Aeschylus, Libation Bearers (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Cho.].

Word Count

Total Words: 5604 Total Unique Words: 3030.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

δ 135 
· 131 
καὶ 116 
δὲ 63 
γὰρ 56 
ἐν 54 
ἂν 35 
μὲν 34 
τ 34 
ὡς 32 
τε 31 
ὦ 30 
τὸ 28 
τί 25 
νῦν 24 
μοι 23 
ἀλλ 23 
τὸν 22 
μὴ 21 
πρὸς 21 
τὰ 21 
ἢ 20 
ἐκ 18 
ὁ 18 
πῶς 17 
τοῖς 17 
τῶν 17 
οὐ 16 
νιν 15 
οὖν 15 
πάτερ 15 
δόμων 14 
εἰ 14 
τοὺς 14 
δωμάτων 13 
δὴ 13 
τάδε 13 
τόνδε 13 
εὖ 12 
οὐκ 12 
πατρός 12 
πατρὸς 12 
σοι 12 
τόδ 12 
ἐγὼ 12 
ἐμοὶ 12 
ἐπ 12 
Ζεῦ 11 
ἰδεῖν 11 
αὐτὸν 10 
δέ 10 
δόμοις 10 
κακῶν 10 
μόρον 10 
τις 10 
τῶνδε 10 
βροτῶν 9 
λέγω 9 
οὐχ 9 
πᾶν 9 
τάσδε 9 
τέκνον 9 
τι 9 
τοῦ 9 
τῆς 9 
τῶνδ 9 
ἀνδρὸς 9 
ἄνδρα 9 
ἐς 9 
ἔχει 9 
γάρ 8 
εἰς 8 
θ 8 
καλῶς 8 
πολλὰ 8 
σ 8 
τάδ 8 
τὴν 8 
τῆσδε 8 
φίλον 8 
ἐξ 8 
ἦν 8 
ἰὼ 8 
δίκην 7 
δόμοισι 7 
θεῶν 7 
μ 7 
σὺ 7 
σὺν 7 
ἐπεὶ 7 
ἡ 7 
ὅπως 7 
Ὀρέστην 7 
γ 6 
δεῖ 6 
δώμασιν 6 
εἴπερ 6 
μέγα 6 
μητρὸς 6 
οὐδ 6 
παῖ 6 
τήνδε 6 
τόδε 6 
φίλοις 6 
ἦ 6 
ὑπὸ 6 
αἷμα 5 
βροτοῖς 5 
γε 5 
γενοῦ 5 
δι 5 
δὸς 5 
εἴτ 5 
εἶναι 5 
μέγαν 5 
ξένος 5 
ξὺν 5 
οἴκων 5 
οὔτοι 5 
πάρα 5 
παρὰ 5 
πημάτων 5 
ποῖ 5 
σὲ 5 
τοῖσι 5 
τοῦτο 5 
φίλων 5 
χάριν 5 
χέουσα 5 
χοὰς 5 
χρόνῳ 5 
ἀνδρὶ 5 
ἄν 5 
ἐγώ 5 
ἐμοί 5 
ἐπὶ 5 
ἔσω 5 
ἔτ 5 
ἕκατι 5 
ἤδη 5 
ὀμμάτων 5 
Ὀρέστης 5 
Ὀρέστου 5 
ὥσπερ 5 
Αἰγίσθου 4 
Λοξίας 4 
αἵματος 4 
αὐτὸς 4 
αὖ 4 
αὖθις 4 
γυναικῶν 4 
γῆς 4 
διὰ 4 
δυοῖν 4 
θέλω 4 
θέλων 4 
καί 4 
κατὰ 4 
λέγων 4 
λόγον 4 
μάλ 4 
μάτην 4 
μέν 4 
μένει 4 
μή 4 
νόμος 4 
οἲ 4 
οὐδὲν 4 
οὔτι 4 
οὔτις 4 
οὕτως 4 
πάθος 4 
πάλιν 4 
πάρεστι 4 
πέρι 4 
πατρί 4 
πατρῴων 4 
περ 4 
πόθεν 4 
σε 4 
στύγος 4 
τάφῳ 4 
ταῦτ 4 
ταῦτα 4 
τιν 4 
τοι 4 
τοῖσδ 4 
τοῦτ 4 
τόνδ 4 
φρενί 4 
φρενῶν 4 
φόνου 4 
φῶς 4 
χθονὸς 4 
χοάς 4 
ἀνήρ 4 
ἀπ 4 
ἐλπὶς 4 
ἐμοῖς 4 
ἐμῆς 4 
ἐνδίκως 4 
ἐστὶ 4 
ἔπος 4 
ἔχων 4 
ὁμοίως 4 
ὅδ 4 
ὢν 4 
ὥστ 4 
Αἴγισθον 3 
Λοξίου 3 
αἰνῶ 3 
αἱμάτων 3 
αἵδε 3 
αὐτὴ 3 
γένοιτ 3 
γένοιτο 3 
γλώσσης 3 
γώ 3 
γᾶς 3 
δίκας 3 
δίκῃ 3 
δεύτερον 3 
δεῦρ 3 
δόμον 3 
δόμους 3 
εἶπε 3 
θανόντος 3 
κάρα 3 
κάρτα 3 
κακά 3 
κακοῖς 3 
κότον 3 
κἀγὼ 3 
λέγεις 3 
λέγοις 3 
λόγος 3 
μάθω 3 
μάντις 3 
με 3 
μηδ 3 
μόχθος 3 
μὴν 3 
ξένων 3 
οἱ 3 
οἴμοι 3 
οἷς 3 
οὕτω 3 
πάλαι 3 
πάντων 3 
πέδον 3 
παιδὸς 3 
παρών 3 
πατήρ 3 
πατρὶ 3 
πεύθομαι 3 
πρῶτον 3 
πόνων 3 
πότερα 3 
πύλας 3 
σέβας 3 
σαφῶς 3 
σκότῳ 3 
σοῖς 3 
σοῦ 3 
τάσδ 3 
τάφον 3 
τέκνων 3 
τίνος 3 
τίς 3 
τοί 3 
τοιάνδε 3 
τούτων 3 
τριχὸς 3 
τύμβου 3 
τύχας 3 
τὰς 3 
τῆσδ 3 
τῇδε 3 
τῷ 3 
τῷδε 3 
φεῦ 3 
φράσαι 3 
φρενός 3 
φρεσὶν 3 
φρόνημα 3 
φόβος 3 
φόβῳ 3 
φῶ 3 
χεροῖν 3 
ἀλλὰ 3 
ἀντὶ 3 
ἄκος 3 
ἄκουσον 3 
ἄλλα 3 
ἄλλο 3 
ἄλλον 3 
ἄνευ 3 
ἄταν 3 
Ἄρης 3 
ἐλθεῖν 3 
ἐμὸν 3 
ἐποπτεύων 3 
ἒ 3 
ἔ 3 
ἔμολε 3 
ἔνδον 3 
ἡμῖν 3 
ἥκω 3 
ἴσθι 3 
ὀνειράτων 3 
ὁρῶ 3 
ὃν 3 
ὅμως 3 
ὅστις 3 
ὅταν 3 
ὑπ 3 
ὑπαὶ 3 
ὧδ 3 
Αἴγισθος 2 
Δίκας 2 
Δίκη 2 
Διὸς 2 
Ζεὺς 2 
Πυλάδη 2 
αἰαῖ 2 
αἰετοῦ 2 
αἰτουμένῳ 2 
αἴτιον 2 
αἶσαν 2 
αὐδὰν 2 
αὐτῶν 2 
βέλος 2 
βασιλείοις 2 
βόστρυχον 2 
γάλα 2 
γένος 2 
γενέσθαι 2 
γυναῖκες 2 
γόνον 2 
γόος 2 
γῇ 2 
δίκαια 2 
δίκαν 2 
δίκτυον 2 
δαιμόνων 2 
δειμάτων 2 
δεσποσύνων 2 
δεσπότου 2 
διαὶ 2 
διπλοῦς 2 
διπλῆν 2 
δμωαὶ 2 
δρόμου 2 
δρᾶν 2 
δυσοίμου 2 
δυσφιλὲς 2 
δόλοις 2 
δόμοι 2 
δόξαι 2 
δύσθεος 2 
δῆτα 2 
εἰμί 2 
εἴ 2 
εἴποις 2 
εἴπω 2 
εἶεν 2 
εἶχε 2 
εὐχὰς 2 
εὔφρον 2 
ζῶντα 2 
θέλεις 2 
θανόντι 2 
θανών 2 
θεοί 2 
θεοῖς 2 
θεοῦ 2 
θεόθεν 2 
θεὸς 2 
θρεπτήριον 2 
θῆλυν 2 
κέαρ 2 
καθ 2 
καιρὸς 2 
κακόν 2 
καλῆς 2 
καρδίας 2 
κατ 2 
κεδνῶν 2 
κελεύει 2 
κεἰ 2 
κηδείους 2 
κηρύσσω 2 
κλύε 2 
κλύειν 2 
κλύουσαν 2 
κλῦτε 2 
κνωδάλων 2 
κράτος 2 
κρίνω 2 
κτανεῖν 2 
κτεάνων 2 
κτύπῳ 2 
κυρίοισι 2 
λέγει 2 
λέγειν 2 
λέγουσα 2 
λαμπρὸν 2 
λιμός 2 
λόγοις 2 
λόγους 2 
λόγῳ 2 
μέλει 2 
μέμνησο 2 
μέρος 2 
μαθεῖν 2 
μείναιμ 2 
μελάθροις 2 
μητέρ 2 
μιαστόροιν 2 
μολεῖν 2 
μολὼν 2 
μυχὸν 2 
μωμένα 2 
μόνος 2 
μόρσιμον 2 
μύσος 2 
μὰν 2 
μᾶλλον 2 
μῦθον 2 
μῦθος 2 
νίκῃ 2 
νεκροῦ 2 
νεοσσοὺς 2 
νυκτιπλάγκτων 2 
νυν 2 
ξέν 2 
ξένοι 2 
ξένους 2 
ξίφος 2 
οἰκέων 2 
οἴχεται 2 
οἶδ 2 
οἶδα 2 
οὐδέν 2 
οὐδαμῶς 2 
οὐδὲ 2 
οὐκέτ 2 
οὔτ 2 
οὔτε 2 
οὖσα 2 
πάθη 2 
πάντ 2 
πάντα 2 
πέδοι 2 
παισὶ 2 
παλαιὰ 2 
πανδίκως 2 
πατέρ 2 
πατέρων 2 
πατροκτόνον 2 
παῖδες 2 
παῖς 2 
πιέζει 2 
πιστὰ 2 
πλέον 2 
πλόκαμον 2 
ποδαπὸς 2 
ποδοῖν 2 
ποινά 2 
πολλοὶ 2 
πολὺν 2 
ποτ 2 
ποτέ 2 
ποτε 2 
ποῦ 2 
πρέπει 2 
πραγμάτων 2 
προσεννέπω 2 
πρός 2 
πρόσθεν 2 
πρόσφορα 2 
πρὶν 2 
πυθμήν 2 
πως 2 
πόδα 2 
πύθηται 2 
σέ 2 
σαφέστερον 2 
σμικροῦ 2 
σου 2 
σπέρματος 2 
σπαργάνοις 2 
στείχειν 2 
στείχω 2 
στόμα 2 
σύ 2 
τά 2 
τάλαινα 2 
τάχιστα 2 
τέ 2 
τέθνηκας 2 
τέλος 2 
τίνα 2 
ται 2 
ταὐτῷ 2 
τεκοῦσα 2 
τινός 2 
τινὰ 2 
τοιάδ 2 
τοιόνδε 2 
τομαῖον 2 
τούσδ 2 
τούτῳ 2 
τοὔνειρον 2 
τοὔπος 2 
τοῦδε 2 
τρέφει 2 
τρίτος 2 
τριβᾶς 2 
τυγχάνειν 2 
τυγχάνω 2 
τυχεῖν 2 
τόλμης 2 
τύμβον 2 
τύχης 2 
τύχω 2 
τὠμῷ 2 
τῶνδέ 2 
τῷδ 2 
φάος 2 
φάτιν 2 
φέρειν 2 
φίλος 2 
φίλτατ 2 
φίλτατον 2 
φαίνει 2 
φεύγων 2 
φιλεῖς 2 
φονίας 2 
φρένα 2 
φρένας 2 
φρενὸς 2 
φωνεῖ 2 
φωνὴν 2 
φόνος 2 
χαμαιπετεῖς 2 
χερός 2 
χερὸς 2 
χθονίων 2 
χθόνιε 2 
χρημάτων 2 
χρόνον 2 
χρὴ 2 
χρῆμα 2 
χώρας 2 
ψάλιον 2 
ἀεί 2 
ἀθλίῳ 2 
ἀκοῦσαι 2 
ἀμαυρᾶς 2 
ἀμείψει 2 
ἀναφυγᾶς 2 
ἀνδρός 2 
ἀνὴρ 2 
ἀπεύχετον 2 
ἀποφθείρας 2 
ἀπότροπον 2 
ἀτίμως 2 
ἀφῃρέθην 2 
ἁ 2 
ἄγαν 2 
ἄγγελλε 2 
ἄλγος 2 
ἄμφω 2 
ἄναγε 2 
ἄναξ 2 
ἄνω 2 
ἄνωθεν 2 
ἄπειρον 2 
ἄτα 2 
ἄτιμος 2 
ἄχη 2 
ἆ 2 
ἆρ 2 
ἆρα 2 
Ἄργος 2 
ἐκείνου 2 
ἐκεῖ 2 
ἐκεῖνος 2 
ἐμέ 2 
ἐμοῦ 2 
ἐμὴν 2 
ἐπειδὴ 2 
ἐπολολύξατ 2 
ἐποπτεῦσαι 2 
ἐστ 2 
ἐστὶν 2 
ἐφ 2 
ἑστίαν 2 
ἑστίας 2 
ἔα 2 
ἔκεισθ 2 
ἔλακον 2 
ἔν 2 
ἔξω 2 
ἔπεμψε 2 
ἔργα 2 
ἔργον 2 
ἔργων 2 
ἔστ 2 
ἔστιν 2 
ἔχειν 2 
ἔχοις 2 
ἔχον 2 
ἔχοντα 2 
ἔχω 2 
Ἑρμῆ 2 
ἣ 2 
ἥτις 2 
ἦσθ 2 
ἧσσον 2 
Ἠλέκτραν 2 
ἰδοῦ 2 
ἴδεσθε 2 
ὁμοίας 2 
ὄμμασιν 2 
ὑφ 2 
ὕπνου 2 
ὕφασμα 2 
ὤτων 2 
ὥς 2 
ὥστε 2 
ὧνπερ 2 
ᾧ 2 
† 2 
¯ 1 
˘ 1 
Αἰγίσθῳ 1 
Αἶσα 1 
Γαῖ 1 
Γαῖαν 1 
Γοργόνων 1 
Γᾶ 1 
Δίκα 1 
Δίκαν 1 
Δίκᾳ 1 
Δαυλιεὺς 1 
Διόθεν 1 
Ζηνὶ 1 
Θεστιὰς 1 
Θυέστου 1 
Κίλισσα 1 
Κισσίας 1 
Κλυταιμήστρα 1 
Κράτος 1 
Κρητικοῖς 1 
Λήμνιον 1 
Λημνίοισι 1 
Λοξίαν 1 
Λυκίων 1 
Μίνω 1 
Μαίας 1 
Μοῖρ 1 
Μοῖρα 1 
Μοῖραι 1 
Νῖσον 1 
Παρνασσίας 1 
Παρνησσίδα 1 
Πειθὼ 1 
Πελοπιδῶν 1 
Περσέφασσα 1 
Περσέως 1 
Πριαμίδαις 1 
Πυλάδῃ 1 
Σκαμάνδρου 1 
Σκυθικά 1 
Στροφίος 1 
Τροίας 1 
Τρωίας 1 
Φοῖβος 1 
Φωκέων 1 
Φωκίδος 1 
Φωκεύς 1 
αἰγίδων 1 
αἰδεσθῶ 1 
αἰδουμένη 1 
αἰδὼς 1 
αἰκῶς 1 
αἰνέσαι 1 
αἰνέσω 1 
αἰνιγμάτων 1 
αἰνόπατερ 1 
αἰνῶν 1 
αἰσχρῶς 1 
αἰσχυντῆρος 1 
αἰσχύνομαί 1 
αἰτίας 1 
αἰτίοις 1 
αἰτίους 1 
αἰχμάν 1 
αἰῶ 1 
αἰῶνι 1 
αἰῶνος 1 
αἱματηράν 1 
αἱματόεσσα 1 
αἱρούμεθα 1 
αἱροῦμαι 1 
αἴδεσαι 1 
αἴρεις 1 
αἵματ 1 
αἶσα 1 
αἷμά 1 
αὐανθεὶς 1 
αὐτάρκης 1 
αὐτήν 1 
αὐτίχ 1 
αὐτοῖς 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτόκωπα 1 
αὐτόφορτον 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῇ 1 
αὐχὴν 1 
αὑτοῦ 1 
αὑτὴν 1 
αὔξεται 1 
αὖτ 1 
αὖτε 1 
βάζω 1 
βάκτρον 1 
βάλοι 1 
βάρος 1 
βάσει 1 
βέλει 1 
βέλη 1 
βία 1 
βίον 1 
βίοτον 1 
βίου 1 
βίᾳ 1 
βαίνοντες 1 
βαθυζώνου 1 
βακχείας 1 
βαλεῖ 1 
βαλὸν 1 
βαρύδικος 1 
βαρὺς 1 
βας 1 
βασίλεια 1 
βασιλείῳ 1 
βασιλεὺς 1 
βαφὰς 1 
βημάτων 1 
βιαίως 1 
βλάβαν 1 
βλάπτων 1 
βλέποντα 1 
βλαστοῦσι 1 
βορᾶς 1 
βοστρύχοις 1 
βοτὸν 1 
βουθύτοις 1 
βουλευσόμεσθα 1 
βουλευτοῖσιν 1 
βουλιώτερον 1 
βουλῆς 1 
βοὴν 1 
βοᾷ 1 
βοῆς 1 
βρίζων 1 
βροτοστυγεῖς 1 
βροτοὶ 1 
βρόχῳ 1 
βρύει 1 
βρύειν 1 
βρύουσι 1 
βυθοῦ 1 
βυσσόφρων 1 
βωμοῖς 1 
βωμὸν 1 
βωμῶν 1 
βόσκεται 1 
γάλακτι 1 
γάποτον 1 
γέ 1 
γέλων 1 
γέλωτος 1 
γένεθλ 1 
γένει 1 
γένεσθε 1 
γένναν 1 
γένοιο 1 
γένοιτό 1 
γέρας 1 
γέρων 1 
γαμή 1 
γαμηλίους 1 
γαπότους 1 
γαῖα 1 
γεγένηται 1 
γελᾶν 1 
γενεθλίους 1 
γηθούσῃ 1 
γηράναι 1 
γλῶσσα 1 
γλῶσσαν 1 
γνάθοις 1 
γνάθος 1 
γναφεὺς 1 
γνοίη 1 
γνωστὸς 1 
γοα 1 
γονίας 1 
γοᾶται 1 
γράφου 1 
γραφήν 1 
γυνά 1 
γυνή 1 
γυναικείαν 1 
γυναικείοισιν 1 
γυναικείους 1 
γυναικοβούλους 1 
γυναικοῖν 1 
γυναικός 1 
γυναικὸς 1 
γυναιξὶν 1 
γυνὴ 1 
γόον 1 
γὼ 1 
γᾶ 1 
γῆν 1 
δάκος 1 
δάκρυ 1 
δέδεκται 1 
δέμας 1 
δέξαιτ 1 
δέσποτ 1 
δέχεσθαι 1 
δή 1 
δίδασκ 1 
δίδυμα 1 
δίκα 1 
δίκαιον 1 
δίκαις 1 
δίκης 1 
δίπαις 1 
δίφροντις 1 
δίχα 1 
δίψη 1 
δίψιοι 1 
δαΐα 1 
δαΐαις 1 
δαΐξας 1 
δαίμον 1 
δαίμονας 1 
δαίμονος 1 
δαίων 1 
δαεὶς 1 
δαιμονᾷ 1 
δακρυτὸς 1 
δακρύω 1 
δαλὸν 1 
δαμάζει 1 
δαμίας 1 
δαμῆναι 1 
δαφοινὸν 1 
δαὖτὲ 1 
δαῖτες 1 
δείξαθ 1 
δείξομεν 1 
δεδεγμένη 1 
δεδηγμένοις 1 
δεδηγμένον 1 
δειλαία 1 
δειματοσταγὲς 1 
δειματούμενοι 1 
δεινὰ 1 
δεινὸν 1 
δεινῆς 1 
δεσμὸν 1 
δεσποίνης 1 
δεσποτούμενον 1 
δεσποτᾶν 1 
δεσποτῶν 1 
δεσπόζειν 1 
δεσπότᾳ 1 
δεῦρο 1 
δηλῶσαι 1 
διαί 1 
διαλγὴς 1 
διαμπερὲς 1 
διανταίαν 1 
διανταίῳ 1 
διαπεπραγμένοις 1 
διαπεπραγμένῳ 1 
διαποντίου 1 
διαρρύδαν 1 
διαφέρει 1 
διεπράχθης 1 
δικαίων 1 
δικαστὴν 1 
δικηφόρον 1 
δικοῦσα 1 
διπλᾶς 1 
διπλῆς 1 
δισσοῖς 1 
διώκεσθαι 1 
δμωίδες 1 
δνοφερᾶς 1 
δνόφοι 1 
δοίη 1 
δοκεῖ 1 
δοκοῦντα 1 
δοκῶ 1 
δοκῶμεν 1 
δολίαν 1 
δολιόφρων 1 
δολώματι 1 
δοξάσαι 1 
δοξάσω 1 
δορίτμητος 1 
δορυ 1 
δορυξένους 1 
δορυφόρους 1 
δορύξενος 1 
δουρικμῆτι 1 
δούλιόν 1 
δοῦπος 1 
δράκοντ 1 
δράκουσιν 1 
δράσαντι 1 
δράσω 1 
δρακόντοιν 1 
δριμὺς 1 
δροίτης 1 
δρόμῳ 1 
δρὸς 1 
δρᾷ 1 
δυσκατάπαυστον 1 
δυσμαθεῖς 1 
δυσπάλαιστε 1 
δυσσεβείας 1 
δυστερπῆ 1 
δυστυχές 1 
δυσφιλές 1 
δυσφρόνων 1 
δυσχίμου 1 
δυσχειμέρους 1 
δόλοισι 1 
δόλον 1 
δόλῳ 1 
δόμοισιν 1 
δόμος 1 
δόμου 1 
δόξα 1 
δός 1 
δόσει 1 
δόσιν 1 
δύ 1 
δύας 1 
δύνασαι 1 
δύσαρκτοι 1 
δύσελπις 1 
δύσθεον 1 
δύσοιστα 1 
δύστον 1 
δώροισι 1 
δᾴοις 1 
δῆθ 1 
δῶμ 1 
δῶρα 1 
δῶρον 1 
εντ 1 
εἰδέναι 1 
εἰδότας 1 
εἰδῆτ 1 
εἰδῇς 1 
εἰδῶμεν 1 
εἰκάσαι 1 
εἰκώς 1 
εἰκὸς 1 
εἰμι 1 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 1 
εἰποῦσ 1 
εἰσὶ 1 
εἰχέτην 1 
εἱμάτων 1 
εἴη 1 
εἴθ 1 
εἴργεσθαι 1 
εἴσεται 1 
εἴτε 1 
εἴφ 1 
εἶμι 1 
εἶπας 1 
εἶπον 1 
εἶχες 1 
εἷς 1 
εὐβούλως 1 
εὐγμάτων 1 
εὐδάκρυτά 1 
εὐδαίμοσιν 1 
εὐδείπνοις 1 
εὐδόξῳ 1 
εὐθήμονες 1 
εὐκλεεστάτους 1 
εὐκλεὴς 1 
εὐμενέστερον 1 
εὐναί 1 
εὐνοίας 1 
εὐξένους 1 
εὐξύμβολον 1 
εὐορκώματα 1 
εὐπετῶς 1 
εὐπιθῆ 1 
εὐπρεπέστερον 1 
εὐπροσωποκοῖται 1 
εὐσεβεστέραν 1 
εὐσεβῆ 1 
εὐσκόποις 1 
εὐστομῶν 1 
εὐτραφὲς 1 
εὐτυχεῖν 1 
εὐτυχοίης 1 
εὐφθογγοτέρους 1 
εὐφρανεῖ 1 
εὐφόρητον 1 
εὐχάς 1 
εὐχαῖς 1 
εὐχομένοις 1 
εὐόρκως 1 
εὑρήσω 1 
εὔθοινον 1 
εὔκλειαν 1 
εὔμορφον 1 
εὔφημον 1 
εὔφροσιν 1 
εὔχομαι 1 
εὔχου 1 
εὖνιν 1 
εὖτ 1 
ζημίαις 1 
ζημίαν 1 
ζυγέντ 1 
ζώνην 1 
ζῶν 1 
ζῶσα 1 
θάνατον 1 
θάπτει 1 
θάπτειν 1 
θάρσος 1 
θάψαι 1 
θέλγεται 1 
θέλοντι 1 
θέμις 1 
θές 1 
θήλεια 1 
θήραν 1 
θήρειον 1 
θήσει 1 
θήσειν 1 
θήσομεν 1 
θήσω 1 
θαλλῷ 1 
θανάτοισι 1 
θανάτῳ 1 
θανατηφόρον 1 
θανεῖν 1 
θανοῦσα 1 
θανοῦσιν 1 
θανόντα 1 
θανόντας 1 
θανόντες 1 
θαρσήσας 1 
θαρσῶν 1 
θείη 1 
θεινομένου 1 
θελκτηρία 1 
θεμιστῶς 1 
θεοστυγήτῳ 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 1 
θεοῖσι 1 
θεοῖσιν 1 
θερμαίνοι 1 
θερμὰ 1 
θερμὸν 1 
θετοσκυθρωπῶν 1 
θεωρὸς 1 
θεός 1 
θεῖον 1 
θεῖος 1 
θηλυκρατὴς 1 
θηρός 1 
θιγοῦσ 1 
θιγόντι 1 
θνῄσκειν 1 
θνῄσκοντες 1 
θνῄσκοντος 1 
θνῄσκων 1 
θρέψασά 1 
θρήνων 1 
θρηνεῖν 1 
θροούσᾳ 1 
θρόμβον 1 
θρόμβῳ 1 
θρόνοις 1 
θρόνοισιν 1 
θρῆνος 1 
θρῴσκουσι 1 
θυμός 1 
θυμὸς 1 
θυραῖός 1 
θυρωρῶν 1 
θυτῆρος 1 
θύρας 1 
κάρανα 1 
κάρτ 1 
κάρᾳ 1 
κάτω 1 
κάτωθεν 1 
κέκευθεν 1 
κέκλαγγεν 1 
κέκληνται 1 
κέκρανται 1 
κέρδος 1 
κήδη 1 
κίεις 1 
κίνδυνον 1 
καίνειν 1 
καίρια 1 
καθάρμαθ 1 
καθήκειν 1 
καθαίροντες 1 
καθαρμοῖσιν 1 
καθαρμός 1 
καθεύδουσιν 1 
καθημένη 1 
καθιέναι 1 
καινοὺς 1 
καιρίοισι 1 
κακοῖσι 1 
κακοῦ 1 
κακός 1 
κακὰ 1 
κακὴν 1 
κακῆς 1 
κακῶς 1 
καλεῖν 1 
καλουμένῃ 1 
καλούμεθα 1 
καλοῦσα 1 
καλύμμασιν 1 
καλύπτουσι 1 
καλύπτρας 1 
καλῶ 1 
καναχὲς 1 
καρανοῦται 1 
καρανῶσαι 1 
καρδία 1 
καρδίαν 1 
καρδίᾳ 1 
κατά 1 
κατέρχομαι 1 
καταίθουσα 1 
καταινέσαντα 1 
κατακτενεῖς 1 
καταλήξει 1 
κατασκήνωμα 1 
κατασκαφαὶ 1 
καταφθορά 1 
κατεξενωμένον 1 
κατευγμάτων 1 
κατευχῆς 1 
κατεύξομαι 1 
κατεύχομαί 1 
κατηναρίσθης 1 
κατώρθωσαι 1 
κείμενα 1 
κείνοις 1 
κείνῃ 1 
κείραιτό 1 
κείσῃ 1 
κεδνὰ 1 
κεκλαυμένα 1 
κεκλαυμένην 1 
κεκλαυμένου 1 
κεκλημένον 1 
κεκρυμμένα 1 
κεκύρωται 1 
κελάδησε 1 
κελάδους 1 
κελαινοῦ 1 
κελευμάτων 1 
κελεύεις 1 
κελεύθοις 1 
κελεύθου 1 
κελεύων 1 
κεχυμένων 1 
κεύθετ 1 
κεύθουσ 1 
κεύθω 1 
κεῖσαι 1 
κηδείου 1 
κηκὶς 1 
κηκῖδι 1 
κηρύξας 1 
κιγχάνει 1 
κινεῖ 1 
κινυσσόμην 1 
κλέψειεν 1 
κληδόνας 1 
κληδόνες 1 
κληδόνος 1 
κλυδώνιον 1 
κλυούσᾳ 1 
κλυτὰ 1 
κλυτὸν 1 
κλωστῆρα 1 
κλύεις 1 
κλύοντες 1 
κλύων 1 
κλύῃ 1 
κλῦθί 1 
κλῦθὶ 1 
κνισωτοῖς 1 
κοινωνήσατε 1 
κοινόν 1 
κοινώσομέν 1 
κοινώσομεν 1 
κοινὸν 1 
κομίζειν 1 
κομίζων 1 
κομίσειεν 1 
κομμὸν 1 
κοπάνων 1 
κουρίμην 1 
κουρὰν 1 
κοὐ 1 
κοὐκέτ 1 
κπλαγῇς 1 
κράτη 1 
κραίνετ 1 
κραδίας 1 
κρανεῖ 1 
κρατεῖταί 1 
κρατηθείς 1 
κρατούντων 1 
κρατούσῃ 1 
κρατοῦντας 1 
κρατοῦσα 1 
κρατοῦσι 1 
κρατὸς 1 
κρατῆρος 1 
κρείσσον 1 
κρείσσονα 1 
κριταί 1 
κροτητὸν 1 
κρυπτά 1 
κρυπταδίου 1 
κρυφαίοις 1 
κρύβδα 1 
κρύπτειν 1 
κτήσαιτο 1 
κτίμενον 1 
κτίσαι 1 
κτίσας 1 
κτίσει 1 
κτίσον 1 
κτανοῦσ 1 
κτανοῦσί 1 
κτανόντας 1 
κτανόντες 1 
κτείναντες 1 
κτείνω 1 
κτενεῖν 1 
κτιζοίατ 1 
κτύπον 1 
κυνόφρων 1 
κυνὸς 1 
κυπτὸς 1 
κυρήσεις 1 
κυρίως 1 
κυρούντων 1 
κυρῶ 1 
κωκυτοῖς 1 
κωφοῖς 1 
κόμιζ 1 
κόρα 1 
κόραν 1 
κόρης 1 
κόρσας 1 
κότῳ 1 
κύκλῳ 1 
κύνας 1 
κύνες 1 
κἀγώ 1 
κἀδόκεις 1 
κἀκ 1 
κἀκδίκου 1 
κἀκεῖ 1 
κἀκεῖνον 1 
κἀκποδὼν 1 
κἀμοὶ 1 
κἀμὲ 1 
κἀν 1 
κἀνεμοέντ 1 
κἀξ 1 
κἀξορθιάζων 1 
κἀπιθεάζουσ 1 
κἀργυροστερῆ 1 
κἀσήμηνεν 1 
κἀφρένωσας 1 
κἂν 1 
κἄφιλον 1 
κῆρυξ 1 
κῦμα 1 
λάθῃ 1 
λάχος 1 
λέβητος 1 
λέγ 1 
λέγοι 1 
λέγοιτ 1 
λέξω 1 
λέων 1 
λίβη 1 
λίνου 1 
λαβεῖν 1 
λαβὰς 1 
λακίδες 1 
λαμβάνει 1 
λαμπάδες 1 
λαμπτῆρες 1 
λαῷ 1 
λεγχε 1 
λειχῆνας 1 
λελεγμένων 1 
λευκὰς 1 
λευμ 1 
λεχθεῖσιν 1 
λεύσσω 1 
ληφθῶσιν 1 
λιβός 1 
λινοφθόροι 1 
λιπών 1 
λιπὼν 1 
λιψουρία 1 
λοίπ 1 
λοιγὸς 1 
λοιπά 1 
λοιπὰ 1 
λοισθίου 1 
λουτροδάικτος 1 
λουτρὰ 1 
λουτρῶν 1 
λοχίταις 1 
λυγρᾶς 1 
λυγρῷ 1 
λυμανθὲν 1 
λυμαντήριον 1 
λυτήριον 1 
λόγοι 1 
λόγου 1 
λύκος 1 
λύπη 1 
λύσασθ 1 
λύσσα 1 
λύτρον 1 
λὰξ 1 
μάκαρες 1 
μάλα 1 
μάλιστ 1 
μάρτυς 1 
μάταιον 1 
μάταιος 1 
μάταν 1 
μάτας 1 
μάτευ 1 
μάχας 1 
μάχην 1 
μάχης 1 
μάχᾳ 1 
μέγ 1 
μέγας 1 
μέγιστε 1 
μέλημα 1 
μέλλει 1 
μέλλουσι 1 
μέλῃ 1 
μέμνησ 1 
μέμφεσθαι 1 
μένος 1 
μέρει 1 
μέσῳ 1 
μέτειμι 1 
μέτοικον 1 
μέτρον 1 
μήν 1 
μήποτε 1 
μήσατο 1 
μήτηρ 1 
μήτιδας 1 
μίασμα 1 
μίμνοντι 1 
μαζὸν 1 
μαθών 1 
μαι 1 
μαιομένοις 1 
μακρᾶς 1 
μαλερὰ 1 
μανθάνουσ 1 
μαντεύματα 1 
μαράγνης 1 
μαρτυρεῖ 1 
μαρτυρεῖν 1 
μαστόν 1 
μαστὸν 1 
ματαίοισι 1 
ματεύει 1 
ματεύω 1 
ματρόθεν 1 
ματρός 1 
μαῖα 1 
μείζονα 1 
μείω 1 
μεγάλαι 1 
μεγάλης 1 
μεγίστων 1 
μεγίστῳ 1 
μεγασθενὴς 1 
μεθύστερον 1 
μειλίγματα 1 
μελάθρων 1 
μελέων 1 
μελαγχίμοις 1 
μεμνημένη 1 
μεμνημένος 1 
μενοῦμεν 1 
μερόπων 1 
μεσόμφαλόν 1 
μετ 1 
μεταίτιαι 1 
μεταίτιος 1 
μεταβαίνει 1 
μεταιχμίῳ 1 
μετακοιμισθὲν 1 
μετασχεῖν 1 
μετοίκοις 1 
μετρούμεναι 1 
μετῆλθον 1 
μεῖον 1 
μηδαμῶς 1 
μηκέτ 1 
μηνίματα 1 
μητέρα 1 
μητρόθεν 1 
μητρός 1 
μηχάνημα 1 
μηχανορραφῶ 1 
μιάσματα 1 
μιανθεῖσαι 1 
μιμουμένω 1 
μιν 1 
μιᾶς 1 
μοίρας 1 
μοιρόκραντον 1 
μολόντας 1 
μολών 1 
μονα 1 
μονοστιβῆ 1 
μου 1 
μοχθήρ 1 
μοχλοῖς 1 
μοὐστὶν 1 
μυχόθεν 1 
μυχῷ 1 
μόριμον 1 
μόρου 1 
μόρῳ 1 
μόχθοι 1 
μύθου 1 
μύραινά 1 
μὰς 1 
μᾶτερ 1 
μῆνιν 1 
μῶν 1 
νέα 1 
νέαν 1 
νέον 1 
νέου 1 
νέρθεν 1 
νίκης 1 
ναίων 1 
ναυάρχῳ 1 
ναυτίλων 1 
νεάγγελτον 1 
νεκρὸν 1 
νεογενὲς 1 
νεοκρᾶτα 1 
νεοτόμῳ 1 
νερτέροις 1 
νερτέρων 1 
νεωτέρας 1 
νηδὺς 1 
νηλεῶς 1 
νικήσει 1 
νικηφόρῳ 1 
νικώμεθα 1 
νικώμενον 1 
νικᾶν 1 
νικῶ 1 
νικῶμεν 1 
νομίζετε 1 
νομίζομεν 1 
νομίζων 1 
νοσφίσας 1 
νοσφίσασ 1 
νυκτὸς 1 
νυκτῶν 1 
νυμφικῶν 1 
νωμῶν 1 
νωμῶντ 1 
νόμοις 1 
νόμον 1 
νόον 1 
νόσου 1 
νόσους 1 
νόσῳ 1 
νύκτα 1 
νύξ 1 
νύχιον 1 
νῆστις 1 
νῷν 1 
ξένοις 1 
ξένοισίν 1 
ξένοισιν 1 
ξένον 1 
ξένου 1 
ξένῳ 1 
ξίφη 1 
ξαλείψῃς 1 
ξεν 1 
ξενωθῆναι 1 
ξιφηφόρους 1 
ξιφοδηλήτοισιν 1 
ξυγγενοῦ 1 
ξυγγενὴς 1 
ξυγκάθευδ 1 
ξυγκαταβῆναι 1 
ξυζύγους 1 
ξυλλάβοι 1 
ξυμβάλλεται 1 
ξυμβαλεῖ 1 
ξυμφοραῖς 1 
ξυμφορᾷ 1 
ξυνέμπορον 1 
ξυνέμπορος 1 
ξυνθανεῖσθαι 1 
ξυνοικήσεις 1 
ξυνωρίδα 1 
ξυνώμοσαν 1 
ξυνῆκα 1 
ξυροῦ 1 
ξύμμαχός 1 
ξύμμετρόν 1 
ξύνοικος 1 
οἰκέτας 1 
οἰκείᾳ 1 
οἴκτιρε 1 
οἴκῳ 1 
οἴομαι 1 
οἴσω 1 
οἵ 1 
οἵοισιν 1 
οἶδεν 1 
οἶκτον 1 
οἶσθ 1 
οἷον 1 
οὐρίαν 1 
οὐρίσας 1 
οὐρανοῦχον 1 
οὐριοστάταν 1 
οὐτᾷ 1 
οὑμός 1 
οὑξ 1 
οὓς 1 
οὔ 1 
οὔλοισιν 1 
οὔπω 1 
οὕσπερ 1 
οὕφις 1 
οὖθαρ 1 
οὖς 1 
οὗ 1 
πάγκοινος 1 
πάθε 1 
πάθει 1 
πάθομεν 1 
πάλην 1 
πάνοιζυς 1 
πάντας 1 
πάντες 1 
πάντολμε 1 
πάνυ 1 
πάρεστί 1 
πάρεστε 1 
πάρεστιν 1 
πάροιθεν 1 
πάρος 1 
πέδαις 1 
πέδας 1 
πέλανον 1 
πέλας 1 
πέλει 1 
πέλειν 1 
πέλεκυν 1 
πέμπει 1 
πέμπειν 1 
πέμπετ 1 
πέμπουσιν 1 
πένθει 1 
πένθεσιν 1 
πένθη 1 
πένθος 1 
πέπαλται 1 
πέπηγεν 1 
πέπλους 1 
πέπλων 1 
πέποιθα 1 
πέπυσθε 1 
πέραιν 1 
πήμασιν 1 
πίεται 1 
πίπτουσί 1 
πίτνει 1 
πίτνων 1 
παγκάκως 1 
παγκληρίας 1 
παθεῖν 1 
παιδοβόροι 1 
παιδολυ 1 
παισὶν 1 
παιὰν 1 
παιᾶνα 1 
παλίμποινα 1 
παλίντον 1 
παλαιτέρων 1 
παμφθάρτῳ 1 
πανάθλιον 1 
παναθλίαν 1 
παναρκέτας 1 
πανδόκοις 1 
πανοίμοι 1 
πανούργῳ 1 
παντελὴς 1 
παντελῆ 1 
παντόλμους 1 
παντός 1 
παντὶ 1 
παντὸς 1 
πανώλεθρον 1 
παρ 1 
παράμουσος 1 
παρέντα 1 
παραινεῖς 1 
παραιτία 1 
παραιτουμένᾳ 1 
παρανικᾷ 1 
παρασταδὸν 1 
παραστείχοντα 1 
παρεκβάντος 1 
παρελθών 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεὶς 1 
παρηὶς 1 
παρουσία 1 
παρὼν 1 
παρῆ 1 
παρῇ 1 
πατέρα 1 
πατεῖς 1 
πατούμενον 1 
πατροκτονοῦσα 1 
πατροκτόνους 1 
πατροστερῆ 1 
πατρῴαν 1 
πατρῴους 1 
πατρῷ 1 
πατρῷον 1 
παχνουμένη 1 
πείσομαι 1 
πεδάοροι 1 
πεδάρσιοι 1 
πεδαίχμιοι 1 
πεδοβά 1 
πειραὶ 1 
πειρώμενος 1 
πεισίβροτόν 1 
πενθημάτων 1 
πενθητήριον 1 
πενθῆσαι 1 
πεπαλμένη 1 
πεπαμένη 1 
πεπλεκτανημέναι 1 
πεπληγμένος 1 
πεπληγμένου 1 
πεπληγμένων 1 
πεποιθέναι 1 
πεποιθὼς 1 
πεπραγμένων 1 
πεπραμένοι 1 
πεπτωκέναι 1 
πεπτωκότων 1 
περαῖνον 1 
περιβαλὼν 1 
περιγραφὰ 1 
περιθύμως 1 
περὶ 1 
περᾶν 1 
πεσεῖν 1 
πεσεῖσθαι 1 
πεσοῦνται 1 
πεσόντος 1 
πεύθεσθαι 1 
πεύσεταί 1 
πεύσεται 1 
πηλοῦ 1 
πιθήσασα 1 
πικρούς 1 
πικρὸν 1 
πιπάλλων 1 
πιπλάντων 1 
πισσήρει 1 
πιστώμασι 1 
πιστὸς 1 
πιφαύσκων 1 
πλάθουσι 1 
πλάστιγγι 1 
πλέκεις 1 
πλαγά 1 
πλειστηρίζομαι 1 
πλεκταῖσι 1 
πλευμόνων 1 
πλευρώματα 1 
πλεῖ 1 
πληγὰς 1 
πληγὴν 1 
πληγῆς 1 
πληθύουσι 1 
πλημμυρίδος 1 
πλουτογαθῆ 1 
πλόκον 1 
πλὴν 1 
πνέονθ 1 
πνέουσ 1 
πνέων 1 
πνεύσας 1 
ποίαις 1 
ποίᾳ 1 
ποδένδυτον 1 
ποδί 1 
ποδιστῆρας 1 
ποδώκει 1 
ποδῶν 1 
ποθ 1 
ποθεν 1 
ποιεῖν 1 
ποικίλματος 1 
πολέμαρχος 1 
πολίτας 1 
πολισσονόμους 1 
πολιτᾶν 1 
πολλά 1 
πολλοὺς 1 
πολλὰς 1 
πολλῶν 1 
πολυδάκρυτα 1 
πολυκρατεῖς 1 
πολυπλάνητα 1 
πολυσινοῦς 1 
πολύ 1 
πολύδακρυν 1 
πολύχωστον 1 
πολὺ 1 
πομποί 1 
πομπὸς 1 
πονηρᾷ 1 
πονοῦντ 1 
πορθήτορας 1 
πορθούμεθα 1 
ποταίνιον 1 
ποτᾶται 1 
πράγματος 1 
πράξαντι 1 
πράσσειν 1 
πράσσουσα 1 
πρέπον 1 
πρέπουσα 1 
πρέπουσαν 1 
πρίν 1 
πρεσβεύεται 1 
πρεσβεύσω 1 
πρευμενεῖς 1 
προ 1 
προδοῦσαν 1 
προδώσει 1 
προδῷς 1 
προπομπὸς 1 
προσέστη 1 
προσέσχε 1 
προσήκουσιν 1 
προσήνεγκαν 1 
προσίξομαι 1 
προσαγορεύομεν 1 
προσαιτεῖν 1 
προσαυδᾶν 1 
προσβολάς 1 
προσείδεται 1 
προσείπω 1 
προσεικάσω 1 
προσθεῖσα 1 
προσθεῖσαν 1 
προσθιγὼν 1 
προσθοδόμοις 1 
προσκυρεῖ 1 
προστέρνῳ 1 
προστιθεὶς 1 
προστιθῶ 1 
προστροπή 1 
προστροπαίων 1 
προστροπῆς 1 
προσφάτοις 1 
προσφέρειν 1 
προσφανεῖσά 1 
προσφερὴς 1 
προσφθέγμασιν 1 
προσφωνῶν 1 
προσῆκε 1 
προφρόνως 1 
προχαλκεύει 1 
πρό 1 
πρόθυρα 1 
πρόμαντις 1 
πρόνοιαν 1 
πρόπολός 1 
πρόπρασ 1 
πρόσω 1 
πρόσωθεν 1 
πρότερον 1 
πρόφρων 1 
πρὸ 1 
πρᾶγμα 1 
πρᾶξαι 1 
πρᾶξιν 1 
πρᾶσσε 1 
πρῴρας 1 
πτέρναι 1 
πτανά 1 
πτυστον 1 
πυθέσθαι 1 
πυθμὴν 1 
πυθόμαντιν 1 
πυθόχρηστα 1 
πυθόχρηστος 1 
πυκά 1 
πυκνοῖς 1 
πυλῶν 1 
πυνθάνεσθαι 1 
πυνθάνου 1 
πυρδαῆτιν 1 
πυρός 1 
πυρὸς 1 
πω 1 
πόλεως 1 
πόλιν 1 
πόλλ 1 
πόνοισι 1 
πόνος 1 
πόντιαί 1 
πόποι 1 
πόρθμευσον 1 
πόροι 1 
πόρον 1 
πόσιν 1 
πότ 1 
πότε 1 
πότνι 1 
πότνια 1 
πύλαισι 1 
πᾶς 1 
πᾶσαν 1 
πᾷ 1 
πῆμ 1 
πῆμα 1 
πῦρ 1 
πῶλον 1 
ρον 1 
σάφ 1 
σέβαι 1 
σέβει 1 
σέβειν 1 
σέθεν 1 
σήματ 1 
σήπειν 1 
σαίνειν 1 
σαίνομαι 1 
σαγὴν 1 
σαγῇ 1 
σαρκῶν 1 
σαυτῆς 1 
σαφήνει 1 
σαφηνίσας 1 
σεαυτήν 1 
σεβίζῃ 1 
σεμνοὶ 1 
σεμνότιμος 1 
σθένος 1 
σθενὴς 1 
σιγᾶθ 1 
σιγᾶν 1 
σκέψαι 1 
σκηνήμασιν 1 
σκοτεινόν 1 
σκοτεινὸν 1 
σκότον 1 
σκότου 1 
σοί 1 
σοὐρίζει 1 
σοὶ 1 
σπάθης 1 
σπάσαι 1 
σπέρμα 1 
σπανίζοντες 1 
σπαργάνοισι 1 
σπαργάνων 1 
σπειράμασιν 1 
σπλάγχνα 1 
σποδὸν 1 
στάζουσιν 1 
στάσει 1 
στάσις 1 
στέγαστρον 1 
στένω 1 
στέργηθρον 1 
στέρνοις 1 
στέφει 1 
στέφη 1 
στίβοι 1 
στίβοις 1 
στίβοισι 1 
σταγόνας 1 
σταγόνες 1 
σταθῶμεν 1 
στείχει 1 
στείχοντα 1 
στολμῷ 1 
στομάτων 1 
στροβούμεθ 1 
στροβοῦσιν 1 
στρωμνή 1 
στυγερῶν 1 
στυγερῷ 1 
στυγεῖ 1 
στυγεῖν 1 
στυγεῖς 1 
στόμιον 1 
στύγει 1 
στύγους 1 
συγγένοιτό 1 
συγκεκραμένα 1 
συγκόλλως 1 
συλλύειν 1 
συμβαίνουσι 1 
συμβαίνῃ 1 
συμβαλὼν 1 
συμπίτνουσιν 1 
συμπενθεῖν 1 
συμφοραῖς 1 
συμφορὰν 1 
συμφορᾶς 1 
συν 1 
συνεμπόρου 1 
συνθήκας 1 
συννόμους 1 
σφάξαι 1 
σχέδιά 1 
σωτήρ 1 
σωτήριοι 1 
σωτηρίας 1 
σωτηρίου 1 
σωτὴρ 1 
σωτῆρες 1 
σωφρονεστέραν 1 
σόν 1 
σύμβουλοι 1 
σύμμαχον 1 
σύμμαχος 1 
σύμμετρον 1 
σύμφρονες 1 
σύνοιδ 1 
σύνοισθά 1 
σώματι 1 
σώφρον 1 
σὸν 1 
σῆς 1 
σῖγ 1 
σῳζόμενον 1 
σῴζοντες 1 
σῴζῃ 1 
σῶν 1 
σῷ 1 
τάλαιν 1 
τάλανές 1 
τάρβει 1 
τάφος 1 
τάχ 1 
τάχα 1 
τάχιστ 1 
τάχος 1 
τάχυνε 1 
τέκμαρ 1 
τέκνα 1 
τέκοι 1 
τέρας 1 
τέσσαρας 1 
τέτραινε 1 
τέως 1 
τήνδ 1 
τίθημι 1 
τίθησιν 1 
τίκτεται 1 
τίμημα 1 
τίμιον 1 
τίν 1 
τίνας 1 
τίνειν 1 
τίνες 1 
τίτας 1 
τίω 1 
τα 1 
ταράσσει 1 
ταραγμὸς 1 
ταραχθείς 1 
ταριχευθέντα 1 
ταυρούμενον 1 
ταχεῖα 1 
ταὐτὸ 1 
ταὐτὸν 1 
ταῦτά 1 
τείσασθαι 1 
τείσει 1 
τείσειν 1 
τείχεσι 1 
τεθάφθαι 1 
τεθνεῶτ 1 
τεθνηκότας 1 
τεθνηκότος 1 
τεθνηκὼς 1 
τεκεῖν 1 
τεκμήριον 1 
τεκομένων 1 
τεκούσης 1 
τεκόντα 1 
τεκόντας 1 
τεκόντων 1 
τελείσθω 1 
τελεσφόρον 1 
τελεσφόρος 1 
τελεσφόρους 1 
τελευτᾶν 1 
τελευτᾷ 1 
τελεῖ 1 
τελεῖται 1 
τελουμένας 1 
τελουμένου 1 
τεμὼν 1 
τενόντων 1 
τερασκόπον 1 
τερπνὸν 1 
τετμημένος 1 
τευχεσφόρῳ 1 
τεύχειν 1 
τεῦχος 1 
τιθείς 1 
τιμάορον 1 
τιμήσας 1 
τιμαί 1 
τιμὴν 1 
τιμῶντος 1 
τιμῶσ 1 
τινά 1 
τινέτω 1 
τινα 1 
τινος 1 
τινὰς 1 
τινὶ 1 
τλάμονι 1 
τλάσῃ 1 
τλήμων 1 
τλαμόνων 1 
τλημόνως 1 
τοίνυν 1 
τοιαῖσδ 1 
τοιαῦτ 1 
τοιγὰρ 1 
τοιούτοις 1 
τοιοῖσδε 1 
τοιοῦτον 1 
τοκεῦσι 1 
τομῇ 1 
τορὸς 1 
τορῶς 1 
τος 1 
τοσαῦτ 1 
τούσδε 1 
τούτους 1 
τοὐφειλόμενον 1 
τοὔναρ 1 
τοὔργον 1 
τοῖσδε 1 
τοῖσιν 1 
τοῦδ 1 
τοῦθ 1 
τοῦτον 1 
τράποιτ 1 
τρέφειν 1 
τρίτην 1 
τρίτοις 1 
τρίτον 1 
τρίτῳ 1 
τραπέσθαι 1 
τριβήν 1 
τριγέρων 1 
τριπλᾶ 1 
τριχί 1 
τροπαίαν 1 
τροφεύς 1 
τροφοῦ 1 
τροφὸν 1 
τρόμος 1 
τρόποισιν 1 
τρόπον 1 
τρόπῳ 1 
τυθείσης 1 
τυράννων 1 
τυραννίδα 1 
τυραννίδες 1 
τυραννικοῖς 1 
τυχόντ 1 
τυχόντες 1 
τόθ 1 
τόν 1 
τόξοις 1 
τόξῳ 1 
τόπαρχος 1 
τότ 1 
τότε 1 
τύμβῳ 1 
τύχαι 1 
τύχαις 1 
τύχοιμ 1 
τύχοιμεν 1 
τύχῃ 1 
τώδε 1 
τἀν 1 
τἀπεσταλμένα 1 
τἄλλα 1 
τἄρ 1 
τἄρα 1 
τὠνείρατι 1 
τὰν 1 
τᾶν 1 
τῇ 1 
τῇδ 1 
τῖμος 1 
τῷδέ 1 
φάει 1 
φάμενος 1 
φάντες 1 
φάρεσιν 1 
φάσκω 1 
φέγγος 1 
φέρει 1 
φέρουσι 1 
φέρω 1 
φέρων 1 
φήμης 1 
φήμῃ 1 
φής 1 
φίλαι 1 
φίλης 1 
φίλιαι 1 
φίλοι 1 
φίλοισι 1 
φίλοισιν 1 
φίλου 1 
φίλτρα 1 
φίλῃ 1 
φίλῳ 1 
φαιδρύντρια 1 
φαιδρᾷ 1 
φαιοχίτωνες 1 
φανεῖ 1 
φανῆναί 1 
φασγανουργός 1 
φελλοὶ 1 
φερούσας 1 
φηλήτης 1 
φημι 1 
φθέγγου 1 
φθίμενος 1 
φθείρουσα 1 
φθιμένων 1 
φθινομένων 1 
φθόρον 1 
φιλίοις 1 
φιλεῖν 1 
φιλοσπόνδου 1 
φιλτάτου 1 
φιλτάτους 1 
φιλόξεν 1 
φλογός 1 
φοβεῖ 1 
φοβοῦ 1 
φοινίαν 1 
φοινίοις 1 
φονίαν 1 
φορώτατος 1 
φράζουσ 1 
φράσον 1 
φρέν 1 
φρένες 1 
φρήν 1 
φραδαῖσιν 1 
φρενὶ 1 
φρεσίν 1 
φρονήματος 1 
φρονεῖς 1 
φρονοῦν 1 
φρονοῦντι 1 
φροντίσιν 1 
φυγάδας 1 
φυγεῖν 1 
φυγὰς 1 
φυγὴν 1 
φυλάσσοι 1 
φυλάσσοις 1 
φωνεῖς 1 
φόβης 1 
φόβου 1 
φόνιον 1 
φόνον 1 
φόνῳ 1 
φύγω 1 
φύλαξαι 1 
φύλασσε 1 
φύσιν 1 
φᾶρος 1 
φῶτ 1 
χάρις 1 
χάριτες 1 
χέρες 1 
χέρνιβας 1 
χαίτην 1 
χαλκέου 1 
χαλκεύματι 1 
χαλκηλάτῳ 1 
χαλᾶτε 1 
χαρᾷ 1 
χειμὼν 1 
χειμῶσι 1 
χειρουμένη 1 
χειροῖν 1 
χειρωναξίας 1 
χειρὶ 1 
χειρὸς 1 
χερομυσῆ 1 
χερῶν 1 
χεῖρ 1 
χεῖρά 1 
χεῖρα 1 
χθονός 1 
χθρῶν 1 
χθόνιοι 1 
χθόνιον 1 
χθὼν 1 
χλίουσιν 1 
χολῆς 1 
χοᾶν 1 
χρήσαντ 1 
χρείαν 1 
χρεὼν 1 
χρηίζων 1 
χρησμοῖς 1 
χρησμὸς 1 
χρονίζοντας 1 
χρυσοκμήτοισιν 1 
χρυσοῦ 1 
χρόνος 1 
χρῄζοντα 1 
χρῄζων 1 
χρῆν 1 
χυμένας 1 
χύσιν 1 
χώματος 1 
χώρᾳ 1 
χὤστις 1 
χῶρον 1 
ψαύσει 1 
ψευσθεῖσα 1 
ψυχῆς 1 
ψυχῇ 1 
ἀγγέλου 1 
ἀγγέλων 1 
ἀγγέλῳ 1 
ἀγγελῶν 1 
ἀγείρω 1 
ἀγελάστοις 1 
ἀγκάλαι 1 
ἀγλάισμά 1 
ἀγνὼς 1 
ἀγνῶτ 1 
ἀγρίαις 1 
ἀγῶνας 1 
ἀγῶσιν 1 
ἀδάματον 1 
ἀδίκων 1 
ἀδειμάντως 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφὴν 1 
ἀδελφὸς 1 
ἀδόλως 1 
ἀεὶ 1 
ἀθέρμαντον 1 
ἀθανάτας 1 
ἀκάμπτῳ 1 
ἀκμάζει 1 
ἀκούσας 1 
ἀκούω 1 
ἀκούων 1 
ἀκτὴ 1 
ἀλήτης 1 
ἀλγῶ 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλκῆς 1 
ἀλκῇ 1 
ἀλώμεθα 1 
ἀμβόαμα 1 
ἀμείψεται 1 
ἀμείψω 1 
ἀμειλίχων 1 
ἀμεμφῆ 1 
ἀμηχάνως 1 
ἀμπέμπων 1 
ἀμυγμοῖς 1 
ἀμφέρειν 1 
ἀμφέχασκ 1 
ἀμφί 1 
ἀμφίβληστρον 1 
ἀμφίπτολιν 1 
ἀμφιθαλὴς 1 
ἀμφιλαφής 1 
ἀμφὶ 1 
ἀμὸν 1 
ἀμᾶν 1 
ἀν 1 
ἀνάγκαν 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάκτωρ 1 
ἀνάξομεν 1 
ἀνέκαθεν 1 
ἀνέφερον 1 
ἀνήκεστον 1 
ἀνήλιοι 1 
ἀναίτιαι 1 
ἀναγκαίως 1 
ἀναιρῶν 1 
ἀνακτήσῃ 1 
ἀναλυτὴρ 1 
ἀναστατῆρας 1 
ἀναστενάζει 1 
ἀνασχεθών 1 
ἀναφαίνεται 1 
ἀνδρί 1 
ἀνδροδαΐκτων 1 
ἀνδροκμῆτα 1 
ἀνδρῶν 1 
ἀνδρῶνας 1 
ἀνεπίμομφον 1 
ἀνεπτερώθης 1 
ἀνεσχόμην 1 
ἀνθ 1 
ἀνθεῖ 1 
ἀνθρώπων 1 
ἀνιδεῖν 1 
ἀνοίμωκτον 1 
ἀνοίξατε 1 
ἀνοιμώκτου 1 
ἀνομένων 1 
ἀντίδος 1 
ἀντίδουλος 1 
ἀντίμοι 1 
ἀνταίων 1 
ἀνταμείβεσθαι 1 
ἀνταποκτενεῖ 1 
ἀνταποκτεῖναι 1 
ἀντεδεξάμην 1 
ἀντηλλάξατο 1 
ἀντιδοῦναι 1 
ἀντικατθανεῖν 1 
ἀντινικῆσαι 1 
ἀνωφέλητ 1 
ἀνύσωμαι 1 
ἀνῇθον 1 
ἀξία 1 
ἀξίως 1 
ἀπέρριψ 1 
ἀπέρω 1 
ἀπέστασεν 1 
ἀπήμον 1 
ἀπαγγείλῃ 1 
ἀπαιτῶ 1 
ἀπαιόλημα 1 
ἀπείργειν 1 
ἀπείργεται 1 
ἀπεζύγην 1 
ἀπεστάτουν 1 
ἀποιμώζω 1 
ἀποπτύσαι 1 
ἀποσταθῶμεν 1 
ἀποστατεῖ 1 
ἀποχρημάτοισι 1 
ἀποψιλοῖς 1 
ἀπριγδόπληκτα 1 
ἀπροβούλως 1 
ἀπωρφανισμένους 1 
ἀπόλεμον 1 
ἀπόξενος 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπώλετο 1 
ἀπὸ 1 
ἀράν 1 
ἀράς 1 
ἀρήξει 1 
ἀρεῖ 1 
ἀρκούντως 1 
ἀρτίκολλα 1 
ἀρχάς 1 
ἀρχαίαν 1 
ἀρχικός 1 
ἀρχὰν 1 
ἀρχὰς 1 
ἀρωγοὶ 1 
ἀρωγὴν 1 
ἀρᾶς 1 
ἀρῆξαι 1 
ἀσινὴς 1 
ἀστρόφοισιν 1 
ἀστῶν 1 
ἀτίμους 1 
ἀτίμωσιν 1 
ἀτιμωθὲν 1 
ἀτρίακτος 1 
ἀτᾶν 1 
ἀυτεῖ 1 
ἀυτὴν 1 
ἀυτῶ 1 
ἀφ 1 
ἀφίσταται 1 
ἀφικόμην 1 
ἀχάριτον 1 
ἀχαλκεύτοις 1 
ἀχηνία 1 
ἀψευδὴς 1 
ἀωρόνυκτον 1 
ἁμαρτίας 1 
ἁνὴρ 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλῶς 1 
ἄ 1 
ἄγ 1 
ἄγαλμα 1 
ἄγγελλ 1 
ἄγγελον 1 
ἄγειν 1 
ἄγετε 1 
ἄγκυραν 1 
ἄγος 1 
ἄγουσι 1 
ἄγρευμα 1 
ἄγχι 1 
ἄζηλα 1 
ἄηται 1 
ἄκλητος 1 
ἄκου 1 
ἄκραντα 1 
ἄκραντος 1 
ἄκρας 1 
ἄκρατον 1 
ἄλγεσιν 1 
ἄλγη 1 
ἄλλ 1 
ἄλλαν 1 
ἄλλας 1 
ἄλλην 1 
ἄλλης 1 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄλλῳ 1 
ἄλοκι 1 
ἄμαχον 1 
ἄμισθός 1 
ἄναγνα 1 
ἄνακτ 1 
ἄνες 1 
ἄντικρυς 1 
ἄνωγεν 1 
ἄνωχθ 1 
ἄξια 1 
ἄπαις 1 
ἄρ 1 
ἄρας 1 
ἄρειας 1 
ἄρηξον 1 
ἄριστα 1 
ἄρκυν 1 
ἄρξωμαι 1 
ἄρσενός 1 
ἄσαντος 1 
ἄσκοπον 1 
ἄταισι 1 
ἄτας 1 
ἄτερ 1 
ἄτην 1 
ἄτης 1 
ἄτιμα 1 
ἄτιμον 1 
ἄτολμον 1 
ἄτρωτον 1 
ἄτῃ 1 
ἄφερκτος 1 
ἄφερτα 1 
ἄφερτον 1 
ἄφθιτον 1 
ἄφρακτοι 1 
ἄχεα 1 
ἄχει 1 
ἄχθος 1 
ἄχος 1 
ἅδ 1 
ἅμα 1 
ἅπαντας 1 
ἅπερ 1 
ἅρμ 1 
ἅρμασιν 1 
ἅτ 1 
ἅψειν 1 
ἆμαρ 1 
Ἀγαμέμνονος 1 
Ἀγαμεμνονίων 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀρά 1 
Ἀραὶ 1 
Ἀργείους 1 
Ἀργείων 1 
Ἀτρέως 1 
Ἀτρείδαις 1 
Ἀτρειδᾶν 1 
Ἀχαιῶν 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄρει 1 
Ἄριον 1 
Ἄτας 1 
ἐγγενὴς 1 
ἐγγύθεν 1 
ἐγκοτεῖν 1 
ἐγκότους 1 
ἐγχρονισθεῖσαν 1 
ἐθείραις 1 
ἐθηρεύθης 1 
ἐθρεψάμην 1 
ἐκαίνισαν 1 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκδρακοντωθεὶς 1 
ἐκείρατο 1 
ἐκλιπὼν 1 
ἐκπέμψας 1 
ἐκπέραμα 1 
ἐκπαγλουμένην 1 
ἐκποδών 1 
ἐκποθένθ 1 
ἐκτείναμεν 1 
ἐκτείνατ 1 
ἐκτυφλωθέντες 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκφοραῖς 1 
ἐκφορᾷ 1 
ἐκχέας 1 
ἐκχέασα 1 
ἐλέγξαι 1 
ἐλαθῇ 1 
ἐλατηρίοις 1 
ἐλαύνομαι 1 
ἐλευθέρου 1 
ἐλευθερίας 1 
ἐλευθερίᾳ 1 
ἐλευθερώσας 1 
ἐλεύθερον 1 
ἐλεύθερόν 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλπίδος 1 
ἐλπίσασα 1 
ἐλπίσω 1 
ἐμάς 1 
ἐμήσατο 1 
ἐμασχαλίσθη 1 
ἐμμένει 1 
ἐμοῖσι 1 
ἐμοῖσιν 1 
ἐμπρέπων 1 
ἐμπόρους 1 
ἐμπύροισι 1 
ἐμφανέστερος 1 
ἐμφανὲς 1 
ἐμφερεῖς 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 1 
ἐμὴ 1 
ἐναντίοις 1 
ἐνερτέρων 1 
ἐννέπει 1 
ἐννέπειν 1 
ἐνοσφίσθης 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντελεῖς 1 
ἐντὸς 1 
ἐξέθρεψα 1 
ἐξέσθοντας 1 
ἐξέτεινα 1 
ἐξήμελξας 1 
ἐξαπολλύων 1 
ἐξαυδωμένας 1 
ἐξαυδώμενος 1 
ἐξεγείρῃ 1 
ἐξεδεξάμην 1 
ἐξελθέτω 1 
ἐξηγουμένη 1 
ἐξηγοῦ 1 
ἐξηύχου 1 
ἐξιστορήσας 1 
ἐξωτέρω 1 
ἐπάγουσαν 1 
ἐπάκουσον 1 
ἐπάρηξον 1 
ἐπάρῃ 1 
ἐπέμπετ 1 
ἐπήκοοι 1 
ἐπήκρισε 1 
ἐπίσχες 1 
ἐπαίσθην 1 
ἐπαΰσας 1 
ἐπαγγέλλουσα 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαμβατῆρας 1 
ἐπανθίζειν 1 
ἐπαντέλλειν 1 
ἐπαξίαν 1 
ἐπαργέμους 1 
ἐπασσυτεροτριβῆ 1 
ἐπεί 1 
ἐπείγεται 1 
ἐπείπερ 1 
ἐπεικάζειν 1 
ἐπεικάσαι 1 
ἐπεικάσας 1 
ἐπεικότα 1 
ἐπεικότως 1 
ἐπεισφέρει 1 
ἐπεμνασάμαν 1 
ἐπερρόθει 1 
ἐπευχομένη 1 
ἐπεύξομαι 1 
ἐπιγλωσσῶ 1 
ἐπιζευχθῇς 1 
ἐπιρροθεῖ 1 
ἐπισκοπεῖ 1 
ἐπισκόπους 1 
ἐπισπένδω 1 
ἐπιστρεπτὸν 1 
ἐπιτυμβιδίων 1 
ἐπιτύμβιος 1 
ἐπιφθέγγομαι 1 
ἐποίκτιρόν 1 
ἐποίχεται 1 
ἐπορσύνθη 1 
ἐπράθην 1 
ἐπτοημένη 1 
ἐπωπᾷς 1 
ἐπωρθία 1 
ἐπόρσυνεν 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπῴμωξεν 1 
ἐργαστέον 1 
ἐρείδεται 1 
ἐρῶ 1 
ἐσθ 1 
ἐσθλῶν 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 1 
ἐσταλμένον 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 1 
ἐστὲ 1 
ἐστὸν 1 
ἐσᾶγον 1 
ἐτήτυμος 1 
ἐτείνατον 1 
ἐτελέσθη 1 
ἐτόλμησεν 1 
ἐφήμισεν 1 
ἐφίετο 1 
ἐφίμερον 1 
ἐφίξεται 1 
ἐφετμαὶ 1 
ἐφετμὰς 1 
ἐφημένους 1 
ἐφοδεῦσαι 1 
ἐφυμνῆσαι 1 
ἐφώνει 1 
ἐχίδνης 1 
ἐχθαίρεται 1 
ἐχθρούς 1 
ἐχθροὶ 1 
ἐχθροὺς 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθροῦ 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρὰ 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρᾶς 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχρῆν 1 
ἑδωλίων 1 
ἑλκαίνουσι 1 
ἑνός 1 
ἑρκείας 1 
ἑρκείους 1 
ἑρκείων 1 
ἑστία 1 
ἑτέραν 1 
ἑτοιμότερα 1 
ἓ 1 
ἓν 1 
ἔβαν 1 
ἔβαψεν 1 
ἔγγραφε 1 
ἔγκοτοι 1 
ἔγκοτον 1 
ἔδοξεν 1 
ἔδρασε 1 
ἔδρασεν 1 
ἔζης 1 
ἔθιγε 1 
ἔθρεψα 1 
ἔθρεψεν 1 
ἔκ 1 
ἔκανες 1 
ἔκοψα 1 
ἔκπαγλον 1 
ἔκτοθεν 1 
ἔλακε 1 
ἔλασε 1 
ἔλεξας 1 
ἔλθοι 1 
ἔμειξεν 1 
ἔμμοτον 1 
ἔμπας 1 
ἔμφρων 1 
ἔνδημος 1 
ἔνδικος 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνερθε 1 
ἔνθα 1 
ἔννομοι 1 
ἔοικα 1 
ἔοικας 1 
ἔοικε 1 
ἔοικεν 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτά 1 
ἔπειτα 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπραξας 1 
ἔπρασσε 1 
ἔργοις 1 
ἔργῳ 1 
ἔρδοις 1 
ἔριν 1 
ἔρριψας 1 
ἔρυμα 1 
ἔρως 1 
ἔρωτας 1 
ἔσθ 1 
ἔσθλ 1 
ἔσται 1 
ἔσωθεν 1 
ἔσῃ 1 
ἔτι 1 
ἔτλας 1 
ἔφασκε 1 
ἔφεδρος 1 
ἔφλαδον 1 
ἔφυ 1 
ἔχεις 1 
ἔχθος 1 
ἔχιδν 1 
ἔχοιμ 1 
ἔχοντε 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσιν 1 
ἕ 1 
ἕκαθεν 1 
ἕξει 1 
ἕξεις 1 
ἕπου 1 
ἕτοιμος 1 
ἕως 1 
Ἐρινύς 1 
Ἐρινύων 1 
Ἐρινὺν 1 
Ἐρινὺς 1 
Ἑρμῆν 1 
Ἑρμῆς 1 
ἠγγελμένοις 1 
ἠδ 1 
ἠδὲ 1 
ἠκούσαμεν 1 
ἡβῶντος 1 
ἡγήσω 1 
ἡγοῦ 1 
ἡμένας 1 
ἡμέραν 1 
ἡμερεύοντας 1 
ἡμεῖς 1 
ἡνιοστροφῶ 1 
ἡσύχῳ 1 
ἤγγειλαν 1 
ἤθελον 1 
ἤλγυνεν 1 
ἤμασιν 1 
ἤνεγχ 1 
ἤντλουν 1 
ἤτοι 1 
ἥδ 1 
ἥδε 1 
ἥκεις 1 
ἥκιστά 1 
ἥκῃ 1 
ἥλικ 1 
ἥμενοι 1 
ἥξει 1 
ἥξω 1 
ἥπερ 1 
ἥσομεν 1 
ἦλθέ 1 
ἦλθεν 1 
ἦσαν 1 
ἧπαρ 1 
ἧς 1 
Ἥλιος 1 
ἰάλλει 1 
ἰαλτὸς 1 
ἰατρὸς 1 
ἰδούσῃ 1 
ἰδοῦσα 1 
ἰδὼν 1 
ἰηλεμιστρίας 1 
ἰού 1 
ἰοὺ 1 
ἰοῦσα 1 
ἰσχὺν 1 
ἰυγμοῖσι 1 
ἰχνοσκοποῦσά 1 
ἱκέτας 1 
ἱκέτην 1 
ἱκνεῖται 1 
ἴαλλε 1 
ἴδεσθ 1 
ἴδετε 1 
ἴδοιμ 1 
ἴδῃ 1 
ἴθυσαν 1 
ἴσον 1 
ἴστω 1 
ἴσχε 1 
ἴτω 1 
ἵδρυμα 1 
ἵετε 1 
ἵκεθ 1 
ἵμεροι 1 
ἵπποις 1 
ἵστης 1 
Ἰλίῳ 1 
Ἰνάχῳ 1 
ὀδύρματα 1 
ὀλέθριον 1 
ὀλεθρίου 1 
ὀλλυμένας 1 
ὀλοίμαν 1 
ὀλοίμην 1 
ὀλολυγμὸν 1 
ὀλομένῳ 1 
ὀλούμεθ 1 
ὀλόμενον 1 
ὀνείδεσιν 1 
ὀνειδίσαι 1 
ὀνειρόμαντις 1 
ὀξυπευκὲς 1 
ὀξύκρεκτον 1 
ὀξύχειρι 1 
ὀπάονας 1 
ὀπισθόπους 1 
ὀρέγματα 1 
ὀργάς 1 
ὀργᾶς 1 
ὀρθίων 1 
ὀρθοῦται 1 
ὀρθόθριξ 1 
ὀρθώσαντί 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθῶς 1 
ὀρχεῖται 1 
ὀτοτοτοτοτοτοτοῖ 1 
ὀτοτοτοῖ 1 
ὀτοτύζεται 1 
ὀφθαλμοὺς 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀφρὺν 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδόν 1 
ὁμήγυρις 1 
ὁμαυλίας 1 
ὁμοσπόρου 1 
ὁμοῦ 1 
ὁμόπτερος 1 
ὁποῖά 1 
ὁρμίσαι 1 
ὁρωμένην 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾶτέ 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρῶντα 1 
ὁρῶσα 1 
ὄλβον 1 
ὄλεθρον 1 
ὄμμα 1 
ὄντ 1 
ὄντας 1 
ὄνυχος 1 
ὄργα 1 
ὄρεγμα 1 
ὄφιν 1 
ὄφρ 1 
ὄχθῳ 1 
ὄψανον 1 
ὄψιν 1 
ὅδε 1 
ὅμοιοι 1 
ὅντιν 1 
ὅπη 1 
ὅπου 1 
ὅρα 1 
ὅρκος 1 
ὅρμοις 1 
ὅσιαι 1 
ὅσον 1 
ὅσπερ 1 
Ὀλυμπίων 1 
Ὀρέστῃ 1 
ὑμεῖς 1 
ὑμᾶς 1 
ὑμῖν 1 
ὑπάγγελος 1 
ὑπέγγυοι 1 
ὑπέρτερον 1 
ὑπέρτολμον 1 
ὑπερβορέου 1 
ὑπερκόπως 1 
ὑπεσπανισμένη 1 
ὑπευθύνῳ 1 
ὑπηκόους 1 
ὑπογραφαὶ 1 
ὑπορχεῖσθαι 1 
ὑπουργεῖν 1 
ὑπόπτερος 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπῆρξαν 1 
ὑστερόποινον 1 
ὑφέρπει 1 
ὑφασμάτων 1 
ὕμνος 1 
ὕπνῳ 1 
ὕστερον 1 
ὕφ 1 
ὠδὶς 1 
ὠμματωμένην 1 
ὠμόφρων 1 
ὠμὰν 1 
ὡπλίζετο 1 
ὡρμημένος 1 
ὡσπερεὶ 1 
ὣς 1 
ὤλετ 1 
ὥρα 1 
ὧδε 1 
ᾄδειν 1 
ᾇπέρ 1 
ᾐδέσω 1 
ᾔκασεν 1 
ᾗ 1 
ᾤμωξα 1 
ῥέξας 1 
ῥέπει 1 
ῥοπὴ 1 
ῥυθμὸν 1 

Powered by PhiloLogic