Table of Contents

Georg Autenrieth [1891], A Homeric Dictionary for Schools and Colleges (Trustees of Tufts University, New York) [word count] [homer_dico01].

Click here to run a search on selected parts of this document.

[header]

Α Α ἀάᾶτος ἀᾶγής ἄαπτος ἀάσχετος α α ω ἀβακέω Ἄβαντες Ἀβαρβαρέη Ἄβᾶς Ἄβιοι Ἄβληρος ἀβλής ἄβλητος ἀβληχρός ἄβρομος ἀβροτάζω ἄβροτος Ἄβῦδος ἀγα ἀγάασθαι,ἀγάασθε ἀγαγεῖν,ἄγαγον ἀγάζομαι ἀγαθός Ἀγάθων ἀγαίομαι ἀγακλεής Ἀγακλέης ἀγακλειτός ἀγακλυτός ἀγάλλομαι ἄγαλμα ἄγαμαι Ἀγαμεμνονέη Ἀγαμεμνονίδης Ἀγαμέμνων Ἀγαμήδη ἄγαμος ἀγάννιφος ἀγανός ἀγανοφροσύνη ἀγανόφρων ἀγάομαι ἀγαπάζω ἀγαπάω ἀγαπήνωρ Ἀγαπήνωρ ἀγαπητός ἀγάρροος Ἀγασθένης ἀγάστονος Ἀγάστροφος Ἀγαύη ἀγαυός ἀγγελίη ἀγγελίης ἀγγέλλω ἄγγελος ἄγγος ἄγε,ἄγετε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλᾶος ἀγελείη ἀγέλη ἀγεληδόν ἀγέμεν ἄγεν ἀγέραστος ἀγέρωχος ἄγη ἀγηγέραθ ἀγηνορίη ἀγήνωρ Ἀγήνωρ ἀγήραος,ἀγήρως ἀγητός ἀγῖνέω ἀγκάζομαι Ἀγκαῖος ἀγκαλίς ἀγκάς ἄγκιστρον ἀγκλίνας ἀγκοίνη ἄγκος ἀγκρεμάσᾶσα ἀγκυλομήτης ἀγκύλος ἀγκυλότοξος ἀγκυλοχείλης ἀγκών ἀγλαΐζομαι ἀγλαΐη Ἀγλαΐη ἀγλαόκαρπος ἀγλαός ἀγνοέω ἁγνός ἄγνῦμι ἀγνώς ἀγνώσασκε ἄγνωστος ἀγξηράνη ἄγονος ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορῆθεν ἀγορήνδε ἀγορήτης ἀγορητύς ἀγός ἀγοστός ἄγραυλος ἄγρει ἄγρη ἄγριος Ἄγριος ἀγριόφωνος ἀγρόθεν ἀγροιώτης ἀγρόμενος ἀγρόνδε ἀγρονόμος ἀγρός ἀγρότερος ἀγρότης ἀγρώσσω ἄγρωστις ἄγυια ἄγυρις ἀγυρτάζω ἀγχέμαχος ἄγχι ἀγχίαλος Ἀγχίαλος ἀγχιβαθής ἀγχίθεος ἀγχιμαχητής ἀγχίμολος ἀγχίνοος Ἀγχίσης Ἀγχῖσιάδης ἄγχιστα ἀγχιστῖνος ἄγχιστος ἀγχόθι ἀγχοῦ ἄγχω ἄγω ἀγών ἀδαημονίη αδαήμων ἀδάκρῦτος Ἄδαμας ἀδάμαστος ἀδδεές ἀδδηκώς,ἀδδήσειε ἄδδην ἀδειής ἀδελφεός,ἀδελφειός ἀδευκής ἀδέψητος ἀδέω ἄδην,ἅδην,ἄδδην ἀδήριτος ἁδινός ἁδινῶς ἀδμής ἄδμητος Ἄδμητος ἅδον ἄδος,ἅδος Ἀδρήστεια Ἀδρήστη Ἀδρηστίνη Αδρηστος ἁδροτής ἄδυτον ἀεθλεύω,άθλεύω ἀέθλιον ἄεθλον,ἆθλον ἄεθλος,ἆθλος ἀεθλοφόρος,άθλοφόρος ἀεί,αἰεί,αἰέν ἀείδω ἀεικείη ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικίζω ἀείρω,αἴρω ἀεῖσαι ἀεκαζόμενος ἀεκήλιος ἀέκητι ἀέκων,ἄκων ἄελλα ἀελλής ἀελλόπος ἀελπής ἀελπτέω άενάων,αἰενάων ἀέξω ἀεργίη ἀεργός ἀερθείς,ἀερθέν ἀερσίπος ἄεσα ἀεσιφροσύνη ἀεσίφρων ἀζάλεος Ἀζεΐδης ἄζῃ ἀζηχής ἄζομαι ἅζομαι ἀηδών ἀηθέσσω ἄημι ἆήρ ἀήσυλος ἀήτης ἄητο ἄητος άθάνατος ἄθαπτος ἀθεεί ἀθεμίστιος ἀθέμιστος ἀθερίζω ἀθέσφατος Ἀθῆναι,Ἀθήνη Ἀθηναίη,Ἀθήνη Ἀθηναῖος Ἀθήνη ἀθηρηλοιγός ἆθλεύω ἆθλέω ἆθλητήρ ἆθλος ἆθλοφόρος Ἀθόως ἀθρέω ἁθρόος,ἀθρόος ἄθῦμος ἀθύρμα ἀθύρω Ἄθως αἰ,αἴ αἶα Αἰαῖος Αἰακίδης Αἰακός Αἴᾶς Αἰγαί Αἰγαίων αἰγανέη Αἰγείδης αἴγειος,αἴγεος αἴγειρος αἴγεος Αἰγιάλεια αἰγιαλός Αἰγιαλός αἰγίβοτος αἰγίλιψ Αἰγίλιψ Αἴγῖνα Αἴγιον αἰγίοχος αἰγίς Αἴγισθος αἴγλη αἰγλήεις αἰγυπιός Αἰγύπτιος Αἴγυπτος αἰδεῖο αἰδέομαι,αἴδομαι ἀίδηλος Ἀίδης,Αιδωνεύς αἰδοῖος αἴδομαι Αιδος,Ἄιδόσδε ἀιδρείη ἄιδρις αἰδώς αἰεί,αἰέν αἰειγενέτης αἰεινάων αἰετός ἀίζηλος αἰζηός,αἰζήιος Αἰήτης αἴητος αἰθαλόεις αἴθε Αἴθη αἰθήρ Αἴθῖκες Αἰθίοπες αἰθόμενος αἴθουσα αἴθοψ αἴθρη Αἴθρη αἰθρηγενέτης,αἰθρηγενής αἶθρος αἴθυια αἴθων Αἴθων αἴκ άῖκή ἀικῶς αἷμα αἱμασιή αἱματόεις Αἰμονίδης Αἱμονίδης αἱμοφόρυκτος αἱμύλιος αἵμων Αἵμων αἰναρέτης Αἰνείᾶς αἰνέω αἰνίζομαι Αἴνιος Αἰνόθεν αἰνόθεν αἰνόμορος αἰνοπαθής αἶνος αἰνός αἴνυμαι αἰνῶς αἴξ άίξασκον Αἰολίδης Αἰολίη αἰόλλω αἰολοθώρηξ αἰολομίτρης αἰολόπωλος αἰόλος Αἴολος Αἴπεια αἰπεινός,αἰπήεις αἰπόλιον αἰπόλος Αἰπύ αἰπύς Αἰπύτιος αἱρέω Ἄῖρος αἴρω Ἄις αἶσα Αἴσηπος ἀίσθω αἴσιμος αἴσιος ἆίσσω ἄιστος ἀιστόω αἰσῦητήρ Αἰσῦήτης αἰσυλόεργος αἴσυλος Αἰσύμηθεν αἰσυμνητής αἰσυμνήτηρ Αἴσυμνος αἶσχος αἰσχρός αἰσχύνω Αἴσων αἰτέω αἰτιάασθαι αἰτιάομαι αἰτίζω αἴτιος αἰτιόωνται,αἰτιόῳο Αἰτώλιος,Αἰτωλός αἰχμάζω αἰχμή αἰχμητής αἶψα αἰψηρός ἀίω ἀίω αἰών ἀκάκητα ἀκαλαρρείτης ἀκάμᾶς Ἀκάμᾶς ἀκάματος ἄκανθα Ἄκαστος ἀκαχείατο,ἀκαχεῖν,ἀκαχήσω,ἀκαχημένος ἀκαχίζω ἀκαχμένος ἀκάχοιτο ἀκέομαι,ἀκείομαι ἀκερσεκόμης ἄκεσμα Ἀκεσσάμενος ἀκεστός ἀκέων ἀκήδεστος ἀκηδέω ἀκηδής ἀκήλητος ἀκήν ἀκηράσιος ἀκήρατος ἀκήριος ἀκήριος ἀκηχέδαται,ἀκηχέαται,ἀκηχεμένη ἀκιδνός ἄκῖκυς ἀκίχητος ἀκλεής ἄκληρος ἀκμή ἀκμηνός ἄκμηνος ἀκμής ἀκμόθετον ἄκμων ἄκνηστις ἀκοίτης ἄκοιτις ἄκολος ἀκομιστίη ἀκοντίζω ἀκοντιστής ἀκοντιστύς ἀκόρητος ἄκος ἄκοσμος ἀκοστάω ἀκουάζομαι ἀκουή ἄκουρος ἀκούω ἀκράαντος ἀκρᾶής ἄκρη ἄκρηθεν ἄκρητος ἀκρίς ἄκρις Ἀκρισιώνη ἀκριτόμῦθος ἄκριτος ἀκριτόφυλλος ἀκροκελαινιάω ἀκρόκομος ἄκρον Ἀκρόνεως ἀκρόπολις ἀκροπόλος ἀκροπόρος ἄκρος Ἀκταίη ἀκτή ἀκτή ἀκτήμων ἀκτίς Ἀκτορίδης Ἀκτορίς Ἀκτορίων Ἄκτωρ ἄκυλος ἀκωκή ἄκων ἄκων ἅλαδε ἀλάλημαι ἀλαλητός ἄλαλκε Ἀλαλκομενηίς ἀλαλύκτημαι ἀλάομαι ἀλαός ἀλαοσκοπίη ἀλαόω ἀλαπαδνός ἀλαπάζω ἀλαστέω Ἀλαστορίδης ἄλαστος Ἀλάστωρ ἀλαωτύς ἀλγέω ἄλγιον,ἀλγίστη ἄλγος ἀλδαίνω ἀλδήσκω ἀλέασθαι ἀλεγεινός Ἀλεγηνορίδης ἀλεγίζω ἀλεγύνω ἀλέγω ἀλεείνω ἀλέη ἀλέη ἄλειας ἀλείς Ἀλείσιον ἄλεισον ἀλείτης ἄλειφαρ ἀλείφω Ἀλεκτρυών Ἀλέκτωρ ἄλεν,ἀλέν ἀλεξάμενος,ασθαι Ἀλέξανδρος ἀλεξάνεμος ἀλεξητής ἀλεξίκακος ἀλέξω ἀλέομαι,ἀλεύομαι ἅλεται ἀλετρεύω ἀλετρίς ἀλεύεται ἀλέω ἀλεωρή ἄλη ἀληθείη ἀληθείς ἀληθής Ἀλήιον ἀλήιος ἄληκτος,ἄλληκτος ἀλήμεναι,ἀλῆναι ἀλήμων ἅληται ἀλητεύω ἀλήτης Ἀλθαίᾶ ἄλθομαι ἁλιᾶής Ἁλίαρτος ἀλίαστος ἀλίγκιος ἁλιεύς Ἁλιζῶνες Ἁλίη Ἁλιθέρσης ἁλιμῦρήεις ἅλιος ἅλιος Ἅλιος ἁλιοτρεφής ἁλιόω ἁλίπλοος ἁλιπόρφυρος ἅλις ἁλίσκομαι ἀλιταίνω ἀλιτήμων ἀλιτρός Ἀλκάθοος Ἀλκάνδρη Ἄλκανδρος ἄλκαρ ἀλκή Ἄλκηστις ἀλκί Ἀλκιμέδων Ἀλκιμίδης ἄλκιμος Ἄλκιμος Ἀλκίνοος Ἀλκίππη Ἀλκμαίων Ἀλκμάων Ἀλκμήνη ἀλκτήρ Ἀλκυόνη ἀλκυών ἀλλά ἄλλεγεν,ἀλλέξαι ἄλλῃ ἄλληκτος ἀλλήλων ἀλλόγνωτος ἀλλοδαπός ἀλλοειδής ἄλλοθεν ἄλλοθι ἀλλόθροος ἀλλοϊδής ἀλλοῖος ἅλλομαι ἀλλοπρόςαλλος ἄλλος ἄλλοσε ἄλλοτε ἀλλότριος ἄλλοφος ἀλλοφρονέω ἄλλυδις ἀλλύεσκεν,ἀλλύουσα ἄλλως ἅλμα ἅλμη ἁλμυρός ἀλογέω ἁλόθεν ἀλοιάω ἀλοιφή Ἀλόπη Ἄλος ἁλοσύδνη ἄλοφος,ἄλλοφος ἄλοχος ἀλόω,ἀλόωνται ἅλς ἆλσο ἄλσος Ἄλτης ἆλτο Ἀλύβᾶς Ἀλύβη ἀλυσκάζω ἀλυσκάνω ἀλύσκω ἀλύσσω ἄλυτος ἀλύω ἀλφάνω Ἀλφειός ἀλφεσίβοιος ἀλφηστής ἄλφιτον Ἀλωεύς ἀλωή ἁλώῃ,ἁλῴη,ἁλώμενος ἀλώμενος ἁλώω ἅμα Ἀμαζόνες Ἀμάθεια ἄμαθος ἀμαθύνω ἀμαιμάκετος ἀμαλδύνω ἀμαλλοδετήρ ἀμαλός ἄμαξα,ἅμαξα ἀμαξιτός ἀμάρη ἁμαρτάνω ἁμαρτέω ἁμαρτῇ,ἁμαρτῆ ἁμαρτοεπής Ἀμαρυγκείδης Ἀμαρυγκεύς ἁματροχάω ἁματροχίη ἀμαυρός ἀμαχητί άμάω ἀμβαίνω,ἀμβάλλω ἄμβατος ἀμβλήδην ἀμβολάδην ἀμβροσίη ἀμβρόσιος ἄμβροτος ἀμέγαρτος ἀμείβω ἀμείλικτος ἀμείλιχος ἀμείνων ἀμέλγω ἀμελέω ἄμεναι ἀμενηνός ἀμενηνόω ἀμέρδω ἀμέρδω ἀμέτρητος ἀμετροεπής άμητήρ ἄμητος ἀμηχανίη ἀμήχανος Ἀμισώδαρος ἀμιτροχίτωνες ἀμιχθαλόεις ἄμμε,ἄμμες,ἄμμι ἀμμίξᾶς ἀμμορίη ἄμμορος ἀμνίον Ἀμνῖσός ἀμογητί ἁμόθεν ἀμοιβάς ἀμοιβή ἀμοιβηδίς ἀμοιβός ἀμολγός Ἀμοπάων ἁμός,ἀμός ἄμοτον ἀμπ ἀμπελόεις ἄμπελος ἀμπεπαλών ἀμπερές ἀμπέχω ἀμπήδησε ἀμπνεῦσαι,ἄμπνυε,ἀμπνύνθη,ἄμπνυτο ἄμπυξ ἀμυδίς Ἀμυδών Ἀμυθάων Ἀμύκλαι ἀμύμων ἀμύντωρ Αμύντωρ ἀμύνω ἀμύσσω ἀμφαγαπάζω ἀμφαγείρομαι ἀμφαδίην ἀμφάδιος ἀμφαδόν ἀμφαραβέω ἀμφασίη ἀμφαφάω ἀμφεποτᾶτο ἀμφέπω ἀμφέρχομαι ἀμφέχανε ἀμφέχυτ ἀμφήκης ἀμφήλυθε ἀμφηρεφής ἀμφήριστος ἀμφί Ἀμφίαλος ἀμφίαλος Ἀμφιάρᾶος ἀμφιάχω ἀμφιβαίνω ἀμφιβάλλω ἀμφίβασις ἀμφίβροτος Ἀμφιγένεια ἀμφιγυήεις ἀμφίγυος ἀμφιδαίω Ἀμφιδάμᾶς ἀμφίδασυς ἀμφιδῖνέω ἀμφιδρυφής ἀμφίδρυφος ἀμφίδυμος ἀμφιέλισσα ἀμφιεννῦμι ἀμφιέπω,ἀμφέπω ἀμφιζάνω ἀμφιθαλής Ἀμφιθέη ἀμφίθετος ἀμφιθέω Ἀμφιθόη ἀμφικαλύπτω ἀμφικαρής ἀμφικεάζω Ἄμφικλος ἀμφίκομος ἀμφικύπελλον ἀμφιλαχαίνω Ἀμφίλοχος ἀμφιλύκη ἀμφιμαίομαι ἀμφιμάχομαι Ἀμφίμαχος Ἀμφιμέδων ἀμφιμέλᾶς ἀμφιμῦκάομαι ἀμφινέμομαι Ἀμφινόμη Ἀμφίνομος ἀμφιξέω Ἄμφῖος ἀμφιπέλομαι ἀμφιπένομαι ἀμφιπερί ἀμφιπεριστέφω ἀμφιπεριστρωφάω ἀμφιπίπτω ἀμφιπολεύω ἀμφίπολος ἀμφιπονέομαι ἀμφιποτάομαι ἀμφίρυτος ἀμφίς ἀμφίστημι ἀμφιστρατάομαι ἀμφιστρεφής ἀμφιτίθημι Ἀμφιτρίτη ἀμφιτρομέω Ἀμφιτρύων ἀμφίφαλος ἀμφιφοβέω ἀμφιφορεύς ἀμφιχαίνω ἀμφιχέομαι ἀμφιχυθείς,ῆναι ἀμφίχυτος Ἀμφίων ἀμφότερος Ἀμφότερος ἀμφοτέρωθεν ἀμφοτέρωσε ἀμφουδίς ἀμφράσσαιτο ἄμφω ἄν ἀν ἄν,ἀν ἀνά ἄνα ἄνα ἀναβαίνω,ἀμβαίνω ἀναβάλλω,ἀμβάλλω ἀναβέβρυχεν Ἀναβησίνευς ἀνάβλησις ἀναβραχεῖν ἀναβρόχω ἀναγιγνώσκω ἀναγκαίη ἀναγκαῖος ἀνάγκη ἀναγνάμπτω ἀνάγω ἀναδέδρομε ἀναδέρκομαι ἀναδέσμη ἀναδέχομαι ἀναδύομαι,ἀνδύομαι ἀνάεδνος ἀναείρω ἀναθηλέω ἀνάθημα ἀναθρώσκω ἀναιδείη ἀναιδής ἀναίμων ἀναιμωτί ἀναίνομαι ἀναιρέω ἀνᾶίσσω ἀναίτιος ἀνακαίω ἀνακηκίω ἀνακλίνω ἀνακοντίζω ἀνακόπτω ἀνακράζω ἀνακρεμάννῦμι ἀνακτόριος ἀνακυμβαλιάζω ἀναλέγω ἀναλκείη ἄναλκις ἄναλτος ἀναλύω,ἀλλύω ἀναμαιμάω ἀναμάσσω ἀναμένω ἀναμετρέω ἀναμίγνῦμι,ἀναμίσγω ἀναμιμνήσκω ἀναμίμνω ἀναμορμύρω ἀνανέομαι,ἀννέομαι ἀνανεύω ἄναντα ἄναξ ἀναξηραίνω ἀνοίγεσκον ἀναπάλλω ἀναπαύω ἀναπείρω ἀναπεπταμένᾶς ἀναπετάννῦμι ἀναπηδάω ἀναπίμπλημι ἀναπλέω ἀνάπνευσις ἀναπνέω ἀνάποινος ἀναπρήθω ἀνάπτω ἀνάπυστος ἀναροιβδέω ἀναρπάζω ἀναρρήγνῦμι ἀναρριπτέω ἀναρροιβδέω ἀνάρσιος ἄναρχος ἀνασεύω ἀνασπάω ἄνασσα ἀνάσσω ἀνασταδόν ἀναστεναχίζω ἀναστενάχω ἀναστοναχίζω ἀναστρέφω ἀναστρωφάω ἀνασχέμεν,ἀνάσχεο,ἀνασχέσθαι,ἀνασχόμενος,ἀνασχών ἀνατέλλω ἀνατίθημι ἀνατλῆναι ἀνατρέπω ἀνατρέχω ἄναυδος ἀναφαίνω ἀναφανδά ἀναφέρω ἀναφράζομαι ἀναχάζομαι ἀναχωρέω ἀναψύχω ἁνδάνω ἄνδιχα ἀνδράγρια Ἀνδραιμονίδης Ἀνδραίμων ἀνδρακάς ἀνδράποδον ἀνδραχθής ἀνδρεϊφόντης ἄνδρεσσι ἀνδρόκμητος ἀνδροκτασίη Ἀνδρομάχη ἀνδρόμεος ἀνδροτής ἀνδροφάγος ἀνδροφόνος ἀνδύεται ἀνεγείρω ἀνέγνω ἀνεδέγμεθα ἀνέδραμον ἀνέεδνος ἀνεέργω ἄνειμι ἀνείμων ἀνείρομαι ἀνειρώτων ἀνεῖσα ἀνεκτός ἀνελθών ἀνέλκω ἀνελών ἄνεμος ἀνεμοσκεπής ἀνεμοτρεφής ἀνεμώλιος Ἀνεμώρεια ἀνενείκατο ἀνέπαλτο ἀνερείπομαι ἀνέρχομαι ἀνερωτάω ἀνέσαιμι,ἀνέσαντες ἄνεσαν,ἀνέσει ἀνέσσυτο ἀνέστιος ἄνευ ἄνευθε(ν) ἆνέφελος ἀνέχω ἀνεψιός ἄνεῳ ἀνήγαγον ἀνήῃ ἀνήιον ἀνήκεστος ἀνηκουστέω ἀνήμελκτος ἀνήνοθεν ἀνήνυστος ἀνήνωρ ἀνήρ ἀνήροτος ἀνήφθω ἄνθ Ἄνθεια Ἀνθεμίδης Ἀνθεμίων ἀνθεμόεις ἀνθερεών ἀνθέριξ ἀνθέω Ἀνθηδών ἄνθινος ἀνθίστημι ἄνθος ἀνθρακιή ἄνθρωπος ἀνι άζω ἀνῖάω ἀνῖδρωτί ἀνίη ἀνῖηθείς ἀνίημι ἀνῖηρός ἀνιπτόπος ἄνιπτος ἀνίστημι ἀνίσχω ἀνιχνεύω ἀννεῖται ἀνοήμων ἀνοίγω,ἀναοίγω ἀνόλεθρος ἄνομαι ἄνοος ἀνόπαια ἀνορούω ἀνόστιμος ἄνοστος ἄνουσος ἀνούτατος ἀνουτητί ἀνστάς,ἀνστᾶσα,ἄνστησον,ἀνστήτην,ἀνστήσεσθαι ἀνστρέψειαν ἀνσχεθέειν,ἄνσχεο,ἀνσχήσεσθαι ἀνσχετός ἄντα,ἄντ ἀντάξιος ἀντάω Ἄντεια ἀντέχω ἄντην Ἀντηνορίδης Ἀντήνωρ ἄντηστις ἀντί ἀντἴ,ἀντία ἀντιάνειρα ἀντιάω,ἀντιόω ἀντίβιος ἀντιβολέω ἀντίθεος ἀντίθυρος Ἀντίκλεια Ἄντικλος ἀντικρύ,ἀντικρύς Ἀντίλοχος Ἀντίμαχος Ἀντίνοος ἀντίον Ἀντιόπη ἀντίος ἀντιόω ἀντιπέραιος ἀντίσχεσθε ἀντιτορέω ἄντιτος Ἀντιφάτης ἀντιφερίζω ἀντιφέρομαι Ἀντίφονος Ἄντιφος ἄντλος ἀντολή ἄντομαι ἄντρον Ἀντρών ἄντυξ ἄνῦμι ἄνυσις ἀνύω,ἄνῦμι ἄνω ἄνω ἄνωγα ἀνῷγεν ἀνώγω ἀνωθέω ἀνωιστί ἀνώιστος ἀνώνυμος ἄνωχθε,θι,θω ἄξαντος,ασθε,εμεν,έμεναι,ετε ἀξίνη ἄξιος Ἀξιός ἄξυλος Ἄξυλος ἄξων ἀοιδή ἀοιδιάω ἀοίδιμος ἀοιδός ἀολλής ἀολλίζω ἄορ ἀορτήρ,ῆρος ἀοσσητήρ ἄουτος ἀπαγγέλλω ἀπάγχω ἀπάγω ἀπαείρομαι ἀπαίνυμαι,ἀποαίνυμαι Ἀπαισός ἀπᾶίσσω ἀπαιτίζω ἀπάλαλκε,ἀπαλάλκοι ἀπάλαμνος ἀπαλέξω ἀπάλθομαι ἀπαλοιάω ἁπαλός ἁπαλοτρεφής ἀπαμάω ἀπαμβροτεῖν ἀπαμείβομαι ἀπαμύνω ἀπαναίνομαι ἀπ - άνευθε(ν) ἁπάντῃ,ἁπάντη ἀπανύω ἅπαξ ἀπαράσσω ἀπαρέσκομαι ἀπάρχομαι ἅπᾶς ἄπαστος ἀπατάω ἀπ-άτερθε(ν) ἀπάτη ἀπατήλιος ἀπατηλός ἀπατῖμάω ἀπαυράω ἀπαφίσκω ἀπέειπε ἀπέεργε ἀπειλέω ἀπειλή ἀπειλητήρ ἄπειμι ἄπειμι ἀπεῖπον Ἀπειραίη ἀπειρέσιος ἀπείριτος ἀπείρων ἀπεκλανθάνομαι ἀπέλεθρος ἀπεμέω ἀπεμνήσαντο ἀπένεικας ἀπέπλω ἀπερείσιος ἀπερύκω ἀπέρχομαι ἀπερωεύς ἀπερωέω ἄπεσαν ἀπέσσυτο ἀπευθής ἀπεχθαίρω ἀπεχθάνομαι ἀπέχω ἀπηλεγέως ἀπήμαντος ἀπήμβροτον ἀπήμων ἀπήνη ἀπηνήναντο ἀπηνής ἀπήραξεν ἀπηύρων ἀπήωρος ἀπιθέω ἀπινύσσω ἄπιος Ἀπισάων ἀπιστέω ἄπιστος ἀπίσχω ἁπλοΐς ἄπνευστος ἀπό ἀποαίνυμαι ἀποαιρέομαι ἀποβαίνω ἀπόβλητος ἀποβλύζω ἀποβρίζω ἀπογυιόω ἀπογυμνόω ἀποδαίομαι ἀποδειροτομέω ἀποδέχομαι ἀποδιδράσκω ἀποδίδωμι ἀποδίομαι ἀποδοχμόω ἀποδράς ἀποδρύφω ἀποδύνω ἀποδύω ἀποδῷσι ἀποείκω ἀποεῖπον ἀποεργάθω ἀποέργω ἀπόερσε ἀποθαυμάζω ἀπόθεστος ἀποθνήσκω ἀποθρώσκω ἀποθύμιος ἀποικίζω ἄποινα ἀποίσω ἀποίχομαι ἀποκαίνυμαι ἀποκείρω ἀποκηδέω ἀποκῖνέω ἀποκλίνω ἀποκόπτω ἀποκοσμέω ἀποκρεμάννῦμι ἀποκρίνω ἀποκρύπτω ἀποκτάμεν,ἀποκτάμεναι ἀποκτείνω ἀπολάμπω ἀπολείβω ἀπολείπω ἀπολέπω ἀπολέσκετο ἀπολήγω ἀπολιχμάω ἀπολλήξεις ἀπόλλῦμι Ἀπόλλων ἀπολούομαι ἀπολῦμαίνομαι ἀπολῦμαντήρ ἀπολύω ἀπομηνίω ἀπομιμνήσκομαι ἀπόμνῦμι ἀπομόργνῦμι ἀπομῦθέομαι ἀπόναιο,ἀποναίατο ἀποναίω ἀπονέομαι ἀπόνηθ,ἀπονήμενος ἀπονίζω ἀπονίνημι ἀπονίπτεσθαι,ἀπονίψατε ἀπονοστέω ἀπο-νόσφι(ν) ἀποξύνω ἀποξύω ἀποπαπταίνω ἀποπαύω ἀποπέμπω ἀποπέσῃσι ἀποπέτομαι ἀποπίπτω ἀποπλάζω ἀποπλείω ἀποπλήσσω ἀποπλύνω ἀποπλώω ἀποπνείω ἀποπρό ἀποπροαιρέω ἀποπροέηκε ἀποπροελών ἀπόπροθεν ἀπόπροθι ἀποπροίημι ἀποπροτέμνω ἀποπτάμενος ἀποπτῦω ἀπόρθητος ἀπόρνυμαι ἀπορούω ἀπορραίω ἀπορρήγνῦμι ἀπορρῖγέω ἀπορρίπτω ἀπορρώξ ἀποσεύομαι ἀποσκίδνημι ἀποσκυδμαίνω ἀποσπένδω ἀποσταδόν ἀποστείχω ἀποστίλβω ἀποστρέφω ἀποστυφελίζω ἀποσφάλλω ἀποσχέσθαι ἀποτάμνω ἀποτηλοῦ ἀποτίθημι ἀποτίνυμαι ἀποτίνω ἀποτμήγω ἄποτμος ἀποτρέπω ἀποτρίβω ἀπότροπος ἀποτρωπάω ἀπούρᾶς,ἀπουρήσουσι ἀπουρίζω ἀποφέρω ἀπόφημι ἀπέφθιθεν ἀποφθινύθω ἀποφθίνω ἀποφώλιος ἀποχάζομαι ἀποψύχω ἀππέμψει ἄπρηκτος ἀπριάτην ἀπροτίμαστος ἄπτερος ἀπτήν ἀπτοεπής ἀπτόλεμος ἅπτω ἀπύργωτος ἄπυρος ἀπύρωτος ἄπυστος ἀπωθέω ἄρα ἀραβέω ἄραβος Ἀραιθυρέη ἀραιός ἆράομαι ἀραρίσκω ἄραρον ἀράσσω ἀράχνιον ἆράω ἀργαλέος Ἀργεάδης Ἀργεῖος Ἀργεϊφόντης ἀργεννός ἀργεστής ἀργής ἀργικέραυνος ἀργινόεις ἀργιόδους ἀργίπος Ἄργισσα ἄργμα Ἄργος Ἄργος ἀργός Ἄργοσδε ἀργύρεος ἀργυροδίνης ἀργυρόηλος ἀργυρόπεζα ἄργυρος ἀργυρότοξος ἀργύφεος ἄργυφος Ἀργώ ἀρδμός Ἀρέθουσα ἀρειή ἄρειος ἀρείων,ἄρειον Ἀρείων ἄρεκτος ἀρέσαι,ἀρέσασθαι ἀρέσκω ἀρέσθαι ἀρετάω Ἀρετάων ἀρετή ἀρετής ἆρή ἄρηαι ἀρήγω ἀρηγών ἀρηίθοος Ἀρηίθοος ἆρηικτάμενος Ἀρηίλυκος ἀρήιος,ἄρειος ἀρηίφατος ἀρηίφιλος ἆρημέναι ἆρημένος ἀρήν ἀρηρομένος Ἀρήνη αρης ἄρησθε Ἀρήτη ἆρητήρ Ἀρητιάδης ἄρητος Ἄρητος ἄρθεν ἀρθμέω ἄρθμιος ἀρι Ἀριάδνη ἀρίγνωτος ἀριδείκετος ἀρίζηλος ἀριθμέω ἀριθμός Ἄριμα ἀριπρεπής Ἀρίσβᾶς Ἀρίσβη ἀριστερός ἀριστεύς ἀριστεύω ἄριστον ἄριστος ἀρισφαλής ἀριφραδής Ἀρκαδίη Ἀρκάς Ἀρκεισιάδης Ἀρκείσιος Ἀρκεσίλᾶος ἀρκέω ἄρκιος ἄρκτος ἅρμα Αρμα ἁρματοπηγός ἁρματροχιή ἄρμενος ἁρμόζω Ἁρμονίδης ἁρμονίη Ἀρναῖος ἀρνειός ἀρνέομαι ἀρνευτήρ Ἄρνη ἀρνός ἄρνυμαι ἀροίμην ἄροσις ἀροτήρ ἄροτος ἄροτρον ἄρουρα ἀρόω ἁρπάζω ἁρπακτήρ ἁρπαλέος Ἁρπαλίων ἅρπη ἅρπυια ἄρρηκτος ἄρρητος ἄρσην Ἀρσίνοος ἆρσίπος Ἀρτακίη ἀρτεμής Αρτεμις ἀρτιεπής ἄρτιος ἀρτίπος ἀρτίφρων ἄρτος ἀρτύνω,ἀρτύω Ἀρύβᾶς ἀρχέκακος Ἀρχέλοχος Ἀρχεπτόλεμος ἀρχεύω ἀρχή ἀρχός ἄρχω ἀρωγή ἀρωγός ἆσαι ἄσαιμι Ἀσαῖος ἄσαμεν ἀσάμινθος ἄσασθαι ἄσατο ἄσβεστος ἄσεσθαι ἀσήμαντος ἆσθμα ἀσθμαίνω Ἀσιάδης Ἀσίνη ἀσινής Ἄσιος Ασιος ἄσις ἄσῖτος Ἀσκάλαφος Ἀσκανίη Ἀσκάνιος ἀσκελής ἀσκέω ἀσκηθής ἀσκητός Ἀσκληπιάδης Ἀσκληπιός ἄσκοπος ἀσκός ἄσμενος ἀσπάζομαι ἀσπαίρω ἄσπαρτος ἀσπάσιος ἀσπαστός ἄσπερμος ἀσπερχές ἄσπετος ἀσπιδιώτης ἀσπίς ἀσπιστής Ἀσπληδών ἀσπουδί ἄσσα ἅσσα Ἀσσάρακος ἆσσον ἄσταχυς ἀστεμφέως ἀστεμφής Ἀστέριον Ἀστερίς ἀστερόεις Ἀστεροπαῖος ἀστεροπή ἀστεροπητής ἀστήρ ἀστός ἀστράγαλος ἀστράπτω ἄστρον ἄστυ Ἀστύαλος Ἀστυάναξ ἀστυβοώτης Ἀστύνοος Ἀστυόχεια Ἀστυόχη Ἀστύπυλος ἀσυφηλός ἀσφαλέως ἀσφαλής Ἀσφαλίων ἀσφάραγος ἀσφοδελός ἀσχαλάω,ἀσχάλλω ἄσχετος Ἀσωπός ἀτάλαντος ἀταλάφρων ἀτάλλω ἀταλός ἀτάρ ἀταρβής ἀτάρβητος ἀταρπιτός ἀταρπός ἀταρτηρός ἀτασθαλίη ἀτασθάλλω ἀτάσθαλος ἅτε,ἅτε ἀτειρής ἀτέλεστος ἀτελεύτητος ἀτελής ἀτέμβω ἄτερ ἀτέραμνος ἀτερπής ἄτερπος ἆτέω ἄτη ἀτίζω ἀτῖμάζω ἀτῖμάω ἀτίμητος ἀτῖμίη ἄτῖμος ἀτιτάλλω ἄτῖ^τος Ἄτλᾶς ἄτλητος ἆτος ἀτραπιτός Ἀτρείδης Ἀτρείων ἀτρεκέως ἀτρεκής ἄτρεμα(ς) Ἀτρεύς ἄτριπτος ἄτρομος ἀτρύγετος Ἀτρῦτώνη ἄττα ἀτύζομαι Ἀτυμνιάδης Ἀτύμνιος αὖ αὐαίνω αὐγάζομαι Αὐγειαί Αὐγείᾶς αὐγή Αὐγηιάδης αὐδάω αὐδή αὐδήεις αὐερύω αὖθ αὖθι αὐιαχός αὔλειος αὐλή αὔλη αὐλίζομαι αὖλις Αὐλίς αὐλός αὐλῶπις αὖος ἄυπνος αὔρη αὔριον ἀυσταλέος αὐτάγρετος αὖταρ αὖτε ἀῦτέω ἀῦτή αὐτῆμαρ αὐτίκα αὖτις ἀυτμή ἀυτμήν αὐτοδίδακτος αὐτόδιον αὐτόετες αὐτόθ αὐτόθεν αὐτόθι αὐτοκασιγνήτη αὐτοκασίγνητος Αὐτόλυκος αὐτόματος Αὐτομέδων Αὐτονόη Αὐτόνοος αὐτο-νυχ ί αὐτός αὐτοσταδίη αὐτοσχεδά αὐτοσχεδίη αὐτοσχεδόν αὐτοῦ αὐτόφι(ν) Αὐτόφονος αὐτοχόωνος αὔτως αὐχένιος αὐχήν αὐχμέω αὔω,αὕω αὔω ἀφαιρέω,ἀποαιρέω ἄφαλος ἀφαμαρτάνω ἀφαμαρτοεπής ἀφανδάνω ἄφαντος ἄφαρ Ἀφαρεύς ἀφαρπάζω ἀφάρτερος ἀφαυρός ἁφάω Ἀφείδᾶς ἀφείη ἄφενος ἀφέξω,ἀφέξομαι ἄφημαι ἀφήτωρ ἄφθιτος ἀφίημι ἀφικάνω ἀφικνέομαι ἀφίστημι ἄφλαστον ἀφλοισμός ἀφνειός ἀφοπλίζω ἀφορμάομαι ἁφόωντα ἀφραδέω ἀφραδής ἀφραδίη ἀφραίνω ἀφρέω ἀφρήτωρ Ἀφροδίτη ἀφρονέω ἀφρός ἀφροσύνη ἄφρων ἄφυλλος ἀφύξειν ἀφυσγετός ἀφύσσω Ἀχαιαί Ἀχαιάς Ἀχαιικός Ἀχαιίς Ἀχαιοί ἄχαρις ἀχάριστος Ἀχελώιος ἄχερδος ἀχερωίς Ἀχέρων ἀχεύω ἀχέω ἄχθομαι ἄχθος Ἀχιλεύς,Ἀχιλλεύς ἀχλύς ἀχλύω ἄχνη ἄχνυμαι ἄχολος ἄχομαι ἄχος ἀχρεῖος ἀχρημοσύνη ἄχρι(ς) ἀχυρμιή ἄψ Ἀψευδής ἀψίς ἀψόρροος ἀψόρροος ἅψος ἄω ἄωρος ἄωρτο ἀωτέω ἄωτος


Powered by PhiloLogic