Aristophanes, Frogs (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ran.].

Word Count

Total Words: 9375 Total Unique Words: 4065.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 164 
Αἰγίνης 1 
Αἰγαίου 1 
Αἰγύπτιοι 1 
Αἰσχύλ 2 
Αἰσχύλε 9 
Αἰσχύλον 5 
Αἰσχύλος 4 
Αἰσχύλου 2 
Αἴαντι 1 
Αἴγυπτος 1 
Αἴολον 1 
Αὑαίνου 1 
Βακχεῖ 1 
Βακχεῖον 1 
Βελλεροφόντας 1 
Γλύκη 1 
Γλύκης 1 
Γοργόνες 1 
Δήμητερ 2 
Δήμητρα 5 
Δήμητρος 1 
Δί 34 
Δία 18 
Δίκτυννα 1 
Δαρείου 1 
Διαγόρας 1 
Διομείοις 1 
Διονύσου 1 
Διτύλας 1 
Διόνυσ 1 
Διόνυσε 2 
Διόνυσον 1 
Διόνυσος 3 
Διός 2 
Διὸς 7 
Δῆλον 1 
Εἴπω 1 
Εὐριπίδη 3 
Εὐριπίδην 1 
Εὐριπίδης 3 
Εὐριπίδου 4 
Ζεύς 1 
Ζεῦ 2 
Θάνατος 1 
Θήβας 1 
Θηβαίους 1 
Θηραμένης 2 
Θηραμένους 1 
Θησεὺς 1 
Θρῃκία 1 
Θωρυκίων 2 
Κάδμος 1 
Κέρβερον 2 
Καλλίαν 1 
Καρικῶν 1 
Κεραμεικόν 1 
Κεραμῆς 1 
Κερβερίους 1 
Κεῖος 1 
Κηφισοφῶν 3 
Κηφισοφῶντα 1 
Κιμωλίας 1 
Κινησίου 1 
Κινησίᾳ 1 
Κλέων 1 
Κλέωνά 1 
Κλειγένης 1 
Κλειδημίδης 1 
Κλεισθένει 2 
Κλεισθένους 1 
Κλειτοφῶν 1 
Κλεοφῶν 1 
Κλεοφῶντι 1 
Κλεοφῶντος 1 
Κλεόκριτον 1 
Κρατίνου 1 
Κρητικὰς 1 
Κρῆτες 1 
Κυρήνης 1 
Κωκυτοῦ 1 
Κόρινθος 1 
Κύκνους 1 
Λάμαχος 1 
Λήθης 1 
Λίμναισιν 1 
Λευκολόφου 1 
Λυκαβηττοὺς 1 
Λύκις 1 
Μέμνονας 1 
Μακάρων 1 
Μαμμάκυθοι 1 
Μανία 1 
Μανῆς 1 
Μαραθῶνος 1 
Μεγαίνετός 1 
Μελέαγρον 1 
Μελήτου 1 
Μελίτης 1 
Μελιτίδαι 1 
Μηδικοῖς 1 
Μιλησίοις 1 
Μορσίμου 1 
Μουσαῖος 1 
Μουσῶν 2 
Μούσαις 1 
Μοῖραι 1 
Μοῦσ 2 
Μοῦσα 1 
Μοῦσαι 2 
Μόλων 1 
Μύρμηκί 1 
Νικομάχῳ 1 
Νιόβη 1 
Νιόβην 1 
Νυκτὸς 1 
Νυσήιον 1 
Νύμφαι 1 
Ξανθία 2 
Ξανθίαν 1 
Ξανθίας 3 
Ξανθίδιον 1 
Ξενοκλέης 1 
Οἰδίπους 1 
Οἰνεύς 2 
Πέλοψ 1 
Πέρσας 1 
Παλάμηδες 1 
Παναθηναίοισι 1 
Παντακλέα 1 
Παράλους 1 
Παρδόκας 1 
Παρνασσὸν 1 
Παρνασσῶν 1 
Πατρόκλων 1 
Πειθοῦς 1 
Πηλέα 1 
Πλαθάνη 2 
Πλαταιᾶς 1 
Πλούτων 2 
Πλούτωνος 2 
Ποσειδῶ 3 
Πυθάγγελος 1 
Πυθῶν 1 
Πόλυβον 1 
Πόσειδον 3 
Πὰν 1 
Πῖσαν 1 
Σεβῖνον 1 
Σθενέβοιαι 1 
Σθενεβοίας 1 
Σιδώνιόν 1 
Σκαμάνδρους 1 
Σκεβλύας 1 
Σοφοκλέα 1 
Σοφοκλέης 1 
Σοφοκλέους 1 
Σοφοκλεῖ 1 
Σπερχειὲ 1 
Σταμνίου 1 
Στυγός 1 
Σφίγγα 1 
Σωκράτει 1 
Σώτειραν 1 
Τήλεφον 2 
Ταίναρον 1 
Ταντάλειος 1 
Ταρτησία 1 
Τειθράσιαι 1 
Τεύκρων 1 
Φαίδρας 2 
Φερρέφατθ 1 
Φθιῶτ 1 
Φιλοξένου 1 
Φορμίσιος 1 
Φοῖβ 1 
Φρυνίχου 1 
Φρυνίχῳ 2 
Φρύνιχος 1 
Χάρων 4 
Χύτροισι 1 
Χῖος 1 
αἰθέρα 3 
αἰθὴρ 1 
αἰνιγμῶν 1 
αἰσθάνει 1 
αἰσθάνομαι 1 
αἰσθήσεται 1 
αἰσχρόν 2 
αἰσχυνθείσας 1 
αἰτίαν 1 
αἰτιάσομαι 1 
αἰτιῶ 1 
αἰτουμένοις 1 
αἰτουμένῳ 2 
αἰόλαν 1 
αἱ 1 
αἱματοσταγὴς 1 
αἱρήσομαι 2 
αἱροῦ 1 
αἳ 3 
αἴρεσθαί 1 
αἴροι 1 
αἴροιεν 1 
αἴρωμαι 1 
αἴσιον 1 
αἴσχιστον 1 
αἴτιός 1 
αἵ 1 
αὐδῶ 1 
αὐθάδως 1 
αὐθαδόστομον 1 
αὐλεῖ 1 
αὐλημάτων 1 
αὐλητρίς 1 
αὐλῶν 2 
αὐτίκ 1 
αὐτίκα 2 
αὐτοκόμου 1 
αὐτοπρέμνοις 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὺς 5 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 13 
αὐτόθι 1 
αὐτός 2 
αὐτὰ 3 
αὐτὴν 5 
αὐτὸ 2 
αὐτὸν 10 
αὐτὸς 11 
αὐτῆς 1 
αὐτῶν 2 
αὐτῷ 4 
αὑτόν 1 
αὑτὸν 2 
αὑτῷ 1 
αὔθ 2 
αὔρα 1 
αὔτ 6 
αὕτη 5 
αὖ 11 
αὖθις 15 
αὖραι 1 
βάδιζε 1 
βάραθρον 1 
βάρβαρον 1 
βάρος 3 
βέβληκ 1 
βέλτιστα 1 
βέλτιστόν 1 
βένθεσιν 1 
βίαν 1 
βίον 2 
βίῳ 1 
βαβαιάξ 1 
βαδίζω 1 
βαδίζων 2 
βαδίσαιμι 1 
βαδιοῦμαι 1 
βαδιστέον 3 
βαδιστικοῦ 1 
βαλανεὺς 1 
βαλανεῖον 1 
βαλλαντιοτόμοις 1 
βαρέως 2 
βαρβάροισι 1 
βαρυστάθμων 1 
βαρύτατον 1 
βασάνιζ 1 
βασάνιζε 1 
βασίλειαν 1 
βασανίζειν 1 
βασανίστρια 1 
βασανίσω 1 
βασανιεῖ 1 
βασανιεῖν 1 
βασανιεῖς 2 
βασανιῶ 1 
βασιλεύοντας 1 
βασιλεῦ 1 
βατράχων 1 
βδελυρὲ 1 
βελτίους 1 
βιαίως 2 
βιβλία 1 
βιβλίον 1 
βιβλίων 1 
βινεῖν 1 
βλάβος 1 
βλάπτειν 1 
βλάπτουσ 1 
βλέπειν 1 
βλέποντ 1 
βλέπων 1 
βλέφαρα 1 
βλέψον 1 
βολίτινον 1 
βουβωνιῶ 1 
βουλεύει 1 
βουλόμενος 2 
βουλόμην 1 
βουνόμοι 1 
βούλει 4 
βούλεσθε 1 
βούλεται 1 
βούληται 1 
βούλομαι 5 
βοὰν 1 
βοὴ 1 
βοᾷς 1 
βοῦν 1 
βοῦς 1 
βραδὺς 2 
βρεκεκεκὲξ 11 
βροτῶν 1 
βρυχώμενος 1 
βρύοντα 1 
βυθῷ 1 
βωμολόχοις 1 
βωμολόχος 1 
βωμολόχων 1 
βόεια 1 
βόρβορον 1 
βόρβορος 1 
βόσκημα 1 
βότρυος 1 
γ 67 
γάμους 1 
γάνος 1 
γάρ 22 
γάστρων 1 
γέ 9 
γέλοιά 1 
γέλοιον 4 
γέλων 1 
γέλωτι 1 
γένει 1 
γένοιτο 1 
γένος 3 
γένωνται 1 
γέρας 2 
γέρων 1 
γίγνεται 3 
γαίας 1 
γαλῆν 1 
γαστέρα 2 
γαῦρόν 1 
γε 36 
γείτονι 1 
γεγένηνται 1 
γεγονέναι 1 
γεγραμμένην 1 
γελᾶν 1 
γελῶ 1 
γελῶν 1 
γελῶσιν 1 
γενήσεται 2 
γενήσομαι 1 
γεννάδα 1 
γεννάδας 4 
γενναίας 1 
γενναίους 2 
γενναίων 3 
γενναίως 1 
γενναῖοι 1 
γενναῖον 2 
γενοίμην 2 
γενοῦ 3 
γενόμενον 1 
γερόντων 1 
γεύσει 1 
γηγενεῖ 1 
γητείῳ 1 
γλάμων 1 
γλαυκᾶς 1 
γλυκύτατον 1 
γλώσσης 1 
γλώττης 1 
γλῶσσ 1 
γλῶσσα 1 
γλῶττ 1 
γλῶτταν 1 
γνάθον 1 
γνάθου 1 
γνάθους 1 
γνωμοτύπων 1 
γνωμῶν 1 
γνώμαις 1 
γνώμην 4 
γνώμῃ 1 
γνώσει 1 
γνώσεται 1 
γνῶ 1 
γνῶναί 1 
γνῶναι 2 
γομφίους 1 
γομφοπαγῆ 1 
γοῦν 10 
γράφουσιν 1 
γραῦν 1 
γραῦς 1 
γρυπαιέτους 1 
γρύζοντας 1 
γυνή 3 
γυναικείας 1 
γυναικός 1 
γυναικῶν 1 
γυναιξίν 1 
γυναῖκα 1 
γυνὴ 2 
γωγε 1 
γωνίας 1 
γωνιασμούς 1 
γόνιμον 3 
γόνυ 1 
γύναι 1 
γώ 1 
γὰρ 100 
γὼ 4 
γῆν 5 
γῆς 7 
δ 97 
δάιος 1 
δάκνειν 1 
δάκνεσθαι 1 
δάκνω 1 
δάκρυά 1 
δάκρυα 1 
δάπεδον 1 
δέ 9 
δέδοιχ 1 
δέδρακας 2 
δέκα 1 
δέομαι 2 
δέρετον 1 
δέρμα 1 
δέρων 1 
δέσποθ 1 
δέσποτα 3 
δέχομαι 1 
δέῃ 2 
δή 7 
δήσας 1 
δίδαξον 1 
δίδασκε 1 
δίθρονον 1 
δίκαιον 1 
δίκαιος 2 
δίκαιόν 1 
δίκην 2 
δίς 1 
δαΐαν 1 
δαί 6 
δαίμονες 1 
δαιμόνι 3 
δαιμόνιε 1 
δαιομένη 1 
δακτύλοις 1 
δαρδάπτει 1 
δαὶ 2 
δαῖμον 1 
δείματα 1 
δείν 2 
δείξει 1 
δείξεις 1 
δείξω 1 
δείσας 1 
δείσασα 1 
δείσητον 1 
δεηθείης 1 
δεικνύς 1 
δειλότατε 1 
δειλὸς 3 
δειμάτου 1 
δεινά 2 
δεινοτάτοιν 1 
δεινόν 2 
δεινότατα 1 
δεινότερα 1 
δεινὰ 4 
δεινὰν 1 
δεινὸν 3 
δεινὸς 1 
δεινῆς 1 
δειπνεῖν 2 
δεισάσα 1 
δελφὶς 1 
δεξιά 1 
δεξιάν 2 
δεξιαί 1 
δεξιοί 1 
δεξιοῦ 3 
δεξιότητος 1 
δεξιᾷ 1 
δεοίμην 1 
δερκόμενον 1 
δεσποτῶν 1 
δεσπόται 1 
δεσπότας 1 
δεσπότης 4 
δεσπότῃ 2 
δευρὶ 3 
δεύτερον 1 
δεῖ 5 
δεῖν 1 
δεῖνα 1 
δεῖξον 1 
δεῦρ 6 
δεῦρο 9 
δεῦρό 2 
δηλωθήσεται 1 
δημαγωγεῖ 1 
δημοκρατικὸν 1 
δημοπιθήκων 1 
δι 4 
διάξει 1 
διέσκεμμαι 1 
διήγομεν 1 
διαίτας 1 
διαγωνιεῖσθ 1 
διαδρασιπολίτας 1 
διαιρεῖν 1 
διακναίσῃ 1 
διαλέγου 1 
διαλυμαίνεται 1 
διαμέτρους 1 
διανοεῖ 1 
διανοιῶν 1 
διαπέμπων 1 
διαπτάσθαι 1 
διαρραγήσομαι 1 
διαρραγῆναι 1 
διασπάσονται 1 
διασπαράξει 1 
διασῴζειν 1 
διατρίψεις 1 
διατριβὴν 1 
διαφθερῶ 1 
διαφύλαξόν 1 
διαύλιον 1 
διδάξαι 1 
διδάξας 1 
διδάσκαλος 1 
διδάσκειν 3 
διδοὺς 1 
διειδέναι 1 
διελυμήνω 1 
διεξελθεῖν 1 
διηγρύπνησα 1 
δικαίους 1 
δικαίως 2 
δικαστὴς 1 
διπύρους 1 
διὰ 6 
διῄει 1 
δοκήσας 1 
δοκήσετε 1 
δοκεῖ 6 
δοκεῖς 2 
δοκοῦσιν 1 
δοκῇ 1 
δοκῶ 3 
δοκῶν 1 
δοραῖς 1 
δορὶ 1 
δουλικὸν 1 
δούλων 1 
δοῦλον 2 
δοῦλος 5 
δράματος 1 
δράσας 3 
δρέπανον 1 
δρέπων 1 
δραττόμην 1 
δραχμάς 1 
δραχμὰς 1 
δριμὺ 1 
δρομαῖον 1 
δροσιζόμεναι 1 
δρόσον 1 
δρᾶμα 3 
δρᾶν 3 
δρᾷς 1 
δρῶ 2 
δρῶμεν 1 
δυνήσομαι 1 
δυσαμεριᾶν 1 
δυσγενὴς 1 
δυσκρίτως 1 
δυστοκεῖ 1 
δυστυχοῦμεν 1 
δυσφορεῖς 1 
δυσχείμερον 1 
δωδεκαμήχανον 1 
δωμάτιον 2 
δόλοις 1 
δόμον 1 
δόμων 1 
δόνακος 1 
δόξομεν 1 
δόρυ 1 
δότε 1 
δότω 1 
δύ 6 
δύναμαί 1 
δύναμαι 1 
δύναμιν 1 
δύνασθον 1 
δύνηται 1 
δύο 6 
δύσκολον 1 
δύστανον 1 
δώδεκ 2 
δώδεκα 1 
δώρων 1 
δώσει 1 
δὲ 80 
δὴ 36 
δὶς 2 
δὸς 2 
δᾴδων 1 
δῆθ 6 
δῆμον 1 
δῆμος 1 
δῆτ 13 
δῆτά 1 
δῆτα 10 
δῷ 1 
εἰ 32 
εἰδώς 1 
εἰδῶμεν 1 
εἰκάζεις 1 
εἰκοστολόγος 1 
εἰκόν 1 
εἰκόνας 1 
εἰκός 1 
εἰκότως 1 
εἰκὸς 2 
εἰκῇ 1 
εἰμ 1 
εἰμι 3 
εἰμὶ 1 
εἰπάτω 2 
εἰπέ 1 
εἰπεῖν 2 
εἰπὲ 1 
εἰργασμένην 1 
εἰργασμένος 1 
εἰρημένον 1 
εἰρηνικὸς 1 
εἰς 9 
εἰσάγων 1 
εἰσέθηκας 1 
εἰσέθηκε 3 
εἰσέπνευσε 1 
εἰσέρχομαι 1 
εἰσί 1 
εἰσίν 3 
εἰσίωμεν 1 
εἰσελθοῦσα 1 
εἰσελθών 1 
εἰσηγησάμην 1 
εἰσι 2 
εἰσιν 1 
εἰσιὼν 1 
εἰσῄρετο 1 
εἰωθότων 1 
εἱειειειλίσσετε 1 
εἱειειειλίσσουσα 1 
εἴ 7 
εἴη 2 
εἴθ 1 
εἴκοσίν 1 
εἴκοσιν 1 
εἴληφας 1 
εἴμ 1 
εἴπατον 3 
εἴπερ 7 
εἴποι 2 
εἴπω 2 
εἴργασται 1 
εἴρηκά 1 
εἴσιθ 2 
εἴσιθι 2 
εἴσιτον 1 
εἴσω 1 
εἴωθε 1 
εἶ 4 
εἶα 1 
εἶδε 1 
εἶδεν 1 
εἶεν 1 
εἶθ 1 
εἶμ 2 
εἶμι 1 
εἶν 1 
εἶναί 3 
εἶναι 11 
εἶπ 1 
εἶπεν 5 
εἶτ 13 
εἶτα 6 
εἶχε 1 
εἶχες 2 
εἷναι 2 
εὐ 1 
εὐανθεῖς 1 
εὐγενεῖς 1 
εὐδαίμονας 1 
εὐδαίμων 3 
εὐδαιμονεῖ 1 
εὐδαιμονοίης 1 
εὐηλίοις 1 
εὐθέως 1 
εὐθὺς 10 
εὐξαίμην 1 
εὐοδίαν 1 
εὐπροσώπου 1 
εὐτελείᾳ 1 
εὐφαμεῖτε 1 
εὐφημεῖν 1 
εὐωχίαν 1 
εὑρών 1 
εὔγηρυν 1 
εὔκολος 2 
εὔκολός 1 
εὔλογον 1 
εὔλυροί 1 
εὔξωμαι 1 
εὔχεσθε 1 
εὔχομαι 1 
εὕρισκε 1 
εὕροις 1 
εὕρω 1 
εὖ 10 
ζήτει 1 
ζαθέαις 1 
ζητεῖ 1 
ζητῶν 2 
ζων 1 
ζῆν 3 
ζῇ 1 
ηὑρισκέτην 1 
ηὗρες 1 
θ 7 
θάνατον 1 
θάρρει 1 
θάτερον 1 
θέλει 1 
θέλοι 1 
θέλω 1 
θέρμετε 1 
θήγοντος 1 
θαλάμακι 1 
θαλάσσης 1 
θαρρῶν 2 
θατέρου 1 
θαυμάζειν 1 
θαυμάζω 1 
θαυμαστά 2 
θεάσασθε 1 
θεασάμενος 1 
θεατὰς 1 
θεατὴς 1 
θεατῶν 1 
θενὼν 1 
θεοφιλοῦς 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 3 
θεοῖς 4 
θεοῖσιν 2 
θεοῦ 2 
θερμήνῃς 1 
θερμὴν 1 
θεωμένοις 2 
θεωμένοισιν 1 
θεόν 2 
θεός 3 
θεώ 1 
θεώμενοι 2 
θεώμενος 1 
θεὰν 1 
θεὸν 2 
θεὸς 2 
θεᾶς 1 
θεᾷ 1 
θεῖον 1 
θεῖος 1 
θεῶ 1 
θεῶν 5 
θηρί 1 
θηρία 1 
θηρίον 1 
θιάσους 1 
θιασώτας 1 
θλίβεται 1 
θλίβομαι 1 
θνητὸς 2 
θοαῖσιν 1 
θούριος 1 
θρέψασα 1 
θρήνων 1 
θρίω 1 
θρανίου 1 
θρασεῖ 1 
θρασύνεται 1 
θροεῖν 1 
θρόνον 2 
θρόνου 4 
θυείας 1 
θυμολεόντων 1 
θυμοὺς 1 
θυμοῖ 1 
θυμοῦμαι 1 
θυμὸς 1 
θόρυβος 1 
θός 1 
θύλακον 1 
θύραζε 2 
θύραις 1 
θύραν 3 
θύρας 3 
θύρσοισι 1 
θύων 2 
θᾶκον 2 
θᾶττον 1 
κάθηνται 1 
κάθησθον 1 
κάθιζ 1 
κάκιστ 2 
κάκιστα 1 
κάλει 1 
κάλεσον 1 
κάλλιστ 2 
κάλλιστα 2 
κάλλιστον 1 
κάλπισί 1 
κάλω 1 
κάρδοπον 1 
κάτα 1 
κάτω 5 
κάχ 1 
κέκραγε 1 
κέκτηται 1 
καί 4 
καίτοι 3 
καθ 3 
καθέλξει 1 
καθέξω 1 
καθέρπυσόν 1 
καθήσθω 1 
καθαιρήσει 1 
καθαπτὸς 1 
καθαρεύει 1 
καθείρπυσεν 1 
καθεδεῖ 1 
καθεδεῖσθαι 1 
καθεστηκὸς 1 
καθεύδειν 1 
καθορᾶτε 1 
καθοῖτο 1 
καθῆντο 1 
καθῆστο 1 
καθῖσεν 1 
καινά 1 
καινόν 1 
καινὸν 1 
καιρῷ 1 
κακίστῳ 1 
κακοί 1 
κακοδαίμων 4 
κακοῖς 1 
κακόδαιμον 1 
κακόν 3 
κακὰ 1 
κακὸν 4 
κακῶν 3 
κακῶς 2 
καλέσαι 1 
καλήν 1 
καλαμόφθογγα 1 
καλεῖς 1 
καλλίστοις 1 
καλλιχορώτατον 1 
καλούς 2 
καλοὺς 1 
καλοῦ 1 
καλὰ 1 
καλὸν 1 
καλῶς 6 
κανόνας 1 
κανόνων 1 
καρδίαν 3 
καρποφόρον 1 
καρπῶν 1 
καρτερόν 1 
καρτερός 1 
κατ 6 
κατάβα 1 
κατάθου 2 
κατάντη 1 
κατάπτυσον 1 
κατάρατος 1 
κατέδειξ 1 
κατέδειξε 1 
κατέκειτ 1 
κατέλιπε 1 
κατέρχεται 1 
κατέρχομαι 4 
κατέσπασας 1 
κατέφαγ 1 
κατέφαγες 1 
κατήκουσας 1 
κατήλιφ 1 
κατήσθιεν 1 
καταγέλαστ 1 
καταδείξαντος 1 
καταδωροδοκεῖται 1 
καταθέσθαι 1 
καταθήσεις 1 
κατακέλευε 1 
καταλαλῶν 1 
καταλεπτολογήσει 1 
καταλύει 1 
καταπίνει 1 
καταράσωμαι 1 
κατασχών 1 
κατατιλᾷ 1 
καταφοβεῖσθον 1 
κατεδύσαμέν 1 
κατελθεῖν 1 
κατερεικτῶν 1 
κατερεῖς 1 
κατερρινημένον 1 
κατεστωμυλμένε 1 
κατεσχίσω 1 
κατεῖδες 1 
κατεῖδον 1 
κατηγόρηκεν 1 
κατθανεῖν 1 
κατορθώσασι 1 
κατωτέρω 2 
κατόμοσον 2 
κατὰ 6 
κατῆλθ 1 
κατῆλθε 1 
κατῆλθες 1 
κατῆλθον 1 
καὐτόν 1 
καὐτὸς 2 
καὖθις 4 
καὶ 288 
κείμενος 1 
κείσεται 1 
κειμένην 1 
κειμένους 1 
κεκίνηται 1 
κεκιβδηλευμένοις 1 
κεκράξομαι 1 
κεκραξόμεσθά 1 
κεκωδωνισμένοις 1 
κελαδεῖ 1 
κελαδεῖτε 1 
κελαδοῦντες 1 
κελαινοφαὴς 1 
κενταυρικῶς 1 
κενὸν 1 
κερδῶν 1 
κερκίδος 1 
κεροβάτας 1 
κεφαλαίῳ 1 
κεφαλὴν 1 
κεχηνότες 1 
κεἰ 1 
κεἴ 1 
κεὐριπίδου 1 
κηρύσσω 1 
κιθαρῳδικῶν 1 
κινηθήσεται 1 
κινοῦσα 1 
κινῶν 1 
κλάει 1 
κλάεις 1 
κλέος 1 
κλέπτοντα 1 
κλίμακι 1 
κλαύμαθ 1 
κλαύσαντα 1 
κλαύσεται 1 
κλεψα 1 
κλωστῆρα 1 
κλύειν 2 
κνίσω 1 
κνεφαῖος 1 
κνημῖδας 1 
κοάξ 18 
κοβάλους 1 
κοθόρνους 1 
κοιλίαν 1 
κοινῇ 1 
κοκκύσω 1 
κολλάβους 1 
κομπασμάτων 1 
κομποφακελορρήμονα 1 
κομψός 1 
κονίας 1 
κοπεῖσι 2 
κορυθαίολα 1 
κοσμήσας 2 
κουφοτάταις 1 
κοὐδείς 1 
κοὐδὲ 1 
κοὐκ 3 
κοὐκέτ 1 
κοὰξ 12 
κοῦφόν 1 
κράνος 1 
κράτη 2 
κράτισται 1 
κράτιστος 1 
κράτος 2 
κρέα 2 
κρήνας 1 
κρίνοις 1 
κρίνω 2 
κρίνῃς 1 
κρίσιν 2 
κρίσις 1 
κραιπαλόκωμος 1 
κρανοποιῶν 1 
κρατοῦσι 1 
κρατὶ 1 
κρατῇ 1 
κρείττων 1 
κρεμάσαντι 1 
κρεμάσας 1 
κρεῖττον 1 
κρεῶν 2 
κρηνῶν 1 
κρινεῖ 1 
κρινῶ 1 
κροκωτῷ 1 
κρομμύων 1 
κροτοῦσα 1 
κρουνὸν 1 
κρόταφόν 1 
κρότον 1 
κρῖναι 1 
κτησώμεθα 1 
κτραφεὶς 1 
κυανεμβόλοις 1 
κυκησιτέφρου 1 
κυκλίοισι 1 
κυκλούμενοι 1 
κυμάτων 2 
κυνίσκας 1 
κυνοκλόπον 1 
κυνῶν 1 
κυπείρου 1 
κυρίους 1 
κυρεῖν 1 
κυσὶν 1 
κωδωνίσω 1 
κωδωνοφαλαροπώλους 1 
κωκύειν 1 
κωμῳδηθεὶς 1 
κωπίω 1 
κόβαλά 1 
κόθορνος 1 
κόκκυ 1 
κόλπους 1 
κόμμα 1 
κόμματι 1 
κόπον 6 
κόπος 1 
κόπτοιμ 1 
κόπτουσιν 1 
κόπω 1 
κόπων 2 
κόραις 1 
κόρακας 3 
κόρεις 1 
κόρη 1 
κότῳ 1 
κόψω 1 
κύβω 1 
κύδιστ 1 
κύκλον 1 
κύκλῳ 1 
κύκνων 1 
κύμασι 1 
κύν 1 
κύνα 1 
κύνες 1 
κύριός 1 
κύσαι 1 
κύσθου 1 
κύσον 1 
κύψας 1 
κύων 1 
κώνεια 1 
κώνειον 1 
κώπην 2 
κἀγαθήν 1 
κἀγαθοὺς 2 
κἀγώ 2 
κἀγὼ 1 
κἀδήλου 1 
κἀκ 1 
κἀκβάς 1 
κἀκβαλεῖς 1 
κἀκείνω 1 
κἀκεκράγει 1 
κἀκεῖνος 1 
κἀκεῖσε 1 
κἀκμιαίνομαι 1 
κἀκτενεῖς 1 
κἀκόπτετ 1 
κἀλεκτρυόνα 1 
κἀμαυτῷ 1 
κἀμειψίας 1 
κἀμοὶ 1 
κἀμοὺς 1 
κἀμυκᾶτό 1 
κἀνέβαλε 1 
κἀναίσχυντε 1 
κἀνασκοπεῖν 1 
κἀναυμάχησας 1 
κἀνδρεῖος 1 
κἀνθρώπων 1 
κἀνταῦθα 1 
κἀντιστησάτω 1 
κἀντὶ 1 
κἀνόμισαν 1 
κἀξίστασθαι 1 
κἀξηῦρες 1 
κἀπ 1 
κἀπέχου 1 
κἀπερείδεσθαι 1 
κἀπισκώπτων 1 
κἀπιτίμους 1 
κἀποδρὰς 1 
κἀποδυθῇ 1 
κἀποκινδυνεύετον 1 
κἀποσεμνυνούμεθα 1 
κἀπὶ 1 
κἀρχέδημος 1 
κἀστρατήγησέν 1 
κἀστὶν 1 
κἀφελεῖν 1 
κἂν 8 
κἄγωγε 1 
κἄκλαε 1 
κἄλεγχον 1 
κἄλλος 1 
κἄλλως 2 
κἄμοιγ 1 
κἄν 4 
κἄπειτ 4 
κἄπειτα 1 
κἄρτι 1 
κἄστι 1 
κἄτι 1 
κὠρχηστρίδες 1 
κᾆθ 1 
κᾆτ 5 
κᾆτα 3 
κᾦνον 1 
κῳδάριον 1 
κῴδιον 1 
κῶλά 1 
λάβ 1 
λάβεσθε 1 
λάβῃ 1 
λάβῃς 2 
λάθρᾳ 2 
λάκοι 1 
λάμβανε 1 
λάμπεται 1 
λάρυγγ 1 
λέγ 6 
λέγε 5 
λέγει 2 
λέγειν 8 
λέγεις 13 
λέγετον 2 
λέγοιτ 1 
λέγοντες 1 
λέγω 2 
λέγων 2 
λέγῃ 1 
λέγῃς 1 
λέλεκται 1 
λέξειν 1 
λέξεις 1 
λέξον 1 
λέοντα 1 
λέοντος 1 
λήκυθον 3 
λήρων 1 
λήψει 1 
λίαν 1 
λίθον 1 
λίθῳ 1 
λίμναις 1 
λίμναν 1 
λίμνη 1 
λίμνην 2 
λίνα 1 
λίνου 1 
λίσφη 1 
λαβέ 1 
λαβεῖν 2 
λαβομένω 1 
λαβοῦσ 1 
λαβόνθ 1 
λαβόντες 1 
λαβών 5 
λαβὼν 6 
λαγόνας 2 
λαθραίοις 1 
λαλίστερα 1 
λαλεῖν 2 
λαλιὰν 1 
λαλοῦντες 1 
λαλῶσι 1 
λαμβάνειν 1 
λαμβάνω 2 
λαμπάδ 2 
λαμπάδα 1 
λαμπάδας 3 
λαμπάδι 1 
λασιαύχενα 1 
λαῶν 2 
λεγόντοιν 1 
λειμών 1 
λειμώνων 1 
λειμῶνα 2 
λειμῶνας 1 
λεοντῆν 3 
λεπτολόγους 1 
λεπτόν 1 
λεπτὰ 1 
λεπτῶν 1 
λευκολόφους 1 
λευκοῖς 1 
λευκὸς 1 
λεύσσεις 1 
λεῖον 1 
ληκυθίου 2 
ληκύθιον 13 
ληκύθου 2 
ληματίας 1 
ληρήσειε 1 
ληρεῖν 1 
ληρεῖς 4 
λιβανωτόν 1 
λιβανωτὸν 1 
λιμένας 1 
λιμναῖα 1 
λογιοῦμαι 1 
λογισμὸν 1 
λοιδορεῖσθαι 1 
λοιδορησμός 1 
λοιποῦ 1 
λοιπὴ 1 
λοιπὸν 1 
λοφιᾶς 1 
λυγισμῶν 1 
λωβηταὶ 1 
λωποδυτῆσαι 1 
λωποδύταις 1 
λόγοισι 1 
λόγοισιν 1 
λόγον 1 
λόγος 7 
λόγου 3 
λόγχας 1 
λόγων 4 
λόφον 1 
λόφους 1 
λύπας 1 
λύρας 1 
λύριον 1 
λύχνον 1 
λῆμ 2 
λῆμα 2 
λῆρον 1 
λῆρόν 1 
λῦσαι 1 
μ 23 
μάγειρος 1 
μάκαρ 1 
μάκτραν 1 
μάλ 2 
μάλα 3 
μάλιστά 1 
μάλιστα 1 
μάνθανέ 1 
μάτην 1 
μάχει 1 
μάχεσθε 1 
μάχιμον 1 
μέγα 6 
μέγας 1 
μέγιστα 1 
μέδεις 1 
μέθεσθε 3 
μέλανα 1 
μέλει 4 
μέλεσιν 2 
μέλη 10 
μέλλειν 1 
μέλλεις 1 
μέλλω 1 
μέλος 2 
μέμνησο 1 
μέμψεταί 1 
μέμψιν 1 
μέν 8 
μέντοι 5 
μέντοὐγὼ 1 
μέντἄν 1 
μέρει 2 
μέρος 2 
μέσος 2 
μέχρι 1 
μή 9 
μήθ 1 
μήτ 4 
μήτε 3 
μία 1 
μίαν 3 
μίμησιν 1 
μίσθωσαί 1 
μαίνεσθαι 1 
μαίνοιό 1 
μαίνομαι 2 
μαθεῖν 2 
μαθητάς 1 
μαινίδος 1 
μακάριός 1 
μακρά 1 
μακρὰν 1 
μακρῷ 1 
μαλθακόν 1 
μαλθακώτερον 1 
μανίας 1 
μανθάνει 1 
μανθάνεις 1 
μανθάνω 5 
μαντεῖα 1 
μαρτύρομαι 1 
μαστιγίας 1 
μαστιγωτέος 1 
μαστιγῶν 1 
μαυτὸν 1 
μαχέσθω 1 
με 23 
μείζοσι 1 
μεγάλα 2 
μεγάλαι 1 
μεγάλην 1 
μεγάλους 1 
μεγάλων 3 
μεγέθη 1 
μεθ 1 
μεθείμην 1 
μεθύων 1 
μεθῆσθον 1 
μειαγωγήσουσι 1 
μειρακίσκης 1 
μειρακίων 1 
μειρακύλλια 1 
μελέτας 1 
μελαίνας 1 
μελανοκάρδιος 1 
μελανονεκυείμονα 1 
μελισσονόμοι 1 
μελοποιὸν 1 
μελοποιῶν 1 
μελῶν 3 
μεμνημένον 1 
μεμνημένος 1 
μεμυήμεθ 1 
μεμυημένοι 2 
μεσοίη 1 
μεστόν 1 
μεστὸν 1 
μετ 4 
μεταβαλλόμενος 1 
μεταβαλόντες 1 
μετακυλίνδειν 1 
μεταξὺ 1 
μεταστρέφεσθαι 1 
μετουσία 1 
μετὰ 2 
μετῇ 1 
μεῖζον 1 
μηδ 8 
μηδέ 1 
μηδέν 1 
μηδέποτ 1 
μηδαμῶς 1 
μηδὲ 7 
μηδὲν 6 
μηκέτ 1 
μητέρ 1 
μητέρα 1 
μιαρώτατ 1 
μιαρώτατε 1 
μιαρὰ 1 
μιαρὲ 1 
μιγνυμένας 1 
μιγνύς 1 
μικρός 1 
μικρὸς 1 
μινθῶσαι 1 
μισεῖ 1 
μισθοὺς 1 
μισθὸν 2 
μισῶ 1 
μοι 29 
μολπάζων 1 
μολπαῖς 1 
μολπαῖσιν 1 
μολπὴν 1 
μολὼν 1 
μονῳδίαις 1 
μονῳδίας 1 
μονῳδιῶν 1 
μορμορωπά 1 
μου 8 
μουσεῖα 1 
μουσικώτατα 1 
μουσικὴ 1 
μουσικὴν 1 
μουσικῇ 1 
μοχθηρίας 1 
μοχθηροτάτους 1 
μοὐξέκοψε 1 
μοὐστί 1 
μοὔστιν 1 
μυκτῆρες 1 
μυρία 1 
μυρίαι 1 
μυριάκις 1 
μυρρινῶνας 1 
μυστήρια 1 
μυστηρίων 1 
μυστικωτάτη 1 
μόνα 1 
μόνοις 2 
μόνον 8 
μόνος 3 
μόνου 1 
μόχθηρε 1 
μύραινα 1 
μύρια 1 
μύρτων 1 
μύσταις 1 
μύσταισι 1 
μώρους 1 
μἀλλ 2 
μἀλλὰ 2 
μὰ 30 
μὲν 51 
μὴ 60 
μὴν 16 
μᾶζαν 1 
μᾶλλον 4 
μᾶλλόν 2 
μῶν 1 
ν 3 
νέος 1 
νέῳ 1 
ναίων 1 
ναυμαχήσαντας 1 
ναυμαχεῖν 1 
ναυμαχοῖεν 1 
ναυσὶν 2 
ναυτίλῳ 1 
ναύτης 1 
ναὶ 1 
ναῦλον 1 
ναῦς 3 
νείκη 1 
νεβρῶν 1 
νεκροῖσι 2 
νεκρόν 1 
νεκρός 1 
νεκρὼ 1 
νεκρῷ 1 
νεναυμάχηκε 1 
νεοχμόν 1 
νεσκεύασα 1 
νεφρὼ 2 
νεὼς 1 
νεῖκος 1 
νεῦρα 1 
νθάδ 1 
νιαυτῷ 1 
νικήσαντα 1 
νικήσετε 1 
νικᾶν 2 
νοεὶν 1 
νοεῖν 1 
νοεῖτον 1 
νομίσωσι 1 
νομισμάτων 1 
νοτίοις 1 
νουθέτει 1 
νουθεσίας 1 
νοῆσαι 1 
νοῦν 6 
νοῦς 1 
νυκτέρου 1 
νυκτὸς 2 
νυν 13 
νυνί 3 
νυνὶ 5 
νόμισμα 1 
νόμον 1 
νόμος 1 
νόμων 1 
νόσων 1 
νὴ 40 
νὼ 3 
νῦν 20 
νῷν 6 
ξένοις 1 
ξένον 1 
ξένους 2 
ξένω 1 
ξίφος 1 
ξεκένωσεν 1 
ξεμεῖν 1 
ξενίσω 1 
ξουθὸν 1 
ξυγγενέσι 1 
ξυμβαλεῖν 1 
ξυμβῶ 1 
ξυμπαραινεῖν 1 
ξυμπότης 1 
ξυμφορὰν 1 
ξυνάγουσιν 1 
ξυνάγων 1 
ξυνέθηκα 1 
ξυνέμπορον 1 
ξυνέτυχον 1 
ξυναποδρᾶναι 1 
ξυνδεῖτε 1 
ξυνεγένου 1 
ξυνειδότες 1 
ξυνετὰς 1 
ξυνεχῶς 1 
ξυνηλθέτην 1 
ξυνιέναι 1 
ξυνναυμαχῇ 1 
ξυντεμῶ 1 
ξυντυχίᾳ 1 
ξυνόδων 1 
ξύλλαβε 1 
ξύλον 1 
ξύλου 2 
ξύμπτυκτα 1 
ξύναυλον 1 
ξύνεσι 1 
ξύνεσιν 1 
ξύνεσμεν 1 
ξύνοικοι 1 
ξύντομος 1 
ξύσσιτον 1 
ξὺν 1 
οἰδοῦσαν 1 
οἰδῶν 1 
οἰκέτας 1 
οἰκίαν 2 
οἰκίας 1 
οἰκεῖ 1 
οἰκεῖα 1 
οἰκεῖν 1 
οἰκοῦσιν 1 
οἰμώζετ 1 
οἰμώξεται 3 
οἰνάνθας 1 
οἱ 15 
οἳ 1 
οἴγειν 1 
οἴει 1 
οἴκαδ 2 
οἴκαδε 1 
οἴκει 1 
οἴμοι 7 
οἴσει 1 
οἴσεις 1 
οἴσων 1 
οἵ 1 
οἵοις 1 
οἵους 1 
οἶδ 8 
οἶδα 3 
οἶδε 1 
οἶδεν 1 
οἶμαι 2 
οἶνον 1 
οἶσε 1 
οἶσθ 1 
οἷ 3 
οἷος 1 
οἷς 8 
οἷσι 2 
οἷσιν 2 
οἷός 3 
οὐ 73 
οὐδ 11 
οὐδέν 4 
οὐδέποτε 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐδετέρῳ 1 
οὐδεὶς 6 
οὐδὲ 10 
οὐδὲν 9 
οὐκ 48 
οὐκέθ 1 
οὐκέτ 2 
οὐράνιόν 2 
οὐχ 7 
οὐχὶ 5 
οὑκ 1 
οὑμοὶ 1 
οὑξιὼν 1 
οὑπιχώριοι 1 
οὑτοσί 3 
οὑτοσὶ 1 
οὑτωσὶ 1 
οὓς 5 
οὔ 9 
οὔκουν 10 
οὔλων 1 
οὔπω 1 
οὔσαις 1 
οὔτε 2 
οὕνδον 1 
οὕνεκα 4 
οὕνεχ 1 
οὕτω 5 
οὕτως 3 
οὖν 26 
οὖσιν 1 
οὗ 5 
οὗπερ 1 
οὗτοι 3 
οὗτος 17 
π 1 
πάγχυ 1 
πάλαι 2 
πάλιν 11 
πάλλεται 1 
πάντ 3 
πάντα 5 
πάντας 1 
πάντων 1 
πάντως 1 
πάνυ 15 
πάρα 1 
πάρεχε 1 
πάσχειν 1 
πάσχητε 1 
πάσῃ 1 
πάταξά 1 
πάταξα 1 
πάτραν 1 
πάτρας 1 
πέλας 1 
πέμπει 1 
πέμπεις 1 
πένεσθαι 1 
πέπτωκεν 1 
πέραινε 3 
πέρι 2 
πέταλον 1 
πέτρα 1 
πέφυκε 1 
πήληκας 1 
πήχεις 1 
πίθηκος 1 
πίνειν 1 
πίνεις 1 
πίορκον 1 
πίσθ 1 
πίστ 1 
πίτταν 1 
πίων 1 
παίδευσον 1 
παίζειν 1 
παίζοντες 2 
παίζουσιν 1 
παίζων 4 
παίουσ 1 
παίσαντα 1 
παθεῖν 1 
παιδί 1 
παιδία 1 
παιδίον 1 
παιδαρίοισιν 1 
παιδός 1 
παισὶ 1 
παλαίσμασιν 2 
παλαίστραις 1 
παλαίστρας 1 
παλαιὰ 1 
παλαιῶν 1 
παμμίαρε 1 
παμπόνηρα 1 
παμπόνηρος 1 
πανήμερον 1 
πανδοκευτρίας 1 
πανδοκεῖον 1 
παννυχίδας 1 
παννυχίζουσιν 1 
πανούργους 1 
πανούργων 1 
πανοῦργε 1 
πανοῦργος 4 
πανταχοῦ 3 
πανταχῇ 1 
παντοδαπὸν 1 
παρ 4 
παράγειν 1 
παράδος 1 
παράφηνον 1 
παρέλαβον 1 
παρέξω 1 
παρέτραγεν 1 
παρέχειν 1 
παρίδῃ 1 
παρίστασθον 1 
παραβαλοῦ 2 
παραβλέψας 1 
παραινέσῃ 1 
παραινεῖτ 1 
παραινῶ 1 
παρακαθήμενον 1 
παρακαλεῖτε 1 
παρακεκινδυνευμένον 1 
παρακούων 1 
παραληρῶν 1 
παραλιπόντα 1 
παραξόνια 1 
παραπετάσμασιν 1 
παραπρίσματ 1 
παραρραγέν 1 
παρασκευάζεται 2 
παραστῇ 1 
παρασχὼν 1 
παρατετιλμέναι 1 
παραφρονοῦντος 1 
παραχωρεῖν 1 
παρεδέξατο 1 
παρεῖναι 1 
παρηκόνηνται 1 
παρθένοι 1 
παρθένος 1 
παρὰ 7 
παρῆκ 1 
πατάξαι 1 
πατάξας 1 
πατάξω 1 
πατέρα 1 
πατέρες 1 
πατρίοις 2 
πατραλοίαισι 1 
πατραλοίας 1 
πατρὶ 1 
πατρὸς 4 
πατρῷ 2 
πατρῷον 2 
πατὴρ 1 
παυσίπονον 1 
παυσαίμεθ 1 
παύσασθε 1 
παύσασθον 1 
παύσειν 1 
παῖ 8 
παῖδα 4 
παῖδες 1 
παῖς 4 
παῖσαί 1 
παῦ 1 
παῦε 5 
πείθει 1 
πείθῃ 2 
πείσειεν 1 
πεδίον 1 
πειθώ 1 
πειθὼ 1 
πειράσεταί 1 
πειστέον 1 
πεισόμεσθα 1 
πελάθεις 5 
πελαγίαν 1 
πεντήκοντα 1 
πεπλήγμεθ 1 
πεποίηκας 3 
πεπονθέναι 1 
πεπράγαμεν 1 
περ 1 
περί 1 
περίβαλλ 1 
περίδρομοι 1 
περίεισιν 1 
περίπατος 1 
περαίνεις 1 
περαιωθήσομαι 1 
περιδησάμενος 1 
περιειλάμενος 1 
περιθρέξει 1 
περινοεῖν 1 
περιπάτοις 1 
περιπέσῃ 1 
περιπεπλευκότος 1 
περιόψει 1 
περιόψομἀπελθόντ 1 
περυσινὸν 1 
περὶ 14 
πεφυκὼς 1 
πεύκαισι 1 
πεῖν 1 
πηδᾷ 1 
πηνίκα 1 
πηνίσματα 1 
πηρώσω 1 
πιέζεται 1 
πιέζομαι 1 
πιεῖν 1 
πιθὼν 1 
πικαθῆτο 1 
πινακηδὸν 1 
πιστεύομεν 1 
πλάκα 1 
πλάστιγγ 1 
πλάτῃ 1 
πλέων 1 
πλήν 3 
πλίνθους 1 
πλαίσια 1 
πλακοῦντας 1 
πλατείαις 1 
πλείω 1 
πλευμόνων 2 
πλευρὰς 1 
πλεῖ 2 
πλεῖν 6 
πλεῖστα 1 
πλεῖστον 1 
πλεῖστος 1 
πληγὰς 3 
πληγὴν 2 
πλησίον 1 
πλινθεύσουσι 1 
πλοιαρίῳ 1 
πλουτῶν 1 
πλοῖον 1 
πλοῖόν 1 
πλοῦς 1 
πλὴν 4 
πλῆθος 1 
πνέοντας 1 
πνευσεῖται 1 
πνεῖν 1 
πνεῦμα 1 
πνιγηρὰν 1 
πνοή 1 
πνοῆς 1 
ποίησιν 2 
ποίησις 1 
ποίοις 1 
ποίων 1 
ποδὶ 1 
ποθ 2 
ποθεινὸς 1 
ποθεῖ 1 
ποιήσαντι 1 
ποιήσας 2 
ποιήσω 3 
ποιήσῃς 1 
ποιεῖ 2 
ποιεῖν 4 
ποιεῖς 3 
ποιεῖσθαι 1 
ποιητήν 3 
ποιηταί 1 
ποιητοῦ 1 
ποιητὰς 2 
ποιητὴν 1 
ποιητὴς 1 
ποιητῇ 1 
ποιητῶν 4 
ποιοῦμεν 1 
ποιοῦντα 2 
ποιοῦσ 1 
ποιοῦσιν 1 
ποιῆσαι 1 
ποιῶ 3 
ποιῶν 4 
πολίταις 2 
πολίτας 2 
πολίτην 2 
πολεμίων 3 
πολιτῶν 3 
πολλά 1 
πολλάκις 1 
πολλαὶ 1 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 4 
πολλοῖσιν 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 6 
πολλὰς 3 
πολλὴ 3 
πολλὴν 1 
πολυκοίρανε 1 
πολυκολύμβοισι 1 
πολυρρόδους 1 
πολυτίμητ 2 
πολυτίμητε 2 
πολύ 3 
πολύκαρπον 1 
πολύμετρον 1 
πολύν 1 
πολύς 1 
πολὺ 4 
πολὺν 4 
πομφολυγοπαφλάσμασιν 1 
πονηροῖς 3 
πονηρότατος 1 
πονηρὸν 1 
πονηρῶν 1 
πονῶ 1 
πορίσασθαι 1 
πορισταῖς 1 
πορνεῖ 1 
πορνιδίων 1 
ποτ 10 
ποτέ 1 
ποταμόν 1 
ποταμὲ 1 
ποταμῶν 1 
ποτε 6 
που 10 
πού 1 
ποῖ 7 
ποῖον 2 
ποῖόν 1 
ποῖός 1 
ποῦ 13 
πράγματ 1 
πράγματι 1 
πράκτορι 1 
πράξεις 1 
πράσῳ 1 
πράττοντα 1 
πράττοντες 1 
πράττων 2 
πρέπει 1 
πρέπουσιν 1 
πρίν 4 
πρίωμαι 1 
πραγμάτων 2 
πρεσβύτερος 1 
προαγωγοὺς 1 
προβάδην 1 
προβαλεῖ 1 
προδίδωσιν 1 
προθύμως 1 
προκύψαν 1 
προλόγοισί 1 
προλόγους 6 
προλόγων 1 
προπέμπετε 1 
προσάψαι 2 
προσέπεσεν 1 
προσέπνευσε 1 
προσέτ 1 
προσέχουσ 1 
προσήκουσιν 1 
προσαυλεῖ 1 
προσβλέπεις 1 
προσδοκᾶν 1 
προσδοκῆσαί 1 
προσδοκῶν 1 
προσεδόκας 1 
προσεπιτέρπεται 1 
προσεύχου 1 
προσεῖπε 1 
προσθίους 1 
προσθοῦ 1 
προσκαλούμενος 1 
προσουρήσαντα 1 
προσοφείλων 1 
προσπαρδεῖν 1 
προστάτην 1 
προστίθει 1 
προσῆψεν 1 
προσῇ 1 
προτιμήσαντά 1 
προτιμᾷς 1 
προυσελοῦμεν 1 
προϊέναι 1 
πρυτανείῳ 1 
πρωκτὸν 1 
πρωκτὸς 1 
πρόγονον 1 
πρόλογον 2 
πρόμολον 1 
πρόρριζος 1 
πρός 3 
πρόσελθε 1 
πρόσθε 2 
πρόσιτον 1 
πρόσχημα 1 
πρόσωπον 2 
πρότερον 4 
πρότερος 1 
πρύτανιν 1 
πρώην 2 
πρώτην 1 
πρώτιστα 3 
πρώτιστον 2 
πρώτων 1 
πρὶν 8 
πρὸ 3 
πρὸς 28 
πρᾳόνως 1 
πρᾶγμα 8 
πρῖε 1 
πρῖνος 1 
πρῴραις 1 
πρῶθ 1 
πρῶνας 1 
πρῶτ 1 
πρῶτά 1 
πρῶτα 2 
πρῶτον 13 
πρῶτος 1 
πτήξαντες 1 
πτερύγων 1 
πτερώσας 1 
πτερῶν 1 
πτωχοποιὲ 1 
πυγήν 1 
πυγὰς 1 
πυργώσας 1 
πυρρίαις 1 
πυρρίχην 1 
πυρὶ 1 
πω 2 
πως 2 
πόδα 4 
πόδε 1 
πόθεν 3 
πόθος 3 
πόκας 1 
πόλει 7 
πόλεις 1 
πόλεμον 1 
πόλεμος 1 
πόλεσιν 1 
πόλεως 2 
πόλιν 5 
πόλις 5 
πόλλ 1 
πόνηρ 1 
πόνον 1 
πόνου 1 
πόντιε 1 
πόριμον 1 
πόρνας 1 
πόρον 2 
πόσ 1 
πόσος 1 
πότερ 2 
πότερα 1 
πότερον 2 
πότνια 1 
πύθεσθέ 1 
πύλαις 1 
πύργον 1 
πώποτ 2 
πώποτε 1 
πὶ 2 
πὺξ 1 
πᾶς 3 
πῦρ 1 
πῶς 26 
ρεῖς 1 
ς 3 
σ 15 
σάλπιγγος 1 
σάφ 3 
σίτησιν 1 
σαλπιγγολογχυπηνάδαι 1 
σανδαλίσκον 1 
σαρκασμοπιτυοκάμπται 1 
σαυτοῦ 1 
σαυτόν 2 
σαυτῆς 1 
σαφέστατα 1 
σαφέστερον 1 
σαφὲς 2 
σαφῶς 3 
σε 10 
σεαυτόν 1 
σεαυτὸν 2 
σεβῆ 1 
σεμνοτέροισιν 1 
σεμνοῖσιν 1 
σεμνυνόμενος 1 
σεμνὰ 1 
σεμνὸς 1 
σημεῖον 1 
σιγᾷς 1 
σιδηροβριθές 1 
σισύρα 1 
σιωπᾶν 1 
σιωπῇ 1 
σιωπῶ 1 
σιώπα 2 
σκάφος 1 
σκέλος 1 
σκέψαι 2 
σκέψιν 1 
σκαιότατον 1 
σκαριφησμοῖσι 1 
σκευάρι 1 
σκευοφόρος 1 
σκευὴν 1 
σκεύη 3 
σκολίων 1 
σκορδινᾷ 1 
σκόπει 2 
σκόπελος 1 
σκόροδα 1 
σκόροδον 1 
σκότος 1 
σκύμνον 1 
σκώψαντα 1 
σκώψωμεν 1 
σκῶπτέ 1 
σκῶρ 1 
σμιλεύματά 1 
σοι 19 
σου 14 
σοφίαι 1 
σοφίας 1 
σοφίᾳ 1 
σοφισμάτων 3 
σοφοῖν 1 
σοφοῖς 1 
σοφωτάτη 1 
σοφός 1 
σοφώτατοι 1 
σοφώτατον 1 
σοφώτερος 2 
σοφὸν 2 
σοφὸς 1 
σοφῶν 2 
σοφῶς 1 
σοὶ 6 
σοὺς 2 
σοῖσιν 1 
σοῦ 2 
σπαράττειν 1 
σπευδέτω 1 
σπλάγχν 1 
σπλάγχνα 2 
σπουδαῖα 1 
σπουδὴν 1 
σπόδει 1 
στάσιν 2 
στάσις 2 
στάχυν 1 
στέφανον 1 
στίξας 1 
στίχον 1 
σταδίους 1 
σταδίῳ 1 
σταθμήσεται 1 
σταθμόν 1 
σταθμὸν 2 
σται 1 
στι 1 
στιν 6 
στοιβὴν 1 
στολὴν 1 
στομάτοιν 1 
στοματουργὸς 1 
στρέφειν 1 
στρεβλοῖσι 1 
στρεβλῶν 1 
στροβήσεται 1 
στροφῶν 1 
στρόφιγξ 1 
στρώμασιν 2 
στρώματ 2 
στρώματα 2 
στωμυλίαν 1 
στωμυλιοσυλλεκτάδη 1 
στωμυλλομένων 1 
στωμυλμάτων 1 
στωμύλλετε 1 
στωμύλματα 1 
στόμα 2 
στὶ 1 
στὶν 1 
συγγενεῖς 1 
συγκλινές 1 
συγκρούσας 1 
συλλέγων 1 
συλλαβὼν 1 
συμπαιστρίας 1 
συμπαραστάτει 1 
συμποδίσας 1 
συμπρόπεμπέ 3 
συμφέρει 1 
συμφορᾶς 1 
συνέβαιν 1 
συνέλεξας 1 
συνακολούθει 1 
συναρπάσασα 1 
συνετὸς 1 
συννοούμενος 1 
συντέθνηκέ 1 
συντέθνηκεν 1 
συντέχνων 1 
συσκεδᾶν 1 
συστείλας 1 
συχνοί 1 
σφαλείς 1 
σφαλῆτ 1 
σφετέραν 2 
σφογγιάν 1 
σφογγιὰν 1 
σφόδρα 3 
σφώ 2 
σφὼ 1 
σφῆνας 1 
σφῷν 3 
σχέτλι 1 
σχέτλια 1 
σχέτλιε 2 
σχήσειν 1 
σχινδαλάμων 1 
σχῆμα 2 
σωθεῖμεν 1 
σωθεῖσα 1 
σωτηρίαν 1 
σωτὴρ 2 
σωτῆρα 2 
σωφρονεῖς 1 
σύ 8 
σύμμαχοι 1 
σύμμαχός 2 
σώσειε 1 
σώφρονας 1 
σὲ 5 
σὴν 1 
σὸν 1 
σὺ 42 
σὺν 3 
σῆς 1 
σῦκ 1 
σῳζοίμεθ 1 
σῴζειν 1 
σῶν 3 
σῷ 2 
σῷζε 2 
τ 18 
τά 3 
τάδ 1 
τάδε 2 
τάλαινα 2 
τάλαν 1 
τάλας 2 
τάξεις 1 
τάριχος 1 
τάς 1 
τάφρους 1 
τάχ 1 
τάχα 2 
τάχιστ 1 
τάχιστα 1 
τέ 1 
τέγγουσαι 1 
τέθνηκέ 1 
τέκνα 2 
τέκνον 1 
τέμενος 1 
τέρα 1 
τέρας 1 
τέρψιν 1 
τέρᾳ 1 
τέτταρα 1 
τέτταρας 1 
τέχνην 8 
τέχνης 5 
τέχνῃ 2 
τέως 1 
τήμερον 1 
τήνδε 3 
τί 67 
τίκτειν 1 
τίλλειν 1 
τίν 4 
τίνα 10 
τίνες 1 
τίνος 2 
τίνων 1 
τίομεν 1 
τίς 16 
τίσι 1 
ταδί 2 
ταινιοῦσθαι 1 
ταλάντῳ 1 
ταλάροις 1 
ταλαιπωροῖτο 1 
ταυρηδὸν 1 
ταυροφάγου 1 
ταυτί 2 
ταυτὶ 2 
ταφαῖσι 1 
ταχέως 8 
ταχεῖαν 1 
ταχύς 1 
ταχὺ 1 
ταύτην 2 
ταἴτιον 1 
ταὐτόν 2 
ταὐτὸν 3 
ταὐτῷ 1 
ταὔτ 2 
ταῖς 11 
ταῖσι 3 
ταῖσιν 1 
ταῦτ 18 
ταῦτά 1 
ταῦτα 17 
τε 34 
τείνῃ 1 
τεθνάναι 1 
τεθνεῶτος 2 
τεθνηκέναι 1 
τεθνηκόσιν 1 
τεθνηκότα 2 
τεθνηκότος 1 
τεθορύβηκεν 1 
τελετάς 1 
τελεταῖς 1 
τελετῆς 1 
τελεῖς 1 
τεμάχη 1 
τετραπήχεις 1 
τετριμμένη 1 
τευτλίοισι 1 
τεχνάζειν 1 
τεχνῶν 1 
τηρεῖν 1 
τι 40 
τικτούσας 1 
τιμάν 1 
τιμὴν 1 
τιμᾶς 1 
τιν 3 
τινά 1 
τινάσσων 2 
τινές 1 
τινί 1 
τινα 2 
τινι 1 
τινός 1 
τινὰ 1 
τινὶ 1 
τις 27 
τιτθίον 1 
τιὴ 1 
τλάμων 1 
τλήμων 1 
τοί 1 
τοία 1 
τοίνυν 9 
τοδί 1 
τοδὶ 1 
τοι 7 
τοιαυτὶ 1 
τοιαύτην 1 
τοιαῦτα 1 
τοιουτονί 1 
τοιουτοσὶ 1 
τοιοῦτον 1 
τοιοῦτος 1 
τοιχωρύχοις 1 
τοιχωρύχους 1 
τοιῶνδε 1 
τολμήσεις 1 
τολμηρὲ 1 
τολμᾷς 1 
τολμῶντα 1 
τονδὶ 2 
τονθορύζων 1 
τορῶς 1 
τος 2 
τοσοῦτον 1 
τοτὲ 2 
τουδὶ 1 
τουτί 2 
τουτονὶ 5 
τουτουμενὶ 1 
τουτουσὶ 1 
τουτὶ 11 
τουτῳί 1 
τοφλαττοθρατ 10 
τούτοις 7 
τούτοισι 3 
τούτοισιν 4 
τούτου 8 
τούτους 1 
τούτω 1 
τούτων 5 
τούτῳ 5 
τοὐρεβίνθου 1 
τοὔνομα 1 
τοὔπος 3 
τοὔργον 2 
τοὺς 40 
τοῖς 38 
τοῖσι 4 
τοῖσιν 7 
τοῖχον 1 
τοῦ 30 
τοῦδ 1 
τοῦδέ 1 
τοῦδε 1 
τοῦθ 5 
τοῦτ 16 
τοῦτο 11 
τοῦτον 18 
τοῦτό 6 
τράπεζ 1 
τράχηλος 1 
τρέφειν 2 
τρέφω 1 
τρέψομαι 1 
τρία 1 
τρίτον 1 
τρίτος 1 
τραγήματα 1 
τραγελάφους 1 
τραγικὸν 1 
τραγῳδίαις 1 
τραγῳδίαισιν 1 
τραγῳδίαν 1 
τραγῳδίας 5 
τραγῳδίᾳ 1 
τραγῳδικὸν 1 
τραγῳδικῆς 1 
τραπέσθαι 1 
τραποίμην 1 
τραποῦ 1 
τραφέντας 2 
τρεῖς 3 
τριηραρχεῖν 1 
τρισκακοδαίμων 1 
τρισὶν 1 
τριχός 1 
τρυφή 1 
τρυφαλείας 1 
τρόποις 1 
τρόπον 7 
τρόπος 1 
τρόπους 1 
τρόπῳ 1 
τρύβλιον 1 
τρὶς 1 
τυγχάνω 1 
τυμβωρύχος 1 
τυννουτῳί 1 
τυπτόμενον 1 
τυπτόμενος 1 
τυροπωλῆσαι 1 
τυρόν 1 
τυφὼς 1 
τόδε 3 
τόθ 2 
τόν 1 
τόνδ 1 
τόνδε 1 
τόξα 1 
τόπος 1 
τότε 6 
τύμβου 1 
τύμβῳ 1 
τύπτε 1 
τύπτει 1 
τύπτειν 1 
τύπτοις 1 
τύπτου 1 
τύπτων 1 
τύχοιμ 1 
τἀγαθά 1 
τἀλλότρια 1 
τἀμὰ 1 
τἀν 1 
τἀνάφορον 1 
τἀναντί 1 
τἀνταυθοῖ 1 
τἀντικνήμια 1 
τἀπόρρητ 1 
τἀργύριον 2 
τἀργύριόν 1 
τἀρχαῖον 1 
τἀτταταῖ 1 
τἄλλ 1 
τἄλλα 1 
τἄν 1 
τἄπη 2 
τἄρ 1 
τἄρα 1 
τἄρια 1 
τὠβολώ 1 
τὰ 38 
τὰν 1 
τὰς 18 
τὴν 55 
τὸ 82 
τὸν 112 
τὼ 8 
τᾶν 2 
τῆς 30 
τῆσδ 1 
τῆσδε 1 
τῇ 11 
τῇδε 1 
τῳ 1 
τῶν 46 
τῷ 18 
τῷδ 2 
τῷδε 1 
υἱὸς 2 
φάλαγγες 1 
φάος 1 
φάρυξ 2 
φάσκειν 1 
φάσκῃ 1 
φέγγεται 1 
φέγγος 2 
φέναξ 1 
φέρ 1 
φέρε 7 
φέρει 3 
φέρειν 4 
φέρεις 3 
φέροι 1 
φέρουσ 1 
φέρω 2 
φέρων 4 
φήμ 1 
φήσ 1 
φήσεις 1 
φίλαυλος 1 
φίλοι 1 
φίλοις 1 
φίλοισι 1 
φίλους 1 
φίλταθ 1 
φαίδιμ 1 
φαίνεται 1 
φαίνετε 1 
φαίνοιντ 1 
φαίνοιτο 1 
φανεῖ 1 
φαρμακοῖσιν 1 
φασι 1 
φασκούσας 1 
φεύγοντες 1 
φεύγων 1 
φεῦ 1 
φημί 1 
φημι 3 
φημὶ 4 
φησί 1 
φησι 1 
φησὶ 1 
φθέγξεται 2 
φθεγξόμεσθ 1 
φθεγξώμεθ 1 
φθονεροὺς 1 
φιλακόλου 1 
φιλοπαίγμονα 1 
φιλοτιμούμενος 1 
φιλοτιμότεραι 1 
φιλοχορευτὰ 3 
φιλῳδὸν 1 
φιλῶ 1 
φλέγων 1 
φλέω 1 
φλαττοθρατ 1 
φλογέας 1 
φλογὶ 1 
φλυαρήσεις 2 
φλυκταίνας 1 
φοβηθείην 1 
φονεύς 1 
φορμικτὰς 1 
φορτία 1 
φράζ 1 
φράζε 1 
φράζει 1 
φράζειν 2 
φράσαι 2 
φράσαιμ 1 
φράσει 1 
φράσειας 1 
φράσον 4 
φράσουσ 1 
φράσω 7 
φράσῃς 1 
φράτερας 1 
φρένα 2 
φρένας 2 
φρένες 1 
φρίξας 1 
φρενοτέκτονος 1 
φρενός 1 
φρικώδη 1 
φρονεῖν 4 
φροντίζειν 1 
φροντίσαιμί 1 
φρουροῦσι 1 
φρούδη 2 
φρούριον 1 
φροῦδα 1 
φρὴν 1 
φυλάξεις 1 
φυσήματι 1 
φυσῶν 1 
φωνῇ 1 
φωράσω 1 
φωσφόρος 1 
φωτὸς 1 
φόνια 2 
φόνων 1 
φύλαξαι 1 
φύλαττον 1 
φύσει 3 
φύσεις 2 
φύσις 1 
φῂς 1 
φῄς 2 
φῦναι 1 
φῶς 1 
φῶσιν 1 
χάριν 1 
χαίρει 1 
χαίρεις 1 
χαίροντες 1 
χαίρω 1 
χαίρων 2 
χαίταν 1 
χαλέπαινε 1 
χαλαζῶν 1 
χαλεπὸν 1 
χαλινοὺς 1 
χαλκίοις 1 
χαλκηλάτους 1 
χαλκοῖς 1 
χαλκοῦν 1 
χανδάνῃ 1 
χαρίεν 1 
χαρίτων 1 
χαῖρ 4 
χαῖρε 1 
χείλεσιν 1 
χεζητιᾷς 1 
χειμαζομένης 1 
χειμῶνος 1 
χειρῶν 1 
χελιδόνων 1 
χελιδὼν 1 
χεροῖν 2 
χερσὶ 1 
χερὶ 1 
χερὸς 1 
χεῖρ 1 
χεῖρε 1 
χηστρίδ 1 
χθές 1 
χθιζινόν 1 
χθόνιε 2 
χθόνιον 2 
χιτωνίου 1 
χιτῶνά 1 
χλαῖνα 1 
χλευάζων 1 
χλωρὸν 1 
χοιρείων 1 
χολή 1 
χορδῆς 1 
χορείαν 2 
χορείας 1 
χορειῶν 1 
χορεύειν 2 
χορεύσων 1 
χορεύων 1 
χορεῦσαι 1 
χοροποιὸν 1 
χοροὺς 1 
χοροῖς 2 
χοροῖσιν 2 
χοροῦ 1 
χορόν 1 
χορός 1 
χορὸν 2 
χορὸς 1 
χορῶν 1 
χοἰ 1 
χρή 1 
χρήματα 1 
χρήστ 1 
χρησαίμεσθ 1 
χρησμούς 1 
χρηστοῖς 1 
χρηστοῖσιν 1 
χρηστόν 2 
χρηστὰ 3 
χρηστὸν 1 
χρηστὸς 1 
χρηστῶν 1 
χρηστῶς 1 
χρονίους 1 
χρυσίον 1 
χρυσοῖ 1 
χρόα 1 
χρόνον 2 
χρόνου 3 
χρόνῳ 2 
χρώμεθ 2 
χρώμεθα 2 
χρώμενος 1 
χρὴ 7 
χρῆμ 1 
χρῆμα 1 
χρῆν 1 
χρῆναι 2 
χρῆσθαι 1 
χρῆσθε 1 
χρῆσον 1 
χρῆται 2 
χρῶνται 1 
χυλὸν 1 
χωλοποιὸν 1 
χωρεῖ 4 
χωρεῖς 1 
χωρεῖτε 3 
χωρὶς 1 
χωρῶμεν 2 
χόλικας 1 
χόλον 1 
χύτρα 1 
χύτρας 1 
χώραν 2 
χώρει 2 
χἀτέραν 1 
χἄμα 1 
χἄτεραι 1 
χἠ 4 
χὠ 6 
χὠπότερόν 1 
χὤπως 2 
ψέγειν 2 
ψήφων 1 
ψευδολίτρου 1 
ψευδολόγος 1 
ψεῦδος 1 
ψιάθους 1 
ψυχράν 1 
ψυχρὰν 1 
ψυχὰν 1 
ψυχὴ 1 
ψόφον 2 
ψόφου 1 
ἀβελτερώτατοι 1 
ἀγαγεῖν 1 
ἀγαθαῖς 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθόν 1 
ἀγαθὰ 1 
ἀγαθὰς 1 
ἀγαθὴν 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαθῶ 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγαθῷ 1 
ἀγανακτεῖ 1 
ἀγκάλαις 1 
ἀγοραίους 1 
ἀγορεύω 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγριοποιὸν 1 
ἀγυμνασίας 1 
ἀγώνισμ 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνα 2 
ἀδελφοῖς 1 
ἀδικοῦντ 1 
ἀεί 3 
ἀείνων 1 
ἀενάοις 1 
ἀεροφοίτοις 1 
ἀεὶ 3 
ἀζημίους 1 
ἀηδόνιον 1 
ἀθάνατον 1 
ἀθάνατος 1 
ἀθαλάττωτος 1 
ἀθλιώτατος 1 
ἀκίνητοι 1 
ἀκμαῖς 1 
ἀκολούθει 1 
ἀκουστέα 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούσει 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκούσῃς 1 
ἀκούω 2 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαι 3 
ἀκρατὲς 1 
ἀκροασώμεθα 1 
ἀκροώμενοι 1 
ἀκόλαστον 1 
ἀλαζονείας 1 
ἀλαζὼν 1 
ἀλγεῖν 1 
ἀλεκτρυόνα 1 
ἀληθείας 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλινδήθρας 1 
ἀλκυόνες 1 
ἀλλ 79 
ἀλλά 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλότριον 1 
ἀλλὰ 25 
ἀλόχους 1 
ἀμέλει 1 
ἀμήχανον 1 
ἀμίδ 1 
ἀμαθέστερόν 1 
ἀμαθία 1 
ἀμπάλλετε 1 
ἀμπέλου 1 
ἀμπισχών 1 
ἀμυνομένου 1 
ἀμφίπολοι 1 
ἀμφιλάλοις 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφὶ 1 
ἀν 2 
ἀνά 1 
ἀνάβραστ 1 
ἀνάγκη 2 
ἀνάμεινον 1 
ἀνέβραττεν 1 
ἀνέκυψεν 1 
ἀνέντες 1 
ἀνέπεισας 1 
ἀνέπεισεν 1 
ἀνέπτατ 2 
ἀνέρος 1 
ἀνέστην 1 
ἀνέτρεφον 1 
ἀνέχουσα 1 
ἀνήρ 5 
ἀνίει 1 
ἀναβιοίην 1 
ἀναβὰς 1 
ἀναγαγεῖν 1 
ἀναγιγνώσκοντί 1 
ἀναδύομαι 1 
ἀναδύσει 1 
ἀναμενῶ 1 
ἀνανεάζειν 1 
ἀναπαύλαις 1 
ἀναπαύλας 2 
ἀνασπῶντ 1 
ἀναστήσει 1 
ἀνατετραμμένος 1 
ἀνδρείως 1 
ἀνδρειοτέρους 1 
ἀνδρεῖά 1 
ἀνδρεῖον 1 
ἀνδροδάικτον 1 
ἀνδροῖν 1 
ἀνδρός 4 
ἀνδρὶ 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 10 
ἀνεβόα 1 
ἀνεγείρει 1 
ἀνεγείρετε 1 
ἀνεκεράννυ 1 
ἀνελισσομένη 1 
ἀνεμεστώθη 1 
ἀνεμιμνῃσκόμην 1 
ἀνεπηδήσαμεν 1 
ἀνθάψεται 1 
ἀνθεμώδεις 1 
ἀνθηρὸν 1 
ἀνθοσμίαν 1 
ἀνθοφόρον 1 
ἀνθρωπείως 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπους 2 
ἀνθρώπων 2 
ἀνοήτους 1 
ἀνοσίους 1 
ἀνταγορεύειν 1 
ἀντείποιμί 1 
ἀντεκτείνειν 1 
ἀντελάβετο 2 
ἀντιβὰς 1 
ἀντιλέγει 1 
ἀντιλέγειν 1 
ἀντιλέξεις 1 
ἀντιλογιῶν 1 
ἀντιλογοῦντες 1 
ἀντιπάλους 1 
ἀντιπάλων 1 
ἀντιτέχνου 1 
ἀνόητον 1 
ἀνύετον 1 
ἀνύσας 1 
ἀνύσεις 1 
ἀνὰ 3 
ἀνὴρ 8 
ἀξίου 1 
ἀξίως 1 
ἀοιδάν 1 
ἀοιδοῦ 1 
ἀοιδᾶς 1 
ἀπ 2 
ἀπάξειν 1 
ἀπέδειξας 1 
ἀπέλθῃς 1 
ἀπέρχομαι 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπίῃς 1 
ἀπαγαγών 1 
ἀπαπαί 1 
ἀπαρχάς 1 
ἀπαυδῶ 2 
ἀπεδήδοκεν 1 
ἀπεδήμεις 1 
ἀπειλάς 1 
ἀπεριλάλητον 1 
ἀπεψησάμην 1 
ἀπηθῶν 1 
ἀπηνθράκιζ 1 
ἀπιστήσαιμεν 1 
ἀπιόντι 1 
ἀποίχεται 1 
ἀποβαλόντα 1 
ἀποδείξω 1 
ἀποδοίμαν 1 
ἀποδύεσθε 1 
ἀποθανεῖν 1 
ἀποκλύσω 1 
ἀποκρύπτειν 1 
ἀποκτενεῖν 1 
ἀπολέσαιμ 1 
ἀπολαβὼν 1 
ἀπολεῖ 1 
ἀπολεῖται 1 
ἀπολιπών 1 
ἀπολλύναι 1 
ἀπολοίμην 2 
ἀπολούμεθ 1 
ἀπομαξαμένη 1 
ἀποπέμπει 1 
ἀποπέμψω 1 
ἀποπήγνυσι 1 
ἀποπαρδήσομαι 1 
ἀποπειράσομαι 1 
ἀποπλεῖν 1 
ἀποπρίω 1 
ἀπορίαν 2 
ἀπορεῖν 1 
ἀποσείονται 1 
ἀποσεμνυνεῖται 1 
ἀποσοβῆσαι 1 
ἀποσπάσας 1 
ἀποσπῶν 1 
ἀποτρέψεις 1 
ἀποτρώγει 1 
ἀποφήνω 1 
ἀπόβλεπε 1 
ἀπόδος 2 
ἀπόκριναί 1 
ἀπόκτεινόν 1 
ἀπύλωτον 1 
ἀπώλεσεν 8 
ἀπώλετο 1 
ἀπὸ 10 
ἀπῇξας 1 
ἀράμενος 2 
ἀρέσκει 1 
ἀργαλέων 1 
ἀργόν 1 
ἀργὸν 1 
ἀρετὰς 2 
ἀρεῖς 1 
ἀρουραίας 1 
ἀρούραις 1 
ἀρτίως 1 
ἀρτοπώλια 1 
ἀρτοπώλιδας 1 
ἀρχῆς 3 
ἀρωγάν 5 
ἀρότους 1 
ἀσαλαμίνιος 1 
ἀσαφὴς 1 
ἀσκεῖν 2 
ἀσκώματα 1 
ἀσπίδων 1 
ἀστήρ 1 
ἀστεῖα 1 
ἀστεῖόν 2 
ἀσφαλῶς 1 
ἀτεχνῶς 1 
ἀτοπίας 1 
ἀτρέμ 1 
ἀτραπὸς 1 
ἀτταταῖ 1 
ἀτὰρ 1 
ἀφέλωμαι 1 
ἀφήσω 1 
ἀφίει 1 
ἀφίκοιτο 1 
ἀφίκωμαι 1 
ἀφαιρεῖν 1 
ἀφαιρεῖσθαι 1 
ἀφανοῦς 1 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφεῖλον 1 
ἀφιγμένοισιν 1 
ἀφιγμένος 1 
ἀφιγμένω 1 
ἀφιεμένην 1 
ἀφιξόμεθ 1 
ἀφοβόσπλαγχνος 1 
ἀχάλινον 1 
ἀχέων 1 
ἁ 2 
ἁγνάν 1 
ἁγναὶ 1 
ἁγνῶν 1 
ἁγὼν 1 
ἁδρὸς 1 
ἁλώσει 1 
ἁλὸς 1 
ἁμέραισιν 1 
ἁμαρτίας 2 
ἁμαρτεῖν 1 
ἁμαὶ 1 
ἁμοῦ 1 
ἁναφλύστιος 1 
ἁπάντων 1 
ἁπαξάπανθ 1 
ἁρπάσας 1 
ἂν 59 
ἃ 3 
ἃν 1 
ἃς 1 
ἄβυσσον 1 
ἄγ 1 
ἄγαν 1 
ἄγε 5 
ἄγειν 3 
ἄγνωτα 1 
ἄγχων 1 
ἄγω 2 
ἄγων 1 
ἄγῃ 1 
ἄκανθαν 1 
ἄκροισι 1 
ἄκων 1 
ἄληθες 1 
ἄλλα 1 
ἄλλης 1 
ἄλλο 2 
ἄλλος 2 
ἄλλους 1 
ἄλλως 2 
ἄλσος 1 
ἄμεινον 1 
ἄν 15 
ἄναγε 1 
ἄνακτα 1 
ἄνασσα 1 
ἄνδρα 2 
ἄνδρας 3 
ἄνευ 3 
ἄνθρωπε 2 
ἄνθρωπον 1 
ἄνθρωπός 1 
ἄντικρυς 1 
ἄνω 1 
ἄξειν 1 
ἄξεις 1 
ἄξιον 1 
ἄξιος 1 
ἄξιόν 2 
ἄπει 1 
ἄπειρος 2 
ἄπεισιν 1 
ἄπιστα 2 
ἄρ 5 
ἄρα 5 
ἄραιντ 1 
ἄρατε 1 
ἄριστ 2 
ἄριστον 2 
ἄρν 1 
ἄρνα 1 
ἄρτι 1 
ἄρτους 2 
ἄρχομαι 1 
ἄρχουσιν 1 
ἄρχων 1 
ἄστυ 1 
ἄτιμόν 1 
ἄτολμον 1 
ἄτρακτον 1 
ἄττ 1 
ἄττα 2 
ἄχε 1 
ἄχεα 1 
ἄχθομαι 1 
ἄχθος 2 
ἄψυχον 1 
ἅδωκας 1 
ἅλις 1 
ἅμ 1 
ἅμα 2 
ἅνδρες 1 
ἅνθρωπος 1 
ἅπαν 2 
ἅπαντα 3 
ἅπαξ 2 
ἅπας 1 
ἅπερ 2 
ἅπτωμαι 1 
ἅρμα 1 
ἅρματ 1 
ἅρματος 1 
ἅτ 2 
ἅττ 2 
ἅψατε 1 
ἆ 1 
ἆρ 1 
ἆρα 1 
Ἀίδα 1 
Ἀγάθων 1 
Ἀγήνορος 1 
Ἀδειμάντου 1 
Ἀθηναίοισι 1 
Ἀθηναίων 1 
Ἀλκιβιάδου 1 
Ἀλκμήνης 2 
Ἀνδρομέδαν 1 
Ἀπόλλω 6 
Ἀπόλλων 1 
Ἀργοῦς 1 
Ἀρτέμιδος 1 
Ἀρχέδημον 1 
Ἀρχενόμῳ 1 
Ἀτρέως 1 
Ἀφροδίτης 1 
Ἀχαιῶν 2 
Ἀχερόντιός 1 
Ἀχιλλέα 1 
Ἀχιλλεὺς 1 
Ἀχιλλεῦ 2 
Ἁπόλλων 1 
Ἄπολλον 2 
Ἄργος 1 
Ἄρεως 1 
Ἄρτεμις 1 
Ἅιδου 4 
ἐάνπερ 1 
ἐβάλλετο 1 
ἐβουλόμην 2 
ἐγένετ 1 
ἐγγενέσθαι 1 
ἐγγύτατα 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγκέχοδα 1 
ἐγκαθεδεῖται 1 
ἐγκαλύψας 1 
ἐγκατακρούων 1 
ἐγκεκυφώς 1 
ἐγκεφάλου 1 
ἐγκρούων 1 
ἐγκύψας 1 
ἐγχέων 1 
ἐγώ 9 
ἐγὼ 45 
ἐγᾦδα 1 
ἐδίδαξα 1 
ἐδίδαξας 1 
ἐδίδαξεν 2 
ἐδράσατε 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλουσαν 1 
ἐθέλω 1 
ἐκ 14 
ἐκέλευές 1 
ἐκέλευον 1 
ἐκβαίνειν 1 
ἐκδιδάσκω 1 
ἐκείνη 1 
ἐκεῖ 3 
ἐκεῖθεν 1 
ἐκεῖν 3 
ἐκεῖνον 2 
ἐκεῖνος 4 
ἐκεῖσε 1 
ἐκθεῖσι 1 
ἐκκεκόψεται 1 
ἐκκύψας 1 
ἐκλιπὼν 1 
ἐκομπολάκουν 1 
ἐκπηνιεῖται 1 
ἐκποδών 1 
ἐκτέμοιμί 1 
ἐκτραφῇ 1 
ἐκτροπὰς 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκφέρουσι 1 
ἐκφερομένων 1 
ἐκχέῃ 1 
ἐλάας 1 
ἐλέγξω 1 
ἐλέγχειν 1 
ἐλέγχου 1 
ἐλήλυθεν 1 
ἐλήρουν 1 
ἐλαύνειν 1 
ἐλαύνων 2 
ἐλαῶν 1 
ἐλεινοὶ 1 
ἐλεσβίαζεν 1 
ἐλθέτω 1 
ἐλθεῖν 2 
ἐλθὲ 1 
ἐλᾷς 1 
ἐμαυτόν 1 
ἐμαυτὸν 2 
ἐμαυτῆς 1 
ἐμαυτῷ 1 
ἐμβάλοιμί 1 
ἐμβάλῃς 1 
ἐμβὰς 1 
ἐμμέλειαν 1 
ἐμοί 4 
ἐμούς 1 
ἐμοὶ 2 
ἐμοῦ 5 
ἐμπεσόντα 1 
ἐμπεσὼν 1 
ἐμπρησθεὶς 1 
ἐμὰν 1 
ἐμὲ 5 
ἐμὴν 1 
ἐμὸν 5 
ἐμᾶς 1 
ἐμῶν 1 
ἐν 41 
ἐνέτριψεν 1 
ἐνήλαθ 1 
ἐναντίων 1 
ἐναρμόττειν 1 
ἐναυμάχησαν 1 
ἐναυμάχουν 1 
ἐνδιατρίψει 1 
ἐνεγέγραπτο 1 
ἐνεγκάτω 1 
ἐνεθυμήθης 1 
ἐνημμένον 1 
ἐνθάδ 3 
ἐνθάδε 4 
ἐνθένδ 1 
ἐνθαδὶ 2 
ἐνθεὶς 1 
ἐνιαυτοὺς 1 
ἐννέ 1 
ἐννέα 1 
ἐνοχλῶν 1 
ἐνοῦσαν 1 
ἐντέροισιν 1 
ἐνταῦθ 1 
ἐνταῦθά 1 
ἐνταῦθα 2 
ἐντεῦθεν 2 
ἐντυχεῖν 1 
ἐνόμιζε 1 
ἐξ 8 
ἐξέθεσαν 1 
ἐξέπληττον 1 
ἐξήμαρτες 1 
ἐξίστασθαι 1 
ἐξαίφνης 2 
ἐξακέσεις 1 
ἐξαπατήσῃ 1 
ἐξαπατώντων 1 
ἐξαρκούντως 1 
ἐξεγράψατο 1 
ἐξεδίδαξα 1 
ἐξεδίδαξας 1 
ἐξελάσας 1 
ἐξελέγξει 1 
ἐξελέγχω 1 
ἐξελε 1 
ἐξελεγχθέντ 1 
ἐξενέγκατε 1 
ἐξετύφλωσεν 1 
ἐξηγρόμην 1 
ἐξηλεγχόμην 1 
ἐξηπάτα 1 
ἐξηπάτηκεν 1 
ἐξικνούμεθα 1 
ἐξισῶσαι 1 
ἐξιών 1 
ἐξοίσουσι 1 
ἐξόλοισθ 1 
ἐξόλοιτο 1 
ἐξόπισθ 1 
ἐξόπισθεν 1 
ἐξᾴξας 1 
ἐξῆν 1 
ἐπ 15 
ἐπάταξε 1 
ἐπάταξεν 2 
ἐπέξιτον 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπί 1 
ἐπίβηθι 1 
ἐπίθες 1 
ἐπίκλαυτον 1 
ἐπίπονοί 1 
ἐπίσχες 2 
ἐπαίροιμ 1 
ἐπαινῶ 2 
ἐπαμύνατε 1 
ἐπανέρῃ 1 
ἐπαναστρέφειν 1 
ἐπαρθεὶς 1 
ἐπαφαυάνθην 1 
ἐπαχθῶν 1 
ἐπαύσατο 1 
ἐπεί 1 
ἐπείη 1 
ἐπεβάτευον 1 
ἐπεδείκνυτο 1 
ἐπεθύμησας 1 
ἐπειδή 1 
ἐπειδὰν 2 
ἐπειδὴ 6 
ἐπενόησεν 1 
ἐπεὶ 3 
ἐπιβρέμεται 1 
ἐπιδήσειν 1 
ἐπιθυμεῖν 1 
ἐπιθυμοῦμεν 1 
ἐπιθυμῶν 1 
ἐπιθόμην 1 
ἐπικοσμοῦντες 1 
ἐπικρατήσω 1 
ἐπινοίας 1 
ἐπιορκήσασαν 1 
ἐπισκύνιον 1 
ἐπιστροφαί 1 
ἐπιτήδεια 1 
ἐπιτήρει 1 
ἐπιτηδεῦσαι 1 
ἐπιτιθείς 1 
ἐπιτρέπω 1 
ἐπιτρίψει 1 
ἐπιτρίψωμεν 1 
ἐπιτριβομένου 1 
ἐπιτυχόντων 1 
ἐπιτύχῃς 1 
ἐπιφυλλίδες 1 
ἐπιχειρήσειέ 1 
ἐπιόρκους 1 
ἐπλήγης 1 
ἐποίεις 3 
ἐποίησα 1 
ἐποίησεν 1 
ἐποίουν 1 
ἐποίσει 1 
ἐποπτεύειν 2 
ἐποπτεύων 2 
ἐποψόμεναι 1 
ἐπραττόμην 1 
ἐπτερωμένον 1 
ἐπυλλίοις 1 
ἐπόντας 1 
ἐπύθεθ 1 
ἐπὶ 26 
ἐπῆν 1 
ἐπῶν 8 
ἐρίζειν 2 
ἐρίων 1 
ἐργασίας 1 
ἐρεῖ 3 
ἐρεῖς 2 
ἐρεῖτον 1 
ἐριβρεμέτας 1 
ἐριοπωλικῶς 1 
ἐρώτα 1 
ἐρᾶν 1 
ἐρᾷ 1 
ἐρῶ 2 
ἐρῶσαν 1 
ἐς 36 
ἐσίγων 1 
ἐσβολαὶ 1 
ἐσβολὰς 1 
ἐσθ 2 
ἐσθλὸς 1 
ἐσμεν 1 
ἐσπουδάκωσι 1 
ἐσπᾶτο 1 
ἐστ 3 
ἐστί 1 
ἐστίν 2 
ἐστι 12 
ἐστιν 6 
ἐστρατευμένοι 1 
ἐστὶ 7 
ἐστὶν 5 
ἐσφέρων 1 
ἐτελέσθη 1 
ἐτερατεύετο 1 
ἐτράπεσθε 1 
ἐτῶν 1 
ἐφ 4 
ἐφενακιζόμην 1 
ἐφεξῆς 1 
ἐφθεγξάμεσθα 1 
ἐφρόντισα 2 
ἐχάρην 1 
ἐχθαίρει 1 
ἐχθρὰν 1 
ἐχθρὲ 1 
ἐχρήσατ 1 
ἐχρῆν 4 
ἐχρῶ 1 
ἐχόμεθα 1 
ἐχόρευσεν 1 
ἐὰν 5 
ἑαυτοῦ 4 
ἑζομένη 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑκάτερον 1 
ἑκάτερος 3 
ἑκατέρου 1 
ἑκατογκέφαλος 1 
ἑκατὸν 1 
ἑκκαίδεκ 1 
ἑκόντες 1 
ἑνὸς 1 
ἑξῆς 1 
ἑορτῆς 3 
ἑορτῇ 1 
ἑπτέτης 1 
ἑπταβοείους 1 
ἑστάναι 1 
ἑτέραν 1 
ἑτέρου 1 
ἓν 2 
ἔα 1 
ἔασον 2 
ἔβαλεν 1 
ἔβαλον 2 
ἔβλαψά 1 
ἔβλεψε 1 
ἔβλεψεν 1 
ἔγειρε 1 
ἔγημεν 1 
ἔγωγ 6 
ἔγωγε 2 
ἔδει 3 
ἔδεισας 1 
ἔδεισε 1 
ἔδοξεν 1 
ἔδρασ 1 
ἔδρων 1 
ἔθει 1 
ἔκβαιν 1 
ἔκπληττε 1 
ἔκρινα 1 
ἔκυσε 1 
ἔλαβε 2 
ἔλαττον 1 
ἔλεγέ 1 
ἔλεγεν 3 
ἔλεγχ 1 
ἔλθ 2 
ἔλθετ 1 
ἔλθωσι 1 
ἔλθῃς 1 
ἔμαθε 1 
ἔμβα 1 
ἔμβαινε 1 
ἔμβαλέ 1 
ἔμελλ 1 
ἔμελλεν 1 
ἔμελλον 1 
ἔμοιγ 2 
ἔμοιγε 1 
ἔμπειρος 1 
ἔν 1 
ἔνδοθεν 2 
ἔνδον 2 
ἔνθεν 1 
ἔνυδρον 2 
ἔξαγ 1 
ἔξεστί 1 
ἔξω 2 
ἔοικεν 1 
ἔπαλλε 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 2 
ἔπεμπεν 1 
ἔπεσιν 1 
ἔπεττεν 1 
ἔπη 1 
ἔπιτε 1 
ἔπιτον 1 
ἔπος 4 
ἔπταρον 1 
ἔργοισι 1 
ἔργον 5 
ἔργων 1 
ἔριν 1 
ἔρχει 1 
ἔρχεται 2 
ἔς 3 
ἔσβαινε 1 
ἔσει 1 
ἔσθ 5 
ἔσομαί 1 
ἔσομαι 1 
ἔσπαρται 1 
ἔστ 6 
ἔσται 3 
ἔστερξαν 1 
ἔστι 6 
ἔστιν 8 
ἔσχεν 1 
ἔτ 2 
ἔτερπεν 1 
ἔτι 12 
ἔτνους 4 
ἔτυχον 2 
ἔφασκ 1 
ἔφασκε 1 
ἔφασκες 1 
ἔφεδρος 1 
ἔφευγεν 1 
ἔφη 3 
ἔφραζε 2 
ἔφρυγε 1 
ἔφυ 1 
ἔφυρον 1 
ἔφυσε 1 
ἔχ 1 
ἔχαιρον 1 
ἔχε 1 
ἔχει 10 
ἔχειν 2 
ἔχεις 5 
ἔχετον 3 
ἔχθρας 1 
ἔχιδνά 1 
ἔχοιμ 1 
ἔχοιτ 1 
ἔχον 2 
ἔχοντ 2 
ἔχοντα 3 
ἔχοντες 2 
ἔχοντος 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσαν 1 
ἔχω 7 
ἔχων 9 
ἕδραις 1 
ἕκαστον 2 
ἕκαστος 1 
ἕλειον 1 
ἕλικα 1 
ἕλῃς 1 
ἕν 1 
ἕνα 1 
ἕνεκα 2 
ἕξει 4 
ἕξειν 1 
ἕξεις 1 
ἕξω 1 
ἕπτ 1 
ἕτερ 1 
ἕτεραι 1 
ἕτεροι 2 
ἕτερον 10 
ἕτερος 1 
ἕτερός 2 
ἕτοιμός 1 
ἕως 3 
Ἐπίδαυρον 1 
Ἐρασινίδου 1 
Ἐριούνιον 1 
Ἑκάτα 1 
Ἑκαταίων 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλήνων 1 
Ἑρμᾶν 1 
Ἑρμῆ 2 
Ἑρμῆν 3 
Ἔμπουσα 1 
Ἔρυξιν 1 
Ἕλλησι 1 
ἠγρίωται 1 
ἠδίκησε 1 
ἠκριβωμένην 1 
ἠλίθιος 1 
ἠλαζονεύεθ 1 
ἠλθέτην 1 
ἠλόασεν 1 
ἠμί 1 
ἠπίσταντ 1 
ἠράσθη 1 
ἠρίστηται 1 
ἠργάσατ 1 
ἠρεμὶ 1 
ἡ 19 
ἡβυλλιῶσαι 1 
ἡβῶσι 1 
ἡγεῖτο 1 
ἡγοῦ 1 
ἡγοῦμαι 1 
ἡγώμεθα 1 
ἡδέως 1 
ἡδύ 1 
ἡλάμεσθα 1 
ἡλίκος 1 
ἡμάρτηκεν 1 
ἡμέρας 2 
ἡμέτερον 1 
ἡμετέραν 1 
ἡμετέρας 1 
ἡμετέροισι 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμιθέους 1 
ἡμιωβολιαῖα 1 
ἡμὴ 1 
ἡμᾶς 2 
ἡμῖν 10 
ἡμῶν 6 
ἡνίκ 7 
ἡνίχ 1 
ἡσυχίαν 1 
ἢ 59 
ἢν 8 
ἣ 3 
ἣν 2 
ἤγαγεν 1 
ἤδη 13 
ἤκουσα 1 
ἤκουσας 1 
ἤλγησέν 1 
ἤλγησεν 1 
ἤλεγχον 1 
ἤμελλ 1 
ἤν 4 
ἤνεγκον 1 
ἤρειδεν 1 
ἤρρησεν 1 
ἥβαν 1 
ἥβας 1 
ἥδ 1 
ἥδεται 1 
ἥδιστον 1 
ἥδομαι 2 
ἥκει 4 
ἥκειν 1 
ἥκεις 1 
ἥκοντ 1 
ἥκω 4 
ἥκωσιν 1 
ἥλιος 1 
ἥμαρτε 1 
ἥμπουσα 1 
ἥνπερ 3 
ἥντιν 2 
ἥξεις 1 
ἥρως 1 
ἥσει 1 
ἦ 6 
ἦλθεν 1 
ἦλθες 1 
ἦλθον 2 
ἦν 15 
ἦσαν 1 
ἦσθα 1 
ἧττον 3 
ἧψε 1 
Ἡγέλοχος 1 
Ἡράκλεια 1 
Ἡράκλεις 2 
Ἡρακλέα 2 
Ἡρακλειοξανθίαν 1 
Ἡρακλῆς 3 
Ἡσίοδος 1 
ἰέναι 1 
ἰαμβείοισι 2 
ἰαυοῖ 1 
ἰαχήσαμεν 1 
ἰαῦ 1 
ἰδέαν 1 
ἰδίει 1 
ἰδίων 1 
ἰδίᾳ 1 
ἰδεῖν 2 
ἰδιώταις 1 
ἰδιώτας 1 
ἰδού 6 
ἰδοὺ 1 
ἰδών 1 
ἰδὼν 1 
ἰού 1 
ἰοὺ 1 
ἰταμαῖς 1 
ἰχθῦς 1 
ἰὴ 5 
ἰὼ 2 
ἱεράς 1 
ἱερεῦ 1 
ἱεροῖς 1 
ἱεροῖσι 1 
ἱερός 1 
ἱερὰν 1 
ἱερὸν 5 
ἱερᾶς 1 
ἱερῶν 2 
ἱκετεύω 4 
ἱλαρόν 1 
ἱματίοις 1 
ἱμονιοστρόφου 1 
ἱππέας 1 
ἱππαλεκτρυόνα 1 
ἱππαλεκτρυόνας 1 
ἱπποβάμονα 1 
ἱππολόφων 1 
ἱππόκρημνα 1 
ἱστίοις 1 
ἱστόπονα 1 
ἴαμβον 1 
ἴδιοί 1 
ἴδω 1 
ἴδῃς 3 
ἴθ 1 
ἴθι 12 
ἴσα 1 
ἴσαι 1 
ἴσας 1 
ἴσθ 1 
ἴσθι 2 
ἴσμεν 1 
ἴσου 1 
ἴσχνανα 1 
ἴσως 4 
ἴτε 1 
ἴω 1 
ἵζω 1 
ἵμερός 1 
ἵν 10 
ἵνα 13 
ἵπποις 1 
Ἰοφῶν 1 
Ἰοφῶντ 1 
Ἱπποβίνου 1 
Ἱππώνακτος 1 
Ἴακχ 5 
Ἴακχε 8 
Ἴακχον 1 
Ἴδας 1 
ὀβολούς 1 
ὀβολοῦ 1 
ὀβολώ 1 
ὀβολὼ 1 
ὀγκωσόμεσθα 1 
ὀδόντα 1 
ὀδόντας 1 
ὀλίγιστοι 1 
ὀλίγον 3 
ὀλισθοῦσιν 1 
ὀμμάτων 1 
ὀμόσαι 1 
ὀμώμοκ 1 
ὀξίδας 2 
ὀξυμερίμνοις 1 
ὀξυτάτας 1 
ὀξύλαλον 1 
ὀπόπ 1 
ὀπὸπ 1 
ὀρ 1 
ὀρίγανον 1 
ὀργίων 1 
ὀργὴν 3 
ὀργῆς 2 
ὀρεσσίγονοι 1 
ὀρεύς 1 
ὀρθότητος 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρθῶς 3 
ὀρνίθεια 1 
ὀρνυμένῳ 1 
ὀρρωδεῖτε 1 
ὀρχηστρίδες 1 
ὀρχηστρίσιν 1 
ὀστράκοις 1 
ὀστράκῳ 1 
ὀσφραίνομαι 1 
ὀσφραινόμενος 1 
ὀσφραντήριοι 1 
ὀφθαλμιῶν 1 
ὀφθαλμοὺς 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθείην 1 
ὀφρῦς 1 
ὀχεῖ 1 
ὀχῶ 1 
ὀψομένη 1 
ὁ 60 
ὁδοὺς 1 
ὁδοῦ 2 
ὁδόν 1 
ὁδὶ 1 
ὁδὸν 3 
ὁδῶν 1 
ὁμομαστιγίας 1 
ὁμοῦ 1 
ὁμόγνιε 1 
ὁπλίσεις 1 
ὁπόθ 2 
ὁπόσοι 1 
ὁπόσον 1 
ὁπόταν 1 
ὁπότερον 1 
ὁπότερος 3 
ὁρμήσω 1 
ὁρμαθοὺς 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾷς 4 
ὁρῶ 7 
ὁρῶν 1 
ὁσίοις 1 
ὁσίους 1 
ὁτιή 1 
ὁτιὴ 3 
ὂν 1 
ὃ 3 
ὃν 5 
ὃς 8 
ὄλβιαι 1 
ὄμβρον 1 
ὄμματα 1 
ὄμοσον 1 
ὄνειρον 2 
ὄνον 2 
ὄνος 2 
ὄντ 2 
ὄντα 5 
ὄντας 1 
ὄντε 1 
ὄντες 1 
ὄντος 2 
ὄντων 1 
ὄντως 1 
ὄνυχας 1 
ὄξος 1 
ὄργια 1 
ὄρνις 2 
ὄρρον 1 
ὄρφνα 1 
ὄφεις 1 
ὄχθῳ 1 
ὄχλον 1 
ὄχλος 1 
ὄψει 2 
ὄψιν 1 
ὅ 11 
ὅδε 1 
ὅδιον 1 
ὅθεν 1 
ὅλον 2 
ὅμως 5 
ὅνπερ 2 
ὅντινά 1 
ὅπερ 3 
ὅπλοις 1 
ὅπου 2 
ὅπως 12 
ὅπῃ 2 
ὅρκον 2 
ὅς 3 
ὅσαι 1 
ὅσοι 1 
ὅσον 3 
ὅστις 13 
ὅτ 1 
ὅταν 9 
ὅτε 4 
ὅτι 15 
ὅτῳ 1 
Ὀρέστην 1 
Ὀρέστης 1 
Ὀρεστείας 1 
Ὀρφεὺς 1 
Ὄνου 1 
Ὅμηρος 1 
ὑγίαινε 1 
ὑγρὸν 1 
ὑμεῖς 5 
ὑμᾶς 3 
ὑμῖν 2 
ὑμῶν 4 
ὑπ 4 
ὑπάγεθ 1 
ὑπένερθεν 1 
ὑπερεμάνησαν 1 
ὑπερεπυρρίασέ 1 
ὑπερφυᾶ 1 
ὑπεχώρησεν 1 
ὑπηρετεῖν 1 
ὑπογραμματέων 1 
ὑποκινήσαντ 1 
ὑπολειπόμενος 1 
ὑπολύριον 1 
ὑποπερδόμενος 1 
ὑποτοπεῖσθαι 1 
ὑπωρόφιοι 1 
ὑπὲρ 2 
ὑπὸ 5 
ὑπᾴδων 1 
ὑπᾴσατε 1 
ὑστάτοις 2 
ὑστέρῳ 1 
ὑστριχίδι 1 
ὑφ 1 
ὑφέσθαι 1 
ὑφείλετο 2 
ὑψηλόν 1 
ὕβρις 1 
ὕδωρ 1 
ὕμνων 2 
ὕπο 1 
ὕστερον 1 
Ὑπέρβολον 1 
ὠδυνήθης 1 
ὠλένας 1 
ὠφέλιμοι 1 
ὠφελεῖν 2 
ὠχρίασ 1 
ὠὸπ 1 
ὡδὶ 2 
ὡραιοτάτη 2 
ὡρακιῶ 1 
ὡραῖον 1 
ὡς 40 
ὢ 3 
ὢν 13 
ὤμοσας 1 
ὤμοσεν 1 
ὤν 2 
ὤπτα 1 
ὤφελ 1 
ὤφελες 1 
ὥρας 2 
ὥσθ 1 
ὥσπερ 9 
ὥστ 4 
ὥστε 1 
ὦ 64 
ὦγάθ 1 
ὦδέλφ 1 
ὦδελφέ 1 
ὦδελφίδιον 1 
ὦμαθέστατ 1 
ὦμον 1 
ὦμος 1 
ὦναξ 1 
ὦνδρες 1 
ὦνθρωφ 1 
ὦνόητοι 1 
ὧν 4 
ὧνπερ 3 
ᾄδειν 1 
ᾄδουσι 1 
ᾑματωμένω 1 
ᾔτησά 1 
ᾔτησεν 1 
ᾖ 1 
ᾗ 1 
ᾗπερ 1 
ᾠδαῖσι 1 
ᾠδῆς 1 
ᾠσχύλε 1 
ᾠόμην 1 
ᾤμην 1 
ᾤμωξε 1 
ᾤχετ 1 
ᾤχου 1 
ᾧ 1 
ᾧπερ 1 
ῥάκι 1 
ῥάκος 1 
ῥέπει 1 
ῥήμαθ 2 
ῥήμασι 1 
ῥήματ 1 
ῥήματα 5 
ῥήματι 1 
ῥήτωρ 1 
ῥαίνοιεν 1 
ῥακίοις 1 
ῥακιοσυρραπτάδη 1 
ῥανίσι 1 
ῥημάτων 3 
ῥιπίζει 1 
ῥυππαπαῖ 1 
ῥόπαλον 2 
ῥᾳδίως 2 
ῥᾴδι 1 
ῥᾷστ 1 
ῥῆμ 3 
ῥῆμα 1 
ῥῆσιν 1 
ῥῖνας 1 
† 10 

Powered by PhiloLogic