Hippocrates, Surgery (XML Header) [word count] [Hipp. Off.].

Word Count

Total Words: 2295 Total Unique Words: 965.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 1 
10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
2 1 
20 1 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
· 124 
Αὐγέης 1 
Βέλτιον 1 
Διάτασις 1 
Διεστραμμένα 1 
Διορθώσιος 1 
Εἰργασμένον 1 
Εὑρεθήτω 1 
Εὖ 1 
Θέσις 1 
ΙΗΤΡΕΙΟΝ 1 
ΚΑΤ 1 
Κατήγμασι 1 
Καὶ 1 
Κεφάλαια 1 
Κηρωτῇ 1 
Νάρθηκες 1 
Νοῦσος 1 
Οἱ 1 
Πάρεξις 1 
Παραιρήμασι 1 
Παρασκευάζειν 1 
Πρὸς 2 
Σωλῆνα 1 
Τουτέων 1 
Τοῦ 1 
Τὰ 9 
Τὸ 3 
Τῇ 3 
Τῶν 1 
Φύσις 1 
αἰσθέσθαι 1 
αἰσχρόν 1 
αἰτίη 1 
αἱ 1 
αἴρεται 1 
αἷμα 1 
αὐγέων 1 
αὐγήν 2 
αὐγὴν 3 
αὐγῇ 1 
αὐτά 2 
αὐταὶ 1 
αὐτὰ 2 
αὐτῇ 1 
αὐτῷ 1 
αὔξησιν 1 
αὕτη 1 
βάλλεσθαι 1 
βεβῶτα 1 
βηχέων 1 
βλάβη 1 
βλάπτει 1 
βλάπτονται 1 
βλέπειν 1 
βουβώνων 1 
βουβῶνας 1 
βουβῶνος 1 
βούλεται 1 
βραχίονα 1 
βραχίονας 1 
βραχύτητι 1 
βραχὺ 1 
βῆχας 1 
γάρ 1 
γίγνεται 1 
γαστροκνημίης 1 
γε 1 
γενεῆς 1 
γιγνωσκομένων 1 
γιγνώσκομεν 1 
γλώσσῃ 1 
γνόντα 1 
γνώμῃ 1 
γνῶναι 1 
γούνασιν 2 
γούνατα 2 
γούνατος 2 
γὰρ 4 
δ 3 
δέ 3 
δέχηται 1 
δακτύλοισι 1 
δακτύλους 1 
δακτύλων 6 
δεθέντα 1 
δεξιὰ 2 
δευτέρῃ 1 
δεόμενον 1 
δεύτερα 1 
δεῖ 8 
δι 1 
διάστασιν 2 
διάτασις 1 
διαναγκάζηται 1 
διαστήματα 1 
διαστασίων 1 
διαστεῖλαι 2 
διαστρέμματα 1 
διατάσιος 1 
διατελέῃ 1 
διαφυλάσσειν 1 
διδῷ 1 
διεστηκότων 1 
διεστραμμένα 1 
δικαίως 1 
διορθώσει 1 
διορθῶσαι 2 
δισσαὶ 1 
διόρθωσιν 1 
διὰ 2 
δοκῇ 1 
δρῇν 2 
δρῶν 3 
δρῶντα 1 
δρῶσαν 1 
δυνατώτερον 1 
δύναται 1 
δύο 5 
δὲ 118 
δὴ 1 
δῆλα 1 
δῆλον 1 
δῆσαι 2 
εἰρήσεται 1 
εἰργασμένον 1 
εἰσιν 1 
εἰσὶ 1 
εἴδεα 5 
εἴδει 1 
εἴθισται 1 
εἴκοσιν 1 
εἴρηται 1 
εἵνεκα 1 
εἶδος 2 
εἶναι 3 
εὐαναλήπτως 1 
εὐκαταλήπτως 1 
εὐκρινέες 1 
εὐκρινέως 2 
εὐπόρως 3 
εὐρύθμως 3 
εὐσταλέστατα 1 
εὐσταλέως 1 
εὐφυΐα 1 
εὑρεθήτω 1 
εὔθετα 2 
εὔσχετα 2 
θέσει 2 
θέσιν 2 
θέσις 1 
θερμότης 2 
θιγεῖν 1 
θώρηκα 1 
κάρτα 1 
κάτηγμα 1 
κάτω 9 
κάτωθεν 1 
κέεσθαι 1 
καθήμενος 2 
καθαρὰ 3 
καθαρῇ 1 
καθημένῳ 1 
κακίω 1 
καλῶς 3 
κατ 4 
κατάντη 2 
κατέχεσθαι 1 
κατέχῃ 1 
καταβολῆς 1 
κατακεῖσθαι 1 
καταλήψιας 1 
καταλήψιος 1 
καταντίαν 1 
καταπρηνεῖ 1 
κατατάσει 1 
καταφανής 1 
καταχεῖν 1 
καταχύσει 3 
καταχύσιος 1 
κατεχόντων 1 
κατωτέρω 1 
κατὰ 15 
καὶ 97 
κείμενος 1 
κελεύῃς 1 
κενεῶνα 1 
κεφαλαὶ 1 
κεφαλὴν 2 
κεφαλῆς 3 
κεφαλῇ 2 
κινήσιος 1 
κινεύμενα 1 
κνήμης 3 
κοινοῦ 2 
κοινὸν 2 
κορυφῇσι 1 
κοῦφα 3 
κρέσσω 1 
κρατύνει 1 
κυκλεῦντα 1 
κυκλεῦντας 1 
κυλλὰ 1 
κυρτὰ 1 
κωλύειν 1 
λαθεῖν 1 
λαμπροτάτην 1 
λαπαρωτέροισι 1 
λείῃ 1 
λεπτά 1 
λεπτὰ 2 
λεῖοι 1 
λιχανῷ 2 
λοξὰ 1 
λοξῶς 1 
λοξῷ 1 
λυθέντα 1 
λυθὲν 1 
λόγον 2 
λῦσαι 3 
μάλιστα 10 
μέγα 2 
μέγαν 2 
μέγας 1 
μέγιστα 2 
μέλλοντα 1 
μέρει 1 
μέσα 1 
μέσον 3 
μέσου 1 
μέσως 1 
μέσῳ 2 
μέτριον 1 
μέτρον 1 
μέχρις 1 
μή 1 
μήκεα 1 
μήκει 1 
μήτε 14 
μαζῶν 1 
μαθεῖν 1 
μαλακὴ 1 
μαλθακόν 2 
μαλθακὰ 4 
μαλθακὴ 1 
μαλθακὸν 1 
μαλθακῇ 1 
μασχάλην 1 
μείους 1 
μεγίστων 1 
μελέων 1 
μετέωρα 1 
μεταλλάξουσιν 1 
μεταλλάσσοντα 1 
μεταλλάσσῃ 1 
μεταλλαγῇ 1 
μετεωριζομένου 1 
μετρίη 1 
μετρίου 1 
μετριότης 1 
μηδ 1 
μηδὲ 10 
μηρὸν 1 
μινυθήματα 1 
μινυθῆσαι 2 
μιῆς 1 
μονιμώτατον 1 
μορίων 1 
μόνιμον 1 
μύες 2 
μύλῃ 1 
μὲν 51 
μὴ 31 
μὴν 1 
μᾶλλον 9 
μῆκος 5 
νάρθηκας 2 
νάρθηξιν 1 
ναρθήκων 2 
νεμόμενον 2 
νεῦρα 2 
νόμος 1 
νύκτα 1 
ξηρὰ 1 
ξυγκάμπτεται 1 
ξυμβεβῶτες 1 
ξυμμέτρως 1 
ξυμμετρίαι 1 
ξυμπίπτειν 1 
ξυμφερουσέων 1 
ξυμψαύειν 1 
ξυναγωγὴν 1 
ξυνδιδόντα 1 
ξυνεσταλμένα 2 
ξυντακέντα 1 
ξυντείνοντα 1 
ξυστεῖλαι 1 
ξυῤῥαφὰς 1 
ξυῤῥαφῆς 1 
ξύγκαμψιν 1 
ξύμπαντος 1 
ξύντροφα 1 
ξὺν 1 
οἰδήματα 1 
οἱ 1 
οἴδημα 1 
οἵως 1 
οἷα 2 
οἷον 14 
οἷς 1 
οἷσι 3 
οἷσιν 1 
οὐ 2 
οὐκ 2 
οὐχ 1 
οὕτω 2 
οὕτως 1 
οὖν 6 
οὗ 1 
πάθει 2 
πάθος 1 
πάντα 2 
πάντη 1 
πάντως 1 
πάσας 1 
πάχεα 1 
πάχει 1 
πάχη 1 
πάχιστα 1 
πάχος 2 
πέντε 1 
πήχεος 1 
πήχεων 1 
πίεξιν 1 
πίεξις 2 
παθόντος 1 
παιδίων 1 
παντὶ 1 
παράδειγμα 1 
παρέξει 2 
παραθέσει 1 
παραιρήματος 1 
παρακολλήσει 1 
παραλλάξαντα 1 
παρασκευῇ 1 
παρεουσέων 1 
παρεχόντων 1 
παρὰ 2 
παχέα 1 
παχύτατοι 1 
παχῦναι 1 
παύεσθαι 1 
πεπιέχθαι 2 
περίῤῥεψιν 1 
περιβάλλειν 1 
περιβληθὲν 1 
περιβολαὶ 1 
περιβολὴ 1 
περιτείνεται 1 
περὶ 4 
πιέζει 1 
πιέζειν 5 
πιέξει 4 
πιεζεῦντα 1 
πιεχθήτω 1 
πλάτεα 1 
πλάτει 1 
πλάτη 1 
πλάτος 5 
πλέον 1 
πλέοσι 1 
πλέοσιν 1 
πλήθεα 1 
πλήθει 5 
πλανωδέστατα 1 
πλατέα 3 
πλείονι 1 
πλευράς 1 
πλευρῇσι 1 
πλεῖστα 1 
πλεῖστον 3 
πληρεῦντα 1 
πλὴν 4 
πλῆθος 5 
ποδῶν 1 
ποιέεσθαι 2 
ποιήσηται 1 
ποιείτω 1 
πολλοῦ 1 
πολλὴ 1 
πουλὺ 2 
πρήξει 1 
πρεπούσῃ 1 
προσαγωγῆς 1 
προσβαλλόμενον 1 
προσηναγκάσθαι 1 
προσλαμβάνοντα 1 
προσλαμβανέτω 1 
προσπεριβάλλειν 1 
προστεῖλαι 1 
πρόσθεν 1 
πρόσω 2 
πρότερον 1 
πρώτης 1 
πρώτῃ 1 
πρὶν 2 
πρὸς 12 
πρῶτον 5 
πτέρνῃ 1 
πταρμέων 1 
πταρμοὺς 1 
πόδες 1 
πᾶν 1 
πᾶς 1 
σίνεος 4 
σίνη 1 
σίνος 2 
σαρκούσῃ 1 
σαρκῶν 1 
σαρκῶσαι 2 
σιγῶντες 1 
σιμοὶ 1 
σιμὸν 1 
σκέλει 1 
σκέλεᾳ 1 
σκέλος 2 
σκέπαρνον 1 
σκέπτεσθαι 1 
σκληραὶ 1 
σκληρὴ 1 
σμικρόν 1 
σμικρὸν 1 
σμικρῷ 2 
σπάσματα 1 
σπλήνεσι 1 
σπληνῶν 1 
στήθει 1 
στοχαζόμενον 1 
στρέμματα 1 
στῆθος 1 
συνεπιδεῖν 1 
συστεῖλαι 1 
σφυγμοὺς 1 
σφυγμῶν 1 
σφυρὰ 1 
σχέσει 1 
σχήμασι 1 
σχήματα 1 
σχήματι 3 
σχημάτων 1 
σχῆμα 2 
σώζηται 1 
σώματος 7 
σῶμα 3 
τάνυσιν 1 
τέρῃ 1 
τήκει 1 
ταχέως 4 
ταύτην 2 
ταύτης 1 
ταῦτα 9 
τε 4 
τεκμαίρεσθαι 1 
τεκμαιρόμενον 1 
τεκμαρτέον 1 
τελευτώσῃ 2 
τελευτᾷν 1 
τεσσάρων 2 
τετραπτύχους 1 
τεχνητόν 1 
τεχνητὸν 1 
τι 4 
τιθέμενον 1 
τινος 1 
τις 1 
τοιαῦτα 1 
τοιοῦτον 1 
τοσαῦται 1 
τουτέοισι 1 
τουτέοισιν 1 
τουτέων 2 
τοὐναντίον 1 
τοὺς 2 
τοῖσι 3 
τοῖσιν 7 
τοῦ 41 
τοῦτο 1 
τρέπειν 1 
τρέχειν 1 
τρίβῳ 1 
τρίτη 1 
τρίτης 1 
τρίτῃ 2 
τριπτύχους 1 
τριῶν 2 
τροφῆς 1 
τροφῇ 1 
τρόπος 1 
τρώματος 1 
τρῶμα 1 
τόπος 1 
τἀναντία 4 
τἄλλα 1 
τὰ 45 
τὰς 6 
τὴν 13 
τὸ 64 
τὸν 5 
τῆς 12 
τῇ 21 
τῶν 17 
τῷ 16 
φάτω 1 
φέρειν 2 
φανῇ 1 
φεύγει 1 
φλάσματα 1 
φλέβες 2 
φλεγμονῇ 1 
φυγὴ 1 
φυλάσσων 1 
φυλασσόμενον 1 
φύσει 1 
φύσιες 1 
φύσιν 2 
φῶς 1 
χάριν 1 
χαλάσαι 1 
χαλαρά 1 
χαλαρὰ 1 
χειρίζοντα 1 
χειρίζοντι 1 
χειριζομένου 1 
χειριζομένῳ 1 
χειριζόμενον 6 
χειριζόμενος 1 
χειρισμῷ 1 
χειρουργίην 1 
χειρός 1 
χειρὸς 1 
χεῖρα 2 
χεῖρας 2 
χρέεσθαι 2 
χρήσιες 1 
χρόνον 1 
χρόνος 1 
χρώμενον 1 
χρῆσθαι 1 
χρῆσις 3 
χυμῷ 1 
χωρὶς 1 
ψαύειν 2 
ἀγαθῶς 2 
ἀγκώνων 1 
ἀγκῶνας 1 
ἀγκῶσιν 1 
ἀθρόα 1 
ἀκούοντες 1 
ἀκοῇ 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀλλ 5 
ἀλλήλων 1 
ἀλλοίῃ 1 
ἀλλὰ 1 
ἀμείβειν 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφοτέρῃσι 1 
ἀμφοτέρῃσιν 2 
ἀμφότερα 2 
ἀμφότεραι 1 
ἀνάληψιν 1 
ἀνάληψις 1 
ἀνάντη 1 
ἀνάπλασιν 1 
ἀνάπλασις 1 
ἀνάῤῥοπος 1 
ἀνέλκεα 1 
ἀνίσως 1 
ἀναιρέσει 1 
ἀνακλᾶται 1 
ἀναλήμμασι 1 
ἀναλήψει 1 
ἀναλήψιας 1 
ἀναλήψιος 1 
ἀναλελάφθαι 1 
ἀνατρίψει 2 
ἀνιέντα 1 
ἀνομοίως 1 
ἀντίληψις 1 
ἀνωτέρω 2 
ἀνόμοια 2 
ἀνύειν 1 
ἀπεληλυθότα 1 
ἀπεναντίον 1 
ἀποκλάσματα 1 
ἀποκλείηται 1 
ἀποκλᾶται 1 
ἀποπίπτειν 2 
ἀποπεσόντων 1 
ἀποσπάσματα 1 
ἀποστήριγμα 1 
ἀποστηρίγματα 2 
ἀποστῇ 1 
ἀπόνως 3 
ἀπόνῳ 2 
ἀπόξη 1 
ἀπόστασις 1 
ἀπόσφιγξις 1 
ἀπὸ 8 
ἀργίη 1 
ἀριστερὰ 2 
ἀρχέων 1 
ἀρχὴν 1 
ἀρχῆς 1 
ἀσθενέοντα 1 
ἀσθενέων 1 
ἀσκέειν 3 
ἀσκημάτων 1 
ἀτρεμέουσι 1 
ἀτρεμέῃ 1 
ἀτὰρ 1 
ἀφειμένου 1 
ἀφεστάναι 1 
ἀφεστεῶτα 1 
ἀφεῖσθαι 1 
ἀφλέγμαντα 1 
ἁπάντων 1 
ἁπαλῦναι 1 
ἁπλοῦν 1 
ἁπλᾶ 1 
ἁπλῶς 1 
ἁρμονίας 1 
ἁρμονιῶν 1 
ἁρμόζον 2 
ἁφῇ 1 
ἂν 8 
ἃ 2 
ἄκνησμα 1 
ἄκρα 4 
ἄκρας 2 
ἄκροις 1 
ἄκροισιν 1 
ἄλλα 5 
ἄλλακατὰ 1 
ἄλλης 1 
ἄλλο 2 
ἄλλοισιν 1 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄλλῳ 1 
ἄνευ 3 
ἄνισα 1 
ἄνω 12 
ἄνωθεν 1 
ἄρθρα 1 
ἄριστον 1 
ἄρμενα 1 
ἄρχεσθαι 1 
ἄσαρκα 1 
ἄφ 1 
ἄχθος 1 
ἅλις 1 
ἅμα 2 
ἅμμα 2 
ἅπασιν 1 
Ἀγαθὰ 1 
Ἀνάτριψις 1 
Ἀρχὰς 1 
Ἀφεστεῶτα 1 
Ἃ 1 
Ἅμμα 2 
ἐγγωνίου 1 
ἐγγωνίους 1 
ἐγγὺς 3 
ἐκ 21 
ἐκεῖσε 1 
ἐκθήλυνσιν 1 
ἐκκλίνειν 1 
ἐκπεπταμένα 2 
ἐκπτώματα 1 
ἐκτρέπηται 1 
ἐκχυμώματα 1 
ἐλινύοντος 2 
ἐλινύῃ 1 
ἐλλείπειν 2 
ἐμινύθει 1 
ἐμποδὼν 2 
ἐν 20 
ἐνέρεισιν 1 
ἐναντία 1 
ἐναντίον 2 
ἐναντίως 1 
ἐναντίῃ 1 
ἐναντίῃσιν 1 
ἐνδείῃ 1 
ἐνεόν 1 
ἐνσείειν 1 
ἐνσείηται 2 
ἐντεῦθεν 1 
ἐξ 5 
ἐξέστη 1 
ἐξέχουσι 1 
ἐξήριπε 1 
ἐξαθέλγηται 1 
ἐξαστίας 1 
ἐξερύεται 1 
ἐπ 2 
ἐπί 1 
ἐπίδεσις 5 
ἐπίδεσμος 1 
ἐπαγαγεῖν 1 
ἐπιβεβῶτα 1 
ἐπιδέσει 5 
ἐπιδέσιας 1 
ἐπιδέσιος 4 
ἐπιδέσμοισι 1 
ἐπιδέσμου 1 
ἐπιδέσμῳ 1 
ἐπιδεδεμένον 1 
ἐπιδεδεμένος 1 
ἐπιδεθέντα 1 
ἐπιδεθὲν 1 
ἐπιδεθῆναι 1 
ἐπιδεομένου 2 
ἐπιδεῖν 3 
ἐπιδρομῆς 1 
ἐπικείμενα 1 
ἐπιξυλλέγηται 1 
ἐπισκοτάζειν 1 
ἐπιτροφῆς 1 
ἐπὶ 8 
ἐργαζόμενον 3 
ἐρείδειν 1 
ἐρείδοντα 1 
ἐρεισμάτων 1 
ἐρηρεῖσθαι 1 
ἐς 22 
ἐφ 3 
ἐφεστεῶτος 1 
ἐᾷν 1 
ἑβδόμῃ 1 
ἑκάστου 1 
ἑκα 1 
ἑκατέρου 1 
ἑκατέρῃ 1 
ἑλισσέσθω 1 
ἑρμάζειν 1 
ἑρμάσματα 1 
ἑστάναι 1 
ἑστεὼς 2 
ἑτέρην 1 
ἑτέρῳ 1 
ἑτερόῤῥοπα 1 
ἑτοίμως 1 
ἑωυτοῦ 1 
ἑωυτὸν 2 
ἓξ 1 
ἔγχυμα 1 
ἔδρης 1 
ἔθεα 1 
ἔθεος 2 
ἔκτασιν 2 
ἔκτρεψιν 1 
ἔνθα 5 
ἔνθεν 2 
ἔξω 1 
ἔπειτα 3 
ἔργα 2 
ἔργοις 1 
ἔργου 2 
ἔργῳ 2 
ἔσται 1 
ἔστι 2 
ἔστιν 2 
ἔστω 1 
ἔσχατα 2 
ἔσχατον 1 
ἔτι 1 
ἔχει 1 
ἔχειν 3 
ἔχεται 1 
ἔχοι 1 
ἔχοντα 3 
ἔχων 1 
ἕδρης 1 
ἕδρῃ 1 
ἕκαστα 1 
ἕλκος 2 
ἕνεκεν 1 
ἕξει 1 
ἕξιν 1 
ἕξουσιν 1 
ἕξούσι 1 
ἕτερον 3 
ἕτοιμος 1 
Ἐν 1 
Ἐπιδέσιος 1 
Ἐπιδέσματα 1 
Ἐπιδέσμων 1 
Ἐπιδεῖν 2 
Ἐργαζόμενον 1 
Ἐς 2 
Ἑλίξιος 1 
Ἑλίσσειν 1 
Ἑστεῶτα 1 
ἡ 15 
ἡδέως 1 
ἡμέρην 1 
ἡμίσει 1 
ἡμίτομον 1 
ἡμερέων 1 
ἡμῖν 2 
ἡρμάσθαι 1 
ἡρμόσθαι 1 
ἡσσᾶσθαι 1 
ἢ 58 
ἢν 5 
ἣν 1 
ἥκιστα 8 
ἧσσον 2 
Ἡ 3 
Ἢ 1 
ἰγνύῃ 1 
ἰδεῖν 2 
ἰητρεῖον 1 
ἰθυωρίας 1 
ἰθὺ 1 
ἰσχίῳ 1 
ἰσχναίνεται 1 
ἰσχνότερον 1 
ἰσχνὰ 2 
ἰσχνῆναι 1 
ἰσχύος 1 
ἰσχύϊ 3 
ἰωμένοισιν 1 
ἰῆται 1 
ἴξιν 2 
ἴσα 1 
ἴσου 2 
ἴσως 2 
Ἱμάτιον 1 
ὀθονίοισι 1 
ὀθονίων 3 
ὀθόνια 2 
ὀλίγη 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγῳ 3 
ὀρθὰ 1 
ὀρθὸν 1 
ὀστέα 3 
ὀστέοισιν 1 
ὀφθαλμὸς 1 
ὁ 8 
ὁδοιπορέειν 1 
ὁκόσα 1 
ὁμαλαὶ 1 
ὁμαλοὶ 1 
ὁμαλωτάτῳ 1 
ὁμαλὴ 1 
ὁμοίως 4 
ὁμοιότερον 1 
ὁμολογέει 1 
ὁμόζυγον 1 
ὁμώνυμον 1 
ὁρῆσθαι 1 
ὁρῇν 1 
ὁρῴη 1 
ὁρῷτο 1 
ὃ 3 
ὄπισθεν 1 
ὄργανα 1 
ὄψει 1 
ὅ 1 
ὅθεν 1 
ὅκου 5 
ὅκως 3 
ὅλῃ 1 
ὅμοια 4 
ὅμοιαι 1 
ὅμοιον 2 
ὅπη 3 
ὅρια 1 
ὅριον 2 
ὅσα 3 
ὅση 1 
ὅταν 2 
ὅτε 1 
ὅτι 2 
Ὁ 2 
Ὁκόσα 2 
Ὁκόσοισι 2 
Ὄνυχας 1 
Ὅργανα 1 
Ὅτι 1 
ὑγιέα 2 
ὑγιέος 3 
ὑγιές 1 
ὑγιὲς 1 
ὑπ 1 
ὑπεναντία 1 
ὑπερέχειν 1 
ὑπερβάλλειν 1 
ὑπερεχόντων 1 
ὑπεὸν 1 
ὑπηρέται 1 
ὑπηρετέει 1 
ὑπηρετείτω 1 
ὑποδέσει 1 
ὑποδεσμίδες 1 
ὑποπτεύηται 1 
ὑποτεταγμένον 1 
ὑποτιθέναι 1 
ὑπόδεσις 2 
ὑπόστασιν 1 
ὑπόῤῥυσιν 1 
ὑπὲρ 1 
ὑπὸ 1 
ὑστέρην 1 
ὑστεραίῃ 2 
ὕστατον 1 
ὕψος 1 
Ὑπ 1 
Ὕδατος 1 
ὡς 18 
ὤμοισιν 1 
ὤμου 1 
ὥστε 11 
ὧν 4 
Ὧν 4 
ᾖ 2 
ᾗ 4 
ᾧ 2 
ῥάμμα 2 
ῥάμμασι 1 
ῥέπῃ 1 
ῥήϊστα 2 
ῥηΐστων 1 
ῥηῖδίως 1 
ῥινὶ 1 
ῥόμβος 1 

Powered by PhiloLogic