Epictetus, Discourses (XML Header) [genre: prose] [word count] [Epict. Disc.].

Word Count

Total Words: 76403 Total Unique Words: 15171.
Sorted by words [sort by frequencies].

2 1 
ab 1 
ad 1 
arriani 1 
arriano 1 
digestae 1 
dissertationes 1 
epistula 1 
gellium 1 
lucium 1 
· 1184 
Αἰγυπτίοις 2 
Αἰγυπτίων 2 
Αἰγυπτιακοῖς 1 
Αἰγύπτιος 1 
Αἰσχρόν 1 
Αἰόλῳ 1 
Αἱ 2 
Αἴαντος 1 
Αἴας 1 
Αἴολον 1 
Αἴολος 1 
Αὐγούστου 1 
Αὐτομέδων 2 
Αὕτη 2 
Βάτωνι 1 
Βιβλίον 1 
Βλέπε 1 
Βλέπωμεν 1 
Βοήθησόν 1 
Βούλευσαι 1 
Βρισηίδα 1 
Γάλβα 2 
Γάλλους 1 
Γάμος 1 
Γέτας 2 
Γαλιλαῖοι 1 
Γελλίῳ 1 
Γνῶθι 1 
Γράψον 1 
Γρατίλλῃ 1 
Γραψάτω 1 
Γυάροις 6 
Γυάρων 1 
Γύαρα 5 
Δήμητρα 1 
Δία 30 
Δίρκης 2 
Δίων 1 
Δίωνος 6 
Δαναὸς 1 
Δείκνυέ 1 
Δεῖ 5 
Δεῖξον 1 
Δηίφοβος 1 
Δημήτηρ 1 
Δημήτριος 1 
Δημοσθένης 1 
Διί 2 
Διογένει 2 
Διογένης 16 
Διογένους 6 
Διοσκόρους 1 
Διόγενες 2 
Διόδωρος 2 
Διός 7 
Διὰ 23 
Διὶ 1 
Διὸς 13 
Δοκεῖ 5 
Δοκοῦσιν 1 
Δοκῶ 1 
Δομιτιανὸς 1 
Δυνατῶν 2 
Δότε 1 
Δύνασθε 1 
Δύναται 3 
Δύο 1 
Εἰ 12 
Εἰπέ 1 
Εἰπόντος 2 
Εἰς 2 
Εἰσί 1 
Εἰσελθόντος 2 
Εἰσιόντος 1 
Εἴ 2 
Εἴρηκας 1 
Εἶθ 1 
Εἶτ 3 
Εἶτα 8 
Εὐηνόν 1 
Εὐθὺς 1 
Εὐριπίδου 2 
Εὐρυσθέως 1 
Εὐρυσθεὺς 2 
Εὐφράτης 2 
Εὐφυὴς 1 
Εὐχάριστοί 1 
Εὔξαιο 1 
Εὔχομαι 1 
Ζήνων 4 
Ζήνωνι 2 
Ζήνωνος 3 
Ζήτει 2 
Ζεύς 7 
Ζεὺς 14 
Ζεῦ 5 
Ζητεῖ 1 
Ζῆν 1 
Ζῷον 1 
Θέλει 1 
Θέλεις 2 
Θέλω 1 
Θέωνος 1 
Θήβαις 2 
Θαυμάζω 1 
Θερμοπύλαις 1 
Θερσίτην 2 
Θερσίτης 2 
Θετταλίαν 1 
Θεόπομπε 1 
Θεόπομπον 1 
Θηβαίους 1 
Θηβαῖοι 1 
Θησεύς 1 
Θρασέας 1 
Θρασυμάχου 1 
Θρασωνίδης 1 
Κέκρικα 1 
Καίσαρα 7 
Καίσαρι 4 
Καίσαρος 23 
Καθ 1 
Καθόλου 1 
Καισαριανοὶ 1 
Καισαριανοῦ 1 
Καισαριανῶν 1 
Κακά 1 
Κακοδαίμονα 1 
Καλλικλέους 1 
Καλυψοῦς 1 
Καλῶς 1 
Κανόνος 1 
Καπιτωλίῳ 1 
Καπιτώλιον 3 
Καπιτώλιόν 1 
Κασσίου 1 
Κασσιόπης 1 
Κατάβηθι 1 
Κατακέκρισαι 1 
Καταλαμβάνεις 1 
Κατὰ 1 
Καὶ 45 
Καῖσάρ 2 
Καῖσαρ 13 
Κιθαιρών 1 
Κικόνεσσι 1 
Κινύμενος 1 
Κλέπται 1 
Κλεάνθην 2 
Κλεάνθης 6 
Κλεάνθους 1 
Κνωσίων 2 
Κοδράτου 1 
Κορίνθιοι 1 
Κορίνθιον 1 
Κορίνθιος 1 
Κορίνθῳ 3 
Κορινθίοις 1 
Κορινθίων 1 
Κράτης 2 
Κράτητα 1 
Κρίτων 1 
Κρίτωνος 1 
Κρείσσων 1 
Κροῖσον 1 
Κροῖσος 1 
Κρῖνιν 1 
Κυνικοῦ 3 
Κυνικόν 5 
Κυνικὰ 1 
Κυνικὸς 4 
Κυνικῷ 5 
Κυνισμοῦ 1 
Κυριεύοντα 1 
Κυριεύοντος 3 
Κωκυτὸς 1 
Κόπον 1 
Κόρη 1 
Κἀγὼ 1 
Κῦρε 1 
Λάιος 1 
Λέγε 1 
Λέγει 1 
Λέγοντος 1 
Λέοντα 2 
Λακεδαίμων 1 
Λακεδαιμονίων 3 
Λακεδαιμόνιοι 4 
Λατερανός 1 
Λεσβίῳ 1 
Λοιπὸν 2 
Λουκίῳ 1 
Λυκείῳ 3 
Λυκοῦργος 1 
Λυσίου 1 
Λόγος 1 
Μάθε 1 
Μάνης 1 
Μάξιμος 2 
Μάρκιον 1 
Μάρκιόν 1 
Μέλητος 3 
Μέμνησο 2 
Μέρος 1 
Μέχρι 2 
Μέχρις 2 
Μή 10 
Μήδεια 2 
Μία 1 
Μίλων 1 
Μαινόμενοι 1 
Μακεδόνες 1 
Μασουρίου 1 
Μενέλαον 1 
Μενελάου 2 
Μενελάῳ 1 
Μενεῖ 1 
Μενοικεὺς 1 
Μετὰ 2 
Μηδέποτ 1 
Μηδαμῶς 2 
Μηδὲ 2 
Μηκέτι 1 
Μοιρῶν 1 
Μουσικοῦ 1 
Μυκηνῶν 2 
Μυσίᾳ 1 
Μόνον 1 
Μύρωνα 1 
Μὴ 13 
Μᾶλλον 1 
Νάσωνα 1 
Νέμεα 1 
Νέρων 1 
Νέρωνι 1 
Νέρωνος 6 
Νίκην 1 
Ναί 23 
Ναὶ 1 
Νερωνιανὸν 1 
Νικοπολιτῶν 1 
Νικοπολῖται 1 
Νικοπόλει 3 
Νικοπόλεως 1 
Νοσήσεις 1 
Νοσῶ 1 
Νουμήνιος 1 
Νουμηνίου 1 
Νόμος 1 
Νύμφας 1 
Νῦν 6 
Ξέρξην 1 
Ξενοκράτους 1 
Ξενοφῶν 1 
Ξενοφῶντι 1 
Ξενοφῶντος 2 
Οἰδίποδι 1 
Οἰδίπους 2 
Οἱ 3 
Οἴδαμεν 1 
Οἴεται 1 
Οἴκημα 1 
Οἴμωζε 1 
Οἶδα 1 
Οἶδας 1 
Οἷα 1 
Οἷόν 1 
Οὐ 16 
Οὐδ 8 
Οὐδέν 7 
Οὐδένα 2 
Οὐδέποθ 1 
Οὐδαμῶς 10 
Οὐδείς 5 
Οὐδενὶ 1 
Οὐδεὶς 1 
Οὐδὲ 9 
Οὐδὲν 3 
Οὐεσπασιανοῦ 1 
Οὐκ 22 
Οὐκέτι 1 
Οὐκοῦν 18 
Οὐσία 1 
Οὐχ 1 
Οὐχὶ 1 
Οὔ 32 
Οὔτε 1 
Οὕτως 18 
Οὗτος 1 
Οὗτός 2 
Πάλιν 2 
Πάντα 1 
Πάντων 1 
Πάτροκλον 1 
Πάτροκλος 1 
Παιὰν 1 
Πανθοίδην 1 
Παράδοξον 1 
Πατρόκλου 1 
Πατρῴου 1 
Πείςθεις 1 
Πειραιᾶ 1 
Πεπρωμένη 4 
Περίστασίν 1 
Περδίκκας 1 
Περιπατητικοὺς 1 
Περιπατητικὰ 1 
Περραιβοὺς 1 
Περσῶν 2 
Περὶ 37 
Πεῖσόν 1 
Πλάτων 6 
Πλάτωνι 1 
Πλάτωνος 2 
Πλούτων 1 
Ποία 1 
Ποίαν 2 
Ποιναί 1 
Πολέμωνα 2 
Πολέμωνος 1 
Πολλάκις 1 
Πολυνείκη 1 
Πολυνείκης 1 
Πολὺ 1 
Ποσαχῶς 1 
Ποῖόν 1 
Ποῦ 6 
Πρίαμον 1 
Πρίαμος 3 
Προαιρετικά 1 
Προαιρετικὸν 1 
Προθέσθαι 1 
Προκρούστου 1 
Προλήψεις 1 
Προσδεῖται 1 
Πρωταγόραν 1 
Πρός 2 
Πρὸ 2 
Πρὸς 28 
Πρῖσκος 2 
Πρῶτον 5 
Πυθίαν 1 
Πυθαγόρου 1 
Πυθομένου 6 
Πυρετοῦ 1 
Πυριφλεγέθων 1 
Πυρρώνεια 1 
Πυρρώνειος 1 
Πόθεν 7 
Πόσον 1 
Πότε 1 
Πότερον 6 
Πύθια 1 
Πύλαις 1 
Πώλου 1 
Πᾶν 1 
Πᾶνα 1 
Πᾶς 1 
Πᾶσα 3 
Πῶς 46 
Σέ 1 
Σήμερον 1 
Σήμερόν 1 
Σαλαμίνιον 1 
Σαρδανάπαλλος 1 
Σαρδαναπάλλου 1 
Σαρπηδόνα 1 
Σατορνάλια 1 
Σατορναλίοις 1 
Σατουρναλίοις 1 
Σεαυτοῦ 1 
Σειρῆσιν 1 
Σιωπήσαντος 1 
Σκέψαι 3 
Σκίρωνος 1 
Σκεψόμεθα 1 
Σκληρῶς 1 
Σκοπῶμεν 1 
Σοφοκλέους 1 
Σούρα 1 
Σούσοις 1 
Σοὶ 1 
Σποράδην 3 
Στέργει 2 
Στωικόν 1 
Στωικός 1 
Στωικὰ 1 
Στωικὸν 4 
Στωικῶν 3 
Συλλογισμοὺς 1 
Συμβήσεταί 1 
Συμβουλευομένου 1 
Συμποσίῳ 1 
Συμπόσιον 1 
Συμφόρου 1 
Συνεπικουρείους 1 
Συνεχώρει 1 
Σωκράτει 5 
Σωκράτη 2 
Σωκράτης 40 
Σωκράτους 17 
Σωκρατικά 1 
Σωκρατικός 1 
Σωκρατικὰ 1 
Σωτὴρ 1 
Σύροις 2 
Σύρος 1 
Σύρων 1 
Σώκρατες 1 
Σώφρονα 1 
Σώφρων 1 
Σὰ 1 
Σὸν 2 
Σὺ 6 
Τέλους 1 
Τί 108 
Τίνα 9 
Τίνι 1 
Τίνος 3 
Τίνων 1 
Τίς 22 
Τίσιν 1 
Ταλαίπωρε 1 
Ταράξας 1 
Ταύτην 2 
Ταύτης 1 
Ταύτῃ 1 
Ταῦτά 2 
Ταῦτα 9 
Τετήρηκα 1 
Τετραχῶς 1 
Τηρεῖτε 1 
Τοιαῦτά 2 
Τοιγαροῦν 1 
Τοιοῦτος 1 
Τοιοῦτόν 2 
Τοσαύτης 1 
Τουτὶ 1 
Τούτων 3 
Τούτῳ 1 
Τοὺς 5 
Τοῖς 2 
Τοῦ 4 
Τοῦτ 2 
Τοῦτο 10 
Τοῦτον 2 
Τοῦτό 2 
Τρίτος 1 
Τραιανοῦ 1 
Τρεῖς 1 
Τριπτολέμῳ 1 
Τροίαν 1 
Τρωσίν 1 
Τρωσὶν 1 
Τρώων 2 
Τρῶες 1 
Τὰ 5 
Τὰς 1 
Τὴν 3 
Τὸ 15 
Τὸν 6 
Τῇ 1 
Τῶν 7 
Τῷ 1 
Φέρε 2 
Φίλιππον 2 
Φίλιππος 1 
Φειδίου 5 
Φειδιακὸν 1 
Φηλικίων 2 
Φηλικίωνα 1 
Φηλικίωνος 1 
Φιλοστοργεῖ 1 
Φιλόσοφος 1 
Φιλόστοργος 1 
Φλώρῳ 1 
Φοίνικι 1 
Φοβεῖταί 1 
Φοῖνιξ 1 
Φυγῇ 2 
Φυσικάς 1 
Φυσικῶς 1 
Χαιρωνείᾳ 1 
Χρεία 1 
Χρησόμενος 1 
Χρυσάντας 1 
Χρυσίππεια 2 
Χρυσίππου 7 
Χρυσηίδα 3 
Χρύσιππον 5 
Χρύσιππος 9 
Ψευδομένου 3 
Ψευδόμενον 1 
Ψυχῆς 1 
ίας 1 
αμεν 1 
αἰδήμονα 16 
αἰδήμονες 2 
αἰδήμονι 4 
αἰδήμονος 3 
αἰδήμων 9 
αἰδημόνως 2 
αἰδοίων 1 
αἰδοῖ 1 
αἰδοῖα 1 
αἰδοῖον 1 
αἰδώς 2 
αἰδὼς 3 
αἰδῆμον 7 
αἰδῶ 6 
αἰεὶ 1 
αἰσθάνεσθαι 2 
αἰσθάνεσθε 1 
αἰσθάνεταί 1 
αἰσθάνεται 3 
αἰσθάνηται 2 
αἰσθάνομαι 2 
αἰσθάνονται 1 
αἰσθάνου 1 
αἰσθάνῃ 6 
αἰσθέσθαι 2 
αἰσθήσει 2 
αἰσθήσεις 5 
αἰσθήσεσθε 2 
αἰσθήσεσιν 2 
αἰσθανομένῳ 1 
αἰσθανόμεθα 1 
αἰσθανόμενος 1 
αἰσθανόμενός 1 
αἰσθησόμεθα 1 
αἰσθητικῶς 1 
αἰσθητοῖς 1 
αἰσθητὴν 1 
αἰσθόμενος 2 
αἰσχρά 6 
αἰσχροί 1 
αἰσχρολογίας 1 
αἰσχρολόγον 1 
αἰσχροὶ 1 
αἰσχροῦ 2 
αἰσχρόν 13 
αἰσχρὰ 6 
αἰσχρὰς 1 
αἰσχρὸν 8 
αἰσχρὸς 1 
αἰσχρᾶς 1 
αἰσχρῶν 2 
αἰσχρῶς 6 
αἰσχρῷ 1 
αἰσχύνεσθαι 1 
αἰσχύνῃ 5 
αἰτήσαντός 1 
αἰτήσων 1 
αἰτία 1 
αἰτίαν 4 
αἰτίας 2 
αἰτεῖ 2 
αἰτεῖν 1 
αἰτιασόμεθα 2 
αἰτιώμενον 1 
αἰτιᾶσθαι 1 
αἰτιᾷ 1 
αἰτῆσαί 1 
αἰχμαλωτίζηται 1 
αἰών 1 
αἰῶνι 1 
αἱ 54 
αἱματίου 2 
αἱρέσεως 1 
αἱρετώτερόν 1 
αἱρετὸν 1 
αἱρεῖ 3 
αἱρεῖσθαι 2 
αἱρούμενον 1 
αἱρῇ 2 
αἴρει 1 
αἴρειν 2 
αἴρεις 3 
αἴρω 1 
αἴσθησιν 4 
αἴσθησις 3 
αἴσθηται 2 
αἴσχιστα 1 
αἴσχιστον 2 
αἴσχιστος 1 
αἴτιά 1 
αἴτια 5 
αἴτιον 21 
αἴτιος 3 
αἴτιόν 3 
αἶρε 3 
αἶσχος 2 
αἶψά 1 
αἷμα 1 
αὐγὴ 2 
αὐλητής 1 
αὐλοί 1 
αὐλὴν 2 
αὐλῇ 1 
αὐξήσει 1 
αὐξήσεις 1 
αὐξηθέντες 1 
αὐξηθῆναι 2 
αὐξητικόν 1 
αὐστηρᾶς 1 
αὐτά 10 
αὐτάς 3 
αὐτή 2 
αὐτήν 10 
αὐταί 1 
αὐταὶ 3 
αὐταῖς 1 
αὐτεξούσια 1 
αὐτεξούσιον 3 
αὐτεξούσιόν 1 
αὐτοί 7 
αὐτοτελῆ 1 
αὐτούς 13 
αὐτοὶ 23 
αὐτοὺς 28 
αὐτοῖς 66 
αὐτοῦ 150 
αὐτό 40 
αὐτόθεν 9 
αὐτόν 37 
αὐτόνομα 1 
αὐτόνομον 1 
αὐτός 20 
αὐτόχειρ 1 
αὐτὰ 62 
αὐτὰς 9 
αὐτὴ 18 
αὐτὴν 33 
αὐτὸ 106 
αὐτὸν 143 
αὐτὸς 107 
αὐτὸυ 1 
αὐτῆς 34 
αὐτῇ 19 
αὐτῶν 113 
αὐτῷ 157 
αὐχμὸν 1 
αὐχμῶντα 1 
αὑτάς 2 
αὑτήν 1 
αὑτούς 3 
αὑτοὺς 7 
αὑτοῖς 2 
αὑτοῦ 77 
αὑτό 1 
αὑτόν 5 
αὑτὰ 2 
αὑτὴν 3 
αὑτὸ 1 
αὑτὸν 13 
αὑτῆς 9 
αὑτῇ 1 
αὑτῶν 16 
αὑτῷ 15 
αὔξει 1 
αὔξειν 1 
αὔξεσθαι 1 
αὔξεται 2 
αὔξησιν 1 
αὔριον 12 
αὕτη 27 
αὗται 3 
βάδιζε 1 
βάθρα 1 
βάλε 8 
βάλλειν 3 
βάλλωμεν 1 
βάλω 2 
βάλῃ 1 
βάλῃς 1 
βάραθρον 1 
βάρη 2 
βέβαιον 3 
βέβληκεν 1 
βέβλημαι 1 
βέλτιον 1 
βέλτιστα 2 
βέλτιστε 4 
βέλτιστος 1 
βίον 11 
βίος 4 
βίου 10 
βίων 1 
βίῳ 9 
βαθεῖα 1 
βαλανείοις 1 
βαλανείου 4 
βαλανείῳ 2 
βαλανεῖα 1 
βαλανεῖον 3 
βαλεῖν 1 
βαλών 1 
βαλὼν 1 
βαλῶ 3 
βαρέα 1 
βαρούμεθα 1 
βαρούμενος 1 
βαρούντων 1 
βαροῦν 1 
βαροῦντα 1 
βαρύτερον 2 
βαρύτερός 1 
βαρῶν 2 
βασίλισσα 1 
βασανίζων 1 
βασανίσαι 1 
βασανίσας 1 
βασανίσωμεν 1 
βασιλέα 2 
βασιλέων 2 
βασιλέως 4 
βασιλεία 2 
βασιλείαν 2 
βασιλείας 3 
βασιλείᾳ 1 
βασιλεύς 3 
βασιλεὺς 5 
βασιλεῖ 2 
βασιλεῖς 4 
βασιλεῦσι 2 
βασιλικόν 1 
βασιλικὴν 1 
βαστάζει 1 
βαστάζειν 2 
βαστάσαι 1 
βαστάσει 1 
βεβαίους 1 
βεβαιοῖ 1 
βεβαιοῦν 1 
βεβαιότερον 1 
βεβαιώσεις 1 
βεβαμμένου 1 
βεβασάνικας 1 
βεβλαμμένος 1 
βεβουλεῦσθαι 1 
βεβούλευσαι 1 
βελτίονι 1 
βιάζομαι 1 
βιάζῃ 1 
βιάσασθαι 2 
βιαίου 1 
βιαζομένοις 1 
βιαζόμενος 1 
βιβλία 10 
βιβλίοις 2 
βιβλίον 2 
βιβλίων 1 
βιοῦν 6 
βιωτικός 1 
βιωτικὰ 1 
βιωτικὸς 1 
βιωτικῶν 1 
βιώσεσθαι 1 
βλάβας 1 
βλάβη 6 
βλάβην 3 
βλάπτει 5 
βλάπτειν 2 
βλάπτεσθαι 2 
βλάπτεται 2 
βλάπτομαι 1 
βλάπτον 1 
βλάπτονται 1 
βλάπτω 1 
βλάπτων 1 
βλάψαι 6 
βλάψαντα 1 
βλάψει 2 
βλάψω 2 
βλέμμα 4 
βλέμματι 1 
βλέπε 9 
βλέπει 2 
βλέπειν 9 
βλέπεις 7 
βλέπεται 2 
βλέπετε 1 
βλέποντες 1 
βλέποντι 1 
βλέπουσαν 1 
βλέπουσι 1 
βλέπουσιν 1 
βλέπω 1 
βλέπων 6 
βλέπωσιν 1 
βλέπῃ 1 
βλαβήσῃ 1 
βλαβεροί 1 
βλαβερόν 3 
βλαβερὰς 1 
βλαβερὸν 1 
βλαβερῶς 1 
βλαβὰς 1 
βλακεύομεν 1 
βλαπτικῶς 1 
βλαπτομένους 2 
βλαπτόμενον 1 
βλαπτόμενος 2 
βλαπτόμενός 1 
βλαπτόντων 1 
βλαστάνει 1 
βλαστάνειν 1 
βλεπούσης 1 
βοήθεια 2 
βοήθειαν 4 
βοήθημα 1 
βοήθησόν 1 
βοίδιον 1 
βοηθήματα 2 
βοηθηθῆναί 1 
βοηθοὺς 1 
βοηθὸν 1 
βοηθῆσαι 4 
βορέαν 1 
βορέας 1 
βορβόρῳ 2 
βουλήματι 2 
βουλήσεσι 1 
βουλευμάτων 1 
βουλευτής 2 
βουλευτὴν 1 
βουλευτὴς 2 
βουλευόμενον 3 
βουλευόμενος 1 
βουλεύεσθαι 1 
βουλεύεται 2 
βουλεύματα 1 
βουλεύομαι 1 
βουλεύων 1 
βουλεύῃ 2 
βουληφόρον 1 
βουλομένοις 1 
βουλομένου 1 
βουλομένῳ 1 
βουλόμεθα 3 
βουλῆς 2 
βουσίν 1 
βοός 2 
βούλει 6 
βούλεσθαι 4 
βούλεσθε 5 
βούλεταί 1 
βούλεται 6 
βούλημα 4 
βούλησιν 2 
βούλοιτο 1 
βούλομαι 6 
βοὴ 1 
βοὸς 1 
βοᾷ 1 
βοῆς 1 
βοῦν 1 
βοῦς 1 
βοῶν 2 
βρέχῃ 1 
βραδέως 1 
βραχιόνων 1 
βραχὺ 2 
βροντὰς 1 
βροντῶν 1 
βρωθὲν 1 
βρωμάτιον 1 
βρόγχον 1 
βυθιζομένου 1 
βυθὸν 1 
βωμοὺς 1 
βωμός 1 
βωμὸν 2 
βόες 1 
βότρυς 1 
βῆμα 2 
γ 21 
γάλα 1 
γάλακτος 1 
γάμησον 1 
γάμος 1 
γάμου 1 
γάμων 1 
γάρ 119 
γάριον 1 
γέ 2 
γέγονέ 1 
γέγονα 2 
γέγονας 1 
γέγονε 2 
γέγονεν 16 
γέγραπται 1 
γέγραφε 1 
γέγραφεν 3 
γέμει 2 
γένει 5 
γένεσιν 1 
γένεσις 1 
γένη 1 
γένηται 26 
γένοιντ 1 
γένοιτο 40 
γένος 2 
γένωμαι 5 
γένωνται 1 
γένῃ 2 
γέρας 2 
γέροντα 1 
γέροντας 1 
γέροντες 2 
γέροντι 1 
γέροντος 1 
γέρουσιν 1 
γέρων 5 
γήρως 1 
γίγνεται 2 
γίγνωσκε 7 
γίνεσθαι 13 
γίνεσθε 2 
γίνεταί 2 
γίνεται 86 
γίνηται 1 
γίνομαι 1 
γίνονται 10 
γίνου 4 
γίνῃ 2 
γαλήνη 1 
γαμήσας 1 
γαμήσει 1 
γαμετήν 1 
γαμεῖν 1 
γαμητέον 1 
γαμοῦσι 1 
γαμοῦσιν 1 
γαμῶ 1 
γαστρὸς 1 
γε 62 
γείτονα 6 
γείτονας 3 
γείτονι 1 
γείτονος 2 
γείτοσι 1 
γείτων 5 
γεγένηται 1 
γεγαμηκότας 1 
γεγενημένοι 1 
γεγεννηκώς 1 
γεγονέναι 1 
γεγονότα 3 
γεγονότος 1 
γεγονότων 4 
γεγράφασιν 1 
γεγραμμένα 1 
γεγραμμένον 1 
γεγραφέναι 1 
γεγραφότας 1 
γεγραφότες 1 
γεγραφὼς 1 
γεγυμνάσθαι 1 
γεγυμνασμένος 1 
γεγόναμεν 4 
γεγόνατε 1 
γειτνίασιν 1 
γελάσαντος 1 
γελοίως 1 
γελοιάζῃ 1 
γελοιότατον 1 
γελοιότερος 1 
γελοῖοί 1 
γελοῖον 2 
γελοῖος 1 
γελοῖόν 1 
γελωτοποιός 1 
γελῶντα 1 
γεμίσας 1 
γενέσει 1 
γενέσθαι 24 
γενείου 1 
γεννήσας 1 
γενναίαν 2 
γενναίου 1 
γενναίως 4 
γενναιότερον 1 
γενναιότητα 1 
γενναιότητος 2 
γενναῖοι 2 
γενναῖον 10 
γενναῖος 6 
γεννηθέν 1 
γεννηθῆναι 1 
γεννώμενά 1 
γεννᾶσθαι 1 
γεννῆσαι 1 
γενοίμην 1 
γενομένη 1 
γενομένην 3 
γενομένους 1 
γενομένων 2 
γενομένῳ 1 
γενοῦ 2 
γενόμενα 3 
γενόμενον 9 
γενόμενος 3 
γεροντίῳ 1 
γερόντων 1 
γεωμετρεῖν 1 
γεωμετρικός 1 
γεωμετρικὰ 1 
γεωμετρικῷ 1 
γεωργίαν 1 
γεωργοὶ 2 
γεωργοῦ 1 
γεωργοῦντα 2 
γεωργὸν 1 
γεωργῷ 1 
γεῦσαι 1 
γεῦσιν 1 
γηροκομήσεις 1 
γηρᾶσαι 1 
γιγνομένων 3 
γιγνόμενα 1 
γιγνώσκει 1 
γινέσθω 9 
γινομένοις 3 
γινομένου 4 
γινομένων 9 
γινομένῳ 1 
γινόμεθα 2 
γινόμενα 8 
γινόμενον 7 
γινόμενος 1 
γινόμενόν 1 
γνάθοι 1 
γνησίως 1 
γνοὺς 1 
γνωρίμοις 1 
γνωρίμων 2 
γνωριστικὸν 1 
γνωσθήσεται 1 
γνωστόν 1 
γνώμας 1 
γνώμη 1 
γνώμην 7 
γνώμης 1 
γνώμῃ 1 
γνώσει 1 
γνώσεσθε 1 
γνώσεται 2 
γνώσῃ 14 
γνῶ 2 
γνῶθι 5 
γνῶναί 1 
γνῶναι 14 
γνῷ 1 
γνῷς 4 
γογγρύζωσιν 1 
γοητείας 1 
γονάτων 4 
γονέων 5 
γονεῖς 13 
γονεῦσιν 1 
γοργοὶ 1 
γοργὸς 1 
γοῦν 8 
γράμμασι 1 
γράμματα 3 
γράφε 2 
γράφει 9 
γράφειν 18 
γράφεις 2 
γράφεσθαι 1 
γράφον 1 
γράφοντα 1 
γράφοντες 1 
γράφοντι 1 
γράφουσι 1 
γράφω 1 
γράφῃς 1 
γράψαι 4 
γράψας 1 
γράψον 1 
γράψουσι 1 
γράψω 2 
γράψῃ 1 
γραίας 1 
γραμμάτων 1 
γραμματικά 1 
γραμματικήν 1 
γραμματικοῖς 2 
γραμματικοῦ 1 
γραμματικὴ 4 
γραμματικὴν 1 
γραμματικὸν 1 
γραμματικῶν 1 
γραμματιστὴν 1 
γραμμὰς 1 
γραπτέον 2 
γραπτέων 1 
γραφεῖα 1 
γραφικός 1 
γραψάμενος 1 
γραῶν 2 
γυμνάζει 4 
γυμνάζεις 1 
γυμνάζεσθαι 4 
γυμνάζεται 1 
γυμνάζομεν 1 
γυμνάζου 1 
γυμνάζουσιν 1 
γυμνάζω 1 
γυμνάζων 2 
γυμνάζῃ 2 
γυμνάσαι 1 
γυμνάσαντες 1 
γυμνάσιον 1 
γυμνάσω 1 
γυμναζόμεθα 1 
γυμναζόμενοι 1 
γυμναζόμενος 3 
γυμναζόντων 1 
γυμνασάμενος 1 
γυμνασία 2 
γυμνασίαν 1 
γυμνασίαρχος 1 
γυμνασίας 2 
γυμνασίδιον 1 
γυμνασίοις 1 
γυμνασαμένῳ 1 
γυμνασθήσῃ 1 
γυμνασθῶ 1 
γυμνασθῶμεν 1 
γυμνασιὸν 1 
γυμναστέον 2 
γυμνόν 1 
γυμνός 1 
γυμνὸν 1 
γυμνὸς 2 
γυνή 6 
γυναικάριον 2 
γυναικί 3 
γυναικαρίοις 1 
γυναικαρίου 2 
γυναικαρίων 1 
γυναικός 4 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 6 
γυναικῶν 2 
γυναιξὶ 1 
γυναῖκα 29 
γυναῖκας 4 
γυναῖκες 5 
γυνὴ 4 
γωνίαν 3 
γωνίας 1 
γωνίᾳ 3 
γόγγυζε 1 
γόνυ 2 
γύμναζε 1 
γύναια 2 
γἄρ 1 
γὰρ 572 
γῃδίου 1 
γῄδιον 1 
γῆ 4 
γῆμαι 3 
γῆν 5 
γῆς 12 
γῇ 1 
δ 702 
δάκνει 1 
δάκνειν 2 
δάκνῃ 2 
δάκρυ 1 
δάκτυλον 2 
δάκῃ 1 
δέ 84 
δέδοικα 2 
δέδοικας 3 
δέδοταί 5 
δέδοται 7 
δέδωκέ 2 
δέδωκέν 1 
δέδωκας 1 
δέδωκεν 12 
δέκα 5 
δέξασθαι 2 
δέξηται 1 
δέομαι 4 
δέον 2 
δέοντα 1 
δέονται 1 
δέοντος 2 
δέου 1 
δέους 1 
δέουσαν 2 
δέρει 1 
δέρεσθαι 4 
δέρματα 2 
δέρματος 1 
δέροντας 1 
δέρῃ 1 
δέχεσθαι 2 
δέχεται 1 
δέχηται 1 
δέῃ 8 
δή 2 
δήξεταί 1 
δήπου 1 
δήσαντι 1 
δήσει 2 
δήσεις 1 
δήσω 3 
δίαγε 1 
δίαιτα 1 
δίδαξον 1 
δίδαξόν 1 
δίδασκε 1 
δίδοταί 1 
δίδοται 6 
δίδως 3 
δίδωσι 2 
δίδωσιν 5 
δίδωται 1 
δίελε 2 
δίκαια 3 
δίκαιοι 1 
δίκαιον 5 
δίκαιός 1 
δίκας 5 
δίκην 4 
δίκτυα 1 
δίκῃ 2 
δίοδον 1 
δίοδος 1 
δίπηχυ 1 
δίχα 18 
δίψα 1 
δίψος 2 
δαίμονές 1 
δαίμονα 3 
δαίμοσιν 1 
δαίμων 1 
δαιμονίου 2 
δαιμονίῳ 1 
δαιμόνιον 1 
δαιμόνων 1 
δακνόμενος 1 
δακρύοις 1 
δακτυλίους 2 
δακτυλιαίου 1 
δακτύλους 1 
δακτύλῳ 1 
δανείου 1 
δανείσασθαι 1 
δαπανήσεις 1 
δαρῆναι 3 
δε 1 
δεήσει 4 
δεήσομαι 1 
δεήσῃ 1 
δείκνυε 9 
δείκνυμι 1 
δείκνυσι 1 
δείκνυσιν 1 
δείκνυται 2 
δείξας 2 
δείξατ 1 
δείξατέ 2 
δείξατε 3 
δείξειν 1 
δείξεις 3 
δείξετε 1 
δείξοντα 1 
δείξω 12 
δείξωμεν 2 
δείξῃ 2 
δείξῃς 3 
δεδέσθαι 3 
δεδεμένοι 1 
δεδημάρχηκα 1 
δεδημιούργηται 1 
δεδιδαγμένους 1 
δεδοίκαμεν 1 
δεδοικότα 2 
δεδοικότας 2 
δεδοικώς 1 
δεδομένην 2 
δεδομένον 1 
δεδομένων 1 
δεδομένῳ 1 
δεδωκέναι 1 
δεδωκότας 1 
δεδωκότι 1 
δεδώκαμεν 1 
δεησόμεθα 1 
δεθεὶς 1 
δεθῆναι 1 
δεικνύει 2 
δεικνύειν 2 
δεικνύοντος 2 
δεικνύουσαι 1 
δεικνύτωσαν 1 
δεικνύω 3 
δεικνύων 2 
δεικνύωσιν 1 
δεικνύῃς 4 
δεικνὺς 1 
δειλία 3 
δειλίαν 1 
δειλίας 2 
δειλοί 1 
δειλοὺς 2 
δειλοῦ 2 
δειλόν 1 
δειλός 1 
δειλότερον 1 
δειλότερος 2 
δειλότερός 1 
δειλὰ 1 
δειλὸν 4 
δειλὸς 1 
δειλῷ 1 
δεινοτάτοις 1 
δεινοῖς 1 
δεινοῦ 2 
δεινόν 7 
δεινότατα 1 
δεινὰ 2 
δεινὸν 4 
δεινὸς 2 
δεινῆς 1 
δειξάτω 4 
δειπνήσῃ 1 
δειπνίσαι 1 
δειπναρίου 1 
δειπνεῖ 1 
δειπνεῖν 2 
δειπνεῖς 1 
δειπνῆσαι 1 
δεξάμενον 1 
δεξαμένη 1 
δεξιὰν 1 
δεομένη 1 
δερμάτων 1 
δερματίνην 1 
δερόμενον 1 
δερόμενος 1 
δεσμά 1 
δεσμευόμενος 1 
δεσμωτήριον 7 
δεσμωτηρίῳ 1 
δεσμὰ 3 
δεσμῶν 2 
δεσποτῶν 2 
δεσπόται 1 
δεσπότας 1 
δεσπότην 4 
δεσπότης 1 
δεσπότου 1 
δευτέραν 2 
δεχόμενοι 1 
δεχώμεθα 1 
δεόμεθα 3 
δεόμενοι 1 
δεόμενον 1 
δεόμενος 1 
δεόντως 2 
δεύτερα 1 
δεύτερον 6 
δεύτερος 1 
δεύτερός 1 
δεῆσαι 1 
δεῖ 309 
δεῖν 3 
δεῖνα 21 
δεῖνι 5 
δεῖνος 5 
δεῖξαί 1 
δεῖξαι 9 
δεῖξον 15 
δεῖξόν 13 
δεῖραί 1 
δεῖσθαι 3 
δεῖται 5 
δεῦρο 1 
δεῦτε 1 
δηκτικόν 1 
δηλονότι 2 
δηλῶ 1 
δημαρχίαν 2 
δημαρχίας 1 
δημιουργοῦ 1 
δημοσίᾳ 3 
δημόσια 1 
δημότην 1 
δηνάριον 1 
δηναρίων 2 
δηχθήσῃ 1 
δι 56 
διά 3 
διάγειν 9 
διάγνωσιν 1 
διάγοντα 1 
διάγοντας 1 
διάγοντι 1 
διάγουσιν 1 
διάγω 1 
διάγων 1 
διάδημα 1 
διάδοσιν 1 
διάδοσις 1 
διάθεσις 1 
διάκονοι 1 
διάκονον 3 
διάκονος 1 
διάκρισιν 1 
διάκτορον 1 
διάνοια 2 
διάνοιαν 2 
διάξετε 1 
διάξω 1 
διάρθρωσιν 1 
διάρθρωσις 1 
διάστησον 1 
διάστιξον 1 
διάταγμα 1 
διάφορα 1 
διάφοροι 2 
διάφορός 1 
διάχυσιν 1 
διέγραψα 1 
διέκεισο 1 
διέκρινεν 1 
διέλειπες 1 
διέλθωμεν 1 
διέλθῃ 1 
διέλῃ 1 
διέξοδον 1 
διέσεισαν 1 
διέσεως 1 
διέταξε 1 
διέταξεν 4 
διέφερεν 1 
διέφυγεν 1 
διήγησις 1 
διαίτης 1 
διαβάλῃς 1 
διαβέβληκεν 1 
διαβέβληται 1 
διαβαίνειν 1 
διαβαλλόντων 1 
διαγάγῃς 1 
διαγαγεῖν 1 
διαγνώσομαι 1 
διαγνῶναι 3 
διαγράφειν 1 
διαγωγήν 1 
διαγωγὴν 1 
διαγωγῆς 2 
διαδήματος 1 
διαδίδονται 1 
διαδίδοται 1 
διαδραμεῖν 1 
διαθέσθαι 1 
διαθήκην 1 
διαθεῖναί 1 
διαιρέσεως 3 
διαιτώμενοι 1 
διακάθηνται 1 
διακίνει 1 
διακείμενος 4 
διακειμένοις 1 
διακειμένου 2 
διακεῖσθαι 1 
διακονίᾳ 1 
διακονεῖ 1 
διακονεῖν 1 
διακονοῦν 1 
διακονῶσιν 1 
διακρίνειν 6 
διακρίνεις 1 
διακρίνοντος 1 
διακρινεῖς 1 
διακρινῶ 1 
διακριτική 1 
διακριτικὰ 1 
διακριτικὴν 3 
διακριτικὸν 1 
διακρῖναι 3 
διακρῖνον 1 
διακόνοις 1 
διακόνων 1 
διακόπτον 1 
διαλάβωμεν 2 
διαλέγεσθαι 6 
διαλέγομαι 1 
διαλέγου 1 
διαλέγῃ 2 
διαλέλυκεν 1 
διαλέξῃ 1 
διαλαβόντα 1 
διαλαμβάνοντες 1 
διαλείπεις 1 
διαλεγομένου 4 
διαλεγομένους 1 
διαλεγόμενος 2 
διαλεγόμενός 1 
διαλελύσθαι 1 
διαλεχθήσομαι 1 
διαλεχθῆναι 2 
διαλλασσομένου 1 
διαλογιεῖσθε 1 
διαλογισμοί 1 
διαλογισμοὺς 1 
διαλογισμοῖς 1 
διαλυθῆναι 1 
διαλόγους 1 
διαλύεσθαι 1 
διαλύσω 1 
διαμάχεται 1 
διαμένειν 1 
διαμένεις 1 
διαμαρτάνοντας 1 
διαμαρτάνουσιν 1 
διανοήμασι 1 
διανοίας 5 
διανοίᾳ 5 
διανοητικῶς 1 
διανοούμεθα 1 
διανοούμενον 1 
διαξυρῶμαι 1 
διαξύρησαι 1 
διαπίπτειν 1 
διαπίπτετε 1 
διαπίπτοντα 1 
διαπαίζοντα 1 
διαπεπύκτευκας 1 
διαπερᾶν 1 
διαπλέῃς 1 
διαπλανηθήσεσθαι 1 
διαπλανᾶν 1 
διαπράξασθαι 1 
διαπράττοιντο 1 
διαπράττονται 1 
διαπρέπει 1 
διαπρέψω 1 
διαπυκτεύεις 1 
διαράμενος 1 
διαρθρωθῇ 1 
διαρθρώσαντα 1 
διαρθρώσει 1 
διαρθρῶν 1 
διαρπαζέτω 1 
διαρραγέντας 1 
διαρριπτεῖ 1 
διαρριπτῇ 1 
διαρροιζόμενον 1 
διασεσηπότος 1 
διασεσωσμένον 1 
διαστραφεῖσα 1 
διαστροφὴν 1 
διασωθῆναι 1 
διασώσει 1 
διασώσεις 1 
διασῴζεις 1 
διασῴζεται 1 
διατάγμασιν 1 
διατάγματα 1 
διατάξεως 2 
διατάσσων 2 
διατίθεσθαι 1 
διατακήσεται 1 
διατασσόμενον 1 
διατείνει 1 
διατεθῆναι 1 
διατεινομένῳ 1 
διατελῇς 1 
διατελῶμεν 1 
διατεταγμέναι 1 
διατεταγμένοις 1 
διατεταγμένος 1 
διατιθείς 1 
διατρέφεσθαι 1 
διατρέψαι 1 
διατρίβεις 1 
διατρίβω 1 
διατριβή 1 
διατριβήν 2 
διατριβαῖς 1 
διατριβὴν 2 
διατριβῆς 2 
διαφέρει 20 
διαφέρειν 1 
διαφέρεις 1 
διαφέρεσθαι 1 
διαφέρεσθε 1 
διαφέρεται 3 
διαφέρομαι 2 
διαφέρον 1 
διαφέροντα 2 
διαφέρονται 1 
διαφέρουσα 1 
διαφέρουσιν 1 
διαφέρω 1 
διαφέρῃ 1 
διαφερόμεθα 2 
διαφθείρεις 1 
διαφθείρεται 1 
διαφθείρηται 2 
διαφθείρωμεν 1 
διαφθεῖραι 1 
διαφορά 1 
διαφορὰ 1 
διαφορᾶς 2 
διαφυλάξαι 2 
διαφόρως 1 
διαχεόμεθα 1 
διαχύσεις 1 
διαχύσεων 1 
διδάξοντα 2 
διδάξω 1 
διδάσκαλον 2 
διδάσκαλος 1 
διδάσκει 2 
διδάσκετε 1 
διδάσκομαι 1 
διδάσκοντος 1 
διδάσκουσιν 2 
διδάσκω 1 
διδακτόν 3 
διδακτὸν 1 
διδασκαλίας 1 
διδασκαλικός 1 
διδασκαλικὴν 1 
διδασκομένοις 1 
διδασκομένῳ 1 
διδασκόμεθα 1 
διδομένοις 2 
διδούς 1 
διδόμενα 4 
διδόμενον 2 
διδόναι 1 
διδόντα 1 
διδόντος 1 
διδῶται 9 
διεβασάνισας 1 
διεγειρόμεθα 1 
διεγηγερμένους 1 
διεζευγμένον 1 
διειλέχθαι 1 
διειληφότων 1 
διελέγετο 1 
διελέγου 1 
διελεγόμην 1 
διελεύσεται 1 
διελεῖν 1 
διενεγκεῖν 1 
διεξάγει 1 
διεξάγειν 8 
διεξάγηται 1 
διεξάγῃ 1 
διεξάγῃς 1 
διεξάξει 1 
διεξαγαγεῖν 2 
διεξαγωγή 1 
διεξαγωγήν 2 
διεξαγωγὴ 1 
διεξαγωγὴν 2 
διεξαγωγῆς 1 
διεσκέψω 1 
διεστραμμένα 1 
διεστραμμένοι 1 
διεστραμμένος 1 
διεσφαλμένως 1 
διετέλει 1 
διευκρινημένων 1 
διεφέροντο 2 
διηγησάμενοι 1 
διηγησάμην 1 
διηγουμένου 1 
διηγοῦμαι 1 
διηνεκὲς 1 
διηνεκῆ 1 
διηνεκῶς 2 
διηρθρωκὼς 1 
διηρθρωμέναις 1 
διηρθρωμένην 1 
διικνεῖσθαι 1 
δικάζοντα 1 
δικαίου 2 
δικαίους 2 
δικαίων 1 
δικαίως 5 
δικαίῳ 1 
δικαιοσύνη 2 
δικαιοσύνης 1 
δικαιότατος 1 
δικαστάς 1 
δικαστήρια 2 
δικασταί 1 
δικασταὶ 1 
δικασταῖς 1 
δικαστηρίοις 1 
δικαστηρίῳ 1 
δικαστοῦ 1 
δικαστὰς 3 
δικαστὴς 1 
διμήνῳ 1 
διοίκησιν 4 
διοίκησις 2 
διοίσεις 1 
διοίσομεν 1 
διοδεύων 1 
διοικήσει 10 
διοικήσεως 2 
διοικεῖ 2 
διοικεῖται 3 
διοικητὴν 1 
διοικοῦν 1 
διοικοῦντι 2 
διοικοῦντος 2 
διοικῶν 2 
διορίζεται 1 
διορθωτοῦ 1 
διορθωτὴν 1 
διορθῶσαι 1 
δισύπατος 2 
διτταί 1 
διχόνοια 1 
διψᾶν 2 
διψῆν 1 
διψῆσαι 1 
διψῇ 1 
διψῶ 1 
διψῶν 1 
διψῶσιν 1 
διωθοῦμαι 1 
διωκτέον 1 
διότι 2 
διώκειν 4 
διώκοντα 1 
διώρθωται 1 
διὰ 233 
διὸ 1 
διῃρημένα 1 
διῆγεν 2 
διῆγον 1 
δοίη 1 
δογμάτων 18 
δογματίζων 1 
δογματικήν 1 
δοθέντα 1 
δοθεῖσαν 1 
δοθεῖσιν 2 
δοκίμους 1 
δοκίμων 1 
δοκεῖ 56 
δοκεῖν 13 
δοκεῖς 25 
δοκεῖτε 6 
δοκιμάζει 1 
δοκιμάζειν 1 
δοκιμάζομεν 1 
δοκιμάζον 3 
δοκιμάσον 1 
δοκιμάσω 1 
δοκιμασία 1 
δοκιμασίαν 1 
δοκιμασίας 1 
δοκιμασθῇ 1 
δοκιμαστηρίῳ 1 
δοκιμαστικά 1 
δοκιμαστικήν 1 
δοκιμαστικὴν 1 
δοκιμαστικὸν 1 
δοκούντων 2 
δοκοῦμεν 1 
δοκοῦν 6 
δοκοῦντά 1 
δοκοῦντα 3 
δοκοῦντας 1 
δοκοῦντες 1 
δοκοῦντος 1 
δοκοῦσίν 1 
δοκοῦσι 1 
δοκοῦσιν 6 
δοκῇ 7 
δοκῶ 6 
δοκῶν 4 
δοκῶσιν 1 
δολιχοδρόμος 1 
δοξάζετε 1 
δοξάριον 3 
δοξαρίῳ 1 
δορυφόροι 6 
δορυφόρος 1 
δορυφόρους 3 
δορυφόρων 4 
δουλάριά 1 
δουλάρια 2 
δουλάριον 1 
δουλαγωγοῦντά 1 
δουλαγωγῆσαί 1 
δουλαρίων 2 
δουλαρίῳ 1 
δουλεία 1 
δουλείαν 5 
δουλείας 5 
δουλεύει 1 
δουλεύειν 5 
δουλεύων 1 
δουλικοῦ 1 
δουλικώτερον 1 
δούλευε 1 
δούλοις 1 
δούλου 3 
δούλους 3 
δούλων 6 
δούλῃ 1 
δούλῳ 1 
δοὺς 3 
δοῦλα 2 
δοῦλαι 1 
δοῦλε 1 
δοῦλοι 5 
δοῦλον 17 
δοῦλος 18 
δοῦλόν 1 
δοῦλός 3 
δοῦναι 3 
δράσαντι 1 
δραπέται 2 
δραπέτευέ 1 
δραπέτης 3 
δραπετῶν 1 
δραχμὰς 1 
δραχμὴ 1 
δραχμὴν 1 
δραχμῶν 1 
δριμέα 2 
δριμύτητος 1 
δριμὺ 1 
δρομέα 1 
δρομεὺς 1 
δρομικῶς 1 
δρωπακιζόμενον 1 
δρόμος 1 
δρόμου 1 
δρᾶν 1 
δυεῖν 3 
δυνάμεθα 10 
δυνάμει 5 
δυνάμεις 15 
δυνάμενα 1 
δυνάμενοί 1 
δυνάμενοι 3 
δυνάμενον 5 
δυνάμενος 12 
δυνάμεσίν 1 
δυνάμεσιν 1 
δυνάμεων 4 
δυνάμεως 5 
δυνήσεται 1 
δυνήσομαι 1 
δυνήσονται 1 
δυνήσῃ 1 
δυναμέναις 1 
δυναμένοις 4 
δυναμένου 1 
δυναμένους 1 
δυναμένων 5 
δυναμένῃ 1 
δυναμένῳ 3 
δυναμίν 1 
δυνατά 1 
δυνατοὺς 1 
δυνατοῦ 1 
δυνατόν 8 
δυνατὰ 1 
δυνατὴν 1 
δυνατὸν 9 
δυνατῶν 1 
δυνατῷ 2 
δυνηθῆναί 1 
δυνηθῇς 1 
δυνηθῶ 1 
δυνηθῶμεν 1 
δυνησόμεθά 1 
δυνησόμεθα 1 
δυνώμεθα 2 
δυσάρεστος 2 
δυσαρεστήσεις 1 
δυσαρεστεῖ 3 
δυσαρεστεῖν 2 
δυσαρεστοῦντας 1 
δυσαρεστοῦσιν 1 
δυσεντερίας 1 
δυσεντερικός 1 
δυσηρέστησα 1 
δυσκαταπονήτοις 1 
δυσκολίαν 1 
δυσκόλων 1 
δυσμάς 1 
δυσμεταχειριστότερον 1 
δυσοδῶμεν 1 
δυσπαρακολούθητα 1 
δυσροήσεις 1 
δυσροίας 1 
δυσροεῖν 2 
δυσροεῖς 2 
δυσροητικά 1 
δυσροοῦντα 1 
δυσροοῦντας 1 
δυστυχέστατοι 1 
δυστυχέστερος 1 
δυστυχής 2 
δυστυχήσει 1 
δυστυχήσεις 2 
δυστυχία 1 
δυστυχίαν 1 
δυστυχίας 3 
δυστυχείτω 2 
δυστυχεῖ 2 
δυστυχεῖν 2 
δυστυχεῖς 1 
δυστυχοῦμεν 1 
δυστυχοῦντα 1 
δυστυχοῦντας 1 
δυστυχὴς 1 
δυστυχῆ 2 
δυστυχῇς 1 
δυστυχῶ 1 
δυστυχῶν 2 
δωροδοκοῦντος 1 
δόγμα 34 
δόγμασι 2 
δόγμασιν 9 
δόγματά 2 
δόγματα 58 
δόγματι 1 
δόγματος 1 
δόκιμον 2 
δόντα 2 
δόντος 1 
δόξα 4 
δόξαι 4 
δόξαν 2 
δόξαντα 1 
δόξαντος 1 
δόξει 3 
δόξεις 2 
δόξης 1 
δόξον 3 
δόξῃ 8 
δόξῃς 2 
δός 1 
δόσεις 1 
δόσις 1 
δότε 3 
δύναιτ 1 
δύναιτο 2 
δύναμίν 1 
δύναμίς 1 
δύναμαί 2 
δύναμαι 30 
δύναμιν 32 
δύναμις 16 
δύνανται 12 
δύνασαι 40 
δύνασθαι 20 
δύναταί 11 
δύναται 82 
δύνηταί 1 
δύνηται 6 
δύνωμαι 4 
δύνωνται 1 
δύνῃ 3 
δύο 6 
δύσκολα 2 
δύσκολον 5 
δύστηνά 1 
δύστηνα 1 
δύστηνε 2 
δύσφημά 2 
δύσφημα 1 
δύσφημον 4 
δύσφημόν 1 
δώδεκα 2 
δώματα 1 
δώσεις 2 
δὲ 666 
δὴ 12 
δὶς 1 
δὸς 9 
δᾳδοῦχον 1 
δᾳδοῦχος 1 
δᾷδες 1 
δῆλον 11 
δῆλος 1 
δῆλόν 1 
δῆσαι 3 
δῆσον 1 
δῶρα 3 
δῶρον 2 
δῷ 2 
δῷς 3 
ε 1 
εία 1 
είαν 1 
είπουσιν 1 
είᾳ 1 
εμαὐτὸν 1 
εἂν 2 
εἰ 526 
εἰδέναι 20 
εἰδείη 1 
εἰδεῖν 1 
εἰδόσιν 1 
εἰδότα 5 
εἰδότες 5 
εἰδότι 3 
εἰδότος 1 
εἰδότων 3 
εἰδώλῳ 1 
εἰδώς 5 
εἰδὼς 7 
εἰδῇς 1 
εἰδῶμεν 1 
εἰθίζου 1 
εἰθίσθης 1 
εἰθίσμεθα 2 
εἰθισμέναι 1 
εἰθισμένοις 1 
εἰθισμένων 1 
εἰκαία 1 
εἰκαίων 1 
εἰκαῖαι 1 
εἰκαῖοι 2 
εἰκαῖον 2 
εἰκοστώναις 1 
εἰκοστὴν 1 
εἰκός 3 
εἰκότως 5 
εἰκὸς 5 
εἰκῇ 27 
εἰλήφασι 1 
εἰλήφατε 5 
εἰληφότα 1 
εἰληφότες 1 
εἰληφὼς 1 
εἰλικρινῶς 1 
εἰμί 11 
εἰμι 51 
εἰμὶ 10 
εἰναί 1 
εἰπάτω 1 
εἰπέ 13 
εἰπεῖν 48 
εἰπόντα 3 
εἰπόντι 1 
εἰπόντος 5 
εἰπὲ 9 
εἰπὼν 3 
εἰρήνη 1 
εἰρήνην 6 
εἰρήνης 3 
εἰρήνῃ 1 
εἰρηκότα 1 
εἰρημένα 1 
εἰς 276 
εἰσάγει 1 
εἰσάγοντες 1 
εἰσάξεις 1 
εἰσάπαν 2 
εἰσέλθῃ 1 
εἰσέρχεσθαι 2 
εἰσέρχεσθε 2 
εἰσέρχηται 1 
εἰσέρχομαι 1 
εἰσέρχῃ 3 
εἰσήγαγεν 3 
εἰσήνεγκεν 1 
εἰσί 2 
εἰσίν 9 
εἰσίῃς 1 
εἰσαγαγεῖν 1 
εἰσαγωγήν 1 
εἰσαγωγεὺς 1 
εἰσαγωγὰς 2 
εἰσελεύσομαι 1 
εἰσελεύσῃ 1 
εἰσελθεῖν 5 
εἰσελθοῦσιν 1 
εἰσελθόντος 1 
εἰσελθών 1 
εἰσελθὼν 1 
εἰσενεγκεῖν 1 
εἰσερχομένοις 1 
εἰσερχόμενον 2 
εἰσερχόμενος 2 
εἰσηγμένος 1 
εἰσι 6 
εἰσιέναι 1 
εἰσιν 24 
εἰσιόντας 2 
εἰσιόντι 1 
εἰσιών 1 
εἰσποιήσηταί 1 
εἰσπρασσόμενος 1 
εἰσφέρειν 1 
εἰσφέρομεν 1 
εἰσφέροντι 1 
εἰσφέρων 1 
εἰσὶ 7 
εἰσὶν 16 
εἰσῆγεν 1 
εἰσῆλθεν 1 
εἰωθότι 1 
εἰώθαμεν 4 
εἰώθασι 1 
εἰώθασιν 1 
εἰώθει 3 
εἰώθειν 1 
εἱλόμην 1 
εἴ 59 
εἴα 1 
εἴδ 1 
εἴδει 1 
εἴδη 1 
εἴδητε 1 
εἴδους 1 
εἴδῃς 1 
εἴη 4 
εἴθισας 1 
εἴκειν 1 
εἴκων 1 
εἴληπταί 1 
εἴληφα 2 
εἴπατέ 1 
εἴπερ 8 
εἴπητε 1 
εἴποι 2 
εἴπομεν 1 
εἴπω 12 
εἴπωσιν 1 
εἴπῃ 25 
εἴπῃς 17 
εἴρηκα 1 
εἴρηκας 1 
εἴρηκεν 2 
εἴς 4 
εἴσῃ 3 
εἴτε 4 
εἴχετε 1 
εἴχομεν 5 
εἴωθα 1 
εἴωθας 3 
εἴωθε 1 
εἴων 1 
εἵμαρται 1 
εἶ 99 
εἶδέν 1 
εἶδεν 5 
εἶδες 9 
εἶδον 1 
εἶδος 1 
εἶθ 22 
εἶναί 4 
εἶναι 271 
εἶπάς 1 
εἶπέν 2 
εἶπας 1 
εἶπεν 16 
εἶπες 2 
εἶπον 7 
εἶπόν 1 
εἶτ 22 
εἶτά 11 
εἶτα 115 
εἶχέν 1 
εἶχε 2 
εἶχεν 15 
εἶχες 6 
εἶχον 7 
εἷς 13 
εὐάλωτα 1 
εὐαγωγότερον 1 
εὐαρέστως 1 
εὐαρεστήσεως 1 
εὐαρεστοίην 1 
εὐαρεστοῦμεν 1 
εὐαρεστοῦντα 1 
εὐαρεστότερον 1 
εὐγενέστατοι 2 
εὐγενής 1 
εὐγενείας 1 
εὐγενὴς 1 
εὐγενῆ 1 
εὐγνωμοσύνη 1 
εὐγνωμοσύνην 1 
εὐγνωμόνως 1 
εὐγνώμονος 1 
εὐδία 1 
εὐδαίμονα 1 
εὐδαίμονας 2 
εὐδαίμονες 2 
εὐδαίμων 3 
εὐδαιμονέστατα 1 
εὐδαιμονήσεις 1 
εὐδαιμονίαν 8 
εὐδαιμονίας 5 
εὐδαιμονίζεις 1 
εὐδαιμονεστέρα 1 
εὐδαιμονεῖν 5 
εὐδαιμονικόν 3 
εὐδαιμονοῦν 1 
εὐδαιμονοῦντας 1 
εὐδαιμονῆσαι 2 
εὐδαιμονῶν 1 
εὐδαιμόνως 1 
εὐδοκίμεις 1 
εὐδοκίμησις 1 
εὐδοκιμῆσαι 1 
εὐδοκιμῇς 1 
εὐδοξίᾳ 1 
εὐεπηρεαστοτάτων 1 
εὐεργέτην 1 
εὐεργέτου 1 
εὐεργετήσατέ 1 
εὐεργετικόν 3 
εὐεργετοῦσιν 1 
εὐημερήσας 1 
εὐηνίως 1 
εὐθέα 1 
εὐθέων 1 
εὐθέως 1 
εὐθυμοῦντα 1 
εὐθύς 1 
εὐθὺς 51 
εὐκαίρως 2 
εὐκολώτερον 2 
εὐκοσμίαν 1 
εὐκταῖον 1 
εὐκόλως 6 
εὐλάβεια 1 
εὐλάβειαν 2 
εὐλαβές 3 
εὐλαβείας 1 
εὐλαβείᾳ 2 
εὐλαβεῖς 1 
εὐλαβεῖσθαι 6 
εὐλαβούμενος 1 
εὐλαβὲς 1 
εὐλαβῶς 5 
εὐλογίστως 1 
εὐλογιστεῖν 1 
εὐλογιστοῦν 1 
εὐλογώτερον 1 
εὐλογώτερόν 1 
εὐλόγιστον 4 
εὐλόγου 2 
εὐλόγως 5 
εὐλύτως 2 
εὐμάρεια 1 
εὐμενὴς 1 
εὐμορφοτάτοις 1 
εὐμορφότατοι 1 
εὐμορφότερον 1 
εὐμόρφου 1 
εὐμόρφων 1 
εὐνοίας 1 
εὐνομίην 1 
εὐνομούμεναι 1 
εὐνούστερον 1 
εὐνούστοτερον 1 
εὐοδεῖ 1 
εὐπατριδῶν 1 
εὐπείθεια 1 
εὐπειθ 1 
εὐπειθὴς 1 
εὐπειθῶς 1 
εὐπορήσας 1 
εὐποροῦμεν 1 
εὐπρέπειαν 1 
εὐπρεπέσιν 1 
εὐπρεπὲς 1 
εὐπρεπῆ 1 
εὐροήσομεν 1 
εὐροήσω 1 
εὐροίας 2 
εὐροεῖ 1 
εὐροεῖν 6 
εὐροοῦντα 1 
εὐροοῦντας 1 
εὐρούστατα 1 
εὐρούστερον 1 
εὐροῇς 1 
εὐρυθμία 1 
εὐρόως 2 
εὐρύθμως 1 
εὐσεβές 1 
εὐσεβὲς 5 
εὐσεβὴς 1 
εὐσεβῆ 1 
εὐσημοτέροις 1 
εὐστάθεια 1 
εὐστάθειαν 1 
εὐσταθήσει 2 
εὐσταθήσω 1 
εὐσταθείας 3 
εὐσταθεῖ 2 
εὐσταθεῖν 3 
εὐσταθὲς 1 
εὐσταθῆσαι 1 
εὐσταθῇς 1 
εὐσταθῶ 1 
εὐσταθῶς 2 
εὐστοχεῖν 1 
εὐστοχοῦσιν 1 
εὐστοχῶμεν 1 
εὐσχήμονος 1 
εὐσχήμοσιν 1 
εὐσχήμων 1 
εὐσχημονέστερος 1 
εὐσχημονεῖ 1 
εὐσχημονεῖν 1 
εὐσχημοσύνη 1 
εὐσχημοσύνην 1 
εὐσχημόνως 1 
εὐσχολίας 1 
εὐσχολεῖτε 1 
εὐσχολοῦντα 1 
εὐσχολῶ 3 
εὐτάκτως 2 
εὐτακτεῖν 1 
εὐτελές 1 
εὐτελοῦς 1 
εὐτονίαν 1 
εὐτυχής 2 
εὐτυχίας 3 
εὐτυχεστάτῳ 1 
εὐτυχεῖ 1 
εὐτυχεῖν 2 
εὐτυχοῦμεν 1 
εὐτυχοῦντα 5 
εὐτυχῶν 1 
εὐτυχῶς 1 
εὐτύχημα 1 
εὐτύχησεν 1 
εὐφήμει 1 
εὐφημία 1 
εὐφημεῖν 1 
εὐφραίνου 1 
εὐφραίνῃ 2 
εὐφυής 2 
εὐφυεστέρων 2 
εὐφυεῖς 3 
εὐφυὴς 2 
εὐφυᾶ 1 
εὐφυῶν 1 
εὐφυῶς 1 
εὐχάριστον 2 
εὐχάριστος 1 
εὐχαρίστει 1 
εὐχαρίστῳ 1 
εὐχαριστήσας 1 
εὐχαριστήσει 1 
εὐχαριστήσωμεν 1 
εὐχαριστεῖν 2 
εὐχαριστεῖς 1 
εὐχαριστοῦμεν 2 
εὐχαριστῶν 1 
εὐχομένου 1 
εὐχρηστίαν 2 
εὐχὰς 1 
εὐχῶν 2 
εὑρέθην 1 
εὑρήκαμεν 1 
εὑρήσεις 11 
εὑρήσετε 5 
εὑρήσομεν 2 
εὑρίσκει 3 
εὑρίσκειν 2 
εὑρίσκεις 1 
εὑρίσκεσθαι 1 
εὑρίσκεται 1 
εὑρίσκομεν 1 
εὑρίσκου 1 
εὑρίσκω 1 
εὑρίσκωμεν 1 
εὑρίσκων 1 
εὑρεθέντα 1 
εὑρεθήσονται 1 
εὑρεθὲν 1 
εὑρεθῆναι 5 
εὑρεθῇ 1 
εὑρεθῶσιν 1 
εὑρεσιλογίας 1 
εὑρεῖν 5 
εὑρηκότος 1 
εὑρόντι 1 
εὑρὼν 2 
εὔ 1 
εὔγνωμον 2 
εὔδαιμον 1 
εὔθυμον 1 
εὔλογον 6 
εὔλογόν 1 
εὔλυτα 1 
εὔλυτον 1 
εὔμορφον 1 
εὔνουν 1 
εὔνους 1 
εὔξομαι 1 
εὔπνοια 1 
εὔροιά 1 
εὔροια 5 
εὔροιαν 5 
εὔρουν 5 
εὔσχημον 2 
εὔφωνος 1 
εὔχεσθαι 2 
εὔχεσθε 1 
εὔχεται 2 
εὔχηται 1 
εὔχομαι 2 
εὔχονται 2 
εὔχου 1 
εὔχρηστα 1 
εὔχροια 1 
εὔχῃ 1 
εὕδειν 1 
εὕρεσιν 1 
εὕρεσις 1 
εὕρετε 1 
εὕρηται 1 
εὕρισκον 1 
εὕροις 4 
εὕρομεν 2 
εὕροοι 1 
εὕρω 1 
εὕρωμεν 3 
εὕρωσι 1 
εὕρῃ 3 
εὕρῃς 4 
εὖ 14 
εὗρον 1 
ζέφυρος 1 
ζήσαντι 1 
ζήσας 1 
ζήσεις 1 
ζήσοντα 1 
ζήτει 13 
ζήτημα 1 
ζήτησις 3 
ζήτησον 4 
ζευγνύει 1 
ζηλοτυπία 1 
ζηλοτυπίαι 1 
ζηλοτυπεῖς 1 
ζηλοτυπῆσαι 1 
ζηλοτύπους 1 
ζηλοτύπῳ 1 
ζηλωταὶ 1 
ζηλωτόν 1 
ζηλωτὰ 1 
ζηλωτὰς 1 
ζηλωτὴν 1 
ζηλωτὴς 2 
ζημία 8 
ζημίαν 4 
ζημίας 1 
ζημιούμενον 1 
ζημιοῖ 1 
ζημιοῦται 3 
ζημιωθήσῃ 1 
ζημιωθῆναι 1 
ζημιωθῆς 1 
ζητήσεις 1 
ζητήσω 2 
ζητήσῃς 1 
ζητεῖ 6 
ζητεῖν 8 
ζητεῖς 14 
ζητεῖτε 8 
ζητημάτιον 1 
ζητουμένης 1 
ζητουμένου 1 
ζητοῦμεν 8 
ζητοῦντα 1 
ζητοῦντες 2 
ζητοῦντος 1 
ζητοῦσι 3 
ζητοῦσιν 1 
ζητῆσαι 1 
ζητῇ 1 
ζητῇς 4 
ζητῶ 4 
ζητῶμεν 1 
ζητῶν 5 
ζυγοῦ 3 
ζυγόν 1 
ζυγός 1 
ζυγὸν 3 
ζυγῷ 2 
ζωή 4 
ζωμὸς 1 
ζωὴ 2 
ζωῆς 1 
ζώντων 1 
ζῆθι 1 
ζῆν 22 
ζῆσαι 2 
ζῇ 1 
ζῇς 2 
ζῴοις 3 
ζῴου 2 
ζῴων 4 
ζῴῳ 2 
ζῶν 2 
ζῶντες 2 
ζῶντι 2 
ζῶντός 1 
ζῶσιν 2 
ζῷα 2 
ζῷον 19 
ηὐξήθησαν 1 
ηὐχαριστοῦμεν 1 
ηὔξησας 1 
ηὔχου 1 
θ 3 
θάλασσα 1 
θάλλειν 1 
θάνατον 18 
θάνατος 23 
θάνατός 3 
θάρσει 2 
θάρσος 4 
θάτερον 1 
θέαμα 3 
θέαν 2 
θέας 2 
θέασαι 1 
θέατρα 1 
θέατρον 5 
θέλε 9 
θέλει 51 
θέλειν 12 
θέλεις 156 
θέλετ 1 
θέλετε 7 
θέλησον 2 
θέλητε 1 
θέλοιμεν 1 
θέλομεν 7 
θέλοντα 2 
θέλοντας 1 
θέλοντι 2 
θέλοντος 5 
θέλοντός 1 
θέλουσα 1 
θέλουσι 2 
θέλουσιν 10 
θέλω 50 
θέλων 14 
θέλωσιν 1 
θέλῃ 17 
θέλῃς 32 
θέμις 2 
θέντες 1 
θέρος 1 
θήσεις 1 
θίδρακας 1 
θίδρακος 1 
θαλάσσης 4 
θαλάττης 2 
θανάτοις 1 
θανάτου 10 
θανάτῳ 2 
θανασίμως 1 
θανεῖν 1 
θαρρήσῃ 1 
θαρραλέα 1 
θαρραλέοι 2 
θαρραλέον 3 
θαρραλέους 1 
θαρραλέῳ 1 
θαρρεῖν 8 
θαρρεῖς 1 
θαρρούντως 2 
θαρροῦντα 2 
θαρροῦντες 2 
θαρροῦσι 1 
θαρρῆσαι 1 
θαρρῶ 1 
θαρρῶν 9 
θατέρου 2 
θατέρῳ 1 
θαυμάζει 3 
θαυμάζειν 1 
θαυμάζεις 3 
θαυμάζεσθαι 3 
θαυμάζετ 2 
θαυμάζετε 1 
θαυμάζομεν 4 
θαυμάζοντες 2 
θαυμάζω 3 
θαυμάζων 1 
θαυμάζωσιν 1 
θαυμάζῃς 1 
θαυμάσαι 1 
θαυμάσας 1 
θαυμάσει 3 
θαυμάσω 1 
θαυμάσῃ 2 
θαυμάσῃς 1 
θαυμαζομένων 2 
θαυμασμὸν 1 
θαυμαστά 1 
θαυμαστόν 8 
θαυμαστὰ 1 
θαυμαστὸν 2 
θαυμαστῶς 4 
θαυματοποιῶν 1 
θαύμαζέ 1 
θαύμαζε 2 
θεάματος 1 
θεάσασθαι 1 
θεάτρῳ 2 
θείαν 1 
θείας 1 
θείοις 1 
θείου 1 
θείων 2 
θείως 2 
θείᾳ 5 
θεασάμενος 1 
θεασόμενον 1 
θεασώμεθα 1 
θεατάς 1 
θεατήν 1 
θεαταὶ 1 
θεατικὴν 1 
θεατοῦ 1 
θεατὰς 2 
θεατὴν 1 
θειότατον 1 
θελήσει 1 
θελήσῃς 1 
θελητά 1 
θελομένων 1 
θελόντων 1 
θελῆσαι 1 
θεμέλιον 1 
θεμιτὰ 1 
θεοί 1 
θεομαχήσω 1 
θεομαχίας 1 
θεομαχοῦντος 1 
θεομαχῶ 1 
θεοχόλωτε 1 
θεοχόλωτοι 1 
θεοχόλωτός 1 
θεούς 12 
θεοὶ 4 
θεοὺς 12 
θεοῖς 21 
θεοῦ 35 
θεράπευσον 1 
θεραπείαν 1 
θεραπευθησόμενος 1 
θεραπευθῇ 3 
θεραπεύει 3 
θεραπεύειν 4 
θεραπεύεις 1 
θεραπεύετε 1 
θεραπεύοντες 2 
θεραπεύοντος 1 
θεραπεύουσιν 1 
θεραπεύσει 1 
θεραπεύσοντα 1 
θεραπεύω 3 
θεριζόμεθα 1 
θερισθῆναι 4 
θερισθῶσιν 2 
θερμάς 1 
θερμαίνειν 1 
θερμασίαι 1 
θερμὸν 2 
θερμῶν 1 
θερμῷ 1 
θεωρήματα 14 
θεωρήσουσα 1 
θεωρήσω 1 
θεωρίαν 2 
θεωρίας 3 
θεωρίᾳ 1 
θεωρεῖ 2 
θεωρεῖν 6 
θεωρεῖται 1 
θεωρημάτια 3 
θεωρημάτων 4 
θεωρητική 4 
θεωρητικήν 1 
θεωρητικόν 1 
θεωρητικός 2 
θεωρητικῶν 1 
θεωρουμένοις 1 
θεωροῦσα 1 
θεόν 12 
θεός 12 
θεώμεθα 1 
θεώρει 1 
θεώρημα 1 
θεὶς 1 
θεὸν 27 
θεὸς 31 
θεᾶς 1 
θεῖον 6 
θεῖος 2 
θεῖόν 2 
θεῶν 26 
θεῷ 36 
θηρία 2 
θηρίδια 1 
θηρίον 7 
θηρίων 3 
θηριώδεις 5 
θηριώδη 2 
θηριώδης 1 
θηριῶδες 1 
θηρωμένου 1 
θησόμενον 1 
θιδράκων 1 
θλίβει 1 
θλίβεις 1 
θλίβεται 1 
θλίβομεν 1 
θλίβοντά 1 
θλίβοντα 1 
θλιβόμενον 1 
θλιβόμενος 1 
θλιβῆναι 1 
θλιβῇς 1 
θλῖβον 2 
θνητά 1 
θνητοὶ 1 
θνητόν 4 
θνητός 2 
θνητὸν 3 
θνητὸς 2 
θνητῶν 2 
θορυβουμένων 1 
θορύβου 2 
θορύβους 1 
θορύβῳ 2 
θράσος 1 
θρήνει 1 
θρασὺ 1 
θρηνείτω 2 
θρηνεῖν 1 
θρηνοῦντα 1 
θριαμβεύουσιν 1 
θρυλεῖται 1 
θυγατέρας 1 
θυγατέρες 1 
θυγατρίου 1 
θυμάτων 1 
θυμικῶς 1 
θυμὸς 1 
θυμῷ 1 
θυρίδα 2 
θυρίδος 3 
θυρωροῖς 1 
θυρωρὸς 1 
θυσίας 2 
θωπεῦσαι 1 
θόρυβον 2 
θόρυβος 2 
θόρυβός 1 
θύει 1 
θύρα 6 
θύραις 4 
θύραν 8 
θύρας 4 
θύρᾳ 1 
θύσας 1 
θύτην 2 
θύτου 1 
θύῃ 1 
θὲς 6 
θᾶττον 5 
θῆλυ 2 
θῇ 2 
θῶ 2 
θῶμεν 4 
ι 1 
ιηθῇς 1 
κάθαιρε 1 
κάθαρον 1 
κάθαρσις 1 
κάθευδε 1 
κάθημαι 1 
κάθηρον 1 
κάθησαι 1 
κάθησθε 3 
κάθησο 2 
κάθισον 1 
κάθοδος 1 
κάθῃ 1 
κάλει 2 
κάλλιμον 1 
κάλλιον 5 
κάλλιστα 1 
κάλλιστόν 1 
κάλλος 1 
κάλλους 1 
κάμπτει 1 
κάμπτεσθαι 1 
κάτεχε 1 
κάτω 9 
κέκλεικε 1 
κέκλεισται 1 
κέκληκεν 1 
κέκλοφας 1 
κέκραγας 1 
κέκραγεν 3 
κέκρικα 5 
κέκρικας 1 
κέκτησαι 2 
κέκτηται 2 
κέντρον 1 
κέντρου 1 
κέρασον 1 
κέρατα 1 
κέρδος 4 
κέρμα 3 
κέρματι 1 
κέρματος 1 
κέχηνεν 1 
κέχρημαι 1 
κέχρηται 1 
κήδεται 1 
κήπου 1 
κήρινον 1 
κήρυκα 2 
κήρυξ 1 
κίναιδος 1 
κίνδυνος 3 
κίνημα 1 
κίνησις 1 
κίνησόν 1 
κίρκον 1 
καί 5 
καίειν 1 
καίτοι 20 
καθ 39 
καθάπαξ 1 
καθάπερ 19 
καθάπτων 1 
καθάριον 4 
καθάρῃς 1 
καθέδρας 1 
καθέλωμεν 1 
καθέντες 1 
καθήκει 5 
καθήκειν 1 
καθήκοντα 6 
καθήκοντος 4 
καθήκουσαν 2 
καθήκουσιν 1 
καθήκῃ 1 
καθήμεθα 1 
καθήμενοι 2 
καθήμενον 3 
καθήμενος 9 
καθήξει 1 
καθήσεις 1 
καθίησιν 1 
καθίσαι 1 
καθίσας 3 
καθίσταται 2 
καθίσωσιν 1 
καθαίρειν 1 
καθαίροντα 1 
καθαίροντες 1 
καθαίρων 1 
καθαιρῆται 1 
καθαρίου 2 
καθαριότητος 1 
καθαροὶ 1 
καθαροῦ 2 
καθαρτὴς 1 
καθαρός 1 
καθαρότης 1 
καθαρώτατα 1 
καθαρώτερον 2 
καθαρὰ 1 
καθαρὰν 1 
καθαρὸν 3 
καθαρὸς 2 
καθαρῶς 1 
καθαρῷ 1 
καθείμαρται 1 
καθεδεῖται 1 
καθεζόμενοι 1 
καθεζόμενος 1 
καθεικός 1 
καθελεῖν 1 
καθελκόμεθα 1 
καθελκύσαι 1 
καθεστώτων 1 
καθεύδειν 5 
καθεύδοντα 2 
καθεύδοντας 1 
καθεύδοντες 1 
καθεύδω 1 
καθεύδων 1 
καθεῖκε 1 
καθεῖναι 1 
καθηγούμενα 2 
καθημένων 1 
καθιεῖσιν 1 
καθισταμένην 1 
καθιστᾶσιν 1 
καθιστᾷς 1 
καθολικοῖς 1 
καθολικοῦ 1 
καθολικόν 1 
καθολικὸν 2 
καθολικῶν 1 
καθορᾷ 1 
καθωσιωμένον 1 
καθόλου 12 
καθόσον 1 
καθὸ 4 
καθῆκον 9 
καθῆραι 1 
καθῆσθαι 4 
καινόν 1 
καινὴν 1 
καινὸν 1 
καιροὺς 1 
καιροῦ 3 
καιρόν 5 
καιρός 6 
καιρὸν 1 
καιρὸς 10 
καιόμενον 1 
κακά 23 
κακήν 1 
κακία 2 
κακίαι 1 
κακίαν 2 
κακίας 4 
κακίων 2 
κακαί 1 
κακαύστηροι 1 
κακελπιστεῖν 1 
κακοήθη 1 
κακοήθης 1 
κακοήθους 1 
κακοήθως 1 
κακοδαίμων 1 
κακοδαιμονίαν 2 
κακοδαιμονίας 2 
κακοδαιμονίᾳ 1 
κακοδαιμονεστάτῳ 1 
κακοδαιμονεῖν 2 
κακοδαιμονεῖς 1 
κακοδαιμονοῦντας 1 
κακοδαιμονῇ 1 
κακοηθίζηται 1 
κακοηθείας 1 
κακοηθισάμενος 1 
κακολογοῦσιν 1 
κακοστομάχου 1 
κακοστόμαχοι 2 
κακοστόμαχος 1 
κακοτεχνεῖν 1 
κακούς 1 
κακοὶ 2 
κακοὺς 1 
κακοῖς 9 
κακοῦ 16 
κακοῦται 1 
κακόηθες 1 
κακόν 53 
κακόρυγχα 1 
κακός 3 
κακόσχολός 1 
κακόχρουν 1 
κακώτερον 1 
κακὰ 20 
κακὸν 29 
κακὸς 9 
κακῇ 1 
κακῶν 30 
κακῶς 57 
κακῷ 5 
καλά 4 
καλέσαντος 1 
καλήν 3 
καλαὶ 1 
καλεῖ 1 
καλεῖν 2 
καλεῖς 6 
καλεῖται 2 
καλιὰς 1 
καλλίστην 1 
καλλίστου 1 
καλλίστῳ 1 
καλλίων 1 
καλλωπίζει 1 
καλλωπίζεσθαί 1 
καλλωπισμοῦ 1 
καλλωπιστικὴ 1 
καλλώπιζε 2 
καλοί 2 
καλοκἀγαθίαν 1 
καλοκἀγαθίας 1 
καλούμενοι 2 
καλούσης 1 
καλοὺς 1 
καλοῦ 13 
καλοῦμαι 1 
καλοῦμεν 1 
καλοῦντες 1 
καλοῦντος 1 
καλόν 21 
καλός 3 
καλὰ 10 
καλὰς 1 
καλὴ 2 
καλὴν 5 
καλὸν 36 
καλὸς 16 
καλῇ 2 
καλῶ 2 
καλῶν 5 
καλῶς 87 
καλῷ 3 
κανόνα 5 
κανόνας 4 
κανόνι 2 
κανόνος 1 
κανόνων 1 
κανὼν 2 
καπνίζῃ 1 
καπνὸν 1 
καπνὸς 1 
καρδίαν 1 
καρησομένους 1 
καρησόμενα 1 
καρπιστὴν 4 
καρποὺς 2 
καρπόν 2 
καρπός 1 
καρπὸν 2 
καρπὸς 3 
καρπῶν 1 
καρτερίαν 2 
καρτερίας 1 
κατ 20 
κατά 3 
κατάγελως 1 
κατάγλωσσοι 1 
κατάγνωθι 1 
κατάγνωσις 1 
κατάγομεν 1 
κατάλληλα 3 
κατάλληλον 1 
κατάλληλος 1 
κατάμαθέ 1 
κατάμαθε 4 
κατάποσιν 1 
κατάρα 2 
κατάρρηξον 1 
κατάρροιαι 1 
κατάσκοπε 1 
κατάσκοπον 4 
κατάσκοπος 4 
κατάσκοπός 1 
κατάστασίς 1 
κατάστασις 1 
κατάταξον 1 
κατάφαγε 1 
κατάψευσμά 1 
κατέβαλεν 1 
κατέδραμον 1 
κατέκαυσα 1 
κατέκρινεν 1 
κατέλειπεν 1 
κατέληξεν 2 
κατέλιπον 1 
κατέμυες 1 
κατέπαυσεν 1 
κατέσταλται 1 
κατέστρεψε 1 
κατέφθαρται 1 
κατέχειν 1 
κατέχεον 1 
κατήγοροι 1 
κατήγορος 1 
κατίωται 1 
καταάλληλα 1 
καταβάλλειν 1 
καταβάλλω 1 
καταβαίνει 1 
καταβαίνεις 1 
καταβαλλοῦσιν 1 
καταβαρούμενα 1 
καταβατέον 1 
καταβολῆς 1 
καταβρέχεσθε 1 
καταβὰς 1 
καταβῇς 1 
καταγέλα 2 
καταγίνονται 1 
καταγγέλλων 1 
καταγγελεῖ 1 
καταγελάσαι 1 
καταγελάσαντας 1 
καταγελάσας 1 
καταγελάσονται 1 
καταγελάσῃ 1 
καταγελασθῆναι 1 
καταγελασθῇ 1 
καταγελᾷ 2 
καταγελᾷς 3 
καταγελῶ 1 
καταγελῶνται 1 
καταγελῶσι 1 
καταγελῶσιν 1 
καταγνοὺς 1 
καταγωνίζου 1 
καταγῇ 2 
καταδίκην 1 
καταδίκου 1 
καταδεδούλωκ 1 
καταδουλοῦσθαι 1 
καταδουλωθῆναι 1 
καταδουλώσασθαι 2 
καταδύεται 1 
καταθλήσῃ 1 
καταισχυνεῖς 1 
καταισχύνειν 1 
καταισχύνεις 1 
καταισχύνοντες 1 
κατακέκριται 1 
κατακείσομαι 1 
κατακεκρίσθαι 1 
κατακεῖσθαι 1 
κατακηληθέντες 1 
κατακλάεις 1 
κατακλαίει 1 
κατακλαίειν 1 
κατακλαίῃ 1 
κατακλᾶσθαι 1 
κατακολουθήσω 1 
κατακοπέντα 1 
κατακοπησόμενα 1 
κατακοσμοῦντος 1 
κατακραυγάζουσί 1 
κατακρημνίζουσιν 1 
κατακριθείς 1 
κατακρινεῖν 1 
κατακύψας 1 
καταλάβοι 1 
καταλάβῃ 1 
καταλήγειν 2 
καταλήγομεν 1 
καταλήψεως 1 
καταλαβεῖν 1 
καταλαμβάνειν 1 
καταλαμβάνουσι 1 
καταληπτικὴ 1 
καταληπτικῶν 1 
καταληφθῆναι 4 
καταλιπεῖν 1 
καταλλήλοις 1 
καταλλήλου 1 
καταλλήλους 1 
καταλλήλων 2 
καταλλήλως 3 
καταλύεται 1 
καταλύσωμεν 1 
καταλῦσαι 1 
καταμάθετε 1 
καταμάθῃς 1 
καταμένεις 1 
καταμένοι 1 
καταμένουσιν 1 
καταμαθεῖν 2 
καταμαθὼν 1 
καταμαλακίζῃ 1 
καταμανθάνεται 1 
καταμανθάνω 1 
καταμανθάνων 1 
καταμαρτυρεῖ 1 
καταμαρτυρεῖται 1 
καταμεμάθηκας 1 
καταμεμαθηκότες 1 
κατανοήσειν 1 
κατανοήσουσα 1 
κατανοῆσαι 1 
καταπέπτωκεν 1 
καταπέσῃ 1 
καταπίνειν 2 
καταπίνων 1 
καταπατήσας 1 
καταπατήσῃ 1 
καταπεπομφότι 1 
καταπεπομφὼς 1 
καταπεφιληκότες 1 
καταπιεῖν 2 
καταπιὼν 1 
καταπλήσσομαι 1 
καταπλῆττον 1 
καταπροίεσθαι 1 
καταπῖπτον 1 
καταράτους 1 
καταρτίζων 1 
καταρᾶται 1 
κατασήπονται 1 
κατασαπῆναι 1 
κατασκαφή 1 
κατασκαφὰς 1 
κατασκαφῆναι 1 
κατασκευάζει 1 
κατασκευάζειν 2 
κατασκευάζεις 1 
κατασκευάζομεν 1 
κατασκευάς 1 
κατασκευάσαι 3 
κατασκευάσαντα 1 
κατασκευάσαντος 1 
κατασκευάσας 1 
κατασκευάσματι 1 
κατασκευάσω 1 
κατασκευή 1 
κατασκευήν 1 
κατασκευαὶ 1 
κατασκευὴ 1 
κατασκευῆς 2 
κατασκευῇ 2 
κατασκεψάμενον 1 
κατασκεύασμα 4 
κατασκεύασον 2 
κατασκοπήσοντα 1 
καταστάντος 1 
καταστάσει 1 
καταστάσεως 2 
καταστέλλει 1 
καταστήσεις 1 
καταστήσω 1 
καταστολὰς 1 
καταστολὴν 1 
καταστρέφει 1 
καταστρέφεις 1 
καταστρέφομεν 1 
καταστροφὴ 1 
κατασφάζειν 1 
κατασφάζωνται 1 
κατασχεῖν 2 
κατατάξεως 1 
κατατάσσομεν 1 
κατατέταξαι 1 
κατατέταχεν 2 
καταταγεὶς 1 
καταταχθεὶς 1 
κατατεταγμένος 1 
κατατρέχων 1 
κατατριβῆναι 1 
καταφαγεῖν 2 
καταφθείρεσθαι 1 
καταφιλήσας 1 
καταφιλήσω 1 
καταφιλείτω 1 
καταφιλεῖ 1 
καταφιλοσοφήσαντες 1 
καταφιλοῦντα 1 
καταφιλοῦντας 1 
καταφιλῆσαι 2 
καταφιλῇς 2 
καταφρονήσει 2 
καταφρονήσουσιν 1 
καταφρονήσωσιν 1 
καταφρονήσῃ 1 
καταφρονεῖν 4 
καταφρονεῖσθαι 1 
καταφρονηθῆναι 1 
καταφρονηθῶμεν 1 
καταφρονητική 1 
καταφρονητικὸς 1 
καταφρονητὰς 1 
καταφρονοῦσιν 1 
καταφρονῆσαι 1 
καταφρονῇς 1 
καταφρόνησιν 1 
καταφυγή 1 
καταφύγῃ 1 
καταχέῃ 1 
καταψευδομένους 1 
καταψευδόμενοι 1 
καταψηφίσασθαι 1 
καταψῶ 1 
κατεάγη 1 
κατείληπτό 1 
κατεαγὸς 1 
κατεγέλα 2 
κατεγέλασεν 2 
κατεγίνου 1 
κατειλημμένον 1 
κατεκείμην 1 
κατεκρίθην 1 
κατελήλυθεν 1 
κατελθεῖν 1 
κατενεχθήσεται 1 
κατεξέρα 1 
κατεξεράσεις 1 
κατεπλάγην 1 
κατεσκευάκει 1 
κατεσκευακὼς 1 
κατεσκευασμένα 1 
κατεσκευασμένοις 1 
κατεσκευασμένον 1 
κατεσκεύασα 1 
κατεσκεύασεν 2 
κατεστάθη 1 
κατεστήσαμεν 1 
κατεσταλμένον 3 
κατεσχημένον 1 
κατετάγης 1 
κατετάχθη 1 
κατετρίβης 1 
κατεφίλησας 1 
κατεφθινηκότα 1 
κατηγορία 1 
κατηγορίᾳ 1 
κατηγορεῖ 1 
κατηγορούμενον 1 
κατθανεῖν 1 
κατοικεῖν 1 
κατορθούντων 1 
κατορθοῦν 2 
κατορθωθέντος 1 
κατορθώματος 1 
κατορθώσεις 1 
κατορθῶσαί 1 
κατορθῶσαι 1 
κατορυγῆναι 1 
κατορύξαι 1 
κατόζων 1 
κατὰ 135 
κατῄσχυνά 1 
κατῄσχυνας 1 
κατῆρχθαι 1 
καυθῆναι 1 
καυματίζεσθε 1 
καυματισθῆναι 1 
καύματα 1 
καύματι 1 
καύματος 1 
καὶ 3657 
καῦμα 3 
κειμένην 1 
κεκάρθαι 1 
κεκηρυγμένην 2 
κεκηρυγμένος 1 
κεκλειμένην 1 
κεκληκότι 1 
κεκλημένος 1 
κεκλημένων 1 
κεκλικότα 1 
κεκοίμηται 1 
κεκολόβωται 1 
κεκοπρωμένον 1 
κεκοπρωμένος 1 
κεκοπρῶσθαι 1 
κεκοσμημένον 1 
κεκραγέναι 1 
κεκραγὼς 1 
κεκραμένην 1 
κεκρικέναι 1 
κεκρικότι 1 
κεκριμένον 1 
κεκρυμμένως 1 
κεκτημένους 1 
κεκτῆσθαι 2 
κεκώλυκεν 1 
κελευσθεὶς 1 
κελευόντων 1 
κελεύῃ 1 
κελύφει 2 
κεντεῖν 1 
κενόδοξος 1 
κενόν 1 
κενός 1 
κενὸν 1 
κενὸς 1 
κενῶν 1 
κενῶς 3 
κεράμιον 2 
κεραμίδων 1 
κεραμὶς 3 
κεραυνοῦ 1 
κερδαίνοντες 1 
κερμάτιον 3 
κερματίου 1 
κεφάλαιον 3 
κεφαλήν 2 
κεφαλαί 1 
κεφαλαιώδει 1 
κεφαλαλγία 1 
κεφαλαλγεῖς 1 
κεφαλαλγοῦντες 1 
κεφαλαλγῶ 1 
κεφαλαλγῶν 1 
κεφαλὰς 1 
κεφαλὴν 9 
κεφαλῆς 3 
κεφαλῇ 2 
κεχαρισμένον 1 
κεχηνότες 1 
κεχώρισαι 3 
κεῖσθαι 1 
κεῖται 1 
κηδεμόνα 1 
κηδομένων 1 
κηδόμενον 1 
κηδόμενος 2 
κηπουροῦ 1 
κηπουρὸν 2 
κηρίνας 1 
κηρύξαι 1 
κηρύσσειν 2 
κηρύσσεις 1 
κηρύσσω 1 
κηρύσσῃς 1 
κηρὸς 1 
κηφὴν 1 
κηφῆνας 1 
κιθάραν 1 
κιθαρίζειν 3 
κιθαρίζῃ 1 
κιθαριστέον 2 
κιθαριστικὸς 1 
κιθαριστοῦ 1 
κιθαρῳδεῖν 1 
κιθαρῳδούς 1 
κιθαρῳδοῦ 2 
κιθαρῳδός 1 
κιθαρῳδὸν 1 
κιθαρῳδὸς 3 
κινήματος 1 
κινήσας 1 
κινήσεις 2 
κιναίδοις 1 
κιναίδου 1 
κιναίδους 1 
κιναίδων 3 
κινδυνευόμενον 1 
κινδυνεύει 1 
κινδυνεύειν 1 
κινδυνεύεις 1 
κινδυνεύεται 1 
κινδυνεύοντα 1 
κινδυνεύουσι 1 
κινδυνεύσει 1 
κινδυνεύω 4 
κινδυνεύων 1 
κινδυνεῦσαι 3 
κινδύνου 3 
κινεῖ 1 
κινεῖν 1 
κινεῖς 1 
κινεῖσθαι 5 
κινεῖται 4 
κινηθέντες 1 
κινηθήσεται 1 
κινηθῆναι 1 
κινηθῇ 1 
κινούμενα 1 
κινούμενον 1 
κινούμενος 1 
κινοῦν 1 
κινοῦνται 1 
κινῆσάν 1 
κινῆσαί 1 
κινῆσαι 4 
κινῇ 1 
κινῶ 1 
κιρκήσια 1 
κισσώσης 1 
κλάει 1 
κλάειν 3 
κλάεις 2 
κλάοντα 1 
κλάοντες 2 
κλάοντι 1 
κλάοντος 1 
κλέπται 3 
κλέπτειν 2 
κλέπτετε 1 
κλέπτης 7 
κλέπτου 1 
κλέπτῃ 1 
κλέψαι 2 
κλέψον 1 
κλέψῃ 1 
κλίματι 1 
κλίνει 1 
κλίνῃς 1 
κλαίει 1 
κλαίειν 3 
κλαίοντα 2 
κλαίωμεν 1 
κλαίων 2 
κλαίῃ 2 
κλαύσεις 1 
κλαύσῃ 1 
κλαῖε 3 
κλαῖον 1 
κλαῦσαι 1 
κλαῦσον 1 
κλείουσα 1 
κλείσητε 1 
κληθέντα 1 
κληθῇ 2 
κληρονομήσεις 1 
κληρονομήσω 1 
κληρονομήσῃ 1 
κληρονομίαν 1 
κληρονομίας 1 
κληρονόμον 1 
κληρονόμους 1 
κλινάριον 1 
κλιναρίου 1 
κλῆρον 1 
κλῆσιν 1 
κοίτη 2 
κοίτην 1 
κοίτης 1 
κοίτῃ 1 
κοιλίαι 1 
κοιλίαν 1 
κοιλίας 1 
κοιλίᾳ 1 
κοιμήσομαι 1 
κοιμήσῃ 1 
κοιμηθείς 1 
κοιμηθῆναι 1 
κοιμηθῶ 1 
κοιμωμένῳ 1 
κοιμᾶσθαι 1 
κοιμῶμαι 2 
κοινή 2 
κοιναί 1 
κοιναὶ 2 
κοινολογίαν 1 
κοινοῖς 1 
κοινοῦ 2 
κοινωνία 2 
κοινωνίαν 5 
κοινωνίας 1 
κοινωνίᾳ 1 
κοινωνεῖ 1 
κοινωνεῖν 1 
κοινωνικοί 1 
κοινωνικοὶ 1 
κοινωνικοῦ 2 
κοινωνικόν 2 
κοινωνικῷ 1 
κοινωνοί 1 
κοινωνοὺς 2 
κοινωνοῖς 1 
κοινωνός 1 
κοινωνὸν 1 
κοινωνὸς 1 
κοινωνῇς 1 
κοινωνῶν 2 
κοινωφελές 1 
κοινόν 2 
κοινός 2 
κοινὰ 2 
κοινὰς 2 
κοινὴ 1 
κοινὴν 1 
κοινὸν 7 
κοινὸς 2 
κοινῆς 1 
κοινῇ 3 
κοινῶν 4 
κοιτωνίτας 1 
κοιτωνῖται 1 
κοιτῶνος 5 
κοκκίνοις 1 
κοκκύζειν 1 
κολάζειν 1 
κολάζονται 1 
κολάζῃ 2 
κολάσεις 2 
κολαζόμενοι 1 
κολακεία 1 
κολακείαν 1 
κολακείας 2 
κολακευέτω 1 
κολακεύει 1 
κολακεύειν 1 
κολακεύεις 1 
κολακεύομεν 2 
κολακεύοντα 1 
κολακεύσεις 2 
κολακεύσω 3 
κολακεύσῃ 1 
κολακεύω 1 
κολεὸν 2 
κολλύρια 2 
κολοφῶνα 2 
κομίζειν 1 
κομίζουσιν 1 
κομμωταὶ 1 
κομψά 3 
κομψήν 2 
κομψαὶ 1 
κομψοτέρους 1 
κομψοῦ 3 
κομψότερον 3 
κομψότερος 2 
κομψὰ 4 
κομψὴ 1 
κομψὸν 8 
κομψῶς 11 
κομψῷ 2 
κονδύλους 1 
κοντοὺς 1 
κοπρίαν 2 
κοπρίας 1 
κοπρῶνι 1 
κοπρῶνος 1 
κοράκων 1 
κοράσια 1 
κοράσιον 3 
κοράσιόν 1 
κορασίδιον 4 
κορασίου 1 
κορασιδίοις 1 
κορασιδίου 2 
κορασιδίῳ 1 
κορυφήν 1 
κορωνῶν 1 
κορύζης 1 
κορώνην 1 
κοσμήθητι 1 
κοσμήσῃ 1 
κοσμίως 1 
κοσμεῖσθαι 2 
κοσμοῦσι 1 
κοσμῆσαι 2 
κοσμῇ 1 
κουκκούμιον 1 
κουφιοῦντα 1 
κουφότερον 1 
κουφότερος 1 
κοχλίου 1 
κούφοις 1 
κούφως 1 
κοῦφα 1 
κράβαττον 1 
κράτιστ 1 
κράτιστά 1 
κράτιστον 12 
κράτιστος 1 
κράτιστόν 2 
κράτιστός 1 
κρέας 3 
κρέμασθαι 1 
κρέμαται 1 
κρέως 2 
κρίμα 2 
κρίματα 1 
κρίνειν 5 
κρίνεις 1 
κρίνεσθαι 1 
κρίνεται 6 
κρίνομεν 2 
κρίνουσι 1 
κρίνουσιν 1 
κρίνω 3 
κρίνῃ 2 
κρίνῃς 1 
κρίσιν 1 
κρίσις 1 
κραβάττιον 2 
κραβάττους 1 
κραδίη 1 
κρατήσει 1 
κρατίστου 3 
κρατεῖ 3 
κρατεῖν 3 
κρατούμενος 1 
κρατοῦμεν 1 
κρατῆσαι 1 
κρατῶ 1 
κραυγάζοντες 1 
κραυγάζω 1 
κραυγάζων 2 
κραυγάσω 2 
κραυγάσῃς 1 
κραύγαζε 2 
κρείσσονές 1 
κρείσσονα 2 
κρείσσονι 1 
κρείσσων 9 
κρείττονά 2 
κρείττονές 1 
κρείττονα 5 
κρείττονι 1 
κρείττονος 2 
κρείττοσι 1 
κρείττω 1 
κρείττων 11 
κρεισσόνων 1 
κρεῖσσον 15 
κρεῖσσόν 2 
κρεῖττον 7 
κρεῖττόν 1 
κρημνοῦ 1 
κριθέντι 1 
κριθαί 1 
κριθεῖσιν 4 
κριθὰς 1 
κριθῆναι 2 
κριθῶν 1 
κριμάτων 1 
κρινεῖ 1 
κρινόμενοί 1 
κριτήν 1 
κριτήριον 7 
κριτής 1 
κριταὶ 1 
κριτοῦ 1 
κριτὴν 1 
κριτὴς 3 
κροτῇ 1 
κροτῶμεν 1 
κρυστάλλινα 1 
κρυφθῆναι 1 
κρόκας 1 
κρόκη 1 
κρόκην 1 
κρύπτου 1 
κρύψοντα 1 
κρύψω 1 
κρῖναι 2 
κρῖνε 1 
κτήματα 3 
κτήνη 5 
κτήσασθαι 4 
κτήσει 3 
κτήσεις 2 
κτήσεως 5 
κτήσῃ 1 
κτείνειν 1 
κτενῶν 1 
κτημάτων 1 
κτησάμενος 1 
κτησίδιον 2 
κτησείδιον 2 
κτησειδίου 1 
κτησιδίου 2 
κτησόμενος 1 
κτώμενον 1 
κτᾶσθαι 1 
κτῆνος 1 
κτῆσιν 12 
κτῆσις 5 
κυβερνάτωσαν 1 
κυβερνήτην 1 
κυβερνήτης 6 
κυβερνήτου 1 
κυβερνητικά 1 
κυβερνᾷ 1 
κυβευτὴν 1 
κυβεύεις 2 
κυβεύετε 1 
κυβεύοντας 1 
κυκωμένων 1 
κυλίεσθαι 1 
κυλίεσθε 1 
κυλίεται 1 
κυλίηται 1 
κυλίονται 1 
κυνάρια 1 
κυνάριον 2 
κυνίζειν 1 
κυνίζοντα 1 
κυνίσαι 1 
κυνηγετικόν 1 
κυνηγετικὸν 1 
κυνηγοὺς 1 
κυνηγοῦ 1 
κυνικαὶ 1 
κυνός 2 
κυνὶ 1 
κυνὸς 2 
κυρίοις 1 
κυρίου 1 
κυρίους 6 
κυρίων 1 
κυρίῳ 4 
κυριεύει 1 
κυριεύων 1 
κυριεῦον 2 
κυριωτάτη 1 
κυριωτάτου 1 
κυριωτάτων 2 
κυριωτέρου 1 
κυριώτατα 1 
κυριώτατον 4 
κυριώτατος 1 
κυριώτερον 3 
κυρτόν 1 
κυσίν 1 
κωδίκελλον 1 
κωλυθήσεσθε 1 
κωλυθήσῃ 2 
κωλυθῆναι 1 
κωλυτά 1 
κωλυτικά 1 
κωλυτόν 1 
κωλυτὰ 6 
κωλυτὸν 1 
κωλυτὸς 2 
κωλυόμενα 1 
κωλυόμενος 1 
κωλύει 18 
κωλύειν 1 
κωλύεσθαι 3 
κωλύεται 2 
κωλύομαι 1 
κωλύονται 1 
κωλύοντας 1 
κωλύοντι 1 
κωλύου 1 
κωλύσει 11 
κωλύσῃ 1 
κωλῦσαί 2 
κωλῦσαι 11 
κωμῳδῶν 1 
κωμῳδῷ 1 
κωφαῖς 1 
κωφλὸς 1 
κωφόν 1 
κωφὸς 2 
κόκκινα 1 
κόλασις 1 
κόλπον 2 
κόμη 1 
κόμην 11 
κόμης 1 
κόμιον 2 
κόμπος 1 
κόπριον 1 
κόπρωσόν 1 
κόρακα 1 
κόραξ 3 
κόσμει 3 
κόσμιον 5 
κόσμιος 2 
κόσμον 2 
κόσμος 8 
κόσμου 7 
κόσμῳ 8 
κύβευε 1 
κύβοι 1 
κύκλον 1 
κύκνος 1 
κύκνου 1 
κύνα 7 
κύνας 1 
κύνες 2 
κύριε 12 
κύριοι 1 
κύριον 8 
κύριος 14 
κύριός 3 
κύων 6 
κώλυσον 1 
κώνειόν 1 
κώπας 1 
κἀγώ 3 
κἀγὼ 28 
κἀκείνην 1 
κἀκείνου 1 
κἀκείνους 2 
κἀκείνων 1 
κἀκείνῃ 1 
κἀκείνῳ 5 
κἀκεῖ 2 
κἀκεῖθεν 1 
κἀκεῖνα 7 
κἀκεῖνο 5 
κἀκεῖνοι 3 
κἀκεῖνον 3 
κἀκεῖνος 4 
κἀμέ 1 
κἀμοὶ 1 
κἀμοῦ 1 
κἀμὲ 5 
κἀνταῦθα 2 
κἂν 64 
κἄν 9 
λάβε 25 
λάβετε 1 
λάβηται 1 
λάβω 2 
λάβῃ 2 
λάβῃς 5 
λάθρᾳ 1 
λάθῃ 1 
λάλει 2 
λάλησον 2 
λάμβανε 1 
λάχανά 1 
λάχανα 1 
λέγε 44 
λέγει 124 
λέγειν 61 
λέγεις 79 
λέγεται 5 
λέγετε 3 
λέγητε 1 
λέγοι 4 
λέγοιτ 1 
λέγομεν 13 
λέγον 1 
λέγοντα 4 
λέγονται 1 
λέγοντας 4 
λέγοντες 8 
λέγοντι 3 
λέγοντος 14 
λέγουσί 1 
λέγουσα 1 
λέγουσι 5 
λέγουσιν 25 
λέγω 59 
λέγων 11 
λέγωσιν 2 
λέγῃ 11 
λέγῃς 7 
λέλεκται 1 
λέλογχεν 1 
λέλυκεν 1 
λέξεως 2 
λέξιν 2 
λέοντα 3 
λέοντας 2 
λέοντες 2 
λέοντι 1 
λέοντος 2 
λέουσιν 1 
λέων 6 
λήθω 1 
λήκυθον 1 
λήμματα 3 
λήψεις 1 
λήψεται 2 
λήψομαι 1 
λίαν 11 
λίθον 10 
λίθος 7 
λίθους 2 
λίθῳ 1 
λίπαινε 1 
λίτρας 1 
λίχνευε 1 
λίχνοις 1 
λαβεῖν 18 
λαβόντα 2 
λαβόντες 1 
λαβών 3 
λαβὴν 1 
λαβὸν 1 
λαβὼν 13 
λαθεῖν 3 
λακτίζειν 1 
λακτίζω 1 
λακτίσῃ 1 
λαλήσας 1 
λαλήσω 1 
λαλήσῃ 1 
λαλεῖ 2 
λαλεῖν 4 
λαλεῖς 1 
λαλιὰν 1 
λαλούμενον 1 
λαλοῦντες 2 
λαλοῦσιν 2 
λαλῆσαι 2 
λαλῇς 1 
λαλῶ 2 
λαλῶν 1 
λαμβάνει 4 
λαμβάνειν 4 
λαμβάνεις 3 
λαμβάνετε 1 
λαμβάνοντα 1 
λαμβάνονται 1 
λαμβάνοντες 2 
λαμβάνω 2 
λαμβάνων 2 
λαμβάνωσιν 1 
λαμβανόμεθα 1 
λαμπροτέραν 1 
λανθάνει 1 
λανθάνειν 2 
λανθανέτω 2 
λαοί 3 
λασάνου 1 
λατρεύει 1 
λαχανοπώλην 2 
λαχανοπώλῃ 1 
λεία 1 
λείοις 1 
λείπει 8 
λείπειν 2 
λείποντα 2 
λείπουσι 2 
λείπωσιν 1 
λείπῃ 1 
λείψει 1 
λείψουσιν 1 
λείως 1 
λεγέτω 1 
λεγέτωσαν 1 
λεγομένης 1 
λεγομένων 3 
λεγομένῳ 1 
λεγούσης 1 
λεγόμενα 3 
λεγόμενοι 1 
λεγόμενον 6 
λεγόμενόν 1 
λεγόντων 5 
λειμῶνες 1 
λειτουργῆσαι 1 
λειότερον 1 
λεκάνη 1 
λελάληκεν 1 
λεληθότως 2 
λεληθὸς 1 
λεξείδιά 1 
λεξείδια 4 
λεξειδίοις 1 
λεξειδίου 1 
λεπτὸς 1 
λευκά 1 
λευκῶν 2 
λεχθέν 1 
λεχθεῖσιν 1 
λεόντων 2 
λεῖπόν 3 
ληκύθου 1 
λημμάτων 2 
ληπτέον 1 
λησόμεθα 1 
ληφθέντες 1 
ληφθῇ 1 
ληψόμενοι 1 
λιθάρια 1 
λιθάριον 1 
λιμοῦ 1 
λιμόν 2 
λιμὴν 2 
λιμὸν 1 
λιμὸς 1 
λιμῷ 4 
λιπαρωτάτην 1 
λιπομένος 1 
λιποψυχοῦντα 1 
λιτὴ 1 
λιχνεύεις 1 
λιχνεύοντα 1 
λοίδορον 3 
λοίδορος 1 
λογάριά 1 
λογάρια 3 
λογίζεται 1 
λογίζου 1 
λογίσασθαι 1 
λογαρίων 3 
λογικά 4 
λογική 1 
λογικοῖς 1 
λογικοῦ 1 
λογικόν 2 
λογικός 1 
λογικὰ 3 
λογικὴ 2 
λογικὸν 7 
λογικῶν 2 
λογικῶς 2 
λογικῷ 4 
λογιούμενον 1 
λογισάμενος 1 
λογισμὸν 2 
λογον 1 
λοιδορήσαντας 1 
λοιδορήσαντες 1 
λοιδορήσει 1 
λοιδορία 3 
λοιδορίαν 2 
λοιδορίας 2 
λοιδορεῖ 2 
λοιδορεῖν 1 
λοιδορεῖσθαι 4 
λοιδορηθέντες 1 
λοιδορηθέντος 1 
λοιδορησάμενος 1 
λοιδορουμένου 1 
λοιδορούμενος 4 
λοιδορούντων 1 
λοιδοροῦμεν 1 
λοιδοροῦντας 1 
λοιδοροῦντες 1 
λοιδοροῦντι 1 
λοιδοροῦντος 1 
λοιδοροῦσι 1 
λοιδοροῦσιν 1 
λοιδορῶ 1 
λοιδορῶν 2 
λοιδόρει 1 
λοιπά 1 
λοιπαῖς 1 
λοιποῦ 1 
λοιπόν 4 
λοιπὸν 57 
λουπάδα 1 
λουσάμενος 1 
λουόμενος 1 
λούει 1 
λούεσθαι 1 
λούεσθε 1 
λούεται 3 
λούομαι 1 
λούσασθαι 2 
λούσῃ 2 
λούῃ 1 
λυθῆναί 1 
λυμαίνεται 1 
λυμαντικὰ 1 
λυπείσθω 2 
λυπεῖν 1 
λυπεῖσθαι 2 
λυπεῖται 1 
λυπηθήσεσθε 1 
λυπούμενοι 1 
λυπούμενον 1 
λυπούμενος 2 
λυποῦμαι 1 
λυπῆσαι 1 
λυπῇ 1 
λυπῶν 2 
λυσιτελέστερον 1 
λυσιτελήσει 1 
λυσιτελεστέρα 1 
λυσιτελεῖ 4 
λυσιτελεῖν 2 
λυσιτελοῦς 1 
λυσιτελὴς 1 
λυσιτελῇ 4 
λυσσώδη 1 
λωποδύται 3 
λόγοι 9 
λόγοις 4 
λόγον 24 
λόγος 28 
λόγου 23 
λόγους 19 
λόγων 21 
λόγῳ 19 
λόφον 2 
λόφου 1 
λύειν 1 
λύηται 1 
λύκοις 1 
λύκος 4 
λύκους 1 
λύκῳ 1 
λύπας 2 
λύπη 6 
λύπην 1 
λύρα 1 
λύραν 1 
λύχνον 7 
λύχνου 3 
λύχνους 2 
λύχνων 1 
λῃστάς 1 
λῃστήν 1 
λῃστήρια 2 
λῃστής 1 
λῃσταὶ 1 
λῃστευθῆναι 1 
λῃστεύεται 1 
λῃστὰς 1 
λῃστὴν 1 
λῃστὴς 2 
λῃστῶν 1 
λῦπαι 1 
μ 32 
μάγειρον 2 
μάθε 4 
μάθημα 1 
μάθησις 1 
μάθῃ 3 
μάλης 1 
μάλισθ 1 
μάλιστ 5 
μάλιστα 22 
μάμμας 1 
μάμμην 3 
μάντεις 1 
μάντιν 2 
μάντις 3 
μάρτυρα 3 
μάρτυρι 2 
μάρτυρος 1 
μάρτυς 3 
μάρτυσι 1 
μάταιος 1 
μάτην 2 
μάχαι 1 
μάχαιρά 1 
μάχαιραι 3 
μάχαιραν 2 
μάχας 2 
μάχεσθαι 1 
μάχεταί 1 
μάχεται 6 
μάχη 10 
μάχην 18 
μάχης 6 
μάχου 1 
μάχῃ 1 
μέ 5 
μέγα 22 
μέγαν 3 
μέγας 11 
μέγεθος 1 
μέγιστα 10 
μέγιστον 10 
μέδιμνον 1 
μέθης 1 
μέλανα 1 
μέλει 32 
μέλειν 1 
μέλι 1 
μέλισσα 1 
μέλισσαι 1 
μέλλει 12 
μέλλεις 13 
μέλλετε 1 
μέλλοντα 3 
μέλλουσιν 2 
μέλλω 5 
μέλλων 5 
μέλλῃ 1 
μέλλῃς 3 
μέλος 1 
μέμηλεν 3 
μέμνησαι 2 
μέμνησθε 2 
μέμνησο 17 
μέμνηταί 1 
μέμνηται 3 
μέμφεσθαι 3 
μέμφου 1 
μέμφῃ 3 
μέμψασθαί 1 
μέμψασθαι 2 
μέμψεις 1 
μέμψεσθαί 1 
μέμψεται 1 
μέμψις 2 
μέμψῃ 2 
μέν 31 
μένει 4 
μένειν 5 
μένοντα 1 
μέντοι 7 
μένωμεν 1 
μένων 2 
μένῃ 1 
μέρει 6 
μέρη 9 
μέρος 23 
μέρους 19 
μέσον 10 
μέσου 1 
μέσῳ 4 
μέτεστι 1 
μέτεστιν 1 
μέτοχον 1 
μέτρα 4 
μέτριον 1 
μέτροις 1 
μέτρον 2 
μέτρου 2 
μέτρων 1 
μέτρῳ 1 
μέχρι 46 
μέχρις 17 
μή 257 
μήθ 3 
μήκει 1 
μήν 1 
μήποτ 2 
μήποτε 3 
μήπω 3 
μήτ 22 
μήτε 41 
μήτηρ 9 
μία 5 
μίαν 6 
μίγνυται 1 
μίμημα 1 
μίσει 1 
μαίνομαι 2 
μαίνονται 1 
μαίνῃ 1 
μαθήσεται 1 
μαθήσομαι 1 
μαθεῖν 18 
μαθημάτων 1 
μαθησόμενοι 1 
μαθησόμενος 2 
μαθητόν 1 
μαθητὰς 1 
μαθητὴς 1 
μαθόντα 1 
μαθόντες 1 
μαθών 3 
μαθὼν 3 
μαι 1 
μαινομένοις 1 
μαινομένων 2 
μαινόμενοι 1 
μαινόμενος 2 
μακάριον 1 
μακάριος 5 
μακαρίαν 2 
μακαρίζεις 1 
μακαρίοις 1 
μακαριζόμενον 1 
μακρά 1 
μακράν 2 
μακρονοσοῦντας 1 
μακροτάτω 2 
μακροτέραν 1 
μακρόθεν 1 
μακρόν 1 
μακρὰ 2 
μακρὰν 7 
μακρὸν 2 
μακρὸς 1 
μακρῷ 1 
μαλάγματα 1 
μαλακίαν 1 
μαλακοὺς 1 
μαλακοῖσιν 2 
μαλακωτάτη 1 
μαλακώτερον 1 
μαλακῶν 1 
μαλακῶς 1 
μανία 3 
μανίας 3 
μανθάνει 2 
μανθάνειν 7 
μανθάνεις 2 
μανθάνω 1 
μανικοὶ 1 
μαντείαν 1 
μαντευτέον 1 
μαντευόμενον 1 
μαντεύεσθαι 3 
μαντεύου 1 
μαρτυρήσων 1 
μαρτυρία 1 
μαρτυρίαν 3 
μαρτυρεῖ 2 
μαρτυρεῖν 2 
μαρτύρησόν 1 
μαρτύρων 1 
μαστιγίας 1 
μαστιγοῦνται 1 
μαστιγωθεὶς 1 
μαστιγωθῆναι 1 
μαστιγωθῇ 1 
μαχέσθητι 1 
μαχίμους 1 
μαχίμως 1 
μαχαίρας 5 
μαχομένων 2 
μαχόμεθα 1 
μαχόμενα 4 
μαχόμενον 1 
μαχόμενος 1 
με 140 
μείζονα 9 
μείζονας 1 
μείζονες 1 
μείζονός 1 
μείζοσιν 1 
μείζους 1 
μείζω 1 
μείζων 5 
μείνατε 1 
μείνῃς 1 
μείωσιν 1 
μεγάλα 16 
μεγάλαι 3 
μεγάλαις 1 
μεγάλας 2 
μεγάλη 4 
μεγάλην 1 
μεγάλης 6 
μεγάλου 7 
μεγάλων 3 
μεγάλως 1 
μεγάλῃ 1 
μεγάλῳ 1 
μεγέθει 1 
μεγέθους 1 
μεγίστας 2 
μεγίστη 3 
μεγίστην 1 
μεγίστης 3 
μεγίστοις 1 
μεγίστου 2 
μεγίστων 7 
μεγίστῳ 1 
μεγαλοδούλους 1 
μεγαλοπρεπέστερον 1 
μεγαλοφροσύνη 1 
μεγαλοφυοῦς 1 
μεγαλοφυὴς 1 
μεγαλοφυῶς 1 
μεγαλοψυχίαν 4 
μεγαλοψυχίας 2 
μεγαλοψύχῳ 1 
μεγαλόφρον 2 
μεγαλόφρονα 2 
μεγαλόφρων 1 
μεγαλόψυχον 3 
μεθ 6 
μεθαρμοζόμενον 1 
μεθυσθεὶς 1 
μεθυστὴς 1 
μειοῦται 1 
μειράκιον 1 
μειρακίῳ 2 
μελάνων 2 
μελέτα 2 
μελέτην 4 
μελέτησον 1 
μελέτησόν 1 
μελήσει 1 
μελίσσαις 1 
μελίσσῃ 1 
μελαγχολίᾳ 1 
μελαγχολῶν 1 
μελαγχολῶντος 1 
μελετάτωσαν 1 
μελετήσεις 1 
μελετήσοντες 1 
μελετᾶν 9 
μελετᾶτε 1 
μελετᾷ 2 
μελετᾷς 2 
μελετῆσαι 2 
μελετῶ 1 
μελετῶμεν 3 
μελετῶν 2 
μελετῶντα 1 
μελισσῶν 2 
μελλόντων 1 
μελῶν 1 
μεμάθηκέν 1 
μεμάθηκας 1 
μεμάθηκεν 3 
μεμέλετηκέ 1 
μεμέλετηκεν 1 
μεμέληκε 1 
μεμέληκεν 3 
μεμαθηκώς 1 
μεμαθηκὼς 3 
μεμείωκας 1 
μεμελέτηκας 6 
μεμελέτηκεν 4 
μεμελετήκαμεν 1 
μεμελετήκει 1 
μεμελετηκέναι 1 
μεμελετηκότι 1 
μεμελετηκώς 1 
μεμελετηκὼς 1 
μεμιγμένοι 1 
μεμνήμεθα 1 
μεμνήσῃ 2 
μεμνημένοι 1 
μεμνημένον 1 
μεμνημένος 11 
μεμνημένους 2 
μεμνησόμεθα 1 
μεμνῆσθαι 9 
μεμυημένον 1 
μεμφόμεθ 1 
μεμφόμενοι 1 
μεμφόμενον 4 
μεμψίμοιρον 1 
μεμψίμοιρος 2 
μεμψιμοίρου 1 
μενετέον 1 
μενεῖ 1 
μενεῖτε 1 
μενούσης 1 
μενόντων 1 
μενῶ 1 
μερίδιον 1 
μεστά 2 
μεστόν 1 
μεστός 1 
μεστὰ 2 
μεστὸς 1 
μετ 13 
μετά 1 
μετάβηθι 1 
μετάθες 1 
μετάθου 1 
μετάπτωσιν 1 
μετέπειτα 1 
μετέχον 1 
μετέχοντα 3 
μετέχων 1 
μετέωρος 1 
μετίασιν 1 
μετίωμεν 1 
μεταβάλλει 1 
μεταβάλλῃ 2 
μεταβαίνομεν 1 
μεταβαλεῖν 1 
μεταβληθέντα 1 
μεταβολήν 1 
μεταβολαί 1 
μεταβολὴ 3 
μεταβολὴν 2 
μεταβολῶν 1 
μεταβῆναι 1 
μεταδιδόναι 3 
μεταδιωκτέον 1 
μεταδιώκειν 1 
μεταδόξῃ 1 
μεταθέσθαι 2 
μεταθέτω 1 
μεταθεῖναι 4 
μεταθῇ 1 
μεταθῶ 1 
μεταθῶμεν 1 
μεταλαβεῖν 1 
μεταλαμβάνειν 2 
μεταληψόμενον 1 
μετανοῶν 1 
μεταξὺ 7 
μεταπέμψηται 1 
μεταπίπτειν 1 
μεταπίπτοντας 7 
μεταπίπτοντες 1 
μεταπίπτουσιν 1 
μεταπείθειν 1 
μεταπείσει 1 
μεταπείσειν 1 
μεταπεῖσαί 1 
μεταπιπτόντων 2 
μεταπτώσεις 2 
μεταπτώτως 1 
μεταρριπίζεσθαι 1 
μετατέθεικας 1 
μετατίθεσο 1 
μετατίθημι 1 
μετατιθέναι 1 
μετατιθέντα 1 
μεταχειρίσασθαι 1 
μετεπείσθη 1 
μετιέναι 1 
μετοικοδομεῖν 1 
μετοκλάζει 1 
μετρήσεις 1 
μετρήσεως 1 
μετρίως 1 
μετρεῖς 1 
μετρητικὰ 1 
μετρητικὸν 1 
μετρούμενον 1 
μετροῦν 1 
μετρῆσαί 1 
μετὰ 41 
μετῆν 2 
μεῖζον 5 
μεῖνον 1 
μηδ 58 
μηδέ 2 
μηδέν 12 
μηδένα 4 
μηδέποθ 1 
μηδέποτ 6 
μηδέποτε 19 
μηδέπω 1 
μηδέτερον 1 
μηδαμοῦ 2 
μηδαμῶς 2 
μηδείς 2 
μηδεμία 1 
μηδεμίαν 6 
μηδεμιᾶς 2 
μηδενί 1 
μηδενός 3 
μηδενὶ 10 
μηδενὸς 16 
μηδεὶς 6 
μηδὲ 49 
μηδὲν 53 
μηθ 1 
μηθὲν 1 
μηκέτι 11 
μηνιτής 1 
μηνύσατέ 1 
μηνύσατε 2 
μηρούς 2 
μησίν 1 
μητέρα 8 
μητρός 1 
μητρὸς 1 
μηχανή 1 
μηχανησαίμεθα 1 
μηχανώμενον 1 
μηχανὴ 1 
μηχανὴν 1 
μηχανᾶσθαι 1 
μηχανᾷ 1 
μηχανῇ 1 
μιαροὺς 1 
μιαρὰ 1 
μιγνύεις 1 
μικρά 5 
μικραῖς 1 
μικροδούλους 1 
μικροπρεπές 1 
μικροτάτων 2 
μικροτέρων 1 
μικροῖς 1 
μικροῦ 1 
μικρόν 4 
μικρότατα 1 
μικρότερά 1 
μικρότερος 1 
μικρὰ 9 
μικρὸν 15 
μικρὸς 1 
μικρᾶς 2 
μικρῶν 3 
μικρῷ 1 
μιμήσασθαι 1 
μιμήσωνται 1 
μιμοῦνται 1 
μιμῆται 1 
μιμῇ 1 
μισήσει 1 
μισήσῃ 1 
μισεῖ 3 
μισεῖν 1 
μισησάτω 1 
μισητικόν 1 
μισθάρια 1 
μισθοδοτῶν 1 
μισθοφορίαν 1 
μισθούμεθα 1 
μισούσῃ 1 
μισοῦμεν 1 
μισοῦσιν 1 
μισόπατριν 1 
μισῶμεν 1 
μισῶν 1 
μιᾶς 1 
μιᾷ 1 
μνάασθαι 1 
μνήμας 1 
μνήμη 1 
μνήμην 1 
μνήσθητι 1 
μνεία 1 
μνημονεύω 1 
μνησικακητικήν 1 
μοί 8 
μοι 276 
μοιχείᾳ 1 
μοιχεύειν 1 
μοιχεύοντά 1 
μοιχεύοντι 1 
μοιχεύων 1 
μοιχικοῦ 1 
μοιχοὺς 1 
μοιχός 2 
μοιχὸν 1 
μοιχὸς 3 
μοιχῶν 1 
μοιχῷ 1 
μολύνεις 1 
μολύνεσθαι 1 
μολύνων 1 
μονομάχοις 1 
μονομάχος 1 
μονομάχους 3 
μονομάχων 1 
μονομαχίαν 1 
μονομαχῆσαι 2 
μορίοις 1 
μορίων 1 
μορμολυκείας 1 
μορμολύκεια 1 
μορμολύκειον 2 
μορφῆς 1 
μοσχάριον 1 
μου 89 
μουσικά 2 
μουσική 2 
μουσικήν 1 
μουσικοί 1 
μουσικοῖς 1 
μουσικοῦ 1 
μουσικόν 1 
μουσικός 4 
μουσικὴν 1 
μουσικὸς 2 
μουσικῆς 2 
μουσικῶν 2 
μουσικῶς 1 
μουσικῷ 1 
μοχθηρὰ 1 
μοχθηρῶν 1 
μοχθηρῶς 1 
μού 1 
μούρρινα 1 
μοὶ 1 
μυίαις 1 
μυίδιον 1 
μυεῖσθαι 1 
μυλῶνα 1 
μυρίζεσθαι 1 
μυρίοις 1 
μυρίους 2 
μυρίων 3 
μυραφίου 1 
μυριάδας 1 
μυριάκις 4 
μυστήρια 2 
μυστικόν 1 
μωρά 2 
μωρέ 5 
μωρία 3 
μωρίαν 2 
μωρίας 1 
μωροὺς 2 
μωροῖς 1 
μωροῦ 1 
μωρόν 1 
μωρὰ 1 
μωρὸν 3 
μωρὸς 5 
μωρῶν 1 
μωρῷ 1 
μόγις 2 
μόδιος 2 
μόνα 19 
μόνας 2 
μόνη 6 
μόνην 3 
μόνης 4 
μόνοι 4 
μόνοις 4 
μόνον 118 
μόνος 24 
μόνου 5 
μόνους 1 
μόνων 3 
μόνως 2 
μόνῃ 2 
μόνῳ 16 
μόρια 1 
μύθοις 1 
μύξα 2 
μύξαι 2 
μύξας 2 
μύσται 1 
μύστακα 1 
μώλωπας 1 
μώλωπες 1 
μἢ 1 
μὰ 2 
μὲν 426 
μὴ 664 
μὴν 13 
μᾶλλον 99 
μᾶλλόν 2 
μῆλον 1 
μῆνιν 1 
μῖξαι 1 
μῦν 1 
μῦς 1 
ν 4 
νέοι 5 
νέοις 2 
νέον 7 
νέος 10 
νέου 1 
νέους 4 
νέων 3 
νέῳ 1 
νήπιον 1 
νήτην 1 
νήτης 1 
νήφων 1 
νίκη 1 
νίκην 1 
νίπτω 1 
νίτρον 1 
ναί 20 
ναοὺς 2 
ναυαγήσω 1 
ναυαγίου 1 
ναυαγούς 1 
ναυαγὸς 1 
ναυαγῆσαι 1 
ναυτικὸν 1 
ναυτιᾷ 1 
ναυτῶν 1 
ναύτας 1 
ναύτης 1 
ναὶ 3 
ναὸν 1 
ναῦς 1 
ναῦται 1 
νε 1 
νεανίσκε 5 
νεανίσκοι 1 
νεανίσκοις 1 
νεανίσκον 1 
νεανίσκος 2 
νεανίσκου 4 
νεανίσκῳ 2 
νεανισκάρια 1 
νεκρά 1 
νεκράν 1 
νεκροὶ 1 
νεκροῦ 4 
νεκρόν 2 
νεκρός 2 
νεκρὸς 2 
νεκρῶν 1 
νεκρῷ 1 
νενέκρωται 1 
νενευκότος 1 
νενικηκότα 1 
νενοηκέναι 1 
νενόμισται 1 
νεοσσιαί 1 
νεοσσιαὶ 1 
νεοσσιὰ 1 
νεοσσιὰς 1 
νευέτωσαν 1 
νευμάτιον 1 
νεύει 1 
νεύοντος 1 
νεώτεροι 1 
νεῖκος 1 
νεῦμα 2 
νεῦρα 6 
νηὶ 2 
νι 1 
νικήσαντα 1 
νικήσαντός 1 
νικήσει 1 
νικήσεις 2 
νικήσω 2 
νικήσῃ 1 
νικήσῃς 1 
νικηθῆναι 3 
νικώμενοι 1 
νικώμενον 1 
νικώμενος 1 
νικᾶσθαι 1 
νικῆσαί 1 
νικῆσαι 10 
νικῶντα 1 
νικῶσιν 2 
νοήσων 1 
νοεῖν 2 
νοημάτια 1 
νοητικοῦ 1 
νομίζειν 1 
νομίζων 1 
νομίμως 1 
νομίσματι 2 
νομίσματος 3 
νομιζομένας 1 
νομιζομένης 1 
νομικοῦ 2 
νομικόν 1 
νομισμάτων 1 
νομοθέται 1 
νομοθέτης 1 
νομοθετῶν 1 
νοοῦντος 1 
νοςκώνειον 1 
νοσήσας 1 
νοσήσεις 2 
νοσήσω 1 
νοσήσῃς 1 
νοσερόν 1 
νοσεῖ 1 
νοσεῖν 3 
νοσοκομίας 1 
νοσοκομηθῆναι 1 
νοσούσας 1 
νοσοῦν 1 
νοσοῦντα 4 
νοσοῦντι 2 
νοσοῦντος 2 
νοσοῦντός 1 
νοσφιζομένων 1 
νοσῆσαι 1 
νοσῶ 1 
νοσῶν 1 
νοῆσαι 2 
νοῦν 4 
νοῦς 3 
νοῶ 1 
νοῶν 1 
ντας 1 
νυκτοφύλακες 1 
νυκτός 3 
νυκτὸς 3 
νυστάζομεν 1 
νυστάζων 1 
νωθροί 1 
νόμιμα 1 
νόμισμα 7 
νόμοι 1 
νόμοις 1 
νόμον 1 
νόμος 10 
νόμου 2 
νόμους 2 
νόμων 2 
νόμῳ 3 
νόον 1 
νόσοις 2 
νόσον 4 
νόσος 3 
νόσου 4 
νόσους 1 
νύκτα 2 
νύκτας 3 
νύκτωρ 1 
νύξ 6 
νώτου 1 
νὴ 30 
νῆσον 1 
νῦν 174 
ξένην 1 
ξένης 1 
ξένια 1 
ξένον 1 
ξένος 1 
ξένου 2 
ξένους 1 
ξέσται 1 
ξέστην 1 
ξέστης 1 
ξίφος 2 
ξανθόν 1 
ξεῖν 1 
ξεῖνοί 1 
ξεῖνον 1 
ξηραίνονται 1 
ξηρανθῶσιν 1 
ξηρῶν 1 
ξυλοκοπούμενον 1 
ξυλοκοπῆσαι 1 
ξυστόν 1 
ξύλα 2 
ξύλον 5 
ξύστρα 1 
οι 1 
οιαῦτα 1 
ος 1 
οἰέσθω 1 
οἰήσεως 1 
οἰήσονται 1 
οἰκέταις 2 
οἰκέτας 3 
οἰκέτην 1 
οἰκέτου 2 
οἰκήματι 1 
οἰκήσεις 1 
οἰκήσεως 1 
οἰκία 3 
οἰκίαν 6 
οἰκίας 2 
οἰκίδια 1 
οἰκίδιον 2 
οἰκίᾳ 4 
οἰκείαν 1 
οἰκείας 1 
οἰκείου 1 
οἰκείους 3 
οἰκείων 1 
οἰκείως 1 
οἰκείωσις 1 
οἰκειότερον 1 
οἰκειότητος 1 
οἰκεῖα 4 
οἰκεῖν 2 
οἰκεῖοι 1 
οἰκημάτια 1 
οἰκοδεσπότην 1 
οἰκοδεσπότης 1 
οἰκοδεσπότου 1 
οἰκοδομεῖ 2 
οἰκοδομεῖται 1 
οἰκοδόμημά 1 
οἰκονομία 1 
οἰκονομίαν 2 
οἰκονομεῖν 1 
οἰκονομεῖσθαι 1 
οἰκονόμον 1 
οἰκουμένην 4 
οἰκουμένης 2 
οἰκουμένῃ 1 
οἰκοῦντες 1 
οἰκτειρόντων 1 
οἰκτρότατα 1 
οἰκῇς 1 
οἰκῶ 3 
οἰμωγάς 1 
οἰμωγὰς 1 
οἰμωγῆς 1 
οἰμώζει 2 
οἰμώζειν 3 
οἰμώζων 3 
οἰμώζωσιν 1 
οἰμώξεις 1 
οἰμώξουσι 1 
οἰμῶξαι 1 
οἰνάριον 1 
οἰναρίῳ 1 
οἰνωμένος 2 
οἰνώσει 1 
οἰχήσονται 1 
οἰωνοί 1 
οἰωνῶν 1 
οἰόμεθα 8 
οἰόμενον 1 
οἰόμενος 1 
οἱ 268 
οἱονανεὶ 1 
οἱονεί 1 
οἱονεὶ 1 
οἳ 7 
οἴδαμεν 1 
οἴει 6 
οἴεσθαι 3 
οἴεσθε 1 
οἴεται 7 
οἴησιν 6 
οἴησις 2 
οἴκει 2 
οἴκημά 1 
οἴκησιν 1 
οἴκησις 2 
οἴκοι 1 
οἴκου 2 
οἴκων 1 
οἴκῳ 10 
οἴμοι 4 
οἴμωζε 1 
οἴμωξον 1 
οἴνου 1 
οἴονταί 2 
οἴονται 6 
οἴου 1 
οἴσεις 1 
οἴσετε 1 
οἴσομεν 1 
οἴχεταί 1 
οἴχεται 2 
οἴωνται 1 
οἵ 3 
οἵα 9 
οἵαν 11 
οἵας 3 
οἵοις 1 
οἵους 3 
οἵτινες 1 
οἵων 2 
οἶδ 2 
οἶδά 1 
οἶδέν 1 
οἶδα 21 
οἶδας 21 
οἶδεν 34 
οἶκον 9 
οἶκόν 1 
οἶμαί 1 
οἶμαι 15 
οἶνον 4 
οἶνος 2 
οἶσθ 5 
οἶσθας 1 
οἷα 26 
οἷοι 3 
οἷον 52 
οἷος 6 
οἷς 37 
οἷόν 38 
οἷός 6 
οὐ 623 
οὐαί 3 
οὐαὶ 1 
οὐδ 127 
οὐδέ 2 
οὐδέν 60 
οὐδένα 15 
οὐδέποθ 2 
οὐδέποτ 16 
οὐδέποτέ 2 
οὐδέποτε 20 
οὐδέτερα 7 
οὐδέτερον 1 
οὐδαμοῦ 2 
οὐδαμῶς 19 
οὐδεέν 1 
οὐδείς 21 
οὐδεμία 5 
οὐδεμίαν 5 
οὐδεμιᾶς 2 
οὐδεμιᾷ 1 
οὐδενί 9 
οὐδενός 6 
οὐδενὶ 10 
οὐδενὸς 35 
οὐδεπώποτ 1 
οὐδετέρως 1 
οὐδεὶς 56 
οὐδὲ 179 
οὐδὲν 153 
οὐθ 1 
οὐθέν 1 
οὐθὲν 1 
οὐκ 572 
οὐκέτ 1 
οὐκέτι 38 
οὐκοῦν 19 
οὐπώποτ 1 
οὐπώποτε 1 
οὐρανίοις 1 
οὐρανίων 1 
οὐρανὸν 1 
οὐρανὸς 1 
οὐσία 13 
οὐσίαις 7 
οὐσίαν 12 
οὐσίας 2 
οὐσίδιον 1 
οὐσίᾳ 2 
οὐσιῶδες 1 
οὐχ 108 
οὐχί 3 
οὐχὶ 74 
οὐᾶ 3 
οὓς 14 
οὔ 91 
οὔθ 6 
οὔπω 7 
οὔσας 1 
οὔσης 3 
οὔτ 52 
οὔτε 108 
οὕτω 18 
οὕτως 313 
οὖ 2 
οὖν 724 
οὖσα 3 
οὖσαι 1 
οὖσαν 3 
οὖσι 1 
οὗ 49 
οὗτινος 1 
οὗτοί 3 
οὗτοι 16 
οὗτος 77 
οὗτός 8 
πάγος 1 
πάθε 3 
πάθη 2 
πάθοιμι 1 
πάθος 3 
πάθους 4 
πάθωσιν 1 
πάθῃ 3 
πάθῃς 2 
πάλαι 2 
πάλαιε 1 
πάλην 1 
πάλης 1 
πάλιν 83 
πάμπολυν 1 
πάνθ 3 
πάντ 3 
πάντα 97 
πάντας 21 
πάντες 35 
πάντων 66 
πάντως 8 
πάνυ 6 
πάππον 1 
πάππος 1 
πάππους 1 
πάρεισιν 1 
πάρεργα 2 
πάρεστε 3 
πάρεστιν 3 
πάροδος 1 
πάροδός 2 
πάσαις 1 
πάσας 4 
πάσης 13 
πάσσαλον 1 
πάσχει 8 
πάσχειν 3 
πάσχεις 1 
πάσχομεν 8 
πάσχοντι 1 
πάσχουσιν 3 
πάσχω 5 
πάσχων 3 
πάσχῃ 1 
πάσῃ 3 
πάτερ 1 
πάτρων 2 
πέδῳ 1 
πέλαγος 3 
πέλασσεν 1 
πέμπει 5 
πέμπεις 1 
πέμπομεν 1 
πέμπτη 1 
πέμπτοι 1 
πέμπων 1 
πέμπῃς 1 
πέμψαι 2 
πέμψαντες 2 
πέμψας 1 
πέμψω 1 
πέμψῃ 1 
πένεσθαι 1 
πένης 3 
πένητα 2 
πένητες 1 
πένητι 1 
πένθη 2 
πένθος 1 
πένθους 1 
πένταθλος 1 
πέντε 2 
πέπαυταί 1 
πέπαυται 3 
πέπεικέ 1 
πέπεικας 2 
πέπεισαι 1 
πέπεισται 1 
πέπηγεν 1 
πέπονθα 3 
πέπονθε 1 
πέπονθεν 1 
πέπραχεν 1 
πέπτωκε 1 
πέραν 1 
πέρας 2 
πέρπερον 1 
πέτεσθαι 2 
πέτρα 1 
πέτραις 1 
πέτραν 1 
πέφευγα 1 
πέφηνεν 1 
πέφυκα 6 
πέφυκας 2 
πέφυκε 2 
πέφυκεν 13 
πέψον 1 
πήλινον 1 
πήξατε 1 
πήραν 1 
πήσσω 1 
πίε 3 
πίθηκος 2 
πίθον 3 
πίνειν 9 
πίνεις 2 
πίνοντας 1 
πίνω 3 
πίνων 2 
πίνῃ 1 
πίπτει 1 
πίπτειν 1 
πίσσης 1 
πίστευσον 1 
πίστευσόν 2 
πίστεως 2 
πίστιν 3 
πίστις 5 
πίῃ 1 
παίγνια 1 
παίδων 3 
παίειν 1 
παίζει 1 
παίζειν 2 
παίζεις 1 
παίζοντα 1 
παίζοντας 1 
παίζω 1 
παίζων 1 
παίξω 2 
παγκρατίου 1 
παγκρατιάζειν 1 
παγκρατιαστὰς 1 
παγκρατιαστὴν 1 
παγῶσιν 1 
παθεῖν 8 
παθοῦσι 1 
παθών 1 
παθὼν 3 
παθῶν 1 
παιδάρια 2 
παιδάριον 5 
παιδία 26 
παιδίοις 6 
παιδίον 25 
παιδίου 4 
παιδίων 1 
παιδίῳ 2 
παιδαγωγεῖν 1 
παιδαγωγός 3 
παιδαγωγὸν 1 
παιδαγωγῷ 1 
παιδαρίου 2 
παιδαρίων 1 
παιδείαν 1 
παιδείας 2 
παιδείᾳ 1 
παιδειᾶς 1 
παιδευθέντας 1 
παιδευομένοις 1 
παιδευτήν 1 
παιδευτής 2 
παιδευτοῦ 1 
παιδευτὴν 1 
παιδευτὴς 1 
παιδευόμενος 1 
παιδεύεσθαι 7 
παιδεύεσθε 1 
παιδεύσει 2 
παιδεύσεως 1 
παιδιά 3 
παιδιάν 1 
παιδισκάριον 2 
παιδισκάριόν 1 
παιδισκαρίου 6 
παιδιὰν 3 
παιδιᾶς 2 
παιδιᾷ 2 
παιδοποίησον 1 
παιδοποιήσασθαι 1 
παιδοποιήσεται 1 
παιδοποιίας 1 
παιδοποιεῖσθαι 2 
παιδοποιητέον 1 
παιδοποιοῦνται 2 
παιδοτρίβην 1 
παιδοτριβῶν 1 
παιᾶνας 3 
παλάτιον 1 
παλαίει 1 
παλαίειν 2 
παλαίστρας 1 
παλαιοὶ 1 
παλαιοῖς 2 
παλαιστής 1 
παλαιστρικοῖς 1 
παλαιστὴν 1 
παλαιὰ 1 
παλαιῶν 1 
παλινάγρετον 1 
πανήγυριν 7 
πανήγυρις 1 
πανδοκείου 2 
πανδοκείῳ 2 
πανδοκεὺς 1 
πανδοκεῖα 3 
πανδοκεῖον 2 
πανηγυρίζοντες 1 
πανηγύρει 3 
πανηγύρεως 3 
παννύχιον 1 
παντάπασιν 3 
παντί 3 
πανταχοῦ 11 
πανταχόθεν 2 
παντελὴς 1 
παντελῶς 7 
παντός 2 
παντὶ 18 
παντὸς 9 
παρ 35 
παρά 4 
παράβαλλε 1 
παράγεις 1 
παράγεσθε 1 
παράδειγμα 9 
παράδοξα 4 
παράδοξε 1 
παράδοξον 5 
παράδοξόν 1 
παράδος 1 
παράδοσιν 1 
παράθες 1 
παράκλησις 1 
παράλογα 1 
παράλογον 1 
παράστασιν 1 
παράσχωμεν 1 
παρέβαλες 1 
παρέβη 1 
παρέβην 4 
παρέβηναι 1 
παρέδωκας 2 
παρέδωκεν 2 
παρέθετο 1 
παρέλαβεν 2 
παρέλθω 1 
παρέλθῃ 1 
παρέλκει 1 
παρέξειν 1 
παρέξων 1 
παρέργως 1 
παρέρχεται 1 
παρέσται 1 
παρέστησεν 1 
παρέσχεν 1 
παρέχει 10 
παρέχειν 6 
παρέχεις 4 
παρέχον 2 
παρέχοντος 1 
παρέχουσι 1 
παρέχων 1 
παρέχῃ 2 
παρήγγελλον 1 
παρήλλαχά 1 
παραβάλλει 1 
παραβάλλων 1 
παραβαίνων 1 
παραβαπτισταί 1 
παραβατικώτερον 1 
παραβατικῶς 1 
παραβῆναι 1 
παραγένηται 1 
παραγγέλλεται 2 
παραγγέλλουσιν 1 
παραγενομένων 1 
παραγυμνώσῃ 1 
παραδέδωκέ 1 
παραδέδωκα 1 
παραδέξασθαι 2 
παραδέχεσθαι 2 
παραδέχομαι 2 
παραδέχου 1 
παραδέχῃ 1 
παραδίδωσιν 1 
παραδείγμασι 1 
παραδείγμασιν 1 
παραδείγματα 1 
παραδεδωκέναι 1 
παραδεικνύον 1 
παραδεικνύω 1 
παραδεχθησομένην 1 
παραδεῖξαι 1 
παραδιδῶται 1 
παραδοξολογεῖν 1 
παραδοξολογοῦμεν 1 
παραδοξολογοῦσιν 1 
παραδοξότερόν 1 
παραδοῦναι 1 
παραδόξων 1 
παραδόσεως 1 
παραδῷ 1 
παραθήσει 1 
παραθησόμενα 1 
παραθῇς 1 
παραιτοῦμαι 1 
παρακάθησαι 1 
παρακαθήμεθά 1 
παρακαθίζοντας 1 
παρακαθίσας 1 
παρακαθεὶς 1 
παρακαλέσας 1 
παρακαλεῖ 2 
παρακαλεῖν 1 
παρακαλοῦντες 1 
παρακαλοῦσιν 1 
παρακαλῇ 1 
παρακαλῶ 8 
παρακατέθετο 1 
παρακατέθου 2 
παρακαταθῶμαι 1 
παρακατακείμενος 1 
παρακατακειμένου 1 
παρακατακλίνεσθαι 1 
παρακατακλινομένην 1 
παρακείμενα 1 
παρακείμενος 1 
παρακειμένη 1 
παρακειμένως 1 
παρακεκάθικέ 1 
παρακεκαθικέναι 1 
παρακεχωρημένων 1 
παρακληθῆναι 1 
παρακολουθήσαντα 1 
παρακολουθήσειν 1 
παρακολουθήσωμεν 1 
παρακολουθεῖ 3 
παρακολουθεῖν 13 
παρακολουθεῖς 7 
παρακολουθητικὴ 1 
παρακολουθητικὴν 2 
παρακολουθητικὸς 1 
παρακολουθούντων 1 
παρακολουθοῦμεν 1 
παρακολουθοῦν 1 
παρακολουθοῦντες 3 
παρακολουθῇ 1 
παρακολουθῶ 2 
παρακολουθῶν 3 
παρακολούθησίν 1 
παρακολούθησιν 2 
παρακολούθησις 2 
παρακούοντες 1 
παρακράτει 1 
παρακρατήσας 2 
παρακρατήσω 1 
παρακρατεῖν 1 
παρακρατοῦντος 1 
παρακρατῆσαι 1 
παρακρατῇ 1 
παρακύπτομεν 1 
παραλάβωμεν 1 
παραλάβῃ 1 
παραλήψεως 1 
παραλίπῃς 1 
παραλαβὼν 2 
παραλείπομεν 1 
παραλειπόμενον 2 
παραληφθήσονται 1 
παραληφθεὶς 1 
παραλλαγὴ 1 
παραλλαγὴν 1 
παραλλαγῇ 1 
παραλογίζονται 1 
παραλόγως 1 
παραλύεται 1 
παραμένει 1 
παραμετρεῖς 1 
παραμεῖναι 1 
παραμυθήσῃ 1 
παραμυθίαν 1 
παραμυθείσθω 1 
παραμυθουμένου 1 
παρανομία 1 
παραπέπλεκται 1 
παραπιπτούσης 1 
παραπλησίῳ 1 
παραποδιστά 1 
παραπροσδεχόμεθα 1 
παραπτόμενος 1 
παρασιτεῖ 1 
παρασκευάζεσθαι 4 
παρασκευάζεται 2 
παρασκευάζηται 1 
παρασκευάζου 1 
παρασκευάζουσιν 1 
παρασκευάζῃ 2 
παρασκευάσαι 2 
παρασκευάσασθαι 3 
παρασκευάσωμαι 1 
παρασκευάσῃς 1 
παρασκευή 1 
παρασκευήν 6 
παρασκευαζόμεθα 1 
παρασκευασάμενον 1 
παρασκευασάμενος 1 
παρασκευαστέον 1 
παρασκευὴ 1 
παρασκευὴν 10 
παρασκευῆς 8 
παρασκευῇ 1 
παραστάτην 1 
παραστὰς 3 
παραστῆσαι 2 
παρασχεῖν 5 
παρατάξει 1 
παρατέθεικεν 1 
παρατήρησις 1 
παραταραχθέντα 1 
παρατεταγμένος 1 
παρατυγχάνοντι 1 
παραφέρειν 1 
παραφρονεῖς 1 
παραφυλάσσῃ 1 
παραφύλαξον 1 
παραχρωμένου 1 
παραχωρήσαντι 1 
παραχωρήσεις 2 
παραχωρήσεως 2 
παραχωρήσω 1 
παραχωρεῖν 3 
παραχωρητέον 1 
παραχωρῆσαι 1 
παραχωρῶν 1 
παραχώρει 3 
παραχώρησιν 1 
παραχώρησις 1 
παρείληπται 2 
παρείληφα 2 
παρείληφθε 1 
παρεγγυᾶται 1 
παρειῶν 1 
παρεκάθητο 1 
παρεκάλεσα 1 
παρεκάλουν 1 
παρεκαλοῦμεν 1 
παρεκαλοῦντο 1 
παρελήλυθεν 1 
παρεληλυθὸς 3 
παρελθεῖν 2 
παρελθοῦσα 2 
παρελθοῦσαν 1 
παρελθόντα 1 
παρελθών 1 
παρελθὼν 8 
παρενοχλήσεις 1 
παρερχόμενον 1 
παρερχόμενος 1 
παρεσκευαζόμην 1 
παρεσκευακέναι 1 
παρεσκευασμένα 1 
παρεσκευασμένος 1 
παρεσκεύακας 1 
παρεσκεύασαι 2 
παρεσκεύασεν 1 
παρεσύρησαν 1 
παρετίθει 1 
παρεχωρήθη 1 
παρεχώρησα 1 
παρεχώρησεν 1 
παρεῖναι 5 
παρεῖχε 1 
παρεῖχεν 2 
παρεῳγμένον 1 
παρηκολουθηκὼς 1 
παρηκολούθουν 1 
παρθένους 1 
παριστάνειν 1 
παρισταμένων 1 
παριστὰς 1 
παριόντα 1 
παριόντας 1 
παριόντων 1 
παρομολογοῦσιν 1 
παρομολογῇ 1 
παροξυνθῆναι 1 
παρορύσσεσθαι 1 
παρουσῶν 1 
παροψίδα 1 
παρούσῃ 1 
παροῦσα 3 
παροῦσαν 1 
παροῦσιν 1 
παρρησίας 1 
παρρησιάζεσθαι 1 
παρόντα 1 
παρόντας 1 
παρόντες 1 
παρόντος 11 
παρόντων 8 
παρών 2 
παρὰ 99 
παρὸν 2 
παρὼν 1 
παρῆγεν 1 
παρῆλθον 1 
παρῇ 1 
παρῇς 1 
πατάσσει 1 
πατέρ 1 
πατέρα 20 
πατέρες 1 
πατήρ 18 
πατρί 2 
πατρίδα 10 
πατρίδας 1 
πατρίδι 1 
πατρίδος 2 
πατρίδων 1 
πατρίς 2 
πατρικῶς 1 
πατρός 5 
πατρὶ 1 
πατρὶς 4 
πατρὸς 3 
πατρῷα 1 
πατὴρ 15 
πατῆσαι 1 
παυσάμενος 1 
παυόμενος 1 
παύειν 1 
παύονται 1 
παύσασθ 1 
παύσασθε 2 
παύσει 1 
παύσονται 1 
παύσω 1 
παύσωμαι 1 
παύσωνταί 1 
παύσῃ 1 
παῖδές 2 
παῖδα 2 
παῖδας 2 
παῖδες 2 
παῖξαι 3 
παῖς 4 
παῦσαι 4 
πείθειν 2 
πείθεσθαί 1 
πείθεσθαι 7 
πείθεται 1 
πείθομαι 1 
πείθω 1 
πείθωμαι 1 
πείθῃ 1 
πείνα 1 
πείρασαί 1 
πείρασόν 1 
πείσαι 1 
πείσει 1 
πείσεσθαι 1 
πείσεταί 1 
πείσματα 1 
πείσω 1 
πείσῃ 2 
πεδίον 1 
πεζὸν 1 
πειθομένους 1 
πειθομένων 1 
πειθομένῳ 1 
πειθόμενον 1 
πειθόμενος 2 
πεινήσουσιν 1 
πεινᾶν 2 
πεινῶ 1 
πεινῶντα 1 
πεινῶσιν 1 
πειράζων 1 
πειράθητέ 1 
πειράσομαι 2 
πειρασόμεθα 1 
πειρατάς 1 
πειρατέον 1 
πειραταῖς 2 
πειρατικά 1 
πειρατὰς 1 
πειρώμεθα 1 
πειρᾶσθαι 4 
πειρᾶται 3 
πειρῶ 2 
πεισθήσεται 2 
πεισθήσῃ 1 
πεισθείη 1 
πεισθησομένῳ 1 
πεισθησόμενον 1 
πεισθῆναί 1 
πεισθῆναι 2 
πεισθῶμεν 2 
πελάγη 1 
πελαργοῦ 2 
πελαργὸς 1 
πελαργῶν 3 
πελεκᾷ 1 
πελεκῶντα 1 
πεμμάτων 1 
πεμφθείς 1 
πεμφθῶ 1 
πενία 4 
πενίαν 2 
πενίας 5 
πενίᾳ 3 
πενθήσω 1 
πενθείτω 2 
πενθερὸς 1 
πενθερῷ 1 
πενθεῖ 2 
πενθεῖν 5 
πενθεῖς 3 
πενθοῦντ 1 
πενθοῦντα 1 
πενθοῦντας 1 
πενθοῦντες 3 
πενθῶν 4 
πεντήκοντα 2 
πενταθλίαν 1 
πεντακόσιοι 1 
πεπίστευκας 1 
πεπίστευκεν 1 
πεπαίδευμαι 1 
πεπαίνει 1 
πεπαίνειν 1 
πεπαιδευμένοις 1 
πεπαιδευμένος 3 
πεπαιδευμένου 1 
πεπαιδευμένων 1 
πεπαιδεύμεθα 1 
πεπαιδεῦσθαι 1 
πεπαιδοποίηται 1 
πεπαιδοποιημένους 1 
πεπανθῆναι 2 
πεπανθῇ 1 
πεπεισμένοι 2 
πεπεισμένον 1 
πεπεισμένος 1 
πεπεῖσθαι 1 
πεπηρωμένον 1 
πεπιστευκότι 1 
πεπιστεύκει 1 
πεπλάνηνται 2 
πεπλάνηται 2 
πεπλήρωται 1 
πεπλακότα 1 
πεπλανημένον 1 
πεπλανημένος 1 
πεπλασμένον 1 
πεπλεγμένα 1 
πεπλεγμένον 1 
πεπληρωμένῳ 1 
πεποίηκα 2 
πεποίηκας 2 
πεποίηκε 3 
πεποίηκεν 7 
πεποίησαι 3 
πεποιήκει 6 
πεποιηκέναι 2 
πεποιηκότι 1 
πεποιηκότος 1 
πεποιηκὸς 1 
πεποιηκὼς 2 
πεποιημένοις 1 
πεποιημένον 1 
πεποιημένος 1 
πεποιθέναι 1 
πεποιθότες 2 
πεποιθότως 1 
πεποιθώς 1 
πεποιθὼς 3 
πεποιῆσθαι 1 
πεπονθέναι 1 
πεπονθότας 1 
πεπράκει 1 
πεπραγμένα 1 
πεπραμένων 1 
πεπρᾶχθαι 1 
πεπτωκός 1 
πεπόνηκας 1 
πεπόνηκεν 1 
περί 7 
περίβλεπτον 1 
περίβλεψαι 1 
περίεργοι 1 
περίεργον 1 
περίεργος 2 
περίεστι 1 
περίζωμα 1 
περίθες 1 
περίθου 1 
περίλειχε 1 
περίοδον 1 
περίοδος 1 
περίοδόν 1 
περίπατον 3 
περίπατος 2 
περίστασιν 9 
περίστασις 2 
περίσχισον 2 
περαίνοντας 2 
περαίνοντες 1 
περανῶ 1 
περιάγεσθαι 1 
περιάγων 1 
περιάμματά 1 
περιέμεινεν 1 
περιέπειν 1 
περιέρχονται 1 
περιέρχου 1 
περιέρχωμαι 1 
περιέρχῃ 1 
περιέχει 1 
περιέχεται 3 
περιέχον 1 
περιέχοντι 1 
περιέχοντος 1 
περιήρχετο 1 
περιήρχου 1 
περιίδῃ 1 
περιαρμόσαι 1 
περιβάλλοντα 1 
περιβάλῃ 1 
περιβαλεῖ 1 
περιβαλεῖν 2 
περιβαλλόμενον 1 
περιβλέπου 1 
περιβλέψας 1 
περιβλεψάμενος 1 
περιβολὴν 1 
περιγίνεται 1 
περιγινέσθω 2 
περιγινόμενον 1 
περιγραφή 1 
περιδραμεῖν 1 
περιεβλέψατο 1 
περιειληφέναι 1 
περιεκτικώτατον 1 
περιελεύσεται 1 
περιελεῖν 1 
περιελθεῖν 1 
περιεποιεῖτο 1 
περιεργάζεσθαι 1 
περιεργίας 1 
περιεργότερον 1 
περιερχόμενον 2 
περιερχόμενος 6 
περιεσκεμμένως 1 
περιεσταλμένως 1 
περιεστηκότα 1 
περιεστηκότων 1 
περιεώρας 1 
περιεῖπες 1 
περιθέμενοι 1 
περιθῆται 1 
περιιδεῖν 1 
περικαθάρματα 1 
περικαθαίρω 1 
περικείμενον 1 
περιλαμβάνειν 2 
περιλαμπομένοις 1 
περιμένω 1 
περιμείνας 1 
περιμεῖναι 1 
περιοδεύσας 1 
περιοικοδομοῦντα 1 
περιορᾶν 1 
περιορᾷ 1 
περιπάτει 1 
περιπάτησον 1 
περιπέσῃς 1 
περιπίπτειν 5 
περιπίπτεις 2 
περιπίπτοντα 2 
περιπίπτοντι 1 
περιπίπτουσαι 1 
περιπίπτω 2 
περιπίπτωμεν 1 
περιπίπτων 1 
περιπίπτῃ 1 
περιπατήσαντες 1 
περιπατήσεις 1 
περιπατεῖ 2 
περιπατεῖν 4 
περιπατεῖς 2 
περιπατεῖτε 1 
περιπατητικὴ 1 
περιπατοῦντα 1 
περιπατοῦντος 2 
περιπατῆσαι 4 
περιπατῇς 1 
περιπατῶ 2 
περιπατῶν 2 
περιπεσεῖν 3 
περιπεσεῖταί 1 
περιπεσῇ 1 
περιπιπτούσης 1 
περιπλέκειν 1 
περιποιήσασθαι 1 
περιποιήσειν 1 
περιποιήσησθε 1 
περιποιήσωνται 1 
περιποιήσῃ 2 
περιποιεῖ 1 
περιποιεῖν 4 
περιποιητικόν 1 
περιποιῆσαι 6 
περιποιῇ 2 
περιπορφύρου 1 
περιπτωτική 2 
περιπτωτικήν 1 
περιπτωτικὰς 1 
περιπτωτικῶς 1 
περιπόρφυρον 1 
περισκεψάμενος 1 
περισπάσαντες 1 
περισπάτωσαν 1 
περισπασμόν 1 
περισπώμενοι 1 
περισπώμενος 2 
περισπᾶσθαι 1 
περισπᾶταί 1 
περισπᾷ 1 
περισπῶντα 1 
περισσὸς 1 
περισσῶς 1 
περιστάσει 1 
περιστάσεις 8 
περιστάσεσι 1 
περιστάσεσιν 1 
περιστάσεων 2 
περιστάσεως 3 
περιτεθέντα 1 
περιτετειχισμένον 1 
περιτετριμμένοις 1 
περιτρέμων 1 
περιτραχήλια 1 
περιφέρειν 1 
περιφέρεις 2 
περιψυγῇς 1 
περιόδια 1 
περιόδῳ 1 
περιῄει 1 
περὶ 336 
πεσόντι 1 
πευθῆνες 1 
πεφίληκε 1 
πεφράχθαι 1 
πεφροντίκασι 1 
πεφροντίκασιν 1 
πεφρόντικα 1 
πεφρόντικας 1 
πεφρόντικεν 2 
πεφυγαδευμένον 1 
πεφυκότα 1 
πεφυραμένος 1 
πεφυσημένος 1 
πεφυσῆσθαι 1 
πεφύκαμεν 5 
πεύσομαι 1 
πεῖθε 2 
πεῖρα 1 
πεῖσαι 5 
πεῖσον 1 
πηγὴ 1 
πηδάλιον 1 
πηλοῦ 1 
πηλοῦσθαι 2 
πηλός 3 
πηλὸν 1 
πηλὸς 1 
πηρίδιον 2 
πηροῦσθαι 1 
πιεῖν 3 
πιθανολογική 1 
πιθανός 1 
πιθανότητας 1 
πιθανότητες 2 
πιθανότητι 2 
πιθανώτερος 1 
πιθανὰ 2 
πιθανῶν 1 
πικρὰ 1 
πικρὰν 1 
πικρῶς 2 
πιλίον 2 
πιλλᾶτοι 1 
πινάκιον 3 
πινακίδες 1 
πινακίδια 1 
πιπράσκεις 1 
πιπράσκουσιν 1 
πιπρασκόμενον 1 
πιστήν 1 
πιστευτέον 1 
πιστεύει 1 
πιστεύειν 2 
πιστεύεις 3 
πιστεύετε 1 
πιστεύομεν 2 
πιστεύσαντα 1 
πιστεύσατέ 2 
πιστεύσατε 1 
πιστεύσει 1 
πιστεύσομεν 2 
πιστεύσω 2 
πιστεύσῃς 1 
πιστεύω 2 
πιστεῦσαι 2 
πιστοί 1 
πιστοὺς 1 
πιστοῦ 2 
πιστόν 16 
πιστός 6 
πιστότερόν 1 
πιστὰ 1 
πιστὴν 2 
πιστὸν 4 
πιστὸς 4 
πιστῷ 4 
πιὼν 1 
πλάζομαι 1 
πλάνην 1 
πλάσαντι 1 
πλάσσε 1 
πλάσσεις 2 
πλάττοντι 1 
πλέκε 1 
πλέκω 1 
πλέον 18 
πλέοντα 1 
πλέοντες 1 
πλέω 1 
πλέῃς 1 
πλήξας 1 
πλήξῃ 1 
πλήξῃς 1 
πλήρης 1 
πλίνθων 1 
πλακουντάριον 2 
πλακουντίου 1 
πλακουνταρίου 1 
πλακούντιον 1 
πλακοῦντα 2 
πλανηθῶ 1 
πλανώμεθα 2 
πλανώμενον 1 
πλανᾶσθαι 2 
πλανᾶσθε 1 
πλατύσημον 2 
πλείονα 4 
πλείονας 2 
πλείονες 2 
πλείονος 5 
πλείοσι 2 
πλείοσιν 1 
πλείους 1 
πλείστας 1 
πλείστοις 1 
πλείστου 1 
πλείστους 1 
πλείστων 1 
πλείω 2 
πλειόνων 1 
πλεονέκτει 1 
πλεονέκτημα 1 
πλεονεξία 1 
πλευρόν 1 
πλεύσητε 1 
πλεῖν 2 
πλεῖον 4 
πλεῖς 1 
πλεῖστα 1 
πλεῖστοι 3 
πλεῖόν 1 
πλεῦσαι 2 
πληγάς 1 
πληγαὶ 1 
πληγεὶς 1 
πληγὰς 6 
πληγὴν 1 
πληγῶν 1 
πλημμελήματα 1 
πλημμελοῦσιν 1 
πληροῖ 1 
πληροῦμεν 1 
πληροῦν 1 
πληρώσεως 1 
πληρώσῃ 3 
πληρῶσαι 3 
πλησίον 4 
πλοίου 2 
πλοίῳ 2 
πλουσίοις 1 
πλουσίου 1 
πλουσίους 2 
πλουσίων 3 
πλουσίῳ 2 
πλουσιωτάτους 1 
πλουσιώτατοι 1 
πλουσιώτερος 1 
πλουσιώτερός 1 
πλουτεῖν 3 
πλουτεῖς 1 
πλουτοῦντα 2 
πλουτοῦντες 1 
πλούσιοι 2 
πλούσιον 3 
πλούσιος 1 
πλούσιός 2 
πλούτου 4 
πλούτῳ 1 
πλοῖα 1 
πλοῖον 5 
πλοῦ 1 
πλοῦς 2 
πλοῦτοι 1 
πλοῦτον 3 
πλοῦτος 6 
πλοῦτός 1 
πλυνεῖς 2 
πλύνεσθαι 1 
πλύνω 1 
πλὴν 9 
πλῆθος 1 
πλῆκτρον 1 
πλῦνον 3 
πνίγειν 1 
πνευμάτιον 1 
πνευματίου 2 
πνεύσει 1 
πνεῖ 1 
πνεῦμα 2 
πνιγεὶς 1 
ποία 16 
ποίαν 14 
ποίας 6 
ποίει 9 
ποίησον 6 
ποίησόν 1 
ποίοις 2 
ποίου 1 
ποίους 3 
ποίων 2 
ποίᾳ 4 
ποίῳ 1 
ποδάγρας 1 
ποδαγρᾷς 1 
ποδαγρῶντες 1 
ποδαπός 1 
ποδὶ 1 
ποδῶν 1 
ποθ 6 
ποθεν 5 
ποθεῖ 1 
ποθεῖν 1 
ποθεῖς 4 
ποθοῦντά 1 
ποθοῦσι 1 
ποθῇς 1 
ποθῶν 3 
ποιά 2 
ποιήσαιτο 1 
ποιήσας 5 
ποιήσασθαι 3 
ποιήσει 9 
ποιήσειν 1 
ποιήσεις 13 
ποιήσετέ 1 
ποιήσητε 1 
ποιήσομεν 2 
ποιήσουσι 1 
ποιήσουσιν 1 
ποιήσω 11 
ποιήσωμεν 4 
ποιήσωσι 1 
ποιήσωσιν 1 
ποιήσῃ 5 
ποιήσῃς 3 
ποιεῖ 56 
ποιεῖν 46 
ποιεῖς 21 
ποιεῖσθαι 5 
ποιεῖται 1 
ποιεῖτε 4 
ποιητέα 2 
ποιητέον 4 
ποιητής 1 
ποιηταῖς 1 
ποιητικώτατόν 1 
ποιητὴν 1 
ποιητὴς 1 
ποικίλα 1 
ποικίλαι 1 
ποικίλη 1 
ποικίλων 1 
ποικιλίας 1 
ποιμένες 1 
ποιμὴν 1 
ποιούμενοι 1 
ποιούντων 1 
ποιοῦ 1 
ποιοῦμαι 1 
ποιοῦμεν 10 
ποιοῦν 5 
ποιοῦντά 1 
ποιοῦντα 13 
ποιοῦντας 3 
ποιοῦντες 3 
ποιοῦσι 4 
ποιοῦσιν 8 
ποιὰ 3 
ποιὸν 1 
ποιᾶς 1 
ποιῆσαί 2 
ποιῆσαι 17 
ποιῆτε 1 
ποιῇ 6 
ποιῇς 3 
ποιῶ 8 
ποιῶμεν 2 
ποιῶν 16 
ποιῶσι 1 
ποιῶσιν 2 
πολέμια 1 
πολέμιοι 1 
πολέμιον 2 
πολέμιος 1 
πολέμου 1 
πολέμους 1 
πολίτας 1 
πολίτευμα 1 
πολίτευσαι 1 
πολίτην 9 
πολίτης 3 
πολίτου 5 
πολίτῃ 1 
πολεμήσοντα 1 
πολεμήσων 2 
πολεμίους 2 
πολεμίων 2 
πολεμεῖν 1 
πολεμεῖτε 1 
πολεμικωτάτῳ 1 
πολεμοῦμεν 1 
πολιορκία 1 
πολιορκεῖσθαι 1 
πολιορκούντων 1 
πολιτείαν 2 
πολιτείας 1 
πολιτευομένου 1 
πολιτευτέον 1 
πολιτευόμενον 1 
πολιτεύεσθαι 1 
πολιτεύονται 1 
πολιτεύςεται 1 
πολιτεύσεσθαι 1 
πολιτεύσεται 2 
πολιτῶν 5 
πολιὰς 1 
πολιὸν 1 
πολιὸς 1 
πολλά 3 
πολλάκις 14 
πολλάς 1 
πολλοί 2 
πολλούς 11 
πολλοὶ 12 
πολλοὺς 16 
πολλοῖς 18 
πολλοῦ 7 
πολλὰ 23 
πολλὰς 6 
πολλὴ 5 
πολλὴν 5 
πολλῆς 4 
πολλῶν 16 
πολλῷ 4 
πολυπράγμονα 1 
πολυπράγμων 2 
πολυπραγμονήσας 1 
πολυπραγμονήσῃς 1 
πολυπραγμονεῖ 1 
πολυπραγμονοῦσι 1 
πολύ 1 
πολύν 1 
πολύς 1 
πολύχαλκος 1 
πολύχρυσος 1 
πολὺ 21 
πολὺν 1 
πολὺς 3 
πολῖται 3 
πομπὴν 2 
πονήσομεν 1 
πονεῖς 2 
πονηρά 2 
πονηρὰ 2 
πονηρὸν 1 
πονοῦντα 1 
πονῆσαι 2 
πορίζειν 1 
πορίσαι 1 
πορευομένους 1 
πορευόμενος 2 
πορεύεσθαι 3 
πορεύο 1 
πορεύομαι 2 
πορεύου 1 
πορεύῃ 1 
πορισμόν 1 
πορφύρα 5 
ποσάκις 2 
ποσίν 1 
ποσὸν 4 
ποσῆς 1 
ποτ 25 
ποτέ 7 
ποτέραν 1 
ποτήρια 1 
ποτήριον 2 
ποτίζοντες 1 
ποτε 49 
ποτηρίου 1 
ποτὲ 40 
που 23 
πού 6 
πούλβινον 1 
πούς 3 
ποὺς 1 
ποῖ 2 
ποῖα 4 
ποῖαι 1 
ποῖοί 1 
ποῖοι 2 
ποῖον 21 
ποῖος 11 
ποῖόν 8 
ποῖός 2 
ποῦ 77 
πράγμασιν 1 
πράγματα 30 
πράγματι 7 
πράγματος 19 
πράξει 1 
πράξεις 5 
πράξεσι 1 
πράξετε 1 
πράξεων 1 
πράξεως 1 
πράξω 1 
πράξων 1 
πράξῃς 2 
πράσεως 1 
πράσσει 5 
πράσσειν 3 
πράσσω 1 
πράσσων 1 
πράσσῃ 1 
πράττειν 6 
πράττεται 2 
πράττομεν 1 
πράττωμεν 2 
πρέπει 6 
πρέποι 1 
πρέπον 6 
πρέποντα 1 
πρέποντας 1 
πρέποντος 2 
πρέπουσαν 1 
πραγμάτιον 5 
πραγμάτων 14 
πραγματεία 2 
πραθεὶς 2 
πραιτωρίδιον 1 
πρακτικοί 1 
πραττομένων 3 
πραχθέν 1 
πρεπούσαις 1 
πρεπωδέστατον 1 
πρεπόντων 1 
πρεπόντως 1 
πρεσβείαν 1 
πρεσβευτοῦ 1 
πρεσβεύομεν 1 
πρεσβυτέρῳ 1 
πρεσβύτερον 4 
πρεσβύτερος 1 
πρεσβύτης 3 
προάγει 1 
προάγειν 3 
προάγουσιν 1 
προάγωσιν 1 
προέβαλές 1 
προέθεντο 1 
προέθου 1 
προέρχηται 1 
προέσθαι 1 
προίεσθαι 1 
προαίρεσιν 27 
προαίρεσις 22 
προαγάγῃ 1 
προαγωγὰς 1 
προαγωγὴν 1 
προαγωγῆς 1 
προαιρέσει 12 
προαιρέσεως 8 
προαιρετικά 12 
προαιρετική 4 
προαιρετικήν 1 
προαιρετικοῖς 5 
προαιρετικοῦ 1 
προαιρετικόν 4 
προαιρετικὰ 5 
προαιρετικὴ 1 
προαιρετικὸν 1 
προαιρετικῆς 2 
προαιρετικῶν 2 
προαιρῇ 1 
προαχθῆναι 1 
προβάλλεται 1 
προβάλῃ 2 
προβάλῃς 2 
προβάτου 1 
προβάτων 6 
προβάτῳ 1 
προβέβληκεν 1 
προβέβληνται 1 
προβεβλῆσθαι 1 
προβλήματα 1 
προβληθῇ 1 
προβλημάτιον 1 
προγέγραπται 1 
προγιγνώσκομεν 1 
προγράψωμεν 1 
προγραφήν 1 
προγυμναστὰς 1 
προγυμναστὴς 1 
προγόνους 1 
προγόνων 1 
προδιακείμενον 1 
προδοσία 1 
προεγύμνασας 1 
προεθυμούμην 1 
προεκαλεῖτο 1 
προεκόψ 1 
προελθεῖν 2 
προελθόντες 1 
προελθόντι 1 
προελθὼν 1 
προενέγκασθαι 1 
προερχόμεθα 1 
προεῖπεν 1 
προηγεῖσθαι 1 
προηγνευκότα 1 
προηγουμένην 1 
προηγουμένου 1 
προηγουμένων 2 
προηγουμένως 5 
προηγούμενα 7 
προηγούμενον 4 
προηγούμενος 1 
προηγούμενόν 2 
προηγῆται 1 
προθέσει 2 
προθέσεως 1 
προθελύμνους 1 
προθυμία 2 
προθυμίαι 1 
προθυμίαις 1 
προθυμίαν 3 
προθυμίας 3 
προθυμεῖται 1 
προθύμως 2 
προιστάμενον 1 
προκέκρικας 1 
προκείμενον 6 
προκειμένῳ 1 
προκοπή 2 
προκοπήν 3 
προκοπαὶ 5 
προκοπὴ 3 
προκοπὴν 3 
προκοπῆς 1 
προκοπῶν 1 
προκρίνεται 1 
προκόπτει 3 
προκόπτειν 2 
προκόπτεις 3 
προκόπτομεν 1 
προκόπτουσιν 1 
προκόπτων 2 
προκόψαι 2 
προκόψει 1 
προκόψεις 1 
προκόψομεν 1 
προκόψοντα 1 
προλήψει 4 
προλήψεις 20 
προλήψεσι 1 
προλήψεσιν 2 
προλήψεων 3 
προνοίας 5 
προνοίᾳ 3 
προνοεῖ 1 
προνοεῖν 2 
προοίμιον 1 
προπάππους 1 
προπέμπων 1 
προπήδα 1 
προπίπτων 1 
προπεσεῖν 1 
προπετές 1 
προπετής 1 
προπετείας 1 
προπετεῖς 2 
προςβήσῃ 1 
προςπεσεῖν 1 
προςτάσσουσιν 1 
προςτίθεσαι 1 
προςτίθεσθε 1 
προσάγειν 1 
προσάγεταί 1 
προσάγεται 1 
προσάγομεν 1 
προσάγουσα 1 
προσάγωμεν 1 
προσάγων 1 
προσάγῃ 1 
προσέθηκα 1 
προσέθηκεν 1 
προσέλαβες 1 
προσέλθῃ 1 
προσέλθῃς 2 
προσέξω 1 
προσέξων 1 
προσέρχεσθαι 1 
προσέρχεται 2 
προσέρχηται 2 
προσέρχονται 1 
προσέρχου 2 
προσέρχῃ 1 
προσέσχον 1 
προσέχει 1 
προσέχειν 5 
προσέχεις 2 
προσέχετε 1 
προσέχητε 1 
προσέχοντα 3 
προσέχω 1 
προσέχωμεν 1 
προσέχων 5 
προσήγγειλέ 1 
προσήκει 6 
προσήκοντα 2 
προσήκοντας 1 
προσήκοντι 1 
προσήκοντος 1 
προσήκουσαν 2 
προσήκουσιν 1 
προσήρτηταί 1 
προσίενται 1 
προσίῃς 3 
προσαγάγω 1 
προσαγάγῃς 2 
προσαγαγεῖν 1 
προσαγγελθῇ 1 
προσαγορεύομεν 1 
προσαγόμενον 1 
προσαγόντων 1 
προσαναπαυόμεθα 1 
προσαχθῇ 1 
προσγέγονεν 1 
προσγένηται 1 
προσγένοιτ 1 
προσγίνεται 1 
προσγενομένη 1 
προσγυμναζόμενος 1 
προσδέδεμαι 1 
προσδέξασθαι 2 
προσδέχεσθαι 3 
προσδέχεται 1 
προσδέῃ 1 
προσδεδέσθαι 1 
προσδεδεμένοι 1 
προσδεδεμένον 1 
προσδεκτέον 2 
προσδεχομένοις 2 
προσδεόμεθα 1 
προσδεόμενα 2 
προσδεῖσθαι 3 
προσδεῖται 1 
προσδιαλεγομένῳ 1 
προσδιαλεγόμενον 3 
προσδοκωμένων 1 
προσδοκᾶν 2 
προσδοξάζεις 1 
προσδόκα 1 
προσείληφε 1 
προσειλήφαμεν 1 
προσειλήφει 1 
προσεκάθισεν 1 
προσεκτραχηλίσωμεν 1 
προσελήλυθας 1 
προσελεύσεται 1 
προσελεύσονται 2 
προσελθεῖν 2 
προσελθόντα 2 
προσελθόντι 1 
προσελθὼν 4 
προσενεχθῆναι 1 
προσενεχθῇ 1 
προσεξεργάσασθαι 1 
προσεπισωρεύομεν 1 
προσεπισωρεύσει 1 
προσεπταίσαμεν 1 
προσεπύθετο 1 
προσερεθίζει 1 
προσερριζωμένοι 1 
προσερριζῶσθαι 1 
προσερχόμεθα 1 
προσερχόμενος 1 
προσευκαιρεῖν 1 
προσευκαιρῶν 1 
προσεχόντων 1 
προσεῖναι 4 
προσηγορίας 3 
προσηγοριῶν 1 
προσηκόντων 2 
προσηναγκάζετο 1 
προσηρμόζετο 1 
προσηρτήμεθα 1 
προσηρτηκέναι 1 
προσηρτημένα 1 
προσηρτῆσθαι 1 
προσθέντες 1 
προσθέσει 2 
προσθήκην 1 
προσθήσω 1 
προσθεῖναι 3 
προσθῇ 1 
προσθῇς 1 
προσιό 1 
προσιόντες 1 
προσκατατάξαι 1 
προσκατατάξας 2 
προσκατατάξῃ 1 
προσκατατέταχά 1 
προσκαταψεύσασθαι 1 
προσκείσομαι 1 
προσκερδαίνων 1 
προσκοπτικὸν 1 
προσκτήσασθαι 1 
προσκυνήσας 1 
προσκυνεῖ 1 
προσκυνοῦμεν 1 
προσκυνῶ 1 
προσκόπτειν 1 
προσκόπτουσιν 1 
προσκόψει 1 
προσλάβοι 1 
προσλάβοιμεν 1 
προσλάβῃ 1 
προσλήψομαι 1 
προσλαβεῖν 2 
προσλαμβάνειν 1 
προσλαμβάνομεν 2 
προσλιπάρει 1 
προσμένειν 1 
προσμαρτυρήσητε 1 
προσμαρτυροῦσιν 1 
προσμείναντες 1 
προσοικοδομεῖν 1 
προσοχήν 2 
προσοχὴ 2 
προσοχὴν 3 
προσοχῆς 2 
προσπάθῃς 1 
προσπάσχειν 2 
προσπάσχῃς 1 
προσπέμποντος 1 
προσπέμπων 1 
προσπέμψαντος 1 
προσπίπτει 2 
προσπίπτουσα 1 
προσπίπτῃ 1 
προσπαίζοντα 1 
προσπαθῇς 3 
προσπεπονθότα 1 
προσπεπονθότος 1 
προσπεσέτω 1 
προσπεφυκέναι 1 
προσπηδᾶν 1 
προσπιπτούσαις 5 
προσπιπτούσας 1 
προσπλάσσομεν 1 
προσποίησις 1 
προσποιεῖται 1 
προσποιούμενος 1 
προσποιῇ 1 
προσπτύσας 1 
προσσχῶμεν 1 
προστάγμασι 1 
προστάγματα 2 
προστάγματος 1 
προστάσσει 1 
προστάτης 2 
προστέτηκας 1 
προστίθει 1 
προστίθεμεν 1 
προστίθησιν 1 
προσταγμάτων 1 
προστασσόμενα 1 
προσταττόμενα 1 
προσταχθῇ 1 
προστρίβου 1 
προσφέρεσθαι 1 
προσφέρηται 1 
προσφέρῃ 1 
προσφιλοτεχνεῖ 1 
προσχρώμενος 1 
προσχρῆται 1 
προσχρῶνται 1 
προσωπεῖα 3 
προσωπεῖον 1 
προσωφελούμενος 1 
προσόδων 2 
προσόν 1 
προσώπου 2 
προσώπῳ 2 
προσῆκον 3 
προσῆλθες 2 
προσῆλθόν 1 
προσῇ 3 
προτάσσομεν 1 
προτέρας 1 
προτέρου 1 
προτέρους 1 
προτέρων 2 
προτέτρεψαι 1 
προτίθεσθαι 1 
προτείνατε 1 
προτείνουσι 1 
προτείνῃ 1 
προτεθυμῆσθαι 1 
προτεινομένους 1 
προτεῖναι 1 
προτιμήσειν 2 
προτιμηθήσονται 1 
προτιμητέον 1 
προτιμωμένοις 1 
προτρέψαι 2 
προτρεπτικοὺς 1 
προτρεπτικός 1 
προτρεπτικώτερον 1 
προτρεπτικὸς 2 
προτρεψόμενον 1 
προυποστῆναί 1 
προυργιαίτερον 1 
προφάσεις 1 
προφάσεως 2 
προφέρεις 1 
προφήτας 1 
προφαίνηται 1 
προφερόμενος 1 
προχείρου 1 
προχείρους 1 
προχειρότητά 1 
προχωρεῖν 2 
προχωρῇ 1 
προὐργιαίτερον 1 
προῄδει 1 
προῄεις 1 
προῖκα 3 
πρό 1 
πρόβατά 1 
πρόβατα 5 
πρόβατον 4 
πρόγονοι 1 
πρόγονον 1 
πρόγραψον 1 
πρόεισιν 1 
πρόθεσιν 1 
πρόθυρα 1 
πρόκειται 2 
πρόληψιν 9 
πρόληψις 4 
πρόνοια 1 
πρόνοιαν 1 
πρός 10 
πρόςβαλε 1 
πρόσα 1 
πρόσαγε 1 
πρόσελθε 2 
πρόσεστι 1 
πρόσεστιν 2 
πρόσεχε 1 
πρόσθεν 3 
πρόσκρουσμα 1 
πρόσοδον 1 
πρόσοδος 1 
πρόσπασχε 1 
πρόσταγμα 1 
πρόσφορον 1 
πρόσωπα 1 
πρόσωπον 12 
πρότεινε 1 
πρότερον 32 
πρόχειρα 8 
πρόχειρον 12 
πρώτας 2 
πρώτη 3 
πρώτην 3 
πρώτης 1 
πρώτου 1 
πρώτων 1 
πρώτως 2 
πρώτῳ 1 
πρὶν 5 
πρὸ 20 
πρὸς 513 
πρᾴου 1 
πρᾴως 2 
πρᾶγμ 1 
πρᾶγμα 26 
πρᾶξαι 5 
πρᾶξιν 2 
πρᾶσιν 1 
πρᾶσσε 1 
πρᾷον 1 
πρᾷος 1 
πρῴην 11 
πρῴραν 1 
πρῶτα 3 
πρῶτοι 3 
πρῶτον 60 
πρῶτος 2 
πρῶτόν 2 
πταίει 1 
πταίσματα 1 
πταῖσμα 1 
πτερά 1 
πτηνὰ 1 
πτισάνη 2 
πτισάνην 2 
πτωχοί 1 
πτωχός 1 
πτωχότερός 1 
πτόας 1 
πτύσμα 1 
πτῦσαι 1 
πτῶμα 2 
πυθέσθαι 1 
πυθέσθω 1 
πυθομένου 2 
πυθοῦ 2 
πυθόμενον 1 
πυθόμενος 2 
πυθώμεθα 1 
πυλαωρούς 1 
πυνθάνεσθαι 2 
πυνθάνεται 2 
πυνθάνηται 1 
πυνθάνομαι 1 
πυνθάνῃ 9 
πυνθανόμενος 1 
πυρέξαι 1 
πυρέξας 2 
πυρέξεις 1 
πυρέξωμεν 1 
πυρέξῃς 1 
πυρέσσειν 3 
πυρέσσεις 1 
πυρέσσοντί 1 
πυρέσσοντα 2 
πυρέσσοντες 1 
πυρέσσοντι 1 
πυρέσσοντος 3 
πυρέσσων 3 
πυρέττειν 1 
πυρέττεις 1 
πυρί 1 
πυρετοί 1 
πυρετοῦ 4 
πυρετός 4 
πυρετὸν 2 
πυρετὸς 5 
πυρετῷ 2 
πυρούς 1 
πυρός 2 
πυρὶ 1 
πυρῶν 1 
πωλήσει 1 
πωλήσοντες 1 
πωλήσωσιν 1 
πωλήσῃς 1 
πωλεῖ 1 
πωλεῖν 1 
πωλεῖς 1 
πωλούμενον 1 
πωλῇ 1 
πως 6 
πόα 1 
πόδα 3 
πόδας 5 
πόθεν 41 
πόθον 1 
πόλει 10 
πόλεις 2 
πόλεμοι 2 
πόλεμος 4 
πόλεος 1 
πόλεσι 1 
πόλεων 2 
πόλεως 6 
πόλεώς 1 
πόλιν 10 
πόλις 5 
πόλλ 1 
πόμα 1 
πόμπευε 1 
πόνοι 1 
πόνον 3 
πόνος 11 
πόνου 5 
πόνους 4 
πόρδωνες 1 
πόρων 2 
πόσα 1 
πόσας 2 
πόσην 1 
πόσοι 2 
πόσον 1 
πόσου 12 
πόσους 5 
πόστος 1 
πόσων 1 
πόσῳ 9 
πότ 9 
πότε 27 
πότερα 3 
πότερον 23 
πότερόν 1 
πύθηται 1 
πύθωνται 1 
πύθῃ 1 
πύκτας 1 
πύλαις 1 
πύργων 1 
πώγων 1 
πώγωνα 3 
πώλησόν 1 
πώποτ 2 
πώποτε 5 
πώς 3 
πὡς 1 
πᾶν 23 
πᾶς 9 
πᾶςα 1 
πᾶσά 2 
πᾶσα 23 
πᾶσαί 1 
πᾶσαι 1 
πᾶσαν 8 
πᾶσι 8 
πᾶσιν 19 
πῃς 1 
πῇ 3 
πῖνε 2 
πῦρ 3 
πῶς 302 
ς 3 
ςἐμέ 1 
σ 9 
σά 6 
σάλπιγγος 1 
σάρκα 3 
σάρκες 1 
σάρξ 2 
σάρον 1 
σέ 18 
σέβειν 1 
σέθεν 2 
σήμερον 16 
σήμερόν 1 
σήν 2 
σίδηρον 1 
σίτου 3 
σαίνοντα 1 
σαγμάτια 1 
σαλπίζει 1 
σαννίων 1 
σαπροὺς 1 
σαπρόν 4 
σαπρὰ 3 
σαπρὸν 1 
σαπρῶς 1 
σαρκί 2 
σαρκίδια 2 
σαρκίδιον 2 
σαρκιδίου 1 
σαρκιδίων 1 
σαρκιδίῳ 1 
σαρκός 1 
σαρκὶ 1 
σαρκὸς 1 
σαυτοῦ 44 
σαυτόν 7 
σαυτὴν 1 
σαυτὸν 27 
σαυτῷ 26 
σαφῶς 1 
σε 172 
σείοντα 1 
σεαυτοῦ 27 
σεαυτόν 18 
σεαυτὸν 12 
σεαυτῷ 14 
σεισμοὶ 1 
σεισμοῦ 1 
σεισμὸς 2 
σελήνη 1 
σελήνην 2 
σελήνης 2 
σεμνολογοῦσιν 1 
σεμνοπροσωπεῖ 1 
σεμνοῦ 2 
σεμνόν 2 
σεμνὸς 1 
σεμνῶν 1 
σεσήμαγκεν 1 
σεσημασμένους 1 
σεσοβημένον 1 
σεσόβηνται 1 
σημήνῃ 2 
σημαίνει 5 
σημαίνεις 1 
σημαίνεται 4 
σημαίνοντα 1 
σημαίνοντι 1 
σημαίνοντος 1 
σημαίνων 1 
σημαίνῃ 2 
σημαινομένου 1 
σημαινόμενα 1 
σημαντικά 1 
σημαντικόν 1 
σημεῖα 4 
σιδήριον 1 
σιδήρου 1 
σιδήρῳ 1 
σιδηροῦν 1 
σικχαίνειν 1 
σικχᾶναι 1 
σικύασον 1 
σιτάριον 1 
σιτίζουσι 1 
σιταρίου 1 
σιτούμενοι 1 
σιφάρους 1 
σιωπήσω 1 
σιωπῆσαι 1 
σιωπῶ 2 
σιωπῶντες 1 
σιώπα 2 
σιώπησον 1 
σκάμμα 1 
σκάπτοντα 1 
σκάπτοντας 1 
σκάφην 1 
σκάψει 1 
σκέλη 2 
σκέλος 7 
σκέλους 1 
σκέπην 1 
σκέπτεσθαι 1 
σκέπτου 1 
σκέπτῃ 2 
σκέψαι 11 
σκέψασθαι 1 
σκέψεσιν 1 
σκέψεως 1 
σκέψιν 2 
σκέψις 4 
σκέψωμαι 1 
σκέψῃ 1 
σκήπτρου 2 
σκελύδριον 1 
σκεπάρνῳ 1 
σκεπτομένῳ 1 
σκεπτώμεθα 1 
σκευάρια 2 
σκευάριον 2 
σκευαρίου 1 
σκεψάμενον 1 
σκεψαμένων 1 
σκεψώμεθα 1 
σκεύη 2 
σκεῦος 4 
σκηνὴν 1 
σκιάν 1 
σκιᾶς 1 
σκληρός 1 
σκληρῶν 1 
σκληρῶς 2 
σκοπεῖ 1 
σκοπεῖν 1 
σκοπεῖς 3 
σκοπουμένῳ 1 
σκοπόν 2 
σκοτωθῇ 1 
σκυθρωπάσας 1 
σκυτέα 5 
σκυτέως 1 
σκυτεύς 1 
σκυτεὺς 2 
σκυτεῖ 3 
σκυτικὴ 1 
σκυτικὴν 1 
σκόπει 6 
σκότος 3 
σκότῳ 1 
σκώληκες 1 
σκώληκος 1 
σκώληξ 2 
σκώπτει 1 
σκώπτῃ 1 
σκώφθητί 1 
σκώψαντας 1 
σκῆπτρον 3 
σκῶψαι 1 
σοί 32 
σοβαρῶς 1 
σοι 333 
σου 116 
σοφίσματα 2 
σοφίσματι 1 
σοφίσωμαι 1 
σοφιζομένων 1 
σοφιζόμενος 1 
σοφισμάτιον 1 
σοφισμάτων 1 
σοφιστεύειν 1 
σοφιστικοὺς 1 
σοφιστικὰ 1 
σοφιστῶν 2 
σοφοὶ 1 
σοφὸν 3 
σοφὸς 3 
σοφῶν 1 
σοφῷ 1 
σού 2 
σοὶ 58 
σοῖς 4 
σοῦ 26 
σπέρμα 1 
σπέρματα 3 
σπείρουσιν 1 
σπερμάτων 2 
σπεύδοντα 1 
σπλάγχνα 1 
σπλάγχνοις 1 
σπλάγχνων 3 
σπλὴν 1 
σπογγίζει 1 
σποδόν 2 
σποδὸν 1 
σπουδάζει 1 
σπουδάζειν 2 
σπουδάζετε 1 
σπουδάζομεν 1 
σπουδάζοντα 1 
σπουδάσαντα 1 
σπουδάσαντος 1 
σπουδάσει 1 
σπουδάσεις 1 
σπουδάσῃς 1 
σπουδή 1 
σπουδαίου 1 
σπουδαζομένων 2 
σπουδαῖος 2 
σπουδὴν 1 
σπουδῆς 2 
σπουδῇ 1 
σπούδαζε 1 
σπυρίσιν 1 
σπόγγισον 1 
σπόγγων 1 
σπώμενοι 1 
σπᾷς 1 
σπῶ 1 
στάδιον 1 
στάθμην 1 
στάντα 1 
στάσει 1 
στάσεις 2 
στάσιν 3 
στάσις 3 
στάχυας 1 
στάχυες 1 
στάχυν 1 
στέγην 1 
στένε 3 
στένει 1 
στένοντα 3 
στένοντες 3 
στένουσιν 1 
στένω 1 
στένων 4 
στένωσιν 1 
στέργει 2 
στέργειν 1 
στέρεταί 1 
στέρεται 2 
στέρηται 1 
στέφανοι 1 
στέφανον 1 
στέψατε 1 
στήσῃ 1 
στίλβον 1 
στίλβων 1 
στίχον 1 
στίχους 4 
σταδιοδρόμος 1 
σταλῆναί 1 
στατικά 1 
στατὸν 1 
σταυρωθῆναι 1 
σταυρός 1 
σταφυλή 1 
σταφυλῆς 1 
σταχύων 2 
στεγνόν 1 
στενάζει 1 
στενάξαι 1 
στενάξεις 1 
στενάξω 1 
στενάξῃς 1 
στενοχωρίαν 1 
στενοχωρεῖ 1 
στενοχωρεῖς 1 
στενοχωρεῖσθε 1 
στενοχωροῦμεν 1 
στενόβρογχον 1 
στενόσημος 1 
στερίσκεται 1 
στεργομένων 1 
στεργόντων 1 
στερεωτέρας 1 
στερηθῆναι 3 
στερκτικόν 1 
στερχθῆναι 1 
στεφάνου 1 
στεφανωθῆναι 3 
στεφανωθῇ 1 
στηθέων 1 
στιλπνήν 1 
στιλπνωθῇ 1 
στιλπνὰ 1 
στιλπνὸν 1 
στοιχεῖα 2 
στολίῳ 1 
στομαχικοὶ 1 
στοχαστέον 1 
στράτευμα 1 
στρέφε 1 
στρέφειν 1 
στρέφεται 2 
στρέφω 1 
στρέψαι 1 
στρέψας 1 
στρέψον 1 
στρέψῃ 1 
στρατ 1 
στρατε 1 
στρατεία 2 
στρατείαν 1 
στρατείας 1 
στρατευσάμενος 1 
στρατευόμενον 1 
στρατευόμενος 1 
στρατεύεσθαι 2 
στρατεύεται 1 
στρατεύματος 1 
στρατεύσωμαι 1 
στρατηγία 2 
στρατηγίαν 2 
στρατηγοῦ 5 
στρατηγόν 1 
στρατηγός 1 
στρατηγὸν 2 
στρατηγὸς 3 
στρατηγῆσαι 1 
στρατηγῶν 1 
στρατηγῷ 2 
στρατιωτῶν 1 
στρατιώτας 1 
στρατιώτην 2 
στρατιώτης 4 
στρατιώτου 1 
στρατιώτῃ 1 
στρατιῶται 2 
στραφεὶς 1 
στρεβλά 1 
στρεβλοῦσθαι 3 
στρεβλωθῆναι 1 
στρεβλὰ 1 
στρεβλῶν 1 
στρεφομένων 1 
στροφοῦται 1 
στρόφιον 1 
στρόφοι 1 
στυγνότερον 1 
στωίδια 1 
στόμα 1 
στόμαχον 1 
στὰς 1 
στῆναι 1 
στῆσαι 4 
στῶμεν 1 
συίδιον 1 
συγγένεια 1 
συγγένειαν 4 
συγγεγραφός 1 
συγγενέσι 2 
συγγενέστερον 1 
συγγενής 1 
συγγενείας 1 
συγγενεῖς 10 
συγγενὴς 2 
συγγενῆ 3 
συγγενῶν 2 
συγγιγνώσκω 1 
συγγνωμονικὸς 1 
συγγνωσθῆναι 1 
συγγνώμης 1 
συγγνώσεταί 1 
συγγράφειν 1 
συγγράφεις 1 
συγγράφοι 1 
συγγράψαι 1 
συγγράψειε 1 
συγκαθέντες 1 
συγκαθήσει 3 
συγκαθίεσθαι 1 
συγκαθεύδειν 1 
συγκαθεὶς 2 
συγκαθιέναι 1 
συγκαθιέντα 1 
συγκαθῇς 1 
συγκατάθεσθε 1 
συγκατάθεσιν 2 
συγκατάθεσις 1 
συγκαταβαίνειν 1 
συγκαταβῆναι 1 
συγκαταθέσει 1 
συγκαταθέσεις 4 
συγκαταθέσθαι 6 
συγκαταθήσεται 1 
συγκαταθετικοῦ 2 
συγκαταθετικῶς 1 
συγκαταθετικῷ 1 
συγκαταθησόμεθα 1 
συγκατακείμενον 1 
συγκατακλινομένους 1 
συγκατατάττω 1 
συγκατατίθεμαι 2 
συγκατατίθενται 1 
συγκατατίθεσθαί 1 
συγκατατίθεσθαι 3 
συγκατατίθεται 1 
συγκατατίθηται 1 
συγκατατιθῶμαι 1 
συγκατεθέμην 1 
συγκεκοιμημένοι 1 
συγκεχυμένην 1 
συγκεχυμένως 1 
συγκλήτου 1 
συγκλήτῳ 2 
συγκλητικέ 1 
συγκλητικοί 1 
συγκλητικόν 3 
συγκλητικός 2 
συγκλητικὸς 1 
συγκλητικῶν 1 
συγκλώμενοι 1 
συγκριτὸν 1 
συγκρουσθῆναι 1 
συγκρῖναι 2 
συγχέονται 1 
συγχέῃ 1 
συγχαίρειν 1 
συγχαρήσονται 1 
συγχεῖν 1 
συγχορευόντων 1 
συγχρήσασθαι 1 
συγχρώμεθα 1 
συγχρῆται 1 
συγχυθέντα 1 
συγχωρήσεως 1 
συζητοῦσι 1 
συζῶν 1 
συζῶσιν 1 
συκοφαντῶν 1 
συκῆς 1 
συλλελογίσθαι 1 
συλλογισμοί 1 
συλλογισμούς 3 
συλλογισμοὶ 1 
συλλογισμοὺς 10 
συλλογισμοῖς 2 
συλλογισμοῦ 1 
συλλογισμόν 1 
συλλογισμός 1 
συλλογισμὸν 2 
συλλογισμῶν 4 
συλλογισμῷ 1 
συμβάλλει 1 
συμβάλλειν 2 
συμβέβληκεν 1 
συμβήσεται 1 
συμβίωσιν 1 
συμβαίνει 6 
συμβαίνειν 1 
συμβαίνοντα 3 
συμβαινόντων 1 
συμβαλεῖν 1 
συμβαῖνον 1 
συμβεβήκει 1 
συμβεβηκός 1 
συμβεβηκότα 1 
συμβεβιωκότες 1 
συμβεβιώκαμεν 1 
συμβεβληκέναι 1 
συμβουλευομένου 1 
συμβουλεύει 1 
συμβουλεύειν 1 
συμβουλεύουσι 1 
συμβουλεύουσιν 1 
συμβουλεύσῃ 1 
συμβουλεύω 1 
συμβόλοις 1 
συμβὰν 1 
συμβῆναι 4 
συμβῇ 1 
συμμάχων 1 
συμμέτρως 1 
συμπέπονθεν 1 
συμπέφυκεν 1 
συμπίπτειν 1 
συμπίπτοντα 1 
συμπαίζειν 4 
συμπαθεῖν 1 
συμπαθῆσαι 1 
συμπανηγυρίσαι 1 
συμπαρακολουθῆσαι 1 
συμπαρεῖναι 1 
συμπεπλέχθαι 1 
συμπεπλεγμένον 1 
συμπεπλεγμένου 2 
συμπεπωκότες 1 
συμπεριενεχθῆναι 1 
συμπεριφέρεσθαι 1 
συμπεριφέρεται 1 
συμπεριφερόμενοι 1 
συμπεριφοράν 2 
συμπεριφορὰς 1 
συμπεριφορᾶς 1 
συμπεριφορᾷ 2 
συμπεφοιτηκότες 1 
συμπιεῖσθε 1 
συμπλεύσετε 1 
συμπληροῖ 1 
συμπληροῦται 1 
συμπλοκὴν 1 
συμπολιτευόμενοι 1 
συμπομπεύσοντα 1 
συμποσίου 1 
συμποσίῳ 2 
συμπροθυμουμένους 1 
συμπροθυμούμεθα 1 
συμπόσια 1 
συμπότης 1 
συμφέρει 12 
συμφέρον 15 
συμφέροντα 2 
συμφέροντι 2 
συμφέροντος 2 
συμφερόντων 2 
συμφοράς 1 
συμφορώτερον 1 
συμφυοῦς 1 
συμφωνίας 1 
συμφωνεῖ 2 
συμφώνως 3 
συμψελλίζειν 1 
συνάγεται 1 
συνάγοντας 1 
συνάχθονται 1 
συνέβαλλον 1 
συνέγραψα 1 
συνέκρινεν 1 
συνέλθετε 1 
συνέρπειν 1 
συνέρχῃ 1 
συνέστηκεν 1 
συνέστησεν 1 
συνέχεται 1 
συνήδονται 1 
συνήθειαν 1 
συνήθεις 6 
συνήθη 2 
συνήθης 1 
συνήθους 1 
συνήθων 3 
συνήργει 1 
συνίστα 1 
συνίστανεν 1 
συνίστασθαι 1 
συναίσθησίν 1 
συναίσθησιν 1 
συναίσθησις 2 
συναγαγεῖν 1 
συναγόντων 1 
συναισθήσεως 1 
συναισθανόμενοι 1 
συναισθανόμενον 1 
συναισθανόμενος 1 
συναισθησόμενος 1 
συναναστρέφεσθαι 1 
συναναστραφείς 1 
συναναστροφῆς 3 
συνανατριβόμενον 1 
συναρμόζοντα 1 
συναρμόσαι 1 
συναρπασθεὶς 1 
συναρπασθῇς 2 
συνατυχεῖν 1 
συναφεῖς 1 
συνδεδεμένους 1 
συνδούλων 1 
συνδραμόντα 1 
συνεβάλετο 1 
συνεβούλευεν 1 
συνεγίγνωσκεν 1 
συνεγγίζοντος 1 
συνεγγισμόν 1 
συνεγγισμός 1 
συνεθέμεθα 1 
συνειδὸς 1 
συνειδὼς 1 
συνειλεγμένα 1 
συνειλούμενα 1 
συνεισφέρειν 2 
συνελθέτω 1 
συνελθόντας 1 
συνελθόντων 1 
συνελκυσθεὶς 1 
συνεορτάζειν 1 
συνεορτάσοντα 1 
συνεορταζόντων 1 
συνεπωθοῦσαν 1 
συνεργείας 2 
συνεργεῖν 2 
συνεργητικούς 1 
συνεργητικόν 2 
συνεργοὺς 1 
συνεργοῦμεν 1 
συνεργοῦντα 1 
συνεργῶ 1 
συνεργῶν 1 
συνεσθίοντας 1 
συνεστραμμένον 1 
συνεστραμμένῳ 1 
συνεσόμενος 1 
συνετετάγμεθα 1 
συνετόν 1 
συνετῶς 2 
συνετῷ 1 
συνευτυχεῖν 1 
συνεχοῦς 1 
συνεχρήσατο 2 
συνεχὲς 1 
συνεχῶς 3 
συνεῖναί 1 
συνεῖναι 2 
συνηγορήσοντα 1 
συνηγορῆσαι 1 
συνηγόρησεν 1 
συνηθείᾳ 2 
συνημμένον 2 
συνημμένου 1 
συνημμένῳ 1 
συνηρμοσμένην 1 
συνησθήσεται 1 
συνθέλω 1 
συνθέλῃς 1 
συνθήκαις 1 
συνθήματα 1 
συνθεῖναι 2 
συνιέναι 1 
συνιδὼν 1 
συνιστάντας 1 
συνοίσει 1 
συνογκᾶσθαι 1 
συνοδίαν 2 
συνοδοιπόρος 1 
συνοικεῖν 1 
συνοικούντων 1 
συνορέγομαι 1 
συνορέγῃ 1 
συνορατικὴν 1 
συνορμῶ 1 
συνορᾶν 1 
συνορᾷ 1 
συνορῶν 1 
συνουσίαζε 1 
συνουσίαν 1 
συνουσίας 1 
συνουσίᾳ 2 
συνουσιάζοντι 1 
συνουσιάσῃ 1 
συνοχῆς 1 
συνοῦσι 1 
συνοῦσιν 1 
συντάξεις 2 
συντίθεμεν 1 
συντίθημι 1 
συντίθησιν 1 
συνταπεινοῦσθαι 1 
συντεθραμμένοι 1 
συντετάραχας 1 
συντετάσθαι 1 
συντιθεῖς 2 
συντομωτέρα 1 
συντρόφων 1 
συνυπάρχει 2 
συνόντας 3 
συνόντες 3 
συνῄσθετο 1 
συνῆλθεν 1 
συνῆς 1 
συρῇ 1 
συσκηνήσετε 1 
συσπουδάζειν 1 
συσπᾷ 1 
συστέλλεσθαι 1 
συστήσεις 1 
συσταθῆναί 1 
συσταθῆναι 2 
συστατικὰ 1 
συστησαμένοις 1 
σφήξ 1 
σφαγέντος 1 
σφαιρίζειν 1 
σφαιρίζοντας 1 
σφαιριστικωτάτην 1 
σφοδρότερον 1 
σφοδρῶς 1 
σφραγίζεται 1 
σφυγμῶν 1 
σφυρὸν 1 
σφύρᾳ 1 
σφῆκες 1 
σχέσει 1 
σχέσεις 8 
σχέσεσι 1 
σχέσεσιν 1 
σχέσεων 3 
σχέσιν 1 
σχήματι 2 
σχήματος 2 
σχεδὸν 8 
σχεῖν 2 
σχοινίου 2 
σχολάζει 1 
σχολάζειν 2 
σχολάζοντα 1 
σχολάζοντος 1 
σχολάζουσι 1 
σχολάζων 1 
σχολάς 1 
σχολή 1 
σχολήν 5 
σχολαίτερον 1 
σχολαστικόν 1 
σχολαστικῶν 1 
σχολαῖς 1 
σχολεῖον 1 
σχολὴ 1 
σχολὴν 6 
σχολῆς 6 
σχολῇ 13 
σχόλια 1 
σχῆμα 8 
σχῆτε 1 
σχῇ 2 
σχῇς 9 
σχῶ 1 
σωθέντι 1 
σωθείς 1 
σωθῆναι 1 
σωθῇς 1 
σωλῆνας 1 
σωμάτιον 38 
σωματίου 6 
σωματίῳ 3 
σωματικοῖς 1 
σωματικὴν 1 
σωματικὸν 1 
σωτηρία 1 
σωτηρίαν 3 
σωφρονῇς 1 
σόν 7 
σός 2 
σόφισμα 1 
σύ 27 
σύγγνωθί 1 
σύγκλητον 2 
σύγκραμα 1 
σύγκρινε 1 
σύκου 1 
σύλλογον 1 
σύμβολα 3 
σύμβολον 2 
σύμβουλον 2 
σύμμετρον 1 
σύμπαντα 1 
σύμπλουν 1 
σύμφωνά 1 
σύμφωνα 1 
σύμφωνον 2 
σύνδειπνος 1 
σύνεστί 1 
σύνεστιν 2 
σύνηθες 3 
σύνοδον 3 
σύνοδος 1 
σύνολον 3 
σύνταγμά 1 
σύνταξιν 3 
σύντασις 1 
σύντροφα 1 
σύριγγα 2 
σύρμα 1 
σύρωμαι 1 
σύρῃ 1 
σύστημα 2 
σώματα 3 
σώματι 10 
σώματος 24 
σώματός 1 
σώσει 1 
σώφρονας 2 
σώφρων 1 
σὰ 14 
σὰρξ 3 
σὲ 25 
σὴν 4 
σὸν 16 
σὸς 1 
σὺ 213 
σὺμβούλευσαι 1 
σὺν 1 
σῆς 1 
σῇ 2 
σῦκον 5 
σῦν 1 
σῦς 3 
σῴζει 2 
σῴζειν 3 
σῴζεται 8 
σῴζηται 1 
σῴζοι 1 
σῴζουσιν 1 
σῴζω 1 
σῴζων 1 
σῶμα 34 
σῶν 7 
σῶσαι 5 
τ 32 
τάδε 2 
τάλανας 1 
τάλας 21 
τάξει 1 
τάξιν 4 
τάξις 1 
τάς 3 
τάφρον 1 
τάχα 10 
τάχος 1 
τέ 2 
τέθεικεν 1 
τέθηπα 1 
τέκνα 24 
τέκνοις 2 
τέκνον 3 
τέκνου 1 
τέκνων 1 
τέκνῳ 1 
τέκτονα 4 
τέκτονες 1 
τέκτονι 2 
τέκτονος 3 
τέκτων 11 
τέλει 1 
τέλειον 2 
τέλειος 1 
τέλη 1 
τέλος 7 
τέλους 2 
τέραν 1 
τέρας 2 
τέρασιν 1 
τέρπου 1 
τέσσαρα 2 
τέσσαρας 1 
τέταμαι 1 
τέταξαι 1 
τέταρτοι 1 
τέταρτον 2 
τέτασο 1 
τέταται 1 
τέτευχεν 1 
τέτρηται 1 
τέτροφας 1 
τέτρωμαι 1 
τέχναι 2 
τέχναις 2 
τέχνας 2 
τέχνη 8 
τέχνην 7 
τέχνης 6 
τήν 1 
τήρει 2 
τί 933 
τίθενται 1 
τίθεσαι 1 
τίθεσθαι 3 
τίθεσθε 1 
τίθησιν 2 
τίλλε 1 
τίλλεσθαι 1 
τίνα 77 
τίνας 10 
τίνει 1 
τίνεις 1 
τίνες 17 
τίνι 44 
τίνος 61 
τίνων 26 
τίς 232 
τίσι 1 
τίσιν 8 
ταλάντου 2 
ταλαίπωρε 2 
ταλαίπωροι 2 
ταλαίπωρον 5 
ταλαίπωρος 3 
ταλαιπωρίας 2 
ταλαιπωρεῖν 1 
ταλαιπώρου 1 
ταλαιπώρους 1 
ταμίαν 1 
ταμίου 1 
ταμιεῖον 2 
ταπείνωσις 1 
ταπειναί 1 
ταπεινοί 1 
ταπεινοφρονήσητε 1 
ταπεινοφροσύνης 1 
ταπεινούμενοι 1 
ταπεινοὶ 1 
ταπεινοὺς 2 
ταπεινοῦν 1 
ταπεινόν 3 
ταπεινός 6 
ταπεινότερον 1 
ταπεινώσῃ 1 
ταπεινὸν 5 
ταπεινῇ 1 
ταπεινῶς 4 
ταράξει 1 
ταράσσει 3 
ταράσσεσθαι 5 
ταράσσεσθε 1 
ταράσσον 1 
ταράσσονται 1 
ταράσσῃ 2 
ταράττεσθαι 1 
ταράττῃ 1 
ταρακτικόν 1 
ταρακτικὴ 1 
ταρασσέσθω 1 
ταρασσόμεθα 1 
ταρασσόμενοι 1 
ταρασσόμενον 1 
ταρασσόμενος 3 
ταραχάς 1 
ταραχαί 1 
ταραχαὶ 1 
ταραχθήσεται 1 
ταραχθήσῃ 1 
ταραχθῆναι 1 
ταραχθῇς 1 
ταραχὴ 1 
ταραχῆς 5 
ταραχῶν 2 
ταχέως 5 
ταχύ 2 
ταχύτερον 1 
ταύταις 3 
ταύτας 12 
ταύτην 69 
ταύτης 20 
ταύτῃ 22 
ταὐτά 4 
ταὐτομάτου 1 
ταὐτόν 1 
ταὐτὰ 11 
ταὐτὸν 2 
ταὐτῷ 1 
ταῖς 76 
ταῦθ 1 
ταῦρος 6 
ταῦτ 13 
ταῦτά 19 
ταῦτα 316 
τε 81 
τείνεται 1 
τείχη 1 
τεθαρρηκέναι 1 
τεθαρρηκότως 1 
τεθαυμακότες 1 
τεθαυμακότων 2 
τεθαύμακας 1 
τεθαύμακεν 1 
τεθεράπευκέ 1 
τεθεράπευκεν 1 
τεθνήξομαι 1 
τεθῆναι 1 
τεθῇς 1 
τεινομένου 1 
τειχίον 1 
τεκμήριον 1 
τεκμαίρεσθαι 1 
τεκνία 2 
τεκνίον 1 
τεκνοτροφεῖν 1 
τεκούσῃ 1 
τεκτονικά 1 
τεκτονικὴν 1 
τεκτονικῆς 1 
τεκτονικῶν 1 
τελέως 2 
τελείαν 1 
τελείους 1 
τελείως 1 
τελειοῦται 1 
τελειωθεῖσαν 1 
τελειωθῇ 1 
τελειότης 1 
τελεσφορήσῃ 1 
τελευταίαν 1 
τελευταῖα 2 
τελευταῖον 4 
τελευτῇ 1 
τελώνης 1 
τετάσθαι 2 
τετάχθωσαν 1 
τετέλεσται 1 
τεταγμέναι 2 
τεταγμένη 1 
τεταγμένους 1 
τεταγμένως 2 
τεταγμένῃ 2 
τεταπείνωται 1 
τεταπεινομένων 1 
τεταπεινωμένος 2 
τεταραγμένοις 1 
τεταραγμένος 1 
τεταχώς 1 
τετευχόσι 1 
τετιμηκὼς 1 
τετράκις 1 
τετράσσαρον 1 
τετρίμμεθα 1 
τετραετίαν 1 
τετρημένα 1 
τετρυπημένον 2 
τετυπωκόσι 1 
τετυπωμένον 3 
τετυφλωμένος 1 
τετυφλωμένους 1 
τετυχηκέναι 1 
τετυχηκότα 1 
τευξόμεθα 1 
τευξόμενος 1 
τεχνίον 1 
τεχνίτην 3 
τεχνίτης 2 
τεχνίτου 3 
τεχνίτῃ 2 
τεχνική 1 
τεχνικώτατα 1 
τεχνικὰ 2 
τεχνικῆς 1 
τεχνικῶς 1 
τεχνιτῶν 1 
τεχνολογήσεις 1 
τεχνολογῆσαι 1 
τεχνολόγει 1 
τεχνῶν 3 
τεύξεται 3 
τεύξομαι 1 
τεύξονται 1 
τεύξῃ 2 
τεῖχος 2 
τεῦξις 1 
τηλικαύτας 1 
τηλικαύτη 1 
τηλικαύτην 3 
τηλικαῦτα 6 
τηλικούτου 2 
τηλικούτων 3 
τηλικούτῳ 3 
τηλικοῦτο 2 
τηλικοῦτον 2 
τηνικαῦτα 1 
τηρήσει 1 
τηρήσεως 1 
τηρήσω 2 
τηρήσων 1 
τηρήσῃ 1 
τηρεῖ 1 
τηρεῖν 9 
τηρεῖς 3 
τηρούμενον 1 
τηροῦντα 2 
τηροῦντι 1 
τηρῆσαι 13 
τηρῆται 1 
τηρῶ 1 
τηρῶν 2 
τι 400 
τιθέμεθα 1 
τιθέμενος 1 
τιθέναι 1 
τιθέντα 1 
τιθέντες 1 
τιθεῖς 1 
τιλλόμενα 1 
τιλλόμενοι 1 
τιμάς 1 
τιμήσαιντο 1 
τιμήσεις 1 
τιμαῖς 1 
τιμωρήσασθαι 1 
τιμωρήσομαι 2 
τιμώμενον 1 
τιμὰς 1 
τιμὴ 1 
τιμὴν 1 
τιμᾶν 2 
τιμᾶται 1 
τιμῆς 1 
τιμῆσαι 1 
τιμῇ 1 
τιμῶ 1 
τιμῶν 2 
τιμῶσι 1 
τινά 10 
τινάς 1 
τινές 3 
τινί 5 
τινα 89 
τινας 11 
τινες 18 
τινι 38 
τινος 53 
τινων 7 
τινός 5 
τινὰ 50 
τινὰς 5 
τινὲς 1 
τινὶ 14 
τινὸς 24 
τινῶν 9 
τις 249 
τισιν 6 
τισὶν 4 
τιτθάς 1 
τιτθή 2 
τιτθὰς 1 
τιτθὴν 1 
τιτθῆς 1 
τιτλάρια 1 
τλῆναι 1 
τμηθῆναι 1 
τοίνυν 34 
τοίχοις 1 
τοίχους 1 
τοι 19 
τοιάσδε 1 
τοιαύτας 4 
τοιαύτη 11 
τοιαύτην 17 
τοιαύτης 6 
τοιαύτῃ 5 
τοιαῦτά 1 
τοιαῦτα 20 
τοιαῦταί 1 
τοιγάρτοι 1 
τοιγαροῦν 10 
τοιούτοις 7 
τοιούτου 11 
τοιούτους 4 
τοιούτων 16 
τοιούτῳ 10 
τοιοῦδ 1 
τοιοῦτ 1 
τοιοῦτο 1 
τοιοῦτοί 1 
τοιοῦτοι 4 
τοιοῦτον 38 
τοιοῦτος 17 
τοιοῦτό 1 
τοιοῦτόν 25 
τοιοῦτός 2 
τολμήσαις 1 
τολμήσει 1 
τολμᾷ 4 
τολμῶ 1 
τολμῶσι 1 
τοξεύων 1 
τοξοτῶν 1 
τορεύματι 1 
τορύνην 1 
τοσαύτη 1 
τοσαύτην 2 
τοσαῦτα 4 
τοσούσδε 2 
τοσούτου 7 
τοσούτους 5 
τοσούτων 5 
τοσούτῳ 11 
τοσοῦτο 1 
τοσοῦτοι 2 
τοσοῦτον 4 
του 1 
τουτὶ 1 
τούς 1 
τούτοις 63 
τούτου 77 
τούτους 15 
τούτων 159 
τούτῳ 57 
τοὐναντίον 3 
τοὺς 320 
τοῖος 2 
τοῖς 312 
τοῖσδε 2 
τοῦ 665 
τοῦδ 1 
τοῦδε 1 
τοῦθ 2 
τοῦτ 29 
τοῦτο 421 
τοῦτον 41 
τοῦτό 30 
τοῦτόν 1 
τράχηλον 11 
τράχηλος 2 
τρέμε 1 
τρέμει 2 
τρέμειν 1 
τρέμεις 6 
τρέμοντα 2 
τρέμοντες 2 
τρέμοντι 1 
τρέμων 5 
τρέπονται 1 
τρέφε 1 
τρέφειν 1 
τρέφεις 2 
τρέφηται 1 
τρέφοντες 1 
τρέφουσιν 1 
τρέχειν 2 
τρέχοντος 1 
τρέχωμεν 2 
τρέχων 1 
τρέψαι 1 
τρία 5 
τρίβων 2 
τρίβωνα 8 
τρίβῃ 1 
τρίτην 4 
τρίτοι 1 
τρίτον 4 
τρίτος 2 
τρίτου 1 
τρίχας 2 
τρίχες 1 
τρίψοντας 1 
τρίψω 1 
τραγικὴν 1 
τραγῳδήσω 2 
τραγῳδία 2 
τραγῳδίαι 2 
τραγῳδίαν 1 
τραγῳδεῖ 1 
τραγῳδούς 1 
τραγῳδοὶ 2 
τραγῳδοῦ 1 
τραγῳδόν 1 
τραγῳδὸς 2 
τραγῳδῷ 1 
τραγῴδει 2 
τραπέζας 1 
τραπεζίτῃ 1 
τραπεζῆας 1 
τραχέων 1 
τραχέως 1 
τραχήλου 2 
τραχήλῳ 1 
τραχεῖ 1 
τραχεῖα 1 
τραχηλοκοπήσω 1 
τραχηλοκοπεῖσθαι 2 
τραχηλοκοπηθήσομαι 1 
τραχηλοκοπηθῆναι 1 
τραχηλοκοπῆσαι 1 
τραχυτάτης 1 
τραχύτερον 1 
τραχὺ 1 
τρεφόμενον 1 
τρεῖς 4 
τριάκοντα 2 
τριβήν 1 
τριβωνάριον 1 
τριβωναρίῳ 1 
τριβώνιον 1 
τριβῆς 2 
τριγχὸν 1 
τριγώνου 1 
τριμήνῳ 1 
τρισμύρια 2 
τρισσά 1 
τρισὶ 1 
τριχὸς 1 
τριχῶν 2 
τροπικόν 1 
τροφάς 2 
τροφή 1 
τροφήν 3 
τροφαί 2 
τροφαὶ 2 
τροφεῖα 1 
τροφὰς 7 
τροφῆς 3 
τροχαστικὴ 1 
τροχοῦ 1 
τροχὸς 1 
τρυγητὸν 1 
τρυφερά 1 
τρυφερὰν 1 
τρυφᾶν 1 
τρυφῇ 1 
τρόμον 1 
τρόπον 15 
τρόπος 2 
τρόπου 1 
τρόπους 1 
τρόπων 1 
τρόπῳ 4 
τρώγειν 1 
τρώγλης 1 
τρὶς 3 
τρῖψις 1 
τυγχάνει 1 
τυγχάνειν 3 
τυγχάνοντ 1 
τυγχάνοντά 1 
τυγχάνοντα 1 
τυγχάνοντες 1 
τυγχάνουσιν 2 
τυγχάνων 2 
τυλοῦται 1 
τυπούμεθα 1 
τυπούμενον 1 
τυπτέσθω 1 
τυπτόμενος 1 
τυράννοις 2 
τυράννου 3 
τυράννους 9 
τυράννων 1 
τυραννίδες 1 
τυραννίδος 3 
τυρὸν 3 
τυφλαῖς 1 
τυφλοί 1 
τυφλοὶ 1 
τυφλοὺς 1 
τυφλοῖς 1 
τυφλός 1 
τυφλὸν 1 
τυφλὸς 4 
τυχεῖν 7 
τυχούσης 1 
τυχοῦσα 2 
τυχοῦσι 1 
τυχόν 1 
τυχόντι 5 
τυχὸν 9 
τυχὼν 3 
των 1 
τό 5 
τόδε 4 
τόθ 2 
τόλμα 1 
τόλμησον 1 
τόν 2 
τόνοι 3 
τόνος 1 
τόνους 2 
τόνῳ 1 
τόποι 3 
τόποις 3 
τόπον 25 
τόπος 6 
τόπου 3 
τόπους 4 
τόπων 2 
τόπῳ 7 
τόσσα 3 
τότ 5 
τότε 28 
τύπους 2 
τύπτε 1 
τύπτει 1 
τύπτειν 1 
τύραννοι 3 
τύραννον 4 
τύραννος 16 
τύφου 1 
τύχη 1 
τύχην 4 
τύχης 2 
τύχοι 2 
τύχω 1 
τύχῃ 19 
τἀγαθὰ 2 
τἀγαθὸν 2 
τἀδιάφορα 1 
τἀληθῆ 5 
τἀλλότρια 2 
τἀμαυτοῦ 1 
τἀναγκαῖα 1 
τἀναντία 4 
τἀπίχειρα 1 
τἆλλ 1 
τἆλλα 12 
τἥντινά 1 
τὰ 833 
τὰς 203 
τὴν 659 
τὸ 1215 
τὸν 549 
τᾶς 1 
τῆς 274 
τῇ 154 
τῇδε 2 
τῶν 695 
τῷ 387 
τῷδ 1 
τῷδε 2 
υ 1 
υτὴν 1 
υἱεῖ 1 
υἱοί 1 
υἱον 1 
υἱοὺς 1 
υἱοῖς 1 
υἱοῦ 4 
υἱόν 5 
υἱός 1 
υἱὸν 6 
υἱὸς 10 
υἱῶν 1 
φ 1 
φάγε 2 
φάγητε 1 
φάγω 1 
φάγῃ 4 
φάρμακα 2 
φάρμακον 3 
φάτνην 1 
φέρε 34 
φέρει 8 
φέρειν 9 
φέρεις 3 
φέρεσθαι 2 
φέρεσθε 1 
φέρετ 1 
φέρεται 1 
φέρετε 1 
φέρομεν 1 
φέροντα 2 
φέρονται 2 
φέρουσα 1 
φέρουσαν 1 
φέρω 1 
φέρων 1 
φέρῃ 4 
φήμη 3 
φήμην 3 
φήμης 1 
φίλα 2 
φίλαυτον 1 
φίλε 1 
φίλει 1 
φίλιας 1 
φίλοι 7 
φίλοις 2 
φίλον 19 
φίλος 15 
φίλου 6 
φίλους 19 
φίλτατοι 1 
φίλτερον 2 
φίλτερος 2 
φίλων 4 
φίλῳ 3 
φαίνει 1 
φαίνεσθαί 1 
φαίνεσθαι 9 
φαίνεταί 4 
φαίνεται 21 
φαίνηταί 1 
φαίνηται 3 
φαίνομαι 1 
φαίνου 1 
φαίνῃ 1 
φαγέτω 1 
φαγεῖν 10 
φαιδρῷ 1 
φαινομένοις 2 
φαινομένου 1 
φαινομένῳ 7 
φαινόλῃ 1 
φαινόμεθα 1 
φαινόμενα 3 
φαινόμενον 13 
φαλακρόν 1 
φανέν 1 
φανήσεται 1 
φανερῷ 2 
φανεῖ 1 
φανεῖσα 1 
φανεῖταί 1 
φανεῖται 2 
φανοῦμαι 4 
φαντάζεσθε 4 
φαντάζεται 3 
φαντάζηται 1 
φαντάζομαι 2 
φαντάζονταί 1 
φαντάζονται 3 
φαντάζου 1 
φαντάζωμαι 1 
φαντάζωνται 1 
φαντάζῃ 2 
φανταζόμεθα 4 
φανταζόμενος 2 
φαντασία 14 
φαντασίαι 4 
φαντασίαις 22 
φαντασίαν 17 
φαντασίας 14 
φαντασίᾳ 1 
φαντασθείης 1 
φαντασιῶν 33 
φανὲν 1 
φανῆναι 1 
φανῇ 5 
φαρμακοπῶλαι 1 
φασί 2 
φασιν 1 
φασὶν 2 
φαυλοτέρου 1 
φαύλου 1 
φαύλων 3 
φαῦλα 4 
φαῦλον 1 
φείδεται 1 
φείδῃ 1 
φερόντων 1 
φευκτέον 1 
φευκτόν 2 
φευκτότερα 1 
φεύγειν 6 
φεύγεις 1 
φεύγετε 3 
φεύγοντες 1 
φεύγουσι 1 
φεύγουσιν 1 
φεύγων 3 
φεύξεται 1 
φεῦγε 1 
φημί 3 
φημι 1 
φημὶ 1 
φησί 6 
φησίν 72 
φησιν 3 
φησὶν 1 
φθάνοντα 1 
φθέγγεσθαι 1 
φθέγξαι 1 
φθέγξηται 1 
φθίνοντα 1 
φθαρτὰ 1 
φθαρῆναι 3 
φθεῖρον 1 
φθισικὸς 1 
φθισικῷ 1 
φθονήσει 1 
φθονήσητε 1 
φθονήσω 2 
φθονείτω 2 
φθονερούς 1 
φθονερὸν 1 
φθονεῖν 2 
φθονεῖς 3 
φθονοίη 1 
φθονῆσαι 1 
φθονῶ 1 
φθονῶν 3 
φθορεῖς 1 
φθόγγους 1 
φθόγγων 1 
φθόνοι 1 
φθόνον 4 
φθόνος 4 
φθόνου 1 
φθόνους 1 
φιλάλληλον 3 
φιλάνθρωπον 1 
φιλάνθρωπος 1 
φιλάργυρον 2 
φιλία 2 
φιλίαν 3 
φιλίας 4 
φιλαδέλφου 1 
φιλαλλήλου 1 
φιλανθρώπως 1 
φιλανθρώπῳ 1 
φιλαργυρίαν 2 
φιλεῖ 2 
φιλεῖν 8 
φιλεῖς 2 
φιλεῖσθαι 2 
φιλικά 1 
φιλικώτερον 1 
φιλοθέωρόν 1 
φιλοθεάμονες 1 
φιλοκάλου 1 
φιλολογίας 1 
φιλολογεῖς 1 
φιλολογῶ 1 
φιλολόγου 1 
φιλολόγων 1 
φιλοπονεῖν 1 
φιλοσοφήσω 1 
φιλοσοφία 5 
φιλοσοφίαν 6 
φιλοσοφίας 8 
φιλοσοφίᾳ 3 
φιλοσοφεῖ 1 
φιλοσοφεῖν 11 
φιλοσοφεῖς 1 
φιλοσοφοῦντας 1 
φιλοσοφοῦντες 2 
φιλοσοφοῦντος 5 
φιλοσοφῆσαι 1 
φιλοσοφῶν 2 
φιλοστοργία 1 
φιλοστοργίαν 6 
φιλοστοργίας 1 
φιλοστοργεῖ 1 
φιλοστοργεῖσθαι 1 
φιλοστοργοῦσιν 1 
φιλοστόργου 1 
φιλοστόργους 1 
φιλοστόργως 1 
φιλοστόργῳ 1 
φιλοσόφησον 1 
φιλοσόφοις 10 
φιλοσόφου 23 
φιλοσόφους 3 
φιλοσόφων 23 
φιλοσόφῳ 2 
φιλοτεχνήσω 1 
φιλοτεχνίαν 2 
φιλοτεχνεῖ 2 
φιλοτεχνεῖν 2 
φιλοτεχνοῦντες 1 
φιλοφρονουμένους 1 
φιλοφροσύνη 1 
φιλοῦμεν 1 
φιλοῦντα 1 
φιλτάτων 1 
φιλόδοξον 1 
φιλόθηρος 1 
φιλόλογος 1 
φιλόλογός 1 
φιλόξενον 1 
φιλόπατριν 1 
φιλόπονον 4 
φιλόσοφε 9 
φιλόσοφοι 21 
φιλόσοφον 16 
φιλόσοφος 27 
φιλόσοφός 2 
φιλόστοργον 7 
φιλόστοργος 3 
φιλότεχνον 1 
φιλόψυχον 1 
φιλῶ 2 
φιλῶμεν 1 
φλέγμα 1 
φλεβοτόμησον 1 
φλεγμαίνει 1 
φλεγμαίνουσιν 1 
φλυάρει 1 
φλυάρου 1 
φλυαρία 2 
φλυαρίας 1 
φλυαρότεροι 1 
φλυαρότερος 1 
φλυαρῆσαί 1 
φλυαρῇ 1 
φλύαρος 2 
φοίνικα 2 
φοβήσεται 1 
φοβήσῃ 2 
φοβερά 3 
φοβεροί 2 
φοβερόν 1 
φοβερός 2 
φοβερὰ 5 
φοβερὸν 3 
φοβερὸς 3 
φοβεῖσθαί 1 
φοβεῖσθαι 11 
φοβεῖσθε 2 
φοβεῖταί 1 
φοβεῖται 6 
φοβηθήσεταί 1 
φοβηθῆναι 1 
φοβουμένου 1 
φοβουμένων 1 
φοβούμεθα 5 
φοβούμενοι 1 
φοβούμενον 2 
φοβούμενος 4 
φοβοῦμαί 1 
φοβοῦμαι 4 
φοβοῦνται 1 
φοβώμεθα 1 
φοβῇ 8 
φοβῶμαί 1 
φοβῶμαι 1 
φοιτῶν 1 
φοράν 1 
φορήσω 1 
φορεῖν 4 
φορητόν 1 
φορτίον 1 
φορτίου 1 
φορτικόν 1 
φορτικὰ 1 
φορτικὸν 1 
φορὰν 1 
φορᾷ 1 
φορῇς 1 
φορῶ 1 
φράζει 2 
φράζειν 2 
φράζοντα 1 
φράσεως 1 
φρένας 4 
φραστικήν 1 
φραστικὴ 1 
φραστικὴν 1 
φραστικῆς 2 
φρενιτικοῦ 1 
φρονήσει 1 
φρονήσεως 1 
φρονίμου 1 
φρονίμων 2 
φρονίμως 1 
φρονίμῳ 1 
φρονεῖν 2 
φρονεῖς 2 
φροντίδες 1 
φροντίζειν 4 
φροντίζεις 2 
φροντίζουσιν 1 
φροντίζω 3 
φρονῶ 1 
φρυάγματος 1 
φρόνει 1 
φρόνησις 1 
φρόνιμον 1 
φρόνιμος 3 
φρύγανα 1 
φυγάς 1 
φυγή 3 
φυγήν 3 
φυγαδευθῆναι 3 
φυγαδεῦσαι 1 
φυγεῖν 3 
φυγὴ 3 
φυγὴν 2 
φυγὼν 1 
φυγῆς 3 
φυλάξαι 1 
φυλάσσει 2 
φυλάσσειν 4 
φυλάσσεις 2 
φυλάσσου 1 
φυλάττειν 6 
φυλάττεις 1 
φυλακή 1 
φυλακήν 9 
φυλακὴ 2 
φυλακὴν 6 
φυλακῆς 3 
φυλακῇ 7 
φυλαχθῆναι 1 
φυλλορροεῖν 2 
φυσηθεὶς 1 
φυσημάτιον 1 
φυσική 1 
φυσικαὶ 1 
φυσικοῦ 2 
φυσικὰ 1 
φυσικὰς 5 
φυσικὴ 2 
φυσικὴν 2 
φυσικὸν 1 
φυσικὸς 1 
φυσικῆς 1 
φυσικῇ 1 
φυσικῶν 1 
φυσικῶς 2 
φυτάριον 1 
φυτοῖς 1 
φυτὰ 3 
φυτὸν 1 
φυτῷ 1 
φυόμενα 1 
φωνάς 1 
φωνή 1 
φωνήν 4 
φωναί 1 
φωνασκικῶς 1 
φωναὶ 4 
φωναῖς 1 
φωνητικῆς 1 
φωνὰς 6 
φωνὴ 2 
φωνὴν 6 
φωνῆς 1 
φωνῇ 1 
φωνῶν 2 
φωτίζειν 1 
φωτίσαντι 1 
φωτὸς 1 
φόβοι 1 
φόβον 7 
φόβος 3 
φόβου 4 
φόβους 1 
φόβων 3 
φόβῳ 1 
φόνον 1 
φύγω 2 
φύγῃ 1 
φύεσθαι 1 
φύεταί 1 
φύεται 1 
φύλακι 1 
φύλασσε 1 
φύματα 2 
φύντα 1 
φύρομαι 1 
φύρονται 1 
φύρουσι 1 
φύρω 1 
φύσει 49 
φύσεις 1 
φύσεως 17 
φύσιν 76 
φύσις 22 
φώνασκος 1 
φὠνάς 1 
φῂς 1 
φῦσαι 1 
φῶμεν 1 
φῶς 7 
φῶσιν 1 
χάρακα 1 
χάριν 7 
χάρις 4 
χάρισαί 1 
χάρισαι 2 
χάριτας 2 
χάσκοντες 2 
χάσκων 1 
χάσκῃς 1 
χίλια 1 
χαίρει 2 
χαίρειν 7 
χαίρεις 2 
χαίροντα 1 
χαίροντας 1 
χαίρουσιν 1 
χαίρω 2 
χαίρων 4 
χαίρωσιν 2 
χαίτας 1 
χαίτης 1 
χαιρέτω 1 
χαλέπαινε 1 
χαλεπήνας 1 
χαλεπαίνειν 5 
χαλεπαίνεις 6 
χαλεπαίνομεν 2 
χαλεπανεῖ 1 
χαλεπω 1 
χαλεπωτέρων 1 
χαλεπόν 2 
χαλεπός 1 
χαλεπώτατον 1 
χαλεπώτερα 2 
χαλεπώτεραι 1 
χαλεπὰ 1 
χαλεπὸν 1 
χαλεπὸς 1 
χαλεπῶν 1 
χαλεπῶς 3 
χαλινάρια 1 
χαλκέα 1 
χαλκέων 1 
χαλκέως 1 
χαλκεύς 2 
χαλκεύων 1 
χαλκεὺς 3 
χαλκός 1 
χαλκὸς 1 
χαμαὶ 3 
χαρίζομαί 1 
χαρίσασθαι 1 
χαρίσηται 1 
χαρίσωμαι 1 
χαρακτήρ 2 
χαρακτῆρα 5 
χαρακτῆρας 1 
χασμήσασθαι 1 
χαυνῶσαι 1 
χαῖρε 2 
χείρονές 1 
χείρονα 3 
χείρονας 1 
χείρονος 3 
χείρων 5 
χειλῶν 2 
χειμάζεσθαι 1 
χειμάσκησον 1 
χειμασκῆσαι 1 
χειμών 1 
χειμὼν 4 
χειμῶνα 1 
χειμῶνες 1 
χειμῶνι 1 
χειμῶνος 4 
χειροτονηθῆναι 1 
χειρὸς 2 
χειρῶν 1 
χελιδόνων 1 
χερσὶ 1 
χερσὶν 2 
χεὶρ 2 
χεῖρα 9 
χεῖρας 13 
χεῖρες 1 
χεῖρον 9 
χεῖρόν 2 
χηνίδια 1 
χιλίαρχον 1 
χιλίους 3 
χιλιοστὸν 1 
χιτωνάριον 2 
χιτῶνα 1 
χιτῶνος 1 
χλιαρώτερον 1 
χοίρῳ 1 
χοιρίδιον 1 
χοιρείου 1 
χολέραν 1 
χολὴν 1 
χορδῶν 1 
χορευτής 1 
χορτάσῃ 1 
χορτασθῆναι 1 
χορτασθῆτε 1 
χορῷ 1 
χρήμασιν 1 
χρήματα 1 
χρήσας 1 
χρήσασθαι 6 
χρήσει 7 
χρήσεις 1 
χρήσεως 4 
χρήσηταί 1 
χρήσιμά 1 
χρήσιμοί 1 
χρήσιμοι 3 
χρήσιμον 5 
χρήσομαί 1 
χρήσομαι 4 
χρεία 14 
χρείαν 36 
χρείας 3 
χρείᾳ 1 
χρειῶν 1 
χρησίμου 1 
χρησίμων 1 
χρησμοὺς 1 
χρησμῳδεῖ 1 
χρησμῷ 1 
χρηστέον 2 
χρηστήρια 1 
χρηστικά 1 
χρηστική 2 
χρηστικήν 1 
χρηστικώτερον 1 
χρηστικὰ 1 
χρηστικὰς 2 
χρηστικὴ 2 
χρηστικὴν 4 
χρηστικὸν 4 
χρηστικὸς 1 
χρηστικῇ 1 
χρηστικῶς 2 
χρηστὰ 1 
χρησόμενον 1 
χρησόμενος 1 
χρυσίον 2 
χρυσοῦν 4 
χρυσοῦς 1 
χρυσωμάτων 1 
χρυσώματα 1 
χρυσὸς 1 
χρυσᾶ 1 
χρωμάτων 2 
χρωμένοις 1 
χρωμένους 2 
χρωμένων 1 
χρωμένῳ 1 
χρόα 1 
χρόνοι 1 
χρόνον 10 
χρόνος 4 
χρόνου 8 
χρόνους 1 
χρόνῳ 8 
χρύσωμα 1 
χρώματα 1 
χρώματος 1 
χρώμεθα 8 
χρώμενοι 1 
χρώμενον 5 
χρώμενος 3 
χρὴ 5 
χρῆμά 1 
χρῆσθαι 31 
χρῆσθε 1 
χρῆσιν 9 
χρῆσις 15 
χρῆται 10 
χρῇ 6 
χρῶ 2 
χρῶμα 1 
χρῶμαι 6 
χυλῶν 1 
χωλοί 1 
χωλούς 1 
χωλοὺς 1 
χωλοῖς 1 
χωλὸς 1 
χωρήσῃ 1 
χωρίζεσθαι 1 
χωρίζεται 1 
χωριζόμεθα 1 
χωρισθῆναι 1 
χωρὶς 3 
χόρτον 2 
χόρτος 3 
χόρτου 1 
χύτρα 3 
χύτραν 3 
χύτρας 1 
χώραν 19 
χώρας 2 
χώρᾳ 4 
χὠς 1 
ψέγε 1 
ψέγει 1 
ψέγειν 1 
ψέγεις 1 
ψέγεσθαι 1 
ψέγετε 1 
ψέγομεν 1 
ψέγοντες 2 
ψέγουσιν 1 
ψέγῃς 1 
ψέξαι 2 
ψέξας 1 
ψέξητε 1 
ψεκτόν 1 
ψεκτὸν 1 
ψευδέσι 1 
ψευδεῖ 2 
ψευδομένους 1 
ψευδῆ 3 
ψευδῶς 1 
ψεύδει 4 
ψεύδη 1 
ψεύδονται 1 
ψεύδους 2 
ψεύσασθαι 1 
ψεύσῃ 1 
ψεῦδος 13 
ψεῦδός 2 
ψηφίζουσιν 1 
ψηφίζων 1 
ψιλούμενόν 1 
ψιλὰ 1 
ψιλὰς 1 
ψιλῆς 1 
ψιλῇ 1 
ψιλῶς 1 
ψοφήσαντος 1 
ψοφήσῃ 2 
ψυχάριον 1 
ψυχή 4 
ψυχήν 2 
ψυχαγωγεῖ 1 
ψυχαγωγηθῆναι 1 
ψυχαγωγῆται 1 
ψυχαὶ 2 
ψυχική 1 
ψυχικοῖς 1 
ψυχικὴν 1 
ψυχικῶν 1 
ψυχρολογίας 1 
ψυχρολουτρεῖν 1 
ψυχροῦ 2 
ψυχρότερόν 1 
ψυχρὰ 1 
ψυχρὰν 1 
ψυχρὸν 3 
ψυχρὸς 1 
ψυχρῶν 1 
ψυχρῷ 1 
ψυχὴ 6 
ψυχὴν 6 
ψυχῆς 18 
ψυχῇ 3 
ψωμόν 1 
ψωμὸν 1 
ψόγον 2 
ψόγος 1 
ψόγων 1 
ψόφον 2 
ψόφος 3 
ψόφου 1 
ψόφῳ 1 
ψύχει 1 
ψύχη 1 
ψῆφοι 1 
ψῦξαι 1 
ψῦχέ 1 
ἀέρα 3 
ἀήττητον 1 
ἀήττητος 3 
ἀβέβαιόν 1 
ἀβέλτερον 1 
ἀβελτερία 1 
ἀβλαβές 1 
ἀβλαβής 1 
ἀβλαβεῖς 1 
ἀβλαβὲς 1 
ἀβλαβὴς 2 
ἀβοήθητον 2 
ἀβοήθητος 1 
ἀβοήθητός 1 
ἀβοηθήτου 1 
ἀβουλήτων 1 
ἀγάλματα 1 
ἀγάλματος 1 
ἀγάπα 1 
ἀγέλας 1 
ἀγέλης 1 
ἀγέννεια 2 
ἀγέννειαν 1 
ἀγήρων 1 
ἀγαγεῖν 1 
ἀγαθά 5 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθοὶ 1 
ἀγαθοὺς 1 
ἀγαθοῖς 2 
ἀγαθοῦ 46 
ἀγαθόν 41 
ἀγαθός 7 
ἀγαθὰ 25 
ἀγαθὴν 1 
ἀγαθὸν 52 
ἀγαθὸς 15 
ἀγαθῶν 26 
ἀγαθῷ 11 
ἀγανακτήσεις 1 
ἀγανακτήσετε 1 
ἀγανακτεῖν 1 
ἀγανακτεῖς 9 
ἀγανακτεῖτε 1 
ἀγανακτοῦμεν 1 
ἀγανακτοῦντα 1 
ἀγανακτοῦντας 1 
ἀγανακτοῦντες 1 
ἀγανακτοῦντι 1 
ἀγανακτοῦντος 1 
ἀγανακτοῦσιν 1 
ἀγανακτῇς 1 
ἀγανακτῶ 1 
ἀγανακτῶσιν 1 
ἀγαπητὸν 1 
ἀγγέλου 1 
ἀγγαρεία 1 
ἀγγείῳ 1 
ἀγγελία 1 
ἀγγελίας 1 
ἀγγεννεῖς 1 
ἀγγεῖλαι 1 
ἀγγεῖον 1 
ἀγεννέστερος 1 
ἀγεννής 2 
ἀγεννείας 2 
ἀγεννείᾳ 1 
ἀγεννεῖς 1 
ἀγεννὲς 2 
ἀγεννὴς 1 
ἀγεννῆ 1 
ἀγεννῶν 1 
ἀγεννῶς 2 
ἀγκίστρῳ 1 
ἀγνοήσει 1 
ἀγνοήσωμεν 1 
ἀγνοίας 1 
ἀγνοεῖ 3 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγνοεῖς 7 
ἀγνοεῖσθαι 2 
ἀγνοεῖτε 1 
ἀγνοούντων 2 
ἀγνοοῦντα 1 
ἀγνοοῦντας 1 
ἀγνοοῦντι 1 
ἀγνοῇς 1 
ἀγνοῶν 1 
ἀγνωμονῇ 1 
ἀγνωμόνως 1 
ἀγνόει 1 
ἀγνώμονα 1 
ἀγνώμονος 1 
ἀγοράζεις 1 
ἀγοράν 1 
ἀγοράσαντες 1 
ἀγοράσῃ 1 
ἀγορασθεὶς 1 
ἀγορὰν 1 
ἀγορὰς 1 
ἀγορᾷ 2 
ἀγράμματικος 1 
ἀγράμματοι 1 
ἀγράμματος 1 
ἀγρίδιον 4 
ἀγρίων 1 
ἀγραμμάτως 1 
ἀγριδίου 3 
ἀγροὺς 2 
ἀγροῖς 2 
ἀγροῦ 1 
ἀγρυπνήσει 1 
ἀγρυπνήσομεν 1 
ἀγρυπνεῖ 2 
ἀγρυπνεῖν 1 
ἀγρυπνεῖς 4 
ἀγρυπνοῦντα 1 
ἀγρυπνῆσαί 1 
ἀγρυπνῆσαι 1 
ἀγρός 1 
ἀγρύπνησον 2 
ἀγρὸν 8 
ἀγρὸς 1 
ἀγρῷ 1 
ἀγχόνῃ 1 
ἀγωγόν 1 
ἀγωγὸν 1 
ἀγωνίας 1 
ἀγωνίζεσθαι 3 
ἀγωνίζεται 1 
ἀγωνιζομένοις 1 
ἀγωνιστέον 2 
ἀγωνιᾶν 5 
ἀγωνιᾶς 1 
ἀγωνιᾷ 4 
ἀγωνιᾷς 4 
ἀγωνιῶ 3 
ἀγωνιῶμεν 2 
ἀγωνιῶν 1 
ἀγωνιῶντα 1 
ἀγωνιῶσιν 1 
ἀγωνοθέτην 1 
ἀγόραζε 1 
ἀγύμναστοί 2 
ἀγύμναστός 1 
ἀγύρται 1 
ἀγών 1 
ἀγὼν 2 
ἀγῶνα 8 
ἀγῶνας 1 
ἀγῶνι 1 
ἀδέξιος 1 
ἀδήλου 1 
ἀδίκου 1 
ἀδίκους 1 
ἀδίκων 1 
ἀδίκως 1 
ἀδίκῳ 1 
ἀδαμάντινον 1 
ἀδελφέ 5 
ἀδελφοί 1 
ἀδελφούς 5 
ἀδελφοὶ 4 
ἀδελφοὺς 3 
ἀδελφοῦ 7 
ἀδελφόν 8 
ἀδελφός 3 
ἀδελφὸν 6 
ἀδελφὸς 8 
ἀδελφῶν 2 
ἀδελφῷ 3 
ἀδιάκριτον 1 
ἀδιάκριτος 1 
ἀδιάρθρωτον 2 
ἀδιάφορα 7 
ἀδιάφοροι 3 
ἀδιάφορον 3 
ἀδιάφορος 3 
ἀδιανόητον 1 
ἀδιανόητόν 1 
ἀδιαφορίαν 1 
ἀδιαφορίας 1 
ἀδιαφορεῖν 1 
ἀδιαφορητικόν 1 
ἀδικήσαντά 1 
ἀδικήσας 1 
ἀδικήσει 1 
ἀδικία 1 
ἀδικίαν 1 
ἀδικίας 2 
ἀδικεῖν 1 
ἀδικούντων 1 
ἀδικοῦντας 1 
ἀδικοῦντι 1 
ἀδικῇ 1 
ἀδοκίμαστον 1 
ἀδοκίμους 1 
ἀδοκίμων 1 
ἀδολεσχοῦντος 1 
ἀδοξία 3 
ἀδοξίαν 2 
ἀδοξοῦντα 1 
ἀδούλευτον 1 
ἀδρανεῖς 1 
ἀδυνάτως 1 
ἀδυναμίας 4 
ἀδυνατῷ 1 
ἀδόκιμόν 1 
ἀδύνατον 12 
ἀδύνατόν 4 
ἀεί 3 
ἀεροβατεῖν 1 
ἀεὶ 26 
ἀζήμιοι 1 
ἀζήμιος 3 
ἀζήμιόν 1 
ἀζημίως 2 
ἀηδές 1 
ἀηδής 1 
ἀηδίαν 1 
ἀηδόνα 1 
ἀηδόνος 1 
ἀηδὼν 1 
ἀηδῆ 1 
ἀηδῶς 3 
ἀθάνατα 1 
ἀθάνατοι 2 
ἀθάνατον 2 
ἀθάνατόν 1 
ἀθάνατός 1 
ἀθέατοι 1 
ἀθεράπευτον 2 
ἀθεραπευσίας 1 
ἀθετῆσαι 1 
ἀθλήσεις 1 
ἀθλίως 2 
ἀθλεῖν 1 
ἀθλητής 5 
ἀθληταὶ 2 
ἀθλητοῦ 1 
ἀθλητὰς 2 
ἀθλητὴν 2 
ἀθλητὴς 4 
ἀθλητῇ 1 
ἀθλητῶν 3 
ἀθλιώτατοι 1 
ἀθλιώτερον 4 
ἀθλιώτερος 2 
ἀθλούμενος 1 
ἀθλοῦντες 1 
ἀθλοῦντι 1 
ἀθυμεῖν 1 
ἀθῴους 1 
ἀιεὶ 5 
ἀκάθαρτον 3 
ἀκάθαρτος 2 
ἀκάνθας 1 
ἀκέραιος 1 
ἀκήκοα 1 
ἀκήκοας 3 
ἀκήκοεν 3 
ἀκήρατοι 1 
ἀκίνδυνός 1 
ἀκίνητοι 1 
ἀκαίρως 2 
ἀκαθάρτοις 1 
ἀκαθαρσία 2 
ἀκαθαρσίαν 1 
ἀκαθαρσίας 1 
ἀκαιρότερος 1 
ἀκατάληκτον 1 
ἀκατάλληλοι 1 
ἀκατάπληκτον 2 
ἀκαταλήπτων 1 
ἀκαταληκτικῶς 1 
ἀκαταλλήλου 1 
ἀκαταστασίας 1 
ἀκαταστατήσει 1 
ἀκαταφρονήτους 1 
ἀκερδής 1 
ἀκηκοέναι 2 
ἀκηκοὼς 1 
ἀκοή 1 
ἀκοίμητον 1 
ἀκοινώνητα 1 
ἀκοινώνητον 2 
ἀκολάστου 1 
ἀκολάστους 1 
ἀκολαστοτάτου 1 
ἀκολουθήσεις 1 
ἀκολουθήσομεν 1 
ἀκολουθήσοντας 1 
ἀκολουθήσῃ 1 
ἀκολουθεῖ 8 
ἀκολουθεῖν 2 
ἀκολουθοῦντες 1 
ἀκολουθῆσαί 1 
ἀκολουθῆσαι 6 
ἀκολουθῶ 2 
ἀκολουθῶν 1 
ἀκολούθει 1 
ἀκολούθως 1 
ἀκοσμοῦντας 1 
ἀκοσμότερον 1 
ἀκουσίου 1 
ἀκουσίῳ 1 
ἀκουσομένους 1 
ἀκουστική 1 
ἀκουστικός 2 
ἀκουστικὴν 1 
ἀκουστικῆς 2 
ἀκουσόμενος 2 
ἀκουόντων 1 
ἀκούει 3 
ἀκούειν 14 
ἀκούεις 4 
ἀκούητε 1 
ἀκούοντάς 1 
ἀκούοντα 2 
ἀκούοντας 1 
ἀκούοντες 1 
ἀκούουσί 1 
ἀκούουσιν 3 
ἀκούσαντές 1 
ἀκούσαντα 1 
ἀκούσας 4 
ἀκούσατέ 3 
ἀκούσατε 2 
ἀκούσει 1 
ἀκούσειε 1 
ἀκούσεις 1 
ἀκούσιον 2 
ἀκούσω 3 
ἀκούσωσί 1 
ἀκούσωσιν 1 
ἀκούσῃ 4 
ἀκούσῃς 6 
ἀκούω 4 
ἀκούων 1 
ἀκούῃ 1 
ἀκοὴ 1 
ἀκοῇ 1 
ἀκοῦσαι 13 
ἀκρασίαν 2 
ἀκρατεῖς 2 
ἀκρατῆ 2 
ἀκριβέστατα 1 
ἀκριβέστερον 1 
ἀκριβοῦν 1 
ἀκριβοῦσιν 1 
ἀκριβὲς 1 
ἀκριβῶς 3 
ἀκριβῶσαι 1 
ἀκροατήριόν 1 
ἀκροατῶν 1 
ἀκροώμενον 1 
ἀκροᾶσθαι 1 
ἀκρόασιν 1 
ἀκρόασις 1 
ἀκρόπολιν 5 
ἀκρόπολις 1 
ἀκτήμων 1 
ἀκωλύτοις 1 
ἀκωλύτου 1 
ἀκωλύτους 2 
ἀκωλύτων 3 
ἀκωλύτως 1 
ἀκωλύτῳ 2 
ἀκόλαστοι 1 
ἀκόλαστος 2 
ἀκόλουθά 1 
ἀκόλουθα 4 
ἀκόλουθον 9 
ἀκόλουθος 1 
ἀκόντων 1 
ἀκόσμου 1 
ἀκόσμως 1 
ἀκώλυςτα 1 
ἀκώλυςτον 1 
ἀκώλυτα 8 
ἀκώλυτον 21 
ἀκώλυτος 4 
ἀκώλυτός 1 
ἀλήθεια 3 
ἀλήθειαν 5 
ἀλαζονεία 1 
ἀλαζονεύου 2 
ἀλαζονεύῃ 1 
ἀλαζόνος 2 
ἀλαζόνων 1 
ἀλαζών 1 
ἀλαλύκτημαι 1 
ἀλγήσαντας 1 
ἀλγεῖ 1 
ἀλγεῖν 1 
ἀλγεῖς 1 
ἀλγῶ 3 
ἀλείπτης 3 
ἀλείπτου 1 
ἀλειπτικῆς 1 
ἀλειφόμενος 1 
ἀλεκτρυόνα 2 
ἀλεκτρυόνος 2 
ἀλεκτρυόνων 1 
ἀλεκτρυών 1 
ἀλεκτρυὼν 1 
ἀληθές 8 
ἀληθέσιν 1 
ἀληθέστερον 1 
ἀληθείαις 18 
ἀληθείας 11 
ἀληθεινοὺς 1 
ἀληθεινῆς 1 
ἀληθεῖ 4 
ἀληθοῦς 3 
ἀληθὲς 10 
ἀληθῆ 6 
ἀληθῶν 2 
ἀληθῶς 1 
ἀλκῆς 1 
ἀλκῇ 1 
ἀλλ 417 
ἀλλά 4 
ἀλλάξαι 1 
ἀλλάξωμεν 1 
ἀλλήλοις 6 
ἀλλήλους 17 
ἀλλήλων 3 
ἀλλαχοῦ 16 
ἀλλοιότερα 1 
ἀλλοτρία 1 
ἀλλοτρίαις 1 
ἀλλοτρίαν 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλοτρίοις 5 
ἀλλοτρίου 3 
ἀλλοτρίων 24 
ἀλλοτρίᾳ 1 
ἀλλοτρίῳ 1 
ἀλλοῖα 1 
ἀλλως 1 
ἀλλόκοτα 1 
ἀλλότρια 21 
ἀλλότριαν 1 
ἀλλότριον 12 
ἀλλότριόν 2 
ἀλλὰ 363 
ἀλογίστως 4 
ἀλογώτατον 1 
ἀλούτησον 1 
ἀλυπία 1 
ἀλυπίαν 1 
ἀλόγου 3 
ἀλόγων 1 
ἀλόγως 2 
ἀλόγῳ 1 
ἀλύπως 1 
ἀλύπῳ 1 
ἀλώπεκες 3 
ἀλώπηξ 1 
ἀλῄστευτος 1 
ἀμέλει 2 
ἀμήχανον 12 
ἀμίδα 2 
ἀμαθία 3 
ἀμβολιεργὸς 1 
ἀμελέτητός 1 
ἀμελετήτοις 1 
ἀμελετήτως 1 
ἀμελετησίας 2 
ἀμελεῖ 3 
ἀμελεῖν 3 
ἀμελεῖς 3 
ἀμελούμενον 1 
ἀμελοῦμεν 1 
ἀμελοῦντα 2 
ἀμελοῦσι 1 
ἀμελοῦσιν 1 
ἀμελχθησομένους 1 
ἀμελχθησόμενα 1 
ἀμελὲς 1 
ἀμελῇς 1 
ἀμελῶ 2 
ἀμελῶν 2 
ἀμελῶς 2 
ἀμετάπτωτα 1 
ἀμεταπτωσία 1 
ἀμεταπτωσίας 1 
ἀμηχανία 1 
ἀμνήμων 1 
ἀμπελικῶς 2 
ἀμφίβολον 1 
ἀμφιθεάτρῳ 1 
ἀμφισβητούμενον 2 
ἀμφισβητοῦμεν 1 
ἀμφισβητῆσαι 1 
ἀμφοτέραις 1 
ἀμφοτέρους 5 
ἀμφοτέρων 2 
ἀμφοτέρῳ 1 
ἀμφότερα 4 
ἀμφότεροι 3 
ἀμόλυντος 1 
ἀμύνασθαι 1 
ἀμύνεσθαι 1 
ἀνάγεις 1 
ἀνάγεται 1 
ἀνάγκη 46 
ἀνάγκην 2 
ἀνάγκης 2 
ἀνάγνωθι 2 
ἀνάγνωσιν 2 
ἀνάγνωτε 1 
ἀνάκρινον 1 
ἀνάλαβε 2 
ἀνάλωσας 1 
ἀνάλωτον 1 
ἀνάξιον 1 
ἀνάπαλιν 1 
ἀνάπλασσε 2 
ἀνάρπασον 1 
ἀνάστατον 1 
ἀνάσχεσθε 1 
ἀνάσχηται 1 
ἀνάσχοιτο 1 
ἀνάσχου 1 
ἀνάσχῃ 1 
ἀνάτεινον 2 
ἀνάτεινόν 1 
ἀνέβαλες 1 
ἀνέβην 1 
ἀνέγκλητός 1 
ἀνέγνωκα 2 
ἀνέγνωκας 2 
ἀνέγνωμεν 1 
ἀνέγνων 3 
ἀνέγνως 2 
ἀνέθηκεν 1 
ἀνέμους 1 
ἀνέμων 1 
ἀνέξεταί 1 
ἀνέξεται 1 
ἀνέξομαί 1 
ἀνέξομαι 1 
ἀνέξῃ 1 
ἀνέρχῃ 3 
ἀνέσπακεν 1 
ἀνέστιον 1 
ἀνέστιος 1 
ἀνέσχεν 1 
ἀνέχεσθαι 2 
ἀνέχεσθε 1 
ἀνέχομαι 3 
ἀνέχου 3 
ἀνήκεστα 1 
ἀνήμεροι 1 
ἀνήνυτος 1 
ἀνήρ 9 
ἀνήσω 1 
ἀνίκανος 1 
ἀνίκητον 1 
ἀνίκητος 1 
ἀνίκητόν 1 
ἀνίστασθαι 1 
ἀναίσθητε 1 
ἀναίσθητοι 1 
ἀναίσθητον 1 
ἀναίσθητος 2 
ἀναίσχυντον 3 
ἀναίσχυντος 1 
ἀναίσχυντόν 1 
ἀναβάλλεσθαι 1 
ἀναβάλλεται 1 
ἀναβάλῃ 1 
ἀναβάλῃς 1 
ἀναβάντα 1 
ἀναβαίνει 1 
ἀναβαίνεις 2 
ἀναβλέπειν 1 
ἀναβλέψας 1 
ἀναβὰς 1 
ἀναβῆναι 2 
ἀναβῇς 1 
ἀναγίγνωσκε 2 
ἀναγιγνωσκόμενα 1 
ἀναγιγνώσκει 3 
ἀναγιγνώσκειν 9 
ἀναγιγνώσκεις 3 
ἀναγιγνώσκοιμεν 1 
ἀναγιγνώσκοντα 3 
ἀναγιγνώσκοντας 1 
ἀναγιγνώσκοντος 2 
ἀναγιγνώσκοντός 1 
ἀναγιγνώσκουσι 1 
ἀναγιγνώσκω 1 
ἀναγκάζει 5 
ἀναγκάζεσθαι 2 
ἀναγκάζομαι 1 
ἀναγκάζον 1 
ἀναγκάζοντας 1 
ἀναγκάσαι 11 
ἀναγκάσει 3 
ἀναγκάσῃ 1 
ἀναγκάσῃς 1 
ἀναγκαία 2 
ἀναγκαίων 2 
ἀναγκαίως 3 
ἀναγκαζόμενον 1 
ἀναγκαζόμενος 1 
ἀναγκαζόμενόν 1 
ἀναγκαιοτέρων 1 
ἀναγκαιότατα 2 
ἀναγκαιότατοι 1 
ἀναγκασθήσεσθε 1 
ἀναγκασθῇ 1 
ἀναγκαστά 2 
ἀναγκαστόν 1 
ἀναγκαστός 2 
ἀναγκαστὰ 1 
ἀναγκαστὸν 1 
ἀναγκαῖά 3 
ἀναγκαῖα 12 
ἀναγκαῖον 6 
ἀναγκαῖόν 3 
ἀναγκοφαγεῖν 1 
ἀναγνοὺς 2 
ἀναγνωστικὸς 1 
ἀναγνόντι 1 
ἀναγνώσματα 2 
ἀναγνώσματος 1 
ἀναγνώστῃ 1 
ἀναγνώσῃ 2 
ἀναγνῴη 1 
ἀναγνῶ 2 
ἀναγνῶναι 5 
ἀναγνῷ 1 
ἀναγνῷς 1 
ἀναδέξεται 1 
ἀναδέξηται 1 
ἀναδέχεσθαι 1 
ἀναδοθέντων 1 
ἀναζωγραφούσῃ 1 
ἀναζωγραφῶ 1 
ἀναιδῆ 1 
ἀναιρήσεται 1 
ἀναιρεθέντες 1 
ἀναιρεθῆναι 1 
ἀναιρεῖ 1 
ἀναιρεῖν 1 
ἀναιρεῖται 1 
ἀναιρουμένῳ 1 
ἀναιρούμενα 1 
ἀναιροῦμεν 2 
ἀναιροῦντες 2 
ἀναιρώμεθα 1 
ἀναισθήτοις 1 
ἀναισθησίας 1 
ἀναισχυντία 2 
ἀναισχυντίαν 1 
ἀναισχυντίας 2 
ἀναισχυντεῖ 1 
ἀναισχύντου 1 
ἀνακήρυξον 1 
ἀνακαλέσασθαι 1 
ἀνακαλούσης 1 
ἀνακλαίεται 1 
ἀνακλητικόν 2 
ἀνακλητικὸν 2 
ἀνακρίνοντι 1 
ἀνακρίνουσιν 1 
ἀνακραθῇς 1 
ἀνακραυγάσαντί 1 
ἀνακτησαμένῳ 1 
ἀνακόλουθα 2 
ἀναλάβῃ 1 
ἀναλήθης 1 
ἀναλήψῃ 1 
ἀναλαβεῖν 1 
ἀναλαβόντες 3 
ἀναλαβόντι 1 
ἀναλαβὼν 1 
ἀναλαμβάνεις 1 
ἀναλαμβάνεται 1 
ἀναλαμβάνοντας 1 
ἀναλαμβάνουσιν 2 
ἀναληφθῆναι 1 
ἀναλογισάμενος 1 
ἀναλογισμὸν 1 
ἀναλυθήσονται 1 
ἀναλυτικόν 1 
ἀναλωθῇ 1 
ἀναλωμάτων 1 
ἀναλύειν 4 
ἀναλύετε 2 
ἀναλύοντα 1 
ἀναλύσω 1 
ἀναλύσῃς 1 
ἀναλῦσαι 1 
ἀναλῶσαι 1 
ἀναμάρτητον 3 
ἀναμάρτητος 1 
ἀναμάσσεσθαι 1 
ἀναμάχου 1 
ἀναμένει 1 
ἀναμένω 1 
ἀναμιμνῃσκόμενος 1 
ἀναμνησθήσῃ 1 
ἀνανάγκαστον 7 
ἀνανάγκαστος 1 
ἀναναγκάστους 1 
ἀναναγκάστως 1 
ἀνανευστικῶς 1 
ἀνανεύειν 1 
ἀνανεύσει 1 
ἀνανεῦσαι 2 
ἀναπέσῃς 1 
ἀναπαύεσθαι 2 
ἀναπαύεται 1 
ἀναπαύοντες 1 
ἀναπείθειν 1 
ἀναπείθω 1 
ἀναπεπείκασιν 1 
ἀναπεῖσαι 1 
ἀναπεῖσαν 1 
ἀναπηδήσω 1 
ἀναπηδᾷ 1 
ἀναπηδῶν 1 
ἀναπλάσσουσαν 1 
ἀναπνεῖν 1 
ἀναποτευκτότερον 1 
ἀναποχωρήσει 1 
ἀναπτύξας 1 
ἀναπόδραστος 1 
ἀναπόλει 1 
ἀναπότευκτον 4 
ἀναπότευκτος 1 
ἀναπότμητός 1 
ἀναρροφῇ 1 
ἀναρχία 1 
ἀναρχίαν 1 
ἀναρχίας 3 
ἀναρχίᾳ 1 
ἀνασκευῇ 1 
ἀναστάντες 1 
ἀναστάς 1 
ἀναστήσομαι 1 
ἀναστρέφεσθαι 8 
ἀναστρέφεσθε 1 
ἀναστρέφεται 4 
ἀναστρέφου 1 
ἀναστρέφων 1 
ἀναστρέφῃ 2 
ἀναστραφήσεσθαι 1 
ἀναστραφήσῃ 2 
ἀναστραφησόμενος 1 
ἀναστρεφομένη 1 
ἀναστρεφομένων 1 
ἀναστρεφόμεθα 2 
ἀναστρεφόμενον 1 
ἀναστρεφώμεθα 1 
ἀναστροφήν 1 
ἀναστροφὴν 3 
ἀναστροφῇ 1 
ἀναστὰς 3 
ἀνασχέσθαι 2 
ἀνασχόμενον 1 
ἀνατεθραμμένοι 1 
ἀνατεινάμενον 1 
ἀνατεῖναι 2 
ἀνατοιχήσω 1 
ἀνατολῶν 1 
ἀνατρέπει 2 
ἀνατρέπειν 1 
ἀνατρέπεσθαι 1 
ἀνατρέπον 1 
ἀνατρέπων 1 
ἀνατρέφεσθαι 1 
ἀνατρέψω 1 
ἀνατρέψῃ 1 
ἀνατραπῶ 1 
ἀνατραφήσεται 1 
ἀνατρεπτικὰ 1 
ἀνατροπήν 1 
ἀναφέρεις 2 
ἀναφέροντα 1 
ἀναφέρωμεν 1 
ἀναφέρῃ 1 
ἀναφαίρετα 1 
ἀναφαίρετον 1 
ἀναφαίρετος 1 
ἀναφαιρέτων 1 
ἀναφαιρέτῳ 1 
ἀναφανέντων 1 
ἀναφορά 1 
ἀναφοράν 1 
ἀναφωνῶμεν 1 
ἀναχωρεῖν 1 
ἀναχωρητικόν 1 
ἀναχωροῦσιν 1 
ἀναχωρῆσαί 1 
ἀνδράποδα 2 
ἀνδράποδον 13 
ἀνδραποδῶδες 1 
ἀνδραπόδοις 1 
ἀνδραπόδου 1 
ἀνδραπόδῳ 1 
ἀνδρείαν 3 
ἀνδρείας 1 
ἀνδρεῖός 1 
ἀνδριάντα 4 
ἀνδριάντας 2 
ἀνδριάντι 1 
ἀνδριαντοποιοῦ 1 
ἀνδρικήν 1 
ἀνδρός 2 
ἀνδρὶ 5 
ἀνδρὸς 5 
ἀνδρῶν 3 
ἀνείληφε 2 
ἀνεγιγνώσκετε 1 
ἀνεγνωκώς 1 
ἀνεγνωκὼς 2 
ἀνεγνώκατε 1 
ἀνεδόθη 1 
ἀνεικαιότητα 1 
ἀνειληφὼς 1 
ἀνειμένως 1 
ἀνεκτήσω 1 
ἀνεκτικούς 1 
ἀνεκτικόν 4 
ἀνεκτικός 1 
ἀνεκτικὸν 2 
ἀνεκτόν 1 
ἀνελάμβανεν 1 
ἀνελεύθερα 1 
ἀνεμπόδιστα 1 
ἀνεμπόδιστοι 1 
ἀνεμπόδιστον 4 
ἀνεμπόδιστος 1 
ἀνεξέταστον 3 
ἀνεξέταστος 1 
ἀνεξαπάτητον 1 
ἀνεξαπάτητος 2 
ἀνεξαπάτητός 1 
ἀνεξαπατησίαν 1 
ἀνεπανόρθωτον 1 
ἀνεπιβουλεύτου 1 
ἀνεπιβούλευτον 2 
ἀνεπιστρέπτως 1 
ἀνεπιστρεπτοῦντος 1 
ἀνεπιστρεψίαν 1 
ἀνερχόμενον 1 
ἀνεστάκασιν 1 
ἀνεστράφης 2 
ἀνεστρέφετο 1 
ἀνεστραμμένος 1 
ἀνευρίσκειν 1 
ἀνευρίσκομεν 1 
ἀνευρόντες 1 
ἀνεχόμεθα 2 
ἀνεχόμενος 3 
ἀνεύρετα 1 
ἀνεῖναί 1 
ἀνθ 3 
ἀνθέλκον 1 
ἀνθήσῃ 1 
ἀνθίστηται 1 
ἀνθεκτικοί 1 
ἀνθεῖ 2 
ἀνθεῖν 1 
ἀνθρωπάριον 1 
ἀνθρωπίνη 1 
ἀνθρωπίνης 3 
ἀνθρωπίνων 3 
ἀνθρωπίνῃ 1 
ἀνθρωπαρίοις 1 
ἀνθρωπικά 2 
ἀνθρωπικήν 2 
ἀνθρωπικοῖς 1 
ἀνθρωπικοῦ 1 
ἀνθρωπικόν 2 
ἀνθρωπικώτερον 1 
ἀνθρωπικὰ 2 
ἀνθρωπικὰς 2 
ἀνθρωπικὴ 1 
ἀνθρωπικὸν 1 
ἀνθρώπινα 1 
ἀνθρώποις 38 
ἀνθρώπου 41 
ἀνθρώπους 24 
ἀνθρώπων 42 
ἀνθρώπῳ 18 
ἀνθυπάτου 1 
ἀνθύπατον 1 
ἀνθύπατος 2 
ἀνιάσεις 1 
ἀνιάσω 2 
ἀνιέναι 1 
ἀνιέντες 1 
ἀνιαρόν 1 
ἀνιαρὰ 2 
ἀνιαρὸν 1 
ἀνιστάμενος 1 
ἀνιστόρητος 1 
ἀνιόντα 1 
ἀνιᾶται 2 
ἀνιᾷς 1 
ἀνιῶσί 1 
ἀνοήτοις 2 
ἀνοίγεις 1 
ἀνοίγουσα 2 
ἀνοιχθεὶς 1 
ἀνομίαν 1 
ἀνομίας 1 
ἀνομοίου 1 
ἀνομογενής 1 
ἀνομολογία 1 
ἀνομολογίας 1 
ἀνομολογούμεναι 1 
ἀνομολογούμενόν 1 
ἀνοσίου 1 
ἀνοχὰς 1 
ἀνοχὴν 1 
ἀντ 12 
ἀντέχεις 1 
ἀντέχεσθαι 1 
ἀντίδικον 1 
ἀντίδικός 1 
ἀντίθες 2 
ἀντίσπασον 1 
ἀντίτεινε 1 
ἀντακολουθεῖ 1 
ἀνταξία 1 
ἀντείσαγε 1 
ἀντεισάγαγε 1 
ἀντεισάγοντα 1 
ἀντεισαγάγετε 1 
ἀντεξετάζων 1 
ἀντεποιεῖτο 1 
ἀντερεῖν 1 
ἀντερᾶσθαι 1 
ἀντευποιῆσαι 1 
ἀντιβλέπειν 1 
ἀντιβλέπεις 1 
ἀντιβλέψαι 1 
ἀντιδάκνειν 1 
ἀντιδιατάξομαι 1 
ἀντιθήσεις 1 
ἀντιθήσω 1 
ἀντιθεὶς 1 
ἀντιθεῖναι 1 
ἀντικαταλλάξασθαι 1 
ἀντικαταλλακτέον 1 
ἀντιλέγει 3 
ἀντιλέγοι 1 
ἀντιλέγοντες 1 
ἀντιλέγοντι 2 
ἀντιλέγω 1 
ἀντιποιήσασθαί 1 
ἀντιποιήσῃ 2 
ἀντιποιεῖσθαί 1 
ἀντιποιεῖσθαι 5 
ἀντιποιεῖται 1 
ἀντιποιοῦμαι 1 
ἀντιποιῇ 1 
ἀντισπῶ 1 
ἀντιστῆναι 1 
ἀντιτάξομαι 1 
ἀντιταξάμενον 1 
ἀντιτείνω 1 
ἀντιτηροῦντας 1 
ἀντιτιθέναι 1 
ἀντιτιθέντες 1 
ἀντλεῖν 1 
ἀντλῶν 1 
ἀντὶ 39 
ἀνυπεύθυνον 1 
ἀνυπεύθυνος 1 
ἀνυποδήτους 1 
ἀνυπότακτα 1 
ἀνυπότακτον 1 
ἀνωτάτω 2 
ἀνωτέρω 5 
ἀνωφελῆ 2 
ἀνόητον 1 
ἀνόητος 1 
ἀνόμοιος 1 
ἀνόσιον 2 
ἀνόσιος 1 
ἀνύει 1 
ἀνύεις 1 
ἀνύετε 2 
ἀνύηται 1 
ἀνύσαι 1 
ἀνύσας 1 
ἀνώτερον 1 
ἀνὴρ 8 
ἀνῃρεῖτο 1 
ἀνῄει 1 
ἀνῄρει 1 
ἀξία 6 
ἀξίαις 1 
ἀξίαν 14 
ἀξίας 2 
ἀξίου 3 
ἀξίωμα 1 
ἀξίων 4 
ἀξίῳ 2 
ἀξιέραστος 1 
ἀξιολόγου 1 
ἀξιονίκων 1 
ἀξιοπιστότερον 1 
ἀξιοπιστότερος 1 
ἀξιούμενον 1 
ἀξιοῖ 1 
ἀξιοῦντα 1 
ἀξιοῦντες 2 
ἀξιοῦντος 2 
ἀξιοῦσιν 1 
ἀξιοῦτε 1 
ἀξιωθήσεσθαι 1 
ἀξιωμάτιον 1 
ἀξιόλογον 5 
ἀξιόλογος 2 
ἀξιώσεις 1 
ἀξιῶ 2 
ἀοργήτως 1 
ἀοργησίαν 1 
ἀπ 17 
ἀπάγειν 1 
ἀπάγεις 1 
ἀπάγξασθαι 2 
ἀπάγξῃ 2 
ἀπάγοντας 1 
ἀπάγχονται 1 
ἀπάγῃ 1 
ἀπάθεια 2 
ἀπάθειαν 5 
ἀπάνθρωπόν 1 
ἀπάτη 1 
ἀπάτην 2 
ἀπέβη 1 
ἀπέγνω 1 
ἀπέδωκέν 1 
ἀπέδωκας 2 
ἀπέθανέν 1 
ἀπέθανε 2 
ἀπέθανεν 9 
ἀπέθανες 1 
ἀπέθανον 2 
ἀπέθνῃσκεν 2 
ἀπέκτεινα 1 
ἀπέκτεινεν 1 
ἀπέλασον 1 
ἀπέλειπεν 2 
ἀπέλθητε 1 
ἀπέλθω 3 
ἀπέλθωμεν 1 
ἀπέλθῃ 2 
ἀπέλθῃς 3 
ἀπέλιπες 1 
ἀπέλιπον 3 
ἀπέρχεσθε 1 
ἀπέρχεται 2 
ἀπέρχομαι 1 
ἀπέρχονται 1 
ἀπέρχου 1 
ἀπέρχῃ 3 
ἀπέςπεσεν 1 
ἀπέσταλκεν 1 
ἀπέσταλμαι 1 
ἀπέσταλται 1 
ἀπέστημεν 1 
ἀπέτρεπεν 1 
ἀπέφηναν 1 
ἀπέχειν 1 
ἀπέχεις 1 
ἀπέχεσθαι 4 
ἀπέχεται 1 
ἀπέχομαι 1 
ἀπέχουσιν 1 
ἀπέχῃ 2 
ἀπήγαγεν 1 
ἀπήγγελκεν 1 
ἀπήγξατο 1 
ἀπήλλαγμαι 1 
ἀπήλλακται 4 
ἀπήντησέ 1 
ἀπήντησέν 1 
ἀπήντησαν 1 
ἀπήντησεν 1 
ἀπήρκει 1 
ἀπήχθη 2 
ἀπίδωσιν 1 
ἀπίθανον 1 
ἀπίστου 1 
ἀπαίδευτος 3 
ἀπαγαγεῖν 1 
ἀπαγγέλλονται 1 
ἀπαγγείλαντος 1 
ἀπαγγελίαν 1 
ἀπαγγελτική 1 
ἀπαγγεῖλαι 1 
ἀπαγορευμάτων 1 
ἀπαγορεῦσαι 1 
ἀπαγόρευσον 1 
ἀπαθής 2 
ἀπαθείας 2 
ἀπαθεῖς 2 
ἀπαθὲς 1 
ἀπαθὴς 2 
ἀπαθῆ 6 
ἀπαιδευσία 1 
ἀπαιδεύτοις 2 
ἀπαιδεύτου 1 
ἀπαιδεύτους 1 
ἀπαιδεύτῳ 1 
ἀπαιτήματα 1 
ἀπαιτοῦντι 1 
ἀπαλείψεις 1 
ἀπαλλάγηθι 1 
ἀπαλλάξαι 2 
ἀπαλλάξεις 2 
ἀπαλλάξετε 1 
ἀπαλλάξω 1 
ἀπαλλάσσει 1 
ἀπαλλάσσεται 1 
ἀπαλλάσσου 1 
ἀπαλλάσσῃ 1 
ἀπαλλάττεσθαι 2 
ἀπαλλάττονται 1 
ἀπαλλαγὴ 1 
ἀπαλλασσόμενος 1 
ἀπαλλαττομένοις 1 
ἀπαλλαττομένους 1 
ἀπαλλαττόμενον 1 
ἀπαλλαττόμενος 1 
ἀπαναισχυντῆσαι 1 
ἀπαντάτω 1 
ἀπαντήσαντας 1 
ἀπαντήσαντος 1 
ἀπαντήσας 1 
ἀπαντήσῃ 2 
ἀπαντώντων 2 
ἀπαντᾶν 2 
ἀπαντᾷ 3 
ἀπαντῶντά 1 
ἀπαντῶντές 1 
ἀπαντῶντας 2 
ἀπαντῶντες 2 
ἀπαντῶντος 1 
ἀπαντῶσι 1 
ἀπαντῶσιν 2 
ἀπαξίαν 1 
ἀπαξιοῖς 1 
ἀπαρέσκει 1 
ἀπαραβάτως 2 
ἀπαραλόγιστον 1 
ἀπαραποδίστους 1 
ἀπαραποδίστως 5 
ἀπαραποδίστῳ 1 
ἀπαραπόδιστα 1 
ἀπαραπόδιστοι 1 
ἀπαραπόδιστον 9 
ἀπαρεγχείρητα 1 
ἀπαρκεῖ 5 
ἀπαρνοῦ 1 
ἀπατηλόν 1 
ἀπαυδήσωμεν 1 
ἀπαχθήσεται 1 
ἀπαχθεὶς 2 
ἀπαχθῆναι 1 
ἀπαχθῇ 1 
ἀπαύριον 1 
ἀπείπῃς 1 
ἀπείρξει 1 
ἀπείροις 1 
ἀπείρου 1 
ἀπείρως 2 
ἀπείρῳ 3 
ἀπεδήμεις 1 
ἀπεδήμησας 2 
ἀπεθνῄσκετε 1 
ἀπειθήσειν 1 
ἀπειθείας 1 
ἀπειθοῦντι 1 
ἀπειθοῦσι 1 
ἀπειθῶν 3 
ἀπειλεῖ 6 
ἀπειλεῖς 1 
ἀπειλῇ 3 
ἀπειπόντι 1 
ἀπειρία 1 
ἀπειρίαν 1 
ἀπειρόκαλος 1 
ἀπεκλίναμεν 2 
ἀπεκλεγόμενον 1 
ἀπεκρίνατο 1 
ἀπεκρίνω 1 
ἀπεκόπη 1 
ἀπεκόψατο 2 
ἀπελείφθην 1 
ἀπελεύσῃ 4 
ἀπεληλασμένα 1 
ἀπελθεῖν 11 
ἀπελθούσης 1 
ἀπελθόντα 1 
ἀπελθόντες 1 
ἀπελθὼν 15 
ἀπελύσαμεν 1 
ἀπεπτοῦντα 1 
ἀπεπτοῦσιν 1 
ἀπερίπτωτα 1 
ἀπερίπτωτοι 1 
ἀπερίπτωτον 6 
ἀπερίπτωτος 2 
ἀπερίσπαστον 2 
ἀπεργαζόμενον 1 
ἀπεριπτωτότερον 1 
ἀπερισκέπτως 1 
ἀπερισπάστως 1 
ἀπεριστάτου 1 
ἀπεριστάτων 1 
ἀπεσβεσμένον 1 
ἀπεσιώπησεν 1 
ἀπεσοφώθης 1 
ἀπεσπασμένον 1 
ἀπεσταλμένοι 1 
ἀπετμήθη 1 
ἀπευθύνειν 1 
ἀπεφήναντο 1 
ἀπεφήνατο 1 
ἀπεχόμεθα 1 
ἀπεψιῶν 1 
ἀπεύχῃ 1 
ἀπηγγέλη 1 
ἀπηλευθέρωται 1 
ἀπηλλάγην 1 
ἀπηλλάσσετο 1 
ἀπηλλάχθαι 1 
ἀπηλλαγμένος 1 
ἀπηχοῦμεν 1 
ἀπιέναι 3 
ἀπιδὼν 2 
ἀπιστία 3 
ἀπιστίαν 1 
ἀπιστεῖτε 2 
ἀπιστῆσαι 1 
ἀπιὼν 4 
ἀπλήρωτός 1 
ἀπλῆγα 1 
ἀποβάλλει 1 
ἀποβάλλειν 1 
ἀποβάλλεις 1 
ἀποβάλλοντας 1 
ἀποβάντι 1 
ἀποβέβληκεν 1 
ἀποβαίνει 1 
ἀποβαίνειν 2 
ἀποβαίνουσιν 1 
ἀποβαίνῃ 1 
ἀποβαινόντων 1 
ἀποβαλεῖν 2 
ἀποβαλεῖς 1 
ἀποβαλόντα 1 
ἀποβαλὼν 2 
ἀποβαῖνον 1 
ἀποβεβλήκαμεν 1 
ἀποβεβλήκει 1 
ἀποβλέπομεν 1 
ἀποβλέποντα 1 
ἀποβληθῆναι 1 
ἀποβολαὶ 1 
ἀποβὰν 1 
ἀποβῆναι 1 
ἀποβῆτε 1 
ἀποβῇ 3 
ἀπογαλακτίσομεν 1 
ἀπογαλακτισθῆναι 1 
ἀπογνωστικῶς 1 
ἀπογνῷς 1 
ἀπογράφεσθαι 1 
ἀπογόνων 1 
ἀποδέξασθαι 1 
ἀποδέξεται 1 
ἀποδέξηταί 1 
ἀποδέχεσθαι 1 
ἀποδίδως 2 
ἀποδίδωσιν 1 
ἀποδείκνυσθαι 1 
ἀποδείκνυται 1 
ἀποδείξας 1 
ἀποδείξει 4 
ἀποδείξειν 1 
ἀποδείξεις 1 
ἀποδείξεως 1 
ἀποδείξω 2 
ἀποδεδάκρυκεν 1 
ἀποδεδήμηκεν 1 
ἀποδεδειγμένα 1 
ἀποδεδημηκὼς 1 
ἀποδεδωκὼς 1 
ἀποδεικνυόντων 1 
ἀποδεικνύειν 2 
ἀποδεικνύναι 1 
ἀποδεικνύουσι 1 
ἀποδεικτικὸν 1 
ἀποδεχόμενον 1 
ἀποδεῖξαι 1 
ἀποδημήσαντος 1 
ἀποδημήσεις 1 
ἀποδημήσωσιν 1 
ἀποδημήσῃ 1 
ἀποδημία 1 
ἀποδημίας 1 
ἀποδημείτω 1 
ἀποδημεῖ 1 
ἀποδημεῖν 2 
ἀποδημεῖτε 1 
ἀποδημητικόν 1 
ἀποδημητικὸς 2 
ἀποδημῆσαι 1 
ἀποδημῶμεν 1 
ἀποδιδούς 1 
ἀποδιδόναι 5 
ἀποδιδόντα 1 
ἀποδιοπομπήσεις 1 
ἀποδοκιμάζεις 1 
ἀποδοκιμάσαι 1 
ἀποδοκιμάσει 1 
ἀποδοκιμαστικήν 1 
ἀποδοῦναι 2 
ἀποδυομένην 1 
ἀποδόντα 1 
ἀποδύεις 1 
ἀποδύρασθαι 1 
ἀποθάνητε 1 
ἀποθάνω 2 
ἀποθάνωσιν 2 
ἀποθάνῃ 3 
ἀποθάνῃς 2 
ἀποθέσθαι 1 
ἀποθανεῖν 32 
ἀποθανοῦμαι 1 
ἀποθανόντα 2 
ἀποθανόντες 2 
ἀποθανόντι 2 
ἀποθανόντος 5 
ἀποθανόντων 1 
ἀποθανών 1 
ἀποθανὼν 2 
ἀποθανῇ 2 
ἀποθηλύνει 1 
ἀποθησαυρίσαι 1 
ἀποθησόμενοι 1 
ἀποθνῄσκειν 10 
ἀποθνῄσκοντα 2 
ἀποθνῄσκω 1 
ἀποθνῄσκων 1 
ἀποθνῄσκωσιν 1 
ἀποθῶμαι 1 
ἀποικονόμητόν 1 
ἀποκέκλικεν 1 
ἀποκαθάρσεως 1 
ἀποκαθαῖρον 1 
ἀποκαρτερεῖν 1 
ἀποκατέστη 1 
ἀποκαταστῆναι 1 
ἀποκαύσει 1 
ἀποκείμενα 2 
ἀποκεκωφωμένους 1 
ἀποκεφαλίζειν 1 
ἀποκεφαλίσω 1 
ἀποκεφαλιζόμενος 1 
ἀποκεφαλισθῆναι 1 
ἀποκεχωλωμένους 1 
ἀποκεχωρήκαμεν 1 
ἀποκεχώρηκα 1 
ἀποκλίναντες 1 
ἀποκλίνουσιν 1 
ἀποκλαιόμενον 1 
ἀποκλαύματα 1 
ἀποκλείοντες 1 
ἀποκλείσωσί 1 
ἀποκλείῃ 1 
ἀποκλεισάτωσαν 1 
ἀποκλεισμὸς 1 
ἀποκλειόμενος 1 
ἀποκληρονόμον 1 
ἀποκνητέον 1 
ἀποκοπτόμενοι 1 
ἀποκοπῆναι 1 
ἀποκρίνασθαι 1 
ἀποκρίνεσθαι 2 
ἀποκρίνεται 1 
ἀποκρίνου 1 
ἀποκρίνωμαι 1 
ἀποκρίσει 4 
ἀποκρίσεσιν 1 
ἀποκριναμένου 1 
ἀποκρινοῦμαί 1 
ἀποκρινοῦμαι 2 
ἀποκρούεταί 1 
ἀποκρύπτειν 1 
ἀποκρύπτεσθαι 1 
ἀποκρύψοντος 1 
ἀποκρύψῃ 1 
ἀποκτείνας 1 
ἀποκτείνω 1 
ἀποκτείνωσιν 1 
ἀποκτείνῃς 1 
ἀποκτειννύουσιν 1 
ἀποκτενῶ 1 
ἀποκτεῖναί 2 
ἀποκτεῖναι 10 
ἀποκόπτομεν 1 
ἀποκόψασθαι 1 
ἀπολ 1 
ἀπολέςθαι 1 
ἀπολέσαι 4 
ἀπολέσαντα 1 
ἀπολέσεις 1 
ἀπολέσωμεν 1 
ἀπολέσῃ 2 
ἀπολίθωσις 1 
ἀπολίπωσιν 2 
ἀπολίπῃ 1 
ἀπολαύειν 1 
ἀπολαύετε 1 
ἀπολαύοντες 1 
ἀπολαύων 1 
ἀπολαῦσαι 1 
ἀπολείπει 3 
ἀπολείπεσθαί 1 
ἀπολείπεσθαι 2 
ἀπολείπεται 3 
ἀπολείπονται 1 
ἀπολείπουσι 1 
ἀπολείπουσιν 1 
ἀπολείπω 1 
ἀπολείπων 1 
ἀπολείπῃ 1 
ἀπολείψει 1 
ἀπολειπόμενος 1 
ἀπολειφθῆναι 2 
ἀπολειφθῇ 1 
ἀπολελειμμένος 1 
ἀπολελειμμένους 1 
ἀπολελεῖφθαι 2 
ἀπολελοιπότες 1 
ἀπολεῖ 1 
ἀπολεῖς 2 
ἀπολεῖται 2 
ἀπολιθωθῇ 1 
ἀπολιπεῖν 4 
ἀπολιπόντα 1 
ἀπολιπόντες 1 
ἀπολιπών 1 
ἀπολισθάνεις 1 
ἀπολλυμένων 1 
ἀπολλύει 8 
ἀπολλύειν 3 
ἀπολλύηταί 1 
ἀπολλύμεθα 1 
ἀπολλύμενον 1 
ἀπολλύναι 2 
ἀπολλύουσιν 1 
ἀπολλύω 1 
ἀπολλύων 3 
ἀπολογήσασθαι 1 
ἀπολογήσομαι 1 
ἀπολογίας 1 
ἀπολογίσασθαι 1 
ἀπολογεῖσθαι 1 
ἀπολογηθῆναι 2 
ἀπολογισμὸν 1 
ἀπολογούμενοι 1 
ἀπολογούμενος 1 
ἀπολοφυράμενος 1 
ἀπολωλέναι 1 
ἀπολωλεκὼς 2 
ἀπολύεσθε 1 
ἀπολύσω 1 
ἀπολύσῃ 1 
ἀπολώλει 1 
ἀπολώλεκας 3 
ἀπομαθεῖν 1 
ἀπομύξασθαί 1 
ἀπομύξασθαι 1 
ἀπομύξοντα 1 
ἀπομύσσοντος 1 
ἀπομύσσῃς 1 
ἀπονέκρωσιν 1 
ἀπονέμεται 1 
ἀπονεκρουμένης 1 
ἀπονεκρωθῇ 1 
ἀπονενέκρωται 1 
ἀπονενοημένον 1 
ἀπονενοημένος 1 
ἀπονεύσω 1 
ἀπονεύσῃς 1 
ἀπονεῦσαι 1 
ἀπονοήθητι 1 
ἀπονοίας 1 
ἀπονυστάζειν 1 
ἀπονυστάξῃς 1 
ἀπονυστάσαι 1 
ἀπονώτερον 1 
ἀποξηρᾶναι 1 
ἀποπέπαυται 1 
ἀποπέπηγας 1 
ἀποπίπτοντας 1 
ἀποπαγήσῃ 1 
ἀποπεπλάνηνται 1 
ἀποπληρῶσαι 1 
ἀποπλυνεῖς 1 
ἀποπλύνοντος 1 
ἀποπλῦναι 1 
ἀποπνίγομαι 1 
ἀπορήσεις 1 
ἀπορία 3 
ἀπορίαι 1 
ἀπορίαν 3 
ἀπορεῖ 2 
ἀπορεῖν 1 
ἀπορηθῆναι 1 
ἀποροῦμεν 1 
ἀπορρίψεις 1 
ἀπορρῖψαι 1 
ἀποσαλεύεσθαι 1 
ἀποσβέσει 1 
ἀποσκέπουσαν 1 
ἀποσοβεῖν 2 
ἀποσπάσαι 1 
ἀποσπάσας 1 
ἀποσπάσματα 1 
ἀποσπώμενον 1 
ἀποστάντες 1 
ἀποστέλλει 1 
ἀποστήματα 1 
ἀποστήσεται 1 
ἀποστήσῃ 2 
ἀποσταίη 1 
ἀποσταλεὶς 1 
ἀποστατέον 1 
ἀποστεῖλαι 1 
ἀποστράφηθι 1 
ἀποστρέφεις 1 
ἀποστρέφεσθαι 1 
ἀποστρέφηται 1 
ἀποστρέφονται 1 
ἀποστρέφουσα 1 
ἀποστραφησόμεθα 1 
ἀποστροφῆς 1 
ἀποστὰς 1 
ἀποστῆναι 5 
ἀποστῇ 1 
ἀποστῇς 1 
ἀποστῶ 1 
ἀποσυμβουλεύεις 1 
ἀποσφάξῃ 1 
ἀποσχέσθαι 1 
ἀποσῴζῃς 1 
ἀποτέθεισαι 1 
ἀποτέλεσμα 1 
ἀποτέτμηται 1 
ἀποτίλλῃ 1 
ἀποτεθηρίωται 1 
ἀποτειχίζω 1 
ἀποτελέσαι 2 
ἀποτελεῖν 1 
ἀποτελούμενα 1 
ἀποτελούμενον 1 
ἀποτετυφλωμένοι 1 
ἀποτετυφλωμένον 1 
ἀποτετυφλωμένους 1 
ἀποτετύφλωσθε 1 
ἀποτευκτική 2 
ἀποτευκτικὴν 2 
ἀποτευκτικῶς 1 
ἀποτευχθέντος 1 
ἀποτεύξῃ 2 
ἀποτρέπῃς 1 
ἀποτροπαίων 1 
ἀποτυγχάνειν 3 
ἀποτυγχάνεις 1 
ἀποτυγχάνοντα 2 
ἀποτυγχάνοντι 1 
ἀποτυγχάνω 2 
ἀποτυγχάνωμεν 1 
ἀποτυγχάνων 1 
ἀποτυγχάνῃ 1 
ἀποτυγχανούσης 1 
ἀποτυφλῶσαι 1 
ἀποτυχεῖν 3 
ἀποτύγχανε 1 
ἀποτύχῃς 2 
ἀπουλωθῆναι 1 
ἀποφέρει 1 
ἀποφέρειν 1 
ἀποφέρετε 1 
ἀποφήναιτ 1 
ἀποφήνασθαί 1 
ἀποφήνασθαι 1 
ἀποφήνῃ 1 
ἀποφαίνει 1 
ἀποφαίνεις 1 
ἀποφαίνεσθαι 2 
ἀποφαίνεται 2 
ἀποφαίνομεν 1 
ἀποφαίνου 2 
ἀποφαίνων 1 
ἀποφαινομένου 1 
ἀποφαινόμεθα 1 
ἀποφαινόμενον 2 
ἀποφανοῦμεν 1 
ἀποφυγεῖν 1 
ἀποφυγοῦσιν 1 
ἀποφύγω 1 
ἀποχωρήσας 1 
ἀποχωρεῖν 1 
ἀποχωρῆσαι 1 
ἀποχωρῶ 1 
ἀποχῆς 1 
ἀποψυγῇ 1 
ἀποψυχόμενοι 1 
ἀπρεπές 1 
ἀπρεπεῖ 1 
ἀπρεποῦς 1 
ἀπρεπὲς 1 
ἀπροαίρετα 19 
ἀπροαίρετον 13 
ἀπροαιρέτικοις 1 
ἀπροαιρέτοις 4 
ἀπροαιρέτου 1 
ἀπροαιρέτους 1 
ἀπροαιρέτων 14 
ἀπροσδόκητον 1 
ἀπροσεξίας 1 
ἀπρόπτωτον 1 
ἀπταίστως 1 
ἀπωλέσαμεν 1 
ἀπωλείας 2 
ἀπό 4 
ἀπόβαλε 1 
ἀπόβλεψον 1 
ἀπόγνωθι 1 
ἀπόγνωσιν 1 
ἀπόδειξιν 5 
ἀπόδειξις 4 
ἀπόκλινον 1 
ἀπόκριναί 1 
ἀπόκριναι 1 
ἀπόκρισιν 2 
ἀπόκρισις 1 
ἀπόλαβε 1 
ἀπόληταί 1 
ἀπόλιπε 1 
ἀπόλλυε 1 
ἀπόλλυμεν 1 
ἀπόλλυνται 2 
ἀπόλλυσθαι 2 
ἀπόλλυτέ 1 
ἀπόλλυται 7 
ἀπόλυε 1 
ἀπόλυτοι 2 
ἀπόλυτον 3 
ἀπόλωλεν 1 
ἀπόμυξαι 1 
ἀπόνειμον 1 
ἀπόνευσον 1 
ἀπόνευσόν 1 
ἀπόνοιά 1 
ἀπόπαθε 2 
ἀπόρρητα 3 
ἀπόρρητοι 1 
ἀπόρριψον 1 
ἀπόσμηξον 1 
ἀπόσπασμα 1 
ἀπόσπασον 2 
ἀπόστασις 2 
ἀπόστημα 2 
ἀπόσχου 1 
ἀπόσχωμαι 1 
ἀπότακτος 1 
ἀπόφασιν 2 
ἀπόφερε 1 
ἀπύρετός 1 
ἀπώλειά 1 
ἀπώλεια 3 
ἀπώλειαι 1 
ἀπώλειαν 3 
ἀπώλεσά 1 
ἀπώλεσα 2 
ἀπώλεσαν 1 
ἀπώλεσας 5 
ἀπώλεσε 2 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπώλετο 10 
ἀπώλισθες 1 
ἀπώλλυεν 1 
ἀπώλλυντο 1 
ἀπώλοντο 1 
ἀπώλου 1 
ἀπἀλείπτου 1 
ἀπὸ 107 
ἀπῄει 2 
ἀπῄειν 1 
ἀπῆγεν 3 
ἀπῆλθεν 5 
ἀπῆλθες 2 
ἀράχναι 1 
ἀράχνιον 1 
ἀρέσαι 3 
ἀρέσαντος 1 
ἀρέσαντός 1 
ἀρέσει 1 
ἀρέσεις 1 
ἀρέσκει 6 
ἀρέσκειν 5 
ἀρέσκῃ 1 
ἀρέσοντα 1 
ἀρέσῃ 1 
ἀρίθμει 1 
ἀρίστου 1 
ἀρίστῳ 1 
ἀργίας 1 
ἀργειφόντην 2 
ἀργοὶ 1 
ἀργυρίδιον 1 
ἀργυρίου 3 
ἀργυρίῳ 3 
ἀργυρογνωμονικός 1 
ἀργυρογνώμων 2 
ἀργυροῦν 1 
ἀργυρωμάτια 1 
ἀργυρωμάτων 1 
ἀργυρωματίοις 1 
ἀργυρώμασιν 1 
ἀργυρώματα 1 
ἀργυρᾶ 1 
ἀργύριον 9 
ἀργύρωμα 1 
ἀργὸν 1 
ἀρεσάντων 1 
ἀρεστὸν 1 
ἀρεστῶς 3 
ἀρεταὶ 3 
ἀρετὰς 1 
ἀρετὴ 6 
ἀρετὴν 8 
ἀρετῆς 3 
ἀρετῇ 1 
ἀρετῶν 1 
ἀριθμεῖν 1 
ἀριθμεῖσθαι 1 
ἀριθμῶν 1 
ἀριστήσωμεν 1 
ἀριστεράν 1 
ἀριστεῦσαι 2 
ἀριστᾶν 1 
ἀριστῶ 1 
ἀρκείτω 1 
ἀρκεῖ 33 
ἀρκεῖν 2 
ἀρκεῖσθαι 3 
ἀρκεῖται 3 
ἀρκούμεθα 1 
ἀρκούμενον 1 
ἀρκούμενος 4 
ἀρκοῦ 1 
ἀρκοῦμαι 5 
ἀρκοῦντα 1 
ἀρκοῦνται 1 
ἀρκοῦσιν 1 
ἀρκῇ 4 
ἀρνήσῃ 1 
ἀρξάμενος 4 
ἀρξώμεθά 1 
ἀρξώμεθα 1 
ἀροῦντας 1 
ἀρρωστήματα 1 
ἀρρώστημα 1 
ἀρρώστου 1 
ἀρτίους 1 
ἀρτιότης 1 
ἀρχάς 5 
ἀρχή 2 
ἀρχήν 3 
ἀρχαῖς 2 
ἀρχιερέως 1 
ἀρχιτέκτονα 1 
ἀρχομένους 1 
ἀρχομένῳ 1 
ἀρχόμενοι 1 
ἀρχόμενον 3 
ἀρχόμενος 1 
ἀρχόντων 1 
ἀρχὰς 2 
ἀρχὴ 10 
ἀρχὴν 5 
ἀρχῆς 16 
ἀρχῇ 3 
ἀρχῶν 3 
ἀσέβεια 2 
ἀσήμως 1 
ἀσίτησον 2 
ἀσβόλης 1 
ἀσείστως 1 
ἀσεβές 2 
ἀσεβέστατε 1 
ἀσεβοῦς 2 
ἀσεβὲς 1 
ἀσεβὴς 2 
ἀσεβῆ 1 
ἀσθένειαν 3 
ἀσθενέσι 1 
ἀσθενέστερον 2 
ἀσθενείας 1 
ἀσθενὴς 1 
ἀσθενῆ 1 
ἀσθενῶς 2 
ἀσκήματα 1 
ἀσκήσας 1 
ἀσκήσεις 1 
ἀσκήσεως 3 
ἀσκεῖν 1 
ἀσκεῖσθαι 1 
ἀσκηθῆναι 1 
ἀσκητέον 2 
ἀσκητής 1 
ἀσκηταί 1 
ἀσκητικά 1 
ἀσκητικόν 2 
ἀσκητὴς 1 
ἀσκῆσαι 1 
ἀσπάζηται 2 
ἀσπάζομαι 1 
ἀσπάσηται 1 
ἀσπασμοί 1 
ἀσπασμοὶ 1 
ἀστέρας 1 
ἀστέρες 1 
ἀσταφίδας 1 
ἀστράπτων 1 
ἀστραπὰς 1 
ἀστρώτῳ 1 
ἀστυνόμον 1 
ἀστόμους 1 
ἀσυγχύτως 1 
ἀσυμμετρίαν 1 
ἀσυμπαθεῖς 1 
ἀσυμφόρων 1 
ἀσυμφώνους 1 
ἀσυμφώνως 2 
ἀσφάλεια 1 
ἀσφάλειαν 8 
ἀσφαλές 1 
ἀσφαλέστεροι 1 
ἀσφαλέστερον 2 
ἀσφαλείας 1 
ἀσφαλείᾳ 1 
ἀσφαλεῖ 1 
ἀσφαλεῖς 1 
ἀσφαλοῦς 1 
ἀσφαλὲς 1 
ἀσφαλὴς 1 
ἀσφαλῆ 3 
ἀσφαλῶς 14 
ἀσχήμονα 1 
ἀσχήμονες 1 
ἀσχημονήσει 1 
ἀσχημονήσεις 1 
ἀσχημονεῖ 1 
ἀσχημονεῖν 1 
ἀσχημονοῦντά 1 
ἀσχημονῆσαι 1 
ἀσχημονῶν 1 
ἀσχημοσύνην 1 
ἀσχολία 2 
ἀσχολίαν 2 
ἀσχολοῦνται 1 
ἀσόφιστος 1 
ἀσύγχυτος 1 
ἀσύμμετροι 1 
ἀσύμφορά 1 
ἀσύμφορα 2 
ἀσύμφορον 3 
ἀσύμφορόν 1 
ἀσύμφωνοι 1 
ἀσύμφωνον 1 
ἀσύνακτα 1 
ἀτάραχον 6 
ἀτάραχος 5 
ἀτάραχός 1 
ἀτέκμαρτα 2 
ἀτέκνου 1 
ἀτέχνων 1 
ἀτέχνῳ 1 
ἀτίμῳ 1 
ἀταλαίπωρε 1 
ἀταλαίπωροι 2 
ἀταλαίπωρος 1 
ἀταλαιπώροις 1 
ἀταλαιπώρους 1 
ἀταπείνωτος 1 
ἀταράχους 1 
ἀταράχως 3 
ἀταραξία 2 
ἀταραξίαν 4 
ἀταραξίας 7 
ἀταραξίᾳ 1 
ἀταραχώτερον 3 
ἀτεκνίαν 1 
ἀτελές 1 
ἀτελής 1 
ἀτελεῖς 2 
ἀτελὴς 2 
ἀτελῆ 3 
ἀτερπές 1 
ἀτερπέστατον 1 
ἀτεχνίαν 1 
ἀτημέλητον 3 
ἀτιμάζει 3 
ἀτιμίαν 1 
ἀτιμασθεὶς 1 
ἀτιμαστέον 1 
ἀτιμῆσαι 2 
ἀτονία 1 
ἀτυχέστερον 1 
ἀτυχήματα 3 
ἀτυχής 1 
ἀτυχήσεις 1 
ἀτυχίαν 1 
ἀτυχίας 2 
ἀτυχίᾳ 1 
ἀτυχεῖ 1 
ἀτυχεῖν 4 
ἀτυχεῖς 1 
ἀτυχημάτων 1 
ἀτυχοῦμεν 1 
ἀτυχοῦντα 1 
ἀτυχὴς 3 
ἀτυχῆ 2 
ἀτυχῇ 1 
ἀτυχῇς 1 
ἀτυχῶ 2 
ἀτυχῶν 1 
ἀτόπως 1 
ἀτύχημα 2 
ἀφ 19 
ἀφέληται 2 
ἀφέλῃ 1 
ἀφέντα 2 
ἀφέντες 3 
ἀφέξῃ 1 
ἀφίεμέν 1 
ἀφίησι 1 
ἀφίησιν 1 
ἀφίξομαι 1 
ἀφίστανται 1 
ἀφίστασθαι 1 
ἀφαίρεσιν 1 
ἀφαιρεθῆναι 1 
ἀφαιρετὰ 1 
ἀφαιρεῖσθαι 2 
ἀφαιρεῖταί 1 
ἀφαιρεῖται 1 
ἀφαιρουμένου 1 
ἀφαιρούμεθα 1 
ἀφαιρούμενον 1 
ἀφαιροῦμεν 1 
ἀφαιροῦνται 3 
ἀφαιρῇ 1 
ἀφεθῆναι 2 
ἀφεθῇς 1 
ἀφεθῶ 1 
ἀφειδέστατα 1 
ἀφειδὲς 1 
ἀφεκτικόν 1 
ἀφεκτικὸν 1 
ἀφελέσθαι 11 
ἀφελεῖ 2 
ἀφελοῦ 1 
ἀφελὴς 1 
ἀφελῶ 1 
ἀφεὶς 9 
ἀφεῖλεν 2 
ἀφεῖναί 1 
ἀφεῖναι 11 
ἀφιέναι 2 
ἀφιείς 1 
ἀφιλόστοργος 1 
ἀφιστάμεθα 1 
ἀφιᾶσιν 1 
ἀφοβία 2 
ἀφοβίαν 1 
ἀφοβίας 1 
ἀφορίαν 1 
ἀφορμάς 1 
ἀφορμή 2 
ἀφορμήν 2 
ἀφορμαῖς 2 
ἀφορμητικὴν 1 
ἀφορμὰς 12 
ἀφορμὴ 1 
ἀφορμὴν 4 
ἀφορμᾶν 3 
ἀφορμᾷς 1 
ἀφορμῆς 1 
ἀφορμῆσαι 1 
ἀφορμῇ 2 
ἀφορμῶμεν 1 
ἀφορμῶν 1 
ἀφορᾶν 1 
ἀφορῶν 1 
ἀφορῶντας 1 
ἀφροσύνη 1 
ἀφροσύνης 1 
ἀφρόνων 2 
ἀφρόνως 2 
ἀφυής 2 
ἀφυὴς 1 
ἀφυῶν 1 
ἀφόβως 1 
ἀφόδευε 1 
ἀφόρα 1 
ἀφόρητοι 1 
ἀφόρητον 2 
ἀφόρητόν 1 
ἀφώτιστον 1 
ἀφῃρέθη 1 
ἀφῆκαν 4 
ἀφῆκας 1 
ἀφῆκεν 3 
ἀφῆτε 1 
ἀφῇς 3 
ἀφῖξαι 1 
ἀφῶ 1 
ἀφῶμεν 6 
ἀχάριστον 1 
ἀχάριστος 1 
ἀχαρίστου 1 
ἀχθείσης 1 
ἀχθεσθῆναι 1 
ἀχθομένους 1 
ἀχθοφορεῖν 1 
ἀχρήστου 1 
ἀχρήστους 1 
ἀχρηστότερον 1 
ἀόκνως 1 
ἀόργητον 1 
ἁγνείας 1 
ἁλισκόμενοι 1 
ἁλοὺς 1 
ἁλτήρων 1 
ἁλτῆρας 1 
ἁλτῆρες 3 
ἁλωτός 1 
ἁμάρτημά 1 
ἁμάρτημα 4 
ἁμαρτάνει 2 
ἁμαρτάνειν 7 
ἁμαρτάνεις 1 
ἁμαρτάνομεν 1 
ἁμαρτάνοντας 1 
ἁμαρτάνοντες 1 
ἁμαρτάνω 2 
ἁμαρτάνων 4 
ἁμαρτήματά 1 
ἁμαρτήματα 1 
ἁμαρτήματος 1 
ἁμαρτανομένοις 2 
ἁμαρτανόντων 1 
ἁμαρτηθὲν 1 
ἁμαρτημάτων 5 
ἁπάντων 8 
ἁπάσαις 1 
ἁπάσας 1 
ἁπάσης 1 
ἁπαλώτερον 1 
ἁπασῶν 1 
ἁπλοῦν 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλῶν 1 
ἁπλῶς 40 
ἁπτομένοις 1 
ἁπτομένου 1 
ἁπτομένους 1 
ἁπτόμενον 2 
ἁρμόζεται 1 
ἁρμόσας 2 
ἁρμόσασθαι 2 
ἁρμόσει 1 
ἁρμόττεται 1 
ἁρπάζει 2 
ἁρπάστιον 1 
ἁρπάσωσι 1 
ἁρπάσῃ 1 
ἁρπαστίου 1 
ἁρπαστίῳ 1 
ἁρπαστοῦ 1 
ἁφή 1 
ἁφήν 1 
ἁφὴν 2 
ἁφῇ 1 
ἁψάμενος 1 
ἁψάμενός 1 
ἂν 530 
ἃ 84 
ἃς 17 
ἄβρωτον 1 
ἄγαγέ 1 
ἄγαγε 1 
ἄγαλμα 3 
ἄγαν 2 
ἄγγελε 1 
ἄγγελον 1 
ἄγγελος 2 
ἄγε 32 
ἄγει 5 
ἄγειν 2 
ἄγεις 1 
ἄγεται 1 
ἄγνοια 4 
ἄγνοιαν 3 
ἄγνωμον 2 
ἄγοντα 1 
ἄγοντες 1 
ἄγου 4 
ἄγουσιν 2 
ἄγριοι 1 
ἄγριον 1 
ἄγροικα 1 
ἄγω 2 
ἄγωμεν 1 
ἄγων 1 
ἄγωνται 1 
ἄγῃ 1 
ἄγῃς 1 
ἄδηλά 1 
ἄδηλα 3 
ἄδηλον 2 
ἄδηλόν 1 
ἄδικα 3 
ἄδικοί 1 
ἄδικον 4 
ἄδικος 3 
ἄδικόν 1 
ἄδικός 1 
ἄδοξόν 1 
ἄδουλον 1 
ἄδουλος 1 
ἄθλιοι 2 
ἄθλιον 1 
ἄθλιος 7 
ἄθλιός 1 
ἄκαιρος 1 
ἄκαρπά 1 
ἄκαρπον 1 
ἄκοιτιν 1 
ἄκοντά 1 
ἄκοντα 3 
ἄκοντας 1 
ἄκοντες 1 
ἄκουε 4 
ἄκουσα 2 
ἄκουσον 6 
ἄκουσόν 2 
ἄκριτον 1 
ἄκρων 1 
ἄκυρον 1 
ἄκων 2 
ἄλλ 4 
ἄλλα 47 
ἄλλαις 5 
ἄλλαξόν 1 
ἄλλας 10 
ἄλλη 9 
ἄλληλα 2 
ἄλλην 18 
ἄλλης 3 
ἄλλο 160 
ἄλλοθ 1 
ἄλλοι 28 
ἄλλοις 48 
ἄλλον 42 
ἄλλος 54 
ἄλλοτ 1 
ἄλλοτε 1 
ἄλλου 40 
ἄλλους 32 
ἄλλων 40 
ἄλλως 27 
ἄλλῃ 3 
ἄλλῳ 30 
ἄλογα 4 
ἄλογον 3 
ἄλυπον 3 
ἄλυπος 2 
ἄμεινον 11 
ἄμουσος 1 
ἄμπελον 1 
ἄμπελος 3 
ἄν 107 
ἄνδρα 13 
ἄνδρας 2 
ἄνδρες 7 
ἄνδρεσσι 1 
ἄνεισιν 1 
ἄνεμοι 1 
ἄνεμον 1 
ἄνεμος 2 
ἄνευ 6 
ἄνθρακα 1 
ἄνθρωπ 1 
ἄνθρωπε 55 
ἄνθρωποί 1 
ἄνθρωποι 33 
ἄνθρωπον 35 
ἄνθρωπος 61 
ἄνθρωπός 2 
ἄνισον 3 
ἄνισος 1 
ἄνισόν 1 
ἄνοσοι 1 
ἄνοσον 2 
ἄνοσος 1 
ἄνω 7 
ἄνωθεν 3 
ἄξια 3 
ἄξιοι 2 
ἄξιον 31 
ἄξιος 14 
ἄξιων 1 
ἄξιόν 3 
ἄξιός 2 
ἄοικον 1 
ἄοικος 1 
ἄοικός 1 
ἄπαγε 2 
ἄπειθι 1 
ἄπειμι 3 
ἄπειρον 1 
ἄπειρος 2 
ἄπεισιν 1 
ἄπελθ 1 
ἄπελθε 8 
ἄπιθι 1 
ἄπιστοι 1 
ἄπιστον 2 
ἄπιστος 3 
ἄπιτε 1 
ἄπληστος 1 
ἄπλοια 1 
ἄπολιν 1 
ἄπολις 2 
ἄπρακτόν 1 
ἄρα 21 
ἄραντα 1 
ἄρας 4 
ἄργυρος 1 
ἄρεσον 1 
ἄριστον 1 
ἄριστός 1 
ἄρξαι 2 
ἄρξαντας 1 
ἄρξασθαί 1 
ἄρξασθαι 4 
ἄρξει 3 
ἄρξεις 1 
ἄρξομαι 1 
ἄρξον 1 
ἄρξῃ 3 
ἄρξῃς 1 
ἄρρεν 2 
ἄρρυθμον 1 
ἄρρωστος 1 
ἄρτι 4 
ἄρτιοί 1 
ἄρτον 3 
ἄρτους 2 
ἄρχει 1 
ἄρχειν 7 
ἄρχεις 1 
ἄρχεσθαι 3 
ἄρχομαι 3 
ἄρχοντα 6 
ἄρχονται 1 
ἄρχοντες 1 
ἄρχοντι 1 
ἄρχουσιν 2 
ἄρχω 1 
ἄρχων 2 
ἄρῃ 1 
ἄση 1 
ἄσκησιν 4 
ἄσκησις 1 
ἄσκησον 1 
ἄσμενος 2 
ἄσπασαι 1 
ἄστεα 1 
ἄστρα 2 
ἄστρων 2 
ἄταφος 1 
ἄτονά 1 
ἄτοπα 1 
ἄτοπον 1 
ἄτῃσι 1 
ἄφελε 2 
ἄφες 27 
ἄφετέ 1 
ἄφθονα 1 
ἄφιλον 1 
ἄφνω 5 
ἄφοβοι 1 
ἄφοβον 3 
ἄφοβος 2 
ἄφοδον 1 
ἄφρον 1 
ἄφρονα 1 
ἄφρων 5 
ἄχθεσθε 1 
ἄχθῃ 2 
ἄχρηστα 6 
ἄχρηστοι 2 
ἄχρηστον 5 
ἄχρηστος 2 
ἄχρηστός 1 
ἄωρος 1 
ἅ 4 
ἅθ 1 
ἅλωσιν 1 
ἅμα 41 
ἅπαν 5 
ἅπαντα 7 
ἅπαντες 4 
ἅπαντι 1 
ἅπαντος 8 
ἅπαντός 1 
ἅπαξ 15 
ἅπασαν 1 
ἅπασι 1 
ἅπτεις 2 
ἅπτεσθαι 2 
ἅπτηται 1 
ἅπτου 1 
ἅρματος 1 
ἅτ 1 
ἅτε 7 
ἅψαι 2 
ἅψασθαι 2 
ἅψεται 1 
ἅψω 1 
ἆθλον 1 
ἆρ 7 
ἆρά 8 
ἆρα 1 
ἆραί 2 
ἆραι 2 
ἆρον 5 
Ἀβεβαίῳ 1 
Ἀγάμεμνον 1 
Ἀγαθὰ 1 
Ἀγαθὸς 1 
Ἀγαθῇ 1 
Ἀγαμέμνονα 2 
Ἀγαμέμνονος 3 
Ἀγαμέμνων 5 
Ἀγριππῖνος 2 
Ἀδμήτου 2 
Ἀδρίαν 1 
Ἀδωνιακοῦ 1 
Ἀθήναις 10 
Ἀθήνας 7 
Ἀθηναίοις 2 
Ἀθηναίων 5 
Ἀθηναῖοι 4 
Ἀθηναῖον 2 
Ἀθηναῖος 1 
Ἀθηνᾶ 2 
Ἀθηνᾶν 2 
Ἀθλίως 1 
Ἀθῆναι 1 
Ἀκαδημαικούς 2 
Ἀκαδημαικοὶ 1 
Ἀκαδημαικοὺς 1 
Ἀκαδημαικός 1 
Ἀκαδημαικὰ 1 
Ἀκαδημείᾳ 1 
Ἀλέξανδρον 1 
Ἀλέξανδρος 5 
Ἀλεξάνδρῳ 2 
Ἀλκιβιάδῃ 2 
Ἀλλ 30 
Ἀλλὰ 29 
Ἀμφιαράου 1 
Ἀμφισβητοῦσί 1 
Ἀνάγκη 3 
Ἀνήρ 1 
Ἀναγιγνώσκοντος 1 
Ἀνδράποδον 4 
Ἀνδριαντοποιοῦ 1 
Ἀνδρομάχῃ 1 
Ἀνθρώπινα 1 
Ἀνιῶμαι 1 
Ἀντίγονος 1 
Ἀντίλοχον 1 
Ἀντίπατρον 1 
Ἀντίπατρος 2 
Ἀντιγόνῳ 1 
Ἀντιπάτρου 2 
Ἀντισθένης 3 
Ἀντισθένους 3 
Ἀπολιθώσεις 1 
Ἀπολλώνιος 1 
Ἀπορία 1 
Ἀποφάσκοντος 1 
Ἀποφαίνομαι 1 
Ἀπόλλων 2 
Ἀπόλλωνα 1 
Ἀπόλλωνι 1 
Ἀπὸ 2 
Ἀρίκειαν 1 
Ἀριστείδην 1 
Ἀριστοφάνης 1 
Ἀρκεῖ 1 
Ἀρνησαμένου 1 
Ἀρριανὸς 1 
Ἀρχέδημον 5 
Ἀρχέδημος 1 
Ἀρχεδήμου 2 
Ἀρχιδάμῳ 1 
Ἀρχὴ 1 
Ἀσκλήπεια 1 
Ἀσκληπιὸς 1 
Ἀτρεὺς 1 
Ἀττικῆς 1 
Ἀφ 1 
Ἀφαιρήσεται 1 
Ἀφικομένου 1 
Ἀχέρων 1 
Ἀχιλλέα 3 
Ἀχιλλέως 3 
Ἀχιλλεύς 2 
Ἀχιλλεὺς 3 
Ἀχιλλεῖ 1 
Ἀχιλλεῦ 1 
Ἁπλῶς 1 
Ἂν 10 
Ἃ 1 
Ἄγε 7 
Ἄλλο 2 
Ἄλλον 1 
Ἄλλῳ 1 
Ἄν 7 
Ἄνδρα 1 
Ἄνθρωπε 7 
Ἄνυτε 1 
Ἄνυτος 3 
Ἄξιον 1 
Ἄπελθε 1 
Ἄπιθί 1 
Ἄπιθι 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄπρυλλά 1 
Ἄργει 1 
Ἄργος 1 
Ἄργους 2 
Ἄτοπον 1 
Ἄφες 1 
Ἅιδης 1 
Ἅιδου 2 
Ἆρ 2 
Ἆρά 1 
Ἆρον 1 
ἐ 1 
ἐάν 3 
ἐάσαντα 1 
ἐάσει 1 
ἐάσῃς 3 
ἐβαρβάριζεν 1 
ἐβασίλευεν 1 
ἐβλέπετε 1 
ἐβλήθη 1 
ἐβουλήθην 1 
ἐβουλευσάμεθα 1 
ἐβουλόμην 1 
ἐγάμει 1 
ἐγένετο 18 
ἐγέννησας 1 
ἐγέννησεν 1 
ἐγένου 9 
ἐγίνεσθε 1 
ἐγίνετο 2 
ἐγγίζειν 1 
ἐγγίνεται 1 
ἐγγίσαντος 1 
ἐγγίσῃς 1 
ἐγγίων 1 
ἐγγιεῖς 1 
ἐγγράμματον 1 
ἐγγράμματος 1 
ἐγγράφετε 1 
ἐγγραμμάτοις 1 
ἐγγυτέρω 1 
ἐγγυῶμαι 1 
ἐγγόνου 1 
ἐγγύην 1 
ἐγγύς 7 
ἐγγὺς 3 
ἐγεγόνει 1 
ἐγεννήθης 1 
ἐγενόμην 1 
ἐγεῖρον 1 
ἐγκάλει 3 
ἐγκέφαλον 2 
ἐγκαλέσαι 2 
ἐγκαλέσει 1 
ἐγκαλέσειν 1 
ἐγκαλέσεις 2 
ἐγκαλείτω 1 
ἐγκαλεῖ 2 
ἐγκαλεῖν 4 
ἐγκαλεῖς 5 
ἐγκαλεῖτε 1 
ἐγκαλοῦμεν 1 
ἐγκαλοῦν 1 
ἐγκαλοῦντα 2 
ἐγκαλοῦντες 1 
ἐγκαλύπτεσθαι 1 
ἐγκαλῇ 1 
ἐγκαλῇς 3 
ἐγκαλῶν 1 
ἐγκαρτερήσας 1 
ἐγκατέλειπεν 1 
ἐγκατέμιξεν 1 
ἐγκαταλείψω 2 
ἐγκαταλιπεῖν 2 
ἐγκαταμέμικται 1 
ἐγκεκλειμένα 1 
ἐγκεχειρίσθαι 1 
ἐγκλήματα 1 
ἐγκλείσαντες 1 
ἐγκράτεια 1 
ἐγκρατεῖ 1 
ἐγκρατεῖς 3 
ἐγκρατῆ 1 
ἐγκρατῶς 1 
ἐγκωμιάσαι 1 
ἐγκύμων 1 
ἐγνωσμένοις 1 
ἐγνωσμένους 1 
ἐγράψαμεν 1 
ἐγρήγορα 1 
ἐγρήγορας 1 
ἐγρηγορέναι 1 
ἐγρηγορεῖ 1 
ἐγρηγορότα 1 
ἐγρηγορώς 1 
ἐγυμνάζετο 1 
ἐγυμνάζου 2 
ἐγυμνάσθης 1 
ἐγυμνάσθησαν 1 
ἐγυμναζόμεθα 1 
ἐγυμναζόμην 1 
ἐγχειρίσῃς 1 
ἐγχειρεῖν 1 
ἐγχριομένοις 1 
ἐγύμναζεν 1 
ἐγύμνασα 1 
ἐγύμνασαν 1 
ἐγώ 28 
ἐγὼ 130 
ἐδάκνετο 1 
ἐδέχου 1 
ἐδίδαξέν 1 
ἐδίδαξε 1 
ἐδίδοτο 1 
ἐδίδοτό 1 
ἐδανείσω 2 
ἐδείπνεις 1 
ἐδεδοίκεσαν 1 
ἐδεδώκει 1 
ἐδεῖτο 1 
ἐδοκίμασα 1 
ἐδούλευσα 1 
ἐδούλευσας 1 
ἐδυστύχει 1 
ἐδυσωπήθην 1 
ἐδόκει 2 
ἐδύναντο 2 
ἐδύνατο 4 
ἐδώκαμέν 1 
ἐζήλωκα 1 
ἐζήτει 2 
ἐζήτησάς 1 
ἐζημίωμαι 1 
ἐζημίωται 1 
ἐζητεῖτε 1 
ἐζητηκότων 1 
ἐζητοῦμεν 1 
ἐθέλομεν 2 
ἐθέλῃς 3 
ἐθίσῃ 1 
ἐθαύμαζεν 1 
ἐθαύμαζον 1 
ἐθαύμασα 1 
ἐθεράπευον 1 
ἐθεράπευσας 1 
ἐθεραπεύθην 1 
ἐθιζώμεθα 1 
ἐθισθῇς 1 
ἐθισμοῦ 1 
ἐκ 71 
ἐκάθαιρεν 1 
ἐκάθευδεν 1 
ἐκάθευδες 2 
ἐκάθισας 1 
ἐκάλει 2 
ἐκέκτηντο 1 
ἐκέλευσεν 1 
ἐκίνει 1 
ἐκίνησε 1 
ἐκίνησεν 1 
ἐκαλλωπίζου 1 
ἐκαρτέρεις 1 
ἐκβάλλειν 2 
ἐκβάλλοντα 1 
ἐκβάλλω 1 
ἐκβάσεις 1 
ἐκβαλεῖ 1 
ἐκβαλεῖν 5 
ἐκβεβληκώς 1 
ἐκβησόμενον 1 
ἐκβιάσεται 1 
ἐκβληθῶσιν 1 
ἐκβῆναι 1 
ἐκδέξασθε 1 
ἐκδέξομαι 1 
ἐκδέρεσθαι 1 
ἐκδέχομαι 1 
ἐκδέχου 1 
ἐκδέχῃ 1 
ἐκδεδήμηκε 1 
ἐκδεχόμενον 1 
ἐκδιδόναι 1 
ἐκδυσάμενος 1 
ἐκδύεται 1 
ἐκδύντας 1 
ἐκείνας 2 
ἐκείνη 7 
ἐκείνην 3 
ἐκείνης 5 
ἐκείνοις 22 
ἐκείνου 43 
ἐκείνους 8 
ἐκείνων 36 
ἐκείνως 2 
ἐκείνῳ 24 
ἐκεντήθη 1 
ἐκεφαλάλγησας 1 
ἐκεχώριστο 1 
ἐκεῖ 75 
ἐκεῖθέν 2 
ἐκεῖθεν 4 
ἐκεῖνά 1 
ἐκεῖνα 39 
ἐκεῖνο 54 
ἐκεῖνοι 36 
ἐκεῖνον 21 
ἐκεῖνος 65 
ἐκεῖνό 6 
ἐκεῖνός 5 
ἐκθρῴσκει 1 
ἐκινδυνεύετο 2 
ἐκινδύνευεν 1 
ἐκινδύνευον 1 
ἐκκαθαρθησόμενα 1 
ἐκκαθᾶραι 1 
ἐκκαλέσηται 1 
ἐκκαλεῖται 2 
ἐκκαύσει 1 
ἐκκείμενος 1 
ἐκκλίνειν 8 
ἐκκλίνεις 1 
ἐκκλίνετε 1 
ἐκκλίνομεν 1 
ἐκκλίνοντα 1 
ἐκκλίνοντες 1 
ἐκκλίνουσιν 1 
ἐκκλίνω 1 
ἐκκλίνων 4 
ἐκκλίνῃ 1 
ἐκκλίσει 15 
ἐκκλίσεις 6 
ἐκκλίσεως 7 
ἐκκλείεται 1 
ἐκκλειέσθω 1 
ἐκκλινεῖ 1 
ἐκκλινομένων 1 
ἐκκλιτικὴν 1 
ἐκκλιτικῶς 2 
ἐκκλῖναι 1 
ἐκκοπτέτω 1 
ἐκκρουσθῇς 1 
ἐκκρουσθῶ 1 
ἐκκρουστικῶν 1 
ἐκκόπτειν 1 
ἐκκόπτῃ 1 
ἐκλέγῃ 1 
ἐκλέξαι 1 
ἐκλέξασθαι 2 
ἐκλαμβάνομέν 1 
ἐκλεγόμενον 1 
ἐκλεκτικόν 1 
ἐκλελυμένους 1 
ἐκλεξόμενος 1 
ἐκλογὴ 1 
ἐκλογὴν 1 
ἐκλογῆς 1 
ἐκλύεται 1 
ἐκμάσσω 1 
ἐκμανέντος 1 
ἐκμεμελέτηκα 1 
ἐκμισθοῖ 1 
ἐκμισθωσάμενος 1 
ἐκοιμήθη 1 
ἐκολάκευεν 2 
ἐκολάκευες 1 
ἐκολάκευσας 1 
ἐκοσμοῦ 1 
ἐκπέμπεται 1 
ἐκπέμποντες 1 
ἐκπέμπουσιν 1 
ἐκπεπλήρωται 1 
ἐκπεπληρωκὼς 1 
ἐκπεπονημένου 1 
ἐκπεπτωκὼς 1 
ἐκπεπόνηκας 1 
ἐκπεπόνηται 3 
ἐκπηδῶν 1 
ἐκπιεῖν 1 
ἐκπλήσσουσίν 1 
ἐκπλαγέντα 1 
ἐκπληροῦντα 1 
ἐκπληρώσει 1 
ἐκπληρώσῃ 3 
ἐκποιεῖ 1 
ἐκπολιορκῆται 1 
ἐκπονήσῃ 1 
ἐκπονεῖ 1 
ἐκπονεῖν 3 
ἐκπονηθῆναι 2 
ἐκπονῆσαι 1 
ἐκπονῇς 1 
ἐκπονῶν 2 
ἐκπυρώσει 2 
ἐκπόνει 1 
ἐκράτησας 1 
ἐκρίθην 1 
ἐκσέσεισαι 1 
ἐκσείσει 1 
ἐκσείσῃ 1 
ἐκστήσει 1 
ἐκστήσῃ 2 
ἐκστρέφειν 1 
ἐκστῆναι 2 
ἐκτέμνειν 1 
ἐκτένιζεν 1 
ἐκτέτμηται 1 
ἐκτήσατο 1 
ἐκτήσω 1 
ἐκτίλωμεν 1 
ἐκτίσουσιν 1 
ἐκτείνας 3 
ἐκτείνασα 1 
ἐκτείνοντες 1 
ἐκτείνω 1 
ἐκτελεῖν 1 
ἐκτελεῖς 1 
ἐκτεῖναι 1 
ἐκτρέπεται 1 
ἐκτρέπηται 1 
ἐκτρεπόμενοι 1 
ἐκτροπὴ 1 
ἐκτυφλωθῆναι 1 
ἐκτυφλῶσαι 2 
ἐκτός 19 
ἐκτὸς 27 
ἐκφέρει 3 
ἐκφέρειν 3 
ἐκφέροντας 1 
ἐκφέρουσιν 1 
ἐκφέρω 1 
ἐκφέρων 1 
ἐκφανῆ 1 
ἐκφοβῇ 1 
ἐκφυγεῖν 2 
ἐκφόβει 1 
ἐκχεθήσεται 1 
ἐκχεῖν 1 
ἐκχωρῶν 1 
ἐκωλύετο 1 
ἐκωλύθην 1 
ἐκώλυεν 2 
ἐλάδιον 2 
ἐλάλει 1 
ἐλάλεις 1 
ἐλάλησεν 1 
ἐλάνθα 1 
ἐλάττωμα 1 
ἐλάφων 1 
ἐλάχιστον 1 
ἐλέγετο 1 
ἐλέγξωμεν 1 
ἐλέγχοντα 1 
ἐλέγχους 1 
ἐλέγχῳ 1 
ἐλέει 1 
ἐλέησον 2 
ἐλέου 2 
ἐλέφας 1 
ἐλήλυθα 1 
ἐλήλυθας 10 
ἐλήλυθεν 12 
ἐλαία 1 
ἐλαίου 2 
ἐλαικῶς 2 
ἐλαυνόμενον 1 
ἐλαύνει 1 
ἐλεήμονα 2 
ἐλεήμονι 1 
ἐλεγκτικός 1 
ἐλεγκτικὴν 1 
ἐλεγκτικὸς 1 
ἐλεγχθησόμενον 1 
ἐλεγχόμενος 1 
ἐλεείτω 1 
ἐλεεινός 1 
ἐλεεῖν 1 
ἐλεεῖς 3 
ἐλεεῖσθαί 1 
ἐλεεῖσθαι 3 
ἐλεηθῆναι 1 
ἐλεούμενος 2 
ἐλεούντων 1 
ἐλεοῦμαι 1 
ἐλεοῦμεν 1 
ἐλεοῦντές 1 
ἐλεοῦσιν 4 
ἐλευθέρα 1 
ἐλευθέραν 1 
ἐλευθέροις 3 
ἐλευθέρου 2 
ἐλευθέρους 6 
ἐλευθέρων 5 
ἐλευθέρᾳ 2 
ἐλευθερία 12 
ἐλευθερίαν 8 
ἐλευθερίας 10 
ἐλευθεροποιόν 1 
ἐλευθεροῦνται 1 
ἐλεφάντινον 1 
ἐλεύθερα 4 
ἐλεύθεροί 1 
ἐλεύθεροι 5 
ἐλεύθερον 26 
ἐλεύθερος 25 
ἐλεύθερός 3 
ἐλεύσεται 1 
ἐλεῇ 1 
ἐλεῶν 1 
ἐληλυθός 1 
ἐληλυθότα 1 
ἐληλυθότος 1 
ἐληλυθώς 1 
ἐληλυθὼς 1 
ἐληλύθαμεν 3 
ἐληλύθεσαν 1 
ἐλθέ 1 
ἐλθεῖν 12 
ἐλθούσης 1 
ἐλθόντ 1 
ἐλθόντα 2 
ἐλθόντας 1 
ἐλθόντες 3 
ἐλθόντος 1 
ἐλθών 2 
ἐλθὲ 2 
ἐλθὼν 14 
ἐλλεβόρου 1 
ἐλοιδορήθη 1 
ἐλοιδόρησέν 1 
ἐλοιδόρουν 2 
ἐλουσάμην 1 
ἐλούετο 1 
ἐλούου 1 
ἐλπίδας 1 
ἐλπίζειν 1 
ἐλπίζεις 1 
ἐλπίσαι 1 
ἐλυπήθη 1 
ἐλυπήθην 1 
ἐλυσιτέλει 1 
ἐμά 5 
ἐμάνθανες 3 
ἐμάχου 1 
ἐμέ 21 
ἐμέλησεν 1 
ἐμέμνησο 1 
ἐμέμνητο 3 
ἐμέμφοντο 1 
ἐμή 2 
ἐμήν 1 
ἐμα 1 
ἐμαντεύσατο 1 
ἐμαυτοῦ 20 
ἐμαυτόν 5 
ἐμαυτὸν 7 
ἐμαυτῷ 12 
ἐμαὐτὸς 1 
ἐμβάδας 2 
ἐμβάλλειν 1 
ἐμβάλωσιν 1 
ἐμβαίνειν 1 
ἐμβαίνεις 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμβληθῶ 1 
ἐμελέτα 2 
ἐμελέτας 4 
ἐμελέτησας 2 
ἐμελέτησεν 1 
ἐμελετῶμεν 2 
ἐμεμψάμην 3 
ἐμεῖ 1 
ἐμιμήσαντο 1 
ἐμμένειν 5 
ἐμμένοντας 1 
ἐμμενεῖτε 1 
ἐμοί 17 
ἐμοὶ 51 
ἐμοῖς 3 
ἐμοῦ 23 
ἐμοῦσιν 1 
ἐμπέπτωκεν 2 
ἐμπέσωμεν 1 
ἐμπέσῃ 6 
ἐμπέσῃς 1 
ἐμπίπτει 1 
ἐμπίπτεις 1 
ἐμπίπτοντα 1 
ἐμπίπτωσιν 1 
ἐμπαίζεις 3 
ἐμπαίζετε 1 
ἐμπαίζουσιν 1 
ἐμπαίζων 1 
ἐμπείρου 2 
ἐμπείρως 8 
ἐμπείρῳ 1 
ἐμπειρία 1 
ἐμπεπλεγμένον 1 
ἐμπερπερεύσῃ 1 
ἐμπεσεῖν 2 
ἐμπεσούσης 1 
ἐμπιπρῶμεν 1 
ἐμποίησις 1 
ἐμποδίζειν 4 
ἐμποδίζεσθαι 3 
ἐμποδίζεται 1 
ἐμποδίζηται 1 
ἐμποδίζον 2 
ἐμποδίζοντα 2 
ἐμποδίζου 1 
ἐμποδίζωνται 1 
ἐμποδίζῃ 2 
ἐμποδίσαι 6 
ἐμποδιζόμενοι 1 
ἐμποδισθήσῃ 2 
ἐμποδισθῇς 1 
ἐμποδισμός 1 
ἐμποιῇ 1 
ἐμπορίαν 1 
ἐμπορευόμενον 1 
ἐμπρησθῆναι 2 
ἐμπρησμοῦ 1 
ἐμπρησμὸς 1 
ἐμπρῆσαι 1 
ἐμπόδιον 1 
ἐμπόδιος 1 
ἐμπόρων 1 
ἐμφάσει 1 
ἐμφαίνει 4 
ἐμφαίνουσα 1 
ἐμφαίνῃ 1 
ἐμφύεσθαι 1 
ἐμόν 12 
ἐμός 1 
ἐμὰ 6 
ἐμὰς 1 
ἐμὲ 34 
ἐμὴ 3 
ἐμὴν 2 
ἐμὸν 21 
ἐμὸς 2 
ἐμῆς 1 
ἐμῶν 6 
ἐν 530 
ἐνάλλασσε 1 
ἐνέβαλον 1 
ἐνέγκατε 1 
ἐνέγκῃ 1 
ἐνέδυεν 1 
ἐνέχυρον 1 
ἐνήνοχεν 1 
ἐνίκησεν 1 
ἐνίοις 1 
ἐνίστηται 1 
ἐναθλεῖτε 1 
ἐναλλάξασαι 1 
ἐναντία 10 
ἐναντίαν 2 
ἐναντίας 3 
ἐναντίον 7 
ἐναντίου 1 
ἐναντίους 1 
ἐναντίων 1 
ἐναντίῳ 1 
ἐναντιότητας 1 
ἐναργές 1 
ἐναργέσι 1 
ἐναργέσιν 1 
ἐναργεῖς 1 
ἐναργῆ 2 
ἐναργῶς 2 
ἐναύσματα 1 
ἐνδέδεται 1 
ἐνδέοντος 1 
ἐνδέχεται 13 
ἐνδείκνυνται 1 
ἐνδείκνυσθαι 1 
ἐνδείκνυται 1 
ἐνδεδεμέναι 1 
ἐνδεδεμένῳ 1 
ἐνδεδυμένοι 1 
ἐνδεικνύῃς 1 
ἐνδεχόμενον 3 
ἐνδόντες 1 
ἐνδύειν 1 
ἐνδύσηται 1 
ἐνδύσοντα 1 
ἐνεγκεῖν 1 
ἐνεθυμοῦ 2 
ἐνεκάλεσά 1 
ἐνεκάλεσα 1 
ἐνεκάλεσεν 1 
ἐνεκέρασεν 1 
ἐνεκαλλωπίζετο 1 
ἐνεκοιμήθη 1 
ἐνεποίησεν 1 
ἐνεποδίζετο 1 
ἐνεπρήσθη 1 
ἐνεπόδιζον 1 
ἐνεργείαις 1 
ἐνεργείας 6 
ἐνεργὸν 1 
ἐνεργῆσαι 1 
ἐνεχθήσεται 1 
ἐνεχόμενός 1 
ἐνηνοχότι 1 
ἐνθάδ 10 
ἐνθάδε 24 
ἐνθυμήθητι 1 
ἐνθυμήματα 1 
ἐνθυμεῖσθαι 2 
ἐνθυμηθήσεται 1 
ἐνθυμηθῆναι 1 
ἐνθυμηθῇς 1 
ἐνθυμημάτων 1 
ἐνθυμουμένῳ 1 
ἐνθυμούμενον 2 
ἐνθυμούμενος 3 
ἐνθυμοῦ 1 
ἐνθυμοῦνται 2 
ἐνθυμῇ 1 
ἐνθύμημα 2 
ἐνιαυτὸν 1 
ἐνιαυτῷ 1 
ἐνικήθη 1 
ἐνισταμένων 1 
ἐνισχύειν 1 
ἐννοίας 1 
ἐννοίᾳ 1 
ἐννοεῖ 2 
ἐννοεῖς 1 
ἐννοιῶν 1 
ἐννοοῦμεν 1 
ἐνοικοῦντες 1 
ἐνοσεῖτε 1 
ἐνοσοκόμει 1 
ἐνσείεται 1 
ἐνσείσεις 1 
ἐνσείσθητι 1 
ἐνστῆναί 1 
ἐντέταλται 2 
ἐνταῦθ 2 
ἐνταῦθά 5 
ἐνταῦθα 33 
ἐντείλωμαι 1 
ἐντεθυμημένος 1 
ἐντεθύμηται 2 
ἐντετυλιγμένος 1 
ἐντευξίδιον 1 
ἐντεῦθέν 1 
ἐντεῦθεν 2 
ἐντολάς 2 
ἐντολὰς 2 
ἐντολὴν 1 
ἐντολῶν 1 
ἐντρεπτικοῦ 1 
ἐντρεπτικὸν 2 
ἐντρεφόμενος 1 
ἐντρυφῶσιν 1 
ἐντυγχάνειν 3 
ἐντυγχάνοντας 1 
ἐντυγχάνοντες 1 
ἐντυγχάνοντι 1 
ἐντυγχάνω 1 
ἐντὸς 1 
ἐνυπνίων 1 
ἐνόει 1 
ἐνόμιζεν 1 
ἐνόουν 1 
ἐνόσησα 1 
ἐνύπνια 1 
ἐνῆν 1 
ἐξ 74 
ἐξάγεις 1 
ἐξάγων 1 
ἐξάγῃ 1 
ἐξέθρεψα 1 
ἐξέλθητε 1 
ἐξέλθῃς 2 
ἐξέλιπεν 1 
ἐξέπεσεν 1 
ἐξέρχομαι 2 
ἐξέσται 1 
ἐξέστηκας 1 
ἐξέταζε 2 
ἐξέτασιν 1 
ἐξέτασον 1 
ἐξέτεινεν 1 
ἐξέφυγεν 1 
ἐξήγειρον 1 
ἐξήλαυνεν 1 
ἐξήλθομεν 1 
ἐξήνεγκα 1 
ἐξήνεγκαν 1 
ἐξήνεγκας 1 
ἐξήρτηται 1 
ἐξήταζεν 1 
ἐξήταζες 1 
ἐξήφθη 1 
ἐξίσταμαι 3 
ἐξίστασαι 1 
ἐξίστασθαι 3 
ἐξίσταται 1 
ἐξίστησιν 1 
ἐξίῃς 1 
ἐξαίρειν 1 
ἐξαίρετα 1 
ἐξαίρετον 6 
ἐξαίρετος 1 
ἐξαίρετόν 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαγαγεῖν 1 
ἐξαγγέλλειν 1 
ἐξαγγέλλεις 1 
ἐξαγόμεθα 1 
ἐξαιρέτως 1 
ἐξαιρέτῳ 1 
ἐξαιρήσεται 1 
ἐξαιρεθῇ 1 
ἐξαιρεῖ 1 
ἐξαιρεῖν 1 
ἐξαιρεῖταί 1 
ἐξαιρεῖται 1 
ἐξακολουθεῖ 1 
ἐξαλείψῃ 1 
ἐξαπατηθέντα 1 
ἐξαπατηθεὶς 2 
ἐξαπατηθῆναι 3 
ἐξαπατηθῇ 1 
ἐξαπατώμενος 1 
ἐξαπατᾶσθε 2 
ἐξαπατᾷς 2 
ἐξαπατῶν 1 
ἐξαπατῶσιν 1 
ἐξαριθμούμενος 1 
ἐξαρκεῖ 4 
ἐξαρχῆς 1 
ἐξείποι 1 
ἐξείπωμεν 1 
ἐξείπῃ 1 
ἐξεβίασε 1 
ἐξεγείρεσθαι 1 
ἐξειπεῖν 1 
ἐξεκλείσθης 1 
ἐξεκόπη 1 
ἐξελάθετο 1 
ἐξελέγξαι 1 
ἐξελέγξαντα 1 
ἐξελέγξῃ 1 
ἐξελέγχει 1 
ἐξελέγχεις 1 
ἐξελέγχεσθαι 1 
ἐξελέγχῃς 1 
ἐξελήλυθα 1 
ἐξελήλυθε 1 
ἐξελαθόμην 1 
ἐξελασάτω 1 
ἐξελεγχόμενος 1 
ἐξελεύσῃ 2 
ἐξελεῖν 3 
ἐξεληλυθώς 1 
ἐξελθεῖν 7 
ἐξελθόντα 2 
ἐξελθόντες 1 
ἐξελθὼν 6 
ἐξελοῦσιν 1 
ἐξεμέσαι 2 
ἐξεμέσῃς 1 
ἐξενέγκῃ 1 
ἐξενεγκεῖν 1 
ἐξενεγκόντι 1 
ἐξεπήδησεν 1 
ἐξεπλάγημεν 1 
ἐξεπλήρουν 1 
ἐξεπονεῖτο 1 
ἐξεπόθη 1 
ἐξεργάζεσθαι 3 
ἐξεργάζεσθε 1 
ἐξεργάζου 1 
ἐξεργάσηται 1 
ἐξεργαζόμενοι 1 
ἐξεργαζόμενος 2 
ἐξεργασίας 1 
ἐξερρίφη 1 
ἐξερχομένου 1 
ἐξεστί 1 
ἐξετάζῃ 1 
ἐξετάσαι 1 
ἐξετάσομεν 1 
ἐξεταζόμενος 1 
ἐξευρήκαμεν 1 
ἐξευρηκότες 1 
ἐξευτονοῦντα 1 
ἐξεχέθη 1 
ἐξεῖναι 2 
ἐξεῖπον 1 
ἐξηγήσασθαι 2 
ἐξηγήσεως 1 
ἐξηγήσομαι 1 
ἐξηγεῖσθαι 1 
ἐξηγεῖται 4 
ἐξηγημένον 1 
ἐξηγησάμην 1 
ἐξηγησάσθωσαν 1 
ἐξηγησόμενον 1 
ἐξηγησόμενος 1 
ἐξηγηταὶ 1 
ἐξηγητὴν 3 
ἐξηγητὴς 1 
ἐξηγουμένου 3 
ἐξηγούμενον 1 
ἐξηγούμενος 1 
ἐξηγοῦ 1 
ἐξηγοῦνται 2 
ἐξηπάτηται 2 
ἐξηπατημένον 1 
ἐξηπατημένος 1 
ἐξηράνθης 1 
ἐξηρτημένων 1 
ἐξητακότος 1 
ἐξιέναι 1 
ἐξικνούμενον 1 
ἐξιστάντα 1 
ἐξιόντα 1 
ἐξιώσει 1 
ἐξοίσεις 1 
ἐξομοιοῦσθαι 1 
ἐξομοιωθῆναι 1 
ἐξομοιώθητι 1 
ἐξορίζεσθαι 1 
ἐξορισθῆναι 2 
ἐξορισμόν 1 
ἐξορισμὸν 1 
ἐξορμῆσαν 1 
ἐξορχῇ 2 
ἐξουσία 1 
ἐξουσίαν 25 
ἐξυβρίσῃ 1 
ἐξωρισμένον 1 
ἐξωρισμένῃ 1 
ἐξύβρικας 1 
ἐξώρισαν 1 
ἐξἔστιν 1 
ἐξὸν 1 
ἐξῄρηται 1 
ἐξῆλθεν 2 
ἐξῆλθες 2 
ἐξῆν 3 
ἐοικέναι 1 
ἐοικὸς 1 
ἐπ 82 
ἐπάγγελμα 1 
ἐπάγειν 1 
ἐπάγουσι 1 
ἐπάναγκες 1 
ἐπάνεισιν 1 
ἐπάνω 1 
ἐπάρῃ 1 
ἐπέγνωκα 1 
ἐπέγραφες 1 
ἐπέδωκαν 1 
ἐπέκλασεν 1 
ἐπέλθοι 2 
ἐπέλθωμεν 1 
ἐπέμπομεν 1 
ἐπέξιθι 1 
ἐπέπεισο 1 
ἐπέπλησσεν 1 
ἐπέρχεταί 2 
ἐπέστη 1 
ἐπέστραπται 2 
ἐπέστρεφε 1 
ἐπέταξας 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπέτυχες 1 
ἐπέφθη 1 
ἐπέχειν 3 
ἐπέχεσθαι 1 
ἐπί 7 
ἐπίβουλοι 1 
ἐπίβουλον 2 
ἐπίγεια 1 
ἐπίγνωσιν 1 
ἐπίδειξιν 1 
ἐπίδειξις 1 
ἐπίδεσμον 1 
ἐπίθετος 1 
ἐπίθυσον 1 
ἐπίκρισιν 1 
ἐπίλογον 2 
ἐπίλογος 1 
ἐπίμενε 1 
ἐπίςτρεψον 1 
ἐπίσης 3 
ἐπίσκεψίν 2 
ἐπίσκεψαί 2 
ἐπίσκεψαι 2 
ἐπίσκεψιν 2 
ἐπίσκεψις 1 
ἐπίστασθαί 1 
ἐπίστασιν 1 
ἐπίστευσεν 1 
ἐπίστησον 1 
ἐπίσχεσιν 1 
ἐπίτηδες 2 
ἐπίτρεψόν 1 
ἐπίτροπον 2 
ἐπίτροπος 2 
ἐπίχαρι 2 
ἐπαίνει 1 
ἐπαίνεσον 1 
ἐπαίνεσόν 1 
ἐπαίνου 2 
ἐπαίνων 1 
ἐπαίνῳ 1 
ἐπαίρεις 1 
ἐπαίρεσθαι 3 
ἐπαίρεται 2 
ἐπαίροντα 1 
ἐπαίτην 1 
ἐπαίτης 1 
ἐπαγαγεῖν 1 
ἐπαγγέλλεται 4 
ἐπαγγελία 5 
ἐπαγγελίαν 10 
ἐπαγγελίας 1 
ἐπαγγελλόμενος 1 
ἐπαγρύπνει 1 
ἐπαιδεύοντο 1 
ἐπαιδοποιεῖτο 1 
ἐπαινέσαι 4 
ἐπαινέσαντές 1 
ἐπαινέσει 1 
ἐπαινέσητε 1 
ἐπαινέσοντας 1 
ἐπαινέσω 1 
ἐπαινέσῃ 1 
ἐπαινεθεὶς 1 
ἐπαινεθῆναι 2 
ἐπαινεθῇ 1 
ἐπαινεῖς 2 
ἐπαινεῖτε 1 
ἐπαινούμενοι 1 
ἐπαινοῦμεν 1 
ἐπαινοῦντες 1 
ἐπαινῇ 1 
ἐπαινῇς 1 
ἐπαιρόμεθα 2 
ἐπαιρόμενον 1 
ἐπακολουθεῖν 1 
ἐπακολουθεῖς 2 
ἐπακολουθοῦντες 1 
ἐπακολουθῶν 1 
ἐπακούοντος 2 
ἐπαμφοτερίζοντα 1 
ἐπαμφοτερίζων 1 
ἐπαμφοτερισμὸς 1 
ἐπανέλθῃς 1 
ἐπανέρχεσθε 1 
ἐπανίστασαι 1 
ἐπαναγνῶναί 1 
ἐπαναπαυόμενον 1 
ἐπανελθεῖν 2 
ἐπανελθόντι 1 
ἐπανενεγκόντες 1 
ἐπανορθοῦν 1 
ἐπανορθωθῇ 1 
ἐπανορθώσει 1 
ἐπανορθώσοντες 1 
ἐπανορθῶν 1 
ἐπανορθῶσαι 1 
ἐπανόρθου 1 
ἐπαοιδήν 1 
ἐπαοιδῶν 2 
ἐπαρίστεροι 1 
ἐπαρθήσῃ 1 
ἐπαρκοῦσιν 1 
ἐπαρχία 2 
ἐπαρχίαι 1 
ἐπαρχίαν 2 
ἐπαρχίας 1 
ἐπαύξει 1 
ἐπεί 18 
ἐπείγει 2 
ἐπείγοντα 1 
ἐπείγων 1 
ἐπείληπταί 1 
ἐπείσθη 1 
ἐπείτοι 1 
ἐπεβουλεύσατο 1 
ἐπεθαυμάζομεν 1 
ἐπεθύμει 1 
ἐπεθύμησα 1 
ἐπεθύμησας 1 
ἐπεθύμουν 1 
ἐπειγουσῶν 1 
ἐπειδὰν 1 
ἐπειδὴ 14 
ἐπεινᾶτε 1 
ἐπειράθην 1 
ἐπειρώμην 1 
ἐπειρᾶτο 1 
ἐπειρῶ 1 
ἐπεισῆλθέν 1 
ἐπεκθυσώμεθα 1 
ἐπελάβου 1 
ἐπελάθετο 1 
ἐπελάθοντο 1 
ἐπελάθου 4 
ἐπελαθόμην 1 
ἐπελθεῖν 1 
ἐπελθόντα 1 
ἐπελθόντος 2 
ἐπελθών 1 
ἐπελθὸν 2 
ἐπελογίζετο 1 
ἐπελογισάμην 1 
ἐπεμελήθητε 1 
ἐπεμελεῖτο 1 
ἐπενέγκῃς 1 
ἐπενεχθῆναι 1 
ἐπεξέρχεσθαι 1 
ἐπεπόνθει 1 
ἐπερχόμενος 1 
ἐπερωτήσαντος 1 
ἐπεσκέφθαι 1 
ἐπεσκεμμένος 1 
ἐπεστράφη 1 
ἐπεστρέφετο 1 
ἐπετάγης 1 
ἐπετάσσετο 1 
ἐπετέλει 1 
ἐπευφημῶν 1 
ἐπεύχεσθαι 1 
ἐπεὶ 36 
ἐπηρμένος 1 
ἐπηύξησας 1 
ἐπι 1 
ἐπιβάθραν 2 
ἐπιβάλλει 2 
ἐπιβάλλεσθαι 1 
ἐπιβάλλεσθε 1 
ἐπιβάλλον 1 
ἐπιβάλλονται 1 
ἐπιβάλλοντος 1 
ἐπιβάλλων 1 
ἐπιβάλλῃ 1 
ἐπιβήσεταί 1 
ἐπιβαλέσθαι 1 
ἐπιβαλεῖται 1 
ἐπιβαλλόμενος 1 
ἐπιβιώσεταί 1 
ἐπιβλέπειν 1 
ἐπιβλέπων 1 
ἐπιβοησάντων 1 
ἐπιβολάς 1 
ἐπιβολή 1 
ἐπιβολήν 2 
ἐπιβολαὶ 1 
ἐπιβολὴ 1 
ἐπιβολὴν 6 
ἐπιβολῆς 1 
ἐπιβολῇ 5 
ἐπιβουλαί 1 
ἐπιβουλεύωμεν 1 
ἐπιβούλους 1 
ἐπιβούλων 1 
ἐπιβοᾶν 1 
ἐπιγέννημα 2 
ἐπιγίνεσθαι 1 
ἐπιγείων 1 
ἐπιγιγνώσκεσθαι 1 
ἐπιγινώσκοντες 1 
ἐπιγνωστικὸν 1 
ἐπιγνόντες 1 
ἐπιγράφειν 1 
ἐπιδέδεικται 1 
ἐπιδίδομεν 1 
ἐπιδείκνυε 1 
ἐπιδείκνυμεν 1 
ἐπιδείκνυσθαι 2 
ἐπιδείκνυσι 1 
ἐπιδείκνυται 1 
ἐπιδείξας 1 
ἐπιδείξεις 1 
ἐπιδεικνύειν 4 
ἐπιδεικνύμενα 1 
ἐπιδεικνύοντα 2 
ἐπιδεικτικόν 1 
ἐπιδεικτικῶς 1 
ἐπιδεῖξαί 1 
ἐπιδημῶν 1 
ἐπιδικαζόμενος 1 
ἐπιδώσεις 1 
ἐπιδῷς 1 
ἐπιεικές 1 
ἐπιεικῶς 1 
ἐπιζήσας 1 
ἐπιζητοῦντα 1 
ἐπιζητῶ 1 
ἐπιθέτους 3 
ἐπιθαρρεῖν 1 
ἐπιθαυμάσας 1 
ἐπιθειάζωσιν 1 
ἐπιθυμήσεις 1 
ἐπιθυμήσετε 1 
ἐπιθυμήσῃς 1 
ἐπιθυμία 5 
ἐπιθυμίαν 4 
ἐπιθυμίας 6 
ἐπιθυμείτω 1 
ἐπιθυμεῖ 1 
ἐπιθυμεῖν 4 
ἐπιθυμεῖς 3 
ἐπιθυμεῖτε 2 
ἐπιθυμουμένων 2 
ἐπιθυμοῦμεν 1 
ἐπιθυμοῦντα 1 
ἐπιθυμῶ 2 
ἐπιθυμῶν 1 
ἐπιθύει 1 
ἐπιθύμει 1 
ἐπιθύμησον 1 
ἐπιθύομεν 1 
ἐπιθύοντες 1 
ἐπιθῇ 1 
ἐπιθῇς 1 
ἐπιθῶ 1 
ἐπικίνδυνον 2 
ἐπικαλεσάμενοι 1 
ἐπικαλεῖται 1 
ἐπικαλούμενοι 1 
ἐπικαλοῦ 1 
ἐπικεκρίκει 1 
ἐπικινδυνότερον 1 
ἐπικλείουσα 1 
ἐπικλωθουσῶν 1 
ἐπικουφίσει 1 
ἐπικρίνοντες 1 
ἐπικρίνοντός 1 
ἐπικρίνῃ 1 
ἐπικρίσει 1 
ἐπικραυγάζοντας 1 
ἐπικραυγάζουσιν 1 
ἐπικραυγάζωσιν 1 
ἐπικραυγάσας 1 
ἐπικραύγαζε 1 
ἐπικροτοῦμεν 1 
ἐπικροτῶσι 1 
ἐπικρότει 1 
ἐπικρῖνον 1 
ἐπιλάβηταί 1 
ἐπιλάβηται 2 
ἐπιλέγειν 1 
ἐπιλέγω 1 
ἐπιλέλησται 1 
ἐπιλήσῃ 1 
ἐπιλαθόμενος 1 
ἐπιλανθάνεσθαι 1 
ἐπιλείπουσιν 1 
ἐπιλελησμένος 2 
ἐπιλελησμένων 1 
ἐπιλογίζεται 1 
ἐπιλογισμὸν 1 
ἐπιλογιστικός 1 
ἐπιμέλειάν 1 
ἐπιμέλεια 1 
ἐπιμέλειαν 8 
ἐπιμέλεσθε 1 
ἐπιμένει 2 
ἐπιμένειν 3 
ἐπιμείνῃς 1 
ἐπιμελέστερον 1 
ἐπιμελής 1 
ἐπιμελήσεται 1 
ἐπιμελείας 8 
ἐπιμελεστέρῳ 1 
ἐπιμελεῖσθαι 9 
ἐπιμελεῖται 2 
ἐπιμεληθέντι 1 
ἐπιμεληθῆναι 2 
ἐπιμελησόμενος 1 
ἐπιμελητέον 2 
ἐπιμελομένου 1 
ἐπιμελομένων 1 
ἐπιμελουμένων 1 
ἐπιμελουμένῳ 1 
ἐπιμελούμεθα 1 
ἐπιμελούμενοι 1 
ἐπιμελούμενος 1 
ἐπιμελούμενόν 1 
ἐπιμελοῦ 2 
ἐπιμελοῦνται 2 
ἐπιμελὲς 1 
ἐπιμελὴς 1 
ἐπιμελῆ 1 
ἐπιμελῇ 1 
ἐπιμελῶς 3 
ἐπιμεμέλησαι 3 
ἐπιμηνίων 1 
ἐπινενοηκώς 1 
ἐπινεύει 1 
ἐπινεύειν 3 
ἐπινεῦσαι 1 
ἐπινοίαις 1 
ἐπινοίας 1 
ἐπινοεῖς 3 
ἐπινοοῦμεν 1 
ἐπινοοῦσι 1 
ἐπιπέπομφεν 1 
ἐπιπίπτειν 1 
ἐπιπεπήδηκας 1 
ἐπιπεσών 1 
ἐπιπηδῶντας 1 
ἐπιπλέον 2 
ἐπιπλήσσεο 1 
ἐπιπληκτικήν 1 
ἐπιπλοκὴν 1 
ἐπιποθεῖς 2 
ἐπιποθῇς 1 
ἐπιρρέψει 1 
ἐπιρρεπῶς 1 
ἐπιρρωννύντος 1 
ἐπιρρωννύουσαν 1 
ἐπισείσας 1 
ἐπισεσαγμένον 1 
ἐπισεσυρμένον 2 
ἐπισεσώρευκεν 1 
ἐπισκέπτεσθαι 1 
ἐπισκέψασθαι 2 
ἐπισκέψεως 1 
ἐπισκεπτικὰ 1 
ἐπισκεπτόμενον 1 
ἐπισκεψαμένῳ 1 
ἐπισκοπήσομεν 1 
ἐπισκοπεῖν 1 
ἐπισκοποῦντες 1 
ἐπισκοπῇ 2 
ἐπισπᾷς 1 
ἐπιστάντι 1 
ἐπιστάτας 1 
ἐπιστάτῃ 1 
ἐπιστήμη 8 
ἐπιστήμην 3 
ἐπιστήμων 1 
ἐπιστήσας 1 
ἐπιστήσατε 1 
ἐπισταμένως 1 
ἐπιστατεῖν 1 
ἐπιστεύθη 1 
ἐπιστολὰς 1 
ἐπιστολὴν 1 
ἐπιστολῶν 1 
ἐπιστράφηθι 1 
ἐπιστρέφεταί 1 
ἐπιστρέφεται 8 
ἐπιστρέφομαι 6 
ἐπιστρέφονταί 1 
ἐπιστρέφονται 1 
ἐπιστρέφω 1 
ἐπιστρέφῃ 4 
ἐπιστρέφῃς 2 
ἐπιστρέψατε 1 
ἐπιστρέψῃ 1 
ἐπιστραφέντες 1 
ἐπιστραφήσεται 2 
ἐπιστραφεὶς 1 
ἐπιστρεφόμεθα 2 
ἐπιστρεψόμεθα 1 
ἐπιστροφὴ 1 
ἐπιστρόφως 1 
ἐπιστὰς 2 
ἐπιστῆμαι 1 
ἐπιστῆναί 1 
ἐπιστῆτε 1 
ἐπισφαλὴς 2 
ἐπισχεῖν 1 
ἐπιτάσσεις 1 
ἐπιτήδεια 1 
ἐπιτήδειον 2 
ἐπιτήδευμα 1 
ἐπιτίθεται 1 
ἐπιτείνεσθαι 1 
ἐπιτελεῖ 1 
ἐπιτελεῖται 1 
ἐπιτελῶ 1 
ἐπιτελῶν 1 
ἐπιτερπῆ 1 
ἐπιτεταγμένη 1 
ἐπιτετελεσμένων 1 
ἐπιτετράφαται 3 
ἐπιτευγμάτων 1 
ἐπιτευκτικαί 1 
ἐπιτευκτικὴν 1 
ἐπιτηδείους 1 
ἐπιτηδείῳ 1 
ἐπιτηδειότητα 1 
ἐπιτηδευμάτων 1 
ἐπιτηδεύματι 1 
ἐπιτηδεύουσι 1 
ἐπιτηδεύων 1 
ἐπιτιμήσει 1 
ἐπιτιμήσω 1 
ἐπιτιμᾶν 1 
ἐπιτιμᾷ 2 
ἐπιτιμᾷς 2 
ἐπιτιμῶντί 1 
ἐπιτρέπει 1 
ἐπιτρέπεις 1 
ἐπιτρέπομεν 2 
ἐπιτρέψαι 2 
ἐπιτροπήν 1 
ἐπιτροπῇ 1 
ἐπιτρόποις 1 
ἐπιτρόπου 1 
ἐπιτρόπους 1 
ἐπιτυγχάνειν 2 
ἐπιτυγχάνων 1 
ἐπιτυχόντι 1 
ἐπιτύχῃς 1 
ἐπιφάνειαν 1 
ἐπιφέρειν 1 
ἐπιφέρων 1 
ἐπιφαίνειν 1 
ἐπιφανεστέρου 1 
ἐπιφανὴς 1 
ἐπιφανῇ 4 
ἐπιφανῶν 1 
ἐπιφερόμενα 1 
ἐπιφερόμενον 2 
ἐπιφθέγξασθαι 1 
ἐπιφοιτᾶν 1 
ἐπιφοράν 1 
ἐπιφυήσονταί 1 
ἐπιφωνημάτια 2 
ἐπιχαιρεκακίαν 1 
ἐπιχείρησον 1 
ἐπιχειρήματα 1 
ἐπιχειρήσῃς 1 
ἐπιχειρεῖν 2 
ἐπιχειρεῖς 3 
ἐπιχειρημάτων 1 
ἐπιχειρητικὴ 1 
ἐπιψελλίζοντα 1 
ἐπιψηφίζω 2 
ἐπιψηφίσας 1 
ἐπιὸν 1 
ἐπλάζεσθε 1 
ἐπλήρωσας 1 
ἐποίει 5 
ἐποίεις 4 
ἐποίησέν 1 
ἐποίησα 4 
ἐποίησαν 3 
ἐποίησας 5 
ἐποίησε 2 
ἐποίησεν 22 
ἐποίουν 6 
ἐποικοδομεῖν 1 
ἐποιοῦμεν 1 
ἐπολέμησεν 1 
ἐπολιτεύου 1 
ἐπονείδιστον 1 
ἐπορθοῦντο 1 
ἐποχῇ 1 
ἐπράθη 1 
ἐπράξαμεν 1 
ἐπράσσετε 1 
ἐπράττομεν 1 
ἐπτοημένος 2 
ἐπτόηνται 1 
ἐπυνθανόμην 1 
ἐπόθει 1 
ἐπόνει 1 
ἐπόπτην 1 
ἐπόρθουν 1 
ἐπύθετο 1 
ἐπύθου 1 
ἐπύρεξας 1 
ἐπύρεσσον 1 
ἐπώλησεν 1 
ἐπὶ 342 
ἐπᾳσθέντες 1 
ἐπᾶραι 2 
ἐπῄνεις 2 
ἐπῄνεσεν 1 
ἐπῆλθέν 1 
ἐπῆλθεν 1 
ἐπῆλθον 1 
ἐπῆρται 1 
ἐρέθιζε 1 
ἐρήμους 1 
ἐρίδια 1 
ἐραστής 1 
ἐργάζεται 1 
ἐργάζου 1 
ἐργάται 1 
ἐργάτῃ 1 
ἐργαζόμενος 1 
ἐργασόμεθα 1 
ἐργὼ 1 
ἐρεθίσαι 1 
ἐρεθίσῃ 1 
ἐρεθισθὲν 1 
ἐρεθισθῆναι 1 
ἐρεθισθῶ 1 
ἐρεθιστικῶν 1 
ἐρεῖ 14 
ἐρεῖς 8 
ἐρεῖτε 1 
ἐρημία 3 
ἐρημίαν 3 
ἐρημίας 2 
ἐρημίᾳ 1 
ἐροῦμέν 1 
ἐροῦμεν 2 
ἐροῦντά 1 
ἐροῦντα 1 
ἐροῦντας 1 
ἐροῦντος 1 
ἐροῦσι 1 
ἐροῦσιν 2 
ἐρρίπτου 1 
ἐρρίφη 1 
ἐρριζῶσθαι 1 
ἐρριμμένοι 1 
ἐρριμμένον 1 
ἐρρωμένως 1 
ἐρυθριᾷ 1 
ἐρχέσθω 1 
ἐρχομένους 1 
ἐρχόμεθα 2 
ἐρχόμενοι 1 
ἐρχόμενον 1 
ἐρχόμενος 1 
ἐρωμένας 2 
ἐρωμένην 1 
ἐρωμένης 1 
ἐρωμένου 1 
ἐρωτήματα 2 
ἐρωτήσει 4 
ἐρωτημάτων 1 
ἐρωτᾷς 1 
ἐρωτῆσαι 1 
ἐρώμενος 1 
ἐρώτημα 1 
ἐρώτησιν 1 
ἐρώτησις 1 
ἐρᾶν 1 
ἐρῶ 21 
ἐρῶντος 1 
ἐρῶσιν 2 
ἐσθίει 1 
ἐσθίειν 7 
ἐσθίεις 1 
ἐσθίεσθαι 1 
ἐσθίοντας 1 
ἐσθίοντες 1 
ἐσθίω 1 
ἐσθίων 2 
ἐσθίῃς 2 
ἐσθῆτα 10 
ἐσθῆτος 2 
ἐσιώπα 1 
ἐσιώπας 1 
ἐσκέπτου 1 
ἐσκυθρωπακότα 1 
ἐσμεν 7 
ἐσμηγμένας 1 
ἐσμὲν 5 
ἐσολοίκιζεν 1 
ἐσομένην 1 
ἐσπευσμένως 1 
ἐσπουδάκαμεν 1 
ἐσπουδάκασιν 5 
ἐσπουδάκει 1 
ἐσπουδακέναι 5 
ἐσπουδακότα 1 
ἐσπουδακότας 3 
ἐσπουδακότες 2 
ἐσπούδαζον 1 
ἐσπούδακας 3 
ἐσπούδακεν 4 
ἐστέ 3 
ἐστί 7 
ἐστίν 60 
ἐσταυρωμένοι 1 
ἐστε 2 
ἐστείλω 1 
ἐστεφανῶσθαι 1 
ἐστι 197 
ἐστιν 347 
ἐστολίσθαι 1 
ἐστράφθαι 1 
ἐστρέβλουν 1 
ἐστρατήγησας 1 
ἐστρατευμένον 1 
ἐστρατεύσατο 2 
ἐστὲ 2 
ἐστὶ 72 
ἐστὶν 50 
ἐσφαίριζεν 1 
ἐσχάτου 1 
ἐσχάτων 1 
ἐσχατόγηρων 1 
ἐσχηκέναι 1 
ἐσόμεθα 6 
ἐσόμενα 1 
ἐσόμενον 1 
ἐσώθην 1 
ἐσώθης 2 
ἐτήρει 1 
ἐτήρησα 1 
ἐτήρησεν 1 
ἐτίθει 2 
ἐτίμα 1 
ἐτίμησεν 1 
ἐταπείνωσεν 1 
ἐτελέσθη 1 
ἐτύγχανες 1 
ἐφ 92 
ἐφάνη 6 
ἐφάρμοσον 1 
ἐφέλκυσαι 1 
ἐφέξει 1 
ἐφήβαρχον 1 
ἐφήβαρχος 1 
ἐφίενται 1 
ἐφίεσαι 1 
ἐφίεσθαι 1 
ἐφίεσο 1 
ἐφίεται 1 
ἐφίλει 5 
ἐφίσταται 1 
ἐφίστησιν 1 
ἐφαίνετο 3 
ἐφαντάζου 2 
ἐφαρμογὴν 1 
ἐφαρμογῆς 2 
ἐφαρμοστέον 1 
ἐφαρμόζει 3 
ἐφαρμόζειν 11 
ἐφαρμόζεις 2 
ἐφαρμόζω 2 
ἐφαρμόζῃ 1 
ἐφαρμόσαι 2 
ἐφαρμόσατε 1 
ἐφαρμόσομεν 1 
ἐφεκτικῶς 1 
ἐφεξῆς 4 
ἐφεστῶτες 1 
ἐφεῖταί 1 
ἐφθεγγόμεθα 1 
ἐφιέμενον 1 
ἐφιέμενος 3 
ἐφιέμενόν 1 
ἐφιέναι 1 
ἐφιλοσόφουν 1 
ἐφιστάνειν 4 
ἐφλυάρησα 1 
ἐφοβούμεθα 1 
ἐφοδεύετε 1 
ἐφοδεύσης 1 
ἐφοδεῦσαι 1 
ἐφορᾶν 1 
ἐφορᾶται 1 
ἐφορᾷ 1 
ἐφορῶντα 1 
ἐφορῶντος 1 
ἐφρόνει 1 
ἐφρόντιζες 1 
ἐφυμνεῖν 2 
ἐφωδεύσατε 1 
ἐφόδιον 1 
ἐφόρεις 1 
ἐφῇς 1 
ἐχθρός 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρὸς 1 
ἐχθρῶν 1 
ἐχθρῶς 1 
ἐχούσης 1 
ἐχρήσατο 1 
ἐχρησάμην 4 
ἐχρῆτο 2 
ἐχρῶ 1 
ἐχυρὰν 3 
ἐχόντων 2 
ἐψευσμέναι 1 
ἐύσκοπον 1 
ἐώνητο 1 
ἐὰν 39 
ἐᾶν 1 
ἐᾶσαί 1 
ἐᾷ 2 
ἐῶ 1 
ἐῶν 1 
ἑάλω 2 
ἑαλωκότας 1 
ἑαυτήν 4 
ἑαυτούς 3 
ἑαυτοὺς 11 
ἑαυτοῖς 5 
ἑαυτοῦ 29 
ἑαυτό 1 
ἑαυτόν 10 
ἑαυτὴν 2 
ἑαυτὸν 8 
ἑαυτῆς 3 
ἑαυτῶν 8 
ἑαυτῷ 12 
ἑαὐτὸν 1 
ἑκάστη 2 
ἑκάστην 1 
ἑκάστης 2 
ἑκάστοις 1 
ἑκάστου 27 
ἑκάστων 1 
ἑκάστῃ 1 
ἑκάστῳ 12 
ἑκάτερον 2 
ἑκάτερόν 1 
ἑκατέρου 2 
ἑκατέρῳ 1 
ἑκατὸν 1 
ἑκτικώτερον 1 
ἑκτικὸν 1 
ἑκόντος 1 
ἑκών 2 
ἑκὼν 2 
ἑλκυσθήσῃ 1 
ἑλκυστικά 1 
ἑλκόμενον 1 
ἑλκύδρια 1 
ἑλκύσας 1 
ἑλοῦ 3 
ἑλόμενος 1 
ἑνός 4 
ἑνὶ 5 
ἑνὸς 3 
ἑξῆς 26 
ἑορτάζειν 1 
ἑορτήν 1 
ἑορτὴν 2 
ἑορτῇ 1 
ἑποίμην 1 
ἑσπέραν 1 
ἑστιάτωρ 1 
ἑστῶσα 1 
ἑτέρου 1 
ἑτέρως 1 
ἑτέρῳ 3 
ἑταίρου 1 
ἑταίρους 1 
ἑταίρων 1 
ἑταίρῳ 3 
ἑταῖροι 1 
ἑταῖρον 1 
ἑταῖρος 1 
ἑτεροδόξων 1 
ἑτοίμως 1 
ἑτοιμάζεται 1 
ἑτοιμάσαι 1 
ἑώρας 1 
ἑώρων 1 
ἓν 13 
ἓξ 1 
ἔα 1 
ἔασον 1 
ἔβαλον 1 
ἔβλαπτον 1 
ἔβλαψεν 1 
ἔγγιστα 1 
ἔγγονα 1 
ἔγγονον 2 
ἔγημεν 1 
ἔγνω 2 
ἔγνωκα 1 
ἔγνων 1 
ἔγνως 2 
ἔγραφεν 3 
ἔγραφες 1 
ἔγραψα 2 
ἔγραψεν 1 
ἔγωγε 2 
ἔδει 62 
ἔδειξέν 1 
ἔδειξα 1 
ἔδειξας 2 
ἔδειξεν 3 
ἔδοξέν 2 
ἔδοξα 1 
ἔδοξε 1 
ἔδοξεν 6 
ἔδωκαν 1 
ἔδωκας 2 
ἔδωκεν 13 
ἔζη 1 
ἔζησεν 1 
ἔθει 2 
ἔθη 4 
ἔθισον 1 
ἔθνεσιν 1 
ἔθος 9 
ἔθους 2 
ἔθρεψάς 1 
ἔθυσεν 1 
ἔκ 2 
ἔκβαλέ 1 
ἔκβαλε 2 
ἔκβλητος 1 
ἔκδεξαί 1 
ἔκδεξαι 4 
ἔκειτο 1 
ἔκκειται 2 
ἔκκλινε 1 
ἔκκλισιν 21 
ἔκκλισις 5 
ἔκλαεν 3 
ἔκλαιεν 1 
ἔκλαυσεν 1 
ἔκπτυσον 1 
ἔκπτωσις 1 
ἔκριναν 1 
ἔκρινας 3 
ἔκρινεν 1 
ἔκρινον 1 
ἔλαβες 1 
ἔλαβον 3 
ἔλαιον 4 
ἔλασσον 1 
ἔλαττον 2 
ἔλαφοι 1 
ἔλαφρος 1 
ἔλεγε 2 
ἔλεγεν 24 
ἔλεγες 10 
ἔλεγον 4 
ἔλεγχον 1 
ἔλεγχος 2 
ἔλεγόν 1 
ἔλεον 2 
ἔλθοι 2 
ἔλθῃ 9 
ἔλθῃς 1 
ἔλυσας 1 
ἔμαθεν 4 
ἔμαθες 8 
ἔμαθον 7 
ἔμελλεν 3 
ἔμελλον 3 
ἔμενον 2 
ἔμετος 1 
ἔμμενε 1 
ἔμπειρον 1 
ἔμπειρός 1 
ἔμπνοα 1 
ἔμφασιν 3 
ἔμφυτον 1 
ἔν 3 
ἔνδεια 1 
ἔνδειαν 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνδον 3 
ἔνδοξον 1 
ἔνεγκε 3 
ἔνθα 2 
ἔνθεν 14 
ἔνι 1 
ἔνιά 1 
ἔνιαι 1 
ἔνιοι 2 
ἔννοια 1 
ἔννοιαν 5 
ἔνστασιν 2 
ἔντειλαί 1 
ἔντερα 1 
ἔντονον 1 
ἔνυπνος 1 
ἔξαιρε 1 
ἔξειμι 1 
ἔξελε 1 
ἔξελθε 5 
ἔξεστίν 3 
ἔξεστι 6 
ἔξεστιν 19 
ἔξοδον 1 
ἔξω 33 
ἔξωθέν 3 
ἔξωθεν 3 
ἔπαγε 3 
ἔπαθέν 1 
ἔπαθες 1 
ἔπαθλον 1 
ἔπαιζεν 2 
ἔπαινον 3 
ἔπαινος 5 
ἔπειθε 1 
ἔπειτα 1 
ἔπελθέ 1 
ἔπεμπεν 1 
ἔπινες 1 
ἔπλασσεν 1 
ἔπλευσας 1 
ἔπλευσεν 2 
ἔπληξεν 2 
ἔπραξάς 1 
ἔπραξα 2 
ἔπραξας 2 
ἔπραξε 1 
ἔπραξεν 1 
ἔπραττεν 2 
ἔπταισεν 2 
ἔργα 28 
ἔργοις 5 
ἔργον 56 
ἔργου 6 
ἔργων 13 
ἔργῳ 17 
ἔρεξα 3 
ἔρευνα 1 
ἔρημοι 1 
ἔρημον 2 
ἔρημος 6 
ἔρημός 2 
ἔρια 2 
ἔρριψαν 1 
ἔρρωσο 1 
ἔρχεσθαι 8 
ἔρχεσθε 3 
ἔρχεται 6 
ἔρχομαι 7 
ἔρχου 7 
ἔρχῃ 4 
ἔρως 1 
ἔρωτα 1 
ἔρωτος 3 
ἔσει 3 
ἔσεσθαι 3 
ἔσεσθε 1 
ἔσθ 4 
ἔσθιε 2 
ἔσκεπται 1 
ἔσκεψαι 2 
ἔσομαι 10 
ἔσονται 2 
ἔσοπτρον 2 
ἔστ 2 
ἔσται 40 
ἔστενεν 1 
ἔστι 79 
ἔστιλβεν 1 
ἔστιν 93 
ἔστω 28 
ἔστωσαν 1 
ἔσφαξεν 1 
ἔσχατον 1 
ἔσχεν 3 
ἔσχες 1 
ἔσχηκας 1 
ἔσχηκε 1 
ἔσχον 1 
ἔσω 9 
ἔσωθεν 9 
ἔσῃ 3 
ἔταξεν 2 
ἔτεμεν 1 
ἔτι 151 
ἔτους 2 
ἔτρεφεν 1 
ἔτρεφον 1 
ἔτρωσεν 2 
ἔτυπτεν 1 
ἔτυχέν 1 
ἔτυχε 1 
ἔτυχεν 12 
ἔτυχον 1 
ἔφαγες 1 
ἔφαγον 1 
ἔφεσις 1 
ἔφη 59 
ἔφρασεν 1 
ἔχαιρεν 1 
ἔχαιρες 1 
ἔχαιρον 1 
ἔχε 4 
ἔχει 116 
ἔχειν 94 
ἔχεις 83 
ἔχεσθαι 2 
ἔχετ 1 
ἔχετε 8 
ἔχητέ 1 
ἔχητε 5 
ἔχις 2 
ἔχοι 1 
ἔχοιεν 1 
ἔχοιμι 1 
ἔχομέν 1 
ἔχομαι 1 
ἔχομεν 19 
ἔχον 4 
ἔχοντά 1 
ἔχοντάς 1 
ἔχοντα 19 
ἔχονται 1 
ἔχοντας 4 
ἔχοντες 5 
ἔχοντι 2 
ἔχοντος 5 
ἔχουσα 2 
ἔχουσαν 3 
ἔχουσι 3 
ἔχουσιν 22 
ἔχω 67 
ἔχωμέν 1 
ἔχωμεν 2 
ἔχων 52 
ἔχωσιν 1 
ἔχῃ 15 
ἔχῃς 12 
ἔψεξα 1 
ἕκαστα 14 
ἕκαστον 28 
ἕκαστος 5 
ἕλκει 1 
ἕλκετο 1 
ἕλκη 2 
ἕλκουσα 1 
ἕλκυσον 1 
ἕν 4 
ἕνα 10 
ἕνεκά 2 
ἕνεκα 64 
ἕξει 8 
ἕξεις 11 
ἕξιν 5 
ἕξις 2 
ἕξομεν 2 
ἕξω 8 
ἕπεσθαι 2 
ἕρμαιον 1 
ἕστακέν 1 
ἕστηκεν 1 
ἕτερα 7 
ἕτεροι 1 
ἕτερον 7 
ἕτερος 1 
ἕτερόν 1 
ἕτοιμα 2 
ἕτοιμοί 1 
ἕτοιμος 1 
ἕωθεν 3 
ἕως 2 
Ἐγώ 1 
Ἐγὼ 6 
Ἐκ 1 
Ἐκβατάνοις 1 
Ἐκεῖνο 2 
Ἐκεῖνος 1 
Ἐλευσῖνι 1 
Ἐλεύθερός 1 
Ἐλθὼν 1 
Ἐμέ 1 
Ἐμοὶ 1 
Ἐμόν 1 
Ἐμὲ 2 
Ἐν 12 
Ἐνδέχεται 1 
Ἐνταῦθά 1 
Ἐντεῦθεν 1 
Ἐπ 1 
Ἐπίκουρε 2 
Ἐπίκουρον 1 
Ἐπίκουρος 5 
Ἐπίκτητε 5 
Ἐπίκτητον 1 
Ἐπίκτητος 4 
Ἐπαμινώνδου 1 
Ἐπαφροδίτου 1 
Ἐπαφροδίτῳ 1 
Ἐπαφρόδιτος 3 
Ἐπεί 2 
Ἐπειδὴ 1 
Ἐπικάρπιος 2 
Ἐπικουρείους 2 
Ἐπικουρείων 2 
Ἐπικούρεια 1 
Ἐπικούρειον 1 
Ἐπικούρειος 1 
Ἐπικούρου 2 
Ἐπικούρῳ 1 
Ἐπικτήτου 1 
Ἐπικτήτῳ 3 
Ἐπινοεῖ 1 
Ἐποίησεν 1 
Ἐπύθετό 1 
Ἐπὶ 7 
Ἐρημία 1 
Ἐρινύες 1 
Ἐρινύων 1 
Ἐριφύλη 1 
Ἐρχέσθω 1 
Ἐσκεπτόμην 1 
Ἐτεοκλέα 1 
Ἐτεοκλῆς 1 
Ἐφ 1 
Ἐφέσῳ 1 
Ἐφαρμόζεις 1 
Ἑκάβη 1 
Ἑκάστου 2 
Ἑλένην 2 
Ἑλένῃ 1 
Ἑλλάδα 2 
Ἑλλάδος 1 
Ἑλλάνικος 2 
Ἑλλήνων 3 
Ἑλουίδιος 2 
Ἑρμείαν 2 
Ἑρμοῦ 2 
Ἑρμῆς 1 
Ἑτεροκλινῶς 1 
Ἔα 1 
Ἔδει 3 
Ἔλθωμεν 1 
Ἔξεστιν 1 
Ἔοικεν 2 
Ἔπαθλον 1 
Ἔρχομαι 1 
Ἔστιν 4 
Ἔστρεψεν 1 
Ἔστω 9 
Ἔτι 2 
Ἔφη 1 
Ἔχεις 2 
Ἔχομεν 2 
Ἕκτορα 1 
Ἕκτορι 1 
Ἕκτορος 1 
Ἕκτωρ 2 
Ἕλλην 1 
Ἕλληνες 3 
Ἕλλησιν 1 
ἠβούλετο 1 
ἠβούλοντο 1 
ἠβούλου 1 
ἠγανάκτει 1 
ἠγανάκτεις 1 
ἠγανάκτουν 1 
ἠγανακτοῦμεν 1 
ἠγγίκασιν 1 
ἠγνόεις 1 
ἠγνόουν 1 
ἠγρύπνησας 1 
ἠγωνία 5 
ἠγωνίας 1 
ἠγωνίασεν 1 
ἠγωνιζόμην 1 
ἠγωνισμένος 1 
ἠδίκησε 1 
ἠδικηκότα 1 
ἠδυνάμην 1 
ἠδυνήθη 1 
ἠδύναντο 3 
ἠδύνατο 4 
ἠδύνατό 1 
ἠθέλετε 1 
ἠθέλησα 1 
ἠθέλησας 5 
ἠθέλησεν 4 
ἠθικῶν 1 
ἠκηκόει 1 
ἠκολούθησεν 1 
ἠκούομεν 1 
ἠκούσαμεν 1 
ἠκρίβωται 1 
ἠκριβωκότες 1 
ἠλίθιον 2 
ἠλίθιος 1 
ἠλίθιόν 1 
ἠλαζονεύου 1 
ἠλαζονεύσω 1 
ἠλευθέρωμαι 1 
ἠλευθέρωσεν 2 
ἠλευθερώθη 1 
ἠλιθίου 1 
ἠλλάγη 1 
ἠλλάγης 1 
ἠλλάχθαι 2 
ἠμέλεις 1 
ἠμέλησα 1 
ἠμέλησας 1 
ἠμέληταί 1 
ἠμέληται 1 
ἠνάγκαζεν 1 
ἠνάγκαζον 1 
ἠνάγκασεν 1 
ἠνέσχετο 2 
ἠνέσχου 2 
ἠναγκάσθην 1 
ἠνείχετο 1 
ἠνεσχόμεθ 1 
ἠνοιγμένην 1 
ἠνοῖχθαι 1 
ἠνυσμένων 1 
ἠνύομεν 1 
ἠξίου 2 
ἠξίους 1 
ἠξίωκεν 1 
ἠξίωσάς 1 
ἠξιοῦμεν 1 
ἠξιωμένοι 1 
ἠξιωμένος 1 
ἠξιωμένων 1 
ἠπίστησεν 1 
ἠπατημένους 1 
ἠπειγμένον 1 
ἠράσθη 1 
ἠράσθης 1 
ἠρέθισας 1 
ἠρεμήσατε 1 
ἠρεμεῖν 1 
ἠριθμοῦμεν 1 
ἠρκούμεθα 1 
ἠρτημένην 1 
ἠρτημένον 1 
ἠρτημένος 1 
ἠρωτῆσθαι 4 
ἠρώτησεν 1 
ἠσέβησας 1 
ἠσβολωμένῳ 1 
ἠσκούμεθα 1 
ἠσχημόνει 1 
ἠσχημόνησεν 1 
ἠτιμακότι 1 
ἠτιμακὼς 1 
ἠτυχηκὼς 1 
ἠτύχησεν 1 
ἡ 273 
ἡγήσασθαι 1 
ἡγήσατο 3 
ἡγήσεται 2 
ἡγήσηται 2 
ἡγήσομαι 1 
ἡγήσῃ 1 
ἡγεμονίαν 1 
ἡγεμονίας 1 
ἡγεμονίᾳ 1 
ἡγεμονικοῦ 4 
ἡγεμονικόν 7 
ἡγεμονικὸν 10 
ἡγεμονικῷ 3 
ἡγεμονούσῃ 1 
ἡγεμόνα 3 
ἡγεμὼν 3 
ἡγεῖσθαι 7 
ἡγεῖται 1 
ἡγεῖτο 2 
ἡγημένος 1 
ἡγουμένῳ 1 
ἡγοῦ 1 
ἡγοῦμαι 2 
ἡγοῦνται 1 
ἡγώμεθα 1 
ἡγῇ 4 
ἡδέα 1 
ἡδέως 7 
ἡδεῖαν 1 
ἡδονή 4 
ἡδονήν 5 
ἡδονὴ 3 
ἡδονὴν 2 
ἡδονῆς 2 
ἡδονῇ 1 
ἡδονῶν 1 
ἡδύ 2 
ἡδύς 1 
ἡδὺς 5 
ἡλίκαι 1 
ἡλίκη 5 
ἡλίκον 2 
ἡλίκῳ 1 
ἡλίου 4 
ἡλίῳ 1 
ἡλιάζεσθαι 2 
ἡλιάζου 1 
ἡλικίαν 3 
ἡλικίας 1 
ἡλικίᾳ 1 
ἡμάρτανον 1 
ἡμάρτηκας 2 
ἡμάρτομεν 1 
ἡμέρα 6 
ἡμέραν 27 
ἡμέρας 11 
ἡμέρου 1 
ἡμέρους 2 
ἡμέτερα 3 
ἡμέτεραι 1 
ἡμέτερον 2 
ἡμερινῶν 1 
ἡμερότητα 1 
ἡμετέροις 1 
ἡμετέρων 2 
ἡμεῖς 38 
ἡμιτονίου 1 
ἡμιόνους 1 
ἡμᾶς 51 
ἡμῖν 115 
ἡμῶν 65 
ἡνῶσθαι 1 
ἡρμοσμένου 1 
ἡρπάγη 1 
ἡρπασμένον 1 
ἡσθέντας 1 
ἡσθεὶς 1 
ἡσθησόμεθα 2 
ἡσθῇ 1 
ἡσυχάζει 1 
ἡσυχίαν 7 
ἡσυχίας 4 
ἡσυχίᾳ 3 
ἡσύχασον 1 
ἡτοιμασμένων 1 
ἡττήθην 1 
ἡττηθέντα 1 
ἡττηθεὶς 3 
ἡττηθῇς 1 
ἡττᾶσθαι 2 
ἡττᾷ 1 
ἡττῶσίν 2 
ἢ 812 
ἣ 3 
ἣν 37 
ἤ 4 
ἤγαγεν 1 
ἤδη 40 
ἤθελέν 1 
ἤθελές 1 
ἤθελε 1 
ἤθελεν 10 
ἤθελες 5 
ἤθελον 16 
ἤθελόν 1 
ἤθλησας 2 
ἤθους 3 
ἤκουες 3 
ἤκουον 2 
ἤκουσέ 1 
ἤκουσαν 2 
ἤκουσας 8 
ἤκουσεν 2 
ἤλεγχεν 1 
ἤμελλον 2 
ἤμην 6 
ἤνεγκα 1 
ἤνθηκας 1 
ἤνοικται 5 
ἤνοιξεν 2 
ἤρεσα 1 
ἤρεσκεν 1 
ἤρκει 1 
ἤρτηται 1 
ἤρχετο 1 
ἤρχοντο 2 
ἤρχου 1 
ἤρων 1 
ἤσθιον 1 
ἤσκηκας 1 
ἤσκηται 2 
ἤσκουν 1 
ἤτοι 1 
ἥ 2 
ἥγησαι 1 
ἥγνευκας 1 
ἥδεσθαι 1 
ἥδιον 2 
ἥκει 1 
ἥκειν 1 
ἥκομεν 1 
ἥκουσιν 1 
ἥλιον 4 
ἥλιος 5 
ἥμερον 4 
ἥμερος 2 
ἥμερόν 1 
ἥμισυ 2 
ἥξει 6 
ἥξεις 2 
ἥπτετο 1 
ἥττητο 1 
ἥττων 1 
ἥψαντο 1 
ἥψατο 1 
ἥψετό 1 
ἥψω 1 
ἦθος 1 
ἦλθεν 3 
ἦλθες 4 
ἦλθον 3 
ἦμεν 4 
ἦν 106 
ἦρκεν 1 
ἦρκταί 1 
ἦρκται 1 
ἦρξα 1 
ἦς 9 
ἦσαν 13 
ἦτε 1 
ἧπαρ 1 
ἧς 11 
ἧτταν 1 
ἧττον 14 
ἧψας 1 
Ἠθικῇ 1 
Ἠξίωται 1 
Ἠπείρου 1 
Ἡ 7 
Ἡδονή 1 
Ἡδὺ 1 
Ἡμεῖς 1 
Ἡμῖν 1 
Ἡράκλειτος 1 
Ἡρακλέα 1 
Ἡρακλέους 1 
Ἡρακλεῖ 2 
Ἡρακλῆς 8 
Ἡσιόδου 1 
Ἡσυχάζοντα 1 
Ἤθελες 1 
Ἥραν 1 
Ἥφαιστον 1 
ἰατρεῖον 1 
ἰατρεῖόν 1 
ἰατρικῆς 1 
ἰατρικῶν 1 
ἰατρούς 1 
ἰατροὶ 2 
ἰατροὺς 1 
ἰατροῦ 1 
ἰατρόν 2 
ἰατρός 2 
ἰατρὸν 3 
ἰατρὸς 6 
ἰατρῷ 3 
ἰδία 3 
ἰδίαν 2 
ἰδίας 2 
ἰδίοις 2 
ἰδίου 6 
ἰδίων 3 
ἰδίως 1 
ἰδίᾳ 4 
ἰδίῳ 3 
ἰδεῖν 15 
ἰδιωτεύειν 1 
ἰδιωτικοῖς 1 
ἰδιωτικὰ 1 
ἰδιωτικῷ 1 
ἰδιωτῶν 2 
ἰδιώταις 6 
ἰδιώτας 2 
ἰδιώτην 3 
ἰδιώτης 2 
ἰδιώτου 3 
ἰδιώτῃ 2 
ἰδιῶται 1 
ἰδού 4 
ἰδοὺ 25 
ἰδοῦ 10 
ἰδοῦσα 1 
ἰδόντα 1 
ἰδόντες 1 
ἰδὼν 7 
ἰσοδυναμοῦντα 1 
ἰσχάδα 2 
ἰσχάς 1 
ἰσχίον 1 
ἰσχαδοκάρυά 1 
ἰσχαδοκάρυα 1 
ἰσχαδοκάρυόν 1 
ἰσχυροπο 1 
ἰσχυροποιεῖσθαι 1 
ἰσχυροτέρου 3 
ἰσχυροτέρων 3 
ἰσχυροτέρῳ 2 
ἰσχυροὶ 1 
ἰσχυρόν 3 
ἰσχυρός 3 
ἰσχυρότατοι 1 
ἰσχυρότατον 1 
ἰσχυρότερα 1 
ἰσχυρότεροι 1 
ἰσχυρότερον 4 
ἰσχυρότερος 5 
ἰσχυρὸν 6 
ἰσχυρὸς 2 
ἰσχυρῶν 1 
ἰσχὰς 1 
ἰσχὺν 4 
ἰσός 1 
ἰταμόν 1 
ἰχθύας 1 
ἰχθύες 1 
ἰχνευτικοὶ 1 
ἰχνεύειν 1 
ἰὼ 2 
ἱδρύματα 1 
ἱδρύσατο 1 
ἱδρῶντα 1 
ἱδρῶτος 2 
ἱεραί 1 
ἱερεῖς 1 
ἱεροφάντην 2 
ἱεροφάντης 1 
ἱεροῖς 3 
ἱερωσύνης 1 
ἱερὰ 3 
ἱκ 1 
ἱκέτης 1 
ἱκανοί 1 
ἱκανοὶ 1 
ἱκανόν 1 
ἱκανός 1 
ἱκανὰ 1 
ἱκανὴ 1 
ἱκανὸν 2 
ἱκανὸς 2 
ἱκανῶς 1 
ἱκετεύεις 1 
ἱμάτια 7 
ἱμάτιον 7 
ἱματίδια 2 
ἱματίου 2 
ἱματίῳ 1 
ἱματιδίοις 1 
ἱππάριον 2 
ἱππέως 1 
ἱππικά 1 
ἱππικοὶ 2 
ἱππικῆς 1 
ἱστάμεθα 1 
ἱστάνειν 1 
ἱστάνεις 1 
ἱστίον 1 
ἱστορήσαντας 1 
ἱστορήσαντες 1 
ἱστορίαν 3 
ἱστορίας 1 
ἱστορῆσαι 1 
ἱστὸν 1 
ἱὸς 1 
ἴδ 1 
ἴδε 8 
ἴδεν 1 
ἴδετέ 2 
ἴδετε 8 
ἴδητε 2 
ἴδια 15 
ἴδιον 18 
ἴδω 9 
ἴδωμεν 11 
ἴδωσι 1 
ἴδῃ 12 
ἴδῃς 16 
ἴθι 2 
ἴσα 1 
ἴσαι 1 
ἴσας 1 
ἴση 1 
ἴσην 4 
ἴσθι 18 
ἴσμεν 4 
ἴσοις 1 
ἴσον 6 
ἴσος 4 
ἴστε 2 
ἴστωσαν 1 
ἴσχειν 1 
ἴσχω 1 
ἴσων 1 
ἴσως 5 
ἴχνη 1 
ἵεσθαι 1 
ἵζει 1 
ἵλεώς 1 
ἵν 75 
ἵνα 128 
ἵπποι 2 
ἵπποις 1 
ἵππον 9 
ἵππος 5 
ἵππου 5 
ἵππους 4 
ἵππων 2 
ἵππῳ 1 
ἵπτασθαι 1 
ἵσταται 1 
ἵστηται 1 
Ἰδού 1 
Ἰλίῳ 1 
Ἰλιόθεν 1 
Ἰλιὰς 2 
Ἰουδαίοις 1 
Ἰουδαίων 2 
Ἰουδαῖοι 1 
Ἰουδαῖον 1 
Ἰουδαῖος 3 
Ἰσοκράτους 1 
Ἰταλικὸς 1 
Ἱππίαν 1 
Ἱππεὺς 1 
Ἱπποκράτη 1 
Ἱπποκράτης 3 
Ἱππόλυτος 1 
Ἴδ 1 
Ἴδε 1 
Ἴλιον 1 
Ἴσθμια 1 
Ἵν 2 
Ἵνα 5 
Ἵπποι 1 
ὀβελίσκον 2 
ὀβολοῦ 1 
ὀδμὴν 1 
ὀδοῦσι 1 
ὀδυνήσει 1 
ὀδυνηρὸν 1 
ὀδυνωμένους 1 
ὀδυνώμενον 1 
ὀδυνώμενος 3 
ὀδυνᾶται 2 
ὀδυνᾷ 1 
ὀδυρόμενοι 1 
ὀδόντας 1 
ὀδόντων 1 
ὀδύνας 1 
ὀθόνιον 1 
ὀκνεῖν 1 
ὀκνεῖς 1 
ὀλίγα 5 
ὀλίγοι 5 
ὀλίγον 11 
ὀλίγος 3 
ὀλίγου 7 
ὀλίγους 1 
ὀλίγων 3 
ὀλιγάκις 2 
ὀλιγοστὸν 1 
ὀμνύειν 1 
ὀμνύουσιν 2 
ὀμνύω 1 
ὀμνύωσιν 1 
ὀμορξάμενον 1 
ὀμόσαι 1 
ὀμόσαντες 1 
ὀμόσετε 2 
ὀνάριον 4 
ὀνάριόν 1 
ὀναρίου 1 
ὀνείρους 1 
ὀνομάσῃς 1 
ὀνομάτια 2 
ὀνομάτων 9 
ὀνόμασι 2 
ὀνόμασιν 3 
ὀνόματα 5 
ὀνόματι 1 
ὀνόματος 2 
ὀξείας 1 
ὀξεῖαι 2 
ὀξογάρου 1 
ὀξυβλεπτεῖς 1 
ὀξόγαρον 1 
ὀξύθυμον 1 
ὀξύτητα 1 
ὀξύτητος 1 
ὀξὺ 1 
ὀπτικίοις 1 
ὀρέγεσθαι 9 
ὀρέγεσθε 1 
ὀρέγεται 1 
ὀρέγομαι 2 
ὀρέγονταί 1 
ὀρέγου 1 
ὀρέγωμαι 2 
ὀρέγῃ 3 
ὀρέξει 14 
ὀρέξεις 7 
ὀρέξεται 1 
ὀρέξεως 8 
ὀργή 1 
ὀργήν 1 
ὀργίζεσθαι 2 
ὀργίζηται 1 
ὀργίζομαι 1 
ὀργίλοι 1 
ὀργίλον 1 
ὀργίλος 2 
ὀργιζόμενος 1 
ὀργισθήσεσθε 1 
ὀργισθήσεται 1 
ὀργισθήσομαι 1 
ὀργισθῆναι 1 
ὀργισθῇς 1 
ὀργὴν 2 
ὀργῆς 2 
ὀρδινατίων 1 
ὀρεγόμεθα 1 
ὀρεγόμενοι 1 
ὀρεγόμενον 1 
ὀρεγόμενος 4 
ὀρεγόμενόν 1 
ὀρεκτικήν 1 
ὀρεκτικοῦ 1 
ὀρεκτικῶς 1 
ὀρεσίτροφος 1 
ὀρεχθήσῃ 1 
ὀρεχθῆναί 1 
ὀρεχθῆναι 2 
ὀρεχθῇς 1 
ὀρθά 2 
ὀρθήν 1 
ὀρθαῖς 1 
ὀρθογωνίου 1 
ὀρθοστρώτοις 1 
ὀρθοῖς 1 
ὀρθόν 1 
ὀρθός 1 
ὀρθὰ 6 
ὀρθὰς 1 
ὀρθὴ 4 
ὀρθὴν 2 
ὀρθὸν 2 
ὀρθὸς 1 
ὀρθῇ 1 
ὀρθῶν 4 
ὀρθῶς 18 
ὀρνιθάριον 1 
ὀρφανοὺς 1 
ὀρφανόν 1 
ὀρφανός 1 
ὀρφανὰ 1 
ὀρχεῖσθαι 1 
ὀρχηστῇ 2 
ὀρχώμεθα 1 
ὀσμὴ 1 
ὀσμῶν 1 
ὀστέα 1 
ὀστράκια 3 
ὀστράκινά 1 
ὀστράκινον 2 
ὀστρακίοις 1 
ὀστρακίων 1 
ὀστᾶ 1 
ὀσφράνθητι 1 
ὀσφρανθεὶς 1 
ὀσφρασίαν 1 
ὀσφρασίᾳ 1 
ὀσφύν 1 
ὀσφῦν 2 
ὀφείλει 4 
ὀφείλειν 1 
ὀφείλεις 2 
ὀφείλεται 1 
ὀφείλουσίν 1 
ὀφείλων 1 
ὀφθαλμίας 1 
ὀφθαλμοί 1 
ὀφθαλμοὺς 3 
ὀφθαλμοῖς 2 
ὀφθαλμόν 2 
ὀφθαλμὸν 1 
ὀφθαλμὸς 1 
ὀφθαλμῶν 6 
ὀφθείς 1 
ὀφθεὶς 1 
ὀφρύος 1 
ὀφρὺς 1 
ὀφρῦν 5 
ὀχεύειν 1 
ὀψωνητήν 1 
ὀψόμεθα 2 
ὀψόμενοι 1 
ὁ 593 
ὁδεύειν 1 
ὁδεύωμεν 1 
ὁδηγόν 1 
ὁδηγός 1 
ὁδοιπορία 1 
ὁδοιπορίαι 1 
ὁδοιπόρος 1 
ὁδοιπόρων 1 
ὁδόν 1 
ὁδός 3 
ὁδὸν 7 
ὁδὸς 4 
ὁδῶν 1 
ὁδῷ 3 
ὁλόκληρον 4 
ὁλόκληρος 1 
ὁμαλίζεις 1 
ὁμιλία 1 
ὁμιλίᾳ 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίας 1 
ὁμοίοις 1 
ὁμοίου 1 
ὁμοίους 1 
ὁμοίων 2 
ὁμοίως 20 
ὁμοίῳ 1 
ὁμογνωμονῆσαι 1 
ὁμογνωμονῶ 1 
ὁμοειδεῖς 1 
ὁμοειδὴς 1 
ὁμοιοτάτη 1 
ὁμοιότατον 1 
ὁμοιότητος 1 
ὁμοιῶμεν 1 
ὁμολογήσαντος 2 
ὁμολογήσει 2 
ὁμολογήσεις 1 
ὁμολογεῖν 3 
ὁμολογεῖς 4 
ὁμολογουμένων 1 
ὁμολογουμένως 2 
ὁμολογοῦμεν 2 
ὁμολογοῦσι 2 
ὁμολογοῦσιν 1 
ὁμολογῆσαί 1 
ὁμολογῆσαι 1 
ὁμολογῶ 1 
ὁμονοεῖν 1 
ὁμονοοῦντας 1 
ὁμοῦ 5 
ὁμόνοιαν 1 
ὁντιναοῦν 2 
ὁντινοῦν 1 
ὁπλάρια 1 
ὁποία 1 
ὁποῖα 3 
ὁποῖοι 1 
ὁπωσοῦν 3 
ὁπόσοι 1 
ὁπότ 1 
ὁπόταν 1 
ὁπότε 4 
ὁρίζεσθαι 1 
ὁρατική 1 
ὁρατικήν 1 
ὁρατικὴν 2 
ὁρατικῆς 2 
ὁρατικῇ 1 
ὁρατὰ 1 
ὁρικόν 1 
ὁρισαμένου 1 
ὁρμάς 1 
ὁρμή 2 
ὁρμήν 2 
ὁρμήσαντος 1 
ὁρμήσει 1 
ὁρμαὶ 2 
ὁρμαῖς 1 
ὁρμηθεὶς 1 
ὁρμητικήν 1 
ὁρμητικοῦ 1 
ὁρμώμενοι 5 
ὁρμώμενον 1 
ὁρμώμενος 1 
ὁρμὰς 4 
ὁρμὴ 1 
ὁρμὴν 5 
ὁρμᾶν 5 
ὁρμᾶτε 1 
ὁρμᾷ 1 
ὁρμᾷς 1 
ὁρμῆς 3 
ὁρμῆσαι 8 
ὁρμῇ 6 
ὁρμῶ 1 
ὁρμῶμεν 2 
ὁρωμένων 1 
ὁρᾶν 3 
ὁρᾶτε 6 
ὁρᾷ 3 
ὁρᾷς 11 
ὁρῶ 1 
ὁρῶμεν 5 
ὁρῶν 1 
ὁρῶντα 1 
ὁρῶσά 1 
ὁρῶσι 1 
ὁρῶσιν 2 
ὁσάκις 1 
ὁσίου 1 
ὁσιότητος 1 
ὁτιοῦν 3 
ὂν 2 
ὃ 86 
ὃν 27 
ὃς 18 
ὄζειν 1 
ὄζοντα 1 
ὄλεθρον 1 
ὄλισθος 1 
ὄμμασι 2 
ὄμματα 1 
ὄν 3 
ὄνομα 14 
ὄνον 6 
ὄνος 3 
ὄνου 3 
ὄνους 1 
ὄντ 1 
ὄντα 17 
ὄντας 2 
ὄντες 4 
ὄντι 15 
ὄντος 7 
ὄντων 19 
ὄντως 1 
ὄνων 1 
ὄνῳ 1 
ὄξος 2 
ὄπισθεν 1 
ὄργανα 2 
ὄργανον 2 
ὄρεξίν 1 
ὄρεξιν 22 
ὄρεξις 5 
ὄρη 1 
ὄρθρου 4 
ὄρτυξιν 1 
ὄφεις 1 
ὄφελος 23 
ὄφθηται 1 
ὄφις 1 
ὄχλον 3 
ὄχλος 3 
ὄχλου 3 
ὄψει 20 
ὄψεσθ 1 
ὄψεσθε 4 
ὄψεται 8 
ὄψιν 1 
ὄψις 1 
ὄψομαι 1 
ὄψονται 4 
ὅ 22 
ὅθ 1 
ὅθεν 5 
ὅλα 6 
ὅλαι 1 
ὅλας 1 
ὅλην 4 
ὅλης 7 
ὅλμον 1 
ὅλοι 1 
ὅλοις 3 
ὅλον 18 
ὅλος 4 
ὅλου 5 
ὅλων 11 
ὅλως 11 
ὅλῃ 1 
ὅλῳ 2 
ὅμοιά 1 
ὅμοια 5 
ὅμοιοι 3 
ὅμοιον 14 
ὅμοιος 9 
ὅμοιόν 5 
ὅμοιός 2 
ὅμως 24 
ὅνπερ 1 
ὅπερ 11 
ὅπλα 1 
ὅπλων 1 
ὅποι 2 
ὅπου 107 
ὅπως 14 
ὅρα 30 
ὅραςεις 1 
ὅρασιν 2 
ὅρισαί 1 
ὅρκον 1 
ὅρκος 1 
ὅρμος 2 
ὅρους 1 
ὅς 11 
ὅσ 1 
ὅσα 28 
ὅσαι 2 
ὅσας 1 
ὅση 2 
ὅσης 2 
ὅσια 1 
ὅσιον 6 
ὅσοι 6 
ὅσοις 2 
ὅσον 24 
ὅσου 1 
ὅσους 2 
ὅστις 8 
ὅσῳ 7 
ὅτ 8 
ὅτί 1 
ὅταν 208 
ὅτε 37 
ὅτι 727 
ὅτου 1 
ὅτῳ 2 
Ὀδυσσεύς 1 
Ὀδυσσεὺς 3 
Ὀδυσσεῖ 2 
Ὀδύσσεια 1 
Ὀλυμπίαν 2 
Ὀλυμπίοις 1 
Ὀλυμπίᾳ 6 
Ὀλυμπιονίκης 1 
Ὀλύμπια 8 
Ὀρέγεσθαι 1 
Ὀρέστην 1 
Ὀφέλλιον 1 
Ὁ 11 
Ὁμήρου 2 
Ὁμήρῳ 1 
Ὁμογνίου 1 
Ὁμοιότατα 1 
Ὁμολογήσαντος 1 
Ὁρᾶτε 1 
Ὁρᾷς 4 
Ὃν 1 
Ὄψεται 1 
Ὅμηρον 1 
Ὅμοια 1 
Ὅμοιον 1 
Ὅμως 1 
Ὅντινα 1 
Ὅπου 1 
Ὅρα 5 
Ὅσους 1 
Ὅστις 1 
Ὅταν 23 
Ὅτι 19 
ὑάλινον 1 
ὑβρίζει 2 
ὑβρίσαι 1 
ὑβρίσαντα 1 
ὑβριστικόν 1 
ὑγίαινες 1 
ὑγίεια 3 
ὑγίειαν 1 
ὑγεία 2 
ὑγείας 1 
ὑγείᾳ 1 
ὑγιές 3 
ὑγιέσι 1 
ὑγιαίνειν 3 
ὑγιαίνετε 1 
ὑγιαίνοντι 1 
ὑγιαίνοντος 1 
ὑγιαίνω 1 
ὑγιαίνων 3 
ὑγιαινόντων 1 
ὑγιείᾳ 1 
ὑγιεινοί 1 
ὑγιεινοῦ 2 
ὑγιεινόν 1 
ὑγιεῖς 1 
ὑγιὲς 3 
ὑγιᾶ 2 
ὑγιῆ 2 
ὑγιῶς 6 
ὑγρά 1 
ὑδάτιον 1 
ὑδατίου 1 
ὑδροπότησον 1 
ὑδροφόβον 1 
ὑλῶν 2 
ὑμέτερα 1 
ὑμέτερος 3 
ὑμέτερόν 1 
ὑμετέραν 1 
ὑμεῖς 23 
ὑμνεῖν 4 
ὑμνοῦσιν 1 
ὑμνῶν 1 
ὑμνῶσι 1 
ὑμᾶς 21 
ὑμῖν 32 
ὑμῶν 30 
ὑπ 44 
ὑπάγετε 1 
ὑπάρχει 7 
ὑπάρχοντα 1 
ὑπάτευκα 1 
ὑπάτη 1 
ὑπάτην 1 
ὑπάτους 1 
ὑπέδει 1 
ὑπέθηκας 1 
ὑπέλαβες 2 
ὑπέμεινα 1 
ὑπέμεινεν 2 
ὑπέρθεσίς 1 
ὑπέρθου 1 
ὑπέρχεται 1 
ὑπέταξεν 2 
ὑπαίθρῳ 1 
ὑπαγορευόμενα 1 
ὑπαγορεύῃ 1 
ὑπακουστέον 1 
ὑπακούειν 2 
ὑπακούεις 1 
ὑπακούσας 1 
ὑπακούσει 1 
ὑπακούσῃ 1 
ὑπακούω 1 
ὑπακοῦσαι 2 
ὑπατ 1 
ὑπατεία 3 
ὑπατείαν 2 
ὑπατείας 2 
ὑπατεύοντα 1 
ὑπατεύσῃς 1 
ὑπατεύων 1 
ὑπατεῦσαι 2 
ὑπατικός 1 
ὑπατικὸς 1 
ὑπατικῷ 2 
ὑπείληφα 1 
ὑπειληφέναι 1 
ὑπελογίζου 1 
ὑπεξάγωσιν 1 
ὑπεξαιροῦνται 1 
ὑπερέχοντας 1 
ὑπερίδω 1 
ὑπεραπέθανεν 1 
ὑπερβολὴν 1 
ὑπερεχούσῃ 1 
ὑπερεχόντων 1 
ὑπερηγρύπνηκεν 1 
ὑπεριδών 1 
ὑπεροχήν 1 
ὑπερτέθειται 1 
ὑπερτίθεσθαι 1 
ὑπερφυῶς 1 
ὑπερχαίρειν 1 
ὑπετάγης 1 
ὑπετέτακτο 1 
ὑπευθύνων 1 
ὑπεύθυνα 1 
ὑπεύθυνον 2 
ὑπεύθυνόν 1 
ὑπηρέται 1 
ὑπηρέτης 3 
ὑπηρέτιν 1 
ὑπηρέτουν 1 
ὑπηρέτῃ 1 
ὑπηρεσίαν 3 
ὑπηρεσίας 2 
ὑπηρετεῖν 3 
ὑπηρετικὰ 1 
ὑπηρετικῶν 1 
ὑπηρετοῦντά 1 
ὑπηρετῶ 1 
ὑπηρετῶν 1 
ὑπισχνεῖται 1 
ὑπογράφει 1 
ὑποδήματα 1 
ὑποδήσηται 1 
ὑποδήσοντα 1 
ὑποδείξων 1 
ὑποδεδεμένοι 1 
ὑποδεῖν 1 
ὑποδεῖξαι 2 
ὑποδημάτια 1 
ὑποδημάτων 3 
ὑποθέσει 3 
ὑποθέσεις 1 
ὑποθέσεων 1 
ὑποθήκας 1 
ὑποθήκης 1 
ὑποθεμένου 1 
ὑποθετικούς 5 
ὑποθετικοὺς 3 
ὑποθετικός 1 
ὑποθετικὸν 1 
ὑποθετικῶν 3 
ὑποθώμεθα 1 
ὑποθῇς 1 
ὑποθῶμαι 2 
ὑποκαταγελῶ 1 
ὑποκορίζεται 1 
ὑποκρίνασθαι 1 
ὑποκρίνεται 1 
ὑποκρίνῃ 1 
ὑποκρινόμεθα 1 
ὑποκρινόμενος 1 
ὑποκριτοῦ 1 
ὑποκριτὴς 1 
ὑποκριτῇ 1 
ὑπολάβητε 1 
ὑπολάβοι 1 
ὑπολάβω 4 
ὑπολάβῃ 2 
ὑπολάμβανε 2 
ὑπολήψει 1 
ὑπολήψεις 7 
ὑπολήψονται 1 
ὑπολαβεῖν 6 
ὑπολαμβάνειν 4 
ὑπολαμβάνεις 2 
ὑπολαμβάνω 1 
ὑπολαμβάνων 1 
ὑπολαμβάνῃς 1 
ὑπολείπεσθαί 1 
ὑπολείπεται 5 
ὑποληψείδιον 1 
ὑπολογίζῃ 1 
ὑπολογιζομένοις 1 
ὑπομένει 1 
ὑπομένειν 2 
ὑπομίμνῃσκε 1 
ὑπομείναι 1 
ὑπομείνασα 1 
ὑπομενητικὸν 1 
ὑπομιμνῄσκομαι 1 
ὑπομιμνῄσκοντα 1 
ὑπομιμνῄσκοντες 1 
ὑπομιμνῄσκων 1 
ὑπομνήματα 1 
ὑπομνήσοντα 1 
ὑπομνήσω 1 
ὑπομνῆσαι 1 
ὑπονοητικοί 1 
ὑποπέπτωκεν 1 
ὑποπίπτειν 1 
ὑποπίπτοντες 1 
ὑποπαρενθυμηθῇ 1 
ὑποπεπτωκότα 1 
ὑποστήσῃ 1 
ὑποστατικὸν 1 
ὑποστρέψαι 1 
ὑποστρωμάτων 1 
ὑποσχεῖν 1 
ὑποτάσσει 2 
ὑποτάσσομεν 2 
ὑποτέτακται 1 
ὑποτέταχεν 1 
ὑποτακτέον 1 
ὑποτετάχθαι 1 
ὑποτεταγμένα 1 
ὑποτεταγμένον 1 
ὑποτεταγμένος 1 
ὑποτεταγμένους 2 
ὑποτεταχέναι 1 
ὑποτεταχότα 2 
ὑποτεταχότας 1 
ὑποτιμώμενος 1 
ὑποτρέχῃ 1 
ὑποφύεσθαι 1 
ὑπό 5 
ὑπόδημα 1 
ὑπόθεσίν 1 
ὑπόθεσιν 7 
ὑπόθεσις 1 
ὑπόθου 1 
ὑπόλαβε 2 
ὑπόμενε 1 
ὑπόστρωμα 1 
ὑπόταξαι 1 
ὑπὲρ 75 
ὑπὸ 111 
ὑπῆρχες 1 
ὑπῇ 1 
ὑφ 9 
ὑφάντης 1 
ὑφάρπαζε 1 
ὑφαρπάζεις 1 
ὑφελόμενοι 1 
ὑφεστάναι 1 
ὑψηλόν 1 
ὑψηλός 1 
ὑψηλὴν 1 
ὕβρεως 1 
ὕβριν 3 
ὕβρισέν 1 
ὕδατι 1 
ὕδατος 2 
ὕδρα 1 
ὕδραν 1 
ὕδωρ 12 
ὕλαις 2 
ὕλας 6 
ὕλη 9 
ὕλην 6 
ὕλης 9 
ὕλῃ 2 
ὕμνον 3 
ὕπαγε 5 
ὕπαιθρον 2 
ὕπαιθρος 1 
ὕπατον 1 
ὕπατος 1 
ὕπερον 2 
ὕπνοις 3 
ὕπνον 2 
ὕπνος 2 
ὕπνων 2 
ὕπτιος 1 
ὕστερον 19 
ὕφαινε 1 
ὕψει 1 
ὗλαί 1 
ὗλαι 4 
ὗς 1 
Ὑέτιος 2 
Ὑγείας 1 
Ὑμεῖς 1 
Ὑπὸ 1 
Ὕλη 1 
Ὕπαγε 1 
ὠδίνειν 1 
ὠδίνοντος 1 
ὠδυνῶντο 1 
ὠδύρετ 1 
ὠδύρετο 2 
ὠκεῖς 1 
ὠκύτερος 1 
ὠκὺς 1 
ὠμόν 1 
ὠμῶς 1 
ὠνήσατο 1 
ὠνησάμενον 1 
ὠνησόμενοι 1 
ὠνὴν 3 
ὠνῆς 1 
ὠνῇ 1 
ὠρέχθης 2 
ὠρέχθησαν 1 
ὠργίζετο 1 
ὠργίσθης 1 
ὠστικὸν 1 
ὠστικῶς 1 
ὠτίον 1 
ὠφέλει 3 
ὠφέλεια 1 
ὠφέλειαν 5 
ὠφέληκε 1 
ὠφέλησαι 2 
ὠφέλησαν 1 
ὠφέλησας 2 
ὠφέλησε 1 
ὠφέλιμα 3 
ὠφέλιμοι 1 
ὠφέλιμον 3 
ὠφέλιμος 2 
ὠφέλιμός 1 
ὠφελήθη 2 
ὠφελήκασιν 1 
ὠφελήσαμέν 1 
ὠφελήσαμεν 1 
ὠφελήσει 3 
ὠφελήσοντος 1 
ὠφελήσω 1 
ὠφελήσῃ 1 
ὠφελίμου 1 
ὠφελίμους 1 
ὠφελίμως 2 
ὠφελείας 3 
ὠφελείτω 1 
ὠφελεῖ 8 
ὠφελεῖν 3 
ὠφελεῖσθαι 2 
ὠφελεῖται 2 
ὠφεληθήσεται 1 
ὠφεληθήσῃ 1 
ὠφεληθείη 1 
ὠφεληθησομένους 1 
ὠφεληθησόμενος 1 
ὠφεληθῆναι 4 
ὠφεληθῇς 1 
ὠφελημένος 1 
ὠφελησόντων 1 
ὠφελητικόν 1 
ὠφελουμένους 2 
ὠφελούμενοι 1 
ὠφελούμενος 1 
ὠφελοῦμαι 1 
ὠφελοῦνται 2 
ὠφελοῦσιν 2 
ὠφελῆσαι 4 
ὠχρήσαντα 1 
ὠχρίακας 1 
ὠχριᾶν 1 
ὠχριᾷ 1 
ὠχριῶντα 1 
ὠχριῶντας 1 
ὠχριῶντι 1 
ὠχρός 1 
ὡ 1 
ὡμολογημένα 2 
ὡμολόγηκας 1 
ὡμολόγησας 2 
ὡπλισμένοι 1 
ὡρίσω 1 
ὡραιοτάτῳ 1 
ὡραιότατοι 1 
ὡς 489 
ὡσαύτως 26 
ὢν 33 
ὤμους 5 
ὤν 8 
ὤσεται 1 
ὤτων 1 
ὤφελεν 1 
ὤφελον 3 
ὤφελόν 1 
ὥδευες 1 
ὥρα 1 
ὥραν 3 
ὥρας 8 
ὥρισεν 1 
ὥρμα 1 
ὥρμησαν 1 
ὥρμων 1 
ὥρᾳ 5 
ὥς 2 
ὥσθ 4 
ὥσπερ 37 
ὥστ 14 
ὥστε 38 
ὦ 41 
ὦμεν 2 
ὦμοι 1 
ὦμον 5 
ὦς 1 
ὦσιν 3 
ὦτα 2 
ὧδέ 1 
ὧδε 9 
ὧν 77 
Ὡμολόγει 4 
Ὡς 7 
Ὡσαύτως 1 
Ὥσπερ 2 
Ὥστ 1 
Ὥστε 2 
Ὦ 1 
ᾀστέον 2 
ᾄδει 2 
ᾄδειν 3 
ᾄδοντα 1 
ᾄδοντός 1 
ᾄδουσιν 1 
ᾄδω 1 
ᾄδων 2 
ᾆσαι 3 
ᾆσον 1 
ᾐσθάνετ 1 
ᾐσθημένος 1 
ᾐτιῶντο 1 
ᾑρημένου 1 
ᾔδει 9 
ᾔδειν 7 
ᾔσθηται 1 
ᾔτει 1 
ᾔτησα 1 
ᾖ 40 
ᾖδες 1 
ᾖν 2 
ᾖς 12 
ᾗ 6 
ᾠδάρια 1 
ᾠδὴν 1 
ᾠδῆς 1 
ᾠκείωται 1 
ᾠκειωμένων 1 
ᾠχόμην 1 
ᾤετο 2 
ᾤετό 1 
ᾤκει 1 
ᾤμην 1 
ᾤου 1 
ᾧ 40 
ᾧτινι 1 
ῥάβδοι 1 
ῥάβδους 1 
ῥάβδων 2 
ῥάβδῳ 1 
ῥάκη 2 
ῥέγκε 1 
ῥέγκει 1 
ῥέγκων 1 
ῥέγχω 1 
ῥέξας 1 
ῥέουσιν 1 
ῥέπει 1 
ῥέπειν 2 
ῥέποντας 1 
ῥέπῃ 1 
ῥέψαι 1 
ῥέψωμεν 1 
ῥέωσιν 1 
ῥήγνυσθαι 1 
ῥήγνυται 1 
ῥήματα 1 
ῥήξας 1 
ῥήτορα 2 
ῥήτωρ 7 
ῥίζαν 1 
ῥίζῃ 1 
ῥίψει 1 
ῥαβδίον 1 
ῥαβδίῳ 1 
ῥεγκόντων 1 
ῥευματιζομένῳ 1 
ῥεύματα 1 
ῥεύματος 1 
ῥεῖν 1 
ῥεῦμα 2 
ῥηγνύμενον 3 
ῥητέον 1 
ῥητορικοῦ 1 
ῥητόρων 1 
ῥιγῶ 1 
ῥιγῶντες 1 
ῥιπτασμὸς 1 
ῥιπτοῦμεν 1 
ῥιπτοῦντος 1 
ῥιφήσομαι 1 
ῥιφήσῃ 1 
ῥιφῆναί 1 
ῥυπαραῖς 1 
ῥυπαρόν 2 
ῥυπαρός 2 
ῥυπαρὰ 1 
ῥυπαρὰν 3 
ῥυπαρὸν 4 
ῥυπαρῶς 1 
ῥόδινον 1 
ῥὶς 1 
ῥᾳδίως 8 
ῥᾳδιουργεῖς 1 
ῥᾳδιουργόν 1 
ῥᾳθυμοῦμεν 1 
ῥᾳθυμοῦντες 1 
ῥᾴδιον 3 
ῥᾴδιος 1 
ῥᾴδιόν 2 
ῥᾴθυμοι 1 
ῥᾴων 1 
ῥᾷον 3 
ῥῆμα 1 
ῥῆξαι 1 
ῥῖνά 1 
ῥῖνας 1 
ῥῖψαι 2 
ῥῖψον 1 
Ῥούφῳ 2 
Ῥοῦφος 4 
Ῥωμαίοις 2 
Ῥωμαίων 2 
Ῥωμαικῶν 1 
Ῥωμαϊστί 1 
Ῥωμαῖοι 2 
Ῥόδῳ 1 
Ῥώμην 9 
Ῥώμης 2 
Ῥώμῃ 26 
† 43 
†; 1 
†· 1 

Powered by PhiloLogic