Aristophanes, Knights (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Eq.].

Word Count

Total Words: 9129 Total Unique Words: 3867.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 188 
Αἰγεΐδη 1 
Αἰτωλοῖς 1 
Βάκι 1 
Βάκιδος 2 
Βάκις 1 
Βερέσχεθοί 1 
Βοιωτοῖς 1 
Βοιωτῶν 1 
Βυρσίνης 1 
Γεραίστιε 1 
Γλάνι 1 
Γλάνιδος 2 
Γοργολόφα 1 
Γρύττον 1 
Δήμητρ 3 
Δήμητρά 1 
Δήμητρα 3 
Δήμου 1 
Δί 16 
Δία 8 
Δημίδιον 2 
Δημακίδιον 1 
Διονύσῳ 1 
Διοπείθους 1 
Διὸς 1 
Δωριστὶ 1 
Δωροδοκιστί 1 
Δωροῖ 1 
Δῆμ 9 
Δῆμέ 1 
Δῆμε 7 
Δῆμον 2 
Δῆμος 2 
Εὐκράτης 1 
Ζεὺς 1 
Ζεῦ 3 
Θέωρος 1 
Θεμιστοκλέους 2 
Θεμιστοκλεῖ 2 
Θεμιστοκλῆς 1 
Θησεῖον 1 
Θουφάνους 1 
Θούμαντιν 1 
Κέρβερον 1 
Καρίαν 1 
Καρχηδόνα 2 
Κεκροπίδη 1 
Κεραμεικόν 1 
Κεχηναίων 1 
Κλέων 1 
Κλεαίνετον 1 
Κλεισθένης 1 
Κλεωνύμου 2 
Κλεώνυμος 1 
Κλωπιδῶν 1 
Κοαλέμῳ 1 
Κοννᾶς 1 
Κορίνθιον 1 
Κράτης 1 
Κρατίνου 2 
Κρόνου 1 
Κυκλοβόρου 1 
Κυλλήνην 4 
Κόβαλοι 1 
Κόπρειος 1 
Κόρινθον 1 
Κύνναν 1 
Λάκωνας 1 
Λακεδαίμονος 1 
Λακεδαιμονίοις 1 
Λακεδαιμονίων 2 
Λακωνικήν 1 
Λητοΐδης 1 
Λοξίας 2 
Λυσίστρατον 1 
Λυσικλέα 1 
Λύκιε 1 
Μάγνης 1 
Μήδοις 1 
Μήδοισι 1 
Μαραθῶνι 2 
Μηδικῆς 1 
Μιλησίους 1 
Μιλησίων 1 
Μιλτιάδῃ 1 
Μορσίμου 1 
Μούσης 1 
Μυτιλήνης 1 
Μόθων 1 
Νίκην 1 
Ναυφάντης 1 
Ναύσωνος 1 
Νικίαν 1 
Νικόβουλος 1 
Οἰωνίχῳ 1 
Οὐλύμπου 1 
Παλλάς 1 
Παλλὰς 1 
Παναίτι 1 
Παφλαγόν 1 
Παφλαγόνα 5 
Παφλαγόνος 3 
Παφλαγόνων 2 
Παφλαγών 3 
Παφλαγὼν 11 
Πειραιεύς 1 
Πειραιᾶ 1 
Πελοποννησίων 1 
Περγασῆσιν 1 
Περικλέης 1 
Πολυμνήστεια 1 
Ποσειδῶ 7 
Ποτειδαίας 1 
Πραμνίου 1 
Πυθικόν 1 
Πυθικὸς 1 
Πυθῶνι 1 
Πυλαιμάχος 1 
Πυρράνδρου 1 
Πόσειδον 3 
Πύλοιο 2 
Πύλον 1 
Πύλος 1 
Πύλου 7 
Πύλῳ 3 
Σίμων 1 
Σαλαβακχώ 1 
Σαλαμῖνι 1 
Σκίταλοι 1 
Σμικύθην 1 
Σουνιάρατε 1 
Σπονδαὶ 1 
Στράτων 1 
Τριτογενὴς 1 
Φένακες 1 
Φαίαξ 1 
Φανὸς 1 
Φαρμίωνί 1 
Φιλόστρατος 1 
Φοβεσιστράτη 1 
Φοῖβ 1 
Φοῖβος 2 
Χάοσιν 1 
Χάρυβδιν 1 
Χαλκιδέας 1 
Χαλκιδικὸν 1 
Χερρονήσου 1 
αἰβοῖ 1 
αἰετὸς 2 
αἰκάλλει 1 
αἰσχραῖς 1 
αἰσχροῦ 1 
αἰσχύνομαί 1 
αἰτεῖ 2 
αἰτεῖσθαί 1 
αἰτοίη 1 
αἰτοῦμεν 1 
αἰτῶ 1 
αἱ 3 
αἱματοπώτην 1 
αἱματοπώτης 1 
αἱμύλοις 1 
αἱρήσω 1 
αἱρετώτερος 1 
αἱροῦσι 1 
αἳ 1 
αἴ 2 
αἴρεσθ 1 
αἴτιος 1 
αἷμα 1 
αἷς 1 
αὐτίκα 3 
αὐταῖς 1 
αὐταῖσι 1 
αὐτομολῶμεν 1 
αὐτοὺς 7 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῖσι 1 
αὐτοῦ 8 
αὐτό 4 
αὐτόθεν 1 
αὐτόθι 1 
αὐτόν 2 
αὐτός 1 
αὐτόχρημ 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὰς 2 
αὐτὴ 2 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 5 
αὐτὸν 25 
αὐτὸς 10 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 11 
αὐτῷ 8 
αὑτοῦ 1 
αὔθ 2 
αὔριον 2 
αὔτ 4 
αὕτη 1 
αὖ 8 
αὖθις 3 
αὖον 1 
βάδιζέ 1 
βάδιζε 1 
βάραθρον 1 
βάσκανος 1 
βέλτιστε 1 
βέλτιστον 1 
βέλτιστος 1 
βίον 2 
βίᾳ 1 
βακχέβακχον 1 
βαλανείων 1 
βαλανείῳ 1 
βαλανεῦσι 1 
βαλβίδων 1 
βαλλάντια 1 
βαλλαντίῳ 1 
βαπτόμενος 1 
βαρυδαιμονούντων 1 
βασάνισον 1 
βασανίζειν 1 
βασιλεύεις 1 
βασιλεῖ 1 
βασιλεῦ 1 
βατραχίδα 1 
βατραχείοις 1 
βδέοντες 1 
βδελυρόν 1 
βδελυρώτερος 1 
βδελυρὲ 1 
βδελύττεται 1 
βδελύττομαί 1 
βδελύττου 1 
βδεόμενοι 1 
βδύλλει 1 
βεβηκώς 1 
βελτίον 1 
βινεσκόμην 1 
βινουμένους 2 
βιώσομαι 1 
βλέπε 1 
βλέπειν 1 
βλέψειας 1 
βλέψον 1 
βλίττεις 1 
βλαυτίοισι 1 
βλεπόντων 1 
βλεφαρίδας 1 
βοείου 1 
βοηθήσουσί 1 
βολίτοις 1 
βορβοροτάραξι 1 
βορὰν 1 
βουλαῖς 1 
βουλευματίων 1 
βουλευσαίμεθα 1 
βουλευτήριον 2 
βουλεύσαιτ 1 
βουλόμενος 1 
βουλόμενός 2 
βουλόμεσθ 1 
βουλόμεσθα 1 
βουλὴ 5 
βουλὴν 4 
βουλῇ 1 
βουσὶν 1 
βούλει 3 
βούλεται 3 
βούλευμ 1 
βούλομαι 3 
βούλῃ 1 
βοὸς 2 
βοῇ 2 
βοῦς 1 
βοῶν 2 
βοῶντες 1 
βρέτας 2 
βραχύ 1 
βριμήσαιο 1 
βροτοὶ 1 
βρύλλων 1 
βυθοῦ 1 
βυθῷ 1 
βυρσίνην 1 
βυρσαίετον 1 
βυρσαίετος 2 
βυρσοδέψην 1 
βυρσοπαφλαγών 1 
βυρσοπωλῶν 1 
βυρσοπώλαισιν 1 
βυρσοπώλης 1 
βυρσοπώλου 1 
βωμολοχεύμασιν 1 
βωμολόχον 1 
βωμολόχος 1 
βόα 1 
βόρβορον 1 
βόσκω 1 
βότρυς 1 
βύρσα 1 
βύρσαις 1 
βύρσης 1 
βῆμα 1 
γ 52 
γάρ 18 
γάστριζε 1 
γέ 6 
γέγηθεν 1 
γέγονας 1 
γένεθ 1 
γένεσθε 1 
γένηται 1 
γένοιτ 2 
γένοιτο 3 
γένωνται 1 
γέροντα 1 
γέροντας 1 
γέροντες 1 
γέροντος 2 
γέρων 4 
γήρως 1 
γήρᾳ 1 
γήτεἰ 1 
γίγνει 3 
γίγνεται 2 
γαμφηλῇσι 1 
γαστέρα 1 
γαστρίζομαι 1 
γαστρὸς 1 
γε 42 
γεγένημαι 1 
γεγένησαι 2 
γεγένηται 2 
γεγενημένος 1 
γεγονέναι 1 
γενέσθαι 4 
γενήσεταί 1 
γενήσεται 1 
γενήσομαι 3 
γεννάδα 1 
γενναίως 2 
γενναῖον 1 
γεννικώτατον 1 
γενοίαθ 1 
γενοίμην 1 
γενόμενον 1 
γεραιτέρα 1 
γεραιτέρου 1 
γερονταγωγεῖν 1 
γερόντιον 1 
γιγνώσκων 1 
γλαῦξ 1 
γλῶτταν 3 
γνωμιδίων 1 
γνωμοτυπικὸς 1 
γνωσθήσεται 1 
γνώμην 3 
γνώσεται 1 
γνῷς 1 
γομφούμεν 1 
γονάτων 1 
γοῦν 2 
γραμμάτων 1 
γραφαὶ 1 
γραφὰς 1 
γρύξει 1 
γυνή 1 
γυνὴ 1 
γυπαρίοις 1 
γὰρ 84 
γὼ 4 
γῆ 1 
γῆν 3 
γῆς 5 
γῇ 1 
δ 103 
δάκνειν 1 
δάκτυλον 1 
δάκῃ 1 
δέ 15 
δέδιθ 1 
δέδοικα 1 
δέδοιχ 2 
δέδρακας 1 
δέδωκεν 1 
δέκα 1 
δέους 1 
δέρμα 2 
δέρματι 1 
δέσποτ 1 
δέχου 1 
δή 3 
δήμου 3 
δήμῳ 2 
δήπου 1 
δήσας 1 
δήσεις 1 
δήσω 2 
δίδομεν 1 
δίδωμι 3 
δίδως 1 
δίκαια 2 
δίκαιον 1 
δίκας 1 
δίκην 3 
δίκῃ 1 
δίφρον 1 
δίψῃ 1 
δίωκε 2 
δίᾳ 1 
δαί 3 
δαίμονος 4 
δαιμόνιε 1 
δακρύοις 1 
δακτύλιον 1 
δακτύλιός 1 
δακτύλοισιν 1 
δαπάνης 1 
δαὶ 1 
δαῖμον 1 
δεήσει 1 
δείγματι 1 
δείλαιος 1 
δείξατε 1 
δείξεις 1 
δεδίασί 1 
δεδίασιν 1 
δεδεμένοις 1 
δεδρακώς 1 
δειλίας 1 
δειλὸν 1 
δεινά 1 
δεινόν 1 
δεινὰ 1 
δεινὸν 4 
δειπνεῖν 1 
δειπνοῦντος 1 
δειπνῇς 1 
δεκάπαλαί 1 
δελεάσμασιν 1 
δελφίνων 1 
δελφῖνας 1 
δεξιόν 4 
δεξιός 1 
δεξιότητος 1 
δεξιώτατον 1 
δεξιώτατος 1 
δεξιὸν 1 
δεξιᾶς 1 
δεξιῶς 1 
δερῶ 1 
δεσποίνῃ 1 
δεσπότην 2 
δεσπότης 1 
δεσπότου 1 
δεσπότῃ 1 
δευρί 1 
δευρὶ 1 
δεφομένων 1 
δεφόμενος 1 
δεόμεθα 1 
δεύτερος 1 
δεῖ 9 
δεῖξον 1 
δεῦρ 8 
δεῦρο 4 
δημαγωγία 1 
δημαγωγικά 1 
δημηγορῶν 1 
δημιουργῶν 1 
δημιόπραθ 1 
δημοσίους 1 
δημοσίων 1 
δημοῦ 1 
δημόταισι 1 
δι 4 
διάκρινον 3 
διέτριβεν 1 
διαβάλλει 1 
διαβάλλειν 2 
διαβαλεῖ 1 
διαβαλὼν 1 
διαβαλῶ 2 
διαβεβηκότος 1 
διαβολάς 1 
διαβολαῖς 1 
διαβολώτατόν 1 
διαγιγνώσκων 1 
διαθρῆσαι 1 
διακεκραγέναι 1 
διακοσίαισι 1 
διακρίνεις 1 
διαλείχων 1 
διαμαχοῦμαι 1 
διαμεμαγμένας 1 
διαμηχανήσομαί 1 
διαπέσοιμι 1 
διαπατταλευθήσει 1 
διαπράττουσι 1 
διαπρισθείην 1 
διαρραγήσομαι 1 
διαρραγῆναι 1 
διασκανδικίσῃς 1 
διαστραφήσομαι 1 
διατειχίζων 1 
διατρίβειν 1 
διατρίψῃ 1 
διαφορήσω 1 
διαφυγεῖν 1 
διαχασκουσῶν 1 
διδάξω 1 
διδασκάλου 1 
διδασκοίμην 1 
διδοὺς 1 
διδόασ 1 
διδόναι 1 
διεγαλήνισεν 1 
διεζήτηχ 1 
διελθεῖν 1 
διεξιφίσω 1 
διεπάλαιον 1 
δικάσεις 1 
δικίδιον 1 
δικαστήρι 1 
δικαστήρια 1 
δικασταί 1 
δικασταῖς 1 
δικῶν 2 
διώξει 1 
διώξομαί 1 
διὰ 7 
δοκεῖ 4 
δοκεῖς 2 
δοκῇ 1 
δοκῶ 1 
δοκῶν 1 
δολίαν 1 
δολώσῃ 2 
δορυφόρων 1 
δοχμαῖν 1 
δοῖδυξ 1 
δοῦλον 1 
δράκοντά 1 
δράκοντα 1 
δράκων 3 
δράσας 1 
δράσεις 1 
δράσω 1 
δριμὺς 1 
δρυφάκτους 1 
δρόσον 1 
δρᾶν 1 
δρᾶσον 1 
δρᾷ 3 
δρῦς 1 
δρῶ 1 
δρῶμεν 1 
δρῶν 2 
δρῶντα 1 
δρῶντι 1 
δυνάμει 1 
δυνήσομαι 1 
δυνατὸς 1 
δυοῖν 1 
δυσδαίμονα 1 
δωδεκάπαλαι 1 
δωροδοκήσαντ 1 
δωροδοκεῖ 1 
δωροδοκῇς 1 
δωροδόκοισιν 1 
δόλοισι 1 
δόξαι 1 
δόξαιμι 1 
δόξεις 1 
δόρπον 1 
δός 1 
δότε 1 
δύναμαι 1 
δύνασθαι 1 
δύναται 1 
δύνῃ 1 
δύο 5 
δύσκολον 1 
δώδεκα 1 
δώσεις 1 
δὲ 55 
δὴ 17 
δὸς 2 
δᾳδίων 1 
δῆθ 1 
δῆλος 1 
δῆλόν 1 
δῆλός 1 
δῆμ 1 
δῆμον 13 
δῆμος 1 
δῆσαί 1 
δῆτ 10 
δῆτά 2 
δῆτα 8 
δῶ 1 
δῷς 2 
εἰ 31 
εἰδὼς 2 
εἰδῇς 2 
εἰκάσαι 1 
εἰκότως 1 
εἰκῇ 1 
εἰμ 3 
εἰμί 1 
εἰμι 2 
εἰμὶ 1 
εἰπέ 6 
εἰπεῖν 3 
εἰπὲ 1 
εἰρήνη 1 
εἰρήνην 1 
εἰργασμένον 1 
εἰρεσιώνην 1 
εἰρηναῖος 1 
εἰς 10 
εἰσήρρησεν 1 
εἰσίν 1 
εἰσεπήδων 1 
εἰσηγγελμέναις 1 
εἰσι 1 
εἰσιν 2 
εἰσὶν 2 
εἴ 9 
εἴθ 1 
εἴθε 1 
εἴκοσιν 1 
εἴμ 1 
εἴπ 4 
εἴπερ 4 
εἴποι 1 
εἴποιμ 1 
εἴπω 1 
εἴπῃ 1 
εἴσ 1 
εἴσω 2 
εἴφ 1 
εἶ 13 
εἶδες 1 
εἶδον 2 
εἶεν 2 
εἶθ 3 
εἶμι 1 
εἶναί 1 
εἶναι 7 
εἶπ 2 
εἶπέ 1 
εἶπας 2 
εἶπε 1 
εἶς 1 
εἶτ 6 
εἶτα 9 
εἶχεν 2 
εἶχες 2 
εἷλες 1 
εἷλκον 1 
εἷς 4 
εὐαγγέλια 2 
εὐαγγελίσασθαι 1 
εὐγλωττίας 1 
εὐδαιμονήσω 2 
εὐδαιμονεῖς 2 
εὐδαιμονοῦσιν 1 
εὐδαιμόνων 1 
εὐεργετεῖν 1 
εὐθέως 2 
εὐθυνῶν 1 
εὐθὺ 1 
εὐθὺς 3 
εὐλαβοῦ 1 
εὐλογεῖσθαι 1 
εὐλογῆσαι 1 
εὐμήχανος 1 
εὐνούστατόν 1 
εὐνούστερος 1 
εὐνὰς 1 
εὐπαλάμων 1 
εὐπαράγωγος 1 
εὐρὺν 1 
εὐτυχίαισιν 1 
εὐτυχοῦντα 1 
εὐτυχὴς 2 
εὐτυχῶς 1 
εὐφημεῖν 1 
εὐχὴν 1 
εὑρέ 1 
εὑρήσειν 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρὼν 1 
εὔνους 3 
εὔπορον 1 
εὔχομαι 2 
εὔχρων 1 
εὕροις 1 
εὕστραις 1 
εὖ 19 
ζεῦγος 1 
ζηλῶ 1 
ζητεῖν 1 
ζητῶμεν 1 
ζωμεύματα 1 
ζωμοῦ 2 
ζωμὸν 2 
ζῇ 1 
ζῴην 1 
ηὗρε 1 
ηὗρες 1 
θ 8 
θάλατταν 1 
θάνατος 1 
θέασαι 1 
θέατρον 3 
θέλω 1 
θέοιτ 1 
θέοντες 1 
θέρος 1 
θέσφατον 1 
θαλάσσης 1 
θαλάττῃ 1 
θαλαττοκοπεῖς 1 
θαλεροῖς 1 
θαλφθῇ 1 
θαμὰ 1 
θαρρήσας 1 
θαρρῶν 1 
θαυμάζειν 1 
θαυμάζομεν 1 
θαυμάζω 2 
θαυμασταῖς 1 
θαυμαστὰς 1 
θεαταῖσιν 2 
θεατῶν 1 
θενὼν 1 
θεοί 3 
θεούς 2 
θεοὺς 4 
θεοῖς 1 
θεοῖσιν 1 
θεοῦ 6 
θεραπεύειν 1 
θεραπεύσω 2 
θερμότερα 1 
θερμὰ 1 
θεσφάτοις 1 
θεόν 1 
θεός 5 
θεύσει 1 
θεώμενον 1 
θεώμενος 1 
θεὸν 1 
θεὸς 4 
θεᾶσθαι 1 
θεῶν 6 
θεῷ 1 
θηρίων 1 
θηρώμενοι 2 
θοαὶ 1 
θορυβητικοῦ 1 
θούριον 1 
θοᾶν 1 
θράσει 1 
θράσους 3 
θρέττε 1 
θρέψω 1 
θρανεύσεται 1 
θρασύς 1 
θρυλῶν 1 
θρύψομαι 1 
θρῖον 2 
θυμὲ 1 
θυμὸς 1 
θυννοσκοπῶν 1 
θωπείαις 1 
θωπευματίων 1 
θωπευόμενός 1 
θόρυβον 1 
θύειν 1 
θύλακον 1 
θύννεια 1 
θύραζε 2 
θύρας 2 
θύσας 1 
κ 1 
κάθελ 1 
κάθημαι 1 
κάκιστα 1 
κάκιστον 1 
κάλλαἰ 1 
κάλλιον 1 
κάλων 1 
κάτειπέ 1 
κάτιδε 1 
κάττυμ 1 
κάττυμα 1 
κάτω 1 
κέκραγα 1 
κέκραγας 1 
κέρας 1 
κέρκον 1 
κέρκῴ 1 
κέχηνας 1 
κέχηνεν 1 
κήδομαί 1 
κίστη 1 
κίστην 1 
καί 13 
καίτοι 2 
καθ 4 
καθάπερ 1 
καθέξεις 1 
καθήμενα 1 
καθήμενον 2 
καθίζου 1 
καθίσταμαι 1 
καθαρπάσαντες 1 
καθείρξας 1 
καθελκύσας 1 
καθεύδει 1 
καθιείς 1 
καθιζοίμην 1 
καθορᾷ 1 
καθορῶ 2 
καθυβρίσαι 1 
καθῆσθαί 1 
καθῆται 1 
καικίας 1 
καιναῖσιν 1 
καινοὺς 1 
καιρός 1 
κακά 1 
κακοδαίμονος 1 
κακοδαίμων 4 
κακόβουλε 1 
κακόδαιμον 2 
κακόν 1 
κακὰ 2 
κακὸν 1 
κακῶν 1 
κακῶς 8 
καλήν 1 
καλαί 1 
καλεῖτε 1 
καλλίνικε 1 
καλοί 2 
καλούς 1 
καλόν 2 
καλὰ 1 
καλὴν 1 
καλὸν 1 
καλῶ 1 
καλῶν 1 
καλῶς 7 
καρδίᾳ 1 
καρκίνον 1 
καρπίμους 1 
καρυκοποιεῖν 1 
καρχαρόδοντα 1 
κασαλβάσω 1 
κασωρείοισι 1 
κατάγελων 1 
κατάθου 3 
κατάλειπτος 1 
κατάπαστον 1 
κατάπαστος 1 
κατέσπακας 1 
καταβοήσομαι 1 
καταβροχθίζει 1 
καταβροχθίσας 1 
καταγαγὼν 1 
καταγελᾷς 1 
καταγελῶ 1 
καταγηράσομαι 1 
καταγνοὺς 1 
καταγνώσεσθε 1 
καταγομένοις 1 
καταδακτυλικὸς 1 
καταθήσομαι 1 
κατακεκράξομαί 1 
κατακλινήσομαι 1 
κατακνησθείην 1 
κατακρώζουσι 1 
καταλάβοιεν 1 
καταλήψεσθ 1 
καταληπτικός 1 
καταλόγῳ 1 
καταμηλῶν 1 
καταμισθοφορῆσαι 1 
καταπάσω 1 
καταπαυομένοισιν 1 
καταπιόμενός 1 
καταπροίξει 1 
καταπύγων 1 
κατασπένδειν 1 
καταστρέφει 1 
καταστῇ 1 
κατατμηθείην 1 
κατατμηθεὶς 1 
κατατριακοντουτίσαι 1 
καταφαγεῖν 1 
καταφαγών 1 
καταφαγὼν 1 
καταφανῶς 1 
καταχεῖν 1 
κατεγλωττισμένην 1 
κατεργάσει 1 
κατεργάσῃ 1 
κατερράγη 1 
κατεσθίειν 1 
κατεσθίεις 1 
κατεσπαράξατε 1 
κατιούσαις 1 
καττύεται 1 
κατόπιν 1 
κατὰ 13 
καυλοὺς 1 
καυλὸν 1 
καὶ 324 
κγένηται 1 
κε 2 
κεκασμένον 1 
κεκλόφωσί 1 
κεκράκτα 1 
κεκράκτης 1 
κεκράξεται 1 
κεκράξομαί 1 
κεκραγὼς 2 
κεκραμένον 1 
κεκτήσεται 1 
κελεύειν 1 
κελεύσας 1 
κεν 2 
κενὴν 1 
κενῇ 1 
κερδανεῖν 1 
κερδὼ 1 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆς 2 
κεχάρισται 1 
κεχήνῃ 1 
κεχηνότα 1 
κεχηνότος 1 
κεχηνὼς 1 
κεἰ 1 
κεἴ 1 
κεῖνον 1 
κημὸν 1 
κιβωτὸς 1 
κιγκλίδ 1 
κιθαριστὴν 1 
κινήσω 1 
κινυρόμεθ 1 
κλάειν 2 
κλέμμ 1 
κλέπτειν 1 
κλέπτης 1 
κλέπτονθ 1 
κλέπτοντά 1 
κλέπτοντας 1 
κλέπτων 3 
κλέψας 2 
κλαστάσεις 1 
κλαύσωμεν 1 
κλεινὸς 1 
κλονήσεις 1 
κλοπῆς 2 
κλύεθ 1 
κλῄειν 1 
κνισῶμεν 1 
κοάλεμον 1 
κοβαλικεύεται 1 
κοβαλικεύμασιν 1 
κοιλίαν 1 
κοιλίας 4 
κοιλίᾳ 1 
κοιλιοπώλῃσιν 1 
κοινὰ 1 
κοινῷ 1 
κολάσαι 1 
κολλωμένων 1 
κολλώμενα 1 
κολοιοί 1 
κολοιοῖς 1 
κολόκυμα 1 
κολᾷ 1 
κομψευριπικῶς 1 
κομῶσι 1 
κονδύλοις 1 
κονδύλους 1 
κονιορτὸς 1 
κοπροφορήσω 1 
κορίανν 1 
κορακίνους 1 
κοριάννοις 1 
κορῶναι 1 
κοσκυλματίοις 1 
κοχώνα 2 
κοὐ 1 
κοὐδέπω 1 
κοὐκ 4 
κοὐχ 2 
κράγον 1 
κράζων 1 
κράτιστ 1 
κράτιστα 1 
κράτιστον 1 
κρέας 6 
κρίνειν 1 
κρίνω 1 
κραμβοτάτου 1 
κρατήσειν 1 
κρατεῖν 1 
κρεάγρᾳ 1 
κρεῶν 1 
κρημνοὺς 1 
κριθὰς 1 
κριθῶν 1 
κρινεῖς 1 
κρινόμενος 1 
κρουνοχυτρολήραιον 1 
κρουσιδημῶν 1 
κρουστικός 1 
κρόμμυα 1 
κτύπος 1 
κυαμοτρὼξ 1 
κυανέμβολοι 1 
κυβερνᾶν 1 
κυκήσω 1 
κυκῶν 2 
κυκῶσιν 1 
κυλίνδετ 1 
κυλίχνιόν 1 
κυλλῇ 1 
κυνί 2 
κυναλώπεκα 1 
κυναλώπηξ 2 
κυνηγετεῖν 1 
κυνηδὸν 1 
κυνοκεφάλλῳ 1 
κυνοκοπήσω 1 
κυνός 1 
κυνὸς 1 
κυρηβάσει 1 
κυρηβίων 1 
κφάγῃς 1 
κφύγῃ 1 
κωλύει 2 
κωμῳδοδιδάσκαλος 1 
κωμῳδοδιδασκαλίαν 1 
κόβαλα 1 
κόβαλος 1 
κόλοις 1 
κόμαις 1 
κόρακας 2 
κύβδα 1 
κύκα 1 
κύκλῳ 1 
κύνα 3 
κύνεια 1 
κύπτεις 1 
κύριον 1 
κύων 4 
κώθωνας 1 
κώνωψι 1 
κώπαις 1 
κώπας 1 
κἀγαθοί 2 
κἀγαθοὺς 1 
κἀγαθῶν 1 
κἀγὼ 11 
κἀδωρησάμαν 1 
κἀκ 4 
κἀκερουτίας 1 
κἀκεῖν 1 
κἀκεῖνον 1 
κἀκεῖνος 1 
κἀμέ 1 
κἀμέλει 1 
κἀμοὶ 1 
κἀμφοῖν 1 
κἀμὲ 1 
κἀναπαιδεύειν 1 
κἀναχανὼν 1 
κἀνδρικῶς 1 
κἀξ 1 
κἀξαπατώμενος 1 
κἀπαναστρέφου 1 
κἀπεκροφήσας 1 
κἀπιδεικνὺς 1 
κἀπικείμενος 1 
κἀπιορκῶ 1 
κἀποδόσθαι 1 
κἀποσυκάζεις 1 
κἀπὶ 1 
κἀπὸ 1 
κἀχαριζόμην 1 
κἂν 2 
κἄβλεψε 1 
κἄγωγ 4 
κἄγωγε 1 
κἄδικα 1 
κἄμ 1 
κἄν 3 
κἄπειτ 1 
κᾆθ 3 
κᾆτ 5 
κᾆτα 5 
κῆρυξ 1 
κῦδος 1 
κῦμ 1 
κῴδιον 1 
λάβοι 1 
λάβρακας 1 
λάβῃς 2 
λάμποντι 1 
λάρος 1 
λάρυγγος 1 
λάσκων 1 
λέγ 2 
λέγε 6 
λέγει 9 
λέγειν 8 
λέγεις 5 
λέγοιμ 1 
λέγοντ 1 
λέγοντος 1 
λέγουσιν 2 
λέγω 4 
λέγων 7 
λέληθεν 1 
λέξαι 1 
λέξειας 1 
λέξοντας 1 
λέονθ 1 
λέοντός 1 
λέπαδνα 1 
λήσει 1 
λήψομαι 1 
λίαν 1 
λίθον 1 
λίμνη 1 
λαίθαργον 1 
λαβέ 1 
λαβεῖν 1 
λαβοῦσα 1 
λαβόντα 1 
λαβόντες 1 
λαβών 1 
λαβὲ 2 
λαβὴν 2 
λαβὼν 5 
λαγῶ 1 
λαγῷ 2 
λαγῷά 1 
λαθεῖν 1 
λαικάσει 1 
λαλήσεις 1 
λαλητικοῦ 1 
λαλῶν 1 
λαμβάνεις 1 
λαμβάνουσιν 1 
λαμπρυνομένων 1 
λαμπρός 1 
λαμπρὸς 2 
λανθάνει 1 
λαρυγγιῶ 1 
λαχεῖν 1 
λαῶν 1 
λείβεται 1 
λείξας 1 
λείπω 1 
λείχων 2 
λεγοίτην 1 
λεπτή 1 
λευκὸν 1 
λεώς 1 
ληναΐτην 1 
ληπτέον 1 
ληρεῖν 1 
λιμένων 1 
λιπαραὶ 1 
λιπαρὸν 1 
λογίζεται 1 
λογίοις 1 
λογίοισιν 2 
λογίων 3 
λοιδορήσεται 1 
λοιδορεῖν 1 
λοιδορῆσαι 1 
λοιπόν 1 
λοπάδας 1 
λούτριον 1 
λοῦσαι 1 
λυδίζων 1 
λυμαίνεται 1 
λυπεῖν 1 
λυχνοπώλαισι 1 
λόγι 2 
λόγια 2 
λόγοις 1 
λόγοισιν 1 
λόγον 2 
λόγους 3 
λόγων 2 
λόφους 1 
λύραν 1 
λύχνους 1 
λῆμα 1 
μ 28 
μάλ 2 
μάλα 1 
μάλιστ 1 
μάλιστα 1 
μάρψῃ 1 
μάσθλης 1 
μάτην 1 
μάττων 1 
μάχαις 1 
μάχαισιν 1 
μάχας 1 
μάχομαι 1 
μάχωμαι 1 
μάχῃ 2 
μέγ 1 
μέγα 4 
μέγαν 1 
μέγας 3 
μέγιστον 1 
μέγιστος 2 
μέλ 1 
μέλε 1 
μέλει 1 
μέλλοντα 1 
μέμνησ 1 
μέμνησό 1 
μέν 4 
μέντοι 8 
μέσος 1 
μέταλλα 1 
μέτωπ 1 
μέχρι 1 
μή 13 
μήν 1 
μήπω 1 
μήτ 2 
μήτε 1 
μίαν 2 
μίσει 1 
μαγείρους 1 
μαγειρικοῖς 1 
μαγειρικῶς 1 
μαζίσκας 1 
μαζίσκην 1 
μαθεῖν 2 
μακάρι 1 
μακάριε 2 
μακάριος 1 
μακαρίαν 1 
μακκοᾷ 1 
μακράς 1 
μακρόν 1 
μακρὰ 1 
μακρὰν 1 
μακρὰς 1 
μακρὸν 1 
μαλάξῃς 1 
μαλακῶς 1 
μαρτυριῶν 1 
μαστιγία 1 
μαστιγούμεθα 1 
μαστιγούμενον 1 
μασώμενος 1 
μαυτὸν 1 
μαχέσαιτο 2 
μαχαίρας 1 
μαχαιρίδων 1 
μαχεῖ 1 
μαχεῖσθαί 1 
μαχεῖται 1 
με 17 
μείζονα 1 
μείζοσι 1 
μεγάλ 1 
μεγάλως 4 
μεδέουσα 1 
μεδέων 1 
μεδεούσῃ 1 
μεθ 3 
μεθήκοι 1 
μεθίστησι 1 
μεθυσθείς 1 
μεθυσθῶ 1 
μεθύων 3 
μεθῇς 1 
μειράκια 1 
μειρακίων 1 
μελιτοπῶλαι 1 
μεμαγμένην 2 
μεμακκοακότα 1 
μεμαχότος 1 
μεμνημένη 1 
μεμνημένος 2 
μεμυστιλημένας 1 
μενεῖς 2 
μεστὴν 1 
μετ 1 
μετέωρον 1 
μεταιτῶν 1 
μεταχειρίσαιο 1 
μετεγγραφήσεται 1 
μετεωρίζου 1 
μετοίκου 1 
μετρούντων 1 
μετώπῳ 1 
μετὰ 4 
μετῇσαν 1 
μεῖζον 2 
μεῖναι 1 
μηδ 2 
μηδέν 1 
μηδὲ 1 
μηδὲν 6 
μηχάνημ 1 
μηχάνημα 1 
μιαρά 1 
μιαρωτάτω 1 
μιαρώτατος 2 
μιαρώτερος 1 
μιαρὲ 3 
μιαρῶς 1 
μιγνὺς 1 
μικροπολίτας 1 
μικροτέροις 1 
μικρὸν 1 
μικρῶν 1 
μισεῖ 1 
μισθοφορᾷ 1 
μισθοφόροι 1 
μισθοῦ 2 
μισθὸν 3 
μισθὸς 2 
μισοῦντες 1 
μισῶ 2 
μνείαν 1 
μνημεῖον 1 
μνᾶς 1 
μοί 2 
μοι 26 
μολγὸν 1 
μολύνων 1 
μονωτάτου 1 
μορμὼ 1 
μου 6 
μουσικοῦ 1 
μουσικὴν 1 
μοχθηροῦ 1 
μοχθηρὸν 1 
μοὐδόκει 2 
μοὔστι 1 
μυμῦ 6 
μυριάδας 1 
μυρρίνου 1 
μυστίλας 1 
μυστιλᾶται 1 
μυττωτῷ 1 
μόθωνα 1 
μόλωμεν 7 
μόναρχον 1 
μόνη 1 
μόνην 1 
μόνον 5 
μόνος 7 
μόνου 1 
μύρῳ 1 
μὰ 19 
μὲν 44 
μὴ 50 
μὴν 9 
μᾶζαν 1 
μᾶλλον 8 
μᾶλλόν 1 
μῶν 2 
μῶρε 2 
ν 4 
νέα 1 
νέον 1 
νέων 1 
νήσοις 1 
νήσους 2 
νίκας 1 
νίκην 1 
νίκης 1 
ναυπηγούμενος 1 
ναυτικοῦ 1 
ναυτικόν 1 
ναυφάρκτῳ 1 
ναύταισί 1 
ναὶ 4 
ναῦν 1 
ναῦς 4 
νδείκνυμι 1 
νεανίσκων 1 
νεανικώτατε 1 
νεανιῶν 1 
νενόμικας 1 
νευρορράφοις 1 
νεφέλαισιν 1 
νεώνητον 1 
νεώτεροι 1 
νικήσας 2 
νικήσεις 1 
νικητήριον 1 
νικᾷ 1 
νικᾷς 1 
νικῆσαί 1 
νικῶντες 1 
νικῶσιν 1 
νοιδίων 1 
νομίζετ 1 
νομίζοις 1 
νομίζων 1 
νουμηνίᾳ 1 
νοῦν 8 
νοῦς 3 
ντελῆ 1 
νυκτερινὰς 1 
νυν 16 
νυνί 1 
νυνδὶ 1 
νυνὶ 6 
νων 2 
νόημα 1 
νόμον 2 
νύκτα 1 
νύκτωρ 2 
νὴ 29 
νὼ 1 
νᾶπυ 1 
νῦν 25 
νῶτον 1 
νῷν 7 
ξένοι 1 
ξένου 1 
ξένους 1 
ξένων 1 
ξυγγίγνεται 1 
ξυγκροτοῦσιν 1 
ξυγχαίρομεν 1 
ξυλλήψεται 1 
ξυλλαβεῖν 1 
ξυλλαβών 1 
ξυμμάχων 1 
ξυμποσίῳ 1 
ξυνέβαλεν 1 
ξυνέγνω 1 
ξυνήγετο 1 
ξυνήγορον 1 
ξυνήγορος 1 
ξυναυλίαν 1 
ξυνδιήνεγκαν 1 
ξυνειδέναι 1 
ξυνελθεῖν 1 
ξυνεπίκεισθ 1 
ξυνεργὸν 1 
ξυνεσίτει 1 
ξυνεφοίτων 1 
ξυνεχὲς 1 
ξυνιστάμενον 1 
ξυνοίσεις 1 
ξυνοικία 1 
ξυνωμοσίας 1 
ξυνωμοτῶν 1 
ξυνωμόται 1 
ξυνωμότας 2 
ξυνόδους 1 
ξυνόμνυτε 1 
ξυνόμνυτον 1 
ξυνὼν 1 
ξύλινον 1 
ξύλλαβε 1 
ξύλον 1 
ξύλων 1 
ξύλῳ 4 
ξύμμαχος 1 
ξύνισμεν 1 
οἰηθῇς 1 
οἰκέταις 1 
οἰκέτας 1 
οἰκίαν 1 
οἰκεῖ 1 
οἰκεῖσθ 1 
οἰκοῦντ 1 
οἰομένους 1 
οἰωνόν 1 
οἱ 21 
οἳ 2 
οἴει 1 
οἴκοι 1 
οἴμ 1 
οἴμοι 15 
οἴμωζ 1 
οἴνου 3 
οἴομαι 2 
οἴσει 1 
οἵ 3 
οἵας 1 
οἵοις 1 
οἵοισί 1 
οἵπερ 1 
οἵτινες 1 
οἵων 3 
οἶδ 2 
οἶδα 2 
οἶδε 1 
οἶδεν 1 
οἶμαι 1 
οἶνον 3 
οἶος 1 
οἶς 1 
οἶσθ 6 
οἶσθα 1 
οἷ 2 
οἷα 4 
οἷοί 1 
οἷον 1 
οἷος 1 
οἷς 3 
οἷσίν 1 
οἷόν 3 
οἷός 5 
οὐ 51 
οὐδ 6 
οὐδέν 4 
οὐδέποτε 1 
οὐδείς 1 
οὐδενός 1 
οὐδεὶς 7 
οὐδὲ 8 
οὐδὲν 11 
οὐκ 51 
οὐκέτ 2 
οὐκέτι 1 
οὐπώποτ 3 
οὐρανόν 1 
οὐχ 9 
οὐχί 2 
οὐχὶ 5 
οὑκ 1 
οὑμοὶ 2 
οὑμός 1 
οὑμὸς 1 
οὑτοσί 2 
οὑτοσὶ 8 
οὓς 3 
οὔ 3 
οὔκ 1 
οὔκουν 5 
οὔριον 1 
οὔτ 1 
οὔτε 2 
οὔτοί 1 
οὔτοι 3 
οὕνεκα 1 
οὕτως 5 
οὖν 27 
οὗ 6 
οὗπέρ 1 
οὗτος 17 
οὗτός 1 
πάγματα 1 
πάλαι 7 
πάλην 1 
πάλιν 10 
πάμπολυν 1 
πάνθ 2 
πάντ 3 
πάντα 5 
πάντες 1 
πάντων 3 
πάντως 2 
πάνυ 4 
πάππον 1 
πάρεισι 1 
πάρες 2 
πάρος 1 
πάσας 1 
πάσης 1 
πάσῃ 1 
πάτερ 1 
πάτταλον 1 
πένεσθαι 1 
πένης 1 
πέος 1 
πέπλου 2 
πέποιθας 1 
πέπονθ 1 
πέπονθας 3 
πέπραγας 1 
πέπρακται 1 
πέπων 2 
πέρδεται 1 
πέρναται 1 
πέσοιεν 1 
πέτραις 1 
πέτρας 2 
πίεται 2 
πίθῃ 1 
πίνειν 1 
πίνων 3 
πίνωσιν 1 
πίονος 1 
πίπτων 1 
πίσινον 1 
παγούρους 1 
παθεῖν 1 
παιδίων 1 
παιδοτρίβου 1 
παιδοτριβικῶς 1 
παιδὸς 1 
παισὶ 1 
παιωνίζειν 1 
παλαιὰν 1 
παμπόνηρε 1 
παμπόνηρος 1 
πανουργίαις 1 
πανουργίᾳ 1 
πανουργεῖς 1 
πανουργότατά 1 
πανουργότατον 1 
πανουργότερός 1 
πανούργως 1 
πανοῦργα 1 
πανοῦργε 1 
πανοῦργον 3 
πανοῦργος 3 
πανταχοῦ 1 
πανταχῇ 2 
παντοίας 1 
παππίδιον 1 
παρ 4 
παράβαλλ 1 
παρέδωκας 1 
παρέθηκε 1 
παρέθηκεν 1 
παρέλθῃ 1 
παρέξειν 1 
παρέσχες 1 
παρήσω 1 
παρίει 2 
παραβάλλου 1 
παραβοηθεῖθ 1 
παραβῆναι 1 
παραγένεσθε 1 
παραγενοίμην 1 
παραδίδωμ 1 
παραδίδωμι 1 
παραδραμὼν 1 
παραδώσω 1 
παραδῶ 1 
παραθέντος 1 
παραθήσω 1 
παραθῶ 1 
παραιτησώμεθα 1 
παραλαβὼν 1 
παραληροῦντ 1 
παραπέμψατ 1 
παραστορῶ 1 
παρασχεθεῖν 1 
παρασύρων 1 
παρατιλῶ 1 
παραχαλᾷ 1 
παρεκινδύνευσε 1 
παρεκόπτου 2 
παρεσθίει 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεστηκότος 1 
παρεστός 1 
παρετίθει 1 
παρεφόρουν 1 
παρεῖν 1 
παρθένοι 1 
παροῦσι 1 
παρόντων 1 
παρὰ 3 
παρὼν 1 
παρῄνεσα 1 
παρῇς 1 
πατέρας 1 
πατήσεις 1 
πατούμενοι 1 
παυσαμένους 1 
παυσώμεθα 1 
παφλάζει 1 
παχύ 1 
παχύς 1 
παύσει 1 
παύσω 1 
παὖ 1 
παῖ 3 
παῖδ 1 
παῖδες 2 
παῖε 3 
παῖς 4 
παῦ 1 
παῦε 1 
παῦσαί 1 
πείθεται 1 
πείθου 1 
πεδίων 1 
πεζαῖς 1 
πεινῇ 1 
πειραθέντες 1 
πειρασάντων 1 
πεντεσυρίγγῳ 1 
πεντώβολον 1 
πεπλήξεται 1 
πεποίηκα 1 
πεποίηκας 1 
πεποίηται 1 
πεποιηκότα 1 
πεποιθὼς 1 
πεπονθέναι 1 
πεπονθὼς 1 
πεπτωκέναι 1 
περ 2 
περαντικός 1 
περιέρρει 1 
περιέρχομαι 1 
περιήμπεσχ 1 
περιαλείφειν 1 
περιδραμὼν 1 
περιδόσθαι 1 
περιεκόκκασα 1 
περιελαύνεις 1 
περιελῶ 1 
περιθέων 1 
περιθῶ 1 
περικομματίοις 1 
περικόμματ 1 
περιοικοῦσι 1 
περιπατῶν 1 
περιυβρίζομαι 1 
περιφανέστατον 1 
περιφανῶς 1 
περιψῆν 1 
περὶ 40 
πετρῶν 1 
πεύκης 1 
πηδαλίοις 1 
πιέζων 1 
πιεῖν 3 
πιθανώταθ 1 
πιθηκισμοῖς 1 
πικαθῆσθαι 1 
πιστεύων 1 
πιώρκεις 1 
πλέα 4 
πλέαν 1 
πλέως 1 
πλέᾳ 1 
πλήν 1 
πλακοῦντα 1 
πλακοῦντος 2 
πλατάνους 1 
πλατυγίζεις 1 
πλείονα 2 
πλείτω 1 
πλεούσαις 1 
πλευρὰς 1 
πλεύσας 1 
πλεῖν 2 
πλεῖστ 1 
πλεῖστα 2 
πληγάς 1 
πληγὰς 1 
πλουθυγίειαν 1 
πλουσίους 1 
πλουτοῦσι 1 
πλούσιε 1 
πλούσιοι 1 
πλούσιος 1 
πλύνειν 1 
πλὴν 4 
πλῆθος 1 
πνεῖ 1 
πνεῦμ 1 
ποίαν 3 
ποίας 2 
ποίει 3 
ποίων 1 
ποίῳ 1 
ποδὸς 1 
ποθ 2 
ποι 1 
ποιήσας 2 
ποιήσασθαι 1 
ποιήσεθ 1 
ποιήσεις 1 
ποιήσω 2 
ποιεῖ 1 
ποιεῖν 3 
ποιεῖς 1 
ποιεῖσθαι 1 
ποιησάμενος 1 
ποιητής 1 
ποιηταῖς 1 
ποιητὴς 1 
ποιητῶν 1 
ποικίλοις 1 
ποικίλος 1 
ποικίλως 2 
ποιοῖς 1 
ποιοῦ 1 
ποιῇ 1 
ποιῶ 1 
ποιῶμεν 1 
ποιῶν 1 
πολέμου 1 
πολέμῳ 1 
πολίταις 1 
πολίτην 1 
πολίτης 3 
πολιάς 1 
πολιαῖς 1 
πολιοῦχε 1 
πολιτείαν 1 
πολιτεύσει 1 
πολιτῶν 2 
πολλάκις 4 
πολλή 1 
πολλοὶ 2 
πολλοὺς 1 
πολλοῖς 4 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 4 
πολλὰς 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 3 
πολυτίμηθ 1 
πολυύμνοις 1 
πολύ 1 
πολύιδριν 1 
πολύν 1 
πολὺ 5 
πολὺν 1 
πολὺς 1 
πονηρά 1 
πονηροὺς 1 
πονηρός 3 
πονηρὸς 2 
πονηρῶν 2 
πορίζειν 1 
πορίσαι 1 
ποριεῖ 1 
ποριῶ 3 
ποτ 9 
ποτέ 1 
ποτήριον 3 
ποτε 2 
ποτηρίου 1 
ποτηρίῳ 1 
ποτὲ 2 
που 4 
πού 1 
ποῖον 1 
ποῖος 1 
ποῖός 1 
ποῦ 6 
πράγμασι 1 
πράγμασιν 2 
πράγματ 1 
πράγματα 5 
πράξας 1 
πράξειας 1 
πράττεις 2 
πρέσβεις 1 
πραγμάτων 4 
πρακτικώτερον 1 
πρεσβείας 1 
πρεσβυτέρων 1 
πρεσβύτης 1 
πρηγορεῶνά 1 
πριάμενοι 1 
πριάμενος 1 
προβατοπώλην 1 
προβατοπώλης 1 
προβουλεύω 1 
προδιδόντας 1 
προδῷς 1 
προεδρίαν 3 
προεδρίας 1 
προθελύμνους 1 
προκαλοῦνται 1 
προνοίας 1 
προνοούμενος 1 
προοιμίοις 1 
προπαλαιπαλαίπαλαι 2 
προπυλαίων 1 
προσέκυσα 1 
προσέμαξεν 1 
προσέρχεται 2 
προσέχειν 1 
προσέχετε 1 
προσέχω 1 
προσίεταί 1 
προσαγάγω 1 
προσαμφιῶ 1 
προσβιβάζεις 1 
προσβολῇ 1 
προσδέχει 1 
προσδοκῶν 1 
προσεδίδου 1 
προσεξηύρηκέ 1 
προσετέθη 1 
προσιόντας 1 
προσκέψομαι 1 
προσκειμένων 1 
προσκεῖσθαί 1 
προσπέμπων 1 
προσπεσεῖν 1 
προσπεσόν 1 
προσποιοῦ 1 
προστάτην 1 
προστατεῖ 1 
προστρίβεται 1 
προσώποισιν 1 
προσᾴδειν 1 
προτέρας 1 
προτέρους 1 
προτέρᾳ 1 
προτεραίτερος 1 
προὐνοήσω 1 
προῖκα 2 
πρυτάνεις 2 
πρυτάνεσιν 1 
πρυτανείῳ 4 
πρυτανεῖον 2 
πρωκτοτηρεῖν 1 
πρωκτός 1 
πρωκτὸν 2 
πρωκτὸς 2 
πρωκτῷ 1 
πρός 1 
πρόσελθ 1 
πρόσεστι 1 
πρόσεχε 1 
πρόσθε 1 
πρόσκυσον 1 
πρόσωπα 1 
πρόσωπον 1 
πρότερον 3 
πρότερος 4 
πρότερόν 1 
πρόφασιν 1 
πρώην 1 
πρὶν 7 
πρὸ 8 
πρὸς 27 
πρᾶγμ 2 
πρᾶγμα 3 
πρῳρατεῦσαι 1 
πρῶτα 8 
πρῶτον 9 
πρῶτος 3 
πτερυγίζων 1 
πτερυγωτός 1 
πυέλους 2 
πυγιδίοισιν 1 
πυγῆς 1 
πυκνί 2 
πυκνίτης 1 
πυκνόν 1 
πυκνός 1 
πυκνότης 1 
πυκνὸς 1 
πυνθάνεσθε 1 
πυραμοῦς 1 
πυργιδίοις 1 
πυροπίπην 1 
πυρροί 1 
πυρός 1 
πω 2 
πωλεῖν 2 
πωλῶν 1 
πως 2 
πόθεν 2 
πόλει 14 
πόλεμος 2 
πόλεων 1 
πόλεως 5 
πόλιν 8 
πόλις 3 
πόλλ 1 
πόνηρ 1 
πόνηρε 2 
πόνων 1 
πόρναισι 2 
πόρους 1 
πόρπακα 1 
πόρπακας 1 
πόρπαξιν 1 
πότερον 1 
πότνια 1 
πότου 1 
πότῳ 1 
πύθησθ 1 
πύθῃ 1 
πύκνα 1 
πύλαις 2 
πύλαισιν 1 
πύργους 1 
πώ 1 
πώλα 1 
πώλης 2 
πώποτ 1 
πώποτε 1 
πὶ 4 
πᾶν 1 
πᾶσί 1 
πᾶσίν 1 
πᾶσα 2 
πᾶσιν 1 
πῃ 1 
πῖν 1 
πῖνε 1 
πῶς 26 
σ 40 
σέ 1 
σέθεν 1 
σίζον 1 
σίτησιν 1 
σαίνων 1 
σαμφόρα 1 
σαπεῖσ 1 
σαπρὸν 1 
σαυτοῦ 2 
σαυτὸν 2 
σαυτῷ 1 
σαφὴς 1 
σαφῶς 3 
σε 48 
σείων 1 
σεαυτοῦ 4 
σεαυτῷ 1 
σεμνόν 1 
σεμνῶν 1 
σημεῖον 2 
σθιε 1 
σιβυλλιᾷ 1 
σιδηροῦν 1 
σιδηροῦς 1 
σιλφίου 1 
σιπύης 1 
σιτία 2 
σιτίζεις 1 
σιτούμενος 2 
σιωπᾶν 2 
σιωπῇ 1 
σκάφας 1 
σκέλος 2 
σκέρβολλε 1 
σκέψασθε 2 
σκεπτέον 1 
σκευάσω 1 
σκευάσῃ 1 
σκευήν 1 
σκευασμένα 1 
σκευοποιῶν 1 
σκεψόμεσθ 1 
σκεύη 2 
σκιάδειον 1 
σκληρῶς 1 
σκοπεῖς 1 
σκοπῶν 1 
σκοροδάλμη 1 
σκοροδάλμην 1 
σκυτοτόμοις 1 
σκόμβρων 1 
σκόπει 1 
σκόροδα 1 
σκύμνοισι 1 
σκύτη 1 
σκώπτειν 1 
σμικρᾶς 1 
σμύρνῃ 1 
σοι 47 
σου 20 
σοφίζει 1 
σοφίζεται 1 
σοφός 1 
σοφώτατε 1 
σοφώτερος 1 
σοφὸν 1 
σοφῶς 4 
σοὐκλέγων 1 
σοὐκτεμῶ 1 
σοὔδωκεν 1 
σοὶ 10 
σοῖσιν 1 
σοῦ 14 
σπένδε 1 
σπεύδειν 1 
σπεύσω 1 
σπεῖσον 1 
σπεῦδε 1 
σπλάλχνοισι 1 
σπονδήν 1 
σπονδὰς 2 
σπονδῶν 4 
σπουδὰς 1 
στάσεως 1 
στάχυς 1 
στέργω 1 
στέφανε 1 
στέφανον 2 
στίχας 1 
στασιάζει 1 
στεμφύλῳ 1 
στενόν 1 
στεφάνην 1 
στεφάνοις 1 
στεφανοῦ 1 
στιν 1 
στρατηγούς 1 
στρατηγοὺς 1 
στρατηγὸς 1 
στρατηγῇς 1 
στρατηγῶν 2 
στρατιαῖς 1 
στρατιώτας 1 
στρατῷ 1 
στρεβλῶν 1 
στρόβει 1 
στρώματα 1 
στυππειοπώλης 1 
στυφελιγμούς 1 
στωμυλεῖται 1 
στόμ 1 
στόμα 1 
στόματος 2 
στῖφος 1 
συγγεγένημαι 1 
συγγενής 1 
συγκεκυφός 1 
συγκλῄειν 1 
συκοπέδιλε 1 
συκοφαντίας 1 
συμβαίνουσι 1 
συμμάχους 1 
συμφοραῖς 2 
συμφυσώμενα 1 
συνδήσας 1 
συνερτικὸς 1 
συντυρούμενα 1 
συστείλας 1 
σφε 1 
σφω 1 
σφόδρα 2 
σφῷν 1 
σχήματι 1 
σχελίδας 1 
σωτηρίαν 1 
σωτὴρ 2 
σωφρονικῶς 1 
σωφρόνως 1 
σός 1 
σύ 8 
σύγγνωθι 1 
σὲ 6 
σὸν 2 
σὸς 1 
σὺ 36 
σᾶς 1 
σῴζειν 2 
σῴζεσθαί 2 
σῶς 1 
σῷ 1 
τ 18 
τά 1 
τάγηνον 1 
τάδ 3 
τάδε 1 
τάλαντα 2 
τάλαντον 2 
τάλας 4 
τάραττε 2 
τάριχος 1 
τέ 3 
τέθραμμαι 1 
τέκτονες 1 
τέλη 1 
τέμαχος 1 
τέμαχός 1 
τέξει 1 
τέτταρας 1 
τέχνην 5 
τέχνης 1 
τέχνῃ 1 
τήμερον 3 
τήν 1 
τήνδ 1 
τήνδε 2 
τήνελλος 1 
τί 46 
τίν 2 
τίνα 5 
τίνες 1 
τίνος 3 
τίς 7 
τίτθαι 1 
ταγὲ 1 
ταδί 3 
ταλάντων 1 
ταμίευέ 1 
ταμιεύσεις 1 
ταράξω 1 
ταράττει 1 
ταράττεις 1 
ταράττων 3 
ταράττῃς 1 
ταραξιππόστρατον 1 
ταυτί 2 
ταυταγί 1 
ταυτηνὶ 1 
ταυτησὶ 2 
ταυτὶ 7 
ταυτῃί 1 
ταυτῃὶ 1 
ταχέως 4 
ταχείας 1 
ταχύ 5 
ταχύπουν 1 
ταχὺ 1 
ταύρειον 1 
ταύτας 3 
ταύτην 1 
ταύτῃ 4 
ταὐτοῦ 1 
ταὐτόν 1 
ταὶ 1 
ταῖς 21 
ταῖσι 3 
ταῖσιν 2 
ταῦθ 2 
ταῦτ 17 
ταῦτά 1 
ταῦτα 8 
τε 42 
τεκμηρίῳ 3 
τεκταινόμενα 1 
τελευτῶν 1 
τελεῖσθαι 1 
τελώνην 1 
τερατευόμενος 1 
τερηδόνων 1 
τερθρίους 1 
τετταράκοντα 1 
τεττιγοφόρας 1 
τευθίδων 2 
τεύξομαι 1 
τεῖχος 2 
τηλικοῦτον 1 
τηρῶ 1 
τι 22 
τιή 2 
τιμὴ 1 
τιν 6 
τινί 1 
τινα 2 
τινες 1 
τινῶν 1 
τις 14 
τοί 1 
τοίνυν 3 
τοδί 1 
τοδὶ 1 
τοι 4 
τοιαδὶ 1 
τοιαυτί 1 
τοιαυτὶ 1 
τοιαύτας 1 
τοιαῦτα 2 
τοιουτονὶ 1 
τοιοῦτον 2 
τοιοῦτος 1 
τολμᾷ 1 
τολμᾷς 1 
τονδὶ 1 
τοξόται 1 
τορύνη 1 
τοσαῦτα 1 
τοσουτονί 1 
τοσουτονὶ 2 
τοσούτῳ 1 
τοσοῦτον 3 
τοσοῦτος 1 
τοσόνδε 1 
τοτὲ 2 
του 1 
τουτογὶ 1 
τουτονί 5 
τουτονὶ 7 
τουτουί 1 
τουτουὶ 2 
τουτὶ 6 
τουτῳί 2 
τουτῳὶ 2 
τούσδ 1 
τούτοις 5 
τούτοισι 1 
τούτοισιν 2 
τούτου 6 
τούτους 2 
τούτων 7 
τούτῳ 3 
τοὐβολοῦ 3 
τοὐλεὸν 2 
τοὐμόν 1 
τοὐντεῦθεν 1 
τοὐπτάνιον 1 
τοὔνομ 1 
τοὔργον 2 
τοὔψον 2 
τοὺς 59 
τοῖς 33 
τοῖσδε 1 
τοῖσι 5 
τοῖσιν 3 
τοῦ 47 
τοῦθ 3 
τοῦς 1 
τοῦτ 11 
τοῦτο 14 
τοῦτον 12 
τοῦτό 6 
τράπεζαν 1 
τράχηλον 1 
τρέμων 1 
τρέφειν 1 
τρέφεις 1 
τρέχοιμ 1 
τρέψομαι 1 
τρία 2 
τρίαιναν 1 
τρίβῃς 1 
τρίπαλαι 1 
τραγῳδίᾳ 1 
τραπέζῃ 1 
τραφεὶς 1 
τραφῆναι 1 
τρεπτέον 1 
τρεῖς 1 
τριήρεις 4 
τριήρεσι 1 
τριήρης 2 
τριακοντούτιδας 1 
τριηραρχεῖν 1 
τριπλάσιον 2 
τριπόδων 1 
τρισμυριόπαλαι 1 
τριχίδες 1 
τριωβόλου 1 
τριώβολον 2 
τριῶν 1 
τροπαίου 1 
τροπαῖα 1 
τροπὴν 1 
τρόποις 1 
τρόπους 4 
τρόπῳ 1 
τρύβλια 1 
τρύβλιον 1 
τρώγουσιν 1 
τυ 1 
τυννουτονί 1 
τυροπῶλαι 1 
τυροῦ 1 
τυρὸς 1 
τυφῶ 1 
τόδ 1 
τόδε 2 
τόθ 1 
τόμον 2 
τόν 1 
τόνδ 4 
τόνδε 3 
τόνου 1 
τότ 1 
τότε 3 
τύπτομαι 3 
τύπτουσί 1 
τύραννον 1 
τύχης 1 
τύχῃ 1 
τώδε 1 
τἀγορᾷ 2 
τἀκ 1 
τἀλλότριον 1 
τἀμπόρια 1 
τἀν 6 
τἀπίλοιπ 1 
τἀπόρρηθ 1 
τἀρχαῖα 1 
τἄλλα 1 
τἄλφιτ 1 
τἄμ 1 
τἄντερα 1 
τἄρ 1 
τἠκκλησίᾳ 2 
τἠλεφαντίνῃ 1 
τὠφθαλμιδίω 1 
τὰ 29 
τὰς 41 
τὴν 60 
τὸ 54 
τὸν 108 
τὼ 3 
τᾶν 2 
τῆς 36 
τῆσδε 3 
τῇ 27 
τῶν 76 
τῶνδε 1 
τῷ 22 
φάγοις 1 
φάθι 1 
φάνηθι 1 
φάος 1 
φάραγγα 1 
φάρμακον 1 
φάσκων 2 
φέγγος 1 
φέρ 6 
φέρε 4 
φέρει 1 
φέροι 1 
φέροντος 1 
φέρω 3 
φέρων 2 
φέρωσι 1 
φήμ 1 
φήμην 1 
φήσεις 1 
φίλ 1 
φίλει 1 
φίλοις 1 
φίλον 1 
φίλου 1 
φίλους 4 
φίλτατ 3 
φίλτατε 1 
φίλτατον 1 
φαίνεσθαι 1 
φαίνετ 1 
φαίνεται 1 
φαγεῖν 2 
φαγὼν 1 
φαιδρὸς 1 
φαινομέναισιν 1 
φακῆς 1 
φανείς 1 
φανερῶς 1 
φανεὶς 2 
φανῶ 1 
φαρέτρας 1 
φαρμακός 1 
φασιν 1 
φασὶ 2 
φασὶν 2 
φαυλότατον 1 
φαύλως 3 
φαῦλον 1 
φενακισμοῖσιν 1 
φεύγει 1 
φεύγεις 1 
φεύξει 1 
φημί 2 
φημι 1 
φησ 4 
φησι 1 
φησιν 2 
φησὶ 1 
φησὶν 1 
φθαίης 1 
φθονεραὶ 1 
φθονεῖθ 1 
φθονῶν 1 
φθόρε 1 
φιδάκναισι 1 
φιλεῖ 1 
φιλεῖν 2 
φιλεῖς 2 
φιλόδημον 1 
φιλῇς 1 
φιλῶ 4 
φιλῶν 2 
φορεῖν 2 
φορῆσαι 1 
φράζει 1 
φράζευ 2 
φράζων 2 
φράσαι 1 
φράσεις 1 
φράσον 3 
φράσος 1 
φράσσαι 2 
φράσω 4 
φράτερες 1 
φρασα 1 
φρενῶν 1 
φρεσὶν 1 
φρονίμως 1 
φρονεῖ 1 
φρονεῖν 2 
φροντίδα 1 
φροντίζει 1 
φροντίζοντί 1 
φροντίζων 1 
φροντίσι 1 
φροντίσωμεν 1 
φροντίσῃς 1 
φρόντιζε 1 
φυλάξαι 1 
φυλάξεις 1 
φυλάξω 1 
φυλάττοι 1 
φυλάττου 1 
φωνήν 1 
φωνὰς 1 
φωνὴ 1 
φωνὴν 1 
φόρους 1 
φύσιν 1 
φύσκης 1 
φῂς 1 
φῄς 1 
χάλκεὐ 1 
χάριν 1 
χάρις 1 
χάσκῃς 1 
χέζομεν 1 
χέσαιτο 1 
χίλιοι 1 
χαίρειν 1 
χαίρεις 1 
χαίρων 3 
χαίρωσι 1 
χαιρήσεις 1 
χαιρήσετον 1 
χαλαζᾷ 1 
χαλεπώτατον 1 
χαλκεύεται 1 
χαλκοκρότων 1 
χαμαί 2 
χαρίσασθαι 1 
χαριοίμην 1 
χασμᾷ 1 
χαῖρ 1 
χαῖρε 1 
χειμῶνος 1 
χειροῖν 1 
χειρὶ 1 
χελιδόνων 1 
χελιδών 1 
χερσὶν 1 
χεσείω 1 
χεσείῃ 1 
χεῖρ 3 
χεῖρον 1 
χιλίας 1 
χιλιόπαλαι 1 
χιλιῶν 1 
χιμάρων 1 
χιτῶνος 2 
χοιρινῶν 1 
χορδεύματα 1 
χορικῶν 1 
χορὸν 2 
χορῶν 1 
χοἰ 1 
χοὔτω 1 
χοὖτος 1 
χοᾶ 3 
χρή 1 
χρήματ 1 
χρήματα 1 
χρήσαιτό 1 
χρήσομαι 1 
χρείας 1 
χρεμετισμὸς 1 
χρεὼν 1 
χρησάμενος 1 
χρησίμω 1 
χρησμοί 2 
χρησμούς 1 
χρησμοὺς 1 
χρησμός 5 
χρησμὸν 4 
χρησμὸς 5 
χρησμῳδῶν 1 
χρησμῶν 1 
χρηστοῖς 1 
χρηστοῦ 1 
χρηστόν 2 
χρηστὰ 1 
χρηστὸν 1 
χρηστῶς 1 
χρυσίον 1 
χρυσοτρίαιν 1 
χρυσοῦ 1 
χρόνον 3 
χρόνου 1 
χρώματος 1 
χρώμενος 1 
χρὴ 5 
χρῆμα 1 
χρῆν 1 
χρῆναι 1 
χρῇ 1 
χρῶμαι 1 
χωρίοις 1 
χωρίῳ 1 
χωρεῖ 1 
χωρὶς 1 
χόλικος 1 
χόρδευ 1 
χύτραν 3 
χώραν 1 
χώρας 3 
χὠ 4 
χὤπως 3 
χὤτι 1 
χῖδρα 1 
ψάλλων 1 
ψευδατραφάξυος 1 
ψευδῆ 1 
ψευδῶν 1 
ψηνίζων 1 
ψηφισμάτων 1 
ψολοκομπίαις 1 
ψυχήν 1 
ψυχὴν 1 
ψωλὸν 1 
ψωμίζεται 1 
ψόφος 1 
ψῆφον 1 
ἀγάθ 2 
ἀγένειος 1 
ἀγαθαῖσιν 1 
ἀγαθοὶ 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθοῦ 2 
ἀγαθὲ 1 
ἀγαθὴν 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαθῶν 2 
ἀγαθῷ 1 
ἀγκυλοχήλης 2 
ἀγκυρίσας 1 
ἀγκύλαις 1 
ἀγορά 1 
ἀγοράν 1 
ἀγοράσει 2 
ἀγοραίου 1 
ἀγοραῖον 1 
ἀγοραῖος 2 
ἀγορᾶς 2 
ἀγορᾷ 4 
ἀγροίκοισιν 1 
ἀγροὺς 1 
ἀγρὸν 1 
ἀγυιάς 1 
ἀγωνιεῖ 1 
ἀδίκως 1 
ἀδεκατεύτους 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφὸς 1 
ἀδικεῖ 1 
ἀδύτοιο 1 
ἀεί 1 
ἀείδειν 1 
ἀεὶ 6 
ἀκαλήφας 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούσαθ 1 
ἀκούσας 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκούσῃς 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαί 1 
ἀκοῦσαι 2 
ἀκράτου 1 
ἀκράχολος 1 
ἀκροωμένη 1 
ἀλαζονείαις 2 
ἀλαζών 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλιτηρίων 1 
ἀλλ 71 
ἀλλά 1 
ἀλλήλαις 1 
ἀλλήλους 1 
ἀλλαντοπωλήσει 1 
ἀλλαντοπώλης 3 
ἀλλαντοπῶλα 2 
ἀλλοτρίους 1 
ἀλλότρια 1 
ἀλλὰ 29 
ἀλλᾶντας 3 
ἀλλᾶς 2 
ἀλφίτων 1 
ἀλωπεκίοισι 2 
ἀλώπηξ 1 
ἀμέλγεις 1 
ἀμαθῆ 1 
ἀμβροσίαν 1 
ἀμείνον 1 
ἀμείνω 1 
ἀμείνων 1 
ἀμηχάνων 1 
ἀμνοκῶν 1 
ἀμυνεῖ 1 
ἀμφιμασχάλου 1 
ἀμύνειν 1 
ἀμύνου 2 
ἀμύνων 1 
ἀμῶν 1 
ἀνάβαινε 1 
ἀνάγκης 1 
ἀνάμεινον 1 
ἀνέκραγον 2 
ἀνέμους 1 
ἀνέρων 1 
ἀνέσπασεν 1 
ἀνέστιον 1 
ἀνέχομαι 1 
ἀνήρ 2 
ἀναίδειαν 1 
ἀναγίγνωσκε 1 
ἀναγκάζω 1 
ἀναγκάσω 1 
ἀναγνώσεσθέ 1 
ἀναγνῶ 1 
ἀναδίδαξον 1 
ἀναδίδασκέ 1 
ἀναδιδάσκει 1 
ἀναθαρρήσῃ 1 
ἀναθείη 1 
ἀναιδέστεροι 1 
ἀναιδείᾳ 2 
ἀναιδεύεται 1 
ἀναιδῆ 1 
ἀναιδῶν 1 
ἀναλίσκοντα 1 
ἀναλαβὼν 1 
ἀναλῶν 1 
ἀναμείνῃ 1 
ἀναπαίστοις 1 
ἀναπείσεις 1 
ἀναπείσετ 1 
ἀναπόνιπτος 1 
ἀναρπάσας 1 
ἀναρρηγνὺς 1 
ἀνασχετόν 1 
ἀνατεθῆναι 1 
ἀνατετυρβακώς 1 
ἀναφανήσεται 1 
ἀνδράσι 1 
ἀνδραποδιστήν 1 
ἀνδρείας 1 
ἀνδρειότατα 1 
ἀνδρικώτατα 2 
ἀνδρικῶς 2 
ἀνδρὸς 2 
ἀνδρῶν 5 
ἀνεβρύαξαν 1 
ἀνεκρότησαν 1 
ἀνθρακιᾶς 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνιῶν 1 
ἀνοήτως 1 
ἀνοίας 2 
ἀνοιγνυμένων 1 
ἀντέθηκας 1 
ἀντήρκει 1 
ἀντεραστὴς 1 
ἀντιβεβηκώς 1 
ἀντιβολεῖν 1 
ἀντιβολῶ 4 
ἀντικνημίοις 1 
ἀντιλεγόντων 1 
ἀντιπάλων 1 
ἀντιφερίζεις 1 
ἀντιφερίζων 1 
ἀντλίαν 1 
ἀντὶ 6 
ἀνωρτάλιζες 1 
ἀνόητος 1 
ἀνύσαντε 1 
ἀνύσας 1 
ἀνύσατέ 1 
ἀνὴρ 16 
ἀξίας 1 
ἀξιοῖς 1 
ἀξιοῦμεν 1 
ἀξιωτέρας 1 
ἀξιῶ 1 
ἀπ 2 
ἀπάγειν 1 
ἀπέδειξα 1 
ἀπέθανεν 1 
ἀπέθετο 1 
ἀπέκρυπτε 1 
ἀπέπαρδε 1 
ἀπέπεμπεν 1 
ἀπέρχεται 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπίῃ 1 
ἀπαρυστέον 1 
ἀπαυδᾷ 1 
ἀπειλήσω 1 
ἀπειλαῖς 1 
ἀπειλῶν 1 
ἀπεκρύψω 1 
ἀπελαύνει 1 
ἀπελαύνεις 1 
ἀπελείφθη 1 
ἀπελθὼν 1 
ἀπεπυδάρισα 1 
ἀπεστλεγγισμένοις 1 
ἀπεψήσαντ 1 
ἀποδημεῖ 1 
ἀποδοθήσεται 1 
ἀποδώσω 1 
ἀποθάνοιμεν 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποθανεῖσθε 1 
ἀποθανεῖσθον 2 
ἀποκρυπτόμενος 1 
ἀποκτείνειαν 1 
ἀπολέσαιμ 1 
ἀπολέσειαν 1 
ἀπολέσθαι 1 
ἀπολαύει 1 
ἀπολεῖσθον 1 
ἀπολεῖται 1 
ἀπολοίμην 1 
ἀπολωλώς 1 
ἀπολῶ 1 
ἀπομάττει 1 
ἀπομαγδαλιὰς 2 
ἀπομυξάμενος 1 
ἀπονυχιῶ 1 
ἀποπνίξῃ 1 
ἀποροῦσιν 1 
ἀποσοβεῖ 1 
ἀποστρέψας 1 
ἀποτεμὼν 1 
ἀποτρόπαἰ 1 
ἀποφαγὼν 1 
ἀποφθερεῖ 1 
ἀποφῆναι 1 
ἀποψῶ 1 
ἀπράγμον 1 
ἀπόδος 1 
ἀπόκινον 1 
ἀπόληται 1 
ἀπόλλυται 3 
ἀπόλωλ 1 
ἀπόπτυστον 1 
ἀπόρρητον 1 
ἀπόφερ 1 
ἀπύω 1 
ἀπώμνυν 1 
ἀπὸ 7 
ἀπὼν 1 
ἀρέσκῃ 1 
ἀργαλεωτάτων 1 
ἀργυρίου 1 
ἀργυρολόγους 1 
ἀργύριον 1 
ἀριζήλωτοι 1 
ἀριστίζων 1 
ἀριστώσῃ 1 
ἀρυβάλλῳ 1 
ἀρυταίνῃ 1 
ἀρχέλας 1 
ἀρχήν 1 
ἀρχαίαισιν 2 
ἀρχαίων 2 
ἀρχαίῳ 1 
ἀρχομένοισιν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀσκαρδάμυκτος 1 
ἀσπίδας 1 
ἀσπίδων 1 
ἀσπίσιν 1 
ἀστειοτάτας 1 
ἀστρατείας 1 
ἀτρέμα 1 
ἀτὰρ 2 
ἀφ 1 
ἀφήρπασεν 1 
ἀφήσω 1 
ἀφίστατον 1 
ἀφαύει 1 
ἀφελών 1 
ἀφελῶν 1 
ἀφεψήσας 2 
ἀφιέναι 1 
ἀφικνουμένοις 1 
ἀφικοῦ 1 
ἀφύαις 1 
ἀφύας 3 
ἀφύκτους 1 
ἀφύων 1 
ἀφῖκται 1 
ἁλουργίδα 1 
ἁμαξουργοῦ 1 
ἁμαρτίαις 1 
ἁμὲ 1 
ἁνδάνει 1 
ἁνὴρ 4 
ἁπάντων 5 
ἁπάσας 1 
ἁπάσης 1 
ἁπαξάπαντας 1 
ἁπασῶν 1 
ἁπτόμενος 1 
ἁρμονίαν 1 
ἁρμονιῶν 1 
ἁρμόττεσθαι 1 
ἁρπάζων 2 
ἁρπάζῃς 1 
ἁρπάσαι 1 
ἁρπαγῆς 1 
ἂν 42 
ἃ 7 
ἄγαν 1 
ἄγγειλον 1 
ἄγε 4 
ἄγροικος 2 
ἄγχων 1 
ἄθρει 1 
ἄκατον 1 
ἄκουε 1 
ἄκουσον 1 
ἄκρατον 3 
ἄκροισι 1 
ἄκων 1 
ἄλειψον 1 
ἄληθες 1 
ἄλλ 2 
ἄλλα 4 
ἄλλην 1 
ἄλλο 1 
ἄλλοι 1 
ἄλλον 1 
ἄλλος 1 
ἄλλοσε 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄλλῳ 1 
ἄλουτος 1 
ἄλφιτ 1 
ἄλφιτα 1 
ἄμεινον 2 
ἄμφω 1 
ἄν 9 
ἄνα 1 
ἄναξ 1 
ἄνδρ 3 
ἄνδρα 9 
ἄνδρες 7 
ἄνευ 1 
ἄνθεσιν 1 
ἄνθρωπε 1 
ἄνθρωποι 2 
ἄνθρωπος 1 
ἄντικρυς 2 
ἄνω 1 
ἄνωθεν 1 
ἄξια 1 
ἄξιοι 2 
ἄξιον 4 
ἄξιος 1 
ἄξιόν 1 
ἄξιός 1 
ἄπαγ 1 
ἄπιθ 1 
ἄπιθι 1 
ἄπιτ 1 
ἄπιτον 1 
ἄρ 8 
ἄρα 2 
ἄρας 2 
ἄρδω 2 
ἄριστα 2 
ἄριστε 1 
ἄριστον 1 
ἄρξαι 1 
ἄρξει 1 
ἄρξεις 1 
ἄρξῃ 2 
ἄρτον 1 
ἄρτους 1 
ἄφες 1 
ἄχθος 1 
ἅ 2 
ἅμ 1 
ἅμα 3 
ἅμιλλα 1 
ἅνδρες 1 
ἅπαθε 1 
ἅπαντά 1 
ἅπαντα 5 
ἅπαντας 4 
ἅπαντες 3 
ἅπασ 1 
ἅπασαν 1 
ἅπερ 1 
ἅπτεται 1 
ἅρμασιν 1 
ἅρματος 1 
ἅρπαξ 1 
ἅσπερ 1 
ἅτθ 1 
ἅττ 2 
ἆρα 1 
ἆσσον 1 
Ἀγοράκριτε 1 
Ἀγοράκριτος 1 
Ἀγορακρίτῳ 1 
Ἀγροτέρᾳ 1 
Ἀθήναις 4 
Ἀθήνας 1 
Ἀθηναίοις 3 
Ἀθηναίους 2 
Ἀθηναίων 3 
Ἀθηναίᾳ 1 
Ἀθηνῶν 3 
Ἀθῆναι 1 
Ἀμυνίας 1 
Ἀντιλέων 1 
Ἀπόλλω 4 
Ἀπόλλων 1 
Ἀρίγνωτον 1 
Ἀργείους 1 
Ἀριστείδῃ 1 
Ἀριφράδης 1 
Ἀρκαδίας 1 
Ἀρκαδίᾳ 1 
Ἀρχεπτολέμου 1 
Ἀχιλλείων 1 
Ἁρμοδίου 1 
Ἄπολλον 2 
Ἄργει 1 
Ἄργους 1 
ἐάν 3 
ἐάσεις 4 
ἐβοσκόμην 1 
ἐβούλευον 1 
ἐγέλασα 1 
ἐγένεθ 1 
ἐγγεγράψεται 1 
ἐγγλωττοτυπεῖν 1 
ἐγγραφῇς 1 
ἐγγύς 1 
ἐγεγενήμην 1 
ἐγενόμην 1 
ἐγκάναξόν 1 
ἐγκρυφιάζων 1 
ἐγχέλεις 1 
ἐγχανεῖται 1 
ἐγχωρίοις 1 
ἐγώ 22 
ἐγὼ 56 
ἐγᾦδ 1 
ἐγᾦδα 1 
ἐδήλους 1 
ἐδίδουν 1 
ἐδηδοκὼς 1 
ἐζήτησας 1 
ἐθέλειν 1 
ἐθέλω 1 
ἐθαύμασας 1 
ἐθορύβουν 1 
ἐθώπευ 1 
ἐκ 23 
ἐκέλευ 1 
ἐκέλευε 2 
ἐκέλευσ 2 
ἐκέλευσε 1 
ἐκαραδόκησεν 1 
ἐκβάλοις 1 
ἐκδικάσας 1 
ἐκείνην 1 
ἐκείνου 2 
ἐκείνους 2 
ἐκείνων 1 
ἐκεινοιὶ 1 
ἐκεκράγεσάν 1 
ἐκεχήνεσαν 1 
ἐκεῖ 1 
ἐκεῖθεν 3 
ἐκεῖνον 3 
ἐκεῖνος 3 
ἐκεῖσε 2 
ἐκθεῖ 1 
ἐκινδύνευσ 1 
ἐκκαυλίζων 1 
ἐκκεκώφωκας 1 
ἐκκλησία 1 
ἐκκλησίαν 2 
ἐκκρεμάσας 1 
ἐκολάκευ 1 
ἐκπίω 1 
ἐκπειράσομαι 1 
ἐκπιπτουσῶν 1 
ἐκπλαγεὶς 1 
ἐκποδών 2 
ἐκροφήσει 1 
ἐκτραφείην 1 
ἐκφάγω 1 
ἐκφέρω 3 
ἐκφερέτω 1 
ἐκόσμησαν 1 
ἐλάμβανεν 1 
ἐλάνθανεν 1 
ἐλάνθανόν 1 
ἐλέγξαι 1 
ἐλήλυθα 1 
ἐλήλυθας 1 
ἐλήφθην 1 
ἐλασίβροντ 1 
ἐλατῆρας 1 
ἐλατῆρος 1 
ἐλαύνουσιν 1 
ἐλαύνωμεν 1 
ἐλεαίρεις 1 
ἐλεεῖτε 1 
ἐλελήθης 2 
ἐληλύθει 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθών 1 
ἐλθὲ 1 
ἐλπίς 1 
ἐλωβᾶθ 1 
ἐλᾶτε 1 
ἐλᾷς 1 
ἐμάνθανες 1 
ἐμέ 3 
ἐμαυτὸν 3 
ἐμβάδας 1 
ἐμβάδων 1 
ἐμβάσιν 2 
ἐμβαλεῖ 1 
ἐμβαλόντες 2 
ἐμβαλῶ 1 
ἐμνήσθην 1 
ἐμοί 2 
ἐμοὶ 11 
ἐμοὺς 1 
ἐμοῦ 18 
ἐμπλήμενος 1 
ἐμποδίζων 1 
ἐμόν 3 
ἐμὲ 5 
ἐμὴν 2 
ἐμὸν 1 
ἐμῆς 1 
ἐμῶν 2 
ἐν 71 
ἐναντίον 1 
ἐναντίους 1 
ἐναποπνιγείης 1 
ἐναργῶς 1 
ἐνδέδωκας 1 
ἐνδεχομένην 1 
ἐνείη 1 
ἐνεκολήβασας 1 
ἐνετριτώνισεν 1 
ἐνθένδ 1 
ἐνθαδὶ 1 
ἐνθοῦ 1 
ἐννυχίαισι 1 
ἐνοικεῖ 1 
ἐντέροις 2 
ἐντίθης 1 
ἐνταῦθ 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντεθεὶς 1 
ἐντερόνειαν 1 
ἐντεῦθεν 1 
ἐνόντος 1 
ἐνόρχην 1 
ἐξ 7 
ἐξάγειν 1 
ἐξάγων 1 
ἐξέδεταί 1 
ἐξέλξω 1 
ἐξένεγκέ 1 
ἐξέρποι 1 
ἐξέρχεται 1 
ἐξήραξα 1 
ἐξήρκεσεν 1 
ἐξαλέασθαι 1 
ἐξαλείψας 1 
ἐξανδρούμενος 1 
ἐξαπατήσας 1 
ἐξαπατωμένην 1 
ἐξαπατύλλειν 1 
ἐξαπατᾷς 1 
ἐξαρπάσομαί 1 
ἐξείραντες 1 
ἐξεβλήθη 1 
ἐξελθεῖν 1 
ἐξεμεῖν 1 
ἐξεπήδων 1 
ἐξεπετάννυτο 1 
ἐξεσκέδασας 1 
ἐξευρήσομεν 1 
ἐξευρίσκων 2 
ἐξεύρημα 1 
ἐξηπάτα 1 
ἐξηπάτας 1 
ἐξηπάτων 2 
ἐξηπατήθην 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξολισθάνειν 1 
ἐξολῶν 1 
ἐξωπτημένον 1 
ἐξόπισθε 1 
ἐξῃκασμένος 1 
ἐπ 2 
ἐπάγων 1 
ἐπάκουσον 1 
ἐπάταξα 1 
ἐπέγκαψον 1 
ἐπέλθοις 1 
ἐπένευσεν 1 
ἐπίδηλον 1 
ἐπίκουρε 1 
ἐπίνοιαν 1 
ἐπίπαστα 2 
ἐπίσταμαι 3 
ἐπίστασαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίσχες 1 
ἐπίτηδές 1 
ἐπίτηδες 3 
ἐπίφθονον 1 
ἐπαίνῳ 1 
ἐπαιδεύθην 1 
ἐπαινέσαι 1 
ἐπαινέσαιμεν 1 
ἐπανάβηθι 1 
ἐπαναίρου 1 
ἐπεί 2 
ἐπεβούλευσέ 1 
ἐπειδή 2 
ἐπειδὰν 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπενόησας 2 
ἐπενόησεν 1 
ἐπεσπηδῶν 1 
ἐπετείους 1 
ἐπεὶ 2 
ἐπηγνύμην 1 
ἐπιγίγνεται 1 
ἐπιδείξω 1 
ἐπιδειπνεῖς 1 
ἐπιδιαρραγῶ 1 
ἐπικρώζουσι 1 
ἐπιλέγων 1 
ἐπινοίας 2 
ἐπιορκεῖν 1 
ἐπιπιὼν 2 
ἐπισκοπεῖ 2 
ἐπιστομίζειν 1 
ἐπιτηρῶν 1 
ἐπιτρέπω 2 
ἐπιτροπεύειν 2 
ἐπιτροπεύσει 1 
ἐπιχειλῆ 1 
ἐπιχειρεῖν 1 
ἐποίησε 1 
ἐποίησεν 2 
ἐποίσεις 1 
ἐπολολύξαι 1 
ἐπρίατο 1 
ἐπριάμην 1 
ἐπώλει 1 
ἐπώλεις 1 
ἐπὶ 16 
ἐρέτην 1 
ἐραστής 2 
ἐραστῶν 1 
ἐργάσει 3 
ἐργασάμεν 1 
ἐργαστηρίου 1 
ἐρείδων 1 
ἐρεπτόμενον 1 
ἐρεῖν 1 
ἐριτίμων 1 
ἐριώλην 1 
ἐρυθρᾶς 1 
ἐρωμένοις 1 
ἐρόμενος 1 
ἐρῶ 2 
ἐρῶν 1 
ἐς 37 
ἐσβολάς 1 
ἐσβολὰς 1 
ἐσδραμὼν 1 
ἐσθ 3 
ἐσθίει 1 
ἐσθίοιτ 1 
ἐσθίων 2 
ἐσκοροδισμένος 1 
ἐσκορόδισας 1 
ἐσμὲν 1 
ἐσπεσὼν 1 
ἐσπηδήσας 1 
ἐστ 5 
ἐστί 4 
ἐστίν 3 
ἐστεφάνιξα 1 
ἐστεφάνουν 1 
ἐστεφανωμένον 1 
ἐστι 12 
ἐστιν 12 
ἐστὶ 5 
ἐστὶν 4 
ἐσφοιτῶν 1 
ἐσφοραῖς 1 
ἐσχάρας 1 
ἐτέον 1 
ἐτεόν 1 
ἐτεὸν 2 
ἐτόρυνε 1 
ἐφ 6 
ἐφάνη 2 
ἐφέξεις 1 
ἐφεστάναι 1 
ἐφληνάφα 1 
ἐφλυάρει 1 
ἐφοίτας 1 
ἐφορᾷ 1 
ἐφυλάττου 1 
ἐφόρει 1 
ἐφύλαττεν 1 
ἐχαρίσω 1 
ἐχθροὺς 2 
ἐχθροῖσι 1 
ἐχθρός 1 
ἐχρῆν 2 
ἐχρῆτο 1 
ἐχόντων 1 
ἐὰν 9 
ἐᾶν 1 
ἐᾷ 1 
ἐᾷς 1 
ἐῶ 1 
ἑαυτούς 1 
ἑαυτόν 1 
ἑαυτῷ 2 
ἑκάστοτ 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑκατονταλάντους 1 
ἑκατὸν 3 
ἑκούσῃ 1 
ἑκών 1 
ἑκὼν 1 
ἑλκοίμην 1 
ἑλκύδρια 1 
ἑνὸς 1 
ἑρπέτω 1 
ἑστάναι 1 
ἑστηκότες 1 
ἑστὼς 1 
ἑτέραν 2 
ἑτέρᾳ 1 
ἑταίρα 1 
ἑτερου 1 
ἑφθὸν 1 
ἑψοίμην 1 
ἓν 5 
ἓτερον 1 
ἔβλαψεν 1 
ἔβλεπον 1 
ἔγνωκας 1 
ἔγχεον 3 
ἔγωγε 4 
ἔδακε 1 
ἔδοξεν 1 
ἔδρας 1 
ἔδρασε 1 
ἔδρασεν 1 
ἔδρων 2 
ἔδωκας 1 
ἔδωκεν 1 
ἔκ 1 
ἔκγονος 1 
ἔκλεπτες 1 
ἔκλεπτον 2 
ἔλαβες 1 
ἔλαθον 1 
ἔλαττον 1 
ἔλεξεν 1 
ἔλθ 2 
ἔλθοις 1 
ἔλθῃ 1 
ἔμ 3 
ἔμβαλε 1 
ἔμελλον 1 
ἔμοιγε 1 
ἔν 1 
ἔναντα 1 
ἔνδηλος 1 
ἔνδοθεν 3 
ἔνδον 3 
ἔνεγκ 2 
ἔνεγκε 1 
ἔνεον 1 
ἔνεστ 1 
ἔνεστιν 5 
ἔνθεσιν 1 
ἔνι 3 
ἔντραγ 1 
ἔξει 1 
ἔξειμι 1 
ἔξελθ 1 
ἔξελθε 3 
ἔξεστιν 1 
ἔξευρέ 1 
ἔπαυσα 2 
ἔπαυσας 1 
ἔπειθ 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 3 
ἔπεμψέ 1 
ἔπεσι 1 
ἔπη 2 
ἔπιθι 1 
ἔργον 3 
ἔρρει 1 
ἔρχονταί 1 
ἔς 1 
ἔσει 2 
ἔσθ 7 
ἔσομαί 1 
ἔσπευδ 1 
ἔστ 2 
ἔσται 1 
ἔστησε 1 
ἔστι 8 
ἔστιν 4 
ἔσχατον 1 
ἔτ 3 
ἔτι 7 
ἔτνος 1 
ἔτος 1 
ἔτυχεν 1 
ἔφασκεν 1 
ἔφευγεν 1 
ἔφη 1 
ἔφραζεν 3 
ἔχε 6 
ἔχει 3 
ἔχειν 1 
ἔχεις 4 
ἔχεται 1 
ἔχοντ 2 
ἔχοντα 1 
ἔχοντες 1 
ἔχουσι 1 
ἔχω 1 
ἔχων 9 
ἕδραν 1 
ἕλκε 1 
ἕλκῃς 1 
ἕλξω 2 
ἕλχ 1 
ἕλωνται 1 
ἕν 1 
ἕνα 1 
ἕνδεκα 1 
ἕξει 3 
ἕξεις 1 
ἕπου 1 
ἕτερα 1 
ἕτερον 3 
ἕτερος 4 
ἕψοντος 1 
ἕως 4 
Ἐκβατάνοις 1 
Ἐρεχθεΐδη 2 
Ἐρεχθεῖ 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλάνιε 1 
Ἑλλήνων 3 
Ἑρμῆν 1 
ἠγωνίσω 1 
ἠλέκτρων 1 
ἠλιθιάζω 1 
ἠλλαντοπώλεις 1 
ἠλλαντοπώλουν 1 
ἠνάγκαζεν 1 
ἠνέσχετο 1 
ἠνεσχόμην 1 
ἠντεβόλει 1 
ἠνύστρου 1 
ἠξίωσας 1 
ἠξιώθη 1 
ἠπιστάμην 1 
ἠρίθμησεν 1 
ἠργάζετο 1 
ἠρνοῦντο 1 
ἡ 24 
ἡγεῖ 2 
ἡδέως 1 
ἡδοναῖς 1 
ἡδόμεσθά 1 
ἡδόμεσθα 1 
ἡδύ 1 
ἡδύσματα 1 
ἡδὺς 1 
ἡλιάσασθαι 1 
ἡλιαίᾳ 1 
ἡλιασταί 1 
ἡμέραν 3 
ἡμέρας 2 
ἡμέτερος 1 
ἡμερῶν 1 
ἡμετέραν 1 
ἡμεῖς 6 
ἡμᾶς 9 
ἡμῖν 12 
ἡμῶν 13 
ἡνίας 1 
ἡνίκ 1 
ἡρμοττόμην 1 
ἡρπακὼς 1 
ἡσθέντ 1 
ἡττημένος 1 
ἡττᾶσθαι 1 
ἢ 20 
ἢν 14 
ἣ 1 
ἣν 2 
ἤγαγε 1 
ἤγαγεν 1 
ἤγαγον 1 
ἤδη 12 
ἤθελεν 1 
ἤκουσ 1 
ἤν 1 
ἤνθησεν 1 
ἤνπερ 1 
ἤνυστρον 1 
ἤρειδε 1 
ἤρεσας 1 
ἤσθιον 1 
ἤστην 1 
ἥβης 1 
ἥδε 1 
ἥδεθ 1 
ἥδιστ 1 
ἥδιστον 1 
ἥδομαι 2 
ἥκεις 1 
ἥν 2 
ἥξει 1 
ἥξεις 1 
ἥπερ 1 
ἥσθην 1 
ἥτις 2 
ἦ 2 
ἦν 16 
ἦσαν 1 
ἦσθ 1 
ἧς 1 
Ἡρακλέα 1 
ἰέναι 1 
ἰαιβοῖ 1 
ἰατταταιὰξ 1 
ἰατταταῖ 1 
ἰδίᾳ 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδιωτῶν 1 
ἰδού 5 
ἰδοὺ 7 
ἰδών 1 
ἰδὼν 1 
ἰηπαιωνίσαι 1 
ἰοστέφανοι 1 
ἰοστεφάνοις 1 
ἰού 2 
ἰοὺ 2 
ἰπούμενος 1 
ἰσχάδας 1 
ἰσχέτω 1 
ἰσχύειν 1 
ἰχθῦς 1 
ἰχνεύων 1 
ἰόντε 1 
ἰών 1 
ἰὼν 3 
ἱέμην 1 
ἱέρακα 1 
ἱεραῖς 2 
ἱερωτάτης 1 
ἱερὰς 1 
ἱερὸν 2 
ἱεὶς 1 
ἱκετεύω 1 
ἱππέας 1 
ἱππέων 1 
ἱππαγωγοὺς 1 
ἱππαπαῖ 1 
ἱππῆς 2 
ἱστίον 1 
ἴαχεν 1 
ἴδοι 1 
ἴδοιμεν 1 
ἴδω 5 
ἴδωσιν 1 
ἴθ 2 
ἴθι 3 
ἴσθ 1 
ἴσθι 1 
ἴσου 1 
ἴσως 2 
ἴωμεν 1 
ἵζων 1 
ἵν 16 
ἵνα 16 
ἵππι 1 
ἵπποις 1 
ἵππων 2 
Ἰουλίου 1 
Ἱππίου 1 
Ἱπποδάμου 1 
ὀβολοῦ 1 
ὀκλαδίαν 2 
ὀκταπλάσιον 1 
ὀλίγοις 1 
ὀλίγον 4 
ὀλολύξατε 1 
ὀλῶν 1 
ὀνείοις 1 
ὀνειροπολεῖς 1 
ὀξίνην 1 
ὀξύθυμος 1 
ὀπάζει 1 
ὀπτόν 1 
ὀργισθέντ 1 
ὀργὰς 1 
ὀργὴν 1 
ὀρθῶς 5 
ὀρρωδῶν 2 
ὀρχιπέδων 1 
ὀστρακίνδα 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀχούμεθα 1 
ὁ 66 
ὁδούς 2 
ὁδοῖς 1 
ὁδόν 1 
ὁδὶ 2 
ὁδὸν 2 
ὁλκάδας 1 
ὁμίχλης 1 
ὁμολογεῖν 1 
ὁμολογῶ 1 
ὁμοῦ 3 
ὁπλίτης 1 
ὁπλαῖς 1 
ὁπόθεν 3 
ὁπόσοι 1 
ὁπότ 1 
ὁπόταν 3 
ὁπότε 1 
ὁπότερος 2 
ὁπότερός 1 
ὁρᾶθ 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρᾶτε 1 
ὁρᾷ 1 
ὁρᾷς 9 
ὁρῶ 1 
ὁρῶν 2 
ὁρῶντες 1 
ὁτιή 3 
ὁτιὴ 9 
ὃ 2 
ὃν 3 
ὃς 13 
ὄγδοον 1 
ὄζων 2 
ὄν 1 
ὄναρ 1 
ὄνομα 1 
ὄντα 2 
ὄντας 1 
ὄντος 2 
ὄνυξι 1 
ὄρθιον 1 
ὄψεσθε 1 
ὄψον 1 
ὅ 11 
ὅδ 2 
ὅθεν 1 
ὅθενπέρ 1 
ὅλην 1 
ὅλον 1 
ὅμοιος 1 
ὅμως 2 
ὅνπερ 1 
ὅπερ 4 
ὅπως 18 
ὅς 2 
ὅσ 1 
ὅσα 1 
ὅσην 1 
ὅσον 4 
ὅσπερ 1 
ὅστις 12 
ὅσων 3 
ὅτ 1 
ὅταν 7 
ὅτε 4 
ὅτι 14 
ὅτοισι 1 
ὅτῳ 1 
ὅψομαί 1 
Ὀβριμοπάτρα 1 
ὑείαν 1 
ὑμεῖς 4 
ὑμᾶς 5 
ὑμῖν 6 
ὑμῶν 5 
ὑομουσίας 1 
ὑπ 5 
ὑπέρμεγας 1 
ὑπέρχεται 1 
ὑπήνην 1 
ὑπείκῃ 1 
ὑπεκκλίνῃ 1 
ὑπερέχει 1 
ὑπεραναιδευθήσομαι 1 
ὑπερβαλεῖ 2 
ὑπερβαλεῖσθ 1 
ὑπερβαλεῖσθαί 1 
ὑπερεπήδων 1 
ὑπερεπύππαζόν 1 
ὑπερεπῄνουν 1 
ὑπερεῖχε 1 
ὑπερζέων 1 
ὑπερηκόντισα 1 
ὑπερφερούσης 1 
ὑπερφυᾶ 1 
ὑπερῷον 1 
ὑπευθύνους 1 
ὑπογλυκαίνων 1 
ὑπογραφεὺς 1 
ὑποδραμὼν 2 
ὑποθεῖν 1 
ὑπολίσφοις 1 
ὑπονοήσας 1 
ὑποπεσὼν 1 
ὑποτέμνων 1 
ὑποτεμοῦμαι 1 
ὑπό 2 
ὑπόκωφον 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπὸ 10 
ὑπῆλθες 1 
ὑφ 2 
ὑφήρπασας 1 
ὑφαρπάσας 1 
ὑφειλόμην 1 
ὑφελκτέον 1 
ὕδωρ 1 
ὕμνων 1 
ὕπτιος 1 
Ὑπέρβολον 2 
Ὕλαν 1 
ὠθῶν 1 
ὠμοσπάρακτον 1 
ὠμός 1 
ὠνήσομαι 1 
ὠνούμενοι 1 
ὠνοῖντο 1 
ὠφέλημα 1 
ὠφελοῦσι 1 
ὡδὶ 1 
ὡς 49 
ὡσπερεὶ 1 
ὢν 7 
ὤν 2 
ὤνιον 1 
ὤνιος 1 
ὤπτησά 1 
ὤρυττον 1 
ὥρα 1 
ὥς 1 
ὥσθ 1 
ὥσπερ 19 
ὥστ 5 
ὥστε 7 
ὦ 97 
ὦγάθ 3 
ὦγαθέ 2 
ὦγαθοὶ 1 
ὦμον 2 
ὦτά 1 
ὧδ 2 
ὧν 1 
Ὦ 1 
ὼ 2 
ᾄδει 1 
ᾄξας 1 
ᾄσαιμι 1 
ᾆσαι 2 
ᾐνίξατο 1 
ᾐνιγμένος 1 
ᾐσθόμην 2 
ᾔκαλλ 1 
ᾔκασεν 1 
ᾔσθοντο 1 
ᾔτησ 1 
ᾖ 3 
ᾗ 3 
ᾤου 1 
ᾤχετο 2 
ᾧ 3 
ᾧπερ 1 
ῥέγκει 1 
ῥέγκεται 1 
ῥήμασίν 1 
ῥήμασιν 1 
ῥήτορας 2 
ῥήτορε 1 
ῥήτορες 1 
ῥαθαπυγίζων 1 
ῥαψάμενός 1 
ῥεύσας 1 
ῥηματίοις 1 
ῥητόρων 2 
ῥοφῆσαι 1 
ῥόδοις 1 
ῥόθιον 1 
ῥόφησον 1 
ῥᾳδίως 1 
† 11 
†; 1 

Powered by PhiloLogic