Table of Contents

Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott53].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

[NA] ὀδμήεις ὄδμηνος ὁδό ὁδοιδοκέω ὁδοιδόκος ὁδοιπλανέω ὁδοιπλανής ὁδοιπλανία ὁδοιπορέω ὁδοιπορία ὁδοιπορικός ὁδοιπορινός ὁδοιπόριον ὁδοιπόρος ὀδολκαί ὁδόμετρον ὀδοντάγρα ὀδονταγωγόν ὀδονταλγέω ὀδονταλγία ὀδοντάριον ὀδοντᾶς ὀδοντίας ὀδοντίασις ὀδοντιάω ὀδοντίζω ὀδοντικός ὀδοντίς ὀδόντισμα ὀδοντισμός ὀδοντοβολέω ὀδοντοειδής ὀδοντόκερας ὀδοντόκυνες ὀδοντομάχης ὀδοντοξέστης ὀδοντοξυστήρ ὀδοντόομαι ὀδοντοποιέω ὀδοντοπονία ὀδοντόσμηγμα ὀδοντότριμμα ὀδοντοτύραννος ὀδοντοφόρος ὀδοντοφυέω ὀδοντοφυής ὀδοντοφύησις ὀδοντοφυΐα ὀδοντοφυτικός ὀδοντόφυτος ὀδοντωτός ὁδοποιέω ὁδοποίησις ὁδοποιητικός ὁδοποιία ὁδοποιός ὀδός ὁδός ὁδοσκοπέω ὁδοστρωσία ὁδούρεις ὁδουρέω ὁδούρης ὁδουρός ὀδούς ὁδοφυλακέω ὁδοφύλαξ ὁδοχνοῦς ὁδόω ὀδυναίτερος ὀδυνάω ὀδύνη ὀδύνημα ὀδυνηρός ὀδυνήφατος ὀδυνηφόρος ὀδυνοσπάς ὀδυνώδης ὄδυρμα ὀδυρμός ὀδύρομαι ὀδυρτέον ὀδύρτης ὀδυρτικός ὀδυρτός Ὀδύσσεια Ὀδύσσειος Ὀδυσσεύς ὀδύσσομαι ὄδωδα ὀδωδή ὀδών ὁδωτός ὀέα ὀειδής ὄες ὄζαινα ὀζαινικός ὀζαινίτης ὀζαίνομαι ὀζαλέος ὀζειέα ὄζη ὀζήκεις Ὀζόλαι ὄζολις ὀζομενία ὀζόομαι ὄζος ὄζος ὀζόστομος ὀζόχρωτος ὄζυγες ὄζω ὀζώδης ὀζώδης ὀζωτός ὄη ὅθεν ὀθέτη ὅθι ὄθιζα ὄθλεις ὄθμα ὄθμισμα ὀθνεῖος ὀθνιότυμβος ὄθομαι ὀθονείδιον ὀθόνη ὀθονιακός ὀθονιηρά ὀθόνινος ὀθόνιον ὀθονιοπλόκος ὀθονιοποιός ὀθονιοπώλης ὀθόννα ὀθονοποιός ὁθούνεκα ὁθούνεκεν ὀθρεῖν ὄθριξ ὄθροον Ὄθρυς ὁΐ οἴ οἷ οἷ οἰαδόν οἰακηδόν οἰακίζω οἰάκιον οἰάκισμα οἰακιστής οἰακονομέω οἰακονόμος οἰακοστροφέω οἰακοστρόφος οἰάκωσις οἴαξ οἴαροι οἰάτης οἰάω οἰβοιβοῖ οἶβος οἴγω οἶδα οἰδαίνω οἰδαλέος οἰδάνω οἶδαξ οἶδας οἰδέω οἴδημα οἰδηματώδης οἴδησις οἰδήτης οἴδιον Οἰδίπους οἰδίσκω οἶδμα οἰδματόεις οἴδομαι οἰδοποιέω οἶδος οἰέανος οἴεος οἰέτεας ϝοιζηάζω ὀΐζυος ὀϊζυρός ὀϊζύς ὀϊζύω οἴζω οἴη οἴη οἰήϊον οἰηκίζω οἴημα

[NA] οἰηματίας οἴηξ οἴησις οἰησίσοφος οἰητέον οἰήτης οἰητικός οἰητόν οἶις οἶκα οἴκαδε οἴκαδις οἰκάριον ϝοικέα οἴκει οἰκειάζω οἰκειακός οἰκειοποιέω οἰκειοπραγία οἰκεῖος οἰκειότης οἰκειοτονέομαι οἰκειοτοπέω οἰκειόφωνος οἰκειόω οἰκείω οἰκείωμα οἰκειωματικός οἰκείωσις οἰκειωτικός οἰκέσιον οἰκετεία οἰκετεύω οἰκέτης οἰκετία οἰκετικός οἴκετις οἰκεύς οἰκέω οἰκήϊος οἴκημα οἰκηματικός οἰκημάτιον οἰκήσιμος οἴκησις οἰκητήρ οἰκητήριον οἰκητήριος οἰκητής οἰκητικός οἰκητός οἰκήτωρ οἰκία οἰκιακός ϝοικιάτας οἰκίδιον οἰκίδιος οἰκίζω οἰκιήτης οἰκιμβάζειν οἰκίον οἰκισία οἴκισις οἰκίσκη οἰκίσκος οἰκισμός οἰκιστήρ οἰκιστής οἰκιστικός οἰκιτιεύς οἰκοβασιλικόν οἰκόβιος οἰκογένεια οἰκογενής οἰκοδέγμων οἰκοδέκτωρ οἰκοδεσπόζω οἰκοδέσποινα οἰκοδεσποσύνη οἰκοδεσποτεία οἰκοδεσποτέω οἰκοδεσπότης οἰκοδεσπότησις οἰκοδεσποτικός οἰκοδίαιτος οἰκοδομεύς οἰκοδομέω οἰκοδομή οἰκοδόμημα οἰκοδομημάτιον οἰκοδόμησις οἰκοδομητέον οἰκοδομητικός οἰκοδομητός οἰκοδομία οἰκοδομικός οἰκοδομιστήριος οἰκοδόμος οἰκοδοχεύς οἰκοθαλής οἴκοθεν οἰκόθετος οἴκοθι οἰκόθουρος οἰκόθρεπτος οἴκοι οἰκοκερδής οἰκοκρατέομαι οἰκομαχία οἶκόνδε οἰκονομέω οἰκονόμημα οἰκονομημένως οἰκονομία οἰκονομικός οἰκονόμισσα οἰκόνομος οἰκοπεδικὸς οἰκόπεδον οἰκοποιός οἰκοπορεῖα οἰκόριος οἶκος οἰκός οἴκοσε οἰκοσιτία οἰκόσιτος οἰκοσκευή οἰκοσκοπικόν οἰκοσόος οἰκότης οἰκοτραφής οἰκοτρίβαιος οἰκοτριβής οἴκοτριψ οἰκότροφος οἰκοτύραννος οἰκότως οἰκουμένη οἰκουμενικός οἰκουργός οἰκουρέω οἰκούρημα οἰκουρία οἰκουρικός οἰκούριος οἰκουροκαθέδριος οἰκουρός οἰκοφθορέω οἰκοφθορία οἰκόφθορος οἰκοφόρος οἰκοφυλακέω οἰκοφυλάκιον οἰκοφύλαξ οἰκτειρέω οἰκτείρημα οἰκτίζω οἰκτικός οἰκτιρμός οἰκτιρμοσύνη οἰκτίρμων οἰκτίρω οἴκτισμα οἰκτισμός οἴκτιστος οἶκτος οἰκτοσύνη οἰκτριζόμενος οἰκτρόβιος οἰκτρόγοος οἰκτρογοοῦντας οἰκτροκέλευθος οἰκτρολογία οἰκτρομέλαθρος οἰκτροπαθής οἰκτρός οἰκτρότης οἰκτρόφωνος οἰκτροχοέω οἴκυλα ϝοικύπολις ϝοίκω οἰκῶναξ οἰκώς οἰκωφελής οἰκωφελία οἰλάωμα Ὀϊλεύς οἶμα οἶμαι οἰμάω οἴμη οἰμηδοκέω οἴμηλα οἴμημα οἰμητεύει οἴμοι οἶμος οἰμωγή

[NA] οἴμωγμα οἰμωγμός οἰμώζω οἰμωκτί οἰμωκτία οἰμωκτικός οἰμωκτός οἰμωξία οἰμώσσω οἰναγγεῖον οἰναγωγός οἰναδοθήρας Οἰναῖος ϝοίνακες οἰνάλμη οἰνανθάριον οἰνάνθη οἰνάνθινος οἰνανθίς οἰναρέα οἰνάρεος οἰναρίζω οἰνάριον οἰναρίς οἴναρον οἴναρος οἰνάς οἰναχθής οἰνέλαιον οἰνέμπορος οἰνεραστής οἴνη οἴνη οἰνηγία οἰνηγός οἰνηρός οἰνήρυσις οἰνιάς οἰνιαστήρια οἰνίδιον οἰνιεῖς οἰνίζω οἰνίζω οἰνικός οἴνινος οἰνίσκος οἰνιστήρια οἰνιστηρία οἰνιψυκτήρ οἰνοβαρείων οἰνοβαρής οἰνοβαφής οἰνοβλαβής οἰνοβρεχής οἰνοβρώς οἰνόγαλα οἰνόγαρον οἰνογευστέω οἰνογεύστης οἰνογευστικός οἰνόδεσμον οἰνοδόκος οἰνοδοσία οἰνοδοτέω οἰνοδότης οἰνοδοχεῖον οἰνοδόχος οἰνοδώτης οἰνοειδής οἰνόεις Οἰνόη οἰνοηθητής οἰνοθήκη οἰνοθήρας οἰνοκάπηλος οἰνοκάχλη οἰνοκηκίς οἰνόκρεον οἰνόληπτος οἰνολογέω οἰνολογία οἰνομανής οἰνομάχλη οἰνόμελι οἰνομετρέω οἰνομήτωρ οἰνομύρσινον οἶνον οἰνοπαραλημπτής οἰνόπεδος οἰνοπέπαντος οἰνοπέπηκτον οἰνόπη οἰνοπίπης οἰνοπλάνητος οἰνοπληθής οἰνοπλήξ οἰνοποιέω οἰνοποιητέον οἰνοποιία οἰνοποιός οἰνοπόρος οἰνοποσία οἰνοποσίαρχος οἰνοπόσιον οἰνοποτάζω οἰνοποτέω οἰνοποτήρ οἰνοπότης οἰνοπράτης οἰνόπται οἰνοπωλέω οἰνοπώλης οἰνοπώλιον οἰνορρόδινον οἶνος οἰνός οἰνόσπονδος οἰνοτόκος οἰνοτροπικοί οἰνοτρόποι οἰνοτρόφος οἰνουργέω οἰνουργία οἰνοῦττα οἰνοφαγία οἰνοφερής οἰνοφλυγέω οἰνοφλυγία οἰνοφλυγίζω οἰνόφλυξ οἰνοφορεῖον οἰνοφορέω οἰνοφόρος οἰνοφύλαξ οἰνόφυτος οἰνοχαρής οἰνοχάρων οἰνοχειριστής οἰνοχίτων οἰνοχοεία οἰνοχοεύω οἰνοχόη οἰνοχόημα οἰνοχοΐα οἰνοχοΐδιον οἰνοχοϊκός οἰνόχοος οἰνόχρως οἰνόχυτος οἶνοψ οἰνοψυκτήρ οἰνόω οἰνώδης οἰνώνης οἰνῶντα οἰνωπός οἰνωροί οἴνωσις οἴνωτρον οἰνώψ οἴξασα οἷο οἰόβατος οἰοβίοισι οἰοβουκόλος οἰοβώτας οἰόγαμος οἰογένεια οἰόζωνος οἴοθεν οἴοθι οἰοθόρ οἰόκερως οἴομαι Οἶον οἱονεί οἰονοϊστική οἰονόμος οἰόνους οἷόνπερ οἶόντε οἰόομαι οἰοπέδη οἰοπέδιλος οἰοπολέω οἰοπόλος οἰόρπατα οἶος οἷος ὄϊος ὄϊος οἰοταζομένης οἰόφρων οἰοχίτων οἰόω οἷπερ

[NA] οἰρών ὄϊς οἷς οἴσαξ ὀΐσατο οἶσε οἶσθα οἰσθλά οἶσις οἰσμός οἰσόκαρπον οἶσος οἰσοφάγος οἴσπη οἰσπώτη οἰστέος ὀΐστευμα ὀϊστευτήρ ὀϊστευτής ὀϊστεύω οἰστικός ὀϊστοβόλος ὀϊστοβρόχιον ὀϊστοδέγμων ὀϊστοδόκη ὀϊστοδόχος ὀϊστοθήκη ὀϊστοκόμος οἰστός ὀϊστός ὀϊστοῦχος οἰστράω οἰστρηδόν οἰστρήεις οἰστρηλασία οἰστρηλατεῖται οἰστρήλατος οἴστρημα οἴστρησις οἰστροβολέω οἰστρογενέτωρ οἰστροδίνητος οἰστροδόνητος οἰστρομανής οἰστρομανία οἰστροπλάνεια οἰστροπλήξ οἶστρος οἰστροφόρος οἰστρώδης οἰσύα οἰσύϊνος οἴσυλος οἴσυον οἰσυοπλόκος οἰσυουργός οἰσύπειον οἰσύπη οἰσυπηρός οἰσυπίς οἰσυπόεις οἴσυπον οἴσυπος οἰσυπώδης οἴσω Οἴτη Οἰτόλινος οἶτος Οἰτόσυρος οἰφεί οἴφω Οἰχαλία οἰχέομαι οἰχητέον οἰχμή οἰχνέω οἴχομαι οἰχῶρος οἴω ὀΐω οἰωνίζομαι οἰώνισις οἰώνισμα οἰωνισμός οἰωνιστήριον οἰωνιστής οἰωνιστικός οἰωνόβρωτος οἰωνοθέτης οἰωνόθροος οἰωνοκτόνος οἰωνομαντεία οἰωνομαντικός οἰωνόμαντις οἰωνόμικτος οἰωνοπολέω οἰωνοπολία οἰωνοπόλος οἰωνός οἰωνοσκοπεῖον οἰωνοσκοπέω οἰωνοσκοπητικός οἰωνοσκοπία οἰωνοσκοπικός οἰωνόσκοπος οἰωνοτροφεύς οἰῶντα ὅκα ὄκᾳ ὀκέλλω ὅκη ὀκιμβάζω ὅκκα ὅκκα ὄκκαβος ὄκκον ὀκλαδία ὀκλαδίας ὀκλαδιστί ὀκλαδόν ὀκλάζω ὀκλάξ ὀκλάς ὄκλασις ὄκλασμα ὀκνάδραστον ὀκναλέος ὀκνέω ὀκνηρεύω ὀκνηρία ὀκνηρός ὄκνησις ὀκνητέον ὄκνος ὀκνώδης ὁκοδαπός ὀκορνός ὀκριάζω ὀκριάομαι ὀκρίβας ὀκρίβατον ὀκριοειδής ὀκριόεις ὄκρις ὀκρυόεις ὀκτάβλωμος ὀκταγράμματον ὀκταγωνικός ὀκτάγωνος ὀκτάγωνον ὀκταδακτυλιαῖς ὀκταδάκτυλος ὀκτάδιον ὀκτάδραχμος ὀκταεδρικόν ὀκτάεδρος ὀκτάειδος ὀκταετηρίς ὀκταέτης ὀκταετία ὀκταήμερος ὀκτακαιεικοσέτης ὀκτακάτιοι ὀκτάκερκις ὀκτάκις ὀκτακισμύριοι ὀκτακισχίλιοι ὀκτακισχιλιοστός ὀκτάκλινον ὀκτάκνημος ὀκτακόσιοι ὀκτακοσιοστός ὀκτακότυλος ὀκτάκωλος ὄκταλλος ὀκτάλοβος ὀκταλοχία ὀκταμερής ὀκτάμετρος ὀκταμηνιαῖος ὀκτάμηνος ὀκτάξεστος ὀκταούγκιον ὀκταπάλαιστος ὀκτάπεδος ὀκτάπηχυς ὀκταπλασιάζω ὀκταπλάσιος ὀκτάπλεθρος ὀκταπλόος ὀκταπόδης ὀκταπόδιον ὀκτάπους ὀκτάραβδος ὀκτάρουρος ὀκτάρριζος ὀκτάρρυμος ὀκτάς ὀκτάσημος

[NA] ὀκτασκελής ὀκτασοῦφος ὀκτασσός ὀκταστάδιος ὀκτάστυλος ὀκτάσφαιρος ὀκτάτευχος ὀκτάτομος ὀκτάτονος ὀκτάτροπος ὀκτάτροχος ὀκτάτυπος ὀκτάφορος ὀκτάχορδος ὀκτάχρονος ὀκταχῶς ὀκτήρης ὀκτώ ὀκτώβιβλος ὀκτώβολοι ὀκτωδάκτυλος ὀκτωετία ὀκτωκαίδεκα ὀκτωκαιδεκάδραχμος ὀκτωκαιδεκαετηρίς ὀκτωκαιδεκαέτης ὀκτωκαιδέκακις ὀκτωκαιδεκάπεδος ὀκτωκαιδεκάπηχυς ὀκτωκαιδεκαπλάσιος ὀκτωκαιδεκάς ὀκτωκαιδεκάσημος ὀκτωκαιδεκαταῖος ὀκτωκαιδέκατος ὀκτωκαιδεκέτης ὀκτωκαιεικοσαπλασίων ὀκτωκαιεικοσίφθογγος ὀκτωκαιεικοστός ὀκτωκαιτριακοντάμετρος ὀκτωκαιτριακόντεδρον ὀκτώμηνος ὀκτωπάλαιστος ὀκτώπηχυς ὀκτώπους ὀκτωστάδιος ὀκτώφορος ὀκχέω ὄκχη ὅκως ὄκωχα ὀκωχή ὀκώχιμος ὄλα ὀλαγμεύειν ὀλαιμεύς ὁλάργυρος ὁλάω ὀλβάχιον ὀλβήεις ὀλβία Ὄλβια ὀλβίζω ὀλβιόβιος ὀλβιογάστωρ ὀλβιοδαίμων ὀλβιόδωρος ὀλβιοδώτης ὀλβιοεργός ὀλβιόθυμος ὀλβιόμοιρος ὀλβιόπλουτος ὄλβιος ὀλβιότα ὀλβιότυφος ὀλβιόφρων ὀλβιστήρ ὀλβοδότειρα ὀλβοδοτήρ ὀλβοδότης ὀλβοθρέμμων ὀλβοθύλακος ὀλβομέλαθρος ὀλβονομέω ὄλβος ὀλβοφόρος ὀλέεσθαι ὀλεθρεία ὀλέθρευσις ὀλεθρεύω ὀλεθριάω ὀλέθριος ὄλεθρος ὀλεθροφόρος ὀλεῖ Ὀλεῖαι ὀλείζων ὄλειρ ὀλέκω ὀλεμεύς ὄλενον ὁλέρημος ὀλερός ὀλέσαι ὀλεσήνωρ ὀλεσίθηρ ὀλεσίμβροτος ὀλεσίοικος ὀλεσίπτολις ὀλεσισιαλοκάλαμος ὀλέσσαι ὀλεσσιτύραννος ὀλετήρ ὀλέτης ὄλεχθον ὀλή ὄληαι ὀληθείς ὁλήμερος ὁλημιμναῖον ὀληφόρος ὀλιβάζω ὀλιβρός ὀλιγάδελφος ὀλιγαιμία ὀλίγαιμος ὀλιγαιμότης ὀλιγάκις ὀλιγάμπελος ὀλιγαναφορία ὀλιγανάφορος ὀλιγανδρέω ὀλιγανδρία ὀλίγανδρος ὀλιγανθρωπέω ὀλιγανθρωπία ὀλιγάνθρωπος ὀλιγαριστία ὀλιγαρκέω ὀλιγαρκής ὀλιγαρκία ὀλιγαρτία ὀλιγαρχέω ὀλιγάρχης ὀλιγαρχία ὀλιγαρχικός ὀλιγαῦλαξ ὀλιγαχόθεν ὀλιγαχοῦ ὄλιγγος ὀλιγεκτέω ὀλιγήμερος ὀλιγηπελέων ὀλιγηπελής ὀλιγηπελία ὀλιγήρης ὀλιγήριος ὀλιγηροσίη ὀλιγησίπυος ὀλίγινθα ὀλιγιστάκις ὀλίγιστος ὀλιγόαιμος ὀλιγοβαρής ὀλιγόβιος ὀλιγόβουλος ὀλιγογνώμων ὀλιγογόνατος ὀλιγογονία ὀλιγόγονος ὀλιγογράμματος ὀλιγοδάπανος ὀλιγοδεής ὀλιγόδεια ὀλιγόδενδρος ὀλιγοδίαιτος ὀλιγόδουλος ὀλιγοδρανέω ὀλιγοδρανής ὀλιγοδρανία ὀλιγοδρομέω ὀλιγοδυναμέω ὀλιγοδύναμος ὀλιγοέλαιος ὀλιγοεξία ὀλιγοεργής ὀλιγοέτης ὀλιγοετία ὀλίγοζος ὀλιγοθερμία ὀλιγόθερμος ὀλιγοθυμέω ὀλιγόϊνος ὀλιγόκαιρος ὀλιγοκάλαμος ὀλιγοκαρπέω ὀλιγόκαρπος ὀλιγόκαυλος ὀλιγοκέρως

[NA] ὀλιγοκίνητος ὀλιγόκλαδος ὀλιγόκληρος ὀλιγολαλέω ὀλιγομαθής ὀλιγομέρεια ὀλιγομετρία ὀλιγόμισθος ὀλιγομυθία ὀλιγόνειρος ὀλιγόξυλος ὀλιγοπαιδία ὀλιγόπαις ὀλιγόπιστος ὀλιγόπνους ὀλιγοποιέω ὀλιγοπόλιος ὀλιγοπονία ὀλιγόπονος ὀλιγοποσία ὀλιγοποτέω ὀλιγοπότης ὀλιγόποτος ὀλιγοπραγμοσύνη ὀλιγοπράγμων ὀλιγόπτερος ὀλιγοπύθμην ὀλιγόπυρος ὀλιγόρριζος ὀλίγος ὀλιγόσαρκος ὀλιγοσθενέω ὀλιγοσθενής ὀλιγοσιτέω ὀλιγοσιτία ὀλιγόσιτος ὀλιγόσπερμος ὀλιγόσπορος ὀλιγοστάδιος ὀλιγοστιχία ὀλιγόστιχος ὀλιγοστός ὀλιγοσυλλαβία ὀλιγοσύλλαβος ὀλιγοσύνδεσμος ὀλιγοσώματος ὀλιγοτεκνία ὀλιγότεκνος ὀλιγότης ὀλιγοτιμάω ὀλιγοτοκέω ὀλιγοτοκία ὀλιγότοκος ὀλιγότριχος ὀλιγοτροφία ὀλιγότροφος ὀλιγόϋδρος ὀλιγόυλος ὀλιγοϋπνέω ὀλιγοϋπνία ὀλιγόϋπνος ὀλιγοφαγία ὀλιγοφάγος ὀλιγοφαής ὀλιγοφιλία ὀλιγοφόρος ὀλιγοφραδής ὀλιγόφρων ὀλιγόφυλλος ὀλιγόφωνος ὀλιγόχλωρον ὀλιγόχοος ὀλιγοχορδία ὀλιγόχορδος ὀλιγοχρήματος ὀλιγοχρονέω ὀλιγοχρόνιος ὀλιγοχρονιότης ὀλιγόχρονος ὀλιγόχρυσος ὀλιγόχυλος ὀλιγόχυμος ὀλιγοχώρητος ὀλιγοψυχέω ὀλιγοψυχία ὀλιγόψυχος ὀλιγόω ὀλιγόωρος ὀλιγῶλαξ ὀλιγωρέω ὀλιγώρημα ὀλιγώρησις ὀλιγωρητέον ὀλιγωρία ὀλίγωρος ὀλιγωφελής ὀλιζότερος ὀλιζόω ὁλίζω ὀλίζων ὁλικός ὁλικότης ὄλινοι ὀλίος ὀλισβοκόλλιξ ὄλισβος ὀλίσθανος ὀλισθάνω ὀλισθήεις ὀλίσθημα ὀλισθηρός ὀλίσθησις ὀλισθητικός ὀλισθογνωμονέω ὀλισθοποιέω ὄλισθος ὀλισθός ὀλισθράζω ὁλκαδικός ὁλκαδοχρίστης ὁλκάζω ὁλκαία ὁλκαῖον ὁλκαῖος ὁλκάς ὁλκεῖον ὁλκεύς ὁλκή ὁλκήεις ὁλκήϊον ὁλκήρης ὅλκιμος ὁλκίον ὁλκός ὁλκός ὁλκότης ὄλλιξ ὄλλυμι ὁλμειός ὁλμίον ὁλμισκοειδής ὁλμίσκος ὁλμοειδῶς ὁλμοκοπέω ὁλμοκόπος ὁλμοποιός ὅλμος ὀλοαί ὁλοάργυρος ὁλόβηρον ὁλοβολάδες ὁλόβραχυς ὀλόγινον ὁλογράμματος ὁλογραφέω ὁλογραφία ὁλόγραφος ὁλόγυρος ὁλοδάκτυλος ὀλόεις ὀλοεργής ὀλοεργός ὁλοήμερος ὁλοθούριον ὀλοθρεύω ὀλοθρευτικός ὀλοιός ὀλοίτροχος ὁλοκάθαρος ὁλοκάλαμος ὁλόκαλος ὁλοκαρπόομαι ὁλόκαρπος ὁλοκάρπωμα ὁλοκάρπωσις ὁλοκαυστέω ὁλοκαύστησις ὁλόκαυστος ὁλοκαυτέω ὁλοκαυτίζω ὁλόκαυτος ὁλοκαύτωμα ὁλοκαύτωσις ὄλοκες ὁλοκληρέω ὁλοκληρία ὁλόκληρος ὁλοκλήρωσις ὁλόκνημος ὁλόκοπος ὁλόκυκλος ὁλόκυρος ὁλοκωνῖτις ὁλολαμπής ὁλόλευκος ὁλόλιθος ὁλόλιτος ὄλολοι ὀλολυγαῖος ὀλολυγή

[NA] ὀλόλυγμα ὀλολυγμός ὀλολυγών ὀλολύζω ὀλολυκτόλης ὀλολύκτρια ὄλολυς ὀλολύττω ὁλομάδιστος ὁλόμαζος ὁλομέλας ὁλομέλεια ὁλομελέω ὁλομελής ὀλόμενος ὁλομερής ὁλόμεστος ὀλόμην ὅλονθος ὄλονθος ὀλονθοφορέω ὀλονθοφόρος ὁλονύκτιος ὁλόξηρος ὀλοοίτροπα ὁλόομαι ὀλοός ὀλοόφρων ὁλόπαππος ὁλοποιέω ὁλοποιός ὁλοπόρφυρος ὁλοπράσινος ὁλόπτερος ὁλόπτοον ὀλόπτω ὁλοπυρῖται ὁλόπυρος ὁλορριζί ὁλόρριζος ὀλός ὀλός ὅλος ὁλοσηρικοπράτης ὁλοσηρικός ὁλοσίδηρος ὁλόσκιος ὁλοσκωληκόβρωτος ὁλοσμαράγδινος ὁλοσπάς ὁλοσπόνδειος ὁλόστεον ὁλοστήμων ὁλόστομος ὁλοστός ὁλοστρόγγυλος ὁλόστροφος ὁλόσφαλτος ὁλοσφίζειν ὁλοσφύρατος ὁλοσφυρήλατος ὁλοσφύριον ὁλόσφυρος ὁλόσφυρος ὁλοσχέρεια ὁλοσχερής ὁλόσχιστος ὁλόσχοινος ὄλοσχος ὁλοσώματος ὁλοτελής ὁλότης ὁλοτίλλω ὁλότμητος ὁλότροχος ὁλοφάκελος ὁλόφακος ὀλοφλυκτίς ὀλοφρονέω ὁλόφρυξ ὀλοφυγγών ὀλοφυδνός ὁλοφυής ὁλόφυλος ὀλοφυρμός ὀλοφύρομαι ὀλόφυρσις ὀλοφυρτέος ὀλοφυρτικός ὄλοφυς ὁλόφυτον ὀλοφώϊος ὁλόφωνος ὁλοχάλαρος ὁλόχαλκος ὁλόχλωρος ὁλοχρόνιος ὁλόχρονος ὁλόχροος ὁλόχρυσον ὁλόχρυσος ὁλόχυλος ὁλοψυχέω ὁλόψυχος ὄλπη Ὄλπια ὄλπις Ὀλυμπία Ὀλυμπιακός Ὀλυμπίας Ὀλυμπιάς Ὀλυμπίασι Ὀλυμπιεῖον Ὀλυμπικός Ὀλυμπιοδρόμος Ὀλυμπιονίκη Ὀλυμπιονίκης Ὀλυμπιόνικος Ὀλύμπιος Ὀλυμπιών Ὄλυμπος ὀλυνθάζω ὀλύνθη ὀλυνθηφόρος ὄλυνθος ὀλυνθοφορέω ὄλυνος ὄλυρα ὀλύρινος ὀλυρίτης ὀλυροκόπος ὄλυροκρ ὄλχον ὀλώδης ὀλώϊος ὄλωλα ὅλωσις ὀμ- ὁμᾷ Ὁμαγύριος ὁμάγυρις ὁμάδελφος ὁμαδεύω ὁμαδέω ὁμαδίς ὅμαδος ὀμάζω ὁμαίμιος ὅμαιμος ὁμαιμοσύνη ὁμαιμότης ὁμαίμων ὁμάϊον ὁμαιχμέω ὁμαιχμία ὅμαιχμος ὁμάκοοι ὁμαλεῖς ὁμαλεύς ὁμαλής ὁμαλίζω ὁμάλιξις ὁμαλισμός ὁμαλιστέον ὁμαλιστήρ ὁμάλιστρον ὁμαλόδερμος ὁμαλός ὁμαλότης ὁμαλυντικός ὁμαλύνω ὀμάξασθαι Ὁμάριος ὄμαρξον ὁμαρτέω ὁμαρτῇ ὁμαρτήδην ὁμάς ὅμασπις ὅμαστος ὁμαῦλαξ ὁμαυλία ὅμαυλος ὀμβρέω ὀμβρηγενής ὀμβρηλός ὄμβρημα ὀμβρηρός ὄμβρησις ὀμβρία ὀμβρίζω ὀμβρικός ὀμβριμαῖος ὀμβριμόθυμος ὄμβριμος ὄμβριος ὀμβροβλυτέω ὀμβροδόκος ὀμβροκτύπος ὀμβροποιός

[NA] ὄμβρος ὄμβρος ὀμβροτόκος ὀμβροφόρος ὀμβροχαρής ὀμβρόω ὀμβρώδης ὁμέθνιος ὁμείρομαι ὀμεῖται ὄμειχμα ὀμείχω ὁμέμπορος ὅμερος ὁμέστιος ὁμευναῖος ὁμευνέτης ὅμευνος ὁμέψιος ὁμῆ ὁμηγενής ὁμηγερής ὁμήγοροι ὁμηγυρής ὁμηγυρίζομαι ὁμηγύριος ὁμήγυρις ὁμήθεια ὁμήθης ὁμηλικία ὁμήλικος ὁμῆλιξ ὁμηλυσία ὅμηρα Ὁμηραπάτη ὁμηρεία Ὁμήρειον Ὁμήρειος ὁμηρέταις ὁμήρευμα ὁμηρεύω ὁμηρεύω ὁμηρεύω ὁμηρέω Ὁμηρεών ὁμήρης ὁμήρησις Ὁμηρίδδειν Ὁμηρίδης Ὁμηρίζω Ὁμηρικός Ὁμηρίς Ὁμηριστής Ὁμηροκέντρων Ὁμηρομαντεῖον Ὁμηρομάστιξ Ὁμηροπάτης Ὅμηρος ὅμηρος ὁμηρτῆρες ὁμιλαδόν ὁμιλέω ὁμιληδόν ὁμίλημα ὁμίλησις ὁμιλητέον ὁμιλητής ὁμιλητικός ὁμιλητός ὁμιλήτρια ὁμιλία ὅμιλος ὀμιχέω ὀμιχλαίνω ὀμίχλη ὀμιχλήεις ὀμιχλοειδής ὀμιχλόομαι ὀμιχλώδης ὄμιχμα ὀμίχω ὀμιώμεθα ὄμμα ὀμμάτειος ὀμματεῖς ὀμμάτιον ὀμματογράφος ὀμματοποιός ὀμματοσταγεῖς ὀμματοστερής ὀμματουργός ὀμματόφυλλα ὀμματόω ὀμμάτωσις ὀμναῖσαι ὄμνυμι ὁμοαιχμία ὁμόβιος ὁμοβλαστέω ὁμοβλαστής ὁμοβόρος ὁμοβουλέω ὁμοβούλιος ὁμόβρομος ὁμοβώμιος ὁμόβωμος ὁμογάλακτες ὁμόγαμβροι ὁμόγαμος ὁμογάστριος ὁμογάστωρ ὁμογένεια ὁμογενής ὁμογλωσσέω ὁμόγλωσσος ὁμογνήσιος ὁμόγνητος ὁμόγνιος ὁμόγνουα ὁμογνωμονέω ὁμογνωμοσύνη ὁμογνώμων ὁμόγονος ὁμόγραμμος ὁμόγραυς ὁμογραφέω ὁμόγραφος ὁμοδαίμων ὁμόδαις ὁμοδάλιον ὁμόδειπνος ὁμόδελφυς ὁμοδέμνιος ὁμοδημέω ὁμοδημία ὁμόδημος ὁμοδίαιτα ὁμοδίαιτος ὁμόδιφρος ὁμοδογματέω ὁμοδογματία ὁμοδοξέω ὁμοδοξία ὁμόδοξος ὁμόδουλος ὁμόδουπος ὁμοδρομέω ὁμοδρομία ὁμόδρομος ὁμοδυναμέω ὁμοεγκλίτως ὁμοεθνέω ὁμοεθνής ὁμοεθνία ὁμόεθνος ὁμοείδεια ὁμοειδής ὁμόεργος ὁμοερκής ὁμοέστιος ὁμοέτης ὁμόζευκτος ὁμοζηλία ὁμόζηλος ὁμοζυγέω ὁμοζυγής ὁμοζυγία ὁμόζυγος ὁμόζυξ ὁμοζώϊα ὁμόζωνος ὁμοήγορον ὁμοήθεια ὁμοήθης ὁμοῆλιξ ὁμόηχος ὁμοθάλαμος ὁμοθαμνέω ὅμοθεν ὁμόθηλος ὁμόθηρος ὅμοθριξ ὁμόθρονος ὁμοθυμαδόν ὁμοθυμέω ὁμόθυμος ὁμοιάζω ὁμοίεδρος ὁμοίιος ὁμοίιος ὁμοιοβαρής ὁμοιόβιος ὁμοιοβίοτος ὁμοιοβλαστάνω ὁμοιογένεια ὁμοιογενής ὁμοιογονία ὁμοιογραφέω ὁμοιόγραφος ὁμοιοειδής

[NA] ὁμοιόθερμος ὁμοίοθριξ ὁμοιοκαρπέω ὁμοιοκαταληκτέω ὁμοιοκατάληκτος ὁμοιοκαταληκτώδης ὁμοιοκαταληξία ὁμοιοκατάληξις ὁμοιοκάταρκτος ὁμοιοκίνητος ὁμοιοκλινής ὁμοιόκριθος ὁμοιολεπτομερής ὁμοιολογία ὁμοιόλογος ὁμοιομέρεια ὁμοιομερής ὁμοιόμετρος ὁμοιόμορφος ὁμοιόνομος ὁμοιοπάθεια ὁμοιοπαθέω ὁμοιοπαθής ὁμοιοπαράγωγος ὁμοιοπλατής ὁμοιοποιός ὁμοιοπρεπής ὁμοιοπρόσωπος ὁμοιοπρόφορος ὁμοιόπτερος ὁμοιόπτωτος ὁμοιόπυκνος ὁμοιόπυρος ὁμοιόριστος ὁμοιόρροπος ὁμοιόρρυθμος ὁμοιόρρυσμος ὅμοιος ὁμοιόσημος ὁμοιοσκελής ὁμοιόσκευος ὁμοιοστάδιος ὁμοιόστομος ὁμοιοσύστατος ὁμοιοσχήματος ὁμοιοσχημονέω ὁμοιόσχημος ὁμοιοσχημοσύνη ὁμοιοσχήμων ὁμοιοταχής ὁμοιοτέλευτος ὁμοιότεχνος ὁμοιότης ὁμοιότιμοι ὁμοιότονος ὁμοιοτροπία ὁμοιότροπος ὁμοιοτυπής ὁμοιότυπος ὁμοιοτύραννος ὁμοιούσιος ὁμοιοφανής ὁμοιόφθογγος ὁμοιόφλοιος ὁμοιοφόρος ὁμοιοφωνέω ὁμοιόχροια ὁμοιόχρονος ὁμοιόχροος ὁμοιοχρώματος ὁμοιόχωρος ὁμοιόω ὁμοίωμα ὁμοιωματικός ὁμοίωσις ὁμοιωτής ὁμοιωτικός ὁμόκαποι ὁμοκαρπέω ὁμοκατάληκτος ὁμοκάτοικος ὁμοκέλευθος ὁμόκεντρος ὁμόκηνσος ὁμοκίνητος ὁμόκλαρος ὁμοκλάω ὁμοκλή ὁμοκληρία ὁμόκληρος ὁμοκλής ὁμοκλήτειρα ὁμοκλητήρ ὁμόκλητος ὁμόκλινος ὁμοκοιτία ὁμόκοιτος ὁμόκραιρος ὁμόκτιτος ὁμόκτυπος ὁμοκωμήτης ὀμολγός ὁμολείτωρ ὁμόλεκτρος ὁμολεχής ὁμολιῶν ὁμολογά ὁμολογέω ὁμολόγημα ὁμολόγησις ὁμολογητέον ὁμολογητής ὁμολογητικός ὁμολογία ὁμολόγιον ὁμόλογος ὁμολογουμένως ὁμόλοχος Ὁμολώϊος ὁμομαθής ὁμομαστιγίας ὁμομάτηρ ὁμομηλίς ὁμομήτριος ὁμομήτωρ ὁμόναος ὁμόνεκρος ὁμονηδύϊος ὁμονοεῖον ὁμονοέω ὁμονοητέον ὁμονοητικός ὁμόνοια ὁμόνομος ὁμόνοος ὁμόνυμφος Ὁμονῶος ὁμόοικος ὁμοούσιος ὁμοουσιότης ὁμόπαγος ὁμοπάθεια ὁμοπαθέω ὁμοπαθής ὁμοπαίκτωρ ὁμόπαις ὁμοπάτηρ ὁμοπάτριος ὁμοπληθής ὁμοπλοέω ὁμόπλοια ὁμόπλοκος ὁμόπλοος ὁμοπλωτήρ ὁμόπνοια ὁμοποιός ὁμοπολέω ὁμοπόλησις ὁμόπολις ὁμοπολιτεία ὁμοπολίτης ὁμόπολος ὁμοπραγέω ὁμοπράγμων ὁμόπτερος ὁμόπτολις ὁμορβεῖν ὀμοργάζω ὄμοργμα ὀμόργνυμι ὁμορέω ὁμόρησις ὁμόριος ὁμορίτας ὅμορος ὁμοροφέω ὁμορρευστέω ὁμορροέω ὁμορρόησις ὁμορροθέω ὁμόρροθος ὁμόρροσα ὁμορρυθμία ὁμόρρυθμος ὁμός ὀμόσαι ὁμόσε ὁμόσημος ὁμοσίπυος ὁμοσιτέω ὁμόσιτος ὁμόσκευος ὁμοσκηνία ὁμόσκηνος ὁμοσκηνόω ὁμόσπλαγχνος ὁμοσπονδέω ὁμόσπονδος ὁμόσπορος ὀμόσσαι

[NA] ὁμόσσυτος ὁμοστεγέω ὅμοστιξ ὁμοστιχάω ὁμόστοιχος ὁμόστολος ὁμόστοργος ὁμοσυγγενέτας ὁμοσύγγονος ὁμοσύζυξ ὁμόσφυρος ὁμοσχημονέω ὁμοσχήμων ὁμόσχολος ὁμοταγής ὁμοτάλαντος ὁμόταφος ὁμοταχής ὁμοτεγής ὁμοτελής ὁμοτέρμων ὁμοτεχνέω ὁμότεχνος ὁμότηθος ὀμότης ὀμοτικός ὁμοτιμία ὁμότιμος ὁμότιτθος ὁμότοιχος ὁμοτονέω ὁμότονος ὁμότοξος ὀμοτός ὁμοτράπεζος ὁμοτρεχής ὁμοτριβέω ὁμότριχος ὁμοτροπία ὁμότροπος ὁμοτροφία ὁμότροφος ὁμοτροχάω ὁμοτυπία ὁμότυπος ὁμοτύραννος ὁμοῦ ὁμόϋλος ὀμοῦμαι ὅμουρα ὁμουργός ὁμουρέω ὁμοφάγος ὁμοφεγγής ὁμοφήτωρ ὁμόφθογγος ὁμοφλεγής ὁμόφλεκτος ὁμόφλοιος ὁμόφοιτος ὁμοφραδής ὁμοφράδμων ὁμοφρονέω ὁμοφροσύνη ὁμόφρων ὁμοφυής ὁμοφυΐα ὁμοφυλία ὁμόφυλος ὁμόφυτος ὁμόφωκτος ὁμοφωνέω ὁμοφωνία ὁμόφωνος ὁμοχοῖνιξ ὁμόχορος ὁμοχροέω ὁμόχροια ὁμοχρονέω ὁμόχρονος ὁμόχροος ὁμοχρώματος ὁμόχρως ὁμόχωρος ὁμοψηφέω ὁμόψηφος ὁμοψυχία ὁμόψυχος ὁμόω ὀμόω ὄμπαξ ὄμπη ὄμπνειος ὄμπνη ὀμπνηρὸν ὀμπνιακός ὄμπνιος ὀμπνιόχειρ ὀμφαῖος ὀμφακηρός ὀμφακίας ὀμφακίζω ὀμφάκινος ὀμφάκιον ὀμφάκιος ὀμφακίς ὀμφακισμός ὀμφακίτης ὀμφακόκαρπος ὀμφακόμελι ὀμφακομελίτης ὀμφακοράξ ὀμφακός ὀμφακώδης ὀμφαλητομία ὀμφαλητόμος ὀμφαλικός ὀμφάλιον ὀμφάλιος ὀμφαλίς ὀμφαλιστήρ ὀμφαλοειδής ὀμφαλόεις ὀμφαλόκαρπος ὀμφαλός ὀμφαλοτομητέον ὀμφαλοτομία ὀμφαλώδης ὀμφαλωτός ὄμφαξ ὀμφή ὀμφήεις ὀμφητήρ Ὄμφις ὄμφορα ὄμωμι ὁμωνυμέω ὁμωνυμία ὁμωνύμιος ὁμώνυμος ὅμωρος ὁμωροφέω ὁμωρόφιος ὁμώροφος ὁμῶς ὅμως ὁμωχέτας ὀν- ὀναγός ὀνάγρα ὀνάγρεια ὀνάγρινος ὀνάγριον ὀναγρόβοτος ὄναγρον ὄναγρος ὀναίνειν ὀνάλα ὀνάλουμα ὄναρ ὀναρίδιον ὀνάριον ὀνᾶς ὄνασθαι ὄνασις ὄναται ὅνε ὄνειαρ ὀνειδείη ὀνείδειος ὀνειδείω ὀνειδίζω ὀνείδισις ὀνείδισμα ὀνειδισμός ὀνειδιστέον ὀνειδιστήρ ὀνειδιστής ὀνειδιστικός ὄνειδος Ὀνείλεον ὀνεῖον ὄνειος ὄνειος ὀνειραιτησία ὀνειραιτητέω ὀνειραιτητόν ὄνειραρ ὀνειρατικός ὀνειράτιον ὀνειραυτοπτέω ὀνείραυτοπτικός ὀνείρειος ὀνειρήεις ὀνειρογενής ὀνειρόγονος ὀνειροδότης ὀνειροκρισία ὀνειροκρίτης ὀνειροκριτικός


Powered by PhiloLogic