Aeschylus, Prometheus Bound (XML Header) [genre: poetry; drama; tragedy; suspect] [word count] [Aesch. PV].

Word Count

Total Words: 6084 Total Unique Words: 3208.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

· 144 
καὶ 110 
δ 91 
δὲ 73 
γὰρ 65 
τε 53 
πρὸς 51 
οὐ 37 
τὸ 35 
ἂν 34 
τὸν 33 
ὡς 33 
οὐκ 31 
μὴ 29 
τ 28 
τὴν 26 
μοι 25 
τί 25 
ἀλλ 25 
μὲν 24 
σοι 24 
ἐν 24 
τῶν 23 
ἢ 22 
Διὸς 21 
με 21 
νῦν 21 
τι 21 
μ 19 
σὺ 19 
ἐγὼ 19 
γε 18 
δὴ 16 
σε 16 
τίς 16 
τοὺς 16 
τὰ 16 
ἐμοὶ 16 
ὁ 16 
τῆς 15 
ἐς 15 
Προμηθεῦ 14 
γ 14 
οὐδὲν 14 
πόνων 14 
σ 14 
ἦ 14 
ὦ 14 
Ζεὺς 13 
εἰς 13 
πᾶν 13 
τοῦ 12 
ἐκ 12 
γάρ 11 
εἰ 11 
θεῶν 11 
μή 11 
τις 11 
χρὴ 11 
ἐμοῦ 11 
ὅπως 11 
οὐδὲ 10 
πρὶν 10 
τάδε 10 
τοῖς 10 
τόνδε 10 
τὰν 10 
ἐπ 10 
θ 9 
μάτην 9 
μὴν 9 
οὐδ 9 
ἀμφὶ 9 
ὃς 9 
δέ 8 
πλὴν 8 
πῶς 8 
τῇδε 8 
ἡ 8 
ὧδε 8 
Διός 7 
θεοῖς 7 
κέαρ 7 
μηδὲν 7 
οὔτε 7 
οὖν 7 
ποτε 7 
τέρμα 7 
ταῦτ 7 
τοῦδ 7 
τοῦτο 7 
τύχας 7 
τῶνδέ 7 
τῶνδε 7 
ἄν 7 
ἐμοὺς 7 
ἔστιν 7 
ὅτι 7 
αὐτὸν 6 
αὐτῷ 6 
αὖ 6 
δή 6 
εἶναι 6 
λόγους 6 
μαθεῖν 6 
μηδ 6 
νόσον 6 
οἳ 6 
πάντα 6 
πατρὸς 6 
ποτ 6 
πυρὸς 6 
σαφῶς 6 
τήνδε 6 
ταῦτα 6 
τοι 6 
φρένας 6 
ἀλλὰ 6 
ἐξ 6 
ἔα 6 
ἥξεις 6 
ὅ 6 
ὅτῳ 6 
ὧν 6 
Ζεύς 5 
αἰθὴρ 5 
αὐτὸς 5 
βροτοῖς 5 
γένος 5 
δεσμῶν 5 
εἴ 5 
λέγειν 5 
λοιπὰ 5 
λόγῳ 5 
μέντοι 5 
μηδέ 5 
μηδὲ 5 
μου 5 
νέον 5 
νιν 5 
οἱ 5 
οὐχ 5 
οὔκουν 5 
πάντως 5 
πάρα 5 
πόνους 5 
σὸν 5 
σῶν 5 
τὰς 5 
τῆσδ 5 
τῆσδε 5 
τῷ 5 
φεῦ 5 
ἃ 5 
ἄγαν 5 
ἆ 5 
ἐπεὶ 5 
ἔχει 5 
ὁρᾷς 5 
ὅστις 5 
Ζηνὶ 4 
Ζηνὸς 4 
αὐτοῖς 4 
βίαν 4 
βίᾳ 4 
γέρα 4 
γεγωνεῖν 4 
γῆς 4 
δέμας 4 
δεῖ 4 
θνητοῖς 4 
καίπερ 4 
καθ 4 
κακῶς 4 
κοινὸν 4 
λέγω 4 
λοιπὸν 4 
λόγου 4 
μέν 4 
μήτε 4 
μακρὰν 4 
μολεῖν 4 
μόνον 4 
μόχθων 4 
οὐδέν 4 
οὐδεὶς 4 
οὗ 4 
πάλιν 4 
πάσχειν 4 
πέλας 4 
πέτραις 4 
πημάτων 4 
πημονὰς 4 
ποτέ 4 
σαυτὸν 4 
σιγᾶν 4 
σύ 4 
τάδ 4 
τάλας 4 
ταῖσδ 4 
τοιάδ 4 
τοιοῖσδε 4 
τορῶς 4 
τούτοις 4 
τόδ 4 
τόδε 4 
τῶνδ 4 
φράσω 4 
φρενῶν 4 
χάριν 4 
χθόνα 4 
χρή 4 
ἀνάγκης 4 
ἄλγος 4 
ἄλλος 4 
ἐγώ 4 
ἐμέ 4 
ἐστιν 4 
ἐστὶ 4 
ἔστ 4 
ἔσται 4 
ἔχεις 4 
ἔχω 4 
ἔχων 4 
ἕξει 4 
ἡλίου 4 
ἦν 4 
ἰὼ 4 
ἵνα 4 
ὅταν 4 
ὑμῖν 4 
Δῖον 3 
αἰαῖ 3 
αἱ 3 
αὐθαδίαν 3 
βροντῆς 3 
βροτῶν 3 
γάμον 3 
γάμων 3 
γνώμᾳ 3 
γᾶς 3 
γῆν 3 
δαίμοσιν 3 
δεσμὰ 3 
διὰ 3 
δῆτ 3 
ζήτει 3 
θανεῖν 3 
θεόν 3 
θεὸς 3 
θρόνων 3 
κέλευθον 3 
καίτοι 3 
κακοῖς 3 
κακῶν 3 
κελαινὸν 3 
κλύω 3 
κοὐδὲν 3 
κρεῖσσον 3 
λέγ 3 
λόγον 3 
λόγων 3 
μακρὸν 3 
μακρῷ 3 
μύθῳ 3 
μᾶλλον 3 
νυν 3 
νόσημα 3 
οἰωνῶν 3 
οὔποτ 3 
οὔτ 3 
οὕτως 3 
πάντων 3 
πάσχω 3 
πέπρωται 3 
παντὸς 3 
παρ 3 
παρόντα 3 
πατρός 3 
πατὴρ 3 
παῖ 3 
παῖς 3 
πλέον 3 
ποινὰς 3 
πορείας 3 
που 3 
πρῶτον 3 
πρῶτος 3 
πόντου 3 
πόρον 3 
πῆμ 3 
σήμηνον 3 
σθένος 3 
σοί 3 
σὲ 3 
σῆς 3 
τάλαιναν 3 
τάσδ 3 
τέρας 3 
τίνα 3 
τοιαῦτα 3 
τούτου 3 
τούτων 3 
τοῦτ 3 
τραχὺς 3 
τρόπῳ 3 
τυραννίδος 3 
τυχεῖν 3 
τύραννος 3 
τῇ 3 
φάος 3 
χρεών 3 
χρόνον 3 
χρῄζεις 3 
ἀεὶ 3 
ἀκούσαθ 3 
ἀντολὰς 3 
ἀπ 3 
ἁπλῷ 3 
ἃς 3 
ἄλλο 3 
ἄνθος 3 
ἄντρων 3 
ἄτης 3 
Ἄργος 3 
ἐμῆς 3 
ἐμῶν 3 
ἐστὶν 3 
ἐχθροὺς 3 
ἓ 3 
ἔνθα 3 
ἔξω 3 
ἔτι 3 
ἔχουσ 3 
ἕ 3 
ἡμῖν 3 
ἣ 3 
Ἥρας 3 
Ἰοῖ 3 
ὁρῶ 3 
ὃν 3 
ὅπερ 3 
ὅσον 3 
ὑπ 3 
ὑφ 3 
ὥστε 3 
Ὠκεανοῦ 3 
ῥέος 3 
† 3 
Ζηνός 2 
Θέμις 2 
Κρόνον 2 
Κρόνου 2 
Λέρνης 2 
Μοῖραι 2 
Νεῖλος 2 
Προμηθέα 2 
Τάρταρον 2 
Ταρτάρου 2 
Χθονὸς 2 
αἰκίζεταί 2 
αἰνικτηρίως 2 
αὐταῖς 2 
αὐτοῦ 2 
αὐτὸ 2 
αὐχῶ 2 
αὕτη 2 
βέλος 2 
βίον 2 
βροντῇ 2 
βροτοὺς 2 
βροτοῖσιν 2 
γάμους 2 
γένναν 2 
γλώσσης 2 
γνώμην 2 
γόνυ 2 
γύας 2 
γῆ 2 
δέδια 2 
δίκαιον 2 
δίκην 2 
δίχα 2 
δαίμονες 2 
δεσμοῖς 2 
δεσπόσειν 2 
δεῖξαι 2 
δεῖξον 2 
διδάσκαλος 2 
δοκεῖν 2 
δοκεῖτε 2 
δοκῶ 2 
δυοῖν 2 
δυσκρίτους 2 
δωρεὰν 2 
δὸς 2 
δῆθεν 2 
δῆτα 2 
εἰμι 2 
εἰπεῖν 2 
εἶμι 2 
εὐθὺς 2 
εὑρεῖν 2 
εὑρὼν 2 
εὖ 2 
ζῆν 2 
θέαμα 2 
θέλει 2 
θέλεις 2 
θέλξει 2 
θέλω 2 
θέλων 2 
θεούς 2 
θεοὺς 2 
θεοῖσι 2 
θεός 2 
θεῖνε 2 
θνητούς 2 
θνητοῖσι 2 
θυμὸν 2 
κάμπτομαι 2 
κέρδος 2 
καί 2 
καλῶς 2 
κατ 2 
κεκλήσεται 2 
κλύεις 2 
κοὐ 2 
κοὐδαμῇ 2 
κοὐκ 2 
κρατεῖν 2 
κόρη 2 
λέξω 2 
λέχος 2 
λίαν 2 
λεύσσω 2 
λοιπά 2 
λωφήσῃ 2 
λόγοι 2 
λόγοις 2 
λόγος 2 
λύμαις 2 
λῷστα 2 
μέγ 2 
μέγα 2 
μέγας 2 
μέλλεις 2 
μήποτ 2 
μήτηρ 2 
μακάρων 2 
μακροῦ 2 
μαλθάσσῃ 2 
μορφὴ 2 
μοῖρα 2 
μοῖραν 2 
μόχθοις 2 
μύθοις 2 
νέμονται 2 
νέοι 2 
νέος 2 
νέους 2 
ναίουσι 2 
νόμοις 2 
νόσου 2 
οἵαις 2 
οἶδ 2 
οἶδα 2 
οἶμαι 2 
οἷα 2 
οἷμον 2 
οἷόν 2 
οὐδείς 2 
οὐκέτ 2 
οὐρανοῦ 2 
οὐχὶ 2 
οὓς 2 
οὔθ 2 
οὔτις 2 
πάγον 2 
πάλαι 2 
πάνθ 2 
πάντ 2 
πάπταινε 2 
πέδοι 2 
πέδον 2 
πέρα 2 
πέτρας 2 
πήματα 2 
παθεῖν 2 
παντελῶς 2 
παροῦσι 2 
πατήρ 2 
πατρὶ 2 
πείσεις 2 
πεδαρσίοις 2 
πεπρωμένην 2 
περάσῃς 2 
πημοναῖσι 2 
πικρῶς 2 
πλάναι 2 
πλάνην 2 
πλάνης 2 
πλέως 2 
πλανᾷ 2 
ποίῳ 2 
ποθ 2 
ποιναῖς 2 
πολλοὺς 2 
πολλὰ 2 
ποταμὸς 2 
ποταμῶν 2 
πού 2 
πράσσειν 2 
πρίν 2 
προκείμενον 2 
προσέπτα 2 
προσχρῄζετε 2 
πρός 2 
πρόσθεν 2 
πρῶτα 2 
πτερύγων 2 
πω 2 
πόνει 2 
πόντιος 2 
πᾶσιν 2 
πῦρ 2 
σέ 2 
σέλας 2 
σαῖς 2 
σεαυτὸν 2 
σθένει 2 
σκεδᾷ 2 
σκεθρῶς 2 
σου 2 
σοφὸς 2 
σοὶ 2 
σοῦ 2 
στρατὸν 2 
στυγεῖς 2 
στόμα 2 
συγγενῆ 2 
σφιν 2 
σὰς 2 
τάχιστα 2 
τέλος 2 
τέχνας 2 
τέχνη 2 
τέχνης 2 
τίνες 2 
ταύτῃ 2 
ταῖς 2 
τηλουρὸν 2 
τιμάς 2 
τινὶ 2 
τοί 2 
τοιαῦτ 2 
τοιόνδε 2 
τοιῶνδε 2 
τοὔργον 2 
τοῖσδε 2 
τρεῖς 2 
τρόπου 2 
τρόπους 2 
τυραννίδα 2 
τό 2 
τόνδ 2 
τύχαις 2 
τύχην 2 
τᾶς 2 
τᾷ 2 
τῷδε 2 
φάρμακον 2 
φίλος 2 
φαίνεται 2 
φημι 2 
φιλανθρώπου 2 
φιλότητα 2 
φλογὶ 2 
φλόγα 2 
φράζε 2 
φρένες 2 
φρονεῖν 2 
φόβον 2 
χαλᾷ 2 
χθονὶ 2 
χθονὸς 2 
χρίει 2 
χρείαν 2 
χρόνος 2 
χόλον 2 
χόλου 2 
ἀγρίων 2 
ἀκοῦσαι 2 
ἀλλά 2 
ἀμπλακημάτων 2 
ἀνάγκη 2 
ἀνέμων 2 
ἀπέρατον 2 
ἀτέραμνον 2 
ἀτίμως 2 
ἀτὰρ 2 
ἀφ 2 
ἁπάσας 2 
ἄθλου 2 
ἄκων 2 
ἄλλα 2 
ἄλλον 2 
ἄρα 2 
ἄστρων 2 
ἄτερ 2 
ἅπαντ 2 
ἆθλον 2 
Ἄτλαντος 2 
Ἅιδου 2 
ἐκλῦσαι 2 
ἐκπερᾶν 2 
ἐκπεσεῖν 2 
ἐλελεῦ 2 
ἐμάν 2 
ἐμαῖς 2 
ἐμοί 2 
ἐμὰς 2 
ἐμὲ 2 
ἐμὴν 2 
ἐνταῦθ 2 
ἐνταῦθα 2 
ἐξίκῃ 2 
ἐπίστασ 2 
ἐπίστασαι 2 
ἐπίσταται 2 
ἐρεῖν 2 
ἐρεῖς 2 
ἐρρωμένως 2 
ἐχθρῶν 2 
ἐὰν 2 
ἑκὼν 2 
ἒ 2 
ἔ 2 
ἔδειξα 2 
ἔμαθον 2 
ἔμπας 2 
ἔοικας 2 
ἔπη 2 
ἔπος 2 
ἔργῳ 2 
ἔστε 2 
ἔτ 2 
ἕδρας 2 
ἡδονὴν 2 
ἡσύχαζε 2 
ἣν 2 
ἤδη 2 
ἥδε 2 
ἥλιος 2 
ἥμαρτες 2 
ἥνπερ 2 
ἥντιν 2 
ἥντινα 2 
ἥξει 2 
ἦλθεν 2 
ἦλθες 2 
ἰώ 2 
Ἰοῦς 2 
ὀνειράτων 2 
ὀργὴν 2 
ὀργῆς 2 
ὀρῶν 2 
ὁπόσοι 2 
ὁρῶν 2 
ὃ 2 
ὄμμ 2 
ὄμμα 2 
ὄντα 2 
ὄσσοις 2 
ὄχλον 2 
ὅδ 2 
ὅπα 2 
ὅτε 2 
ὑμᾶς 2 
ὑπὸ 2 
ὠφέλημα 2 
ὢν 2 
ὤμοι 2 
ὥς 2 
ὧδ 2 
ᾧ 2 
ῥιπτέσθω 2 
·; 1 
Αἰθίοψ 1 
Αἰτναίαις 1 
Βία 1 
Βιβλίνων 1 
Βόσπορος 1 
Γαῖα 1 
Γοργόνεια 1 
Γοργόνες 1 
Δί 1 
Δία 1 
Διόθεν 1 
Δωδώνην 1 
Δωδώνης 1 
Εὐρώπης 1 
Ζῆνα 1 
Θέμιδος 1 
Θεμίσκυράν 1 
Θερμώδονθ 1 
Θεσπρωτοῦ 1 
Κάνωβος 1 
Καυκάσου 1 
Καύκασον 1 
Κερχνείας 1 
Κιλικίων 1 
Κιμμερικὸν 1 
Κισθήνης 1 
Κολχίδος 1 
Κράτος 1 
Κρόνιε 1 
Κύπριν 1 
Κύπρις 1 
Λοξίου 1 
Μαι 1 
Μαιωτικόν 1 
Μολοσσὰ 1 
Μοῖρά 1 
Νείλου 1 
Νειλῶτιν 1 
Οὐρανίαν 1 
Οὐρανοῦ 1 
Πελασγία 1 
Πλούτωνος 1 
Ποσειδῶνος 1 
Προμηθέως 1 
Πυθὼ 1 
Σαλμυδησσία 1 
Σικελίας 1 
Σκύθας 1 
Σκύθην 1 
Σκύθης 1 
Τηθύος 1 
Τιτανὶς 1 
Τιτᾶνα 1 
Τιτᾶνας 1 
Τυφὼς 1 
Τυφῶνα 1 
Φορκίδες 1 
Χάλυβες 1 
αἰδῶ 1 
αἰεί 1 
αἰετός 1 
αἰεὶ 1 
αἰθέρα 1 
αἰθέριον 1 
αἰθέρος 1 
αἰθαλοῦσσα 1 
αἰκίζεται 1 
αἰκείαις 1 
αἰκείαισιν 1 
αἰκείας 1 
αἰκιζομένου 1 
αἰκὲς 1 
αἰνίγματ 1 
αἰολοστόμους 1 
αἰπυμῆτα 1 
αἰπύνωτόν 1 
αἰσχρὸν 1 
αἰσχύνομαι 1 
αἰτία 1 
αἰτίαν 1 
αἰτίας 1 
αἰτιάμασιν 1 
αἰτιάματι 1 
αἰτούμεσθα 1 
αἰτῇ 1 
αἰχμάν 1 
αἰχμαῖς 1 
αἰχμὴν 1 
αἰὲν 1 
αἰῶνος 1 
αἱμύλας 1 
αἳ 1 
αἴκισμ 1 
αἴσχιστα 1 
αἴσχιστον 1 
αἵρεσίν 1 
αἶαν 1 
αἶσαν 1 
αἷς 1 
αὐδᾶν 1 
αὐδᾶσθαι 1 
αὐθάδη 1 
αὐθάδης 1 
αὐθαδία 1 
αὐθαδίσμασιν 1 
αὐθαδίᾳ 1 
αὐλὴν 1 
αὐλῶν 1 
αὐτάς 1 
αὐταὶ 1 
αὐτοῖσι 1 
αὐτόκτιτ 1 
αὐτός 1 
αὐτὰ 1 
αὐτὰς 1 
αὐτὴ 1 
αὐτὴν 1 
αὐτῆς 1 
αὐτῶν 1 
αὑτοῦ 1 
αὑτὴν 1 
αὑτῷ 1 
αὔθ 1 
αὖραι 1 
αὗταί 1 
βάθη 1 
βάλ 1 
βάλε 1 
βάλῃ 1 
βάξις 1 
βάψασα 1 
βέβαιον 1 
βέλει 1 
βέλεσι 1 
βίαιος 1 
βαθὺν 1 
βαλών 1 
βαρύ 1 
βαρύς 1 
βασιλικὸν 1 
βαστάσει 1 
βεβαιότερός 1 
βεβούλευται 1 
βιάζῃ 1 
βλάβη 1 
βλάπτει 1 
βλέποντες 1 
βοράν 1 
βουκόλος 1 
βουλήσεται 1 
βουλαί 1 
βουλαῖς 1 
βουλευμάτων 1 
βουλεύματ 1 
βουλεύων 1 
βουστάσεις 1 
βουφόνοις 1 
βούκερω 1 
βούλευ 1 
βούλευμ 1 
βούλευμα 1 
βούλομαι 1 
βούταν 1 
βοᾷ 1 
βρέμων 1 
βραχεῖ 1 
βραχὺν 1 
βροντήμασι 1 
βροτοστυγεῖς 1 
βροτοῖσι 1 
βρυχία 1 
βρότειον 1 
βρότειος 1 
βρώσιμον 1 
βυθός 1 
βόστρυχος 1 
βᾶσαι 1 
βῆναι 1 
γάμος 1 
γάμου 1 
γάπεδα 1 
γέ 1 
γέγων 1 
γέγωνε 1 
γέλασμα 1 
γέννα 1 
γέννᾳ 1 
γένοινθ 1 
γένους 1 
γέρας 1 
γίγνεται 1 
γίγνωσκε 1 
γαμέτᾳ 1 
γαμεῖ 1 
γαμεῖν 1 
γαμφηλαῖσι 1 
γαμψωνύχων 1 
γαῖα 1 
γεγυμνάκασιν 1 
γεγωνίσκειν 1 
γεγωνῆσαι 1 
γενέσθαι 1 
γενήσομαι 1 
γεννημάτων 1 
γενοίμαν 1 
γηγενοῦς 1 
γηγενὴς 1 
γηγενῆ 1 
γηράσκων 1 
γηρύεται 1 
γιγνώσκεις 1 
γιγνώσκονθ 1 
γλυκύ 1 
γλυκὺ 1 
γλώς 1 
γλώσσῃ 1 
γλῶσσά 1 
γνάθοις 1 
γνάθον 1 
γνάθος 1 
γνάμψει 1 
γνώμης 1 
γνώμῃ 1 
γνώσῃ 1 
γοναῖς 1 
γοργωπὸν 1 
γραμμάτων 1 
γρῦπας 1 
γυιοπέδαις 1 
γυμνάζεται 1 
γυναικομίμοις 1 
γυνὴ 1 
γόους 1 
γὼ 1 
δάιον 1 
δάιος 1 
δάκεσι 1 
δάκρυ 1 
δάμαρ 1 
δάμαρτα 1 
δάμαρτος 1 
δάμναται 1 
δάπτομαι 1 
δάπτοντες 1 
δέδωκ 1 
δέκ 1 
δέλτοις 1 
δέξεται 1 
δέρκεσθαι 1 
δέρκεται 1 
δέρκου 1 
δέρχθηθ 1 
δέρχθητ 1 
δέω 1 
δίαιταν 1 
δίδαξον 1 
δίδασκέ 1 
δίδου 1 
δίδωμ 1 
δίθηκτον 1 
δίκης 1 
δίκτυον 1 
δίναις 1 
δαιμόνων 1 
δαιταλεὺς 1 
δακρυσίστακτα 1 
δακρύων 1 
δακὼν 1 
δαμέντ 1 
δαμέντων 1 
δαμεῖσα 1 
δαρόν 1 
δαρὸν 1 
δαφοινὸς 1 
δείματα 1 
δείματι 1 
δεδορκὼς 1 
δειλαίαν 1 
δειμαίνεις 1 
δεινὸν 1 
δεινὸς 1 
δεξιοὶ 1 
δερκομένα 1 
δεσμοὺς 1 
δεσμώτην 1 
δεσμὸν 1 
δεσμῷ 1 
δεῦρ 1 
δηναιαὶ 1 
δηναιῶν 1 
δι 1 
διάδοχοι 1 
διάδοχος 1 
διάκονον 1 
διάστροφοι 1 
διάτορος 1 
διαθρυπτομένων 1 
διακναιόμενον 1 
διακναιόμενος 1 
διαμειψάμενος 1 
διαμπὰξ 1 
διαμφίδιον 1 
διαρραισθέντας 1 
διαρταμήσει 1 
διατόρους 1 
διαφθορὰν 1 
διδασκάλου 1 
διδασκάλῳ 1 
διδαχθήτω 1 
διδαχθῇ 1 
διεμυθολόγησεν 1 
διεστοιχίζετο 1 
διπλᾶς 1 
δισσοὺς 1 
διόδους 1 
διώρισ 1 
διώρισεν 1 
διῆλθε 1 
διῇξεν 1 
δοκήσει 1 
δοκεῖ 1 
δοκῇ 1 
δολιχῆς 1 
δοτῆρ 1 
δουλεύειν 1 
δουλεύοντα 1 
δοὺς 1 
δοῦναι 1 
δράσεις 1 
δράτω 1 
δρακοντόμαλλοι 1 
δρόμοις 1 
δρόμου 1 
δρόμους 1 
δρύες 1 
δρᾶν 1 
δρῶντ 1 
δυς 1 
δυσάλωτον 1 
δυσεκλύτως 1 
δυσεύρετον 1 
δυσθέατα 1 
δυσθέατον 1 
δυσκλεὴς 1 
δυσκρίτως 1 
δυσλοφωτέρους 1 
δυσλύτοις 1 
δυσμαχώτατον 1 
δυσπαραίτητοι 1 
δυσπετῶς 1 
δυσπλάνοις 1 
δυσπλάνῳ 1 
δυσπραξίαν 1 
δυστέκμαρτον 1 
δυστυχοῦντος 1 
δυστυχῶ 1 
δυσχείμερόν 1 
δυσχειμέρῳ 1 
δυσχερῆ 1 
δωμάτων 1 
δωρήματος 1 
δωρήσομαι 1 
δόκει 1 
δόλιον 1 
δόλῳ 1 
δόμους 1 
δόμων 1 
δόναξ 1 
δόξει 1 
δύαις 1 
δύαισιν 1 
δύας 1 
δύης 1 
δύναιτ 1 
δύνωμαι 1 
δύρεσθ 1 
δύσεις 1 
δύσοιστα 1 
δύσποτμα 1 
δύσποτμον 1 
δύστηνος 1 
δώσειν 1 
δᾶ 1 
δῆσαι 1 
δῖος 1 
εἰδυίαισιν 1 
εἰδυῖαι 1 
εἰδότι 1 
εἰδῇ 1 
εἰκῆ 1 
εἰκῇ 1 
εἰπέ 1 
εἰπὲ 1 
εἰργασμένος 1 
εἰρημένος 1 
εἰρημένους 1 
εἰσάπαξ 1 
εἰσέβαλεν 1 
εἰσαεὶ 1 
εἰσελθέτω 1 
εἰσιδεῖν 1 
εἰσιδούσᾳ 1 
εἰσιδοῦσά 1 
εἰσιδοῦσα 1 
εἰσιδόμαν 1 
εἰσιδὼν 1 
εἰσοιχνεῦσιν 1 
εἰσορᾶν 1 
εἰσορῶ 1 
εἰσορῶσ 1 
εἰσορῶσα 1 
εἰσὶν 1 
εἱλίσσουσι 1 
εἱλίσσων 1 
εἱλισσομένου 1 
εἴδωλον 1 
εἴη 1 
εἴης 1 
εἴκεις 1 
εἴπερ 1 
εἴπηθ 1 
εἴρηκας 1 
εἴς 1 
εἵνεκα 1 
εἶ 1 
εἶεν 1 
εἶναί 1 
εἶπας 1 
εἶτ 1 
εὐάγκαλον 1 
εὐβουλίαν 1 
εὐβουλίας 1 
εὐγμάτων 1 
εὐηθίαν 1 
εὐθύνων 1 
εὐκύκλοις 1 
εὐμορφίαν 1 
εὐνά 1 
εὐξύμβλητος 1 
εὐπιθής 1 
εὐφροσύναις 1 
εὐφρόνας 1 
εὐχή 1 
εὐωνύμους 1 
εὑρήσει 1 
εὔβατος 1 
εὔδαιμον 1 
εὔελπίς 1 
εὔνοιαν 1 
εὔποτον 1 
εὔποτόν 1 
ζάλης 1 
ζάπυροι 1 
ζεύγλαισι 1 
ζηλῶ 1 
ζημία 1 
ζημίαν 1 
ζυγοῖσι 1 
ηὑρόμην 1 
ηὔχουν 1 
ηὗρε 1 
θάλπει 1 
θάλπουσ 1 
θάτερον 1 
θέα 1 
θέλησον 1 
θέλοι 1 
θέλοιμ 1 
θέλοντες 1 
θέμενος 1 
θέορτον 1 
θέρους 1 
θέσθαι 1 
θακοῦντι 1 
θακῶν 1 
θαλασσίαν 1 
θαλασσίου 1 
θαλασσόπλαγκτα 1 
θανατώσει 1 
θαρσαλέαις 1 
θαρσῶν 1 
θατέρῳ 1 
θαυμάσῃ 1 
θείᾳ 1 
θελήσῃ 1 
θεμερῶπιν 1 
θεοπρόπους 1 
θερμοῖς 1 
θεωρήσων 1 
θεωρίαν 1 
θεωρός 1 
θεόσσυτον 1 
θεόσυτος 1 
θεόσυτόν 1 
θεὸν 1 
θεῖτ 1 
θηλυκτόνῳ 1 
θηλύνους 1 
θηλύσπορος 1 
θην 1 
θηραθεῖσαι 1 
θηρασίμους 1 
θηρεύοντες 1 
θηρῶμαι 1 
θιγὼν 1 
θνατοί 1 
θνατοὺς 1 
θνατῶν 1 
θνητοὶ 1 
θνητοὺς 1 
θνητοῖσιν 1 
θνητὸς 1 
θνητῇ 1 
θοίναις 1 
θοαῖς 1 
θολεροὶ 1 
θοῦρον 1 
θοῶς 1 
θράξαι 1 
θράσει 1 
θράσους 1 
θρασυσπλάγχνως 1 
θρασύς 1 
θρασὺς 1 
θρηνεῖσθαι 1 
θρηνῶν 1 
θρόει 1 
θρόνον 1 
θρῆνος 1 
θυμῷ 1 
θᾶκον 1 
θᾶκός 1 
θῶπτε 1 
κάλυψον 1 
κάμπτων 1 
κάμψειεν 1 
κάτω 1 
κέκραγας 1 
κέλ 1 
κέντρα 1 
κέντροις 1 
κέντρῳ 1 
κέρδιστον 1 
κίνυγμ 1 
κίον 1 
κίρκοι 1 
κίρκωσον 1 
καθέζετ 1 
καθήσθω 1 
καθώρμισας 1 
καινὸν 1 
καιροῦ 1 
καιρὸς 1 
καιρῷ 1 
κακά 1 
κακαῖσι 1 
κακοῦ 1 
κακοῦσί 1 
κακότητ 1 
κακὸς 1 
κακῷ 1 
καλλικάρπου 1 
καλοῦσιν 1 
καλύπτει 1 
καλῶ 1 
καμφθεὶς 1 
καρπίμου 1 
καρπώσεται 1 
καρτεροῖς 1 
καρτερόν 1 
καρτερὸν 1 
κασιγνήταις 1 
κασιγνήτου 1 
κατάπτεροι 1 
καταβασμόν 1 
καταιβάτης 1 
καταμηνύσω 1 
κατεσκέλλοντο 1 
κατθανόντα 1 
κατισχνανεῖσθαι 1 
κατοικιοῦσιν 1 
κατοικτίζῃ 1 
κατοκνεῖς 1 
κατώρυχες 1 
κατὰ 1 
κατῴκισα 1 
κείνῳ 1 
κεκραμένη 1 
κεκρυμμέν 1 
κελαινόβρωτον 1 
κελαινὸς 1 
κελεύεις 1 
κελεύθου 1 
κελεύσω 1 
κενοφρόνων 1 
κεραστὶς 1 
κεραυνίᾳ 1 
κεραυνοῦ 1 
κεραυνόν 1 
κεραυνὸς 1 
κεραυνῷ 1 
κερδανεῖς 1 
κευθμὼν 1 
κεύθει 1 
κεἰ 1 
κεῖται 1 
κηδεῦσαι 1 
κηρόπλαστος 1 
κινάθισμα 1 
κλέπτην 1 
κλέψας 1 
κλεινός 1 
κλεινὴ 1 
κληδόνας 1 
κλοπαίαν 1 
κλυόντων 1 
κλύδων 1 
κλύειν 1 
κλύοι 1 
κλύοντες 1 
κλύουσά 1 
κλύουσα 1 
κνίσῃ 1 
κνεφαῖά 1 
κνώδαλα 1 
κοινόλεκτρον 1 
κοιρανεῖν 1 
κοιρανοῦντ 1 
κομίζου 1 
κομπασμάτων 1 
κομπεῖς 1 
κορέσῃ 1 
κορυφαῖς 1 
κορυφὰς 1 
κουφόνουν 1 
κούφως 1 
κοὐκέτι 1 
κοὔτε 1 
κράσεις 1 
κράτιστα 1 
κράτος 1 
κράτους 1 
κρήνην 1 
κραίνοιτο 1 
κραδία 1 
κραδαίνοι 1 
κραιπνοφόροι 1 
κραιπνόσυτον 1 
κρανθήσεται 1 
κραταιόν 1 
κρατείτω 1 
κρατεραῖς 1 
κρατεῖ 1 
κρατεῖτε 1 
κρατοῦντ 1 
κρατοῦσ 1 
κρατύνει 1 
κρατύνων 1 
κρατῇ 1 
κρείσσον 1 
κρεισσόνων 1 
κροτάφων 1 
κρύψει 1 
κρύψῃς 1 
κρᾶναι 1 
κτίσαι 1 
κτεῖναι 1 
κτύποις 1 
κτύπον 1 
κτύπου 1 
κυκάτω 1 
κυκνόμορφοι 1 
κυμάτων 1 
κυναγετεῖ 1 
κυρεῖς 1 
κυροῦντα 1 
κόλπον 1 
κόμπος 1 
κόνιν 1 
κόραι 1 
κόρης 1 
κύκλον 1 
κύμασιν 1 
κύνας 1 
κύων 1 
κώλοισιν 1 
κἀκ 1 
κἀμοὶ 1 
κἀμὲ 1 
κἀναμυχθίζῃ 1 
κἀξ 1 
κἀξεβροντήθη 1 
κἀπέκλῃσε 1 
κἀπιθωύξω 1 
κἀποδύρασθαι 1 
κἀπὶ 1 
κἄζευξα 1 
κἄκρινα 1 
κἄτι 1 
κῦμ 1 
κῦμα 1 
κῶλα 1 
κῶλον 1 
λάβρως 1 
λέγοιμι 1 
λέγοντα 1 
λέγουσ 1 
λέγων 1 
λέλακε 1 
λέπλαγκτοι 1 
λήξει 1 
λήξω 1 
λίμναν 1 
λίμνης 1 
λαβροστόμει 1 
λαβρόσυτος 1 
λαβών 1 
λαθραίως 1 
λαιᾶς 1 
λακτίζει 1 
λαμπρῶς 1 
λατρείας 1 
λατρεύειν 1 
λαχεῖν 1 
λείοισι 1 
λεγούσης 1 
λειβομένα 1 
λειμῶνα 1 
λειότητα 1 
λελειμμένοι 1 
λευκοπτέρῳ 1 
λευροὺς 1 
λευρὸν 1 
λεχέων 1 
λεωργὸν 1 
λεύσσειν 1 
λινόπτερ 1 
λιπάρει 1 
λιπαρήσω 1 
λιποῦσα 1 
λιποῦσαν 1 
λιπὼν 1 
λιταῖς 1 
λοβοῦ 1 
λοιπὴν 1 
λουτρὰ 1 
λυθέντα 1 
λυθείς 1 
λυμαντήρια 1 
λωφήσων 1 
λόγοιν 1 
λόγοισιν 1 
λύματα 1 
λύσει 1 
λύσοντα 1 
λύσσης 1 
λύσων 1 
λῦσαί 1 
μάθε 1 
μάθητε 1 
μάθοι 1 
μάθῃ 1 
μάλ 1 
μάλιστα 1 
μάργῳ 1 
μάστιγι 1 
μάταιε 1 
μάχας 1 
μάχῃ 1 
μέγαν 1 
μέγιστον 1 
μέλει 1 
μέλειν 1 
μέλλοι 1 
μέλλον 1 
μέλλοντ 1 
μέλλοντα 1 
μέλλουσ 1 
μέλλω 1 
μέλος 1 
μέμνησαι 1 
μέμνησθ 1 
μέμνησθε 1 
μέμψαιτό 1 
μέμψησθε 1 
μέμψιν 1 
μένος 1 
μήδεσι 1 
μήν 1 
μήνη 1 
μήποθ 1 
μήποτέ 1 
μήποτε 1 
μήπω 1 
μήτοι 1 
μία 1 
μίαν 1 
μαθήσεται 1 
μαλακογνώμων 1 
μαλθακίζεται 1 
μαλθακίζου 1 
μανίαι 1 
μανιῶν 1 
μαντεύμασιν 1 
μαντεῖα 1 
μαντικῆς 1 
μαραίνει 1 
μασι 1 
μασχαλιστῆρας 1 
ματαίᾳ 1 
ματᾷ 1 
μείζονα 1 
μεγίστου 1 
μεγίστων 1 
μεγαίρω 1 
μεγαλοστόνοισι 1 
μεγαλοσχήμονά 1 
μεγαλυνομένων 1 
μεθάρμοσαι 1 
μεθέντ 1 
μεθῶμεν 1 
μελαμβαθὴς 1 
μελησάτω 1 
μελιγλώσσοις 1 
μεμηνότ 1 
μεσημβρινὴν 1 
μετά 1 
μετασχεῖν 1 
μετὰ 1 
μεῖζον 1 
μεῖον 1 
μηδάμ 1 
μηδέπω 1 
μηδαμῇ 1 
μηδαμῶς 1 
μητέρα 1 
μητρυιὰ 1 
μητρὸς 1 
μηχάνημ 1 
μηχανήματ 1 
μηχανὰς 1 
μιαιφόνος 1 
μιγῆναι 1 
μισεῖν 1 
μισηθεῖσα 1 
μνήμην 1 
μνήμονές 1 
μνήμοσιν 1 
μνηστῆρος 1 
μνῆμα 1 
μοί 1 
μογερὰ 1 
μογερᾷ 1 
μογοῦντι 1 
μογοῦσιν 1 
μολεῖσθαι 1 
μονόδοντες 1 
μορφαῖσι 1 
μορφὴν 1 
μορφῆς 1 
μορφῇ 1 
μουνῶπα 1 
μουσομήτορ 1 
μοχθημάτων 1 
μυδροκτυπεῖ 1 
μυθουμένη 1 
μυρίαις 1 
μυρίοις 1 
μυριετῆ 1 
μυριωπὸν 1 
μυχοῖς 1 
μυχόν 1 
μυχός 1 
μυχὸς 1 
μόγις 1 
μόλῃς 1 
μόναρχος 1 
μόρον 1 
μόρος 1 
μόρσιμον 1 
μόχθον 1 
μόχθου 1 
μύθων 1 
μύκημ 1 
μύρμηκες 1 
μύωπι 1 
μὸς 1 
μᾶσσον 1 
μῆκος 1 
μῆτιν 1 
μῆχαρ 1 
μῦθός 1 
ν 1 
νέμει 1 
νέμων 1 
νέοις 1 
νέου 1 
νέρθεν 1 
νήστισιν 1 
ναίειν 1 
ναίουσ 1 
ναρθηκοπλήρωτον 1 
ναυτίλων 1 
ναύταισι 1 
νεάνιδα 1 
νείμαιμ 1 
νεκροδέγμονος 1 
νεοζυγὴς 1 
νεοχμοῖς 1 
νεῶν 1 
νηλεῶς 1 
νηλὴς 1 
νηπίους 1 
νιφάδι 1 
νομάδας 1 
νοσεῖν 1 
νοσούσης 1 
νοσοῖμ 1 
νοσοῦσί 1 
νοτίοις 1 
νουθετεῖν 1 
νοῦν 1 
νυκτίφοιτ 1 
νυκτιφρουρήτῳ 1 
νωθέστερος 1 
νόμον 1 
νόον 1 
νόσος 1 
νόσους 1 
νόσῳ 1 
νύκτερος 1 
νώτοις 1 
νὺξ 1 
νᾶμα 1 
νῆστιν 1 
ξένοις 1 
ξένους 1 
ξίφος 1 
ξυλουργίαν 1 
ξυμπίτνων 1 
ξυναμπέχεις 1 
ξυνασχαλᾷ 1 
ξυνομαιμόνων 1 
ξυντετάρακται 1 
ξύνθαλπε 1 
οπρεπῆ 1 
οἰακονόμοι 1 
οἰακοστρόφος 1 
οἰκήτορα 1 
οἰκείοισι 1 
οἰκοῦσι 1 
οἰκοῦσιν 1 
οἰκτίσας 1 
οἰκτιεῖς 1 
οἰκτραῖσιν 1 
οἰκτρόν 1 
οἰστρήσασα 1 
οἰστρηλάτῳ 1 
οἰστροδινήτου 1 
οἰστροπλὴξ 1 
οἰωνός 1 
οἰωνὸν 1 
οἴγειν 1 
οἴκτῳ 1 
οἴσεσθαι 1 
οἴστρου 1 
οἵ 1 
οἵας 1 
οἵτινές 1 
οἵῳ 1 
οἶκον 1 
οἶσθ 1 
οἶσθα 1 
οἶστρος 1 
οἷ 1 
οἷοί 1 
οἷον 1 
οἷς 1 
οἷός 1 
οὐδέ 1 
οὐδέπω 1 
οὐδαμῶς 1 
οὐδενὸς 1 
οὐλομένας 1 
οὐράνιόν 1 
οὐρανίων 1 
οὑμὸς 1 
οὑπιτιμητής 1 
οὔποτε 1 
οὔπω 1 
οὔτι 1 
οὔτιν 1 
οὕστινας 1 
οὗτός 1 
πάγου 1 
πάγῳ 1 
πάθη 1 
πάντας 1 
πάρεστί 1 
πάροιθεν 1 
πάρος 1 
πάσας 1 
πάσης 1 
πάσχεις 1 
πάτρας 1 
πάχνην 1 
πέδαις 1 
πέδας 1 
πέλαγος 1 
πέλαζε 1 
πέλουσαν 1 
πέμπτη 1 
πέπαυμαι 1 
πέπονθα 1 
πέπονθας 1 
πέπρακται 1 
πέργαμ 1 
πέσοι 1 
πέτραν 1 
πέτρᾳ 1 
πέφηνε 1 
πέφρικ 1 
πέφυκέ 1 
πή 1 
πίθεσθέ 1 
πίθεσθε 1 
πίπλησσέ 1 
παίδων 1 
παίουσ 1 
παγαί 1 
παγαῖς 1 
παγκρατεῖς 1 
παθόντες 1 
παιδιὰν 1 
παλάμᾳ 1 
παλαιγενὴς 1 
παλαιγενῆ 1 
παλαιστὴν 1 
παλιμπλάγκτοισι 1 
παμμῆτόρ 1 
πανήμερος 1 
παντέχνου 1 
πανταχῇ 1 
πανόπτην 1 
παράκοπον 1 
παράορον 1 
παρέσυρας 1 
παραινέσαι 1 
παραινεῖν 1 
παρακτίαν 1 
παραλίαν 1 
παραμυθοῦ 1 
παραμυκᾶται 1 
παραπαίειν 1 
παρασκευάζεται 1 
παρειμένον 1 
παρειποῦσα 1 
παρειὰν 1 
παρεξίασι 1 
παρεστώτων 1 
παρηγορῶν 1 
παρηγόρουν 1 
παρθένοι 1 
παρθένου 1 
παρθένῳ 1 
παρθενίαν 1 
παρθενεύει 1 
παρθενῶνας 1 
παρούσας 1 
παρούσης 1 
παροῦσαν 1 
παρόντος 1 
παρόντων 1 
παρὸν 1 
πασσάλευ 1 
πασσάλευε 1 
πατρῴας 1 
πατρῷον 1 
παύεσθαι 1 
παῖδ 1 
παῖδα 1 
παῖδες 1 
πείθων 1 
πεδάρσιοι 1 
πεδία 1 
πειθοῦς 1 
πειράσομαι 1 
πεισθεὶς 1 
πεισθῇς 1 
πελάζειν 1 
πελάσας 1 
πελειῶν 1 
πελώρια 1 
πελῶ 1 
πεντηκοντάπαις 1 
πεπασσαλευμένος 1 
πεπλάνημαι 1 
πεπλασμένος 1 
πεποιθέναι 1 
πεπρωμένον 1 
περαίνεται 1 
περαιτέρω 1 
περιβαλεῖν 1 
περισσόφρων 1 
περισσὸν 1 
περὶ 1 
περᾶν 1 
περῶν 1 
περῶσα 1 
πεσεῖν 1 
πεσὼν 1 
πετρίνοισιν 1 
πετραία 1 
πετρηρεφῆ 1 
πεφασμένου 1 
πεύσεσθαι 1 
πεύσεσθε 1 
πεύσῃ 1 
πηγαί 1 
πηγαῖς 1 
πηγὴν 1 
πημανθῇς 1 
πημοναῖς 1 
πημοναῖσιν 1 
πημονὴ 1 
πημονῆς 1 
πημοσύναις 1 
πιθεῖν 1 
πιθοῦ 1 
πικραῖς 1 
πικροῦ 1 
πιστόν 1 
πιστός 1 
πιστὸν 1 
πλάνας 1 
πλέα 1 
πλήρης 1 
πλαθείην 1 
πλανημάτων 1 
πλανωμένη 1 
πλατύρρους 1 
πλείστοισι 1 
πλείων 1 
πλεκτὰς 1 
πλευραῖς 1 
πλεῖστον 1 
πλησίον 1 
πλινθυφεῖς 1 
πλούτῳ 1 
πνεύματα 1 
πνεύματι 1 
πνεῦμα 1 
πνοάς 1 
πνοαί 1 
ποίμνας 1 
ποίοιν 1 
ποίων 1 
ποδὶ 1 
ποθῶ 1 
ποι 1 
ποιείτω 1 
ποικίλην 1 
ποικίλῳ 1 
ποικιλείμων 1 
ποινάς 1 
πολακτίσῃς 1 
πολλοῦ 1 
πολλὰς 1 
πολλῶν 1 
πολλῷ 1 
πολυτέκνου 1 
πολυφθόρου 1 
πολυφθόρους 1 
πολύδονον 1 
πολύπλανοι 1 
πονήσεις 1 
πονεῖν 1 
ποντίοις 1 
ποντίων 1 
πορεύεται 1 
πορόντα 1 
πορὼν 1 
ποταίνιον 1 
ποταμοὶ 1 
ποταμὸν 1 
ποτινισομένα 1 
ποῖ 1 
ποῖον 1 
ποῦ 1 
πράγμασι 1 
πράσσοις 1 
πράσσοντ 1 
πραχθέντ 1 
προδέρκεσθαι 1 
προδότας 1 
προθέμενος 1 
προθυμίας 1 
προθυμεῖσθ 1 
προθυμεῖσθαι 1 
προθυμῇ 1 
προκήδου 1 
προλέγω 1 
προλιποῦσ 1 
προμηθέως 1 
προοιμίοις 1 
προσέβα 1 
προσέπτατο 1 
προσέρπον 1 
προσήγοροι 1 
προσαυαινόμενον 1 
προσβάλῃς 1 
προσβλέψαι 1 
προσδέρκεται 1 
προσδερχθῇ 1 
προσδοκητά 1 
προσδοκᾶν 1 
προσδοκᾷς 1 
προσδράκοι 1 
προσδόκα 1 
προσείλους 1 
προσερπούσας 1 
προσεύχου 1 
προσηγορεύθης 1 
προσηύδων 1 
προσθροεῖς 1 
προσιδοῦσ 1 
προσιζάνει 1 
προσκυνοῦντες 1 
προσλαβεῖν 1 
προσλαβόντα 1 
προσμάθῃς 1 
προσπασσαλεύσω 1 
προσπορπατὸς 1 
προσσαίνει 1 
προστίθει 1 
προστρίβεται 1 
προσχώματι 1 
προσῇξε 1 
προτείνων 1 
προτρέψεταί 1 
προυξεπίσταμαι 1 
προυξεπίστασθαι 1 
προυσελούμενον 1 
προυτεθεσπίκει 1 
προύβης 1 
προὔδωκεν 1 
πρόδειξον 1 
πρόπασα 1 
πρόσπλατοι 1 
πρόχειρα 1 
πρύτανις 1 
πρὸ 1 
πρᾶξιν 1 
πρῴ 1 
πρῶτ 1 
πτήξας 1 
πταίσας 1 
πτεροῖς 1 
πτερυγωκῆ 1 
πτερωτῷ 1 
πτηνὸς 1 
πτώματ 1 
πτῆσιν 1 
πυθμένων 1 
πυκνοὺς 1 
πυκνοῖς 1 
πυνθάνῃ 1 
πυρί 1 
πυρπνόου 1 
πυρωπὸν 1 
πυρώσας 1 
πωλεύμεναι 1 
πως 1 
πόδα 1 
πόδας 1 
πόθεν 1 
πόθου 1 
πόλεμος 1 
πόλις 1 
πόλισμα 1 
πόλον 1 
πόνοις 1 
πόντῳ 1 
πόνῳ 1 
πόποι 1 
πόρε 1 
πόριμος 1 
πόροι 1 
πόροις 1 
πόρος 1 
πόρου 1 
πόρους 1 
πόρπασον 1 
πότνιαι 1 
πύθοιο 1 
πύθοιό 1 
πύλαις 1 
πύρπνουν 1 
πᾶσάν 1 
πᾶσαι 1 
πᾶσι 1 
πᾷ 1 
πῆμα 1 
πῇ 1 
πῶλος 1 
ροισι 1 
σάγμασὶν 1 
σάφ 1 
σέβας 1 
σέβου 1 
σέβῃ 1 
σή 1 
σήμαιν 1 
σήμαινε 1 
σήματα 1 
σίδηρον 1 
σαντ 1 
σαυτοῦ 1 
σαυτόν 1 
σαυτὴν 1 
σαυτῆς 1 
σαφεῖ 1 
σαφηνίσας 1 
σαφηνιῶ 1 
σαφηνῶς 1 
σεμνόν 1 
σεμνόστομός 1 
σεπτὸν 1 
σεσάλευται 1 
σημεῖά 1 
σιγῶ 1 
σιδηρομήτορα 1 
σιδηροτέκτονες 1 
σιδηρόφρων 1 
σκέλη 1 
σκέψαι 1 
σκήψασα 1 
σκιρτήματι 1 
σκιρτημάτων 1 
σκιρτᾷ 1 
σκοπέλοις 1 
σκῆπτρα 1 
σκῆπτρον 1 
σμερδναῖσι 1 
σμικρὰν 1 
σοφίσματι 1 
σοφισμάτων 1 
σοφιστήν 1 
σοφιστὴς 1 
σοφοί 1 
σοφὴν 1 
σοφῷ 1 
σοὺς 1 
σοῖς 1 
σοῖσιν 1 
σπέρμα 1 
σπαράξει 1 
σπεύδοντί 1 
σπεύδοντες 1 
σπεύδων 1 
σπλάγχνων 1 
σπορᾶς 1 
στάσιν 1 
στάσις 1 
στέγας 1 
στέγων 1 
στέλλει 1 
στέλλου 1 
στένει 1 
στένεις 1 
στένουσι 1 
στένουσιν 1 
στένω 1 
στέργειν 1 
στέργηθρα 1 
στέρνων 1 
στίβους 1 
σταθευτὸς 1 
σταθμοῖς 1 
στείχει 1 
στείχωμεν 1 
στενάζεις 1 
στενάχω 1 
στενοπόροις 1 
στενωποῦ 1 
στερεάς 1 
στερεῖ 1 
στεροπῆς 1 
στερραῖς 1 
στεῖχ 1 
στομίων 1 
στονόεν 1 
στορέσας 1 
στρέψασα 1 
στρατός 1 
στρόμβοι 1 
στυγάνορ 1 
στυγεῖν 1 
στυγητὸς 1 
στυγνῆς 1 
στυγούμενον 1 
στόματι 1 
στόμιον 1 
στύφλου 1 
συγγενές 1 
συγγενὲς 1 
συγκάμνουσαι 1 
συγκάμνουσι 1 
συγκαλυπτέος 1 
συγκαλυπτὰ 1 
συγκαταστήσαντα 1 
συγχώσειεν 1 
συληθήσεται 1 
συλλήβδην 1 
συλῶν 1 
συμβόλους 1 
συμμάχοισι 1 
συμπαραστατεῖν 1 
συμπονήσατε 1 
συμπράσσειν 1 
συμφοράν 1 
συμφοραῖς 1 
συμφορὰ 1 
συναίρεσθαι 1 
συναλγῶ 1 
συνασχαλᾷ 1 
συνασχαλῶν 1 
συνεδρίαι 1 
συνειχόμην 1 
συνθέσεις 1 
συνθέτους 1 
συννοίᾳ 1 
συρίζων 1 
σφάκελος 1 
σφίγγε 1 
σφαγαῖσι 1 
σφακέλῳ 1 
σφας 1 
σφε 1 
σφηνὸς 1 
σφισιν 1 
σφοδρύνῃ 1 
σφριγῶντα 1 
σφῷν 1 
σχεθεῖν 1 
σχετλίᾳ 1 
σχολὴ 1 
σω 1 
σωμάτων 1 
σωφρονεῖν 1 
σόν 1 
σόφισμ 1 
σύθην 1 
σύμφημ 1 
σύνευνον 1 
σώματος 1 
σὰν 1 
σὸς 1 
σᾳ 1 
σῴζων 1 
σῷζ 1 
σῷζε 1 
τάξις 1 
τάς 1 
τάσδε 1 
τάχ 1 
τάχει 1 
τάχιστ 1 
τέ 1 
τέγγῃ 1 
τέθαλπται 1 
τέκμαρ 1 
τέκμηρον 1 
τέκνα 1 
τέκνοις 1 
τέλους 1 
τέξει 1 
τέξεις 1 
τέξεταί 1 
τέρμ 1 
τέρματ 1 
τέρματα 1 
τέχναι 1 
τέχνην 1 
τήνδ 1 
τίθησιν 1 
τίνειν 1 
τίνεις 1 
τίνοιμ 1 
τίνος 1 
τίνω 1 
ταγὸς 1 
ταλαίπωρ 1 
ταλαιπώρων 1 
ταλαιπώρῳ 1 
ταπεινός 1 
ταπεινὸς 1 
ταρασσέτω 1 
ταρβεῖν 1 
ταρβεῖς 1 
ταρβῶ 1 
ταχύπτεροι 1 
ταὐτά 1 
ταὐτὸν 1 
ταῖσδὲ 1 
ταῦθ 1 
ταῦτά 1 
τείνειν 1 
τείρεις 1 
τείρουσ 1 
τεθηγμένους 1 
τειραν 1 
τεκμήριον 1 
τεκμαίρομαι 1 
τελεσφόρος 1 
τελεῖ 1 
τελεῖται 1 
τεοῖσι 1 
τερμόνιον 1 
τετολμηκὼς 1 
τετρασκελὴς 1 
τεύχουσα 1 
τη 1 
τιμάν 1 
τιμὰς 1 
τιν 1 
τινά 1 
τινάκτειραν 1 
τινάσσων 1 
τινα 1 
τλησικάρδιος 1 
τλητὸν 1 
τλῆμον 1 
τλῆναι 1 
τοίαισί 1 
τοίνυν 1 
τοιάδε 1 
τοιαῖσδε 1 
τοιούτοις 1 
τοιοῦδε 1 
τοιοῦτο 1 
τοιοῦτον 1 
τοιόνδ 1 
τοιᾶσδέ 1 
τολμᾶν 1 
τοσοῦτον 1 
του 1 
τοὐμὸν 1 
τοὔμπαλιν 1 
τοὔπος 1 
τοῖον 1 
τοῖσδ 1 
τοῖσιν 1 
τοῦδέ 1 
τοῦδε 1 
τοῦθ 1 
τοῦτό 1 
τρίαιναν 1 
τρίγωνον 1 
τρίμορφοι 1 
τρίτον 1 
τρίτος 1 
τραχεῖ 1 
τραχεῖα 1 
τραχεῖς 1 
τραχύτητα 1 
τριβὴν 1 
τρικυμία 1 
τρομέων 1 
τροχοδινεῖται 1 
τρόχιν 1 
τρύσει 1 
τυπεὶς 1 
τυράννου 1 
τυράννους 1 
τυραννίδ 1 
τυραννίδι 1 
τυφλὰς 1 
τυχόντ 1 
τόλμαν 1 
τόλμησον 1 
τόλμησόν 1 
τόν 1 
τόξοισι 1 
τόξοισιν 1 
τόπον 1 
τόπους 1 
τόπων 1 
τότ 1 
τότε 1 
τύραννα 1 
τύχαι 1 
τύχης 1 
τύψειν 1 
τἀμπλάκημ 1 
τἀν 1 
τἀπίχειρα 1 
τἀποκλαῦσαι 1 
τἂν 1 
τῇδέ 1 
τῷδ 1 
φάκει 1 
φάραγγί 1 
φάραγγα 1 
φάραγγι 1 
φάραγγος 1 
φέρ 1 
φέρε 1 
φέρειν 1 
φέροις 1 
φέρομαι 1 
φέρτερον 1 
φήσειεν 1 
φίλα 1 
φίλοις 1 
φίλοισι 1 
φίλον 1 
φίλους 1 
φαίνομαι 1 
φαναῖς 1 
φανείς 1 
φανερῶς 1 
φανῇ 1 
φαρμάκοις 1 
φαρμάκων 1 
φεύγουσα 1 
φθέγμα 1 
φθέγξῃ 1 
φθονήσῃς 1 
φθόνον 1 
φθόνος 1 
φιλία 1 
φιληνίους 1 
φιτῦσαι 1 
φλέξον 1 
φλογωπὰ 1 
φλογωπὸν 1 
φλογῶπας 1 
φλοῖσβον 1 
φλόξ 1 
φλύσαι 1 
φοίβῃ 1 
φοβερὰ 1 
φοβερὸν 1 
φοβηθεὶς 1 
φοβηθῇς 1 
φοβοίμην 1 
φοβοῦμαι 1 
φοιταλέοισιν 1 
φορητὸς 1 
φράσαι 1 
φράσον 1 
φρένα 1 
φρίς 1 
φρενοπλήκτων 1 
φρενοπληγεῖς 1 
φρενοῦν 1 
φρενός 1 
φρονήμασιν 1 
φρονήματος 1 
φρονοῦντα 1 
φρονοῦντι 1 
φρουρήσεις 1 
φρουρὰν 1 
φρούριον 1 
φρόνημα 1 
φρόντιζε 1 
φυγγάνω 1 
φυλάξασθαί 1 
φυλάσσου 1 
φωνὴν 1 
φωτῶν 1 
φόβος 1 
φόβου 1 
φόβῳ 1 
φύγοιμ 1 
φύλαξαι 1 
φύσεται 1 
φύσιν 1 
φώνει 1 
φῦλον 1 
φῦναι 1 
φῶ 1 
χάλα 1 
χάλυβος 1 
χάρις 1 
χαλάσῃ 1 
χαλασθῇ 1 
χαλινοῖς 1 
χαλινὸς 1 
χαλκεύμασι 1 
χαλκόν 1 
χαριτογλωσσεῖν 1 
χείματος 1 
χείρ 1 
χειμάζῃ 1 
χειμαζόμενον 1 
χειμὼν 1 
χειμῶνα 1 
χειρούμενον 1 
χειρωναξία 1 
χειρὶ 1 
χειρὸς 1 
χερνήταν 1 
χεροῖν 1 
χερσὶν 1 
χερῶν 1 
χθονίοις 1 
χθονός 1 
χθόν 1 
χθὼν 1 
χλιδᾶν 1 
χλιδῆς 1 
χλιδῇ 1 
χλιδῶ 1 
χλιδῶντας 1 
χολή 1 
χρίμπτουσα 1 
χρίουσα 1 
χρείη 1 
χρείᾳ 1 
χρησμοὺς 1 
χρησμὸν 1 
χρησμῳδία 1 
χρισθεῖσ 1 
χριστόν 1 
χροιὰν 1 
χροιᾶς 1 
χρυσόν 1 
χρυσόρρυτον 1 
χρόνου 1 
χρώμενος 1 
χρῄζει 1 
χρῄζω 1 
χρῄζων 1 
χρῆμα 1 
χωρίς 1 
χωρεῖτ 1 
χώρα 1 
χώρει 1 
χὤπη 1 
χᾦ 1 
ψάλια 1 
ψάμμαν 1 
ψαίρει 1 
ψελλόν 1 
ψευδέσιν 1 
ψευδηγορεῖν 1 
ψευδωνύμως 1 
ψευδώνυμον 1 
ψυχὰν 1 
ἀήσυροι 1 
ἀγγελίας 1 
ἀγγελῶν 1 
ἀγείτονος 1 
ἀγκάλη 1 
ἀγρίαις 1 
ἀγρίως 1 
ἀδήριτον 1 
ἀδαμαντίνου 1 
ἀδαμαντίνων 1 
ἀδαμαντοδέτοις 1 
ἀδαμαντοδέτοισι 1 
ἀδελφαὶ 1 
ἀεί 1 
ἀεικές 1 
ἀεικεῖς 1 
ἀεικῆ 1 
ἀθέτως 1 
ἀθλεύσω 1 
ἀθυμεῖς 1 
ἀιστοῖ 1 
ἀιστώσας 1 
ἀκήδει 1 
ἀκήκοας 1 
ἀκήκοεν 1 
ἀκίχητα 1 
ἀκεσμάτων 1 
ἀκοιμήτῳ 1 
ἀκούσαις 1 
ἀκοὰν 1 
ἀκραγεῖς 1 
ἀκρατής 1 
ἀκριβῶς 1 
ἀκτῖσιν 1 
ἀλέξημ 1 
ἀλίγκιοι 1 
ἀλίτοιμι 1 
ἀλατείαις 1 
ἀλαὸν 1 
ἀλγίω 1 
ἀλγειναῖσιν 1 
ἀλγεινὰ 1 
ἀλδαίνουσαν 1 
ἀλκά 1 
ἀλλάξαιμ 1 
ἀλλήλοισιν 1 
ἀλλήλους 1 
ἀλύξω 1 
ἀλύτοις 1 
ἀλᾶσθαι 1 
ἀμ 1 
ἀμέγαρτα 1 
ἀμαλαπτομέναν 1 
ἀμείνον 1 
ἀμείνων 1 
ἀμείψεις 1 
ἀμηχάνων 1 
ἀμοχθεὶ 1 
ἀμπλακίας 1 
ἀμφ 1 
ἀμφήκης 1 
ἀμφίβληστρ 1 
ἀνάγκαις 1 
ἀνάσσοι 1 
ἀνήμεροι 1 
ἀνήριθμον 1 
ἀναγγέλλοντες 1 
ἀνασχετά 1 
ἀναύγητον 1 
ἀνεψιῶν 1 
ἀνηκουστεῖν 1 
ἀνηλίοις 1 
ἀνηρότους 1 
ἀνθ 1 
ἀνθεμώδους 1 
ἀνθρώποις 1 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνιστορεῖς 1 
ἀνοίας 1 
ἀνούστερος 1 
ἀντ 1 
ἀντέβαινε 1 
ἀντέστη 1 
ἀντίπαλον 1 
ἀντίπνουν 1 
ἀντειπεῖν 1 
ἀντισπάσῃς 1 
ἀντλήσω 1 
ἀνωτέρω 1 
ἀνωφελεῖς 1 
ἀνὰ 1 
ἀξίαν 1 
ἀπέδιλος 1 
ἀπέπτυσα 1 
ἀπαλλάξει 1 
ἀπαλλαγάς 1 
ἀπαλλαγή 1 
ἀπαλλαγῶ 1 
ἀπαμβλυνθήσεται 1 
ἀπανθρώπῳ 1 
ἀπαντλῆσαι 1 
ἀπαράμυθον 1 
ἀπειλὰς 1 
ἀπενθῆ 1 
ἀπεστέρησεν 1 
ἀπεχθείας 1 
ἀπηλλάγην 1 
ἀπιστῆσαί 1 
ἀπλάτου 1 
ἀποδεικνύμενα 1 
ἀποικίαν 1 
ἀποκρύψει 1 
ἀποστέρει 1 
ἀποστροφὴ 1 
ἀποσυλᾶται 1 
ἀποσφαλεὶς 1 
ἀπροσδόκητος 1 
ἀπρόοπτον 1 
ἀπόλεμος 1 
ἀπύεις 1 
ἀπὸ 1 
ἀρήγων 1 
ἀρδεύει 1 
ἀρθμὸν 1 
ἀριθμόν 1 
ἀριστεύει 1 
ἀρκῶ 1 
ἀρνήσομαι 1 
ἀρρήκτοις 1 
ἀρχάν 1 
ἀρχήν 1 
ἀρχαι 1 
ἀρχαῖ 1 
ἀρχῆς 1 
ἀρωγὰ 1 
ἀρὰ 1 
ἀσήμους 1 
ἀσθενέστερος 1 
ἀσθενεστέρα 1 
ἀσθενεῖ 1 
ἀσκεῖν 1 
ἀσμένως 1 
ἀσμένῳ 1 
ἀστεργάνορα 1 
ἀστρογείτονας 1 
ἀσφαλῶς 1 
ἀσχαλᾷ 1 
ἀταρβεῖ 1 
ἀτερπῆ 1 
ἀτηρᾶς 1 
ἀτιμάσαντες 1 
ἀτιμάσῃς 1 
ἀφίξῃ 1 
ἀφεγγής 1 
ἀφνίδιος 1 
ἀφῖξαι 1 
ἀχέτας 1 
ἀχθεσθῇ 1 
ἀχθηδὼν 1 
ἀχρεῖον 1 
ἀχώ 1 
ἀχὼ 1 
ἁγνορύτων 1 
ἁγνὸν 1 
ἁγνᾶς 1 
ἁγὼ 1 
ἁδύ 1 
ἁλιστόνοις 1 
ἁμίλλαις 1 
ἁμαρτίας 1 
ἁμαρτοῦσαν 1 
ἁπάντων 1 
ἁρμονίαν 1 
ἁρμοῖ 1 
ἄβατον 1 
ἄγαγες 1 
ἄγαλμα 1 
ἄγγελον 1 
ἄγναμπτον 1 
ἄγουσι 1 
ἄγρυπνον 1 
ἄδην 1 
ἄζηλον 1 
ἄθλους 1 
ἄθλων 1 
ἄιστον 1 
ἄκαιρα 1 
ἄκικυν 1 
ἄκλητος 1 
ἄκοντά 1 
ἄκοντος 1 
ἄκος 1 
ἄκουε 1 
ἄκουσαν 1 
ἄκουσον 1 
ἄκραις 1 
ἄκρατος 1 
ἄκροις 1 
ἄλευ 1 
ἄλλαισιν 1 
ἄλληλα 1 
ἄλλην 1 
ἄλλοισιν 1 
ἄλλοτ 1 
ἄλλου 1 
ἄλλως 1 
ἄναλκις 1 
ἄναξ 1 
ἄνδρ 1 
ἄντρα 1 
ἄνωγέ 1 
ἄνωγε 1 
ἄπειρος 1 
ἄπεχε 1 
ἄπιστον 1 
ἄπο 1 
ἄπορα 1 
ἄπυρος 1 
ἄραρεν 1 
ἄρασσε 1 
ἄργυρον 1 
ἄρδην 1 
ἄρδις 1 
ἄρειον 1 
ἄρηξις 1 
ἄρξει 1 
ἄρξειεν 1 
ἄρχειν 1 
ἄσβεστον 1 
ἄσμενος 1 
ἄτολμός 1 
ἄτρεστοι 1 
ἄυπνος 1 
ἄφες 1 
ἄφετον 1 
ἄφοβος 1 
ἄφυκτον 1 
ἄφυκτος 1 
ἄχαρις 1 
ἄχη 1 
ἄχθος 1 
ἄψορρον 1 
ἅδε 1 
ἅπαξ 1 
ἅπας 1 
ἅπερ 1 
ἅρμα 1 
ἅς 1 
ἆρ 1 
Ἀδράστειαν 1 
Ἀμαζόνων 1 
Ἀραβίας 1 
Ἀριμασπὸν 1 
Ἀσίας 1 
Ἀσιάδ 1 
Ἄιδος 1 
Ἄργου 1 
Ἄρει 1 
Ἅιδην 1 
ἐάν 1 
ἐβάστασε 1 
ἐγγράφου 1 
ἐγγόνων 1 
ἐγκέλευ 1 
ἐγκρατεῖ 1 
ἐγκόνει 1 
ἐγνώρισ 1 
ἐδέρχθης 1 
ἐδωρήσω 1 
ἐθέλω 1 
ἐθελήσῃ 1 
ἐθώυξας 1 
ἐθώυξεν 1 
ἐκβαλεῖ 1 
ἐκβαλεῖν 1 
ἐκδίδασκε 1 
ἐκδίκως 1 
ἐκδιδάσκει 1 
ἐκερτόμησας 1 
ἐκεῖνος 1 
ἐκεῖνό 1 
ἐκθοινήσεται 1 
ἐκκάλυψον 1 
ἐκκυλισθήσῃ 1 
ἐκλάμπουσι 1 
ἐκλείψω 1 
ἐκλύσοντ 1 
ἐκμάθῃς 1 
ἐκμάνθανε 1 
ἐκμαθήσονται 1 
ἐκμαθεῖν 1 
ἐκμαθοῦσα 1 
ἐκμεμόχθηκεν 1 
ἐκπέρσων 1 
ἐκπέσῃ 1 
ἐκπίπτει 1 
ἐκπίτνων 1 
ἐκπεσόντας 1 
ἐκπνέων 1 
ἐκποδὼν 1 
ἐκρίπτων 1 
ἐκραγήσονταί 1 
ἐκτακείη 1 
ἐκτελευτήσας 1 
ἐκτενεῖς 1 
ἐκτημέναι 1 
ἐκτροπὴν 1 
ἐκτὸς 1 
ἐκφυγγάνω 1 
ἐκφυσᾷ 1 
ἐκφύγοι 1 
ἐλήλυθεν 1 
ἐλαφραῖς 1 
ἐλαφρὸν 1 
ἐλαφρῷ 1 
ἐλαύνομαι 1 
ἐλεινὸς 1 
ἐλευθεροστομεῖς 1 
ἐλεύθερος 1 
ἐλεύσεται 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθόνθ 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλινύοντα 1 
ἐλινύσαιμι 1 
ἐλλείπει 1 
ἐλλείπεις 1 
ἐλλείπω 1 
ἐλπίδας 1 
ἐλπίς 1 
ἐλπίσι 1 
ἐμαυτὴν 1 
ἐμαυτὸν 1 
ἐμησάμην 1 
ἐμμένοι 1 
ἐμμανεῖ 1 
ἐμοῖς 1 
ἐμοῖσιν 1 
ἐμπεποδισμένον 1 
ἐμπλέκων 1 
ἐμπλεχθήσεσθ 1 
ἐμποδὼν 1 
ἐμὸν 1 
ἐμᾷ 1 
ἐνέζευγμαι 1 
ἐνέζευξας 1 
ἐνέρων 1 
ἐναντιώσομαι 1 
ἐναργὴς 1 
ἐνδίκως 1 
ἐνδείκνυσιν 1 
ἐνθένδ 1 
ἐνοδίους 1 
ἐνοῦσαν 1 
ἐντεῦθεν 1 
ἐντολὴ 1 
ἐξέπληξε 1 
ἐξήλασέν 1 
ἐξαίφνης 1 
ἐξαμαρτάνειν 1 
ἐξαμαρτόντ 1 
ἐξαμύνονται 1 
ἐξανίσταται 1 
ἐξαναζέσει 1 
ἐξαρτύεται 1 
ἐξαϊστώσοι 1 
ἐξελυσάμην 1 
ἐξευρεῖν 1 
ἐξευρὼν 1 
ἐξηγουμένης 1 
ἐξηγουμένου 1 
ἐξηγούμενος 1 
ἐξημείψατο 1 
ἐξηρτυμένοι 1 
ἐξηῦρ 1 
ἐξηῦρον 1 
ἐξωμμάτωσα 1 
ἐξωριάζειν 1 
ἐξόν 1 
ἐπάργεμα 1 
ἐπέρριψεν 1 
ἐπίσχες 1 
ἐπίχαρτα 1 
ἐπαινῶ 1 
ἐπαιτιᾷ 1 
ἐπαμμένει 1 
ἐπανδίπλαζε 1 
ἐπαξίων 1 
ἐπαοιδαῖσιν 1 
ἐπαρκέσει 1 
ἐπαφῶν 1 
ἐπαχθῆ 1 
ἐπεί 1 
ἐπείξῃ 1 
ἐπεγήθει 1 
ἐπεθώυξας 1 
ἐπεξελθεῖν 1 
ἐπερχόμενον 1 
ἐπηβόλους 1 
ἐπηνάγκαζέ 1 
ἐπηύρω 1 
ἐπιγλωσσᾷ 1 
ἐπικότοισι 1 
ἐπικότως 1 
ἐπισκήπτουσα 1 
ἐπιστολὰς 1 
ἐπιτεῖλαι 1 
ἐπιχαλᾷς 1 
ἐπιχαρῆ 1 
ἐπτοημένοι 1 
ἐπόπτης 1 
ἐπόψομαι 1 
ἐπώνυμον 1 
ἐπώνυμος 1 
ἐπώνυμόν 1 
ἐπὶ 1 
ἐρέθισε 1 
ἐρήμου 1 
ἐραστεῦσαι 1 
ἐργάνην 1 
ἐρείδων 1 
ἐρεθιζέσθω 1 
ἐρευνᾶν 1 
ἐρημίαν 1 
ἐρρύθμισμαι 1 
ἐρωτᾶτ 1 
ἐσίδεσθ 1 
ἐσαναγκάζει 1 
ἐσιδεῖν 1 
ἐσορᾷς 1 
ἐστί 1 
ἐστι 1 
ἐστοίχισα 1 
ἐσχάτη 1 
ἐσχάτοις 1 
ἐτόλμησ 1 
ἐτόλμησας 1 
ἐφήμεροι 1 
ἐφαίνετ 1 
ἐφαμερίων 1 
ἐφεψαλώθη 1 
ἐφεῖτο 1 
ἐφημέροις 1 
ἐφημέροισι 1 
ἐχθαίρω 1 
ἐχθροῖς 1 
ἐχθρόν 1 
ἐχθρόξενος 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχρῄζετε 1 
ἑαυτὸν 1 
ἑαυτῆς 1 
ἑαυτῷ 1 
ἑκατογκάρανον 1 
ἑκηβόλοις 1 
ἑκοῦσ 1 
ἑκόνθ 1 
ἑκόντι 1 
ἑλίγδην 1 
ἑλοῦ 1 
ἑσπέρους 1 
ἑῴαν 1 
ἔασον 1 
ἔβλεπον 1 
ἔγνωκα 1 
ἔγωγ 1 
ἔθηκα 1 
ἔκγονα 1 
ἔκδικα 1 
ἔκλυσιν 1 
ἔκυρσας 1 
ἔλασσον 1 
ἔλθοι 1 
ἔμοιγε 1 
ἔμφρονα 1 
ἔναιον 1 
ἔνερθε 1 
ἔνεστι 1 
ἔνθ 1 
ἔνθεν 1 
ἔνι 1 
ἔννους 1 
ἔννυχοι 1 
ἔνοικοι 1 
ἔξελθε 1 
ἔξοχον 1 
ἔοικα 1 
ἔπαυσα 1 
ἔπεισ 1 
ἔπεμψαν 1 
ἔπληξέ 1 
ἔποικον 1 
ἔπρασσον 1 
ἔργον 1 
ἔργων 1 
ἔρριψ 1 
ἔρως 1 
ἔρωτι 1 
ἔς 1 
ἔσεσθαι 1 
ἔστι 1 
ἔσχατον 1 
ἔσχεν 1 
ἔτεγξα 1 
ἔτλην 1 
ἔτυμ 1 
ἔτυμα 1 
ἔφυρον 1 
ἔφυς 1 
ἔχθιστον 1 
ἔχθραι 1 
ἔχθραν 1 
ἔχουσι 1 
ἔχρῃζεν 1 
ἔχρῃζον 1 
ἕδνοις 1 
ἕδος 1 
ἕκαστα 1 
ἕκαστοι 1 
ἕκαστον 1 
ἕλικες 1 
ἕλῃ 1 
ἕρπων 1 
ἕρφ 1 
ἕστηκε 1 
ἕως 1 
Ἐρινύες 1 
Ἑρμῆς 1 
Ἔπαφον 1 
ἠδυνήθην 1 
ἠλγύνθην 1 
ἠλιθιώσῃ 1 
ἠνθρακωμένος 1 
ἠνύσασθ 1 
ἠξίωσαν 1 
ἠξιώθην 1 
ἠπίων 1 
ἠπείροιν 1 
ἠπιστάμην 1 
ἠρᾶτο 1 
ἠχὼ 1 
ἡγήσῃ 1 
ἡδονῆς 1 
ἡλιοστιβεῖς 1 
ἡμέρας 1 
ἡμᾶς 1 
ἡνίας 1 
ἤ 1 
ἤγαγον 1 
ἤθεα 1 
ἤκουον 1 
ἤπειρον 1 
ἤρξαντο 1 
ἤστραπτε 1 
ἥ 1 
ἥδ 1 
ἥδοι 1 
ἥκεις 1 
ἥκομεν 1 
ἥκω 1 
ἥμαρτον 1 
ἥμενος 1 
ἥξουσι 1 
ἥτις 1 
ἦλθον 1 
ἦρος 1 
ἦσαν 1 
ἧκεν 1 
ἧκον 1 
ἧπαρ 1 
Ἡσιόναν 1 
Ἡφαίστου 1 
Ἥρᾳ 1 
Ἥφαιστε 1 
Ἥφαιστος 1 
ἰάσιμος 1 
ἰατροὶ 1 
ἰατρὸς 1 
ἰδίοις 1 
ἰδίᾳ 1 
ἰδεῖν 1 
ἰδοῦσα 1 
ἰδὼν 1 
ἰπούμενος 1 
ἰσθμὸν 1 
ἰσχναίνῃ 1 
ἰσχύσειν 1 
ἰσχὺν 1 
ἰσόνειρον 1 
ἰότατι 1 
ἱμέρου 1 
ἱπποβάμον 1 
ἱστορήσωμεν 1 
ἴαλλεν 1 
ἴδεσθέ 1 
ἴδοιμι 1 
ἴδοισθε 1 
ἴσθι 1 
ἴσως 1 
ἴχνος 1 
ἵησι 1 
ἵκετο 1 
ἵμερος 1 
ἵν 1 
ἵππους 1 
Ἰνάχειον 1 
Ἰνάχῳ 1 
Ἰναχείας 1 
Ἰόνιος 1 
ὀίω 1 
ὀδμὰ 1 
ὀδυρμοὺς 1 
ὀκνῶ 1 
ὀκρίδα 1 
ὀκριοέσσῃ 1 
ὀλέκῃ 1 
ὀλιγοδρανίαν 1 
ὀλο 1 
ὀμίχλα 1 
ὀμμάτων 1 
ὀνείρασι 1 
ὀνείρατα 1 
ὀνομάτων 1 
ὀξυπρῴ 1 
ὀξυστόμους 1 
ὀξυστόμῳ 1 
ὀργὰς 1 
ὀρθοβούλου 1 
ὀρθοστάδην 1 
ὀρθῶς 1 
ὀσφῦν 1 
ὀτοβεῖ 1 
ὀφείλων 1 
ὀχήματα 1 
ὀχήσω 1 
ὀχλεῖς 1 
ὀχμάσαι 1 
ὁδηγήσουσι 1 
ὁδούς 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδώσει 1 
ὁδῷ 1 
ὁθούνεκ 1 
ὁμαλὸς 1 
ὁμιλία 1 
ὁμοπάτριον 1 
ὁμῶς 1 
ὁποίοις 1 
ὁρμωμένῳ 1 
ὁρμώμενον 1 
ὁρᾶτ 1 
ὁρᾶτε 1 
ὁσίαις 1 
ὄμμαθ 1 
ὄμμασιν 1 
ὄνθ 1 
ὄνομ 1 
ὄντ 1 
ὄντας 1 
ὄντι 1 
ὄντων 1 
ὄσσων 1 
ὄχθας 1 
ὄχοις 1 
ὄχῳ 1 
ὄψει 1 
ὄψεις 1 
ὅδε 1 
ὅθεν 1 
ὅμιλος 1 
ὅμοια 1 
ὅντιν 1 
ὅποι 1 
ὅπου 1 
ὅρα 1 
ὅροις 1 
ὅρον 1 
ὅς 1 
ὅσην 1 
ὅσοι 1 
ὅτου 1 
Ὀλύμπου 1 
ὑβρίζειν 1 
ὑβρίζοντας 1 
ὑμεναίουν 1 
ὑμεῖς 1 
ὑμῶν 1 
ὑπέροχον 1 
ὑπέρπικρον 1 
ὑπαιθρίοις 1 
ὑπερήφανον 1 
ὑπερβάλλοντα 1 
ὑπερβάλλουσαν 1 
ὑπερμήκεις 1 
ὑπερπλούτου 1 
ὑπερστένω 1 
ὑπερσχόντας 1 
ὑπεύθυνος 1 
ὑπηρέτην 1 
ὑπηρέτου 1 
ὑπνοδόταν 1 
ὑποβρέμει 1 
ὑποπτήσσειν 1 
ὑποπτήσσων 1 
ὑποστενάζει 1 
ὑποσυρίζει 1 
ὑπουργῆσαι 1 
ὑπτιάσμασιν 1 
ὑπό 1 
ὑψίκρημνον 1 
ὑψηγόρου 1 
ὑψηγόρων 1 
ὑψηλοκρήμνοις 1 
ὕβριζε 1 
ὕπαρ 1 
ὕπερ 1 
ὕπο 1 
ὕψιστον 1 
Ὑβριστὴν 1 
ὠθεῖν 1 
ὠλένη 1 
ὠνόμασας 1 
ὠροθύνετο 1 
ὠφέλει 1 
ὠφελήματα 1 
ὠφελημένος 1 
ὠφελοῦντα 1 
ὠφελῶν 1 
ὡμάρτει 1 
ὤμοις 1 
ὤν 1 
ὤπασα 1 
ὤπασας 1 
ὤπασεν 1 
ὤφελεν 1 
ὤχμασεν 1 
ὥδωσα 1 
ὥσπερ 1 
ὥστ 1 
ὦπται 1 
ὰς 1 
ᾇ 1 
ᾐσθόμην 1 
ᾖξας 1 
ᾖσαν 1 
ᾖσσον 1 
ᾠόμην 1 
ᾤκτιρα 1 
ᾤοντ 1 
ῥάκος 1 
ῥίζαις 1 
ῥίζαισιν 1 
ῥίψειε 1 
ῥίψεις 1 
ῥαδινὰν 1 
ῥαισθῇ 1 
ῥαιστῆρι 1 
ῥαχίαισιν 1 
ῥεύματι 1 
ῥεῖθρον 1 
ῥεῦμα 1 
ῥητόν 1 
ῥητὸν 1 
ῥιπαῖς 1 
ῥιπὴ 1 
ῥοθίῳ 1 
ῥᾷστα 1 
Ῥέας 1 
ῶτιν 1 

Powered by PhiloLogic