Aristophanes, Lysistrata (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Lys.].

Word Count

Total Words: 8262 Total Unique Words: 3520.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 132 
·† 1 
Αἰσχύλῳ 1 
Βάκχιος 1 
Βακχεῖον 1 
Βακχᾶν 1 
Βοιωτία 2 
Βοιωτίους 1 
Βοιωτῶν 3 
Βουπάλου 1 
Βραυρωνίοις 1 
Γενετυλλίδος 1 
Γοργόνα 1 
Δήμητρ 2 
Δί 30 
Δία 17 
Δημόστρατος 2 
Διαλλαγή 1 
Δράκης 1 
Εἰλείθυι 1 
Εὐκράτη 1 
Εὐριπίδου 1 
Εὐριπίδῃ 1 
Εὐρωταν 1 
Εὐρώταν 1 
Ζακυνθίων 1 
Ζεὺς 1 
Ζεῦ 7 
Ζῆν 1 
Θάσιον 1 
Θεογένους 1 
Θετταλῶν 1 
Θηβαία 1 
Θρᾴκης 1 
Θρᾷξ 1 
Κάστορα 2 
Κίμων 1 
Καλονίκη 2 
Καλύκην 1 
Καρυστίοις 1 
Καρυστίους 1 
Κιμμερίκ 1 
Κιμμερικὸν 1 
Κινησίαν 1 
Κινησίας 2 
Κινησίᾳ 1 
Κλεισθένη 1 
Κλεισθένους 1 
Κλειταγόρας 1 
Κλεομένης 1 
Κλεψύδρᾳ 1 
Κορινθία 1 
Κορύβαντες 1 
Κρίτυλλαν 1 
Κραναὰν 1 
Κυθήρων 1 
Κυναλώπηξ 1 
Κυπρογένει 1 
Κωλιάδ 1 
Κύπρις 1 
Κύπρου 1 
Λάκαινα 3 
Λάκων 1 
Λάκωνες 8 
Λάχης 1 
Λήδας 1 
Λήμνιον 1 
Λακεδαίμονα 2 
Λακεδαίμονι 1 
Λακεδαίμων 1 
Λακωνικά 1 
Λακωνική 1 
Λακωνικοί 1 
Λακωνικούς 1 
Λακωνικοῖς 1 
Λακωνικὸν 1 
Λακώνων 1 
Λαμπιτοῖ 4 
Λαμπιτώ 1 
Λαμπιτὼ 2 
Λειψύδριον 1 
Λεωνίδας 1 
Λυσίστρατον 1 
Λυσιμάχας 1 
Λυσιστράτη 10 
Λυσιστράτην 1 
Λύκωνος 1 
Μήδως 1 
Μίκων 1 
Μανῆ 1 
Μανῆς 1 
Μεγαρικὰ 1 
Μελανίων 1 
Μελανίωνι 1 
Μελανίωνος 1 
Μενέλαος 1 
Μεσσήνη 1 
Μηδικῶν 1 
Μηλιᾶ 1 
Μιλήσια 1 
Μιλήσιοι 1 
Μναμοΰνα 1 
Μοῦσαν 1 
Μυρρίνη 2 
Μυρρίνην 2 
Μυρρινίδιον 1 
Μυρωνίδης 1 
Μύρριον 1 
Μῶα 1 
Μῶαν 1 
Νίκη 1 
Νικοδίκη 1 
Νύσιον 1 
Πάνδροσον 1 
Πάφου 1 
Πέρσαι 1 
Παιονίδης 1 
Πανός 2 
Πανὸς 2 
Παράλων 1 
Παφίαν 1 
Πείσανδρος 1 
Πειθοῖ 1 
Πελλάνας 1 
Πελοποννησίους 1 
Πελοποννησίων 2 
Περικλείδας 1 
Περσικά 2 
Πολυχαρείδα 2 
Ποσειδῶ 2 
Ποσειδῶν 1 
Πυθοῖ 1 
Πύλαις 1 
Πύλον 1 
Πύλῳ 1 
Σάμῳ 1 
Σαβάζιοι 1 
Σαλαμῖνα 1 
Σαλαμῖνος 1 
Σικελίαν 1 
Σκύθαι 2 
Σκύθαινα 1 
Σπάρταν 2 
Σπάρτας 1 
Σπάρτης 1 
Στρατυλλίδος 1 
Στρυμόδωρ 1 
Τίμων 2 
Ταΰγετον 1 
Ταΰγετόν 1 
Ταυροπόλον 1 
Τελαμῶνος 1 
Τηρεύς 1 
Τρικορυσία 1 
Τριτογένει 1 
Τυνδαρίδας 1 
Φαιδρία 1 
Φερεκράτους 1 
Φιλοῦργε 1 
Φορμίων 1 
Φωσφόρον 2 
Χάριτας 1 
Χάρων 1 
Χαλκίοικον 1 
Χλόης 1 
Χολοζύγης 1 
αἰ 1 
αἰαῖ 2 
αἰετὸν 1 
αἰρώμεθ 2 
αἰσχρά 1 
αἰσχρὸν 4 
αἰτήσεις 1 
αἰὲς 1 
αἱ 6 
αἱδί 1 
αἱμυλᾶν 1 
αἳ 2 
αἴ 1 
αἴρεσθ 1 
αἵ 2 
αἵδ 1 
αἵδε 1 
αἶς 1 
αἷς 1 
αὐθαδικῇ 1 
αὐθημερόν 1 
αὐτή 1 
αὐτήν 1 
αὐτίκα 2 
αὐταῖς 5 
αὐτοδὰξ 1 
αὐτοκράτορας 1 
αὐτομάτη 1 
αὐτομολοῦσαν 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῦ 2 
αὐτό 3 
αὐτόν 1 
αὐτόσ 1 
αὐτόχειρες 1 
αὐτόχθονας 1 
αὐτὰ 2 
αὐτὰς 5 
αὐτὴ 2 
αὐτὴν 3 
αὐτὸ 2 
αὐτὸν 3 
αὐτὸς 2 
αὐτῆς 2 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 8 
αὐτῷ 1 
αὐχένα 1 
αὑτοῦ 1 
αὔ 1 
αὔθ 1 
αὔτ 1 
αὕθἠτέρα 1 
αὕτη 4 
αὖ 15 
αὖθις 3 
αὖτ 1 
αὖός 1 
αὗται 2 
βάδην 1 
βάδιζε 1 
βάλανον 1 
βάλανος 1 
βάρος 2 
βάψομαι 1 
βέβαιον 1 
βέλτιστα 1 
βίαν 1 
βίον 2 
βίᾳ 3 
βίῳ 2 
βαβαί 1 
βαβαιάξ 1 
βαδίζειν 3 
βαδίζετε 1 
βαδίζων 1 
βαδιεῖ 1 
βαδιστέον 1 
βαλανείῳ 1 
βαλανεύσοντας 1 
βαλλάντια 1 
βαρβάρων 1 
βαρύ 1 
βασανιστέον 1 
βδύλλεθ 1 
βεβούλευται 1 
βιάζηται 2 
βινήσομεν 1 
βινήσω 1 
βινεῖν 2 
βινητιῶμεν 1 
βινῶν 1 
βλέπει 1 
βλέπειν 1 
βλέπεις 2 
βλέπομεν 1 
βλίττῃ 1 
βλαστάνει 1 
βλαστάνῃς 1 
βληχώ 1 
βλιμάττομες 1 
βοή 1 
βοήθει 1 
βοηθεῖ 1 
βοηθῶ 2 
βουβωνιᾷς 1 
βουλήσεται 1 
βουλευομένοις 1 
βουλευσαμένους 1 
βουλευσομέναισιν 1 
βουλεύματα 1 
βουλεύματος 1 
βουλεύσασθε 1 
βουλεύσομαι 1 
βουλόμεναί 1 
βουλόμεναι 1 
βουλῇ 1 
βούλει 4 
βούλεται 2 
βούλευμ 1 
βούλομαί 1 
βούλομαι 7 
βούλονται 1 
βούλῃ 6 
βοῆς 1 
βράχιστον 1 
βρέτας 1 
βρενθύεται 1 
βρύκουσά 1 
βωμοὺς 1 
βωμοῖς 1 
βωστρεῖν 1 
βόσκει 1 
γ 52 
γάμον 1 
γάμων 1 
γάρ 18 
γέ 5 
γέλοιον 1 
γένοιτ 2 
γένοιτο 2 
γένος 1 
γένυας 1 
γένῃ 1 
γέρουσιν 1 
γίγνεται 1 
γα 8 
γαστέρων 1 
γε 43 
γείτοσιν 1 
γεγάμηκεν 1 
γεγενῆσθαι 1 
γεγῶσ 1 
γειτόνων 1 
γελάσασαι 1 
γενέσθαι 1 
γεννικῶς 1 
γεραιτέρων 1 
γερωχία 1 
γερόντων 1 
γεωργεῖν 1 
γηράσκουσιν 1 
γηρασκουσῶν 1 
γιγνώσκει 1 
γλαυκῶν 1 
γλυκερά 1 
γλυκυτάτη 1 
γλυκύθυμος 1 
γλυκύτατον 3 
γνάθον 3 
γνάθους 1 
γνώμης 1 
γνώσεσθ 1 
γνώσεται 1 
γοῦν 8 
γραός 1 
γραὸς 2 
γραῦ 2 
γρυκτόν 1 
γρύζειν 1 
γρᾶες 1 
γυμνάδδομαι 1 
γυμναὶ 1 
γυμνὸν 1 
γυμνὸς 1 
γυμνᾶς 1 
γυνή 5 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 4 
γυναικῶν 12 
γυναιξί 1 
γυναιξίν 2 
γυναιξὶ 2 
γυναιξὶν 4 
γυναῖκ 1 
γυναῖκάς 1 
γυναῖκα 1 
γυναῖκας 11 
γυναῖκες 17 
γυναῖχ 1 
γυνὴ 10 
γωγ 1 
γόνατ 1 
γόνατα 1 
γύναι 1 
γώ 3 
γὰρ 72 
γὼ 5 
γῆμαι 1 
γῆν 1 
γῆρας 2 
γῆς 2 
γῶν 3 
δ 99 
δάκνει 2 
δάκρυον 2 
δέ 8 
δέδοικα 1 
δέλτα 1 
δέξαι 2 
δέοι 1 
δέομ 1 
δέομαί 1 
δέομαι 1 
δέον 2 
δέοντος 1 
δέρειν 1 
δέσποινα 2 
δέσποτα 1 
δέῃ 2 
δή 6 
δήλη 2 
δήμῳ 2 
δήπου 1 
δήσετον 1 
δίδυμον 1 
δίδωμί 1 
δίκαιά 1 
δαίεται 1 
δαίμονας 1 
δαιμονία 2 
δαιμόνιαι 1 
δακτυλίδιον 1 
δακτύλιος 1 
δακτύλῳ 1 
δανείσηται 1 
δαὶ 2 
δείξει 1 
δεδαρμένην 1 
δειλὴν 1 
δεινά 1 
δεινόν 4 
δεινότατ 1 
δεινὰ 3 
δεινὴν 1 
δεινὸν 3 
δεινῶν 1 
δεινῶς 1 
δεινῷ 1 
δεκέτις 1 
δελφάκιον 1 
δεόμεθα 1 
δεόμενος 2 
δεῖ 15 
δεῖνα 3 
δεῖξον 1 
δεῖται 1 
δεῦρ 7 
δεῦρο 7 
δεῦρό 1 
δημιουργῶν 1 
δημοσίῳ 1 
δημόσιος 1 
δημότας 1 
δημότισιν 1 
δι 1 
διάξω 2 
διαβεβήκασ 1 
διαγιγνώσκειν 1 
διαγράφω 1 
διαδιδράσκουσι 1 
διαλέγουσαν 1 
διαλλάξει 1 
διαλλάξειεν 1 
διαλλάττειν 1 
διαλλαγᾶν 2 
διαλλαγῆτε 1 
διαλλαγῶν 2 
διαλλαχθῆτέ 1 
διαλυθῆναι 1 
διαλύσομεν 1 
διαλῦσαι 1 
διανοουμένην 1 
διαξῆναι 1 
διαπετάννυ 1 
διαπετάσασ 1 
διαπράττεσθ 1 
διαστῶσιν 1 
διατίθης 1 
διατριπτικόν 1 
διαφέρου 1 
διαφανῆ 1 
διδάσκωμεν 1 
διδῶσι 1 
διδῷ 1 
διελθεῖν 1 
διενεγκοῦσαι 1 
διηλλάγητε 1 
δικαίως 2 
διπλοῦν 1 
διποδιάξω 1 
διὰ 10 
δοκεῖ 7 
δοκούσαις 1 
δοκοῦμεν 1 
δοκῇ 2 
δοκῶ 2 
δορὶ 1 
δούλαισιν 1 
δούλας 1 
δοῦναι 1 
δράσειε 1 
δράσεις 1 
δράσετε 2 
δράσω 2 
δρας 1 
δρυπεπεῖς 1 
δρώντων 1 
δρώσας 1 
δρᾶν 5 
δρᾷς 3 
δρῶντες 1 
δυναταὶ 1 
δυνατὸς 1 
δυσκολαίνει 1 
δυστήνοις 1 
δωμάτιον 1 
δόλῳ 1 
δόμων 1 
δόξει 2 
δόρυ 2 
δός 1 
δότε 1 
δότω 1 
δύ 1 
δύναμαι 2 
δύναμις 1 
δύσκολος 1 
δύστην 1 
δύστηνε 2 
δώσεις 1 
δὲ 55 
δὴ 21 
δὶς 1 
δᾶ 1 
δῃοῦτε 1 
δῆθ 2 
δῆμον 1 
δῆτ 10 
δῆτα 9 
επὶ 1 
εἰ 33 
εἰδότ 1 
εἰκός 1 
εἰκότως 1 
εἰκῇ 1 
εἰλημμένον 1 
εἰμ 1 
εἰμι 2 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 2 
εἰράναν 3 
εἰράνας 1 
εἰρήνη 2 
εἰρήνην 1 
εἰρήνης 2 
εἰρημένον 2 
εἰς 9 
εἰσίν 1 
εἰσίωμεν 1 
εἰσενέγκω 1 
εἰσι 1 
εἰσιν 1 
εἰσιοῦσαι 1 
εἰσιόντα 1 
εἰσιών 1 
εἰσὶν 1 
εἰᾶθ 1 
εἴ 13 
εἴη 2 
εἴθ 2 
εἴπαθ 1 
εἴπερ 2 
εἴποιμ 1 
εἴπομεν 1 
εἴρηκ 1 
εἴσομαι 2 
εἴσω 1 
εἴχομεν 1 
εἶ 7 
εἶα 2 
εἶδον 4 
εἶθ 1 
εἶναι 6 
εἶπας 1 
εἶτ 10 
εἶτα 4 
εἶφ 1 
εἶχεν 1 
εἶχες 1 
εἶχον 1 
εἷς 1 
εὐαί 2 
εὐγενὴς 1 
εὐθέως 1 
εὐθύς 2 
εὐθὺς 6 
εὐλαβεῖσθαι 1 
εὐλαβώμεθα 1 
εὐμενής 1 
εὐοῖ 2 
εὐπρεπής 1 
εὐρυτέρως 1 
εὐσεβεῖς 1 
εὐφρανθήσεται 1 
εὐφρανθῆναι 1 
εὐχροεῖς 1 
εὐωχημένοι 1 
εὔνοιαν 1 
εὔπορος 1 
εὔφρον 1 
εὔχρων 1 
εὕδουσι 1 
εὕροιμ 1 
εὖ 8 
ζυγὸν 1 
ζωπυρήσεις 1 
ζώνιον 1 
ζῇ 2 
ζῴην 1 
ζῶντος 1 
ηὗρον 1 
θ 4 
θάγοντας 1 
θέλεις 1 
θέλω 1 
θέντες 1 
θένω 1 
θέσθαι 1 
θήλεια 1 
θήσει 1 
θαι 1 
θαλάμοις 1 
θαἰμάτι 1 
θαἰμάτια 1 
θαἰματίδια 1 
θαἶμα 1 
θείμεσθα 1 
θενών 1 
θεοί 1 
θεοῖς 4 
θεοῖσιν 2 
θεοῦ 1 
θερμόν 1 
θερμὸν 1 
θεώ 3 
θεὰ 2 
θεὸς 1 
θεὼ 3 
θεῖς 1 
θεῖσαι 1 
θεῖτε 1 
θεῶν 4 
θεῷ 1 
θηρίοις 1 
θηρίον 2 
θλίβοντά 1 
θορύβου 1 
θοὐκάταιον 1 
θοὔδατος 1 
θράσος 1 
θράσους 2 
θρέμμ 1 
θυγάτηρ 1 
θυρσαδδωᾶν 1 
θυρῶν 1 
θωμοὺς 1 
θωπικαὶ 1 
θύειν 1 
θύρα 1 
θύραν 3 
θύρας 1 
θύρασιν 1 
θώμεσθ 1 
θώμεσθα 2 
θἠκάτῃ 1 
θἠμέτερον 2 
θἤμισυ 2 
θὤπλα 1 
θὲς 1 
θᾶττον 2 
κ 4 
κά 1 
κάθησθε 1 
κάθηται 1 
κάκιστ 1 
κάλει 1 
κάλεσον 2 
κάλλιον 1 
κάλλιστα 1 
κάλλος 1 
κάλπιδας 1 
κάλπιν 1 
κάλυμμα 2 
κάμοιμ 1 
κάνθαρός 1 
κάομαι 1 
κάπηλος 1 
κάπρου 1 
κάπρως 1 
κάρφος 1 
κάταγμα 1 
κάτω 2 
κέχηνας 1 
κίσταις 1 
κα 2 
καί 3 
καίπερ 2 
καίτοι 5 
καίτοὐκ 1 
καθ 1 
καθέζετο 1 
καθέλωσιν 1 
καθήμεθ 1 
καθαγίσω 1 
καθεύδων 1 
καθοίμεθ 1 
καθορᾶν 1 
καθῆσθαι 1 
καιρός 1 
κακκαβαζουσῶν 1 
κακοδαίμων 2 
κακοῦ 1 
κακόδαιμον 1 
κακόν 2 
κακὰ 2 
κακὸν 1 
κακῶν 2 
κακῶς 10 
κακῷ 1 
καλά 1 
καλέσω 2 
καλαθίσκον 2 
καλεῖ 1 
καλεῖν 1 
καλεῖς 1 
καλεῖσθαι 1 
καλλίονα 1 
καλλίστης 1 
καλούντων 1 
καλούς 1 
καλοῦμεν 1 
καλοῦντος 1 
καλπίδων 2 
καλόν 2 
καλός 1 
καλὴ 1 
καλὸν 2 
καλῶ 1 
καλῶς 8 
καματηρός 1 
κανηφορῇ 1 
κανθηλίου 1 
καομέναις 1 
καομένου 1 
καπηλεῖον 1 
καπνοῦ 3 
καπνὸν 1 
καπνῷ 1 
καρδίαν 1 
κατ 1 
κατάβηθ 1 
κατάβηθι 1 
κατάγματα 1 
κατάκεισ 1 
κατάκεισο 2 
κατάλιφ 1 
κατάρατε 1 
κατάρχομεν 1 
κατέκλινεν 1 
κατέλαβον 2 
κατέπινεν 1 
κατέσπασα 1 
κατέσχε 1 
κατέχειν 1 
καταβήσει 1 
καταβατέον 1 
καταβᾶσά 1 
καταγέλαστ 2 
καταγέλαστος 2 
καταθεῖσα 1 
καταθεῖσαν 1 
κατακαύσω 1 
κατακεισόμεθ 1 
κατακλίνει 1 
κατακλίνηθι 1 
κατακλινῶ 1 
κατακοπτόμενα 1 
καταλάβοι 1 
καταλέγειν 1 
καταλέλειπται 1 
καταλέλοιφ 1 
καταλαβεῖν 2 
καταληψόμεθα 1 
καταλῦσαι 1 
καταμιγνύντας 1 
καταπνεύσῃ 1 
καταπυγωνέστερον 1 
καταρασάμενος 1 
κατασβέσαιμι 1 
κατασβέσεις 1 
κατατεινόμενος 1 
κατείβεται 1 
κατειλήφασιν 1 
κατειλυσπωμένην 1 
κατεκλίνης 1 
καττῶν 1 
κατωνάκας 1 
κατωνάκης 1 
κατὰ 5 
κατῆλθε 1 
καἴ 1 
καὶ 184 
κδύομαι 2 
κεκαλλωπισμέναι 1 
κεκαλλωπισμένη 2 
κεκινῆσθαι 1 
κεκλῄμεθ 1 
κεκλῄσεται 1 
κεκρύφθαι 1 
κελήτων 1 
κεραμεὼν 1 
κεφαλήν 3 
κεφαλὰς 1 
κεχηνότι 1 
κεἰ 1 
κεἴ 3 
κεῖνος 2 
κεῖται 1 
κινήσομεν 1 
κινδυνεύομεν 1 
κινοῦσα 1 
κκοκκιῶ 1 
κλάῃς 1 
κλέπτειν 1 
κλέωα 1 
κλίνης 2 
κλαδί 1 
κλαύσει 1 
κλαύσεται 1 
κλινίδιον 1 
κλωστήρων 1 
κλωστῆρ 1 
κλῄθροισι 1 
κνεφαία 1 
κνωδάλοις 1 
κοθόρνῳ 1 
κοιμᾶσθ 1 
κοινὴν 1 
κοινῇ 5 
κομήτην 2 
κομψότατα 1 
κονίας 1 
κονίσαλος 1 
κονδύλοις 1 
κοπραγωγεῖν 1 
κορακίνους 1 
κορκορυγὴν 1 
κορμοῦ 1 
κορῶν 1 
κοὐ 4 
κοὐδέποθ 2 
κοὐκ 2 
κοὐκέτι 1 
κοὐχ 1 
κοὐχὶ 3 
κοῖλον 1 
κοῦφα 1 
κπειρωμένους 1 
κποδών 1 
κράτιστα 1 
κρέ 1 
κρήνης 1 
κρατίσταν 1 
κριηδὸν 1 
κροκωτίδια 1 
κροκωτοφοροῦσα 2 
κροκωτοφοροῦσαι 1 
κροκωτὸν 2 
κρούσω 1 
κρόκης 1 
κρόμμυόν 1 
κρότον 1 
κρύψῃς 1 
κρώξαις 1 
κτήσομαι 1 
κτύπος 1 
κυάμους 2 
κυεῖν 1 
κυλοιδιᾶν 1 
κυναγὲ 1 
κυνῆν 2 
κυνῆς 1 
κυρσάνιε 1 
κυρσανίως 1 
κυῶ 1 
κωκύσεσθε 1 
κωλύεις 1 
κωμῆτις 1 
κωπῆς 1 
κωρύκους 1 
κόλπον 1 
κόλπων 1 
κόμαι 1 
κόμαν 1 
κόμας 1 
κόπος 1 
κόπτεσθ 1 
κόραι 1 
κόρη 1 
κόρην 1 
κύαθον 1 
κύκλῳ 1 
κύλικά 1 
κύλικα 2 
κύλικος 1 
κύλιξ 4 
κύνα 3 
κύσαι 2 
κύσθον 1 
κύων 2 
κἀγαθούς 1 
κἀγαθῶν 1 
κἀγανώτερον 1 
κἀγαπητὴν 1 
κἀγὼ 5 
κἀείσω 1 
κἀκ 1 
κἀκανηφόρουν 1 
κἀκπέμψασαι 1 
κἀκόντιον 1 
κἀλείφου 1 
κἀλογιζόμην 1 
κἀμέ 1 
κἀμέλει 1 
κἀμπεδώσετε 1 
κἀν 4 
κἀνανεύετε 1 
κἀναπτερῶσαι 1 
κἀνατείνας 1 
κἀντισιωπᾶθ 1 
κἀντὶ 1 
κἀνύσαντε 1 
κἀξηπεροπεύειν 1 
κἀπιδώσειν 1 
κἀπιθυμοῖεν 1 
κἀπιτέτριφεν 1 
κἀπιχειρήσουσ 1 
κἀποδείρασ 1 
κἀποπυτίζει 1 
κἀποσείσασθαι 1 
κἀρεθίζῃ 1 
κἀστίν 1 
κἀστὶν 1 
κἀχθὲς 1 
κἂν 16 
κἄγωγ 2 
κἄθηλον 1 
κἄλλως 1 
κἄμ 1 
κἄν 2 
κἄπειτα 3 
κἄποχον 1 
κἄσθ 1 
κἄστ 1 
κἄστιν 2 
κἄχομεν 1 
κἠλευθέρωσαν 1 
κὠπίσω 1 
κᾆτ 8 
κᾆτα 5 
κᾶλα 1 
κᾶρυξ 1 
λάβητα 1 
λάβοι 1 
λάβῃ 2 
λάζυσθε 1 
λάθῃ 1 
λάχῃς 1 
λέαιν 2 
λέγ 1 
λέγε 6 
λέγει 2 
λέγειν 3 
λέγεις 11 
λέγετε 2 
λέγοι 1 
λέγοιμ 2 
λέγομεν 1 
λέγουσι 1 
λέγω 2 
λέγων 2 
λέγωσιν 1 
λέκιθον 1 
λέξαι 1 
λήμας 1 
λήψεσθ 1 
λήψεται 1 
λαβήν 1 
λαβεῖν 4 
λαβομένη 1 
λαβοῦσ 1 
λαβοῦσα 2 
λαβοῦσαι 2 
λαβόντας 2 
λαβόντες 1 
λαβών 3 
λαβὲ 5 
λαβὼν 2 
λακτίσαι 1 
λαλεῖ 1 
λαλεῖν 2 
λαμβάνει 1 
λαμβάνειν 1 
λαμπάδ 1 
λαμπάδι 2 
λαμπρόν 1 
λαχάνοισιν 1 
λεγέτω 1 
λεγον 1 
λεγουσῶν 1 
λεγόμενον 1 
λελουμένους 1 
λεπτόν 1 
λεπτὰ 1 
λεπτὸν 1 
λευκόν 1 
λευκόποδες 1 
λευκὸν 1 
ληρεῖς 2 
ληφθέντες 1 
λιγνὺν 1 
λιπαροῦς 1 
λισσάνιε 1 
λοιδορήσετ 1 
λοιδορῆσαι 1 
λοιπόν 1 
λοιπὸν 3 
λουσαμένη 1 
λουτρόν 1 
λουτρὸν 2 
λυπήσεις 1 
λυπεῖ 1 
λυποῦσα 1 
λυττῶσα 1 
λυχνοφορίοντες 1 
λόγον 2 
λόγος 2 
λόγου 1 
λόγους 2 
λόγω 1 
λόγων 2 
λόχμην 1 
λόχοι 1 
λύκῳ 1 
λύομαι 1 
λύπεις 1 
λύσω 1 
λύχνῳ 1 
λῆρός 1 
λῆτε 1 
λῇ 1 
λῇς 2 
λῶ 1 
λῶμες 1 
μ 19 
μάλ 3 
μάλα 4 
μάλης 1 
μάλιστ 2 
μάλιστά 2 
μάν 1 
μάξω 1 
μάχεσθε 1 
μέ 1 
μέγ 1 
μέγα 2 
μέλ 2 
μέλαιναν 1 
μέλανας 1 
μέλε 1 
μέλει 3 
μέλλετε 1 
μέλλοιμί 1 
μέλλομεν 2 
μέλοντι 1 
μέλους 1 
μέμνησό 1 
μέν 8 
μέντοι 5 
μέρει 1 
μέρος 2 
μέσην 1 
μέτεσθ 1 
μέτεστι 1 
μή 18 
μήτε 1 
μί 1 
μίαν 2 
μίσθωσόν 1 
μίσους 2 
μαθὼν 1 
μαιεύσομαι 1 
μαινάσι 1 
μαινομένους 1 
μακρά 1 
μακρὰ 1 
μακρῷ 1 
μαμμία 3 
μαμμίαν 1 
μαμμίᾳ 1 
μανθάνω 1 
μανιῶν 1 
μαστιγίαι 1 
μαχίμων 1 
μαχομένας 1 
μαῖαν 1 
με 13 
μεγάλην 2 
μεγάλῳ 1 
μεγαλόπετρον 1 
μεδέουσ 1 
μεθ 1 
μεθέντας 1 
μεθείης 1 
μεθύοντες 1 
μειζόνων 1 
μελάμπυγός 1 
μελήσει 2 
μελιτοῦτταν 1 
μεμιμημένα 1 
μεμούσωμαι 1 
μενεῖς 1 
μεσημβρίας 1 
μετ 4 
μεταστρέφει 1 
μεταστρέφεσθε 1 
μετοίκους 1 
μετὰ 5 
μετῆλθον 1 
μετῆν 1 
μηδ 6 
μηδέν 2 
μηδένα 2 
μηδαμῇ 1 
μηδαμῶς 2 
μηδὲ 4 
μηδὲν 5 
μηκέτ 3 
μηκύνειν 1 
μηλοσφαγούσας 1 
μηλοσφαγοῦσαι 1 
μηροῖσιν 1 
μηρῶν 1 
μητριδίων 1 
μηχανὴν 1 
μηχανῇ 1 
μιαρά 1 
μιαραὶ 1 
μιαρώτατε 1 
μιαρὰ 3 
μιαρὸς 1 
μικρόν 1 
μισθόν 1 
μισῶν 1 
μιᾶς 3 
μνησικακήσῃς 1 
μνᾶς 1 
μοί 2 
μογίομες 1 
μοι 33 
μοιμυᾶτε 1 
μοιχοῦ 1 
μοιχὸς 2 
μονοκοιτοῦμεν 1 
μου 10 
μοχθηρίας 1 
μοχθηροὺς 1 
μοχλούς 2 
μοχλοὺς 2 
μοχλοῖς 1 
μοχλοῖσιν 1 
μοχλῶν 2 
μυρίσω 1 
μυριοστόν 1 
μυσίδδειν 1 
μυσίξαι 1 
μυσαρὰς 1 
μόλε 2 
μόλις 2 
μόλω 1 
μόνας 1 
μόνη 3 
μόνοι 1 
μόνον 4 
μύρα 1 
μύρον 4 
μύρτου 1 
μύρτω 1 
μύσιδδέ 1 
μἀποδείρῃς 1 
μὰ 22 
μὰν 3 
μὲν 37 
μὴ 51 
μὴν 9 
μᾶλά 1 
μᾶλλον 7 
μῆλον 1 
μῆνας 2 
μῦθον 1 
μῦθόν 1 
μῶν 6 
νέαν 1 
νέον 1 
νέρτερα 1 
νέφρος 1 
νέᾳ 1 
νήσαντες 1 
νήσας 1 
νήσω 1 
νήφοντες 2 
νίκῃ 1 
ναοῖο 1 
ναυμαχεῖν 1 
ναὶ 12 
ναῦν 1 
ναῦς 1 
νεανίαν 1 
νεανίας 1 
νεανίσκος 1 
νενεύρωται 1 
νενομίσμεθα 1 
νεωτέρα 1 
νεᾶνις 1 
νομίζεις 1 
νοσήματος 1 
νουθετεῖν 1 
νοῦ 1 
νοῦς 2 
νυμφικόν 1 
νυν 14 
νυνί 2 
νυνὶ 5 
νόμων 1 
νόσῳ 1 
νύκτας 1 
νύν 1 
νὴ 50 
νῦν 18 
νῷν 3 
ξένος 1 
ξένους 1 
ξίφος 2 
ξαίνειν 2 
ξαμαρτάνειν 1 
ξενίζεται 1 
ξενίσωμεν 1 
ξιφίδιον 1 
ξυγγενεῖς 1 
ξυγγενοῦ 1 
ξυγγογγύλας 1 
ξυζωσάμενος 1 
ξυλλάβοιτ 1 
ξυλλάμβαν 1 
ξυμβοηθήσειν 1 
ξυμμάχοις 2 
ξυμμάχους 1 
ξυμπιέζει 1 
ξυμπονηρευώμεθα 1 
ξυμψήφισαί 1 
ξυνάγειν 1 
ξυνέλθωσ 1 
ξυνήλθομεν 1 
ξυναλίαξε 1 
ξυναρπάσει 1 
ξυνδοκεῖ 1 
ξυνεκμαχοῦντες 1 
ξυνεκμοχλεύσω 1 
ξυνεμβάλωμεν 1 
ξυνηπεροπεύσω 1 
ξυνιεὶς 1 
ξυνομώμοται 1 
ξυνταλαιπωρήσομεν 1 
ξυνταξάμενοι 1 
ξυνωμόσαμεν 1 
ξυνᾴδει 1 
ξυστίδων 1 
ξυσταθεύσω 1 
ξυστρέψας 1 
ξύλον 2 
ξύλου 1 
ξύλω 2 
ξύμμαχοι 1 
ξύμμαχον 1 
ξύνδησον 1 
ξὺν 2 
ξῃρέθη 1 
ξῆλθεν 1 
ορμον 1 
ου 1 
οἰκέτας 1 
οἰκέτην 1 
οἰκίας 1 
οἰκείως 1 
οἰκουρόν 1 
οἰκτίρω 1 
οἰσπώτην 1 
οἰῶ 4 
οἱ 7 
οἱδὶ 1 
οἳ 2 
οἴει 4 
οἴεσθ 1 
οἴκαδ 5 
οἴκαδέ 1 
οἴκαδε 1 
οἴκοι 4 
οἴμ 1 
οἴμοι 4 
οἴνου 1 
οἴνῳ 1 
οἴχεται 1 
οἴχοιο 1 
οἵα 1 
οἵπερ 1 
οἶδ 5 
οἶδά 1 
οἶδεν 1 
οἶκον 1 
οἶμαί 1 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷον 4 
οἷος 1 
οἷς 1 
οἷσι 1 
οἷσιν 1 
οἷσπερ 1 
οὐ 68 
οὐδ 11 
οὐδέν 3 
οὐδέποτ 2 
οὐδέποτέ 1 
οὐδέποτε 1 
οὐδέπω 1 
οὐδεμία 3 
οὐδεμίαν 2 
οὐδεὶς 3 
οὐδὲ 11 
οὐδὲν 13 
οὐκ 44 
οὐκέθ 1 
οὐκέτ 1 
οὐκέτι 4 
οὐκοῦν 1 
οὐν 1 
οὐχ 11 
οὐχὶ 5 
οὑγὼ 1 
οὑμὸς 2 
οὑντὸς 1 
οὑπὶ 1 
οὑτοιὶ 2 
οὑτοσί 2 
οὑτοσὶ 1 
οὔ 4 
οὔθ 1 
οὔκ 2 
οὔκουν 4 
οὔπα 1 
οὔποτε 1 
οὔπω 2 
οὔρια 1 
οὔσας 1 
οὔσης 1 
οὔτ 4 
οὔτε 5 
οὕνεκα 3 
οὕτω 4 
οὕτως 6 
οὖν 22 
οὖσα 3 
οὖσαι 1 
οὗ 5 
οὗπερ 1 
οὗτοι 1 
οὗτος 6 
πάδη 1 
πάθος 1 
πάθω 2 
πάλαι 4 
πάλιν 8 
πάλλων 1 
πάμμαχον 1 
πάνθ 1 
πάντ 4 
πάντα 3 
πάντας 3 
πάντες 2 
πάντων 1 
πάντως 1 
πάνυ 12 
πάρα 1 
πάρεσμεν 1 
πάρεστε 1 
πάρεστιν 2 
πάρφαινε 1 
πάσαισιν 1 
πάσας 2 
πάσχειν 1 
πάσχεις 1 
πάσῃ 2 
πέλτην 1 
πέμψειν 1 
πέντε 1 
πέος 3 
πέους 2 
πέπαυται 1 
πέπραγέ 1 
πέρι 4 
πέτεσθαι 1 
πέτου 2 
πέφυκα 1 
πίοιμ 2 
πίστιν 1 
παγγλυκερά 1 
παγκατάπυγον 1 
παγκατάρατε 1 
παθόντες 1 
παιήσετ 1 
παιήων 1 
παιγνίαν 1 
παιδί 1 
παιδία 1 
παιδίον 4 
παιδίου 1 
παιδίων 1 
παιδίῳ 2 
παιδδωᾶν 1 
παιδικόν 1 
παιδοτροφήσω 1 
παισίν 1 
παισὶ 1 
πακτοῦν 1 
παλαιστὰς 1 
παλαιόρ 1 
παμβδελυρὰ 1 
παμμυσαρά 1 
πανοῦργοι 1 
πανταχοῖ 1 
πανταχόθεν 1 
παντᾷ 5 
πανωλέθροισιν 1 
πανωλέθρων 1 
παπαιάξ 1 
παπαῖ 1 
παππῷον 1 
παρ 12 
παράδοθ 1 
παρέξω 4 
παρέσεσθαι 1 
παρέχειν 2 
παρέχοιμεν 1 
παρίοιμεν 1 
παραβαίην 2 
παραγράψαι 1 
παραδοὺς 1 
παραινέσαι 1 
παρακείμενα 1 
παραμένουσ 1 
παραμπύκιδδε 1 
παραπεπληγμένον 1 
παρασκευαζόμεσθα 1 
παρατεμεῖν 1 
παρατεμοῦσα 1 
παρατετιλμέναι 1 
παρατετιλμένη 1 
παραχωρεῖν 1 
παραϊδὼν 1 
παρεσκευασμένον 1 
παρεστῶτος 1 
παρεῖναι 1 
παρούσαισιν 1 
παρσένε 2 
παρόντων 2 
παρὰ 4 
παρὼν 1 
πασῶν 2 
πατάγου 1 
πατάξαι 1 
πατάξω 1 
πατέρας 1 
παταξάτω 1 
πατούμενος 1 
πατρός 2 
πατὴρ 1 
παυσαίμεθα 1 
παχύ 2 
παύεσθε 1 
παύσασθ 1 
παύσασθε 1 
παύσει 1 
παύσειν 1 
παύσησθε 2 
παύσομαι 1 
παύσω 1 
παύσωμεν 1 
παῖδα 2 
παῖδας 1 
παῖς 5 
παῦλα 1 
παῦσαι 1 
πείθει 1 
πείθου 1 
πείσομαι 3 
πείσομεν 1 
πείσομες 1 
πείσω 1 
πεδίον 1 
πειρῶ 1 
πεκτούμενον 1 
πενήτων 1 
πεποίηται 1 
πεπόνθαμεν 1 
πεπόνθατε 1 
πεπόνθεμες 1 
περ 1 
περίθου 1 
περαίνεται 1 
περιέρχονται 1 
περιβαίη 1 
περιβαρίδας 2 
περιβαρίδες 1 
περιειργμένος 1 
περικατᾶξαι 1 
περιπατεῖν 1 
περιρραίνοντες 1 
περιστεραί 1 
περιφανῆ 1 
περιφυσήτω 1 
περιόψομαι 1 
περὶ 17 
πετομένας 1 
πηλίκον 1 
πιέζειν 1 
πικουρία 1 
πιλάβηται 1 
πιλοῦντας 1 
πιμπραμένας 1 
πινῶν 1 
πιστὸν 1 
πιχεῖν 1 
πλαδδίη 1 
πλαδδιῆν 1 
πλειόνων 1 
πλεξάμενος 1 
πλευστέα 1 
πλεύμονας 1 
πλεῖν 3 
πλησίοισιν 1 
πλησίον 2 
πλὴν 3 
πνέων 1 
ποία 4 
ποίει 1 
ποίοισιν 1 
ποίων 1 
ποδαπή 1 
ποδοῖν 2 
ποδὸς 1 
ποδῶν 1 
ποθ 7 
ποθεν 1 
ποθεῖν 1 
ποθεῖς 1 
ποθεῖτ 1 
ποθεῖτε 1 
ποιήσαιμ 2 
ποιήσαιντ 1 
ποιήσεις 1 
ποιήσετ 3 
ποιήσομεν 2 
ποιήσω 4 
ποιεῖ 1 
ποιεῖν 1 
ποιεῖς 2 
ποιεῖσθαι 1 
ποιησάσας 1 
ποιησώμεσθα 1 
ποιητέα 1 
ποιητής 1 
ποικίλων 1 
ποιοῦσα 1 
ποιῆσαι 1 
ποιῶν 1 
ποκά 1 
πολέμου 4 
πολέσθαι 1 
πολίτας 2 
πολεμεῖν 1 
πολεμεῖς 1 
πολεμητέον 1 
πολεμοῖτε 1 
πολεμοῦμεν 1 
πολιοῦχε 1 
πολιτῶν 1 
πολιός 1 
πολλάκις 1 
πολλή 1 
πολλήν 1 
πολλαὶ 1 
πολλαῖσί 1 
πολλοὺς 3 
πολλὰ 4 
πολλὴν 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 1 
πολύ 2 
πολύπειρον 1 
πολὺ 4 
πολὺν 1 
πολὺς 2 
πονήρα 1 
πονηροὺς 1 
πονηροῖς 1 
πονηρότερον 1 
πονηρὸν 1 
πονηρὸς 1 
πονηρᾶς 1 
πορπακισάμενος 1 
ποτ 10 
ποτάομαι 1 
ποτέ 1 
ποτε 6 
ποττὰ 1 
ποττὰν 1 
ποττὰς 1 
ποττὸ 1 
ποτόδδει 1 
ποτὲ 1 
ποτὶ 1 
που 2 
πού 1 
ποῖ 8 
ποῖοι 1 
ποῖον 1 
ποῖος 2 
ποῦ 9 
πράγμαθ 1 
πράγματ 1 
πράγματα 5 
πράγματι 1 
πράγματος 2 
πράγους 1 
πρέμνα 1 
πρέπει 2 
πρέσβειρά 1 
πρέσβεις 4 
πρίν 1 
πραγμάτων 2 
πρεπτὸν 1 
πρεσβειῶν 1 
πρεσβεύσομεν 1 
πρεσβυτάταις 1 
πρηστῆρι 1 
προαγορεύω 1 
προβάλλει 1 
προβούλοις 1 
προδώσομεν 1 
προπύλαια 1 
προσέρχεται 1 
προσέρχονταί 1 
προσέτι 1 
προσίοιμεν 1 
προσαιτῶν 1 
προσδοκῶ 1 
προσεδόκων 1 
προσελθών 1 
προσεπιωρκήσαμεν 1 
προσιοῦσ 1 
προσιόντα 1 
προσκεφάλαιον 1 
προσκινήσομαι 2 
προσλαβοῦ 1 
προσοίσει 1 
προσοίσεις 2 
προσπεσόν 1 
προστέτακται 1 
προσταλαιπωρήσατ 1 
προσταλαιπωρήσομεν 1 
προσφέρειν 1 
προσφέρῃ 1 
προτέραν 1 
προφάσεις 1 
προφασίζει 1 
προὐθέμεσθά 1 
προὐργιαίτερα 1 
προὐφείλω 1 
προὔδοσαν 1 
πρυτάνιες 1 
πρωκτὸς 1 
πρόβουλε 1 
πρόβουλος 1 
πρός 1 
πρόσαγε 4 
πρόσει 1 
πρόσεισιν 2 
πρόσθεν 2 
πρόσφερε 1 
πρόσωπον 1 
πρότεινέ 1 
πρότερον 1 
πρόφαινε 1 
πρώτας 1 
πρώτην 3 
πρώτιστ 1 
πρώτιστα 1 
πρώτιστον 2 
πρὤκροον 1 
πρὶν 3 
πρὸς 21 
πρᾶγμ 4 
πρᾶγμα 6 
πρῲ 2 
πρῶτα 5 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 4 
πρῶτος 2 
πτήξωσι 1 
πτερύγεσσιν 1 
πυ 1 
πυγὰν 1 
πυθέσθαι 1 
πυκνοὶ 1 
πυκνὰ 1 
πυρίδια 1 
πυρός 1 
πυρὰν 3 
πυρὶ 2 
πυρὸς 2 
πόδας 1 
πόθεν 2 
πόθῳ 1 
πόκου 1 
πόλει 7 
πόλεις 2 
πόλεμον 3 
πόλεμος 4 
πόλεως 2 
πόλιν 7 
πόλλ 4 
πόνηρε 1 
πόνηροι 1 
πόνῳ 1 
πόρδαλις 1 
πόσους 1 
πότ 1 
πότερον 2 
πότνι 1 
πότνια 1 
πότνιαν 1 
πύθοιο 1 
πύλαις 2 
πύλας 2 
πὰρ 3 
πὶ 2 
πᾳ 1 
πᾶα 1 
πᾶν 2 
πᾶς 1 
πᾶσαι 2 
πᾶσι 2 
πᾶσιν 2 
πᾷ 2 
πῖλον 1 
πῦρ 8 
πῶλοι 1 
πῶς 13 
ρούς 1 
ς 3 
σ 12 
σάθης 1 
σάκανδρον 1 
σάκκους 1 
σέλει 1 
σέτω 1 
σέων 2 
σίγα 1 
σίγας 1 
σαπρά 1 
σαυτόν 1 
σαυτὸν 2 
σαυτῆς 2 
σαυτῇ 1 
σαφής 1 
σε 10 
σείειν 1 
σείονθ 1 
σείων 2 
σεαυτόν 1 
σεμνὴν 1 
σεσημάν 1 
σηροκτόνε 1 
σθ 4 
σιγήσει 1 
σιγεῖν 1 
σιγᾶτε 1 
σιγᾷς 1 
σιμόν 1 
σιοείκελοι 1 
σισύραν 1 
σιτίοις 1 
σιωπήσει 1 
σιωπῆσαι 1 
σιωπῶ 1 
σιώ 3 
σιώπα 2 
σιὰ 1 
σιὰν 1 
σιὸν 1 
σιὼ 7 
σιῶν 1 
σιῷ 1 
σκάφη 1 
σκέλει 1 
σκέλη 1 
σκέλους 1 
σκελοῖν 1 
σκελῶν 1 
σκληρόν 1 
σκοπῶν 2 
σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες 1 
σκυθρωπὸς 1 
σκυθρώπαζ 1 
σκυλεύετε 1 
σκυτάλα 1 
σκυτάλη 1 
σκυτίνη 1 
σκυτοτόμε 1 
σκυτοτόμον 1 
σκόπει 1 
σκόροδα 1 
σκότῳ 1 
σκώλοισι 1 
σμικρὰ 1 
σμικρὰν 1 
σμικρὸν 1 
σμικρὸς 1 
σοί 1 
σοι 19 
σορὸν 1 
σου 7 
σοφόν 1 
σοφώτατοι 1 
σοφώτερος 1 
σοὶ 3 
σοῦ 1 
σπένδομαί 1 
σπασμός 1 
σπασμὸς 1 
σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες 1 
σπευστέον 1 
σπεύσωμεν 1 
σπεῦδε 1 
σπλεκοῦν 1 
σποδῶ 1 
σπονδάς 1 
σπονδὰς 3 
σπονδῶν 1 
σπουδαῖον 1 
σπουδὴν 1 
στέφανον 1 
στήλῃ 1 
στήμονα 1 
στήσομαι 2 
στήτω 1 
σταθεύσω 1 
σταμνίον 2 
στασιάσωμεν 1 
στελέχη 1 
στενοκωκύτους 1 
στεφάνωσαι 1 
στιγματίαις 1 
στιν 3 
στρέφειν 1 
στρατεύματι 1 
στρατη 1 
στρατιάς 1 
στρατιὰν 1 
στρατιᾶς 1 
στρεβλούμενον 1 
στρούθου 1 
στρωμάτων 1 
στρόφιον 1 
στρώματα 1 
στόλον 1 
στόμα 1 
στύοιντο 1 
στὶ 1 
στὶν 3 
στᾶσ 1 
στῆτε 1 
στῦσαι 1 
συγκαλεῖς 1 
συλλάβωμεν 1 
συλλεχθείσαις 1 
συμμάχοισι 1 
συμπόσιον 1 
συμπόται 1 
συμφέρῃ 1 
συμφοραῖς 1 
συμφορὰ 1 
συνάπτεις 1 
συνέχῃς 1 
συναθροίξειν 1 
συνεληλυθότες 1 
συνεπόμνυθ 1 
συνεχώρησάν 1 
συνθήκαις 1 
συνισταμένους 1 
συντετάραξαι 1 
συντιθώμεθα 1 
συσταλέντες 1 
σφάγια 1 
σφηκιὰν 1 
σφριγᾷ 1 
σφόδρ 1 
σφῷν 1 
σχέθω 1 
σχέτλιόν 1 
σχήσω 2 
σχολάσῃς 1 
σωθήσει 1 
σωθησόμεθ 1 
σωστέον 1 
σωτηρία 1 
σωφρονεῖτε 1 
σωφροσύνης 1 
σωφρόνως 1 
σύ 11 
σύμμαχοι 1 
σύνοιδεν 1 
σώσειν 1 
σώσομεν 2 
σώφρονες 1 
σὰ 2 
σὰς 2 
σὴ 1 
σὴν 1 
σὸν 4 
σὺ 32 
σὺν 2 
σῇ 1 
σῖτος 1 
σῶμά 1 
σῶμα 1 
σῶν 1 
σῶσαι 1 
τ 17 
τά 2 
τάδ 1 
τάδε 1 
τάλαιν 3 
τάλαινα 1 
τάλαν 3 
τάλας 1 
τάν 1 
τάς 3 
τάσδε 2 
τάχ 1 
τάχα 2 
τάχιστ 2 
τάχιστα 3 
τάχος 1 
τέγγεσθ 1 
τέγους 1 
τέθυχ 1 
τέκνον 1 
τέκοιμ 1 
τέμενος 1 
τέξομαι 1 
τέτανον 1 
τέτανος 1 
τέτραπται 1 
τέτταρες 1 
τέχνῃ 1 
τήμερον 4 
τήμερονὑμῖν 1 
τήνδε 1 
τί 66 
τίδὲ 1 
τίθει 1 
τίκτοντα 1 
τίν 1 
τίνα 4 
τίς 12 
τίτθην 1 
ταγᾶς 1 
ταδί 1 
ταδὶ 2 
ταλαιπωρούμεναι 1 
ταμιεύομεν 1 
ταμιεύσετε 1 
ταμιεύσομεν 1 
ταράξομεν 1 
τασδὶ 2 
ταυτί 1 
ταυταγὶ 1 
ταυτασὶ 1 
ταυτηνὶ 1 
ταυτὶ 7 
ταχέως 6 
ταχύ 2 
ταχὺ 3 
ταύτας 4 
ταύτην 6 
ταύτης 2 
ταύτῃ 4 
ταὐλίον 1 
ταὐτόν 3 
ταὐτὰ 3 
ταὐτὸν 1 
ταὶ 5 
ταῖς 15 
ταῖσδε 1 
ταῖσι 4 
ταῖσιν 4 
ταῦθ 4 
ταῦρον 1 
ταῦτ 12 
ταῦτα 17 
τε 33 
τείρει 1 
τεγῶν 1 
τεθερμῶσθαί 1 
τεκεῖν 1 
τεκνίδιον 1 
τεκοῦσα 1 
τεκοῦσαι 1 
τεκτανοῦνται 1 
τελέους 1 
τελευτῇ 1 
τερατευμάτων 1 
τερπνὸν 1 
τεταραγμένα 1 
τεταραγμένος 1 
τετρακισχιλίοις 1 
τετραπόλει 1 
τετρημένον 1 
τηθῶν 1 
τι 25 
τιν 5 
τινα 1 
τινες 2 
τινὰς 2 
τινὲς 1 
τινὶ 1 
τις 36 
τιτθίων 1 
τλητὸν 1 
τοί 1 
τοίνυν 4 
τοδί 2 
τοδὶ 1 
τοι 8 
τοιαδί 1 
τοιαυτὶ 1 
τοιαῦτ 3 
τοιγάρ 2 
τοιγὰρ 1 
τοιουτοιί 1 
τοιούτου 1 
τοιοῦτον 4 
τολμήματος 1 
τολυπεύειν 1 
τολύπην 1 
τοξικόν 1 
τοξοποιεῖν 1 
τοξότης 4 
τοσαυτί 1 
τοσαύτας 1 
τοσουτονὶ 1 
τοσούτου 1 
τοσοῦτόν 1 
τουτογί 2 
τουτογὶ 2 
τουτονγὶ 1 
τουτονὶ 2 
τουτὶ 9 
τουτῳὶ 1 
τούς 3 
τούσδε 1 
τούτοις 1 
τούτου 5 
τούτους 4 
τούτων 5 
τούτῳ 2 
τοὐμποδών 1 
τοὐμὸν 2 
τοὐπιτρῖβον 1 
τοὐπὶ 1 
τοὐράνου 1 
τοὐρριπτασμένον 1 
τοὔγκυκλον 1 
τοὔμπαλιν 1 
τοὔνομ 1 
τοὔπος 1 
τοὔργον 2 
τοὶ 5 
τοὺς 28 
τοῖς 24 
τοῖσδε 2 
τοῖσι 5 
τοῖσιν 2 
τοῦ 31 
τοῦδ 2 
τοῦδε 1 
τοῦθ 2 
τοῦτ 13 
τοῦτο 14 
τοῦτον 5 
τοῦτό 4 
τράποιτο 1 
τράπωνται 1 
τρέμων 1 
τρέχοντος 1 
τρέψομαι 1 
τρήματος 1 
τρίτ 1 
τρίτην 1 
τρίχας 2 
τραγῳδίαι 1 
τραχὺς 1 
τρεῖς 1 
τριήρεες 1 
τριβόλους 1 
τριβώνιον 1 
τριτάλαντον 1 
τριχῶν 1 
τροπαῖον 2 
τροχιλείας 1 
τροχοῦ 1 
τρυφὴ 1 
τρυφᾶν 1 
τρόπον 1 
τρόπος 1 
τρώγων 1 
τρὶς 1 
τυ 1 
τυγχάνεις 1 
τυμπάνων 1 
τυμπανισμὸς 1 
τυραννίδι 1 
τυραννίδος 1 
τυραννεύσουσ 1 
τυροκνήστιδος 2 
τυφογέροντας 1 
τυφῷ 1 
τό 1 
τόδ 1 
τόδε 4 
τόθ 1 
τόκος 1 
τόκου 1 
τόμιά 1 
τόμιον 1 
τόν 1 
τόνδε 2 
τόνου 1 
τότ 1 
τότε 1 
τύμβ 1 
τύπτοντ 1 
τύπτωσιν 1 
τώς 1 
τἀγκλήματα 1 
τἀληθῆ 1 
τἀμφιδρόμια 1 
τἀμὰ 1 
τἀν 1 
τἀνδρὶ 2 
τἀντευθενί 1 
τἀργυρίου 1 
τἀργύριον 3 
τἀρχηγέτι 1 
τἄλλα 4 
τἄλλαι 1 
τἄνδοθεν 1 
τἄνδον 1 
τἄντερ 1 
τἄρ 2 
τἄρα 4 
τἄρι 1 
τἠκκλησίᾳ 1 
τὠμῷ 2 
τὠργύριον 1 
τὠφθαλμὼ 1 
τὠφθαλμῷ 1 
τὤβυσσον 1 
τὤγκυκλον 1 
τὤνδρες 2 
τὰ 31 
τὰν 5 
τὰς 28 
τὴν 82 
τὸ 70 
τὸν 65 
τὼ 21 
τὼς 6 
τᾶν 7 
τᾶς 4 
τᾷ 2 
τᾷδε 1 
τῆς 40 
τῆσδ 2 
τῆσδε 2 
τῇ 16 
τῇδ 1 
τῳ 1 
τῶ 1 
τῶν 50 
τῶνδ 2 
τῶνδε 1 
τῷ 16 
τῷδέ 1 
υπηργμένων 1 
φ 1 
φάγῃ 1 
φάσ 1 
φέρ 2 
φέρε 8 
φέρειν 2 
φέροιτ 1 
φέρομεν 1 
φέροντας 1 
φέρουσ 1 
φέρων 3 
φίλαι 2 
φίλαις 1 
φίλαισι 1 
φίλας 1 
φίλη 7 
φίλην 1 
φίλος 1 
φίλτατ 1 
φίλταται 2 
φίλτατε 1 
φίλτατος 1 
φαίνει 2 
φαίνεται 3 
φαλήτων 1 
φανερῶς 1 
φανὸν 1 
φανῇ 1 
φαύλην 1 
φαύλου 1 
φαύλως 1 
φερέτω 1 
φεψάλυξ 1 
φεύγουσαι 1 
φεύγων 1 
φεῦ 3 
φησίν 3 
φθονεῖτέ 1 
φθόνος 1 
φιλήσω 2 
φιλήσῃς 1 
φιλία 1 
φιλεῖ 1 
φιλεῖν 2 
φιλεῖς 1 
φιλεῖσθαι 1 
φιλοτησία 1 
φιλτάτη 3 
φιλόπολις 1 
φιλῶ 3 
φλαῦρον 2 
φλεγόμενον 1 
φλυαρία 1 
φοβοῦμαι 1 
φοινικίδι 1 
φορήσω 1 
φορεῖν 1 
φορεῖς 1 
φορουμένης 1 
φορούσῃ 1 
φοροῦντας 1 
φορτίον 1 
φορτικὸν 1 
φράζε 2 
φράσεις 1 
φράσομεν 1 
φράσον 1 
φράσω 2 
φρενῶν 1 
φροντίσαιμ 1 
φροντίσῃς 1 
φροῦδος 1 
φρόνιμον 1 
φρόνιμος 1 
φρὴν 1 
φυλάκων 1 
φυλάξομαι 1 
φυλάττων 1 
φυλαρχοῦντ 1 
φυσαλλίδας 1 
φυσατήρια 1 
φυσητέον 1 
φωνὴν 1 
φύσει 1 
φύσις 1 
φῄς 3 
φῦ 4 
χάλασον 1 
χάριν 2 
χάρις 1 
χέρνιβος 1 
χαΐα 2 
χαίρετ 1 
χαίρετε 1 
χαλεπή 1 
χαλεπὰ 1 
χαλεπὸν 2 
χαλεπῇ 1 
χαλκίοικον 1 
χαλκίον 1 
χαλκοῦν 1 
χαλκῆς 1 
χαλῶσιν 1 
χαμαί 2 
χαμαὶ 1 
χαμᾶζ 1 
χαρίεντες 1 
χαρίσασθαι 1 
χαϊωτεραν 1 
χαἰ 1 
χαὔτη 2 
χαῖρ 2 
χαῖρε 2 
χειρουργίας 1 
χειρὶ 1 
χελιδόνες 2 
χερί 1 
χεῖρ 3 
χεῖρά 3 
χεῖρα 2 
χεῖρας 2 
χεῖρε 1 
χεῖρον 2 
χθὲς 1 
χιτωνίοισι 1 
χιτώνια 1 
χλαμύδ 1 
χλανιδίων 1 
χλαῖναν 2 
χλιανεῖς 1 
χλιδῶσαν 1 
χλωρᾶς 1 
χοίνικος 1 
χοιροκομεῖον 1 
χολὴν 1 
χοραγὸς 1 
χοροὶ 1 
χορωφελήταν 1 
χορόν 1 
χουσ 1 
χοἰ 2 
χρή 1 
χρήμαθ 1 
χρήματα 2 
χρείη 1 
χρημάτων 1 
χρησίμων 1 
χρησμὸν 1 
χρησμὸς 3 
χρηστοί 1 
χρηστὰ 1 
χρηστὴν 1 
χρηστὸν 1 
χρησόμεθ 1 
χρησόμεθα 1 
χρυσίων 1 
χρυσολόφα 1 
χρυσοχόε 1 
χρόνον 4 
χρόνου 1 
χρύσιον 1 
χρὴ 7 
χρὼς 1 
χρῆμ 1 
χρῆμα 4 
χρῆν 3 
χρῇ 1 
χυτρείου 1 
χωρίον 5 
χωρεῖν 1 
χωρεῖτ 1 
χωροῦσ 2 
χωροῦσί 1 
χωρὶς 1 
χωρῶμεν 1 
χύτρα 1 
χύτραις 1 
χύτραν 1 
χύτρας 1 
χώραις 1 
χώραν 1 
χώρει 3 
χώρᾳ 1 
χἀτέραις 1 
χἂ 1 
χἄνδρες 1 
χἄττ 1 
χἠ 1 
χἠμεῖς 6 
χἠμῖν 1 
χἠτέρα 1 
χἤγχουσα 1 
χὠ 3 
χὤπως 1 
χῶρον 1 
ψάμμας 1 
ψήφου 1 
ψίαθος 2 
ψίαθός 1 
ψευσθείς 1 
ψηφίσματα 1 
ψηφίσῃ 1 
ψηφιεῖ 1 
ψηφισμάτων 1 
ψιάδδοντι 1 
ψυχή 1 
ψυχὴν 1 
ψωλὴν 1 
ψωλᾶς 1 
ψῆττα 1 
ψῆτταν 1 
ἀίδρυτός 1 
ἀβάτοισιν 1 
ἀγέχορον 1 
ἀγαθαῖς 1 
ἀγαθόν 1 
ἀγαθὰ 1 
ἀγαθὴν 1 
ἀγανακτεῖς 1 
ἀγανόφρονος 1 
ἀγανὴν 1 
ἀγασώς 1 
ἀγγέλλομεν 1 
ἀγκονίωαι 1 
ἀγλαῶς 1 
ἀγοράζοντας 1 
ἀγοράσω 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγροτέρα 1 
ἀγρυπνίαισι 1 
ἀγρυπνίαισιν 1 
ἀδικίομες 1 
ἀδικοῦσιν 1 
ἀεί 3 
ἀεὶ 3 
ἀκαληφῶν 1 
ἀκλεὲς 1 
ἀκούομεν 1 
ἀκούσασ 1 
ἀκούσατε 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκροῶ 1 
ἀκρόπολιν 5 
ἀκωδώνιστον 1 
ἀκόλαστ 1 
ἀλάβαστον 1 
ἀλαλαὶ 1 
ἀλγεῖς 1 
ἀλγοῦσαι 1 
ἀλεκτρυόνων 1 
ἀλετρὶς 1 
ἀληθῆ 2 
ἀλλ 87 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλήλοισιν 1 
ἀλλήλων 2 
ἀλλὰ 31 
ἀλωπέκων 1 
ἀμέλει 3 
ἀμαθῶς 1 
ἀμαχώτερον 1 
ἀμβαλώμεθα 1 
ἀμείνω 1 
ἀμελὴς 1 
ἀμπάλλοντι 1 
ἀμπέλου 1 
ἀμπείσειεν 1 
ἀμπεφλασμένως 1 
ἀμπτάμενος 1 
ἀμυντέον 1 
ἀμφὶ 1 
ἀνάγεσθαι 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάγυρός 1 
ἀνάσχεσθ 1 
ἀνέρχομαι 1 
ἀνήρ 9 
ἀνίστασ 1 
ἀναγκάσειν 1 
ἀναιδές 1 
ἀναιδὴς 1 
ἀναισχυντήσετε 1 
ἀνακοινώσατε 1 
ἀναλώσαντες 1 
ἀναλώσας 1 
ἀναμεῖναι 1 
ἀναπήδησον 1 
ἀναπτῶνται 1 
ἀνασπάσαι 1 
ἀνασωσαίμεσθ 1 
ἀνατενῶ 2 
ἀνδράσι 2 
ἀνδράσιν 3 
ἀνδρείους 1 
ἀνδρειοτάτη 1 
ἀνδρειοτάτων 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 4 
ἀνεζητημένον 1 
ἀνεκτὰ 1 
ἀνερώτα 1 
ἀνηβῆσαι 1 
ἀνθρακεύειν 1 
ἀνιῶμαι 1 
ἀνοήτως 1 
ἀνοργίαστά 1 
ἀνοῖξαι 1 
ἀντέχου 1 
ἀντίσχοι 1 
ἀντακροᾶσθαι 1 
ἀντεμίσει 1 
ἀντεσφέρετε 1 
ἀντιλέξαι 1 
ἀντισπασμῶν 1 
ἀντὶ 1 
ἀνόητοι 1 
ἀνύσας 1 
ἀνώνυμον 1 
ἀνὴρ 8 
ἀπ 2 
ἀπάγεσθε 1 
ἀπέδυν 1 
ἀπέλθετε 1 
ἀπέλθῃς 1 
ἀπήλααν 1 
ἀπήντηκ 1 
ἀπήχθου 1 
ἀπίωσιν 1 
ἀπαιτεῖτ 1 
ἀπαντᾶν 1 
ἀπαράτιλτος 1 
ἀπείπωμεν 1 
ἀπειλοῦντας 1 
ἀπειλὰς 1 
ἀπεκλῄσατε 1 
ἀπελθεῖν 1 
ἀπεροῦσιν 1 
ἀπεχοίμεθ 1 
ἀπεχοίμεθα 1 
ἀπεψιλωμένον 1 
ἀπεψωλημένος 1 
ἀποδείρασ 1 
ἀποδημῶν 1 
ἀποδόμεν 1 
ἀποδὺς 1 
ἀποδῷ 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποθνῄσκεις 1 
ἀποκέκλῃμαι 1 
ἀπολέξαι 1 
ἀπολίσθοι 1 
ἀπολαῦσαι 1 
ἀπολοίμην 1 
ἀπολώλεκέν 1 
ἀπομώμοκα 1 
ἀποπέμπειν 1 
ἀπορρώξ 1 
ἀποσβεσθὲν 1 
ἀποστέλλοντας 1 
ἀποστρέφετε 1 
ἀποσχεῖν 1 
ἀποτῖλαι 1 
ἀποψήσω 1 
ἀπροσδόκητον 1 
ἀπόδειξον 1 
ἀπόλλυμαί 1 
ἀπόλλυμαι 1 
ἀπόλλυτε 1 
ἀπόλοιθ 1 
ἀπόντας 1 
ἀπόπεμψον 1 
ἀπόσχωνταί 1 
ἀπώλεσαν 1 
ἀπὸ 13 
ἀπῆλθεν 1 
ἀράξετε 1 
ἀρήξομεν 1 
ἀραμένη 1 
ἀργαλέας 1 
ἀργαλέων 1 
ἀργυρίδιον 1 
ἀργύριον 1 
ἀρετὴ 1 
ἀρετῆς 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρξώμεθα 1 
ἀρρήκτως 1 
ἀρχαῖς 1 
ἀρχαῖσι 1 
ἀσκητικὸν 1 
ἀσπίδ 3 
ἀσπίδα 2 
ἀσπίδος 1 
ἀσπίδων 1 
ἀστοὶ 1 
ἀταυρώτη 2 
ἀτράκτοις 1 
ἀτράκτων 1 
ἀτὰρ 2 
ἀυτεῖς 1 
ἀφ 1 
ἀφήσειν 1 
ἀφίκετ 1 
ἀφίκου 1 
ἀφεκτέ 1 
ἀφεκτέα 1 
ἀφελοῦσά 1 
ἀφιῶσ 1 
ἀφρὸς 2 
ἀψάλακτος 1 
ἀψήκτῳ 1 
ἁ 2 
ἁγεῖται 1 
ἁγνεύσετε 1 
ἁγνὰ 1 
ἁγνὴ 1 
ἁδὺ 1 
ἁλυκὸν 1 
ἁμέ 1 
ἁμές 1 
ἁμοῖσι 1 
ἁμὲ 4 
ἁμὲς 1 
ἁμὶν 3 
ἁμᾷ 2 
ἁμῶν 1 
ἁνήρ 1 
ἁνὴρ 2 
ἁπαλὰ 1 
ἁπαλὸν 1 
ἁπασῶν 1 
ἁρπαλέως 1 
ἂν 63 
ἃ 3 
ἃν 1 
ἃς 4 
ἄβατον 1 
ἄγ 1 
ἄγε 6 
ἄγειν 2 
ἄγετε 1 
ἄγουσι 1 
ἄγχοις 1 
ἄδικόν 1 
ἄδολον 1 
ἄελπτ 1 
ἄθυμον 1 
ἄκουσαν 2 
ἄκραν 2 
ἄληθες 1 
ἄλλ 2 
ἄλλα 1 
ἄλλαισι 1 
ἄλλη 1 
ἄλλους 1 
ἄλλως 2 
ἄλοπον 2 
ἄλουτον 1 
ἄλουτος 1 
ἄλοχον 1 
ἄμαχοι 1 
ἄν 13 
ἄνασσα 1 
ἄνδρ 4 
ἄνδρα 3 
ἄνδρας 11 
ἄνδρες 7 
ἄνδρεσσι 1 
ἄνευ 4 
ἄνθρακ 1 
ἄνθρωπος 1 
ἄνοιγε 1 
ἄντικρυς 2 
ἄνω 3 
ἄπει 1 
ἄπειμ 1 
ἄπειμι 1 
ἄπεισ 1 
ἄπεστιν 1 
ἄπιθ 1 
ἄπιτε 1 
ἄποικοι 1 
ἄρ 2 
ἄρα 4 
ἄρδω 1 
ἄρεσθαι 1 
ἄρκτος 1 
ἄρκυς 1 
ἄρξῃς 1 
ἄρρεν 1 
ἄρτι 4 
ἄρτος 1 
ἄφατα 1 
ἄφατον 2 
ἄφελε 1 
ἄφετ 1 
ἄχθεσθαι 1 
ἄχθομαι 2 
ἅγιον 1 
ἅθ 1 
ἅλλομαι 1 
ἅμα 3 
ἅνδρες 3 
ἅνθρωπος 1 
ἅπαν 1 
ἅπαντ 1 
ἅπαντα 3 
ἅπαντας 1 
ἅπαντες 2 
ἅπασιν 2 
ἅπερ 1 
ἅτις 1 
ἅττ 1 
ἅψαι 1 
ἅψαντες 1 
ἆγεν 1 
ἆρ 2 
ἆρα 3 
ἆρχεν 1 
ἇς 1 
ἇσπερ 1 
Ἀδωνιασμὸς 1 
Ἀθηναίους 3 
Ἀθηναίων 2 
Ἀθηνῶν 1 
Ἀμαζόνας 1 
Ἀμοργίδος 1 
Ἀμοργίνοις 1 
Ἀμύκλαις 1 
Ἀναγυρουντόθεν 1 
Ἀπόλλω 4 
Ἀριστογείτονι 1 
Ἀρταμιτίῳ 1 
Ἀρτεμισία 1 
Ἀσάναν 1 
Ἀσαναίων 1 
Ἀσαναίως 2 
Ἀσανᾶν 1 
Ἀττικάς 1 
Ἀφροδίτη 1 
Ἀφροδίτην 6 
Ἀφροδίτης 2 
Ἀχαρνέων 1 
Ἄδωνιν 2 
Ἄμοργιν 1 
Ἄρτεμιν 4 
ἐάν 1 
ἐάνπερ 1 
ἐάσομεν 1 
ἐάσῃ 1 
ἐβδελύχθη 1 
ἐβιάζετο 1 
ἐβόσκομεν 1 
ἐγκαθέντες 1 
ἐγκαθαρμόσαι 1 
ἐγκαθεύδειν 1 
ἐγκαλεῖς 1 
ἐγκαταμεῖξαι 1 
ἐγρήγορεν 1 
ἐγχέλεις 1 
ἐγχανοῦνται 1 
ἐγώ 15 
ἐγών 2 
ἐγὼ 39 
ἐγὼν 1 
ἐδεδίσκετο 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλοιτ 1 
ἐθέλω 2 
ἐθελήσητ 1 
ἐκ 16 
ἐκάλεσ 1 
ἐκάλεσεν 1 
ἐκδυώμεθ 1 
ἐκδυώμεθα 1 
ἐκείνας 1 
ἐκείνης 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνῃ 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκεῖν 1 
ἐκεῖναί 1 
ἐκεῖνο 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνος 1 
ἐκεῖσε 3 
ἐκθεῖτ 1 
ἐκκάλεσόν 1 
ἐκκαλεῖς 1 
ἐκκοκκιῶ 1 
ἐκλιπῶα 1 
ἐκμοχλεύετε 1 
ἐκμοχλεύσετ 1 
ἐκπέπτωκεν 1 
ἐκπιεῖν 1 
ἐκπλύναντας 1 
ἐκποδών 1 
ἐκπορίσας 1 
ἐκραβδίζειν 1 
ἐκσκάλευσον 1 
ἐκτραχηλίσῃ 1 
ἐκυκήθη 1 
ἐκφανεῖς 1 
ἐκχυθείη 1 
ἐκύεις 1 
ἐκύκων 1 
ἐκύπτασεν 1 
ἐλάας 1 
ἐλάσσως 1 
ἐλέγχους 1 
ἐλαγοθήρει 1 
ἐλεεῖς 1 
ἐλευθέρα 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐλεῶ 1 
ἐλθεῖν 2 
ἐλθόντες 2 
ἐλθὼν 4 
ἐλλείψουσιν 1 
ἐλσὼν 1 
ἐμέ 2 
ἐμέλησεν 1 
ἐμήν 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμαυτῆς 3 
ἐμαῖς 1 
ἐμβαλεῖ 1 
ἐμβαλλόμενον 1 
ἐμοί 2 
ἐμοὶ 5 
ἐμοῦ 17 
ἐμπέσοιμεν 1 
ἐμπέσῃ 1 
ἐμπίδος 1 
ἐμπίς 1 
ἐμπεδοῦσα 2 
ἐμπεπρῆσθαι 1 
ἐμπιμπράναι 1 
ἐμπλησαμένη 1 
ἐμπλῇθ 2 
ἐμποδίζῃ 1 
ἐμπρήσωμεν 1 
ἐμπυρεύσων 1 
ἐμπόδιόν 1 
ἐμφανὲς 1 
ἐμός 2 
ἐμὰν 2 
ἐμὲ 8 
ἐμὴ 1 
ἐμὸς 1 
ἐμῶν 1 
ἐν 35 
ἐνάρμοσον 1 
ἐνέγκω 1 
ἐνέπεσεν 1 
ἐνίκων 1 
ἐναντίον 1 
ἐνδύσομαι 1 
ἐνδύσω 1 
ἐνδώσει 1 
ἐνεουρηκότας 1 
ἐνεστήσαντο 1 
ἐνεῖναι 1 
ἐνθάδε 3 
ἐνθένδε 2 
ἐνθαδί 3 
ἐνθενδὶ 1 
ἐντήξῃ 1 
ἐνταυθοῖ 3 
ἐντεθριῶσθαι 1 
ἐντεμοίμεθα 1 
ἐντετριμμέναι 1 
ἐντευθενί 2 
ἐντεῦθεν 2 
ἐνόμισας 1 
ἐνόρχης 1 
ἐνῆν 1 
ἐξ 6 
ἐξέβαλ 1 
ἐξέλαμψε 1 
ἐξέρχεται 3 
ἐξέρχομαι 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαμήσω 1 
ἐξαμπρεύσομεν 1 
ἐξαπατήσῃς 1 
ἐξαπατηθείς 1 
ἐξεγείρειν 1 
ἐξελήλυθας 1 
ἐξεπαίρωσιν 1 
ἐξεῖλον 1 
ἐξηνθισμέναι 1 
ἐξιπώκατον 1 
ἐξοιστέα 1 
ἐξολωλέναι 1 
ἐξωμίδ 2 
ἐξωπλισμένων 1 
ἐξόδου 1 
ἐξὸν 1 
ἐξῆν 1 
ἐπ 4 
ἐπάθομεν 1 
ἐπάνω 1 
ἐπέκειτο 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπέχοντες 1 
ἐπί 1 
ἐπίσχες 1 
ἐπαγγελλέτω 1 
ἐπαινίω 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαναμείνωμεν 1 
ἐπαναχωρεῖτε 1 
ἐπανηρόμεθ 1 
ἐπανορθώσαιμεν 1 
ἐπαποδυώμεθ 1 
ἐπειδὴ 3 
ἐπεπύσμεθ 1 
ἐπερήσομαί 1 
ἐπεσκευασμένα 1 
ἐπεσκεύασας 1 
ἐπεὶ 6 
ἐπιβαλεῖς 1 
ἐπιγλωττήσομαι 1 
ἐπιδείξας 1 
ἐπιδείξω 1 
ἐπιθυμῶ 1 
ἐπικεκύφαμες 1 
ἐπικρατεῖν 1 
ἐπιλέλοιφ 1 
ἐπιλήσμοσιν 1 
ἐπιμάρτυσι 1 
ἐπιορκήσω 1 
ἐπιτετρίμμεθα 1 
ἐπιτετριμμένος 1 
ἐπιτρίβει 1 
ἐπιτρίψει 1 
ἐπιτυφῇ 2 
ἐπιχεσεῖ 2 
ἐποίησ 1 
ἐποίησε 1 
ἐποιήσατε 1 
ἐποιεῖτε 1 
ἐπολιτεύεσθ 1 
ἐπολιόρκησ 1 
ἐπομεῖσθε 1 
ἐπὴν 1 
ἐπὶ 22 
ἐπῃνέσαμεν 1 
ἐπῆρται 1 
ἐπῶν 1 
ἐρέσθαι 1 
ἐρίων 2 
ἐραννὸν 1 
ἐργάσει 1 
ἐργασαίατο 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρημίαν 1 
ἐρρήσετ 1 
ἐρριπτασμένον 1 
ἐρωτᾷς 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 26 
ἐσίγων 3 
ἐσβᾶσα 1 
ἐσθ 1 
ἐσθίων 1 
ἐσμεν 2 
ἐστ 1 
ἐστί 5 
ἐστι 7 
ἐστιν 11 
ἐστυκώς 2 
ἐστύκαμεν 1 
ἐστύκαντι 1 
ἐστὲ 1 
ἐστὶ 5 
ἐστὶν 5 
ἐσφέρω 1 
ἐσφοράς 1 
ἐτὸς 1 
ἐτῶν 1 
ἐφ 9 
ἐφρεωρύχει 1 
ἐχθές 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθρὰ 1 
ἐχθρὰς 2 
ἐχθρὸς 1 
ἐχθρᾶς 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχρῆν 3 
ἐψώμισεν 1 
ἐὰν 9 
ἐᾶν 1 
ἐᾶτε 3 
ἐῶ 1 
ἐῶντι 1 
ἑαυτοὺς 1 
ἑαυτῶν 1 
ἑκοῦσα 2 
ἑλέσθαι 1 
ἑνὸς 1 
ἑξῆς 1 
ἑπτάκις 1 
ἑπτακαίδεκ 1 
ἑπτὰ 2 
ἑρπέτω 2 
ἑσμὸς 1 
ἑσπέραν 1 
ἑσπέρας 1 
ἑστάναι 1 
ἑστήξω 1 
ἑστιᾶν 1 
ἑστώς 1 
ἑτέρα 1 
ἑτέρους 1 
ἑταίραν 1 
ἑταίρους 1 
ἑψήσας 1 
ἓξ 1 
ἔα 1 
ἔασον 1 
ἔβα 1 
ἔβρυκε 1 
ἔγραψ 1 
ἔγχελυν 1 
ἔγωγ 5 
ἔγωγέ 1 
ἔγωγε 3 
ἔδει 1 
ἔδεισά 1 
ἔδεισας 1 
ἔδεσθ 1 
ἔδοξεν 1 
ἔδρων 2 
ἔζων 1 
ἔθ 1 
ἔθρεψέ 1 
ἔκοψεν 1 
ἔλαφος 1 
ἔλεγε 1 
ἔλεγεν 1 
ἔλθοιμ 1 
ἔλθωμεν 1 
ἔλουσαν 2 
ἔλουσεν 1 
ἔλσοιμ 1 
ἔλσῃ 1 
ἔμ 2 
ἔμβη 1 
ἔμοιγε 2 
ἔμολον 1 
ἔμπρησον 1 
ἔνδοθεν 5 
ἔνδον 6 
ἔνεστί 3 
ἔνεστιν 1 
ἔνθεν 1 
ἔνι 7 
ἔξεσθ 1 
ἔξοδος 1 
ἔοικε 1 
ἔπαγε 1 
ἔπαιρε 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 1 
ἔπη 2 
ἔποπας 1 
ἔρανον 1 
ἔργα 1 
ἔργον 5 
ἔρημα 1 
ἔριά 1 
ἔρρειν 1 
ἔρχεται 1 
ἔρχι 1 
ἔρχομαι 1 
ἔρχονται 1 
ἔσθ 2 
ἔσθος 1 
ἔσονται 1 
ἔστ 7 
ἔσται 2 
ἔστι 5 
ἔστιν 6 
ἔστυκα 1 
ἔστυκας 1 
ἔσχον 1 
ἔσω 1 
ἔσωσε 1 
ἔτ 6 
ἔτερόν 1 
ἔτη 1 
ἔτι 6 
ἔτνος 1 
ἔφασκ 1 
ἔφασκες 1 
ἔφασκον 1 
ἔφησθα 1 
ἔφυς 1 
ἔχε 1 
ἔχει 3 
ἔχειν 3 
ἔχεις 5 
ἔχετε 1 
ἔχοι 2 
ἔχοντ 1 
ἔχοντες 4 
ἔχου 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσα 3 
ἔχω 9 
ἔχων 7 
ἔχωντι 1 
ἔχῃ 2 
ἕδρας 1 
ἕκαστα 1 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 1 
ἕκατι 1 
ἕκτην 1 
ἕλκοντες 1 
ἕλκουσιν 1 
ἕλκωσιν 1 
ἕλξετ 1 
ἕλοι 1 
ἕν 2 
ἕνα 1 
ἕνεχ 1 
ἕτερά 1 
ἕτεραι 1 
ἕτερον 1 
ἕτερος 3 
ἕτερόν 1 
ἕτερός 1 
ἕως 2 
Ἐρινύων 1 
Ἐχινοῦντα 1 
Ἑλένας 1 
Ἑλλάδα 4 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλήνων 1 
Ἑρμοκοπιδῶν 1 
Ἔρως 1 
Ἕλληνας 1 
Ἕλλησι 1 
ἠκούομεν 1 
ἠκούσαμεν 1 
ἠμπέσχον 1 
ἠνεσχόμεθα 1 
ἠρέσκετέ 1 
ἠρρηφόρουν 1 
ἠρόμεθ 1 
ἡ 28 
ἡγοῦ 1 
ἡδονὴ 1 
ἡδὶ 2 
ἡδὺ 1 
ἡκβάλλουσά 1 
ἡλιάζει 1 
ἡμέραν 2 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμεροσκόπος 1 
ἡμετέρας 1 
ἡμετέρων 1 
ἡμεῖς 19 
ἡμμένην 1 
ἡμἁς 1 
ἡμᾶς 21 
ἡμῖν 18 
ἡμῶν 13 
ἡνίκα 1 
ἡσθείη 1 
ἡσυχίαν 1 
ἡτέρα 2 
ἡττητέα 1 
ἢ 24 
ἢν 22 
ἣν 2 
ἤ 1 
ἤγειρεν 1 
ἤδη 15 
ἤκουον 1 
ἤκουσ 1 
ἤκουσα 1 
ἤκουσας 1 
ἤκουσεν 1 
ἤλθομεν 1 
ἤλπισ 1 
ἤν 5 
ἤνεγκον 1 
ἤνπερ 1 
ἤνσει 1 
ἤρεσκεν 1 
ἤρετο 1 
ἥ 3 
ἥβης 1 
ἥδ 3 
ἥδε 2 
ἥδομαί 1 
ἥκει 1 
ἥκειν 2 
ἥκεις 1 
ἥκετ 1 
ἥκετε 1 
ἥκομεν 1 
ἥκουσαν 1 
ἥκουσιν 2 
ἥκων 1 
ἥνπερ 1 
ἥξει 1 
ἥξουσ 1 
ἥξουσι 1 
ἥξω 1 
ἥπερ 1 
ἦ 8 
ἦμεν 1 
ἦν 13 
ἦσαν 1 
ἧκέ 1 
ἧς 1 
ἧττον 1 
Ἡράκλεις 1 
Ἡρακλῆς 1 
Ἡσυχίας 1 
ἰέναι 1 
ἰαί 2 
ἰδεῖν 4 
ἰδού 2 
ἰδοὺ 5 
ἰού 1 
ἰοὺ 7 
ἰοῦσα 1 
ἰσχάδων 1 
ἰσχαδόπωλιν 1 
ἰὴ 1 
ἰὼ 1 
ἱέρ 1 
ἱερεῖόν 1 
ἱεροῦ 1 
ἱερὰν 1 
ἱερὸν 1 
ἱκέτης 1 
ἱκανὰ 1 
ἱματιδίοις 1 
ἱππέας 1 
ἱππικώτατον 1 
ἱππικὴν 1 
ἴδοιμι 1 
ἴδοις 1 
ἴδω 1 
ἴθ 1 
ἴθι 3 
ἴσθ 2 
ἴσχειν 1 
ἴσως 1 
ἴτε 1 
ἴτω 2 
ἴυγγι 1 
ἴωμεν 1 
ἵετο 1 
ἵκει 1 
ἵκοισθ 1 
ἵκομες 1 
ἵμερον 1 
ἵν 1 
ἵνα 7 
ἵππον 2 
ἵππου 1 
ἵππων 1 
Ἰήιον 1 
Ἰσμηνία 1 
Ἱππίου 2 
ὀδυνᾶν 1 
ὀδόντα 1 
ὀδὰξ 1 
ὀκτωδάκτυλον 1 
ὀλέθρων 1 
ὀλίγον 4 
ὀλίγου 2 
ὀλβίαν 1 
ὀμιόμεθα 1 
ὀμνύναι 1 
ὀμούμεθα 1 
ὀμόσασα 1 
ὀμόσωμεν 1 
ὀμόσῃς 1 
ὀξύτερον 1 
ὀπτᾶν 1 
ὀπὴν 1 
ὀργίοις 1 
ὀργῆς 2 
ὀργῇ 1 
ὀργῶντας 1 
ὀρθοστάδια 1 
ὀρθὴν 1 
ὀρθῶς 4 
ὀρσὰ 1 
ὀρχησάμενοι 1 
ὀρχουμένη 2 
ὀρχουμένης 1 
ὀρχουμένους 1 
ὀσφραίνομαι 1 
ὀσφῦς 1 
ὀτοτύξεσθαι 1 
ὀττευομένη 1 
ὀφείλει 1 
ὀφθαλμόν 1 
ὀφρῦς 1 
ὁ 30 
ὁδοῖς 1 
ὁδοῦ 3 
ὁδόν 1 
ὁμήρους 1 
ὁμοίως 1 
ὁμόσε 1 
ὁπλίταισι 1 
ὁπλίτας 2 
ὁπόσαι 1 
ὁπόταν 2 
ὁρκώσεις 1 
ὁρμαθόν 1 
ὁρᾶτ 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρᾷς 1 
ὁρῆν 1 
ὁρῶ 3 
ὁρῶν 1 
ὁτιοῦν 1 
ὁτιὴ 3 
ὂν 1 
ὃ 2 
ὃν 1 
ὃς 5 
ὄζειν 2 
ὄζον 1 
ὄζωμεν 1 
ὄλισβον 1 
ὄμμασι 1 
ὄν 1 
ὄνθ 1 
ὄντ 1 
ὄντα 2 
ὄπισθεν 1 
ὄπωπ 1 
ὄπωπα 1 
ὄρεσιν 1 
ὄρθριαι 1 
ὄρθρον 1 
ὄρθρους 1 
ὄρνεον 1 
ὄροφον 2 
ὄρρος 1 
ὄρχεις 1 
ὄρχεων 1 
ὄφιν 1 
ὄχλου 1 
ὄψει 1 
ὄψεται 2 
ὅ 15 
ὅθ 1 
ὅκα 1 
ὅλην 1 
ὅλης 1 
ὅμοιον 1 
ὅμως 5 
ὅν 1 
ὅντινα 1 
ὅπερ 1 
ὅπλοις 2 
ὅπλοισιν 1 
ὅπου 1 
ὅπως 18 
ὅπᾳ 3 
ὅρκον 3 
ὅρκος 1 
ὅρκου 1 
ὅρκους 1 
ὅρμαον 1 
ὅσ 1 
ὅσαι 1 
ὅσιον 1 
ὅσον 1 
ὅσος 1 
ὅστις 9 
ὅτ 2 
ὅταν 5 
ὅτε 2 
ὅτι 8 
Ὀλυμπίασιν 1 
Ὀρσιλόχου 1 
ὑβρίκασι 1 
ὑγιαίνομεν 1 
ὑδρίαν 1 
ὑμέ 1 
ὑμεῖς 9 
ὑμνίωμες 1 
ὑμὲ 1 
ὑμᾶς 15 
ὑμῖν 15 
ὑμῶν 15 
ὑπ 5 
ὑπάκουσον 1 
ὑπέρτερα 1 
ὑπέχειν 1 
ὑπήνας 1 
ὑπενεγκοῦσαι 1 
ὑπερχολῶ 1 
ὑπνῶν 1 
ὑποβαλόντες 1 
ὑποβλέψας 1 
ὑποθέσθαι 1 
ὑπολύεταί 1 
ὑπολύομαι 1 
ὑπονενοήκαμεν 1 
ὑπονόησον 1 
ὑποπίμπρησιν 1 
ὑποπεπωκυῖ 1 
ὑποψαλάσσετε 1 
ὑπτίαν 2 
ὑπό 2 
ὑπὲρ 2 
ὑπὸ 14 
ὑσπλαγίδος 1 
ὑσσάκων 1 
ὑστερόπους 1 
ὑφ 2 
ὑφάψω 1 
ὑφῆναι 1 
ὑψιβρεμέτης 1 
ὕβρεως 1 
ὕβριν 1 
ὕβρις 1 
ὕδατος 2 
ὕδωρ 4 
ὕμνει 1 
ὕπο 1 
ὕστεραι 1 
ὕστερον 1 
ὕφηναν 1 
ὗν 1 
ὠμῶς 1 
ὠνήσει 1 
ὠνῆται 1 
ὠργισμένων 1 
ὠστιζομένη 1 
ὠχεῖτ 1 
ὠχρὸς 1 
ὡλολυγά 1 
ὡς 55 
ὡσπερεὶ 1 
ὢ 5 
ὢν 2 
ὤν 2 
ὤνησάς 1 
ὥνθρωπος 1 
ὥρασ 1 
ὥρασι 1 
ὥς 1 
ὥσθ 2 
ὥσπε 1 
ὥσπερ 22 
ὥστ 5 
ὥστε 4 
ὦ 104 
ὦγάθ 1 
ὦγαθαί 1 
ὦμεν 1 
ὦμον 2 
ὦναξ 1 
ὦνδρες 2 
ὦνερ 1 
ὦχελῷε 1 
ὧδ 3 
ὧδέ 1 
ὧδε 1 
ὧν 2 
ᾄδειν 1 
ᾄδοι 1 
ᾄσματα 1 
ᾇ 2 
ᾇπερ 5 
ᾐσθανόμεσθα 1 
ᾖ 5 
ᾗ 2 
ᾠζυρὰ 1 
ᾠὸν 1 
ᾤκει 1 
ᾤμωζές 1 
ᾤου 1 
ᾤχεθ 1 
ᾤχετο 1 
ῥάχιν 1 
ῥαβδίξειν 1 
ῥεῖ 1 
ῥοπαλισμούς 1 
ῥυάχετον 1 
ῥυπῶν 1 
ῥυσαμένας 1 
ῥύμμα 1 
ῥύπους 1 
Ῥοδίππη 1 
Ῥόδιον 1 
† 22 
†· 1 

Powered by PhiloLogic