Hesiod, Theogony (XML Header) [genre: poetry; hexameter] [word count] [Hes. Theog.].

Word Count

Total Words: 7083 Total Unique Words: 3274.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 176 
Αἰήταο 1 
Αἰήτεω 1 
Αἰήτην 1 
Αἰήτης 1 
Αἰακοῦ 1 
Αἰγαίῳ 1 
Αἰθήρ 1 
Αἰθιόπων 1 
Αἰνείαν 1 
Αἰσονίδης 2 
Αἴσηπον 1 
Αὐτονόη 1 
Αὐτονόην 1 
Βίην 1 
Βελλεροφόντης 1 
Βορέην 1 
Βορέω 1 
Βριάρεών 1 
Βριάρεώς 2 
Βριάρεῳ 1 
Βρόντην 1 
Γίγαντας 1 
Γαίης 10 
Γαίῃ 2 
Γαλάτεια 1 
Γαλήνη 1 
Γαλαξαύρη 1 
Γαῖ 1 
Γαῖάν 2 
Γαῖα 9 
Γηρυονέα 1 
Γηρυονῆα 1 
Γηρυονῆι 1 
Γιγάντων 1 
Γλαυκονόμη 1 
Γλαύκη 1 
Γοργούς 1 
Γρήνικόν 1 
Γραίας 2 
Γύης 4 
Γύῃ 1 
Γῆράς 1 
Γῆς 1 
Δήμητρα 1 
Δήμητρος 1 
Δί 1 
Δία 1 
Δίκην 1 
Δαιμόνι 1 
Δεῖμον 1 
Δημήτηρ 1 
Διός 1 
Διώνη 1 
Διώνην 1 
Διώνυσον 1 
Διώνυσος 1 
Διὶ 3 
Διὸς 27 
Δυναμένη 1 
Δυσνομίην 1 
Δωρίδος 1 
Δωρίς 1 
Δωρὶς 1 
Δωτώ 1 
Εἰλείθυιαν 1 
Εἰρήνην 1 
Εὐάρνη 1 
Εὐαγόρη 1 
Εὐδώρη 2 
Εὐκράντη 1 
Εὐλιμένη 1 
Εὐνίκη 1 
Εὐνομίην 1 
Εὐπόμπη 1 
Εὐρυάλη 1 
Εὐρυβίη 1 
Εὐρυβίην 1 
Εὐρυνόμη 2 
Εὐρυτίωνα 1 
Εὐρώπη 1 
Εὐτέρπη 1 
Εὐφροσύνην 1 
Εὔηνόν 1 
Ζέφυρον 1 
Ζευξώ 1 
Ζεφύροιο 1 
Ζεύς 5 
Ζεὺς 16 
Ζεῦ 1 
Ζηνὶ 3 
Ζηνὸς 3 
Ζῆλον 1 
Ζῆν 2 
Ζῆνά 1 
Ζῆνα 2 
Θάλειά 1 
Θάνατον 1 
Θάνατος 1 
Θέμιν 3 
Θέτις 2 
Θήβῃ 1 
Θαλίη 1 
Θαλίην 1 
Θανάτοιο 1 
Θαύμαντα 1 
Θαύμαντος 1 
Θαύμας 1 
Θείαν 1 
Θεμιστώ 1 
Θηβαγενέος 1 
Θόη 2 
Κάδμος 1 
Κάδμῳ 1 
Κάικον 1 
Κέρβερον 1 
Κίρκη 1 
Κίρκην 1 
Καδμείη 1 
Καδμείοισιν 1 
Καλλιρόη 2 
Καλλιρόῃ 1 
Καλλιόπη 1 
Καλυψὼ 2 
Κερκηίς 1 
Κεφάλῳ 1 
Κητοῦς 1 
Κητὼ 3 
Κλειώ 1 
Κλυμένη 1 
Κλυμένην 1 
Κλυτίη 1 
Κλωθώ 2 
Κοίου 1 
Κοῖόν 1 
Κράτος 1 
Κρήτης 2 
Κρήτῃ 1 
Κρίῳ 1 
Κρονίδεω 1 
Κρονίδης 4 
Κρονίδῃ 1 
Κρονίων 1 
Κρονίωνι 1 
Κρονίωνος 1 
Κρόνον 3 
Κρόνος 5 
Κρόνου 6 
Κρόνῳ 3 
Κρῖόν 1 
Κυανοχαίτης 1 
Κυθέρεια 2 
Κυθέρειαν 2 
Κυθήροις 1 
Κυθήροισιν 1 
Κυματολήγῃ 1 
Κυμοδόκη 1 
Κυμοθόη 1 
Κυμοπόλειαν 1 
Κυμώ 1 
Κυπρογενέα 1 
Κόττος 5 
Κόττῳ 1 
Κύκλωπας 1 
Κύκλωπες 1 
Κύπρον 1 
Κύπρῳ 1 
Κῆρα 1 
Κῆρας 1 
Λάδωνά 1 
Λάχεσίν 2 
Λήθην 1 
Λαομέδεια 1 
Λατῖνον 1 
Λερναίην 1 
Ληαγόρη 1 
Λητώ 1 
Λητὼ 2 
Λιμόν 1 
Λυσιάνασσα 1 
Λόγους 1 
Λύκτον 2 
Μάχας 1 
Μέδουσά 1 
Μέμνονα 1 
Μήδειαν 1 
Μήδειον 1 
Μίνωος 1 
Μαίανδρόν 1 
Μαίη 1 
Μελίας 1 
Μελίτη 1 
Μελίῃσι 1 
Μελπομένη 1 
Μενίππη 1 
Μενεσθώ 1 
Μενοίτιον 2 
Μηκώνῃ 1 
Μηλόβοσίς 1 
Μνημοσύνη 1 
Μνημοσύνην 1 
Μοίρας 2 
Μουσάων 3 
Μουσέων 1 
Μοῦσαι 8 
Μόρον 1 
Μῆτίς 1 
Μῆτιν 1 
Μῶμον 1 
Νέμεσιν 1 
Νέσσον 1 
Νίκην 1 
Ναυσίθοον 1 
Ναυσίνοόν 1 
Νείκεά 1 
Νεμείης 2 
Νεμειαῖόν 1 
Νεῖλόν 1 
Νημερτής 1 
Νηρέα 1 
Νηρῆος 3 
Νησαίη 1 
Νησώ 1 
Νυκτός 2 
Νυκτὸς 3 
Νυμφέων 1 
Νότον 1 
Νότου 1 
Νύκτα 1 
Νύμφας 1 
Νύξ 1 
Νὺξ 4 
Ξάνθη 1 
Οὐλύμποιο 2 
Οὐλύμπῳ 1 
Οὐρανίδας 1 
Οὐρανίδῃ 1 
Οὐρανίη 2 
Οὐρανιώνων 3 
Οὐρανοῦ 7 
Οὐρανός 3 
Οὐρανὸν 2 
Οὐρανὸς 2 
Οὐρανῷ 1 
Οὔλυμπόνδε 1 
Οὔρεα 1 
Πάλλαντά 1 
Πάλλαντι 1 
Πέρσην 1 
Πέρσης 1 
Πήγασος 2 
Παλλὰς 1 
Πανόπεια 1 
Παρθένιόν 1 
Παρνησοῖο 1 
Πασιθέη 1 
Πασιθόη 1 
Πειθώ 1 
Πελίης 1 
Πεμφρηδώ 1 
Περμησσοῖο 1 
Περσεφονείης 2 
Περσεφόνην 1 
Περσεὺς 1 
Περσηίς 1 
Περσηὶς 1 
Πετραίη 1 
Πηλέι 1 
Πηνειόν 1 
Πιερίῃ 1 
Πληξαύρη 1 
Πλουτώ 1 
Πλοῦτον 1 
Πολυδώρη 1 
Πολύδωρον 1 
Πολύμνιά 1 
Ποντοπόρεια 1 
Ποσειδάωνα 1 
Ποσειδέων 1 
Ποταμοὺς 1 
Ποταμοῖς 1 
Πουλυνόη 1 
Προμηθέα 2 
Προμηθεὺς 2 
Προνόη 1 
Πρυμνώ 1 
Πρωθώ 1 
Πρωτομέδεια 1 
Πρωτώ 1 
Πυθοῖ 1 
Πόνον 1 
Πόντον 1 
Πόντος 2 
Σαγγάριόν 1 
Σαώ 1 
Σελήνην 2 
Σεμέλη 1 
Σεμέλην 1 
Σθεννώ 1 
Σιμοῦντα 1 
Σκάμανδρον 1 
Σπειώ 1 
Στερόπην 1 
Στρυμόνα 1 
Στυγὸς 1 
Στύξ 2 
Στὺξ 3 
Τάρταρά 1 
Τάρταρα 1 
Τάρταρον 4 
Τίρυνθ 1 
Ταρτάρου 3 
Τελεστώ 1 
Τερψιχόρη 1 
Τηθύν 1 
Τηθύος 1 
Τηθύς 1 
Τηθὺς 1 
Τηλέγονον 1 
Τιθωνῷ 1 
Τιτήνεσσι 2 
Τιτήνεσσιν 1 
Τιτῆνές 4 
Τιτῆνας 4 
Τιτῆνες 4 
Τιτῆσι 2 
Τιτῆσιν 1 
Τρίτων 1 
Τρητοῖο 1 
Τριτογένειαν 1 
Τυρσηνοῖσιν 1 
Τυφάονά 1 
Τυφωέα 1 
Τυφωέος 1 
Τύχη 1 
Φέρουσά 1 
Φαέθοντα 1 
Φιλλυρίδης 1 
Φιλότητα 1 
Φοίβη 1 
Φοίβην 1 
Φοῖβόν 1 
Φόβον 1 
Φόνους 1 
Φόρκυι 1 
Φόρκυν 1 
Φόρκυνος 1 
Φόρκυϊ 1 
Φᾶσίν 1 
Φῆ 1 
Φῖκ 1 
Φῶκον 1 
Χάεος 2 
Χάος 2 
Χάριτές 1 
Χάριτας 1 
Χίμαιραν 1 
Χαρίτων 1 
Χείρων 1 
Χρυσάορι 1 
Χρυσάωρ 2 
Χρυσηίς 1 
Ψαμάθη 2 
αἰγίοχον 1 
αἰγιόχοιο 7 
αἰγῶν 1 
αἰδοίη 1 
αἰδοίην 2 
αἰδοίοισι 1 
αἰδοίοισιν 1 
αἰδοίῃ 1 
αἰδοῖ 1 
αἰδοῖον 1 
αἰεί 2 
αἰειγενετάων 3 
αἰετὸν 1 
αἰεὶ 4 
αἰζηῶν 1 
αἰθέρα 1 
αἰθαλόεντα 4 
αἰθομένοιο 2 
αἰνῆς 1 
αἰνῇ 1 
αἰολόμητιν 1 
αἰπεῖα 1 
αἰπόλια 1 
αἰπύν 1 
αἰψηροκέλευθον 1 
αἰόλον 1 
αἰὲν 5 
αἰῶνος 1 
αἱ 3 
αἱματόεσσαι 1 
αἱμυλίοισι 1 
αἳ 11 
αἴ 1 
αἵ 7 
αἶσαν 1 
αἶψ 2 
αἶψά 1 
αἶψα 1 
αὐγήν 1 
αὐγὴ 1 
αὐγὴν 1 
αὐδή 1 
αὐδὴ 1 
αὐδὴν 1 
αὐτήν 1 
αὐτίκα 1 
αὐτοφυής 1 
αὐτοὶ 2 
αὐτοὺς 1 
αὐτός 1 
αὐτὰρ 18 
αὐτὰς 1 
αὐτὴ 1 
αὐτὴν 1 
αὐτὸν 1 
αὐτὸς 4 
αὐτῆς 2 
αὐτῇς 1 
αὐτῶν 2 
αὔτως 3 
αὖ 11 
αὖθ 2 
αὖραι 1 
αὖτ 2 
αὖτε 6 
αὖτις 9 
αὗται 3 
βέλεα 1 
βένθεα 1 
βήσσῃσι 1 
βήσσῃσιν 1 
βίη 3 
βίην 4 
βίης 2 
βίηφί 1 
βίηφι 1 
βίῃ 3 
βαθυδίνην 2 
βαθυρρείταο 1 
βαθυχαίτης 1 
βαλὼν 1 
βαρεῖα 1 
βαρυκτύπῳ 1 
βαρύκτυπος 1 
βαρὺν 1 
βασιλήων 1 
βασιλευέμεν 1 
βασιλεὺς 2 
βασιλεῦσι 1 
βασιλεῦσιν 1 
βασιληίδα 2 
βασιλῆα 3 
βασιλῆες 2 
βασιλῆι 3 
βασιλῆος 1 
βελέεσσι 1 
βησσήεντα 1 
βιότου 1 
βλαπτομένοις 1 
βλεφάρων 1 
βοείῃ 1 
βολάων 1 
βουκολίας 1 
βουκόλον 1 
βουλάς 2 
βουλήν 2 
βουλὰς 2 
βουλὴν 1 
βουλῇ 1 
βουλῇσι 2 
βουλῇσιν 2 
βουσὶ 1 
βοὸς 2 
βοῦν 1 
βοῦς 1 
βοῶν 1 
βοῶπις 1 
βριάει 1 
βροντήν 4 
βροντὴν 2 
βροντῆς 2 
βροντῇ 1 
βροτοῖσι 3 
βροτοῖσιν 1 
βροτὸν 1 
βροτῶν 1 
βρώσιος 1 
βωμὸν 1 
βωμῶν 1 
βόσκωσι 1 
γ 10 
γάμον 1 
γάμου 1 
γάρ 9 
γένεο 1 
γένετ 3 
γένετο 2 
γένηται 1 
γένθ 1 
γένοιτο 2 
γένοντο 1 
γένος 10 
γέντο 1 
γέροντα 1 
γέροντος 1 
γήθησεν 1 
γίγνεται 1 
γαίης 11 
γαίῃ 1 
γαμβρὸν 1 
γαστέρ 1 
γαστέρες 1 
γαστρὶ 1 
γαῖάν 1 
γαῖα 8 
γαῖαν 6 
γε 14 
γεήοχον 1 
γείναθ 2 
γείναντο 2 
γείνατ 5 
γείνατο 12 
γεινομένοισι 1 
γεινομένῃ 1 
γεινόμενόν 1 
γελᾷ 1 
γενέθλης 1 
γενέσθαι 2 
γενεή 1 
γενετῆς 1 
γεράεσσιν 1 
γεράων 3 
γηροκόμοιο 1 
γηρύσασθαι 1 
γλαυκώπιδα 2 
γλαυκώπιδος 1 
γλαυκὴν 1 
γλαυκῶπιν 2 
γλαυκῶπις 1 
γλαφυρῷ 1 
γλυκερή 1 
γλυκερὴν 2 
γλώσσῃ 1 
γλώσσῃσιν 1 
γνῶ 1 
γουνοῖσιν 2 
γούναθ 1 
γυάλοις 1 
γυιωθείς 1 
γυναικῶν 4 
γυναῖκα 1 
γυναῖκας 1 
γυῖα 1 
γόνον 2 
γὰρ 24 
γῆ 1 
γῆμαι 1 
γῆμε 1 
γῆμεν 1 
γῆν 2 
γῆρας 1 
γῆς 5 
δ 199 
δάκεν 1 
δάμασεν 1 
δάμναται 1 
δάσσαντο 2 
δάφνης 1 
δέ 30 
δέδασται 1 
δέδωκεν 1 
δέκα 1 
δέμας 1 
δένδρεα 1 
δέξατο 1 
δέος 1 
δέχεται 1 
δή 8 
δήμῳ 1 
δήνεα 1 
δίη 1 
δίκαια 1 
δίκῃ 1 
δίκῃσιν 1 
δίνῃς 1 
δίῃ 1 
δαίδαλα 1 
δαίμονα 1 
δαιδαλέην 1 
δακρυόεντα 1 
δαμάσσας 1 
δαμαζόμενος 1 
δαμῆναι 1 
δασμός 1 
δασσάμενος 1 
δατέονται 1 
δαῒ 2 
δαῖτας 1 
δεινήν 1 
δεινοί 1 
δεινούς 1 
δεινοὶ 1 
δεινοῖο 3 
δεινόν 2 
δεινότατοι 1 
δεινότατος 1 
δεινὰ 1 
δεινὴ 1 
δεινὴν 1 
δεινὸν 4 
δεινὸς 2 
δεινῇς 1 
δειρήν 1 
δεκάτη 1 
δεκάτῃ 2 
δεκάτῳ 1 
δεξιτερῇ 1 
δερκιόωνται 1 
δερκομένοιο 1 
δερκομενάων 1 
δεσμοῖς 1 
δεσμοῖσιν 1 
δεσμοῦ 1 
δεσμὸς 1 
δεσμῶν 2 
δεσμῷ 1 
δεύτερον 4 
δηθὰ 1 
δηιοτῆτος 1 
δημῷ 2 
δηρὸν 2 
δηϊοτῆτι 1 
διέλοντο 1 
διέταξεν 1 
διαβὰς 1 
διακρίνοντα 1 
διαμπερές 1 
διασκιδνᾶσί 1 
διδοῦσι 1 
διδοῦσιν 1 
διεδάσσαο 1 
διεδάσσατο 1 
διηνεκέεσσιν 1 
διηνεκέως 1 
δινήεντας 1 
διοτρεφέος 1 
διοτρεφέων 1 
διὰ 16 
δμηθεῖσ 1 
δμηθεῖσα 2 
δνοφερῆς 3 
δνοφερῇσι 1 
δοκεύων 2 
δολίην 1 
δολίης 2 
δολίχ 1 
δολίῃ 2 
δολοφρονέων 1 
δολωθεὶς 1 
δοῦπος 3 
δράκοντος 2 
δράκων 1 
δρέπανον 1 
δρέψασαι 1 
δριμεῖαν 1 
δρῦν 1 
δυσηλεγέος 1 
δυσπέμφελον 1 
δυσφροσυνάων 1 
δυσφροσυνέων 1 
δυσωνύμου 1 
δωτῆρες 4 
δόλον 3 
δόλῳ 1 
δόμοι 1 
δόμος 2 
δόμου 1 
δόμων 1 
δόσαν 1 
δόσις 1 
δότε 1 
δύναμίς 1 
δύο 1 
δώμασι 1 
δώματ 5 
δώματά 1 
δώματα 6 
δώωσι 1 
δἤπειτα 1 
δὲ 110 
δὴ 12 
δῆμον 1 
δῆσε 2 
δῆσεν 1 
δῖα 4 
δῖαν 1 
δῖον 1 
δῶ 1 
δῶκαν 1 
δῶκε 1 
δῶμα 1 
δῶρα 3 
εἰ 4 
εἰαρινοῖσιν 1 
εἰδώς 3 
εἰδὼς 1 
εἰλιπόδεσσι 1 
εἰλιπόδων 1 
εἰλυφόωντες 1 
εἰν 3 
εἰνάετες 1 
εἰρέας 1 
εἰρεῦσαι 1 
εἰροπόκων 1 
εἰς 7 
εἰσανέβαινεν 1 
εἰσαναβαίνων 1 
εἰσαναβᾶσα 1 
εἰσανιὼν 1 
εἰσι 2 
εἰσιν 1 
εἱλιγμένος 1 
εἴβετο 1 
εἴδει 1 
εἴη 2 
εἴπαθ 1 
εἴπατε 1 
εἴπω 1 
εἴσατο 1 
εἵατ 1 
εἵλετο 1 
εἵμαρτο 1 
εἵνεκ 1 
εἶδον 1 
εἶδος 3 
εἶθαρ 1 
εἶναι 1 
εἶπε 2 
εἶσ 1 
εἷλε 1 
εἷο 1 
εἷσε 1 
εὐειδὴς 2 
εὐθετίσας 1 
εὐνήν 1 
εὐνηθεῖσα 3 
εὐνηθεῖσαι 2 
εὐρέα 4 
εὐρείῃ 1 
εὐρεῖα 1 
εὐρυβίης 1 
εὐρυμετώπους 1 
εὐρυοδείης 5 
εὐρύν 1 
εὐρύοπα 2 
εὐρύστερνος 1 
εὐρώεντα 2 
εὐρώεντι 1 
εὐρὺν 3 
εὐρὺς 5 
εὐχάς 1 
εὔχονται 1 
εὖ 1 
εὖτ 1 
εὖχος 1 
ζάθεόν 1 
ζαέων 1 
ζαθέης 2 
ζαθέοιο 2 
ζαθέοις 1 
ζαθέοισιν 1 
ζαμένησε 1 
ζοφεροῖο 1 
ζόφου 2 
ζόφῳ 1 
ζώει 2 
ζῴοισιν 1 
ζῶσε 1 
ηὔξετο 1 
θ 27 
θάλασσα 2 
θάλασσαν 1 
θέμις 1 
θέμιστας 1 
θέσπιν 1 
θέτ 2 
θέτο 1 
θήλειαι 1 
θαλάσσης 7 
θαλάσσῃ 1 
θαλίαι 1 
θαλίῃς 1 
θαλερὴν 4 
θαλερὸν 1 
θαλφθείς 1 
θαρσήσας 1 
θαρσύνουσα 1 
θαυμάσια 1 
θαύματ 1 
θαῦμα 4 
θεάων 8 
θεία 1 
θείην 1 
θεαὶ 3 
θεμέθλοις 1 
θεμιστέων 1 
θεοί 9 
θεοειδὴς 1 
θεούς 1 
θεοὶ 13 
θεοὺς 2 
θεοῖς 5 
θεοῖσι 6 
θεοῖσιν 6 
θεοῦ 3 
θεράπων 1 
θερμὸς 1 
θεσπέσιον 1 
θεσπεσίας 1 
θεσπεσίῃ 1 
θεσπεσίῃς 1 
θεός 2 
θεόφιν 1 
θεὰ 11 
θεὰν 2 
θεὸν 1 
θεὸς 3 
θεᾶν 1 
θεῖόν 2 
θεῶν 28 
θεῷ 1 
θηητόν 1 
θηλυτεράων 1 
θνητή 2 
θνητοί 1 
θνητούς 1 
θνητοῖς 5 
θνητοῖσι 9 
θνητῶν 2 
θοὴν 1 
θρέφθη 1 
θρέψασα 1 
θρέψε 1 
θυέλλῃ 1 
θυίουσιν 1 
θυίων 1 
θυγάτηρ 5 
θυγατέρα 1 
θυγατέρες 1 
θυγατέρων 1 
θυγατρὶ 1 
θυηέντων 1 
θυμαλγέ 2 
θυμολέοντα 1 
θυμόν 2 
θυμὸν 3 
θυμὸς 4 
θυμῷ 8 
θυῖε 1 
θυῖον 1 
θωρήσσωνται 1 
θύγατρα 1 
θύελλα 1 
θύραζε 1 
θύρας 1 
θῆκε 2 
θῆκεν 2 
κ 7 
κάββαλ 1 
κάκ 1 
κάλλιστος 1 
κάματον 1 
κάρη 3 
κάρτει 1 
κάρτεϊ 1 
κάρτιστον 1 
κάρτος 1 
κάτεχεν 2 
κάτω 1 
κέκλυτε 1 
κέλαδοί 1 
κέν 1 
κέρας 1 
κέχυται 1 
κήρυκ 1 
κίον 1 
κίοσιν 1 
καί 15 
καίετο 2 
καίουσ 1 
καθίζει 1 
καιομένη 1 
κακοῦ 1 
κακόν 4 
κακὰ 1 
κακὴν 5 
κακὸν 7 
κακῇ 1 
κακῶν 2 
κακῷ 1 
καλά 1 
καλέεσκε 1 
καλέουσ 1 
καλέουσι 1 
καλέουσιν 1 
καλήν 1 
καλλίσφυρον 2 
καλλικόμοιο 1 
καλλιπάρῃον 4 
καλλιπαρῄους 2 
καλλιρέεθρον 1 
καλλισφύρου 2 
καλούς 1 
καλύπτει 1 
καλύπτοι 1 
καλύπτρην 1 
καλύψας 2 
καλὰ 2 
καλὴ 1 
καλὴν 1 
καλὸν 3 
καλὸς 1 
καλῇ 1 
καναχηδὰ 1 
καρήατι 1 
καρπαλίμως 1 
καρπόν 1 
καρτεροθύμους 1 
καρτεροθύμῳ 2 
καρτερόθυμον 1 
καρχαρόδοντα 2 
κασίγνητον 1 
κασσίτερος 1 
κατέθηκε 2 
κατέλεξε 1 
κατένασσε 2 
κατέπαυσεν 1 
κατέπεμψε 1 
κατέπινε 3 
κατέσταθεν 1 
κατέσχεθε 1 
καταβήσεται 1 
καταβαίνων 1 
καταδύντα 1 
καταθνητοῖσι 1 
καταλείβεται 1 
καταπίνων 1 
καταστυφέλου 1 
καταφθιμένοισιν 1 
κατηρεφέ 1 
κατηρεφέεσσι 1 
κατιὼν 2 
κατὰ 9 
καὶ 235 
καῦμα 2 
κε 7 
κείνοις 2 
κείνοισι 1 
κείνῃσι 1 
κείνῳ 2 
κεδνήν 1 
κεδνὰ 1 
κεδνὴν 1 
κεκαλυμμένα 1 
κεκαλυμμέναι 1 
κεκαλυμμένη 1 
κεκασμένον 1 
κεκεύθει 1 
κεκλομένων 1 
κεκλῆσθαι 1 
κεκρύφαται 1 
κελάδοιο 1 
κελεύει 1 
κεν 5 
κεραυνοὶ 1 
κεραυνοῦ 2 
κεραυνωθέντος 1 
κεραυνόν 4 
κεραυνὸν 1 
κεραυνῷ 1 
κερτομέων 1 
κευθμῶνι 1 
κεφαλέων 1 
κεφαλαί 1 
κεφαλαὶ 3 
κεφαλὰς 1 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆς 1 
κεφαλῆφιν 1 
κεφαλῇ 2 
κεφαλῇσι 1 
κεφαλῇσιν 1 
κεύθεσι 3 
κεῖται 2 
κηδέων 1 
κηλέῳ 1 
κηρία 1 
κηφῆνας 1 
κιθαρισταί 1 
κικλῄσκει 1 
κικλῄσκουσι 1 
κλέεα 1 
κλέος 1 
κλέψαι 1 
κλέψας 1 
κλείετε 1 
κλείοιμι 1 
κλείουσιν 2 
κλειτοὶ 1 
κλονέουσι 1 
κλυτοῦ 4 
κλυτὰ 2 
κλυτὸν 1 
κλυτὸς 1 
κλύον 1 
κνώδαλ 1 
κοΐλῳ 1 
κοίλῃ 1 
κοιμηθεῖσα 1 
κοιρανέων 1 
κολοσυρτοῦ 1 
κονάβησε 1 
κονίην 1 
κορυφῆς 1 
κορυφῇσι 1 
κοτέουσα 1 
κουρίζουσι 1 
κουροτρόφον 1 
κουροτρόφος 1 
κούρας 1 
κούρη 3 
κούρην 7 
κούρης 1 
κούρῃ 2 
κοῦραι 9 
κράτεί 1 
κράτεος 1 
κράτος 1 
κρήνην 1 
κρήνης 1 
κρίναντο 1 
κραδίη 1 
κραδίην 1 
κραδίῃ 2 
κρατεράων 1 
κρατερήν 1 
κρατεροί 1 
κρατεροῖο 1 
κρατεροῦ 1 
κρατερόν 2 
κρατερόφρον 1 
κρατερόφρονα 2 
κρατερώτατός 1 
κρατερὰς 4 
κρατερὴ 1 
κρατερῆς 1 
κρατερῶν 1 
κρατερῷ 2 
κρατεῖ 1 
κροκόπεπλον 1 
κροκόπεπλος 1 
κρυεροῖο 1 
κρυόεντι 1 
κρύψασα 1 
κρύψεν 1 
κρῆθεν 1 
κτείνας 1 
κτεῖνε 1 
κτῆσιν 1 
κυανέῃσιν 1 
κυανόπεπλον 1 
κυδρὴ 2 
κυκλοτερὴς 1 
κυσαμένη 2 
κόνιός 1 
κόρθυνεν 1 
κόροιο 1 
κόσμησε 1 
κόσμῳ 1 
κύδιμον 1 
κύδιστε 1 
κύματ 1 
κύματα 1 
κύνα 2 
κύων 1 
κἀκ 1 
κῆλα 1 
κῦδος 2 
κῶμα 1 
λάβῃσι 1 
λάβῃσιν 1 
λάκε 1 
λέγειν 1 
λέλογχε 1 
λέοντα 1 
λέοντος 2 
λέχος 4 
λέων 1 
λήγουσαί 1 
λήγουσι 1 
λήθεται 1 
λήθετο 1 
λίθον 2 
λίθου 1 
λίμνης 1 
λαβοῦσα 1 
λαμπετόωντα 2 
λαμπομένους 1 
λαμπράν 2 
λαοὶ 1 
λαοῖς 1 
λαοῖσι 1 
λαῶν 1 
λείπεθ 1 
λειμῶνι 1 
λειριοέσσῃ 1 
λελάθοιτο 1 
λελιχμότες 1 
λευκά 1 
λευκώλενον 1 
λευκώλενος 1 
λευκὰ 3 
λευκὸν 1 
λευκὸς 1 
λεχέεσσι 1 
ληίδ 1 
λησμοσύνην 1 
λιγυφώνων 1 
λιγύφωνοι 1 
λιπαροί 1 
λιπαρὴν 1 
λιτάνευε 1 
λοεσσάμεναι 1 
λοισθοτάτην 1 
λοχέοιο 1 
λυγρὰ 2 
λυγρὴ 1 
λυγρῇ 2 
λυσιμελής 2 
λόγοισιν 1 
λόχῳ 1 
λύσις 1 
λώβην 1 
λῦσε 1 
μ 1 
μάκαράς 1 
μάκαρες 1 
μάλ 2 
μάλα 3 
μάλιστα 1 
μάρναντο 1 
μάχαι 1 
μάχη 1 
μάχην 2 
μάχοιτο 1 
μέγ 6 
μέγα 11 
μέγαν 15 
μέγας 12 
μέγεθος 1 
μέγιστε 1 
μέγιστος 1 
μέθ 1 
μέλαινά 1 
μέλαινα 1 
μέλαιναν 4 
μέλεσσιν 2 
μέλισσαι 1 
μέλουσι 1 
μέλπονται 1 
μέμβλεται 1 
μέμνηται 1 
μέν 3 
μένεος 1 
μένοντες 1 
μένος 8 
μέρμερα 1 
μέσον 2 
μέσση 1 
μέσσῳ 1 
μέτ 1 
μή 2 
μήδεα 7 
μήλων 1 
μήσατο 2 
μί 1 
μία 1 
μίμνει 1 
μακάρεσσι 1 
μακάρων 1 
μακρά 2 
μακρὰ 1 
μακρὴν 1 
μακρὸν 1 
μακρὸς 1 
μακρῇσιν 1 
μαλακοῖσι 1 
μαλακῷ 1 
μαρμάρεαί 1 
μαρμαίρουσα 1 
μαρνάμεθ 1 
μαρνάμενοι 1 
με 2 
μείλιχα 1 
μείλιχον 2 
μείλιχος 1 
μείονα 1 
μεγάθυμος 1 
μεγάλ 1 
μεγάλην 2 
μεγάλης 1 
μεγάλοι 1 
μεγάλοιο 3 
μεγάλοις 1 
μεγάλου 4 
μεγάλους 1 
μεγάλως 1 
μεγάλῳ 2 
μεγάροισιν 1 
μεγήρατα 1 
μεδέουσα 1 
μειδήματά 1 
μειλιχίην 1 
μειλιχίῃ 1 
μεμνημένος 1 
μερμηράων 1 
μετ 4 
μετάτροπα 1 
μετέειπε 1 
μετέπρεπεν 1 
μεταναιέτας 1 
μεταπρέπει 1 
μεταχρόνιαι 1 
μετόπισθεν 1 
μετώπῳ 2 
μετὰ 8 
μευ 1 
μηδέων 1 
μηνῶν 1 
μητέρα 2 
μητίετα 4 
μητιόεντα 1 
μητιόεντι 1 
μητρός 1 
μητρὶ 1 
μητρὸς 2 
μηχαναὶ 1 
μιγήμεναι 1 
μιγεῖσ 3 
μιγεῖσα 7 
μιν 16 
μισγόμενος 1 
μιχθεὶς 1 
μιχθεῖσ 4 
μιῇ 1 
μνημοσύνης 1 
μνησάμενοι 1 
μοίρας 1 
μογήσας 1 
μοι 4 
μολπῇ 1 
μουνογενής 1 
μουνογενὴς 1 
μουσάων 1 
μοῖρα 2 
μοῖραν 4 
μοῦνος 1 
μυχῷ 2 
μύθοισι 1 
μὰψ 1 
μὲν 45 
μὴ 4 
μᾶλλον 2 
μῆλα 2 
μῆτερ 1 
μῆτιν 1 
μῦθον 2 
νάρθηκι 1 
νέκταρ 2 
νέκταρος 1 
νέον 1 
νήσων 1 
νήυτμος 1 
νίκην 2 
νίκης 1 
ναίει 5 
ναίειν 1 
ναίουσι 2 
ναίουσιν 2 
ναιετάει 1 
ναιετάοντες 1 
ναιετάουσιν 3 
ναύτας 1 
νεικείων 1 
νειόθι 1 
νειῷ 1 
νεοθηλέος 1 
νεοκηδέι 1 
νεφέλῃ 1 
νεφέλῃς 1 
νεφεληγερέτα 1 
νεφεληγερέταο 2 
νεῖκος 2 
νηδύν 1 
νηδύος 1 
νηδὺν 2 
νηλέι 1 
νηλειής 1 
νηλεοποίνους 1 
νηλεὲς 2 
νημερτής 1 
νηοπόλον 1 
νηοῖς 1 
νηὸς 1 
νικήσαντες 1 
νικήσας 2 
νικηθεὶς 1 
νισσομένων 1 
νιφόεντι 1 
νιφόεντος 4 
νοῦσον 2 
νυ 1 
νυκτός 1 
νυκτὸς 1 
νόημα 1 
νόησε 1 
νόμον 1 
νόμους 1 
νόον 6 
νόος 1 
νόσφι 1 
νόσφιν 2 
νόῳ 1 
νύ 2 
νύκτ 1 
νύκτα 2 
νύκτας 2 
νύμφη 1 
νύμφην 1 
νύχιον 1 
νὺξ 2 
νῆας 1 
νῆσοί 1 
νῦν 6 
νῶτα 4 
ξανθὴν 1 
ξυνήονας 2 
ξυνιόντων 1 
ξύνισαν 1 
οἰκί 2 
οἰκία 1 
οἰκείων 1 
οἰωνοῖς 1 
οἱ 30 
οἳ 21 
οἴδματι 2 
οἵ 7 
οἶδεν 1 
οἶον 1 
οἷς 2 
οὐ 5 
οὐδ 8 
οὐδέ 12 
οὐδετέροις 1 
οὐδὲ 4 
οὐδὲν 1 
οὐδὸν 1 
οὐδὸς 1 
οὐκ 12 
οὐλομένης 1 
οὐλόμενον 1 
οὐρανοῦ 5 
οὐρανόθεν 2 
οὐρανός 1 
οὐρανὸν 6 
οὐρανὸς 5 
οὐρανῷ 2 
οὐρῇ 1 
οὓς 7 
οὔ 3 
οὔασι 1 
οὔασιν 1 
οὔρεα 2 
οὔρεος 2 
οὔρεσιν 1 
οὕνεκ 3 
οὕνεκά 1 
οὕνεκα 2 
οὕς 2 
οὕτω 1 
οὕτως 1 
οὖδας 1 
οὖν 1 
οὗ 2 
πάις 3 
πάλιν 2 
πάντα 9 
πάντας 3 
πάντες 2 
πάντεσσι 1 
πάντεσσιν 1 
πάντη 4 
πάντων 13 
πάρα 1 
πάρεστιν 1 
πάροιθε 1 
πάροιθεν 1 
πάρος 1 
πάσας 2 
πάσῃσιν 1 
πέλαγος 2 
πέλωρον 2 
πέμπον 1 
πέμψαν 2 
πένθος 3 
πέπον 2 
πέπρωτο 2 
πέρην 4 
πέρι 3 
πέτρας 2 
πέτρην 1 
πέτρης 2 
πέτρῃ 1 
πέτρῃσι 1 
πίλνατο 1 
πίονα 2 
πίονι 1 
πίπτει 1 
πίπτουσαι 1 
πίσυνος 1 
παίδεσσι 1 
παίδων 5 
παγχρύσεα 1 
παθοῦσα 1 
παθόντες 2 
παιδὶ 1 
παιδὸς 1 
παιπαλοέσσῃς 1 
παισὶ 1 
παλάμῃσι 1 
παλάμῃσιν 1 
παντοίην 1 
παρ 5 
παράκοιτις 1 
παρέσχεθεν 1 
παρέτραπε 1 
παραγίγνεται 1 
παραγίνεται 2 
παραιβασίας 1 
παραιφάμενοι 1 
παρακοίτῃ 1 
παρελέξατο 1 
παρελθεῖν 1 
παρεστάμεν 1 
παρθένον 1 
παρθένῳ 1 
παρθενίους 1 
παρὰ 2 
πασέων 1 
πατέρ 4 
πατέρα 1 
πατρί 1 
πατροκασιγνήτους 1 
πατρός 3 
πατρὶ 4 
πατρὸς 5 
πατὴρ 6 
παύθη 1 
παῖδ 1 
παῖδα 7 
παῖδας 3 
παῖδες 3 
παῦρα 1 
πείθεσθαι 1 
πείρασι 1 
πείρασιν 2 
πείρατ 2 
πεδίλοις 1 
πεδόθεν 1 
πελεμίζετ 1 
πελεμίζεται 1 
πελώρη 7 
πελώρης 1 
πελώριον 1 
πελώρου 2 
πενίης 1 
πεντήκοντα 3 
πεντηκοντακέφαλον 1 
πεπυκασμένῳ 1 
περ 12 
περί 1 
περίαχε 1 
περίθηκε 1 
περίρρυτον 1 
περίφρονα 1 
περικαλλέα 1 
περικλυτὸς 2 
περιναιετάωσιν 1 
περιπλομένων 1 
περιρρύτῳ 1 
περισσὰ 1 
περοίχεται 1 
περὶ 14 
πεφραδέτην 1 
πεφύασι 1 
πεύθετο 1 
πηγαὶ 2 
πηγὰς 1 
πημαίνει 1 
πιμπλεῖσαι 1 
πιστοὶ 1 
πιφαύσκεαι 1 
πλαστὴν 1 
πλατέ 1 
πλείους 1 
πλείστην 1 
πλεῖον 1 
πλεῖστα 1 
πλεῖστον 1 
πληγέντος 1 
πληγῇσιν 1 
πλῆντο 1 
πλῆξεν 1 
πνέουσαν 1 
πνοιάς 1 
πνοιῇσι 1 
ποίη 1 
ποίης 1 
ποίησε 2 
ποίμνας 1 
ποδώκεά 1 
ποδῶν 2 
ποθ 1 
ποιήσασα 1 
ποιήσατ 4 
ποιήσατο 1 
ποικίλον 1 
ποικιλόβουλον 1 
ποιμένες 1 
ποιμένι 1 
ποιμαίνονθ 1 
πολέμοιο 1 
πολέμου 1 
πολέμῳ 1 
πολιάς 1 
πολιοῦ 1 
πολλή 1 
πολλήν 1 
πολλαί 1 
πολλοὺς 1 
πολλὰ 4 
πολλὴ 1 
πολλὸν 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 1 
πολυήρατον 2 
πολυγηθέα 1 
πολυδερκέος 1 
πολυδερκὲς 1 
πολυκλύστῳ 2 
πολυπτύχου 1 
πολυσπερέες 1 
πολυφραδέεσσι 1 
πολυφόρβης 1 
πολυχρύσου 1 
πολυώνυμον 1 
πολύιδριν 1 
πολύπτυχον 1 
πολὺ 1 
πολὺν 1 
ποσσίν 1 
ποσσὶ 1 
ποσσὶν 1 
ποτ 4 
ποτέοντο 1 
ποταμοὶ 2 
ποταμοῖο 3 
ποτε 2 
πουλυβότειραν 1 
πουλὺν 1 
πού 1 
πρέπει 1 
πρίν 1 
πραπίδες 1 
πραπίδεσσι 1 
πρεσβυτάτη 1 
πρεσβύταται 1 
πρεσβύτατον 1 
πρηΰνει 1 
πρηστήρων 1 
προέθηκε 1 
προλιπὼν 1 
προπάροιθε 1 
προρέει 1 
προσέειπε 2 
προσέειπον 1 
προσέκυρσε 1 
προσέφη 1 
προσηύδα 1 
προτέροισι 1 
προτέρων 2 
προφερεστάτη 2 
προφρονέως 2 
προχόῳ 1 
πρό 2 
πρόπαν 2 
πρόπαρ 1 
πρόσθ 1 
πρόσθε 1 
πρόσθεν 3 
πρότερος 2 
πρόφρονι 1 
πρόφρων 1 
πρώτη 1 
πρώτην 3 
πρώτιστα 2 
πρώτοισι 1 
πρὶν 3 
πρὸ 1 
πρὸς 5 
πρῶτα 7 
πρῶτον 8 
πρῶτος 1 
πρῶτόν 1 
πτερύγεσσι 1 
πτολέμοιο 1 
πτολιπόρθῳ 1 
πυθμέν 1 
πυκινὰς 1 
πυλέων 2 
πυρός 1 
πυρὶ 2 
πυρὸς 6 
πω 1 
πωλεῖται 1 
πόδας 1 
πόδες 1 
πόλεμοί 1 
πόλεμον 1 
πόλλ 2 
πόνον 2 
πόντον 3 
πόντος 5 
πόντου 2 
πόντῳ 3 
πόρε 1 
πόρεν 2 
πόρον 1 
πόσσ 1 
πότνια 1 
πότνιαν 2 
πύλαι 1 
πύματον 1 
πὰρ 2 
πᾶσα 2 
πᾶσαν 1 
πᾶσι 2 
πᾶσιν 3 
πῆμ 1 
πῆμα 4 
πῦρ 3 
σάρκας 1 
σέλαι 1 
σίδηρος 1 
σίμβλους 1 
σαίνει 1 
σε 1 
σειόμενος 1 
σιδηρέη 1 
σκαιῇ 1 
σκιδναμένῃ 1 
σκληρὸν 1 
σκυλάκεσσιν 1 
σκῆπτρον 1 
σμήνεσσι 1 
σμερδαλέης 1 
σμερδαλέον 1 
σπέος 1 
σπαργανίσασα 1 
σπεύδουσι 1 
σπῆι 1 
στήθεσσι 2 
στήθεσσιν 4 
στήριξε 1 
σταθμοῖσι 1 
σταθμῷ 1 
στεινομένη 1 
στενάχιζε 1 
στεροπήν 4 
στεροπῆς 2 
στεφάνην 1 
στεφάνους 1 
στεῖχον 1 
στιβαροῖσι 2 
στιβαρῆς 1 
στιβαρῇς 1 
στιβαρῶν 1 
στομάτων 1 
στοναχίζετο 1 
στονόεντα 1 
στονόεντας 2 
στρωτοῖς 1 
στυγέουσι 2 
στυγερόν 1 
στυγερὴ 2 
στόμα 1 
στόματος 2 
συμφράσσαιτο 1 
συμφράσσασθαι 1 
συνάντωνται 1 
συνήθεας 1 
συνεχέως 1 
συνιέμεν 1 
συνωχαδόν 1 
σφέων 1 
σφεας 1 
σφετέρην 1 
σφετέρῳ 1 
σφεων 1 
σφιν 2 
σφοῖσιν 1 
σφᾶς 1 
σχέτλιος 1 
σύμπλασσε 1 
σύμφοροι 1 
σὺν 8 
σῆμ 1 
σῇσι 1 
τ 91 
τά 8 
τάχ 1 
τέ 2 
τέκ 1 
τέκε 22 
τέκεν 8 
τέκετο 1 
τέκνα 11 
τέλος 1 
τέξεσθαι 4 
τέρας 1 
τέρεν 1 
τέρενα 1 
τέρπουσι 2 
τέρψιν 1 
τέρψις 1 
τέτατο 1 
τέτμῃ 1 
τέχνην 2 
τέχνης 2 
τέχνῃ 3 
τέχνῃσι 2 
τήκεται 1 
τήκετο 1 
τί 1 
τίεται 1 
τίη 1 
τίκτε 3 
τίκτεν 1 
τίμα 1 
τίμησε 2 
τίσαιτο 1 
τίσιν 1 
ταλασίφρονος 1 
τανυσίπτερος 1 
τανύπτερον 1 
τανύσφυροι 1 
ταρφέες 1 
ταχέως 1 
ταύρου 1 
ταύτην 3 
ταὶ 1 
ταῦτ 2 
ταῦτά 1 
ταῦτα 1 
τε 262 
τεθαλυῖαν 1 
τεκοῦσα 1 
τελέεσθαι 1 
τελέσαιμι 1 
τελέσας 3 
τελέσῃ 1 
τελήεντος 2 
τελεσφόρον 1 
τελευτὴ 1 
τελεῦσι 1 
τετίμηται 1 
τετελεσμένον 1 
τετεύχατο 1 
τετιημένη 1 
τετιμένη 1 
τεύχεσι 1 
τεῖχος 1 
τεῦξάν 1 
τεῦξε 2 
τεῦξεν 1 
τηλέσκοπον 2 
τηλοῦ 1 
τηλόθεν 1 
τι 3 
τιθεῖσί 1 
τιμάς 2 
τιμάων 1 
τιμήν 1 
τιμήσωσι 1 
τιμαί 1 
τιμὰς 1 
τιμὴ 1 
τιμὴν 5 
τιμῆς 4 
τιν 1 
τινάσσετο 1 
τινι 1 
τις 9 
τισαίμεθα 1 
τιταίνοντας 1 
τοίη 1 
τοι 7 
τοκεῦσι 1 
τοκῆα 1 
τοκῆας 1 
τοκῆι 1 
τούτου 1 
τούτων 1 
τοὔνεκα 1 
τοὶ 1 
τοὺς 11 
τοῖο 4 
τοῖον 1 
τοῖος 1 
τοῖς 6 
τοῖσιν 1 
τοῖό 1 
τοῦ 6 
τοῦτο 2 
τοῦτό 1 
τρέε 1 
τρέφει 1 
τρίτον 1 
τραφέμεν 1 
τρεῖς 3 
τριηκοσίας 1 
τρικέφαλον 1 
τριπόλῳ 1 
τριστοιχεὶ 1 
τρὶς 1 
τυτθὸν 1 
τυχόντι 1 
τόθ 1 
τόν 2 
τόνδε 1 
τόσσοι 1 
τόσσον 2 
τόσσος 1 
τότ 6 
τότε 3 
τύνη 1 
τὰ 7 
τὰς 2 
τὴν 10 
τὸ 9 
τὸν 13 
τὼς 1 
τῆλε 1 
τῆς 6 
τῇ 4 
τῇσιν 1 
τῶν 13 
τῷ 12 
υἱέες 1 
υἱέι 1 
υἱόν 2 
υἱός 1 
υἱὲ 1 
υἱὸν 1 
υἱὸς 4 
φάλαγγας 2 
φάος 5 
φάσκε 1 
φάτ 1 
φάτο 5 
φέρει 1 
φέρεσθαι 1 
φέρετ 1 
φέροι 1 
φέρον 1 
φέροντά 1 
φέρουσα 1 
φέρτατός 1 
φέρων 1 
φίλην 1 
φίλοισιν 1 
φίλον 3 
φίλου 2 
φίλους 1 
φίλωνται 1 
φίλῃ 2 
φίλῃσιν 1 
φαέθων 1 
φαίδιμα 2 
φαίδιμον 2 
φαίνετε 1 
φαείνει 1 
φαεσιμβρότου 1 
φαινομένην 1 
φασι 1 
φατειὸν 1 
φαῖνε 1 
φερέσβιος 1 
φεύγων 1 
φθέγγονθ 1 
φθέγξατο 1 
φθείρουσι 2 
φθεισήνορα 1 
φθινόντων 1 
φιλομμειδὴς 2 
φιλομμηδέα 1 
φιλότητά 1 
φιλότητι 21 
φιλότητος 3 
φιτύσατο 1 
φλεγέθοντος 1 
φλόγα 1 
φλὸξ 2 
φρένας 2 
φρένες 1 
φραδμοσύνῃσι 1 
φραδμοσύνῃσιν 2 
φρασάτην 1 
φρεσίν 1 
φρεσὶ 3 
φρονέοντα 1 
φρονέων 1 
φυήν 1 
φυλάσσει 2 
φυὴν 1 
φωνήεσσιν 1 
φωναὶ 1 
φωνὴ 1 
φωνῇ 1 
φόωσδε 1 
φύλακες 1 
φῦλ 2 
φῦλα 1 
φῦλον 4 
χάλκεον 3 
χάλκεος 3 
χάριν 1 
χάρις 1 
χάσμα 1 
χέρεσσιν 2 
χήτεϊ 1 
χίλιαί 1 
χίμαιρα 1 
χαίρετ 1 
χαίρετε 1 
χαίρων 1 
χαλεπώτερος 1 
χαλεπῆς 1 
χαλκείας 1 
χαλκεόφωνον 1 
χαλκοκορυστήν 1 
χαλκῷ 1 
χαμαιγενέων 1 
χαμαὶ 1 
χαρίεντας 1 
χαρίεσσα 2 
χαριζόμενος 1 
χαροποῖο 1 
χείουσιν 1 
χείρεσσι 1 
χείρεσσιν 1 
χειρός 1 
χειρὶ 1 
χειρὸς 1 
χειρῶν 2 
χερσί 1 
χερσὶ 4 
χερσὶν 4 
χεῖρας 2 
χεῖρες 3 
χηρωσταί 1 
χθονίου 1 
χθονίους 1 
χθονὶ 6 
χθονὸς 6 
χθόνα 3 
χθών 1 
χθὼν 2 
χιμαίρης 1 
χοάνοισι 1 
χοροὶ 1 
χοροὺς 1 
χροὸς 1 
χρυσάμπυκες 1 
χρυσέην 5 
χρυσέης 1 
χρυσέοισι 1 
χρυσέῃ 1 
χρυσοκόμης 1 
χρυσοπέδιλον 1 
χρυσοπεδίλου 1 
χρυσοστέφανον 2 
χρόα 1 
χρόνον 1 
χρύσεα 2 
χρύσειον 1 
χωόμενος 2 
χόλοιο 1 
χόλον 2 
χόλος 1 
χόλου 2 
χώρου 1 
χώρῳ 1 
χώσατο 1 
χὠ 1 
ψευδέας 1 
ψεύδεα 1 
ψεύδηται 1 
ψολόεντι 1 
ψυχρόν 1 
ἀάπτους 1 
ἀέθλους 2 
ἀέκητι 1 
ἀέλλῃ 1 
ἀέντων 1 
ἀέξειν 1 
ἀέξετο 3 
ἀίσσοντο 2 
ἀγέλας 1 
ἀγέραστος 1 
ἀγέστρατον 1 
ἀγήνορα 1 
ἀγήνωρ 1 
ἀγήραος 2 
ἀγήρω 1 
ἀγήρῳ 1 
ἀγαθοῖο 2 
ἀγαθόν 3 
ἀγακλειτοῖσιν 1 
ἀγακλυτὸς 1 
ἀγαλλομένην 1 
ἀγαλλόμεναι 1 
ἀγανώτατον 1 
ἀγαυοί 1 
ἀγαυῶν 1 
ἀγαύρου 1 
ἀγγελίην 1 
ἀγελείης 1 
ἀγκυλομήτην 1 
ἀγκυλομήτης 5 
ἀγλαΐην 1 
ἀγλαὰ 3 
ἀγλαὸν 1 
ἀγορεύων 1 
ἀγορῆφι 1 
ἀγορῇ 1 
ἀγρομένοισιν 1 
ἀγώμενος 1 
ἀγῶνα 1 
ἀγῶνι 1 
ἀδάητα 1 
ἀδάμαντι 1 
ἀδάμαντος 2 
ἀείδειν 2 
ἀείσατε 2 
ἀεθλεύωσ 1 
ἀεικέα 2 
ἀεσιφροσύνῃσιν 1 
ἀθάναται 2 
ἀθάνατοί 1 
ἀθάνατοι 2 
ἀθάνατον 3 
ἀθάνατος 1 
ἀθέσφατον 1 
ἀθανάτοιο 1 
ἀθανάτοις 3 
ἀθανάτοισι 11 
ἀθανάτοισιν 7 
ἀθανάτου 1 
ἀθανάτους 3 
ἀθανάτων 13 
ἀιδνῇς 1 
ἀκάκητα 1 
ἀκάμαντι 1 
ἀκάματοι 1 
ἀκάματος 1 
ἀκαμάτοιο 2 
ἀκαμάτῃσι 2 
ἀκαχήμενος 1 
ἀκαχὼν 1 
ἀκηδέα 1 
ἀκηδὴς 1 
ἀκούσαντες 1 
ἀκοῦσαι 2 
ἀκροτάτης 1 
ἀκροτάτῳ 1 
ἀκτίνεσσιν 1 
ἀκτὰς 1 
ἀλίαστον 1 
ἀλαλητῷ 1 
ἀλαοσκοπιὴν 1 
ἀλγινόεντα 1 
ἀλγινόεσσαν 1 
ἀλεγίζω 1 
ἀληθέα 2 
ἀλκτὴρ 1 
ἀλκὴ 1 
ἀλλ 10 
ἀλλά 6 
ἀλλήλας 1 
ἀλλήλοις 2 
ἀλλήλοισι 3 
ἀλλήλῃσιν 1 
ἀλλότριον 1 
ἀλλὰ 6 
ἀλυκτοπέδῃσι 1 
ἀλφηστῇσιν 1 
ἀμάρυσσεν 1 
ἀμέγαρτον 1 
ἀμήχανον 4 
ἀμαιμάκετον 1 
ἀμβροσίην 2 
ἀμβροσίης 1 
ἀμβροσίῃ 1 
ἀμείβετο 1 
ἀμειβόμεναι 1 
ἀμειλίκτων 1 
ἀμφ 1 
ἀμφί 2 
ἀμφιγυήεις 1 
ἀμφιρρύτῳ 1 
ἀμφοτέρας 1 
ἀμφοτέροισιν 1 
ἀμφοτέρωθεν 1 
ἀμφοτέρων 3 
ἀμφοτέρῃσιν 1 
ἀμφότεροι 2 
ἀμφὶ 12 
ἀμφὶς 1 
ἀμύμονά 1 
ἀμύμονα 1 
ἀμύμονος 1 
ἀμύμων 1 
ἀμῶνται 1 
ἀν 2 
ἀνάγκης 2 
ἀνάελπτα 1 
ἀνάκτων 1 
ἀνάξειν 1 
ἀνάπνευστος 1 
ἀνάσσει 2 
ἀνάσσειν 1 
ἀνάσσων 1 
ἀνέηκε 1 
ἀνέμους 1 
ἀνέμων 4 
ἀνέρ 1 
ἀνέρες 2 
ἀνήγαγον 1 
ἀνήκεστον 1 
ἀνίεσκε 1 
ἀνίην 1 
ἀνίκητος 1 
ἀναιδέα 2 
ἀναρεψαμένη 1 
ἀνδράσι 1 
ἀνδράσιν 4 
ἀνδρῶν 10 
ἀνείλετο 1 
ἀνεφαίνετο 1 
ἀνθεμόεσσαν 1 
ἀνθρώποις 3 
ἀνθρώποισι 5 
ἀνθρώποισιν 4 
ἀνθρώπους 2 
ἀνθρώπων 10 
ἀνστρέφεται 1 
ἀντ 2 
ἀντίον 1 
ἀντιφερίζει 1 
ἀντὶ 3 
ἀνύσσας 1 
ἀνώγει 1 
ἀνὰ 1 
ἀοιδήν 2 
ἀοιδοὶ 1 
ἀοιδὴ 1 
ἀοιδὸς 1 
ἀοιδῆς 2 
ἀοιδῇ 1 
ἀπ 15 
ἀπάνευθε 1 
ἀπέσσυθεν 1 
ἀπέσσυτο 1 
ἀπήμαντος 1 
ἀπαμείρεται 1 
ἀπείριτον 1 
ἀπείριτος 1 
ἀπείρονα 1 
ἀπείρων 1 
ἀπεδειροτόμησεν 1 
ἀπεμνήσαντο 1 
ἀπηύρα 1 
ἀποκρύπτασκε 1 
ἀπολλείψας 1 
ἀποπνείουσα 1 
ἀποπτάμενος 1 
ἀπορνύμεναι 1 
ἀπορραίσειν 1 
ἀποτμήξας 1 
ἀποφθιμένου 1 
ἀπὸ 9 
ἀρέσθαι 1 
ἀργέστεω 1 
ἀργέστην 1 
ἀργέτι 1 
ἀργαλέ 2 
ἀργαλέη 1 
ἀργαλέοισι 1 
ἀργαλέοισιν 1 
ἀργαλέον 1 
ἀργαλέου 1 
ἀργαλέων 1 
ἀργυρέοισι 1 
ἀργυρέῃς 1 
ἀργυροδίνην 1 
ἀργυρόπεζα 1 
ἀργυφέῃ 1 
ἀρηιφίλῳ 1 
ἀρηρυῖαν 1 
ἀρηρώς 1 
ἀριδείκετ 1 
ἀριδείκετα 1 
ἀριδείκετον 1 
ἀρτιέπειαι 1 
ἀρχόμεναί 1 
ἀρχώμεθ 1 
ἀρχώμεθα 1 
ἀρχῆς 8 
ἀρῆς 1 
ἀσβέστου 1 
ἀσκήσας 1 
ἀσπέτου 1 
ἀστέρα 1 
ἀστεμφέως 1 
ἀστεμφής 1 
ἀστεροπητὴς 1 
ἀστεροπῇ 1 
ἀστερόενθ 1 
ἀστερόεντα 2 
ἀστερόεντος 6 
ἀστράπτων 1 
ἀσφαλέως 1 
ἀσφαλὲς 2 
ἀσχέτου 1 
ἀτάσθαλος 1 
ἀταλὰ 1 
ἀταρτηροῖο 1 
ἀτασθάλου 1 
ἀτασθαλίης 1 
ἀτασθαλίῃ 1 
ἀτενεῖ 1 
ἀτιταλλέμεναί 1 
ἀτρυγέτοιο 4 
ἀτρυγέτῳ 1 
ἀτρύγετον 1 
ἀτρύγετος 1 
ἀτὰρ 1 
ἀυτμὴ 1 
ἀυτμῇ 1 
ἀφ 1 
ἀφίκεσθε 1 
ἀφίκετο 1 
ἀφείλετο 1 
ἀφνειὸν 1 
ἀφρογενέα 1 
ἀφρὸς 1 
ἀφρῷ 1 
ἀχνύμενοι 1 
ἀψευδέα 1 
ἀψορρόου 1 
ἁζόμενος 1 
ἁλίοιο 1 
ἁλμυρὸς 2 
ἁμάρτῃ 1 
ἁμαρτίνοόν 1 
ἁπάντη 1 
ἁπάντων 3 
ἁπαλοῖσιν 1 
ἁπασέων 2 
ἂμ 1 
ἂν 2 
ἂψ 2 
ἃς 1 
ἄατος 1 
ἄγραυλοι 1 
ἄγρην 1 
ἄγων 1 
ἄεθλον 1 
ἄεθλος 1 
ἄειδον 1 
ἄεισι 1 
ἄζηται 1 
ἄητο 1 
ἄκμων 2 
ἄκοιτιν 8 
ἄλαλκεν 1 
ἄλαστον 1 
ἄλγε 1 
ἄλειφαρ 1 
ἄλκιμος 2 
ἄλλα 1 
ἄλλαι 3 
ἄλλο 1 
ἄλλοι 3 
ἄλλος 3 
ἄλλοτε 6 
ἄλλου 1 
ἄλλων 1 
ἄλοχον 1 
ἄμβροτον 1 
ἄμερδε 1 
ἄμπαυμά 1 
ἄμυδις 1 
ἄμφεπε 1 
ἄμωμος 1 
ἄνακτα 1 
ἄνακτι 3 
ἄνακτος 3 
ἄναξ 1 
ἄναξεν 1 
ἄνασσον 1 
ἄναυδος 1 
ἄνδρα 1 
ἄνδρας 1 
ἄνδρες 2 
ἄνδρεσσι 1 
ἄνεμοι 1 
ἄνθεα 1 
ἄνθεσιν 1 
ἄνθος 1 
ἄνθρωποι 3 
ἄνομόν 1 
ἄντα 1 
ἄντρῳ 1 
ἄορ 1 
ἄπλαστοι 1 
ἄπλητον 1 
ἄπλητος 2 
ἄπο 1 
ἄρ 20 
ἄρα 13 
ἄρμενα 1 
ἄρνας 1 
ἄρσενες 1 
ἄσβεστος 1 
ἄσπετος 2 
ἄστρα 2 
ἄτερ 1 
ἄτιμος 1 
ἄφενος 1 
ἄφθιτα 3 
ἄφθιτον 1 
ἄφθιτος 2 
ἄψ 1 
ἄψορρον 1 
ἅδον 2 
ἅλα 1 
ἅμ 2 
ἅμα 2 
ἅπαντα 1 
ἅρπην 2 
ἆσσον 2 
Ἀίδεω 3 
Ἀίδην 1 
Ἀίδης 1 
Ἀγαυὴ 1 
Ἀγαυὴν 1 
Ἀγλαΐην 1 
Ἀγχίσῃ 1 
Ἀδμήτη 1 
Ἀελλώ 1 
Ἀθήνη 2 
Ἀθήνην 3 
Ἀθηναίης 1 
Ἀιδωνεὺς 1 
Ἀκάστη 1 
Ἀκταίη 1 
Ἀλκμήνη 1 
Ἀλκμήνης 2 
Ἀλφειόν 1 
Ἀμφιγυήεις 2 
Ἀμφιλλογίας 1 
Ἀμφιρὼ 1 
Ἀμφιτρίτη 1 
Ἀμφιτρίτης 1 
Ἀμφιτρίτῃ 1 
Ἀμφιτρυωνιάδης 1 
Ἀνδροκτασίας 1 
Ἀπάτην 1 
Ἀπέσαντος 1 
Ἀπόλλωνα 2 
Ἀπόλλωνι 1 
Ἀπόλλωνος 1 
Ἀρίμοισιν 1 
Ἀργεΐην 1 
Ἀριάδνην 1 
Ἀρισταῖος 1 
Ἀσίη 1 
Ἀστερίην 1 
Ἀστραίῳ 1 
Ἀστραῖόν 1 
Ἀτλαντὶς 1 
Ἀτρυτώνην 1 
Ἀφροδίτη 1 
Ἀφροδίτην 6 
Ἀφροδίτης 2 
Ἀχελώιόν 1 
Ἀχιλλῆα 1 
Ἁλιάκμονά 1 
Ἁλιμήδη 1 
Ἁρμονίη 1 
Ἁρμονίην 1 
Ἁρπυίας 1 
Ἄγριον 1 
Ἄλγεα 1 
Ἄργην 1 
Ἄρδησκον 1 
Ἄρηα 1 
Ἄρηι 2 
Ἄρτεμιν 2 
Ἄτην 1 
Ἄτλαντα 1 
Ἄτλας 1 
Ἄτροπον 2 
ἐάων 4 
ἐέργει 1 
ἐέρσην 1 
ἐβιήσατο 1 
ἐβούλευσεν 1 
ἐβρόντησε 1 
ἐγένοντο 4 
ἐγγυάλιξεν 1 
ἐγείνατο 5 
ἐγρεκύδοιμον 1 
ἐγώ 1 
ἐδάμασσε 1 
ἐδάσσατο 1 
ἐδέξατο 1 
ἐδίδαξαν 1 
ἐδίδου 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλητε 1 
ἐθέλουσά 1 
ἐθέλουσα 1 
ἐθέλωμεν 1 
ἐθέλῃ 1 
ἐθέλῃσι 1 
ἐθέλῃσιν 2 
ἐθρέφθη 1 
ἐκ 28 
ἐκάλεσσε 1 
ἐκέλονθ 1 
ἐκαρτύναντο 1 
ἐκγεγαυῖαι 1 
ἐκγενόμεσθα 1 
ἐκείνην 1 
ἐκλίνθη 1 
ἐκρίνοντο 1 
ἐλάσσας 1 
ἐλέγχεα 1 
ἐλήλαται 1 
ἐλεφαίρετο 1 
ἐλιλαίετο 1 
ἐλύσατο 1 
ἐμάχοντο 2 
ἐμίσγετο 1 
ἐμβασιλεύει 1 
ἐμβεβαυῖαν 1 
ἐμμενές 1 
ἐμμενέως 1 
ἐμοὶ 1 
ἐν 64 
ἐνέθηκε 2 
ἐνέκειτο 2 
ἐνέπνευσαν 1 
ἐνέροισι 1 
ἐνήρατο 1 
ἐναλίγκιοι 1 
ἐναντίοι 2 
ἐναύλους 1 
ἐνεποιήσαντο 1 
ἐνεῖκαι 1 
ἐνηέος 1 
ἐνιαυτούς 1 
ἐνιαυτόν 2 
ἐνιαυτὸν 1 
ἐνιαυτὸς 1 
ἐνιαυτῶν 2 
ἐνισπεῖν 1 
ἐννέα 8 
ἐννεσίῃσι 1 
ἐννοσίγαιον 1 
ἐννύχιαι 1 
ἐνοπήν 1 
ἐντὸς 6 
ἐνόησε 1 
ἐνὶ 11 
ἐξ 14 
ἐξάγαγ 1 
ἐξέθορε 1 
ἐξέλασεν 1 
ἐξήμησε 1 
ἐξαπάτας 1 
ἐξαπάτησεν 1 
ἐξαπατήσας 1 
ἐξαπαφίσκων 1 
ἐξαῦτις 2 
ἐξεγένοντο 10 
ἐξελάειν 1 
ἐξελθεῖν 1 
ἐξενάριξε 1 
ἐξεριπόντος 1 
ἐξετέλεσσ 1 
ἐξετέλεσσαν 1 
ἐξετελεῖτο 1 
ἐξεφαάνθη 1 
ἐξιτόν 1 
ἐξοπίσω 2 
ἐοικότα 2 
ἐοικὸς 1 
ἐοῦσα 3 
ἐπ 8 
ἐπάγων 1 
ἐπάλμενος 1 
ἐπάσαντο 1 
ἐπέεσσιν 1 
ἐπέθηκε 1 
ἐπέστενε 1 
ἐπέσχετο 1 
ἐπέτελλε 1 
ἐπέφραδε 2 
ἐπέφυκον 2 
ἐπέχοντες 1 
ἐπήρατον 1 
ἐπίθοντο 1 
ἐπίκλησιν 1 
ἐπίκουροι 1 
ἐπίορκον 2 
ἐπίφρονα 2 
ἐπίφρονι 1 
ἐπαινῆς 2 
ἐπασσυτέρας 1 
ἐπεί 1 
ἐπερρώσαντο 1 
ἐπεστενάχιζε 1 
ἐπετέρπετο 1 
ἐπεφράσσατο 1 
ἐπεὶ 8 
ἐπηρεφέας 1 
ἐπιβησέμεν 1 
ἐπιδέρκεται 1 
ἐπιδευὴς 1 
ἐπιείκελα 2 
ἐπιείκελον 1 
ἐπιλήθεο 1 
ἐπιλήθεται 1 
ἐπιμίσγεται 2 
ἐπιμειδήσας 1 
ἐπιπλομένων 1 
ἐπιπνείουσι 1 
ἐπισταμένως 1 
ἐπιστρέφεται 1 
ἐπιφροσύνῃσιν 1 
ἐπιχθονίοισι 2 
ἐπιχθονίους 1 
ἐπιχθονίων 1 
ἐπομόσσῃ 1 
ἐπώνυμον 2 
ἐπὶ 17 
ἐπῄνεσσαν 1 
ἐράσσατο 1 
ἐρίζετο 1 
ἐρίκτυπον 1 
ἐρατή 1 
ἐρατεινήν 3 
ἐρατὰ 1 
ἐρατὴ 2 
ἐρατὴν 1 
ἐρατὸς 1 
ἐρατῇ 3 
ἐργάζονται 1 
ἐρεβεννή 1 
ἐρεβεννῆς 1 
ἐρειπομένης 1 
ἐρεμνῆς 2 
ἐριβρύχεω 1 
ἐριγδούποιο 1 
ἐριθηλέος 1 
ἐρικτύπου 1 
ἐρικτύπῳ 1 
ἐρικυδέος 1 
ἐρινῦς 1 
ἐρισθενέος 1 
ἐρισμαράγοιο 1 
ἐρχόμενοί 1 
ἐρχόμενον 1 
ἐρόεσσα 3 
ἐρύκει 1 
ἐς 26 
ἐσθίει 1 
ἐσθλόν 1 
ἐσθλὴ 3 
ἐσθλὸς 1 
ἐσθλῷ 1 
ἐσθῆτι 1 
ἐσκάτθετο 3 
ἐσκίασαν 1 
ἐσμαράγησεν 1 
ἐσμαράγιζε 1 
ἐσσυμένως 1 
ἐσσόμενα 2 
ἐστ 1 
ἐστήρικται 1 
ἐστίν 2 
ἐστεφάνωται 1 
ἐστι 3 
ἐστιν 2 
ἐστὶ 4 
ἐστὶν 2 
ἐσφαράγιζον 1 
ἐσχατιῇ 2 
ἐτήκετο 1 
ἐτανύσθη 1 
ἐτελέσθη 1 
ἐτύμοισιν 1 
ἐτώσια 1 
ἐυεργεσιάων 1 
ἐυρρείτην 1 
ἐυστέφανον 1 
ἐυστέφανος 1 
ἐυστέφανός 1 
ἐυστεφάνῳ 1 
ἐυσφύρῳ 1 
ἐυτρήτοις 1 
ἐυώνυμον 1 
ἐφέπουσι 1 
ἐφέπουσιν 1 
ἐφιμέρου 1 
ἐχέφρονες 1 
ἐχθρὸς 1 
ἐχούσαις 1 
ἐχόλωσε 1 
ἐχόντων 1 
ἐόντα 5 
ἐόντας 1 
ἐόντες 1 
ἐόντι 1 
ἐόντων 5 
ἐύπεπλον 1 
ἐύσφυρον 1 
ἐὺς 1 
ἐᾷ 1 
ἑ 3 
ἑαυτῇ 1 
ἑδριόωνται 1 
ἑκάστῳ 2 
ἑκατὸν 3 
ἑκηβόλου 1 
ἑκὼν 1 
ἑλικοβλέφαρόν 1 
ἑλικώπιδα 2 
ἑλικώπιδι 1 
ἑλὼν 1 
ἑξέμεν 1 
ἑξείης 2 
ἑοὺς 1 
ἑοῖο 2 
ἑοῦ 1 
ἑστηὼς 2 
ἑστᾶσιν 1 
ἑτέρη 1 
ἑτέρωθεν 1 
ἑτεροζήλως 1 
ἑὰς 1 
ἑὴν 3 
ἑὸν 3 
ἑὸς 1 
ἑῷ 1 
ἔασιν 4 
ἔβη 1 
ἔγειραν 2 
ἔγεντο 1 
ἔγκατα 1 
ἔγχεα 1 
ἔδησαν 1 
ἔδοι 1 
ἔδον 1 
ἔδουσι 1 
ἔδωκε 1 
ἔειπον 1 
ἔζεε 2 
ἔην 2 
ἔθεντο 1 
ἔθηκε 3 
ἔκτεινε 1 
ἔκτοσθεν 3 
ἔκφυγε 1 
ἔλαχεν 1 
ἔλαχον 1 
ἔλλαβεν 1 
ἔμελλε 4 
ἔμελλεν 1 
ἔμεν 1 
ἔμμεναι 1 
ἔμμορε 2 
ἔν 2 
ἔνδοθι 1 
ἔνερθ 1 
ἔνθ 3 
ἔνθα 16 
ἔνθεν 2 
ἔνι 3 
ἔνοσίν 1 
ἔνοσις 2 
ἔντοσθε 2 
ἔπε 1 
ἔπειτ 1 
ἔπειτα 9 
ἔπεμψε 1 
ἔπλετο 2 
ἔπλητ 1 
ἔπρεσε 1 
ἔργ 2 
ἔργα 5 
ἔργματ 1 
ἔργοις 1 
ἔργον 5 
ἔργων 3 
ἔργῳ 1 
ἔρδων 1 
ἔριδι 1 
ἔριδος 2 
ἔρις 1 
ἔρος 1 
ἔρριψε 1 
ἔρυτ 1 
ἔρχεται 2 
ἔσαν 2 
ἔσεσθαι 1 
ἔσπετε 1 
ἔστ 3 
ἔστειχε 1 
ἔστι 1 
ἔσχατα 1 
ἔσχεν 1 
ἔσχον 1 
ἔσω 1 
ἔτ 2 
ἔτεα 1 
ἔτεκ 3 
ἔτεκεν 2 
ἔτι 2 
ἔτικτε 6 
ἔτικτεν 3 
ἔτραπον 1 
ἔτρεφε 2 
ἔφαθ 1 
ἔφαινον 1 
ἔφασαν 1 
ἔχ 1 
ἔχε 1 
ἔχει 8 
ἔχειν 3 
ἔχεν 1 
ἔχεσκεν 1 
ἔχοι 2 
ἔχοντ 1 
ἔχοντα 1 
ἔχοντας 2 
ἔχοντες 7 
ἔχοντος 1 
ἔχουσα 2 
ἔχουσαι 3 
ἔχουσαν 2 
ἔχουσι 4 
ἔχουσιν 5 
ἔχων 6 
ἕδος 2 
ἕδρη 1 
ἕεις 1 
ἕκαστα 1 
ἕκαστοι 1 
ἕκαστον 1 
ἕκαστος 1 
ἕλε 1 
ἕλεν 1 
ἕνεκ 1 
ἕπονται 1 
ἕρκος 1 
ἕσπετο 2 
ἕστηκεν 1 
ἕτεροι 1 
ἕτερον 1 
ἕτερος 1 
Ἐλευθῆρος 1 
Ἐννοσίγαιον 1 
Ἐννοσίγαιος 1 
Ἐννοσιγαίου 1 
Ἐννοσιγαίῳ 1 
Ἐνυώ 1 
Ἐπιμηθέα 1 
Ἐρέβει 1 
Ἐρέβευσφιν 1 
Ἐρατώ 2 
Ἐρινῦς 1 
Ἐρυθείῃ 2 
Ἑκάτην 2 
Ἑκάτῃ 1 
Ἑλικωνιάδων 1 
Ἑλικῶνι 1 
Ἑλικῶνος 2 
Ἑπτάπορόν 1 
Ἑρμῆν 1 
Ἑρμῇ 1 
Ἑσπερίδας 1 
Ἑσπερίδες 1 
Ἑσπερίδων 1 
Ἑωσφόρον 1 
Ἔρεβος 1 
Ἔρεβός 1 
Ἔριν 1 
Ἔρις 1 
Ἔρος 2 
Ἔχιδνα 1 
Ἔχιδναν 1 
Ἕρμον 1 
ἠέλιον 1 
ἠέρι 1 
ἠγάγετ 2 
ἠγάγετο 2 
ἠγαθέῃ 1 
ἠγνοίησε 1 
ἠδ 12 
ἠδὲ 20 
ἠελίῳ 1 
ἠεροειδέα 1 
ἠεροειδέι 1 
ἠεροειδεῖ 1 
ἠερόεντα 3 
ἠερόεντι 2 
ἠερόεντος 4 
ἠλιβάτοιο 1 
ἠλιβάτους 1 
ἠλιβάτῳ 1 
ἠλύθομεν 1 
ἠμάτιαι 1 
ἠνεμοέσσης 1 
ἠνορέην 1 
ἠνορέης 1 
ἠπείροιο 1 
ἠυκόμοιο 1 
ἠυκόμους 1 
ἠχήεντες 1 
ἠχεῖ 1 
ἠύκομος 2 
ἠὲ 1 
ἠὺν 1 
ἡγεμονεύῃ 1 
ἡδεῖα 1 
ἡδυέπειαι 2 
ἡμετέρας 1 
ἡμετέρου 1 
ἢ 5 
ἣ 31 
ἣν 5 
ἤδη 1 
ἤθεα 1 
ἤλασεν 1 
ἤματα 7 
ἤματι 4 
ἤμελλεν 1 
ἤμησε 1 
ἤπειροί 1 
ἤπειρος 1 
ἤπια 1 
ἤπιον 1 
ἤπιος 1 
ἤριπε 1 
ἤρισε 1 
ἤσθιεν 1 
ἤτοι 2 
ἤχεεν 1 
ἤχθηρε 1 
ἤχθοντο 1 
ἥ 1 
ἥβην 1 
ἥβης 1 
ἥμισυ 2 
ἥν 2 
ἥρπασε 1 
ἥρωι 2 
ἥσυχος 1 
ἦγε 1 
ἦκ 1 
ἦλθε 2 
ἦλθεν 2 
ἦμαρ 2 
ἦν 4 
ἦσαν 3 
ἦτορ 6 
ἧκε 1 
ἧπαρ 1 
ἧς 2 
ἧσσον 1 
Ἠέλιος 1 
Ἠέλιόν 2 
Ἠελίοιο 1 
Ἠελίου 1 
Ἠιόνη 1 
Ἠλέκτρη 1 
Ἠλέκτρην 1 
Ἠμαθίωνα 1 
Ἠοῦς 1 
Ἠριγένεια 1 
Ἠριδανὸν 1 
Ἠὼς 2 
Ἠῶ 2 
Ἡμέρη 2 
Ἡρακλέης 2 
Ἡρακληείη 2 
Ἡρακληείην 1 
Ἡρακληείης 1 
Ἡρακληείῃ 1 
Ἡρακλῆος 2 
Ἡσίοδον 1 
Ἡφαίστου 1 
Ἥβην 2 
Ἥρη 3 
Ἥρην 3 
Ἥρης 1 
Ἥφαιστον 1 
Ἥφαιστος 1 
ἰαχήν 1 
ἰδέσθαι 2 
ἰδεῖν 1 
ἰδμοσύνῃσιν 1 
ἰδυῖαι 1 
ἰδυῖαν 2 
ἰδὲ 2 
ἰεῖσαι 1 
ἰθείῃσι 1 
ἰοειδέα 2 
ἰοχέαιραν 2 
ἰούσῃ 1 
ἰοῦσαι 1 
ἰσχύι 1 
ἰσχὺς 2 
ἰφθίμου 2 
ἰφθίμων 1 
ἰωχμοῖο 1 
ἰωὴ 1 
ἰόντα 1 
ἰόντας 1 
ἱεράων 1 
ἱεροῦ 1 
ἱερὰ 1 
ἱερὴ 1 
ἱερὴν 2 
ἱερὸν 5 
ἱερῆς 1 
ἱεῖσαι 4 
ἱλάσκηται 1 
ἱλάσκονται 1 
ἱμάσσας 1 
ἱμείρων 1 
ἱμερτοὺς 1 
ἱμερόεντα 1 
ἱμερόεντας 1 
ἱμερόεσσα 1 
ἱμερόεσσαν 1 
ἱππήεσσι 1 
ἲς 2 
ἴαλλον 1 
ἴαχε 1 
ἴδ 1 
ἴδεν 1 
ἴδμεν 3 
ἴδοντο 1 
ἴδωσι 1 
ἴκελον 1 
ἴκταρ 1 
ἴσαν 1 
ἴσασιν 1 
ἴσχεν 1 
ἴφθιμον 1 
ἴφθιμόν 1 
ἵεσαν 1 
ἵησι 1 
ἵκανε 1 
ἵκανεν 1 
ἵκετ 2 
ἵκετο 2 
ἵκηται 2 
ἵκοι 1 
ἵκοιτ 1 
ἵκοιτο 3 
ἵν 1 
ἵνα 4 
ἵππος 1 
ἶσον 4 
ἷκτο 1 
Ἰάνειρά 1 
Ἰάνθη 1 
Ἰήσονι 1 
Ἰαπετιονίδη 2 
Ἰαπετιονίδης 1 
Ἰαπετιονίδῃ 1 
Ἰαπετοῖο 2 
Ἰαπετόν 2 
Ἰαπετὸς 1 
Ἰασίων 1 
Ἰδυῖά 1 
Ἰδυῖαν 1 
Ἰνὼ 1 
Ἰολάῳ 1 
Ἰωλκὸν 1 
Ἱπποθόη 1 
Ἱππονόη 1 
Ἱππώ 1 
Ἱστίην 1 
Ἴδης 1 
Ἴστρον 1 
Ἵμερος 2 
Ἵππου 1 
Ἶριν 2 
Ἶρις 1 
ὀάρους 1 
ὀίων 1 
ὀβριμοεργός 1 
ὀβριμοπάτρης 1 
ὀβριμόθυμον 1 
ὀλίγων 1 
ὀλοή 2 
ὀλοὴν 1 
ὀλοὸν 1 
ὀλοῶν 1 
ὀλώιόν 1 
ὀμόσσῃ 1 
ὀνίνησιν 2 
ὀνομαστοί 1 
ὀξὺ 1 
ὀπάζει 2 
ὀπάσαι 1 
ὀπίσσω 1 
ὀπηδεῖ 1 
ὀπυίειν 1 
ὀπὶ 2 
ὀρέξαι 1 
ὀρνυμένοιο 1 
ὀρχεῦνται 1 
ὀρώρει 4 
ὀστέα 3 
ὀφθαλμοῖσιν 2 
ὀφθαλμὸς 2 
ὀφρύσι 2 
ὀχθήσας 1 
ὁ 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδός 1 
ὁμηρεῦσαι 1 
ὁμοῖα 1 
ὁμόφρονας 1 
ὁμὸν 1 
ὁμῶς 4 
ὁπλοτάτην 1 
ὁπλότατον 3 
ὁπλότατος 1 
ὁπποτέρην 1 
ὁππότ 2 
ὁπότ 3 
ὁρῶσι 1 
ὃ 8 
ὃν 3 
ὃς 10 
ὄβριμοι 1 
ὄβριμον 1 
ὄζον 1 
ὄλβιος 2 
ὄλβον 2 
ὄλεθρον 1 
ὄνειαρ 1 
ὄνομ 2 
ὄπ 1 
ὄπιθεν 1 
ὄπιν 1 
ὄρει 1 
ὄρηται 1 
ὄρνις 1 
ὄρος 1 
ὄσσαν 6 
ὄσσε 1 
ὄσσετο 1 
ὄσσων 1 
ὄτοβος 1 
ὄφιν 2 
ὄφιος 2 
ὄφρ 3 
ὅ 11 
ὅθι 1 
ὅν 3 
ὅντινα 2 
ὅπλα 1 
ὅππη 1 
ὅπως 2 
ὅρκον 3 
ὅς 3 
ὅσ 1 
ὅσα 1 
ὅσοι 4 
ὅσον 2 
ὅσσ 1 
ὅσσα 1 
ὅσσαι 2 
ὅσσοι 2 
ὅσσον 1 
ὅστις 3 
ὅτ 2 
ὅτε 9 
ὅτι 5 
Ὀβριάρεως 1 
Ὀδυσσῆος 1 
Ὀδυσῆι 1 
Ὀιζὺν 1 
Ὀλμειοῦ 1 
Ὀλυμπίου 1 
Ὀλυμπιάδες 4 
Ὀλύμπια 5 
Ὀλύμπιον 1 
Ὀλύμπιος 1 
Ὀλύμπου 8 
Ὀνείρων 1 
Ὄθρυος 1 
Ὄλυμπον 4 
Ὄλυμπος 2 
Ὄρθον 2 
Ὄρθῳ 1 
Ὅρκον 1 
ὑβριστήν 1 
ὑβριστὴν 1 
ὑβριστὴς 1 
ὑγρὸν 1 
ὑλήεντι 1 
ὑμετέρου 1 
ὑμεῖς 2 
ὑμνήσῃ 1 
ὑμνεύσαις 1 
ὑμνεῖν 1 
ὑμνεῦσαι 3 
ὑμνεῦσι 1 
ὑμὸν 1 
ὑπ 6 
ὑπέδεκτο 1 
ὑπέρβιον 2 
ὑπέρθυμος 1 
ὑπέροπλον 2 
ὑπέστη 1 
ὑπαὶ 1 
ὑπεθήκατο 1 
ὑπεξήλυξε 1 
ὑπερήνωρ 1 
ὑπερήφανα 1 
ὑπερθύμους 1 
ὑπερκύδαντα 1 
ὑπερμενέι 1 
ὑπερόπλου 1 
ὑποδέξεται 1 
ὑποδμηθεῖσ 1 
ὑποδμηθεῖσα 2 
ὑποκυσαμένη 2 
ὑποσχόμενος 1 
ὑποταρτάριοι 1 
ὑπὸ 22 
ὑσμίνας 3 
ὑφ 1 
ὑψηλῆς 2 
ὑψιβρεμέτην 1 
ὑψιβρεμέτης 1 
ὑψιμέδοντος 1 
ὑψόθεν 1 
ὕδωρ 2 
ὕλη 1 
ὕπ 4 
ὕπερθε 2 
ὕπερθεν 2 
ὕπο 4 
ὕστατον 1 
Ὑπερίονά 1 
Ὑπερίονος 1 
Ὑπεριονίδαο 1 
Ὑσμίνας 1 
Ὕδρην 1 
Ὕπνον 2 
Ὕπνος 1 
ὠγύγιον 1 
ὠδύσσατο 1 
ὠκέα 1 
ὠκείης 1 
ὠκείῃς 1 
ὠκεῖαν 1 
ὠμηστήν 1 
ὠμηστὴν 1 
ὠρέξατο 1 
ὠρεύουσι 1 
ὡμάρτησε 1 
ὡς 14 
ὣς 16 
ὤμων 5 
ὤπασε 1 
ὤπασεν 1 
ὤρνυτο 1 
ὤτρυνον 1 
ὥρην 1 
ὥς 5 
ὦ 2 
ὦρσε 1 
ὦρτ 1 
ὧραι 1 
Ὠκεανίνη 2 
Ὠκεανίνην 1 
Ὠκεανοῖο 12 
Ὠκεανοῦ 7 
Ὠκεανόν 1 
Ὠκεανὸν 1 
Ὠκεανῖναι 1 
Ὠκεανῷ 1 
Ὠκυπέτην 1 
Ὠκυρόη 1 
Ὥρας 1 
ᾗ 2 
ᾗς 1 
ᾗσιν 1 
ᾧ 4 
ῥ 7 
ῥέεθρα 1 
ῥέει 3 
ῥέξαι 1 
ῥέοντες 1 
ῥίζαι 1 
ῥίζῃσι 1 
ῥα 8 
ῥαδινοῖσιν 1 
ῥαθάμιγγες 1 
ῥεῖ 1 
ῥεῖα 4 
ῥηιδίως 2 
ῥηξήνορα 1 
ῥινοτόρῳ 1 
ῥινῷ 1 
ῥιπῇ 2 
ῥοίζεσχ 1 
ῥοαὶ 1 
ῥοδόπηχυς 2 
ῥυσόμεθα 1 
ῥῖψε 1 
Ῥέην 1 
Ῥείαν 1 
Ῥείη 3 
Ῥοδίον 1 
Ῥόδειά 1 
Ῥῆσόν 1 

Powered by PhiloLogic