Aristophanes, Clouds (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Nub.].

Word Count

Total Words: 9854 Total Unique Words: 4058.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 187 
Αἰγύπτῳ 1 
Αἰθέρα 1 
Αἰθὴρ 1 
Αἰσχύλον 1 
Αἰσχύλου 1 
Βάκχαις 1 
Βουφονίων 1 
Βρομία 1 
Βυζαντίῳ 1 
Γενετυλλίδος 1 
Δήλιε 1 
Δήμητρ 1 
Δήμητρα 1 
Δί 25 
Δία 11 
Δελφίσιν 1 
Δημητρία 1 
Διασίοις 1 
Διασίοισιν 1 
Διιπολιώδη 1 
Διόνυσον 4 
Διόνυσος 1 
Διὸς 2 
Δῖνος 5 
Εὐριπίδην 1 
Εὐριπίδου 1 
Εὔβοἰ 1 
Εὔπολις 1 
Ζεύς 4 
Ζεὺς 6 
Ζεῦ 2 
Ζῆνα 1 
Θέτιν 1 
Θέωρον 1 
Θαλῆν 1 
Θετταλὴν 1 
Θουριομάντεις 1 
Κέκροπος 1 
Καλλιππίδην 1 
Καρκίνου 1 
Κηκείδου 1 
Κικυννόθεν 1 
Κικυννῆς 1 
Κλέων 2 
Κλέωνα 1 
Κλεισθένη 1 
Κλειταγόρα 1 
Κλεωνύμη 1 
Κλεωνύμῳ 2 
Κλεώνυμον 3 
Κοισύρας 1 
Κορίνθιοι 1 
Κριὸν 1 
Κρονίων 1 
Κρόνιππος 1 
Κρόνος 1 
Κυνθίαν 1 
Κωλιάδος 1 
Λακεδαίμων 1 
Λακωνικοῖς 1 
Λεωγόρας 1 
Λυδῶν 1 
Λύσιλλα 1 
Μέμνον 1 
Μήλιος 1 
Μίμαντος 1 
Μαιῶτιν 1 
Μαραθωνομάχας 1 
Μαρικᾶν 1 
Μεγακλέης 2 
Μεγακλέους 3 
Μελησίας 1 
Μούσας 1 
Μυσὸς 1 
Νέστορ 1 
Νείλου 1 
Νεθέλαι 1 
Νεφέλαι 7 
Νεφέλαισιν 1 
Νεφέλας 2 
Νεφελᾶν 2 
Νεφελῶν 1 
Νύμφαις 1 
Ξάνθιππον 1 
Ξανθία 1 
Ξενοφάντου 1 
Πάρνηθ 1 
Παλλάδα 1 
Παλλάδος 1 
Παλλὰς 1 
Παναθηναίοις 2 
Πανδελετείους 1 
Παρνασσίαν 1 
Πασίαν 1 
Πασίᾳ 2 
Παφλαγόνα 1 
Περικλέης 1 
Περικλέους 1 
Περσικαί 1 
Πηλεύς 1 
Πηλεὺς 1 
Ποσειδῶ 4 
Προδίκῳ 1 
Πύλου 1 
Σίμων 1 
Σίμωνα 1 
Σαρπηδόνα 1 
Σιμωνίδην 1 
Σιμωνίδου 1 
Σούνιον 1 
Στρεψίαδες 1 
Στρεψιάδην 2 
Στρεψιάδης 2 
Σφήττιος 1 
Σωκράτει 1 
Σωκράτη 3 
Σωκράτης 4 
Σωκράτους 4 
Σωκρατίδιον 3 
Σωστράτην 1 
Σόλων 1 
Σώκρατες 7 
Τάρταρον 1 
Τήλεφος 1 
Τληπόλεμός 1 
Τριτογενείας 1 
Τροφωνίου 1 
Τυφῶ 1 
Φίλιννα 1 
Φίλων 1 
Φείδωνος 1 
Φειδιππίδη 2 
Φειδιππίδην 1 
Φειδιππίδης 2 
Φειδιππίδιον 1 
Φειδωνίδην 1 
Φιλόξενος 1 
Φοῖβ 1 
Φρύνιχος 1 
Φρῦνιν 1 
Χάος 2 
Χάριτας 1 
Χαιρεφῶν 3 
Χαιρεφῶντα 2 
Χαιρεφῶντος 2 
Χαριππον 1 
αἰβοῖ 3 
αἰγίδος 1 
αἰδοίοισι 1 
αἰδοῦς 1 
αἰθέριος 1 
αἰθέρος 1 
αἰθρίας 1 
αἰσθάνει 1 
αἰσθανόμενός 1 
αἰσχροῖς 1 
αἰσχρόν 2 
αἰσχρὸν 2 
αἰσχρῶς 1 
αἰσχύνεσθαι 1 
αἰτήσαντος 1 
αἰτιάσει 1 
αἰτουμένου 1 
αἱ 2 
αἱρούμενον 1 
αἱροῦ 1 
αἴτιος 1 
αἴτιός 1 
αἵ 2 
αἵδε 1 
αἵπερ 1 
αἵτινες 1 
αἶγας 1 
αὐγαῖς 1 
αὐλῶν 1 
αὐτάς 3 
αὐτήν 1 
αὐτίκ 1 
αὐτίχ 2 
αὐτοί 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὺς 2 
αὐτοῖν 2 
αὐτοῖς 4 
αὐτοῖσι 2 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 10 
αὐτόν 6 
αὐτός 4 
αὐτὰ 2 
αὐτὰς 5 
αὐτὴν 3 
αὐτὸ 4 
αὐτὸν 15 
αὐτὸς 13 
αὐτὼ 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 5 
αὐτῷ 2 
αὐχένα 1 
αὐχμεῖν 1 
αὐχμεῖς 1 
αὐχμὸν 1 
αὑτάς 1 
αὑτηί 2 
αὑτοῦ 4 
αὑτὴ 1 
αὑτὴν 1 
αὑτὸν 1 
αὑτῆς 1 
αὑτῇ 1 
αὔθ 1 
αὔτ 1 
αὕτη 2 
αὖ 10 
αὖθίς 1 
αὖθις 8 
αὖτε 1 
αὗται 9 
βάδιζ 1 
βάλλ 1 
βάλλε 1 
βάλλει 2 
βάλλων 1 
βάραθρον 1 
βάρβαρος 1 
βέλτιον 2 
βέλτιστον 1 
βίας 1 
βίον 2 
βίος 1 
βίου 1 
βίᾳ 2 
βαδίζειν 2 
βαδίζων 2 
βαθὺ 1 
βαιάν 1 
βακτηρίᾳ 1 
βαλανείων 1 
βαλανεῖον 2 
βαρέως 1 
βαρεῖαι 1 
βαρυαχέος 1 
βαρύβρομον 1 
βαρύβρομος 1 
βασιλεύει 2 
βασιλεύων 1 
βασιλεῦ 2 
βατράχους 1 
βδελυρὸς 1 
βδελύττομαι 1 
βεκκεσέληνε 1 
βελτίον 1 
βιοθρέμμονα 1 
βλάβη 1 
βλέπε 1 
βλέπει 1 
βλέπος 1 
βλέπουσιν 1 
βλαστάνωσ 1 
βληθεὶς 1 
βλιτομάμμαν 1 
βοάν 1 
βοάσομαί 1 
βολβοὺς 1 
βολοστάται 1 
βοτὰ 1 
βουλήσεται 2 
βουλευμάτων 1 
βουλεύων 1 
βουλομένους 1 
βουλόμενος 1 
βουλόμεσθ 1 
βούλει 6 
βούλεσθ 1 
βούλεται 1 
βούλησθ 1 
βούλομαι 9 
βούλονται 3 
βούλῃ 1 
βοᾷ 1 
βοῶντα 1 
βραδὺς 1 
βραχέα 1 
βρενθύει 1 
βροντάς 1 
βροντησικέραυνοι 1 
βροντὴ 3 
βροντᾶν 1 
βροντᾷ 1 
βροντῆς 2 
βροντῶμεν 1 
βροντῶν 1 
βροντῶσι 1 
βροτοῖσιν 1 
βρύων 1 
βρῦν 1 
βυρσοδέψην 1 
βωμολοχεύσαιτ 1 
βωμολόχος 1 
βόαμα 1 
βόσκουσ 1 
βόσκουσι 1 
βόστρυχον 1 
γ 61 
γάμον 1 
γάρ 23 
γέ 8 
γέλα 1 
γέλοιος 1 
γέλως 1 
γέλωτ 1 
γένηταί 1 
γένηται 1 
γένοιτ 3 
γένοιτο 2 
γέρον 1 
γέροντ 1 
γέροντας 1 
γέροντες 1 
γέρων 2 
γίγνεται 2 
γίγνοιντο 1 
γίγνονται 1 
γαλεώτης 1 
γαλεώτῃ 1 
γαμψοὺς 1 
γαμῇ 1 
γαστέρα 3 
γαστριδίου 1 
γαστρὸς 1 
γαῖαν 1 
γε 47 
γείτονες 1 
γεγένημαι 1 
γελᾶτ 1 
γελᾷ 1 
γενέσθαι 1 
γενήσει 2 
γενήσεται 1 
γενήσομαι 4 
γενναίως 1 
γενοῦ 2 
γενόμενον 1 
γενόμενος 1 
γεραιτέρων 1 
γερόντιον 1 
γεωμετρία 1 
γηγενεῖς 1 
γιγνώσκεις 1 
γλισχραντιλογεξεπιτρίπτου 1 
γλοιὸς 1 
γλυκύθυμος 1 
γλωττοστροφεῖν 1 
γλώττῃ 2 
γλῶτταν 4 
γνάθον 1 
γνάθου 1 
γνοὺς 2 
γνωμιδίῳ 1 
γνωμοτύποις 1 
γνωμῶν 1 
γνωσθήσει 1 
γνώμαις 1 
γνώμαισι 1 
γνώμας 5 
γνώμην 11 
γνώμης 3 
γνώσει 1 
γνώσεται 1 
γνῶμεν 1 
γονέας 1 
γοῦν 5 
γράμματ 1 
γράφοιτο 2 
γράφουσιν 1 
γραμματεύς 1 
γραμματεῖον 1 
γραφὴν 1 
γραψάμενος 1 
γραῦν 1 
γραῦς 1 
γρύξαντος 1 
γυμνασίοις 1 
γυμνασίων 1 
γυμνοὺς 2 
γυνή 1 
γυναικὶ 1 
γυναικῶν 3 
γυναιξίν 1 
γυναιξὶν 1 
γυναῖκ 1 
γυναῖκα 2 
γυναῖκες 1 
γυνὴ 1 
γύναι 1 
γώ 2 
γὰρ 83 
γὼ 3 
γᾶν 1 
γῆ 2 
γῆμ 1 
γῆν 3 
γῆς 6 
δ 85 
δάιον 1 
δάκνει 1 
δάκνουσί 1 
δάκτυλον 2 
δέ 17 
δέδοικ 1 
δέδοικά 1 
δέδοικα 1 
δέει 1 
δέξασθέ 1 
δέομαι 1 
δέον 2 
δέρμα 1 
δέσποιναι 3 
δέσποτ 1 
δέχονται 1 
δέῃ 1 
δή 14 
δήμαρχός 1 
δήμῳ 1 
δήπου 1 
δήσας 1 
δίδαξον 3 
δίδασκε 2 
δίδομεν 1 
δίκαι 2 
δίκαια 7 
δίκαιον 4 
δίκαιος 1 
δίκαις 1 
δίκαιόν 1 
δίκαιός 1 
δίκας 2 
δίκη 2 
δίκην 9 
δίκης 5 
δίκῃ 3 
δίοιδε 1 
δίωκε 1 
δαί 5 
δαίμοσιν 1 
δαίμων 1 
δαιμονίως 1 
δαιμόνιε 3 
δαιμόνων 2 
δακνόμενος 1 
δακοῦσα 1 
δακτύλου 1 
δακὼν 1 
δανείζεται 1 
δαπάνης 2 
δαρδάπτουσιν 1 
δασέων 1 
δαῖμον 1 
δείλαιον 1 
δείλαιος 4 
δείξειαν 1 
δείξετον 1 
δείπνου 1 
δείρειν 1 
δεδοικέναι 1 
δεικνὺς 1 
δειλότατον 1 
δειλὸν 1 
δεινά 1 
δεινόν 1 
δεινὰ 3 
δεινὰν 1 
δεινὴ 1 
δεινῶν 1 
δειπνοῦντ 1 
δενδροκόμους 1 
δεξάμεναι 1 
δεξιάν 1 
δεξιάς 1 
δεξιούς 1 
δεξιοὺς 2 
δεξιοῖς 1 
δεξιόν 2 
δεξιώτατα 1 
δεξιὰ 1 
δεξιὸν 1 
δεξιὸς 1 
δεξιᾷ 1 
δεσπότην 1 
δευρί 1 
δευρὶ 4 
δευτέρα 1 
δεῖ 3 
δεῖν 1 
δεῖξον 3 
δεῖπνον 1 
δεῦρ 6 
δεῦρο 4 
δεῦρό 1 
δημηγοροῦσι 1 
δημοσίων 1 
δημοτικὸν 1 
δημόται 3 
δημότῃ 1 
δι 6 
διάθρει 1 
διάλεξιν 1 
διάξεις 1 
διέκειτο 1 
διαβήτην 1 
διαγέγραπταί 1 
διαιρῶν 1 
διακίνει 1 
διακεκναισμένος 1 
διαλακήσασα 1 
διαλεπτολογοῦμαι 1 
διαλεχθείην 1 
διαλιπὼν 1 
διαλφιτώσω 1 
διανοίαις 1 
διανοεῖ 2 
διασμηχθεὶς 1 
διατήξας 1 
διατρίβειν 1 
διατρίψεις 1 
διατριβὴν 1 
διαφέρουσιν 1 
διαφανῆ 1 
διαφευξοῦμαι 1 
διδάγματος 1 
διδάξαιμ 1 
διδάξειν 1 
διδάξεις 2 
διδάξομαι 1 
διδάξομεν 1 
διδάξω 2 
διδάξῃς 1 
διδάσκαλον 1 
διδάσκεις 2 
διδάσκεται 1 
διδάσκου 1 
διδάσκουσ 1 
διδάσκω 1 
διδασκάλους 1 
διδασκάλῳ 1 
διδῷ 1 
διεκορκορύγησεν 1 
διεμέτρησε 1 
διεντερεύματος 1 
διεράς 1 
διερρυηκόσιν 1 
δικάζετε 1 
δικάζομαι 1 
δικάσεσθαί 1 
δικαίοις 2 
δικαίων 1 
δικαίως 4 
δικαζέσθων 1 
δικαστὰς 1 
δικιδίοις 1 
δικορραφεῖν 1 
δικῶν 1 
διοίσεις 1 
διολισθεῖν 1 
διορύττουσιν 1 
διφθέραν 1 
διφρίσκου 1 
διχοινίκῳ 1 
διψῆν 1 
διωκάθω 1 
διὰ 23 
δοίης 1 
δοκήσετε 1 
δοκεῖ 6 
δοκεῖν 1 
δοκεῖς 4 
δοκοίη 1 
δοκοῖς 1 
δοκοῦσί 1 
δοκοῦσιν 1 
δοῦναι 1 
δράσειν 1 
δράσεις 1 
δράσω 2 
δραχμήν 1 
δροσερὰν 1 
δροσερᾶν 1 
δρόμον 1 
δρόμους 2 
δρόσον 1 
δρόσος 1 
δρώντων 1 
δρᾶν 3 
δρᾷ 1 
δρᾷς 2 
δρῦς 2 
δρῶ 1 
δρῶμεν 2 
δρῶντας 1 
δρῶσιν 2 
δυνήσει 1 
δυνήσεται 1 
δυσβουλίαν 1 
δυσκολαίνεις 1 
δυσκολοκάμπτους 1 
δυσκολοκοίτου 1 
δυσκολωτάτων 1 
δυσμαθής 1 
δωρήματα 1 
δόμοις 1 
δόμος 1 
δόξεις 1 
δόξω 1 
δός 1 
δότε 1 
δύ 2 
δύναιο 2 
δύναμαι 1 
δύνασαι 1 
δύνασθαι 1 
δύναταί 1 
δύο 3 
δώδεκα 4 
δώμασι 1 
δώρων 1 
δώσεις 1 
δώσω 2 
δὲ 48 
δὴ 19 
δὶς 2 
δὸς 1 
δᾲς 1 
δᾷδ 3 
δᾷδας 1 
δῆθ 5 
δῆλόν 1 
δῆτ 19 
δῆτά 1 
δῆτα 12 
δῖνον 1 
εἰ 31 
εἰδέναι 3 
εἰδόσιν 1 
εἰδὼς 2 
εἰδῇ 1 
εἰδῇς 1 
εἰκάδας 1 
εἰκέναι 1 
εἰκοὺς 1 
εἰκός 2 
εἰκὸς 3 
εἰκῇ 1 
εἰλήφατε 1 
εἰμ 1 
εἰμι 1 
εἰμὶ 1 
εἰπέ 8 
εἰπεῖν 1 
εἰπών 1 
εἰπὲ 7 
εἰς 11 
εἰσάγων 2 
εἰσάξει 1 
εἰσέρχομαι 1 
εἰσήγαγες 1 
εἰσαγαγὼν 1 
εἰσελθὼν 1 
εἰσιέναι 1 
εἰσιν 2 
εἰσὶ 3 
εἰσὶν 3 
εἰσᾴττειν 1 
εἰσῇξε 1 
εἱστιώμεθ 1 
εἴ 8 
εἴδωλον 1 
εἴης 1 
εἴθ 3 
εἴληφε 1 
εἴξασι 1 
εἴξασιν 1 
εἴξεις 1 
εἴπερ 10 
εἴποις 1 
εἴπω 1 
εἴπῃς 2 
εἴργασται 1 
εἴρηκας 1 
εἴρων 1 
εἴσ 3 
εἴσειμι 1 
εἴσεται 1 
εἴσιθ 1 
εἴσοδον 1 
εἴσομαι 1 
εἴσω 2 
εἴτ 5 
εἴτε 1 
εἴφ 1 
εἴχομεν 1 
εἵλεσθε 1 
εἵλκυσεν 1 
εἶ 15 
εἶδες 3 
εἶδον 2 
εἶεν 2 
εἶθ 3 
εἶλλε 1 
εἶν 1 
εἶναί 1 
εἶναι 19 
εἶπε 1 
εἶπεν 2 
εἶτ 12 
εἶτα 13 
εἶχες 1 
εὐάγητον 1 
εὐανθὴς 1 
εὐδαίμονες 1 
εὐδαίμων 1 
εὐηθικῶς 1 
εὐθέως 4 
εὐθύς 2 
εὐθὺ 1 
εὐθὺς 9 
εὐκελάδων 1 
εὐκλείας 1 
εὐνοεῖν 2 
εὐνοῶν 1 
εὐξάμενος 1 
εὐπτέρων 1 
εὐρυπρώκτους 1 
εὐρυπρώκτων 3 
εὐρωτιῶν 1 
εὐρύπρωκτος 2 
εὐστέφανοί 1 
εὐστόμει 1 
εὐσωματεῖ 1 
εὐτάκτως 1 
εὐτυχία 1 
εὐτυχίαισιν 1 
εὐφήμει 1 
εὐφημεῖν 1 
εὐφραίνησθ 1 
εὐχῆς 1 
εὑρήμασιν 1 
εὑρήσειν 1 
εὑρησιεπὴς 1 
εὔανδρον 1 
εὔγλωττος 1 
εὕδειν 1 
εὖ 14 
ζαθέων 1 
ζηλοῦντες 1 
ζηλωτότατον 1 
ζητεῖ 1 
ζητεῖν 1 
ζητεῖς 1 
ζητητέον 1 
ζητοῦντος 1 
ζητοῦσ 1 
ζητοῦσι 1 
ζητοῦσιν 1 
ζητῶ 1 
ζητῶν 1 
ζυγώθρισον 1 
ζωμίδιον 1 
ζωμοῦ 1 
ζύγιος 1 
ζῆν 1 
ζῴην 1 
ζῶν 1 
ζῶντας 1 
ζῶντες 1 
ηὐδοκίμηκεν 1 
ηὕρηκ 1 
ηὗρον 2 
θ 8 
θάκων 1 
θάλατταν 1 
θάτερα 1 
θέλῃ 1 
θέμις 3 
θέντες 1 
θέσεις 1 
θήλε 1 
θήλεα 1 
θήλειαν 3 
θήσειν 1 
θήσω 1 
θαλάσσης 1 
θαλίαι 1 
θαρρῶν 5 
θαυμάζομεν 1 
θαυμάζων 1 
θαυμασίως 1 
θεάς 1 
θείς 1 
θεαί 1 
θεαταὶ 1 
θεαταῖς 2 
θεατὰς 1 
θεατῶν 1 
θεαὶ 2 
θεοσέπτου 1 
θεούς 4 
θεοὶ 1 
θεοὺς 12 
θεοῖς 5 
θεοῖσιν 1 
θεοῦ 1 
θερμὰ 1 
θερμῷ 1 
θεός 1 
θεώμενοι 1 
θεὰς 1 
θεὶς 1 
θεὸν 2 
θεὸς 2 
θεῖα 1 
θεῖναι 1 
θεῖος 1 
θεῶν 11 
θηρία 1 
θηρίον 1 
θηρατὰ 1 
θνηταῖς 1 
θνητοῖσί 1 
θνητὸς 2 
θοἰμάτιον 6 
θρασύνεται 1 
θρασὺς 3 
θραυσάντυγες 1 
θρηνῶν 1 
θρυαλλίδ 1 
θρυαλλίδων 1 
θυέλλας 1 
θυείᾳ 1 
θυμαίνειν 1 
θυμβρεπιδείπνου 1 
θυμόσοφός 1 
θυμὸν 1 
θυσίαι 1 
θυσίαν 1 
θύειν 1 
θύετ 1 
θύμαινέ 1 
θύραζέ 1 
θύραζε 2 
θύραις 1 
θύραν 5 
θύρας 1 
θύριον 1 
θύσαιμ 1 
θύσετε 1 
θᾶττον 2 
κ 1 
κάθευδε 1 
κάθημαι 1 
κάθησθ 1 
κάθησθε 1 
κάθιζε 1 
κάκιστ 1 
κάκιστόν 1 
κάλεσας 1 
κάλεσον 2 
κάλλιστον 1 
κάμνεις 2 
κάμψας 1 
κάμψειέν 1 
κάρδαμα 2 
κάρδοπον 5 
κάρδοπος 3 
κάτειπέ 5 
κάτοπτρον 1 
κάτω 1 
κάτωθεν 2 
κάχρυς 1 
κέκραγεν 1 
κέλευσα 1 
κέλευσον 1 
κέντρον 1 
κέντρων 1 
κέραμον 1 
κέρδη 1 
κέρδος 1 
κήδει 1 
κήποις 1 
κίναδος 1 
κίνδυνος 1 
κίνησον 1 
κίονας 1 
καί 8 
καίπερ 1 
καίτοι 11 
καθ 2 
καθέλοιμι 1 
καθίζοντας 1 
καθείρξαιμ 1 
καθειμένον 1 
καθεστώτων 1 
καθεύδεις 2 
καθεύδων 1 
καθημένους 1 
καθορᾷς 1 
καθορῶ 1 
καθῆσθαι 1 
καινοῖς 2 
καινόν 1 
καινὰς 3 
καινὴν 1 
καινὸν 2 
καινῶν 1 
κακά 2 
κακκᾶν 2 
κακοδαίμον 1 
κακοδαίμονα 1 
κακοδαίμονες 1 
κακοδαίμων 8 
κακουργοῦντ 1 
κακοῖς 2 
κακόδαιμον 1 
κακόν 6 
κακὰ 1 
κακὸν 2 
κακὸς 1 
κακὼ 1 
κακῶν 2 
κακῶς 6 
καλάμῳ 1 
καλέσαντα 1 
καλέσαντος 1 
καλέσειας 1 
καλέσειε 1 
καλήν 1 
καλεῖν 3 
καλεῖς 5 
καλεῖσθ 1 
καλλίπυργον 1 
καλοί 2 
καλοῦμαι 1 
καλοῦσ 1 
καλοῦσι 1 
καλόν 1 
καλός 1 
καλύπτου 1 
καλὸν 3 
καλῶ 2 
καλῶς 3 
καμπήν 1 
καπνοῦ 1 
καπνὸν 1 
καρδίαν 1 
καρδίας 2 
καρδόπη 1 
καρδόπην 3 
καρπούς 1 
καρπὸν 1 
κατ 3 
κατάβηθ 1 
κατάθου 3 
κατάληψιν 1 
κατάσκαπτ 1 
κατέκαυσεν 1 
κατέπινον 1 
κατέχεεν 1 
κατέχει 1 
κατέχεσεν 1 
κατέχουσιν 1 
κατέχων 1 
κατίδωσι 1 
καταβαίνων 1 
καταβρεχθῶ 1 
καταγέλαστος 1 
καταγελᾷς 1 
καταγλωττισμάτων 1 
καταδαρθεῖν 1 
καταθήσειν 1 
καταιδέσθητι 1 
καταισχυνῶ 1 
κατακάων 1 
κατακαυθήσομαι 1 
κατακλινεὶς 1 
κατακλῃσθῇ 1 
κατακρημνάμεναι 1 
καταλείπειν 1 
καταλόει 1 
καταμείξας 1 
κατανείφοι 1 
καταπάσας 1 
καταπαττόμενος 1 
καταπεθρόντικα 1 
καταπεσών 1 
καταπροίξει 1 
καταπυγοσύνης 1 
καταπύγων 2 
καταρᾷ 1 
κατατοξεύσω 1 
καταφρύγει 1 
καταχέσαντι 1 
κατερῶ 1 
κατιούσας 1 
κατιὼν 1 
κατὰ 17 
καἰσχροῖσι 1 
καὶ 269 
κείμενος 1 
κείσομαι 1 
κειμένῳ 1 
κεκλαύσεται 1 
κεκραγόθ 1 
κελάδοντα 1 
κελαδήματα 1 
κελεύεις 1 
κελεύονθ 1 
κελεύσω 1 
κελεύῃς 1 
κενταύροις 1 
κενταύρῳ 1 
κεντούμενος 1 
κεντῶν 1 
κενὰς 1 
κεραυνός 1 
κεραυνὸς 1 
κερδανοῦσιν 1 
κερδανῶ 1 
κεστρᾶν 1 
κεφάλαιον 1 
κεφαλὴν 2 
κεφαλῆς 1 
κεχηνότος 1 
κεχηνὼς 1 
κεχόρευται 1 
κεἰ 6 
κεῖνος 1 
κηδόμενος 1 
κηρὸν 2 
κιθαρίζειν 1 
κιθαριστοῦ 1 
κικλήσκω 1 
κινήσειν 1 
κινεῖται 1 
κινητὰ 1 
κινούμενοι 1 
κιχηλᾶν 1 
κιχλίζειν 1 
κιχλισμῶν 1 
κλάειν 3 
κλάετ 1 
κλάουσι 1 
κλάῃς 1 
κλέος 1 
κλίμακα 1 
κλαύσει 1 
κλαύσομαι 1 
κλεινοτάτην 1 
κληρουχικήν 1 
κλητεύσοντα 1 
κλοπῆς 1 
κλόνος 1 
κλῆσιν 2 
κοίλων 1 
κοινώσω 1 
κοινῇ 1 
κολάζειν 2 
κολάσ 1 
κολετρῶσ 1 
κολοκύνταις 1 
κομήτην 2 
κομιδῇ 1 
κομιεῖ 1 
κομψοπρεπῆ 1 
κομψὸν 1 
κομῶ 1 
κοππατίαν 1 
κοππατίας 1 
κορυφαῖς 1 
κορυφὰς 1 
κοσκίνου 1 
κοττάβων 1 
κοὐκ 3 
κοὐχὶ 1 
κοῖλον 1 
κρέα 1 
κρέμαι 1 
κρέμαιό 1 
κρίνας 1 
κρίνεσι 1 
κρίνω 1 
κρατήσεις 1 
κρείττον 3 
κρείττονα 1 
κρείττω 2 
κρεμάθρας 1 
κρεμάσας 1 
κρεμαθρῶν 1 
κρεῖττον 1 
κρεῖττόν 1 
κρημνοποιόν 1 
κριμνώδη 1 
κριτὰς 1 
κριὸς 1 
κροῦσιν 1 
κρόκου 1 
κρόταλον 2 
κρῖναι 1 
κυδοιδοπᾶν 1 
κυκλίων 1 
κυλινδόμεναι 1 
κυνηδὸν 1 
κυνῆν 1 
κυπτάζεις 1 
κωλύσει 1 
κωλῆν 1 
κωλῆς 1 
κωμήτας 1 
κωμαστὴς 1 
κωμῳδία 1 
κωμῳδιῶν 1 
κόλαζε 1 
κόμην 1 
κόπρον 1 
κόπτω 1 
κόραι 1 
κόρακας 5 
κόρδακος 1 
κόρδαχ 1 
κόρεις 1 
κόρεσι 1 
κόρεων 1 
κόσμος 1 
κόψας 2 
κύκλῳ 1 
κύρβις 1 
κύσον 1 
κύστιν 1 
κύων 1 
κἀγαθοί 1 
κἀγαθός 1 
κἀγώ 5 
κἀγὼ 4 
κἀθέμεθα 1 
κἀκ 1 
κἀκεινονὶ 1 
κἀκεῖνος 1 
κἀλεκτρυών 1 
κἀμέ 1 
κἀμοὶ 2 
κἀμοῦ 1 
κἀνάρμοστος 1 
κἀναίσχυντος 1 
κἀναγκασθῶσι 1 
κἀνταῦθα 1 
κἀντιγραφὰς 1 
κἀντιλογικός 1 
κἀνυπόδητος 1 
κἀξημάρτετε 1 
κἀξολεῖν 1 
κἀπέθλιβεν 1 
κἀπίωσιν 1 
κἀπαιδεύσατε 1 
κἀπαιόλημ 1 
κἀπεθύμουν 1 
κἀπιλήσμων 1 
κἀπιστήσει 1 
κἀποιοῦμεν 1 
κἀποφανῶ 1 
κἀπώλεσας 1 
κἀπὶ 1 
κἀσπόδει 1 
κἀφ 1 
κἂν 7 
κἄγωγ 1 
κἄγωγέ 1 
κἄδικα 1 
κἄκφερε 1 
κἄλλῳ 1 
κἄμ 1 
κἄμοιγε 1 
κἄπειθ 2 
κἄπειτ 3 
κἄπνιγε 1 
κἄστ 1 
κἄστιν 1 
κἄφωνον 1 
κᾆθ 2 
κᾆτ 6 
κᾆτα 3 
κῆτος 1 
λάβοιμεν 1 
λάβῃς 1 
λάμπων 2 
λάρον 1 
λέγε 8 
λέγειν 19 
λέγεις 12 
λέγοντά 1 
λέγοντα 1 
λέγοντες 1 
λέγω 1 
λέγων 10 
λέγῃ 1 
λέξαι 1 
λέξει 2 
λέξεις 1 
λέξον 2 
λέξω 2 
λέξῃ 1 
λήρων 1 
λήψεταί 1 
λίαν 3 
λίθοι 1 
λίθον 1 
λίθῳ 1 
λίμνην 1 
λαβέ 1 
λαβεῖν 1 
λαβοῦσ 1 
λαβόντ 1 
λαβόντα 1 
λαβών 2 
λαβὲ 1 
λαβὴν 1 
λαβὼν 7 
λακκόπρωκτε 1 
λαλήσεις 1 
λαλιὰν 1 
λαλούντων 1 
λαλῶν 1 
λαμβάνουσ 1 
λαμβάνων 1 
λαμπράν 1 
λαμπρός 1 
λασίων 1 
λαφυγμοῦ 1 
λαχὼν 1 
λεκάνην 1 
λελάκτικας 1 
λεπταῖς 1 
λεπτολογεῖν 1 
λεπτοτάτων 1 
λεπτοῦ 1 
λεπτόν 1 
λεπτότητος 1 
λεπτὴν 3 
λευκῷ 1 
λεύκης 1 
λημᾷς 1 
ληρήσεις 1 
ληρεῖς 3 
ληρῶ 1 
ληφθεῖσι 1 
λθών 1 
λιβανωτόν 1 
λινόδετον 1 
λιπαρόν 1 
λιπαρός 1 
λιπαρὰν 1 
λογίσωμαι 1 
λοιδορίας 1 
λοιδορεῖσθαι 1 
λοιδοροῦσί 1 
λοιπόν 2 
λοιπὸν 2 
λουσόμενος 1 
λουτρά 2 
λοφεῖον 1 
λοῦσθαι 1 
λυμαινόμενον 1 
λυσανίας 1 
λόγοιν 5 
λόγοις 4 
λόγοισι 1 
λόγον 9 
λόγος 2 
λόγου 1 
λόγους 2 
λόγω 2 
λόγων 2 
λόγῳ 2 
λύκοι 1 
λύκῳ 1 
λύραν 1 
λύχνον 2 
λύχνων 1 
λύχνῳ 1 
λῆμα 2 
μ 30 
μάθοι 2 
μάθοιμ 1 
μάθῃς 2 
μάκαιρα 1 
μάκαρ 1 
μάλ 1 
μάλα 1 
μάλιστά 2 
μάλιστα 2 
μάνθαν 1 
μάνθανε 1 
μάρτυρες 1 
μάσθλης 1 
μάτην 1 
μάχαιραν 3 
μάχη 1 
μάχης 1 
μέ 1 
μέγα 4 
μέγαν 2 
μέγας 2 
μέγιστον 1 
μέγιστος 1 
μέλ 1 
μέλε 2 
μέλει 2 
μέλλεις 5 
μέλλων 1 
μέλος 1 
μέμνησ 2 
μέμφομαι 1 
μέν 4 
μέντοι 10 
μέσον 1 
μέτειμί 1 
μέτειμι 1 
μέτριά 1 
μέτρον 1 
μέτρων 2 
μή 11 
μήθ 1 
μήλοισιν 1 
μήλῳ 1 
μήπω 4 
μήτ 3 
μήτε 2 
μί 1 
μίαν 1 
μίλακος 1 
μαίνεσθαι 1 
μαίνομαι 1 
μαθήματος 1 
μαθήσεται 2 
μαθήσομαι 2 
μαθεῖν 3 
μαθηταῖσιν 1 
μαθητιῶ 1 
μαθητὴς 1 
μαθητῶν 1 
μαθόντες 1 
μαθών 1 
μαθὼν 3 
μακάρων 1 
μακρόν 1 
μακρὰ 1 
μαλακὴν 1 
μαλθακιστέ 1 
μαμμᾶν 1 
μανίαν 2 
μανίας 1 
μανθάνειν 9 
μανθάνω 2 
μανθάνων 1 
μανιῶν 1 
μαρμαρέαις 1 
μαρτύρομαι 2 
μαρτύρων 1 
ματιολοιχός 1 
ματτόμεθα 1 
με 23 
μείζω 1 
μεγάλαι 1 
μεγάλας 2 
μεγάλην 4 
μεγάλης 1 
μεγάλοι 1 
μεγάλοις 1 
μεγάλους 1 
μεγάλων 2 
μεγάλως 1 
μεγίστω 1 
μεγαλώνυμον 1 
μεγαλᾶν 1 
μεγασθενῆ 1 
μεθύσην 1 
μειράκιον 3 
μειρακίοις 1 
μειρακίων 1 
μελίτταις 1 
μελιτοῦτταν 1 
μεμάθηκε 1 
μεμάθηκεν 2 
μεμφόμεσθ 1 
μενεῖς 1 
μερίμναις 2 
μερίμνης 1 
μεριμνοφροντισταὶ 1 
μεστὰς 1 
μετ 2 
μετέωρα 1 
μετέωροι 1 
μετέωρον 1 
μεταμελήσειν 1 
μετεωρισθεὶς 1 
μετεωροσοφιστῶν 1 
μετεωροφένακας 1 
μετεώρων 2 
μετρίως 1 
μετὰ 7 
μεῖζον 3 
μηδ 3 
μηδέ 1 
μηδέν 1 
μηδένα 1 
μηδαμοῦ 1 
μηδαμῶς 2 
μηδενί 1 
μηδενὶ 1 
μηδὲ 2 
μηδὲν 8 
μηκέτ 1 
μηκέτι 1 
μηλολόνθην 1 
μηνὸς 1 
μηρὸν 1 
μηρὼ 1 
μητέρ 2 
μητέρα 2 
μηχανὰς 1 
μιαρώτατε 1 
μιαρὲ 3 
μιαρὸν 1 
μιαρὸς 1 
μικράν 2 
μικρούς 1 
μικρόν 1 
μικρὰ 1 
μικρὸν 1 
μιμεῖ 1 
μιμούμενοι 1 
μισεῖν 1 
μισθὸν 1 
μισοῦνθ 1 
μιᾶς 1 
μιᾷ 2 
μνήμων 2 
μναῖ 1 
μνημονικὸς 1 
μνησικακῆσαι 1 
μνᾶς 2 
μνῶν 1 
μοί 3 
μοι 62 
μοιχὸς 1 
μολύβδῳ 1 
μορίαις 1 
μου 10 
μουσοποιοῦσιν 1 
μοχλευτήν 1 
μοχλευτὰ 1 
μού 1 
μοὐγκώμιον 1 
μοῦσα 1 
μοῦσαν 1 
μυκησαμένης 1 
μυρία 1 
μυρίων 1 
μυριάκις 1 
μυρρίνην 1 
μυστήρια 1 
μυστοδόκος 1 
μωρίας 1 
μόλις 2 
μόναι 1 
μόναις 1 
μόνας 1 
μόνον 1 
μόνου 1 
μόνῃ 1 
μύρου 1 
μὰ 18 
μὲ 1 
μὲν 43 
μὴ 37 
μὴν 12 
μᾶλλον 5 
μᾶλλόν 1 
μῆνα 2 
μῶν 1 
μῶρε 1 
νέα 3 
νέαν 4 
νέους 2 
νέφος 1 
νέᾳ 1 
νήπιον 1 
ναίσχυντέ 1 
ναοί 1 
ναὶ 3 
ναῦς 1 
νεανίας 1 
νεανίσκων 1 
νενησμένοι 1 
νενόμισταί 1 
νενόμιστο 1 
νεφέλαι 1 
νεφέλην 1 
νεωτέροις 1 
νεωτέρων 2 
νεὼν 1 
νεᾶν 1 
νηπύτιος 1 
νικήσαιμί 1 
νικήσει 1 
νικήσεις 1 
νικήσω 2 
νικηθῇς 1 
νικᾶν 5 
νικᾷς 1 
νικῶ 1 
νιφόεντα 1 
νοεῖ 2 
νοημάτων 1 
νομίζειν 1 
νομίζεις 4 
νομίζεσθαι 1 
νομίζεται 2 
νομίζω 1 
νομίσαι 1 
νομιεῖς 1 
νομιζοίμην 1 
νοοίης 1 
νουμηνία 1 
νουμηνίᾳ 2 
νοῦν 8 
νοῦς 1 
ντεῦθεν 1 
νυκτός 1 
νυκτῶν 1 
νυν 21 
νυνί 1 
νυνὶ 9 
νόημα 2 
νόμιζε 1 
νόμισμ 1 
νόμοις 1 
νόμον 4 
νόμων 1 
νόσος 1 
νύκτα 3 
νύκτωρ 2 
νύν 2 
νύξασ 1 
νύχθ 1 
νὴ 29 
νῦν 26 
νῷ 1 
νῷν 1 
ξαπατᾶν 1 
ξενεγκεῖν 1 
ξηρὸς 1 
ξυγγένηται 1 
ξυγγενέσθαι 1 
ξυγγενεῖς 1 
ξυγγενῶν 1 
ξυμμάχοις 1 
ξυνάρπασον 1 
ξυνέβημεν 1 
ξυνέχοντας 1 
ξυνελκύσας 1 
ξυνοίσει 1 
ξυνωρίσιν 1 
ξυνωρικεύεται 1 
ξυστίδ 1 
ξύλου 1 
ξύλῳ 1 
ξύμβουλος 1 
ξύνειμι 1 
ξὺν 1 
οἰκέται 1 
οἰκέτας 1 
οἰκίαν 3 
οἰκίας 5 
οἰκῶ 1 
οἰμώξεσθ 1 
οἰωνοὺς 1 
οἱ 18 
οἳ 2 
οἴεσθέ 1 
οἴκαδε 2 
οἴκοθεν 1 
οἴκων 1 
οἴμ 2 
οἴμοι 14 
οἴνου 1 
οἴομαι 1 
οἵαν 2 
οἵας 1 
οἵδε 1 
οἶα 1 
οἶδ 12 
οἶδα 2 
οἶδε 1 
οἶκον 1 
οἶμαί 2 
οἶμαι 4 
οἶνον 1 
οἶσθ 2 
οἶσθα 1 
οἷάπερ 2 
οἷα 2 
οἷον 3 
οἷος 1 
οἷς 2 
οἷσπερ 1 
οἷόν 2 
οἷόνπερ 1 
οἷός 1 
οὐ 49 
οὐδ 33 
οὐδέ 1 
οὐδέν 7 
οὐδένα 2 
οὐδέποθ 1 
οὐδέποτ 1 
οὐδέποτέ 2 
οὐδαμοῦ 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐδενί 2 
οὐδεὶς 5 
οὐδὲ 11 
οὐδὲν 17 
οὐκ 64 
οὐκέτ 1 
οὐράνιαι 1 
οὐρανίοις 1 
οὐρανομήκη 1 
οὐρανόμηκες 1 
οὐρανὸν 2 
οὐρεῖν 1 
οὐχ 6 
οὐχὶ 7 
οὑκ 1 
οὑλύμπιος 1 
οὑμοὶ 1 
οὑπὶ 2 
οὑτοιί 1 
οὑτοσί 5 
οὑτοσὶ 4 
οὑτωσὶ 1 
οὓς 1 
οὔ 5 
οὔθ 2 
οὔκ 6 
οὔκουν 4 
οὔπω 1 
οὔσας 2 
οὔσης 1 
οὔτ 3 
οὔτι 1 
οὔτοι 1 
οὕνεκ 2 
οὕνεκά 1 
οὕνεκα 5 
οὕνεχ 1 
οὕτω 2 
οὕτως 7 
οὖν 29 
οὖσαν 1 
οὗ 1 
οὗπερ 1 
οὗτοι 5 
οὗτος 13 
πάγχρυσον 1 
πάθοι 1 
πάθω 1 
πάλαι 4 
πάλιν 3 
πάνθ 1 
πάντ 1 
πάντα 7 
πάντες 3 
πάντων 1 
πάντως 1 
πάνυ 9 
πάππου 1 
πάρειμ 1 
πάρεστι 1 
πάσας 1 
πάσης 1 
πάσχει 1 
πάσχειν 1 
πάσχεις 3 
πάσῃ 2 
πάτερ 5 
πάττε 1 
πάττων 1 
πέδον 1 
πέμπειν 1 
πέμπτη 1 
πέντε 1 
πέος 1 
πέποιθεν 1 
πέπονθ 1 
πέπονθας 1 
πέπορδας 1 
πέρ 1 
πέρδεται 1 
πέρι 1 
πέσῃς 1 
πέτραν 2 
πέφρικα 1 
πήδα 1 
πίθωμαι 1 
πίνονθ 1 
παίδευσιν 2 
παίδευσις 1 
παίδων 2 
παθεῖν 1 
παθοῦσαι 1 
παθὼν 1 
παιήσομεν 1 
παιδάριον 2 
παιδίοις 1 
παιδίον 1 
παιδείαν 1 
παιδοτρίβου 1 
παιδὸς 3 
παιπάλη 2 
παλαίστρας 2 
παλαιογενὲς 1 
παλαιούς 1 
παλαιὸς 1 
παμβασίλει 1 
παμβασίλειαι 1 
παμπόνηρ 1 
παννυχίζειν 1 
πανουργεῖν 1 
παντοδαπαῖς 1 
παπαπαππάξ 1 
παπαπαππὰξ 1 
παππάξ 1 
παππὰξ 1 
παρ 7 
παράδος 1 
παρέδωκαν 1 
παρέδωκεν 1 
παρέσχε 1 
παρέχοιμ 1 
παρέχουσιν 1 
παρέχω 1 
παραβάλλεις 1 
παραθέντων 1 
παραινέσω 1 
παραινεῖς 1 
παρανοήσαντος 1 
παρανοίας 2 
παρατέταται 1 
παραφρονοῦντος 1 
παραφρόνει 1 
παρδάλει 1 
παρείλκυσεν 1 
παρεκόπην 1 
παρελθὼν 1 
παρεσκευάσμεθα 1 
παρετάθη 1 
παρθένοι 1 
παρθένος 1 
παρόντ 1 
παρόντες 1 
παρόντων 1 
παρὰ 5 
παρῆσαν 1 
παρῶσι 1 
πασῶν 1 
πατάγου 1 
πατέρ 3 
πατέρα 7 
πατέρας 2 
πατέρες 1 
πατήρ 1 
παταγεῖ 1 
παταγεῖν 1 
παταγοῦσιν 1 
πατεῖσθαι 1 
πατρίδα 1 
πατραλοίας 1 
πατραλοῖα 1 
πατρός 2 
πατρὶ 2 
πατρὸς 2 
πατρῴων 2 
πατρῷον 2 
παχειῶν 1 
παχύ 1 
παχύς 1 
παύσασθε 1 
παῖ 8 
παῖδά 1 
παῖδας 1 
παῖδες 2 
παῖε 1 
παῖς 3 
πείθει 1 
πείθομαι 2 
πείσει 2 
πείσεται 2 
πείσομαι 3 
πειδὴ 1 
πειθώ 1 
πεινῆν 1 
πενθῶμεν 1 
πεντετάλαντος 1 
πεντετάλαντός 1 
πεποίηχ 1 
πεποίθειν 1 
πεπονθέναι 1 
πεπραγότι 1 
πεπταμένοισιν 1 
πεπότηται 1 
περ 1 
περίδου 1 
περίλεξιν 1 
περίοδος 1 
περίτριμμα 1 
περιέφυσαν 1 
περιδεξίοισι 1 
περικαλυπτέα 1 
περιλειφθήσεται 1 
περιουσίας 1 
περιφλύει 1 
περιφορὰς 1 
περιφρονῶ 2 
περιφρόνει 1 
περιόψεταί 1 
περσέπολιν 1 
περὶ 17 
πεσών 2 
πεφόβημαι 1 
πεύκαις 1 
πηδᾶν 1 
πηριδίου 1 
πιέζει 1 
πιέζειν 1 
πιεῖν 1 
πιθοίμην 1 
πιθοῦ 1 
πιθόμενος 2 
πιθόμενός 1 
πιστεύειν 1 
πιστεύουσ 1 
πιστεύσας 1 
πιστὰ 1 
πισύνω 1 
πιτύχῃ 1 
πλάγιαι 1 
πλάτανος 1 
πλέον 2 
πλέων 1 
πλήθους 1 
πλήν 1 
πλήρεις 1 
πλείον 1 
πλείονα 2 
πλείονας 2 
πλείους 1 
πλείστους 2 
πλείω 1 
πλείων 1 
πλευρὰς 1 
πλεῖν 2 
πλεῖον 1 
πλεῖστα 2 
πλεῖστον 2 
πληγὰς 1 
πληγῶν 2 
πλινθεύοντ 1 
πλοκάμους 1 
πλὴν 4 
πλῆρες 1 
πνεύματος 1 
πνιγεύς 1 
πνιγόμενος 1 
πνοὴν 1 
ποίαν 1 
ποίησα 1 
ποίοιν 1 
ποίους 2 
ποδαπὰ 1 
ποδός 1 
ποδώσεις 1 
ποθ 3 
ποιήσει 1 
ποιήσεις 1 
ποιήσω 1 
ποιεῖ 4 
ποιεῖν 2 
ποιεῖς 3 
ποιητήν 1 
ποιηταῖς 1 
ποιητὴς 1 
ποιοῦμεν 2 
ποιῆσαι 1 
ποιῇς 2 
ποιῶ 1 
ποιῶν 2 
πολεμίζων 1 
πολεμιστήρια 1 
πολιοῦχος 1 
πολλάκις 1 
πολλαὶ 1 
πολλοὺς 2 
πολλοῖς 4 
πολλοῖσι 1 
πολλοῦ 2 
πολλὰ 1 
πολλὰς 1 
πολλὴν 1 
πολλῶν 3 
πολλῷ 1 
πολυήρατον 1 
πολυτίμητοι 3 
πολύ 1 
πολὺ 2 
πολὺν 1 
πονηρά 1 
πονηρίαν 1 
πονηροί 1 
πονηρὰ 2 
πονηρὸν 1 
πονηρῶν 1 
πονῆσαι 1 
πορδὴ 1 
πορνιδίου 1 
ποτ 10 
ποτέ 1 
ποταμῶν 2 
ποτε 5 
που 2 
ποῖ 1 
ποῖα 2 
ποῖαι 1 
ποῖον 1 
ποῖος 1 
ποῦ 8 
πράγμασιν 2 
πράγματ 1 
πράγματα 7 
πράττεις 1 
πράττων 1 
πράττῃ 1 
πρίῃ 1 
πραγμάτιον 1 
πραγμάτων 4 
πραγματίου 1 
πρεσβυτέροις 1 
πρεσβυτέρους 1 
πρεσβυτέρων 1 
πρεσβύτην 2 
πρεσβύτης 1 
πρεσβῦτα 4 
πρημαινούσας 1 
πριάμενος 1 
πριάμην 1 
προέχων 1 
προήκων 1 
προαγωγεύων 1 
προβάλλω 1 
προβάτοις 1 
προβαλέσθαι 1 
προβαλῶ 1 
προδιδάσκειν 1 
προδώσω 1 
προδῷ 1 
προθύμως 1 
προμαθεῖν 1 
προμνήστρι 1 
προνοεῖσθαι 1 
προπόλοισιν 1 
προσέθηχ 1 
προσέφυσας 1 
προσέχετε 1 
προσέχῃς 1 
προσαπολεῖς 1 
προσετίθει 1 
προσετίλησεν 1 
προσεχέτω 1 
προσεῖναι 1 
προσεῖχον 1 
προσθεὶς 1 
προσιοῦσιν 1 
προσκαταθείην 1 
προσκείμενον 1 
προσκεκλήσεσθαί 1 
προσφέρω 1 
προσώπου 1 
προτένθαι 1 
προτέρους 1 
προτέρων 1 
προχοαῖς 1 
προϊέναι 1 
προὐσχόμην 1 
προὐτένθευσαν 1 
προῖκα 1 
πρυτανεῖ 4 
πρυτανεῖά 1 
πρωκτόν 1 
πρωκτός 1 
πρωκτὸν 2 
πρωκτὸς 1 
πρόβατ 1 
πρόβολος 1 
πρόσελθ 1 
πρόσεχε 1 
πρόσθεν 1 
πρόσοδοι 1 
πρόσωπον 2 
πρότερα 1 
πρότερον 5 
πρότερος 1 
πρότερόν 2 
πρόφασιν 1 
πρόχοισιν 1 
πρώην 1 
πρώτιστον 1 
πρώτιστος 1 
πρώτοισιν 1 
πρώτους 1 
πρὶν 5 
πρὸ 4 
πρὸς 39 
πρᾶγμ 2 
πρᾶγμα 2 
πρῶτ 1 
πρῶτα 8 
πρῶτον 22 
πρῶτος 1 
πτελέᾳ 1 
πτύξωμαι 1 
πυγὴν 2 
πυθέσθαι 1 
πυκνότητα 2 
πυκνώσας 1 
πυρί 1 
πυρπολεῖ 1 
πω 3 
πως 3 
πόδ 1 
πόδας 1 
πόδε 1 
πόθεν 2 
πόλει 2 
πόλεμε 1 
πόλεώς 1 
πόλιν 2 
πόλλ 3 
πόνηρε 1 
πόνους 1 
πόντον 1 
πόρρω 2 
πόσθην 1 
πόσους 1 
πότερα 5 
πότερον 1 
πότερος 1 
πότην 1 
πότων 1 
πύθοιο 1 
πώ 1 
πώποτ 5 
πὶ 1 
πᾶς 1 
πᾶσαν 1 
πῦρ 1 
πῶς 27 
ς 1 
σ 20 
σάλπιγξ 1 
σέ 1 
σέβας 1 
σέβομαί 1 
σέβουσιν 1 
σέλινον 1 
σαμφόρα 1 
σαμφόρας 1 
σαυτοῦ 7 
σαυτόν 1 
σαυτὸν 6 
σαυτῷ 2 
σαφῶς 3 
σε 25 
σεαυτοῦ 1 
σεαυτόν 1 
σεαυτὸν 3 
σειραφόρον 1 
σελήνη 3 
σελήνην 3 
σελήνης 2 
σελαγεῖ 1 
σελαγεῖται 1 
σεληναίας 1 
σεμναί 1 
σεμναὶ 1 
σεμνοπροσωπεῖς 1 
σεμνόν 1 
σεμνότατον 1 
σεμνὴν 1 
σεμνὸν 1 
σεσεῖσθαί 1 
σημείοις 1 
σθ 2 
σιγήσομαι 1 
σιδίων 1 
σιδαρέοισιν 1 
σιναμωρουμένη 1 
σισύραις 1 
σιτήσομαι 1 
σιώπα 1 
σκέψαι 5 
σκέψασθ 1 
σκίμποδα 1 
σκίμποδος 1 
σκίρτα 1 
σκαιουργεῖν 1 
σκαιός 1 
σκαιότατον 1 
σκαιὸν 1 
σκαλαθυρμάτι 1 
σκληρὲ 1 
σκοπιὰς 1 
σκοπῶ 1 
σκοπῶν 1 
σκυτίνας 1 
σκυτίον 1 
σκόπει 1 
σκόπελον 1 
σκώμματα 1 
σκώπτουσαι 1 
σκώπτῃ 1 
σκώψει 1 
σκῶπτέ 1 
σμινύη 1 
σμινύην 1 
σμῆνος 1 
σοί 1 
σοβαρὸς 1 
σοι 26 
σοροπηγοῖς 1 
σου 7 
σοφά 1 
σοφίαν 3 
σοφίας 4 
σοφίζομαι 1 
σοφιστάς 1 
σοφιστὴν 2 
σοφούς 1 
σοφοὺς 1 
σοφοῖς 2 
σοφωτάτην 1 
σοφός 1 
σοφώτατ 1 
σοφώτατοι 1 
σοφώτατον 1 
σοφώτατόν 1 
σοφὰ 1 
σοφὸν 2 
σοφὸς 1 
σοφῶν 2 
σοφῶς 1 
σοὶ 1 
σοῖν 1 
σοῖσι 1 
σοῦ 3 
σπένδεθ 1 
σπένδετε 1 
σπαθᾷς 1 
σπανίζεις 1 
σπείσαιμ 1 
σπλάγχνα 1 
στέφανον 3 
στίν 1 
σταδίοισιν 1 
στατήρων 1 
στεμφύλοις 1 
στενολεσχεῖν 1 
στενόν 1 
στενῷ 1 
στερηθῇς 1 
στερρᾶς 1 
στεφανοῖς 1 
στεφανωσάμενος 1 
στεφανώσας 1 
στιν 1 
στομώσεις 1 
στρέφει 1 
στρέψας 1 
στραγγεύομαι 1 
στρατεύεται 1 
στρατηγήσει 1 
στρατηγόν 1 
στρεβλοῦτε 1 
στρεπταιγλᾶν 1 
στρεψοδικῆσαι 1 
στρογγύλαις 1 
στρογγύλον 1 
στρογγύλῃ 1 
στρωμάτων 1 
στρόβει 1 
στρόφις 1 
στρώμασιν 1 
στωμύλλων 1 
στόμ 1 
στόμφακα 1 
στόμωσον 1 
στὰς 1 
στὶ 1 
στῆθος 2 
συγγενέσιν 1 
συγγνώμην 1 
συγκατεκλινόμην 1 
συγκεκόφθαι 1 
συγκολλητὴς 1 
συγχωρεῖν 1 
συλλαβών 1 
συμβουλευσομένους 1 
συμβουλεύομεν 1 
συμβουλεύσατε 1 
συμψῆσαι 1 
συνήγομεν 1 
συνηγοροῦσιν 1 
συνοίσεται 1 
συνουσίᾳ 1 
συνταράξαι 1 
συντρίψομεν 1 
συντυχοῦσ 1 
σφενδόναις 1 
σφραγιδονυχαργοκομήτας 1 
σφριγᾷ 1 
σφόδρ 2 
σφόδρα 2 
σφῷν 1 
σχάσας 1 
σχέτλιος 1 
σχασάμενος 1 
σχεῖν 1 
σχινδαλάμους 1 
σχολή 1 
σωθήσομαι 1 
σωθῆναι 1 
σωτὴρ 1 
σωφρονεῖν 4 
σωφροσύνη 1 
σόν 1 
σόφισμα 1 
σύ 12 
σύγγνωθί 1 
σύμπασαν 1 
σώσεις 1 
σώφρονος 1 
σώφρων 2 
σὲ 6 
σὴν 2 
σὸν 4 
σὺ 36 
σὺν 1 
σῆς 1 
σῇ 1 
σῶμ 1 
σῶμα 1 
σῶφρον 1 
τ 20 
τάδ 2 
τάδε 1 
τάλαντα 1 
τάλας 3 
τάσδ 1 
τάχα 1 
τάχιστ 2 
τάχιστά 1 
τάχιστα 2 
τέγος 1 
τέγους 2 
τέθριππον 1 
τέκνον 2 
τέτροφας 1 
τέττιγας 1 
τέφραν 1 
τέφρᾳ 1 
τέχνῃ 2 
τέως 1 
τήμερον 4 
τήν 1 
τήνδε 1 
τί 118 
τίν 1 
τίνα 2 
τίνες 2 
τίνων 3 
τίς 18 
ταλάντου 1 
ταλάντων 1 
ταλαίπωρον 1 
ταμίαν 1 
ταρροῦ 1 
ταυτί 2 
ταυτηνὶ 1 
ταυτὶ 3 
ταχέως 4 
ταχύ 1 
ταχὺς 1 
ταύρῳ 1 
ταύτας 6 
ταύτην 7 
ταύτης 1 
ταὐτό 1 
ταὐτὰ 1 
ταὐτὸ 3 
ταὐτὸν 2 
ταὔτ 1 
ταῖς 6 
ταῖσι 1 
ταῖσιν 2 
ταῦθ 4 
ταῦρος 1 
ταῦτ 24 
ταῦτά 2 
ταῦτα 15 
τε 41 
τεθέασαι 1 
τεθνήξεις 1 
τεθνεῶτος 2 
τεθῆναι 1 
τειχομαχεῖν 1 
τεκεῖν 1 
τεκούσας 1 
τελεταῖς 1 
τελευταῖον 1 
τελουμένους 1 
τεμάχη 1 
τερατείαν 1 
τερατῶδες 1 
τετάρακται 1 
τετράμετρον 1 
τετράμετρόν 1 
τετράς 1 
τετραπόδων 1 
τετρεμαίνειν 1 
τετρεμαίνω 1 
τεττίγων 1 
τεύξει 1 
τηλέπορόν 1 
τηλεσκόπῳ 1 
τηλεφανεῖς 1 
τηλικουτονί 1 
τηλοῦ 1 
τηροίην 1 
τηροῦμεν 1 
τι 53 
τιθέμην 1 
τιλθῇ 1 
τιμῶν 1 
τιν 2 
τινά 1 
τινές 2 
τινα 3 
τινὰ 2 
τινὶ 1 
τις 14 
τλαίην 1 
τοί 1 
τοίνυν 9 
τοδὶ 1 
τοι 5 
τοιαύταις 1 
τοιαῦθ 1 
τοιαῦτά 1 
τοιαῦτα 1 
τοιαῦται 1 
τοιοῦτος 2 
τοιχωρύχε 1 
τολμηρὸς 1 
τολμῶν 1 
τοσοῦτον 1 
τουδὶ 1 
τουτί 3 
τουτογὶ 1 
τουτονί 3 
τουτονὶ 9 
τουτουσὶ 1 
τουτουὶ 1 
τουτὶ 13 
τούτοιν 1 
τούτοις 5 
τούτοισι 2 
τούτοισιν 1 
τούτου 6 
τούτων 13 
τούτῳ 2 
τοὐμφαλοῦ 1 
τοὐμὸν 2 
τοὐνόματος 1 
τοὐξημβλωμένον 1 
τοὐπιχώριον 1 
τοὐρροπυγίου 1 
τοὐρροπύγιον 1 
τοὔνομα 2 
τοὔντερον 2 
τοὔργον 1 
τοὺς 59 
τοῖν 4 
τοῖς 33 
τοῖσδ 1 
τοῖσι 8 
τοῖσιν 6 
τοῦ 33 
τοῦθ 5 
τοῦτ 19 
τοῦτο 21 
τοῦτον 14 
τοῦτό 4 
τράγος 1 
τρέπειν 1 
τρέπεσθαι 1 
τρέπου 1 
τρέφει 2 
τρέφειν 1 
τρέφεις 1 
τρέφεται 1 
τρέχων 2 
τρέψεται 1 
τρί 1 
τρία 1 
τρίβων 2 
τρίμετρον 1 
τρίτη 1 
τραγῳδοῦσ 1 
τραπέζης 1 
τρασιᾶς 1 
τραυλίζοντος 1 
τραυλίσαντι 1 
τρεῖς 1 
τριαίνης 1 
τριβολεκτράπελ 1 
τρισμακάριος 1 
τριώβολον 1 
τροχοῖν 1 
τροχοῖς 1 
τρυγοδαίμονες 1 
τρυγὸς 1 
τρυσιβίου 1 
τρυφῶσαν 1 
τρόπον 3 
τρόπους 1 
τρόπω 1 
τρόπῳ 2 
τρύμη 1 
τρώγων 1 
τρὶς 1 
τρῖμμα 1 
τυγχάνω 1 
τυννουτονὶ 1 
τυννουτουὶ 1 
τυπτήσομαι 1 
τυπτήσω 1 
τυπτομένῳ 1 
τυπτόμενον 1 
τυπτόμενος 1 
τυφογέρων 1 
τυχεῖν 1 
τυχόντες 1 
τό 1 
τόκοι 2 
τόκον 1 
τόκος 1 
τόκου 2 
τόκους 2 
τόκων 3 
τόν 2 
τόνδ 1 
τόνδε 1 
τότ 7 
τότε 1 
τύπτ 1 
τύπτει 2 
τύπτειν 5 
τύπτεις 2 
τύπτεσθ 1 
τύπτεσθαί 1 
τύπτομαι 1 
τύπτῃ 1 
τύραννον 1 
τύχαι 1 
τύχῃς 1 
τἀγαθῇ 1 
τἀγύριον 1 
τἀδελφοῦ 1 
τἀδικώτερα 1 
τἀληθῆ 1 
τἀμὰ 1 
τἀναντί 1 
τἀνθρώπου 1 
τἀνθρώπῳ 1 
τἀπιεικῆ 1 
τἀργυρίου 1 
τἀργύριον 6 
τἀρχαῖα 1 
τἀρχαῖον 1 
τἄγαλμ 1 
τἄδικα 1 
τἄλλα 2 
τἄλφιτ 1 
τἄλφιτα 2 
τἄνω 1 
τἄπη 1 
τἄρα 1 
τἄρρεν 1 
τὠνόματ 1 
τὠφθαλμώ 1 
τὠφθαλμὼ 2 
τὰ 33 
τὰν 1 
τὰς 28 
τὴν 103 
τὸ 69 
τὸν 151 
τὼ 7 
τᾠκίδιον 1 
τᾶν 2 
τῆς 44 
τῆτες 1 
τῇ 12 
τῇδε 1 
τῳ 1 
τῶν 71 
τῷ 20 
τῷδ 1 
τῷδέ 1 
υἱέσιν 2 
υἱέων 1 
υἱόν 3 
υἱός 1 
υἱὸν 7 
υἱὸς 3 
φάνητ 1 
φάσκοντ 1 
φάσκων 1 
φάτνης 1 
φέρ 5 
φέρε 12 
φέρεσθαι 2 
φέρεται 2 
φέρομαι 1 
φέρων 2 
φήμ 1 
φήσεις 1 
φήσουσι 1 
φίλ 1 
φίλοι 1 
φίλοις 1 
φίλος 2 
φίλτατ 1 
φίλτατε 1 
φίλτατον 1 
φίλων 1 
φαίνει 1 
φαγεῖν 1 
φαλακρούς 1 
φανήσεται 1 
φανεραὶ 1 
φανερῶς 4 
φανεῖν 1 
φαρμακίδ 1 
φαρμακοπώλαις 1 
φασί 2 
φασίν 1 
φασι 1 
φασιανοὺς 1 
φασιν 2 
φασὶ 1 
φαυλότατα 1 
φειδωλίας 1 
φειδωλοῦ 1 
φελλέως 1 
φεύγεις 1 
φεύγοντες 1 
φεύγων 1 
φεῦ 1 
φημι 1 
φημὶ 2 
φησι 5 
φησιν 2 
φθέγμ 1 
φθέγματος 1 
φθεγξάμεναι 1 
φιλεῖ 1 
φιλεῖς 3 
φιλομούσων 1 
φιλόδημος 1 
φιμώσητε 1 
φλέγεσθαι 1 
φλαύρων 1 
φλαῦρον 2 
φληνάφα 1 
φλόγα 1 
φλύαρος 1 
φοβεῖ 1 
φοιτᾶν 1 
φοιτᾷ 1 
φορτικῶν 1 
φράζε 1 
φράζω 1 
φράσαι 2 
φράσας 1 
φράσον 7 
φράσω 3 
φρενός 1 
φρενὶ 1 
φρενῶν 1 
φρονεῖν 1 
φρονεῖς 2 
φροντίδ 2 
φροντίδα 2 
φροντίδος 1 
φροντίζειν 1 
φροντίζεις 1 
φροντίζετε 2 
φροντίζων 1 
φροντίσι 1 
φροντιεῖς 1 
φροντιστήριον 6 
φροντισταῖς 1 
φροντισταῖσιν 1 
φροντιστὴς 1 
φροντιστῇ 1 
φροντιῶ 1 
φροντὶς 1 
φρουρᾶς 1 
φρούδη 3 
φροῦδα 1 
φροῦδος 1 
φρόντιζε 1 
φρόντισμα 1 
φυλάξομεν 1 
φυλλοβολούσης 1 
φυρασάμενος 1 
φυσᾷ 1 
φωνήν 1 
φωνὴν 3 
φωνῆς 1 
φωράσων 1 
φύσει 4 
φύσεως 1 
φύσιν 6 
φῂς 1 
φῄς 3 
φῶς 2 
χάρις 1 
χέζω 1 
χίλιοι 1 
χαίρει 1 
χαίρειν 1 
χαίρεις 1 
χαίρετε 1 
χαίρω 1 
χαίρων 2 
χαιρέτω 1 
χαλάζαις 1 
χαμαί 1 
χαμαὶ 1 
χαρεῖσαι 1 
χαύνωσιν 1 
χαῖρ 1 
χείλεσιν 1 
χεζητιῴην 1 
χεσείω 1 
χεῖρ 1 
χεῖρέ 1 
χεῖρα 1 
χθόνα 2 
χθὲς 1 
χιονοβλήτοισι 1 
χνοῦς 1 
χολῶσιν 1 
χορδὴν 1 
χορόν 1 
χορὸν 3 
χορῶν 2 
χοἰ 1 
χοἶον 1 
χοᾶς 1 
χρέα 2 
χρέος 1 
χρή 1 
χρήμαθ 3 
χρήματ 3 
χρήματα 2 
χρήματος 1 
χρήσιμον 2 
χρήστας 1 
χρήστων 1 
χρεών 1 
χρεῶν 2 
χρημάτων 2 
χρηστοῖς 1 
χρηστόν 2 
χρηστὸς 1 
χροιά 1 
χροιὰν 2 
χρυσέαις 1 
χρυσῷ 1 
χρωτίζεται 1 
χρόαν 1 
χρόνον 4 
χρόνου 1 
χρόνῳ 3 
χρὴ 11 
χρῄζεις 2 
χρῄζουσιν 1 
χρῆμα 3 
χρῆν 2 
χρῆναι 2 
χρῶ 1 
χρῶμα 1 
χυτρεοῦν 1 
χωρήσεται 1 
χωρίον 2 
χωρίου 1 
χωρεῖ 1 
χωρεῖτέ 1 
χωροῦσ 1 
χωροῦσιν 1 
χώρει 2 
χἀτέραν 1 
χἄτερά 1 
χἄτεροι 1 
χὠ 1 
χὠποῖος 1 
χὤσπερ 1 
χὤταν 1 
ψέγεις 2 
ψήφισμα 1 
ψακάζομεν 1 
ψαρὸν 1 
ψευδῶν 1 
ψευσθῶσι 1 
ψεύσει 1 
ψηφίσματ 1 
ψιθυρίζῃ 1 
ψυλλῶν 1 
ψυχή 2 
ψυχείσῃ 1 
ψυχρὰ 1 
ψυχὴν 2 
ψυχῆς 1 
ψυχῇ 1 
ψυχῶν 1 
ψόφου 1 
ψύλλαν 2 
ἀέναοι 1 
ἀέρα 3 
ἀβέλτεροι 1 
ἀγάθ 1 
ἀγάλματα 1 
ἀγαθάν 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθᾶν 1 
ἀγορητὴν 1 
ἀγορὰν 2 
ἀγορᾷ 1 
ἀγρεῖος 1 
ἀγρούς 1 
ἀγρῶν 1 
ἀγόντων 1 
ἀγὼν 1 
ἀδελφήν 1 
ἀδελφιδῆν 1 
ἀδελφὸς 1 
ἀδικήσαιμι 1 
ἀδικεῖς 1 
ἀδικεῖσθαι 1 
ἀδικοῦντ 1 
ἀδικώτατον 1 
ἀδολεσχίᾳ 1 
ἀδολεσχῶν 1 
ἀδύνατος 1 
ἀεί 1 
ἀερίας 1 
ἀεροβατῶ 2 
ἀερονηχεῖς 1 
ἀεὶ 7 
ἀθανάτας 1 
ἀθρήσω 1 
ἀθῷον 1 
ἀκάματον 1 
ἀκήκοας 1 
ἀκαρῆ 1 
ἀκατάβλητον 1 
ἀκολουθήσεις 1 
ἀκούετε 1 
ἀκούσας 1 
ἀκούσασ 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαι 2 
ἀκριβῶν 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκροασάμενος 1 
ἀκτῖσιν 1 
ἀκόλαστος 1 
ἀκόρητος 1 
ἀλέκτορα 2 
ἀλαζόνας 1 
ἀλαζόνες 1 
ἀλαζὼν 1 
ἀλεκτρυόν 1 
ἀλεκτρυόνα 2 
ἀλεκτρυόνας 2 
ἀλεκτρυόνος 1 
ἀλεκτρυών 1 
ἀλεκτρυὼν 1 
ἀλεκτρύαιναν 4 
ἀληθῶς 3 
ἀλλ 99 
ἀλλά 3 
ἀλλήλαισιν 1 
ἀλλήλας 2 
ἀλλήλοιν 1 
ἀλλὰ 23 
ἀλοῦσαν 1 
ἀλφίτων 1 
ἀλφιταμοιβοῦ 1 
ἀμέλει 4 
ἀμέτρητ 1 
ἀμαθής 1 
ἀμαθὴς 2 
ἀμείνων 1 
ἀμελήσας 1 
ἀμελῇ 1 
ἀμπέλους 1 
ἀμυνάθετέ 1 
ἀμφήκει 1 
ἀμφί 1 
ἀμφορῆς 1 
ἀμύνεται 1 
ἀνάγκας 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάγκην 1 
ἀνάγκης 1 
ἀνάμεστα 1 
ἀνέχει 1 
ἀνήρ 2 
ἀνήρετ 2 
ἀναβαλοῦ 1 
ἀναβλέψας 1 
ἀναβόησον 1 
ἀναγεῦσ 1 
ἀναγκάζων 1 
ἀναγνῶ 1 
ἀναγρύζῃ 1 
ἀναδείκνυται 1 
ἀναθεὶς 1 
ἀναιδείας 1 
ἀνακοινοῦσθαί 1 
ἀναμετρῆσαι 1 
ἀναπείθουσιν 1 
ἀναπείσας 1 
ἀναπείσει 2 
ἀναπείσειν 2 
ἀναπείσω 1 
ἀναπειστηρίαν 1 
ἀναπλάττειν 1 
ἀναπλήσει 1 
ἀνατέλλοι 1 
ἀνατρέπει 1 
ἀνατρέψω 1 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδρείας 1 
ἀνδρειότερος 1 
ἀνδρὶ 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 2 
ἀνείλετο 1 
ἀνελέσθαι 1 
ἀνεμέτρει 1 
ἀνεχώρουν 1 
ἀνεῖται 1 
ἀνθ 2 
ἀνθεῖ 1 
ἀνθρηνῶν 1 
ἀνθρώποις 2 
ἀνθρώπων 2 
ἀνιστάμενον 1 
ἀνοήτους 2 
ἀνοήτων 1 
ἀντ 2 
ἀνταποπαρδεῖν 1 
ἀντείποιμ 1 
ἀντειπεῖν 1 
ἀντερεῖς 2 
ἀντιβολῶ 4 
ἀντιδικῶν 1 
ἀντιλέγειν 2 
ἀντιλέγων 1 
ἀντιλέξαι 1 
ἀντιλεγόντοιν 1 
ἀντιλογῆσαι 1 
ἀντιτύπτειν 1 
ἀντὶ 3 
ἀνυποδήτους 1 
ἀνύσας 4 
ἀνὴρ 4 
ἀξύστατον 1 
ἀοιδαῖς 1 
ἀπ 2 
ἀπάγεσθαι 1 
ἀπάγχεσθ 1 
ἀπάγχων 1 
ἀπέραντον 2 
ἀπέσομαι 1 
ἀπέστω 1 
ἀπέσχισάς 1 
ἀπέχει 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπαγαγεῖν 1 
ἀπαγξαίμην 1 
ἀπαιτεῖς 1 
ἀπαλλάττοινθ 1 
ἀπαντῶν 1 
ἀπαστίαν 1 
ἀπειλεῖν 1 
ἀπεκείρατ 1 
ἀπεριμερίμνως 1 
ἀπερυθριᾶσαι 1 
ἀπηνές 1 
ἀποδείξω 1 
ἀποδημεῖν 1 
ἀποδιδόντα 1 
ἀποδιώξει 1 
ἀποδοίην 3 
ἀποδοῦναι 1 
ἀποδώσειν 2 
ἀποδώσεις 2 
ἀποδῶ 1 
ἀποθρέξει 1 
ἀποθραυσθῇς 1 
ἀποκεκόψονται 1 
ἀποκρινάμενος 1 
ἀποκρινοῦμαί 1 
ἀπολάψεις 1 
ἀπολέσθαι 1 
ἀπολήψεσθ 1 
ἀπολαβεῖν 2 
ἀπολαύσαιμι 1 
ἀπολεῖ 1 
ἀπολεῖν 1 
ἀπολεῖς 4 
ἀπολεῖται 1 
ἀπολιποῦσά 1 
ἀπολιταργιεῖς 1 
ἀπολοῦσ 1 
ἀπολοῦσιν 1 
ἀπολώλεκ 1 
ἀπολώλεκεν 1 
ἀπολῶ 2 
ἀπομόσαι 1 
ἀποπειρῶ 1 
ἀποπνιγήσομαι 1 
ἀπορῇς 1 
ἀποσεισάμεναι 1 
ἀποστερεῖν 2 
ἀποστερεῖσθαι 1 
ἀποστερητικήν 1 
ἀποστερητικὸς 1 
ἀποστερητρίδα 1 
ἀποστερῆσαι 1 
ἀποστρέψαι 1 
ἀποφαίνουσαι 1 
ἀποφθερεῖ 1 
ἀποφύγοι 1 
ἀποφύγοις 1 
ἀποχάλα 1 
ἀπραγμοσύνης 1 
ἀπωτέρω 1 
ἀπόβλεπε 1 
ἀπόδοτε 1 
ἀπόκριναί 1 
ἀπόλλυμαι 2 
ἀπόλοιο 2 
ἀπόλωλ 1 
ἀπόλωλας 1 
ἀπόλωλεν 1 
ἀπόπεμψον 1 
ἀπόφηναι 1 
ἀπόφυξιν 1 
ἀπώλεσα 1 
ἀπώλεσας 2 
ἀπὸ 10 
ἀράττω 1 
ἀργαλέος 1 
ἀργούς 1 
ἀργοῖς 1 
ἀργύριον 1 
ἀργὸς 1 
ἀρδομέναν 1 
ἀρθῶμεν 1 
ἀριθμός 1 
ἀριστᾶν 1 
ἀρνακίδων 1 
ἀρρήτων 1 
ἀρτίως 2 
ἀρχαίαν 1 
ἀρχαιϊκά 1 
ἀρχαῖά 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχαῖος 2 
ἀρύτεσθε 1 
ἀσκάντην 1 
ἀσκαλαβώτου 1 
ἀσκεῖν 1 
ἀσκὸν 1 
ἀσκῆσαι 1 
ἀσπάζομαι 1 
ἀσπίδα 1 
ἀστεῖον 1 
ἀστεῖόν 1 
ἀστραπῆς 1 
ἀστρονομία 1 
ἀστρονομεῖν 1 
ἀτεχνῶς 5 
ἀτιμάσῃ 1 
ἀτρέμα 1 
ἀτρέμας 1 
ἀτραπὸν 1 
ἀτρεμί 1 
ἀτταταῖ 2 
ἀτυχήσεις 1 
ἀτὰρ 9 
ἀφ 2 
ἀφάνισιν 1 
ἀφήλατο 1 
ἀφίεμεν 1 
ἀφανίζων 2 
ἀφανίσειας 1 
ἀφεὶς 1 
ἀφορμᾶσθαι 1 
ἀφορώμεθα 1 
ἀφῃρέθη 2 
ἀχθέσει 2 
ἁγίαις 1 
ἁγὼ 2 
ἁδανείσατο 2 
ἁδανεισάμην 1 
ἁθρόους 1 
ἁλμυρᾶς 1 
ἁλούς 1 
ἁλσὶν 1 
ἁμαξίδα 1 
ἁμαξίδας 1 
ἁνήρ 1 
ἁπάντων 2 
ἁπαιτῶν 1 
ἁπαντῶντες 1 
ἁρμονίαν 1 
ἁρπάζειν 1 
ἁρχαὶ 1 
ἂν 72 
ἃ 6 
ἃν 1 
ἃς 1 
ἄγαν 2 
ἄγε 4 
ἄγειν 2 
ἄγομαι 1 
ἄγουσαν 1 
ἄγριον 1 
ἄγριόν 1 
ἄγροικον 2 
ἄγροικος 3 
ἄγω 1 
ἄδικον 2 
ἄδικός 1 
ἄιε 1 
ἄκοντ 1 
ἄκρον 1 
ἄκρου 1 
ἄλγει 1 
ἄληθες 1 
ἄλλ 2 
ἄλλα 2 
ἄλλο 7 
ἄλλοι 1 
ἄλλοις 2 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 2 
ἄλλῳ 1 
ἄμπελοι 1 
ἄμφω 2 
ἄν 12 
ἄναξ 2 
ἄνδρ 4 
ἄνδρα 5 
ἄνδρας 3 
ἄνδρες 1 
ἄνειμι 1 
ἄνεμος 1 
ἄνευ 1 
ἄνθος 1 
ἄνθρακες 1 
ἄνθρωπε 2 
ἄνθρωπος 1 
ἄνιππον 1 
ἄννηθον 1 
ἄνοιγ 2 
ἄνοιγε 1 
ἄνω 2 
ἄξια 1 
ἄξιον 2 
ἄξιος 1 
ἄπαγε 1 
ἄπειμι 1 
ἄπελθε 1 
ἄπερρ 1 
ἄπιθι 1 
ἄπορον 2 
ἄρ 9 
ἄρα 9 
ἄρθητε 1 
ἄριστ 1 
ἄριστον 2 
ἄρρεν 2 
ἄρρενα 6 
ἄρτι 2 
ἄρτον 1 
ἄστεως 1 
ἄτολμον 1 
ἄττα 1 
ἄφες 1 
ἄφυκτον 1 
ἄχθει 1 
ἅλαβεν 1 
ἅλλοιτο 1 
ἅμα 2 
ἅνεστιν 1 
ἅπαν 2 
ἅπαντα 6 
ἅπαντας 4 
ἅπαξ 1 
ἅπας 1 
ἅπερ 3 
ἅπτε 1 
ἅπτουσι 1 
ἅρμ 1 
ἅρπαγα 1 
ἅττ 8 
ἅττα 1 
ἆρ 2 
ἆρά 1 
ἆρα 2 
Ἀέρα 3 
Ἀήρ 1 
Ἀθάμανθ 1 
Ἀθάνα 1 
Ἀθηνέων 1 
Ἀθηναίοις 2 
Ἀθηναίοισι 1 
Ἀθῆναι 1 
Ἀκαδήμειαν 1 
Ἀμυνία 1 
Ἀμυνίαν 1 
Ἀμυνίας 1 
Ἀμυνίᾳ 2 
Ἀναπνοὴν 1 
Ἀντιμάχου 1 
Ἀπαιόλη 1 
Ἀπόλλω 3 
Ἀττικὸν 2 
ἐάσειν 1 
ἐβάδιζεν 1 
ἐγάμουν 1 
ἐγέλασας 1 
ἐγένεθ 1 
ἐγένοντο 3 
ἐγγὺς 1 
ἐγείρεται 1 
ἐγκέφαλον 1 
ἐγκαλυψάμενος 1 
ἐγκεκαλυμμένοι 1 
ἐγκεκοισυρωμένην 1 
ἐγκεκορδυλημένος 1 
ἐγκεκυφότες 1 
ἐγχέλεων 1 
ἐγχανὼν 1 
ἐγχείρει 1 
ἐγώ 6 
ἐγὼ 36 
ἐδίδαξας 1 
ἐδίδασκεν 1 
ἐδίδασκες 1 
ἐδανειζόμην 1 
ἐδιδάχθης 2 
ἐδιδαξάμην 1 
ἐθέλει 2 
ἐθέλω 2 
ἐθαύμασας 1 
ἐθελήσεις 1 
ἐκ 18 
ἐκέλευσ 1 
ἐκίνει 1 
ἐκείνην 1 
ἐκείνω 1 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖν 1 
ἐκεῖνα 2 
ἐκεῖναί 1 
ἐκεῖναι 1 
ἐκεῖνο 2 
ἐκεῖνοι 1 
ἐκεῖνον 4 
ἐκεῖνος 4 
ἐκεῖσε 1 
ἐκθρέψαντά 1 
ἐκλήθην 1 
ἐκορίζετο 1 
ἐκπίνουσιν 1 
ἐκπεπληγμένου 1 
ἐκρινόμεθ 1 
ἐκστρέψας 1 
ἐκτήξαιμι 1 
ἐκτεθραμμένος 1 
ἐκτραχηλισθῶ 1 
ἐκφροντίσαι 1 
ἐκφρόντισόν 1 
ἐλέγξω 1 
ἐλήλυθα 1 
ἐλήλυθας 1 
ἐλήλυθεν 1 
ἐλήφθης 1 
ἐλαύνεις 1 
ἐλαύνων 1 
ἐλαύνῃς 1 
ἐλαῖαι 1 
ἐλελήθειν 1 
ἐλευθέρως 1 
ἐλεύθερός 1 
ἐλθεῖν 2 
ἐλθὼν 4 
ἐλοιδορούμεθα 1 
ἐλπίδας 1 
ἐλᾷ 1 
ἐλᾷς 1 
ἐμάττετο 1 
ἐμέ 4 
ἐμαινόμην 1 
ἐμαυτοῦ 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμαυτῷ 1 
ἐμβάδας 1 
ἐμβάλωμεν 1 
ἐμβάλῃς 1 
ἐμβάς 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμνήσθης 1 
ἐμοί 4 
ἐμοίχευσάς 1 
ἐμοὶ 12 
ἐμοῖς 4 
ἐμοῦ 10 
ἐμπίδας 1 
ἐμπίδος 3 
ἐμπίδων 1 
ἐμπίπτουσαι 1 
ἐμπιμπράναι 1 
ἐμπιπτούσας 1 
ἐμπλησθεὶς 1 
ἐμπλησθῶσ 1 
ἐμπρέπων 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμφερὴς 1 
ἐμόν 1 
ἐμός 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 4 
ἐμὴν 1 
ἐμῆς 1 
ἐμῶν 4 
ἐν 37 
ἐνέβαψεν 1 
ἐνέπρησεν 1 
ἐναλλάξ 1 
ἐναντίαις 1 
ἐναντίας 1 
ἐναντίον 1 
ἐνγεταῦθ 1 
ἐνεγκάτω 1 
ἐνεοττοτροφήθης 1 
ἐνεστώσης 1 
ἐνετίθεις 1 
ἐνεχυράζομαι 1 
ἐνεχυράσεσθαί 1 
ἐνημμένος 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθάδε 2 
ἐνθυμούμενος 1 
ἐνοικοῦσ 1 
ἐνταυθοῖ 2 
ἐνταῦθ 2 
ἐνταῦθα 1 
ἐντειναμένους 1 
ἐντετυλίχθαι 1 
ἐντεῦθεν 3 
ἐντυχὼν 1 
ἐνόμιζες 1 
ἐνόπλιον 1 
ἐνὶ 1 
ἐξ 10 
ἐξάμαρτε 1 
ἐξέβαλλον 1 
ἐξέθηκα 1 
ἐξέθρεψα 1 
ἐξέλεγξον 1 
ἐξέλειπε 1 
ἐξέλκουσιν 1 
ἐξέπεσον 1 
ἐξέρποντες 1 
ἐξέφερον 1 
ἐξήλικας 1 
ἐξήμβλωκας 1 
ἐξαίφνης 4 
ἐξαλίσας 1 
ἐξαμάρτητ 1 
ἐξαμαρτάνειν 1 
ἐξαμαρτεῖν 1 
ἐξαρνητικὸς 1 
ἐξαυτομολῶ 1 
ἐξεγεῖραι 1 
ἐξεθρέψατε 1 
ἐξειργασμένος 1 
ἐξεκόπην 1 
ἐξελήλακ 1 
ἐξεληλακώς 2 
ἐξελῶ 2 
ἐξενεγκεῖν 1 
ἐξευρίσκων 1 
ἐξευρετέος 1 
ἐξευρὼν 1 
ἐξηνεσχόμην 1 
ἐξηπάτων 1 
ἐξηπίστατο 1 
ἐξηυρημένην 1 
ἐξηῦρον 1 
ἐξιόντας 1 
ἐξῆν 2 
ἐπ 3 
ἐπάγει 1 
ἐπέστειλεν 1 
ἐπέσχον 1 
ἐπέτριψεν 2 
ἐπέχθη 1 
ἐπήνθει 1 
ἐπίδειξαι 1 
ἐπίδειξιν 1 
ἐπίδειξον 1 
ἐπίθετο 1 
ἐπίορκοι 1 
ἐπίσχες 1 
ἐπαΐονθ 1 
ἐπαινεῖς 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπακούειν 1 
ἐπαλαμήσατο 1 
ἐπανάμεινόν 2 
ἐπαναβὰς 1 
ἐπαναπηδᾶ 1 
ἐπανενεγκεῖν 1 
ἐπανθεῖ 1 
ἐπασκεῖ 1 
ἐπασκῶν 1 
ἐπείσθης 1 
ἐπεγείραιμι 1 
ἐπεζήτει 1 
ἐπειδή 1 
ἐπειδήπερ 1 
ἐπειδὴ 2 
ἐπελανθανόμην 1 
ἐπεμπηδῆσ 1 
ἐπενόησα 1 
ἐπερχομένῳ 1 
ἐπετρίβετο 1 
ἐπεὶ 8 
ἐπηρμένου 1 
ἐπιαλῶ 1 
ἐπιβάλλῃς 1 
ἐπιβάλοι 1 
ἐπιδώμεθα 1 
ἐπιθαυμάζειν 1 
ἐπιθείην 1 
ἐπιθυμήσας 1 
ἐπιθυμεῖς 2 
ἐπιθυμῶ 3 
ἐπιλέλησται 1 
ἐπιλήθει 1 
ἐπιλήσμονα 1 
ἐπιλήσμων 1 
ἐπιλησμότατον 1 
ἐπιμαρτύρομαι 1 
ἐπιμεινάντων 1 
ἐπιμελὴς 1 
ἐπιορκεῖ 1 
ἐπιρρεόντων 1 
ἐπισχὼν 1 
ἐπιτηδεύῃς 1 
ἐπιτρέπεις 1 
ἐπιτρίψῃς 1 
ἐπιτριβῆναι 1 
ἐπιτύχῃ 1 
ἐπιχαλκεύειν 1 
ἐπιχώριος 1 
ἐπιόρκους 2 
ἐπνιγόμην 1 
ἐποίει 2 
ἐποίησεν 1 
ἐποίουν 1 
ἐπομβρίαν 1 
ἐπραγματευόμην 1 
ἐπριάμην 1 
ἐπτώχευες 1 
ἐπωφελήσεις 1 
ἐπώμνυς 1 
ἐπὶ 12 
ἐπῄρετε 1 
ἐπῆρε 1 
ἐπῶν 2 
ἐρήσομαί 1 
ἐρίοισιν 1 
ἐρίων 1 
ἐρασθεὶς 1 
ἐρασταῖσιν 1 
ἐραστὴν 2 
ἐργάσαισθ 1 
ἐρείδουσιν 1 
ἐρεβίνθου 1 
ἐρεβοδιφῶσιν 1 
ἐρεθίσματα 1 
ἐρεῖς 2 
ἐρράγη 1 
ἐρυθρὸν 1 
ἐρωτῶ 1 
ἐρᾶν 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 40 
ἐσθ 1 
ἐσθίεις 1 
ἐσκοπεῖσθε 1 
ἐσκόπουν 1 
ἐσπάθα 1 
ἐστ 4 
ἐστί 3 
ἐστίν 6 
ἐστι 6 
ἐστιν 9 
ἐστὶ 8 
ἐστὶν 10 
ἐσφέρων 1 
ἐταράχθης 1 
ἐτεόν 1 
ἐτεὸν 3 
ἐτόλμησ 1 
ἐτῶν 1 
ἐφθέγξατο 2 
ἐφρόντισας 1 
ἐφυσᾶτ 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρὸς 1 
ἐχθὲς 1 
ἐχρησάμην 1 
ἐχρῆν 1 
ἐὰν 3 
ἐῶν 1 
ἐῶσί 1 
ἑαυτὸν 3 
ἑκάστοθ 1 
ἑκάστοτ 1 
ἑκάστοτε 2 
ἑκατογκεφάλα 1 
ἑκατὸν 1 
ἑκόντες 1 
ἑκὼν 1 
ἑλκόμενος 1 
ἑλοῦ 1 
ἑλόντες 1 
ἑξέτει 1 
ἑορτῆς 1 
ἑσπέρας 2 
ἑστιᾶσαι 1 
ἑστιῶντα 1 
ἑστὼς 1 
ἑτέρα 1 
ἑτέραν 1 
ἑτέρας 1 
ἑτέρᾳ 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑόρακας 1 
ἑώρων 1 
ἓξ 1 
ἔα 2 
ἔασον 2 
ἔβα 1 
ἔγημα 1 
ἔγημε 1 
ἔγλυφεν 1 
ἔγνωκας 1 
ἔγωγ 10 
ἔγωγέ 1 
ἔγωγε 2 
ἔδει 3 
ἔθηκεν 1 
ἔθρεψεν 1 
ἔκ 1 
ἔκστρεψον 1 
ἔλαβε 1 
ἔλαβεν 1 
ἔλαβες 1 
ἔλαβον 1 
ἔλαθες 1 
ἔλαιον 1 
ἔλαττον 1 
ἔλαυνε 1 
ἔλαφοι 1 
ἔλεγεν 1 
ἔλθ 1 
ἔλθετε 1 
ἔλθωμεν 1 
ἔμαθεν 1 
ἔμαθες 1 
ἔμελλόν 1 
ἔμοιγ 2 
ἔμοιγε 1 
ἔναγχος 1 
ἔνδοθεν 2 
ἔνδον 2 
ἔνεισιν 1 
ἔνεστ 2 
ἔνεστι 1 
ἔνεστιν 1 
ἔνι 1 
ἔξαρνος 1 
ἔξει 1 
ἔξελθ 2 
ἔξελθε 1 
ἔξεστί 1 
ἔξεστι 1 
ἔξοδος 1 
ἔξω 4 
ἔξωθεν 1 
ἔοικε 1 
ἔπαθον 1 
ἔπαισ 1 
ἔπαυσεν 1 
ἔπειθε 1 
ἔπειτ 4 
ἔπειτα 3 
ἔπεσιν 1 
ἔπεστιν 1 
ἔπλαττεν 1 
ἔπος 2 
ἔργον 4 
ἔρωμαι 1 
ἔρωτός 1 
ἔς 1 
ἔσει 1 
ἔσθ 10 
ἔσθι 1 
ἔσκωψε 1 
ἔστ 4 
ἔσται 1 
ἔστι 6 
ἔστιν 7 
ἔσχων 1 
ἔτ 3 
ἔτι 10 
ἔτλης 1 
ἔτυπτες 1 
ἔτυπτον 1 
ἔφασκ 1 
ἔφασκε 2 
ἔφασκεν 2 
ἔφασκον 1 
ἔφην 2 
ἔφθης 1 
ἔφλα 1 
ἔφυν 1 
ἔφυς 1 
ἔχ 2 
ἔχε 2 
ἔχειν 1 
ἔχεις 3 
ἔχετ 1 
ἔχοι 1 
ἔχον 1 
ἔχοντα 1 
ἔχοντας 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχω 2 
ἔχων 9 
ἕδραν 1 
ἕλκει 2 
ἕλκειν 1 
ἕλκω 1 
ἕλω 1 
ἕνεκ 1 
ἕνεκα 1 
ἕνη 2 
ἕνην 5 
ἕνῃ 1 
ἕξει 1 
ἕξεις 3 
ἕξων 1 
ἕτερα 1 
ἕτερον 7 
ἕτοιμον 1 
ἕτοιμος 1 
ἕωθεν 1 
ἕως 2 
Ἐφέσου 1 
Ἑλλήνων 1 
Ἑρμῆ 1 
Ἑρμῆν 2 
Ἕλλησι 1 
Ἕρμιππος 1 
ἠγορεύετε 1 
ἠδίκηκά 1 
ἠδίκηκας 1 
ἠδίκουν 1 
ἠδικημέναι 1 
ἠκουσάτην 1 
ἠκούσατέ 1 
ἠλίθιον 1 
ἠλείψατο 2 
ἠμί 1 
ἠνεσχόμην 1 
ἠξίωσ 1 
ἠράσθης 1 
ἠργάζετο 1 
ἠρειδόμεσθ 1 
ἠρξάμεσθα 1 
ἠχεῖν 1 
ἡ 15 
ἡγεῖ 1 
ἡγεῖσθ 1 
ἡγεῖσθαι 1 
ἡγησάμην 1 
ἡγούμενος 1 
ἡγούμην 1 
ἡδονῶν 1 
ἡδύ 1 
ἡδὶ 1 
ἡδὺ 2 
ἡδὺς 1 
ἡλιαστικόν 1 
ἡλικίαν 1 
ἡλικίας 1 
ἡλικιώτου 1 
ἡμέρα 4 
ἡμέραν 1 
ἡμέρας 5 
ἡμέρᾳ 2 
ἡμέτερα 1 
ἡμέτερον 1 
ἡμερῶν 2 
ἡμετέρα 1 
ἡμετέραισι 1 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέρους 1 
ἡμεῖς 7 
ἡμιεκτέον 1 
ἡμιεκτέου 1 
ἡμιθνὴς 1 
ἡμμένην 1 
ἡμὴ 1 
ἡμᾶς 7 
ἡμῖν 10 
ἡμῶν 10 
ἡνίκ 4 
ἡνίοχος 1 
ἡνίχ 2 
ἡρῷναί 1 
ἡσυχῇ 1 
ἡττήμεθ 1 
ἡττηθεὶς 1 
ἢ 43 
ἢν 27 
ἣ 1 
ἣν 6 
ἤ 1 
ἤδη 16 
ἤθεσι 1 
ἤκουσ 1 
ἤκουσάς 1 
ἤν 4 
ἤνθουν 1 
ἤνπερ 1 
ἤρξαθ 1 
ἤρξατ 1 
ἤσθιεν 1 
ἥ 2 
ἥβης 1 
ἥδ 1 
ἥδιστ 1 
ἥδιστος 1 
ἥδομαί 1 
ἥδομαι 1 
ἥκιστ 2 
ἥκω 1 
ἥλικες 1 
ἥλιον 4 
ἥλιος 1 
ἥμαρτες 1 
ἥν 1 
ἥντιν 1 
ἥσθην 2 
ἥσυχος 1 
ἥτις 4 
ἥττονα 4 
ἥττονας 1 
ἥττω 2 
ἥττων 3 
ἦ 4 
ἦλθ 1 
ἦλθε 2 
ἦλθες 1 
ἦν 18 
ἦρί 1 
ἦρος 1 
ἦσαν 1 
ἧκόν 1 
ἧπτες 1 
ἧς 4 
ἧττον 1 
ἧττόν 1 
Ἠλέκτραν 1 
Ἡράκλεια 1 
Ἡράκλεις 1 
Ἡρακλέους 1 
ἰατροτέχνας 1 
ἰδέας 2 
ἰδεῖν 3 
ἰδού 6 
ἰδοὺ 3 
ἰδοῦσαι 1 
ἰδών 1 
ἰκμάδ 1 
ἰκμάδα 1 
ἰού 3 
ἰοὺ 5 
ἰοῦ 2 
ἰτητέον 1 
ἰώ 1 
ἰὼ 4 
ἱέναι 1 
ἱεραῖς 1 
ἱερεῦ 1 
ἱερομνημονεῖν 1 
ἱεροῖσι 1 
ἱερώταται 1 
ἱερὰν 1 
ἱερὸν 3 
ἱερῶν 1 
ἱκετεύω 1 
ἱματίοισι 1 
ἱμείρεις 1 
ἱππάζεταί 1 
ἱππέας 1 
ἱππικήν 3 
ἱππικὴ 1 
ἱππικῇ 1 
ἱππονώμαν 1 
ἴδω 4 
ἴδωμεν 1 
ἴδωσι 1 
ἴδῃ 1 
ἴθ 3 
ἴθι 6 
ἴσασιν 1 
ἴσην 1 
ἴσθ 2 
ἴσθι 2 
ἴσμεν 1 
ἴστε 2 
ἴσχειν 1 
ἴσως 5 
ἴτης 1 
ἴχνη 1 
ἴωμεν 1 
ἵησ 1 
ἵν 8 
ἵνα 8 
ἵππερόν 1 
ἵππευε 1 
ἵππιον 2 
ἵππον 4 
ἵππους 3 
ἵππων 2 
ἵστατε 1 
Ἰαπετὸν 1 
Ἱππέας 1 
Ἱπποκράτους 1 
ὀβελίσκον 1 
ὀβολὸν 3 
ὀλίγον 4 
ὀλίγου 1 
ὀλοῦμαι 1 
ὀμβροφόροι 1 
ὀμεῖ 1 
ὀμμάτων 1 
ὀμνύμενος 1 
ὀμνὺς 1 
ὀμοῦμαί 1 
ὀμόσαι 1 
ὀνειροπολεῖ 2 
ὀνομάζεις 1 
ὀνομάτων 2 
ὀπτῶν 1 
ὀρέων 1 
ὀρεχθεῖν 1 
ὀρθῶς 8 
ὀρνίθεια 1 
ὀροφῆς 1 
ὀρχεῖσθαι 1 
ὀρχηστρίδος 1 
ὀφείληταί 1 
ὀφείλω 4 
ὀφείλων 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀφλήσειν 1 
ὀφλήσεις 1 
ὀφρῦν 1 
ὀφρῦς 1 
ὀψοφαγεῖν 1 
ὀψόμεναι 1 
ὁ 38 
ὁδούς 1 
ὁδοὺς 1 
ὁδοῖς 2 
ὁδοῦ 1 
ὁδὶ 1 
ὁμίχλην 1 
ὁμιλεῖν 1 
ὁμιλῶν 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίας 1 
ὁμοίω 1 
ὁμοίως 1 
ὁμολογεῖν 1 
ὁμολογοῦνθ 1 
ὁμομητρίαν 1 
ὁποῖός 1 
ὁπόσοις 1 
ὁπόσους 1 
ὁπόταν 1 
ὁπότε 1 
ὁπότερα 1 
ὁπότεροι 1 
ὁπότερον 2 
ὁπότερος 1 
ὁρμάν 1 
ὁρᾶθ 1 
ὁρᾷς 8 
ὁρῶ 3 
ὁρῶν 1 
ὁτιοῦν 1 
ὁτιὴ 6 
ὃ 3 
ὃν 4 
ὃς 6 
ὄζων 3 
ὄμβριον 1 
ὄμβρου 1 
ὄμβρους 1 
ὄμμα 1 
ὄμματι 1 
ὄμνυτ 1 
ὄν 1 
ὄναιτ 1 
ὄνου 1 
ὄντ 3 
ὄντα 3 
ὄντες 1 
ὄντος 2 
ὄντως 2 
ὄρχεις 1 
ὄψομαι 1 
ὄψων 1 
ὅ 22 
ὅδ 3 
ὅθεν 2 
ὅλην 2 
ὅμοιον 1 
ὅμως 5 
ὅντιν 1 
ὅπερ 3 
ὅποι 1 
ὅπου 1 
ὅπως 26 
ὅπῃ 1 
ὅρκια 1 
ὅς 1 
ὅσ 2 
ὅσαπερ 1 
ὅσας 1 
ὅσον 2 
ὅστις 13 
ὅσων 1 
ὅσῳπερ 1 
ὅτ 6 
ὅταν 9 
ὅτε 5 
ὅτι 21 
ὅτου 2 
ὅτῳ 1 
Ὀλύμπιον 2 
Ὀλύμπου 1 
Ὁμίχλην 1 
Ὅμηρος 1 
ὑβρίζετε 1 
ὑβριστὴς 1 
ὑγιαίνεις 1 
ὑγρᾶν 1 
ὑδάτων 2 
ὑθλεῖς 1 
ὑμεῖς 4 
ὑμᾶς 9 
ὑμῖν 10 
ὑμῶν 2 
ὑπ 6 
ὑπένερθεν 1 
ὑπέρτονον 1 
ὑπακούσαιμεν 1 
ὑπακούσατε 1 
ὑπανίστασθαι 1 
ὑπανιῷντο 1 
ὑπερβαλεῖ 1 
ὑπερλάμπροις 1 
ὑπερφρονεῖν 1 
ὑπερφρονεῖς 1 
ὑπερφυᾶ 1 
ὑπολύσας 1 
ὑπορρέοντος 1 
ὑπόχρεως 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπὸ 14 
ὑφ 1 
ὑφαρπάσει 1 
ὑφείλετο 1 
ὑφελοίατο 1 
ὑψερεφεῖς 1 
ὑψηλῶν 1 
ὑψικέρατα 1 
ὑψιμέδοντα 1 
ὕαλον 1 
ὕβρις 1 
ὕδατος 2 
ὕδωρ 2 
ὕει 1 
ὕειν 2 
ὕοντ 1 
ὕπαγε 1 
ὕπνος 1 
ὕσομεν 3 
ὕστερον 1 
Ὑπέρβολον 2 
Ὑπέρβολος 4 
ὠνούμενος 1 
ὠφελήσειέν 1 
ὠφελήσουσ 1 
ὠφελούσαις 1 
ὠφελοῦσ 1 
ὠφελῶσ 1 
ὠχράν 1 
ὠχριῶντας 1 
ὠχρὸν 1 
ὡδί 1 
ὡς 55 
ὡσπερεὶ 2 
ὢν 8 
ὣς 1 
ὤμοι 3 
ὤμοσας 1 
ὤμους 2 
ὤν 7 
ὤφελ 1 
ὤφληκα 1 
ὥραις 1 
ὥρας 1 
ὥρᾳ 2 
ὥς 2 
ὥσπερ 20 
ὥστ 9 
ὥστε 9 
ὦ 89 
ὦγάθ 2 
ὦλεξίκακε 1 
ὦνδρες 1 
ὦνθρωπε 1 
ὦνόητε 1 
ὦφήμερε 1 
ὧδε 1 
ὧν 9 
ὧνπερ 1 
Ὠκεανοῦ 2 
ᾀσματοκάμπτας 1 
ᾀστέον 1 
ᾄδειν 3 
ᾄδων 1 
ᾄξεις 1 
ᾆσαι 1 
ᾆσμ 1 
ᾑρεῖσθε 1 
ᾔδησθ 1 
ᾔκασαν 1 
ᾔσθου 1 
ᾖ 3 
ᾖσ 1 
ᾗ 2 
ᾗτινι 1 
ᾠζυρὲ 1 
ᾠόμην 1 
ᾤμην 1 
ᾤχετ 1 
ᾧ 1 
ῥέγκουσιν 1 
ῥέγκωμεν 1 
ῥήγνυνται 1 
ῥήμαθ 1 
ῥήξας 1 
ῥήξατε 1 
ῥίψασπιν 1 
ῥαφανιδωθῇ 1 
ῥαφανῖδος 1 
ῥαψαμένη 1 
ῥηματίοισιν 1 
ῥιγῶν 2 
ῥοίβδου 1 
ῥυθμοὶ 1 
ῥυθμῶν 3 
ῥόδα 1 
ῥόδοις 1 
ῥύμης 1 
ῥᾳδίως 3 
ῥᾷστ 1 
ῥῆξον 1 
ῥῆσίν 1 
ῥῖνας 1 
† 3 
†· 1 

Powered by PhiloLogic