Euripides, Rhesus (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy; suspect] [word count] [Eur. Rh.].

Word Count

Total Words: 5619 Total Unique Words: 2897.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 175 
Αἰακίδᾳ 1 
Αἰνέα 1 
Αἰνέαν 1 
Αἰνέας 1 
Αἴαντος 1 
Αἴας 2 
Βάκχου 1 
Βᾶθι 1 
Γοργὼν 1 
Δάλιε 1 
Δήμητρος 1 
Δίκα 1 
Δίκη 1 
Δαρδανίδαις 1 
Διόθεν 1 
Διόμηδες 2 
Διὸς 1 
Δόλων 2 
Δόλωνα 4 
Δόλωνος 1 
Εὐξένου 1 
Εὐρώπας 1 
Ζεὺς 4 
Ζῆνα 1 
Θάμυριν 1 
Θέτιδος 1 
Θεσσαλὸς 1 
Θρῃκί 2 
Θρῃκίαν 1 
Θρῃκίοις 2 
Θρῃκίων 1 
Θρῃκίῳ 1 
Θρῃκός 1 
Θρῃκὶ 1 
Θρῃκὸς 1 
Θρῃκῶν 4 
Θρῃξὶν 1 
Θρῄκη 1 
Θρῄκης 2 
Θρῄκιον 3 
Θρῄκιος 3 
Θρῄξ 1 
Θρῇκα 2 
Θυμβραῖε 1 
Θυμβραῖον 1 
Κίλικας 1 
Κρονίου 1 
Κόροιβον 1 
Κύπρις 2 
Λαερτίου 1 
Λαρτιάδας 1 
Λοκρῶν 1 
Λοξίου 1 
Λυκίας 1 
Λυκίους 2 
Λυκίων 1 
Μαίας 1 
Μενέλαν 1 
Μενέλεω 1 
Μουσαῖόν 1 
Μουσῶν 2 
Μούσας 1 
Μούσης 2 
Μοῦσα 1 
Μοῦσαι 2 
Μυγδόνος 1 
Μυσοὶ 1 
Μυσῶν 1 
Νύμφην 1 
Οἰνεΐδας 1 
Πάγγαιον 1 
Πάγγαιόν 1 
Πάριν 2 
Πάρις 1 
Παίων 1 
Παγγαίου 1 
Παιόνας 1 
Παιόνων 1 
Παλλάς 1 
Πανθοΐδαν 1 
Πανὸς 1 
Παρθένων 1 
Πηλέως 3 
Πηλεΐδα 1 
Πηλεῖ 2 
Πιερὶς 1 
Πλειάδες 1 
Ποσειδῶν 1 
Πριάμῳ 1 
Πριαμίδαισι 1 
Πριαμιδῶν 2 
Σιμοεντιάδας 1 
Σιμόεντος 1 
Σκύθης 2 
Σπάρταν 1 
Στρυμόνιος 1 
Στρυμόνος 4 
Στρυμών 1 
Στρυμὼν 1 
Τίς 1 
Τροΐα 1 
Τροΐαν 1 
Τροΐας 1 
Τροία 1 
Τροίαν 4 
Τροίας 3 
Τροίᾳ 5 
Τρωικοῖς 1 
Τρωικῶν 2 
Τρωικῷ 1 
Τρωσί 1 
Τρώων 2 
Τρῶες 1 
Τυδέως 3 
Τυρσηνικῆς 1 
Φθιάδων 1 
Φιλάμμονος 1 
Φιλίου 1 
Φοῖβον 1 
Φοῖβος 3 
Φρυγία 1 
Φρυγίων 1 
Φρυγῶν 10 
αἰγίδος 1 
αἰδουμένη 1 
αἰεί 1 
αἰετὸς 1 
αἰεὶ 2 
αἰθέριαι 1 
αἰνεῖς 1 
αἰνιγμοῖσι 1 
αἰνῶ 1 
αἰσχρόν 1 
αἰσχρὸν 2 
αἰσχρῶς 2 
αἰσχύνῃ 1 
αἰτήσεις 2 
αἰτήσομαι 1 
αἰτία 1 
αἰτιώμεθα 1 
αἰχ 1 
αἰχμάζεις 1 
αἱματηρὸς 1 
αἱμυλώτατον 1 
αἱμύλον 1 
αἱρήσῃ 1 
αἱροῦσι 1 
αἳ 1 
αἴγλαν 1 
αἴθει 1 
αἴθειν 2 
αἴθουσι 1 
αἴθων 1 
αἴνει 1 
αἴρειν 1 
αἴρωνται 1 
αἴσχιστα 1 
αἴτει 1 
αἵ 1 
αἵματος 1 
αἶθον 1 
αὐγάζοντα 1 
αὐγαὶ 1 
αὐδήν 1 
αὐδὴν 1 
αὐδᾷ 1 
αὐδῶ 2 
αὐθεντῶν 1 
αὐθιγενεῖ 1 
αὐλώνων 1 
αὐλὰν 1 
αὐτανέψιος 1 
αὐτοὺς 2 
αὐτοῖς 1 
αὐτόρριζον 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὸν 6 
αὐτὸς 2 
αὐτῶν 4 
αὐτῷ 3 
αὐχένα 1 
αὐχένας 1 
αὐχοῦντας 1 
αὑτὸς 1 
αὔριον 2 
αὖ 2 
αὖθις 2 
βάθος 1 
βάλε 4 
βάλλει 1 
βάντας 3 
βάξιν 1 
βάρβαρός 2 
βάς 1 
βάσιν 1 
βέβηκέ 1 
βέλος 1 
βήμασι 1 
βίον 3 
βίου 2 
βίῳ 1 
βαίη 1 
βαθεῖαν 1 
βαλεῖν 1 
βαλιαῖσι 1 
βαρβάρου 2 
βαρβάρους 1 
βαρεῖα 2 
βαρύς 1 
βασιλέως 1 
βασιλίδ 1 
βασιλεῖ 1 
βασιλεῦ 2 
βαστάζομεν 1 
βεβᾶσιν 1 
βιαίως 1 
βιαστέον 1 
βλέποντας 1 
βλέπω 1 
βλέπων 1 
βλεφάροις 1 
βλεφάρων 1 
βοηδρομεῖν 1 
βοηδρομεῖς 1 
βοτῆρές 1 
βουλάς 1 
βουλευσόμεσθα 1 
βουλεύειν 1 
βουλεύματα 1 
βουλεῦσαι 1 
βούλευσεν 1 
βοὴν 1 
βροτῶν 2 
βρότειον 1 
βρόχοισι 1 
βωμὸν 1 
βόλον 1 
βὰς 1 
βᾶθι 1 
γ 8 
γάρ 8 
γένει 1 
γέννας 1 
γένοιτ 1 
γένοιτο 1 
γένους 1 
γέρας 3 
γέρουσι 1 
γήμας 1 
γήρυϊ 1 
γίγνεται 1 
γαίας 2 
γαμβρὸν 1 
γαμβρὸς 1 
γαμεῖν 1 
γαπονεῖν 1 
γαῖά 1 
γαῖα 1 
γαῖαν 1 
γε 8 
γεγωνεῖν 1 
γενοῦ 2 
γερουσία 1 
γερουσίαι 1 
γεφύρας 1 
γεωργεῖν 1 
γιγνώσκω 2 
γκαλῇ 1 
γλῶσσ 1 
γνώμην 2 
γνώσῃ 1 
γοργωπὸν 1 
γοῦν 1 
γυμνήτων 1 
γυμνὴς 1 
γυψὶ 1 
γόνον 3 
γόον 1 
γὰρ 64 
γᾶ 1 
γᾶν 2 
γᾶς 2 
γῆν 3 
γῆρυν 2 
γῆς 8 
γῇ 2 
δ 120 
δέ 7 
δέδενται 1 
δέδοικα 1 
δέδρακας 1 
δέκατον 1 
δέμας 2 
δέξαιτο 1 
δέσμιοι 1 
δέσποιν 1 
δέχεσθαι 1 
δέχθαι 1 
δέχου 1 
δέῃ 2 
δία 1 
δίβαμος 1 
δίβολόν 1 
δίδωσι 2 
δίδωσιν 2 
δίκαια 1 
δίκην 2 
δίνας 1 
δίχα 1 
δίψιόν 1 
δαΐοις 1 
δαίεται 1 
δαίμονα 1 
δαίμονες 1 
δαίμονος 2 
δαίμων 3 
δαμέντες 1 
δαπέδοις 1 
δασμὸν 1 
δαῖμον 1 
δαῖτ 1 
δείμας 1 
δείματ 1 
δείξει 1 
δείξω 1 
δεδηγμένοι 1 
δειμαίνων 1 
δεινὸν 1 
δεμνίοις 1 
δεξαίμεθα 1 
δεξιούμενοι 1 
δεξιὸν 1 
δεσμὰ 1 
δεσμῶν 1 
δεσποτῶν 1 
δεσπόταις 1 
δεσπόταισιν 1 
δεσπότην 1 
δεσπότου 2 
δεόμεθ 1 
δεῖ 3 
δεῦρο 2 
δι 5 
διά 1 
διαβαλοῦσ 1 
διαπρεπεῖς 1 
διδόντος 1 
διειπετῆ 1 
δινηθεὶς 1 
διοίσει 2 
διπλοῦς 2 
διπλῆν 1 
διφρεύων 1 
διόλωλε 1 
διόπτας 1 
διόπων 1 
διώλεσ 1 
διώλετο 1 
διὰ 3 
δοίη 1 
δοκήσας 1 
δοκεῖ 4 
δοκεῖς 3 
δοκοῦσ 1 
δοκοῦσιν 1 
δοκῶν 1 
δολίῳ 1 
δορί 5 
δορός 2 
δορὰν 1 
δορὶ 3 
δορὸς 1 
δουλώσας 1 
δοχμίαν 1 
δοῦ 1 
δράσαντας 1 
δράσαντε 1 
δράσας 4 
δράσων 1 
δραπέτης 1 
δρασαν 1 
δρυμὸν 1 
δρώμενον 1 
δρᾶσαι 3 
δρῶμεν 1 
δρῶντα 1 
δυνήσεται 1 
δυνήσομαι 1 
δυνήσῃ 1 
δυναίμην 1 
δυσάλιος 1 
δυσδαίμονα 1 
δυσεύρετον 1 
δυσθνῄσκοντος 1 
δυσοίζου 1 
δυσοίζων 1 
δυστυχῶς 1 
δυσφορῶν 1 
δόκει 2 
δόλιος 1 
δόλον 1 
δόλος 2 
δόμοις 2 
δόμον 2 
δόμους 3 
δόμων 1 
δόξα 1 
δόξας 1 
δόρη 1 
δόρυ 10 
δύεται 1 
δύναιο 1 
δύναιτο 1 
δύστηνον 1 
δύστηνος 1 
δώμασιν 1 
δώρων 1 
δώσω 2 
δὲ 52 
δὴ 10 
δὶς 3 
δῆθ 1 
δῆθεν 1 
δῆτ 2 
δῆτα 3 
δῶμα 1 
δῶρά 1 
δῶρον 1 
εἰ 15 
εἰδέναι 1 
εἰδείην 1 
εἰδυῖα 1 
εἰδόσιν 1 
εἰδότες 1 
εἰδῇς 1 
εἰκάσαι 2 
εἰμι 1 
εἰπεῖν 2 
εἰπὼν 1 
εἰργάσμεθα 1 
εἰς 3 
εἰσίδοιμ 1 
εἰσιδὼν 1 
εἰσιόντας 1 
εἴ 1 
εἴη 2 
εἴην 1 
εἴθ 1 
εἴθε 1 
εἴπερ 1 
εἴποις 1 
εἴπῃς 1 
εἴργειν 1 
εἴργοι 1 
εἴσω 1 
εἴσῃ 1 
εἴτ 2 
εἴτε 3 
εἵλκυσται 1 
εἶ 5 
εἶδον 1 
εἶμ 1 
εἶμι 2 
εἶναι 2 
εἶπον 2 
εἶσ 1 
εἶσι 1 
εἶσιν 1 
εἷλεν 1 
εἷρπ 1 
εὐδοξία 1 
εὐδοξεῖ 1 
εὐεργέτης 1 
εὐθεῖαν 1 
εὐκλεέστερον 1 
εὐκλεής 1 
εὐκλεᾶ 1 
εὐκλεῶς 1 
εὐνάς 1 
εὐναῖς 1 
εὐνὰς 6 
εὐπρεπέστερον 1 
εὐσέλμων 1 
εὐσπλαγχνίας 1 
εὐσταθῶσι 1 
εὐτυχίας 1 
εὐτυχεῖ 2 
εὐτυχεῖν 1 
εὐτυχοῦν 1 
εὐτυχοῦντ 1 
εὐτυχοῦντα 2 
εὐτυχοῦντας 1 
εὐτυχοῦντι 1 
εὐτυχῆ 1 
εὐφρόνη 1 
εὐφρόνην 3 
εὐφρόνῃ 2 
εὐύδρου 1 
εὑρήσω 1 
εὑρίσκεται 1 
εὔβουλος 1 
εὔχεται 1 
εὔψυχος 1 
εὕδειν 1 
εὕρω 1 
εὖ 7 
ζάχρυσον 1 
ζαχρύσοις 1 
ζεύγνυτε 1 
ζεύξειν 1 
ζητῶν 1 
ζυγηφόρον 1 
ζυγοῖς 1 
ζων 1 
ζῶν 1 
ζῶντ 1 
ζῶντα 2 
ζῶσι 1 
ηὔνασ 1 
ηὕδομεν 2 
ηὕρομεν 1 
ηὗδον 1 
θ 6 
θάμβει 1 
θάνατος 1 
θάπτειν 1 
θάρσει 3 
θάσσων 1 
θάψει 1 
θέλγει 1 
θέλει 1 
θέλεις 2 
θέλοι 1 
θέλοντας 1 
θέλω 4 
θέλῃ 1 
θέμις 1 
θένε 2 
θένῃς 1 
θέσθαι 1 
θήσω 1 
θαλασσίας 1 
θανεῖν 6 
θανόνθ 1 
θανόντες 2 
θανόντι 2 
θανών 1 
θανῇ 1 
θαρσύνεις 1 
θαρσῶ 1 
θατέρᾳ 1 
θείνοντε 1 
θεοῖς 1 
θεοῖσί 1 
θεοῖσιν 1 
θεοῦ 5 
θερμὸς 1 
θεόθεν 1 
θεός 5 
θεὸς 1 
θεᾶς 3 
θεῖον 1 
θεῶν 4 
θεῷ 1 
θηκτὰ 1 
θηρός 1 
θηρώμενον 1 
θηρὸς 1 
θιάσους 1 
θνῇσχ 1 
θοίνης 1 
θοινατήριον 1 
θορύβῳ 2 
θούριον 1 
θοῦρον 1 
θράσος 1 
θράσσει 1 
θρήνοις 1 
θρασύς 1 
θρασὺς 4 
θραύσαντες 1 
θρηνῶ 1 
θροεῖς 2 
θρόει 1 
θρόνους 1 
θρῴσκων 1 
θυμέλας 1 
θυμὸν 1 
θυοσκόων 1 
θῆρας 1 
θῇς 1 
θῶμεν 1 
κάλλιστα 1 
κάλλιστον 3 
κάμψειε 1 
κάρα 2 
κάρτ 1 
κάρτα 2 
κάρᾳ 1 
κέκευθε 1 
κέκευθεν 1 
κέκτηται 1 
κέλευθον 2 
κέλσαι 1 
κέλσαντ 1 
κέρας 1 
κέρδος 1 
κήρυκας 1 
κίνδυνον 1 
καί 6 
καίπερ 2 
καίτοι 4 
καθ 3 
καθάψομαι 1 
καθέξω 1 
καθήρμοσθ 1 
καθαρμόσας 1 
καθαρῶς 1 
καθεύδεις 1 
καθυβρίσας 1 
καιρίως 1 
καιρὸν 1 
καιρὸς 2 
καιρῷ 1 
κακά 2 
κακανδρίᾳ 1 
κακαὶ 1 
κακοῖς 1 
κακοῖσι 1 
κακοῦ 1 
κακόγαμβρον 1 
κακόν 1 
κακὰ 1 
κακὸν 3 
κακῶς 6 
κακῷ 1 
καλλιγέφυ 1 
καλόν 1 
καλῶς 1 
καπφθίμενον 1 
καραδόκει 1 
καρανιστὴς 1 
καρατομεῖν 1 
καρατόμους 1 
καρδίαν 1 
καρδίᾳ 1 
καρποποιοῦ 1 
καρτεροῦνθ 1 
καρτεροῦντες 1 
κασίγνητον 1 
κατ 11 
κατά 1 
κατάντης 1 
κατάσκοποί 1 
κατάσκοποι 2 
κατάσκοπον 4 
κατάσκοπος 1 
κατέκτας 1 
κατέχοντας 1 
κατακούω 1 
κατακτάνῃ 1 
κατακτανεῖν 1 
κατακτείνεις 1 
κατακτὰς 1 
καταπνεῖ 1 
καταρκέσει 1 
κατασκάψαντα 1 
κατασκόπου 1 
καταστάσει 1 
καταστῆσαι 1 
καταυλίσθητε 1 
κατείδομεν 1 
κατεσφάγη 1 
κατηύνασεν 1 
κατηύνασται 1 
κατθανεῖν 1 
κατθανόντα 1 
κατιδεῖν 1 
κατόπταν 2 
κατόπτας 1 
κατόπτης 2 
κατὰ 8 
κατῄσχυν 1 
καὐτός 1 
καὐτὸς 1 
καὶ 98 
κείνης 1 
κείνῳ 1 
κείσεται 1 
κεδνοὺς 1 
κειμήλιον 1 
κεκίνηται 1 
κεκλημένος 1 
κελαδοῦντας 1 
κελεύθου 1 
κενὸς 1 
κενῇ 1 
κερόδετα 1 
κεφαλά 2 
κεφαλὴν 1 
κεφαλῆς 1 
κεύθων 1 
κεῖνται 1 
κεῖται 1 
κηδεύειν 1 
κηδεύσουσιν 1 
κικλήσκεται 2 
κινεῖς 2 
κινοῖτ 1 
κινοῦσι 1 
κλάζει 1 
κλέψας 1 
κλήρου 2 
κλίμακας 1 
κληδόνα 1 
κλισίαις 1 
κλωπικοῖς 1 
κλωπικὰς 1 
κλωπὸς 1 
κλύε 1 
κλύοντα 1 
κλύω 1 
κλύων 4 
κλῶπας 1 
κλῶπες 2 
κοίμα 1 
κοίταν 1 
κοίτας 3 
κοίτην 1 
κοιμήσων 1 
κοιμίσαι 1 
κοιμώμενος 1 
κοινωνίαν 1 
κοιράνοισι 1 
κοιτᾶν 1 
κομίζετε 1 
κομπεῖς 2 
κομψὰ 1 
κορύσσοντ 1 
κοσμησάμενοι 1 
κοὐ 6 
κοὐδὲν 3 
κοὐκ 1 
κοὐκέτ 1 
κοὔ 1 
κοὔτ 1 
κοῖλον 1 
κοῖτον 1 
κράτη 1 
κράτος 1 
κρίνας 1 
κρατεῖ 1 
κρατοῦντας 1 
κρείσσω 1 
κρουνὸς 1 
κρυπτὸν 1 
κρυπτὸς 1 
κρυσταλλόπηκτα 1 
κρυφαῖος 1 
κρότημ 1 
κρύφιος 1 
κρᾶτ 1 
κρᾶτα 1 
κτανεῖν 2 
κτανοῦσιν 1 
κτανόντε 1 
κτανόντες 2 
κτανών 1 
κτανὼν 3 
κτείνας 1 
κτείνων 1 
κτενοῦντα 1 
κτεῖν 1 
κτεῖναί 1 
κτεῖναι 1 
κτεῖνε 1 
κτύπον 1 
κτῆμ 1 
κυβεύων 1 
κυλίκων 1 
κυνηγέταις 1 
κυρήσας 1 
κυρήσεις 1 
κυρήσω 1 
κυρεῖν 1 
κωδωνοκρότους 1 
κων 1 
κόλπων 1 
κόμπους 1 
κόπων 1 
κόπῳ 1 
κόραις 1 
κόσμον 1 
κότον 1 
κύβοισι 1 
κύκνου 1 
κώδωσιν 1 
κώλοις 1 
κἀγὼ 3 
κἀδιφρηλάτουν 1 
κἀκεῖθεν 1 
κἀκλεῶς 1 
κἀκτυφλώσαμεν 1 
κἀμέ 1 
κἀμοί 1 
κἀμοὶ 1 
κἀν 1 
κἀνεχαίτιζον 1 
κἀνεχωρείτην 1 
κἀνθάδ 1 
κἀπίμομφος 1 
κἀπεὶ 1 
κἀπιβαίνουσιν 1 
κἀπιθρῴσκοντας 1 
κἀπικείσομαι 1 
κἀπικουρῆσαι 2 
κἀπιχρώμεθα 1 
κἀπὶ 2 
κἀφεδρεύοντας 1 
κἂν 2 
κἄπειτ 1 
κῆρυξ 1 
κῶλα 1 
λάζυσθ 1 
λάθρᾳ 1 
λάσκων 1 
λάτρις 1 
λέγει 1 
λέγειν 1 
λέγεις 3 
λέγουσι 1 
λέγω 5 
λέγων 2 
λέκτροις 1 
λέξας 1 
λέξεις 1 
λέξον 1 
λέξῃς 1 
λέοντα 1 
λέπας 2 
λήθουσιν 1 
λήματος 1 
λήξας 1 
λήξει 1 
λαίφη 1 
λαβεῖν 1 
λαβόντες 1 
λαβών 1 
λαβὼν 1 
λαθεῖν 1 
λαθόντες 1 
λαις 1 
λαιὸν 1 
λακτίσας 1 
λαμβάνειν 1 
λαμπάδας 1 
λαμπτῆρας 1 
λαμπτῆρες 1 
λαφύρων 1 
λείαν 1 
λεηλατήσων 1 
λεληθέναι 1 
λελημμένοι 1 
λευκαὶ 1 
λεχέων 1 
λεωφόρου 1 
λεύσσετε 2 
λεύσσω 1 
λεύσσων 3 
λεών 1 
λεώς 2 
λεὼν 1 
λεῖπε 1 
λιπεῖν 1 
λιποῦσα 1 
λιπόντες 1 
λιπὼν 1 
λογίζεται 1 
λοιπόν 1 
λοιπὰ 1 
λοιπὸν 1 
λυπρὰ 1 
λυπρὸν 1 
λων 1 
λόγοις 1 
λόγοισιν 2 
λόγον 2 
λόγος 1 
λόγου 3 
λόγους 2 
λόγχην 1 
λόγχᾳ 1 
λόγχῃ 3 
λόγων 2 
λόγῳ 2 
λόχοις 1 
λόχον 2 
λόχος 3 
λόχους 1 
λύκειον 1 
λύκου 1 
λύκους 1 
λύπῃ 3 
λῃστὴν 1 
λῆμά 1 
λῆξαί 1 
λῦσον 1 
μ 15 
μάθωσιν 1 
μάλα 1 
μάλιστ 1 
μάλιστα 1 
μάντεις 1 
μάντεων 1 
μάραγνά 1 
μάστιγι 1 
μάτην 1 
μάτηρ 1 
μάχας 1 
μάχεσθαι 2 
μάχης 1 
μέγ 1 
μέγα 3 
μέγαν 2 
μέγας 3 
μέγιστα 1 
μέγιστον 1 
μέλει 2 
μέλειν 2 
μέλλεις 1 
μέλλετε 2 
μέλλον 2 
μέλλοντι 1 
μέλλουσι 1 
μέμνησ 1 
μέμφομαί 1 
μέμψεται 1 
μέμψιν 1 
μέν 3 
μένει 1 
μένειν 1 
μένουσι 2 
μέντοι 1 
μέρει 1 
μέριμναν 1 
μέρος 1 
μέσα 1 
μέσοισι 1 
μή 9 
μήν 1 
μήποτ 1 
μία 1 
μαθεῖν 3 
μαθόντες 1 
μακάριός 1 
μακροῦ 1 
μακρᾶς 1 
μανθάνειν 1 
ματρὸς 1 
με 7 
μεγάλα 1 
μεγάλης 1 
μεγίστην 1 
μεθ 1 
μεθεὶς 1 
μειζόνων 1 
μειζόνως 1 
μελάγχιμον 1 
μελέαν 1 
μελοποιὸν 1 
μελούσῃ 1 
μελῳ 1 
μελῳδίας 1 
μελῳδοῦ 1 
μεμβλωκότων 1 
μεμφόμεσθά 1 
μενεῖν 1 
μενοῦντά 1 
μερμέρῳ 1 
μετ 1 
μετέστημεν 1 
μεταθέμενος 1 
μετρῶ 1 
μετώποις 1 
μετὰ 2 
μεῖζον 2 
μεῖναι 1 
μηδέν 1 
μηδὲν 4 
μηνάδος 1 
μηνίων 1 
μητέρος 1 
μητρὶ 1 
μητρὸς 1 
μηχανὰς 1 
μηχανὴν 2 
μηχανᾶσθαι 1 
μηχανᾷ 1 
μικρᾶς 1 
μιμήσομαι 1 
μισθόν 1 
μισθὸν 2 
μισῶ 1 
μιᾶς 1 
μοι 15 
μολεῖν 11 
μολόντα 1 
μολόντας 1 
μολόντε 1 
μολόντες 1 
μολόντων 1 
μολών 3 
μολὼν 3 
μονούμενος 1 
μορσίμους 1 
μου 1 
μοὶ 1 
μοῖραν 2 
μυρί 1 
μυρίαι 1 
μυρίας 1 
μυρίων 1 
μυριάδας 1 
μυστηρίων 1 
μυχθισμὸν 1 
μόλε 1 
μόλοι 1 
μόλῃ 1 
μόλῃς 1 
μόναρχοι 1 
μόνον 3 
μόνος 4 
μόρος 1 
μόρου 1 
μόρῳ 2 
μύθων 1 
μὲν 29 
μὴ 22 
μὴν 14 
μᾷ 1 
μῖμον 1 
μῦθον 1 
μῦθος 1 
μῶν 3 
νάιον 1 
νέαν 1 
νέμουσι 1 
νέον 3 
νέου 1 
νέων 1 
νίκην 1 
ναί 2 
ναυκλήρια 1 
ναυσιπόρος 1 
ναυστάθμοις 1 
ναυστάθμων 4 
ναυσὶ 1 
ναυσὶν 2 
ναύσταθμ 1 
ναύσταθμα 1 
ναὸν 1 
ναῦς 8 
ναῶν 2 
νεκροὺς 1 
νεκροῦ 1 
νεκρὸν 1 
νεκρῶν 1 
νεμοίμην 1 
νεμόμενος 1 
νευραῖς 1 
νεόκμητον 1 
νεώτερον 1 
νεὼς 1 
νεῖραν 1 
νεῶν 11 
νησιώτην 1 
νικώμενος 1 
νικᾶτ 1 
νικῶν 1 
νιν 4 
νοεῖν 1 
νομίζετε 1 
νομὸν 1 
νοσούντων 1 
νυκτέροισιν 1 
νυκτέρους 1 
νυκτέρῳ 1 
νυκτηγορίαν 1 
νυκτηγοροῦσι 1 
νυκτιβρόμου 1 
νυκτὶ 1 
νυκτὸς 6 
νυκτῶν 3 
νυν 2 
νυχίαν 1 
νυχεῦσαι 1 
νόει 1 
νόμιζε 1 
νόστον 1 
νύκτα 2 
νύκτεροι 1 
νὺξ 1 
νῦν 10 
νῶτ 1 
νῶτον 1 
ξένος 1 
ξένων 1 
ξίφει 2 
ξίφη 1 
ξας 1 
ξενίαν 1 
ξιφήρης 1 
ξυμμαχίᾳ 1 
ξυμπονοῦσιν 1 
ξυμπυρῶσαι 1 
ξυμφορὰ 1 
ξυμφορὰν 1 
ξυνέσχον 1 
ξυναίνεσον 1 
ξυνωρίδων 1 
ξυνῆψε 1 
ξύλλαβε 1 
ξύνθημα 3 
ξὺν 3 
οἰκοῦμεν 1 
οἰκτίρω 1 
οἰκτρῶς 1 
οἰνοπλανή 1 
οἰχομένων 1 
οἱ 6 
οἳ 11 
οἴ 1 
οἴκοις 3 
οἴκους 2 
οἴκων 1 
οἴσει 1 
οἴσω 2 
οἵα 1 
οἵαν 1 
οἵτινες 2 
οἶδ 3 
οἶδα 4 
οἶδεν 1 
οἶκον 2 
οἶκός 1 
οἶμαι 1 
οἶσθ 1 
οἶσθα 3 
οἷ 1 
οἷά 2 
οἷα 3 
οἷος 1 
οἷσι 1 
οἷόν 1 
οὐ 39 
οὐδ 16 
οὐδέν 3 
οὐδαμῶς 1 
οὐδενὸς 1 
οὐδεὶς 1 
οὐδὲ 1 
οὐδὲν 8 
οὐκ 31 
οὐκοῦν 1 
οὐρανοῦ 1 
οὐρᾷ 1 
οὐτάσει 1 
οὐχ 4 
οὑμὸς 1 
οὓς 1 
οὔ 6 
οὔθ 2 
οὔκ 1 
οὔπω 1 
οὔτ 6 
οὔτε 5 
οὔτι 2 
οὔτις 1 
οὔτοι 1 
οὔτἂν 1 
οὕνεκ 2 
οὕτως 1 
οὖν 12 
οὗ 1 
οὗτος 1 
πάλ 1 
πάλαι 5 
πάλιν 7 
πάμπαν 1 
πάντ 8 
πάντα 1 
πάντων 1 
πάρα 2 
πάρειμι 2 
πάρεισιν 1 
πάρες 1 
πάρεστ 1 
πάρεστί 1 
πάρεστι 3 
πάρεστιν 3 
πάροιθε 1 
πάρος 3 
πάσης 1 
πάσχειν 1 
πάτρας 1 
πέδον 3 
πέλ 1 
πέλανος 1 
πέλας 7 
πέλειν 1 
πέλτη 1 
πέλτην 2 
πέμπε 1 
πέμπει 1 
πέμπειν 1 
πέμπτην 2 
πέμφ 1 
πέμψειεν 1 
πέμψειν 1 
πέμψω 1 
πένθει 1 
πένθη 1 
πένθος 2 
πέπλοις 1 
πέπλων 1 
πέποιθα 2 
πέποιθας 1 
πέπρακται 1 
πέπτωκεν 1 
πέπυσθε 1 
πέρσαι 1 
πέρσαντι 1 
πέρσαντος 1 
πέρσας 1 
πέρσειν 1 
πέτραν 1 
πέφυκ 2 
πέφυκεν 1 
πήματ 1 
πίπτεις 1 
πίπτω 1 
πίστις 1 
παίει 1 
παγκρατές 1 
παθεῖν 2 
παθοῦσα 1 
παθόντες 1 
παιδολέτωρ 1 
παιδοποιοὶ 1 
παλαίομεν 1 
παλαιὰ 2 
παλαιᾷ 1 
παναμερεύ 1 
πανδίκως 1 
πανοὺς 1 
παντὶ 1 
παντὸς 1 
πανόπλους 1 
παρ 6 
παράκαιρον 1 
παρέξω 1 
παρέστω 1 
παρέσχε 1 
παρέσχον 1 
παρίσταται 1 
παραγγέλλειν 1 
παραινεῖς 1 
παραιτοῦμαι 1 
παραλίαν 1 
παραστάτας 1 
παραστατεῖν 1 
παραστὰς 1 
παρεστώς 1 
παρθενείαν 1 
παροῦσ 1 
παρόντες 1 
παρόντος 1 
παρών 1 
παρὰ 1 
παρὼν 2 
πασσάλευε 1 
πατήρ 1 
πατρίαν 1 
πατρίς 1 
πατρός 1 
πατρὶς 1 
πατρὸς 6 
πατρῴας 1 
πατρῴᾳ 1 
παῖ 4 
παῖδ 2 
παῖδά 1 
παῖδα 4 
παῖε 1 
παῖς 5 
παῦσαι 1 
πείθεις 2 
πείθου 1 
πείσεις 1 
πεδία 1 
πεδαίρων 1 
πεδιάδος 1 
πεδοστιβεῖ 1 
πεδοστιβὴς 1 
πεζὸς 1 
πελάγει 1 
πελάζει 1 
πελάζεσθαι 1 
πελάζων 1 
πελταστῶν 1 
πεμφθεὶς 1 
πεπλήγμεθα 1 
πεπονθέναι 1 
πεπραγότος 1 
πεπρωμένου 1 
πεπτωκότες 1 
πεπυσμένον 1 
πεπυσμένος 1 
πεπόνθαμεν 1 
πεπύργωται 1 
περάσας 2 
περάσει 1 
περαίνεις 1 
περιπολοῦνθ 1 
περᾶν 1 
περᾶσαι 1 
περῶν 1 
περῶσα 1 
πεσεῖν 1 
πεσόντες 1 
πετεινοῖς 1 
πεφυκότες 2 
πηγάς 1 
πηγαίαις 1 
πιστεύων 1 
πιόντος 1 
πλάθει 1 
πλάθειν 1 
πλάθουσ 1 
πλάστιγξ 1 
πλάτῃ 1 
πλέκων 1 
πλέον 1 
πλήρη 1 
πλαγχθεὶς 1 
πλαθεῖσ 1 
πλατείας 1 
πλατεῖαν 1 
πλείονα 1 
πλευρὰν 1 
πλεῖστα 1 
πλεῖστον 1 
πληγῆς 1 
πληγῇ 1 
πλημμελὲς 1 
πληροῦν 1 
πλὴν 3 
πλῆθος 1 
πλῆκτρά 1 
πνέουσαι 1 
πνέων 1 
ποίας 2 
ποίμνας 2 
ποίμνια 2 
ποδί 1 
ποδαπὸς 1 
ποδὶ 1 
ποδὸς 2 
ποθ 1 
ποι 1 
ποιούμενον 1 
πολέμιοι 3 
πολίαρχον 1 
πολίοχον 1 
πολίταις 1 
πολίτην 1 
πολεμίας 1 
πολεμίοις 3 
πολεμίους 4 
πολεμίων 10 
πολεμίῳ 1 
πολιόχου 1 
πολλούς 1 
πολλοὶ 2 
πολλοῖσι 1 
πολλὰ 7 
πολλὴν 2 
πολλῆς 1 
πολλῇ 1 
πολυπινές 1 
πολυφόνου 1 
πολυφόνῳ 1 
πολυχορδοτάτᾳ 1 
πολὺν 1 
πολὺς 1 
πομπᾶς 1 
πονήσας 1 
πονεῖν 2 
πονοῦντα 1 
πορευθείς 1 
πορεύει 1 
πορεύεται 2 
πορεύουσ 1 
πορθήσων 1 
πορθεῖν 1 
πορθμεύσων 1 
πορπάκων 1 
πορπάμασιν 1 
πορσύνετε 1 
ποτ 9 
ποτέ 1 
ποταμίου 1 
ποταμίους 1 
ποταμοῦ 2 
ποταμὸς 1 
ποτε 5 
ποτὶ 2 
ποτᾶται 1 
ποῖ 2 
ποῖον 2 
ποῦ 5 
πρά 1 
πράσσειν 1 
πρέπει 1 
πρέπουσαν 1 
πρήσων 1 
πρίν 2 
πρεπόντως 1 
πρεσβεύμαθ 1 
πρεσβεύομεν 1 
πρευμενὴς 1 
πρηνής 1 
προβάλλοντ 1 
προβαλοῦ 1 
προβλήμασιν 1 
προδρόμων 1 
προθυμίαν 1 
προκάθηνται 1 
προκειμένων 1 
προλιπὼν 1 
προπότας 1 
προσέβα 1 
προσήκει 1 
προσήμενον 1 
προσαυλείους 1 
προσδοκῶν 2 
προσεικάσω 1 
προσεννέπω 1 
προσθέσθαι 1 
προσθίαν 1 
προσκείμενον 1 
προσμείξω 1 
προσφθέγμασι 1 
προσφιλές 1 
προταινὶ 1 
προυξερευνητὰς 1 
προφήτης 1 
προύπιες 1 
πρό 2 
πρόθυμος 1 
πρόσδετος 1 
πρόσθεν 2 
πρόσκειται 2 
πρόφασις 1 
πρόχειρα 1 
πρύμναισι 1 
πρύμνας 1 
πρώτην 1 
πρὶν 10 
πρὸ 2 
πρὸς 32 
πρᾶγμ 1 
πρᾶξαι 1 
πρῶτα 2 
πρῶτος 1 
πτερόν 1 
πτωχικὴν 1 
πυθώμεθα 1 
πυκασθείς 1 
πυκνὴν 1 
πυκνῆς 1 
πυλῶν 3 
πυρσοῖς 1 
πυρός 1 
πυρὰ 1 
πυρὸς 1 
πυρῶσαι 1 
πω 1 
πωλικόν 1 
πωλικὸν 1 
πωλικῆς 1 
πωλικῶν 1 
πωλοδαμνήσας 1 
πωλοδαμνήσεις 1 
πόδα 4 
πόθεν 4 
πόθι 1 
πόλει 5 
πόλεις 1 
πόλεμον 1 
πόλεμος 1 
πόλιν 7 
πόλις 1 
πόλλ 5 
πόνοι 1 
πόνοις 1 
πόνοισι 1 
πόνον 1 
πόνος 1 
πόνους 1 
πόντιον 1 
πόντιος 2 
πόντον 2 
πόντου 1 
πόρευσον 1 
πόρρω 1 
πότερα 1 
πότμον 1 
πύθῃ 1 
πύκαζε 1 
πύρ 3 
πύργοισιν 1 
πύργους 2 
πύρσ 1 
πώλοις 1 
πώλοισι 1 
πώλοισιν 1 
πώλους 2 
πώλων 1 
πᾶν 2 
πᾶς 7 
πᾶσαν 3 
πᾶσιν 1 
πῃ 1 
πῆμα 1 
πῆχυν 1 
πῦρ 1 
πῶλοι 1 
πῶλος 1 
πῶς 12 
ρας 1 
ρης 1 
ρος 1 
σ 16 
σά 1 
σάλπιγγος 2 
σέ 3 
σέθεν 4 
σέλας 1 
σήμερον 1 
σαίνει 1 
σαγή 1 
σαθροῖς 1 
σαλεύῃ 1 
σαφὲς 1 
σαφῶς 1 
σε 13 
σει 1 
σεμνὸν 1 
σεμνὸς 1 
σηκὸν 1 
σημήνω 1 
σημαίνει 1 
σημανῶν 2 
σημεῖα 1 
σημῆναι 1 
σθένει 1 
σιδήρου 1 
σκάφη 1 
σκαιοὶ 1 
σκαιὰ 1 
σκευῇ 1 
σκηνάν 1 
σκηνῶν 1 
σκηπτοῦ 1 
σκοπεῖς 1 
σκοπός 1 
σκυλεύματ 1 
σκόλοπας 1 
σκόπει 2 
σκότῳ 1 
σκύμνον 1 
σκῦλον 1 
σμικρὰ 1 
σοι 17 
σοφιστὴν 1 
σοφιστῇ 1 
σοφοί 1 
σοφοῖς 1 
σοφοῦ 2 
σοφόν 1 
σοφός 1 
σοὶ 7 
σοὺς 3 
σοῖς 3 
σοῦ 2 
σπανία 1 
σπανίζομεν 1 
σποράδα 1 
σπουδῇ 1 
στάζει 1 
στένων 1 
στέρνων 1 
στήσω 1 
στήσων 1 
στίλβουσι 1 
σταθμά 2 
στείχει 3 
στείχοιμ 1 
στείχοντα 1 
στείχοντες 1 
στείχουσαν 1 
στείχωμεν 3 
στείχων 2 
στολήν 2 
στολὴν 1 
στολᾷ 1 
στομάτων 1 
στρατείαν 1 
στρατεύειν 1 
στρατεύματι 2 
στρατεύματος 1 
στρατηγὸν 1 
στρατηγὸς 1 
στρατηγῶν 1 
στρατηλάταις 1 
στρατηλάταισιν 1 
στρατηλάτας 1 
στρατηλάτης 1 
στρατηλάτῃ 1 
στρατηλατῶν 1 
στρατιά 2 
στρατιάν 2 
στρατιᾶς 4 
στρατοπέδοισι 1 
στρατοῦ 6 
στρατόν 7 
στρατόπεδ 1 
στρατόπεδον 1 
στρατός 4 
στρατὸν 9 
στρατὸς 6 
στρατῷ 8 
στυγνοτάτην 1 
στόμα 4 
συγγόνους 1 
συγγόνων 1 
συγκάμνειν 1 
συγκαμὼν 1 
συγκατασκάψων 1 
συλλαβὼν 1 
συλῶντα 1 
συμμάχοις 2 
συμμάχοισι 1 
συμμάχους 8 
συμμάχων 5 
συμμαχίαν 1 
συμμιγὴς 1 
συμπονεῖν 1 
συμφοραί 1 
συμφορὰ 2 
συμφορᾶς 1 
συνήδομαι 1 
συνήθη 1 
συνήθροισται 1 
συναίρεται 1 
συναλγεῖ 1 
συνεμπρῆσαι 1 
συντεμὼν 1 
συντυχὼν 1 
σφ 1 
σφαγάς 2 
σφαγίων 1 
σφαγαῖς 1 
σφαγεὺς 1 
σφαλερὰ 1 
σφῷν 1 
σχέθοι 1 
σχέσθαι 1 
σχιστὰν 1 
σωθήσομαί 1 
σωτήριος 1 
σόν 1 
σός 1 
σύ 6 
σύγγονοί 1 
σύγγονοι 1 
σύγκειται 1 
σύμβολον 2 
σύμμαχον 1 
σύμμαχος 5 
σύμμαχόν 1 
σύμμαχός 1 
σύνθημα 1 
σύρδην 1 
σύριγγος 1 
σώματος 2 
σὰ 1 
σὰν 1 
σὰς 1 
σὲ 9 
σὴν 1 
σὸν 8 
σὺ 25 
σὺν 5 
σᾷ 1 
σῆμα 2 
σῆς 2 
σῖγα 1 
σῴζει 2 
σῴζομεν 1 
σῴζοντες 1 
σῶμ 1 
σῶν 1 
σῶς 1 
σῷ 1 
σῷσαι 1 
τ 20 
τάδ 4 
τάδε 7 
τάλας 1 
τάξαι 1 
τάξας 1 
τάξεσιν 1 
τάξεων 4 
τάξιν 1 
τάξον 1 
τάσδ 1 
τάσδε 1 
τάσσειν 1 
τάφοις 1 
τάφον 1 
τάφροις 1 
τάφρους 1 
τάχ 2 
τάχα 1 
τάχιστα 4 
τάχος 1 
τάχυν 1 
τέ 1 
τέθνηκε 1 
τέκνα 2 
τέκνον 3 
τέλειά 1 
τέλη 1 
τέλος 1 
τέμνων 1 
τέρψῃ 1 
τέτακται 1 
τέτρωται 1 
τέχναισι 1 
τέχνην 1 
τήνδ 4 
τί 29 
τίθησιν 1 
τίκτει 1 
τίκτω 1 
τίν 6 
τίνες 1 
τίνι 2 
τίνος 3 
τίς 27 
ταν 1 
ταράσσειν 1 
ταρβεῖς 1 
ταρβῶ 2 
ταχυβάταν 1 
ταχύνεις 1 
ταύτας 1 
ταὐτόν 1 
ταῦθ 1 
ταῦτ 5 
ταῦτα 1 
τε 22 
τείνεται 1 
τείρει 2 
τείσει 2 
τείχει 1 
τείχη 4 
τεθνηκότων 1 
τεθνᾶσιν 2 
τεθραμμέναι 1 
τεκεῖν 1 
τεκμήριον 1 
τεκμαίρεσθαι 1 
τεκὼν 1 
τεταγμένου 1 
τετράμοιρον 1 
τετράπουν 2 
τετρωμένοι 1 
τετρώμεθ 1 
τευχέων 1 
τευχεσφόροις 1 
τευχοφόρων 1 
τεύχεσιν 1 
τεύχη 2 
τεῦξαι 1 
τι 7 
τιθέντ 1 
τιθεὶς 1 
τιμὰς 1 
τιμῆς 1 
τιμῶσα 1 
τιν 6 
τινά 1 
τινάς 1 
τινα 1 
τινες 1 
τινος 1 
τινὰ 1 
τις 18 
τλὰς 1 
τοί 2 
τοι 2 
τοιάδ 1 
τοιάδε 1 
τοιαῦτα 2 
τοιούτων 1 
τοιοῦτος 1 
τοιοῦτός 1 
τοις 1 
τοιόνδ 1 
τοιόσδε 1 
τολυπεύσας 1 
τοξή 1 
τοξοφόροι 1 
τοξόται 1 
τορῶς 3 
τοσόνδε 2 
τούσδ 4 
τούσδε 1 
τούτοις 1 
τοὐμὸν 3 
τοὐπί 1 
τοὐπιὸν 1 
τοὔργον 2 
τοὺς 9 
τοῖον 1 
τοῖς 6 
τοῖσδ 2 
τοῖσιν 2 
τοῦ 5 
τοῦδ 5 
τοῦδε 2 
τοῦτον 4 
τράπεζαν 1 
τράπωμαι 1 
τρέφειν 1 
τρίβων 1 
τρίχα 1 
τρανῶς 1 
τραύματος 2 
τρομερᾷ 1 
τροπῇ 2 
τροχηλάτης 1 
τρόπῳ 2 
τυγχάνεις 1 
τυραννίδος 4 
τυχεῖν 1 
τόδ 3 
τόδε 6 
τόκος 1 
τόνδ 4 
τόνδε 4 
τόξα 1 
τόσον 1 
τόσου 1 
τόσως 1 
τότ 1 
τύποις 1 
τύραννε 1 
τύχα 1 
τύχας 1 
τύχην 1 
τἀγαθά 1 
τἀγγύθεν 1 
τἀληθὲς 1 
τὰ 11 
τὰν 3 
τὰς 8 
τὴν 5 
τὸ 14 
τὸν 25 
τᾶς 1 
τῆς 9 
τῆσδ 5 
τῆσδε 5 
τῇ 1 
τῇδ 2 
τῇδέ 1 
τῇδε 6 
τῶν 6 
τῶνδ 1 
τῶνδέ 1 
τῶνδε 2 
τῷ 2 
τῷδ 1 
τῷδε 4 
υἱόν 1 
φάνηθι 1 
φάος 6 
φέρει 1 
φέρειν 2 
φέρεσθαι 1 
φέρουσι 1 
φέρω 2 
φέρων 1 
φέρῃ 1 
φήμη 1 
φήσεις 1 
φίλα 1 
φίλιον 1 
φίλιος 1 
φίλοις 5 
φίλοισιν 1 
φίλον 2 
φίλος 5 
φίλους 5 
φίλτατε 1 
φίλτατον 1 
φίλων 2 
φαίνεσθαι 1 
φαίνεται 2 
φαεννοὶ 1 
φαναῖος 1 
φανερὸν 1 
φανὰς 1 
φαρέτρα 1 
φασγάνου 1 
φασι 1 
φασὶν 1 
φαύλως 1 
φαύλῳ 1 
φαῦλον 1 
φεύγειν 2 
φεύγοντας 2 
φεύγουσιν 2 
φεύγων 1 
φεῦ 2 
φηλητῶν 1 
φημ 1 
φημι 2 
φησιν 1 
φθέγματος 1 
φθονεῖν 1 
φθόγγος 1 
φθόνον 2 
φιλία 2 
φιλαιμάτους 1 
φιλόπτολις 1 
φιλῶ 2 
φλέγειν 1 
φλόγα 1 
φοβερόν 1 
φοβηθεὶς 1 
φοβηθῇς 1 
φοβῇ 1 
φοινίας 1 
φονίου 1 
φονεύεις 1 
φονεύσω 1 
φοράδην 1 
φράζωμεν 1 
φράσαι 4 
φράσον 1 
φράσω 1 
φρένας 1 
φρενί 2 
φρενός 1 
φρονεῖς 1 
φρονοῦσα 1 
φρουρεῖν 1 
φρουροὺς 1 
φροῦδοι 1 
φροῦδος 3 
φρυκτωρία 2 
φυγήν 1 
φυγὴν 2 
φυγὼν 1 
φυγῇ 2 
φυλάκων 2 
φυλάξομαί 1 
φυλάξων 1 
φυλάσσει 1 
φυλακά 1 
φυλακάν 1 
φυλακήν 1 
φυλακαῖσι 1 
φυλακὰς 2 
φυλακὴν 3 
φυλλοστρώτους 1 
φυσήματα 1 
φυταλμίοις 1 
φυτεύων 1 
φωτὸς 1 
φόβον 3 
φόβος 4 
φόβου 2 
φόβῳ 3 
φόνον 1 
φόνος 1 
φόνῳ 1 
φύλακά 1 
φύλακες 2 
φύλαξι 1 
φύλαξιν 2 
φὴς 1 
φῶ 1 
φῶς 3 
φῶτε 1 
χάριν 3 
χάρις 1 
χάσμα 1 
χέρα 5 
χέρας 2 
χέρες 1 
χέρσῳ 1 
χαίρω 1 
χαλκῆ 1 
χαμεύνας 2 
χαραχθεὶς 1 
χαῖρ 1 
χείρ 1 
χειροῖν 1 
χειρός 1 
χειρὶ 1 
χειρὸς 2 
χειρῶν 1 
χερί 6 
χερσὶ 1 
χερός 2 
χερὶ 2 
χεῖρες 1 
χθονί 3 
χθονός 3 
χθονὶ 1 
χθονὸς 3 
χθόνα 1 
χθὼν 1 
χιλιόναυν 1 
χιόνος 1 
χλιδήν 1 
χνόας 1 
χορεύσει 1 
χρή 4 
χρίμπτεται 1 
χρεών 2 
χρεὼν 1 
χρυσοκολλήτοις 1 
χρυσοτευχὴς 1 
χρυσόβωλον 1 
χρυσόδετον 1 
χρυσὸς 2 
χρυσῆ 1 
χρόνιος 1 
χρόνον 3 
χρόνῳ 3 
χρώμεθα 1 
χρὴ 13 
χρῄζεις 1 
χρῆμα 1 
χρῆν 4 
χρῆσθαί 1 
χωρεῖ 2 
χωρεῖτε 2 
χωροῦσ 1 
χωστοῖς 1 
χόρτον 1 
χώραν 1 
χώρει 1 
χὡ 1 
χὣ 1 
χῶρον 2 
ψήφου 1 
ψαλίοις 1 
ψαλμοῖσι 1 
ψαφαρόχρουν 1 
ψεύσομαι 1 
ψυχρὰν 1 
ψυχὴν 2 
ψυχᾷ 1 
ψόφος 1 
ἀΐω 1 
ἀβούλως 1 
ἀγαθῶν 2 
ἀγγέλλειν 1 
ἀγγέλλεις 1 
ἀγγέλλεται 1 
ἀγγέλλων 1 
ἀγγέλου 1 
ἀγγελῶν 1 
ἀγκάλαις 1 
ἀγρώσταις 1 
ἀγρώταις 1 
ἀγχιτέρμων 1 
ἀγύρτης 2 
ἀγών 1 
ἀγὸν 1 
ἀδειμάντῳ 1 
ἀδελφαὶ 1 
ἀεί 1 
ἀηδονὶς 1 
ἀκηράτων 1 
ἀκινδύνως 1 
ἀκλεῶς 1 
ἀκμάζων 1 
ἀκούειν 1 
ἀκούσας 4 
ἀκούσῃ 1 
ἀκοῦσαι 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκροθίνι 1 
ἀκτάς 1 
ἀκτᾶς 1 
ἀκτῖνα 1 
ἀλκήν 3 
ἀλκὰς 1 
ἀλκῆς 1 
ἀλλ 20 
ἀλλά 2 
ἀλλὰ 10 
ἀμβλῶπες 1 
ἀμείβει 1 
ἀμείψηται 1 
ἀμείψομαι 1 
ἀμνημονῶ 1 
ἀμπείρας 1 
ἀμφ 1 
ἀμφί 1 
ἀμφὶ 6 
ἀμύνειν 1 
ἀμύνεις 1 
ἀμύνων 1 
ἀμύστιδας 1 
ἀν 1 
ἀνάγει 1 
ἀνάκτορα 1 
ἀνάκτων 1 
ἀνάσσων 1 
ἀνέρι 1 
ἀνήρ 5 
ἀναίτιος 1 
ἀναιμάκτῳ 1 
ἀναλῶσαι 1 
ἀναρπάσαι 1 
ἀναστρέφει 1 
ἀνδράσιν 1 
ἀνδρὸς 1 
ἀνδρῶν 7 
ἀνεῖναι 1 
ἀνθρωποδαίμων 1 
ἀνιστόρησα 1 
ἀντίπρῳρα 1 
ἀντερᾷς 1 
ἀντηρίδων 1 
ἀντομένου 1 
ἀντύγων 2 
ἀντὶ 1 
ἀνὰ 1 
ἀνὴρ 5 
ἀνᾴσσω 1 
ἀξίαν 1 
ἀξίοις 1 
ἀξιοῖ 1 
ἀοιδοῦ 1 
ἀοῦς 1 
ἀπ 1 
ἀπέδειξας 1 
ἀπέκτανεν 1 
ἀπέρχεται 1 
ἀπαίρωσ 1 
ἀπαιτῶ 1 
ἀπαλλαχθεὶς 1 
ἀπειλεῖς 1 
ἀπελθὼν 1 
ἀπεῖργε 1 
ἀπηύδων 1 
ἀποινάσαιο 1 
ἀποινᾶσθαι 1 
ἀποκτείνειν 1 
ἀπομεμφομένας 1 
ἀπορρήτων 1 
ἀπουσίας 1 
ἀπωθεῖν 1 
ἀπὸ 2 
ἀπὼν 1 
ἀρίστοις 1 
ἀραγμὸν 1 
ἀρειφάτων 1 
ἀρεῖσθαι 1 
ἀριστέας 1 
ἀριστεύων 1 
ἀριστοτόκοιο 1 
ἀρκεῖν 1 
ἀρκούντως 1 
ἀρκοῦμεν 1 
ἀρούρας 1 
ἀρχοίμεσθα 1 
ἀρωγὸς 1 
ἀσήμους 1 
ἀσπίδ 1 
ἀσπίδας 1 
ἀσπαστός 1 
ἀστήρ 1 
ἀσφαλὲς 1 
ἀσφαλῆ 1 
ἀσφαλῶς 1 
ἀτίζει 1 
ἀτίζεις 1 
ἀτράκτων 1 
ἀυτῶ 1 
ἀφανῆ 1 
ἀφθίτων 1 
ἀφθόνῳ 1 
ἀφιγμένον 1 
ἀφικόμην 1 
ἀφορμήσειν 1 
ἀφύπνισον 1 
ἀὼς 2 
ἁ 3 
ἁγεμὼν 1 
ἁμίλ 1 
ἁμαξιτοῦ 1 
ἁνήρ 1 
ἁνδάνει 1 
ἁνὴρ 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλῶς 1 
ἁρμάτων 1 
ἁρμόσατε 1 
ἂν 24 
ἃς 1 
ἄγαλμα 1 
ἄγαμαι 1 
ἄγαν 1 
ἄγγειλον 1 
ἄγγελος 3 
ἄγει 1 
ἄγειν 1 
ἄγοντες 1 
ἄγρυπνον 1 
ἄγρυπνος 1 
ἄδην 1 
ἄησιν 1 
ἄκλητος 1 
ἄκοντα 1 
ἄκρας 1 
ἄλγος 1 
ἄλκιμος 1 
ἄλλα 2 
ἄλλην 1 
ἄλλης 1 
ἄλλο 1 
ἄλλοις 1 
ἄλλον 2 
ἄλλος 3 
ἄλλως 2 
ἄλλῳ 1 
ἄλοκα 1 
ἄμαχον 1 
ἄμεινον 1 
ἄμυστιν 1 
ἄν 5 
ἄνα 1 
ἄνακτα 1 
ἄνακτος 1 
ἄναξ 9 
ἄνδρ 4 
ἄνδρα 5 
ἄνδρες 1 
ἄνευ 1 
ἄντροις 1 
ἄντυγα 2 
ἄνωχθε 1 
ἄξιον 1 
ἄπαιδα 1 
ἄπαις 1 
ἄπεστιν 1 
ἄπλατον 1 
ἄπληκτοι 1 
ἄρ 2 
ἄρα 1 
ἄρηται 1 
ἄρχω 1 
ἄστεως 1 
ἄστυ 2 
ἄυπνος 1 
ἄφθιτοι 1 
ἄχθος 1 
ἅ 1 
ἅδε 1 
ἅδιστος 1 
ἅλις 1 
ἅνδρες 4 
ἅπαντα 1 
ἆ 7 
ἆρ 1 
ἆρά 1 
ἆρα 1 
Ἀγαμεμνονίαν 1 
Ἀγαμεμνόνιον 1 
Ἀδράστεια 1 
Ἀδραστείᾳ 1 
Ἀθάνα 2 
Ἀθάνας 1 
Ἀλέξανδρον 1 
Ἀργείας 1 
Ἀργείοις 1 
Ἀργείου 1 
Ἀργείους 1 
Ἀργείων 16 
Ἀργόθεν 1 
Ἀργόλας 1 
Ἀτρειδᾶν 2 
Ἀχαιικὸς 1 
Ἀχαιούς 4 
Ἀχαιοὺς 2 
Ἀχαιὸν 1 
Ἀχαιῶν 7 
Ἀχιλεὺς 1 
Ἀχιλλέα 1 
Ἀχιλλέως 3 
Ἀχιλλεὺς 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄργος 1 
Ἄρη 2 
Ἄρης 2 
Ἅιδου 1 
ἐάσει 1 
ἐγγελῶντες 1 
ἐγγενὴς 1 
ἐγγὺς 2 
ἐγείρειν 2 
ἐγείρεσθαί 1 
ἐγείρῃς 1 
ἐγερτέον 1 
ἐγερτὶ 1 
ἐγώ 3 
ἐγὼ 16 
ἐδέννασ 1 
ἐδέννασεν 1 
ἐδείμαινον 1 
ἐδεξάμεσθα 1 
ἐκ 9 
ἐκένωσεν 1 
ἐκείνῳ 1 
ἐκεῖσε 1 
ἐκηρύχθη 1 
ἐκινήθην 1 
ἐκκέαντες 1 
ἐκκλησίας 1 
ἐκμάθωσι 1 
ἐκμαθὼν 1 
ἐκοίμισ 1 
ἐκούφισας 1 
ἐκπέρσαι 1 
ἐκπλαγέντες 1 
ἐκτραφεὶς 1 
ἐκτροπάς 1 
ἐκτύπει 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκφυγεῖν 1 
ἐλήλυθα 1 
ἐλαύνομεν 1 
ἐλευθέραν 2 
ἐλευθέριον 1 
ἐλεύθερον 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐλθέ 1 
ἐλθεῖν 2 
ἐλθοῦσ 1 
ἐλθόντα 2 
ἐλθόντες 1 
ἐλθὼν 3 
ἐλπίδων 1 
ἐμάν 2 
ἐμέ 1 
ἐμήν 1 
ἐμαυτοῦ 1 
ἐμβαίνω 1 
ἐμβαλεῖν 3 
ἐμβατεύων 1 
ἐμοί 3 
ἐμούς 1 
ἐμοὶ 3 
ἐμοὺς 1 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῦ 1 
ἐμπέπτωκεν 1 
ἐμπέσωμεν 1 
ἐμπεσὼν 1 
ἐμὰν 1 
ἐμὰς 1 
ἐμὴν 1 
ἐμὸν 1 
ἐμῆς 3 
ἐμῇ 1 
ἐμῶν 1 
ἐμῷ 1 
ἐν 45 
ἐνάψομαι 1 
ἐνέγκοι 1 
ἐνέπειν 1 
ἐνθάνοιμί 1 
ἐννύχιος 2 
ἐντάξαι 1 
ἐντύχῃς 1 
ἐνόσφισας 1 
ἐξ 8 
ἐξέλῃς 1 
ἐξήρθης 1 
ἐξαιτῇ 1 
ἐξαπώσατε 1 
ἐξαυγεστέρων 1 
ἐξεγείρομαι 1 
ἐξειργασμένοι 1 
ἐξησκημέναι 1 
ἐξηῦρεν 1 
ἐξιάσεται 1 
ἐξιόντας 1 
ἐξόδοισιν 1 
ἐξώρμα 1 
ἐξώστης 1 
ἐξῆλθεν 1 
ἐπ 19 
ἐπάξομαι 1 
ἐπάρας 2 
ἐπέμψαμεν 1 
ἐπέσκηψεν 1 
ἐπίκουρον 1 
ἐπίστασθαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίφθονον 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαιτῶν 1 
ἐπεί 1 
ἐπείπερ 2 
ἐπεζάρει 1 
ἐπειδἂν 1 
ἐπειδὴ 2 
ἐπεμβεβῶτας 1 
ἐπεσπεσεῖν 1 
ἐπεστράφης 1 
ἐπεύθετο 1 
ἐπεύξεται 1 
ἐπεὶ 6 
ἐπιγαίου 1 
ἐπιδέτω 1 
ἐπινοεῖς 1 
ἐπισκήπτων 1 
ἐπλάθην 1 
ἐπλάθης 1 
ἐπτηξάτην 1 
ἐπόρευσε 1 
ἐπώνυμος 1 
ἐπὶ 6 
ἐρήμους 1 
ἐρασθείς 1 
ἐρείσας 1 
ἐρεθί 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρεῖσαι 1 
ἐρημώσας 1 
ἐρρωμένους 1 
ἐρώτων 1 
ἐρῶμεν 1 
ἐρῶντί 1 
ἐς 27 
ἐσδρομὴν 1 
ἐσθλοῦ 1 
ἐσθλὸς 1 
ἐσιδών 1 
ἐσμεν 1 
ἐσπαίσας 1 
ἐστιν 2 
ἐστὶ 2 
ἐστὶν 1 
ἐσῆλθε 1 
ἐτειρόμην 1 
ἐφ 5 
ἐφέστιος 1 
ἐφιέμενοι 1 
ἐφιέμην 1 
ἐφοβήθη 1 
ἐφρουρεῖτο 1 
ἐφύτευσεν 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρὸς 1 
ἐχθρῶν 7 
ἐὰν 1 
ἐᾶσαι 2 
ἐῶμεν 1 
ἑδραίαν 1 
ἑκὰς 1 
ἑλεῖν 1 
ἑλὼν 1 
ἑπτάποροι 1 
ἑστάναι 1 
ἑστίαν 2 
ἑστῶτ 1 
ἑωθινὴν 1 
ἓν 1 
ἔα 7 
ἔασον 1 
ἔβα 2 
ἔβαζε 1 
ἔβας 1 
ἔβριξ 1 
ἔγνως 1 
ἔγρεσθε 2 
ἔγχος 4 
ἔγωγε 1 
ἔδει 1 
ἔδειξεν 2 
ἔδρασας 1 
ἔδρασε 1 
ἔδρασεν 1 
ἔδυ 1 
ἔθηκ 1 
ἔθηκας 1 
ἔθηκε 1 
ἔθηκεν 1 
ἔθραυε 1 
ἔθρεψα 1 
ἔθρεψας 1 
ἔκ 1 
ἔκειτο 1 
ἔκελσας 1 
ἔκλῃε 1 
ἔλαμπε 1 
ἔλεξας 1 
ἔλθοις 1 
ἔμ 1 
ἔμαθον 1 
ἔμαρψα 1 
ἔμελλον 1 
ἔμολον 1 
ἔν 1 
ἔνερθ 1 
ἔνθ 2 
ἔνθα 1 
ἔνθηρον 1 
ἔνι 1 
ἔννυχος 3 
ἔοικέ 1 
ἔοικας 1 
ἔοικε 1 
ἔοικεν 2 
ἔπεισαν 2 
ἔπειτ 1 
ἔπεμψ 1 
ἔπερσα 1 
ἔπεσον 1 
ἔπι 1 
ἔπλευσ 1 
ἔπλευσε 2 
ἔπραξας 1 
ἔργον 1 
ἔργῳ 2 
ἔρημον 1 
ἔριν 1 
ἔρις 1 
ἔρρεγκον 1 
ἔρρει 1 
ἔρρηξα 1 
ἔρχεται 1 
ἔρως 1 
ἔσθ 1 
ἔστ 3 
ἔσται 3 
ἔστειχε 1 
ἔστην 1 
ἔστι 5 
ἔστιν 2 
ἔσφηλε 1 
ἔσχον 1 
ἔσω 1 
ἔσῃ 1 
ἔτειον 1 
ἔτλα 1 
ἔτος 1 
ἔφεδρον 2 
ἔφοροι 1 
ἔφραζε 1 
ἔφραζεν 1 
ἔχει 2 
ἔχεις 3 
ἔχθιστον 1 
ἔχονται 1 
ἔχοντας 1 
ἔχοντι 1 
ἔχουσ 1 
ἔχουσα 1 
ἔχω 3 
ἔχων 9 
ἕδραν 2 
ἕδρας 2 
ἕκατι 2 
ἕλοι 2 
ἕνα 1 
ἕξεις 1 
ἕξω 1 
ἕρπει 1 
ἕρπω 1 
ἕτοιμος 1 
ἕως 1 
Ἑκτορέους 1 
Ἑκτόρεια 1 
Ἑλένᾳ 1 
Ἑλλάδ 1 
Ἑλλάδος 2 
Ἑλλήνων 2 
Ἑλληνικὴν 1 
Ἑρμῆς 1 
Ἕκτορ 12 
Ἕκτορα 1 
Ἕκτορος 5 
Ἕκτωρ 7 
Ἕλλανα 1 
Ἕλλησιν 1 
ἠντλεῖτο 1 
ἠρᾶτο 1 
ἠσκήσαμεν 1 
ἠχῇ 1 
ἡ 2 
ἡγῇ 1 
ἡκέτω 1 
ἡλίου 4 
ἡμάρτομεν 1 
ἡμένα 1 
ἡμέραν 2 
ἡμέρας 3 
ἡμέρᾳ 1 
ἡμετέρας 1 
ἡμεῖς 3 
ἡμᾶς 12 
ἡμῖν 9 
ἡμῶν 5 
ἡνίκ 1 
ἡνίοχε 1 
ἡσσᾶσθαι 1 
ἢ 25 
ἢν 2 
ἤγειρεν 1 
ἤδη 8 
ἤκουσας 1 
ἤκουσεν 1 
ἤλαυνον 1 
ἤλθομεν 1 
ἤλυθ 1 
ἤλυθον 2 
ἤμυνας 1 
ἤν 1 
ἤπυσα 1 
ἤτοι 1 
ἥ 2 
ἥβαν 1 
ἥδ 1 
ἥδε 1 
ἥκει 1 
ἥκειν 2 
ἥκεις 5 
ἥκουσ 1 
ἥκω 3 
ἥκων 1 
ἥξω 2 
ἥσυχον 1 
ἥσω 1 
ἥψω 1 
ἦ 10 
ἦλθ 1 
ἦλθε 2 
ἦλθεν 1 
ἦλθες 1 
ἦλθον 4 
ἦμαρ 1 
ἦν 4 
ἦσθ 2 
ἧκ 1 
ἧπαρ 1 
ἧσο 1 
ἧσσον 1 
ἧσται 1 
ἧψαν 1 
Ἥ 1 
ἰέναι 1 
ἰαλέμῳ 1 
ἰαύει 1 
ἰδεῖν 2 
ἰδὼν 1 
ἰόντας 1 
ἰώ 6 
ἰὰν 1 
ἰὼ 6 
ἰὼν 1 
ἱέναι 1 
ἱκέσθαι 1 
ἱκοῦ 1 
ἱππείοις 1 
ἱππηλάται 1 
ἱππικοῖσι 1 
ἱππικῶν 1 
ἱππῆς 1 
ἴδε 1 
ἴθι 1 
ἴσθι 1 
ἴσμεν 1 
ἴστε 1 
ἴσχε 2 
ἴσως 2 
ἴχνος 2 
ἵεμεν 1 
ἵεσαν 1 
ἵζειν 1 
ἵκοιτο 1 
ἵν 1 
ἵπποι 1 
ἵπποις 1 
ἵππους 3 
ἵππων 6 
ἵστω 1 
Ἰδαῖον 1 
Ἰλέως 1 
Ἰλίου 2 
Ἰλίῳ 1 
Ἰλιάδας 1 
Ἰλιάδος 1 
Ἴδαν 1 
Ἴδης 1 
Ἴλιον 3 
Ἴλιος 1 
ὀδύνη 2 
ὀλοίμην 1 
ὀλοφύρομαι 1 
ὀλωλότα 1 
ὀλωλότας 1 
ὀλώλαμεν 1 
ὀμώμοται 1 
ὀργάδας 1 
ὀργάνοισιν 1 
ὀρθοῦμαι 1 
ὀρθὸς 1 
ὀρθῶς 1 
ὀφείλων 1 
ὀφειλέτις 1 
ὀφθεὶς 1 
ὀχήμασι 1 
ὁ 16 
ὁδοῦ 1 
ὁδὸν 1 
ὁλκοὺς 1 
ὁλκοῖσι 1 
ὁμαρτῇ 1 
ὁμηρεύσας 1 
ὁπλίζειν 1 
ὁπλίζεσθαι 1 
ὁπλίζου 1 
ὁπλίζῃ 1 
ὁποίας 1 
ὁρίσματα 1 
ὁρμώμενοι 1 
ὁρᾶν 2 
ὁρῶ 2 
ὁρῶν 1 
ὁρῶσ 1 
ὁρῶσιν 1 
ὃ 2 
ὃν 5 
ὃς 7 
ὄγκος 1 
ὄλοιθ 1 
ὄλοιτ 1 
ὄλοιτο 3 
ὄμμ 2 
ὄμμα 3 
ὄμματος 1 
ὄναρ 1 
ὄντ 1 
ὄντα 1 
ὄρθου 1 
ὄρφναν 1 
ὄρφνην 2 
ὄρφνης 2 
ὄρφνῃ 2 
ὄτρυνον 1 
ὄχημα 2 
ὄχλος 2 
ὄχοις 1 
ὄχον 1 
ὄψεται 1 
ὄψῃ 1 
ὅ 2 
ὅδ 5 
ὅδε 1 
ὅμως 1 
ὅν 1 
ὅπλοις 1 
ὅπλοισι 1 
ὅποι 1 
ὅπου 1 
ὅπως 1 
ὅρα 2 
ὅς 4 
ὅσον 3 
ὅσονπερ 1 
ὅστις 5 
ὅτ 2 
ὅταν 4 
ὅτε 1 
ὅτῳ 3 
Ὀδυσσέας 1 
Ὀδυσσέως 4 
Ὀδυσσεύς 2 
Ὀδυσσεὺς 2 
Ὀδυσσεῦ 1 
Ὀδυσσῆ 1 
Ὀρφέως 1 
Ὀρφεύς 1 
ὑδροειδὴς 1 
ὑμνήσομεν 1 
ὑμνεῖ 1 
ὑμνοποιοῦ 1 
ὑμᾶς 7 
ὑμῶν 1 
ὑπ 3 
ὑπάρχειν 1 
ὑπαργύρου 1 
ὑπασπίδιον 1 
ὑπασπιστῶν 1 
ὑπερβαλὼν 2 
ὑπερβὰς 1 
ὑπηρετεῖν 1 
ὑποδεξίαις 1 
ὑπομεῖναι 1 
ὑποπτεύων 1 
ὑποσταθεὶς 1 
ὑποστὰς 1 
ὑπὲρ 1 
ὑφίσταμαι 1 
ὑφαιρῇ 1 
ὕβρις 1 
ὕπατον 1 
ὕπατος 1 
ὕπαφρον 1 
ὕπνον 1 
ὕπνος 1 
ὕπνου 2 
ὕπο 2 
ὕποπτον 1 
ὕστερον 1 
ὕστερος 3 
ὕφιζ 1 
ὠφελεῖν 1 
ὠφελοῖ 1 
ὡς 30 
ὢν 6 
ὤλεσε 1 
ὤμοι 2 
ὤμων 1 
ὤτρυνε 1 
ὤτων 2 
ὥς 1 
ὥστ 2 
ὥστε 4 
ὦ 22 
ὧδ 2 
ὧδέ 1 
ὧδε 1 
ὧν 6 
ᾐσθημένοι 1 
ᾐσθόμην 3 
ᾑρηκέναι 1 
ᾔδη 1 
ᾖ 1 
ᾖσαν 1 
ᾤκησε 1 
ᾧπερ 2 
ῥάνῃ 1 
ῥάχιν 2 
ῥέων 1 
ῥίψας 1 
ῥακοδύτῳ 1 
ῥινοῦ 1 
ῥοὰς 1 
ῥύμῃ 1 
ῥύσεταί 1 
ῥᾴδι 1 
ῥᾷον 1 
Ῥήσου 1 
Ῥήσῳ 1 
Ῥῆσον 4 
Ῥῆσος 2 
Ῥῆσόν 1 
† 4 

Powered by PhiloLogic