Theocritus, Idylls (XML Header) [genre: poetry] [word count] [Theoc. Id.].

Word Count

Total Words: 20046 Total Unique Words: 8954.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 524 
Α 2 
Αίδα 1 
Αίδαν 3 
Αίδαο 2 
Αγαμέμνων 1 
Αγαύα 1 
Αγεάνακτι 2 
Αγεάνακτος 1 
Αγκεα 1 
Αγριε 1 
Αγχίσην 1 
Αδιον 1 
Αδρήστοιο 1 
Αδων 1 
Αδωνι 3 
Αδωνιάζουσαι 1 
Αδωνιν 5 
Αδωνις 2 
Αδύ 1 
Αδώνιδι 1 
Αδὺ 1 
Αθάνα 1 
Αθάναν 1 
Αθάνας 1 
Αθανάας 1 
Αθανάτων 1 
Αθαναία 1 
Αθαναίαν 1 
Αθηναῖος 1 
Αθω 1 
Αιδα 1 
Αιδαν 1 
Αιδης 1 
Ακιδος 1 
Αλέξανδρος 1 
Αλγέω 1 
Αλεντα 2 
Αλεύα 1 
Αλκίππας 1 
Αλκμήνα 4 
Αλκμήναν 1 
Αλκμήνας 1 
Αλκμήνης 1 
Αλλεται 1 
Αλφειοῖο 1 
Αλφεσιβοίης 1 
Αλφεὸν 1 
Αμαρυλλί 2 
Αμαρυλλίδα 1 
Αμαρυλλίδι 1 
Αμαρυλλὶ 1 
Αμυκλαίων 1 
Αμυκος 1 
Αμφιτρίτης 1 
Αμφιτρυωνιάδαο 1 
Αμφιτρυωνιάδας 1 
Αμφιτρυωνιάδης 1 
Αμφιτρυωνιάδῃ 1 
Αμφιτρύων 4 
Αμφιτρύωνα 1 
Αμφιτρύωνος 1 
Αμύκοιο 1 
Αμύντας 1 
Αμύντιχος 1 
Ασσυρίω 1 
Ασφαλίων 1 
Αταλάντα 1 
Ατρέος 1 
Ατρείδαισι 1 
Αττικὸν 1 
Αφαρηίου 1 
Αφαρῆος 2 
Αφροδίτα 4 
Αφροδίτας 2 
Αφροδίτᾳ 2 
Αχέροντα 3 
Αχέροντι 1 
Αχέροντος 3 
Αχαιιάδων 2 
Αχαιοί 1 
Αχαιός 1 
Αχαιὸς 1 
Αχαιῶν 2 
Αχαρνεύς 1 
Αχιλεὺς 1 
Αχιλλέϊοι 1 
Αχιλῆά 1 
Αχιλῆα 1 
Αώς 1 
Αἰακίδᾳ 1 
Αἰγίλω 1 
Αἰγιαλήων 1 
Αἰγυπτίῃσι 1 
Αἰγυπτιστί 1 
Αἰεὶ 1 
Αἰθιοπήων 1 
Αἰθιόπεσσι 1 
Αἰσάροιο 1 
Αἰσονίδας 1 
Αἰσχίνα 4 
Αἴας 2 
Αἴγυπτον 1 
Αἴγυπτος 1 
Αἴγων 2 
Αἴγωνος 1 
Αἴτνα 2 
Αἴτνας 2 
Αἶγες 1 
Αἷμον 1 
Αὐγείαο 2 
Αὐγείην 2 
Αὐγείης 2 
Αὐγείω 1 
Αὐγηιάδη 1 
Αὐτονόα 2 
Αὐτονόας 1 
Αὼς 1 
Αῶ 1 
Βάκχαι 1 
Βάκχου 1 
Βάλλει 1 
Βάττε 2 
Βάττος 1 
Βέβρυκας 1 
Βέβρυκες 2 
Βίαντος 1 
Βεβρύκων 1 
Βελλεροφῶν 1 
Βεμβιναίους 1 
Βερενίκα 3 
Βερενίκαν 1 
Βερενικεία 1 
Βλεμύων 1 
Βομβύκα 2 
Βουκολίσκος 1 
Βουκολιάζεο 1 
Βουκολιασταὶ 4 
Βουκολικαὶ 1 
Βουπρασίου 1 
Βούριναν 1 
Βρασίλα 1 
Βυβλίδος 1 
Γαλάτεια 3 
Γαλάτειαν 2 
Γαλατείας 1 
Γανυμήδεα 1 
Γλαύκας 2 
Γολγώς 1 
Γοργοῖ 5 
Δάματερ 1 
Δάματρος 1 
Δάφνι 7 
Δάφνιδι 2 
Δάφνιδος 2 
Δάφνιν 4 
Δάφνις 23 
Δέλφιδι 1 
Δέλφιδος 2 
Δέλφιν 3 
Δέλφις 5 
Δέσποιν 1 
Δί 1 
Δία 2 
Δίκωνα 1 
Δίος 1 
Δίᾳ 1 
Δαιμόνιοι 2 
Δαμάτερι 1 
Δαμοίτας 5 
Δευκαλίωνες 1 
Δεύτερος 1 
Δηοῖ 1 
Διοκλέα 1 
Διοκλείδας 2 
Διομήδεα 1 
Διομήδεος 1 
Διονύσου 1 
Διονύσῳ 2 
Διωναία 1 
Διωνύσοιο 1 
Διωνύσου 1 
Διόνυσος 3 
Διός 3 
Διόσκουροι 1 
Διόφαντε 1 
Διώνας 2 
Διὶ 2 
Διὸς 21 
Δρακάνῳ 1 
Δωρίδα 1 
Δωριέεεσσι 1 
Δωριέεσσι 1 
Δωρικός 1 
Δωριστί 1 
Δᾶλον 1 
Δᾶν 2 
Εβρον 1 
Εκ 4 
Εκάβας 1 
Εκάτα 2 
Εκτωρ 1 
Ελένα 5 
Ελέναν 2 
Ελένας 1 
Ελένᾳ 2 
Ελένῃ 1 
Ελίκας 1 
Ελίκηθεν 1 
Ελίκης 1 
Ελικῶνι 1 
Ελισοῦντος 1 
Ελλάσποντον 1 
Εν 1 
Ενδοι 1 
Ενδυμίων 2 
Επειῶν 2 
Επιχάλκω 1 
Εργατίνα 1 
Ερμέω 1 
Ερμείαο 1 
Ερμῆς 1 
Ερον 1 
Ερος 1 
Ερπεις 1 
Ερως 4 
Ερωτα 7 
Ερωτες 4 
Ερωτι 1 
Ερωτος 2 
Ερύκαν 1 
Ες 1 
Εσσεται 1 
Ετεόκλειοι 1 
Εφυραίων 1 
Εφύρας 1 
Εἰδύλλια 1 
Εἰδύλλιον 1 
Εἰλείθυιαν 1 
Εἰλειθυίης 1 
Εἰπέ 1 
Εἶδον 1 
Εἶπε 1 
Εὐδάμιππον 1 
Εὐηρείδα 1 
Εὐκτὸς 1 
Εὐμάρα 1 
Εὐμάρας 1 
Εὐμάρᾳ 1 
Εὐμήδευς 1 
Εὐνείκα 3 
Εὐνόα 6 
Εὐρυσθεύς 1 
Εὐρώταο 1 
Εὐτυχίδος 1 
Εὔκριτος 2 
Εὔμαιος 1 
Εὔρυτος 1 
Εὕδετ 1 
Ζάκυνθος 1 
Ζανός 1 
Ζεύς 1 
Ζεὺς 6 
Ζεῦ 2 
Ζηνός 1 
Ζηνὶ 2 
Ζηνὸς 1 
Ζωπυρίων 1 
Η 5 
Ηέλιος 2 
Ηβης 1 
Ηδωνῶν 1 
Ηελίοιο 2 
Ηλις 1 
Ηλυθες 1 
Ηρακλέα 1 
Ηρακλέην 1 
Ηρακλέης 3 
Ηρακλέι 1 
Ηρακλέος 1 
Ηρακλείδας 1 
Ηρακληείη 1 
Ηρακλῆα 5 
Ηρακλῆι 4 
Ηρακλῆος 3 
Ηρη 1 
Ηρην 1 
Ηρᾳ 1 
Ηρῃ 1 
Ης 1 
Ητοι 1 
Ηφαίστοιο 1 
Θάρσει 1 
Θέτις 1 
Θήβαις 1 
Θήβας 1 
Θαλύσια 1 
Θερισταί 1 
Θεσσαλικόν 1 
Θεσσαλὸς 3 
Θεστιάδος 1 
Θεστυλί 5 
Θευγένιδός 1 
Θευχαρίδα 1 
Θεύγενις 1 
Θησέα 1 
Θουρίω 1 
Θρᾳκιστὶ 1 
Θρᾷσσα 1 
Θρῃκὸς 1 
Θυώνιχε 3 
Θυώνιχον 1 
Θυώνιχος 1 
Θύμβριδος 1 
Θύρσι 2 
Θύρσιδος 1 
Θύρσις 2 
Θᾶσαι 1 
Ιάονος 1 
Ιέρων 1 
Ιέρωνα 1 
Ιέρωνι 1 
Ιήσονος 1 
Ιήσων 1 
Ιασίωνα 1 
Ιαόνων 1 
Ιδάλιον 1 
Ιδαν 2 
Ιδας 4 
Ιησονίης 1 
Ικαρίαισι 1 
Ιλιάδας 1 
Ιλιον 1 
Ιλου 1 
Ιμέρα 2 
Ινὼ 2 
Ιππαλίδας 1 
Ιπποκίωνι 2 
Ιππομένης 1 
Ιρις 1 
Ιυγξ 1 
Ιφικλέης 1 
Ιφικλῆα 2 
Ιχθύος 1 
Ιωλκόν 1 
Κάλλιον 1 
Κάρνεα 1 
Κάστορ 1 
Κάστορα 1 
Κάστορι 1 
Κάστορος 1 
Κάστωρ 7 
Κέρβερον 1 
Κήιος 1 
Κίρκη 1 
Κίρκης 1 
Καδμεῖαι 1 
Καλαιθίδος 1 
Καλυδωνίῳ 1 
Καλυδώνιον 1 
Καρσί 1 
Κασταλίδες 1 
Καύκασον 1 
Καὶ 1 
Κηριοκλέπτης 1 
Κιανῶν 1 
Κιλίκεσσι 1 
Κιναίθα 1 
Κισσαίθα 1 
Κλεαρίστα 1 
Κλεαρίστας 1 
Κλεύνικος 1 
Κλυτίας 1 
Κομάτα 6 
Κομάταν 1 
Κομάτας 2 
Κομάτᾳ 1 
Κορίνθιαι 1 
Κορύδων 4 
Κορύδωνι 1 
Κοτυταρὶς 1 
Κράθι 1 
Κραναιᾶν 1 
Κραννώνιον 1 
Κρατίδας 1 
Κρατίδᾳ 1 
Κρεώνδαις 1 
Κροκύλος 1 
Κρονίδα 2 
Κρονίδαν 1 
Κρονίδας 1 
Κρονίδης 1 
Κρονίδᾳ 1 
Κρονίωνι 1 
Κροῖσόν 1 
Κρότωνα 1 
Κρᾶθιν 1 
Κυβέλας 1 
Κυδωνικὸν 1 
Κυθέρειαν 1 
Κυθερείας 1 
Κυκλάδεσσιν 1 
Κυκλώπων 1 
Κυμαίθα 1 
Κυνίσκα 2 
Κυνίσκας 1 
Κυπρογενήας 1 
Κωμάσδω 1 
Κόλχους 1 
Κόως 2 
Κύκλωπος 1 
Κύκλωψ 4 
Κύκνον 1 
Κύπρι 5 
Κύπριδι 1 
Κύπριδος 3 
Κύπριν 2 
Κύπρις 6 
Κύπρον 1 
Κώναρος 1 
Κἠμὲ 1 
Κῶμος 1 
Λάβα 1 
Λάκων 5 
Λάκωνα 1 
Λάκωνος 1 
Λάμπουρε 1 
Λάτυμνον 1 
Λήδας 2 
Λίνος 1 
Λαέρτης 1 
Λαγείδας 1 
Λακίνιον 1 
Λακαινᾶν 1 
Λακεδαίμονι 1 
Λακεδαιμονίους 1 
Λαμπριάδα 1 
Λαοκόωσσα 1 
Λαπίθαι 1 
Λαρισαῖος 1 
Λατὼ 2 
Λεοντοφόνος 1 
Λευκίπποιο 1 
Λευκίτας 1 
Λεύκιππος 1 
Λιβυκὸν 1 
Λιβύαθε 1 
Λιβύας 2 
Λιπαραίω 1 
Λιτυέρσα 1 
Λυγκεύς 2 
Λυγκεὺς 3 
Λυδίῃ 1 
Λυκίδα 2 
Λυκίδαν 2 
Λυκίδας 1 
Λυκίοις 1 
Λυκίων 1 
Λυκαίω 1 
Λυκαονίδαο 1 
Λυκωπέος 1 
Λυκωπίτας 1 
Λυκώπας 1 
Λυσιμελείας 1 
Λύκον 1 
Λύκος 3 
Λύκων 1 
Λύκωνος 1 
Λύκῳ 1 
Λῆναι 1 
Λῇς 1 
Μέρμνωνος 1 
Μίκωνος 1 
Μίλατος 1 
Μίλλατον 1 
Μίλων 6 
Μαίναλον 1 
Μαγνήσσης 1 
Μαλὶς 1 
Μεγαρῆες 2 
Μελάμπους 1 
Μελάνθιος 1 
Μελιξοῦς 1 
Μελιτῶδες 1 
Μενάλκα 1 
Μενάλκας 13 
Μενέλαε 1 
Μενελάῳ 2 
Μεσσήνη 1 
Μεσσήνιος 1 
Μηδείας 1 
Μηνίου 1 
Μιδεάτιδος 1 
Μιδεᾶτις 1 
Μινύειον 1 
Μοίρας 1 
Μοίσαις 5 
Μοίσαισι 2 
Μοιρᾶν 1 
Μοισᾶν 4 
Μουσάων 2 
Μουσέων 1 
Μοῖρα 1 
Μοῖσα 1 
Μοῖσαί 1 
Μοῖσαι 25 
Μοῦσαι 1 
Μυκήνην 1 
Μυρτοῦς 1 
Μυτιλήναν 2 
Μόλων 1 
Μόρσων 6 
Μόρσωνι 1 
Μύνδιος 2 
Νήαιθον 1 
Ναΐδα 1 
Ναὶ 1 
Νείλεος 1 
Νεμέης 1 
Νεμέοιο 1 
Νεμέου 1 
Νεῖλον 1 
Νεῖλος 2 
Νηρηίσι 1 
Νικία 2 
Νικίαν 1 
Νικιάας 1 
Νισαῖοι 1 
Νομαία 1 
Νομεῖς 1 
Νυκτὸς 1 
Νυμφᾶν 3 
Νύμφαι 7 
Νύμφαις 4 
Νύμφαισιν 1 
Νύμφαν 1 
Νύμφας 2 
Νύχεια 1 
Ξενέας 1 
Ξεῖνε 1 
Οαριστύς 1 
Οδυσεὺς 1 
Οθρυος 1 
Ολβιε 1 
Ολπις 1 
Ολύμπου 1 
Ομηρος 1 
Ομόλας 1 
Ορχομενὸν 1 
Οἰκεῦντα 1 
Οἴσετε 1 
Οἶνος 1 
Οὐ 1 
Οὐδὲν 1 
Οὐλύμπω 1 
Οὐρανίωνες 1 
Οὐχ 1 
Οὑτῶς 1 
Οὕτω 2 
Π 2 
Πάν 2 
Πάνεσσι 1 
Πάρις 1 
Πέλοπος 1 
Πέρσαισι 1 
Πίνδω 1 
Παιάν 1 
Παιδικά 1 
Παιὰν 1 
Παμφύλοισί 1 
Πανὶ 1 
Παρίας 1 
Παραιβάτις 1 
Παρνάσιον 1 
Πατροκλῆς 1 
Παφία 1 
Παφίας 1 
Πελασγοί 1 
Πελειάδες 1 
Πελοπηιάδαι 1 
Πελοποννασιστὶ 1 
Πενθεὺς 3 
Πενθῆα 1 
Περιμήδας 1 
Περσήιον 1 
Περσῆος 1 
Πηλῆι 1 
Πηνειῶ 1 
Πιερίδες 2 
Πλοῦτος 1 
Πλῆρές 1 
Πολλὰ 1 
Πολυβώτα 1 
Πολυδεύκεα 3 
Πολυδεύκεος 3 
Πολυδεύκης 4 
Πολύδευκες 2 
Πολύφαμε 2 
Πολύφαμον 1 
Πολύφαμος 2 
Ποσειδάωνα 1 
Ποσειδάωνι 1 
Ποσειδάωνος 1 
Πρίηπος 1 
Πραξινόα 8 
Πραξιτέλευς 1 
Πριάμοιο 2 
Πριήπω 1 
Πριαμίδας 1 
Προποντίδος 1 
Πρωτεὺς 1 
Πτελεατικὸν 1 
Πτερελάου 1 
Πτολεμαίω 1 
Πτολεμαίῳ 2 
Πτολεμαῖε 3 
Πτολεμαῖον 3 
Πτολεμαῖος 6 
Πυθαγορικτάς 1 
Πόντου 1 
Πύλον 1 
Πύξας 1 
Πύρρος 1 
Πύρρω 1 
Πὰν 2 
Πᾶνα 8 
Πᾷ 1 
Πῖσαν 1 
Ρέα 2 
Ρήναιαν 1 
Ροδόπαν 1 
Σάμω 1 
Σαμίαν 1 
Σαρδόνιον 1 
Σατυρίσκοις 1 
Σελάνα 16 
Σελάνας 2 
Σελαναία 1 
Σεμέλα 1 
Σεμέλᾳ 1 
Σεμίραμις 1 
Σιβύρτα 4 
Σικελάν 1 
Σικελίδαν 1 
Σικελὰν 2 
Σιμαίθα 2 
Σιμιχίδα 2 
Σιμιχίδᾳ 1 
Σιμόεντος 1 
Σισυφὶς 1 
Σκοπάδῃσιν 1 
Σκυθικοῖο 1 
Σπάρταν 1 
Σπάρτη 1 
Σπάρτᾳ 1 
Στομάλιμνον 1 
Συβαρίτα 1 
Συβαρίτιδος 1 
Συβαρῖτις 1 
Συρίας 1 
Συρίω 1 
Συρακοσίαις 1 
Συρακούσιαι 1 
Συρακόσιοι 1 
Σφίγγετ 1 
Σύραν 1 
Σῖμος 1 
Σῖτον 1 
Τήλεμος 1 
Τίρυνθα 1 
Τίτυρ 1 
Τίτυρε 1 
Τίτυρος 2 
Ταῦτα 3 
Τειρεσίαν 1 
Τειρεσίας 1 
Τελαμῶνι 1 
Τιμαγήτοιο 2 
Τιτυῷ 1 
Τοῖς 1 
Τρίοπον 1 
Τραχίνιος 1 
Τρινακρίας 1 
Τροίαν 1 
Τροίας 1 
Τυδεὺς 1 
Τυδῆι 1 
Τυνδαρίδαις 2 
Τυνδαρίδη 1 
Τυνδαρίδης 2 
Τυνδαριδᾶν 1 
Τόσσ 3 
Τὰν 2 
Τὸν 4 
Τὼ 2 
Τῷ 1 
Υετίδος 1 
Υλα 1 
Υλαν 1 
Υλας 3 
Υμέναιε 1 
Υμνέομεν 1 
Υμὴν 1 
Φάλαρος 1 
Φαέθων 1 
Φανοτῆι 1 
Φαρμακεύτριαι 1 
Φεἰδευ 1 
Φιλίστας 1 
Φιλαμμονίδας 1 
Φιλητᾶν 1 
Φιλοίτιος 1 
Φιλώνδα 2 
Φιλῖνε 1 
Φιλῖνον 2 
Φιλῖνος 1 
Φοίνικες 1 
Φοίνισσα 1 
Φοινίκας 1 
Φορωνείδῃσιν 1 
Φοῖβος 2 
Φρασίδαμος 1 
Φρασιδάυω 1 
Φρυγία 1 
Φρυγίοις 1 
Φρυγὸς 1 
Φυλεύς 2 
Φυλεὺς 1 
Φυλῆος 1 
Φόλω 1 
Φύσκω 1 
Φᾶ 1 
Φᾶσιν 2 
Χάλκωνος 1 
Χάριτας 1 
Χάριτες 1 
Χαίρειν 1 
Χαίρετε 1 
Χαίροις 1 
Χαρίτεσσιν 1 
Χαρίτων 2 
Χείρων 1 
Χοἱ 1 
Χρόμιν 1 
Χὡ 1 
Χῖον 1 
Χῖος 1 
Ω 4 
Ωδ 1 
Ωδε 1 
Ωιαι 1 
Ωκεανοῖο 1 
Ωκεανὸν 1 
Ωμοι 1 
Ωρίωνα 1 
Ωραι 2 
Ωρᾶν 1 
Ως 7 
αἰ 14 
αἰαῖ 3 
αἰγίπυρος 1 
αἰγιαλοῖο 1 
αἰγιαλόνδε 1 
αἰγιόχου 1 
αἰγιόχω 1 
αἰγὸς 1 
αἰγῶν 2 
αἰδεσθεὶς 1 
αἰδοῖοι 1 
αἰδόμενος 1 
αἰεί 5 
αἰετοὶ 1 
αἰετὸς 3 
αἰεὶ 10 
αἰθαλίωνες 1 
αἰθαλόεντι 1 
αἰθριοκοιτεῖν 1 
αἰκάλλεις 1 
αἰνέσαι 1 
αἰνέω 1 
αἰνέων 1 
αἰνήσει 1 
αἰνεῖσθαι 1 
αἰνολέοντα 1 
αἰνόθρυπτε 1 
αἰνόν 1 
αἰνὰ 1 
αἰνὸς 1 
αἰνῶς 1 
αἰολικόν 1 
αἰολομίτρας 1 
αἰολόπωλος 1 
αἰπεινάν 1 
αἰπολέοντα 1 
αἰπόλε 2 
αἰπόλον 6 
αἰπόλος 5 
αἰπόλῳ 2 
αἰπύ 1 
αἰπὺ 1 
αἰσθάνεται 1 
αἰσυμνήτης 1 
αἰτήμεθα 1 
αἰτεύμενος 1 
αἰτεῖ 1 
αἰτεῖν 1 
αἰτεῦ 1 
αἰφνίδιον 1 
αἰχμηταῖς 1 
αἰχμητὰ 1 
αἰχμητὰν 1 
αἰχμητᾷ 1 
αἰόλα 1 
αἰὲν 12 
αἰῶνας 1 
αἱ 20 
αἱμασιαῖσι 3 
αἱματόεντα 1 
αἱμοβόρους 1 
αἲξ 1 
αἳ 4 
αἴ 2 
αἴγειροι 2 
αἴγιλον 1 
αἴθ 2 
αἴθέ 1 
αἴθε 1 
αἴθει 1 
αἴθετ 1 
αἴθριος 1 
αἴθω 1 
αἴκ 2 
αἴκά 2 
αἴκα 4 
αἴκε 1 
αἴκεν 1 
αἴνυτο 1 
αἴπερ 1 
αἴσιος 1 
αἴτ 1 
αἴτε 1 
αἵ 2 
αἵδε 1 
αἵματι 2 
αἵματος 1 
αἵτ 1 
αἵτέ 1 
αἵτε 1 
αἶα 1 
αἶγά 1 
αἶγα 8 
αἶγας 6 
αἶγες 6 
αἶνός 1 
αἶπος 1 
αἶρε 1 
αἶψ 2 
αἶψα 4 
αἷμα 8 
αἷς 2 
αἷσιν 1 
αὐγὰν 1 
αὐδάν 1 
αὐδῶμεν 1 
αὐερύειν 1 
αὐλάς 1 
αὐλία 2 
αὐλεΐαις 1 
αὐλείαν 1 
αὐλησεῦντι 1 
αὐλητρίδος 1 
αὐλὰς 1 
αὐλὸν 2 
αὐλὼς 1 
αὐλᾶς 2 
αὐλῷ 1 
αὐξομένοιο 1 
αὐτά 2 
αὐτάν 2 
αὐτίκα 10 
αὐταί 1 
αὐταὶ 3 
αὐταῖς 2 
αὐταῖσιν 1 
αὐτοένει 1 
αὐτοί 2 
αὐτομάτως 1 
αὐτοφυῆ 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖν 1 
αὐτοῖς 4 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 2 
αὐτόγα 1 
αὐτόθ 1 
αὐτόθε 3 
αὐτόθεν 1 
αὐτόν 3 
αὐτός 6 
αὐτόφλοιον 1 
αὐτὰ 3 
αὐτὰν 2 
αὐτὰρ 17 
αὐτὰς 3 
αὐτὸ 2 
αὐτὸν 11 
αὐτὸς 21 
αὐτᾶς 6 
αὐτᾷ 3 
αὐτῇ 2 
αὐτῶ 3 
αὐτῶν 3 
αὐτῷ 15 
αὐχένα 3 
αὐχένος 3 
αὐχμηρὰς 1 
αὐχμός 1 
αὐχὴν 1 
αὐότεραι 1 
αὔλακας 1 
αὔλακος 2 
αὔλει 1 
αὔρας 1 
αὔριον 8 
αὔτος 1 
αὔτως 7 
αὕτα 2 
αὖ 15 
αὖαι 1 
αὖθ 1 
αὖθις 6 
αὖλιν 4 
αὖλις 1 
αὖον 5 
αὖτ 1 
αὖτε 2 
αὖτις 3 
αὗται 1 
βάθει 1 
βάθος 1 
βάκτρον 1 
βάλανοι 1 
βάλε 1 
βάλλε 1 
βάλλει 5 
βάλλετ 1 
βάλλετέ 1 
βάλλετο 1 
βάλλομαι 1 
βάλλοντες 1 
βάλλω 1 
βάλλῃ 1 
βάλον 1 
βάρβιτον 1 
βάρδισται 1 
βάτοι 1 
βάτου 1 
βάτραχος 1 
βάτων 1 
βάψαι 2 
βέβαλοι 1 
βέβηλοι 1 
βέβριθεν 1 
βέλεμνα 1 
βέλεμνον 1 
βέλη 1 
βέλος 2 
βέντισθ 1 
βίβλινον 1 
βίη 2 
βίην 2 
βίηφί 1 
βίον 1 
βίος 3 
βίῃ 3 
βαίην 1 
βαίνει 1 
βαίνῃ 1 
βαίταν 2 
βαΰσδει 1 
βαδίζω 1 
βαθέως 1 
βαθείαις 1 
βαθεῖαι 1 
βαθύκολπος 1 
βαθύν 1 
βαθύσκιον 1 
βαθὺ 1 
βαθὺν 4 
βαθὺς 1 
βαλεῖν 1 
βαλλέτω 1 
βαλοῖσαι 1 
βαρδύτεροι 1 
βαρείαις 1 
βαρεῖ 1 
βαρεῖα 1 
βαρυγούνατος 1 
βαρυμάνιος 1 
βαρυνόμενοι 1 
βαρύν 1 
βαρύς 1 
βαρύφρονος 1 
βαρὺν 4 
βαρὺς 5 
βασίλεια 2 
βασίλισσαν 1 
βασεῦμαι 1 
βασεῦνται 1 
βασιλήων 2 
βασιλεύσειν 1 
βασιλεῦσι 1 
βασιλεῦσιν 1 
βασιλῆ 1 
βασιλῆα 1 
βασιλῆας 2 
βασιλῆες 1 
βασιλῆι 3 
βασιλῆος 3 
βασκαίνων 1 
βασκανθῶ 1 
βαστάζουσι 1 
βατεῦνται 1 
βατράχω 1 
βαῖνε 1 
βδέλλα 1 
βεβακὼς 1 
βεβαρημένα 1 
βεβλαμμένον 1 
βεβρωκὼς 1 
βιάζευ 1 
βιαζόμεναι 1 
βλέπεις 1 
βλέποισα 1 
βλέπος 1 
βλέψας 1 
βλεπέτω 1 
βλεφάρων 2 
βληχοῖντο 1 
βλοσυρῷ 1 
βοέοισιν 1 
βοαύλους 1 
βοείαις 1 
βοηθόοι 1 
βοηνόμον 1 
βολβὸς 1 
βομβέων 1 
βομβεῦντι 1 
βομβεῦσα 1 
βορέαο 1 
βορέην 1 
βοσκησεῖσθε 1 
βοτάναι 2 
βοτάνας 1 
βοτάνης 1 
βοτάνᾳ 2 
βοτὰ 2 
βοτῆρες 1 
βουκαῖε 2 
βουκολέοντα 2 
βουκολέοντι 1 
βουκολέοντο 1 
βουκολίοις 1 
βουκολίοισι 1 
βουκολιάζευ 1 
βουκολιάσδευ 1 
βουκολιαξῇ 1 
βουκολιασδώμεσθα 1 
βουκολιαστάς 1 
βουκολικάν 1 
βουκολικᾶς 21 
βουκόλι 1 
βουκόλιον 1 
βουκόλοι 1 
βουκόλον 4 
βουκόλος 12 
βουκόλῳ 1 
βουλάν 1 
βουλεύοντος 1 
βουσὶ 4 
βουσὶν 4 
βούλεται 1 
βούλευον 1 
βούλοιντό 1 
βούταν 1 
βούτας 3 
βούτομον 1 
βούτᾳ 1 
βοὰν 1 
βοᾶς 2 
βοῒ 1 
βοῦκος 1 
βοῦς 1 
βοῦται 1 
βοῶν 5 
βράκη 1 
βρέφεα 1 
βρέφεος 1 
βρέφος 5 
βρίθοντι 1 
βραβίλοιο 1 
βραβίλοισι 1 
βραγχί 1 
βραχίονας 2 
βραχίονος 1 
βραχίοσιν 1 
βραχύς 1 
βραχὺ 1 
βραϊδίως 1 
βριθόμενος 1 
βροτοί 1 
βροτοὶ 2 
βροτοὺς 1 
βροτοῖς 2 
βροτὸν 1 
βροτῶν 1 
βρόχθοιο 1 
βρόχον 2 
βρύον 1 
βυθοῦ 2 
βυθὸν 1 
βωμούς 1 
βωμῶν 2 
βωμῷ 1 
βωστρέωμες 1 
βωστρήσομες 1 
βόας 1 
βόες 9 
βόεσσι 2 
βόλον 1 
βόσιν 1 
βόσκε 1 
βόσκει 1 
βόσκειν 1 
βόσκοιντο 1 
βόσκοιτ 1 
βόσκοντ 1 
βόσκονται 2 
βόσκοντι 1 
βόσκω 2 
βόσκων 1 
βόσκὡν 1 
βύρσαν 2 
βύσσοιο 1 
βώλακα 1 
βᾶμες 1 
βᾶσα 1 
βῶς 2 
γ 16 
γάλ 1 
γάλα 3 
γάλακτος 6 
γάμβρ 1 
γάμοι 1 
γάμον 3 
γάμος 3 
γάμου 1 
γάμῳ 1 
γάρ 22 
γέ 4 
γέλως 1 
γέμεν 1 
γένεια 1 
γένειον 3 
γένετ 5 
γένοιο 2 
γένοιτο 5 
γένος 3 
γένυν 2 
γέρανος 1 
γέρας 4 
γέρον 1 
γέροντα 1 
γέροντες 1 
γέροντος 1 
γέρων 8 
γίνετ 3 
γίνεται 1 
γίνοντο 1 
γαίας 1 
γαίης 1 
γαίῃ 2 
γαθεῖ 1 
γαθεῦσαι 1 
γαλάνα 1 
γαλάνη 1 
γαλέαι 1 
γαλαθηναὶ 1 
γαλαθηνόν 1 
γαμβρέ 2 
γαμβρός 1 
γαμβρὸς 1 
γαμβρὼ 1 
γαμεθεῖσ 1 
γαρύεται 2 
γαρύσαιντο 1 
γαστέρα 1 
γαστέρας 1 
γαστρὸς 1 
γαυλὸς 1 
γαυλὼς 1 
γαυριόωντο 1 
γαυροτέρα 1 
γαῖαν 4 
γε 21 
γείτονες 1 
γείτονος 1 
γείτων 1 
γεγαθότες 1 
γεγαῶτε 1 
γεγαῶτες 1 
γεγενήμεθ 1 
γεγενημέναν 1 
γεγευμένοι 1 
γεγράψεται 1 
γειναμένας 1 
γειναμένοισι 1 
γεινόμενον 1 
γελάοισα 2 
γελάσας 1 
γελάσασα 1 
γελάσσαι 1 
γελάσσας 2 
γελᾶντι 1 
γελᾶσα 1 
γενέσθαι 1 
γενέσθην 1 
γενεαῖς 1 
γενειάς 1 
γενειάσδων 1 
γενειήταν 1 
γενειῶν 1 
γενεῇ 1 
γενοίμαν 2 
γενοίμεθα 2 
γεράεσσι 1 
γεράων 1 
γεραίρειν 1 
γεραίτερος 2 
γερόντιον 1 
γεύμεθα 1 
γεώλοφον 2 
γεῦσαι 1 
γηράσκουσιν 1 
γηράσκω 1 
γηραλέοι 2 
γηραλέῳ 1 
γηρᾷ 1 
γινόμεθ 1 
γινώσκειν 1 
γινώσκω 2 
γλάχων 1 
γλαυκαῖς 1 
γλαυκὰν 2 
γλαυκᾶς 3 
γλυκίων 1 
γλυκερωτέρα 1 
γλυκερώτερα 1 
γλυκερώτερον 3 
γλυκερὸν 3 
γλυκερᾶς 1 
γλυκερῶ 1 
γλυκύκαρπος 1 
γλυκύμαλον 1 
γλυκύν 1 
γλυκὺ 5 
γλυκὺν 2 
γλυκὺς 2 
γλυφάνοιο 1 
γλώσσας 1 
γλώσσης 1 
γλώσσῃ 1 
γναθμούς 1 
γνώμαν 2 
γνώσεαι 1 
γνώσῃ 1 
γνώω 1 
γονάτεσσι 1 
γοναί 1 
γονεῦσι 1 
γούνασι 1 
γούνατι 1 
γοῦν 1 
γράμμα 1 
γράμματ 1 
γράμματα 2 
γράψον 1 
γραία 2 
γραίας 2 
γραιᾶν 1 
γραμμᾶς 1 
γραπτὰ 1 
γριπεύς 2 
γυίων 1 
γυμνασίοιο 1 
γυμναστῶν 1 
γυμναὶ 1 
γυμνοῖς 1 
γυμνωθὲν 1 
γυμνὸν 1 
γυνά 1 
γυναικοφίλας 1 
γυναικός 2 
γυναικὸς 3 
γυναικῶν 1 
γυναῖκ 1 
γυναῖκας 1 
γυναῖκες 8 
γυνὰ 4 
γυῖα 2 
γυῖον 1 
γόνον 1 
γόνυ 4 
γύαι 1 
γύναι 6 
γύναικες 1 
γύναιξιν 1 
γύννις 1 
γὰρ 92 
γᾶμαι 1 
γᾶμεν 1 
γᾶν 2 
γᾶς 4 
γᾷ 1 
γῆρας 2 
δ 419 
δάκνει 1 
δάκρυ 2 
δάκρυα 1 
δάκτυλα 1 
δάκτυλον 1 
δάκῃς 1 
δάφναι 2 
δάφναν 1 
δέ 87 
δέδαεν 1 
δέδμανθ 1 
δέδμηνθ 1 
δέδμηται 1 
δέκ 3 
δέκα 2 
δέλητα 1 
δέμνια 2 
δένδρει 1 
δένδρεσι 1 
δένδρων 2 
δέον 1 
δέος 2 
δέπας 2 
δέρμ 1 
δέρμά 1 
δέρμα 5 
δέρματα 2 
δέσποινα 1 
δή 10 
δήλετ 1 
δήμου 1 
δήσας 1 
δήσασα 1 
δίδακτρά 1 
δίδαξαν 1 
δίδου 2 
δίδωμι 2 
δίδων 1 
δίζεαι 1 
δίζημαι 1 
δίκη 1 
δίκτυον 1 
δίνα 1 
δίναις 1 
δίνασε 1 
δίπλακα 1 
δίφρακος 1 
δίφροι 1 
δίφρον 2 
δίφρων 1 
δίφρῳ 1 
δίχα 2 
δαΐφρων 1 
δαέντων 1 
δαίδαλμα 1 
δαίμονι 1 
δαίμονος 1 
δαίμων 1 
δαίνυντο 1 
δαίτηθεν 1 
δαγῦδι 1 
δαιδάλεον 1 
δαιδαλέῳ 1 
δαιμόνι 2 
δαιομένοισι 1 
δακνόμενος 1 
δακρυόεντ 1 
δακρύσω 1 
δακών 1 
δαλήσατο 1 
δαλεῖται 1 
δαμάζει 1 
δαμάλαι 2 
δαμάλας 3 
δαμάσειε 1 
δαμαλᾶν 1 
δαμόται 1 
δαμότισιν 1 
δασπλῆτι 1 
δασυκέρκος 1 
δασύτριχος 1 
δαφοινὸν 1 
δαψιλέως 1 
δαῒ 1 
δαῖμον 1 
δαῖτα 4 
δε 2 
δείελον 1 
δείλαν 1 
δείους 1 
δεδαημένω 1 
δεδεγμένος 1 
δεδοίκαμες 1 
δεδοίκω 1 
δεδονημένον 1 
δεδόνητο 1 
δεδύκειν 1 
δεδώρηται 1 
δειδίσσετο 1 
δειδιότες 1 
δειελινοί 1 
δεικανάασκεν 1 
δειλαία 2 
δειλαίας 1 
δειλαῖαί 2 
δειλαῖε 1 
δειλινὸν 1 
δειλοῖς 1 
δειλὰ 1 
δειλὸς 1 
δειμαίνω 1 
δειναὶ 1 
δεινοὶ 1 
δεινοῖσι 1 
δεινὰ 1 
δεινὴν 1 
δεινὸν 3 
δεινὸς 1 
δειπνεῦντες 1 
δειράν 1 
δεκάμηνον 1 
δεκάτω 1 
δενδρήεσσαι 1 
δενδρίῳ 1 
δεξαμένα 1 
δεξιτερὴ 1 
δεξιτερᾷ 1 
δεξιτερῆς 1 
δεξιός 1 
δεξιὰ 1 
δεξιὸν 2 
δερκομένα 1 
δεσμοῦ 1 
δεσμῷ 1 
δεσπότᾳ 1 
δευτέρα 1 
δεύμενον 1 
δεύτερον 2 
δεῖ 4 
δεῖμα 1 
δεῖξεν 1 
δεῖπνον 1 
δεῦρ 3 
δεῦτ 1 
δηίων 1 
δηθὰ 1 
δηλήσασθαι 1 
δηλεῖτο 1 
δηναιὸν 1 
δηρισόμεθ 1 
δι 7 
διάκριτοι 1 
διέδρακεν 1 
διέδραμον 1 
διέλυον 1 
διέλυσαν 1 
διέπερσαν 1 
διέτμαξεν 1 
διέφανε 1 
διέχευεν 1 
διαδηλήσασθαι 1 
διαδὺς 1 
διαείσομαι 1 
διαειδέι 1 
διαθρύπτεται 2 
διαιτᾷ 1 
διακρινώμεθ 1 
διαλλάξεις 1 
διαμπερέως 1 
διαξεῖς 1 
διαπιανθεῖσαι 1 
διαπρὸ 1 
διαπόντιος 1 
διαστήσαιντο 1 
διασχισθεὶς 1 
διατεινάμενος 1 
διαφαίνετ 1 
διαχρησεῖται 1 
διδάξαι 1 
διδάσκαλος 1 
διδάσκαλός 1 
διδάσκεσθαι 1 
διδάσκω 1 
διδασκόμενος 1 
διδοίη 1 
διδούς 1 
διδοῖ 1 
διδυματόκοι 1 
διδυματόκον 2 
διδυματόκος 1 
διεκρανάσατε 1 
διελάκτισε 1 
διελεξάμαν 1 
διεξάιξε 1 
διερχομένῳ 1 
διερὰν 1 
διζημένῳ 1 
διηκοσίαισιν 1 
διηκόσιοί 1 
δικάζειν 1 
δικλίδος 1 
δινεῖθ 1 
δινοῖτο 1 
διπλάσιον 1 
διώκει 4 
διώκειν 1 
διώκεις 1 
διώκῃ 1 
διὰ 5 
διᾶγ 2 
διῶξαι 1 
δμώων 2 
δμῶας 1 
δμῶες 3 
δοίη 2 
δοίης 1 
δοιαὶ 1 
δοιὰς 1 
δοιὼ 1 
δοκέω 2 
δοκέων 1 
δοκίμοι 2 
δοκίμοις 1 
δοκίμων 1 
δοκεύσας 1 
δοκεῖ 3 
δοκεῖς 1 
δοκησεῖς 1 
δοκῶ 1 
δολομάχανον 1 
δονέοντο 1 
δονέω 1 
δορυσσόε 1 
δοχμὸς 1 
δούλᾳ 1 
δούπῳ 1 
δούρατι 1 
δούρατος 1 
δοῖσα 1 
δοῦναι 1 
δοῦρ 1 
δοῦρα 1 
δράγματα 2 
δράκοντας 1 
δράκοντε 1 
δρέψασθαι 1 
δραξάμενος 1 
δρεψούμεναι 1 
δριμεῖα 2 
δριμεῖαν 1 
δρυίνῳ 1 
δρυμούς 1 
δρυμοῖο 2 
δρυμοῖσι 1 
δρυμοῖσιν 1 
δρυμώς 1 
δρυμῷ 1 
δρυσὶν 1 
δρυτόμον 1 
δρυὸς 5 
δρυῒ 1 
δρόμον 4 
δρόμος 1 
δρόσῳ 1 
δρύας 1 
δρύες 5 
δυνάμαν 1 
δυνάμην 1 
δυοκαίδεκα 1 
δυσέρωτα 1 
δυσμενέων 3 
δυσσεβέων 1 
δυωδεκάτῳ 1 
δυώδεκα 1 
δωδεκαταῖος 2 
δωρήσομαι 1 
δωρίσδεν 1 
δωρεῖται 1 
δωρύττομαι 1 
δωσῶ 4 
δωσῶν 1 
δωτίναν 1 
δόλον 1 
δόμοις 2 
δόμον 3 
δόμος 3 
δόμῳ 1 
δόρπον 1 
δόρυ 1 
δύ 4 
δύναμαι 2 
δύνοντα 1 
δύνοντι 1 
δύνᾳ 1 
δύο 11 
δύσερώς 1 
δύσιν 1 
δύσμορος 1 
δύσσοα 1 
δύσσοος 1 
δύστανε 1 
δύστανοι 1 
δύστηνοι 1 
δύω 3 
δώδεκά 1 
δώδεκα 1 
δώματα 2 
δώνακι 1 
δώροις 1 
δώρῳ 1 
δώσει 1 
δἠποθάνω 1 
δὲ 277 
δὴ 26 
δὶς 2 
δὸς 2 
δᾶμος 1 
δῆλον 2 
δῖος 1 
δῖψος 1 
δῶλε 1 
δῶμ 2 
δῶμα 14 
δῶρά 1 
δῶρον 6 
εἰ 25 
εἰαμεναί 1 
εἰδὼς 3 
εἰδῇς 1 
εἰδῶ 1 
εἰη 1 
εἰκάξῃ 1 
εἰκυῖα 1 
εἰκῇ 1 
εἰλήλουθας 1 
εἰλήλουθεν 1 
εἰληθέντος 1 
εἰλιπόδεσσιν 1 
εἰλιπόδων 1 
εἰλιτενὴς 1 
εἰμές 3 
εἰμί 1 
εἰμὲς 1 
εἰμὶ 2 
εἰν 2 
εἰναλίοισι 1 
εἰνοδίοιο 1 
εἰπεῖν 4 
εἰπόντα 1 
εἰπὲ 3 
εἰπὼν 6 
εἰροπόκων 1 
εἰς 29 
εἰσέδραμε 1 
εἰσένθωμες 1 
εἰσέτι 1 
εἰσήλυθε 1 
εἰσαΐων 1 
εἰσαφίκανε 1 
εἰσιδέειν 1 
εἰσκαλέσας 1 
εἰσορόων 1 
εἰσὶν 1 
εἱλεῖται 1 
εἱστήκει 1 
εἴ 15 
εἴαρι 2 
εἴαρος 2 
εἴδατα 1 
εἴδετο 1 
εἴδομες 1 
εἴδοντ 1 
εἴη 12 
εἴην 1 
εἴης 2 
εἴθ 2 
εἴθε 1 
εἴκατι 4 
εἴκοσι 1 
εἴληχας 1 
εἴπ 2 
εἴπατέ 1 
εἴποι 2 
εἴποιμ 1 
εἴποιμι 1 
εἴρια 1 
εἴσπνηλος 1 
εἴσω 2 
εἴτ 6 
εἴτέ 1 
εἴτε 6 
εἴτι 1 
εἴχεο 1 
εἴχετ 1 
εἴχετο 3 
εἵλευ 1 
εἵλιξαν 1 
εἵματα 3 
εἵρπομες 1 
εἵσατο 1 
εἶ 1 
εἶα 1 
εἶδε 3 
εἶδεν 2 
εἶδες 1 
εἶδον 3 
εἶδος 2 
εἶθ 1 
εἶθαρ 1 
εἶκεν 1 
εἶμεν 4 
εἶναι 3 
εἶπ 1 
εἶπε 4 
εἶπεν 3 
εἶπες 2 
εἶπον 1 
εἶς 2 
εἶσιν 1 
εἶτα 1 
εἶχ 2 
εἶχε 4 
εἶχεν 2 
εἶχον 2 
εἷλκεν 1 
εἷμά 1 
εἷρπον 1 
εἷρφ 1 
εἷς 6 
εὐάνεμον 1 
εὐαγέεσσιν 1 
εὐαγέοιμι 1 
εὐαλάκατος 1 
εὐγνώμων 1 
εὐδαίμων 1 
εὐειδὴς 2 
εὐεργεσίας 1 
εὐηγενέων 1 
εὐθυμήσαις 1 
εὐθὺ 1 
εὐθὺς 5 
εὐκήλοιο 1 
εὐκαμπέα 1 
εὐκεάτοιο 1 
εὐμάκης 1 
εὐμαρές 1 
εὐμαρέως 2 
εὐμαρὲς 1 
εὐμενέες 1 
εὐμενέοισα 1 
εὐνάζοισθε 1 
εὐνάς 1 
εὐνὰ 1 
εὐνὰν 2 
εὐνᾶς 3 
εὐνᾷ 1 
εὐπένθερε 1 
εὐπέπλῳ 1 
εὐπαγὲς 1 
εὐπατρίδας 1 
εὐπατριδᾶν 1 
εὐρέα 1 
εὐρεῖα 1 
εὐρεῖαν 1 
εὐρυμέδοντος 1 
εὐρύνοντι 1 
εὐρύστερνον 1 
εὐρὺ 1 
εὐρὺν 1 
εὐρῶτι 1 
εὐσεβέων 1 
εὐτεκνίαν 1 
εὐφάμως 1 
εὐόδμοιο 1 
εὐόδμοισι 1 
εὐώδη 3 
εὐώδης 1 
εὑρέ 1 
εὑρεῖν 3 
εὑρησεῖς 1 
εὑρὼν 1 
εὔβοτον 1 
εὔδια 1 
εὔεδρον 1 
εὔεργόν 1 
εὔθυς 1 
εὔκριθον 1 
εὔμηλος 1 
εὔμολπος 1 
εὔπλοξν 1 
εὔσοα 1 
εὔτριχα 1 
εὔτριχες 1 
εὔτυκον 1 
εὔυδρον 1 
εὔφρανας 1 
εὕδειν 2 
εὕδετ 2 
εὕδοντος 1 
εὕροις 1 
εὕρομες 1 
εὖ 10 
εὖντα 1 
εὖρον 1 
εὖσα 1 
εὖτε 1 
εὗδόν 1 
εὗρε 2 
εὗρες 1 
εὗρον 2 
ζάκοτόν 1 
ζάτει 1 
ζάτεισ 1 
ζέφυρον 1 
ζαθέῳ 1 
ζαλοῖ 1 
ζαλωτὸς 1 
ζαλῶ 1 
ζαχρεῖον 1 
ζεῖ 1 
ζοΐας 1 
ζοοὶ 1 
ζυγόν 1 
ζυγὰ 1 
ζυγὸν 1 
ζυγῷ 1 
ζωοτόκοι 1 
ζωοῖς 1 
ζωοῖσιν 1 
ζωστῆρι 1 
ζωστῆρος 1 
ζωός 1 
ζωὸν 1 
ζόφον 1 
ζώννυται 1 
ζώοντα 1 
ζώοντες 1 
ζώστραισιν 1 
ζὰ 1 
ζῇ 1 
ζῳογράφοι 1 
ζῶντ 1 
ηὐλίζοντο 1 
θ 9 
θάλαμον 1 
θάλασσα 3 
θάλασσαν 3 
θάλλοντα 2 
θάλπε 1 
θάλπεαι 1 
θάλψας 1 
θάμνοισιν 1 
θάνῃς 1 
θάρσει 5 
θάσασθαι 1 
θάψῳ 1 
θέαμα 1 
θέειν 1 
θέλεις 2 
θέλοισ 1 
θέλοντά 1 
θέλω 2 
θέλῃ 1 
θέλῃς 2 
θέμεν 1 
θέμις 2 
θέμιστας 1 
θέντος 1 
θέοισαν 1 
θέος 1 
θέουσα 1 
θέρει 2 
θέρεος 5 
θέρευς 1 
θέρος 3 
θέρσεισ 1 
θέσθαι 1 
θέτο 1 
θήλεια 1 
θήσειν 1 
θίγεν 1 
θαητὸς 1 
θαλάμοιο 1 
θαλάμους 2 
θαλάμω 1 
θαλάρως 1 
θαλάσσας 2 
θαλέθουσιν 1 
θαλίας 1 
θαλερώτερον 1 
θαλλὸν 2 
θαλλῷ 1 
θαλυσιάς 1 
θαλύσια 1 
θαμβήσας 1 
θανάτου 1 
θανάτῳ 1 
θανέεσθαι 1 
θανοίσας 1 
θανόντα 1 
θανόντες 1 
θανόντων 1 
θαρσέω 2 
θαρσήσας 2 
θαρσαλέως 1 
θαρσεῖν 1 
θαρσεῖτε 1 
θαρσύνεσκον 1 
θασόμεναι 1 
θαυμάζεσκον 1 
θαύμαζε 1 
θαύμαζεν 1 
θαῦμ 1 
θεά 1 
θεάων 1 
θείνοντες 1 
θείοιο 1 
θείω 2 
θείῃς 1 
θεαί 2 
θεαὶ 3 
θεείῳ 1 
θεμιτὸν 1 
θενὼν 1 
θεοί 1 
θεοὶ 5 
θεοὺς 1 
θεοῖο 1 
θεοῖς 3 
θερίστριον 1 
θερμότερ 1 
θερμὰ 2 
θερμὸς 1 
θεσπέσιον 1 
θεσπέσιος 1 
θεσπίξασα 1 
θεός 2 
θεὰ 1 
θεὸν 1 
θεὸς 9 
θεῖε 1 
θεῖναι 1 
θεῖον 1 
θεῖος 1 
θεῶν 7 
θηεύμενοι 1 
θηεῖτο 2 
θηλάζοντά 1 
θηλειάων 1 
θηλυτέραις 1 
θηλυτόκοι 1 
θηλύνετο 1 
θην 8 
θηρί 1 
θηρία 4 
θηρίον 5 
θηρὸς 5 
θηρῶν 1 
θησεύμεσθ 1 
θησεῖς 1 
θησῶ 2 
θιάσως 1 
θλίβειν 1 
θλιβομέναν 1 
θνάσκει 1 
θνατοὶ 1 
θνατοῖσιν 1 
θνατᾶς 1 
θνατῶν 1 
θνητοῖσι 1 
θνητοῖσιν 1 
θνητὰ 1 
θοαὶ 1 
θολίαν 1 
θολερὰν 1 
θοοὶ 1 
θορυβεῦσιν 1 
θοᾶς 2 
θοῶν 1 
θοῶς 3 
θρέψαι 2 
θρασὺν 1 
θρυλέοιμι 1 
θρόνα 1 
θρόνον 1 
θρύα 1 
θρύπτει 1 
θρώσκεις 1 
θρὶξ 1 
θυέων 1 
θυγάτηρ 4 
θυγατέρες 1 
θυμαλγὲς 1 
θυμοῦ 2 
θυμόν 1 
θυμὸν 8 
θυμὸς 2 
θυμῷ 1 
θυράων 1 
θυρᾶν 2 
θυσῶ 1 
θυώδεας 1 
θωρηχθεὶς 1 
θύγατρας 1 
θύγατρες 1 
θύμῳ 1 
θύννως 1 
θύρα 1 
θύραις 1 
θύραισιν 1 
θύρας 5 
θύσας 1 
θύωντι 1 
θὥτερον 1 
θὲς 2 
θὴρ 2 
θᾶσαί 1 
θᾶσαι 3 
θᾶσσον 3 
θῆκ 1 
θῆκε 1 
θῆλυν 1 
θῆλυς 1 
θῆρε 1 
θῆρες 1 
θῖνα 2 
θῶες 2 
θῶκος 1 
κ 13 
κά 2 
κάγκανα 1 
κάθευδε 1 
κάθησαι 1 
κάθηται 1 
κάκιστε 1 
κάκιστος 1 
κάκτος 1 
κάλ 1 
κάλαμοι 1 
κάλαμον 1 
κάλαμός 1 
κάλει 1 
κάλεσον 1 
κάλλει 1 
κάλλιον 1 
κάλλιστ 1 
κάλλιστα 1 
κάλλιστον 1 
κάλλιστος 1 
κάλλος 3 
κάλον 1 
κάλπιδι 1 
κάμνοντι 1 
κάμον 1 
κάμπτοντα 1 
κάμπτῃσιν 1 
κάπῳ 1 
κάρη 2 
κάρπιμον 1 
κάρτ 1 
κάρτος 1 
κάτα 1 
κάταντες 2 
κάτθετο 1 
κάτω 3 
κάτωθε 1 
κέ 4 
κέαρ 1 
κέατ 1 
κέδρον 1 
κέκαρμαι 1 
κέκριται 1 
κέκρυπται 2 
κέλευθοι 1 
κέλομαι 1 
κέλονται 1 
κέν 2 
κέντασε 1 
κέραος 1 
κέρας 1 
κέρδιον 1 
κέρδος 1 
κέρκον 1 
κέχρησθε 1 
κέχυνται 1 
κέχυντο 1 
κέχυται 1 
κήδεα 1 
κίκιννοι 1 
κίναδος 1 
κίσθος 1 
κίσσας 1 
κίστας 1 
κίστᾳ 1 
κα 3 
καί 28 
καίει 1 
καίτοι 1 
καθ 3 
καθήμενος 1 
καθίζευ 1 
καθίξας 2 
καθίξῃ 1 
καθαπτομένα 1 
καθαρᾶς 1 
καθαρῶ 1 
καθαρῷ 2 
καθεζόμενος 2 
καθελεῖν 1 
καθελοῖσ 1 
καθελών 1 
καθεύδει 1 
καθεύδειν 1 
καθεύδοις 2 
καθεύδων 1 
καθεῖλεν 1 
καθεῖλον 1 
καθιδρυνθέντες 1 
καθυπέρτεροι 1 
καθυπερτέρῳ 1 
καθύπερθε 1 
καθῆσθαι 1 
καινόν 1 
καινὰς 1 
καιρόν 1 
καιρὸν 1 
καιρὸς 2 
καιόμενος 1 
κακαὶ 2 
κακαῖς 1 
κακαῖσιν 1 
κακοεργὸς 1 
κακοκνάμοισιν 1 
κακοχράσμων 1 
κακοῖσιν 1 
κακωτέρῳ 1 
κακόν 6 
κακώτερον 1 
κακὰ 6 
κακὰν 2 
κακὲ 1 
κακὸν 11 
κακᾶς 2 
κακῶν 1 
κακῶς 1 
κακῷ 1 
καλάμας 2 
καλάμω 1 
καλάμων 1 
καλάν 1 
καλέοντί 1 
καλέσασα 2 
καλέσωμες 1 
καλίαν 1 
καλαθίσκοι 1 
καλαμαία 1 
καλαμευτάς 1 
καλεύντων 1 
καλεῖ 1 
καλεῖν 1 
καλεῖς 1 
καλεῦμαι 1 
καλεῦνται 1 
καλεῦντος 1 
καλεῦσα 1 
καλλίον 1 
καλλίστα 1 
καλλείψω 1 
καλλιερῆσαι 1 
καλοῖς 1 
καλόν 9 
καλός 1 
καλύβαισι 1 
καλύβαν 1 
καλύκεσσι 1 
καλύπτει 1 
καλὰ 21 
καλὰν 4 
καλὰς 2 
καλὸν 30 
καλὸς 9 
καλῶς 2 
καλῷ 3 
καμεῖσθ 1 
καμπτόμενος 1 
καμόντων 1 
κανέῳ 1 
κανεῖν 1 
κανηφόρος 1 
κανθάρος 1 
καππυρίσασα 1 
καπυραὶ 1 
καπυρὰ 1 
καπυρὸν 1 
καρήατος 1 
καρδίας 1 
καρπαλίμοισι 1 
καρπὸν 1 
καρπῷ 1 
καρτερὸν 3 
καρτερὸς 4 
καρχαρόδων 1 
καρύων 1 
κασίγνητόν 1 
κασιγνήτοιο 1 
κατ 22 
κατάβαλλε 1 
κατάκειται 1 
κατάκρας 1 
κατέβα 1 
κατέβαινε 1 
κατέβαινεν 1 
κατέδαρθον 1 
κατέδραθες 1 
κατέδυν 1 
κατέθεντο 1 
κατέθηκας 1 
κατέθηκε 1 
κατέθηκεν 1 
κατέκοψα 1 
κατέκρινας 1 
κατέλεξε 1 
κατέσειον 1 
κατέχευε 1 
κατήλασα 1 
κατήριπε 1 
καταίθει 1 
καταίθομαι 1 
καταβάλλων 1 
καταβρίθοι 1 
καταβρίθοντες 1 
καταδύς 1 
καταθήσομεν 1 
καταθεῖναι 2 
καταθεῖο 1 
καταθησῶ 1 
καταθύσομαι 3 
καταλέξω 1 
καταλείβεται 2 
καταπρίων 1 
καταπτυχὲς 1 
καταρρεῖ 1 
κατασμύχων 1 
καταστάς 1 
κατατρίψοντι 1 
κατατρύχει 1 
κατατρώγοντες 1 
καταυτόθι 1 
καταφαίνομαι 1 
καταφθείρουσι 1 
καταχὲς 1 
κατεβάλλευ 1 
κατεδέξατο 1 
κατεδαίσατο 1 
κατειβόμενον 1 
κατεκέκλισο 1 
κατεκλᾴσθης 1 
κατελάμβανον 1 
κατελθεῖν 1 
κατεναντίον 1 
κατεσμύχθη 1 
κατετάκετο 3 
κατεφαίνετο 2 
κατεύξατο 1 
κατεύχεο 1 
κατηρεφέες 1 
κατθείην 1 
κατοικεῖν 1 
κατὰ 34 
καυχέομαι 1 
καυχῶ 2 
καχαξῶ 1 
καχλάζοντα 1 
καἰ 1 
καἰνομόρω 1 
καἴκα 1 
καὐτονόα 1 
καὐτὰ 1 
καὔτας 1 
καὶ 518 
καῖε 1 
καῦμα 1 
κε 16 
κείμαν 1 
κείμενος 2 
κείνοιο 1 
κείνου 1 
κείνῃ 1 
κεδρίνου 1 
κειμήλια 1 
κειμήλιον 1 
κεισεῦμαι 1 
κεκαρωμένα 1 
κεκλήσεαι 1 
κεκλήσεθ 1 
κεκλήσεται 1 
κεκλημένος 1 
κεκλιμένοι 1 
κεκλιμένος 2 
κεκλυσμένον 1 
κεκμακὼς 1 
κεκονιμένος 1 
κεκορημένος 1 
κεκροτημένοι 1 
κεκρυμμένος 1 
κελάδησαν 1 
κελάδοντες 1 
κελάρυζε 1 
κελέβαν 1 
κελαδήσῃ 1 
κελαινῶν 1 
κελεόντων 1 
κελεύθου 2 
κελεῦσαι 1 
κεν 18 
κενεοῖσι 2 
κενεὰν 1 
κενεᾶς 1 
κενεῶνα 1 
κενταυροφόνοιο 1 
κεντεῖ 1 
κενὸν 1 
κεράιζε 1 
κερααὶ 1 
κεραυνῷ 1 
κεραὸν 1 
κεραῇσιν 2 
κερδέων 1 
κερκίδι 1 
κερούτιδες 1 
κερτομέω 1 
κεφαλάν 1 
κεφαλὰν 2 
κεφαλὴν 1 
κεφαλᾶς 5 
κεφαλᾷ 1 
κεφαλῆς 1 
κεφαλῇ 2 
κεχαραγμένον 1 
κεχαρισμένον 1 
κεχαρισμένος 1 
κεχολωμένος 2 
κεχολῶσθαι 1 
κεχρήσετ 1 
κεχρημένος 2 
κεύθοισα 1 
κεἰ 1 
κεἰς 4 
κεἴτέ 1 
κεἴφ 1 
κεἶπέ 1 
κεἶπε 1 
κεὖ 1 
κεῖνα 1 
κεῖνον 1 
κεῖνος 2 
κεῖντο 1 
κεῖσαι 1 
κεῖτ 1 
κεῖται 4 
κεῖτο 2 
κηδομένοισι 1 
κηδόμενος 1 
κηρί 1 
κηρία 2 
κηρίον 1 
κηρὸν 3 
κηρῶ 2 
κηρῷ 1 
κιθαρισταί 1 
κικίννοις 1 
κικλήσκων 1 
κινήματος 1 
κινήσαις 1 
κινήσουσιν 1 
κινεῖ 2 
κινεῦ 1 
κιοῦσιν 1 
κισσοῖο 1 
κισσόν 1 
κισσός 2 
κισσύβιον 1 
κισσὸν 1 
κισσὸς 2 
κιχλίζοντι 1 
κλάδον 1 
κλάζοντε 1 
κλάσσε 1 
κλέα 1 
κλέος 5 
κλέπταν 1 
κλέψαντα 1 
κλίμακος 1 
κλίνα 1 
κλαίεις 1 
κλαίων 1 
κλαύσῃ 1 
κλαῦσε 1 
κλαῦσον 1 
κλητὸς 1 
κλινθείς 1 
κλιντῆρι 2 
κλιντῆρος 1 
κλισμῶ 1 
κλωστῆρος 1 
κλύμενον 1 
κλύοι 1 
κλᾲξ 1 
κλᾳξῶ 1 
κλᾶρον 1 
κνάκωνα 1 
κνάμα 1 
κνάμαισιν 1 
κνάμας 1 
κνάσαιο 1 
κνήμαργοί 1 
κνίδαισι 1 
κνίζω 1 
κνίζων 1 
κνακὸν 1 
κνυζεῦνται 1 
κνύζα 1 
κνύζᾳ 1 
κνώδαλα 1 
κνώδαλον 1 
κνώσσων 1 
κοίλαις 1 
κοίλαν 1 
κοίλην 3 
κοίλοισι 1 
κοίλου 1 
κοίτου 1 
κοιμᾶσθαι 1 
κοκκύζοντες 1 
κοκκύζων 1 
κολεοῖο 1 
κολεὸν 1 
κολοσσός 1 
κολώναν 1 
κομάροισι 1 
κομάσαι 1 
κομέονται 1 
κομιδὴν 1 
κομόωντας 1 
κομόωντες 1 
κομόωσαι 1 
κονία 1 
κοπτομένη 1 
κορέσασθαι 1 
κορέσσαι 1 
κορυδαλλίδες 1 
κορυδαλλῶ 1 
κορυπτίλος 1 
κορυφᾷ 1 
κορωνίσι 1 
κορύναν 3 
κορύνην 1 
κορύσσεται 1 
κορύψῃ 1 
κορώνῃ 1 
κοσκινόμαντις 1 
κοσμεῖν 1 
κοσμῆσαί 1 
κοτίνοιο 1 
κοτίνους 1 
κοτίνω 1 
κουράων 1 
κουροσύνᾳ 1 
κουροτρόφος 1 
κουφίζει 1 
κουφίζων 1 
κουφότερ 1 
κοχλίας 1 
κοχύδεσκεν 1 
κούρα 1 
κούραις 1 
κούρας 1 
κούρη 1 
κούρης 1 
κούφας 1 
κούφῳ 1 
κοὐδέπω 1 
κοὐδὲ 1 
κοὐδὲν 1 
κοὐκ 2 
κοὔ 1 
κοὔποτ 1 
κοὔπω 2 
κοὔτέ 2 
κοὔτί 1 
κοῖλα 1 
κοῖτον 2 
κοῦρε 2 
κοῦροι 1 
κοῦρον 1 
κοῦρος 1 
κοῦφον 1 
κράναισι 1 
κράναν 4 
κράνας 2 
κράσπεδον 1 
κράτιστον 1 
κρέα 2 
κρέας 3 
κρέμαται 1 
κρέσσον 1 
κρέσσων 1 
κρήγυον 1 
κρήνην 1 
κρίνα 1 
κρίνειν 2 
κρίνον 1 
κρίνουσι 1 
κρίνῃς 1 
κραδίαν 1 
κραδίας 1 
κραδίη 1 
κρατέει 1 
κρατέοντε 1 
κρατέοντος 1 
κρατέουσι 1 
κρατέων 1 
κρατήρ 1 
κρατήσω 1 
κρατερὸν 2 
κρατερὸς 1 
κρατεῖ 1 
κρατὶ 2 
κρατὸς 2 
κρατῆρ 1 
κρατῆρα 1 
κρατῆρος 1 
κρείουσα 1 
κρεανομέοντο 1 
κρειῶν 1 
κρηπῖδες 1 
κρηπῖδος 1 
κρινεῖ 2 
κριὸν 1 
κροκόεντι 1 
κροτάφοιο 1 
κροτάφοις 1 
κροτάφοισι 1 
κροτάφων 2 
κροτάφως 1 
κροτῆσαι 1 
κρυστάλλῳ 1 
κρωσσὸν 1 
κρόταφον 1 
κρύβδαν 1 
κρύπτε 1 
κρύψει 1 
κρύψόν 1 
κρᾶναι 2 
κρᾶτα 1 
κτίσσέ 1 
κτεάνων 1 
κτεάτεσσιν 1 
κτεάτισσαν 1 
κτεατίζεται 1 
κτεὶς 1 
κτεῖναι 1 
κτῆσιν 1 
κυάνεόν 1 
κυάνοφρυ 2 
κυάνοφρυν 1 
κυανάμπυκα 1 
κυανέαις 1 
κυανέαν 1 
κυανεᾶν 1 
κυδοιμοί 1 
κυκλάμινον 1 
κυλίκεσσι 1 
κυλίνδει 1 
κυλίνδων 1 
κυλοιδιόωντες 1 
κυνάδας 1 
κυνί 1 
κυναγώς 1 
κυνοθαρσὴς 1 
κυνόσβατος 1 
κυπάρισσοι 2 
κυπάρισσος 1 
κυπαρίσσινος 1 
κυρτὴ 1 
κωλοπέδας 1 
κωτίλα 1 
κωτίλαι 1 
κωτίλλοισαι 1 
κόλε 1 
κόλποισι 1 
κόλπον 5 
κόλπω 1 
κόλπῳ 1 
κόμαις 1 
κόμαν 1 
κόμαρον 1 
κόνιν 1 
κόπτοισα 1 
κόρα 4 
κόραι 3 
κόρας 2 
κόρθυος 1 
κόριον 1 
κόρρας 1 
κόρσης 1 
κόρυδοι 1 
κόρυθος 1 
κόρυν 1 
κόσμον 2 
κόσμος 3 
κότινον 1 
κόχλον 1 
κόχλου 1 
κόχλῳ 1 
κόψε 1 
κύαμον 1 
κύδιστε 1 
κύκλα 1 
κύκνοι 1 
κύκνοισι 1 
κύμαθ 1 
κύματ 1 
κύματα 5 
κύματι 1 
κύμινον 1 
κύν 1 
κύνα 3 
κύνας 2 
κύνες 2 
κύον 1 
κύπειρον 1 
κύπειρος 2 
κύρτοι 1 
κύσαι 1 
κύσε 1 
κύσσῃς 1 
κύτισον 1 
κύτισόν 1 
κύων 3 
κώεα 1 
κώμαις 1 
κώμυθα 1 
κώνοις 1 
κώπα 1 
κώρα 3 
κώραν 1 
κἀμφιστειλαμένα 1 
κἀντεφίλησ 1 
κἀντιγένης 1 
κἀντιφιλήσομεν 1 
κἀνυπόδητος 1 
κἀξήγειρε 1 
κἂν 3 
κἄλλαν 1 
κἄμμε 1 
κἄμμες 2 
κἠγώ 1 
κἠγών 2 
κἠγὼ 10 
κἠγὼν 1 
κἠκ 2 
κἠμαυτὸν 1 
κἠμὲ 5 
κἠν 3 
κἠξ 1 
κἠξαπίνας 1 
κἠπεί 1 
κἠπὶ 1 
κἠφᾶπτ 1 
κἢν 4 
κἤγω 1 
κἤδωκ 1 
κἤμ 1 
κἤμε 1 
κἤν 1 
κἤπειτα 1 
κἤφα 1 
κὰδ 2 
κὰκ 1 
κὰτ 1 
κᾠκτίρμονος 1 
κᾤχεθ 1 
κᾤχετ 1 
κᾶποι 1 
κῆνο 1 
κῦδος 1 
κῦμα 3 
κῶας 1 
κῶρ 1 
κῶραι 1 
κῶροι 1 
κῶρος 1 
λάβε 1 
λάβοι 1 
λάβῃ 1 
λάεσσιν 1 
λάζεο 1 
λάζευ 1 
λάθας 1 
λάθει 1 
λάθοιο 1 
λάθρια 1 
λάθριον 1 
λάινε 1 
λάινον 1 
λάλλαι 1 
λάλος 1 
λάμπε 1 
λάμπεσκε 1 
λάμπεσκεν 1 
λάρνακα 1 
λάρνακος 1 
λάρναξ 1 
λάχοιεν 1 
λέαινα 1 
λέγ 2 
λέγε 8 
λέγει 3 
λέγεις 1 
λέγεταί 1 
λέγεται 2 
λέγοιμί 1 
λέγομες 1 
λέγοντα 1 
λέγονται 1 
λέγοντι 2 
λέγουσιν 1 
λέγῃς 1 
λέκτρα 1 
λέκτρον 2 
λέκτρων 1 
λέλασται 1 
λέλειπται 1 
λέλογχας 1 
λέμβος 1 
λέξον 1 
λέοντος 3 
λέουσι 1 
λέπαργος 1 
λέπτ 1 
λέχος 2 
λέων 1 
λήγειν 1 
λήγετ 4 
λήγετε 5 
λήγοντος 1 
λήιον 1 
λίαν 1 
λίην 2 
λίθοιο 1 
λίθοις 1 
λίθον 3 
λίθος 2 
λίμνας 1 
λίνα 3 
λίνον 1 
λίπ 1 
λίπωμεν 1 
λαβεῖν 1 
λαβοῖσα 2 
λαβύρινθοι 1 
λαβὼν 3 
λαγωβόλον 2 
λαγόνας 1 
λαγόνος 2 
λαζύμεναι 1 
λαθόμην 1 
λαθὼν 1 
λαιμός 1 
λαιῇ 1 
λακεῖ 1 
λαλαγεῦντες 1 
λαλαγεῦντι 1 
λαλεῖς 1 
λαλεῦμες 1 
λαλεῦντι 1 
λαμπάδες 1 
λαμυροὺς 1 
λανὸν 1 
λανῶ 1 
λαοφόνον 1 
λαοφόρου 1 
λαοὶ 1 
λαοῖσι 1 
λασία 1 
λασίαις 1 
λασίας 1 
λασίοιο 3 
λασεύμεσθ 1 
λασθῆμεν 1 
λασιαύχενα 1 
λασιωτέρα 1 
λασιώτερος 1 
λασῶ 1 
λαχὼν 1 
λαψῇ 2 
λαϊνέας 1 
λαῖτμα 1 
λείπει 1 
λείχειν 1 
λεαίνας 3 
λεγέσθω 1 
λειμωνόθε 1 
λειμώνια 1 
λειμὼν 1 
λειμῶνας 1 
λειμῶνες 1 
λειμῶνι 1 
λελίησαι 1 
λελοίπει 1 
λελόγχει 1 
λεπράς 1 
λεπτός 1 
λεπτὰ 3 
λεπτὰν 1 
λεπτὴν 1 
λεπτὸν 1 
λεπτὸς 1 
λεπύριον 1 
λευκά 1 
λευκαίνων 1 
λευκοΐων 1 
λευκοσφύρου 1 
λευκοτέρα 1 
λευκοτέραν 1 
λευκοῖο 2 
λευκὰ 2 
λευκὰν 1 
λευκὸν 5 
λευκᾶν 2 
λευκᾶς 1 
λευκῶ 1 
λευκῷ 1 
λεχέεσσιν 1 
λεόντειον 1 
λεύκαν 1 
λεύκας 1 
λεύκιππος 1 
λεύσσειν 1 
λεύσσεις 2 
λεύσσοντε 1 
λεύσσων 1 
λεῖος 1 
λεῦκαί 1 
ληίδ 1 
ληίδος 1 
ληνοὺς 1 
λιαροῖο 1 
λιγεῶν 1 
λιγυρὰν 1 
λιγυρᾶς 1 
λιγυρῶς 1 
λιγύφωνος 1 
λιλαιόμενος 1 
λιμηρὸν 1 
λιμνάδας 1 
λιμνᾶτις 1 
λιμῷ 1 
λιπαρόχροε 1 
λιπαρόχρων 1 
λιπαρὰ 1 
λιπαρὴ 1 
λιπαρὸν 1 
λιπαρᾶς 1 
λιποναύταν 1 
λιποῖσα 1 
λιποῖσαν 1 
λιπόντε 1 
λιπόντες 2 
λιπόντων 1 
λιπὼν 1 
λισσάδι 1 
λιτάνευσε 1 
λιχμώμενοι 1 
λοίσθια 2 
λοίσθιον 1 
λοετροῖς 1 
λοιπὰ 1 
λοιπὰς 1 
λοιπὸν 3 
λοξὰ 1 
λουσῶ 1 
λουτρῶν 1 
λούσασα 1 
λοῦσαι 1 
λυγιξεῖν 1 
λυγρὰ 2 
λυκιδεῖς 1 
λυμαίνεται 1 
λυπεῖν 1 
λυπρὸν 1 
λυπῇ 1 
λυσίζωνον 1 
λυσσῆν 1 
λωβασεῖσθε 1 
λωτῶ 1 
λόγον 2 
λόγος 2 
λόγω 1 
λόφον 2 
λόφων 1 
λόχον 1 
λύγραις 1 
λύκε 1 
λύκοι 3 
λύκον 2 
λύκος 4 
λύκων 1 
λύπης 1 
λύπᾳ 1 
λύραν 1 
λύσας 1 
λύσασαι 1 
λύσσας 1 
λύχνιον 1 
λύχνοις 1 
λύχνον 1 
λώια 1 
λώιον 3 
λώπην 1 
λώτινον 1 
λὰξ 1 
λὶψ 1 
λᾳοτομεῖς 1 
λᾶθος 1 
λᾷον 3 
λῇς 6 
λῖν 1 
λῖς 5 
λῦσον 1 
λῶντι 1 
λῶπος 1 
λῷστα 1 
λῷστος 1 
μ 31 
μάζας 1 
μάθοιμι 1 
μάθῃς 1 
μάκων 1 
μάκωνας 1 
μάλ 2 
μάλα 20 
μάλθακον 1 
μάλιστα 7 
μάλοις 1 
μάλοισι 1 
μάλοισιν 2 
μάν 6 
μάνδρᾳ 1 
μάντίς 1 
μάντιν 1 
μάντις 2 
μάρμαρον 1 
μάσσω 1 
μάστακα 1 
μάταν 1 
μάτερες 1 
μάτηρ 10 
μάτης 1 
μάχαιραι 1 
μάχας 1 
μάχευ 1 
μάχη 1 
μάχην 2 
μάχηνδε 1 
μάχης 3 
μέ 1 
μέγ 5 
μέγα 26 
μέγαν 11 
μέγας 5 
μέγιστα 1 
μέγιστον 1 
μέλαθρον 1 
μέλαιναι 1 
μέλαν 5 
μέλας 1 
μέλει 4 
μέλεται 1 
μέλημα 1 
μέλι 5 
μέλισμα 2 
μέλισσα 3 
μέλισσαι 4 
μέλιτος 3 
μέλλε 1 
μέλλει 2 
μέλλεσκον 1 
μέλλον 1 
μέλοι 2 
μέλοντι 1 
μέλος 4 
μέμναμ 2 
μέμνᾳ 1 
μέμνῃ 1 
μέμονεν 1 
μέμφετο 1 
μέμφομαι 1 
μέμφῃ 1 
μέμψομαι 1 
μέν 12 
μένει 4 
μένειν 1 
μένοιμί 1 
μένοντες 1 
μένος 1 
μέριμναι 1 
μέσα 1 
μέσας 2 
μέσατον 1 
μέσον 4 
μέσος 1 
μέσσης 2 
μέσσον 3 
μέσσος 1 
μέσσῳ 3 
μέσφα 1 
μέσω 1 
μέσων 1 
μέσᾳ 1 
μέσῳ 1 
μέτρῳ 1 
μέτωπον 3 
μέχρί 1 
μέχρι 1 
μέχρις 1 
μή 19 
μήλοις 2 
μήλων 1 
μήνατο 1 
μήποτ 1 
μήρινθοι 1 
μήτ 6 
μήτέ 2 
μήτε 4 
μήτηρ 1 
μήτι 1 
μί 1 
μία 2 
μίαν 4 
μίμνοντι 1 
μίσγοισαι 1 
μίσει 1 
μαίνετο 1 
μαίνονται 1 
μαίνοντο 1 
μαζοῖο 1 
μαζὸν 1 
μαθοῖσα 1 
μαθὼν 2 
μαιμώων 1 
μαινομένῳ 1 
μαινόμενος 1 
μαιωτιστὶ 1 
μακάρεσσι 1 
μακάρεσσιν 2 
μακάρων 2 
μακέλᾳ 1 
μακαριστὲ 1 
μακαρῖτις 1 
μακρά 1 
μακροὺς 2 
μακρὰ 4 
μακρὰν 1 
μακρὴν 1 
μακρὸν 3 
μακρῶν 1 
μαλάκοις 1 
μαλίδι 1 
μαλακαὶ 1 
μαλακοὺς 1 
μαλακοῖς 1 
μαλακώτερα 2 
μαλακώτεροι 1 
μαλακὸν 3 
μαλακᾶς 1 
μαλακᾷ 1 
μαλακῶ 1 
μαλακῶν 1 
μαλακῶς 2 
μαλακῷ 1 
μαλεύρῳ 1 
μαλθακὸς 1 
μαλοπάραυος 1 
μανίαις 2 
μανείς 1 
μανεὶς 1 
μανιώδεος 1 
μαντεύεται 1 
μαντεύομαι 1 
μανύεν 1 
μαραίνει 1 
μαραίνεται 1 
μαρμαίροντι 1 
μαρύεται 1 
μαστίσδοιεν 1 
μαστὸν 1 
ματέρα 1 
ματέρι 2 
ματεύσεις 1 
ματρός 1 
ματρὶ 7 
ματρὸς 2 
μαχεσσαίμεσθ 1 
μαψιδίοιο 1 
με 58 
μεγάλα 1 
μεγάλαις 2 
μεγάλαν 1 
μεγάλας 2 
μεγάλοιτος 1 
μεγάλου 1 
μεγάλως 1 
μεγάροισι 1 
μεγαίροι 1 
μεθύοντας 1 
μεθύων 1 
μειδίαι 1 
μειδιόωντι 1 
μειλίγματα 1 
μειλίξαντ 1 
μελάθροις 1 
μελέεσσιν 1 
μελέων 2 
μελίπνουν 1 
μελίσδεται 1 
μελίσδω 1 
μελίσσαις 3 
μελίτεια 2 
μελίχλωρον 1 
μελαίναις 1 
μελανόχρως 1 
μελεδαίνει 1 
μελεδαίνω 1 
μελεδωνεὺς 1 
μελεδῶναι 1 
μελικτάς 1 
μελισδόμενος 1 
μελισσᾶν 1 
μελιχραί 1 
μελλογάμω 1 
μελλόντων 1 
μελπομένω 1 
μελύδριον 1 
μελῶν 1 
μεμάθηκα 1 
μεμάνημαι 1 
μεμέλητο 1 
μεμαότα 1 
μεμαῶτα 1 
μεμελημέναι 1 
μεμιγμένον 1 
μεμναμέναι 1 
μεμναμένω 1 
μεμνημένος 1 
μενεῖν 1 
μερίζευ 1 
μερίμνας 1 
μεσάταν 1 
μεσαμέριον 1 
μεσαμβρινόν 1 
μεσαμβρινὸν 1 
μεσηγύ 1 
μεσονύκτιον 2 
μεσσηγὺς 1 
μετ 3 
μετάρσια 1 
μετέειπεν 1 
μετέμμεναι 1 
μετέπρεπον 1 
μεταΐξας 1 
μεταμώνια 1 
μετρίω 1 
μετρεῖν 1 
μετόπισθε 1 
μετόπισθεν 1 
μετώπῳ 2 
μετὰ 16 
μευ 35 
μηδ 8 
μηδέ 1 
μηδεὶς 1 
μηδὲ 7 
μηδὲν 3 
μηκάδας 1 
μηκάδες 1 
μηκέτ 1 
μηκέτι 2 
μηνίσαντα 1 
μηνοφόρως 1 
μηνὶ 1 
μηρία 1 
μηροῖσί 1 
μησὶ 1 
μητέρ 1 
μητράσιν 1 
μικκὸν 2 
μικκὸς 1 
μικκῶ 1 
μιμνάσκετο 1 
μιμνήσκομαι 1 
μιν 12 
μινυροὶ 1 
μινύθειν 1 
μισέω 2 
μισγομένα 1 
μισεῖς 1 
μισεῦντες 1 
μισθοδότας 1 
μισθός 2 
μισῶν 1 
μιτύλαν 1 
μιᾷ 1 
μιῆς 1 
μιῇ 1 
μνάσομαι 1 
μνάσῃς 1 
μναστεύσας 1 
μνηστεύειν 1 
μνηστὴρ 1 
μνᾶν 1 
μνᾶστιν 1 
μοί 3 
μοίρας 1 
μοίρῃ 1 
μοίσας 1 
μογέοιεν 1 
μογεόντων 1 
μογοστόκος 1 
μοι 63 
μολοῖσα 2 
μολύνει 1 
μολύνῃς 1 
μονώτατος 1 
μορμώ 1 
μορφὰν 1 
μορφᾷ 1 
μοσχία 2 
μουσίσδει 1 
μουσίσδων 1 
μουσικὸς 1 
μοχθίζοντι 2 
μοχθεῦντας 1 
μοχλῷ 1 
μούνη 1 
μοῖσα 1 
μοῦνος 2 
μυελὸν 1 
μυθήσασθαι 1 
μυθήσατο 2 
μυθήσομαι 1 
μυθίζοισα 1 
μυθίσδεν 1 
μυθεῖται 1 
μυθεῖτο 1 
μυθεῦ 1 
μυθεῦμαι 1 
μυκήσατο 1 
μυκήσατοκοίλην 1 
μυκηθμῷ 1 
μυκητᾶν 1 
μυκώμεναι 1 
μυρί 1 
μυρία 4 
μυρίαι 3 
μυρίον 2 
μυρίος 1 
μυριάδεσσι 1 
μυρμάκων 1 
μυρῖκαι 2 
μυχθίζοισα 1 
μυχῷ 1 
μυὼν 1 
μωμάσατο 1 
μωμήσαθ 1 
μωμᾶσθαί 1 
μόλις 1 
μόλῃς 1 
μόνα 3 
μόνας 1 
μόνοις 1 
μόνον 5 
μόνος 3 
μόρον 1 
μόσχοι 1 
μόσχον 1 
μόσχος 3 
μόσχου 1 
μόσχω 1 
μόσχως 1 
μόχθοιο 1 
μόχθον 1 
μόχθος 2 
μόχθους 1 
μύελον 1 
μύες 1 
μύθοις 1 
μύθοισι 1 
μύθων 1 
μύθῳ 3 
μύκημα 1 
μύλαις 1 
μύρηαι 1 
μύρμακες 1 
μύρμακι 1 
μύρμαξ 1 
μύροις 1 
μύρω 1 
μύσταξ 1 
μώνα 1 
μἠπιβάλῃς 1 
μἠπιλάθησθε 1 
μὰ 1 
μὰν 33 
μὲν 147 
μὴ 38 
μὴν 3 
μᾶ 1 
μᾶκος 1 
μᾶλ 3 
μᾶλα 10 
μᾶλλον 5 
μᾶλον 2 
μᾶτερ 2 
μῆλα 2 
μῆνά 1 
μῆνας 2 
μῆνες 1 
μῆχος 1 
μῦθον 7 
μῦθος 1 
μῦς 1 
νάκος 2 
νάοντος 1 
νάπος 1 
νάρκαισιν 1 
νάρκισσος 1 
νάσοιο 1 
νάσοις 1 
νάσω 2 
νέα 1 
νέας 1 
νέεσθαι 2 
νέκταρ 2 
νέκταρος 1 
νέκυς 1 
νέμεσθαι 1 
νέμεσθε 3 
νέμοι 1 
νέμοντα 1 
νέμων 3 
νένασται 1 
νένιμμαι 1 
νέον 4 
νέος 2 
νέποδες 1 
νέρθ 1 
νέρθεν 1 
νέφη 1 
νέωτ 1 
νήλιπος 1 
νήριθμος 1 
νίζειν 1 
νίκας 1 
νίκη 1 
νίκημι 1 
νίτρον 1 
ναί 1 
ναίοισα 1 
ναίοιτο 1 
ναίουσιν 1 
ναούς 1 
ναυτιλίας 1 
ναύταις 1 
ναύτῃσιν 1 
ναὶ 11 
ναὸν 1 
ναὸς 1 
ναῒ 1 
ναῖε 1 
ναῖον 1 
ναῦς 2 
νεβροῦ 1 
νεβρός 1 
νεβρὸν 1 
νεβρὸς 1 
νεβρὼς 1 
νεικείουσ 1 
νειοὶ 1 
νειοῖσιν 1 
νεκρός 1 
νεκρὸν 1 
νεκρῶν 1 
νεκρῷ 2 
νεκύεσσι 1 
νεκύων 2 
νεμεσσατά 1 
νενίκηνται 1 
νενευκὼς 2 
νενόμισται 1 
νεογιλλὸν 1 
νεογράπτω 1 
νεοδρέπτων 1 
νεοκλώστου 1 
νεολαία 1 
νεοσσὼς 1 
νεοτευχές 1 
νεοτμάτοισι 1 
νεοχμόν 1 
νευρειήν 1 
νευρῆς 1 
νευστάζων 1 
νεφέλαι 1 
νεφέων 1 
νεόμην 1 
νεότατα 1 
νεότητα 1 
νεύμεθα 1 
νεύσαις 1 
νεώτερον 2 
νεώτερος 3 
νεῖκος 3 
νεῖν 1 
νεῦρα 1 
νεῦσον 1 
νηός 1 
νηὸς 1 
νηῶν 1 
νικάσας 1 
νικάσειν 1 
νικασεῖν 2 
νικασεῖς 1 
νικῶ 1 
νικῶν 1 
νιν 29 
νισσομένοιο 1 
νιφόεντι 1 
νιφόεντος 1 
νοέεις 1 
νοέοντα 1 
νοέοντι 1 
νοέοντος 1 
νοήμονες 1 
νομήων 1 
νομίοιο 1 
νομευσῶ 1 
νομεύει 1 
νομεύοις 1 
νομεύω 2 
νομεύων 2 
νομεῦσι 1 
νομεῦσιν 1 
νομοί 1 
νομοὶ 1 
νομὸν 1 
νομῆες 1 
νομῷ 1 
νοσέοντι 1 
νοσήματος 1 
νοτίαισιν 1 
νοῆσαι 2 
νοῦν 2 
νοῦς 1 
νοῦσος 1 
νυ 2 
νυκτός 2 
νυκτὶ 3 
νυκτὸς 6 
νυμφίοι 2 
νυμφίον 1 
νυν 2 
νυὸν 1 
νυὸς 1 
νω 1 
νωδυνίαν 1 
νωδὸς 1 
νωλεμὲς 1 
νωσάμενος 1 
νόμον 1 
νόοιο 1 
νόον 6 
νόος 2 
νόσοις 1 
νόσος 1 
νόστος 1 
νόσφίν 1 
νόσφιν 1 
νόσω 2 
νότοιο 1 
νότον 1 
νότος 1 
νότῳ 1 
νόῳ 1 
νύκτα 5 
νύκτας 2 
νύκτες 1 
νύμφα 4 
νύμφαις 1 
νύμφαν 1 
νύξ 1 
νύξας 1 
νύσσαν 1 
νώτοιο 1 
νὺξ 1 
νᾶας 1 
νᾶες 1 
νᾶμα 2 
νᾶσον 1 
νᾶσος 1 
νῆα 1 
νῆας 2 
νῆμα 2 
νῦν 36 
νῶι 1 
νῶιν 1 
νῶν 1 
νῶτα 1 
νῶτον 1 
ξένε 2 
ξέννον 2 
ξένον 1 
ξένος 1 
ξένω 1 
ξίφος 2 
ξανθοκόμας 1 
ξανθοτέρα 1 
ξανθότριχι 1 
ξανθὸς 1 
ξανθᾶς 2 
ξείνα 1 
ξείνιζε 1 
ξείνοιο 1 
ξείνοισιν 1 
ξεινήιον 1 
ξεινοδόκον 1 
ξενίων 1 
ξεῖν 1 
ξεῖνε 3 
ξεῖνον 2 
ξεῖνος 1 
ξηροῖσι 1 
ξηρὸν 1 
ξηρὸς 1 
ξιφέων 1 
ξουθαὶ 1 
ξυλοχίζεται 1 
ξυνάν 1 
ξυνιούσας 1 
ξυνὰ 2 
ξυροῦ 1 
ξυστίδα 1 
ξύλ 1 
ξύλα 1 
οἰίδα 1 
οἰδήσαντος 1 
οἰκέτις 1 
οἰκήσεις 1 
οἰκήων 1 
οἰκείοιτε 1 
οἰκεῖν 1 
οἰκεῦντες 1 
οἰκωφελίας 1 
οἰναρέοισι 1 
οἰνοχόον 1 
οἰνωπὸς 1 
οἰνόπεδον 1 
οἰσεῦμες 1 
οἰστρεῖ 1 
οἰσῶ 3 
οἰσῶν 1 
οἰὸς 1 
οἱ 67 
οἳ 7 
οἴκαδ 4 
οἴκησιν 1 
οἴκου 1 
οἴκῳ 2 
οἴμοι 1 
οἴνῳ 1 
οἴσεται 2 
οἴσυα 1 
οἴχῃ 1 
οἵ 4 
οἵα 2 
οἵγ 1 
οἵδε 1 
οἵτε 1 
οἶα 1 
οἶδ 3 
οἶδα 3 
οἶδε 3 
οἶδεν 1 
οἶκοι 1 
οἶκον 7 
οἶκος 2 
οἶμαί 1 
οἶν 1 
οἶνον 1 
οἶον 1 
οἶσθα 1 
οἷ 2 
οἷά 1 
οἷα 8 
οἷοι 1 
οἷον 3 
οἷος 3 
οἷσι 2 
οἷσιν 1 
οἷόν 2 
οἷός 1 
οὐ 91 
οὐδ 31 
οὐδάλλος 1 
οὐδέ 10 
οὐδέν 4 
οὐδένα 1 
οὐδέποθ 1 
οὐδέποκ 1 
οὐδαμά 3 
οὐδείς 1 
οὐδεὶς 3 
οὐδόν 1 
οὐδὲ 25 
οὐδὲν 10 
οὐδὸν 1 
οὐδῶν 1 
οὐκ 67 
οὐκέθ 1 
οὐκέτ 3 
οὐκέτι 8 
οὐκί 2 
οὐκετ 1 
οὐλομένοις 1 
οὐραίους 1 
οὐρανίδαισι 1 
οὐρανοῦ 2 
οὐρανὸν 2 
οὐρανὸς 1 
οὐρανῷ 1 
οὐχ 11 
οὐχὶ 3 
οὑξ 1 
οὑτῶς 10 
οὓς 2 
οὔ 8 
οὔατα 1 
οὔθ 4 
οὔθατα 2 
οὔκ 1 
οὔλαν 1 
οὔνομ 1 
οὔνομα 3 
οὔποτε 1 
οὔπω 2 
οὔρεα 1 
οὔρεσιν 1 
οὔρους 1 
οὔτ 12 
οὔτέ 2 
οὔτί 1 
οὔτε 10 
οὔτι 4 
οὔτις 7 
οὕνεκ 1 
οὕνεκά 1 
οὕνεκεν 3 
οὕστε 1 
οὕτω 8 
οὕτως 5 
οὖδας 1 
οὖν 2 
οὖρος 1 
οὖσιν 1 
οὗ 2 
οὗτινος 1 
οὗτος 14 
οὗτός 1 
πάγχυ 3 
πάθοι 1 
πάθοις 1 
πάθω 1 
πάλαι 3 
πάλιν 27 
πάλλειν 1 
πάμμαχοι 1 
πάνθ 2 
πάντ 17 
πάντά 1 
πάντάς 1 
πάντα 29 
πάντας 4 
πάντες 16 
πάντεσσι 4 
πάντεσσιν 3 
πάντοθε 2 
πάντοθεν 4 
πάντων 5 
πάντως 1 
πάντῃ 2 
πάξαιμι 1 
πάρα 1 
πάραρος 1 
πάρεργα 1 
πάρεστι 3 
πάροιθ 1 
πάροιθεν 1 
πάρος 6 
πάσας 4 
πάσσ 1 
πάσσονα 1 
πάσσω 1 
πάταξα 1 
πάτερ 3 
πάτρις 1 
πάχεος 1 
πέδα 1 
πέδον 1 
πέλει 1 
πέλην 1 
πέλλαν 1 
πέλλας 1 
πέλοι 2 
πέλομες 1 
πέλωρα 2 
πέλῃ 2 
πέμποιτε 1 
πέμψειεν 1 
πέμψον 1 
πένθημα 1 
πένθος 1 
πένοντο 1 
πέντ 1 
πέντε 2 
πέξαιντ 1 
πέξω 1 
πέπλοις 1 
πέπλος 1 
πέπλως 2 
πέπλῳ 1 
πέπωκας 1 
πέρ 2 
πέραν 1 
πέρην 1 
πέρι 2 
πέρυσιν 2 
πέσεν 1 
πέτεται 1 
πέτρα 1 
πέτραισιν 2 
πέτρας 7 
πέτροι 1 
πέτρᾳ 4 
πέτρῃ 2 
πέφανται 1 
πήδησε 1 
πήξας 1 
πήποχ 2 
πήρας 1 
πήρᾳ 1 
πίδακας 1 
πίθοιμεν 1 
πίθοιο 1 
πίθω 1 
πίθων 1 
πίνω 2 
πίομαι 1 
πίονα 2 
πίονας 1 
πίονες 1 
πίονι 2 
πίονος 1 
πίπτῃ 1 
πίσσας 1 
πίστευσα 1 
πίτυν 1 
πίτυρα 1 
πίτυς 3 
παίγνια 1 
παίδεσσι 1 
παίδων 7 
παίζοισ 1 
παίσδειν 1 
παίσδεις 2 
παγέντα 1 
παγαῖσι 1 
παιδί 2 
παιδίον 1 
παιδεύσατο 1 
παιδικόν 1 
παιδός 2 
παιδὶ 8 
παιδὸς 7 
παισὶ 3 
πακτοῖο 1 
πακτᾶς 2 
παλίγκοτος 1 
παλίσσυτον 1 
παλαίσμασιν 1 
παλαίστραν 2 
παλαίστρας 2 
παλινάγρετον 1 
παλιούρου 1 
παλύνεται 1 
πανίσδεται 1 
πανολβία 1 
παντοίην 1 
παντοῖα 1 
παντὶ 2 
παντᾷ 7 
πανύστατον 1 
παπταίνει 1 
παπταίνοισα 1 
παρ 22 
παράπαν 1 
παρέβα 1 
παρέδραμε 1 
παρένθῃς 1 
παρέρπων 1 
παρέρχεται 1 
παρέχοντι 1 
παρέχουσι 1 
παρέχῃς 1 
παρήια 1 
παρήλυθες 1 
παρήπαφες 1 
παρίστατο 1 
παρακέκλιται 1 
παρακλίνας 1 
παρακοίτας 1 
παραμύθιον 1 
παραυτίκα 1 
παραφρονέοντα 1 
παραύαις 1 
παρείη 2 
παρελθεῖν 1 
παρελᾶντα 2 
παρενθεῖν 1 
παρεοῖσαν 1 
παρεοῦσιν 1 
παρετρέψασθε 1 
παρεψύχοντ 1 
παρεόντος 5 
παρεόντων 1 
παρεύσας 1 
παρεὼν 1 
παρθένον 2 
παρθένος 4 
παρθένῳ 1 
παρθενικαὶ 1 
παρθενικὴ 1 
παρθενικᾶς 1 
παριστάμενος 1 
παρισωθῇ 1 
παριών 2 
παριὼν 1 
παρκύπτοισα 1 
παροδεύσῃς 1 
παρόντος 1 
παρὰ 17 
παρὼν 1 
παρῄσθευ 1 
παρῆμεν 1 
πασάμενος 1 
πασάων 1 
πασθῇ 1 
πασσάλῳ 1 
παστὰς 1 
πασχόντες 1 
πασᾶν 1 
πατέοντι 1 
πατέρ 2 
πατέρες 1 
πατέρων 3 
πατέων 1 
πατήρ 2 
πατήσῃς 1 
παταγεῖ 1 
πατεῖ 1 
πατησεῖς 2 
πατρί 1 
πατρός 1 
πατρώια 1 
πατρώιον 1 
πατρὶ 3 
πατρὸς 6 
πατρῴῃ 1 
πατὴρ 3 
παυσάμενος 2 
παχείῃ 1 
παύσασθ 1 
παύσασθαι 3 
παῖ 4 
παῖδ 2 
παῖδα 11 
παῖδες 8 
παῖς 7 
παῖσδε 1 
παῦε 1 
παῶν 1 
πείθεσθ 1 
πείρᾳ 1 
πείσαι 1 
πεδ 2 
πεδέρχομαι 1 
πεδίοισι 1 
πεδίον 3 
πεδίῳ 1 
πεδὰ 1 
πεζὸς 1 
πεζᾷ 1 
πεινᾶντι 1 
πειρηθῆναι 1 
πειρωμένῳ 1 
πειρώμενοι 3 
πελάγους 1 
πελέκεις 1 
πελόμεσθα 2 
πελώμεθ 1 
πελώρια 1 
πελώριος 1 
πελώρου 1 
πεμψεῖ 1 
πεμψῶ 1 
πενέσται 1 
πενία 2 
πενίην 1 
πενίᾳ 1 
πενθεροὶ 1 
πενθερὸν 1 
πεπάλακτο 1 
πεπαίνετο 1 
πεπαίτερος 1 
πεπλασμένον 1 
πεπληθυῖαν 1 
πεπλύσθαί 1 
πεποίηται 1 
πεποίθεις 1 
πεποναμένος 1 
πεπρωμένον 1 
πεπυκασμένα 1 
πεπυκασμένον 1 
πεπόνθεις 2 
πεπᾶσθαι 1 
περ 20 
περάσαι 1 
περίαλλα 1 
περίσπλαγχνος 1 
περίσσαινον 1 
περίφρονος 1 
περιέξεσε 1 
περιβάλλετ 1 
περιγληνώμενος 1 
περικαλλέας 1 
περικείμενος 1 
περικλειτὰ 1 
περικλώμενον 1 
περιλιχμᾶτο 1 
περιμήκεες 1 
περιπέπταται 1 
περιπλέκτοις 1 
περιπλήθουσί 1 
περιπλομένοισιν 1 
περισσά 1 
περισσὰ 1 
περιστέλλουσιν 1 
περιστέλλων 1 
περισταδόν 1 
περισταδὸν 1 
περιώσια 1 
περιώσιον 1 
περονάματα 1 
περονατρίδα 1 
περονᾶσθαι 1 
περρέχε 1 
περὶ 25 
περᾶσαι 1 
πεσόντος 1 
πεσών 1 
πετάλοισι 1 
πετάσας 1 
πετεηνὰ 1 
πετεηνῶν 1 
πετεύρῳ 1 
πευσεῖσθε 1 
πεφιλάμενον 1 
πεφιλαμένε 1 
πεφιλημένος 1 
πεφοβημένος 1 
πεφυλαγμένοι 1 
πεφυλαγμένος 1 
πεφυρμέναι 1 
πεφύασι 1 
πεφύκει 4 
πεφύκεσαν 1 
πεύθονται 1 
πεύκαις 1 
πεῦκαι 1 
πηρᾶν 1 
πιάξας 1 
πιαίνεται 1 
πιαίνετε 1 
πιανθέντα 1 
πιείρᾳ 1 
πιεῖν 1 
πιθήσας 1 
πικραίνεται 1 
πικρός 1 
πικρὰ 1 
πικρὸν 1 
πινέμεναι 1 
πινυταῖσι 1 
πινυτὰν 1 
πιστεύσαιμι 1 
πισῆας 1 
πιτύλῳ 1 
πιτύχην 1 
πλάνον 1 
πλάτανοί 1 
πλέα 1 
πλέγματι 1 
πλέκει 1 
πλέκοις 1 
πλέξασαι 1 
πλέον 12 
πλέονες 1 
πλέων 1 
πλήθουσιν 2 
πλήσατε 1 
πλήσθησαν 1 
πλίνθον 1 
πλαγιαύλῳ 1 
πλαθάνω 1 
πλακερῷ 1 
πλαναθῇς 1 
πλανῷντο 1 
πλατάγημα 1 
πλατάγησε 1 
πλατάνιστοι 1 
πλατάνιστον 2 
πλατέεσσιν 1 
πλατίον 2 
πλαταγώνι 1 
πλατανίστους 1 
πλατειάσδοισαι 1 
πλατεῖα 1 
πλατὺ 4 
πλατὺν 1 
πλατὺς 1 
πλεκταῖς 1 
πλευράς 1 
πλευραῖσι 1 
πλευρὰ 2 
πλευσοῦμαι 1 
πλεόνεσσιν 1 
πλεόνων 1 
πλεύρ 1 
πλεῖος 1 
πληγαῖς 2 
πληγεὶς 2 
πληροῖ 2 
πληροῦσιν 1 
πλοκαμῖδα 1 
πλούτου 1 
πλοῦτος 2 
πλόον 3 
πλόος 1 
πλύνεις 1 
πλύνω 1 
πλὰν 3 
πλῆξεν 1 
πλῆρές 1 
πνέειν 1 
πνέοντας 1 
πνέοντες 2 
πνευστικὸς 1 
πνεύμονος 1 
πνεύσειαν 1 
πνεῦμα 1 
πνοιαῖς 1 
πνοιὴ 1 
ποέων 1 
ποία 1 
ποίαν 1 
ποίας 2 
ποίην 2 
ποίης 1 
ποίησαι 1 
ποίησαν 1 
ποίμνα 1 
ποίμνας 2 
ποίμνιον 3 
ποίᾳ 1 
ποίῃ 1 
ποδεώνων 1 
ποδοῖιν 2 
ποδός 1 
ποδὶ 2 
ποδὸς 1 
ποδῶν 2 
ποεῖτε 1 
ποεῦντά 1 
ποησεῖς 2 
ποθ 5 
ποθέοισαι 1 
ποθέοντι 1 
ποθέρπει 1 
ποθέσαι 1 
ποθέσπερα 3 
ποθειναὶ 1 
ποθεῖ 1 
ποθεῦντες 1 
ποθεῦντι 1 
ποθορεῦσα 2 
ποθορῇ 1 
ποθόρημι 1 
ποθόρησθα 1 
ποθῶν 1 
ποιεῖ 3 
ποιεῖν 2 
ποιεῖς 1 
ποιεῖσθ 1 
ποικίλα 1 
ποικίλον 1 
ποιμένα 4 
ποιμένας 1 
ποιμένες 4 
ποιμένος 1 
ποιμέσι 1 
ποιμαίνειν 1 
ποιμενικὸς 1 
ποιμὴν 4 
ποιολογεῦσα 1 
ποιῇ 1 
ποκ 9 
ποκα 11 
πολέες 1 
πολέων 2 
πολίταις 2 
πολίων 2 
πολεμιζέμεν 1 
πολεμισταὶ 1 
πολεμιστὴς 1 
πολιὸν 1 
πολιῷ 1 
πολλά 3 
πολλάκι 6 
πολλάκις 4 
πολλή 1 
πολλαί 1 
πολλαὶ 4 
πολλαῖς 1 
πολλαῖσιν 1 
πολλοί 1 
πολλοὶ 8 
πολλοὺς 3 
πολλοῖς 3 
πολλοῖσι 1 
πολλὰ 15 
πολλὰς 2 
πολλὴ 1 
πολλὸν 4 
πολλὸς 1 
πολλᾶς 2 
πολλῶ 1 
πολλῶν 4 
πολυβότρυος 1 
πολυγνάμπτῳ 1 
πολυδένδρεος 1 
πολυειδέα 1 
πολυκήτεα 1 
πολυκλήρων 1 
πολυμήχανος 1 
πολυμόχθω 1 
πολυπίδακος 1 
πολυχανδέα 1 
πολυώδυνος 1 
πολυώνυμε 1 
πολύδενδρον 1 
πολύεργοι 1 
πολύιδρις 1 
πολύκαρπε 1 
πολύμυθος 1 
πολύν 1 
πολύναε 1 
πολύρραπτόν 1 
πολύρρηνες 1 
πολύς 1 
πολύσιτος 1 
πολύσταχυ 1 
πολύστονον 1 
πολύφιλτρος 1 
πολύχορδον 1 
πολὺ 8 
πολὺν 4 
πολὺς 5 
πομπεύεσκε 1 
πομπὰν 1 
πομπᾶς 1 
πονέονται 1 
πονηρόν 1 
ποντοπόρην 1 
ποπανεύματα 1 
ποππυλιάσδει 1 
ποππύσδεν 1 
πορθμεῖ 1 
πορθμῆα 1 
πορφυρέαισι 1 
πορφύρεοι 1 
πορφύροις 1 
ποσίν 1 
ποσσί 1 
ποσσὶ 5 
ποσὶ 2 
ποσὶν 5 
ποτ 14 
ποτέ 1 
ποτέθηκα 1 
ποτένθῃς 1 
ποτέρισδε 1 
ποτήμενα 1 
ποτίδην 1 
ποτίδοι 1 
ποτίθει 1 
ποτίκρανον 1 
ποτίσδων 1 
ποταείσομαι 1 
ποταμέλγεται 1 
ποταμείβετο 1 
ποταμοί 2 
ποταμοὶ 1 
ποταμοῖο 4 
ποταμὸν 1 
ποταμὸς 2 
ποταύλει 2 
ποταῷον 1 
ποτε 3 
ποτεκιγκλίζευ 1 
ποτελέξαθ 1 
ποτεμάξατο 1 
ποτεοικότα 1 
ποτεφύετο 1 
ποτεῖδον 1 
ποτιβλέπεν 1 
ποτιδέρκεται 1 
ποτιδεύομαι 1 
ποτιδεῖν 1 
ποτικάρδια 1 
ποτικρίνοιτο 1 
ποτιμώτερον 1 
ποτόσδον 2 
ποτὶ 59 
ποτὸν 2 
ποτῷ 2 
που 6 
πού 1 
ποῖαί 1 
ποῖμναι 1 
ποῖοι 1 
ποῖον 1 
ποῖός 2 
πράσσομες 1 
πράτα 2 
πράτιστος 1 
πράτοις 1 
πράτῳ 1 
πρέμνον 1 
πρέπει 2 
πρέσβυ 1 
πρέσβυς 1 
πρίν 2 
πρίνοιο 1 
πρατοτόκοιο 1 
πρεσβῦτις 1 
προΐαλλον 1 
προΐητι 1 
προβολαίῳ 1 
προβολῆς 1 
προγένειος 1 
προγένοντο 1 
προγενεστέρῳ 1 
προγενοίατο 1 
προγόνοις 1 
προδείελος 1 
προδεικνὺς 1 
προεσχεθόμην 1 
προθύροις 1 
προθύροισι 1 
προθύροισιν 1 
προλελεγμένοι 1 
προμόλοιμί 1 
προπάροιθε 1 
προπεσόντες 1 
προπιεῖν 1 
προσέειπε 2 
προσέειπεν 1 
προσέναχε 1 
προσέφη 1 
προσελέξατο 1 
προσιόντας 1 
προσιόντος 1 
προσμάξῃ 1 
προσπνείει 1 
προσφιλὲς 1 
προσόδοισιν 1 
προσώπου 1 
προσώπῳ 2 
προτ 1 
προτέροις 2 
προτέροισι 3 
προτέρων 2 
προτέρωσε 1 
προτιμυθήσαιτο 1 
προφέρει 1 
προφέρεσκε 1 
προφέρεσκον 1 
προφερέστατος 1 
προφθάς 1 
προφυγοῦσα 1 
προϊόντος 1 
πρυτανείῳ 1 
πρωιζὲ 1 
πρόαν 4 
πρόγονός 1 
πρόπαν 1 
πρός 1 
πρόσθε 3 
πρόσθεν 2 
πρόσπτυξαί 1 
πρόσσω 1 
πρόσωπα 1 
πρόσωπον 6 
πρότερον 2 
πρότερος 1 
πρότερόν 1 
πρόφρων 2 
πρύμναν 1 
πρώαν 2 
πρώταν 1 
πρώτην 1 
πρώτιστα 3 
πρώτοισι 1 
πρώτου 1 
πρὶν 14 
πρὸ 1 
πρὸς 8 
πρᾶν 9 
πρᾶτα 1 
πρᾶταί 1 
πρᾶται 2 
πρᾶτον 6 
πρᾶτος 9 
πρῴρηθεν 1 
πρῶκας 1 
πρῶτα 1 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 6 
πτέριν 2 
πτέρνῃσι 1 
πτέρυγας 1 
πταίοισα 1 
πτελέαι 2 
πτελέαν 1 
πτελέας 1 
πτερύγων 1 
πτερὰ 1 
πτολίεθρα 1 
πτολίεσσι 1 
πτόλιν 1 
πτύον 1 
πτύοντα 1 
πτῶκας 1 
πυγμάχος 1 
πυγμαῖς 1 
πυγμῇ 1 
πυθέσθαι 1 
πυθμένι 1 
πυθοίμην 1 
πυκάσδειν 1 
πυκάσδῃ 1 
πυκιναῖσι 1 
πυκινώτερον 1 
πυκινῇσιν 1 
πυκνοὶ 1 
πυμάταν 1 
πυμάτοισι 1 
πυξίνᾳ 1 
πυρεῖά 1 
πυρναίαις 1 
πυροφόροι 1 
πυρρά 1 
πυρρίχος 1 
πυρροτρίχω 1 
πυρρός 2 
πυρσαὶ 1 
πυρσὸς 1 
πυρσῶν 1 
πυρώσατε 1 
πυρὰ 1 
πυρὶ 8 
πυρὸς 3 
πω 2 
πωτῶνται 1 
πωτῶντο 1 
πόδα 2 
πόδας 7 
πόδε 1 
πόδες 3 
πόδεσσιν 2 
πόθ 1 
πόθεν 5 
πόθον 3 
πόθος 4 
πόθω 1 
πόθων 1 
πόκ 5 
πόκα 2 
πόκοις 1 
πόκον 1 
πόκως 1 
πόλεμον 1 
πόλιν 5 
πόλιος 2 
πόλις 1 
πόλλ 3 
πόλλα 2 
πόνοισιν 1 
πόνον 4 
πόνος 1 
πόνου 1 
πόντοιο 1 
πόντον 3 
πόντος 1 
πόντου 1 
πόντῳ 1 
πόποι 1 
πόρος 1 
πόρρω 1 
πόρτιας 1 
πόρτιες 2 
πόρτιν 1 
πόρτιος 2 
πόρτις 1 
πόσιν 1 
πόσιος 1 
πόσσω 1 
πότ 1 
πόταγ 2 
πότερον 1 
πότεχ 1 
πότν 1 
πότνα 12 
πότνι 3 
πότνια 3 
πότνιαν 1 
πότορθρον 1 
πότος 1 
πόχ 1 
πόῃς 1 
πύκται 1 
πύκτας 1 
πύκτη 1 
πύκτης 1 
πύλαν 1 
πύματος 1 
πύματόν 1 
πύργον 1 
πώγωνος 1 
πώεα 1 
πώλους 1 
πώς 1 
πὰρ 12 
πὲρ 1 
πὸτ 4 
πὺξ 3 
πᾳ 6 
πᾴ 1 
πᾶν 7 
πᾶξαι 1 
πᾶξε 1 
πᾶς 5 
πᾶσα 7 
πᾶσαί 1 
πᾶσαι 13 
πᾶσαν 3 
πᾶσι 3 
πᾶσιν 4 
πᾶχυν 1 
πᾷ 7 
πῃ 1 
πῆμα 1 
πῦρ 4 
πῶλοι 1 
πῶμα 1 
πῶς 9 
ρος 1 
σ 1 
σάκεος 1 
σάκος 3 
σάματος 1 
σάμερον 2 
σάνδαλα 1 
σάρκ 1 
σάρκας 1 
σάρκες 1 
σάρκινον 1 
σάφ 1 
σάφα 2 
σέ 1 
σέβας 1 
σέβου 1 
σέγε 1 
σέθεν 7 
σέλας 2 
σέλινα 2 
σέο 1 
σήραγγα 1 
σίμβλων 1 
σίνεσθαι 1 
σίξα 1 
σίτθ 2 
σίττ 2 
σίττα 1 
σακέεσσι 2 
σακέεσσιν 1 
σακίταν 1 
σακοὺς 1 
σαμαίνει 1 
σαρκὶ 1 
σαρκὸς 1 
σατυρίσκε 1 
σαυτοῦ 1 
σαυτῶ 1 
σαόφρονες 1 
σαύραν 1 
σαώτερος 1 
σαῦρος 1 
σβέσσω 1 
σε 11 
σείετ 1 
σείων 1 
σεισαμένας 1 
σεισθέντος 1 
σελίνοις 1 
σελίνῳ 1 
σεσαγμένοι 1 
σεσαρὸς 1 
σεσαρὼς 2 
σευ 2 
σεῖο 1 
σεῦ 1 
σηκοί 1 
σηκούς 1 
σηκοὶ 1 
σημαίνοισα 1 
σθένος 2 
σιγᾷ 1 
σιγῇ 2 
σιγῶντι 1 
σιδάρειον 1 
σιδάροις 1 
σιδήρῳ 1 
σιδαρίω 1 
σιδηρείῃ 1 
σιμαὶ 2 
σιμὸς 1 
σινομένα 1 
σισύραν 1 
σιτήθην 1 
σιτίζεται 1 
σκέλος 1 
σκίλλαισιν 1 
σκίλλας 1 
σκαίρει 1 
σκαιοῦ 1 
σκαιὴν 1 
σκαιὸν 2 
σκαιῇ 1 
σκαιῷ 1 
σκανᾶς 1 
σκαπάναν 1 
σκαφίδας 1 
σκελέων 1 
σκεπάουσιν 1 
σκεπτόμενος 1 
σκιάδες 1 
σκιαραῖς 1 
σκιεροῖσιν 1 
σκιερὰν 3 
σκιερὰς 1 
σκιρτασεῖτε 1 
σκιὰ 1 
σκληραῖσι 1 
σκληρῶ 1 
σκνιφαῖον 1 
σκοπιάζεται 1 
σκοπιάν 1 
σκοπιᾶς 1 
σκοπός 1 
σκυζομένῳ 1 
σκυζόμεναι 1 
σκότος 1 
σκότῳ 1 
σκύλακες 1 
σκύλος 1 
σκύμνως 1 
σκύταλον 1 
σκύφος 1 
σκῶπες 1 
σμήνεα 1 
σμήνεσσι 1 
σμίκρας 1 
σμᾶμα 1 
σοί 1 
σοβαρόν 1 
σοι 3 
σοφίσματα 1 
σοφόν 1 
σοφός 1 
σοφώτερον 1 
σοφῶν 1 
σοὶ 1 
σοῖς 1 
σπήλυγγα 1 
σπείραισι 1 
σπείραισιν 1 
σπείρῃσιν 1 
σπείσω 1 
σπερχομένου 1 
σπεύδοντα 1 
σπεύδοντι 1 
σπεύδοντος 1 
σπεύδω 1 
σπεύδωμες 1 
σπεύδων 1 
σπεῦδ 1 
σπλάγχνοισιν 1 
σποδὸν 1 
σποδῷ 2 
σπορίμοιο 1 
σπόρον 2 
σπόρω 1 
στάθμην 1 
στάχυς 1 
στέγος 1 
στέργετε 1 
στέργοισα 1 
στέρνον 1 
στέρνων 2 
στέφανον 3 
στέψον 1 
στήθεά 1 
στήθεα 2 
στήθεσι 2 
στήθεσσι 1 
στήλην 1 
στίλβοντα 1 
σταθμοὶ 1 
σταθμοὺς 1 
σταθμὰ 1 
σταθμῶν 1 
σταξεῦμες 1 
στασῇ 1 
στασῶ 3 
σταφίς 1 
σταφυλαῖσι 1 
σταφυλὶς 1 
στείνοντο 1 
στείραισι 1 
στείχων 1 
στειβομένα 1 
στεινῷ 1 
στερεοῖο 1 
στερεοῖς 1 
στερεοῖσι 1 
στερεῶς 1 
στεφάνοις 1 
στεφάνοισι 1 
στεφάνοισιν 1 
στεφάνως 1 
στεφανηφόροι 1 
στηθέων 1 
στιβάδεσσιν 1 
στιβάς 1 
στιβαροὺς 1 
στιβαρόν 1 
στιβαρὰς 1 
στιβαρῇ 1 
στιβὰς 2 
στομάτων 1 
στορέσαντο 1 
στορεσεῖν 1 
στορεσεῦντι 1 
στρέφεται 1 
στρατιώτας 2 
στραφθέντες 1 
στρεπτὴν 1 
στρωσάμενοι 1 
στρόμβω 1 
στυγνέ 1 
στυγνοῖσι 1 
στυγνοῦ 1 
στυγνὸν 1 
στωμύλος 1 
στόμα 14 
στόματος 3 
στόρνυσιν 1 
στύματός 1 
στὰς 1 
στᾶθι 1 
στῆθος 1 
στῆθός 1 
συλεύμενον 1 
συλλάβην 1 
συλλέξασα 1 
συμβαίη 1 
συμπάντων 1 
συμπαίσδέν 1 
συμπλέξασα 1 
συμπλήγδην 1 
συνάγαγον 1 
συνάγερθεν 1 
συνάμ 1 
συνέβα 2 
συνέπαξ 1 
συνέποντο 1 
συνέραν 1 
συνέφλεξε 1 
συνέφυρε 1 
συνήντετο 1 
συνίζανον 1 
συναγείρομαι 1 
συναείσατε 1 
συναψάσθω 1 
συνδρομάδων 1 
συνερείσω 1 
συνεχὲς 1 
συνηλοίησε 1 
συνομάλικες 1 
συρίσδεν 4 
συρίσδες 1 
συρίσδων 1 
συριγκτὰ 1 
συριγκτὰν 1 
συριγκτὰς 1 
σφ 1 
σφάλλοντι 1 
σφένεϊ 1 
σφέτερον 1 
σφίσι 1 
σφίσιν 1 
σφας 1 
σφεας 1 
σφετέραις 1 
σφετέρας 1 
σφετέρης 1 
σφετέροιο 1 
σφετέροις 1 
σφετέροισι 1 
σφετέροισιν 1 
σφετέρῃσιν 1 
σφεων 2 
σφι 2 
σφιν 3 
σφισι 2 
σφισιν 4 
σφριγανωτέρα 1 
σφυρήλατος 1 
σφυρόν 1 
σφυρὰ 1 
σφυρὸν 1 
σφωιτέρῳ 1 
σφύζειν 1 
σφὰξ 1 
σφὼ 1 
σφῷν 1 
σχέτλιοι 1 
σχίζαισι 1 
σχαδόνων 1 
σχεδίαν 1 
σχεδὸν 5 
σχοίνοιο 1 
σχοίνω 1 
σχοίνων 1 
σχοίνῳ 1 
σχοινῖδα 1 
σχολά 1 
σχόντα 1 
σχῆμα 1 
σχῖνον 2 
σωρῷ 1 
σωτῆρας 1 
σόφα 1 
σύ 5 
σύας 1 
σύγ 2 
σύγε 3 
σύκινοι 1 
σύμβλητ 1 
σύμφορα 1 
σύναγον 1 
σύννομα 1 
σύνοφρυς 1 
σύριγγ 4 
σύριγγα 6 
σύριγγας 1 
σύριγγι 1 
σύριγγος 1 
σύρισδε 1 
σύροισα 1 
σὐν 1 
σὰ 2 
σὰν 1 
σὲ 4 
σὴ 1 
σὸν 1 
σὸς 1 
σὺ 8 
σὺν 30 
σᾶμα 3 
σῆμα 1 
σῆς 1 
σῦκα 1 
σῦριγξ 2 
σῶμα 1 
σῶν 1 
τ 45 
τά 5 
τάδ 6 
τάδε 2 
τάκεαι 2 
τάκεται 4 
τάκοιθ 1 
τάκω 1 
τάλαιναν 2 
τάλαν 7 
τάλαντα 1 
τάλας 1 
τάμισον 1 
τάμῃς 1 
τάν 6 
τάνδε 1 
τάπητες 1 
τάς 2 
τάσδ 1 
τάσδε 1 
τάχ 2 
τάχα 7 
τάχος 2 
τάων 1 
τέ 5 
τέκες 1 
τέκετο 1 
τέκνα 11 
τέκνοις 1 
τέκνοισιν 1 
τέκνον 2 
τέκοιτ 1 
τέκος 1 
τέκτων 2 
τέκῃς 1 
τέλος 7 
τέμπεα 1 
τέρας 4 
τέρπει 1 
τέρσει 1 
τέρψις 2 
τέρψομ 1 
τέρψον 1 
τέσσαρας 1 
τέσσαρες 1 
τέταρτος 1 
τέταται 1 
τέτμοιμεν 1 
τέττιγες 2 
τέττιγι 1 
τέττιγος 2 
τέττιξ 3 
τέτυγμαι 1 
τέτυκται 3 
τέχνας 2 
τέχνης 1 
τέχνᾳ 1 
τήνα 4 
τήναις 1 
τήναν 2 
τήνας 5 
τήνοις 1 
τήνοισι 1 
τήνω 3 
τήνῳ 7 
τήρησον 1 
τί 41 
τίειν 1 
τίθητι 1 
τίκτοι 1 
τίλλειν 1 
τίλλοισα 1 
τίματα 1 
τίν 5 
τίνα 4 
τίνες 1 
τίνος 6 
τίοις 1 
τίς 22 
ταί 1 
ταλάρω 1 
ταλάρως 2 
ταλαεργὸς 1 
ταλαρίσκοις 1 
ταλασίφρονες 1 
ταμίσοιο 1 
ταμεσίχροος 1 
ταμὼν 1 
τανίκα 2 
τανυσθεὶς 1 
τανύφλοιος 1 
τανύφυλλον 1 
ταρασσομένων 1 
ταρασσόμενος 1 
ταρβῶ 1 
ταρσοὶ 1 
ταχέως 2 
ταχινὰ 1 
ταχινὰς 1 
ταχυπειθής 1 
ταχυπειθὴς 1 
ταχύπωλε 1 
ταχὺ 2 
ταύρους 1 
ταύρως 2 
ταύταν 2 
ταὐλίον 2 
ταὐτά 1 
ταὐτᾷ 1 
ταὶ 26 
ταῖν 1 
ταῖς 12 
ταῖσι 3 
ταῖσιν 1 
ταῦθ 2 
ταῦροι 2 
ταῦρον 1 
ταῦρος 2 
ταῦτ 5 
ταῦτά 2 
ταῦτα 13 
τε 128 
τεθαλότας 1 
τεθηλόσιν 1 
τεθηλότες 1 
τεθλασμένος 1 
τεθνάκαμες 1 
τεθνειῶτος 1 
τεθρίππων 1 
τεινόμενον 1 
τεκέεσσι 1 
τεκεῖν 1 
τεκν 1 
τελέεσθαι 1 
τελέθει 2 
τελέθοιεν 1 
τελέθοιτε 1 
τελέθουσιν 1 
τελέσαι 2 
τελέσαντι 1 
τελαμῶνος 1 
τελειοτάτοιο 1 
τελεῖν 1 
τελεῖται 1 
τελεῦντι 1 
τεοῖς 1 
τεοῖσιν 1 
τεοῦς 2 
τερπνὰ 1 
τερπνὸν 1 
τετάνυστο 1 
τετορταῖος 1 
τετράενες 1 
τετράκις 3 
τετραμμένος 1 
τετραμμένου 1 
τετραπόλοισιν 1 
τετυγμένα 2 
τετυγμένοι 1 
τετυλωμένος 1 
τετόρων 1 
τευ 3 
τευς 2 
τεόν 1 
τεύχε 1 
τεύχεις 2 
τεύχω 1 
τεὰ 1 
τεὴ 1 
τεὸν 8 
τεὸς 2 
τεῆς 1 
τεῖδ 3 
τεῖδέ 1 
τεῖδε 3 
τεῖχος 1 
τεῦς 3 
τεῦχον 1 
τηλέφιλον 1 
τηλίκα 1 
τηλοῦ 1 
τηλόθεν 1 
τηλόθι 1 
τημόσδε 1 
τηνεῖ 7 
τηνόθι 1 
τηνῶ 1 
τηνῶθε 1 
τηϋσίως 1 
τι 47 
τιμήν 1 
τιμίη 1 
τιμὰν 1 
τιμᾶς 2 
τιμᾷ 1 
τιμῆς 1 
τιμῶσιν 1 
τιν 3 
τινά 1 
τινα 2 
τινε 1 
τινι 2 
τινος 2 
τινὰ 6 
τινὶ 1 
τινὸς 1 
τις 53 
τιτυσκόμενοι 1 
τιτυσκόμενος 1 
τλάμονα 1 
τλήμεναι 1 
τμητὴ 1 
τοί 2 
τοίγε 1 
τοίχοισι 1 
τοίχους 1 
τοίχω 1 
τοίχων 1 
τοίχῳ 1 
τοίως 1 
τοίῳ 1 
τοι 83 
τοιάδ 1 
τοιάδε 2 
τοιαῦτα 4 
τοιγάρτοι 1 
τοιοίδε 2 
τοιοῦτος 5 
τοιόνδε 2 
τοιόσδ 1 
τοιόσδε 1 
τοιῷδ 1 
τοκάδος 1 
τοκάδων 1 
τοκέεσσιν 1 
τολμασεῖς 1 
τολμῇς 1 
τομὰ 1 
τοσσῆν 1 
τοσσῆνον 1 
τοσόνδε 1 
τουτεῖ 3 
τουτόθε 1 
τουτῶθεν 1 
τούτω 2 
τούτων 2 
τοὶ 17 
τοὶς 1 
τοὺς 6 
τοῖ 1 
τοῖά 1 
τοῖα 1 
τοῖο 2 
τοῖον 3 
τοῖος 2 
τοῖς 10 
τοῖσι 4 
τοῖσιν 1 
τοῖχοι 1 
τοῦ 6 
τοῦδε 2 
τοῦθ 1 
τοῦτ 5 
τοῦτο 24 
τοῦτον 5 
τοῦτό 1 
τράγε 1 
τράγοιο 1 
τράγον 1 
τράγος 3 
τράπεζαν 1 
τρέπε 1 
τρέσσεις 1 
τρέφε 1 
τρέφεται 1 
τρέφονται 1 
τρέφω 1 
τρέχων 1 
τρίβον 1 
τρίβοντες 1 
τρίβωμες 1 
τρίταιον 1 
τρίτον 4 
τρίτος 2 
τρίτῃ 1 
τρίχας 2 
τρίχες 1 
τρίψασα 1 
τραγίσκων 1 
τραγεῖαι 1 
τραπέζῃ 1 
τραφερῶν 1 
τραχήλῳ 1 
τραύματα 2 
τρεῖς 6 
τρηχὺ 1 
τρηχὺν 1 
τριάδες 1 
τριέτης 1 
τριακοντάζυγον 1 
τριγάμοιο 1 
τριηκόσιοι 1 
τριπόδεσσι 1 
τριπόλοις 1 
τρισκαιδεκάπηχυς 1 
τρισμυσαρὰ 1 
τρισσαῖς 1 
τριφίλητος 1 
τριόδοισι 1 
τρομέειν 1 
τρομέοντι 1 
τρομέουσι 1 
τρομέω 2 
τρομεροῖς 1 
τροφὸς 1 
τροφῷ 1 
τροχὸν 1 
τροχῷ 1 
τρυγόνες 1 
τρυγών 1 
τρυφάλειαν 1 
τρυφέρ 1 
τρυφερὸν 1 
τρωγοίσας 1 
τρόπον 2 
τρύγα 1 
τρύζεσκεν 1 
τρύχνος 1 
τρώγοις 1 
τρώγοντι 1 
τρώματος 1 
τρώξιμον 1 
τρὶς 10 
τυ 27 
τυκτὴν 1 
τυννὸν 1 
τυρόεντα 1 
τυρόν 1 
τυρὸν 1 
τυρὸς 1 
τυρῶ 1 
τυτθὰ 1 
τυτθὸν 2 
τυτθὸς 1 
τυφλὸς 1 
τυχὼν 2 
τυῖδ 1 
τυῖδε 1 
τωθάζοισαι 1 
τό 13 
τόγ 2 
τόγε 1 
τόδ 6 
τόδε 10 
τόθι 2 
τόκ 1 
τόκα 3 
τόν 5 
τόνδε 1 
τόξα 2 
τόξοισι 1 
τόξον 5 
τόσα 2 
τόσαν 1 
τόσον 3 
τόσσ 3 
τόσσα 1 
τόσσην 1 
τόσσον 8 
τότ 3 
τότα 1 
τότε 4 
τύ 15 
τύγ 1 
τύγα 3 
τύμβον 2 
τύμβου 1 
τύμμα 1 
τύψε 1 
τώγ 1 
τώγε 1 
τώδ 1 
τώδε 1 
τἀγκίστρια 1 
τἀκριβέα 1 
τἀτρακτυλλίδες 1 
τἄγκιστρα 1 
τἄλλα 1 
τἄλσεα 1 
τἄματα 1 
τὠγκίστρω 1 
τὠγκίστρῳ 1 
τὠμπέχονον 2 
τὠμπέχονόν 1 
τὠμῶ 1 
τὠνείρατα 1 
τὠραμένῳ 1 
τὠστία 1 
τὤγαλμα 1 
τὤλγεος 1 
τὤμπικρον 1 
τὤντρω 1 
τὤντρῳ 1 
τὤπος 1 
τὤροτρον 1 
τὰ 74 
τὰν 101 
τὰς 26 
τὲ 1 
τὴν 1 
τὶ 1 
τὶν 15 
τὸ 119 
τὸν 191 
τὺ 65 
τὼ 6 
τὼς 12 
τᾶμος 3 
τᾶν 10 
τᾶς 39 
τᾶσδ 1 
τᾶσδε 1 
τᾷ 25 
τᾷδ 1 
τᾷδε 1 
τῆλε 1 
τῆν 1 
τῆνα 3 
τῆνο 3 
τῆνον 19 
τῆνος 11 
τῆς 1 
τῇ 2 
τῖλαί 1 
τῖφος 1 
τῶ 34 
τῶδε 2 
τῶν 20 
τῶνδ 1 
τῶνδε 2 
τῶὐβούλοιο 1 
τῷ 28 
τῷδε 3 
υἱέα 1 
υἱωνοῖσιν 1 
υἱωνῶν 1 
υἱόν 1 
υἱός 7 
υἱώ 1 
υἱὸς 6 
υἱὼ 1 
υἷ 1 
υἷας 1 
φάγωντι 1 
φάθ 1 
φάθι 1 
φάλαγγα 1 
φάλαρος 1 
φάμα 1 
φάος 3 
φάρμακα 4 
φάρμακον 3 
φάρμακόν 1 
φάρυγος 1 
φάσγανον 2 
φάσσαν 2 
φάτνη 1 
φάτο 2 
φέγγος 1 
φέρ 1 
φέρβεσθαι 1 
φέρβον 1 
φέρε 3 
φέρει 2 
φέρειν 1 
φέρεσθαι 1 
φέρευ 1 
φέρην 1 
φέριστε 1 
φέροι 1 
φέροις 1 
φέροισαι 2 
φέροντα 1 
φέρονται 1 
φέροντες 1 
φέροντος 1 
φέρουσα 2 
φέρτερον 1 
φέρω 3 
φέρων 3 
φίλ 5 
φίλα 14 
φίλαι 12 
φίλαις 1 
φίλαμ 1 
φίλαμα 3 
φίλαν 1 
φίλας 2 
φίλασε 1 
φίλασεν 1 
φίλασον 1 
φίλε 14 
φίλη 1 
φίλοι 5 
φίλον 9 
φίλος 12 
φίλτρα 1 
φίλτροις 1 
φίλυπνος 1 
φίλων 3 
φίλᾳ 1 
φίλῃσιν 1 
φαίη 1 
φαίης 1 
φαίνει 1 
φαίνεται 2 
φαίνετε 1 
φαίνομαι 1 
φαίνονθ 1 
φαίνονται 1 
φαγεῖν 1 
φαγοὶ 1 
φαγὸν 1 
φαινομένοις 1 
φαινόμενος 1 
φακὸν 1 
φαμένα 1 
φαμένοιο 1 
φαμένου 1 
φαμί 1 
φαμὶ 2 
φανείς 1 
φαντάσματος 1 
φαντί 4 
φαντὶ 7 
φαρέτραν 1 
φαρέτρην 2 
φασεῖς 1 
φασι 2 
φασῶ 1 
φατὶ 1 
φαῖνε 1 
φαῦλος 1 
φείδεο 1 
φείδευ 1 
φερέτην 1 
φερβόμενος 1 
φευγέμεν 2 
φευξῇ 1 
φεύγει 1 
φεύγειν 2 
φεύγεις 3 
φεύγετε 1 
φεύγοντα 1 
φεύγοντος 1 
φεύγω 1 
φεύγων 2 
φεῦ 6 
φεῦγε 1 
φεῦγεν 1 
φημὶ 1 
φθέγξομαι 2 
φθίμενόν 1 
φθεγξαμένας 1 
φθεγξεῖταί 1 
φθεγξῇ 1 
φθονερὸν 2 
φθόρος 1 
φιλάμασιν 2 
φιλάργυρε 1 
φιλάσας 1 
φιλάσεις 1 
φιλάσω 2 
φιλέει 2 
φιλέειν 3 
φιλέεις 1 
φιλέοις 1 
φιλέοισαι 1 
φιλέοντ 3 
φιλέοντα 4 
φιλέοντες 2 
φιλέοντι 1 
φιλέριθ 1 
φιλέων 1 
φιλήματα 1 
φιλήματος 1 
φιλήσει 1 
φιλήσῃ 1 
φιλαίτατος 1 
φιλαοίδω 1 
φιλεούσης 1 
φιλεχθής 1 
φιλεῖται 1 
φιλεῦντα 1 
φιλεῦντι 2 
φιλεῦσα 1 
φιληθείς 1 
φιλικὸν 1 
φιλοκέρτομος 1 
φιλοκερδείᾳ 1 
φιλοξείνοισι 1 
φιλοποίμνιος 1 
φιλοπτολέμοισί 1 
φιλοστόργῳ 1 
φιλοῖφα 1 
φιλόμουσος 1 
φιλόπαιδα 1 
φιλότης 1 
φιλότητα 2 
φιλῆσαι 1 
φλάσσαιμι 1 
φλίβεται 1 
φλασσῶ 1 
φλιάν 1 
φλιᾶς 1 
φλογέῳ 1 
φλογερώτερον 1 
φλογὶ 1 
φλοιῷ 1 
φλόγα 1 
φοίνικα 1 
φοίνικες 1 
φοίνιον 1 
φοβαθῇς 1 
φοβερὸν 3 
φοιβήσασα 1 
φοινίχθην 1 
φοινικέῳ 1 
φοινικολόφων 1 
φοιτῇ 2 
φοιτῇς 1 
φοιτῶσαι 1 
φονῆα 1 
φορέεσκε 1 
φορέοιεν 1 
φορέοισ 1 
φορέοιτε 2 
φορέονται 1 
φορεῖται 1 
φορεῦντος 1 
φορεῦσαι 1 
φορμὸς 1 
φορῇς 1 
φράζεο 1 
φράζεό 12 
φράζομαι 1 
φράσδεις 1 
φράσδῃ 1 
φράσον 1 
φρένα 2 
φρένας 5 
φρένες 2 
φρίσσοντας 1 
φραγμὸν 1 
φραδῇ 1 
φρασθῆναι 1 
φρενὸς 1 
φρενῶν 1 
φρεσὶ 3 
φρεσὶν 5 
φριμάσσεο 1 
φρονέειν 1 
φρονέοντα 1 
φρονέουσιν 1 
φρονέων 1 
φροντίζοι 1 
φροντὶς 1 
φρουρέωμες 1 
φρυξεῖ 1 
φρύγει 1 
φρύγοντος 2 
φυγὰς 1 
φυγὼν 1 
φυκία 1 
φυκιοέσσας 1 
φυκιόεντα 1 
φυλάξαι 1 
φυλάσσει 2 
φυλάσσειν 2 
φυλάσσεο 2 
φυλάσσοι 1 
φυλάσσω 3 
φυλάσσων 2 
φυλαξεῖς 1 
φυλαξεῦμαι 1 
φυλλίνῳ 1 
φυλόπιδας 1 
φυσηθέντος 1 
φυτοσκάφοι 1 
φυτοσκάφον 1 
φυτόν 2 
φυτὸν 2 
φυτῶν 2 
φυῆς 1 
φωλάδες 1 
φωλεύοντα 1 
φωνά 2 
φωνάν 1 
φωνέω 1 
φωνέων 1 
φωνεῖ 1 
φωνεῦντα 1 
φωνεῦντες 1 
φωνὰ 4 
φωνᾶς 1 
φωνᾶσαι 1 
φωνᾷ 1 
φωνῇ 1 
φωτῶν 2 
φόνον 4 
φόνῳ 1 
φόρη 2 
φόρμιγγι 2 
φύγε 2 
φύει 1 
φύη 1 
φύηται 1 
φύλακον 1 
φύλλα 3 
φύλλοις 1 
φύλλοισι 2 
φύλλον 1 
φύμεναι 1 
φύοντι 2 
φύσω 1 
φύτον 1 
φώκας 1 
φᾶ 1 
φῦκος 1 
φῶθ 1 
χ 3 
χάλκεον 1 
χάλκεος 1 
χάριν 1 
χάρις 4 
χάρισαι 1 
χάριτι 1 
χέε 1 
χέρ 1 
χέρα 2 
χέρε 1 
χέρες 1 
χέρρας 1 
χέρσον 1 
χέρσονδε 1 
χίλια 1 
χίμαιραι 1 
χίμαρος 1 
χαίρεθ 1 
χαίρειν 1 
χαίρετ 1 
χαίρετε 4 
χαίροι 2 
χαίροις 1 
χαίροισα 1 
χαίροντας 1 
χαίρω 1 
χαίρων 4 
χαίταν 1 
χαίτας 1 
χαιρέτω 3 
χαλάζαις 1 
χαλάσει 1 
χαλέπω 1 
χαλέπως 1 
χαλεπαινέμεν 1 
χαλεπαὶ 1 
χαλεποί 1 
χαλεποῖς 1 
χαλεπώτερα 1 
χαλεπὸν 3 
χαλεπὸς 2 
χαλεπᾶς 2 
χαλεπῶ 1 
χαλεπῶν 1 
χαλκίον 1 
χαλκείαν 1 
χαλκεοθώρηξ 1 
χαλκεοκάρδιος 1 
χαλκὸς 1 
χαλκῷ 1 
χαμαὶ 1 
χαμευνίσιν 1 
χαμεύναν 1 
χανόντος 1 
χανὼν 1 
χαράξω 1 
χαρίεντα 3 
χαρίεντι 1 
χαρίεντος 2 
χαρίεσσ 3 
χαρίεσσα 5 
χαρίξῃ 1 
χαρείης 1 
χαριζομένα 1 
χαριζόμενον 1 
χαροποῖο 1 
χαροπόν 1 
χαροπώτερα 1 
χαροπὸν 1 
χασμεύμενος 1 
χαἱ 3 
χαῖρ 2 
χαῖρε 4 
χαῖται 2 
χείλεά 1 
χείλεα 6 
χείλει 1 
χείλεος 1 
χείλεσι 2 
χείλευς 1 
χείλη 2 
χείματι 1 
χείματος 1 
χείρ 1 
χείρεσσι 1 
χείρεσσιν 1 
χειμάρρους 1 
χειμαίνοντος 1 
χειμὼν 1 
χειμῶνι 1 
χειμῶνος 3 
χειροπληθῆ 1 
χειροῖν 1 
χειρός 1 
χειρὶ 4 
χειρὸς 2 
χειρῶν 3 
χελιδόνιον 1 
χελιδὼν 1 
χερείονα 1 
χερείων 1 
χερσὶ 4 
χερσὶν 5 
χερὶ 1 
χερῶν 1 
χεῖλος 6 
χεῖρα 4 
χεῖρας 14 
χεῖρες 1 
χεῖτε 1 
χηλοῦ 1 
χθαμαλὰ 1 
χθιζός 1 
χθονίᾳ 1 
χθονὶ 1 
χθονὸς 2 
χθόνος 2 
χιλιάδες 2 
χιμάρως 1 
χιμάρῳ 1 
χιμαίρας 1 
χιμαιρᾶν 1 
χιτώνιον 1 
χιτῶνα 1 
χιόνος 2 
χιὼν 2 
χλαίνας 1 
χλαμυδηφόροι 1 
χλαῖναν 4 
χλωρή 1 
χλωραὶ 1 
χλωροῖσιν 1 
χλωρόν 2 
χλωρὰ 1 
χλωρὸν 1 
χλωρᾶς 1 
χλωρῇ 1 
χλῶρον 1 
χοιράδες 1 
χολὰ 1 
χολᾷ 1 
χορίω 1 
χορείην 1 
χορεύεις 1 
χορεῦσαι 1 
χορὸν 2 
χοἱ 2 
χοὕτω 1 
χοὗτος 1 
χοῖρον 2 
χρέος 1 
χρή 1 
χρήματα 1 
χρίμψασθαι 1 
χρειώ 1 
χρησμὼς 1 
χρηστὰ 1 
χρηστῶ 1 
χρισαμέναις 1 
χροιᾶς 1 
χροιῇ 1 
χροϊξεῖθ 1 
χροὸς 5 
χρυσέα 1 
χρυσοῖσιν 1 
χρυσός 1 
χρυσὸν 3 
χρυσὸς 2 
χρυσῷ 4 
χρωτὶ 1 
χρόα 6 
χρόην 1 
χρόνιος 2 
χρόνον 1 
χρόνος 4 
χρόνῳ 2 
χρύσεα 1 
χρύσει 1 
χρύσεια 1 
χρύσειοι 1 
χρύσειον 1 
χρύσεοι 1 
χρύσεον 2 
χρύσεος 1 
χρὴ 9 
χρὼς 3 
χρῄζοντι 1 
χρῄσδεις 2 
χρῄσδω 2 
χρῆμ 1 
χρῆμα 4 
χωλὸν 1 
χωρεῖν 1 
χωρὶς 2 
χόλον 2 
χόρια 1 
χόρτοιο 1 
χώραν 2 
χώρῳ 3 
χἁ 11 
χἁλίκα 1 
χἁλκυόνες 1 
χἁμῖν 2 
χἅτερα 1 
χὑμές 1 
χὡ 21 
χὡκ 1 
χὡμὸς 1 
χὡνὴρ 1 
χὡρίων 1 
χὡς 4 
χὥδωνις 1 
χὥς 1 
χὥτα 1 
χὥταν 1 
χὥτι 2 
χᾳῶν 1 
χῶμα 1 
χῶρον 5 
χῶρος 1 
χῶσόν 1 
ψε 1 
ψεύδεα 1 
ψεύδεσθαι 1 
ψεύδεσιν 1 
ψεύδοντ 1 
ψιθύρισμα 1 
ψυχά 1 
ψυχάν 1 
ψυχροῖς 1 
ψυχροῦ 1 
ψυχρὸν 4 
ψυχρῶ 1 
ψυχὰν 2 
ψυχὴν 1 
ψυχᾶς 2 
ψυχᾷ 1 
ωὑτός 2 
ἀέθλῳ 1 
ἀέκουσαν 1 
ἀέναον 1 
ἀέντι 1 
ἀέξει 1 
ἀέργω 1 
ἀέρι 1 
ἀήταις 1 
ἀίεις 1 
ἀίοισα 1 
ἀίταν 1 
ἀίτεω 1 
ἀαγεῖς 1 
ἀβλαβὲς 2 
ἀγάγῃ 1 
ἀγέλα 1 
ἀγέλαν 3 
ἀγήρῳ 1 
ἀγαθοῖς 1 
ἀγαθοῖσιν 1 
ἀγαθός 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαθῶ 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγαθῷ 1 
ἀγαλλομένα 1 
ἀγανοῖσι 1 
ἀγαπητέ 1 
ἀγαπητὰν 1 
ἀγαπητὸν 1 
ἀγαπητὸς 1 
ἀγαυοῦ 1 
ἀγγέλλοντας 1 
ἀγγείλειεν 1 
ἀγείρειν 1 
ἀγελαίαις 1 
ἀγελαδὸν 1 
ἀγητόν 1 
ἀγκλέψας 1 
ἀγκοίναισιν 1 
ἀγκρούομαι 1 
ἀγκύλον 1 
ἀγκὰς 1 
ἀγλάαν 1 
ἀγοράσδων 1 
ἀγορεύει 1 
ἀγορεύω 1 
ἀγορεύων 1 
ἀγοστῷ 1 
ἀγρίαισιν 1 
ἀγρίῳ 1 
ἀγρευτῆρες 1 
ἀγριέλαιον 1 
ἀγριέλαιος 1 
ἀγριελαίω 1 
ἀγροί 1 
ἀγροίκως 1 
ἀγροιώταις 3 
ἀγροιῶτις 1 
ἀγροτέροις 1 
ἀγροτεράων 1 
ἀγροὺς 2 
ἀγροῦ 1 
ἀγρυπνίαν 1 
ἀγρυπνῆσαι 1 
ἀγρός 1 
ἀγρῶν 2 
ἀγχίθυρος 1 
ἀγχιάλοιο 1 
ἀγχόθι 2 
ἀγχόμοροι 1 
ἀγόρευε 2 
ἀγόρευεν 1 
ἀγώνων 2 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνας 1 
ἀγῶνι 1 
ἀδάμαντα 1 
ἀδάμαντος 1 
ἀδίαντον 1 
ἀδίκει 1 
ἀδίκους 1 
ἀδίκων 1 
ἀδαμαντίνα 1 
ἀδελφεαὶ 1 
ἀδελφεώ 1 
ἀδελφεὼ 1 
ἀδελφούς 1 
ἀδηφάγον 1 
ἀδικεῖ 1 
ἀδωρήτους 1 
ἀδόλως 1 
ἀείδει 2 
ἀείδειν 5 
ἀείδεν 1 
ἀείδες 1 
ἀείδοισα 1 
ἀείδοισαι 1 
ἀείδοντι 2 
ἀείδω 1 
ἀείδωμεν 1 
ἀείδων 6 
ἀείραντες 1 
ἀείρας 2 
ἀείρεις 1 
ἀείρων 1 
ἀείσω 2 
ἀείσῃς 2 
ἀεθλεύοντ 1 
ἀεθλητῆρες 1 
ἀεθλοφόρος 1 
ἀεικέσι 1 
ἀελίου 1 
ἀενάω 1 
ἀεξομενᾶν 1 
ἀεργοῖς 1 
ἀεὶ 9 
ἀεῖσαι 1 
ἀηδονίσι 1 
ἀηδονιδῆες 1 
ἀηδόνα 1 
ἀηδόσι 1 
ἀηδὼν 1 
ἀθάνατοι 2 
ἀθέσφατον 1 
ἀθανάταν 1 
ἀθανάτοις 2 
ἀθανάτους 1 
ἀθανάτων 7 
ἀθλήματα 1 
ἀθρήσασα 1 
ἀθρεῖ 1 
ἀθρόαι 1 
ἀθρόος 3 
ἀθρώποισι 1 
ἀιόνι 1 
ἀιόνος 1 
ἀκάματον 1 
ἀκάνθαις 2 
ἀκάνθας 2 
ἀκάχοιτο 1 
ἀκίρας 1 
ἀκανθίδες 1 
ἀκηλήτω 1 
ἀκηράτῳ 1 
ἀκλεὴς 1 
ἀκμάν 1 
ἀκμὰς 1 
ἀκμῆς 1 
ἀκοίμητοι 1 
ἀκοντιστὰν 1 
ἀκουέμεν 1 
ἀκουόντεσσιν 1 
ἀκούει 1 
ἀκούειν 2 
ἀκούοντες 1 
ἀκούσαι 1 
ἀκούσας 2 
ἀκούσεαι 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκούσῃς 2 
ἀκούω 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκράτιστον 1 
ἀκράτω 1 
ἀκρέσπερον 1 
ἀκρίδας 1 
ἀκρίδες 2 
ἀκρεμόνεσσιν 1 
ἀκριβὴς 1 
ἀκριδοθήραν 1 
ἀκρωρείης 1 
ἀκρόκομοι 1 
ἀκρόχλοον 1 
ἀκτή 1 
ἀκτήμονα 1 
ἀκτίνεσσιν 1 
ἀκτὴν 1 
ἀκωκή 1 
ἀκύλοις 1 
ἀλάβαστρα 1 
ἀλάθεα 1 
ἀλέγω 2 
ἀλέκτωρ 1 
ἀλήνωρ 1 
ἀλαθέα 4 
ἀλαθέας 1 
ἀλαθής 1 
ἀλαθείᾳ 1 
ἀλαθεὶς 1 
ἀλαθινὸν 1 
ἀλακάτα 1 
ἀλαᾶς 1 
ἀλγέω 1 
ἀλδήσκουσιν 1 
ἀλεμάτω 1 
ἀλεύρω 1 
ἀλιβάτου 1 
ἀλιθίαν 1 
ἀλιθίως 1 
ἀλιτρόν 1 
ἀλκῆς 1 
ἀλλ 58 
ἀλλά 4 
ἀλλάλαις 1 
ἀλλάλοις 1 
ἀλλάλοισι 1 
ἀλλάλους 1 
ἀλλάλων 3 
ἀλλήλοισι 2 
ἀλλήλοισιν 1 
ἀλλήλους 2 
ἀλλήλων 1 
ἀλλοτρίαις 1 
ἀλλοτρίαισι 1 
ἀλλοτρίοις 1 
ἀλλοτρίῳ 1 
ἀλλοφρονέων 1 
ἀλλὰ 46 
ἀλλᾷ 2 
ἀλοιῶντας 1 
ἀλοσύνας 1 
ἀλωά 1 
ἀλωάν 1 
ἀλωαὶ 1 
ἀλωᾷ 1 
ἀλόχοιο 1 
ἀλόχοισιν 1 
ἀλόχους 1 
ἀλόχῳ 1 
ἀλύξαι 1 
ἀλώμενος 1 
ἀλώπεκας 1 
ἀλώπεκες 1 
ἀλῳάδος 1 
ἀμάντεσσι 2 
ἀμάρυγμα 1 
ἀμάσας 1 
ἀμέλγειν 3 
ἀμέλγεις 2 
ἀμέλγω 1 
ἀμέλξαι 1 
ἀμέλξας 1 
ἀμέλξω 1 
ἀμέλξῃς 1 
ἀμήχανος 1 
ἀμαθύνοι 1 
ἀμαιμακέτοιο 1 
ἀμαλδύνουσι 1 
ἀμαλλοδέται 1 
ἀμαξιτόν 1 
ἀμαυρὴ 1 
ἀμβάλευ 1 
ἀμβαίνειν 1 
ἀμβροσίαν 1 
ἀμβρόσιον 2 
ἀμείβετο 2 
ἀμείνους 1 
ἀμείνω 1 
ἀμείνων 1 
ἀμείφθην 1 
ἀμειβόμενον 1 
ἀμελγόμενος 1 
ἀμερξάμεναι 1 
ἀμητήρεσσι 1 
ἀμηχανέοντ 1 
ἀμηχανέοντος 1 
ἀμιθρεῖται 1 
ἀμμέγα 1 
ἀμμετέρας 1 
ἀμνάδας 1 
ἀμνίδα 1 
ἀμνίδες 1 
ἀμνείαν 1 
ἀμνόν 4 
ἀμνὸν 1 
ἀμοιβαίαν 1 
ἀμοιβαίων 1 
ἀμοιβαδίς 1 
ἀμοιβαδὶς 1 
ἀμολγέα 1 
ἀμπέλαγος 1 
ἀμπέλος 1 
ἀμπαύεται 1 
ἀμπεδίον 2 
ἀμπελεῶνος 1 
ἀμπλέξας 1 
ἀμπνυνθῆναι 1 
ἀμυχμόν 1 
ἀμφ 3 
ἀμφίθες 2 
ἀμφαίνει 1 
ἀμφαγέρονται 1 
ἀμφεθέμην 1 
ἀμφιθύρω 1 
ἀμφιλαφὴς 1 
ἀμφιπολεῖς 1 
ἀμφιπόλων 1 
ἀμφοτέραισιν 1 
ἀμφοτέρας 1 
ἀμφοτέροις 2 
ἀμφοτέροισιν 3 
ἀμφοτέρους 3 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφοτέρως 1 
ἀμφοτέρῃσιν 1 
ἀμφότεροί 1 
ἀμφότεροι 1 
ἀμφότερον 1 
ἀμφὶ 8 
ἀμφῶες 1 
ἀμόλγιον 1 
ἀμύκλας 1 
ἀμύλοιο 1 
ἀμύξω 1 
ἀμύξῃ 1 
ἀμῶντας 1 
ἀν 9 
ἀνά 1 
ἀνάβω 1 
ἀνάγκα 1 
ἀνάθρεμμα 1 
ἀνάλατο 1 
ἀνάνυτα 1 
ἀνάξιε 1 
ἀνάριθμοι 2 
ἀνάριθμος 1 
ἀνάριστος 1 
ἀνάρσιος 2 
ἀνάσσονται 1 
ἀνάυσαν 1 
ἀνέγνω 1 
ἀνέδραμε 1 
ἀνέκραγε 1 
ἀνέλπιστοι 1 
ἀνέμοιο 1 
ἀνέμοισιν 1 
ἀνέμου 1 
ἀνέμων 1 
ἀνέμῳ 1 
ἀνέντος 1 
ἀνέξοδον 1 
ἀνέρ 1 
ἀνέρες 2 
ἀνέρι 3 
ἀνέρος 1 
ἀνέρρηξαν 1 
ἀνέστα 1 
ἀνέστη 1 
ἀνέσχεθε 1 
ἀνέφυσα 1 
ἀνέχεσθαι 1 
ἀνήθῳ 1 
ἀνήνηταί 1 
ἀνήρ 4 
ἀνήρευ 1 
ἀνήσσατοι 1 
ἀνήτινον 1 
ἀνία 1 
ἀνίαις 1 
ἀνίας 1 
ἀνίασεν 1 
ἀνίκητος 1 
ἀναβλύζων 1 
ἀναγκαίου 1 
ἀναιδέας 1 
ἀναιρεῖν 1 
ἀνακόψατ 1 
ἀναμέλψαι 1 
ἀναμετρήσασθαι 1 
ἀνανεύων 1 
ἀναρπάξαντε 1 
ἀναρρήξαντας 1 
ἀναρρήξας 1 
ἀναστῇ 1 
ἀνασχίζειν 1 
ἀνασχὼν 1 
ἀνατρέχοι 1 
ἀναφύσω 1 
ἀνδράσι 3 
ἀνδράσιν 1 
ἀνδρί 2 
ἀνδρίον 1 
ἀνδρεΐαν 1 
ἀνδρεΐοις 1 
ἀνδριστὶ 1 
ἀνδρός 4 
ἀνδρὶ 5 
ἀνδρὸς 3 
ἀνδρῶν 6 
ἀνείλκυσα 1 
ἀνεβάλλετ 1 
ἀνεβάλλετο 1 
ἀνειμένα 1 
ἀνειρύσσασα 1 
ἀνεκείμεθα 1 
ἀνεμώλιος 1 
ἀνεμώνα 1 
ἀνενείκατο 1 
ἀνεπλήρωσεν 1 
ἀνετράπετο 1 
ἀνεχοίμαν 1 
ἀνεψιὼ 1 
ἀνεῖσαι 1 
ἀνηρώτευν 1 
ἀνησεῖν 1 
ἀνθ 2 
ἀνθερίκοισι 1 
ἀνθεῦσαν 1 
ἀνθρώποις 3 
ἀνθρώποισι 2 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνθρώπους 1 
ἀνθρώπων 5 
ἀνιαθῇ 1 
ἀνιαραῖσι 1 
ἀνιηρέ 1 
ἀνιηρὸς 1 
ἀνιόντα 1 
ἀνιῶμαι 1 
ἀννείμῃ 1 
ἀνορθῶσαι 1 
ἀντ 2 
ἀντάξιον 1 
ἀντέλλοισα 1 
ἀντέλλοντι 1 
ἀντία 2 
ἀντίος 1 
ἀνταμείβετο 1 
ἀντεφιλεῖτο 1 
ἀντλεῖς 1 
ἀντολάς 1 
ἀντὶ 3 
ἀνυσάμαν 1 
ἀνυσίεργος 1 
ἀνύσαιο 1 
ἀνὰ 8 
ἀνὴρ 12 
ἀνῇ 1 
ἀνῷκται 1 
ἀνῷξα 1 
ἀξῇ 1 
ἀξῶ 1 
ἀοίδιμος 1 
ἀοιδά 1 
ἀοιδάν 2 
ἀοιδάς 1 
ἀοιδαί 2 
ἀοιδαῖς 1 
ἀοιδοί 2 
ἀοιδοτάτη 1 
ἀοιδούς 1 
ἀοιδοὶ 2 
ἀοιδοῖς 2 
ἀοιδοῦ 1 
ἀοιδός 2 
ἀοιδὰν 1 
ἀοιδὸν 4 
ἀοιδὸς 2 
ἀοιδᾶς 21 
ἀοιδῶν 3 
ἀολλέες 1 
ἀοῖ 1 
ἀοῦς 1 
ἀπ 23 
ἀπάγξασθαί 1 
ἀπάλω 1 
ἀπάνευθε 1 
ἀπάνευθεν 1 
ἀπάρθενον 1 
ἀπάτας 1 
ἀπέβα 1 
ἀπέβαν 1 
ἀπέδειρα 1 
ἀπέδυσ 1 
ἀπέλυσα 1 
ἀπέσβης 1 
ἀπέσυρε 1 
ἀπέχθεται 1 
ἀπίξεται 1 
ἀπίοιο 1 
ἀπίῃς 1 
ἀπαλαλκέμεν 1 
ἀπαμείβετο 1 
ἀπαμειβόμενος 1 
ἀπαρχομένοιο 1 
ἀπαρχόμενοι 1 
ἀπαυδῶν 1 
ἀπείπῃς 1 
ἀπεδάσσαο 1 
ἀπειλήσασα 1 
ἀπειρεσίων 1 
ἀπελύετο 1 
ἀπενθεῖν 2 
ἀπεπαύσατο 2 
ἀπεσκύλευσε 1 
ἀπεστείνωτο 1 
ἀπεχθής 1 
ἀπεχθομένης 1 
ἀπεχθομένω 1 
ἀπεχθόμενόν 1 
ἀπεχθῆ 1 
ἀπεόντων 1 
ἀπηνέα 1 
ἀπηνέες 1 
ἀπηνέος 1 
ἀποβάλλῃ 1 
ἀποβαίη 1 
ἀποδαμεῖν 1 
ἀποδὺς 1 
ἀποθῶμαι 1 
ἀποικεῖς 1 
ἀποισῇ 1 
ἀποιχόμενον 1 
ἀποκλίνας 1 
ἀποκλασθέντα 1 
ἀποκλινθείς 1 
ἀποκλᾴξας 1 
ἀπολήγοντ 1 
ἀπολείπῃ 1 
ἀπομάξῃς 1 
ἀποπέμψαι 1 
ἀποπέμψει 1 
ἀποπλαγχθέντες 1 
ἀποπτύσαι 1 
ἀποπτύω 1 
ἀπορρεῖ 1 
ἀποσπένδω 1 
ἀποστάξασα 1 
ἀποστέρξαιμι 1 
ἀποτέμνεται 1 
ἀποτίλματα 1 
ἀποτρίψας 1 
ἀποτρώγεις 1 
ἀποτρῖψαι 1 
ἀποφθιμένου 1 
ἀπρεπὲς 1 
ἀπρὶξ 2 
ἀπφῦν 1 
ἀπφῦς 2 
ἀπωσάμενοι 1 
ἀπωτέρω 1 
ἀπόβλητον 1 
ἀπόκλᾳξον 1 
ἀπόκομμ 1 
ἀπόπροθεν 2 
ἀπόπροθι 1 
ἀπώλετο 2 
ἀπὸ 40 
ἀπὺ 1 
ἀπῆνθεν 1 
ἀπῆνθον 3 
ἀπῴχετο 2 
ἀράβησαν 1 
ἀράρισκε 1 
ἀράχναι 1 
ἀράχνια 1 
ἀρέσθαι 1 
ἀρέσκει 3 
ἀρέσκω 1 
ἀρέσκῃ 1 
ἀρήγει 1 
ἀρήγοντες 1 
ἀρίζηλος 2 
ἀρίσημος 1 
ἀρίστευσε 1 
ἀραιὰ 1 
ἀραιᾶς 1 
ἀραξεῖ 1 
ἀρβυλίδεσσιν 1 
ἀργαλέον 1 
ἀργαλέω 1 
ἀργησταί 1 
ἀργυρέας 2 
ἀργυρέοις 1 
ἀργυρίω 2 
ἀργυραμοιβοί 1 
ἀργύρῳ 1 
ἀρείων 2 
ἀρεσαίμαν 1 
ἀρετήν 1 
ἀρηρότα 1 
ἀριθμεῦνται 1 
ἀριθμεῦντι 1 
ἀριθμητοί 1 
ἀριθμητοὺς 1 
ἀριθμὸς 1 
ἀριστέες 1 
ἀριστήεσσιν 1 
ἀριστερὰ 1 
ἀριστερὸν 1 
ἀριστεύοντες 1 
ἀριστεύουσα 1 
ἀριστοτόκεια 1 
ἀριστῆας 1 
ἀριστῆες 2 
ἀριφραδέες 1 
ἀριφραδέως 1 
ἀρκεύθοισι 1 
ἀρκεύθω 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρμοῖ 1 
ἀρνακίδας 1 
ἀρνός 2 
ἀρνῶν 1 
ἀρξεῦμ 1 
ἀρξώμεθ 1 
ἀροίμαν 1 
ἀροτρεύς 1 
ἀροτρεὺς 1 
ἀρούραις 1 
ἀρούρᾳ 1 
ἀρρήκτοιο 1 
ἀρρήκτοισι 1 
ἀρρηνὲς 1 
ἀρτίζοντο 1 
ἀρχαίαν 1 
ἀρχηγὸς 1 
ἀρχόμενος 1 
ἀρχώμεθ 1 
ἀρχώμεσθα 1 
ἀρχὸν 1 
ἀρχᾶς 1 
ἀρωγούς 1 
ἀσκητὰ 2 
ἀσπάλαθοι 1 
ἀσπίδα 1 
ἀσπίδι 1 
ἀσπίδος 1 
ἀσπαλάθου 1 
ἀσπασίως 1 
ἀσπιδιώταν 1 
ἀσπιδιῶται 1 
ἀστέρας 1 
ἀστέρες 1 
ἀστέρι 1 
ἀστεμφεῖ 1 
ἀστικά 1 
ἀστικὰ 1 
ἀστράγαλοί 1 
ἀστόργου 1 
ἀστὴρ 1 
ἀστῶν 1 
ἀσφάλτῳ 1 
ἀσφαλέως 2 
ἀσφαλὲς 1 
ἀσφοδέλῳ 1 
ἀσφόδελον 1 
ἀσχαλόων 1 
ἀσώμενος 1 
ἀτάσθαλον 1 
ἀτίταλλε 1 
ἀταρπὸν 1 
ἀταρτηρὸν 1 
ἀτασθαλίαισιν 1 
ἀτειρής 1 
ἀτεράμνω 1 
ἀτιμαγέλαι 1 
ἀτιμαγελεῦντες 1 
ἀτιμοτάτῃ 1 
ἀτιτάλλει 1 
ἀτρέμας 1 
ἀτρίπτοισιν 1 
ἀτρεκέως 2 
ἀτρεκὲς 1 
ἀτύξαι 1 
ἀτὰρ 2 
ἀυσταλέοι 1 
ἀυτεῖ 2 
ἀυτῆς 1 
ἀφ 5 
ἀφέρπων 1 
ἀφέρπῃ 2 
ἀφίκετο 1 
ἀφίκευ 1 
ἀφίκευσο 1 
ἀφίκηται 1 
ἀφίκοντο 1 
ἀφίκῃ 1 
ἀφαυροτέροισι 1 
ἀφημμένον 1 
ἀφνειὸν 2 
ἀφνειὸς 1 
ἀφνειῶ 1 
ἀφνεὸν 1 
ἀφυξῶ 1 
ἀχεῖ 1 
ἀχθόμενοι 1 
ἀχρεῖον 1 
ἀχρεῖός 1 
ἀχὴν 1 
ἀωρί 2 
ἀύσας 1 
ἀώς 2 
ἀώτῳ 1 
ἀῆται 1 
ἀῶ 5 
ἀῶθεν 1 
ἁ 84 
ἁγεμόνευον 1 
ἁγεῖτο 1 
ἁγνόν 1 
ἁδέα 6 
ἁδέι 2 
ἁδέος 1 
ἁδίστα 1 
ἁδείας 1 
ἁδεῖ 1 
ἁδεῖα 1 
ἁδεῖαν 2 
ἁδεῖν 1 
ἁδύ 5 
ἁδύς 2 
ἁδὺ 19 
ἁζόμενος 1 
ἁλίκα 1 
ἁλίκον 1 
ἁλίῳ 1 
ἁλεῦμαι 2 
ἁλιεῖς 1 
ἁλιεῦσιν 1 
ἁλικιώτας 1 
ἁλιτρύτοιο 1 
ἁλιόκαυστον 1 
ἁλκυόνες 1 
ἁλμυρὰ 1 
ἁλοίμαν 1 
ἁλὸς 3 
ἁμέ 1 
ἁμέραν 1 
ἁμές 1 
ἁμέτερον 1 
ἁμέων 1 
ἁμίν 1 
ἁμετέραισι 1 
ἁμετέραισιν 1 
ἁμετέραν 1 
ἁμόν 1 
ἁμὶν 3 
ἁμᾷ 2 
ἁμῖν 6 
ἁμῶν 3 
ἁνίκ 3 
ἁνίκα 10 
ἁπάσας 1 
ἁπαλαῖσιν 1 
ἁπαλοὶ 1 
ἁπαλωτέρα 1 
ἁπαλός 1 
ἁπαλὰν 2 
ἁπαλὰς 1 
ἁπαλᾶς 2 
ἁπαλῷ 1 
ἁπτομένα 1 
ἁπτομένου 1 
ἁρμαλιὴν 1 
ἁρματοπηγὸς 1 
ἁρμονίας 1 
ἁρπάξασα 1 
ἁσυχία 1 
ἁσυχᾷ 2 
ἂν 10 
ἂρ 1 
ἂψ 4 
ἃ 6 
ἃν 3 
ἃς 1 
ἄγ 1 
ἄγαγε 4 
ἄγαγον 2 
ἄγαθος 1 
ἄγαν 2 
ἄγγελον 1 
ἄγγος 1 
ἄγε 6 
ἄγειν 1 
ἄγεις 1 
ἄγκεσι 1 
ἄγοντα 1 
ἄγουσι 1 
ἄγρα 1 
ἄγραν 1 
ἄγρας 1 
ἄγρια 3 
ἄγριον 3 
ἄγριος 2 
ἄγρυπνος 1 
ἄγρωστις 1 
ἄγχει 1 
ἄγχοιτο 1 
ἄγω 1 
ἄγων 3 
ἄγωνται 1 
ἄδακρυν 1 
ἄδην 1 
ἄεθλον 5 
ἄει 2 
ἄειδε 2 
ἄειδεν 1 
ἄειδον 5 
ἄειρον 1 
ἄεισα 1 
ἄεισαν 2 
ἄεισεν 1 
ἄζυγα 1 
ἄθλα 1 
ἄθρησον 1 
ἄθρως 1 
ἄκανθα 1 
ἄκανθαι 1 
ἄκανθος 1 
ἄκλητον 1 
ἄκλητος 1 
ἄκοιτιν 1 
ἄκουσας 1 
ἄκουσον 1 
ἄκρα 6 
ἄκρας 2 
ἄκρατον 1 
ἄκρηβος 1 
ἄκρην 1 
ἄκριτον 1 
ἄκρον 5 
ἄκρω 1 
ἄκρων 1 
ἄκτιον 1 
ἄλγε 2 
ἄλγεε 1 
ἄλγος 2 
ἄλειφαρ 2 
ἄλκιμος 1 
ἄλλά 2 
ἄλλα 5 
ἄλλαι 5 
ἄλλαις 1 
ἄλλαν 2 
ἄλλη 1 
ἄλλο 3 
ἄλλοθεν 2 
ἄλλοι 4 
ἄλλοις 3 
ἄλλοισι 1 
ἄλλοισιν 2 
ἄλλοκ 1 
ἄλλοκα 4 
ἄλλον 13 
ἄλλος 11 
ἄλλου 2 
ἄλλους 1 
ἄλλυδις 1 
ἄλλωθεν 1 
ἄλλων 4 
ἄλλως 2 
ἄλλό 1 
ἄλλός 1 
ἄλλῃ 1 
ἄλλῳ 1 
ἄλοχος 1 
ἄλσεα 3 
ἄλσος 3 
ἄλφιτά 1 
ἄματα 1 
ἄματι 2 
ἄματος 2 
ἄμεινον 1 
ἄμελγέ 1 
ἄμελγε 1 
ἄμετροι 1 
ἄμμε 4 
ἄμμες 6 
ἄμμεων 1 
ἄμμι 3 
ἄμμιν 10 
ἄμναστοι 1 
ἄμοιρον 1 
ἄμοτον 1 
ἄμοτος 1 
ἄμπελος 1 
ἄμπυκι 1 
ἄμυσσεν 2 
ἄμφενα 1 
ἄμφω 17 
ἄμωμος 1 
ἄν 2 
ἄναβον 1 
ἄνακτα 1 
ἄνακτες 2 
ἄνακτος 2 
ἄναξ 6 
ἄνδηρα 1 
ἄνδιχα 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 27 
ἄνδρας 2 
ἄνδρες 10 
ἄνδρων 3 
ἄνεμοι 1 
ἄνεμον 1 
ἄνεμος 1 
ἄνερ 2 
ἄνερος 1 
ἄνευ 1 
ἄνθεά 1 
ἄνθεα 2 
ἄνθεμον 1 
ἄνθεσι 1 
ἄνθεσσι 1 
ἄνθος 1 
ἄνστα 1 
ἄνστατε 1 
ἄντρά 1 
ἄντροιο 1 
ἄντρον 4 
ἄντυγα 2 
ἄνυε 2 
ἄνυεν 2 
ἄνυμες 1 
ἄνυσε 1 
ἄνυσις 1 
ἄνυτο 1 
ἄνω 1 
ἄνωθεν 4 
ἄξενον 1 
ἄξιοι 1 
ἄξιον 2 
ἄορ 1 
ἄπει 1 
ἄπειροί 1 
ἄπληστε 1 
ἄπνευστον 1 
ἄπο 2 
ἄπρηκτοι 1 
ἄπωθεν 1 
ἄρ 10 
ἄρα 18 
ἄραξεν 1 
ἄργυρον 1 
ἄργυρος 2 
ἄρδεις 1 
ἄρηι 1 
ἄρισται 1 
ἄριστον 3 
ἄριστος 4 
ἄρκιος 2 
ἄρκτοι 2 
ἄρκτον 1 
ἄρκτος 1 
ἄρκτους 1 
ἄρκτω 1 
ἄρκτων 1 
ἄρμεν 1 
ἄρμενα 3 
ἄρνα 3 
ἄρνες 1 
ἄρνεσσι 1 
ἄρνων 1 
ἄρξατο 2 
ἄρξεται 1 
ἄρξομ 1 
ἄρξωμαι 1 
ἄροτρα 1 
ἄρρηκτόν 1 
ἄρσενα 2 
ἄρτι 7 
ἄρτος 1 
ἄρχεο 2 
ἄρχεσθαι 1 
ἄρχετ 15 
ἄρχετε 14 
ἄρχῃ 1 
ἄσκαλα 1 
ἄστεά 1 
ἄστεα 1 
ἄστεος 1 
ἄστρα 2 
ἄστρεπτος 1 
ἄστυ 4 
ἄστων 1 
ἄτερ 1 
ἄτλητα 1 
ἄτριον 1 
ἄτροπον 1 
ἄτρυτος 1 
ἄυσαν 1 
ἄυσεν 3 
ἄφαντος 1 
ἄφαρ 5 
ἄφες 1 
ἄφθιτον 1 
ἄφθονα 1 
ἄφθονον 1 
ἄχει 1 
ἄχερδον 1 
ἄχθομαι 1 
ἄχος 1 
ἄχραντον 1 
ἄχρι 1 
ἄχρις 1 
ἄχυρον 1 
ἄψορρον 1 
ἄωρτο 1 
ἄωτος 1 
ἅ 7 
ἅβας 2 
ἅδ 1 
ἅδέ 1 
ἅδε 7 
ἅδιον 5 
ἅδοιμι 1 
ἅζεο 1 
ἅλα 2 
ἅλας 1 
ἅλατ 1 
ἅλατο 2 
ἅλεσσι 1 
ἅλιον 1 
ἅλις 4 
ἅλοιτο 1 
ἅμ 3 
ἅμα 11 
ἅμερον 1 
ἅμισυ 1 
ἅν 1 
ἅπαν 5 
ἅπαντα 4 
ἅπασά 1 
ἅπασαι 1 
ἅπερ 3 
ἅπτετ 1 
ἅπτεται 1 
ἅρμα 1 
ἅρματι 2 
ἅρματος 1 
ἅς 1 
ἅσσά 1 
ἅσυχα 3 
ἅτε 1 
ἅτις 5 
ἅφθη 1 
ἅψησθε 1 
ἆ 1 
ἆγε 2 
ἆγες 1 
ἆγον 2 
ἆθλον 1 
ἆλτο 1 
ἆμαρ 7 
ἆμος 3 
ἆρ 1 
ἆρά 3 
ἆρα 1 
ἆσαι 1 
ἆσσον 2 
ἇβαι 1 
ἇμιν 1 
ἇς 5 
ἇψας 1 
Ἀίτης 1 
Ἀνάπω 1 
Ἀνάπῳ 1 
Ἀνήρ 1 
Ἀναξὼ 1 
Ἀνσταθ 1 
Ἀντιγόνας 1 
Ἀντιόχοιο 1 
Ἀπίδα 1 
Ἀπόλλων 2 
Ἀπόλλωνος 2 
Ἀρέθοισα 1 
Ἀρέθοισαν 1 
Ἀργεία 1 
Ἀργείαισι 1 
Ἀργείας 1 
Ἀργείου 1 
Ἀργείων 2 
Ἀργείῳ 1 
Ἀργόθεν 1 
Ἀργώ 2 
Ἀργὼ 2 
Ἀριάδνας 1 
Ἀρκάσι 1 
Ἀρκαδίη 1 
Ἀρκαδικοὶ 1 
Ἀρραβίας 1 
Ἀρσινόα 1 
Ἀρτέμιδος 1 
Ἀρχίας 1 
Ἁλιεῖς 1 
Ἁρπαλύκῳ 1 
Ἄρατε 2 
Ἄρατος 1 
Ἄργει 1 
Ἄργεος 4 
Ἄργος 2 
Ἄριστις 1 
Ἄρτεμίς 1 
Ἄρτεμι 1 
Ἄρτεμιν 1 
Ἄρτεμις 2 
Ἄρχετε 1 
Ἆπις 1 
ἐάγη 1 
ἐάσατε 1 
ἐέρσαις 1 
ἐίσκομεν 1 
ἐβολλόμαν 1 
ἐβρυχῶντο 1 
ἐβώσατο 1 
ἐγέλαξε 1 
ἐγέλαξεν 1 
ἐγένευ 1 
ἐγένοντο 2 
ἐγέρσιμον 1 
ἐγίνετο 1 
ἐγγύθεν 6 
ἐγγύθι 1 
ἐγγὺς 3 
ἐγείρει 1 
ἐγειρομένω 1 
ἐγκαναχήσατο 1 
ἐγκατάθοιτο 1 
ἐγκεφάλοιο 1 
ἐγκρατέως 1 
ἐγκροτέοισαι 1 
ἐγχεῦντα 1 
ἐγώ 10 
ἐγὼ 57 
ἐγὼν 9 
ἐδάη 1 
ἐδέδοκτο 1 
ἐδέχεσθε 1 
ἐδήρισεν 1 
ἐδίδαξε 1 
ἐδίδαξεν 1 
ἐδίδασκον 1 
ἐδίδασχ 1 
ἐδίωκον 2 
ἐδοκεῦμες 1 
ἐδράξατο 2 
ἐδυνάθην 1 
ἐδωδάν 1 
ἐδόκει 2 
ἐδόκευον 1 
ἐείδεται 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλεις 2 
ἐθέλησθ 1 
ἐθέλητε 1 
ἐθέλοιμί 1 
ἐθέλοις 1 
ἐθέλοντι 1 
ἐθέλω 4 
ἐθέλων 1 
ἐθέλωντι 1 
ἐθέλῃς 2 
ἐθήκαο 1 
ἐθήλαζε 1 
ἐθειράζοντες 1 
ἐθελήσει 1 
ἐθεώρει 1 
ἐθρήνευν 1 
ἐθυμάρει 1 
ἐκ 68 
ἐκάθηρε 1 
ἐκέλευ 1 
ἐκέχυντο 1 
ἐκαλέσσατο 1 
ἐκαρτύναντο 1 
ἐκβάντες 2 
ἐκείνου 1 
ἐκερτόμεον 1 
ἐκεῖνος 2 
ἐκκναισεῦντι 1 
ἐκλέπτετε 1 
ἐκλίνθη 1 
ἐκλίνθημες 1 
ἐκλελάθοντα 1 
ἐκμάσσεται 1 
ἐκμαίνει 1 
ἐκνίσθη 1 
ἐκνυζεῖτο 1 
ἐκπάγλως 1 
ἐκπεπότασαι 2 
ἐκπλεύσας 1 
ἐκπονέοιντο 1 
ἐκράανθεν 1 
ἐκρίθην 1 
ἐκρεμάσθη 1 
ἐκρύφθην 1 
ἐκτάσα 1 
ἐκτελέσαντα 1 
ἐκτελέσεις 1 
ἐκτετέλεσται 1 
ἐκτόθεν 1 
ἐκυλίνδετο 1 
ἐκφυσῶντας 1 
ἐκόλουσεν 1 
ἐκύλιον 1 
ἐκύλισεν 1 
ἐκύρησαν 1 
ἐκύρησεν 1 
ἐλάμβανε 1 
ἐλάφω 1 
ἐλέγευ 1 
ἐλέφαντι 1 
ἐλέφαντος 2 
ἐλαίας 1 
ἐλαίω 1 
ἐλαίῳ 1 
ἐλαυνόμενα 1 
ἐλαυνόμενοι 1 
ἐλαφροτέρη 1 
ἐλαφρόν 1 
ἐλαφρὸς 1 
ἐλαφρῷ 1 
ἐλαύνει 1 
ἐλαύνεται 1 
ἐλεεῖ 1 
ἐλελήθει 1 
ἐλευθέρῳ 2 
ἐλεφάντινον 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθὼν 3 
ἐλινῦσαι 1 
ἐλλοπιεύειν 1 
ἐλπίδες 1 
ἐλπὶς 1 
ἐλυγίχθη 1 
ἐλυγίχθης 1 
ἐλωβήσαντο 1 
ἐμά 1 
ἐμάνη 1 
ἐμάνην 1 
ἐμέτρησεν 1 
ἐμήσατο 1 
ἐμίανεν 1 
ἐμίν 2 
ἐμαί 1 
ἐμαυτοῦ 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμαὶ 2 
ἐμαῖς 1 
ἐμβασίλευεν 1 
ἐμβασιλεύει 1 
ἐμεμψάμαν 1 
ἐμενοίνα 1 
ἐμετρήσαντο 1 
ἐμεῖο 1 
ἐμεῦ 6 
ἐμμί 1 
ἐμμὶ 1 
ἐμνάσατο 1 
ἐμνήσατο 1 
ἐμνώοντο 1 
ἐμοί 3 
ἐμοὶ 4 
ἐμοὺς 1 
ἐμπερόναμα 1 
ἐμπλήσασα 1 
ἐμπλείην 1 
ἐμυκήσαντο 1 
ἐμφύλιον 1 
ἐμφὺς 1 
ἐμόγησεν 2 
ἐμόν 1 
ἐμός 1 
ἐμὰ 4 
ἐμὰν 1 
ἐμὲ 5 
ἐμὶν 15 
ἐμὸν 26 
ἐμὸς 3 
ἐμᾶς 1 
ἐμᾷ 1 
ἐν 139 
ἐνέβαλλε 1 
ἐνέκυρσαν 1 
ἐνήμενος 1 
ἐνήργει 1 
ἐνίδρυται 1 
ἐνίκασας 1 
ἐνίψω 2 
ἐναλίγκιος 1 
ἐναντίον 1 
ἐναντίος 2 
ἐναρίθμιος 1 
ἐνδέδμηνται 1 
ἐνδίους 1 
ἐνδιάασκε 1 
ἐνδιάασκον 1 
ἐνδιαθρύπτῃ 1 
ἐνδινεῦντι 1 
ἐνδυκέως 1 
ἐνείκαι 2 
ἐνεδήσατο 1 
ἐνεπλήσθη 4 
ἐνερεισάμενος 1 
ἐνεύδειν 1 
ἐνεῖσα 1 
ἐνθ 1 
ἐνθάδ 3 
ἐνθάδε 2 
ἐνθών 2 
ἐνθὼν 3 
ἐνιαυτούς 1 
ἐνιαυτοῖς 1 
ἐνιαυτὸς 1 
ἐννέα 4 
ἐνναέτης 1 
ἐννεάδες 1 
ἐννεάφωνον 2 
ἐννεακαίδεχ 1 
ἐνοικέω 1 
ἐντί 3 
ἐντανύσαι 1 
ἐνταῦθα 1 
ἐντὶ 5 
ἐνυαλίου 1 
ἐνυφαντά 1 
ἐνόησα 1 
ἐνόησαν 1 
ἐνόησας 1 
ἐνόησε 1 
ἐνόησεν 1 
ἐνόμευον 1 
ἐνόμευσεν 1 
ἐνόρχαν 1 
ἐνόχλης 1 
ἐνύπνια 2 
ἐνώμα 1 
ἐνώμων 1 
ἐνώπιον 1 
ἐνὶ 8 
ἐξ 38 
ἐξάλατο 1 
ἐξέγροντο 1 
ἐξένθοις 1 
ἐξέπτυον 1 
ἐξέρρηξε 1 
ἐξήρατ 1 
ἐξήταξα 1 
ἐξανέχουσαν 1 
ἐξανύοντα 1 
ἐξανύσαντες 1 
ἐξαπίνας 4 
ἐξαῦτις 1 
ἐξείλετο 1 
ἐξεγέλασσεν 1 
ἐξεδίδαξε 1 
ἐξεδίδαξεν 1 
ἐξειληθέντες 1 
ἐξεκάθαιρον 1 
ἐξεκένωσαν 1 
ἐξελάσασθαι 1 
ἐξεμαράνθη 1 
ἐξενθοῖσα 1 
ἐξενθὼν 1 
ἐξεπόνασα 1 
ἐξεπόνασας 1 
ἐξεσάλαξε 1 
ἐξεσόβησεν 1 
ἐξετάνυσσα 1 
ἐξετανύσθη 1 
ἐξετελέσθη 1 
ἐξεύροντο 1 
ἐξηρώησε 1 
ἐξόπιθεν 1 
ἐξόσδεις 1 
ἐξᾶρχε 1 
ἐξῃρέθη 1 
ἐοικότα 1 
ἐοικότες 1 
ἐοικώς 1 
ἐοικὼς 1 
ἐοῖσα 1 
ἐοῖσαι 1 
ἐοῦσιν 1 
ἐπ 44 
ἐπάβολος 1 
ἐπάγην 1 
ἐπάειρε 1 
ἐπάκοος 1 
ἐπάλλετο 1 
ἐπάμερον 1 
ἐπάμυνε 1 
ἐπάνθεεν 1 
ἐπάνωθεν 1 
ἐπάξα 1 
ἐπάταξ 1 
ἐπάταξε 1 
ἐπέβαινε 1 
ἐπέβησαν 1 
ἐπέγρετο 1 
ἐπέδραμον 1 
ἐπέεσσι 1 
ἐπέεσσιν 1 
ἐπέκειτο 2 
ἐπέλασσα 1 
ἐπέμπεσεν 1 
ἐπένευον 1 
ἐπέπταρεν 1 
ἐπέπταρον 1 
ἐπέρασα 1 
ἐπέρασεν 1 
ἐπέταξεν 1 
ἐπήλυθε 2 
ἐπήρατον 1 
ἐπί 1 
ἐπίεζον 1 
ἐπίμετρον 1 
ἐπίνομες 2 
ἐπίουρε 1 
ἐπίουρος 1 
ἐπίπασσε 1 
ἐπίπαστον 1 
ἐπίσκοπον 1 
ἐπίσταμαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίταδες 1 
ἐπίτασσε 1 
ἐπίφρονος 1 
ἐπίχαρμα 1 
ἐπαίασον 1 
ἐπαΰτεον 1 
ἐπαινέσαις 1 
ἐπακοῦσαι 1 
ἐπανελθών 1 
ἐπανθεῖ 1 
ἐπανῆλθ 1 
ἐπαξονίῳ 1 
ἐπεί 5 
ἐπείγεαι 1 
ἐπείγει 1 
ἐπεθύμεις 2 
ἐπειγομένοισιν 1 
ἐπειγόμενος 1 
ἐπελάμβανε 1 
ἐπεμέμψατο 1 
ἐπεμαίετο 1 
ἐπενάχετο 1 
ἐπενθὼν 1 
ἐπεπλατάγησα 1 
ἐπεσσομένοις 1 
ἐπεχεῖτο 1 
ἐπεὶ 29 
ἐπεῖχε 1 
ἐπηεταναὶ 1 
ἐπηρεφέος 1 
ἐπιβάς 1 
ἐπιβήτορες 1 
ἐπιβαίνοι 1 
ἐπιβαίνω 1 
ἐπιβαίνων 1 
ἐπιβρίσας 2 
ἐπιβρύει 1 
ἐπιβωτᾷ 1 
ἐπιβώμια 1 
ἐπιγουνίδα 1 
ἐπιδευέα 1 
ἐπιδευέες 1 
ἐπιδόρπιον 1 
ἐπιζεύξαντα 1 
ἐπιθυμήσασα 1 
ἐπικερτομέοισα 1 
ἐπικλύζων 1 
ἐπιμηθές 1 
ἐπιμωματόν 1 
ἐπιμύσσῃσι 1 
ἐπινίσσεται 1 
ἐπινεύσω 1 
ἐπιοῖσα 1 
ἐπιπλώοντι 1 
ἐπιπρέπει 1 
ἐπιρρέξαι 1 
ἐπιρραίνειν 1 
ἐπιρρεῖ 1 
ἐπισκύνιον 1 
ἐπισπείσας 1 
ἐπισπεύδοιεν 1 
ἐπιστάμενος 3 
ἐπισχερὼ 1 
ἐπιτάσσεις 1 
ἐπιτέλλομαι 1 
ἐπιτίτθιον 1 
ἐπιτρέποι 1 
ἐπιτρόπῃς 1 
ἐπιτυμβίδιαι 1 
ἐπιφθύζοισα 2 
ἐπιφραζώμεθα 1 
ἐπιχεῖσθαι 1 
ἐπιχθονίοισιν 1 
ἐπιχώριον 1 
ἐπιόντα 2 
ἐπιόντος 1 
ἐπλάγχθης 1 
ἐποίει 1 
ἐποίησας 1 
ἐποίμαινεν 1 
ἐποιχόμεθα 1 
ἐποκίξατο 1 
ἐπομμαδίαις 1 
ἐπονεῖτο 1 
ἐπουρανίων 1 
ἐποψόμενος 1 
ἐπράχθη 1 
ἐπόησα 1 
ἐπόησε 1 
ἐπόνασαν 1 
ἐπόρουσεν 1 
ἐπύκαζεν 1 
ἐπώμοσα 1 
ἐπὴν 5 
ἐπὶ 69 
ἐπᾷδεν 1 
ἐπῶρσαν 1 
ἐράν 1 
ἐράνναν 1 
ἐρέω 1 
ἐρίσδειν 2 
ἐρίσδεις 1 
ἐρίσδομες 1 
ἐρίσδω 1 
ἐρίσδων 1 
ἐρίφοις 2 
ἐρίφων 1 
ἐρίφως 1 
ἐρίων 1 
ἐρασθεὶς 1 
ἐραστάς 1 
ἐρατὸν 1 
ἐργάζοιντο 1 
ἐργάτᾳ 1 
ἐργαξῇ 1 
ἐργατίναισι 1 
ἐρείδων 1 
ἐρείκας 1 
ἐρείσαις 1 
ἐρείσας 1 
ἐρείσμασι 1 
ἐρεείνεις 1 
ἐρεθίζειν 1 
ἐρεθίζετε 1 
ἐρεθίζετο 1 
ἐρεθίζω 1 
ἐρειοί 1 
ἐρεισάμενος 1 
ἐρετμοῖς 1 
ἐρευθομένοισιν 1 
ἐρευθομένων 1 
ἐρευνῇ 1 
ἐρευνῶν 1 
ἐρεῖ 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρημάζεσκον 1 
ἐρητύσασκε 1 
ἐριδμαίνοντι 1 
ἐριθακὶς 1 
ἐριθηλέα 1 
ἐρικυδέες 1 
ἐρινεοῦ 1 
ἐρινεὸς 1 
ἐροίμην 1 
ἐρρίγασιν 1 
ἐρυθρὰ 1 
ἐρυσαίμην 1 
ἐρυσσαμένω 1 
ἐρχομέναν 1 
ἐρχομένας 1 
ἐρχομένης 1 
ἐρχομένοις 1 
ἐρχομένῳ 1 
ἐρχόμεναι 2 
ἐρωή 1 
ἐρωήσας 1 
ἐρωήσουσιν 1 
ἐρωία 1 
ἐρωτίδα 1 
ἐρωτικός 1 
ἐρωτύλον 1 
ἐρύκοι 1 
ἐρύσαισαι 1 
ἐρᾶντι 1 
ἐρᾶσαι 1 
ἐρᾶται 1 
ἐρᾷ 1 
ἐρῶντε 1 
ἐρῶσι 1 
ἐς 108 
ἐσάκουσε 1 
ἐσέβλεπον 1 
ἐσαθρήσαιμι 1 
ἐσακούεις 1 
ἐσακούσας 1 
ἐσεμάξατο 1 
ἐσεῖδον 1 
ἐσθίει 1 
ἐσθλά 1 
ἐσθλοῖς 1 
ἐσθλὸν 5 
ἐσθλὸς 2 
ἐσιγάθη 1 
ἐσιδεῖν 2 
ἐσιδών 1 
ἐσιδὼν 1 
ἐσκαλέσασα 1 
ἐσκοπίαζον 1 
ἐσορεῦσα 1 
ἐσορῆτε 1 
ἐσορῇ 1 
ἐσορῇς 1 
ἐσορῶμες 1 
ἐσορῶν 1 
ἐσσί 5 
ἐσσεῖται 1 
ἐσσομένοις 1 
ἐσσυμένως 2 
ἐσσὶ 5 
ἐσσῇ 1 
ἐστ 1 
ἐστάσαντο 1 
ἐστάσατο 1 
ἐστήσατο 1 
ἐστί 2 
ἐστίν 1 
ἐστεμμένῳ 1 
ἐστι 11 
ἐστιν 3 
ἐστιχέτην 1 
ἐστιχόωντο 1 
ἐστόν 1 
ἐστόρνυντο 1 
ἐστὶ 5 
ἐστὶν 1 
ἐσφίγγετο 1 
ἐσφαίρωτο 1 
ἐσχαρεῶνος 1 
ἐσχατιαὶ 1 
ἐσχατιὰς 1 
ἐσχατόωντα 1 
ἐσώθην 1 
ἐσῆγεν 1 
ἐτάκετο 2 
ἐτάκευ 1 
ἐτάμοντο 1 
ἐτάραξε 2 
ἐτάρασσεν 1 
ἐτέτυκτο 1 
ἐτέων 2 
ἐτήτυμω 1 
ἐτίθει 1 
ἐτίθεντο 1 
ἐτίμησαν 1 
ἐτίμησεν 1 
ἐτίναξε 1 
ἐτεόν 1 
ἐτιμήσασθε 1 
ἐτινάξατο 1 
ἐτρέφετ 1 
ἐτύμως 1 
ἐτύπην 1 
ἐτύχθη 2 
ἐτώσια 4 
ἐτώσιος 1 
ἐυπλοκάμω 1 
ἐυσκόπῳ 1 
ἐυσφύρω 1 
ἐυτμήτοισιν 1 
ἐυφρανέουσιν 1 
ἐφ 9 
ἐφάβω 1 
ἐφάμαν 4 
ἐφάνησαν 1 
ἐφέρπει 1 
ἐφίετο 1 
ἐφίλαθεν 1 
ἐφίλασα 2 
ἐφίλασας 1 
ἐφίλασε 1 
ἐφίλασεν 3 
ἐφίλησαν 1 
ἐφίλησε 1 
ἐφίλησεν 2 
ἐφίμερον 1 
ἐφίμερος 1 
ἐφίσδει 1 
ἐφαβικὰ 1 
ἐφαρμόσδων 1 
ἐφαψαμένα 1 
ἐφειδόμεθ 1 
ἐφερπούσης 1 
ἐφεῖναι 1 
ἐφιστάμεναι 1 
ἐφοίτη 1 
ἐφοινίχθη 1 
ἐφονεύθη 1 
ἐφρασάμαν 1 
ἐφόβησ 1 
ἐφύλασσον 1 
ἐφύπερθεν 1 
ἐφύση 1 
ἐχάλαξα 1 
ἐχάνδανε 1 
ἐχάρη 1 
ἐχέστονον 1 
ἐχθές 2 
ἐχθαίροντι 1 
ἐχθροὺς 1 
ἐχθρὰ 1 
ἐχθὲς 3 
ἐχοίσας 1 
ἐχρῆν 1 
ἐχύθη 1 
ἐχώρει 1 
ἐψιθυρίσδομες 1 
ἐψύχθην 1 
ἐόντα 9 
ἐόντι 1 
ἐόντων 3 
ἐύσκιον 1 
ἐώλπει 1 
ἐών 1 
ἐὼν 6 
ἐᾶν 1 
ἐῴκει 1 
ἑδριάει 1 
ἑδροστρόφοι 1 
ἑζόμενοι 1 
ἑζόμενος 1 
ἑθεν 1 
ἑκάσταις 1 
ἑκάστου 2 
ἑκαστάτω 1 
ἑκατοντάδες 1 
ἑκατόν 1 
ἑκοῖσ 1 
ἑκὼν 1 
ἑλικτάν 2 
ἑλισσέσθην 1 
ἑλιχρύσοιο 1 
ἑλιχρύσῳ 1 
ἑλοίμαν 1 
ἑλοῖσα 1 
ἑλοῖσαι 1 
ἑλόντες 2 
ἑλὼν 4 
ἑνδεκάτα 1 
ἑνδεκαταῖος 1 
ἑνός 1 
ἑνὶ 2 
ἑνὸς 2 
ἑξήκοντα 1 
ἑξαέτης 1 
ἑξεῖ 2 
ἑξεῖς 2 
ἑορτά 1 
ἑοὶ 1 
ἑοὺς 1 
ἑοῖς 1 
ἑοῦ 1 
ἑπταδράχμως 1 
ἑρπετὰ 2 
ἑρψοῦμες 1 
ἑρψῶ 1 
ἑσδώμεθα 1 
ἑσπερίοις 1 
ἑστάκαντι 1 
ἑστίῃ 1 
ἑτέρηφι 2 
ἑτέρου 1 
ἑτέρω 1 
ἑτέρωθεν 2 
ἑτέρων 1 
ἑτέρᾳ 2 
ἑτέρῃ 2 
ἑταίρα 1 
ἑταίροις 2 
ἑταίρους 1 
ἑταίρων 1 
ἑταίρῳ 1 
ἑταῖροι 2 
ἑταῖρον 1 
ἑταῖρος 1 
ἑτοίμῳ 1 
ἑτοιμάσατ 1 
ἑτοιμοτάταν 1 
ἑτοῖμοι 1 
ἑτοῖμον 1 
ἑὰν 1 
ἑὰς 1 
ἑὴν 1 
ἑὸν 3 
ἑᾶς 1 
ἒξ 2 
ἓν 4 
ἔα 1 
ἔαξα 1 
ἔαρ 5 
ἔαρος 1 
ἔασι 2 
ἔασιν 1 
ἔβα 4 
ἔβαινον 1 
ἔβαλλε 2 
ἔβαλον 1 
ἔβαν 1 
ἔβενος 1 
ἔβησα 1 
ἔβλαψεν 1 
ἔγεντο 5 
ἔγεντό 1 
ἔγκατα 1 
ἔγκειμαι 1 
ἔγνω 3 
ἔγνων 3 
ἔγραψαν 1 
ἔγρεσθαι 1 
ἔγχεα 1 
ἔγχει 1 
ἔγχεσι 2 
ἔγχος 1 
ἔγχριστον 1 
ἔγωγα 1 
ἔγωγε 1 
ἔδει 1 
ἔδεκτο 1 
ἔδονται 1 
ἔδοντι 1 
ἔδοξ 1 
ἔδρακε 1 
ἔδραμε 1 
ἔδραμεν 1 
ἔδραμον 1 
ἔδυ 1 
ἔδωκα 3 
ἔδωκε 2 
ἔδωκεν 4 
ἔειπα 1 
ἔειπε 2 
ἔειπεν 3 
ἔζεσεν 1 
ἔην 3 
ἔθειρα 1 
ἔθειραι 3 
ἔθεντο 2 
ἔθηκας 2 
ἔθηκε 3 
ἔθηκεν 1 
ἔθνεα 1 
ἔθυσα 1 
ἔθυσε 1 
ἔισκον 1 
ἔκαμ 1 
ἔκβαλε 1 
ἔκβαλεν 1 
ἔκειντο 1 
ἔκειτο 2 
ἔκκριτα 1 
ἔκλαγε 1 
ἔκλαι 1 
ἔκλαιε 1 
ἔκλαυσε 1 
ἔκλαυσεν 1 
ἔκλεψε 1 
ἔκλεψεν 1 
ἔκλιν 1 
ἔκλυσε 1 
ἔκλυσιν 1 
ἔκπαγλον 1 
ἔκτεινεν 2 
ἔκτοθεν 1 
ἔκτοσθε 1 
ἔκφυγε 1 
ἔλαβ 3 
ἔλαθ 1 
ἔλαιον 1 
ἔλασσον 2 
ἔλαυνεν 1 
ἔλεγεν 1 
ἔλειπεν 1 
ἔλεξα 1 
ἔλθοις 1 
ἔλθῃ 1 
ἔλιπον 1 
ἔλλαβε 1 
ἔλλαχεν 1 
ἔλλαχον 1 
ἔλπομαι 2 
ἔμ 5 
ἔμαθ 1 
ἔμαθες 1 
ἔμβαλε 1 
ἔμε 1 
ἔμεθεν 1 
ἔμεινεν 1 
ἔμελλε 1 
ἔμελλεν 1 
ἔμεν 1 
ἔμεναι 1 
ἔμμεναι 6 
ἔμμηνον 1 
ἔμμητρον 1 
ἔμον 1 
ἔμπας 1 
ἔμπεσε 1 
ἔμπης 2 
ἔμψυχ 1 
ἔν 4 
ἔναλλα 1 
ἔνας 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδοθι 4 
ἔνδοι 2 
ἔνδον 1 
ἔνεκ 1 
ἔνεκεν 1 
ἔνεμε 1 
ἔνθ 7 
ἔνθά 1 
ἔνθα 16 
ἔνθεν 1 
ἔνθοι 1 
ἔνθω 1 
ἔνθῃ 2 
ἔνθῃς 2 
ἔνισπε 1 
ἔννεπεν 1 
ἔντοσθεν 2 
ἔνυξα 1 
ἔνυξεν 1 
ἔξεστι 1 
ἔξοχ 1 
ἔξοχα 1 
ἔξοχον 1 
ἔξοχος 1 
ἔξω 3 
ἔοικας 1 
ἔοικε 2 
ἔοικεν 1 
ἔπαθ 1 
ἔπαιξέ 1 
ἔπαισδον 1 
ἔπεισε 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 5 
ἔπεσε 1 
ἔπεστι 1 
ἔπεφνες 1 
ἔπι 2 
ἔπινες 1 
ἔπλασσε 1 
ἔπλει 1 
ἔπλεο 1 
ἔπλετ 1 
ἔποπας 1 
ἔπος 3 
ἔπρεπε 1 
ἔπτυσα 1 
ἔπτυσε 1 
ἔπτυσεν 1 
ἔραζε 2 
ἔραμ 1 
ἔραμαι 2 
ἔρασθαι 1 
ἔργ 1 
ἔργα 7 
ἔργμασιν 1 
ἔργοιο 1 
ἔργοις 2 
ἔργοισιν 1 
ἔργον 8 
ἔργου 2 
ἔργων 1 
ἔργῳ 1 
ἔρδης 1 
ἔρδοισα 1 
ἔρδῃς 1 
ἔρει 1 
ἔρειδε 1 
ἔρεξαν 1 
ἔρεξας 1 
ἔρεσθαι 1 
ἔριθοι 1 
ἔριν 2 
ἔρισδε 3 
ἔριφοι 1 
ἔριφον 1 
ἔρνος 4 
ἔρξαι 1 
ἔρρ 1 
ἔρρεέ 1 
ἔρρευν 1 
ἔρριψαν 1 
ἔρυντο 1 
ἔρχεο 1 
ἔρχεται 2 
ἔρχονται 1 
ἔρωθ 12 
ἔρως 4 
ἔρωτα 10 
ἔρωτας 1 
ἔρωτι 2 
ἔρωτος 5 
ἔς 1 
ἔσαν 3 
ἔσεσθαι 1 
ἔσθ 1 
ἔσκε 1 
ἔσπασα 1 
ἔσπευσεν 1 
ἔσσαν 1 
ἔσσετ 2 
ἔσσεται 6 
ἔσσονθ 1 
ἔστ 1 
ἔστί 1 
ἔσται 1 
ἔσταν 1 
ἔστενε 1 
ἔστη 2 
ἔστι 14 
ἔστιν 1 
ἔστιχεν 1 
ἔστρωται 1 
ἔστω 1 
ἔσφαλε 1 
ἔσχατα 2 
ἔσχατον 4 
ἔσχε 1 
ἔσχεθε 1 
ἔσχεν 1 
ἔσχισται 1 
ἔσχον 1 
ἔσω 4 
ἔσῃ 1 
ἔτ 5 
ἔταμ 1 
ἔτεινα 1 
ἔτειρε 1 
ἔτεκέν 1 
ἔτεος 2 
ἔτευξε 1 
ἔτευχε 1 
ἔτεχ 1 
ἔτι 17 
ἔτος 3 
ἔτραπεν 1 
ἔτρεφε 1 
ἔτρεφεν 1 
ἔτρεχον 1 
ἔτυμ 2 
ἔτυψε 1 
ἔφα 1 
ἔφαβον 1 
ἔφαθ 1 
ἔφαν 1 
ἔφαντο 1 
ἔφασκέ 1 
ἔφασκεν 2 
ἔφασκον 1 
ἔφατ 3 
ἔφερον 1 
ἔφηνε 1 
ἔφθασας 1 
ἔφθασσα 1 
ἔφριξαν 1 
ἔφυγεν 1 
ἔφυς 1 
ἔφυσαν 2 
ἔχε 1 
ἔχει 14 
ἔχειν 5 
ἔχεις 2 
ἔχεν 2 
ἔχευ 1 
ἔχην 2 
ἔχης 1 
ἔχθιστον 1 
ἔχθρ 1 
ἔχοι 6 
ἔχοιεν 1 
ἔχοις 1 
ἔχοισ 2 
ἔχοισα 7 
ἔχοισαι 3 
ἔχοισαν 3 
ἔχον 1 
ἔχοντα 4 
ἔχοντι 4 
ἔχουσ 1 
ἔχουσα 1 
ἔχω 8 
ἔχων 14 
ἔχωντι 1 
ἔχῃ 1 
ἔχῃς 1 
ἔῃς 1 
ἕδνον 2 
ἕδνωσε 1 
ἕδος 1 
ἕδρα 2 
ἕδραν 1 
ἕδρη 1 
ἕθεν 2 
ἕκαστα 1 
ἕκαστον 2 
ἕκαστος 1 
ἕκηλοι 1 
ἕκηλος 1 
ἕλικές 1 
ἕλιξ 1 
ἕλιξε 1 
ἕλκε 10 
ἕλκεα 1 
ἕλκει 1 
ἕλκειν 1 
ἕλκεις 1 
ἕλκετε 1 
ἕλκοι 1 
ἕλκομαι 1 
ἕλκος 2 
ἕλκων 1 
ἕλοιτο 1 
ἕλω 1 
ἕλῃ 1 
ἕν 1 
ἕνα 4 
ἕνδεκα 1 
ἕνεκ 1 
ἕνεκεν 1 
ἕννυτο 1 
ἕξεις 1 
ἕξετ 1 
ἕπεται 1 
ἕρκος 1 
ἕρπε 3 
ἕρπει 3 
ἕρπειν 1 
ἕρποι 1 
ἕρπωμες 1 
ἕρπῃς 1 
ἕρσᾳ 1 
ἕρφ 1 
ἕσπετο 1 
ἕστ 1 
ἕστέ 3 
ἕστασαν 1 
ἕτερον 3 
ἕψειν 1 
Ἐγκώμιον 1 
Ἐπιθάλαμιος 1 
Ἐραστής 1 
Ἐργατίναι 1 
Ἐρῶντος 1 
Ἑλένης 1 
Ἔρως 1 
ἠέρι 1 
ἠγάγεθ 1 
ἠγνοίησεν 1 
ἠδ 5 
ἠδὲ 1 
ἠελίοιο 1 
ἠελίῳ 1 
ἠιθέοισι 2 
ἠλαίνοντι 1 
ἠνίδε 4 
ἠνώγει 1 
ἠπείλει 1 
ἠράσθην 2 
ἠράσσαο 1 
ἠράσσατο 1 
ἠρέμ 1 
ἠρέμα 1 
ἠρία 1 
ἠρίον 2 
ἠρεύθετο 1 
ἠριγενείας 1 
ἠρτημένον 2 
ἠρώησε 1 
ἠρώτη 1 
ἠυγένειος 1 
ἠύτε 3 
ἠὲ 7 
ἡ 2 
ἡγεμονεύσας 1 
ἡγεμονεύσω 1 
ἡγεῖτο 1 
ἡλίκα 1 
ἡμένῳ 1 
ἡμίθεοι 1 
ἡμίφλεκτον 1 
ἡμετέρας 1 
ἡμετέρην 1 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέροισι 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμιγένειος 1 
ἡμιθέοις 2 
ἡμιθέων 3 
ἡμιόνοισι 1 
ἡμιόνων 1 
ἡμῖν 2 
ἡξεῖς 1 
ἡξῶ 1 
ἡρωίναις 1 
ἡρωίνης 1 
ἡρώεσσι 2 
ἡρώεσσιν 1 
ἡρώων 1 
ἢ 66 
ἢν 10 
ἣ 2 
ἤ 3 
ἤγαγεν 1 
ἤγειρε 1 
ἤδη 18 
ἤθελ 2 
ἤθελε 2 
ἤθελον 1 
ἤλασα 3 
ἤλασε 1 
ἤλυθε 2 
ἤλυθες 1 
ἤμασι 1 
ἤματι 1 
ἤματος 1 
ἤνεγκεν 1 
ἤνεικε 1 
ἤνθομες 1 
ἤνυσα 1 
ἤπιος 1 
ἤρατ 1 
ἤρατο 4 
ἤρεθον 1 
ἤριπεν 1 
ἤρισεν 1 
ἤρυγε 1 
ἤρων 1 
ἤστην 1 
ἤτοι 8 
ἥ 3 
ἥβη 1 
ἥδε 2 
ἥμενος 1 
ἥν 1 
ἥντινά 1 
ἥξει 1 
ἥπατι 1 
ἥρπασε 1 
ἥρωας 1 
ἥρωες 3 
ἥρως 4 
ἥσσονες 1 
ἥψατο 1 
ἦ 41 
ἦγχον 1 
ἦδος 1 
ἦεν 2 
ἦκα 1 
ἦλθε 4 
ἦλθον 2 
ἦμαρ 2 
ἦμεν 9 
ἦμες 1 
ἦν 8 
ἦνθ 4 
ἦνθέ 2 
ἦνθε 2 
ἦνθες 3 
ἦνθον 8 
ἦρι 2 
ἦς 14 
ἦσαν 3 
ἦσθ 1 
ἦσθα 3 
ἧμιν 1 
ἧπαρ 1 
Ἠλακάτη 1 
Ἡρακλίσκος 1 
Ἡρακλῆς 1 
ἰάλεμον 1 
ἰάπτει 1 
ἰάφθη 1 
ἰάχησαν 1 
ἰαίνει 1 
ἰατρὸν 1 
ἰαύειν 1 
ἰαύων 1 
ἰγνύαν 1 
ἰγνύῃσιν 1 
ἰδέαν 3 
ἰδέειν 2 
ἰδέσθαι 1 
ἰδίας 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδησῶ 1 
ἰδοῖσα 4 
ἰδρείῃ 1 
ἰδόντες 1 
ἰδόντι 1 
ἰδών 1 
ἰδὼν 3 
ἰθύνῃς 1 
ἰθὺ 1 
ἰκανὸς 1 
ἰλεόν 1 
ἰμεροφώνων 1 
ἰνίον 1 
ἰνδάλλοντο 1 
ἰξύν 1 
ἰοῖσ 1 
ἰοῖσα 2 
ἰοῖσαι 1 
ἰσομάτορα 1 
ἰσοπαλής 1 
ἰσοφαρίζειν 1 
ἰσχάδα 1 
ἰσχία 1 
ἰσχνὰν 1 
ἰτεΐνοισιν 1 
ἰυκτὰ 1 
ἰφθίμα 1 
ἰφθίμοισι 1 
ἰχθύα 1 
ἰχθύας 1 
ἰχθύν 3 
ἰχθὺν 2 
ἰχθὺς 1 
ἰωχμοῖο 1 
ἰόν 1 
ἰόντα 3 
ἰόντας 1 
ἰόντες 1 
ἰόντος 1 
ἰόντων 1 
ἰός 1 
ἰὸν 2 
ἰὼν 5 
ἰῶν 1 
ἱδρώς 1 
ἱδρῶτι 1 
ἱεροὶ 1 
ἱεροὺς 2 
ἱεροῖο 1 
ἱερόν 1 
ἱερὰ 1 
ἱερὸν 5 
ἱερὸς 1 
ἱερῶν 1 
ἱκάνεις 1 
ἱκάνοις 1 
ἱκάνω 1 
ἱκέσθαι 1 
ἱκνεῦνται 1 
ἱκοίμαν 2 
ἱμάντας 3 
ἱμάντεσσιν 1 
ἱμείρετε 1 
ἱμείρων 1 
ἱμερόεντα 1 
ἱμᾶσι 1 
ἱμᾶσιν 2 
ἱππήεσσι 1 
ἱππήλατον 1 
ἱππήλατος 1 
ἱπποβότῳ 1 
ἱπποδιώκτας 1 
ἱππομανὲς 1 
ἱππόκομον 1 
ἱππῆες 2 
ἱρῶν 1 
ἱστία 1 
ἱστίῳ 1 
ἱστῶ 1 
ἱστῷ 1 
ἲς 1 
ἴα 1 
ἴαν 1 
ἴασι 1 
ἴαχε 1 
ἴδ 4 
ἴδε 1 
ἴδεν 1 
ἴδες 3 
ἴδμεν 1 
ἴδμεναι 1 
ἴδοιεν 1 
ἴδοιμι 1 
ἴδον 2 
ἴδρις 1 
ἴδω 1 
ἴδων 3 
ἴδῃς 1 
ἴερον 1 
ἴθ 2 
ἴθι 2 
ἴκελος 1 
ἴοι 1 
ἴομεν 1 
ἴον 2 
ἴουλον 1 
ἴρηκες 1 
ἴρηξιν 1 
ἴσα 2 
ἴσαις 1 
ἴσαμι 1 
ἴσαν 1 
ἴσαντι 1 
ἴσασι 1 
ἴσατι 1 
ἴσησθ 1 
ἴσκον 1 
ἴσον 3 
ἴσος 2 
ἴσχει 1 
ἴσχῃ 1 
ἴσω 1 
ἴσως 5 
ἴσῳ 1 
ἴτε 4 
ἴχνη 1 
ἴχνια 1 
ἵδρυται 2 
ἵει 1 
ἵετο 1 
ἵκανον 2 
ἵκει 1 
ἵκεο 1 
ἵκετ 2 
ἵκετο 16 
ἵκοισθε 1 
ἵκοιτο 2 
ἵκοντο 1 
ἵκωνται 1 
ἵλαθι 1 
ἵλαοί 1 
ἵλαος 1 
ἵμεροι 1 
ἵμερος 1 
ἵν 1 
ἵνα 3 
ἵππειαι 1 
ἵπποι 5 
ἵππον 1 
ἵππος 2 
ἵππους 2 
ἵππων 2 
ἵστατ 1 
ἶνες 1 
ἶρον 1 
ἶσ 1 
ἶσα 1 
ἶσον 7 
ἶσος 1 
ἶυγξ 9 
ἷξον 1 
Ἱέρων 1 
ὀίεσσι 1 
ὀίων 2 
ὀγδώκοντα 1 
ὀδόντας 2 
ὀδόντες 1 
ὀδόντων 1 
ὀδύναν 1 
ὀδύνην 1 
ὀδύνῃσι 1 
ὀιζύον 1 
ὀιομένοις 1 
ὀιστὸν 1 
ὀκνεῖθ 1 
ὀκνηραὶ 1 
ὀκνηρόν 1 
ὀκριόεν 1 
ὀκτωκαιδεκέτης 1 
ὀκτώ 1 
ὀκτὼ 2 
ὀλέσσω 1 
ὀλίγον 2 
ὀλίγος 2 
ὀλίγῳ 2 
ὀλβία 1 
ὀλβίω 1 
ὀλβίῳ 1 
ὀλεῖται 1 
ὀλολυγὼν 1 
ὀλοοῖο 1 
ὀλοφυγγόνα 1 
ὀλοφώιον 1 
ὀλοὸν 2 
ὀλόλυξεν 1 
ὀλόχω 1 
ὀμμιμνασκομένῳ 1 
ὀμνάσθην 1 
ὀμφαλοῦ 1 
ὀμόσσῃ 1 
ὀνάσῃς 1 
ὀνέμων 1 
ὀνασεῖ 1 
ὀνείρατα 1 
ὀνείροις 2 
ὀνείρῳ 1 
ὀνειροκρίτας 1 
ὀνομαστί 1 
ὀνομαστοὺς 1 
ὀνόσαιτο 1 
ὀνύχεσσι 3 
ὀνύχεσσιν 1 
ὀξυτέρῳ 1 
ὀξύς 1 
ὀξὺ 2 
ὀπάδει 1 
ὀπάσσαι 1 
ὀπάσσομεν 1 
ὀπίσσω 1 
ὀπίσω 1 
ὀπαδεῖ 1 
ὀπαδοί 1 
ὀπτεύμενον 1 
ὀπτεύμενος 1 
ὀπτὰ 1 
ὀπτῶ 1 
ὀπυίειν 1 
ὀπώπει 1 
ὀπώρας 1 
ὀπώρᾳ 1 
ὀρέξασθαι 1 
ὀρέων 1 
ὀρίναντος 1 
ὀρίνθη 1 
ὀργάν 1 
ὀργᾶς 2 
ὀρεχθεῖν 1 
ὀρθαῖς 1 
ὀρθοῖσι 1 
ὀρθρευοίσᾳ 1 
ὀρθωθέντος 1 
ὀρθὸν 2 
ὀρθὸς 3 
ὀρθῶς 1 
ὀρνίθεσσιν 1 
ὀρνίθων 1 
ὀρνίχων 1 
ὀροδαμνίσιν 1 
ὀρούσῃ 1 
ὀρτάλιχοι 1 
ὀσμήν 1 
ὀσμῇ 1 
ὀστέον 2 
ὀστέῳ 1 
ὀστί 1 
ὀστία 2 
ὀστίον 1 
ὀφίεσσιν 1 
ὀφείλειν 1 
ὀφελλόμεναι 1 
ὀφθαλμοῖσι 1 
ὀφθαλμοῖσιν 1 
ὀφθαλμόν 1 
ὀφθαλμός 1 
ὀφθαλμώς 2 
ὀφθαλμὸς 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφρύγων 1 
ὀφρύος 1 
ὀφρύσι 1 
ὀφρῦς 1 
ὀχευσεῖς 1 
ὀχῆας 1 
ὀψίγονον 1 
ὀψαμάτα 1 
ὀϊστῶν 1 
ὁ 146 
ὁδίταν 2 
ὁδίτην 1 
ὁδοιπόρε 1 
ὁδοιπόρον 1 
ὁδοιπόρος 1 
ὁδοὶ 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδόν 1 
ὁδός 1 
ὁδὸν 4 
ὁδὸς 2 
ὁθούνεκα 1 
ὁθούνεκεν 1 
ὁκοῖα 1 
ὁκὰ 2 
ὁλοίτροχοι 1 
ὁλοσχερὲς 1 
ὁμαλοί 1 
ὁμαλοὶ 1 
ὁμαλὸς 1 
ὁμαρτέω 1 
ὁμαρτήσας 1 
ὁμοία 1 
ὁμοίιον 1 
ὁμοίω 1 
ὁμοίως 1 
ὁμομαλίδες 1 
ὁμοῖοι 1 
ὁμοῖον 2 
ὁμοῖος 3 
ὁμοῦ 1 
ὁμότιμον 1 
ὁπανίκα 1 
ὁπηνίκα 1 
ὁπλοτέροις 1 
ὁπλοτέρω 1 
ὁπλᾶς 1 
ὁποίῃ 1 
ὁπποσσάκιν 1 
ὁπποῖα 1 
ὁππόθ 1 
ὁππόθεν 1 
ὁππόκα 2 
ὁππόταν 1 
ὁππότε 1 
ὁππότερος 1 
ὁπόκ 1 
ὁπόσοι 1 
ὁπόσον 1 
ὁπότ 2 
ὁρέοντι 1 
ὁρατός 1 
ὁρεῦντι 1 
ὁρεῦσά 1 
ὁρμαίνων 1 
ὁρμιαὶ 1 
ὁρμῆς 1 
ὁρμῇ 1 
ὁρόωσα 1 
ὁρᾷς 2 
ὁρῆτε 1 
ὁρῇς 1 
ὁρῶ 1 
ὁρῶν 2 
ὁρῷεν 1 
ὁσσίχον 1 
ὃ 3 
ὃν 7 
ὃς 19 
ὄγκον 1 
ὄγμον 1 
ὄζοις 1 
ὄζον 1 
ὄζω 1 
ὄιες 3 
ὄιν 1 
ὄιος 1 
ὄις 5 
ὄκνῳ 1 
ὄλας 1 
ὄλβια 2 
ὄλβιε 1 
ὄλβιοι 3 
ὄλβιος 1 
ὄλβον 3 
ὄλβος 1 
ὄλβω 1 
ὄλβῳ 1 
ὄλεθρος 1 
ὄλεκον 1 
ὄλεσσε 1 
ὄλισθεν 1 
ὄλοιτο 1 
ὄλπαν 1 
ὄλπιδος 1 
ὄμβρος 1 
ὄμβρῳ 1 
ὄμμασι 3 
ὄμμασιν 1 
ὄμματά 2 
ὄμματα 2 
ὄμματι 1 
ὄμνυε 1 
ὄμοσσε 1 
ὄμφακος 1 
ὄναρ 1 
ὄνασις 1 
ὄνειαρ 1 
ὄνομ 1 
ὄνος 1 
ὄνων 1 
ὄξος 2 
ὄπιν 1 
ὄπισθεν 1 
ὄπωπα 1 
ὄργια 1 
ὄρει 4 
ὄρεος 2 
ὄρευς 1 
ὄρη 1 
ὄρθριος 1 
ὄρθρον 3 
ὄρνιθες 1 
ὄρνις 2 
ὄρνισιν 1 
ὄρνιχες 2 
ὄροιτο 1 
ὄρος 5 
ὄρουσαν 1 
ὄρπακες 1 
ὄρπετον 1 
ὄρπηκας 1 
ὄρυσσέ 1 
ὄρφνας 1 
ὄρχως 1 
ὄσδει 1 
ὄσδεις 1 
ὄσδοντι 1 
ὄσσέ 1 
ὄσσε 1 
ὄσσοις 1 
ὄσσων 2 
ὄστρακον 1 
ὄττις 1 
ὄφελλε 1 
ὄφελος 1 
ὄφελός 1 
ὄφιν 1 
ὄφρα 3 
ὄχθαις 1 
ὄχθῃσιν 1 
ὄχλος 3 
ὄχλω 1 
ὄχναι 1 
ὄχνας 1 
ὄψεαι 1 
ὄψιν 1 
ὄψις 1 
ὅ 11 
ὅγ 6 
ὅγε 6 
ὅδ 1 
ὅδε 4 
ὅθεν 15 
ὅθι 7 
ὅκ 4 
ὅκά 1 
ὅκα 7 
ὅκκ 3 
ὅκκα 3 
ὅκχ 1 
ὅλον 1 
ὅλος 1 
ὅλως 1 
ὅμαιμος 1 
ὅμιλον 1 
ὅμιλος 1 
ὅμως 5 
ὅν 4 
ὅντιν 1 
ὅπλ 1 
ὅπλα 2 
ὅπλον 1 
ὅππως 3 
ὅππῃ 2 
ὅπως 9 
ὅπᾳ 2 
ὅπῃ 1 
ὅρη 3 
ὅρημι 1 
ὅρκον 2 
ὅρκῳ 1 
ὅρμον 2 
ὅς 5 
ὅσ 1 
ὅσα 3 
ὅσαις 1 
ὅσοι 2 
ὅσον 10 
ὅσσ 5 
ὅσσά 2 
ὅσσα 8 
ὅσσον 15 
ὅσσος 2 
ὅσσόν 3 
ὅστε 1 
ὅστις 5 
ὅτ 3 
ὅτα 1 
ὅτε 12 
ὅτι 12 
ὅτινι 1 
ὅτις 2 
ὅττί 4 
ὅττι 3 
ὅτῳ 1 
ὅχ 1 
ὐδάτινα 1 
ὐμαλίκων 1 
ὑάκινθον 1 
ὑάκινθος 1 
ὑακίνθινα 1 
ὑβρίσδει 1 
ὑγιὴς 1 
ὑγρὰ 1 
ὑγρὸν 3 
ὑγρὸς 1 
ὑγρῷ 1 
ὑδατόεντα 1 
ὑλάοντες 1 
ὑλήεντι 1 
ὑλαγμοῦ 1 
ὑλακτεῖ 1 
ὑλακτεῖν 1 
ὑλατόμος 1 
ὑλαῖος 1 
ὑμάρτη 1 
ὑμέας 1 
ὑμεναίῳ 1 
ὑμεναιώσουσι 1 
ὑμεῖς 3 
ὑμνέομεν 1 
ὑμνέων 1 
ὑμνήσαιμ 1 
ὑμνήσας 1 
ὑμνεῖν 3 
ὑμῖν 3 
ὑπ 12 
ὑπάκουσεν 1 
ὑπάκουσον 1 
ὑπάρχει 1 
ὑπάτοιο 1 
ὑπέμεινε 1 
ὑπένερθεν 1 
ὑπένυξεν 1 
ὑπέρ 1 
ὑπέροπλον 1 
ὑπέροπλος 1 
ὑπέρτεροι 1 
ὑπέρτερον 1 
ὑπέσταν 1 
ὑπέφαινε 1 
ὑπήναν 1 
ὑπήνεμον 1 
ὑπακούεις 1 
ὑπακούσω 1 
ὑπανέμιοι 1 
ὑπαντῶν 1 
ὑπαπάλω 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπείροχον 2 
ὑπείροχος 1 
ὑπελάμβανε 1 
ὑπεξανέδυ 1 
ὑπεξαναβὰς 1 
ὑπερανορέων 1 
ὑπεραχθέες 1 
ὑπερβὰς 1 
ὑπεροπλίῃ 1 
ὑπερούριον 1 
ὑπερπαδῆτε 1 
ὑπερπωτῶνται 1 
ὑπερφίαλόν 1 
ὑπερόπτης 1 
ὑπεσσεῖται 1 
ὑποδάμναται 1 
ὑποδέξεται 1 
ὑποδρύψῃ 1 
ὑποκάρδιον 2 
ὑποκρίνεσθαι 1 
ὑποκόλπιος 1 
ὑπομιμνάσκων 1 
ὑποπτεύῃσι 1 
ὑποφήτας 1 
ὑποφήτης 1 
ὑποφῆται 1 
ὑπωλένιόν 1 
ὑπωροφίοισι 1 
ὑπόδροσοι 1 
ὑπόμαξον 1 
ὑπότροπον 1 
ὑπὲκ 3 
ὑπὲρ 9 
ὑπὸ 35 
ὑσμίνης 1 
ὑφ 2 
ὑφέντες 1 
ὑφίητι 1 
ὑφαγέο 1 
ὑφορβὸς 1 
ὑψίστοιο 1 
ὑψίτεραι 1 
ὑψηλαὶ 1 
ὑψηλὸν 1 
ὑψηλᾶς 1 
ὑψόθε 1 
ὑψόθεν 3 
ὑψόθι 2 
ὔμμε 2 
ὔμμες 2 
ὔμμιν 10 
ὕβριν 1 
ὕβρισε 1 
ὕδασι 2 
ὕδατα 1 
ὕδατι 3 
ὕδατος 6 
ὕδωρ 14 
ὕει 1 
ὕες 1 
ὕλαν 2 
ὕλας 1 
ὕλην 1 
ὕλῃ 1 
ὕμνησαί 1 
ὕμνησαν 1 
ὕμνοι 1 
ὕμνοις 1 
ὕμνον 1 
ὕμοιον 1 
ὕπατος 1 
ὕπερ 1 
ὕπερθε 2 
ὕπερθεν 2 
ὕπνοις 1 
ὕπνον 7 
ὕπνος 6 
ὕπνω 3 
ὕπνων 1 
ὕπνῳ 1 
ὕπο 1 
ὕπτιος 1 
ὕσπλαγξ 1 
ὕστατα 1 
ὕστερα 1 
ὕστερον 3 
ὕφαινον 1 
ὗς 1 
Ὕλας 1 
ὠδίνειν 1 
ὠδίνεσσιν 1 
ὠδύραντο 1 
ὠθεῖ 1 
ὠθεῖτε 1 
ὠθεῦνθ 1 
ὠκέες 1 
ὠκεανῷ 1 
ὠκυτέρα 1 
ὠμοπλάτᾳ 1 
ὠμοφάγος 1 
ὠμᾶς 1 
ὠνάθην 1 
ὠρέξατο 1 
ὠρανὸν 2 
ὠριγνᾶτο 1 
ὠρυγμοῖο 1 
ὠρχεῦντ 1 
ὠρύονται 1 
ὠρύσαντο 1 
ὠτὸς 2 
ὠχρὸς 1 
ὡγὼ 1 
ὡμάρτευν 2 
ὡμυκλαϊάσδων 1 
ὡμφιτρύωνος 1 
ὡξ 2 
ὡπόλλων 1 
ὡραῖος 1 
ὡργεῖος 1 
ὡρμήθη 1 
ὡρχαῖος 1 
ὡς 97 
ὡσεί 2 
ὡσεὶ 2 
ὡφρόντιστος 1 
ὢ 4 
ὢν 2 
ὣ 1 
ὣς 14 
ὤιξε 1 
ὤλεθ 1 
ὤλεσε 1 
ὤμοι 2 
ὤμοισι 1 
ὤμοσα 1 
ὤμοσας 1 
ὤμους 1 
ὤμων 2 
ὤμῳ 2 
ὤνασαν 1 
ὤνασας 1 
ὤνθρωπε 3 
ὤπασε 2 
ὤπασεν 1 
ὤραν 1 
ὤρεα 7 
ὤρεξα 1 
ὤρεος 2 
ὤρεσι 4 
ὤτων 1 
ὤφελε 1 
ὤφελες 1 
ὥ 1 
ὥδωνις 1 
ὥλαφος 1 
ὥλλοι 2 
ὥνεκά 1 
ὥνεκα 1 
ὥνθρωπος 2 
ὥρα 2 
ὥραν 1 
ὥρας 1 
ὥρατος 1 
ὥρια 2 
ὥριον 2 
ὥριφος 2 
ὥρμασε 1 
ὥρνες 1 
ὥρᾳ 1 
ὥς 19 
ὥσπερ 6 
ὥστ 4 
ὥστοργος 1 
ὥτερος 2 
ὦ 66 
ὦγάθ 1 
ὦγαθέ 1 
ὦγαθὲ 3 
ὦδ 1 
ὦκ 1 
ὦλεύθερε 1 
ὦμες 1 
ὦμον 6 
ὦν 8 
ὦναξ 1 
ὦνον 1 
ὦπιμελητὰ 1 
ὦρσεν 1 
ὦς 1 
ὦσδε 1 
ὦσδεν 1 
ὦσε 1 
ὦσεν 1 
ὧ 7 
ὧδ 7 
ὧδέ 3 
ὧδε 22 
ὧν 11 
ὧπερ 1 
ὧρά 1 
ὧτέ 1 
ὧτινος 2 
ᾀσεῖ 2 
ᾀσεῦμαι 1 
ᾀσῇ 1 
ᾀσῶ 1 
ᾀόνι 1 
ᾄδεις 1 
ᾄσομαι 1 
ᾆδεν 1 
ᾆσας 1 
ᾆσε 1 
ᾇ 7 
ᾇπερ 2 
ᾐωρεῖτο 1 
ᾔδει 2 
ᾔει 1 
ᾔεσαν 1 
ᾗσιν 2 
ᾠδά 1 
ᾠδάς 1 
ᾠδή 1 
ᾠδήκαντι 1 
ᾠδὰν 1 
ᾠδᾶς 2 
ᾡπόλοι 1 
ᾡπόλος 1 
ᾤχετ 1 
ᾤχετο 6 
ᾦζυρὲ 1 
ᾧ 13 
ᾧπερ 1 
ῥ 4 
ῥά 11 
ῥάιστα 1 
ῥάμνοί 1 
ῥάμνῳ 1 
ῥάχις 1 
ῥέεν 1 
ῥέζειν 1 
ῥέθος 1 
ῥέξαί 1 
ῥέξαιμι 1 
ῥέξαντες 1 
ῥέξας 1 
ῥέξον 1 
ῥέον 1 
ῥέοντι 1 
ῥέοντος 1 
ῥήματα 1 
ῥίζαις 1 
ῥίψας 1 
ῥίῳ 1 
ῥα 12 
ῥαγίζοντι 1 
ῥαδινάν 1 
ῥαδιναὶ 1 
ῥαδινὰς 1 
ῥείτω 2 
ῥεθέων 1 
ῥεῖα 2 
ῥηίδιοι 1 
ῥηίτερον 1 
ῥινὶ 1 
ῥινὸς 2 
ῥιπτεῖ 1 
ῥιψάτω 1 
ῥοδόεντα 1 
ῥοδόμαλον 1 
ῥοδόπαχυν 1 
ῥοδόπαχυς 1 
ῥοδόχρως 1 
ῥοικὰν 1 
ῥοικὸν 1 
ῥυθμὸς 1 
ῥυόμεθ 1 
ῥωγάδας 1 
ῥόδα 2 
ῥόδον 4 
ῥόδῳ 1 
ῥόμβος 1 
ῥόον 3 
ῥόπαλον 2 
ῥύγχος 1 
ῥύπον 1 
ῥύσηται 1 
ῥύσοι 1 
ῥὶς 1 
ῥᾴδιόν 1 
ῥᾷον 1 
† 1 

Powered by PhiloLogic