Aeschylus, Agamemnon (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy] [word count] [Aesch. Ag.].

Word Count

Total Words: 8462 Total Unique Words: 4396.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

δ 228 
· 195 
καὶ 142 
δὲ 81 
γὰρ 79 
ἐν 71 
τὸ 70 
μὲν 61 
ὡς 53 
τὸν 45 
πρὸς 44 
οὐκ 43 
τε 40 
ἐκ 39 
οὐ 38 
ἂν 36 
τ 35 
μὴ 34 
τί 34 
εἰ 31 
τις 31 
τῶν 29 
εὖ 28 
ὁ 27 
νῦν 26 
ἰὼ 25 
τὰ 24 
τόδ 23 
τίς 20 
δέ 19 
μοι 19 
πῶς 19 
ἀλλ 19 
ἢ 19 
ἐμοὶ 17 
ἐς 17 
οὖν 16 
πόλιν 16 
σὺ 16 
γάρ 15 
δίκην 15 
θ 15 
τὴν 15 
ἐγὼ 15 
ἐξ 15 
ἦ 15 
γ 14 
δόμοις 14 
θεῶν 14 
λέγω 14 
τοῦ 14 
τόδε 14 
τῆσδε 14 
γυναικὸς 13 
νιν 13 
τάδ 13 
τάδε 13 
ἐπεὶ 13 
μ 12 
σοι 12 
τοῖς 12 
τῆς 12 
ἐπ 12 
δόμων 11 
οὐδὲν 11 
σὺν 11 
τοι 11 
τοὺς 11 
τόνδ 11 
ἄν 11 
Διὸς 10 
πάλιν 10 
πρέπει 10 
χάριν 10 
ἀπὸ 10 
ἐπὶ 10 
ἡ 10 
ἦν 10 
ὦ 10 
βίον 9 
μόρον 9 
οὐδ 9 
πολλὰ 9 
πολλῶν 9 
πᾶν 9 
ταῦτα 9 
τι 9 
τοῦδε 9 
τῷ 9 
τῷδ 9 
χρὴ 9 
ἀνδρὸς 9 
ἀπ 9 
Ἀργείων 9 
Ἰλίου 9 
ὅπως 9 
ὑπ 9 
ὧδ 9 
γε 8 
γῆς 8 
εἴ 8 
θεοὺς 8 
θεοῖς 8 
μέγαν 8 
περ 8 
πλέον 8 
ποτ 8 
σε 8 
τότ 8 
τῶνδ 8 
φάος 8 
φρενῶν 8 
χάρις 8 
χρόνῳ 8 
ἐμοί 8 
βροτῶν 7 
δή 7 
εἶναι 7 
λόγον 7 
μέγα 7 
μή 7 
με 7 
μὴν 7 
οὐχ 7 
πρὸ 7 
πόλει 7 
πόλις 7 
σ 7 
στρατοῦ 7 
τάλαινα 7 
τῶνδε 7 
φίλον 7 
ἀλλὰ 7 
ἀμφὶ 7 
ἄνδρα 7 
ἤδη 7 
ὥσπερ 7 
ὥστε 7 
Πριάμου 6 
αἴλινον 6 
αὐτὸς 6 
βασιλεῦ 6 
δοκεῖ 6 
δὴ 6 
κακῶν 6 
κατ 6 
κράτος 6 
λέγειν 6 
μένει 6 
μήτ 6 
μηδ 6 
οὕτω 6 
πάλαι 6 
πάντα 6 
παρ 6 
πρὶν 6 
πυρός 6 
φεῦ 6 
φῶς 6 
χερὸς 6 
ἀνδρὶ 6 
ἀνδρῶν 6 
ἀντ 6 
ἄναξ 6 
ἄνευ 6 
Ἄπολλον 6 
ἐμῆς 6 
ἔστι 6 
ἔχειν 6 
ἔχεις 6 
ἥκει 6 
ἴσθι 6 
Ζεὺς 5 
Τροίαν 5 
Τροίας 5 
αὑτοῦ 5 
αὖθις 5 
αὖτε 5 
γένοιτο 5 
γλῶσσαν 5 
γύναι 5 
δίκαν 5 
δόμους 5 
εἰς 5 
λέγεις 5 
μάχης 5 
οἱ 5 
οὔ 5 
πάρα 5 
πατρὸς 5 
πόνος 5 
σοῦ 5 
τήνδ 5 
τούτων 5 
φάτις 5 
φρενὸς 5 
ἄγαν 5 
ἄλλων 5 
ἐμὸν 5 
ἐμῶν 5 
ἑκὼν 5 
ἔργον 5 
ἔχει 5 
ἔχω 5 
ἡλίου 5 
ἦμαρ 5 
Ἰλίῳ 5 
ὃς 5 
ὅταν 5 
† 5 
αἵματος 4 
αὐτός 4 
βροτοῖς 4 
βωμοῦ 4 
γένοιτ 4 
γνώμην 4 
γνώσῃ 4 
γυναικὶ 4 
δίκη 4 
δίχα 4 
δεῖ 4 
διαὶ 4 
δικαίως 4 
δωμάτων 4 
δώμασιν 4 
δῆτ 4 
εἰπέ 4 
εἴπερ 4 
εἶ 4 
εἶπε 4 
εὖτ 4 
θεοῦ 4 
κάρτα 4 
κακά 4 
κακόν 4 
καλῶς 4 
κατθανεῖν 4 
κότῳ 4 
κἀγὼ 4 
μέγας 4 
μέν 4 
μέντοι 4 
μέρος 4 
μαθεῖν 4 
μοῖραν 4 
μᾶλλον 4 
οἶδεν 4 
οὐδὲ 4 
οὐκέτ 4 
οὔτ 4 
οὔτοι 4 
οὕτως 4 
πάντ 4 
πέδον 4 
πέλει 4 
πέμπει 4 
πεσόντα 4 
που 4 
πυρὸς 4 
πῆμα 4 
σὸν 4 
τάχος 4 
τορῶς 4 
τοῖσδ 4 
τοῖσδε 4 
τυχεῖν 4 
τόνδε 4 
τῇδ 4 
φίλων 4 
φρενός 4 
φόνον 4 
χαῖρε 4 
χθονὸς 4 
χρόνον 4 
χρόνου 4 
ἄλλα 4 
ἄνωθεν 4 
ἄφερτον 4 
ἅλις 4 
Ἄρης 4 
Ἅιδου 4 
ἐγώ 4 
ἐμοῦ 4 
ἐπεύχεται 4 
ἐστι 4 
ἐστιν 4 
ἑστίας 4 
ἔοικεν 4 
ἔστιν 4 
ἡμῖν 4 
ὀμμάτων 4 
ὅστις 4 
ὑπὲρ 4 
ὕπνῳ 4 
ὤμοι 4 
ὥστ 4 
ὧν 4 
Ὦπολλον 4 
Ζεῦ 3 
αἰνεῖν 3 
αἷμ 3 
αὐτοῦ 3 
αὑτῆς 3 
αὕτη 3 
αὖ 3 
βαρεῖα 3 
γένει 3 
γένος 3 
γοῦν 3 
γυναικός 3 
δεῦρ 3 
δημόθρους 3 
δι 3 
διχορρόπως 3 
δοκεῖς 3 
δόμοισι 3 
δῶμα 3 
εἰδέναι 3 
εἰμι 3 
εἰπεῖν 3 
εἴτ 3 
εἴτε 3 
εὔφρων 3 
ζει 3 
θανάτῳ 3 
θανεῖν 3 
θανὼν 3 
θεός 3 
κάρτ 3 
κέαρ 3 
καί 3 
κακοῦ 3 
κακὰ 3 
καρδίαν 3 
κλέος 3 
κλαυμάτων 3 
κλύειν 3 
κρεῶν 3 
κυνὸς 3 
κἀν 3 
λέγοιμ 3 
λιποῦσα 3 
λόγος 3 
λόγῳ 3 
μάντις 3 
μέλαθρα 3 
μέλειν 3 
μήθ 3 
μήτε 3 
μίμνει 3 
μελάθρων 3 
μεῖζον 3 
μηδὲ 3 
μηδὲν 3 
μοῖρα 3 
νέον 3 
ναυτίλων 3 
νικάτω 3 
ξυνῆκα 3 
ξὺν 3 
οἴκων 3 
οἶκος 3 
οὐδέν 3 
οὐδεὶς 3 
οὔποτ 3 
οὔτε 3 
οὔτι 3 
οὔτις 3 
οὗτος 3 
πάθη 3 
πέλας 3 
πέρι 3 
παθεῖν 3 
παιδὸς 3 
παπαῖ 3 
παρὰ 3 
πατρῷον 3 
πατὴρ 3 
παῖς 3 
περὶ 3 
πλούτου 3 
πλὴν 3 
πνέων 3 
πολλὰς 3 
πολλὴ 3 
πρόσω 3 
πρῶτον 3 
πόθεν 3 
πόνων 3 
πόποι 3 
πᾶς 3 
πῦρ 3 
σάφ 3 
σίνος 3 
σου 3 
στύγος 3 
σωφρονεῖν 3 
σύ 3 
σὲ 3 
τέλος 3 
τέρμα 3 
τήνδε 3 
ταῦτ 3 
τιν 3 
τοί 3 
τοιάδε 3 
τούσδε 3 
τοὔργον 3 
τοῦδ 3 
τοῦτ 3 
τόν 3 
τύχας 3 
τύχης 3 
τύχᾳ 3 
τύχῃ 3 
τὰς 3 
τῆσδ 3 
τῇδε 3 
τῶνδέ 3 
φάτιν 3 
φέρειν 3 
φίλοις 3 
φίλως 3 
φθόνος 3 
φρονεῖν 3 
φωτὸς 3 
φόβος 3 
φόνου 3 
χαίρειν 3 
χερί 3 
χερῶν 3 
χρημάτων 3 
χρῆν 3 
χώρας 3 
ἀκούσας 3 
ἀκόρεστον 3 
ἀμηχανῶ 3 
ἀνελεύθερον 3 
ἀνὴρ 3 
ἀράς 3 
ἄκος 3 
ἄλγος 3 
ἄλλην 3 
ἄλλο 3 
ἄλλος 3 
ἄριστα 3 
ἄρσενος 3 
ἄτην 3 
ἄτης 3 
ἄχθος 3 
ἅπαξ 3 
ἆ 3 
Ἀγαμέμνων 3 
Ἀπόλλων 3 
Ἀτρέως 3 
Ἀτρειδῶν 3 
Ἀχαιῶν 3 
ἐλπίδος 3 
ἐλπὶς 3 
ἐμέ 3 
ἐμὲ 3 
ἐπεύχομαι 3 
ἐτητύμως 3 
ἐφ 3 
ἐφημίσω 3 
ἑκὰς 3 
ἔπραξεν 3 
ἔρως 3 
ἔσται 3 
ἔτι 3 
Ἐρινύων 3 
ἡμᾶς 3 
ἡμῶν 3 
ἥξει 3 
ἰδεῖν 3 
ὄλβον 3 
ὅ 3 
ὅμως 3 
ὑμῖν 3 
ὑπὸ 3 
ὕμνον 3 
ὕπνου 3 
ὢν 3 
ὤν 3 
Δίκα 2 
Διόθεν 2 
Διός 2 
Ζεύς 2 
Κλυταιμήστρα 2 
Λοξίου 2 
Μενέλεων 2 
Μοῖρ 2 
Πάρις 2 
Τροίᾳ 2 
αἰδὼς 2 
αἰνιγμάτων 2 
αἰῶνα 2 
αἱμάτων 2 
αἱματηρὸν 2 
αἶνον 2 
αἶπος 2 
αἷμα 2 
αὐγαῖς 2 
αὐτὸν 2 
βέβακεν 2 
βέλος 2 
βίου 2 
βίᾳ 2 
βαρύ 2 
βαρὺ 2 
βαφάς 2 
βελέμνῳ 2 
βλάβης 2 
βουλεῦσαι 2 
βοὸς 2 
βροτοὺς 2 
βωμοὶ 2 
βωμὸν 2 
γάμοι 2 
γέμων 2 
γένεθλον 2 
γέρων 2 
γενέσθαι 2 
γλώσσῃ 2 
γυναῖκα 2 
γυνὴ 2 
γόον 2 
γᾶ 2 
γῆν 2 
δάκος 2 
δέρης 2 
δίκας 2 
δαίμονα 2 
δαίμονι 2 
δαίμονος 2 
δαίμων 2 
δαιμόνων 2 
δακρύσω 2 
δαμεὶς 2 
δαῖτα 2 
δεσποτῶν 2 
δεῦρο 2 
διδαχθεὶς 2 
δικηφόρου 2 
διὰ 2 
δοκῶν 2 
δολίῳ 2 
δορός 2 
δόμον 2 
δόμος 2 
δύστηνον 2 
δᾶ 2 
δῶμ 2 
εἰδότας 2 
εἰκὸς 2 
εἰρημένων 2 
εἱμάτων 2 
εἴη 2 
εἴπω 2 
εἶα 2 
εἶδον 2 
εὐαγγέλου 2 
εὐεστοῖ 2 
εὐνὴν 2 
εὐνῆς 2 
εὐφρόνης 2 
εὐφρόνως 2 
εὔφημον 2 
ζυγόν 2 
ζυγῷ 2 
ζῶντα 2 
ζῶντος 2 
θάλασσα 2 
θάλπος 2 
θέλουσ 2 
θέμις 2 
θέρος 2 
θανάσιμον 2 
θεοὶ 2 
θεοῖσι 2 
θεσφάτων 2 
θεόθεν 2 
θος 2 
θράσος 2 
θρόνον 2 
θρῆνον 2 
θυμῷ 2 
θυσιῶν 2 
θῆλυς 2 
κάρα 2 
καιρίως 2 
κακοῖς 2 
κακὸν 2 
κακῶς 2 
καπνῷ 2 
καρδίας 2 
κατασχεῖν 2 
κατὰ 2 
κεδνὰ 2 
κεῖσαι 2 
κεῖται 2 
κληδόνας 2 
κλύων 2 
κοίταν 2 
κοινὸν 2 
κρατεῖ 2 
κύματος 2 
κύνα 2 
κύτει 2 
κἄπειτ 2 
κῆρυξ 2 
λέγει 2 
λέγουσα 2 
λέγων 2 
λέξειεν 2 
λέοντος 2 
λέπας 2 
λαβεῖν 2 
λαμπάδος 2 
λαμπρὸν 2 
λαμπὰς 2 
λεώς 2 
λόγου 2 
λύπης 2 
μάλιστα 2 
μάντιν 2 
μάταν 2 
μέλλον 2 
μέρει 2 
μήδεται 2 
μία 2 
μακρὰν 2 
ματαίαν 2 
μεγάλων 2 
μηκέτ 2 
μιαίνων 2 
μολεῖν 2 
μολόν 2 
μολόντος 2 
μολὼν 2 
μου 2 
μόλοι 2 
μόνος 2 
μόρῳ 2 
μῆνις 2 
μῖσος 2 
νέμων 2 
νήστιδες 2 
ναυβάτας 2 
ναῦν 2 
ναῶν 2 
νεῶν 2 
νικώμενος 2 
νικᾷ 2 
νόμῳ 2 
νόσον 2 
νόσου 2 
ξένη 2 
ξένοι 2 
ξύνευνος 2 
οἰκτίρω 2 
οἳ 2 
οἴκοις 2 
οἴκου 2 
οἴκους 2 
οἶδα 2 
οἶμαι 2 
οἷά 2 
οἷον 2 
οὔθ 2 
οὔκ 2 
οὔπω 2 
οὖσ 2 
οὖσα 2 
πάθος 2 
πάντων 2 
πάρεστι 2 
πάροιθεν 2 
πέπληγμαι 2 
πέπλοισι 2 
πέραν 2 
παιδείων 2 
παραστατεῖ 2 
παροίχεται 2 
πατρός 2 
πατρὶ 2 
πατρῴας 2 
πατρῴους 2 
παῖδα 2 
παῖδες 2 
πείθοι 2 
πείθω 2 
πεπληγμένοι 2 
πεπληγμένος 2 
πεσών 2 
πεύθομαι 2 
πημονῆς 2 
πιθοῦ 2 
πλέω 2 
πληγὴν 2 
πλοῦτον 2 
πνοαὶ 2 
ποίαν 2 
ποδήρη 2 
ποικίλοις 2 
ποινὰς 2 
πολιτῶν 2 
πολλά 2 
πολλῷ 2 
πολύθρηνον 2 
πορφύρας 2 
ποτὲ 2 
ποῖ 2 
πρέσβος 2 
πρέσβυς 2 
πραπίδων 2 
προσήμενος 2 
προσειπεῖν 2 
προσεννέπω 2 
προτελείοις 2 
πρόσωθεν 2 
πρῶτος 2 
πως 2 
πόνοι 2 
πόσιν 2 
πότερα 2 
πότμος 2 
πύλας 2 
πᾶσαν 2 
σέ 2 
σέβειν 2 
σέλας 2 
σκάφος 2 
σκότῳ 2 
σμικρὰ 2 
σποδὸς 2 
στέγην 2 
στένει 2 
σταγών 2 
στρατός 2 
στρατὸν 2 
στρατῷ 2 
συμφορᾶς 2 
σφαγὴν 2 
σωτὴρ 2 
σῶν 2 
τάλαιναν 2 
τάνδ 2 
τάφου 2 
τάχ 2 
τάχα 2 
τάχει 2 
τέκμαρ 2 
τέκνον 2 
τέκνων 2 
τέλει 2 
τέχναι 2 
τίθει 2 
τίνειν 2 
τίνος 2 
τελεῖται 2 
τερπνὸν 2 
τεύξεται 2 
τιθεὶς 2 
τινὰ 2 
τλήμων 2 
τοιαῦτα 2 
τοξότης 2 
τορὸν 2 
τοτὲ 2 
τούτου 2 
τοῖσι 2 
τοῦτον 2 
τοῦτό 2 
τρίβειν 2 
τρίβῳ 2 
τρίτον 2 
τρόπον 2 
τυραννίδος 2 
τυχών 2 
τό 2 
τόθ 2 
τότε 2 
τἀληθῆ 2 
τἀνδρὸς 2 
τἂν 2 
τὰν 2 
τῷδε 2 
φάρμακον 2 
φέγγος 2 
φέρει 2 
φέρων 2 
φής 2 
φίλοισι 2 
φανέντος 2 
φημ 2 
φημὶ 2 
φιλίας 2 
φιλεῖ 2 
φλεόντων 2 
φλογὸς 2 
φλόγα 2 
φοινίῳ 2 
φρένας 2 
φροίμιον 2 
φροντίδος 2 
φρυκτὸς 2 
φρόνημα 2 
φωνῶν 2 
φόβου 2 
χαίροιτ 2 
χαίρουσαν 2 
χαλκοῦ 2 
χαρᾶς 2 
χείματος 2 
χειμῶνα 2 
χειμῶνι 2 
χεῖμα 2 
χθονός 2 
χθόνα 2 
χρέος 2 
χρή 2 
χωρὶς 2 
ψευδῆ 2 
ψυχὰς 2 
ψυχῆς 2 
ψύθη 2 
ἀ 2 
ἀγυιᾶτ 2 
ἀείδειν 2 
ἀκέλευστος 2 
ἀκούει 2 
ἀκούειν 2 
ἀκόρετος 2 
ἀλάστωρ 2 
ἀληθείᾳ 2 
ἀμφί 2 
ἀμφιτόμῳ 2 
ἀνίερον 2 
ἀναίνομαι 2 
ἀντὶ 2 
ἀπήνης 2 
ἀπουσίᾳ 2 
ἀπόλλων 2 
ἀράχνης 2 
ἀραῖον 2 
ἀρωγὰν 2 
ἀσεβεῖ 2 
ἀστῶν 2 
ἀσφαλῆ 2 
ἀυτεῖ 2 
ἄ 2 
ἄγαλμα 2 
ἄγγελος 2 
ἄκρος 2 
ἄλλοθεν 2 
ἄλλου 2 
ἄλλως 2 
ἄμαχον 2 
ἄνακτος 2 
ἄνδρας 2 
ἄνθος 2 
ἄξια 2 
ἄρ 2 
ἄρχειν 2 
ἄστρων 2 
ἄτας 2 
ἄφαντον 2 
ἄχη 2 
ἄχος 2 
Ἀγαμέμνονός 2 
Ἀλεξάνδρῳ 2 
Ἀτρειδᾶν 2 
Ἄρη 2 
ἐβούλευσας 2 
ἐκείνων 2 
ἐκπνέων 2 
ἐλθεῖν 2 
ἐλθὼν 2 
ἐμαυτῆς 2 
ἐμοῖς 2 
ἐμπέδως 2 
ἐμόν 2 
ἐμός 2 
ἐμὴν 2 
ἐπίσταται 2 
ἐπείπερ 2 
ἐπορθιάζειν 2 
ἐρεῖς 2 
ἐστὶ 2 
ἐχθροῖς 2 
ἐὰν 2 
ἑλόντες 2 
ἔδυ 2 
ἔθεντο 2 
ἔκβαιν 2 
ἔνι 2 
ἔπειτ 2 
ἔργων 2 
ἔρδειν 2 
ἔσκηψεν 2 
ἔστ 2 
ἔσω 2 
ἔσῃ 2 
ἔτ 2 
ἔφυ 2 
ἔχων 2 
ἕτοιμος 2 
ἕως 2 
Ἐρινύν 2 
ἡμεῖς 2 
ἤ 2 
ἤτοι 2 
ἥκειν 2 
ἥτις 2 
ἦλθε 2 
ἦσθα 2 
ἧπαρ 2 
ἰάπτων 2 
ἰδοὺ 2 
ἰδὼν 2 
ἰού 2 
ἰοὺ 2 
ἱδρύματα 2 
ἱμέρῳ 2 
ἴχνος 2 
Ἴτυν 2 
ὀλέσασ 2 
ὀλολυγμὸν 2 
ὀνείρων 2 
ὀνειράτων 2 
ὀτοτοτοῖ 2 
ὁμοῦ 2 
ὁρᾷς 2 
ὁρῶμεν 2 
ὄμμα 2 
ὄμμασι 2 
ὄμμασιν 2 
ὄμματος 2 
ὄντ 2 
ὄντα 2 
ὄρνις 2 
ὅδ 2 
ὅμοιον 2 
ὅρκος 2 
Ὀρέστης 2 
ὑπάρχει 2 
ὑπαὶ 2 
ὑφάσματι 2 
ὕπο 2 
ὕστατον 2 
ὡσπερεὶ 2 
ὢ 2 
ὣς 2 
ὤλεσεν 2 
ὥς 2 
ὧδε 2 
ῶν 2 
˘¯ 1 
Αἰγίπλαγκτον 1 
Αἰγαῖον 1 
Αἴγισθ 1 
Αἴγισθος 1 
Αὐλίδος 1 
Γηρυὼν 1 
Γοργῶπιν 1 
Δία 1 
Δίκας 1 
Δίκην 1 
Δανα 1 
Δαναοῖσι 1 
Δαναῶν 1 
Εὐρίπου 1 
Ζηνὸς 1 
Ζῆνα 1 
Θράσος 1 
Θρῃκίων 1 
Θρῄκιαι 1 
Θυέστην 1 
Θυέστης 1 
Θυέστου 1 
Κάλχαντος 1 
Κάλχας 1 
Κασάνδραν 1 
Κιθαιρῶνος 1 
Κλυταιμήστρᾳ 1 
Κωκυτόν 1 
Λήδας 1 
Λήμνου 1 
Λοξίαν 1 
Λύκει 1 
Μακίστου 1 
Μενέλαος 1 
Μεσσαπίου 1 
Πάριδος 1 
Πάριν 1 
Παιᾶνα 1 
Πελοπίδαις 1 
Πλειάδων 1 
Πλεισθένους 1 
Πλεισθενιδῶν 1 
Πρίαμος 1 
Πριαμίδαι 1 
Πριαμίδαισιν 1 
Πύθιός 1 
Πὰν 1 
Σαρωνικοῦ 1 
Σιμόεντος 1 
Σκάμανδρον 1 
Σκαμάνδρου 1 
Σκύλλαν 1 
Στρυμόνος 1 
Στρόφιος 1 
Σύριον 1 
Τανταλίδαισιν 1 
Τευκρίδ 1 
Τρωικοῖς 1 
Τρωσί 1 
Τυνδάρεω 1 
Φωκεύς 1 
Χαλκίδος 1 
Χρυσηίδων 1 
α 1 
αισι 1 
αἰέν 1 
αἰγυπιῶν 1 
αἰδεσθῇς 1 
αἰδοῖοι 1 
αἰδοῖον 1 
αἰδοῦμαι 1 
αἰεί 1 
αἰετῶν 1 
αἰεὶ 1 
αἰθέρι 1 
αἰνεῖς 1 
αἰνολαμπές 1 
αἰνόλεκτρον 1 
αἰσχρόμητις 1 
αἰσχρὸς 1 
αἰσχυνοῦμαι 1 
αἰσχύνων 1 
αἰτῶ 1 
αἰχμάλωτος 1 
αἰχμαλώτοις 1 
αἰχμᾷ 1 
αἰών 1 
αἰῶ 1 
αἰῶνος 1 
αἱ 1 
αἱμάξαι 1 
αἱματηρόν 1 
αἱματολοιχὸς 1 
αἱματοσταγῆ 1 
αἱματόεσσαν 1 
αἱματώμεθα 1 
αἱρούμεθα 1 
αἴας 1 
αἴθῃ 1 
αἴνει 1 
αἴνῳ 1 
αἴρεσθαι 1 
αἴσιον 1 
αἵ 1 
αἵματι 1 
αἶαν 1 
αἷς 1 
αἷσι 1 
αὐ 1 
αὐγὰς 1 
αὐγὴν 1 
αὐδᾷ 1 
αὐδῶ 1 
αὐθένταισι 1 
αὐτίκ 1 
αὐτοδίδακτος 1 
αὐτοκτόνως 1 
αὐτοφόνα 1 
αὐτόμαρτυς 1 
αὐτότοκον 1 
αὐτόχθονον 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῶν 1 
αὐχεῖς 1 
αὑτᾶς 1 
αὔρᾳ 1 
βάκ 1 
βάλλει 1 
βάλλεται 1 
βάλοι 1 
βάξιν 1 
βάξις 1 
βάρβαρον 1 
βέβηκεν 1 
βέλει 1 
βέλη 1 
βέλτιστον 1 
βίαιον 1 
βίαιος 1 
βίαν 1 
βίος 1 
βαίνειν 1 
βαΰ 1 
βαιὸν 1 
βαλεῖν 1 
βαλούσης 1 
βαλοῦσα 1 
βαλὼν 1 
βαλῶ 1 
βαρβάρου 1 
βαρείαις 1 
βαρείᾳ 1 
βαρυνθείς 1 
βαρύμηνιν 1 
βαρύνεται 1 
βασίλεια 1 
βασιλέα 1 
βασιλέων 1 
βασιλέως 1 
βασιλείοις 1 
βασιλείῳ 1 
βασιλεὺς 1 
βασιλεῦσι 1 
βαστάσαι 1 
βαφὰς 1 
βεβαίως 1 
βεβρωμένας 1 
βιάζεται 1 
βιαζόμενοι 1 
βιότου 1 
βιᾶται 1 
βλάβας 1 
βλάβην 1 
βλέπει 1 
βλέποντα 1 
βλέφαρα 1 
βλαβέντα 1 
βλαστάνειν 1 
βοήν 1 
βολαῖς 1 
βορὰν 1 
βορᾶς 1 
βοσκόμενοι 1 
βοτοῦ 1 
βοτῶν 1 
βουλευσόμεσθα 1 
βουλευτέον 1 
βουλεύειν 1 
βουλεύματα 1 
βουλὴν 1 
βουλῆς 1 
βοὴν 1 
βοᾶς 1 
βοᾷ 1 
βοῦς 1 
βρέμει 1 
βρέφη 1 
βραβῆς 1 
βριζούσης 1 
βριθύτερον 1 
βροτοῖσι 1 
βροτοῖσιν 1 
βροτῷ 1 
βρότεια 1 
βρότειον 1 
βρύων 1 
βόαμα 1 
βῆναι 1 
γάγγαμον 1 
γάμου 1 
γάνει 1 
γάνος 1 
γέ 1 
γέμος 1 
γένηται 1 
γένναν 1 
γέννης 1 
γέννᾳ 1 
γένοιτό 1 
γένωμαι 1 
γέρας 1 
γέροντες 1 
γέρουσιν 1 
γίγαντος 1 
γίγνεται 1 
γαίας 1 
γαλάνας 1 
γαμβροῖσιν 1 
γαστρὸς 1 
γείτων 1 
γεγραμμένος 1 
γεμί 1 
γενέσθω 1 
γενεὰν 1 
γενναίων 1 
γενναίως 1 
γενναίᾳ 1 
γενοῦ 1 
γεραιὰ 1 
γεραροῖς 1 
γερόντων 1 
γλυκύν 1 
γλώσσης 1 
γλῶσσα 1 
γνώματος 1 
γνώμης 1 
γνώμων 1 
γοερὰ 1 
γονὰν 1 
γραίας 1 
γραφήν 1 
γραφαῖς 1 
γυιοβαρῆ 1 
γυναι 1 
γυναικείῳ 1 
γυναικογήρυτον 1 
γυναικοποίνων 1 
γυναικῶν 1 
γυναῖκ 1 
γόνατος 1 
γόοις 1 
γᾶν 1 
γᾶς 1 
γᾷ 1 
γῆρας 1 
δάκει 1 
δάκρυ 1 
δάκρυον 1 
δάμαρτος 1 
δέδοικα 1 
δέκατον 1 
δέμας 1 
δέξασθαι 1 
δέξασθε 1 
δέρῃ 1 
δέχεσθαι 1 
δέχῃ 1 
δήμιον 1 
δήριος 1 
δία 1 
δίθρονον 1 
δίκαιος 1 
δίκης 1 
δίκτυον 1 
δίκτυόν 1 
δίκῃ 1 
δίλογχον 1 
δίναις 1 
δίπους 1 
δίς 1 
δαΐ 1 
δαίμονά 1 
δαίμονές 1 
δαίων 1 
δακρύοις 1 
δακρύων 1 
δακτυλοδείκτων 1 
δαμέντος 1 
δας 1 
δαῖμον 1 
δαῖτ 1 
δείπνου 1 
δείσας 1 
δεδορκὼς 1 
δεινὸς 1 
δεισήνορα 1 
δεκάτου 1 
δεμνιοτήρη 1 
δεμνιοτήρης 1 
δεξιώσομαι 1 
δεξιὰ 1 
δεξιᾶς 1 
δεσμὸς 1 
δεσπόσω 1 
δεσπότῃ 1 
δευτέραν 1 
δεχοίμεθ 1 
δεχομένοις 1 
δεύτερον 1 
δεύτερος 1 
δεῖμα 1 
δεῖπνον 1 
δεῖσθαι 1 
δηΐων 1 
δημιοπληθῆ 1 
δημοθρόους 1 
δημοκράντου 1 
δημορριφεῖς 1 
δηξίθυμον 1 
διήκει 1 
διαί 1 
διαδοχαῖς 1 
διακναιομένης 1 
διανοίας 1 
διαπευθόμενος 1 
διαπονουμένου 1 
διαφθείρασαν 1 
διαφθεροῦντ 1 
διαφθερῶ 1 
διαύλου 1 
διδάσκειν 1 
διδάσκεσθαι 1 
διημάθυνεν 1 
διηνεκῶς 1 
διθρόνου 1 
δικάζεις 1 
δικαίας 1 
δικαίων 1 
δικαιωθείς 1 
δικαστὴς 1 
δικτύου 1 
διοσδότῳ 1 
διπλοίζει 1 
διπλᾶ 1 
διπλῆς 1 
διπλῇ 1 
δισκήπτρου 1 
δισσοὺς 1 
διφυί 1 
διχοστατοῦντ 1 
διψία 1 
διψῶντι 1 
διώκει 1 
δμῳαί 1 
δοκεῖν 1 
δοκοῦντ 1 
δοκοῦντας 1 
δοκοῦσιν 1 
δοκῶ 1 
δολία 1 
δολίαν 1 
δολοφόνου 1 
δολώσαντος 1 
δολῶσαι 1 
δομοσφαλῆ 1 
δοξάζομεν 1 
δορί 1 
δορίγαμβρον 1 
δοριπάλτου 1 
δορύξενος 1 
δορὶ 1 
δορὸς 1 
δουλίας 1 
δουλίᾳ 1 
δουλίῳ 1 
δουλείας 1 
δούλης 1 
δούλιον 1 
δούλοις 1 
δούλων 1 
δράσας 1 
δράσεις 1 
δράσωμεν 1 
δρα 1 
δρακεῖν 1 
δραμών 1 
δριμὺς 1 
δροίτης 1 
δρόμου 1 
δρόμων 1 
δρόσοι 1 
δρόσοισι 1 
δρόσου 1 
δρόσων 1 
δρᾶμα 1 
δρᾶν 1 
δρᾶσαι 1 
δρῶντός 1 
δυνάστας 1 
δυνατὸν 1 
δυοῖν 1 
δυσίατον 1 
δυσαθλίῳ 1 
δυσαλγεῖ 1 
δυσαυλίας 1 
δυσβουλίας 1 
δυσδάκρυτον 1 
δυσδάμαρτος 1 
δυσκάπνοις 1 
δυσκρίτων 1 
δυσκύμαντα 1 
δυσμαθῆ 1 
δυσμενεῖς 1 
δυσμηχανῶ 1 
δυσοίζω 1 
δυσπραγοῦντι 1 
δυσσεβὲς 1 
δυσσεβῆ 1 
δυστυχῇ 1 
δυστυχῶς 1 
δυσφάτῳ 1 
δυσφημοῦσα 1 
δυσφιλὲς 1 
δυσφιλὴς 1 
δυσφροιμίοις 1 
δυσόμιλος 1 
δωματοφθορεῖν 1 
δωματῖτιν 1 
δόλον 1 
δόμοι 1 
δόξαι 1 
δόξαν 1 
δόξει 1 
δόσις 1 
δύαι 1 
δύας 1 
δύναμιν 1 
δύντος 1 
δύο 1 
δύσεδρος 1 
δύσθεος 1 
δύσιν 1 
δύσμαχα 1 
δύσορμοι 1 
δύσπεμπτος 1 
δύστλητά 1 
δύσφορον 1 
δύσφρον 1 
δύσφροσιν 1 
δύσφρων 1 
δώμασι 1 
δώρημ 1 
δώροισι 1 
δώσων 1 
δῆγμα 1 
δῶρον 1 
ε 1 
εύξαιτο 1 
εἰδομένας 1 
εἰδώς 1 
εἰδὼς 1 
εἰκότα 1 
εἰκότως 1 
εἰμ 1 
εἰπὲ 1 
εἰπὼν 1 
εἰργάσθαι 1 
εἰρημένον 1 
εἰσιδεῖν 1 
εἰσορῶν 1 
εἰσόμεσθα 1 
εἱλόμην 1 
εἱμαρμένα 1 
εἴδωλον 1 
εἴην 1 
εἴθ 1 
εἴκουσ 1 
εἴξαντες 1 
εἴργασται 1 
εἴργει 1 
εἴσω 1 
εἵμασι 1 
εἵματος 1 
εἶμ 1 
εἶμι 1 
εἶναί 1 
εἶπας 1 
εἶργε 1 
εἷλον 1 
εὐάγγελον 1 
εὐάγγελος 1 
εὐαγγέλοισιν 1 
εὐγενοῦς 1 
εὐδαίμονες 1 
εὐδαίμων 1 
εὐδαιμόνων 1 
εὐθέτους 1 
εὐθαρσὴς 1 
εὐθνησίμων 1 
εὐθυδίκων 1 
εὐθυπορῶν 1 
εὐθύμως 1 
εὐθὺς 1 
εὐκλεῶς 1 
εὐκταίαν 1 
εὐλαβείᾳ 1 
εὐλογεῖν 1 
εὐμέτρου 1 
εὐμαροῦς 1 
εὐμενεστάτου 1 
εὐμενεῖς 1 
εὐμενὴς 1 
εὐμενῶς 1 
εὐμόρφων 1 
εὐναὶ 1 
εὐνὰς 1 
εὐπάλαμον 1 
εὐπειθὲς 1 
εὐπετῶς 1 
εὐπιθῆ 1 
εὐπρεπῶς 1 
εὐπόκοις 1 
εὐσεβής 1 
εὐτραπέζους 1 
εὐτρεπιζέτω 1 
εὐτυχοῦντ 1 
εὐτυχοῦντα 1 
εὐτυχὴς 1 
εὐτόλμου 1 
εὐτόλμως 1 
εὐφημοῦντα 1 
εὐφημοῦντες 1 
εὐφιλόπαιδα 1 
εὐφιλῆ 1 
εὐφρόνην 1 
εὐφρόνῃ 1 
εὐχὰν 1 
εὐχὰς 1 
εὐώδη 1 
εὑδήσουσι 1 
εὔ 1 
εὔκρυπτα 1 
εὔμορφοι 1 
εὔρις 1 
εὔσημος 1 
εὔφρονος 1 
εὔφωνος 1 
εὔχομαι 1 
εὕδοι 1 
εὕροι 1 
εὖθ 1 
εὖτε 1 
εὖφρον 1 
ζάλην 1 
ζάλῃ 1 
ζαν 1 
ζευκτήριον 1 
ζευχθεὶς 1 
ζεφύρου 1 
ζεύξω 1 
ζεῦγος 1 
ζουσαν 1 
ζων 1 
ζωπυρουμένας 1 
ζῶσι 1 
ηὐξάμην 1 
ηὔξω 1 
ηὔχουν 1 
ηὕρετ 1 
θάμνον 1 
θάνατον 1 
θάνῃ 1 
θάρσος 1 
θάτερον 1 
θάψων 1 
θέλει 1 
θέλεις 1 
θέλοιμ 1 
θέλοντος 1 
θέλω 1 
θέμιν 1 
θέντα 1 
θέντες 1 
θέσμιον 1 
θήγουσα 1 
θήκας 1 
θήσει 1 
θήσομαι 1 
θήσομεν 1 
θήσων 1 
θαλάσσης 1 
θανάτοις 1 
θανάτου 1 
θανάτων 1 
θανασίμους 1 
θανατοφόρα 1 
θανουμένη 1 
θανούσης 1 
θανούσῃ 1 
θανοῦσι 1 
θανόντ 1 
θανόντες 1 
θανόντος 1 
θαρσῶν 1 
θαυμάζομέν 1 
θαυμάζω 1 
θαυμάσῃς 1 
θείῳ 1 
θεηλάτου 1 
θεμένη 1 
θεοί 1 
θεοτίμητος 1 
θεοφόρητος 1 
θεοφόρους 1 
θεούς 1 
θερμόνους 1 
θερμῷ 1 
θεσμὸν 1 
θεσπίζειν 1 
θεσπεσίας 1 
θεσπιῳδήσειν 1 
θεσπιῳδὸν 1 
θεσφάτοις 1 
θεσφάτου 1 
θεσφατηλόγος 1 
θεόκραντόν 1 
θεόν 1 
θεὸν 1 
θεὸς 1 
θεῖον 1 
θεῖόν 1 
θηγάναισι 1 
θηγάνει 1 
θηλείας 1 
θηρὸς 1 
θηρῶ 1 
θηρῶν 1 
θιγγάνει 1 
θιγών 1 
θνητὸν 1 
θνῄσκειν 1 
θνῄσκουσι 1 
θοινατῆρος 1 
θοις 1 
θούριος 1 
θοὰ 1 
θράσει 1 
θράσους 1 
θρασύνει 1 
θρασύνεσθαι 1 
θρασύστομος 1 
θραύματ 1 
θρεομένας 1 
θρηνήσων 1 
θρηνητοῦ 1 
θριγκώσων 1 
θροεῖν 1 
θροεῖς 1 
θροῶ 1 
θρόνου 1 
θρόνῳ 1 
θρὰ 1 
θυγάτηρ 1 
θυγατρός 1 
θυηπολεῖς 1 
θυηφάγον 1 
θυμάτων 1 
θυμαλγής 1 
θυμοβόρου 1 
θυμοῦ 1 
θυμοῦσθαι 1 
θυμός 1 
θυμώσομαι 1 
θυμὸν 1 
θυομένοισιν 1 
θυοσκεῖς 1 
θυραίᾳ 1 
θυραῖον 1 
θυραῖος 1 
θυροκόπος 1 
θυσίαι 1 
θυσίαν 1 
θυσίας 1 
θυτήρ 1 
θυτὴρ 1 
θωμὸν 1 
θωύσσοντος 1 
θύγατερ 1 
θύελλαι 1 
θύματος 1 
θύος 1 
θύουσαν 1 
θἀμάρτια 1 
θᾶκοι 1 
ιν 1 
ιον 1 
κά 1 
κάκιον 1 
κάλλεσιν 1 
κάλλιστον 1 
κάλυκος 1 
κάμακος 1 
κάμψαι 1 
κάππεσε 1 
κάρανα 1 
κάσις 1 
κάτεισιν 1 
κάτθανε 1 
κάτοιδα 1 
κάτοικτος 1 
κάτοπτον 1 
κάτοπτρον 1 
κάτω 1 
κέαντες 1 
κέλευθος 1 
κέλῃ 1 
κέντρα 1 
κέρδεσιν 1 
κέρδος 1 
κήρυκ 1 
κήρυκα 1 
κίνδυνον 1 
καίνισον 1 
καίνων 1 
καίουσα 1 
καίριον 1 
καθ 1 
καθήμενος 1 
καθαιρεῖ 1 
καθεύδουσιν 1 
καιρία 1 
καιρίαν 1 
καιρίας 1 
καιροῦ 1 
καιρὸν 1 
κακαγγέλῳ 1 
κακορρήμονας 1 
κακοστρώτους 1 
κακοφρονῶν 1 
κακοῖσι 1 
κακοῖσιν 1 
κακόποτμοι 1 
κακόσχολοι 1 
κακόφρων 1 
κακῆς 1 
κακῇ 1 
κακῷ 1 
καλά 1 
καλέω 1 
καλεῖ 1 
καλλίπαις 1 
καλλιπρῴρου 1 
καλουμένη 1 
καλοῦσα 1 
καλυμμάτων 1 
καλὰ 1 
καλὸν 1 
καμεῖν 1 
καμόντος 1 
καρατόμα 1 
καρβάνῳ 1 
καρδία 1 
καρδίᾳ 1 
καρδιόδηκτον 1 
καρποῖτο 1 
καρποῦσθαι 1 
κασιγνήτων 1 
κατάμομφα 1 
κατάσκιον 1 
κατάστασιν 1 
κατέξαινον 1 
κατέστραμμαι 1 
κατέχοντα 1 
κατέχουσιν 1 
κατήγαγεν 1 
κατίδοιμι 1 
καταίσιον 1 
καταγέλωτ 1 
καταγελωμένην 1 
καταθάψομεν 1 
καταισχυντῆρσι 1 
κατακαρφομένης 1 
κατακτανεῖν 1 
καταλῆξαι 1 
καταξιῶ 1 
καταπνεύει 1 
καταρρίψειεν 1 
κατασβέσει 1 
κατασκάψαντα 1 
κατείργασται 1 
κατελθὼν 1 
κατεσβήκασιν 1 
κατεψάκαζον 1 
κατεύχῃ 1 
κατηγορεῖ 1 
κατθανὼν 1 
κατολολυξάτω 1 
κείμενον 1 
κεδνὸν 1 
κεδνὸς 1 
κειμένου 1 
κεκλημένῳ 1 
κεκομμένος 1 
κεκτημένη 1 
κεκόλληται 1 
κελαι 1 
κελαινός 1 
κελεύθοις 1 
κελεύθου 1 
κελσάντων 1 
κεναγγεῖ 1 
κερδανῶ 1 
κεροτυπούμεναι 1 
κηκῖδα 1 
κηρύκων 1 
κηρύσσειν 1 
κικλήσκου 1 
κικλήσκων 1 
κλάδοις 1 
κλάζοντες 1 
κλάζων 1 
κλαίουσα 1 
κλαίω 1 
κλαγγᾷ 1 
κλαιόμενα 1 
κλαυθμῶν 1 
κληδόνων 1 
κληδὼν 1 
κλοπαῖσι 1 
κλοπῆς 1 
κλόνους 1 
κλύει 1 
κλύεις 1 
κλύζειν 1 
κλύοιμ 1 
κλύοις 1 
κλύοντ 1 
κλύοντας 1 
κλύοντες 1 
κλύουσαν 1 
κνεφά 1 
κοίμησον 1 
κοίταις 1 
κοιμώμενος 1 
κοιμῶντες 1 
κοινοὺς 1 
κοινωνὸν 1 
κοινωνὸς 1 
κοινωσώμεθ 1 
κοινόλεκτρος 1 
κοιράνων 1 
κολοσσῶν 1 
κομίζου 1 
κομίζων 1 
κομπάζεις 1 
κομπάσαι 1 
κομπάσαιμ 1 
κονίαισιν 1 
κοντας 1 
κοπείσης 1 
κουροβόρῳ 1 
κοὐ 1 
κράτει 1 
κρίνω 1 
κρίσει 1 
κραίνῃ 1 
κραταίλεων 1 
κρατηθεὶς 1 
κρατησάντων 1 
κρατοίη 1 
κρατούντων 1 
κρατοῦντά 1 
κρατοῦντα 1 
κρατοῦντε 1 
κρατύνεις 1 
κρατῆρ 1 
κρείσσων 1 
κρεουργὸν 1 
κρεῖσσον 1 
κριθῶντα 1 
κροκοβαφὴς 1 
κρόκου 1 
κρᾶναι 1 
κρῖναι 1 
κτένας 1 
κτήνη 1 
κταρ 1 
κτεάνων 1 
κτεάτειρα 1 
κτείνασ 1 
κτενεῖ 1 
κτησίου 1 
κτησίων 1 
κτύπον 1 
κτὰς 1 
κτῆρος 1 
κυκώμενον 1 
κυναγοὶ 1 
κυνός 1 
κυρίως 1 
κυρεῖν 1 
κυροῦνθ 1 
κυσὶ 1 
κωκύσουσ 1 
κόμιστρα 1 
κόμπασον 1 
κόμπος 1 
κόνις 1 
κόρακος 1 
κόρον 1 
κός 1 
κόσμοις 1 
κόσμων 1 
κόσμῳ 1 
κότον 1 
κύκνου 1 
κύρ 1 
κύριος 1 
κύριός 1 
κώνωπος 1 
κώπῃ 1 
κἀκβαλεῖν 1 
κἀκτείνασα 1 
κἀκφυσιῶν 1 
κἀμοῦ 1 
κἀπίμομφα 1 
κἀποθαυμάσαι 1 
κἀπὸ 1 
κἀχερουσίους 1 
κὴρ 1 
κῆ 1 
κῆδος 1 
κῶλα 1 
κῶλον 1 
κῶμος 1 
λάβοι 1 
λάβοιμι 1 
λάκτιζε 1 
λάκτισμα 1 
λάμπει 1 
λάσκοντας 1 
λάφυρα 1 
λέαινα 1 
λέβητας 1 
λέβητος 1 
λέγοι 1 
λέγοιμι 1 
λέγοις 1 
λέγοντες 1 
λέγουσαν 1 
λέγουσιν 1 
λέξαι 1 
λέξαιμι 1 
λέξασ 1 
λέξεται 1 
λέξω 1 
λέοντ 1 
λέπαδνον 1 
λέχει 1 
λέχος 1 
λέων 1 
λήγει 1 
λήθομαι 1 
λήμασι 1 
λίμνην 1 
λίπος 1 
λαβοῦσα 1 
λαβὼν 1 
λαγίναν 1 
λαγοδαίτας 1 
λαθεῖν 1 
λαθραίου 1 
λακεῖν 1 
λακτίσαι 1 
λακτίσαντι 1 
λαμπάδι 1 
λαμπάδων 1 
λαμπαδηφόρων 1 
λαμπροὺς 1 
λαμπρὸς 1 
λαμπτηρουχίας 1 
λαμπτὴρ 1 
λαχόντα 1 
λαχόντες 1 
λείξασα 1 
λειμώνιαι 1 
λελειμμένον 1 
λελημμένης 1 
λεπταῖς 1 
λεπτοῖς 1 
λευκὸν 1 
λευσίμου 1 
λευσίμους 1 
λεχέων 1 
λεόντων 1 
λιγείας 1 
λιμοθνὴς 1 
λιμὸς 1 
λιποῦσ 1 
λιπόναυς 1 
λιτὰς 1 
λιτᾶν 1 
λογχίμους 1 
λοιποῖσιν 1 
λοιπόν 1 
λοισθίων 1 
λουτροῖσι 1 
λοχεύμασιν 1 
λοχῖται 1 
λυμαντήριος 1 
λων 1 
λόγοι 1 
λόγοις 1 
λόγοισι 1 
λόγοισιν 1 
λόγους 1 
λόχου 1 
λύκῳ 1 
λύοι 1 
λύρας 1 
λῷστα 1 
μάζης 1 
μάθοι 1 
μάθος 1 
μάκαρες 1 
μάλ 1 
μάλα 1 
μάσσω 1 
μάστιγι 1 
μάταιον 1 
μάτην 1 
μάχῃ 1 
μέγ 1 
μέγιστον 1 
μέλαθρον 1 
μέλαν 1 
μέλας 1 
μέλει 1 
μέλεον 1 
μέλημ 1 
μέλλεθ 1 
μέλλειν 1 
μέλλων 1 
μέλλῃς 1 
μέλοι 1 
μέλος 1 
μέλψασα 1 
μέμνημαι 1 
μένοι 1 
μένος 1 
μένων 1 
μέριμνα 1 
μέριμναν 1 
μέτα 1 
μέτειμ 1 
μήκει 1 
μήλων 1 
μήν 1 
μήποτ 1 
μί 1 
μίασμα 1 
μίμνομεν 1 
μίμνοντος 1 
μαίνεταί 1 
μαθοῦσ 1 
μαθοῦσι 1 
μαθοῦσιν 1 
μακέλλῃ 1 
μακρὸν 1 
μαλακαῖς 1 
μαλερῶν 1 
μαλθακόν 1 
μαλθακὸν 1 
μαλθακῶς 1 
μανίας 1 
μανθάνοντί 1 
μαντευμάτων 1 
μαντευσόμεσθα 1 
μαντεῖα 1 
μαντικὸν 1 
μαντιπολεῖ 1 
μαντον 1 
μαρτυρήσων 1 
μαρτυρίοισι 1 
μαρτυρεῖ 1 
μαρτυρεῖτέ 1 
μαρτυρεῖτε 1 
ματαίους 1 
ματαίων 1 
ματεύει 1 
ματεύομεν 1 
ματᾴ 1 
μαυρουμένη 1 
μαχίμους 1 
μείλιγμα 1 
μεγάλας 1 
μεγάλοις 1 
μεγαλαυχείτω 1 
μεγαλόμητις 1 
μεθέξειν 1 
μεθύστερον 1 
μεθῆκεν 1 
μελάθροισιν 1 
μελίζειν 1 
μελαί 1 
μελαγκέρῳ 1 
μελαμπαγὴς 1 
μελλοῦς 1 
μελοτυπεῖς 1 
μενεῖ 1 
μερίμνης 1 
μεσημβριναῖς 1 
μεσομφάλου 1 
μετ 1 
μετέγνω 1 
μεταιτίους 1 
μεταμανθάνουσα 1 
μετοίκων 1 
μετὰ 1 
μεῖν 1 
μηδαμῶς 1 
μηλοφόνοισιν 1 
μησεν 1 
μητέρ 1 
μητροκτόνον 1 
μητρὸς 1 
μηχανάς 1 
μηχανήματι 1 
μηχανήν 1 
μηχαναῖς 1 
μηχανωμένῃ 1 
μηχανὴν 1 
μιαίνειν 1 
μιασμάτων 1 
μινυρὰ 1 
μινύρεσθαι 1 
μισητῆς 1 
μισθὸν 1 
μισόθεον 1 
μιᾶς 1 
μνάμων 1 
μνησιπήμων 1 
μοίρας 1 
μογερὰν 1 
μογῇς 1 
μολοῦσαι 1 
μολπᾶν 1 
μολόντα 1 
μολόντι 1 
μολών 1 
μον 1 
μονογενὲς 1 
μονόφρουρον 1 
μονόφρων 1 
μορσίμων 1 
μορφώμασιν 1 
μορφώματι 1 
μυελὸς 1 
μυχόθεν 1 
μωρίας 1 
μωσιν 1 
μόλις 1 
μόλῃ 1 
μόρου 1 
μόρσιμ 1 
μόχθους 1 
μόχθων 1 
μὰ 1 
μῆκος 1 
μῆλα 1 
μῆχαρ 1 
μῶν 1 
νέας 1 
νέμοντες 1 
νέοις 1 
νέος 1 
νέους 1 
νήσου 1 
νήστεις 1 
νίκη 1 
νίκην 1 
ναίουσιν 1 
νας 1 
ναυτίλοις 1 
ναυτικοῖς 1 
ναυτικῷ 1 
ναὶ 1 
ναὸς 1 
ναῦς 1 
νε 1 
νεά 1 
νείκης 1 
νείρᾳ 1 
νεαίρετον 1 
νεαιρέτου 1 
νεαροῖς 1 
νεαρὸς 1 
νεαρῶν 1 
νεικέων 1 
νεκροῖς 1 
νεκροῦ 1 
νεκρὸς 1 
νεκρῶν 1 
νεκρῷ 1 
νεογάμου 1 
νεορρύτῳ 1 
νεοσσός 1 
νεοτρόφου 1 
νερτέρᾳ 1 
νεόγονος 1 
νηνέμοις 1 
νηνέμου 1 
νηπίοις 1 
νικήσαντ 1 
νικωμένη 1 
νικωμένους 1 
νικᾶσθαι 1 
νομίζεται 1 
νομεύμασιν 1 
νοντ 1 
νοστίμου 1 
νοστίμῳ 1 
νυκτέρων 1 
νυκτίπλαγκτον 1 
νυκτίπλαγκτος 1 
νυκτηρεφές 1 
νυκτός 1 
νυκτὶ 1 
νυμφόκλαυτος 1 
νυμφότι 1 
νυν 1 
νωμᾷ 1 
νων 1 
νωτίσαι 1 
νόμοι 1 
νόμοις 1 
νόμον 1 
νόσος 1 
νόστιμός 1 
νόστον 1 
νόστου 1 
νύμφης 1 
νύχιος 1 
νὺξ 1 
νῆστιν 1 
ξένην 1 
ξένια 1 
ξένιον 1 
ξένιος 1 
ξίφει 1 
ξίφος 1 
ξενίαν 1 
ξενίου 1 
ξιφοδηλήτῳ 1 
ξουθὰ 1 
ξυγχαίρουσιν 1 
ξυμμαχίας 1 
ξυμφορὰς 1 
ξυνέσπετο 1 
ξυναινέσαι 1 
ξυναινέσασα 1 
ξυναιτία 1 
ξυνανύτει 1 
ξυνδίκως 1 
ξυνεμβολαῖς 1 
ξυνεστίου 1 
ξυνεύδοντος 1 
ξυνθανουμένην 1 
ξυνωρίδα 1 
ξυνώμοσαν 1 
ξω 1 
ξύμβολα 1 
ξύμφθογγος 1 
ξύμφρονα 1 
ξύνοικος 1 
ξύνουρος 1 
ξῃτήσατο 1 
οισι 1 
ον 1 
οἰζύν 1 
οἰζύς 1 
οἰκέταις 1 
οἰκήμασιν 1 
οἰκείας 1 
οἰκονόμον 1 
οἰκονόμος 1 
οἰκουροῦντα 1 
οἰκουρόν 1 
οἰκουρὸς 1 
οἰκοῦσαν 1 
οἰκτίρας 1 
οἰμωγμάτοιν 1 
οἰμωγμάτων 1 
οἰμώγμασιν 1 
οἰωνοκτόνον 1 
οἰωνόθροον 1 
οἰωνῶν 1 
οἲ 1 
οἴακα 1 
οἴακος 1 
οἴκαδ 1 
οἴκοισιν 1 
οἴκτῳ 1 
οἴμοι 1 
οἴχεται 1 
οἵαν 1 
οἵπερ 1 
οἵτ 1 
οἶδ 1 
οἶκον 1 
οἶνον 1 
οἶον 1 
οἶσθα 1 
οἷα 1 
οἷος 1 
οὐδέπω 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐρανίων 1 
οὐρανομήκης 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐτασμένος 1 
οὐχί 1 
οὓς 1 
οὔσης 1 
οὔτινα 1 
οὔτινας 1 
οὕ 1 
οὕνεκα 1 
οὖδας 1 
οὖς 1 
οὖσαν 1 
οὗτός 1 
οῖς 1 
πάγας 1 
πάγων 1 
πάθει 1 
πάθους 1 
πάλον 1 
πάντας 1 
πάντοθεν 1 
πάνυ 1 
πάραυτα 1 
πάρεισι 1 
πάρες 1 
πάρεστιν 1 
πάρος 1 
πάσης 1 
πάσχων 1 
πάτερ 1 
πάτριον 1 
πάχνᾳ 1 
πέδοι 1 
πέδῳ 1 
πέλαγος 1 
πέλοι 1 
πέλοιτο 1 
πέμπουσι 1 
πέμψαντας 1 
πέμψαντες 1 
πένεσθαι 1 
πένθει 1 
πέπλοις 1 
πέπρακται 1 
πέσῃ 1 
πέτραισι 1 
πέφανται 1 
πέφευγε 1 
πέφρικα 1 
πήδημ 1 
πήμασιν 1 
πήματ 1 
πήματα 1 
πήματος 1 
πίας 1 
πίνῳ 1 
πίονας 1 
πίστ 1 
πίτνει 1 
πίτνοντος 1 
παίδων 1 
παίσας 1 
παίω 1 
παγέν 1 
παγκαίνιστον 1 
παγκρατὴς 1 
παθοῦσ 1 
παιδνὸς 1 
παιωνίων 1 
παιών 1 
παιώνιον 1 
παιώνιος 1 
παιὼν 1 
παιᾶνα 1 
παιῶνα 1 
παλίνορτος 1 
παλαίσματα 1 
παλαίφατος 1 
παλαιγενής 1 
παλαιστὴς 1 
παλαιὰ 1 
παλαιὰς 1 
παλαιὸν 1 
παλαιὸς 1 
παλαιᾶς 1 
παλαιᾷ 1 
παλιγκότου 1 
παλιγκότους 1 
παλιγκότων 1 
παλιμμήκη 1 
παλιντρόποις 1 
παλιντυχεῖ 1 
παλιρρόχ 1 
παμμάχῳ 1 
παμπορθῆ 1 
παμπρέπτοις 1 
παναιτίου 1 
παναλώτου 1 
πανεργέτα 1 
πανηγύρει 1 
παντότολμον 1 
παντότολμος 1 
παντὶ 1 
πανώλεθρον 1 
πανὸν 1 
παράνους 1 
παράσημον 1 
παρέξει 1 
παρέσχε 1 
παρή 1 
παρήγγειλαν 1 
παρήξεις 1 
παραβάντες 1 
παραβᾶσιν 1 
παραγγέλμασιν 1 
παραγγείλαντος 1 
παραγγείλασα 1 
παραθέλξει 1 
παρακλίνασ 1 
παρακοπὰ 1 
παραλλάξασα 1 
παραλλαγάς 1 
παρασκευάζομαι 1 
παραστατεῖν 1 
παρεκόπης 1 
παρεσκευασμένης 1 
παρεστάτεις 1 
παρεστώτων 1 
παρεῖχ 1 
παρηγορίαις 1 
παρθένειον 1 
παρθενίου 1 
παρθενοσφάγοισιν 1 
παροιμία 1 
παροψώνημα 1 
παρὼν 1 
παρῆκεν 1 
πασαμένα 1 
πατέρ 1 
πατέρα 1 
πατήρ 1 
πατεῖς 1 
πατησμὸν 1 
πατοῖθ 1 
πατοῦντες 1 
πατοῦντι 1 
πατρί 1 
πατρόθεν 1 
πατρῴου 1 
πατῶν 1 
παυσανέμου 1 
παύεται 1 
παύροις 1 
παῖδας 1 
πεδίον 1 
πεδορραντήριον 1 
πει 1 
πειθάνορα 1 
πειθοῖ 1 
πειθώ 1 
πειθὼ 1 
πειράσομαι 1 
πειρασόμεσθα 1 
πειρωμένους 1 
πειρᾶσθέ 1 
πεισθεῖσα 1 
πεισμάτων 1 
πελάνῳ 1 
πενθήμονες 1 
πενθεῖν 1 
πεπαιτέρα 1 
πεπαμένῳ 1 
πεποιθότες 1 
πεπορθῆσθαι 1 
πεπραγμένων 1 
πεπρωμένοις 1 
πεπρωμένον 1 
πεπρωμένου 1 
πεπτωκότες 1 
πεπτωκότι 1 
πεπυσμένη 1 
πεπυσμένοι 1 
πεπωκώς 1 
πεπόρθηται 1 
περέβαλον 1 
περίπεμπτα 1 
περίφρονα 1 
περιβαλὼν 1 
περιπετῆ 1 
περιστιχίζω 1 
περιόργως 1 
περιώδυνος 1 
πεσεῖν 1 
πεσόντ 1 
πεσὸν 1 
πεσὼν 1 
πετάσμασιν 1 
πεφευγότες 1 
πεύκη 1 
πεύσομαι 1 
πεύσῃ 1 
πηγαὶ 1 
πηγαῖον 1 
πηλοῦ 1 
πημάτων 1 
πημονᾶς 1 
πιαίνου 1 
πιθέσθαι 1 
πιθανὸς 1 
πικροῦ 1 
πικρὰς 1 
πικρᾶς 1 
πιστά 1 
πιστωμάτων 1 
πιστόν 1 
πιστὰ 1 
πιστὴ 1 
πιστὴν 1 
πιφαύσκων 1 
πλήθοντες 1 
πλήσας 1 
πλαγκτὸς 1 
πλαγὰν 1 
πλατᾶν 1 
πλείονα 1 
πλείω 1 
πληγῆς 1 
πληθύνομαι 1 
πληρουμένῳ 1 
πληρούμενοι 1 
πλοίας 1 
πλουτίζειν 1 
πλουτίζετε 1 
πλού 1 
πλοῖον 1 
πνέουσαν 1 
πνέουσιν 1 
πνεόντων 1 
πνοάς 1 
ποίου 1 
ποδοψήστρων 1 
ποδός 1 
ποθεῖν 1 
ποθοῦντα 1 
ποικίλων 1 
ποιμένος 1 
ποινάτωρ 1 
ποιονόμων 1 
πολέα 1 
πολέμων 1 
πολίταις 1 
πολεμίαν 1 
πολισσούχους 1 
πολιτᾶν 1 
πολλάκις 1 
πολλάς 1 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 1 
πολλὴν 1 
πολλῆς 1 
πολυάνορος 1 
πολυεπεῖς 1 
πολυκανεῖς 1 
πολυκλαύτην 1 
πολυκτόνον 1 
πολυκτόνων 1 
πολύ 1 
πολύανδροί 1 
πολύμναστον 1 
πολύμνηστον 1 
πολὺ 1 
πολὺν 1 
πολῖται 1 
πομπούς 1 
πομποῦ 1 
πομπᾷ 1 
πονήσει 1 
πορευτοῦ 1 
πορθήτορα 1 
πορθεῖν 1 
πορθμοῦ 1 
πορσύνεται 1 
πορσύνων 1 
πορφυρόστρωτος 1 
ποσὶν 1 
ποτανὸν 1 
ποτε 1 
ποτμον 1 
ποτωμένοις 1 
ποτόν 1 
ποτὶ 1 
ποτὸν 1 
ποτᾶται 1 
πράγματ 1 
πράκτορι 1 
πράξαντ 1 
πράξασαν 1 
πράξω 1 
πράσσειν 1 
πράσσοιμ 1 
πράσσοντες 1 
πράσσων 1 
πρέ 1 
πρέπειν 1 
πρέπουσ 1 
πρέπουσά 1 
πρίν 1 
πραγμάτων 1 
πραθέντα 1 
πρασσομένα 1 
πρεπόντων 1 
πρεπόντως 1 
πρεσβεύεται 1 
πρευμενεῖ 1 
πρευμενεῖς 1 
πρευμενῶς 1 
προβαίνων 1 
προβατογνώμων 1 
προβούλου 1 
προδίκοις 1 
προθύμως 1 
προκαλυμμάτων 1 
προνοί 1 
προνωπῆ 1 
προπέμπει 1 
προσέμολ 1 
προσήκει 1 
προσήκοντ 1 
προσήμεναι 1 
προσαυδῶ 1 
προσβολαῖς 1 
προσδέρκεται 1 
προσδόκα 1 
προσείπω 1 
προσεθρέφθη 1 
προσεικάζω 1 
προσεικάσαι 1 
προσεννέπειν 1 
προσεννέποις 1 
προσεύξομαι 1 
προσθήκη 1 
προσικνεῖται 1 
προσσαίνειν 1 
προστένειν 1 
προστατήριον 1 
προστρόπαιος 1 
προσφάγματι 1 
προσφερεῖς 1 
προσφθέγμασιν 1 
προσχάνῃς 1 
προσώπῳ 1 
προσῄει 1 
προσῆν 1 
προτέλεια 1 
προτέροισι 1 
προτέρων 1 
προτίουσι 1 
προτείνει 1 
προτιμήσῃς 1 
προτιμῶν 1 
προτοῦ 1 
προτυπὲν 1 
προυμόσας 1 
προυνεχθέντος 1 
προφέρων 1 
προφήτας 1 
προφθάσασα 1 
προφρόνως 1 
προφωνῶν 1 
προφῆται 1 
πρυμνησίων 1 
πρωτοπήμων 1 
πρόδουλον 1 
πρόκωπον 1 
πρόκωπος 1 
πρόμοι 1 
πρόμοισιν 1 
πρόπαρ 1 
πρόπας 1 
πρόπυργοι 1 
πρόσθ 1 
πρόσθε 1 
πρόσθεν 1 
πρόσπαια 1 
πρόστριμμ 1 
πρόσωπα 1 
πρότερον 1 
πρότονον 1 
πρώταρχον 1 
πρᾶγμ 1 
πρᾶγμα 1 
πρᾶξις 1 
πρᾶσσε 1 
πρῶν 1 
πρῶτα 1 
πρῶτόν 1 
πτάκα 1 
πτανοῖσιν 1 
πτεροφόρον 1 
πτεροῖς 1 
πτερύγων 1 
πτολίπορθ 1 
πτολιπόρθης 1 
πτολις 1 
πτωρ 1 
πτωσίμου 1 
πτωχὸς 1 
πτόλιν 1 
πτώσιμος 1 
πυθόκραντα 1 
πυλᾶν 1 
πυρί 1 
πυρωθέντα 1 
πυρωθὲν 1 
πόδ 1 
πόθῳ 1 
πόλεος 1 
πόλεως 1 
πόλεώς 1 
πόλλ 1 
πόνον 1 
πόντιον 1 
πόντον 1 
πόντος 1 
πόντου 1 
πόρθμευμ 1 
πόρον 1 
πόρος 1 
πόσει 1 
πόσις 1 
πότερον 1 
πύργοις 1 
πύργον 1 
πύργων 1 
πώγωνα 1 
πᾶσ 1 
πᾶσα 1 
πᾶσι 1 
πῃ 1 
πῆγμα 1 
πῆμ 1 
πῶλον 1 
ρεπεν 1 
ρᾶς 1 
σάρκας 1 
σέβας 1 
σέβεις 1 
σέβουσα 1 
σέβουσι 1 
σέβω 1 
σέθεν 1 
σέλμα 1 
σα 1 
σαί 1 
σαίνειν 1 
σαι 1 
σαντα 1 
σαρκὶ 1 
σαφέστατ 1 
σαφῆ 1 
σαφῶς 1 
σβυς 1 
σεβίζω 1 
σεβίζων 1 
σειρίου 1 
σειραφόρον 1 
σειραφόρος 1 
σελήνης 1 
σελμάτων 1 
σεμνοί 1 
σεμνὸν 1 
σεσαγμένον 1 
σεσωσμένος 1 
σημαίνει 1 
σημαίνεις 1 
σημαίνω 1 
σημανεῖ 1 
σημαντήριον 1 
σημεῖα 1 
σθένει 1 
σθένουσα 1 
σθέντα 1 
σι 1 
σιγώσῃ 1 
σιγὰς 1 
σιγᾶν 1 
σιγῶ 1 
σιτουμένους 1 
σκήπτει 1 
σκήπτροις 1 
σκήψειεν 1 
σκιά 1 
σκιὰν 1 
σκιᾶς 1 
σκοπάς 1 
σκοπαῖς 1 
σκοποῦ 1 
σκῆπτρα 1 
σκῆψις 1 
σοί 1 
σοις 1 
σοφὴ 1 
σοὶ 1 
σπέρμα 1 
σπαργάνοις 1 
σπαρνὰς 1 
σπευδομένα 1 
σπεύσω 1 
σπλάγχν 1 
σπλάγχνα 1 
σποδουμένου 1 
σποδοῦ 1 
σπορητὸς 1 
σπόγγος 1 
στάζει 1 
στάθμην 1 
στάσις 1 
στέγαι 1 
στέγαις 1 
στέγης 1 
στέγος 1 
στέλλων 1 
στένοντες 1 
στένουσ 1 
στένουσι 1 
στένων 1 
στέργειν 1 
στέρνων 1 
στέφη 1 
στίβοι 1 
σταθεῖσ 1 
σταθεῖσαν 1 
σταθμῶν 1 
στείχει 1 
στείχετ 1 
στεγανὸν 1 
στερηθεὶς 1 
στερομέναν 1 
στοις 1 
στου 1 
στρατείας 1 
στρατηγούς 1 
στρατηγῷ 1 
στρατιὰν 1 
στρατιῶτιν 1 
στρατωθέν 1 
στρατόμαντις 1 
στρατόν 1 
στροβεῖ 1 
στρουθῶν 1 
στροφοδινοῦνται 1 
στρωννύναι 1 
στρωφώμενον 1 
στρόβῳ 1 
στρώσασ 1 
στυγεῖ 1 
στυγνῷ 1 
στόλον 1 
στόλος 1 
στόμα 1 
στόματος 1 
στόματός 1 
στόμιον 1 
στῦλον 1 
συγγενὲς 1 
συγγόνων 1 
συγκοιμωμένη 1 
συλλή 1 
συμένα 1 
συμβάλω 1 
συμβαλεῖν 1 
συμμείξω 1 
συμπνέων 1 
συμφορὰν 1 
συνάψας 1 
συνήγορόν 1 
συνίστορα 1 
συνδρόμως 1 
συνεξελαύνει 1 
συνθνῄσκουσα 1 
συνορμένοις 1 
συντελὴς 1 
συντόμως 1 
σφ 1 
σφαγάς 1 
σφαγὰς 1 
σφενδόνας 1 
σφετέρᾳ 1 
σχισθέντα 1 
σχισμὸς 1 
σχολὴ 1 
σχολὴν 1 
σωμάτων 1 
σωτηρίας 1 
σωτηρίων 1 
σωτηρίᾳ 1 
σωτῆρα 1 
σωτῆρος 1 
σόν 1 
σύγγονον 1 
σύμβολον 1 
σύμβολόν 1 
σύμφυτον 1 
σύμφυτος 1 
σύνορθρον 1 
σώμασιν 1 
σώματος 1 
σώσαντος 1 
σώφρον 1 
σώφρονος 1 
σὰς 1 
σῃ 1 
σῖγά 1 
σῖγα 1 
τάλαιν 1 
τάρβος 1 
τάς 1 
τάσδ 1 
τάσδε 1 
τάσσει 1 
τάχιστ 1 
τάχιστά 1 
τέ 1 
τέκνου 1 
τέκτονα 1 
τέκτονος 1 
τέλειε 1 
τέλειον 1 
τέλεον 1 
τέλλεται 1 
τέρψιν 1 
τέτρηται 1 
τέτυκται 1 
τέχναισιν 1 
τήνορος 1 
τίει 1 
τίειν 1 
τίεις 1 
τίεσθαι 1 
τίθη 1 
τίκτει 1 
τίκτειν 1 
τίνει 1 
τίοντας 1 
τίπτε 1 
ταγάν 1 
ταλαίναις 1 
ταλαίνας 1 
ταλαντοῦχος 1 
ταράσσων 1 
τας 1 
ταχεῖα 1 
ταχύμορον 1 
ταχύπορος 1 
ταύτην 1 
ταὐτὰ 1 
ταὐτῷ 1 
ταὔτ 1 
ταῦθ 1 
ταῦρον 1 
τείνοντα 1 
τείνοντες 1 
τείσας 1 
τείχεσιν 1 
τεθνάναι 1 
τεθνήξομεν 1 
τεθνηκόσιν 1 
τεθνηκότος 1 
τεθνηκώς 1 
τεκμήρια 1 
τεκμήριον 1 
τεκμηρίοισιν 1 
τεκνοῦσθαι 1 
τεκνόποινος 1 
τεκούσης 1 
τελέαν 1 
τελέθει 1 
τελέθοντος 1 
τελέσασιν 1 
τελε 1 
τελείου 1 
τελεσσίφρων 1 
τελεσφόροις 1 
τελεσφόρον 1 
τελευτάς 1 
τελευτήσαντ 1 
τελευταῖος 1 
τελευτῆσαί 1 
τελεῖν 1 
τελεῖς 1 
τελοῦντος 1 
τεμόντες 1 
τερασκόπος 1 
τερασκόπου 1 
τερπνά 1 
τερπνῆς 1 
τερᾴζων 1 
τεταγμένα 1 
τεύξῃ 1 
τεύχει 1 
τεύχη 1 
τεύχουσα 1 
τεύχῃ 1 
τεῖσαι 1 
τεῖχος 1 
τεῦχος 1 
τηλέπομπον 1 
τηλικούτῳ 1 
τιθέντες 1 
τιθεῖσ 1 
τιθεῖσαι 1 
τιμάορον 1 
τιμάορος 1 
τιμήσεται 1 
τιμαλφεῖν 1 
τιμαόροις 1 
τιμαόρους 1 
τιμὴ 1 
τιμῆς 1 
τινάς 1 
τινας 1 
τλάντος 1 
τλήσομαι 1 
τλήσῃ 1 
τλᾶσ 1 
τλᾶσα 1 
τλῆμον 1 
τλῆναι 1 
τοιάσδε 1 
τοιαῦτ 1 
τοιαῦτά 1 
τοιοίδε 1 
τοιούτοις 1 
τοιούτου 1 
τοιοῖσδέ 1 
τοιοῦτον 1 
τοιοῦτος 1 
τοιοῦτός 1 
τοισίδ 1 
τοιόνδ 1 
τοιόνδε 1 
τοιόσδ 1 
τοιῶνδ 1 
τοιῶνδε 1 
τοκέων 1 
τοκεῦσιν 1 
τοπάζειν 1 
τοροῖσιν 1 
τοροῦ 1 
τοσαῦτ 1 
τοσόνδ 1 
τοσῶνδε 1 
του 1 
τούς 1 
τούσδ 1 
τούτοισιν 1 
τοὔμπαλιν 1 
τοὔπος 1 
τοῖνδε 1 
τοῖσδέ 1 
τοῦτο 1 
τράπε 1 
τράπωμαι 1 
τρέφει 1 
τρέφεται 1 
τρέφοντος 1 
τρέφουσα 1 
τρέχω 1 
τρέψειεν 1 
τρίμοιρον 1 
τρίποδας 1 
τρίτην 1 
τρίχα 1 
τρανῶς 1 
τραπέζας 1 
τραυμάτων 1 
τραφέντα 1 
τραφεῖσαν 1 
τραχὺς 1 
τρια 1 
τριβᾷ 1 
τριπάχυντον 1 
τρισώματός 1 
τριτόσπονδον 1 
τροις 1 
τροπαίαν 1 
τροπῇ 1 
τροφαῖς 1 
τροφεῦσιν 1 
τρόποις 1 
τρόπος 1 
τρόπους 1 
τρὶς 1 
τυραννικοῦ 1 
τυτθὸν 1 
τυφῶ 1 
τυχηρὸν 1 
τυχὼν 1 
τως 1 
τόθεν 1 
τόκου 1 
τόλμα 1 
τόξοις 1 
τόξον 1 
τόποις 1 
τόσον 1 
τόσων 1 
τύμμα 1 
τύμματι 1 
τύπτει 1 
τύραννος 1 
τύχαι 1 
τύχαισι 1 
τύχαν 1 
τύχη 1 
τύχην 1 
τύχοι 1 
τύχοιμ 1 
τύχοις 1 
τἀναγκαῖον 1 
τἀναντί 1 
τἀπὶ 1 
τἄλλ 1 
τἄλλα 1 
τἄπη 1 
τἄρ 1 
τὠμῷ 1 
τῆσδέ 1 
τῇ 1 
τῳ 1 
φάει 1 
φάσγανον 1 
φάσμα 1 
φάσματ 1 
φάσματα 1 
φέγγει 1 
φέρματι 1 
φέροντ 1 
φέροντας 1 
φέρου 1 
φέρουσ 1 
φέρουσαν 1 
φέρουσιν 1 
φέρῃ 1 
φήμη 1 
φίλαι 1 
φίλοι 1 
φίλοισιν 1 
φίλου 1 
φίλτατ 1 
φίλω 1 
φίλῃ 1 
φίτυμα 1 
φαίην 1 
φαίνεται 1 
φαίνουσ 1 
φαεσφόρων 1 
φαιδροῖσι 1 
φαιδρωπὸς 1 
φαιδρύνασα 1 
φαιδρύνει 1 
φαιδρὸν 1 
φαιδρᾶς 1 
φανέντες 1 
φανεῖσαν 1 
φανεῖσι 1 
φανταζόμενος 1 
φανῇ 1 
φαρμάκων 1 
φαρμασσομένη 1 
φασιν 1 
φεράσπιδες 1 
φεύγειν 1 
φεύγοντας 1 
φθίνωσιν 1 
φθείροντα 1 
φθείροντε 1 
φθιμένων 1 
φθογγὰς 1 
φθογγὴν 1 
φθογγῆς 1 
φθονερὸν 1 
φθονος 1 
φθορὰν 1 
φθορὰς 1 
φθόγγον 1 
φθόνου 1 
φθόρον 1 
φιλάνορας 1 
φιλάνορες 1 
φιλήσει 1 
φιλήτωρ 1 
φιλία 1 
φιλοίκτῳ 1 
φιλομάστοις 1 
φιλτάτην 1 
φιλτάτου 1 
φιλτάτων 1 
φιλόμαστον 1 
φιλόμαχοι 1 
φιλότητι 1 
φλέγονται 1 
φλέγουσαν 1 
φλέδων 1 
φοβερὰ 1 
φοινίαν 1 
φοινίας 1 
φοιτὰς 1 
φοναῖς 1 
φονεύς 1 
φονεὺς 1 
φονεῦσι 1 
φονολιβεῖ 1 
φράζε 1 
φράζων 1 
φράξειεν 1 
φράσαι 1 
φράσεν 1 
φράσω 1 
φρένα 1 
φρενί 1 
φρενομανής 1 
φρενώσω 1 
φρενὶ 1 
φρεσίν 1 
φρεσὶν 1 
φροιμίοις 1 
φροιμιάζονται 1 
φρονοῦντος 1 
φροντίδ 1 
φροντίσιν 1 
φροντὶς 1 
φρονῶν 1 
φρουρὰ 1 
φρουρᾶς 1 
φρυκτοῦ 1 
φρυκτωρίας 1 
φρυκτωριῶν 1 
φρυκτωρῶν 1 
φρυκτὸν 1 
φρὴν 1 
φυγὰς 1 
φυγὴν 1 
φυγῇ 1 
φυλάσσω 1 
φυλακᾷ 1 
φυλλάδος 1 
φυλλὰς 1 
φυταλμίων 1 
φωνεῖς 1 
φωνὴν 1 
φωνῆς 1 
φωτός 1 
φωτὶ 1 
φωτῶν 1 
φόβον 1 
φόβῳ 1 
φύλακος 1 
φύλαξ 1 
φύλαξι 1 
φύσιν 1 
φὴς 1 
φὶ 1 
φῦναι 1 
φῶτ 1 
φῶτα 1 
χάμευναν 1 
χάριτος 1 
χάρμα 1 
χέουσα 1 
χέρα 1 
χέρας 1 
χέρσῳ 1 
χαίρω 1 
χαιρέτω 1 
χαλεποῦ 1 
χαλινὸν 1 
χαλινῶν 1 
χαμαιπετὲς 1 
χαμαὶ 1 
χαρά 1 
χαρᾷ 1 
χειμῶν 1 
χειρώματος 1 
χειρὶ 1 
χειρὸς 1 
χελιδόνος 1 
χερνίβων 1 
χερὶ 1 
χεὶρ 1 
χεῖρα 1 
χεῖρας 1 
χεῖρε 1 
χηλῇ 1 
χθονίων 1 
χθονοτρεφὲς 1 
χθονὶ 1 
χθών 1 
χιλιοναύτην 1 
χιμαίρας 1 
χιών 1 
χλαῖναν 1 
χλιδῆς 1 
χορεύσομαι 1 
χορὸς 1 
χορῶν 1 
χρήσειν 1 
χρίματος 1 
χρεών 1 
χρησμόν 1 
χρησμὸς 1 
χρησμῶν 1 
χρηστηρίαν 1 
χρηστηρίοις 1 
χρονίας 1 
χρονίζεσθαι 1 
χρονίζομεν 1 
χρονίζον 1 
χρονισθεὶς 1 
χρυσαμοιβὸς 1 
χρυσοφεγγές 1 
χρυσόπαστα 1 
χρόνος 1 
χρῆμα 1 
χρῆται 1 
χώρᾳ 1 
ψέγειν 1 
ψέγων 1 
ψήφους 1 
ψήφῳ 1 
ψακάδι 1 
ψακὰς 1 
ψαμμί 1 
ψευδόμαντίς 1 
ψηφίζομαί 1 
ψυχῇ 1 
ψόγον 1 
ψύθος 1 
ψῆγμα 1 
ψῦχος 1 
ων 1 
ώνυμον 1 
ἀΐων 1 
ἀέρδην 1 
ἀί 1 
ἀίων 1 
ἀγάλακτον 1 
ἀγέλαστα 1 
ἀγαθοῖς 1 
ἀγαθὰ 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαθᾶς 1 
ἀγανὴ 1 
ἀγγάρου 1 
ἀγγέλλων 1 
ἀγγέλου 1 
ἀγγέλων 1 
ἀγγελίας 1 
ἀγκάλαις 1 
ἀγκαλέσαιτ 1 
ἀγλάισμα 1 
ἀγνοίᾳ 1 
ἀγνῶτα 1 
ἀγοραίων 1 
ἀγρευμάτων 1 
ἀγρεῖ 1 
ἀγρονόμων 1 
ἀγωγῆς 1 
ἀγωνίους 1 
ἀγύρτρια 1 
ἀγὼν 1 
ἀγῶνας 1 
ἀδίκως 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφόν 1 
ἀδόλοισι 1 
ἀεξιφύλλους 1 
ἀερθέν 1 
ἀεὶ 1 
ἀηδόνος 1 
ἀηδὼν 1 
ἀημάτων 1 
ἀθίκτων 1 
ἀκήρατον 1 
ἀκαίρως 1 
ἀκασκαῖον 1 
ἀκμή 1 
ἀκορέστου 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούων 1 
ἀκοῦσαί 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκτὶς 1 
ἀκτᾶς 1 
ἀκτῆς 1 
ἀκύμων 1 
ἀλ 1 
ἀλέγειν 1 
ἀλέκτωρ 1 
ἀλήτης 1 
ἀλαίνει 1 
ἀλαπάξει 1 
ἀλγεῖν 1 
ἀληθείας 1 
ἀληθεῖς 1 
ἀληθόμαντιν 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλκὰ 1 
ἀλκὰν 1 
ἀλλά 1 
ἀλλήλαισι 1 
ἀλλαγᾷ 1 
ἀλληλοφόνους 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλόθρουν 1 
ἀλοιδόρους 1 
ἀλόκων 1 
ἀλύξειν 1 
ἀμ 1 
ἀμήνιτον 1 
ἀμαυρόν 1 
ἀμαυρᾶς 1 
ἀμείβομαι 1 
ἀμείβων 1 
ἀμηνίτως 1 
ἀμπίπτει 1 
ἀμφήκει 1 
ἀμφίβληστρον 1 
ἀμφίλεκτα 1 
ἀμφίλεκτος 1 
ἀμφίσβαιναν 1 
ἀμφιθαλῆ 1 
ἀμφιλα 1 
ἀμφινει 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμύνει 1 
ἀμύνεσθαι 1 
ἀν 1 
ἀνάγειν 1 
ἀνάγκαις 1 
ἀνάγκας 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνάγκῃ 1 
ἀνάρσιος 1 
ἀνάσσειν 1 
ἀνάστασιν 1 
ἀνήρ 1 
ἀνίσχει 1 
ἀναίτιος 1 
ἀναλωθέντας 1 
ἀναμπλάκητος 1 
ἀναρχία 1 
ἀναστάτης 1 
ἀναστένειν 1 
ἀναστένω 1 
ἀναστῆναι 1 
ἀνατλᾶσα 1 
ἀναχθεὶς 1 
ἀναύδῳ 1 
ἀνδαίοντες 1 
ἀνδράσι 1 
ἀνδρί 1 
ἀνδρακὰς 1 
ἀνδρηλατεῖν 1 
ἀνδροθνῆτας 1 
ἀνδρολέτειρ 1 
ἀνδροσφαγεῖον 1 
ἀνδρόβουλον 1 
ἀνδρῶνας 1 
ἀνεκτόν 1 
ἀνευρήσει 1 
ἀνθ 1 
ἀνθαλοῖεν 1 
ἀνθοῦν 1 
ἀνθρώπειον 1 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνιστάναι 1 
ἀνοῖξαι 1 
ἀντέλαμψαν 1 
ἀντήλιοι 1 
ἀντίδικος 1 
ἀντίμολπον 1 
ἀντίον 1 
ἀντίφερνον 1 
ἀντερώντων 1 
ἀντερῶ 1 
ἀντιάσασα 1 
ἀντιπνόους 1 
ἀντιρρέπει 1 
ἀντιτείσασθαι 1 
ἀντολάς 1 
ἀντολὰς 1 
ἀνωλόλυξα 1 
ἀνωτότυξας 1 
ἀνᾴσσων 1 
ἀνῆλθε 1 
ἀξιοῖ 1 
ἀξιοῦσθαι 1 
ἀξιώτατος 1 
ἀξιῶ 1 
ἀξυνήμων 1 
ἀξύστατον 1 
ἀοιδά 1 
ἀπάγγειλον 1 
ἀπέδειξεν 1 
ἀπέδικες 1 
ἀπέκλαγξεν 1 
ἀπέπαυσεν 1 
ἀπέπτυσαν 1 
ἀπέστω 1 
ἀπέταμες 1 
ἀπέτεισεν 1 
ἀπέφθισεν 1 
ἀπή 1 
ἀπήγαγ 1 
ἀπήμων 1 
ἀπαγγεῖλαι 1 
ἀπαλλάσσουσιν 1 
ἀπαλλαγέντες 1 
ἀπαλλαγὴ 1 
ἀπαλλαγὴν 1 
ἀπανθίσαι 1 
ἀπαρκεῖν 1 
ἀπειθοίης 1 
ἀπειλεῖν 1 
ἀπειπὼν 1 
ἀπενθήτῳ 1 
ἀπευθύνῃ 1 
ἀπευκτὰ 1 
ἀπιστίας 1 
ἀπλοίᾳ 1 
ἀποιμώζουσι 1 
ἀποκτείνειν 1 
ἀποκωκῦσαι 1 
ἀπομούσως 1 
ἀποπτύσαι 1 
ἀπορρυέντων 1 
ἀποστέργω 1 
ἀποστατεῖ 1 
ἀποστρέφει 1 
ἀποστρέψαι 1 
ἀποτείσῃ 1 
ἀποφθίνει 1 
ἀπόλεμ 1 
ἀπόντων 1 
ἀπόξενος 1 
ἀπόπολις 1 
ἀπόχρη 1 
ἀπύρων 1 
ἀπώλεσας 1 
ἀρίστοισιν 1 
ἀραίων 1 
ἀρβύλας 1 
ἀργυροτοίχου 1 
ἀργυρωνήτους 1 
ἀργᾶς 1 
ἀρείων 1 
ἀρκείτω 1 
ἀρκύστατ 1 
ἀρνήσομαι 1 
ἀρτάνας 1 
ἀρχάς 1 
ἀρχαιοπλούτων 1 
ἀρχαῖον 1 
ἀρχηγενῆ 1 
ἀρχηγοῦ 1 
ἀρωγῆς 1 
ἀρὴ 1 
ἀρᾶς 1 
ἀρᾷ 1 
ἀσινεῖ 1 
ἀσπάσασθε 1 
ἀσπίστοράς 1 
ἀσπασίως 1 
ἀσπιδηφόρος 1 
ἀσπὶς 1 
ἀστέρας 1 
ἀστοῖς 1 
ἀστοῖσι 1 
ἀστοῖσιν 1 
ἀστυγείτονας 1 
ἀστυνόμων 1 
ἀσφάδαστος 1 
ἀτέλευτον 1 
ἀτί 1 
ἀτίετον 1 
ἀτίμους 1 
ἀτίται 1 
ἀταύρωτος 1 
ἀτενεῖς 1 
ἀτη 1 
ἀτημελήτους 1 
ἀτιμασθήσομαι 1 
ἀτλησικάρδιος 1 
ἀτμὸς 1 
ἀτολμήτων 1 
ἀτρέστῳ 1 
ἀφ 1 
ἀφάνειαν 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφίλως 1 
ἀφειδεῖς 1 
ἀφελούσῃ 1 
ἀφημένων 1 
ἀφθόνητός 1 
ἀφθόνῳ 1 
ἀφικνεῖται 1 
ἀφικόμην 1 
ἀφράσμονος 1 
ἀφρασμόνως 1 
ἀφρόντιστος 1 
ἀφύλακτον 1 
ἀχέων 1 
ἀχηνίαις 1 
ἀϊόνας 1 
ἀόζοις 1 
ἁ 1 
ἁβροτίμων 1 
ἁβρύνεται 1 
ἁγνοῦ 1 
ἁγνὰ 1 
ἁγνᾷ 1 
ἁλουργέσιν 1 
ἁλούσης 1 
ἁλοὺς 1 
ἁλοῦσα 1 
ἁλόντων 1 
ἁλώσιμόν 1 
ἁλὸς 1 
ἁμαξήρη 1 
ἁμαρτίαν 1 
ἁμαρτίας 1 
ἁμαρτεῖν 1 
ἁμαρτών 1 
ἁνὴρ 1 
ἁρπαγῆς 1 
ἃ 1 
ἄγα 1 
ἄγε 1 
ἄγειν 1 
ἄγκαθεν 1 
ἄγος 1 
ἄγουσά 1 
ἄγχιστον 1 
ἄδαιτον 1 
ἄδην 1 
ἄδικον 1 
ἄελπτον 1 
ἄιδρίς 1 
ἄιστοι 1 
ἄκραντοι 1 
ἄκρας 1 
ἄκρους 1 
ἄλ 1 
ἄλαι 1 
ἄλγεσι 1 
ἄλγιστ 1 
ἄλειφά 1 
ἄλλ 1 
ἄλλαις 1 
ἄλλη 1 
ἄλλοι 1 
ἄλοχον 1 
ἄλυξις 1 
ἄμεικτον 1 
ἄμισθος 1 
ἄναγνον 1 
ἄναλκιν 1 
ἄνατος 1 
ἄναυδος 1 
ἄνδρες 1 
ἄνθρωπος 1 
ἄνιπτον 1 
ἄνομον 1 
ἄνομόν 1 
ἄξειν 1 
ἄξῃ 1 
ἄπαιδα 1 
ἄπαππον 1 
ἄπαρχος 1 
ἄπειρον 1 
ἄπεχε 1 
ἄπληστον 1 
ἄποιν 1 
ἄποινα 1 
ἄπτερος 1 
ἄρκυς 1 
ἄρχων 1 
ἄσημα 1 
ἄσκοποι 1 
ἄσπονδόν 1 
ἄσωτον 1 
ἄτα 1 
ἄταις 1 
ἄτερ 1 
ἄτιμα 1 
ἄτιμοί 1 
ἄτιμος 1 
ἄτλητα 1 
ἄτᾳ 1 
ἄφαντοι 1 
ἄφαντος 1 
ἄφερτος 1 
ἄφθονον 1 
ἄχαριν 1 
ἅβρυνε 1 
ἅδε 1 
ἅλωσιν 1 
ἅμα 1 
ἅμερον 1 
ἅπαν 1 
ἅπαντ 1 
ἅπασι 1 
ἅπερ 1 
ἅτε 1 
ἅψαντες 1 
ἆρά 1 
Ἀ 1 
Ἀγαμέμνονος 1 
Ἀγαμεμνονίαν 1 
Ἀθῷον 1 
Ἀλκμήνης 1 
Ἀραχναῖον 1 
Ἀργείας 1 
Ἀργείᾳ 1 
Ἀργεῖοι 1 
Ἀργεῖον 1 
Ἀσωποῦ 1 
Ἀτρεΐδας 1 
Ἀτρεί 1 
Ἀτρείδαις 1 
Ἀτρείδην 1 
Ἀτρείδης 1 
Ἀτρεύς 1 
Ἀτρεὺς 1 
Ἀφροδίτα 1 
Ἀχαι 1 
Ἀχαιικοῦ 1 
Ἀχαιικὸς 1 
Ἀχαιικῶν 1 
Ἀχαιοὶ 1 
Ἀχαιοῖς 1 
Ἄργει 1 
Ἄργος 1 
Ἄρτεμιν 1 
Ἄρτεμις 1 
Ἄτας 1 
Ἄτην 1 
Ἄτης 1 
Ἅιδην 1 
ἐβουκολοῦμεν 1 
ἐγεύσατο 1 
ἐγρηγορὸς 1 
ἐγχέας 1 
ἐγχωρίους 1 
ἐγχωρίων 1 
ἐγύμνασεν 1 
ἐδάη 1 
ἐδέξω 1 
ἐδανὸν 1 
ἐδειξάτην 1 
ἐθέλω 1 
ἐθέσπιζον 1 
ἐκβάλοι 1 
ἐκβάξει 1 
ἐκδοχὴν 1 
ἐκδύων 1 
ἐκείνους 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκκαλουμένη 1 
ἐκλείπει 1 
ἐκλῄζετο 1 
ἐκμαρτύρησον 1 
ἐκνόμως 1 
ἐκπέμπων 1 
ἐκπίνει 1 
ἐκπατίοις 1 
ἐκπηδήματος 1 
ἐκπράξας 1 
ἐκπράξασα 1 
ἐκρύφθη 1 
ἐκτίνει 1 
ἐκτίνοντα 1 
ἐκτίνουσ 1 
ἐκτελέων 1 
ἐκτολυπεύσειν 1 
ἐκτρέψῃς 1 
ἐκφάτως 1 
ἐκφυγεῖν 1 
ἐλέγχειν 1 
ἐλαίας 1 
ἐλευθέρου 1 
ἐλθὸν 1 
ἐλπίδα 1 
ἐλπίδας 1 
ἐλπίδων 1 
ἐλπίζον 1 
ἐλπίς 1 
ἐλπίσαντες 1 
ἐλπίσασι 1 
ἐλπίσιν 1 
ἐμήν 1 
ἐμβαίνονθ 1 
ἐμπίπτῃ 1 
ἐμπίτνεις 1 
ἐμπίτνων 1 
ἐμπαίοις 1 
ἐμπατεῖ 1 
ἐμπεσεῖν 1 
ἐμπνέων 1 
ἐμπρέποντας 1 
ἐμφανῶς 1 
ἐμωμήσω 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὸς 1 
ἐμᾶς 1 
ἐμῇ 1 
ἐμῷ 1 
ἐνέβης 1 
ἐνίπτων 1 
ἐναίσιμον 1 
ἐναισίμως 1 
ἐναντίαν 1 
ἐναντίον 1 
ἐναντίῳ 1 
ἐνδίκοις 1 
ἐνδακρύειν 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθέοις 1 
ἐνθήσειν 1 
ἐνθείς 1 
ἐννέποντες 1 
ἐννέπω 1 
ἐννοεῖς 1 
ἐντέμνων 1 
ἐντέροις 1 
ἐντός 1 
ἐντὸς 1 
ἐνύδρῳ 1 
ἐξέκλεψεν 1 
ἐξέτεινα 1 
ἐξέτεινας 1 
ἐξέχει 1 
ἐξίκοιτ 1 
ἐξαίρετον 1 
ἐξαγισθέντας 1 
ἐξαμῆσαι 1 
ἐξαναλῶσαι 1 
ἐξαπόλλυται 1 
ἐξαφρίζεσθαι 1 
ἐξεδέξατο 1 
ἐξειργασμένοις 1 
ἐξεπίσταμαι 1 
ἐξεύχεται 1 
ἐξεῖπον 1 
ἐξηγειρόμην 1 
ἐξηύχει 1 
ἐξικνούμενον 1 
ἐξιχνεῦσαι 1 
ἐξοκεῖλαι 1 
ἐξορίνας 1 
ἐξοχώταται 1 
ἐξόπιν 1 
ἐξῃκασμένα 1 
ἐπέθου 1 
ἐπέκρανεν 1 
ἐπέρ 1 
ἐπέρχεται 1 
ἐπέσταλται 1 
ἐπέστησεν 1 
ἐπήβολοι 1 
ἐπήγαγεν 1 
ἐπήκοος 1 
ἐπήρκεσαν 1 
ἐπί 1 
ἐπίανέν 1 
ἐπίζηλος 1 
ἐπίξηνον 1 
ἐπίσσυτοι 1 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίστροφον 1 
ἐπίφθονον 1 
ἐπίφοβα 1 
ἐπίχαρτον 1 
ἐπίψογον 1 
ἐπαείδων 1 
ἐπαινεῖν 1 
ἐπαισθομένη 1 
ἐπαισχυνθήσομαι 1 
ἐπαντείλασαν 1 
ἐπαργέμοισι 1 
ἐπασσάλευσαν 1 
ἐπεί 1 
ἐπεγχύδαν 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπελπομέν 1 
ἐπενδίδωμι 1 
ἐπεσφέρειν 1 
ἐπετειᾶν 1 
ἐπεύχου 1 
ἐπηνθίσω 1 
ἐπιγνοὺς 1 
ἐπιδεῖν 1 
ἐπιθυ 1 
ἐπιθύσας 1 
ἐπικεύσω 1 
ἐπικράνῃ 1 
ἐπικρούσαντας 1 
ἐπικρᾶναι 1 
ἐπιλεχθῇς 1 
ἐπιμαίνεται 1 
ἐπινέμεται 1 
ἐπινίκια 1 
ἐπιξενοῦμαι 1 
ἐπιπείθομαι 1 
ἐπιρρέπει 1 
ἐπιρρέποι 1 
ἐπιρροαῖσιν 1 
ἐπισκοπουμένην 1 
ἐπισπένδειν 1 
ἐπισσύτους 1 
ἐπισταθμώμενος 1 
ἐπιστατεῖ 1 
ἐπιστενάχειν 1 
ἐπιστρωφωμένου 1 
ἐπιτύμβιον 1 
ἐπλήθυον 1 
ἐποίκτιστον 1 
ἐποικτίρω 1 
ἐποπτεύειν 1 
ἐποπτεύσας 1 
ἐπράξαμεν 1 
ἐπραξάμην 1 
ἐπραξάτην 1 
ἐπωλολύξατο 1 
ἐπόντισε 1 
ἐπόψεσθαι 1 
ἐπόψεται 1 
ἐπῆν 1 
ἐπῳδὸν 1 
ἐράσμιον 1 
ἐρίδματος 1 
ἐρείδει 1 
ἐρείκης 1 
ἐρειδομένου 1 
ἐρειπίοις 1 
ἐρεμνῇ 1 
ἐρεσσόμενοι 1 
ἐρετμοῖσιν 1 
ἐρημωθέντος 1 
ἐρημώσασ 1 
ἐρικύμονα 1 
ἐρῶν 1 
ἐσέλθῃς 1 
ἐσθημάτων 1 
ἐσθλά 1 
ἐσθλὴν 1 
ἐσθλῶν 1 
ἐσθῆτ 1 
ἐσκόμιζε 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 1 
ἐσᾴξειν 1 
ἐτήτυμος 1 
ἐτίμα 1 
ἐτείας 1 
ἐτύγχανεν 1 
ἐφέζετο 1 
ἐφήλωσεν 1 
ἐφαινόμην 1 
ἐφεστίους 1 
ἐφεστίων 1 
ἐφημένους 1 
ἐφραξάμεσθα 1 
ἐφύρθη 1 
ἐχ 1 
ἐχενῇδας 1 
ἐχθροῦ 1 
ἐχθρὰ 1 
ἐχθρὸς 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχούσῃ 1 
ἐχόντων 1 
ἐψευσάμην 1 
ἑάλωκεν 1 
ἑκά 1 
ἑκάστου 1 
ἑκάστῳ 1 
ἑλέ 1 
ἑλένας 1 
ἑλεῖν 1 
ἑπόμενα 1 
ἑρμηνέως 1 
ἑρμηνεῦσιν 1 
ἑστίαν 1 
ἑτέραν 1 
ἒ 1 
ἓν 1 
ἓξ 1 
ἔ 1 
ἔβαλες 1 
ἔβαλλ 1 
ἔγνων 1 
ἔγωγε 1 
ἔδεθλα 1 
ἔδοσαν 1 
ἔδραμε 1 
ἔθηκ 1 
ἔθηκε 1 
ἔθρεψεν 1 
ἔθρισεν 1 
ἔθρυπτ 1 
ἔθυον 1 
ἔθυσεν 1 
ἔκλαγξεν 1 
ἔκπαγλον 1 
ἔκρανεν 1 
ἔκρυψεν 1 
ἔκτειν 1 
ἔκυρσας 1 
ἔλακες 1 
ἔλασκον 1 
ἔλειξεν 1 
ἔλειπε 1 
ἔλυσαν 1 
ἔμ 1 
ἔμβασιν 1 
ἔμελψεν 1 
ἔμοιγε 1 
ἔμπεδον 1 
ἔν 1 
ἔνδροσόν 1 
ἔνθ 1 
ἔνθεν 1 
ἔνθηρον 1 
ἔξω 1 
ἔοικα 1 
ἔπαισ 1 
ἔπαισεν 1 
ἔπαλξις 1 
ἔπειθον 1 
ἔπειτα 1 
ἔπεμπεν 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπη 1 
ἔπλει 1 
ἔπλευσε 1 
ἔποικτον 1 
ἔπος 1 
ἔπραξα 1 
ἔρημον 1 
ἔριν 1 
ἔρις 1 
ἔρνος 1 
ἔρξαι 1 
ἔρξαντα 1 
ἔρρει 1 
ἔρχεσθαι 1 
ἔρωτος 1 
ἔσθ 1 
ἔσθει 1 
ἔσπασεν 1 
ἔστενον 1 
ἔστω 1 
ἔσφαξ 1 
ἔσχ 1 
ἔσωθεν 1 
ἔτεινας 1 
ἔτεισαν 1 
ἔτευξεν 1 
ἔτλα 1 
ἔτλης 1 
ἔτος 1 
ἔτους 1 
ἔτρεις 1 
ἔφα 1 
ἔφευξας 1 
ἔχθεται 1 
ἔχθιστοι 1 
ἔχον 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσιν 1 
ἕδραις 1 
ἕδραισιν 1 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 1 
ἕκατι 1 
ἕλανδρος 1 
ἕλκος 1 
ἕνεκ 1 
ἕξειν 1 
ἕπου 1 
ἕρ 1 
ἕρκεσιν 1 
ἕρκος 1 
ἕρμα 1 
ἕσπετ 1 
ἕστηκα 1 
ἕστηκεν 1 
Ἐρινύες 1 
Ἐρινύος 1 
Ἐρινύς 1 
Ἐρινὺν 1 
Ἑλένα 1 
Ἑλέναν 1 
Ἑλένην 1 
Ἑλένης 1 
Ἑλλάδα 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑρμαῖον 1 
Ἑρμῆν 1 
Ἕλλανος 1 
Ἕλλην 1 
ἠδ 1 
ἠλίθιον 1 
ἠνάριζες 1 
ἠναίνετο 1 
ἠνδρηλάτησεν 1 
ἠνειχόμεσθα 1 
ἠνεσχόμην 1 
ἠνυτόμαν 1 
ἡγεμὼν 1 
ἡγουμένοις 1 
ἡγῆται 1 
ἡδονὴν 1 
ἡλίῳ 1 
ἡμένων 1 
ἡμέραις 1 
ἡμέρας 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμερήσιον 1 
ἡμερόφαντον 1 
ἡμερώτερος 1 
ἡψάμην 1 
ἣ 1 
ἣν 1 
ἤγαγές 1 
ἤγαγες 1 
ἤγαγον 1 
ἤγειρεν 1 
ἤλασεν 1 
ἤλθετον 1 
ἤματος 1 
ἤμησαν 1 
ἤμπλακον 1 
ἤν 1 
ἤνυσεν 1 
ἤρεικον 1 
ἥ 1 
ἥβας 1 
ἥβη 1 
ἥδε 1 
ἥδιον 1 
ἥκοντα 1 
ἥκοντας 1 
ἥκω 1 
ἥλιος 1 
ἥμαρτε 1 
ἥμαρτον 1 
ἥξειν 1 
ἥρπασε 1 
ἥρως 1 
ἥτ 1 
ἦγε 1 
ἦλθ 1 
ἦμεν 1 
ἦραν 1 
ἦρξεν 1 
ἦσαν 1 
ἦσθ 1 
ἦτε 1 
ἧσθαι 1 
ἧσσον 1 
ἧστινος 1 
Ἡλίου 1 
Ἥφαιστος 1 
ἰή 1 
ἰήιον 1 
ἰατρομάντεις 1 
ἰδού 1 
ἰδόντα 1 
ἰοῦσα 1 
ἰσάργυρον 1 
ἰσοτριβής 1 
ἰσχὺν 1 
ἰσχὺς 1 
ἰσόπαιδα 1 
ἰσόπρεσβυς 1 
ἰσόψυχον 1 
ἰχθύων 1 
ἰχώρ 1 
ἰόντ 1 
ἰὴ 1 
ἰὸς 1 
ἱερεύς 1 
ἱερῶν 1 
ἱκάνει 1 
ἱμείρειν 1 
ἱστορεῖ 1 
ἴ 1 
ἴδρις 1 
ἴθ 1 
ἴσον 1 
ἴσως 1 
ἴτ 1 
ἵ 1 
ἵκετ 1 
ἵππου 1 
ἶ 1 
Ἰδαία 1 
Ἰδαίου 1 
Ἰλιάδος 1 
Ἰφιγένειά 1 
Ἰφιγενείαν 1 
Ἴδη 1 
Ἴδης 1 
Ἴλιον 1 
ὀβρικάλοισι 1 
ὀλέθριοι 1 
ὀλέσαντες 1 
ὀλέσθαι 1 
ὀλβίοις 1 
ὀλβίσαι 1 
ὀλομένας 1 
ὀλωλότας 1 
ὀλωλότος 1 
ὀλωλότων 1 
ὀμβροκτύπῳ 1 
ὀμώμοται 1 
ὀνείδους 1 
ὀνείρασιν 1 
ὀνείροις 1 
ὀνειρόφαντοι 1 
ὀξεῖαν 1 
ὀξυβόαν 1 
ὀπαδοῦσ 1 
ὀπτάς 1 
ὀρ 1 
ὀρέγματα 1 
ὀργὰς 1 
ὀρείας 1 
ὀρθ 1 
ὀρθίοις 1 
ὀρθοδαῆ 1 
ὀρθομαντείας 1 
ὀρνίθων 1 
ὀρούσας 1 
ὀρταλίχων 1 
ὀρφναίου 1 
ὀρόμενον 1 
ὀτοτοῖ 1 
ὀφλὼν 1 
ὀχυρὸν 1 
ὀψικοίτοις 1 
ὀψὲ 1 
ὁδίων 1 
ὁδοιπόρῳ 1 
ὁδοὺς 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδώ 1 
ὁμήγυριν 1 
ὁμιλίας 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίων 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοδέμνιον 1 
ὁμοιοπρεπεῖς 1 
ὁμοσπόροις 1 
ὁμότοιχος 1 
ὁμόφωνον 1 
ὁπλισμούς 1 
ὁρκίων 1 
ὁρμαίνει 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁρᾷ 1 
ὁρῶ 1 
ὁρῶν 1 
ὁρῶσα 1 
ὃ 1 
ὄβριμον 1 
ὄζει 1 
ὄκνος 1 
ὄλλυται 1 
ὄμβρου 1 
ὄμματα 1 
ὄμφακος 1 
ὄναρ 1 
ὄνειδος 1 
ὄνησιν 1 
ὄνθ 1 
ὄντες 1 
ὄξος 1 
ὄρνιν 1 
ὄρος 1 
ὄς 1 
ὄχθας 1 
ὄχον 1 
ὄψις 1 
ὅδε 1 
ὅδιον 1 
ὅμοιος 1 
ὅντιν 1 
ὅπα 1 
ὅπη 1 
ὅποι 1 
ὅρκους 1 
ὅρμῳ 1 
ὅρος 1 
ὅρους 1 
ὅσια 1 
ὅσοις 1 
ὅσον 1 
ὅσπερ 1 
ὅτ 1 
ὅτε 1 
ὅτῳ 1 
Ὀδυσσεύς 1 
Ὀρέστην 1 
Ὀρφεῖ 1 
ὑβρίζειν 1 
ὑβρίσαι 1 
ὑγιείας 1 
ὑγρώσσων 1 
ὑδαρεῖ 1 
ὑλάγμασιν 1 
ὑλαγμάτων 1 
ὑμέναιον 1 
ὑμνεῖν 1 
ὑμνοῦσι 1 
ὑμνῳδεῖ 1 
ὑμᾶς 1 
ὑπάτων 1 
ὑπέργηρων 1 
ὑπέρφευ 1 
ὑπαί 1 
ὑπαιθρίων 1 
ὑπείξομεν 1 
ὑπεράρας 1 
ὑπερβάλλειν 1 
ὑπερβαρὴς 1 
ὑπερβατώτερα 1 
ὑπερδίκως 1 
ὑπερθοροῦσα 1 
ὑπερθορὼν 1 
ὑπερκόπως 1 
ὑπερκότους 1 
ὑπερποντίας 1 
ὑπερτείνασα 1 
ὑπερτελέσαι 1 
ὑπερτελής 1 
ὑπερφρόνει 1 
ὑποκάμψας 1 
ὑποκαίων 1 
ὑπολείβων 1 
ὑπολειφθέντες 1 
ὑπτίασμα 1 
ὑστέραισιν 1 
ὑστέρῳ 1 
ὑστερόποινον 1 
ὑφάς 1 
ὑφέρπει 1 
ὑφαντοῖς 1 
ὑψηλῆς 1 
ὕβριν 1 
ὕλης 1 
ὕπατοι 1 
ὕπατος 1 
ὕπατός 1 
ὕπερθε 1 
ὕπνον 1 
ὕποπτος 1 
ὕστατός 1 
ὕψος 1 
Ὕβρις 1 
ὠδῖν 1 
ὠκύπορον 1 
ὠμηστὴς 1 
ὠμοί 1 
ὠνόμαζεν 1 
ὠρώρει 1 
ὠχετεύετο 1 
ὤρθωσας 1 
ὤτρυνε 1 
ὥρᾳ 1 
ὦναξ 1 
ὦρτο 1 
ᾑρήκασιν 1 
ᾑρημένη 1 
ᾔσχυνε 1 
ᾤμωξεν 1 
ᾤχοντ 1 
ῥέος 1 
ῥίζης 1 
ῥίμφα 1 
ῥίψασ 1 
ῥαγεισῶν 1 
ῥαφεύς 1 
ῥείθροις 1 
ῥινηλατούσῃ 1 
ῥιπαῖσι 1 
ῥοὰς 1 
ῥυσίου 1 
ῥυτᾶς 1 
ῥῆσιν 1 

Powered by PhiloLogic