Aristophanes, Peace (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Pax].

Word Count

Total Words: 8213 Total Unique Words: 3670.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 153 
Αἰγυπτίοις 1 
Αἰσχινάδου 1 
Αἰσώπου 1 
Αἰτναῖον 1 
Βάκιν 3 
Βάκις 1 
Βοιωτοί 1 
Βοιωτῶν 1 
Βρασίδου 1 
Βραυρωνάδ 1 
Γανυμήδους 1 
Γλαυκέτῃ 1 
Γοργόνας 1 
Γοργόνες 1 
Δάτιδος 1 
Δί 17 
Δία 6 
Διιπόλει 1 
Διονυσίων 1 
Διοσκόρω 1 
Διόνυσ 2 
Διόνυσον 2 
Διός 3 
Διὶ 1 
Διὸς 5 
Εἰρήνη 4 
Εἰρήνην 3 
Εἰρήνης 1 
Εἰρήνῃ 1 
Εὐριπίδου 1 
Εὐριπίδῃ 1 
Ζεὺς 1 
Ζεῦ 3 
Ζηνὸς 1 
Θεογένους 1 
Θεωρία 3 
Θεωρίαν 4 
Θεωρίας 1 
Θρᾴκης 1 
Θρᾷτταν 1 
Κέρβερον 1 
Κανθάρου 1 
Καρκίνος 1 
Καρκίνου 1 
Κιλλικῶν 1 
Κλέωνα 1 
Κλεωνύμου 1 
Κλεώνυμος 3 
Κρατῖνος 1 
Κυδοιμέ 1 
Κυζικηνικόν 1 
Κωμαρχίδη 1 
Κωπᾴδων 1 
Κύννης 1 
Λάκωνες 3 
Λάμαχ 1 
Λακεδαίμονος 1 
Λακεδαιμονίοισιν 1 
Λακωνικοὶ 1 
Λακωνικῆς 1 
Λακώνων 1 
Λαμάχου 1 
Λαμίας 1 
Λημυνίας 1 
Λιταργιοῦμεν 1 
Λυκείου 1 
Λυσιμάχην 1 
Λύκειον 1 
Μέγαρ 1 
Μέγαρα 1 
Μήδοισιν 1 
Μανῆν 1 
Μεγαρεῦσιν 1 
Μεγαρικοῦ 1 
Μεγαρῆς 2 
Μελάνθιον 1 
Μελάνθιος 1 
Μηδείας 1 
Μορύχῳ 1 
Μοῦσα 2 
Μόρσιμος 1 
Ναξιουργὴς 1 
Πήγασε 1 
Πανέλληνες 1 
Παναθήναι 1 
Πανδίονος 1 
Πειραιεῖ 2 
Πεισάνδρου 1 
Περικλέης 1 
Πηγάσειον 1 
Πηγάσου 1 
Πολέμου 1 
Πρασιαὶ 1 
Πόθῳ 1 
Πόλεμον 2 
Πόλεμος 1 
Πόσειδον 1 
Πύλον 1 
Πύλῳ 1 
Σίβυλλα 1 
Σίβυλλαν 1 
Σαΐων 1 
Σαμοθρᾴκῃ 1 
Σαρδιανικόν 1 
Σελήνη 1 
Σικελία 1 
Σιμωνίδης 2 
Σοφοκλέης 1 
Σοφοκλέους 2 
Στιλβίδην 1 
Σύρα 1 
Τελέᾳ 1 
Τρυγαἶ 2 
Τρυγαῖε 1 
Τρυγαῖος 2 
Τρυγαῖός 1 
Φειδίας 2 
Φορμίων 1 
Χάρισιν 1 
Χίων 1 
Χαρίτων 2 
Χαρινάδην 1 
Χαῖρις 1 
Χῖος 1 
αἰβοιβοῖ 1 
αἰβοῖ 3 
αἰετοῦ 1 
αἰνίσσεται 1 
αἰσθανοίατο 1 
αἰσχροκερδεῖς 1 
αἰσχρῶς 1 
αἰσχύνομαι 1 
αἰτίας 1 
αἰτίζητ 1 
αἰτίων 1 
αἱ 5 
αἱματοῦται 1 
αἴθωνα 1 
αἴρεται 1 
αἴτησον 1 
αἵ 1 
αἶρ 1 
αἶρέ 1 
αἶρε 1 
αἷς 1 
αὐλάς 1 
αὐλήσων 1 
αὐλείας 1 
αὐλῶν 1 
αὐτά 2 
αὐτήν 6 
αὐτίκα 3 
αὐταῖς 3 
αὐτοδὰξ 1 
αὐτοκράτορ 1 
αὐτομάτη 1 
αὐτομολεῖν 1 
αὐτοὶ 4 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖν 1 
αὐτοῖς 3 
αὐτοῖσι 2 
αὐτοῦ 3 
αὐτόν 1 
αὐτός 2 
αὐτὰ 1 
αὐτὰρ 1 
αὐτὴν 6 
αὐτὸν 10 
αὐτὸς 5 
αὐτὼ 1 
αὐτῆς 5 
αὐτῇ 6 
αὐτῶν 5 
αὐτῷ 4 
αὑτηί 1 
αὑτηὶ 1 
αὑτόν 1 
αὑτὸν 3 
αὑτῷ 1 
αὔθ 1 
αὔρα 1 
αὔριον 2 
αὔτ 3 
αὕτη 4 
αὖ 6 
αὖθ 1 
αὖθις 3 
αὖφις 1 
βάθος 1 
βάμμα 2 
βάρβαροι 1 
βέβαπται 1 
βέλτιον 1 
βίον 4 
βαβαιὰξ 1 
βαβαὶ 1 
βαδίζειν 1 
βαδίζουσ 1 
βαδίζων 1 
βαδιεῖ 1 
βαθύ 1 
βακίζων 1 
βαλανεύσω 1 
βαρβάροισι 1 
βασίλεια 1 
βατιδοσκόποι 1 
βδελυρὲ 1 
βδελύττει 1 
βδεῖ 1 
βδεῖτε 1 
βινεῖν 2 
βλέμματος 1 
βλέποιεν 1 
βλέπων 2 
βλαβῆναι 1 
βληχωμένων 1 
βληχωνίαν 1 
βοΐ 2 
βοηθήσωμεν 1 
βοηθεῖν 1 
βορβοροθύμους 1 
βορόν 1 
βοτρυόδωρε 1 
βουκολήσεται 1 
βουλή 1 
βουλεύει 1 
βουλεύεται 2 
βουλεύσομεν 1 
βουλομάχου 1 
βουλόμενος 2 
βουλὴ 1 
βουλῇ 5 
βούλει 1 
βούλεσθ 2 
βούλεσθε 1 
βούλεται 2 
βούλοιντ 1 
βούλομ 1 
βούλομαι 1 
βοὴ 1 
βοᾶτε 1 
βοῆς 1 
βοῶν 2 
βρενθύεταί 1 
βροτοί 2 
βροτοὶ 3 
βροτοῦ 1 
βρύκετ 1 
βυρσοπώλης 2 
βυρσῶν 1 
βωμολοχεύματ 1 
βωμός 1 
βωμὸν 2 
βωμὸς 1 
βωσάτω 1 
βωστρησάτω 1 
βότρυς 1 
γ 40 
γάμους 3 
γάμων 1 
γάρ 13 
γέ 4 
γέγηθα 1 
γένηται 2 
γένοιτ 1 
γένοιτο 1 
γένος 1 
γένωνται 1 
γένῃ 2 
γέρον 1 
γέρων 1 
γίγνεται 1 
γίγνομαι 1 
γαλῆ 1 
γαλῆν 1 
γε 37 
γείτονα 1 
γείτονες 1 
γεγένησαι 1 
γεγένηται 1 
γεγενῆσθ 1 
γελᾶτ 1 
γελᾷς 1 
γελῶ 1 
γελῶσιν 1 
γενήσεταί 1 
γενήσεται 2 
γενησόμεθα 1 
γενναιοπρεπῶς 1 
γενναιοτάτου 1 
γενναῖον 1 
γεωργικὰ 1 
γεωργικὸν 1 
γεωργοί 2 
γεωργοὶ 2 
γεωργοὺς 2 
γεωργοῖς 2 
γεωργὸν 1 
γηρύσαντος 1 
γιγάρτων 1 
γιγνόμεθ 1 
γιγνώσκοντες 1 
γλίσχρων 1 
γλισχρότατα 1 
γλυκέα 1 
γλυκείας 1 
γλυκύτατον 1 
γλῶττα 1 
γλῶτταν 1 
γνάθοιν 1 
γνάθους 1 
γνωσαν 1 
γνώμην 1 
γνῷς 1 
γογγύλην 1 
γομφίους 1 
γονάτων 1 
γοργὸν 1 
γοῦν 7 
γράψομαι 1 
γραοσόβαι 1 
γρύζειν 1 
γυλιαύχενας 1 
γυλιοῦ 1 
γυμνὸς 1 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 1 
γυναικῶν 2 
γυναῖκές 1 
γυναῖκα 1 
γυναῖκας 2 
γυναῖκες 1 
γόνατα 1 
γύναι 2 
γώ 1 
γὰρ 93 
γὼ 2 
γῄδιον 1 
γῆν 2 
γῆρας 1 
γῆς 5 
δ 79 
δάνεισον 1 
δάφνῃ 1 
δέ 8 
δέδοικα 1 
δέδρακας 1 
δέδραται 1 
δέκ 1 
δέξαι 2 
δέξεται 1 
δέοντα 1 
δέοντι 1 
δέους 1 
δέρμ 1 
δέσμ 1 
δέσποθ 5 
δέσποιν 2 
δέσποινα 2 
δέσποτ 2 
δέσποτα 4 
δέχεσθε 1 
δέχου 1 
δέῃ 2 
δή 4 
δήπου 4 
δήπουθεν 1 
δίδαξον 1 
δίδου 1 
δίδωμ 1 
δίδωμι 1 
δίδως 2 
δίκαιος 1 
δίκαν 1 
δίκῃ 1 
δίχα 1 
δαί 1 
δαίμονος 1 
δαίμων 1 
δαίνυντο 2 
δαιμονίως 1 
δαιμόνια 1 
δαιμόνων 2 
δακρῦσαι 1 
δαλίον 1 
δαμώματα 1 
δανότατα 1 
δαὶ 2 
δαῖμον 1 
δαῖτας 1 
δεήσει 1 
δείλαιος 1 
δείπνου 1 
δεδοικὼς 1 
δειλακρίων 1 
δεινός 1 
δεινόταται 1 
δεινὰς 1 
δεινὸν 3 
δεινῶν 1 
δειπνήσεις 1 
δεκάμνῳ 2 
δεξιόν 1 
δεξιός 1 
δεξιὸν 1 
δεξιῶς 1 
δεπάεσσιν 1 
δεσπότης 2 
δευρί 1 
δευρὶ 1 
δεφόμενός 1 
δεόμεθ 1 
δεῖ 2 
δεῖν 1 
δεῖνα 1 
δεῖπνον 2 
δεῦρ 9 
δεῦρο 5 
δη 1 
δημιουργικῶς 1 
δημιουργοὶ 1 
δημότην 1 
δι 2 
διέλκων 1 
διαίτης 1 
διαβάλοι 1 
διαβὰς 1 
διαγαγεῖν 1 
διακαυνιάσαι 1 
διακινήσας 1 
διακναισθήσεται 1 
διακύψας 1 
διαλέγου 1 
διαλλαγαῖς 1 
διαλλαγεῖσαι 1 
διαλύσῃς 1 
διανοίαις 1 
διανοεῖ 2 
διαπρισθεῖεν 1 
διαρραγείς 1 
διασκοπῶν 1 
διαστίλβουσι 1 
διατρέχοντες 1 
διατρεχουσῶν 1 
διαφθείρητε 1 
διαφυλάξει 1 
διδάσκαλος 1 
διδόναι 1 
διειρωνόξενοι 1 
διεληλυθώς 1 
διεὶς 1 
διθυραμβοδιδασκάλων 1 
δικάζετε 1 
δικέλλῃ 1 
δικαίοις 1 
δικαίως 2 
δικανικῶν 1 
δικαστὴν 1 
δικροῖς 1 
διπλῶν 1 
διχόθεν 1 
διὰ 8 
δοίδυκ 1 
δοίδυκα 1 
δοίην 2 
δοκέω 1 
δοκεῖ 5 
δοκησίσοφος 1 
δοκῶ 8 
δοκῶμεν 1 
δοξάσαι 1 
δορατίου 1 
δορυξέ 1 
δορυξοῦ 1 
δορυξὸν 1 
δορυξὸς 1 
δορὶ 1 
δούλης 1 
δούλοισι 1 
δούλους 1 
δοῦλος 1 
δοῦναι 1 
δράσας 1 
δράσομεν 3 
δράσω 1 
δρέπανον 1 
δρασείεις 1 
δραχμάς 1 
δραχμῆς 1 
δραχμῶν 3 
δρεπάνων 1 
δρεπανουργὸς 1 
δριμέα 1 
δριμύς 1 
δριμὺν 1 
δρομαίαν 1 
δρᾶμα 1 
δρᾶν 3 
δρᾶσον 1 
δρᾶτε 1 
δρᾶτον 1 
δρᾷς 1 
δρῶμεν 2 
δρῶν 1 
δρῶντος 1 
δρῶσ 1 
δρῶσι 2 
δρῶσιν 1 
δυνήσεται 1 
δυσκάθαρτε 1 
δωσεῖ 1 
δόκιμον 1 
δόλιαι 2 
δόλῳ 1 
δόρατα 1 
δός 2 
δύ 1 
δύσκολον 1 
δώμασιν 1 
δώσουσιν 2 
δώσω 1 
δὲ 47 
δὴ 26 
δὶς 1 
δὸς 4 
δᾷδάς 1 
δῆθ 1 
δῆλά 1 
δῆλος 1 
δῆλός 1 
δῆμον 1 
δῆμος 1 
δῆτ 11 
δῆτα 3 
δῶ 2 
δῶμεν 1 
δῶρα 1 
δῶρον 1 
εἰ 22 
εἰκός 1 
εἰκότως 1 
εἰκὸς 1 
εἰμι 1 
εἰπάτω 1 
εἰπέ 7 
εἰπεῖν 1 
εἰρήνην 2 
εἰρήνης 4 
εἰρήνῃ 1 
εἰς 16 
εἰσ 1 
εἰσέβαλέν 1 
εἰσήγαγ 1 
εἰσίωμεν 1 
εἰσελήλυθεν 1 
εἰσηνέγκατο 1 
εἰσι 3 
εἰσιέναι 1 
εἰσιν 2 
εἰσιόντες 1 
εἰσιὼν 3 
εἰσὶ 1 
εἰσῳκίσμεθα 1 
εἰωθυῖ 1 
εἰώθασι 1 
εἴ 11 
εἴης 1 
εἴθε 1 
εἴμ 2 
εἴπ 1 
εἴπερ 4 
εἴποι 1 
εἴπωμεν 1 
εἴσ 1 
εἴσαγ 1 
εἴσεσθε 1 
εἴσιτε 1 
εἴσω 1 
εἴφ 1 
εἵλετ 1 
εἵλοντο 1 
εἶ 7 
εἶά 2 
εἶα 25 
εἶδεν 1 
εἶδες 1 
εἶεν 3 
εἶθ 3 
εἶμι 2 
εἶναί 2 
εἶναι 11 
εἶπας 1 
εἶπε 2 
εἶπεν 1 
εἶπον 1 
εἶτ 4 
εἶτα 4 
εἶχε 1 
εἶχεν 1 
εἶχον 3 
εἷλκον 1 
εὐβουλότεροι 1 
εὐδαιμονέστερος 1 
εὐδαιμονεῖ 1 
εὐδαιμονικῶς 1 
εὐθέως 3 
εὐθύνας 1 
εὐθύς 1 
εὐθὺ 4 
εὐθὺς 3 
εὐλαβεῖσθέ 1 
εὐλογίας 1 
εὐνούστατε 1 
εὐνούστατος 1 
εὐξάμενοι 1 
εὐπρόσωπος 1 
εὐφημεῖν 2 
εὐφημεῖτε 2 
εὐφράνας 1 
εὐχομένοις 1 
εὐχωλὴ 1 
εὐχόμεσθα 1 
εὐχώμεθ 1 
εὐχώμεθα 1 
εὐχώμεσθα 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρεθῇ 1 
εὔξασθαι 1 
εὕροις 1 
εὖ 14 
ζεύξαντ 1 
ζεῦξαι 1 
ζηλωτὸς 2 
ζημίαν 1 
ζωμὸν 2 
ζῶντός 1 
ζῶσιν 1 
ζῷον 1 
ηὗρον 1 
θ 2 
θάλατταν 1 
θάμνῳ 1 
θάνατον 1 
θάρρει 1 
θέασ 1 
θέατρον 1 
θέλῃ 2 
θέμις 1 
θέουσιν 1 
θέρμαιν 1 
θέρους 2 
θέσφατον 1 
θαγεῖν 1 
θαλίας 1 
θαλαμιᾶς 1 
θανάτου 1 
θαρρεῖτ 1 
θαρρῶν 1 
θαυμαστόν 1 
θαύμαζον 1 
θείης 1 
θεαταὶ 1 
θεαταῖς 2 
θεατῶν 1 
θεαὶ 1 
θεούς 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 2 
θεοῖς 3 
θεοῖσιν 7 
θεοῦ 1 
θερμὸς 1 
θεωμένους 1 
θεωμένων 2 
θεωρεῖν 1 
θεόθεν 1 
θεόν 1 
θεὰ 2 
θεὸν 4 
θεὸς 3 
θεῖ 1 
θεῶν 17 
θεῷ 1 
θλίβει 1 
θνητούς 1 
θνητοὶ 1 
θορυβεῖ 1 
θρίνακες 1 
θυείαν 1 
θυείας 2 
θυείᾳ 1 
θυηπόλε 1 
θυλήματα 1 
θυμὸς 1 
θυσία 1 
θυσίαισιν 1 
θυσίαν 1 
θωπεύουσί 1 
θωρήσσοντ 1 
θύγατερ 1 
θύετ 1 
θύμου 1 
θύομεν 2 
θύουσι 1 
θύραισιν 1 
θύρας 1 
θύρασι 2 
θύσας 1 
θύσομεν 1 
θύσουσιν 1 
θώρηκος 1 
θᾶττον 3 
κ 1 
κάδους 1 
κάκιστ 2 
κάκκης 1 
κάκοσμον 2 
κάλεσόν 1 
κάλλιπον 1 
κάλλιστα 1 
κάλλιστον 2 
κάλῳς 1 
κάνθαρ 1 
κάνθαρον 3 
κάνθαρος 2 
κάνθων 1 
κάπηλος 2 
κάταγε 1 
κάτειπ 1 
κάτειπέ 2 
κάτω 3 
κάτωθεν 1 
κέλης 1 
κέλητα 1 
κέπφοι 1 
κέρασον 1 
κέρδη 1 
κέρδος 1 
κέρδους 1 
κέρκος 1 
κίνδυνον 1 
κίστην 1 
κίχλας 2 
κίχλην 1 
καί 5 
καθήμενοι 1 
καθήμενος 3 
καθεύδειν 2 
καθημένη 1 
καθορῶ 1 
και 1 
καιναῖς 1 
καινὸν 2 
καιρὸν 1 
κακά 1 
κακοήθεις 1 
κακοδαίμονα 1 
κακοηθέστεροι 1 
κακοποιεῖν 1 
κακούς 1 
κακόδαιμον 3 
κακόν 4 
κακόνοι 1 
κακόνους 1 
κακὰ 1 
κακὸν 2 
κακῶν 2 
κακῶς 1 
κακῷ 1 
καλά 1 
καλεῖς 1 
καλλικόμων 1 
καλοῦσαι 1 
καλόν 1 
καλὴ 1 
καλὸν 4 
καλῶμεν 1 
καλῶς 8 
καμήλου 1 
καμπαῖς 1 
κανθάρου 2 
κανθάρῳ 3 
κανοῦν 2 
καπνῷ 1 
καρδίας 1 
καρκίνον 1 
καρπίμων 1 
καρχαρόδοντι 1 
κατ 2 
κατάθου 2 
κατάκλυζε 1 
κατάλειπτος 1 
κατάρατε 1 
κατάρατον 1 
κατάρατος 1 
κατάτεμνε 1 
κατέδει 1 
κατέδεισ 1 
κατέδεσθον 1 
κατέλιπεν 1 
κατέπαρδεν 1 
κατέπαυσεν 1 
κατέφαγεν 1 
κατέχει 1 
κατήσθιον 1 
κατίδω 1 
καταβάλλειν 1 
καταβήσομαι 1 
καταβαλεῖς 1 
καταγαγεῖν 1 
καταγελᾷς 1 
καταγνύμενον 1 
καταγορεύῃ 1 
καταθέμενοι 1 
καταθήσομαι 1 
καταθῶ 1 
καταιβάτου 1 
κατακείσει 1 
κατακτῶν 1 
καταλαμβάνω 1 
καταμεμυττωτευμένα 1 
καταρρυείς 1 
καταρρυῇς 1 
κατατετρίμμεθα 1 
καταφάγω 1 
καταφαγεῖν 1 
καταχεόντων 1 
καταχρεμψαμένη 1 
καταψευδόμενος 1 
καταψῶν 1 
κατείπῃς 1 
κατεγέλων 1 
κατεδηδοκώς 1 
κατειπάτω 1 
κατελάσας 1 
κατελείφθης 1 
κατερεῖς 1 
κατορθοῖ 1 
κατορύξεις 1 
κατωκάρα 1 
κατὰ 11 
κατῄσχυνας 1 
κατῴκισαν 1 
καόμενοι 1 
καὐτό 1 
καὐτός 1 
καὐτὸς 3 
καὐχένας 1 
καὖθις 1 
καὶ 232 
κείσονταί 1 
κεινονί 1 
κεινουί 1 
κεκάπνικ 1 
κεκορημένοι 1 
κεκράγμασιν 1 
κεκραγέναι 1 
κεκραγότες 1 
κεκραγὼς 1 
κελαδῇ 1 
κεν 2 
κενὰς 1 
κεραυνοβρόντα 1 
κεφαλήν 2 
κεφαλαὶ 1 
κεφαλὴν 2 
κεφαλῆς 1 
κεχαρισμένον 1 
κεχηνὼς 1 
κεἰ 3 
κεἴ 3 
κεὐφραίνομαι 1 
κεῖνος 1 
κεῖται 1 
κηρύγματος 1 
κινοῦμεν 1 
κινοῦντος 1 
κιττοῦ 1 
κιττῶντες 1 
κιχλῶν 1 
κκόρει 1 
κλάοντας 1 
κλέπται 2 
κλέπτων 1 
κλήρῳ 1 
κλαυσιμάχου 1 
κλαυσούμεθα 1 
κλαύματα 1 
κλαύσει 2 
κλαύσομαι 1 
κλαύσἄρα 1 
κλείουσα 1 
κλεινότατος 1 
κλιμάκια 1 
κνῖσαν 1 
κοινῇ 1 
κολάκων 1 
κολλάβους 1 
κολλύβου 1 
κολλύραν 1 
κομίζειν 2 
κομιδῇ 1 
κοπρολόγοι 1 
κοπρῶνας 1 
κορκορυγάς 1 
κορώνεών 1 
κοττάβων 1 
κοτταβίζειν 1 
κουρίδιον 1 
κοὐδὲν 1 
κοὐκέτ 1 
κοὐκέτι 1 
κοῖλον 1 
κράδας 1 
κράνεσιν 1 
κράνους 1 
κρέα 4 
κρανοποί 1 
κρατεῖ 1 
κρεῖττον 1 
κρεῶν 1 
κριθάς 1 
κριθὰς 1 
κριθὴν 1 
κριθῶν 1 
κρομμυοξυρεγμίας 1 
κρομμύων 1 
κυάθους 1 
κυκάτω 1 
κυκεῶν 1 
κυκῶμαι 1 
κυνίδι 1 
κυνίδια 1 
κυνῶν 1 
κυπτάζειν 1 
κυψέλην 1 
κωλύουσιν 1 
κωλῦσαί 1 
κωμῳδοδιδάσκαλος 1 
κωμῳδοποιητὴς 1 
κωμῳδῶν 1 
κόλπου 1 
κόνδυλον 2 
κόνδυλος 1 
κόραι 2 
κόρακάς 1 
κόρακας 3 
κόραξ 1 
κόρημα 1 
κύβδ 1 
κύκηθρον 1 
κύκλου 1 
κύκλῳ 1 
κύσαι 1 
κύτει 1 
κύτταρον 1 
κύψας 1 
κύων 1 
κώδων 1 
κώθωνα 1 
κἀγαθοί 2 
κἀγαθῶν 2 
κἀγὼ 1 
κἀδάπανα 1 
κἀδενδροτόμησε 1 
κἀκ 2 
κἀκερδήναμεν 1 
κἀκεῖ 1 
κἀκοντίου 1 
κἀκυδοιδόπα 1 
κἀλήφθη 1 
κἀλαζὼν 1 
κἀμοὶ 1 
κἀμοῦ 1 
κἀμφορείδια 1 
κἀν 2 
κἀνέπειθον 1 
κἀναίσχυντε 1 
κἀνδράσιν 1 
κἀνθάδε 1 
κἀνθρακίζων 1 
κἀντιτιμωρούμενος 1 
κἀξ 1 
κἀξαπατῶντας 1 
κἀξαρτῶμαι 1 
κἀξεθρεψάμην 1 
κἀπέχω 1 
κἀπειλὰς 1 
κἀπεμπίπτω 1 
κἀπευξαμένους 1 
κἀπιφορήσεις 1 
κἀπιφυτεύσεις 1 
κἀπιχορεύειν 1 
κἀποροῦντας 1 
κἀπορῶν 1 
κἀπύργωσ 1 
κἀπὶ 1 
κἀρχιτεκτόνει 1 
κἂν 2 
κἄγωγ 1 
κἄλθοιεν 1 
κἄλλος 1 
κἄμποροι 1 
κἄν 1 
κἄπαγ 1 
κἄπειθ 1 
κἄπειτα 1 
κἄσπευδεν 1 
κἄτ 1 
κὠφελοῦντος 1 
κᾆτ 5 
κᾆτα 9 
κῳδίων 1 
κῴδι 1 
λάβητε 1 
λάβοιεν 1 
λάβοιμ 1 
λάβοιμι 1 
λάβωμεν 1 
λάθοις 1 
λάθρᾳ 1 
λάλος 1 
λάμβανε 2 
λάσανα 1 
λάχω 1 
λέγε 2 
λέγεθ 1 
λέγεις 2 
λέγοι 1 
λέγοις 1 
λέγοντας 1 
λέγουσι 1 
λέγω 3 
λέγωσ 1 
λέγῃ 1 
λέγῃς 1 
λέλουται 1 
λέξει 1 
λέοντες 1 
λέχος 1 
λήγομεν 1 
λήσεις 1 
λήψεσθ 1 
λίαν 1 
λίθον 1 
λίθου 1 
λίθους 3 
λίθων 1 
λίσσομαί 1 
λαβεῖν 3 
λαβόντ 1 
λαβόντας 1 
λαβόντες 1 
λαβώμεθ 1 
λαβών 8 
λαβὰς 1 
λαβὲ 2 
λαβὼν 2 
λαγῴων 2 
λαγῷα 1 
λακήσεται 1 
λακήσομαι 1 
λακήσῃς 1 
λαλοῦσιν 1 
λαμπρὸν 2 
λανθάνει 1 
λαρινῷ 1 
λαύρας 2 
λείχειν 2 
λεγον 1 
λεπαστήν 1 
λεπτὰ 1 
λευκῶν 1 
λεών 1 
λεώς 1 
λεὼν 2 
λεῖον 2 
λεῴ 2 
ληφθεὶς 1 
λθοι 1 
λιμήν 1 
λιμοῦ 1 
λιμὴν 1 
λινοπτώμενος 1 
λογχοφόροισιν 1 
λοιδορεῖς 1 
λοιδορεῖται 1 
λοιποῦ 1 
λοιπὰ 1 
λοιπὸν 2 
λοιπῶν 1 
λουμένης 1 
λοφοποιὸν 1 
λοφᾷς 1 
λοχευομένας 1 
λυπεῖν 1 
λυχνοποιὸς 1 
λόγοις 1 
λόγον 2 
λόγων 1 
λόφοιν 1 
λόφους 4 
λόφω 1 
λύκος 3 
λύχνον 1 
λῃστῶν 1 
λῆξαί 1 
λῆξαι 1 
λῦσον 1 
μ 17 
μάθῃ 1 
μάκαρ 1 
μάλ 2 
μάλα 6 
μάλιστ 1 
μάλιστα 3 
μάντις 1 
μάρψῃ 1 
μάτην 1 
μάττοντ 1 
μάττοντα 1 
μάττοντας 1 
μάχαιραν 2 
μάχαις 3 
μάχας 2 
μάχεσθ 1 
μάχομαι 1 
μάχῃ 1 
μέγα 3 
μέγας 2 
μέγεθος 1 
μέγιστον 2 
μέλ 3 
μέλε 2 
μέλει 1 
μέλεοι 1 
μέλι 1 
μέλιτι 1 
μέλλει 1 
μέλλεις 1 
μέλος 1 
μέμνησό 1 
μέν 1 
μένειν 1 
μένοντα 1 
μέντοι 2 
μέσους 1 
μέσῳ 1 
μέτει 1 
μέτοικοι 1 
μέτωπον 1 
μή 20 
μήθ 1 
μήλων 1 
μήποτ 1 
μήτ 1 
μαίνεται 1 
μαγειρικῶς 1 
μακάρεσσι 2 
μακάρων 1 
μακαρία 1 
μακρά 1 
μακρὰν 1 
μακρῷ 1 
μανθάνω 1 
μανιῶν 1 
μαντικῶς 1 
μαρτύρομαι 1 
μαστιγούμενος 1 
μασῶνται 1 
μαυτῷ 1 
μαχομένους 1 
μαχῶν 2 
με 11 
μεγάλ 1 
μεγάλα 1 
μεγάλαισι 1 
μεγάλην 2 
μεγάλης 1 
μεγάλοις 1 
μεγάλων 1 
μεγάλῃ 1 
μεγίστην 1 
μεγίστοις 1 
μεγίστους 1 
μεγαλοδωρότατε 1 
μεθ 1 
μεθυούσης 1 
μελήσει 3 
μελῶν 1 
μεμαγμένην 1 
μεμνήμεθα 1 
μεμνημένη 1 
μεμνημένος 1 
μεμυημένος 1 
μεμφόμενον 1 
μενόντων 1 
μεσημβρίας 1 
μεστὰ 1 
μετ 6 
μετάσχοι 1 
μετάτροπος 1 
μετέχω 1 
μετέωρα 1 
μετέωρος 2 
μεταβιβάζει 1 
μεταθρέξει 1 
μεταμελήσειν 1 
μεταμώνιος 1 
μετεωροκοπεῖς 1 
μετιόντος 1 
μετρεῖν 1 
μετόρχιον 1 
μετὰ 6 
μεῖζον 1 
μεῖνον 1 
μεῖξον 2 
μηδ 3 
μηδέν 2 
μηδέποτ 2 
μηδέποτε 1 
μηδαμῶς 6 
μηδὲ 4 
μηδὲν 5 
μηκέτ 1 
μηκέτι 1 
μηρί 1 
μηρὼ 1 
μηχαναῖσιν 1 
μηχανοδίφας 1 
μηχανοποιὲ 1 
μιαροὶ 1 
μιαρώτατε 2 
μιαρώτατος 4 
μιαρὲ 2 
μιαρὸν 1 
μιαρῶν 1 
μικροὶ 1 
μικρόν 2 
μικρὸν 2 
μικρῶν 1 
μισεῖ 1 
μισθοφοροῦντες 1 
μισολάμαχος 1 
μισοπορπακιστάτη 1 
μιᾶς 1 
μνήμονας 1 
μνᾶν 1 
μοί 1 
μοι 28 
μοιχευόμεναι 1 
μομφὴν 1 
μονῳδεῖν 1 
μορμόνος 1 
μου 5 
μοχλοὺς 1 
μοχλοῖς 1 
μοῖραν 1 
μυηθῆναί 1 
μυκτῆρας 1 
μυριάμφορον 1 
μυρρίνας 1 
μυστήρι 1 
μυττωτὸν 1 
μόλις 1 
μόλυβδον 2 
μόνας 1 
μόνη 1 
μόνοι 2 
μόνον 3 
μόνος 3 
μόνω 1 
μύρον 1 
μύρου 1 
μύρτων 1 
μύρῳ 1 
μἀφαίρει 1 
μὰ 11 
μὲν 39 
μὴ 43 
μὴν 3 
μᾶζα 1 
μᾶζαν 4 
μᾶλλον 7 
μῆρ 1 
μῆρα 1 
μῦθον 1 
μῶν 5 
ν 2 
νέα 1 
νέον 1 
νέος 1 
νέου 1 
νέφος 1 
νήπιοι 1 
νήσων 1 
νήττας 1 
νίκης 1 
ναννοφυεῖς 1 
ναυσθλώσομαι 1 
ναὶ 5 
ναῦς 1 
νεανίας 1 
νεανικῶς 1 
νεύει 1 
νεώς 1 
νεώτερον 1 
νεώτερος 1 
νησιῶται 1 
νθαδί 1 
νικῶντος 1 
νοεῖς 1 
νοῦν 6 
νοῦς 2 
νταῦθα 1 
νυμφίον 2 
νυν 23 
νυνί 3 
νυνὶ 6 
νόμιζ 1 
νόμιζε 1 
νόμον 1 
νόον 1 
νύμφαι 2 
νύμφην 1 
νὴ 18 
νῦν 28 
νῶτον 1 
νῷν 3 
ξένεγκε 1 
ξένοι 2 
ξέρχεται 1 
ξήνεγκεν 1 
ξίφους 1 
ξελκύσαι 1 
ξιφουργοῦ 1 
ξοδος 1 
ξουθὸς 1 
ξυλλάβοι 2 
ξυλλήψεσθ 1 
ξυμπλάττεται 1 
ξυμποσίοις 1 
ξυνέλκυσον 1 
ξυνέπησθέ 1 
ξυνίετε 1 
ξυνανέλκετε 1 
ξυνελέγοντ 1 
ξυνετρίβη 1 
ξυνοίσει 1 
ξυνοικῶν 1 
ξυνὼν 1 
ξυνῆλθεν 1 
ξυσπουδάζειν 1 
ξόλικας 1 
ξύλλαβε 1 
ξύλου 1 
ξύλων 1 
ξύλῳ 1 
ξύμπαιζε 1 
ξὺν 2 
οἰδάνοντ 1 
οἰκέταισιν 1 
οἰκήσετε 1 
οἰκίαν 1 
οἰκίας 1 
οἰκογενεῖς 1 
οἰκοδομήσας 1 
οἰμωγή 2 
οἰμωγὰς 1 
οἰμωξομένων 1 
οἰμώξεσθ 1 
οἰναρίζειν 1 
οἱ 23 
οἳ 3 
οἴει 2 
οἴκαδ 3 
οἴκοθεν 1 
οἴκοι 2 
οἴκους 1 
οἴμ 4 
οἴμοι 7 
οἴνου 2 
οἴσεις 1 
οἴσομαι 1 
οἴσω 1 
οἴχεται 2 
οἵ 2 
οἵα 1 
οἵδε 1 
οἵτινες 2 
οἶδ 9 
οἶδα 1 
οἶμαι 2 
οἶν 4 
οἶνόν 2 
οἶσθ 2 
οἶσθα 2 
οἶός 1 
οἷ 1 
οἷά 1 
οἷάπερ 1 
οἷα 1 
οἷον 7 
οἷος 1 
οἷστισι 1 
οἷόν 2 
οἷός 1 
οὐ 48 
οὐδ 9 
οὐδέν 5 
οὐδέποτ 2 
οὐδέποτε 1 
οὐδέπω 1 
οὐδείς 1 
οὐδενός 1 
οὐδεὶς 6 
οὐδὲ 6 
οὐδὲν 12 
οὐκ 41 
οὐκέτ 3 
οὐκοῦν 3 
οὐρανόν 2 
οὐρανὸν 2 
οὐρησόμενα 1 
οὐχ 7 
οὐχί 1 
οὐχὶ 4 
οὑγὼ 1 
οὑξ 1 
οὑργάτης 1 
οὑτοσί 1 
οὑτοσὶ 2 
οὑτωσὶ 1 
οὓς 1 
οὔ 2 
οὔκ 3 
οὔκουν 7 
οὔποτε 2 
οὔπω 5 
οὔσης 1 
οὔτ 2 
οὔτε 2 
οὔτι 2 
οὔτοι 2 
οὕνεκ 1 
οὕνεκα 3 
οὕνεχ 1 
οὖν 15 
οὖσα 1 
οὗ 2 
οὗπέρ 1 
οὗπερ 1 
οὗτοι 2 
οὗτος 8 
οὗτός 3 
πάθω 1 
πάλαι 4 
πάλιν 7 
πάμπαν 1 
πάμπολλα 1 
πάνθ 2 
πάντ 2 
πάντα 6 
πάντας 4 
πάντες 2 
πάντων 3 
πάντως 2 
πάνυ 9 
πάππαν 1 
πάρειμι 1 
πάρεστ 1 
πάρεστιν 1 
πάσας 1 
πάσασθαι 1 
πάσχει 1 
πάσχετ 2 
πάσχοι 1 
πάταγον 1 
πάτερ 5 
πέει 2 
πέλεν 1 
πένητας 1 
πέντε 1 
πέους 1 
πέπαυμαι 1 
πέπαυσθε 1 
πέπαυται 1 
πέπεισθε 1 
πέπεπται 1 
πέπονθεν 1 
πέπορδα 1 
πέπων 1 
πέρι 2 
πέσῃ 1 
πέτει 1 
πέτεσθαι 1 
πέτομαι 1 
πέφευγ 1 
πίθον 1 
πίθος 1 
πίθῳ 1 
πίνοιά 1 
πίσυνος 1 
πίῃς 1 
παίδων 1 
παίειν 2 
παγκράτιόν 1 
παθεῖν 1 
παθών 1 
παιδάριον 1 
παιδί 2 
παιδίοις 1 
παιδίον 2 
παιδὸς 2 
παιωνίσας 1 
παιὼν 1 
παλίγκοτος 1 
παλαίειν 1 
παλαίστρας 1 
παλαιστής 1 
παλαιᾶς 1 
παλαμησάμενος 1 
παλασίων 1 
παμμίαρε 1 
πανδαισία 1 
πανηγύρεις 1 
πανοῦργ 1 
πανοῦργος 2 
πανταχοῦ 1 
παντὸς 1 
παππία 1 
παρ 7 
παράδειγμα 1 
παράμεινον 1 
παράσχῃς 1 
παρέλκειν 1 
παρέλυσεν 1 
παρέτρωγον 1 
παρέχειν 1 
παραβαλὼν 1 
παραβὰς 1 
παραδοὺς 1 
παραδόντες 2 
παραδώσω 1 
παραθέντι 1 
παραθῶ 1 
παραινέσω 1 
παραινοῦμεν 1 
παραινῶ 1 
παρακαθήμενος 1 
παρακελητιεῖ 1 
παρακλίνασαι 1 
παρακλίνεις 1 
παρακύπτουσιν 2 
παραπαίεις 1 
παρασκευάζεται 1 
παρασχὼν 1 
παρδακὸν 1 
παρεδέξατο 1 
παρεκλεπτέτην 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεῖχ 1 
παροίξας 1 
παρὰ 4 
παστέα 1 
πασῶν 1 
πατέρ 2 
πατείτω 1 
πατρί 1 
πατρός 3 
πατὴρ 3 
παυσαίμεθ 1 
παφλάζων 1 
παχέα 1 
παχείᾳ 1 
παχεῖς 1 
παχύ 1 
παχὺς 1 
παύει 1 
παύσαιο 2 
παύσας 1 
παύσασθ 1 
παύσασθαι 2 
παύσει 2 
παύσων 1 
παύσῃ 1 
παἶ 1 
παῖ 3 
παῖδας 2 
παῖε 1 
παῖς 1 
παῦ 2 
παῦε 2 
παῦρ 1 
παῦσαί 1 
παῦσαι 1 
παῦσον 1 
πείσαις 1 
πεινῶντας 1 
πεινῶντες 1 
πειστέον 1 
πεισόμεσθα 1 
πεντάκις 1 
πεντήκοντα 1 
πεπαίνουσιν 1 
πεπαυμέναι 1 
πεπαυμένοι 1 
πεπλασμένην 1 
πεποίηκεν 1 
πεποίησθ 1 
πεποιῆσθαι 1 
πεπράγαμεν 1 
πεπρᾶσθαι 1 
πεπτωκότες 1 
πεπόνηκα 1 
πεπύσμην 1 
περ 1 
περίιθι 1 
περιάγεις 1 
περιάγων 1 
περιγράφεις 1 
περιεζώσατο 1 
περιελήλυθα 1 
περιιδεῖν 1 
περικυλίσας 1 
περικόμψους 1 
περινοστῶν 1 
περιχαρεῖς 1 
περὶ 7 
πεσὼν 1 
πετήσει 1 
πετεινῶν 1 
πεύσεσθ 1 
πηδάλιον 1 
πιέζει 1 
πιβὰς 1 
πιεῖν 1 
πιθήκοις 2 
πιθυμῶ 1 
πικροτάτην 1 
πιλάθῃ 1 
πλάστιγγα 1 
πλάτους 1 
πλέαν 1 
πλέκος 1 
πλέοι 1 
πλέων 1 
πλήν 3 
πλίνθοισιν 1 
πλαγίαν 1 
πλακοῦντας 1 
πλακοῦς 1 
πλακοῦσιν 1 
πλανωμένοις 1 
πλανώμενοι 1 
πλανώμενον 1 
πλατὺ 1 
πλευρὰς 1 
πλεύμων 1 
πλεῖν 1 
πλεῖστοι 1 
πληγεὶς 1 
πληγὰς 3 
πλουσίους 2 
πλουσίων 1 
πλοῖον 1 
πλοῦτον 1 
πλὴν 5 
πνέοντα 1 
πνεῖ 1 
πνεῖς 1 
πνεῦμα 1 
ποίει 2 
ποίᾳ 1 
ποδαπὸς 1 
ποδοῖν 2 
ποθ 5 
ποθεινὴ 1 
ποθουμένη 1 
ποθοῦμεν 1 
ποθοῦντες 1 
ποι 1 
ποιήσαντες 1 
ποιήσας 1 
ποιήσει 1 
ποιήσεις 5 
ποιήσομαι 1 
ποιεῖ 2 
ποιεῖν 7 
ποιεῖς 4 
ποιητέον 1 
ποιητὴν 1 
ποιητῇ 1 
ποιητῶν 1 
ποιούμενος 1 
ποιούντων 2 
ποιοῦμεν 1 
ποιοῦντες 1 
ποιοῦντος 1 
ποιῆσαι 1 
ποιῶν 2 
πολέμοιο 1 
πολέμου 5 
πολέμους 2 
πολίτης 1 
πολεμίζων 1 
πολεμεῖν 2 
πολεμικὰ 1 
πολεμιστηρίας 1 
πολεμοῦντας 2 
πολλά 2 
πολλάκις 2 
πολλήν 1 
πολλοδεκάκις 1 
πολλοστῷ 1 
πολλοὶ 3 
πολλοῖς 1 
πολλὰ 5 
πολλὰς 2 
πολλὴν 1 
πολλῇ 1 
πολλῶν 3 
πολλῷ 2 
πολυτίμητ 1 
πολυτιμήτη 1 
πολυτλήμονες 1 
πολύ 3 
πολύν 3 
πολὺ 1 
πολὺν 2 
πονηρόν 1 
πονηρότατον 1 
πονηρὸν 1 
πονουμένῳ 1 
πονῶ 1 
πορίμῳ 1 
πορεύσει 1 
ποριῶ 1 
πορνοβοσκοῦσ 1 
ποτ 21 
ποτέ 3 
ποτε 3 
ποτώμεναι 1 
που 3 
πού 1 
ποῖ 8 
ποῖον 2 
ποῖός 1 
ποῦ 7 
πράγματ 2 
πράγματά 1 
πράγματα 1 
πράγματι 2 
πράξαιτ 1 
πράξας 3 
πράττει 2 
πράττεις 1 
πρίν 4 
πραγμάτων 3 
πραχθέντι 1 
πρεσβύτης 1 
πριαίμην 2 
προαναβάληταί 1 
προβατίων 1 
προδίδοτον 1 
προδιδόναι 1 
προεῖφ 1 
προθέλυμνόν 1 
προθυμοῦ 1 
προθυμοῦντ 1 
προθύμως 5 
προλιρὼν 1 
προσέβαλ 1 
προσέρχεται 2 
προσέχῃ 1 
προσήκοι 1 
προσαγαγεῖν 1 
προσβλέπων 1 
προσβολὴ 1 
προσγελάσεται 1 
προσδιδόναι 1 
προσδώσει 1 
προσδώσετε 1 
προσείπατε 1 
προσείπω 2 
προσειπεῖν 1 
προσευξώμεσθα 1 
προσκείμεναι 1 
προσκινήσεται 1 
προσλάβεσθε 1 
προσπεσὼν 1 
προστάτην 1 
προστιθέντες 1 
προστὰς 1 
προσόδοις 1 
προτίθεντο 1 
προτεταγμένοι 1 
προῖκα 2 
πρυτάνεις 2 
πρυτανείῳ 1 
πρωκτοπεντετηρίδα 1 
πρωκτοὺς 1 
πρωκτὸν 3 
πρόβατον 3 
πρός 2 
πρόσεισιν 1 
πρόσεχε 1 
πρόσθες 1 
πρόσφερε 1 
πρόσφορα 1 
πρόσωπον 1 
πρόσωφ 1 
πρότεινε 1 
πρότερον 4 
πρύτανις 1 
πρὶν 6 
πρὸ 7 
πρὸς 25 
πρᾳοτέρᾳ 1 
πρᾳότεροι 1 
πρᾶγμά 2 
πρᾶγμα 4 
πρῴων 1 
πρῶτα 2 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 9 
πρῶτος 2 
πρῷον 1 
πτέρυγ 1 
πτερόν 2 
πτερύγων 1 
πτηνὸς 2 
πυγῆς 1 
πυθόμην 1 
πυκνάς 1 
πυκνί 1 
πυκνὸν 1 
πυρῶν 1 
πυός 1 
πω 4 
πωλίον 1 
πωλούμενος 1 
πως 1 
πόδε 1 
πόθεν 5 
πόθῳ 2 
πόλει 4 
πόλεις 6 
πόλεμον 3 
πόλιν 2 
πόλις 3 
πόλλ 3 
πόνηρ 1 
πόνηροι 2 
πόνον 1 
πόνους 1 
πόντιον 1 
πόνων 1 
πόρναις 1 
πόρος 1 
πόρρω 1 
πόσ 1 
πόσθων 1 
πόσον 1 
πότεροι 1 
πότνι 4 
πότνια 3 
πύελον 1 
πύργων 1 
πώλει 1 
πώποτε 1 
πώς 1 
πὺξ 1 
πᾶς 8 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πᾶσιν 2 
πῦρ 3 
πῶλος 1 
πῶς 12 
σ 10 
σάλπιγγι 1 
σάφ 1 
σέ 1 
σίγα 2 
σίδηρον 1 
σίτων 1 
σανίδια 1 
σαπρὸς 1 
σαπρᾶς 1 
σαρκάζοντες 1 
σαυτοῦ 2 
σαυτόν 2 
σαυτὴν 1 
σαυτὸν 2 
σαυτῷ 2 
σαφῶς 2 
σε 11 
σείου 1 
σείων 1 
σεαυτοῦ 1 
σεαυτὸν 1 
σεμνοτάτη 1 
σεσηρότας 1 
σησαμῆ 1 
σθ 1 
σιγήσαθ 1 
σιγήσομ 1 
σιγᾶν 1 
σιγῇ 1 
σικύων 1 
σιτήσεται 1 
σιτί 2 
σιτία 2 
σιτίων 1 
σιωπήσαιμι 1 
σιωπήσεσθ 1 
σιωπᾶτ 1 
σιωπᾷς 1 
σιὼ 1 
σκέλει 4 
σκέλος 1 
σκέψασθ 1 
σκέψομαι 1 
σκαλεύοντ 1 
σκελοῖν 1 
σκευάρια 1 
σκευαστέον 1 
σκευὴν 1 
σκεύη 5 
σκηνὰς 1 
σκηνὴν 1 
σκληρὸν 1 
σκορόδοις 1 
σκορόδων 2 
σκόπει 1 
σκότῳ 1 
σκύτεσιν 1 
σκώμμασιν 1 
σκώπτοντας 1 
σκώπτων 1 
σκώψας 1 
σμινύας 1 
σμώχετ 1 
σοί 2 
σοβαρὰ 1 
σοβαρῶς 1 
σοι 23 
σου 4 
σοφός 1 
σοφώτατε 1 
σοφώτατοι 1 
σοφὸν 2 
σοφὸς 1 
σοφῇ 1 
σοὐστὶν 1 
σοὶ 2 
σοῦ 1 
σπένδειν 2 
σπένδοντες 1 
σπίνω 1 
σπαρμένα 1 
σπαρτίοις 1 
σπατίλην 1 
σπείσαντας 1 
σπεισαμένοις 1 
σπινθῆρα 1 
σπλάγχν 2 
σπλάγχνοις 1 
σπλάγχνων 3 
σποδεῖν 1 
σπονδή 3 
σπονδὰς 1 
σπονδὴ 2 
σπονδὴν 2 
σπονδῆς 1 
σπονδῶν 1 
σπουδάζω 1 
σπυρίδας 1 
σπᾶτ 1 
στ 1 
στέμμα 1 
στίν 1 
στιβάδας 1 
στιν 1 
στρέφει 1 
στρατηγεῖν 1 
στρατιωτικοῦ 1 
στρατιώτης 1 
στρατιᾷ 1 
στροβίλων 1 
στωμυλλόμεθ 1 
στόμα 1 
στόρνυ 1 
στὰν 1 
στὶ 4 
στὶν 1 
στῖφος 1 
συβαρίζειν 1 
συγγενὴς 1 
συγγνώμην 1 
συγγνώμῃ 1 
συγχαίρειν 1 
συκίδια 1 
συκολογοῦντες 1 
συκοφάντης 2 
συκᾶς 1 
συλλέξασθαι 1 
συλλαβὼν 1 
συμβάλλοντες 1 
συμμάχοισι 1 
συμμάχων 1 
συνέριθος 1 
συνθήκας 1 
συνταράξει 1 
συρμαίαν 1 
συσπλαγχνεύετε 1 
σφάξεις 1 
σφήκωμ 1 
σφαγαῖς 1 
σφαλεὶς 1 
σφονδύλη 1 
σφυράδων 1 
σφώ 1 
σφῦρα 1 
σφῷν 1 
σχήματα 1 
σχίζα 1 
σχίζας 1 
σχεδὸν 1 
σχηματίζειν 1 
σχοινία 2 
σχοινίων 1 
σωτηρία 1 
σωτηρίας 1 
σωτὴρ 1 
σός 1 
σύ 3 
σύκων 2 
σύν 1 
σύνδουλος 1 
σώφρονος 1 
σὲ 4 
σὸν 1 
σὺ 27 
σῆς 1 
σῦκ 1 
σῦκά 1 
σῦκον 1 
σῴζειν 1 
σῴζεται 1 
σῷ 1 
τ 10 
τά 2 
τάδ 2 
τάδε 2 
τάλαινα 1 
τάλανθ 1 
τάλας 5 
τάξεων 1 
τάρακτρον 1 
τάς 2 
τάχ 1 
τάχιστ 3 
τάχιστα 7 
τέ 1 
τέκτονες 1 
τέμνεται 1 
τένθαις 1 
τένθης 1 
τέρας 2 
τέτταρα 1 
τέχνας 1 
τέχνην 2 
τέως 4 
τήμερον 4 
τήν 1 
τήνδ 4 
τήνδε 9 
τήρει 1 
τί 63 
τίθεσθαι 1 
τίθεσο 1 
τίκτει 1 
τίκτειν 1 
τίλλονθ 1 
τίν 1 
τίνα 1 
τίνες 1 
τίνι 1 
τίνος 1 
τίς 19 
ταδί 1 
ταλαιπωρουμένων 1 
ταλαύρινος 1 
ταξίαρχον 1 
ταξιαρχεῖν 1 
ταράξει 1 
ταρίχιον 1 
ταραττέτω 1 
ταυτί 3 
ταυταγὶ 1 
ταυτηνὶ 1 
ταυτὶ 5 
ταυτῃί 1 
ταχέως 4 
ταχύ 1 
ταχὺ 1 
ταύτας 3 
ταύτην 6 
ταύτης 3 
ταύτῃ 3 
ταὐτὸ 1 
ταῖς 3 
ταῖσι 1 
ταῖσιν 1 
ταῦθ 4 
ταῦτ 19 
ταῦτά 3 
ταῦτα 17 
τε 40 
τείνειν 1 
τεθνηκέναι 1 
τελετὰς 2 
τετοκυίας 1 
τετορήσω 1 
τετραποδηδὸν 1 
τετρημένην 1 
τετριμμένης 1 
τετρώβολον 1 
τεύτλοισι 1 
τηνικαῦτ 1 
τηνικαῦτα 3 
τηρῶ 1 
τι 34 
τιή 1 
τιθέναι 1 
τιμῆσαι 1 
τιμῶσι 1 
τιν 3 
τινάς 1 
τινές 2 
τινα 2 
τινός 1 
τινὰ 1 
τινὲς 1 
τινὶ 1 
τινὸς 1 
τις 21 
τιτθίων 1 
τιὴ 1 
τλήμων 1 
τοί 1 
τοίνυν 5 
τοι 8 
τοιάδε 1 
τοιαυτί 1 
τοιαυτασὶ 1 
τοιαῦθ 1 
τοιαῦτ 1 
τοιούτου 1 
τοιοῦτον 2 
τοιοῦτος 1 
τοισδὶ 1 
τοκῆας 1 
τολμηρὲ 2 
τοσουτονὶ 2 
τοσοῦτον 1 
τουδί 1 
τουτάκις 1 
τουτί 2 
τουτογὶ 1 
τουτοινὶ 1 
τουτονὶ 1 
τουτουὶ 1 
τουτὶ 8 
τουτῳί 1 
τούς 3 
τούτοις 3 
τούτοισι 2 
τούτους 2 
τούτων 6 
τούτῳ 2 
τοὐμοῦ 1 
τοὐρανοῦ 3 
τοὐρεβίνθου 1 
τοὔνομ 1 
τοὔργον 2 
τοὺς 45 
τοῖν 5 
τοῖς 30 
τοῖσδ 1 
τοῖσι 7 
τοῖσιν 5 
τοῦ 45 
τοῦθ 2 
τοῦτ 12 
τοῦτο 4 
τοῦτον 6 
τοῦτό 3 
τοῦτόν 1 
τράπεζα 1 
τράπεζαν 2 
τρέχων 1 
τρήρωνες 1 
τρία 1 
τρίβειν 1 
τρίβων 1 
τρίς 1 
τρίτῃ 1 
τρίψας 1 
τραγικώτερος 1 
τραγομάσχαλοι 1 
τραγῳδία 1 
τραγῳδῶν 2 
τραπέζας 1 
τραπέζῃ 1 
τραχὺν 2 
τρεῖς 6 
τριήρεις 1 
τριαινοῦν 1 
τριδράχμους 1 
τρισκακόδαιμον 1 
τριχορρυεῖτον 1 
τριώβολον 1 
τριῶν 3 
τροχίλους 1 
τροχοῦ 1 
τρυγήσομεν 2 
τρυγοίπου 1 
τρυγός 1 
τρυγᾶτ 1 
τρυχόμεθ 1 
τρωγαλίων 1 
τρόπον 3 
τρόπους 2 
τρόπῳ 2 
τρύπημα 1 
τρώγειν 1 
τρἴ 1 
τρὶς 3 
τρῖβ 1 
τρῖβε 1 
τυγχάνει 2 
τυντλάζειν 1 
τυπτομένους 1 
τυρβάζεσθαι 1 
τυροῦ 1 
τυρόν 1 
τυφλὰ 1 
τυχεῖν 1 
τόδ 1 
τόδε 2 
τόθ 1 
τόλμημα 1 
τόλμῃ 1 
τόν 3 
τότ 1 
τότε 1 
τύπτειν 1 
τύχη 2 
τύχης 1 
τἀγαθὰ 3 
τἀκείνων 1 
τἀμὰ 1 
τἀν 1 
τἀνθάδ 1 
τἀπάργματα 1 
τἀπὶ 1 
τἀργύριον 1 
τἀριστερόν 1 
τἀρχαῖ 1 
τἀρώματα 1 
τἀττικοῦ 1 
τἀττικόν 1 
τἄλλ 1 
τἄλλα 3 
τἠκκλησίᾳ 2 
τὰ 34 
τὰς 31 
τὴν 63 
τὸ 55 
τὸν 75 
τὼ 10 
τᾶν 4 
τᾶς 1 
τῃδὶ 4 
τῆς 41 
τῆσδε 1 
τῇ 14 
τῇδ 1 
τῇδε 3 
τῶν 58 
τῶνδ 2 
τῶνδε 2 
τῷ 21 
τῷδε 2 
υἱός 1 
υἱὸς 1 
φάγοι 1 
φάτις 1 
φάττας 1 
φέρ 3 
φέρε 6 
φέρειν 1 
φέρεις 2 
φέρομεν 1 
φέροντας 1 
φέρουσα 1 
φέρωμεν 1 
φέρων 6 
φήληχ 1 
φήμ 1 
φήσεις 2 
φίλ 2 
φίλα 1 
φίλαι 1 
φίλη 1 
φίλην 1 
φίλον 2 
φίλος 1 
φίλου 1 
φίλτατ 1 
φίλων 1 
φαίη 1 
φαίνεσθε 1 
φαίνεται 3 
φαγεῖν 1 
φαεινόν 1 
φαιδροῖς 1 
φαλακροῖσι 1 
φαλακρῷ 2 
φανερῶς 1 
φανεῖ 1 
φανεῖσαν 1 
φασήλων 1 
φαύλως 1 
φαῦλον 1 
φείδου 1 
φενακίζων 1 
φεοῦ 1 
φερες 1 
φεύγει 1 
φεύγομεν 1 
φεύγοντας 1 
φεύγουσα 1 
φηγὸν 1 
φημι 1 
φησ 1 
φησί 1 
φησι 1 
φησιν 6 
φθέγμα 1 
φθειρσὶν 1 
φθονεῖ 1 
φιάλην 1 
φιαλοῦμεν 1 
φιλίας 1 
φιλαμπελωτάτην 1 
φιλανθρωπότατε 1 
φιλεῖς 1 
φιληδῶ 1 
φιλτάτη 3 
φιλῶν 1 
φλαῦρον 1 
φλᾶν 1 
φοβερὸς 1 
φοβηθεὶς 1 
φοβούμεναι 1 
φοινικίδ 1 
φοινικίδα 1 
φοινικικῶν 1 
φορούμενον 1 
φράζε 4 
φράζεο 1 
φράζων 1 
φράσεθ 1 
φράσον 1 
φράσω 2 
φράσῃς 2 
φρέατι 1 
φρένας 1 
φρένες 1 
φρενὶ 1 
φρονήματος 1 
φρονεῖ 1 
φρονεῖς 1 
φροῦδοι 1 
φρύγανον 1 
φυλάξει 1 
φυλάξων 1 
φυλάττετε 1 
φυλάττου 1 
φυλόπιδος 1 
φυσῶντα 1 
φυσῶντι 1 
φυτὰ 1 
φωνὴν 1 
φωνῆς 1 
φωνῇ 1 
φωτὸς 1 
φόβῳ 1 
φόρους 1 
φόρτον 1 
φύσει 1 
φύσεις 1 
φύτευον 1 
φύτευσα 1 
φώκης 1 
φῄς 2 
φῖτυ 1 
φῶς 2 
χάρακας 1 
χάριν 1 
χάρισ 1 
χέζεθ 1 
χέζων 1 
χέρνιβα 1 
χέσῃ 1 
χαίρεις 1 
χαίρετ 2 
χαίρετε 3 
χαίρομαι 1 
χαίρομεν 1 
χαίροντες 1 
χαίρων 3 
χαλεπὸν 1 
χαλκεὺς 1 
χαμαί 1 
χαράδρας 1 
χαρακτὴρ 1 
χαριούμεθα 1 
χαροποῖσι 2 
χαῖρ 2 
χαῖρε 2 
χελιδὼν 1 
χερνίπτου 1 
χεσεῖ 1 
χεῖρέ 1 
χεῖρα 1 
χεῖρας 1 
χιλιῶν 1 
χλανισκιδίων 1 
χοίνικας 2 
χοιρίδιον 1 
χοιρίδιόν 1 
χολή 1 
χορεύετον 1 
χορεῦσαι 1 
χορηγῷ 1 
χορτάσω 2 
χορὸν 2 
χορῶν 1 
χοὔτω 1 
χοῶς 1 
χρήμασιν 2 
χρήσαντες 1 
χρήσεται 2 
χρήσομαι 3 
χρεών 1 
χρεὼν 1 
χρησμολόγος 1 
χρησμολόγῳ 1 
χρησμός 1 
χρησμὸν 1 
χρηστὸν 1 
χρηστὸς 1 
χρησόμεθ 1 
χρυσίδων 1 
χρυσίῳ 1 
χρυσοχάλινον 1 
χρόνον 3 
χρόνου 2 
χρόνῳ 1 
χρὴ 9 
χρῆμ 1 
χρῆμα 1 
χρῆν 3 
χρῆσθἀτέρῳ 1 
χυλῷ 1 
χυτρίδια 1 
χωλὸς 1 
χωρία 2 
χωρίον 3 
χωρίου 1 
χωρεῖ 3 
χωρεῖν 1 
χωρὶς 1 
χωρῶμεν 1 
χόρευσον 1 
χύτραις 1 
χύτραισιν 1 
χώρας 1 
χώρει 5 
χἀτέραν 2 
χἄμα 3 
χἄτερ 1 
χἄτερα 1 
χἠ 2 
χὠ 1 
χὤπως 1 
χὤστις 2 
χὤτου 1 
χῃ 1 
χῆνας 1 
χῖδρα 1 
ψακὰς 1 
ψαλίων 1 
ψηφίσματος 1 
ψυχήν 1 
ψυχαί 1 
ψυχὰς 1 
ψυχὴν 1 
ἀέρ 1 
ἀέρα 2 
ἀίοντες 1 
ἀγάλλεται 1 
ἀγαθά 1 
ἀγαθή 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγαθὰ 3 
ἀγαθὸν 2 
ἀγαθῶν 1 
ἀγαλοῦμεν 1 
ἀγεννῆ 1 
ἀγοράν 1 
ἀγοραίοις 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγροίκοισιν 1 
ἀγροίκους 1 
ἀγρούς 1 
ἀγροῖς 1 
ἀγροῖσιν 1 
ἀγρόν 2 
ἀγρὸν 6 
ἀγρῶν 1 
ἀγρῷ 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνά 1 
ἀδικεῖς 1 
ἀεί 3 
ἀεὶ 4 
ἀθέμιστος 1 
ἀθλίως 1 
ἀθλιώτερον 1 
ἀκίδας 1 
ἀκαλανθὶς 1 
ἀκολούθοις 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούετε 2 
ἀκούσαθ 1 
ἀκούσαντες 1 
ἀκούω 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκτῖνες 1 
ἀλαζόνα 1 
ἀλαζὼν 1 
ἀλγήσετε 1 
ἀλεξικάκῳ 1 
ἀλετρίβανον 2 
ἀλλ 77 
ἀλλήλας 1 
ἀλλήλοισι 1 
ἀλλήλοισιν 3 
ἀλλήλους 1 
ἀλλὰ 27 
ἀλφίτων 1 
ἀλωπεκιδεῦσι 1 
ἀλώπεκες 1 
ἀμαθές 1 
ἀμαλδυνθήσομαι 1 
ἀμβροσίαν 2 
ἀμνοὶ 1 
ἀμπέλια 1 
ἀμπέλους 2 
ἀμπελουργὸς 1 
ἀμφοῖν 2 
ἀμύλους 1 
ἀμώμητον 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάρρυσιν 1 
ἀνέροιτο 1 
ἀνέστιός 1 
ἀνήρ 1 
ἀνήρετο 1 
ἀνήρπασαν 1 
ἀνήσετε 1 
ἀναβαλοῦ 1 
ἀναβολὰς 1 
ἀναβράττω 1 
ἀναγκαίως 1 
ἀναιδέως 1 
ἀναλῦσαι 1 
ἀναμένουσ 1 
ἀναμνησθέντες 1 
ἀναπαίστοις 1 
ἀναπυθέσθαι 1 
ἀνασχετά 1 
ἀνατετραμμένα 1 
ἀνατετραμμένου 1 
ἀνατλὰς 1 
ἀναχωροῦσιν 1 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδρίοισι 1 
ἀνδρείως 2 
ἀνδριάντα 1 
ἀνδρικώτερον 1 
ἀνδρικῶς 2 
ἀνδρὸς 2 
ἀνδρῶν 6 
ἀνελθεῖν 1 
ἀνελκύσαι 1 
ἀνερπύσαι 1 
ἀνεσχόμην 1 
ἀνηρριχᾶτ 1 
ἀνθρωπίσκους 1 
ἀνθρώπια 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώποισι 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνιάσας 1 
ἀνοίξετε 1 
ἀνοικοδομεῖν 1 
ἀνορύττων 1 
ἀντέδωκά 1 
ἀντελάκτισεν 1 
ἀντεῖχον 1 
ἀντιβολεῖτε 1 
ἀντιβολούντων 1 
ἀντιβολοῦσιν 1 
ἀντιβολῇ 1 
ἀντιβολῶ 3 
ἀντιβολῶν 1 
ἀντιληπτέον 1 
ἀντιπάλους 1 
ἀντισπᾶν 1 
ἀντιτιμωρούμεναι 1 
ἀντλίαν 1 
ἀντλίας 1 
ἀντὶ 2 
ἀνωτάτω 1 
ἀνύσαντε 1 
ἀνύσας 1 
ἀνὴρ 3 
ἀνῆλθες 1 
ἀνῳκίσανθ 1 
ἀνῶμεν 1 
ἀξιοῖ 1 
ἀοῖον 1 
ἀοῖόν 1 
ἀπ 2 
ἀπάγαγε 1 
ἀπάγξαι 1 
ἀπάρχου 1 
ἀπέθανεν 1 
ἀπένεγκε 1 
ἀπέπτυσ 1 
ἀπέρχεται 1 
ἀπέχων 1 
ἀπίωμεν 1 
ἀπίῃ 1 
ἀπαλλάξας 1 
ἀπαλλάξειεν 1 
ἀπαλλαγέντα 1 
ἀπαλλαγέντες 1 
ἀπαλλαγεῖσι 1 
ἀπαντᾷ 1 
ἀπεδόμεσθα 1 
ἀπειπεῖν 1 
ἀπελθεῖν 1 
ἀπεψωλημένοι 1 
ἀπηλλαγμένος 1 
ἀπιέναι 2 
ἀπλύτους 1 
ἀποβολιμαῖος 1 
ἀποδοῦναί 1 
ἀποδρῶ 1 
ἀποδόσθαι 1 
ἀποδώσεται 1 
ἀποδώσω 1 
ἀποδῶμεν 1 
ἀποθάνῃ 1 
ἀποθανεῖ 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποκάθαιρε 1 
ἀποκαθαίρω 1 
ἀποκνίσματα 1 
ἀπολελύσθαι 1 
ἀπολεῖς 2 
ἀπολεῖσθε 1 
ἀπολιπὼν 1 
ἀπολλύμεθα 1 
ἀπολουμένῳ 1 
ἀπολούμενος 1 
ἀποπετήσει 1 
ἀποπετώμεθα 1 
ἀποπνιγέντα 1 
ἀπορρίψαντες 1 
ἀπορῶν 1 
ἀποστρέφεται 1 
ἀποστραφῆναι 1 
ἀποχειροτονηθῆναι 1 
ἀποχηρωθεὶς 1 
ἀποψήσει 1 
ἀπωλέσαμεν 1 
ἀπωσάμενοι 1 
ἀπωσαμένη 1 
ἀπόλλυσαι 1 
ἀπόλοι 1 
ἀπόλοιο 1 
ἀπόλοιτο 1 
ἀπόλωλ 2 
ἀπόλωλας 2 
ἀπόλωλε 1 
ἀπόφερ 3 
ἀπόφερε 1 
ἀπόφηνον 1 
ἀπώλεσάς 1 
ἀπώλεσαν 2 
ἀπώλεσας 2 
ἀπώλετο 1 
ἀπὸ 8 
ἀράμενοι 1 
ἀράμενος 1 
ἀρέσκει 1 
ἀργυρίου 1 
ἀργός 1 
ἀρχώμεθα 1 
ἀρχῆς 4 
ἀσθενοῦντας 1 
ἀσμένοισιν 1 
ἀσπάσασθαι 1 
ἀσπίδα 2 
ἀσπίδας 2 
ἀσπίδι 2 
ἀσπίδος 2 
ἀσπίδων 1 
ἀστέρα 1 
ἀστέρες 2 
ἀστέρων 1 
ἀστραπηφορεῖ 1 
ἀστρατείας 1 
ἀστὴρ 1 
ἀσφαλῶς 1 
ἀτεχνῶς 2 
ἀτιμώσας 1 
ἀτὰρ 1 
ἀφ 2 
ἀφέλκετε 1 
ἀφέλξομεν 1 
ἀφελὼν 1 
ἀφεῖλε 1 
ἀφησόμεσθά 1 
ἀφιγμένος 1 
ἀφικοίμην 1 
ἀφικόμην 1 
ἀφρήτωρ 1 
ἀφραδίῃσι 1 
ἀχέτας 1 
ἀχθεσθεῖσ 1 
ἀχθόμενος 1 
ἁγὼ 1 
ἁδελφός 1 
ἁθμονεὺς 1 
ἁθρόους 1 
ἁλάμβαν 1 
ἁλετρίβανος 2 
ἁλσί 1 
ἁλῶ 1 
ἁμαρτωλίας 1 
ἁμιλλήσεσθον 1 
ἁνὴρ 1 
ἁπαλὸν 1 
ἁπαξάπαντα 3 
ἁπαξάπασαι 1 
ἁπαξαπάντων 1 
ἁργεῖοι 1 
ἁρπάσαι 1 
ἁρπάσομαι 1 
ἁττικωνικοί 1 
ἂν 47 
ἃ 3 
ἃς 3 
ἃττ 1 
ἄγ 2 
ἄγε 12 
ἄγειν 1 
ἄγετε 1 
ἄγων 1 
ἄθλιαι 1 
ἄθρει 1 
ἄκλητος 1 
ἄκουσ 1 
ἄκουσον 2 
ἄλλ 1 
ἄλλαι 1 
ἄλλας 1 
ἄλλην 1 
ἄλλο 5 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 1 
ἄλλων 2 
ἄλλως 2 
ἄλφιτ 1 
ἄλφιτα 1 
ἄμαις 1 
ἄμας 1 
ἄμεινον 2 
ἄμπελος 1 
ἄμφω 1 
ἄν 6 
ἄναξ 2 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 5 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 5 
ἄνειπε 1 
ἄνευ 2 
ἄνθρακας 1 
ἄνθρωπε 1 
ἄντρον 1 
ἄνω 3 
ἄνωθεν 3 
ἄξει 1 
ἄξετε 1 
ἄξιος 2 
ἄξομεν 1 
ἄπερρε 1 
ἄπιθι 1 
ἄπιστον 1 
ἄρ 10 
ἄρα 3 
ἄραντας 1 
ἄρθρων 1 
ἄριστον 1 
ἄριστος 2 
ἄρξαι 1 
ἄρτι 4 
ἄρτον 2 
ἄρχειν 1 
ἄσβεστος 1 
ἄσμενα 1 
ἄσμεναι 1 
ἄσμενοι 1 
ἄσμενός 1 
ἄστεως 1 
ἄττ 1 
ἄφελε 1 
ἄφευε 1 
ἄχθομαι 1 
ἅμ 3 
ἅνδρες 2 
ἅπαντ 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντας 1 
ἅπαξ 2 
ἅπασ 1 
ἅπασιν 5 
ἅπερ 1 
ἅρματ 1 
ἅρματα 1 
ἅτ 2 
ἅτθ 1 
ἅττ 3 
ἅττα 3 
ἆρ 5 
ἆρά 1 
ἆρα 2 
Ἀδώνια 1 
Ἀθηναία 1 
Ἀθηναίοισι 1 
Ἀθηναίοισιν 1 
Ἀθηναίους 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀθηνᾶν 1 
Ἀθμονεύς 1 
Ἀπόλλω 2 
Ἀριφράδης 1 
Ἀφροδίτης 1 
Ἀφροδίτῃ 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄρει 1 
Ἅρπυιαι 1 
ἐβύνουν 1 
ἐγίγνετο 1 
ἐγγράφοντες 1 
ἐγγὺς 2 
ἐγχέαι 1 
ἐγχέας 1 
ἐγώ 3 
ἐγὼ 17 
ἐδάμην 1 
ἐδίδου 1 
ἐδωδῆς 1 
ἐθέλων 1 
ἐθελήσει 1 
ἐκ 6 
ἐκάη 1 
ἐκάλουν 1 
ἐκέλευσεν 1 
ἐκαύσατε 1 
ἐκβολβιῶ 1 
ἐκγένοιτ 1 
ἐκδραμὼν 1 
ἐκδὺς 1 
ἐκείνου 2 
ἐκείνους 2 
ἐκείνων 2 
ἐκεινονὶ 1 
ἐκεινοσὶ 1 
ἐκεχειρίαν 1 
ἐκεῖ 2 
ἐκεῖν 1 
ἐκεῖναι 1 
ἐκεῖνο 2 
ἐκεῖνον 4 
ἐκεῖνος 4 
ἐκεῖνός 1 
ἐκζωπυρήσετ 1 
ἐκκέας 1 
ἐκκοκκίσας 1 
ἐκκυλίνδων 1 
ἐκλάψεται 1 
ἐκπίῃς 1 
ἐκπεπληγμένοι 1 
ἐκπεπρισμένα 1 
ἐκποδών 1 
ἐκποιοῦ 1 
ἐκτείνων 1 
ἐκφθαρεὶς 1 
ἐκφυγὼν 1 
ἐκόρεσθεν 2 
ἐκύκα 1 
ἐλέγετ 1 
ἐλέησον 1 
ἐλαύνειν 1 
ἐλαῶν 1 
ἐλεήμων 1 
ἐλθεῖν 3 
ἐλθοῦσά 1 
ἐλθὲ 1 
ἐλθὼν 2 
ἐλιχμῶντο 1 
ἐλπίδας 1 
ἐμάνθανεν 1 
ἐμάς 1 
ἐμέ 2 
ἐμαυτοῦ 1 
ἐμβάλλεσθε 1 
ἐμβάλλετε 1 
ἐμβάψω 1 
ἐμβαλόντες 1 
ἐμβαλὼν 1 
ἐμηχανῶντ 1 
ἐμοί 2 
ἐμοὶ 8 
ἐμοῖσι 1 
ἐμοῦ 9 
ἐμπίῃ 1 
ἐμπιεῖν 1 
ἐμπλησθῆναι 1 
ἐμποδὼν 2 
ἐμπολήσαντές 1 
ἐμπολᾷ 1 
ἐμπολῶ 1 
ἐμπυρεύων 1 
ἐμὲ 2 
ἐμὴν 1 
ἐν 26 
ἐνέβαλ 1 
ἐνέβαλεν 1 
ἐνέβαλες 1 
ἐνέβαλον 1 
ἐνέκαψε 1 
ἐναντιώσεταί 1 
ἐναποπατεῖν 1 
ἐνδίκως 1 
ἐνδιαεριαυερινηχέτους 1 
ἐνεγκάτω 1 
ἐνημμένη 1 
ἐνημμένῳ 1 
ἐνθάδ 3 
ἐνθάδε 3 
ἐνθένδ 1 
ἐνθένδε 1 
ἐνθαδί 1 
ἐνθεὶς 1 
ἐνταυθοῖ 1 
ἐνταῦθα 2 
ἐντευθενὶ 3 
ἐντεῦθεν 3 
ἐντυχεῖν 1 
ἐνόμισας 1 
ἐξ 7 
ἐξέκοψαν 1 
ἐξέλαμψεν 1 
ἐξέλθοι 1 
ἐξέλκουσι 1 
ἐξέσται 2 
ἐξέφλεξε 1 
ἐξήλασ 1 
ἐξαιρήσεται 1 
ἐξαιρούμενον 1 
ἐξαλείφοντες 1 
ἐξαπάτασκον 1 
ἐξαπατήσας 1 
ἐξαπατώμεθα 1 
ἐξαπατῶν 1 
ἐξαρπάσας 1 
ἐξελάσαντας 1 
ἐξελκύσαι 2 
ἐξελὼν 1 
ἐξερημωθεῖσ 1 
ἐξεσάωσα 1 
ἐξεφύσησεν 1 
ἐξεχέοντο 1 
ἐξηνέσχετο 1 
ἐξηυρέθη 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξιών 1 
ἐξολεῖτέ 1 
ἐξολισθεῖν 1 
ἐξολωλέναι 1 
ἐξολωλότες 1 
ἐξωπλισμένη 1 
ἐξόλωλας 1 
ἐξώλης 1 
ἐξὸν 1 
ἐξῆγον 1 
ἐξῳκίσαντο 1 
ἐξῳκισμένοι 1 
ἐπ 3 
ἐπάσαντο 1 
ἐπάσχομεν 1 
ἐπέχων 1 
ἐπίτηδές 1 
ἐπίτηδες 2 
ἐπαίομεν 1 
ἐπαινέσειεν 1 
ἐπεί 2 
ἐπείγετέ 1 
ἐπείρων 1 
ἐπεγράψατο 1 
ἐπειγομένη 1 
ἐπειδὰν 2 
ἐπειδὴ 2 
ἐπεντείνωμεν 1 
ἐπεφόρησε 1 
ἐπεχείρει 1 
ἐπεὶ 4 
ἐπιβουλεύεται 1 
ἐπιβουλεύοντε 1 
ἐπιδέξια 1 
ἐπιδίδωμι 1 
ἐπιδημίου 1 
ἐπιθυμεῖ 1 
ἐπιθυμεῖν 1 
ἐπιθυμεῖτε 1 
ἐπιθυμῶν 1 
ἐπικαλεῖς 1 
ἐπικλήτων 1 
ἐπικλῄειν 1 
ἐπινοεῖς 1 
ἐπιπίοις 1 
ἐπισχεῖν 1 
ἐπιτέτριψαί 1 
ἐπιτήδεια 1 
ἐπιτήδειος 1 
ἐπιτετρίψεσθ 1 
ἐπιτρόπου 1 
ἐπιφόρει 1 
ἐπιχέω 1 
ἐπιχαίρειν 1 
ἐπιχεῖς 1 
ἐπιψακάζειν 1 
ἐποίησε 1 
ἐποίησεν 1 
ἐπρίατ 1 
ἐπριάμην 1 
ἐπυλλίων 1 
ἐπὶ 12 
ἐπῄνει 1 
ἐρ 1 
ἐρήμοις 1 
ἐρήμους 1 
ἐρασταῖς 1 
ἐραστὴς 1 
ἐρείδει 1 
ἐρεῖ 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρησόμενος 1 
ἐρρήσετε 1 
ἐρωτᾷ 1 
ἐς 41 
ἐσθ 2 
ἐσθίει 2 
ἐσθίειν 2 
ἐσθίοι 1 
ἐσθίω 1 
ἐσθίων 1 
ἐσθίῃς 1 
ἐσκιμάλισεν 1 
ἐσπαράττετε 1 
ἐστ 7 
ἐστί 1 
ἐστίν 1 
ἐστεφανωμένος 1 
ἐστι 2 
ἐστιν 8 
ἐστον 1 
ἐστυκότες 1 
ἐστὶ 7 
ἐστὶν 2 
ἐσόμεθ 1 
ἐτήτυμον 1 
ἐτρίβομεν 1 
ἐτύμως 1 
ἐτύπτονθ 1 
ἐφ 2 
ἐφαίνου 1 
ἐφεστὼς 1 
ἐχθές 1 
ἐχθροῦ 1 
ἐχθρὸν 2 
ἐχθὲς 2 
ἐχομένοις 1 
ἐχρῆν 2 
ἐχώρουν 1 
ἐχῖνον 2 
ἐψηλαφῶμεν 1 
ἐψόφει 1 
ἐψόφησεν 1 
ἐώθουν 1 
ἐώνητ 1 
ἐὰν 2 
ἐᾷ 1 
ἑαυτόν 1 
ἑζομένη 1 
ἑκατὸν 2 
ἑλκύσαι 1 
ἑνὸς 1 
ἑξήκοντ 1 
ἑξμέδιμνον 1 
ἑορτήν 1 
ἑσπέραν 1 
ἑσπέρας 3 
ἑστάναι 2 
ἑστιᾶσθαι 1 
ἑστᾶσ 1 
ἑτέραν 3 
ἑτέρας 1 
ἑτέροις 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑταίραν 1 
ἑταίρων 1 
ἑφθὰς 1 
ἓν 2 
ἔα 3 
ἔασον 1 
ἔβαλον 1 
ἔβλεπεν 1 
ἔγχει 2 
ἔγχεον 1 
ἔγωγ 2 
ἔγωγέ 1 
ἔγωγε 4 
ἔδει 2 
ἔδεσθε 1 
ἔδρασαν 1 
ἔδρων 1 
ἔδωκας 1 
ἔζη 1 
ἔθ 3 
ἔκλυον 1 
ἔκφερε 1 
ἔλαβες 1 
ἔλαβον 1 
ἔλαθε 1 
ἔλαμπον 1 
ἔλαχε 1 
ἔλεγον 1 
ἔλθω 1 
ἔλθῃ 1 
ἔλθῃς 1 
ἔμ 1 
ἔμοιγ 1 
ἔμοιγέ 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 4 
ἔνεγκ 1 
ἔνεγκε 1 
ἔνθα 1 
ἔντος 1 
ἔξελε 1 
ἔξω 1 
ἔπαθε 1 
ἔπαθες 2 
ἔπειτ 4 
ἔπειτα 1 
ἔπεσιν 1 
ἔπος 1 
ἔραται 1 
ἔργον 5 
ἔργῳ 1 
ἔρειδε 1 
ἔσει 1 
ἔσειον 1 
ἔσθ 7 
ἔσθιε 1 
ἔσπενδον 1 
ἔστ 4 
ἔσται 1 
ἔστι 9 
ἔστιν 8 
ἔσωσα 1 
ἔσωσε 1 
ἔτ 4 
ἔτη 1 
ἔτι 12 
ἔτυμός 1 
ἔφασκε 1 
ἔφασχ 1 
ἔχ 1 
ἔχε 1 
ἔχει 7 
ἔχεις 2 
ἔχθιστον 1 
ἔχθραν 1 
ἔχομεν 1 
ἔχον 2 
ἔχονθ 1 
ἔχοντα 2 
ἔχονται 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 2 
ἔχοντος 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχωμαι 1 
ἔχωμεν 1 
ἔχων 2 
ἔχῃς 1 
ἕκατι 1 
ἕλκετε 1 
ἕλκοιτο 1 
ἕλκουσ 2 
ἕλκουσιν 1 
ἕλκω 1 
ἕν 1 
ἕνεκα 1 
ἕξει 1 
ἕξεις 1 
ἕξετ 1 
ἕπεσθον 1 
ἕρπυλλον 1 
ἕστατ 1 
ἕστηκα 1 
ἕστηκας 1 
ἕτεροι 1 
ἕτερον 5 
ἕως 2 
Ἐλύμνιον 1 
Ἐνυαλίῳ 1 
Ἑλλάδα 4 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλήνων 2 
Ἑλλὰς 1 
Ἑρμῄδιον 1 
Ἑρμῆ 5 
Ἑρμῆν 1 
Ἑρμῆς 1 
Ἑρμῇ 3 
Ἕλληνας 3 
Ἕλληνες 1 
Ἕλλησιν 3 
ἠγριωμένους 1 
ἠδίκησαν 1 
ἠκηκόη 1 
ἠλείψατε 1 
ἠμπόληκά 1 
ἠνάγκασεν 1 
ἠρέμα 1 
ἠρινὰ 1 
ἠρτημένην 1 
ἠφανίζετο 1 
ἡ 20 
ἡγεμόνευον 1 
ἡγησόμεσθα 1 
ἡδίω 1 
ἡδονῆς 1 
ἡδὺ 2 
ἡδὺν 1 
ἡμάρτομεν 1 
ἡμέρα 2 
ἡμέραν 4 
ἡμέρας 2 
ἡμέτερος 1 
ἡμεδαπὸς 1 
ἡμερίων 1 
ἡμερῶν 4 
ἡμετέραν 1 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέρους 1 
ἡμεῖς 8 
ἡμᾶς 15 
ἡμῖν 30 
ἡμῶν 10 
ἡνίκ 5 
ἡνίκα 1 
ἡνίοχοι 1 
ἡταιρηκότος 1 
ἢ 19 
ἢν 15 
ἣν 8 
ἤ 1 
ἤδη 15 
ἤκουσ 1 
ἤκουσας 1 
ἤλγουν 1 
ἤν 1 
ἤπιοι 1 
ἤρετο 2 
ἤρχεθ 1 
ἤρχετε 1 
ἤσθιεν 1 
ἤσθιον 2 
ἥδε 3 
ἥδεται 3 
ἥδιον 1 
ἥδιστ 1 
ἥδιστα 1 
ἥδομαί 1 
ἥδομαι 4 
ἥκει 2 
ἥκειν 3 
ἥκεις 2 
ἥλιον 1 
ἥξει 1 
ἥξουσι 1 
ἥπερ 1 
ἥσθην 1 
ἥσυχος 2 
ἦ 3 
ἦλθ 3 
ἦλθεν 2 
ἦλθες 2 
ἦν 20 
ἦρξεν 1 
ἦσαν 2 
ἦσθα 2 
ἦστ 1 
ἧκέ 1 
ἧκε 1 
ἧσπέρ 1 
ἧττον 1 
Ἡράκλεις 1 
Ἡρακλέας 1 
Ἡρακλέους 1 
Ἥλιος 1 
ἰή 2 
ἰδίῃς 1 
ἰδεῖν 3 
ἰδιώτας 1 
ἰδού 4 
ἰδοὺ 4 
ἰδὼν 3 
ἰκτῖνος 1 
ἰού 2 
ἰοὺ 3 
ἰοῦ 4 
ἰπνοὺς 1 
ἰπνοῖσι 1 
ἰσχάδας 2 
ἰσχάδος 1 
ἰσχάδων 1 
ἰσωνίας 1 
ἰχθυολῦμαι 1 
ἰωνιᾶς 1 
ἰόντες 2 
ἰών 1 
ἰὴ 7 
ἰὼ 3 
ἱδρυτέον 1 
ἱδρύσανθ 1 
ἱδρώοντας 1 
ἱεραῖσι 1 
ἱερείῳ 1 
ἱερὰ 1 
ἱερὰν 1 
ἱκανὸν 1 
ἱκετεύεις 1 
ἱππαλεκτρυὼν 1 
ἱππηδὸν 1 
ἱπποδρομίαν 1 
ἱπποκάνθαρος 1 
ἱπποκομεῖν 1 
ἱστάναι 1 
ἴδοις 1 
ἴδῃ 2 
ἴθ 2 
ἴθι 12 
ἴσθ 1 
ἴσθι 1 
ἴστε 1 
ἴσχει 1 
ἴσως 2 
ἴτ 1 
ἴτε 1 
ἴωμεν 1 
ἵει 1 
ἵν 5 
ἵνα 13 
ἵππων 1 
ἶνας 1 
Ἰωνικός 1 
Ἰωνικὸν 1 
Ἰωνικῶς 1 
Ἱεροκλέης 1 
Ἴσθμια 1 
Ἴων 1 
ὀί 2 
ὀγκύλλεσθ 1 
ὀδόντων 1 
ὀκρυόεντος 1 
ὀλίγον 1 
ὀλεκράνων 1 
ὀλολύζειν 1 
ὀλόμαν 2 
ὀλὰς 1 
ὀλῶν 1 
ὀμφαλοέσσας 2 
ὀμφαλόν 1 
ὀνίδων 1 
ὀξεῖαν 1 
ὀπτά 1 
ὀπτάνιον 1 
ὀπτα 1 
ὀπτᾶν 1 
ὀπόν 1 
ὀπώρας 1 
ὀργήν 1 
ὀργισθέντες 1 
ὀργὴν 1 
ὀργῆς 1 
ὀρθὰ 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρνίθων 1 
ὀρχήσησθ 1 
ὀρχησαίμεθ 1 
ὀρχησαμένους 1 
ὀρχηστὰς 1 
ὀρχούμενος 1 
ὀρύττειν 1 
ὀρώρει 1 
ὀσμήν 1 
ὀσμὰς 1 
ὀσφρήσεται 1 
ὀσφύος 1 
ὀτοτύζειν 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφλήσει 1 
ὀφρῦς 1 
ὀψοφάγοι 1 
ὀψωνοῦντας 1 
ὀὶ 1 
ὁ 37 
ὁδοῦ 2 
ὁδόν 1 
ὁδὶ 1 
ὁδὸν 3 
ὁλκάδας 1 
ὁμοίως 2 
ὁμοθυμαδὸν 1 
ὁμοῦ 2 
ὁπλοτέρους 1 
ὁπλοτέρων 1 
ὁπόθεν 1 
ὁπόσ 1 
ὁπόσα 1 
ὁπόσοι 1 
ὁπόταν 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρᾶτ 2 
ὁρᾶτε 3 
ὁρᾷς 4 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντες 1 
ὁτιὴ 2 
ὃ 4 
ὃν 1 
ὃς 3 
ὄζει 1 
ὄλεθρον 1 
ὄνομ 1 
ὄντα 1 
ὄντας 2 
ὄντες 2 
ὄπα 2 
ὄπτα 1 
ὄρεξον 1 
ὄρρον 1 
ὄρτυγας 1 
ὄρχεις 1 
ὄτειτα 1 
ὄφελός 1 
ὄχημα 1 
ὄψεσθ 1 
ὄψομαι 1 
ὄψον 1 
ὅ 13 
ὅθ 1 
ὅθεν 1 
ὅλην 2 
ὅλης 1 
ὅμιλον 1 
ὅμοιον 1 
ὅμως 2 
ὅνπερ 2 
ὅπερ 1 
ὅπλων 2 
ὅποι 2 
ὅπως 14 
ὅσ 5 
ὅσα 3 
ὅσας 1 
ὅσην 1 
ὅσοι 1 
ὅσοιπέρ 1 
ὅσον 3 
ὅσους 1 
ὅσπερ 1 
ὅστις 11 
ὅσῳ 1 
ὅτ 2 
ὅταν 7 
ὅτε 1 
ὅτι 15 
ὅτου 1 
ὅτῳ 2 
Ὀπώρα 1 
Ὀπώραν 1 
Ὀπώρας 1 
Ὅμηρος 2 
ὑβρίζων 1 
ὑβριζόμεθα 1 
ὑγιαίνεις 1 
ὑγρὸν 1 
ὑηνία 1 
ὑμέτερον 1 
ὑμεναιοῖ 3 
ὑμεῖς 7 
ὑμνεῖν 1 
ὑμᾶς 11 
ὑμῖν 9 
ὑμῶν 6 
ὑπ 2 
ὑπάκουε 1 
ὑπέχοντα 1 
ὑπαλειψαμένοις 1 
ὑπερέχειν 1 
ὑπερβάλοιντο 1 
ὑπερηνορέουσιν 1 
ὑπερτάτοισιν 1 
ὑπερφυᾶ 1 
ὑποδοχῆς 1 
ὑπονοίας 1 
ὑποπεπωκότες 1 
ὑπουργεῖν 1 
ὑποχωρήσατε 1 
ὑπωπιασμέναι 1 
ὑπόμακρον 1 
ὑπότεινε 1 
ὑπὲρ 3 
ὑπὸ 5 
ὑστριχὶς 1 
ὑφ 3 
ὑὶ 1 
ὕδωρ 2 
ὕπεχε 1 
ὕστερον 2 
ὗς 1 
Ὑμέναι 9 
Ὑμὴν 9 
Ὑπέρβολον 1 
Ὑπέρβολος 1 
Ὑπέρβολόν 1 
ὠνήσεται 1 
ὠνήσομαι 2 
ὠσίν 1 
ὠφέλεις 1 
ὠφελήσαιμέν 1 
ὠχριῶσα 1 
ὡδὶ 3 
ὡς 63 
ὡττικίων 1 
ὢ 1 
ὢν 11 
ὣς 3 
ὤ 1 
ὤν 1 
ὤφελεν 1 
ὥρᾳ 1 
ὥς 1 
ὥσπερ 16 
ὥστ 7 
ὥστε 6 
ὦ 124 
ὦγάθ 1 
ὦγαθὲ 1 
ὦλαζὼν 1 
ὦμαθέστατε 1 
ὦναξ 3 
ὦνδρες 13 
ὦνθρωπε 2 
ὦπίτριπτ 1 
ὦργεῖοι 1 
ὦρμῄδιον 1 
ὦσιν 1 
ὧδ 1 
ὧν 12 
ὧραι 1 
Ὠρεοῦ 2 
Ὥραισιν 1 
ὼρακιάσας 1 
ᾄδειν 1 
ᾄδεις 2 
ᾄδω 1 
ᾄδων 1 
ᾄδῃ 1 
ᾄσει 1 
ᾄσεται 1 
ᾆδ 1 
ᾆδε 1 
ᾆδον 1 
ᾆσον 1 
ᾐσθόμην 2 
ᾑρεῖσθ 1 
ᾔδειν 1 
ᾖ 3 
ᾖδε 1 
ᾖσας 1 
ᾤ 1 
ᾧ 1 
ῥ 1 
ῥάβδον 1 
ῥάκια 1 
ῥήματ 1 
ῥίψαντες 1 
ῥίψας 1 
ῥαβδούχους 1 
ῥημάτων 1 
ῥηματίων 1 
ῥινούς 1 
ῥιπὸς 1 
ῥιψάσπιδες 1 
ῥοιῶν 1 
ῥοφήσει 1 
ῥύμῃ 1 
ῥώμῃ 1 
ῥῆμ 1 
ῥῆμα 1 
ῥῖν 1 
ῥῖνα 1 
ῥῖπτε 1 
† 16 

Powered by PhiloLogic