Appian, The Illyrian Wars (XML Header) [genre: prose] [word count] [App. Ill.].

Word Count

Total Words: 4890 Total Unique Words: 2027.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 52 
Αἰγύπτου 1 
Αἰμίλιος 1 
Αἴγυπτον 1 
Αὐενδεᾶται 1 
Αὐταριέα 1 
Αὐταριέας 2 
Αὐταριέων 2 
Αὐταριεῖ 1 
Αὐταριεῖς 1 
Αὐτρωνίῳ 1 
Βαίβιον 1 
Βαθιάτας 1 
Βαστερνῶν 2 
Βεσσοί 1 
Βρεντεσίου 1 
Βρούτῳ 1 
Βροῦτος 1 
Γάιον 3 
Γάιος 2 
Γάλαν 1 
Γένθιος 1 
Γέτας 2 
Γαΐου 2 
Γαβίνιος 1 
Γαβινίου 3 
Γαβινίῳ 2 
Γαλατείᾳ 1 
Γαλατῶν 1 
Γενθίου 2 
Γετῶν 1 
Γλιντιδίωνες 1 
Δάκας 1 
Δάρδανοι 2 
Δάρδανον 1 
Δάρσιοι 1 
Δέκμος 1 
Δαισιτιᾶται 1 
Δακῶν 1 
Δαλμάται 6 
Δαλμάταις 1 
Δαλμάτας 3 
Δαλμάτην 1 
Δαλματῶν 2 
Δανουβίου 1 
Δανούβιον 1 
Δαορθὼ 1 
Δαρδάνους 2 
Δαρδανεῦσι 1 
Δασσαρήτιοι 1 
Δασσαρὼ 1 
Δελμίνιον 3 
Δελματέας 1 
Δελφικὸν 1 
Δελφοῦς 1 
Δερβανοὶ 1 
Δημήτριον 2 
Δημήτριος 2 
Δημητρίῳ 1 
Διονυσόπολις 1 
Διὰ 1 
Δοκλεᾶταί 1 
Εὐρώτῃ 1 
Εὔξεινον 1 
Θεσπρωτῶν 1 
Θρᾳκῶν 1 
Θρᾴκην 1 
ΙΛΛΥΡΙΚΗ 1 
Κάρνοι 1 
Κίμβροις 1 
Κίμβρους 1 
Καίσαρα 5 
Καίσαρι 6 
Καίσαρος 10 
Καικίλιος 1 
Καιπίωνι 1 
Καλλατίς 1 
Καμβαίους 1 
Κασσίῳ 1 
Καὶ 2 
Καῖσαρ 27 
Κελτικὰ 2 
Κελτοὺς 2 
Κελτοῖς 8 
Κελτὸν 1 
Κελτῶν 6 
Κινάμβρους 1 
Κλεέμπορον 1 
Κορκυρηνούς 1 
Κορκύρασ 1 
Κορνήλιος 1 
Κορογκάνιον 1 
Κορουῖνος 1 
Κρήτης 1 
Κόρκυραν 3 
Κόττᾳ 1 
Κύκλωπι 1 
Λίσσον 1 
Λευκίου 1 
Λευκίῳ 1 
Λευκόλλου 1 
Λεύκιον 1 
Λεύκολλος 1 
Λεύκολλός 1 
Λιβυρνίδας 1 
Λιβυρνοί 1 
Λιβυρνούς 1 
Λιβυρνοῖς 1 
Λιβυρνῶν 2 
Λιβύων 1 
Λικινίου 1 
Λοιποὶ 1 
Λοῦτος 1 
Μάλιστα 1 
Μάριον 1 
Μέτελλος 1 
Μαίδοις 1 
Μακεδονίαν 5 
Μακεδόνων 5 
Μακεδόσιν 1 
Μαρκίου 1 
Μαυρουσίοις 1 
Μαῖδοι 1 
Μαῖδον 1 
Μελιτηνοὺς 1 
Μερομέννους 1 
Μεσημβρία 1 
Μεσσάλας 1 
Μετέλλῳ 1 
Μετούλου 1 
Μετούλους 2 
Μετούλων 1 
Μετοῦλοι 1 
Μετοῦλον 1 
Μιθριδάτῃ 1 
Μοεντῖνοι 1 
Μολιστόμῳ 1 
Μυσούς 1 
Μυσοὶ 1 
Μυσοὺς 4 
Μυσοῖς 1 
Μυσῶν 1 
Μᾶρκος 2 
Νάρωνα 1 
Ναρήσιοι 1 
Νομάσι 1 
Νουμηνίᾳ 1 
Νωρικοί 1 
Νωρικοὺς 3 
Οἱ 4 
Οὐέρσον 1 
Οὐέρσος 1 
Οὐέτερ 1 
Οὐέτερι 1 
Οὐέτερος 1 
Οὐατίνιον 1 
Οὐατίνιος 1 
Οὐατινίου 1 
Οὐολκατίῳ 1 
Οὐόλας 1 
Οὕτω 3 
Πίννην 2 
Πίννῃ 1 
Παίονές 2 
Παίονα 1 
Παίονας 5 
Παίονες 3 
Παίονι 1 
Παίοσιν 1 
Παίτῳ 1 
Παιονας 1 
Παιόνων 11 
Παλάριοι 1 
Παλατίῳ 1 
Πανδούσας 1 
Παννόνιοι 1 
Παννόνιον 1 
Παρθηνοὶ 1 
Παρθυαίους 2 
Παρθὼ 1 
Παῦλος 2 
Περθεηνάτας 1 
Περραιβοὶ 1 
Περραιβὸν 1 
Περσέα 1 
Περσεὺς 1 
Περσεῖ 1 
Πολυφήμου 1 
Πολυφήμῳ 1 
Πομπήιον 2 
Πομπηίου 2 
Πομπηίῳ 1 
Ποντικῆς 1 
Ποσηνοὺς 1 
Πρωμόνα 1 
Πρωμόναν 5 
Πρωμόνῃ 1 
Πυρήνης 1 
Πυρισσαίους 1 
Πόντον 1 
Πύρρος 1 
Πύρρου 1 
Σάος 1 
Σάου 1 
Σάῳ 1 
Σαλασσοί 1 
Σαλασσοὶ 1 
Σαλασσοῖς 1 
Σαλώνῃ 1 
Σεβαστοῦ 3 
Σεβαστός 1 
Σεβαστὸν 2 
Σεβαστὸς 1 
Σεβαστῷ 1 
Σεγέστης 1 
Σεγεστανοί 1 
Σεγεστανοὶ 6 
Σεγεστανῶν 3 
Σεγεστικὴν 1 
Σεμπρώνιος 1 
Σετουΐαν 1 
Σετουΐας 1 
Σικελίας 1 
Σκιπίωνα 1 
Σκιπίωνι 1 
Σκιπίωνος 1 
Σκορδίσκοι 1 
Σκορδίσκον 1 
Σκορδίσκους 2 
Σκορδίσκων 2 
Στατίλιον 1 
Συνόδιον 2 
Συρίαν 1 
Τέρπωνος 1 
Τέστιμον 1 
Τέστιμος 1 
Ταυλάντιοί 1 
Ταυλαντίοις 1 
Ταυλαντίους 1 
Ταυρίσκοι 1 
Ταύλαντα 1 
Ταῦρον 1 
Τεργηστὸν 1 
Τεστίμου 1 
Τιβέριος 2 
Τιβέριου 1 
Τοιοῦτον 1 
Τουδιτανὸς 1 
Τοῦ 1 
Τριβαλλόν 1 
Τριβαλλῶν 2 
Τύλλῳ 1 
Τὰ 1 
Φάρον 3 
Φάρου 2 
Φίγλος 1 
Φίγλου 2 
Φίγλῳ 1 
Φίλιππον 2 
Φασὶ 1 
Φιλίππου 1 
Φιλίππῳ 1 
Φλάκκος 1 
Φούλουιος 1 
Χαόνων 1 
αἰδοῖ 1 
αἰσχρῶς 1 
αἰτίαν 1 
αἰτίους 1 
αἰτιώμενος 1 
αἰφνίδιον 1 
αἰχμάλωτα 1 
αἱ 3 
αἱρεθεὶς 1 
αἱροῦνται 1 
αἱροῦσι 2 
αἱρῶν 1 
αἳ 1 
αἵδε 1 
αὐτά 1 
αὐτήν 3 
αὐτίκα 1 
αὐταῖς 1 
αὐτοκράτορες 1 
αὐτοκράτορος 1 
αὐτομόλους 1 
αὐτονόμους 2 
αὐτούς 6 
αὐτοὶ 4 
αὐτοὺς 17 
αὐτοῖς 30 
αὐτοῦ 12 
αὐτόνομοι 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὴν 2 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 7 
αὐτὸς 4 
αὐτῆς 4 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 11 
αὐτῷ 18 
αὑτοὺς 1 
αὑτόν 1 
αὖθις 6 
βάρβαρα 1 
βάρβαροι 2 
βαθείᾳ 1 
βαρβάροις 1 
βαρβάρων 1 
βαρηθεῖσα 1 
βασιλέα 1 
βασιλεὺς 4 
βατράχων 1 
βιάζεσθαι 1 
βλάβας 1 
βλάψαντες 1 
βοηθείας 1 
βουλευτήρια 1 
βουλευτήριον 3 
βουλὴ 3 
βουλὴν 1 
βουλῆς 2 
βουλῇ 1 
βραχίονας 1 
γάρ 2 
γένη 2 
γένοιτο 1 
γένος 5 
γέφυρα 1 
γέφυραν 2 
γίγνοιτο 1 
γίγνονται 1 
γείτονα 1 
γεγονέναι 1 
γεγονότων 3 
γειτόνων 1 
γενέσθαι 4 
γενήσεσθαι 1 
γενομένας 1 
γενομένης 2 
γενομένου 1 
γενομένους 2 
γενομένων 3 
γενομένῳ 1 
γενόμενα 2 
γενόμενοι 1 
γενόμενον 2 
γενόμενος 1 
γεφυρῶν 1 
γεφύρας 4 
γιγνομένου 1 
γνώμης 1 
γονυπετὴς 1 
γυναικὶ 1 
γυναικῶν 1 
γυνὴ 1 
γόνυ 1 
γύναια 1 
γὰρ 12 
γῆν 5 
γῆς 3 
δ 62 
δέ 6 
δέκα 3 
δέκατον 1 
δένδρα 1 
δέξεσθαι 1 
δέος 3 
δέους 1 
δήμου 1 
δήμῳ 1 
δίδοσθαι 1 
δίκροτα 1 
δίοδός 1 
δείπνου 1 
δείσαντες 1 
δεδιόσιν 1 
δεδιότες 1 
δεδρακότας 1 
δεηθέντα 1 
δεκάτῳ 1 
δεξιὸν 1 
δεξιᾷ 1 
δεομένῳ 1 
δευτέρας 1 
δευτέρου 2 
δευτέρᾳ 1 
δεχομένου 1 
δεχομένων 1 
δεόμενοι 1 
δεύτεραι 1 
δεύτερον 1 
δημοκρατίας 1 
δι 8 
διέδρασαν 1 
διέθηκεν 1 
διέπαιζον 1 
διέφθειραν 3 
διήρπασεν 1 
διαίρεσιν 1 
διαδεξάμενοι 1 
διαιρεῖ 1 
διαιροῦσι 1 
διακληρώσας 1 
διακοσίους 1 
διαρπάσαι 1 
διασαπέντες 1 
διαστημάτων 1 
διατειχίσας 1 
διαφθεῖραι 1 
διαφυγόντων 1 
διδόασι 1 
διδόμενα 1 
διειλημμένη 1 
διεσκέδασε 1 
διετέθειτο 1 
διετὲς 1 
διεφθάρθαι 1 
διεχείμασε 1 
διεχρῶντο 1 
διηυτύχουν 1 
διοίσειν 1 
διπήχεας 1 
δισχιλίων 1 
διόδου 1 
διόδων 1 
διώκειν 1 
διώλλυντο 1 
διὰ 13 
διὸ 2 
διῆλθεν 1 
δοκεῖ 1 
δοκοῦσι 1 
δοκοῦσιν 1 
δοῖεν 1 
δοῦναι 1 
δράσαντες 1 
δρόμῳ 1 
δρᾶν 1 
δυνάμενος 1 
δυναμένους 1 
δυνηθέντες 1 
δυοῖν 1 
δυσμάχων 1 
δυσχερής 1 
δωροδοκήσαντα 1 
δόντες 1 
δόξης 1 
δόρασιν 1 
δύναιντο 1 
δύο 7 
δύσβατα 1 
δὲ 116 
δὴ 10 
δὶς 2 
δῆμος 2 
εἰ 1 
εἰλήφεσαν 2 
εἰλημμένον 1 
εἰπεῖν 2 
εἰργάσαντο 1 
εἰρημένων 1 
εἰσίν 1 
εἰσι 1 
εἰσιν 2 
εἰσομένους 1 
εἰσὶ 4 
εἰσὶν 2 
εἴ 3 
εἴη 1 
εἴκοσι 2 
εἴκοσιν 2 
εἴρηται 3 
εἴρητο 1 
εἶναι 6 
εἶτα 2 
εἶχεν 2 
εἷλε 5 
εἷλεν 2 
εὐθύς 1 
εὐθὺς 4 
εὐκόλως 1 
εὐναζομένοις 1 
εὐπειθεῖς 1 
εὐτολμοτάτους 1 
εὐτυχέστατος 1 
εὐόπλους 1 
εὑρεῖν 3 
εὖρος 2 
ζητεῖν 1 
ζῶντα 1 
ηὗρε 1 
ηὗρεν 1 
ηὗρον 5 
θάλασσαν 2 
θέρους 1 
θήσεσθαι 1 
θαλάσσης 2 
θαλάσσια 1 
θαμινὰ 1 
θανάτῳ 1 
θαῦμά 1 
θείῳ 1 
θεοβλαβείας 1 
θεὸς 2 
θρίαμβον 2 
θριάμβου 1 
θριαμβεῦσαι 1 
θυέλλης 1 
θυγατέρας 1 
θόρυβος 2 
κάμνοντες 1 
κάτω 1 
καί 4 
καίπερ 1 
καθάπερ 1 
καθαιρεθέντος 1 
καθὰ 1 
κακοῦ 1 
κακὸν 1 
κακῶς 1 
καλέσας 1 
καλοῦσι 1 
κατ 1 
κατέδραμε 1 
κατέθεον 2 
κατέπησαν 1 
κατέπληξε 1 
κατέσεισαν 1 
κατέφευγον 1 
κατέφυγεν 1 
κατήκουον 1 
κατήνεγκε 1 
κατήραξαν 1 
καταδρομῆς 1 
καταθορὼν 1 
καταλαβὼν 2 
καταλιπών 1 
καταπίπτει 1 
καταπελτῶν 1 
καταπλέοντι 1 
καταπλαγέντες 2 
κατασκόπους 1 
καταστησάμενος 1 
κατεκόπτοντο 1 
κατελογίσατο 1 
κατεπρήσθη 1 
κατεπτηχότα 1 
κατεπόνουν 1 
κατεργασάμενοι 1 
κατεχώννυντο 1 
κατεῖχε 1 
κατὰ 11 
καὶ 377 
κεκμηκὸς 1 
κεφαλή 1 
κεῖται 1 
κηρύσσειν 1 
κινδύνῳ 1 
κληθέντος 1 
κλοπεύοντα 1 
κοινὰ 2 
κοινῇ 1 
κορυφὰς 2 
κορύνας 1 
κούφαις 1 
κοῦφα 1 
κράτος 1 
κρατυνάμενοι 1 
κριθὴν 1 
κτείναντι 1 
κτείνουσι 2 
κτείνουσιν 1 
κωμῶν 1 
κόλπον 1 
κόπτοντες 1 
κόπτοντι 1 
κόπτων 1 
κώμας 2 
κἀκείνοις 1 
κἀν 2 
λάθρᾳ 1 
λάσια 1 
λέγοντι 1 
λέγων 1 
λέμβοι 2 
λέμβους 1 
λίθῳ 1 
λαβεῖν 1 
λαβόντες 1 
λαβὼν 1 
λαμπάδας 1 
λαμπάδες 1 
λαφύρων 1 
λεγομένοις 1 
λεγομένου 1 
λεγομένων 1 
λεγομένῃ 1 
λεγόμενοι 2 
ληψόμενον 1 
λιμοῦ 1 
λιμῷ 1 
λοιμοῦ 2 
λοιμὸν 1 
λοιμὸς 1 
λοιποὶ 4 
λοιποὺς 1 
λοιποῖς 1 
λοιπὰ 3 
λοιπὸν 1 
λοχαγοὺς 1 
λόφοι 1 
λόφοις 3 
λόφον 1 
λόφους 1 
λόφων 2 
λύγῃ 1 
λύσαντες 1 
λῃστάς 1 
λῃστεύοντα 1 
μάλιστα 11 
μάχην 1 
μάχης 1 
μάχιμα 1 
μάχῃ 1 
μέγα 4 
μέγαν 1 
μέγιστα 1 
μέν 3 
μέρος 2 
μέρους 1 
μέσῃ 1 
μέσῳ 1 
μέχρι 10 
μή 1 
μακροῖς 1 
μανιώδει 1 
μαχίμους 1 
μαχιμώτατοι 2 
μείζονι 1 
μεγάλοι 1 
μεγίστης 1 
μεγίστῃ 1 
μεθ 1 
μεθείσθω 1 
μεν 1 
μετ 4 
μετήνεγκε 1 
μεταγιγνώσκοντες 1 
μεταθεμένων 1 
μετασχόντες 1 
μετατιθεμένων 1 
μετεπήδησαν 1 
μετετίθεντο 1 
μετεχώρουν 1 
μετοικῆσαι 1 
μετρησαμένων 1 
μετώπου 1 
μετὰ 7 
μετῄει 1 
μηδ 1 
μητρὶ 1 
μηχανήμασιν 1 
μηχαναῖς 1 
μισθὸν 1 
μιᾶς 1 
μιᾷ 1 
μνήμης 1 
μνήμῃ 1 
μοι 11 
μοναρχίας 1 
μυθευόντων 1 
μυρίοις 1 
μυρίων 1 
μυριάδας 1 
μόναρχον 1 
μόνης 2 
μόνοι 1 
μὲν 64 
μὴ 4 
μὴν 1 
μᾶλλον 2 
μᾶλλόν 1 
μῆκος 3 
νάματα 1 
νήσους 4 
νίκην 1 
ναυσὶν 2 
ναυτικοὶ 1 
ναῦς 1 
νεμόμενα 1 
νεότευκτον 1 
νεότης 1 
νεότητα 1 
νεύματι 1 
νεώτα 1 
νομίζοντες 1 
νομίσειαν 1 
νομιζομένης 1 
νομιζομένων 1 
νυκτὸς 3 
νόσον 1 
νῆες 1 
νῆσος 1 
νῦν 7 
οἰκεῖα 3 
οἰκεῖν 1 
οἰκοῦσι 2 
οἱ 64 
οἳ 12 
οἵδ 1 
οἵδε 9 
οἷα 2 
οἷς 4 
οὐ 17 
οὐδ 6 
οὐδενὸς 1 
οὐδεὶς 2 
οὐδὲ 3 
οὐδὲν 9 
οὐκ 15 
οὐχ 1 
οὓς 4 
οὔπω 2 
οὔσας 1 
οὔσῃ 1 
οὔτ 1 
οὔτε 9 
οὔτι 1 
οὕτως 1 
οὖν 6 
οὖσαν 2 
οὖσι 1 
οὖσιν 1 
οὗ 1 
οὗτοι 1 
πάθος 1 
πάλαι 1 
πάλιν 2 
πάντα 8 
πάντας 4 
πάντες 1 
πάντοθεν 3 
πάνυ 1 
πάροικοι 1 
πάσης 2 
πέμψαντες 1 
πέντε 4 
πέραν 4 
πίσσῃ 1 
παθεῖν 1 
παθόντες 1 
παιδίου 1 
παιδίῳ 1 
παιδὶ 1 
παισὶν 1 
παλαιότερον 1 
πανστρατιᾷ 1 
παντελὴς 1 
παρ 1 
παρέδοσαν 1 
παρέδωκεν 1 
παραβολῇ 1 
παραδούς 1 
παραδοὺς 1 
παραδόντας 1 
παραπλέωσιν 1 
παραστρατοπεδεύοντος 1 
παρεκάλουν 1 
παρεστήσατο 1 
παροδεύοντας 1 
παροικῆσαι 1 
παρώδευεν 1 
παρώνυμα 1 
παρὰ 3 
πατρίδα 1 
παῖδα 1 
παῖδας 4 
παῖδες 1 
πείρας 2 
πεδίον 1 
πεζοῖς 1 
πεζοῦ 1 
πεζῷ 1 
πεντήκοντα 1 
πενταετίᾳ 1 
πεντεκαίδεκα 1 
πεπολεμηκότα 1 
περ 1 
περίκεινται 1 
περίμετρον 1 
περιέπεμψέ 1 
περιβαλὼν 1 
περιελθεῖν 1 
περιετείχιζε 1 
περιεῖδεν 1 
περιοδεύων 1 
περιπέμψας 1 
περισπᾶν 1 
περιστάντας 1 
περιστάντων 1 
περιτειχίσεως 1 
περιφέροντες 1 
περιχώρους 1 
περιώνυμα 1 
περὶ 11 
περᾶν 1 
περῶν 1 
περῶντος 1 
περῶσιν 1 
πεσούσης 1 
πεῖραί 2 
πεῖραν 1 
πλάτος 1 
πλέον 3 
πλέονα 1 
πλέονας 1 
πλέονι 1 
πλείονες 1 
πλείους 2 
πλεόνως 1 
πλεῖον 1 
πλεῖστοι 1 
πλῆθος 1 
πολέμιοι 1 
πολέμου 4 
πολέμους 1 
πολέμων 1 
πολέμῳ 1 
πολεμήσαντος 1 
πολεμίους 1 
πολεμίων 1 
πολεμεῖν 1 
πολεμουμένους 1 
πολεμούμενοι 1 
πολεμούντων 1 
πολεμοῦντα 1 
πολεμοῦντες 1 
πολιορκίαν 1 
πολιορκίας 1 
πολιορκουμένης 1 
πολιορκουμένοις 1 
πολλά 1 
πολλάκις 2 
πολλαί 1 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 4 
πολλοῖς 1 
πολλοῦ 2 
πολλὰ 6 
πολλὰς 1 
πολλὴν 1 
πολλῶν 1 
πολυμερῆ 1 
πολύ 1 
πολὺ 3 
πολὺν 1 
πονοῦντος 1 
ποταμοῦ 3 
ποταμὸν 4 
ποταμῷ 1 
που 1 
πράξεις 1 
πρέσβεις 8 
πρέσβεσιν 1 
πρίονες 1 
πρανές 1 
πραχθέντων 1 
πρεσβευσάμενοι 1 
πρεσβευτὴν 1 
πρηστήρων 1 
προβαίνοντι 1 
προδοσίας 2 
προειπεῖν 1 
προελθόντες 1 
προεῖπον 1 
προηγόρευσε 1 
προλελέχθω 1 
προλελεγμένων 1 
προπεπολεμηκότων 1 
προσέθεντο 2 
προσέλαβον 1 
προσέπεμψαν 1 
προσέταξε 2 
προσίεντο 1 
προσαγορευθέντος 1 
προσαγορεύουσιν 2 
προσδοκωμένου 1 
προσελάμβανε 1 
προσιούσης 2 
προσιόντα 2 
προσιόντι 2 
προσιόντος 2 
προσπίπτουσιν 1 
προσπλέουσιν 1 
προστατοῦντες 1 
προτέρᾳ 1 
προφάσεις 1 
προϋπακοῦσαι 1 
προύλαβε 1 
πρωτευόντων 1 
πρωτεύοντες 1 
πρόποδα 1 
πρότερον 2 
πρώτης 1 
πρὸ 4 
πρὸς 13 
πρῶται 1 
πρῶτον 2 
πυθόμενοι 1 
πυλῶν 1 
πυνθανόμενοι 1 
πυρί 1 
πόλει 4 
πόλεις 6 
πόλεμον 3 
πόλεμος 2 
πόλεων 1 
πόλεως 4 
πόλιν 9 
πόλις 2 
πόνῳ 1 
πύλας 2 
πύργον 2 
πύργου 1 
πᾶσαν 3 
πᾶσι 1 
πᾶσιν 2 
πῦρ 2 
σίτου 1 
σεμνολογούμενοι 1 
σεμνότερον 1 
σημεῖα 3 
σκέλος 1 
σμικρῷ 1 
σπείρας 1 
σπειρῶν 1 
σπεῖρα 2 
σπεῖραν 1 
στάσεως 3 
σταδίους 1 
σταδίων 1 
στασιάζοντι 1 
στενή 1 
στενὰ 2 
στενὴ 1 
στοᾷ 1 
στρατευόντων 1 
στρατεύουσιν 1 
στρατηγεῖν 1 
στρατηγοῦσι 1 
στρατηγὸν 1 
στρατηγὸς 1 
στρατηγῶν 1 
στρατιωτῶν 1 
στρατοπέδου 1 
στρατοὶ 1 
στρατοῦ 5 
στρατὸν 6 
στρατὸς 1 
στρατῷ 1 
στυππίῳ 1 
συγγέγραπται 2 
συγγένειαν 1 
συγγνώμην 2 
συγγνώμης 1 
συγγνώσεσθαι 2 
συγγραφέων 1 
συγκατεφλέγη 1 
συγκεχυμένα 1 
συγκλείσαντες 1 
συμβόλων 1 
συμμάχον 1 
συμμαχήσειν 1 
συμμαχία 1 
συμμαχίαν 1 
συμμαχῆσαι 1 
συμπαρομαρτεῖν 1 
συμπεσόντων 1 
συμφεύγουσιν 1 
συνέγραφεν 1 
συνέθεντο 1 
συνέθεον 2 
συνέθετο 1 
συνέκλεισεν 1 
συνέπεμπεν 1 
συνέπεμψαν 1 
συνέπεσε 1 
συνέφευγον 1 
συνέφυγον 2 
συνήλασεν 1 
συναλῶναι 1 
συναμαρτοντας 1 
συναμαρτοῦσαν 1 
συναμαρτόντας 1 
συναριθμούμενοι 1 
συνελαυνομένων 1 
συνεμάχει 1 
συνενεγκόντων 1 
συνενεχθεὶς 1 
συνερρυηκότας 1 
συνεσέπεσον 1 
συνετέλουν 1 
συνετίθεντο 1 
συνεχώσθησαν 1 
συνθέσθαι 1 
συνθήκαις 1 
συνθῆκαι 2 
συντριβέντες 1 
συνόδου 1 
συνῄεσαν 2 
συστρατεῦσαι 1 
σφίσι 3 
σφίσιν 4 
σφόδρα 2 
σφᾶς 2 
σφῶν 6 
σχολὴ 1 
σωματοφύλαξ 1 
σύγγραμμά 1 
σύγγραμμα 1 
σὺν 6 
σῖτον 1 
τά 1 
τάδ 1 
τάδε 2 
τάξει 1 
τάξεις 2 
τάξεων 1 
τάξοντα 1 
τάφρους 1 
τάφρῳ 1 
τέκνα 1 
τέλεσι 1 
τέλη 1 
τέλος 8 
τέσσαρας 1 
τέσσαρες 1 
τήν 2 
τήνδε 2 
τίνος 1 
ταμιείῳ 2 
ταπεινοῦ 1 
ταύταις 2 
ταῖς 1 
ταῦθ 1 
ταῦτ 1 
ταῦτα 3 
τε 52 
τείχεσιν 1 
τείχη 2 
τείχους 2 
τεσσαράκοντα 1 
τετάρτης 2 
τετελεσμένης 1 
τεῖχος 2 
τι 7 
τινας 2 
τινες 1 
τινὰ 1 
τινὰς 2 
τις 4 
τοιαῦτα 1 
τοιοῦτον 1 
τοσαῦτά 1 
τοσαῦτα 1 
τοσοῦτον 1 
τοσῇδε 1 
τοσῶνδε 1 
τοσῷδε 1 
τούσδε 2 
τούτοιν 1 
τούτοις 2 
τούτων 3 
τούτῳ 1 
τοὺς 39 
τοῖς 46 
τοῖσδε 1 
τοῦ 45 
τοῦδε 2 
τοῦτ 1 
τοῦτο 7 
τρίτη 1 
τρίτον 1 
τραφῆναι 1 
τραχεῖαν 1 
τρεῖς 1 
τριάκοντα 1 
τριακοστὸν 1 
τριακοστῇ 1 
τριετὲς 1 
τρισχιλίους 2 
τρισὶ 1 
τρισὶν 1 
τριῶν 2 
τρόπῳ 1 
τυχεῖν 1 
τό 2 
τόδε 1 
τόν 1 
τόνδε 2 
τότε 8 
τύχοιεν 1 
τἆλλα 1 
τὰ 48 
τὰς 22 
τὴν 58 
τὸ 45 
τὸν 41 
τῆς 43 
τῆσδε 3 
τῇ 11 
τῇδε 3 
τῶν 58 
τῶνδέ 1 
τῶνδε 2 
τῷ 21 
τῷδε 4 
φάραγγι 1 
φάραγγος 1 
φέρειν 2 
φέρουσαι 1 
φήμης 2 
φίλιαν 1 
φίλον 2 
φίλους 1 
φαίνεται 2 
φαίνονται 1 
φανερὸν 1 
φασι 1 
φασὶν 1 
φερόμεναι 1 
φεύγειν 1 
φεύγοντες 2 
φεύγουσιν 1 
φθαρῆναι 1 
φθόρος 1 
φιλίαν 1 
φρονήματος 1 
φροντίσαι 1 
φροντισάντων 1 
φρουροῖς 1 
φρουρὰ 1 
φρουρὰν 4 
φρουρὰς 2 
φρουρᾶς 1 
φρούρια 1 
φυγεῖν 2 
φυγόντα 1 
φυγόντας 1 
φυγῆς 1 
φυλάκιον 1 
φυλακὰς 1 
φυλακὴν 2 
φόβος 2 
φόβῳ 1 
φόνον 1 
φόρον 1 
φόρου 1 
φόρους 6 
φύλακες 1 
φύλαξιν 1 
χάρακας 1 
χαράδρα 1 
χειμῶνος 4 
χειρούμενον 1 
χθαμαλοῦ 1 
χιλίους 1 
χρήμασι 1 
χρήμασιν 1 
χρήματα 2 
χρείᾳ 1 
χρησόμενος 1 
χρυσίον 1 
χρυσίου 1 
χρόνῳ 3 
χρώμενοι 1 
χρῄζει 1 
χρῆσθαι 1 
χρῷτο 1 
χωρία 1 
χωρίον 2 
χωρὶς 2 
χώματα 2 
χώραν 4 
χώρας 1 
χώρᾳ 1 
χῶμα 2 
ψευδὲς 1 
ἀβοηθήτους 1 
ἀγορὰν 2 
ἀγορῶν 1 
ἀγροὺς 2 
ἀγχοῦ 1 
ἀδελφὸς 1 
ἀδικοῦσι 1 
ἀδοκήτως 2 
ἀεί 1 
ἀηδὲς 1 
ἀθρόοι 3 
ἀκμάσαν 1 
ἀκολάστους 1 
ἀκριβές 1 
ἀκριβεῖς 1 
ἀκρωρείας 1 
ἀκρότατον 1 
ἀληθῆ 1 
ἀλκίμου 1 
ἀλλ 6 
ἀλλά 2 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλήλους 1 
ἀλλαχοῦ 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλὰ 7 
ἀμάχου 1 
ἀμφί 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφότερα 1 
ἀμφότεροι 1 
ἀμφὶ 5 
ἀνάγκης 1 
ἀνάντη 1 
ἀνέδραμε 1 
ἀνέδραμον 1 
ἀνέζευξεν 1 
ἀνέκοψε 1 
ἀνέστησεν 2 
ἀνήρ 1 
ἀνίστη 1 
ἀνίσχοντος 1 
ἀναβὰς 1 
ἀναγράψω 1 
ἀναιρεθέντος 1 
ἀναιροῦσιν 1 
ἀνακείμενον 1 
ἀναρχίαν 1 
ἀναχωρήσαντα 1 
ἀνδροφόνῳ 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 1 
ἀνεπήδησεν 1 
ἀνεχώρει 1 
ἀνεχώρουν 2 
ἀντὶ 1 
ἀνόπλοιν 1 
ἀνώνυμον 1 
ἀνῃρέθησαν 1 
ἀνῃρήκεσαν 1 
ἀνῄρουν 1 
ἀνῆλθεν 1 
ἀνῳκίσαντο 1 
ἀοίκητον 1 
ἀπ 1 
ἀπέδοτο 2 
ἀπέθανον 1 
ἀπέθηκεν 1 
ἀπέκλειον 1 
ἀπέλιπον 1 
ἀπέσχοντο 1 
ἀπέχηταί 1 
ἀπήντων 1 
ἀπαλλάξας 1 
ἀπαντώντων 1 
ἀπαράσκευοι 1 
ἀπειρίαν 1 
ἀπεκρίναντο 1 
ἀπεκρίνατο 1 
ἀπεκρούοντο 1 
ἀπετέθειντο 1 
ἀπετείχιζε 1 
ἀπεώσαντο 1 
ἀπιστίαν 1 
ἀπιόντα 1 
ἀποβαλόντες 1 
ἀποδιδόντας 1 
ἀποδιδόντων 1 
ἀποδοῦναι 3 
ἀποδώσειν 2 
ἀποθέσθαι 1 
ἀποθανόντος 1 
ἀποθνήσκει 1 
ἀποκεκλεισμένοι 1 
ἀποκλειόμενοι 1 
ἀπολέσθαι 1 
ἀπονοίας 1 
ἀπορίᾳ 1 
ἀπορρήτῳ 1 
ἀποσκιδναμένους 1 
ἀποστάντας 3 
ἀποστάντος 1 
ἀποστῆναι 1 
ἀποτειχίσας 1 
ἀποχωρήσαντος 1 
ἀπραξίας 1 
ἀπωλωλέκει 1 
ἀπὸ 10 
ἀρέσκει 1 
ἀρίστων 1 
ἀργύριόν 1 
ἀρετῆς 1 
ἀρξάμενοι 1 
ἀρξάμενος 1 
ἀρχάς 1 
ἀρχήν 1 
ἀρχαιολογοῦσι 1 
ἀρχὴ 1 
ἀρχὴν 3 
ἀρχῆθεν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀρχῇ 1 
ἀσεβείας 1 
ἀσθενές 1 
ἀσθενεστάτους 1 
ἀσθενεῖς 2 
ἀσπίδα 1 
ἀσφαλῶς 1 
ἀσχολίαν 1 
ἀσχολίᾳ 1 
ἀτμῶν 1 
ἀτόπων 1 
ἀφ 1 
ἀφίξεσθαι 1 
ἀφίστη 1 
ἀφαιρεθῶσιν 1 
ἀφείλετο 1 
ἀφείλοντο 1 
ἀφειστήκει 1 
ἀφικομένους 1 
ἀφῆκαν 1 
ἀχρείων 1 
ἁλούσης 1 
ἁλόντων 2 
ἁλώσεως 1 
ἁλῶν 1 
ἂν 1 
ἃ 4 
ἃς 1 
ἄγοντα 1 
ἄγοντας 1 
ἄγριον 1 
ἄθρους 1 
ἄκραν 1 
ἄκροις 1 
ἄκρον 1 
ἄκρου 1 
ἄλλα 2 
ἄλλας 1 
ἄλλην 3 
ἄλλο 1 
ἄλλοι 1 
ἄλλοις 2 
ἄλλον 1 
ἄλλου 2 
ἄλλους 2 
ἄμφω 2 
ἄνδρα 1 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 1 
ἄνοδον 1 
ἄνυδρον 1 
ἄνω 1 
ἄνωθεν 1 
ἄπειρον 1 
ἄποικον 1 
ἄρα 6 
ἄρδην 1 
ἄριστοι 1 
ἄρξαι 1 
ἄρτι 2 
ἄρχειν 1 
ἄρχοντες 1 
ἄρχων 1 
ἄστυ 2 
ἄφνω 1 
ἅλας 1 
ἅμα 6 
ἅπαντας 1 
ἅπας 1 
ἅπασιν 1 
ἅτε 1 
Ἀγρίππας 1 
Ἀγριᾶνας 1 
Ἀκυληίαν 1 
Ἀλεξάνδρου 1 
Ἀλεξάνδρῳ 1 
Ἀνίκιον 1 
Ἀνίκιος 3 
Ἀνικίῳ 1 
Ἀντωνίου 3 
Ἀντωνίῳ 1 
Ἀντώνιον 1 
Ἀντώνιος 1 
Ἀπολλωνία 1 
Ἀπολλωνίαν 1 
Ἀπόλλωνα 1 
Ἀπόλλωνος 1 
Ἀρδεῖοι 1 
Ἀρδιαίοις 1 
Ἀρδιαῖοι 1 
Ἀρουπῖνοι 1 
Ἀτιντανοὶ 1 
Ἀτιντανοὺς 2 
Ἄγρων 3 
Ἄγρωνι 1 
Ἄγρωνος 4 
Ἄλπεις 1 
Ἄλπεων 10 
ἐάσειν 1 
ἐβοήθει 1 
ἐγένοντο 2 
ἐγίγνοντο 2 
ἐγγὺς 1 
ἐγεγόνεσαν 1 
ἐγεφύρου 1 
ἐγκαταλιπεῖν 1 
ἐγκλήματα 1 
ἐγκρατῶς 1 
ἐγχειροῦντος 1 
ἐδέξαντο 1 
ἐδέχετο 1 
ἐδίδοσαν 1 
ἐδίωκεν 1 
ἐδεῖτο 2 
ἐδυσχέραινον 1 
ἐδόκει 1 
ἐδύναντο 1 
ἐδῄουν 1 
ἐδῄωσάν 1 
ἐζημίωσε 2 
ἐθάρρησαν 1 
ἐθεραπεύετο 1 
ἐθνῶν 3 
ἐθριάμβευσεν 2 
ἐκ 17 
ἐκέλευεν 2 
ἐκέλευσε 1 
ἐκέλευσεν 1 
ἐκδραμόντων 1 
ἐκείνου 3 
ἐκείνων 5 
ἐκείνῃ 1 
ἐκεῖθι 1 
ἐκλειφθέντα 1 
ἐκλειφθέντας 1 
ἐκλειφθὲν 1 
ἐκλιπόντες 2 
ἐκμισθοῦσι 1 
ἐκράτει 1 
ἐκράτουν 1 
ἐκραγείσης 1 
ἐκρατοῦντο 1 
ἐκρατύναντο 1 
ἐκρατύνατο 2 
ἐκτρέχοντες 1 
ἐκφυῶς 1 
ἐκώλυσεν 1 
ἐλέῳ 1 
ἐλήφθησαν 3 
ἐλαύνειν 1 
ἐλεηλάτουν 1 
ἐλευθέρας 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθόντας 1 
ἐλπίσας 3 
ἐλυμαίνετο 1 
ἐλόχων 1 
ἐλῄζετο 1 
ἐλῄστευον 3 
ἐμβάλλει 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμβαλόντες 1 
ἐμβαλών 1 
ἐμπίπτουσι 1 
ἐμπεσοντων 1 
ἐμπεσὼν 1 
ἐμπιπρὰς 1 
ἐμπρῆσαι 1 
ἐμφύλια 1 
ἐν 34 
ἐνέβαλε 2 
ἐνέβαλον 1 
ἐνέδρας 1 
ἐνέδωκαν 1 
ἐνέπρησαν 1 
ἐνέπρησε 1 
ἐνέπρησεν 2 
ἐνήδρευον 1 
ἐνήδρευσαν 1 
ἐνήδρευσεν 1 
ἐνήλαντο 1 
ἐνίκων 2 
ἐνδοῦσιν 1 
ἐνδώσειν 3 
ἐνεγκόντες 1 
ἐνεδρῶν 1 
ἐνεπίμπρασαν 1 
ἐνεπίμπρη 1 
ἐνεποίησε 1 
ἐνεχείρισε 1 
ἐνοχλούντων 1 
ἐνταῦθα 2 
ἐντειλάμενος 1 
ἐντελές 1 
ἐντελῶς 1 
ἐντυχεῖν 1 
ἐντὸς 2 
ἐξ 6 
ἐξέβαλον 1 
ἐξέθορε 1 
ἐξέθορεν 1 
ἐξέλιπε 1 
ἐξέλιπεν 1 
ἐξέλιπον 1 
ἐξέτεινον 1 
ἐξήνυσεν 1 
ἐξαγριαίνων 1 
ἐξεκαίοντο 1 
ἐξορμῆσαι 1 
ἐξουσίαν 1 
ἐοίκασι 1 
ἐοίκασιν 1 
ἐπ 10 
ἐπέβαινεν 1 
ἐπέβαλλον 1 
ἐπέδραμε 1 
ἐπέδραμον 3 
ἐπέθηκεν 1 
ἐπέρα 1 
ἐπέστησαν 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπήγνυτο 1 
ἐπίδραμόντες 1 
ἐπίκλην 1 
ἐπίμηκες 1 
ἐπίτηδες 1 
ἐπαίνῳ 1 
ἐπανήγαγε 1 
ἐπανήξων 1 
ἐπαναχθέντες 1 
ἐπανελθεῖν 1 
ἐπανῆλθε 1 
ἐπανῆλθεν 2 
ἐπανῆλθον 1 
ἐπαρθέντες 1 
ἐπειγόμενοι 1 
ἐπειγόμενος 1 
ἐπειπόντες 1 
ἐπεκεκυρώκει 1 
ἐπελέξατο 1 
ἐπεξέθεον 1 
ἐπεξῆλθεν 1 
ἐπεπολέμητο 1 
ἐπεχείρουν 1 
ἐπεὶ 4 
ἐπεῖχε 1 
ἐπιγενέσθαι 1 
ἐπιδραμούσης 1 
ἐπιδραμόντες 2 
ἐπιθέων 1 
ἐπιθαρρύνων 1 
ἐπιθοῖτο 1 
ἐπιθυμίᾳ 1 
ἐπικαλυπτούσης 1 
ἐπικατέσκαψαν 1 
ἐπικατῄεσαν 1 
ἐπικουρίαν 1 
ἐπιλαβεῖν 1 
ἐπιλαβούσης 1 
ἐπιμήκει 1 
ἐπιμήκης 1 
ἐπιούσης 3 
ἐπιπεμπομένους 1 
ἐπιπεμφθεὶς 2 
ἐπιπεσεῖσθαι 1 
ἐπιπλέοντος 1 
ἐπιπλέουσιν 1 
ἐπιπλήξοντας 1 
ἐπιπλεύσαντες 1 
ἐπιπλεύσας 1 
ἐπιστήσαντες 1 
ἐπιστειλάσης 1 
ἐπιστρέφουσι 1 
ἐπιστρατεύουσι 1 
ἐπιτρέποντες 1 
ἐπιτρέψαι 1 
ἐπιτρεχόντων 1 
ἐπιτροπεύειν 1 
ἐπιχειρήσεως 1 
ἐπιχειρουμένοις 1 
ἐπιχειροῦντες 1 
ἐπιόντα 1 
ἐπιόντος 2 
ἐπλήγη 2 
ἐπλησίασε 2 
ἐποιεῖτο 1 
ἐπολέμει 2 
ἐπολέμησε 1 
ἐπολέμησεν 1 
ἐπολέμουν 1 
ἐπολιόρκει 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπὶ 43 
ἐπῄει 2 
ἐργασάμενος 1 
ἐρεθιζομένων 1 
ἐρημοτέρας 1 
ἐρρωμένον 1 
ἐρχομένῳ 1 
ἐρῶ 1 
ἐς 98 
ἐσήγαγεν 1 
ἐσαγαγεῖν 1 
ἐσβάλοιεν 1 
ἐσδραμεῖν 1 
ἐσελθοῦσα 1 
ἐσενέγκωσιν 1 
ἐσκύλευσαν 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 3 
ἐστράτευεν 2 
ἐστράτευον 2 
ἐστράτευσε 1 
ἐστὶ 2 
ἐστὶν 1 
ἐσφενδόνα 1 
ἐσχήκεσαν 1 
ἐσχατιαῖς 1 
ἐσχόλασαν 1 
ἐσύλησαν 1 
ἐσώρευον 1 
ἐτίτρωσκον 1 
ἐτράπη 1 
ἐφ 4 
ἐφέροντο 1 
ἐφείσαντο 1 
ἐφεώρων 1 
ἐφθάρησαν 1 
ἐφορῶντος 1 
ἐφόδου 1 
ἐφύλασσεν 1 
ἐχείμαζεν 1 
ἐχειρώσατο 1 
ἐχυρά 1 
ἐχυρὰν 1 
ἐχώρει 1 
ἐψηφίσαντο 1 
ἐψηφίσατο 1 
ἐὰν 1 
ἑάλω 1 
ἑαυτάς 1 
ἑαυτούς 1 
ἑαυτοὺς 2 
ἑαυτοῖς 1 
ἑαυτοῦ 2 
ἑαυτὸν 2 
ἑαυτῆς 1 
ἑαυτῶν 1 
ἑβδομήκοντα 2 
ἑκάστην 1 
ἑκάστους 1 
ἑκάστῃ 1 
ἑκατέρωθεν 2 
ἑκατὸν 1 
ἑκόντας 1 
ἑκὰς 1 
ἑλεῖν 1 
ἑλόμενοι 1 
ἑλώδη 1 
ἑλών 1 
ἑλὼν 2 
ἑξακισχιλίους 1 
ἑξακοσιοις 1 
ἑπτακοσίους 1 
ἑστίασιν 1 
ἑτέραν 1 
ἑτέρας 2 
ἑτέροις 2 
ἑτέρους 3 
ἑτέρων 2 
ἑώρα 1 
ἓν 1 
ἓξ 1 
ἔγνων 2 
ἔδειξεν 1 
ἔδεισαν 2 
ἔδησεν 1 
ἔδοσαν 5 
ἔδωκε 1 
ἔδωκεν 1 
ἔθνη 3 
ἔθνος 6 
ἔθνους 1 
ἔκειρεν 1 
ἔκτειναν 2 
ἔκτεινε 2 
ἔκτεινεν 1 
ἔλαβεν 1 
ἔλειπεν 1 
ἔληγε 1 
ἔληξε 1 
ἔμελλον 1 
ἔμπαλιν 1 
ἔμφρουρα 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 2 
ἔνδοξοι 1 
ἔνθα 3 
ἔξωθεν 1 
ἔπειτα 2 
ἔπεμπε 1 
ἔπεμπεν 2 
ἔπεμψαν 2 
ἔπεμψε 4 
ἔπλεον 1 
ἔποικοι 1 
ἔργα 1 
ἔργῳ 1 
ἔρημον 1 
ἔς 1 
ἔσεισε 1 
ἔστησαν 1 
ἔστι 2 
ἔστιν 4 
ἔσχατον 1 
ἔσχον 2 
ἔτεσί 1 
ἔτεσιν 2 
ἔτη 1 
ἔτι 12 
ἔτος 1 
ἔτους 1 
ἔφη 2 
ἔφθειραν 1 
ἔφοδον 1 
ἔφυγον 2 
ἔχειν 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 2 
ἔχου 1 
ἔχουν 1 
ἔχουσι 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχρῃζεν 2 
ἔχων 1 
ἕκαστον 2 
ἕτερα 3 
ἕτεροι 1 
ἕτερον 7 
ἕω 1 
ἕως 4 
ἕῳ 1 
Ἐγχέλεα 1 
Ἐγχέλεες 1 
Ἐπίδαμνον 4 
Ἐπιδαμνίοις 1 
Ἐπὶ 1 
Ἐς 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλήνων 3 
Ἑλληνίδες 1 
Ἕλληνες 1 
Ἕλλησιν 3 
Ἕλουιος 1 
ἠγανάκτησάν 1 
ἠδικημένοις 1 
ἠναγκάσθησαν 1 
ἠνώχλησαν 1 
ἠνώχλουν 1 
ἠξίουν 1 
ἠξίωσεν 1 
ἠσχολεῖτο 1 
ἡ 11 
ἡβῶντας 1 
ἡγεμόνων 1 
ἡγουμένου 3 
ἡγούμενοι 1 
ἡγούμενον 1 
ἡγούμενος 1 
ἡγοῦμαι 1 
ἡγοῦνται 4 
ἡλικίᾳ 1 
ἡμέραις 1 
ἡμέραν 1 
ἡμέρας 5 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμερῶν 2 
ἡμερῶσαι 1 
ἢ 6 
ἢν 1 
ἣ 3 
ἣν 2 
ἤγαγε 1 
ἤγειρον 1 
ἤδη 10 
ἤκμασε 1 
ἤλπιζεν 1 
ἤρξαντο 1 
ἦγε 1 
ἦγεν 1 
ἦν 13 
ἦρξεν 1 
ἦρος 1 
ἦρχε 1 
ἦρχεν 1 
ἦρχον 1 
ἦσαν 5 
ἧκεν 1 
ἧς 1 
Ἠπείρου 2 
Ἠριδανὸν 1 
Ἡ 1 
ἰδίοις 1 
ἰσχυρόν 1 
ἰσχὺν 2 
ἱεροσυλίας 1 
ἱεροσυλίᾳ 1 
ἱεροσύλοις 1 
ἱεροῦ 1 
ἱερῶν 1 
ἱκεσίας 1 
ἱκετεύειν 1 
ἱκετηρίᾳ 2 
ἱππέας 1 
ἱππεῦσι 1 
ἱππεῦσιν 1 
ἴδια 1 
ἴδιον 1 
ἴσως 1 
ἴχνη 1 
ἴχνος 1 
ἵετο 1 
ἵν 1 
ἵνα 1 
Ἰάποδες 5 
Ἰάποσι 1 
Ἰαπόδων 6 
Ἰλλυρίδα 4 
Ἰλλυρίδι 1 
Ἰλλυρίδος 4 
Ἰλλυρίς 1 
Ἰλλυρικοὶ 2 
Ἰλλυρικόν 1 
Ἰλλυρικὰ 1 
Ἰλλυρικὸν 2 
Ἰλλυριοί 1 
Ἰλλυριοὶ 3 
Ἰλλυριοὺς 9 
Ἰλλυριοῖς 4 
Ἰλλυριοῦ 1 
Ἰλλυριὸν 1 
Ἰλλυριῶν 21 
Ἰλλυριῷ 1 
Ἰντερφρουρῖνοι 1 
Ἰσσίοις 2 
Ἰσσίων 1 
Ἰταλίαν 4 
Ἰταλικῶν 1 
Ἰταλοῖς 1 
Ἰόνιον 8 
Ἱέρων 1 
Ἱππασῖνοί 1 
Ἴβηρας 1 
Ἴσσα 1 
Ἴσσαν 1 
Ἴστρον 5 
Ἴστρος 1 
Ἴστρου 4 
Ἴστρους 1 
ὀκτώ 1 
ὀλίγοι 1 
ὀλίγον 2 
ὀλίγους 1 
ὀλίγων 1 
ὀνόμασι 1 
ὀξέα 1 
ὀξέως 1 
ὀξεῖς 1 
ὀπίσθια 1 
ὀρείων 1 
ὀρῶν 1 
ὀχυρωτάτην 1 
ὁ 55 
ὁδεύοντες 1 
ὁδὸν 3 
ὁδῶν 1 
ὁδῷ 1 
ὁμήρους 4 
ὁμοίως 2 
ὁμοῦ 4 
ὁρίσας 1 
ὁρμῆς 1 
ὁρμῇ 1 
ὁρῶν 1 
ὃ 2 
ὃν 3 
ὄκνον 1 
ὄλεθρον 1 
ὄνομα 4 
ὄντα 1 
ὄντας 2 
ὄντες 3 
ὄντων 2 
ὄρει 1 
ὄρειον 1 
ὄρη 3 
ὄψιν 1 
ὅδε 1 
ὅθεν 10 
ὅλην 1 
ὅλης 1 
ὅμηρά 1 
ὅμηρα 3 
ὅμηρον 1 
ὅμοια 1 
ὅμορα 1 
ὅμοροι 1 
ὅμορον 1 
ὅμως 5 
ὅπλα 2 
ὅπου 2 
ὅπως 2 
ὅσα 4 
ὅση 2 
ὅσοι 2 
ὅσοις 1 
ὅσον 2 
ὅσους 1 
ὅσων 2 
ὅτε 2 
ὅτι 7 
Ὀδησσὸς 1 
Ὀκταουία 1 
Ὀξυαίους 1 
Ὁ 3 
ὑετῶν 1 
ὑλώδει 1 
ὑλώδης 1 
ὑπ 2 
ὑπάτοις 2 
ὑπέρ 1 
ὑπέστησαν 1 
ὑπέσχετο 1 
ὑπήκουσαν 1 
ὑπήντων 2 
ὑπήχθησαν 1 
ὑπακούσασαν 1 
ὑπακοῦσαι 1 
ὑπαντήσας 3 
ὑπασπιστῶν 1 
ὑπατεύειν 1 
ὑπατεύοντός 1 
ὑπατεύσων 1 
ὑπατεύων 1 
ὑπαχθέντας 1 
ὑπαχθέντες 1 
ὑπεκέντουν 1 
ὑπερεῖδον 1 
ὑπερθέσθαι 1 
ὑπερῆλθον 1 
ὑπετείχισαν 1 
ὑπηγάγοντο 2 
ὑπηκόου 1 
ὑπηκόους 1 
ὑπηκόων 1 
ὑπηρέταις 1 
ὑπισχνουμένων 1 
ὑποδεξαμένων 1 
ὑπολοίποις 1 
ὑπομνήμασι 1 
ὑποστάντες 2 
ὑποσταῖεν 1 
ὑποστρέψασιν 1 
ὑποσχόμενοι 1 
ὑποφεύγων 1 
ὑποφυγόντες 1 
ὑποψίᾳ 1 
ὑπόλοιπα 1 
ὑπόλοιπον 1 
ὑπώπτευε 1 
ὑπὲρ 3 
ὑπὸ 22 
ὑφ 1 
ὑφεδρεύοντες 1 
ὑφορώμενοι 1 
ὑψηλοτέροις 1 
ὑψηλοῦ 1 
ὑψηλότερον 1 
ὑψηλὸν 1 
ὕλας 2 
ὕλην 3 
ὕλης 2 
ὕστερον 5 
ὕψος 1 
ὠκείαις 1 
ὠνείδιζεν 1 
ὠχύρου 1 
ὡμολόγησα 1 
ὡς 20 
ὣς 1 
ὥραις 1 
ὥρᾳ 1 
ὥς 1 
ὧν 4 
ᾑρέθησαν 1 
ᾔει 2 
ᾔτει 2 
ᾔτησε 1 
ᾔτουν 3 
ᾕρει 2 
ᾗ 3 
ᾤκησαν 1 
ᾤκηται 1 
ᾤκουν 2 
ᾧ 1 
ῥαΐσας 1 
ῥωμαϊστὶ 1 
ῥύμης 1 
Ῥαιτοὶ 1 
Ῥαιτοὺς 3 
Ῥωμαίοις 11 
Ῥωμαίους 6 
Ῥωμαίων 25 
Ῥωμαϊκὰ 1 
Ῥωμαῖοι 15 
Ῥώμην 9 

Powered by PhiloLogic