Appian, Concerning the Kings (XML Header) [genre: prose] [word count] [App. Reg.].

Word Count

Total Words: 870 Total Unique Words: 508.
Sorted by words [sort by frequencies].

15 2 
16 1 
180 1 
22 1 
334 1 
4 1 
546 1 
anecd 1 
b 2 
bekk 2 
biblioth 1 
collectan 1 
const 1 
de 1 
e 1 
et 3 
ex 1 
excerpt 1 
i 1 
id 4 
legationibus 1 
p 5 
phot 1 
porph 1 
select 1 
suid 5 
u 1 
ursin 1 
v 5 
vales 1 
vv 3 
· 6 
Αἰνείαν 1 
Αἰνείας 2 
Αἰνείου 3 
Αἰνείᾳ 2 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1 
Γάβιοι 1 
ΕΚ 1 
Εὐρυλέων 1 
Θύβρις 1 
Κάπετον 1 
Κάπυν 1 
Κάπυος 2 
Καπέτου 1 
Κελεύσαντος 1 
Κλαύδιον 1 
Κλαύδιος 1 
Κρεούσης 1 
Λαουίνιον 1 
Λαουινίαν 2 
Λαουινίας 1 
Λαουινίου 1 
Λατίνου 1 
Λατίνους 1 
Λατῖνοι 2 
Λατῖνον 1 
Λευκίου 1 
Λώρεντον 1 
Μαρκίου 1 
Νεμέτορα 1 
Νεμέτωρ 1 
Νουμᾶ 2 
Οἱ 2 
Πομπιλίου 1 
Πριάμου 1 
Πρόκαν 1 
Πρόκᾳ 1 
Ρωμαίους 1 
Σίλουιον 2 
Σίλουιος 1 
Σίλουιόν 1 
Σαβίνους 4 
Σαβίνων 3 
Σαβῖνος 1 
Σερουίου 1 
Σιλουία 1 
Σιλουίαν 1 
Σιλουίου 1 
Συμβάσεις 1 
ΤΗΣ 1 
Τάτιος 2 
Τάτιόν 1 
Ταρκυνίου 3 
Ταρκύνιον 1 
Ταρκύνιος 1 
Τατίου 2 
Τατίῳ 2 
Τιβερῖνον 1 
Τροίαν 1 
Τροίας 1 
Τρωικῷ 1 
Τυλλίου 1 
Τυρρηνῶν 1 
Φαύνου 2 
Φαῦνος 1 
αἰγιαλόν 1 
αἰσθόμενος 1 
αἰτίαν 1 
αἱ 1 
αἳ 1 
αὐταὶ 1 
αὐτούς 1 
αὐτοῦ 2 
αὐτὰς 1 
αὐτὸν 1 
αὐτῶν 3 
αὐτῷ 2 
αὑτοῦ 1 
βίον 3 
βίᾳ 1 
βασιλέων 1 
βασιλείας 2 
βασιλεύειν 1 
βασιλεῖ 1 
βεβασιλευκώς 1 
βιβλία 1 
βλάσφημος 1 
βληθῆναι 1 
βουλευτήριον 1 
βρέφη 2 
γένος 1 
γεγονώς 1 
γενέσθαι 3 
γεννηθῆναί 1 
γενομένην 1 
γενομένης 1 
γενομένους 1 
γενόμενα 1 
γεωργίαν 1 
γονέων 1 
γυναικός 1 
γυναικὸς 1 
γυναικῶν 1 
γυναῖκα 1 
γυναῖκες 1 
γὰρ 2 
γῆν 2 
δέ 1 
δίδωσιν 1 
δείκνυται 1 
δεύτερος 1 
διάδοχον 1 
διαλλαγὰς 1 
διαμείνῃ 1 
διεδέξατο 1 
δικαιοῦν 1 
δικαιῶσιν 1 
διὰ 2 
διῄ 1 
δούλων 1 
δυνατός 1 
δύο 2 
δὲ 34 
εἰ 1 
εἰρήνῃ 1 
εἰργάσθαι 1 
εἰς 4 
εἴ 1 
εἴα 1 
εἶναι 1 
ζήσας 1 
ζεύγνυσιν 1 
θέμενον 1 
θυγατέρα 2 
θυγατέρες 1 
θυγατέρων 1 
καθ 1 
καθίστησι 1 
κακῶς 1 
καλέσας 1 
καλοῦσιν 1 
κατέλεξαν 1 
κατέπλει 1 
κατέστησαν 1 
κατέστρεψε 1 
κατέσχεν 1 
καταλυθείσης 1 
κατεχώσθη 1 
κατὰ 3 
καὶ 49 
κεραυνῷ 1 
κηδεστοῦ 1 
κηδεστῶν 1 
κολάσει 1 
κρινόμενος 1 
κτίστης 1 
κτείνει 1 
κῆδος 1 
λαβεῖν 1 
λαβόντος 1 
λαμπρὰ 1 
λαὸν 1 
λελωβημένος 1 
λιθάζω 1 
μέντοι 1 
μακρὰν 1 
μαρτυροῦσαι 1 
μετετέθη 1 
μετοικίζεσθαι 1 
μετονομασθείς 1 
μετὰ 4 
μετῴκισεν 1 
μηδὲν 1 
μητρόθεν 1 
μιαροῦ 1 
μὲν 6 
μὴ 2 
μᾶλλον 3 
νεώτερος 2 
νόμον 1 
νόμῳ 1 
νόσῳ 1 
οἰκίας 1 
οἰκιστὴς 1 
οἱ 4 
οἴκισιν 1 
οἴκτῳ 1 
οἶκτον 1 
οἷς 2 
οὐδὲν 1 
οὐκ 2 
οὔτε 2 
οὗ 2 
οὗτος 1 
πάλιν 1 
πάντα 2 
πάρεσιν 1 
πάρεσις 1 
πέμπτος 1 
παρ 1 
παρανομῶν 1 
παρασπονδεῖν 1 
παρόντων 1 
παρὰ 2 
πατέρα 1 
πατρικῶς 1 
πατρὸς 1 
παῖδα 4 
παῖδας 1 
παῖδες 1 
πεντακισχιλίων 1 
περιέχει 1 
περιόδου 1 
πλάνην 1 
πλησίον 1 
ποδῶν 1 
ποιεῖν 1 
ποιμένων 1 
ποιμέσιν 1 
πολέμου 3 
πολέμῳ 2 
πολίτας 1 
πολλὴ 1 
ποταμὸν 1 
ποταμῷ 1 
πράξεις 1 
πραότης 1 
πρεσβυτέρου 1 
πρεσβύτερος 1 
προδώσειν 1 
προμνηστευθεῖσαν 1 
προσήσεσθαι 2 
προσελθοῦσαι 1 
προτείνουσαι 1 
προύτεινον 1 
πρώτας 1 
πρὸς 1 
πρῶτος 2 
πόλεμον 1 
πόλεως 2 
πόλιν 2 
πᾶσι 2 
σκέλη 1 
σταδίων 1 
στρατηγὸς 1 
στρατόπεδον 1 
συγγενεῖς 1 
συγγενοῦς 1 
συγγενῶν 1 
συγγιγνώσκοντες 1 
συνέβησαν 1 
συνελάμβανε 1 
συνελθόντες 1 
συστρατεύσαντας 1 
σφίσιν 1 
σφαγῇ 1 
σφᾶς 1 
σφῶν 1 
σῶμα 1 
τέταρτος 1 
τήν 1 
ταῦτα 1 
τε 11 
τελευτήσαντος 2 
τελευτῶντος 1 
τετάρτῳ 1 
τετρακοσίων 1 
τησαν 1 
τιμῆς 1 
τινα 1 
τινες 1 
τινὰ 1 
τιτρωσκομένη 1 
τούτων 1 
τοὺς 5 
τοῖς 1 
τοῖσδε 1 
τοῦ 15 
τρία 1 
τρίτος 1 
τρίτῳ 2 
τρισὶν 1 
τυραννικῶς 1 
τόμος 1 
τόνδε 1 
τότε 2 
τὰ 7 
τὰς 1 
τὴν 16 
τὸ 7 
τὸν 15 
τῆς 14 
τῆσδε 1 
τῇδε 1 
τῶν 13 
τῷ 7 
τῷδε 1 
υἱοί 1 
φίλων 1 
φασίν 1 
φασι 1 
φασιν 1 
φείσασθαι 1 
φρούριον 1 
φυλάξασα 2 
φυλὴν 1 
φύντος 1 
χάρακι 1 
χεῖράς 1 
χρείας 1 
χρυσὸν 1 
χώραν 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀκτὴν 1 
ἀλλ 2 
ἀναιρεῖται 1 
ἀνδράσι 2 
ἀνδρῶν 1 
ἀνελεῖν 1 
ἀνὴρ 1 
ἀπ 1 
ἀποδεικνύμενον 1 
ἀποδημοῦντα 1 
ἀπορίᾳ 1 
ἀπὸ 4 
ἀρχήν 1 
ἀρχὴν 3 
ἀρχῆς 2 
ἀφελόμενος 1 
ἀχρηστία 1 
ἀχρηστίαν 1 
ἁμαρτεῖν 1 
ἂν 1 
ἄδηλον 1 
ἄλλοι 2 
ἄμφω 1 
ἄπαις 1 
ἄρξας 1 
ἅλωσιν 1 
Ἀβοριγίνας 1 
Ἀβοριγίνων 1 
Ἀγρίππαν 1 
Ἀγχίσου 1 
Ἀμούλιος 2 
Ἀουεντίνου 1 
Ἀουεντῖνον 1 
Ἀσκάνιον 1 
Ἀσκάνιος 1 
Ἀσκανίου 1 
Ἄγκου 2 
Ἄλβην 1 
Ἄλβης 1 
Ἄρεως 1 
Ἄρχεται 1 
ἐβλασφήμουν 1 
ἐγενέσθην 1 
ἐγεννήθη 1 
ἐγκλήματα 1 
ἐδέοντό 1 
ἐθέλοιεν 1 
ἐκ 6 
ἐκγόνων 1 
ἐκδέχεται 2 
ἐκείνου 2 
ἐκεραυνώθη 1 
ἐλίθαζον 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐν 4 
ἐνδώσειν 1 
ἐνεδίδουν 1 
ἐννέα 1 
ἐνσπόνδους 1 
ἐξ 3 
ἐξήγγειλεν 1 
ἐξεῖλε 1 
ἐξηλάθη 1 
ἐπ 2 
ἐπιβουλῆς 1 
ἐπιγόνου 1 
ἐπιδεικνύουσαι 1 
ἐπιείκεια 1 
ἐπικαλούμενον 1 
ἐποιοῦντο 1 
ἐπωνόμασε 2 
ἐπώνυμον 2 
ἐπὶ 5 
ἐς 10 
ἐστράτευον 1 
ἐσφάγη 2 
ἐτελεύτησε 1 
ἐφ 1 
ἑαυτοῦ 1 
ἑπτὰ 2 
ἑτέρου 1 
ἔδοσαν 1 
ἔδωκεν 1 
ἔθεντο 1 
ἔκτισε 2 
ἔκυε 1 
ἔνθα 1 
ἔνσπονδοι 1 
ἔνσπονδος 1 
ἔργα 2 
ἔς 1 
ἔστε 1 
ἔτει 3 
ἔτυχεν 1 
ἔφασαν 1 
ἔφυγε 1 
ἔφυγεν 1 
ἔχουσι 1 
ἕβδομος 1 
ἕκτος 1 
ἕλκοντες 1 
ἕως 1 
Ἔγεστον 1 
ἠθῶν 1 
ἠρέθιζε 1 
ἠφανίσθη 1 
ἡ 3 
ἢ 4 
ἤδη 2 
ἤκμαζε 1 
ἦν 2 
ἦρχε 1 
ἧττον 1 
Ἡ 1 
ἰδιοξένων 1 
ἰδιόξενος 1 
ἱέρειαν 1 
ἱερὰν 1 
ἱστορίας 1 
ἴσῃ 1 
ἵνα 1 
Ἰλίῳ 1 
Ἰταλίας 1 
Ἰταλῶν 1 
ὁ 12 
ὁδὸν 1 
ὁμοίως 1 
ὁμοίᾳ 1 
ὃς 3 
ὄνομα 1 
ὄντας 1 
ὄντες 1 
ὅμως 1 
ὅρκια 1 
Ὁ 3 
Ὁράτιος 2 
Ὁστιλίου 1 
Ὁστιλίῳ 1 
Ὅτι 2 
ὑβριστικὸν 1 
ὑπάτους 1 
ὑπατείας 1 
ὑπεξῆλθεν 1 
ὑπισχνεῖται 1 
ὑπὸ 3 
ὕβρει 1 
ὕβριν 1 
ὕπατοι 1 
ὡς 2 
ὧν 1 
Ὠνεῖται 1 
Ῥέαν 1 
Ῥηγίλλου 1 
Ῥουτούλων 1 
Ῥωμαίοις 1 
Ῥωμαίους 1 
Ῥωμαίων 3 
Ῥωμαῖοι 1 
Ῥωμύλον 3 
Ῥωμύλος 2 
Ῥωμύλου 1 
Ῥώμην 1 
Ῥώμης 1 
Ῥῶμος 1 

Powered by PhiloLogic