Table of Contents

Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott32].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

Η Ηη ἦα ἠαρινός Ἤατος ἠβαιός ἡβάσκω ἡβάω ἥβη ἡβηδόν ἥβησις ἡβητήρ ἡβητηρία ἡβητήριον ἡβητής ἡβητικός ἡβήτωρ ἡβικός ἠβολεῖν ἤβολον ἡβυλλιάω ἠγάθεος ἠγαλέος ἠγάνεα ἤγανον ἡγέμαχος ἡγεμόνεια ἡγεμόνευμα ἡγεμονεύς ἡγεμονεύω ἡγεμονέω ἡγεμόνη ἡγεμονηΐς ἡγεμονία ἡγεμονίδης ἡγεμονικός ἡγεμόνιος ἡγεμονίς ἡγεμόσυνα ἡγεμών ἡγέομαι ἠγερέθομαι ἤγερθεν ἡγεσία ἡγεσίλαος ἡγέτης ἡγηλάζω ἡγηλατέω ἥγημα ἡγησίπολις

[NA] ἥγησις ἡγήτειρα ἡγητέον ἡγητήρ ἡγητηρία ἡγητής ἡγητικός ἡγήτωρ ἡγιασμένως ἠγμένως ἡγνευμένως ἠγόν ἠγορόωντο ἡγός ἡγούμενος ἤγουν ἡδανός ἠδέ ἤδεα ἠδελφιδμένως ἡδέως ἤδη ἤδη ἥδομαι ἡδομένως ἡδονή ἡδονικός ἡδονοκρασία ἡδονόπληκτος ἦδος ἦ δ' ὅς ἡδοσύνη ἡδύβιος ἡδυβόης ἡδύγαιον ἡδύγαμος ἡδυγέλως ἡδυγλωσσία ἡδύγλωσσος ἡδυγνώμων ἡδύδειπνος ἡδυεπής ἡδύθροος ἡδύκαρπος ἡδυκρέως ἡδύκωμος ἡδυλάλος Ἡδύλειος ἡδυλίζω ἡδυλισμός ἡδυλογέω ἡδυλογία ἡδύλογος ἡδύλος ἡδυλύρης ἡδυμανής ἡδυμέλεια ἡδυμελής ἡδύμελι ἡδυμελίφθογγος ἡδυμιγής ἥδυμος ἡδυντέον ἡδυντήρ ἡδυντήριος ἡδυντικός ἡδυντός ἡδύνω ἡδύοδμος ἡδυοινία ἡδύοινος ἡδυόνειρος ἡδύοσμος ἡδυόφθαλμος ἡδυπάθεια ἡδυπαθέω ἡδυπάθημα ἡδυπαθής ἡδύπνευστος ἡδυπνοΐς ἡδύπολις ἡδυπορφύρα ἡδυπότης ἡδυπότις ἡδύποτος ἡδυπρόσωπος ἡδύραβδον ἡδύς ἡδύσαρον ἥδυσμα ἡδυσμάτιον ἡδυσματοθήκη ἡδυσματόληρος ἡδυσμός ἡδύστομος ἡδυσώματος ἡδύτεραι ἡδύτης ἡδυτόκος ἡδυφαής ἡδυφάρυγξ ἡδύφθογγος ἡδύφρων ἡδυφωνία ἡδύφωνος ἡδυχαρής ἡδύχροος ἥδω ἠέ ἠερέθομαι ἠέριος ἠεροδίνης ἠεροειδής ἠερόεις ἠέροθεν ἠερομήκης ἠερόμικτος ἠερόμορφος ἠερόπλαγκτος ἠερόποιταν ἠέροπος ἠεροφεγγής ἠεροφοίτης ἠεροφοῖτις ἠερόφοιτος ἠερόφωνος ἠερτίζω ἠθάδιος ἠθαῖος ἠθαλέος ἠθάνιον ἠθάς ἠθεῖος ᾔθεος ἠθέω ἤθημα ἠθήνιον ἤθησις ἠθητήρ ἠθητήριον ἠθητικός ἠθικεύομαι ἠθικός ἤθισις ἠθμοειδής ἡθμός ἠθμώδης ἠθογραφέω ἠθόγραφος ἠθολογέω ἠθολογία ἠθόλογος ἠθονόη ἠθοποιέω ἠθοποιητικός ἠθοποιία ἠθοποιός ἦθος ἠθροισμένως ἤθω ἠΐ ἤϊα ἤϊα ἠίθεος ἠικανός ἠϊόεις ἤϊον ἤϊος ἠϊόω ἠϊών ἦκα ἧκα ἠκάδα ἤκεστος ἠκή ἠκής ἤκιστος ἥκιστος ἠκριβωμένως ἥκω ἧλ ἠλαιθερής ἠλαίνω ἠλάκατα Ἠλακάτεια ἠλακάτη ἠλακατῆνες ἡλάμην ἠλαξός ἡλάριον ἤλασα ἠλασκάζω ἠλάσκω Ἠλειακός ἠλεκάτιον ἠλέκτρινος ἠλεκτρίς ἤλεκτρον

[NA] ἠλεκτρόομαι ἠλεκτροφαής ἠλεκτροφόρος ἠλεκτρώδης ἠλέκτωρ ἠλέματος ἠλεός ἠλέσθην ἠλήλατο Ἡλιάδης ἡλιάζομαι ἡλιάζω ἡλιαία Ἡλιαῖα ἡλιακός ἡλιανθές ἡλιάς ἡλίασις ἡλίασις ἡλιαστήριον ἡλιαστής ἡλιαστικός ἡλιαυγής ἡλιάω ἠλιβάτας ἠλίβατος Ἡλίεια ἤλιθα ἠλιθιάζω ἠλίθιος ἠλιθιότης ἠλιθιόω ἠλιθιώδης ἠλιθιώνη ἠλιθοποιός ἡλικία ἡλικιάζομαι ἡλικιώτης ἡλίκος ἡλικοσοῦν ἧλιξ ἡλιόβατος ἡλιόβλητος ἡλιοβολέομαι ἡλιόβολος ἡλιοδρόμος ἡλιοδύσιον ἡλιοειδής ἡλιοθαλπής ἡλιοθερέω ἡλιοθερής ἡλιοκαής ἡλιοκαΐα ἡλιοκαλλίς ἡλιοκάμινος ἡλιοκάνθαρος ἡλιόκαυστος ἡλιοκαυτέω ἡλιοκεντρίς ἡλιοκόμας ἡλιόκτυπος ἡλιομανής ἡλιομαντεία ἡλιόμορφος ἡλιόομαι ἡλιοπάλιος ἡλιόπεπτος ἡλιοπλήξ ἡλιόπους ἥλιος ἡλιοσέληνος Ἡλιοσέραπις ἡλιοσκόπιος ἡλιοσκόπος ἡλιοστασία ἡλιοστερής ἡλιοστιβής ἡλιοτρόπιον ἡλιοτρόπιος ἡλιότροπος ἡλιοῦχος ἡλιοφεγγής ἡλιοφυές ἡλιόφυτον ἡλιόω ἡλίσκος ἤλιτε ἠλιτενής ἡλίτης ἡλῖτις ἠλιτοεργός ἠλιτόμηνις ἠλιτόμηνος ἠλιφάρμακος ἦλιψ ἡλιώδης ἡλιών ἡλιωπός ἡλίωσις ἡλιωτέος ἡλιώτης ἥλκησε ἠλληγορημένως ἡλόκεντρον ἡλοκοπέω ἡλοκοπικὴ ἡλοκόπον ἡλοκόπος ἦλον ἡλοπαγής ἡλόπληκτος ἡλοποιός ἧλος ἦλος ἠλός ἠλοσύνη ἡλόω ἤλπετο ἠλσάμην ἠλυγάζω ἠλυγαῖος ἠλύγη ἠλυγίζω ἤλυθον Ἠλύσιον Ἠλύσιος ἤλυσις ἠλυσκάζω ἡλωτός ἧμα ἠμαθόεις ἧμαι ἤμαιθον ἦμαρ ἡμαρτημένως ἠμάτιος ἤμβροτον ἡμεδαπός ἡμέδιμνον ἡμεῖς ἠμελημένως ἤμελλον ἠμέν ἡμέρα ἡμεραῖος ἡμεράλωψ Ἡμερασία ἡμέρευσις ἡμερεύω ἡμερήσιος ἡμερία ἡμερίδης ἡμερίδιον ἡμερινός ἡμέριος ἡμερίς ἡμερόβιος ἡμερογράφος ἡμεροδανειστής ἡμερόδοτος ἡμεροδρομέω ἡμεροδρόμης ἡμεροδρόμιον ἡμεροδρόμος ἡμερόδρυς ἡμεροειδής ἡμεροθαλλής ἡμεροθηρικός ἡμεροκαλλές ἡμεροκλέπτης ἡμεροκοίτης ἡμερόκοιτος ἡμερολεγδόν ἡμερολογέω ἡμερολόγιον ἡμερομαντεία ἡμερομαχία ἡμερονύκτιον ἡμερόπιτυς ἡμεροποιέω ἡμεροποιός ἡμεροπόσιον ἥμερος ἡμεροσκοπεῖον ἡμεροσκοπέω ἡμεροσκοπία ἡμερόσκοπος ἡμερότης ἡμεροτοκέω ἡμεροτροφίς ἡμερούσιος ἡμεροφαής ἡμερόφαντος ἡμεροφυλακέω ἡμεροφύλαξ ἡμερόφυλλος ἡμερόφωνος ἡμερόω

[NA] ἡμερωλίας ἡμέρωμα ἡμερωρέω ἡμέρωσις ἡμερωτής ἦμες ἡμετέρειος ἡμέτερος ἠμί ἡμι- ἡμιάγρυπνος ἡμίαλφα ἡμιαμβεῖον ἡμιαμβικός ἡμιαμφόριον ἡμίανδρος ἡμιάνθρωπος ἡμιαρούριον ἡμιάρρην ἡμιαρτάβιον ἡμιάρταβος ἡμιάρτιον ἡμιασσάριον ἡμιάστατον ἡμιαστραγάλιον ἡμιβάρβαρος ἡμιβαφής ἡμίβιος ἡμιβραχής ἡμίβραχυς ἡμίβροτος ἡμίβροχος ἡμιβρώς ἡμίβρωτος ἡμίγαμος ἡμιγένειος ἡμιγενής ἡμίγραμμον ἡμίγραφος ἡμίγυμνος ἡμιγύναιξ ἡμιδαής ἡμιδάϊκτος ἡμιδακτυλιαῖος ἡμιδακτύλιον ἡμιδαμής ἡμιδανάκη ἡμιδαπής ἡμιδαρεικόν ἡμιδεής ἡμίδελτα ἡμιδέξιον ἡμίδιμνον ἡμιδιπλοΐδιον ἡμιδουλεία ἡμίδουλος ἡμίδραχμον ἡμιδωδέκατον ἡμίειλος ἡμιεκταΐδιον ἡμιέκτεων ἡμίεκτον ἡμιεκφανής ἡμιέλλην ἡμιεπές ἡμιέργαστος ἡμιέτης ἡμίεφθος ἡμιζύγιος ἡμίζωνον ἡμίζως ἡμιθαλής ἡμιθανής ἡμιθέα ἡμιθέαινα ἡμίθεος ἡμίθηλυς ἡμίθηρ ἡμιθῆτα ἡμιθνής ἡμίθνητος ἡμίθραυστος ἡμιθωράκιον ἡμιϊουδαῖος ἡμίιππος ἡμικάδιον ἡμίκακος ἡμικαλάθιον ἡμίκαυστος ἡμίκενος ἡμίκεντρος ἡμικεραμία ἡμικεραύνιος ἡμικεφάλαιον ἡμικεφάλιον ἡμικίριον ἡμικλάδευτος ἡμίκλαστος ἡμίκλειστος ἡμικλήριον ἡμικλίβανος ἡμίκλινον ἡμικόγγιον ἡμικόλλιον ἡμίκοπος ἡμικόριον ἡμικόσμιον ἡμικοτύλη ἡμικοτυλίειος ἡμικοτύλιον ἡμίκουρος ἡμίκραιρα ἡμικρανία ἡμικρανικός ἡμίκρανον ἡμικρής ἡμικύαθος ἡμικυκλικός ἡμικύκλιος ἡμικυκλιώδης ἡμικυκλοειδής ἡμίκυκλος ἡμικύλινδρος ἡμίκυνες ἡμίκυπρον ἡμικώνιον ἡμίκῳον ἡμίλαγος ἡμιλάμιον ἡμίλαμπρος ἡμιλάσταυρος ἡμιλέπιστος ἡμίλεπτος ἡμίλευκος ἡμιλιτριαῖος ἡμιλίτριον ἡμίλιτρον ἡμίλουτος ἡμιλοχία ἡμιλοχίτης ἡμιμαθής ἡμιμανής ἡμιμάραντος ἡμιμάσητος ἡμιμέγιστον ἡμιμέδιμνον ἡμιμεθής ἡμιμέθυσος ἡμιμείλιον ἡμιμέριστος ἡμίμεστος ἡμίμετρον ἡμίμηδος ἡμιμηνιαῖος ἡμίμιτρον ἡμιμναῖον ἡμιμόδιον ἡμιμοιριαῖος ἡμιμοίριον ἡμιμόριον ἡμιμόχθηρος ἥμιμυ ἡμίνα ἡμίναυλον ἡμίναυον ἡμινεοτελής ἡμίνηρος ἡμίξεστον ἡμίξηρος ἡμιξύρητος ἡμιόγδοον ἡμιοβόλιον ἡμιόδελος ἡμιόδιον ἡμιόδιος ἡμιολιασμός ἡμιολίζω ἡμιόλιος ἡμιολίς ἡμιόλκιον ἡμιονάγριον ἡμιόνειος ἡμιονηγός ἡμιονικός ἡμιόνιον ἡμιονίτης ἡμιονῖτις ἡμιονόκουρος ἡμίονος ἡμίοπλος ἡμίοπος ἡμίοπτος ἡμιουγκιαῖος ἡμιούγκιον ἡμιπαγής ἡμιπαθής ἡμιπαχής ἡμιπέλεκκον ἡμιπέπειρος ἡμίπεπτος ἡμιπέπων

[NA] ἡμιπέρσης ἡμιπήχειον ἡμιπηχυαῖος ἡμίπηχυς ἡμίπλεθρον ἡμίπλεκτος ἡμίπλευρος ἡμιπλέως ἡμιπληγής ἡμιπληγία ἡμιπλήξ ἡμιπλήρης ἡμιπλήρωτος ἡμιπλίνθιον ἡμίπνικτος ἡμίπνοος ἡμιποδιαῖος ἡμιπόδιον ἡμιπόδιος ἡμιποίητος ἡμίπολον ἡμιπόνηρος ἡμίπους ἡμίπτωτος ἡμιπύργιον ἡμίπυρος ἡμιπύρωτος ἡμιρόδιον ἡμιρραγής ἡμιρρήνιον ἡμιρρομβιαῖος ἡμιρρόμβιον ἡμιρρόπως ἡμίρρυπος ἡμισάκιον ἡμισάκις ἡμισάλευτος ἡμισαπής ἡμίσεια ἡμισελήνιον ἡμισεύελπις ἡμίσευμα ἡμισευτής ἡμισεύω ἡμισιάζω ἡμίσικλον ἡμίσιος ἡμίσκουτον ἡμίσοφος ἡμισπάθιον ἡμίσπαστος ἡμισπιθαμιαῖος ἡμισπίθαμος ἡμίσπονδος ἡμισταδιαῖος ἡμιστάδιον ἡμιστατήρ ἡμιστάτηρον ἡμιστίχιον ἡμιστρατιώτης ἡμιστρόγγυλος ἡμιστρόφιον ἡμισύδουλος ἡμισύθλαστος ἡμισύνθεσις ἥμισυς ἡμισύτριτον ἡμισυχοῖνιξ ἡμισύχοιρος ἡμισφαγής ἡμισφαίριον ἡμισφήκιον ἡμίσχετος ἡμίσχοινον ἡμιταινίδιον ἡμιταλαντιαῖος ἡμιτάλαντον ἡμιτάριχος ἡμίτεια ἡμιτέλεια ἡμιτέλεστος ἡμιτελέω ἡμιτελής ἡμιτεσσέριον ἡμιτέταρτον ἡμιτετράγωνος ἡμιτέχνιον ἡμιτιεύς ἡμιτμής ἡμίτμητος ἡμιτομίας ἡμίτομος ἡμιτονιαῖος ἡμιτόνιον ἡμιτρής ἡμιτριβής ἡμιτρίγωνος ἡμιτριταῖος ἡμιτριταϊκός ἡμίτριτον ἡμίτριψις ἡμίτρωτος ἡμιτύβιον ἡμιτύεκτον ἡμιτύλιον ἡμιτυμπάνιστος ἡμίϋπνος ἡμιΰφαντος ἡμιυφής ἡμιφαής ἡμιφάλακρος ἡμιφανής ἡμιφάριον ἡμίφατος ἡμίφαυλος ἡμίφαυστος ἥμιφι ἡμίφλεκτος ἡμιφόριον ἡμιφόρμιον ἡμίφρακτος ἡμιφυής ἡμίφωνος ἡμιφωσώνιον ἡμίχα ἡμίχιον ἡμίχλωρος ἡμιχοαῖος ἡμιχοεῖος ἡμιχοινίκιον ἡμιχοίνικος ἡμιχοῖνιξ ἡμίχοιρον ἡμιχολώδης ἡμίχοον ἡμιχόριον ἡμίχρηστος ἡμιχρύσους ἡμιχώνη ἡμιχώριον ἡμίχωστος ἡμιψίλιον ἡμίψυκτος ἡμίψυχος ἡμιωβελιαῖος ἡμιωβέλιον ἡμιώβολον ἡμιωρία ἡμιωριαῖος ἡμιώριον ἧμμαι ἤμορος ἦμος ἡμοσύνη ἠμυόεις ἠμύω ἠμφισβητημένως ἡμωδίαν ἤμων ἥμων ἤν ἤν ἦν ἠναγκασμένως ἠναντιωμένως ἤνεγκα ᾔνεκα ἠνεκής ἠνέμιον ἠνεμοειδές ἠνεμόεις ἠνεμόφοιτος ἤνετο ἡνία ἡνία ἤνια ᾐνιγμένως ἠνίδε ἡνίκα ἡνίον ἡνιοποιεῖον ἡνιορράφος ἡνιοστροφέω ἡνιοστρόφος ἡνιοχαράτης ἡνιοχεία ἡνιοχεύς ἡνιοχευτικός ἡνιοχεύω ἡνιοχέω ἡνιόχη ἡνιόχησις ἡνιοχητικός ἡνιοχικός ἡνίοχος ἠνίπαπε ἤνις ἡνίσκος

[NA] ἦνον ἠνορέη ἦνοψ ἤνπερ ἤνσει ἤνυστρον ἠνώγεα ἡνωμένως ἠνώχλουν ἠξις Ἠοῖαι ἠοῖος ἤομεν ἡονή ἠόνιος ἠπανάω ἠπάομαι ἧπαρ ἡπατηρός ἡπατιαῖος ἡπατίας ἡπατίζω ἡπατικός ἡπάτιον ἡπατῖτις ἡπατοειδής ἥπατος ἡπατοσκοπέω ἡπατοσκοπία ἡπατοσκοπικός ἡπατόσκοπος ἡπατουργός ἡπατοφαγέομαι ἠπεδανός ἠπειγμένως ἠπειρογενής ἠπειρόθεν ἤπειρος ἠπειρόω ἠπειρώτης ἠπειρωτικός ἤπερ ἧπερ ἠπερόπευμα ἠπεροπεύς ἠπεροπευτής ἠπεροπεύω ἠπεροπηΐς ἤπησις ἠπητής ἠπητήριον ἤπητρον ἠπιαίνω ἠπιαλέω ἠπιάλης ἠπίαλος ἠπιαλώδης ἠπιάργυρον ἠπιάω ἠπιοδίνητος ἠπιόδωρος ἠπιοδώτης ἠπιόθυμος ἠπιόλης ἠπιόλιον ἡπίολος ἠπιόμοιρος ἠπιόμυθος ἤπιος ἠπιότης ἠπιόφρων ἠπιόχειρ ἠπιόω ἠπίταδες ἡπλωμένως ἦπου ἠπύη ἠπύτα ἠπύω ἦρ ἤρα ἦρα ἦρα Ἥρα ἠραινεῖ Ἡραῖος ἠραιωμένως ἤρακεν Ἡρακλέης Ἡρακλεῖδαι Ἡράκλειος Ἡρακλείτειος Ἡρακλειτίζω Ἡρακλειτιστής Ἡρακλεών Ἡρακλεώτης Ἡρακληΐς Ἡρακλῆς Ἡρακλίσκος ἠράνθεμον ἤρανος Ἤραος Ἡράσιος ἠρέμα ἠρεμάζω ἠρεμαῖος ἠρεμαιότης ἠρεμεί ἠρεμέω ἠρεμητέον ἠρέμησις ἠρεμί ἠρεμία ἠρεμίζω ἠρέμιος ἠρέμισις ἠρέμισμα ἤρεμος ἠρεμότης ἠρεσίδες ᾕρευν ήρης ἦρι ἠριγένεια ἠριγένειον ἠριγενής ἠριγέρων Ἠριδανός ἠριεργής ἠριεύς Ἠρικαπαῖος ἤρικε ἠρινόθερμον ἠρινολόγος ἠρινός ἠρίον ἠριπόλη ἠρισάλπιγξ ἠρίσκος ἠρίστριον ἠρίφακον ᾐρμένως ἡρμοσμένως ἠροάνθια ἠροικάκαι ἡροϊκός ἦρος Ἡροφάνεια ἠρόχια ἡρπαγμένως ἦρσα ἠρύγγιον ἠρυγγίς ἤρυγγος ἤρυγε ἥρυς ἥρῳ ἡρώασσα ἡρώειον ἡρωίαμβος ἡρωίζω ἡρωισμός ἡρωικός ἡρωίνη ἡρώιος ἡρωίς ἡρώϊσσα ἡρωϊστής Ἥρων ἠρώνα ἡρωογονία ἡρωολογέω ἡρωολογία ἡρῷον ἡρῷος ἡρώπτει ἥρως ἡρῷσσα ἡρωφόρος ἦς ᾖσα ἥσθημα ἡσιεπής Ἡσίοδος ἧσις ἤσιχερ ἠσκημένως ἦσμεν ἧσσα ἡσσάομαι ἡσσητέος ἡσσόνως ἥσσων ἡστικός ἡστός ἡσυχάζω ἡσυχαῖος ἡσυχαίτερος ἡσυχαστέον ἡσυχαστής

[NA] ἡσυχαστικός ἡσυχάστρια ἡσυχάω ἡσυχῇ ἡσυχία Ἡσυχίδες ἡσυχικός ἡσύχιμος ἡσύχιος ἡσυχιότης ἡσυχόομαι ἡσυχοποιός ἥσυχος ἠσχυμμένος ἦτα ἤτε ἦ τε ἤτοι ἦτορ ἠτριαῖος ἤτριον ἦτρον ἧττα ἥττημα ἥττων ἤτω ἠΰ ἠυγένειος ηὐξημένως ἠΰς ἠΰτε ηὐτοματισμένως Ἡφαιστεῖον Ἡφαίστια Ἡφαιστιάς Ἡφαίστιος Ἡφαιστιών Ἡφαιστῖτις Ἡφαιστόδαπτα Ἡφαιστόπονος Ἥφαιστος Ἡφαιστότευκτος Ἡφαιστόχειρος ἧφι ἠχάνω ἠχέεις ἠχεῖον ἠχέτης ἠχέω ἠχή ἠχήεις ἤχημα ἠχῆνες ἠχητής ἠχητικός ἤχθετο ἧχι ἠχικός ἡχοῖ ἠχόπους ἦχος ἡχοῦ ἠχώ ἠχώδης ἠώα ἠῶθεν ἠῶθι ἠώκοιτος ᾐών ἠῷος ἠώς


Powered by PhiloLogic