Callimachus, Epigrams (XML Header) [genre: poetry] [word count] [Callim. Epigr.].

Word Count

Total Words: 2014 Total Unique Words: 1310.
Sorted by words [sort by frequencies].

· 66 
Ακρητος 1 
Αἰγίνηθεν 1 
Αἰετίωνος 1 
Αἰολίδος 1 
Αἰσχυλὶς 1 
Αἴνιε 1 
Αἴσχρην 1 
Αὔριον 1 
Βάκχε 1 
Βασιλὼ 1 
Βαττιάδεω 1 
Βερενίκα 1 
Γαληναίη 1 
Γανυμήδεος 1 
Γαῖα 1 
Γλαῦκος 1 
Γᾶν 1 
Δάφνιν 1 
Δήμητρι 1 
Δήμητρος 1 
Δίκωνος 1 
Δίων 1 
Δαίμονα 1 
Δημοδίκης 1 
Διδύμην 1 
Δικταίηισιν 1 
Δινδυμήνης 1 
Διοκλέος 1 
Διοκλείδου 1 
Διοφῶν 1 
Διόνυσε 1 
Διόνυσος 1 
Διώνυσον 1 
Δωδεκέτη 1 
Εἰ 1 
Εἰλήθυια 1 
Εἰρήνης 1 
Εἴπας 1 
Εἶπέ 1 
Εἶχον 1 
Εὐαίνετος 1 
Εὐδαίμων 1 
Εὐθυμένη 1 
Εὐμαθίην 1 
Εὐξίθεός 1 
Εὔδημος 1 
Εὔρυτον 1 
Ζεφυρῖτι 1 
Ζεῦ 2 
Θάλεω 1 
Θεαίτητος 1 
Θεσσαλικὲ 1 
Θεόκριτον 1 
Θῆρις 1 
Κένταυρον 1 
Κίμωνος 1 
Καβείρων 1 
Καλλίγνωτος 1 
Καλλίστιον 1 
Καλλιμάχου 1 
Κανωπίται 1 
Καὶ 1 
Κλεινίου 1 
Κλεόμβροτος 1 
Κλεόνικε 1 
Κρής 2 
Κρεωφύλωι 1 
Κρηθίδα 1 
Κρητὸς 1 
Κριτίην 1 
Κριτίου 1 
Κρῆτα 1 
Κυνθιάδες 1 
Κυρήνη 1 
Κυρηναίου 2 
Κωνώπιον 1 
Κόγχος 1 
Κύζικον 1 
Κύκλωψ 1 
Κύπρι 1 
Λεόντιχος 1 
Ληφθήσει 1 
Λυκαινίδος 1 
Λυσανίη 1 
Λύκος 1 
Λύκτιος 1 
Λώιου 1 
Μένιππε 1 
Μήθυμνα 1 
Μίκκος 1 
Μίκκου 1 
Μεγαρέων 1 
Μελάνιππον 1 
Μενέκρατες 2 
Μενέξενε 1 
Μενοίτας 1 
Μικρή 1 
Μικύλος 1 
Μούσαις 1 
Μοῦσαι 2 
Μυτιληναῖον 1 
Νάξιος 1 
Ναυκρατίτης 1 
Νικοτέλην 1 
Νο 1 
Νύμφη 1 
Ξεῖνος 1 
Οἵτινες 1 
Οἶδ 1 
Οὕτως 1 
Πάμφιλον 1 
Πανήμου 1 
Παυσανίου 1 
Πελασγῶν 1 
Πελλαίου 1 
Πιττακὸν 1 
Πλάτωνος 1 
Πλούτων 1 
Πολύφαμος 1 
Πτολεμαίδος 1 
Πυλάδας 1 
Πυλαίηι 1 
Πᾶνα 1 
Σάραπι 1 
Σάων 1 
Σαμίου 2 
Σαμίων 1 
Σαμόθρηιξι 1 
Σεληναίης 1 
Σμύρνης 1 
Σολεὺς 1 
Σύντομος 1 
Σώπολιν 1 
Σῖμον 1 
Σῖμος 1 
Τέσσαρες 1 
Τίμαρχον 1 
Τίμων 1 
Τίν 1 
Τίς 1 
Τιμοθέου 1 
Τιμονόη 1 
Τιμόδημος 1 
Τοῦ 1 
Τυνδαρίδηισι 1 
Τὰ 1 
Τὴν 2 
Τὸ 1 
Τὸν 1 
Τῆιδε 1 
Τῆς 1 
Τῶι 1 
Φίλιππε 1 
Φίλιππος 1 
Φαίδρου 1 
Φησὶν 1 
Φιληρατὶς 1 
Φιλοξενίδεω 1 
Φρυγίην 1 
Φωκέος 1 
Χάριτες 3 
Χάρμι 1 
Χαρίδα 1 
Χαρίδας 1 
Χαρίτων 1 
Ως 1 
άδε 1 
αἰγιαλοῦ 1 
αἰθυίηι 1 
αἰπόλον 1 
αἰσθάνεται 1 
αἰὲν 1 
αἱ 5 
αἳ 1 
αἶγες 1 
αὐτίκ 1 
αὐταὶ 1 
αὐτοχερί 1 
αὐτοὺς 1 
αὐτός 1 
αὐτὸν 1 
αὐτῶν 1 
αὑτῆς 1 
αὕτη 1 
βάληι 1 
βέβληται 1 
βέμβικας 1 
βίον 2 
βαλεῖ 1 
βασκανίης 1 
βούλει 1 
βούλευσον 1 
βοῦς 2 
βραχυσυλλαβίη 1 
βραχὺν 1 
γ 2 
γάλα 1 
γάμος 1 
γέγονας 1 
γένοιτο 1 
γένωμαι 1 
γέρον 1 
γίνεο 1 
γείτονες 1 
γενεή 1 
γενετήν 1 
γενεῆι 1 
γενόμην 1 
γεροντικὸν 1 
γιγνόμενα 1 
γινώσκειν 1 
γινώσκω 1 
γράμμ 1 
γράμμα 1 
γρῆυς 2 
γυναικός 1 
γυναικῶν 1 
γὰρ 18 
γῆς 1 
δ 41 
δάκρυ 1 
δέ 7 
δέξαι 1 
δέχομαι 1 
δή 3 
δήεις 1 
δίδου 1 
δίδυμον 1 
δίδωμι 1 
δίζηι 1 
δίζηνται 1 
δίζησθαι 1 
δαίμονας 2 
δαίμονες 1 
δαίμων 1 
δακρύσας 1 
δανέων 1 
δείδοικα 1 
δεδαγμένον 1 
δεδοίκαμες 1 
δεινόν 1 
δεκάτηι 1 
δεκατεύματα 1 
δεξαμένου 1 
δημόσια 1 
διδοὺς 1 
διπλόον 1 
διφᾶι 1 
διώκειν 1 
διὰ 2 
δοιός 1 
δοκέω 1 
δολιχός 1 
δορκαλίδος 1 
δράξασθαι 1 
δρυσίν 1 
δρᾶμ 1 
δρῆστιν 1 
δυομένου 1 
δυομένων 1 
δόμον 1 
δόμωι 1 
δύ 1 
δύνειν 1 
δύσερως 1 
δὲ 19 
δῶρα 2 
δῶρον 1 
εἰ 12 
εἰδείης 1 
εἰδόμενον 1 
εἰδότος 1 
εἰκάδι 1 
εἰκάζω 1 
εἰκόν 1 
εἰμὶ 2 
εἰν 3 
εἰπεῖν 1 
εἰπὲ 1 
εἰργάσατο 1 
εἰς 3 
εἴ 1 
εἴα 1 
εἴκοσι 2 
εἴπηι 1 
εἴτ 2 
εἵσατο 2 
εἶδε 1 
εἶδεν 1 
εἶδες 1 
εἶπα 1 
εἶπαι 1 
εἶπεν 1 
εἷλκεν 1 
εὐαίων 1 
εὐγήρως 1 
εὐξάμενος 1 
εὐξαμένα 1 
εὐρείηι 1 
εὐσεβέων 1 
εὐτοκίηι 1 
εὐχήν 1 
εὐχαίτεω 1 
εὐώδης 1 
εὑρεῖν 1 
εὔλοχος 1 
εὔξαθ 1 
εὔτεκνον 1 
εὖ 5 
εὗρέ 1 
ζωὴν 1 
ζώειν 1 
ζώουσιν 1 
θάρσους 1 
θέρεται 1 
θαλάμηισιν 1 
θαλάσσηι 1 
θαλασσοπορεῖ 1 
θανάτου 1 
θαρσέω 1 
θαρσεῖτε 1 
θεοῖς 1 
θευμορίηι 1 
θεός 1 
θεὸς 1 
θεῖον 1 
θεῖσα 1 
θεῶι 1 
θηρίον 1 
θνήισκειν 1 
θοαὶ 1 
θοὰς 1 
θυγατέρες 1 
θυγατρί 1 
θυγατρὶ 1 
θυμωθεὶς 1 
θῆκε 2 
θῖνας 1 
ιπειωι 1 
κάτθανε 1 
κάτω 1 
κέλευθος 1 
κέρας 1 
κήρυκες 1 
κα 1 
καί 3 
καίρια 1 
καθαρὴν 1 
καιρόν 1 
κακόν 2 
καλά 1 
καλεύσης 1 
καλεῖ 1 
καλεῦμαι 1 
καλόν 1 
καλός 2 
καλὰ 2 
καλὸν 1 
καλὸς 2 
κατ 2 
κατήφησεν 1 
κατεδύσαμεν 1 
κατειργάσατο 1 
κατισχαίνοντι 1 
κατὰ 2 
καὶ 39 
κείμενα 1 
κείνη 1 
κείνου 2 
κείνων 2 
κείρευ 1 
κεκρυμμένον 1 
κελεύθωι 1 
κεν 1 
κενεαὶ 1 
κενεὸν 1 
κερδέων 1 
κεχαρημένος 1 
κεχηνώς 1 
κεῖμαι 1 
κεῖνοί 1 
κεῖνος 1 
κεῖται 1 
κηρύσσω 1 
κισσόν 1 
κλαύσαντες 1 
κλείω 1 
κληδόνι 1 
κοιμίζεις 1 
κοιμᾶσθαι 1 
κοιμᾶται 1 
κοτε 1 
κούφη 1 
κρέσσονα 2 
κρήνης 1 
κυάθων 1 
κυκλικόν 1 
κωμικὸν 1 
κόμη 1 
κόνις 1 
κόρης 1 
κἀμὲ 1 
κἠγὼ 1 
κἠπέμυσ 1 
κἤτι 1 
λάθηι 1 
λάλον 1 
λέγε 3 
λέγεις 1 
λέγουσιν 2 
λέγω 1 
λέγων 1 
λέξαι 1 
λέξων 1 
λέσχηι 1 
λήθει 1 
λίην 1 
λαγωόν 1 
λαῖφος 1 
λεοντάγχ 1 
λεπταί 1 
λευκαρετανμαν 1 
λιθόλευστος 1 
λιμὸς 1 
λιπαρὴ 1 
λιτὸν 1 
λοξὸν 1 
λοξῶι 1 
λόγος 2 
λύχνοις 1 
λύχνον 1 
λώιον 1 
λῶιστε 1 
μ 2 
μάρτυρα 1 
μέγα 5 
μέγας 1 
μέμφου 1 
μέν 3 
μέσσωι 1 
μή 1 
μήθ 1 
μήποτ 1 
μήτε 3 
μία 2 
μίτρην 1 
μαετυρίην 1 
μακρότατον 1 
μακρὰ 2 
μανίαν 1 
μανεὶς 1 
μαστῶν 1 
με 11 
μείζονος 1 
μεγάλοι 1 
μεγάλους 1 
μελανεῦντα 1 
μελιχρότατον 1 
μεμφόμεθα 1 
μερμηρίξαντι 1 
μετ 1 
μετέπειτα 1 
μευ 1 
μηδ 1 
μηδέ 1 
μητρὸς 1 
μικρὸς 1 
μικρῶι 1 
μιν 1 
μισέω 1 
μισοίης 1 
μνον 1 
μοι 4 
μου 1 
μοχθήρ 1 
μοῦνον 2 
μοῦνος 1 
μυρία 1 
μόνον 1 
μόρον 1 
μύξαις 1 
μύροισι 1 
μὰ 4 
μὲν 16 
μὴ 10 
μῦθος 1 
νέες 1 
νέκυς 1 
νέμεσις 1 
νέοι 1 
νέρθε 1 
νέων 1 
νίκης 2 
ναιχὶ 2 
ναυηγέ 1 
ναυτίλε 1 
ναυτίλος 1 
ναὶ 4 
ναῦν 1 
νεκρόν 1 
νεκρός 1 
νηὸν 1 
νηὸς 1 
νικῶ 1 
νιν 1 
νιφετῶι 1 
νοτερῆισ 1 
νοτεῖ 1 
νόσον 1 
νύμφη 1 
νύμφην 1 
νύμφης 1 
νῦν 8 
ξένε 1 
ξένος 1 
ξίφος 1 
ξανθὴν 1 
ξείνων 1 
ξεῖν 1 
ξεῖνος 3 
ουκισυνιφησον 1 
οἰκίον 1 
οἰκείων 1 
οἰκτείρουσι 1 
οἳ 3 
οἴκοι 1 
οἴκου 1 
οἴνωι 1 
οἵ 1 
οἶδ 2 
οἶδε 3 
οἶκος 1 
οἶνος 1 
οἷς 1 
οὐ 11 
οὐδ 8 
οὐδένα 1 
οὐδὲ 2 
οὐδὲν 2 
οὐκ 13 
οὐκέτ 1 
οὐκέτι 3 
οὐράνιε 1 
οὐχ 1 
οὐχί 1 
οὑκ 1 
οὑμὸς 1 
οὔ 2 
οὔατ 1 
οὔνομα 3 
οὔρεσι 1 
οὔτ 1 
οὔτε 1 
οὕτω 2 
οὕτως 2 
οὖλος 1 
οὖσαν 1 
οὗτος 2 
πάλαι 1 
πάλι 1 
πάλιν 4 
πάντ 1 
πάντα 3 
πάντων 2 
πάρος 1 
πάσαις 1 
πάσης 1 
πέπαυται 1 
πίναξ 1 
πίνω 1 
παίγνιον 1 
παίδων 2 
παίζειν 1 
παιδάριον 1 
παιδαρίων 1 
παιδός 1 
παιδὶ 1 
παιδὸς 1 
πανάληθες 1 
πανακὲς 1 
παντὸς 1 
παρ 1 
παρέξεσθαι 1 
παρέρπετε 1 
παρεισδύς 1 
παρερχόμεθα 1 
παρερχόμενοι 1 
παρθενική 1 
παρπέτεται 1 
παρωικίσατο 1 
παρὰ 6 
πατρίδος 1 
πατρός 1 
πατρὸς 2 
πατὴρ 2 
παῖδά 1 
παῖδα 5 
παῖδας 1 
παῖδες 1 
παῖς 2 
πεζὸν 1 
πελάγεσσιν 1 
πεπρωμένος 1 
περίπλεκε 1 
περίσκεπτον 1 
περίφευγε 1 
περίφοιτον 1 
περίφοιτος 1 
περὶ 3 
πικρὸν 1 
πιστεύω 1 
πλείονες 1 
πληγῆισι 1 
πλησίον 1 
πλούσιον 1 
πλούτου 1 
πλούτωι 1 
πλόκαμος 1 
πλὴν 1 
πνέον 1 
πνεύσηις 1 
πνεῦμα 1 
ποήσας 1 
ποίημα 1 
ποιεῖς 1 
ποιητῆι 1 
ποιμένες 1 
πολιοὺς 1 
πολιὴ 1 
πολλάκι 3 
πολλοὺς 1 
πολλὴν 1 
πολλὼς 1 
πολλῶν 1 
πολύμυθον 1 
πολὺ 1 
πονηρά 1 
πονηρὸν 1 
ποσσί 1 
ποτ 1 
ποτέρην 1 
ποταμός 1 
ποτε 1 
ποτεπλάσθη 1 
ποττὸν 1 
ποτὲ 1 
ποτὶ 1 
που 3 
πουλύ 1 
ποῖος 1 
ποῦ 1 
πρήσσοντι 1 
προβέβηκε 1 
προθύροις 1 
προθύρωι 1 
προπέτειαν 2 
προστασίη 1 
προτόνων 1 
πρόφασιν 1 
πρὶν 1 
πρὸ 1 
πρὸς 2 
πρῶτον 1 
πτερὰ 1 
πυρί 1 
πυρὶ 1 
πόδα 1 
πόδας 1 
πόλις 1 
πόνος 2 
πόντωι 1 
πόσιν 1 
πότνια 1 
πύθηαι 1 
πᾶν 1 
πᾶνα 1 
πᾶσα 1 
πᾶσιν 2 
πῦρ 1 
πῶς 3 
σ 2 
σάω 1 
σαυτὸν 2 
σαφῶς 1 
σε 3 
σικχαίνω 1 
σκίπωνα 1 
σκληρὰ 1 
σκότος 3 
σμικρῶν 1 
σοφία 1 
σοφίην 1 
σοὶ 3 
σοῦ 1 
σποδίηι 1 
σποδιή 1 
σπονδὰς 1 
στήληι 1 
στήσας 1 
στίχος 1 
στείβηι 1 
στεφάνων 1 
στηθέων 1 
στρέφεται 1 
συγγελάσαι 1 
συμμίσγειν 1 
συμφέρεται 1 
συνέριθον 1 
συνήρπασε 1 
συνθέμενος 1 
συοκτόνε 1 
σφιν 1 
σχέτλιε 1 
σωθεὶς 1 
σύ 2 
σύμ 1 
σύμβολον 1 
σὸν 1 
σὺ 9 
σὺν 1 
σῆμα 4 
τ 1 
τάλαινα 1 
τάλαν 2 
τάφωι 1 
τάχα 1 
τέρας 1 
τέχν 1 
τήν 1 
τήναις 1 
τήνδε 1 
τί 5 
τίκτηται 1 
τίνι 1 
τίνος 1 
τίς 5 
ταλαίνης 1 
ταύτηι 1 
ταὶ 1 
ταῖς 2 
ταῦθ 1 
ταῦτ 2 
ταῦτά 1 
τε 4 
τείνας 1 
τείχεος 1 
τεαὶ 1 
τετράκι 1 
τετράπαλαι 1 
τεὴ 1 
τεὸν 2 
τι 8 
τιν 1 
τις 7 
τλήμων 1 
τοι 3 
τοιόσδε 1 
τοὐμὸν 2 
τοὔνομα 1 
τοὖπος 1 
τοὺς 5 
τοῖσδε 1 
τοῖχον 1 
τοῦ 4 
τοῦθ 1 
τοῦτ 3 
τοῦτο 5 
τοῦτον 1 
τρίτον 1 
τρίχες 1 
τραγικός 1 
τραύματος 1 
τρισὶ 1 
τριόδωι 1 
τρόπος 1 
τυ 1 
τό 1 
τόδ 1 
τόδε 4 
τόν 1 
τόξα 2 
τύμβος 1 
τἀφροδίτηι 1 
τἄλλα 1 
τὠγαθόν 1 
τὠνδρὸς 1 
τὠραμένωι 1 
τὰ 13 
τὰν 2 
τὰς 1 
τὴν 11 
τὶν 1 
τὸ 12 
τὸν 24 
τὼς 1 
τᾶι 1 
τῆ 2 
τῆι 6 
τῆιδε 2 
τῆς 2 
τῶ 2 
τῶι 2 
τῶιδε 1 
τῶν 4 
υἱέα 1 
φάος 1 
φάρμακον 1 
φάσεις 1 
φέγγη 1 
φέρει 1 
φέρεις 2 
φέρεται 1 
φήγινον 1 
φίλε 2 
φίλη 1 
φίλην 1 
φίλον 2 
φίλους 1 
φαρέτρην 1 
φεύγοντα 1 
φεῦγε 1 
φημί 1 
φησί 2 
φησίν 1 
φησὶ 3 
φθέγξονται 1 
φθιμένην 1 
φιλέοις 1 
φιλεῖ 1 
φιλόπαιδα 1 
φλιήν 1 
φυλλοβολεῦντα 1 
φυλῆς 1 
φωρὸς 1 
φὼρ 1 
χάλκειον 1 
χάριν 1 
χάριτας 1 
χέρες 1 
χαίρετε 1 
χαίρω 1 
χαίρων 1 
χαλεπῆι 1 
χαλεπῶ 1 
χαμαί 1 
χαῖρε 1 
χειμῶνας 1 
χερσίν 1 
χεῖρα 1 
χθιζὸν 1 
χοὐμὸς 1 
χρέος 1 
χρῆμ 1 
χἀ 1 
χἀκαστὰς 1 
χὠ 1 
χὢ 1 
χῆρον 2 
χῶσέ 1 
ψεῦδος 1 
ψυχροῖς 1 
ψυχὴν 1 
ψυχῆς 3 
ἀίων 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθὰν 1 
ἀγαθὸν 1 
ἀγκεῖσθαι 2 
ἀγρυπνίης 1 
ἀδίκημ 1 
ἀδελφεὸν 1 
ἀδικέω 1 
ἀδικέων 1 
ἀδικωτάτη 1 
ἀείρας 1 
ἀεισόμεθα 1 
ἀεὶ 2 
ἀηδόνες 1 
ἀθανάτων 1 
ἀθρήσας 1 
ἀκούων 1 
ἀλέκτορα 1 
ἀλγέω 1 
ἀληθέα 1 
ἀληθινός 1 
ἀλλ 3 
ἀλλαιχ 1 
ἀλλὰ 8 
ἀμαθὴς 1 
ἀμφοτέροις 1 
ἀμφότεραι 1 
ἀμφότεροι 1 
ἀνέθηκεν 1 
ἀνήρετο 1 
ἀναλεξάμενος 1 
ἀναμνήσει 1 
ἀναπαύεται 1 
ἀνδρὶ 1 
ἀνεραστότατον 1 
ἀνεύρετο 1 
ἀνηγάγετο 1 
ἀνιαρότερον 1 
ἀνιηρόν 1 
ἀνιηρὸν 1 
ἀνιᾶσθαι 1 
ἀννί 1 
ἀντ 1 
ἀντὶ 2 
ἀνὰ 1 
ἀοιδήν 1 
ἀοιδόν 2 
ἀπ 1 
ἀπέθεντο 1 
ἀπέθηκε 1 
ἀπέχει 1 
ἀπέχεις 1 
ἀπαιτῆις 1 
ἀπεμάξατο 1 
ἀπεῖπον 1 
ἀποβρίζει 1 
ἀπολλυμένην 1 
ἀπωλόμεθα 1 
ἀπώλεσε 1 
ἀπὸ 5 
ἀρίζαλος 1 
ἀριθμός 1 
ἀρσενικῶι 1 
ἀττάραγόν 1 
ἀφ 2 
ἀφανές 1 
ἀφανὴς 1 
ἀφείδεα 1 
ἀῆται 1 
ἁ 2 
ἁλί 1 
ἁλίην 1 
ἁλκυονίς 1 
ἁλὸς 1 
ἁμετέροις 1 
ἁμὶν 1 
ἁνίκα 1 
ἁρπακτὴς 1 
ἂν 2 
ἄγαλμα 1 
ἄγε 1 
ἄγει 1 
ἄγω 1 
ἄεισμα 1 
ἄκων 1 
ἄλλο 1 
ἄλλος 1 
ἄλλων 1 
ἄλλως 1 
ἄμφω 1 
ἄνασσα 1 
ἄνθεμα 1 
ἄνοδοι 1 
ἄξιον 1 
ἄπνους 1 
ἄρ 1 
ἄροτρον 1 
ἄρσενα 1 
ἄρτι 1 
ἄτερ 1 
ἄττα 1 
ἅλα 1 
ἅμα 1 
ἅτις 1 
ἆρα 1 
ἇς 1 
Ἀίδηι 2 
Ἀίδην 1 
Ἀίδης 2 
Ἀγοράνακτός 1 
Ἀκάνθιος 1 
Ἀκέσων 1 
Ἀκρίσιος 1 
Ἀλείοιο 1 
Ἀμφιπολίτεω 1 
Ἀπελλίδος 1 
Ἀρήτου 1 
Ἀρίμμα 1 
Ἀριστίπποιο 1 
Ἀρισταίου 1 
Ἀρσινόη 1 
Ἀρτέμιδι 1 
Ἀρχῖν 1 
Ἀρχῖνος 1 
Ἀσκλήπιε 1 
Ἀστακίδην 2 
Ἀστακίδης 1 
Ἀταρνείτης 1 
Ἀχελῶιε 1 
Ἀχελῶιος 1 
Ἁλικαρνησεῦ 1 
Ἄιδος 1 
Ἄρτεμι 1 
ἐβόησα 1 
ἐγένοντο 3 
ἐγηροκόμει 1 
ἐγώ 1 
ἐγὼ 4 
ἐδίδαξε 1 
ἐδείματο 1 
ἐθάπτομεν 2 
ἐκένωσεν 1 
ἐκείνης 1 
ἐκείνου 2 
ἐκείνων 1 
ἐκεῖσε 1 
ἐκκόπτει 1 
ἐλάνθανεν 1 
ἐλέγχει 1 
ἐλέου 1 
ἐλθών 1 
ἐλθὲ 1 
ἐλθὼν 1 
ἐλπίδα 1 
ἐμάνη 1 
ἐμέ 1 
ἐμνήσθην 1 
ἐμοί 3 
ἐμοὶ 2 
ἐμός 1 
ἐμὰ 1 
ἐμὲ 2 
ἐμὸν 1 
ἐμὸς 2 
ἐν 14 
ἐνθ 1 
ἐνθάδε 2 
ἐνὶ 3 
ἐξ 2 
ἐξέτασιν 1 
ἐξέφυγεν 1 
ἐπ 2 
ἐπέγνων 1 
ἐπέπλεον 1 
ἐπέσθων 1 
ἐπέστη 1 
ἐπέχω 1 
ἐπέων 1 
ἐπήινεσα 1 
ἐπήκοος 1 
ἐπίκηρον 1 
ἐπίσταθμος 1 
ἐπαοιδάν 1 
ἐπειπών 1 
ἐπεκώμασα 1 
ἐπεσσομένοισιν 1 
ἐπεὶ 1 
ἐπεῖδε 1 
ἐπιδέξιος 1 
ἐπισταίμην 1 
ἐπισταμένην 1 
ἐπωιδαί 1 
ἐπὶ 6 
ἐπῆν 1 
ἐρέουσιν 1 
ἐρέσσων 1 
ἐρίφων 1 
ἐραστήν 1 
ἐρεῖς 1 
ἐρώμενον 1 
ἐς 6 
ἐσθλά 1 
ἐσθλοῖς 1 
ἐσσί 2 
ἐστένομεν 1 
ἐστὶν 1 
ἐφίλησα 1 
ἐφίλησε 1 
ἐχθρόν 1 
ἐᾶν 1 
ἑκούσιος 1 
ἑκὼν 1 
ἑτέραι 1 
ἑτέρη 1 
ἑταῖρον 1 
ἑὸν 1 
ἒφείσατο 1 
ἓν 2 
ἔα 1 
ἔβαλες 1 
ἔβλεπες 1 
ἔγνων 2 
ἔγωγε 1 
ἔδοσαν 1 
ἔθ 1 
ἔθανεν 1 
ἔθετο 1 
ἔθηκε 3 
ἔλα 2 
ἔλαβ 1 
ἔλαβεν 1 
ἔλεγον 1 
ἔλθηις 1 
ἔμ 1 
ἔμαθον 1 
ἔμπα 1 
ἔμπορος 1 
ἔνδικα 1 
ἔπαθεν 1 
ἔπεσες 1 
ἔπεσον 1 
ἔπινε 1 
ἔπλεε 1 
ἔπος 4 
ἔργωι 1 
ἔρηται 1 
ἔρχεο 1 
ἔρως 1 
ἔρωτα 2 
ἔρωτι 2 
ἔσεαι 1 
ἔσθ 1 
ἔστ 2 
ἔστι 1 
ἔστρεφον 1 
ἔσχατον 1 
ἔτ 1 
ἔτι 2 
ἔτλη 1 
ἔχει 4 
ἔχεις 1 
ἔχετε 1 
ἔχθει 1 
ἔχοι 1 
ἔχοντες 1 
ἔχουσιν 1 
ἔχω 1 
ἔχων 3 
ἕξειν 1 
ἕρπε 1 
ἕστηκεν 1 
Ἐπίκυδες 1 
Ἐπιγράμματα 1 
Ἐχέμμα 1 
Ἐχθαίρω 1 
Ἑλλὰς 1 
Ἑρμῆς 1 
Ἑσπερῖται 1 
Ἔγχει 1 
Ἔρος 1 
Ἔρως 1 
Ἔρωτα 1 
Ἔστι 1 
Ἕλκος 1 
Ἕσπερε 1 
ἠελίου 1 
ἠιτεῖτο 1 
ἠνάγκασαν 1 
ἠνίδε 1 
ἠντίασας 1 
ἠράσθης 1 
ἡ 13 
ἡδίστην 1 
ἡδύν 1 
ἡμεῖς 1 
ἡμᾶς 1 
ἡνίκ 1 
ἡσύχιος 1 
ἢ 3 
ἢν 2 
ἣ 1 
ἤ 1 
ἤγαγεν 1 
ἤγετο 1 
ἤεισεν 1 
ἤν 2 
ἤντεο 1 
ἥκω 1 
ἥλατ 1 
ἥλιον 2 
ἥμισυ 2 
ἥρπασε 2 
ἥσυχον 1 
ἦ 6 
ἦλθεν 2 
ἦν 1 
ἦρξεν 1 
ἦσθα 1 
ἧισιν 1 
ἧς 1 
Ἠχώ 1 
Ἠῶιοι 1 
Ἡν 1 
Ἡράκλειτε 1 
Ἡσιόδου 1 
Ἥλιε 1 
Ἥμισύ 1 
Ἥρως 1 
Ἦ 1 
Ἦλθε 1 
ἰδίης 1 
ἰδοῦσα 1 
ἰδὼν 1 
ἰσχάδι 1 
ἱερὸν 1 
ἱερὸς 2 
ἱερῶν 1 
ἴδον 1 
ἴσθι 1 
ἴστε 1 
ἴχνια 3 
ἵδρυμαι 1 
ἵλεω 1 
ἶσα 1 
Ἰναχίης 1 
Ἰουλίδας 1 
Ἰωνίδι 1 
Ἰόλειαν 1 
Ἱερέη 1 
Ἱππαίου 1 
Ἱππακὸν 1 
Ἴσιδος 2 
ὀιστούς 1 
ὀκνέω 1 
ὀλίγην 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγος 1 
ὀλίγου 1 
ὀξύν 1 
ὀπτῆι 1 
ὀστέα 1 
ὀφειλόμενον 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὁ 17 
ὁδόν 1 
ὁρᾶσθαι 1 
ὁρῆι 1 
ὁσειγαρνης 1 
ὁσσάκις 1 
ὃ 8 
ὃς 1 
ὄζον 1 
ὄμματι 1 
ὄναρ 2 
ὄνειαρ 1 
ὄνειρον 1 
ὄνομα 1 
ὄντως 1 
ὄρεος 1 
ὄρος 1 
ὄφιν 1 
ὄφρα 2 
ὅ 2 
ὅκως 1 
ὅπλον 1 
ὅπλων 1 
ὅρκους 1 
ὅσον 1 
ὅσους 1 
ὅσσ 1 
ὅτ 1 
ὅτι 5 
Ὀρέστας 1 
Ὀρτυγίηι 1 
Ὁ 1 
Ὁμήρειον 1 
Ὅστις 1 
ὑγρῆι 1 
ὑμέναιον 1 
ὑμέων 2 
ὑπ 2 
ὑπνώσαις 2 
ὑποδέχεσθε 1 
ὑποσχεσίηι 1 
ὑποτρώγων 1 
ὑπὸ 4 
ὑψηλοῦ 1 
ὔμμιν 1 
ὕπερ 1 
ὕπνον 2 
ὕπνος 1 
ὕστερον 1 
Ὑρράδιον 1 
ὠδίνων 1 
ὡρχαῖος 1 
ὡς 9 
ὤεον 1 
ὤιχετο 1 
ὤμοσεν 1 
ὤπτηται 1 
ὤφελεν 1 
ὥστ 1 
ὦ 4 
ὦνα 1 
ὦναξ 1 
ὦνερ 1 
ὧδ 2 
ὧδε 4 
ὧι 1 
ὧν 1 
Ὡγρευτὴς 1 
Ὡμβρακιώτης 1 
Ὤμοσε 1 
Ὤφελε 1 
ῥ 1 
ῥά 2 
ῥέζειν 1 
ῥέζων 1 
ῥήσιες 1 
ῥα 1 
ῥυσμοῦ 1 
ῥόδα 1 
ῥῆσις 1 
Ῥοδίου 1 
† 9 

Powered by PhiloLogic