Aristophanes, Plutus (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Plut.].

Word Count

Total Words: 8298 Total Unique Words: 3212.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

καὶ 226 
· 152 
γὰρ 136 
δ 112 
τὸν 110 
ὁ 83 
ἀλλ 74 
δὲ 73 
μὲν 66 
τὴν 66 
ὡς 64 
οὐ 63 
τοῦ 56 
ὦ 56 
οὐκ 55 
τοὺς 54 
τί 53 
τὸ 53 
τῶν 52 
ἂν 52 
ἐγὼ 50 
γ 47 
γε 40 
οὖν 40 
σὺ 40 
μοι 36 
τι 36 
νὴ 33 
τῆς 33 
τις 32 
τὰ 31 
εἰ 29 
ὅτι 29 
τῷ 28 
διὰ 27 
μὰ 27 
μὴ 27 
Δί 26 
ἐν 26 
με 24 
νῦν 24 
ἀλλὰ 24 
σοι 23 
τοῖς 23 
ἢ 23 
μ 22 
πρὸς 22 
σε 22 
γάρ 20 
τίς 20 
ἢν 20 
πάνυ 19 
σ 19 
τε 19 
ἐς 19 
ἡμῖν 19 
Πλοῦτον 17 
δέ 17 
μὴν 17 
οὐδὲν 17 
ταῦτ 17 
τοῦτο 17 
ἦν 17 
εἶναι 16 
λέγεις 16 
ἐγώ 16 
ἔτι 16 
εὖ 15 
ταῦτα 15 
τοῦτ 15 
ἐπὶ 15 
ἐστὶν 15 
ἤδη 15 
ὢν 15 
Δία 14 
εἰς 14 
οὐχ 14 
οὔκουν 14 
σύ 14 
τὰς 14 
ἐστιν 14 
ἡ 14 
Πλοῦτος 13 
μετὰ 13 
οὐδ 13 
οὐχὶ 13 
πάλιν 13 
ἐμοῦ 13 
ἐστι 13 
ὅ 13 
αὐτὸν 12 
αὐτῷ 12 
θεὸς 12 
οἱ 12 
παρὰ 12 
πολὺ 12 
πῶς 12 
τ 12 
τοίνυν 12 
ἐκ 12 
ἔπειτα 12 
ἴσως 12 
αὐτοῦ 11 
αὐτὸς 11 
δεῖ 11 
δὴ 11 
μου 11 
οἴμοι 11 
οὗτος 11 
πάντων 11 
ἄν 11 
ἔστιν 11 
ὑπὸ 11 
βίον 10 
δῆτ 10 
εἴ 10 
εἶ 10 
θεὸν 10 
μηδὲν 10 
μᾶλλον 10 
περὶ 10 
ὥσπερ 10 
εἶτ 9 
θεοῦ 9 
κακῶς 9 
οὐδεὶς 9 
οὐδὲ 9 
οὐκοῦν 9 
πάλαι 9 
παρ 9 
ποτ 9 
σου 9 
σὲ 9 
τοι 9 
τούτου 9 
τούτων 9 
ἔχει 9 
ἵνα 9 
ὅπως 9 
ὑμᾶς 9 
ὑμῖν 9 
ὧν 9 
βούλομαι 8 
δήπου 8 
δοκεῖς 8 
λέγειν 8 
μόνος 8 
νυν 8 
ποῦ 8 
πρῶτον 8 
ταύτην 8 
τιν 8 
τῇ 8 
ἀντὶ 8 
ἐμοὶ 8 
ἐὰν 8 
ἔμ 8 
ἔνδον 8 
ἔπειτ 8 
ὄντως 8 
ὅστις 8 
ὑμεῖς 8 
Χοροῦ 7 
γέ 7 
δῆτα 7 
θεοὺς 7 
λέγω 7 
μή 7 
οὔ 7 
οὔτε 7 
πάντα 7 
πλουτεῖν 7 
ποιεῖν 7 
πράγματα 7 
πρότερον 7 
σοῦ 7 
ταχέως 7 
τοῦτον 7 
φέρε 7 
ἀνθρώπων 7 
ἀνὴρ 7 
ἐμὲ 7 
ἐπ 7 
ἐπεὶ 7 
ἔσθ 7 
ἔχων 7 
ἡμᾶς 7 
Ζεὺς 6 
δεσπότης 6 
θ 6 
θεόν 6 
θεῶν 6 
κἀγὼ 6 
λέγει 6 
οἶδ 6 
οὕτω 6 
ποῖ 6 
πρὶν 6 
πόθεν 6 
σφόδρα 6 
ταῖς 6 
τουτονί 6 
φράσον 6 
φῄς 6 
ἀνθρώποις 6 
ἀπὸ 6 
ἆρ 6 
ἐκεῖνος 6 
ἐξ 6 
ἐσθ 6 
ἐστ 6 
ἐστὶ 6 
ἔχειν 6 
ἵν 6 
ὓ 6 
ὗ 6 
† 6 
Πλούτου 5 
αὐτίκα 5 
αὐτὸ 5 
βλέπειν 5 
δοκεῖ 5 
δρᾶν 5 
δῆλον 5 
εἰμ 5 
εἰπέ 5 
εἶναί 5 
εἷς 5 
ζῆν 5 
θεοὶ 5 
καίτοι 5 
καλῶς 5 
λαβεῖν 5 
μόνον 5 
νυνὶ 5 
οἰκίαν 5 
οἶμαι 5 
οὔτ 5 
οὕτως 5 
πάντ 5 
πρᾶγμ 5 
τίνα 5 
ταύτης 5 
τούτοις 5 
τοῦθ 5 
τρόπους 5 
φίλοι 5 
φησιν 5 
χρόνου 5 
ἀγαθῶν 5 
ἀεί 5 
ἅπαντες 5 
ἐχρῆν 5 
ἔγωγ 5 
ἔργον 5 
ἔστ 5 
ἔστι 5 
ἔχοντα 5 
ἡμῶν 5 
ἣ 5 
ἤν 5 
ἦ 5 
ὁτιὴ 5 
ὃς 5 
Ζεῦ 4 
αἱ 4 
βλέψαι 4 
δή 4 
δικαίους 4 
εἰσὶ 4 
εἶχον 4 
εὐθέως 4 
εὐθὺς 4 
θάρρει 4 
θεῷ 4 
θύραν 4 
κακῶν 4 
κατόπιν 4 
κατὰ 4 
κεφαλὴν 4 
κομιδῇ 4 
κοὐκ 4 
κἂν 4 
μετ 4 
μηδ 4 
μῶν 4 
νοῦν 4 
οὐδέν 4 
οὐρανόν 4 
πάντες 4 
παράπαν 4 
πλούσιος 4 
ποιῶν 4 
πολλοὶ 4 
πολλὰ 4 
που 4 
πράττων 4 
πώποτε 4 
πᾶσιν 4 
σέ 4 
σοὶ 4 
σφῷν 4 
τάλας 4 
τριβώνιον 4 
τότε 4 
φράσαι 4 
χάριν 4 
ἀγάθ 4 
ἀγαθὸν 4 
ἀεὶ 4 
ἀνδρῶν 4 
ἀξιοῖς 4 
ἀργύριον 4 
ἀφ 4 
ἁπάντων 4 
ἃ 4 
ἄνδρα 4 
ἄνθρωπον 4 
ἄρ 4 
ἅπαντας 4 
Ἄπολλον 4 
ἐνθάδ 4 
ἐρεῖς 4 
ἐφ 4 
ἔχω 4 
ἣν 4 
ἰοὺ 4 
ὀρθῶς 4 
ὁτιοῦν 4 
ὃ 4 
ὃν 4 
ὅταν 4 
ὑγιαίνειν 4 
ὑγιὲς 4 
ὤν 4 
ὥς 4 
ὥστ 4 
ὥστε 4 
Διὸς 3 
Πενία 3 
αἴτιος 3 
αὐτοὺς 3 
αὐτοῖς 3 
αὐτόν 3 
αὕτη 3 
αὖ 3 
βίος 3 
βαδίζεις 3 
βλέπει 3 
βουλόμενος 3 
γίγνεται 3 
γοῦν 3 
γυναῖκα 3 
γῆς 3 
δέσποιν 3 
δίκαιον 3 
δίκην 3 
δεσπότην 3 
δεσπότου 3 
δι 3 
δικαίως 3 
δοῦναι 3 
δρῶ 3 
δύο 3 
εἰσιν 3 
εἴκοσιν 3 
εἴσω 3 
εἶχεν 3 
ζητεῖς 3 
θεοί 3 
κακὸν 3 
καλὸν 3 
καταχύσματα 3 
κατηγορεῖ 3 
κεφαλήν 3 
κεφαλῆς 3 
κοσμίως 3 
κόρακας 3 
κἀκεῖνος 3 
λέγουσι 3 
λαβών 3 
λαβὼν 3 
μάλ 3 
μάλιστ 3 
μέλλειν 3 
μέν 3 
μέντοι 3 
μειράκιον 3 
μεστὸς 3 
μετέχειν 3 
μεῖζον 3 
μηδέν 3 
μηδαμῶς 3 
μηδὲ 3 
μόνους 3 
νῷν 3 
οὐδείς 3 
οὐδεπώποτε 3 
οὕνεκα 3 
οὗ 3 
πείθομαι 3 
πλουσίους 3 
πλουτῶν 3 
πλὴν 3 
ποιήσει 3 
ποιήσω 3 
ποιῆσαι 3 
πολλοῦ 3 
ποτέ 3 
ποτε 3 
πράττειν 3 
προθύμως 3 
πρὸ 3 
πρᾶγμα 3 
πρῶτα 3 
πόλιν 3 
σαφῶς 3 
σοί 3 
τήμερον 3 
ταυτὶ 3 
ταχύ 3 
τινά 3 
τοιαῦτ 3 
του 3 
τουτονὶ 3 
τουτὶ 3 
τοῖσι 3 
τρεῖς 3 
τρόπων 3 
τό 3 
τύχω 3 
τἄλλα 3 
φήμ 3 
φίλους 3 
φίλων 3 
φύσει 3 
χαίρειν 3 
χρηστοὺς 3 
χρηστόν 3 
χρηστὸς 3 
ἀγαθόν 3 
ἀθάρης 3 
ἀλλά 3 
ἀνδρὸς 3 
ἀνθ 3 
ἀνύσας 3 
ἀργυρίου 3 
ἀρχῆς 3 
ἀτὰρ 3 
ἄθλιος 3 
ἄλλ 3 
ἄλλων 3 
ἄμεινον 3 
ἄνθρωπος 3 
ἄντικρυς 3 
ἅπαντα 3 
ἆ 3 
Ἀσκληπιοῦ 3 
ἐθέλω 3 
ἐθελήσει 3 
ἐλθὼν 3 
ἐμοί 3 
ἐνθάδε 3 
ἐξαπίνης 3 
ἐπειδὴ 3 
ἐσθίειν 3 
ἐᾷ 3 
ἑκάστοτε 3 
ἔμπορος 3 
ἔοικε 3 
ἔσται 3 
ἕν 3 
ἡδονῆς 3 
ἡμεῖς 3 
ἥκων 3 
ἦσαν 3 
ἰσχάδας 3 
ἰὼν 3 
ἴσθ 3 
ἴσον 3 
ὁπότε 3 
ὁρῶ 3 
ὄντες 3 
ὑγιές 3 
ὑμῶν 3 
ᾧ 3 
Δάματερ 2 
Κίρκην 2 
Καρίων 2 
Κορίνθῳ 2 
Κύκλωπα 2 
Μιλήσιοι 2 
Παμφίλου 2 
Πενίαν 2 
Πενίας 2 
Φιλωνίδου 2 
Φοῖβος 2 
Χρεμύλος 2 
αἰτεῖν 2 
αὐτός 2 
αὐτὰ 2 
αὐτὰς 2 
αὐτὴ 2 
αὐτὴν 2 
αὐτῆς 2 
αὑτῷ 2 
αὖθις 2 
βέλτιστε 2 
βίῳ 2 
βαδίζω 2 
βαλανείου 2 
βλέπων 2 
βλέφαρα 2 
βοηθεῖν 2 
βουλήσομαι 2 
βούλεται 2 
βούλῃ 2 
βοᾶν 2 
γέγον 2 
γέροντες 2 
γέρων 2 
γεγένηται 2 
γενέσθαι 2 
γνῶναι 2 
γραὸς 2 
γρᾴδιον 2 
γυναικός 2 
δάφνην 2 
δέει 2 
δέσποτα 2 
δίκαιοι 2 
δίκαιόν 2 
δαί 2 
δαίμων 2 
δαιμόνων 2 
δεηθείην 2 
δεινότατα 2 
δεινὰ 2 
δεῦρ 2 
δεῦρο 2 
δημόται 2 
διαγιγνώσκειν 2 
διαρραγείης 2 
δοίης 2 
δοκῶ 2 
δραχμὰς 2 
δυνατός 2 
δόλιον 2 
δύναμιν 2 
δᾷδας 2 
δῆτά 2 
εἰδὼς 2 
εἰκός 2 
εἰκὸς 2 
εἰπεῖν 2 
εἰσίωμεν 2 
εἰσελθὼν 2 
εἴη 2 
εἴης 2 
εἴπερ 2 
εἴρηκας 2 
εἴσιθ 2 
εἴτε 2 
εἶα 2 
εἶπέ 2 
εἶτα 2 
εὐεργετεῖν 2 
εὑρήσεις 2 
θέλῃ 2 
θεούς 2 
θεράποντας 2 
θεράποντες 2 
θοἰμάτιον 2 
θρεττανελὸ 2 
θύει 2 
θύραζ 2 
κάθημαι 2 
κάκιστ 2 
κάλει 2 
κέκλοφας 2 
καθ 2 
καθεύδειν 2 
κακοδαίμων 2 
κακοὺς 2 
κακόδαιμον 2 
κακόν 2 
κατέλεξας 2 
κατήσθιον 2 
καταφαγεῖν 2 
κιβώτιον 2 
κλάειν 2 
κλαύσεται 2 
κοτίνου 2 
κρέας 2 
κόμματος 2 
κόσμιόν 2 
κύκλῳ 2 
κᾆτα 2 
λάβῃ 2 
λέγ 2 
λίθινον 2 
λαβοῦσα 2 
λαβόντες 2 
λανθάνειν 2 
λιμοῦ 2 
λοιπὸν 2 
λόγον 2 
μάζης 2 
μάλα 2 
μάλιστα 2 
μέγα 2 
μαλακὸν 2 
μείρακα 2 
μενεῖς 2 
μεταλαβεῖν 2 
μητρὶ 2 
μιαρωτάτη 2 
ναί 2 
ναὶ 2 
νεανίσκος 2 
νικῶντας 2 
νομίζων 2 
νομίσας 2 
νοσήματα 2 
νόμος 2 
ου 2 
οἴει 2 
οἴνου 2 
οἴχεται 2 
οἶδα 2 
οἶνον 2 
οὐδέ 2 
οὐδενός 2 
οὐκέτ 2 
οὐσίαν 2 
οὑτοσί 2 
οὑτοσὶ 2 
οὑτωσὶ 2 
οὓς 2 
οὔθ 2 
οὔκ 2 
οὔπω 2 
οὖσαν 2 
οὗπερ 2 
πάνθ 2 
πάντας 2 
πένης 2 
πέπονθα 2 
πέπονθεν 2 
παίδων 2 
παιδάριον 2 
παραχρῆμ 2 
παρὼν 2 
πειρᾷ 2 
πεπράξεται 2 
πλεῖστα 2 
πλουτοῦντας 2 
πλούσιοι 2 
ποιήσειν 2 
ποιεῖτον 2 
ποιῶ 2 
πολλοῖς 2 
πολλὴν 2 
πολλῶν 2 
πολλῷ 2 
πονηροί 2 
πονηρούς 2 
πονηροὺς 2 
πονηροῦ 2 
πονηρὸν 2 
πού 2 
ποῖον 2 
πράγματ 2 
πράγματος 2 
πράττῃ 2 
πραγμάτων 2 
πρεπῶδές 2 
προσέρχεται 2 
πυθέσθαι 2 
πω 2 
πόλις 2 
πόνηρε 2 
σαπρόν 2 
σαυτοῦ 2 
σθ 2 
σμικρὸν 2 
στέφανον 2 
στεφάνῳ 2 
στεφανώσας 2 
στι 2 
στιβάδα 2 
στιν 2 
στροφαῖον 2 
σφὼ 2 
σχεδὸν 2 
σωτῆρα 2 
τάλαν 2 
τάς 2 
τέχνην 2 
τίν 2 
τίνος 2 
ταλάντατ 2 
ταύτῃ 2 
ταὐτὸν 2 
ταῦθ 2 
τηνδὶ 2 
τλήμων 2 
τοδί 2 
τοιοῦτον 2 
τοιχωρύχε 2 
τολμᾶτον 2 
τουτῳί 2 
τούς 2 
τούτῳ 2 
τοὐναντίον 2 
τοῦτό 2 
τρέχε 2 
τριακαίδεκα 2 
τριωβόλου 2 
τρόπου 2 
τρόπῳ 2 
τυφλοῦ 2 
τυφλόν 2 
τυφλὸς 2 
τύχῃ 2 
τἀναντία 2 
τἀπὶ 2 
τὼ 2 
τᾶν 2 
τῳ 2 
υἱὸν 2 
φάρμακ 2 
φίλον 2 
φίλτατε 2 
φαίνεται 2 
φειδόμενος 2 
φημ 2 
φθάνοις 2 
φθείρου 2 
φιληδίας 2 
φιλόπολις 2 
φράζε 2 
φράσεις 2 
φράσῃς 2 
φρέαρ 2 
χθὲς 2 
χοῖροι 2 
χρήματα 2 
χρήσιμον 2 
χρημάτων 2 
χρηστούς 2 
χρηστοῦ 2 
χρυσίον 2 
χρυσίου 2 
χρόνον 2 
χρὴ 2 
χρῆν 2 
χύτρα 2 
χύτραν 2 
χύτρας 2 
χώραν 2 
ψαιστόν 2 
ἀβίωτον 2 
ἀγαθὰ 2 
ἀθέους 2 
ἀκολουθεῖ 2 
ἀληθῆ 2 
ἀληθῶς 2 
ἀνήρ 2 
ἀναθήσων 2 
ἀνακυκῶσαν 2 
ἀντιβολῶ 2 
ἀξίους 2 
ἀποδείξω 2 
ἀποτρόπαιε 2 
ἀπόλωλα 2 
ἀργυρίδιον 2 
ἀσκεῖν 2 
ἀτεχνῶς 2 
ἁπαξάπαντες 2 
ἄγειν 2 
ἄληθες 2 
ἄλκιμοι 2 
ἄλλος 2 
ἄλλως 2 
ἄνδρας 2 
ἄνδρες 2 
ἄρα 2 
ἄρτον 2 
ἄρτων 2 
ἄχθομαι 2 
ἅμα 2 
ἅνθρωπος 2 
ἅπανθ 2 
ἐκβαλόντες 2 
ἐκεῖ 2 
ἐκεῖθεν 2 
ἐκεῖνον 2 
ἐκεῖνός 2 
ἐκφέρειν 2 
ἐμέ 2 
ἐμαυτοῦ 2 
ἐμὸν 2 
ἐμῶν 2 
ἐνταυθοῖ 2 
ἐνταῦθα 2 
ἐπλούτει 2 
ἐπλούτουν 2 
ἐποίησεν 2 
ἐρῶ 2 
ἐστί 2 
ἐστίν 2 
ἐτὸς 2 
ἑκάστοτ 2 
ἑσπέραν 2 
ἑταίρους 2 
ἓν 2 
ἔγωγέ 2 
ἔγωγε 2 
ἔνι 2 
ἔξεστιν 2 
ἔοικέ 2 
ἔοικεν 2 
ἔρχομαι 2 
ἔσομαι 2 
ἔσονται 2 
ἔτ 2 
ἔτη 2 
ἔφασκεν 2 
ἔφη 2 
ἔχεις 2 
ἔχοντες 2 
ἕκαστος 2 
ἕνεκα 2 
ἕξεις 2 
ἕπεσθε 2 
Ἑκάτην 2 
Ἑρμῆν 2 
ἠσπάζοντο 2 
ἡδὺ 2 
ἡμέραν 2 
ἡνίκ 2 
ἡσυχῇ 2 
ἤρξατο 2 
ἥκει 2 
ἥκειν 2 
ἥκεις 2 
ἥκω 2 
ἦσθα 2 
ἧς 2 
Ἡράκλεις 2 
ἰδεῖν 2 
ἰού 2 
ἰσχάδων 2 
ἱερέα 2 
ἱερεὺς 2 
ἱμάτιον 2 
ὀλίγον 2 
ὀξύτερον 2 
ὁπόταν 2 
ὁρᾶν 2 
ὁρᾷς 2 
ὄχλος 2 
ὅλην 2 
ὅς 2 
ὅσ 2 
ὅσα 2 
ὅσοις 2 
ὑβρίζειν 2 
ὑποδήματα 2 
ὑφ 2 
ὗν 2 
ὦνδρες 2 
ῥᾳδίως 2 
Αἰγυπτίοις 1 
Βάττου 1 
Βλεψίδημ 1 
Βλεψίδημον 1 
Δήμητρ 1 
Δήμητρα 1 
Δεξίνικός 1 
Δηοῦς 1 
Διονύσιον 1 
Διός 1 
Εὐδάμου 1 
Ζεύς 1 
Θάσιον 1 
Θετταλίας 1 
Θησείοις 1 
Θρασυβούλῳ 1 
Κέκροπος 1 
Κομμάτιον 1 
Κορινθίας 1 
Κρονικαῖς 1 
Λαρτίου 1 
Λαῒς 1 
Λοξίᾳ 1 
Λυγκέως 1 
Μίδαις 1 
Νεοκλείδην 1 
Νεοκλείδης 1 
Νεοκλείδῃ 1 
Πάμφιλος 1 
Παλλάδος 1 
Πανάκει 1 
Πανάκεια 1 
Πατροκλέους 1 
Παύσωνα 1 
Πλούτωνι 1 
Πλούτῳ 1 
Πλοῦτε 1 
Ποντοπόσειδον 1 
Ποσειδῶ 1 
Ποσειδῶν 1 
Πτωχείας 1 
Πυθικὴν 1 
Σφηττίῳ 1 
Τηνίων 1 
Τιμοθέου 1 
Φιλέψιος 1 
Φοῖβ 1 
Φυλὴν 1 
Χάρων 1 
έχοντα 1 
αἰγῶν 1 
αἰθρίαν 1 
αἰσχυνόμενοι 1 
αἰσχυνόμενος 1 
αἰσχύνομαι 1 
αἰτία 1 
αἰτίαν 1 
αἰτοῦσιν 1 
αἰτῶν 1 
αἲ 1 
αἳ 1 
αἴσθηται 1 
αἴσθοιτό 1 
αἴσχιον 1 
αἴτιον 1 
αἶρε 1 
αἷς 1 
αὐτάς 1 
αὐτοφώρῳ 1 
αὐτόματος 1 
αὐτότατος 1 
αὐχμὸς 1 
αὐχμῶν 1 
αὑτοῦ 1 
αὑτόν 1 
αὑτὴν 1 
αὑτὸν 1 
αὔτ 1 
αὗται 1 
βάδιζ 1 
βάλλ 1 
βάραθρον 1 
βάραθρόν 1 
βάσκανος 1 
βέλτιον 1 
βέλτισθ 1 
βέλτιστόν 1 
βήματος 1 
βίοτον 1 
βίου 1 
βαδίζειν 1 
βαδίζοις 1 
βαδίσει 1 
βαδιεῖται 1 
βαδιοίμην 1 
βακτηρίαν 1 
βαλανεὺς 1 
βαλανεῖον 1 
βαπτῶν 1 
βασιλεὺς 1 
βασιλεῦ 1 
βδέουσα 1 
βδέω 1 
βδελυρὲ 1 
βδελυρὸς 1 
βεβαίους 1 
βελονοπώλης 1 
βελτίονα 1 
βελτίονας 1 
βελτίους 1 
βελτίω 1 
βιάσεται 1 
βιότιον 1 
βλέμμ 1 
βλέμμα 1 
βλέποντ 1 
βλέποντας 1 
βλέποντες 1 
βλέφαρ 1 
βλέφαρά 1 
βλέψαντος 1 
βλέψας 1 
βλέψειε 1 
βλέψῃ 1 
βληχώμενοί 1 
βληχώμενοι 1 
βοάν 1 
βοή 1 
βομβοῦσαι 1 
βουθυτεῖ 1 
βουλιμιᾷ 1 
βουλομένου 1 
βουλόμενός 1 
βουλὴν 1 
βούλει 1 
βούλευμα 1 
βούλησθ 1 
βούλοι 1 
βούλοιτο 1 
βοᾷς 1 
βοῦν 1 
βοῶν 1 
βοῶσιν 1 
βροτοῖσι 1 
βυρσοδεψεῖ 1 
βωμοὺς 1 
βωμῷ 1 
γέγονας 1 
γέγονε 1 
γέλοιον 1 
γέμουσι 1 
γένοιθ 1 
γένωνται 1 
γένῃ 1 
γέροντας 1 
γαλῆς 1 
γαστρώδεις 1 
γαστὴρ 1 
γεγένημαι 1 
γεγένηνται 1 
γεγένησαι 1 
γεγράφθαι 1 
γειτόνων 1 
γελάσας 1 
γελᾶν 1 
γελῶντες 1 
γενήσετ 1 
γενήσομαι 1 
γενναῖον 1 
γερόντων 1 
γεωργὸς 1 
γιγνώσκειν 1 
γιγνώσκω 1 
γιγνώσκων 1 
γλῶττα 1 
γναφεύει 1 
γνώμην 1 
γνώσεται 1 
γνώσομαι 1 
γράμμα 1 
γράμμασιν 1 
γράμματι 1 
γραι 1 
γραῦς 1 
γρυλίζοντες 1 
γρύζειν 1 
γρύξῃς 1 
γρᾳδίου 1 
γρῦ 1 
γυμνικούς 1 
γυμνὸς 1 
γυναιξὶν 1 
γόμφιον 1 
δάπεδον 1 
δάπισιν 1 
δέδοικα 1 
δέδρακε 1 
δέκα 1 
δέξασθέ 1 
δέξει 1 
δέους 1 
δέσποτ 1 
δέχου 1 
δέῃ 1 
δήγματος 1 
δήμῳ 1 
δήπουθεν 1 
δίδωσιν 1 
δίκαι 1 
δίκαιος 1 
δίκῃ 1 
δίων 1 
δαίμονες 1 
δαίμονι 1 
δαιμονίως 1 
δακτυλίου 1 
δακτύλιον 1 
δακτύλιος 1 
δαπάναις 1 
δαπανᾶσθαι 1 
δείλαιος 1 
δείξω 1 
δείσας 1 
δείσθον 1 
δεδιότε 1 
δεδοικέναι 1 
δεδράκατον 1 
δεησόμεσθ 1 
δειλάκρα 1 
δειλίαν 1 
δειλότατε 1 
δειλότατον 1 
δειλότατόν 1 
δεινότατον 1 
δεινὸν 1 
δειπνήσετον 1 
δεξιοὺς 1 
δεομένοις 1 
δεομένους 1 
δεσπότῃ 1 
δεόμενοι 1 
δεόμενος 1 
δεῖπνον 1 
δηλοῖ 1 
δηλοῖς 1 
δημοκρατίαν 1 
διάκειται 1 
διάτριβ 1 
διέβαλ 1 
διέζης 1 
διέλαμψεν 1 
διέμενος 1 
διαγιγνώσκοιμι 1 
διακείμενος 1 
διακονικὸς 1 
διακωλύσῃ 1 
διαλεχθείην 1 
διαλυμαίνεται 1 
διαμαχούμεθα 1 
διανείμειέν 1 
διαπέμπεις 1 
διαπράξω 1 
διαπρᾶξαι 1 
διατρίβωμέν 1 
διατριβή 1 
διδάξω 1 
διδάσκου 1 
διδασκάλῳ 1 
διδῷς 1 
διεκπερῶντες 1 
διελκύσαις 1 
διεσπλεκωμένῃ 1 
δικάζειν 1 
δικάζοντες 1 
δικαίαν 1 
δικαίοις 1 
δικαίου 1 
δικαστὰς 1 
διοίσοντ 1 
διορύττειν 1 
δοίδυκα 1 
δοκῇ 1 
δοκῇς 1 
δοκῶν 1 
δοῦλον 1 
δοῦλος 1 
δράκοντ 1 
δραμών 1 
δραχμῆς 1 
δριμύτερον 1 
δροσερά 1 
δρᾶσαι 1 
δρᾷ 1 
δρᾷς 1 
δρῶν 1 
δρῶντ 1 
δρῶσ 1 
δυνάμει 1 
δυνάμενον 1 
δυνήσει 1 
δυσκόλου 1 
δωδεκάκις 1 
δόλου 1 
δόξεις 1 
δόξῃ 1 
δύναι 1 
δύναιτ 1 
δύνασαι 1 
δύναται 1 
δύνομιν 1 
δώδεκα 1 
δὔ 1 
δὸς 1 
δᾷδ 1 
δᾷδα 1 
δῆθ 1 
δῆλος 1 
δῆμον 1 
δῦρο 1 
δῶρα 1 
εν 1 
εἰδῇς 1 
εἰκότως 1 
εἰκῇ 1 
εἰλημμένω 1 
εἰμί 1 
εἰμι 1 
εἰπών 1 
εἰρήκατον 1 
εἰρήσεται 1 
εἰργασμένου 1 
εἰρεσιώνην 1 
εἰσάγειν 1 
εἰσέρχεται 1 
εἰσέρχομαι 1 
εἰσίω 1 
εἰσελήλυθεν 1 
εἰσενεγκάτω 1 
εἰσιοῦσιν 1 
εἰσιόντος 1 
εἰσιὼν 1 
εἴληφας 1 
εἴμ 1 
εἴργασθ 1 
εἴσει 1 
εἴσειμι 1 
εἶδος 1 
εἶδόν 1 
εἶθ 1 
εἶμι 1 
εἶν 1 
εἶπας 1 
εἶπεν 1 
εἶς 1 
εὐαγγέλιά 1 
εὐδαίμων 1 
εὐδαιμόνως 1 
εὐηργέτησα 1 
εὐθύς 1 
εὐμενοῦς 1 
εὐπρόσωπον 1 
εὐρύθμοις 1 
εὐτυχέστατα 1 
εὐτυχής 1 
εὐτυχεῖθ 1 
εὐτόνως 1 
εὐφημοῦντες 1 
εὐωχεῖσθαι 1 
εὐόρκου 1 
εὑρὼν 1 
εὔνοιάν 1 
εὔνους 1 
εὔπαιδα 1 
εὔπορα 1 
εὔχονταί 1 
εὕδοντας 1 
ζήσειν 1 
ζηλότυπος 1 
ζημίαν 1 
ζητήσομεν 1 
ζητεῖν 1 
ζητεῖτον 1 
ζητοῦντες 1 
ζητῶ 1 
ζητῶν 1 
ζῶντας 1 
ζῶσαν 1 
ζῷον 1 
ηὐτρεπισμένα 1 
ηὑρημένα 1 
ηὕρομεν 1 
θάλατταν 1 
θέλωσι 1 
θέρου 1 
θαλάττιον 1 
θαλάττῃ 1 
θαμίν 1 
θαμὰ 1 
θανάτους 1 
θαυμάσαι 1 
θαυμάσιον 1 
θαῦμά 1 
θεοσεβὴς 1 
θεοῖς 1 
θεράποντα 1 
θεράπων 1 
θερίσασθαι 1 
θερμὸν 1 
θερμῶν 1 
θεσπιῳδεῖ 1 
θεωμένοις 1 
θεός 1 
θεὼ 1 
θεῖα 1 
θεῖν 1 
θηρίον 1 
θηρευτικάς 1 
θνητὸς 1 
θράνους 1 
θυείδιον 1 
θυείᾳ 1 
θυλάκῳ 1 
θυρῶν 1 
θύεθ 1 
θύειν 1 
θύμον 1 
θύμων 1 
θύουσι 1 
θύουσιν 1 
θύρας 1 
θύριον 1 
θύσει 1 
θύσειεν 1 
θώρακα 1 
θᾶττον 1 
κάθησο 1 
κάκιστα 1 
κάλεσον 1 
κάλλιον 1 
κάπρους 1 
κάρνα 1 
κάτειπέ 1 
κάτω 1 
κέκληκε 1 
κέπφε 1 
κέρδους 1 
κέρμασιν 1 
κήρυκι 1 
κίνδυνος 1 
καί 1 
καίπερ 1 
καθάρματε 1 
καθήμενος 1 
καθίστησιν 1 
καθαρὸν 1 
καθεδούμενον 1 
καθημένων 1 
καθωσιώθη 1 
καιρὸς 1 
κακοί 1 
κακοδαίμονε 1 
κακοδαιμονίαν 1 
κακοδαιμονᾷς 1 
καλέσω 1 
καλεῖς 1 
καλόν 1 
καπηλίσιν 1 
καπηλικῶς 1 
καπηλὶς 1 
καπνός 1 
καπρώσης 1 
καρπὸν 1 
κατάδηλα 1 
κατάθου 1 
κατέκειτο 1 
κατέλαβες 1 
κατέπλασεν 1 
κατήσθιες 1 
καταγελᾷς 1 
καταδαρθεῖν 1 
καταδαρθόντα 1 
καταθεῖναι 1 
κατακέκνισμαι 1 
κατακεκλῃμένα 1 
κατακλίνειν 1 
καταλαβόντες 1 
καταλείψει 1 
καταλελειμμένον 1 
καταλιπων 1 
καταλύει 1 
καταλύσεις 1 
καταμένειν 1 
καταπαρδεῖν 1 
καταπεπλασμένος 1 
καταπλαστὸν 1 
κατασέσηπας 1 
κατατέτηκ 1 
καταχέω 1 
κατεαγότος 1 
κατεβλακευμένως 1 
κατεγέλων 1 
κατεκείμεθα 1 
κατεκλίναμεν 1 
κατεπέτασ 1 
κατεσθίειν 1 
κατηγορεῖς 1 
κατηγοροῦσα 1 
κατορθώσωμεν 1 
κατώρυξέν 1 
καύσεται 1 
καὐτός 1 
καὐτὴ 1 
καὐτὸς 1 
κειμένη 1 
κειμένοις 1 
κεκλοφότος 1 
κεκλοφὼς 1 
κεκραγὼς 1 
κεκραμένης 1 
κεκτημένοι 1 
κεκτημένῳ 1 
κεραυνοὺς 1 
κερδαίνειν 1 
κεφαλὰς 1 
κεφαλῇ 1 
κεἰ 1 
κεὐδαίμονα 1 
κιναβρώντων 1 
κινδυνεύων 1 
κλέπτειν 1 
κλέπτων 1 
κλίνης 1 
κλίνῃ 1 
κλαυσιᾷ 1 
κλαύσει 1 
κλεινὸν 1 
κλεπτίστατον 1 
κλύεθ 1 
κνισμὸν 1 
κνῆμαι 1 
κοιλίας 1 
κοινῶν 1 
κολοσυρτόν 1 
κομήσῃς 1 
κομίσω 1 
κομᾷ 1 
κορυφαῖος 1 
κοσμίους 1 
κοσμεῖν 1 
κοσμιότης 1 
κοσμῆσαι 1 
κοτίνῳ 1 
κοτύλαις 1 
κοτύλας 1 
κου 1 
κουρείοισι 1 
κοὐ 1 
κοὐδὲν 1 
κράτιστε 1 
κράτιστον 1 
κράτιστόν 1 
κρίνεις 1 
κραιπαλῶντα 1 
κρατεῖν 1 
κρατοῦσι 1 
κρεμῶμεν 1 
κρεᾴδιον 1 
κρεῖττον 1 
κρεῶν 1 
κρημνόν 1 
κριβανωτῶν 1 
κριὸν 1 
κρόμμυα 1 
κρύπτειν 1 
κρύψαιμι 1 
κρύψω 1 
κρώζεις 1 
κυφὸν 1 
κωλῆς 1 
κωμῳδεῖν 1 
κωνώπων 1 
κόβαλος 1 
κόπτων 1 
κόπῳ 1 
κόρας 1 
κόρεων 1 
κύβοισι 1 
κύλικος 1 
κύνα 1 
κύνας 1 
κύριον 1 
κύφων 1 
κύφωνες 1 
κἀδίκως 1 
κἀμέ 1 
κἀμὲ 1 
κἀν 1 
κἀναδιδάξω 1 
κἀνόσιον 1 
κἀπιτέτριμμαι 1 
κἄγωγ 1 
κἄλλοι 1 
κἄν 1 
κἄπειτ 1 
κῴδια 1 
κῶμον 1 
λάβητε 1 
λάβω 1 
λάθρᾳ 1 
λάχανά 1 
λέγε 1 
λέγοι 1 
λέξας 1 
λήκυθοι 1 
λήμαις 1 
λήροις 1 
λίθοις 1 
λίθον 1 
λαβοῦσ 1 
λαθεῖν 1 
λαμβάνεις 1 
λαμπρὸν 1 
λαχοῦσ 1 
λαχὸν 1 
λεγομένοις 1 
λεκιθόπωλιν 1 
λελάμπρυνται 1 
λεπὰς 1 
λευκῶν 1 
λημῶντες 1 
ληρεῖν 1 
ληρεῖς 1 
ληφθείην 1 
λιβανωτόν 1 
λιβανωτὸν 1 
λιπαρὸς 1 
λλίπωσιν 1 
λογίσασθαι 1 
λοιδορεῖ 1 
λοπάδιον 1 
λουσάμενος 1 
λούμενος 1 
λυπουμένην 1 
λυπῇ 1 
λυπῇς 1 
λυσιτελεῖν 1 
λωποδυτεῖ 1 
λόγοις 1 
λόγος 1 
λόγου 1 
λύχνους 1 
λὲγεις 1 
λῆρον 1 
λῆρος 1 
μάθῃς 1 
μάκτρας 1 
μάντις 1 
μάρτυρα 1 
μάρτυρος 1 
μάρτυς 1 
μάτην 1 
μέ 1 
μέγαν 1 
μέγας 1 
μέγεθος 1 
μέθεσθε 1 
μέλανος 1 
μέλει 1 
μέλη 1 
μέλι 1 
μέλλ 1 
μέλλει 1 
μέλλοντες 1 
μέμφομαι 1 
μέμψιν 1 
μένειν 1 
μέντἄν 1 
μένῃς 1 
μέρος 1 
μέτεστι 1 
μέτωπον 1 
μίαν 1 
μαγγανεύουσαν 1 
μαδῶντα 1 
μαθεῖν 1 
μαθών 1 
μαινοίμην 1 
μακάριον 1 
μακαρίτην 1 
μακαρίως 1 
μακρά 1 
μακρὰ 1 
μαλάχης 1 
μανίαν 1 
μαναθάνεις 1 
μανικόν 1 
μαρτύρομαι 1 
μασώμενος 1 
μαχοῦμαί 1 
μείζω 1 
μεγάλα 1 
μεγάλοις 1 
μεγάλων 1 
μεδίμνων 1 
μεθ 1 
μεθέστηκεν 1 
μεθέστηχ 1 
μεθίεμεν 1 
μεθίεσθαί 1 
μεθύων 1 
μειρακίσκη 1 
μειρακίῳ 1 
μελέτω 1 
μελήσει 1 
μελαγχολᾶν 1 
μελαγχολᾷς 1 
μελαγχολῶντ 1 
μελετῴη 1 
μεμαγμένον 1 
μεμνῇτό 1 
μεμυστιλημένοι 1 
μενεῖτον 1 
μεστή 1 
μεστήν 1 
μεστόν 1 
μεστὴν 1 
μετάσχῃ 1 
μετέχων 1 
μεταβαλόντα 1 
μεταδοῦναι 1 
μεταμάθοις 1 
μεταμέλει 1 
μεταπέμπεται 1 
μεταπέμψεσθον 1 
μετεῖχες 1 
μετρίου 1 
μηδένα 1 
μηδέποτέ 1 
μηδενός 1 
μητρί 1 
μιαρωτάτω 1 
μιαρώτατε 1 
μικρὸν 1 
μιμήσομαι 1 
μιμούμενοι 1 
μιμούμενος 1 
μινθώσομέν 1 
μισεῖν 1 
μισητίας 1 
μισθὸς 1 
μνησικακήσῃς 1 
μνᾶς 1 
μοί 1 
μοιχὸς 1 
μολύνουσάν 1 
μονώτατος 1 
μουσικοὺς 1 
μουσικῆς 1 
μοχθήσαντες 1 
μοχθήσας 1 
μοχθήσουσιν 1 
μοχθεῖν 1 
μοχθηρίαν 1 
μοχθηρίᾳ 1 
μοχθηρὸς 1 
μοὐστὶν 1 
μυρίσαι 1 
μυρίων 1 
μυριάκις 1 
μυστηρίοις 1 
μόθων 1 
μόλις 1 
μόνην 1 
μόνω 1 
μόχθηρε 1 
μύθους 1 
μύριοι 1 
μύροισιν 1 
μύρου 1 
μῆν 1 
μῶρ 1 
ν 1 
νέου 1 
ναστὸς 1 
ναυπηγεῖν 1 
νεανίσκ 1 
νεανικὸν 1 
νεωνήτοισιν 1 
νεών 1 
νεὼ 1 
νηττάριον 1 
νικήσετε 1 
νοεῖ 1 
νομίζεθ 1 
νομίζεις 1 
νομίζεται 1 
νομίζετε 1 
νομίζετον 1 
νομιζόμενα 1 
νοστήσεις 1 
νωδόν 1 
νόμοις 1 
νύκτα 1 
νύμφην 1 
νύττουσι 1 
νύχθ 1 
νώ 1 
νὼ 1 
ξενικὸν 1 
ξυγγεώργους 1 
ξυλλεξάμενοι 1 
ξυμμαχία 1 
ξυνίης 1 
ξυναγείρει 1 
ξυνακολουθεῖν 1 
ξυναντήσαιμι 1 
ξυναντᾷς 1 
ξυνεῖναι 1 
ξυνθιασώτα 1 
ξυνοικῶ 1 
ξυνὼν 1 
ξυνῆγον 1 
ξύμβολον 1 
ξύμμαχοι 1 
ξύνοικον 1 
ξύσσιτον 1 
οἰκία 1 
οἰκίας 1 
οἰκετῶν 1 
οἰκεῖ 1 
οἰμώζειν 1 
οἰμώξει 1 
οἰμώξἄρα 1 
οἰνοῦτταν 1 
οἳ 1 
οἴεται 1 
οἴκαδε 1 
οἴκοθεν 1 
οἴμ 1 
οἴσω 1 
οἵ 1 
οἵοις 1 
οἵπερ 1 
οἶδά 1 
οἷα 1 
οἷον 1 
οἷος 1 
οἷς 1 
οἷός 1 
οὐδένα 1 
οὐδέποτέ 1 
οὐδέπω 1 
οὐδαμοῦ 1 
οὐδενί 1 
οὐκέθ 1 
οὐκέτι 1 
οὐρανὸν 1 
οὐχι 1 
οὑμὸς 1 
οὑπίτριπτος 1 
οὒκ 1 
οὔσης 1 
οὕνεκ 1 
οὖσα 1 
οὖσιν 1 
οὗτός 1 
π 1 
πάθω 1 
πάντως 1 
πάρεσθ 1 
πάρεστι 1 
πάρεστιν 1 
πάσης 1 
πάσχω 1 
πέδας 1 
πέδον 1 
πέλανος 1 
πέμπτου 1 
πένεται 1 
πένητας 1 
πένητες 1 
πένητος 1 
πέπονθε 1 
πέπραγεν 1 
πέραινε 1 
πέρδεται 1 
πέρι 1 
πέφυκε 1 
πήραν 1 
πίνακος 1 
πίνειν 1 
πίονές 1 
πίῃς 1 
παγκάλας 1 
παθεῖν 1 
παθόνθ 1 
παιδία 1 
παιδίων 1 
παιδαρίων 1 
παιδιὰν 1 
παιῶνος 1 
παλαιὰ 1 
παλαιὰν 1 
παλιγκάπηλον 1 
πανδοκεύτριαν 1 
πανοπλίαν 1 
πανουργήσας 1 
πανοῦργον 1 
παντοδαπὰ 1 
παπαῖ 1 
παράνομ 1 
παράνομον 1 
παρέθηκε 1 
παρέξειν 1 
παρέξω 1 
παρέχω 1 
παρέχων 1 
παρήγγειλεν 1 
παραβεβλημένος 1 
παραμενεῖς 1 
παραπαίειν 1 
παραπλῆγ 1 
παρατίλλεται 1 
παραφρονοῦντος 1 
παρείας 1 
παρείην 1 
παρεκαθέζετο 1 
παρεκαττύετο 1 
παρενσαλεύων 1 
παρεσκευαζόμην 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρόντ 1 
παρόντα 1 
πατέρας 1 
πατρὶς 1 
πατρὸς 1 
παχύκνημοι 1 
παύσει 1 
παύσειεν 1 
παύσομαι 1 
παύσω 1 
παῖ 1 
παῖδάς 1 
παῖς 1 
παῖσαι 1 
παῦσαι 1 
πείθειν 1 
πείσεις 1 
πείσῃς 1 
πεινήσεις 1 
πεινῆν 1 
πεινῶν 1 
πεινῶντα 1 
πεινῶσιν 1 
πειρωμένω 1 
πειρῶν 1 
πεμψάσης 1 
πενίαν 1 
πενίας 1 
πενιχρὸν 1 
πεντάκις 1 
πεπανουργηκότι 1 
πεπανούργηκας 1 
πεπεμμένον 1 
πεπεμμένος 1 
πεπεμμένου 1 
πεπλούτηκ 1 
πεποίηκε 1 
πεποιθότες 1 
πεπράγατε 1 
περίμενε 1 
περανῶ 1 
περιάψαι 1 
περιέλειχον 1 
περιέψησεν 1 
περιγίγνεσθαι 1 
περιείλημμαι 1 
περιεστεφάνωσεν 1 
περιμένουσα 1 
περινοστεῖν 1 
περινοστῇ 1 
περιπέττουσι 1 
περιφανῶς 1 
περιῄει 1 
περιῆλθε 1 
πεσών 1 
πευσόμενος 1 
πεύσει 1 
πιθοῦ 1 
πιθὼν 1 
πινακίσκους 1 
πιστότατον 1 
πιτρέπειν 1 
πλέον 1 
πλήθει 1 
πλήθους 1 
πλήρη 1 
πλακούντων 1 
πλακοῦντα 1 
πλακοῦντος 1 
πλείονα 1 
πλείστων 1 
πλευρὰν 1 
πλεῖν 1 
πλεῖστον 1 
πληγὰς 1 
πληροῖς 1 
πλησμονή 1 
πλινθουργεῖν 1 
πλουσίοις 1 
πλουτήσαντες 1 
πλουτήσωσιν 1 
πλουτοῦμεν 1 
πλουτοῦσι 1 
πλουτῆσαι 1 
πλυνόν 1 
πλύνει 1 
πλύνειν 1 
πλῦνέ 1 
ποίαν 1 
ποίοις 1 
ποίου 1 
ποδαγρῶντες 1 
ποδοῖν 1 
ποδῶν 1 
ποθ 1 
ποθεῖθ 1 
ποθεῖς 1 
ποθοῦσ 1 
ποθοῦσαι 1 
ποι 1 
ποιήσας 1 
ποιεῖ 1 
ποιεῖς 1 
ποικίλα 1 
ποικιλομόρφων 1 
ποιοῦσι 1 
πολέμοις 1 
πολεμοῦσιν 1 
πολιτῶν 1 
πολιὰ 1 
πολλά 1 
πολλή 1 
πολλὰς 1 
πολυπραγμονεῖν 1 
πολυφόρῳ 1 
πολύ 1 
πολὺς 1 
πονεῖν 1 
πονηροῖς 1 
πονηρόν 1 
πονηρῶν 1 
πορίζεις 1 
πορίσαι 1 
πορίσας 1 
πορίσειεν 1 
πορεύεται 1 
ποῖος 1 
ποῖός 1 
πράγματι 1 
πράττεται 1 
πράττομεν 1 
πράττοντ 1 
πράττουσι 1 
πρέπει 1 
πρίν 1 
πρεσβυτικοί 1 
πρεσβυτικός 1 
πρεσβυτικῶν 1 
πρεσβύτα 1 
πρεσβύτην 1 
πριάμενος 1 
προβήμασιν 1 
προβαλόντ 1 
προβατίοις 1 
προβατίου 1 
προβατίων 1 
προηγῇ 1 
προθύματα 1 
προς 1 
προσέβλεψέν 1 
προσέλθῃ 1 
προσέχειν 1 
προσήκει 1 
προσαγορεύειν 1 
προσαπέπεμψεν 1 
προσβιάζεται 1 
προσείχετο 1 
προσελθέτω 1 
προσελθοῦσ 1 
προσελθὼν 1 
προσευξόμενος 1 
προσεύξῃ 1 
προσεῖπε 1 
προσιόντα 1 
προσιόντος 1 
προσιὼν 1 
προσκεφαλαίου 1 
προσκυνῶ 1 
προσπατταλεύσω 1 
προσπταίοντα 1 
προστάτην 1 
προσώπου 1 
προσώπῳ 1 
προσῄειν 1 
προσῆκ 1 
προσῆκον 1 
προτείνοιέν 1 
προτιμῶ 1 
προὐδιδάξατο 1 
προὔργου 1 
πρωκτὸν 1 
πρόθυμος 1 
πρόνοιαν 1 
πρόπολος 1 
πρός 1 
πρόσεχε 1 
πρόσφερ 1 
πρόσωπον 1 
πρώτιστα 1 
πρώτῳ 1 
πρᾶγμά 1 
πτερυγίζεις 1 
πτωχοῦ 1 
πτωχῶν 1 
πτόρθους 1 
πυθοιμεθ 1 
πυνθάνει 1 
πυνθάνομαι 1 
πυρῶν 1 
πωλεῖ 1 
πωλῶν 1 
πόλει 1 
πόλεσιν 1 
πόλεως 1 
πόλεώς 1 
πόλλ 1 
πόνηρ 1 
πόνηροι 1 
πόπανα 1 
πόπανον 1 
πόρναισι 1 
πόρνους 1 
πόσους 1 
πότερον 1 
πύθησθέ 1 
πύθοιτ 1 
πύθῃ 1 
πύργος 1 
πώμαλα 1 
πώς 1 
πἀργύριον 1 
πᾶν 1 
πᾶσ 1 
πᾶσα 1 
πᾶσαι 1 
πᾶσαν 1 
σάκταν 1 
σάφ 1 
σέβοντας 1 
σήν 1 
σίλφιον 1 
σαπρά 1 
σαπροὺς 1 
σαυτόν 1 
σαυτὸν 1 
σαφέστατα 1 
σείσας 1 
σεαυτόν 1 
σεμνοῖς 1 
σεμνὸς 1 
σεμνῆς 1 
σεμνῶς 1 
σθένω 1 
σιγήσομαι 1 
σιγᾶν 1 
σιπύη 1 
σιτεῖσθαι 1 
σκάπτειν 1 
σκέψαι 1 
σκέψασθαι 1 
σκήπτομαί 1 
σκαιότατέ 1 
σκαιὸς 1 
σκαιῶς 1 
σκατοφάγον 1 
σκευάρια 1 
σκευάριον 1 
σκευαρίων 1 
σκιρτᾶτε 1 
σκοπῶμεν 1 
σκοπῶν 1 
σκοροδίοις 1 
σκορόδων 1 
σκυλοδεψεῖν 1 
σκυτοτομεῖ 1 
σκυτοτομεῖν 1 
σκωμμάτων 1 
σκώπτειν 1 
σκώπτεις 1 
σκώπτετον 1 
σκῶρ 1 
σμικροῦ 1 
σοβαρὸς 1 
σορῷ 1 
σοφίαν 1 
σοφίσματα 1 
σοφοὺς 1 
σοφός 1 
σοφὸν 1 
σοφὸς 1 
σπεύδεθ 1 
σπεύδουσιν 1 
σπεῦδέ 1 
σπινθὴρ 1 
σπλάγχν 1 
σπλάγχνων 1 
σπουδάζειν 1 
στάμνου 1 
στάσιν 1 
στέμματα 1 
στέφανόν 1 
στήσαιτο 1 
στίν 1 
στακτοῖς 1 
στατῆρσι 1 
στεμμάτων 1 
στεφάνους 1 
στρέφειν 1 
στρατηγίας 1 
στρεβλούμενον 1 
στροφῶν 1 
στρώματ 1 
στόμ 1 
στὶν 1 
στῆθ 1 
στῆθι 1 
συγκέκραμαι 1 
συγκυκήσας 1 
συκοφάνται 1 
συκοφάντας 1 
συκοφάντην 1 
συκοφάντης 1 
συκοφάντου 1 
συκοφάντρια 1 
συλλήβδην 1 
συλλαβὼν 1 
συμμάχους 1 
συμπαραμιγνύων 1 
συμπαραστάται 1 
συμφέρειν 1 
συμφέρον 1 
συμφοράς 1 
συμφορώτατον 1 
συνεκποτέ 1 
συνεχειμάζετο 1 
συντεταμένως 1 
συρίξας 1 
συχνὴν 1 
σφαλῶμεν 1 
σφηκίσκον 1 
σφηκώδεις 1 
σφηκῶδες 1 
σφόδρ 1 
σχέτλια 1 
σχετλιάζειν 1 
σχοίνων 1 
σχολῆς 1 
σχῖνον 1 
σωθείς 1 
σωρόν 1 
σωρὸν 1 
σωρὸς 1 
σωτὴρ 1 
σωτῆρες 1 
σωτῆρος 1 
σωφρονεῖς 1 
σωφροσύνης 1 
σύζυγον 1 
σύκινον 1 
σύνεισιν 1 
σύνοιδε 1 
σώματος 1 
σώφρονας 1 
σὸς 1 
σὺν 1 
σῷ 1 
τά 1 
τάλαιν 1 
τάλαντά 1 
τάπητος 1 
τάχα 1 
τάχει 1 
τάχιοτα 1 
τάχιστ 1 
τέκεα 1 
τέμενος 1 
τέμνεται 1 
τέρπομαι 1 
τέτληκας 1 
τέτταρας 1 
τέχναι 1 
τέχνη 1 
τέως 1 
τίθησιν 1 
τίμημ 1 
τίνι 1 
ταλάνταθ 1 
ταλαιπωρουμένους 1 
ταλαιπώρου 1 
ταυτί 1 
ταφῆναι 1 
ταχὺ 1 
ταὐτομολεῖν 1 
ταὐτὸ 1 
ταῦτά 1 
τεκταίνεται 1 
τεμαχῶν 1 
τετράδι 1 
τετράκις 1 
τεττάρων 1 
τετταράκοντα 1 
τηλία 1 
τιμᾶται 1 
τιμῆς 1 
τιμῶν 1 
τινα 1 
τινες 1 
τινος 1 
τινὰ 1 
τιτθίων 1 
τοίχους 1 
τοδὶ 1 
τοιουτονί 1 
τοιοῦτόν 1 
τοιχωρυχεῖ 1 
τοιχωρύχον 1 
τοιχωρύχος 1 
τοιχωρύχων 1 
τολμᾶν 1 
τολμᾷς 1 
τολμῶντε 1 
τονδὶ 1 
τοσαῦτα 1 
τοσουτονὶ 1 
τοσούτοις 1 
τουτί 1 
τουτοδὶ 1 
τούσδ 1 
τούτοιν 1 
τούτους 1 
τούτω 1 
τοὐμὸν 1 
τοὔπισθεν 1 
τοῖν 1 
τοῖσιν 1 
τοῦδε 1 
τοῦτόν 1 
τράγοι 1 
τράγον 1 
τράγου 1 
τράποιτο 1 
τρέπειν 1 
τρέπεσθ 1 
τρέφει 1 
τρέφειν 1 
τρέχων 1 
τρίβειν 1 
τρίποδος 1 
τρίψεις 1 
τραγήματα 1 
τραγημάτων 1 
τραγῳδίας 1 
τραγῳδικόν 1 
τραπέζης 1 
τριήρεις 1 
τριβωνίου 1 
τρισχιλίων 1 
τροπαῖον 1 
τροχοποιεῖν 1 
τροχοῦ 1 
τρυφῆς 1 
τρωγάλια 1 
τρόποις 1 
τρόπον 1 
τρύβλιον 1 
τρύγα 1 
τρύγοιπος 1 
τρὺξ 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνοι 1 
τυγχάνω 1 
τυπτήσεις 1 
τυραννίδα 1 
τυφλοῖς 1 
τυφλός 1 
τυφλὸν 1 
τυφλῷ 1 
τυχών 1 
τόλμημα 1 
τότ 1 
τύμπανα 1 
τύχωσ 1 
τἀγαθὰ 1 
τἀκ 1 
τἀληθὲς 1 
τἀληθῆ 1 
τἀλλότρια 1 
τἀντικνήμια 1 
τἀπ 1 
τἀργυρίου 1 
τἀργύριον 1 
τἀφόδια 1 
τἄλλ 1 
τἠκκλησίᾳ 1 
τῷδ 1 
υἱόν 1 
φάρμακον 1 
φάσκων 1 
φάττιον 1 
φέγγος 1 
φέρ 1 
φέρει 1 
φέρω 1 
φέρων 1 
φήσεις 1 
φίλ 1 
φίλη 1 
φίλος 1 
φίλτατ 1 
φίλως 1 
φαίνει 1 
φαίνεσθον 1 
φαγόντες 1 
φαινόμενοι 1 
φακῆς 1 
φακῇ 1 
φαμὲν 1 
φανερὸν 1 
φανερῶς 1 
φανεῖται 1 
φασι 1 
φασιν 1 
φασὶ 1 
φατε 1 
φειδωλὸν 1 
φειδόμενον 1 
φεισάμενος 1 
φενακίζεις 1 
φενακίσας 1 
φευξεῖται 1 
φευξούμεθα 1 
φεύγετον 1 
φεύγοις 1 
φεύγομεν 1 
φεύγουσί 1 
φεύγουσι 1 
φεύγων 1 
φεῦ 1 
φημί 1 
φησι 1 
φησὶ 1 
φθάνοιτον 1 
φθάσας 1 
φθάσειέ 1 
φθεγγόμενον 1 
φθειρῶν 1 
φθονεῖ 1 
φθονῶν 1 
φθοῖς 1 
φιδάκνης 1 
φιλίας 1 
φιλεῖς 1 
φιλοκερδής 1 
φιλοτιμίας 1 
φιλόπολίς 1 
φιλῶ 1 
φλογί 1 
φλυαρεῖς 1 
φλυαρῶν 1 
φλῶσι 1 
φοβοῦ 1 
φοινικίδ 1 
φοινικίδι 1 
φορεῖ 1 
φορμὸν 1 
φορτίον 1 
φορῶ 1 
φορῶν 1 
φράζουσαι 1 
φράζουσαν 1 
φράσειε 1 
φράσῃ 1 
φρένας 1 
φρονοῦντας 1 
φρονῶν 1 
φρόντιζε 1 
φυλάττων 1 
φυλλεῖ 1 
φωνῆς 1 
φόρτον 1 
φύγῃ 1 
φῂς 1 
φῴδων 1 
χαίρεις 1 
χαίρετε 1 
χαίρω 1 
χαίρων 1 
χαιρήσεις 1 
χαλεπόν 1 
χαλεπὸν 1 
χαλεπῶς 1 
χαλκεύει 1 
χαλκεύειν 1 
χαλκῆ 1 
χαράν 1 
χαρίεν 1 
χαρίεντά 1 
χειροτέχνην 1 
χειροτεχνῶν 1 
χεῖρ 1 
χεῖρα 1 
χεῖρας 1 
χιτώνιον 1 
χοίνικας 1 
χορεύετε 1 
χορεῦσαι 1 
χρή 1 
χρήσεταί 1 
χρείαν 1 
χρησμὸν 1 
χρησμὸς 1 
χρηστοί 1 
χρηστοὶ 1 
χρηστοῖσι 1 
χρηστός 1 
χρηστῶν 1 
χρυσηλάτου 1 
χρυσοχοεῖ 1 
χρυσοῖς 1 
χρυσὸν 1 
χρυσῷ 1 
χρόας 1 
χρόνῳ 1 
χρῆμα 1 
χυτρῶν 1 
χωρῶν 1 
χύτραι 1 
χύτραις 1 
χώρας 1 
χἄτεροι 1 
χἠ 1 
ψεύδει 1 
ψιμύθιον 1 
ψυλλῶν 1 
ψυχροῦ 1 
ψυχρᾷ 1 
ψυχῆς 1 
ψωλὸν 1 
ψόφον 1 
ψόφου 1 
ψύχους 1 
ἀγάγησθον 1 
ἀγαθά 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθὴν 1 
ἀγαθῷ 1 
ἀγγέλλεται 1 
ἀγγείλας 1 
ἀγγελεῖ 1 
ἀγοράσαι 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγορᾷ 1 
ἀγροῖς 1 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνας 1 
ἀδίκως 1 
ἀδελφήν 1 
ἀδελφαῖς 1 
ἀδικεῖν 1 
ἀδικουμένη 1 
ἀδικουμένοις 1 
ἀδικοῦμεν 1 
ἀζήμοις 1 
ἀθλίως 1 
ἀθλιώτατον 1 
ἀκήκοέν 1 
ἀκαρεῖ 1 
ἀκμῆς 1 
ἀκολουθοῦμέν 1 
ἀκολουθοῦσ 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούετον 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκρατιεῖσθε 1 
ἀκόλαστός 1 
ἀλγῇς 1 
ἀληθείᾳ 1 
ἀλλοτρίαν 1 
ἀλφίτοις 1 
ἀλφίτων 1 
ἀμελήσας 1 
ἀμελοῦσιν 1 
ἀμπέχεται 1 
ἀμφιέσω 1 
ἀμφορῆς 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμύνειν 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάμεινον 1 
ἀνέκραγες 1 
ἀνέσπασεν 1 
ἀνέῳξάς 1 
ἀνίσταθ 1 
ἀνίσταμαι 1 
ἀναβάδην 1 
ἀναβλέψαι 1 
ἀναβλέψας 1 
ἀναβλέψειας 1 
ἀναβλέψειεν 1 
ἀναβλέψῃς 1 
ἀναβοάσομαι 1 
ἀναγκάζειν 1 
ἀναγκάσαι 1 
ἀναδῆσαι 1 
ἀναδῶν 1 
ἀναθεὶς 1 
ἀναθεῖναι 1 
ἀναλώσας 1 
ἀναλῶν 1 
ἀναπαύομαι 1 
ἀναπείθειν 1 
ἀναπεισθέντ 1 
ἀναστρέψας 1 
ἀνασχέτ 1 
ἀνασχετόν 1 
ἀνατεθήσεται 1 
ἀναχωρεῖν 1 
ἀνδράσιν 1 
ἀνδραγαθίας 1 
ἀνδραποδιστὴς 1 
ἀνδραποδιστῶν 1 
ἀνειστήκει 1 
ἀνεκήρυττεν 1 
ἀνεκρότησ 1 
ἀνελεύθερός 1 
ἀνεπαλλόμην 1 
ἀνερώτα 1 
ἀνθοσμίου 1 
ἀνθρωπαρίω 1 
ἀνθρώποισίν 1 
ἀνθρώποισι 1 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνθρώπου 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρὠποις 1 
ἀνιαροί 1 
ἀνιῶσιν 1 
ἀντειπεῖν 1 
ἀντευποιεῖν 1 
ἀντιλέγειν 1 
ἀντιλέγοντες 1 
ἀνωτάτω 1 
ἀνύειν 1 
ἀνύσασα 1 
ἀνύσηται 1 
ἀνᾴξας 1 
ἀξιοῖ 1 
ἀπ 1 
ἀπέλαυσ 1 
ἀπέπαρδον 1 
ἀπέπεμψέ 1 
ἀπαγγείλαντα 1 
ἀπαλλάξειν 1 
ἀπαλλάχθητον 1 
ἀπαλλαγέντας 1 
ἀπαλλαγέντες 1 
ἀπαλλαγῆναι 1 
ἀπαντῆσαί 1 
ἀπαρτὶ 1 
ἀπεδίδου 1 
ἀπεστέρηκάς 1 
ἀπεστράφη 1 
ἀπεχθάνει 1 
ἀπεψωλημένοι 1 
ἀποδείξειν 1 
ἀποδύομαι 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποκρινομένῳ 1 
ἀποκρύψας 1 
ἀπολίπῃς 1 
ἀπολείψει 1 
ἀπολείψειν 1 
ἀπολεῖς 1 
ἀπολιπόντε 1 
ἀπολιπὼν 1 
ἀπολουμένη 1 
ἀπολούμενε 1 
ἀπολωλεκὼς 1 
ἀπολώλατον 1 
ἀπολῶ 1 
ἀποπέμπει 1 
ἀποπέμπειν 1 
ἀποπέμπων 1 
ἀποπατησόμενοί 1 
ἀποροῦντας 1 
ἀποσβέσας 1 
ἀποτρέχων 1 
ἀποφήνω 1 
ἀποφαίνω 1 
ἀποφυγών 1 
ἀποχρήσουσιν 1 
ἀποψώμεσθα 1 
ἀπό 1 
ἀπόκριναί 1 
ἀπόλλυται 1 
ἀπόλωλ 1 
ἀπότεισον 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀρέσκει 1 
ἀρήξετε 1 
ἀργαλέον 1 
ἀργοῖς 1 
ἀργυροῦς 1 
ἀργός 1 
ἀριθμὸν 1 
ἀρνεῖσθον 1 
ἀροῦν 1 
ἀρτιάζομεν 1 
ἀρχαία 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρότροις 1 
ἀσελγῶς 1 
ἀσθενεῖς 1 
ἀσκητῶν 1 
ἀσκωλίαζ 1 
ἀσπάζομαί 1 
ἀσπάζομαι 1 
ἀσπίδα 1 
ἀστεῖον 1 
ἀφήσετον 1 
ἀφίγμεθ 1 
ἀφίξεται 1 
ἀφανίσαι 1 
ἀφανισθέντοιν 1 
ἀφαρπάζοντα 1 
ἀφελὼν 1 
ἀφιγμένη 1 
ἀφικόμεθα 1 
ἀφῖκται 1 
ἁλούς 1 
ἁλῷς 1 
ἁμάξης 1 
ἁμαρτάνοντά 1 
ἁπαξάπαντα 1 
ἁπαξάπαντας 1 
ἁπλῶν 1 
ἁρπάζειν 1 
ἁρπασόμενος 1 
ἄγαν 1 
ἄγγελος 1 
ἄγε 1 
ἄγοντες 1 
ἄγρια 1 
ἄγροικον 1 
ἄγωμεν 1 
ἄγων 1 
ἄδικοι 1 
ἄδικον 1 
ἄθλιον 1 
ἄκουέ 1 
ἄκουε 1 
ἄκων 1 
ἄλγους 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλοι 1 
ἄλλον 1 
ἄλλῳ 1 
ἄλφιτ 1 
ἄλφιτα 1 
ἄμητα 1 
ἄμφω 1 
ἄναξ 1 
ἄνδρε 1 
ἄνερ 1 
ἄνυε 1 
ἄξιος 1 
ἄπειμ 1 
ἄπειμι 1 
ἄπιθι 1 
ἄπωθεν 1 
ἄρασ 1 
ἄριστα 1 
ἄρχει 1 
ἄρχειν 1 
ἄφετόν 1 
ἅνδρες 1 
ἅπαν 1 
ἅπαντ 1 
ἅπαντά 1 
ἅπασι 1 
ἅπασιν 1 
ἆρά 1 
ἆρα 1 
Ἀγύρριος 1 
Ἀπόλλω 1 
Ἀρίστυλλος 1 
Ἀσκληπιόν 1 
Ἀφροδίτην 1 
Ἄργους 1 
Ἄρη 1 
ἐάν 1 
ἐάσας 1 
ἐβάδιζεν 1 
ἐβδελύττετο 1 
ἐγένετ 1 
ἐγένετο 1 
ἐγγυᾷ 1 
ἐγγύς 1 
ἐγείρει 1 
ἐγκατακείμενοι 1 
ἐγκατακλινοῦντ 1 
ἐγκεκαλύφθαι 1 
ἐγκονεῖτε 1 
ἐγρηγόρεσαν 1 
ἐδέξατο 1 
ἐδεήθη 1 
ἐδεδοίκεις 1 
ἐδεξιοῦνθ 1 
ἐδεῖθ 1 
ἐδυνάμην 1 
ἐδόκουν 1 
ἐθέλει 1 
ἐκάλει 1 
ἐκέλευε 1 
ἐκέλευσεν 1 
ἐκαλλιερεῖτό 1 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκδότω 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνου 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεῖν 1 
ἐκεῖνο 1 
ἐκεῖσε 1 
ἐκκάλει 1 
ἐκκλησία 1 
ἐκκλησίαν 1 
ἐκκλησίας 1 
ἐκνομίως 1 
ἐκνομιώτατα 1 
ἐκπιεῖν 1 
ἐκπλυνεῖται 1 
ἐκπλύνειέ 1 
ἐκπορίζομεν 1 
ἐκπυνθάνει 1 
ἐκστρέψας 1 
ἐκτετοξεῦσθαι 1 
ἐκτραχηλισθῇ 1 
ἐκτυπεῖτο 1 
ἐκτυφλῶσαι 1 
ἐκφορά 1 
ἐκφοράν 1 
ἐκφύγοιμεν 1 
ἐλάνθανεν 1 
ἐλάνθανον 1 
ἐλέγξαι 1 
ἐλήλυθας 1 
ἐλαίου 1 
ἐλαβόμην 1 
ἐλεφάντινος 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλούσατ 1 
ἐλοῦμεν 1 
ἐλπίδ 1 
ἐμέλλετόν 1 
ἐμήν 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμαυτῷ 1 
ἐμβάδια 1 
ἐμβαδίοις 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμβαλὼν 1 
ἐμβὰς 1 
ἐμπέσοι 1 
ἐμπλήμενος 1 
ἐμπολαῖον 1 
ἐμυήθης 1 
ἐμὴν 1 
ἐμῆς 1 
ἐνέχεις 1 
ἐνέχυρον 1 
ἐνίοτε 1 
ἐνίους 1 
ἐναγώνιος 1 
ἐνδεικνύμενος 1 
ἐνδώσετε 1 
ἐνεκαλυψάμην 1 
ἐνερρίγωσ 1 
ἐνεχείρησε 1 
ἐνθένδ 1 
ἐνθαδί 1 
ἐνθαδὶ 1 
ἐντυλίξασ 1 
ἐξέπεμψεν 1 
ἐξέπεσον 1 
ἐξέπληττε 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαμαρτάνῃ 1 
ἐξελήλυθα 1 
ἐξενεγκόντ 1 
ἐξεπίτηδες 1 
ἐξετρέποντο 1 
ἐξεύροι 1 
ἐξεύροιθ 1 
ἐξηύρηκεν 1 
ἐξιών 1 
ἐξολέσειεν 1 
ἐξολεῖ 1 
ἐξολωλεκώς 1 
ἐξολῶ 1 
ἐξωλέστερον 1 
ἐξωμμάτωται 1 
ἐξῃξάτην 1 
ἐξῇ 1 
ἐπέλιπεν 1 
ἐπέτρεψ 1 
ἐπέτυχες 1 
ἐπήρκουν 1 
ἐπίδηλόν 1 
ἐπίνοιαν 1 
ἐπανίστω 1 
ἐπαναβοῶντες 1 
ἐπαναγκάζουσα 1 
ἐπαναγκασθεὶς 1 
ἐπεγείρουσαι 1 
ἐπεδίδουν 1 
ἐπεθύμουν 1 
ἐπεμελεῖσθ 1 
ἐπερησόμενος 1 
ἐπερωτηθεὶς 1 
ἐπεσπέπαικεν 1 
ἐπεφύσητό 1 
ἐπιβουλεύει 1 
ἐπιβουλεύουσί 1 
ἐπιβύσας 1 
ἐπιγράψω 1 
ἐπιθυμεῖ 1 
ἐπιθυμοῦντες 1 
ἐπικαθέζηται 1 
ἐπιλαβοῦσ 1 
ἐπιλαθοίμεθα 1 
ἐπιλείπειν 1 
ἐπιμελητὴς 1 
ἐπιπιὼν 1 
ἐπιπολῆς 1 
ἐπιτετρῖφθαι 1 
ἐπιτρέψων 1 
ἐπιτρίψειε 1 
ἐπιχώριον 1 
ἐπιχώριόν 1 
ἐποίει 1 
ἐποίεις 1 
ἐποίησα 1 
ἐποίησε 1 
ἐποίουν 1 
ἐπωνυμίας 1 
ἐπόντα 1 
ἐπόππυσεν 1 
ἐπῄνουν 1 
ἐπῶν 1 
ἐρασταί 1 
ἐραστῶν 1 
ἐργάζεται 1 
ἐργάσασθαι 1 
ἐργάσεσθε 1 
ἐργάσῃ 1 
ἐργασόμεθ 1 
ἐρρωγυῖαν 1 
ἐρᾷ 1 
ἐρῶν 1 
ἐρῶντ 1 
ἐσίγας 1 
ἐσδὺς 1 
ἐσθίων 1 
ἐσκυθρώπαζόν 1 
ἐστεφανωμένοι 1 
ἐστεφανωμένος 1 
ἐστὶι 1 
ἐστὸν 1 
ἐσφέρειν 1 
ἐσόμενον 1 
ἐτυπτόμην 1 
ἐτῶν 1 
ἐυμεγέθη 1 
ἐφάπτεταί 1 
ἐφήψατο 1 
ἐφερπύσαι 1 
ἐφρόντισεν 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθὲς 1 
ἐωνημένον 1 
ἐᾶν 1 
ἐῶ 1 
ἑαυτῷ 1 
ἑγὼ 1 
ἑκάστην 1 
ἑκκαίδεκα 1 
ἑνί 1 
ἑνὸς 1 
ἑξόμεσθά 1 
ἑορακέναι 1 
ἑστίαν 1 
ἑστηκὼς 1 
ἑτέρως 1 
ἑταίρας 1 
ἑόρακά 1 
ἑώρας 1 
ἒπειτα 1 
ἔα 1 
ἔδακνε 1 
ἔδρασ 1 
ἔδρασεν 1 
ἔδρων 1 
ἔθη 1 
ἔθυσεν 1 
ἔικεν 1 
ἔκαστος 1 
ἔκοπτες 1 
ἔλακεν 1 
ἔμαθες 1 
ἔματτεν 1 
ἔμεγ 1 
ἔμελλον 1 
ἔμοιγ 1 
ἔμοιγε 1 
ἔνδοθέν 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνεστι 1 
ἔνεστιν 1 
ἔξαρνός 1 
ἔξω 1 
ἔοικας 1 
ἔπαθες 1 
ἔπειθ 1 
ἔπεισεν 1 
ἔπεισιν 1 
ἔπεστ 1 
ἔπινες 1 
ἔπραττον 1 
ἔργοις 1 
ἔργων 1 
ἔρημον 1 
ἔρρ 1 
ἔρχεται 1 
ἔρωτος 1 
ἔσεσθε 1 
ἔτους 1 
ἔφερες 1 
ἔφευγ 1 
ἔφευγον 1 
ἔφλα 1 
ἔφλων 1 
ἔχ 1 
ἔχετέ 1 
ἔχοι 1 
ἔχοιμι 1 
ἔχον 1 
ἔχοντ 1 
ἔχοντά 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντος 1 
ἔχουσα 1 
ἔχῃ 1 
ἕλξει 1 
ἕνα 1 
ἕξει 1 
ἕξειν 1 
ἕπεσθ 1 
ἕπεσθαι 1 
ἕπου 1 
ἕτεροί 1 
ἕτεροι 1 
ἕτερον 1 
ἕτερος 1 
ἕτερόν 1 
ἕτερός 1 
ἕωθεν 1 
ἕως 1 
Ἐρινύς 1 
Ἑκάτης 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑστίας 1 
Ἕλληνας 1 
Ἕλλησιν 1 
ἠγόρευον 1 
ἠδικηκόσιν 1 
ἠδικημένη 1 
ἠκολούθουν 1 
ἠξίους 1 
ἠπίστατο 1 
ἠπείλησ 1 
ἠφάνισεν 1 
ἡγεμόνιον 1 
ἡγεμόνος 1 
ἡγεῖσθέ 1 
ἡγούμεθα 1 
ἡγούμενον 1 
ἡγοῖτ 1 
ἡγοῦμαί 1 
ἡδέως 1 
ἡδύ 1 
ἡκ 1 
ἡλικίαν 1 
ἡμέρα 1 
ἡμαρτήκαμεν 1 
ἡμιτύβιον 1 
ἡμμένας 1 
ἡμμένον 1 
ἡπίτριπτος 1 
ἡσυχίαν 1 
ἡττᾶσθε 1 
ἤ 1 
ἤγειρον 1 
ἤγομεν 1 
ἤλθομεν 1 
ἤνπερ 1 
ἤρξατ 1 
ἥ 1 
ἥγιζεν 1 
ἥδεθ 1 
ἥδεται 1 
ἥδομαι 1 
ἥκετε 1 
ἥκιστ 1 
ἥκιστά 1 
ἥκιστα 1 
ἥλιον 1 
ἥντιν 1 
ἥξει 1 
ἥξειν 1 
ἥξοιμι 1 
ἥρπακας 1 
ἥσυχος 1 
ἥτις 1 
ἥττονες 1 
ἥττων 1 
ἦγες 1 
ἦλθε 1 
ἦλθεν 1 
ἦλθες 1 
ἦλθον 1 
ἦσθ 1 
ἧκεν 1 
ἧττον 1 
ἧττόν 1 
Ἡρακλέα 1 
Ἡρακλειδῶν 1 
Ἡφαίστου 1 
ἰάσεται 1 
ἰατρός 1 
ἰατρὸν 1 
ἰατρὸς 1 
ἰδέαν 1 
ἰδίων 1 
ἰδὼν 1 
ἰοῦσ 1 
ἰπνὸς 1 
ἰσχάδια 1 
ἰσχνοὶ 1 
ἰσχνῶν 1 
ἰσχυρὸν 1 
ἰχθυηροὺς 1 
ἱδρυμένος 1 
ἱδρυσόμεθ 1 
ἱδρυσόμεθα 1 
ἱδρύσασθέ 1 
ἱερεῖον 1 
ἱερεῖόν 1 
ἱερόσυλοι 1 
ἱερὸν 1 
ἱερᾶς 1 
ἱκανοὺς 1 
ἱκανὴν 1 
ἱκανὸν 1 
ἱκετηρίαν 1 
ἱματίδιον 1 
ἱματίοις 1 
ἱματίου 1 
ἱματίων 1 
ἴθι 1 
ἴσας 1 
ἴσθι 1 
ἴστον 1 
ἴσῳ 1 
ἴτ 1 
ἴωμεν 1 
ἵππον 1 
Ἰασὼ 1 
ὀδυνηρότερον 1 
ὀδυνῷτο 1 
ὀδόντας 1 
ὀδύνη 1 
ὀδὰξ 1 
ὀκτὼ 1 
ὀλίγας 1 
ὀλιγίστοις 1 
ὀλῶ 1 
ὀνόματι 1 
ὀξὶς 1 
ὀπισθόδομον 1 
ὀπὰς 1 
ὀπὸν 1 
ὀρρωδῶ 1 
ὀρχεῖσθε 1 
ὀρχιπέδων 1 
ὀσφραίνει 1 
ὀφθαλμίας 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφρῦς 1 
ὀχουμένην 1 
ὁδί 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδὸν 1 
ὁμιλίας 1 
ὁμοίως 1 
ὁμολογῶ 1 
ὁπόθεν 1 
ὁρμαθῷ 1 
ὁρμωμένους 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁσίαν 1 
ὁσημέραι 1 
ὄζειν 1 
ὄιεσθε 1 
ὄναιο 1 
ὄνου 1 
ὄντας 1 
ὄντος 1 
ὄξει 1 
ὄρνιν 1 
ὄρχεων 1 
ὄφεις 1 
ὄφελος 1 
ὄφις 1 
ὄψει 1 
ὅδ 1 
ὅμοιον 1 
ὅμως 1 
ὅπερ 1 
ὅπλοισιν 1 
ὅσας 1 
ὅσην 1 
ὅσοι 1 
ὅσον 1 
ὅσος 1 
ὅσπερ 1 
ὅτ 1 
ὅτου 1 
ὅτουπερ 1 
ὅτῳ 1 
Ὀλυμπικὸν 1 
ὑβρίζομαι 1 
ὑβριστήν 1 
ὑπ 1 
ὑπήκοα 1 
ὑπήσθιεν 1 
ὑπειπούσης 1 
ὑπεκορίζετο 1 
ὑπεκρούσω 1 
ὑπεπίττουν 1 
ὑπερβάλλουσι 1 
ὑπερηκόντικεν 1 
ὑπερπλουτεῖν 1 
ὑπερφιλῶ 1 
ὑπερφυεῖς 1 
ὑπερφυὴς 1 
ὑπερῷον 1 
ὑπηρέτουν 1 
ὑπηρυθρίασε 1 
ὑποδύνθ 1 
ὑπομνύμενον 1 
ὑπονόει 1 
ὑποπεινώντων 1 
ὑποσχόμενος 1 
ὑποχάσκων 1 
ὑπόλοιπον 1 
ὑπόλυσαι 1 
ὑφέλοι 1 
ὑφαίνειν 1 
ὑφῄρει 1 
ὕβρεος 1 
ὕβρις 1 
ὠνήσεται 1 
ὠνησόμεθ 1 
ὠνόμασέ 1 
ὠπτημένων 1 
ὠστιζόμεσθ 1 
ὠφελήσαις 1 
ὠφελεῖν 1 
ὠχρὰ 1 
ὡδὶ 1 
ὡρικῶς 1 
ὥσθ 1 
ὦγάθ 1 
ὦγαθέ 1 
ὦναξ 1 
ὦνδρές 1 
ὦνθρωπε 1 
ὦσι 1 
ὦτ 1 
ᾄδοντας 1 
ᾐσχύνετο 1 
ᾐχύνετο 1 
ᾔσθετο 1 
ᾔτει 1 
ᾔτησ 1 
ᾖμεν 1 
ᾗ 1 
ᾠχόμην 1 
ᾤμην 1 
ῥάκη 1 
ῥάκος 1 
ῥάπτειν 1 
ῥέπει 1 
ῥήξας 1 
ῥήτορας 1 
ῥήτορες 1 
ῥίζας 1 
ῥαφανίδων 1 
ῥητόρων 1 
ῥυπῶντα 1 
ῥυσὸν 1 
ῥυτίδων 1 
ῥᾷστ 1 
ῥῖν 1 
ῥῖνα 1 

Powered by PhiloLogic