Hippocrates, The Sacred Disease (XML Header) [genre: prose; science; medicine] [word count] [Hipp. Morb.Sacr.].

Word Count

Total Words: 4861 Total Unique Words: 1761.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 1 
10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
· 124 
Αἱ 2 
Αὕτη 1 
Γίνεται 1 
Γνοίη 1 
Διατέταται 1 
Διὸ 2 
Εἰ 3 
Εἰδέναι 1 
ΙΕΡΗΣ 1 
Κίνδυνος 1 
Καίτοι 1 
Καθαρμοῖσί 1 
Κατὰ 2 
Καὶ 10 
Λέγουσι 1 
Λακτίζει 1 
Λιβύων 1 
ΝΟΥΣΟΥ 1 
Οἱ 1 
Οὐ 4 
Οὕτω 1 
Οὕτως 2 
Οὗτοι 1 
ΠΕΡΙ 1 
Περὶ 2 
Ποσειδῶνα 1 
Τάῦτα 1 
Ταῦτα 3 
Τοιαῦτα 1 
Τοϊσι 1 
Τούτῳ 1 
Τοὺς 1 
Τοῖσι 4 
Τοῦτο 2 
Τὰ 2 
Τὸ 1 
Τῆς 1 
Τῷ 1 
Φύσιν 1 
Χρὴ 1 
αἰγείοισι 2 
αἰγείου 1 
αἰγείῳ 1 
αἰεί 1 
αἰεὶ 1 
αἰξίν 1 
αἰσθάνεσθαι 2 
αἰσθάνεταί 1 
αἰσθάνεται 4 
αἰσθάνονταί 1 
αἰσθανόμενοι 1 
αἰσχρὰ 1 
αἰσχύνεσθαι 1 
αἰσχύνης 1 
αἰτίας 1 
αἰτίην 4 
αἱ 21 
αἱματίτιδας 1 
αἴγειόν 1 
αἴτιοί 1 
αἴτιον 3 
αἴτιος 3 
αἴτιός 1 
αἵ 1 
αἵματί 1 
αἵματι 2 
αἵματος 8 
αἶγα 1 
αἶγες 1 
αἷμα 12 
αὐξήσει 1 
αὐξόμενος 1 
αὐτoῖσι 1 
αὐτέους 1 
αὐτίκα 2 
αὐτοί 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖς 3 
αὐτοῖσίν 1 
αὐτοῖσι 3 
αὐτοῦ 2 
αὐτὴν 1 
αὐτὸ 5 
αὐτὸν 6 
αὐτὸς 1 
αὐτῇ 2 
αὐτῶν 6 
αὐτῷ 3 
αὐχένος 1 
αὐχμοὺς 1 
αὐχὴν 1 
αὔξει 1 
αὔξειν 1 
αὔξεται 1 
αὕτη 4 
αὗται 4 
βίην 1 
βίης 1 
βίου 1 
βαναυσίης 1 
βιαζομένοισιν 1 
βλάπτοντα 1 
βλέπομεν 1 
βλέπῃ 1 
βλαβέν 1 
βοήσαντός 1 
βορέης 1 
βορείοισι 1 
βορείοισιν 1 
βοᾷ 1 
βοῶντας 1 
βοῶσιν 1 
βραχίονα 1 
βρύχωνται 1 
βόες 1 
βόρεια 1 
βόρειόν 1 
γ 1 
γάρ 1 
γέ 1 
γέγονε 1 
γέλωτες 1 
γένηται 8 
γένοιτο 1 
γένος 1 
γένωνται 1 
γίνεσθαι 6 
γίνεται 29 
γίνηται 2 
γίνονται 5 
γαληνίζει 1 
γαρ 1 
γαστρὸς 1 
γε 2 
γενέσθαι 2 
γενόμενος 1 
γινομένοισιν 1 
γινομένου 1 
γινομένων 1 
γινόμενον 1 
γινώσκειν 1 
γινώσκομεν 1 
γινώσκουσιν 2 
γινώσκῃ 1 
γλῶσσα 1 
γλῶσσαν 1 
γνώμη 1 
γνώμην 1 
γνώμης 2 
γνώσῃ 2 
γνῶναι 1 
γοῦν 1 
γόνος 1 
γὰρ 58 
γῆν 2 
γῆς 1 
γῇ 1 
δ 12 
δέ 4 
δέξονται 1 
δέοντος 1 
δέους 1 
δέρμα 1 
δέρμασι 1 
δέρματι 1 
δέχεσθαι 1 
δέχεται 1 
δαιμονίου 1 
δαιμόνιον 1 
δείματα 3 
δείσῃ 1 
δεδούλωται 1 
δεινοὶ 1 
δεξιόν 1 
δεξιότης 1 
δεξιὰ 6 
δεξιὸν 2 
δεξιῶν 1 
δεόμενοι 1 
δεῖ 1 
δηλονότι 1 
διάγει 1 
διάγνωσιν 1 
διάφορος 1 
διάῤῥοιαι 1 
διαίτης 1 
διαβεβρέχθαι 1 
διαγγέλλων 1 
διαγινώσκοι 1 
διαγινώσκοντες 1 
διαγινώσκων 1 
διαθερμαίνεται 2 
διαθερμαίνηται 1 
διαθερμανθὲν 1 
διαθερμανθῇ 2 
διακρίνειν 1 
διακρίνοντα 1 
διακρίνοντες 1 
διακόψῃς 1 
διαλέγεσθαι 1 
διαλλάσσει 1 
διαλύει 1 
διαστρέφει 1 
διαστρέφονται 2 
διασώζεται 1 
διαφανέα 1 
διαφθείρεται 1 
διαφθορὴ 1 
διαχέειν 1 
διαχεομένου 1 
διαχυθῇ 1 
διαχύσιος 1 
διαψύχει 1 
διδάξω 1 
διείργει 1 
διεκδῦναι 1 
διεξιέναι 1 
διεσθίεται 1 
διεφθάρη 1 
διπλόος 1 
διότι 1 
διὰ 13 
διὸ 4 
δνοφερώδεα 1 
δνοφερὸν 1 
δοκέει 4 
δοκέειν 1 
δοκέουσι 2 
δοκέουσιν 3 
δοκέω 1 
δριμὺ 1 
δρῶντες 1 
δυσκριτώτατα 1 
δυσσεβέειν 1 
δυσσεβείης 1 
δυσφροσύναι 1 
δόξα 1 
δύναμιν 4 
δύναμις 2 
δύναται 5 
δύο 1 
δὲ 147 
δὴ 4 
επιλήπτους 1 
εἰ 9 
εἰδέναι 2 
εἰδότες 1 
εἰκάζουσι 1 
εἰκὸς 1 
εἰργασμένους 1 
εἰς 1 
εἰσίν 1 
εἰσι 3 
εἰσιν 3 
εἰσιόντες 1 
εἰσὶ 4 
εἰσὶν 2 
εἰώθει 2 
εἴ 2 
εἴδει 1 
εἴη 2 
εἴκοσιν 1 
εἴργεσθαι 1 
εἴτε 2 
εἴχετο 1 
εἵλκυσεν 1 
εἵνεκεν 1 
εἶδος 1 
εἶναι 31 
εὐδίην 2 
εὐθύς 1 
εὐθὺς 4 
εὐπορίην 1 
εὐσεβείης 1 
εὐσεβὲς 1 
εὐσθενέοντα 1 
εὐτονώτερον 1 
εὐφροσύναι 1 
εὑρήσεις 1 
εὔχεσθαι 1 
ζώοισιν 1 
θάλασσαν 3 
θάλλει 2 
θάτερα 1 
θέρεος 1 
θέρμης 1 
θαλάσσης 1 
θαλασσίων 1 
θανατωδέστατα 1 
θανατῶδες 1 
θατερα 1 
θαυμάσια 1 
θαυμάσιον 1 
θαυμασίως 1 
θαυμασιότητος 1 
θείου 3 
θειοτέρη 2 
θειότερον 2 
θειότερόν 2 
θεοί 1 
θεοσεβέες 1 
θεούς 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 1 
θεοῖσι 1 
θεοῦ 3 
θεραπείης 1 
θεραπευθῶσι 1 
θερμαίνεται 1 
θερμαινόμενος 1 
θερμοῦ 2 
θερμότερος 1 
θερμὰ 1 
θερμὸν 2 
θερμὸς 1 
θερμῷ 1 
θεός 1 
θεὸς 2 
θεῖα 3 
θεῖον 10 
θεῖόν 2 
θεῶν 1 
θεῷ 2 
θολερόν 1 
θορυβέουσιν 1 
θύειν 1 
θύων 1 
θᾶσσον 1 
κάθαρσιν 1 
κάθαρσις 1 
κάκωσις 1 
κάτω 5 
κέκραγεν 1 
κίνδυνος 1 
κίνησιν 1 
καίτοι 1 
καθ 1 
καθάπαξ 1 
καθάρσει 1 
καθάρται 1 
καθήκει 1 
καθήψησαν 1 
καθίστησι 1 
καθίσῃ 1 
καθαίρεσθαι 1 
καθαίρεται 1 
καθαίρουσι 2 
καθαιρέειν 1 
καθαιρήσει 1 
καθαρά 1 
καθαρθέντα 1 
καθαρθῆναι 1 
καθαρθῇ 1 
καθαρμοὶ 1 
καθαρμοὺς 1 
καθαρμοῖσί 1 
καθαρμῶν 4 
καθαρότητας 1 
καθαῖρον 1 
καθεστεώτων 1 
καθημένῳ 1 
καθισταῖντο 1 
καθιστᾶσι 1 
καθότι 1 
καιροὺς 1 
καιροῖσι 1 
καιρὸν 2 
καιρὸς 1 
κακοῦνται 1 
κακοῦργοι 1 
κακοῦται 1 
κακωθεισέων 1 
κακώσει 1 
κακὰ 1 
κακὸν 3 
καλέεται 2 
καλεομένη 1 
καλεομένης 1 
καλὰ 1 
καλῶς 1 
καρδίη 2 
καρδίην 4 
καρδίῃ 3 
κατάδηλοι 1 
κατάδηλός 1 
κατάληπτα 1 
κατάληπτοι 1 
κατάῤῥοοι 1 
κατάῤῥοον 4 
κατάῤῥοος 2 
καταβεβιασμένον 1 
κατακέεσθαι 1 
κατακέονται 1 
κατακειμένῳ 1 
καταλήπτοισι 1 
καταλελοιπὼς 1 
καταλιπὼν 1 
καταμίγνυται 1 
καταφρονήσῃ 1 
καταῤρόους 1 
καταῤῥέει 1 
καταῤῥυῇ 1 
καταῤῥόους 1 
κατεστήσαντο 1 
κατὰ 15 
καὶ 412 
κεκένωνται 1 
κεκράκται 1 
κεκτημένον 1 
κελεύοντες 1 
κεράμια 1 
κεστρέος 1 
κεφαλή 1 
κεφαλὴ 1 
κεφαλὴν 5 
κεφαλὴς 1 
κινέεσθαι 1 
κινευμένου 1 
κλίνης 1 
κλαίων 1 
κλαυθμοί 1 
κληῗδος 1 
κοίλας 1 
κοίλη 1 
κοιλίας 2 
κοιλίην 5 
κοιλίης 2 
κοιλότατον 1 
κοιλότεραι 1 
κοῖλαι 1 
κρέασιν 1 
κρήνας 1 
κρατέει 2 
κρατέεται 3 
κρατηθὲν 1 
κρατηθῆ 1 
κρατηθῇ 2 
κρεῶν 2 
κρομύου 1 
κρύπτεται 1 
κρύπτουσι 1 
κυνὸς 1 
κυφοὶ 1 
κωλύει 2 
κωλύματα 1 
κόπρος 2 
κόπρου 1 
κἂν 1 
κἢν 5 
λάβῃ 1 
λέγειν 1 
λέγοντες 2 
λήψεσθαι 1 
λακτίζει 1 
λακτίζῃ 1 
λαμβάνονται 1 
λαμβάνουσιν 1 
λαμπρόν 1 
λαμπρῶν 1 
λαχάνων 1 
λεπτή 1 
λεπταὶ 1 
λεπτοτέρη 1 
λεπτόν 1 
λεπτότερον 1 
λεπτότητος 1 
λεπτὰ 1 
λεπτὸν 3 
λοιπαὶ 2 
λοιποῖσι 1 
λοιπὰ 2 
λοιπὸν 3 
λοιπῶν 4 
λουτροῖσι 1 
λουτρῶν 1 
λυμαίνεται 1 
λόγος 1 
λόγου 1 
λόγους 2 
λόγῳ 1 
λύεσθαί 1 
λῦπαι 1 
μάγοι 1 
μάλιστα 10 
μάτην 1 
μέγα 1 
μέγας 1 
μέγιστα 2 
μέγιστον 1 
μέλαν 2 
μέλεα 1 
μέλεσι 2 
μέλλουσιν 1 
μέλλωσι 1 
μέμνηνται 1 
μέν 2 
μέντοι 3 
μέρεα 2 
μέρει 1 
μέρος 4 
μέσον 1 
μέτεστιν 1 
μέχρις 3 
μήθ 1 
μήτε 12 
μήτηρ 1 
μήτρῃ 2 
μήτρῃσι 1 
μίασμά 1 
μίνθης 1 
μαίνωνται 1 
μαγευμάτων 1 
μαγεύων 2 
μαινομένους 1 
μαινόμεθα 2 
μαινόμενοι 1 
μεγάλων 1 
μεγίστων 1 
μεθ 1 
μεθίσταται 1 
μελέτης 1 
μελανούρου 1 
μεμιασμένον 1 
μεσταί 1 
μεσταὶ 1 
μεστὰ 1 
μεσόγειον 1 
μετάστατα 1 
μετέχῃ 1 
μεταβάλλειν 1 
μεταβαλλομένων 1 
μεταβολαὶ 1 
μεταβολὴ 1 
μεταβολὴν 1 
μεταβολῇσι 3 
μεταλάβῃ 1 
μεταλλαγῇσιν 1 
μεταξὺ 1 
μεταστάσιος 1 
μετρίως 1 
μετὰ 1 
μηδέποτε 1 
μηδεμιῆς 1 
μηδεὶς 2 
μηδὲ 6 
μηδὲν 3 
μηκέτι 4 
μηροῦ 1 
μητέρα 1 
μητέρας 1 
μηχανεύμενοι 1 
μιαίνεσθαι 2 
μιαινόμενοι 1 
μιγῇ 1 
μιμῶνται 1 
μοι 4 
μορφὴν 1 
μοῦνον 1 
μυκτῆρα 1 
μυκτῆρας 1 
μυξόῤῥοα 1 
μύξα 1 
μύσος 1 
μὲν 53 
μὴ 26 
μᾶλλον 4 
μῆνιγξ 1 
νάρκη 1 
νεφρὸν 1 
νεφῶδες 1 
νοέειν 1 
νοεῦμεν 1 
νομίζει 1 
νομίζειν 3 
νομίζεται 1 
νομίζουσι 1 
νομίζω 1 
νομίσαιμι 1 
νομιεῖται 1 
νοσέουσιν 1 
νοσήματα 1 
νοσήματι 1 
νοσερός 1 
νοσερώτατον 1 
νοσερῶν 1 
νοσώδεά 1 
νοτίδα 1 
νοτίοισι 1 
νοτίοισιν 2 
νοτώδεα 1 
νουσήματα 6 
νουσημάτων 3 
νούσημα 3 
νούσοισιν 1 
νούσου 5 
νούσων 1 
νούσῳ 7 
νοῦσον 4 
νοῦσος 6 
νυκτὸς 1 
νυκτῶν 1 
νόμιος 1 
νόμῳ 2 
νόσημα 1 
νότιον 1 
νότος 2 
νότου 1 
νύκτωρ 1 
νῦν 2 
ξηρότερος 1 
ξηρὸν 1 
ξηρῶν 1 
ξυγκλείσασα 1 
ξυμβάλλεται 2 
ξυμβαλλόμενα 1 
ξυμφέρει 1 
ξυμφέροντι 1 
ξυμφερόντων 1 
ξυνέστη 1 
ξυνίστασθαι 1 
ξυνίστησι 1 
ξυναυξηθῆναι 1 
ξυνεστεῶτα 1 
ξυνεστηκότα 1 
ξυνεστηκότος 1 
ξυνεχέως 1 
ξυνισταμένου 1 
ξυντραφῆναι 1 
ξυστάσιος 1 
ξυστραφῇ 1 
ξύνεσιν 2 
ξύντροφος 1 
οἰκήμασι 1 
οἰκεόντων 1 
οἰμώζοντας 1 
οἱ 21 
οἴκαδε 1 
οἴνου 1 
οἴονται 1 
οἵης 1 
οἵτινες 1 
οἶδα 2 
οἶκος 1 
οἷα 3 
οἷοι 1 
οἷον 1 
οἷσιν 2 
οἷόν 3 
οἷός 3 
οὐ 12 
οὐδ 1 
οὐδέν 3 
οὐδένα 2 
οὐδενὸς 4 
οὐδετέρῳ 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 10 
οὐδὲν 15 
οὐκ 15 
οὐχ 8 
οὐχὶ 2 
οὒκ 1 
οὓς 1 
οὔ 2 
οὔατα 2 
οὔνομα 2 
οὔπω 1 
οὔρεα 1 
οὔτ 1 
οὔτε 14 
οὕτος 1 
οὕτω 10 
οὕτως 12 
οὖν 10 
οὖς 2 
οὗτοι 1 
οὗτος 3 
πάθεος 4 
πάθης 1 
πάθος 3 
πάλιν 3 
πάλλεται 1 
πάντα 11 
πάντοθεν 1 
πάντων 1 
πάνυ 1 
πάσης 1 
πάσχει 6 
πάσχειν 2 
πάσχομεν 1 
πάσχουσιν 1 
πάχεος 1 
πέπαυται 2 
πήγνυσιν 1 
πήγνυται 1 
πίπτουσιν 1 
παθέειν 1 
παιδάρια 1 
παιδία 1 
παιδίοισι 2 
παιδίοισιν 3 
παιδίου 2 
παιδιαὶ 1 
παλμοῦ 1 
παλμὸς 1 
παντοδαπὰ 1 
παντοῖα 1 
παντὶ 2 
παντὸς 1 
παρ 1 
παράνοιαι 1 
παράπληκτον 2 
παρέλθῃ 1 
παρέσπασται 1 
παρέστηκε 1 
παρέχει 1 
παρέχεται 1 
παρέχουσιν 1 
παρέῃ 1 
παρίστανται 1 
παρίσταται 1 
παραδέχεσθαι 1 
παραδέχηται 1 
παραδέχονται 1 
παραδέχωνται 1 
παραμπεχόμενοι 1 
παραυτίκα 1 
παραφρονέομεν 1 
παραφρονέοντας 2 
παραῤῥυῇ 2 
παριστῶνται 1 
παρὰ 8 
πατὴρ 1 
παχεῖαι 1 
παχύτατον 1 
παχὺ 1 
παύεται 2 
παῖδες 1 
πεποίηται 2 
πεπονθὸς 1 
πεπόνθῃ 1 
περίπλεων 1 
περιέχει 1 
περιγίνεται 1 
περιγίνονται 1 
περικαθαίρων 1 
περικλύζει 1 
περικλύζειν 1 
περιῤῥαινόμεθα 1 
περὶ 4 
πεσόντα 1 
πεφαρμαγμένους 1 
πηδῶσι 2 
πιέειν 1 
πιεσθῇ 1 
πλάνοι 1 
πλέην 1 
πλέον 6 
πλέονα 1 
πλέονες 1 
πλήθεος 2 
πλείονα 1 
πλείστην 1 
πλεονάκις 2 
πλεύμονά 1 
πλεύμονα 3 
πλεύμονι 1 
πλεύμονος 2 
πλεῖστά 1 
πλεῖστον 1 
πλημμυρεῖ 1 
πλημμυρεῖν 1 
πληρωθὲν 1 
πλὴν 1 
πνέει 1 
πνίγεται 2 
πνευμάτων 5 
πνεύμασι 1 
πνεύματα 1 
πνεύματος 2 
πνεῦμα 10 
πνιγομένου 1 
πνιγομένους 1 
ποδὶ 1 
ποιέει 5 
ποιέειν 3 
ποιέεσθαι 1 
ποιέεται 1 
ποιέοντας 1 
ποιέοντες 1 
ποιέουσιν 2 
ποιήσει 1 
ποιήσηται 3 
ποικίλλουσιν 1 
πολεμίου 1 
πολεμιώτατον 1 
πολεμιώτατός 1 
πολλά 2 
πολλάκις 3 
πολλαὶ 1 
πολλοὶ 1 
πολλοὺς 1 
πολλοῦ 2 
πολλὰ 4 
πολλὴ 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 2 
πολυπληθίης 1 
πολὺ 1 
πολὺς 1 
πορείην 1 
ποσὶ 1 
ποσὶν 1 
ποταμοὺς 1 
που 1 
πουλυχρόνιος 1 
πουλύ 2 
πουλὺ 6 
πουλὺς 2 
πρήσσουσι 1 
πρεσβυτάτοισιν 1 
πρεσβυτέρους 1 
πρεσβύτῃσιν 1 
προέρχεται 2 
προαίσθωνται 1 
προβάτιον 1 
προβάτοισι 1 
προβαλλόμενοι 1 
προγινώσκουσιν 1 
προείρηκα 1 
προειρημένα 2 
προειρημένας 2 
προσενέγκαντες 1 
προσιόντων 2 
προσπίπτει 2 
προσπίπτειν 1 
προσπεπτωκότων 1 
προσποιέονται 2 
προσπῖπτον 1 
προστιθέασιν 1 
προστιθέμενοι 1 
προστιθέντες 1 
προσφέροντα 1 
προσφέροντες 1 
προσφερομένων 1 
προσφερόμενα 1 
προσωνυμίη 1 
προφάσιές 1 
προφάσιας 1 
προφάσιες 1 
προφάσιος 2 
προφασίων 1 
προϊούσης 1 
πρόσθεν 1 
πρόσκειται 1 
πρόσωπον 1 
πρότερον 3 
πρόφασιν 4 
πρόφασις 1 
πρὶν 1 
πρὸς 5 
πρῆγμα 1 
πρῶτοι 1 
πρῶτον 6 
πρῶτος 2 
πυκνοτέρους 1 
πυκνοῦ 1 
πυκνότατα 1 
πυκνότερα 1 
πυκνότεροι 1 
πυκνότερον 2 
πυρετοὶ 1 
πυρὶ 2 
πυρὸς 1 
πόδα 2 
πόδες 1 
πόνος 1 
πὸ 1 
πῆξαι 1 
πῶς 1 
ρίλον 1 
ρὔατος 1 
σίελον 1 
σαρκῶν 1 
σαρξὶ 1 
σαφέως 1 
σελήνην 3 
σημήϊα 1 
σιαλώδεα 1 
σκίδναται 2 
σκεδασθῇ 1 
σκορόδου 1 
σμικρὰ 1 
σπάσῃ 1 
σπασμὸν 1 
σπεύδειν 1 
σπληνός 2 
σπληνώδεος 1 
σπληνώδης 1 
σπληνὸς 1 
σπᾶται 1 
σπῶνται 2 
στάσιν 1 
στήθεα 1 
στομάχου 1 
στρυφνὸς 1 
στρῶμα 1 
στόμα 3 
στόματος 3 
στῆναι 1 
στῇ 2 
συνέστηκε 1 
συνηθείης 1 
συνηρείκασι 1 
συνηύξηται 1 
συνισχναίνονται 1 
συνισχνανθῇ 1 
συντέτροφεν 1 
συντείνεσθαι 1 
συντείνουσι 1 
συσπῶνται 1 
σφίσιν 1 
σφυζόντων 1 
σφόδρα 1 
σφᾶς 1 
σχίζεται 1 
σχολαίτερον 1 
σύνηθες 1 
σώματι 4 
σώματος 6 
σῶμα 9 
τ 2 
τά 2 
τάδε 1 
τάσις 1 
τέ 2 
τήκειν 1 
τήκεται 1 
τήν 1 
τί 4 
τίκτει 1 
τίνα 1 
ταρακτικώτατά 1 
ταχέως 2 
ταύτας 2 
ταύτην 3 
ταύτης 5 
ταύτῃ 4 
ταὐτοῦ 1 
ταὐτὰ 1 
ταῦτ 1 
ταῦτα 15 
τε 55 
τείνει 2 
τείνουσι 1 
τείνουσιν 1 
τεθορύβηνται 1 
τεκμήριον 2 
τελετέων 1 
τελευτᾷ 1 
τεμενέων 1 
τερατώδεα 1 
τεταρταῖοι 1 
τεχνέονται 1 
τεχνημάτων 1 
τεχνησάμενος 1 
τι 23 
τινα 1 
τινες 1 
τινος 2 
τινὸς 2 
τις 4 
τοίνυν 1 
τοιαύτην 1 
τοιαύτης 1 
τοιαῦτα 2 
τοιουτότροπα 1 
τοιούτοισιν 1 
τοιούτων 1 
τοιοῦτοι 1 
τοιοῦτον 1 
τοιῆσδε 1 
τοσοῦτον 2 
τουτέων 3 
τουτέῳ 1 
τούτοισι 1 
τούτοισιν 4 
τούτου 2 
τούτων 9 
τούτῳ 6 
τοὺς 11 
τοῖς 1 
τοῖσι 20 
τοῖσιν 6 
τοῦ 77 
τοῦτο 20 
τοῦτό 1 
τρίγλης 1 
τριταῖοι 1 
τροφή 1 
τροφὴν 1 
τρυγόνος 1 
τρόπον 1 
τρόπου 1 
τρόπῳ 2 
τρύχειν 1 
τυγχάνῃ 3 
τωὐτὸ 3 
τό 1 
τόδε 2 
τότε 2 
τύχωσιν 1 
τύχῃ 1 
τἀναντία 2 
τἄλλα 6 
τὰ 49 
τὰς 30 
τὲ 1 
τὴν 53 
τὸ 107 
τὸν 48 
τῆ 1 
τῆς 34 
τῇ 16 
τῇσι 7 
τῇσιν 2 
τῶν 47 
τῷ 33 
φάρμακον 1 
φέρει 1 
φέροντας 2 
φαγέειν 1 
φαρμάκων 1 
φασὶ 1 
φασὶν 3 
φεύγοντας 1 
φεύγουσι 1 
φεύγουσιν 1 
φεύξιες 1 
φημὶ 3 
φθέγγηται 1 
φθίνει 1 
φθινώδεος 1 
φθινώδης 1 
φλέβας 16 
φλέβες 11 
φλέβια 3 
φλέβιον 2 
φλέγμα 10 
φλέγματος 11 
φλέψ 2 
φλεβίων 1 
φλεβίῳ 1 
φλεβὸς 2 
φλεβῶν 3 
φλεγματίῃσι 1 
φλεγματώδεα 2 
φλεγματώδεες 1 
φλεγματώδεος 1 
φλεγματώδεσι 1 
φλεγματώδης 1 
φλεψὶ 1 
φλογιᾷ 1 
φλυδᾷν 1 
φλὲψ 1 
φοβερὸν 1 
φοβῆται 1 
φορέειν 1 
φράσω 2 
φρέατα 1 
φρένας 1 
φρένες 4 
φρίξῃ 1 
φρίσσειν 1 
φρενῶν 1 
φρονέει 1 
φρονέειν 1 
φρονέομεν 1 
φρονέοντας 1 
φρονέουσιν 1 
φρονήσιος 3 
φρονεῦμεν 1 
φροντίδες 1 
φροντίζον 1 
φρόνημα 1 
φρόνησιν 2 
φρόνιμόν 1 
φόβητρα 1 
φόβοι 3 
φόβος 1 
φόβου 3 
φόβῳ 1 
φύεσθαι 1 
φύεται 1 
φύσει 2 
φύσιν 5 
φύσιος 5 
χαλαρωτέρας 1 
χαλεπὴ 1 
χειμὼν 1 
χειμῶνά 1 
χειμῶνα 1 
χειμῶνος 1 
χειρὶ 1 
χεὶρ 1 
χεῖρα 1 
χεῖρες 3 
χοιρίων 1 
χολώδεα 1 
χολώδεες 1 
χολώδεος 1 
χολώδεσιν 2 
χολώδης 1 
χολῆς 3 
χρέονται 1 
χρόνον 2 
χρόνος 1 
χρόνου 1 
χρόνῳ 2 
χρὴ 1 
χρῶνται 1 
χρῶτα 1 
χωρέει 1 
ψυχομένου 1 
ψυχρότερος 1 
ψυχρὸν 4 
ψυχρῶν 1 
ψυχόμεναι 1 
ψυὴν 1 
ψύξιός 1 
ψύχει 2 
ψύχεος 2 
ψῦχος 1 
ἀΐσσων 1 
ἀγαθὰ 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγνωσίη 1 
ἀγύρται 1 
ἀδήλου 1 
ἀδοκήτου 1 
ἀηδέα 1 
ἀηδίας 1 
ἀηθίη 1 
ἀηθίης 1 
ἀθεώτατον 1 
ἀκεστά 1 
ἀκμὴν 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούομεν 1 
ἀκούῃ 1 
ἀκοὴν 2 
ἀκραιφνὴς 1 
ἀκρατέα 1 
ἀκρατέες 1 
ἀκρατὲς 1 
ἀκριβής 1 
ἀλάστορας 1 
ἀλέην 1 
ἀλαζόνες 1 
ἀλγέει 1 
ἀλεκτρυόνος 1 
ἀλλ 16 
ἀλλά 1 
ἀλλήλοισιν 1 
ἀλλὰ 18 
ἀμήχανον 1 
ἀμαυροῦται 1 
ἀμβλυωπότερα 1 
ἀμηχανίης 1 
ἀμφημερινοὶ 1 
ἀμφοτέρας 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφότερα 2 
ἀνάγκη 5 
ἀνάγκης 2 
ἀνέμων 2 
ἀνέξεται 1 
ἀνίαι 1 
ἀναΐσσοντάς 1 
ἀναβλύει 1 
ἀναλαβεῖν 1 
ἀναξηρανθῆναι 1 
ἀναπηδήσιες 1 
ἀναπνοήν 2 
ἀναπνοαὶ 1 
ἀναπνοὰς 1 
ἀνατέτανται 1 
ἀναψύχουσι 1 
ἀνεπιτηδείων 1 
ἀνθέει 1 
ἀνθρώπινα 1 
ἀνθρώπινον 2 
ἀνθρώποισι 3 
ἀνθρώπου 3 
ἀνθρώπους 3 
ἀνθρώπων 3 
ἀνθρώπῳ 3 
ἀνιηθείη 1 
ἀνιώμενον 2 
ἀνοσιώτατα 1 
ἀνοσιώτατόν 1 
ἀνόσιον 1 
ἀνόσιόν 1 
ἀξιῶ 1 
ἀπάγειν 1 
ἀπάλλαξις 1 
ἀπέλθῃ 1 
ἀπέπηξε 1 
ἀπέπνιξε 1 
ἀπέσχισται 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπείροισιν 1 
ἀπειλημμένου 1 
ἀπειρίη 1 
ἀπειρίης 1 
ἀπεκρίθη 1 
ἀπισχνωθῇ 1 
ἀπιόντων 2 
ἀποδείξω 1 
ἀποδεικνύμενοι 1 
ἀποδοῦναι 1 
ἀποδώσει 1 
ἀποθάνοι 1 
ἀποθνήσει 1 
ἀποθνήσκει 1 
ἀποθνήσκων 1 
ἀποκλείσῃ 1 
ἀποκλειομένων 1 
ἀποκλεισθῇ 2 
ἀποκλεισθῶσιν 1 
ἀποκρίνεται 2 
ἀποκτείνει 4 
ἀποληφθῇ 1 
ἀπολογίαι 1 
ἀπορίην 1 
ἀπορωτέρη 1 
ἀποσκεδασθῇ 1 
ἀποτήκεται 1 
ἀποτήξιος 1 
ἀποτηκόμενον 1 
ἀποφέρουσιν 1 
ἀποφράξαν 1 
ἀποψύχει 1 
ἀποψύχεται 2 
ἀποψῦξαι 1 
ἀποῤῥυῇ 1 
ἀπό 2 
ἀπόλλυται 2 
ἀπότηξις 1 
ἀπὸ 18 
ἀρέσκει 1 
ἀραιότερα 1 
ἀριστεροῖσιν 1 
ἀριστερὰ 3 
ἀρξάμενα 1 
ἀρχήν 1 
ἀσήμως 1 
ἀσεβὲς 1 
ἀσθενέας 1 
ἀσθενέοντι 1 
ἀσθενέστερα 1 
ἀσθενέστερον 1 
ἀσθενείην 1 
ἀσθενεστέρη 1 
ἀσφαλεῖ 1 
ἀσφαλὲς 1 
ἀσᾶται 1 
ἀτρεμήσῃ 1 
ἀτρεμίζειν 1 
ἀτρεμαῖοι 1 
ἀτρεμιζόντων 1 
ἀφ 3 
ἀφήκει 1 
ἀφίει 1 
ἀφίῃ 1 
ἀφαγνιούμενοι 1 
ἀφαιρήσει 1 
ἀφανίζειν 1 
ἀφανίζεται 1 
ἀφανιεῖ 1 
ἀφιερώσαντες 1 
ἀφικνέεται 1 
ἀφικνέετο 1 
ἀφιᾶσιν 1 
ἀφρέει 1 
ἀφρὸν 1 
ἀφρὸς 1 
ἀὴρ 4 
ἁγνίζεσθαι 1 
ἁγνίζον 1 
ἁγνείας 1 
ἁγνεύῃ 1 
ἁγνοτάτου 1 
ἁλίσκεσθαι 1 
ἁμαρτημάτων 1 
ἁπάντων 1 
ἁπάσῃσι 1 
ἂν 23 
ἃ 3 
ἃς 1 
ἄκαιρα 1 
ἄκαιροι 1 
ἄκαιρον 1 
ἄλλα 2 
ἄλλαι 1 
ἄλλας 1 
ἄλλης 2 
ἄλλο 4 
ἄλλοισι 2 
ἄλλον 2 
ἄλλοτε 1 
ἄλλου 1 
ἄλλων 5 
ἄλλως 1 
ἄλλῃσιν 1 
ἄν 1 
ἄνευ 1 
ἄνθρωποι 3 
ἄνθρωπον 2 
ἄνθρωπος 3 
ἄνω 6 
ἄπορόν 1 
ἄρα 1 
ἄρχεται 1 
ἄσθματα 2 
ἄσθματος 1 
ἄστρα 1 
ἄτρεμίσαντος 1 
ἄφορον 1 
ἄφρονα 1 
ἄφωνον 1 
ἄφωνος 2 
ἄφωνός 1 
ἅλσιν 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντος 2 
ἅπαξ 2 
ἅπασαν 1 
ἅπασιν 2 
ἅπερ 1 
ἅψεται 1 
Ἀλλὰ 1 
Ἀνιᾶται 1 
Ἀποτήκεται 1 
Ἀπόλλων 1 
Ἀπὸ 1 
Ἀφρὸς 1 
Ἄρης 1 
Ἄρχεται 2 
ἐγγυτάτω 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγκέφαλον 16 
ἐγκέφαλος 13 
ἐγκέφαλός 1 
ἐγκαλύπτεται 1 
ἐγκεφάλου 7 
ἐγκεφάλῳ 2 
ἐγρηγορότι 1 
ἐγχέλυος 1 
ἐγχειρέουσιν 1 
ἐγὼ 4 
ἐδέξαντο 1 
ἐδέσματα 1 
ἐδεσμάτων 1 
ἐθάδες 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλοι 1 
ἐκ 19 
ἐκγόνων 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκεῖνο 2 
ἐκκαθαίρεται 1 
ἐκκρίνει 2 
ἐκκρίνεσθαι 1 
ἐκκριθῆναι 1 
ἐκρέει 1 
ἐκτὸς 1 
ἐλάφων 1 
ἐλάχιστοι 1 
ἐμβάλλουσι 1 
ἐμβρύου 1 
ἐμπίπτειν 1 
ἐμποιέει 1 
ἐμφανέος 1 
ἐν 34 
ἐνίοισι 1 
ἐναντιώτατα 1 
ἐνδεέστερον 1 
ἐνεόντων 1 
ἐνταῦθα 2 
ἐντεῦθεν 1 
ἐντὸς 1 
ἐνόμισαν 2 
ἐνύπνια 1 
ἐνύπνιον 1 
ἐξ 9 
ἐξαίφνης 2 
ἐξανθέει 1 
ἐξαπίνης 3 
ἐξαπατέουσι 1 
ἐξαπιναῖοι 1 
ἐοῦσιν 1 
ἐπ 1 
ἐπάγη 1 
ἐπάγοι 1 
ἐπέγρηται 1 
ἐπέγρωνται 1 
ἐπέλθῃ 1 
ἐπίληπτα 1 
ἐπίληπτοι 1 
ἐπίληπτον 2 
ἐπίληπτος 2 
ἐπίσημα 1 
ἐπίστασθαι 2 
ἐπίσταται 1 
ἐπαοιδὰς 1 
ἐπαοιδῇσι 1 
ἐπαοιδῇσιν 1 
ἐπειδὰν 3 
ἐπεὶ 2 
ἐπιβήσεται 1 
ἐπιβολὰς 1 
ἐπιγένηται 4 
ἐπιγίνεσθαι 2 
ἐπιζέσῃ 1 
ἐπικίνδυνόν 1 
ἐπικαιρότατοι 1 
ἐπικατέλθῃ 1 
ἐπικαταῤῥέει 2 
ἐπικαταῤῥέειν 1 
ἐπικαταῤῥυῇ 1 
ἐπικαταῤῥύη 1 
ἐπικατελθὸν 1 
ἐπικατεῤῥύη 1 
ἐπικηρότατον 1 
ἐπικρατέει 2 
ἐπικρατῆσαι 3 
ἐπιλάβῃ 1 
ἐπιλέξαντες 1 
ἐπιλήθεται 1 
ἐπιλήψιός 1 
ἐπιλαμβάνει 3 
ἐπιμεμιγμένος 1 
ἐπινοέῃ 1 
ἐπιπίπτειν 1 
ἐπισημανθῇ 1 
ἐπιστάμενοι 1 
ἐπιτηδείοισιν 1 
ἐπιτηδείους 1 
ἐπιτηδεύοντες 1 
ἐπιῤῥέον 1 
ἐπιῤῥυὲν 1 
ἐπὴν 1 
ἐπὶ 18 
ἐργάζεται 2 
ἐργάσασθαι 1 
ἐρεύθονται 1 
ἐρημότατον 1 
ἐς 61 
ἐσίῃ 3 
ἐσαγόμεθα 1 
ἐσθίειν 1 
ἐσθιόμενα 2 
ἐσιὼν 1 
ἐστι 15 
ἐστιν 13 
ἐστὶ 4 
ἐστὶν 1 
ἐσχάτων 1 
ἐφ 1 
ἐφρόνησαν 1 
ἐφόδους 1 
ἐχάλασεν 1 
ἐχομένους 1 
ἐχρῆν 3 
ἐόν 1 
ἐόντα 4 
ἐόντας 3 
ἐόντι 2 
ἐόντος 3 
ἐόντων 2 
ἐώθει 1 
ἐὸν 2 
ἐὼν 1 
ἑκάστοτε 1 
ἑκάστου 2 
ἑκάστῃ 1 
ἑκάστῳ 1 
ἑκάτερα 1 
ἑκάτερον 1 
ἑνός 1 
ἑρμηνεύοντα 1 
ἑρμηνεὺς 1 
ἑτέρη 1 
ἑτέρου 1 
ἑτέρων 2 
ἑτέρῃσι 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑωυτοῦ 3 
ἑωυτὸν 1 
ἓν 1 
ἔγωγέ 1 
ἔγωγε 2 
ἔδει 1 
ἔδοσαν 1 
ἔθος 2 
ἔκ 2 
ἔλασσον 4 
ἔλθῃ 1 
ἔλυσε 1 
ἔμοιγε 4 
ἔν 1 
ἔνεστιν 1 
ἔνιοι 1 
ἔξω 3 
ἔξωθεν 1 
ἔοικεν 1 
ἔπειτα 8 
ἔργον 1 
ἔρχεται 3 
ἔς 1 
ἔσται 1 
ἔστη 1 
ἔστι 1 
ἔτεα 1 
ἔτι 5 
ἔφριξε 1 
ἔχει 14 
ἔχειν 4 
ἔχεσθαί 1 
ἔχοιεν 1 
ἔχομεν 1 
ἔχον 1 
ἔχοντας 1 
ἔχουσι 3 
ἔχουσιν 3 
ἔχῃ 2 
ἔωσιν 2 
ἔῃ 12 
ἕκαστα 1 
ἕκαστον 2 
ἕλκεα 1 
ἕλκος 1 
ἕλκουσαι 1 
ἕξει 1 
ἕτερα 2 
ἕτερον 2 
Ἐγὼ 1 
Ἐκ 2 
Ἐμοὶ 1 
Ἐν 2 
Ἐνοδίου 1 
Ἐπικαταῤῥέει 2 
Ἐς 2 
Ἑκάτης 1 
Ἔρχεται 1 
Ἕτερον 1 
ἠ 2 
ἠέρα 7 
ἠέρι 1 
ἠέρος 6 
ἠρέμησε 1 
ἠὴρ 1 
ἡ 25 
ἡδέα 1 
ἡδοναὶ 1 
ἡδονὰς 1 
ἡλίου 2 
ἡλικίης 1 
ἡλιωθῇ 1 
ἡμέρην 1 
ἡμέων 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμῖν 5 
ἡρώων 1 
ἢ 35 
ἢν 29 
ἣν 3 
ἤ 2 
ἤδη 3 
ἤν 4 
ἤχου 1 
ἥκιστα 1 
ἥλιον 4 
ἥπατος 6 
ἥσυχοί 1 
ἦρος 1 
ἧσσον 3 
ἧσσόν 1 
Ἡ 2 
Ἢν 8 
ἰήσιμος 1 
ἰήσιος 1 
ἰγκέφαλον 1 
ἰητρὸν 1 
ἰητὸν 1 
ἰκμάδι 1 
ἰσχυροτέρη 1 
ἰσχυρότατά 1 
ἰσχυρότατα 1 
ἰσχυρότερον 1 
ἰσχυρῶν 1 
ἰσχύειν 1 
ἰσχύν 1 
ἰχθύες 1 
ἰώμενά 1 
ἰῆσθαι 2 
ἰῆται 1 
ἰῶνται 2 
ἰῷτο 1 
ἱεροὶ 1 
ἱερωτέρη 1 
ἱερὰ 5 
ἱερὴ 1 
ἱερὸν 1 
ἱερῆς 1 
ἱερῶν 1 
ἱκετεύειν 1 
ἱκνεύμεναι 1 
ἱμάτιον 2 
ἴησιν 1 
ἴοι 1 
ἴσχειν 1 
ἴῃ 1 
ἵππῳ 1 
ἵστησι 1 
Ἴσως 1 
ὀδύνην 1 
ὀλίγον 4 
ὀλίγους 1 
ὀξύτατα 1 
ὀξύτερον 1 
ὀρθοπνοίην 1 
ὀρνίθων 1 
ὀφθαλμοὶ 3 
ὀφθαλμοῦ 1 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀφθαλμὸς 1 
ὀχετεύουσι 1 
ὁ 28 
ὁγιέας 1 
ὁδόντες 1 
ὁδῶν 1 
ὁκοίως 1 
ὁκόθεν 1 
ὁκόσα 2 
ὁκόσοι 1 
ὁκόσοισι 1 
ὁκόσον 1 
ὁκόταν 18 
ὁμοίων 1 
ὁμοίως 2 
ὁρέω 1 
ὁρέων 1 
ὁρμήσῃ 1 
ὁρᾷν 1 
ὁτέῳ 1 
ὁτὲ 4 
ὃ 3 
ὄζοντα 1 
ὄμβρους 1 
ὄμματα 1 
ὄντες 1 
ὄρνιθες 1 
ὄψεσθαι 1 
ὄψιν 1 
ὅ 6 
ὅδρωπος 1 
ὅθεν 2 
ὅκου 1 
ὅκως 3 
ὅντινα 1 
ὅπη 3 
ὅπου 1 
ὅρους 1 
ὅσα 3 
ὅσον 3 
ὅταν 5 
ὅτι 12 
ὅτου 1 
ὅτων 1 
ὅτῳ 1 
Ὁ 3 
Ὁκόσα 2 
Ὁκόσοι 1 
Ὁκόσοισι 1 
Ὁκόταν 1 
Ὅκως 1 
Ὅστις 2 
Ὅτε 1 
ὑγιαίνειν 1 
ὑγιαίνων 1 
ὑγιαίνῃ 1 
ὑγιεινοτάτην 1 
ὑγιεινότατός 1 
ὑγιηρότατον 1 
ὑγιηρὸς 1 
ὑγιηρῶν 1 
ὑγιὴς 1 
ὑγροῦ 1 
ὑγρόν 1 
ὑγρότατον 1 
ὑγρότερος 3 
ὑγρότητος 1 
ὑγρὸν 3 
ὑδάτων 1 
ὑδαρές 1 
ὑπ 3 
ὑπέρχεται 1 
ὑπερβαίνῃ 1 
ὑπερχαίροντα 1 
ὑπερχαρείη 1 
ὑποδέχονται 1 
ὑποχωρέει 1 
ὑπόδημα 1 
ὑπὸ 41 
ὑφ 1 
ὕδωρ 1 
ὕπνῳ 2 
ὕστερον 1 
ὠτίδος 1 
ὠφελέει 1 
ὠφελέουσιν 1 
ὠφελήσουσιν 1 
ὠχρούς 1 
ὡρέων 1 
ὡς 18 
ὥνθρωπος 3 
ὥσπερ 13 
ὥστε 16 
ὦτα 1 
ὧδ 2 
ὧδε 1 
ὧν 4 
ᾧ 1 
ᾯ 1 
ῥήϊστα 1 
ῥεῦμα 2 
ῥιγώσῃ 1 
ῥυῇ 1 
ῥύμμα 1 
ῥᾷον 1 

Powered by PhiloLogic