Aristophanes, Wasps (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Vesp.].

Word Count

Total Words: 10061 Total Unique Words: 4323.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 219 
Αἰξωνέα 1 
Αἰσχίνην 1 
Αἰσχίνης 2 
Αἰσωπικὸν 1 
Αἰσώπου 1 
Αἴγιναν 1 
Αἴσωπον 2 
Αὐτόμενες 1 
Βδελυκλέων 3 
Βρασίδᾳ 1 
Βυζαντίῳ 1 
Γοργίου 1 
Δήμητρ 1 
Δήμητρα 1 
Δί 43 
Δία 4 
Δίκτυννα 1 
Δαρδανίς 1 
Δελφοί 1 
Δελφοῖς 1 
Δερκύλον 1 
Δημολογοκλέων 1 
Διακρίων 1 
Διοπείθους 1 
Διόνυσον 2 
Διὸς 1 
Δοθιῆνι 1 
Δρακοντίδη 1 
Δρακοντίδης 1 
Δῆμον 1 
Εὐεργίδης 1 
Εὐριπίδης 1 
Εὐριπίδου 1 
Εὐρυκλέους 1 
Εὐφημίου 1 
Εὐχαρίδου 1 
Εὔαθλος 1 
Εὔβοιαν 1 
Ζεύς 1 
Ζεῦ 3 
Θέσπις 1 
Θέωλος 1 
Θέωρος 5 
Θεογένης 1 
Θετταλῶν 2 
Θεώρου 1 
Θουκυδίδης 1 
Θουφράστου 1 
Θούφραστον 1 
Θούφραστος 1 
Θρᾴκης 1 
Θρᾷττα 1 
Θυμαιτίδα 1 
Κέκροψ 1 
Καπνίου 1 
Καρδοπίων 1 
Καρκίν 1 
Καρκίνου 2 
Καρκινίτης 1 
Κλέων 7 
Κλέωνα 1 
Κλέωνι 1 
Κλέωνος 1 
Κλεισθένει 1 
Κλειταγόρᾳ 1 
Κλεώνυμον 1 
Κλεώνυμος 2 
Κολακώνυμος 1 
Κονθυλεῦ 1 
Κρονίδη 1 
Κρωβύλων 1 
Κυδαθηναιεὺς 2 
Κωμία 1 
Κόννου 1 
Κύννης 1 
Λάβης 5 
Λάβητ 1 
Λάβητι 1 
Λάμι 1 
Λάχητι 1 
Λακωνικάς 1 
Λακωνικὴν 1 
Λαμίας 1 
Λεωγόρου 1 
Λυσίστρατος 3 
Λύκε 1 
Λύκου 1 
Λύκων 1 
Λᾶσος 1 
Λᾶσός 1 
Μήδων 1 
Μίδα 1 
Μαραθῶνι 1 
Μασιντύα 1 
Μεγαρόθεν 1 
Μορύχου 1 
Μουσῶν 1 
Μούσας 1 
Μυρτίας 1 
Μόρυχος 1 
Μῆδός 1 
Νάξος 1 
Νικόστρατ 1 
Νικόστρατος 1 
Νιόβης 1 
Ξανθία 3 
Οἴαγρος 1 
Οὖτις 3 
Οὗτος 1 
Πάρον 1 
Παιάν 2 
Πενέσταισι 1 
Περσίδ 1 
Πιττάλου 1 
Ποσειδῶ 1 
Προνάπους 1 
Προξενίδην 1 
Πυριλάμπους 1 
Πόντου 1 
Πόσειδον 1 
Πύθι 1 
Σάμῳ 1 
Σάρδεις 1 
Σέλλου 3 
Σαβάζιον 1 
Σαβαζίου 1 
Σαρδοῦς 1 
Σελλαρτίου 1 
Σθενέλῳ 1 
Σικελικόν 1 
Σικελικὴν 1 
Σιμωνίδης 1 
Σκαμβωνίδης 1 
Σκιώνην 1 
Σμικυθίων 1 
Στρυμόδωρε 1 
Συβάρει 1 
Συβαρίτης 1 
Συβαριτικόν 1 
Συβαρῖτις 1 
Σωσία 1 
Σωσίας 1 
Σωστράτης 1 
Τεισιάδη 1 
Φάρσαλον 1 
Φάυλλον 1 
Φίλιππον 1 
Φερέδειπνε 1 
Φιλοκλέους 1 
Φιλοκλέων 2 
Φιλοκλέωνος 1 
Φιλοκτήμονος 1 
Φιλόξενος 1 
Φλυεύς 1 
Φοῖβ 1 
Φρυνίχειον 1 
Φρυνίχου 1 
Φρύνιχον 1 
Φρύνιχος 1 
Φρὺξ 1 
Φᾶνος 1 
Χάβης 1 
Χαιρέου 1 
Χαιρεφῶν 1 
Χαιρεφῶντα 1 
Χαρινάδης 1 
Χρήμων 1 
Χρυσὲ 1 
αἰβοῖ 3 
αἰγιαλὸν 1 
αἰδοῖα 1 
αἰδὼς 1 
αἰετὸν 1 
αἰσθήσεται 1 
αἰσθομένω 1 
αἰσχρὸν 1 
αἰτίαν 1 
αἰτεῖς 2 
αἰτεῖτε 1 
αἰτιώτατοι 1 
αἰτοῦμαί 1 
αἰτοῦντί 1 
αἱρεῖ 1 
αἳ 1 
αἴσχιστα 1 
αἵδ 1 
αἷσιν 1 
αὐλείοισι 1 
αὐλητής 1 
αὐλητρίδα 2 
αὐλοῦ 1 
αὐλὴν 1 
αὐλῆς 1 
αὐτήν 1 
αὐτίκα 1 
αὐτοί 2 
αὐτούς 2 
αὐτοὺς 5 
αὐτοῖς 6 
αὐτοῖσι 3 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 10 
αὐτόματον 1 
αὐτόν 11 
αὐτός 1 
αὐτόχθονες 1 
αὐτὰ 3 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 2 
αὐτὸν 22 
αὐτὸς 12 
αὐτὼ 1 
αὐτῆς 4 
αὐτῶν 6 
αὐτῷ 8 
αὑλητρὶς 1 
αὑτηὶ 1 
αὑτοῦ 2 
αὑτὸν 2 
αὑτῶν 1 
αὑτῷ 2 
αὔριον 1 
αὔτ 2 
αὕτη 4 
αὖ 12 
αὖθις 3 
αὖτε 1 
αὗ 2 
βάδιζ 1 
βάδιζε 1 
βάδισιν 1 
βάλανον 2 
βάλλ 1 
βάλλε 1 
βάλλουσιν 1 
βάρβαρος 1 
βέλτιστε 2 
βέμβικες 1 
βίαν 3 
βίον 3 
βίου 1 
βαδίζειν 1 
βαδίζονθ 1 
βαδίζων 1 
βαθυτάτην 1 
βαθύς 1 
βακτηρίας 1 
βακτηρίᾳ 1 
βαλβίδων 1 
βαλεῖν 2 
βαλλήσεις 1 
βαλλήσομεν 1 
βαλόντες 1 
βαρέως 2 
βαρβάροις 1 
βαρβάροισι 1 
βαρβάρων 1 
βασάνιζε 1 
βασιλείας 2 
βασιλεῦ 1 
βατίσιν 1 
βδελυρὸς 1 
βδελυχθεὶς 1 
βεβρωκότες 1 
βελέων 1 
βελτίω 1 
βεμβικίζωσιν 1 
βιοτῆς 1 
βλάβης 1 
βλέπει 1 
βλέπειν 1 
βλέπω 1 
βλέφαρα 1 
βλέψαι 1 
βλεπόντων 1 
βληχᾶται 1 
βοήθει 1 
βομβυλιὸς 1 
βορέας 1 
βουβωνιῴη 1 
βουκολεῖς 1 
βουλόμενος 1 
βουλὴ 1 
βούλει 3 
βούλεσθ 1 
βούλεται 3 
βούλομαί 1 
βούλομαι 4 
βούλονται 1 
βούπαις 1 
βοώμενος 1 
βοᾶτε 3 
βοᾷ 1 
βοᾷς 1 
βοῆς 1 
βραδύνεις 1 
βροντήσας 2 
βροντᾷ 1 
βρωμησάμενος 1 
βωλίον 1 
βόειον 1 
βόρβορος 1 
βόρειον 1 
βόσκειν 3 
βότρυς 1 
βύρσης 1 
γ 72 
γάλα 2 
γάνυμαι 1 
γάρ 17 
γάστρισον 1 
γέ 8 
γέλοιον 2 
γέλων 1 
γέλωτα 1 
γένοιθ 1 
γένος 2 
γένους 1 
γένῃ 2 
γέρον 1 
γέροντι 2 
γέροντος 3 
γέρων 9 
γήρως 1 
γήρᾳ 1 
γήτειον 2 
γίγνεσθαι 1 
γίγνεται 5 
γαλᾶς 1 
γαλῆ 1 
γαλῆν 1 
γαστέρας 1 
γε 36 
γείτων 1 
γεγραμμένον 1 
γελάσω 1 
γενέσθαι 3 
γενήσεται 1 
γενναίως 1 
γενναῖον 1 
γενοίμαν 1 
γερόντων 1 
γεῖτον 1 
γιγνόμενος 1 
γιγνώσκεις 1 
γιγνώσκῃς 1 
γλαῦξ 1 
γλυκύ 1 
γλωττοποιεῖν 1 
γλώττης 1 
γλώττῃ 1 
γλῶτταν 1 
γνάθον 1 
γνάθους 2 
γνοίη 1 
γνοῦσιν 1 
γνώμαις 1 
γνώμην 4 
γνώμης 1 
γνῶναι 1 
γοῦν 5 
γράμματα 1 
γράφομαι 1 
γράψομαι 1 
γρίφου 1 
γραφάς 1 
γραφήν 1 
γραφῆς 2 
γραψαμένων 1 
γρύζει 1 
γρύξῃ 1 
γυμνασίου 1 
γυμναστικῶς 1 
γυνή 2 
γυναικὶ 1 
γχῇς 1 
γωνίαν 1 
γόνατ 1 
γύναι 1 
γύναιόν 1 
γώ 3 
γὰρ 104 
γὼ 4 
γῆν 1 
γῆρας 1 
γῆς 2 
γῇ 2 
δ 80 
δάκνει 2 
δάκνων 1 
δάκτυλόν 1 
δάπιδας 1 
δέ 12 
δέδιθι 1 
δέδοικάς 1 
δέδοικα 2 
δέδοικας 1 
δέδοικε 1 
δέδοκταί 1 
δέδρακας 1 
δέδρακε 2 
δέδρακεν 1 
δέκ 1 
δέξαι 2 
δέξει 1 
δέξεται 2 
δέομ 1 
δέρειν 1 
δέρεσθαι 1 
δέρματος 2 
δέσποθ 1 
δέσποτ 1 
δέσποτα 3 
δέχου 1 
δέῃ 3 
δή 4 
δήμῳ 2 
δήπου 2 
δήπουθεν 1 
δήσας 2 
δίαιτάν 1 
δίαιταν 1 
δίδαξα 1 
δίδαξον 1 
δίδωμί 1 
δίδωσιν 1 
δίκαζε 1 
δίκαι 1 
δίκαιον 1 
δίκας 3 
δίκην 10 
δίκτυον 3 
δίκῃ 2 
δίνου 1 
δαί 1 
δαίμονος 1 
δαίμων 1 
δαιμόνι 2 
δαιμόνιέ 1 
δαιμόνιοι 1 
δακεῖν 1 
δακρύετε 1 
δακρύοισιν 1 
δακτύλους 1 
δακτύλων 2 
δακτύλῳ 1 
δαμῶς 1 
δαπάναις 1 
δεήσῃ 1 
δείλαιος 4 
δείξειν 1 
δείπνου 1 
δείσας 2 
δείσωσ 1 
δείσῃς 1 
δεδοικέναι 1 
δεδόκησαι 1 
δεηθείη 1 
δεηθῶ 1 
δειμαίνοντας 1 
δεινόν 1 
δεινότατα 1 
δεινόταται 1 
δεινότερον 1 
δεινὰ 3 
δεινὸν 3 
δεινὸς 1 
δεινῆς 1 
δειπνοῦμεν 1 
δειπνοῦντα 1 
δεκάτη 1 
δεξειὸς 1 
δεξιοί 1 
δεξιόν 1 
δεξιός 1 
δεξιότητος 1 
δεξιώτερον 1 
δεξιᾶς 1 
δεξιῶν 1 
δεξιῶς 1 
δεσπότην 1 
δεσπότης 1 
δεσπότου 1 
δετὰς 1 
δευρί 1 
δευρὶ 1 
δεόμεθα 1 
δεύτερον 1 
δεῖ 6 
δεῖνα 1 
δεῖπνον 5 
δεῖται 1 
δεῦρ 2 
δεῦρο 8 
δηλαδή 1 
δημηγορεῖν 1 
δημιζόντων 1 
δημιόπρατα 1 
δημοσίων 1 
δημοτικῶν 1 
δημόν 1 
δι 2 
διά 1 
διάγειν 1 
διάνοιαν 1 
διέπλευσεν 1 
διέπτετο 1 
διέφυγες 1 
διαίτῃ 1 
διαβεβλημένου 1 
διαβὰς 1 
διαγιγνώσκειν 1 
διαδύεται 1 
διαδὺς 1 
διαδῦναι 1 
διαθήκην 1 
διαθήκῃ 1 
διακεκαρμένῳ 1 
διακινηθεὶς 1 
διακρινεῖ 1 
διαλείχειν 1 
διαλλάξουσιν 1 
διαλλαγάς 1 
διαλλαχθήσομαι 2 
διανοίαις 1 
διαρραγῶ 1 
διαρριπτοῦντε 1 
διασαλακώνισον 1 
διασκεδῶ 1 
διασκοπῶμεν 1 
διατέτρωκται 1 
διαταξάμενοι 1 
διατινθαλέῳ 1 
διατρίβεις 1 
διατραγεῖν 1 
διατρώξομαι 1 
διαφέρει 1 
διαφθαρῶ 1 
διαφθείρας 1 
διαφθείρητε 1 
διαφθερεῖν 1 
διδάξεις 1 
διδάξω 1 
διδάσκειν 1 
διδάσκομαι 1 
διδόασιν 1 
διδῷ 1 
διεδύετ 1 
διεκερματίζετ 1 
διεκόμπασας 1 
διεμύλλαινεν 1 
διερρυηκέναι 1 
διεσφηκωμένον 1 
διηγεῖσθαι 1 
διιστάναι 1 
δικάζει 1 
δικάζειν 6 
δικάζουσ 1 
δικάζων 1 
δικάσαις 1 
δικάσαντας 1 
δικάσοιεν 1 
δικάσονθ 1 
δικάσοντά 1 
δικίδιον 1 
δικαίων 1 
δικαίως 1 
δικαιότερον 1 
δικαστήρι 1 
δικαστήριον 2 
δικασταὶ 2 
δικασταῖς 4 
δικαστηρίδιον 1 
δικαστοῦ 1 
δικαστῇ 1 
δικαστῶν 1 
δικτύοις 1 
δικτύου 1 
δικῶν 2 
διορχησάμενος 1 
διορχησόμενος 1 
διορύξαι 1 
δισχίλια 1 
διφθερῶν 1 
διόδους 1 
διώκει 1 
διώκων 2 
διὰ 13 
δοίδυκα 1 
δοκεῖ 6 
δοκεῖς 2 
δοκιμαζομένων 1 
δοκῶ 2 
δοκῷ 1 
δοξ 1 
δορπηστοῦ 1 
δορὶ 1 
δουλεία 1 
δουλείαν 3 
δουλεύω 1 
δουλεύων 1 
δούλω 1 
δοὺς 1 
δράσεις 1 
δράσετ 1 
δράσω 1 
δράσῃ 1 
δραμεῖν 1 
δραμὼν 1 
δρασείει 1 
δραχμήν 1 
δραχμὴν 1 
δριμύτατος 1 
δριμύτατός 1 
δρομέα 1 
δρυφάκτοις 2 
δρυφάκτου 1 
δρόμον 1 
δρᾶν 6 
δρῶ 2 
δρῶμεν 1 
δρῶν 1 
δυνήσεται 1 
δυνήσομαι 1 
δυνατόν 1 
δυνατὴ 1 
δυοῖν 1 
δυσκολίας 2 
δυσκολώτερον 1 
δυσμενῆ 1 
δωροδοκοῦσιν 1 
δωροφοροῦσιν 1 
δόξω 1 
δότε 2 
δότω 1 
δύ 3 
δύναιτ 1 
δύναμαι 1 
δύνασθαι 1 
δύναταί 1 
δύο 2 
δύου 1 
δύσκολον 1 
δύσκολος 1 
δώσεις 1 
δώσετε 1 
δώσετον 1 
δὔ 1 
δὲ 71 
δὴ 18 
δᾲς 3 
δᾳδὶ 2 
δᾳδὸς 1 
δῆθ 2 
δῆλα 1 
δῆλός 2 
δῆμον 2 
δῆμος 1 
δῆτ 12 
δῆτά 1 
δῆτα 6 
δῷ 2 
εἰ 33 
εἰδέναι 3 
εἰδείη 1 
εἰδῆθ 1 
εἰδῇ 2 
εἰθίσθης 1 
εἰκότας 1 
εἰμ 2 
εἰμι 3 
εἰπέ 7 
εἰπόντες 1 
εἰρεσιώναις 1 
εἰρωνικῶς 1 
εἰς 8 
εἰσάγῃ 1 
εἰσέλθῃ 1 
εἰσέρχεται 1 
εἰσί 1 
εἰσίν 1 
εἰσίτω 2 
εἰσίωμεν 1 
εἰσαγάγω 1 
εἰσακτέον 1 
εἰσελήλυθε 1 
εἰσελθόντα 1 
εἰσελθὸν 1 
εἰσελθὼν 1 
εἰσιν 1 
εἰσιόνθ 1 
εἰσιών 1 
εἰσὶν 1 
εἰωθέναι 1 
εἱπόμεσθα 1 
εἴ 8 
εἴη 1 
εἴης 1 
εἴθ 1 
εἴιμ 1 
εἴκοσιν 1 
εἴμ 1 
εἴπερ 6 
εἴποτέ 1 
εἴπῃ 3 
εἴρηκας 1 
εἴρηχ 1 
εἴσαγ 1 
εἴσει 1 
εἴσομαι 1 
εἴσω 4 
εἵργειν 1 
εἵργων 1 
εἶ 6 
εἶά 1 
εἶδ 1 
εἶδον 2 
εἶθ 3 
εἶλον 1 
εἶναί 1 
εἶναι 13 
εἶπ 1 
εἶπε 1 
εἶπεν 3 
εἶς 1 
εἶτ 14 
εἶτα 9 
εἶφ 1 
εἶχεν 1 
εἶχες 1 
εἶχον 2 
εἷλκον 1 
εἷς 2 
εὐθέως 2 
εὐθύνης 1 
εὐθύς 1 
εὐθὺς 5 
εὐλαβεῖσθε 1 
εὐλόγως 1 
εὐνῆς 1 
εὐξώμεσθα 1 
εὐπαιδίας 1 
εὐπορώτατοι 1 
εὐσχημόνως 1 
εὐτράπελον 1 
εὐτυχίας 1 
εὐφημία 1 
εὐχαῖς 1 
εὐωχεῖν 1 
εὐωχημένον 1 
εὑρήσετε 1 
εὑρεῖν 1 
εὑρόντες 1 
εὑρὼν 1 
εὔδαιμον 1 
εὔνους 1 
εὔτακτος 1 
εὖ 14 
εὖνοι 1 
ζήτει 1 
ζηλωτὸν 1 
ζηλῶ 1 
ζητεῖθ 1 
ζητεῖν 3 
ζητοῦντας 1 
ζητῆτόν 1 
ζῆν 2 
ζῶν 1 
ζῶντ 1 
ζῷον 2 
ηὐξανόμην 1 
ηὔλησ 1 
θ 2 
θάνατος 1 
θάσσει 1 
θέασαι 1 
θέλω 1 
θέλῃ 1 
θέρε 1 
θαλάττῃ 1 
θαλασσίου 1 
θαλλοφόροι 1 
θαρρῶν 2 
θατέρῳ 1 
θαυμάζει 1 
θαυμαστὸν 1 
θαψίνῃ 1 
θαύμασον 1 
θαἰμάτια 1 
θαῦμά 1 
θεαταί 1 
θεαταὶ 1 
θεαταῖς 2 
θεατῶν 1 
θενὼν 1 
θεοισεχθρία 1 
θεούς 1 
θεοὶ 1 
θεοῖν 1 
θεοῖς 3 
θεοῖσιν 1 
θεοῦ 2 
θεραπεύετε 1 
θερμήν 1 
θερμὸν 1 
θερμὸς 1 
θεσμοθέτης 2 
θεωμένοις 1 
θεωρίαν 1 
θεώμενοι 1 
θεὸν 2 
θεὸς 1 
θεὼ 1 
θεᾶσθαι 1 
θεῖν 1 
θεῖναί 1 
θεῖς 1 
θεῖτε 1 
θεῶ 1 
θεῶν 8 
θηλείας 1 
θηρίον 2 
θλιβόμενος 1 
θορυβήσωμεν 1 
θρέψω 2 
θρίων 1 
θρασέως 1 
θρασεῖα 1 
θρυαλλίδ 1 
θρῖα 1 
θυγάτηρ 1 
θυγατέρος 1 
θυγατρὸς 1 
θυείαν 1 
θυλάκιόν 1 
θυλάκους 1 
θυμιδίῳ 1 
θυμοσοφικώτατον 1 
θυμὸν 4 
θυννάζοντες 1 
θυρίδος 1 
θυροκοπῆσαι 1 
θυρῶν 3 
θύραζ 1 
θύραζε 3 
θύραις 2 
θύραν 4 
θύρας 1 
θύρασιν 1 
θύρᾳ 3 
θώπευμ 1 
θώρακ 2 
θἠμετέρου 1 
θἠρῷον 1 
θᾶττον 4 
θῖν 1 
θῖνα 1 
κάεται 1 
κάθημαι 1 
κάθιζε 1 
κάκιστον 3 
κάλει 2 
κάλλιστα 1 
κάνθαρός 1 
κάνθων 1 
κάννας 1 
κάπνη 1 
κάπρον 1 
κάρδαμα 1 
κάρυ 1 
κάρφος 1 
κάτω 2 
κέκραγεν 1 
κέκραχθι 1 
κέκτημαι 1 
κέλευον 1 
κέντρ 1 
κέντρον 5 
κίονι 1 
κίστην 1 
καί 2 
καίτοι 5 
καίτοὐστὶν 1 
καδίσκους 3 
καθ 2 
καθέψεις 1 
καθήμενος 1 
καθίει 1 
καθίζεις 1 
καθίζηται 1 
καθίμα 1 
καθίσταμαι 1 
καθίσῃ 1 
καθαρτήν 1 
καθαρόν 1 
καθαρῶς 2 
καθείρξας 1 
καθεζομένη 1 
καθελοῦ 1 
καθεύδετε 1 
καθεύδων 2 
καθεύδῃς 1 
καθιμᾷ 1 
καθῆκεν 1 
καθῆσθαι 2 
καινοτάταις 1 
καινοτομοῦμεν 1 
καινόν 2 
καινὴν 2 
καινὸν 1 
κακά 1 
κακίσταις 1 
κακοδαίμων 4 
κακουργῶν 1 
κακοῖς 1 
κακοῦ 1 
κακόδαιμον 1 
κακόν 8 
κακὰ 1 
κακὴ 1 
κακὸν 6 
κακῆς 1 
κακῶν 1 
καλέσαντες 1 
καλέσῃ 1 
καλεῖν 3 
καλεῖσθαι 1 
καλλίστην 1 
καλουμένους 1 
καλούμεθ 1 
καλούμενοι 1 
καλούμενός 1 
καλοῖς 1 
καλοῦσι 1 
καλόν 2 
καλός 1 
καλὴν 1 
καλῇ 2 
καλῴδιον 1 
καλῶ 1 
καλῶν 1 
καλῶς 8 
καμήλου 1 
κανθάροις 1 
κανθηλίοις 1 
καομένης 1 
καπνός 1 
καπνὸν 1 
καπνὸς 1 
καπνῶν 1 
καπνῷ 2 
καρίδων 1 
καρδίαν 1 
καρκίνους 1 
καρπίμων 1 
καρπουμένῳ 1 
καρχαρόδοντι 1 
κατ 5 
κατάβα 5 
κατάθες 1 
κατάπυγον 1 
κατέαξ 1 
κατέβαλε 1 
κατέκλινεν 1 
κατέκνησας 1 
κατένασθεν 1 
κατέπαρδεν 1 
κατέπεσεν 1 
κατέχειν 1 
κατήρυγεν 1 
κατήσθιεν 1 
καταβάλλω 1 
καταβήσει 1 
καταβήσομαι 2 
καταβατέον 1 
καταβῆναι 1 
καταγελώμενος 1 
καταγελᾷς 1 
καταδεδυκώς 1 
καταδιηλλάγην 1 
καταδωροδοκῆσαι 1 
καταθῶμαι 1 
κατακείμενος 1 
κατακλαύσαντες 1 
κατακλινεὶς 1 
κατακλινόμενοί 1 
κατακλινῆναι 1 
κατακλινῶ 1 
κατακλῇδος 1 
κατακνῆσαι 1 
κατακοσμῆσαι 1 
καταλείπων 1 
καταλύειν 1 
καταμύσῃ 1 
καταντλῇ 1 
καταπέπωκε 1 
καταπετάσαντες 1 
καταποθήσεται 1 
καταπροίξει 2 
καταπροὔδοτε 1 
καταπτόμενον 1 
καταπύγων 1 
καταράτους 1 
καταρασάμενος 1 
κατασχίσαντες 1 
καταχήνη 1 
καταχήνην 1 
καταχεῖται 2 
κατεάγη 1 
κατείποι 1 
κατείπω 1 
κατεγέλα 1 
κατεδήδοκεν 1 
κατερεῖξαι 1 
κατερύκεις 1 
κατεσθίει 1 
κατεσθίουσιν 1 
κατεσικέλιζε 1 
κατεστρεψάμην 1 
κατηγορήσειν 1 
κατηγορῇ 1 
κατηγόρει 2 
κατηγόρησε 1 
κατηρέψασθε 1 
κατιδὼν 1 
κατοξείας 1 
καττύματα 1 
κατὰ 13 
καυνάκην 2 
καχρύων 1 
καὐτοῦ 1 
καὐτὸς 5 
καὶ 256 
κδύσεται 1 
κείνων 1 
κεκλάγγω 1 
κεκλάγξομαι 1 
κεκλήσομαι 1 
κεκλεμμένον 1 
κεκλοφυῖαν 1 
κεκλῃμένης 1 
κεκράγετε 1 
κεκραγότα 1 
κεκραγότες 1 
κεκραξιδάμας 1 
κελεύεις 2 
κελεύετ 1 
κελεύοντος 1 
κελητίσαι 1 
κελύφη 1 
κεντεῖτε 1 
κεντούμενοι 1 
κεντοῦμεν 1 
κεντοῦσι 1 
κενῆς 1 
κεράμῳ 1 
κεραμίδων 1 
κεραυνῷ 1 
κερδανεῖς 1 
κεστρέων 1 
κεφαλήν 1 
κεφαλαὶ 1 
κεφαλὴν 4 
κεφαλῆς 2 
κεχάρηκας 1 
κεχάρησαι 1 
κεχηνὼς 1 
κεἰ 1 
κεἴ 1 
κεὐρυπρωκτίαν 1 
κεῖθι 1 
κεῖται 1 
κηδεμὼν 2 
κηθαρίον 1 
κημούς 1 
κημοῖς 1 
κημὸς 1 
κηρὸν 1 
κηφῆνες 1 
κιβωτοὺς 1 
κιγκλίδι 2 
κιθαρίζειν 2 
κικίννους 1 
κινδυνεύων 1 
κινεῖν 1 
κινούμενοι 1 
κιττῶ 1 
κιφαραοιδότατον 1 
κλάειν 2 
κλάεις 1 
κλάοντα 1 
κλέπτα 1 
κλέπτειν 1 
κλέπτης 2 
κλέπτον 2 
κλέπτοντά 1 
κλέπτοντα 1 
κλέπτουσιν 1 
κλέψαι 1 
κλέψαντα 1 
κλέψας 1 
κλέψασαν 1 
κλίνας 1 
κλαύσεταί 1 
κλεψύδρα 1 
κλεψύδραν 1 
κλεψύδρας 1 
κλητεύειν 1 
κλητῆρ 2 
κλητῆρί 1 
κλητῆρες 1 
κλητῆρος 1 
κλῇθρα 1 
κλῳὸς 1 
κναφεῖ 1 
κνεφαῖος 1 
κνυζούμενα 1 
κνώδαλον 1 
κοίταις 1 
κοιλίαν 1 
κοινωνῶν 1 
κοινῷ 1 
κολάζω 1 
κολάκων 1 
κολάσατ 1 
κολαζόμεσθα 1 
κολοιὸς 1 
κολοσυρτόν 1 
κολωμένους 1 
κομηταμυνία 1 
κομιεῖται 1 
κομιοῦμαι 1 
κομψὸς 1 
κομᾷς 1 
κονδύλοις 1 
κονδύλου 1 
κοπρολόγῳ 1 
κορκόρου 1 
κορυβαντιᾷς 1 
κοτυληδών 1 
κοὐ 7 
κοὐδέποτ 1 
κοὐδείς 1 
κοὐδὲν 3 
κοὐκ 5 
κοὔπω 1 
κράσπεδα 1 
κράτιστόν 1 
κράτιστός 1 
κράτος 1 
κρέα 1 
κρέμαισθέ 1 
κρίβανόν 1 
κραιπάλης 1 
κρατήσῃ 1 
κρατῆσαι 1 
κρατῶ 2 
κρεάγραν 1 
κρείττων 2 
κρεκάδι 1 
κρεμήσετ 1 
κρεμαμένῃ 1 
κρεῖττον 3 
κριθῶν 1 
κρυφθεὶς 1 
κρόκης 1 
κρόνους 1 
κρύβδην 1 
κρῖναι 1 
κυκλοσοβεῖτε 1 
κυλίνδεται 1 
κυμινοπριστοκαρδαμογλύφον 1 
κυνί 1 
κυνός 1 
κυνᾶς 1 
κυνῶν 2 
κυττάροις 1 
κωλακρέτην 1 
κωλακρέτου 1 
κωμῳδίας 1 
κωμῳδεῖσθαι 1 
κωμῳδικὰ 2 
κωμῳδολοιχῶν 1 
κόγχῃ 1 
κόλακας 1 
κόλακος 1 
κόλαξ 1 
κόλλοπ 1 
κόραιν 1 
κόρακας 5 
κόρακος 1 
κόραν 1 
κόραξ 2 
κύκα 1 
κύκλῳ 5 
κύκνου 1 
κύν 1 
κύνα 1 
κύνειος 2 
κύον 2 
κύπτων 1 
κύων 5 
κώπην 1 
κἀβουλήθης 1 
κἀγαθοῖς 1 
κἀγαθῶν 1 
κἀγκεχόδασίν 1 
κἀγχανεῖ 1 
κἀγώ 1 
κἀγὼ 3 
κἀδυνάμην 1 
κἀκ 1 
κἀκάθαιρ 1 
κἀκεῖ 1 
κἀκπορίζομεν 1 
κἀμέ 1 
κἀμοί 1 
κἀμοὶ 2 
κἀμὲ 1 
κἀν 6 
κἀνέπλητ 1 
κἀναπείθομαι 1 
κἀνασπαστὸν 1 
κἀναφανήσει 1 
κἀναφοβοῦντες 1 
κἀνδρικῶς 2 
κἀνταγωνιστὰς 1 
κἀντιβολεῖτε 1 
κἀξέβαλεν 1 
κἀξείρας 1 
κἀξευρίσκειν 1 
κἀξωμίδων 1 
κἀπαίδευτε 1 
κἀπακτώσαμεν 1 
κἀπευξάμενος 1 
κἀπιδακρύειν 1 
κἀπιθήκην 1 
κἀπιπνεῦσαι 1 
κἀπισταίην 1 
κἀπιχωρίως 1 
κἀποκλῄων 1 
κἀπολέλυκεν 1 
κἀπολεῖς 1 
κἀπολούμενον 1 
κἀπόβαιν 1 
κἀπόλυσον 1 
κἀπᾴδομεν 1 
κἂν 14 
κἄγωγ 1 
κἄλλως 1 
κἄμ 1 
κἄν 1 
κἄξω 1 
κἄπειθ 2 
κἄπειτ 8 
κἄπειτα 3 
κἄστι 1 
κἄστιν 1 
κἄτι 1 
κἄτυπτεν 1 
κὤψον 1 
κᾆθ 6 
κᾆτ 3 
κᾆτα 2 
κῆρύξ 1 
λάβεσθε 1 
λάβοιμ 1 
λάβοιμι 1 
λάβῃ 1 
λάβῃς 1 
λάθοι 1 
λάθρᾳ 3 
λάλει 1 
λέγ 1 
λέγε 4 
λέγει 1 
λέγειν 8 
λέγεις 5 
λέγεσθαι 1 
λέγεται 1 
λέγοις 1 
λέγομεν 1 
λέγοντι 2 
λέγοντος 1 
λέγουσιν 1 
λέγω 1 
λέγων 8 
λέγωσιν 1 
λέγῃ 2 
λέγῃς 1 
λέληθας 1 
λέληθεν 1 
λέξαι 2 
λέξειν 1 
λέξεις 1 
λέξομεν 1 
λέξον 4 
λέξω 1 
λέξῃ 1 
λήψομαι 4 
λίαν 2 
λίθοις 1 
λίθον 2 
λίθος 1 
λίθους 1 
λίθων 1 
λαβεῖν 2 
λαβομένη 1 
λαβοῦσ 1 
λαβόμενος 1 
λαβών 1 
λαβὼν 5 
λαγαριζόμενον 1 
λαγόνα 1 
λαγών 1 
λαγῴοις 1 
λαθόντ 1 
λαμπάδα 1 
λαχανόπωλις 1 
λείχειν 1 
λειψάνων 1 
λεκάνης 1 
λεπὰς 1 
λεσβιᾶν 1 
λεῲ 1 
ληρεῖς 2 
λιβανωτὸν 2 
λιμένας 1 
λογίδιον 1 
λογίζεταί 1 
λοιδορίας 1 
λοιδορούμενος 1 
λοιπόν 3 
λοιπὸν 7 
λοπάδι 1 
λοπίδας 1 
λουτροῦ 1 
λυγίσαντος 1 
λυσάμενος 1 
λόγι 1 
λόγισαι 1 
λόγοι 1 
λόγοις 1 
λόγοισι 2 
λόγον 7 
λόγους 4 
λόγχην 1 
λόγων 1 
λόγῳ 1 
λόχμη 1 
λύκους 1 
λύχνοις 1 
λύχνον 2 
λύχνους 2 
λύχνῳ 1 
μ 36 
μάθῃς 1 
μάλα 1 
μάλιστ 2 
μάλιστά 1 
μάλιστα 3 
μάξῃ 1 
μάρτυρας 2 
μάταιε 1 
μάχαις 1 
μάχαισιν 1 
μάχεσθαι 1 
μάχης 1 
μέ 1 
μέγα 13 
μέγαν 2 
μέγας 5 
μέθυεν 1 
μέλαν 1 
μέλε 1 
μέλει 2 
μέλη 1 
μέλι 1 
μέλιτος 1 
μέλιττ 1 
μέλλεις 4 
μέλλομεν 1 
μέλλοντ 1 
μέλλουσαν 1 
μέλλουσιν 1 
μέλλων 1 
μέλον 1 
μέλους 1 
μέμνησ 2 
μέμνησαι 1 
μέμψασθαι 1 
μέν 4 
μένει 1 
μένοντες 1 
μένους 1 
μέντοι 6 
μένων 3 
μέρει 1 
μέρος 1 
μέσατος 1 
μέσον 1 
μέσων 1 
μέσῳ 1 
μέταλλ 1 
μέτωπον 1 
μέχρι 1 
μή 17 
μήλου 1 
μήλων 1 
μήτε 3 
μία 1 
μίαν 2 
μαθητέον 1 
μαθόντα 1 
μαθὼν 2 
μαιόμενος 1 
μακάρι 1 
μακάριαι 2 
μακάριε 1 
μακάρων 1 
μακαρίζομεν 1 
μακαρίζω 1 
μακαριεῖν 1 
μακαριστὸν 1 
μακράν 1 
μακρὰ 1 
μακρὰν 2 
μακρῷ 1 
μαλάττομαι 1 
μαλακήν 1 
μαλακόν 1 
μαλθακός 1 
μανίας 1 
μανθάνετ 1 
μανικὰ 1 
μαντείαν 1 
μαντευομένῳ 1 
μαντεύματος 1 
μαρτυρίαν 1 
μαρτυρίας 1 
μαρτύρομαι 1 
μαρτύρων 2 
μασώμενος 1 
μαχέσαιτο 1 
μαχεῖ 1 
μαχεῖσθαι 1 
μαχούμεθα 2 
μαχοῦμαι 1 
με 31 
μείζονας 1 
μείζονος 1 
μεγάλη 2 
μεγάλην 1 
μεγάλοι 1 
μεγίστοις 1 
μεγαλοπρεπεῖς 1 
μεγαλώνυμα 1 
μεδίμνους 2 
μεθ 3 
μεθήσεις 1 
μεθήσομαι 1 
μεθιστὰς 1 
μεθυσθῶμεν 1 
μεθύση 1 
μεθῆσθε 1 
μειράκιόν 1 
μελέα 1 
μελίττιον 1 
μελισιδωνοφρυνιχήρατα 1 
μελῶν 1 
μεμβράδας 2 
μεμνημένοι 1 
μενεῖς 1 
μενοινῶν 1 
μεσημβρίας 1 
μεσημβρινός 1 
μεσθοὺς 1 
μεστόν 1 
μετ 3 
μετέδωκ 1 
μετέδωκεν 1 
μετέπεμψα 1 
μετέστη 1 
μεταιτεῖ 1 
μεταπεσεῖται 1 
μετεβάλοντο 1 
μετὰ 7 
μεῖζον 1 
μη 1 
μηδ 7 
μηδέν 4 
μηδέποτε 1 
μηδαμῶς 4 
μηδενί 1 
μηδενός 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 7 
μηκέτι 1 
μητέρα 1 
μηχανήν 1 
μηχανώμεθα 1 
μηχανὴν 1 
μηχανᾶται 1 
μιαρά 1 
μιαρώτατε 1 
μιαρώτατοι 1 
μιαρώτατος 1 
μιαρὰ 1 
μιαρὸς 2 
μικρόν 1 
μικρὸν 4 
μιμησάμενος 1 
μινυρίζοντες 1 
μισθαρίου 1 
μισθοφοροῦντας 1 
μισθός 1 
μισθώσομαι 1 
μισθὸν 7 
μισολάκων 1 
μισόδημε 1 
μισόπολιν 1 
μισῶν 1 
μμένῃς 1 
μνημόσυνα 1 
μνημόσυνόν 1 
μοί 3 
μοι 54 
μοναρχίας 1 
μονοφαγίστατον 1 
μου 9 
μουσικός 1 
μοχλοῖσιν 1 
μοχλοῦ 1 
μοχλόν 1 
μοὐδόκει 1 
μοὔχρησεν 1 
μυίας 1 
μυκτὴρ 1 
μυκᾶται 1 
μυριάδ 1 
μυριάδες 1 
μυρρίνας 1 
μυσπολεῖ 1 
μυστηρίων 1 
μυττωτεύσομεν 1 
μόλις 3 
μόνην 1 
μόνοι 1 
μόνοις 1 
μόνον 5 
μόνος 7 
μόνου 1 
μύθους 2 
μύκητες 1 
μύλην 1 
μύσας 1 
μὰ 34 
μὲν 41 
μὴ 63 
μὴν 13 
μᾶζαν 1 
μᾶλλον 10 
μῆτερ 1 
μῦθον 1 
μῦς 4 
μῶν 2 
ν 3 
νάρκη 1 
νέαισιν 1 
νέκαψ 1 
νέος 1 
νήσοις 1 
ναυμαχεῖν 1 
ναὶ 3 
νείκους 1 
νείφῃ 1 
νεανίαν 1 
νεανίας 1 
νεανίᾳ 1 
νεανικώτατον 2 
νεανικὴν 1 
νεανικῶς 2 
νεανιῶν 1 
νενουθέτηκεν 1 
νενόμισται 1 
νεοπλούτῳ 1 
νεωτέρων 1 
νεόκοπτον 1 
νεότητος 1 
νεύοντες 1 
νεώτεροι 1 
νεώτερον 1 
νεῶν 1 
νικᾶν 1 
νικᾷ 1 
νοήματα 1 
νομίζεις 1 
νομίζουσ 1 
νομίζω 1 
νομίσας 1 
νοσεῖ 1 
νουβυστικῶς 1 
νουθετήσεθ 1 
νουθετούμενος 1 
νουμηνία 1 
νουμηνίᾳ 1 
νοῦν 3 
νοῦς 1 
νταῦθ 2 
νυκτερινὴν 1 
νυκτὸς 2 
νυκτῶν 1 
νυν 30 
νυνί 3 
νυνὶ 7 
νυστακτὴς 1 
νόμων 1 
νόσον 5 
νόσος 1 
νύκτα 1 
νύκτωρ 3 
νύν 1 
νὴ 22 
νῦν 37 
νῶτον 1 
νῷν 7 
ξένοις 1 
ξένος 1 
ξίφει 1 
ξίφος 3 
ξίῃ 2 
ξενίας 1 
ξηρῶν 1 
ξυγγενὴς 1 
ξυγχωρήσωμεν 1 
ξυλλήψεσθ 1 
ξυλλαβὼν 1 
ξυλλαμβάνει 1 
ξυλλεγέντες 1 
ξυμβάλοι 1 
ξυμβεβυσμένοι 1 
ξυμποτικὸς 1 
ξυμποτῶν 1 
ξυμπόσιον 1 
ξυμπότας 1 
ξυνέτριψεν 1 
ξυνέχων 1 
ξυνήγορος 1 
ξυνδικασταὶ 3 
ξυνείσομαι 1 
ξυνεβήτην 1 
ξυνεγενόμην 1 
ξυνεθεώρεις 1 
ξυνετῶς 1 
ξυνευχόμεσθα 1 
ξυνθέντε 1 
ξυνουσιαστικός 1 
ξυντύχῃ 1 
ξυνωμόται 1 
ξυνωμότας 1 
ξυνωμότης 3 
ξυνόντες 1 
ξυνόντων 1 
ξυνὼν 2 
ξυνῆμεν 1 
ξυνῆν 1 
ξυνῇς 1 
ξυσσίτοις 1 
ξυσταλεὶς 1 
ξυστὰς 1 
ξύγγνωθι 1 
ξύγγνωτέ 1 
ξύλα 1 
ξύλον 1 
ξύλου 2 
ξύλῳ 1 
ξύμμαχοι 1 
ξύμφορα 1 
ξύμφορον 1 
ξὺν 4 
οἰκέταις 1 
οἰκίαισι 1 
οἰκίαν 4 
οἰκίας 2 
οἰκείων 1 
οἰκουρὸς 1 
οἰκτίρας 1 
οἰκτίρατ 1 
οἰκτροχοοῦντες 1 
οἰμωξομένων 1 
οἰχήσεται 1 
οἰόμενος 1 
οἱ 25 
οἳ 2 
οἴεται 1 
οἴκαδ 3 
οἴκτιρόν 1 
οἴμ 1 
οἴμοι 12 
οἴνου 2 
οἴομαί 1 
οἴσω 1 
οἴχεται 1 
οἵ 1 
οἵαν 1 
οἵοις 1 
οἵους 1 
οἵων 1 
οἶδ 7 
οἶδα 1 
οἶμ 1 
οἶμαι 1 
οἶνον 2 
οἶνόν 1 
οἶον 1 
οἶς 1 
οἶσθά 1 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷον 6 
οἷς 4 
οἷσπερ 1 
οἷός 5 
οἷόσπερ 1 
οὐ 52 
οὐδ 24 
οὐδέν 4 
οὐδέποτέ 2 
οὐδέπω 1 
οὐδαμοῖ 1 
οὐδαμῶς 3 
οὐδείς 4 
οὐδεμιᾶς 1 
οὐδεμἴ 1 
οὐδενός 1 
οὐδενὶ 2 
οὐδενὸς 1 
οὐδεπώποτε 2 
οὐδεὶς 8 
οὐδὲ 17 
οὐδὲν 22 
οὐκ 53 
οὐκέτ 3 
οὐκέτι 1 
οὐκοῦν 1 
οὐπώποθ 1 
οὐπώποτέ 1 
οὐράνιον 1 
οὐράνιόν 1 
οὐρήσω 1 
οὐρανόν 3 
οὐρανῷ 1 
οὐρεῖς 1 
οὐρητιάσῃς 1 
οὐχ 8 
οὐχὶ 9 
οὑκ 2 
οὑκτὸς 1 
οὑμὸς 2 
οὑπὶ 1 
οὑτοιὶ 1 
οὑτοσί 5 
οὑτοσὶ 5 
οὑχῖνος 1 
οὓς 3 
οὔ 2 
οὔθ 1 
οὔκ 9 
οὔκουν 6 
οὔπω 1 
οὔτε 3 
οὔτι 1 
οὔτοι 4 
οὕμοιά 1 
οὕνεκ 3 
οὕτω 11 
οὕτως 3 
οὖν 25 
οὖσαν 1 
οὖσιν 1 
οὖτος 1 
οὗ 5 
οὗπερ 1 
οὗτοι 1 
οὗτος 29 
οὗτός 6 
πάθος 1 
πάθω 1 
πάλαι 5 
πάλιν 4 
πάνθ 1 
πάντ 1 
πάντα 6 
πάντες 1 
πάντων 3 
πάντως 2 
πάντῃ 1 
πάνυ 12 
πάππους 1 
πάρα 2 
πάρες 1 
πάρεσθ 1 
πάρεστι 3 
πάρεστιν 2 
πάρεχ 1 
πάρεχε 1 
πάρνοπι 1 
πάρος 1 
πάσας 1 
πάσης 1 
πάσχειν 1 
πάσχεις 1 
πάτερ 14 
πάτερε 1 
πέδαις 1 
πέει 1 
πένησιν 1 
πένητ 1 
πέντε 1 
πέος 1 
πέπονθ 1 
πέπονθας 1 
πέπονθεν 1 
πέρυσιν 2 
πέσῃ 1 
πέτεται 1 
πέφαρκται 1 
πίθωμαι 1 
πίνειν 2 
πίνοια 1 
πίνων 1 
πίοιμ 1 
πίσυνος 1 
πίττα 1 
παίδων 1 
παίων 1 
παγήσεται 1 
παγκράτιον 2 
παθεῖν 1 
παιδάρι 1 
παιδία 2 
παιδίον 1 
παιδίχ 1 
παιδὸς 1 
παισὶ 1 
παλάμας 1 
παλαίστρας 1 
παλαιὸν 1 
παλαιῶν 1 
παλλακὴν 1 
πανδοκεύτρια 1 
πανουργίας 1 
πανοῦργος 1 
πανταχοῖ 1 
πανταχοῦ 2 
παντοίας 1 
παντοδαποῖσιν 1 
παπαιάξ 1 
παππία 1 
παππίδιον 1 
παππίζουσ 1 
παρ 9 
παρά 1 
παράβαινε 1 
παράβολος 1 
παράθου 1 
παράπαν 1 
παράστηθ 1 
παράτρεχ 1 
παρέγραψε 1 
παρέχειν 1 
παρέχων 1 
παρέχῃς 1 
παραβλέψασά 1 
παραδέδωκας 1 
παραδοῦναι 1 
παραθήσει 1 
παρακαλοῦντες 1 
παρακαλοῦσ 1 
παρακελεύῃ 1 
παρακινδύνευ 1 
παρακύψῃ 1 
παραμείξας 1 
παραμυθούμενος 1 
παραπολεῖ 1 
παρατεταγμένον 1 
παραυτίκ 1 
παραφρονεῖς 1 
παραχρῆμα 1 
παρελαύνων 1 
παρεμβαλοῦμεν 1 
παρεῖναι 1 
παριόντων 1 
παροινικώτατος 1 
παρόντων 1 
παρών 1 
παρὰ 9 
παρὼν 2 
παρᾴξας 1 
παρᾷξον 1 
παρῃτήσαντο 1 
παρῆλθεν 1 
παρῆν 1 
πασπάλην 1 
πατάξαι 2 
πατέρ 3 
πατέρα 1 
πατέρας 1 
πατέριζε 1 
πατήρ 1 
πατεῖν 1 
πατοῦντι 1 
πατρίδιον 1 
πατρός 1 
πατρὶ 2 
πατρὸς 2 
πατρῴοισι 1 
παττάλου 1 
παττάλους 1 
πατὴρ 5 
παυσάμενον 1 
παυσαμένοις 1 
παχείαις 1 
παχὺς 1 
παύεται 1 
παύσει 2 
παἶ 1 
παὖ 1 
παῖ 7 
παῖδ 1 
παῖδα 1 
παῖδας 2 
παῖε 3 
παῖς 1 
παῦ 1 
παῦε 4 
παῦσαι 1 
παῦσόν 1 
πείθεις 1 
πείθεται 1 
πείσει 1 
πείσομαι 2 
πεζομαχῶν 1 
πεινῇ 1 
πεινῶν 1 
πειρῶν 1 
πειτα 1 
πελαθόμην 1 
πελελήσμην 1 
πενέστης 1 
πενίαν 1 
πεντήκοντ 1 
πεντήκοντα 3 
πεπειράσθω 1 
πεπνιγμένον 1 
πεποίηκα 1 
πεποιηκώς 1 
πεπονθέναι 1 
πεπονθότα 1 
πεπράσει 1 
πεπωκότες 1 
πεπόρδει 1 
πεπᾶναι 1 
περί 1 
περαίνεται 1 
περιάγω 1 
περιβαίνει 1 
περιβαλῶ 1 
περιγιγνόμενος 1 
περιδραμεῖται 1 
περιελθεῖν 1 
περικωμάζειν 1 
περικωνεῖ 1 
περιορᾷς 1 
περιπατοῦντε 1 
περιπεσοῦμαι 1 
περιπεφθείς 1 
περιπλεύσας 1 
περισέμνου 1 
περιτρώγει 1 
περιτρώγων 1 
περιχαρὴς 1 
περιύβριζεν 1 
περὶ 17 
πεσών 1 
πεφυκέναι 1 
πηγάνῳ 1 
πηδᾶτε 1 
πηδῶσι 1 
πηλὸν 2 
πιέζέ 1 
πιεῖν 1 
πιθέσθαι 2 
πιθοῦ 3 
πιθυμεῖτ 1 
πιθόμενός 1 
πινάκιον 1 
πινοτήρης 1 
πιτυλεύσας 1 
πλάνων 1 
πλάσαι 1 
πλέκειν 1 
πλέων 1 
πλήθους 2 
πλήν 3 
πλήρωμα 1 
πλείονα 2 
πλείους 1 
πλείστων 1 
πλευραῖς 2 
πλευρὰν 2 
πλεῖστα 1 
πλεῖστον 1 
πληγεὶς 1 
πληγὰς 3 
πλησίον 3 
πλησιόχωρον 1 
πλουθυγιείαν 1 
πλουσίων 1 
πλουσίως 1 
πλουτεῖν 1 
πλουτοῦντες 1 
πλούτου 2 
πλὴν 6 
πλῆθος 2 
ποίαν 1 
ποίας 1 
ποίει 1 
ποίησον 2 
ποίου 1 
ποίους 1 
ποδαπός 1 
ποδῶν 3 
ποθ 4 
ποθεν 1 
ποθεῖν 1 
ποθὲν 1 
ποθῶ 1 
ποιήσει 1 
ποιήσετε 1 
ποιήσομεν 1 
ποιήσω 3 
ποιεῖ 1 
ποιεῖν 5 
ποιεῖς 3 
ποιηταῖς 1 
ποιητὴς 2 
ποιητῶν 1 
ποιοίην 1 
ποιοῦσ 1 
ποιῆθ 1 
ποιῆσαι 2 
ποιῶ 1 
ποιῶν 2 
πολέμαρχον 1 
πολέμου 1 
πολεμίαν 1 
πολεμεῖ 1 
πολιορκῶν 1 
πολιτῶν 1 
πολιός 1 
πολιώτεραι 1 
πολλάκις 1 
πολλαχοῦ 1 
πολλαῖς 1 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 5 
πολλοῖς 3 
πολλοῦ 2 
πολλὰ 5 
πολλὰς 2 
πολλῶν 4 
πολλῷ 5 
πολυμαθῶν 1 
πολυτίμητοι 1 
πολύ 1 
πολύμητις 1 
πολὺ 3 
πολὺν 1 
πονήτας 1 
πονηρός 1 
πονηρὰν 1 
πονηρὸς 1 
ποντομέδων 1 
ποππύζουσιν 1 
πορίσαι 1 
ποριεῖν 1 
πορνεῖ 1 
ποτ 17 
ποτέ 3 
ποτε 7 
ποτὲ 4 
που 5 
πού 1 
ποώποτ 1 
ποὔστ 1 
ποῖ 2 
ποῖον 2 
ποῖος 1 
ποῖός 1 
ποῦ 9 
πράγμαθ 1 
πράγμασιν 2 
πράγματ 2 
πράγματα 3 
πράγματι 2 
πράγματος 3 
πράττεται 1 
πράττοντ 1 
πρέσβυν 1 
πρίαιο 1 
πρίασθαι 2 
πρίν 3 
πρίνινον 1 
πρίονθ 1 
πραγμάτων 1 
πραττόμενόν 1 
πρεσβεύων 1 
πρεσβυτῶν 1 
πρεσβύτερος 1 
πρεσβύτῃ 1 
πρεσβῦτα 1 
πρινώδη 1 
προέστηκεν 1 
προαγωγοὺς 1 
προβάλλῃ 1 
προβάτοισι 1 
προβατίοις 1 
προβύσειν 1 
προβὰς 1 
προδόντων 1 
προδώσειν 1 
προδώσω 1 
προθυμοῦμαί 1 
προθύροις 1 
προθύρου 1 
προκαθεύδει 1 
προκαταγίγνωσκ 1 
προλελεγμένων 1 
προμάχεται 1 
προπέμψω 1 
προπύλαιε 1 
προσάγεις 1 
προσέκοψ 1 
προσέρπει 1 
προσέρπον 1 
προσέρχεται 2 
προσέσθαι 1 
προσέστηκεν 1 
προσέταξεν 1 
προσέτι 1 
προσέχετε 1 
προσαγαγὼν 1 
προσαιτῇ 1 
προσαναγκάζῃ 1 
προσδοκᾶν 1 
προσείσομαι 1 
προσενέγκῃ 1 
προσερεῖ 1 
προσεχόμενος 1 
προσθεὶς 2 
προσιόντα 1 
προσιόντι 1 
προσιόντων 1 
προσκαλούμενοι 1 
προσκαλοῦμαί 2 
προσκαύσασα 1 
προσκεκαυμένα 1 
προσκεφάλαια 1 
προσκλήσεις 1 
προσκυνεῖς 1 
προσκύλισον 1 
προσκύψασα 1 
προσμάνθανε 1 
προσποιεῖ 1 
προστιθέασι 1 
προσόμοιον 1 
προτέραν 1 
προὐφείλεις 1 
πρυτανεῖα 1 
πρωκτός 1 
πρωκτὸν 2 
πρωκτὸς 2 
πρόβαιν 1 
πρόβατα 1 
πρόβλημα 1 
πρόμυξον 1 
πρός 1 
πρόσεστι 1 
πρόσθεν 2 
πρόσκεισο 1 
πρόσφορον 1 
πρότερον 3 
πρότερος 3 
πρόφασιν 3 
πρύμνην 1 
πρώην 3 
πρώτιστα 1 
πρώτου 1 
πρὶν 9 
πρὸ 5 
πρὸς 34 
πρᾶγμ 6 
πρᾶγμά 1 
πρᾶγμα 2 
πρῲ 2 
πρῶτα 7 
πρῶτον 7 
πρῶτος 3 
πρῶτόν 1 
πρῶτός 1 
πρῷα 1 
πτήσσει 1 
πυέλου 1 
πυγμῇ 1 
πυκνόν 1 
πυκνὶ 1 
πυρέττω 1 
πυρέττων 1 
πυρετοῖσιν 1 
πυριάτῃ 1 
πυροὺς 1 
πυρπολῶν 1 
πω 1 
πωλίῳ 1 
πωλῶν 1 
πως 4 
πόδ 1 
πόδα 2 
πόδας 1 
πόθεν 3 
πόλει 1 
πόλεις 2 
πόλεων 4 
πόλεως 1 
πόλιν 4 
πόλις 2 
πόλλ 3 
πόνηρ 1 
πόνηρα 1 
πόνηρε 2 
πόνηροι 1 
πόνον 1 
πόνῳ 1 
πόρνη 1 
πόρνην 1 
πόρον 1 
πόρρω 1 
πότε 1 
πότερον 2 
πύθοιθ 1 
πώποθ 1 
πώποτ 5 
πώποτέ 1 
πὶ 4 
πᾶν 1 
πᾶς 3 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πῃ 1 
πῖθ 1 
πῦρ 3 
πῶς 9 
ρρήσεθ 1 
σ 24 
σάγματι 1 
σέ 1 
σέρφῳ 1 
σήσαμα 1 
σίγα 1 
σίμβλον 1 
σανίδας 1 
σανίδων 1 
σαπρὸν 2 
σαπρᾶς 1 
σαυλοπρωκτιᾶν 1 
σαυτοῦ 3 
σαυτόν 1 
σαυτὸν 5 
σαφῶς 1 
σε 21 
σεαυτοῦ 1 
σεαυτόν 1 
σεαυτὸν 4 
σελίνῳ 1 
σεμνοί 1 
σεμνοτέροις 1 
σεμνοὺς 1 
σεμνόν 1 
σεμνῶς 1 
σεσηρὼς 1 
σεσιώπηκας 1 
σεσοβήκαμεν 1 
σηκὶς 1 
σημείοισιν 1 
σημείου 1 
σθ 3 
σιγᾶτε 1 
σιγᾷ 1 
σιγῶν 1 
σιραίου 1 
σισύραν 2 
σκάφους 1 
σκέλος 3 
σκέψαι 3 
σκίπωνας 1 
σκαιὲ 1 
σκαιὸς 1 
σκαιῶν 1 
σκευάρια 1 
σκευάσω 1 
σκευὴν 1 
σκεύη 1 
σκιερά 1 
σκιᾶς 1 
σκοπιωροῦνται 1 
σκοποῦντες 1 
σκορδινᾶται 1 
σκορόδου 1 
σκωμμάτιον 1 
σκωπτόλης 1 
σκωπτόμενοι 1 
σκόλι 1 
σκόλιον 1 
σκόροδον 1 
σκότῳ 3 
σκύτη 1 
σκώληκες 1 
σκώπτουσ 1 
σκώπτων 1 
σκῖρον 1 
σμικρότατος 1 
σμικρὸν 2 
σμῆνος 1 
σοί 2 
σοι 21 
σοροῦ 1 
σου 7 
σοφίαν 1 
σοφοί 1 
σοφοῖς 1 
σοφόν 2 
σοφώτατον 1 
σοφώτερον 1 
σοφὸς 2 
σοφῆς 1 
σοφῶς 1 
σού 1 
σοὐς 1 
σοὐστὶν 1 
σοὶ 5 
σοῖς 1 
σοῦ 7 
σοῦσθ 1 
σπένδομεν 1 
σπένδων 1 
σπανίζοντος 1 
σπείραντ 1 
σπεύδωμεν 1 
σπεῦδ 1 
σπλάγχνων 1 
σπονδαῖς 1 
σπόδισον 1 
στάντας 1 
στέγειν 1 
στένει 1 
στένεις 1 
στέργετε 1 
στί 3 
στίλην 1 
στεμμάτων 1 
στενάζειν 1 
στερηθεὶς 1 
στεφάνοισιν 1 
στεφάνους 1 
στι 1 
στιζόμενος 1 
στιν 2 
στομφάζοντας 1 
στράτιον 1 
στρέφεται 1 
στραγγουρίας 1 
στρατιώταις 1 
στρατιᾶς 2 
στρατὸν 1 
στροῦθος 1 
στρυφνὸν 1 
στρόβει 1 
στρώμασιν 1 
στόμαθ 1 
στὰς 1 
στὶν 1 
στῆθ 1 
στῆθι 1 
συγγνώμην 1 
συγκαθήμενα 1 
συγκύψανθ 1 
συκίνου 1 
συκοφαντήσειν 1 
συλλήβδην 1 
συμβαλεῖν 1 
συμποσίῳ 1 
συμπόται 1 
συμπόταις 1 
συνδικαστὴς 1 
συνδικαστῶν 1 
συνεκόλλων 1 
συνηγορικὸν 1 
συνθιασῶτα 1 
συσκεύαζε 1 
σφαλλόμενος 1 
σφηκιάν 1 
σφηκιὰν 1 
σφηκιᾷ 1 
σφηκὸς 1 
σφηξὶ 1 
σφηξὶν 1 
σφυρὸν 1 
σφόγγον 1 
σφόδρ 1 
σφόδρα 3 
σφόνδυλος 1 
σφῆκας 1 
σφῆκες 1 
σφῷν 1 
σχήματος 1 
σχεῖν 1 
σχοινίον 1 
σχοινίου 1 
σχῆμα 2 
σωτηρίαν 1 
σωφρονεῖ 1 
σωφρονεῖν 1 
σύ 16 
σύκινος 1 
σύρφακα 1 
σώματι 1 
σὲ 3 
σὸν 2 
σὺ 37 
σῆς 1 
σῖτον 1 
σῦκά 1 
σῴζεσθ 1 
σῶσον 1 
τ 17 
τάδε 3 
τάλαντ 1 
τάλαντα 2 
τάλαντον 1 
τάξῃς 1 
τάσδε 1 
τάχ 2 
τάχα 4 
τάχει 1 
τάχισθ 1 
τάχιστ 1 
τάχιστα 4 
τέ 1 
τέγους 2 
τέκνα 1 
τέλη 1 
τέρας 1 
τέτταρ 1 
τέτταρας 1 
τέχνην 1 
τέχνης 1 
τέως 1 
τήκομαι 1 
τήμερον 3 
τήν 1 
τήνδ 1 
τήνδε 1 
τί 63 
τίλέγεις 1 
τίμημα 1 
τίμιον 1 
τίν 1 
τίνα 2 
τίνας 1 
τίνος 1 
τίς 14 
ταδί 1 
ταλαιπωρουμένους 1 
ταλαιπωρούμενοι 1 
ταμίαν 1 
ταμιεύουσ 1 
ταράττεις 1 
ταρίχους 1 
τασδὶ 1 
ταυτί 1 
ταυτῃὶ 1 
ταχέως 4 
ταχίστην 1 
ταχύ 1 
ταχὺ 2 
ταχὺν 1 
ταύταις 1 
ταύτην 4 
ταύτης 2 
ταύτῃ 3 
ταὐτά 1 
ταὐτὰ 1 
ταὐτὸν 1 
ταὐτῷ 1 
ταὔθ 2 
ταῖς 11 
ταῖσι 1 
ταῖσιν 1 
ταῦθ 3 
ταῦτ 10 
ταῦτά 2 
ταῦτα 24 
τε 12 
τείχους 1 
τεθεώρηκα 1 
τεθνήξεις 1 
τειχίοις 1 
τεκμαίρεται 1 
τελεταῖς 1 
τελετὴν 1 
τελευταῖος 1 
τετοκυίας 1 
τετραπήχεις 1 
τετρημένα 1 
τεττάρων 1 
τεχνωμένου 1 
τηλία 1 
τηνδὶ 3 
τηρεῖ 1 
τηρεῖν 1 
τηροῦ 1 
τηροῦμαι 1 
τηροῦσ 1 
τηροῦσιν 1 
τηρώμεσθ 1 
τι 41 
τιθασευτήν 1 
τιμή 1 
τιμηθεὶς 1 
τιμητικόν 1 
τιμᾶν 1 
τιμῶν 1 
τιν 8 
τινά 2 
τινα 2 
τινες 1 
τινός 1 
τινὰ 1 
τινὰς 1 
τινὶ 1 
τις 41 
τιὴ 1 
τλαίην 1 
τοί 1 
τοίνυν 9 
τοι 7 
τοιαυτὶ 1 
τοιαῦτ 2 
τοιαῦτα 2 
τοιγαροῦν 1 
τοιουτονὶ 1 
τοιούτοις 1 
τοιοῦτον 2 
τοιοῦτος 1 
τοιόνδ 1 
τονδὶ 1 
τονθορύσας 1 
τοξευμάτων 1 
τοπάζετε 1 
τοσούτοις 1 
τουδὶ 2 
τουτί 5 
τουτογί 1 
τουτονί 4 
τουτονὶ 3 
τουτουὶ 2 
τουτὶ 12 
τούσδε 1 
τούτοις 8 
τούτοισί 1 
τούτοισι 1 
τούτοισιν 2 
τούτου 4 
τούτους 3 
τούτω 2 
τούτων 15 
τούτῳ 2 
τοὐλαίου 1 
τοὐμοῦ 2 
τοὐμὸν 1 
τοὐν 1 
τοὐνύπνιον 1 
τοὐξύθυμον 1 
τοὐρροπύγιον 1 
τοὔνομ 2 
τοὺς 38 
τοῖν 2 
τοῖς 36 
τοῖσι 14 
τοῖσιν 7 
τοῖχον 1 
τοῦ 51 
τοῦδ 1 
τοῦδέ 1 
τοῦθ 2 
τοῦτ 16 
τοῦτο 18 
τοῦτον 8 
τοῦτό 1 
τοῦτόν 2 
τρέμων 1 
τρέπεται 1 
τρέπου 1 
τρέφει 1 
τρέφειν 3 
τρέφων 1 
τρίβων 2 
τρίβωνος 1 
τρίτον 1 
τρίχες 1 
τρίψει 1 
τραγαλιζοντα 1 
τραγῳδίαν 1 
τραγῳδούς 1 
τραγῳδός 1 
τραγῳδὸς 1 
τραπέζας 1 
τραυλίσας 1 
τραχήλι 1 
τρεῖς 4 
τριήρεσιν 1 
τριβωνικῶς 1 
τριβόμενον 1 
τριβώνια 1 
τριβώνιον 1 
τριχοινίκων 1 
τριψημερῶν 1 
τριόρχοις 1 
τριώβολον 4 
τριῶν 1 
τροπαίου 1 
τροφαλίδα 1 
τρυγήσειν 1 
τρυγὶ 1 
τρυγῳδοῖς 1 
τρυγῳδῶν 1 
τρυτάνην 1 
τρυφερανθείς 1 
τρυφερόν 1 
τρυφερώτερον 1 
τρυφῶν 1 
τρόπιν 1 
τρόποις 2 
τρόπον 1 
τρόπος 1 
τρόπου 1 
τρόπους 3 
τρόπων 2 
τρύβλιον 1 
τρὶς 1 
τρῆμ 1 
τυγχάνει 1 
τυμπάνῳ 1 
τυραννίδ 1 
τυραννίδα 1 
τυραννίδι 2 
τυραννίς 2 
τυραννικά 1 
τυραννὶς 1 
τυρβάσεις 1 
τυροῦ 2 
τυρόκνηστι 1 
τυρόκνηστιν 1 
τυρὸν 4 
τυφεδανὲ 1 
τυχὼν 1 
τωθάζειν 1 
τωθάσω 1 
τό 3 
τόθ 1 
τόλμησον 1 
τόν 2 
τόνδ 1 
τόνδε 1 
τόνου 1 
τότ 2 
τότε 2 
τύμβου 1 
τύπτων 1 
τύφων 1 
τύχης 1 
τύχῃ 1 
τἀγαθά 1 
τἀδίκημα 1 
τἀμβάδι 1 
τἀν 1 
τἀνδρός 1 
τἀνδρὸς 1 
τἀνθρήνια 2 
τἀπὶ 1 
τἀργύριον 2 
τἀρχαἶ 1 
τἄλλ 2 
τἄλλα 2 
τἄρ 1 
τἄρα 1 
τὠφθαλμὼ 1 
τὰ 26 
τὰν 2 
τὰς 28 
τὴν 79 
τὸ 74 
τὸν 115 
τὼ 3 
τᾠκίᾳ 1 
τᾶν 2 
τῃδὶ 1 
τῆς 52 
τῆσδε 4 
τῆτες 1 
τῇ 18 
τῦφε 1 
τῳ 1 
τῳδί 1 
τῳδὶ 2 
τῶν 75 
τῶνδ 1 
τῶνδε 1 
τῶς 1 
τῷ 33 
υἱεῖ 1 
υἱεῖς 1 
υἱός 2 
υἱὸν 2 
υἱὸς 3 
υἵδιον 1 
φάγε 1 
φάγοιμ 1 
φάγοις 1 
φάγῃς 1 
φάθ 1 
φάλαγξ 1 
φάλαιν 1 
φάλαινα 1 
φάρμακον 1 
φάσκω 1 
φάσκων 1 
φέρ 7 
φέρε 7 
φέρει 3 
φέρειν 3 
φέρεις 3 
φέρεσθαι 1 
φέροις 1 
φέρω 2 
φέρων 2 
φέρῃ 1 
φέψαλοι 1 
φήμ 1 
φήμην 1 
φήσ 2 
φήσει 1 
φίλει 1 
φίλοι 1 
φίλον 3 
φίλος 1 
φαίνετ 1 
φαίνεται 3 
φακῆ 1 
φακῆν 1 
φακῆς 2 
φανήσει 1 
φανερόν 1 
φανερῶς 2 
φανεῖ 1 
φασίν 1 
φασι 1 
φαύλως 2 
φευγόντων 2 
φεύγειν 1 
φεύγοντ 1 
φεύγοντάς 1 
φεύγουσιν 1 
φεύγων 5 
φεῦ 2 
φεῦγ 1 
φησίν 2 
φησι 4 
φησιν 7 
φησὶ 1 
φησὶν 1 
φιάλας 1 
φιάλην 1 
φιλήσῃ 1 
φιλαθήναιος 1 
φιλεῖ 1 
φιλεῖτ 1 
φιλεῖτε 1 
φιληλιαστής 1 
φιλο 1 
φιλοθύτην 1 
φιλοπατρίαν 1 
φιλοπότην 1 
φιλοχωρία 1 
φιλοῦντος 1 
φιλόκυβον 1 
φιλόξενον 1 
φιλόξενος 1 
φιλῳδός 1 
φλυαρεῖτ 1 
φλύκταιναν 1 
φοιτᾷς 1 
φορβειᾷ 1 
φορεῖν 1 
φορμίδος 1 
φορτία 1 
φορτίων 1 
φορτικῆς 1 
φορῶν 1 
φράζ 1 
φράζετε 1 
φράσεις 2 
φράσω 1 
φρονοῦσιν 1 
φροντίς 1 
φροντίσῃς 3 
φρονῶν 1 
φρουροῦντ 1 
φρυαγμοσεμνάκους 1 
φρυκτοὺς 1 
φρόνημα 1 
φυλάττει 2 
φυλάττειν 1 
φυλάττομαι 1 
φυλάττομεν 3 
φυλάττου 1 
φυλακὴν 1 
φυλλάσι 1 
φυστὴν 1 
φυτεύειν 1 
φωνή 1 
φωνὰς 1 
φωνὴν 4 
φωνῇ 2 
φόρον 4 
φόρου 1 
φύλαξαι 1 
φύλατθ 1 
φύσαντα 1 
φύσεος 2 
φύσιν 1 
φώκης 1 
χάρακας 2 
χάραξ 1 
χάριν 3 
χάρις 1 
χάσκει 1 
χέασθαι 1 
χέρας 1 
χίλιαι 1 
χίμετλον 1 
χαίρεις 1 
χαίροντες 1 
χαίρω 2 
χαιρήσων 1 
χαλάσας 2 
χαλάσθω 1 
χαλαρὰ 1 
χαλεπὸν 5 
χαλεπὸς 2 
χαλκωμάτων 1 
χαμαὶ 1 
χαμᾶζ 1 
χαμᾶθέν 1 
χανεῖν 1 
χαράδρας 1 
χαρίεντα 1 
χαρίσασθαί 1 
χασκάζεις 1 
χείρων 1 
χειμῶνος 1 
χειροτεχνικωτάτους 1 
χειρούμενον 1 
χειροῦσιν 1 
χειρός 3 
χειρὶ 1 
χειρὸς 2 
χελύνην 1 
χελώνας 1 
χελῶναι 1 
χεσεῖσθαι 1 
χεῖρ 1 
χθιζινὸν 1 
χθὲς 2 
χιλιάσιν 1 
χλανίδας 1 
χλαῖναν 2 
χοίνικα 2 
χοιρίνας 1 
χοιρίνης 1 
χοιρίον 1 
χοιριδίοις 1 
χοιροκομεῖον 1 
χοιρόθλιψ 1 
χολήν 1 
χοροῖς 1 
χορὸν 1 
χρή 2 
χρήματα 3 
χρήσιμος 1 
χρημάτων 2 
χρηστήν 1 
χρηστῶν 1 
χρυσομηλολόνθιον 1 
χρόνον 1 
χρόνου 2 
χρόνῳ 1 
χρὴ 3 
χρῆμ 2 
χρῆμά 1 
χρῆμα 2 
χρῆται 1 
χρῇ 1 
χωρίον 1 
χωρεῖ 1 
χωρεῖθ 1 
χωρὶς 1 
χωρῶμεν 1 
χόλιξ 1 
χόνδρον 1 
χύτλασον 1 
χύτραν 2 
χύτρας 1 
χώρας 2 
χώρει 1 
χώρᾳ 1 
χἀτέροις 1 
χἀτέρους 1 
χἠμεῖς 1 
χὠ 2 
χῃ 1 
ψάμαθον 1 
ψήφοιν 1 
ψήφοις 1 
ψήφων 1 
ψευδαμάμαξυν 1 
ψευδομένων 1 
ψεύδεται 1 
ψηφίσματα 1 
ψηφιεῖ 1 
ψηφιζομένων 1 
ψοφεῖ 1 
ψυχή 2 
ψυχὴν 1 
ψυχῆς 1 
ψόφον 1 
ψῆφον 2 
ψῆφόν 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγαθόν 1 
ἀγαθός 1 
ἀγαθὴν 2 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαθῇ 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγανάκτει 2 
ἀγανῷ 1 
ἀγαπᾷς 2 
ἀγγέλλετε 1 
ἀγοράζων 1 
ἀγορανόμους 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγορὰς 1 
ἀγορᾷ 2 
ἀγρίως 1 
ἀγροίκως 1 
ἀγυιεῦ 1 
ἀδελφοί 1 
ἀδελφὸς 1 
ἀδεῶς 1 
ἀδικεῖν 1 
ἀδικεῖς 1 
ἀδικεῖσθαι 1 
ἀδικοῦντας 1 
ἀεί 4 
ἀεὶ 5 
ἀκάνθας 1 
ἀκαλήφην 1 
ἀκαρῆ 2 
ἀκικεῖς 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούετ 1 
ἀκούσας 2 
ἀκούσατ 1 
ἀκούσῃς 2 
ἀκούω 1 
ἀκούων 2 
ἀκοῦσαι 2 
ἀκράτου 1 
ἀκροῶμαι 2 
ἀκροῷο 1 
ἀκρόασαί 1 
ἀκτῖνες 1 
ἀλέκτωρ 1 
ἀλγεῖς 1 
ἀλείφῃ 1 
ἀλεκτρυόνα 1 
ἀλεκτρυόνος 1 
ἀλεξίκακον 1 
ἀλεωρήν 1 
ἀληθές 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλκιμώτατοι 1 
ἀλλ 98 
ἀλλά 2 
ἀλλήλοισι 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλοτρίων 1 
ἀλλόκοτον 2 
ἀλλὰ 38 
ἀλοκίζειν 1 
ἀλωπεκίζειν 1 
ἀλύει 1 
ἀμίδα 1 
ἀμαθέστατ 1 
ἀμείνον 1 
ἀμπίσχετε 1 
ἀμυνοῦμέν 1 
ἀμφοτέροισι 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμύνατε 1 
ἀμὶς 1 
ἀνά 1 
ἀνάβαιν 2 
ἀνάβαινε 1 
ἀνάβηθι 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάμενέ 1 
ἀνάσχῃ 1 
ἀνέλκει 1 
ἀνέπειθεν 1 
ἀνέχομαι 1 
ἀνέῳξεν 1 
ἀνήρ 3 
ἀνίστασο 2 
ἀνίσταται 2 
ἀναβαίνετ 1 
ἀναβαλεῖ 1 
ἀναβαλοῦ 2 
ἀναβὰς 1 
ἀναγκαίως 1 
ἀναδιδάξειν 1 
ἀνακογχυλιάζων 1 
ἀνακραγὼν 1 
ἀνακρούσηται 1 
ἀναλδεῖς 1 
ἀναμασώμενοι 1 
ἀναμενεῖς 1 
ἀναμνησθεὶς 1 
ἀναμπισχόμενος 1 
ἀναπείσῃ 1 
ἀναπειθώμεσθα 1 
ἀναπεπεισμένον 1 
ἀναπεπλασμένος 1 
ἀναπηδᾶν 1 
ἀναρίθμητοι 1 
ἀναρπάσαντα 1 
ἀνασελγαινόμενος 1 
ἀνατρέψω 1 
ἀνδράσι 2 
ἀνδράσιν 1 
ἀνδρειότατόν 1 
ἀνδρικώτατον 2 
ἀνδρικώτερον 1 
ἀνδρός 1 
ἀνδρῶν 6 
ἀνείπω 1 
ἀνεκρότησαν 1 
ἀνεκὰς 1 
ἀνελόντες 1 
ἀνελών 1 
ἀνεστήκασι 1 
ἀνευρὼν 1 
ἀνεφάνη 1 
ἀνεῖμεν 1 
ἀνθρωπίνων 1 
ἀνθρώποις 2 
ἀνιστάσθω 1 
ἀνιῶν 1 
ἀντεδίδασκε 1 
ἀντενέδωκε 1 
ἀντιβολήσας 1 
ἀντιβολεῖ 1 
ἀντιβοληθεὶς 1 
ἀντιβολοίη 1 
ἀντιβολούντων 2 
ἀντιβολῶ 3 
ἀντιλέγων 1 
ἀντιλογήσειν 1 
ἀντιμαθὼν 1 
ἀντιπάλους 1 
ἀντρέψεις 1 
ἀντωμοσίας 1 
ἀντωμοσιῶν 1 
ἀντὶ 5 
ἀντᾴσομαι 1 
ἀντῄκασ 1 
ἀνυπεύθυνοι 1 
ἀνόνητον 1 
ἀνύσας 7 
ἀνὴρ 9 
ἀξιωτέρα 1 
ἀπ 2 
ἀπάγουσι 1 
ἀπάγχει 1 
ἀπέβαλεν 1 
ἀπέδωκ 1 
ἀπέκλῃον 1 
ἀπέλου 1 
ἀπέπνιγον 1 
ἀπέφυγε 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπήλλαξεν 1 
ἀπαλλαχθέντα 1 
ἀπαλλαχθεῖτέ 1 
ἀπαμύνει 1 
ἀπαπαῖ 2 
ἀπείργεις 1 
ἀπεδάκρυσα 1 
ἀπεδειρόμην 1 
ἀπειλῇ 1 
ἀπεκοιμήθημεν 1 
ἀπιοῦσι 1 
ἀπλύτους 1 
ἀποβαλεῖν 1 
ἀποβαλὼν 1 
ἀποβεβληκότι 1 
ἀποβιβάζων 1 
ἀποδείξειν 2 
ἀποδείξω 1 
ἀποδεδρακότι 1 
ἀποδοίμην 1 
ἀποδρὰς 1 
ἀποδυθήσομαι 1 
ἀποδόσθαι 1 
ἀποδώσεις 1 
ἀποθάνῃ 1 
ἀποθνῄσκων 1 
ἀποιχεται 1 
ἀποκλάονται 1 
ἀποκλῄεις 1 
ἀποκλῄσει 1 
ἀποκναίεις 1 
ἀποκτείναιμι 1 
ἀπολέξας 1 
ἀπολαύεις 1 
ἀπολαύοντες 1 
ἀπολεῖς 1 
ἀπολοίμην 1 
ἀπολογήσομαι 1 
ἀπολογουμένου 1 
ἀπολογούμενον 1 
ἀπολογοῦ 1 
ἀπολύσας 1 
ἀπολώλεκε 1 
ἀπολῦσαι 1 
ἀπολῶ 2 
ἀπομερμηρίσαι 1 
ἀπομορχθεὶς 1 
ἀπονίζῃ 1 
ἀπονενίμμεθ 1 
ἀποπάρδω 1 
ἀποπνῖξαι 1 
ἀπορήσῃ 1 
ἀποσβέσαντες 1 
ἀποσκλῆναι 1 
ἀποσοβήσειν 1 
ἀποστερεῖς 1 
ἀποστῆναι 1 
ἀποτίνειν 1 
ἀποτείσαντ 1 
ἀποτείσω 1 
ἀποτρόπαιε 1 
ἀποφήνῃ 1 
ἀποφαίνων 1 
ἀποφεύγει 2 
ἀποφυσήσας 1 
ἀππαπαῖ 1 
ἀπράγμοσιν 1 
ἀπόδος 1 
ἀπόκριναι 1 
ἀπόλωλα 1 
ἀπόπληκτος 1 
ἀπόφυξιν 3 
ἀπώλεσαν 1 
ἀπώλεσας 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπὸ 16 
ἀράμενος 1 
ἀρέσκει 3 
ἀργαλέον 1 
ἀργελόφους 1 
ἀργύριον 2 
ἀρθεὶς 2 
ἀριθμοῦσι 1 
ἀριστήσετε 1 
ἀρνὸς 1 
ἀρτίως 5 
ἀρτοπώλιδος 1 
ἀρυστίχους 1 
ἀρχή 2 
ἀρχαίαν 1 
ἀρχαῖά 1 
ἀρχαῖα 1 
ἀρχαῖς 2 
ἀρχόμενος 1 
ἀρχόντων 1 
ἀρχὴ 3 
ἀρχὴν 2 
ἀρχῆς 4 
ἀσπάζωνται 1 
ἀσπίδα 2 
ἀσπίδι 1 
ἀσπιδαποβλὴς 1 
ἀστεῖόν 1 
ἀστράτευτος 1 
ἀστράψω 1 
ἀστραγάλους 1 
ἀτενὴς 1 
ἀτεράμων 1 
ἀτεχνῶς 2 
ἀτηρότατον 1 
ἀτρυγέτου 1 
ἀτταγᾶς 1 
ἀτὰρ 10 
ἀφ 4 
ἀφήσεις 1 
ἀφίει 1 
ἀφείς 1 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφελόμενός 1 
ἀφεῖναι 1 
ἀφύαις 1 
ἀφῆτέ 1 
ἀχάριστος 1 
ἀχεῖ 1 
ἀχυρμὸν 1 
ἀψήφιστος 1 
ἁ 1 
ἁγὼ 1 
ἁγὼν 1 
ἁθρόοι 1 
ἁλοῦσ 1 
ἁλώσεται 1 
ἁλὸς 1 
ἁλῷ 1 
ἁμαρτάνεις 1 
ἁμαρτίας 1 
ἁνήρ 2 
ἁνὴρ 4 
ἁπάντων 4 
ἁπαλὴν 1 
ἁπεκρίνατο 1 
ἁπλῶς 1 
ἁρμόσαι 1 
ἂν 48 
ἃ 2 
ἃς 2 
ἄγ 2 
ἄγαλμα 1 
ἄγαν 1 
ἄγε 6 
ἄγειν 1 
ἄγεσθαι 1 
ἄγλιθας 1 
ἄγων 2 
ἄθλιός 1 
ἄθρει 1 
ἄκουε 1 
ἄκουρον 1 
ἄκουσον 3 
ἄκουσόν 1 
ἄκων 1 
ἄλγιστον 1 
ἄληθες 2 
ἄλκιμοι 2 
ἄλλ 1 
ἄλλα 1 
ἄλλην 2 
ἄλλο 2 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 1 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 2 
ἄλφιτα 1 
ἄμεινον 2 
ἄμουσος 1 
ἄμπελον 1 
ἄν 11 
ἄναξ 5 
ἄνδρ 2 
ἄνδρα 6 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 4 
ἄνες 1 
ἄνευ 2 
ἄνεχε 1 
ἄνθρωπον 1 
ἄνθρωπος 2 
ἄνοντος 1 
ἄνυσόν 1 
ἄνω 1 
ἄνωθεν 2 
ἄξια 1 
ἄπειμι 1 
ἄπεισι 1 
ἄπεισιν 1 
ἄπιμεν 1 
ἄπιτε 1 
ἄπορά 1 
ἄρ 10 
ἄρα 4 
ἄρθροις 1 
ἄριστον 5 
ἄριστος 1 
ἄριστός 2 
ἄρξας 1 
ἄρτους 1 
ἄρχειν 3 
ἄρχεις 1 
ἄρχω 2 
ἄρχων 2 
ἄτθ 1 
ἄφες 1 
ἄφετέ 1 
ἄφρων 1 
ἄχθεται 1 
ἄχθομαι 1 
ἄχνην 1 
ἅλαβες 1 
ἅλμην 1 
ἅμα 6 
ἅναξ 1 
ἅνθρωπος 2 
ἅνω 1 
ἅπανθ 2 
ἅπαντ 1 
ἅπαντας 2 
ἅπαντες 4 
ἅπαξ 2 
ἅπασαν 2 
ἅπασι 3 
ἅπασιν 2 
ἅπερ 2 
ἅρματος 1 
ἅρχων 3 
ἅτερος 1 
ἅτερός 1 
ἅττ 1 
ἅττα 1 
ἅχεις 1 
ἆ 2 
ἆρ 7 
ἆρά 1 
ἆρα 4 
Ἀγκυλίωνος 1 
Ἀδμήτου 1 
Ἀθήναις 1 
Ἀθήνας 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀθηναῖοί 1 
Ἀκέστορος 1 
Ἀλκιβιάδης 2 
Ἀμυνίας 2 
Ἀνδροκλεῖ 1 
Ἀντιφῶν 2 
Ἀποδρασιππίδου 1 
Ἀπόλλω 1 
Ἀριφράδην 1 
Ἀσκληπιοῦ 1 
Ἀσκώνδᾳ 2 
Ἀττικοὶ 1 
Ἀττικοῦ 1 
Ἁρμοδίου 1 
Ἄπολλον 2 
Ἅιδης 1 
ἐάσας 1 
ἐάσεθ 1 
ἐβουλόμην 1 
ἐβούλοντο 1 
ἐγέλων 1 
ἐγένετ 1 
ἐγένετο 1 
ἐγίγνεθ 1 
ἐγγενέσθων 1 
ἐγγενεῖς 1 
ἐγγὺς 2 
ἐγείρου 1 
ἐγκαθήμενοι 1 
ἐγκεκύκλησαι 1 
ἐγκεκύκλωται 1 
ἐγκεντρίδας 1 
ἐγκεντρίδος 1 
ἐγκονῶμεν 1 
ἐγράψατο 1 
ἐγραψάμην 1 
ἐγχάσκειν 1 
ἐγχέλεσιν 1 
ἐγχέομαι 1 
ἐγχανεῖταί 1 
ἐγχεάμενος 1 
ἐγχυτριεῖς 1 
ἐγώ 14 
ἐγὼ 47 
ἐγᾦδα 2 
ἐδίκαζεν 1 
ἐδεόμην 1 
ἐδιώκαθές 1 
ἐδόκει 1 
ἐδόκουν 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλοι 1 
ἐθέλω 1 
ἐθέλων 1 
ἐθελήσεις 1 
ἐθεώρουν 1 
ἐκ 11 
ἐκάλουν 1 
ἐκαθίζου 1 
ἐκβαλῶ 1 
ἐκδραμεῖν 1 
ἐκδραμόντες 1 
ἐκδῦναι 1 
ἐκείνην 1 
ἐκείνης 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεινοσὶ 2 
ἐκεῖ 3 
ἐκεῖν 5 
ἐκεῖνα 1 
ἐκεῖνο 2 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνος 2 
ἐκεῖνό 2 
ἐκεῖσ 1 
ἐκεῖσε 2 
ἐκκαλαμᾶται 1 
ἐκκαλεῖν 1 
ἐκκαλοῦνται 1 
ἐκκλησιάζειν 1 
ἐκκομίσαις 1 
ἐκλέψαμεν 1 
ἐκλακτίζων 1 
ἐκλακτισάτω 1 
ἐκμαθεῖν 1 
ἐκορυβάντιζ 1 
ἐκπέμψειας 1 
ἐκπέφευγας 1 
ἐκποδών 2 
ἐκποδὼν 1 
ἐκπορίζεις 1 
ἐκπτήσεται 1 
ἐκπόριζε 1 
ἐκπώματα 1 
ἐκροφῇ 1 
ἐκστῆναι 1 
ἐκτήσω 1 
ἐκτελέσαι 1 
ἐκτρώξεται 1 
ἐκφέρειν 1 
ἐκφεύξεται 1 
ἐκφρήσετ 1 
ἐκφύγῃ 1 
ἐλάαν 1 
ἐλάνθαν 1 
ἐλάττω 1 
ἐλάττων 1 
ἐλέει 1 
ἐλέησον 1 
ἐλήλυθας 1 
ἐλήλυθεν 1 
ἐλαολόγοι 1 
ἐλαύνων 1 
ἐλεήσαις 1 
ἐλεεῖν 1 
ἐλθὲ 1 
ἐλθὼν 3 
ἐλιχμῶντο 1 
ἐλπίδα 1 
ἐμάχετό 1 
ἐμέλλομέν 1 
ἐμέλλομεν 1 
ἐμαυτοῦ 3 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμαυτῷ 2 
ἐμαχέσατ 1 
ἐμαχόμεσθ 1 
ἐμβάδας 3 
ἐμβάδων 1 
ἐμβάλλει 1 
ἐμμελείᾳ 1 
ἐμοί 3 
ἐμοὶ 9 
ἐμοῖσιν 1 
ἐμοῦ 8 
ἐμπέπτωκέ 1 
ἐμπεπρησμένης 1 
ἐμπεσών 1 
ἐμπλήμενος 3 
ἐμπλησάμενος 1 
ἐμποδὼν 1 
ἐμφανής 1 
ἐμφανὴς 1 
ἐμφερεστάτους 1 
ἐμὲ 2 
ἐμὴν 3 
ἐμὸν 1 
ἐμῶν 1 
ἐν 46 
ἐνέβαλέ 1 
ἐνέγκω 1 
ἐνέγραφ 1 
ἐνέθηκε 1 
ἐνέκρουεν 1 
ἐνέπλητο 1 
ἐνήλατ 1 
ἐνήρυγεν 1 
ἐνίκησεν 1 
ἐναντίους 1 
ἐναργὲς 1 
ἐνδήσαντες 1 
ἐνδὺς 1 
ἐνεβύσαμεν 1 
ἐνεγκάτω 1 
ἐνεφύσησεν 1 
ἐνθάδ 2 
ἐνθάδε 1 
ἐνιαυτοῦ 1 
ἐνοικοδομήσοι 1 
ἐνουθέτει 1 
ἐνστάζουσιν 1 
ἐντέτατ 1 
ἐνταυθοῖ 1 
ἐνταῦθ 2 
ἐνταῦθά 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντετοκυῖαν 1 
ἐντευθενὶ 1 
ἐντεῦθεν 2 
ἐνύπνιον 2 
ἐξ 4 
ἐξάγειν 1 
ἐξάγετ 1 
ἐξάψας 1 
ἐξέδειρ 1 
ἐξέλῃς 1 
ἐξέμαθές 1 
ἐξέπεσεν 1 
ἐξέπτυσα 1 
ἐξέρχεται 1 
ἐξέρχομαι 1 
ἐξέχει 1 
ἐξέχῃ 1 
ἐξήλλετο 1 
ἐξαίφνης 3 
ἐξαμαρτάνω 1 
ἐξαπατήσειν 1 
ἐξαπατήσεις 1 
ἐξαπατώμενος 1 
ἐξαπατῶν 2 
ἐξεγείρειν 1 
ἐξεγείρῃ 1 
ἐξεδήδοκεν 1 
ἐξεδίδρασκε 1 
ἐξελεῖν 1 
ἐξελᾶν 1 
ἐξενεγκάτω 1 
ἐξεπίστασαι 1 
ἐξεράσω 1 
ἐξευρήσετε 1 
ἐξεφρίεμεν 1 
ἐξεχύθην 1 
ἐξηνέγκατε 1 
ἐξηπάτηκεν 1 
ἐξηπάτησεν 1 
ἐξηπάτηται 1 
ἐξηῦρες 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξολεῖν 1 
ἐξολοῦμεν 1 
ἐξόν 1 
ἐξῆν 1 
ἐοικέναι 1 
ἐοικὼς 1 
ἐπ 6 
ἐπέρδετο 1 
ἐπέταξε 1 
ἐπίδεσμον 1 
ἐπίκληρον 1 
ἐπίνοιαν 2 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίστρεφε 1 
ἐπίσχες 1 
ἐπίτηδες 1 
ἐπίχαλκον 1 
ἐπίχειρα 1 
ἐπαΐεις 1 
ἐπαίνεσόν 1 
ἐπαίνου 1 
ἐπακολουθούντων 1 
ἐπαναθῶ 1 
ἐπανθοῦσιν 1 
ἐπανθρακίδων 1 
ἐπαπειλοῦντες 1 
ἐπαρήξετέ 1 
ἐπαρθεὶς 1 
ἐπείθετ 1 
ἐπείθετο 2 
ἐπειδήπερ 1 
ἐπειδὰν 1 
ἐπειδὴ 3 
ἐπεμάνην 1 
ἐπεμαίνετ 1 
ἐπεμαρτύρατο 1 
ἐπεστρατεύσατο 2 
ἐπεὶ 9 
ἐπιβολὴν 1 
ἐπιεικῆ 1 
ἐπιεικῶς 1 
ἐπιθέσθαι 1 
ἐπιθήκισα 1 
ἐπιθυμεῖ 1 
ἐπιθυμεῖν 1 
ἐπιθυμῶ 1 
ἐπικείμενος 1 
ἐπικλήρου 1 
ἐπικουρῶν 1 
ἐπιλείψουσι 1 
ἐπιμελοῦ 1 
ἐπιμύει 1 
ἐπιπηδᾷς 1 
ἐπιρρύξας 1 
ἐπισίξῃ 1 
ἐπιστήσει 1 
ἐπιστὰς 1 
ἐπιταττόμενος 1 
ἐπιτιθεὶς 1 
ἐπιτρέπεις 1 
ἐπιτρέψαι 1 
ἐπιτρίψω 1 
ἐπιχειρεῖν 1 
ἐπιχειρῆσαι 1 
ἐποιήσατ 1 
ἐπούσῃ 1 
ἐπρίω 1 
ἐπὶ 30 
ἐπῃτιῶντο 1 
ἐπῶν 1 
ἐρέτης 1 
ἐρήμας 1 
ἐρίων 1 
ἐρίῳ 1 
ἐραστά 1 
ἐραστὴς 1 
ἐρεῖν 1 
ἐρεῖς 1 
ἐριώλην 1 
ἐρρήσεις 1 
ἐρρωμένως 2 
ἐρᾶν 1 
ἐρᾷ 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 38 
ἐσβάλλετέ 1 
ἐσθ 1 
ἐσθίει 1 
ἐσθίων 1 
ἐσκίρτα 1 
ἐσκαλαμᾶσθαι 1 
ἐσκαλῶ 1 
ἐσκεκόμισμαι 1 
ἐσκεκύκληκεν 1 
ἐσμέν 1 
ἐσμεν 2 
ἐσμὲν 1 
ἐσπέτεσθ 1 
ἐσπουδάκατον 1 
ἐστ 5 
ἐστάλης 1 
ἐστί 3 
ἐστίν 2 
ἐστι 7 
ἐστιγμένην 1 
ἐστιν 16 
ἐστὶ 5 
ἐστὶν 9 
ἐσφέρει 1 
ἐσφέρειν 1 
ἐσφρήσομεν 1 
ἐσχάραν 1 
ἐτεόν 2 
ἐτεὸν 1 
ἐτραύλισεν 1 
ἐτόλμησ 1 
ἐτόλμησεν 1 
ἐτύγχανεν 1 
ἐτῶν 1 
ἐφ 3 
ἐφέσπετο 1 
ἐφαίνετο 1 
ἐφεστάναι 1 
ἐφεῖτ 1 
ἐφιαλεῖς 1 
ἐφλέγμηνεν 1 
ἐφολκὸς 1 
ἐφύλαττ 1 
ἐφύτευσας 1 
ἐχθρῶν 2 
ἐχρῆν 1 
ἐχῖνον 1 
ἐψήφισται 1 
ἐωσάμεσθα 1 
ἐὰν 9 
ἐᾷ 1 
ἑάλω 1 
ἑαυτούς 1 
ἑαυτοῦ 3 
ἑαυτόν 1 
ἑκάστοτ 1 
ἑκάστοτε 2 
ἑκάστῃ 1 
ἑκατοστάς 1 
ἑκατὸν 2 
ἑκών 2 
ἑλλέβορον 1 
ἑλόντες 1 
ἑνός 1 
ἑρπύσῃ 1 
ἑσμούς 1 
ἑσπέραν 1 
ἑσπέρας 2 
ἑστιώμεθα 1 
ἑτέραν 1 
ἑτέροισι 1 
ἑτέρου 1 
ἑτέρων 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑψητοῖσι 1 
ἒ 2 
ἓν 1 
ἓξ 1 
ἔ 2 
ἔγεντ 1 
ἔγνωκε 1 
ἔγνως 1 
ἔγνωσαν 1 
ἔγρῃ 1 
ἔγωγ 5 
ἔγωγε 3 
ἔδομεν 1 
ἔδοξέ 1 
ἔδοξα 1 
ἔδοσαν 1 
ἔδραμες 1 
ἔδρας 1 
ἔδρασα 1 
ἔδρασας 1 
ἔζων 1 
ἔθηκεν 1 
ἔκνισε 1 
ἔκτεινε 1 
ἔκφρες 1 
ἔλαβες 1 
ἔλαιον 1 
ἔλαμπον 1 
ἔλαμψε 1 
ἔλαττον 1 
ἔλαττων 1 
ἔλεγεν 1 
ἔλεγον 1 
ἔλεξας 1 
ἔλεξεν 1 
ἔλθοιμεν 1 
ἔλθῃ 2 
ἔμ 2 
ἔμαθες 1 
ἔμβαλε 1 
ἔμβαλλε 1 
ἔμβραχυ 1 
ἔμοιγ 1 
ἔμοιγέ 1 
ἔμπλησο 1 
ἔμπροσθεν 1 
ἔν 1 
ἔνδοθεν 3 
ἔνδον 4 
ἔνεστι 1 
ἔνθες 1 
ἔνι 2 
ἔντραγε 1 
ἔντυφε 1 
ἔξαγε 1 
ἔξοδον 1 
ἔοικα 1 
ἔοικας 3 
ἔοικε 1 
ἔοικεν 3 
ἔοιχ 1 
ἔπαγε 1 
ἔπαθε 1 
ἔπαθον 1 
ἔπαιρε 1 
ἔπειθ 1 
ἔπεισι 1 
ἔπειτ 2 
ἔπειτα 2 
ἔπη 1 
ἔπιε 1 
ἔραμαι 1 
ἔργον 1 
ἔργων 1 
ἔρδοι 1 
ἔρχεται 3 
ἔρχομαι 1 
ἔς 1 
ἔσεσθαι 1 
ἔσθ 8 
ἔσθιε 1 
ἔσοιτ 1 
ἔσπασεν 1 
ἔσπευσε 1 
ἔστ 5 
ἔσται 4 
ἔστι 6 
ἔστιν 10 
ἔστω 1 
ἔσωσε 1 
ἔτ 4 
ἔτι 10 
ἔτικτες 1 
ἔτους 1 
ἔτρεψας 1 
ἔτυχες 1 
ἔτυχον 1 
ἔφασκε 1 
ἔφασκεν 1 
ἔφασκες 1 
ἔφασκον 1 
ἔφεξιν 1 
ἔφευγον 1 
ἔφη 2 
ἔχ 2 
ἔχει 6 
ἔχειν 6 
ἔχεις 2 
ἔχεται 1 
ἔχοι 3 
ἔχον 1 
ἔχοντ 1 
ἔχοντα 2 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 2 
ἔχοντι 1 
ἔχου 1 
ἔχουσα 3 
ἔχουσι 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχω 2 
ἔχων 12 
ἕκαστος 1 
ἕλη 1 
ἕλκει 1 
ἕνδεκα 1 
ἕνεκα 1 
ἕνεχ 1 
ἕξω 1 
ἕρποντ 1 
ἕτερ 1 
ἕτερα 1 
ἕτερον 3 
ἕτερος 6 
ἕτερός 1 
ἕτοιμός 1 
ἕψεις 1 
ἕως 4 
Ἐκβατάνοισι 2 
Ἐργασίωνος 1 
Ἐφουδίων 2 
Ἑκάταιον 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑστίας 2 
Ἕλλας 1 
ἠγωνίζετο 1 
ἠγωνίσμεθα 1 
ἠδίκησεν 1 
ἠκηκόη 1 
ἠκούσαθ 1 
ἠκούσαμεν 1 
ἠμπόλα 1 
ἠμφιεσμένῳ 1 
ἠπιάλοις 1 
ἠργάσατο 1 
ἠργάσω 1 
ἠρεθισμένον 1 
ἡ 23 
ἡγεῖτ 1 
ἡγοῦνται 1 
ἡδέως 2 
ἡδονῆς 1 
ἡδόμενος 1 
ἡδύσματα 1 
ἡδἔ 1 
ἡδὶ 1 
ἡλιάσει 1 
ἡλιαστής 2 
ἡλιαστικοῦ 1 
ἡλιαστὴς 1 
ἡλικίας 1 
ἡμέραν 1 
ἡμέρας 1 
ἡμέτερε 1 
ἡμερῶν 2 
ἡμετέρας 2 
ἡμετέροις 1 
ἡμεῖς 9 
ἡμᾶς 12 
ἡμῖν 26 
ἡμῶν 17 
ἡνίκ 5 
ἡνίκα 1 
ἡνιοχήσας 1 
ἡρώων 1 
ἡσθεὶς 1 
ἡσυχίας 1 
ἡττηθῶ 1 
ἢ 32 
ἢν 22 
ἣν 7 
ἤ 2 
ἤδη 14 
ἤκουσέ 1 
ἤκουσα 1 
ἤν 15 
ἤπιον 1 
ἤρετ 2 
ἥβης 1 
ἥβων 1 
ἥδε 1 
ἥδεσθαι 1 
ἥδιον 2 
ἥδιστον 1 
ἥδυσμά 1 
ἥκει 1 
ἥκειν 3 
ἥκιστ 1 
ἥκονθ 1 
ἥλικες 1 
ἥλιον 1 
ἥνπερ 1 
ἥντιν 1 
ἥξομέν 1 
ἥξουσιν 1 
ἥξω 1 
ἥρως 4 
ἥσυχον 1 
ἥτις 5 
ἥττων 1 
ἥψομεν 1 
ἦ 11 
ἦγχον 1 
ἦθος 1 
ἦλθ 1 
ἦν 17 
ἦρξε 1 
ἦσθ 3 
ἧς 1 
ἧττον 1 
Ἡράκλεις 1 
Ἡρακλέα 1 
Ἡρακλέους 1 
Ἡρακλῆς 1 
ἰάσασθαι 1 
ἰήιε 2 
ἰαιβοῖ 1 
ἰδεῖν 2 
ἰδού 3 
ἰδόντες 1 
ἰδόντι 1 
ἰδὼν 2 
ἰεῦ 1 
ἰνδάλλεται 1 
ἰού 1 
ἰοὺ 1 
ἰπνὸν 2 
ἰσχάδας 1 
ἰσχέτω 1 
ἰσώσῃ 1 
ἰχθύσιν 1 
ἰώ 1 
ἰὴ 1 
ἰὼ 1 
ἰὼν 2 
ἱέντων 1 
ἱεροσυλήσας 1 
ἱερῶν 1 
ἱκετεύουσίν 1 
ἱματίων 1 
ἱμὰς 1 
ἱππικῆς 1 
ἱρὸν 1 
ἴδω 3 
ἴδωμαι 1 
ἴδῃ 1 
ἴθ 4 
ἴθι 3 
ἴμεν 1 
ἴσθ 1 
ἴσχυόν 1 
ἴσως 7 
ἴτε 1 
ἴω 1 
ἴωμεν 1 
ἵεις 1 
ἵεσο 1 
ἵν 11 
ἵνα 9 
ἵστη 1 
Ἰνοῖ 1 
Ἱππίου 1 
Ἴθακος 1 
Ἵππυλλος 1 
ὀβελίσκους 2 
ὀβολούς 1 
ὀβολοὺς 1 
ὀβολὼ 2 
ὀβολῶν 1 
ὀγκῶσαι 1 
ὀδυνηθεὶς 1 
ὀδόντας 1 
ὀδὰξ 2 
ὀζήσει 1 
ὀλίγ 1 
ὀλίγον 7 
ὀλίγου 1 
ὀλοφυρμοῖς 1 
ὀνίδιον 1 
ὀνείρατα 1 
ὀξάλμην 1 
ὀξίνην 1 
ὀξυθυμηθεῖσά 1 
ὀξυθύμων 1 
ὀξυκάρδιοι 1 
ὀξύ 1 
ὀξύθυμόν 1 
ὀξύτατον 1 
ὀξὶς 1 
ὀπίαν 1 
ὀπὴ 1 
ὀπῆς 2 
ὀπῶν 1 
ὀργήν 1 
ὀργίσῃ 2 
ὀργὴν 4 
ὀργῆς 4 
ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων 1 
ὀρθῶς 1 
ὀρνίθων 1 
ὀροφίας 1 
ὀροφὴν 1 
ὀρφὼς 1 
ὀρχίλων 1 
ὀρχεῖσθαι 1 
ὀρχούμενοι 1 
ὀρχούμενον 1 
ὀρχούμενος 1 
ὀσμήν 1 
ὀσφρόμενος 1 
ὀσφύος 1 
ὀσφῦν 1 
ὀφείλων 1 
ὀφθαλμοῖσιν 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφρῦς 1 
ὀψωνεῖν 1 
ὀψὲ 1 
ὁ 72 
ὁδί 2 
ὁδοῖς 1 
ὁδὶ 4 
ὁλᾷς 1 
ὁμοιότατος 1 
ὁμολογῶ 1 
ὁπλῖται 1 
ὁπόθεν 2 
ὁπόσοισι 1 
ὁπότ 2 
ὁπόταν 1 
ὁρᾷ 1 
ὁρᾷς 6 
ὁρῶν 2 
ὁσημέραι 1 
ὁτιοῦν 1 
ὁτιὴ 3 
ὃ 7 
ὃν 3 
ὃς 5 
ὄζει 1 
ὄζος 2 
ὄλεθρον 1 
ὄμνυσιν 1 
ὄναρ 1 
ὄνομα 1 
ὄνον 5 
ὄνου 1 
ὄντ 2 
ὄντα 1 
ὄντε 1 
ὄντες 1 
ὄντος 2 
ὄντως 1 
ὄνυξι 1 
ὄνυξιν 1 
ὄξους 1 
ὄπισθεν 2 
ὄρθρον 1 
ὄρθρος 1 
ὄρνιν 1 
ὄρχεις 1 
ὄφελος 1 
ὄχλος 1 
ὄψ 1 
ὅ 10 
ὅδ 2 
ὅδε 1 
ὅθ 3 
ὅλμον 2 
ὅλου 1 
ὅμοια 1 
ὅμοιον 1 
ὅμως 5 
ὅν 1 
ὅντινά 1 
ὅπερ 2 
ὅπλα 2 
ὅπλοις 1 
ὅποι 1 
ὅπως 19 
ὅπῃ 1 
ὅρα 2 
ὅρμους 1 
ὅς 1 
ὅσ 2 
ὅσα 1 
ὅσαπερ 1 
ὅσας 1 
ὅσον 6 
ὅσπερ 1 
ὅστις 16 
ὅσων 1 
ὅτ 3 
ὅταν 10 
ὅτε 4 
ὅτι 12 
ὅτῳ 3 
Ὀδυσσέα 1 
Ὀδυσσεύς 1 
Ὀλυμπίαν 1 
Ὀλυμπίασιν 1 
ὑβριστότατος 1 
ὑγρὸν 1 
ὑγρᾷ 1 
ὑδρίαν 1 
ὑδρορροῶν 1 
ὑετὸν 1 
ὑλάκτει 1 
ὑλακτεῖν 1 
ὑμεῖς 6 
ὑμᾶς 4 
ὑμῖν 7 
ὑμῶν 10 
ὑπ 3 
ὑπήνην 1 
ὑπακούει 1 
ὑπακούων 1 
ὑπαρχέτω 1 
ὑπειπὼν 1 
ὑπεραποκρίνεσθαι 1 
ὑπετάραττεν 1 
ὑπευθύνων 1 
ὑπηρεσίαν 1 
ὑπηρετεῖς 1 
ὑπιοῦσά 1 
ὑπισχνοῦ 1 
ὑπογάστριον 1 
ὑποδέδυκεν 1 
ὑποδήσασθαί 1 
ὑποδεδυκότα 1 
ὑποδησάμενος 1 
ὑποδυόμενός 1 
ὑποθωπεῦσαν 1 
ὑποκρινόμενον 1 
ὑποκριτὴν 1 
ὑποκύπτοντες 1 
ὑπολύου 1 
ὑπό 1 
ὑπόδυθι 1 
ὑπώπια 1 
ὑπὲρ 3 
ὑπὸ 10 
ὑφ 1 
ὑφίστανται 1 
ὑφαίνεται 2 
ὑφαρπάσας 1 
ὑφείλετο 1 
ὑφείλου 1 
ὑφειλόμην 2 
ὑός 1 
ὕβρεως 2 
ὕβριζ 1 
ὕδωρ 4 
ὕοντος 1 
ὕπαγ 1 
ὕπαγε 1 
ὕπερ 1 
ὕπνον 1 
ὕπνος 2 
ὕπνου 2 
ὕρχας 1 
ὕστερον 3 
ὕστερος 2 
ὕφελκε 1 
ὕφεσθε 1 
Ὑπέρβολος 1 
ὠθεῖ 1 
ὠθεῖς 1 
ὠνησόμεθ 1 
ὠνῆταί 1 
ὠργισμένοι 1 
ὠφέλει 2 
ὠφελῆσαν 1 
ὠψώνηκ 1 
ὡδὶ 3 
ὡραίας 1 
ὡς 73 
ὡσπερεὶ 2 
ὢν 9 
ὤζωσιν 1 
ὤθει 2 
ὤμοσε 1 
ὤν 2 
ὤργισεν 1 
ὤφελέν 1 
ὥρα 2 
ὥρᾳ 2 
ὥς 4 
ὥσθ 1 
ὥσπερ 18 
ὥστ 7 
ὥστε 6 
ὦ 83 
ὦγάθ 2 
ὦγαθέ 2 
ὦγαθοὶ 1 
ὦγαθὲ 1 
ὦλεκτρυόν 1 
ὦναξ 1 
ὦνδρες 5 
ὦνθρωπ 1 
ὦνθρωφ 1 
ὦνόητε 1 
ὦταῖρε 1 
ὧδ 1 
ὧν 9 
ᾄδειν 1 
ᾄδοντας 1 
ᾄδω 1 
ᾄδων 2 
ᾄδῃ 1 
ᾄξας 1 
ᾄσεται 1 
ᾐσθόμεσθά 1 
ᾐσθόμην 1 
ᾔδειν 2 
ᾔκασεν 1 
ᾔσθηνται 1 
ᾖ 4 
ᾖδ 1 
ᾗπερ 1 
ᾠδείῳ 1 
ᾠδικῶς 1 
ᾠζυρέ 1 
ᾠζυρὲ 1 
ᾠόμην 2 
ᾤεθ 1 
ᾤκησας 1 
ᾤχετ 1 
ᾧ 3 
ῥάκεσιν 1 
ῥακίοισι 1 
ῥηματίοις 1 
ῥιγῶν 1 
ῥοπᾶς 1 
ῥοφήσομαι 1 
ῥοφεῖν 2 
ῥοφῶ 1 
ῥοᾶς 1 
ῥυθμῷ 1 
ῥυππαπαῖ 1 
ῥώμην 1 
ῥώμης 1 
ῥᾳδίως 4 
ῥᾴδιον 1 
ῥῆσιν 2 
ῥῖπτε 1 
† 14 

Powered by PhiloLogic