Theocritus, Epigrams (XML Header) [genre: poetry] [word count] [Theoc. Epigr.].

Word Count

Total Words: 1888 Total Unique Words: 1302.
Sorted by words [sort by frequencies].

177 1 
284 1 
3 1 
336 1 
337 1 
338 2 
339 1 
340 1 
432 1 
433 1 
435 1 
437 1 
598 1 
599 1 
600 1 
658 1 
659 1 
660 1 
661 1 
662 1 
663 1 
664 1 
a 22 
athenaeus 1 
ix 8 
pal 22 
vi 6 
vii 8 
xiii 1 
· 42 
Α 2 
Αίδην 1 
Αιδαν 1 
Αλκμήνη 1 
Αμφικλέους 1 
Αονίου 1 
Αρτεμι 1 
Αρχίλοχον 1 
Αστοῖς 1 
Αἰδωνῆος 1 
Βάκχε 1 
Βερενίκης 1 
Γνώσομαι 1 
Δάλιος 1 
Δάφνι 1 
Δάφνιδός 1 
Δάφνις 2 
Δελφὶς 1 
Δημήτηρ 1 
Δημομέλης 1 
Διόνυσε 1 
Διὸς 1 
Δώριος 1 
Ελικωνιάσι 1 
Επίχαρμος 1 
Εριννύος 1 
Εὐρυμέδοντος 1 
Εὐρυσθῆα 1 
Εὐρύμεδον 1 
Εὐσθένεος 1 
Εὕδεις 1 
Ζανὸς 1 
Η 2 
Ηετίωνι 1 
Ηλθε 1 
Ηρακληείη 1 
Ηρης 1 
Ηφαίστοιο 1 
Θήβην 1 
Θραΐσσᾳ 1 
Θύρσι 1 
Θᾶσαι 1 
Ιππῶναξ 1 
Ισθμοῦ 1 
Ιφικλέης 1 
Ιφικλείης 1 
Ιφικλῆι 1 
Κάικος 1 
Καμίρου 1 
Καἴ 1 
Κηρῶν 1 
Κλείτας 1 
Κούρη 1 
Κύπριδος 1 
Κύπρις 1 
Λῇς 1 
Μήδειος 1 
Μίλητον 1 
Μεγάρα 1 
Μουσέων 1 
Μοῖσαι 1 
Μῆτερ 1 
Νήπιον 1 
Νικίᾳ 1 
Νιόβης 1 
Νυμφᾶν 1 
Ξενοκλῆς 1 
Ξεῖνε 1 
Ο 2 
Ορθων 1 
Παιάν 1 
Παιήονος 1 
Πανὶ 1 
Πείσανδρος 1 
Περιστερί 1 
Πρίηπος 1 
Πριήπῳ 1 
Πύθιε 1 
Πύρρης 1 
Πὰν 1 
Πᾶνα 1 
Συρακόσιός 1 
Συρακόσσαις 1 
Τέῳ 1 
Τήναν 1 
Τίρυνθα 1 
Τὰ 1 
Τὸν 1 
Υμῖν 1 
Χρυσογόνης 1 
αἰάζουσα 1 
αἰαῖ 1 
αἰγιβάταν 1 
αἰδέομαι 1 
αἰδεσθεὶς 1 
αἰεὶ 3 
αἰνοτόκεια 1 
αἰνὰ 1 
αἰνὸς 2 
αἰπόλε 1 
αἰτεῖται 1 
αἰωρεῖται 1 
αἰὲν 1 
αἱ 2 
αἱμαξεῖ 1 
αἴσης 1 
αἴσῃ 1 
αἶνον 1 
αὐλοῖσιν 1 
αὐτήν 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖς 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτός 1 
αὐτόφλοιον 1 
αὐτὰρ 4 
αὐτὴ 2 
αὐτὴν 1 
αὐτὸν 3 
αὐτὸς 1 
αὐτῇ 1 
αὐτῷ 1 
αὔτως 1 
αὖτις 1 
βέλεμνα 1 
βίη 1 
βίον 1 
βαθείης 1 
βαθεῖαν 1 
βαλλομένους 1 
βαρὺ 1 
βαρὺς 1 
βελέεσσι 1 
βιήσατο 1 
βλέψασα 1 
βλαφθείς 1 
βλεφάρων 1 
βοτρυόπαις 1 
βουκολικοὺς 1 
βουκόλος 1 
βουλομένοις 1 
βροτοί 1 
βωμὸν 1 
βῶλον 1 
γ 1 
γάρ 2 
γέ 1 
γένετ 1 
γένοιτο 1 
γέρρον 1 
γέρων 1 
γαῖαν 1 
γε 5 
γείνασθαί 1 
γενείου 1 
γενόμεσθα 1 
γευσάμενον 1 
γινομένοις 1 
γλαφυρᾶς 1 
γλυκὺν 1 
γλύψατ 1 
γοάασθαι 1 
γονέες 1 
γυμνὸς 1 
γυναιξί 1 
γυνὰ 1 
γυνὴ 1 
γόνον 1 
γὰρ 10 
γῆρας 1 
γῇ 1 
δ 26 
δάκρυα 1 
δάκρυσι 1 
δάφναι 1 
δάφναις 1 
δέ 6 
δέκα 1 
δή 4 
δήιον 1 
δίκτυα 1 
δαίμονος 1 
δαίμων 2 
δαιμονίη 1 
δαιμονίως 1 
δακρύοισι 1 
δακρύων 1 
δαμάλαν 1 
δαμῆναι 1 
δε 3 
δεδεγμένος 1 
δειλαίη 1 
δειλαῖε 1 
δειλὸς 1 
δειμαίνω 1 
δεινὸς 1 
δεύτατον 1 
δι 1 
διγλήνους 1 
διδύμοις 1 
διὰ 2 
διῆλθε 1 
δροσόεντα 1 
δρυὸς 1 
δρύας 1 
δυνάμην 1 
δυνατὸν 1 
δυσάμμορος 1 
δυσμενέων 1 
δυσπαθέοντος 1 
δυστοκέουσα 1 
δόμον 1 
δόμων 1 
δόνακας 1 
δύνατ 1 
δύσμορος 1 
δύστηνος 2 
δώμασι 1 
δὲ 20 
δὴ 2 
δᾶμος 1 
εἰ 3 
εἰαρινοὶ 1 
εἰδῇς 1 
εἰκοσάμηνον 1 
εἰκόν 1 
εἰμι 1 
εἰπὼν 1 
εἰς 4 
εἱλεῖτο 1 
εἴ 4 
εἴη 1 
εἴσατο 1 
εἴσιδε 1 
εἴτε 2 
εἵλετο 1 
εἵματα 1 
εἶδον 1 
εἶπ 1 
εἶπε 1 
εἶχ 1 
εἶχε 2 
εὐέανος 1 
εὐεργέα 1 
εὐμίτροιο 1 
εὐμενέως 1 
εὐφροσύνης 1 
εὐώδει 1 
εὐώδους 1 
εὑρήσεις 1 
εὑρὼν 1 
εὔχε 1 
εὖ 1 
ζωή 1 
ζωόντων 1 
ζόαν 1 
θάλασσαν 1 
θάλος 1 
θάμνοις 1 
θάρσει 1 
θέλῃς 1 
θαλάσσης 1 
θαλερώτερα 1 
θανάτου 1 
θανὼν 1 
θαρσέων 1 
θείοισι 1 
θεαὶ 1 
θελξεῖ 1 
θεοὶ 1 
θεοῦ 1 
θεός 1 
θεὶς 1 
θεὸν 1 
θεῶν 1 
θεῷ 2 
θηλυτέρῃσι 1 
θνήσκουσα 1 
θνητῷ 1 
θοοῖς 1 
θυέεσσιν 1 
θυμοῦ 1 
θυμόν 1 
θυμὸν 2 
θυμὸς 1 
θύη 1 
θῆκε 2 
κ 1 
κάμψας 1 
κάππεσ 1 
κάρης 1 
κάτα 1 
κέ 1 
κέδρου 1 
κέκλαυται 1 
κέχυται 1 
κήδε 1 
καί 5 
καίπερ 1 
καθίζευ 1 
καθαπτόμενος 1 
κακὰς 1 
κακὸν 1 
κακῇ 1 
καλέουσιν 2 
καλεῖται 1 
καλόν 1 
καλὸν 2 
καλᾷ 1 
καπέτοιο 1 
καππεσέειν 1 
καρτερὸν 2 
κατ 1 
κατάπυκνος 1 
κατέθαψαν 1 
κατέπεφνε 1 
καταγρόμενον 1 
καταδῦναι 1 
καταταξεῖς 1 
κατεσθίει 1 
κατὰ 6 
καὶ 44 
κε 4 
κείνῳ 1 
κεκμακὸς 1 
κεν 1 
κεραὸς 1 
κεφαλῆς 1 
κεχαρισμένον 1 
κεὐθὺς 1 
κεῖμαι 1 
κεῖσθαι 1 
κεῖται 4 
κηδέων 1 
κηδεμόνας 1 
κηδεμόνων 1 
κηδόμενοι 1 
κηροδέτῳ 1 
κισσὸν 1 
κλάζουσα 1 
κλέος 1 
κλαίεσκον 1 
κλαίουσα 1 
κλαίω 1 
κλαγγεῦντι 1 
κλαύσαντε 1 
κοῦρον 1 
κοῦφος 1 
κρέκειν 1 
κρήγυός 1 
κραναὴν 1 
κρατὶ 1 
κρείουσα 1 
κροκόεντα 1 
κρωσσὸν 1 
κτερέεσσι 1 
κυπαρίσσῳ 1 
κωμῳδίαν 1 
κόλπον 1 
κόρος 1 
κόσσυφοι 1 
κύνες 1 
κἠγὼ 1 
κἠνιαυτοῖς 1 
κἠπέγραψε 1 
κἠπιδέξιος 1 
κἠπὶ 1 
κἢν 1 
κῆρ 1 
κῶμα 1 
λάσιον 1 
λέγ 1 
λέγουσα 1 
λέξαντες 1 
λέχος 1 
λέων 1 
λήθειν 1 
λίην 1 
λίνα 1 
λίστρον 1 
λαγωβόλον 1 
λασίας 1 
λαύραν 1 
λείβεται 1 
λείπεται 1 
λεγέτω 1 
λελίαστο 1 
λελιημένος 1 
λεοντομάχαν 1 
λευκόχρως 1 
λεύκ 1 
λεῦκον 1 
λιγυφθόγγοισιν 1 
λιγὺ 1 
λυγροῦ 1 
λυγρότατα 1 
λόγον 1 
λύκος 1 
λύραν 1 
λώιον 1 
μ 2 
μάλ 1 
μάλα 2 
μάν 1 
μάντις 1 
μέγα 3 
μέλη 1 
μέλπουσαι 1 
μέν 1 
μένος 1 
μέτριος 1 
μέχρι 1 
μή 1 
μήλων 1 
μήτηρ 1 
μαθεῖν 1 
μαινομένοισι 1 
μαινόμενος 1 
μακάρων 1 
μακέλην 2 
μαλός 1 
μαρμάρινον 1 
με 4 
μεγάθυμος 1 
μεγάλα 1 
μεγάλην 1 
μεθεὶς 1 
μεθύων 1 
μελάμφυλλοι 1 
μελίγαρυν 1 
μελίσδων 1 
μελπόμενος 1 
μεμαὼς 1 
μεμναμένοις 1 
μετ 1 
μετέπειτα 1 
μετηύδα 1 
μετὰ 2 
μηδ 3 
μηδέν 1 
μηδαμὰ 1 
μησὶν 1 
μητέρ 1 
μητέρι 1 
μικκὸς 1 
μιν 6 
μινυρίσμασιν 1 
μισθόν 1 
μισθῷ 1 
μνησαμένῃ 1 
μνώμενοι 1 
μνᾶμ 1 
μνῆμα 1 
μοί 2 
μοι 10 
μουσικός 1 
μουσοποιὸς 1 
μουσοποιῶν 1 
μοχθίζει 1 
μοχθίζουσαν 1 
μυρίον 1 
μόχθων 1 
μύθοισιν 1 
μύρτοισι 1 
μὰν 1 
μὲν 7 
μὴ 2 
μῆνας 1 
νέμει 1 
νέμεις 1 
νέοισιν 1 
νέον 1 
νήδυμος 1 
νήπιον 1 
νίκην 1 
ναίουσ 1 
νεβρίδα 1 
νεβροῦ 1 
νεμεσητὸν 1 
νεοσσοῖς 1 
νηδυίοφιν 1 
νηπιάχοντας 1 
νιν 2 
νοστήσανθ 1 
νυ 2 
νυκτὸς 2 
νυὸν 1 
νόημα 1 
νόον 1 
νόσφι 1 
νόσων 1 
νύ 2 
νύκτα 1 
νύκτας 1 
νώμασκεν 1 
νῦν 4 
ξένε 1 
ξένον 1 
ξείνης 1 
ξείνοισιν 1 
ξουθαὶ 1 
ξυνόν 1 
ξόανον 1 
οα 1 
οἰνοφόροιο 1 
οἰχομένας 1 
οἱ 6 
οἴκου 1 
οἴκῳ 2 
οἴχετ 1 
οἴχεται 2 
οἶδα 1 
οἶκον 2 
οἷ 1 
οἷς 1 
οὐ 4 
οὐδ 6 
οὐδέ 2 
οὐδὲ 2 
οὐδὲν 1 
οὐκ 3 
οὐκέτ 1 
οὐκί 1 
οὐρανίην 1 
οὐτιδανοῖο 1 
οὐχ 2 
οὔδεϊ 1 
οὔτις 1 
οὕνεκεν 1 
οὕστ 1 
οὗ 1 
οὗτος 2 
πάλαι 1 
πάμπαν 1 
πάνδημος 1 
πάντα 1 
πάντες 1 
πάντοσε 1 
πάντων 2 
πάπταινεν 1 
πάρεστί 1 
πάρος 1 
πάσαις 1 
πάσχει 1 
πέδῳ 1 
πέρ 1 
πέρην 1 
πέριξ 1 
πέτρα 1 
πέτρης 1 
πήραν 1 
παίδων 1 
παθοῦσα 1 
παιδογόνῳ 1 
παισὶν 1 
πακτίδ 1 
παλίγκοτον 1 
πανάποτμος 1 
παννυχίῃ 1 
παντὸς 1 
παρήια 1 
παραστὰς 1 
παραυτίκα 1 
παρθένος 1 
παριόντων 1 
παρὰ 1 
παρὲκ 1 
πατρί 1 
πατρίδος 1 
πατρὸς 1 
παῖδας 2 
παῖς 2 
παῦρον 1 
πεδίοιο 1 
πεδωρισταὶ 1 
πελώρου 1 
περιδέδρομεν 1 
περισσὸν 1 
περὶ 2 
πευκαλίμῃς 1 
πιτυώδεος 1 
πλέον 4 
πλεῖον 1 
πνεύματι 1 
ποθέουσα 1 
ποιήσας 1 
ποιεῖν 1 
ποιητὰν 1 
ποικιλότραυλα 1 
ποκ 1 
πολέων 1 
πολίτᾳ 1 
πολιοῖο 1 
πολλοῖς 3 
πολλοῖσιν 1 
πολλὰ 1 
πολλὸν 1 
πολλᾶς 1 
πολῖται 1 
πονεύμενος 1 
πονηρός 1 
ποσσίν 1 
ποτέρχευ 1 
ποτὶ 1 
προπάροιθεν 1 
προσθεὶς 1 
προσῆκον 1 
προτέρη 1 
προύχοντος 1 
πρόσθ 1 
πρόφασιν 1 
πρὶν 3 
πρὸς 7 
πρᾶτος 1 
πρῶτα 1 
πρῶτον 1 
πυκινοῖσι 2 
πυκινώτερα 1 
πυλάρταο 1 
πυρῆς 1 
πωτᾶται 1 
πόδεσσι 1 
πόθους 1 
πόλει 1 
πόλιν 1 
πόρεν 1 
πόσει 1 
πόσιν 1 
πότ 1 
πότμον 1 
πότνια 2 
πὸτ 1 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 1 
πᾶσιν 1 
πῦρ 2 
πῶς 1 
σάφ 1 
σέβομαί 1 
σέθεν 2 
σακίταν 1 
σακεσπάλος 1 
σακός 1 
σε 2 
σευ 1 
σιδήρου 1 
σοφίῃ 1 
σοφιστής 1 
σοφιστὴς 1 
σοὶ 1 
σοῖς 1 
σπιλάδων 1 
σπουδᾷ 1 
στάλικες 1 
στάντες 1 
στέργειν 1 
στήθεσσι 1 
στήσαιτο 1 
στείχοντες 1 
στενάχουσα 1 
στόμασιν 1 
στᾶθι 1 
συνέγραψεν 1 
συνοισόμενος 1 
συνομαίμονος 1 
σφάζων 1 
σφε 1 
σφετέροισι 1 
σφετέρῃσιν 1 
σφετέρῳ 1 
σφιν 2 
σχέτλιος 1 
σχεδὸν 1 
σωρὸν 1 
σύκινον 1 
σύριγγι 1 
σώζετ 1 
σὲ 1 
σὺ 1 
σὺν 1 
σῶμα 1 
σῷ 1 
τ 3 
τάδε 1 
τάρβος 1 
τάς 1 
τάφρον 1 
τέκνα 2 
τέκνοις 1 
τέκνοισιν 1 
τέκνου 1 
τέκνων 1 
τέκον 1 
τέκος 2 
τέλος 1 
τέφρα 1 
τέχνην 1 
τήνας 1 
τήνων 1 
τί 8 
τίεσκον 1 
τίφθ 1 
ταύτῃ 1 
ταὶ 1 
ταῖς 1 
τε 11 
τεθνεὼς 1 
τελέσαι 1 
τελέσειέ 1 
τελεῖν 2 
τερμίνθου 1 
τεῖχος 1 
τηλεθάει 1 
τηλεθάοντος 1 
τηλυγέτη 1 
τηνεῖ 1 
τι 5 
τιμασεῦντι 1 
τινος 2 
τις 7 
τοί 1 
τοι 4 
τοιοῦτον 1 
τοιῆσδ 1 
τοκήων 1 
τοκῆες 1 
τοὶ 1 
τοὺς 4 
τοῖα 1 
τοῖς 2 
τοῦ 3 
τοῦδε 2 
τοῦτο 2 
τοῦτον 2 
τοῦτό 2 
τράγον 1 
τράγος 1 
τράπεζα 1 
τρέποιτο 1 
τρίποδ 1 
τραχὺς 1 
τρητοὺς 1 
τρισκελὲς 1 
τρισσὰ 1 
τρομερὴν 1 
τρώγων 1 
τυ 1 
τυχὼν 1 
τόδ 3 
τόξοισιν 1 
τόσον 2 
τόσων 1 
τύμβος 1 
τύμβου 1 
τύμβῳ 1 
τὤγαλμα 1 
τὰ 7 
τὰν 6 
τὴν 1 
τὶν 2 
τὸ 14 
τὸν 15 
τὺ 2 
τᾶν 1 
τᾷ 2 
τῆς 2 
τῇ 1 
τῇδε 1 
τῶν 3 
τῷ 5 
υἱεῖ 1 
υἱός 1 
υἱὸν 2 
υἱὸς 2 
φάλητι 1 
φίλη 1 
φίλην 1 
φίλον 5 
φίλος 1 
φίλῃς 1 
φαέεσσιν 1 
φαίδιμος 1 
φαινόλις 1 
φαρμακόεντα 1 
φεῦγε 2 
φιερώτατος 1 
φιλοθρηνής 1 
φλόξ 1 
φρένας 1 
φρεσὶν 2 
φροντίσι 1 
φυλλοστρῶτι 1 
φυσιγνώμων 1 
φωνὰ 1 
φόνοιο 1 
χ 1 
χάλκεον 1 
χάλκεόν 1 
χάριν 2 
χάρις 1 
χίμαρον 1 
χίμαρος 1 
χαιρέτω 1 
χαλαῖς 1 
χαρίεντι 1 
χειμερίας 1 
χειρός 1 
χερειότερον 1 
χερσὶ 2 
χερὸς 1 
χθονὸς 1 
χιτῶνος 1 
χλαίνης 1 
χορηγός 1 
χορῷ 1 
χρήματα 1 
χρήσιμα 1 
χρησίμα 1 
χρηστῶν 1 
χροὸς 1 
χρόνον 1 
χρύσειον 1 
χὑμνοθέτης 1 
χὡνὴρ 1 
χὥσους 1 
χὥτι 1 
ψήφου 1 
ἀέθλους 1 
ἀέναον 1 
ἀίοι 1 
ἀγαθοῖς 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγανοῖσιν 1 
ἀγλάισε 1 
ἀγρεύει 1 
ἀγροῦ 1 
ἀδελφόν 1 
ἀδινὸν 1 
ἀδονίδες 1 
ἀείδειν 1 
ἀειράμενος 1 
ἀεὶ 2 
ἀεῖσαι 1 
ἀθάνατοι 1 
ἀθέσφατος 1 
ἀθανάτων 1 
ἀκηδέω 1 
ἀκρεμόνα 1 
ἀκρόνυχος 1 
ἀλαθινοῦ 1 
ἀλλ 1 
ἀλλοτρίης 1 
ἀλλὰ 3 
ἀλωῆς 1 
ἀλώμενος 1 
ἀμειλίκτοιο 1 
ἀμενηνός 1 
ἀμηχανέοντας 1 
ἀμπαύων 1 
ἀμφεπίαξε 1 
ἀμφοτέρῃσι 1 
ἀμφὶ 1 
ἀμύμονος 1 
ἀν 1 
ἀνέθηκαν 1 
ἀνέλαμψεν 1 
ἀνέρι 1 
ἀνέτλην 1 
ἀνίκητον 1 
ἀναθείς 1 
ἀνανεύσῃ 1 
ἀναστῆναι 1 
ἀναψύξαιμι 1 
ἀνδήρου 1 
ἀνδράσι 1 
ἀνδριάντα 1 
ἀνδρὶ 2 
ἀνδρὸς 2 
ἀνδρῶν 1 
ἀνειρύσσῃ 1 
ἀνελοῦ 1 
ἀνεχάζετο 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνούατον 1 
ἀντ 1 
ἀνταχεῦσι 1 
ἀντὶ 2 
ἀνὴρ 2 
ἀοιδαῖς 1 
ἀοσσῆσαι 1 
ἀπ 2 
ἀπέσσυτο 1 
ἀπείριτα 1 
ἀποθύμιον 1 
ἀποστέρξαι 1 
ἀποτμότερος 1 
ἀπόβριξον 1 
ἀπὸ 1 
ἀριθμήσειεν 1 
ἀριθμεῖ 1 
ἀρξεῦμαί 1 
ἀροῦντες 1 
ἀρτιγλυφὲς 1 
ἀρτιπαγεῖς 1 
ἀρχομένοις 1 
ἀρῆξαι 1 
ἀστεμφὲς 1 
ἀστόργου 1 
ἀσχαλάαν 1 
ἀτερπὲς 1 
ἀτρεκέως 1 
ἀτρύτοισιν 1 
ἀφ 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφῆκε 1 
ἀχέεσσι 1 
ἀχέουσα 1 
ἀχεῦσιν 1 
ἀῶ 1 
ἁ 3 
ἁγνῆς 1 
ἁδύ 1 
ἁλικίᾳ 1 
ἁλὸς 1 
ἁνίκα 1 
ἁπάντων 1 
ἃ 1 
ἄγαλμα 1 
ἄκικυς 1 
ἄκοντα 1 
ἄκρον 1 
ἄλαστα 1 
ἄλγεα 1 
ἄλγεσι 1 
ἄλγεσιν 1 
ἄλλο 1 
ἄλλος 2 
ἄλλων 1 
ἄλλός 1 
ἄλλῳ 1 
ἄμμ 1 
ἄμμιγα 1 
ἄμοτον 1 
ἄμπελος 1 
ἄμφω 1 
ἄν 1 
ἄνδρα 1 
ἄνθεμα 1 
ἄνθετο 1 
ἄντρον 1 
ἄντρου 1 
ἄρ 2 
ἄρα 1 
ἄρνα 1 
ἄροτρα 1 
ἄτερ 1 
ἄχνυται 1 
ἄωρος 1 
ἅ 1 
ἅδετο 1 
ἅλις 1 
ἅμα 1 
ἅς 1 
ἆθλον 1 
ἆσσον 1 
Ἀνακρέοντος 1 
Ἀπόλλων 2 
ἐέργει 1 
ἐγγὺς 2 
ἐγεύσατο 1 
ἐγώ 1 
ἐγὼ 6 
ἐδίαινεν 1 
ἐθέλεις 1 
ἐθέλοντα 1 
ἐθέλω 1 
ἐκ 7 
ἐκείνα 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκπάγλως 3 
ἐκτήσατο 1 
ἐκτελέων 1 
ἐκυρήσαμεν 1 
ἐκφυγέειν 1 
ἐλάχαινε 1 
ἐλεαίρω 1 
ἐλεινὰ 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐμή 1 
ἐμαλοφόρει 1 
ἐμμελής 1 
ἐμούς 1 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῖσιν 1 
ἐμός 1 
ἐμὸν 1 
ἐμὸς 1 
ἐμῷ 1 
ἐν 10 
ἐνίδρυνται 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθάδε 2 
ἐνιαυτῷ 1 
ἐννέα 1 
ἐνναίουσιν 1 
ἐνὶ 1 
ἐξ 1 
ἐξαπίνης 1 
ἐξείπῃς 1 
ἐξεπόνασεν 1 
ἐξερύσαιτο 1 
ἐπ 5 
ἐπάνωθε 1 
ἐπέβησαν 1 
ἐπέοικεν 1 
ἐπίορκον 1 
ἐπίχειρα 1 
ἐπαγροσύνην 1 
ἐπαρκέσαι 1 
ἐπειδὴ 1 
ἐπεὶ 5 
ἐπιγνώμων 1 
ἐπιλανθάνεται 1 
ἐπιρρέξειν 1 
ἐπιφλέξῃ 1 
ἐπτοίησαν 1 
ἐπτοίησε 1 
ἐπὴν 1 
ἐπὶ 10 
ἐρείσας 1 
ἐρεῖ 1 
ἐρεῖς 2 
ἐρχομένης 1 
ἐρωή 1 
ἐς 6 
ἐσσὶ 1 
ἐστί 1 
ἐστι 1 
ἐσχατιῇ 1 
ἐυφρήναι 1 
ἐφ 2 
ἐφίεται 1 
ἐφεσσάμενος 1 
ἐφοίτων 1 
ἐφύπερθε 1 
ἐχέοντο 1 
ἐχόμεσθα 1 
ἐὼν 1 
ἑ 1 
ἑήν 1 
ἑβδόμῳ 1 
ἑκὼν 1 
ἑξεῖ 1 
ἑοὺς 1 
ἑοῦ 1 
ἑτέρως 1 
ἑταῖροι 1 
ἑτοίμῳ 1 
ἑτοῖμον 1 
ἔγεντο 1 
ἔθαψαν 1 
ἔθρεψε 1 
ἔικτο 1 
ἔκαμνον 1 
ἔκειτο 1 
ἔλειπες 1 
ἔμελλεν 1 
ἔμπεδον 1 
ἔμπεσε 1 
ἔμπλεα 1 
ἔμπλεος 1 
ἔνθα 3 
ἔνθῃς 1 
ἔολπά 1 
ἔολπα 1 
ἔπεά 1 
ἔργα 1 
ἔργον 2 
ἔργου 1 
ἔρδοι 1 
ἔρευθος 1 
ἔσκε 1 
ἔστασ 1 
ἔσχατον 1 
ἔσχες 1 
ἔσω 1 
ἔτευξε 1 
ἔτι 4 
ἔτος 1 
ἔτυχες 1 
ἔφη 1 
ἔχει 2 
ἔχειν 1 
ἔχουσα 2 
ἔχουσι 1 
ἔχω 1 
ἔχων 3 
ἕδρα 1 
ἕζεο 1 
ἕλικι 1 
ἕνα 1 
ἕρκος 1 
ἕρπυλλος 1 
ἕστο 1 
Ἐπιγράμματα 1 
ἠέ 1 
ἠγάπευν 1 
ἠδ 2 
ἠδὲ 1 
ἠνίησαι 1 
ἠτίμησαν 1 
ἠυκόμου 1 
ἠύτε 2 
ἠὲ 1 
ἠὼς 1 
ἡ 2 
ἡλικίης 1 
ἡμετέροιο 2 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέρῳ 1 
ἡμᾶς 1 
ἡμῖν 1 
ἢ 5 
ἢν 1 
ἤγαγεν 1 
ἤλυθεν 1 
ἤμαθ 1 
ἤπερ 1 
ἤτοι 1 
ἥγε 1 
ἥδ 1 
ἥδε 1 
ἥδιστον 1 
ἥπατ 1 
ἥπατος 1 
ἥτ 1 
ἦ 3 
ἦεν 1 
ἦλθε 1 
ἦλθες 1 
ἦλθον 1 
ἦμαρ 2 
ἦν 3 
ἦσθα 1 
ἦτορ 1 
ἰάμβων 1 
ἰάπτεις 1 
ἰάπτομαι 1 
ἰδέειν 1 
ἰδοῦσα 1 
ἰητῆρι 1 
ἰχθύν 1 
ἰὸν 1 
ἱερὸν 1 
ἱερὸς 1 
ἱερῆς 1 
ἱκνεῖται 1 
ἱλάσκεο 1 
ἱμερτῷ 1 
ἱμερόεντα 1 
ἱπποτρόφον 1 
ἴ 1 
ἴδον 1 
ἴμεν 1 
ἴοις 1 
ἴσον 2 
ἴστω 1 
ἴσχω 1 
ἶσον 1 
ὀδυρόμενος 1 
ὀδύρηται 1 
ὀθνείαν 1 
ὀθνεῖα 1 
ὀλισθὼν 1 
ὀλλυμένοις 1 
ὀλοφύρομαι 1 
ὀλοὸν 1 
ὀμόσσῃ 1 
ὀξύχειρα 1 
ὀξὺν 1 
ὀρθὸς 1 
ὀροθυνέμεν 1 
ὀρφανίσωμες 1 
ὀστέα 1 
ὀστίον 1 
ὀφθαλμοῖσι 1 
ὀφθαλμοῖσιν 1 
ὀφθαλμοῦ 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀϊζυρώτατα 1 
ὁ 20 
ὁδοιπόρ 1 
ὁδῷ 1 
ὁμοίης 1 
ὁμόρροθοι 1 
ὁμῶς 1 
ὁπόσσα 1 
ὁρόω 1 
ὁρῶ 1 
ὁρῶν 1 
ὁρῶσα 1 
ὃν 1 
ὃς 1 
ὄλβον 1 
ὄμμασιν 1 
ὄναρ 1 
ὄνειρα 1 
ὄνειρος 1 
ὄντα 1 
ὄπα 1 
ὄπιδα 1 
ὄπισθε 2 
ὄπισθεν 1 
ὄρη 1 
ὄρνις 1 
ὄφελον 1 
ὄφις 1 
ὄψιν 1 
ὅ 1 
ὅγ 3 
ὅδ 1 
ὅθι 1 
ὅλον 1 
ὅντε 1 
ὅντινά 1 
ὅς 1 
ὅσθ 1 
ὅστις 1 
ὅτε 1 
ὅτι 1 
ὑπ 1 
ὑπαὶ 1 
ὑποδέξομαι 1 
ὑποστὰς 1 
ὑπὲκ 1 
ὑπὲρ 3 
ὑπὸ 3 
ὕδωρ 1 
ὕμνους 1 
ὕπνον 1 
ὕπνος 1 
ὕπνου 2 
ὗμιν 1 
ὠδῖνας 1 
ὡκ 1 
ὡνὴρ 1 
ὡς 7 
ὡσαύτως 1 
ὡσείθ 1 
ὡσείτ 1 
ὣς 3 
ὤμοι 1 
ὥς 3 
ὦ 4 
ὦπας 1 
ὧδ 1 
ὧδέ 1 
ὧδε 3 
ὧν 3 
ᾇ 1 
ᾗσι 1 
ᾠδοποιοῦ 1 
ᾤχετ 1 
ᾧ 2 
ῥ 1 
ῥά 2 
ῥέξω 1 
ῥεθέεσσι 1 
ῥεῖθρον 1 
ῥημάτων 1 
ῥόδα 1 

Powered by PhiloLogic