Aristophanes, Acharnians (XML Header) [genre: poetry; drama; comedy] [word count] [Ar. Ach.].

Word Count

Total Words: 7362 Total Unique Words: 3426.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 151 
Αἰσχύλον 1 
Αἴγιναν 1 
Βακχίου 1 
Βελλεροφόντης 2 
Βοιωτίαν 1 
Βοιωτίδιον 1 
Βοιωτίοις 2 
Βοιωτίους 1 
Βοιωτοῖς 1 
Βοιωτοῖσιν 1 
Βοιώτιε 1 
Βοιώτιοι 1 
Βοιώτιον 1 
Βοιώτιος 1 
Γέλα 1 
Γερητοθεοδώρους 1 
Γηρυόνῃ 1 
Γοργάσου 1 
Γοργόν 2 
Γοργόνα 2 
Δήμητρ 1 
Δήμητρος 1 
Δί 8 
Δία 1 
Δεξίθεος 1 
Δερκέτου 1 
Δεύς 1 
Διαλλαγή 1 
Δικαιόπολι 6 
Δικαιόπολιν 1 
Δικαιόπολις 2 
Διοκλέα 1 
Διομειαλαζόνας 1 
Διονύσια 3 
Διονύσου 1 
Διόνυσε 1 
Δράκυλλος 1 
Εὐάθλους 1 
Εὐθυμένους 1 
Εὐριπίδη 8 
Εὐριπίδην 2 
Εὐριπίδης 1 
Εὐριπίδιον 2 
Εὐφορίδης 1 
Ζεύς 1 
Ζεῦ 2 
Θέογνι 1 
Θέογνις 1 
Θέωρος 2 
Θασίαν 1 
Θείβαθε 1 
Θείβαθεν 2 
Θουκυδίδην 1 
Θουκυδίδης 1 
Θρᾳκῶν 1 
Θρᾳξὶ 1 
Θρᾴκην 1 
Θρᾴκης 1 
Θρᾴκῃ 1 
Θρᾷκας 1 
Θρᾷκες 1 
Θρᾷτταν 1 
Θυεστείων 1 
Καμαρίνῃ 1 
Καταγέλᾳ 1 
Καϋστρίων 1 
Κελεὲ 1 
Κελεὸς 2 
Κηφισοδήμῳ 1 
Κλέων 3 
Κλέωνος 2 
Κλεινίου 1 
Κλεισθένης 1 
Κλεωνύμου 1 
Κλεωνύμῳ 1 
Κοισύρας 1 
Κραναὰ 1 
Κρατῖνον 1 
Κρατῖνος 1 
Κτησίας 1 
Κτησιφῶντος 1 
Κωπαΐδας 1 
Κωπᾴδων 1 
Κωπᾷδ 1 
Κύπριδι 1 
Λάκωνας 3 
Λάκωσιν 1 
Λάμαχ 5 
Λάμαχε 1 
Λάμαχοι 1 
Λάμαχον 1 
Λάμαχος 3 
Λάμαχός 1 
Λήναια 1 
Λακεδαίμονος 1 
Λακεδαιμονίους 3 
Λακεδαιμονίων 6 
Λακεδαιμόνιοι 1 
Λακεδαιμόνιον 1 
Λακρατείδῃ 1 
Λαμάχου 1 
Λαμάχων 1 
Λαμάχῳ 3 
Λαμαχίππιον 1 
Λεπρῶν 1 
Ληναίῳ 1 
Λυκῖνος 1 
Λυσίστρατός 1 
Μαραθωνομάχαι 1 
Μαραθῶνι 2 
Μαριλάδη 1 
Μαρψίας 1 
Μεγαράδε 1 
Μεγαρέας 1 
Μεγαρέων 1 
Μεγαρίκ 1 
Μεγαρεῦσι 2 
Μεγαρεῦσιν 1 
Μεγαρικά 2 
Μεγαρικός 2 
Μεγαρικὰ 1 
Μεγαροῖ 1 
Μεγαρῆς 3 
Μορύχῳ 1 
Μοῦσ 1 
Μυσὸν 1 
Μόσχῳ 1 
Μύσιον 1 
Νίκαρχος 1 
Ξανθία 1 
Ξανθίας 1 
Οἰνέως 1 
Οἰνεὺς 1 
Παιάν 1 
Παιώνια 1 
Παιὰν 1 
Πανουργιππαρχίδας 1 
Παρνήθιοι 1 
Παύσων 1 
Πελοποννησίοις 3 
Περικλέης 1 
Πιττάλου 2 
Ποσειδῶ 1 
Ποσειδῶν 2 
Ποτειδᾶν 1 
Πρέπις 1 
Πρινίδης 1 
Πόλεμον 1 
Σαρδιανικόν 1 
Σεριφίων 1 
Σιβυρτίου 1 
Σιμαίθαν 1 
Σισύφου 1 
Σιτάλκους 2 
Σκυθῶν 1 
Στράτων 1 
Στρυμοδώρου 1 
Τήλεφον 3 
Ταινάρῳ 1 
Τεισαμενοφαινίππους 1 
Τηλέφου 1 
Τηλέφῳ 1 
Τιθωνὸν 1 
Τραγασαίου 1 
Τραγασαῖα 1 
Τριπτολέμου 1 
Τριπτόλεμε 1 
Φαΰλλῳ 1 
Φαιναρέτην 1 
Φαληρικὰς 1 
Φαλῆς 5 
Φασιανός 1 
Φελλέως 1 
Φιλοκτήτου 1 
Φοίνικος 3 
Φυλασίου 1 
Φυλῆς 1 
Χάονας 1 
Χάοσιν 1 
Χάρητι 1 
Χάρισι 1 
Χαιριδῆς 1 
Χαῖρις 1 
Χολαργέων 1 
Χολλῄδης 1 
Χουσὶ 1 
Χοᾶς 4 
Χύτρους 1 
Ψευδαρτάβα 1 
Ψευδαρτάβαν 1 
αἰ 6 
αἰακτὸν 1 
αἰαῖ 2 
αἰβοῖ 1 
αἰελούρως 1 
αἰσθάνει 1 
αἰτήσαιμ 1 
αἰτία 1 
αἰτίας 1 
αἰτίους 1 
αἰτεῖται 1 
αἰτιώμεθα 1 
αἱ 1 
αἱρεῖ 1 
αἴ 1 
αἴκα 1 
αἴπερ 1 
αἴρου 3 
αἴτιον 1 
αἴτιος 1 
αὐθημερόν 1 
αὐληταὶ 1 
αὐλητρίδων 1 
αὐλὸς 1 
αὐλῶν 1 
αὐτήν 1 
αὐτίκ 1 
αὐτοὶ 2 
αὐτοὺς 3 
αὐτοῖσί 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 6 
αὐτόθεν 1 
αὐτόματα 1 
αὐτόν 1 
αὐτός 3 
αὐτὴν 3 
αὐτὸν 4 
αὐτὸς 7 
αὐτᾶν 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 3 
αὐτῷ 4 
αὐχένα 1 
αὑταιὶ 1 
αὑτηί 2 
αὑτηγί 1 
αὑτηὶ 1 
αὑτῷ 2 
αὔξεται 1 
αὔτ 1 
αὕτα 1 
αὕτη 2 
αὖ 10 
αὖθις 1 
αὗται 2 
βάδην 1 
βάδιζ 1 
βάδιζε 1 
βάλλε 4 
βάλλειν 1 
βάλλετ 1 
βάλλων 1 
βάλοι 1 
βάμμα 1 
βάρβαροι 1 
βάψω 1 
βέβληκέ 1 
βέλος 1 
βέλτιστα 1 
βέλτιστε 2 
βίαν 1 
βίου 1 
βίᾳ 1 
βαβαί 1 
βαβαιάξ 2 
βαδίζων 2 
βαδιστέ 1 
βαιά 2 
βακτηρία 1 
βακτηρίου 1 
βαλεῖν 1 
βαλεῖς 2 
βαλληνάδε 1 
βαρβάρων 2 
βαρείας 1 
βαρύνεται 1 
βασίλει 1 
βασανίζων 1 
βασανιῶ 1 
βασιλέα 2 
βασιλέως 5 
βασιλεύς 1 
βασιλεὺς 3 
βαῖν 1 
βδελυρὸς 1 
βδελυττόμενος 1 
βδελύττομαι 1 
βδεῖν 1 
βεβυσμένον 1 
βελτίονες 1 
βελτίους 1 
βινοίη 1 
βλέπειν 2 
βλέπεις 1 
βλέπουσα 1 
βλέπουσιν 1 
βλέπων 1 
βοήθησον 1 
βοηθήσειν 1 
βοηθεῖν 2 
βοηθησάτω 1 
βοιδίοιν 1 
βολίτοις 1 
βομβαύλιοι 1 
βορέαν 1 
βοσκήματε 1 
βουλευτήριον 1 
βουλεύματος 1 
βουλόμενος 1 
βουλὴ 1 
βούλει 6 
βούλεσθ 1 
βούλεται 1 
βούλομαι 2 
βοώντων 1 
βοᾶν 2 
βοῆς 3 
βοῦς 2 
βωμὸς 1 
βωστρεῖς 1 
βόε 3 
γ 25 
γά 1 
γάμων 1 
γάρ 19 
γέ 2 
γέλοιον 1 
γένοιτο 2 
γέρον 1 
γέροντ 1 
γέροντα 2 
γέροντας 3 
γέροντες 2 
γέροντι 2 
γέρων 3 
γήρως 1 
γήρᾳ 1 
γίγνεται 2 
γίνεταί 1 
γα 6 
γαλᾶς 1 
γαμεῖ 1 
γαστέρα 1 
γε 34 
γείτονας 1 
γεγένηται 1 
γεγενῆσθαι 1 
γεγραμμένος 1 
γεγραμμένους 1 
γενήσεται 1 
γεννάδα 1 
γενοῦ 1 
γεραίτατοι 1 
γεραιὸς 1 
γερόντιον 1 
γερόντων 1 
γεωργοῖν 1 
γεύματα 1 
γεῦσαι 2 
γηροβοσκούμεσθ 1 
γλάχων 1 
γλάχωνος 1 
γλίσχρος 1 
γλαχὼ 1 
γλυκύς 1 
γλυκύτατ 2 
γλυκύτατον 1 
γνώμην 1 
γονάτων 1 
γοργολόφα 1 
γοργόνωτον 1 
γράφω 1 
γραμμὴ 1 
γραφάς 1 
γραφὰς 1 
γρυλλιξεῖτε 1 
γυλιὸν 2 
γυνή 1 
γυναῖκα 1 
γυναῖκες 1 
γύναι 2 
γὰρ 50 
γὼ 4 
γῆν 2 
γῆς 2 
γῇ 1 
δ 94 
δάκνεις 1 
δέ 8 
δέδηγμαι 1 
δέδοικα 1 
δέει 1 
δέημα 1 
δέκα 1 
δέομαί 1 
δέους 2 
δέσποτα 1 
δέχομαι 1 
δή 4 
δήμους 1 
δήξομἄρ 1 
δήπου 1 
δίδου 1 
δίει 1 
δίκαια 7 
δίκαιον 2 
δίκην 1 
δίκης 1 
δίωκε 1 
δαί 1 
δαιμόνων 1 
δακρύει 1 
δακρύων 1 
δαὶ 3 
δείξας 1 
δείπνου 1 
δεδεγμένος 1 
δειλίας 1 
δειλὸς 1 
δεινά 2 
δεινός 1 
δεινὰ 3 
δεινὸν 5 
δεινὸς 1 
δειπνεῖν 1 
δειπνητικῶς 1 
δεκέτεις 1 
δελφακουμένα 1 
δεξιός 1 
δεομένων 1 
δεόμενον 1 
δεόμενος 1 
δεῖ 6 
δεῖγμα 1 
δεῖνα 1 
δεῖπνον 4 
δεῖπνόν 1 
δεῖταί 1 
δεῖται 2 
δεῦρ 2 
δεῦρο 14 
δεῦρό 1 
δημοκρατία 1 
δημοκρατοῦνται 1 
δημοσιεύων 1 
δημοτῶν 1 
δημοῦ 1 
δημόται 2 
δημότην 1 
δημότης 1 
δι 2 
διέβαλλε 1 
διαβαλεῖ 1 
διαβαλλόμενος 1 
διαδεδρακότας 1 
διακεκαυμένον 1 
διακεκομμένα 1 
διακονεῖται 1 
διαπεινᾶμες 1 
διαπηδῶν 1 
διατριβῆς 1 
διαφθερῶ 1 
διδάξειν 1 
διδάσκαλος 1 
διδάσκων 1 
διδομένου 1 
διδόασιν 1 
διδῷ 2 
διδῷς 1 
διεμπολᾶν 1 
διεστράφην 1 
δικτύοις 1 
δικῶν 2 
διοσημία 1 
διωκτέος 1 
διωκόμεθα 1 
διωκόμενος 1 
διωρίσω 1 
διόλλυμαι 1 
διόπτα 1 
διώκειν 1 
διὰ 9 
δμῶες 2 
δοίη 1 
δοκεῖ 2 
δοκεῖς 3 
δοκῇ 1 
δοκῶ 2 
δοκῶν 1 
δοξεῖτ 1 
δορί 1 
δορὸς 1 
δοῦλος 1 
δράματα 1 
δράματος 1 
δράσεις 2 
δράσω 1 
δράσῃς 1 
δραπέταις 1 
δραχμάς 1 
δραχμὰς 5 
δραχμῆς 1 
δραχμῶν 3 
δρᾶτε 1 
δυναμένους 1 
δυσπινῆ 1 
δωμάτων 1 
δόμοις 1 
δόμοισιν 1 
δόμων 2 
δόξαι 1 
δόρατος 1 
δόρυ 1 
δός 6 
δύνασαι 1 
δύο 5 
δύσποτμος 1 
δώματα 1 
δώσεις 1 
δώσω 1 
δὲ 49 
δὴ 17 
δὸς 7 
δῆμον 4 
δῆσον 2 
δῆτ 8 
δῆτα 3 
δῶ 1 
εἰ 18 
εἰδέναι 1 
εἰκασθήσεται 1 
εἰκότα 1 
εἰκὸς 1 
εἰλιγγιῶ 2 
εἰμ 3 
εἰμί 1 
εἰμι 1 
εἰπέ 4 
εἰπεῖν 2 
εἰποῦσ 1 
εἰρήνη 1 
εἰρήνην 1 
εἰρήνης 7 
εἰρήνῃ 1 
εἰς 4 
εἰσάγεις 1 
εἰσίτω 1 
εἰσίῃ 1 
εἰσελκύσας 1 
εἰσι 2 
εἰσιν 1 
εἰσιὼν 1 
εἰσὶν 1 
εἰσῆλθ 1 
εἴ 9 
εἴην 1 
εἴμ 1 
εἴμεναι 1 
εἴπατε 1 
εἴπερ 4 
εἴποι 2 
εἴσαγ 1 
εἴσειμ 1 
εἴσομαι 1 
εἴτε 1 
εἵρξας 1 
εἶ 6 
εἶά 1 
εἶδέν 1 
εἶδε 1 
εἶδες 2 
εἶμεν 2 
εἶναι 6 
εἶπας 2 
εἶπε 1 
εἶπεν 1 
εἶπόν 1 
εἶτ 4 
εἶτα 9 
εἶχ 1 
εἷς 1 
εὐβουλίας 1 
εὐδαίμονας 1 
εὐδαιμονήσεις 1 
εὐδαιμονεῖ 1 
εὐδαιμονοίης 2 
εὐθέως 1 
εὐθύς 1 
εὐθὺς 1 
εὐλαβούμενος 1 
εὐλογῇ 1 
εὐνούχοιν 1 
εὐνοῦχος 1 
εὐρυπρωκτίαν 1 
εὐρύπρωκτος 1 
εὐφημίας 1 
εὐφημεῖτε 4 
εὐωχίας 1 
εὑρεθῇ 1 
εὑρόνθ 1 
εὔοπλος 1 
εὕρητέ 1 
εὖ 4 
ζαμίαν 1 
ζηλῶ 1 
ζημιοῦν 1 
ζητεῖν 1 
ζητοῦμεν 1 
ηὐφράνθην 1 
ηὕρετο 1 
θ 1 
θάλατταν 1 
θάνατον 1 
θάρρει 1 
θέατρον 1 
θέλεις 2 
θέλοντος 1 
θέρων 1 
θαλάττῃ 1 
θαλαμιῶν 1 
θανών 1 
θατέρᾳ 1 
θεατὰς 1 
θελήσω 1 
θενεῖς 1 
θεοί 1 
θεοὶ 3 
θεοὺς 1 
θεοῖσιν 1 
θερίδδειν 1 
θερμαίνετε 1 
θερμόβουλον 1 
θερμὸν 1 
θεώμενοι 1 
θεὶς 1 
θεὸς 1 
θεᾶσθε 1 
θεῖς 1 
θεῶ 1 
θεῶν 1 
θιὼ 1 
θορύβου 1 
θοἰμάτιον 1 
θρανίτης 1 
θρασύνεται 1 
θρυαλλίδα 1 
θρυαλλίδας 2 
θρυαλλίδος 2 
θρυαλλίς 1 
θρῖον 2 
θυμάλωψ 1 
θυμέ 1 
θυμίτας 1 
θυμβροφάγον 1 
θυμιτιδᾶν 1 
θυμὸν 1 
θυρῶν 2 
θωπευομένους 1 
θωπεύων 1 
θωρήξομαι 2 
θύγατερ 2 
θύειν 1 
θύεται 1 
θύμ 2 
θύρα 1 
θύραζ 2 
θύραζέ 1 
θύραν 3 
θύσαντα 1 
θύσιμός 2 
θύσων 1 
θώρακα 2 
θᾶσθε 1 
κ 2 
κάδους 1 
κάθημαι 1 
κάθησο 1 
κάθιζε 1 
κάκιστ 5 
κάλλιστος 1 
κάμπτων 1 
κάρα 1 
κάρτα 1 
κάτω 2 
κέαρ 1 
κέκραχθ 1 
κέραμον 5 
κέρδος 1 
κέρκον 1 
κέχηνα 1 
κήδει 1 
κήδεται 1 
κήρυκος 1 
κίστην 2 
κίχλαι 1 
κίχλας 4 
κα 2 
καί 4 
καίτοι 4 
καθ 1 
καθάρματος 1 
καθήμενος 1 
καθίσταμαι 1 
καθείλκετε 1 
καθεδεῖται 1 
καθελών 1 
καθεύδειν 2 
καθυβρίζει 1 
καθῆσθ 1 
κακά 2 
κακοδαίμων 6 
κακορροθεῖ 1 
κακοῖς 1 
κακόν 2 
κακὰ 1 
κακὸν 4 
κακῶν 4 
κακῶς 8 
καλά 2 
καλέσειεν 1 
καλαί 2 
καλαμίσκον 1 
καλεῖ 2 
καλεῖς 1 
καλλίνικος 4 
καλοί 1 
καλόν 3 
καλὴ 1 
καλὸν 1 
καλῇ 1 
καλῶ 1 
καλῶς 9 
κανηφόρος 1 
κανηφόρου 1 
κανοῦν 2 
καρδία 1 
καρδίαν 2 
καρδίας 1 
καρπώσεται 1 
καρτερόν 1 
καρτερὰν 1 
καρυξῶ 1 
κατ 5 
κατά 1 
κατάγελων 1 
κατάγελώς 1 
κατάθου 4 
κατάκεισο 1 
κατάξειέ 1 
κατάξῃ 1 
κατάρδων 1 
κατάσκιος 1 
κατάχει 3 
κατέαγε 1 
κατέδομαι 1 
κατένειψε 1 
κατέτραγον 1 
κατέφαγον 1 
καταβάδην 1 
καταβαίνειν 1 
καταβαλεῖτε 1 
καταβαλόντα 1 
καταγείη 1 
καταγελᾶσθαι 1 
καταγελᾷς 1 
καταγελῶν 1 
καταγιγαρτίσ 1 
καταγῇ 1 
κατακείμενοι 1 
κατακείμενος 1 
κατακωλύεις 1 
καταλέγωσι 1 
καταλεύσομεν 1 
καταξαίνειν 1 
καταπελτάσονται 1 
καταπιὼν 1 
καταπύγονας 1 
καταρρέοντες 1 
κατασπέρχων 1 
κατατεμῶ 1 
καταφαγεῖν 1 
καταχέω 1 
κατεβόησε 1 
κατεγλώττιζέ 1 
κατεπάλαισε 1 
κατερράγη 1 
κατεσθίειν 1 
κατοίσεις 1 
καττύματα 1 
κατωκάρα 1 
κατόπτα 1 
κατὰ 4 
καὐτοῖς 1 
καὐτός 2 
καὶ 155 
κειμένη 1 
κεκαρμένος 1 
κεκράγατε 1 
κεκραγὼς 1 
κελευστῶν 1 
κελεύων 2 
κενόν 1 
κερδήνῃς 1 
κεφαλή 1 
κεφαλὴν 4 
κεφαλῆς 3 
κεχήνετε 1 
κεχήνη 1 
κεχαρισμένως 1 
κεχεσμένον 1 
κεἴ 1 
κεἴπερ 1 
κεῖται 2 
κηρωτὴν 1 
κηρύττω 1 
κιλλίβαντας 1 
κιστίδος 1 
κιχλᾶν 1 
κιχλῶν 1 
κλάειν 1 
κλάων 2 
κλέος 1 
κλέπτουσαν 1 
κλέπτουσι 1 
κλεινὸν 1 
κλεψύδραν 1 
κλᾶε 1 
κλῇε 1 
κλῖναι 1 
κνίσῃ 1 
κοΐ 5 
κοΐξετε 1 
κοιράνους 1 
κολλικοφάγε 1 
κολοιὼς 1 
κολύμβως 1 
κομίσωμαι 1 
κομπολακύθου 2 
κομψῶς 1 
κονίας 1 
κορᾶν 1 
κοτυλίσκιον 1 
κοψίχων 1 
κοὐ 3 
κοὐδὲν 1 
κοὐκ 4 
κοὐχὶ 1 
κοὔπω 1 
κοῒ 7 
κράνους 2 
κρέα 2 
κρέας 1 
κρέμαιτο 1 
κρίνει 1 
κραδαίνων 1 
κραδαινέτω 1 
κραιπάλης 1 
κρατοῦσιν 1 
κρατὴρ 1 
κρεμάσαι 1 
κρεῶν 2 
κριβάνου 1 
κριβανίτας 2 
κριτάς 1 
κρομμύοις 1 
κρομμύων 1 
κρυερὰ 1 
κρόμμυα 1 
κρῆς 1 
κτυπεῖ 1 
κυδοιμὸν 1 
κυδώνια 1 
κυκώμενον 1 
κυκῶν 1 
κυνίδιον 1 
κυνεῖς 1 
κυνός 1 
κυνῆν 1 
κυρίας 1 
κυφὸν 1 
κωμῳδήσει 1 
κωμῳδίαν 1 
κωμῳδεῖ 1 
κωπέων 1 
κωφοὺς 1 
κόκκυγές 1 
κόρακας 1 
κόραξ 1 
κόψω 1 
κύαθον 1 
κύκλον 2 
κύκλῳ 1 
κύλιξ 1 
κύσθος 2 
κύων 1 
κώρι 1 
κἀβόων 1 
κἀγὼ 1 
κἀδικουμένους 1 
κἀκεῖνά 1 
κἀκεῖνος 1 
κἀκπίομαι 1 
κἀκποιήσεται 1 
κἀκυκλοβόρει 1 
κἀμάχετο 1 
κἀμοὶ 5 
κἀμὲ 1 
κἀν 4 
κἀνέτρεπε 1 
κἀναχνοιανθῇ 1 
κἀνθάδ 1 
κἀνταῦθα 1 
κἀντεῦθεν 2 
κἀξέχει 1 
κἀξελαύνειν 1 
κἀπέπρατ 1 
κἀπειδὴ 1 
κἀπεμορξάμην 1 
κἀπιμανδαλωτόν 1 
κἀπιτρέψαι 1 
κἀπιχώρια 1 
κἀποχώρησον 1 
κἀργάτης 1 
κἀς 1 
κἀστωμυλάμην 1 
κἂν 4 
κἄδικα 1 
κἄλλως 1 
κἄν 1 
κἄνις 1 
κἄνω 1 
κἄπειθ 1 
κἄπειτ 1 
κἄπειτα 1 
κἄπλυνεν 1 
κἄχεζεν 1 
κἠκ 1 
κἠπιχάριτται 1 
κἠρυθράν 1 
κἤπειτεν 1 
κᾆθ 2 
κᾆτ 5 
κᾆτα 3 
κῆρυξ 1 
λάβεσθέ 1 
λάβεσθε 1 
λάβοι 1 
λάβοιμι 1 
λάβοιτο 1 
λάλον 1 
λάλος 1 
λάλῳ 1 
λάρκος 2 
λάσκων 1 
λέγ 1 
λέγε 5 
λέγει 7 
λέγειν 14 
λέγεις 7 
λέγοις 1 
λέγοντος 2 
λέγουσι 1 
λέγω 7 
λέγων 1 
λέγῃ 1 
λέλακας 1 
λέξαι 2 
λέξας 1 
λέξοντ 1 
λέξω 3 
λέξων 2 
λήψεται 1 
λίαν 1 
λίθοι 1 
λίθοις 2 
λίθον 1 
λίθους 1 
λίθων 2 
λίθῳ 3 
λαΐνων 1 
λαβέ 1 
λαβεῖν 3 
λαβοῦ 1 
λαβοῦσα 1 
λαβόντ 1 
λαβόντα 1 
λαβών 8 
λαβὲ 3 
λαβὼν 12 
λαγὼς 1 
λαγῴδιον 1 
λαγῴων 1 
λαγῷα 1 
λαθών 1 
λαικαστάς 1 
λαικαστρίας 1 
λαικαστριῶν 1 
λακίδας 1 
λακαταπύγων 1 
λαλοῦσι 1 
λαμπάδιον 1 
λανθάνουσ 1 
λαρκίδιον 1 
λαχόντας 1 
λείπω 1 
λεγον 1 
λεκάνιον 1 
λεπτὰ 1 
λευκὸν 2 
λεὼς 1 
λεῴ 1 
λιμῶ 1 
λιμῷ 1 
λιπαράμπυκα 1 
λιπαράς 1 
λιπαρὰς 1 
λιπαρῶν 1 
λογίζομαι 1 
λοιδορεῖν 1 
λοιπόν 1 
λοφεῖον 1 
λυπηρὸς 1 
λυχνοῦχος 1 
λόγοις 1 
λόγοισιν 1 
λόγον 1 
λόγους 1 
λόγχη 1 
λόγῳ 1 
λόφοις 1 
λόφους 4 
λόφων 2 
λόχους 1 
λόχων 1 
λύζει 1 
λύουσι 1 
λύχνῳ 1 
λῃστὰς 2 
λῆψι 1 
λῇς 6 
μ 13 
μάλιστα 1 
μάν 3 
μάρμαρον 1 
μάττωσιν 1 
μάχαι 1 
μάχαν 1 
μάχεσθαι 1 
μέγα 3 
μέγαν 2 
μέγας 2 
μέλας 1 
μέλι 2 
μέλλεις 3 
μέλλοντος 1 
μέλλω 2 
μέλλων 1 
μέλος 2 
μέμνησθε 1 
μέν 2 
μένει 1 
μένειν 1 
μένος 1 
μέντοι 1 
μέντἂν 4 
μένων 1 
μέσην 1 
μέσος 1 
μέσου 1 
μέτειμ 1 
μέτρησον 1 
μή 13 
μήθ 1 
μήποτε 1 
μήπω 1 
μήτ 5 
μήτε 2 
μήτηρ 1 
μίαν 1 
μίμαρκυν 1 
μαγειρικῶς 1 
μαθὼν 1 
μαινόμενος 1 
μακάριος 1 
μακράν 1 
μακρούς 1 
μακρόν 1 
μαλθακῶς 2 
μαρίλης 1 
μαρτύρομαι 1 
μασταρύζει 1 
μασχαλῶν 1 
ματέρ 1 
ματέρα 2 
μαχαίρᾳ 1 
μαχανά 1 
μαχιμώτατον 1 
μαχῶν 1 
με 19 
μεγάλα 1 
μεγάλαν 1 
μεγάλην 1 
μεγαριεῖς 1 
μεθ 1 
μεθυσοκότταβοι 1 
μεθύων 1 
μελέων 1 
μελήσει 1 
μεμίσηκά 1 
μεμιλτωμένον 1 
μεμφόμεσθα 1 
μενεῖς 1 
μεσημβρινοί 1 
μετ 1 
μεταβούλους 1 
μεταδοῦναι 1 
μεταδώσειν 1 
μεταξὺ 1 
μεταπέμπεται 1 
μεταπείθει 1 
μεταστραφείη 1 
μετοίκους 1 
μετρουμένων 1 
μετὰ 3 
μεῖζον 1 
μηδ 1 
μηδέ 1 
μηδέν 1 
μηδαμῶς 5 
μηδὲ 3 
μηδὲν 2 
μηνύσατε 1 
μηνὸς 1 
μητρόθεν 1 
μητρὸς 1 
μηχανὰς 1 
μηχανᾷ 1 
μιαρόν 1 
μιαρώτατε 2 
μιαρὰ 1 
μικκός 1 
μισθαρχίδης 1 
μισθοφορεῖν 1 
μισθοφοροῦντας 1 
μισθοφορῇ 1 
μισθοὺς 1 
μισθοῦ 2 
μισθόν 1 
μισθὸν 2 
μισῶ 1 
μιᾷ 1 
μογερὸς 1 
μοι 42 
μοιχὲ 1 
μοιχὸν 1 
μολυνοπραγμονούμενος 1 
μορμόνα 1 
μοσχίδια 1 
μου 9 
μουσικήν 1 
μοχθηρά 1 
μπολαῖε 1 
μυρίων 1 
μυστηρικῶν 1 
μυστικάς 1 
μυττωτὸν 1 
μόλις 2 
μόνας 1 
μόνον 5 
μόνος 3 
μόνους 1 
μόνᾳ 1 
μόνῃ 1 
μόνῳ 4 
μόχθηρε 1 
μύες 1 
μύρον 1 
μἀλλά 1 
μἀλλα 1 
μὰ 8 
μὰν 2 
μὲ 1 
μὲν 39 
μὴ 22 
μὴν 3 
μᾶδδαν 2 
μᾶκος 1 
μᾶλλον 3 
μῆνας 1 
μῆτερ 1 
μῶν 2 
ν 2 
νάσσας 1 
νέα 1 
νέκταρος 1 
νέοισι 1 
νέον 1 
νέῳ 1 
νήσου 1 
ναυσὶ 2 
ναύφαρκτον 1 
ναὶ 8 
ναῦς 1 
νείφει 1 
νεανίαι 1 
νεανίας 2 
νεανίσκων 1 
νεαρὰ 1 
νειφόμενον 1 
νενόμικάς 1 
νεότητος 1 
νεώριον 4 
νεώσοικον 1 
νεὶ 2 
νεῶν 2 
νιγλάρων 1 
νικήσειν 1 
νικᾷ 1 
νιν 1 
νοστῶν 1 
νουμηνίαις 1 
νοῦς 2 
νυκτερινὸν 1 
νυκτοπεριπλάνητε 1 
νυμφίος 1 
νυμφίου 2 
νυμφεύτρια 1 
νυν 10 
νυνί 1 
νυνὶ 3 
νωδὸς 1 
νόμους 1 
νόμῳ 1 
νύκτωρ 1 
νύμφης 2 
νύμφῃ 1 
νύν 2 
νὴ 5 
νῦν 16 
ξένε 1 
ξένης 1 
ξένοι 1 
ξένων 2 
ξένῳ 2 
ξίφος 1 
ξανθίζετε 1 
ξανθὸν 1 
ξενίζειν 1 
ξενιζόμενοι 1 
ξενικοῖσι 1 
ξεῖναί 1 
ξυγγενεῖς 1 
ξυγγενὴς 1 
ξυγγραφῆ 1 
ξυγκατακλινείς 1 
ξυλλάμβαν 1 
ξυλλέγων 1 
ξυλλαβεῖν 1 
ξυμβολὰς 1 
ξυμβολῆς 1 
ξυμμάχων 1 
ξυμπίῃς 1 
ξυμπονήσαντα 1 
ξυνάπτων 1 
ξυνήγαγεν 1 
ξυνήγορος 1 
ξυνήκαθ 1 
ξυναγάγοι 1 
ξυναντᾷ 1 
ξυνεκύκα 1 
ξυνελέγοντο 1 
ξυνενεγκεῖν 1 
ξυνηγορεῖν 1 
ξυνηγόρῳ 1 
ξυντυχών 1 
ξύγκωμε 1 
ξύλου 1 
ξύμβουλον 1 
ξύμμαχοι 1 
ξύμμαχον 1 
ξύντροφε 1 
οἰκίαν 1 
οἰκίας 1 
οἰκίᾳ 1 
οἰκετῶν 1 
οἰκουρῇ 1 
οἰμώζων 1 
οἰνήρυσιν 1 
οἰσυπηρά 1 
οἰόμεσθα 1 
οἱ 31 
οἳ 1 
οἴκαδ 2 
οἴκαδε 1 
οἴκαδις 2 
οἴμ 2 
οἴμοι 9 
οἴμωζέ 1 
οἴσεις 2 
οἴσω 1 
οἴχεται 2 
οἵαν 1 
οἵδε 1 
οἵους 1 
οἵτινες 1 
οἶδ 4 
οἶδά 1 
οἶδα 2 
οἶδε 1 
οἶκόν 1 
οἶμαί 1 
οἶμαι 1 
οἶνον 3 
οἶσε 3 
οἶσθ 3 
οἷ 3 
οἷα 1 
οἷον 7 
οἷς 5 
οἷσι 1 
οἷσιν 1 
οὐ 37 
οὐδ 13 
οὐδέν 2 
οὐδέποτ 1 
οὐδέποτέ 1 
οὐδενὶ 1 
οὐδεπώποτ 2 
οὐδὲ 5 
οὐδὲν 4 
οὐκ 48 
οὐκέτ 2 
οὐρίᾳ 1 
οὐρανῷ 1 
οὐχ 8 
οὐχὶ 4 
οὑγὼ 1 
οὑλύμπιος 1 
οὑπὶ 2 
οὑτοιί 2 
οὑτοιὶ 1 
οὑτοσί 4 
οὑτοσὶ 3 
οὑτωσὶ 1 
οὓς 2 
οὔ 6 
οὔθ 1 
οὔκ 1 
οὔπω 2 
οὔσης 1 
οὔτ 1 
οὔτε 3 
οὔτι 2 
οὕνεκα 1 
οὕτω 3 
οὕτως 4 
οὖν 9 
οὗ 3 
οὗτος 14 
πάγχρηστον 1 
πάθεα 1 
πάλαι 4 
πάλιν 3 
πάλλει 1 
πάνθ 1 
πάντ 3 
πάντα 6 
πάντες 1 
πάντως 2 
πάνυ 4 
πάρα 3 
πάραλος 1 
πάρεισιν 1 
πάριθ 1 
πάριτ 1 
πάσας 1 
πάσσακι 1 
πάσχομεν 1 
πάσχοντά 1 
πάταγος 1 
πάτερ 1 
πάτρια 1 
πάτρᾳ 1 
πέλεθον 1 
πέμψαντα 1 
πέμψειν 1 
πέντ 2 
πέντε 1 
πέος 3 
πέους 1 
πέπλων 1 
πέρδομαι 1 
πέρυσι 1 
πέτραισι 1 
πίθακον 1 
πίθηκε 1 
πίνειν 2 
πίστις 1 
πίττης 1 
παίει 1 
παίειν 1 
παθὼν 1 
παιδίοισι 1 
παιδίον 1 
παιδίσκης 1 
παιδεραστά 1 
παιωνίαισι 1 
παλίνορρον 1 
παλαιοὶ 1 
παλαιοῦ 1 
παλαιῷ 1 
παλαμάσθω 1 
παλλαδίων 1 
παμπόνηρος 1 
πανουργῶν 1 
πανοῦργε 1 
πανσελήνῳ 1 
πανταχῇ 2 
πανύστατόν 1 
παπαῖ 1 
παρ 5 
παράθες 1 
παράξενα 1 
παράσημα 1 
παράσχες 1 
παρέβη 1 
παρέθηκεν 1 
παρέκυψε 1 
παρέξω 1 
παρακείμεναι 1 
παρακεκομμένα 1 
παρασκευάζετε 1 
παρασκευῆς 1 
παρασχὼν 1 
παρατίλλομαι 1 
παρεκινδύνευσ 1 
παρεξηυλημένους 1 
παρεσκευασμένα 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεστάναι 1 
παρετίθει 1 
παρεῖναι 1 
παρνόπων 2 
παροινικὸς 1 
παρούσης 1 
παρόντες 1 
παρόντων 2 
παρὰ 6 
παρῄνουν 1 
παρῇ 1 
πατάξας 1 
πατέρ 1 
πατρίδι 1 
πατρίδος 1 
πατρός 3 
πατρὸς 3 
πατῶσιν 1 
παχεῖα 1 
παχεῖαν 1 
παχυνθῇ 1 
παύσας 1 
παῖ 22 
παῖδες 2 
παῖε 2 
παῖς 1 
παῦ 1 
παῦσαι 1 
πείθομαι 1 
πείνων 1 
πείσομαι 1 
πεδίων 1 
πεζοῖσι 1 
πειδήπερ 1 
πεινῆν 1 
πεινῶν 1 
πειρασεῖσθε 1 
πειρῆσθε 1 
πεντέτεις 1 
πεντήκοντα 1 
πεπληγμένος 1 
πεπλώματα 1 
πεποιθοίη 1 
πεπρέσβευκας 1 
πεπρᾶσθαι 3 
περ 3 
περίδου 1 
περίθεσθε 1 
περίμεν 1 
περιάψας 1 
περιαλουργὸς 1 
περιδόσθαι 1 
περιείδεθ 1 
περιεπτισμένοι 1 
περιεστώτων 1 
περιετόξευσεν 1 
περιπεταστὸν 1 
περιπόνηρος 1 
περιτράγῃ 1 
περιόψεσθέ 1 
περὶ 18 
πεσών 1 
πεσὸν 1 
πεσὼν 1 
πεφυκέναι 1 
πεφυσιγγωμένοι 1 
πηκτὰ 1 
πημανεῖ 1 
πιεῖν 1 
πικτίδας 1 
πιλίδιον 1 
πιτηρεῖν 1 
πλάτιδι 1 
πλέα 1 
πλέκους 1 
πλέων 1 
πλήθει 1 
πλακοῦντες 1 
πλακοῦντος 1 
πλακοῦς 1 
πλατουμένων 1 
πλατύς 1 
πλείονες 1 
πλεῖν 1 
πλεῖστα 1 
πλὴν 4 
πνὺξ 1 
ποίας 3 
ποίησαι 1 
ποίου 1 
ποίων 1 
ποδαπός 1 
ποδαπὰ 1 
ποδαπὴ 1 
ποδῶν 1 
ποθ 3 
ποθεινὴ 1 
ποθουμένη 1 
ποθουμένην 1 
ποθῶν 1 
ποι 1 
ποιήσας 1 
ποιεῖ 1 
ποιεῖν 1 
ποιεῖς 3 
ποιεῖσθαι 2 
ποιεῖτε 1 
ποιησάμενος 1 
ποιητήν 1 
ποιητής 1 
ποιητὴν 3 
ποιῶν 2 
πολέμια 2 
πολέμου 3 
πολέμῳ 1 
πολίτης 1 
πολεμήσω 1 
πολεμίου 1 
πολεμίους 2 
πολεμίων 2 
πολεμιστήριον 1 
πολεμιστηρίας 1 
πολεμολαμαχαϊκόν 1 
πολιοὺς 1 
πολιὸν 1 
πολιὸς 1 
πολλά 2 
πολλάκις 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰ 4 
πολλᾶς 1 
πολλῶν 3 
πολλῷ 1 
πολυπραγμοσύνη 1 
πολυτίματος 1 
πολυτίμηθ 1 
πολύ 3 
πολύν 3 
πολὺ 5 
πομπὴν 1 
πονηρῶν 1 
πορίζεις 1 
πορίζεται 1 
πορθούμενος 1 
ποτ 5 
ποτέ 4 
ποτέρους 1 
ποτέχετ 1 
ποταμοὺς 1 
ποτε 2 
ποττὰν 2 
ποττὸ 1 
ποτὲ 3 
που 5 
ποῖ 3 
ποῖα 2 
ποῖος 1 
ποῦ 2 
πράγματ 1 
πράγματα 3 
πράττεθ 1 
πρέπει 1 
πρέσβειρα 1 
πρέσβεις 2 
πρέσβεσιν 1 
πρέσβεων 3 
πρέσβεως 1 
πρέσβυ 1 
πρίαιτο 1 
πρίασθαι 2 
πρίασο 1 
πρίν 1 
πρίνινοι 1 
πρίω 2 
πρίωμαί 1 
πρίων 1 
πραγμάτων 3 
πρεσβείαν 1 
πρεσβεύεσθε 1 
πρεσβύτην 1 
πρεσβῦταί 1 
πριάμενος 1 
πρινίνων 1 
προΐτω 1 
προβαίνει 1 
προδότα 1 
προδώσω 1 
προεδρίαν 1 
προκαλουμένου 1 
προκαλοῦνται 1 
προσέπτονθ 1 
προσέρχεται 1 
προσέσταμεν 1 
προσέτι 1 
προσίτω 1 
προσαγορεύειν 1 
προσαιτῶν 2 
προσαλισκόμεθα 1 
προσβαλεῖν 1 
προσδοκῶν 1 
προσδοκῶσι 1 
προσείπατ 1 
προσειπεῖν 1 
προσεῖπον 1 
προσκεφάλαια 1 
προσλάβεσθ 2 
προστρέχει 1 
προτιμῶσ 1 
προφυλάττειν 1 
πρυτάνεις 6 
πρυτανεύσητέ 1 
πρυτανεῖον 1 
πρωκτὸν 3 
πρόβα 1 
πρόβαινέ 1 
πρόβαινε 1 
πρόβουλοι 1 
πρός 1 
πρόσβαλλ 1 
πρόσει 1 
πρόσειμ 1 
πρόσεισί 1 
πρόσθεν 2 
πρόσωπον 1 
πρότερον 1 
πρόφασιν 1 
πρώην 1 
πρώτιστος 2 
πρώτου 1 
πρὶν 3 
πρὸ 3 
πρὸς 22 
πρᾶγμ 1 
πρᾶγμα 2 
πρῶτα 2 
πρῶτον 4 
πρῶτος 1 
πτίλον 3 
πτίλῳ 1 
πτερόν 2 
πτερύγων 1 
πτερὰ 1 
πτερὼ 1 
πτωχικοῦ 1 
πτωχιστέρου 1 
πτωχοὺς 1 
πτωχοῦ 1 
πτωχός 1 
πτωχὸν 1 
πτωχὸς 5 
πυγιδίων 1 
πυκνῇ 1 
πυνθάνου 1 
πυρί 1 
πυρορραγὲς 1 
πυρὸς 1 
πω 1 
πωλεῖν 2 
πωλεῖς 1 
πως 1 
πόθεν 3 
πόθος 1 
πόλει 4 
πόλεις 1 
πόλεμον 1 
πόλεμος 3 
πόλεσιν 1 
πόλεων 3 
πόλεως 1 
πόλι 1 
πόλιν 8 
πόλις 4 
πόλλ 2 
πόνηρ 1 
πόνηρα 1 
πόνοι 1 
πόρνα 1 
πόρναι 1 
πόρνην 1 
πόρρω 1 
πόσου 3 
πότερα 1 
πότεροι 1 
πότερον 1 
πώγων 1 
πώποτε 1 
πὶ 1 
πᾶ 1 
πᾶν 2 
πᾶς 4 
πᾶσα 1 
πᾶσι 3 
πᾶσιν 1 
πᾷ 2 
πῖνε 1 
πῦρ 3 
πῶς 9 
σ 14 
σά 2 
σάγματος 1 
σάκκον 1 
σάκον 1 
σάλπιγγος 1 
σάτρα 1 
σάφ 1 
σέ 4 
σίγα 2 
σίζουσα 1 
σίκυον 1 
σαπροῦ 1 
σαφές 1 
σαφῶς 4 
σε 12 
σείσας 1 
σεαυτόν 1 
σειστὸς 1 
σειόμενον 1 
σελαγοῖντ 2 
σηπία 1 
σηπίας 1 
σησαμοῦντες 1 
σιγῇς 1 
σιδηροῦς 1 
σιτί 1 
σιτίων 1 
σκάλοπας 1 
σκάνδικά 1 
σκάνδικος 1 
σκάφει 1 
σκέλος 1 
σκέλους 1 
σκέψασθε 1 
σκανδάληθρ 1 
σκευάσας 1 
σκευαρίων 1 
σκιμαλίσω 1 
σκληρὰ 1 
σκοπεῖς 1 
σκορδινῶμαι 1 
σκορόδων 2 
σκοτοβινιῶ 1 
σκοτοδασυπυκνότριχά 1 
σκοτοδινιῶ 1 
σκόλια 1 
σκόροδ 2 
σκόροδα 3 
σκόροδον 1 
σκότῳ 1 
σκώψεται 1 
σκῆψιν 1 
σμικρὰ 1 
σοβαρὸν 1 
σοι 14 
σορὸν 1 
σου 2 
σοὐστὶ 1 
σοὶ 3 
σοῦ 4 
σπάργανα 1 
σπένδομαι 1 
σπένδων 1 
σπαράττων 1 
σπεισάμενος 2 
σπεῦδε 1 
σπονδάς 2 
σπονδαὶ 2 
σπονδαῖσιν 1 
σπονδοφόρος 1 
σπονδὰς 9 
σπονδῶν 2 
σπουδάσας 1 
σπουδαρχίδης 1 
σπυρίδιον 2 
στάθευε 1 
στένω 1 
στέφανοι 1 
στέφανον 1 
στήλην 1 
στήσω 1 
σταθμῶν 1 
σταλαγμὸν 1 
στεναχούσης 1 
στερρὸν 1 
στεφάνους 2 
στεφάνων 1 
στεφανωσαμένῳ 1 
στησάτω 1 
στι 3 
στιν 3 
στιπτοὶ 1 
στοᾶς 1 
στράτευμα 1 
στρέφει 1 
στραγγεύομαι 1 
στρατεύοιτ 1 
στρατηγοὶ 2 
στρατηγὸν 1 
στρατηγὸς 1 
στρατιάν 1 
στρατιωτῶν 1 
στρατιώτας 1 
στρατιὰν 2 
στρατιᾶς 1 
στρατωνίδης 1 
στρατός 1 
στριβιλικίγξ 1 
στρογγύλοις 1 
στροφῇ 1 
στρούθου 1 
στρώματ 1 
στρώματα 1 
στυγερὰ 1 
στυγερὸς 1 
στυγεῖν 1 
στυγῶν 1 
στωμύλος 1 
στόμα 1 
στόματι 1 
στύομαι 1 
στὶ 2 
στὶν 1 
στῶ 1 
συγγνώμην 1 
συκίδων 1 
συκοφάντας 1 
συκοφάντην 2 
συκοφάντης 3 
συκοφαντήσεις 1 
συκοφαντῶν 1 
συμπλακέντα 1 
συμποτικὰ 1 
συμπότας 1 
συμφορὰ 1 
συνθέριζε 1 
συντρίψετε 1 
συριγμάτων 1 
συχνὴν 1 
σφενδάμνινοι 1 
σφογγίῳ 1 
σφυρόν 1 
σφυρὸν 1 
σφόδρα 6 
σφὼ 1 
σφῆκες 1 
σφῷν 1 
σχέτλιε 1 
σχήματος 1 
σχοινίον 1 
σχολή 2 
σχοῖνος 1 
σωσίπολις 1 
σύ 5 
σύγκλῃε 1 
σώφρων 1 
σὲ 2 
σὴν 1 
σὸν 1 
σὺ 33 
σῖγα 2 
σῖτος 1 
τ 14 
τάδε 4 
τάλαινα 2 
τάλας 7 
τάν 1 
τάνδε 2 
τάξεσιν 1 
τάσδε 1 
τάφρον 1 
τάχ 1 
τάχα 2 
τάχιστα 2 
τάχος 1 
τέγους 1 
τέκν 1 
τέλος 1 
τέμαχος 1 
τέρωσε 1 
τέτραπται 1 
τέτρωται 1 
τέτταρα 1 
τήθην 1 
τήμερον 3 
τήνδε 2 
τήνελλά 1 
τήνελλα 4 
τί 48 
τίνα 1 
τίνι 1 
τίνος 3 
τίς 18 
τίφην 1 
τίφης 1 
ταδί 1 
ταδὶ 2 
ταλάντοις 1 
ταλαύρινος 1 
ταξίαρχος 1 
ταράξω 1 
ταράττων 1 
ταρίχει 1 
ταρίχους 1 
ταραξικάρδιον 1 
τασδὶ 1 
ταυτασὶ 1 
ταυτηνὶ 1 
ταυτησὶ 1 
ταυτὶ 9 
ταχέως 3 
ταχυβούλοις 1 
ταχύ 1 
ταχὺ 1 
ταχὺς 1 
ταύτας 1 
ταύτην 1 
ταὧσι 1 
ταῖς 9 
ταῦθ 3 
ταῦτ 7 
ταῦτα 15 
τε 16 
τεθνήξεις 1 
τεθνήξων 1 
τειχομάχας 1 
τεκταινέσθω 1 
τεμάχη 1 
τερπνότατον 1 
τετάρτῳ 1 
τετμημένων 1 
τετραπτίλῳ 1 
τετραπτερυλλίδων 1 
τετρωμένον 1 
τευθίδος 1 
τεχνάζεις 1 
τηνῶθεν 1 
τηρεῖν 1 
τι 19 
τιμωρήσομαι 1 
τιμὰ 1 
τιμὴν 1 
τιμῆς 1 
τιν 1 
τινί 1 
τινες 1 
τις 29 
τιτθίων 1 
τλήμονα 1 
τοίνυν 3 
τοίχοις 1 
τοδί 1 
τοι 5 
τοιαῦτα 1 
τοιγάρτοι 1 
τοιούτῳ 1 
τοισδὶ 1 
τοιόνδε 1 
τολμήσει 1 
τολμήσεις 1 
τολμᾷς 3 
τονθορύζοντες 1 
τοξόται 1 
τοξότας 1 
τοξότου 1 
τοσαύτην 1 
τοσαῦτα 1 
τοσόνδ 1 
του 1 
τουτονί 2 
τουτονὶ 3 
τουτουί 1 
τουτὶ 10 
τουτῳὶ 1 
τούς 1 
τούσδ 1 
τούτοις 1 
τούτοισιν 1 
τούτου 4 
τούτους 1 
τούτων 2 
τοὐλατῆρος 1 
τοὐμόν 1 
τοὐμὸν 1 
τοὐξάλειπτρον 1 
τοὐπίξηνον 1 
τοὔλαιον 1 
τοὔλυτρον 1 
τοὔπος 2 
τοὔργον 1 
τοὶ 1 
τοὺς 53 
τοῖν 2 
τοῖς 15 
τοῖσδε 1 
τοῖσι 3 
τοῖσιν 1 
τοῦ 29 
τοῦδ 2 
τοῦθ 1 
τοῦτ 10 
τοῦτο 6 
τοῦτον 10 
τοῦτό 1 
τράπεζαι 1 
τράποιτ 1 
τράφειν 1 
τρέμει 1 
τρέπετ 1 
τρέπου 1 
τρέχων 3 
τρία 2 
τρίβωνας 1 
τρίβωσιν 1 
τρίτον 1 
τραγήμαθ 1 
τραγῳδίαν 2 
τραγῳδίας 1 
τραγῳδικόν 1 
τραπέζῃ 1 
τραυμάτων 1 
τρεῖς 3 
τριάκονθ 1 
τριακοντούτιδας 1 
τριακοντούτιδες 1 
τριακοσίας 1 
τριβάς 1 
τριηράρχου 1 
τριπλάσιον 1 
τριπτὴρ 1 
τρισκακόδαιμον 1 
τρισμακάρι 1 
τρισχιλίους 1 
τρισὶ 1 
τριχί 1 
τριχίδων 1 
τριχόβρωτες 1 
τριῶν 4 
τροπαλίδος 1 
τροπουμένων 1 
τροπωτήρων 1 
τροχίλως 1 
τρυγικοῖς 1 
τρυγῳδία 1 
τρυγῳδίαν 1 
τρυγῳδικοῖς 1 
τρόπους 1 
τρόπῳ 2 
τρύβλιον 1 
τρύχη 1 
τρώγοις 2 
τρώξονται 1 
τυ 2 
τυγχάνω 1 
τυννουτοσί 1 
τυπείς 1 
τυρόνωτον 1 
τυφλοῦ 1 
τυχεῖν 1 
τυχηρῶς 1 
τυχὼν 1 
τωνδὶ 1 
τωὐτῶ 1 
τόδ 1 
τόδε 2 
τόλμης 1 
τόλμησον 1 
τόν 2 
τόνδε 2 
τότε 1 
τύλαν 2 
τύλων 1 
τύχαισιν 1 
τώποτ 1 
τἀγορᾷ 4 
τἀγχέλεια 1 
τἀκβάταν 1 
τἀκόλουθα 1 
τἀναντία 1 
τἀφροδίτῃ 1 
τἄνθια 1 
τἄρα 1 
τὠφθαλμὼ 2 
τὤχλῳ 1 
τὰ 36 
τὰν 7 
τὰς 33 
τὴν 57 
τὸ 68 
τὸν 77 
τὸυ 1 
τὺ 3 
τὼ 7 
τὼς 1 
τᾶν 1 
τᾶνδε 1 
τᾶς 2 
τᾶσδε 1 
τᾷ 1 
τᾷδε 1 
τῆς 31 
τῆσδε 1 
τῆτες 1 
τῇ 12 
τῇδε 1 
τῶ 2 
τῶδ 1 
τῶδε 2 
τῶν 64 
τῶνδε 1 
τῷ 20 
τῷδέ 1 
τῷδε 3 
υἱός 1 
φάος 1 
φάττας 1 
φάττης 1 
φέναξ 1 
φέρ 4 
φέρε 12 
φέρει 1 
φέρειν 1 
φέρεις 6 
φέρετε 1 
φέρον 1 
φέροντας 1 
φέρω 3 
φέρων 6 
φέψαλος 1 
φήνας 1 
φήσεις 1 
φίλ 1 
φίλα 1 
φίλαι 1 
φίλαις 1 
φίλη 1 
φίλιον 1 
φίλοι 3 
φίλος 1 
φίλους 1 
φίλταθ 1 
φίλτατε 1 
φίλων 1 
φαίνειν 1 
φαίνεις 2 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 3 
φαίνω 1 
φαίνων 1 
φαγεῖν 1 
φαλαρίδας 1 
φαλλικόν 1 
φαλλὸν 1 
φαλλὸς 1 
φαμι 1 
φανείς 1 
φανερὰν 2 
φαντάδδομαι 1 
φανὴν 1 
φανῶ 3 
φανῶν 1 
φασιν 1 
φασῶ 1 
φατι 1 
φαύλως 1 
φείσομαι 1 
φειδόμεσθα 1 
φερες 1 
φερόμενος 1 
φευξούμενον 1 
φευξοῦμαί 1 
φεύγοι 1 
φεύγοντ 1 
φεύγουσι 1 
φεῦ 1 
φημι 1 
φησὶν 3 
φθείρου 1 
φθεγγομένας 1 
φθονήσητ 1 
φιβάλεως 1 
φιλήσατόν 1 
φιλαθήναιος 1 
φιλανθρακέα 1 
φιλοτησίαν 1 
φιλτάτη 1 
φιλτάτιον 1 
φιλτάτους 1 
φιλῶ 2 
φλεγυρὰ 1 
φοινικίδα 1 
φορτί 2 
φορτίον 3 
φορυτόν 1 
φορυτῷ 1 
φράσον 3 
φράσω 1 
φρενί 1 
φρονεῖ 1 
φρονεῖς 1 
φροντίζουσ 1 
φρονῶ 1 
φροῦδά 1 
φροῦδος 1 
φρόνιμον 1 
φυλάττεσθαι 1 
φυλέτα 1 
φυλλεῖα 1 
φυσᾶντες 1 
φυσῆτε 1 
φωνὰν 1 
φωνῇ 1 
φόροι 1 
φόρον 1 
φύγῃ 1 
φώνει 1 
χ 1 
χάρακας 1 
χάρακι 1 
χάριν 4 
χαίρειν 1 
χαίροντας 1 
χαίροντες 1 
χαίρων 1 
χαιρηδόνος 1 
χαλκίῳ 1 
χαλκοφάλαρα 1 
χαμαί 2 
χαμᾶζ 1 
χαμᾶζε 1 
χαυνοπολίτας 1 
χαυνοπρώκτους 1 
χαυνόπρωκτ 1 
χαὖται 1 
χαῖρ 1 
χαῖρε 4 
χειμέρια 1 
χειμὼν 1 
χειρὶ 1 
χερσίν 1 
χεῖλος 1 
χιόνι 1 
χλανίσκια 1 
χλαῖναν 1 
χλιαρὰ 1 
χοίνικος 1 
χοίρων 1 
χοίρως 2 
χοιρί 1 
χοιρία 1 
χοιρίδι 1 
χοιρίδια 3 
χοιρίδιον 1 
χοιρίον 1 
χοιρίων 2 
χοιριδίοισιν 1 
χοιροπώλας 1 
χορδὴν 1 
χορδῆς 1 
χορευτὰς 1 
χορηγῶν 1 
χοροῖς 1 
χοροῖσιν 1 
χορόν 1 
χορῷ 1 
χοᾶ 3 
χοῖρε 2 
χοῖρον 1 
χοῖρος 9 
χοῖρός 1 
χρέος 2 
χρήματα 1 
χρήσεταί 1 
χρήσιμα 1 
χρεῶν 1 
χρηστός 1 
χρυσία 1 
χρυσίδων 1 
χρυσίον 4 
χρυσίου 1 
χρυσίω 1 
χρυσουμένων 1 
χρυσῶν 1 
χρόνον 3 
χρόνου 1 
χρώμενος 1 
χρὴ 3 
χρῄδδετ 1 
χρῆμα 1 
χρῆν 1 
χρῆσθα 1 
χρῦσο 1 
χυτρίδιον 1 
χυτριδίῳ 1 
χωλοὺς 1 
χωλὸς 2 
χωρίον 1 
χωρίων 1 
χωρὶς 2 
χόνδρους 1 
χύτραν 1 
χώρει 1 
χώρησον 1 
χώσομεν 1 
χἠσεῖτε 1 
χὠ 3 
χὤπως 1 
χᾶνας 1 
ψήφισμ 1 
ψακάδος 1 
ψαμμακοσιογάργαρα 1 
ψευδῆ 1 
ψεύδεται 1 
ψηφίσασθε 1 
ψηφηδακεῖν 1 
ψιάθως 1 
ψοφεῖ 1 
ψοφούντων 1 
ψοφοῦντι 1 
ψυχὰς 1 
ψυχὴν 2 
ἀγάθ 2 
ἀγαγεῖν 1 
ἀγαγὼν 1 
ἀγαθὰ 2 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθᾶς 1 
ἀγαθῶν 2 
ἀγγείῳ 1 
ἀγγελίαν 1 
ἀγγελῶν 2 
ἀγοράζειν 2 
ἀγορανόμους 2 
ἀγορασοῦντες 1 
ἀγορεύειν 1 
ἀγορὰ 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγορᾶς 3 
ἀγορᾷ 2 
ἀγροίκων 1 
ἀγροικότερον 1 
ἀγροὺς 2 
ἀγρὸν 1 
ἀγχόνη 1 
ἀγωνιεῖ 1 
ἀγών 1 
ἀγῶν 1 
ἀδικείμενος 1 
ἀδικεῖτε 1 
ἀδύνατον 2 
ἀεί 1 
ἀεὶ 7 
ἀθάνατος 2 
ἀθάνατός 1 
ἀθλίω 1 
ἀθλιωτέρου 1 
ἀθλιώτατον 2 
ἀθλιώτερος 1 
ἀκολουθῶν 1 
ἀκουσόμεσθα 1 
ἀκούετε 3 
ἀκούσατ 1 
ἀκούσατε 1 
ἀκούσεσθ 2 
ἀκούσητ 1 
ἀκούσομαι 2 
ἀκούσω 1 
ἀκούσωμεν 1 
ἀκοῦσαι 2 
ἀκρίδας 1 
ἀκρίδες 1 
ἀλάβαστον 1 
ἀλαζονευμάτων 1 
ἀλαζονεύμασιν 1 
ἀλαζὼν 3 
ἀλείφεσθαί 1 
ἀλειφέτω 1 
ἀληθὴς 1 
ἀλιτρίας 1 
ἀλλ 79 
ἀλλά 3 
ἀλλήλοισι 1 
ἀλλὰ 24 
ἀλλᾶντας 1 
ἀλώπεκας 1 
ἀμέλει 1 
ἀμβροσίας 1 
ἀμπέλια 1 
ἀμπέλους 1 
ἀμπέλων 2 
ἀμπέχει 1 
ἀμπελίδος 1 
ἀμφίθεσθε 1 
ἀμφὶ 1 
ἀνάδος 1 
ἀνάσχεσθ 1 
ἀνέκραγον 1 
ἀνένευσε 1 
ἀνήλατ 1 
ἀνήρ 3 
ἀνήσειν 1 
ἀνήσω 1 
ἀνίσταταί 1 
ἀναίσχυντος 2 
ἀναβάδην 2 
ἀναβράττετ 1 
ἀνακυκῶσι 1 
ἀνανεύει 1 
ἀναπαίστοις 1 
ἀναπείρω 1 
ἀναπλήσει 1 
ἀνασχήσομαι 1 
ἀνασχετά 1 
ἀνατριβομένῳ 1 
ἀνδράρια 1 
ἀνδρικὸν 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 4 
ἀνείρετε 1 
ἀνειλόμαν 1 
ἀνελκύσας 1 
ἀνεσπακὼς 1 
ἀνεῖπεν 1 
ἀνηύρηκέν 1 
ἀνθέμων 1 
ἀνθράκων 3 
ἀνθρώποις 3 
ἀνθρώπου 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνομοίαν 1 
ἀντέχου 2 
ἀνταποκτενῶ 1 
ἀντεμπαγῶ 1 
ἀντεξέκλεψαν 1 
ἀντερεῖ 1 
ἀντιβολῶ 4 
ἀντικνήμιον 1 
ἀντὶ 2 
ἀνύσας 1 
ἀνὴρ 7 
ἀξίως 1 
ἀπ 1 
ἀπάγοντες 2 
ἀπέδοτο 1 
ἀπέδου 1 
ἀπέθανον 2 
ἀπέκιξαν 1 
ἀπέλθοιμ 1 
ἀπέλυσ 1 
ἀπένεγκέ 1 
ἀπέπεμψεν 1 
ἀπέρχεται 1 
ἀπέρχομαι 2 
ἀπαγορεύω 1 
ἀπαιτοῦσιν 1 
ἀπαλλάξεσθε 1 
ἀπαλλαγείς 1 
ἀπαλλαγεὶς 1 
ἀπαλλαχθέντα 1 
ἀπαρξώμεθα 1 
ἀπειλεῖ 1 
ἀπεκρίνατο 1 
ἀπεμπολώμενοι 1 
ἀπεπλίξατο 1 
ἀπεψωλημένοις 1 
ἀπεψώλησας 1 
ἀπιέναι 1 
ἀπισσόνα 1 
ἀπιστίας 1 
ἀπιὼν 1 
ἀποβλέπειν 1 
ἀποβλέπων 1 
ἀποδόσθαι 1 
ἀποδύντες 1 
ἀποισῶ 1 
ἀποκεκρουσμένον 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκτενεῖς 1 
ἀποκτενῶ 1 
ἀπολέσαι 1 
ἀπολέσας 1 
ἀπολεῖ 1 
ἀπολεῖς 2 
ἀπολιγαίνῃ 1 
ἀπολλύμενοι 1 
ἀπολοίμεθα 1 
ἀπολοίμην 2 
ἀπολουμένα 1 
ἀπολούμενε 1 
ἀπολούμενοι 1 
ἀπολούμενον 1 
ἀπομορξάμενον 1 
ἀποπέμψει 1 
ἀπορῶ 1 
ἀποσφάξω 1 
ἀποτεθρίακεν 1 
ἀποφήναιμ 1 
ἀπωθοῦμαι 1 
ἀπωλόμεσθ 1 
ἀπωλόμην 1 
ἀπόδοτέ 1 
ἀπόλλυμαι 1 
ἀπόλωλ 2 
ἀπόλωλα 1 
ἀπόνιπτρον 1 
ἀπόπατον 1 
ἀπόφερ 1 
ἀπόφερε 2 
ἀπώλεσα 1 
ἀπὸ 5 
ἀπῆλθεν 1 
ἀπῆν 1 
ἀρέσκουσίν 1 
ἀρίστην 1 
ἀρθήσει 1 
ἀρτίως 2 
ἀρχὰ 1 
ἀρχὴ 1 
ἀρωραῖοι 1 
ἀσκόν 3 
ἀσκὸν 1 
ἀσκῶν 1 
ἀσπίδ 1 
ἀσπίδα 1 
ἀσπίδας 1 
ἀσπίδος 4 
ἀσπίδων 1 
ἀστείω 1 
ἀστραπάς 1 
ἀστῶν 1 
ἀσφάλειός 1 
ἀτεράμονες 1 
ἀτεχνῶς 1 
ἀτοπίαν 1 
ἀτρέμας 1 
ἀτταγᾶς 1 
ἀτταταῖ 4 
ἀτὰρ 4 
ἀφέλκετε 1 
ἀφέλωνται 1 
ἀφήσεις 1 
ἀφαιρήσει 1 
ἀφελκύσωμαι 1 
ἀφελὼν 1 
ἀφύας 2 
ἀφύων 1 
ἀφῆσθ 1 
ἀχάνας 2 
ἀωρίαν 1 
ἁγορανόμοι 1 
ἁγὼ 1 
ἁγὼν 1 
ἁθρόοι 1 
ἁλὶ 1 
ἁλῶ 1 
ἁλῶν 2 
ἁμαρτὼν 1 
ἁμὶ 1 
ἁμὶν 1 
ἁμῃγέπῃ 1 
ἁμῖν 2 
ἁνὴρ 8 
ἁπάντων 5 
ἁπλῶς 1 
ἁπλῷ 1 
ἁρμαμαξῶν 1 
ἁρπάσασα 1 
ἂν 44 
ἃ 3 
ἄγ 1 
ἄγαμαι 1 
ἄγαν 3 
ἄγγος 1 
ἄγε 3 
ἄγλιθας 1 
ἄγοντες 1 
ἄγων 1 
ἄδειπνον 1 
ἄκουσον 1 
ἄκραν 1 
ἄκρατον 2 
ἄκρων 1 
ἄληθες 1 
ἄλλα 1 
ἄλλο 4 
ἄλλος 3 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄμβατε 1 
ἄμυλοι 1 
ἄμυστιν 1 
ἄμφω 1 
ἄν 6 
ἄνδρ 2 
ἄνδρα 11 
ἄνδρας 3 
ἄνδρες 5 
ἄνευ 3 
ἄνθρακας 2 
ἄνθρακες 1 
ἄνθρωπε 2 
ἄνθρωπος 1 
ἄνις 1 
ἄνοιγε 1 
ἄνους 1 
ἄντεινον 1 
ἄνωθεν 1 
ἄξεις 2 
ἄξιον 3 
ἄξιος 1 
ἄξω 1 
ἄπειμι 2 
ἄπελθ 1 
ἄπελθε 3 
ἄπιθ 1 
ἄπρατα 1 
ἄρ 7 
ἄρα 2 
ἄραντα 1 
ἄριστον 1 
ἄρχετε 1 
ἄρχοντος 1 
ἄσκωμ 1 
ἄσμενος 1 
ἄστυ 1 
ἄτιμα 1 
ἄχθομαι 2 
ἄχυρα 1 
ἅ 2 
ἅδ 1 
ἅδε 1 
ἅδιστον 1 
ἅλας 4 
ἅμα 2 
ἅνδρες 1 
ἅνθρωπος 2 
ἅπαθον 1 
ἅπαν 2 
ἅπανθ 1 
ἅπαντες 1 
ἅπαξ 2 
ἅπασαν 1 
ἅπασι 2 
ἅπασιν 1 
ἅπερ 1 
ἅτερον 2 
ἅττ 1 
ἅττα 1 
ἅψας 1 
ἆρ 2 
ἆρα 3 
Ἀθάναις 3 
Ἀθήνας 1 
Ἀθηναίοις 3 
Ἀθηναίοισιν 1 
Ἀθηναίους 2 
Ἀθηναῖοι 1 
Ἀθηναῖον 1 
Ἀμφίθεε 1 
Ἀμφίθεος 3 
Ἀμφίθεός 1 
Ἀντίμαχον 1 
Ἀπατουρίων 1 
Ἀπόλλω 2 
Ἀρτέμων 1 
Ἀσπασίας 1 
Ἀφροδίτᾳ 2 
Ἀχαίαν 1 
Ἀχαρνέας 4 
Ἀχαρνική 1 
Ἀχαρνικοί 1 
Ἀχαρνικοῖσιν 1 
Ἁρμοδίου 1 
Ἁρμόδιον 1 
Ἄιδος 1 
ἐάν 3 
ἐάσατε 2 
ἐβρόντα 1 
ἐγένε 1 
ἐγανώθην 1 
ἐγκάθηνταί 1 
ἐγκείμεθα 1 
ἐγκυκᾶσθαι 1 
ἐγκόνει 1 
ἐγχάνοι 1 
ἐγχάνῃ 1 
ἐγχέαι 1 
ἐγχέαιμι 1 
ἐγχέας 1 
ἐγχέλεις 2 
ἐγχέω 1 
ἐγχείρει 1 
ἐγώ 11 
ἐγώνγα 2 
ἐγὼ 39 
ἐγὼν 2 
ἐγᾦδ 2 
ἐγᾦδα 1 
ἐδέοντο 1 
ἐδήχθην 1 
ἐδίωκον 1 
ἐδιώκομεν 1 
ἐδρᾶτε 1 
ἐθέλειν 1 
ἐκ 19 
ἐκάθησθε 1 
ἐκάλουν 1 
ἐκέλευε 3 
ἐκέλευον 1 
ἐκείνης 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖ 3 
ἐκεῖν 2 
ἐκεῖνο 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκεῖνος 2 
ἐκεῖσ 1 
ἐκεῖσε 1 
ἐκκάλεσον 1 
ἐκκλησίαν 4 
ἐκκλησίας 1 
ἐκκυκλήθητ 1 
ἐκκυκλήσομαι 1 
ἐκκόψειέ 1 
ἐκπέπωκα 1 
ἐκπέφευγ 1 
ἐκπίῃ 1 
ἐκπλεύσας 1 
ἐκποδών 1 
ἐκποδὼν 1 
ἐκπωμάτων 1 
ἐκσέσεισται 1 
ἐκτραφείς 1 
ἐκφυγεῖν 1 
ἐκφυγὼν 1 
ἐκχέοντες 1 
ἐλάνθανες 1 
ἐλάσαι 1 
ἐλήλυθας 1 
ἐλαφρῶς 1 
ἐλαύνων 1 
ἐλαῶν 1 
ἐλεινήν 1 
ἐλθόντες 1 
ἐλθὲ 2 
ἐλθὼν 1 
ἐλᾷδας 1 
ἐμά 1 
ἐμέ 3 
ἐμέλλετ 1 
ἐμήν 1 
ἐμαυτοῦ 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμαυτῷ 3 
ἐμαῖς 1 
ἐμβάλοι 1 
ἐμβαλεῖν 2 
ἐμβαλόντες 1 
ἐμεῖν 1 
ἐμοί 6 
ἐμοὶ 8 
ἐμοῦ 7 
ἐμπέπηγέ 1 
ἐμπίμπλαμαι 1 
ἐμπεπαρμένον 1 
ἐμπλῄμην 1 
ἐμπολὴν 1 
ἐμπορευτέα 1 
ἐμπορευόμαν 1 
ἐμπορικὰ 1 
ἐμπρήσειεν 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμωυτῶ 2 
ἐμός 1 
ἐμὰ 1 
ἐμὰν 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 4 
ἐμὴν 1 
ἐμὶν 1 
ἐμὸν 1 
ἐμῆς 3 
ἐμῶν 4 
ἐν 35 
ἐνέδησα 1 
ἐνασπιδώσομαι 1 
ἐναυμαχήσαμεν 1 
ἐνδήσας 1 
ἐνδησάμενος 1 
ἐνεγκάτω 1 
ἐνετίλησεν 1 
ἐνθένδ 2 
ἐνθαδὶ 2 
ἐνθεὶς 1 
ἐνορῶ 1 
ἐνσκευάσασθαί 2 
ἐνσκευαζέτω 1 
ἐνστάλαξον 1 
ἐνταυθοῖ 1 
ἐνταῦθ 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντετευτλανωμένης 1 
ἐντεῦθεν 2 
ἐντυχὼν 1 
ἐντὸς 1 
ἐνύδρως 1 
ἐξ 10 
ἐξάνοιγε 1 
ἐξάρξαν 1 
ἐξέβαλε 1 
ἐξέλαψα 1 
ἐξένεγκε 1 
ἐξένιζε 1 
ἐξέρχεται 1 
ἐξέρχομαι 1 
ἐξέφυγεν 1 
ἐξέχει 1 
ἐξήγειρεν 2 
ἐξήμεσεν 1 
ἐξίστω 1 
ἐξαπατύλλων 1 
ἐξαπατώμεθ 1 
ἐξαπατᾶσθαι 1 
ἐξαπατῶντες 1 
ἐξείρξετε 1 
ἐξεκόκκισεν 1 
ἐξεμέσω 1 
ἐξενέγκατ 1 
ἐξενέγκατε 1 
ἐξενεγκὼν 1 
ἐξεράσατε 1 
ἐξηύδα 1 
ἐξολέσειεν 1 
ἐξολέσθαι 1 
ἐξολοίμην 1 
ἐξομόρξεται 1 
ἐξοπτᾶτε 1 
ἐξορύσσετε 1 
ἐξυρημένε 1 
ἐξόπισθέ 1 
ἐξόπισθε 1 
ἐξὸν 1 
ἐπ 4 
ἐπέζεσεν 1 
ἐπέμψαθ 1 
ἐπένευσαν 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπίδειξον 1 
ἐπίδοιμι 1 
ἐπίκωπος 1 
ἐπίνομεν 1 
ἐπίξηνον 2 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίωμεν 1 
ἐπανθρακίδες 1 
ἐπεί 1 
ἐπείγεται 1 
ἐπεγράφου 1 
ἐπειδήπερ 1 
ἐπειδὰν 3 
ἐπειδὴ 2 
ἐπελαθόμην 1 
ἐπεποιήμεθα 1 
ἐπετρίβην 1 
ἐπεχαρίττα 1 
ἐπιθυμοῦντες 1 
ἐπικωμάσας 1 
ἐπινεύει 1 
ἐπιξήνου 2 
ἐπιτηρήσας 1 
ἐπιχώριον 1 
ἐπράττετο 1 
ἐπτέρωταί 1 
ἐπωδύνων 1 
ἐπόθουν 1 
ἐπύλλια 1 
ἐπὶ 11 
ἐπᾴξειεν 1 
ἐπῄνεσ 1 
ἐπῶν 1 
ἐράνου 1 
ἐρίζομεν 1 
ἐραστὴς 1 
ἐργάζει 1 
ἐργάσομαί 1 
ἐρεβίνθους 1 
ἐρεθιζόμενος 1 
ἐρεῖ 1 
ἐρεῖν 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρημίᾳ 1 
ἐρωτᾷ 1 
ἐρωτᾷς 1 
ἐρώτη 1 
ἐρῶν 1 
ἐς 24 
ἐσβάλητε 1 
ἐσβαίνετε 1 
ἐσβολάς 1 
ἐσδέξεται 1 
ἐσθ 2 
ἐσθίει 1 
ἐσθίοιεν 1 
ἐσθῆτ 1 
ἐσκευασμένος 1 
ἐσκηνημένοι 1 
ἐσκηρύττεται 1 
ἐσκοροδισμένοις 1 
ἐσμεν 1 
ἐσμὲν 1 
ἐσπέμψειεν 1 
ἐσπείσατο 1 
ἐσπείσω 2 
ἐσπεισάμην 4 
ἐστ 2 
ἐστί 1 
ἐστίν 3 
ἐστε 1 
ἐστι 6 
ἐστιν 12 
ἐστὶ 1 
ἐστὶν 5 
ἐσυκοφάντει 1 
ἐσχάραν 1 
ἐσῳζόμην 1 
ἐτίθει 1 
ἐτεὸν 2 
ἐτνήρυσιν 1 
ἐτρεφέτην 1 
ἐτρυχόμεσθα 1 
ἐτὸς 2 
ἐτῶν 1 
ἐφ 4 
ἐφέστηκεν 1 
ἐφενάκιζες 1 
ἐφόδι 1 
ἐχίνως 1 
ἐχαρίσω 1 
ἐχειροτονήθησαν 1 
ἐχειροτόνησαν 1 
ἐχθοδοπὸς 1 
ἐχθροῖσιν 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχρῆν 3 
ἐὰν 2 
ἐᾶθ 1 
ἐᾶτε 1 
ἑαυτῷ 1 
ἑκάστου 1 
ἑκτέος 1 
ἑνὸς 1 
ἑξεῖ 1 
ἑορτάσαι 1 
ἑσπέρας 1 
ἑτέρους 1 
ἑταῖρε 1 
ἑτῶν 1 
ἑψόμεσθα 1 
ἑωθινῆς 1 
ἓν 3 
ἓνεκα 1 
ἔγραφ 1 
ἔγχελυν 3 
ἔγωγέ 1 
ἔγωγε 1 
ἔθνος 1 
ἔκαμόν 1 
ἔκβαθι 1 
ἔκφερε 1 
ἔλαβον 1 
ἔλαιον 1 
ἔμ 1 
ἔμεγε 1 
ἔμοιγε 1 
ἔνδηλος 1 
ἔνδησον 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 8 
ἔνεγκε 1 
ἔνην 1 
ἔνι 2 
ἔντ 1 
ἔντονον 1 
ἔντονος 1 
ἔξαγε 1 
ἔξαιρε 1 
ἔξεστι 1 
ἔξω 4 
ἔοικ 1 
ἔοικεν 1 
ἔπαθες 1 
ἔπαλξιν 1 
ἔπειτ 2 
ἔπειτα 1 
ἔπεμψέ 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπηξ 1 
ἔπινον 1 
ἔπραττον 1 
ἔργον 1 
ἔρημος 1 
ἔρι 1 
ἔρχεσθον 1 
ἔρχεται 1 
ἔσεισέ 1 
ἔσθ 2 
ἔσπευδον 1 
ἔστ 5 
ἔσται 5 
ἔστι 3 
ἔστιν 5 
ἔσφερ 1 
ἔτ 2 
ἔτει 3 
ἔτη 1 
ἔτι 5 
ἔτνος 1 
ἔφερε 1 
ἔφευγον 1 
ἔφη 1 
ἔφυ 2 
ἔχ 1 
ἔχε 1 
ἔχει 6 
ἔχεις 4 
ἔχετε 1 
ἔχομαι 1 
ἔχοντας 2 
ἔχουσα 2 
ἔχω 2 
ἔχων 6 
ἕκτῳ 2 
ἕν 1 
ἕνα 2 
ἕπεσθέ 1 
ἕπου 1 
ἕστηκας 1 
ἕτερ 1 
ἕτερον 4 
ἕτερος 2 
ἕωθεν 1 
ἕως 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλάδι 1 
Ἑλλάνων 1 
Ἑλληνικόν 1 
Ἑρμᾶ 1 
Ἑρμᾶν 2 
Ἔρως 1 
Ἕλλησι 1 
ἠγωνίζετο 2 
ἠγόρευον 1 
ἠθέλομεν 1 
ἠκολούθουν 1 
ἠκούσατ 1 
ἠκούσατε 2 
ἠλέησα 1 
ἠλιθίους 1 
ἠλύγην 1 
ἠνέσχετο 1 
ἠντεβόλει 1 
ἠπιαλῶν 1 
ἠργάσατο 1 
ἠρώτησεν 1 
ἡ 8 
ἡγοῦνται 1 
ἡδύ 2 
ἡδύν 1 
ἡλίκον 1 
ἡμέρας 2 
ἡμερίδος 1 
ἡμερῶν 1 
ἡμεῖς 2 
ἡμᾶς 4 
ἡμῖν 9 
ἡμῶν 7 
ἡνίκ 3 
ἢ 23 
ἢν 5 
ἣν 1 
ἤ 2 
ἤγαγεν 1 
ἤγγειλέ 1 
ἤγγειλε 1 
ἤδη 13 
ἤθελε 1 
ἤκουσα 1 
ἤκουσας 3 
ἤλθομεν 1 
ἤν 1 
ἤρα 2 
ἤστραπτ 1 
ἥδεσθαι 1 
ἥδιον 1 
ἥδιόν 1 
ἥκει 1 
ἥκομεν 1 
ἥκοντες 1 
ἥκουσαν 1 
ἥκουσιν 2 
ἥκω 1 
ἥξουσιν 1 
ἥρως 2 
ἥσθην 3 
ἥττους 1 
ἦ 5 
ἦλθες 2 
ἦμεν 2 
ἦν 15 
ἦτε 1 
ἧπτε 1 
ἧς 2 
Ἡράκλεις 4 
Ἡρακλῆς 1 
ἰέναι 1 
ἰαρταμὰν 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδού 2 
ἰδοὺ 2 
ἰδών 2 
ἰδὼν 2 
ἰκτῖδας 1 
ἰοστεφάνους 1 
ἰσχάδας 3 
ἰσχάδων 1 
ἰσχνά 1 
ἰσχυρόν 1 
ἰσχυρὸς 1 
ἰσχύν 1 
ἰόντες 1 
ἰώγα 1 
ἰών 1 
ἰὴ 2 
ἰὼ 9 
ἰὼν 1 
ἱδρῶτα 1 
ἱερεὺς 1 
ἱμάντας 1 
ἱξεῖτ 1 
ἱππέας 1 
ἱππασίας 1 
ἱππεῦσι 1 
ἱστὰς 1 
ἴδητε 1 
ἴδοι 1 
ἴδοιεν 1 
ἴδω 1 
ἴθ 1 
ἴθι 1 
ἴσθ 2 
ἴσθι 3 
ἴσον 1 
ἴστε 1 
ἴσχει 1 
ἴσως 1 
ἴσῳ 1 
ἴτε 2 
ἴτρια 1 
ἴττω 2 
ἵκει 1 
ἵκομες 1 
ἵν 7 
ἵνα 6 
Ἰάονας 1 
Ἰαοναῦ 1 
Ἰνοῦς 1 
Ἰσμήνιχε 1 
Ἰσμηνία 1 
Ἰόλαον 1 
Ἱερωνύμου 1 
ὀβελίσκους 1 
ὀδελὸν 1 
ὀδυνηρὸς 1 
ὀδυρτά 1 
ὀδύναις 1 
ὀθόνια 1 
ὀκέλλοι 1 
ὀκτὼ 2 
ὀλίγον 1 
ὀλίγου 2 
ὀμφακίαν 1 
ὀξύτατον 1 
ὀξὺ 1 
ὀξὺς 1 
ὀπρήσω 1 
ὀπτωμένας 1 
ὀπτᾶτε 2 
ὀπύσει 1 
ὀρίγανον 1 
ὀργῇ 1 
ὀρθιασμάτων 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρθῶς 1 
ὀρναπετίοισι 1 
ὀρνιθίας 1 
ὀρταλίχων 1 
ὀρχηστρίδες 1 
ὀρῶν 1 
ὀστέων 1 
ὀστίνοις 1 
ὀφθαλμόν 1 
ὀφθαλμός 1 
ὀφθαλμὸν 2 
ὀφλὼν 2 
ὀφρῦς 2 
ὀχληρός 1 
ὀχληρὸς 1 
ὁ 48 
ὁδί 4 
ὁδοιπλανοῦντες 1 
ὁδοιπόρων 1 
ὁδόν 1 
ὁδὶ 6 
ὁμήλικα 1 
ὁμήρους 1 
ὁμοματρία 1 
ὁπλὰς 1 
ὁπότ 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρᾷς 2 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντες 1 
ὁτιὴ 1 
ὃ 3 
ὃν 4 
ὃς 6 
ὄζουσ 1 
ὄζουσι 2 
ὄζων 1 
ὄμμα 1 
ὄνειδος 1 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄντας 3 
ὄξος 1 
ὄρθιον 1 
ὄρθρος 1 
ὄρνιθός 1 
ὄρνιν 1 
ὄρχον 2 
ὅ 6 
ὅδ 1 
ὅδε 2 
ὅθ 1 
ὅθενπερ 1 
ὅκα 1 
ὅκκ 1 
ὅλην 2 
ὅλους 1 
ὅμως 4 
ὅπερ 1 
ὅπλων 2 
ὅποι 2 
ὅπως 12 
ὅπᾳ 1 
ὅπῃ 1 
ὅρκος 1 
ὅροι 1 
ὅς 2 
ὅσ 2 
ὅσα 1 
ὅσοι 1 
ὅσον 3 
ὅσπερ 1 
ὅστις 12 
ὅτ 3 
ὅταν 1 
ὅτε 4 
ὅτι 8 
ὅτου 3 
Ὀδομάντων 4 
Ὀρέστης 1 
ὑαλίνων 1 
ὑβρίζει 1 
ὑβρίζεις 1 
ὑγιές 1 
ὑδρορρόαν 1 
ὑδρορρόας 1 
ὑληφόρον 1 
ὑμέ 1 
ὑμεῖς 3 
ὑμὲ 1 
ὑμὲς 3 
ὑμᾶς 7 
ὑμῖν 8 
ὑμῶν 6 
ὑπ 6 
ὑπάκουσον 1 
ὑπάλειψον 1 
ὑπέρσοφον 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπερφυῶς 1 
ὑπευθύνους 1 
ὑποδέξομαι 1 
ὑποθωπεύσας 1 
ὑποκρούειν 1 
ὑποσκάλευε 1 
ὑποστένοι 1 
ὑποτείνων 1 
ὑποψωνῶν 1 
ὑπτίαν 1 
ὑπωπίων 1 
ὑπόκυπτε 1 
ὑπὲρ 6 
ὑπὸ 14 
ὑφ 1 
ὑός 1 
ὕδωρ 2 
ὕπεχ 1 
ὕπνου 1 
Ὑπέρβολος 1 
ὠδυνήθην 2 
ὠνήσομαί 1 
ὠνείδισας 1 
ὠνουμένων 1 
ὠπτημένη 1 
ὠστίζεται 1 
ὠστιεῖ 1 
ὠστιοῦνται 1 
ὡραιοτάτης 1 
ὡρικὴν 1 
ὡς 43 
ὡσπερεὶ 1 
ὢν 10 
ὤμοσε 1 
ὤν 2 
ὤνιος 1 
ὤσφροντο 1 
ὥπερ 1 
ὥρα 1 
ὥσπερ 10 
ὥστ 6 
ὥστε 2 
ὦ 84 
ὦγάθ 1 
ὦγαθοί 1 
ὦγαθοὶ 1 
ὦκβάτανα 1 
ὦναξ 1 
ὦνδρες 2 
ὦνθρωπ 1 
ὦνθρωπε 4 
ὦπίτριπτε 1 
ὦσι 1 
ὦχαρνέων 1 
ὦχαρνηίδαι 1 
ὦχαρνικοί 1 
ὧδ 1 
ὧδε 2 
ὧν 4 
ᾀσόμενος 1 
ᾄδοντες 2 
ᾄσεται 1 
ᾄσομαι 1 
ᾇπερ 3 
ᾔδει 1 
ᾖ 2 
ᾗπερ 1 
ᾤχετο 1 
ᾧ 1 
ᾧπέρ 1 
ᾧτε 1 
ῥάκι 1 
ῥάκιόν 1 
ῥήμασιν 1 
ῥήτορας 1 
ῥακώματα 1 
ῥακῶν 2 
ῥανὶς 1 
ῥηματίοις 1 
ῥηματίων 1 
ῥητόρων 1 
ῥιγῶν 2 
ῥιπίδα 1 
ῥιπίδι 1 
ῥοθιάζουσ 1 
ῥοφήσει 1 
ῥυγχία 1 
ῥύπτομαι 1 
ῥᾳδίως 1 
ῥῆσιν 1 
† 6 

Powered by PhiloLogic