Hesiod, Works and Days (XML Header) [genre: poetry; hexameter] [word count] [Hes. Op.].

Word Count

Total Words: 6057 Total Unique Words: 2967.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 231 
Αἰδὼς 1 
Αἰολίδα 1 
Αὐλίδος 1 
Βορέαο 2 
Βορέου 2 
Δί 1 
Δία 2 
Δίκη 2 
Δίκης 1 
Δημήτερί 1 
Δημήτερος 5 
Δημήτηρ 1 
Διωνύσου 1 
Διόθεν 1 
Διός 1 
Διὶ 4 
Διὸς 10 
Εὔβοιαν 1 
Ζεφύρου 1 
Ζεύς 5 
Ζεὺς 13 
Ζηνὸς 6 
Θήβῃ 1 
Θρηικίου 1 
Θρῄκης 1 
Καδμηίδι 1 
Κρονίδεω 1 
Κρονίδης 6 
Κρονίων 2 
Κρονίωνι 2 
Κρόνου 1 
Κύμην 1 
Κῆρας 1 
Ληναιῶνα 1 
Λητώ 1 
Μέσσῃ 1 
Μηνὸς 1 
Μούσῃς 1 
Μοῦσαι 1 
Νέμεσις 1 
Νότοιό 1 
Νὺξ 1 
Οἰδιπόδαο 1 
Οἳ 1 
Πέρση 9 
Πέρσῃ 1 
Παλλὰς 1 
Πανδιονὶς 1 
Πανδώρην 1 
Πανελλήνεσσι 1 
Πειθὼ 1 
Πιερίηθεν 1 
Πληιάδας 1 
Πληιάδες 2 
Ποσειδάων 1 
Προμηθεὺς 2 
Πρὶν 1 
Πρῶτον 1 
Σείριος 3 
Τροίην 2 
Χάριτές 1 
Χαλκίδα 1 
αἰγιόχοιο 2 
αἰγιόχου 1 
αἰγῶν 1 
αἰδοίη 2 
αἰδοίῃ 1 
αἰδοῖα 1 
αἰδώς 2 
αἰδὼς 2 
αἰδῶ 1 
αἰενάων 1 
αἰεναόντων 1 
αἰεὶ 3 
αἰζηὸς 1 
αἰθέρι 1 
αἰθομένοισι 1 
αἰνή 1 
αἰνήσουσι 1 
αἰναί 1 
αἰνεῖ 1 
αἰνεῖν 1 
αἰπὺν 1 
αἰρεύμενον 1 
αἰτῇς 1 
αἰὲν 2 
αἱ 1 
αἱμυλίους 2 
αἱμύλα 1 
αἱρεῖ 1 
αἳ 2 
αἴ 3 
αἴθοπα 3 
αἴθωνι 1 
αἴνημ 1 
αἴσχεσιν 1 
αἵ 3 
αἵδε 2 
αἶαν 2 
αἶγα 1 
αἶγες 1 
αἶνον 1 
αἶσαν 1 
αἶψά 1 
αἶψα 2 
αὐαλέος 1 
αὐγάσεαι 1 
αὐδὴν 1 
αὐλῆς 1 
αὐτή 1 
αὐτίκα 3 
αὐτομάτη 1 
αὐτοὶ 1 
αὐτοῖς 3 
αὐτόγυον 1 
αὐτόθι 1 
αὐτόματοι 1 
αὐτὰρ 10 
αὐτὴν 1 
αὐτὸς 9 
αὐτῆς 1 
αὐτῇ 1 
αὐτῶν 2 
αὐτῷ 4 
αὐχένι 1 
αὔην 1 
αὔλακ 1 
αὔλακι 1 
αὔριον 1 
αὖ 1 
αὖθι 2 
αὖον 1 
αὖραι 1 
αὖτ 1 
αὖτε 5 
αὖτις 5 
βάζειν 1 
βάζοντες 1 
βάλλεο 2 
βάλληται 1 
βάλοιο 1 
βέλτερον 1 
βήσσῃς 1 
βίβλινος 1 
βίη 1 
βίης 1 
βίον 4 
βίος 3 
βίοτον 2 
βίου 2 
βίῃ 1 
βαίνῃ 2 
βαθυδίνην 1 
βαιὸν 1 
βαλάνους 1 
βαλλέμεν 1 
βαρεῖαν 1 
βαρυκτύπου 1 
βαρύθει 1 
βασιλέων 1 
βασιλήιον 1 
βασιλεὺς 1 
βασιλεῦσιν 1 
βασιλῆας 1 
βασιλῆς 2 
βησσήεντα 2 
βιότοιο 1 
βιότου 3 
βλάπτῃ 1 
βλάψας 1 
βλάψει 1 
βλαβερὸν 1 
βουδόρα 1 
βουλάς 1 
βουλεύσαντι 1 
βουλὴ 1 
βουλῇσι 2 
βουλῇσιν 1 
βουσίν 1 
βουσὶ 4 
βουσὶν 2 
βοωτεῖν 1 
βοός 1 
βούληαι 1 
βοὸς 4 
βοᾷ 1 
βοῦν 2 
βοῦς 2 
βοῶν 2 
βράδιον 1 
βρίθειν 1 
βριάει 1 
βριάοντα 1 
βροτήσια 1 
βροτοὶ 2 
βροτοὺς 1 
βροτοῖσιν 2 
βροτός 1 
βροτῶν 1 
βροτῷ 2 
βρότεος 1 
βωμοῖς 1 
βόας 1 
βόε 3 
βόεσσιν 1 
βότρυς 1 
βῆσαν 1 
γ 10 
γάλα 1 
γάμος 1 
γάμου 1 
γάρ 22 
γένηται 2 
γένοιτο 1 
γένος 11 
γέρας 1 
γέροντα 2 
γήμῃς 1 
γήραος 1 
γήραϊ 1 
γίγνεται 2 
γαίης 4 
γαίῃ 1 
γαμετήν 1 
γαμεῖν 2 
γαμοῖτο 1 
γαῖ 3 
γαῖα 4 
γαῖαν 6 
γε 19 
γείνασθαι 1 
γείνατο 1 
γείτονα 1 
γείτονας 1 
γείτονες 1 
γείτονος 2 
γείτοσι 1 
γείτων 3 
γεγάασι 1 
γεινόμενοι 1 
γεινόμενον 1 
γελάσας 1 
γενέσθαι 4 
γενεήν 1 
γενεὴ 3 
γεράνου 1 
γηθήσειν 1 
γηράντεσσι 1 
γηράσκοντας 1 
γηραιὸς 1 
γηρύετ 1 
γιγνομένης 1 
γιγνόμενον 1 
γιγνώσκων 1 
γλάφυ 1 
γλαυκῶπις 1 
γλώσσης 3 
γναμπτοῖσι 1 
γονεῦσιν 1 
γονῆα 1 
γονῇ 1 
γούνατα 2 
γυιοβόρους 1 
γυμνὸν 3 
γυνή 1 
γυναικί 2 
γυναικείῳ 1 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 1 
γυναῖκά 1 
γυναῖκα 2 
γυναῖκες 3 
γυνὴ 3 
γόμφοισιν 1 
γύην 2 
γὰρ 38 
γῆ 1 
γῆν 2 
γῆρας 1 
δ 181 
δάσσασθαι 1 
δάφνης 1 
δέ 40 
δέκα 2 
δέμνια 1 
δέξασθαι 2 
δέρμα 1 
δέρματα 1 
δή 3 
δήσασθαι 1 
δίδωσιν 1 
δίζησθαι 1 
δίκαι 1 
δίκαια 1 
δίκαιον 1 
δίκαιος 1 
δίκας 4 
δίκη 2 
δίκην 8 
δίκης 2 
δίκῃ 1 
δίκῃς 2 
δίκῃσιν 2 
δίχ 1 
δαΐφρονος 1 
δαίμονες 1 
δαίμονι 1 
δαιμονίη 1 
δαιτός 1 
δαιτὶ 1 
δαιτὸς 1 
δαλοῖο 1 
δαμέντες 1 
δαπάνη 1 
δασυστέρνων 1 
δατέασθαι 1 
δαῖτα 1 
δείελα 2 
δείκνυ 1 
δείκνυε 1 
δείξω 1 
δεδμημένοι 1 
δεικνύει 1 
δειλοῖσι 1 
δειλός 1 
δειλὴ 1 
δειλὸν 1 
δειλῷ 1 
δεινόν 1 
δεινὰς 1 
δεινὴν 1 
δεινὸν 3 
δειπνήσας 1 
δειπνολόχης 1 
δεκάτη 1 
δεκαδώρῳ 1 
δενδρέῳ 1 
δεξάμενος 1 
δεσμεύων 1 
δεύσῃ 1 
δεύτεροι 1 
δεύτερον 2 
δεῖξαι 1 
δεῖπνον 1 
δεῦτε 1 
δι 1 
διάησι 1 
διάησιν 2 
διάκτορον 1 
διάκτορος 1 
διέταξε 1 
διαβῇ 1 
διακρινώμεθα 1 
διαμπερές 1 
διδάξῃς 1 
διδασκῆσαι 1 
διδοῖ 1 
διδοῦσιν 1 
διερὴν 1 
διετεκμήραντο 1 
διζήμενος 1 
δικάσσαι 1 
δικέων 1 
δικαίου 2 
δικαιότερον 1 
δινέμεν 1 
διφῶσα 1 
διὰ 7 
δμωσὶ 1 
δμώεσσι 2 
δμῶές 1 
δμῶας 2 
δμῷος 2 
δοίη 1 
δοιὰ 1 
δούρατ 1 
δοῖεν 1 
δοῦρα 1 
δρία 1 
δρυὸς 2 
δρῦς 2 
δυσηλεγέες 1 
δυσκέλαδος 1 
δυσομενάων 1 
δυσπέμφελος 1 
δυσπεμφέλου 1 
δυσφήμοιο 1 
δυωδεκάμηνον 1 
δυωδεκάτη 2 
δυωδεκάτῃ 1 
δυωδεκαταῖον 1 
δωροφάγοι 2 
δωροφάγους 1 
δόλον 1 
δόμεν 2 
δόμοισιν 1 
δόμον 2 
δόμων 1 
δόσιν 1 
δότειρα 1 
δύναμιν 1 
δύναται 1 
δύνηαι 1 
δύνωσιν 1 
δύω 2 
δύῃ 1 
δώματ 3 
δώματα 1 
δώρῳ 1 
δώσουσι 1 
δώσω 1 
δώτῃ 1 
δὲ 112 
δὴ 20 
δὶς 2 
δὸς 1 
δὼς 1 
δῆμος 1 
δῆμόν 1 
δῆριν 2 
δῖαν 1 
δῖον 1 
δῶκαν 1 
δῶκεν 1 
δῶρα 1 
δῶρον 3 
δῷ 2 
εἰ 20 
εἰαρινοῖσιν 1 
εἰαρινὸς 2 
εἰδότες 1 
εἰδώς 2 
εἰδὼς 1 
εἰκάδα 1 
εἰκάδι 1 
εἰλίποδας 1 
εἰνὰς 2 
εἰπεῖν 1 
εἰπόντι 1 
εἰπὼν 1 
εἰρήνη 1 
εἰργάζοντο 1 
εἰρημένος 1 
εἰροπόκοι 1 
εἰρύμεναι 1 
εἰς 12 
εἰσίν 2 
εἰσεπέρησα 1 
εἰσιν 3 
εἰσὶ 2 
εἴ 5 
εἴη 9 
εἴην 1 
εἴκελος 1 
εἴποις 1 
εἵματα 1 
εἶδος 2 
εἶναι 5 
εἶς 1 
εἶχ 1 
εἷλε 1 
εὐαέι 1 
εὐδαίμων 1 
εὐκηλήτειρα 1 
εὐκρινέες 1 
εὐκόσμως 1 
εὐνάζῃ 1 
εὐνῇς 1 
εὐοχθέων 1 
εὐρέα 1 
εὐρέι 1 
εὐρυοδείης 1 
εὐρύοπα 3 
εὐρώεντα 1 
εὐρὺν 1 
εὐφρόναι 1 
εὐόρκου 2 
εὔκηλος 1 
εὔξῃ 1 
εὔφρονα 1 
εὔχεσθαι 1 
εὕει 1 
εὕρῃς 2 
εὖ 11 
εὖτ 11 
ζείδωρος 3 
ζηλοῖ 1 
ζηλώσει 1 
ζητεύῃς 1 
ζυγὰ 1 
ζυγὸν 1 
ζώεσκον 2 
ζώσαντο 1 
ζώῃ 1 
ζῆλος 1 
ζῶσε 1 
θ 10 
θάλασσα 3 
θάλασσαν 1 
θάλλοντα 1 
θάλλουσιν 1 
θάνατος 1 
θάνοις 1 
θάρσος 1 
θέμεν 2 
θέμις 1 
θέμιστας 2 
θέρει 1 
θέρεος 3 
θέρευς 1 
θέρος 1 
θέσθαι 5 
θήῃ 1 
θαλάσσης 3 
θαλίῃς 1 
θαλίῃσι 1 
θαλαμήια 1 
θαλείῃ 1 
θαμὰ 1 
θανάτοιο 1 
θανάτου 1 
θανεῖν 2 
θεαὶ 1 
θεοί 1 
θεοὶ 8 
θεοῖς 1 
θεοῖσιν 1 
θεραπεύειν 1 
θεός 2 
θεόσδοτα 1 
θεὰ 1 
θεῇς 1 
θεῖναι 1 
θεῖον 1 
θεῖος 1 
θεῶν 7 
θηήσονται 1 
θηρσὶ 1 
θησαυρὸς 1 
θνητοί 1 
θνητοῖς 4 
θνητοῖσι 3 
θνητῶν 2 
θνῇσκον 1 
θοὴν 3 
θρεπτήρια 1 
θυέλλῃ 1 
θυίουσιν 1 
θυμοβορεῖν 1 
θυμοφθόρον 1 
θυμόν 3 
θυμὸν 10 
θυμὸς 1 
θυμῷ 7 
θύεσσί 1 
θύραζε 1 
θύρηφιν 1 
θώκους 1 
θῆκε 2 
θῆρες 1 
θῆτά 1 
θῶκον 1 
κ 14 
κάκ 1 
κάματον 1 
κάπρον 1 
κάρη 1 
κάρφει 2 
κέ 2 
κέλομαι 1 
κέν 1 
κέρδεα 1 
κέρδεϊ 1 
κέρδος 3 
κέρτομα 1 
κήδεα 2 
κήδει 1 
καί 7 
καίειν 1 
καθ 1 
καθαπτόμενος 1 
καθαρῶς 1 
καθεζομένη 1 
καθιζέμεν 1 
καιρὸς 1 
κακή 1 
κακίστη 2 
κακοθημοσύνη 1 
κακοῖσιν 1 
κακοῦ 3 
κακόν 2 
κακότητ 1 
κακότητα 1 
κακότητι 1 
κακόχαρτος 2 
κακὰ 6 
κακὰς 1 
κακὴ 4 
κακὴν 1 
κακὸν 9 
κακὸς 4 
κακῆς 1 
κακῇ 1 
κακῶν 6 
κακῷ 1 
καλέεσθαι 1 
καλέονται 3 
καλεῖν 2 
καλιάς 1 
καλιήν 2 
καλιαί 1 
καλιὴν 1 
καλλίκομοι 1 
καλλίρροον 1 
καλλιγύναικα 1 
καλυψαμένα 1 
καλὰ 1 
καλὸν 2 
καμάτου 1 
καματώδεος 2 
καπνοῦ 2 
καρπὸν 6 
καρχαρόδοντα 2 
κασίγνητος 1 
κασιγνήτοιο 1 
κασιγνήτῳ 2 
κατ 4 
κατά 1 
κατάθηαι 1 
κατάκειται 1 
κατάσκιον 1 
κατένασσε 1 
καταβεβρίθασιν 1 
καταγηράσκουσιν 1 
καταδεύῃ 1 
καταθεῖο 2 
καταθνητοῖσι 1 
κατακείμενον 1 
κατακρύπτων 1 
καταλέξεται 1 
καταλείπειν 1 
καταμάρψῃ 1 
καταφράζεσθε 1 
καταχεύετ 1 
κατελεγχέτω 1 
κατοπάζῃ 1 
κατὰ 12 
καυάξαις 2 
καύματος 2 
καὶ 175 
κε 12 
κεδνὰ 1 
κεδνῇ 1 
κεκληγυίης 1 
κεκονιμένος 1 
κεκορημένον 1 
κεκρύφαται 1 
κεκτῆσθαι 1 
κελεύθου 1 
κελεύω 3 
κεν 20 
κενεὴν 1 
κεραμεὺς 1 
κεραμεῖ 1 
κεραοὶ 1 
κερδαίνειν 1 
κευθμῶνας 1 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆς 1 
κεφαλῆφι 1 
κεφαλῇ 1 
κεχαρισμένος 1 
κεχρημένον 2 
κεχρημένος 2 
κεἰ 1 
κεἰς 1 
κηριτρεφέων 1 
κηφήνεσσι 1 
κικλῄσκουσιν 1 
κλέψας 1 
κλαίουσα 1 
κλείουσαι 1 
κλονέοντος 1 
κλυτὸν 1 
κλυτὸς 1 
κλύουσιν 1 
κλῆρον 2 
κλῦθι 1 
κοΐλῃσι 1 
κοθούροις 1 
κοινοῦ 1 
κοκκύζει 1 
κομίζει 2 
κομίζεσθαι 1 
κομίσασθαι 1 
κομεῖν 1 
κορέσασθαι 1 
κορεσσάμενος 1 
κορώνη 2 
κοσμεῖν 1 
κοτέει 1 
κουροτρόφος 1 
κουρότερος 1 
κουφίζουσαν 1 
κούρῃ 3 
κούφη 1 
κοῒλῳ 1 
κοῖτον 1 
κράδῃ 1 
κρέας 1 
κρήνης 1 
κρίνας 1 
κρίνοντες 1 
κρίνων 1 
κρίνωσι 1 
κραδίην 2 
κρατερόφρονα 1 
κρείσσονας 1 
κρείσσων 1 
κρεμάσασθαι 1 
κρηνάων 1 
κρητῆρος 1 
κρυεροῦ 1 
κρυπταδίῃς 1 
κρυφίους 1 
κρόκα 1 
κρύος 2 
κρύψαντες 1 
κρύψε 1 
κρώξῃ 1 
κτήμασ 1 
κταμένοιο 1 
κτεάνων 1 
κτητήν 1 
κυανέων 1 
κυδαίνων 1 
κυδρή 1 
κυμαίνοντος 1 
κυρήσας 1 
κωτίλλουσα 1 
κόκκυξ 1 
κόσμησε 1 
κόσμον 1 
κύμασι 1 
κύμασιν 1 
κύνα 2 
κύνεόν 1 
κύρσαι 1 
κώμῃ 1 
κἀκεῖνος 1 
κὰδ 1 
κὰμ 1 
κᾶλα 1 
κῆρυξ 1 
κῦδος 1 
λάθεσθε 1 
λάχνῃ 1 
λέλειπται 1 
λέληκας 1 
λέσχην 1 
λέσχῃ 1 
λήγει 2 
λήγοντος 1 
λήθει 1 
λήθοι 1 
λίθοισι 1 
λίπ 1 
λίποιεν 1 
λαβὼν 1 
λαθὼν 1 
λακέρυζα 1 
λαμπρὸν 1 
λαοί 1 
λαοὶ 3 
λαὸν 1 
λαῖτμα 1 
λαῶν 1 
λείη 1 
λείπειν 1 
λείψεται 1 
λειβέμεν 1 
λεπτῇ 1 
λευγαλέη 1 
λευγαλέοισιν 1 
λευκήν 1 
λευκοῖσιν 1 
λευκῷ 1 
ληίζετ 1 
ληίσσεται 1 
λιγυρὴν 1 
λιγυρῆς 1 
λιμοῦ 1 
λιμόν 1 
λιμὸν 2 
λιμὸς 3 
λοεσσαμένη 1 
λοιμόν 1 
λουτρῷ 1 
λυγρά 2 
λυγρὰ 3 
λυγρὸν 1 
λυπῇς 1 
λόγον 1 
λόγους 2 
λόεσθαι 1 
λύσιν 1 
λώιον 3 
λώιόν 1 
λῦσαι 1 
μ 1 
μάζα 1 
μάκαρες 1 
μάλ 5 
μάλα 9 
μάλιστα 3 
μάρτυρα 1 
μέ 1 
μέγ 5 
μέγα 11 
μέγαν 1 
μέζε 1 
μέλας 2 
μέλεσσιν 1 
μέμηλε 1 
μέμηλεν 1 
μέμυκε 1 
μέμψονται 1 
μέν 6 
μένειν 1 
μένος 2 
μέσον 1 
μέσση 5 
μέσσου 1 
μέτ 1 
μέταζε 1 
μέτρα 2 
μέτρια 1 
μέτρον 3 
μέτρῳ 2 
μή 12 
μήδεα 1 
μήθ 1 
μήλων 2 
μήτ 10 
μήτε 1 
μήτηρ 2 
μίμνει 1 
μίμνειν 1 
μίμνων 1 
μαιόμενοι 1 
μακάρεσσι 1 
μακάρων 6 
μακέλην 1 
μακραὶ 1 
μακρὸς 1 
μαλάχῃ 1 
μαλακὴν 1 
μαλλοῖς 1 
μαρναμένους 1 
μαρτυρίῃσι 1 
μαυροῦσι 1 
μαυρωθείη 1 
μαχλόταται 1 
με 1 
μείζω 1 
μείζων 2 
μείναντες 1 
μείονα 1 
μεγάλη 1 
μεγάλοιο 1 
μεγάλῃ 2 
μεγάροισιν 1 
μεγαλήτορος 1 
μεθ 2 
μεθήσω 1 
μελέτη 2 
μελέτην 1 
μελίσσας 1 
μελαίνῃ 1 
μελεδώνας 1 
μελετᾷς 1 
μελετῶν 1 
μελιηδέα 1 
μελισσάων 1 
μελιᾶν 1 
μεμαρπώς 1 
μεμείξεται 1 
μεμηλότα 1 
μεμνημένος 7 
μερίμνας 1 
μερόπων 3 
μεσάβων 1 
μεσσόθι 1 
μετ 3 
μετάδουποι 1 
μετεῖναι 1 
μετοπωρινὸν 1 
μετρεῖσθαι 1 
μετόπισθε 1 
μετόπισθεν 2 
μετὰ 8 
μεὶς 1 
μεῖζον 2 
μηδ 17 
μηδέ 7 
μηδὲ 10 
μηδὲν 1 
μηκέτ 1 
μηκέτι 2 
μηνὸς 6 
μηρία 1 
μηρύσασθαι 1 
μητέρι 2 
μητίετα 1 
μητιόεντα 1 
μητιόεντος 2 
μητρυιὴ 1 
μηχανάαται 1 
μιν 8 
μινύθει 1 
μινύθουσι 2 
μινύθῃ 1 
μισθὸς 1 
μουνογενὴς 1 
μούνη 1 
μοῖρα 1 
μοῖραν 1 
μοῦνον 1 
μοῦσαι 1 
μυδαλέον 1 
μυθησαίμην 1 
μυλιόωντες 1 
μυρία 1 
μυχίη 1 
μωμεύειν 1 
μύθοισιν 1 
μύθους 1 
μύρετο 1 
μύριοί 1 
μὲν 47 
μὴ 15 
μᾶλλον 1 
μῆλα 1 
μῆνα 1 
μῦθον 1 
νάρθηκι 1 
νάσσατο 1 
νέας 1 
νέεσθαι 2 
νέμονται 1 
νέον 2 
νέφεα 1 
νέφος 1 
νήεσσιν 1 
νήιά 1 
νήκεροι 1 
νήκεστον 1 
νήματ 1 
νήπιε 3 
νήπιοι 1 
νήπιος 3 
νήριτος 1 
νήσοισι 1 
νίκης 1 
νίσσονται 1 
νίφα 1 
ναίει 4 
ναίουσιν 2 
ναίων 1 
ναιετάουσ 1 
ναυτιλίης 3 
νείκε 1 
νείκεα 1 
νεικέων 1 
νεικείῃ 1 
νεικεστῆρα 1 
νειὸν 1 
νειὸς 1 
νεμεσσᾷ 1 
νεμεσῶσι 2 
νεφέεσσι 1 
νεφέων 1 
νεφεληγερέτα 1 
νεφεληγερέταο 1 
νεωμένη 1 
νεύοιεν 1 
νεύρῳ 1 
νεώτερος 1 
νεῖ 1 
νεῖκος 1 
νηί 1 
νηυσί 1 
νηυσὶ 1 
νηυσὶν 1 
νηὶ 1 
νηὸς 1 
νηῶν 3 
νικήσαντα 1 
νιψάμενος 1 
νοέων 1 
νοέῃ 1 
νοήσας 2 
νοήσῃ 1 
νοεῦντες 1 
νομός 1 
νομὸν 1 
νούσων 1 
νοῆσαι 1 
νοῦσοι 1 
νυ 4 
νυκτὶ 1 
νυκτὸς 1 
νόημα 1 
νόμον 1 
νόμος 1 
νόοιο 1 
νόον 8 
νόος 1 
νόσφιν 2 
νύ 4 
νύκτας 3 
νύκτες 1 
νύκτωρ 1 
νώνυμνοι 1 
νώτῳ 1 
νῆ 1 
νῆα 5 
νῆας 2 
νῦν 4 
νῶτα 1 
νῶτον 1 
ξείνοισι 1 
ξεινοδόκῳ 1 
ξεῖνον 1 
ξεῖνος 1 
ξύλα 1 
ξύμπασα 1 
οἰκήια 1 
οἰνέων 1 
οἰνοχόην 1 
οἰωνοὺς 1 
οἰωνοῖς 1 
οἱ 5 
οἳ 10 
οἴκαδε 3 
οἴκοι 1 
οἴκου 3 
οἴκους 1 
οἴκῳ 5 
οἴνας 1 
οἴνοπα 1 
οἴνοπι 1 
οἴνου 1 
οἴσεις 1 
οἵ 7 
οἵην 1 
οἶγε 1 
οἶδ 1 
οἶκοι 2 
οἶκον 8 
οἶκόν 1 
οἶκόνδε 2 
οἶμος 1 
οἶνον 2 
οἶνος 2 
οἶνόν 1 
οἷ 1 
οἷά 1 
οἷος 1 
οἷς 1 
οἷσιν 1 
οὐ 15 
οὐδ 9 
οὐδέ 12 
οὐδὲ 13 
οὐδὲν 2 
οὐδῷ 1 
οὐκ 16 
οὐκέτι 2 
οὐλομένην 1 
οὐρήσῃς 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐρανόθεν 2 
οὐρανόν 1 
οὐρανῷ 1 
οὐρεῖν 1 
οὐρὰς 1 
οὐρῆας 2 
οὐχ 1 
οὔ 8 
οὔατα 1 
οὔποτε 1 
οὔπω 2 
οὔρεος 1 
οὔρεσι 1 
οὔτ 3 
οὔτε 7 
οὔτι 1 
οὔτις 1 
οὕνεκ 1 
οὕνεκα 1 
οὕτω 3 
οὕτως 1 
οὖδας 1 
οὗ 1 
οὗτος 4 
οὗτός 1 
πάγκακον 1 
πάγχυ 1 
πάις 2 
πάλιν 1 
πάμπαν 4 
πάντ 2 
πάντα 13 
πάντας 1 
πάντες 1 
πάντη 2 
πάντοθεν 1 
πάντων 4 
πάρα 3 
πάρος 1 
πάσχει 1 
πέδιλα 1 
πέλει 2 
πέλεται 9 
πέλονται 1 
πέμπε 1 
πέμπτας 1 
πέμπτοισι 1 
πέμπτῃ 1 
πέμπτῳ 1 
πένεσθαι 1 
πέντε 1 
πέποιθ 1 
πέποιθε 1 
πέρι 1 
πέταλ 1 
πήγνυσθαι 1 
πήματι 1 
πήξας 1 
πήξασθαι 1 
πίθηται 1 
πίθοιο 1 
πίθον 1 
πίθου 4 
πίλοις 1 
πίμπλησι 1 
πίονα 1 
πίπτωσιν 1 
πίστεις 1 
παίδεσσι 1 
παίδεσσιν 1 
παίδων 1 
παθὼν 1 
παλαίει 1 
παμφαίνων 1 
πανάριστος 1 
παναπήμων 1 
παντοίων 1 
παντὸς 1 
παπταίνων 1 
παρ 1 
παρακαίρια 1 
παραμείβηται 1 
παρασχεῖν 1 
παραφαινέμεν 1 
παρεκβαίνουσι 1 
παρελθεῖν 1 
παρεόντος 1 
παρθένος 1 
παρθένῳ 1 
παρθενικὴν 1 
παρθενικῆς 2 
παρκλίνωσι 1 
παρὰ 3 
πατέρ 1 
πατρώιον 1 
πατρὶ 1 
πατὴρ 6 
παυρίδιον 1 
παχείας 1 
παχὺν 1 
παύονται 1 
παύρῳ 1 
παῖδ 1 
παῖδα 1 
παῖδες 2 
παῖς 1 
παῦροι 5 
παῦρον 1 
πείκειν 1 
πείρατα 1 
πεδίων 1 
πελάσας 2 
πενίην 2 
πενίῃ 1 
πεντήκοντα 1 
πεντόζοιο 1 
πεπαλαγμένος 1 
πεπαρμένη 1 
πεπείρημαι 1 
πεπνυμένα 1 
πεπυκασμένος 1 
περ 8 
περιέσσασθαι 1 
περικλυτὸν 1 
περιπλομένου 1 
περταμνέμεν 1 
περὶ 3 
περᾶν 1 
πεσόντος 1 
πετάλοισι 1 
πετεηνοῖς 1 
πετραίη 1 
πετρῆεν 1 
πεφραδέμεν 1 
πεφυλαγμένος 2 
πεφύλαξο 1 
πη 1 
πηγάδας 1 
πηδάλιον 2 
πηκτόν 1 
πηοί 1 
πιέζῃς 1 
πιθήσας 2 
πιλνᾷ 1 
πιμπλῇσι 1 
πινέμεν 1 
πινόντων 1 
πιόταταί 1 
πλάσσεν 1 
πλέον 2 
πλέω 1 
πλέῳ 1 
πλήθωσι 1 
πλήθωσιν 1 
πλείη 2 
πλείου 1 
πλείστη 2 
πλείων 1 
πλειὼν 1 
πλεόνεσσι 1 
πλεόνων 1 
πλεῖον 1 
πληιάδων 1 
πλουτεῦντα 1 
πλουτοδόται 1 
πλούσιον 1 
πλούτου 1 
πλούτῳ 1 
πλοῦτος 1 
πλοῦτόν 1 
πλωίζεσκ 1 
πλόον 1 
πλόος 3 
πνεύσαντος 1 
ποίησ 1 
ποίησαν 2 
ποίησε 1 
ποιήσασθαι 1 
ποιήσομαι 1 
ποιήσῃς 1 
ποιεῖ 1 
ποιεῖσθαι 2 
ποιεῖσθε 1 
ποιεῖται 1 
ποικιλόδειρον 1 
ποιμνήιον 1 
ποινή 2 
ποιῶν 1 
πολέας 1 
πολέεσσιν 1 
πολεῖν 1 
πολιοκρόταφοι 1 
πολιὸν 2 
πολλά 2 
πολλάκι 1 
πολλοὶ 1 
πολλοῖσί 1 
πολλόν 1 
πολλὰ 4 
πολλὰς 1 
πολλὴν 1 
πολλὸν 5 
πολλῷ 1 
πολυγηθέος 1 
πολυγόμφων 1 
πολυδαίδαλον 1 
πολυηράτῳ 1 
πολυκλήιδα 1 
πολυξείνου 1 
πολυφλοίσβοιο 1 
πολυχρύσου 1 
πολύμηλοί 1 
πολύξεινον 1 
πολὺ 3 
πολὺν 3 
πονησάμενος 1 
ποντοπόροιο 1 
ποσσὶ 2 
ποτ 10 
ποτέ 2 
ποταμὸν 1 
ποταμῶν 3 
ποτε 4 
ποτὶ 2 
πουλυβοτείρῃ 3 
πού 1 
πρήξεις 1 
πρίν 1 
πρίνινον 1 
πρίνου 1 
πρηΰνειν 1 
προβάδην 1 
προβάλοιτό 1 
προβάτοις 1 
προλιπόντ 1 
προλιπών 1 
προλιπὼν 1 
προπάροιθεν 1 
προπεφραδμένα 1 
προρεόντων 1 
προσέειπεν 1 
προσέφη 1 
προσαρήρεται 1 
προσελέξατο 1 
προσεῖναι 1 
προσιόντι 1 
προτέρη 1 
προτέρην 1 
προφέρει 2 
προφυγεῖν 1 
προχέειν 1 
προχοῇς 1 
πρωτίστη 1 
πρωτογόνων 2 
πρωὶ 1 
πρός 1 
πρόσθε 1 
πρόσθεν 2 
πρόσωπα 1 
πρότερος 1 
πρόφρων 1 
πρώτη 1 
πρώτιστ 1 
πρώτιστα 2 
πρὸς 7 
πρῳηρότῃ 1 
πρῶτ 2 
πρῶτα 2 
πρῶτον 5 
πτελέης 1 
πτερύγων 1 
πτερὰ 1 
πτωχὸς 1 
πτωχῷ 1 
πτόρθοιό 1 
πτώσσῃς 1 
πυγοστόλος 1 
πυθμένι 1 
πυκάσαι 1 
πυκάσσας 1 
πυκινοὺς 1 
πυκνὰ 1 
πυκνὸν 1 
πυροφόρος 1 
πυρὸς 1 
πω 1 
πως 1 
πόδα 2 
πόδας 1 
πόθον 1 
πόλεμον 1 
πόλεμόν 1 
πόλεμός 1 
πόλιν 3 
πόλις 3 
πόλλ 3 
πόνοιο 1 
πόνον 1 
πόντον 6 
πόντος 1 
πόντου 2 
πόντῳ 3 
πόνων 1 
πόροι 1 
πότνια 1 
πύθῃ 1 
πώ 1 
πώεα 2 
πὰρ 3 
πᾶσα 1 
πᾶσιν 2 
πῆμ 2 
πῆμα 4 
πῖλον 1 
πῦρ 2 
πῶμ 1 
πῶμα 1 
σ 8 
σέ 1 
σέθεν 2 
σέο 1 
σίδηρος 1 
σίνεται 1 
σίτου 1 
σβεννυμενάων 1 
σε 14 
σεσοφισμένος 1 
σηκόν 1 
σθένος 5 
σιγῇ 1 
σιδήρεον 1 
σιδήρου 1 
σιδήρῳ 2 
σκάφος 1 
σκέπα 1 
σκιεροὺς 1 
σκιὴ 1 
σκιῇ 1 
σκολιέων 1 
σκολιοῖς 1 
σκολιὸν 1 
σκολιῇς 1 
σκολιῇσι 2 
σκολιῶς 2 
σκοτόεν 1 
σκόλυμός 1 
σμικρὸν 2 
σμικρῷ 1 
σοί 1 
σοὶ 4 
σπέρμα 1 
σπέρματα 1 
σπέρματος 1 
σπείρειν 2 
σπερμαίνειν 1 
σπεύδει 1 
σπεύδειν 2 
σπεύδοντ 1 
σπεύδων 1 
σπονδῇσι 1 
στάχυες 1 
στέρεται 1 
στέφον 1 
στήθεσσι 1 
στήμονι 1 
στήσαιτο 1 
στιβαροῖσι 1 
στολίσας 1 
στονόεντα 1 
στρατὸν 1 
στρωφᾶται 1 
στυγερώπης 1 
συρράπτειν 1 
συρφετόν 1 
συσκιάσαι 1 
σφέτερον 1 
σφετέρῃσι 1 
σφῦράν 1 
σχέτλια 3 
σχέτλιοι 1 
σχετλίη 1 
σωρὸν 1 
σός 1 
σύ 1 
σύμμικτον 1 
σύμφορος 1 
σύμφορός 1 
σὲ 1 
σὺ 8 
σὺν 4 
σῆμα 1 
σῇσι 1 
σῇσιν 1 
σῖτον 1 
σῶμα 1 
τ 60 
τά 4 
τάδ 1 
τάδε 2 
τάμνειν 4 
τάμοιο 1 
τάφου 1 
τάχα 4 
τάχιστα 2 
τάων 1 
τέ 1 
τέθηλε 1 
τέκε 1 
τέκνα 2 
τέκτονι 1 
τέκτων 1 
τέλος 6 
τένδει 1 
τέρενα 1 
τέρπει 1 
τέρπεται 1 
τέρποντ 1 
τέρπωνται 1 
τέταρτον 1 
τέταται 1 
τέτλαθ 1 
τέτορ 1 
τέτρατον 1 
τέττιξ 1 
τέτυκται 2 
τήν 2 
τήνδε 4 
τί 2 
τίθεσθαι 2 
τίθησιν 2 
τίκτουσιν 2 
τίνυσθαι 1 
τίς 4 
ταλαεργούς 1 
ταλαεργοὺς 1 
ταλαεργῶν 1 
ταμεῖν 1 
ταμνέμεν 1 
τανυσίπτερος 1 
τανύτριχα 1 
ταχὺν 1 
ταῦτα 4 
τε 95 
τεκμαίρεται 2 
τελέθουσιν 1 
τελέθωσιν 1 
τελέσας 1 
τελευτὴν 1 
τελεῖν 1 
τερμιόεντα 1 
τερπικέραυνον 1 
τεσσαράκοντα 1 
τεσσαρακονταετὴς 1 
τετάρτῃ 1 
τετελεσμένον 2 
τετοκυίης 1 
τετράδ 1 
τετράδι 2 
τετράς 1 
τετράτρυφον 1 
τετραμμένος 1 
τετρὰς 1 
τευ 1 
τεύξεαι 1 
τεύχεα 1 
τεύχει 1 
τεύχων 1 
τεὴν 2 
τεὸν 2 
τεῖδ 1 
τεῖχος 1 
τεῦξε 1 
τεῷ 2 
τημοῦτος 1 
τητᾷ 1 
τι 14 
τιθέμεν 1 
τιθείη 1 
τιθείς 1 
τιμὰς 1 
τιμὴ 1 
τιμῆς 1 
τιμῶσι 1 
τις 5 
τμηθεῖσα 1 
τοί 1 
τοι 32 
τοκεῦσιν 1 
τοκῆας 1 
τούτῳ 1 
τοὔνεκ 1 
τοὶ 4 
τοὺς 6 
τοῖς 6 
τοῖσι 3 
τοῖσιν 4 
τοῖχον 1 
τοῦ 3 
τοῦτ 1 
τοῦτο 7 
τοῦτον 1 
τρέπεται 1 
τρέχει 1 
τρέψαντα 1 
τρέψας 2 
τρίβουσι 1 
τρίπηχυν 1 
τρίποδ 1 
τρίποδι 1 
τρίτην 1 
τρίτον 1 
τρίτῳ 1 
τρίχες 2 
τρηχὺς 1 
τριηκάδα 1 
τριηκόντων 1 
τριπόδην 1 
τρισεινάδα 1 
τρισκαιδεκάτην 1 
τρισπίθαμον 1 
τροπὰς 2 
τροπῇς 1 
τροχαλὸν 1 
τρύχουσιν 1 
τρὶς 4 
τυτθὸς 1 
τό 3 
τόδε 1 
τόνδε 1 
τόσα 1 
τόσσον 2 
τότ 4 
τότε 14 
τύνη 2 
τώ 1 
τὤμισυ 1 
τὰ 11 
τὴν 8 
τὸ 15 
τὸν 12 
τὼ 1 
τῆμος 6 
τῆς 5 
τῇ 5 
τῶν 6 
τῷ 12 
υἱός 1 
φάος 3 
φάρεσσι 1 
φάρμακον 1 
φέρει 7 
φέρειν 3 
φέρουσα 1 
φέρουσαι 2 
φέρων 1 
φήμη 2 
φήμην 1 
φίλ 1 
φίλα 1 
φίλον 2 
φίλος 1 
φίλτερος 1 
φίλῃ 1 
φίλῳ 1 
φαίνονται 1 
φαείνει 1 
φαιδρύνεσθαι 1 
φανήῃ 1 
φανείῃ 1 
φανεῖσα 1 
φανῇ 1 
φασιν 1 
φατοί 1 
φείδεο 1 
φείδεσθαι 1 
φειδωλῆς 1 
φειδώ 1 
φερέμεν 1 
φερέοικος 1 
φερβέμεν 1 
φεύγειν 1 
φεύγουσαι 1 
φεύγουσιν 1 
φεύγων 2 
φηλήτῃσιν 1 
φημίξωσι 1 
φημι 1 
φησὶ 1 
φθάμενος 2 
φθίνοντός 1 
φθειρόμενοι 1 
φθονέει 1 
φιλέοι 1 
φιλέοντ 1 
φιλέοντα 1 
φιλέῃ 1 
φιλεῖ 1 
φιλεῖν 1 
φιλότητα 1 
φοιτῶντες 2 
φοιτῶσι 1 
φοιτῶσιν 1 
φορμῷ 1 
φορτία 2 
φορτίζεσθαι 1 
φράζεσθαι 4 
φράζονται 1 
φρένας 2 
φρίσσουσ 1 
φρίσσωσιν 1 
φραδμοσύνῃσιν 1 
φρασσάμενος 1 
φρεσίν 1 
φρεσὶ 3 
φρεσὶν 2 
φρονέουσι 1 
φυλάσσεο 1 
φυλάσσεσθαι 1 
φυλάσσουσίν 2 
φυλασσόμενοι 1 
φυλασσόμενος 1 
φυτευέμεν 1 
φυτεύειν 1 
φυτοῖσιν 1 
φυτὰ 2 
φυὴν 1 
φωνὴν 3 
φόρτον 2 
φόρτος 1 
φύγοις 1 
φύλακες 2 
φύλλα 1 
φύλοπις 1 
φύρειν 1 
φῦλ 1 
φῦλον 1 
φῶτα 2 
χ 2 
χάλκεα 1 
χάλκειον 2 
χάλκεοι 1 
χάριν 2 
χάρις 3 
χάρματα 1 
χέει 1 
χαίρει 1 
χαίρεις 1 
χαίρων 1 
χαλέπτει 1 
χαλεπή 1 
χαλεπαί 1 
χαλεποῖο 1 
χαλεποῖς 1 
χαλεποῖσι 1 
χαλεπώτατος 1 
χαλεπὰς 1 
χαλεπὴ 2 
χαλεπὴν 1 
χαλεπὸν 1 
χαλεπὸς 2 
χαλεπῶς 1 
χαλκῷ 1 
χαρασσέμεναι 1 
χαρασσομένοιο 1 
χατίζει 1 
χατίζων 1 
χείλεσιν 1 
χείμαρον 1 
χείματος 1 
χείρεσσι 1 
χείρεσσιν 1 
χειμέρι 1 
χειμέριος 1 
χειμερίῃ 1 
χειμερίῳ 1 
χειμῶν 1 
χειμῶνα 1 
χειμῶνος 1 
χειροδίκαι 1 
χειρότερον 1 
χειρὶ 2 
χειρὸς 1 
χελιδὼν 1 
χερείων 1 
χερσί 1 
χερσὶ 1 
χερσὶν 1 
χεῖμα 1 
χεῖρα 1 
χεῖρας 3 
χεῖρες 1 
χθονίῳ 1 
χθονὶ 4 
χθονὸς 3 
χθόνα 1 
χιτῶνα 1 
χλαῖνάν 1 
χλωροῦ 1 
χολούμενος 1 
χολωσάμενος 2 
χορτάζειν 1 
χρέα 1 
χρήμαθ 1 
χρήματα 3 
χρειῶν 1 
χρηίζειν 1 
χρηίζων 2 
χρισαμένη 1 
χροΐ 1 
χροός 1 
χροῒ 1 
χρυσάορα 1 
χρυσέην 1 
χρυσέῳ 1 
χρυσείους 1 
χρόα 4 
χρόνον 3 
χρύσεον 1 
χρὼς 2 
χρῆμ 1 
χρῆμα 1 
χρῶτα 1 
χυτροπόδων 1 
χόρτον 1 
χώρῳ 1 
χῶρον 1 
ψεύδεά 2 
ψεύδεσθαι 1 
ψεύσεται 1 
ψυχρὴ 1 
ψυχρὸς 1 
ψυχὴ 1 
ἀάτῃσιν 1 
ἀέντων 1 
ἀέξει 1 
ἀέξεται 1 
ἀέξηται 1 
ἀήτας 2 
ἀίδηλα 1 
ἀίων 1 
ἀασθῇ 1 
ἀβούτεω 1 
ἀγήνορα 1 
ἀγαίεται 1 
ἀγαγὼν 1 
ἀγαθή 2 
ἀγαθοῖσι 1 
ἀγαθοῦ 1 
ἀγαθὴ 3 
ἀγαθὸς 1 
ἀγαθῆς 1 
ἀγαθῶν 1 
ἀγγέων 1 
ἀγινεῖν 1 
ἀγκυλομήτης 1 
ἀγλαὰ 1 
ἀγορέων 1 
ἀγορεύσεις 1 
ἀγορεύω 1 
ἀγορεῦσαι 1 
ἀγορῆς 1 
ἀδάμαντος 1 
ἀδίκων 1 
ἀδηκτοτάτη 1 
ἀδικώτερος 1 
ἀδώτῃ 1 
ἀείδειν 1 
ἀείρας 1 
ἀειρόμεναι 1 
ἀενάου 1 
ἀεξομένοιο 1 
ἀεργίη 1 
ἀεργοὶ 1 
ἀεργὸν 1 
ἀεργὸς 3 
ἀεργῷ 1 
ἀερσιπότητος 1 
ἀεσίφρονα 3 
ἀεῖραι 1 
ἀηδόνα 1 
ἀθάνατοι 4 
ἀθέσφατον 1 
ἀθανάτοισι 1 
ἀθανάτοισιν 3 
ἀθανάτους 1 
ἀθανάτων 5 
ἀθανάτῃς 1 
ἀθόλωτος 1 
ἀιδρείῃσι 1 
ἀκήριοι 1 
ἀκηδέα 2 
ἀκινήτοισι 1 
ἀκιώτατοι 1 
ἀκούσαις 1 
ἀκούων 1 
ἀκραέος 1 
ἀκροκνέφαιος 1 
ἀκροτάτῃ 1 
ἀκτήν 2 
ἀκτὴν 2 
ἀλάληται 1 
ἀλέασθαι 3 
ἀλέγοντες 1 
ἀλέην 1 
ἀλέξεται 1 
ἀλαπαδνόν 1 
ἀλεείνων 1 
ἀλεξίκακοι 1 
ἀλεξιάρη 1 
ἀλευόμενοι 1 
ἀλεωρήν 1 
ἀλεύασθαι 2 
ἀληθέα 1 
ἀληθείην 1 
ἀλιταίνεται 1 
ἀλιτραίνῃ 1 
ἀλκή 1 
ἀλλ 18 
ἀλλά 4 
ἀλλήλους 2 
ἀλλήλων 1 
ἀλλοίην 1 
ἀλλοτρίοις 1 
ἀλλοτρίους 1 
ἀλλοτρίων 1 
ἀλλοῖος 1 
ἀλλὰ 10 
ἀλφηστῇσιν 1 
ἀλωῇ 2 
ἀλόχου 1 
ἀμάειν 1 
ἀμάξης 1 
ἀμάξῃ 1 
ἀμήσεις 1 
ἀμήτου 2 
ἀμήχανον 1 
ἀμαυροτέρη 1 
ἀμβολιεργὸς 1 
ἀμείνω 3 
ἀμείνων 3 
ἀμελῶσιν 1 
ἀμηχανίη 1 
ἀμοιβήν 1 
ἀμολγαίη 1 
ἀμφ 1 
ἀμφαγαπῶντες 1 
ἀμφεκάλυψε 1 
ἀμφιβάλῃ 1 
ἀμφιβαλεῖν 1 
ἀμφιιδών 1 
ἀμφικαλύψῃ 1 
ἀμφιπολεύειν 1 
ἀμφιχέαι 1 
ἀμφὶ 3 
ἀμᾶσθαι 1 
ἀμᾶται 1 
ἀνάγκης 1 
ἀνέθηκα 1 
ἀνέμοιο 1 
ἀνέμοισι 1 
ἀνέμου 1 
ἀνέμων 2 
ἀνέρ 1 
ἀνέρα 3 
ἀνέρες 2 
ἀνέρι 3 
ἀνήνορα 1 
ἀνήρ 3 
ἀνίπτοισιν 1 
ἀναίτιος 1 
ἀναβάλλεσθαι 1 
ἀναβαλλόμενος 1 
ἀναιδείη 1 
ἀναιδείηφι 1 
ἀναψῦξαι 1 
ἀνδράσι 3 
ἀνδράσιν 3 
ἀνδρί 1 
ἀνδρογόνος 3 
ἀνδρὶ 3 
ἀνδρὸς 3 
ἀνδρῶν 3 
ἀνελόντα 1 
ἀνεπίξεστον 1 
ἀνεπιρρέκτων 1 
ἀνθεῖ 1 
ἀνθεῦσιν 1 
ἀνθρώποις 4 
ἀνθρώποισι 8 
ἀνθρώποισιν 8 
ἀνθρώπου 1 
ἀνθρώπους 3 
ἀνθρώπων 10 
ἀνιστάμενος 1 
ἀνιόντα 1 
ἀνολβίῃ 1 
ἀντ 1 
ἀντία 1 
ἀντίον 1 
ἀντιβολῆσαι 1 
ἀντιφερίζειν 1 
ἀντὶ 1 
ἀνόστεος 1 
ἀνύσσας 1 
ἀνύσσῃς 1 
ἀνὰ 3 
ἀνὴρ 11 
ἀοιδὴν 1 
ἀοιδὸν 1 
ἀοιδὸς 1 
ἀοιδῆς 1 
ἀοιδῇσιν 1 
ἀοιδῷ 1 
ἀπ 3 
ἀπάλαμόν 1 
ἀπέχειν 1 
ἀπέχωσιν 1 
ἀπήμων 1 
ἀπανήνασθαι 1 
ἀπατήσει 1 
ἀπείρονα 2 
ἀπεόντος 1 
ἀπηύρα 1 
ἀπιστίαι 1 
ἀποαίνυται 1 
ἀπογυμνωθείς 1 
ἀποδοῦναι 1 
ἀποδρέπεν 1 
ἀποθέσθαι 1 
ἀποθύμιον 1 
ἀπολήγοι 1 
ἀπολείπων 2 
ἀπομείρεται 1 
ἀπονοστήσαντα 1 
ἀποπέμπειν 1 
ἀποπτύουσι 1 
ἀπορρύτου 1 
ἀποτίσῃ 1 
ἀποφθείσειε 1 
ἀποφθινύθουσι 1 
ἀπόλλυται 1 
ἀπόλοιτ 1 
ἀπόλοιτο 1 
ἀπόπροθι 1 
ἀπύρῳ 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπὸ 11 
ἀράς 1 
ἀράχνης 1 
ἀράχνια 1 
ἀρίζηλον 1 
ἀρίστη 3 
ἀρίστην 3 
ἀρίστω 1 
ἀραιάς 1 
ἀργαλέη 1 
ἀργαλέον 2 
ἀργαλέος 1 
ἀργαλέων 1 
ἀργαλέῃ 1 
ἀργυρέῳ 1 
ἀργύρεον 1 
ἀρείονα 1 
ἀρείων 1 
ἀρετὴ 1 
ἀρετῆς 1 
ἀρθεὶς 1 
ἀρνῆται 1 
ἀροτῆρα 1 
ἀροῦν 1 
ἀρρήκτοισι 1 
ἀρυσάμενος 1 
ἀρχομένου 1 
ἀρχόμενος 1 
ἀρόσῃς 1 
ἀρότοιο 2 
ἀρότοιό 1 
ἀρότου 2 
ἀρόων 1 
ἀρόῳς 1 
ἀρώμεναι 1 
ἀσκητόν 1 
ἀστερόεντος 1 
ἀστὴρ 2 
ἀσφοδέλῳ 1 
ἀσύμφορός 1 
ἀτάλλων 1 
ἀτάσθαλα 1 
ἀτάσθαλον 1 
ἀτασθαλίας 1 
ἀτερπέα 1 
ἀτιμήσουσι 1 
ἀτρεμέωσι 1 
ἀφαυρότατοι 1 
ἀφελοῦσα 1 
ἀφνειοί 1 
ἀφνειὸς 1 
ἀφραδίῃς 2 
ἀφύσσαι 1 
ἀχεύων 1 
ἀχρήιος 1 
ἀχρεῖος 1 
ἀὴρ 1 
ἀῆται 1 
ἁγνοὶ 1 
ἁγνῇ 1 
ἁγνῶς 1 
ἁδροσύνῃ 1 
ἁπάντων 1 
ἁπαλόχροος 1 
ἁρμαλιὴν 1 
ἁρμαλιῆς 1 
ἁρπάζων 1 
ἁρπακτά 1 
ἁρπακτός 1 
ἂμ 1 
ἂν 20 
ἂρ 1 
ἄαπτοι 1 
ἄγγε 1 
ἄγγελον 1 
ἄγγεσιν 1 
ἄγειραν 1 
ἄγεσθαι 2 
ἄγκεα 1 
ἄγοντα 1 
ἄγχ 1 
ἄγω 1 
ἄγωσι 1 
ἄγωσιν 1 
ἄδηλον 1 
ἄδικον 1 
ἄεθλ 1 
ἄεθλα 1 
ἄζει 1 
ἄζωστοι 1 
ἄησι 2 
ἄκοιτιν 1 
ἄκουε 1 
ἄκρη 1 
ἄκρον 2 
ἄλγε 1 
ἄλγεα 4 
ἄλλα 1 
ἄλλαι 1 
ἄλλο 4 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 2 
ἄλλος 5 
ἄλλοτ 1 
ἄλλοτε 7 
ἄλλου 1 
ἄλλους 1 
ἄλλων 1 
ἄλλῃ 1 
ἄλλῳ 1 
ἄμαξαν 3 
ἄμβατός 1 
ἄμεινον 4 
ἄμφω 1 
ἄν 1 
ἄνακτι 1 
ἄνδιχα 1 
ἄνδρα 4 
ἄνδρας 3 
ἄνδρες 4 
ἄνδρεσσι 2 
ἄνεμοί 1 
ἄνθεσιν 1 
ἄνθρωποι 2 
ἄνιπτος 1 
ἄντ 1 
ἄνωγα 3 
ἄξαις 1 
ἄξειαν 1 
ἄξεινον 1 
ἄξονα 2 
ἄοικον 1 
ἄοκνος 1 
ἄπλαστοι 1 
ἄπο 1 
ἄρ 4 
ἄρα 4 
ἄρειον 1 
ἄρηαι 1 
ἄρισται 1 
ἄριστοι 1 
ἄριστος 3 
ἄρκιον 1 
ἄρκιος 3 
ἄρμενα 3 
ἄρμενον 2 
ἄρμενος 2 
ἄρξασθαί 1 
ἄρξασθαι 1 
ἄροτος 1 
ἄροτρα 1 
ἄροτρον 1 
ἄρουρα 3 
ἄρουραι 1 
ἄρουραν 2 
ἄρρητοί 1 
ἄρσενε 1 
ἄρτον 1 
ἄρχεσθ 1 
ἄρχεσθαι 1 
ἄρχῃ 1 
ἄσπετον 1 
ἄτεκνον 1 
ἄτερ 4 
ἄτη 1 
ἄτῃσι 1 
ἄτῃσιν 1 
ἄφατοί 1 
ἄφενος 2 
ἄφθονον 1 
ἄφρων 1 
ἄχθος 1 
ἄψιν 1 
ἅ 1 
ἅλαδ 1 
ἅλαδε 1 
ἅμα 2 
ἅπαντα 1 
ἅπαντες 1 
ἅπασι 1 
ἅρπαξ 1 
ἅρπας 1 
Ἀίδαο 1 
Ἀθήνη 2 
Ἀθήνην 1 
Ἀθηναίης 1 
Ἀμφιγυήεις 1 
Ἀμφιδάμαντος 1 
Ἀπόλλωνα 1 
Ἀργεϊφόντην 2 
Ἀργεϊφόντης 1 
Ἀρκτοῦρον 1 
Ἀρκτοῦρος 1 
Ἀτλαγενέων 1 
Ἀφροδίτην 1 
Ἀφροδίτης 1 
Ἀχαιοὶ 1 
Ἄρηος 1 
Ἄσκρῃ 1 
ἐέλδεται 1 
ἐέργει 1 
ἐέργων 1 
ἐίσκειν 1 
ἐγέλασσε 1 
ἐγγύθι 4 
ἐγγὺς 1 
ἐγείνατο 1 
ἐγείρειν 1 
ἐγκάτθεο 1 
ἐγκαταλείπων 1 
ἐγκύρσας 1 
ἐγχώριον 1 
ἐγώ 1 
ἐγὼ 8 
ἐγὼν 1 
ἐδίδαξαν 1 
ἐδασσάμεθ 1 
ἐδωδῆς 1 
ἐδύναντο 1 
ἐδώρησαν 1 
ἐθέλεις 1 
ἐθέλουσι 1 
ἐθέλω 1 
ἐθέλων 1 
ἐθέλῃ 2 
ἐθέλῃσ 1 
ἐθέλῃσθα 1 
ἐθέλῃσι 1 
ἐθέλῃσιν 1 
ἐθελημοὶ 1 
ἐκ 9 
ἐκάλυψε 2 
ἐκάλυψεν 1 
ἐκέλευσε 1 
ἐκγεγαυῖα 1 
ἐκκορυφώσω 1 
ἐκπάγλους 1 
ἐκτελέα 1 
ἐκτελέσῃ 1 
ἐκτὸς 1 
ἐλάσειας 1 
ἐλάτας 1 
ἐλαίῳ 1 
ἐλαφρότερος 1 
ἐλαύνοι 1 
ἐλεόν 1 
ἐλθόντος 1 
ἐλπίδα 1 
ἐλπὶς 1 
ἐλύματι 1 
ἐμήσατο 2 
ἐμβασίλευεν 1 
ἐμπίπτων 1 
ἐμπελαδὸν 1 
ἐμπνεύσας 1 
ἐμπορίην 1 
ἐμός 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὸς 1 
ἐμῷ 1 
ἐν 50 
ἐνάτη 1 
ἐνέμοντο 1 
ἐνέποντες 1 
ἐνέπων 1 
ἐναλίγκιον 1 
ἐναποψύχειν 1 
ἐνδήμοισι 1 
ἐνείκῃ 1 
ἐνθρέψασθαι 1 
ἐνιαυτοῦ 1 
ἐνιαυτὸν 2 
ἐνιαύσια 1 
ἐνικάτθεο 1 
ἐννέπετε 1 
ἐνναετήρω 1 
ἐνοσίχθων 1 
ἐντύνασθαι 1 
ἐντὸς 1 
ἐνόησεν 1 
ἐνὶ 7 
ἐξ 5 
ἐξέπτη 1 
ἐξαλέασθαι 3 
ἐξαλαπάξει 1 
ἐξαπάτησε 1 
ἐξαπατάτω 1 
ἐξαπατήσῃ 1 
ἐξείλετο 1 
ἐξελάσωσι 1 
ἐξελθοῦσα 1 
ἐξερύσας 1 
ἐξετέλεσσεν 1 
ἐξοπίσω 1 
ἐοικότα 1 
ἐοῦσα 1 
ἐοῦσαν 1 
ἐπ 18 
ἐπάκουε 1 
ἐπάρμενα 1 
ἐπάρμενον 1 
ἐπάχνωσεν 1 
ἐπέβησαν 1 
ἐπέβησε 1 
ἐπέεσσιν 1 
ἐπέθηκεν 1 
ἐπέλλαβε 1 
ἐπέπλων 1 
ἐπέφυκον 1 
ἐπέων 1 
ἐπήγαγε 1 
ἐπήρατον 1 
ἐπίθοντο 1 
ἐπίκλοπον 2 
ἐπίορκον 1 
ἐπίρροθοι 1 
ἐπαινέσσειε 1 
ἐπακουὸν 1 
ἐπακούσῃς 1 
ἐπαλέα 1 
ἐπαυρεῖ 1 
ἐπεί 1 
ἐπεὶ 12 
ἐπηεταναὶ 1 
ἐπηετανόν 1 
ἐπηετανὸς 1 
ἐπιβᾶσα 1 
ἐπιδέρκεται 1 
ἐπιδώσω 1 
ἐπιθήκη 1 
ἐπιθεὶς 1 
ἐπικαμπύλα 1 
ἐπικρατέως 1 
ἐπιλήθεο 1 
ἐπιμετρήσω 1 
ἐπιμωμητή 1 
ἐπισπορίην 1 
ἐπισταμένως 1 
ἐπιτέλλεται 1 
ἐπιτελλομενάων 1 
ἐπιχθονίοις 1 
ἐπιχθόνιοι 1 
ἐπιόντα 1 
ἐπιόρκοις 1 
ἐποίησεν 1 
ἐποπτεύειν 1 
ἐποτρύνειν 1 
ἐπτοίηται 1 
ἐπὴν 3 
ἐπὶ 40 
ἐπῆν 1 
ἐρέω 3 
ἐρίμυκον 1 
ἐρίσαντε 1 
ἐρίφους 1 
ἐρίφων 2 
ἐργάζεσθαι 4 
ἐργάζευ 2 
ἐργάζηται 1 
ἐργάζῃ 1 
ἐργάσσαιο 1 
ἐργαζόμενος 1 
ἐρεβεννή 1 
ἐρισθενέος 1 
ἐρύκοι 1 
ἐρύσαι 1 
ἐς 20 
ἐσίδῃ 1 
ἐσθέμεν 1 
ἐσθλαί 1 
ἐσθλοί 1 
ἐσθλοῖσιν 1 
ἐσθλοῦ 2 
ἐσθλὰ 3 
ἐσθλὴ 3 
ἐσθλὸν 2 
ἐσθλὸς 2 
ἐσθλῇ 1 
ἐσθλῶν 1 
ἐσκέδασ 1 
ἐσκομίσαι 1 
ἐσσεῖται 1 
ἐσσομένοισιν 1 
ἐστίν 2 
ἐστι 3 
ἐστιν 3 
ἐστὶ 5 
ἐστὶν 1 
ἐτέων 1 
ἐτήτυμα 1 
ἐτρέφετ 1 
ἐτωσιοεργὸς 1 
ἐτώσια 1 
ἐτώσιον 1 
ἐυεργὲς 1 
ἐυερκέος 1 
ἐυθημοσύνη 1 
ἐυστέφανος 1 
ἐυτροχάλῳ 2 
ἐφ 1 
ἐφήρμοσε 1 
ἐφεζομένη 1 
ἐφεζόμενος 1 
ἐφετμῆς 1 
ἐφορμηθῆναι 1 
ἐφράσαθ 1 
ἐφόρεις 1 
ἐχέμεν 1 
ἐχέτλης 1 
ἐχθαίρῃ 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐόν 1 
ἐόντα 3 
ἐόντας 2 
ἐόντες 1 
ἐόντι 1 
ἐόντος 2 
ἐόντων 2 
ἐὺς 1 
ἐὼν 1 
ἐᾶσαι 1 
ἑ 1 
ἑβδομάτῃ 1 
ἑβδόμη 1 
ἑζόμενον 1 
ἑζόμενος 1 
ἑκατὸν 2 
ἑκὼν 1 
ἑλέσθαι 2 
ἑλκέμεν 2 
ἑλκομένης 1 
ἑλκόντων 1 
ἑνδεκάτη 1 
ἑνδεκάτης 1 
ἑξήκοντα 1 
ἑοῦ 1 
ἑπταπόδην 1 
ἑπταπύλῳ 1 
ἑσσάμενοι 2 
ἑσσαμένη 1 
ἑτέρην 1 
ἑτέρηφι 1 
ἑτέρου 1 
ἑταίρῳ 1 
ἑταῖρον 1 
ἑταῖρος 1 
ἑὸν 1 
ἔαγε 1 
ἔαρ 2 
ἔαρος 1 
ἔασιν 1 
ἔγειρεν 1 
ἔγνω 1 
ἔγωγε 1 
ἔδακ 1 
ἔδιδον 1 
ἔδωκαν 1 
ἔδωκε 1 
ἔδωκεν 2 
ἔειπε 1 
ἔειπεν 1 
ἔεργ 1 
ἔζωον 1 
ἔην 2 
ἔησθα 1 
ἔθεντο 1 
ἔθεσαν 2 
ἔθηκαν 1 
ἔθηκεν 1 
ἔκιον 1 
ἔκλεψ 1 
ἔκρυψε 2 
ἔκτοσθεν 1 
ἔλθῃ 4 
ἔλιπον 1 
ἔλυμα 1 
ἔμ 1 
ἔμελεν 1 
ἔμιμνε 1 
ἔμμεναι 1 
ἔμμορέ 1 
ἔμμορε 1 
ἔμπης 2 
ἔν 1 
ἔνδοθι 3 
ἔνδον 4 
ἔνδρυον 1 
ἔνειμαν 1 
ἔνη 1 
ἔνηφιν 1 
ἔνθ 1 
ἔνθα 4 
ἔνι 1 
ἔντοσθε 2 
ἔξοχ 1 
ἔολπα 2 
ἔπειτ 2 
ἔπειτα 5 
ἔπεσσι 1 
ἔπος 2 
ἔραζε 2 
ἔργ 2 
ἔργα 14 
ἔργματι 1 
ἔργοιο 2 
ἔργοις 1 
ἔργον 9 
ἔργου 3 
ἔργων 4 
ἔργῳ 2 
ἔρδειν 5 
ἔρδοις 1 
ἔριθον 1 
ἔριθος 1 
ἔρξαι 1 
ἔρξας 1 
ἔρξῃ 1 
ἔρυμα 1 
ἔρχεται 2 
ἔς 3 
ἔσθειν 1 
ἔσθοντες 1 
ἔσκε 1 
ἔσσεται 4 
ἔστ 1 
ἔσται 4 
ἔστι 1 
ἔστιν 1 
ἔστω 2 
ἔσχον 1 
ἔτ 1 
ἔτεα 1 
ἔτεος 1 
ἔτι 3 
ἔφαθ 1 
ἔφατ 2 
ἔφερε 1 
ἔχει 1 
ἔχειν 3 
ἔχον 1 
ἔχοντε 1 
ἔχοντες 6 
ἔχουσι 1 
ἔχουσιν 3 
ἔχων 2 
ἔχωσι 1 
ἔχωσιν 1 
ἕκαστα 1 
ἕκητι 1 
ἕκτη 2 
ἕκτῳ 1 
ἕληται 3 
ἕλικας 2 
ἕνεκ 2 
ἕξει 1 
ἕπεται 1 
ἕποιτο 2 
ἕσπερον 1 
ἕσσασθαι 1 
ἕταρον 1 
ἕτερον 3 
ἕτερος 1 
ἕτερόν 2 
Ἐλπὶς 1 
Ἐν 1 
Ἐπιμηθέα 1 
Ἐπιμηθεὺς 1 
Ἐρίδων 1 
Ἐρινύας 1 
Ἑλένης 1 
Ἑλικωνιάδεσσ 1 
Ἑλικῶνος 1 
Ἑλλάδος 1 
Ἑρμείην 1 
Ἔριν 1 
Ἔρις 3 
ἠέλιος 2 
ἠέρα 3 
ἠδ 3 
ἠδὲ 3 
ἠελίοιο 5 
ἠελίου 1 
ἠελίῳ 1 
ἠεροειδέα 1 
ἠμάτιος 1 
ἠμὲν 2 
ἠοῦς 2 
ἠπείρου 1 
ἠπεροπεύσας 1 
ἠυκόμοιο 1 
ἠχέτα 1 
ἠόα 1 
ἠώιος 1 
ἠώς 2 
ἠὲ 2 
ἠὼς 2 
ἡ 8 
ἡβήσαι 1 
ἡβώοι 1 
ἡγῆτ 1 
ἡμέραι 2 
ἡμέρη 1 
ἡμέρῃ 1 
ἡμίθεοι 1 
ἡμερόκοιτος 1 
ἡμετέρης 1 
ἡμιόνοισι 1 
ἡμιόνοισιν 1 
ἡμιόνων 1 
ἡρώων 1 
ἢ 10 
ἢν 1 
ἣ 5 
ἤ 1 
ἤδη 2 
ἤθε 1 
ἤθεα 3 
ἤθελον 1 
ἤθεσι 1 
ἤματα 7 
ἤματι 4 
ἤματος 1 
ἤνωγε 1 
ἤπιον 1 
ἤσθιον 1 
ἤτοι 1 
ἥ 8 
ἥβης 2 
ἥδε 1 
ἥμενον 1 
ἥμενος 1 
ἥμισυ 1 
ἥντινα 1 
ἥρωες 1 
ἥσυχοι 1 
ἥτις 2 
ἦ 1 
ἦθος 2 
ἦλθε 1 
ἦλθες 1 
ἦμαρ 7 
ἦμος 4 
ἦν 1 
ἦρι 1 
ἦσαν 1 
ἦτορ 2 
Ἠώς 1 
Ἤματα 1 
Ἥφαιστον 1 
ἰδαλίμου 1 
ἰδυῖα 1 
ἰδὲ 1 
ἰδὼν 4 
ἰθείας 1 
ἰθείῃσι 1 
ἰθεῖάν 1 
ἰθεῖαν 1 
ἰθυδίκῃσι 1 
ἰθύνει 1 
ἰθύνετε 1 
ἰλαδὸν 1 
ἰούσης 1 
ἰσοφαρίζοι 1 
ἰσοῦσθαι 1 
ἰσχάνει 1 
ἰχθύσι 1 
ἱέμεν 1 
ἱέρ 1 
ἱδρῶτα 1 
ἱεροῖς 1 
ἱεροῖσιν 1 
ἱερὸν 7 
ἱερῆς 1 
ἱκέτην 1 
ἱλάσκεσθαι 1 
ἱπποτρόφου 1 
ἱστίῃ 1 
ἱσταμένοιο 1 
ἱσταμένου 2 
ἱστοβοῆες 1 
ἱστοβοῆι 1 
ἱστὸν 2 
ἲς 1 
ἴδρις 1 
ἴθι 1 
ἴθυνε 1 
ἴκελοι 1 
ἴκελον 1 
ἴρηξ 2 
ἴσασι 1 
ἴσασιν 2 
ἴσον 1 
ἴσχει 2 
ἴσχωσ 1 
ἴτον 1 
ἴφθιμόν 1 
ἴχνος 1 
ἵκηαι 1 
ἵκηται 1 
ἵκοιτο 1 
ἵλαον 1 
ἵμερος 1 
ἵν 2 
ἵνα 4 
ἵξεαι 1 
ἵπποις 1 
ἵστορα 1 
ἶσ 1 
ἶσοι 1 
ἶσον 2 
ἶφι 1 
Ἰαπετιονίδη 1 
Ἰαπετοῖο 1 
ὀαρισμούς 1 
ὀγδοάτη 1 
ὀγδοάτῃ 1 
ὀιζυροῖσιν 1 
ὀιζυρῇ 1 
ὀιζύος 2 
ὀκτάβλωμον 1 
ὀκταπόδην 1 
ὀλέσει 1 
ὀλέσσαι 1 
ὀλίγη 1 
ὀλίγην 1 
ὀλίγον 1 
ὀλιγίστη 1 
ὀλοὴ 1 
ὀμβρήσαντος 1 
ὀμβρηροῦ 1 
ὀμεῖται 1 
ὀμιχεῖν 1 
ὀμόσσας 1 
ὀνίνησιν 1 
ὀνειδίζειν 1 
ὀνοτάζων 1 
ὀνόμηνε 1 
ὀνύχεσσι 2 
ὀξέος 1 
ὀπάζοι 1 
ὀπάσσας 1 
ὀπίσσω 1 
ὀπηδεῖ 4 
ὀπιπεύοντ 1 
ὀπιπεύοντα 1 
ὀπωρινὸν 1 
ὀπωρινῷ 1 
ὀργήν 1 
ὀρθαὶ 1 
ὀρθογόη 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρνίθεσσι 1 
ὀρφανὰ 1 
ὀφέλλει 2 
ὀφέλλοι 1 
ὀφέλλοις 1 
ὀφθαλμὸς 1 
ὀχυρώτατός 1 
ὀψαρότης 1 
ὁ 2 
ὁδοῦ 2 
ὁδός 1 
ὁδὸς 1 
ὁδῷ 1 
ὁμήλικας 2 
ὁμαρτήσας 1 
ὁμαρτήσει 1 
ὁμοίιος 1 
ὁμοῖοι 1 
ὁμοῖον 1 
ὁμοῦ 1 
ὁμόθεν 1 
ὁμῶς 5 
ὁπλὴν 1 
ὁπότ 3 
ὁπότε 1 
ὁρμηθῆναι 1 
ὁρᾶται 1 
ὃ 4 
ὃν 2 
ὃς 14 
ὄβριμον 2 
ὄιες 1 
ὄις 1 
ὄλβιοι 1 
ὄλβιος 1 
ὄλβον 4 
ὄλβος 1 
ὄλβῳ 1 
ὄλμον 1 
ὄμβρον 1 
ὄμβρος 2 
ὄμβρῳ 1 
ὄνειαρ 3 
ὄνειδος 2 
ὄπιν 3 
ὄπισθε 1 
ὄπισθεν 1 
ὄρθιος 1 
ὄρθρου 1 
ὄρνιθας 1 
ὄρνις 1 
ὄρος 1 
ὄφελλε 1 
ὄφρ 4 
ὄφρα 2 
ὄψ 1 
ὅ 11 
ὅν 1 
ὅπλα 1 
ὅρκον 1 
ὅρμους 1 
ὅρπηκα 1 
ὅς 14 
ὅσοι 1 
ὅσον 2 
ὅσσον 1 
ὅστις 2 
ὅσῳ 1 
ὅτ 7 
ὅτε 3 
ὅτι 1 
ὅττι 3 
Ὀλυμπίου 2 
Ὀλύμπια 3 
Ὀλύμπιος 1 
Ὄλυμπον 3 
Ὅρκον 1 
Ὅρκος 1 
ὑγρὸν 1 
ὑετοῦ 1 
ὑληκοῖται 1 
ὑλοτομεῖν 1 
ὑλοτόμον 1 
ὑλοφάγοιο 1 
ὑμεῖς 1 
ὑμνείουσαι 1 
ὑπ 2 
ὑπέρβιον 1 
ὑπέρτατα 1 
ὑπαλεύασθαι 1 
ὑπαλεύεο 1 
ὑπερβάλλων 1 
ὑπερβασίας 1 
ὑποχθόνιοι 1 
ὑπόπορτις 1 
ὑπὲρ 6 
ὑπὸ 4 
ὑφ 1 
ὑφαίνειν 1 
ὑψίζυγος 1 
ὑψιβρεμέτης 1 
ὑψικόμους 1 
ὑψοῦ 1 
ὑψόθεν 1 
ὕβριες 1 
ὕβριν 3 
ὕβρις 2 
ὕδατι 1 
ὕδατος 1 
ὕδει 1 
ὕδωρ 1 
ὕει 1 
ὕλη 3 
ὕμνον 1 
ὕμνῳ 1 
ὕοι 1 
ὕπερθε 1 
ὕπερθεν 1 
ὕπερον 1 
ὕπνῳ 1 
ὕπο 1 
ὕστερον 1 
ὕψι 1 
Ὑάδες 1 
Ὕβριος 1 
ὠκυπέτης 1 
ὠκυπόδεσσι 1 
ὠμῷ 1 
ὠνῇ 1 
ὠτώεντα 1 
ὡραίου 2 
ὡραίων 1 
ὡραῖον 1 
ὡραῖος 3 
ὡς 6 
ὣς 6 
ὤλεσαν 1 
ὤλεσε 1 
ὤμων 1 
ὤρη 1 
ὤρινε 2 
ὤφελλον 1 
ὥρη 1 
ὥρην 2 
ὥρης 1 
ὥρι 1 
ὥρια 2 
ὥριον 1 
ὥριος 2 
ὥρῃ 3 
ὥς 9 
ὥσθ 1 
ὥστε 2 
ὦ 6 
ὦπα 1 
ὦρτο 1 
ὧδ 4 
ὧδέ 1 
ὧν 1 
Ὠαρίων 1 
Ὠαρίωνος 3 
Ὠκεανοῖο 1 
Ὠκεανὸν 1 
Ὧραι 1 
ᾖσιν 1 
ᾗ 4 
ᾗσιν 2 
ᾧ 2 
ᾧτινι 1 
ῥ 1 
ῥέα 2 
ῥέεθρα 1 
ῥέζουσιν 1 
ῥέζων 1 
ῥίγιον 1 
ῥίζῃσι 1 
ῥα 3 
ῥεκτῆρα 1 
ῥεῖα 5 
ῥηίδιον 2 
ῥηιδίη 1 
ῥηιδίως 3 
ῥητοί 1 
ῥινοῦ 1 
ῥοδοδάκτυλος 1 
ῥόθος 1 
ῥόον 1 

Powered by PhiloLogic