Hesiod, Shield of Heracles (XML Header) [genre: poetry; hexameter] [word count] [Hes. Sc.].

Word Count

Total Words: 3426 Total Unique Words: 1916.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 130 
Αἰγεΐδην 1 
Βοιωτοὶ 1 
Γοργείοις 1 
Γοργοῦς 1 
Γοργόνες 1 
Δανάης 1 
Δαναΐδης 1 
Δεῖμος 1 
Δεῖμός 1 
Δημήτερος 1 
Διόθεν 1 
Διός 1 
Διώνυσος 1 
Διὶ 1 
Διὸς 15 
Δρύαλόν 1 
Δρύαντά 1 
Εὐρυσθῆα 1 
Ζεύς 3 
Ζεὺς 1 
Ζηνὶ 1 
Θήβας 2 
Θήβην 1 
Θήβης 1 
Θήβῃ 1 
Θεμιστονόην 1 
Θησέα 1 
Κένταυροι 1 
Κήυκα 2 
Καδμείους 1 
Καινέα 1 
Κλωθὼ 1 
Κρείοντα 1 
Κρονίωνι 2 
Κυδοιμὸς 1 
Κύκνε 1 
Κύκνον 5 
Κύκνος 4 
Κὴρ 1 
Κῆρες 1 
Κῆυξ 1 
Λάχεσίς 1 
Λαπιθάων 1 
Λητοΐδης 1 
Λητοῦς 1 
Λοκροί 1 
Λυγκῆος 1 
Μίμαντα 1 
Μοῦσαι 1 
Μυρμιδόνων 2 
Μόψον 1 
Οὐλύμποιο 1 
Οὔλυμπόν 1 
Οὔρειόν 1 
Παγασαίου 1 
Παλίωξίς 1 
Παλλὰς 1 
Πειρίθοόν 1 
Περιμήδεά 1 
Περσεύς 1 
Περσεὺς 1 
Πετραῖον 1 
Πευκεΐδας 1 
Πιερίδες 1 
Προΐωξίς 1 
Πρόλοχόν 1 
Πυθοῖδε 1 
Πύλου 1 
Σείριος 1 
Σειρίου 1 
Τάρταρον 1 
Τίρυνθα 1 
Ταφίων 1 
Τηλεβοάων 1 
Τιταρήσιον 1 
Τρηχῖνάδε 1 
Τρηχῖνος 2 
Τριτογένεια 1 
Τυφαόνιον 1 
Φάληρόν 1 
Φίκιον 1 
Φοίβου 1 
Φοῖβος 1 
Φωκῆες 1 
Φόβος 5 
αἰγίδ 2 
αἰγίδα 1 
αἰγιόχοιο 2 
αἰγυπιοὶ 1 
αἰγὸς 1 
αἰδοίῃ 2 
αἰδοῖ 1 
αἰζήιος 1 
αἰθομένοιο 1 
αἰθομένων 1 
αἰνή 1 
αἰνήν 1 
αἰνοτάτῳ 1 
αἰνὸν 1 
αἰχμητάων 1 
αἰχμὴν 1 
αἰχμῇς 1 
αἰόλλονται 1 
αἰῶνος 1 
αἱ 1 
αἱματοέσσας 1 
αἳ 3 
αἴγειροί 1 
αἴθοπι 1 
αἴνυτο 1 
αἴσιμόν 1 
αἴῃ 1 
αἵδε 1 
αἵματι 2 
αἵματος 1 
αἶψ 2 
αἶψα 2 
αἷμ 2 
αἷμα 1 
αὐδὴν 2 
αὐλητῆρι 1 
αὐλοῦ 1 
αὐτέων 2 
αὐτοσχεδὸν 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτοῖς 1 
αὐτοῦ 4 
αὐτός 1 
αὐτὰρ 6 
αὐτὸ 1 
αὐτὸν 4 
αὐτὸς 6 
αὐτῇ 2 
αὐτῷ 1 
αὐχένα 1 
αὐχένας 2 
αὖ 6 
αὖθ 1 
αὖτ 2 
αὖτε 2 
αὖτις 2 
βάλεν 1 
βάλλον 1 
βήσσῃς 1 
βίη 4 
βίην 2 
βίῃ 2 
βαθὺ 1 
βαινουσέων 1 
βαλὼν 2 
βαρυκτύπῳ 1 
βασιλῆος 1 
βεβαῶτες 1 
βεβρυχυῖα 1 
βιβάς 1 
βλεφάρων 1 
βλοσυραί 1 
βλοσυροῖο 2 
βλοσυροῖσι 1 
βουλὰς 1 
βουσί 1 
βοῶν 1 
βράχε 1 
βριθομένων 1 
βριθόμενα 1 
βριθόμενος 1 
βρισάρματος 1 
βροτολοιγὸν 2 
βροτόεντα 1 
βροτὸν 1 
βροτῶν 1 
βροτῷ 1 
βρῶσις 1 
βυσσοδομεύων 1 
βωμὸς 1 
βότρυας 1 
βόων 1 
γ 4 
γάρ 8 
γένεια 1 
γίγνετ 1 
γαίῃ 1 
γαμψώνυχες 1 
γαῖα 1 
γαῖαν 3 
γε 18 
γείνατο 1 
γεινόμεθ 1 
γελόωντες 1 
γενεήν 1 
γενείου 1 
γενεὴ 1 
γηθήσας 1 
γλάφει 1 
γλαυκιόων 1 
γλαυκῶπις 4 
γλυκερῆς 1 
γλῶχες 1 
γουνοπαχής 1 
γυμνωθέντα 3 
γυναικός 1 
γυναικῶν 2 
γυναῖκα 1 
γυναῖκες 1 
γὰρ 10 
γῆράς 1 
δ 125 
δάκρυσι 2 
δέ 20 
δέον 1 
δή 3 
δίκη 1 
δίφρον 3 
δίφρου 5 
δίφρους 1 
δίφρων 2 
δίφρῳ 1 
δαΐδων 1 
δαΐφρων 1 
δαίμων 1 
δαιδαλέην 1 
δαιδαλέοιο 2 
δαμάσσας 1 
δαφοιναί 1 
δαφοινεὸν 1 
δεδήει 1 
δεδοκημένος 1 
δεδορκώς 1 
δειδίξεται 1 
δειδιότες 1 
δεινοῖο 2 
δεινοῖσι 2 
δεινωπαὶ 1 
δεινόν 1 
δεινὰ 2 
δεινὴ 3 
δεινὸν 3 
δεινὸς 1 
δεινῆς 1 
δεινῶν 2 
δειρήν 1 
δελφῖνες 2 
δερκομένη 1 
δερκομένω 1 
δερκομένων 1 
δεσμοῦ 1 
δεύτερον 1 
δηιώσειν 1 
διέκειτο 1 
διδοῖ 1 
διδυμάονε 1 
διοτρεφές 1 
διόγνητος 1 
διὰ 4 
δμηθεῖσα 1 
δμῳῶν 1 
δμῶας 1 
δοιοί 1 
δοιὼ 2 
δοκεύσας 2 
δοκεύων 1 
δορυσσόῳ 1 
δοτῆρες 1 
δουρὶ 1 
δοχμωθείς 1 
δούρατι 1 
δράκον 1 
δράκοντε 1 
δράκουσιν 1 
δρεπάνας 1 
δριμεῖαν 2 
δριμὺ 1 
δρῦς 2 
δυνάμι 1 
δόλον 1 
δόμον 2 
δόμονδε 1 
δόμους 1 
δύμεναι 1 
δύνηαι 1 
δύο 2 
δύσειν 1 
δύσεο 1 
δύω 1 
δώδεκα 1 
δώματ 1 
δώματα 1 
δώροισι 1 
δὲ 66 
δὴ 8 
δῆριν 3 
δῖα 1 
δῖαν 1 
δῦσαι 2 
δῶκ 1 
δῶρα 2 
εἰ 4 
εἰλύφαζε 1 
εἰμεν 1 
εἰποῦσ 1 
εἰπὼν 1 
εἰσαφίκανεν 1 
εἰσι 1 
εἱστήκει 2 
εἴ 1 
εἴασε 1 
εἴδεΐ 1 
εἴκελα 1 
εἴκελος 1 
εἴρυτο 1 
εἴσω 1 
εἵλετο 2 
εἵως 1 
εἶκε 1 
εἶπεν 1 
εἶχε 2 
εἶχον 5 
εἷλε 2 
εἷμα 1 
εὐνηθεῖσαι 1 
εὐνῆς 1 
εὐνῇ 1 
εὐπλεκέων 1 
εὐποίητα 1 
εὐρεῖα 1 
εὐρυμετώπων 1 
εὐρυοδείης 1 
εὐχωλέων 1 
εὔπυργος 1 
εὖ 1 
εὖτ 2 
εὖτε 1 
εὗρε 1 
ζωοί 1 
ζωοὺς 1 
ζωὸν 1 
ζωῇσιν 1 
ζόφον 1 
ζώνῃσι 1 
ζῶε 1 
θ 5 
θάνατόν 1 
θάπτεν 1 
θάρσος 2 
θέε 1 
θέμις 2 
θέρει 1 
θέρος 1 
θέσκελα 1 
θήγει 1 
θήκατο 1 
θαλάσσης 1 
θαλίαι 1 
θανάτοιο 2 
θαρσύνουσα 1 
θαυματὰ 1 
θαῦμα 4 
θεάων 1 
θείοιο 1 
θεαὶ 1 
θεοὶ 1 
θεοῖο 1 
θεοῖσι 1 
θεοῖσιν 2 
θεοῦ 1 
θεσπεσίῳ 1 
θεόντων 1 
θεός 1 
θεὰ 2 
θεῶν 4 
θεῷ 1 
θηλυτεράων 2 
θηρευταί 1 
θηρευτῇς 1 
θνηταὶ 1 
θνητοῖς 1 
θνητὸς 1 
θοίνης 1 
θοὸν 2 
θοῶς 1 
θρασείας 1 
θρασυκάρδιον 1 
θυέλλῃ 1 
θυγάτηρ 2 
θυμήνασαι 1 
θυμόν 1 
θυμὸν 2 
θυμῷ 2 
θόρε 2 
θόρον 1 
θύσανοι 1 
θώρηκα 1 
θᾶσσον 1 
θῆκαν 1 
θῆλυς 1 
κάββαλε 1 
κάκκιον 1 
κάμαξι 1 
κάπροι 1 
κάπρος 1 
κάρη 2 
κάρηνα 1 
κέατο 1 
κέγχροισι 1 
κέρσε 1 
κίβισις 1 
καί 5 
καββάλετ 1 
καθεζόμενος 1 
κακτάμεναι 1 
κακότητα 1 
καλλίτριχας 1 
καλυπτόμενοι 1 
καλὰ 1 
καλὸν 1 
καμπύλον 1 
κανάχιζε 1 
καναχὴ 1 
καναχῇσί 1 
καρήνοις 1 
καρπαλίμως 1 
καρχαρόδοντε 1 
κασιγνήτω 1 
κασιγνήτων 1 
κασσιτέροιο 1 
κατ 1 
καταδύμεναι 1 
καταπεπτηυῖα 1 
καταφλέξαι 1 
κατενήνοθεν 1 
κατεναντίον 1 
κατὰ 5 
κατῃωρεῦντο 1 
κατῇεν 1 
καὶ 73 
κε 3 
κείατο 1 
κείμενον 1 
κείνων 1 
κεκλήγοντες 2 
κεκληγὼς 2 
κεκριμένην 1 
κελαινεφέι 1 
κελαινὸν 2 
κελεύθου 1 
κελεύων 1 
κεν 1 
κεραυνῷ 1 
κεφαλαὶ 1 
κεφαλὴν 1 
κεχάρητο 1 
κεῖτ 1 
κηρόθι 1 
κιθάριζε 1 
κλάζοντε 1 
κλέος 1 
κλειτή 1 
κλειτήν 1 
κλειτοῦ 1 
κλειτὰς 1 
κλυζομένῳ 1 
κλυτοῦ 1 
κλυτὰ 7 
κλυτὸς 1 
κλόνον 1 
κνήμῃσιν 1 
κνημῖδας 1 
κοΐλην 1 
κολλήεντ 1 
κονίοντες 1 
κονίῃσι 1 
κοπτομένη 1 
κορυφῆς 1 
κορωνιόωντα 1 
κορύσσειν 1 
κορύσσουσα 1 
κοτέοντε 1 
κοτέοντες 1 
κοτέων 1 
κοτεόντων 1 
κούρη 2 
κοῦφα 1 
κράτος 1 
κρήδεμνον 1 
κραδίην 1 
κρατεροῖς 1 
κρατεροῦ 1 
κρατερόν 2 
κρατερός 1 
κρατερόφρονα 1 
κρατερὸν 2 
κρατερὸς 1 
κρατὶ 1 
κροτάφοις 1 
κροτάφοισιν 1 
κρυόενθ 1 
κρῆθεν 1 
κταμένης 1 
κτείναντα 1 
κτείνας 1 
κτεινέμεναι 1 
κτύπον 1 
κυάνεαι 1 
κυάνεοι 1 
κυάνου 1 
κυανεάων 1 
κυανοχαίτην 1 
κυανόπτερος 1 
κυανῶπιν 1 
κυδάλιμος 1 
κυδαλίμου 1 
κυδιόων 1 
κυκλοτερὴς 1 
κυλίνδεται 1 
κυλινδομένων 1 
κυνέη 1 
κυνέην 1 
κόνις 2 
κόρυθός 1 
κύκλῳ 1 
κύκνοι 1 
κύνε 1 
κύρσας 1 
κώμαζον 1 
κώμας 1 
κὰδ 1 
κῆρ 1 
κῦδος 1 
λάμπεν 1 
λέοντε 1 
λέοντες 1 
λέουσιν 1 
λέων 1 
λήιον 1 
λίχμαζον 1 
λαγὸς 1 
λαθιφθόγγοιο 1 
λαμπετόωντι 1 
λαμπομένοισι 1 
λαμπομένους 1 
λαμπόμενον 1 
λαοσσόος 1 
λαοσσόου 1 
λαοῖσι 1 
λαός 1 
λαὸς 1 
λαῶν 2 
λείβεται 1 
λευκοὺς 2 
λευκὰ 1 
λευκὸν 1 
λευκῷ 1 
λεχέων 1 
λεόντων 1 
λιγέως 1 
λιγυρῶν 1 
λιγὺ 1 
λιλαιόμενοι 1 
λιμὴν 1 
λιμῷ 1 
λιπέειν 1 
λιπὼν 3 
λοιγὸν 1 
λοφιῇ 1 
λωβητὸς 1 
λῖς 1 
μάκαρας 1 
μάλ 1 
μάλα 3 
μάρνανθ 1 
μάρναντο 1 
μάρτυροι 1 
μάχεσθαι 2 
μάχην 5 
μάχης 1 
μάχοιτο 1 
μάχονται 1 
μέγ 3 
μέγα 12 
μέγαν 4 
μέγας 3 
μέλαν 1 
μέλανας 1 
μέλεσσιν 1 
μέμαρπεν 1 
μέν 2 
μένει 2 
μένεος 1 
μένος 2 
μέσον 1 
μέσσοι 1 
μέσσῃ 1 
μέσσῳ 2 
μήδετο 1 
μίγη 1 
μακάρεσσι 2 
μακάρεσσιν 1 
μακροὶ 1 
μακρὰ 1 
μακρὸν 1 
μακρῷ 1 
μαλερῷ 1 
μαπέειν 2 
μαρνώμεσθ 1 
μαστιέτην 1 
μαστιχόωντι 1 
μαστιόων 1 
μαχέσασθαι 1 
μείδησεν 1 
μεγάθυμοι 1 
μεγάθυμον 1 
μεγάλ 2 
μεγάλα 1 
μεγάλη 2 
μεγάλοιο 1 
μεγάλου 2 
μεγάλους 1 
μεγάλων 1 
μεγάλῳ 2 
μεγέθει 1 
μεγαθαρσέι 1 
μεγαθύμων 1 
μεγαλήτορα 1 
μελάνδετον 1 
μελάνθησάν 1 
μελάνθησαν 1 
μελίη 1 
μελίφρονα 1 
μελαίνῃ 1 
μελαγχαίτην 1 
μελπομένῃς 1 
μεμάποιεν 1 
μεμαώς 1 
μεμαὼς 1 
μεμαῶτες 1 
μενεαίνων 1 
μεσσηγὺς 1 
μετ 3 
μετάφρενον 1 
μετεστεναχίζετ 1 
μετώπου 1 
μετὰ 1 
μηδ 1 
μηδὲν 1 
μηρὸν 2 
μητίετα 2 
μιγεῖσα 1 
μιν 9 
μυδαλέη 1 
μόθον 1 
μόρφνοιο 1 
μόχθον 1 
μύξαι 1 
μὲν 37 
μὴν 2 
μᾶλλον 2 
μῆνιν 1 
μῆτιν 1 
μῦρον 1 
μῶλον 1 
νέοι 1 
νίκη 1 
νίκην 1 
νίσσοντ 1 
ναῖον 1 
νεούτατον 2 
νευρῆς 1 
νηχομένοις 1 
νούσου 1 
νυ 2 
νυκτὶ 1 
νυκτὸς 1 
νωμήσας 1 
νόημ 1 
νόημα 1 
νόον 2 
νόσφιν 1 
νύ 2 
νύσσοντες 1 
νῆχον 1 
νῦν 3 
νῶθ 1 
νῶι 1 
νῶιν 1 
νῶτα 1 
ξεστοί 1 
οἰωνιστὴν 1 
οἱ 14 
οἳ 17 
οἴνας 1 
οἴω 1 
οἵ 7 
οἵη 1 
οἵτινες 1 
οἶσθα 1 
οἷα 1 
οἷον 1 
οἷος 1 
οἷόν 1 
οὐ 5 
οὐδ 4 
οὐδέ 5 
οὐδέτεροι 1 
οὐδαμῇ 1 
οὐδὲ 1 
οὐκ 1 
οὐκέθ 1 
οὐκέτι 1 
οὐρανόθεν 1 
οὐρῇ 1 
οὐτάμεν 1 
οὐταμένου 1 
οὔ 7 
οὔθ 2 
οὔλιος 2 
οὔτ 3 
οὔτασ 1 
οὔτε 3 
οὗ 1 
πάγος 1 
πάις 1 
πάλλεν 1 
πάλλων 1 
πάντα 1 
πάντη 1 
πάντων 2 
πάρος 1 
πέδιλα 1 
πέλεν 2 
πέπον 2 
πέρι 2 
πέσεν 1 
πέσον 1 
πέσωσι 1 
πέτηλα 1 
πέτοντο 1 
πέτραι 1 
πέτρη 1 
πέτρῃ 1 
πίμπλαται 1 
πίονος 1 
πίπτοντα 1 
παίζοντες 2 
παιδί 1 
παιδὸς 1 
παλάμαις 1 
παλάμῃσι 1 
παλινάγρετός 1 
πανέφθου 1 
παναίολον 1 
πανημέριός 1 
παννύχιος 1 
παντὶ 1 
παρακοίτι 2 
παρειάς 1 
παρειῶν 1 
παρελαύνω 1 
παρεῖχον 1 
παρὰ 4 
παρὲξ 2 
πατέρ 1 
πατέρα 1 
πατρίδα 2 
πατρός 1 
πατρὸς 1 
πατὴρ 3 
παῖδα 1 
παῖδας 1 
παῖδε 1 
παῖς 1 
παῦε 1 
πεδίοιο 1 
πεδίονδ 1 
πειρηθῆναι 1 
πελώρου 1 
πεπότητο 1 
περ 2 
περίφρονος 2 
περιμήκεες 1 
περιμαίνεται 1 
περιστονάχησε 1 
περὶ 13 
πεύκη 1 
πεῖθ 1 
πεῦκαι 1 
πιέειν 1 
πιπτόντων 1 
πλέονες 1 
πλήθοντι 1 
πλήθων 1 
πλήν 1 
πλήξιπποι 1 
πλεκτοῖσιν 1 
πλευράς 1 
πληγεῖσα 1 
πλῆμναι 1 
πλῆτο 1 
πνείοντες 1 
ποίησε 1 
ποίησεν 1 
ποδοῖιν 1 
ποδώκεες 1 
ποιήεσσα 1 
ποικίλα 1 
ποιμένα 1 
ποιμένας 1 
πολέμοιο 4 
πολέμοιό 1 
πολεμήια 1 
πολλαὶ 2 
πολλοί 1 
πολλοὶ 3 
πολλὰ 1 
πολλὴ 1 
πολλὸν 1 
πολλὸς 1 
πολυδαίδαλον 3 
πολυχρύσου 2 
πολὺ 2 
πολὺς 2 
ποσσὶν 2 
ποσὶν 2 
ποτέ 1 
ποτὶ 1 
που 1 
πρίν 2 
πραθέειν 1 
πρεσβυτάτη 1 
πρεσβῆες 1 
πρηνὴς 1 
πρηῶνος 1 
προέκειτο 1 
προβέβηκε 1 
προγένοντ 1 
προλιποῦσα 1 
προλιπὼν 1 
προπάροιθε 1 
προσέειπε 1 
προσέειπεν 1 
προσέφη 1 
προσεβήσατο 1 
προσηύδα 3 
προσιόντα 1 
προφερής 1 
προϊδέσθαι 1 
πρυλέεσσι 1 
πρό 1 
πρόσθ 2 
πρόσθεν 1 
πρότερος 1 
πρὶν 1 
πρῶτον 2 
πτερόεντα 4 
πτερύγεσσιν 1 
πτολίεθρον 1 
πτολεμίζειν 1 
πτύχες 1 
πυλέων 1 
πυρὶ 4 
πυρὸς 1 
πόθος 1 
πόλεμον 3 
πόληα 1 
πόληος 1 
πόλιας 1 
πόλιν 3 
πόλιος 1 
πόλις 2 
πόνον 3 
πόνου 1 
πόσ 1 
πόσις 1 
πύθεται 1 
πύλαι 1 
πύξ 1 
πύργων 1 
πώ 1 
πὰρ 2 
πᾶν 4 
πᾶσα 1 
πᾶσαι 2 
πᾶσαν 1 
πῦρ 1 
σάκει 1 
σάκεος 2 
σάκευς 2 
σάκεϊ 1 
σάκος 4 
σέλας 2 
σίδηρον 1 
σακέων 1 
σαπείσης 1 
σαρκὸς 2 
σειόμενος 1 
σεσαρυῖα 1 
σευομένων 1 
σημάντορι 1 
σθένος 2 
σκυλεύσαντες 1 
σμερδαλέον 1 
σπείρουσιν 1 
σπερχνὸν 1 
σπεύδοντι 1 
σπεύδων 1 
στήθεσσι 1 
στήθεσσιν 1 
στήσειν 1 
στίγματα 1 
στίχες 1 
σταφυλῇσι 1 
σταχύων 1 
στιβαροῖσι 1 
στιβαρόν 1 
στομάτων 1 
στονόεντας 1 
στόμα 2 
συναΐγδην 1 
συνενείκεται 1 
συνεῖχε 1 
συνοισόμεθα 1 
συρίγγων 1 
συῶν 1 
σφ 3 
σφέας 2 
σφέτερον 1 
σφεας 1 
σφετέρης 1 
σφετέροισι 1 
σφετέρους 1 
σφετέρων 1 
σφι 3 
σφιν 5 
σφισιν 3 
σχέτλιος 1 
σχίσσας 1 
σχεδόν 1 
σχεδὸν 2 
σχετλίη 1 
σός 1 
σύες 1 
σύλασκε 1 
σύνισαν 1 
σώματι 1 
σὰς 1 
σὴν 1 
σὺ 3 
σὺν 3 
σῆμ 1 
σῆμα 1 
τ 23 
τά 1 
τάφον 1 
τάχα 2 
τάχιστα 3 
τάων 1 
τέ 1 
τέκεσσι 1 
τέκον 1 
τέκος 1 
τέλεσεν 1 
τένοντε 1 
τέρψιν 1 
τέτρατον 1 
τέττιξ 1 
τέτυκτο 1 
τί 1 
τίεσκεν 1 
τίον 1 
τίς 1 
τίσαιτο 1 
ταλάρους 2 
ταλακάρδιος 1 
τανυσφύρου 1 
τανύπεπλον 1 
τανύρριζοι 1 
ταύρεος 1 
ταὶ 3 
τε 84 
τεθαλυῖαι 1 
τεθνηῶτα 1 
τεθνηῶτες 1 
τεθνηῶτος 1 
τελέθουσι 1 
τελαμῶνος 1 
τελευτὴν 1 
τεμένει 1 
τερπόμενος 1 
τευχέων 1 
τεύχε 3 
τεύχεα 8 
τεύχεσι 1 
τεῦξεν 1 
τηλεκλειτοῖο 1 
τηλοῦ 1 
τι 5 
τιθεὶς 1 
τιμήσων 1 
τιμᾷ 1 
τιμῶντες 1 
τινες 1 
τις 5 
τιτάνῳ 1 
τοί 3 
τοι 6 
τοκήων 1 
τοκῆας 1 
τούς 1 
τοὶ 13 
τοῖο 2 
τοῖον 1 
τοῖος 2 
τοῖσιν 2 
τοῦ 5 
τρέον 1 
τρίπος 1 
τρίχας 1 
τρεέτην 1 
τρηχεῖα 1 
τρυγητήρων 1 
τρυφάλειαν 1 
τρὶς 1 
τυπεὶς 1 
τόθ 1 
τόθεν 1 
τόνδε 1 
τότ 2 
τότε 1 
τώ 2 
τὰ 2 
τὴν 1 
τὸ 3 
τὸν 11 
τὼς 4 
τῆλε 1 
τῆμος 1 
τῆς 2 
τῇ 3 
τῇσιν 1 
τῶν 8 
τῷ 6 
υἱόν 1 
υἱός 1 
υἱὸν 3 
υἱὸς 4 
υἷι 2 
φάτο 1 
φέροιεν 2 
φέρτατε 1 
φίλον 1 
φίλος 1 
φίλτατε 1 
φίλτερα 1 
φίλως 1 
φαεινοὶ 1 
φαεινοῦ 1 
φαεινῷ 1 
φαρέτρην 1 
φαταὶ 1 
φατειός 1 
φατειῶν 1 
φερεσσακέας 1 
φεύξεσθαι 1 
φημι 1 
φιλότητι 1 
φιλότητος 2 
φλεγύαο 1 
φλογὶ 1 
φοβέεσκον 1 
φοινικόεις 1 
φοινικόεντα 1 
φορμίγγων 1 
φράσσασθ 1 
φρένας 3 
φρίσσει 1 
φρεσίν 1 
φρεσὶ 4 
φρονέει 1 
φρονέοντε 1 
φρῖσσόν 1 
φυλόπιδα 1 
φυλόπιδός 1 
φυτεύσαι 1 
φυὴν 1 
φωνῇ 1 
φωτός 1 
φωτὶ 1 
φωτῶν 2 
φόνον 1 
φόρμιγγι 1 
φύλλοισι 2 
φύλοπιν 1 
φῦλ 1 
φῦλον 1 
φῶτα 1 
χάλκειοι 1 
χάλκεον 2 
χάρμα 1 
χέει 1 
χαίρετε 1 
χαλαίνοντες 1 
χαλεποὺς 1 
χαλεπὸν 1 
χαλεπὸς 1 
χαλκέου 1 
χαλκέων 1 
χαλκόν 1 
χαλκῷ 4 
χαμαὶ 1 
χαροποί 1 
χαυλιόδων 1 
χείρεσσιν 2 
χειμερίῳ 1 
χειρότερον 1 
χερσί 1 
χερσὶν 7 
χεῖράς 1 
χεῖρας 3 
χεῖρες 1 
χηλῇσι 1 
χθονὶ 2 
χθονὸς 1 
χθόνα 3 
χθών 1 
χιτῶνας 1 
χλοερῷ 1 
χλούνων 1 
χλοῦναί 1 
χλωροῦ 1 
χλωρὴ 1 
χοροί 1 
χοροὶ 1 
χοροῖς 1 
χορός 1 
χορὸν 1 
χρέμισαν 1 
χροῒ 1 
χρυσέας 1 
χρυσέην 1 
χρυσείῃ 1 
χρυσῷ 1 
χρόα 1 
χρύσεια 1 
χρύσειαι 1 
χρύσειοι 1 
χρύσειον 1 
χρύσειος 1 
χρύσεοι 1 
χρύσεον 1 
χρύσεος 1 
χωσάμενος 1 
χώρου 1 
ψιάδας 1 
ψολόεντι 1 
ψυχάς 1 
ψυχαὶ 1 
ψυχὴ 1 
ἀάπτους 1 
ἀέθλους 2 
ἀέθλῳ 1 
ἀέξων 2 
ἀίδιον 1 
ἀγέλαι 1 
ἀγαλλόμενος 1 
ἀγελείη 1 
ἀγκυλοχεῖλαι 1 
ἀγλαΐαι 1 
ἀγλαΐῃ 1 
ἀγλαΐῃς 1 
ἀγλαὸς 1 
ἀγορή 1 
ἀγροιώτας 1 
ἀγροτέρης 1 
ἀγχέμαχοι 1 
ἀγχίμολον 1 
ἀγῶνι 1 
ἀγῶνος 1 
ἀδάμαντος 3 
ἀείδειν 1 
ἀερσιπόται 1 
ἀζαλέοιο 1 
ἀθανάτοισιν 2 
ἀθανάτους 1 
ἀθανάτων 2 
ἀθανάτῃς 1 
ἀθρόοι 1 
ἀιδὲς 1 
ἀκαχμένον 1 
ἀκοίτην 1 
ἀκρότατον 1 
ἀκτήν 1 
ἀκταῖς 1 
ἀκόρητος 3 
ἀλαλητῷ 1 
ἀλιτήμενον 1 
ἀλκτῆρα 2 
ἀλλ 5 
ἀλλά 2 
ἀλλάων 1 
ἀλλήλας 1 
ἀλλήλοις 1 
ἀλλήλοισι 1 
ἀλλήλοισιν 3 
ἀλλήλῃς 1 
ἀλλὰ 3 
ἀλφηστῇσιν 1 
ἀλωήν 1 
ἀλόχου 2 
ἀλόχῳ 1 
ἀμέρσῃς 1 
ἀμαιμακέτοιο 1 
ἀμείνονα 1 
ἀμειβόμενος 1 
ἀμφ 3 
ἀμφί 1 
ἀμφίβληστρον 1 
ἀμφαράβιζον 1 
ἀμφιδεδήει 1 
ἀμφοτέρων 1 
ἀμφότεροι 2 
ἀμφὶ 12 
ἀμύμονος 1 
ἀμύμων 1 
ἀμύνοντες 1 
ἀμώμητος 1 
ἀνάσσων 1 
ἀνέρι 1 
ἀνήρ 1 
ἀνασσείσασα 1 
ἀναστρωφᾶν 1 
ἀναφυσιόωντες 1 
ἀναχάσσασθαι 1 
ἀνδράσι 3 
ἀνδράσιν 1 
ἀνδρομέου 1 
ἀνδροφόνοιο 1 
ἀνδροφόνος 1 
ἀνδρὶ 2 
ἀνδρῶν 6 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνθρώπων 1 
ἀντίη 1 
ἀντίος 3 
ἀντεβόλησεν 1 
ἀντιβίην 2 
ἀνὴρ 3 
ἀοιδῆς 1 
ἀοιδῇ 1 
ἀπ 5 
ἀπέκτανε 1 
ἀπήνης 1 
ἀπαλήσεται 1 
ἀπείριτος 1 
ἀπείρων 1 
ἀπελάμπετο 1 
ἀπελείβετ 2 
ἀπηύρα 1 
ἀπλήτων 1 
ἀποθρῴσκωσιν 1 
ἀπορρίψοντι 1 
ἀπουράμενοι 1 
ἀπὸ 11 
ἀπῃωρεῦντ 1 
ἀρέσαντο 1 
ἀρήια 1 
ἀρήιον 2 
ἀρίστῳ 1 
ἀραβεῦσαι 1 
ἀραρυῖαι 1 
ἀραρυῖαν 1 
ἀργαλέης 1 
ἀργυρέη 1 
ἀργυρέῃς 1 
ἀργυρέῃσι 1 
ἀργύρεοι 3 
ἀρηγέμεν 1 
ἀρκέσει 1 
ἀροτῆρες 1 
ἀρσάμενος 1 
ἀρῆς 2 
ἀσπίδος 1 
ἀσπασίως 1 
ἀσπαστὸν 1 
ἀστεροπῇ 1 
ἀτάρβητον 1 
ἀτὰρ 1 
ἀυσταλέη 1 
ἀυτῆς 3 
ἀφ 2 
ἀφίκετο 1 
ἀφίκωνται 1 
ἀφρὸς 1 
ἀχνύμενος 1 
ἀύτευν 1 
ἁγνὸς 1 
ἁλιεὺς 1 
ἁπαλῶν 1 
ἂμ 1 
ἂν 2 
ἂψ 2 
ἃς 1 
ἄαπτοι 1 
ἄαται 1 
ἄατον 1 
ἄγε 2 
ἄγνυτο 2 
ἄγοι 1 
ἄγουσιν 1 
ἄγρια 1 
ἄεθλον 1 
ἄζει 1 
ἄηθ 1 
ἄιδρις 1 
ἄκριτον 1 
ἄκρον 1 
ἄλκιμος 1 
ἄλλην 1 
ἄλλο 1 
ἄλλον 3 
ἄλλοτε 1 
ἄλλῃ 1 
ἄλσος 2 
ἄμμες 1 
ἄμοτον 1 
ἄμυδις 1 
ἄμφ 1 
ἄμφω 2 
ἄναγον 1 
ἄνακτα 2 
ἄνακτος 3 
ἄνδρες 4 
ἄντα 1 
ἄντυγες 1 
ἄορ 1 
ἄουτον 1 
ἄπληταί 1 
ἄπλητοί 1 
ἄπλητον 1 
ἄπο 1 
ἄρ 9 
ἄρα 5 
ἄραβός 1 
ἄραξα 1 
ἄραξε 1 
ἄρηαι 1 
ἄρμενα 2 
ἄρχεται 1 
ἄτερ 1 
ἄτην 1 
ἄχθος 1 
ἄχος 1 
ἅμα 2 
ἅρμα 4 
ἅρμασι 1 
ἅρματα 2 
ἆορ 1 
Ἀθήνη 4 
Ἀθηναίη 2 
Ἀλκαίοιο 1 
Ἀλκεΐδαο 1 
Ἀλκμήνη 1 
Ἀλκμήνης 1 
Ἀμπυκίδην 1 
Ἀμφιγυήεις 1 
Ἀμφιτρυωνιάδης 4 
Ἀμφιτρύων 3 
Ἀμφιτρύωνα 1 
Ἀμφιτρύωνι 1 
Ἀνδροκτασίη 1 
Ἀπόλλων 2 
Ἀπόλλωνος 3 
Ἀρίονα 1 
Ἀρητιάδην 1 
Ἀφροδίτης 2 
Ἀχλὺς 1 
Ἄιδος 2 
Ἄιδόσδε 1 
Ἄναυρος 1 
Ἄνθειά 1 
Ἄνθην 1 
Ἄρεος 3 
Ἄρην 4 
Ἄρηος 3 
Ἄρης 4 
Ἄρηός 1 
Ἄρκτον 1 
Ἄρνη 1 
Ἄρνην 1 
Ἄσβολον 1 
Ἄτροπος 1 
Ἆρες 1 
ἐέλδωρ 1 
ἐέρση 1 
ἐβήσατο 1 
ἐγγύς 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγειρέσθην 1 
ἐγώ 1 
ἐδάμασσε 1 
ἐδαίετο 1 
ἐδονεῖτο 1 
ἐδρύπτοντο 1 
ἐθέλουσα 1 
ἐθοινῶντ 1 
ἐθύνεον 4 
ἐικυῖαι 1 
ἐκ 4 
ἐκέκλετο 1 
ἐκαίνυτο 1 
ἐκείνου 1 
ἐκλονέοντο 1 
ἐκτελέσαι 1 
ἐκτελέσας 1 
ἐκτολυπεύσας 1 
ἐλάτας 1 
ἐλάτῃς 1 
ἐλάφοιο 2 
ἐλέφαντι 1 
ἐλθέμεν 1 
ἐλλεδανοῖσι 1 
ἐλπόμενος 1 
ἐμ 1 
ἐμάχοντο 1 
ἐμαρνάσθην 1 
ἐμενοίνα 1 
ἐμεῖο 2 
ἐμμαπέως 1 
ἐμμεμαυῖα 1 
ἐμοὶ 1 
ἐμπελάσαντες 1 
ἐμῷ 1 
ἐν 35 
ἐναλίγκιοι 1 
ἐναντίοι 1 
ἐναρίζων 1 
ἐναρσφόρος 1 
ἐνδυκέως 1 
ἐνιαυτῶν 1 
ἐννύχιος 1 
ἐντὸς 1 
ἐνόησαν 1 
ἐνὶ 1 
ἐξ 2 
ἐξέλετο 1 
ἐξίκετ 1 
ἐξεναρεῖν 1 
ἐξεριπόντες 1 
ἐξόπιθεν 1 
ἐξῆρχον 1 
ἐοικώς 2 
ἐοικὼς 1 
ἐπ 7 
ἐπέφαντο 1 
ἐπέφυκον 1 
ἐπίσχετον 1 
ἐπείγετο 1 
ἐπεμβεβαώς 1 
ἐπεμβεβαὼς 1 
ἐπετέλλετ 1 
ἐπεὶ 3 
ἐπηνύσθη 1 
ἐπιβάντες 1 
ἐπιβήμεναι 1 
ἐπιβῆναι 1 
ἐπιείκελον 1 
ἐπιθρῴσκουσα 1 
ἐπικρατέως 3 
ἐπικροτέοντα 1 
ἐπικυρτώοντε 1 
ἐπιπειθόμενος 1 
ἐπιπλομένων 1 
ἐπισμυγερή 1 
ἐπιστολάδην 1 
ἐπιψαύων 1 
ἐπιόντα 2 
ἐποτᾶτο 1 
ἐπόρουσε 1 
ἐπόρουσεν 1 
ἐπὶ 17 
ἐπῶρσε 1 
ἐρέω 1 
ἐρεμνὴν 1 
ἐρρίγοντι 1 
ἐρρώοντο 1 
ἐρυσάρματας 1 
ἐρυσσάμενος 1 
ἐς 13 
ἐσθλὸν 2 
ἐσσυμένως 3 
ἐστάλατ 1 
ἐστήρικτο 1 
ἐστεφάνωτο 1 
ἐστιν 2 
ἐστὶν 1 
ἐτέτυκτο 1 
ἐτιταίνετο 1 
ἐτράπεον 1 
ἐτρύγων 1 
ἐτύχθη 1 
ἐυδμήτων 1 
ἐυζώνοιο 1 
ἐυκτίμενον 1 
ἐυμμελίης 1 
ἐυπλεκέων 1 
ἐυσσώτρου 1 
ἐυστέφανον 1 
ἐυσφύρου 1 
ἐυσφύρῳ 1 
ἐφ 1 
ἐφέστασαν 1 
ἐφίεσαν 1 
ἐφεζόμενος 1 
ἐφιμέρου 1 
ἐφορμήσεσθαι 1 
ἐφόρευν 2 
ἐχάρασσον 1 
ἐχέμεν 1 
ἐόντες 1 
ἐύξοον 1 
ἐύορμος 1 
ἐύτροχον 1 
ἐύτυκτον 1 
ἐών 1 
ἐὺς 1 
ἐὼν 2 
ἑ 1 
ἑκατηβελέταο 1 
ἑκατηβόλου 1 
ἑκατόμβας 1 
ἑκὰς 1 
ἑλέειν 1 
ἑλίκεσσιν 1 
ἑλκηδόν 1 
ἑνὶ 1 
ἑοῦ 1 
ἑπταπύλῳ 1 
ἑπτὰ 1 
ἑσταότ 1 
ἑτέρωθε 1 
ἑτέρωθεν 1 
ἑὸν 2 
ἑῷ 1 
ἔγχεος 3 
ἔγχεσιν 1 
ἔγχεϊ 1 
ἔγχος 4 
ἔδυνε 1 
ἔδωκε 1 
ἔην 3 
ἔθεντο 2 
ἔθηκε 1 
ἔθηκεν 1 
ἔθλασε 1 
ἔικτον 1 
ἔκειτο 2 
ἔκιον 2 
ἔκλυε 1 
ἔκτοσθεν 1 
ἔκτυπε 1 
ἔκτυπον 1 
ἔλασαν 1 
ἔλεκτο 1 
ἔλλοπας 1 
ἔμβαλε 2 
ἔμελλε 1 
ἔμπαλιν 1 
ἔμπεσε 1 
ἔμπλην 1 
ἔναιε 1 
ἔναρα 1 
ἔνθ 3 
ἔνθα 4 
ἔνθεν 1 
ἔνι 1 
ἔντοσθεν 1 
ἔπ 1 
ἔπεα 3 
ἔπειθ 1 
ἔπειτ 2 
ἔπειτα 2 
ἔπεφνεν 1 
ἔπισχε 1 
ἔπιτνον 1 
ἔπος 1 
ἔραζ 2 
ἔργα 5 
ἔργον 2 
ἔριζε 1 
ἔριπ 1 
ἔρρηξε 1 
ἔρρηξεν 1 
ἔρυτο 1 
ἔρχεται 1 
ἔσαν 4 
ἔσθ 1 
ἔσσυτ 1 
ἔστη 2 
ἔτι 2 
ἔτισε 1 
ἔτλη 2 
ἔτραπ 1 
ἔφ 1 
ἔφατ 2 
ἔφερον 1 
ἔχ 2 
ἔχε 1 
ἔχει 1 
ἔχειν 1 
ἔχεν 1 
ἔχον 6 
ἔχοντες 5 
ἔχουσ 1 
ἔχουσα 4 
ἔχουσιν 1 
ἔχων 1 
ἕ 1 
ἕδος 1 
ἕκαστος 1 
ἕλκε 1 
ἕνεκ 1 
ἕποντο 1 
ἕσποντ 1 
ἕστασαν 2 
Ἐννοσίγαιος 1 
Ἐνυαλίοιο 1 
Ἐξάδιόν 1 
Ἑλίκη 1 
Ἑλίκην 1 
Ἔρις 2 
ἠγείρετο 1 
ἠγερέθοντο 1 
ἠδ 3 
ἠδὲ 2 
ἠθεῖ 1 
ἠλέκτρῳ 1 
ἠλήλαντο 1 
ἠλίβατος 1 
ἠμαθόεντος 1 
ἠρείσατο 1 
ἠσπάζοντο 1 
ἠυκόμου 1 
ἠχέτα 1 
ἠχώ 2 
ἠχῇ 1 
ἠώιος 1 
ἠὲ 1 
ἡμέτερόν 1 
ἡμετέρου 1 
ἡμετέρῃσι 1 
ἡνία 1 
ἡνίοχοι 2 
ἡνίοχον 1 
ἡνίοχος 1 
ἡνίοχόν 1 
ἡρώων 1 
ἢ 5 
ἣ 7 
ἣν 1 
ἤγοντ 1 
ἤδη 2 
ἤισαν 1 
ἤλασ 1 
ἤλασα 1 
ἤλασαν 1 
ἤλιτεν 1 
ἤλυθεν 2 
ἤμων 1 
ἤνωξ 1 
ἤπυον 1 
ἤρεικον 1 
ἤριπε 1 
ἤριπεν 1 
ἤρυον 1 
ἤστην 1 
ἥ 4 
ἥν 1 
ἥρως 3 
ἦ 6 
ἦεν 2 
ἦλθε 2 
ἦλθεν 1 
ἦμος 1 
ἦν 5 
ἦρχε 1 
ἦσαν 1 
ἦσθα 1 
ἦτορ 1 
ἧκε 1 
ἧς 2 
ἧστο 1 
Ἠλεκτρυώνης 2 
Ἠλεκτρυώνῃ 1 
Ἠλεκτρύωνα 1 
Ἠλεκτρύωνος 1 
Ἠνιόχην 1 
Ἡρακλέα 2 
Ἡρακληείη 3 
Ἡρακληείην 2 
Ἡρακληείῃ 1 
Ἡρακλῆος 2 
Ἡφαίστοιο 3 
Ἡφαίστου 1 
Ἥφαιστος 1 
ἰάχεσκε 1 
ἰάχοντες 1 
ἰάχων 1 
ἰέναι 2 
ἰαχὴ 1 
ἰαχῇ 1 
ἰδ 1 
ἰδέσθαι 2 
ἰδεῖν 2 
ἰδοῦσα 1 
ἰδὲ 2 
ἰδὼν 1 
ἰθύνετο 1 
ἰθὺς 1 
ἰκέλη 1 
ἰοῦσαι 1 
ἰσώσαντο 1 
ἰφθίμῳ 1 
ἰχθυάοντες 1 
ἰχθύες 2 
ἰχθύσιν 1 
ἰχθῦς 1 
ἰῷ 1 
ἱέμεναι 1 
ἱέμενοι 4 
ἱεμένων 2 
ἱερὸν 1 
ἱερὸς 1 
ἱκέτευσε 1 
ἱκέτῃσι 1 
ἱμείρων 1 
ἱμερόεν 1 
ἱμερόεντα 1 
ἱππείου 2 
ἱππόδαμος 1 
ἱππότα 1 
ἱππῆες 1 
ἴαχον 1 
ἴδει 1 
ἴδριές 1 
ἴδῃς 1 
ἴκελαι 1 
ἴκελοι 2 
ἴκελος 2 
ἴσχει 1 
ἴτυν 1 
ἵεντο 1 
ἵεσαν 1 
ἵκετο 1 
ἵκοντο 2 
ἵνα 1 
ἵπποι 3 
ἵπποις 1 
ἵπποισιν 1 
ἵππον 1 
ἵππους 7 
ἵππων 5 
ἵστασ 1 
ἶφι 1 
ἷξε 1 
Ἰαωλκὸν 1 
Ἰαωλκὸς 1 
Ἰολάου 1 
Ἰφικλεΐδην 1 
Ἰφικλῆα 1 
Ἰόλαε 2 
Ἰόλαον 1 
Ἰόλαος 4 
ὀδόντα 1 
ὀδόντας 2 
ὀδόντων 3 
ὀιζύος 1 
ὀιστοὶ 1 
ὀλοὴ 1 
ὀμοκλῆς 1 
ὀνύχεσσι 1 
ὀξέα 1 
ὀξέι 1 
ὀξείῃσι 1 
ὀξεῖα 1 
ὀξὺ 2 
ὀπίζετο 1 
ὀπίσσω 2 
ὀπυίεις 1 
ὀρειχάλκοιο 1 
ὀρεξαμένη 1 
ὀρεσσινόμου 1 
ὀρθὰς 1 
ὀρούσῃ 1 
ὀρυμαγδὸς 1 
ὀρυμαγδῷ 1 
ὀρχηθμῷ 1 
ὀρώρει 2 
ὀστέα 1 
ὀτραλέως 1 
ὀφίων 1 
ὀφθαλμοῖσιν 1 
ὀφθαλμῶν 1 
ὀχέων 1 
ὁμιληδὸν 1 
ὁμὰ 1 
ὁμῶς 1 
ὁππότ 1 
ὁρμήσωσι 1 
ὁρμηθῆναι 1 
ὁρμὴν 1 
ὁρμῇ 1 
ὁρῶν 1 
ὃ 5 
ὃν 1 
ὃς 4 
ὄβριμον 1 
ὄζον 1 
ὄζῳ 1 
ὄλβος 1 
ὄμβρῳ 1 
ὄμμασι 1 
ὄμφακες 1 
ὄνυχας 2 
ὄνυχες 1 
ὄπισθε 1 
ὄρεος 2 
ὄρουσαν 2 
ὄρχος 1 
ὄρχων 1 
ὄσσε 1 
ὄσσοις 1 
ὄσσοισι 1 
ὄσσοισιν 1 
ὄφρα 1 
ὅ 5 
ὅθ 1 
ὅμαδον 1 
ὅν 2 
ὅνδε 1 
ὅς 2 
ὅστις 1 
ὅτ 5 
ὅτε 3 
ὅτι 1 
ὅττι 2 
Ὁπλέα 1 
Ὄλυμπον 2 
Ὄλυμπος 1 
Ὅμαδός 1 
ὑμέναιος 1 
ὑπ 5 
ὑπέδεκτο 1 
ὑπένερθε 1 
ὑπαλύξαι 1 
ὑπεκπροφύγῃ 1 
ὑπεναντίοι 1 
ὑπερθυρίοις 1 
ὑπερμενέος 1 
ὑποδδείσας 1 
ὑποδμηθεῖσα 1 
ὑπολαμπὲς 1 
ὑπόδρα 1 
ὑπὲρ 4 
ὑπὸ 7 
ὑπῆσαν 1 
ὑσμίνη 2 
ὑφ 1 
ὑφήσσων 1 
ὑψίκομοι 1 
ὑψηλός 1 
ὑψηλῆς 1 
ὑψηλῇ 1 
ὔμμι 1 
ὕδωρ 1 
ὕπ 2 
ὕπο 4 
ὕφ 1 
ὕφαινε 1 
ὠκέας 2 
ὠκέες 1 
ὠκυπόδεσσιν 1 
ὠκυπόδων 2 
ὠκύποδας 1 
ὠριγνῶντο 1 
ὡς 11 
ὣς 13 
ὤμοις 1 
ὤμοισι 1 
ὤμοισιν 2 
ὤμους 2 
ὤμων 2 
ὥρην 1 
ὥς 5 
ὦ 4 
ὦρτ 1 
ὦρτο 1 
Ὠκεανὸς 1 
Ὣς 1 
ᾕρευν 1 
ᾗ 1 
ᾤχετο 2 
ᾧ 1 
ῥ 2 
ῥά 2 
ῥέεν 1 
ῥέον 1 
ῥήγνυνται 1 
ῥίμφ 1 
ῥίμφα 1 
ῥίπτασκον 1 
ῥα 7 
ῥιγηλοί 1 
ῥινοῖο 1 
ῥινὸν 1 
ῥινῶν 1 
ῥυτὰ 1 
ῥύεταί 1 

Powered by PhiloLogic