Aeschylus, Eumenides (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Eum.].

Word Count

Total Words: 5444 Total Unique Words: 2805.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

καὶ 144 
δ 123 
· 118 
δὲ 59 
γὰρ 55 
τε 49 
ἐν 49 
τὸ 47 
μὴ 39 
μὲν 29 
πρὸς 29 
οὐ 28 
ὡς 27 
οὐκ 23 
τὸν 23 
ἂν 22 
ἀλλ 20 
ἐγὼ 20 
σὺ 19 
τ 19 
ἐκ 19 
τῶν 18 
θεῶν 17 
τί 15 
τις 15 
ὁ 15 
γάρ 14 
ὦ 14 
δέ 13 
οὐδ 13 
τοῖς 13 
τὰ 13 
πᾶν 12 
ἐς 12 
δίκην 11 
θ 11 
νῦν 11 
οὖν 11 
σοι 11 
τοῦ 11 
ἢ 11 
εἰ 10 
μέγα 10 
με 10 
μοι 10 
πῶς 10 
τοι 10 
τῷ 10 
χθονὸς 10 
ὑπὸ 10 
ὢν 10 
Ζεὺς 9 
βροτῶν 9 
εἰς 9 
εὖ 9 
λέγω 9 
μ 9 
μητρὸς 9 
σ 9 
τίς 9 
τοὺς 9 
τόδ 9 
τῆς 9 
τῶνδε 9 
ἐξ 9 
ἤδη 9 
Παλλάδος 8 
αἷμα 8 
δίκας 8 
κατὰ 8 
οὐδὲν 8 
πάντα 8 
πόλιν 8 
τάδ 8 
τι 8 
τοῦδε 8 
τόνδ 8 
τῶνδ 8 
φεῦ 8 
ἐμοὶ 8 
ἐπὶ 8 
ἦ 8 
αἵματος 7 
δικαίως 7 
δόμων 7 
δὴ 7 
μηδ 7 
οὔτις 7 
τάδε 7 
τοῖσδε 7 
τοῦτο 7 
τὴν 7 
χώρας 7 
ἀπὸ 7 
ἄνδρα 7 
ἔχειν 7 
ἰὼ 7 
Διὸς 6 
βρέτας 6 
δίκης 6 
δαιμόνων 6 
δεῖ 6 
θεός 6 
οὔ 6 
παρ 6 
πατρός 6 
πολίταις 6 
πόλεως 6 
σύ 6 
τάσδε 6 
τήνδ 6 
τιν 6 
τόδε 6 
τόνδε 6 
τὰς 6 
χθόνα 6 
χρόνῳ 6 
χώρᾳ 6 
ἄν 6 
ὅπως 6 
αἰεὶ 5 
βροτοῖς 5 
γένος 5 
δωμάτων 5 
κάρτα 5 
κότον 5 
λεώς 5 
μένει 5 
μόρον 5 
μύσος 5 
νιν 5 
ξὺν 5 
οὐδὲ 5 
οὔτοι 5 
σέβας 5 
σε 5 
τέλος 5 
ταῦτα 5 
τῆσδ 5 
φρενῶν 5 
φόνου 5 
ἄνευ 5 
ἄτιμος 5 
Ἄπολλον 5 
ἐμὲ 5 
ἐπ 5 
ἐπεὶ 5 
ἔστ 5 
ἰὸν 5 
ὑπ 5 
Λοξίου 4 
Νυκτὸς 4 
αὐτὸς 4 
γε 4 
γᾶς 4 
γῆς 4 
δίκα 4 
εἴ 4 
εἴτε 4 
εἶναι 4 
λέγειν 4 
μάντις 4 
μένος 4 
μήτε 4 
μᾶτερ 4 
οἴχεται 4 
οἶ 4 
οὔποτ 4 
οὔτ 4 
οὕτω 4 
πέλας 4 
πατήρ 4 
παῖδες 4 
περὶ 4 
πολλὰ 4 
πράγματος 4 
πρόσω 4 
πόλει 4 
πόνος 4 
σέθεν 4 
στρατῷ 4 
τήνδε 4 
τιμὰς 4 
τοῦδ 4 
τῆσδε 4 
τῇδε 4 
χαίρετε 4 
χρόνον 4 
ψῆφον 4 
ἀνδρὸς 4 
ἀνδρῶν 4 
ἀνθρώπων 4 
ἁνὴρ 4 
ἄναξ 4 
ἐμοῖς 4 
ἐμοῦ 4 
ἔπος 4 
ἔσται 4 
ἔχει 4 
ἕδραν 4 
ἦλθον 4 
ὅδ 4 
ὅπου 4 
ὅρκον 4 
ὑμεῖς 4 
ὑμᾶς 4 
ὑμῖν 4 
† 4 
Διός 3 
Νύξ 3 
Παλλὰς 3 
αὐτοῦ 3 
αὗται 3 
γ 3 
γένοιτ 3 
γένοιτο 3 
γίγνεται 3 
γαίας 3 
γλώσσης 3 
γᾶν 3 
γᾷ 3 
γῆν 3 
δή 3 
δίκαιον 3 
δίκαιος 3 
δίκη 3 
δίκῃ 3 
δεινὰ 3 
δι 3 
διαιρεῖν 3 
δόμοις 3 
δόμους 3 
εἶ 3 
θέλεις 3 
θεά 3 
θεοῖς 3 
θεσμὸν 3 
θρόνοις 3 
κακῶν 3 
καλῶς 3 
καρδίας 3 
κατ 3 
κελεύω 3 
κόραι 3 
λάχη 3 
λέγεις 3 
λέξω 3 
λαβὲ 3 
λοιπὸν 3 
λόγον 3 
λόγος 3 
λόγου 3 
λόγῳ 3 
μένειν 3 
μέρει 3 
μή 3 
μήτ 3 
μήτηρ 3 
μηδὲ 3 
μηδὲν 3 
μητροκτονεῖν 3 
μητρῷον 3 
μου 3 
μὴν 3 
νέου 3 
νεώτεροι 3 
νόμους 3 
οἰκεῖν 3 
οἶδα 3 
οἶκον 3 
πάντ 3 
πάρεστι 3 
πέδοι 3 
πέλει 3 
παίδων 3 
παντὶ 3 
πατρὸς 3 
πατὴρ 3 
πεύσῃ 3 
ποτ 3 
πρᾶγμα 3 
πρῶτον 3 
πόδα 3 
πόνον 3 
σταλαγμὸν 3 
τάχα 3 
τίθησιν 3 
ταύτην 3 
ταῦτ 3 
τοιαῦτα 3 
τούσδ 3 
τούτοις 3 
τούτων 3 
τοὐμὸν 3 
τοῖσιν 3 
τοῦτ 3 
τὰν 3 
τῇ 3 
τῇδ 3 
τῷδ 3 
φέρειν 3 
χερῶν 3 
χεῖρας 3 
ἀνδρὶ 3 
ἀστοῖσιν 3 
ἀστῶν 3 
ἄγαν 3 
ἄνασσ 3 
Ἀθάνα 3 
Ἄρης 3 
ἐμοί 3 
ἐμὸν 3 
ἐμῆς 3 
ἐμῶν 3 
ἐσμεν 3 
ἐστί 3 
ἐστὶ 3 
ἐστὶν 3 
ἔπειτα 3 
ἔρρειν 3 
ἔστι 3 
ἔχουσα 3 
Ἐρινύων 3 
ἡ 3 
ἡμεῖς 3 
ἡμῖν 3 
ὀρθῶς 3 
ὁρῶ 3 
ὅθεν 3 
ὅμως 3 
ὅρα 3 
ὅταν 3 
ὑμῶν 3 
ὑπέρ 3 
ὑφ 3 
ὕπνῳ 3 
ὥστ 3 
ὥστε 3 
ὧδ 3 
ὧν 3 
ᾧ 3 
Θησέως 2 
Λοξίας 2 
Παλλάς 2 
Πειθοῦς 2 
αἰανὴς 2 
αἰανῆ 2 
αἰνῶ 2 
αἰτίαν 2 
αἱμάτων 2 
αἵματι 2 
αἷμ 2 
αὐονὰ 2 
αὐτός 2 
αὐτὸν 2 
αὐτῷ 2 
αὖ 2 
αὖθις 2 
βίον 2 
βίου 2 
βαλεῖ 2 
βαρυπεσῆ 2 
βαρύκοτος 2 
βλάβα 2 
βλάβας 2 
βουλευτήριον 2 
βροτείων 2 
βροτοφθόρους 2 
βροτούς 2 
βροτοῖσι 2 
γέρας 2 
γαῖαν 2 
γελῶμαι 2 
γενέσθαι 2 
γνώμης 2 
γυναικός 2 
γυναικὸς 2 
γυναικῶν 2 
δέσμιος 2 
δέχου 2 
δίδαξον 2 
δίκαν 2 
δαίμονας 2 
δαναιᾶν 2 
δεινὸν 2 
δεσποτούμενον 2 
δεῦρ 2 
δικαίων 2 
δικαστὰς 2 
δικαστῶν 2 
δικεῖν 2 
διώκουσ 2 
διὰ 2 
δορὸς 2 
δυοῖν 2 
δυσπάλαμοι 2 
δυστυχεῖς 2 
δόλοι 2 
δόμοισι 2 
δόμῳ 2 
δόσιν 2 
δύσοισθ 2 
δύσφορον 2 
δώματος 2 
δᾶ 2 
εἰμι 2 
εἰμὶ 2 
εἰπεῖν 2 
εἱλόμαν 2 
εἴρηται 2 
εἵλεσθέ 2 
εἶπον 2 
εὐθενοῦντα 2 
εὐφαμεῖτε 2 
θέμις 2 
θήρ 2 
θεαί 2 
θεοὶ 2 
θεὸς 2 
θυμὸν 2 
κάρτ 2 
κάτω 2 
κέρδος 2 
καί 2 
καθάρσιος 2 
καθιππάσασθε 2 
κακά 2 
κακῶς 2 
καλῶ 2 
καρδίαν 2 
καρδίᾳ 2 
κατά 2 
κατέκτανεν 2 
καταφέρω 2 
κηλῖδας 2 
κνέφας 2 
κράτος 2 
κρατερὸν 2 
κριθήσεται 2 
κρῖνον 2 
κόνις 2 
κύματος 2 
κύριον 2 
κύων 2 
κἀγὼ 2 
κἀκ 2 
κἀπ 2 
κῶλα 2 
λάχος 2 
λέξαι 2 
λειχὴν 2 
λυτήριος 2 
λόχος 2 
λὰξ 2 
μάλ 2 
μάλα 2 
μέγαν 2 
μέγας 2 
μέλαν 2 
μέλος 2 
μένω 2 
μήποτ 2 
μαθεῖν 2 
μεγάλα 2 
μεθεῖσα 2 
μεταῦθις 2 
μηδέ 2 
μηδαμοῦ 2 
μικτος 2 
μολεῖν 2 
μολπαῖς 2 
μολὼν 2 
μυγμός 2 
μύθους 2 
μᾶν 2 
μῆνις 2 
νέμειν 2 
νέος 2 
νέων 2 
νηδύος 2 
νικάτω 2 
νικᾷ 2 
νομίζεται 2 
νόσος 2 
ξένοι 2 
ξένον 2 
ξένῳ 2 
οἱ 2 
οἴκοις 2 
οἶδεν 2 
οἷον 2 
οὐδέν 2 
οὔτε 2 
οὔτι 2 
οὗτος 2 
πάθος 2 
πάλιν 2 
πάντως 2 
πάρα 2 
πάρεστιν 2 
πάσης 2 
πέδον 2 
πέλῃ 2 
πέμπειν 2 
πέρι 2 
πέτρα 2 
παθεῖν 2 
παθοῦσα 2 
παλαιοὺς 2 
παλαιόφρονα 2 
παρακοπά 2 
παραφορὰ 2 
πατέρα 2 
παῖς 2 
πλέον 2 
πλευράς 2 
πλὴν 2 
πνέω 2 
ποδὸς 2 
ποῦ 2 
πρευμενῶς 2 
προστρόπαιον 2 
προυννέπω 2 
προφρόνως 2 
πρόσωθεν 2 
πρὶν 2 
πρὸ 2 
πρᾶξαι 2 
πτόλιν 2 
πόντον 2 
πᾶς 2 
πῆμα 2 
ροῦμεν 2 
σέβοντες 2 
σεμναὶ 2 
σθένος 2 
σιγᾶν 2 
σοὶ 2 
σπερμάτων 2 
στέργω 2 
στενάζω 2 
στρατὸν 2 
συμφορὰς 2 
συντόμως 2 
σφαλερὰ 2 
σόν 2 
σύμμαχον 2 
σὸν 2 
σῶν 2 
σῷ 2 
τάλαινα 2 
τάσδ 2 
τάχ 2 
τάχος 2 
τέλους 2 
τανυδρόμοις 2 
τεθυμένῳ 2 
τεκμήριον 2 
τελέως 2 
τιθέντες 2 
τιθασὸς 2 
τοιαύτας 2 
τοιγὰρ 2 
τοσοῦτο 2 
τυχεῖν 2 
τυχοῦσαι 2 
τόποις 2 
τότε 2 
τύχας 2 
τἀνδρὸς 2 
τἠμῇ 2 
τᾷδε 2 
τῷδε 2 
φίλοι 2 
φίλον 2 
φίλους 2 
φεύγων 2 
φονεὺς 2 
φρένας 2 
φρενί 2 
φρενοδαλής 2 
φρούριον 2 
φυλάσσων 2 
φόβος 2 
φόνον 2 
χαίρειν 2 
χαίρετ 2 
χειρὶ 2 
χθονί 2 
χθονός 2 
χθονὶ 2 
χρόνος 2 
χρόνου 2 
χρὴ 2 
χωρεῖτ 2 
ψῆφος 2 
ἀγαθῶν 2 
ἀγὼν 2 
ἀκμάν 2 
ἀκούετε 2 
ἀκούσῃ 2 
ἀλλήλους 2 
ἀμαυ 2 
ἀμείβου 2 
ἀνέκαθεν 2 
ἀνίστω 2 
ἀνατροπάς 2 
ἀνθρώπους 2 
ἀντίκεντρα 2 
ἀντιπενθῆ 2 
ἀνὴρ 2 
ἀρχῆς 2 
ἀστοῖς 2 
ἀτίετον 2 
ἀτιμοπενθεῖς 2 
ἀφ 2 
ἀφόρ 2 
ἁ 2 
ἁλομένα 2 
ἃ 2 
ἄιε 2 
ἄκος 2 
ἄλλ 2 
ἄλλοις 2 
ἄλλοισιν 2 
ἄλλος 2 
ἄλλως 2 
ἄμομφον 2 
ἄταν 2 
ἄτεκνος 2 
ἄτερ 2 
ἄτιμοι 2 
ἄφορον 2 
ἄφυλλος 2 
ἅ 2 
ἅπαθον 2 
ἅπαντά 2 
ἅπερ 2 
ἆρ 2 
Ἀθηναίας 2 
ἐγώ 2 
ἐλαύνομεν 2 
ἐμοὺς 2 
ἐμὰς 2 
ἐνδίκοις 2 
ἐνδίκως 2 
ἐπάθομεν 2 
ἐπίσκοπον 2 
ἐπίσταμαι 2 
ἐπίστᾳ 2 
ἐπισύμενος 2 
ἐπωπᾷ 2 
ἐπώνυμος 2 
ἐρεῖ 2 
ἐρῶ 2 
ἔθυον 2 
ἔκτεινα 2 
ἔν 2 
ἔνερθε 2 
ἔνθεν 2 
ἔξεστι 2 
ἔξω 2 
ἔργον 2 
ἔρνος 2 
ἔστω 2 
ἔτ 2 
ἔχοντες 2 
ἔχω 2 
ἔχων 2 
ἕδρας 2 
ἕκατι 2 
ἕλῃ 2 
ἕπου 2 
Ἑλλήνων 2 
ἠδ 2 
ἣ 2 
ἥ 2 
ἥτις 2 
ἦν 2 
ἦραν 2 
ἰδὼν 2 
ἰοὺ 2 
ἰσόψηφος 2 
ἱέμεναι 2 
ἱκέτην 2 
ἱκέτης 2 
ἴτε 2 
Ἰξίονος 2 
ὀδύνα 2 
ὀλολύξατε 2 
ὁμιλίαν 2 
ὁμῶς 2 
ὁρκώματα 2 
ὁρᾷς 2 
ὄμμασιν 2 
ὄναρ 2 
ὄνειδος 2 
ὄνθ 2 
ὄντα 2 
ὅμαιμος 2 
ὅσοις 2 
ὅτι 2 
Ὀλυμπίων 2 
Ὀρέστην 2 
Ὀρέστης 2 
Ὀρέστῃ 2 
ὑπνώσσεις 2 
ὑποδύεται 2 
ὕμνος 2 
ὠγμός 2 
ὥσπερ 2 
ῥέξω 2 
¯˘¯˘¯˘¯ 1 
Αἰγέως 1 
Βάκχαις 1 
Βρόμιος 1 
Γαῖαν 1 
Γοργείοισιν 1 
Γοργόνας 1 
Δία 1 
Δίκας 1 
Δελφός 1 
Δηλίαν 1 
Ζεύς 1 
Ζηνί 1 
Ζηνὸς 1 
Θέμιν 1 
Θησῇδος 1 
Κλυταιμήστρα 1 
Κραναοῦ 1 
Κρόνον 1 
Κωρυκὶς 1 
Κύπρις 1 
Λατοῦς 1 
Λιβυστικοῖς 1 
Λοξίᾳ 1 
Μοίρας 1 
Μοῖρ 1 
Μοῖρά 1 
Μοῖραι 1 
Νὺξ 1 
Πέλοπος 1 
Παρνησοῦ 1 
Πενθεῖ 1 
Πλειστοῦ 1 
Ποσειδῶνος 1 
Σκαμάνδρου 1 
Σκύθῃσιν 1 
Τάρταρόν 1 
Τιτανὶς 1 
Τρίτωνος 1 
Τροίαν 1 
Τυρσηνικὴ 1 
Φέρητος 1 
Φινέως 1 
Φλεγραίαν 1 
Φοίβη 1 
Φοίβης 1 
Φοίβου 1 
Φοίβῳ 1 
Φοῖβ 1 
Χθονὸς 1 
ας 1 
αἰανῶς 1 
αἰγίδος 1 
αἰδεσθεὶς 1 
αἰδεῖσθε 1 
αἰδουμένους 1 
αἰδοῖον 1 
αἰδοῦμαι 1 
αἰδόμενός 1 
αἰθέρι 1 
αἰνέσω 1 
αἰνέσῃς 1 
αἰπολούμεναι 1 
αἰσιμίαισι 1 
αἰσχρῶς 1 
αἰτίας 1 
αἰχμαλώτων 1 
αἰχμὰς 1 
αἰῶνα 1 
αἰῶνος 1 
αἱ 1 
αἱματηρὰ 1 
αἱματηρὰς 1 
αἱματηρὸν 1 
αἱματορρόφου 1 
αἱμοσταγὲς 1 
αἱρουμένη 1 
αἴδεσαι 1 
αἴρειν 1 
αἵδ 1 
αἵτε 1 
αἶα 1 
αἶστος 1 
αἷς 1 
αὐδᾶ 1 
αὐθέντης 1 
αὐτάδελφον 1 
αὐτουργίαι 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖσι 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτόκλητος 1 
αὐτόν 1 
αὐτόπρεμνον 1 
αὐτόσσυτος 1 
αὐτῶν 1 
αὐχοῦντ 1 
αὖτέ 1 
αὖτε 1 
βάλῃς 1 
βάσιν 1 
βέβαια 1 
βέλος 1 
βέλτατα 1 
βίαν 1 
βαλεῖν 1 
βαλοῦσά 1 
βαρεῖα 1 
βαρεῖαν 1 
βαρεῶν 1 
βαρυστόνως 1 
βαρύν 1 
βαρὺ 1 
βαρὺν 1 
βδελύκτροποι 1 
βιαίως 1 
βιβῶντ 1 
βιότου 1 
βιότους 1 
βλάβην 1 
βλάψῃ 1 
βλέπειν 1 
βλοσυρὸν 1 
βορβόρῳ 1 
βοσκὰν 1 
βοτοῖσι 1 
βοτοῦ 1 
βοτῆρος 1 
βοτῶν 1 
βουκολούμενος 1 
βουλευμάτων 1 
βουλευτηρίου 1 
βουλεύμασιν 1 
βουλεύω 1 
βουλῇ 1 
βοὴν 1 
βρέμειν 1 
βρέτει 1 
βρίζει 1 
βροτείοις 1 
βροτείου 1 
βροτοί 1 
βροτοκτονοῦντας 1 
βροτοσκόπων 1 
βροτοῖσιν 1 
βροτός 1 
βροτὸς 1 
βρωτῆρας 1 
βρότεα 1 
βωμοῖς 1 
βωμὸν 1 
βωμῷ 1 
βόσκημα 1 
βὰς 1 
βᾶτε 1 
γάμου 1 
γάνυμαι 1 
γένει 1 
γένοιθ 1 
γένους 1 
γένῃ 1 
γήρυμα 1 
γαμηλίου 1 
γαμόρῳ 1 
γεγραμμένας 1 
γελᾷ 1 
γενέθλιον 1 
γενήσομαι 1 
γενεθλίου 1 
γενναῖον 1 
γεραιτέρα 1 
γηράσκων 1 
γιγνομέναισι 1 
γλῶσσαν 1 
γνισμα 1 
γραίας 1 
γραῖαι 1 
γραῦς 1 
γυναικείων 1 
γυναικὶ 1 
γυναῖκας 1 
γόνος 1 
γᾶ 1 
γῆθεν 1 
γῇ 1 
δέδεγμαι 1 
δέδοικεν 1 
δέει 1 
δέκτωρ 1 
δέμας 1 
δέξαιτ 1 
δέξομαι 1 
δέρην 1 
δέσμιον 1 
δίδωσι 1 
δίκαι 1 
δίκαια 1 
δίνᾳ 1 
δίωκε 1 
δαΐου 1 
δαίμονές 1 
δαίμονες 1 
δαίμων 1 
δαίσεις 1 
δαιδάλῳ 1 
δακρύων 1 
δαμίου 1 
δείξω 1 
δείσασα 1 
δεδεγμένη 1 
δεδοικὼς 1 
δεδορκόσιν 1 
δεδόκηκεν 1 
δεινὴ 1 
δεινὸς 1 
δεινῆς 1 
δελτογράφῳ 1 
δενδροπήμων 1 
δερκομένοισι 1 
δεσπότῃ 1 
δευτέρα 1 
δευτέροις 1 
δεχοίμην 1 
δεόμενος 1 
δεῖπν 1 
δεῖπνον 1 
δεῦρο 1 
δεῦρό 1 
δημίοις 1 
δηχθῇ 1 
διάγοντες 1 
διάνοια 1 
διάτορος 1 
διέπειν 1 
διαγνῶναι 1 
διαιρέσει 1 
διανοίᾳ 1 
διανομὰς 1 
διανταία 1 
διαπράσσουσιν 1 
διδάσκαλος 1 
διδασκάλου 1 
διδαχθεὶς 1 
διερὸν 1 
δικάζειν 1 
δικάζοντας 1 
δικαίαν 1 
διοιχνεῖ 1 
διοσδότοις 1 
διπλοῖσιν 1 
διπλοῦς 1 
διφρηλάτου 1 
διχοστατοῦντ 1 
διόμεναι 1 
διώγμασιν 1 
διώκεις 1 
διώκων 1 
δνοφεράν 1 
δοθέντα 1 
δοκεῖ 1 
δορί 1 
δοῖεν 1 
δοῦναι 1 
δρακαίνης 1 
δρακεῖν 1 
δροίτῃ 1 
δρόσου 1 
δρᾶσαι 1 
δρᾷς 1 
δρῶντα 1 
δρῶσαν 1 
δρῶσιν 1 
δυσήλιον 1 
δυσαγκόμιστον 1 
δυσαρέστους 1 
δυσαχές 1 
δυσοδοπαίπαλα 1 
δυσομμάτοις 1 
δυσπήμαντ 1 
δυσπαλεῖ 1 
δυσπαρήγοροι 1 
δυσπραξίαις 1 
δυσπότου 1 
δυσσεβίας 1 
δυσφιλῆ 1 
δόμος 1 
δόξαι 1 
δόρυ 1 
δότε 1 
δύαις 1 
δύας 1 
δύναται 1 
δύσκηλον 1 
δώματ 1 
δώρημα 1 
δῆτ 1 
δῆτα 1 
δῶμα 1 
εἰκάσω 1 
εἰκός 1 
εἰπὲ 1 
εἰργάσω 1 
εἰσάγω 1 
εἰσιν 1 
εἰσόδων 1 
εἴη 1 
εἴπερ 1 
εἴπῃς 1 
εἴσαγε 1 
εἶδόν 1 
εἶεν 1 
εἶχε 1 
εἷς 1 
εὐάνδροισι 1 
εὐεργετεῖν 1 
εὐηλίως 1 
εὐθενεῖν 1 
εὐθεῖαν 1 
εὐθυδίκαιοι 1 
εὐκλείας 1 
εὐκλεὴς 1 
εὐμήχανοί 1 
εὐμαθές 1 
εὐμενέστεροι 1 
εὐνὴ 1 
εὐπέμπελον 1 
εὐπιθὴς 1 
εὐπόμπῳ 1 
εὐσεβούντων 1 
εὐφήμως 1 
εὐφιλὴς 1 
εὐφρόνην 1 
εὐχαῖς 1 
εὐχερεί 1 
εὐχῇ 1 
εὑδόντων 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρήσομεν 1 
εὑρίσκειν 1 
εὔθυνος 1 
εὔφρονας 1 
εὔφρονες 1 
εὔφρονι 1 
εὔφροσιν 1 
εὔφρων 1 
εὕδει 1 
εὕδεις 1 
εὕδοιτ 1 
εὕδουσα 1 
ζώνης 1 
ζῇς 1 
ζῶν 1 
ζῶντά 1 
ζῶντος 1 
ζῶσαν 1 
θάλασσαν 1 
θέλει 1 
θέλξειν 1 
θέλοι 1 
θήσω 1 
θήσῃ 1 
θαλάμους 1 
θανεῖν 1 
θανοῦσιν 1 
θανόντος 1 
θανὼν 1 
θαυμαστὸς 1 
θαῦμα 1 
θεάς 1 
θεαὶ 1 
θεαῖσι 1 
θελκτήριον 1 
θελκτηρίους 1 
θελούσης 1 
θεοί 1 
θεομυσῆ 1 
θεοφιλεστάτης 1 
θεούς 1 
θεοῦ 1 
θερμῷ 1 
θεσμίων 1 
θεσμοὺς 1 
θεσμόν 1 
θεσπίσασα 1 
θεσφάτοισι 1 
θεὸν 1 
θεᾶς 1 
θεῖναι 1 
θηγάνας 1 
θνατῶν 1 
θουρίοις 1 
θρασύν 1 
θρασὺς 1 
θραυομένας 1 
θροούμενος 1 
θρόμβους 1 
θρόνοι 1 
θρόνοισιν 1 
θρόνον 1 
θρόνους 1 
θρῴσκων 1 
θυμοῦσθαι 1 
θυμοῦσθε 1 
θυμώμασιν 1 
θυμῷ 1 
θυραῖος 1 
θυσίαις 1 
θύη 1 
θώμιγγος 1 
θῆρα 1 
κάμνειν 1 
κάρα 1 
κάρᾳ 1 
κέλσας 1 
κέντρον 1 
κέντρῳ 1 
κήρυσσε 1 
καίπερ 1 
καθ 1 
καθέζετο 1 
καθήμενον 1 
καθήσειν 1 
καθίσταμαι 1 
καθαιμάξωσι 1 
καθαιρεῖ 1 
καθαρμούς 1 
καθαρμοῖς 1 
καθαρσίου 1 
καθαρὰς 1 
καθαρὸς 1 
καθευδουσῶν 1 
καθιερωμένος 1 
καθιζάνω 1 
καθιππάζῃ 1 
καθιππάσω 1 
καινὴν 1 
κακαῖς 1 
κακοῖς 1 
κακοῦται 1 
κακόν 1 
κακὸν 1 
κακῆς 1 
καλεῖ 1 
καλεῖσθ 1 
καλοῦσα 1 
καλόν 1 
καμοῦμαί 1 
καρανιστῆρες 1 
καρπόν 1 
καρπὸν 1 
κατάπτυστοι 1 
κατέκτα 1 
κατέκτανες 1 
κατέκτανον 1 
κατέκτονας 1 
κατέχειν 1 
καταγνωσθῇ 1 
κατανασσαμένη 1 
καταπτακών 1 
καταρράψας 1 
καταστροφαὶ 1 
κατασφαγείσης 1 
καταφθίσας 1 
καταφθατουμένη 1 
κατειργαθοῦ 1 
κατελθών 1 
κατευγμάτων 1 
κατεύχομαι 1 
κατηρεφῆ 1 
κατηρτυκὼς 1 
κατισχναίνουσα 1 
κατοικτίζεις 1 
κατῴκισάς 1 
κβάλῃς 1 
κείνων 1 
κειμένῳ 1 
κεκασμένον 1 
κεκλήμεθα 1 
κεκλημένου 1 
κελαινοῦ 1 
κελαινόφρων 1 
κελευθοποιοὶ 1 
κελεύμασιν 1 
κελεύσαι 1 
κεραίας 1 
κεραυνός 1 
κερδαλέον 1 
κερδῶν 1 
κευθμῶνας 1 
κεύθεσιν 1 
κεἰ 1 
κεἴ 1 
κικλῃσκέτω 1 
κλάδον 1 
κλαγγαίνεις 1 
κληδόνας 1 
κληδόνος 1 
κλύει 1 
κλύειν 1 
κλύοιτ 1 
κλύων 1 
κλῇδας 1 
κλῦθ 1 
κνώδαλα 1 
κοίλη 1 
κοίμα 1 
κοινοφιλεῖ 1 
κοινοῦ 1 
κοινὴν 1 
κοινὸν 1 
κοινῇ 1 
κομπάζεις 1 
κούφως 1 
κοὐ 1 
κράτει 1 
κρίνασα 1 
κρίνοντες 1 
κραίνοντος 1 
κρατή 1 
κρατηθεῖσ 1 
κρατοῦντες 1 
κριθῇ 1 
κρύος 1 
κρύψασ 1 
κρῖναι 1 
κρῖνε 1 
κτήσεται 1 
κτίσαι 1 
κτίσας 1 
κτίσητε 1 
κτανεῖν 1 
κτανούσης 1 
κτανόντι 1 
κτανών 1 
κτείνουσιν 1 
κυρῶσαι 1 
κόλπον 1 
κόμπασον 1 
κόπτει 1 
κόρη 1 
κόσμος 1 
κότος 1 
κότου 1 
κότῳ 1 
κύρι 1 
κύριοι 1 
κύρσας 1 
κύρω 1 
κύρωσον 1 
κἀγένοντ 1 
κἀκεῖ 1 
κἀκκυνηγετῶ 1 
κἀμοί 1 
κἀμοὶ 1 
κἀν 1 
κἀνέμων 1 
κἀπολακτίσασ 1 
κἀπὶ 1 
κἂν 1 
κἄγωγε 1 
κἄπειθ 1 
κῆρυξ 1 
λάβῃ 1 
λάθῃ 1 
λάμπᾳ 1 
λάχει 1 
λέγε 1 
λέγοι 1 
λέγουσα 1 
λέγων 1 
λέγῃ 1 
λέξας 1 
λέξομεν 1 
λέοντος 1 
λέσχας 1 
λήνει 1 
λίβα 1 
λίμνην 1 
λίπω 1 
λαβέ 1 
λαβοῦσα 1 
λαβὼν 1 
λαγὼ 1 
λαμπάδι 1 
λαμπάδων 1 
λαμπρύνεται 1 
λαμπρὰ 1 
λαμπρὸν 1 
λαπαδνὸν 1 
λαχόντες 1 
λαχὼν 1 
λαῖφος 1 
λείβουσι 1 
λελεγμένων 1 
λευσμός 1 
λεύσσετε 1 
λεὼν 1 
λιπαροθρόνοισιν 1 
λιπὼν 1 
λοβόν 1 
λοιδορεῖς 1 
λοιπόν 1 
λοισθίαν 1 
λουτρὰ 1 
λουτρῶν 1 
λυπρός 1 
λόγοις 1 
λόγους 1 
λύμᾳ 1 
λύσειεν 1 
λῆξιν 1 
μάθ 1 
μάθε 1 
μάθοιμ 1 
μάντιν 1 
μάραινε 1 
μάργους 1 
μάρτυρες 1 
μάρτυς 1 
μάρψει 1 
μάταιοι 1 
μάταν 1 
μάτην 1 
μάχην 1 
μέλαινα 1 
μέλαιναι 1 
μέλημ 1 
μέμ 1 
μέμνησο 1 
μέμφομαι 1 
μέν 1 
μένοι 1 
μένοις 1 
μέντοι 1 
μέριμναν 1 
μέσων 1 
μέσᾳ 1 
μέσῳ 1 
μέτειμι 1 
μέτεστι 1 
μήθ 1 
μήν 1 
μήτοι 1 
μία 1 
μίασμα 1 
μαθόνθ 1 
μαινάδων 1 
μακρᾶς 1 
μακρῷ 1 
μαλθακὸς 1 
μαλθαχθεῖσ 1 
μαλλῷ 1 
μαντεύομαι 1 
μαντεύσῃ 1 
μαντεῖα 1 
μαντεῖον 1 
μαντικοῖσιν 1 
μαντικῶν 1 
μαραίνεται 1 
μαρτυρήσων 1 
μαρτυρεῖ 1 
μαρτυρῶν 1 
μαρτύρησον 1 
μαρτύριά 1 
μαρτύρια 1 
μαρτύρομαι 1 
μαστίκτορος 1 
ματαίας 1 
ματροκασιγνῆται 1 
ματροκτόνου 1 
ματροφόνος 1 
ματροφόνου 1 
ματρῷον 1 
ματᾷ 1 
μείγνυται 1 
μείζων 1 
μείλιγμα 1 
μεγάλαι 1 
μεγάλας 1 
μεγίστην 1 
μεγίστῳ 1 
μεγασθενεῖ 1 
μεθίσταμαι 1 
μειλίγματα 1 
μελέσθω 1 
μελέταις 1 
μελέων 1 
μελανείμοσιν 1 
μελεῖν 1 
μερίμνας 1 
μεσολαβεῖ 1 
μετάκοινοι 1 
μετάκοινος 1 
μεταίτιος 1 
μεταμέλῃ 1 
μεταστένειν 1 
μετασχεῖν 1 
μετοίκοις 1 
μετοίκων 1 
μετοικίαν 1 
μεῖζον 1 
μηδαμῶς 1 
μηνίεται 1 
μηνυτῆρος 1 
μητέρ 1 
μητέρα 1 
μητραλοίαν 1 
μητραλοίας 1 
μητροκτόνον 1 
μητροκτόνων 1 
μητρός 1 
μηχανὰς 1 
μηχανὴ 1 
μιάσματι 1 
μιάστορ 1 
μιαίνων 1 
μιαιφόνε 1 
μιασμάτοιν 1 
μινύθουσιν 1 
μισήματ 1 
μιᾷ 1 
μνήμονες 1 
μοίρας 1 
μοιρόκραντον 1 
μολόντα 1 
μολὸν 1 
μορφώμασιν 1 
μορφῆς 1 
μους 1 
μοῖρ 1 
μοῖραν 1 
μοῦσαν 1 
μυγμὸς 1 
μυχόν 1 
μυχὸν 1 
μυχῶν 1 
μων 1 
μόλις 1 
μόνη 1 
μόρος 1 
μόρσιμος 1 
μόχθοις 1 
μόχθων 1 
μύζοιτ 1 
μύζουσιν 1 
μᾶλλον 1 
μῆκος 1 
μῆλά 1 
μῆνίν 1 
μῆτερ 1 
μῦθος 1 
νέμει 1 
νέμον 1 
νέμονται 1 
νέμων 1 
νέοισι 1 
νίκης 1 
νίκῃ 1 
νίς 1 
ναυβατῶν 1 
ναυπόρους 1 
νεανίδων 1 
νεβροῦ 1 
νεβρὸν 1 
νεκροῖσί 1 
νεκροῖσιν 1 
νενίκησθ 1 
νεοθήλου 1 
νεοπαθὴς 1 
νεοσπαδὲς 1 
νεοσπόρου 1 
νεωτέρας 1 
νεόπτολιν 1 
νεώς 1 
νεῶν 1 
νηφάλια 1 
νικήσω 1 
νικηφόρον 1 
νικηφόρου 1 
νικᾶν 1 
νοσφίσῃ 1 
νυκτίσεμνα 1 
νυν 1 
νόμον 1 
νόμος 1 
νόμῳ 1 
νύμφας 1 
νῶν 1 
ξέν 1 
ξένη 1 
ξίφος 1 
ξενοτί 1 
ξιφουλκῷ 1 
ξυγγενὴς 1 
ξυμπέσωσιν 1 
ξυμφέρει 1 
ξυμφορὰς 1 
ξυμφορᾷ 1 
ξυνδικήσων 1 
ξυνοίσω 1 
ξυνοικήτωρ 1 
ξυνοικίαν 1 
ξυνουσίᾳ 1 
ξύμβουλός 1 
ξύμμετρον 1 
ους 1 
οἰζύος 1 
οἰκήσει 1 
οἰκεῖ 1 
οἰκτίσαιτ 1 
οἰκτισμὸν 1 
οἰόμεθ 1 
οἴεται 1 
οἴκοισι 1 
οἴνῳ 1 
οἴχεταί 1 
οἵ 1 
οἵας 1 
οἶκτον 1 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷσι 1 
οὐδέ 1 
οὐδενὶ 1 
οὐδενὸς 1 
οὐδεὶς 1 
οὐκέθ 1 
οὐπώποτ 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐχ 1 
οὑμός 1 
οὑπιρρέων 1 
οὓς 1 
οὔκ 1 
οὔκουν 1 
οὔποθ 1 
οὕτως 1 
οὖσ 1 
οὖσα 1 
οὗ 1 
οὗτε 1 
πάγον 1 
πάγος 1 
πάθεα 1 
πάλαι 1 
πάλαισμ 1 
πάλους 1 
πάλων 1 
πάλῳ 1 
πάμφιλος 1 
πάντας 1 
πάντες 1 
πάντᾳ 1 
πάσεται 1 
πάσχουσαν 1 
πέδας 1 
πέδου 1 
πέλανον 1 
πέλοις 1 
πέμπουσι 1 
πέμψει 1 
πέμψω 1 
πένῃ 1 
πέπισθι 1 
πέπλων 1 
πέπλῳ 1 
πέποιθ 1 
πέποιθα 1 
πέπρωται 1 
πέπτωκεν 1 
πέπων 1 
πίθεσθε 1 
πίπτων 1 
πίτνει 1 
παγέντες 1 
παγκρατὴς 1 
παιδότρωτα 1 
παλαιαὶ 1 
παλαιγενεῖς 1 
παλαισμάτων 1 
παλαιτέροις 1 
παλαιόν 1 
παλαιὰ 1 
παλαιὰς 1 
παλαιὸν 1 
παλαμναῖον 1 
παλλεύκων 1 
παναίτιος 1 
πανδίκως 1 
πανδαμεί 1 
πανταχῇ 1 
παντομισῆ 1 
παντοσέμνου 1 
παντός 1 
παντόφυρτ 1 
πανόπτας 1 
πανώλεθρος 1 
παπαῖ 1 
παρά 1 
παρέχουσαι 1 
παραίνεσιν 1 
παραγιγνόμεναι 1 
παρβάταν 1 
παρβαίνουσι 1 
παρεστὼς 1 
παρηγορεῖ 1 
παρημελημένον 1 
παρηπάτησας 1 
παρθένου 1 
παρόντοιν 1 
παρόρνιθας 1 
παρών 1 
παρώνυμον 1 
παρὰ 1 
παρῆν 1 
πατέρ 1 
πατούμενα 1 
πατρῴας 1 
πατρῴοις 1 
πατρῷον 1 
παῖ 1 
πεδήσασ 1 
πεμπάζετ 1 
πεποίμανται 1 
πεποιθὼς 1 
πεπόταται 1 
περί 1 
περίβαρυ 1 
περίσεπτα 1 
περεσκήνωσεν 1 
περιρρύτας 1 
περιστέλλουσι 1 
περᾶν 1 
περῶντι 1 
πεσοῦσαι 1 
πεσὼν 1 
πεύσεται 1 
πηγὰς 1 
πικρόν 1 
πικρὸν 1 
πιοῦσα 1 
πιστώματα 1 
πιστὰ 1 
πιστὸν 1 
πιστὸς 1 
πιφαύσκω 1 
πιχραινόντων 1 
πλάκα 1 
πλανοστιβῆ 1 
πλατοῖσι 1 
πλείω 1 
πλειστήρη 1 
πλεχθεὶς 1 
πλεῖστ 1 
πληγαὶ 1 
πληγὰς 1 
πληρουμένη 1 
πληρουμένου 1 
πλησίοισι 1 
πλουτόχθων 1 
πλούτου 1 
πνέοι 1 
πνέοντ 1 
πνεύματος 1 
πνεῦμ 1 
ποία 1 
ποίμνης 1 
ποίοισι 1 
ποδωκείᾳ 1 
ποδός 1 
ποδὶ 1 
ποιεῖν 1 
ποικίλοις 1 
ποιμαίνων 1 
ποινάν 1 
ποιναῖσι 1 
ποινὰ 1 
ποινὰς 1 
ποινᾶς 1 
πολισσούχων 1 
πολισσοῦχοι 1 
πολισσοῦχος 1 
πολιτᾶν 1 
πολιτῶν 1 
πολλαὶ 1 
πολλοὺς 1 
πολλοῖς 1 
πολλὴ 1 
πολλῆς 1 
πολλῶν 1 
πολυστεφῆ 1 
πολύευκτος 1 
πολύστονος 1 
πολὺν 1 
πολὺς 1 
πομπαῖος 1 
πομπᾷ 1 
ποντίας 1 
πορεύμασιν 1 
πορόντας 1 
ποτέ 1 
ποτήμασιν 1 
ποταίνιον 1 
ποτε 1 
ποτιτρόπαιος 1 
ποτόν 1 
ποτὶ 1 
που 1 
πράγματ 1 
πράγματι 1 
πράκτορες 1 
πράξαντα 1 
πράξας 1 
πράξεις 1 
πράξομεν 1 
πράσσειν 1 
πράσσουσαν 1 
πράσσω 1 
πρέπει 1 
πρέπῃ 1 
πρέψετε 1 
πρεπτῶν 1 
πρεσβεύεται 1 
πρεσβεύω 1 
πρεσβυτίδων 1 
πρεσβύτην 1 
πρεσβῦτιν 1 
προδώσω 1 
προδῶ 1 
προνέμοντ 1 
προναία 1 
προπομποὺς 1 
προπομπῶν 1 
προσίκτωρ 1 
προσβαλὼν 1 
προσβολὰς 1 
προσγελᾷ 1 
προσδέξεται 1 
προσδρακεῖν 1 
προσεικότες 1 
προσθήσομαι 1 
προσμένει 1 
προσπόλοισιν 1 
προστεταγμένον 1 
προστετριμμένος 1 
προστραπέσθαι 1 
προστροπαίου 1 
προστροπαῖς 1 
προστρόπαιος 1 
προσώπων 1 
προσῆλθες 1 
προσῆλθον 1 
προτέραν 1 
προτέρων 1 
προτίων 1 
προτιμήσω 1 
προτιμᾷ 1 
προφήτης 1 
προφω 1 
προφωνῶν 1 
πρυμνήτην 1 
πρυμνήτης 1 
πρωτοκτόνοισι 1 
πρωτόμαντιν 1 
πρόκαμνε 1 
πρόμοι 1 
πρόπαντος 1 
πρόσειμι 1 
πρόσθεν 1 
πρόσφορον 1 
πρότερος 1 
πρώτας 1 
πρᾶγμ 1 
πτεροῖς 1 
πτερῶν 1 
πτηνὸν 1 
πτῶκα 1 
πυρί 1 
πυριδάπτῳ 1 
πυρός 1 
πυρὸς 1 
πω 1 
πόλεις 1 
πόλεμος 1 
πόλις 1 
πόλισμα 1 
πόνου 1 
πόνων 1 
πόποι 1 
πόροις 1 
πόρου 1 
πόρους 1 
πότνι 1 
πύπαξ 1 
πώλοις 1 
πώματος 1 
πὰρ 1 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πᾶσιν 1 
σάλπιγξ 1 
σάς 1 
σέ 1 
σέβει 1 
σέβειν 1 
σέβεις 1 
σέβοι 1 
σέβοντ 1 
σέβοντι 1 
σέβουσαί 1 
σέβω 1 
σέβων 1 
σέλας 1 
σεβίζουσιν 1 
σει 1 
σελασφόρων 1 
σεμναί 1 
σεμνότιμος 1 
σεμνὸς 1 
σεμνῶν 1 
σθένει 1 
σθένειν 1 
σιγῶν 1 
σιν 1 
σκήπτροισι 1 
σκήψητε 1 
σκελῶν 1 
σκηνάς 1 
σκιάν 1 
σκότοισι 1 
σκότον 1 
σμοῖς 1 
σοφοῦ 1 
σοφωτέρα 1 
σοφῶν 1 
σοὔστι 1 
σοῖς 1 
σοῦ 1 
σπέρματός 1 
σπαρτῶν 1 
σπεύδομεν 1 
σπλάγχνον 1 
σπλάγχνων 1 
σπονδαὶ 1 
στάζοντα 1 
στάσιν 1 
στάσις 1 
στέγας 1 
στένει 1 
στέργειν 1 
στέργηθρ 1 
σταλάγματα 1 
στείχειν 1 
στρέφων 1 
στρατείας 1 
στρατηλάτου 1 
στρατηλατοῦσαι 1 
στυγερὰν 1 
στυγεῖν 1 
στόλος 1 
στόλων 1 
στόμ 1 
στόματος 1 
στύγη 1 
στὶ 1 
συγκατέβα 1 
συμμάχῳ 1 
συμφοραῖς 1 
συναρμόσει 1 
συνδίκους 1 
συνδαίτωρ 1 
συνωμόται 1 
σφ 1 
σφάλλεται 1 
σφαγίων 1 
σφαγαί 1 
σφαγαὶ 1 
σφαγείς 1 
σφε 1 
σχέθοις 1 
σχήσει 1 
σωκεῖν 1 
σωτήριον 1 
σωτήριόν 1 
σωτηρίαν 1 
σωτῆρος 1 
σωφρονεῖν 1 
σωφρονοῦντες 1 
σωφρόνως 1 
σύμεναι 1 
σύμφρονες 1 
σύντεμνε 1 
σώσασα 1 
σώφροσιν 1 
σὺν 1 
σῇ 1 
σῴζει 1 
σῴζων 1 
τάξιν 1 
τάφοις 1 
τάφου 1 
τάχιστα 1 
τέκμαρ 1 
τέκνα 1 
τέκνου 1 
τέκοι 1 
τέκος 1 
τέλειοι 1 
τέλειον 1 
τέλεον 1 
τέρμα 1 
τέρματ 1 
τέρματι 1 
τέτακται 1 
τέταρτον 1 
τέχνης 1 
τίθου 1 
τίκτει 1 
τίνα 1 
τίνες 1 
τίνεσθαι 1 
τίνος 1 
τίνῃς 1 
τίοι 1 
τίων 1 
ταγοῦχος 1 
ται 1 
τακόμεναι 1 
ταρβεῖν 1 
ταρβοῦντες 1 
ταρβῶ 1 
ταὐτὸν 1 
ταῖσδε 1 
ταῦτά 1 
τεθραμμένη 1 
τεκμήρια 1 
τεκοῦσα 1 
τεκοῦσαν 1 
τελείας 1 
τελῶ 1 
τεμών 1 
τερασκόπος 1 
τερπόμεναι 1 
τες 1 
τεταγμένῳ 1 
τετραυματισμένον 1 
τετυμμένος 1 
τετόξευται 1 
τευχέων 1 
τεύξητ 1 
τεύξω 1 
τεύξῃ 1 
τεύχειν 1 
τιθείς 1 
τιθεῖσ 1 
τιμάς 1 
τιμή 1 
τιμίαν 1 
τιμαλφεῖ 1 
τιμαλφουμένας 1 
τιμαλφούμενον 1 
τιμαῖς 1 
τιμιώταται 1 
τιμιώτερος 1 
τιμωμένην 1 
τιμωμένῃ 1 
τιμὴ 1 
τιμᾶν 1 
τιμᾶτε 1 
τιμῶντες 1 
τιμῶσιν 1 
τινές 1 
τινος 1 
τινός 1 
τινὰ 1 
τλά 1 
τοιαύτην 1 
τοιαύτης 1 
τοιαῦθ 1 
τοιαῦτ 1 
τοιόνδε 1 
τοκέας 1 
τοκέων 1 
τοκεύς 1 
τοκεῦ 1 
τοκεῦσιν 1 
τούτου 1 
τούτους 1 
τοῖον 1 
τοῖσι 1 
τοῦδέ 1 
τοῦθ 1 
τρέποιτ 1 
τρέφοι 1 
τρέφουσ 1 
τρέχω 1 
τρέων 1 
τρίβεσθαι 1 
τρίτου 1 
τρίτῳ 1 
τρανῶς 1 
τραφείς 1 
τριῶν 1 
τροφὸς 1 
τρόποις 1 
τρόπος 1 
τυχοῦσα 1 
τό 1 
τόκοις 1 
τόξοις 1 
τόποισι 1 
τόπος 1 
τόπους 1 
τόπων 1 
τόσον 1 
τύποις 1 
τύχην 1 
τύχοι 1 
τύχῃ 1 
τἀγαθά 1 
τἀμὰ 1 
τἀντεῦθεν 1 
τἀρίθμημα 1 
τἂν 1 
τἄλλα 1 
τᾷδ 1 
τῶνδέ 1 
φάος 1 
φάτις 1 
φέγγει 1 
φέγγος 1 
φέροντα 1 
φέροντες 1 
φίλαι 1 
φίλας 1 
φίλοις 1 
φίλορνις 1 
φίλτατα 1 
φίλτατον 1 
φαιδρὸν 1 
φαινέτω 1 
φαμι 1 
φανερῶς 1 
φερέγγυον 1 
φεροίμαν 1 
φερούσας 1 
φεύγειν 1 
φεῦγε 1 
φημ 1 
φθίσας 1 
φθιτοῖσιν 1 
φθόνον 1 
φιλτάτου 1 
φιλτάτων 1 
φιλότιμοι 1 
φιτυποίμενος 1 
φλογμός 1 
φοβερῶν 1 
φοινικοβάπτοις 1 
φονίας 1 
φονολιβῆ 1 
φράζειν 1 
φράζου 1 
φράσειν 1 
φράσω 1 
φρένα 1 
φραδαῖς 1 
φρατέρων 1 
φρενὶ 1 
φροιμίου 1 
φροιμιάζομαι 1 
φρονήσατ 1 
φρονεῖν 1 
φρονημάτων 1 
φρονοῦσιν 1 
φροντίδ 1 
φρουρουμένη 1 
φρουροῦσιν 1 
φρούρημα 1 
φρὴν 1 
φυγάς 1 
φυγὼν 1 
φυγῆς 1 
φυγῇ 1 
φυσιάμασιν 1 
φυσιᾷ 1 
φυτῶν 1 
φωνεῖν 1 
φωνοῦντ 1 
φωτὸς 1 
φόνος 1 
φόνων 1 
φόνῳ 1 
φύγδα 1 
φύλαξ 1 
φύλασσε 1 
φὴς 1 
φᾶρος 1 
φῦλον 1 
φῶς 1 
φῶτα 1 
χάριν 1 
χάρματα 1 
χέρα 1 
χέρας 1 
χέρνιψ 1 
χέρσον 1 
χαλᾷς 1 
χαμαὶ 1 
χαῖρε 1 
χερσίν 1 
χερός 1 
χεῦμα 1 
χθόν 1 
χλοῦνις 1 
χοάς 1 
χοιράδα 1 
χοιροκτόνοις 1 
χορὸν 1 
χρήμασιν 1 
χρήσας 1 
χρίμπτεσθαι 1 
χρεῶν 1 
χρημάτων 1 
χρησμοὺς 1 
χρησμὸν 1 
χρηστηρίοις 1 
χρηστηρίους 1 
χρυσηλάτου 1 
χρώμενος 1 
χυτοῦ 1 
χωρῖται 1 
χύμενον 1 
χώραν 1 
χὐμεῖς 1 
χὤτε 1 
χῶρον 1 
ψήφων 1 
ψήφῳ 1 
ψει 1 
ψεσθε 1 
ψεύσομαι 1 
ψυχῆς 1 
ψόγον 1 
ως 1 
ἀήματα 1 
ἀβλαβεῖ 1 
ἀβλαβὴς 1 
ἀγάλματα 1 
ἀγαθὴ 1 
ἀγαθῆς 1 
ἀγνοήσῃς 1 
ἀγοραῖος 1 
ἀγρίως 1 
ἀγρεύμασιν 1 
ἀγχόνης 1 
ἀγώνων 1 
ἀδικεῖν 1 
ἀεὶ 1 
ἀθέῳ 1 
ἀθανάτοις 1 
ἀθανάτων 1 
ἀθύμους 1 
ἀκαρπίαν 1 
ἀκαρπώτους 1 
ἀκμαίοις 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούοντας 1 
ἀκούσαθ 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκροθίνια 1 
ἀκρωνία 1 
ἀκταίνειν 1 
ἀκτὰς 1 
ἀλάστορα 1 
ἀλαοῖσι 1 
ἀλεκτόρων 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλιτὼν 1 
ἀλκὰν 1 
ἀλλά 1 
ἀλλόφυλον 1 
ἀλλὰ 1 
ἀλῶμαι 1 
ἀμαθύνει 1 
ἀμαχάνοις 1 
ἀμβλωπὸν 1 
ἀμβλὺς 1 
ἀμβρότου 1 
ἀμηχάνοισι 1 
ἀμηχάνως 1 
ἀμνημονῶ 1 
ἀμυναθοῦ 1 
ἀμφίβουλος 1 
ἀμφότερα 1 
ἀμφὶ 1 
ἀν 1 
ἀνάγκαις 1 
ἀνάγκας 1 
ἀνάρχετον 1 
ἀνάστασις 1 
ἀνέξομαι 1 
ἀνήμερον 1 
ἀναίματον 1 
ἀναμένω 1 
ἀνασπάσῃ 1 
ἀναστήσῃ 1 
ἀναστροφή 1 
ἀνατεὶ 1 
ἀνατρέφων 1 
ἀνδρηλατεῖν 1 
ἀνδροκμῆσι 1 
ἀνδροκμῆτας 1 
ἀνδροκτονοῦσα 1 
ἀνδροτυχεῖς 1 
ἀνδρός 1 
ἀνηλίῳ 1 
ἀνημέρους 1 
ἀντάκουσον 1 
ἀντίπαις 1 
ἀντίποιν 1 
ἀντίτολμον 1 
ἀντεπύργωσαν 1 
ἀντιδιδοῖεν 1 
ἀντιδοῦναι 1 
ἀντικτόνοις 1 
ἀντιφωνεῖς 1 
ἀντιφόνους 1 
ἀνῇς 1 
ἀξίαν 1 
ἀξίων 1 
ἀξιόμισον 1 
ἀοίνοις 1 
ἀοίνους 1 
ἀοιδάς 1 
ἀπ 1 
ἀπάγει 1 
ἀπάξομαι 1 
ἀπένθητον 1 
ἀπέρριπται 1 
ἀπέχειν 1 
ἀπήμον 1 
ἀπαλλάξαι 1 
ἀπαλλάσσεσθε 1 
ἀπανηναμένας 1 
ἀπεννέπω 1 
ἀπεύχῃ 1 
ἀπηξιώσατο 1 
ἀπητιμασμένη 1 
ἀπλακήματά 1 
ἀποδείξουσαν 1 
ἀποπτύεις 1 
ἀποστατεῖ 1 
ἀποστατῶν 1 
ἀποφαίνεσθαι 1 
ἀποφθορᾷ 1 
ἀπούσης 1 
ἀπρόσκοπος 1 
ἀπτέροις 1 
ἀπόμοιρος 1 
ἀπόξενος 1 
ἀπόπτυστοι 1 
ἀρήγει 1 
ἀρήγουσ 1 
ἀρήξω 1 
ἀργηστὴν 1 
ἀργῆτι 1 
ἀρειφάτων 1 
ἀρκυστάτων 1 
ἀρκύων 1 
ἀρνήσομαι 1 
ἀρνούμεθα 1 
ἀρχαίας 1 
ἀρωγόν 1 
ἀρωγὰ 1 
ἀρωγὰς 1 
ἀρόμενον 1 
ἀσεβῶν 1 
ἀσθμαίνων 1 
ἀσινὴς 1 
ἀστικὸς 1 
ἀστύνικον 1 
ἀτέλειαν 1 
ἀτέρμονι 1 
ἀτίετα 1 
ἀτίσῃς 1 
ἀτίτας 1 
ἀτηρὸν 1 
ἀτιμάσαι 1 
ἀτιμάσω 1 
ἀτιμίας 1 
ἀτιμίᾳ 1 
ἀτμῷ 1 
ἀφαιρήσω 1 
ἀφαιρούμενος 1 
ἀφείλκυσας 1 
ἀφελεῖν 1 
ἀφεῖσαι 1 
ἀφθέγκτου 1 
ἀφθίτους 1 
ἀφιερώμεθα 1 
ἀφοίβαντον 1 
ἀφρόν 1 
ἀχλὺν 1 
ἀώρ 1 
ἁγνοῦ 1 
ἁγνόν 1 
ἁγνὰ 1 
ἁλίου 1 
ἁλούσας 1 
ἁμά 1 
ἁμετέραις 1 
ἁμὶν 1 
ἁμῆς 1 
ἁρμόστορα 1 
ἁρπαλίσαι 1 
ἄγαλμα 1 
ἄγε 1 
ἄγει 1 
ἄγκαθεν 1 
ἄγκρισιν 1 
ἄγοντα 1 
ἄγος 1 
ἄγραν 1 
ἄθεον 1 
ἄθικτον 1 
ἄκαρπος 1 
ἄκεά 1 
ἄκλαυτος 1 
ἄκληρος 1 
ἄκραν 1 
ἄκτορές 1 
ἄλγη 1 
ἄλγησον 1 
ἄλγους 1 
ἄλλα 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλη 1 
ἄλλοθεν 1 
ἄλλων 1 
ἄλλᾳ 1 
ἄμεινον 1 
ἄμομφος 1 
ἄναρχον 1 
ἄνασσαν 1 
ἄνδρ 1 
ἄνθρωπος 1 
ἄνολβος 1 
ἄντρον 1 
ἄνω 1 
ἄνωγας 1 
ἄπαιδες 1 
ἄπειμι 1 
ἄπληστον 1 
ἄπολιν 1 
ἄπτεροί 1 
ἄριστα 1 
ἄρνησις 1 
ἄρσεν 1 
ἄτας 1 
ἄτιμ 1 
ἄτιμα 1 
ἄτιμον 1 
ἄτρυτον 1 
ἄφερτον 1 
ἄφερτος 1 
ἄφθογγον 1 
ἄφρονι 1 
ἄφυκτον 1 
ἅζεταί 1 
ἅζεται 1 
ἅλις 1 
ἅπαντ 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντι 1 
ἅπαξ 1 
ἅψωμεν 1 
ἆρα 1 
ἇς 1 
Ἀγαμέμνον 1 
Ἀθηναίαν 1 
Ἀμαζόνος 1 
Ἀμαζόνων 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀραὶ 1 
Ἀργεῖον 1 
Ἀργεῖος 1 
Ἀργεῖός 1 
Ἀττικὸς 1 
Ἀχαιῶν 1 
Ἄργει 1 
Ἄρει 1 
Ἄρειον 1 
Ἄρειος 1 
Ἄρη 1 
Ἅιδης 1 
ἐγγύην 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγείνατο 1 
ἐγκατιλλώψας 1 
ἐγρηγορὸς 1 
ἐκβάλλεθ 1 
ἐκβολὰς 1 
ἐκείνην 1 
ἐκεῖνον 1 
ἐκλείπεται 1 
ἐκλείπων 1 
ἐκλύσεται 1 
ἐκματεύομεν 1 
ἐκνόμων 1 
ἐκπέφευγεν 1 
ἐκπερῶν 1 
ἐκποδὼν 1 
ἐκράνθη 1 
ἐκράτησε 1 
ἐκφανὲς 1 
ἐκφορωτέρα 1 
ἐκχέας 1 
ἐλαίας 1 
ἐλείξατε 1 
ἐλευθέρα 1 
ἐλευθεροῦται 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθοῦσαι 1 
ἐλθόντ 1 
ἐλῶσι 1 
ἐμαῖς 1 
ἐμβρύοις 1 
ἐμμανεῖς 1 
ἐμούς 1 
ἐμοῖσι 1 
ἐμοῦσα 1 
ἐμπέδως 1 
ἐμφανῆ 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμφερεῖς 1 
ἐμφύλιόν 1 
ἐμὰν 1 
ἐμὴ 1 
ἐμὴν 1 
ἐμῇ 1 
ἐναντίοις 1 
ἐναντίως 1 
ἐνδίκου 1 
ἐνδυτοῖς 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθυμουμένην 1 
ἐνοικίου 1 
ἐντός 1 
ἐξέκλεψας 1 
ἐξέλεγχε 1 
ἐξέτειν 1 
ἐξήκουσα 1 
ἐξίκοιτ 1 
ἐξαίρετον 1 
ἐξαλύξας 1 
ἐξαμβρῦσαι 1 
ἐξεκήραναν 1 
ἐξελοῦσ 1 
ἐξεμαρτύρει 1 
ἐξηγεῖτό 1 
ἐξηγοῦ 1 
ἐξορμώμενον 1 
ἐξῆλθ 1 
ἐπάξια 1 
ἐπέκλωσεν 1 
ἐπέσκηψεν 1 
ἐπέσται 1 
ἐπέσταλται 1 
ἐπέστελλον 1 
ἐπήκοος 1 
ἐπίκλοπος 1 
ἐπίρρυτον 1 
ἐπίσκοπα 1 
ἐπαίτιος 1 
ἐπαινέσεις 1 
ἐπαιτίους 1 
ἐπανδιπλάζω 1 
ἐπείσθης 1 
ἐπει 1 
ἐπειδὰν 1 
ἐπεύχεται 1 
ἐπεύχομαι 1 
ἐπηράτων 1 
ἐπιβριθεῖς 1 
ἐπιζεύξασ 1 
ἐπικραίνει 1 
ἐπικραίνειν 1 
ἐπικραινομένων 1 
ἐπικρύπτει 1 
ἐπικτήσαιο 1 
ἐπικτήσῃ 1 
ἐπινωμᾷ 1 
ἐπιρρέποις 1 
ἐπιρροαῖσι 1 
ἐπιρροιζεῖς 1 
ἐπισκοπεῖ 1 
ἐπισπέσθαι 1 
ἐπισπόρους 1 
ἐπισσύτους 1 
ἐπιστείχειν 1 
ἐπιστροφὰς 1 
ἐπιφθόνοις 1 
ἐποίησεν 1 
ἐποίσειν 1 
ἐποπτεύειν 1 
ἐποπτεύσει 1 
ἐπουρίσασα 1 
ἐπωνύμους 1 
ἐπῳδὰς 1 
ἐπῶν 1 
ἐρασθήσεσθε 1 
ἐργμάτων 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρυθρὸν 1 
ἐσθήμασι 1 
ἐστέ 1 
ἐστίν 1 
ἐστεμμένον 1 
ἐστερημένον 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 1 
ἐστρατήγησεν 1 
ἐσφραγισμένος 1 
ἐσχάραις 1 
ἐσχάρᾳ 1 
ἐτάχθην 1 
ἐτητύμως 1 
ἐτύμως 1 
ἐτύχθην 1 
ἐφ 1 
ἐφάνημεν 1 
ἐφέρ 1 
ἐφέρπει 1 
ἐφέστιον 1 
ἐφέστιος 1 
ἐφήμενοι 1 
ἐφήσω 1 
ἐφεζόμην 1 
ἐφερπέτω 1 
ἐφεστίῳ 1 
ἐφετμὰς 1 
ἐφημένῳ 1 
ἐφορεύει 1 
ἐφυμνῆσαι 1 
ἐφόδοις 1 
ἐχθραῖς 1 
ἐχθροῖσι 1 
ἐχθροῖσιν 1 
ἐχράνατ 1 
ἑκηβόλοισιν 1 
ἑκών 1 
ἑκὼν 1 
ἑλέσθαι 1 
ἑορτῆς 1 
ἑρμαίαν 1 
ἑστίας 1 
ἑστίᾳ 1 
ἓν 1 
ἔγειρ 1 
ἔγειρε 1 
ἔδησε 1 
ἔδρασας 1 
ἔδωκεν 1 
ἔθηκας 1 
ἔθνος 1 
ἔθρεψ 1 
ἔκ 1 
ἔκδικον 1 
ἔκπλυτον 1 
ἔκτανον 1 
ἔκτεινον 1 
ἔλαχον 1 
ἔλεξα 1 
ἔλθοι 1 
ἔμπας 1 
ἔνδικος 1 
ἔνειμαν 1 
ἔνθα 1 
ἔνθεον 1 
ἔοικας 1 
ἔπεισα 1 
ἔπεισας 1 
ἔπειτ 1 
ἔπεμψα 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπη 1 
ἔπραξας 1 
ἔρις 1 
ἔρξαιμι 1 
ἔρυμά 1 
ἔρως 1 
ἔσθ 1 
ἔστιν 1 
ἔσωσεν 1 
ἔτι 1 
ἔτικτες 1 
ἔτυμα 1 
ἔτυψεν 1 
ἔφθιθ 1 
ἔχεις 1 
ἔχοις 1 
ἔχοιτ 1 
ἔχονθ 1 
ἔχοντ 1 
ἔχοντα 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσαι 1 
ἔχουσι 1 
ἔχρησα 1 
ἔχρησας 1 
ἕζετο 1 
ἕκαστον 1 
ἕξειν 1 
ἕρματι 1 
ἕρπω 1 
ἕτερον 1 
Ἐρεχθέως 1 
Ἐρινὺς 1 
Ἑλλάνων 1 
Ἑρμῆ 1 
ἠκούσαθ 1 
ἠκούσατ 1 
ἠλάθη 1 
ἠμποληκότα 1 
ἠξιώσατο 1 
ἠπείρου 1 
ἡγεῖσθε 1 
ἡγῆται 1 
ἡμένας 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμερωμένην 1 
ἡμετέρα 1 
ἡμῶν 1 
ἡσυχαιτέραν 1 
ἣν 1 
ἤ 1 
ἤλαυνες 1 
ἤλιτεν 1 
ἥδ 1 
ἥδε 1 
ἥκω 1 
ἥμενοι 1 
ἥμενος 1 
ἥμισυς 1 
ἥξω 1 
ἦλθε 1 
ἦμαρ 1 
ἧπαρ 1 
ἧσαι 1 
Ἡφαίστου 1 
Ἥρας 1 
ἰατρόμαντις 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδώμεθ 1 
ἰσχνάνασ 1 
ἰσχύει 1 
ἰὸς 1 
ἱδρύσῃς 1 
ἱερὸν 1 
ἱκέταν 1 
ἱστορεῖς 1 
ἴκταρ 1 
ἴσθι 1 
ἴσον 1 
ἴτων 1 
ἵζει 1 
ἵζου 1 
ἵλαοι 1 
ἶ 1 
Ἰλίου 1 
ὀμμάτων 1 
ὀμματοστερὴς 1 
ὀμφαλὸν 1 
ὀμφαλῷ 1 
ὀνείδεσιν 1 
ὀνειράτων 1 
ὀνησίμους 1 
ὀξυμηνίτου 1 
ὀξύθυμον 1 
ὀξύς 1 
ὀργαῖς 1 
ὀργὰν 1 
ὀργὰς 1 
ὀρθαὶ 1 
ὀρθοδίκαιον 1 
ὀρθονόμοι 1 
ὀρθουμένων 1 
ὀρθοῦσθαι 1 
ὀρθώσομεν 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρχη 1 
ὀσμὴ 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθαλμωρύχοι 1 
ὁδοὺς 1 
ὁδόν 1 
ὁδὸν 1 
ὁμαρτεῖν 1 
ὁμιλήσω 1 
ὁμιλία 1 
ὁμιλίαις 1 
ὁμιλίας 1 
ὁμοί 1 
ὁμοίας 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοῦ 1 
ὁποῖα 1 
ὁρκίους 1 
ὁρκωμοτήσας 1 
ὁρμάσθω 1 
ὁρμώμενον 1 
ὁρωμένας 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρῶν 1 
ὁρῶσα 1 
ὂν 1 
ὃ 1 
ὃν 1 
ὃς 1 
ὄλβον 1 
ὄλβος 1 
ὄλεθρος 1 
ὄμμα 1 
ὄμματα 1 
ὄνομ 1 
ὄντας 1 
ὄντες 1 
ὄπωπα 1 
ὄρνιθος 1 
ὄφιν 1 
ὄφρ 1 
ὄχον 1 
ὄψει 1 
ὅμαιμον 1 
ὅμοια 1 
ὅρκοις 1 
ὅρκος 1 
ὅρκου 1 
ὅρον 1 
ὅσον 1 
ὅσπερ 1 
ὅστις 1 
ὅσων 1 
ὅτ 1 
Ὀλυμπίου 1 
ὑγιεί 1 
ὑπέλθῃ 1 
ὑπέρτονον 1 
ὑπέστης 1 
ὑπίσχομαι 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπερδικεῖς 1 
ὑπερθέοντ 1 
ὑπερθύμως 1 
ὑπό 1 
ὑπόδικος 1 
ὑπόδοσίν 1 
ὑστάτων 1 
ὑστέρα 1 
ὑφηγεῖται 1 
ὑψίπυργον 1 
ὑψιγέννητον 1 
ὔμμ 1 
ὕβρις 1 
ὕδωρ 1 
ὕμνον 1 
ὕπερ 1 
ὕπνον 1 
ὕπνος 1 
ὕπο 1 
ὕψιστον 1 
ὠή 1 
ὠγυγίοισιν 1 
ὤζεις 1 
ὤλεσα 1 
ὤλετ 1 
ὤπασε 1 
ὤπασεν 1 
ὤρθωσεν 1 
ὤρουσεν 1 
ὥραν 1 
ᾇτ 1 
ᾳ 1 
ῥάχιν 1 
ῥέγκουσι 1 
ῥοιβδοῦσα 1 
ῥοφεῖν 1 
ῥυσίβωμον 1 
ῥυτοῖς 1 
ῥύσαιτ 1 
ῥύσομαι 1 

Powered by PhiloLogic