Appian, The Gallic History (XML Header) [genre: prose] [word count] [App. Gall.].

Word Count

Total Words: 2149 Total Unique Words: 1130.
Sorted by words [sort by frequencies].

2 1 
349 1 
350 2 
351 1 
352 2 
353 1 
367 1 
557 1 
collect 1 
et 2 
hinc 1 
ib 4 
id 11 
mai 1 
nov 1 
p 9 
scriptorum 1 
suid 5 
t 1 
u 3 
v 7 
val 1 
veterum 1 
vv 1 
· 15 
Αἰδούοις 1 
Αἰδούους 1 
Αἰδούων 1 
Αἰμίλιος 1 
Αἰμιλιανός 1 
Βέλγαις 1 
Βιτοίτου 1 
Βιτοῖτον 1 
Βοιοί 1 
Βοιοὶ 1 
Βρέννος 2 
Βρεττανίαν 1 
Βρεττανίδα 1 
Βρεττανοὺς 1 
Βριτόμαριν 1 
Βριτόμαρις 1 
Βριτόρης 1 
Γάϊος 2 
Γαΐῳ 1 
Γαλάτας 2 
Γαλατίαν 1 
Γαλατῶν 2 
Γερμανικόν 1 
Γερμανούς 1 
Γερμανῶν 3 
Γναίου 1 
Δείσας 1 
Δομετίου 1 
Δομετίῳ 1 
Δόρσων 1 
ΕΚ 1 
Εὐθὺς 1 
ΚΕΛΤΙΚΗΣ 1 
Κάμιλλον 1 
Κάμιλλος 2 
Κάρβων 1 
Κάρβωνι 1 
Κάσσιος 1 
Κάτωνά 1 
Κίμβρος 1 
Κίμβρων 2 
Καίσαρα 1 
Καίσαρι 2 
Καίσαρος 6 
Καιδίκιος 1 
Καμίλλου 1 
Καπιτωλίου 2 
Καπιτώλιον 1 
Κασσίου 1 
Καῖσαρ 11 
Κελτικὴν 1 
Κελτικὸν 1 
Κελτοί 1 
Κελτοὶ 3 
Κελτοὺς 3 
Κελτοῖς 4 
Κελτός 2 
Κελτὸς 1 
Κελτῶν 12 
Κικέρωνι 1 
Κλαυδίῳ 1 
Κλουσίνοις 1 
Κλουσίνους 1 
Κλουσῖνοι 1 
Κλούσιον 1 
Κορνήλιος 1 
Κοϊντίῳ 1 
Κόιντος 1 
Λαβιηνόν 1 
Λαβιηνὸς 1 
Λαβιηνῷ 1 
Μάξιμος 1 
Μάριος 1 
Μαρίου 2 
Μετὰ 1 
Νέρβιοι 1 
Νωρικοὺς 1 
Νωρικῶν 2 
Οὐαλέριον 1 
Οὐαλερίου 1 
Οὐσιπέται 1 
Οὐσιπέτας 1 
Οὐσιπετῶν 1 
Οὓς 1 
Πάππος 1 
Πίσωνος 1 
Παπίριος 1 
Παύλῳ 1 
Πικεντίνων 1 
Ποπίλλιος 1 
Σένονες 1 
Σένοσιν 1 
Σαβίνων 1 
Σαλύων 3 
Σενόνων 2 
Σουήβους 1 
Σουλπίκιος 1 
Σούκαμβροι 1 
ΤΗΣ 1 
Τίτῳ 1 
Ταγχαρέων 1 
Ταγχρέαι 1 
Ταγχρέας 1 
Τευτόνων 2 
Τεύτονες 2 
Τεύτοσιν 1 
Τιγυρίοις 1 
Τιγυρίους 3 
Τιγύριοι 2 
Τοῦ 1 
Τρικούρους 1 
Τυρρηνοῖς 1 
Τυρρηνῶν 1 
Τὸν 1 
Φάβιοι 1 
Φάβιος 2 
Φαβίους 5 
Φαβίων 1 
αἰδεσθέντων 1 
αἰδοῖ 1 
αἰτιώμενος 2 
αἰτῶν 1 
αἰφνίδιον 1 
αἰφνιδίως 1 
αἰχμάλωτον 1 
αἰχμῆς 1 
αἰωροῦντες 1 
αὐτούς 2 
αὐτοὺς 9 
αὐτοῖς 13 
αὐτοῦ 3 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 6 
αὐτὸς 4 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 11 
αὐτῷ 1 
αὖθις 2 
βάδην 1 
βάλωσιν 1 
βάρβαροι 1 
βάρος 1 
βαλόντων 1 
βαρβάροις 2 
βαρβάρῳ 1 
βαρεῖαι 1 
βαρεῖαν 1 
βαρυτάτης 1 
βασιλέα 1 
βασιλέως 1 
βασιλεύς 1 
βασιλεὺς 2 
βιαίῳ 1 
βουλόμενος 1 
βουλὴ 1 
βουλῆς 1 
βοὴν 1 
βοῇ 1 
βραχυτέρᾳ 1 
βρονταὶ 1 
γένηται 1 
γένος 1 
γίγνεται 1 
γε 1 
γεγενημένων 1 
γεγονότες 1 
γεγονὼς 1 
γενέσθαι 4 
γενομένων 1 
γενόμενα 1 
γενόμενος 1 
γεφυρωθέντα 1 
γνώμην 1 
γράμμα 1 
γράμματα 1 
γυμνοὺς 1 
γυναῖκας 1 
γὰρ 6 
γῆν 2 
γῆς 4 
δ 13 
δέ 1 
δέκα 1 
δέοι 1 
δέος 1 
δή 2 
δίκη 1 
δίκην 3 
δείσαντες 1 
δείσας 1 
δεδίασιν 1 
δεκάτου 1 
δεξάμενος 1 
δεύτεροι 1 
δεύτερον 1 
δημητριακοὺς 1 
δι 1 
διάβασις 1 
διέπλευσεν 1 
διέρριψεν 1 
διέστησαν 1 
διέφθαρτο 1 
διέφθειρε 1 
διέφθειρεν 1 
διαδραμών 1 
διαπείρᾳ 1 
διαπρεσβευσαμένους 1 
διαπρεσβεύσεσιν 1 
διαφέροντος 1 
διαφυγόντες 1 
διαφύγωσι 1 
διαχωρισθέντων 1 
διδάσκων 1 
διδόναι 1 
διελύθη 1 
διετείχισεν 1 
διεφθάρκασιν 1 
διεχρῶντο 1 
δικαιοτέραν 1 
δικτάτωρ 1 
διοίσειν 1 
δισμυρίους 1 
διὰ 4 
διὸ 1 
δοκεῖ 1 
δοκοῦσι 1 
δοκῶν 1 
δοράτων 1 
δορυφοροῦνται 1 
δορυφόροι 1 
δοὺς 1 
δοῦναι 1 
δρόμους 1 
δυνάσται 1 
δυνάσταις 1 
δυνηθέντες 1 
δόρατα 2 
δύνασθαι 1 
δύο 1 
δώδεκα 1 
δὲ 49 
δὴ 4 
δῆμον 1 
εἰ 3 
εἰθίσθαι 1 
εἰς 1 
εἰσιν 1 
εἴ 1 
εἴκοσι 1 
εἵπετο 1 
εἶναι 3 
εἶπεν 1 
εἶτ 1 
εἶτα 2 
εἷλον 1 
εὐδαίμονα 1 
εὐμαρές 1 
εὐσέβειαν 1 
εὐχὴν 1 
εὔχομαι 1 
ζήτησιν 1 
ζημίας 1 
ζυγὸν 1 
ζόφος 1 
ηὐξάμην 1 
θάλπει 1 
θέλουσι 1 
θαλάσσης 1 
θανάτου 1 
θηρία 1 
θηριωδέστατον 1 
θρασύτατοι 1 
θυμῷ 1 
κάμνειν 1 
καί 2 
καθάπερ 1 
καθῄρει 1 
καιρὸν 1 
κακοῦ 1 
καλουμένοις 1 
καλοῦσιν 1 
καρπούς 1 
κατ 1 
κατάπληξιν 1 
κατέβαινεν 1 
κατέκανε 1 
κατέκανον 1 
κατέκοψεν 1 
κατέπεσε 1 
κατέτεμεν 1 
κατέφυγον 2 
καταπλήξειν 1 
καταπλαγέντων 1 
κατασκευάζοντι 1 
κατασχών 1 
καταφρονηταὶ 1 
κατεστρατήγουν 1 
κατὰ 6 
καὶ 138 
κεκμηκότες 1 
κεκοσμημένοι 1 
κελευομένους 1 
κελεύουσι 1 
κηρύκεια 1 
κινδυνεύειν 1 
κλέος 1 
κοινοὺς 1 
κοινὸν 1 
κομιδῇ 1 
κρύος 1 
κρύφα 1 
κυνῶν 1 
κόμας 1 
κύκλῳ 1 
κύνες 1 
λέγεται 1 
λέγοντα 1 
λαμβάνειν 1 
λεηλατοῦσιν 1 
λιμῷ 1 
λιφαιμεῖ 1 
λιφαιμῶν 1 
λογισμῷ 1 
λοιπὸν 1 
λοχαγοὺς 1 
λόγους 2 
λόφον 1 
λύμῃ 1 
λῃστεύουσα 1 
μάλιστά 1 
μάλιστα 3 
μάχαις 2 
μάχης 1 
μάχῃ 1 
μέγιστα 1 
μέθης 1 
μέλλον 1 
μέντοι 1 
μέρη 2 
μέρους 1 
μέχρι 2 
μακροτέραν 1 
μακρὰ 1 
μαλακοῦ 1 
μαλακὸν 1 
μανικῶς 1 
μαχιμώτατον 1 
με 1 
μείζονα 1 
μείζους 1 
μεγάλα 1 
μεγάλων 1 
μεγέθη 1 
μεγίστης 1 
μεγίστων 1 
μεστὰ 1 
μετ 3 
μετώπου 1 
μετὰ 6 
μηδεμιᾷ 1 
μηδὲν 1 
μηνίωσιν 1 
μηνῖσαι 1 
μηχανῇ 1 
μισθοφοροῦσι 1 
μιᾷ 1 
μονομάχιον 1 
μουσικός 1 
μουσικῇ 1 
μοῖρα 2 
μυριάδας 3 
μυριάδες 1 
μυριάσι 1 
μόλις 1 
μόνον 1 
μόνους 1 
μύσους 1 
μὲν 15 
μὴ 6 
νεαλής 1 
νεαλεῖς 1 
νεὼν 1 
νομίσαντες 1 
νόμους 1 
νῆσον 1 
νῦν 2 
ξένους 2 
ξίφη 1 
ξενίαν 1 
ξύλοις 1 
ξύλου 1 
οἱ 22 
οἳ 4 
οἴκου 1 
οἴνου 1 
οἷς 2 
οὐ 6 
οὐδένα 1 
οὐδὲ 1 
οὐδὲν 1 
οὐκ 7 
οὓς 1 
οὔπω 1 
οὔτε 2 
οὕτω 1 
οὖν 2 
οὖσαν 2 
οὖσι 1 
οὗ 1 
οὗτοί 1 
πάθος 2 
πάλαι 1 
πάλιν 1 
πάμπαν 1 
πάντας 2 
πέραν 1 
παιδία 1 
παλαιὰν 1 
παμπόλλους 1 
πανστρατιᾷ 1 
παρ 1 
παραθαρρύνων 1 
παρανομίας 1 
παρασπονδήματος 1 
παραστησόμενοι 1 
παρείποντο 1 
παρεκάλει 1 
παρεκάλουν 1 
παροδεύοντι 1 
παρορκῆσαι 2 
παρόντι 1 
παρὰ 3 
παρῆν 1 
παταγοῦντες 1 
πατρίδας 1 
πατρίδι 2 
πατρὸς 1 
πεδία 1 
πειθομένων 1 
πεισθείς 1 
πεντήκοντα 1 
πεντακισχιλίους 3 
πεντακοσίοις 1 
πεντεκαίδεκα 1 
πεπραγμένων 1 
περιάγειν 1 
περιέπεμπον 1 
περιέσχον 1 
περιελήλυθεν 1 
περικειμένους 1 
περιουσίαν 1 
περὶ 5 
περᾶσαι 1 
περῶσι 1 
πεφευγότα 1 
πιεζόμενος 1 
πλείοσι 1 
πλεῖστόν 1 
πλησιάζοντι 1 
πλῆθος 2 
ποικίλως 1 
πολέμου 1 
πολέμῳ 1 
πολεμήσας 1 
πολεμίοις 1 
πολεμίους 1 
πολεμίων 1 
πολεμητέον 1 
πολεμοῦντα 1 
πολλά 1 
πολλοὺς 3 
πολλῶν 1 
πολυπραγμονοῦσιν 1 
πολυτελῶς 1 
πολύανδρος 1 
πολύχρυσα 1 
πολὺ 1 
πονουμένοις 1 
ποταμόν 1 
ποταμὸν 3 
πράξασθαι 1 
πρέσβεις 10 
πρεσβευομένοις 1 
πρεσβευσαμένοις 1 
πρεσβευτὴν 1 
πρεσβευτὴς 2 
πρεσβευτῶν 1 
πρεσβεύοντες 1 
πρεσβεύουσι 1 
πρηνὴς 1 
προαγορεύσειν 1 
προνομῇ 1 
προσέπεμπον 1 
προσίεσθε 1 
προσεπιλαμβάνοντες 1 
προσλαβὼν 1 
πρωτεύοντας 1 
πρότεροι 1 
πρὸ 4 
πρὸς 3 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 2 
πρῶτος 1 
πυθόμενος 2 
πόδας 1 
πόλεις 2 
πόνους 1 
πόνῳ 1 
πόᾳ 1 
σαρκῶν 1 
σιδήρου 1 
σκεδάσαντι 1 
σπονδῶν 2 
σποράδες 1 
σπουδῇ 1 
στέλλων 1 
σταδίους 1 
στενωτάτη 1 
στρατεύουσιν 1 
στρατεύσιμοί 1 
στρατηγήματι 1 
στρατηγοῦντι 1 
στρατιὰ 1 
στρατιὰν 1 
στρατιᾶς 1 
στρατόπεδα 1 
στρατόπεδον 2 
στρατὸν 1 
στρατῷ 1 
στόλον 1 
στόλος 1 
συγγνώμην 1 
συγγραφέων 1 
συγκαθίσαι 1 
συγκαταπεσεῖν 1 
συγκοπῆναι 1 
συμμαχῶν 1 
συμπλεκόμενοι 1 
συνέπεμψαν 1 
συνέπεσον 1 
συνίζειν 1 
συναγάγοι 1 
συνεγίγνωσκον 1 
συνεκδημοῦντες 1 
συνεκόπησαν 1 
συνελθεῖν 1 
συνελθόντος 1 
συνενεχθῆναι 1 
συνεστώσης 1 
συνεφάψασθαι 1 
συντάξεσι 1 
συντόνῳ 1 
συνῆλθον 1 
σφίσι 1 
σφίσιν 2 
σφετέροις 1 
σφᾶς 1 
σφῶν 4 
σωμάτων 1 
σώμασι 2 
σώματα 2 
σὺν 2 
σῶμα 1 
τά 2 
τάγματα 1 
τάγματος 1 
τάξει 1 
τάχα 1 
τάχει 1 
τάχιστα 2 
τέλος 1 
τέταρτοι 1 
τήν 1 
ταξιάρχας 1 
ταχέως 1 
ταχεῖαν 1 
ταῖς 4 
ταῖσδε 1 
ταῦτα 4 
τε 18 
τείχους 1 
τελευταῖα 1 
τελευτῶντες 1 
τεσσαράκοντα 2 
τεταγμένους 1 
τετραγώνου 2 
τετρακοσίων 1 
τετρακόσια 1 
τι 2 
τινα 2 
τινας 1 
τινὰ 2 
τινὶ 1 
τις 4 
τοιαύτην 1 
τοιούτῳ 1 
τοσούτους 1 
τοσοῦτον 1 
τοσῶνδε 1 
τούτοις 1 
τούτους 2 
τούτων 3 
τοὐπίσω 1 
τοὺς 34 
τοῖς 20 
τοῦ 20 
τοῦδε 2 
τοῦτο 1 
τρέψαι 1 
τρέψασθαι 1 
τρίτη 1 
τρίτοι 1 
τρίτῃ 1 
τραύματος 1 
τρεψαμένῳ 1 
τρεῖς 1 
τροφῇ 1 
τρυφηλὰ 1 
τρόπαια 1 
τό 1 
τόδε 1 
τόλμαν 2 
τόλμης 1 
τότε 2 
τὰ 19 
τὰς 5 
τὴν 23 
τὸ 15 
τὸν 13 
τῆς 15 
τῇ 4 
τῇδε 2 
τῶν 38 
τῷ 10 
τῷδε 1 
υἱός 1 
φάλαγγα 1 
φάναι 1 
φέροντας 1 
φέρων 1 
φίλης 1 
φίλοις 3 
φίλος 2 
φερέπονοι 1 
φερεπονίας 1 
φερόμενος 1 
φησὶ 2 
φησὶν 1 
φθάσαι 1 
φιλίαν 1 
φοβερώτατον 1 
φορῶν 1 
φύσιν 1 
χαλεπῶς 1 
χειραγωγούμενος 1 
χειροτονοῦσι 1 
χεῖρας 3 
χιλιάρχους 1 
χρήματα 2 
χρήσασθαι 1 
χρήσιμος 1 
χρονικαῖς 1 
χρόνον 1 
χρόνῳ 1 
χρώμενοι 1 
χρῄζοντες 1 
χρῆμα 1 
χωρίς 1 
χώραν 3 
ψηφισαμένου 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγανακτῶν 2 
ἀγνοῆσαί 1 
ἀγρίων 1 
ἀγὼν 1 
ἀδηφαγίας 1 
ἀδοκήτοις 1 
ἀδοκήτως 1 
ἀδύνατα 1 
ἀεί 1 
ἀεὶ 2 
ἀκμῆσι 1 
ἀκοντίοις 1 
ἀκρατεῖς 1 
ἀκροπόλεως 1 
ἀλλ 1 
ἀλλήλων 2 
ἀλλὰ 2 
ἀμπώτεως 1 
ἀμφὶ 2 
ἀμύνοντας 1 
ἀνάγκη 1 
ἀνέζευζεν 1 
ἀνίστασθαι 1 
ἀνίσταται 1 
ἀναβιώσεως 1 
ἀναγραφαῖς 1 
ἀναιροῦσι 1 
ἀναμένειν 1 
ἀναπαυομένοις 1 
ἀναπηδᾶν 1 
ἀναχωροῦντος 1 
ἀνδρείαν 1 
ἀνδρῶν 1 
ἀνελόντων 1 
ἀνεώθουν 1 
ἀνεῖλέ 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώπων 2 
ἀνὴρ 1 
ἀξιοῦντες 1 
ἀπ 3 
ἀπέκτειναν 1 
ἀπέκτεινεν 1 
ἀπέτυχεν 1 
ἀπήνης 1 
ἀπήντα 1 
ἀπειθοῦσιν 1 
ἀπειλήσειν 1 
ἀπειλοῦντα 1 
ἀπειλῆς 1 
ἀπεοικότα 1 
ἀπερισκέπτως 1 
ἀπεσταλκέναι 1 
ἀπιστίας 1 
ἀποβαλών 2 
ἀποκρίσεις 1 
ἀποκρίσεων 1 
ἀποκριναμένων 2 
ἀπολογουμένων 1 
ἀπορίας 1 
ἀποσταλεὶς 1 
ἀποστείλαντος 1 
ἀποστῆναι 1 
ἀπόγονοι 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπὸ 4 
ἀρκούσης 1 
ἀρχαῖα 1 
ἀρχὴν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀστράτευτοι 1 
ἀσυνταξίᾳ 1 
ἀτάκτως 1 
ἀφέξεσθαι 1 
ἀφιέντας 1 
ἀφικομένων 1 
ἀφιστάμενα 1 
ἀφυᾶ 1 
ἀψαυστεῖν 1 
ἀψαύστως 1 
ἁμαρτεῖν 1 
ἁπάντων 1 
ἂν 3 
ἃ 1 
ἃς 1 
ἄγνωστον 1 
ἄγονον 1 
ἄγριοι 1 
ἄδην 2 
ἄλλο 1 
ἄλλους 2 
ἄλλων 2 
ἄνδρας 1 
ἄνευ 1 
ἄνωθεν 1 
ἄοικον 1 
ἄραντες 1 
ἄρτι 2 
ἄρχοντας 1 
ἄσθματος 1 
ἄσυλον 1 
ἄτολμον 1 
ἄτονον 1 
ἄφεσιν 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντας 3 
Ἀλλοβρίγων 2 
Ἀλλόβριγας 3 
Ἀλπείοις 1 
Ἀριοουίστου 1 
Ἀριόουιστος 2 
Ἄλλους 1 
Ἄλπειον 1 
ἐγένετο 2 
ἐγίγνετο 1 
ἐγκαλέσοντας 1 
ἐδίδοσαν 1 
ἐδιωκε 1 
ἐζώγρησαν 1 
ἐθριάμβευσεν 1 
ἐκέλευεν 2 
ἐκέλευον 1 
ἐκέλευσε 1 
ἐκβαλόντας 1 
ἐκδιδόντας 1 
ἐκδοῦναι 1 
ἐκδότους 1 
ἐκείνοις 1 
ἐκείνου 1 
ἐκείνων 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεῖνον 2 
ἐκπηδᾶν 1 
ἐκπλήξεως 1 
ἐκράτησε 1 
ἐκρατύναντο 1 
ἐλάσσους 1 
ἐλπίδα 1 
ἐλυμαίνετο 1 
ἐμβέβληκεν 1 
ἐμεγαλαύχουν 1 
ἐμισθοφόρουν 1 
ἐμπίπτει 1 
ἐμπεπρήκασιν 1 
ἐμπεσών 1 
ἐν 17 
ἐνέδραν 1 
ἐνίκα 1 
ἐνίκησε 4 
ἐνίκησεν 1 
ἐναγὲς 1 
ἐνεγκόντες 1 
ἐνενήκοντα 1 
ἐνεπίμπλαντο 1 
ἐνεπίμπρη 1 
ἐνετείλατο 1 
ἐνεχθείη 1 
ἐντυγχάνει 1 
ἐνῆγον 1 
ἐξ 1 
ἐξέπεμπεν 1 
ἐξήλασε 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαιτοῦντες 1 
ἐξακοντίσαντας 1 
ἐξελύοντο 1 
ἐξεπεπόμφεσαν 1 
ἐξεχεῖτο 1 
ἐξόπισθεν 1 
ἐπ 4 
ἐπάγονται 1 
ἐπέβαινεν 1 
ἐπέρασε 1 
ἐπαινέσας 1 
ἐπαμύνειν 1 
ἐπανῆλθεν 1 
ἐπεδείκνυε 1 
ἐπειγομενος 1 
ἐπελθόντας 1 
ἐπεπήδων 1 
ἐπεχείρησαν 1 
ἐπιβαίνων 1 
ἐπιβῆναι 1 
ἐπιθέσθαι 4 
ἐπιλεξάμενος 1 
ἐπιπέμπειν 1 
ἐπιπεσοῦσαι 1 
ἐπιπεσόντες 2 
ἐπιπεσόντι 1 
ἐπιπεσόντος 1 
ἐπιπεσὼν 1 
ἐπιποθῆσαί 1 
ἐπιπρεσβευομένων 1 
ἐπιπόθησιν 1 
ἐπιστήμης 1 
ἐπιστήμῃ 1 
ἐπισχὼν 1 
ἐπιφανεῖς 1 
ἐπιχείρησιν 1 
ἐπιχειρούντων 1 
ἐπιόντος 1 
ἐπιὼν 1 
ἐποίει 1 
ἐποιοῦντο 1 
ἐπολέμει 1 
ἐπολέμησαν 1 
ἐπολέμησε 1 
ἐπολέμουν 1 
ἐπὶ 11 
ἐπῆλθε 1 
ἐπῆν 1 
ἐργασάμενον 1 
ἐς 45 
ἐσέβαλε 2 
ἐσέβαλον 1 
ἐσαλεύετο 1 
ἐσβάλοιεν 1 
ἐσβαλεῖν 1 
ἐσβαλὼν 1 
ἐσενεγκεῖν 1 
ἐσθῆτα 1 
ἐσκευασμένος 1 
ἐσκύλευσε 1 
ἐστι 1 
ἐστιν 1 
ἐστράτευεν 1 
ἐστρατήγησεν 1 
ἐστὶ 1 
ἐσώζετο 1 
ἐτήσιον 2 
ἐτρέψαντο 1 
ἐφ 1 
ἐφήδρευε 1 
ἐφημέρων 1 
ἐφθάρησαν 2 
ἐφθακέναι 1 
ἐφόνευσαν 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχρῶντο 1 
ἐχώρει 1 
ἐχώρουν 1 
ἑκατὸν 3 
ἑλόμενος 1 
ἑλόντες 1 
ἑξακισμύριοι 1 
ἑπτὰ 1 
ἑτέρας 1 
ἑτέρους 1 
ἓν 1 
ἔγκλημα 1 
ἔδησε 1 
ἔδοσαν 1 
ἔδωκε 1 
ἔθνη 2 
ἔθνος 3 
ἔθνους 1 
ἔκτεινεν 1 
ἔμελλον 1 
ἔμπροσθεν 1 
ἔνδον 1 
ἔνσπονδοι 2 
ἔνσπονδον 1 
ἔοικεν 1 
ἔπειτα 1 
ἔπεμπε 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπραξε 1 
ἔργον 3 
ἔργων 1 
ἔργῳ 1 
ἔς 1 
ἔσεσθαι 1 
ἔστησε 1 
ἔτεσιν 1 
ἔτη 1 
ἔτι 8 
ἔτους 1 
ἔτρεψαν 1 
ἔφασαν 2 
ἔφερον 1 
ἔφευγον 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντες 2 
ἔχουσι 1 
ἔχων 1 
ἕνεκα 1 
ἕως 1 
Ἐπέρασε 1 
Ἑλουήτιοι 1 
Ἑλουητίους 2 
Ἑστίας 1 
Ἕλλησιν 1 
ἠνδραποδίζετο 1 
ἠξίωσε 1 
ἠξίωσεν 1 
ἠπείρου 1 
ἠρέθιζον 1 
ἠρέμα 1 
ἠρέμουν 1 
ἡ 2 
ἡγεμόνας 1 
ἡγεμόνι 1 
ἡγουμένοις 1 
ἡγουμένου 1 
ἡγούμενον 1 
ἡλικίᾳ 1 
ἡμέρα 1 
ἡμέρᾳ 1 
ἡσσῶντο 1 
ἡττηθέντες 1 
ἡττηθέντος 1 
ἡττώμενοι 1 
ἢ 4 
ἣν 1 
ἤδη 1 
ἤλαυνον 1 
ἤλπισα 1 
ἥβῃ 1 
ἥδε 1 
ἥκειν 1 
ἥμισυ 1 
ἥπτετο 1 
ἦγεν 1 
ἦθος 1 
ἦλθε 1 
ἦλθον 1 
ἦν 2 
ἦσαν 3 
ἰέναι 1 
ἰδίαις 1 
ἰδίων 1 
ἱέντες 2 
ἱδρῶτος 1 
ἱερεύς 1 
ἱερουργίαν 1 
ἱερὰ 1 
ἱερὰν 1 
ἱερῶν 2 
ἱκανὴ 1 
ἱππέων 1 
ἱππεῖς 1 
ἱππεῦσι 1 
ἱππεῦσιν 1 
ἵνα 1 
ἵππος 1 
Ἰταλίαν 3 
ὀγδοήκοντα 1 
ὀκτακισμυρίους 1 
ὀκτακοσίας 1 
ὀκτακοσίοις 2 
ὀλίγην 1 
ὀνειδίσαντος 1 
ὀξύτερον 1 
ὀργῆς 1 
ὀρείων 1 
ὁ 29 
ὁδοιπορίας 1 
ὁδῶν 1 
ὁδῷ 1 
ὁμαιχμίαν 1 
ὁμαλῶς 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοῦ 3 
ὁρμῆς 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρῶντες 1 
ὄγκον 1 
ὄμβρος 1 
ὄνομα 1 
ὄντα 1 
ὄντας 3 
ὄντες 3 
ὄντων 1 
ὄρος 1 
ὄψιν 1 
ὅλην 1 
ὅμηρα 1 
ὅπλα 2 
ὅπου 1 
ὅπως 1 
ὅς 1 
ὅσα 1 
ὅσοι 1 
ὅσον 1 
ὅτι 6 
Ὀλυμπιάδων 1 
Ὁ 3 
Ὅτι 12 
ὑβρίσθαι 1 
ὑγρῶν 1 
ὑμνῶν 1 
ὑμῖν 1 
ὑπ 3 
ὑπάτου 1 
ὑπάτους 1 
ὑπέμενον 1 
ὑπέστρεφεν 1 
ὑπασπιστῶν 1 
ὑπατειῶν 1 
ὑπατεύοντος 1 
ὑπερέβαλλον 1 
ὑπερέβησαν 1 
ὑπογυίου 1 
ὑποστράτηγος 1 
ὑποτοπήσας 1 
ὑπό 1 
ὑπὲρ 5 
ὑπὸ 12 
ὑπῆρχον 1 
ὑσσούς 1 
ὑστάτων 1 
ὑφ 2 
ὑφίσταται 2 
ὕλας 1 
ὕπατος 1 
ὕστερον 1 
ὡς 8 
ὣς 1 
ὧδε 2 
ὧν 1 
ᾔτει 1 
ᾗ 1 
ᾧ 1 
Ῥοδανόν 1 
Ῥωμαίοις 8 
Ῥωμαίους 2 
Ῥωμαίων 20 
Ῥωμαῖοι 10 
Ῥωμαῖος 1 
Ῥώμην 3 
Ῥώμῃ 1 
Ῥῆνον 3 

Powered by PhiloLogic