνοια ὑπονομεύς ὑπονομευτής ὑπονομεύω ὑπονομή ὑπονομηδόν ὑπόνομος ὑπονοσέω ὑπονοστέω ὑπονόστησις ὑπονόσφιος ὑπονοτίζω ὑπονουθετέω ὑπονυμφίς ὑπονύσσω ὑπονυστάζω ὑπόνωθρος ὑπόξανθος ὑποξενίζω ὑποξέω ὑποξηραίνω ὑποξηρασία ὑπόξηρος ὑποξίζω ὑπόξυλος ὑποξύνω ὑποξυράω ὑποξύριος ὑπόξυρος ὕποξυς ὑπόξυσμα ὑποξύω ὑποοπλομάχος ὑποπαιδοτρίβης ὑποπαίζω ὑποπαλαίω ὑποπάλλω ὑποπαράβορρος ὑποπαραιτέομαι ὑποπαραίτησις ὑποπαραιτία ὑποπαρακρούω ὑποπαραληρέω ὑποπαραφέρομαι ὑποπαρενθυμέομαι ὑποπάρθενοι ὑποπαρωθέω ὑποπάσσω ὑπόπαστον ὑποπάσχω ὑποπαταγέω ὑποπάτριος ὑποπαύομαι ὑποπαχύνομαι ὑπόπαχυς ὑποπέζιος ὑποπείθω ὑποπεινάω ὑποπειράω ὑποπελιάζω ὑποπέλιδνος ὑπόπεμπτος ὑποπέμπω ὑποπεπτηῶτες ὑποπεπτωκότως ὑποπέπων ὑποπεράτωσις ὑποπέρδομαι ὑποπερικλάομαι ὑποπεριπλύνομαι ὑποπεριψύχω ὑποπερκάζω ὑποπέσσιον ὑποπετάννυμι ὑποπέτασμα ὑποπέτομαι ὑποπετρίδιος ὑπόπετρος ὑποπετρόω ὑποπέττευμα ὑποπήγνυμι ὑποπηδάω ὑποπιάζω ὑποπιέζω ὑποπιθηκίζω ὑπόπικρος ὑποπίμελος ὑποπίμπλημι ὑποπίμπρημι ὑποπίνω ὑποπιπίσκω ὑποπίπτω ὑποπισσόω ὑποπλάγιος ὑποπλάκιος ὑπόπλακος ὑποπλάσσω ὑποπλαταγέω ὑποπλατυπρόσωπος ὑπόπλατυς ὑποπλατωνικός ὑποπλέκω ὑπόπλεος ὑπόπλευρον ὑποπλέω ὑποπληρόω ὑποπλήσσω ὑπόπλους ὑπόπλουτος ὑποπλύνω ὑποπλώω ὑποπνέω ὑποποδία ὑποποδίζω ὑποπόδιον ὑποποδισμός ὑποποιέω ὑποποίκιλος ὑπόποκος ὑποπόλιος ὑπόπολις ὑποπολιτεύομαι ὑποπολιτικός ὑποπολλαπλάσιος ὑποπονέω ὑποπόνηρος ὑποπορεύομαι ὑποπόρευσις ὑπόπορτις ὑποπορφυρέω ὑποπορφυρίζω ὑποπόρφυρος ὑποποτίζω ὑπόπους ὑποπραΰνω ὑπόπρεμνος ὑποπρεσβύτερος ὑποπρήθομαι ὑποπρίαμαι ὑποπρίω ὑποπρό ὑποπροάγων ὑπόπροσθεν ὑποπρόστ ὑποπροτίθημι ὑποπροχέω ὑποπρύτανις ὑποπτάζομαι ὑποπτάω ὑποπτερίδιος ὑποπτερνίς ὑπόπτερος ὑπόπτευμα ὑποπτευτέον ὑποπτευτής ὑποπτεύω ὑπόπτης ὑποπτήσσω ὑπόπτιλλος ὑποπτίσσω ὕποπτος ὑποπτύσσω ὑποπτυχίς ὑπόπτωσις ὑποπτώσσω ὑποπτωτικός ὑπόπτωτος ὑποπύγιον ὑποπυθμένιος ὑποπύθμην ὑποπυθμίδιος ὑποπυΐσκω ὑποπυκνάζω ὑπόπυκνος ὑποπυκνόω ὑπόπυος ὑποπυρεταίνω ὑπόπυρος ὑποπυρρίζω ὑπόπυρρος ὑποπύρωπος ὑπόπωλος ὑποράβδωσις

[NA] ὑποράπτω ὑποργάζω ὑποργηθεῖσα ὑπορέγχω ὑπόρειος ὑπορέμβομαι ὕπορθος ὑπορθόω ὑπόρθριος ὑπόρθωμα ὑπόρθωσις ὑπόρνυμι ὑπόροφος ὑπόρραιβος ὑπορραπίζω ὑπορράπτω ὑπορραφή ὑπόρραφος ὑπορραχίς ὑπορρέω ὑπορρήγνυμι ὑπόρρηνος ὑπόρριζος ὑπορρίνιον ὑπόρρινος ὑπορριπίζω ὑπορρίπτω ὑπορροιζέω ὑπόρροος ὑπόρρυθμος ὑπορρυπαίνω ὑπόρρυσις ὑπόρρυσος ὑπορρωδέω ὑπόρυγμα ὑπορυκτικός ὑπόρυκτον ὑπόρυξις ὑπορύσσω ὑπορχέομαι ὑπόρχημα ὑπορχηματικός ὑπόρχησις ὑπορχηστής ὑπόσαθρος ὑποσαίνω ὑποσαίρω ὑποσακίζω ὑποσαλεύω ὑπόσαλος ὑποσάνδαλος ὑποσανίδιον ὑπόσαπρος ὑπόσαρκα ὑποσαρκίδιος ὑποσάρκιος ὑποσαρκόω ὑποσείραιος ὑπόσεισμα ὑποσείω ὑποσελήνιος ὑποσέληνος ὑπόσεμνος ὑποσευαντήρ ὑποσήθω ὑποσημαίνω ὑποσημειόομαι ὑποσημείωσις ὑποσήπω ὑποσιγάω ὑποσίδηρος ὑποσιδηρόω ὑπόσιμος ὑποσιμόω ὑποσιωπάω ὑποσιώπησις ὑποσιωπητέον ὑποσκάζω ὑπόσκαιος ὑποσκαίρω ὑποσκαλεύω ὑποσκάλλειν ὑποσκαλμίς ὑπόσκαμβος ὑποσκάπτω ὑποσκαριφισμός ὑποσκαφή ὑποσκαφιόκαρτος ὑποσκαφισμός ὑποσκελίζω ὑποσκέλισμα ὑποσκελισμός ὑποσκεπάω ὑποσκέπτομαι ὑποσκευάζω ὑποσκευή ὑποσκήνιον ὑποσκηνόω ὑποσκιάζω ὑποσκίασις ὑποσκιάω ὑποσκιόεις ὑπόσκιος ὑποσκιρτάω ὑπόσκληρος ὑποσκληρύνομαι ὑπόσκνιπος ὑποσκόλιος ὑπόσκοπος ὑποσκότεινος ὑποσκότιος ὑποσκύφιος ὑποσκυφισμός ὑποσκώπτω ὑποσμαραγέω ὑποσμήχω ὕποσμος ὑποσμύχω ὑποσοβέω ὑποσόλοικος ὑπόσομφος ὑποσορικόν ὑποσόριον ὑπόσοφος ὑποσπαδίας ὑποσπαθίζομαι ὑποσπαθισμός ὑποσπαθιστήρ ὑποσπαίρω ὑποσπανίζομαι ὑποσπασμός ὑποσπαστέον ὑπόσπαστος ὑποσπάω ὑπόσπειρα ὑποσπείριον ὑπόσπειρον ὑποσπείρω ὑπόσπιλος ὑποσπληνίζομαι ὑπόσπληνος ὑποσπογγίζω ὑποσποδίζω ὑποσπονδορχηστής ὑπόσπονδος ὑποσπονδοφόρος ὑποσπουδάζω ὑποσσαίνω ὑποστάζω ὑποστάθμη ὑποστάθμιος ὑποσταθμίς ὑπόσταλσις ὑπόστασις ὑποστατέον ὑποστάτης ὑποστατικός ὑπόστατις ὑποστατός ὑποστάτρια ὑποσταχύομαι ὑποστέγασμα ὑποστεγή ὑποστέγιον ὑποστεγνόομαι ὑπόστεγος ὑποστέγω ὑποστείχω ὑποστελεύς ὑποστέλλω ὑπόστεμα ὑποστενάζω ὑποστεναχίζω ὑπόστενος ὑποστένω ὑποστερνίζομαι ὑπόστερνος ὑπόστη ὑπόστημα ὑποστήριγμα ὑποστιγμή ὑποστίζω ὑποστικτέον ὑποστίλβω ὑποστιμμίζω ὑπόστιφρος ὑποστολεύς ὑποστολή ὑποστολίζω ὑποστολικός ὑπόστολοι ὑποστόμια ὑποστοναχίζω ὑποστόρεσμα ὑποστόρνυμι ὑποστοχάζομαι ὑποστραβαινίζω ὑπόστραβος ὑποστρατεύομαι ὑποστρατηγέτης

[NA] ὑποστρατηγέω ὑποστράτηγος ὑποστρατοφύλαξ ὑποστρεπτέον ὑποστρεπτικῶς ὑποστρέφω ὑποστροβέω ὑποστρόγγυλος ὑποστροφάς ὑποστροφή ὑπόστροφος ὑποστροφώδης ὑπόστρυφνος ὑπόστρωμα ὑποστρώμνιος ὑποστρώννυμι ὑπόστρωσις ὑποστρωτέον ὑποστύλιον ὑποστυλισμός ὑποστυλόομαι ὑπόστυλος ὑποστύλωμα ὑποστύφω ὑπόστυψις ὑποσύγγραφος ὑποσυγκόπτω ὑποσυγχέω ὑποσυγχρίω ὑποσύγχυτος ὑποσυλάω ὑποσυλλέγω ὑποσυλλογιστικός ὑποσυμβαίνω ὑποσύμβολος ὑποσυμμιγής ὑποσυμπαθέω ὑποσυναλείφομαι ὑποσυνάπτω ὑποσύνθετος ὑποσύνθημα ὑποσυριγμός ὑποσυρίζω ὑποσυρμός ὑποσύρω ὑποσυστρέφω ὑπόσυχνος ὑπόσφαγμα ὑποσφάξ ὑποσφίγγω ὑπόσφιγμα ὑποσφόνδυλον ὑποσφραγίζω ὑποσφραίνομαι ὑποσφυρίζομαι ὑποσχάζω ὑποσχεθεῖν ὑποσχεσάριος ὑποσχέσθαι ὑποσχεσίη ὑποσχέσιον ὑπόσχεσις ὑποσχετικός ὑποσχηματίζομαι ὑποσχιδακώδης ὑποσχίζω ὑπόσχισμα ὑποσχισμός ὑπόσχνιφος ὑπόσχολος ὑποσχόμενος ὑποσχών ὑποσῴζω ὑποσωματόω ὑποσώρευσις ὑποσωρεύω ὑποσωφρονιστής ὑποταγή ὑπόταγμα ὑποταίνιος ὑποτακτέον ὑποτάκτης ὑποτακτικός ὑπότακτος ὑποταμιεύω ὑποταμνόν ὑποτάμνω ὑποτανύω ὑπόταξις ὑποταράσσω ὑποταρβέω ὑποταρτάριος ὑπότασις ὑποτάσσω ὑποταύριον ὑποταφρεύω ὑποτείνω ὑποτείνω ὑποτειχίζω ὑποτείχισις ὑποτείχισμα ὑποτεκμαίρομαι ὑποτέλειος ὑποτελέω ὑποτελής ὑποτελίς ὑποτέλλομαι ὑποτεμενίτης ὑποτέμνω ὑποτερετίζω ὑποτέταρτος ὑποτετράγωνος ὑποτετραμερής ὑπότευξις ὑπότεφρος ὑποτεχνάομαι ὑποτήκομαι ὑποτηρέω ὑποτίθημι ὑποτίλλω ὑποτιμάω ὑποτίμημα ὑποτίμησις ὑποτιμητής ὑποτίμητος ὑποτίνω ὑποτιτθίδιος ὑποτιτθικόν ὑποτίτθιος ὑποτλάω ὑποτμήγω ὑπότμησις ὑποτμητέος ὑποτοβέω ὑποτομεύς ὑποτομή ὑπότονα ὑποτόναιον ὑποτονθορύζω ὑποτοξεύομαι ὑποτοπάζω ὑποτοπασμός ὑποτοπεύω ὑποτοπέω ὑποτοπητέον ὑπότοπος ὑποτορεύω ὑποτραγῳδέω ὑποτραυλίζω ὑπότραυλος ὑποτραχήλιον ὑποτράχηλος ὑποτραχύνω ὑπότραχυς ὑποτρέμω ὑποτρέπομαι ὑποτρέφω ὑποτρέχω ὑποτρέω ὑπότρητος ὑπότρηχυς ὑποτριβή ὑποτρίβω ὑποτρίζω ὑποτριήραρχος ὑποτριμερής ὑπότριμμα ὑποτριμμάτιον ὑποτριόρχης ὑποτριπλασιεπιδίπεμπτος ὑποτριπλάσιος ὑποτρίπους ὑποτρίταιος ὑπότριτος ὑπότριψις ὑποτρομέω ὑπότρομος ὑποτρομώδης ὑποτροπάδην ὑποτροπάζω ὑποτροπή ὑποτροπιάζω ὑποτροπιασμός ὑποτροπίη ὑποτροπικός ὑποτρόπιον ὑποτρόπιος ὑπότροπος ὑποτροφή ὑπότροφος ὑποτροχάζω ὑποτρόχαλος ὑποτροχάω ὑποτροχίζω ὑπότροχος ὑπότρυγος ὑποτρύζω ὑποτρυπάω ὑποτρύω ὑποτρώγω ὑποτυγχάνω

[NA] ὑποτύμβιος ὑπότυπος ὑποτυπόω ὑποτύπτω ὑποτύπωσις ὑποτυπωτικός ὑποτύραννος ὑποτυρίς ὑπότυφλος ὑποτυφόομαι ὑπότυφος ὑποτύφω ὑπότυψις ὑπουάτιος ὑπόϋγρος ὑπουδαῖος ὑπουθατίας ὑπούλη ὕπουλος ὑπουλότης ὕπουρα ὑπουράνιος ὑπουργέω ὑπούργημα ὑπουργηματικός ὑπουργητέον ὑπουργία ὑπουργικός ὑπουργός ὑπουρέω ὑπόφαιδρος ὑποφαίνω ὑπόφαιος ὑπόφαιστον ὑποφακώδης ὑποφάλακρος ὑπόφαντις ὑποφαρμάσσω ὑπόφασις ὑποφᾶτις ὑπόφαυλος ὑπόφαυσις ὑποφαύσκω ὑποφείδομαι ὑποφειδομένως ὑποφέρω ὑποφεύγω ὑπόφεως ὑποφητεία ὑποφητεύω ὑποφήτης ὑποφῆτις ὑποφήτωρ ὑποφθαδόν ὑποφθάλμιος ὑποφθάνω ὑποφθέγγομαι ὑποφθείρω ὑποφθίνω ὑποφθονέω ὑπόφθονος ὑποφθορά ὑποφθορεύς ὑποφθόριος ὑποφιάλιον ὑποφιλέω ὑπόφιμος ὑποφλεγέθω ὑποφλεγμαίνω ὑποφλεγματίζω ὑποφλεγματώδης ὑποφλέγω ὑποφοβέομαι ὑπόφοβος ὑποφοινίζω ὑποφοίνιος ὑποφοινίσσομαι ὑποφόνια ὑποφόνιος ὑποφορά ὑποφορέω ὑπόφορος ὑποφράζομαι ὑποφράσσω ὑπόφρικος ὑποφρίσσω ὕποφρον ὑποφρύγιος ὑποφυγή ὑποφυλακέω ὑποφυλακία ὑπόφυλαξ ὑποφυλάσσω ὑποφυλλίς ὑποφυράω ὑποφυσάω ὑπόφυσις ὑποφυτεύω ὑποφύω ὑποφώγω ὑποφωλεύω ὑποφωνέω ὑποφώνησις ὑποφώσκω ὑποφωτίζω ὑποχάζομαι ὑποχαίρω ὑποχαλαρός ὑποχάλασις ὑποχαλάω ὑποχαλεπαίνω ὑποχαλινίδιος ὑποχαλκίζω ὑπόχαλκος ὑποχαράσσω ὑποχαροπός ὑποχάρτωσις ὑποχάσκω ὑπόχαυνος ὑποχαυνόω ὑπόχειρ ὑποχείριος ὑποχειρισμός ὑποχειρογραφέω ὑπόχευμα ὑποχεύς ὑποχέω ὑποχή ὑπόχηλα ὑποχθόνιος ὑπόχθων ὑποχλέομαι ὑποχλιαίνω ὑποχλίζω ὑπόχλοος ὑποχλωρομέλας ὑπόχλωρος ὑποχοινικίς ὑποχοιρίς ὑπόχολος ὑποχολώδης ὑποχονδριακός ὑποχόνδριος ὑποχορηγέω ὑποχορηγία ὕποχος ὑποχραίνω ὑποχρεμετίζω ὑποχρέμπτομαι ὑπόχρεως ὑποχρήστης ὑπόχρισμα ὑποχριστέον ὑποχρίω ὑπόχρονος ὑπόχρυσος ὑποχρυσόω ὑποχρώννυμι ὑποχυλίζω ὑπόχυμα ὑποχύνω ὑποχυρογραφέω ὑπόχυσις ὑποχυτήρ ὑπόχυτος ὑποχωλαίνω ὑποχωλεύω ὑπόχωλος ὑποχωρέω ὑποχώρημα ὑποχώρησις ὑποχωρητικός ὑποχωρίζω ὑποψάθυρος ὑποψακάζω ὑποψαλάσσω ὑποψάλλω ὑπόψαμμος ὑπόψαρος ὑποψαύω ὑποψάφαρος ὑποψάω ὑποψεκάζω ὑποψελλίζω ὑποψεύδομαι ὑποψέφαρος ὑποψηλαφάω ὑποψηνίζω ὑποψήφισις ὑποψήχω ὑποψία ὑποψιαστικῶς ὑποψιθυρίζω ὑποψιθύρισμα ὑπόψιλος ὑπόψιος ὑποψοφέω ὑπόψυχρος ὑποψύχω ὑποψωνέω

[NA] ὑποψωρώδης ὑππρό ὑπτιάζω ὑπτίασμα ὑπτιασμός ὑπτιάω ὕπτιος ὑπτιότης ὑπτιόω ὑπτίωσις ὑπῳάδιος ὑπώβολος ὑπωθέω ὑπωλένιος ὑπώμαιος ὑπωμία ὑπωμοσία ὑπωπιάζω ὑπωπιασμός ὑπώπιος ὑπωπίς ὑπώρεια ὑπώρειος ὑπώρορε ὑπωρόφιος ὑπώροφος ὑπωρυφία ὑπωρυχία ὑπώστη ὕπωχρος ὕραξ ὑράξ ὑργαί ὑργάλαι ὑρειγαλέον ὑριατόμος ὕριγγα ὑρίσιδα ὑριχός ὑρμίνη ὑρραπλεα ὕρραχα ὑρρώφθαι ὑρτήρ ὔρχη ὕς ὗς ὗς ὑσαλιβάτης ὕσγη ὑσγίνη ὑσγινοβαφής ὑσγινοειδής ὑσγινόεις ὕσγινον ὑσγινόσημος ὔσδος ὕσθην ὑσθλός Ὕσιρις ὗσις ὕσκας ὑσκίνιοι ὕσκλος ὑσκλωτός ὑσκυθά ὕσμα ὑσμῆθες ὑσμίνη ὑσόβρυον ὑσπέλεθος ὗσπερ ὑσπλαγίς ὕσπλαγξ ὑσπλήγγιον ὕσπληξ ὑσπολέω Ὕσπορος ὕσσακος ὑσσός ὑσσωπίτης ὕσσωπος ὑστακητεῖ ὑσταλωπιᾷ ὕσταριν ὑστάς ὑστάτιος ὕστατος ὑστέρα ὑστεραῖος ὑστεραλγής ὑστεραλγία ὑστερέω ὑστέρημα ὑστέρησις ὑστερησμός ὑστερητικὸς ὑστερίζω ὑστερικός ὑστέριος ὑστεροβουλία ὑστερογενής ὑστερογονία ὑστερόληπτος ὑστερολογία ὑστερολόγος ὑστερόμαντις ὑστερομηνία ὑστερόμυθος ὕστερον ὑστεροπάθεια ὑστεροπερίοδος ὑστερόποινος ὑστερόποτμος ὑστερόπους ὑστερόπρωτος ὕστερος ὑστεροφανής ὑστεροφημία ὑστεροφθόρος ὑστερόφωνος ὑστεροχρονία ὑστερόχρονος ὑστήρια ὑστιακόν ὕστριξ ὑστριχίς ὕστρος ὑσωπίς ὐύζω ὑύς ὕφα ὑφαγέο ὑφάδιον ὕφαδρος ὑφάζω ὕφαιμος υφαίμων ὑφαίνω ὑφαίρεσις ὑφαιρετέον ὑφαιρέτρια ὑφαιρέω ὑφαλικός ὕφαλμος ὑφαλμυρίζω ὑφάλμυρος ὕφαλος ὑφαλυκός ὑφαλώδης ὕφαμμα ὕφαμμος ὑφανάω ὕφανσις ὑφαντάριος ὑφαντεῖον ὑφάντης ὑφαντικός ὑφαντοδόνητος ὑφαντοποιέομαι ὑφαντός ὑφάντρια ὕφαντρον ὑφαντών ὑφάπαλος ὑφαπλόω ὑφάπλωσις ὑφάπτω ὑφαρμόζω ὑφαρπάζω ὑφαρπάμενος ὑφάρπασις ὑφασία ὕφασμα ὑφασμάτιον ὑφαύω ὑφάω ὕφεαρ ὑφεδρεύω ὑφεδρία ὑφέζομαι ὑφειλήτης ὑφειμένως ὑφείρω ὑφεῖσα ὑφεκτέον ὑφελίσσω ὑφελκτέον ὑφελκυσμός ὑφέλκω ὑφέν ὑφεξαιρέω ὕφεξις ὑφέπομαι ὑφέρπω ὕφεσις ὑφεσμούς ὑφεσπέριος ὑφέσπερος ὑφή

[NA] ὑφηγεμών ὑφηγέομαι ὑφήγημα ὑφηγηματικός ὑφήγησις ὑφηγητέον ὑφηγητήρ ὑφηγητής ὑφηγητικός ὑφήλιος ὕφημαι ὑφημιόλιος ὑφηνιοχέω ὑφηνίοχος ὑφήσσων ὑφιδρόω ὑφιδρύω ὑφιέρεια ὑφιζάνω ὑφίζησις ὑφίζω ὑφίημι ὑφικάνω ὑφιστάω ὑφίστημι ὑφόδιον ὑφοδόω ὑφόλμιον ὑφόρασις ὑφορατέον ὑφοράω ὑφορβέω ὑφορβός ὑφορθόω ὑφόρθωσις ὑφορμάω ὑφορμέω ὑφορμίζομαι ὑφόρμιον ὑφόρμισις ὑφορμιστήρ ὕφορμος ὕφος ὑφοψία ὑφόωσι ὕφυγρος ὕφυδρος ὑφυπνόομαι ὑφωμαδόν Ὑχαῖος ὔχηρος ὑψαγόρας ὑψαυχενέω ὑψαυχενία ὑψαυχενίζω ὑψαύχενος ὑψαυχέω ὑψαύχην ὑψαυχής ὑψερεφής ὑψηγορέω ὑψηγορία ὑψήγορος ὑψήεις ὑψηλαυχενία ὑψηλογνώμων ὑψηλοκάρδιος ὑψηλόκρημνος ὑψηλολογέομαι ὑψηλολογία ὑψηλολόγος ὑψηλόλοφος ὑψηλόνοος ὑψηλόνωτος ὑψηλοπέτης ὑψηλοποιός ὑψηλόπους ὑψηλός ὑψηλοτάπεινος ὑψηλοταπείνωμα ὑψηλότης ὑψηλοτράχηλος ὑψηλοφανής ὑψηλοφόρος ὑψήλοφος ὑψηλοφρονέω ὑψηλοφρονία ὑψηλόφρων ὑψηλοφυής ὑψηλόφωνος ὑψήλωσις ὑψήνωρ ὑψηρεφής ὑψηχέω ὑψηχής ὕψι ὑψιάγυια ὑψιαίετος ὑψιβάμων ὑψίβατος ὑψιβίας ὑψιβόας ὑψιβρεμέτης ὑψίβρομος ὑψιγέννητος ὑψίγονος ὑψίγυιος ὑψιδαίδαλτος ὑψίδειρος ὑψίδομος ὑψίζυγος ὑψίζωνος ὑψίθρονος ὑψικάρηνος ὑψικέλευθος ὑψικέρατα ὑψικέρης ὑψικέρως ὑψικόλωνος ὑψίκομος ὑψίκομπος ὑψικραν[ά]εσσα ὑψικρατέω ὑψικρεμής ὑψίκρημνος ὑψίκροτος ὑψίλοφος ὑψίλυχνος ὑψιμέδων ὑψιμέλαθρος ὑψινεφής ὑψίνομος ὑψίνοος ὑψιπαγής ὑψίπεδος ὑψιπέταλος ὑψιπετήεις ὑψιπέτηλος ὑψιπέτης ὑψιπετής ὑψιπόδης ὑψίπολις ὑψίπολος ὑψίπορος ὑψιπότητος ὑψίπους ὑψίπρυμνος ὑψίπρῳρος ὑψίπυλος ὑψίπυργος ὑψίστολος ὕψιστος ὑψιτέλεστος ὑψιτενέω ὑψιτενής ὑψιτένων ὑψίτερος ὑψιτέχνης ὑψίτυχος ὑψιφαής ὑψιφοίτης ὑψιφόρητος ὑψίφρων ὑψιχαίτης ὑψίων ὑψόθεν ὑψόθι ὕψοι ὑψοκράτωρ ὑψόπρῳρος ὑψόροφος ὕψος ὑψόσε ὑψοταπείνωμα ὑψοτάτω ὑψοῦ ὑψόφθαλμος ὑψόφωνος ὑψόω Ὑψώ ὕψωμα ὑψωματικός ὑψώροφος ὕψωσις ὑψωτής ὑψωτικός ὕω ὑώδης ὑωδία ὑών ὑωνός


Powered by PhiloLogic