Plato, Republic (XML Header) [genre: prose] [word count] [Pl. Resp.].

Word Count

Total Words: 89401 Total Unique Words: 15170.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

καὶ 5185 
τε 1425 
δὲ 1180 
δ 1130 
τὸ 1120 
ἔφη 1064 
μὲν 927 
· 914 
ἐν 899 
ἢ 890 
τῶν 838 
ἂν 769 
τοῦ 712 
ἦν 672 
ἐγώ 651 
τὰ 642 
ὡς 624 
τὴν 592 
γε 589 
οὖν 578 
οὐ 550 
μὴ 537 
εἶναι 529 
δὴ 525 
ὅτι 524 
γὰρ 509 
τὸν 494 
ὁ 490 
οὐκ 466 
τῷ 464 
ἀλλὰ 442 
τοὺς 438 
πρὸς 426 
τῆς 402 
ἀλλ 383 
περὶ 379 
τι 365 
τοῦτο 358 
εἰς 349 
εἰ 338 
τί 338 
ἡ 336 
τοῖς 313 
τῇ 306 
οἱ 292 
ὦ 276 
ταῦτα 265 
ἦ 256 
τις 252 
οὐκοῦν 250 
πῶς 230 
δέ 228 
οὕτω 227 
γάρ 226 
ἄρα 220 
ὥσπερ 212 
ἐπὶ 206 
τὰς 195 
ὑπὸ 194 
ἡμῖν 193 
αὖ 191 
ὅς 190 
πάνυ 189 
ἐκ 189 
λέγεις 183 
δή 180 
τούτων 177 
ὃ 173 
αὐτὸ 172 
μοι 169 
πάντα 168 
ἄν 163 
οἶμαι 162 
οὔτε 162 
αὐτῶν 161 
κατὰ 160 
διὰ 159 
νῦν 157 
οὕτως 157 
εἴη 152 
δοκεῖ 151 
που 151 
ὅταν 147 
δεῖ 146 
ἆρ 141 
οὐδὲ 135 
οὔ 135 
εἶπον 133 
τοίνυν 133 
ἐὰν 130 
λέγειν 128 
μᾶλλον 128 
οὐχ 128 
πόλει 128 
ὀρθῶς 126 
γ 125 
αὐτῷ 124 
ἃ 123 
ἄλλο 121 
ἀνάγκη 119 
αὐτοῦ 117 
οὐδὲν 116 
μάλιστα 115 
σοι 114 
ἔτι 113 
αὐτὸν 109 
ἔχει 109 
οὐδ 108 
πόλιν 107 
μετὰ 105 
ἄλλων 105 
ὧν 105 
αὐτοῖς 104 
μή 102 
μέντοι 93 
δῆλον 91 
τούτου 91 
ναί 90 
ταῖς 88 
ἐξ 88 
ἔστιν 88 
μέν 87 
μήτε 87 
εὖ 86 
μὴν 86 
οἴει 86 
τοιαῦτα 86 
ἀεὶ 86 
δίκαιον 85 
πρῶτον 85 
ἀληθῆ 84 
ᾧ 83 
εἴ 82 
ποιεῖν 82 
τοιοῦτον 82 
αὐτὰ 81 
τότε 80 
μάλα 79 
ἐγὼ 78 
αὐτὴν 77 
ἔφην 77 
ἵνα 77 
πάντων 76 
παρὰ 76 
φαίνεται 76 
ἔοικεν 76 
ἔχειν 76 
ἤδη 76 
Γλαύκων 75 
μήν 75 
οἷον 74 
Σώκρατες 73 
πόλεως 73 
σὺ 73 
ἐστιν 73 
αὐτὸς 72 
αὑτοῦ 72 
αἱ 70 
γίγνεται 70 
εἴτε 70 
ἀπὸ 70 
λόγον 69 
λόγῳ 69 
τούτοις 69 
αὐτοὺς 68 
ὥστε 68 
δεῖν 66 
ἄλλα 66 
ψυχῆς 65 
ἔστι 65 
αὐτῇ 64 
μόνον 64 
πόλις 63 
τούτῳ 63 
ἕνεκα 63 
ἡμᾶς 63 
ὄντι 63 
τίς 62 
φύσιν 62 
καλῶς 61 
πέρι 60 
πολλὰ 60 
ἡμεῖς 60 
ἱκανῶς 60 
ὅπως 60 
ὄντα 59 
δι 58 
φύσει 58 
ψυχῇ 58 
ἐπ 58 
ἔγωγε 58 
μηδὲν 57 
τόδε 57 
ἅμα 57 
ὅσα 57 
ᾖ 57 
εἰπεῖν 56 
πολὺ 56 
ἴσως 56 
λέγω 55 
οὗτος 55 
ἣν 55 
αὐτῆς 54 
τοιούτων 54 
ὂν 54 
οὗ 53 
ἔσται 53 
εἴπερ 52 
ἐπειδὴ 52 
αὕτη 51 
παρ 51 
ταύτῃ 51 
φίλε 51 
ἐάν 51 
βίον 50 
γέ 50 
τ 50 
τινα 50 
φήσομεν 50 
γίγνεσθαι 49 
οἷς 49 
πολλῶν 49 
ψυχὴν 49 
ἤ 49 
γενέσθαι 48 
λόγου 48 
πότερον 48 
ἄρχειν 48 
δικαιοσύνην 47 
ἄλλῳ 47 
ἐκείνου 47 
ὢν 47 
δικαιοσύνη 46 
θεῶν 46 
πράττειν 46 
τοιοῦτος 46 
εἶεν 45 
ὃς 45 
ὄντος 45 
γοῦν 44 
οὐδέν 44 
παντάπασι 44 
τινὰ 44 
ἄλλους 44 
ἐμοὶ 44 
ἑαυτοῦ 44 
ἓν 44 
ἔργον 44 
οἷόν 43 
συμφέρον 43 
σφόδρα 43 
ταύτην 43 
τρόπον 43 
ἀνθρώπων 43 
ἕκαστον 43 
ἡμῶν 43 
hom 42 
μηδὲ 42 
νυνδὴ 42 
ἐλέγομεν 42 
τινος 41 
ἆρα 41 
αὑτῷ 40 
δικαιοσύνης 40 
πολύ 40 
πρότερον 40 
ἀγαθὸν 40 
ἐάντε 40 
δόξαν 39 
δύναμιν 39 
καθ 39 
λόγος 39 
μὰ 39 
οὐδαμῶς 39 
ἧττον 39 
οὓς 38 
τό 38 
ἀγαθοῦ 38 
ὅσον 38 
ὑπ 38 
μηδ 37 
πάλιν 37 
ποτε 37 
ἀδικίαν 37 
ἄλλοις 37 
ἄλλως 37 
δίκαιος 36 
δύο 36 
καί 36 
οὗτοι 36 
ποῖον 36 
σκόπει 36 
ἀληθῶς 36 
ἄλλου 36 
ὃν 36 
εἰκός 35 
οἷα 35 
παντὶ 35 
σῶμα 35 
τίνα 35 
τοῦτον 35 
τἆλλα 35 
ἀδύνατον 35 
ὅσοι 35 
βούλει 34 
σώματος 34 
τά 34 
τοὐναντίον 34 
ἀληθέστατα 34 
ἐστὶν 34 
ἑκάστῳ 34 
ἰδεῖν 34 
ὑπὲρ 34 
αὑτῶν 33 
κακῶν 33 
ποιεῖ 33 
ἄρτι 33 
ἐστίν 33 
ἔμοιγε 33 
ὅ 33 
ᾗ 33 
βίου 32 
εἶδος 32 
παίδων 32 
ταὐτὸν 32 
τοιαύτην 32 
τοιούτῳ 32 
ἄλλον 32 
ἄνω 32 
ἰδίᾳ 32 
οἷός 31 
πρὶν 31 
σε 31 
τοῦτό 31 
χρὴ 31 
ἄλλην 31 
ἄλλοι 31 
ἐφ 31 
ὧδε 31 
il 30 
Δία 30 
Θρασύμαχε 30 
ἀληθείας 30 
ἀλλήλους 30 
ἑκάστου 30 
ἔχοντα 30 
ὄν 30 
αὐτοὶ 29 
διήλθομεν 29 
κακὸν 29 
λόγων 29 
πολλοῖς 29 
τινες 29 
φύλακας 29 
ἐστι 29 
ὄντων 29 
ὡσαύτως 29 
ὥς 29 
γένοιτο 28 
πᾶν 28 
πῃ 28 
τοιούτου 28 
ἀδικεῖν 28 
ἀλλήλοις 28 
ἀνδρῶν 28 
ἄνδρα 28 
ἐκεῖνο 28 
ἥκιστα 28 
λέγε 27 
μανθάνω 27 
πάντας 27 
πολιτείας 27 
φύσεως 27 
ἀρετῆς 27 
ἐκεῖ 27 
ἑαυτῷ 27 
ἔοικε 27 
ἔφαμεν 27 
ἕκαστος 27 
ἰέναι 27 
ὅμως 27 
ὅπερ 27 
δυνατὸν 26 
λέγομεν 26 
μεταξὺ 26 
νοῦν 26 
οὔτ 26 
παῖδας 26 
ἀγαθόν 26 
ἀλλήλων 26 
ἀναγκαῖον 26 
ἀνὴρ 26 
ἄνδρας 26 
ἄνευ 26 
ἄρχοντας 26 
ἄττα 26 
ἅτε 26 
ἔν 26 
ὅπῃ 26 
αὐτό 25 
εἰδέναι 25 
εἴδη 25 
κομιδῇ 25 
κἂν 25 
λέγει 25 
μέγιστον 25 
με 25 
οἳ 25 
παντὸς 25 
πᾶσι 25 
τοιούτους 25 
τούτους 25 
τοῦτ 25 
τυγχάνει 25 
φῶς 25 
ἄλλας 25 
ἄλλης 25 
ἐπειδὰν 25 
ἔπειτα 25 
ἕτερον 25 
κακῶς 24 
κατ 24 
μέλλει 24 
πάντες 24 
παντάπασιν 24 
ἐκείνοις 24 
ἐπιστήμην 24 
ἡδονῆς 24 
αὐτὴ 23 
γένηται 23 
διαφέρει 23 
δοκεῖν 23 
εἰσιν 23 
μέρει 23 
οἶδα 23 
πλέον 23 
πλείω 23 
πολλοὶ 23 
τρόπῳ 23 
ἀνδρὸς 23 
ἄλλῃ 23 
ἄξιον 23 
ἔλεγον 23 
ἔσεσθαι 23 
γένος 22 
δικαίου 22 
δοκεῖς 22 
εἷς 22 
καλῶν 22 
λόγους 22 
οἵ 22 
οἶσθ 22 
πολιτείαν 22 
ποῖα 22 
πρόσθεν 22 
χρόνον 22 
ἀρχῆς 22 
ἐθέλειν 22 
ἐπεὶ 22 
ὄντες 22 
Δί 21 
εὐθὺς 21 
ζῆν 21 
καλὸν 21 
λέγων 21 
μάθημα 21 
μέγα 21 
οὐδεὶς 21 
πολλάκις 21 
πόλεμον 21 
τήν 21 
ταὐτὰ 21 
τινι 21 
φαμεν 21 
χρημάτων 21 
χρῆσθαι 21 
ψυχὴ 21 
ἀδικίας 21 
ἀλήθειαν 21 
ἀμφοτέρων 21 
ἄλλη 21 
ἐκεῖνα 21 
ἐπιθυμίας 21 
ἐπιθυμιῶν 21 
ἔσονται 21 
ἕως 21 
ὅτε 21 
γυναικῶν 20 
κάλλιστα 20 
κινδυνεύει 20 
λόγοις 20 
ποιήσει 20 
προσήκει 20 
τινὸς 20 
τοιοῦτοι 20 
ἀνθρώπους 20 
ἀντὶ 20 
ἄδικον 20 
ἐκείνῳ 20 
ἔγωγ 20 
ἡδονῶν 20 
ἥ 20 
ὅσῳ 20 
ῥᾳδίως 20 
αὐτόν 19 
αὖθις 19 
γῆς 19 
κάτω 19 
κρείττονος 19 
μάλ 19 
μίαν 19 
οὐσίας 19 
πλὴν 19 
πολιτεία 19 
πρός 19 
πᾶσα 19 
πῇ 19 
σύ 19 
ταύτης 19 
τοι 19 
τρίτον 19 
χρήματα 19 
ἀδικία 19 
ἀκούειν 19 
ἀρετὴν 19 
ἄδικος 19 
Ἀδείμαντε 19 
ἐγᾦμαι 19 
ἐνταῦθα 19 
ἑαυτῶν 19 
ἕν 19 
γίγνηται 18 
γίγνονται 18 
δίκαια 18 
δίκην 18 
εἰκότως 18 
κακὰ 18 
κοινῇ 18 
πάλαι 18 
πολλοὺς 18 
πολλὴ 18 
σοῦ 18 
τέ 18 
φῶμεν 18 
ἀγαθῶν 18 
ἀληθείᾳ 18 
ἀμφότερα 18 
ἀρχόντων 18 
ἃς 18 
ἄλλος 18 
ἅπερ 18 
ἑαυτὸν 18 
ἔχεις 18 
ἔχοι 18 
ἔχων 18 
ὁρᾶν 18 
ὄντας 18 
αὑτῆς 17 
βέλτιστον 17 
βίᾳ 17 
γελοῖον 17 
δημοσίᾳ 17 
διεληλύθαμεν 17 
δικαίῳ 17 
δοκῶ 17 
λέγεται 17 
μέχρι 17 
μεῖζον 17 
μουσικῆς 17 
οἰκίας 17 
οὐσίαν 17 
οὔκ 17 
οὖσα 17 
πάσας 17 
παιδείας 17 
πολλοῦ 17 
πόλεις 17 
σμικρὸν 17 
ταῦτ 17 
τινὶ 17 
τοιούτοις 17 
τύραννος 17 
τἀναντία 17 
φαμέν 17 
φύσεις 17 
ἀνδρός 17 
ἀπ 17 
ἄμεινον 17 
ἐκείνων 17 
ἐπιστήμη 17 
ἑκάτερον 17 
ἑνὶ 17 
ἔργα 17 
ἔχω 17 
ἕνα 17 
ἡδονὴν 17 
Ὁμήρου 17 
αὐτούς 16 
αὑτὸν 16 
γένους 16 
καίτοι 16 
καλὰ 16 
λέγουσιν 16 
λεκτέον 16 
μανθάνειν 16 
μετρίως 16 
παντελῶς 16 
πολιτῶν 16 
πού 16 
πως 16 
τελέως 16 
τοιόνδε 16 
φάναι 16 
φίλους 16 
φιλοσοφίας 16 
ψεῦδος 16 
ἀδίκου 16 
ἄλλαι 16 
ἄρχοντες 16 
ἅπαντα 16 
Ἀδείμαντος 16 
ἐκεῖνος 16 
ἑνὸς 16 
ἑτέρων 16 
ἔλεγες 16 
ἔμπροσθεν 16 
ἕξει 16 
ὅθεν 16 
ὅλον 16 
ὑμῖν 16 
Θρασύμαχος 15 
δήπου 15 
διάνοιαν 15 
δικαίως 15 
δόξα 15 
δόξας 15 
εἶναί 15 
θεὸς 15 
κακοῦ 15 
λέγωμεν 15 
μέσῳ 15 
μιμεῖσθαι 15 
νὴ 15 
οἶσθα 15 
οἷοί 15 
ποτ 15 
ποτὲ 15 
πᾶσαν 15 
σκοπεῖν 15 
σώματι 15 
τοιαύτη 15 
του 15 
φήσεις 15 
χάριν 15 
χρήσιμον 15 
ἀλλά 15 
ἀνθρώποις 15 
ἐκείνους 15 
ἐπιστήμης 15 
ἴθι 15 
ὀρθότατα 15 
ὁμοίου 15 
ὁπότε 15 
ὁρᾷς 15 
ὅμοιον 15 
ῥᾴδιον 15 
γυναῖκας 14 
δεύτερον 14 
θεοὺς 14 
κακόν 14 
λεγόμενα 14 
λεγόμενον 14 
μία 14 
μουσικῇ 14 
νέων 14 
οὐρανοῦ 14 
οὐχὶ 14 
οὖσαν 14 
πλεῖστον 14 
ποιητέον 14 
πολλαὶ 14 
πρὸ 14 
πᾶσιν 14 
τέλος 14 
τίνες 14 
ταῦτά 14 
τινας 14 
τοιαύτῃ 14 
τούς 14 
τρία 14 
φαῖμεν 14 
φιλόσοφον 14 
φύσις 14 
φῂς 14 
χαλεπὸν 14 
ἀγαθὰ 14 
ἀρχὴν 14 
ἄρχων 14 
ἐκεῖνον 14 
ἐνίοτε 14 
ἐπιτήδευμα 14 
ἔξωθεν 14 
ἔχουσιν 14 
ἕκαστα 14 
αὐτήν 13 
αὐτοί 13 
αὑτοῖς 13 
βίος 13 
βλάπτειν 13 
βούλομαι 13 
γιγνόμενον 13 
δέῃ 13 
διαλέγεσθαι 13 
διαφερόντως 13 
εἰσίν 13 
εἶ 13 
θεούς 13 
κτῆσιν 13 
μετ 13 
οὐδέ 13 
πατέρα 13 
περί 13 
πλῆθος 13 
ποιῇ 13 
πολιτειῶν 13 
ποτέ 13 
πόλεσιν 13 
σκεπτέον 13 
σμικρὰ 13 
τάς 13 
τέχνη 13 
φασιν 13 
φυλάκων 13 
ἀνδρὶ 13 
ἀνθρώπῳ 13 
ἄρ 13 
ἄριστα 13 
ἅπτεσθαι 13 
ἐκείνης 13 
ἐχθροὺς 13 
ἑταῖρε 13 
ἔξω 13 
ἡγεῖσθαι 13 
ἡγῇ 13 
ἡδονὰς 13 
ἣ 13 
ἵν 13 
ὄψιν 13 
od 12 
αἳ 12 
αἴτιον 12 
αὐταῖς 12 
αὐτός 12 
γένεσιν 12 
γῆν 12 
δεήσει 12 
δόξης 12 
εἰκὸς 12 
εἰπέ 12 
ζητεῖν 12 
θεάσασθαι 12 
θεοῦ 12 
καλεῖς 12 
λέγοντες 12 
λαβεῖν 12 
μέγιστα 12 
μεγάλα 12 
μισθὸν 12 
νέους 12 
νόμος 12 
πέφυκεν 12 
πολλὰς 12 
πόλεων 12 
πόρρω 12 
πᾶς 12 
τέχνης 12 
τίνας 12 
ταύτας 12 
τροφῆς 12 
φίλον 12 
φαίνεσθαι 12 
φιλοσοφίαν 12 
φιλοσοφίᾳ 12 
χαίρειν 12 
ἀκοῦσαι 12 
ἀνάγκης 12 
ἀνήρ 12 
ἀνδρείαν 12 
ἀρετῇ 12 
ἁπάντων 12 
ἄλλαις 12 
ἐάνπερ 12 
ἐκτὸς 12 
ἐφάνη 12 
ἑτέρου 12 
ἑτέρῳ 12 
ἔλαττον 12 
ἔχοντος 12 
ἦθος 12 
ὁμοίως 12 
ὁτιοῦν 12 
ὅπου 12 
Ὅμηρος 12 
Πολέμαρχος 11 
αὐτά 11 
γενόμενος 11 
δῆτα 11 
εἰπὼν 11 
εἴπομεν 11 
ζητοῦμεν 11 
θυμοειδὲς 11 
κεκτῆσθαι 11 
μαθεῖν 11 
μόγις 11 
νόμους 11 
νόμων 11 
οὐδένα 11 
οὐδέποτε 11 
οὔπω 11 
πάσης 11 
παρόντι 11 
πατρὸς 11 
πολίτας 11 
πώποτε 11 
σοφὸς 11 
σφᾶς 11 
σωφροσύνην 11 
σὲ 11 
τέχνην 11 
τιμᾶν 11 
φαμὲν 11 
φύλακες 11 
φύλαξ 11 
ἀγαθοὶ 11 
ἀγαθός 11 
ἀληθοῦς 11 
ἀληθὲς 11 
ἀνδράσι 11 
ἀνθρώπου 11 
ἀποδιδόναι 11 
ἄρχεσθαι 11 
Ἅιδου 11 
ἐμοῦ 11 
ἐναντία 11 
ἐννοεῖς 11 
ἐπιτηδευμάτων 11 
ἐπιτηδεύματα 11 
ἐπιχειρεῖν 11 
ἔχοντας 11 
ἔχοντες 11 
ἕτερα 11 
ἤθη 11 
ἧς 11 
ἰδέαν 11 
ὁπωστιοῦν 11 
ὅρα 11 
ὑμᾶς 11 
ὕστερον 11 
βίῳ 10 
βούλεται 10 
γιγνόμενα 10 
γῆρας 10 
δέοι 10 
δημιουργῶν 10 
δοξάζειν 10 
δύναμαι 10 
δύναμις 10 
δύνασθαι 10 
δῆμος 10 
εἰκόνα 10 
εἶχεν 10 
κάλλιον 10 
κακίαν 10 
κακίας 10 
λέγεσθαι 10 
λέγουσι 10 
λέγῃ 10 
λοιπὸν 10 
λυσιτελεῖν 10 
μέρος 10 
μήτ 10 
μαθήματα 10 
μακάριε 10 
μηδενὶ 10 
οἰκείους 10 
οἴου 10 
οἵαν 10 
οὐδαμῇ 10 
οὐδενὶ 10 
οὐκέτι 10 
πάντως 10 
πάντῃ 10 
πασῶν 10 
παῖδες 10 
πλείους 10 
ποιοῦσιν 10 
πολέμου 10 
πολεμίους 10 
πολιτείᾳ 10 
πορεύεσθαι 10 
συγχωρῶ 10 
συμβαίνει 10 
σχεδόν 10 
σωτηρίαν 10 
σωφροσύνης 10 
τέχνῃ 10 
τίνος 10 
ταχὺ 10 
τεχνῶν 10 
τοσούτῳ 10 
τρόπος 10 
τόν 10 
τύραννον 10 
φαίη 10 
φιλοσόφους 10 
φρονήσεως 10 
χρόνῳ 10 
ἀλλότριον 10 
ἁρμονίας 10 
ἄλληλα 10 
ἄρχουσιν 10 
ἅ 10 
ἐγγένηται 10 
ἐκείνην 10 
ἐνθάδε 10 
ἐντεῦθεν 10 
ἐπαινεῖν 10 
ἐπιθυμίαι 10 
ἐστὶ 10 
ἔχοντι 10 
ὅσαι 10 
Ὅμηρον 10 
ὑγίειαν 10 
ὑφ 10 
ὦσιν 10 
αἰσχρὸν 9 
βέλτιον 9 
βελτίους 9 
γέγονεν 9 
γένη 9 
γίγνοιτο 9 
δεῖσθαι 9 
διανοίας 9 
διαφέρειν 9 
διδόναι 9 
δικαίων 9 
δοκοῦντα 9 
δυνατόν 9 
δῆλα 9 
εἰσι 9 
εἰσὶν 9 
εἶπεν 9 
ζωγράφος 9 
ζῇ 9 
κάλλος 9 
καθιστάναι 9 
καλόν 9 
κυβερνήτης 9 
κυνῶν 9 
κύκλῳ 9 
λανθάνειν 9 
μάλιστ 9 
μέλλουσιν 9 
μέμνησαι 9 
μέσον 9 
μείζω 9 
μετέχειν 9 
μηδέν 9 
μηδαμῇ 9 
μιμήσεως 9 
μισθοὺς 9 
νέοι 9 
νόμου 9 
οὔκουν 9 
παιδείαν 9 
παιδείᾳ 9 
πανταχοῦ 9 
πλουσίων 9 
ποιηταὶ 9 
ποιῶν 9 
πολλά 9 
πολλῆς 9 
πονηρίας 9 
πράττει 9 
πω 9 
πόλεσι 9 
πόρρωθεν 9 
σχεδὸν 9 
σώματα 9 
τιθῶμεν 9 
τινων 9 
τριῶν 9 
τἀληθῆ 9 
τὼ 9 
φέρειν 9 
φίλων 9 
φανῆναι 9 
φύλακα 9 
χαλεπὰ 9 
χρή 9 
ἀδίκῳ 9 
ἀληθές 9 
ἀξίαν 9 
ἀποκρίνεσθαι 9 
ἀρετή 9 
ἀρετὴ 9 
ἄνθρωποι 9 
ἄνθρωπος 9 
ἄτοπον 9 
ἆρά 9 
ἐατέον 9 
ἐθέλει 9 
ἐλάττω 9 
ἐλευθερίας 9 
ἐμπειρίᾳ 9 
ἐμὸν 9 
ἐνεῖναι 9 
ἐννοῶ 9 
ἐξαίφνης 9 
ἐρῶ 9 
ἔδει 9 
ἔπος 9 
ἔργῳ 9 
ἔσθ 9 
ἔστω 9 
ἔχουσι 9 
ἥλιον 9 
ἥτις 9 
ἰδιωτῶν 9 
ἴσμεν 9 
ἵππων 9 
ὀνόματα 9 
ὁμολογεῖν 9 
ὄντως 9 
ὄψεως 9 
ὅλη 9 
ὅλῳ 9 
ὑμεῖς 9 
ὡμολόγηται 9 
ὤν 9 
ὦσι 9 
ὦτα 9 
aesch 8 
Πολέμαρχε 8 
αἰσχρὰ 8 
αἰτίαν 8 
αἷς 8 
αὑτὸ 8 
βέλτιστα 8 
γενομένου 8 
γυμναστικῇ 8 
δέοντος 8 
δίκαιοι 8 
δεινόν 8 
δεινὸς 8 
δεινῶν 8 
δεῦρο 8 
διανοίᾳ 8 
διελθεῖν 8 
δοτέον 8 
δουλείας 8 
δυνάμει 8 
δύνανται 8 
θαυμάσιε 8 
θεός 8 
θεὸν 8 
θεῖον 8 
κάλλιστον 8 
καλά 8 
καλεῖν 8 
καλοῦ 8 
κατιδεῖν 8 
λύπην 8 
λύπης 8 
μέρη 8 
μαθημάτων 8 
μεγίστη 8 
μεγίστων 8 
μύθους 8 
νέου 8 
νομίζειν 8 
νοῦ 8 
νόησιν 8 
νόσημα 8 
οἰκεῖα 8 
οἰκεῖν 8 
οἰκεῖον 8 
οἰόμεθα 8 
οἶδεν 8 
οἷος 8 
οὐδενὸς 8 
οὔσης 8 
πάθη 8 
πάθος 8 
πείθειν 8 
πείθεσθαι 8 
πιεῖν 8 
ποιεῖσθαι 8 
ποιητῶν 8 
ποιοῦ 8 
πολέμῳ 8 
πολλούς 8 
πονηρία 8 
πράγματα 8 
πρέπει 8 
προσῆκον 8 
σίτου 8 
σημαίνει 8 
σοφίαν 8 
σοὶ 8 
σχῆμα 8 
τέταρτον 8 
τέχνας 8 
τίθεσθαι 8 
ταὐτόν 8 
τελευτῶντες 8 
τιθέναι 8 
τιν 8 
τινά 8 
τινὰς 8 
τοιάδε 8 
τοιαύτης 8 
τοιαῦτ 8 
τοσοῦτον 8 
τοτὲ 8 
τρεῖς 8 
τροφὴν 8 
τόπον 8 
τύχῃ 8 
τῳ 8 
φέρει 8 
φαίνονται 8 
φαῦλον 8 
φιλόσοφοι 8 
φιλόσοφος 8 
χείρους 8 
χεῖρον 8 
χρόνου 8 
ψυχὰς 8 
ἀγαθὴν 8 
ἀγαθὸς 8 
ἀεί 8 
ἀκριβῶς 8 
ἀνδρεία 8 
ἀξιοῖ 8 
ἀργύριον 8 
ἀρχομένοις 8 
ἀρχομένῳ 8 
ἀρχὰς 8 
ἀρχὴ 8 
ἄδικοι 8 
ἄθρει 8 
ἄνθρωπον 8 
ἄριστε 8 
ἐγγὺς 8 
ἐκεῖνοι 8 
ἐκεῖσε 8 
ἐμοί 8 
ἐναντίον 8 
ἐναντίου 8 
ἐντὸς 8 
ἐπιθυμία 8 
ἐπιμελεῖσθαι 8 
ἐπιτηδεύειν 8 
ἐργάζεται 8 
ἐροῦμεν 8 
ἑαυτοῖς 8 
ἔλεγεν 8 
ἔχομεν 8 
ἔχουσα 8 
ἡδὺ 8 
ὄναρ 8 
ὄψις 8 
ὅλην 8 
ὅλως 8 
ὅμοιος 8 
ὅστις 8 
ὅτου 8 
ὑεῖς 8 
ὑπάρχει 8 
ὕπαρ 8 
ὠφελίαν 8 
ὠφελεῖν 8 
ῥᾷον 8 
1 7 
Γλαύκωνος 7 
Διός 7 
Διὸς 7 
αὐτόθι 7 
αὗται 7 
βελτίστου 7 
βλέπειν 7 
γεγονέναι 7 
γενόμενον 7 
γεωμετρίας 7 
γιγνομένων 7 
γυμναστικὴν 7 
γυμναστικῆς 7 
γυναῖκες 7 
δίκαιόν 7 
δεῖται 7 
δημιουργοὺς 7 
δημοκρατίας 7 
δικαία 7 
δοκοῦσιν 7 
δρᾶν 7 
δρᾷ 7 
δυνατοῦ 7 
δυνατὴ 7 
δυοῖν 7 
εἰδὼς 7 
εἰσὶ 7 
εἴδους 7 
εἴς 7 
εὐδαίμων 7 
εὐδαιμονίας 7 
εὑρεῖν 7 
θάνατον 7 
θαυμαστὸν 7 
θεοὶ 7 
θεοῖς 7 
θεραπεύειν 7 
θεῷ 7 
καθορᾶν 7 
κοινωνία 7 
κοινωνίαν 7 
κρείττω 7 
λάβῃ 7 
λέγοι 7 
λέγοντα 7 
λέγονται 7 
λαμβάνειν 7 
λεγομένων 7 
λογισμῷ 7 
λογιστικὸν 7 
λοιπὰ 7 
λυσιτελεῖ 7 
λόγοι 7 
μέγας 7 
μέλλομεν 7 
μεταβάλλει 7 
μου 7 
νέος 7 
ναὶ 7 
νόμον 7 
νόσον 7 
οἰκείων 7 
οἵα 7 
οἷ 7 
οὐδεμία 7 
οὐρανῷ 7 
οὗτοί 7 
πέντε 7 
παντός 7 
πλήθει 7 
πλήθους 7 
πλειόνων 7 
πλεονεκτεῖν 7 
ποιήσεως 7 
ποιῆσαι 7 
πολίταις 7 
πολεμεῖν 7 
πολλή 7 
πολὺν 7 
ποῖ 7 
πράξει 7 
πράξεως 7 
πρᾶξιν 7 
πρῶτος 7 
πόλεώς 7 
σαφέστερον 7 
σκοπῶμεν 7 
σκυτοτόμον 7 
σοφία 7 
σοφίας 7 
τάδε 7 
τέτταρα 7 
τίνι 7 
ταὐτά 7 
τελευτῶν 7 
τιμῆς 7 
τούτω 7 
τόπῳ 7 
τότ 7 
φήσει 7 
φίλοις 7 
φιλεῖ 7 
φιλεῖν 7 
φιλοχρήματον 7 
φυλάττειν 7 
φυλακῆς 7 
φῇ 7 
χαλεπόν 7 
χαλεπῶς 7 
χρυσοῦ 7 
χρώμενοι 7 
ψυχήν 7 
ἀλλοτρίου 7 
ἀναγκαίων 7 
ἀνδράσιν 7 
ἀρίστους 7 
ἀρετήν 7 
ἀστρονομίαν 7 
ἀτεχνῶς 7 
ἁρμονίαν 7 
ἄγοντες 7 
ἄδικα 7 
ἄκοντες 7 
ἄκουε 7 
ἄριστοι 7 
ἄρχοντα 7 
ἐγένετο 7 
ἐθέλῃ 7 
ἐκείνῃ 7 
ἐνόντα 7 
ἐπείπερ 7 
ἐργάζεσθαι 7 
ἐρωτᾶν 7 
ἐρωτᾷς 7 
ἐχόντων 7 
ἑαυτόν 7 
ἑκάστη 7 
ἑξῆς 7 
ἑτέραν 7 
ἔκ 7 
ἔοικας 7 
ἔχον 7 
ἔχῃ 7 
ἕκαστοι 7 
ἕξιν 7 
ἕπεσθαι 7 
ἡλίου 7 
ἡρώων 7 
ἡσυχίαν 7 
ἤτοι 7 
ἦσαν 7 
ἰσχυρὸν 7 
ἱκανὸς 7 
ἴδοι 7 
ὀλίγον 7 
ὀλίγων 7 
ὀρθότατ 7 
ὁρᾶσθαι 7 
ὁρᾶται 7 
ὄνομα 7 
ὄφελος 7 
ὅσων 7 
ὅτῳ 7 
ὑπό 7 
ὑὸν 7 
ὠφέλιμον 7 
ὥστ 7 
ᾤμην 7 
24 6 
αἰτία 6 
αἱρεῖσθαι 6 
αἴτιος 6 
αἵ 6 
αὐτοῖν 6 
αὐτὰς 6 
αὑτὴν 6 
αὑτῇ 6 
βουλόμενος 6 
βούλεσθαι 6 
βούληται 6 
βούλωνται 6 
γελοίως 6 
γενέσεως 6 
γενόμενοι 6 
γονέων 6 
γυμνασίοις 6 
γυναικὶ 6 
γυνὴ 6 
δέον 6 
δίψα 6 
δημιουργὸν 6 
δημοκρατία 6 
δικαιοσύνῃ 6 
διὸ 6 
δοκοῦσί 6 
δοξαστὸν 6 
δυνατὰ 6 
δόξει 6 
δόξειεν 6 
εἰδότα 6 
εἰπόντος 6 
εἰρήκαμεν 6 
εἰρῆσθαι 6 
εἴδωλον 6 
εἶπες 6 
εὐδαίμονα 6 
ζητητέον 6 
θέαν 6 
θήσομεν 6 
θεοί 6 
καθάπερ 6 
κακῆς 6 
κακῷ 6 
καλοῦμεν 6 
κατάστασιν 6 
κύνας 6 
λάθρᾳ 6 
λαβὼν 6 
λανθάνῃ 6 
μέλει 6 
μέμνημαι 6 
μαθήματος 6 
μανθάνεις 6 
μαντεύομαι 6 
μείζους 6 
μεγάλην 6 
μεγίστην 6 
μεθ 6 
μεταβολὴν 6 
μεταξύ 6 
μηδένα 6 
μιμήσεται 6 
μισεῖν 6 
μνημονεύεις 6 
μοῖραν 6 
μόνος 6 
μᾶλλόν 6 
νέον 6 
ναυτῶν 6 
νοητοῦ 6 
νόμῳ 6 
οἴεσθαι 6 
οἴεται 6 
οἴονται 6 
οἵους 6 
οἶμαί 6 
οὐδείς 6 
πάσχειν 6 
πένητες 6 
πέφυκε 6 
παθημάτων 6 
παιδιᾶς 6 
παιδὸς 6 
παντάπασί 6 
παρά 6 
παράδειγμα 6 
παρέχεται 6 
πατέρας 6 
παῖδα 6 
πειστέον 6 
ποι 6 
ποιήσομεν 6 
ποιητὰς 6 
ποιητὴς 6 
πολλὴν 6 
πονηρίαν 6 
ποῖόν 6 
πράξεις 6 
πράττοντας 6 
πράττῃ 6 
προειρημένων 6 
πρᾶγμα 6 
πόνους 6 
πότερα 6 
σιτίων 6 
σκέψασθαι 6 
σκεύη 6 
σκιὰς 6 
σκοπεῖσθαι 6 
σμικρά 6 
σμικροῦ 6 
σμικρόν 6 
σοφὴ 6 
στάσις 6 
συγγίγνεσθαι 6 
συγγενεῖς 6 
σωμάτων 6 
σωφρόνως 6 
τέχναι 6 
ταύταις 6 
τιμὰς 6 
τισὶν 6 
τοιαύτας 6 
τροφήν 6 
τροφῇ 6 
τρόπου 6 
τυραννὶς 6 
τύπον 6 
τῇδε 6 
φέρε 6 
φίλοι 6 
φαίης 6 
φαίνεταί 6 
φασι 6 
φιλοσόφου 6 
φρονεῖν 6 
φύλαξιν 6 
χρείαν 6 
χρηστὸν 6 
χρυσίον 6 
χρυσὸν 6 
χρόνος 6 
χωρὶς 6 
ἀγαθῷ 6 
ἀδίκους 6 
ἀδίκων 6 
ἀδικοῦντα 6 
ἀκούσας 6 
ἀκούων 6 
ἀληθινῆς 6 
ἀμείνω 6 
ἀνάγκην 6 
ἀναγκαίους 6 
ἀναλίσκειν 6 
ἀπιέναι 6 
ἀργυρίου 6 
ἀρκέσει 6 
ἀρχομένους 6 
ἄγειν 6 
ἄλλ 6 
ἄλλοτε 6 
ἄνδρες 6 
ἄνωθεν 6 
ἄξια 6 
ἄριστον 6 
ἄρχει 6 
ἄρχουσι 6 
ἄχρηστον 6 
ἆθλα 6 
ἐάντ 6 
ἐγγίγνεσθαι 6 
ἐθέλουσιν 6 
ἐθελήσειν 6 
ἐκείνη 6 
ἐλάττονος 6 
ἐλάττους 6 
ἐλέγετο 6 
ἐλευθέρους 6 
ἐμέ 6 
ἐμὲ 6 
ἐνοῦσα 6 
ἐπειδή 6 
ἐπιεικεῖς 6 
ἐπιστήμῃ 6 
ἐρεῖς 6 
ἐσόμεθα 6 
ἐχθρὸν 6 
ἐᾶν 6 
ἐῶμεν 6 
ἑαυτῆς 6 
ἑκάστοις 6 
ἑκάστῃ 6 
ἑκατέρα 6 
ἑκὼν 6 
ἔδοξεν 6 
ἔκγονα 6 
ἔμαθον 6 
ἔνδον 6 
ἕνεκά 6 
ἕπεται 6 
Ἕλληνας 6 
ἡγῆται 6 
ἡδέως 6 
ἡδοναῖς 6 
ἡδονῇ 6 
ἡμέτερον 6 
ἥκιστά 6 
ἰατρικὴ 6 
ἰατρικῇ 6 
ἰατρὸς 6 
ἰδίας 6 
ἰδὲ 6 
ἴδῃς 6 
ἴσου 6 
ὀλίγοις 6 
ὀλίγου 6 
ὀλιγαρχία 6 
ὀργάνων 6 
ὁμοίους 6 
ὁρῶ 6 
ὁρῶν 6 
ὁτῳοῦν 6 
ὄμματα 6 
ὄπισθεν 6 
ὅδε 6 
ὅμοια 6 
ὅπλα 6 
ὅπλων 6 
ὅσην 6 
ὅσιον 6 
ὡμολογήσαμεν 6 
Θρασυμάχου 5 
Θρασύμαχον 5 
Σιμωνίδην 5 
αὐτή 5 
βίους 5 
βλέποντες 5 
βούλονται 5 
γάμοις 5 
γένει 5 
γέρα 5 
γίγνωνται 5 
γεννᾶν 5 
γενῶν 5 
γεωργῶν 5 
γιγνομένης 5 
γιγνόμενοι 5 
γιγνώσκειν 5 
γνῶναι 5 
γυμναστικὴ 5 
δέονται 5 
δίαιταν 5 
δίψος 5 
δεησόμεθα 5 
δεινὰ 5 
δεσμῶν 5 
δευτέραν 5 
δεόμενον 5 
δεύτερος 5 
δηλοῖ 5 
δημιουργοί 5 
δημοκρατίαν 5 
διέλθωμεν 5 
διήγησις 5 
διανοεῖσθαι 5 
διελέσθαι 5 
δικαίας 5 
δικαίοις 5 
διώκειν 5 
δοκοῦν 5 
δοκοῦντες 5 
δοκῇ 5 
δούλων 5 
δυνάμεις 5 
δυνάμενον 5 
δυνατά 5 
δυνατοὶ 5 
δυνατὸς 5 
δύναιτο 5 
εἰδότι 5 
εἰπὲ 5 
εἰρήνῃ 5 
εἰσί 5 
εἴποι 5 
εἴρηται 5 
εὕροι 5 
ζῶντι 5 
ζῷα 5 
ηὑρήκαμεν 5 
θαυμαστόν 5 
θείῳ 5 
θεραπείαν 5 
θεόν 5 
θεώμενοι 5 
θηρίον 5 
θηρίων 5 
θυγατέρα 5 
θυμοῦ 5 
κάμνειν 5 
καλοῦντες 5 
κεῖται 5 
κλίνης 5 
κλητέον 5 
κοινωνεῖν 5 
κοινὰ 5 
κρίνειν 5 
κρείττων 5 
κρεῖττον 5 
κρῖναι 5 
λέγοντας 5 
λέγοντι 5 
λέξεως 5 
λείπεται 5 
μάχεσθαι 5 
μέγεθος 5 
μέλλοντα 5 
μέρους 5 
μίμησις 5 
μαθήμασιν 5 
μακάριον 5 
μεγάλη 5 
μεγίστου 5 
μεντἂν 5 
μεντἄν 5 
μεταβάλλειν 5 
μηδεμίαν 5 
μηκέτι 5 
μητρὸς 5 
μιμήματα 5 
μιμητὴν 5 
μύθῳ 5 
νέοις 5 
νοήσει 5 
νόμοις 5 
νῷ 5 
οἰκίαν 5 
οἰκείαν 5 
οἰόμενοι 5 
οἵας 5 
οἷοι 5 
οὐδαμοῦ 5 
οὐδενός 5 
οὐχί 5 
πάσχουσιν 5 
πάσῃ 5 
πέρα 5 
παιδία 5 
παιδεύειν 5 
παισὶν 5 
παντοδαπὰς 5 
παραδείγματα 5 
πατρὶ 5 
παῖς 5 
πείθοντες 5 
πειθώμεθα 5 
πειράσομαι 5 
πειρῶ 5 
πεισόμεθα 5 
πενίας 5 
πλείστου 5 
πλεῖστοι 5 
πλούσιος 5 
πλούτου 5 
ποίαν 5 
ποίει 5 
ποιήσειν 5 
ποιεῖς 5 
ποιητής 5 
ποικίλον 5 
ποιούμενοι 5 
ποιοῖ 5 
ποιοῦμεν 5 
ποιοῦντας 5 
ποτοῦ 5 
ποῦ 5 
πράττοι 5 
πράττοντος 5 
πρεσβύτερος 5 
προσδεῖται 5 
προσηκόντων 5 
πρῶτα 5 
πόλεμος 5 
πόνων 5 
πώματος 5 
πᾶσαι 5 
σαφῶς 5 
σκοπεῖ 5 
σπουδάζειν 5 
σπουδῇ 5 
στρατιώτας 5 
στρατιᾶς 5 
συνδοκεῖ 5 
σφίσι 5 
σχολὴν 5 
σχολῇ 5 
σωφροσύνη 5 
σὸν 5 
σὺν 5 
τάχιστα 5 
τέκτονα 5 
τίθημι 5 
τίσιν 5 
τιθεῖς 5 
τιμάς 5 
τιμὴν 5 
τιμᾶσθαι 5 
τιμῶν 5 
τινῶν 5 
τοιοῦτόν 5 
τοσαύτην 5 
τοῦδε 5 
τρέφειν 5 
τρίτος 5 
τριττὰ 5 
τύχην 5 
φέρῃ 5 
φαίνηται 5 
φανείη 5 
φανῇ 5 
φησιν 5 
φιλοσόφοις 5 
φρόνιμον 5 
φωνὰς 5 
χαλεπαίνειν 5 
χείρω 5 
χρωμένους 5 
χρώματα 5 
χρώμεθα 5 
χρῆται 5 
ψεύδεσθαι 5 
ψυχαῖς 5 
ἀγαθά 5 
ἀγαθοὺς 5 
ἀγαθοῖς 5 
ἀδίκως 5 
ἀδικεῖσθαι 5 
ἀδικώτατον 5 
ἀδικῶν 5 
ἀδύνατος 5 
ἀλγηδόνας 5 
ἀνδρείας 5 
ἀνθρωπίνου 5 
ἀνομοίου 5 
ἀξιώσομεν 5 
ἀπεργάσεται 5 
ἀποβλέπων 5 
ἀποβλέψας 5 
ἀποκρίνασθαι 5 
ἀπόλλυσι 5 
ἀρίστου 5 
ἀριθμὸν 5 
ἀρχαὶ 5 
ἀρχόμενοι 5 
ἀχρήστους 5 
ἁμάρτημα 5 
ἁμαρτάνει 5 
ἁπλῶς 5 
ἁπτέον 5 
ἁρμονίᾳ 5 
ἄρχοντος 5 
ἅπασιν 5 
ἐγγίγνεται 5 
ἐγγύτατα 5 
ἐγχωρεῖ 5 
ἐλθεῖν 5 
ἐλθόντες 5 
ἐλθὼν 5 
ἐμποιεῖν 5 
ἐμόν 5 
ἐναντίαν 5 
ἐναντίοις 5 
ἐννόει 5 
ἐπί 5 
ἐπίκουροι 5 
ἐπαινεῖ 5 
ἐπειδάν 5 
ἐπιεικὴς 5 
ἐπιεικῶς 5 
ἐπιθυμίαις 5 
ἐπικούρους 5 
ἐπισκοπεῖν 5 
ἐπιστήμων 5 
ἐπιτάττει 5 
ἐπιχειρεῖ 5 
ἐπιχειρῇ 5 
ἐποίησεν 5 
ἐστί 5 
ἐφάπτεσθαι 5 
ἐφεξῆς 5 
ἐχθροῖς 5 
ἐχθρῶν 5 
ἐχόμενον 5 
ἑαυτοὺς 5 
ἑκάστην 5 
ἑκάστης 5 
ἑκάτερος 5 
ἑκατέρου 5 
ἑκόντες 5 
ἑλέσθαι 5 
ἔλθοι 5 
ἔνεστιν 5 
ἔνι 5 
ἔργοις 5 
ἔργου 5 
ἔρωτα 5 
ἔτη 5 
ἠρέμα 5 
ἡγεμόνας 5 
ἡγεῖται 5 
ἡδεῖα 5 
ἡδονάς 5 
ἡμέρας 5 
ἡσυχία 5 
ἥδιον 5 
ἧττόν 5 
ἰατρὸν 5 
ἰδίαν 5 
ἰδόντες 5 
ἴδωμεν 5 
ἴδῃ 5 
ἴσθι 5 
ὀλίγοι 5 
ὀλιγαρχίαν 5 
ὀφειλόμενα 5 
ὁπόθεν 5 
ὁρώμενα 5 
ὁτουοῦν 5 
ὄργανα 5 
ὄψου 5 
ὅντινα 5 
ὅσια 5 
ὑέος 5 
ὑγιὲς 5 
ὑμῶν 5 
ὑπηρετεῖν 5 
ὑποθέσεις 5 
ὑὸς 5 
fr 4 
hes 4 
wd 4 
Κέφαλε 4 
Κλωθὼ 4 
Λάχεσιν 4 
αἰσθήσεως 4 
αἰτιᾶσθαι 4 
αἴσθησις 4 
αἴσχιον 4 
αὔξην 4 
βαρβάρους 4 
βελτίω 4 
βιώσεται 4 
βλέπων 4 
βοηθεῖν 4 
βουλόμεθα 4 
βούλοιτο 4 
βραχύ 4 
γένοιντο 4 
γένωνται 4 
γήρως 4 
γεγονότα 4 
γενναίων 4 
γενομένην 4 
γεωμετρίαν 4 
γεωργὸν 4 
γεωργὸς 4 
γεύεσθαι 4 
γιγνομένου 4 
γιγνομένους 4 
γνωστόν 4 
γνώσεως 4 
γονέας 4 
γυναικὸς 4 
γυναιξὶ 4 
γυναιξὶν 4 
γυναῖκα 4 
δάκτυλον 4 
δέομαι 4 
δήμῳ 4 
δαιμόνων 4 
δακτύλιον 4 
δεῖξαι 4 
δημιουργὸς 4 
διατρίβειν 4 
διδόντες 4 
διδῷ 4 
διοίσει 4 
διπλάσια 4 
διότι 4 
δοκοῦντι 4 
δοξάζει 4 
δουλείαν 4 
δούλην 4 
δούλους 4 
δρᾶσαι 4 
δρῶσιν 4 
δυνάμεθα 4 
δυνάμενοι 4 
δόξῃ 4 
δύναται 4 
δῆλος 4 
δῆμον 4 
δῶρα 4 
εἰκόνος 4 
εἰρηκέναι 4 
εἰρημένων 4 
εἴδει 4 
εἴδωλα 4 
εἴπῃς 4 
εἴρηκας 4 
εἴσῃ 4 
εὐδοκιμεῖν 4 
εὐχερῶς 4 
εὕροις 4 
εὕρωμεν 4 
ζήτησιν 4 
ζῴοις 4 
ζῴων 4 
ζῶντα 4 
θέμις 4 
θανάτου 4 
θείης 4 
θεᾶσθαι 4 
θνητοῦ 4 
θρέψει 4 
θυμοειδεῖ 4 
θυμὸν 4 
θυσίαις 4 
θυσίας 4 
κάλλιστος 4 
κέκληνται 4 
κήδεσθαι 4 
καθαρὸν 4 
κακία 4 
κακίᾳ 4 
κακὰς 4 
καλλίστη 4 
καλὰς 4 
καμνόντων 4 
κατά 4 
καταμαθεῖν 4 
κεκτημένοι 4 
κερδαίνειν 4 
κεῖσθαι 4 
κλίνη 4 
κοινὸν 4 
κρίσιν 4 
κτήσει 4 
λάβωμεν 4 
λάθῃ 4 
λέγεταί 4 
λέγοιμεν 4 
λέγοντος 4 
λέγῃς 4 
λέοντος 4 
λεγόντων 4 
λογιστικόν 4 
λογιστικῷ 4 
λυπηρὸν 4 
λυσιτελοῦν 4 
λύπας 4 
λύπη 4 
μάλιστά 4 
μέλλοντας 4 
μέλλω 4 
μέτρον 4 
μέτρου 4 
μέτρῳ 4 
μήτοι 4 
μίμησιν 4 
μαθήμασι 4 
μαθήσεως 4 
μακροτέρα 4 
μακρὰν 4 
μανίας 4 
μεγάλου 4 
μετέχει 4 
μετέχοντα 4 
μεταχειρίζεσθαι 4 
μηδαμῶς 4 
μητέρα 4 
μιμήσασθαι 4 
μιμητική 4 
μιμητὴς 4 
μισθόν 4 
μιᾶς 4 
μουσικήν 4 
μουσικὴν 4 
μουσικὸς 4 
μυρίων 4 
μῶν 4 
νεωστὶ 4 
νομοθέτην 4 
νομοθετήσεις 4 
νοσημάτων 4 
νόμιμα 4 
οἰκήσεις 4 
οἰκείας 4 
οἰκείου 4 
οἴηται 4 
οἴκαδε 4 
οἵων 4 
οὐδέτερα 4 
οὐδεμιᾷ 4 
οὐκέτ 4 
οὑτωσὶ 4 
οὕς 4 
οὗπερ 4 
πάντ 4 
πέφανται 4 
πίστιν 4 
παισὶ 4 
πανταχῇ 4 
παντοδαπῶν 4 
παρέχει 4 
παρέχειν 4 
παρέχῃ 4 
παροιμίαν 4 
πατέρες 4 
πατρός 4 
πατὴρ 4 
πεινῆν 4 
πεποίηκεν 4 
πεφυκέναι 4 
πεῖσαι 4 
πλείστους 4 
πλεῖν 4 
πλούσιοι 4 
ποίας 4 
ποίους 4 
ποθεν 4 
ποιήσας 4 
ποιητήν 4 
ποιηταί 4 
ποιμένα 4 
ποιοῖμεν 4 
ποιοῦντα 4 
ποιοῦσι 4 
πολεμίων 4 
πολεμικῶν 4 
πολιτικῶν 4 
πολλαί 4 
πολλαχῇ 4 
πολλαῖς 4 
πολλῷ 4 
πολῖται 4 
πονηροὺς 4 
πράττων 4 
πρεσβυτέροις 4 
προσήκοντα 4 
προσειπεῖν 4 
προσοιστέον 4 
προστάττειν 4 
προτέραν 4 
προυθέμεθα 4 
προφάσεως 4 
πρότερα 4 
πρώτη 4 
πρᾶξαι 4 
πυρὸς 4 
πόθεν 4 
σέ 4 
σιτία 4 
σκεψόμεθα 4 
σμικρῶν 4 
σμικρῷ 4 
σου 4 
σοφίᾳ 4 
σοφὸν 4 
σοφῶν 4 
στάσιν 4 
στρατόπεδα 4 
συλλήβδην 4 
συμβολαίων 4 
συμβόλαια 4 
συμμαχίαν 4 
συμπάσης 4 
συνόντες 4 
σφεῖς 4 
σώμασιν 4 
σώφρων 4 
τάξιν 4 
τέτακται 4 
τέτταρας 4 
τείνει 4 
τεθραμμένος 4 
τελευτήσῃ 4 
τεττάρων 4 
τιμῶντες 4 
τινές 4 
τινὲς 4 
τισιν 4 
τοιαῦται 4 
τούτοιν 4 
τοῖν 4 
τρίτου 4 
τυραννικόν 4 
τυραννικὸς 4 
τυραννουμένην 4 
τύπους 4 
τἀληθὲς 4 
τἀλλότρια 4 
τῶνδε 4 
φάρμακον 4 
φέρεσθαι 4 
φίλην 4 
φαίνωνται 4 
φανήσεται 4 
φανερῶς 4 
φανεῖται 4 
φαντάσματα 4 
φαῦλα 4 
φησι 4 
φθόγγους 4 
φιλίαν 4 
φιλομαθὲς 4 
φιλοσόφῳ 4 
φιλοτίμου 4 
φρονήσει 4 
φυλακὴν 4 
φυῇ 4 
φόβοις 4 
φόνου 4 
φύλαξι 4 
χείρονος 4 
χειρόνων 4 
χρήσιμα 4 
χρήσιμος 4 
χρήσῃ 4 
χρεία 4 
χρείᾳ 4 
χρηματιστὴν 4 
χρηστοὺς 4 
χρυσίου 4 
χρυσοῦν 4 
χρόας 4 
χρώμενος 4 
ψεύδοιτο 4 
ψυχή 4 
ψυχαὶ 4 
ἀγῶνας 4 
ἀδελφούς 4 
ἀδελφὰ 4 
ἀδικήματα 4 
ἀδυνάτους 4 
ἀθληταὶ 4 
ἀκολασίας 4 
ἀκολουθεῖν 4 
ἀκουσίως 4 
ἀκουστέον 4 
ἀκούοντες 4 
ἀκριβέστατα 4 
ἀληθεῖ 4 
ἀληθεῖς 4 
ἀλλήλοιν 4 
ἀλλοιοῦται 4 
ἀλλοτρίων 4 
ἀμέλει 4 
ἀμείνους 4 
ἀμείνων 4 
ἀμφοτέροις 4 
ἀμφοῖν 4 
ἀνάγκῃ 4 
ἀνάξιον 4 
ἀναγκάζει 4 
ἀναγκάζονται 4 
ἀνδρεῖον 4 
ἀνδρεῖος 4 
ἀπέχεσθαι 4 
ἀπεργάζεται 4 
ἀπηλλάχθαι 4 
ἀποδέχεσθαι 4 
ἀποδεκτέον 4 
ἀποδεῖξαι 4 
ἀποδιδοῦσα 4 
ἀποδοτέον 4 
ἀποδόσθαι 4 
ἀποκρίνου 4 
ἀποκριτέον 4 
ἀπολωλέναι 4 
ἀπόλλυσθαι 4 
ἀργύρου 4 
ἀργῶν 4 
ἀριθμεῖν 4 
ἀριθμόν 4 
ἀριθμῶν 4 
ἀρξάμενοι 4 
ἀρχήν 4 
ἀρχαί 4 
ἀρχῇ 4 
ἀρχῶν 4 
ἀτιμάζων 4 
ἀφ 4 
ἀφαιρεῖσθαι 4 
ἀφικέσθαι 4 
ἁπάσης 4 
ἁπλοῦν 4 
ἄγριον 4 
ἄγων 4 
ἄθλιοι 4 
ἄκρατον 4 
ἄκρων 4 
ἄριστος 4 
ἄρχον 4 
ἄρχοντι 4 
ἄστρων 4 
ἄστυ 4 
ἅπαντας 4 
ἅπασα 4 
ἅπασαν 4 
ἅπτεται 4 
Ἀγαμέμνονος 4 
Ἀρίστωνος 4 
ἐάσομεν 4 
ἐγγενέσθαι 4 
ἐγγύθεν 4 
ἐζητοῦμεν 4 
ἐθέλοι 4 
ἐθέμεθα 4 
ἐθελήσει 4 
ἐκβαίνοντα 4 
ἐκγόνους 4 
ἐκεῖνόν 4 
ἐλάχιστον 4 
ἐλευθέρων 4 
ἐλευθερίαν 4 
ἐλεύθεροι 4 
ἐλπίδος 4 
ἐμποιεῖ 4 
ἐναντίας 4 
ἐννενόηκας 4 
ἐξουσία 4 
ἐπειδήπερ 4 
ἐπιθυμεῖν 4 
ἐπιθυμητικόν 4 
ἐπιθυμητικὸν 4 
ἐπιθυμῶ 4 
ἐπισκέψασθαι 4 
ἐπιστῆμαι 4 
ἐπιχειρῶν 4 
ἐργαζόμενος 4 
ἐρρήθη 4 
ἐρώτα 4 
ἐχέτω 4 
ἐχούσας 4 
ἐᾷ 4 
ἑκάστοτε 4 
ἑκάστων 4 
ἑκάτεροι 4 
ἑκατέρῳ 4 
ἑπόμενα 4 
ἑτέρα 4 
ἑτέρας 4 
ἑταίρους 4 
ἑώρα 4 
ἔθνος 4 
ἔκγονον 4 
ἔμοιγ 4 
ἔργων 4 
ἔρχεται 4 
ἔσχατον 4 
ἔτ 4 
ἕξειν 4 
ἕξεις 4 
ἕξουσιν 4 
Ἑλλάδα 4 
Ἕλλησιν 4 
ἠθῶν 4 
ἡγούμενον 4 
ἡγούμενος 4 
ἡγοῖτο 4 
ἡδονή 4 
ἡδονήν 4 
ἡδοναί 4 
ἡδοναὶ 4 
ἡλικίας 4 
ἡλικίᾳ 4 
ἡμέραν 4 
ἡμίσεα 4 
ἡμετέρᾳ 4 
ἥδιστος 4 
ἥμερον 4 
ἰατρικήν 4 
ἰατρικῆς 4 
ἰδόντα 4 
ἰδὼν 4 
ἰσχυρότερον 4 
ἰτέον 4 
ἱερὰ 4 
ἱερῶν 4 
ἱκανὴν 4 
ἱματίου 4 
ἴδια 4 
ἴδιον 4 
ἴσον 4 
ἴχνη 4 
ὀλιγάκις 4 
ὀλιγαρχικοῦ 4 
ὀνόματος 4 
ὀξέως 4 
ὀξὺ 4 
ὀρθὴν 4 
ὀρθὸν 4 
ὀφειλόμενον 4 
ὀφθαλμοῖς 4 
ὁδόν 4 
ὁδὸν 4 
ὁμιλίας 4 
ὁμολογοῦμεν 4 
ὁπότερον 4 
ὁπῃοῦν 4 
ὁρατῷ 4 
ὁρᾷ 4 
ὁρῶντες 4 
ὅλης 4 
ὅλου 4 
ὅλῃ 4 
ὅρος 4 
ὑγιὴς 4 
ὑπάρχειν 4 
ὠφελίας 4 
ὠφελεῖσθαι 4 
ὡμολογοῦμεν 4 
ὧδέ 4 
ᾔσθησαι 4 
ᾠκίζομεν 4 
ῥᾷστα 4 
16 3 
17 3 
20 3 
22 3 
23 3 
frag 3 
unknown 3 
Αἰσχύλου 3 
Θρασυμάχῳ 3 
Κέφαλος 3 
Κλειτοφῶν 3 
Πολεμάρχου 3 
Τροίᾳ 3 
Χρύσης 3 
αἰσθήσεων 3 
αἰσθανόμεθα 3 
αἰσχρόν 3 
αἰσχρῶν 3 
αἴσθησιν 3 
αἴσθωνται 3 
αἴσχιστον 3 
αἴτια 3 
αὐλῶν 3 
αὐτίκα 3 
αὐτὼ 3 
αὑτοὺς 3 
αὑτόν 3 
βάθους 3 
βάσεις 3 
βίων 3 
βαρβάρων 3 
βαρβαρικῷ 3 
βασιλέα 3 
βελτίστη 3 
βιάσασθαι 3 
βιαίῳ 3 
βλάπτει 3 
βλαβερὰ 3 
βλαβερὸν 3 
βουληθῇ 3 
βουλοίμην 3 
βουλομένῳ 3 
βούλῃ 3 
γέλωτα 3 
γέμειν 3 
γεγονότων 3 
γεγονὸς 3 
γεγονὼς 3 
γελοίου 3 
γελοῖα 3 
γενήσεται 3 
γενναία 3 
γενναῖον 3 
γενομένων 3 
γενόμενα 3 
γιγνομένη 3 
γιγνομένην 3 
γιγνομένοις 3 
γιγνώσκει 3 
γνῶσιν 3 
γράφειν 3 
γράφουσιν 3 
γραφικὴ 3 
γυμνάσια 3 
γυναικεῖον 3 
γυναικός 3 
γυναιξί 3 
γυναιξίν 3 
δέος 3 
δήμου 3 
δίκαιά 3 
δίκας 3 
δίκῃ 3 
δαιμόνιε 3 
δαιμόνιον 3 
δείσαντες 3 
δεδιέναι 3 
δεδιὼς 3 
δεινοὶ 3 
δεινοῦ 3 
δεινὸν 3 
δεομένοις 3 
δεσποτῶν 3 
δηλοῦν 3 
δημιουργός 3 
δημοκρατίᾳ 3 
δημοκρατουμένην 3 
δημοτικὸς 3 
διά 3 
διάγειν 3 
διέλθῃς 3 
διήγησιν 3 
διαίτης 3 
διαίτῃ 3 
διακείμενος 3 
διαμάχεσθαι 3 
διανοῇ 3 
διεληλυθέναι 3 
διεξιών 3 
διηγήσει 3 
διηγήσεως 3 
διισχυρίζεσθαι 3 
δικάζειν 3 
δικαιότατον 3 
δικαστηρίοις 3 
δικαστὴν 3 
δικαστῶν 3 
διορίσασθαι 3 
διωμολογησάμεθα 3 
διώκων 3 
διῇμεν 3 
δοκοῦμέν 3 
δοκοῦμεν 3 
δοκοῦντας 3 
δουλεύειν 3 
δούλοις 3 
δοῦλον 3 
δοῦναι 3 
δρῶν 3 
δυνάμενος 3 
δυνάμεως 3 
δυναμένῳ 3 
δυνατῶν 3 
δυσχεραίνων 3 
δόγματα 3 
δόξαι 3 
δόξω 3 
δύ 3 
δύνηται 3 
δώσομεν 3 
εἰδότος 3 
εἰδώλου 3 
εἰδώλων 3 
εἰκασίαν 3 
εἰκόνας 3 
εἰκόσι 3 
εἰκότων 3 
εἰλικρινῶς 3 
εἰμι 3 
εἰπών 3 
εἰρήνην 3 
εἴδεσι 3 
εἴδεσιν 3 
εἴπω 3 
εἴσω 3 
εἴτ 3 
εἶδον 3 
εἶτα 3 
εὐδαίμονας 3 
εὐδαίμονες 3 
εὐδαιμονέστατον 3 
εὐδαιμονίᾳ 3 
εὐδαιμόνων 3 
εὐλαβούμενοι 3 
εὐπετὲς 3 
εὐφυεῖς 3 
εὑρήσειν 3 
εὑρήσομεν 3 
εὔδαιμον 3 
ζημίαν 3 
ζητήσει 3 
ζητοῦντες 3 
ζητοῦσιν 3 
ζῴου 3 
ζῶν 3 
ζῶντες 3 
ζῶσιν 3 
ζῷον 3 
θάλατταν 3 
θέας 3 
θέλεις 3 
θέμενοι 3 
θέντες 3 
θέρους 3 
θέσιν 3 
θαλάττῃ 3 
θαμὰ 3 
θανάσιμον 3 
θεατέον 3 
θεραπεύσαντες 3 
θεωμένους 3 
θεῖναι 3 
θρήνους 3 
θυγατέρας 3 
θυμοειδές 3 
θυμοειδοῦς 3 
θόρυβον 3 
θύρας 3 
θῶμεν 3 
κάλλους 3 
κάμνοντι 3 
κέντρα 3 
καίπερ 3 
καθαρὰν 3 
καθαρᾶς 3 
καθορᾷς 3 
κακά 3 
κακουργεῖν 3 
κακούργους 3 
κακός 3 
κακὴν 3 
κακῇ 3 
καλεῖσθαι 3 
καλεῖται 3 
καλλίων 3 
καλουμένων 3 
καλοῖμεν 3 
καλοῖς 3 
καλοῖτο 3 
καλοῦνται 3 
καλὴ 3 
καλὸς 3 
καλῶ 3 
κατάστασις 3 
καταντικρὺ 3 
κατασκευὴν 3 
κελεύειν 3 
κενὸς 3 
κεφάλαιον 3 
κεφαλὰς 3 
κεφαλῆς 3 
κηφῆνα 3 
κινδυνεύομεν 3 
κινδυνεύουσιν 3 
κινεῖται 3 
κλέπται 3 
κλίνην 3 
κλινοποιός 3 
κοινωνήσουσιν 3 
κοινωνίας 3 
κοινωνὸς 3 
κοινὰς 3 
κοῦφον 3 
κρίνεσθαι 3 
κραδίην 3 
κρατεῖν 3 
κρείττους 3 
κτήσασθαι 3 
κυβερνήτην 3 
κύβων 3 
κύνα 3 
κύριον 3 
κύων 3 
κῦμα 3 
λέγ 3 
λέξει 3 
λέξιν 3 
λέοντα 3 
λήψεται 3 
λαβόντες 3 
λαμβάνοντας 3 
λανθάνει 3 
λαχοῦσαν 3 
λείπεσθαι 3 
λεγομένοις 3 
λογισμοῦ 3 
λογιστικοῦ 3 
λυπεῖσθαι 3 
λυπῶν 3 
λυσιτελέστερον 3 
λύειν 3 
λύπαις 3 
μάχῃ 3 
μέγαν 3 
μέθης 3 
μέθοδον 3 
μέθοδος 3 
μέλεσιν 3 
μέλλοι 3 
μέλλοντι 3 
μέλλουσι 3 
μέλλων 3 
μέτριος 3 
μαθήσεις 3 
μανίαν 3 
μανθάνομεν 3 
μανθάνοντι 3 
μαχοῦνται 3 
μαχόμενον 3 
μείγνυσθαι 3 
μείζονος 3 
μεγάλας 3 
μεγάλων 3 
μεγάλῳ 3 
μεγίστῳ 3 
μεγαλοπρέπεια 3 
μελέτην 3 
μελέτης 3 
μελλούσῃ 3 
μελλόντων 3 
μεταβαίνει 3 
μεταβολὴ 3 
μεταβολῆς 3 
μεταλαμβάνει 3 
μετρεῖν 3 
μηδέποτε 3 
μηδεὶς 3 
μητέρας 3 
μητρὶ 3 
μιμεῖται 3 
μιμουμένους 3 
μισθοῦ 3 
μουσική 3 
μόνη 3 
μόνῃ 3 
μόνῳ 3 
μύθοις 3 
νέαν 3 
νέῳ 3 
ναύκληρον 3 
ναύτης 3 
νεώτερος 3 
νεὼς 3 
νικᾷ 3 
νοητὸν 3 
νομίσαι 3 
νομοθέτης 3 
νομοθετεῖν 3 
νυκτὸς 3 
νυνὶ 3 
νόησον 3 
νόσους 3 
νόσων 3 
νύκτωρ 3 
οἰηθῆναι 3 
οἰκέτας 3 
οἰκήσει 3 
οἰκίᾳ 3 
οἰκεία 3 
οἰκετῶν 3 
οἰόμενος 3 
οἰώμεθα 3 
οἴκοι 3 
οἴοιτο 3 
οἵτινες 3 
οἶδ 3 
οἶνον 3 
οἷαι 3 
οὐδεμίαν 3 
οὐρανὸν 3 
οὐσία 3 
οὐσῶν 3 
οὔθ 3 
οὔσας 3 
οὖσι 3 
οὖσιν 3 
οὗτός 3 
πάθους 3 
πάμπολυ 3 
πάρεργον 3 
πέμπτον 3 
πένης 3 
πέτρας 3 
παθήματα 3 
παθεῖν 3 
παιδευτέον 3 
παιδοποιίας 3 
παλαιὰ 3 
πανηγύρει 3 
παντί 3 
παράπαν 3 
παραδεξόμεθα 3 
παρακαλοῦντα 3 
παρασκευάζει 3 
παρασκευῇ 3 
παρεσκευασμένοι 3 
πείθει 3 
πείθομαι 3 
πειθοῦς 3 
πειρώμεθα 3 
πεπονθέναι 3 
περ 3 
περιμάχητον 3 
πλήν 3 
πλήρης 3 
πλεῖστα 3 
πληρούμενον 3 
πλησίον 3 
πλουσίοις 3 
πλουσίους 3 
πλουτεῖν 3 
πλούτῳ 3 
πλοῦτον 3 
ποιά 3 
ποιήσεις 3 
ποιήσουσιν 3 
ποιήσω 3 
ποιησάμενοι 3 
ποιητοῦ 3 
ποιητὴν 3 
ποιητῇ 3 
ποιοῦντες 3 
ποιὰ 3 
πολεμίοις 3 
πολιτικὰ 3 
πολλαχοῦ 3 
πολυπραγμονεῖν 3 
πονηροῖς 3 
πονηρότερος 3 
πονηρὸν 3 
πονηρῶν 3 
πορείαν 3 
ποτέρως 3 
ποῖός 3 
πράξειν 3 
πρέπειν 3 
πρέπουσαν 3 
πρεσβύτερον 3 
προβάτων 3 
προειρημένα 3 
προθυμεῖσθαι 3 
προθύμως 3 
προοίμιον 3 
προσδεῖ 3 
προστάξομεν 3 
προστάτης 3 
προστάττωσιν 3 
προὔργου 3 
πρόβατα 3 
πρότερος 3 
πόνοις 3 
πόνον 3 
πώποτέ 3 
πῦρ 3 
σίτων 3 
σαυτοῦ 3 
σαυτῷ 3 
σαφηνείᾳ 3 
σημεῖα 3 
σκέψαι 3 
σκέψιν 3 
σκέψις 3 
σκευῶν 3 
σκεψώμεθα 3 
σκεύους 3 
σκληρόν 3 
σκυτοτόμος 3 
σοφοὺς 3 
σοφός 3 
στασιάζει 3 
στασιάζειν 3 
στρατοπέδῳ 3 
συγγενές 3 
συγγενῶν 3 
συγγιγνώσκεις 3 
συγγνώμην 3 
συγχωρεῖς 3 
συμβαίνειν 3 
συμβολαίοις 3 
συμφέρει 3 
συμφέρειν 3 
συμφοραῖς 3 
συμφυλάττειν 3 
συμφωνίαν 3 
συνέβη 3 
συνεχωρήσαμεν 3 
συνεῖναι 3 
συνοίομαι 3 
συνοικεῖν 3 
συνουσίᾳ 3 
συσσίτια 3 
συχνὸν 3 
συχνῶν 3 
σφενδόνην 3 
σφῶν 3 
σχήματα 3 
σχολὴ 3 
σωθῆναι 3 
σύμφημι 3 
σώφρονα 3 
τάξει 3 
τάχ 3 
τάχα 3 
τέκτων 3 
τέλεον 3 
τέχναις 3 
τίν 3 
τίνων 3 
τειχίον 3 
τεκμήριον 3 
τεκμαίρομαι 3 
τελευτήσαντι 3 
τελευτᾶν 3 
τελεωτάτην 3 
τηρητέον 3 
τιθέντες 3 
τιμημάτων 3 
τιμιώτερον 3 
τιμῇ 3 
τμῆμα 3 
τοσαῦτα 3 
τοσούτων 3 
τοσόνδε 3 
τράπεζαι 3 
τρίτην 3 
τρίτῳ 3 
τραγῳδίαν 3 
τραγῳδίας 3 
τρόποι 3 
τρόπων 3 
τυράννου 3 
τυραννίδας 3 
τυραννίδος 3 
τυραννίς 3 
τυραννικώτατος 3 
τυραννουμένη 3 
τυφλὸν 3 
τυφλῶν 3 
τυχὼν 3 
τόδ 3 
τόνδε 3 
τύπῳ 3 
τύχης 3 
τἀγαθὰ 3 
τἀγαθὸν 3 
φάθι 3 
φάσκων 3 
φήσω 3 
φίλος 3 
φαίην 3 
φαινόμενα 3 
φαινόμενον 3 
φανερὸν 3 
φασὶ 3 
φημί 3 
φημὶ 3 
φησὶν 3 
φιλοκερδοῦς 3 
φιλομαθῆ 3 
φιλόνικον 3 
φιλόσοφός 3 
φιλότιμον 3 
φιλότιμος 3 
φυλάττωσι 3 
φυλακτέον 3 
φωνὴν 3 
φωτὸς 3 
φόβου 3 
φόβων 3 
φόβῳ 3 
φύεσθαι 3 
φύεται 3 
φύλακι 3 
φύλακος 3 
φύσεων 3 
χαλεπώτατον 3 
χαλκοῦν 3 
χειρὶ 3 
χορὸν 3 
χρήμασιν 3 
χρηματισμοῦ 3 
χρηματισμὸν 3 
χρηστοῦ 3 
χρωμάτων 3 
χρῆναι 3 
χώρας 3 
ψέγει 3 
ψέγειν 3 
ψέγεται 3 
ψευδεῖς 3 
ἀγαθοί 3 
ἀγανακτεῖν 3 
ἀγαπᾶν 3 
ἀγνοίας 3 
ἀγνοίᾳ 3 
ἀγνοῶ 3 
ἀγόντων 3 
ἀδελφά 3 
ἀδελφὸς 3 
ἀδικημάτων 3 
ἀδύνατοι 3 
ἀθάνατον 3 
ἀθλιότητος 3 
ἀθλιώτατον 3 
ἀθλιώτατος 3 
ἀκήκοας 3 
ἀκήρατον 3 
ἀκηκοέναι 3 
ἀκμαζόντων 3 
ἀκολασταίνειν 3 
ἀκούοντι 3 
ἀκριβέστερον 3 
ἀκριβείας 3 
ἀκριβεῖ 3 
ἀκριβὴς 3 
ἀκτέον 3 
ἀκόλαστον 3 
ἀληθινοὺς 3 
ἀλλήλαις 3 
ἀλλήλας 3 
ἀλλοίαν 3 
ἀμέλεια 3 
ἀμήχανον 3 
ἀμαθία 3 
ἀμαθίαν 3 
ἀμαθίᾳ 3 
ἀμφότεροι 3 
ἀμύνεσθαι 3 
ἀνέχεσθαι 3 
ἀναγκάζειν 3 
ἀναγκάζεται 3 
ἀναγκάζοιτο 3 
ἀναγκάζων 3 
ἀναγκαίου 3 
ἀναγκαζόμενος 3 
ἀναγκαστέον 3 
ἀναμνήσθητι 3 
ἀναρχίαν 3 
ἀνδρείᾳ 3 
ἀνδρεῖοι 3 
ἀνελευθερίαν 3 
ἀνελευθερίας 3 
ἀνελεύθερον 3 
ἀνερωτᾶν 3 
ἀνθρωπίνων 3 
ἀνιέναι 3 
ἀντιτείνειν 3 
ἀνωτέρω 3 
ἀνόνητα 3 
ἀξίων 3 
ἀπαλλάττεσθαι 3 
ἀπειρίᾳ 3 
ἀπεργάζεσθαι 3 
ἀπληστία 3 
ἀποβλέποντες 3 
ἀποδιδόντες 3 
ἀποκτεινύναι 3 
ἀποκτεῖναι 3 
ἀπολέσας 3 
ἀπολεῖ 3 
ἀπολλύμενον 3 
ἀπολλύναι 3 
ἀπορεῖν 3 
ἀπόδειξιν 3 
ἀπόδειξις 3 
ἀρέσκει 3 
ἀρέσκειν 3 
ἀρίστην 3 
ἀργυρίῳ 3 
ἀργυροῦν 3 
ἀριθμὸς 3 
ἀρχή 3 
ἀρχομένων 3 
ἀσθενῆ 3 
ἀσπάζεσθαι 3 
ἀστρονομίας 3 
ἀσύμφορα 3 
ἀφέστηκεν 3 
ἀφεῖναι 3 
ἀφικνεῖσθαι 3 
ἀφροδίσια 3 
ἀφροδισίων 3 
ἁμαρτάνουσιν 3 
ἁπλῆ 3 
ἄγαν 3 
ἄγει 3 
ἄγνοια 3 
ἄγνοιαν 3 
ἄγουσα 3 
ἄγρια 3 
ἄλλοθί 3 
ἄλλοθεν 3 
ἄλλοθι 3 
ἄλλοσε 3 
ἄνθος 3 
ἄνοιαν 3 
ἄξει 3 
ἄπειρον 3 
ἄπορον 3 
ἄργυρον 3 
ἄρξειν 3 
ἄρχουσί 3 
ἄρχῃ 3 
ἄτοποι 3 
ἄφρονα 3 
ἄχρηστοι 3 
ἄχρηστος 3 
ἅς 3 
ἅσμενοι 3 
ἅττα 3 
ἅψασθαι 3 
Ἀπόλλω 3 
Ἄτροπον 3 
ἐγγενόμενον 3 
ἐγγυτέρω 3 
ἐγγύς 3 
ἐγκριτέον 3 
ἐδόκει 3 
ἐθέλοντα 3 
ἐθέλοντας 3 
ἐθέλων 3 
ἐκβῆναι 3 
ἐκγόνοις 3 
ἐκείναις 3 
ἐκείνας 3 
ἐκεῖθεν 3 
ἐκτῆσθαι 3 
ἐλέγχων 3 
ἐλέχθη 3 
ἐλευθερία 3 
ἐλπὶς 3 
ἐμαυτὸν 3 
ἐμπίμπλανται 3 
ἐμποιῇ 3 
ἐμὴν 3 
ἐναντίους 3 
ἐναντίων 3 
ἐναντίως 3 
ἐναντίῳ 3 
ἐναργέστερον 3 
ἐνθένδε 3 
ἐνιαυτὸν 3 
ἐνούσης 3 
ἐνοῦσαν 3 
ἐντίμως 3 
ἐνόν 3 
ἐνῆν 3 
ἐξαρκεῖν 3 
ἐξευρίσκουσιν 3 
ἐξευρεῖν 3 
ἐξεῖναι 3 
ἐξουσίαν 3 
ἐξουσίας 3 
ἐξὸν 3 
ἐοικέναι 3 
ἐπαινέτης 3 
ἐπαινῶν 3 
ἐπεί 3 
ἐπελαθόμην 3 
ἐπιεικέστατοι 3 
ἐπιεικεῖ 3 
ἐπιθυμίαν 3 
ἐπιμέλειαν 3 
ἐπιμελείας 3 
ἐπιμεληθῆναι 3 
ἐπισκεψώμεθα 3 
ἐπισκοποῦντες 3 
ἐπιστήμας 3 
ἐπισταμένῳ 3 
ἐπιστατητέον 3 
ἐπιτήδεια 3 
ἐπιτήδειον 3 
ἐπιτηδεύματος 3 
ἐπιτηδεύων 3 
ἐπιχειρήσει 3 
ἐπιχειροῖ 3 
ἐρέσθαι 3 
ἐργασίας 3 
ἐρεῖν 3 
ἐρωτῶ 3 
ἐρωτῶμεν 3 
ἐρώτημα 3 
ἐρώτων 3 
ἐρῶν 3 
ἐτίθεμεν 3 
ἐφάνησαν 3 
ἐφαίνετο 3 
ἐφιέμενοι 3 
ἐχθροῦ 3 
ἑαυτούς 3 
ἑαυτῇ 3 
ἑβδόμου 3 
ἑκάστους 3 
ἑκάτερα 3 
ἑκατέρων 3 
ἑκατὸν 3 
ἑκουσίως 3 
ἑκόντα 3 
ἑκόντας 3 
ἑλκόμενος 3 
ἑνός 3 
ἑπόμενον 3 
ἑστάναι 3 
ἑτέρους 3 
ἑταῖραι 3 
ἑταῖροι 3 
ἔμπειρος 3 
ἔπειτά 3 
ἔπραξαν 3 
ἔσονταί 3 
ἔφησθα 3 
ἔχθραν 3 
ἔχοιεν 3 
ἔχουσαν 3 
ἔχωμεν 3 
ἕκτον 3 
ἕλκειν 3 
ἕξεως 3 
ἕτερος 3 
Ἔρως 3 
ἠρόμην 3 
ἡγήσεται 3 
ἡγησάμενοι 3 
ἡγοῦνται 3 
ἡμετέροις 3 
ἡνίκα 3 
ἡντινοῦν 3 
ἤκουσας 3 
ἥδε 3 
ἥκομεν 3 
ἥλιος 3 
ἥττονι 3 
ἦμεν 3 
ἧι 3 
ἰάσασθαι 3 
ἰατρικὴν 3 
ἰατρός 3 
ἰατρῶν 3 
ἰδέας 3 
ἰδίων 3 
ἰδιώτας 3 
ἰδιώτην 3 
ἰδιώτης 3 
ἰδιώτου 3 
ἰσχύν 3 
ἰόντα 3 
ἰὼν 3 
ἱερὸν 3 
ἱκαναὶ 3 
ἱκανοὶ 3 
ἱκανὴ 3 
ἱκανὸν 3 
ἱμάτια 3 
ἴοι 3 
ἴσα 3 
ἴσχει 3 
ἴσχειν 3 
ἴωμεν 3 
ἴῃ 3 
ὀγδόου 3 
ὀλέθρῳ 3 
ὀλιγαρχίας 3 
ὀλιγαρχικόν 3 
ὀνομάτων 3 
ὀρθόν 3 
ὀρθῆς 3 
ὁλκὸν 3 
ὁμοιότητα 3 
ὁμολογῶ 3 
ὁμοῦ 3 
ὁντινοῦν 3 
ὁρίζεσθαι 3 
ὁρατοῦ 3 
ὁρῶμεν 3 
ὁρῶντα 3 
ὁρῶντι 3 
ὄμμα 3 
ὄμμασιν 3 
ὄργανον 3 
ὅν 3 
ὅνπερ 3 
ὅποι 3 
ὅσαπερ 3 
ὅσους 3 
ὑγιαίνειν 3 
ὑγιείας 3 
ὑγιεῖς 3 
ὑποθέσεων 3 
ὑπολαβών 3 
ὑπολαμβάνειν 3 
ὕβριν 3 
ὕδασι 3 
ὕδασιν 3 
ὕπνον 3 
ὠφέλιμα 3 
ὠφελίᾳ 3 
ὠφελεῖ 3 
ὡμολόγεις 3 
ὡρισάμεθα 3 
ὤτων 3 
ὥρας 3 
ὥρᾳ 3 
ὧδ 3 
ᾖς 3 
ᾠήθημεν 3 
ᾠδῆς 3 
ῥηθέντα 3 
ῥητέον 3 
ῥυθμὸν 3 
ῥυθμῷ 3 
ῥῆμα 3 
† 3 
12 2 
15 2 
18 2 
19 2 
350 2 
4 2 
6 2 
8 2 
9 2 
niobe 2 
pindar 2 
seven 2 
Αἰσχύλον 2 
Γύγου 2 
Εὐρυπύλῳ 2 
Ζεὺς 2 
Λήθης 2 
Λαχέσεως 2 
Μούσης 2 
Πάνδαρος 2 
Πίνδαρος 2 
Πατρόκλῳ 2 
Πειραιᾶ 2 
Πυθία 2 
Σιμωνίδης 2 
Σιμωνίδῃ 2 
Σωκράτης 2 
Σωκράτους 2 
Φωκυλίδου 2 
αἰδοῦς 2 
αἰδὼς 2 
αἰκίας 2 
αἰσθάνεσθαι 2 
αἰσθάνῃ 2 
αἰσθήσεις 2 
αἰσθήσεσιν 2 
αἰσθόμενον 2 
αἰσχροκερδής 2 
αἰσχυνεῖσθαι 2 
αἰτίους 2 
αἰτεῖν 2 
αἰτιωμένη 2 
αἱρέσεις 2 
αἱρέσεως 2 
αἱρήσεσθαι 2 
αἱρῇ 2 
αἲ 2 
αἴτιοι 2 
αἵματος 2 
αἵρεσιν 2 
αὐξήσει 2 
αὐτάρκης 2 
αὐτάς 2 
αὐτοφυὲς 2 
αὐτόθεν 2 
αὐτόματοι 2 
αὐτόσε 2 
αὑτούς 2 
αὔξειν 2 
αὔξης 2 
αὗταί 2 
βέβαια 2 
βέβαιος 2 
βέλτισται 2 
βέλτιστε 2 
βίαιον 2 
βίας 2 
βαβαῖ 2 
βαρβάροις 2 
βαρὺ 2 
βασανίζοντας 2 
βασανιζόμενον 2 
βασιλέας 2 
βασιλέων 2 
βασιλέως 2 
βασιλεῖ 2 
βασιλικοῦ 2 
βασιλικόν 2 
βελτίστας 2 
βελτίστην 2 
βελτίστους 2 
βιάζεσθαι 2 
βιαζόμενοι 2 
βιωτὸν 2 
βιώσεσθαι 2 
βλάβη 2 
βλάβῃ 2 
βλέποντας 2 
βλαπτομένους 2 
βλαπτόμενοι 2 
βλαστάνει 2 
βοσκημάτων 2 
βουκόλους 2 
βουλήσονται 2 
βουλεύεσθαι 2 
βουλεύματα 2 
βουλόμενον 2 
βούλεσθε 2 
βοᾶν 2 
βρώματος 2 
γάμοι 2 
γάμων 2 
γέλως 2 
γένοιτ 2 
γέροντες 2 
γήρᾳ 2 
γίγνοιτ 2 
γαμεῖν 2 
γεγονυίας 2 
γεγονυῖα 2 
γεγονότας 2 
γεγονότες 2 
γεγονότος 2 
γεγονώς 2 
γεγόναμεν 2 
γελάσας 2 
γελοῖος 2 
γελωτοποιεῖν 2 
γελᾶν 2 
γενήσονται 2 
γεννήσας 2 
γενναῖος 2 
γενομένη 2 
γενομένους 2 
γενόμενός 2 
γεωμετρικός 2 
γεωργίᾳ 2 
γεωργούς 2 
γεωργοὶ 2 
γεωργός 2 
γεύωνται 2 
γηροτρόφος 2 
γιγνομένας 2 
γιγνωσκομένοις 2 
γιγνόμεναι 2 
γιγνώσκεις 2 
γιγνώσκοντα 2 
γιγνώσκων 2 
γλίσχρως 2 
γλυκεῖά 2 
γνήσιον 2 
γνοίη 2 
γνωρίμους 2 
γνωστὸν 2 
γνώσεται 2 
γνῶσίς 2 
γνῶσις 2 
γοητείας 2 
γονέα 2 
γράμματα 2 
γράψας 2 
γραμμάτων 2 
γραφῆς 2 
γυμναζομένῳ 2 
γυμνασίων 2 
γυμναστική 2 
γυμνοὺς 2 
γυνή 2 
γυναικείου 2 
γυναῖκάς 2 
γῆ 2 
γῇ 2 
δάκτυλος 2 
δέδεται 2 
δέξεται 2 
δέωνται 2 
δίκαι 2 
δίκαιός 2 
δαίμονα 2 
δακτυλίου 2 
δεήσειν 2 
δεήσεται 2 
δεδιότες 2 
δεδιότι 2 
δεδωκέναι 2 
δεικνύμενα 2 
δειλίαν 2 
δεινοί 2 
δεινοὺς 2 
δεινός 2 
δεινότατος 2 
δεσμώτας 2 
δεσπόζειν 2 
δεσπότας 2 
δευτέρα 2 
δευτέρου 2 
δεόμεναι 2 
δεόμενοι 2 
δεῦρ 2 
δηλῶσαι 2 
δημιουργίας 2 
δημιουργεῖν 2 
δημιουργιῶν 2 
δημιουργοὶ 2 
δημιουργοῖς 2 
δημιουργόν 2 
δημιουργῷ 2 
δημοκρατικόν 2 
δημοκρατικὸν 2 
δημοκρατικὸς 2 
δημοσίου 2 
δημόσια 2 
διάνοια 2 
διάφορον 2 
διέστηκεν 2 
διαβολὴ 2 
διαβολὴν 2 
διαγιγνώσκειν 2 
διακείμενον 2 
διακονίαν 2 
διακωλύῃ 2 
διακόνων 2 
διαλεγώμεθα 2 
διαλεκτικὴ 2 
διαλεκτικῆς 2 
διαλύει 2 
διαμιλλᾶσθαι 2 
διαμπερὲς 2 
διανοοῦ 2 
διαπονεῖν 2 
διαπράξηται 2 
διαστησώμεθα 2 
διατεθείη 2 
διατελοῦσιν 2 
διατεταμένους 2 
διαφέρον 2 
διαφέρων 2 
διαφθαρῆναι 2 
διαφθειρομένης 2 
διαφοράν 2 
διαφορᾶς 2 
διδάξαι 2 
διδάσκαλός 2 
διδάσκειν 2 
διδακτὸν 2 
διελήλυθας 2 
διεληλυθὼς 2 
διεξελθεῖν 2 
διεξιόντες 2 
διηγεῖσθαι 2 
διηγοῖτο 2 
δικαίαν 2 
δικαίους 2 
δικαστήρια 2 
δικασταὶ 2 
δικαστικῆς 2 
διοίσονται 2 
διοικεῖται 2 
διομολογήσασθαι 2 
διορίζειν 2 
διορᾷ 2 
διπλοῦς 2 
διττὰ 2 
διχῇ 2 
διψῆν 2 
διψῇ 2 
διψῶντος 2 
διωκτέα 2 
διωμολόγηται 2 
διόλλυται 2 
διῃρῆσθαι 2 
διῄρηται 2 
διῆλθεν 2 
διῆλθες 2 
δοκούντων 2 
δοκούσας 2 
δοκοῦσι 2 
δοκῶν 2 
δοκῶσι 2 
δοξάζουσιν 2 
δοξάζων 2 
δορυφόροις 2 
δορυφόρων 2 
δουλοῦσθαι 2 
δουλοῦται 2 
δρόμου 2 
δρῶ 2 
δρῶσι 2 
δυνάμεων 2 
δυνάσται 2 
δυναμένοις 2 
δυναμένους 2 
δυνατή 2 
δυνατοὺς 2 
δυνατώτατος 2 
δυνώμεθα 2 
δυσμαθής 2 
δόγματος 2 
δόξαις 2 
δύναμίς 2 
δύνασαι 2 
δύσκριτον 2 
δώδεκα 2 
δὶς 2 
εἰδόσιν 2 
εἰδότες 2 
εἰκόνες 2 
εἰκόνων 2 
εἰκόσιν 2 
εἰρήσεται 2 
εἰρήσθω 2 
εἰργασμένα 2 
εἰρημένα 2 
εἰσφέρειν 2 
εἰσόμεθα 2 
εἰωθυίας 2 
εἰωθυῖαν 2 
εἰώθαμεν 2 
εἴην 2 
εἴρηκα 2 
εἴχομεν 2 
εἴωθεν 2 
εἵλετο 2 
εἶμεν 2 
εἶτ 2 
εὐάρμοστον 2 
εὐήθειαν 2 
εὐήθης 2 
εὐδαιμονέστατος 2 
εὐδαιμονήσειν 2 
εὐδαιμονίαν 2 
εὐδαιμονίζειν 2 
εὐδαιμονεῖν 2 
εὐδοκιμήσαντα 2 
εὐδοκιμήσεις 2 
εὐεργεσίας 2 
εὐθύ 2 
εὐλαβητέον 2 
εὐμάθεια 2 
εὐμενῶς 2 
εὐπαθείας 2 
εὐσχημοσύνη 2 
εὐσχημοσύνης 2 
εὐφήμει 2 
εὐφυῆ 2 
εὐχαῖς 2 
εὐχωλαῖς 2 
εὐωχουμένους 2 
εὑρήσει 2 
εὑρήσεις 2 
εὑρίσκωμεν 2 
εὔβουλος 2 
εὔρυθμόν 2 
εὕροιμεν 2 
εὖνοι 2 
ζημία 2 
ζημίας 2 
ζητήσωμεν 2 
ζητεῖς 2 
ζητῶμεν 2 
ζωγράφον 2 
ζῴη 2 
ζῶντές 2 
ζῶσι 2 
ηὑρῆσθαι 2 
ηὔχετο 2 
θ 2 
θέατρα 2 
θέᾳ 2 
θήσεις 2 
θανάτῳ 2 
θαρροῦντες 2 
θαυμάζειν 2 
θαυμάζουσι 2 
θαυμάσαιμι 2 
θείου 2 
θεασόμεθα 2 
θεραπευτής 2 
θερμοῦ 2 
θετέον 2 
θεωρεῖν 2 
θεωροῦσι 2 
θεώμεθα 2 
θεᾶς 2 
θεῖα 2 
θεῖος 2 
θεῶνται 2 
θηλείας 2 
θηρίου 2 
θηρίῳ 2 
θηριώδη 2 
θητευέμεν 2 
θρέμμα 2 
θρέμματος 2 
θρέψεται 2 
θρέψομεν 2 
θρέψονται 2 
θρηνώδεις 2 
θρόνον 2 
θυγατρὶ 2 
θυγατρὸς 2 
θυμοειδὴς 2 
θυμοειδῆ 2 
θυμούμεθα 2 
θυμός 2 
θυμῷ 2 
θυσίαι 2 
θυσιῶν 2 
θὲς 2 
θῆλυ 2 
κάκιστον 2 
κάλλει 2 
κάλλιστ 2 
κάλλιστά 2 
κάμνοντας 2 
κέντρον 2 
κίνδυνον 2 
κίνδυνος 2 
καθήμενος 2 
καθήρῃ 2 
καθαρά 2 
καθῆσθαι 2 
καθῆστο 2 
καινόν 2 
καινὸν 2 
καιρόν 2 
καιρὸν 2 
κακοί 2 
κακούς 2 
κακοὶ 2 
κακοὺς 2 
κακὴ 2 
κακὸς 2 
καλλίω 2 
καλοῦσι 2 
καλοῦσιν 2 
καλῷ 2 
καπήλους 2 
καπνὸν 2 
καρδίαν 2 
καρποῦ 2 
καρτερεῖν 2 
κατέχει 2 
καταβαίνειν 2 
καταβιῷ 2 
καταγέλαστον 2 
καταδουλοῦται 2 
καταδουλώσασθαι 2 
κατακλίναντες 2 
καταλάμπει 2 
κατασκευήν 2 
καταστάσει 2 
κατασχεῖν 2 
κατατείνας 2 
καταφαίνεται 2 
καταφανὲς 2 
κατεσκευάσθαι 2 
κατηγορίας 2 
κατοικίζειν 2 
κατόψει 2 
κείνη 2 
κείρειν 2 
κείσθω 2 
κεκραμένον 2 
κελεύει 2 
κελεύεις 2 
κενὴν 2 
κεραμεύειν 2 
κεραμεὺς 2 
κερδαλεώτερον 2 
κεφαλήν 2 
κεφαλὴν 2 
κεχρημένον 2 
κεχωρισμένον 2 
κηλῇ 2 
κηφήνων 2 
κηφὴν 2 
κηφῆνας 2 
κηφῆσι 2 
κινδυνεύεις 2 
κινδυνεύουσι 2 
κινδυνεύω 2 
κινδύνοις 2 
κινεῖν 2 
κινεῖσθαι 2 
κινηθῆναι 2 
κινοῦνται 2 
κλέπτειν 2 
κλήρους 2 
κληρονόμος 2 
κλητέα 2 
κλινῶν 2 
κλῆρος 2 
κλῖναι 2 
κοινοὺς 2 
κοινωνήματα 2 
κοινωνητέον 2 
κολάζειν 2 
κομψοί 2 
κομψοτέροις 2 
κομψόν 2 
κοσμίου 2 
κοσμίους 2 
κοσμίῳ 2 
κρέασιν 2 
κρίσις 2 
κρατεῖ 2 
κρατεῖσθαι 2 
κρατοῦσι 2 
κρινόμενα 2 
κριτὴς 2 
κρῖνε 2 
κτωμένη 2 
κτώμενοι 2 
κτᾶσθαι 2 
κτῆμα 2 
κυβερνητικὸν 2 
κυβερνῶν 2 
κυρίους 2 
κυριώτατον 2 
κωλύει 2 
κωλῦον 2 
κωμῳδίαν 2 
κόλακας 2 
κόλαξ 2 
κόλαξιν 2 
κύκλους 2 
κύκλων 2 
κύνες 2 
κύριος 2 
κἀγαθός 2 
κἀκεῖνο 2 
λέγηται 2 
λέγοιεν 2 
λέγοις 2 
λέγοιτο 2 
λέξις 2 
λαβοῦσαι 2 
λαβόμενος 2 
λαβόντα 2 
λαβόντι 2 
λαθεῖν 2 
λαμβάνοντες 2 
λαμβάνῃ 2 
λανθάνωσιν 2 
λαχὼν 2 
λεγέτω 2 
λεγόμενοι 2 
λεκτέα 2 
λεχθέντα 2 
λισσόμενοι 2 
λογίζεσθαι 2 
λογισμοὺς 2 
λογισμόν 2 
λογισμὸν 2 
λογισμῶν 2 
λοιπόν 2 
λοιπῶν 2 
λυπῶνται 2 
λύκῳ 2 
λύραν 2 
λύσις 2 
λῆψις 2 
μάθησιν 2 
μάθησις 2 
μάθοι 2 
μάνθανε 2 
μάχαις 2 
μάχεται 2 
μάχης 2 
μέγισται 2 
μέγιστόν 2 
μέλλοιεν 2 
μέλλοντες 2 
μέλλοντος 2 
μέλλουσαν 2 
μέλλῃ 2 
μέλος 2 
μέμφεσθαι 2 
μένει 2 
μέσος 2 
μέσου 2 
μέτεστιν 2 
μέτρα 2 
μέτριον 2 
μήποτε 2 
μίσει 2 
μαίνεσθαι 2 
μαθήσῃ 2 
μαινομένοις 2 
μαινομένων 2 
μακάριοι 2 
μακάρων 2 
μακρολογῶμεν 2 
μακρόν 2 
μακρὸν 2 
μακρῷ 2 
μαλακώτεροι 2 
μαλακὸν 2 
μαντεύῃ 2 
μείζονι 2 
μείνειεν 2 
μείξας 2 
μεγάλαι 2 
μεγάλης 2 
μεγάλοι 2 
μεγέθει 2 
μεγίστας 2 
μεγίστης 2 
μεγαλοπρέπειαν 2 
μεγαλοπρεπῶς 2 
μεθίσταται 2 
μεθύοντας 2 
μεθύων 2 
μειζόνως 2 
μειράκια 2 
μελετῶντι 2 
μενεῖ 2 
μενόντων 2 
μεστόν 2 
μεστὰ 2 
μεστὴ 2 
μετά 2 
μετέχον 2 
μετέχουσα 2 
μεταβάλλοντα 2 
μεταβαλόντος 2 
μεταβολὰς 2 
μεταδιδόναι 2 
μεταθώμεθα 2 
μεταλαμβάνειν 2 
μεταλαμβάνοντες 2 
μετριώτατα 2 
μηδέ 2 
μηδέτερα 2 
μηδεμία 2 
μητέρες 2 
μηχανὴ 2 
μηχανὴν 2 
μιμήσει 2 
μιμήσονται 2 
μιμεῖσθαί 2 
μιμητέον 2 
μιμητής 2 
μιμηταί 2 
μιμητικοὺς 2 
μιμητικὴ 2 
μιμητικὸν 2 
μιμητικὸς 2 
μιμουμένου 2 
μιμούμενοι 2 
μισθαρνητικὴ 2 
μισθωτοί 2 
μισθωτοὶ 2 
μισθῶν 2 
μιᾷ 2 
μνήμη 2 
μνήμονα 2 
μνημεῖα 2 
μνημονευτέον 2 
μνημονεύω 2 
μνησθήσεσθαι 2 
μορφὰς 2 
μουσικοὶ 2 
μουσικὰ 2 
μουσικὴ 2 
μουσικὸν 2 
μυθολογεῖν 2 
μυρία 2 
μόνας 2 
μόνιμοι 2 
μόνοι 2 
μόνοις 2 
μῆνα 2 
μῦθοι 2 
μῦθον 2 
νέας 2 
νίκης 2 
ναῦς 2 
νεανίας 2 
νεανίσκοις 2 
νεανικὸν 2 
νεωτέρων 2 
νεωτερίζειν 2 
νεώς 2 
νεῶν 2 
νικητήρια 2 
νοήσεως 2 
νοεῖσθαι 2 
νοητόν 2 
νοητῷ 2 
νομίζει 2 
νομίζεται 2 
νομίζων 2 
νομίμου 2 
νομοθεσίας 2 
νοσήματα 2 
νοσήματι 2 
νοσοτροφία 2 
νοσωδῶν 2 
νοσώδη 2 
νοσώδης 2 
νοσῶδες 2 
νοῆσαι 2 
νυνδή 2 
νόησις 2 
νόθον 2 
νόμιμον 2 
νόμισμα 2 
νόσοις 2 
νόσος 2 
νόσου 2 
νύμφας 2 
οἰησόμεθα 2 
οἰκήσεως 2 
οἰκίζειν 2 
οἰκίζοντες 2 
οἰκείοις 2 
οἰκείᾳ 2 
οἰκεῖοι 2 
οἰκοδομικοῦ 2 
οἰκοδομικὴ 2 
οἰκοδόμος 2 
οἰκονομίας 2 
οἰκοῦνται 2 
οἰομένους 2 
οἰόμενοί 2 
οἰόμενον 2 
οἴκησιν 2 
οἴσομεν 2 
οἵᾳ 2 
οἷαί 2 
οὐδέτερον 2 
οὐδενί 2 
οὑτωσί 2 
οὔποτ 2 
οὔτοι 2 
οὕστινας 2 
πάσχουσι 2 
πέμπτου 2 
πένητα 2 
πένητας 2 
πένητι 2 
πέπηγεν 2 
πίθηκον 2 
πίνειν 2 
παγίως 2 
παθήματος 2 
παθὼν 2 
παιδίοις 2 
παιδαγωγῶν 2 
παιδεία 2 
παιδευθεῖσιν 2 
παιδεύωμεν 2 
παιδικῶν 2 
παιδὶ 2 
παιζόντων 2 
παλαιῶν 2 
παμπόνηροι 2 
παννυχίδα 2 
παντοίως 2 
παντοδαπά 2 
παντοδαποῖς 2 
παντοδαπὸν 2 
παράνομοι 2 
παράσχοι 2 
παρέχον 2 
παρέχων 2 
παρέχωσι 2 
παρήγγελλεν 2 
παρήσομεν 2 
παραγένηται 2 
παραγγέλλει 2 
παραδέξῃ 2 
παραδείγματι 2 
παραδεκτέον 2 
παραδώσουσιν 2 
παρακελεύεσθαι 2 
παρακλητικὰ 2 
παραπλήσια 2 
παραπλησίαν 2 
παρασκευάζειν 2 
παρασχεῖν 2 
παραχρῆμα 2 
παρείη 2 
παρείχετο 2 
παρεσκευάσθαι 2 
παριεὶς 2 
παριόντων 2 
παρόντος 2 
παρόντων 2 
παρῇ 2 
πατέρων 2 
πατρίδα 2 
πατρῴων 2 
παύσηται 2 
παῖδάς 2 
παῦλα 2 
πείθηται 2 
πείθοιντο 2 
πείθωμεν 2 
πείσομεν 2 
πείσωμεν 2 
πειθοῖ 2 
πειθόμενον 2 
πειράσομαί 2 
πειρατέον 2 
πειρᾶται 2 
πεισθῇ 2 
πενήτων 2 
πενία 2 
πενίαν 2 
πενίᾳ 2 
πενομένην 2 
πεπαιδευμένοι 2 
πεπαιδευμένον 2 
πεπεῖσθαι 2 
πεποίηται 2 
περίοδος 2 
περαίνειν 2 
περαίνουσιν 2 
περαιτέρω 2 
περιάγειν 2 
περιαγωγῆς 2 
περιμένει 2 
περιμένειν 2 
περιφερόμενα 2 
περιφερὲς 2 
περιφοράν 2 
πεττευτικός 2 
πετόμενοι 2 
πεφυκός 2 
πεφυκότος 2 
πιστεύω 2 
πιστοῖς 2 
πλάνην 2 
πλάττειν 2 
πλέως 2 
πλήξας 2 
πλείονος 2 
πλείστη 2 
πλείστων 2 
πλείων 2 
πλεονεκτήσει 2 
πλεονεκτεῖ 2 
πλουσίαν 2 
πλουσίῳ 2 
πλουσιώτεροι 2 
πλουτήσας 2 
πλούσιον 2 
πλοῦτος 2 
πνευμάτων 2 
ποία 2 
ποίησιν 2 
ποίμνια 2 
ποίῳ 2 
ποιήμασιν 2 
ποιήματα 2 
ποιήσαιμεν 2 
ποιήσασθαι 2 
ποιήσειαν 2 
ποιήσειεν 2 
ποιήσῃ 2 
ποιεῖτε 2 
ποιησάμενος 2 
ποιητέοι 2 
ποιηταῖς 2 
ποιητικὴ 2 
ποιητικῇ 2 
ποικίλην 2 
ποικίλματα 2 
ποικιλία 2 
ποικιλίαν 2 
ποιμένας 2 
ποιουμένας 2 
ποιουμένους 2 
ποιούμενος 2 
ποιοῦνται 2 
ποιοῦσα 2 
ποιῶμεν 2 
πολέμιοι 2 
πολέμους 2 
πολεμική 2 
πολεμικοὺς 2 
πολεμικοῖς 2 
πολεμικοῦ 2 
πολεμικὸν 2 
πολεμικῆς 2 
πολεμικῇ 2 
πολεμικῷ 2 
πολιτείαις 2 
πολιτευομένῃ 2 
πολιτικόν 2 
πολιτικῇ 2 
πολλήν 2 
πολλοί 2 
πολυκεφάλου 2 
πολυπραγμοσύνην 2 
πολὺς 2 
πονηρά 2 
πονηρούς 2 
πορείαις 2 
πορείας 2 
πορείᾳ 2 
πορευομένων 2 
πορρωτέρω 2 
ποτέρους 2 
ποτέρων 2 
ποταμοῦ 2 
ποταμόν 2 
ποτῶν 2 
πράγματος 2 
πράξομεν 2 
πράττομεν 2 
πράττοντα 2 
πρέπον 2 
πρίασθαι 2 
πραγμάτων 2 
πραγματείαν 2 
πρεσβυτέρους 2 
πρεσβυτέρων 2 
πρεσβύτεροι 2 
πρεσβύτην 2 
πρεσβύτης 2 
προβάτοις 2 
προγόνων 2 
προείπομεν 2 
προθυμηθῆναι 2 
προθυμούμενος 2 
προθυμοῦ 2 
προκαλῇ 2 
προπολεμοῦν 2 
προσάγεσθαι 2 
προσέχειν 2 
προσέχοντα 2 
προσήκοντος 2 
προσήκουσαν 2 
προσήκουσιν 2 
προσαγορεύειν 2 
προσαγορεύεσθαι 2 
προσαγορεύεται 2 
προσαγορεύοιτο 2 
προσαγορεύομεν 2 
προσαγορεύωμεν 2 
προσβλέπων 2 
προσδεήσει 2 
προσδεῖσθαι 2 
προσδεῖταί 2 
προσείποι 2 
προσεῖναι 2 
προσηκούσης 2 
προσηκούσῃ 2 
προσθήσεις 2 
προσκαθῆσθαι 2 
προσομιλεῖ 2 
προστάξειν 2 
προστάτου 2 
προστάττῃ 2 
προστέτακται 2 
προσχρῶνται 2 
προτέρου 2 
προτέρων 2 
προτέρᾳ 2 
προτέρῳ 2 
προφήτην 2 
προϊόντες 2 
πρόκειται 2 
πρότεροι 2 
πρώτοις 2 
πρᾴους 2 
πρᾷον 2 
πρᾷος 2 
πρῶτόν 2 
πτωχοὶ 2 
πυθοίμην 2 
πυνθάνεσθαι 2 
πυρὶ 2 
πυρᾷ 2 
πωλοῦντες 2 
πόδας 2 
πόλεμόν 2 
πόνοι 2 
πόποι 2 
πότε 2 
πότμον 2 
πότους 2 
σίδηρον 2 
σηκὸν 2 
σημεῖον 2 
σιγῇ 2 
σιδηροῦν 2 
σκέμμα 2 
σκέψεται 2 
σκιάς 2 
σκιαὶ 2 
σκιῶν 2 
σκληρότητα 2 
σκοποῦμεν 2 
σκοποῦντας 2 
σκοποῦντες 2 
σκοποῦσιν 2 
σκοπὸν 2 
σκοπῶ 2 
σκοπῶν 2 
σκυτικῆς 2 
σκυτοτομίας 2 
σκότου 2 
σκότους 2 
σκότῳ 2 
σμικρολογία 2 
σμικρότατα 2 
σμικρότερον 2 
σμικρᾶς 2 
σμικρᾷ 2 
σοί 2 
σοφήν 2 
σοφιστὰς 2 
σοφοί 2 
σοφοὶ 2 
σοφόν 2 
σοφῷ 2 
σπήλαιον 2 
στάσει 2 
στάσεις 2 
στέγειν 2 
στέμματα 2 
στασιαζόντων 2 
στερηθῆναι 2 
στρέφεσθαι 2 
στρατείας 2 
στρατειῶν 2 
στρατηγὸν 2 
στρατιώταις 2 
στρατιῶται 2 
στρατοπέδου 2 
στρατόπεδον 2 
στόμα 2 
στῆθος 2 
συγγενοῦς 2 
συγγενὲς 2 
συγγενὴς 2 
συγγιγνώσκουσιν 2 
συγχωροῦμεν 2 
συκοφαντεῖν 2 
συλλαμβάνειν 2 
συμβάλλειν 2 
συμμάχων 2 
συμπίπτῃ 2 
συμφορᾶς 2 
συμφωνίας 2 
συμφωνίᾳ 2 
συνάξομεν 2 
συνέφη 2 
συναμφότερα 2 
συνεχώρησεν 2 
συνηθείας 2 
συνθέσθαι 2 
συνθηρεύειν 2 
συννοῶ 2 
συνουσίαις 2 
συντόνως 2 
σφίσιν 2 
σφονδύλου 2 
σφόνδυλον 2 
σωφρονεῖν 2 
σωφροσύνῃ 2 
σύμμαχον 2 
σύμμαχος 2 
σύμπαντα 2 
σύμπας 2 
σύμπασα 2 
σύμφυτον 2 
σύμφωνα 2 
σύνδεσμον 2 
σώμασι 2 
σώσει 2 
σὴν 2 
σῴζειν 2 
σῴζεσθαι 2 
σῶμά 2 
σῶν 2 
σῶς 2 
σῶφρον 2 
τάξεις 2 
τέλει 2 
τέλους 2 
τέμνειν 2 
τέταται 2 
τέτραπται 2 
τέτταρσι 2 
τέχνα 2 
τέως 2 
τήκει 2 
τήνδε 2 
τίθει 2 
τίκτειν 2 
ταμιεῖον 2 
ταραχῆς 2 
τείνοντας 2 
τεθράφθαι 2 
τεθραμμένον 2 
τεκτονικὸν 2 
τελέα 2 
τελέαν 2 
τελευτήσαντας 2 
τελευτήσαντες 2 
τελευτήσας 2 
τελευταίῳ 2 
τελευταῖον 2 
τελευτῶσιν 2 
τελεώτατα 2 
τετάχθαι 2 
τετάχθω 2 
τεταγμένον 2 
τεταμένον 2 
τετραμμένος 2 
τεῖνον 2 
τεῖχος 2 
τιθέντος 2 
τιμήν 2 
τιμαὶ 2 
τιμωμένους 2 
τιμώμενον 2 
τιμὴ 2 
τιμᾷ 2 
τιμῶνται 2 
τινός 2 
τισὶ 2 
τοί 2 
τοίαν 2 
τοίου 2 
τοιάνδε 2 
τοιαύταις 2 
τοιαῦταί 2 
τοιγάρτοι 2 
τοιοίδε 2 
τοιοῦδε 2 
τοιοῦτοί 2 
τολμήσει 2 
τολμᾷ 2 
τολμῆσαι 2 
τοσούτου 2 
τοὔνομα 2 
τρέπειν 2 
τρέφει 2 
τρέφεσθαι 2 
τρέφων 2 
τραγικῆς 2 
τραγικῶς 2 
τραγῳδία 2 
τραγῳδίαις 2 
τραγῳδοποιῶν 2 
τραπέζας 2 
τραυμάτων 2 
τραφείς 2 
τραχεῖαν 2 
τρεφομένου 2 
τρεφόμενοι 2 
τριάκοντα 2 
τρισὶν 2 
τριχῇ 2 
τροφέας 2 
τροφή 2 
τροφὴ 2 
τρὶς 2 
τυγχάνειν 2 
τυγχάνωσι 2 
τυράννῳ 2 
τυραννίδα 2 
τυραννικοῦ 2 
τυραννικὴν 2 
τυραννικὸν 2 
τυραννικῶν 2 
τυφλῷ 2 
τυχεῖν 2 
τόκον 2 
τόκους 2 
τόπος 2 
τόπου 2 
τύποι 2 
τύποις 2 
τύπου 2 
τύπτειν 2 
τύχας 2 
τύχοιεν 2 
τύχωσι 2 
τἀναγκαῖα 2 
τἀφροδίσια 2 
τὶ 2 
τῷδε 2 
φάρμακα 2 
φάσκοντας 2 
φέρεται 2 
φέροντα 2 
φέρονται 2 
φέρων 2 
φίλου 2 
φαίνοιτο 2 
φαγεῖν 2 
φαινομένην 2 
φαινόμεθα 2 
φανερόν 2 
φαντάσματος 2 
φανότερον 2 
φαρμάκοις 2 
φαρμάκου 2 
φαρμάκων 2 
φαυλοτάτους 2 
φαυλότερον 2 
φαύλης 2 
φαύλοις 2 
φαύλους 2 
φαύλων 2 
φαῦλος 2 
φαῦλόν 2 
φείδεσθαι 2 
φειδωλόν 2 
φειδωλὸς 2 
φειδωλῷ 2 
φεύγειν 2 
φεύγων 2 
φημι 2 
φησί 2 
φησίν 2 
φθέγγεσθαι 2 
φθέγμα 2 
φθείρει 2 
φθονερῷ 2 
φιλήκοοι 2 
φιλοδόξους 2 
φιλοθεάμονες 2 
φιλοκερδὲς 2 
φιλονικίαν 2 
φιλοσοφία 2 
φιλοσόφων 2 
φιλοτίμων 2 
φιλοτιμίαν 2 
φιλοτιμίας 2 
φιλοχρήματος 2 
φιλοχρημάτους 2 
φιλοῦσιν 2 
φιλόθηρος 2 
φιλόπονον 2 
φιλόσοφόν 2 
φοβεῖσθαι 2 
φοβεῖται 2 
φοβούμεθα 2 
φορτικῶς 2 
φορὰν 2 
φράσω 2 
φρονίμου 2 
φρόνησιν 2 
φρόνησις 2 
φρόνιμος 2 
φυγῆς 2 
φυλάξαι 2 
φυλάξασθαι 2 
φυλακήν 2 
φυτοῖς 2 
φυτὰ 2 
φωνάς 2 
φόβον 2 
φύει 2 
φύηται 2 
φύονται 2 
φύς 2 
φύσεσιν 2 
φῄς 2 
χάσμα 2 
χαίροι 2 
χαίροντες 2 
χαίρων 2 
χαλεπά 2 
χαλεπή 2 
χαλεπαίνει 2 
χαλεπανοῦσιν 2 
χαλεπώτερον 2 
χαλεπὴ 2 
χαλεπὴν 2 
χαλκέας 2 
χαλκοῦ 2 
χαμαὶ 2 
χαρίεν 2 
χαριέντως 2 
χαῖρον 2 
χερσὶν 2 
χεῖράς 2 
χορδῶν 2 
χοροῦ 2 
χρήμασι 2 
χρήματά 2 
χρεῶν 2 
χρηματιστής 2 
χρηματιστικὰς 2 
χρηματιστὴς 2 
χρησάμενος 2 
χρηστέον 2 
χρηστόν 2 
χρηστῶν 2 
χρησόμεθα 2 
χρυσίῳ 2 
χρυσόν 2 
χρωμένη 2 
χρῆν 2 
χρῶμα 2 
χυτρεὺς 2 
χώραν 2 
ψέγεσθαι 2 
ψευδὴς 2 
ψεύσασθαι 2 
ψυχροῦ 2 
ψυχῶν 2 
ψόγου 2 
ψόφους 2 
ἀβίωτον 2 
ἀγαθὴ 2 
ἀγαθῆς 2 
ἀγαθῇ 2 
ἀγανακτητικόν 2 
ἀγανακτῇ 2 
ἀγαπήσομεν 2 
ἀγαπᾷ 2 
ἀγαπῶσιν 2 
ἀγνοοῦντες 2 
ἀγνοῶν 2 
ἀγορὰν 2 
ἀγορᾷ 2 
ἀγρίοις 2 
ἀγρίων 2 
ἀγροικίαν 2 
ἀγρούς 2 
ἀγροὺς 2 
ἀγωγὰς 2 
ἀδήλῳ 2 
ἀδελφὸν 2 
ἀδεῶς 2 
ἀδικήσαντα 2 
ἀδικήσομεν 2 
ἀδικοῖεν 2 
ἀδικῆσαι 2 
ἀδικῶ 2 
ἀδύνατά 2 
ἀδύνατα 2 
ἀζήμιοι 2 
ἀθανάτῳ 2 
ἀκέντρους 2 
ἀκηκόαμεν 2 
ἀκινήτους 2 
ἀκλήρῳ 2 
ἀκοήν 2 
ἀκολασία 2 
ἀκολασίαν 2 
ἀκολουθεῖ 2 
ἀκολουθῆσαι 2 
ἀκουόντων 2 
ἀκούεις 2 
ἀκούοις 2 
ἀκούοντας 2 
ἀκούουσιν 2 
ἀκούσαιμι 2 
ἀκούσαις 2 
ἀκοῇ 2 
ἀλήθειάν 2 
ἀλήθεια 2 
ἀλαζόνες 2 
ἀλγεινὸν 2 
ἀλγεῖν 2 
ἀληθής 2 
ἀληθεστάτας 2 
ἀληθεστέρως 2 
ἀληθεύειν 2 
ἀληθινὸς 2 
ἀληθὴς 2 
ἀληθῶν 2 
ἀλλάξασθαι 2 
ἀλλοτρίαν 2 
ἀλλότρια 2 
ἀλογίστως 2 
ἀλόγιστόν 2 
ἀμβλυώττει 2 
ἀμελεῖν 2 
ἀμελεῖται 2 
ἀμηχάνῳ 2 
ἀμούσου 2 
ἀμφισβήτησιν 2 
ἀμφισβητήσει 2 
ἀμφισβητήσεις 2 
ἀμφισβητήσωμεν 2 
ἀμφισβητῆσαι 2 
ἀνάβασιν 2 
ἀνάξιοι 2 
ἀνάπηρον 2 
ἀνέμων 2 
ἀνέξῃ 2 
ἀνέσει 2 
ἀναίδειαν 2 
ἀναίτιος 2 
ἀναβὰς 2 
ἀναβῆναι 2 
ἀναγκάζεσθαι 2 
ἀναγκάζοι 2 
ἀναγκαία 2 
ἀναγκαίαν 2 
ἀναγκαίας 2 
ἀναγκαίως 2 
ἀναγκαζώμεθα 2 
ἀναγκαιότατα 2 
ἀναγκασθήσεται 2 
ἀναγκασθῇ 2 
ἀναγκαῖαι 2 
ἀναλωτής 2 
ἀναλωτικὰς 2 
ἀναλώσει 2 
ἀναμιμνῄσκειν 2 
ἀναξίως 2 
ἀναπέφανται 2 
ἀνατρέψῃ 2 
ἀναφανείη 2 
ἀνδράποδα 2 
ἀνδρείου 2 
ἀνδριάντα 2 
ἀνδροῖν 2 
ἀνεπιστημοσύνην 2 
ἀνεῖναι 2 
ἀνθ 2 
ἀνθρωπίνῳ 2 
ἀνθρώπεια 2 
ἀνοήτως 2 
ἀνοίας 2 
ἀνοσίῳ 2 
ἀντ 2 
ἀντίστροφον 2 
ἀντιλαμβάνεσθαι 2 
ἀνωφελῶν 2 
ἀνόμοιον 2 
ἀνόσια 2 
ἀνὰ 2 
ἀξίας 2 
ἀξίως 2 
ἀξιοῦν 2 
ἀξιῶν 2 
ἀπέφηναν 2 
ἀπέχονται 2 
ἀπαιδευσίαν 2 
ἀπαιδευσίας 2 
ἀπαιτοῖ 2 
ἀπατεῶνα 2 
ἀπείρους 2 
ἀπεδίδομεν 2 
ἀπεικάζοντες 2 
ἀπειροκαλίας 2 
ἀπεργάσασθαι 2 
ἀπεργαζομένην 2 
ἀπεχθάνεσθαι 2 
ἀπιούσας 2 
ἀπλήστως 2 
ἀπληστίαν 2 
ἀποβαινόντων 2 
ἀποβαλόντα 2 
ἀποβλέποντα 2 
ἀποδέχομαι 2 
ἀποδέχονται 2 
ἀποδημῆσαι 2 
ἀποδιδούς 2 
ἀποδιδράσκοντες 2 
ἀποδοῦναι 2 
ἀποδώσομεν 2 
ἀποθνῄσκειν 2 
ἀποκάμῃς 2 
ἀποκλίνειν 2 
ἀποκνητέον 2 
ἀποκρίνηται 2 
ἀποκρίνῃ 2 
ἀποκρινεῖσθαι 2 
ἀποκρινοίμην 2 
ἀποκρινομένου 2 
ἀποκρινοῦμαι 2 
ἀποκρινόμενος 2 
ἀποκωλύει 2 
ἀπολείπεις 2 
ἀπολλύον 2 
ἀπολογεῖσθαι 2 
ἀπολογησόμεθα 2 
ἀποπιμπλάς 2 
ἀπορίας 2 
ἀπορίᾳ 2 
ἀπορῶ 2 
ἀποσκοποῦντες 2 
ἀποσπᾷ 2 
ἀποφαίνειν 2 
ἀπόκριναι 2 
ἀπόκρισιν 2 
ἀπόλλυσιν 2 
ἀπόλλυται 2 
ἀπώλεσεν 2 
ἀπώλετο 2 
ἀρίστη 2 
ἀρίστων 2 
ἀργίαν 2 
ἀργὸν 2 
ἀριθμοὺς 2 
ἀριθμῷ 2 
ἀριστοκρατίας 2 
ἀρκεῖ 2 
ἀρξαμένους 2 
ἀροῦν 2 
ἀρχάς 2 
ἀρχαίαν 2 
ἀσαφείᾳ 2 
ἀσθενείας 2 
ἀσθενεῖς 2 
ἀσκεῖται 2 
ἀσπάζεσθαί 2 
ἀσπάζεται 2 
ἀσπάζονται 2 
ἀσπίδα 2 
ἀσπαζομένους 2 
ἀστασίαστος 2 
ἀσφαλὲς 2 
ἀσχημοσύνη 2 
ἀσωτίαν 2 
ἀσύμφορον 2 
ἀτίμως 2 
ἀτελὲς 2 
ἀτελῆ 2 
ἀτιμοτέρου 2 
ἀτράκτου 2 
ἀτὰρ 2 
ἀφίετε 2 
ἀφίκηται 2 
ἀφίκοιτο 2 
ἀφαιρετέον 2 
ἀφεκτέον 2 
ἀφετέον 2 
ἀφικομένῳ 2 
ἀφομοιοῦσθαι 2 
ἀφροσύνης 2 
ἀχθομένης 2 
ἀχρήστου 2 
ἀχρηστίας 2 
ἀψευδὲς 2 
ἁλισκόμενον 2 
ἁμαρτάνῃ 2 
ἁμαρτήματα 2 
ἁμαρτήσῃ 2 
ἁμαρτίαν 2 
ἁμαρτεῖν 2 
ἁμῇ 2 
ἁπάσαις 2 
ἁπλῇ 2 
ἁπτομένους 2 
ἁπτόμενοι 2 
ἁρμονία 2 
ἁρμονίαι 2 
ἁρμονιῶν 2 
ἁρμοττόμενος 2 
ἁρμόττει 2 
ἁσμενέστατα 2 
ἄγγελον 2 
ἄγον 2 
ἄγριοι 2 
ἄθλιον 2 
ἄκουσον 2 
ἄκρα 2 
ἄκροις 2 
ἄλογον 2 
ἄλφιτα 2 
ἄμεινόν 2 
ἄμουσον 2 
ἄμουσος 2 
ἄνθρωπε 2 
ἄντε 2 
ἄξιοι 2 
ἄξουσι 2 
ἄπειρα 2 
ἄπειροι 2 
ἄριστ 2 
ἄριστόν 2 
ἄρξαντα 2 
ἄρξονται 2 
ἄρξουσιν 2 
ἄρρεν 2 
ἄρρενος 2 
ἄρχοντάς 2 
ἄτιμον 2 
ἄτοπα 2 
ἄτοπόν 2 
ἄτρακτον 2 
ἄχρηστα 2 
ἅδην 2 
ἅμ 2 
ἅπασαι 2 
ἅπασι 2 
ἅπτηται 2 
Ἀδειμάντου 2 
Ἀπόλλωνι 2 
Ἀπόλλωνος 2 
Ἀρδιαῖος 2 
Ἀσκληπιοῦ 2 
Ἀσκληπιὸν 2 
Ἀχαιῶν 2 
Ἀχιλλέα 2 
Ἀχιλλέως 2 
ἐάντέ 2 
ἐάσει 2 
ἐάσουσιν 2 
ἐβούλετο 2 
ἐβούλου 2 
ἐγένοντο 2 
ἐγγενήσεται 2 
ἐγγενομένη 2 
ἐγκρατὲς 2 
ἐγκωμιάζουσιν 2 
ἐγκωμιάζων 2 
ἐγρηγορὼς 2 
ἐδέοντο 2 
ἐθέλοιεν 2 
ἐθέλω 2 
ἐθέλωσι 2 
ἐθέλωσιν 2 
ἐθίζειν 2 
ἐθελήσουσιν 2 
ἐκβάλλειν 2 
ἐκβάλλοντας 2 
ἐκβαίνει 2 
ἐκβαίνειν 2 
ἐκείνως 2 
ἐκεῖν 2 
ἐκεῖνά 2 
ἐκεῖνό 2 
ἐκλέξασθαι 2 
ἐκπεσεῖν 2 
ἐκτίνειν 2 
ἐκτός 2 
ἐλάττων 2 
ἐλάχιστα 2 
ἐλέγομέν 2 
ἐλεεῖν 2 
ἐλευθέραν 2 
ἐλευθέροις 2 
ἐλευθέρῳ 2 
ἐλεύθερον 2 
ἐλεύθερος 2 
ἐλλείπει 2 
ἐλλογίμων 2 
ἐλπίζω 2 
ἐλυσιτέλει 2 
ἐμάνθανεν 2 
ἐμαυτῷ 2 
ἐμβάλλοντες 2 
ἐμμελῶς 2 
ἐμμετρίᾳ 2 
ἐμπέσῃ 2 
ἐμπείρῳ 2 
ἐμποιῆσαι 2 
ἐμπόρους 2 
ἐμφρόνως 2 
ἐμφύονται 2 
ἐνάμιλλον 2 
ἐνίους 2 
ἐνίων 2 
ἐνδέχεται 2 
ἐνδείξασθαι 2 
ἐνδείξῃ 2 
ἐνδεῖν 2 
ἐνδεῶς 2 
ἐννοῆσαι 2 
ἐνούσας 2 
ἐνοῦσαι 2 
ἐντίκτειν 2 
ἐνταῦθά 2 
ἐντετύχηκα 2 
ἐνὸν 2 
ἐνῇ 2 
ἐξέσται 2 
ἐξήμαρτεν 2 
ἐξίτηλον 2 
ἐξαγγέλλει 2 
ἐξαιρήσομεν 2 
ἐξαμαρτάνοντα 2 
ἐξαπατῶντες 2 
ἐξαρκέσει 2 
ἐξαρκεῖ 2 
ἐξηγεῖται 2 
ἐξηγῆται 2 
ἐξηπάτηνται 2 
ἐπάνω 2 
ἐπέκεινα 2 
ἐπέπληξας 2 
ἐπίπεδον 2 
ἐπίπονον 2 
ἐπίστηται 2 
ἐπαΐει 2 
ἐπαΐων 2 
ἐπαίνου 2 
ἐπαιδεύομεν 2 
ἐπαινεσόμεθα 2 
ἐπαινεῖς 2 
ἐπαινουμένη 2 
ἐπαινοῦντας 2 
ἐπαινοῦντες 2 
ἐπαινῶ 2 
ἐπαινῶσιν 2 
ἐπανορθοῦσθαι 2 
ἐπεξελθεῖν 2 
ἐπεσκεψάμεθα 2 
ἐπιβουλεύοντας 2 
ἐπιβουλεύοντες 2 
ἐπιβουλεύουσι 2 
ἐπιβουλῆς 2 
ἐπιεικοῦς 2 
ἐπιθυμηταὶ 2 
ἐπιθυμητικοῦ 2 
ἐπιθυμοῦσι 2 
ἐπιθυμῶν 2 
ἐπιθυμῶσι 2 
ἐπιλείπῃ 2 
ἐπιμελήσονται 2 
ἐπιμελείᾳ 2 
ἐπινεύειν 2 
ἐπιστάμεθα 2 
ἐπιστάτου 2 
ἐπιστατοῦσαν 2 
ἐπιστημῶν 2 
ἐπιτηδεύοι 2 
ἐπιτηδεύοντες 2 
ἐπιτηδεῦσαι 2 
ἐπιτρέπειν 2 
ἐπιτρέπῃ 2 
ἐπιχειρήσαιμι 2 
ἐπιχειρήσῃ 2 
ἐπιχειροῦντα 2 
ἐπιχειρῆσαι 2 
ἐπιχειρῶσιν 2 
ἐποίησε 2 
ἐποιοῦμεν 2 
ἐπῃνοῦμεν 2 
ἐπῶν 2 
ἐραστὰς 2 
ἐργάσασθαι 2 
ἐργάσεται 2 
ἐρημίαν 2 
ἐρομένου 2 
ἐρρωμένως 2 
ἐρωτικῶν 2 
ἐρωτωμένῳ 2 
ἐρωτώμενον 2 
ἐρωτῶντες 2 
ἐρῴη 2 
ἐσκέμμεθα 2 
ἐσμέν 2 
ἐσχάτῳ 2 
ἐσόμενον 2 
ἐτίθεις 2 
ἐτίθεσο 2 
ἐτός 2 
ἐτύγχανεν 2 
ἐφάπτεται 2 
ἐφίεσθαι 2 
ἐφοβούμην 2 
ἐφυλάττομεν 2 
ἐχθροὶ 2 
ἐχθρὸς 2 
ἐχομένων 2 
ἐχρῶντο 2 
ἐχόμενα 2 
ἐψεύσατο 2 
ἐψεῦσθαι 2 
ἑκατέρας 2 
ἑκατέρᾳ 2 
ἑκούσιον 2 
ἑκτέον 2 
ἑκών 2 
ἑλομένην 2 
ἑλόντα 2 
ἑπομένας 2 
ἑπομένη 2 
ἑπτὰ 2 
ἑστιάσεσιν 2 
ἑτέροις 2 
ἑωράκη 2 
ἑωρακέναι 2 
ἔα 2 
ἔγωγέ 2 
ἔζη 2 
ἔθει 2 
ἔθεσι 2 
ἔθετο 2 
ἔθη 2 
ἔθος 2 
ἔκγονος 2 
ἔκρινας 2 
ἔλαθες 2 
ἔλεγε 2 
ἔμαθες 2 
ἔμελλον 2 
ἔμπειροι 2 
ἔμπλεῳ 2 
ἔνεστι 2 
ἔνθα 2 
ἔνθεν 2 
ἔνιοι 2 
ἔξεστιν 2 
ἔοικα 2 
ἔπαινος 2 
ἔπειτ 2 
ἔπεσιν 2 
ἔριν 2 
ἔροιο 2 
ἔρως 2 
ἔστ 2 
ἔφατε 2 
ἔχεται 2 
ἔχθρᾳ 2 
ἔχωσιν 2 
ἕβδομον 2 
ἕδρᾳ 2 
ἕκασται 2 
ἕλκει 2 
ἕλκοντα 2 
ἕξις 2 
ἕτερόν 2 
ἕτοιμοι 2 
ἕτοιμον 2 
ἕωσπερ 2 
Ἐρώτα 2 
Ἑλλήνων 2 
Ἔρωτος 2 
Ἕλληνες 2 
ἠλακάτην 2 
ἠνάγκασαν 2 
ἠνίπαπε 2 
ἠναγκασμένοι 2 
ἠρξάμεθα 2 
ἠρώτας 2 
ἠσπάζετό 2 
ἡγήσαιτο 2 
ἡγήσονται 2 
ἡγήσωνται 2 
ἡγεμόνα 2 
ἡγεμὼν 2 
ἡγουμένῳ 2 
ἡγούμενοι 2 
ἡγοῦ 2 
ἡγοῦμαι 2 
ἡδονὴ 2 
ἡδύν 2 
ἡδὺς 2 
ἡλικίαν 2 
ἡμέραι 2 
ἡμέτεροι 2 
ἡμαρτημένας 2 
ἡμετέραν 2 
ἡμετέρας 2 
ἡμετέρους 2 
ἡνίας 2 
ἤθεσιν 2 
ἤθους 2 
ἤκουσα 2 
ἥδιστα 2 
ἥδιστον 2 
ἥκει 2 
ἥκιστ 2 
ἥκῃ 2 
ἥμαρτεν 2 
ἥμερα 2 
ἥμεροι 2 
ἥμερος 2 
ἥντινα 2 
ἥξει 2 
ἥττοσιν 2 
ἥττων 2 
ἦγεν 2 
ἦλθεν 2 
ἦσθα 2 
Ἡσίοδον 2 
Ἡσίοδός 2 
Ἡφαίστου 2 
Ἥραν 2 
ἰατρική 2 
ἰατρικοῦ 2 
ἰατρικὸν 2 
ἰατροὶ 2 
ἰατροῦ 2 
ἰατρῷ 2 
ἰδέα 2 
ἰδέαι 2 
ἰδέᾳ 2 
ἰδιώταις 2 
ἰδιώτῃ 2 
ἰοῦσα 2 
ἰοῦσαν 2 
ἰσχυρότατον 2 
ἰσχυρὸς 2 
ἰσχύι 2 
ἰσχὺν 2 
ἰόντες 2 
ἰόντος 2 
ἱερόσυλοι 2 
ἱκανόν 2 
ἱκανώτατα 2 
ἱμάτιον 2 
ἱππικός 2 
ἱππικῇ 2 
ἴασιν 2 
ἴδοιεν 2 
ἴδοιμεν 2 
ἴδοις 2 
ἴσασιν 2 
ἴστε 2 
ἴσχων 2 
ἴσων 2 
ἴχνος 2 
ἵλεώς 2 
ἵπποι 2 
ἵπποις 2 
ἵππον 2 
ἵππου 2 
ἵππους 2 
Ἰλίῳ 2 
ὀδυρμούς 2 
ὀδυρμοὺς 2 
ὀδύρεσθαι 2 
ὀκνῶ 2 
ὀκτὼ 2 
ὀλίγιστον 2 
ὀλίγος 2 
ὀλίγους 2 
ὀλίγῳ 2 
ὀλιγαρχίαις 2 
ὀλιγαρχίᾳ 2 
ὀλιγαρχικὸν 2 
ὀλιγαρχικῆς 2 
ὀλιγαρχικῷ 2 
ὀλιγαρχουμέναις 2 
ὀμμάτων 2 
ὀνείδη 2 
ὀνειρώττειν 2 
ὀνομάζοντες 2 
ὀνομάσουσιν 2 
ὀνῆσαι 2 
ὀξεῖς 2 
ὀξύτατα 2 
ὀξύτερον 2 
ὀργὴν 2 
ὀρθή 2 
ὀρθότερον 2 
ὀρθὰ 2 
ὀρθὴ 2 
ὀρνίθων 2 
ὀφείλεται 2 
ὀφείλοντα 2 
ὀφθαλμούς 2 
ὀφθαλμοὶ 2 
ὀφθαλμοὺς 2 
ὀφθαλμῶν 2 
ὁδοῦ 2 
ὁμιλεῖν 2 
ὁμιλῇ 2 
ὁμοίας 2 
ὁμοίοις 2 
ὁμοίῳ 2 
ὁμοιοῦν 2 
ὁμοιότατος 2 
ὁμοιότητι 2 
ὁμολογήσειν 2 
ὁμολογήσομεν 2 
ὁμολογίας 2 
ὁμολογεῖται 2 
ὁμολογῆται 2 
ὁμόνοιαν 2 
ὁπόσῳ 2 
ὁριζόμενος 2 
ὁρμήσῃ 2 
ὁρμὴν 2 
ὁρωμένοις 2 
ὁρωμένῳ 2 
ὁρῶντας 2 
ὁρῶσι 2 
ὁσίων 2 
ὁστισοῦν 2 
ὄγδοον 2 
ὄκνος 2 
ὄνειδος 2 
ὄντε 2 
ὄχλον 2 
ὄχλῳ 2 
ὄψα 2 
ὄψει 2 
ὅρον 2 
ὅρους 2 
ὅσας 2 
ὅση 2 
ὅσπερ 2 
ὅτανπερ 2 
ὅτιπερ 2 
Ὀδυσσέως 2 
Ὀρφέως 2 
Ὁμήρῳ 2 
ὑέσιν 2 
ὑγιεινούς 2 
ὑγιεινὴ 2 
ὑγιεινῶν 2 
ὑγιεινῶς 2 
ὑγιῶς 2 
ὑεῖ 2 
ὑμετέρου 2 
ὑμνεῖν 2 
ὑμνοῦσιν 2 
ὑπέλαβες 2 
ὑπερβάλλειν 2 
ὑπερβάντες 2 
ὑπερβὰς 2 
ὑπερφυῶς 2 
ὑπηκόους 2 
ὑποδήματα 2 
ὑποδημάτων 2 
ὑποθέμενοι 2 
ὑποθέσεσι 2 
ὑποκοριζόμενοι 2 
ὑποκριταὶ 2 
ὑπόλαβε 2 
ὑπόλοιπον 2 
ὑστάτην 2 
ὑφάντης 2 
ὑψηλὸν 2 
ὕδατος 2 
ὕδωρ 2 
ὕπνῳ 2 
ὕστερα 2 
ὠγαθέ 2 
ὠθεῖ 2 
ὠνομάζομεν 2 
ὠνούμενοι 2 
ὠφελία 2 
ὠφελίμη 2 
ὠφελίμου 2 
ὠφελιμώτατοι 2 
ὠφελοῦνται 2 
ὡμοίωται 2 
ὡμολογήκαμεν 2 
ὡμολογήσθω 2 
ὡμολογημένων 2 
ὡμολόγησεν 2 
ὡρμήσαμεν 2 
ὡρμῆσθαι 2 
ὢ 2 
ὣς 2 
ὤκνουν 2 
ὤμοι 2 
ὥρα 2 
ὥρμησαν 2 
ὦμεν 2 
ὧνπερ 2 
ᾔδει 2 
ᾖα 2 
ᾖσαν 2 
ᾠόμεθα 2 
ᾤετο 2 
ᾧπερ 2 
ῥήματα 2 
ῥήσεων 2 
ῥαψῳδοί 2 
ῥηθῆναι 2 
ῥυθμούς 2 
ῥυθμοὺς 2 
ῥυμμάτων 2 
ῥᾳδία 2 
ῥῆσιν 2 
10 1 
10-12 1 
100 1 
103 1 
109 1 
11 1 
121 1 
14 1 
151 1 
162 1 
168 1 
17-18 1 
2 1 
211 1 
214 1 
218 1 
225 1 
23-24 1 
232 1 
236 1 
287-289 1 
296 1 
3 1 
321-322 1 
342 1 
351 1 
383-384 1 
395 1 
40 1 
412 1 
414-415 1 
433-434 1 
451 1 
485-486 1 
489 1 
495 1 
497 1 
527-8 1 
530 1 
532 1 
54 1 
55 1 
592-594 1 
599-600 1 
6-10 1 
64 1 
7 1 
76 1 
776 1 
8-10 1 
856 1 
and 1 
bergk 1 
eur 1 
hdt 1 
loeb 1 
orest 1 
simonides 1 
Αἰσχύλος 1 
Αἴαντα 1 
Αἴαντος 1 
Αἴγυπτον 1 
Αὐτόλυκον 1 
Βίαντα 1 
Βενδιδίοις 1 
Γλαύκωνα 1 
Γλαῦκον 1 
Δάμων 1 
Δάμωνα 1 
Δάμωνος 1 
Δαιδάλου 1 
Δελφοῖς 1 
Διί 1 
Διομήδης 1 
Διομηδεία 1 
Διονυσίοις 1 
Εὐθύδημον 1 
Εὐριπίδης 1 
Ζηνὸς 1 
Ζῇ 1 
Θάλεώ 1 
Θέμιτός 1 
Θέτιδος 1 
Θέτις 1 
Θαμύρου 1 
Θεάγει 1 
Θεάγους 1 
Θεμιστοκλέους 1 
Θερσίτου 1 
Θηβαίου 1 
Θησεὺς 1 
Θρασύμαχός 1 
Θρᾴκην 1 
Θρᾷκες 1 
Καλχηδόνιον 1 
Κερβέρου 1 
Κεφάλου 1 
Κεῖος 1 
Κλειτοφῶντα 1 
Κορινθίαν 1 
Κρεώφυλος 1 
Κρητική 1 
Κροίσῳ 1 
Κρόνος 1 
Κρόνου 1 
Κρῆτές 1 
Κρῆτες 1 
Κωκυτούς 1 
Λάχεσίν 1 
Λακεδαίμων 1 
Λακεδαιμόνιοι 1 
Λακωνικὴ 1 
Λακωνικὴν 1 
Λεόντιος 1 
Λυδίας 1 
Λυδοῦ 1 
Λυκαίου 1 
Λυκοῦργον 1 
Λυσίαν 1 
Λυσανίας 1 
Λωτοφάγους 1 
Μίδου 1 
Μαρσύου 1 
Μεγαροῖ 1 
Μενέλεῳ 1 
Μενοιτιάδαο 1 
Μιλησίου 1 
Μοίρας 1 
Μουσαίου 1 
Μουσαῖος 1 
Μουσῶν 1 
Μούσαις 1 
Μοῦσα 1 
Μοῦσαι 1 
Μοῦσαν 1 
Μῶμος 1 
Νικήρατος 1 
Νικίου 1 
Νιόβης 1 
Ξέρξου 1 
Οὐρανός 1 
Πίνδαρον 1 
Παιανιᾶ 1 
Παλαμήδης 1 
Παμφυλίας 1 
Παμφύλου 1 
Πανοπέως 1 
Πατρόκλοιο 1 
Πατρόκλου 1 
Πειρίθους 1 
Πειραιῶς 1 
Πελοπιδῶν 1 
Περδίκκου 1 
Περιάνδρου 1 
Πηλέως 1 
Πιττακὸν 1 
Πολέμαρχον 1 
Πολέμαρχός 1 
Ποσειδῶνος 1 
Πουλυδάμας 1 
Πράμνειον 1 
Πρίαμον 1 
Πρωτέως 1 
Πρωταγόρας 1 
Πρόδικος 1 
Πυθαγόρας 1 
Πυθαγόρειοί 1 
Πυθαγόρειον 1 
Σαρπηδόνα 1 
Σειρήνων 1 
Σειρῆνα 1 
Σελήνης 1 
Σερίφιος 1 
Σεριφίῳ 1 
Σικελία 1 
Σικελικὴν 1 
Σιμωνίδη 1 
Σκυθικὴν 1 
Σκύθου 1 
Σκύλλης 1 
Σοφοκλέους 1 
Σοφοκλεῖ 1 
Σοφόκλεις 1 
Σπερχειοῦ 1 
Στησίχορός 1 
Στύγας 1 
Συρακοσίαν 1 
Σωκράτει 1 
Σόλωνα 1 
Σόλωνι 1 
Σώκρατές 1 
Τάρταρον 1 
Τελαμωνίου 1 
Τροίαν 1 
Τρωικὰ 1 
Φοίβου 1 
Φοίνικα 1 
Φοίνικας 1 
Φοινικικόν 1 
Χαρμαντίδην 1 
Χαρώνδαν 1 
Χείρωνι 1 
Χιμαίρας 1 
Χρύσην 1 
Ψυχαὶ 1 
αἰδεσθέντας 1 
αἰδεσθείη 1 
αἰδεῖται 1 
αἰδοίους 1 
αἰδώς 1 
αἰδῶ 1 
αἰθέρι 1 
αἰθαλόεσσαν 1 
αἰνίγματι 1 
αἰνίττονται 1 
αἰνεῖς 1 
αἰσθάνηται 1 
αἰσθάνοιτο 1 
αἰσθάνονται 1 
αἰσθέσθαι 1 
αἰσθήσει 1 
αἰσθήσεσι 1 
αἰσθήσεται 1 
αἰσθανομένη 1 
αἰσθανομένοις 1 
αἰσθανόμενον 1 
αἰσθανώμεθα 1 
αἰσθητά 1 
αἰσθητῶν 1 
αἰσθητῷ 1 
αἰσθοίμεθα 1 
αἰσθόμεναι 1 
αἰσθόμενος 1 
αἰσχραί 1 
αἰσχρολογοῦντας 1 
αἰσχρᾶς 1 
αἰσχρῷ 1 
αἰσχυνθέντες 1 
αἰσχυνόμενος 1 
αἰσχύνεσθαι 1 
αἰσχύνης 1 
αἰσχύνοιο 1 
αἰσχύνοιτ 1 
αἰσχύνοιτο 1 
αἰτίοις 1 
αἰτεῖς 1 
αἰτιάσαιτο 1 
αἰτιάσασθαι 1 
αἰτιατέον 1 
αἰτιᾶται 1 
αἰτοῦσιν 1 
αἰτῇ 1 
αἰχμητήν 1 
αἰώνιον 1 
αἱρήσει 1 
αἱρήσεσθε 1 
αἱρείσθω 1 
αἱρεθέντες 1 
αἱρεθέντων 1 
αἱρεῖ 1 
αἱρεῖν 1 
αἱρησομένην 1 
αἱροίμεθ 1 
αἱρουμένην 1 
αἱροῦμαι 1 
αἱροῦντος 1 
αἴθωσι 1 
αἴσθοιτο 1 
αἴτημα 1 
αἵπερ 1 
αἵρεσις 1 
αἵτινες 1 
αἶσχος 1 
αἷμ 1 
αἷμα 1 
αὐγὴν 1 
αὐγῆς 1 
αὐθάδεια 1 
αὐθαδέστερόν 1 
αὐθημερὸν 1 
αὐλεῖν 1 
αὐλητής 1 
αὐλητὰς 1 
αὐλοποιοὺς 1 
αὐλοποιῷ 1 
αὐλοῦ 1 
αὐλῇ 1 
αὐξάνεσθαι 1 
αὐξάνεται 1 
αὐξήσεις 1 
αὐξήσεται 1 
αὐξανομένη 1 
αὐξανομένην 1 
αὐξανομένης 1 
αὐξηθείς 1 
αὐξομένη 1 
αὐξόντων 1 
αὐστηροτέρῳ 1 
αὐταί 1 
αὐταὶ 1 
αὐτομάτου 1 
αὐτουργοί 1 
αὐτοφώρῳ 1 
αὐτοῖσι 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτόματα 1 
αὐτόχειρος 1 
αὐτὰρ 1 
αὐχένα 1 
αὐχένας 1 
αὐχμεῖν 1 
αὐχμηρός 1 
αὐχμοῦ 1 
αὑτά 1 
αὑτήν 1 
αὑτό 1 
αὑτὴ 1 
αὔξει 1 
αὔξηται 1 
αὔξονται 1 
αὔξοντες 1 
αὔξοντος 1 
αὔξουσαί 1 
αὔρα 1 
αὖτε 1 
βάλλει 1 
βάλλοντος 1 
βάναυσοί 1 
βάπτουσι 1 
βάπτῃ 1 
βάψαι 1 
βέβαιον 1 
βέλεσιν 1 
βέλτιστ 1 
βέλτιστοι 1 
βέλτιστος 1 
βέλτιόν 1 
βήματα 1 
βίβλων 1 
βίοις 1 
βίοτος 1 
βαδίζειν 1 
βαθεῖαν 1 
βαλάνους 1 
βαλανείῳ 1 
βαλανεὺς 1 
βαλεῖν 1 
βαλλάντια 1 
βαλλαντιατόμοι 1 
βαλλαντιοτομοῦσι 1 
βαναυσία 1 
βαναυσίας 1 
βαρέα 1 
βαρέος 1 
βαρύ 1 
βαρύτερα 1 
βαρύτερον 1 
βασάνων 1 
βασανίζοντα 1 
βασανιζομένους 1 
βασανιοῦμεν 1 
βασανιστέοι 1 
βασανιστέον 1 
βασιλεία 1 
βασιλείαις 1 
βασιλευομένην 1 
βασιλευομένης 1 
βασιλεύειν 1 
βασιλεύοντα 1 
βασιλεύσετον 1 
βασιλεύσωσιν 1 
βασιλεὺς 1 
βασιλεῖαι 1 
βασιλικαί 1 
βασιλικώτατον 1 
βασιλικὸν 1 
βασιλῆας 1 
βασιλῆος 1 
βασιλῆς 1 
βαφέν 1 
βαφήν 1 
βαφὴν 1 
βαφῆς 1 
βαφῇ 1 
βδελυρὸς 1 
βδελύττεσθαι 1 
βεβήκει 1 
βεβαίου 1 
βεβαίως 1 
βεβαιοτάτους 1 
βεβαιούμενοι 1 
βεβαιωσαίμεθα 1 
βεβαιωσόμεθα 1 
βεβαιότητος 1 
βεβαιώσασθαι 1 
βεβαιώσηται 1 
βεβασανισμένος 1 
βεβηκέναι 1 
βεβιωκότα 1 
βεβιωμένῳ 1 
βελτίονός 1 
βελτίοσιν 1 
βελτίστης 1 
βελτίστων 1 
βελτίστῳ 1 
βελτίων 1 
βελτιόνων 1 
βελτιόνως 1 
βιάζοιτο 1 
βιάζωνταί 1 
βιάσηται 1 
βιαίους 1 
βιαίων 1 
βιαζομένων 1 
βιαζομένῳ 1 
βιασάμενον 1 
βιασθέντας 1 
βιασθέντες 1 
βιασόμεθα 1 
βιοδώροις 1 
βιούντων 1 
βιωσόμεθα 1 
βιᾶται 1 
βιῷ 1 
βλάβας 1 
βλάβην 1 
βλάπτοι 1 
βλάψαι 1 
βλάψει 1 
βλέπει 1 
βλέποι 1 
βλέποντα 1 
βλέποντι 1 
βλέποντος 1 
βλέπουσιν 1 
βλέπω 1 
βλέπῃ 1 
βλίσειεν 1 
βλίττει 1 
βλαβερά 1 
βλαβερόν 1 
βλακικόν 1 
βλαπτόμενον 1 
βλασφημῶσιν 1 
βλεπόντων 1 
βληθῶσι 1 
βλοσυροὺς 1 
βοήθεια 1 
βοήθειαι 1 
βοήθειαν 1 
βοηθήσας 1 
βοηθήσειν 1 
βοηθήσω 1 
βοηθείας 1 
βοηθεῖ 1 
βοηθησάσης 1 
βοηθούς 1 
βοηθοὺς 1 
βοηθοῦντά 1 
βοηθοῦντος 1 
βοηθός 1 
βοηθὸν 1 
βοηθῆσαι 1 
βοηθῶ 1 
βολβοὺς 1 
βολῆς 1 
βομβεῖ 1 
βομβοῦσαι 1 
βορβόρῳ 1 
βοτάνη 1 
βοτάνῃ 1 
βουλήσεις 1 
βουλευθέντα 1 
βουλευομένη 1 
βουλευσόμεθα 1 
βουλευτικοῦ 1 
βουλευτικόν 1 
βουλευόμεθα 1 
βουλευόμενοι 1 
βουλευόμενον 1 
βουλεύεσθαί 1 
βουλεύεται 1 
βουλεύονται 1 
βουληθῶσι 1 
βουλομένων 1 
βουλόμενός 1 
βούβρωστις 1 
βούληταί 1 
βούλομαί 1 
βοῦς 1 
βοῶν 1 
βρίθῃσι 1 
βραδεῖς 1 
βραδυτὴς 1 
βραδύνω 1 
βραδύτερα 1 
βραχέος 1 
βραχέων 1 
βραχείας 1 
βραχεῖ 1 
βραχυβίοις 1 
βραχυπόρους 1 
βραχύτητας 1 
βραχὺ 1 
βροντάς 1 
βροντήν 1 
βροντὰς 1 
βροτοῖς 1 
βροτὸς 1 
βρύον 1 
βρώματός 1 
βρώσεις 1 
βωμολοχίας 1 
βωμός 1 
βόεια 1 
βόρειον 1 
βόσκονται 1 
βῆμα 1 
γάλα 1 
γάμους 1 
γέγονα 1 
γέγονε 1 
γέλωτ 1 
γέλωτί 1 
γέλωτι 1 
γέλωτος 1 
γέμει 1 
γέμοντα 1 
γέμουσα 1 
γέμουσαι 1 
γέμων 1 
γένεσίν 1 
γένεσθε 1 
γέννησιν 1 
γένωμαι 1 
γέρας 1 
γέροντά 1 
γέροντα 1 
γέροντας 1 
γέροντός 1 
γέρουσι 1 
γήραος 1 
γίγνεσθαί 1 
γίγνονταί 1 
γαμοῦσί 1 
γαῖα 1 
γείτονας 1 
γεγένηνται 1 
γεγανωμένος 1 
γεγεῦσθαι 1 
γεγονυῖαν 1 
γεγονός 1 
γεγραμμένοις 1 
γεγραμμένων 1 
γεγόνασιν 1 
γεηρὰ 1 
γειτόνων 1 
γελοίαν 1 
γελοιότατον 1 
γελοιότερος 1 
γελωτοποιοῦ 1 
γελωτοποιῶν 1 
γελᾷ 1 
γελῶν 1 
γελῷ 1 
γενέσει 1 
γενέσεις 1 
γενέσεων 1 
γενέσεώς 1 
γενήσεσθαι 1 
γενήσεταί 1 
γενεαλογησάντων 1 
γενεῆς 1 
γεννήματος 1 
γεννήσαντας 1 
γεννήσεται 1 
γεννήσεων 1 
γεννήσουσι 1 
γενναίαν 1 
γενναίας 1 
γενναίου 1 
γενναίους 1 
γενναιότατος 1 
γενναιότερος 1 
γενναῖε 1 
γενναῖόν 1 
γεννηθείη 1 
γεννηθεῖσαν 1 
γεννητῷ 1 
γεννώντων 1 
γεννᾶται 1 
γεννᾷ 1 
γεννᾷς 1 
γεννῶν 1 
γεννῶντες 1 
γεννῶσιν 1 
γεννῷτε 1 
γενοίσθην 1 
γενομένης 1 
γενομένῳ 1 
γενώμεθα 1 
γεραίρεσθαι 1 
γεραιτάτων 1 
γευσάμενοι 1 
γευσάμενος 1 
γευστέον 1 
γευόμενον 1 
γευόμενος 1 
γεωμετρίαις 1 
γεωμετρίᾳ 1 
γεωμετρικαῖς 1 
γεωμετρικὴ 1 
γεωμετρικῶν 1 
γεωμετριῶν 1 
γεωργία 1 
γεωργίαν 1 
γεωργική 1 
γεωργικώτατοι 1 
γεωργιῶν 1 
γεωργοὺς 1 
γεωργοῖς 1 
γεωργοῦντας 1 
γεωργόν 1 
γεύσεται 1 
γεύσηται 1 
γηγενεῖς 1 
γηγενῶν 1 
γηράσειν 1 
γηράσκων 1 
γηραιοὶ 1 
γηροτρόφον 1 
γιγαντομαχίας 1 
γιγνομένῃ 1 
γιγνωσκομένης 1 
γιγνόμενόν 1 
γιγνώμεθα 1 
γιγνώσκεσθαι 1 
γιγνώσκοντές 1 
γιγνώσκοντι 1 
γιγνώσκοντος 1 
γιγνώσκω 1 
γλυκείας 1 
γλώττῃ 1 
γνησίας 1 
γνησίους 1 
γνησίως 1 
γνωματεύοντα 1 
γνωμονικοὶ 1 
γνωρίζειν 1 
γνωρίζωμεν 1 
γνωρίζων 1 
γνωρίμοις 1 
γνωσθείη 1 
γνωστέον 1 
γνωστῷ 1 
γνωσόμεθα 1 
γνόντες 1 
γνώμαν 1 
γνώμην 1 
γνώριμα 1 
γνώριμαι 1 
γνώριμον 1 
γνώσεσθαι 1 
γνώσεσθε 1 
γνώσεταί 1 
γνώσεώς 1 
γνῶμεν 1 
γνῷ 1 
γοητεία 1 
γοητευθέντας 1 
γοητευθέντες 1 
γοητευόμενοι 1 
γοητεύειν 1 
γοητεύοντες 1 
γονάτων 1 
γονεῦσι 1 
γονῆς 1 
γοόωσα 1 
γράμμα 1 
γράμμασιν 1 
γράφοντας 1 
γράφων 1 
γράφῃ 1 
γράψαι 1 
γράψει 1 
γραμμάς 1 
γραμματικοὶ 1 
γραμματιστής 1 
γραμμὴν 1 
γραυσί 1 
γραυσὶν 1 
γραφέως 1 
γραφεύς 1 
γραφεὺς 1 
γραφικῆς 1 
γραφικῇ 1 
γραφὴ 1 
γραός 1 
γρυπὸν 1 
γυμνάζειν 1 
γυμνάζεσθαι 1 
γυμνάσωνται 1 
γυμναζομέναις 1 
γυμναζομένας 1 
γυμναζόμενος 1 
γυμναστικήν 1 
γυμναῖς 1 
γυμνικοὺς 1 
γυμνοί 1 
γυμνωθέντα 1 
γυμνωτέος 1 
γυμνὰς 1 
γυμνὸς 1 
γυναικί 1 
γυναικείας 1 
γυναῖκά 1 
γωνιῶν 1 
γόητί 1 
γόητα 1 
γόητας 1 
γόνασιν 1 
γόνιμα 1 
γῶν 1 
δάκνεσθαί 1 
δάκνουσί 1 
δάκρυα 1 
δάκτυλοι 1 
δάκτυλός 1 
δέδοικα 1 
δέδοκται 1 
δέηται 1 
δένδρεα 1 
δένδρων 1 
δέξαιντο 1 
δέξαιτο 1 
δέξαιτό 1 
δέξασθαι 1 
δέξοιντο 1 
δέοιτ 1 
δέοντι 1 
δέρμασίν 1 
δέσποιναι 1 
δέχεσθαι 1 
δέχονται 1 
δήλη 1 
δήλου 1 
δήλῳ 1 
δήμους 1 
δίαιτα 1 
δίδασκέ 1 
δίδοται 1 
δίδου 1 
δίδωσι 1 
δίελθέ 1 
δίιμεν 1 
δίκαιοί 1 
δίκαις 1 
δίκη 1 
δίκᾳ 1 
δίνης 1 
δίφροι 1 
δίφρου 1 
δίφρῳ 1 
δίχα 1 
δίψαν 1 
δίψει 1 
δαίμονας 1 
δαίμονες 1 
δαίμοσιν 1 
δαίμων 1 
δαιμονίας 1 
δαιμονίους 1 
δαιμόνιόν 1 
δαιτυμόνα 1 
δακρῦσαί 1 
δακτυλίω 1 
δακτυλίῳ 1 
δακτύλου 1 
δαμῆναι 1 
δανειζόμενοι 1 
δανεισμοὶ 1 
δαπάνας 1 
δαπάνην 1 
δαπάνης 1 
δαπανηρῶν 1 
δαπανῶν 1 
δαπανῷντο 1 
δεήσοι 1 
δεήσομαί 1 
δεήσομεν 1 
δείκνυ 1 
δείκνυμι 1 
δείματ 1 
δείματος 1 
δείξει 1 
δείξω 1 
δείσαντές 1 
δείσας 1 
δεδήσεται 1 
δεδηλώκατε 1 
δεδικασμένων 1 
δεδιότα 1 
δεδογμένα 1 
δεδοξασμένοις 1 
δεδωκὼς 1 
δεηθεῖσίν 1 
δεηθῆναι 1 
δειδιότες 1 
δεικνυμένων 1 
δεικνύασιν 1 
δεικνὺς 1 
δειλή 1 
δειλία 1 
δειλίας 1 
δειλοτέρους 1 
δειλούς 1 
δειλοὶ 1 
δειλοῖς 1 
δειλὴ 1 
δειλὴν 1 
δειλὸς 1 
δειλῇ 1 
δειλῶν 1 
δειμαίνει 1 
δεινά 1 
δειναὶ 1 
δεινοτέρα 1 
δεινοτέρῳ 1 
δεινοῖς 1 
δεινότατοι 1 
δεινότατον 1 
δεινὰς 1 
δεινῆς 1 
δειπνεῖν 1 
δεκάκις 1 
δεκάτῳ 1 
δεκαπλάσιον 1 
δεκαπλασίας 1 
δεκαταίων 1 
δεκετῶν 1 
δελφῖνά 1 
δεξάμενος 1 
δεξαίμεθ 1 
δεξαίμεθα 1 
δεξαμένη 1 
δεξαμένους 1 
δεξιάν 1 
δεξιωθῆναι 1 
δεξιὰ 1 
δεξιὰν 1 
δεξιᾷ 1 
δεομένου 1 
δεομένους 1 
δεομένων 1 
δεομένῳ 1 
δεπάεσσι 1 
δεπάεσσιν 1 
δεσμοὺς 1 
δεσμοῖς 1 
δεσμοῦ 1 
δεσμωτήριον 1 
δεσμωτηρίου 1 
δεσμωτηρίῳ 1 
δεσμωτῶν 1 
δεσμώταις 1 
δεσμὸν 1 
δεσποτείας 1 
δεσποτικοί 1 
δεσποτικώτερον 1 
δεσπόζοντες 1 
δεσπόται 1 
δεσπόταις 1 
δεσπόταν 1 
δεσπότην 1 
δεσπότης 1 
δεσπότου 1 
δευσοποιὸν 1 
δευσοποιὸς 1 
δευτέρους 1 
δευτέρως 1 
δευτέρῳ 1 
δεχομένους 1 
δεόμενος 1 
δεόντων 1 
δεώμεθα 1 
δεῖμα 1 
δεῖπνον 1 
δεῖσθαί 1 
δεῦρό 1 
δηλοῦσί 1 
δηλοῦσιν 1 
δηλώσει 1 
δημίῳ 1 
δημηγορεῖν 1 
δημηγορικήν 1 
δημιοεργοὶ 1 
δημιουργία 1 
δημιουργίαν 1 
δημιουργίᾳ 1 
δημιουργεῖ 1 
δημιουργηθέντων 1 
δημιουργουμένη 1 
δημιουργουμένῳ 1 
δημιουργούμενα 1 
δημιουργούμενος 1 
δημιουργούς 1 
δημιουργοῦ 1 
δημιουργοῦντας 1 
δημιουργῇ 1 
δημοκρατικήν 1 
δημοκρατικούς 1 
δημοκρατικοῦ 1 
δημοκρατικός 1 
δημοκρατουμέναις 1 
δημοκρατουμένη 1 
δημοκρατουμένης 1 
δημοκρατουμένῃ 1 
δημοκρατούμενος 1 
δημοκρατοῦνται 1 
δημοσίοις 1 
δημοτικὸν 1 
δημοτικῆς 1 
διάβαλλε 1 
διάγει 1 
διάγοντες 1 
διάθεσιν 1 
διάκεινται 1 
διάκειται 1 
διάκονοι 1 
διάκονος 1 
διάνοιαι 1 
διάξουσι 1 
διάπυροι 1 
διάστασις 1 
διάστημα 1 
διάτριβε 1 
διάφορος 1 
διέλθοι 1 
διέλυσεν 1 
διένειμε 1 
διήνεγκε 1 
διαίρεσιν 1 
διαίταις 1 
διαβάλλοντες 1 
διαβέβληνται 1 
διαβαλλόντων 1 
διαβησόμεθα 1 
διαβιῶ 1 
διαβολῆς 1 
διαγάγῃ 1 
διαγιγνώσκοντα 1 
διαγιγνώσκοντι 1 
διαγνώσονται 1 
διαγράμμασιν 1 
διαγράφωμεν 1 
διαγράψειαν 1 
διαγραφῆς 1 
διαγωγήν 1 
διαγωγὴ 1 
διαγόμενος 1 
διαδήλων 1 
διαδεξάμενος 1 
διαδικάσειαν 1 
διαδώσουσιν 1 
διαζῇ 1 
διαθέσει 1 
διαθεατέον 1 
διαθῇ 1 
διαιρετέον 1 
διαιρούμενα 1 
διαιρούμενοι 1 
διαιροῦμαι 1 
διαιρῶ 1 
διαισθάνεσθαι 1 
διαισθάνεται 1 
διαιτήσονται 1 
διαιτώμενοι 1 
διακαθαίροντες 1 
διακαθαιρομένων 1 
διακειμένη 1 
διακειμένην 1 
διακελευσάμενοι 1 
διακελευόμενα 1 
διακελευόμενον 1 
διακελεύοιντό 1 
διακελεύονται 1 
διακεῖσθαι 1 
διακονεῖν 1 
διακονοῦντας 1 
διακονοῦντες 1 
διακοσμοῦντος 1 
διακοῦσαι 1 
διακρίνει 1 
διακρινούντων 1 
διακυβερνᾷ 1 
διακωλυτέον 1 
διακωλύεταί 1 
διακωλύσει 1 
διακωλύσεις 1 
διαλέγεσθε 1 
διαλέγηται 1 
διαλέγῃ 1 
διαλέκτῳ 1 
διαλαβόντες 1 
διαλείπουσαν 1 
διαλεγομένων 1 
διαλεγόμενος 1 
διαλεκτικοὶ 1 
διαλεκτικός 1 
διαλεκτικὴν 1 
διαλεκτικὸν 1 
διαλεξόμεθα 1 
διαλλάξαι 1 
διαλλάττειν 1 
διαλλαγησομένων 1 
διαλλαγησόμενοι 1 
διαλόγου 1 
διαλύσει 1 
διαμέτρου 1 
διαμέτρων 1 
διαμαρτάνειν 1 
διαμαχετέον 1 
διαμαχεῖται 1 
διαμηχανήσασθαι 1 
διαμιλλῶνται 1 
διανέμοντες 1 
διανέμουσα 1 
διανεμομένων 1 
διανενεύκαμεν 1 
διανοήματά 1 
διανοίαις 1 
διανοεῖσθε 1 
διανοηθῆναι 1 
διανομὴ 1 
διανοούμενοι 1 
διανοούμενος 1 
διανόημα 1 
διαπίνοντάς 1 
διαπεπεράνθαι 1 
διαπερανθὲν 1 
διαπορεύηται 1 
διαπράξασθαι 1 
διαπράττεται 1 
διαπράττηται 1 
διαπράττονται 1 
διαπραξάμενοι 1 
διαπραξάμενος 1 
διαπυθόμενοι 1 
διαρπασόμενος 1 
διασκευωρήσωνται 1 
διασκεψώμεθα 1 
διασκοπεῖν 1 
διασπᾶν 1 
διασπᾷ 1 
διαστέλλῃ 1 
διαστησάμενοι 1 
διαστῆσαι 1 
διαστῇ 1 
διασωθέντας 1 
διασόφων 1 
διασώσομεν 1 
διασῴζεσθαι 1 
διασῴζοντες 1 
διασῴζωσι 1 
διασῴζῃ 1 
διατάξουσιν 1 
διατάσεις 1 
διατάττουσιν 1 
διατίθενται 1 
διατεθρυλημένος 1 
διατεθῶσιν 1 
διατελέσωσιν 1 
διατελεῖς 1 
διατελῇ 1 
διατιθέασιν 1 
διατιθεμένῳ 1 
διατρίβοντας 1 
διατρίβουσιν 1 
διατρίβων 1 
διατριβάς 1 
διατριβὴν 1 
διαφέρεσθαι 1 
διαφέρετον 1 
διαφέροι 1 
διαφέροντα 1 
διαφέροντος 1 
διαφέρουσα 1 
διαφέρωμαι 1 
διαφανέστατον 1 
διαφανεῖ 1 
διαφανεῖς 1 
διαφεύγειν 1 
διαφεύγεις 1 
διαφθαρέντες 1 
διαφθαρὲν 1 
διαφθαρῇ 1 
διαφθείρει 1 
διαφθείρειεν 1 
διαφθείρειν 1 
διαφθείρεσθαι 1 
διαφθείροντας 1 
διαφθείρῃ 1 
διαφθειρομένας 1 
διαφθειρομένους 1 
διαφθειρούσης 1 
διαφθειρόντων 1 
διαφθερούντων 1 
διαφθεῖρον 1 
διαφθορὰ 1 
διαφθορὰς 1 
διαφοραῖν 1 
διαφορότητος 1 
διαφορὰ 1 
διαφόρῳ 1 
διαφύγῃ 1 
διδάξεται 1 
διδάξω 1 
διδάξωμεν 1 
διδάσκαλοι 1 
διδάσκαλον 1 
διδάσκαλος 1 
διδάσκοντι 1 
διδάσκῃ 1 
διδακτέον 1 
διδαξαμένους 1 
διδασκάλους 1 
διδασκάλων 1 
διδασκαλίαν 1 
διδαχῆς 1 
διδαχῇ 1 
διδοὺς 1 
διδοῦσα 1 
διδόασι 1 
διδόασιν 1 
διδόντος 1 
διεκελεύσατο 1 
διεκωλύετο 1 
διεκωλύομεν 1 
διελκύσας 1 
διενέγκοιεν 1 
διενοεῖτο 1 
διεξίοι 1 
διεξίωμεν 1 
διεξεληλυθέναι 1 
διεξελθόντα 1 
διεξελθόντες 1 
διεξελθὼν 1 
διεξόδους 1 
διεπαυσάμεθα 1 
διεπράξατο 1 
διεπτοήθημεν 1 
διερευνήσασθαι 1 
διεσπαρμέναι 1 
διεσπασμένη 1 
διευλαβητέον 1 
διεφθάρησαν 1 
διεφθαρμένος 1 
διεφθαρμένων 1 
διηγήσασθαι 1 
διηγήσεις 1 
διηγήσεται 1 
διηγεῖτο 1 
διημαρτήκασιν 1 
διηνεκέεσσι 1 
διθυράμβοις 1 
διιδεῖν 1 
διιτέον 1 
δικάσουσιν 1 
δικαιοσύνας 1 
δικαιοτάτῳ 1 
δικαιοτέραν 1 
δικανική 1 
δικανικὴν 1 
δικασθέντων 1 
δικασθείη 1 
δικαστήριά 1 
δικαστήριον 1 
δικαστής 1 
δικαστοῦ 1 
δικαστὰς 1 
δικαστὴς 1 
δικῶν 1 
διοίκησίν 1 
διοίκησιν 1 
διοικήσεις 1 
διοικήσεων 1 
διοικεῖν 1 
διοικούντων 1 
διολέσαι 1 
διολεῖται 1 
διολομένης 1 
διομολογεῖσθαι 1 
διομολογηθῆναι 1 
διομολογησάμενός 1 
διομολογησόμεθα 1 
διομολογητέον 1 
διομολόγησαι 1 
διορίζεσθαι 1 
διορίζομαι 1 
διορίζομεν 1 
διορίζῃ 1 
διπλάσιον 1 
διπλασίοις 1 
διπλασίων 1 
διπλῇ 1 
διττά 1 
διτταὶ 1 
διττὸν 1 
διττῶν 1 
διχοστατήσῃ 1 
διψήσασα 1 
διψῶντας 1 
διψῶσαν 1 
διωκάθειν 1 
διωκόμενον 1 
διωμολογησάμεθά 1 
διωρισμένα 1 
διόλλυσι 1 
διόρισαι 1 
διόρισον 1 
διόψεται 1 
διόψονται 1 
διώκει 1 
διώκομεν 1 
διώκουσαι 1 
διώκωμεν 1 
διώκῃ 1 
διῆλθε 1 
διῆλθον 1 
δογμάτων 1 
δοιοί 1 
δοκίμων 1 
δοκεῖσθαι 1 
δοκεῖτέ 1 
δοκεῖτε 1 
δοκιμάζειν 1 
δοκιμάζεται 1 
δοκουμένοις 1 
δοκοῖ 1 
δοκοῦντά 1 
δοκοῦντος 1 
δοκοῦσα 1 
δοκῇς 1 
δοκῶσιν 1 
δοξάζεις 1 
δοξάζον 1 
δοξάζοντες 1 
δοξάζοντος 1 
δοξάσαι 1 
δοξάσει 1 
δοξάτω 1 
δοξαζομένοις 1 
δοξαζομένων 1 
δοξαζομένῳ 1 
δοξαστοῦ 1 
δοξῶν 1 
δορυφορεῖταί 1 
δορυφοροῦσαι 1 
δορυφοροῦσι 1 
δουλεία 1 
δουλείᾳ 1 
δουλεύοντες 1 
δουλεύουσαν 1 
δουλεύσαντι 1 
δουλεύων 1 
δουλούμενα 1 
δουλούμενος 1 
δουλωσάμενοι 1 
δουλωσαμένην 1 
δουλώσηται 1 
δούλαις 1 
δούλας 1 
δούλη 1 
δούλου 1 
δούλῳ 1 
δούρων 1 
δούσῃ 1 
δοὺς 1 
δοῖμεν 1 
δοῦλος 1 
δοῦναί 1 
δράσαντες 1 
δράσειν 1 
δράσομεν 1 
δράσουσι 1 
δράσουσιν 1 
δρέπανον 1 
δρέπων 1 
δραμόντα 1 
δρεπάνῳ 1 
δρεπόμενοί 1 
δριμύτατον 1 
δριμύτεραι 1 
δριμύτερον 1 
δριμύτητα 1 
δριμὺ 1 
δρομικοὶ 1 
δρομῆς 1 
δρυός 1 
δρᾶμα 1 
δρῦς 1 
δρῴη 1 
δρῶντα 1 
δρῶντας 1 
δυνάμεναί 1 
δυνάμεναι 1 
δυνάσθω 1 
δυνήσονται 1 
δυναμένη 1 
δυναμένην 1 
δυναμένου 1 
δυναστείαις 1 
δυναστευόμεναι 1 
δυναστεύοντα 1 
δυναστεῖαι 1 
δυναστῶν 1 
δυνατός 1 
δυνατώτατ 1 
δυνατώτατα 1 
δυνατώτεροι 1 
δυνατώτερον 1 
δυνατὴν 1 
δυνατῷ 1 
δυνώμεθά 1 
δυσέκνιπτά 1 
δυσαπόδεικτον 1 
δυσαριστοτόκεια 1 
δυσγένειαι 1 
δυσγοήτευτος 1 
δυσδιερεύνητος 1 
δυσεξαπάτητον 1 
δυσθανατῶν 1 
δυσκίνητα 1 
δυσκινήτως 1 
δυσκοινώνητος 1 
δυσκολία 1 
δυσκολίαν 1 
δυσκολίας 1 
δυσμαθίαι 1 
δυσμαθῶς 1 
δυσμενείας 1 
δυσσύμβολος 1 
δυστυχίας 1 
δυστυχεῖ 1 
δυστυχούντων 1 
δυστυχὴς 1 
δυσχέρειαν 1 
δυσχεραίνειν 1 
δυσχεραίνοι 1 
δυσχεραίνοντα 1 
δυσχεραίνωσιν 1 
δυσχερῆ 1 
δωδεκαταῖος 1 
δωμάτιον 1 
δωρήσαιτο 1 
δωρεαὶ 1 
δωρεὰν 1 
δωρεὰς 1 
δωρεῶν 1 
δωριστὶ 1 
δωροδοκεῖ 1 
δωροδοκοῦσιν 1 
δωροδόκους 1 
δόγμα 1 
δόγμασιν 1 
δόγματι 1 
δόγματός 1 
δόλους 1 
δόμοισιν 1 
δόντες 1 
δόξαιμεν 1 
δόξαντος 1 
δόξεις 1 
δύναιντο 1 
δύναιο 1 
δύναισθ 1 
δύναιτ 1 
δύναμίν 1 
δύνηταί 1 
δύνωμαι 1 
δύνωνται 1 
δύσβατός 1 
δύσκολος 1 
δύσνοι 1 
δύω 1 
δώματα 1 
δώρων 1 
δώσει 1 
δώσεις 1 
δῆλά 1 
δῖαν 1 
δῶμα 1 
δῶρ 1 
δῷ 1 
εἰδείη 1 
εἰδεῖμεν 1 
εἰδωλοποιοῦντα 1 
εἰδώλοις 1 
εἰδώλῳ 1 
εἰδῇ 1 
εἰδῶν 1 
εἰθισμένοι 1 
εἰκάζοντα 1 
εἰκάζω 1 
εἰκάζῃ 1 
εἰκοσιέτιδος 1 
εἰκοσιετῶν 1 
εἰκοστὴν 1 
εἰκότι 1 
εἰκών 1 
εἰκὼν 1 
εἰλήχει 1 
εἰλικρινὲς 1 
εἰλικρινὴς 1 
εἰμὶ 1 
εἰν 1 
εἰπόντα 1 
εἰρήνη 1 
εἰρήνης 1 
εἰργάσασθε 1 
εἰργασμένος 1 
εἰρημένη 1 
εἰρημένοις 1 
εἰρηνικῇ 1 
εἰροπόκοι 1 
εἰρωνεία 1 
εἰρωνεύσοιο 1 
εἰσάγοντα 1 
εἰσέρχεται 1 
εἰσαγέτω 1 
εἰσαγγελίαι 1 
εἰσαγγελλομένων 1 
εἰσαισθάνηταί 1 
εἰσακοῦσαι 1 
εἰσαξόντων 1 
εἰσδέξωνται 1 
εἰσδέχονται 1 
εἰσδανείζοντες 1 
εἰσεληλυθότα 1 
εἰσελθόντας 1 
εἰσιόντι 1 
εἰσοίσομεν 1 
εἰσοικισαμένη 1 
εἰσφέρει 1 
εἰσφέροντες 1 
εἰσφοραὶ 1 
εἰσφορὰς 1 
εἰσῄει 1 
εἰσῆλθον 1 
εἰωθυῖα 1 
εἰωθότος 1 
εἰωθὸς 1 
εἰώθασιν 1 
εἰώθει 1 
εἱλήσεων 1 
εἱλήσεών 1 
εἱλκέτην 1 
εἱμαρμένην 1 
εἱργμῶν 1 
εἱστίαμαι 1 
εἱστιάσθω 1 
εἴασάν 1 
εἴδωλόν 1 
εἴης 1 
εἴκοσι 1 
εἴληφεν 1 
εἴποιεν 1 
εἴποιμ 1 
εἴποιμεν 1 
εἴποιμι 1 
εἴποιτε 1 
εἴπωμεν 1 
εἴπωσιν 1 
εἴπῃ 1 
εἴργειν 1 
εἴργοντες 1 
εἴργουσα 1 
εἴρηκε 1 
εἴσεισι 1 
εἴσεσθαί 1 
εἴσεται 1 
εἴσοδον 1 
εἴσομαι 1 
εἴωθας 1 
εἴωθε 1 
εἴων 1 
εἵλκυσάν 1 
εἵμαρται 1 
εἶδες 1 
εἶπε 1 
εἶσι 1 
εἶτά 1 
εἶχε 1 
εἶχον 1 
εἶχόν 1 
εἷλκον 1 
εὐάγωγον 1 
εὐήθεις 1 
εὐαισθητοτέρως 1 
εὐαρμοστία 1 
εὐαρμοστίαν 1 
εὐαρμοστότατον 1 
εὐβουλία 1 
εὐβουλίαν 1 
εὐγένειαι 1 
εὐγενοῦς 1 
εὐγονίας 1 
εὐδαίμοσί 1 
εὐδαιμονέστατοί 1 
εὐδαιμονέστεροί 1 
εὐδαιμονέστεροι 1 
εὐδαιμονέστερος 1 
εὐδαιμονήσειε 1 
εὐδαιμονήσειεν 1 
εὐδαιμονία 1 
εὐδαιμονίζονται 1 
εὐδαιμονίσειεν 1 
εὐδαιμονεστάτην 1 
εὐδαιμονεστέρα 1 
εὐδαιμονῇ 1 
εὐδαιμόνως 1 
εὐδικίας 1 
εὐδοκιμήσαντας 1 
εὐδοκιμήσας 1 
εὐδοκιμήσειεν 1 
εὐδοκιμήσειν 1 
εὐδοκιμήσεων 1 
εὐδοκιμεῖ 1 
εὐδοκιμοῖ 1 
εὐδοκιμοῦσί 1 
εὐδοξίαν 1 
εὐδοξίας 1 
εὐειδεστάτους 1 
εὐειδὴς 1 
εὐεξία 1 
εὐεξίαν 1 
εὐεξίας 1 
εὐεξαπάτητοι 1 
εὐεργετήσῃς 1 
εὐεργετηκότες 1 
εὐηθέστατε 1 
εὐηθίζεσθε 1 
εὐηθείᾳ 1 
εὐηθικῶν 1 
εὐηθικῶς 1 
εὐηνιωτάτων 1 
εὐθέα 1 
εὐθυμῶν 1 
εὐθυωρίαν 1 
εὐθύς 1 
εὐθὺ 1 
εὐκρινέστερον 1 
εὐκόλως 1 
εὐκόλῳ 1 
εὐλάβεια 1 
εὐλαβήσονταί 1 
εὐλαβήσονται 1 
εὐλαβείας 1 
εὐλαβείᾳ 1 
εὐλαβεῖσθαι 1 
εὐλαβεῖσθε 1 
εὐλαβηθείη 1 
εὐλαβησόμεθα 1 
εὐλαβουμένους 1 
εὐλαβουμένῳ 1 
εὐλογία 1 
εὐλόγῳ 1 
εὐμήχανοι 1 
εὐμίμητον 1 
εὐμαθής 1 
εὐμαθίαι 1 
εὐμαθεῖς 1 
εὐμαθὴς 1 
εὐμενὴς 1 
εὐμενῶν 1 
εὐμετάβολα 1 
εὐνοίας 1 
εὐνοίᾳ 1 
εὐνομήσεσθαι 1 
εὐνομίαν 1 
εὐνομεῖσθαι 1 
εὐνομουμένοις 1 
εὐνομουμένῃ 1 
εὐνούχου 1 
εὐνὰς 1 
εὐξάμενος 1 
εὐομολόγητον 1 
εὐπαθήσοντες 1 
εὐπαιδίας 1 
εὐπαιδευσίαν 1 
εὐπετές 1 
εὐπετέστερον 1 
εὐπετείας 1 
εὐπλαστότερον 1 
εὐπορώτατον 1 
εὐπορώτερον 1 
εὐπραγίας 1 
εὐρυθμία 1 
εὐρυθμίαν 1 
εὐρύθμῳ 1 
εὐρώεντα 1 
εὐσεβείας 1 
εὐσχήμονα 1 
εὐσχήμονος 1 
εὐσχήμων 1 
εὐσχημονέστερος 1 
εὐσχημοσύνην 1 
εὐσχημοσύνῃ 1 
εὐτραπελίας 1 
εὐτυχεῖς 1 
εὐτυχούντων 1 
εὐτυχὴς 1 
εὐφυής 1 
εὐφυεστάτας 1 
εὐφυὲς 1 
εὐφυῶς 1 
εὐχέρειαν 1 
εὐχερείας 1 
εὐχώμεθα 1 
εὐχὰς 1 
εὐχὴ 1 
εὐχῇ 1 
εὐχῶν 1 
εὐωχήσονται 1 
εὐωχίαις 1 
εὐωχίαν 1 
εὐωχίας 1 
εὐωχοῦ 1 
εὐωχοῦντι 1 
εὐωχῆται 1 
εὐόρκου 1 
εὑρήσουσιν 1 
εὑρίσκων 1 
εὑρίσκῃ 1 
εὑρετικὸς 1 
εὑρὼν 1 
εὔβουλον 1 
εὔδηλόν 1 
εὔηθες 1 
εὔκολοι 1 
εὔκολός 1 
εὔνομον 1 
εὔνους 1 
εὔξονται 1 
εὔπορα 1 
εὔπορος 1 
εὔχαριν 1 
εὔχαρις 1 
εὕδῃ 1 
εὕρεσιν 1 
εὕροιεν 1 
ζάλης 1 
ζήσει 1 
ζήσουσί 1 
ζήτημα 1 
ζήτησις 1 
ζεῖ 1 
ζηλοῖ 1 
ζηλοῦν 1 
ζηλώσειαν 1 
ζηλώσῃ 1 
ζημιοῦταί 1 
ζητήματος 1 
ζητήσειν 1 
ζητεῖ 1 
ζητεῖται 1 
ζητητικοὶ 1 
ζητητικός 1 
ζητητὴς 1 
ζητούμενα 1 
ζητούμενον 1 
ζητούντων 1 
ζητοῦντα 1 
ζητοῦντας 1 
ζητῇ 1 
ζητῶν 1 
ζυγοῦ 1 
ζυγῷ 1 
ζωγράφοι 1 
ζωγράφου 1 
ζωγράφῳ 1 
ζωγραφήσει 1 
ζωγραφίαν 1 
ζωγρηθέντων 1 
ζωτικὸν 1 
ζωτικῷ 1 
ζωὴν 1 
ζωῆς 1 
ζῆλον 1 
ζῴοιν 1 
ζῴῳ 1 
ζῶμεν 1 
ζῶντί 1 
ζῶντας 1 
ζῶντός 1 
ζῷά 1 
ζῷς 1 
ηὑρηκέναι 1 
ηὑρημένη 1 
ηὑρημένης 1 
ηὑρημένον 1 
ηὔξηται 1 
ηὕρομεν 1 
ηὖξεν 1 
θάλασσα 1 
θάλειαι 1 
θάμνον 1 
θάπτεσθαι 1 
θάττω 1 
θέα 1 
θέαμα 1 
θέλειν 1 
θέλοις 1 
θέλῃ 1 
θέμεναι 1 
θέμενον 1 
θέμενος 1 
θέοντες 1 
θές 1 
θέσεις 1 
θέσεως 1 
θέσθαι 1 
θέσις 1 
θέωσιν 1 
θήκας 1 
θήλεα 1 
θήλεια 1 
θήλεος 1 
θήρας 1 
θαλάττης 1 
θαλάττιον 1 
θαμίζεις 1 
θανάσιμος 1 
θανάτοις 1 
θανάτους 1 
θανάτων 1 
θανέειν 1 
θανασίμῳ 1 
θανατηφόρου 1 
θαρρήσαντες 1 
θαρρήσας 1 
θαρραλέον 1 
θαρρῶ 1 
θαρρῶν 1 
θαυμάζοις 1 
θαυμάζοντα 1 
θαυμάζωμεν 1 
θαυμάσαι 1 
θαυμάσαντα 1 
θαυμάσας 1 
θαυμάσια 1 
θαυμάσιοι 1 
θαυμάσῃς 1 
θαυμασίαν 1 
θαυμασιώτατοι 1 
θαυμαστοῦ 1 
θαυμαστότατον 1 
θαυμαστότερον 1 
θαυμαστὰ 1 
θαυμαστῶς 1 
θαυματοποιία 1 
θαυματοποιοῖς 1 
θαύματα 1 
θαῦμα 1 
θεάματος 1 
θεάσαιτο 1 
θεάσονται 1 
θεία 1 
θείας 1 
θείη 1 
θείην 1 
θείοις 1 
θείους 1 
θείων 1 
θείᾳ 1 
θεαμάτων 1 
θεασάσθων 1 
θεασαίμεθα 1 
θειοτέρου 1 
θειότατον 1 
θεοείκελον 1 
θεοειδές 1 
θεολογίας 1 
θεομαχίας 1 
θεομισής 1 
θεοσεβεῖς 1 
θεουδὴς 1 
θεοφιλέστερον 1 
θεοφιλής 1 
θεοφιλεῖ 1 
θεοφιλεῖς 1 
θεοφιλὴς 1 
θεοφιλῆ 1 
θεοφιλῶν 1 
θεοῖσι 1 
θεοῖσιν 1 
θεραπείας 1 
θεραπευομένῳ 1 
θεραπευτέον 1 
θεραπευτήν 1 
θεραπεύοιντο 1 
θεραπεύουσιν 1 
θεραπεύσομέν 1 
θεραπεύσουσι 1 
θεραπεύῃ 1 
θεραπεῖαι 1 
θεραπόντων 1 
θερμότεροι 1 
θερμότης 1 
θερμότητος 1 
θερμὰ 1 
θεσπέσιος 1 
θεσπεσία 1 
θεσπεσίοιο 1 
θεωμένη 1 
θεωμένοις 1 
θεωρήσαντες 1 
θεωρήσωμεν 1 
θεωρία 1 
θεωρίας 1 
θεωριῶν 1 
θεωρούμενον 1 
θεωρούς 1 
θεωροὺς 1 
θεωροῦν 1 
θεωροῦσιν 1 
θεωρῆσαι 1 
θεωρῇς 1 
θεώμενος 1 
θεὶς 1 
θεᾷ 1 
θεῖν 1 
θεῖοι 1 
θηλάσονται 1 
θηρία 1 
θηρίοις 1 
θηρευταὶ 1 
θηρευτικοὺς 1 
θηρευόμενοι 1 
θηριώδει 1 
θηριῶδές 1 
θηριῶδες 1 
θηρσὶ 1 
θησαυροποιὸς 1 
θησαυρούς 1 
θητεύοντα 1 
θνατῶν 1 
θνητοῖσι 1 
θοίνῃ 1 
θορυβήσῃ 1 
θορυβουμένην 1 
θορύβου 1 
θορύβους 1 
θορύβῳ 1 
θρέψαντα 1 
θρέψουσιν 1 
θρέψωνται 1 
θρήνοις 1 
θρήνων 1 
θρεμμάτων 1 
θρεπτέοι 1 
θρηνώδους 1 
θρηνῳδίαν 1 
θριγκὸς 1 
θρόνου 1 
θρόνῳ 1 
θυγατέρων 1 
θυηπολοῦσιν 1 
θυμιάματα 1 
θυμιαμάτων 1 
θυμοειδής 1 
θυμοειδεῖς 1 
θυμοειδῶν 1 
θυμουμένῳ 1 
θυμούμενον 1 
θυμοῖτο 1 
θυμοῦται 1 
θυμωθεὶς 1 
θυρίδας 1 
θυσίαισι 1 
θυσαμένους 1 
θυτέον 1 
θωπείας 1 
θωπεύει 1 
θωπεύειν 1 
θωπεύματα 1 
θύειν 1 
θύοντες 1 
θύσαντας 1 
θύσαντες 1 
θᾶκον 1 
θᾶττον 1 
θῆκαι 1 
θῖν 1 
θῦμα 1 
θῶνται 1 
κ 1 
κάδοι 1 
κάθηνται 1 
κάκην 1 
κάκιον 1 
κάκιστα 1 
κάκιστος 1 
κάκιστόν 1 
κάλαμόν 1 
κάλλη 1 
κάμνοντάς 1 
κάμνοντα 1 
κάμνουσί 1 
κάμνουσαν 1 
κάμνων 1 
κάμνωσι 1 
κάμνωσιν 1 
κάμνῃ 1 
κάμοιεν 1 
κάμπτηται 1 
κάτοπτρον 1 
κέ 1 
κέκληται 1 
κέκτημαι 1 
κέκτηνται 1 
κέκτησαι 1 
κέκτηται 1 
κέλευε 1 
κέν 1 
κέντρων 1 
κέοιτο 1 
κέρασί 1 
κέρδει 1 
κέρδη 1 
κέρδους 1 
κήδηται 1 
κήδοιτο 1 
κήλησιν 1 
κήρυκα 1 
κίβδηλον 1 
κίνησίς 1 
κίονα 1 
καθέξειν 1 
καθήμενον 1 
καθήραντες 1 
καθίζοιτο 1 
καθίστανται 1 
καθίσταται 1 
καθίστατο 1 
καθίστησιν 1 
καθαίρωμεν 1 
καθαράς 1 
καθαρθεὶς 1 
καθαρμοὶ 1 
καθαρμόν 1 
καθαρός 1 
καθαρώτατα 1 
καθαρώτερον 1 
καθαρὸς 1 
καθαρῷ 1 
καθεστηκυίας 1 
καθεστηκυίᾳ 1 
καθευδόντων 1 
καθεύδουσί 1 
καθεύδῃ 1 
καθημένας 1 
καθιστάντας 1 
καθιστάντες 1 
καθισταμένας 1 
καθισταμένη 1 
καθιστᾶσιν 1 
καθιστῶμεν 1 
καθορᾷ 1 
καθορῶντες 1 
καθορῶντι 1 
καθορῷ 1 
καινὰ 1 
καιροὺς 1 
καιρῷ 1 
κακάς 1 
κακήν 1 
κακίστη 1 
κακίστου 1 
κακίων 1 
κακαῖς 1 
κακηγορουμένῃ 1 
κακηγοροῦντάς 1 
κακιζόντων 1 
κακιόνων 1 
κακοήθειαν 1 
κακοδαίμονες 1 
κακοδοξίας 1 
κακοεργίαν 1 
κακοηθείας 1 
κακολογίας 1 
κακουργήματα 1 
κακουργήσαις 1 
κακουργία 1 
κακουργίαν 1 
κακουργίας 1 
κακουργημάτων 1 
κακουργοῦντά 1 
κακουργῶν 1 
κακουχίας 1 
κακοφυεῖς 1 
κακούργει 1 
κακοῖς 1 
κακοῦργοι 1 
κακόηθες 1 
κακόσιτον 1 
κακότητα 1 
κακῶσαι 1 
καλέσειεν 1 
καλλίονι 1 
καλλίστην 1 
καλλίστοις 1 
καλλίστων 1 
καλλίστῃ 1 
καλλίστῳ 1 
καλλιπόλει 1 
καλλωπίζεσθαι 1 
καλλωπιζόμεθα 1 
καλλωπισμοῦ 1 
καλουμένη 1 
καλουμένους 1 
καλούμεναι 1 
καλούς 1 
καλοὺς 1 
καλοῖ 1 
καλοῖντο 1 
καλοῦντές 1 
καλοῦντα 1 
καλοῦντας 1 
καλός 1 
καλὴν 1 
καλῆς 1 
καλῇ 1 
καμπύλα 1 
καπήλων 1 
καπηλεύειν 1 
καπνός 1 
καρπούμενοι 1 
καρπούμενον 1 
καρποὺς 1 
καρποῦσθαι 1 
καρποῦται 1 
καρπόν 1 
καρπὸν 1 
καρπῷ 1 
καρτερίαι 1 
καρτερούντως 1 
καρτερῶν 1 
κατάγουσιν 1 
κατάδηλα 1 
κατάδηλον 1 
κατάλειπε 1 
κατάρρους 1 
κατέβην 1 
κατέδειξεν 1 
κατέλαβον 1 
κατέρχεται 1 
κατέστη 1 
κατέστησεν 1 
κατέσχον 1 
κατέχειν 1 
κατέχοιεν 1 
κατέχουσιν 1 
κατίδοιμεν 1 
καταβάλῃ 1 
καταβαίνων 1 
καταβαίνῃ 1 
καταβαλόντες 1 
καταβαλὼν 1 
καταβατέον 1 
καταβεβρίθασι 1 
καταβιβαστέοι 1 
καταβὰς 1 
καταβῆναι 1 
καταγέλαστοί 1 
καταγέλαστοι 1 
καταγέλαστος 1 
καταγείου 1 
καταγείῳ 1 
καταγελαστότατοι 1 
καταγελαστότατόν 1 
καταγελώμενοι 1 
καταγελῴμεθα 1 
καταγελῶσί 1 
καταγελῷεν 1 
καταγνῷ 1 
καταδέξηται 1 
καταδέσμοις 1 
καταδεδουλῶσθαι 1 
καταδεδυκὼς 1 
καταδεχοίμεθα 1 
καταδεχόμενος 1 
καταδεῖξαι 1 
καταδουλωσάμενος 1 
καταδρομὴν 1 
καταδύεσθαί 1 
καταδύεται 1 
καταδύντες 1 
κατακείαται 1 
κατακείμενον 1 
κατακεκερματίσθαι 1 
κατακεῖσθαι 1 
κατακλίσεις 1 
κατακλινέντες 1 
κατακλυσθεῖσαν 1 
κατακλυσθῆναι 1 
κατακλύσειν 1 
κατακούειν 1 
κατακρύψουσιν 1 
καταλάβῃ 1 
καταλήψεις 1 
καταλίπω 1 
καταλίπωμεν 1 
καταλείπουσιν 1 
καταλείπῃ 1 
καταληφθεὶς 1 
καταληφθὲν 1 
καταλιπεῖν 1 
καταλλαγῇ 1 
καταλύει 1 
καταμένειν 1 
καταμαθὼν 1 
καταμανθάνει 1 
καταμανθάνειν 1 
καταμανθάνοι 1 
καταμανθάνοντες 1 
κατανειμαμένους 1 
κατανενοηκέναι 1 
κατανεύσομαι 1 
κατανοεῖς 1 
κατανοῶ 1 
καταντικρύ 1 
καταντλήσας 1 
καταντλήσομεν 1 
καταπαλαῖσαι 1 
καταπατήσασ 1 
καταπεφόρηκας 1 
καταπιμπλαμένους 1 
κατασβεννύμενον 1 
κατασκευάζειν 1 
κατασκευάζοιτο 1 
κατασκευάσαντες 1 
κατασκευασάμενον 1 
κατασκευαὶ 1 
κατασκηνᾶσθαι 1 
καταστάσεως 1 
καταστήσας 1 
καταστήσονται 1 
καταστήσουσι 1 
καταστήσωμεν 1 
καταστατέον 1 
καταστᾶσαν 1 
καταστῆναι 1 
καταστῆσαι 1 
καταστῶσιν 1 
κατατέμνειν 1 
κατατέμοι 1 
κατατείνουσαι 1 
κατατιθέναι 1 
κατατρίβηται 1 
καταυλεῖν 1 
καταυλούμενος 1 
καταφανὴς 1 
καταφανῆ 1 
καταφθιμένοισιν 1 
καταφρονήσας 1 
καταφρονήσωσιν 1 
καταφρονοῖ 1 
καταφρονοῦντα 1 
καταφρονῶν 1 
καταφρονῶνται 1 
καταφρόνησις 1 
καταχέαντες 1 
καταχεῖν 1 
καταχρῆται 1 
καταχρῶνται 1 
καταψευδέσθω 1 
καταψεύδονται 1 
καταψηφισθέντων 1 
κατείδομεν 1 
κατεκοσμήθη 1 
κατελάβομεν 1 
κατελίπετο 1 
κατελεήσουσιν 1 
κατελθὼν 1 
κατεμάνθανεν 1 
κατερεῖτε 1 
κατεσκευάζομεν 1 
κατεσκευασμέναις 1 
κατεσκευασμένην 1 
κατεσκεύαζες 1 
κατεστήσαντο 1 
κατεχομένας 1 
κατεχομένου 1 
κατεχόμενον 1 
κατεύχεσθαι 1 
κατεῖχες 1 
κατηγορήκαμεν 1 
κατηγορεῖται 1 
κατηγορημένα 1 
κατηγόρει 1 
κατηκούσαμεν 1 
κατηκόους 1 
κατηκόῳ 1 
κατηύχετο 1 
κατιέναι 1 
κατιδοῦσαν 1 
κατιδόντες 1 
κατιδών 1 
κατιδὼν 1 
κατισχναινόμενος 1 
κατοικίσαι 1 
κατοικίσειεν 1 
κατοικίσεως 1 
κατοικεῖ 1 
κατοικιοῦσιν 1 
κατορθοῦντες 1 
κατορωρυγμένον 1 
κατορύττουσιν 1 
κατόπισθεν 1 
κατόπτροις 1 
κατόψεσθαι 1 
κατῳκίζομεν 1 
κατῶπται 1 
καχύποπτος 1 
καόμενον 1 
καύματός 1 
καύσει 1 
καύσεις 1 
κείμενα 1 
κείμενον 1 
κείμενος 1 
κείμενόν 1 
κείνοις 1 
κείνως 1 
κείσεται 1 
κείσομαι 1 
κεδνὰ 1 
κειμένου 1 
κειμένους 1 
κειμένῃ 1 
κεκάσθαι 1 
κεκεντρωμένοι 1 
κεκεντρωμένων 1 
κεκινημένῳ 1 
κεκλήκαμεν 1 
κεκλημένοις 1 
κεκλημένον 1 
κεκλῆσθαι 1 
κεκοσμήσεται 1 
κεκραμένος 1 
κεκραμένου 1 
κεκριμέναι 1 
κεκτήσεται 1 
κεκτημένη 1 
κεκτημένην 1 
κεκτημένον 1 
κεκτημένου 1 
κεκτῄμεθά 1 
κεκυφότες 1 
κελευόμενα 1 
κελεύοιμεν 1 
κελεύοις 1 
κελεύομεν 1 
κελεύοντας 1 
κελεύοντος 1 
κελεῦον 1 
κελεῦσαι 1 
κενεαγορίαισι 1 
κενοῦ 1 
κεντῶν 1 
κενότης 1 
κενώσαντες 1 
κενώσεις 1 
κενὸν 1 
κεραμέας 1 
κεραμέων 1 
κεραννύντα 1 
κεραννύντες 1 
κεραυνωθῆναι 1 
κερδαίνει 1 
κερδαίνοντα 1 
κερδαλέαν 1 
κερδαλέον 1 
κερδανοῦμέν 1 
κερδανοῦμεν 1 
κερματίζῃς 1 
κεροῦσιν 1 
κεφαλαίῳ 1 
κεφαλαιωσώμεθα 1 
κεφαλαῖς 1 
κεφαλῶν 1 
κεχαρισμένον 1 
κεχηνὼς 1 
κεχρῆσθαι 1 
κεχωρισμένα 1 
κεχωρισμένην 1 
κεῖνά 1 
κηδεμονίας 1 
κηδεμόνας 1 
κηδόμενοι 1 
κηδόμενος 1 
κηληθέντες 1 
κηληθῆναι 1 
κηλουμένοις 1 
κηρίοις 1 
κηρίῳ 1 
κηροῦ 1 
κηρῶν 1 
κηφηνώδεις 1 
κηφῆνά 1 
κηφῆνι 1 
κηφῆνος 1 
κιβδήλου 1 
κιθάρα 1 
κιθαριστικοῦ 1 
κιθαριστικὸς 1 
κινήσας 1 
κινήσειεν 1 
κινδυνευτέον 1 
κινδυνεύειν 1 
κινδυνεύομέν 1 
κινδυνεύοντα 1 
κινδυνεῦσαι 1 
κινδύνευμα 1 
κινδύνου 1 
κινδύνῳ 1 
κινεῖ 1 
κινεῖτε 1 
κινηθήσεται 1 
κινητέον 1 
κινοῦντα 1 
κινοῦσα 1 
κινοῦσι 1 
κλέπτας 1 
κλέπτης 1 
κλέπτουσι 1 
κλέψαι 1 
κλήρου 1 
κλήρων 1 
κλίνας 1 
κλαίοντά 1 
κλαούσας 1 
κλαπέντας 1 
κλαπέντες 1 
κλεινοῦ 1 
κλεπτική 1 
κλεπτοσύνῃ 1 
κληθείη 1 
κληθεὶς 1 
κληθῆναι 1 
κλητέος 1 
κλινουργοῦ 1 
κλοπῶν 1 
κλῄσαντες 1 
κλῆμα 1 
κλῆροι 1 
κλῖναί 1 
κνάμπτοντες 1 
κνίσῃ 1 
κοίλῳ 1 
κοιμίζεται 1 
κοιμηθῆναι 1 
κοιμηθῇ 1 
κοινά 1 
κοινάς 1 
κοινήν 1 
κοιναὶ 1 
κοινούς 1 
κοινωνήσαντα 1 
κοινωνήσῃ 1 
κοινωνίαις 1 
κοινωνίᾳ 1 
κοινωνούς 1 
κοινωνοὶ 1 
κοινωνοῦντα 1 
κοινωνοῦντες 1 
κοινωνὸν 1 
κοινωνῆσαι 1 
κοινωνῇ 1 
κοινόν 1 
κοινὸς 1 
κοινῷ 1 
κολάζει 1 
κολάζοντες 1 
κολάζουσι 1 
κολάζουσιν 1 
κολάζων 1 
κολάσει 1 
κολάσεται 1 
κολάσεως 1 
κολαζομένη 1 
κολαζομένου 1 
κολαζόμεναι 1 
κολαζόμενοι 1 
κολαζόμενος 1 
κολακεία 1 
κολακείας 1 
κολακεύει 1 
κολακεύοντα 1 
κολακεύοντας 1 
κολλόπων 1 
κολουόμενα 1 
κολυμβήθραν 1 
κομήτας 1 
κομίζειν 1 
κομίζοιντο 1 
κομίζωνται 1 
κομίσαιντο 1 
κομίσαντες 1 
κομίσας 1 
κομίσασθαι 1 
κομίσασθε 1 
κομίσηται 1 
κομητῶν 1 
κομιζόμενοι 1 
κομιζώμεθα 1 
κομιοῦσιν 1 
κομισθεὶς 1 
κομιστέον 1 
κομμωτριῶν 1 
κομψά 1 
κομψή 1 
κομψευσάμενος 1 
κομψευόμενος 1 
κομψοτέρας 1 
κομψούς 1 
κομψοὺς 1 
κομψότατοι 1 
κομῆται 1 
κονίας 1 
κονιορτοῦ 1 
κοπτομένους 1 
κοπτόμενον 1 
κορυζῶντα 1 
κοσκίνῳ 1 
κοσμήσαντα 1 
κοσμήτορε 1 
κοσμίαν 1 
κοσμίως 1 
κοσμεῖν 1 
κοσμιώτατοι 1 
κουράς 1 
κουρέων 1 
κουφότερα 1 
κούφου 1 
κοῖλά 1 
κοῖλον 1 
κοῦφα 1 
κράτιστον 1 
κρέα 1 
κρίνει 1 
κρίνειαν 1 
κρίνεις 1 
κρίνοντες 1 
κρίνω 1 
κρίνωνται 1 
κρίσεις 1 
κρίσεως 1 
κραδίη 1 
κραθὲν 1 
κρατήσειν 1 
κρατήσουσι 1 
κρατήσῃ 1 
κρατίστη 1 
κρατεῖται 1 
κρατηθῇ 1 
κρατουμένας 1 
κρατουμένους 1 
κρατουμένων 1 
κρατούμενον 1 
κρατούμενος 1 
κρατούσας 1 
κρατοῦν 1 
κρατοῦντος 1 
κρατοῦσιν 1 
κρατῶν 1 
κραυγάζουσα 1 
κρείττονα 1 
κρείττονι 1 
κρείττονός 1 
κρείττοσι 1 
κρειῶν 1 
κρητῆρος 1 
κριθάς 1 
κριθέντος 1 
κριθήσεσθαι 1 
κριθείη 1 
κριθῶν 1 
κριθῶσιν 1 
κρινεῖν 1 
κριτήριον 1 
κριταὶ 1 
κριτῶν 1 
κροτοῦντες 1 
κρουμάτων 1 
κρούειν 1 
κρύψειαν 1 
κρᾶσις 1 
κτήσεις 1 
κτήσεται 1 
κτήσεως 1 
κτήσονται 1 
κτήσωνται 1 
κτανὼν 1 
κτησάμενοι 1 
κτησαμένοις 1 
κτησαμένου 1 
κτησώμεθα 1 
κτητέον 1 
κτητὸν 1 
κτυποῦσαν 1 
κτωμένους 1 
κτῆσίς 1 
κτῆσις 1 
κυάμων 1 
κυβερνήσει 1 
κυβερνήσεως 1 
κυβερνήταις 1 
κυβερνήτας 1 
κυβερνήτου 1 
κυβερνήτῃ 1 
κυβερνητικήν 1 
κυβερνητικώτερος 1 
κυβερνητικὴ 1 
κυβερνητικὴν 1 
κυβερνώμενοι 1 
κυβερνᾶν 1 
κυβερνᾷ 1 
κυβευτικὸς 1 
κυκεῶνα 1 
κυκλεῖσθαι 1 
κυλινδεῖσθαι 1 
κυλινδεῖται 1 
κυλινδόμενον 1 
κυμάτων 1 
κυνηγέσια 1 
κυνηγέτας 1 
κυνὸς 1 
κυνῆν 1 
κυπτάζωσι 1 
κυρία 1 
κυρίττοντες 1 
κυριωτάτη 1 
κυριωτάτῳ 1 
κυριώτατα 1 
κυροῦντα 1 
κυσὶ 1 
κυσὶν 1 
κωλυθῆναι 1 
κωλύοντε 1 
κωμῳδία 1 
κωμῳδεῖν 1 
κωμῳδικῇ 1 
κωμῳδοποιὸς 1 
κωμῳδοῖς 1 
κωμῳδοῦντας 1 
κωφὸν 1 
κόλαξι 1 
κόμην 1 
κόνεως 1 
κόνιν 1 
κόποι 1 
κόπρον 1 
κόπτεσθαί 1 
κόρην 1 
κόρης 1 
κόσμιαι 1 
κόσμιοι 1 
κόσμιον 1 
κόσμιος 1 
κόσμιός 1 
κόσμον 1 
κόσμος 1 
κόσμῳ 1 
κύημα 1 
κύκλον 1 
κύκλος 1 
κύκνον 1 
κύκνου 1 
κύματε 1 
κύματι 1 
κύντερον 1 
κύρεται 1 
κύριοι 1 
κώμας 1 
κἀγαθοῖς 1 
κἀγαθὴ 1 
κἀγαθὸν 1 
κἀγαθὸς 1 
κἀγαθῶν 1 
κἀγὼ 1 
κἀκεῖνα 1 
κἀκεῖσε 1 
κἀνθάδε 1 
κἄν 1 
κἄπειτα 1 
κὰκ 1 
κῆδος 1 
κῶμοι 1 
λάβοι 1 
λάβοιμεν 1 
λάθοις 1 
λάθωσιν 1 
λάχανά 1 
λέγετε 1 
λέγοιμι 1 
λέγομέν 1 
λέγοντά 1 
λέγοντάς 1 
λέγοντές 1 
λέγοντός 1 
λέγουσαι 1 
λέγωσιν 1 
λέξεώς 1 
λήγει 1 
λήγειν 1 
λήγοι 1 
λήγῃ 1 
λήθης 1 
λήθοντε 1 
λήξεται 1 
λήξεως 1 
λήσει 1 
λήσειν 1 
λήψεις 1 
λήψεσθαι 1 
λήψονται 1 
λίαν 1 
λίθινά 1 
λίθοις 1 
λίθων 1 
λίμνας 1 
λίπῃ 1 
λίχνοι 1 
λίχνῳ 1 
λαβέ 1 
λαβέσθαι 1 
λαβέτω 1 
λαβοῦ 1 
λαβόντας 1 
λαβών 1 
λαβὴν 1 
λαγχάνοντα 1 
λαθὼν 1 
λαιμαργίας 1 
λακέρυζα 1 
λακτίζοντες 1 
λαμβάνει 1 
λαμβάνεται 1 
λαμβάνοιεν 1 
λαμβάνον 1 
λαμβάνοντα 1 
λαμβάνοντι 1 
λαμβάνουσι 1 
λαμβάνουσιν 1 
λαμβάνων 1 
λαμβάνωσι 1 
λαμπάδια 1 
λαμπροτέρου 1 
λαμπρότατον 1 
λαμπρότερον 1 
λαμπρὰς 1 
λαμπὰς 1 
λανθάνετον 1 
λανθάνοι 1 
λανθάνον 1 
λανθάνοντος 1 
λανθάνουσι 1 
λανθάνων 1 
λανθανέτω 1 
λαχούσῃ 1 
λαχοῦσα 1 
λαχόντα 1 
λαῶν 1 
λείαν 1 
λείβει 1 
λείη 1 
λείπειν 1 
λείποιτ 1 
λείποντες 1 
λείπουσι 1 
λεγομένη 1 
λεγομένης 1 
λεγομένους 1 
λεγούσαις 1 
λεγούσας 1 
λεγούσης 1 
λεγόμεναι 1 
λεγόμενος 1 
λειμῶνα 1 
λειμῶνι 1 
λειπτέον 1 
λεκτέοι 1 
λελέξεται 1 
λελήθαμέν 1 
λελειμμένοι 1 
λεληθέναι 1 
λελοιπότος 1 
λελουμένου 1 
λελυμένα 1 
λελυμέναι 1 
λελυμένον 1 
λελυμένου 1 
λελωβημένον 1 
λελωβῆσθαι 1 
λελωφηκυῖαν 1 
λελώβηνται 1 
λεοντῶδές 1 
λεπτός 1 
λεπτότητα 1 
λεπτῶς 1 
λευκοὺς 1 
λευκοῦ 1 
λευκότατον 1 
λευκότητι 1 
λευκὸς 1 
λευκῶν 1 
λευχειμονούσας 1 
λεχθέντος 1 
λεών 1 
λεῖα 1 
λεῖπε 1 
ληπτά 1 
ληφθὲν 1 
ληφθῇ 1 
ληψόμενον 1 
λιμένας 1 
λιμοκτονεῖν 1 
λιμοῦ 1 
λιμῷ 1 
λιποῦσ 1 
λιπόντα 1 
λιστοὶ 1 
λιτανεύοντά 1 
λιχνείαις 1 
λογίζεσθαί 1 
λογίζεται 1 
λογιζομένῳ 1 
λογιζόμενος 1 
λογισάμενον 1 
λογιστική 1 
λογιστικοὶ 1 
λογιστικὴν 1 
λογιστὴς 1 
λογοποιεῖν 1 
λογοποιοὶ 1 
λοιβῇ 1 
λοιδορεῖν 1 
λοιδοριῶν 1 
λοιδορουμένην 1 
λοιδορουμένους 1 
λοιδορουμένῳ 1 
λοιδορούμενον 1 
λοιδορούντων 1 
λοιδοροῦντά 1 
λοιπά 1 
λοιπαί 1 
λοιποῖς 1 
λοιπός 1 
λοιπὸς 1 
λυγιζόμενος 1 
λυδιστὶ 1 
λυθήσεται 1 
λυθείη 1 
λυθῆναι 1 
λυπηρῶν 1 
λυπουμένους 1 
λυπούμενον 1 
λυποῦνται 1 
λυσιτελέστερα 1 
λυσιτελεστάτην 1 
λυσιτελεστέραν 1 
λυσιτελῆ 1 
λυττῶντά 1 
λυττῶντας 1 
λωβᾶσθαι 1 
λωποδυτοῦσιν 1 
λύεται 1 
λύκοις 1 
λύκος 1 
λύπῃ 1 
λύρα 1 
λύσειν 1 
λύσεις 1 
λύσιν 1 
λύσιοι 1 
λύτρα 1 
λύῃ 1 
λώβη 1 
λῃστὰς 1 
λῦσαι 1 
μ 1 
μάγοι 1 
μάζας 1 
μάθησίν 1 
μάθοις 1 
μάθω 1 
μάντεις 1 
μάντιν 1 
μάξαντες 1 
μάρτυρας 1 
μάρτυρος 1 
μάταιος 1 
μάχας 1 
μάχη 1 
μάχην 1 
μάχοιντο 1 
μάχοιτό 1 
μάχονται 1 
μέγιστοι 1 
μέθη 1 
μέθην 1 
μέθυ 1 
μέθῃ 1 
μέλαινα 1 
μέλαν 1 
μέλανας 1 
μέλανι 1 
μέλας 1 
μέλειν 1 
μέλι 1 
μέλιτος 1 
μέλιτός 1 
μέλλομέν 1 
μέλλον 1 
μέλλωσιν 1 
μέλλῃς 1 
μέλῃ 1 
μέμεικται 1 
μέμψαιτο 1 
μέμψεται 1 
μέμψῃ 1 
μένεα 1 
μένειν 1 
μένετ 1 
μένετε 1 
μένοντας 1 
μένοντες 1 
μέσας 1 
μέσης 1 
μέσοις 1 
μέσους 1 
μέσσας 1 
μέτιμεν 1 
μέτοικον 1 
μέτοχος 1 
μέτριοι 1 
μήκει 1 
μήκη 1 
μήκους 1 
μήνιος 1 
μήπω 1 
μήτηρ 1 
μίασμα 1 
μίλακί 1 
μίμημά 1 
μίμημα 1 
μίση 1 
μίσους 1 
μα 1 
μαγείρων 1 
μαγειρικὴ 1 
μαθήματός 1 
μαθήσεσθαι 1 
μαθητικοὺς 1 
μαθητὰς 1 
μαθητὴς 1 
μαθόντα 1 
μαθόντε 1 
μαινομένους 1 
μαινομένῳ 1 
μαινόμενος 1 
μακάρεσσι 1 
μακάριός 1 
μακαρίοις 1 
μακαρίους 1 
μακαρίων 1 
μακαρίᾳ 1 
μακαρίῳ 1 
μακαρισμοῦ 1 
μακαριστοῦ 1 
μακαριώτερον 1 
μακράν 1 
μακραίωνας 1 
μακροτέραν 1 
μακροτέρους 1 
μακροῦ 1 
μακρότερα 1 
μακρότερον 1 
μαλακία 1 
μαλακίας 1 
μαλακαί 1 
μαλακοὺς 1 
μαλακότητα 1 
μαλακώτερον 1 
μαλακὰς 1 
μαλακῷ 1 
μαλθακία 1 
μαλθακίζομαι 1 
μαλθακὸν 1 
μαλλοῖς 1 
μανδραγόρᾳ 1 
μανεὶς 1 
μανθάνει 1 
μανθάνοι 1 
μανθάνοντα 1 
μανθάνουσιν 1 
μανθάνων 1 
μανθάνῃ 1 
μανικωτέραν 1 
μανικώτατον 1 
μανικὸν 1 
μαντευομένου 1 
μαντεύσασθαι 1 
μαντικῇ 1 
μανῆναι 1 
μαραίνει 1 
μαρμαρυγὰς 1 
μαρμαρυγῆς 1 
μαρτυρήσει 1 
μαρτυρήσῃς 1 
μαρτύρονται 1 
μαστιγούμενοι 1 
μαστιγώσεται 1 
ματαίους 1 
μαχίμοις 1 
μαχαίρᾳ 1 
μαχεῖσθαί 1 
μαχεῖταί 1 
μαχεῖται 1 
μαχητικῶν 1 
μαχομένους 1 
μαχομένων 1 
μαχούμεθα 1 
μαχόμενα 1 
μαχόμενοι 1 
μαχόμενος 1 
μαχώμεθα 1 
μείζονά 1 
μείζονί 1 
μείζοσιν 1 
μείζων 1 
μείνασαν 1 
μείξεις 1 
μεγάλαις 1 
μεγάλοις 1 
μεγάλοισι 1 
μεγίστους 1 
μεγαλαυχουμένην 1 
μεγαλοπρεπέστερον 1 
μεγαλοπρεπής 1 
μεγαλοπρεπείας 1 
μεγαλοπρεπεῖς 1 
μεγαλοφρονούμενοι 1 
μεγαλωστὶ 1 
μεγαλόθυμον 1 
μεγαλόφρων 1 
μεθέξει 1 
μεθέξειν 1 
μεθίενται 1 
μεθίστασθαι 1 
μεθίστησίν 1 
μεθεκτέον 1 
μεθιέμενος 1 
μεθιέναι 1 
μεθισταμένων 1 
μεθυσθέντι 1 
μεθυσθεὶς 1 
μεθυσθῇ 1 
μεθυστικός 1 
μεθόδου 1 
μεθόδων 1 
μειγνύντες 1 
μειζόνων 1 
μεικτούς 1 
μεικτὸν 1 
μειξολυδιστί 1 
μειρακίσκοι 1 
μειρακίων 1 
μειρακιώδη 1 
μειρακιώδης 1 
μελέτας 1 
μελίσσας 1 
μελαγχολικὸς 1 
μελετητέον 1 
μελετώμενον 1 
μελετῆσαι 1 
μελετῶντας 1 
μελετῷ 1 
μελητέον 1 
μελιττουργὸν 1 
μελιχλώρους 1 
μελοποιίᾳ 1 
μελῶν 1 
μεμαθηκέναι 1 
μεμειγμέναις 1 
μεμειγμένην 1 
μεμελετηκότα 1 
μεμεῖχθαι 1 
μεμνήμεθα 1 
μεμνημένην 1 
μεμνῇτ 1 
μεμυθολογημένα 1 
μεμφόμενος 1 
μενετέον 1 
μενούσας 1 
μεριμνῶντες 1 
μερόπων 1 
μερῶν 1 
μεσοῦν 1 
μεστά 1 
μεστήν 1 
μεστοῖς 1 
μεστός 1 
μεστὰς 1 
μεστὸς 1 
μετάβασις 1 
μετέβαλλε 1 
μετέρχῃ 1 
μετέσται 1 
μετέστη 1 
μετέχοι 1 
μετέχουσι 1 
μετέχουσιν 1 
μετέχῃ 1 
μετίσχον 1 
μετίῃ 1 
μεταίτιοι 1 
μεταβάλλοι 1 
μεταβάλλον 1 
μεταβάλλοντας 1 
μεταβήσεται 1 
μεταβαίνειν 1 
μεταβεβληκὼς 1 
μεταβλητέον 1 
μεταβολαί 1 
μεταβολῇ 1 
μεταβολῶν 1 
μεταβᾶσα 1 
μεταδίδωσι 1 
μεταδίδωσιν 1 
μεταδιωκόμενον 1 
μεταδοξάσαι 1 
μεταδοξάσωσιν 1 
μεταδώσει 1 
μεταδώσουσιν 1 
μεταδῶσι 1 
μεταλάβοιεν 1 
μεταλήψει 1 
μεταλήψεσθαι 1 
μεταλαγχάνειν 1 
μεταλαμβάνοι 1 
μεταλαμβάνον 1 
μεταλαμβάνων 1 
μεταλαμβάνωσι 1 
μεταλαμβάνῃ 1 
μεταλλαττόμενα 1 
μεταμανθάνοντος 1 
μεταμελείας 1 
μεταμπισχόμενος 1 
μεταπέμψεται 1 
μεταπέσοι 1 
μεταπείθοντι 1 
μεταπεισθέντας 1 
μεταστρέφεσθαι 1 
μεταστρέφοντες 1 
μεταστρέψας 1 
μεταστραφήσεται 1 
μεταστρεπτικῶν 1 
μεταστροφὴ 1 
μεταστροφῆς 1 
μετασχών 1 
μετατίθεσο 1 
μετατιθῇ 1 
μεταχειρίζονται 1 
μεταχειριεῖται 1 
μεταχειριζομένη 1 
μεταχειριζομένων 1 
μετείη 1 
μετειληφότα 1 
μετελθεῖν 1 
μετεστράφην 1 
μετεχειρίσαντο 1 
μετεωρολέσχας 1 
μετεωροσκόπον 1 
μετεῖναι 1 
μετοίκῳ 1 
μετρήσαντι 1 
μετρίας 1 
μετρίοις 1 
μετρίους 1 
μετρίων 1 
μετρητέον 1 
μετριάσει 1 
μετριότητα 1 
μετριώτατ 1 
μετριώτερος 1 
μετρῆσαν 1 
μεῖζόν 1 
μεῖναι 1 
μεῖναν 1 
μεῖξιν 1 
μηδαμοῦ 1 
μηδαμόσε 1 
μηδείς 1 
μηδεμιᾶς 1 
μηδεμιᾷ 1 
μηδενός 1 
μηδενὸς 1 
μηκύνειν 1 
μηνυθέντος 1 
μηνύηται 1 
μηνύουσιν 1 
μηνὶ 1 
μηνὸς 1 
μηνῶν 1 
μητρί 1 
μητρίδα 1 
μητρός 1 
μηχανή 1 
μηχανήν 1 
μηχαναί 1 
μηχανωμένους 1 
μηχανώμενοι 1 
μηχανὰς 1 
μηχανᾶσθαι 1 
μηχανᾶται 1 
μιαίνειν 1 
μιαιφονεῖν 1 
μιαιφονῇ 1 
μιανθησόμεθα 1 
μιαρούς 1 
μιαρωτάτῳ 1 
μιγέντος 1 
μιγεὶς 1 
μικρόν 1 
μικρὰν 1 
μικρὸν 1 
μικρᾶς 1 
μιμήμασι 1 
μιμήματά 1 
μιμήματε 1 
μιμήσαιτο 1 
μιμήσεις 1 
μιμήσεώς 1 
μιμηθεῖσιν 1 
μιμηθησόμενον 1 
μιμησομένην 1 
μιμηταῖς 1 
μιμητικούς 1 
μιμητικός 1 
μιμητὰς 1 
μιμητῇ 1 
μιμουμένας 1 
μιμούμενος 1 
μιμοῖτ 1 
μιμοῖτο 1 
μιμῆται 1 
μιμῶνται 1 
μινυρίζων 1 
μισήσουσιν 1 
μισεῖται 1 
μισθαρνητικήν 1 
μισθαρνούντων 1 
μισθαρνῇ 1 
μισθαρνῶν 1 
μισθοδότας 1 
μισθοὶ 1 
μισθωσάμενοι 1 
μισθωσώμεθα 1 
μισθωτικήν 1 
μισθωτικὴ 1 
μισθωτικῇ 1 
μισθὸς 1 
μισοπονῇ 1 
μισούμενοι 1 
μισούμενον 1 
μισοῖ 1 
μισοῦντές 1 
μισοῦντες 1 
μισοῦσί 1 
μισοῦσι 1 
μισοῦσιν 1 
μισόδημος 1 
μισόλογος 1 
μισόσοφος 1 
μισῇ 1 
μισῇς 1 
μνήμης 1 
μνήμονες 1 
μνήμων 1 
μνήμῃ 1 
μνημείων 1 
μνημονεύεται 1 
μνημονεύομεν 1 
μνημονεύοντι 1 
μνημονεύων 1 
μνημονικὴν 1 
μοιχεύσαντα 1 
μοιχεῖαί 1 
μολυβδίδας 1 
μολύνηται 1 
μονίμῳ 1 
μοναρχήσῃ 1 
μονοειδής 1 
μονωθεὶς 1 
μορφάς 1 
μορφῇ 1 
μουσικοῦ 1 
μουσικός 1 
μουσικώτατον 1 
μουσικῶς 1 
μοχθηρίαν 1 
μοχθηροτάτῳ 1 
μοχθηροτέρως 1 
μοχθηροὺς 1 
μοχθηρόν 1 
μοχθηρότατον 1 
μούσας 1 
μοῖρ 1 
μυθολογίαις 1 
μυθολογίας 1 
μυθολογητέον 1 
μυθολογοῦμεν 1 
μυθολογοῦντές 1 
μυθολογοῦντα 1 
μυθολογοῦνται 1 
μυθολογοῦντες 1 
μυθολογοῦσιν 1 
μυθολόγων 1 
μυθολόγῳ 1 
μυθοποιοῖς 1 
μυθώδεις 1 
μυκωμένους 1 
μυρίῳ 1 
μυρρίναις 1 
μυχῷ 1 
μόνα 1 
μόναρχος 1 
μόνην 1 
μόνης 1 
μόνου 1 
μόνους 1 
μόνων 1 
μόρια 1 
μόριον 1 
μόριόν 1 
μύθου 1 
μύθων 1 
μύρα 1 
μύρον 1 
μύρτα 1 
μύρων 1 
μῆλα 1 
μῆνες 1 
μῖσος 1 
μῦθος 1 
ν 1 
νέα 1 
νέμειν 1 
νέμεσθαι 1 
νήσοις 1 
νήσους 1 
νήφοντας 1 
νίκη 1 
νίκην 1 
νίκῃ 1 
ναίει 1 
ναυκλήρῳ 1 
ναυπηγὸς 1 
ναυσὶ 1 
ναυτίλλεσθαι 1 
ναυτικὸν 1 
ναυτικῶν 1 
ναυτιλίαν 1 
ναυτιλίᾳ 1 
ναύταις 1 
ναύτας 1 
ναύτῃ 1 
ναῦν 1 
ναῶν 1 
νεάτης 1 
νεανίαι 1 
νεανίαις 1 
νεανίσκου 1 
νεανιεύματα 1 
νεανική 1 
νεανικοί 1 
νεανικώτερα 1 
νεανικὴ 1 
νεανικῆς 1 
νεκροσυλίας 1 
νεκρούς 1 
νεκροὺς 1 
νεκροῦ 1 
νεκρόν 1 
νεκρὸν 1 
νεκρῶν 1 
νεκρῷ 1 
νεκύεσσι 1 
νεμόμενοι 1 
νενικηκὼς 1 
νενομίσθαι 1 
νενοσηκότα 1 
νεοττιὰς 1 
νεουογὸν 1 
νευρορράφοι 1 
νευστέον 1 
νεωκορήσει 1 
νεωτάτη 1 
νεωτάτους 1 
νεωτάτων 1 
νεωτέρους 1 
νεωτερισμοῦ 1 
νεωτερισμὸν 1 
νεωτερισμῷ 1 
νεότης 1 
νεότητι 1 
νεώτερον 1 
νεῖ 1 
νεῦρα 1 
νηί 1 
νηὶ 1 
νικήσαντες 1 
νικήσει 1 
νικήσωσιν 1 
νικηφόροι 1 
νικᾶν 1 
νικῶσι 1 
νοεῖ 1 
νοεῖς 1 
νοητῶν 1 
νομέας 1 
νομέως 1 
νομίζεις 1 
νομίζοιεν 1 
νομίζοντα 1 
νομίζοντες 1 
νομίμοις 1 
νομίμων 1 
νομίσας 1 
νομίσματα 1 
νομεῦσι 1 
νομιεῖ 1 
νομιεῖν 1 
νομιζόμενα 1 
νομιοῦμεν 1 
νομιστέα 1 
νομοθέτου 1 
νομοθετήσασθαι 1 
νομοθετήσω 1 
νομοθετήσωμεν 1 
νομοθετηθέντα 1 
νομοθετημάτων 1 
νομοθετητέαι 1 
νομοθετοῦντές 1 
νομοθετῆσαι 1 
νομοθετῶν 1 
νοουμένου 1 
νοούμενα 1 
νοσήμασιν 1 
νοσήματε 1 
νοσεῖ 1 
νοσεῖν 1 
νοσοῦσιν 1 
νοσώδεις 1 
νοσῆσαν 1 
νουθέτει 1 
νουθετήσει 1 
νουθετούντων 1 
νοῦς 1 
νυκτερίδες 1 
νυκτερίδος 1 
νυκτερινὰ 1 
νυκτερινῆς 1 
νυμφίοις 1 
νυμφίος 1 
νυμφίου 1 
νυμφίους 1 
νυν 1 
νυστάζοντος 1 
νόει 1 
νόθα 1 
νόθαιν 1 
νόθοις 1 
νόθους 1 
νόθων 1 
νόμιζε 1 
νόμιμόν 1 
νύκτας 1 
νύκτες 1 
νώτοισιν 1 
νῆσιν 1 
νῶτον 1 
ξένοις 1 
ξένον 1 
ξένων 1 
ξανθότερα 1 
ξείνοισιν 1 
ξενικούς 1 
ξενικὸν 1 
ξενοδοκοῦντες 1 
ξηρότητος 1 
ξυλίνων 1 
ξυρεῖν 1 
ξυστίδας 1 
ξύλινα 1 
ξύλοις 1 
ξύμπαντά 1 
ξὺν 1 
οἰήσεται 1 
οἰηθέντες 1 
οἰηθείη 1 
οἰηθῇς 1 
οἰκέται 1 
οἰκέταις 1 
οἰκήσειεν 1 
οἰκήσεσι 1 
οἰκήσεται 1 
οἰκήσεων 1 
οἰκήσεώς 1 
οἰκία 1 
οἰκίζεις 1 
οἰκίζομεν 1 
οἰκίζοντές 1 
οἰκείαις 1 
οἰκείως 1 
οἰκειοπραγία 1 
οἰκειοῦσθαι 1 
οἰκειότατον 1 
οἰκειότατόν 1 
οἰκειότερον 1 
οἰκειότερος 1 
οἰκειότητα 1 
οἰκειότητός 1 
οἰκεῖ 1 
οἰκεῖος 1 
οἰκεῖσθαι 1 
οἰκεῖται 1 
οἰκεῖόν 1 
οἰκιζομένης 1 
οἰκιζομένῃ 1 
οἰκισθείσῃ 1 
οἰκισθεῖσα 1 
οἰκισταὶ 1 
οἰκισταῖς 1 
οἰκιστῶν 1 
οἰκιῶν 1 
οἰκοδομήμασι 1 
οἰκοδομήματα 1 
οἰκοδομήσεσιν 1 
οἰκοδομία 1 
οἰκοδομησάμενοι 1 
οἰκοδομητέον 1 
οἰκοδομούμενοι 1 
οἰκοδόμοι 1 
οἰκοδόμον 1 
οἰκονόμοι 1 
οἰκουμέναις 1 
οἰκουμένη 1 
οἰκουμένην 1 
οἰκουμένῃ 1 
οἰκουρεῖν 1 
οἰκούσας 1 
οἰκοῦντας 1 
οἰκοῦντες 1 
οἰκοῦντος 1 
οἰκοῦσι 1 
οἰκῆσαι 1 
οἰκῇ 1 
οἰκῶν 1 
οἰνοβαρές 1 
οἰνοχόος 1 
οἰνοχόων 1 
οἰοίμην 1 
οἰομένην 1 
οἰομένου 1 
οἰστρᾶν 1 
οἰστρᾷ 1 
οἰχήσεσθαι 1 
οἰχήσεται 1 
οἰχομένου 1 
οἴκτιστον 1 
οἴκτους 1 
οἴνου 1 
οἴνων 1 
οἴομαι 1 
οἴσει 1 
οἴσονται 1 
οἴσουσιν 1 
οἴστρου 1 
οἴῳ 1 
οἵαις 1 
οἵανπερ 1 
οἵαπερ 1 
οἵοις 1 
οἵου 1 
οἵουπερ 1 
οἶδε 1 
οἶμον 1 
οἶσθά 1 
οἷά 1 
οἷαίπερ 1 
οἷσπερ 1 
οἷόνπερ 1 
οὐδένας 1 
οὐδέποτ 1 
οὐδέτεροι 1 
οὐδαμόσε 1 
οὐδεμιᾶς 1 
οὐδῷ 1 
οὐρανίαν 1 
οὑτινοσοῦν 1 
οὒ 1 
οὔδει 1 
οὔποτε 1 
οὔσῃ 1 
οὔχ 1 
οὖσαι 1 
οὗπέρ 1 
πάγον 1 
πάθει 1 
πάθεσι 1 
πάθοι 1 
πάθοιεν 1 
πάθωμεν 1 
πάθῃ 1 
πάμπαν 1 
πάμπολλαι 1 
πάμπολλοι 1 
πάνδεινον 1 
πάνδεινόν 1 
πάνσμικρον 1 
πάππον 1 
πάππος 1 
πάππου 1 
πάππους 1 
πάρεισιν 1 
πάρεργα 1 
πάρες 1 
πάρεστι 1 
πάρεστιν 1 
πάρεχε 1 
πάσαις 1 
πάσσοφος 1 
πάσχοι 1 
πάσχον 1 
πάσχοντας 1 
πάσχοντι 1 
πάσχοντος 1 
πάσχω 1 
πάσχων 1 
πάτρια 1 
πάτριος 1 
πάχος 1 
πέλαγος 1 
πέμματα 1 
πέμψαντες 1 
πένθει 1 
πένθεσιν 1 
πένονται 1 
πέπεισαι 1 
πέπεισθε 1 
πέπλασται 1 
πέπονθε 1 
πέπονθεν 1 
πέρας 1 
πέριξ 1 
πέτραι 1 
πέτρης 1 
πέφυκέ 1 
πέψαντες 1 
πήξαντες 1 
πίθοι 1 
πίμπλασθαι 1 
πίνακα 1 
πίνοντάς 1 
πίοσί 1 
πίπτοι 1 
πίστει 1 
παίδευσις 1 
παίζειν 1 
παίζοι 1 
παίζοντα 1 
παίζοντας 1 
παγγέλοιον 1 
παγκάλην 1 
παγκάλους 1 
παγκάλως 1 
παγκρατιαστὴς 1 
παγῆναι 1 
παθήμασι 1 
παθήμασιν 1 
παθήματι 1 
παιδαγωγίας 1 
παιδαγωγικῇ 1 
παιδαγωγοὺς 1 
παιδαγωγοῖς 1 
παιδαγωγὸν 1 
παιδευθέντας 1 
παιδευθέντε 1 
παιδευθήσονται 1 
παιδευθῶσιν 1 
παιδευομένη 1 
παιδευομένης 1 
παιδευτέοι 1 
παιδευτής 1 
παιδευταί 1 
παιδευόμενοι 1 
παιδεύεις 1 
παιδεύοντες 1 
παιδεύουσα 1 
παιδεύσαντας 1 
παιδεύσεως 1 
παιδιάν 1 
παιδικοῖς 1 
παιδικόν 1 
παιδικὰ 1 
παιδικὸν 1 
παιδιᾷ 1 
παιδογονίαν 1 
παιδοποιήσονται 1 
παιδοποιίαις 1 
παιδοποιίᾳ 1 
παιδοτρίβην 1 
παιδοτρίβης 1 
παιδοτροφίᾳ 1 
παιζούσας 1 
παισί 1 
παισίν 1 
παιᾶν 1 
παλαίστραις 1 
παλαιαὶ 1 
παλαιστής 1 
παλαιότης 1 
παλαιὰν 1 
παλαιᾶς 1 
παμπήδην 1 
παμπονήρους 1 
παμπόλλων 1 
παναληθής 1 
παναρμονίου 1 
παναρμονίῳ 1 
παναρμόνια 1 
πανδοκεῖ 1 
πανοῦργός 1 
πανταχόθεν 1 
πανταχόσε 1 
παντελεῖς 1 
παντοδαπαὶ 1 
παντοδαπαῖς 1 
παντοδαπούς 1 
παντοδαποὶ 1 
παντοδαποὺς 1 
παντοδαπόν 1 
παντοδαπὰ 1 
παντοπώλιον 1 
παντοῖα 1 
παντοῖοι 1 
παράγειν 1 
παράγεσθαι 1 
παράγεται 1 
παράγουσιν 1 
παράδοξον 1 
παράνομον 1 
παράνομος 1 
παράνομόν 1 
παρέδοσαν 1 
παρέδωκε 1 
παρέλαβες 1 
παρέλαβον 1 
παρέντες 1 
παρέξει 1 
παρέξεται 1 
παρέργου 1 
παρέργῳ 1 
παρέσχεν 1 
παρέτυχεν 1 
παρέχεσθαι 1 
παρέχοι 1 
παρέχοιτο 1 
παρέχονται 1 
παρέχοντας 1 
παρέχουσαν 1 
παρίεμαι 1 
παρίημι 1 
παραβάλλοντες 1 
παραβάλλωσιν 1 
παραβαλλόμενοι 1 
παραβλαστάνουσιν 1 
παραβοηθοῦντας 1 
παραγίγνεσθαι 1 
παραγίγνεται 1 
παραγγέλλειν 1 
παραγγελθὲν 1 
παραγεγονότος 1 
παραγενέσθαι 1 
παραγενόμενον 1 
παραγιγνόμεναι 1 
παραγωγῆς 1 
παραγόμενοι 1 
παραδέχεσθαι 1 
παραδέχεται 1 
παραδίδωμι 1 
παραδείγμασι 1 
παραδείγματος 1 
παραδειγμάτων 1 
παραδεκτέα 1 
παραδεχοίμεθα 1 
παραδιδοὺς 1 
παραδιδοῦσα 1 
παραδιδῷ 1 
παραδοῖμεν 1 
παραδυομένη 1 
παραδόντες 1 
παραδύντα 1 
παραδώσεις 1 
παραζωννύντα 1 
παραθήσομεν 1 
παραθαρρύνειν 1 
παραθεμένους 1 
παραιρέσεις 1 
παραιτησόμεθα 1 
παρακάλει 1 
παρακέλευμα 1 
παρακαθίσας 1 
παρακαθημένοις 1 
παρακαθημένων 1 
παρακαλεῖ 1 
παρακαλούμενοι 1 
παρακαλοῦντες 1 
παρακαλοῦσα 1 
παρακαλυπτομένου 1 
παρακαλύπτοιτο 1 
παρακατέθετο 1 
παρακαταθέσθαι 1 
παρακαταθήκην 1 
παρακαταθεμένου 1 
παρακαταθεμένῳ 1 
παρακελεύονται 1 
παρακινήσουσι 1 
παρακινδυνευτικῶς 1 
παρακινῇ 1 
παρακλητικὸν 1 
παρακολουθῶν 1 
παραλίπῃς 1 
παραλαβεῖν 1 
παραλαβοῦσα 1 
παραλαβόντες 1 
παραλαβὼν 1 
παραλαμβάνουσαι 1 
παραλαμβάνων 1 
παραλείπεις 1 
παραλείπεται 1 
παραλείπομεν 1 
παραλείψεις 1 
παραλειπομένης 1 
παραλειπομένων 1 
παραλιπόντα 1 
παραλιπόντι 1 
παραλλάττειν 1 
παραμέμεικται 1 
παραμελοῦντες 1 
παραμυθία 1 
παραμυθεῖσθαι 1 
παραμυθουμένη 1 
παραμυθούμενος 1 
παραμυθῇ 1 
παραμύθιά 1 
παρανομία 1 
παρανομίαν 1 
παρανομίας 1 
παρανομοῦντά 1 
παρανόμου 1 
παραπίπτοι 1 
παραπιπτούσῃ 1 
παραπλήσιον 1 
παραπλησίως 1 
παραπλησίῳ 1 
παρασκευή 1 
παρασκευήν 1 
παρασκευαστέον 1 
παρασκευὰς 1 
παρασκευὴ 1 
παρασκευὴν 1 
παραστησώμεθ 1 
παρασχομένη 1 
παρασχομένῳ 1 
παραταχθεὶς 1 
παρατείνειν 1 
παρατεταγμένως 1 
παρατρωπῶσ 1 
παραυτίκα 1 
παραφερομένου 1 
παραφερομένων 1 
παραφερόντων 1 
παραφράγματα 1 
παρείκῃ 1 
παρεβάλλομεν 1 
παρεγενόμην 1 
παρεδίδομεν 1 
παρεληλυθότες 1 
παρεληλυθότι 1 
παρελθεῖν 1 
παρελθόντος 1 
παρεξιόντος 1 
παρεσκευάσθη 1 
παρεσκευακέναι 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεσκευασμένου 1 
παρεσκευασμένῳ 1 
παρεσκεύασται 1 
παρεστῶτες 1 
παρεστῶτι 1 
παρεχομένη 1 
παρεχόμενος 1 
παρεῖμεν 1 
παρεῖναι 1 
παρημελημένον 1 
παριέναι 1 
παριεῖς 1 
παριοῦσαν 1 
παριοῦσι 1 
παριστάναι 1 
παρισωμένον 1 
παριόντα 1 
παριᾶσιν 1 
παριῇς 1 
παρουσίαν 1 
παρούσης 1 
παροῦσαν 1 
παρρησίας 1 
παρρησιάζεσθαι 1 
παρωσάμενος 1 
παρόν 1 
παρόντες 1 
παρών 1 
παρὸν 1 
παρὼν 1 
παρῆκα 1 
παρῇς 1 
παρῳκοδομημένον 1 
πατάξαι 1 
πατήρ 1 
πατρί 1 
πατρίδι 1 
πατρίῳ 1 
πατραλοίαν 1 
πατρῴου 1 
παυσάμεναί 1 
παυστέον 1 
παχύνειν 1 
παχὺς 1 
παύομαι 1 
παύσασθαι 1 
παύσει 1 
παύσονται 1 
παύσωνται 1 
παύσῃ 1 
παῖ 1 
παῖδά 1 
παῖδές 1 
παῦλαν 1 
παῦσαι 1 
πείθεσθαί 1 
πείθοιτο 1 
πείθομέν 1 
πείθοντές 1 
πείθοντα 1 
πείθοντός 1 
πείθουσιν 1 
πείθων 1 
πείθωνται 1 
πείθωσιν 1 
πείθῃ 1 
πείρας 1 
πείσαιμι 1 
πείσει 1 
πείσειν 1 
πείσεσθαι 1 
πείσω 1 
πείσῃ 1 
πεδίον 1 
πεζοὺς 1 
πειθαρχίας 1 
πειθαρχοῦντές 1 
πειθαρχοῦσιν 1 
πειθομένην 1 
πειθομένου 1 
πειθομένους 1 
πειθόμενοι 1 
πεινῇ 1 
πεινῶν 1 
πεινῶντες 1 
πειραθῶμεν 1 
πειρασόμεθα 1 
πειρᾶσθαι 1 
πειρῷτο 1 
πεισθέντες 1 
πεισθεὶς 1 
πεισθεῖεν 1 
πεισθῆναι 1 
πεισομένους 1 
πεμμάτων 1 
πεμπάδι 1 
πεμπάδος 1 
πενίαις 1 
πενθεῖ 1 
πενιχρὰν 1 
πενομένω 1 
πεντήκοντα 1 
πεντεκαίδεκα 1 
πεντεκαιπεντηκονταέτους 1 
πεντηκοντουτῶν 1 
πεπέρανται 1 
πεπαίδευκεν 1 
πεπαιδευμένος 1 
πεπαιδευμένους 1 
πεπαιδεῦσθαι 1 
πεπείκασιν 1 
πεπεικέναι 1 
πεπεινηκὸς 1 
πεπεισμένοι 1 
πεπεισμένων 1 
πεπλάσθω 1 
πεπλασμένως 1 
πεπνῦσθαι 1 
πεποίκιλται 1 
πεποιηκέναι 1 
πεποιημένας 1 
πεποιημένον 1 
πεποιημένους 1 
πεποιημένῃ 1 
πεποικιλμένη 1 
πεποικιλμένον 1 
πεπονηκότας 1 
πεπονθός 1 
πεπονθότες 1 
πεπονθότος 1 
πεπραγέναι 1 
πεπτωκότα 1 
πεπόνθασιν 1 
πεπόνθατε 1 
πεπόνθῃ 1 
περίαπτα 1 
περίπλασον 1 
περαίνει 1 
περαίνωμεν 1 
περιάψαντας 1 
περιάψασθαι 1 
περιέρχονται 1 
περιίστασθαι 1 
περιαγαγόντα 1 
περιαγειρόμενοι 1 
περιαγωγὴ 1 
περιακτέον 1 
περιαλγεῖς 1 
περιβάλῃ 1 
περιβόλους 1 
περιγίγνεσθαι 1 
περιγραπτέον 1 
περιειστήκει 1 
περιεκόπη 1 
περιελθόντι 1 
περιελόμενον 1 
περιεστρέφετο 1 
περιεῖναι 1 
περιθέντες 1 
περιθέουσι 1 
περιθεῖτο 1 
περιιδεῖν 1 
περιιοῦσαν 1 
περιιτέον 1 
περιιόντα 1 
περιιόντας 1 
περιιόντες 1 
περιιὸν 1 
περικεχύσθαι 1 
περικρουσθεῖσα 1 
περιλαμβάνει 1 
περιμένετε 1 
περιμένομεν 1 
περιμαχήτους 1 
περιμενοῦμεν 1 
περιμενοῦσιν 1 
περιμεῖναί 1 
περιμεῖναι 1 
περινοστεῖ 1 
περιοίκους 1 
περιορᾷ 1 
περιουσίαν 1 
περιπέπλασται 1 
περιπέφυκεν 1 
περιστροφή 1 
περιτιθεὶς 1 
περιτροπαὶ 1 
περιττὴ 1 
περιττὸν 1 
περιτυγχάνῃ 1 
περιφέρειν 1 
περιφέρεσθαι 1 
περιφέρουσιν 1 
περιφέρωνται 1 
περιφερομένῳ 1 
περιφερόμενοι 1 
περιφερόμενον 1 
περιφοράς 1 
περιφορὰς 1 
περιφορᾷ 1 
περιφράξας 1 
περιχαρεῖς 1 
περιωδυνίᾳ 1 
περιόδου 1 
περιόδῳ 1 
περιῆψαν 1 
πεσόν 1 
πεσόντα 1 
πεσόντος 1 
πετρώδη 1 
πεττείας 1 
πεττευτικὸς 1 
πεττεύειν 1 
πεττῶν 1 
πευσόμεθα 1 
πεφοβημένου 1 
πεφοβημένους 1 
πεφυκυῖα 1 
πεφυκότας 1 
πεφυκώς 1 
πεφυκὼς 1 
πεφύκατον 1 
πεῖνα 1 
πεῖναν 1 
πεῖρα 1 
πεῖσον 1 
πηδάλιον 1 
πηκτίδων 1 
πηλόν 1 
πημῆναι 1 
πιαίνειν 1 
πιθανὰς 1 
πικροτάτην 1 
πιλίδιά 1 
πιμπλάμενον 1 
πιμπλάντες 1 
πιστεύοντος 1 
πιστεύσωμεν 1 
πιστεύων 1 
πιστεῦον 1 
πιστεῦσαι 1 
πιστοί 1 
πιστοτέρων 1 
πιστότατοι 1 
πιόνοιν 1 
πιόντα 1 
πιόντες 1 
πιὼν 1 
πλάνης 1 
πλάσαντες 1 
πλάστιγγι 1 
πλάστου 1 
πλάττε 1 
πλάττεται 1 
πλάττοιμεν 1 
πλάττομεν 1 
πλάττουσίν 1 
πλάττων 1 
πλέκονται 1 
πλέονι 1 
πλέονος 1 
πλέοντας 1 
πλέουσι 1 
πλήκτρῳ 1 
πλήρωμα 1 
πλήρωσις 1 
πλίνθων 1 
πλαγίου 1 
πλανήτας 1 
πλανητὸν 1 
πλανωμένης 1 
πλανώμενοι 1 
πλανῶνται 1 
πλασθέντας 1 
πλαττόμενοι 1 
πλατύτατον 1 
πλείοις 1 
πλείονι 1 
πλείστην 1 
πλείστης 1 
πλείστοις 1 
πλείστῳ 1 
πλειστάκις 1 
πλεονάκις 1 
πλεοναχῇ 1 
πλεονεκτήσειεν 1 
πλεονεκτοῦντα 1 
πλεονεκτοῦντες 1 
πλεονεξίαν 1 
πλεονεξίας 1 
πλευρᾶς 1 
πλεῖ 1 
πλεῖαι 1 
πλεῖσταί 1 
πλεῖστόν 1 
πληγέντος 1 
πληγαῖς 1 
πληγῇ 1 
πληγῶν 1 
πληθυουσῶν 1 
πλημμελήσομεν 1 
πλημμελοῦσαι 1 
πλημμελὲς 1 
πληροῖτ 1 
πληροῖτο 1 
πληροῦσθαι 1 
πληροῦται 1 
πληρωθήσεσθαι 1 
πληρωθῇ 1 
πληρώσει 1 
πληρώσεών 1 
πληρώσῃ 1 
πληρῶν 1 
πλησθέν 1 
πλησιάζοντες 1 
πλησιάσαντες 1 
πλησιάσας 1 
πλησιάσῃ 1 
πλησμονὴν 1 
πλησμονῇ 1 
πλουσίοιν 1 
πλουσίου 1 
πλουσίω 1 
πλουσιώτατοι 1 
πλουσιώτατον 1 
πλουτεῖ 1 
πλουτούσῃ 1 
πλούσιός 1 
πλούτοις 1 
πλούτων 1 
πλοῖον 1 
πλοῦτοί 1 
πλοῦτόν 1 
πλοῦτός 1 
πλωΐζοντ 1 
πλωτήρων 1 
πλύσις 1 
πνίγει 1 
πνίγους 1 
πνείοντες 1 
πνεύματος 1 
πνεῦμα 1 
ποίημα 1 
ποίησίς 1 
ποίμνην 1 
ποίμνιον 1 
ποίοις 1 
ποίου 1 
ποίων 1 
ποδί 1 
ποδωκεστάτων 1 
ποδὸς 1 
ποδῶν 1 
ποθ 1 
ποθοῦντες 1 
ποθὲν 1 
ποθῶ 1 
ποιήματος 1 
ποιήσαντα 1 
ποιήσεται 1 
ποιήσεώς 1 
ποιήσοις 1 
ποιήσονται 1 
ποιήσουσαν 1 
ποιήσωμεν 1 
ποιήσωσι 1 
ποιήσωσιν 1 
ποιείτω 1 
ποιεῖται 1 
ποιημάτων 1 
ποιησάσθων 1 
ποιησομένοις 1 
ποιητάς 1 
ποιητέος 1 
ποιητικοί 1 
ποιητικοὺς 1 
ποιητικός 1 
ποιητικώτατον 1 
ποιητικώτερα 1 
ποιητικὰ 1 
ποιητικὸν 1 
ποιητικῶς 1 
ποικίλα 1 
ποικίλας 1 
ποικίλη 1 
ποικίλου 1 
ποικίλους 1 
ποικιλίας 1 
ποικιλίᾳ 1 
ποικιλτέον 1 
ποικιλώτερα 1 
ποιμένων 1 
ποιμέσι 1 
ποιμέσιν 1 
ποιμήν 1 
ποιμενικὴ 1 
ποιμενικῇ 1 
ποιμνίων 1 
ποιουμένη 1 
ποιουμένων 1 
ποιούσης 1 
ποιοῖτο 1 
ποιοῦν 1 
ποιπνύοντα 1 
ποιόν 1 
ποιῶσιν 1 
πολέμιον 1 
πολέμιος 1 
πολέμων 1 
πολίτης 1 
πολεμήσομεν 1 
πολεμήσουσιν 1 
πολεμία 1 
πολεμίῳ 1 
πολεμηθεὶς 1 
πολεμησόντων 1 
πολεμικά 1 
πολεμικός 1 
πολεμικὰ 1 
πολεμικὸς 1 
πολεμούντων 1 
πολεμοῦντας 1 
πολεμοῦσί 1 
πολεμοῦσα 1 
πολεμοῦσιν 1 
πολεμῶν 1 
πολιορκῆται 1 
πολιτευομένη 1 
πολιτευομένους 1 
πολιτευόμεναι 1 
πολιτευόμενος 1 
πολιτεύεται 1 
πολιτεύονται 1 
πολιτεῖαι 1 
πολιτικήν 1 
πολιτικοὶ 1 
πολιτικοὺς 1 
πολιτικοῖς 1 
πολιτικοῦ 1 
πολιτικὴ 1 
πολιχνίου 1 
πολλάς 1 
πολλαπλάσιον 1 
πολλαπλασίας 1 
πολλαπλασίους 1 
πολλαπλασίων 1 
πολλαπλασιοῦσιν 1 
πολλαπλασιώσει 1 
πολλαπλοῦς 1 
πολλῇ 1 
πολυαρμόνια 1 
πολυειδίαν 1 
πολυειδὲς 1 
πολυειδὴς 1 
πολυθρύλητον 1 
πολυπραγμοσύνη 1 
πολυτελεστάτην 1 
πολυχορδίας 1 
πολυχορδότατον 1 
πολυψήφιδα 1 
πολύν 1 
πολύστροφον 1 
πολύχορδα 1 
πομπάς 1 
πομπὴ 1 
πομπὴν 1 
πομπῆς 1 
πονήσαντος 1 
πονήσει 1 
πονεῖν 1 
πονεῖσθαι 1 
πονηράν 1 
πονηρίᾳ 1 
πονηραῖς 1 
πονηροτάτοις 1 
πονηροτάτων 1 
πονηροτέρου 1 
πονηροὶ 1 
πονηρόν 1 
πονηρός 1 
πονηρότατος 1 
πονηρότερα 1 
πονηρὸς 1 
πονηρᾶς 1 
πονητέον 1 
πονούμενοι 1 
πονοῦντος 1 
πονοῦσιν 1 
πονῇ 1 
πονῶν 1 
ποπάνων 1 
πορευθεὶς 1 
πορευοίμεθα 1 
πορευομένη 1 
πορευτέον 1 
πορευόμενοι 1 
πορευόμενος 1 
πορεύεται 1 
πορεύωνται 1 
ποριζομένη 1 
πορισάμενοι 1 
πορισάμενος 1 
πορισθῆναι 1 
ποτά 1 
ποτέονται 1 
ποτέροις 1 
ποτέρῳ 1 
ποταμοὺς 1 
ποταμὸν 1 
ποῖά 1 
ποῖαι 1 
ποῖος 1 
πράγματι 1 
πράξαις 1 
πράξαντα 1 
πράξειεν 1 
πράξεσι 1 
πράξεσιν 1 
πράξεται 1 
πράξεων 1 
πράξουσιν 1 
πράσεως 1 
πράττεται 1 
πράττοντά 1 
πράττοντές 1 
πράττονται 1 
πράττοντες 1 
πράττοντι 1 
πράττουσίν 1 
πράττωμεν 1 
πράττωσιν 1 
πρέποντες 1 
πρέπουσαι 1 
πρέσβεις 1 
πρίν 1 
πραΰνας 1 
πραΰνονται 1 
πραγματεία 1 
πραγματείας 1 
πραγματευόμενοι 1 
πραγματευόμενον 1 
πραγματευώμεθα 1 
πραγματεύεσθαι 1 
πρακτέον 1 
πρακτικούς 1 
πραττομένων 1 
πραττομένῳ 1 
πραττούσας 1 
πραττούσης 1 
πραττόμενοι 1 
πραττόμενον 1 
πραττόντων 1 
πραχθέντα 1 
πραχθῆναι 1 
πραϋνθῇ 1 
πρεπόντων 1 
πρεπόντως 1 
πρεσβείαν 1 
πρεσβείᾳ 1 
πρεσβεύων 1 
πρεσβυτέραν 1 
πρεσβυτέρας 1 
πρεσβυτέρου 1 
πρεσβυτέρως 1 
πρεσβυτέρῳ 1 
πρεσβύταις 1 
πρεσβύτας 1 
πρεσβύτου 1 
πρηνῆ 1 
πριαμένων 1 
προΐστασθαι 1 
προΐωμεν 1 
προάγωμεν 1 
προέχοιεν 1 
προαγορεύουσι 1 
προαιρετέον 1 
προαπολόμενος 1 
προβάλλειν 1 
προβαῖνον 1 
προβεβηκότες 1 
προβλήμασιν 1 
προβλήματα 1 
προγιγνώσκων 1 
προγόνοις 1 
προγόνῳ 1 
προδιδόναι 1 
προδοσιῶν 1 
προδόντες 1 
προδώσω 1 
προείποις 1 
προείπῃ 1 
προείρηται 1 
προειπόντες 1 
προειρημένην 1 
προειρημένοις 1 
προεληλυθότων 1 
προελθόντες 1 
προελώμεθα 1 
προεσκεμμένων 1 
προεστώς 1 
προεστὸς 1 
προεστῶτες 1 
προεστῶτι 1 
προεῖπες 1 
προησθήσεις 1 
προθεμένοις 1 
προθεραπεύσας 1 
προθυμίαν 1 
προθυμίας 1 
προθυμίᾳ 1 
προθυμουμένους 1 
προθυμουμένῳ 1 
προθυμοῖτ 1 
προθυμότερον 1 
προθυμότερος 1 
προθυμῇ 1 
προθώμεθα 1 
προκαλοίμην 1 
προκαλούμενος 1 
προκαλοῖο 1 
προκαταλαμβάνοντες 1 
προκείμενα 1 
προκείμενον 1 
προκειμένης 1 
προκειμένου 1 
προκολακεύοντες 1 
προκρίτων 1 
προκριθέντες 1 
προκρινάμενον 1 
προλίπῃ 1 
προλυπήσεις 1 
προλυπηθέντι 1 
προμήθειαν 1 
προμήκη 1 
προοίμιά 1 
προοιμίου 1 
προορώμενοι 1 
προορῶν 1 
προπάροιθεν 1 
προπαιδείας 1 
προπαιδευθῆναι 1 
προπαρασκευάζουσιν 1 
προπεπηλακισμένην 1 
προπεπονθώς 1 
προπηλακίζει 1 
προπηλακίζονται 1 
προπηλακίζοντες 1 
προπηλακίσεις 1 
προπηλακιζόμενον 1 
προπολεμεῖ 1 
προπολεμούντων 1 
προρρηθεῖσιν 1 
προρρηθὲν 1 
προσάπτειν 1 
προσάψαι 1 
προσέβλεψα 1 
προσέλκονται 1 
προσέξει 1 
προσέοικεν 1 
προσέρχεται 1 
προσέσονται 1 
προσέσχηκάς 1 
προσέσχηκεν 1 
προσέσχον 1 
προσέταξέ 1 
προσέταξαν 1 
προσέταττον 1 
προσέτι 1 
προσέχοντας 1 
προσήγορα 1 
προσήκειν 1 
προσήκοντά 1 
προσήκουσ 1 
προσήκουσι 1 
προσήκων 1 
προσίζον 1 
προσαγομένη 1 
προσαγορευόμενον 1 
προσαγορευόμενος 1 
προσαγορεύει 1 
προσαγορεύεις 1 
προσαγορεύοιμεν 1 
προσαγορεύοντες 1 
προσακτέον 1 
προσαναγκάζον 1 
προσαναγκάζοντες 1 
προσαναγκάζωμεν 1 
προσαναγκαστέον 1 
προσαναγορεύω 1 
προσαναγόρευε 1 
προσαναιρῇ 1 
προσαπτέον 1 
προσβάλῃ 1 
προσγένηται 1 
προσγίγνηται 1 
προσγελᾷ 1 
προσγενέσθαι 1 
προσγενομένου 1 
προσγιγνόμενα 1 
προσδέονται 1 
προσδέχεσθαι 1 
προσδέχηται 1 
προσδεήσεται 1 
προσδεησόμεθα 1 
προσδεχόμενος 1 
προσδοκίας 1 
προσδοκᾷς 1 
προσδοκῶ 1 
προσδραμὼν 1 
προσείπομεν 1 
προσείπωμεν 1 
προσεγένετο 1 
προσελθεῖν 1 
προσελθόντος 1 
προσελθών 1 
προσελθὼν 1 
προσεποιεῖτο 1 
προσερεῖ 1 
προσεροῦσι 1 
προσετάξαμεν 1 
προσετίθεμεν 1 
προσευξάμενοι 1 
προσευξόμενός 1 
προσηγάγετο 1 
προσθήκη 1 
προσθήσει 1 
προσθήσομεν 1 
προσθεῖμεν 1 
προσθεῖναι 1 
προσιέναι 1 
προσκεκυφώς 1 
προσκεφαλαίου 1 
προσκυνήσομεν 1 
προσκυνοῖμεν 1 
προσκυνῶ 1 
προσλάμποντος 1 
προσλαβέσθαι 1 
προσμηχανᾶσθαι 1 
προσομιλοῦντες 1 
προσπέπτωκεν 1 
προσπίπτουσα 1 
προσπαρέχοιτ 1 
προσπεφυκέναι 1 
προσπιπτούσας 1 
προσπιπτούσῃ 1 
προσποιεῖται 1 
προσποιησάμενοι 1 
προσποιησώμεθα 1 
προσποιουμένους 1 
προσπολεμεῖν 1 
προσπταίσαντας 1 
προσρηθήσεται 1 
προσρητέα 1 
προσρητέον 1 
προστάντος 1 
προστάξει 1 
προστάξεις 1 
προστάσεως 1 
προστάταις 1 
προστάτην 1 
προστάττει 1 
προστάττεις 1 
προστάττεται 1 
προστάττομεν 1 
προστάττοντας 1 
προστήσασθαι 1 
προστήσεσθον 1 
προστίθεμεν 1 
προστίθημί 1 
προστακτέον 1 
προστατικῆς 1 
προστατούντων 1 
προστετάξεται 1 
προστησάμενοι 1 
προστιθέασι 1 
προστιθέναι 1 
προστιθεῖς 1 
προσφέρεσθαι 1 
προσφέρηται 1 
προσφέροιτο 1 
προσφέροντα 1 
προσφέροντες 1 
προσφέρῃ 1 
προσφερόμενον 1 
προσφερὴς 1 
προσφερῆ 1 
προσφυεῖς 1 
προσχημάτων 1 
προσχρησάμενα 1 
προσχρώμενοι 1 
προσχρώμενος 1 
προσχρῆσθαι 1 
προσχωρήσεται 1 
προσόμοιον 1 
προσώποις 1 
προσῃκάζομεν 1 
προσῆπτε 1 
προσῆψαν 1 
προσῇ 1 
προσῳδίας 1 
προτέρας 1 
προτέρους 1 
προτείνας 1 
προτείνων 1 
προτεινόμενος 1 
προυθυμούμεθα 1 
προφάσεις 1 
προφήτου 1 
προφαινομένῳ 1 
προφανῆ 1 
προφασίζεσθέ 1 
προφθάσας 1 
προφῆται 1 
προωμολογήσαμεν 1 
προϊούσης 1 
προϊὸν 1 
προύθεντο 1 
προύλεγον 1 
προῖκα 1 
πρό 1 
πρόθυμοι 1 
πρόθυρα 1 
πρόσεστιν 1 
πρόσοδοι 1 
πρόσταγμα 1 
πρόσφορα 1 
πρόφασιν 1 
πρώταις 1 
πρώτην 1 
πρώτης 1 
πρώτῳ 1 
πρᾳεῖα 1 
πρᾳοτάτους 1 
πρᾳότατα 1 
πρᾳότατον 1 
πρᾳότης 1 
πρᾴως 1 
πρᾶξις 1 
πρᾶσιν 1 
πρᾷοι 1 
πρᾷός 1 
πρῳαίτερον 1 
πρῶτοί 1 
πρῶτοι 1 
πταίσαντα 1 
πταμένη 1 
πτεροῦν 1 
πτηνοὺς 1 
πτωμάτων 1 
πτωχείας 1 
πτωχικάς 1 
πτωχούς 1 
πτωχοὺς 1 
πτωχὸν 1 
πτώσει 1 
πυθέσθαι 1 
πυθμὴν 1 
πυκνά 1 
πυκνάς 1 
πυκνότερον 1 
πυκνώματ 1 
πυκνὰ 1 
πυκνῆς 1 
πυκτικῆς 1 
πυκτικῇ 1 
πυνθανομένους 1 
πυνθανομένῳ 1 
πυνθανόμενος 1 
πυνθανώμεθα 1 
πυράν 1 
πυρί 1 
πυρείων 1 
πυρετοῦ 1 
πυροὺς 1 
πυρῶν 1 
πόδα 1 
πόθου 1 
πόλεμός 1 
πόληας 1 
πόνος 1 
πόντου 1 
πόσει 1 
πόσιν 1 
πόσοι 1 
πόσον 1 
πύθωνται 1 
πύκταιν 1 
πύκτης 1 
πύλας 1 
πώ 1 
πώλους 1 
πώματός 1 
πᾶσά 1 
πῄ 1 
πῶμα 1 
σ 1 
σάρκας 1 
σίτησιν 1 
σίτῳ 1 
σαλπίγγων 1 
σαπρότης 1 
σαρδάνιον 1 
σαυτόν 1 
σαφέστατά 1 
σαφέστατα 1 
σαφέστερα 1 
σαφήνειαν 1 
σαφεστάτου 1 
σαφηνείας 1 
σεαυτῷ 1 
σεισμοῦ 1 
σεισμὸν 1 
σελήνης 1 
σεμνοτέρων 1 
σεμνύνονται 1 
σεμνύνοντες 1 
σεμνὸν 1 
σεμνῶς 1 
σημάντορας 1 
σημαίνοντες 1 
σημαίνοντι 1 
σημείων 1 
σηπεδόνα 1 
σιγάς 1 
σιγήσαντος 1 
σιγᾶσθαι 1 
σιγῶντας 1 
σιδήρῳ 1 
σιδηροῖς 1 
σιδηροῦ 1 
σιδηροῦς 1 
σιμός 1 
σιτίοις 1 
σιτίον 1 
σιωπῇ 1 
σκέλη 1 
σκέψει 1 
σκέψεταί 1 
σκέψεων 1 
σκέψομαι 1 
σκαιότητι 1 
σκευάζειν 1 
σκευαζόμενοι 1 
σκευαστὸν 1 
σκευαστῶν 1 
σκευὴ 1 
σκευῆς 1 
σκεψαμένῳ 1 
σκεψοίμεθα 1 
σκεψομένης 1 
σκηνᾶσθαι 1 
σκιάν 1 
σκιαί 1 
σκιαγραφία 1 
σκιαγραφίαν 1 
σκιαμαχούντων 1 
σκιρτᾷ 1 
σκληροῦ 1 
σκληρότητος 1 
σκληρῷ 1 
σκολιά 1 
σκολιαῖς 1 
σκοπεῖσθαί 1 
σκοπεῖτε 1 
σκοπιᾶς 1 
σκοποίης 1 
σκοπουμένῃ 1 
σκοπουμένῳ 1 
σκοπούμενον 1 
σκοποῖμεν 1 
σκοποῦσα 1 
σκοποῦσι 1 
σκοτεινὰ 1 
σκοτεινὸς 1 
σκοτεινῶς 1 
σκοτωδέστερα 1 
σκοτωδέστερον 1 
σκοτώδους 1 
σκυλάκια 1 
σκυλάκων 1 
σκυλεύειν 1 
σκυτεύς 1 
σκυτικῇ 1 
σκυτοτομίᾳ 1 
σκυτοτομεῖν 1 
σκυτοτομική 1 
σκυτοτομικὸν 1 
σκυτοτομῶν 1 
σκυτοτομῶσιν 1 
σκυτοτόμοι 1 
σκυτοτόμου 1 
σκυτοτόμους 1 
σκυτοτόμων 1 
σκότος 1 
σκύλακας 1 
σκύλακος 1 
σκώμματα 1 
σκώπτειν 1 
σκώπτεις 1 
σκῆπτρον 1 
σμήνεσιν 1 
σμήνους 1 
σμίλῃ 1 
σμερδαλέ 1 
σμικραί 1 
σμικραὶ 1 
σμικροτάτου 1 
σμικροτάτων 1 
σμικροτάτῳ 1 
σμικροτέρων 1 
σμικροῖς 1 
σμικροῖσιν 1 
σμικρότατον 1 
σμικρότατος 1 
σμικρότερα 1 
σμικρότητα 1 
σμικρὰς 1 
σμικρὸς 1 
σμινύην 1 
σμῆνος 1 
σοφή 1 
σοφίζεσθαι 1 
σοφίσματα 1 
σοφιστάς 1 
σοφιστήν 1 
σοφισταί 1 
σοφιστὴν 1 
σοφιστῶν 1 
σοφοῦ 1 
σοφωτάτου 1 
σοφωτάτῳ 1 
σοφώτατε 1 
σοφώτατον 1 
σοφώτεροι 1 
σοφώτερος 1 
σπάνιοι 1 
σπάνιον 1 
σπέρμα 1 
σπέρματος 1 
σπαράττειν 1 
σπαργῶσι 1 
σπαρεῖσά 1 
σπείρωνται 1 
σπειρόμενον 1 
σπεύδων 1 
σπηλαίου 1 
σπηλαιώδει 1 
σπλάγχνου 1 
σποδιοῦσιν 1 
σπονδῶν 1 
σπουδάζει 1 
σπουδάζεται 1 
σπουδάζοι 1 
σπουδάζοντα 1 
σπουδάζοντες 1 
σπουδάζουσιν 1 
σπουδάζωσιν 1 
σπουδάσειεν 1 
σπουδαίαις 1 
σπουδαίους 1 
σπουδαίᾳ 1 
σπουδαιότεραι 1 
σπουδαιότερον 1 
σπουδαστέον 1 
σπουδαστικὸς 1 
σπουδαῖον 1 
σπουδαῖος 1 
σπουδαῖόν 1 
σπουδὴν 1 
σπουδῆς 1 
στάντα 1 
στάσεως 1 
στέγον 1 
στέργειν 1 
στέργοντα 1 
στέρεσθαι 1 
στέρηται 1 
στέρξαι 1 
στέρωνται 1 
στέψαντες 1 
στασίμους 1 
στασιάζοντα 1 
στασιάζοντας 1 
στασιάζουσιν 1 
στασιάζων 1 
στασιάζωσιν 1 
στασιάσουσιν 1 
στασιαζούσης 1 
στασιαζόντοιν 1 
στατέον 1 
στεναγμοὺς 1 
στερίσκεσθαι 1 
στερεοῖς 1 
στερεώτερον 1 
στερεὸν 1 
στερομένη 1 
στερόμενα 1 
στεφάνων 1 
στεφανοῦνται 1 
στεφανωθῆναι 1 
στησάμενος 1 
στησόμεθα 1 
στιβάδων 1 
στοιχεῖα 1 
στομάτων 1 
στομίου 1 
στοχαζομένους 1 
στοχαζόμενον 1 
στρέφειν 1 
στρέφεσθαί 1 
στρέφοντι 1 
στρέφουσι 1 
στρέφουσιν 1 
στρέψαι 1 
στρέψαντα 1 
στραγγευομένῳ 1 
στρατείαις 1 
στρατεύεται 1 
στρατεύσονται 1 
στρατηγήσαντα 1 
στρατηγίας 1 
στρατηγίᾳ 1 
στρατηγιῶν 1 
στρατηγῆσαι 1 
στρατιωτικάς 1 
στρατοπεδευσάμενοι 1 
στρατοπεδεύσασθαι 1 
στρατοπεδεύσεις 1 
στρεβλοῦντας 1 
στρεβλώσεται 1 
στρεβλώσονται 1 
στρεπτοὺς 1 
στρεφόμενον 1 
στροφὰς 1 
στρόβιλοι 1 
στυγέουσι 1 
στόματι 1 
στόματος 1 
στόμιον 1 
στῆσαν 1 
συβωτῶν 1 
συγγένεια 1 
συγγένειαν 1 
συγγένηται 1 
συγγίγνωνται 1 
συγγενέσθαι 1 
συγγενεῖ 1 
συγγενόμενος 1 
συγγενῆ 1 
συγγιγνομένη 1 
συγγιγνόμεναι 1 
συγγιγνόμενοι 1 
συγγνώμη 1 
συγγνώμης 1 
συγκαθεζόμενοι 1 
συγκαθιέντες 1 
συγκαλύπτειν 1 
συγκαταστησάντων 1 
συγκείμενον 1 
συγκεκλασμένοι 1 
συγκεραννύμενα 1 
συγκεραννύντες 1 
συγκεχυμένα 1 
συγκεχυμένον 1 
συγκλύδων 1 
συγκοιμήσεως 1 
συγχωρήσομαί 1 
συγχωρεῖν 1 
συγχωρεῖτε 1 
συγχωρησόμεθα 1 
συζεύξεων 1 
συζυγεὶς 1 
συκοφάντει 1 
συκοφάντης 1 
συκοφαντοῦσιν 1 
συκοφαντῶν 1 
συλλέγεται 1 
συλλέγοντες 1 
συλλεγομένοις 1 
συλλογίζοιτο 1 
συλλογίσασθαι 1 
συλλογισάμενον 1 
συλλογισθῇ 1 
συλλογιστέα 1 
συλλυπήσεται 1 
συλλόγου 1 
συλᾶν 1 
συμβάλλεται 1 
συμβάλλουσιν 1 
συμβήσεται 1 
συμβαίνοι 1 
συμβαίνοντα 1 
συμβαλέσθαι 1 
συμβουλεύειν 1 
συμβουλεύοντος 1 
συμβουλεύσῃ 1 
συμβουλεύων 1 
συμβούλῳ 1 
συμβῇ 1 
συμμάχοις 1 
συμμάχῳ 1 
συμμαχία 1 
συμμαχίας 1 
συμμαχεῖ 1 
συμμαχεῖν 1 
συμμειγνύντας 1 
συμμειγνύντες 1 
συμμεμυκὼς 1 
συμμετρίαν 1 
συμμετρίας 1 
συμπάσχοντες 1 
συμπέμπειν 1 
συμπέπλεκται 1 
συμπέσῃ 1 
συμπαρακαλεῖν 1 
συμπεριαγωγοῖς 1 
συμπεριφέρειν 1 
συμπεριφερομένην 1 
συμπεσόντα 1 
συμπεφυκέναι 1 
συμπεφυκυῖαι 1 
συμποδίσαντας 1 
συμποδίσαντες 1 
συμπολεμήσαντες 1 
συμπονεῖν 1 
συμποτικαὶ 1 
συμποτῶν 1 
συμπόσιον 1 
συμπόται 1 
συμφέροντά 1 
συμφέροντα 1 
συμφέροντος 1 
συμφέρῃ 1 
συμφήσει 1 
συμφορώτατ 1 
συμφορὰ 1 
συμφορὰν 1 
συμφυλάκων 1 
συμφωνήσειν 1 
συμφωνήσουσιν 1 
συμφωνίαις 1 
συμφωνεῖν 1 
συμφωνοῦντα 1 
συμφύεσθαι 1 
συμφύλακας 1 
συνάπτωσι 1 
συνάρχοντας 1 
συνέμειξεν 1 
συνέπεταί 1 
συνέρξαντος 1 
συνέρξεως 1 
συνέσει 1 
συνέσται 1 
συνέστηκεν 1 
συνέφησε 1 
συνέχεεν 1 
συνέχεσθαι 1 
συνέχον 1 
συνήθειαν 1 
συνήθεις 1 
συνήθης 1 
συνήλγησεν 1 
συνίημι 1 
συναγαγεῖν 1 
συναγωγὰς 1 
συναδικεῖν 1 
συναθροισθῇ 1 
συνακολουθεῖν 1 
συνακτέον 1 
συναμφότερόν 1 
συναναιρῇ 1 
συναορεῖ 1 
συναπεργάζηται 1 
συναρμοσθῆτον 1 
συναρμόσαντα 1 
συναρμόττων 1 
συναρχόντων 1 
συνδήσαντα 1 
συνδεσμωτῶν 1 
συνδεῖ 1 
συνδιασκοπεῖσθαι 1 
συνδοκῇ 1 
συνδῇ 1 
συνεβιβάζομεν 1 
συνεθίζειν 1 
συνεθιζόμενοι 1 
συνεθιστέον 1 
συνειδότι 1 
συνειλεγμένον 1 
συνεπισπασάμενος 1 
συνεπιστατοῖ 1 
συνεπιστρέφειν 1 
συνεπόμενοι 1 
συνερίθοις 1 
συνερχόμεθά 1 
συνεστάναι 1 
συνεσόμεθά 1 
συνεχώρησα 1 
συνεχὲς 1 
συνεχῶς 1 
συνεῖχεν 1 
συνηθροισμένων 1 
συνησθήσεται 1 
συνθέσει 1 
συνθέσεις 1 
συνθήκας 1 
συνθεατὴς 1 
συνιέντων 1 
συνιεῖς 1 
συνιστάντα 1 
συνιστάντες 1 
συνιόντες 1 
συνιόντων 1 
συνναυτῶν 1 
συννοήσω 1 
συνοίει 1 
συνοίκησιν 1 
συνοιήθητι 1 
συνοικίζωσιν 1 
συνοικίᾳ 1 
συνοικεῖ 1 
συνοικοῖ 1 
συνοπτικὸς 1 
συντείνας 1 
συντείνηται 1 
συντεινομένους 1 
συντεταμένως 1 
συντετρῖφθαι 1 
συντιθέμενα 1 
συντιθέντες 1 
συντιθεμένων 1 
συντονολυδιστὶ 1 
συνωμολόγησε 1 
συνωμοσίας 1 
συνόντα 1 
συνὼν 1 
συνᾴδοντας 1 
συνῄνουν 1 
συνῆκα 1 
συνῆπται 1 
συνῳκηκότος 1 
συνῶσιν 1 
συρίγγων 1 
συστήσασθαι 1 
συστησάμενος 1 
συστρέψας 1 
συστρατευομένων 1 
συστρατεύοιτο 1 
συστρατιῶται 1 
συστᾶσαν 1 
συχνά 1 
συχνή 1 
συχναὶ 1 
συχνούς 1 
συχνοὶ 1 
συχνὰ 1 
συχνῆς 1 
συχνῷ 1 
σφάλλεσθαι 1 
σφάλληταί 1 
σφάλμα 1 
σφέτερος 1 
σφαγὰς 1 
σφαγῆς 1 
σφαδᾳσμῶν 1 
σφαλερόν 1 
σφαλερὰ 1 
σφαλεὶς 1 
σφαλεῖσιν 1 
σφαλῇ 1 
σφετέρας 1 
σφετέροις 1 
σφετέρᾳ 1 
σφιν 1 
σφισι 1 
σφισιν 1 
σφοδροὺς 1 
σφοδρότητα 1 
σφοδρὰς 1 
σφονδύλους 1 
σφονδύλῳ 1 
σχέσιν 1 
σχήμασι 1 
σχήμασιν 1 
σχήματά 1 
σχήματι 1 
σχεῖν 1 
σχημάτων 1 
σχηματίζονται 1 
σχηματίζουσι 1 
σχηματισμοῦ 1 
σχηματισμὸν 1 
σχοίη 1 
σχολαίτερον 1 
σχολῆς 1 
σχοῦσαν 1 
σωθήσονται 1 
σωθείη 1 
σωθῇ 1 
σωματοειδεῖ 1 
σωτηρία 1 
σωτὴρ 1 
σωτῆράς 1 
σωτῆρί 1 
σωτῆρες 1 
σωφρονήσειν 1 
σωφρονεστάτου 1 
σωφρονιοῦσιν 1 
σωφρονισταὶ 1 
σωφρονοῦντές 1 
σωφρονοῦντος 1 
σωφρονοῦσιν 1 
σωφρονῇ 1 
σωφρόνων 1 
σύγχυσιν 1 
σύκων 1 
σύλλογον 1 
σύμβολον 1 
σύμπαντας 1 
σύμπαντι 1 
σύμπλοι 1 
σύμφαθι 1 
σύμφημί 1 
σύμφορα 1 
σύμφωνοι 1 
σύμψηφός 1 
σύναπτε 1 
σύνεισιν 1 
σύνεστιν 1 
σύνθετα 1 
σύνθετον 1 
σύνθετόν 1 
σύνισθι 1 
σύνισμέν 1 
σύννοιαν 1 
σύνοικος 1 
σύνοψιν 1 
σύνταξίν 1 
σύνταξιν 1 
σύστασιν 1 
σύστασις 1 
σώματός 1 
σώσειεν 1 
σώσομεν 1 
σώφρονές 1 
σώφρονας 1 
σώφρονός 1 
σὸς 1 
σῆμα 1 
σῖτόν 1 
σῦριγξ 1 
σῳζομένη 1 
σῳζομένους 1 
σῴζοιεν 1 
σῴζοιντό 1 
σῴζοιτ 1 
σῴζοιτο 1 
σῴζῃ 1 
σῶσαι 1 
σῷζον 1 
τάδ 1 
τάξαι 1 
τάξεων 1 
τάξεως 1 
τάξις 1 
τάξον 1 
τάττειν 1 
τάττουσιν 1 
τάττω 1 
τάφων 1 
τάχιστά 1 
τάχος 1 
τέγγεσθαι 1 
τέκτονες 1 
τέκτονος 1 
τέκῃ 1 
τέλειος 1 
τέλεος 1 
τέλεσι 1 
τέμνε 1 
τέμνουσιν 1 
τέμνωσιν 1 
τέταρτόν 1 
τέτλαθι 1 
τέττα 1 
τέτταρσιν 1 
τέτυκται 1 
τίθεμαι 1 
τίθεμεν 1 
τίθενται 1 
τίθεσθαί 1 
τίθεται 1 
τίθετε 1 
τίκτει 1 
τίκτῃ 1 
τίμημα 1 
τίμια 1 
τίτθαις 1 
τίτθη 1 
τα 1 
ταλαιπωρεῖσθαι 1 
ταμίας 1 
ταμιευομένην 1 
ταμιεύειν 1 
ταμιεῖα 1 
ταξάμενοι 1 
ταξαμένους 1 
ταπεινωθεὶς 1 
ταράξειέν 1 
ταράττειν 1 
ταράττετον 1 
ταραττομένης 1 
ταραχὴ 1 
ταραχὴν 1 
ταφῆς 1 
ταχεῖά 1 
ταχθὲν 1 
ταχὺς 1 
ταύρους 1 
ταὔτ 1 
ταὶ 1 
ταῦθ 1 
τείνειν 1 
τείνοντα 1 
τείνουσαι 1 
τείχους 1 
τεθέασαι 1 
τεθεάμεθα 1 
τεθεαμένος 1 
τεθνάναι 1 
τεθνεῶτα 1 
τεθνεῶτος 1 
τεθραμμένου 1 
τεθυκὼς 1 
τεινόντων 1 
τειχίου 1 
τεκεῖν 1 
τεκμαίρεσθαι 1 
τεκμαίρομαί 1 
τεκμαιρόμενοι 1 
τεκοῦσα 1 
τεκταίνεσθαι 1 
τεκτονική 1 
τεκτονικῇ 1 
τεκτόνων 1 
τελέας 1 
τελέθοντες 1 
τελέθουσιν 1 
τελέους 1 
τελειωθείσῃ 1 
τελειωθεῖσι 1 
τελεοῦσθαι 1 
τελεταὶ 1 
τελετὰς 1 
τελευτήν 1 
τελευτήσαντα 1 
τελευτήσασιν 1 
τελευτήσει 1 
τελευτήσειεν 1 
τελευτήσειν 1 
τελευτήσωσιν 1 
τελευταία 1 
τελευταίοις 1 
τελευτησάντων 1 
τελευτώσας 1 
τελευτὴ 1 
τελευτὴν 1 
τελευτᾷ 1 
τελευτῆς 1 
τελευτῶντα 1 
τελευτῶσα 1 
τελευτῶσαι 1 
τελεωθέντας 1 
τελεωθῶσιν 1 
τελεωτέρα 1 
τελεώτερον 1 
τελουμένου 1 
τελῆται 1 
τελῶν 1 
τετάρτην 1 
τετάρτου 1 
τετάρτῳ 1 
τεταγμένα 1 
τεταγμένη 1 
τεταγμένην 1 
τεταγμένης 1 
τεταγμένῃ 1 
τεταμένα 1 
τεταμένη 1 
τεταρταίους 1 
τετελεύτηκεν 1 
τετεύτακεν 1 
τετιμηκέναι 1 
τετιμημένοις 1 
τετμημένην 1 
τετολμήσθω 1 
τετράκις 1 
τετράπηχύς 1 
τετράφαται 1 
τετραγωνίζειν 1 
τετραγώνου 1 
τετραμμένῳ 1 
τετραπλάσιον 1 
τετριγυῖα 1 
τετριγυῖαι 1 
τετρωμένῳ 1 
τετταρακονταέτιδος 1 
τευ 1 
τεχνίον 1 
τεχνικὴ 1 
τεχνικῆς 1 
τεχνυδρίων 1 
τεύξονται 1 
τεῖσαι 1 
τηθάς 1 
τηλικαύτης 1 
τηλικοῦτος 1 
τηρήσετον 1 
τηρεῖν 1 
τιάρας 1 
τιθέασιν 1 
τιθέμενοι 1 
τιθέντας 1 
τιθασεύων 1 
τιθείη 1 
τιθείης 1 
τιθεὶς 1 
τιθεῖμεν 1 
τιμή 1 
τιμήσαντες 1 
τιμήσεται 1 
τιμήσομεν 1 
τιμήσουσιν 1 
τιμαρχίαν 1 
τιμαρχίας 1 
τιμητέας 1 
τιμητέον 1 
τιμητέος 1 
τιμιωτέρα 1 
τιμιωτέραν 1 
τιμιωτέρου 1 
τιμιωτέρῳ 1 
τιμιώτατοί 1 
τιμοκρατία 1 
τιμοκρατίαν 1 
τιμοκρατικοῦ 1 
τιμοκρατικόν 1 
τιμοκρατικὸς 1 
τιμωμένου 1 
τιμωρήματα 1 
τιμωρήσεται 1 
τιμωρίαις 1 
τιμωρίας 1 
τιμωρεῖσθαι 1 
τιμωροῖντο 1 
τιμώμενοι 1 
τιμᾶται 1 
τιμῶντα 1 
τιμῶντι 1 
τιμῶσι 1 
τινάς 1 
τινί 1 
τινοιν 1 
τισαίμην 1 
τισι 1 
τιτθῶν 1 
τιτρώσκοντες 1 
τμήμασι 1 
τμήματα 1 
τμήσεως 1 
τμητέον 1 
τοίχου 1 
τοιαῦτά 1 
τοιουτονὶ 1 
τοιούσδε 1 
τοιούτοιν 1 
τοιούτω 1 
τοιοῖσδε 1 
τοιοῦτός 1 
τοιχωρυχοῦσι 1 
τοιχωρύχοι 1 
τοιᾶσδε 1 
τοκῆας 1 
τολμήσειεν 1 
τολμήσομέν 1 
τολμῶμεν 1 
τολμῶντες 1 
τομαὶ 1 
τομαῖς 1 
τομὴν 1 
τομῇ 1 
τοξότου 1 
τοσαυτάκις 1 
τοσαύτη 1 
τοσαύτης 1 
τοσούσδε 1 
τοσοῦτοι 1 
τουτουὶ 1 
τουτὶ 1 
τού 1 
τούσδε 1 
τούτοισιν 1 
τοὐντεῦθεν 1 
τοὐπίσω 1 
τοῖσδέ 1 
τοῖσδε 1 
τράπεζαν 1 
τρέμων 1 
τρέπεσθαι 1 
τρέποιντο 1 
τρέποιτο 1 
τρέπῃ 1 
τρέφε 1 
τρέφεις 1 
τρέφηται 1 
τρέφοι 1 
τρέφοις 1 
τρέφοιτ 1 
τρέφοιτο 1 
τρέφουσα 1 
τρέφουσαι 1 
τρέχειν 1 
τρί 1 
τρίβοντες 1 
τρίζουσαι 1 
τρίτη 1 
τρίχας 1 
τραγήματά 1 
τραγήματα 1 
τραγελάφους 1 
τραγικῶν 1 
τραγῳδίᾳ 1 
τραγῳδοποιοί 1 
τραγῳδοποιός 1 
τραγῳδοῖς 1 
τραπέζης 1 
τραπεζῶν 1 
τραπόμενος 1 
τραφέντε 1 
τραφέντος 1 
τραφείη 1 
τραφεὶς 1 
τραφεῖεν 1 
τραφὲν 1 
τραφῇ 1 
τραχείας 1 
τραχεῖα 1 
τραχὺ 1 
τραύματα 1 
τραύματος 1 
τρεπτέον 1 
τρεφόμενον 1 
τριάδος 1 
τριήρεις 1 
τριήρων 1 
τριακοντούτας 1 
τριβῇ 1 
τριγώνων 1 
τρικυμίας 1 
τριπλάσιον 1 
τριπλασίοις 1 
τριπλασίου 1 
τριτταί 1 
τριτταὶ 1 
τριττυαρχοῦσιν 1 
τροφεῖ 1 
τροφεῖα 1 
τροφούς 1 
τροφοὺς 1 
τροφοῖς 1 
τροφοῦ 1 
τροφόν 1 
τροφῶν 1 
τροχαῖον 1 
τροχιλιῶν 1 
τροχὸν 1 
τρυφὴ 1 
τρυφὴν 1 
τρυφᾶν 1 
τρυφῶντας 1 
τρυφῶσαν 1 
τρόποιν 1 
τρόποισι 1 
τρόφιμοι 1 
τυγχάνοι 1 
τυγχάνουσιν 1 
τυγχάνων 1 
τυγχάνωσιν 1 
τυπτομένῃ 1 
τυράννοις 1 
τυράννους 1 
τυράννων 1 
τυραννίδι 1 
τυραννευθεὶς 1 
τυραννεύσῃ 1 
τυραννεῖν 1 
τυραννεῦσαι 1 
τυραννικαὶ 1 
τυραννικούς 1 
τυραννικὴ 1 
τυραννικῆς 1 
τυραννικῶς 1 
τυραννικῷ 1 
τυραννοποιοὶ 1 
τυραννουμένης 1 
τυραννοῦνται 1 
τυραννῇ 1 
τυραννῶν 1 
τυρόν 1 
τυρὸν 1 
τυφλά 1 
τυφλαί 1 
τυφλούμενον 1 
τυφλοῖς 1 
τυφλότητα 1 
τυχούσας 1 
τυχοῦσαν 1 
τυχόντας 1 
τυχὸν 1 
τωθαζόμενος 1 
τόκου 1 
τόλμαν 1 
τόλμῃ 1 
τόνον 1 
τόξον 1 
τόπων 1 
τύπος 1 
τύπων 1 
τύραννοί 1 
τύραννός 1 
τύχη 1 
τύχωσιν 1 
τἀγαθά 1 
τἀγαθόν 1 
τἀληθοῦς 1 
τἀλλήλων 1 
τἀν 1 
τἀριστεῖα 1 
τὠφθαλμώ 1 
τὰν 1 
τὶς 1 
τῇδέ 1 
τῴ 1 
φάντασμα 1 
φάρμακ 1 
φάρμακά 1 
φάσκοντες 1 
φέγγη 1 
φέροιτο 1 
φέρονταί 1 
φέροντας 1 
φέροντι 1 
φέροντος 1 
φέρουσα 1 
φέρουσιν 1 
φέρωνται 1 
φέρωσιν 1 
φέρῃσι 1 
φήμη 1 
φήνειεν 1 
φήσειν 1 
φήσουσι 1 
φήσωμεν 1 
φίλα 1 
φίλαρχος 1 
φίλη 1 
φίλης 1 
φίλτατον 1 
φαίνονταί 1 
φαίνοντας 1 
φαινομένου 1 
φαιὸν 1 
φαλακροὶ 1 
φαλακροῦ 1 
φαλακρῶν 1 
φανά 1 
φανήσεσθαι 1 
φανεράς 1 
φανεροῦ 1 
φανερὰν 1 
φανερὸς 1 
φανερῶν 1 
φανοτάτου 1 
φανοτέρου 1 
φαντάζεσθαι 1 
φαντάζονται 1 
φανταζόμενα 1 
φαντασίας 1 
φαντασμάτων 1 
φανότατον 1 
φανότερα 1 
φανὰ 1 
φανὲν 1 
φανὸν 1 
φαρμακεύειν 1 
φασίν 1 
φασκόντων 1 
φατε 1 
φατὲ 1 
φαυλοτάταις 1 
φαυλοτέρων 1 
φαυλότεραι 1 
φαυλότερος 1 
φαύλη 1 
φαύλην 1 
φαύλου 1 
φαύλως 1 
φαύλῳ 1 
φαῦλοι 1 
φείσαιτο 1 
φειδωλίας 1 
φειδωλοὶ 1 
φειδωλοῦ 1 
φειδωλῶς 1 
φειδόμενος 1 
φερομένην 1 
φερομένου 1 
φερομένων 1 
φερόμενον 1 
φευκτέον 1 
φεύγει 1 
φεύγοντος 1 
φεύγουσαν 1 
φεύγουσι 1 
φεύξεται 1 
φηγοὺς 1 
φθέγγοιντο 1 
φθέγγωνται 1 
φθέγξαιτο 1 
φθέγξασθαι 1 
φθέγξωνται 1 
φθήσονται 1 
φθίσεως 1 
φθείρῃ 1 
φθεγγομένου 1 
φθεγγομένους 1 
φθεγγομένων 1 
φθεγγόμενοι 1 
φθεγγόμενον 1 
φθεγξάμενος 1 
φθινόντων 1 
φθονήσῃς 1 
φθονεῖν 1 
φθονοῖς 1 
φθονῶν 1 
φθορά 1 
φθοράς 1 
φθορᾶς 1 
φθόγγοις 1 
φθόνος 1 
φθόνου 1 
φθόνῳ 1 
φιλάργυρον 1 
φιλέλληνες 1 
φιλήκοον 1 
φιλήκοος 1 
φιλία 1 
φιλίας 1 
φιλίων 1 
φιλίᾳ 1 
φιλαναλωταὶ 1 
φιλαπεχθημόνως 1 
φιληθῆναι 1 
φιλοίνους 1 
φιλογέλωτάς 1 
φιλογυμναστής 1 
φιλογυμναστική 1 
φιλογυμναστὴς 1 
φιλογυμναστῶσιν 1 
φιλοθεάμονάς 1 
φιλοθεάμονας 1 
φιλοθεάμων 1 
φιλοκερδές 1 
φιλοκερδής 1 
φιλοκερδεῖ 1 
φιλοκερδὴς 1 
φιλομαθές 1 
φιλομαθής 1 
φιλομαθείας 1 
φιλομαθὴς 1 
φιλονίκων 1 
φιλονίκῳ 1 
φιλονικίαι 1 
φιλονικίας 1 
φιλονικεῖν 1 
φιλονικῶν 1 
φιλοπαίσμων 1 
φιλοποιηταὶ 1 
φιλοπονίαν 1 
φιλοπονίᾳ 1 
φιλοπονῇ 1 
φιλοπραγμοσύνην 1 
φιλοπόλιδάς 1 
φιλοπόλιδες 1 
φιλοσοφήσει 1 
φιλοσοφήσωσι 1 
φιλοσοφοῖ 1 
φιλοσοφοῦντας 1 
φιλοσοφώτατοι 1 
φιλοτέχνους 1 
φιλοτίμους 1 
φιλοτιμίαι 1 
φιλοτιμεῖσθαι 1 
φιλοτιμοῦ 1 
φιλοχρήματοι 1 
φιλοχρημάτου 1 
φιλοχρηματίας 1 
φιλοχρηματισταὶ 1 
φιλοψευδῆ 1 
φιλοῖ 1 
φιλοῦντα 1 
φιλοῦνται 1 
φιλόλογος 1 
φιλόμουσον 1 
φιλόνικος 1 
φιλόνικόν 1 
φιλόπαιδα 1 
φιλόσιτον 1 
φιλότιμοι 1 
φιλότιμόν 1 
φιλότιμός 1 
φιλῆσαί 1 
φιλῶν 1 
φιτύοντος 1 
φλέγμα 1 
φλεγμαίνουσαν 1 
φλεγματώδη 1 
φλυαρία 1 
φλυαρίαν 1 
φλυαρίας 1 
φλυαρῇς 1 
φοίτα 1 
φοβήσαντες 1 
φοβεροί 1 
φοβερόν 1 
φοβερὰ 1 
φοβησόμεθα 1 
φοβητέον 1 
φοβουμένους 1 
φοβούμενοι 1 
φοβούμενος 1 
φοβοῖντο 1 
φοβοῦ 1 
φοβοῦνται 1 
φοιτηταί 1 
φοιτητὰς 1 
φοιτῶντας 1 
φονέα 1 
φορά 1 
φοράν 1 
φοράς 1 
φορέῃσι 1 
φορτικήν 1 
φορτικὰ 1 
φορὰ 1 
φορὰς 1 
φορᾷ 1 
φράσαι 1 
φράσῃς 1 
φρένες 1 
φρίκης 1 
φρίττειν 1 
φρενὸς 1 
φρονήματα 1 
φρονήματος 1 
φρονήματός 1 
φρονίμοις 1 
φρονίμους 1 
φρονίμῳ 1 
φρονιμωτάτην 1 
φρονιμώτατοι 1 
φροντίζει 1 
φροντίζειν 1 
φροντίζοντος 1 
φροντίζουσιν 1 
φροντὶς 1 
φρονῆσαι 1 
φρουροί 1 
φρουρούμενος 1 
φρουροῦντες 1 
φρούριον 1 
φρυγιστί 1 
φρόνημα 1 
φρόνησίς 1 
φρόνιμοί 1 
φρόνιμόν 1 
φρόνιμός 1 
φυγάδα 1 
φυγὰς 1 
φυγὼν 1 
φυκία 1 
φυλάξειν 1 
φυλάξομεν 1 
φυλάξουσι 1 
φυλάξῃ 1 
φυλάττοντες 1 
φυλάττων 1 
φυλακίδας 1 
φυλακική 1 
φυλακικοί 1 
φυλακικοὶ 1 
φυλακικοῦ 1 
φυλακικωτάτους 1 
φυλακικὴ 1 
φυλακικὴν 1 
φυλακικὸς 1 
φυλακικῶν 1 
φυλακτήριον 1 
φυλακὴ 1 
φυλακῇ 1 
φυλαττοίτην 1 
φυλαττομένοις 1 
φυλαττομένους 1 
φυομένων 1 
φυτευθεῖσα 1 
φυτευτὸν 1 
φυτεύειν 1 
φυτουργὸν 1 
φυτοῦ 1 
φυτὸν 1 
φυτῶν 1 
φυόμενα 1 
φυόμενον 1 
φυῶσιν 1 
φωναῖς 1 
φωνῇ 1 
φόβος 1 
φόβους 1 
φύειν 1 
φύλακάς 1 
φύλακε 1 
φύλαξί 1 
φύλλα 1 
φύντων 1 
φύοιτο 1 
φύσας 1 
φὼρ 1 
φῆμαι 1 
φῇς 1 
φῦναι 1 
φῦσι 1 
φῦσιν 1 
φῶμέν 1 
χάρισαί 1 
χάρισαι 1 
χάριτος 1 
χάσματα 1 
χάσμης 1 
χαίρομέν 1 
χαίροντας 1 
χαίρουσιν 1 
χαίρω 1 
χαίρωσι 1 
χαλάσει 1 
χαλάσωσιν 1 
χαλέπαινε 1 
χαλαζῶν 1 
χαλαραὶ 1 
χαλεπαίνεσθαι 1 
χαλεπαίνουσι 1 
χαλεπαίνων 1 
χαλεπαίνῃ 1 
χαλεπανοῦμέν 1 
χαλεπανοῦσι 1 
χαλεποί 1 
χαλεπούς 1 
χαλεποὶ 1 
χαλεπωτάτη 1 
χαλεπωτάτην 1 
χαλεπωτάτῳ 1 
χαλεπός 1 
χαλεπώτατα 1 
χαλεπὸς 1 
χαλεπῷ 1 
χαλεστραίου 1 
χαλινόν 1 
χαλινὸν 1 
χαλινὸς 1 
χαλκέως 1 
χαλκεύοντας 1 
χαλκεύς 1 
χαλκεὺς 1 
χαλκοῦς 1 
χαλκὸν 1 
χαλκῆς 1 
χαλκῷ 1 
χαρίεις 1 
χαρίζεσθαι 1 
χαρίζηται 1 
χαρίζομαι 1 
χαρίζου 1 
χαριέντων 1 
χαριέσταται 1 
χαριέστατοι 1 
χαριεντίζοιτο 1 
χαριεντισμοῦ 1 
χαριεστέρους 1 
χαριζόμενον 1 
χαριζόμενος 1 
χαρῇς 1 
χείλη 1 
χείλους 1 
χείρ 1 
χείριστον 1 
χείρονι 1 
χείρονός 1 
χειμώνων 1 
χειμῶνι 1 
χειμῶνος 1 
χειμῶνός 1 
χειροτέχνας 1 
χειροτέχνης 1 
χειροτέχνου 1 
χειροτεχνία 1 
χειροτεχνικῶν 1 
χειροτεχνιῶν 1 
χειροτεχνῶν 1 
χειρός 1 
χειρώσαιτ 1 
χερσίν 1 
χερσὶ 1 
χευάμενον 1 
χεῖρά 1 
χεῖρα 1 
χεῖρες 1 
χθονίαν 1 
χθονός 1 
χθόνα 1 
χθὲς 1 
χιλίων 1 
χιλιέτει 1 
χιλιέτη 1 
χιλιοστὸν 1 
χολή 1 
χορδαῖς 1 
χορδὰς 1 
χορείας 1 
χορευταί 1 
χοροὺς 1 
χορταζόμενοι 1 
χορῶν 1 
χοῖρον 1 
χρέα 1 
χρήσαιτο 1 
χρήσασθαι 1 
χρήσει 1 
χρήσεται 1 
χρήσιμόν 1 
χρήσωμαι 1 
χρείαις 1 
χρείας 1 
χρείη 1 
χρειῶν 1 
χρεμετίζοντας 1 
χρηματίζεσθαι 1 
χρηματίζοιντο 1 
χρηματιζομένους 1 
χρηματιζομένων 1 
χρηματισάμενοι 1 
χρηματισμοῖς 1 
χρηματισμός 1 
χρηματισταὶ 1 
χρηματιστικάς 1 
χρηματιστικαὶ 1 
χρηματιστικούς 1 
χρηματιστικοῦ 1 
χρηματιστικόν 1 
χρηματιστικὸς 1 
χρηματιστοῦ 1 
χρησάμενοι 1 
χρησίμους 1 
χρησιμώτατον 1 
χρησιμώτατος 1 
χρησιμώτερος 1 
χρησιμώτερός 1 
χρησμοῦ 1 
χρησμὸν 1 
χρησμῳδεῖς 1 
χρησομένην 1 
χρησταὶ 1 
χρηστοῖς 1 
χρηστὰς 1 
χρηστὴ 1 
χρηστὸς 1 
χρυσίων 1 
χρυσοχοήσοντας 1 
χρυσῷ 1 
χρωμένην 1 
χρωμένοις 1 
χρόαν 1 
χρώμεναι 1 
χρώμενον 1 
χρῆμα 1 
χρῆσθαί 1 
χρῇ 1 
χρῴμεθα 1 
χρῴμην 1 
χωλοῖς 1 
χωλὸν 1 
χωλὸς 1 
χωρίς 1 
χωρίσῃ 1 
χωρίων 1 
χύδην 1 
χώνης 1 
χώρα 1 
χώρᾳ 1 
ψέγεις 1 
ψέγοι 1 
ψέγοντας 1 
ψέγοντος 1 
ψέγουσιν 1 
ψέγωσι 1 
ψέκτης 1 
ψήφοις 1 
ψήφου 1 
ψεγόντων 1 
ψευδέσθων 1 
ψευδέσιν 1 
ψευδομένους 1 
ψευδομένων 1 
ψευδομαρτυροῦσι 1 
ψευδόμενον 1 
ψευδῆ 1 
ψευδῶν 1 
ψεύδει 1 
ψεύδεσθαί 1 
ψεύδεσι 1 
ψεύδηται 1 
ψεύδῃ 1 
ψοφοῦντας 1 
ψυχάριον 1 
ψυχάς 1 
ψυχρότης 1 
ψυχρὰ 1 
ψόγον 1 
ψόγος 1 
ψύχειν 1 
ἀΐσσουσι 1 
ἀήττητος 1 
ἀίδιον 1 
ἀβέλτερος 1 
ἀβλαβεῖς 1 
ἀβλαβὴς 1 
ἀβουλεῖν 1 
ἀγάγοιτο 1 
ἀγάγῃ 1 
ἀγάμενος 1 
ἀγέλη 1 
ἀγέλης 1 
ἀγαγοῦσα 1 
ἀγαγόντες 1 
ἀγαθή 1 
ἀγαθήν 1 
ἀγαθοειδῆ 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθὰς 1 
ἀγαθὲ 1 
ἀγαλμάτων 1 
ἀγανακτήσας 1 
ἀγανακτοῦσιν 1 
ἀγαναῖσιν 1 
ἀγανῇσιν 1 
ἀγαπήσεις 1 
ἀγαπητέον 1 
ἀγαπητόν 1 
ἀγαπητός 1 
ἀγαπητὸν 1 
ἀγαπᾶσθαι 1 
ἀγαπῴην 1 
ἀγαπῶ 1 
ἀγαπῶμεν 1 
ἀγαπῶν 1 
ἀγαπῶντα 1 
ἀγασθεὶς 1 
ἀγγέλλεις 1 
ἀγγέλων 1 
ἀγγεῖα 1 
ἀγγεῖον 1 
ἀγείραντες 1 
ἀγείρουσαν 1 
ἀγεννεῖς 1 
ἀγεννῆ 1 
ἀγεννῶς 1 
ἀγνοήσαντά 1 
ἀγνοήσαντες 1 
ἀγνοήσειεν 1 
ἀγνοεῖς 1 
ἀγνοούμενα 1 
ἀγνοοῦντα 1 
ἀγνοῆσαι 1 
ἀγνωσία 1 
ἀγνώμονες 1 
ἀγνῶτα 1 
ἀγνῶτας 1 
ἀγοράν 1 
ἀγορανομικὰ 1 
ἀγοραῖα 1 
ἀγορὰ 1 
ἀγορὰς 1 
ἀγορᾶς 1 
ἀγράφων 1 
ἀγρία 1 
ἀγρίως 1 
ἀγρίῳ 1 
ἀγριαίνει 1 
ἀγριανοῦσι 1 
ἀγριωτάτη 1 
ἀγριότητι 1 
ἀγριότητός 1 
ἀγριώτεροι 1 
ἀγροικοτέρως 1 
ἀγροῖς 1 
ἀγρυπνίας 1 
ἀγρύπνους 1 
ἀγρὸν 1 
ἀγυμνάστους 1 
ἀγχίνοι 1 
ἀγχίσποροι 1 
ἀγωγά 1 
ἀγωγὰ 1 
ἀγωγῆς 1 
ἀγωγῶν 1 
ἀγωνία 1 
ἀγωνίαν 1 
ἀγωνίας 1 
ἀγωνίζεσθαι 1 
ἀγωνιζόμενος 1 
ἀγωνιστής 1 
ἀγόμενος 1 
ἀγόμενόν 1 
ἀγύμναστον 1 
ἀγύμναστος 1 
ἀγύρται 1 
ἀγών 1 
ἀγώνων 1 
ἀγῶνες 1 
ἀγῶνος 1 
ἀδάμαντος 1 
ἀδέσποτον 1 
ἀδίκημά 1 
ἀδίκοις 1 
ἀδαμάντινος 1 
ἀδαμαντίνως 1 
ἀδελφάς 1 
ἀδελφή 1 
ἀδελφαί 1 
ἀδελφαῖς 1 
ἀδελφοί 1 
ἀδελφοὺς 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφόν 1 
ἀδελφός 1 
ἀδελφὰς 1 
ἀδελφῇ 1 
ἀδελφῶν 1 
ἀδελφῷ 1 
ἀδεῆ 1 
ἀδικήμασιν 1 
ἀδικήματος 1 
ἀδικήσας 1 
ἀδικήσωμεν 1 
ἀδικίᾳ 1 
ἀδικεῖ 1 
ἀδικεῖσθαί 1 
ἀδικηθέντας 1 
ἀδικητέον 1 
ἀδικοίην 1 
ἀδικούμενα 1 
ἀδικούμενος 1 
ἀδικοῦντας 1 
ἀδικοῦντες 1 
ἀδικωτέρα 1 
ἀδικωτέραν 1 
ἀδικωτέρους 1 
ἀδικώτεραι 1 
ἀδικώτερος 1 
ἀδικῶνται 1 
ἀδικῶσί 1 
ἀδοκίμων 1 
ἀδολέσχην 1 
ἀδοξίᾳ 1 
ἀδυνάτοις 1 
ἀδυναμία 1 
ἀδυναμίᾳ 1 
ἀδυνατοῖ 1 
ἀδυνατοῦντα 1 
ἀδυνατοῦσάν 1 
ἀδυνατοῦσα 1 
ἀδυνατῶν 1 
ἀδύνατός 1 
ἀειδόντεσσι 1 
ἀετοῦ 1 
ἀηδέστατα 1 
ἀηδέστερον 1 
ἀηδεστέρῳ 1 
ἀηδεῖς 1 
ἀηδόνος 1 
ἀηθείας 1 
ἀθάνατα 1 
ἀθάνατος 1 
ἀθανάτοισι 1 
ἀθανάτου 1 
ἀθανάτους 1 
ἀθανάτων 1 
ἀθεραπευσίαι 1 
ἀθεωτάτῳ 1 
ἀθλίως 1 
ἀθλητάς 1 
ἀθληταί 1 
ἀθληταῖς 1 
ἀθλητοῦ 1 
ἀθλητὰς 1 
ἀθλητὴν 1 
ἀθλιωτάτην 1 
ἀθλιωτάτους 1 
ἀθλιωτέρα 1 
ἀθλιωτέρων 1 
ἀθλιότητι 1 
ἀθλιώτερος 1 
ἀθρῶν 1 
ἀθυμείτω 1 
ἀκέντροις 1 
ἀκέντρων 1 
ἀκέραιον 1 
ἀκέραιός 1 
ἀκήκοα 1 
ἀκαίρου 1 
ἀκαίρως 1 
ἀκεῖσθαι 1 
ἀκινάκας 1 
ἀκμὴ 1 
ἀκμὴν 1 
ἀκμῆς 1 
ἀκολασίᾳ 1 
ἀκολουθητέον 1 
ἀκολουθῶμεν 1 
ἀκολούθησόν 1 
ἀκουομέναις 1 
ἀκουομένας 1 
ἀκουούσας 1 
ἀκουσίου 1 
ἀκουσθήσεται 1 
ἀκουσομένους 1 
ἀκουσομένων 1 
ἀκουστέα 1 
ἀκουσόμεθα 1 
ἀκουσόμενοι 1 
ἀκουόμενα 1 
ἀκούει 1 
ἀκούεσθαι 1 
ἀκούοι 1 
ἀκούοιεν 1 
ἀκούοιμι 1 
ἀκούομεν 1 
ἀκούοντα 1 
ἀκούσαντας 1 
ἀκούσεται 1 
ἀκούσης 1 
ἀκούσιον 1 
ἀκούσομαι 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκούσῃς 1 
ἀκούω 1 
ἀκούωμεν 1 
ἀκούῃ 1 
ἀκοὴν 1 
ἀκοῆς 1 
ἀκράτορι 1 
ἀκράτου 1 
ἀκράτων 1 
ἀκράτωρ 1 
ἀκράτῳ 1 
ἀκράχολοι 1 
ἀκρατείας 1 
ἀκριβέστατον 1 
ἀκριβεστάτης 1 
ἀκριβεστάτους 1 
ἀκριβεστάτῳ 1 
ἀκριβεῖς 1 
ἀκριβολογεῖσθαι 1 
ἀκριβολογῇ 1 
ἀκριβῆ 1 
ἀκροασόμεθ 1 
ἀκροαταὶ 1 
ἀκροατῇ 1 
ἀκροσφαλεῖς 1 
ἀκροτάτης 1 
ἀκροωμένῳ 1 
ἀκροώμενοι 1 
ἀκρόπολιν 1 
ἀκρότατον 1 
ἀκόλαστοι 1 
ἀκόλουθα 1 
ἀλάθειαν 1 
ἀλήθειά 1 
ἀλίβαντας 1 
ἀλαζονείας 1 
ἀλαζόνι 1 
ἀλαζὼν 1 
ἀλγεῖ 1 
ἀλγηδὼν 1 
ἀλγούντων 1 
ἀλγοῖ 1 
ἀλγῶν 1 
ἀλεξίκακοι 1 
ἀληθέσι 1 
ἀληθέστατον 1 
ἀληθέστερα 1 
ἀληθεστάτην 1 
ἀληθεστάτῃ 1 
ἀληθεστέρα 1 
ἀληθεύει 1 
ἀληθινήν 1 
ἀληθινούς 1 
ἀληθινοῦ 1 
ἀληθινώτεροι 1 
ἀληθινὴ 1 
ἀληθινὸν 1 
ἀληθινῶν 1 
ἀληθινῶς 1 
ἀληθινῷ 1 
ἀλιτηριώδης 1 
ἀλκίμου 1 
ἀλλάττοντα 1 
ἀλλήλω 1 
ἀλλήλῃσιν 1 
ἀλλαγῆς 1 
ἀλλοία 1 
ἀλλοίους 1 
ἀλλοίων 1 
ἀλλοδαποῖσι 1 
ἀλλοιοῖ 1 
ἀλλοιοῦν 1 
ἀλλοιοῦσθαι 1 
ἀλλοιοῦταί 1 
ἀλλοιώσειεν 1 
ἀλλοιώσεώς 1 
ἀλλοκότους 1 
ἀλλοτρίαις 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλοτρίᾳ 1 
ἀλλοτριοπραγμοσύνην 1 
ἀλλοτριωτέρᾳ 1 
ἀλλοῖον 1 
ἀλλότριοι 1 
ἀλυπότερον 1 
ἀλόγους 1 
ἀλόγως 1 
ἀλόγῳ 1 
ἀλύοντ 1 
ἀλώπεκα 1 
ἀμέλειαι 1 
ἀμέλειαν 1 
ἀμήχανοι 1 
ἀμήχανόν 1 
ἀμαθέστερος 1 
ἀμαθής 1 
ἀμαθίας 1 
ἀμαθαίνουσά 1 
ἀμαθεῖ 1 
ἀμαθεῖς 1 
ἀμαθὴς 1 
ἀμαθῆ 1 
ἀμβλυώττουσί 1 
ἀμβλυώττων 1 
ἀμβλύνοιτο 1 
ἀμβλύτερον 1 
ἀμείνονος 1 
ἀμεινόνων 1 
ἀμελήσαντα 1 
ἀμελήσας 1 
ἀμελείτω 1 
ἀμελεῖσθαι 1 
ἀμελοῦντα 1 
ἀμελὴς 1 
ἀμελῆσαι 1 
ἀμελῶν 1 
ἀμετάστατα 1 
ἀμετάστατος 1 
ἀμετάστροφα 1 
ἀμεταστρεπτὶ 1 
ἀμετρίαν 1 
ἀμετρίᾳ 1 
ἀμηχάνου 1 
ἀμηχάνους 1 
ἀμηχάνως 1 
ἀμνημονεῖν 1 
ἀμοιβαῖα 1 
ἀμουσίας 1 
ἀμουσότεροι 1 
ἀμούσους 1 
ἀμπέλου 1 
ἀμπελουργική 1 
ἀμπεχόνας 1 
ἀμυδροτέρου 1 
ἀμυδρόν 1 
ἀμυνεῖν 1 
ἀμυνομένου 1 
ἀμυνῇ 1 
ἀμυνῶ 1 
ἀμφιέσαντες 1 
ἀμφιέσματα 1 
ἀμφιέσονται 1 
ἀμφιπέληται 1 
ἀμφισβήτησις 1 
ἀμφισβητήσειε 1 
ἀμφισβητήσουσιν 1 
ἀμφισβητεῖ 1 
ἀμφισβητεῖν 1 
ἀμφισβητεῖσθαι 1 
ἀμφισβητηθείη 1 
ἀμφισβητοῦνται 1 
ἀμφισβητοῦντες 1 
ἀμφισβητῇ 1 
ἀμφοτέρα 1 
ἀμφοτέραισιν 1 
ἀμφοτέρω 1 
ἀμφοτέρωσε 1 
ἀμφότεραί 1 
ἀμφότεραι 1 
ἀμύμονος 1 
ἀμύνειν 1 
ἀνά 1 
ἀνάγει 1 
ἀνάγειν 1 
ἀνάγκαζέ 1 
ἀνάγκαζε 1 
ἀνάγκαις 1 
ἀνάγοντες 1 
ἀνάκειται 1 
ἀνάλογον 1 
ἀνάντη 1 
ἀνάντους 1 
ἀνάξει 1 
ἀνάξιος 1 
ἀνάξουσι 1 
ἀνάπαλιν 1 
ἀνάπαυλα 1 
ἀνάπλεως 1 
ἀνάρμοστον 1 
ἀνάρμοστος 1 
ἀνάσσειν 1 
ἀνέβλεψαν 1 
ἀνέγγυον 1 
ἀνέκπληκτος 1 
ἀνέλεγκτα 1 
ἀνέξεται 1 
ἀνέχεται 1 
ἀνέχοιντο 1 
ἀνέχῃσι 1 
ἀνήκεστα 1 
ἀνήλισκεν 1 
ἀνήνυτα 1 
ἀνήσομεν 1 
ἀνίασιν 1 
ἀνίερον 1 
ἀνίεται 1 
ἀνίησιν 1 
ἀνίκητον 1 
ἀνίσοις 1 
ἀνίστασθαί 1 
ἀναίτιον 1 
ἀναβάντα 1 
ἀναβάντες 1 
ἀναβάσεως 1 
ἀναβήσεσθαι 1 
ἀναβαίνοι 1 
ἀναβαλέσθαι 1 
ἀναβεβήκαμεν 1 
ἀναβεβλήσθω 1 
ἀναβιβαστέον 1 
ἀναβιοὺς 1 
ἀναβλέπειν 1 
ἀναβλέψας 1 
ἀναγκάζηται 1 
ἀναγκάζοιτ 1 
ἀναγκάζοντα 1 
ἀναγκάζουσι 1 
ἀναγκάζωνται 1 
ἀναγκάσαι 1 
ἀναγκάσειαν 1 
ἀναγκάσεις 1 
ἀναγκαίοις 1 
ἀναγκαζομένην 1 
ἀναγκαζομένῳ 1 
ἀναγκαιοτάτη 1 
ἀναγκαιότατον 1 
ἀναγκασθῶσιν 1 
ἀναγκαστέοι 1 
ἀναγκαῖά 1 
ἀναγκαῖα 1 
ἀναγκαῖοί 1 
ἀναγκαῖος 1 
ἀναγνόντας 1 
ἀναγνῶναι 1 
ἀναδασμόν 1 
ἀναδοῦνται 1 
ἀναδραμόντες 1 
ἀναζωπυρεῖται 1 
ἀναθήμασιν 1 
ἀναθήματα 1 
ἀναθήσοντες 1 
ἀναιδῶς 1 
ἀναιρέσεων 1 
ἀναιρεθέντων 1 
ἀναιρεῖσθαι 1 
ἀναιροῦσα 1 
ἀναισχυντίας 1 
ἀναιτίων 1 
ἀνακαλοῦντες 1 
ἀνακαλῶν 1 
ἀνακλίναντας 1 
ἀνακληθεὶς 1 
ἀνακύπτων 1 
ἀναλάβωμεν 1 
ἀναλίσκονται 1 
ἀναλίσκοντες 1 
ἀναλίσκουσι 1 
ἀναλίσκων 1 
ἀναλαβεῖν 1 
ἀναλαβόντι 1 
ἀναλαβὼν 1 
ἀναλογίαν 1 
ἀναλογίζεται 1 
ἀναλογίζου 1 
ἀναλογιζόμενον 1 
ἀναλογισάμενον 1 
ἀναλωτικαὶ 1 
ἀναλώματα 1 
ἀναλώσῃ 1 
ἀναμάρτητοί 1 
ἀναμάρτητον 1 
ἀναμαρτήτους 1 
ἀναμαρτήτῳ 1 
ἀναμεμειγμένων 1 
ἀναμετροῦντες 1 
ἀναμιμνῃσκομένας 1 
ἀναμιμνῃσκόμενοι 1 
ἀναμιμνῃσκόμενον 1 
ἀναμιμνῃσκόμενος 1 
ἀναμιμνῄσκεις 1 
ἀναμιμνῄσκομαι 1 
ἀναμνήσας 1 
ἀναμνήσεις 1 
ἀναμνησθέντες 1 
ἀναμνησθεῖσιν 1 
ἀναμνησθῆναι 1 
ἀναμνησθῶμεν 1 
ἀνανδρίαν 1 
ἀνανδρίας 1 
ἀνανδρότερον 1 
ἀνανεύει 1 
ἀνανεύειν 1 
ἀνανεύεις 1 
ἀνανεύσομαι 1 
ἀναξίους 1 
ἀναπαύηται 1 
ἀναπειθόμεναι 1 
ἀναπειθόμενοι 1 
ἀναπεπταμένην 1 
ἀναπηδῶν 1 
ἀναριθμήτων 1 
ἀναρμοστία 1 
ἀναρμοστεῖ 1 
ἀναρμόστου 1 
ἀναρμόστως 1 
ἀναρχίᾳ 1 
ἀνασκεψάμενον 1 
ἀναστάντα 1 
ἀναστάντας 1 
ἀναστρέφοντα 1 
ἀναστρεφομένων 1 
ἀνασχέσθαι 1 
ἀνασχινδυλευθήσεται 1 
ἀνατιθέναι 1 
ἀνατρέπειν 1 
ἀνατρεπτικόν 1 
ἀναφέροντές 1 
ἀναφαίνεσθαι 1 
ἀναφανήσεται 1 
ἀνδραποδίζεσθαι 1 
ἀνδραποδίζονται 1 
ἀνδραποδισάμενος 1 
ἀνδραποδισμοῦ 1 
ἀνδραποδισταὶ 1 
ἀνδραποδώδη 1 
ἀνδρείκελον 1 
ἀνδρείους 1 
ἀνδρείων 1 
ἀνδρείως 1 
ἀνδρείῳ 1 
ἀνδρειοτάτην 1 
ἀνδρειοτάτους 1 
ἀνδρειοτέρου 1 
ἀνδρειότατον 1 
ἀνδρειότατος 1 
ἀνδρειότερος 1 
ἀνδρεῖόν 1 
ἀνδρηλατῇ 1 
ἀνδριάντας 1 
ἀνδριαντοποιὸς 1 
ἀνδρικοὺς 1 
ἀνδρικώτατοι 1 
ἀνδροτῆτα 1 
ἀνδροῦται 1 
ἀνείη 1 
ἀνείπω 1 
ἀνεβίω 1 
ἀνεθέντα 1 
ἀνεθέντος 1 
ἀνειλήφαμεν 1 
ἀνειμένος 1 
ἀνειμένων 1 
ἀνειρήσθω 1 
ἀνεκάγχασέ 1 
ἀνελευθέρους 1 
ἀνελευθέρῳ 1 
ἀνελευθερία 1 
ἀνελεύθερα 1 
ἀνελεύθερος 1 
ἀνελθεῖν 1 
ἀνελθόντες 1 
ἀνελομένῳ 1 
ἀνεπίφθονόν 1 
ἀνεπιστήμονος 1 
ἀνεπιστήμων 1 
ἀνεπιστημοσύνης 1 
ἀνεφάνησαν 1 
ἀνεχόμενος 1 
ἀνεχώρησας 1 
ἀνθάπτεσθαι 1 
ἀνθέλκει 1 
ἀνθέξειν 1 
ἀνθεκτέον 1 
ἀνθούντων 1 
ἀνθρωπίνη 1 
ἀνθρωπίνους 1 
ἀνθρωπίσκοι 1 
ἀνθρωπεία 1 
ἀνθρωπείαν 1 
ἀνθρωπείου 1 
ἀνθρωπείῳ 1 
ἀνθρώπειά 1 
ἀνθρώπειον 1 
ἀνθρώπινα 1 
ἀνθρώπινον 1 
ἀνθρώπινόν 1 
ἀνιάτους 1 
ἀνιάτως 1 
ἀνιαρόν 1 
ἀνιαρότερον 1 
ἀνιεμένω 1 
ἀνιεῖς 1 
ἀνιεῖσα 1 
ἀνιὼν 1 
ἀνιῇ 1 
ἀνοήτων 1 
ἀνοήτῳ 1 
ἀνοίγεται 1 
ἀνοητότατος 1 
ἀνομίας 1 
ἀνομίᾳ 1 
ἀνομοίως 1 
ἀνομοιούντων 1 
ἀνομοιότης 1 
ἀνομοιότητός 1 
ἀνομολογεῖσθαι 1 
ἀνομολογητέον 1 
ἀνομολογούμενοι 1 
ἀνορθοῦντα 1 
ἀνοσίους 1 
ἀνοσίων 1 
ἀνοσιωτέρα 1 
ἀντέχειν 1 
ἀντίστασις 1 
ἀντίστροφος 1 
ἀνταγωνιστής 1 
ἀνταποδιδόναι 1 
ἀντείχοντο 1 
ἀντειπεῖν 1 
ἀντερασταὶ 1 
ἀντερεῖ 1 
ἀντεχομένων 1 
ἀντιβοηθήσῃ 1 
ἀντιθῶμεν 1 
ἀντικαταλιπόντας 1 
ἀντικαταστήσωμεν 1 
ἀντικατατείναντες 1 
ἀντιλέγοντα 1 
ἀντιλέγοντος 1 
ἀντιλαμβανόμεναι 1 
ἀντιλαμβανόμενοι 1 
ἀντιλαμβανόμενος 1 
ἀντιλογίαν 1 
ἀντιλογίας 1 
ἀντιλογικῆς 1 
ἀντιπράττειν 1 
ἀντιστρόφους 1 
ἀντιστρόφως 1 
ἀντιτέχνους 1 
ἀντιτεινόντων 1 
ἀνυποθέτου 1 
ἀνυπόδητοι 1 
ἀνυπόθετον 1 
ἀνυσιμώτατα 1 
ἀνωμαλία 1 
ἀνωτάτω 1 
ἀνωφελὴς 1 
ἀνωφελῆ 1 
ἀνόητον 1 
ἀνόητός 1 
ἀνόσιον 1 
ἀνύτων 1 
ἀνῃρέθη 1 
ἀνῆκεν 1 
ἀξίοις 1 
ἀξίους 1 
ἀξίωμα 1 
ἀξιοκοινώνητοι 1 
ἀξιοῖμεν 1 
ἀξιοῖς 1 
ἀξιοῦσθαι 1 
ἀξιοῦσι 1 
ἀξιοῦτέ 1 
ἀξιώσει 1 
ἀξιώσομέν 1 
ἀξιῶ 1 
ἀξιῶμεν 1 
ἀξόνων 1 
ἀοιδὴν 1 
ἀπάταις 1 
ἀπάτῃ 1 
ἀπέδομεν 1 
ἀπέκναισε 1 
ἀπέραντα 1 
ἀπέραντον 1 
ἀπέφυγον 1 
ἀπέχεται 1 
ἀπέχθωμαι 1 
ἀπέχοιντο 1 
ἀπέχοντα 1 
ἀπήχθετο 1 
ἀπίστους 1 
ἀπίστῳ 1 
ἀπαγγέλλειν 1 
ἀπαγγέλλῃ 1 
ἀπαγγελίας 1 
ἀπαγγελλομένων 1 
ἀπαγορεύει 1 
ἀπαγορεύειν 1 
ἀπαγορεύωμεν 1 
ἀπαιδεύτους 1 
ἀπαιδεύτως 1 
ἀπαιτοῦντι 1 
ἀπαιτῶ 1 
ἀπαιτῶμεν 1 
ἀπαιτῶν 1 
ἀπαλλάξειεν 1 
ἀπαλλάξεται 1 
ἀπαλλάξομεν 1 
ἀπαλλάξονται 1 
ἀπαλλάττειν 1 
ἀπαλλάττοιτο 1 
ἀπαλλάττονται 1 
ἀπαλλάττωνται 1 
ἀπαλλαγήν 1 
ἀπαλλαγήσεται 1 
ἀπαλλαγαί 1 
ἀπαλλαγὲν 1 
ἀπαλλαγὴ 1 
ἀπαλλαγὴν 1 
ἀπαμβλύνεται 1 
ἀπαμύνοιεν 1 
ἀπαντλοῦντα 1 
ἀπαντῶντι 1 
ἀπαρακαλύπτως 1 
ἀπαρνεῖσθαι 1 
ἀπαρνηθῆναι 1 
ἀπατήσαντα 1 
ἀπατᾶν 1 
ἀπατᾷ 1 
ἀπατῶντα 1 
ἀπατῶνται 1 
ἀπείκασον 1 
ἀπείργασαι 1 
ἀπείργουσα 1 
ἀπείρηται 1 
ἀπείρῳ 1 
ἀπείχοντο 1 
ἀπεβλέπομεν 1 
ἀπεδέξασθέ 1 
ἀπεδέξατο 1 
ἀπεδέξω 1 
ἀπειθήσουσιν 1 
ἀπειθεῖν 1 
ἀπειθοῦντές 1 
ἀπειθοῦντες 1 
ἀπειθῶς 1 
ἀπεικάζειν 1 
ἀπεικάζοιμεν 1 
ἀπεικάζονται 1 
ἀπεικάζων 1 
ἀπεικάσαι 1 
ἀπεικασθεῖσιν 1 
ἀπειλήφῃ 1 
ἀπειρίαν 1 
ἀπειργάσθω 1 
ἀπειργασμένος 1 
ἀπειρημένον 1 
ἀπεκρίνατο 1 
ἀπεκρίνω 1 
ἀπελίπομεν 1 
ἀπελαύνειν 1 
ἀπελαύνεσθαι 1 
ἀπελείφθημεν 1 
ἀπελυσάμεθα 1 
ἀπεργάζηται 1 
ἀπεργάζονται 1 
ἀπεργάζωνται 1 
ἀπεργάσαιντο 1 
ἀπεργάσεσθαι 1 
ἀπεργάσονται 1 
ἀπεργαζομένους 1 
ἀπεργαζόμενοι 1 
ἀπεργασίαν 1 
ἀπεργασίᾳ 1 
ἀπεργασθέντα 1 
ἀπεργαστικὸν 1 
ἀπερείσηται 1 
ἀπερειδοίμεθα 1 
ἀπερεῖν 1 
ἀπεσκοποῦμεν 1 
ἀπεστέλλομεν 1 
ἀπεστερημένοι 1 
ἀπεσχόμην 1 
ἀπετελέσαμεν 1 
ἀπεχθάνηται 1 
ἀπεχθέσθαι 1 
ἀπεῖπον 1 
ἀπηγόρευες 1 
ἀπηλλάγη 1 
ἀπηλλαγμένοι 1 
ἀπηλλαγμένον 1 
ἀπηργάσαντο 1 
ἀπηργάσατο 1 
ἀπιστήσεται 1 
ἀπιστήσουσιν 1 
ἀπιστίαν 1 
ἀπιστίας 1 
ἀπιστεῖν 1 
ἀπιστεῖς 1 
ἀπιστοτέρας 1 
ἀπιστούμενα 1 
ἀπιστοῖτ 1 
ἀπιστοῦμεν 1 
ἀπιστοῦντα 1 
ἀπιστοῦσιν 1 
ἀπιστῶν 1 
ἀπιόντας 1 
ἀπιόντες 1 
ἀπληστίας 1 
ἀπληστότατον 1 
ἀποβάλλειν 1 
ἀποβαίνειν 1 
ἀποβαίνοντα 1 
ἀποβαίνουσιν 1 
ἀποβλέπειν 1 
ἀποβλέποιεν 1 
ἀποβλέπω 1 
ἀποβλέψαι 1 
ἀποβλέψαντες 1 
ἀποβλητέα 1 
ἀπογεύονται 1 
ἀποδέξασθαι 1 
ἀποδέξομαί 1 
ἀποδέξομαι 1 
ἀποδέξῃ 1 
ἀποδέχου 1 
ἀποδίδωσι 1 
ἀποδίδωσιν 1 
ἀποδείξεις 1 
ἀποδείξωμεν 1 
ἀποδείξῃ 1 
ἀποδεδεῖχθαι 1 
ἀποδεικνύναι 1 
ἀποδειλιάσει 1 
ἀποδειλιατέον 1 
ἀποδειλιῶντες 1 
ἀποδειλιῶσι 1 
ἀποδεξάμενος 1 
ἀποδεξόμεθα 1 
ἀποδεχοίμεθα 1 
ἀποδεχοίμην 1 
ἀποδεχόμενον 1 
ἀποδεχώμεθα 1 
ἀποδημῇ 1 
ἀποδιδοὺς 1 
ἀποδιδοῖμεν 1 
ἀποδιδράσκων 1 
ἀποδιδὸν 1 
ἀποδιδῷ 1 
ἀποδιδῷς 1 
ἀποδομένων 1 
ἀποδοτέα 1 
ἀποδοὺς 1 
ἀποδοῖμεν 1 
ἀποδράς 1 
ἀποδράσεσθαι 1 
ἀποδυτέον 1 
ἀποδόμενον 1 
ἀποδόντες 1 
ἀποδύεσθαι 1 
ἀποδύρασθαι 1 
ἀποδώσετέ 1 
ἀποδώσετε 1 
ἀποδῷ 1 
ἀποθανουμένους 1 
ἀποθανόντα 1 
ἀποθανόντι 1 
ἀποθανόντων 1 
ἀποθνῃσκόντων 1 
ἀποθνῄσκουσιν 1 
ἀποθνῄσκων 1 
ἀποκάμνειν 1 
ἀποκεκριμένον 1 
ἀποκεκρυμμένοι 1 
ἀποκλείεσθαι 1 
ἀποκλείονται 1 
ἀποκλεισθῶσιν 1 
ἀποκμητέον 1 
ἀποκναιόμενος 1 
ἀποκοπὰς 1 
ἀποκρίναιτο 1 
ἀποκρίνεται 1 
ἀποκρίνωμαι 1 
ἀποκρίσεως 1 
ἀποκρινέσθω 1 
ἀποκριναμένου 1 
ἀποκρινεῖται 1 
ἀποκρινοῖο 1 
ἀποκρινοῖτο 1 
ἀποκρινόμενον 1 
ἀποκρινῇ 1 
ἀποκρύπτεσθαι 1 
ἀποκρύπτοιτο 1 
ἀποκτείνας 1 
ἀποκτείνει 1 
ἀποκτείνειν 1 
ἀποκτείνωσι 1 
ἀποκτεινύασι 1 
ἀποκτεινύντας 1 
ἀποκτεινύντος 1 
ἀποκτεινύῃ 1 
ἀποκτεινῦσαν 1 
ἀποκτενοῦσιν 1 
ἀποκωλύων 1 
ἀπολέσαι 1 
ἀπολέσαντας 1 
ἀπολέσῃ 1 
ἀπολήγοι 1 
ἀπολίποι 1 
ἀπολαβόντες 1 
ἀπολαβὼν 1 
ἀπολαμβάνων 1 
ἀπολαύειν 1 
ἀπολαύουσιν 1 
ἀπολαύσωσιν 1 
ἀπολαύων 1 
ἀπολαῦσαι 1 
ἀπολείπει 1 
ἀπολείπειν 1 
ἀπολείπω 1 
ἀπολείψω 1 
ἀπολειπόμενοι 1 
ἀπολειφθῆναι 1 
ἀπολελαυκέναι 1 
ἀπολελογήσθω 1 
ἀπολεῖπον 1 
ἀπολλυμένης 1 
ἀπολλυμένου 1 
ἀπολλυμένων 1 
ἀπολλύασιν 1 
ἀπολλύῃ 1 
ἀπολογήσασθαι 1 
ἀπολογήσῃ 1 
ἀπολογησαμένη 1 
ἀπολογούμενον 1 
ἀπολυόμενος 1 
ἀπολύειν 1 
ἀπολύουσιν 1 
ἀπολῦσαι 1 
ἀπομαντευομένη 1 
ἀπομαντευομένῳ 1 
ἀπομαραίνονται 1 
ἀπομεμισθωκότες 1 
ἀπομύττει 1 
ἀπονειμάμενος 1 
ἀπονεναρκωμένα 1 
ἀποπέμπεσθαι 1 
ἀποπέμποιμέν 1 
ἀποπέσῃσιν 1 
ἀποπειρᾶσθαι 1 
ἀποπηδῶσιν 1 
ἀποπιμπλάναι 1 
ἀποπλήρωσον 1 
ἀποπληροῦν 1 
ἀποπληρωτὴν 1 
ἀποπλησθῆναι 1 
ἀποπταμένου 1 
ἀπορήσας 1 
ἀποροῖ 1 
ἀποροῦμεν 1 
ἀποροῦσα 1 
ἀπορρήτων 1 
ἀπορρήτῳ 1 
ἀπορρᾳθυμεῖν 1 
ἀποσβέννυνται 1 
ἀποσβεννύναι 1 
ἀποσκιαζομένας 1 
ἀποσκοπῶν 1 
ἀποστάς 1 
ἀποστάσει 1 
ἀποστάσεις 1 
ἀποστερηταὶ 1 
ἀποστερῆσαι 1 
ἀποστραφῆναι 1 
ἀποστρεφόμενον 1 
ἀποστῇ 1 
ἀποστῇς 1 
ἀποτέμνοντας 1 
ἀποτέμοις 1 
ἀποτείνοντα 1 
ἀποτείνουσιν 1 
ἀποτείσεις 1 
ἀποτεθρυμμένοι 1 
ἀποτελούμεναι 1 
ἀποτελοῦνται 1 
ἀποτετέλεσται 1 
ἀποτετελεσμένος 1 
ἀποτετολμημένα 1 
ἀποτμητέον 1 
ἀποτρέποι 1 
ἀποτρέχοντες 1 
ἀποτρέψαι 1 
ἀποτροπῆς 1 
ἀποτυγχάνει 1 
ἀποτυγχάνοι 1 
ἀποτυχόντος 1 
ἀποφήνῃ 1 
ἀποφαίνει 1 
ἀποφαίνεται 1 
ἀποφαίνοντες 1 
ἀποφαινομένου 1 
ἀποφαινώμεθα 1 
ἀποφεύγωσιν 1 
ἀποφῆναι 1 
ἀποχρήσοι 1 
ἀποχραινομέναις 1 
ἀποχρώντως 1 
ἀποχωρήσας 1 
ἀπράγμονες 1 
ἀπράγμονος 1 
ἀπρέπειαν 1 
ἀπρεπέστατον 1 
ἀπτῶτι 1 
ἀπωθεῖν 1 
ἀπωθεῖσθαι 1 
ἀπωθοῦνταί 1 
ἀπωθοῦσα 1 
ἀπωσάμενον 1 
ἀπωσόμεθα 1 
ἀπωτέρω 1 
ἀπωχετευμένον 1 
ἀπό 1 
ἀπόβλεπε 1 
ἀπόδος 1 
ἀπόδοσις 1 
ἀπόλεμος 1 
ἀπόλογον 1 
ἀπόλοιντο 1 
ἀπόνους 1 
ἀπόρρησιν 1 
ἀπόστασιν 1 
ἀπόσχηται 1 
ἀπότεισον 1 
ἀπόχρη 1 
ἀπώλλυ 1 
ἀπώλλυσαν 1 
ἀπῄει 1 
ἀπῇμεν 1 
ἀπῳκίσθαι 1 
ἀρέσκοι 1 
ἀρέσκῃ 1 
ἀρίσταις 1 
ἀργήσει 1 
ἀργία 1 
ἀργοτέραν 1 
ἀργούς 1 
ἀργοὶ 1 
ἀργυρῷ 1 
ἀρεσκόντως 1 
ἀρεταὶ 1 
ἀρεταῖς 1 
ἀριθμητικὴ 1 
ἀριθμοὶ 1 
ἀριθμός 1 
ἀριστεράν 1 
ἀριστερὰν 1 
ἀριστερᾷ 1 
ἀριστεύσαντά 1 
ἀριστεύσαντας 1 
ἀριστοκρατία 1 
ἀριστοκρατίᾳ 1 
ἀριστοκρατικὸν 1 
ἀριστοκρατοῦνται 1 
ἀρνυμένους 1 
ἀρξαμένῃ 1 
ἀρξαμένῳ 1 
ἀρξόμεθα 1 
ἀρξώμεθα 1 
ἀρρήτων 1 
ἀρρυθμία 1 
ἀρρυθμίας 1 
ἀρρωστίᾳ 1 
ἀρρύθμῳ 1 
ἀρτίφρονας 1 
ἀρτίως 1 
ἀρτιμελεῖς 1 
ἀρχαίων 1 
ἀρχαιότατον 1 
ἀρχικοῦ 1 
ἀρχικὸς 1 
ἀρχομένου 1 
ἀρχομένω 1 
ἀρχούσας 1 
ἀρχόμενον 1 
ἀρχόμενος 1 
ἀσαφής 1 
ἀσαφεστέρα 1 
ἀσεβείας 1 
ἀσεβῆ 1 
ἀσελγείᾳ 1 
ἀσθένεια 1 
ἀσθένειαι 1 
ἀσθένειαν 1 
ἀσθενές 1 
ἀσθενέστατοι 1 
ἀσθενέστεραι 1 
ἀσθενέστερον 1 
ἀσθενέστερος 1 
ἀσθενεστάτους 1 
ἀσθενεστέρα 1 
ἀσθενεστέραις 1 
ἀσθενὲς 1 
ἀσθενῶς 1 
ἀσκέπτους 1 
ἀσκήσεσιν 1 
ἀσκήσεως 1 
ἀσκεῖν 1 
ἀσκηταί 1 
ἀσκηταὶ 1 
ἀσκητῶν 1 
ἀσκοῦντι 1 
ἀσκῶμεν 1 
ἀσπάζοιτ 1 
ἀσπάζοιτο 1 
ἀσπάσασθαι 1 
ἀσπαζομένων 1 
ἀσπαζόμεθα 1 
ἀσπαζόμενοι 1 
ἀσπαλάθων 1 
ἀστέρας 1 
ἀστασιάστοις 1 
ἀστασιαστότατα 1 
ἀστείοις 1 
ἀστεφάνωτοι 1 
ἀστεῖος 1 
ἀστρονομίᾳ 1 
ἀστρονομεῖται 1 
ἀστρονομικόν 1 
ἀστρονόμοι 1 
ἀστυνομικὰ 1 
ἀστὸν 1 
ἀστῶν 1 
ἀστῷ 1 
ἀσφάλειαν 1 
ἀσφαλέστατα 1 
ἀσφαλῶς 1 
ἀσχήμονος 1 
ἀσχημονεῖ 1 
ἀσχημονῶν 1 
ἀσχημοσύνης 1 
ἀσχολίᾳ 1 
ἀσύμφωνος 1 
ἀτάκτως 1 
ἀτάλλοισα 1 
ἀτελεῖς 1 
ἀτενεῖς 1 
ἀτιμάζει 1 
ἀτιμάζειν 1 
ἀτιμάζοντα 1 
ἀτιμάζοντι 1 
ἀτιμάζουσι 1 
ἀτιμάζωμεν 1 
ἀτιμάσαν 1 
ἀτιμάσασα 1 
ἀτιμάσει 1 
ἀτιμία 1 
ἀτιμίαις 1 
ἀτιμαζόμενα 1 
ἀτιμαζόμενον 1 
ἀτιμοτέρα 1 
ἀτιμοτέραν 1 
ἀτιμωθέντα 1 
ἀτοπώτατοί 1 
ἀτρυγέτοιο 1 
ἀτόπους 1 
ἀφέμενος 1 
ἀφέξεται 1 
ἀφέξονται 1 
ἀφέτους 1 
ἀφήκειν 1 
ἀφήσομέν 1 
ἀφίεμέν 1 
ἀφίεμεν 1 
ἀφίενται 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφίκωνται 1 
ἀφίλῳ 1 
ἀφίππους 1 
ἀφίσταται 1 
ἀφαίρει 1 
ἀφαιρήσεις 1 
ἀφαιρετέα 1 
ἀφαιρετέαι 1 
ἀφαιρεῖται 1 
ἀφαιρούμενοι 1 
ἀφαιροῦνται 1 
ἀφαιροῦντες 1 
ἀφαιρῶμεν 1 
ἀφανίζοντα 1 
ἀφανίζων 1 
ἀφανισθεῖσα 1 
ἀφανῆ 1 
ἀφεθήσῃ 1 
ἀφεθείς 1 
ἀφειμένους 1 
ἀφειστήκει 1 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφελόμενος 1 
ἀφελόμενός 1 
ἀφελὼν 1 
ἀφεστήξει 1 
ἀφεστηκότα 1 
ἀφεστηκὼς 1 
ἀφεστῶσαι 1 
ἀφεστῶτα 1 
ἀφθονεστέρα 1 
ἀφικνεῖται 1 
ἀφικνουμένας 1 
ἀφικνούμεναι 1 
ἀφικνοῖτο 1 
ἀφικνῆται 1 
ἀφικόμενον 1 
ἀφικόμενος 1 
ἀφιῇ 1 
ἀφομοιοῦμεν 1 
ἀφομοιοῦν 1 
ἀφομοιοῦντα 1 
ἀφομοιοῦντες 1 
ἀφομοιωθῶσιν 1 
ἀφομοιώματα 1 
ἀφομοιῶν 1 
ἀφορία 1 
ἀφορίας 1 
ἀφορισαμένους 1 
ἀφορῶντα 1 
ἀφορῶντες 1 
ἀφροδίτης 1 
ἀφροδισιάζων 1 
ἀφροσύνη 1 
ἀφρόνων 1 
ἀφυῆ 1 
ἀφωρίσαμεν 1 
ἀφύσσων 1 
ἀφῃροῦντο 1 
ἀφῖκται 1 
ἀφῖξαι 1 
ἀφῖχθαι 1 
ἀφῶσιν 1 
ἀχαριστίας 1 
ἀχθέσεται 1 
ἀχρήστοις 1 
ἀχρεῖοί 1 
ἀχρηστίᾳ 1 
ἀχώριστά 1 
ἀψεύδειαν 1 
ἀόρατα 1 
ἀόρατον 1 
ἁγνοὶ 1 
ἁδροί 1 
ἁθροισθέντων 1 
ἁθροισθῇ 1 
ἁθροισθῶσιν 1 
ἁθρόοι 1 
ἁθρόον 1 
ἁλισκομένη 1 
ἁλισκομένους 1 
ἁλουργά 1 
ἁλόντα 1 
ἁλὸς 1 
ἁμάρτοις 1 
ἁμάρτῃ 1 
ἁμαρτάνειν 1 
ἁμαρτάνετε 1 
ἁμαρτάνομεν 1 
ἁμαρτάνοντα 1 
ἁμαρτάνοντες 1 
ἁμαρτάνοντος 1 
ἁμαρτάνων 1 
ἁμαρτία 1 
ἁμαρτίας 1 
ἁμιλλήσεται 1 
ἁμιλλώμενοι 1 
ἁμιλλᾶσθαι 1 
ἁνήρ 1 
ἁπάσας 1 
ἁπαλοῖς 1 
ἁπαλὴν 1 
ἁπαλῷ 1 
ἁπλουστέρους 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλότης 1 
ἁπλᾶς 1 
ἁπλῆς 1 
ἁπτομένων 1 
ἁπτομένῃ 1 
ἁπτόμεναι 1 
ἁπτὰ 1 
ἁρμονίαις 1 
ἁρμόττειν 1 
ἁρμόττοντες 1 
ἁρμόττων 1 
ἁρπάζειν 1 
ἁρπάζοι 1 
ἁρπάζοντες 1 
ἁρπαγάς 1 
ἁρπαγὴν 1 
ἁσμένας 1 
ἁσμένην 1 
ἁσμένως 1 
ἁστινασοῦν 1 
ἁφή 1 
ἁψάμενοι 1 
ἁψάμενος 1 
ἁψόμενον 1 
ἂ 1 
ἃν 1 
ἄγ 1 
ἄγαμαι 1 
ἄγασαι 1 
ἄγγελος 1 
ἄγε 1 
ἄγευστος 1 
ἄγκιστρον 1 
ἄγνωστον 1 
ἄγοιντο 1 
ἄγοντα 1 
ἄγονται 1 
ἄγοντι 1 
ἄγοντος 1 
ἄγουσαι 1 
ἄγουσι 1 
ἄγριος 1 
ἄγροικα 1 
ἄγροικος 1 
ἄγρυπνον 1 
ἄγρᾳ 1 
ἄγῃ 1 
ἄδηλον 1 
ἄδηλος 1 
ἄθλιος 1 
ἄθλιόν 1 
ἄθλιός 1 
ἄθυμον 1 
ἄθυμός 1 
ἄκοντά 1 
ἄκρας 1 
ἄκρατα 1 
ἄκρατος 1 
ἄκρος 1 
ἄκρως 1 
ἄκων 1 
ἄλευρα 1 
ἄλλοθέν 1 
ἄλλοσέ 1 
ἄλλοτ 1 
ἄλοκα 1 
ἄλυπον 1 
ἄμαχοι 1 
ἄμαχόν 1 
ἄναγε 1 
ἄνανδρός 1 
ἄναντες 1 
ἄναρχος 1 
ἄνεσιν 1 
ἄνθεσι 1 
ἄνισα 1 
ἄνοδον 1 
ἄνοια 1 
ἄνομον 1 
ἄντρου 1 
ἄξιοί 1 
ἄξιος 1 
ἄξονται 1 
ἄξουσιν 1 
ἄπειπε 1 
ἄπειρος 1 
ἄπειρός 1 
ἄπεισιν 1 
ἄπιστοι 1 
ἄπιστος 1 
ἄπληστον 1 
ἄποινα 1 
ἄπονον 1 
ἄρας 1 
ἄρδην 1 
ἄρδοντός 1 
ἄρδουσα 1 
ἄρξασθαι 1 
ἄρξει 1 
ἄρξηται 1 
ἄρξουσί 1 
ἄρξωσιν 1 
ἄροτρον 1 
ἄρρατον 1 
ἄρρενα 1 
ἄρρενες 1 
ἄρρυθμον 1 
ἄρτιον 1 
ἄρτους 1 
ἄρχεται 1 
ἄρχηται 1 
ἄρχοντά 1 
ἄρχοντές 1 
ἄρχωσιν 1 
ἄσβεστος 1 
ἄσθματος 1 
ἄσθματός 1 
ἄσκησιν 1 
ἄστρα 1 
ἄσχημον 1 
ἄτιμοι 1 
ἄτοπος 1 
ἄττ 1 
ἄφθονα 1 
ἄφθονόν 1 
ἄφοβός 1 
ἄφρονάς 1 
ἄφρονας 1 
ἄφρονός 1 
ἄφροσιν 1 
ἄφωνος 1 
ἄχθοιτο 1 
ἄχρηστόν 1 
ἄωρόν 1 
ἅλας 1 
ἅμιλλαν 1 
ἅπαν 1 
ἅπαντ 1 
ἅπαντες 1 
ἅπαξ 1 
ἅπας 1 
ἅπτεσθαί 1 
ἅπτονται 1 
ἅτ 1 
ἅψαιτο 1 
ἅψηται 1 
ἅψωνται 1 
ἆθλά 1 
ἇνδρες 1 
Ἀΐδαο 1 
Ἀβδηρίτης 1 
Ἀγαμέμνονα 1 
Ἀγαμέμνονι 1 
Ἀγαμέμνων 1 
Ἀγλαΐωνος 1 
Ἀδράστειαν 1 
Ἀθηναῖος 1 
Ἀθηνᾶς 1 
Ἀλκίνου 1 
Ἀμέλητα 1 
Ἀναχάρσιος 1 
Ἀργείου 1 
Ἀργὸς 1 
Ἀρδιαῖον 1 
Ἀριστωνύμου 1 
Ἀρκαδίᾳ 1 
Ἀρμενίου 1 
Ἀρχιλόχου 1 
Ἀσκληπιάδαι 1 
Ἀσκληπιάδας 1 
Ἀσκληπιόν 1 
Ἀσκληπιός 1 
Ἀσκληπιὸς 1 
Ἀταλάντης 1 
Ἀτρείδα 1 
Ἀτρόπου 1 
Ἀττικῶν 1 
Ἀφήσομεν 1 
Ἀχαιοί 1 
Ἀχαιούς 1 
Ἀχαιοὺς 1 
Ἀχαιοῖς 1 
Ἀχιλλεύς 1 
Ἄιδος 1 
Ἄνευ 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄργει 1 
Ἄρεώς 1 
Ἄϊδόσδε 1 
ἐάσαις 1 
ἐάσαντα 1 
ἐάσας 1 
ἐάσοι 1 
ἐάσωμεν 1 
ἐατέος 1 
ἐβουλεύσατο 1 
ἐγέννησέν 1 
ἐγέννησεν 1 
ἐγέννων 1 
ἐγένου 1 
ἐγίγνετο 1 
ἐγγένησθον 1 
ἐγγίγνοιντο 1 
ἐγγίγνωνται 1 
ἐγγείοις 1 
ἐγγείων 1 
ἐγγεγονέναι 1 
ἐγγεγονότα 1 
ἐγγενήσεσθον 1 
ἐγγενήσονται 1 
ἐγγενομένης 1 
ἐγγενομένοις 1 
ἐγγενομένου 1 
ἐγγενόμενοι 1 
ἐγγενόμενος 1 
ἐγγιγνομένη 1 
ἐγγιγνομένου 1 
ἐγγιγνομένω 1 
ἐγγιγνόμενον 1 
ἐγγράφοιεν 1 
ἐγγύθι 1 
ἐγείρας 1 
ἐγείρει 1 
ἐγείρειν 1 
ἐγείρεσθαι 1 
ἐγείρων 1 
ἐγεγόνει 1 
ἐγειρομένας 1 
ἐγειρόμενον 1 
ἐγειρόμενος 1 
ἐγεννήσαμεν 1 
ἐγενόμην 1 
ἐγερτικὰ 1 
ἐγερτικὸν 1 
ἐγεύσαντο 1 
ἐγκέοιτο 1 
ἐγκαθίζειν 1 
ἐγκαλοῦντα 1 
ἐγκατατετμημένου 1 
ἐγκειμένους 1 
ἐγκλήματα 1 
ἐγκλίνῃ 1 
ἐγκράτεια 1 
ἐγκράτειαν 1 
ἐγκρίνωμεν 1 
ἐγκρατέστατος 1 
ἐγκρατεῖς 1 
ἐγκρατὴς 1 
ἐγκριθέντας 1 
ἐγκωμιάζει 1 
ἐγκωμιάζοντες 1 
ἐγκωμιάσεται 1 
ἐγκωμιαζόμενον 1 
ἐγκωμιαζόμενος 1 
ἐγκωμιαζόντων 1 
ἐγκύψαντα 1 
ἐγκύψαντες 1 
ἐγκώμια 1 
ἐγνωκότας 1 
ἐγνωκὼς 1 
ἐγνωρίσαμεν 1 
ἐγνώριστο 1 
ἐγχείῃ 1 
ἐγχειριοῦμεν 1 
ἐγχωρήσει 1 
ἐγών 1 
ἐδέχετο 1 
ἐδανείσασθε 1 
ἐδεήθησαν 1 
ἐδεδοίκη 1 
ἐδεσμάτων 1 
ἐδεόμην 1 
ἐδηλώθη 1 
ἐδημιούργησεν 1 
ἐδοκοῦμεν 1 
ἐδουλοῦτο 1 
ἐδυνάμεθα 1 
ἐδωδαῖς 1 
ἐδωδὰς 1 
ἐδωδὴν 1 
ἐδωδῆς 1 
ἐδωδῇ 1 
ἐδόθη 1 
ἐδόκουν 1 
ἐζύγησαν 1 
ἐθέλοις 1 
ἐθέλοντες 1 
ἐθέλοντος 1 
ἐθέλουσαν 1 
ἐθίζεσθαι 1 
ἐθίζῃ 1 
ἐθαύμασα 1 
ἐθαύμασας 1 
ἐθεασάμεθα 1 
ἐθελήσειεν 1 
ἐθελήσεις 1 
ἐθελήσοις 1 
ἐθελοδούλους 1 
ἐθελόντων 1 
ἐθελῆσαι 1 
ἐθιστέον 1 
ἐκάλεις 1 
ἐκάλεσα 1 
ἐκάλεσεν 1 
ἐκέλευεν 1 
ἐκέλευσε 1 
ἐκίνουν 1 
ἐκαθεζόμεθα 1 
ἐκαλέσαμεν 1 
ἐκαλοῦμεν 1 
ἐκβάλλοντα 1 
ἐκβάλλουσι 1 
ἐκβάλλουσιν 1 
ἐκβάλωσι 1 
ἐκβέβληκας 1 
ἐκβαίη 1 
ἐκβαίνωσιν 1 
ἐκβακχευθῇ 1 
ἐκβλαστάνει 1 
ἐκβλητέον 1 
ἐκβολήν 1 
ἐκβοῶντες 1 
ἐκβῶσι 1 
ἐκβῶσιν 1 
ἐκγελῶν 1 
ἐκγόνων 1 
ἐκδείραντες 1 
ἐκδειματούντων 1 
ἐκδιδόασί 1 
ἐκδιδόναι 1 
ἐκείνω 1 
ἐκεῖναι 1 
ἐκκαθαίρεις 1 
ἐκκαθαίρεταί 1 
ἐκκαυθήσεται 1 
ἐκκαυθήσονται 1 
ἐκκαόμενον 1 
ἐκκεκλάσθαι 1 
ἐκκλέπτειν 1 
ἐκκλησίας 1 
ἐκκλύζειν 1 
ἐκκομισθεῖσα 1 
ἐκλάμψαι 1 
ἐκλέγονται 1 
ἐκλέξας 1 
ἐκλείποιεν 1 
ἐκλεκτέαι 1 
ἐκλεκτέας 1 
ἐκλεκτέον 1 
ἐκλεξαμένῳ 1 
ἐκλογὴ 1 
ἐκλογὴν 1 
ἐκλογῇ 1 
ἐκμάττειν 1 
ἐκμυζήσαντες 1 
ἐκπέμψωσιν 1 
ἐκπίπτειν 1 
ἐκπίπτοντες 1 
ἐκπεπονημένοις 1 
ἐκπεπόρισται 1 
ἐκπεσουσῶν 1 
ἐκπεσόντα 1 
ἐκπεσόντων 1 
ἐκπεσὼν 1 
ἐκπηδῶσιν 1 
ἐκπλήξει 1 
ἐκπλήττεται 1 
ἐκπλαγέντα 1 
ἐκπληττόμενος 1 
ἐκπληττώμεθα 1 
ἐκπλύναι 1 
ἐκπορίζειν 1 
ἐκπορίζοντες 1 
ἐκπορίζῃ 1 
ἐκποριεῖ 1 
ἐκποριούσης 1 
ἐκπορισθῇ 1 
ἐκρίνετο 1 
ἐκτάσεις 1 
ἐκτέμῃ 1 
ἐκτήξῃ 1 
ἐκτίνοιεν 1 
ἐκτίνω 1 
ἐκτείνας 1 
ἐκτεθράμμεθα 1 
ἐκτελέσωμεν 1 
ἐκτετμήσεσθον 1 
ἐκφέρειν 1 
ἐκφανῆ 1 
ἐκφευξεῖσθαι 1 
ἐκφεύγει 1 
ἐκφεύγειν 1 
ἐκφεύγοι 1 
ἐκφεύξεσθαι 1 
ἐκφεύξῃ 1 
ἐκφυγόντι 1 
ἐκχέαντα 1 
ἐκόλαζεν 1 
ἐλάας 1 
ἐλάβομεν 1 
ἐλάνθανεν 1 
ἐλάττοσί 1 
ἐλάφοιο 1 
ἐλέγξωσιν 1 
ἐλέγχειν 1 
ἐλέγχεις 1 
ἐλέγχουσι 1 
ἐλέγχῃ 1 
ἐλέοις 1 
ἐλέου 1 
ἐλέφαντα 1 
ἐλίσσετο 1 
ἐλαττουμένης 1 
ἐλαττοῦσθαι 1 
ἐλαττοῦται 1 
ἐλαττόνων 1 
ἐλαυνομένους 1 
ἐλαφρότερα 1 
ἐλαφρὸν 1 
ἐλαχίστη 1 
ἐλαχίστην 1 
ἐλαχίστοις 1 
ἐλαύνει 1 
ἐλαύνοντας 1 
ἐλεήσειεν 1 
ἐλεγέτην 1 
ἐλεγείων 1 
ἐλεγχθῶσι 1 
ἐλεεῖ 1 
ἐλεεῖσθαι 1 
ἐλεινήν 1 
ἐλεινὸν 1 
ἐλελήθει 1 
ἐλευθέριον 1 
ἐλευθέρως 1 
ἐλευθέρωσίν 1 
ἐλευθεριότητος 1 
ἐλευθεριώτερον 1 
ἐλευθεροῦν 1 
ἐλευθεροῦται 1 
ἐλευθερωθέντα 1 
ἐλευθερωθείη 1 
ἐλευθερώσας 1 
ἐλευθερώτερά 1 
ἐλεύθερα 1 
ἐληλάσθαι 1 
ἐληλυθότες 1 
ἐληλύθαμεν 1 
ἐλθόντα 1 
ἐλθόντι 1 
ἐλθόντος 1 
ἐλθὸν 1 
ἐλλείποι 1 
ἐλλείποιντο 1 
ἐλλείποντας 1 
ἐλλιμενικὰ 1 
ἐλλιπῆ 1 
ἐλλόγιμος 1 
ἐλοιδοροῦμεν 1 
ἐλπίζει 1 
ἐλπίζοντας 1 
ἐλπίζοντες 1 
ἐλπίσωσιν 1 
ἐλύοντο 1 
ἐμάλαξεν 1 
ἐμέμψαντο 1 
ἐμή 1 
ἐμαντευόμεθα 1 
ἐμαυτοῦ 1 
ἐμβάς 1 
ἐμβαλὼν 1 
ἐμβεβηκέναι 1 
ἐμβεβληκότες 1 
ἐμβεβληκώς 1 
ἐμβλέψας 1 
ἐμμένοντα 1 
ἐμμελέστατα 1 
ἐμμελέστερόν 1 
ἐμμενοῦσιν 1 
ἐμμετρώτατα 1 
ἐμνήσθη 1 
ἐμνημόνευσας 1 
ἐμπέπλησται 1 
ἐμπίμπλασθαι 1 
ἐμπίμπλαται 1 
ἐμπίπτει 1 
ἐμπίπτειν 1 
ἐμπίπτουσιν 1 
ἐμπειρίας 1 
ἐμπειρότατος 1 
ἐμπειρότατόν 1 
ἐμπειρότερος 1 
ἐμπεπτωκὼς 1 
ἐμπεπτώκαμεν 1 
ἐμπεσεῖν 1 
ἐμπεσούμενοι 1 
ἐμπεσοῦσα 1 
ἐμπεσόντα 1 
ἐμπεσόντος 1 
ἐμπεσών 1 
ἐμπεσὼν 1 
ἐμπιμπλάμενον 1 
ἐμπιμπλάμενος 1 
ἐμπιμπλαμένους 1 
ἐμπιμπράναι 1 
ἐμπιμπρῶσιν 1 
ἐμπλήσθητε 1 
ἐμπλήσῃ 1 
ἐμπληστέα 1 
ἐμπνέοντα 1 
ἐμποδίζει 1 
ἐμποδὼν 1 
ἐμποιήσαντος 1 
ἐμποιήσας 1 
ἐμποιήσωσι 1 
ἐμποιεῖσθαι 1 
ἐμποιοῖεν 1 
ἐμποιοῦντας 1 
ἐμποιοῦντος 1 
ἐμποιοῦσι 1 
ἐμποιῶν 1 
ἐμπορία 1 
ἐμπρήσεως 1 
ἐμπρήσουσιν 1 
ἐμπόδιον 1 
ἐμπόδιος 1 
ἐμπόρων 1 
ἐμυκᾶτο 1 
ἐμφαίνηται 1 
ἐμφαίνοιντο 1 
ἐμφυλίου 1 
ἐμφυομένην 1 
ἐμφύεται 1 
ἐμφύτου 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὴ 1 
ἐμῆς 1 
ἐμῷ 1 
ἐνέγκοι 1 
ἐνέρους 1 
ἐνέσεσθαι 1 
ἐνέσονται 1 
ἐνέτεκον 1 
ἐνέτικτεν 1 
ἐνέτυχεν 1 
ἐνήνεκται 1 
ἐνίοις 1 
ἐνίοτέ 1 
ἐναληλιμμένοι 1 
ἐναντίος 1 
ἐναντίω 1 
ἐναντίωμα 1 
ἐναντίωσιν 1 
ἐναντίᾳ 1 
ἐναντιούμενον 1 
ἐναντιοῖτο 1 
ἐναντιοῦσθαι 1 
ἐναντιωμάτων 1 
ἐναντιώσεως 1 
ἐναντιώσομαι 1 
ἐναντιώτατον 1 
ἐναντιώτερον 1 
ἐναργέσι 1 
ἐναργεστάτας 1 
ἐναργεστέρου 1 
ἐναργὲς 1 
ἐναργῶς 1 
ἐναρμόνιον 1 
ἐνδέῃ 1 
ἐνδατεῖσθαι 1 
ἐνδεής 1 
ἐνδείξομαί 1 
ἐνδείᾳ 1 
ἐνδεεῖς 1 
ἐνδεικνύμενος 1 
ἐνδεικνύῃ 1 
ἐνδειξώμεθα 1 
ἐνδελεχῶς 1 
ἐνδεᾶ 1 
ἐνδεῖ 1 
ἐνδιατρίψωσιν 1 
ἐνδοὺς 1 
ἐνδυναστεύοντας 1 
ἐνδυομένην 1 
ἐνδόντες 1 
ἐνδύεται 1 
ἐνδὺς 1 
ἐνδῷ 1 
ἐνείη 1 
ἐνεγκεῖν 1 
ἐνεδείξατο 1 
ἐνενόησεν 1 
ἐνευρήσεις 1 
ἐνεχώρει 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθυμηθεὶς 1 
ἐνθυμοῖο 1 
ἐνθυμῇ 1 
ἐνθῶ 1 
ἐνιέντες 1 
ἐνιαυτοί 1 
ἐνιαυτοὺς 1 
ἐνιαυτοῦ 1 
ἐνιαυτῶν 1 
ἐνιστάναι 1 
ἐννεακαιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις 1 
ἐννενεοττευμένας 1 
ἐννενοήκαμεν 1 
ἐννενόηκα 1 
ἐννοήσαντα 1 
ἐννοήσας 1 
ἐννοήσεις 1 
ἐννοεῖν 1 
ἐννομωτέρου 1 
ἐννόησον 1 
ἐννόμου 1 
ἐννόμους 1 
ἐνοικεῖ 1 
ἐνομοθετησάμεθα 1 
ἐνομοθετοῦμεν 1 
ἐνοῦσι 1 
ἐνσημήνασθαι 1 
ἐντίθησι 1 
ἐντίκτει 1 
ἐντίκτωσι 1 
ἐνταῦθ 1 
ἐντεινάμενος 1 
ἐντελλόμενος 1 
ἐντεῦθέν 1 
ἐντιθέναι 1 
ἐντιθέντες 1 
ἐντιμότεροι 1 
ἐντρεχέστατος 1 
ἐντυγχάνειν 1 
ἐντυγχάνων 1 
ἐντυγχάνῃ 1 
ἐντυχόντες 1 
ἐντυχόντων 1 
ἐντυχὼν 1 
ἐντόνως 1 
ἐντός 1 
ἐντύχοι 1 
ἐντύχωσι 1 
ἐντύχῃς 1 
ἐνυπνίου 1 
ἐνυπνίων 1 
ἐνόει 1 
ἐνόησέν 1 
ἐνόντας 1 
ἐνόπλιόν 1 
ἐνύπνιον 1 
ἐνῶρτο 1 
ἐξάπτονται 1 
ἐξέβημεν 1 
ἐξέλεξας 1 
ἐξέπεσον 1 
ἐξέχοντα 1 
ἐξήχθημεν 1 
ἐξίσταιτο 1 
ἐξίστηται 1 
ἐξαγγέλλειν 1 
ἐξαγγέλλεις 1 
ἐξαγγέλλοιεν 1 
ἐξαγριαίνεσθαι 1 
ἐξαιρούμενος 1 
ἐξαιροῖμεν 1 
ἐξαιρῶμεν 1 
ἐξαιρῶν 1 
ἐξαλείφοιεν 1 
ἐξαλείψομεν 1 
ἐξαμαρτάνει 1 
ἐξαμαρτάνειν 1 
ἐξαμαρτάνομεν 1 
ἐξαμαρτάνῃ 1 
ἐξαναδύντι 1 
ἐξαναστησόμεθα 1 
ἐξαξόντων 1 
ἐξαπάτα 1 
ἐξαπίνης 1 
ἐξαπατήσω 1 
ἐξαπατηθέντα 1 
ἐξαπατηθῶμεν 1 
ἐξαπατᾷ 1 
ἐξαπατῆσαι 1 
ἐξαπατῶσα 1 
ἐξαπατῷ 1 
ἐξαπατῷτο 1 
ἐξαρεῖν 1 
ἐξαριθμῆσαι 1 
ἐξαρκοῖ 1 
ἐξαρκῇ 1 
ἐξαρνήσεως 1 
ἐξαρνούμενοι 1 
ἐξείη 1 
ἐξεγλυμμένῳ 1 
ἐξεγρέσθαι 1 
ἐξειργάσθαι 1 
ἐξειργασμένοι 1 
ἐξελέγξωμεν 1 
ἐξελέγομεν 1 
ἐξελέγχοντας 1 
ἐξελέγχῃ 1 
ἐξελέξαμεν 1 
ἐξελαύνει 1 
ἐξελαύνων 1 
ἐξελεγόμεθα 1 
ἐξελεξάμεθα 1 
ἐξελθόντες 1 
ἐξελθὸν 1 
ἐξελκύσειεν 1 
ἐξεμέσαι 1 
ἐξενεχθεὶς 1 
ἐξεπίτηδες 1 
ἐξεπλάγην 1 
ἐξεργάζοιτο 1 
ἐξεργάζωνται 1 
ἐξερρύη 1 
ἐξετάσαι 1 
ἐξεταζομένην 1 
ἐξεταστέον 1 
ἐξετραπόμεθα 1 
ἐξευλαβούμενος 1 
ἐξευρήσεις 1 
ἐξευρήσω 1 
ἐξευρίσκειν 1 
ἐξευρετέον 1 
ἐξηγησώμεθα 1 
ἐξηγητὴς 1 
ἐξηγητῇ 1 
ἐξηπατήθη 1 
ἐξηυρηκέναι 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξισοῦσθαι 1 
ἐξιὼν 1 
ἐξοίχεται 1 
ἐξονομακλήδην 1 
ἐξωπλισμένοι 1 
ἐξωτάτω 1 
ἐξόπισθεν 1 
ἐξῆκον 1 
ἐξῆν 1 
ἐοίκασιν 1 
ἐοικότα 1 
ἐοικότες 1 
ἐοικώς 1 
ἐπάγεις 1 
ἐπάγονται 1 
ἐπάμυνε 1 
ἐπάναγκες 1 
ἐπάνοδον 1 
ἐπάνοδος 1 
ἐπάρουρον 1 
ἐπάρουρος 1 
ἐπέπληξεν 1 
ἐπέρχεται 1 
ἐπέτειον 1 
ἐπέχοντα 1 
ἐπέχων 1 
ἐπέχῃ 1 
ἐπήκοοι 1 
ἐπίκουρον 1 
ἐπίλοιπα 1 
ἐπίλοιπον 1 
ἐπίνοιαι 1 
ἐπίοι 1 
ἐπίπονα 1 
ἐπίρρυτον 1 
ἐπίσκεψιν 1 
ἐπίσκεψις 1 
ἐπίσκιος 1 
ἐπίστανται 1 
ἐπίστασαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίταγμα 1 
ἐπίτριτος 1 
ἐπίφθονός 1 
ἐπίχαρι 1 
ἐπίχαρις 1 
ἐπίχειρα 1 
ἐπίῃ 1 
ἐπαΐειν 1 
ἐπαΐοντα 1 
ἐπαΐοντες 1 
ἐπαΐουσιν 1 
ἐπαίζομεν 1 
ἐπαίνεσον 1 
ἐπαγγελλόμενοί 1 
ἐπαγομένων 1 
ἐπαγωγαῖς 1 
ἐπαιδαγώγουν 1 
ἐπαιδεύοντο 1 
ἐπαιδεύσασθε 1 
ἐπαινέσῃ 1 
ἐπαινέται 1 
ἐπαινέταις 1 
ἐπαινεθήσεται 1 
ἐπαινετέον 1 
ἐπαινεῖται 1 
ἐπαινουμένης 1 
ἐπαινουμένους 1 
ἐπαινούντων 1 
ἐπαινοῖ 1 
ἐπαινοῖεν 1 
ἐπαινοῦμεν 1 
ἐπαινοῦνται 1 
ἐπαινοῦντι 1 
ἐπαινοῦντος 1 
ἐπαινοῦσίν 1 
ἐπαινοῦσιν 1 
ἐπαινῇ 1 
ἐπαιρόμενος 1 
ἐπαισχυνομένας 1 
ἐπαιτιώμενος 1 
ἐπαιτιῶμαι 1 
ἐπακολουθήσαιμεν 1 
ἐπακολουθεῖν 1 
ἐπακοῦσαι 1 
ἐπακτοῦ 1 
ἐπακτῷ 1 
ἐπαμφοτερίζειν 1 
ἐπαμφοτερίζουσιν 1 
ἐπαμύνειν 1 
ἐπανάστασιν 1 
ἐπαναγωγὴν 1 
ἐπανακυκλούμενον 1 
ἐπανανεώσομαι 1 
ἐπαναφέρωμεν 1 
ἐπανιέναι 1 
ἐπανιτέον 1 
ἐπανιόντες 1 
ἐπανορθούμενοι 1 
ἐπανορθοῦν 1 
ἐπανορθοῦντες 1 
ἐπανορθοῦσα 1 
ἐπαρεῖ 1 
ἐπαρθέντα 1 
ἐπαρκέσοι 1 
ἐπαύσω 1 
ἐπείγονται 1 
ἐπείθετε 1 
ἐπεγείρετε 1 
ἐπεδείξαμεν 1 
ἐπεισαγωγίμων 1 
ἐπεισαγόμενος 1 
ἐπεισελθοῦσι 1 
ἐπεισελθόντες 1 
ἐπεισκεκωμακότας 1 
ἐπεκτήσω 1 
ἐπεκτησάμην 1 
ἐπελάθου 1 
ἐπελαθόμεθ 1 
ἐπεμνήσθημεν 1 
ἐπεξέρχεται 1 
ἐπεξιόντες 1 
ἐπεξῆλθεν 1 
ἐπεπόνθη 1 
ἐπερέσθαι 1 
ἐπεσκέψω 1 
ἐπετίμησαν 1 
ἐπετείων 1 
ἐπεφύκει 1 
ἐπεχείρει 1 
ἐπεχείρησας 1 
ἐπεχείρουν 1 
ἐπεχειρήσαμεν 1 
ἐπεχειροῦμεν 1 
ἐπηυφήμησεν 1 
ἐπηχοῦντες 1 
ἐπιβάσεις 1 
ἐπιβουλευόμενοι 1 
ἐπιβουλεύειν 1 
ἐπιβουλεύουσιν 1 
ἐπιβουλεύωσι 1 
ἐπιγείοις 1 
ἐπιγελάσας 1 
ἐπιγιγνόμεναι 1 
ἐπιδεέστατος 1 
ἐπιδείξασθαι 1 
ἐπιδεικνύμενος 1 
ἐπιδεικνὺς 1 
ἐπιδιδόασιν 1 
ἐπιδρομῆς 1 
ἐπιεικέστατα 1 
ἐπιεικέστατον 1 
ἐπιεικής 1 
ἐπιεικεστάτους 1 
ἐπιεικεστάτων 1 
ἐπιεικεστέροις 1 
ἐπιεικῶν 1 
ἐπιθέμενον 1 
ἐπιθεμένη 1 
ἐπιθυμίᾳ 1 
ἐπιθυμεῖ 1 
ἐπιθυμεῖς 1 
ἐπιθυμηταί 1 
ἐπιθυμητικῶν 1 
ἐπιθυμητικῶς 1 
ἐπιθυμητικῷ 1 
ἐπιθυμητὴν 1 
ἐπιθυμοῖ 1 
ἐπιθυμοῦμεν 1 
ἐπιθυμοῦντι 1 
ἐπιθυμοῦντος 1 
ἐπιθυμοῦσιν 1 
ἐπιθυμῇ 1 
ἐπιθυμῇς 1 
ἐπικίνδυνοι 1 
ἐπικαταδαρθεῖν 1 
ἐπικλωσθέντα 1 
ἐπικουρίαν 1 
ἐπικουρεῖν 1 
ἐπικουρητικόν 1 
ἐπικουρικοῦ 1 
ἐπικουροῦσιν 1 
ἐπικούροις 1 
ἐπικούρων 1 
ἐπικρινοῦντος 1 
ἐπικρυπτόμενοι 1 
ἐπικτήτων 1 
ἐπιλήσμονα 1 
ἐπιλήψεσθαι 1 
ἐπιλίπῃ 1 
ἐπιλαβομένου 1 
ἐπιλαβόμενοί 1 
ἐπιλαβόμενος 1 
ἐπιλαμβάνεσθαι 1 
ἐπιλαμβάνῃ 1 
ἐπιλαμβανοίμεθα 1 
ἐπιλανθάνεσθαι 1 
ἐπιλανθάνοιτο 1 
ἐπιλανθανομένους 1 
ἐπιλανθανόμενοι 1 
ἐπιλανθανόμενον 1 
ἐπιλανθανώμεθα 1 
ἐπιλειπούσης 1 
ἐπιλελήσμεθα 1 
ἐπιλελῆσθαι 1 
ἐπιμέλεια 1 
ἐπιμένει 1 
ἐπιμένοι 1 
ἐπιμελέστερον 1 
ἐπιμελήσεται 1 
ἐπιμελεῖσθαί 1 
ἐπιμελητέον 1 
ἐπιμεληταῖς 1 
ἐπιμελοῦνται 1 
ἐπιμνησθῆναι 1 
ἐπινεύεις 1 
ἐπιξυσθέντα 1 
ἐπιοῦσιν 1 
ἐπιπέδου 1 
ἐπιπίνοντες 1 
ἐπιπασθέντα 1 
ἐπιπείθεο 1 
ἐπιπεσόντων 1 
ἐπιπλήξειεν 1 
ἐπιπλήττοντας 1 
ἐπιπλῆττον 1 
ἐπιπνοίας 1 
ἐπιπονωτάτη 1 
ἐπιπτόμενοι 1 
ἐπιπόνου 1 
ἐπισίτιοι 1 
ἐπισκέψεως 1 
ἐπισκέψῃ 1 
ἐπισκεπτέον 1 
ἐπισκεψάμενος 1 
ἐπισκεψαίμεθα 1 
ἐπισκεψαμένῳ 1 
ἐπισκεψόμεθα 1 
ἐπισκοποῖ 1 
ἐπισκοποῦντα 1 
ἐπισκοπῇ 1 
ἐπισκόπει 1 
ἐπισπεῖν 1 
ἐπισπομένη 1 
ἐπιστάμενον 1 
ἐπιστάται 1 
ἐπιστήμαις 1 
ἐπιστήμονα 1 
ἐπιστήμονος 1 
ἐπιστήσειν 1 
ἐπιστήσουσιν 1 
ἐπισταίμεθα 1 
ἐπιστατήσωσιν 1 
ἐπιστατεῖ 1 
ἐπιστατεῖν 1 
ἐπιστημονέστατα 1 
ἐπιστημόνων 1 
ἐπιστρέφεσθαι 1 
ἐπιστροφὴν 1 
ἐπιστρωφῶσι 1 
ἐπισφαλῆ 1 
ἐπιτάξει 1 
ἐπιτάξειν 1 
ἐπιτάξομεν 1 
ἐπιτάσει 1 
ἐπιτάττειν 1 
ἐπιτάττεις 1 
ἐπιτάττεσθαι 1 
ἐπιτάττων 1 
ἐπιτήδειαι 1 
ἐπιτήδειοι 1 
ἐπιτήδευσιν 1 
ἐπιτίθεσθαι 1 
ἐπιταθὲν 1 
ἐπιταλαιπωροῦντας 1 
ἐπιταράξεις 1 
ἐπιταττόμενα 1 
ἐπιτείνειν 1 
ἐπιτείνουσα 1 
ἐπιτεινομένω 1 
ἐπιτελέσαι 1 
ἐπιτελεῖν 1 
ἐπιτελοῦν 1 
ἐπιτεταγμένον 1 
ἐπιτεύξῃ 1 
ἐπιτεῖναι 1 
ἐπιτηδείαν 1 
ἐπιτηδείας 1 
ἐπιτηδειοτάτη 1 
ἐπιτηδευτέον 1 
ἐπιτηδευόμενον 1 
ἐπιτηδευόντων 1 
ἐπιτηδεύμασιν 1 
ἐπιτηδεύματι 1 
ἐπιτηδεύοντα 1 
ἐπιτηδεύουσι 1 
ἐπιτηδεύουσιν 1 
ἐπιτηδεύσει 1 
ἐπιτηδεύσειν 1 
ἐπιτηδεύσομεν 1 
ἐπιτηδεύῃ 1 
ἐπιτιθέντων 1 
ἐπιτρέπεται 1 
ἐπιτρέποι 1 
ἐπιτρέποις 1 
ἐπιτρέπωσιν 1 
ἐπιτρέψαι 1 
ἐπιτρέψας 1 
ἐπιτρέψειν 1 
ἐπιτρέψομεν 1 
ἐπιτρέψωμεν 1 
ἐπιτρέψῃ 1 
ἐπιτρεπτέον 1 
ἐπιτροπεύσεις 1 
ἐπιτροπεύων 1 
ἐπιτροπεῦσαι 1 
ἐπιτυγχάνουσιν 1 
ἐπιτυχόντας 1 
ἐπιτυχόντος 1 
ἐπιτυχόντων 1 
ἐπιφέρομεν 1 
ἐπιφρονέουσ 1 
ἐπιχέοντα 1 
ἐπιχειρήσαιμεν 1 
ἐπιχειρήσω 1 
ἐπιχειροῦμεν 1 
ἐπιχειροῦντες 1 
ἐπιχειροῦντος 1 
ἐπιχειροῦσιν 1 
ἐπιχειρῶμεν 1 
ἐπιχθόνιοι 1 
ἐπιχρωματίζειν 1 
ἐπιχωρίων 1 
ἐπιχώριον 1 
ἐπιψηλαφῶντα 1 
ἐπιόντα 1 
ἐπιόντι 1 
ἐπλάττομεν 1 
ἐπληρώθησαν 1 
ἐποίει 1 
ἐποιήσατο 1 
ἐποιήσω 1 
ἐποιοῦ 1 
ἐπολέμει 1 
ἐπολυπραγμόνει 1 
ἐπονομάζοντες 1 
ἐπονομασθείη 1 
ἐπορέξεσθαι 1 
ἐπορεγομένην 1 
ἐπτόηται 1 
ἐπωνομάσαμεν 1 
ἐπωνυμίας 1 
ἐπόψεως 1 
ἐπᾴδοντες 1 
ἐπῃνέκαμεν 1 
ἐπῃνέσαμεν 1 
ἐπῄνει 1 
ἐπῄνεσεν 1 
ἐπῆν 1 
ἐπῳδήν 1 
ἐπῳδαὶ 1 
ἐπῳδαῖς 1 
ἐρήσεσθαι 1 
ἐρήσομαι 1 
ἐρήσῃ 1 
ἐρίζειν 1 
ἐρίζουσάν 1 
ἐρίοις 1 
ἐρίῳ 1 
ἐρασθέντες 1 
ἐρασμιώτατον 1 
ἐραστήν 1 
ἐραστής 1 
ἐραστοῦ 1 
ἐραστῇ 1 
ἐργάζηται 1 
ἐργάζωνται 1 
ἐργάσηται 1 
ἐργάσονται 1 
ἐργάτης 1 
ἐργαζομένη 1 
ἐργαζόμενα 1 
ἐργαζόμενοι 1 
ἐργαζόμενον 1 
ἐργασία 1 
ἐργασίᾳ 1 
ἐργασθέντι 1 
ἐργασομένους 1 
ἐργολάβοι 1 
ἐρεβίνθων 1 
ἐρεθίζειν 1 
ἐρεθιζόμενόν 1 
ἐρεσχηλούσας 1 
ἐρεῖ 1 
ἐρημίᾳ 1 
ἐριστικὰ 1 
ἐριστικῶς 1 
ἐροῦντα 1 
ἐροῦσι 1 
ἐρρυήκασιν 1 
ἐρρωμένη 1 
ἐρρωμένον 1 
ἐρρωμενέστατα 1 
ἐρρωμενέστερον 1 
ἐρρωμενεστάτην 1 
ἐρυθριῶντα 1 
ἐρυσίβην 1 
ἐρωμένοις 1 
ἐρωτήσαντα 1 
ἐρωτήσω 1 
ἐρωτηθέντι 1 
ἐρωτικά 1 
ἐρωτικαί 1 
ἐρωτικαῖς 1 
ἐρωτικὸν 1 
ἐρωτικὸς 1 
ἐρωτικῶς 1 
ἐρωτικῷ 1 
ἐρωτᾷ 1 
ἐρωτῴη 1 
ἐρωτῶν 1 
ἐρωτῶντος 1 
ἐρόμενος 1 
ἐρᾶν 1 
ἐρᾷ 1 
ἐρῶντες 1 
ἐρῶσί 1 
ἐρῶσαν 1 
ἐρῶσιν 1 
ἐσέβοντο 1 
ἐσήμαινεν 1 
ἐσήμηνεν 1 
ἐσθίειν 1 
ἐσθλοί 1 
ἐσθλῶν 1 
ἐσθλῷ 1 
ἐσθῆτος 1 
ἐσκέψεται 1 
ἐσκήνηται 1 
ἐσκεψάμεθα 1 
ἐσκιαγραφημένα 1 
ἐσκιαγραφημέναις 1 
ἐσκιαγραφημένη 1 
ἐσκιατροφηκότι 1 
ἐσκοποῦμεν 1 
ἐσκοτῶσθαι 1 
ἐσκότωται 1 
ἐσμὲν 1 
ἐσομένην 1 
ἐσομένου 1 
ἐσομένους 1 
ἐσπουδακέναι 1 
ἐστ 1 
ἐστήσατο 1 
ἐστασίαζεν 1 
ἐστερημένοι 1 
ἐστεφανωμένας 1 
ἐστεφανωμένοι 1 
ἐστεφανωμένος 1 
ἐστεφανωμένους 1 
ἐστον 1 
ἐστρατοπεδευμένους 1 
ἐστρωμένων 1 
ἐστόν 1 
ἐστὲ 1 
ἐσφαλμένον 1 
ἐσχάταις 1 
ἐσχάτη 1 
ἐσχηκέναι 1 
ἐσόμενοι 1 
ἐσόμενος 1 
ἐσώθη 1 
ἐτάχθη 1 
ἐτί 1 
ἐτίθετο 1 
ἐτιθέμεθα 1 
ἐτιμωρήσατο 1 
ἐτιμᾶτο 1 
ἐτιμῶντο 1 
ἐτρέφομέν 1 
ἐτόλμησας 1 
ἐτόλμων 1 
ἐφάψεται 1 
ἐφήμεροι 1 
ἐφίεσθαί 1 
ἐφίεται 1 
ἐφαίνοντο 1 
ἐφαπτομένην 1 
ἐφαπτόμενος 1 
ἐφαψάμενον 1 
ἐφελκύσηται 1 
ἐφεστηκυῖαι 1 
ἐφεστῶτος 1 
ἐφθέγξατο 1 
ἐφιέντες 1 
ἐφικέσθαι 1 
ἐφιῇ 1 
ἐφοίτων 1 
ἐφυτεύθησαν 1 
ἐχαλέπαινον 1 
ἐχθροί 1 
ἐχθρούς 1 
ἐχθρὰν 1 
ἐχθρῷ 1 
ἐχομένην 1 
ἐχομένους 1 
ἐχομένω 1 
ἐχούσῃ 1 
ἐχρῆν 1 
ἐχόμενος 1 
ἐχόρταζες 1 
ἐψευσμένου 1 
ἐωμένους 1 
ἐωνημέναι 1 
ἐωνημένοι 1 
ἐόντα 1 
ἐὼν 1 
ἐᾶσαι 1 
ἐᾷς 1 
ἐῶσι 1 
ἑ 1 
ἑαυταῖς 1 
ἑαυτὴν 1 
ἑβδόμῳ 1 
ἑδραίους 1 
ἑκάεργε 1 
ἑκάσταις 1 
ἑκάστας 1 
ἑκατέρω 1 
ἑκατέρωθεν 1 
ἑκατέρωσ 1 
ἑκατέρωσε 1 
ἑκατονταετηρίδα 1 
ἑκουσίας 1 
ἑκουσίου 1 
ἑκουσίων 1 
ἑκουσίᾳ 1 
ἑλκομένη 1 
ἑλκτέον 1 
ἑλκτικῷ 1 
ἑλκόμενοι 1 
ἑλκόμενον 1 
ἑλοίμην 1 
ἑλομένου 1 
ἑλομένῳ 1 
ἑλοῦσι 1 
ἑλόντας 1 
ἑνί 1 
ἑξάκις 1 
ἑξόμεθα 1 
ἑορτάσαι 1 
ἑορταί 1 
ἑορταὶ 1 
ἑορτὴν 1 
ἑορτῶν 1 
ἑπομένης 1 
ἑπομένων 1 
ἑπομένῳ 1 
ἑπόμεθα 1 
ἑπόμεναι 1 
ἑπόμενοι 1 
ἑρμηνεῖαι 1 
ἑρμηνεῦσαι 1 
ἑσμὸν 1 
ἑσπέραν 1 
ἑσπέρας 1 
ἑστηκότα 1 
ἑστιάσας 1 
ἑστιάσεσθαι 1 
ἑστιάσεων 1 
ἑστιάσεως 1 
ἑστιάτορας 1 
ἑστιωμένους 1 
ἑστιωμένῃ 1 
ἑστιᾶσθαι 1 
ἑστιᾷ 1 
ἑστᾶσί 1 
ἑστῶτα 1 
ἑτέρω 1 
ἑτέρᾳ 1 
ἑταίρα 1 
ἑταίραις 1 
ἑταίρας 1 
ἑταίρου 1 
ἑταίρων 1 
ἑταιρίαν 1 
ἑταιρίας 1 
ἑταῖρον 1 
ἑταῖρος 1 
ἑταῖρός 1 
ἑτοίμοις 1 
ἑτοίμους 1 
ἑτοίμων 1 
ἑφθοῖς 1 
ἑψήματα 1 
ἑψήσονται 1 
ἑψημάτων 1 
ἑωράκαμεν 1 
ἑωράκασιν 1 
ἑωρακότα 1 
ἑωρακότας 1 
ἑωρακὼς 1 
ἑωρῶμεν 1 
ἑώρων 1 
ἑὰς 1 
ἓ 1 
ἓξ 1 
ἔασι 1 
ἔασόν 1 
ἔβαλεν 1 
ἔβλαψάς 1 
ἔβλεψα 1 
ἔγνω 1 
ἔγνωκεν 1 
ἔγνωμεν 1 
ἔγνως 1 
ἔδεισέν 1 
ἔδεται 1 
ἔδοξαν 1 
ἔδοξας 1 
ἔδοξε 1 
ἔδρασεν 1 
ἔδωκα 1 
ἔθεμεν 1 
ἔθηκαν 1 
ἔθνει 1 
ἔθνεσιν 1 
ἔθνη 1 
ἔθους 1 
ἔκγονοι 1 
ἔκγονός 1 
ἔκειντο 1 
ἔκειτο 1 
ἔκπλυτα 1 
ἔκρινε 1 
ἔκτεισμα 1 
ἔκφρονα 1 
ἔλαχον 1 
ἔλεγόν 1 
ἔλεος 1 
ἔλθωμεν 1 
ἔλθῃς 1 
ἔλυτρον 1 
ἔμαθε 1 
ἔμαθεν 1 
ἔμελλε 1 
ἔμελλες 1 
ἔμμενε 1 
ἔμμετρον 1 
ἔμμονον 1 
ἔμπεδα 1 
ἔμπεσε 1 
ἔμπλειοι 1 
ἔμποροι 1 
ἔμφρονος 1 
ἔμφυτον 1 
ἔνδηλον 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνειμαν 1 
ἔνεμεν 1 
ἔνια 1 
ἔννοιαν 1 
ἔντιμα 1 
ἔντιμον 1 
ἔξοδον 1 
ἔπαινοι 1 
ἔπασσον 1 
ἔπειθ 1 
ἔπειθον 1 
ἔπεισιν 1 
ἔπεμπον 1 
ἔπεσι 1 
ἔπεστιν 1 
ἔπη 1 
ἔπους 1 
ἔπραξεν 1 
ἔπραττε 1 
ἔπραττεν 1 
ἔπραττον 1 
ἔπρεπεν 1 
ἔρημα 1 
ἔρημον 1 
ἔρηται 1 
ἔρια 1 
ἔριδι 1 
ἔροιτο 1 
ἔρχονται 1 
ἔρχῃ 1 
ἔρωτά 1 
ἔρωτας 1 
ἔρωτι 1 
ἔρωτος 1 
ἔσκεπται 1 
ἔσομαι 1 
ἔστων 1 
ἔσχατα 1 
ἔσχεν 1 
ἔσχομεν 1 
ἔσχον 1 
ἔσῃ 1 
ἔτλης 1 
ἔτος 1 
ἔτυχες 1 
ἔφθης 1 
ἔφυσεν 1 
ἔχαιρον 1 
ἔχε 1 
ἔχετε 1 
ἔχθιστον 1 
ἔχθρας 1 
ἔχοιμεν 1 
ἔχοις 1 
ἔχοιτο 1 
ἔχοντά 1 
ἔχονται 1 
ἔχουσί 1 
ἔχουσαι 1 
ἔχωσι 1 
ἔψεγε 1 
ἔψεγεν 1 
ἔψεξεν 1 
ἕδραις 1 
ἕδραν 1 
ἕκτου 1 
ἕλκεσθαι 1 
ἕλκηται 1 
ἕλκοι 1 
ἕλκον 1 
ἕλκουσι 1 
ἕλξεις 1 
ἕλοιντο 1 
ἕλοιτο 1 
ἕξ 1 
ἕξεται 1 
ἕξομέν 1 
ἕπομαι 1 
ἕπου 1 
ἕρμαιον 1 
ἕρματι 1 
ἕστηκέ 1 
ἕστηκε 1 
ἕστηκεν 1 
ἕτερά 1 
ἕτοιμα 1 
ἕτοιμος 1 
ἕτοιμός 1 
ἕωθεν 1 
Ἐπειοῦ 1 
Ἐριφύλη 1 
Ἑλένης 1 
Ἑλληνίδας 1 
Ἑλληνικοῦ 1 
Ἑλληνικὸν 1 
Ἑλληνικῆς 1 
Ἑλληνὶς 1 
Ἑλλησπόντῳ 1 
Ἕκτορος 1 
Ἕλληνα 1 
Ἕλλησι 1 
Ἕρμον 1 
ἠΰτε 1 
ἠγάμην 1 
ἠγάπων 1 
ἠγέτην 1 
ἠγαπήθη 1 
ἠγαπᾶτο 1 
ἠγρίαινεν 1 
ἠδίκησαν 1 
ἠδίκησεν 1 
ἠδικηκυῖαν 1 
ἠδικηκότα 1 
ἠδικηκὼς 1 
ἠινίξατο 1 
ἠλευθέρωσε 1 
ἠλιθίους 1 
ἠλιθιότητα 1 
ἠλλοιωμένην 1 
ἠμεληκέναι 1 
ἠμεληκότας 1 
ἠμφιεσμένοι 1 
ἠνάγκαζον 1 
ἠνάγκασται 1 
ἠνέγκατο 1 
ἠνέχθησαν 1 
ἠναγκάσθη 1 
ἠναγκασμένον 1 
ἠπίστατο 1 
ἠπίστουν 1 
ἠράμεθα 1 
ἠργάζετο 1 
ἠργάσατο 1 
ἠρώτων 1 
ἠτιμάζομεν 1 
ἠχὴν 1 
ἠχὼ 1 
ἡβῶντί 1 
ἡβῶντα 1 
ἡγήσεαι 1 
ἡγήσονταί 1 
ἡγήσῃ 1 
ἡγεμονεύειν 1 
ἡγεμόνος 1 
ἡγεμόνων 1 
ἡγεῖσθαί 1 
ἡγεῖτο 1 
ἡγησάμενος 1 
ἡγητέον 1 
ἡγοίμεθ 1 
ἡγουμένης 1 
ἡγουμένου 1 
ἡγουμένους 1 
ἡγουμένων 1 
ἡγούμεθα 1 
ἡγούμενός 1 
ἡγοῖτ 1 
ἡγῶνταί 1 
ἡγῶνται 1 
ἡδέα 1 
ἡδέων 1 
ἡδίστη 1 
ἡδεῖς 1 
ἡδυσμάτων 1 
ἡδυσμένην 1 
ἡδύ 1 
ἡδύς 1 
ἡδύσματα 1 
ἡκούσας 1 
ἡκούσῃ 1 
ἡκόντων 1 
ἡλίκῃ 1 
ἡλίῳ 1 
ἡλικίαις 1 
ἡλιοειδέστατόν 1 
ἡλιοειδῆ 1 
ἡλιωμένος 1 
ἡμέραις 1 
ἡμέρων 1 
ἡμέτερος 1 
ἡμίσεως 1 
ἡμαρτηκότων 1 
ἡμερησίαν 1 
ἡμερινὸν 1 
ἡμεροῦσα 1 
ἡμεροῦταί 1 
ἡμεροῦται 1 
ἡμερωτέρων 1 
ἡμερότητος 1 
ἡμερῶν 1 
ἡμετέρα 1 
ἡμετέρου 1 
ἡμιμόχθηροι 1 
ἡμμένος 1 
ἡρμοσμένης 1 
ἡρμοσμένον 1 
ἡρμοσμένου 1 
ἡρμόσθαι 1 
ἡρῷόν 1 
ἡσυχάσας 1 
ἡσυχίας 1 
ἡσυχίᾳ 1 
ἡσύχιον 1 
ἡτισοῦν 1 
ἡττώμενον 1 
ἡττᾶται 1 
ἢν 1 
ἤγγελλε 1 
ἤθει 1 
ἤθεσι 1 
ἤκουεν 1 
ἤλπιζον 1 
ἤπια 1 
ἤρετο 1 
ἤρου 1 
ἤρχετο 1 
ἤρχοντο 1 
ἥβην 1 
ἥδιστε 1 
ἥκειν 1 
ἥκοντας 1 
ἥκουσα 1 
ἥκων 1 
ἥλικας 1 
ἥλιξι 1 
ἥλιόν 1 
ἥμερόν 1 
ἥμισυ 1 
ἥν 1 
ἥνπερ 1 
ἥξειν 1 
ἥξουσι 1 
ἥπερ 1 
ἥρω 1 
ἥρωες 1 
ἥρως 1 
ἥρωϊ 1 
ἥσθην 1 
ἥττης 1 
ἥττονος 1 
ἥττονός 1 
ἥττους 1 
ἥττω 1 
ἦγον 1 
ἦιμεν 1 
ἦλθ 1 
ἦλθε 1 
ἦλθον 1 
ἦρχέν 1 
ἦτορ 1 
ἧκε 1 
ἧκεν 1 
ἧσο 1 
Ἠρὸς 1 
Ἡράκλεις 1 
Ἡρακλειτείου 1 
Ἡρόδικον 1 
Ἡρόδικος 1 
Ἡσίοδος 1 
Ἡσίοδόν 1 
Ἡσιόδου 1 
Ἡσιόδῳ 1 
Ἥρας 1 
Ἥφαιστον 1 
ἰάτρευσίς 1 
ἰαμβείοις 1 
ἰαμβεῖα 1 
ἰαστί 1 
ἰατρευομένῳ 1 
ἰατρευόμενοι 1 
ἰατρευόμενος 1 
ἰατρεύεσθαι 1 
ἰατρεῖα 1 
ἰατρικόν 1 
ἰατρικός 1 
ἰατρικὸς 1 
ἰατρικῶν 1 
ἰατρούς 1 
ἰατροῖς 1 
ἰατρόν 1 
ἰδέαις 1 
ἰδία 1 
ἰδίαις 1 
ἰδίοις 1 
ἰδίου 1 
ἰδίωσις 1 
ἰδίῳ 1 
ἰδιωτεύων 1 
ἰδιωτεῖαι 1 
ἰδιωτικούς 1 
ἰδιωτικοὺς 1 
ἰδιωτικὴν 1 
ἰδιωτικῇ 1 
ἰδιωτικῶς 1 
ἰδιώσασθαι 1 
ἰδιῶταί 1 
ἰδοὺ 1 
ἰδοῦσαν 1 
ἰδόντας 1 
ἰδόντων 1 
ἰητῆρα 1 
ἰλίγγους 1 
ἰλαδὸν 1 
ἰνδαλλόμενοι 1 
ἰού 1 
ἰούσας 1 
ἰοὺ 1 
ἰοῦσιν 1 
ἰσάκις 1 
ἰσομήκη 1 
ἰσονομία 1 
ἰσονομικοῦ 1 
ἰσχνοῖς 1 
ἰσχνὸς 1 
ἰσχυραὶ 1 
ἰσχυριστέον 1 
ἰσχυροτάτη 1 
ἰσχυροτάτους 1 
ἰσχυροτέρα 1 
ἰσχυροτέροις 1 
ἰσχυροτέρους 1 
ἰσχυροῖς 1 
ἰσχυροῦ 1 
ἰσχυρότεραι 1 
ἰσχυρὰ 1 
ἰσχυρὰν 1 
ἰσχυρῷ 1 
ἰσχύες 1 
ἰσχύος 1 
ἰσχὺς 1 
ἰσόθεον 1 
ἰσόθεόν 1 
ἰσότητά 1 
ἰχθύσιν 1 
ἰχθῦς 1 
ἰχνεύειν 1 
ἰωμένῳ 1 
ἰόν 1 
ἰόντων 1 
ἰώμενός 1 
ἰών 1 
ἰὸν 1 
ἰᾶσθαί 1 
ἱέρειαι 1 
ἱέρειαν 1 
ἱδρυμένους 1 
ἱδρύσεις 1 
ἱδρῶτα 1 
ἱδρῶτος 1 
ἱερά 1 
ἱερέα 1 
ἱερείων 1 
ἱερεὺς 1 
ἱερεῖς 1 
ἱεροσυλιῶν 1 
ἱεροσυλοῦσιν 1 
ἱεροὶ 1 
ἱεροὺς 1 
ἱερόν 1 
ἱερὰς 1 
ἱεῖσαν 1 
ἱκέτης 1 
ἱκανά 1 
ἱκανή 1 
ἱκανοί 1 
ἱκανοὺς 1 
ἱκανὰ 1 
ἱκανὰς 1 
ἱκανὼ 1 
ἱκανῆς 1 
ἱκανῶν 1 
ἱκανῷ 1 
ἱματίων 1 
ἱππέα 1 
ἱππεύειν 1 
ἱππικούς 1 
ἱππικοὶ 1 
ἱππικὴ 1 
ἱστάναι 1 
ἱστῶμεν 1 
ἴαμβον 1 
ἴδιος 1 
ἴδον 1 
ἴδω 1 
ἴδωσι 1 
ἴδωσιν 1 
ἴοιεν 1 
ἴριδι 1 
ἴσαν 1 
ἴσασί 1 
ἴσην 1 
ἴσοις 1 
ἴσχοι 1 
ἴσχοντας 1 
ἴσχουσι 1 
ἴσχουσιν 1 
ἴτω 1 
ἴωσιν 1 
ἵδρυται 1 
ἵκταρ 1 
ἵλεως 1 
ἵππος 1 
Ἰδαῖον 1 
Ἰθάκῃ 1 
Ἰλιάδος 1 
Ἰνάχου 1 
Ἰσμηνίου 1 
Ἰταλία 1 
ὀγδόῃ 1 
ὀδυνώμενον 1 
ὀδυνᾶσθαί 1 
ὀδυνῶν 1 
ὀδυρμοῖς 1 
ὀδυρμῶν 1 
ὀδυρομένας 1 
ὀδυρομένους 1 
ὀδυρόμενον 1 
ὀδύναις 1 
ὀδύνη 1 
ὀδύροιτ 1 
ὀδύρονται 1 
ὀθνεῖον 1 
ὀθνεῖόν 1 
ὀκνεῖ 1 
ὀκνεῖν 1 
ὀκνοῦντι 1 
ὀλέθριον 1 
ὀλέθρου 1 
ὀλίγα 1 
ὀλίγαι 1 
ὀλίγας 1 
ὀλίγη 1 
ὀλίγης 1 
ὀλίγιστοι 1 
ὀλίγῃ 1 
ὀλιγίστους 1 
ὀλιγίστων 1 
ὀλιγαρχικοί 1 
ὀλιγαρχικούς 1 
ὀλιγαρχικοὶ 1 
ὀλιγαρχικοὺς 1 
ὀλιγαρχικός 1 
ὀλιγαρχικὸς 1 
ὀλιγαρχικῶς 1 
ὀλιγαρχουμένη 1 
ὀλιγαρχουμένην 1 
ὀλιγαρχουμένης 1 
ὀλιγαρχουμένῃ 1 
ὀλιγωροῦσιν 1 
ὀλιγότητα 1 
ὀλοφύρεται 1 
ὀλοφύρονται 1 
ὀλοώτατε 1 
ὀμφαλοῦ 1 
ὀνήσει 1 
ὀνήσειν 1 
ὀνίνησιν 1 
ὀνείδει 1 
ὀνείρατα 1 
ὀνειδίζειν 1 
ὀνειδίζοντές 1 
ὀνειδίζοντας 1 
ὀνειδίζοντες 1 
ὀνειδίζουσιν 1 
ὀνειροπολοῦντα 1 
ὀνειρώττουσι 1 
ὀνομάζεται 1 
ὀνομάζοι 1 
ὀνομάζομεν 1 
ὀνομάζοντ 1 
ὀνομάζοντα 1 
ὀνομάζονταί 1 
ὀνομάζοντας 1 
ὀνομάζοντος 1 
ὀνομάσαι 1 
ὀνομαζομένην 1 
ὀνομαζόμενα 1 
ὀνομαστὸς 1 
ὀνομαστῶν 1 
ὀνόμασι 1 
ὀνόματι 1 
ὀξυτάτην 1 
ὀξυτέραν 1 
ὀξύν 1 
ὀξύρροπον 1 
ὀξύτατ 1 
ὀξύτεροι 1 
ὀξύτητος 1 
ὀπάσαιμι 1 
ὀπτοῖς 1 
ὀρέγεσθαί 1 
ὀρέγεσθαι 1 
ὀρέγεται 1 
ὀργάνου 1 
ὀργάς 1 
ὀργίζεσθαι 1 
ὀργίζεται 1 
ὀργίλοι 1 
ὀργὰς 1 
ὀρθότατά 1 
ὀρθότατον 1 
ὀρθότης 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρθῶν 1 
ὀρθῷ 1 
ὀρνέων 1 
ὀροφῇ 1 
ὀρφανὴν 1 
ὀρφανῶν 1 
ὀσμὰς 1 
ὀστράκου 1 
ὀστρείῳ 1 
ὀφείλειν 1 
ὀφείλεσθαι 1 
ὀφείλοντες 1 
ὀφειλόμενόν 1 
ὀφεῖλον 1 
ὀφεῶδες 1 
ὀφθαλμίαν 1 
ὀφθαλμοί 1 
ὀφθαλμοῖσιν 1 
ὀφθείη 1 
ὀφθεῖσα 1 
ὀφλήσω 1 
ὀφλεῖν 1 
ὀχήσεις 1 
ὀχεύειν 1 
ὀχεύοντες 1 
ὀχληρῶν 1 
ὀχλώδει 1 
ὀψέ 1 
ὀψιμαθῆ 1 
ὀψοποιῶν 1 
ὀψόμεθα 1 
ὀψὲ 1 
ὁδοί 1 
ὁδοὺς 1 
ὁδός 1 
ὁδὸς 1 
ὁδῶν 1 
ὁδῷ 1 
ὁμιλήσειαν 1 
ὁμιλήσωσιν 1 
ὁμιλίαις 1 
ὁμιλεῖ 1 
ὁμιλιῶν 1 
ὁμιλούντων 1 
ὁμιλοῖ 1 
ὁμιλῶν 1 
ὁμιλῶσι 1 
ὁμοίων 1 
ὁμοδοξία 1 
ὁμοδοξῶσι 1 
ὁμοιοπαθῆ 1 
ὁμοιοτάτην 1 
ὁμοιούμενον 1 
ὁμοιούντων 1 
ὁμοιοῖ 1 
ὁμοιοῦσθαι 1 
ὁμοιωθὲν 1 
ὁμοιωθῆναι 1 
ὁμοιότατά 1 
ὁμοιότητά 1 
ὁμοιώσεως 1 
ὁμολογήματα 1 
ὁμολογήσαντες 1 
ὁμολογήσει 1 
ὁμολογήσουσιν 1 
ὁμολογήσωμεν 1 
ὁμολογήσωσιν 1 
ὁμολογίαν 1 
ὁμολογεῖ 1 
ὁμολογεῖς 1 
ὁμολογεῖσθαι 1 
ὁμολογησάμενοι 1 
ὁμολογησώμεθα 1 
ὁμολογιῶν 1 
ὁμολογουμένη 1 
ὁμολογουμένως 1 
ὁμολογουμένῃ 1 
ὁμολογοῖτο 1 
ὁμολογοῦντα 1 
ὁμολογοῦντες 1 
ὁμολογοῦντος 1 
ὁμολογῇς 1 
ὁμολογῶμεν 1 
ὁμονοητικῆς 1 
ὁμονοητικῶς 1 
ὁμονοοῦντα 1 
ὁμονοοῦντος 1 
ὁμοπαθεῖς 1 
ὁμοφυές 1 
ὁμοφυεῖς 1 
ὁμόσε 1 
ὁμώνυμος 1 
ὁπλίσαντες 1 
ὁπλίτην 1 
ὁπλαῖς 1 
ὁπλιτικὴν 1 
ὁπλιτικῆς 1 
ὁποίου 1 
ὁποίων 1 
ὁποίᾳ 1 
ὁποτέραν 1 
ὁποτέρου 1 
ὁποτέρως 1 
ὁποῖα 1 
ὁποῖον 1 
ὁποῖόν 1 
ὁπόσα 1 
ὁπόστος 1 
ὁπότεροι 1 
ὁπότερος 1 
ὁρίζεται 1 
ὁρατόν 1 
ὁρατὰ 1 
ὁρατὸν 1 
ὁριζομένοις 1 
ὁριζόμενοι 1 
ὁριζόμενον 1 
ὁρισώμεθα 1 
ὁρμάς 1 
ὁρμήσαντες 1 
ὁρμήσας 1 
ὁρμήσει 1 
ὁρμήσωμεν 1 
ὁρμήσωσι 1 
ὁρμαθοῦ 1 
ὁρμᾶν 1 
ὁρμᾷ 1 
ὁρμῆς 1 
ὁρμῆσαι 1 
ὁρωμένου 1 
ὁρωμένους 1 
ὁρώσης 1 
ὁρᾶσθαί 1 
ὁρῶμαι 1 
ὁρῶντος 1 
ὁρῶσιν 1 
ὁρῷεν 1 
ὁσίοις 1 
ὁσίου 1 
ὁσίους 1 
ὁσίως 1 
ὄγκον 1 
ὄγκου 1 
ὄιες 1 
ὄκνει 1 
ὄκνον 1 
ὄλεθροι 1 
ὄλεθρον 1 
ὄλεθρος 1 
ὄλεθρός 1 
ὄμβρου 1 
ὄμμασι 1 
ὄμματ 1 
ὄνασθαι 1 
ὄνοι 1 
ὄντοιν 1 
ὄργανά 1 
ὄργανόν 1 
ὄροφον 1 
ὄστρεά 1 
ὄστρεα 1 
ὄφις 1 
ὄχλος 1 
ὄχλους 1 
ὄψεις 1 
ὄψεσθαι 1 
ὄψεσθε 1 
ὄψεται 1 
ὄψοις 1 
ὄψον 1 
ὅθενπερ 1 
ὅλοι 1 
ὅλος 1 
ὅμαδον 1 
ὅμοιοι 1 
ὅμοιόν 1 
ὅπλον 1 
ὅρκους 1 
ὅρκων 1 
ὅρκῳ 1 
ὅρμον 1 
ὅσ 1 
ὅσιοι 1 
ὅσιόν 1 
ὅσοιπέρ 1 
ὅσος 1 
ὅσου 1 
ὅσῳπερ 1 
Ὀδυσσείᾳ 1 
Ὀλυμπίῳ 1 
Ὀλυμπικῶς 1 
Ὀλυμπιονικῶν 1 
Ὀλυμπιονῖκαι 1 
Ὁμηριδῶν 1 
Ὁμηρικήν 1 
Ὅμηρε 1 
Ὅμηρόν 1 
Ὅμηρός 1 
ὑγίειά 1 
ὑγιές 1 
ὑγιέστατον 1 
ὑγιής 1 
ὑγιαίνει 1 
ὑγιαίνῃ 1 
ὑγιείαις 1 
ὑγιεινοὶ 1 
ὑγιεινὰ 1 
ὑγιεινὸν 1 
ὑγιεινῷ 1 
ὑγιεῖ 1 
ὑγραίνειν 1 
ὑδάτων 1 
ὑδροποτῶν 1 
ὑμνήσουσιν 1 
ὑμνητάς 1 
ὑμνοῦντες 1 
ὑμνῶν 1 
ὑπάργυρος 1 
ὑπάρχοι 1 
ὑπάρχον 1 
ὑπάρχουσαν 1 
ὑπάτης 1 
ὑπέθου 1 
ὑπέλαβε 1 
ὑπέρ 1 
ὑπέρπλουτοι 1 
ὑπέρυθρον 1 
ὑπέσχου 1 
ὑπήκοον 1 
ὑπήκοος 1 
ὑπακούειν 1 
ὑπαναστάσεις 1 
ὑπαρκτέον 1 
ὑπαρχούσης 1 
ὑπείκειν 1 
ὑπείκοντα 1 
ὑπείκωσιν 1 
ὑπενεγκεῖν 1 
ὑπεξαιρεῖν 1 
ὑπεξελθόντων 1 
ὑπερέχοντα 1 
ὑπερέχοντος 1 
ὑπερίδῃ 1 
ὑπεραγανακτῇ 1 
ὑπερβάλλοντα 1 
ὑπερβήῃ 1 
ὑπερβαίνοντες 1 
ὑπερβαίνουσα 1 
ὑπερβαλλούσῃ 1 
ὑπερβαλλόντως 1 
ὑπερβεβλημένην 1 
ὑπερβολῆς 1 
ὑπερηφάνως 1 
ὑπερηφανίαν 1 
ὑπερορίζουσι 1 
ὑπερορᾶν 1 
ὑπερπλοῦτος 1 
ὑπεχώρησε 1 
ὑπηκόῳ 1 
ὑπηρέται 1 
ὑπηρέτης 1 
ὑπηρεσίαν 1 
ὑπηρετήσει 1 
ὑπηρετοῖ 1 
ὑπηρετοῦντές 1 
ὑπηρετοῦντας 1 
ὑπηρετοῦντες 1 
ὑπηρετοῦντος 1 
ὑπηρετῶσιν 1 
ὑπισχνεῖσθαι 1 
ὑπισχνεῖταί 1 
ὑπνώδης 1 
ὑπνώττοντα 1 
ὑποαμουσότερον 1 
ὑποβαλομένους 1 
ὑποβολιμαῖος 1 
ὑποβολῆς 1 
ὑπογράψαντα 1 
ὑπογράψασθαι 1 
ὑπογραφὴν 1 
ὑπογραφῆς 1 
ὑποδέσεις 1 
ὑποδεδεμένοι 1 
ὑποζυγίοις 1 
ὑποζώματα 1 
ὑποθέσεως 1 
ὑποκατακλίνεσθαι 1 
ὑποκατακλινόμενοι 1 
ὑποκείμενον 1 
ὑποκείσονται 1 
ὑποκειμένων 1 
ὑποκεκινηκὼς 1 
ὑποκοριζομένου 1 
ὑποκριταί 1 
ὑπολήψεσθαι 1 
ὑπολαβεῖν 1 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνεις 1 
ὑπολαμβάνεται 1 
ὑπολαμβάνω 1 
ὑπολειφθέν 1 
ὑπολειφθὲν 1 
ὑποληπτέον 1 
ὑπολογιστέον 1 
ὑπομένων 1 
ὑπομείνειεν 1 
ὑπομεῖναί 1 
ὑπομιμνῄσκεις 1 
ὑπομιμνῄσκων 1 
ὑπομνήσασιν 1 
ὑπομνῆσαι 1 
ὑπονοίαις 1 
ὑπονοιῶν 1 
ὑποπίνοντες 1 
ὑποπεσόντες 1 
ὑποπτεύουσα 1 
ὑποπτεύω 1 
ὑποπτεύῃ 1 
ὑποπτεῦσαι 1 
ὑπορρεῖ 1 
ὑποσίδηρος 1 
ὑποσημαίνῃ 1 
ὑποτρέμων 1 
ὑποτρέχων 1 
ὑποτρεφόμεναι 1 
ὑποφεύγοντι 1 
ὑποψίας 1 
ὑπτίας 1 
ὑπόθεσιν 1 
ὑπόκωφον 1 
ὑπόνοια 1 
ὑπόπτερον 1 
ὑπόχαλκος 1 
ὑπόχρυσος 1 
ὑπῆρχεν 1 
ὑστάτοις 1 
ὑστέροις 1 
ὑστεροῦντας 1 
ὑστερῶσι 1 
ὑφάνται 1 
ὑφάντην 1 
ὑφέξοντα 1 
ὑφαντικὴ 1 
ὑφαντικὴν 1 
ὑφεκτέον 1 
ὑφηγησαίμεθα 1 
ὑψηλολογουμένας 1 
ὑψηλόφρων 1 
ὑῶν 1 
ὕβρει 1 
ὕβρεως 1 
ὕδατί 1 
ὕειον 1 
ὕθλους 1 
ὕμνοι 1 
ὕμνοις 1 
ὕμνους 1 
ὕπνοι 1 
ὕπνοις 1 
ὕπνου 1 
ὕπνων 1 
ὕπτιον 1 
ὕστεροι 1 
ὕψιον 1 
Ὕδραν 1 
ὠδίνοντα 1 
ὠδίνουσαν 1 
ὠδῖνος 1 
ὠδῖσί 1 
ὠθοῦσιν 1 
ὠικισμένη 1 
ὠνήν 1 
ὠνίναντο 1 
ὠνηταὶ 1 
ὠνόμαζε 1 
ὠνόμασεν 1 
ὠνῆς 1 
ὠσίν 1 
ὠφέλιμος 1 
ὠφελήσονται 1 
ὠφελίμων 1 
ὠφελίμως 1 
ὠφελεῖται 1 
ὠφεληθῶσιν 1 
ὠφεληκέναι 1 
ὠφελιμωτέρους 1 
ὠφελοῦν 1 
ὠφελοῦντο 1 
ὠφελοῦσιν 1 
ὠφελῶν 1 
ὠφελῶνται 1 
ὠχρότητα 1 
ὡμιληκέναι 1 
ὡμιληκότες 1 
ὡμοιωμένα 1 
ὡμοιωμένον 1 
ὡμοιώθη 1 
ὡμολογεῖτε 1 
ὡμολογηκέναι 1 
ὡμολογῆσθαί 1 
ὡμολόγησαν 1 
ὡμολόγησας 1 
ὡμολόγησε 1 
ὡπλισμένῳ 1 
ὡρίζου 1 
ὡρίσθω 1 
ὡραίου 1 
ὡραίων 1 
ὡριζόμεθα 1 
ὡρμημένους 1 
ὡρῶν 1 
ὣ 1 
ὤμων 1 
ὤσουσιν 1 
ὤφελον 1 
ὥραις 1 
ὥρμα 1 
ὥρμηκε 1 
ὥρμησεν 1 
ὦμον 1 
ὧι 1 
ᾀδομένου 1 
ᾀστέον 1 
ᾀσόμεθα 1 
ᾄδειν 1 
ᾄδοι 1 
ᾄδοντάς 1 
ᾄδοντα 1 
ᾄσματα 1 
ᾄττοντας 1 
ᾐσθημένοι 1 
ᾐσθημένον 1 
ᾐσχύνου 1 
ᾐτεῖσθε 1 
ᾑροῦντο 1 
ᾑρῆσθαι 1 
ᾔδη 1 
ᾔδησθα 1 
ᾔει 1 
ᾔεσαν 1 
ᾔσθετό 1 
ᾔσχυνάν 1 
ᾕρει 1 
ᾖμεν 1 
ᾗπερ 1 
ᾗτινι 1 
ᾠδαῖς 1 
ᾠδῇ 1 
ᾠκίζετε 1 
ᾠκίσαμεν 1 
ᾤκησεν 1 
ᾤκισται 1 
ᾤοντο 1 
ᾤου 1 
ᾤχετο 1 
ῥά 1 
ῥέποντε 1 
ῥέπουσιν 1 
ῥέψαντα 1 
ῥήμασιν 1 
ῥήματι 1 
ῥήματος 1 
ῥήσεις 1 
ῥήτορες 1 
ῥήτορι 1 
ῥήτορος 1 
ῥίζης 1 
ῥίψαντας 1 
ῥίψεις 1 
ῥαΐζοντος 1 
ῥαγῆναί 1 
ῥαψῳδεῖν 1 
ῥεθέων 1 
ῥευμάτων 1 
ῥεῦμα 1 
ῥηθέν 1 
ῥηθέντος 1 
ῥηθήσεται 1 
ῥητορικὸν 1 
ῥητὰ 1 
ῥητῶν 1 
ῥηϊδίως 1 
ῥιγοῦν 1 
ῥιγῶν 1 
ῥοπῆς 1 
ῥοῦν 1 
ῥυέντες 1 
ῥυθμοί 1 
ῥυθμοῖς 1 
ῥυθμοῦ 1 
ῥυθμός 1 
ῥυθμὸς 1 
ῥυθμῶν 1 
ῥυσοὶ 1 
ῥύμματα 1 
ῥύμματος 1 
ῥώμη 1 
ῥώμην 1 
ῥώμης 1 
ῥώμῃ 1 
ῥᾳδίου 1 
ῥᾳθυμίαν 1 
ῥᾳθύμως 1 
ῥᾳστώνην 1 
ῥᾳστώνης 1 
ῥᾴδια 1 
ῥᾴω 1 
ῥᾴων 1 
ῥᾷστά 1 
ῥᾷστον 1 
ῥῆμά 1 
ῥῖψαι 1 

Powered by PhiloLogic