NA, Homeric Hymns (XML Header) [genre: poetry; hexameter] [word count] [HH].

Word Count

Total Words: 16782 Total Unique Words: 6404.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 648 
Αἰγάς 1 
Αἰγίνη 1 
Αἰγαί 1 
Αἰγύπτοιο 1 
Αἰνείας 1 
Αἰνιῆνας 1 
Αἰολίωνος 1 
Αἰσαγέης 1 
Αἴγυπτον 1 
Αἶπυ 1 
Αὐτοκάνης 1 
Βάκχειος 1 
Βῆ 1 
Γαίης 1 
Γαιηόχου 1 
Γαλαξαύρη 1 
Γανυμήδεα 1 
Γαῖα 5 
Γαῖαν 1 
Γῆν 1 
Δήλιον 1 
Δήλοιο 1 
Δήλου 2 
Δήλῳ 3 
Δήμητερ 2 
Δήμητρ 3 
Δήμητρος 2 
Δία 1 
Δαρδανίδη 1 
Δελφινίῳ 1 
Δελφῶν 1 
Δηλιάδες 1 
Δημήτερα 1 
Δημήτερι 2 
Δημήτερος 1 
Δημήτηρ 11 
Δημήτραν 2 
Δημοφόων 1 
Δημοφόωνθ 1 
Δημώ 1 
Δηοῖ 1 
Δηώ 1 
Δηὼ 1 
Διοκλεῖ 2 
Διοσκούρους 2 
Διόκλου 1 
Διόνυσε 1 
Διόνυσον 2 
Διόνυσος 2 
Διός 6 
Διώνη 1 
Διώνυσ 1 
Διώνυσον 3 
Διὶ 6 
Διὸς 73 
Δολίχου 1 
Δουλίχιόν 1 
Δρακάνῳ 1 
Δρύοπος 1 
Δωτίῳ 1 
Δύμην 1 
Δὼς 1 
Δῆλ 1 
Δῆλος 3 
Εἰλείθυια 2 
Εἰλείθυιαν 2 
Εἰρεσίαι 1 
Εἰς 34 
Εὐβοίης 1 
Εὐμόλποιο 1 
Εὐμόλπου 1 
Εὐρυσθῆος 1 
Εὐρυφάεσσα 1 
Εὐρυφάεσσαν 1 
Εὐρώπην 2 
Εὔβοια 1 
Εὔριπον 1 
Ζάκυνθος 1 
Ζέφυρον 1 
Ζέφυρος 1 
Ζεφύρου 1 
Ζεύς 10 
Ζεὺς 18 
Ζεῦ 1 
Ζηνὶ 3 
Ζηνὸς 10 
Ζῆνα 1 
Θέμις 3 
Θέμιστι 1 
Θέμιστος 1 
Θέτις 1 
Θήβης 2 
Θήβῃ 1 
Θήβῃς 1 
Θήβῃσιν 1 
Θεῶν 1 
Θορικόνδε 1 
Θρηίκιός 1 
Θρηικίη 1 
Θρύον 1 
Θυώνην 1 
Κάρπαθος 1 
Κάστορά 1 
Κάστορα 1 
Καδμηὶς 1 
Καλλιδίκη 2 
Καλλιθόη 1 
Καλλιρόη 1 
Καλλιχόρου 1 
Καλλιόπη 1 
Καλυψὼ 1 
Καὶ 1 
Κελεοῖο 5 
Κελεῷ 2 
Κενταύρου 1 
Κηναίου 1 
Κηφισίδος 1 
Κηφισὸν 1 
Κισσοκόμην 1 
Κλάρον 1 
Κλάρος 1 
Κλεισιδίκη 1 
Κνίδος 1 
Κνωσοῦ 1 
Κνωσὸν 1 
Κοίοιο 1 
Κορωνὶς 1 
Κρήτη 1 
Κρήτηθεν 1 
Κρήτης 1 
Κρίσην 3 
Κρίσης 1 
Κρίσῃ 1 
Κρητῶν 3 
Κρισαίων 1 
Κρονίδαο 1 
Κρονίδεω 2 
Κρονίδη 1 
Κρονίδην 4 
Κρονίδης 3 
Κρονίων 4 
Κρονίωνα 3 
Κρονίωνι 8 
Κρονίωνος 2 
Κρουνοὺς 1 
Κρόνος 2 
Κρόνου 4 
Κρῆτες 2 
Κυθέρειαν 1 
Κυθερείης 3 
Κυθερείῃ 1 
Κυλλήνης 5 
Κυλλήνιε 1 
Κυλλήνιον 1 
Κυλλήνιος 3 
Κυλληνίου 1 
Κυπρογενῆ 1 
Κωρύκου 1 
Κόως 1 
Κύνθιον 1 
Κύνθου 2 
Κύπριδος 1 
Κύπροιο 1 
Κύπρον 3 
Κύπρου 2 
Κῆράς 1 
Λέκτον 1 
Λέσβος 1 
Λήδη 1 
Λήδης 1 
Λακωνίδα 1 
Λεοντόθυμον 1 
Λευκίππη 1 
Λευκίπποιο 1 
Λευκίππῳ 1 
Ληλάντῳ 1 
Λητοΐδη 1 
Λητοΐδην 1 
Λητοΐδης 4 
Λητοίδου 1 
Λητοῖ 3 
Λητοῦς 11 
Λητώ 6 
Λητὼ 8 
Λιλαίηθεν 1 
Λυκίην 1 
Λῆμνος 1 
Μάκαρος 1 
Μάλειαν 1 
Μέλητος 1 
Μήνην 1 
Μίλητον 1 
Μίλητός 1 
Μίμας 1 
Μαίης 2 
Μαιάδα 1 
Μαιάδος 17 
Μαῖα 4 
Μεγαμηδείδαο 1 
Μελίτη 1 
Μερόπων 1 
Μετάνειρα 4 
Μετάνειραν 1 
Μετανείρῃ 1 
Μηλόβοσίς 1 
Μητέρα 3 
Μινωίου 1 
Μνημοσύνην 1 
Μουσάων 4 
Μουσῶν 1 
Μούσας 1 
Μούσῃσιν 1 
Μοῦσά 1 
Μοῦσα 8 
Μοῦσαι 4 
Μυκάλης 1 
Μυκαλησσὸν 1 
Μῃονίην 1 
Νάξος 1 
Νάξῳ 1 
Νίκης 1 
Νηρῆος 1 
Νυμφάων 1 
Νυμφῶν 1 
Νότος 1 
Νύμφαι 4 
Νύμφης 1 
Νύση 1 
Νύσης 1 
Νύσιον 1 
Οὐλύμποιο 5 
Οὐρανίη 1 
Οὐρανιώνων 1 
Οὐρανοῦ 2 
Οὐρανὸς 2 
Οὔλυμπόνδε 1 
Πάλλαντος 1 
Πάντων 1 
Πάρον 1 
Πάρος 1 
Πάφον 1 
Παλλάδ 2 
Παλλάς 1 
Παλλὰς 1 
Πανδείην 1 
Παρθενίῳ 1 
Παρνησοῖο 3 
Παρνησὸν 2 
Πελοπόννησον 5 
Πεπάρηθος 1 
Περραιβούς 1 
Περσαίου 1 
Περσεφονείῃ 1 
Περσεφόνεια 2 
Περσεφόνειαν 3 
Περσεφόνη 3 
Περσεφόνην 1 
Πηλίου 1 
Πηνειόν 1 
Πιερίηθεν 1 
Πιερίην 1 
Πιερίης 2 
Πλουτώ 1 
Πλοῦτον 1 
Πολυδέγμων 4 
Πολυδέκτῃ 1 
Πολυδεύκε 1 
Πολυδεύκεα 1 
Πολυξείνου 1 
Πολυξείνῳ 1 
Πολυσημάντωρ 3 
Ποσείδαον 1 
Ποσειδάων 2 
Ποσειδάωνα 1 
Ποσειδῶνα 1 
Ποσιδήιον 1 
Πυθοῖ 2 
Πυθὼ 3 
Πυθῶνα 1 
Πυλοιγενέας 2 
Πύθειον 1 
Πύθιον 1 
Πύλον 6 
Πύλονδ 1 
Πᾶν 1 
Πᾶνα 2 
Σάμη 1 
Σάμος 2 
Σαλαμῖνος 1 
Σειληνοί 1 
Σελήνη 3 
Σελήνην 2 
Σελήνης 1 
Σεμέλη 1 
Σεμέλην 1 
Σεμέλης 3 
Σεμέλῃ 1 
Σκῦρος 1 
Σμύρνης 1 
Στυγὸς 3 
Στὺξ 1 
Τάρταρον 3 
Ταίναρον 1 
Ταϋγέτου 2 
Τελφουσίῳ 1 
Τελφούσης 2 
Τελφούσῃ 2 
Τελφοῦσ 2 
Τελφοῦσα 1 
Τευμησσὸν 1 
Τιθωνὸν 1 
Τιτῆνές 1 
Τρίοπός 1 
Τριοπέῳ 1 
Τριπτολέμου 1 
Τριπτολέμῳ 2 
Τριτογενῆ 1 
Τροίης 1 
Τροφώνιος 1 
Τρώεσσιν 2 
Τρῳὰς 1 
Τρῶα 1 
Τυνδαρίδαι 2 
Τυνδαρίδας 2 
Τυρσηνοί 1 
Τυφάονα 2 
Τυφωεὺς 1 
Τύχη 1 
Τὴν 1 
Τὸν 2 
Φαινώ 1 
Φερὰς 1 
Φλεγύου 1 
Φλεγύων 1 
Φοίβου 7 
Φοινίκης 1 
Φοῖβε 7 
Φοῖβον 1 
Φοῖβος 14 
Φρυγίης 1 
Φρύγας 1 
Φόρβαντι 1 
Φώκαια 1 
Χάριτες 2 
Χίμαιρα 1 
Χίος 1 
Χίῳ 1 
Χαλκίδα 1 
Χαρίτων 2 
Χρυσηίς 1 
αἰ 1 
αἰγίλιπος 1 
αἰγιπόδην 2 
αἰγιόχοιο 9 
αἰγλήεντας 1 
αἰγλήεσσα 1 
αἰγλῆεν 1 
αἰδέομαι 1 
αἰδοίη 2 
αἰδοίην 4 
αἰδοίῃ 4 
αἰδοίῃς 1 
αἰδοῖαι 1 
αἰδώς 1 
αἰδὼς 1 
αἰεί 3 
αἰειγενετάων 3 
αἰετὸν 1 
αἰετὸς 1 
αἰεὶ 14 
αἰζηῷ 1 
αἰθέρος 6 
αἰθομένας 2 
αἰθούσης 1 
αἰνυμένην 1 
αἰνόμορον 1 
αἰνότατον 1 
αἰνότερ 1 
αἰνότερον 1 
αἰνὰ 1 
αἰνὴν 1 
αἰνὸν 2 
αἰνῆς 2 
αἰνῶς 4 
αἰολοπώλους 1 
αἰπεινὰ 1 
αἰπεινὴ 1 
αἰπύ 2 
αἰπὺ 2 
αἰπὺν 2 
αἰσχρὴ 1 
αἰσχύνασ 1 
αἰτήσουσα 1 
αἰτῆσαι 1 
αἰόλον 1 
αἰὲν 7 
αἰῶν 1 
αἰῶνα 1 
αἰῶνας 1 
αἱ 1 
αἱμυλίοισι 1 
αἱμυλομήτην 1 
αἱρεῖ 1 
αἳ 15 
αἴ 3 
αἴγλη 2 
αἴγλης 1 
αἴδεσσαί 1 
αἴης 2 
αἴθριος 1 
αἴθωνα 1 
αἴνυτο 1 
αἴσης 1 
αἴσιμον 1 
αἴσυλα 1 
αἴσῃ 2 
αἴτιος 2 
αἴτιός 1 
αἵ 9 
αἶαν 1 
αἶσαν 2 
αἶσχος 1 
αἶψ 4 
αἶψα 11 
αἷμα 1 
αἷς 1 
αὐγάς 1 
αὐγαὶ 1 
αὐγὰς 1 
αὐγῆς 2 
αὐδή 1 
αὐδήν 1 
αὐδήσαντος 1 
αὐλείῃσι 1 
αὐλῶν 2 
αὐλῶνας 1 
αὐτάγρετόν 2 
αὐτάων 1 
αὐτή 2 
αὐτίκ 3 
αὐτίκα 16 
αὐταὶ 1 
αὐτοί 1 
αὐτοκασίγνητος 2 
αὐτοκασιγνήτην 2 
αὐτοκασιγνήτῳ 1 
αὐτοσχεδίης 1 
αὐτοτροπήσας 1 
αὐτούς 1 
αὐτοὶ 4 
αὐτοῖς 2 
αὐτοῖσίν 1 
αὐτοῖσιν 1 
αὐτοῦ 13 
αὐτόθεν 1 
αὐτόθι 1 
αὐτόν 1 
αὐτός 3 
αὐτὰρ 67 
αὐτὴ 5 
αὐτὴν 6 
αὐτὸν 5 
αὐτὸς 18 
αὐτῆς 3 
αὐτῇ 3 
αὐτῶν 1 
αὐτῷ 4 
αὐχένι 1 
αὐχμήενθ 1 
αὔλιον 4 
αὔρῃ 1 
αὔτως 2 
αὕτη 1 
αὖ 7 
αὖθ 3 
αὖθι 1 
αὖθις 1 
αὖλιν 2 
αὖτ 7 
αὖτε 4 
αὖτις 10 
βάδιζε 1 
βάλ 1 
βάλε 4 
βάλετ 1 
βάλλεο 1 
βάλλετο 1 
βάν 3 
βάντες 1 
βέλεα 1 
βέλη 1 
βέλτερον 2 
βένθεα 1 
βήματ 1 
βήματα 1 
βήσσῃ 1 
βήσσῃς 1 
βίη 1 
βίην 1 
βίον 2 
βίοτον 2 
βίῃ 3 
βαίνοι 1 
βαίνουσα 1 
βαθυδίνην 1 
βαθυδινήεντι 1 
βαθυζώνοιο 2 
βαθυζώνων 1 
βαθυζώνῳ 1 
βαθυκόλποις 1 
βαθυρρόου 1 
βαθυσχοίνοιο 1 
βαθύκολποι 1 
βαθύσκιον 1 
βαθύτριχα 1 
βαθὺν 1 
βαλέει 1 
βαλεῖν 1 
βαλοῦσα 2 
βαλὼν 1 
βαρυφθόγγων 1 
βαρύκτυπος 4 
βασίλειαν 1 
βασιλήων 3 
βασιλεῦσι 1 
βασιλῆες 1 
βασιλῆος 2 
βατοδρόπε 1 
βαῖνον 1 
βεβλήαται 1 
βεβρίθει 1 
βιαίους 1 
βιαζομένης 1 
βιβάς 2 
βιβᾷ 1 
βιοθάλμιος 1 
βιοῖο 1 
βιόμεσθα 1 
βιόν 1 
βιότητα 1 
βλαβερὸν 1 
βλεφάρων 1 
βοείας 3 
βοεῦσιν 1 
βοσκήσεις 1 
βοσκομένη 1 
βοσκόμεναι 1 
βοτάνης 1 
βουκολέεσκεν 1 
βουκολέων 1 
βουκολίας 1 
βουκολίοισι 1 
βουλάς 2 
βουλή 1 
βουλήν 3 
βουλήσεται 1 
βουλοίμην 1 
βουλὴν 2 
βουλῇ 3 
βουλῇσι 3 
βουσὶ 4 
βουσὶν 5 
βουφόνε 1 
βούλεσθ 1 
βοὸς 1 
βοῦς 14 
βοῶν 14 
βοῶπις 4 
βρίθει 1 
βρίμης 1 
βρισάρματε 1 
βρισέμεν 1 
βροτέης 1 
βροτοὶ 2 
βροτοῖς 1 
βροτοῖσι 4 
βροτοῖσιν 5 
βροτοῦ 1 
βροτός 1 
βροτὸν 1 
βροτὸς 1 
βροτῶν 2 
βροτῷ 1 
βρόμος 3 
βρώμης 1 
βωμόν 3 
βωμός 1 
βωμὸν 6 
βωμὸς 2 
βωτιανείρῃ 2 
βόας 3 
βόε 1 
βόες 6 
βόεσσιν 2 
βόθρῳ 1 
βόσκεται 1 
βόσκετο 1 
βόσκονται 1 
βότρυες 1 
βὰν 2 
βῆ 6 
βῆς 2 
βῆσσα 1 
γ 36 
γάλα 2 
γάμοιο 1 
γάμον 2 
γάρ 18 
γέ 1 
γέγονεν 1 
γέλασσε 1 
γένεθ 1 
γένετ 3 
γένετο 1 
γένηται 1 
γένοιτο 1 
γένοντο 1 
γένος 7 
γέραιρε 1 
γέρας 5 
γέρον 2 
γέροντα 1 
γέρων 3 
γήθησαν 1 
γήθησε 1 
γήθησεν 1 
γήραος 2 
γίγνεται 2 
γίγνωσκε 1 
γαίης 6 
γαίῃ 2 
γαιέων 1 
γαιήοχε 1 
γαμβρὸς 1 
γανόωντα 1 
γαστρὸς 1 
γαῖ 3 
γαῖά 1 
γαῖάν 1 
γαῖα 5 
γαῖαν 9 
γε 30 
γείνατ 2 
γείνατο 4 
γεγάασιν 3 
γεγήθει 2 
γεγαυῖαι 1 
γεγαῶτα 3 
γεγονὼς 1 
γεινομένῃσιν 1 
γελάσαι 1 
γελάσας 1 
γελοιήσασα 1 
γενέθλην 2 
γενέσθαι 1 
γενείου 1 
γενετῆς 1 
γενεὴν 1 
γενεῆς 2 
γενοίμην 1 
γενόμην 2 
γεράσμια 1 
γεράων 1 
γεραιὲ 1 
γηθήσας 2 
γηθήσεις 1 
γηθοσύνας 1 
γηθοσύνῃ 1 
γηθόσυνος 1 
γηρύετ 1 
γλήχωνι 1 
γλαυκώπιδ 1 
γλαυκώπιδος 2 
γλαυκῶπιν 3 
γλαυκῶπις 1 
γλαφυρήν 1 
γλαφυρῆς 1 
γλαφυρῇ 1 
γλυκερή 1 
γλυκεροῖο 2 
γλυκερὴν 1 
γλυκερὸν 1 
γλυκυμείλιχε 1 
γλυκὺν 5 
γλυκὺς 3 
γλυφάνῳ 1 
γλῶσσάν 1 
γλῶσσαν 1 
γναμπτάς 1 
γναμπτοῖσι 1 
γνῶ 1 
γονέων 1 
γονὴν 1 
γουνάζομαι 2 
γουνὸν 1 
γούνατ 1 
γούνων 2 
γοῦνα 1 
γρηὶ 1 
γρῆυ 1 
γυάλοις 1 
γυάλων 1 
γυίων 1 
γυναικός 2 
γυναικὸς 2 
γυναικῶν 5 
γυναιμανές 1 
γυναιξί 2 
γυναιξίν 1 
γυναῖκας 1 
γυναῖκες 2 
γυνὴ 2 
γόασκε 2 
γόνον 3 
γόνῳ 1 
γόον 2 
γύναι 3 
γὰρ 51 
γῆμε 1 
γῆρας 4 
γῆς 2 
γῇ 1 
δ 467 
δάμαρτι 1 
δάμνασκε 1 
δάμναται 1 
δάσκιον 1 
δάσκιος 1 
δάφνης 2 
δάφνῃ 1 
δέ 80 
δέγμενος 2 
δέδεχθε 1 
δέκατος 1 
δέλφειος 1 
δέμας 4 
δέμων 1 
δένδρεα 1 
δέξαι 1 
δέξαντ 1 
δέξασθαι 1 
δέξατο 2 
δέξο 2 
δέξονται 1 
δέος 3 
δέπας 1 
δέπαϊ 1 
δέρκεται 1 
δέρμα 1 
δέρμασιν 1 
δέρματ 1 
δέχθαι 1 
δέχοντο 1 
δή 9 
δήλημα 1 
δήμου 1 
δίδον 1 
δίδου 4 
δίδωμι 1 
δίδωσιν 2 
δίης 1 
δίκη 1 
δίκην 1 
δίκης 1 
δίκῃσιν 1 
δίφροιο 1 
δίφρον 1 
δίφρου 1 
δαΐδας 2 
δαΐζετο 1 
δαΐφρονι 1 
δαΐφρονος 2 
δαέντες 1 
δαήμεναί 1 
δαήμεναι 6 
δαίμονας 2 
δαίμονες 1 
δαίμονι 1 
δαίμονος 2 
δαίμων 4 
δαίνυ 1 
δαείῃς 1 
δαιμονίη 1 
δαιμόνι 1 
δαιμόνιοι 1 
δαιομένοιο 1 
δαιτὸς 2 
δαλὸν 1 
δαπέδοισι 1 
δαπέδου 1 
δασμὸς 1 
δαφοινόν 1 
δαφοινὸν 1 
δαῖε 1 
δαῖμον 2 
δαῖτα 1 
δείδια 1 
δείδιθι 1 
δείδοικα 1 
δείκνυσθε 1 
δείματι 1 
δείξατο 1 
δείξουσί 1 
δείσασ 1 
δεδάηκα 1 
δεδέσθαι 1 
δεδαημένος 1 
δεδαώς 1 
δεδμήσεσθ 1 
δεικνύμενος 1 
δειμαίνοντες 1 
δεινήν 1 
δεινόν 3 
δεινότατός 1 
δεινὴν 1 
δεινὸν 3 
δεινὸς 1 
δειπνῆσαί 1 
δειράδα 1 
δειρήν 1 
δειροτομῆσαι 1 
δειρῆς 1 
δειρῇ 3 
δεκάτη 1 
δελφῖν 1 
δελφῖνες 1 
δελφῖνι 2 
δενδρήεντ 1 
δενδρήεντα 5 
δενδρήεντι 2 
δεξάμεναι 1 
δεξάμενος 1 
δεξαίμην 1 
δεξαμένη 2 
δεξιτερῇ 1 
δερκόμενος 1 
δεσμά 3 
δεσμεύεθ 1 
δεσμοῖς 1 
δεσμὰ 2 
δεσπόσσεις 1 
δεσπόσυνον 1 
δεχοίμην 1 
δεῖν 1 
δεῖξαι 1 
δεῖξε 4 
δεῖξον 1 
δεῖπνον 1 
δεῖσε 1 
δεῦρ 3 
δεῦρο 3 
δηλήσεται 1 
δηλήσομαι 1 
δημιοεργός 1 
δημοῦ 1 
δημὸν 1 
δημῷ 1 
δηρὸν 7 
δι 12 
διάγουσιν 1 
διάκτορε 2 
διάκτορον 1 
διάκτορος 1 
διάτριχα 1 
διέδραμεν 2 
διέθηκε 2 
διέλθω 1 
διέπει 1 
διέπλεκε 1 
διέπουσι 1 
διέπρεπεν 1 
διέτριβε 1 
διήλασε 2 
διήνυσαν 1 
διήνυσε 1 
διίξομαι 1 
διαβάς 2 
διαθρήσαιμι 1 
διακρινέεσθαι 1 
διακτόρου 1 
διαμπερές 2 
διαμπερὲς 5 
διαπρήσσοντα 1 
διαπρύσιοί 1 
διαπρύσιον 2 
διαπρὸ 1 
διαπυρπαλάμησεν 1 
διαρρήδην 1 
διδάσκαλοι 1 
διδάσκει 1 
διδοῦσα 1 
διζήμενος 4 
διηνεκές 2 
διιπετέας 1 
δικέρωτα 2 
δικαίων 1 
δικαιοτάτων 1 
δινήεντα 1 
δινηθῶσιν 1 
διοισόμεθ 1 
διοιχνεῖ 1 
διοτρεφέος 1 
διοτρεφές 1 
διοτρεφέων 1 
διχθά 1 
διχόμηνος 1 
διώκει 1 
διὰ 18 
διὲκ 4 
δμητῆρ 1 
δοίη 1 
δοίην 1 
δοιὰ 1 
δοιὰς 1 
δολίης 1 
δολίῃς 1 
δολιχὴν 1 
δολιχῆς 1 
δολομῆτα 1 
δολοφραδές 1 
δολοφροσύνην 1 
δονάκων 1 
δονέουσαι 1 
δονήσεται 1 
δορυσθενές 1 
δοτὴρ 1 
δουρατέοισι 1 
δοχμωθεὶς 1 
δοῖεν 2 
δοῦναι 2 
δοῦρα 1 
δράκαιναν 1 
δρέπομεν 1 
δρεπόμην 1 
δρησμοσύνην 1 
δρυσὶ 1 
δρύες 1 
δυήπαθον 1 
δυναίμην 1 
δυσηλεγέ 1 
δυσηχὴς 1 
δυσθύμαινε 1 
δυσμενέων 1 
δυστλήμονες 1 
δυσώνυμος 1 
δωσέμεν 2 
δόλον 3 
δόλῳ 1 
δόμοι 1 
δόμοιο 2 
δόμοισι 1 
δόμοισιν 1 
δόμον 4 
δόμος 1 
δόμους 1 
δόμων 3 
δόμῳ 1 
δόνακας 1 
δόρποιο 1 
δόρπον 1 
δός 2 
δότε 1 
δύναμαι 1 
δύναμις 1 
δύνανται 1 
δύνατ 1 
δύναταί 1 
δύναται 2 
δύνατο 1 
δύω 4 
δώδεκα 1 
δώμαθ 3 
δώμασιν 1 
δώματ 6 
δώματα 10 
δώρων 1 
δώσει 1 
δώσω 3 
δώῃσι 1 
δὲ 251 
δὴ 52 
δὸς 5 
δῆμον 2 
δῆμος 3 
δῖ 1 
δῖα 10 
δῖαν 3 
δῖον 1 
δῦναι 1 
δῶκε 1 
δῶκεν 2 
δῶμα 9 
δῶρ 1 
δῶρα 9 
δῶρον 2 
δῶτορ 2 
εἰ 21 
εἰδήσεις 2 
εἰδήσετε 1 
εἰδυῖα 2 
εἰδυῖαν 2 
εἰδόμενος 3 
εἰδότες 1 
εἰδώς 1 
εἰδὼς 2 
εἰδῶ 1 
εἰκυῖα 1 
εἰλίποδας 2 
εἰλαπίναι 1 
εἰλυμένον 1 
εἰλυμένος 2 
εἰμι 6 
εἰμὶ 3 
εἰν 1 
εἰναλίης 2 
εἰπέ 2 
εἰπεῖν 1 
εἰποῦσ 3 
εἰποῦσα 2 
εἰπὲ 1 
εἰπὼν 10 
εἰρήνης 1 
εἰραφιῶτα 3 
εἰρομένῃσιν 1 
εἰροπόκοις 1 
εἰρωτᾷς 1 
εἰρύαται 1 
εἰρύσατο 1 
εἰς 23 
εἰσ 1 
εἰσί 2 
εἰσαγάγοιτο 1 
εἰσαναβαίνων 1 
εἰσαφίκανες 1 
εἰσελθοῦσα 1 
εἰσενόησεν 1 
εἰσι 2 
εἰσιν 1 
εἰσοπίσω 1 
εἰσοράασθαι 1 
εἰσορόων 2 
εἰσορόωντες 1 
εἰσόκεν 1 
εἰσότε 1 
εἱλίσσετο 1 
εἴ 12 
εἴδεϊ 1 
εἴδομεν 1 
εἴη 3 
εἴην 1 
εἴης 1 
εἴθ 1 
εἴκελος 1 
εἴπω 1 
εἴπωμεν 1 
εἴπῃ 2 
εἴργηται 1 
εἴρετο 1 
εἴρηταί 3 
εἴς 1 
εἴσεσθαι 1 
εἴσω 2 
εἵλετ 1 
εἵλετο 1 
εἵλοντο 1 
εἵματ 1 
εἵματα 8 
εἵνεκα 1 
εἵως 1 
εἶδαρ 2 
εἶδος 11 
εἶδόν 1 
εἶδός 3 
εἶεν 1 
εἶμι 1 
εἶναι 17 
εἶξε 1 
εἶπέ 5 
εἶπε 1 
εἶπεν 1 
εἶσι 2 
εἶσιν 1 
εἶχε 3 
εἶχεν 1 
εἷλε 2 
εἷλεν 4 
εἷσαν 1 
εἷσεν 1 
εὐήρυτον 1 
εὐίππῳ 1 
εὐαγέως 2 
εὐδαιμονίην 1 
εὐδείελον 1 
εὐεργής 2 
εὐηγενέος 1 
εὐθαλέος 1 
εὐθηνεῖ 1 
εὐθὺ 1 
εὐθὺς 1 
εὐκαμπέα 1 
εὐκτιμένη 1 
εὐκόσμητα 1 
εὐλείμων 1 
εὐμενὲς 1 
εὐμιλίη 1 
εὐμόλπει 1 
εὐνάζεται 1 
εὐνηθεῖσα 1 
εὐνομίῃσι 1 
εὐνὴν 2 
εὐνῆς 3 
εὐνῇ 2 
εὐπήκτων 1 
εὐπήκτῳ 1 
εὐποίητα 1 
εὐποιήτοιο 1 
εὐποιήτους 1 
εὐποιήτων 1 
εὐπολέμοιο 1 
εὐρέα 3 
εὐρέας 2 
εὐρέι 1 
εὐρείας 1 
εὐρεῖα 3 
εὐρυάγυια 1 
εὐρυβίῃ 1 
εὐρυμετώπους 1 
εὐρυμετώπων 1 
εὐρυοδείης 1 
εὐρύν 1 
εὐρύοπα 8 
εὐρώεντι 1 
εὐρὺν 1 
εὐρὺς 3 
εὐστρώτων 1 
εὐτειχήτοιο 1 
εὐφρήνῃ 1 
εὐφροσύνην 2 
εὐφροσύνῃ 1 
εὐχετόωνται 1 
εὐχόμεθ 1 
εὐχόμενοι 1 
εὐώδεα 1 
εὐώδει 1 
εὐώδεος 1 
εὐώδεσιν 1 
εὐώδης 2 
εὐώπιδα 1 
εὐώπιδος 1 
εὑρέμεναι 1 
εὑρήσω 1 
εὑρὼν 1 
εὔαδεν 3 
εὔβων 1 
εὔκαρποι 1 
εὔκηλοι 1 
εὔκηλος 1 
εὔμηλον 1 
εὔπαιδές 1 
εὔσκοπος 1 
εὔστρωτον 1 
εὔτυκτον 1 
εὔυμνον 2 
εὔφρονα 1 
εὔφρονι 1 
εὔχεαι 1 
εὔχεσθαι 2 
εὔχομαι 1 
εὔχονθ 1 
εὔχονται 1 
εὖ 12 
εὖτ 3 
εὖτέ 1 
εὖτε 3 
εὗρε 2 
εὗρεν 2 
εὗρον 1 
ζάθεον 3 
ζάθεόν 1 
ζήτει 1 
ζαμενέστατε 1 
ζατρεφέα 1 
ζαφλεγέες 1 
ζείδωρον 1 
ζευξαμένη 1 
ζηλοσύνῃ 1 
ζηλώσαι 2 
ζητεύειν 1 
ζητεύων 1 
ζυγὸν 1 
ζυγὸς 1 
ζωοῖσι 1 
ζόφον 6 
ζόφου 2 
ζόφῳ 1 
ζώει 1 
ζώειν 4 
ζώνην 1 
ζώνῃ 2 
ζώοις 1 
ζώουσ 2 
ζώουσα 1 
ζώουσι 1 
ζῶντ 1 
ηὔδα 4 
θ 24 
θάλασσα 1 
θάλασσαν 1 
θάλε 1 
θάλειαν 1 
θάλλει 1 
θάλος 3 
θάμβεον 1 
θάμνος 1 
θάνατον 1 
θάνατόν 1 
θάνῃς 1 
θάρσει 3 
θάρσος 2 
θέαιναι 1 
θέει 1 
θέειν 2 
θέλγουσι 1 
θέλεις 2 
θέλοι 2 
θέμις 1 
θέμιστα 1 
θέμιστας 1 
θέουσα 1 
θέσθαι 3 
θέσπιν 1 
θέσπις 1 
θέσφατα 2 
θέσφατόν 1 
θέτο 2 
θέων 1 
θήσατο 1 
θήσειν 1 
θήσω 2 
θαάσσεις 1 
θαασσέμεν 1 
θαλάμας 1 
θαλάμοιο 2 
θαλάμων 1 
θαλάμῳ 1 
θαλάσσης 12 
θαλέθων 1 
θαλίῃς 1 
θαλίῃσι 1 
θαλερόν 1 
θαλερὴν 1 
θαλερὸν 1 
θαμβήσασ 1 
θαμιναὶ 1 
θανάτοιο 1 
θανάτοιό 1 
θαρσήσας 1 
θαυμάζοντες 1 
θαυμάζω 1 
θαυμαίνω 1 
θαυμασίην 1 
θαυμαστὸν 1 
θαυματὰ 3 
θαύμαινέν 1 
θαύμασεν 1 
θαῦμ 1 
θαῦμα 9 
θεά 10 
θεάν 3 
θεάων 6 
θείοιο 1 
θεαί 3 
θεαὶ 5 
θεαῖς 1 
θελκτῆρ 1 
θεμείλια 2 
θεμιστεύοιμι 2 
θεμιστοπόλοις 1 
θεμιστοπόλων 2 
θεμιτόν 1 
θεμοὺς 1 
θεοί 3 
θεοείκελα 1 
θεοείκελος 1 
θεοείκελός 1 
θεοὶ 7 
θεοὺς 8 
θεοῖς 8 
θεοῖσι 16 
θεοῖσιν 10 
θεοῦ 2 
θεράπναι 1 
θεράποντες 1 
θεραπεύσονται 1 
θερμὰ 1 
θερμὸς 1 
θεσμοῖς 1 
θεσπέσιος 1 
θεσπεσίη 1 
θεσπεσίης 1 
θεόν 2 
θεός 1 
θεὰ 6 
θεὰν 2 
θεὰς 1 
θεὸν 4 
θεὸς 6 
θεᾶς 2 
θεᾷ 2 
θεῇσι 2 
θεῖσα 1 
θεῶν 50 
θηλείας 2 
θηλυτεράων 3 
θηρία 1 
θηροσκόπος 1 
θηρῶν 3 
θησάμενος 1 
θνητή 1 
θνητούς 2 
θνητοῖς 5 
θνητοῖσί 1 
θνητοῖσι 7 
θνητοῖσιν 4 
θνητῶν 10 
θνητῷ 1 
θοήν 2 
θοαὶ 1 
θορὼν 1 
θοὴν 3 
θοὸν 1 
θοὸς 1 
θοῆς 1 
θοῇ 4 
θοῶς 2 
θρέψαιο 1 
θρέψουσι 1 
θρέψουσιν 1 
θρέψω 1 
θρεπτήρια 2 
θρυλίζοι 1 
θρόνον 1 
θρόνου 1 
θρῆνον 1 
θυΐωσιν 1 
θυήεντ 1 
θυγάτηρ 11 
θυγατρός 2 
θυγατρῶν 1 
θυηέντων 1 
θυμήρε 3 
θυμοῦ 1 
θυμόν 6 
θυμός 5 
θυμὸν 18 
θυμὸς 3 
θυμῷ 18 
θυοέσσης 3 
θυσίαισι 1 
θυσιῶν 1 
θυώδεα 1 
θυώδεος 6 
θυώδεϊ 1 
θυώδης 2 
θόρε 1 
θόρον 1 
θύγατερ 2 
θύγατρα 1 
θύγατρες 2 
θύοντες 2 
θύραζε 3 
θύρας 3 
θύρηφιν 1 
θύρῃσι 1 
θύων 1 
θᾶσσον 2 
θῆκαν 1 
θῆκε 3 
θῆρας 2 
θῆρες 2 
θῖν 1 
θῖνα 1 
θῶκον 1 
κ 9 
κάγκαν 1 
κάγκανα 1 
κάθεσαν 1 
κάθετον 1 
κάθιζε 1 
κάλ 1 
κάλλιμα 1 
κάλλιπον 1 
κάλλος 4 
κάλπισι 1 
κάλυκάς 2 
κάλυκας 1 
κάλυμμα 1 
κάλυψε 1 
κάρα 1 
κάρη 4 
κάρηνα 10 
κάρητι 1 
κάρτος 1 
κάτα 2 
κάτεχεν 1 
κέ 5 
κέδν 4 
κέκλυτέ 1 
κέκλυτε 1 
κέλευε 1 
κέλευθα 5 
κέλευθοι 1 
κέλευθον 3 
κέλευσεν 1 
κέν 5 
κέρτομον 1 
κήδεα 1 
κήρυκος 1 
κίδνατο 1 
κίε 4 
κίθαρίς 1 
κίθαριν 3 
κίθαρις 1 
κίκλησκον 1 
κίονα 1 
καί 36 
καθ 3 
καθήατο 1 
καθίζουσιν 1 
καθίσσαι 1 
καθαρῶς 1 
καθεζομένη 2 
καθορῶσα 1 
καθύπερθε 1 
καθύπερθεν 1 
κακομηδέα 1 
κακοφραδίῃσι 1 
κακοὶ 1 
κακοῖο 1 
κακόν 1 
κακότητα 1 
κακὰ 4 
κακὸν 5 
κακὸς 1 
κακῶν 2 
κακῷ 1 
καλά 5 
καλάμοιο 1 
καλέει 2 
καλέειν 1 
καλέεσθαι 1 
καλέεσκον 1 
καλέονται 1 
καλέουσι 2 
καλέουσιν 1 
καλέσας 1 
καλέσσαι 1 
καλήν 1 
καλαί 1 
καλαὶ 1 
καλεῖν 1 
καλλίζωνοί 1 
καλλίρροον 2 
καλλίρροος 2 
καλλίσφυρον 2 
καλλίτριχας 1 
καλλιγύναικα 1 
καλλιζώνους 1 
καλλιπέδιλον 1 
καλλιπλόκαμος 1 
καλλιρέεθρον 1 
καλλιρρόου 1 
καλλιστέφανος 3 
καλλισφύρου 2 
καλλιχόροισιν 1 
καλοὶ 1 
καλυκώπιδι 1 
καλυκώπιδος 1 
καλυκῶπις 1 
καλόν 1 
καλύπτρην 1 
καλύψας 1 
καλύψατο 1 
καλὰ 18 
καλὴ 1 
καλὴν 1 
καλὸν 13 
καλῆς 1 
καλῇ 2 
καλῷ 1 
καμάτοιο 1 
καμάτῳ 1 
καματηρόν 1 
καμπύλ 1 
καμπύλα 2 
καναχὴν 1 
καρήατι 2 
καρήνου 2 
καρήνων 1 
καρπαλίμοισιν 1 
καρπαλίμως 2 
καρπὸν 4 
καρπὸς 1 
καρπῷ 1 
καρτερόν 2 
καρτερόχειρ 1 
καρτερὰ 1 
καρτερὸν 3 
κασίγνηται 2 
κασίγνητε 1 
κασιγνήτην 2 
κασιγνήτης 1 
κασιγνήτοιο 1 
κασιγνήτοις 1 
κασιγνήτους 1 
κασιγνήτῃσι 1 
κατ 14 
κατάβαινε 1 
κατάκειαι 1 
κατάπαυε 1 
κατέβρως 1 
κατέδυνε 1 
κατέδυσε 1 
κατέερξε 1 
κατέθηκε 2 
κατέθηκεν 2 
κατέκειτο 2 
κατέλαμπε 1 
κατένευσα 1 
κατένευσε 1 
κατένευσεν 1 
κατέπαυσαν 1 
κατέπεφνεν 1 
κατέπυσ 1 
κατέσχεθον 1 
κατέχουσι 1 
κατέχυντο 1 
κατήλθομεν 1 
καταβλάπτῃ 1 
καταδέρκεαι 1 
καταδυομένοιο 1 
καταδύντα 1 
καταειμένον 3 
καταθνητή 1 
καταθνητοὺς 1 
καταθνητοῖς 1 
καταθνητοῖσιν 1 
καταθνητῇσι 3 
καταθνητῶν 6 
καταθνητῷ 1 
κατακρεμάσασα 1 
καταμίσγεται 1 
καταπνείουσα 1 
καταπρηνεῖ 1 
καταστίλβων 1 
καταστρέψας 1 
καταστυφέλῳ 1 
καταφθιμένοισιν 1 
καταφθινύθουσα 1 
κατεβήσατο 1 
κατεδάμνατ 1 
κατειβόμενον 1 
κατεκρημνῶντο 1 
κατενήνοθεν 1 
κατεστήσαντο 1 
κατεφαίνετο 1 
κατισχέμεν 1 
κατουδαίῳ 1 
καττάνυσαν 1 
κατόπισθε 2 
κατόπισθεν 2 
κατόπτας 1 
κατόρουσε 1 
κατὰ 51 
κατῆλθες 1 
καὶ 501 
κε 18 
κείν 1 
κείνου 1 
κείρουσι 1 
κεδνὰ 1 
κεδνὴν 1 
κεκαλυμμένη 1 
κεκαλυμμένος 1 
κεκλήσεαι 2 
κεκλημένη 1 
κεκλημένος 1 
κεκλιμέναι 1 
κεκλιμένη 1 
κεκλομένη 1 
κεκλομένης 1 
κεκλῆσθαι 1 
κελάρυζ 1 
κελαδεινήν 1 
κελαδεινοὺς 1 
κελαδεινὴν 1 
κελαδεινῆς 1 
κελαινεφέα 1 
κελαινεφέι 6 
κελαινεφέϊ 1 
κελαινὸν 1 
κελεύεις 2 
κελεύω 1 
κεν 20 
κεράεσσιν 1 
κεραυνῷ 1 
κεραϊστὴν 1 
κερδαλέοισι 2 
κερδαλέοισιν 1 
κερδαλέον 1 
κερτομέουσιν 1 
κερτομέων 2 
κευθμῶνα 1 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆς 3 
κεφαλῇ 1 
κεχάρηντο 1 
κεχαρημένοι 1 
κεχαρισμένα 1 
κεχαρισμένε 1 
κεχολωμένος 1 
κεχολῶσθαι 1 
κεύθεα 2 
κεύθεσι 1 
κεύσω 1 
κεῖθι 2 
κεῖτ 1 
κεῖται 2 
κεῖτο 3 
κεῦθ 1 
κηδομένῃ 1 
κηρία 1 
κηρόθι 1 
κιθάριζε 1 
κιθάριζεν 1 
κιθαρίζειν 1 
κιθαρίζεις 1 
κιθαρίζων 5 
κιθαρισταί 1 
κικλήσκεται 1 
κικλήσκουσιν 1 
κινήθη 1 
κινητῆρα 1 
κινῆσαι 1 
κιοῦσα 1 
κισσός 1 
κισσῷ 1 
κιχήσαο 1 
κιόντες 1 
κιών 1 
κιὼν 1 
κλέα 1 
κλέος 7 
κλέψας 1 
κλέψεν 1 
κλήιθρον 1 
κλίναντες 1 
κλαγγὴ 1 
κλαγγῆς 1 
κλείουσ 1 
κλεψίφρονος 1 
κληροπαλεῖς 1 
κληῖδα 1 
κλινθεῖσα 1 
κλισίας 1 
κλισίῃ 1 
κλισμοῖο 2 
κλοπὸν 1 
κλυτοτέχνην 1 
κλυτοῦ 1 
κλυτόμητιν 1 
κλυτός 2 
κλυτὰ 4 
κλύον 1 
κλύσσει 1 
κλῄσω 1 
κλῦθι 1 
κνίση 1 
κνημοῖσι 1 
κνημὸν 1 
κνώδαλον 1 
κοίλη 1 
κοίλην 2 
κοίρανος 2 
κοιμήσαντο 1 
κοιρανέουσ 1 
κολωνῷ 2 
κομέουσι 1 
κομήσειν 1 
κονάβησε 3 
κονίῃσιν 1 
κορεσσάμεναι 1 
κορυφαὶ 1 
κορυφὰς 1 
κορυφὴν 2 
κορυφῇ 2 
κορυφῇς 1 
κοσμείσθην 1 
κοσμηθεῖσα 1 
κοσμῆσαι 1 
κοτέσασα 1 
κουρήιον 1 
κουριδίην 2 
κουριδίους 1 
κούρη 3 
κούρην 8 
κούρης 1 
κούρους 2 
κούρῃ 2 
κούρῃσι 1 
κοὔ 1 
κοῦραι 4 
κοῦρε 1 
κοῦροι 1 
κοῦρον 1 
κοῦφα 1 
κράτος 2 
κρέα 2 
κρήδεμνα 3 
κρήνη 2 
κρήνης 1 
κρήνῃ 1 
κραίνουσιν 1 
κραίνων 1 
κραδίην 4 
κραιπνὸς 1 
κρανέινον 1 
κραναήπεδός 1 
κραναὸν 1 
κραναῇ 2 
κρατέουσιν 1 
κραταιῷ 2 
κρατεραῖσι 1 
κρατεροῖο 1 
κρατερόν 3 
κρατερός 1 
κρατερὴ 1 
κρατερὸς 2 
κρατερῷ 2 
κρατὶ 1 
κρατὸς 5 
κρατὺς 5 
κρεάων 1 
κρείοντα 1 
κρείσσων 1 
κρειῶν 2 
κρεμβαλιαστὺν 1 
κρητῆρος 1 
κροκηίῳ 1 
κροτάλων 1 
κροτάφων 1 
κροτέουσιν 1 
κρυερῆς 1 
κρόκον 3 
κρόκος 1 
κρύπτει 1 
κρύπτεν 1 
κρύπτεσκε 1 
κρύπτουσα 1 
κρύπτων 1 
κρῆθεν 1 
κρῖ 2 
κτήμαθ 1 
κτήματα 3 
κτήνεσιν 1 
κτεῖνεν 1 
κτιστοῖσιν 1 
κτύπεν 1 
κτύπον 1 
κτύπος 2 
κυάνεαι 1 
κυάνεον 1 
κυάνεος 2 
κυανέοισι 1 
κυανέῃσιν 1 
κυανοπέπλῳ 1 
κυανοπρώροιο 1 
κυανοχαῖτα 2 
κυανόπεπλον 3 
κυβερνήτην 3 
κυβερνήτης 1 
κυδίστη 1 
κυδίστην 1 
κυδιάουσαι 1 
κυδιόωσι 1 
κυδρήν 2 
κυδρὴν 3 
κυδρὸν 1 
κυκεῶ 1 
κυκώμενος 1 
κυλινδομένη 1 
κυσαμένην 1 
κυσὶ 1 
κωφὸς 1 
κόκκον 2 
κόλποισι 1 
κόλποισιν 1 
κόλπος 1 
κόλπῳ 3 
κόμαι 1 
κόμισσεν 1 
κόνιν 1 
κόνις 1 
κόρην 1 
κόρυθος 1 
κόσμον 6 
κόσμος 1 
κύδιμον 5 
κύδιμος 5 
κύδιστε 3 
κύκλον 1 
κύκνος 1 
κύμασι 1 
κύματα 1 
κύνες 3 
κύντατον 1 
κύντερον 1 
κύπειρον 1 
κώκυσεν 1 
κἀγὼ 1 
κὦζ 1 
κὰδ 1 
κᾶλα 1 
κῆλα 1 
κῆρας 1 
κῖκυς 1 
κῦδος 1 
κῦμα 4 
κῦρε 2 
κῶας 1 
κῶμον 1 
λάβε 2 
λάβρος 1 
λάεσσιν 1 
λάθρα 1 
λάθρη 2 
λάθρῃ 2 
λάθωμαι 1 
λάινον 3 
λάμπε 1 
λάμπεται 1 
λάμπετο 1 
λάνθανε 1 
λάχε 2 
λάων 1 
λέβητας 2 
λέγειν 1 
λέγουσι 1 
λέγω 1 
λέλογχε 1 
λέλογχεν 1 
λέοντες 1 
λέουσι 1 
λέχεσιν 1 
λέχος 3 
λέων 2 
λήγοντές 1 
λήθετο 1 
λήθων 1 
λήξαις 1 
λήξω 1 
λήσει 1 
λίγ 1 
λίγεια 3 
λίγειαν 1 
λίην 4 
λίκνον 1 
λίκνου 1 
λίκνῳ 4 
λίμνης 1 
λίνοισιν 1 
λίπεν 1 
λίτομαι 1 
λαίλαπα 1 
λαβεῖν 1 
λαβοῦσα 1 
λαβών 2 
λαβὼν 7 
λαγωοῦ 1 
λαμπούσης 1 
λαμπραὶ 2 
λαμπρόταταί 1 
λαοῖς 1 
λασιαύχενα 1 
λασιαύχενος 1 
λαὸν 2 
λαῖτμα 2 
λαῖφος 3 
λαῶν 2 
λείποι 1 
λείρια 1 
λείῳ 1 
λειμῶν 1 
λειμῶνα 5 
λειμῶνας 1 
λειμῶνι 2 
λειμῶνος 3 
λελάκοντο 1 
λελειμμένον 1 
λελειμμένος 1 
λεπτουργές 1 
λεπτῷ 1 
λευκά 1 
λευκοῖσιν 1 
λευκωλένου 3 
λευκώλενε 1 
λευκώλενον 3 
λευκὰ 2 
λευκὸν 2 
λευκῆς 1 
λευκῷ 1 
λεχέεσσι 1 
λεχέων 2 
λεχεποίην 2 
λεόντων 3 
λεῖπε 1 
λεῦσσε 1 
ληίδ 1 
ληθόμενον 1 
ληισταὶ 1 
ληιστῆρ 1 
ληιστῆρες 2 
ληνοὺς 1 
λησίμβροτοί 1 
λιγέως 1 
λιγυπνοίοις 1 
λιγυρῇσιν 1 
λιγύμολποι 1 
λιγύφωνον 1 
λιμέν 1 
λιμένες 1 
λιμοῦ 1 
λιπαροκρήδεμνος 3 
λιπαρωτάτη 1 
λιπὼν 1 
λισσομένη 1 
λισσόμενος 1 
λοβοῖσιν 1 
λοεσσαμένη 1 
λοετρά 1 
λουτροῖς 1 
λοῦσαν 1 
λυγκὸς 1 
λυγρὰ 1 
λωτὸν 1 
λόγοισιν 1 
λόον 1 
λόφον 2 
λύγοι 2 
λύγοισι 1 
λύκοι 1 
λύκων 2 
λύοντο 1 
λύρῃ 1 
λύσαντε 1 
λῦσαν 1 
λῦσε 1 
μ 13 
μάκαιρ 1 
μάκαρ 2 
μάκαρας 2 
μάκαρες 1 
μάκρ 1 
μάλ 20 
μάλα 15 
μάλιστ 1 
μάλιστα 3 
μάρτυρας 1 
μάστιγα 2 
μάτην 1 
μάχαι 1 
μάχαιραν 1 
μέγ 8 
μέγα 25 
μέγαν 18 
μέγαρα 1 
μέγας 4 
μέγεθος 3 
μέγιστε 1 
μέγιστον 3 
μέγιστος 1 
μέγιστός 1 
μέλαινα 2 
μέλαιναι 1 
μέλαιναν 4 
μέλαν 1 
μέλας 1 
μέλει 2 
μέλεσσιν 1 
μέλησεν 1 
μέλι 1 
μέλλεν 1 
μέλος 3 
μέλουσι 1 
μέλπεο 1 
μέλπονται 1 
μέμηλας 1 
μέμηλε 1 
μέμηλεν 2 
μέν 9 
μένει 1 
μένειν 1 
μένοι 1 
μένοντες 1 
μένος 6 
μένουσα 1 
μένων 1 
μέριμναι 1 
μέριμναν 1 
μέρος 1 
μέσον 2 
μέσσῃ 1 
μέσῳ 3 
μέτασσα 1 
μέτροισι 1 
μέτρον 2 
μή 15 
μήδεα 2 
μήδεσι 1 
μήδεται 2 
μήκιστον 1 
μήλοισιν 1 
μήλων 1 
μήνιος 2 
μήνυέ 1 
μήνυτρον 2 
μήτ 2 
μήτε 2 
μήτηρ 14 
μήτιας 1 
μίγδα 1 
μίγδην 1 
μίμνε 2 
μίμνεν 1 
μίξασαν 1 
μίσγεται 1 
μίσγοντ 1 
μαινὰς 1 
μαιομένη 1 
μακάρεσσι 5 
μακάρων 12 
μακρά 1 
μακρὰ 4 
μακρὸν 5 
μαλακοῖσι 1 
μαλακοῖσιν 1 
μαλακοῦ 1 
μαλακὸν 1 
μαλακῇς 1 
μαλακῇσιν 1 
μαλακῷ 3 
μαλθακὰ 1 
μαντείας 1 
μαντείην 2 
μαντείης 1 
μαρμαρυγαί 1 
μασχάλῃ 1 
μαψιδίως 1 
μαψιλόγοισι 1 
μαῖα 1 
με 16 
μείδησε 1 
μείδησεν 1 
μείλιχα 1 
μεγάλα 1 
μεγάλη 1 
μεγάλην 2 
μεγάλοιο 6 
μεγάλου 1 
μεγάροιο 3 
μεγάροις 1 
μεγάροισι 1 
μεγάροισιν 4 
μεγάρων 2 
μεγάρῳ 2 
μεγίστας 1 
μεγίστης 1 
μεγαίρω 1 
μεδέοντα 2 
μεδέουσα 2 
μεθ 4 
μεθύστερον 1 
μειδιάει 1 
μειδιάων 1 
μειδῆσαι 1 
μειλίσσετο 1 
μελάθρου 2 
μελέεσσιν 1 
μελέτησα 1 
μελέων 1 
μελήσει 1 
μελίγηρυν 2 
μελίφρονος 2 
μελαίνης 5 
μελαίνῃ 5 
μελανύδρῳ 1 
μελεδώνων 1 
μελεδῶνας 1 
μελιηδέ 1 
μελιηδέα 2 
μελιηδέος 1 
μεμαυῖα 1 
μεμαότες 1 
μεμαώς 1 
μεμαὼς 1 
μεμνημένος 2 
μεμνῆσθαι 1 
μενέαινε 1 
μενέει 1 
μενοίνα 1 
μενοίνησεν 1 
μενοεικέα 1 
μενοινᾷς 2 
μερόπων 2 
μεσηγύ 1 
μεσσηγὺ 1 
μετ 19 
μετάγγελον 1 
μετέσσομαι 1 
μετήορά 1 
μετήορα 1 
μεταβήσομαι 3 
μεταλήξειε 1 
μεταμέλπεται 1 
μεταναιετάει 1 
μεταξὺ 1 
μεταπρέπει 1 
μεταπρέποι 1 
μεταρίθμιος 1 
μεταστρεφθεῖσα 1 
μετείη 1 
μετηύδα 1 
μετόπισθε 1 
μετόπισθεν 1 
μετὰ 26 
μευ 2 
μεὶς 1 
μεῖζον 1 
μηδ 6 
μηδέ 4 
μηδέν 1 
μηλοβοτῆρας 1 
μηλοσκόπον 1 
μηνύειν 1 
μηνύσαιμ 2 
μηρὼ 1 
μητέρ 1 
μητέρα 7 
μητέρι 2 
μητίετα 7 
μητίσεαι 1 
μητίσετο 1 
μητίσομ 1 
μητιόεντι 1 
μητιόεντος 1 
μητρί 1 
μητρὶ 4 
μητρὸς 7 
μηχανιῶτα 1 
μιγεῖσα 3 
μιγεῖσαι 1 
μιγῆναι 3 
μιμεῖσθ 1 
μιμνάζων 1 
μιν 36 
μινύθουσα 2 
μισγέσκετο 2 
μισθῷ 1 
μιχθήμεναι 1 
μιχθεῖσ 1 
μιχθεῖσα 1 
μνήσασθ 1 
μνήσατο 1 
μνήσομ 12 
μνήσομαι 2 
μνησάμεναι 1 
μνησάμενοι 1 
μνηστῇσιν 1 
μνωόμενος 1 
μοί 1 
μοίρας 1 
μογοστόκος 2 
μοι 29 
μολπαῖς 1 
μολπὴ 1 
μούνη 1 
μοῖρα 2 
μοῖραν 3 
μοῦνον 1 
μοῦνος 1 
μοῦσα 1 
μοῦσαν 1 
μυθήσαντο 1 
μυθήσασθαι 2 
μυθήσομαι 1 
μυθεῖσθαι 1 
μυρία 1 
μυρίκας 1 
μυρίον 1 
μυρσινοειδέας 1 
μυχοὺς 1 
μυχὸν 1 
μυχῷ 2 
μόθον 1 
μόρον 1 
μόρος 1 
μύθοισι 2 
μύθοισιν 4 
μύθους 1 
μύθων 1 
μύθῳ 4 
μὰ 2 
μὰψ 2 
μὲν 92 
μὴ 11 
μὴν 2 
μᾶλλον 1 
μῆλ 1 
μῆλα 5 
μῆνές 1 
μῆνιν 1 
μῆτερ 2 
μῆτιν 2 
μῦθον 22 
νάρκισσόν 2 
νέης 1 
νέκταρ 3 
νέκταρος 2 
νέμοντα 1 
νέμονται 1 
νέον 6 
νέρθεν 2 
νέφεσιν 1 
νέφεσσιν 1 
νέων 1 
νήγρετον 1 
νήδυμον 2 
νήια 1 
νήιδες 1 
νήπιοι 1 
νήπιον 2 
νήπιος 2 
νήσου 1 
νήσους 4 
νήσων 2 
νήσῳ 1 
νίκην 1 
ναίει 1 
ναίειν 1 
ναίετε 1 
ναίουσα 1 
ναιετάασκον 2 
ναιετάοις 1 
ναιετάοντας 1 
ναιετάοντες 1 
ναιετάουσα 1 
ναιετάουσι 2 
ναιετάουσιν 3 
ναιεταώσας 1 
ναυσικλειτή 1 
ναυσικλειτῆς 1 
ναύταις 1 
ναύτας 1 
ναὶ 1 
ναῖε 1 
νεήφατον 1 
νεηνίῃ 1 
νεογνὸν 1 
νεογνὸς 1 
νεοδμὴς 1 
νεοθηλέαν 1 
νεοθηλέι 1 
νεφέλῃ 1 
νεφέων 1 
νεφεληγερέτα 2 
νεφεληγερέταο 1 
νεόλλουτος 1 
νεύσας 1 
νεῖκος 1 
νεῦσαν 1 
νεῦσε 3 
νεῦσεν 1 
νεῶν 1 
νηγατέῳ 1 
νηλέα 1 
νηλειές 1 
νημερτέα 7 
νημερτέως 1 
νημερτής 1 
νημερτὲς 1 
νηοί 1 
νηούς 1 
νηοῖο 1 
νηοῖς 1 
νηοῖσι 2 
νηοῦ 1 
νηπίη 1 
νηόν 8 
νηός 2 
νηὶ 8 
νηὸν 13 
νηὸς 10 
νηῦς 4 
νηῶν 2 
νηῷ 4 
νιν 1 
νισόμενόν 1 
νιφόεντα 2 
νιφόεντος 1 
νοέειν 1 
νοήσας 3 
νομεύσομεν 1 
νομούς 1 
νομοὺς 1 
νομοῖο 1 
νομὸς 1 
νομῆες 1 
νομῶν 1 
νοσφισθεῖσα 1 
νοῆσαι 2 
νυ 1 
νυκτός 1 
νυκτὶ 1 
νυκτὸς 7 
νυὸς 1 
νωμήσας 1 
νόημ 1 
νόημα 4 
νόησας 1 
νόμιον 1 
νόοιο 2 
νόον 6 
νόος 3 
νόστου 1 
νόσφι 3 
νόσφιν 8 
νόσων 1 
νόῳ 3 
νύ 1 
νύκτ 1 
νύκτα 1 
νύκτας 2 
νύμφαι 1 
νύμφαις 1 
νύμφη 2 
νύμφην 1 
νύμφης 2 
νύμφῃ 3 
νύξ 1 
νῆ 2 
νῆάς 1 
νῆα 8 
νῆις 1 
νῆσον 1 
νῆσός 1 
νῦν 28 
νῶι 2 
νῶτα 5 
ξανθαὶ 1 
ξανθὴ 1 
ξανθὸν 1 
ξείνη 1 
ξεῖν 1 
ξεῖνοι 2 
ξεῖνος 1 
ξουθῇσι 1 
ξύλα 2 
ξύν 1 
ξὺν 1 
ξῦσαί 1 
οἰκήσειν 1 
οἰκήσεις 1 
οἰκία 4 
οἰκεῖ 1 
οἰκτείρατε 1 
οἰνοπέδοιο 1 
οἰοπόλος 1 
οἰωνοί 1 
οἰωνούς 1 
οἰωνοῖσι 3 
οἰωνός 1 
οἰωνὸν 2 
οἰωνῶν 2 
οἱ 42 
οἳ 45 
οἴη 1 
οἴης 1 
οἴκαδ 3 
οἴκοι 1 
οἴκῳ 1 
οἴνοπα 1 
οἴνοπι 1 
οἴνου 1 
οἴσεις 1 
οἴσομεν 1 
οἴσω 1 
οἴχεται 1 
οἴω 2 
οἵ 9 
οἵη 1 
οἵην 1 
οἶδα 7 
οἶδας 2 
οἶδε 3 
οἶδμ 1 
οἶδμα 1 
οἶκον 3 
οἶκος 1 
οἶμος 1 
οἶνον 2 
οἶνος 1 
οἶον 6 
οἶος 3 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷά 4 
οἷα 4 
οἷαί 1 
οἷοί 1 
οἷον 1 
οἷς 2 
οἷσί 2 
οἷσιν 1 
οἷόν 2 
οὐ 34 
οὐδ 28 
οὐδέ 26 
οὐδὲ 23 
οὐδὸν 6 
οὐκ 40 
οὐκέτ 1 
οὐκέτι 2 
οὐλοκάρηνα 1 
οὐλόμενον 1 
οὐλόποδ 1 
οὐρανίων 1 
οὐρανοῦ 2 
οὐρανόδεικτος 1 
οὐρανόθεν 2 
οὐρανὸν 4 
οὐρανὸς 1 
οὐρανῷ 2 
οὐρείην 1 
οὐρῆες 1 
οὐχ 1 
οὔ 23 
οὔατα 1 
οὔδει 1 
οὔδεϊ 1 
οὔθ 3 
οὔποτ 1 
οὔρεά 1 
οὔρεα 1 
οὔρεος 5 
οὔρεσι 1 
οὔρεσιν 3 
οὔρῳ 1 
οὔσας 1 
οὔτ 19 
οὔτε 28 
οὕνεκά 1 
οὕνεκα 6 
οὕνεχ 1 
οὕς 3 
οὕτω 15 
οὕτως 1 
οὖδας 1 
οὖθαρ 1 
οὖλέ 1 
οὖλα 1 
οὖν 10 
οὖρον 1 
οὖσα 1 
οὗ 1 
οὗτος 2 
πάλιν 3 
πάμπαν 2 
πάνθ 2 
πάντ 5 
πάντα 37 
πάντας 7 
πάντες 12 
πάντεσσι 2 
πάντη 1 
πάντοσ 1 
πάντων 11 
πάντως 3 
πάντῃ 1 
πάρα 3 
πάρεστι 1 
πάρεστιν 1 
πάρος 7 
πάσας 2 
πάσασθαι 1 
πάσης 3 
πάσσαο 1 
πάσσατ 1 
πάσῃσι 1 
πάσῃσιν 1 
πάτερ 3 
πέδονδε 1 
πέδῳ 1 
πέλασαν 1 
πέλε 1 
πέλει 2 
πέλονται 1 
πέλωρ 3 
πέλωρα 2 
πέλωρον 1 
πέμπουσα 1 
πέμπουσιν 1 
πέμπτον 1 
πέμπῃσι 1 
πέμψαι 1 
πέμψε 1 
πέμψουσιν 1 
πένθος 1 
πέπαρτο 1 
πέπιθε 1 
πέπλος 1 
πέπλων 1 
πέπλόν 1 
πέπον 2 
πέρ 2 
πέτεσθαι 1 
πέτρη 1 
πέτρης 2 
πέτρῃ 2 
πέτρῃσι 1 
πέτρῃσιν 1 
πέφαντο 1 
πήδησαν 1 
πήχεε 1 
πήχεις 1 
πίειραν 4 
πίθοιο 1 
πίθῃ 1 
πίνειν 1 
πίονα 11 
πίονες 1 
πίονι 2 
πίπτουσι 1 
πίσεα 1 
πίση 1 
παίδεσσι 2 
παίδων 1 
παίζομεν 2 
παίζοντα 1 
παίζουσ 1 
παίζουσαι 1 
παίζουσαν 1 
παγχρύσεα 1 
παγχρύσεον 1 
παθέειν 1 
παιήονες 1 
παιδὶ 3 
παιδὸς 1 
παιπαλοέσσῃ 1 
παιπαλόεις 1 
παιπαλόεντος 1 
παλάμῃ 1 
παλάμῃσι 1 
παλίντονα 1 
παλίσκιον 1 
παλαιγενέι 1 
παλαιγενές 1 
παλαιγενέων 1 
παλαιῶν 1 
παλισκίῳ 1 
παλλόμεναι 1 
παμμήτειραν 1 
παμποίκιλοι 1 
παμφανόωντα 1 
πανάφυλλον 1 
παννύχιαι 1 
παννύχιος 1 
παντοίῃ 1 
παντοδαποῖς 1 
παντοῖα 1 
πανόλβιον 1 
παπτήνας 1 
παρ 8 
παρά 1 
παρέλεκτο 1 
παρέσσεται 1 
παρέσται 1 
παρέστιχες 1 
παρίσταται 1 
παραδράμοι 1 
παραιβόλα 1 
παραιφάμενος 1 
παρακλιδὸν 1 
παρακοίτι 1 
παρασκώπτουσ 1 
παραὶ 3 
παρδάλιές 1 
παρειάων 1 
παρειαὶ 1 
παρενίσατο 1 
παρεξίμεν 1 
παρεστήκῃ 1 
παρημείβοντο 1 
παρθέμενοι 1 
παρθένοι 2 
παρθένον 3 
παρθένος 2 
παρθένῳ 1 
παρθενικαί 1 
παρθενικὰς 1 
παριστάμενοι 2 
παρὰ 22 
παρὲκ 3 
παρὲξ 1 
πασσάλου 1 
πατέρα 3 
πατέρος 1 
πατήρ 1 
πατρί 3 
πατρίδος 1 
πατροκασίγνητος 1 
πατρός 2 
πατρὶ 1 
πατρὸς 11 
πατὴρ 14 
παυομένη 1 
παχείῃ 1 
παύεται 1 
παύσαντο 1 
παύσειεν 1 
παῖ 1 
παῖδ 5 
παῖδά 1 
παῖδα 19 
παῖδας 2 
παῖδες 3 
παῖς 4 
παῦρα 2 
πείθεο 2 
πείθεσθε 1 
πείθετο 1 
πείρασι 1 
πείρατα 1 
πείσεται 1 
πείσονται 1 
πεδί 1 
πεδίοιο 1 
πεδίον 2 
πεδίονδε 1 
πεδίῳ 2 
πεζός 1 
πειρήνας 1 
πειρήσω 1 
πειρώμενος 1 
πελάαν 1 
πελάγεσσι 1 
πελάγεσσιν 1 
πελειάσιν 1 
πεντήκοντ 1 
πεντήκοντα 1 
πεπαλαγμέναι 1 
πεπαρμένα 1 
πεπιθεῖν 2 
πεπυκασμένος 1 
περ 32 
περάσαντες 1 
περήσειν 1 
περήσῃ 1 
περί 1 
περίαλλα 1 
περίστρεφε 1 
περίφρων 1 
περθόμεναί 1 
περιζαμενῶς 1 
περικαλλέα 11 
περικαλλέας 1 
περικαλλέες 1 
περικαλλὴς 2 
περικλυτὰ 1 
περικλύστου 1 
περικτιόνων 1 
περιπλομένων 1 
περισσείοντο 1 
περιστένει 1 
περιτελλομένοιο 2 
περιτελλομένου 1 
περιτιμήεσσα 1 
περιτροπέων 1 
περιφαινομένῳ 1 
περιφραδές 1 
περιώσια 1 
περιώσιον 1 
περὶ 19 
περῆν 1 
περῆσαι 1 
πετάλοισι 2 
πετέσθην 1 
πετρήεντα 2 
πετρήεσσα 1 
πετρήεσσαν 1 
πετρηέσσῃ 1 
πεφυγμένον 1 
πεφύασι 1 
πεφύκει 1 
πεῖσαι 1 
πηγέων 1 
πηγὰς 1 
πηδαλίοισιν 1 
πηκτὸν 1 
πημανέει 1 
πιέμεν 1 
πιθήσας 1 
πικρὴν 1 
πιλνᾷς 1 
πιοτέρη 1 
πιστωθεὶς 1 
πιστὸν 1 
πιφαυσκόμενος 1 
πιφαύσκειν 1 
πλέον 1 
πλήθει 1 
πλήκτρου 1 
πλήκτρῳ 3 
πλήξατο 1 
πλήσασ 1 
πλαζόμενος 1 
πλανοδίας 1 
πλαταμῶνι 1 
πλείων 1 
πλευρῇσιν 1 
πλεῖθ 1 
πληξίππῳ 1 
πλησάμεναι 1 
πλοκάμων 1 
πλούσιον 1 
πλούτου 1 
πλοῦτος 1 
πλώουσιν 1 
πλῆσεν 1 
πνοιῇ 2 
ποίει 1 
ποίην 2 
ποίης 1 
ποίησ 1 
ποίησα 1 
ποίησαι 1 
ποίησαν 1 
ποίησεν 1 
ποίῃ 1 
ποδήνεμος 1 
ποδῶν 2 
ποθ 2 
ποιήεντα 3 
ποιήεντας 1 
ποιήεντος 1 
ποιήσας 2 
ποιήσασθαι 1 
ποιήσατ 2 
ποιήσατο 3 
ποιήσομαι 1 
ποιήσονται 1 
ποιήσω 1 
ποιητοῖο 1 
ποικίλα 1 
ποικιλομῆτα 3 
ποιῆσαι 2 
πολέες 1 
πολεμήια 2 
πολιαὶ 1 
πολιοί 1 
πολιοῖο 1 
πολισσόε 1 
πολιῶν 1 
πολλά 3 
πολλάκι 3 
πολλάκις 1 
πολλή 1 
πολλήν 1 
πολλαὶ 2 
πολλοί 1 
πολλοὶ 2 
πολλοὺς 2 
πολλοῖσι 2 
πολλὰ 21 
πολλὴν 3 
πολλὸν 3 
πολλὸς 1 
πολλῆς 1 
πολλῷ 1 
πολυΐχθυον 1 
πολυάρητος 1 
πολυήρατον 2 
πολυήρατος 2 
πολυανθέος 1 
πολυδένδρεον 1 
πολυδαίδαλον 1 
πολυεύχετος 1 
πολυλήιον 1 
πολυλλίστοισι 1 
πολυλλίστῳ 1 
πολυμήλου 2 
πολυμήχανον 1 
πολυοινήσεις 1 
πολυπήμονος 2 
πολυπίδακα 2 
πολυπείρονα 1 
πολυπιδάκου 1 
πολυπότνια 1 
πολυστάφυλ 1 
πολυφλοίσβοιο 2 
πολυφόρβου 1 
πολυχρόνιοι 1 
πολυχρύσου 2 
πολυώνυμος 3 
πολύκροτον 1 
πολύμητιν 1 
πολύμητις 1 
πολύπυργον 1 
πολύτροπε 1 
πολύτροπον 1 
πολύυμνον 1 
πολὺ 1 
πολὺν 2 
πολὺς 2 
πολῖται 1 
πομπῇσιν 1 
πονεύμενε 1 
ποντοπόρος 1 
πορθήσω 1 
πορσαίνουσι 1 
πορτιτρόφον 1 
πορφυρέοισι 1 
πορφυρέῃ 1 
πορφύρεον 1 
ποσίν 1 
ποσσίν 1 
ποσσὶ 2 
ποσσὶν 3 
ποσὶ 5 
ποσὶν 2 
ποτ 9 
ποτέ 1 
ποταμοί 2 
ποταμὸν 2 
ποταμῶν 2 
ποταμῷ 1 
ποτε 4 
ποτώμεναι 1 
ποτὶ 4 
ποτῆτος 1 
ποτῇσι 1 
που 4 
πουλυβότειραν 2 
πουλύποδες 1 
πού 1 
πρέμνων 1 
πρέπει 1 
πρέσβειρα 1 
πρέσβιν 1 
πρήσσουσα 2 
πρήσσουσιν 1 
πρίν 8 
πραπίδεσσιν 1 
πρεσβίστην 1 
πρεσβηίδα 1 
πρεσβυτέροισι 1 
πρηὺ 1 
προΐῃ 1 
προέηκεν 2 
προβάτοισιν 1 
προβιβῶν 1 
προβλῆτι 1 
προγένοντο 1 
προγενεστάτη 1 
προγνώμεναι 1 
προθαλὴς 1 
προθύραια 1 
προθύροιο 2 
προκάδων 1 
προκαλεύμενος 1 
προκατέσχετο 1 
προλιποῦσ 1 
προλιποῦσα 1 
προπάροιθε 5 
προπάροιθεν 2 
προρέειν 1 
προρέοντες 2 
προσάγοιεν 1 
προσέβαν 1 
προσέβης 1 
προσέειπε 1 
προσέειπεν 4 
προσέθηκεν 1 
προσέφη 6 
προσεβήσατο 1 
προσηνάγκασσε 1 
προσηύδα 9 
προσηύδων 1 
προσπτύσσετο 1 
προσώπῳ 1 
προτέρω 3 
προτέρωσ 1 
προτέρῃ 1 
προτόνοισιν 1 
προφανεῖσα 1 
προφρονέως 3 
προφυγόντα 1 
προφύλαχθε 1 
προχέει 1 
προχυτῇσιν 1 
προὔπεμψαν 1 
προὔχοντι 2 
προὔχουσιν 1 
πρυμνήσια 1 
πρυτανευσέμεν 1 
πρωθήβῃ 2 
πρόπαν 2 
πρόπολος 1 
πρόσθε 1 
πρόσθεν 4 
πρόσωπα 1 
πρόσωπον 1 
πρότερος 2 
πρόφρον 1 
πρόφρονες 1 
πρόφρων 5 
πρύμνην 1 
πρύμνης 1 
πρώονες 2 
πρώτη 1 
πρώτην 1 
πρώτισθ 1 
πρώτιστα 4 
πρώτιστον 3 
πρώτῃ 1 
πρὶν 5 
πρὸ 1 
πρὸς 25 
πρῆξιν 2 
πρῶτα 5 
πρῶται 1 
πρῶτον 18 
πρῶτος 2 
πρῶτόν 1 
πτερόεντα 8 
πτερύγεσσι 2 
πτερύγων 1 
πτολίεθρον 3 
πτυχὶ 2 
πτόλεμοί 1 
πτόλις 1 
πτύχας 1 
πτᾶσα 1 
πυγμαχίῃ 1 
πυθέσθαι 1 
πυθόμην 2 
πυκιμήδεος 1 
πυκινοὺς 1 
πυκινοῖσιν 1 
πυκινόφρονα 1 
πυκινὰς 3 
πυκινὴν 1 
πυκινὸς 1 
πυκινῷ 1 
πυκνά 1 
πυκνὰ 3 
πυκνὸν 1 
πυληδόκον 1 
πυμάτῃ 1 
πυρήια 1 
πυραυγέα 1 
πυρηφόρον 1 
πυρός 2 
πυρὶ 1 
πυρὸς 5 
πω 2 
πωλήσομαι 1 
πωλεῖτ 1 
πωλεῖται 1 
πως 1 
πωτῶνται 1 
πωτῶντο 1 
πόδας 2 
πόδες 1 
πόδεσσιν 1 
πόθεν 6 
πόθος 1 
πόθῳ 3 
πόλεις 1 
πόλεμοί 1 
πόλεμον 1 
πόληες 1 
πόληος 2 
πόλιας 1 
πόλιν 6 
πόλις 1 
πόλλ 5 
πόνοιο 1 
πόνου 1 
πόνους 1 
πόντιον 1 
πόντοιο 1 
πόντον 5 
πόντος 3 
πόντου 1 
πόντῳ 4 
πόποι 2 
πόρεν 1 
πόροιεν 1 
πόρον 2 
πόρπας 1 
πόρτιες 1 
πόσιος 1 
πόσις 1 
πόσσ 1 
πότ 2 
πότνα 1 
πότνια 18 
πότνιαν 2 
πύθευ 1 
πύθοιτο 1 
πύθωμαι 1 
πύκα 1 
πύματόν 1 
πύσει 1 
πώ 2 
πώλους 1 
πὰρ 4 
πᾶν 1 
πᾶς 2 
πᾶσ 1 
πᾶσα 1 
πᾶσαί 1 
πᾶσαι 11 
πᾶσαν 3 
πᾶσι 9 
πᾶσιν 8 
πῃ 2 
πῆ 1 
πῆμα 3 
πῆξε 1 
πῖαρ 2 
πῖπτον 1 
πῦρ 6 
πῦσε 1 
πῶλοι 1 
πῶλος 1 
πῶς 6 
σ 18 
σάνδαλα 3 
σάου 1 
σάρκας 1 
σάφα 2 
σέ 5 
σέβας 4 
σέθεν 3 
σέλαος 1 
σέλας 4 
σέλματος 1 
σέο 3 
σήματ 1 
σήματα 2 
σήμερον 2 
σίδηρον 1 
σίτοιο 2 
σίτῳ 1 
σαίνοντες 1 
σατίνας 1 
σαφέως 2 
σαφὲς 1 
σαόφρονα 1 
σαῦλα 1 
σε 38 
σείσασ 1 
σελήνη 1 
σεμνά 1 
σεμναί 1 
σεμναὶ 1 
σεμνὴ 1 
σεμνὴν 2 
σεμνῆς 1 
σευ 1 
σεύασθαι 1 
σεύατ 1 
σεύατο 1 
σεῖ 1 
σεῖο 10 
σεῖό 2 
σεῦ 5 
σεῦε 1 
σημάντορα 1 
σημάντορας 1 
σημάντορες 1 
σθένος 1 
σιγαλόεντα 2 
σιγᾶν 1 
σιδήρου 1 
σιδήρῳ 2 
σκάπτεις 1 
σκέψατο 1 
σκίδνατο 1 
σκαίρουσι 1 
σκαλμοὶ 1 
σκευάζοντα 1 
σκηπτοῦχε 1 
σκιόεντα 6 
σκιόεντας 2 
σκιῇ 1 
σκοπιαί 2 
σκοπιὴν 2 
σκοπιῇ 1 
σκοπὸν 1 
σκότος 1 
σμερδαλέον 4 
σμερδνὸν 1 
σμικρὴν 1 
σοί 3 
σοι 6 
σοφίης 1 
σοφίῃ 1 
σοὶ 8 
σοῖς 1 
σοῦ 1 
σπάργαν 1 
σπάργανά 1 
σπάργανον 3 
σπάρξαν 1 
σπένδει 1 
σπέρμ 2 
σπέρχωσιν 1 
σπαργανιῶτα 1 
σπείων 1 
σπεύδοντε 1 
σπεύδων 1 
σπεῖσαι 1 
σπεῖσαν 1 
σπινθαρίδες 1 
σποδὸς 1 
σπουδαῖον 1 
σπουδῇ 1 
στέρνοιο 1 
στήθεσιν 2 
στήθεσσι 4 
στήθεσσιν 3 
στήσας 1 
στήσωνται 1 
στίβον 1 
στίβος 1 
στίλβει 1 
στίλβουσι 1 
σταθμοῖο 1 
σταθμοῖσι 2 
σταθμὸν 1 
στείβουσι 1 
στείνεα 1 
στερεῶς 2 
στεφάνην 1 
στεφάνου 1 
στεφάνους 1 
στεῖχε 1 
στιβαροῖς 1 
στομάτων 1 
στονόεντα 2 
στορέσαιμι 1 
στρεφόμεσθα 1 
στρωφᾶτ 1 
στρόφοι 1 
στρόφον 1 
στυγέουσι 1 
στυγεροῦ 1 
στυγερὸν 1 
στυγερῷ 1 
στόμα 1 
στόματος 1 
στὰν 1 
στῆ 3 
στῆς 2 
στῆσε 1 
στῆσεν 1 
συμμίσγων 1 
συμφώνους 1 
συνάξουσ 1 
συνάρηρεν 1 
συνέλασσε 1 
συνέλασσεν 1 
συνέμιξα 1 
συνέμιξε 2 
συνέσευε 1 
συνήγαγε 1 
συνήντετο 1 
συναρωγὲ 1 
συνδήσας 1 
συνηθείῃσιν 1 
συρίγγων 1 
σφάζειν 1 
σφέας 1 
σφίσι 1 
σφίσιν 3 
σφεας 2 
σφετέρης 1 
σφετέροισι 1 
σφι 1 
σφιν 8 
σχέτλιε 1 
σχέτλιον 1 
σχήσει 1 
σχήσησθα 1 
σχεδὸν 2 
σχεῖν 2 
σωτῆρά 1 
σωτῆρας 1 
σύ 10 
σύεσσι 1 
σύμβολον 2 
σύμπανθ 1 
σύν 1 
σύνδυο 1 
σὲ 8 
σὴ 1 
σὴν 1 
σὸν 5 
σὺ 35 
σὺν 11 
σῆμα 2 
σῆς 2 
σῇ 1 
σῇσι 5 
σῖτον 1 
σῶν 1 
σῷ 2 
τ 122 
τά 1 
τάδ 4 
τάδε 7 
τάλαντα 1 
τάμεν 1 
τάνυσσαν 1 
τάνυσσε 1 
τάρ 1 
τάρβεσκον 1 
τάρβησέν 1 
τάς 1 
τάφος 1 
τάχ 2 
τάχα 11 
τάχιστα 3 
τάων 2 
τέ 3 
τέγεος 1 
τέκε 13 
τέκες 1 
τέκετο 2 
τέκμωρ 1 
τέκνα 12 
τέκνον 5 
τέκοιεν 1 
τέκον 2 
τέκος 5 
τέκτονας 1 
τέλειον 1 
τέλεον 1 
τέλεσαν 1 
τέλος 2 
τέμενος 3 
τέμνον 1 
τέξεσθαι 1 
τέξουσι 1 
τέρας 1 
τέρεν 1 
τέρθρον 1 
τέρπε 1 
τέρπεσθε 1 
τέρπετο 3 
τέρπουσιν 1 
τέρψαιτο 1 
τέσσαρες 2 
τέτλαμεν 2 
τέτμε 1 
τέτμον 1 
τέτραπται 1 
τέτυκται 5 
τέτυκτο 1 
τέχνη 1 
τέχνην 2 
τέχνης 3 
τέχνῃ 1 
τέχνῃσίν 1 
τέων 1 
τέως 1 
τέῳ 1 
τήνδε 2 
τί 11 
τίθησιν 1 
τίμιον 3 
τίνα 2 
τίνασσε 1 
τίνες 2 
τίνι 1 
τίουσιν 1 
τίπτε 2 
τίς 14 
τίσει 1 
τίσις 1 
τίσω 1 
τίφθ 1 
ταλαεργούς 1 
ταλαπείριος 1 
ταμίαι 1 
ταμὼν 2 
ταναοῖσι 1 
ταναύποδ 1 
ταναύποδα 1 
τανυσίπτερον 2 
τανυσφύρῳ 1 
τανύπτεροι 1 
τανύσφυρον 1 
ταρβήσειεν 1 
ταρβαλέον 1 
ταχέων 2 
ταχέως 1 
ταύροισι 1 
ταύτην 2 
ταὶ 3 
ταῖς 1 
ταῖσδ 1 
ταῦρος 2 
ταῦτ 2 
ταῦτά 2 
ταῦτα 6 
τε 258 
τείρεσιν 1 
τεθαλυῖα 1 
τεθυωμένα 1 
τεθυωμένον 1 
τεκέειν 2 
τεκέσθαι 2 
τεκεῖσθαι 1 
τεκμήρατο 1 
τεκτήνατ 1 
τεκόμην 1 
τελέεσθαι 2 
τελέθεσκε 1 
τελέθουσι 1 
τελέθουσιν 1 
τελεσφόρον 3 
τελευτὴν 1 
τελεύτησέν 1 
τεληέντων 1 
τεληέσσας 5 
τελοῦντες 1 
τεμένη 1 
τερατωπὸν 1 
τερείνῃ 1 
τερπικεραύνου 1 
τερπικεραύνῳ 4 
τερπομένη 1 
τερπόμενοι 1 
τερπόμενος 2 
τερφθῇ 1 
τερψιμβρότου 1 
τετελεσμένον 1 
τετελεσμένος 1 
τετιημένη 3 
τετιηότες 1 
τετιμένη 1 
τετιμένον 1 
τετιμένος 2 
τετορήσας 1 
τετράδι 1 
τετραμμένον 1 
τευχόντων 1 
τεχνήσομαι 1 
τεύξασα 1 
τεύξασθαι 4 
τεύξειν 2 
τεύχε 1 
τεύχη 1 
τεὸν 1 
τεῇς 1 
τεῖχος 1 
τεῦξαι 2 
τεῦξε 1 
τεῦχον 1 
τηΰσιον 1 
τηλίκαι 1 
τηλαυγέα 1 
τηλαυγές 1 
τηλεθάουσαι 1 
τηλεθάων 1 
τηλοῦ 1 
τηλυγέτοιο 1 
τηλόθ 1 
τηλόθεν 1 
τηλόσ 1 
τηλόσε 2 
τηλύγετος 1 
τηρήσαιμι 1 
τι 31 
τιθήνη 1 
τιθήνης 1 
τιθηνοίμην 1 
τιθῆναι 1 
τιμάοχος 1 
τιμάοχός 1 
τιμάς 2 
τιμήεντος 1 
τιμήν 3 
τιμήσατ 1 
τιμήσεσθε 1 
τιμήσῃς 2 
τιμὰς 4 
τιμὴ 1 
τιμὴν 4 
τιμῆς 4 
τιν 8 
τινά 1 
τινές 2 
τινα 3 
τινας 1 
τινες 3 
τινὰ 1 
τις 32 
τιταίνει 2 
τιτύσκεαι 1 
τλήμονα 1 
τλαίης 2 
τλημοσύνας 1 
τοί 4 
τοι 57 
τοιγὰρ 1 
τοιοῦτος 1 
τοιόνδε 1 
τοκήων 2 
τοκῆες 1 
τοξοφόρον 2 
τοτὲ 1 
τούς 1 
τούτοις 1 
τούτου 1 
τούτῳ 1 
τοὶ 3 
τοὺς 8 
τοῖα 2 
τοῖο 2 
τοῖον 1 
τοῖς 4 
τοῖσι 1 
τοῖσιν 2 
τοῦ 10 
τοῦτ 1 
τοῦτο 5 
τοῦτον 2 
τρέσσε 1 
τρέφε 1 
τρέφει 2 
τρέφεν 1 
τρέφεται 1 
τρέφον 1 
τρήρωσι 1 
τρία 2 
τρίβος 1 
τρίποδας 2 
τρίτατον 1 
τραφερήν 1 
τρεῖς 2 
τρητοῖσι 1 
τρηχεῖ 1 
τρηχεῖα 1 
τριετηρίσιν 1 
τριπέτηλον 1 
τριπόδων 1 
τρισσὰς 1 
τριτάτην 2 
τριτάτης 1 
τρομέει 1 
τρομέουσιν 1 
τρομέω 1 
τροφοί 1 
τροφοὶ 1 
τροφὸς 1 
τρυγηφόρος 1 
τρύγην 1 
τυπάνων 1 
τυφλὸς 1 
τό 6 
τόδ 1 
τόδε 11 
τόθι 2 
τόκοιο 1 
τόκος 1 
τόν 4 
τόνδ 1 
τόνδε 5 
τόξα 7 
τόξον 1 
τόξου 1 
τόσα 2 
τόσσον 2 
τότ 9 
τότε 18 
τόφρα 2 
τύραννε 1 
τύχην 1 
τύχῃσι 1 
τὰ 21 
τὰς 8 
τὴν 21 
τὸ 25 
τὸν 35 
τὼ 2 
τῆλε 2 
τῆμος 2 
τῆς 6 
τῇ 17 
τῇδε 2 
τῇσι 5 
τῇσιν 3 
τῶν 17 
τῷ 8 
τῷδε 1 
υἱέ 13 
υἱέες 1 
υἱεῖ 1 
υἱεῖς 1 
υἱόν 8 
υἱός 15 
υἱὲ 1 
υἱὸν 13 
υἱὸς 15 
υἷα 1 
υἷος 2 
φάθ 2 
φάος 6 
φάρεϊ 1 
φάσ 1 
φάσκε 1 
φάτ 3 
φάτο 9 
φέγγος 1 
φέρασπι 1 
φέρβει 1 
φέρβεται 1 
φέρε 1 
φέρειν 2 
φέρεις 1 
φέρεσθαι 1 
φέρεσκέ 1 
φέριστε 2 
φέροιεν 1 
φέρον 1 
φέροντα 1 
φέροντες 1 
φέρουσα 2 
φέρτεροί 1 
φέρτερον 1 
φέρτερος 1 
φέρων 5 
φέρῃσι 1 
φή 1 
φήμ 1 
φίλ 1 
φίλα 5 
φίλαι 1 
φίλας 1 
φίλε 1 
φίλη 1 
φίλην 1 
φίλης 1 
φίλησε 1 
φίλοι 1 
φίλοιο 1 
φίλοισι 2 
φίλον 14 
φίλος 4 
φίλους 1 
φίλτερον 1 
φίλων 2 
φίλωνται 3 
φίλῃ 1 
φίλῃσι 2 
φαέθοντα 1 
φαίδιμα 1 
φαίδιμον 1 
φαίη 2 
φαίνει 1 
φαίνετο 1 
φαίνων 1 
φαγεῖν 1 
φαεινάς 3 
φαεινήν 1 
φαεινοῦ 1 
φαεινόν 1 
φαεινότερον 1 
φαεινὰ 1 
φαεινὴν 1 
φαινολὶς 1 
φαινομένηφιν 1 
φαρέτρην 1 
φασίν 1 
φασι 1 
φασιν 1 
φερέσβιον 3 
φερέσβιος 2 
φερεσανθέσιν 1 
φεύγουσα 1 
φεῦγε 1 
φεῦγον 1 
φηλητέων 2 
φηληταὶ 1 
φηλητεύσειν 1 
φηλητὴν 1 
φηλῆτα 1 
φημι 1 
φημὶ 1 
φθέγγεσθ 1 
φθίμενός 1 
φθεγγομένη 1 
φθῖσαι 1 
φιλεῖ 1 
φιλοκυδέα 1 
φιλοκυδέος 1 
φιλολήιός 1 
φιλομμειδὴς 5 
φιλοστεφάνου 1 
φιλόκροτον 1 
φιλότητα 1 
φιλότητι 14 
φιλότητος 2 
φιλῶ 1 
φλοιὸς 1 
φλόγα 1 
φλὸξ 1 
φοίνικι 1 
φοίνικος 1 
φοινικόεντα 1 
φοινὸν 1 
φοιτίζεσκε 1 
φοιτᾷ 2 
φοιτῶσαι 1 
φοιτῶσι 1 
φοιτῶσιν 1 
φορέουσι 1 
φορβῇ 1 
φορμίζων 1 
φράζεο 1 
φράζεσθαι 1 
φράσαι 1 
φράσσασθαι 1 
φρέατι 1 
φρένα 6 
φρένας 12 
φρίσσει 1 
φραδμοσύνῃς 1 
φραζέσκετο 1 
φρασσάμενος 1 
φρεσίν 1 
φρεσὶ 14 
φρεσὶν 5 
φρονέεις 1 
φρονέοντες 1 
φρονέουσα 1 
φρονέω 2 
φρονέων 1 
φυήν 2 
φυλάξει 1 
φυλάσσει 1 
φυλόπιδος 1 
φυσιζόου 1 
φυσιοώσας 1 
φυτὰ 2 
φυὴν 2 
φωνή 1 
φωνήσας 2 
φωνήσασ 2 
φωνήσασα 1 
φωνὰς 1 
φωνὴ 1 
φωνὴν 2 
φωνῆς 2 
φωνῇ 4 
φωρήν 1 
φωρῆς 1 
φωτί 2 
φωτῶν 2 
φόρμιγγ 1 
φόρμιγγές 1 
φόρμιγγα 2 
φόρμιγγι 2 
φόρμιγξ 1 
φόως 3 
φόωσδε 1 
φύζαν 1 
φύλαξαι 1 
φύλλοισίν 1 
φύλοπιν 1 
φύοντο 1 
φύσεις 1 
φώνησέν 2 
φὰς 1 
φᾶρος 1 
φῆ 2 
φῦλ 8 
φῦλα 7 
φῦσε 1 
φῶκαί 1 
φῶς 1 
φῶτα 1 
φῶτες 2 
χ 2 
χάνε 1 
χάρη 1 
χάριν 3 
χάρις 1 
χάρμα 3 
χάρματι 1 
χάρματος 2 
χέλυν 4 
χέλυς 1 
χέρα 1 
χέρσονδε 1 
χήτεϊ 1 
χαίρει 1 
χαίρετ 1 
χαίρετε 5 
χαίροντας 1 
χαίταις 1 
χαίτῃς 1 
χαλάσασ 1 
χαλεποὶ 1 
χαλεπὸν 1 
χαλεπῇσι 1 
χαλκείῃσι 1 
χαλκοκορυστά 1 
χαλκῷ 1 
χαμαιγενέων 2 
χαμαὶ 4 
χαρίεις 1 
χαρίεν 1 
χαρίεντα 2 
χαρίσσασθαι 1 
χαριδῶτα 1 
χαριζομένη 1 
χαρμόφρων 1 
χαροποί 1 
χαροποὶ 1 
χαροποῖσι 1 
χαροπῶν 1 
χαῖρ 2 
χαῖρε 31 
χαῖρεν 1 
χαῖται 2 
χείρεσσ 2 
χείρεσσιν 3 
χείσεται 1 
χειμέριαι 1 
χειρότεραι 1 
χειρὶ 3 
χειρὸς 6 
χειρῶν 2 
χελώνης 2 
χερσί 2 
χερσίν 1 
χερσὶ 5 
χερσὶν 12 
χεῖράς 1 
χεῖρα 1 
χεῖρας 2 
χθιζὸς 1 
χθονί 2 
χθονός 2 
χθονὶ 8 
χθονὸς 3 
χθόνα 7 
χθών 3 
χθὲς 1 
χθὼν 2 
χιτῶνος 1 
χλαίνῃ 1 
χλαίνῃσιν 1 
χλεύῃς 1 
χλωρόν 2 
χλωρὸν 1 
χολάδεσσι 1 
χολούμενος 1 
χολωθεὶς 1 
χολωσάμενος 1 
χολωσαμένη 2 
χολώσατο 1 
χορδάς 1 
χοροήθεσι 1 
χοροί 2 
χοροιτύπε 1 
χορούς 1 
χοροῖς 1 
χοροῦ 1 
χορὸν 4 
χορῶν 1 
χρέος 1 
χρέων 2 
χρήματ 1 
χρήματα 1 
χρήσω 1 
χρίεσκ 1 
χρείων 1 
χρηστήριον 5 
χρησόμενοι 2 
χροὸς 2 
χροῒ 6 
χρυσάμπυκες 2 
χρυσάορα 1 
χρυσέη 1 
χρυσέοισι 1 
χρυσέοισιν 3 
χρυσέου 4 
χρυσαόρου 3 
χρυσείην 2 
χρυσείοισι 2 
χρυσείῳ 1 
χρυσεοπήληξ 1 
χρυσηλάκατον 2 
χρυσηλακάτου 1 
χρυσοθρόνου 1 
χρυσοθρόνῳ 1 
χρυσοπλόκαμος 1 
χρυσοστέφανον 1 
χρυσοῖό 1 
χρυσόζυγον 1 
χρυσόθρονον 2 
χρυσόθρονος 1 
χρυσόν 2 
χρυσόπτερον 1 
χρυσόρραπι 2 
χρυσόρραπιν 1 
χρυσόρραπις 3 
χρυσός 1 
χρυσῆς 1 
χρυσῷ 2 
χρόα 2 
χρόνον 3 
χρύσεα 1 
χρύσειοι 1 
χρύσεοι 1 
χρύσεον 1 
χρὴ 3 
χρῆμα 1 
χρῖσαν 1 
χωομένη 1 
χωομένης 1 
χωσαμένη 1 
χωόμενον 1 
χόλοιο 1 
χόλον 2 
χόλου 2 
χώρης 1 
χώρησεν 1 
χώρῳ 1 
χῶρον 13 
χῶρος 1 
ψαμάθοιο 2 
ψαμάθοις 2 
ψαμαθώδεα 3 
ψαφαρότριχα 1 
ψαύσειν 1 
ψευδόμενοι 1 
ψεύδεσθαι 1 
ψεύδονται 1 
ψολόεντι 1 
ψυχὰς 1 
ψυχὴ 1 
ψυχῆς 1 
ψόφου 1 
ἀάσθη 1 
ἀάσθην 1 
ἀάσθης 1 
ἀέκουσαν 3 
ἀέλλας 1 
ἀέλπτοις 1 
ἀέντος 1 
ἀέξεσθαι 1 
ἀέξετο 3 
ἀίδιον 1 
ἀίξαντες 1 
ἀίσσοντο 1 
ἀβλαβέως 1 
ἀβλαβίῃσι 1 
ἀγάγωσι 1 
ἀγάλματα 1 
ἀγάννιφον 2 
ἀγάρροον 1 
ἀγάσσασθαι 1 
ἀγάστονος 1 
ἀγέλαστος 1 
ἀγέλης 2 
ἀγήνορος 1 
ἀγήνωρ 1 
ἀγήραον 1 
ἀγήρων 1 
ἀγήρως 2 
ἀγαγὼν 1 
ἀγαθοῖο 1 
ἀγαθός 1 
ἀγαθῶν 2 
ἀγακλειτὴν 1 
ἀγαλλίδας 2 
ἀγαλλομένη 1 
ἀγαλλόμεναι 1 
ἀγαλλόμενος 1 
ἀγανὸν 1 
ἀγαυοῦ 1 
ἀγαυὴν 1 
ἀγαυὸν 1 
ἀγγέλλουσι 1 
ἀγγελέουσα 1 
ἀγγελιάων 2 
ἀγγελιώτην 1 
ἀγειρομένων 1 
ἀγειρόμενοι 1 
ἀγητή 1 
ἀγινήσουσ 1 
ἀγινήσουσι 4 
ἀγκάλῳ 1 
ἀγκοίνῃσιν 2 
ἀγκυλομήτης 2 
ἀγλαέθειρον 1 
ἀγλαίας 1 
ἀγλαοκάρπου 1 
ἀγλαόδωρ 1 
ἀγλαόδωρε 1 
ἀγλαόδωρος 1 
ἀγλαόκαρποι 1 
ἀγλαὰ 10 
ἀγλαὲ 1 
ἀγλαὸν 4 
ἀγλαὸς 7 
ἀγορεύειν 2 
ἀγορεύεις 3 
ἀγορεύσω 2 
ἀγορεύω 2 
ἀγορὴν 2 
ἀγραύλοισι 2 
ἀγραύλοισιν 1 
ἀγραύλους 3 
ἀγρομένοισι 1 
ἀγροὺς 2 
ἀγρόμεναι 1 
ἀγχίθεοι 1 
ἀγχιάλη 1 
ἀγχοτάτω 1 
ἀγχοῦ 3 
ἀγόρευεν 1 
ἀγόρευον 1 
ἀγόρευσον 1 
ἀγὲ 1 
ἀγὸς 2 
ἀγῇσιν 1 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνι 1 
ἀδίκως 1 
ἀδηκότες 1 
ἀδικησάντων 1 
ἀδινὴν 1 
ἀδμής 1 
ἀδμήτην 1 
ἀδμήτῃ 1 
ἀδμῆτες 1 
ἀδύτους 1 
ἀδώρητοι 1 
ἀείδει 2 
ἀείδειν 10 
ἀείδεο 1 
ἀείδοις 1 
ἀείδουσιν 1 
ἀείδω 4 
ἀείρας 2 
ἀείσεο 1 
ἀείσομαι 4 
ἀεικελίη 1 
ἀεικὲς 1 
ἀεικὴς 2 
ἀειρόμενος 1 
ἀεκαζομένην 2 
ἀεκαζομένῃ 1 
ἀελλοπόδεσσιν 1 
ἀεξομένης 1 
ἀεξομένοιο 1 
ἀζάνεται 1 
ἀζηχὲς 1 
ἀθάναται 2 
ἀθάνατοι 4 
ἀθάνατος 1 
ἀθάνατόν 5 
ἀθέσφατα 1 
ἀθέσφατον 1 
ἀθανάτην 1 
ἀθανάτοιο 4 
ἀθανάτοις 6 
ἀθανάτοισι 27 
ἀθανάτοισιν 23 
ἀθανάτου 1 
ἀθανάτους 10 
ἀθανάτων 20 
ἀθανάτῃ 2 
ἀθανάτῃσι 3 
ἀθανάτῃσιν 3 
ἀθανάτῳ 1 
ἀθρήσας 2 
ἀθρόας 1 
ἀθρόοι 1 
ἀθυρομένη 1 
ἀθύρων 2 
ἀκάμαντ 1 
ἀκέουσα 1 
ἀκέων 1 
ἀκήριον 1 
ἀκαχήσεις 1 
ἀκερσεκόμης 1 
ἀκηδέα 1 
ἀκηρασίους 1 
ἀκηχεμένη 1 
ἀκοίτης 1 
ἀκουάζοντα 1 
ἀκουστήν 1 
ἀκούεις 1 
ἀκούσας 2 
ἀκούσατε 1 
ἀκούσεαι 1 
ἀκούω 3 
ἀκούων 1 
ἀκροπόλοις 1 
ἀκροτάτην 1 
ἀκροτάτης 1 
ἀκρωτήρια 1 
ἀκρότατον 1 
ἀκτίνεσσι 1 
ἀκταί 1 
ἀκτῇ 1 
ἀκτῖνες 2 
ἀκόντιον 1 
ἀκόρητοι 1 
ἀλάλησθε 1 
ἀλάμπετος 1 
ἀλέγιζεν 1 
ἀλέγοντες 1 
ἀλέγυνε 1 
ἀλέεινεν 1 
ἀλαλημένη 1 
ἀλαπαδνόν 1 
ἀλεγύνειν 1 
ἀλεγύνων 1 
ἀλεείνων 1 
ἀληθέα 2 
ἀληθείην 2 
ἀλκήεσσαν 1 
ἀλλ 50 
ἀλλά 9 
ἀλλήλας 1 
ἀλλήλοισι 1 
ἀλλήλοισιν 1 
ἀλλήλους 2 
ἀλλήλων 4 
ἀλλήλῃσι 1 
ἀλλοδαποῖσι 1 
ἀλλοτρίης 1 
ἀλλὰ 13 
ἀλογήσει 1 
ἀλφεσίβοιαι 1 
ἀλφηστάων 1 
ἀλωὴν 1 
ἀλωῆς 2 
ἀλόχοισιν 1 
ἀλόχου 1 
ἀλόχους 1 
ἀλόωνται 1 
ἀλύξαι 1 
ἀμάθοισιν 1 
ἀμάθυνε 1 
ἀμήχανα 1 
ἀμήχανοι 1 
ἀμήχανον 1 
ἀμήχανος 2 
ἀμαλδύνουσα 1 
ἀμαξιτόν 1 
ἀμαρυγαί 1 
ἀμαρύσσων 2 
ἀμβολάδην 1 
ἀμβροσίαις 1 
ἀμβροσίη 2 
ἀμβροσίην 2 
ἀμβροσίης 2 
ἀμβροσίῃ 2 
ἀμβροσίῳ 1 
ἀμβρόσιαι 1 
ἀμβρότῳ 1 
ἀμείβετο 5 
ἀμείλικτον 1 
ἀμείλιχον 3 
ἀμεγάρτων 1 
ἀμειβομένη 1 
ἀμειβόμεναι 1 
ἀμειβόμενος 2 
ἀμενηνὰ 1 
ἀμενηνὸν 1 
ἀμηχανέων 1 
ἀμιχθαλόεσσα 1 
ἀμοιβηδὶς 1 
ἀμολγῷ 2 
ἀμπελόεσσαν 2 
ἀμφ 9 
ἀμφί 2 
ἀμφαγάπησε 1 
ἀμφαγαπαζόμεναι 2 
ἀμφανέειν 1 
ἀμφιγεγηθὼς 1 
ἀμφικαλύπτει 1 
ἀμφικαλύπτοι 1 
ἀμφικαλύψει 1 
ἀμφινέμεσθε 1 
ἀμφιπεριφθινύθει 1 
ἀμφιπολεύεις 1 
ἀμφιπόλευε 1 
ἀμφιπόλους 1 
ἀμφιρύτην 1 
ἀμφιρύτους 2 
ἀμφιρύτῃ 1 
ἀμφιφαείνει 1 
ἀμφιχυθεῖσα 1 
ἀμφοτέρας 1 
ἀμφοτέροισι 1 
ἀμφοτέρους 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφοτέρῃσιν 1 
ἀμφοῖν 1 
ἀμφότεροι 1 
ἀμφὶ 19 
ἀμφὶς 3 
ἀμόγητε 1 
ἀμύμονά 1 
ἀμύμονος 1 
ἀμώμητον 1 
ἀν 4 
ἀνάγκη 1 
ἀνάγκῃ 4 
ἀνάειρε 1 
ἀνάξει 1 
ἀνάσσει 1 
ἀνάσσειν 1 
ἀνάσσεις 2 
ἀνάσσων 1 
ἀνέγειρεν 1 
ἀνέδωκε 1 
ἀνέεργε 1 
ἀνέκαι 1 
ἀνέκαιε 1 
ἀνέμιξε 1 
ἀνέμοισιν 1 
ἀνέμους 1 
ἀνέμων 2 
ἀνένευσ 1 
ἀνέρα 1 
ἀνέρας 2 
ἀνέρι 1 
ἀνέρος 3 
ἀνέτλη 1 
ἀνέφαινε 1 
ἀνέῳγε 1 
ἀνήρ 1 
ἀνήρπαξε 1 
ἀνήρπασε 1 
ἀνήσειν 1 
ἀνίει 1 
ἀναΐξας 1 
ἀναΐξασα 1 
ἀναΐξει 1 
ἀναΐσσουσιν 1 
ἀναγκαίης 1 
ἀναγκαίῃ 1 
ἀναεῖραι 1 
ἀναιδείην 1 
ἀνακεκλόμεναι 1 
ἀνακλέψῃς 1 
ἀνακτορίην 1 
ἀναλύσεται 1 
ἀναπηλήσας 1 
ἀναπνέει 1 
ἀναρπάξας 1 
ἀνασσείασκε 1 
ἀναστήσουσα 1 
ἀναστήσουσιν 1 
ἀνδράσιν 2 
ἀνδρὶ 3 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 10 
ἀνείρετο 1 
ἀνεείλε 1 
ἀνειρομένη 1 
ἀνειρόμενος 1 
ἀνεκρέμασε 1 
ἀνελέσθαι 1 
ἀνεξόμεθ 1 
ἀνθέον 1 
ἀνθεμοέντων 1 
ἀνθεμόεντα 1 
ἀνθοῦσαν 1 
ἀνθρακιὴν 2 
ἀνθρώποις 7 
ἀνθρώποισι 8 
ἀνθρώποισιν 6 
ἀνθρώπους 8 
ἀνθρώπων 45 
ἀνιοῦσα 1 
ἀντ 2 
ἀντάξια 1 
ἀντία 2 
ἀντίον 5 
ἀντίτομον 1 
ἀντεβόλησεν 2 
ἀντιάσειε 1 
ἀντιβίοισι 1 
ἀντιβολήσειν 1 
ἀντιθέῳ 1 
ἀντιτορήσων 1 
ἀντιτοροῦντα 1 
ἀντὶ 1 
ἀντῇς 1 
ἀνόητα 1 
ἀνόρουσ 2 
ἀνόρουσε 1 
ἀνύσειε 1 
ἀνύσσας 1 
ἀνώγῃ 1 
ἀνὰ 11 
ἀνὴρ 3 
ἀνῆκεν 1 
ἀξέμεν 1 
ἀξέμεναι 1 
ἀοίδιμον 1 
ἀοιδή 2 
ἀοιδήν 7 
ἀοιδαί 1 
ἀοιδοί 1 
ἀοιδοὶ 2 
ἀοιδόν 1 
ἀοιδὸς 1 
ἀοιδῆς 15 
ἀοιδῇ 8 
ἀοιδῶν 1 
ἀολλέες 1 
ἀπ 21 
ἀπάνευθε 3 
ἀπάτερθεν 1 
ἀπέβαλλε 1 
ἀπέβη 1 
ἀπέειπεν 1 
ἀπέκρυψε 1 
ἀπέκρυψεν 1 
ἀπέλαμπεν 1 
ἀπέστιχες 1 
ἀπήγαγον 1 
ἀπήμοσι 1 
ἀπήμων 1 
ἀπίθησε 2 
ἀπίθησεν 2 
ἀπαμειβόμενος 1 
ἀπατήσω 2 
ἀπατηλὸν 1 
ἀπατῆσαι 2 
ἀπείριτος 1 
ἀπείρονι 1 
ἀπείρων 1 
ἀπείχετο 1 
ἀπειρήτην 1 
ἀπεπαύετο 1 
ἀπεπλάγχθην 1 
ἀπετάμνετο 1 
ἀπηλεγέως 1 
ἀπηνέα 1 
ἀποβάντες 1 
ἀποεργμένη 1 
ἀποκλέψειν 1 
ἀποκλίνουσι 1 
ἀπολείβεται 1 
ἀπονήσεται 2 
ἀποναίατο 1 
ἀπονοσφίσσειεν 1 
ἀπονοσφισθῶσι 1 
ἀπονόσφι 1 
ἀποπνείουσ 1 
ἀπορνύμενος 1 
ἀποστρέψας 1 
ἀποστρέψειεν 1 
ἀποσυρίζων 1 
ἀποτηλοῦ 1 
ἀποτιμήσω 1 
ἀπρεπέως 1 
ἀπριάτην 1 
ἀπωσαμένη 1 
ἀπό 1 
ἀπόλοιτο 1 
ἀπὸ 31 
ἀρήιον 1 
ἀρίσημά 1 
ἀρίστη 4 
ἀρίστους 1 
ἀραιῇσι 1 
ἀργαλέης 1 
ἀργαλέοισι 1 
ἀργαλέον 3 
ἀργαλέους 2 
ἀργαλέων 1 
ἀργινόεντα 1 
ἀργιόδουσι 1 
ἀργυρέου 1 
ἀργυροήλου 1 
ἀργυρόπεζα 1 
ἀργυρότοξε 1 
ἀργυρότοξον 1 
ἀργυρότοξος 3 
ἀργυφέοισιν 1 
ἀργύφεον 1 
ἀρδόμενοί 1 
ἀρείων 1 
ἀρετήν 2 
ἀρθμῷ 1 
ἀριπρεπέ 1 
ἀριπρεπέος 1 
ἀριστερὰ 4 
ἀριστεύουσιν 1 
ἀρκέσει 1 
ἀρνεύμενον 1 
ἀρξάμενος 4 
ἀροίμην 2 
ἀρουράων 1 
ἀρούραις 1 
ἀρούρης 1 
ἀρσίποδας 1 
ἀρτυνέουσα 1 
ἀρχόμενοι 1 
ἀρχόμενος 2 
ἀρχὸν 1 
ἀρχὸς 2 
ἀσθμαίνουσα 1 
ἀσπάσιός 1 
ἀσπαίροντα 2 
ἀσπασίη 2 
ἀσπασίως 2 
ἀστέρι 1 
ἀσταχύεσσιν 1 
ἀσταχύων 1 
ἀστεροπῆς 1 
ἀστερόεντα 1 
ἀστερόεντος 2 
ἀσφοδελὸν 2 
ἀτάλλετο 1 
ἀτάσθαλα 1 
ἀτάσθαλον 2 
ἀτέλεστον 1 
ἀτίταλλε 1 
ἀτίταλλεν 1 
ἀτίταλλον 1 
ἀταλὰ 1 
ἀταρπιτοὶ 1 
ἀτελὴς 1 
ἀτιμάζειν 1 
ἀτιμήσας 1 
ἀτιμήσασα 1 
ἀτρεκέως 4 
ἀτρυγέτοιο 4 
ἀτὰρ 6 
ἀυτμή 1 
ἀυτμῇ 1 
ἀφ 2 
ἀφήλικος 1 
ἀφίκανε 3 
ἀφίκανεν 1 
ἀφίκεο 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφίξεται 2 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφιέντες 1 
ἀφνειόν 1 
ἀφνειὸν 1 
ἀφράδμονες 1 
ἀφραδέες 1 
ἀφραδίῃς 1 
ἀφραδίῃσι 1 
ἀφραδίῃσιν 1 
ἀφρῷ 1 
ἀφύσσων 1 
ἀφῶμεν 1 
ἀχέει 1 
ἀχέειν 1 
ἀχέων 1 
ἀχθόμενός 1 
ἀχνυμένη 1 
ἀχνυμένην 1 
ἀχνυμένης 1 
ἀχνύμενοί 2 
ἀϋτή 1 
ἀὴρ 1 
ἁγνήν 1 
ἁγνὴν 1 
ἁγνὸν 1 
ἁγνῆς 1 
ἁγνῶς 1 
ἁζόμενοι 1 
ἁλίην 1 
ἁλίῃσιν 1 
ἁλιστέφανον 1 
ἁλμυρὸν 2 
ἁλὶ 1 
ἁλὸς 4 
ἁνείρηται 1 
ἁπάντων 1 
ἁπαλοὶ 1 
ἁπαλοῖσι 1 
ἁπαλοῖσιν 1 
ἁπαλόχροας 1 
ἁπαλὸν 1 
ἁπαλῇ 2 
ἁπασῶν 1 
ἁρπάξας 2 
ἁψαμένη 1 
ἂμ 3 
ἂν 17 
ἂρ 3 
ἂψ 4 
ἃ 1 
ἄγ 1 
ἄγαγεν 1 
ἄγγεα 1 
ἄγγελε 1 
ἄγγελον 4 
ἄγγελος 2 
ἄγγελός 1 
ἄγε 4 
ἄγεθ 2 
ἄγεν 1 
ἄγεσθαι 1 
ἄγετ 1 
ἄγκεα 2 
ἄγνου 1 
ἄγουσα 2 
ἄγρης 1 
ἄγριον 1 
ἄγρῃ 1 
ἄγχ 2 
ἄγχι 2 
ἄγων 2 
ἄδοτός 1 
ἄδυτον 2 
ἄειδεν 1 
ἄειδον 1 
ἄεισεν 1 
ἄελλα 1 
ἄελλαι 1 
ἄελπτον 2 
ἄεξε 1 
ἄητο 1 
ἄθυρμα 4 
ἄιε 1 
ἄιεν 1 
ἄκληρόν 1 
ἄκμητοι 1 
ἄκοιτιν 1 
ἄκοντα 1 
ἄκοντε 1 
ἄκος 1 
ἄκουσα 3 
ἄκουσαν 1 
ἄκουσε 2 
ἄκρα 2 
ἄκριας 1 
ἄκριες 1 
ἄκριτα 1 
ἄκριτον 2 
ἄκροι 2 
ἄκρου 2 
ἄκρῳ 1 
ἄκτιτον 1 
ἄλαστον 1 
ἄλιστοι 1 
ἄλκαρ 1 
ἄλκιμον 1 
ἄλκιμος 1 
ἄλλα 3 
ἄλλαι 1 
ἄλλην 3 
ἄλλης 12 
ἄλλο 5 
ἄλλοι 3 
ἄλλοις 4 
ἄλλον 12 
ἄλλος 2 
ἄλλοτε 5 
ἄλλου 2 
ἄλλους 1 
ἄλλων 11 
ἄλλῃ 3 
ἄλοχ 1 
ἄλοχοι 2 
ἄλοχον 4 
ἄλοχος 1 
ἄλοχόν 1 
ἄλσεά 1 
ἄλσεα 6 
ἄλσεϊ 2 
ἄλσος 2 
ἄλφι 1 
ἄλφιτα 3 
ἄμβροτα 3 
ἄμβροτοι 1 
ἄμβροτον 3 
ἄμειψε 1 
ἄμμι 1 
ἄμμορος 1 
ἄμπελος 1 
ἄμπνυτο 1 
ἄμυδις 2 
ἄμφω 6 
ἄν 3 
ἄνα 1 
ἄνακτα 3 
ἄνακτι 4 
ἄνακτος 8 
ἄναξ 26 
ἄνασσ 1 
ἄνασσα 4 
ἄνδρα 3 
ἄνδρας 3 
ἄνδρες 6 
ἄνδρεσσι 1 
ἄνει 1 
ἄνεμος 2 
ἄνεμός 1 
ἄνθεά 1 
ἄνθεα 2 
ἄνθει 1 
ἄνθεμ 1 
ἄνθεσι 2 
ἄνθεσιν 2 
ἄνθος 3 
ἄνθρωποί 1 
ἄνθρωποι 5 
ἄντα 1 
ἄντροιο 1 
ἄντροις 1 
ἄντρον 3 
ἄντρου 2 
ἄντρῳ 4 
ἄντυγος 1 
ἄνωγε 1 
ἄνωγεν 1 
ἄνωγμεν 1 
ἄξεις 1 
ἄξουσίν 1 
ἄπ 2 
ἄπαστος 1 
ἄπλητον 1 
ἄπο 3 
ἄποινα 2 
ἄρ 43 
ἄρα 34 
ἄργυρος 1 
ἄργυφα 1 
ἄρηγε 2 
ἄρισται 1 
ἄριστον 3 
ἄρκτοι 1 
ἄρκτον 1 
ἄρκτων 2 
ἄρμενον 1 
ἄρνεσσιν 1 
ἄροτρα 1 
ἄρουρα 1 
ἄρουραν 1 
ἄρσασα 1 
ἄρσενας 1 
ἄρσενες 1 
ἄρχε 1 
ἄρχει 1 
ἄρχεο 1 
ἄρχομ 8 
ἄρχωμαι 1 
ἄσπετον 1 
ἄσπετος 3 
ἄτερ 2 
ἄφαρ 4 
ἄφενος 1 
ἄφθιτα 2 
ἄφθιτοι 1 
ἄφθιτον 1 
ἄφθιτος 1 
ἄφθογγος 2 
ἄφθονα 2 
ἄφθονε 1 
ἄφραστ 1 
ἄφραστος 1 
ἄφρονι 1 
ἄχος 4 
ἄψορροι 2 
ἅδε 3 
ἅδεν 1 
ἅδον 2 
ἅδῃ 1 
ἅζομαι 1 
ἅλα 3 
ἅλαδε 2 
ἅλιον 2 
ἅλις 5 
ἅλλοντ 1 
ἅλμη 1 
ἅμ 11 
ἅμα 12 
ἅπασα 1 
ἅπασαι 1 
ἅπασι 1 
ἅρμα 3 
ἅρμασι 1 
ἅρμασιν 1 
ἅρματ 1 
ἅρματά 1 
ἅρματα 3 
ἅς 3 
ἅψεται 1 
ἆλτο 3 
Ἀΐδην 1 
Ἀίδαο 1 
Ἀίδην 1 
Ἀίδῃ 1 
Ἀγαμήδης 1 
Ἀγχίσεω 2 
Ἀγχίση 2 
Ἀγχίσην 3 
Ἀγχίσης 2 
Ἀγχίσῃ 1 
Ἀδμήτη 1 
Ἀζαντίδα 1 
Ἀθήναν 1 
Ἀθήνη 1 
Ἀθήνην 4 
Ἀθηναίη 1 
Ἀθηναίην 2 
Ἀθηναίης 1 
Ἀθηνᾶν 1 
Ἀθηνῶν 1 
Ἀθόως 1 
Ἀιδωνεύς 2 
Ἀιδωνεὺς 2 
Ἀκάστη 1 
Ἀλκμήνη 1 
Ἀλφειοῖο 1 
Ἀλφειοῦ 1 
Ἀλφειὸν 2 
Ἀλφειῷ 1 
Ἀμφιτρίτη 1 
Ἀντρῶνά 1 
Ἀπόλλων 41 
Ἀπόλλωνά 1 
Ἀπόλλωνα 8 
Ἀπόλλωνι 1 
Ἀπόλλωνος 14 
Ἀπόλλωνός 1 
Ἀρήνην 1 
Ἀργειφόντα 1 
Ἀργειφόντην 2 
Ἀργειφόντης 13 
Ἀργυρότοξον 1 
Ἀργυφέην 1 
Ἀρκαδίην 1 
Ἀρκαδίης 2 
Ἀρτέμιδα 1 
Ἀρτέμιδι 1 
Ἀρτέμιδος 1 
Ἀσκληπιόν 1 
Ἀσκληπιὸν 1 
Ἀφροδίτη 10 
Ἀφροδίτην 5 
Ἀφροδίτης 5 
Ἁλίαρτον 1 
Ἁρμονίη 1 
Ἄιδος 1 
Ἄπολλον 6 
Ἄρεα 1 
Ἄρηι 1 
Ἄρηος 1 
Ἄρης 1 
Ἄρτεμιν 6 
Ἄρτεμις 3 
Ἄτλαντος 1 
Ἅιδη 1 
Ἆρες 1 
ἐάσῃς 1 
ἐάων 2 
ἐέλδωρ 1 
ἐέργει 1 
ἐέργων 1 
ἐίσης 1 
ἐίσκεις 1 
ἐβάδιζεν 1 
ἐβήσαο 1 
ἐβήσετο 1 
ἐβίβασκεν 1 
ἐβόησα 1 
ἐβόσκετο 1 
ἐγέλασσε 2 
ἐγένοντο 1 
ἐγέραιρε 1 
ἐγέραιρεν 1 
ἐγίγνετο 1 
ἐγγεγάασιν 2 
ἐγγυάλιξεν 2 
ἐγγύθεν 1 
ἐγγύθι 1 
ἐγγὺς 2 
ἐγείνατο 3 
ἐγκάτθετο 1 
ἐγκιθάριζεν 1 
ἐγκιθαρίζει 1 
ἐγκλίνων 1 
ἐγκλιδὸν 1 
ἐγκρύψαι 1 
ἐγρήσσων 1 
ἐγρεμάχη 1 
ἐγώ 13 
ἐγὼ 31 
ἐγὼν 8 
ἐδάσαντο 1 
ἐδέξατο 1 
ἐδήσατο 1 
ἐδίδαξε 1 
ἐδίδαξεν 2 
ἐδίωκε 1 
ἐδαμάσσατο 1 
ἐδείδισαν 1 
ἐδεξιόωντο 1 
ἐδηδυῖαι 1 
ἐδητύος 2 
ἐδωδήν 2 
ἐδόκουν 1 
ἐδύνω 1 
ἐελμένος 1 
ἐερμένον 1 
ἐθέλοις 1 
ἐθέλοιτο 1 
ἐθέλοντας 1 
ἐθέλουσα 1 
ἐθέλουσι 1 
ἐθέλουσιν 1 
ἐθέλω 1 
ἐθέλῃσθα 2 
ἐθέλῃσι 1 
ἐθέμην 1 
ἐικυῖα 1 
ἐκ 40 
ἐκάθητο 1 
ἐκέκλετο 2 
ἐκέλευε 3 
ἐκέλευεν 1 
ἐκέλευον 1 
ἐκέλευσε 2 
ἐκέλευσεν 1 
ἐκβάλλειν 1 
ἐκγεγάονται 1 
ἐκγεγαῶτα 1 
ἐκεῖναι 1 
ἐκθρέψαιο 1 
ἐκινήθη 1 
ἐκλήϊσε 1 
ἐκλελαθοῦσα 1 
ἐκμάσσατο 1 
ἐκπάγλως 1 
ἐκπληγέντες 1 
ἐκπρεπὲς 1 
ἐκπροκαλεσσαμένη 1 
ἐκρήηνεν 1 
ἐκτήσατο 1 
ἐκτεάτισται 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκόσμεον 1 
ἐκύλινδε 1 
ἐλάζυτο 1 
ἐλάμπετο 1 
ἐλάσῃ 1 
ἐλάται 1 
ἐλάχεια 1 
ἐλάχιστον 1 
ἐλάων 1 
ἐλέαιρ 1 
ἐλέησε 1 
ἐλέλιξεν 1 
ἐλαίης 1 
ἐλαίῳ 1 
ἐλατὴρ 1 
ἐλατῆρα 1 
ἐλατῆρι 2 
ἐλαφηβόλον 1 
ἐλαύνεις 1 
ἐλαύνων 1 
ἐλαῖαι 1 
ἐλεήσας 1 
ἐλεαίρω 1 
ἐλεεινήν 1 
ἐλελίζετ 1 
ἐλελίζετο 1 
ἐλεύσομαι 1 
ἐλθέμεναι 2 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθούσας 1 
ἐλθοῦσα 1 
ἐλθών 1 
ἐλλεδανοῖσι 1 
ἐλούεον 1 
ἐλπὶς 1 
ἐλόχευσε 1 
ἐλῶντα 1 
ἐμάρανε 1 
ἐμέθεν 3 
ἐμή 1 
ἐμήδετο 1 
ἐμίγη 1 
ἐμβεβαώς 1 
ἐμβολάδην 1 
ἐμεῖο 5 
ἐμμαπέως 1 
ἐμνῶντο 1 
ἐμοί 5 
ἐμοὶ 8 
ἐμοὺς 1 
ἐμοῖο 3 
ἐμπίπλαται 1 
ἐμπελάσειν 1 
ἐμπλείους 1 
ἐμόν 1 
ἐμός 2 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 3 
ἐμὴ 1 
ἐμὴν 3 
ἐμὸν 10 
ἐμὸς 2 
ἐμῆς 3 
ἐμῶν 1 
ἐμῷ 4 
ἐν 102 
ἐνέθηκ 1 
ἐνέλειπεν 1 
ἐνέπων 1 
ἐνέρων 1 
ἐναίρειν 1 
ἐναίρων 1 
ἐναίσιμα 1 
ἐναλίγκιον 1 
ἐναλίγκιος 2 
ἐναύλους 3 
ἐνδέξια 1 
ἐνδιάονται 1 
ἐνδυκέως 1 
ἐνδῆσαι 1 
ἐνεόντα 1 
ἐνθάδ 12 
ἐνθάδε 9 
ἐνιαυτούς 1 
ἐνιαυτόν 1 
ἐνιαυτὸν 3 
ἐνιαυτῶν 1 
ἐνιπάς 1 
ἐννέα 1 
ἐννεάπηχυν 1 
ἐννεσίῃσι 1 
ἐννῆμάρ 1 
ἐννῆμαρ 1 
ἐνοπὴ 1 
ἐνοπὴν 1 
ἐνοπῆς 1 
ἐνταυθοῖ 1 
ἐντεῦθεν 1 
ἐντροπίῃσι 1 
ἐντὸς 2 
ἐνόει 1 
ἐνόησ 1 
ἐνόησε 4 
ἐνόησεν 1 
ἐνόμευεν 1 
ἐνὶ 26 
ἐξ 13 
ἐξάρχουσα 1 
ἐξήλαυνε 1 
ἐξίκετ 1 
ἐξίκετο 1 
ἐξίκοντο 1 
ἐξαγάγοι 1 
ἐξαγαγεῖν 1 
ἐξαλύοντες 1 
ἐξανελοῦσα 1 
ἐξανιών 1 
ἐξαπάτησε 1 
ἐξαπάφησε 1 
ἐξαπίνης 3 
ἐξαπατᾶν 1 
ἐξαπαφοῦσα 2 
ἐξαύδα 1 
ἐξείπῃς 1 
ἐξεγέλασσεν 1 
ἐξεγένοντο 1 
ἐξεπέρησεν 1 
ἐξεπεφύκει 1 
ἐξερέεινε 1 
ἐξερέω 1 
ἐξερεείνειν 1 
ἐξερεείνῃ 1 
ἐξετάνυσσε 1 
ἐξετανύσθη 1 
ἐξετελεῖτο 1 
ἐξετελεῦντο 1 
ἐξετόρησεν 1 
ἐξηγεῖτο 1 
ἐξονομάζων 1 
ἐξονομῆναι 1 
ἐξοπίσω 1 
ἐξῄει 1 
ἐοικώς 4 
ἐοικὼς 1 
ἐοῦσα 3 
ἐπ 30 
ἐπάρηγε 1 
ἐπέβαλλεν 1 
ἐπέβη 3 
ἐπέβης 1 
ἐπέβησαν 2 
ἐπέεσσι 1 
ἐπέεσσιν 3 
ἐπέθηκε 3 
ἐπέθηκεν 1 
ἐπέλεψε 1 
ἐπένευσε 3 
ἐπέπταρε 1 
ἐπέπυστο 1 
ἐπέρχεο 1 
ἐπέρχεται 1 
ἐπέσσεται 1 
ἐπέτελλ 1 
ἐπέτελλε 1 
ἐπέτελλεν 1 
ἐπέτελλον 1 
ἐπέφραδεν 1 
ἐπέων 1 
ἐπήλυθε 1 
ἐπήλυθον 1 
ἐπήρατον 2 
ἐπήρατος 1 
ἐπήρξατο 1 
ἐπί 3 
ἐπίθοντο 2 
ἐπίκλησιν 1 
ἐπίκουρε 1 
ἐπίκουρος 1 
ἐπίμεινον 1 
ἐπαίνει 1 
ἐπαιγίζων 1 
ἐπακούσεται 1 
ἐπαμοίβιμα 1 
ἐπαντιάσει 1 
ἐπαύετο 1 
ἐπεί 4 
ἐπείθετο 2 
ἐπειγόμενος 1 
ἐπειρήτιζε 3 
ἐπελθὼν 1 
ἐπεμαίετο 1 
ἐπενήνοθεν 1 
ἐπεπείθετο 2 
ἐπεπλέομεν 1 
ἐπερρώσαντο 1 
ἐπερχομένου 1 
ἐπευξαμένη 1 
ἐπευχόμενος 1 
ἐπεφόρβει 1 
ἐπεύξεαι 1 
ἐπεὶ 45 
ἐπηετανά 1 
ἐπηετανούς 1 
ἐπηλυσίη 1 
ἐπηλυσίης 2 
ἐπηρτύνοντο 1 
ἐπηύξατο 1 
ἐπιβήμεναι 1 
ἐπιβήσεσθαι 1 
ἐπιβήσομαι 2 
ἐπιβήτορες 2 
ἐπιβαινέμεν 1 
ἐπιβὰς 1 
ἐπιγναμπτὰς 1 
ἐπιδαίομαι 1 
ἐπιδευέα 1 
ἐπιείκελον 2 
ἐπιειμένε 1 
ἐπιζαφελῶς 1 
ἐπιθρώσκων 1 
ἐπιθύει 1 
ἐπικαίοντες 2 
ἐπικαμπύλος 1 
ἐπικρέμαται 1 
ἐπικραίνουσα 1 
ἐπιληθομένῳ 1 
ἐπιλλίζων 1 
ἐπιμειδήσας 1 
ἐπιοινοχοεύοι 1 
ἐπιπροΐαλλεν 1 
ἐπιπροχέουσ 1 
ἐπιστάμενος 1 
ἐπισταμένως 1 
ἐπιστρέφεται 1 
ἐπιστροφάδην 1 
ἐπιστρωφῶσι 1 
ἐπισχόμεναι 1 
ἐπιτέρπεαι 1 
ἐπιτέρπονται 1 
ἐπιτελλομένοιο 1 
ἐπιτερπέα 1 
ἐπιτηρήσασα 1 
ἐπιφράσσαιτο 1 
ἐπιχθονίους 1 
ἐπιχθονίων 6 
ἐπλήσθη 1 
ἐποίησεν 1 
ἐποπίζεο 1 
ἐπορούσας 1 
ἐπρήϋνεν 1 
ἐπωλένιον 2 
ἐπόρουσε 1 
ἐπόψιος 1 
ἐπώμοσεν 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπὴν 5 
ἐπὶ 66 
ἐπῴχετο 1 
ἐρέεινον 1 
ἐρέθῃσι 1 
ἐρέω 4 
ἐρίβρομον 1 
ἐρίβρομος 1 
ἐρατίζων 2 
ἐρατεινούς 1 
ἐρατεινὴ 1 
ἐρατεινὴν 3 
ἐρατεινὸν 2 
ἐρατεινῆς 1 
ἐρατὴ 2 
ἐρατὴν 2 
ἐρατὸν 4 
ἐργάζωμαι 1 
ἐργασίην 1 
ἐργμένον 1 
ἐρεείνεις 2 
ἐρεείνετο 1 
ἐρεείνων 1 
ἐρεείνῃ 1 
ἐρεμνήν 1 
ἐρεπτομένας 1 
ἐρευνήσει 1 
ἐρευνᾶν 1 
ἐρεχθομένη 1 
ἐρεῖ 1 
ἐριαύχενας 1 
ἐριβώλων 1 
ἐριγδούποιο 1 
ἐριθηλέα 1 
ἐρικυδέα 2 
ἐρικυδέος 8 
ἐριμύκους 2 
ἐριούνιε 1 
ἐριούνιον 3 
ἐριούνιος 4 
ἐρισφαράγου 1 
ἐριτίμων 1 
ἐροέντων 2 
ἐρρήσεις 1 
ἐρρύσατο 1 
ἐρρώσαντο 2 
ἐρυθρόν 2 
ἐρυσίπτολιν 2 
ἐρυσμόν 1 
ἐρχομένοιο 1 
ἐρχομένων 1 
ἐρχόμεναι 1 
ἐρόεντα 1 
ἐρόεσσα 2 
ἐρύσαντο 1 
ἐρύσασθε 1 
ἐρώησαν 1 
ἐς 56 
ἐσάκουσαν 1 
ἐσθλοί 1 
ἐσθλὰ 2 
ἐσθλὸν 1 
ἐσθλῶν 2 
ἐσθῆτά 1 
ἐσθῆτα 1 
ἐσκέψατο 2 
ἐσσί 2 
ἐσσι 2 
ἐσσυμένως 9 
ἐσσύμενός 1 
ἐσσὶ 1 
ἐστέ 1 
ἐστήρικτο 1 
ἐστί 1 
ἐστίν 3 
ἐστε 1 
ἐστεφάνωτο 1 
ἐστι 6 
ἐστιν 3 
ἐστραμμέναι 1 
ἐστρωμένον 1 
ἐστόρεσαν 1 
ἐστὶ 6 
ἐστὶν 2 
ἐτέλεσσε 1 
ἐτέτυκτο 1 
ἐτήτυμα 1 
ἐτήτυμον 1 
ἐτήτυμος 1 
ἐτήτυμόν 2 
ἐτανύσσατο 1 
ἐτεόν 1 
ἐτρέψατο 1 
ἐτραπέτην 1 
ἐτρόμεον 1 
ἐτύχθη 2 
ἐτώσιον 1 
ἐυκλώστοιο 1 
ἐυκραίρῃσιν 1 
ἐυκτιμένης 3 
ἐυπλοκάμῳ 3 
ἐυπλόκαμοι 1 
ἐυπλόκαμος 2 
ἐυπλόκαμόν 1 
ἐυσσέλμου 1 
ἐυστέφανος 4 
ἐυστεφάνου 2 
ἐυστεφάνῳ 1 
ἐφ 2 
ἐφάνη 1 
ἐφάνησαν 1 
ἐφέστιον 1 
ἐφίλησε 1 
ἐφίλησεν 1 
ἐφαίνετο 1 
ἐφεζομένη 1 
ἐφελκόμενος 1 
ἐφετμῇς 1 
ἐφημοσύνῃσι 1 
ἐφράζετο 2 
ἐφράσατο 1 
ἐφράσσατο 1 
ἐφόβηθεν 1 
ἐφόρει 1 
ἐφύτευσε 1 
ἐφῆκεν 1 
ἐχάλασσε 1 
ἐχολώσατο 1 
ἐχούσῃ 1 
ἐχρίμψατο 1 
ἐόντα 6 
ἐόντας 2 
ἐόντι 1 
ἐόντων 1 
ἐύδμητον 1 
ἐύζωνον 1 
ἐύζωνος 3 
ἐύκτιτον 1 
ἐύσκοπος 2 
ἐύφρονες 1 
ἐώθει 1 
ἐὺ 1 
ἐὼν 7 
ἐῴκει 1 
ἐῶσιν 1 
ἑ 4 
ἑανῶν 1 
ἑδανῷ 1 
ἑδράων 1 
ἑδριάασθαι 2 
ἑζομένῃ 1 
ἑκάεργε 1 
ἑκάεργος 8 
ἑκάστῃ 2 
ἑκάστῳ 1 
ἑκάτερθε 1 
ἑκάτοιο 4 
ἑκάτωρ 1 
ἑκαέργου 1 
ἑκαστέρω 1 
ἑκατηβελέταο 1 
ἑκατηβόλ 6 
ἑκατηβόλον 1 
ἑκατηβόλος 2 
ἑκατόμβας 6 
ἑκατὸν 1 
ἑκηβόλον 3 
ἑκηβόλος 1 
ἑκηβόλου 2 
ἑκόντες 1 
ἑλέσθαι 2 
ἑλίσσεται 1 
ἑλίσσετο 1 
ἑλίσσων 1 
ἑλικοβλέφαρε 1 
ἑλικτάς 1 
ἑλικώπιδες 1 
ἑλκεχίτωνες 1 
ἑλοίμην 1 
ἑλοῦσα 5 
ἑλόντες 2 
ἑλὼν 1 
ἑοῖο 1 
ἑπταπόροις 1 
ἑπτὰ 1 
ἑρσήεντα 1 
ἑσπέριος 2 
ἑσπερίη 1 
ἑσσαμένη 3 
ἑστήκει 1 
ἑστᾶσ 1 
ἑτάροισιν 1 
ἑτέρης 1 
ἑτέρωθεν 1 
ἑταίρη 1 
ἑταίρην 1 
ἑταιρίζουσι 1 
ἑταιρείῃ 1 
ἑταῖρε 2 
ἑόν 1 
ἑὴν 1 
ἑῆς 1 
ἑῇς 1 
ἑῇσι 1 
ἑῷ 3 
ἒξ 1 
ἓ 2 
ἔαρος 1 
ἔασιν 1 
ἔβαινε 3 
ἔβαν 1 
ἔβη 1 
ἔβην 1 
ἔβης 1 
ἔβραχεν 1 
ἔβρισ 1 
ἔγειρε 1 
ἔγνω 2 
ἔγνων 2 
ἔγωγε 2 
ἔδειξαν 1 
ἔδεκτο 1 
ἔδιδόν 1 
ἔδοντες 1 
ἔδοξα 1 
ἔδουσι 1 
ἔδραμον 1 
ἔδυνε 1 
ἔδυνεν 2 
ἔδωκ 1 
ἔδωκε 3 
ἔδωκεν 1 
ἔδων 1 
ἔειπας 1 
ἔειπε 7 
ἔειπες 2 
ἔην 1 
ἔθ 1 
ἔθειραι 2 
ἔθελ 1 
ἔθελγε 1 
ἔθελεν 1 
ἔθελον 3 
ἔθεσθε 1 
ἔθηκαν 2 
ἔθηκε 4 
ἔθηκεν 1 
ἔθορε 1 
ἔθρεψαν 1 
ἔκ 4 
ἔκβητ 1 
ἔκγονον 1 
ἔκδυε 1 
ἔκειτο 3 
ἔκευθε 1 
ἔκθορ 1 
ἔκθορον 1 
ἔκιες 4 
ἔκλαγεν 1 
ἔκλεψα 1 
ἔκλυε 1 
ἔκλυεν 2 
ἔκλυον 2 
ἔλαιον 1 
ἔλασε 1 
ἔλασσα 1 
ἔλαφοι 1 
ἔλαχες 1 
ἔλειφθεν 1 
ἔληθε 1 
ἔλθωμεν 1 
ἔλθωσιν 1 
ἔλθῃ 1 
ἔλλαβεν 1 
ἔλλαχε 1 
ἔλλαχεν 1 
ἔλπομαι 2 
ἔλυντο 1 
ἔλυον 2 
ἔμ 2 
ἔμβαλ 1 
ἔμβαλέ 1 
ἔμβαλε 4 
ἔμβαλον 1 
ἔμελλεν 3 
ἔμελλες 1 
ἔμεναι 1 
ἔμιμνε 1 
ἔμμεναι 8 
ἔμμορε 1 
ἔμπαλιν 1 
ἔμπεσε 1 
ἔμπεσεν 1 
ἔμπεσον 1 
ἔμπης 1 
ἔμπνευσεν 1 
ἔναιε 1 
ἔναλον 1 
ἔνασσαν 1 
ἔναυλοι 1 
ἔνδοθι 3 
ἔνδον 2 
ἔνερθε 1 
ἔνθ 15 
ἔνθα 44 
ἔνθεν 15 
ἔνι 6 
ἔνισπε 1 
ἔννεπε 2 
ἔννεπον 2 
ἔννυχον 1 
ἔντεα 1 
ἔντοσθεν 1 
ἔντυεν 1 
ἔντυνον 1 
ἔξοχ 1 
ἔξοχα 1 
ἔξοχον 1 
ἔοι 1 
ἔοικα 1 
ἔοικας 1 
ἔολπα 2 
ἔπ 2 
ἔπεα 8 
ἔπει 2 
ἔπειγεν 1 
ἔπειθ 2 
ἔπειθε 1 
ἔπειθεν 1 
ἔπειτ 3 
ἔπειτά 1 
ἔπειτα 41 
ἔπεσσι 1 
ἔπεστι 1 
ἔπεϊ 1 
ἔπι 2 
ἔπιπτον 1 
ἔπλεον 3 
ἔπλετ 2 
ἔπλετο 2 
ἔπορεν 1 
ἔπος 10 
ἔργ 3 
ἔργα 20 
ἔργμασιν 1 
ἔργματ 1 
ἔργματα 1 
ἔργοις 1 
ἔργον 6 
ἔργων 1 
ἔργῳ 4 
ἔρδεσκε 1 
ἔρδεσκεν 1 
ἔρδοις 1 
ἔρδοντες 2 
ἔρεισε 1 
ἔρεξεν 1 
ἔριθον 1 
ἔρον 2 
ἔρος 3 
ἔρρε 1 
ἔρυκε 2 
ἔρχεο 2 
ἔρχεσθαί 1 
ἔρχεται 2 
ἔρχῃ 1 
ἔρωτα 1 
ἔς 2 
ἔσαν 3 
ἔσεσθαι 2 
ἔσεσθε 1 
ἔσθ 2 
ἔσθος 1 
ἔσκαπτον 1 
ἔσκεν 2 
ἔσονται 1 
ἔσπασε 1 
ἔσπετε 2 
ἔσσεαι 2 
ἔσσεσθαι 2 
ἔσσεται 7 
ἔσσομ 1 
ἔσσομαι 1 
ἔσσυτο 1 
ἔσσῃ 1 
ἔστ 1 
ἔσται 5 
ἔσταν 1 
ἔστη 2 
ἔστησαν 1 
ἔστι 4 
ἔστω 2 
ἔσχεθε 1 
ἔσχεθον 1 
ἔσχεν 1 
ἔσχετο 1 
ἔσχισε 1 
ἔσω 2 
ἔτ 1 
ἔτειρε 1 
ἔτεκ 1 
ἔτεκον 1 
ἔτεος 3 
ἔτερφθεν 1 
ἔτερψε 1 
ἔτι 5 
ἔτικτε 3 
ἔτικτεν 3 
ἔτλη 1 
ἔτλης 1 
ἔτος 1 
ἔτραπεν 1 
ἔτρεφεν 2 
ἔφαθ 4 
ἔφαντο 1 
ἔφασκε 2 
ἔφατ 5 
ἔφερον 1 
ἔφη 7 
ἔφρασε 1 
ἔφρασεν 1 
ἔφυσ 1 
ἔφυσαν 1 
ἔχ 1 
ἔχε 3 
ἔχει 9 
ἔχειν 3 
ἔχεις 2 
ἔχεν 5 
ἔχεσκον 1 
ἔχεται 1 
ἔχευε 1 
ἔχμα 1 
ἔχοι 2 
ἔχον 2 
ἔχοντα 4 
ἔχοντας 2 
ἔχοντες 3 
ἔχουσ 1 
ἔχουσα 16 
ἔχουσαι 6 
ἔχουσαν 5 
ἔχουσι 3 
ἔχουσιν 6 
ἔχων 8 
ἔχωσι 1 
ἔχῃσθα 1 
ἕδος 7 
ἕδρας 1 
ἕδρην 1 
ἕεστο 1 
ἕζετο 4 
ἕκαστα 3 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 7 
ἕκηλον 1 
ἕκητι 2 
ἕλ 1 
ἕλεσθε 1 
ἕλικας 4 
ἕλκε 1 
ἕλκεο 1 
ἕλκετο 1 
ἕλκον 1 
ἕλκων 1 
ἕλοιτο 1 
ἕλῃ 1 
ἕνα 1 
ἕνεκα 1 
ἕνεκεν 1 
ἕνεχ 1 
ἕννυτο 1 
ἕντο 1 
ἕξεις 1 
ἕξετ 2 
ἕξετε 1 
ἕο 1 
ἕπονται 1 
ἕποντο 4 
ἕρκος 2 
ἕρματα 1 
ἕρπε 1 
ἕρπει 1 
ἕρπων 1 
ἕσπερος 1 
ἕσπεσθε 1 
ἕσπετο 2 
ἕσσαν 1 
ἕσσο 1 
Ἐλατιονίδῃ 1 
Ἐλευσινίδαο 1 
Ἐλευσινίων 1 
Ἐλευσῖνος 4 
Ἐννοσίγαιε 1 
Ἐπειοί 1 
Ἐρέβευς 1 
Ἐρέβευσφι 1 
Ἐργίνου 1 
Ἐρευθεῖ 1 
Ἑκάεργε 5 
Ἑκάεργον 1 
Ἑκάτη 4 
Ἑκάτοιο 2 
Ἑκάτου 1 
Ἑκηβόλον 1 
Ἑκηβόλος 2 
Ἑκηβόλῳ 1 
Ἑλικῶνα 1 
Ἑρμέω 2 
Ἑρμείαο 1 
Ἑρμείας 1 
Ἑρμείην 1 
Ἑρμείῃ 1 
Ἑρμῆ 1 
Ἑρμῆν 13 
Ἑρμῆς 23 
Ἑρμῇ 1 
Ἑστίαν 2 
Ἑστίη 2 
Ἑστίῃ 2 
Ἔρεβος 1 
ἠέ 4 
ἠέλι 1 
ἠέλιον 1 
ἠέλιος 1 
ἠέλιόν 1 
ἠέρα 1 
ἠΰκομον 1 
ἠαρινοῖσι 1 
ἠγαθέη 1 
ἠγαθέην 1 
ἠγαθέοιο 1 
ἠγαθέῃ 1 
ἠγερέθονται 1 
ἠγερέθοντο 1 
ἠγνοίησε 1 
ἠδ 24 
ἠδὲ 23 
ἠελίοιο 6 
ἠελίου 1 
ἠεροειδέι 1 
ἠερόεν 1 
ἠερόεντα 5 
ἠερόεντι 2 
ἠερόεντος 2 
ἠλάσκαζες 1 
ἠλέκτωρ 1 
ἠλίβατοι 1 
ἠλεύαθ 1 
ἠλιβάτοισι 1 
ἠλιβάτῳ 1 
ἠμαθόεντα 4 
ἠματίη 1 
ἠμείβετ 2 
ἠμείβετο 2 
ἠμὲν 7 
ἠνίπαπε 1 
ἠναίνετο 1 
ἠνεμοέσσας 1 
ἠνεμοέσσῃ 1 
ἠνεμόεντα 1 
ἠνεμόεσσα 1 
ἠνεμόεσσαν 1 
ἠνορέης 1 
ἠοῖ 1 
ἠπείλησε 1 
ἠπείροιο 2 
ἠπείρου 3 
ἠπεδανὸς 1 
ἠπεροπευτά 1 
ἠπεροπεύει 1 
ἠράσατ 1 
ἠράσσατο 1 
ἠρήσαντο 1 
ἠριγένεια 1 
ἠριγενείῃ 1 
ἠρᾶτο 1 
ἠσπάζοντο 1 
ἠυγένειον 1 
ἠυγενὴς 1 
ἠυθέμεθλον 1 
ἠυκόμοιο 1 
ἠυκόμου 1 
ἠυκόμῳ 1 
ἠχήεντα 2 
ἠϋκόμου 1 
ἠύκομοι 1 
ἠύκομον 3 
ἠύκομος 1 
ἠύς 1 
ἠύτ 1 
ἠύτε 8 
ἠώς 1 
ἠὲ 7 
ἠῶ 1 
ἠῷος 1 
ἡ 2 
ἡβηταὶ 1 
ἡγήτορ 1 
ἡγήτορι 1 
ἡγεμονεύειν 1 
ἡγεμονεύσεις 1 
ἡγεμονεύσω 1 
ἡγεμονεύων 1 
ἡγεμόνευε 1 
ἡγεῖται 1 
ἡγεῦνθ 1 
ἡδεῖ 1 
ἡδεῖαν 1 
ἡδυγέλωτα 1 
ἡδυεπεῖς 1 
ἡδυεπὴς 1 
ἡδυπότοιο 1 
ἡδύποτος 1 
ἡδὺ 2 
ἡμέραι 1 
ἡμέτερόνδ 1 
ἡμέτερός 1 
ἡμέων 1 
ἡμετέρην 3 
ἡμετέρης 2 
ἡμετέροιο 1 
ἡμετέρου 1 
ἡμετέρων 1 
ἡμεῖς 3 
ἡμιθέων 2 
ἡμιόνους 1 
ἡμᾶς 1 
ἡμῖν 1 
ἡνία 1 
ἡνίκ 1 
ἡσυχίως 1 
ἡσυχίῃ 1 
ἡχοῦ 1 
ἢ 28 
ἢν 3 
ἣ 49 
ἣν 10 
ἤ 3 
ἤαρος 1 
ἤγαγε 1 
ἤγαγεν 2 
ἤγαγες 1 
ἤγαγον 1 
ἤδη 4 
ἤειδε 1 
ἤθελεν 3 
ἤι 1 
ἤιε 1 
ἤιξ 2 
ἤιξαν 1 
ἤιξε 2 
ἤιξεν 2 
ἤισαν 1 
ἤκαχε 1 
ἤκουσ 1 
ἤκουσεν 1 
ἤλασεν 1 
ἤλαυνε 1 
ἤλπετο 1 
ἤλυθ 1 
ἤλυθε 1 
ἤλυθες 1 
ἤλυθον 1 
ἤματα 14 
ἤματι 2 
ἤματος 1 
ἤμερσεν 1 
ἤνεικεν 1 
ἤνθησ 1 
ἤντετό 1 
ἤνυσε 1 
ἤνωγ 1 
ἤνωγεν 1 
ἤνωγον 1 
ἤπειρον 1 
ἤπειρος 1 
ἤπειρόνδε 1 
ἤπιον 1 
ἤπιος 1 
ἤραρεν 1 
ἤρατο 1 
ἤρετο 1 
ἤχησαν 1 
ἥ 20 
ἥβη 2 
ἥβην 1 
ἥβης 4 
ἥβῃ 1 
ἥδε 2 
ἥδιστ 1 
ἥδιστος 1 
ἥδυμον 2 
ἥμενον 1 
ἥν 2 
ἥρπαξε 1 
ἥρπαξεν 2 
ἥρπασε 1 
ἥρπασεν 2 
ἥρωα 1 
ἦ 24 
ἦα 1 
ἦγ 1 
ἦγε 1 
ἦγεν 1 
ἦγον 1 
ἦεν 3 
ἦκα 1 
ἦλθ 3 
ἦλθε 1 
ἦλθεν 2 
ἦμαρ 3 
ἦμος 1 
ἦρος 1 
ἦρχε 1 
ἦρχεν 1 
ἦσαν 2 
ἦσθα 1 
ἦτορ 7 
ἧκαν 1 
ἧκε 2 
ἧς 2 
ἧσθε 1 
ἧσθον 1 
ἧστ 1 
ἧσται 2 
ἧστο 5 
Ἠέλιον 2 
Ἠέλιόν 1 
Ἠέλιός 1 
Ἠελίοιο 4 
Ἠλέκτρη 1 
Ἠοῖ 1 
Ἠχώ 1 
Ἠώς 2 
Ἠὼς 2 
Ἠῶ 2 
Ἡρακλέα 2 
Ἡφαίστοιο 1 
Ἤλιδα 1 
Ἥβη 1 
Ἥβην 1 
Ἥλιον 2 
Ἥραν 1 
Ἥρη 5 
Ἥρην 4 
Ἥρης 5 
Ἥφαιστε 1 
Ἥφαιστον 3 
Ἥφαιστος 1 
Ἦ 1 
ἰάλλετε 1 
ἰάχει 1 
ἰάχησε 1 
ἰάχησεν 1 
ἰάχουσαν 1 
ἰέναι 1 
ἰαχὴ 1 
ἰαύεις 1 
ἰαύσῃς 1 
ἰγνύσι 1 
ἰδέσθαι 5 
ἰδεῖν 2 
ἰδοῦσα 9 
ἰδυίῃ 1 
ἰδόντας 1 
ἰδόντες 4 
ἰδών 1 
ἰδὲ 3 
ἰδὼν 5 
ἰεῖσαι 1 
ἰηπαιήον 2 
ἰητῆρα 1 
ἰθείῃσι 1 
ἰθύν 1 
ἰθύσας 1 
ἰθὺς 1 
ἰνδάλλομαι 1 
ἰοστεφάνου 1 
ἰοχέαιρα 3 
ἰοχέαιραν 5 
ἰοὺς 1 
ἰοῦσ 1 
ἰοῦσαν 1 
ἰσχάνει 1 
ἰφθίμων 1 
ἰχθυόεις 1 
ἰχθυόεντα 1 
ἰωὴ 1 
ἰόντα 2 
ἰόντες 1 
ἰότητι 2 
ἰών 1 
ἰὸν 1 
ἰὼν 1 
ἱέμενοι 1 
ἱέμενον 1 
ἱερά 1 
ἱεροὶ 1 
ἱεροῖσι 1 
ἱερὰ 3 
ἱερὸν 3 
ἱερῆς 3 
ἱερῇ 1 
ἱερῶν 3 
ἱερῷ 2 
ἱεῖσα 1 
ἱκάνεις 3 
ἱκάνω 1 
ἱκέσθαι 2 
ἱκόμην 2 
ἱλάσκοισθε 1 
ἱλάσκοντο 1 
ἱλάσκωνται 1 
ἱλήκοι 1 
ἱμείροντι 1 
ἱμεροέντων 1 
ἱμερτήν 1 
ἱμερτὸν 2 
ἱμερτῷ 1 
ἱμερόεις 1 
ἱμερόεντα 3 
ἱμερόεσσα 3 
ἱμερόεσσαν 3 
ἱπποβότου 1 
ἱππόδαμον 1 
ἱστάμεναι 1 
ἱστάμενος 1 
ἱστία 2 
ἱστίον 4 
ἱστοδόκῃ 1 
ἱστόν 1 
ἱστὸν 2 
ἴα 1 
ἴαινον 1 
ἴαυσεν 1 
ἴδεν 3 
ἴδοι 1 
ἴδοιτο 2 
ἴδον 8 
ἴδῃ 2 
ἴδῃς 1 
ἴηνα 1 
ἴθι 2 
ἴθμαθ 1 
ἴθυν 1 
ἴμεν 4 
ἴοιεν 1 
ἴσασιν 1 
ἴστω 2 
ἴσχανε 2 
ἴσχεο 1 
ἴσχον 1 
ἴφθιμα 4 
ἴφια 1 
ἴχνι 1 
ἴχνιά 1 
ἴχνια 3 
ἵκανε 3 
ἵκανεν 1 
ἵκανες 1 
ἵκανον 1 
ἵκεο 2 
ἵκετο 4 
ἵκησθον 1 
ἵκοιτο 2 
ἵκοντο 5 
ἵκωμαι 1 
ἵλαμαι 2 
ἵλαον 1 
ἵλαος 1 
ἵληθ 3 
ἵμασε 1 
ἵμερον 5 
ἵμερος 3 
ἵν 3 
ἵνα 5 
ἵπποι 1 
ἵπποις 3 
ἵπποισι 1 
ἵπποισιν 4 
ἵππους 9 
ἵππων 8 
ἵστορες 1 
ἶσα 1 
ἶσος 1 
ἷζε 1 
ἷκεν 1 
ἷξε 1 
ἷξες 3 
ἷξον 3 
Ἰάμβη 2 
Ἰάνειρά 1 
Ἰάνθη 1 
Ἰάονες 2 
Ἰάχη 1 
Ἰαωλκὸν 1 
Ἰηπαιήονι 1 
Ἰθάκης 1 
Ἰκάρῳ 1 
Ἰνωποῖο 1 
Ἰχναίη 1 
Ἱστίῃ 1 
Ἴδην 1 
Ἴδης 2 
Ἴλιον 1 
Ἴμβρος 1 
Ἴσχυ 1 
Ἶριν 2 
Ἶρις 1 
ὀΐων 1 
ὀάρους 2 
ὀίεσσιν 1 
ὀίετο 1 
ὀίομαι 2 
ὀίσατο 1 
ὀίω 1 
ὀαρίζει 1 
ὀαρίζειν 1 
ὀβελοῖσι 1 
ὀβριμόθυμε 1 
ὀδμή 1 
ὀδμὴ 4 
ὀδυνάων 1 
ὀδυρομένη 1 
ὀδύνῃσιν 1 
ὀιζυροῖο 1 
ὀλέκουσα 1 
ὀλίγοισι 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγος 1 
ὀλίγῳ 1 
ὀλεῖται 1 
ὀλοιόν 1 
ὀλολυγαὶ 1 
ὀλοφυρομένη 1 
ὀλοφυρομένην 1 
ὀλόλυξαν 2 
ὀμίχλη 1 
ὀμοκλῆς 1 
ὀμοῦμαι 1 
ὀμφῆς 5 
ὀμόσσαι 2 
ὀνήσεις 1 
ὀνήσιμον 1 
ὀνήσω 1 
ὀνίνησι 1 
ὀνείρων 1 
ὀνομήνω 1 
ὀνομακλυτὸν 1 
ὀνοτάζω 1 
ὀνοταστόν 1 
ὀνόμαζεν 2 
ὀνόμαινε 1 
ὀξέα 1 
ὀξέος 1 
ὀξὺ 3 
ὀξὺν 1 
ὀπάζειν 1 
ὀπάων 1 
ὀπήδει 1 
ὀπίζομαι 1 
ὀπίσσω 1 
ὀπηδεῖ 1 
ὀπηδεῖν 1 
ὀπηδός 1 
ὀπωπητῆρα 1 
ὀπωπὴν 1 
ὀπωρινῇ 1 
ὀπὶ 1 
ὀρέων 5 
ὀργαῖς 1 
ὀργιόνας 1 
ὀρειχάλκου 1 
ὀρεσκῴοιο 2 
ὀρεσκῷοι 1 
ὀρεστιάδες 1 
ὀρθοκραιράων 1 
ὀρούσει 1 
ὀρσολοπεύεις 1 
ὀρφναίη 1 
ὀρφναίην 1 
ὀρχεῦντ 1 
ὀρχηθμῷ 1 
ὀρώρει 1 
ὀφθαλμοῖσι 3 
ὀφθαλμοῖσιν 10 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀφρύσι 2 
ὀφρύσιν 1 
ὀχέων 1 
ὀχεῖτο 1 
ὀψίγονον 1 
ὀψίγονος 1 
ὁ 9 
ὁδοιπορίην 1 
ὁδοῖο 4 
ὁδοῦ 4 
ὁδόν 3 
ὁδὸν 5 
ὁδῖται 1 
ὁμήγυριν 3 
ὁμιλεῖ 1 
ὁμοίη 2 
ὁμοίιον 1 
ὁμοίων 1 
ὁμοῖαι 2 
ὁμοῦ 2 
ὁμόθεν 1 
ὁμόσπορος 1 
ὁμότροφον 1 
ὁμότροφος 1 
ὁμόφρονα 2 
ὁμόφρονες 1 
ὁμῶς 2 
ὁπλάς 1 
ὁπλοτάτην 1 
ὁπλοτέροισιν 1 
ὁπλότεραι 1 
ὁππότ 1 
ὁππόταν 1 
ὁππότε 2 
ὁπόσ 1 
ὁπόσα 1 
ὁπόσοι 1 
ὁπότ 2 
ὁπόταν 1 
ὁρμήν 2 
ὁρμαίνων 2 
ὁρμηθεῖσα 1 
ὁρόων 2 
ὁρόωσα 1 
ὁρώμενος 1 
ὁρᾶν 1 
ὁρᾶσθαι 1 
ὁρῶμαι 1 
ὁρῶντας 1 
ὁσίη 1 
ὁσίης 4 
ὃ 30 
ὃν 13 
ὃς 20 
ὄβριμον 1 
ὄγμοι 1 
ὄγμος 1 
ὄζοι 1 
ὄζον 1 
ὄζους 1 
ὄλβια 1 
ὄλβιον 2 
ὄλβιος 5 
ὄλβον 3 
ὄλβος 1 
ὄλβου 2 
ὄλεσσε 1 
ὄμμασι 1 
ὄμμασιν 1 
ὄμματα 4 
ὄμοσέν 1 
ὄμοσσεν 1 
ὄνεαρ 1 
ὄνειδος 2 
ὄνομ 2 
ὄνομα 2 
ὄπ 2 
ὄπαζε 4 
ὄπασσον 1 
ὄπιθεν 1 
ὄπισθε 1 
ὄπισθεν 1 
ὄπωπα 3 
ὄπωπας 2 
ὄπωπεν 1 
ὄργια 2 
ὄρεα 2 
ὄρεος 1 
ὄρεσι 1 
ὄρεσιν 1 
ὄρεσσι 1 
ὄρεός 1 
ὄρη 2 
ὄρθια 2 
ὄρθριος 1 
ὄρθρος 1 
ὄρνις 1 
ὄρος 12 
ὄρουσα 1 
ὄρουσεν 2 
ὄρσεο 1 
ὄρσῃ 1 
ὄρχαμος 1 
ὄρωρεν 1 
ὄσσαν 1 
ὄσσε 2 
ὄσσοις 1 
ὄστρακον 1 
ὄφελ 1 
ὄφελός 1 
ὄφρ 2 
ὄφρα 13 
ὄχεα 2 
ὄχεσφιν 1 
ὄχθον 1 
ὄχθῃ 1 
ὄχοισιν 1 
ὄψεαι 1 
ὄψεσθαι 1 
ὄψιν 1 
ὅ 21 
ὅδ 1 
ὅδε 2 
ὅθ 1 
ὅθεν 1 
ὅθι 4 
ὅμιλον 2 
ὅμιλος 1 
ὅν 7 
ὅου 1 
ὅπλ 1 
ὅπλα 3 
ὅππη 2 
ὅππως 1 
ὅρα 1 
ὅρκον 8 
ὅρκος 2 
ὅρμοι 1 
ὅρμοισι 1 
ὅρμον 1 
ὅρμους 1 
ὅς 20 
ὅσ 4 
ὅσα 7 
ὅσοι 4 
ὅσον 1 
ὅσσα 2 
ὅσσαι 1 
ὅσσον 1 
ὅσσους 1 
ὅτ 2 
ὅταν 1 
ὅτε 16 
ὅτι 2 
ὅττι 3 
Ὀγχηστοῖο 1 
Ὀγχηστόνδ 1 
Ὀγχηστὸν 2 
Ὀλυμπίου 1 
Ὀλυμπιάδεσσιν 1 
Ὀλύμπια 5 
Ὀλύμπου 2 
Ὀλύμπῳ 1 
Ὀρτυγίῃ 1 
Ὀτρεὺς 2 
Ὄλυμπον 10 
Ὄλυμπος 1 
ὑάκινθον 2 
ὑάκινθος 1 
ὑβριστάων 1 
ὑγρὰ 1 
ὑγρὴν 1 
ὑγρὸν 2 
ὑγρὸς 1 
ὑδρεύοντο 1 
ὑδρηλὴ 1 
ὑλήεντας 1 
ὑλήεντες 1 
ὑλήεσσα 1 
ὑλοτόμοιο 1 
ὑμέας 1 
ὑμέτερον 1 
ὑμέων 4 
ὑμετέρας 1 
ὑμετέρην 2 
ὑμετέρης 2 
ὑμετεράων 1 
ὑμεῖς 2 
ὑμνέων 1 
ὑμνήσω 2 
ὑμνήσωσιν 1 
ὑμνεῖν 1 
ὑμνεῦσίν 1 
ὑμνεῦσιν 2 
ὑμῖν 4 
ὑπ 8 
ὑπάκουσεν 1 
ὑπέδεκτο 3 
ὑπένερθεν 1 
ὑπίσχομαι 1 
ὑπαιδείδοικεν 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπείροχον 1 
ὑπεθήκατο 1 
ὑπερβαίνων 1 
ὑπερμενέτα 1 
ὑπερφιάλους 1 
ὑπεὶρ 1 
ὑποβλήδην 1 
ὑποβρυχίας 1 
ὑποβρυχίην 1 
ὑπογνάμψαι 1 
ὑποδέδρομε 1 
ὑποδέξομαι 1 
ὑποδμηθεῖσα 1 
ὑποθήκατε 1 
ὑποθήσομαι 2 
ὑποκρίνασθ 1 
ὑποκυσαμένη 1 
ὑποσχόμεναι 1 
ὑποσχόμενος 1 
ὑποτάμνον 1 
ὑπόδρα 1 
ὑπότροποι 1 
ὑπὲκ 1 
ὑπὲρ 4 
ὑπὸ 40 
ὑσμῖναί 1 
ὑφέντες 1 
ὑφαντὴν 1 
ὑψηλοῖσιν 3 
ὑψηλῶν 3 
ὑψηρεφέος 1 
ὑψιβρεμέτης 1 
ὑψικάρηνοι 1 
ὑψιμέλαθρον 3 
ὑψοῦ 1 
ὑψόθεν 1 
ὔμμ 1 
ὔμμιν 1 
ὕβρις 1 
ὕδατι 1 
ὕδατος 1 
ὕδωρ 9 
ὕλη 2 
ὕλην 2 
ὕλης 2 
ὕλῃ 4 
ὕλῃς 1 
ὕμνει 3 
ὕμνον 4 
ὕπ 1 
ὕπατον 2 
ὕπερθε 2 
ὕπερθεν 4 
ὕπνοιο 1 
ὕπνον 5 
ὕπνος 3 
ὕπνου 1 
ὕπο 4 
ὕστατον 2 
ὕψι 3 
Ὑπερίονος 2 
Ὑπερίων 2 
Ὑπερβορέους 1 
Ὑπεριονίδης 1 
Ὕπατον 1 
ὠδίνεσσι 1 
ὠδίνουσα 1 
ὠκέα 1 
ὠκείας 1 
ὠκείῃσιν 1 
ὠκειάων 1 
ὠκυπόδων 2 
ὠκυπόρων 1 
ὠκύποδας 1 
ὠκὺ 1 
ὠκὺς 1 
ὠλένῃ 1 
ὠμοφάγοι 1 
ὠμόργαζε 1 
ὠρέξατο 1 
ὠρίζεσκον 1 
ὠρίνετο 1 
ὡράων 1 
ὡρέων 1 
ὡρηφόρε 2 
ὡρηφόρος 1 
ὡς 48 
ὢν 2 
ὣς 56 
ὤμοις 3 
ὤμοισιν 2 
ὤμοσα 1 
ὤμοσε 1 
ὤμους 4 
ὤμων 3 
ὤπασα 1 
ὤπασαν 1 
ὤπτα 1 
ὤρεξ 1 
ὤρνυτ 1 
ὤρνυτο 1 
ὤρουσεν 1 
ὤσῃ 1 
ὥρας 1 
ὥρην 1 
ὥρῃ 4 
ὥρῃσιν 2 
ὥς 19 
ὦ 14 
ὦκα 7 
ὦρσε 2 
ὦσεν 1 
ὧδε 7 
ὧν 2 
ὧραι 1 
Ὠκαλέην 1 
Ὠκεανοῖο 3 
Ὠκεανοῦ 1 
Ὠκεανόνδε 2 
Ὠκυρόη 1 
Ὣς 2 
Ὧραι 3 
ᾄδομεν 1 
ᾄσομαι 2 
ᾔδει 1 
ᾔσχυνε 1 
ᾕρει 1 
ᾗ 2 
ᾗσι 1 
ᾗσιν 1 
ᾠδῆς 4 
ᾤχετ 2 
ᾤχετο 1 
ᾧ 1 
ῥ 15 
ῥά 8 
ῥάβδον 2 
ῥέεθρα 2 
ῥέει 1 
ῥέζουσι 1 
ῥέξουσι 1 
ῥέξω 1 
ῥήσσοντες 1 
ῥίζης 1 
ῥίμφ 1 
ῥίμφα 5 
ῥίον 2 
ῥίψω 1 
ῥα 7 
ῥαδινοῖσι 1 
ῥεέθροις 1 
ῥείθροισιν 1 
ῥεῖ 1 
ῥεῖά 2 
ῥεῖα 3 
ῥηίδιον 1 
ῥηγμῖνι 3 
ῥηιδίως 4 
ῥικνὸς 1 
ῥινοὺς 1 
ῥινοῖο 1 
ῥιπτάζεσκεν 1 
ῥιπῆς 1 
ῥιψὶν 1 
ῥοάων 1 
ῥοδέας 1 
ῥοδόπηχυν 1 
ῥοιῆς 2 
ῥοῇς 1 
ῥωπήια 1 
ῥόδα 1 
ῥῖψ 1 
Ῥάριον 1 
Ῥέη 1 
Ῥήναιά 1 
Ῥείη 3 
Ῥείην 1 
Ῥείης 2 
Ῥοδόπη 1 
Ῥόδειά 1 
† 6 

Powered by PhiloLogic