Bacchylides, Odes (XML Header) [genre: poetry] [word count] [Bacchyl.].

Word Count

Total Words: 5627 Total Unique Words: 3306.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 15 
10 1 
11 2 
12 3 
13 2 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
2 6 
20 1 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1 
3 5 
30 1 
31 1 
32 1 
33 1 
34 1 
35 1 
36 1 
37 1 
38 1 
39 1 
4 1 
5 2 
6 2 
7 4 
8 2 
9 1 
9-32 1 
all 1 
and 4 
ant 5 
are 7 
at 3 
b 1 
beginning 1 
column 39 
end 2 
ep 2 
epode 2 
extremely 1 
first 2 
fragmentary 3 
is 6 
last 1 
lines 7 
lost 12 
missing 2 
muri 2 
nine 1 
ode 3 
of 10 
rest 5 
str 4 
ten 1 
text 2 
the 14 
v 1 
verses 2 
wn 2 
¯ 127 
¯¯ 5 
¯¯¯˘¯¯ 2 
¯¯˘ 4 
¯¯˘¯¯ 3 
¯¯˘¯¯¯ 3 
¯¯˘¯¯¯˘ 1 
¯¯˘¯¯¯˘˘¯˘ 1 
¯¯˘˘ 1 
¯¯˘˘¯ 2 
¯¯˘˘¯˘˘ 2 
¯÷÷ 1 
¯˘ 3 
¯˘¯ 6 
¯˘¯¯ 3 
¯˘¯¯¯˘ 3 
¯˘¯¯¯˘¯ 1 
¯˘¯¯¯˘¯¯¯˘¯ 1 
¯˘¯÷÷ 1 
¯˘¯÷÷¯˘¯ 1 
¯˘¯÷÷¯˘¯÷ 1 
¯˘¯˘¯˘ 1 
¯˘¯˘÷÷ 1 
¯˘÷÷ 1 
¯˘˘ 3 
¯˘˘¯ 3 
¯˘˘¯˘ 1 
¯˘˘¯˘˘ 1 
· 215 
÷ 10 
÷¯˘¯¯ 1 
÷÷¯˘¯¯ 1 
÷÷¯˘˘÷÷˘˘˘¯˘ 1 
˘ 72 
˘¯ 2 
˘¯¯ 3 
˘¯¯¯ 1 
˘¯¯¯˘ 1 
˘¯˘¯˘ 1 
˘¯˘˘¯¯ 1 
˘÷÷ 1 
˘˘ 6 
˘˘¯ 2 
˘˘¯¯ 4 
˘˘¯¯¯ 1 
˘˘¯÷÷ 1 
˘˘¯˘ 1 
˘˘¯˘˘¯ 1 
Αιγινήτῃ 1 
Αἰακίδαις 1 
Αἰακοῦ 1 
Αἰακῷ 1 
Αἰγίνας 1 
Αἰτωλίδος 1 
Αἰτωλοῖς 1 
Αἴαντα 1 
Αἴγιν 1 
Αἴγιναν 2 
Αἴθρα 1 
Αὐτομήδει 1 
Αὐτῷ 4 
Βοιωτὸς 1 
Βρισηΐδος 1 
Γίγαντας 1 
Γᾶς 2 
Δάλιε 1 
Δάματρα 1 
Δία 1 
Δίκαν 1 
Δίκας 2 
Δαλογενὴς 2 
Δαναοῖς 1 
Δαναοῦ 1 
Δαρδανίδας 1 
Δαϊάνειραν 1 
Δαϊανείρᾳ 1 
Δαϊπύλου 1 
Δεινομένεος 1 
Δεινομένευς 1 
Δεινομένεός 1 
Δελφοὶ 1 
Δελφῶν 1 
Δεξιθέαν 1 
Διωνύσου 1 
Διόνυσον 1 
Διός 1 
Διὸς 15 
Δρομεῖ 1 
Εὐ 1 
Εὐνομία 1 
Εὐνομίας 1 
Εὐξάντιον 1 
Εὐξαντίδα 1 
Εὐρωπιάδας 1 
Εὔβοιαν 1 
Ζεύς 2 
Ζεὺς 3 
Ζεῦ 2 
Ζηνὶ 2 
Ζηνὸς 7 
Ηίθεοι 1 
Θέμιτος 1 
Θήβα 1 
Θήβαις 1 
Θήβας 2 
Θεανὼ 1 
Θερμώδοντος 1 
Θεσσαλίας 1 
Θεσσαλὰν 1 
Θεσσαλῷ 1 
Θεστίου 1 
Θησέα 2 
Θησεύς 3 
Θησεῦ 1 
Θρᾳκὶ 1 
Ιώ 1 
Κάδμος 1 
Κάσαν 1 
Κέλητι 1 
Κέον 3 
Κίρ 1 
Κίρρας 1 
Καλλιόπα 1 
Καλλιόπας 1 
Καλυδῶ 1 
Κασταλίας 1 
Κερκυόνος 1 
Κεῖῳ 3 
Κηΐας 1 
Κηΐων 1 
Κηναίῳ 1 
Κηϊα 1 
Κλειοῖ 2 
Κλειὼ 1 
Κλεοπτολέμῳ 2 
Κλύμενον 1 
Κνωσίων 1 
Κνωσὸν 1 
Κνώσιον 1 
Κουρῆσι 1 
Κρίςας 1 
Κρεμμυῶνος 1 
Κρεούσας 1 
Κρητικὸν 1 
Κρητῶν 1 
Κρονίδα 2 
Κρονίδαν 1 
Κρονίδας 5 
Κροῖσον 1 
Κρόνιος 1 
Κυανόπρῳρα 1 
Κωκυτοῦ 1 
Κύκλωπες 1 
Κύπριδος 2 
Λάκαι 1 
Λάμπων 1 
Λάμπωνος 1 
Λάχων 1 
Λάχωνα 1 
Λάχωνι 1 
Λα 1 
Λακεδαιμονίοις 1 
Λακεδαιμονίων 1 
Λαμνίαν 1 
Λαομέδοντος 1 
Λαρισαίῳ 1 
Λαρτιᾴδᾳ 1 
Λατοίδας 1 
Λατοῦς 3 
Λιπαρίωνι 1 
Λοξίας 1 
Λοξίᾳ 1 
Λοῦσον 1 
Λυγκέος 1 
Λυδίας 1 
Λυκίων 1 
Λυκόρμᾳ 1 
Λυταίου 1 
Μάρπησσαν 1 
Μίνως 1 
Μίνωϊ 2 
Μαίας 1 
Μακελὼ 1 
Μαλέᾳ 1 
Μελέαγρος 1 
Μελεά 1 
Μελεάγρου 1 
Μενάνδρου 1 
Μενέλαος 1 
Μενελάῳ 1 
Μεταποντινῷ 1 
Μεταπόντιον 2 
Μοισᾶν 1 
Μουσᾶν 6 
Μούσαις 1 
Μοῦσ 1 
Μοῦσά 1 
Μοῦσα 1 
Νέμεα 3 
Νέσσου 1 
Νίκα 2 
Νίκαν 1 
Νίκας 3 
Νίκᾳ 1 
Νείλου 1 
Νεμέαν 1 
Νεμέᾳ 5 
Νεμεαίου 2 
Νεῖλον 1 
Νη 1 
Νηρέος 1 
Νηρηΐδες 1 
Νηρῇδος 1 
Νυκτός 1 
Ολύμπια 2 
Ουρανίας 1 
Οἰνέος 1 
Οἰνείδαις 1 
Οἰνεὺς 1 
Οἰνῆος 1 
Οἰχαλίαν 1 
Οὐρανία 1 
Οὐρανίας 2 
Οὐρανιδᾶν 1 
Πέλοπος 4 
Πέλοπός 1 
Πίσαν 1 
Παγκρατιαστῇ 1 
Παιδί 3 
Πακτωλός 1 
Παλαιστῇ 2 
Παλλάδι 1 
Παλλάδος 1 
Πανδίονος 2 
Πανθείδα 1 
Πανθείδᾳ 1 
Πειράναν 1 
Πελλάναν 1 
Πεντάθλῳ 1 
Περσείδας 1 
Περσᾶν 1 
Πετραί 1 
Πετραῖα 1 
Πηλέα 1 
Πηλεΐδας 1 
Πηνειὸν 1 
Πιερίαθεν 1 
Πιερίδες 2 
Πιερίδων 1 
Πιτθέος 1 
Πλεισθενίδας 1 
Πλευρῶν 1 
Πλευρῶνα 1 
Πολυνείκεϊ 1 
Πολυπήμονός 1 
Πορθανίδα 1 
Ποσει 1 
Ποσειδὰν 2 
Ποσειδᾶνι 1 
Ποσειδᾶνος 1 
Ποσειδᾶνός 1 
Πριάμοι 1 
Πριάμῳ 1 
Προίτου 2 
Προίτῳ 1 
Προκό 1 
Πυθέα 1 
Πυθέᾳ 1 
Πυθίου 1 
Πυθιόνικον 1 
Πυθιόνικος 1 
Πυθώ 1 
Πυθῶνά 1 
Πυθῶνί 1 
Πυρρίχου 1 
Πύθι 1 
Πύθια 2 
Πύκτῃ 1 
Σάρδιες 1 
Σίνιν 1 
Σεμέλαν 1 
Σικελίας 1 
Σικυών 1 
Σκάμανδρον 1 
Σκίρωνα 1 
Σπάρτᾳ 1 
Σταδίει 1 
Στυγὸς 1 
Συρακοσίαν 1 
Συρακοσίων 1 
Συρακοσίῳ 1 
Συρακός 1 
Τίρυνθα 1 
Ταλαϊονίδαν 1 
Τεισίᾳ 1 
Τελαμῶνα 1 
Τιμοξένου 1 
Τιρύνθιον 1 
Τροίας 1 
Τροιζηνία 1 
Τρώων 1 
Τρῶες 2 
Τῷ 4 
Φέρητος 1 
Φήμα 2 
Φαΐσκου 1 
Φερένικον 1 
Φερένικος 1 
Φερσεφόνας 1 
Φλειάσιῳ 1 
Φλειοῦντά 1 
Φοίβου 1 
Φοίνικος 1 
Φοίνισσα 1 
Φρυγίου 1 
Χάρισσιν 1 
Χάριτες 2 
Χαρίτεσσι 1 
Χαρίτων 2 
Χρόνου 1 
άοσιν 1 
έ 1 
α 2 
αγορā 1 
αις 1 
αν 3 
ας 1 
αστ 1 
αφθε 1 
αἰ 2 
αἰαῖ 1 
αἰγῶν 1 
αἰδοῖαι 1 
αἰεί 1 
αἰετὸς 1 
αἰεὶ 2 
αἰθέρ 1 
αἰθέρα 3 
αἰθὴρ 1 
αἰνέοι 1 
αἰνείτω 1 
αἰνεῖ 1 
αἰνεῖν 2 
αἰνὰ 1 
αἰολοπρύμνοις 1 
αἰπεινὰν 1 
αἰπὺν 1 
αἰχμοφόροι 1 
αἰόλαν 1 
αἰόλοις 1 
αἰών 1 
αἰὲν 2 
αἰῶν 1 
αἱρεῦνται 1 
αἴ 2 
αἴγλαν 1 
αἴθων 1 
αἴθωνος 1 
αἴσᾳ 1 
αἴτιος 2 
αἵματι 3 
αἶσαν 2 
αἶψ 1 
αὐγαῖς 1 
αὐγὰς 1 
αὐδάεις 1 
αὐθιγενὴς 1 
αὐλᾶς 1 
αὐλῶν 3 
αὐτ 1 
αὐτίκα 1 
αὐτοῦ 1 
αὐτὸν 1 
αὐχένι 1 
αὔξειν 1 
αὔξουσιν 1 
αὔριον 1 
αὖραι 1 
αὖτε 1 
αὖτις 2 
αῖσιν 1 
β 1 
βάλωσιν 1 
βέλη 1 
βίαν 3 
βίᾳ 3 
βίῳ 1 
βα 1 
βαθείας 1 
βαθυδεί 1 
βαθυζώνοιο 1 
βαθυζώνοις 1 
βαθυξύλωι 1 
βαθυπλοκάμου 1 
βαθύζωνον 1 
βαθύζωνος 1 
βαθύπλουτον 1 
βαθὺν 2 
βαθὺς 1 
βαρεῖαν 2 
βαρυαχέας 1 
βαρυβρ 1 
βαρυπενθέσιν 1 
βαρύτλατος 1 
βαρύφθογγον 1 
βασάνοισιν 1 
βασιλεὺς 1 
βασιλεῖ 3 
βασιλεῦ 1 
βιοτὰν 1 
βιᾶται 1 
βλέπεις 1 
βλέποντα 1 
βλέφαρον 1 
βλεφάρῳ 1 
βληχρὰν 1 
βληχρᾶς 1 
βοαθόον 1 
βοαὶ 1 
βορέα 1 
βορέας 1 
βορήϊαι 1 
βορεὰς 1 
βουθύτοις 1 
βουκόλος 1 
βουλαῖσι 1 
βουλὰ 1 
βούλευσεν 1 
βοὰν 1 
βοῦν 1 
βοῦς 2 
βοῶν 2 
βοῶπιν 2 
βρέχωϝ 1 
βρίσει 1 
βραχὺς 1 
βροτοῖς 2 
βροτω 1 
βροτᾶν 1 
βροτῶν 14 
βρύει 1 
βρύοντα 1 
βρύοντες 1 
βρύουσα 1 
βρύουσι 1 
βωμόν 2 
βωμὸν 2 
βόασέ 1 
γ 3 
γάμῳ 1 
γάρ 3 
γάρυϊ 1 
γέ 1 
γέγωνεν 1 
γέμουσαν 1 
γένετ 1 
γένος 2 
γέρας 4 
γέροντα 1 
γέτας 1 
γαίας 2 
γαίᾳ 2 
γαμβρὸν 1 
γαμβρῷ 1 
γαρύω 1 
γαῖα 1 
γε 10 
γελανώσας 1 
γενεὰν 1 
γενεᾶς 1 
γεραίρει 2 
γεραίρουσ 1 
γεραίρω 1 
γετ 1 
γεύσαντο 1 
γεῖος 1 
για 1 
γλαον 1 
γλαυκὸν 1 
γλαυκᾷ 1 
γλυκειᾶν 1 
γλυκεῖα 1 
γλυκεῖαν 1 
γλυκύδωρε 2 
γλυκύδωρον 1 
γλυκὺ 1 
γλύκιστον 1 
γλῶσσ 1 
γλῶσσαν 2 
γνάμφθη 1 
γνησίων 1 
γνώμας 1 
γνώσει 1 
γνῶμαι 1 
γνῶν 1 
γοιμεν 1 
γοντα 1 
γοὶ 1 
γοὺς 1 
γρου 1 
γυάλοις 1 
γυίοις 1 
γυίων 3 
γυιαλκέα 2 
γυνά 1 
γυναικός 1 
γυναικῶν 1 
γυναῖκες 1 
γόνον 1 
γὰρ 24 
γᾶν 2 
γᾶρυν 1 
γᾶς 1 
γᾷ 2 
γῆρας 1 
δ 90 
δά 1 
δάκρυσα 1 
δάμαλιν 1 
δάμασεν 1 
δάσκιον 1 
δέ 5 
δέδοιχ 1 
δέδυκεν 1 
δέκατον 1 
δέκτο 1 
δέκτό 1 
δέμας 2 
δέξατο 2 
δέος 1 
δέρκεται 1 
δέσποινα 2 
δή 1 
δίζηνται 1 
δίζησθαι 1 
δίκας 4 
δίκᾳ 1 
δίνασεν 1 
δίνηντο 1 
δίς 1 
δαΐζει 1 
δαΐφρων 2 
δαίμονες 1 
δαίμονος 1 
δαίμοσι 1 
δαίμων 6 
δαιδαλέας 1 
δαιμόνιον 1 
δακρυόεις 1 
δαμάσειας 1 
δαμασίμβροτος 1 
δαμασίππου 1 
δαμασίχθονι 1 
δαν 1 
δαπέδοις 1 
δαπτομέναν 1 
δας 1 
δαῖμον 1 
δαῖς 1 
δείξομεν 1 
δείρᾳ 1 
δεθεῖσιν 1 
δειλοῖσιν 1 
δεινοῦ 1 
δεκάτῳ 1 
δελφῖνες 1 
δεξίστρατον 1 
δεςω 1 
δεύτερον 1 
δεῦρ 1 
δι 6 
διάγειν 1 
διάϊσσεν 1 
διέδραμεν 1 
διέπουσι 1 
διακρίνει 2 
διδύμους 1 
δικαίαισι 1 
δικαίας 1 
δικαίων 1 
δικὼν 1 
δινᾶντος 1 
δισκὸν 1 
διτηψραμβς 1 
διχομήνιδος 1 
διχοστασίαις 1 
διωξίπποι 1 
διωξίπποιο 1 
διὰ 1 
δν 1 
δνόφεόν 1 
δνόφοισιν 2 
δοίαξε 1 
δοίητ 1 
δοκέω 1 
δολιχαύχενι 1 
δολιχὰν 1 
δολιχῷ 1 
δολόεσσα 1 
δονέουσι 1 
δονεῖ 1 
δοντα 1 
δορᾶς 1 
δουλοσύναν 1 
δράκων 1 
δρόμον 1 
δρόμῳ 1 
δρός 1 
δρῶν 1 
δυρομέναις 1 
δυσμενέων 2 
δυσμενὴς 1 
δυσπαίπαλα 1 
δυστάνοιο 1 
δυστάνων 1 
δυᾶν 1 
δων 1 
δόλιος 1 
δόλος 1 
δόμοι 1 
δόμοις 1 
δόμον 3 
δόμους 1 
δόνακός 1 
δόξαν 3 
δόξας 1 
δόξων 1 
δόξᾳ 1 
δόρυ 2 
δόσαν 1 
δόσιν 1 
δύ 1 
δύναμίν 1 
δύνασιν 1 
δύνατ 1 
δύο 3 
δύσλοφον 1 
δύσμορος 1 
δύᾳ 1 
δώμασι 1 
δώματα 1 
δἰ 1 
δὲ 60 
δὴ 5 
δὶς 3 
δᾶνι 1 
δῆριν 1 
δῦναι 1 
δῶκε 1 
δῶρ 1 
δῶρα 3 
είλετο 1 
ελον 1 
ελπτον 1 
εν 1 
ενυφαι 1 
επινιξιανς 1 
ερ 1 
εσσιν 1 
εύσων 1 
εἰ 7 
εἰδώς 1 
εἰδὼς 1 
εἰλαπίνας 1 
εἰπεῖν 1 
εἰρήνᾳ 2 
εἰς 1 
εἰσάνταν 1 
εἰσὶ 1 
εἱμάρθαι 1 
εἴ 4 
εἴδω 1 
εἴη 1 
εἴκοσι 1 
εἴπερ 2 
εἴσεαι 1 
εἴτ 2 
εἵλκε 1 
εἵνεκεν 1 
εἶδέ 1 
εἶδε 1 
εἶμ 1 
εἶμεν 1 
εἶπέν 2 
εἶπε 3 
εἶπεν 1 
εἶρέν 2 
εἷλεν 1 
εὐ 6 
εὐάνδρους 1 
εὐαίνετε 1 
εὐβού 1 
εὐβούλου 1 
εὐδαίδαλον 1 
εὐδαίμων 1 
εὐδαιμονίας 1 
εὐδόξων 1 
εὐεγχής 1 
εὐειδέος 1 
εὐεργεσιᾶν 1 
εὐθαλέα 1 
εὐθαλὲς 1 
εὐθύδικον 1 
εὐθὺς 1 
εὐκλέα 1 
εὐκλέϊξας 1 
εὐκλείας 1 
εὐκλείου 1 
εὐκτιμέναν 2 
εὐμαρέως 1 
εὐμαρεῖν 1 
εὐναεῖ 1 
εὐναῆ 1 
εὐναῖς 2 
εὐπέπλοισι 1 
εὐπλοκάμοις 1 
εὐπλόκαμος 1 
εὐποίητον 1 
εὐπύμνοις 1 
εὐπύργους 1 
εὐρείαις 1 
εὐρείας 1 
εὐρυάνακτος 1 
εὐρυβία 1 
εὐρυβίαν 1 
εὐρυβίας 1 
εὐρυδίναν 2 
εὐρυνεφεῖ 1 
εὐρυχόρῳ 1 
εὐρύχορόν 1 
εὐσέβειαν 1 
εὐσεβέων 1 
εὐφεγγὴς 1 
εὐφροσύνα 2 
εὐφροσύναι 1 
εὐχάς 1 
εὐχομένου 1 
εὐχὰν 1 
εὐχᾶς 1 
εὐώδεα 1 
εὑ 1 
εὔβουλος 1 
εὔδοξον 1 
εὔδοξος 1 
εὔθροον 1 
εὔθυνε 1 
εὔμοιρε 1 
εὔπεπλοί 1 
εὔπεπλον 1 
εὔτυκος 1 
εὔυδρον 1 
εὔφραινε 1 
εὔχοντο 1 
εὖ 11 
εὖντα 1 
εὖτ 1 
εὖτε 2 
εῦρυσθενέος 1 
ζαθέαν 1 
ζαθέας 2 
ζαθέοις 1 
ζει 1 
ζεφύρου 1 
ζεύξασ 1 
ζων 1 
ζωὰν 1 
ζωᾶς 1 
ζώειν 1 
ζώνων 1 
ζώῃ 1 
θ 8 
θάλασσαν 1 
θάλειαν 1 
θάλλουσ 1 
θάλλουσιν 1 
θάμβησεν 1 
θάνατόν 1 
θάνῃ 2 
θάπτομεν 1 
θάρσος 1 
θέλει 1 
θέλων 1 
θέλῃ 1 
θέμεν 1 
θέμις 1 
θέωσιν 1 
θίγεν 1 
θαητὸν 2 
θαλάσσας 1 
θαλίαις 1 
θαλίας 1 
θαλεῦντας 1 
θαμὰ 1 
θανάτοιο 1 
θανάτου 1 
θανεῖν 1 
θαρσεῖ 1 
θατήρων 1 
θαυμασθεὶς 1 
θαυμαστὸν 1 
θαυμαστὸς 1 
θαῦμα 1 
θείμαν 1 
θείᾳ 1 
θελήσει 1 
θελημὸν 1 
θελξιεπεῖ 1 
θελξιμβρότου 1 
θελοι 1 
θεοδμάτους 1 
θεοδότους 1 
θεοτίματον 1 
θεοφιλὲς 1 
θεοφιλῆ 1 
θεοὶ 1 
θεοὺς 1 
θεοῖς 2 
θεοῖσιν 2 
θεράπων 1 
θερμὰν 1 
θερσιεπὴς 1 
θεσπεσίῳ 1 
θευπροπίαν 1 
θεόδματοι 1 
θεόδματον 2 
θεόν 2 
θεόπομπον 1 
θεός 1 
θεότιμον 1 
θεὰ 1 
θεὸς 4 
θεᾶς 2 
θεῖος 1 
θεῶν 10 
θηροσκόπος 1 
θνα 1 
θνατοῖς 3 
θνατοῖσι 3 
θνατοῖσιν 1 
θνατὸν 1 
θνατὸς 1 
θνατῶν 4 
θνᾴσκοντες 1 
θοάς 1 
θοοὺς 1 
θοὰν 1 
θοῶς 2 
θράσει 1 
θρέψεν 2 
θρασυκάρδιον 1 
θρασυκάρδιος 1 
θρασυμέμνονος 1 
θρασυμηδέα 1 
θρασύν 1 
θρασύχειρος 1 
θρονοί 1 
θρόησε 1 
θρώποις 1 
θρῴσκουσ 1 
θυγάτηρ 2 
θυγάτρων 2 
θυγατράσι 1 
θυμάρμενον 1 
θυμία 1 
θυμόν 3 
θυμὸν 4 
θυμὸς 1 
θυσίαισι 1 
θόρεν 1 
θύγατερ 2 
θύγατρα 1 
θύγατρες 2 
θύεν 1 
θύσω 1 
θώρακα 1 
θῆκας 1 
θῆκεν 1 
θῖνα 1 
ι 1 
ιμιω 1 
ιτοσαιμα 1 
κ 3 
κάλ 1 
κάλλιστ 1 
κάλλιστον 3 
κάλυμμα 2 
κάμοι 1 
κάμον 1 
κάμψεν 1 
κάπρον 1 
κάρτος 1 
κάρυκες 1 
κάτε 1 
κάτεχον 1 
κέαρ 6 
κέκλη 1 
κέλευθον 3 
κέλευθος 2 
κέλευσέ 1 
κέλευσε 1 
κέλευσεν 1 
κέλομαι 1 
κέρδεσσι 1 
κίκλῃσκε 1 
κίον 1 
κα 1 
καί 5 
καίρια 1 
καδέων 1 
καθ 1 
καιρὸς 1 
κακομάχανοι 1 
κακόποτμος 1 
κακόφρων 1 
κακῷ 1 
καλεῖ 1 
καλλίζωνος 1 
καλλίχορον 1 
καλλικέραν 1 
καλλιπάρᾳον 1 
καλλιρόαν 2 
καλλιχόρῳ 1 
καλυκοστεφάνου 1 
καλυκοστεφάνους 1 
καλυπτόμενον 1 
καλύψῃ 1 
καλὸν 2 
καλῶν 4 
καλῶς 1 
καναχάν 1 
καναχὰ 1 
καρδίαν 1 
καρτερόθυμος 1 
καρτερόχειρ 1 
καρτερὰν 1 
καρτερᾷ 1 
καρχαρόδοντα 1 
καρύξοντι 1 
κασιγνήτας 1 
κασιγνητοῖς 1 
κατ 5 
κατέκτανεν 1 
κατέκτανον 1 
κατένασσε 2 
κατένευσε 1 
κατέπε 1 
κατέχουσι 1 
κατέχρανεν 1 
κατορθωθεῖσα 1 
κατὰ 2 
καὶ 73 
καῖέ 1 
καῦσαι 1 
κείνα 1 
κείνων 1 
κείνῳ 1 
κεδνὰ 1 
κεδνᾷ 1 
κεδνῶν 1 
κελάδησαν 1 
κελάδοντος 1 
κελαδῆσαι 1 
κελεύθου 2 
κεν 1 
κεραυνεγχές 1 
κερδέων 1 
κεφαλὰν 1 
κεφαλᾷ 1 
κεύ 1 
κεῖθεν 1 
κεῖθι 1 
κεῖνο 1 
κεῖνον 1 
κεῖται 2 
κηὔτυκτον 1 
κιχήσας 1 
κιχεῖν 2 
κλάδον 1 
κλέομεν 1 
κλέος 4 
κλαγεν 1 
κλείᾳ 1 
κλεεννὰν 1 
κλεεννὸς 1 
κλεεννῷ 1 
κλει 1 
κλεινά 1 
κλεινοὶ 1 
κλεινοῖς 1 
κλεινὰν 1 
κλεινὸν 1 
κλεινᾷ 1 
κλισίῃσιν 1 
κλονέων 1 
κλυτοφόρμιγγες 1 
κλυτότο 1 
κλυτὰν 1 
κλυτὰς 1 
κλυτὸν 1 
κλυτᾶς 1 
κλύε 1 
κλύον 1 
κλύῃ 1 
κνίσεν 1 
κοινώσας 1 
κομπάσομαι 1 
κοντα 1 
κορυφαὶ 1 
κορώνας 1 
κοσμῆσαι 1 
κους 1 
κουφόταται 1 
κούρα 4 
κούραις 1 
κούραν 2 
κούρας 1 
κούρους 1 
κοῦραι 3 
κοῦφα 1 
κράτος 1 
κρέουσαν 1 
κρίνει 1 
κρίνειν 1 
κρίνεις 1 
κρίσιν 1 
κραίνων 1 
κραδίαν 2 
κρατή 1 
κρατί 1 
κραταιοῦ 1 
κραταιόν 1 
κρατερὰν 1 
κρατερὸν 1 
κρατερᾶς 1 
κρατερᾷ 1 
κρατεῦ 1 
κρατὸς 1 
κρινεῖ 1 
κριτοὶ 1 
κρυ 1 
κρυφθεῖσ 1 
κρόταφον 1 
κρύπτειν 1 
κτίζειν 1 
κτανεῖν 1 
κυάνεον 1 
κυανανθέϊ 1 
κυανοπλοκάμου 2 
κυανοπλόκαμοι 1 
κυανώπιδας 1 
κυβερνήταν 1 
κυβερνήτας 1 
κυβερνᾶ 1 
κυβερνᾷ 1 
κυβερνᾷς 1 
κυδροτέρᾳ 1 
κυνέαν 1 
κυρῆσαι 1 
κόλπωσαν 1 
κόμαισί 1 
κόμαν 1 
κόνις 1 
κόρα 3 
κόραι 2 
κόραν 3 
κόρας 1 
κόρᾳ 1 
κόσμον 2 
κύ 1 
κύκλον 1 
κύκνῳ 1 
κύματα 1 
κύν 1 
κώμοις 1 
κώμων 1 
κἀγατὸν 1 
κἀμὲ 1 
κᾶρυξ 1 
κῦδος 3 
κῶμοί 1 
λ 1 
λά 1 
λάμ 1 
λάμπε 1 
λάμπει 2 
λάνεσσιν 1 
λάρνακος 1 
λάχε 2 
λέγει 3 
λέγειν 2 
λέγουσιν 1 
λέλογχεν 1 
λέοντα 1 
λέοντι 1 
λέοντος 1 
λέχει 2 
λέων 1 
λίπεν 1 
λίπον 1 
λίσσοντο 1 
λα 1 
λαΐδος 1 
λαγχάνειν 1 
λαθεῖν 1 
λαιψηρῶν 1 
λαμπρὸν 1 
λαμπόμενον 1 
λαντον 1 
λαοφόνον 1 
λαούς 1 
λαχόντας 1 
λαχὼν 2 
λαὸς 1 
λαῶν 3 
λαῷ 1 
λε 1 
λεί 1 
λείπεται 2 
λειρίων 1 
λειω 1 
λελογχὼς 1 
λεπτόπρυμνον 1 
λεπτότριχα 1 
λευκωλένου 1 
λευκώλενε 1 
λευκώλενον 1 
λευκώλενος 2 
λευκᾶν 1 
λεῖπον 1 
λιγυκλαγγεῖς 1 
λιγυκλαγγῆ 1 
λιγύφθογγοι 1 
λιγύφθογγον 1 
λινοστόλων 1 
λιπαρο 1 
λιπαρὰ 1 
λιπαρὰν 2 
λιπαρὸν 1 
λιπαρᾶς 1 
λιπαρῶν 1 
λιπεῖν 1 
λιποῦσα 1 
λιποῦσαι 1 
λιπόντες 4 
λιπών 1 
λισσόμενος 1 
λιστον 1 
λιστος 1 
λον 1 
λυγραῖς 1 
λυμπιοδρόμους 1 
λων 2 
λόγος 1 
λόγων 1 
λύσσας 1 
λῃσταὶ 1 
λῆξεν 2 
μ 1 
μάν 2 
μάρναντ 1 
μάτηρ 1 
μάτρωας 1 
μάχαις 2 
μάχαν 1 
μάχας 3 
μέγ 1 
μέγαν 2 
μέγαρόν 1 
μέγιστα 1 
μέγιστον 2 
μέλ 1 
μέλαινα 1 
μέλαν 1 
μέλει 1 
μέλισσαν 1 
μέλλει 1 
μέλλον 3 
μέλλοντος 1 
μέλος 1 
μέλπετ 1 
μέλπουσι 1 
μέν 2 
μένος 1 
μέριμνα 3 
μέριμναι 2 
μέρος 1 
μέσαις 1 
μέσῳ 1 
μή 2 
μήλων 2 
μήσεται 1 
μία 1 
μίμνειν 1 
μίμνοντ 1 
μίτραισιν 1 
μαίνοιτ 1 
μαίνοντα 1 
μακάρων 1 
μακρὰν 1 
μανιᾶν 1 
μανῦον 1 
μαρμαρυγαῖς 1 
μαρνάμεθ 1 
μασιν 1 
ματέρ 1 
ματαία 1 
ματεύει 1 
ματρὶ 1 
με 3 
μείρει 1 
μείων 1 
μεαλμει 1 
μεγάθυμος 1 
μεγάλαισιν 1 
μεγάλαν 2 
μεγάλας 1 
μεγάλου 1 
μεγάλων 2 
μεγάροις 2 
μεγάρων 1 
μεγίσταν 2 
μεγίστου 3 
μεγαίνητε 1 
μεγαινήτους 1 
μεγαλοκλέας 1 
μεγαλοσθενὲς 1 
μεγαλοῦχον 1 
μεγαλώνυμον 1 
μεγασθενὴς 1 
μεγιστοάνασσα 1 
μεγιστοπάτωρ 1 
μεδέων 1 
μει 1 
μειγνυτ 1 
μειλιχίοις 1 
μειχθεῖσ 1 
μελάθρων 1 
μελέταν 1 
μελέων 1 
μελίφρονος 1 
μελαγκευθὲς 1 
μελαμ 1 
μελαμφύλλου 1 
μελιγλώσσου 1 
μεμνᾶσθαι 1 
μενέκτυπον 1 
μενεπτολέμοις 1 
μενεπτολέμου 1 
μενεπτόλεμος 1 
μεριμνᾶν 1 
μεσονύκτιος 1 
μετ 2 
μετέπρεπεν 1 
μηδ 1 
μηλοβότους 1 
μηλοδαΐκταν 1 
μηλοθύταν 1 
μηλοτρόφον 1 
μηλοτρόφου 1 
μηνὶ 1 
μηνῶν 1 
μησάμενον 1 
μηστᾷ 1 
μιγεῖσα 1 
μιν 1 
μινύθει 2 
μινύνθη 1 
μοι 1 
μολοῦσα 1 
μολών 1 
μολὼν 1 
μουνοπάλαν 1 
μοῖρ 2 
μοῖράν 1 
μοῖρα 3 
μοῖραν 1 
μοῦνον 4 
μυρία 3 
μυρίαι 2 
μυρίας 1 
μυρίων 1 
μυρομένοις 1 
μυχοῖς 1 
μόλ 1 
μόλεν 1 
μόλοι 1 
μόνους 1 
μύθοισί 1 
μὰν 1 
μὲν 17 
μὴ 6 
μᾶνιν 1 
μῆλα 1 
μῆνας 1 
μῆτιν 3 
μῦθον 1 
μῶμος 1 
ν 11 
νάπαις 1 
νάσοιό 1 
νάσου 3 
νάσῳ 1 
νέας 1 
νέμονται 1 
νέοι 2 
νέον 2 
νέος 1 
νέφος 2 
νέων 3 
νίκαις 1 
νίκαν 5 
νίκας 5 
να 2 
ναήσατ 1 
ναίειν 1 
ναίεις 1 
ναιέται 1 
ναν 1 
ναοῦ 1 
νας 2 
νασιώταν 1 
νασιῶτιν 1 
ναυβάται 1 
ναυβάτας 1 
ναυσὶ 2 
ναόν 1 
ναῖον 2 
ναῦς 1 
νείμας 1 
νείμῃς 1 
νεανίαι 1 
νεβρὸς 1 
νει 1 
νεοκτίτῳ 1 
νευρὰν 1 
νεόκροτον 1 
νεόπλοκον 1 
νεῖκος 1 
νικά 1 
νικάσαντα 1 
νικάσας 1 
νικοκραδέμνοιο 1 
νικᾶν 1 
νικῶν 1 
νιν 23 
νιοι 1 
νιψάμενος 1 
νου 1 
ντυχεῖν 1 
νυκτὸς 4 
νυμον 1 
νυν 1 
νωμᾶ 1 
νωνται 1 
νόημα 2 
νόον 1 
νόσφιν 1 
νόσων 1 
νότου 1 
νόῳ 2 
νύκτας 1 
νύμφα 1 
νὸς 1 
νᾶ 1 
νᾶα 2 
νᾶας 1 
νᾶντα 1 
νᾶσον 4 
νῆϊν 1 
νῦν 12 
ξένος 1 
ξίφος 1 
ξανθαὶ 1 
ξανθοδερκὴς 1 
ξανθότριχα 1 
ξανθὰν 3 
ξανθᾶς 2 
ξανθᾷ 1 
ξεί 1 
ξείνοισί 1 
ξείνων 1 
ξεινου 1 
ξενίαν 1 
ξεστοὺς 1 
ξιφόρμιγγος 1 
ξοντ 1 
ξος 1 
ξουθαῖσι 1 
ξυνόν 1 
ξυνὸν 1 
ξύλινον 1 
ο 2 
οδε 19 
ομοι 1 
ον 1 
οντες 1 
ορ 1 
ου 3 
ους 3 
οἰκείων 1 
οἰκεῦσι 1 
οἰκτίροντα 1 
οἰστροπλὰξ 1 
οἱ 5 
οἳ 2 
οἴ 1 
οἵ 2 
οἵαισιν 1 
οἵαν 1 
οἶδα 1 
οἶδε 1 
οἶδεν 1 
οἷ 1 
οἷά 1 
οἷον 1 
οὐ 15 
οὐδ 1 
οὐδέν 1 
οὐδὲ 1 
οὐδὲν 2 
οὐκ 7 
οὐκέτι 2 
οὐρία 1 
οὐρανοῦ 1 
οὓς 2 
οὔ 3 
οὔλαις 1 
οὔλιον 1 
οὔπω 1 
οὔροισιν 1 
οὔτ 2 
οὔτε 2 
οὔτις 2 
οὔτοι 1 
οὖ 1 
οὖν 2 
οῖ 1 
πά 1 
πάκτων 1 
πάλας 2 
πάλιν 2 
πάμπαν 1 
πάν 1 
πάντ 2 
πάντα 2 
πάντεσσι 2 
πάντεσσιν 1 
πάντοθεν 1 
πάντων 1 
πάντᾳ 1 
πάρα 1 
πάρεστίν 1 
πάρεστι 1 
πάρεστιν 1 
πάροιθε 1 
πάροιθεν 1 
πάρος 1 
πάρφρονος 1 
πάσι 1 
πάτερ 1 
πάτραν 1 
πέδον 1 
πέλαγος 2 
πέλασσεν 1 
πέλονται 1 
πέμ 1 
πέμπει 1 
πέμπειν 1 
πέμπεν 1 
πέμποι 1 
πέμψαι 1 
πέμψει 1 
πέντε 1 
πέρι 1 
πέρσαν 1 
πέταλον 1 
πέτασε 1 
πέτοντο 1 
πέφαται 1 
πέφν 1 
πίσυνος 2 
πίτνον 1 
πίτνουςιν 1 
παίδεσσί 1 
παγκρατίου 1 
παγκρατὴς 2 
παγξένῳ 1 
παγξείνου 1 
παιάνιξαν 1 
παιδὶ 2 
παιηόνων 1 
παλίντροπον 1 
παλαίστραν 1 
παλαιοῦ 1 
παμμαχιᾶν 1 
πανδαμάτωρ 1 
πανδερκέα 1 
πανελλάνων 1 
πανθαλέων 1 
πανθαλὴς 1 
παννίκοιο 1 
παντί 1 
παντοίαισι 1 
παντοδαπῶν 1 
παντὶ 1 
παντᾷ 2 
παρ 7 
παρέδρου 1 
παρέντα 1 
παρέχων 1 
παραπλῆγι 1 
παρατρέψαι 1 
παραὶ 1 
παρηΐδων 1 
παρθένοι 3 
παρθένῳ 1 
παρθενίᾳ 1 
παρθενικᾶς 1 
παρισταμένα 1 
παρὰ 11 
πασιφανὴς 1 
πασσυδίᾳ 1 
πασᾶν 1 
πατέρα 1 
πατρίων 1 
πατρὸς 4 
πατρῴαν 1 
πατὴρ 5 
παυροτέρων 1 
παύροις 2 
παύσασθαι 1 
παύσει 1 
παῖ 1 
παῖδ 4 
παῖδές 1 
παῖδα 4 
παῖδας 2 
παῖδες 2 
παῖς 1 
παῦλαν 1 
παῦσαι 1 
παῦσεν 3 
πε 1 
πείθομαι 1 
πεδίον 2 
πεδίῳ 2 
πεδοιχνεῖν 1 
πει 2 
πεισίμβροτον 1 
πελάσσας 1 
πενίας 1 
πενίᾳ 1 
πεντάθλου 1 
πεντήκοντ 1 
πεντήκοντα 2 
πενταέθλοισιν 1 
πεπρωμέναν 2 
περικλειτοὶ 1 
περικλειτοῖς 1 
περικλειτοῖσιν 1 
περικλειτῶν 1 
περὶ 4 
πεσεῖν 1 
πεσόντα 1 
πεῖθ 1 
πιαίνεται 1 
πιθοῦσα 1 
πινυτᾶς 1 
πιτυώδεϊ 1 
πιφαύσκοι 1 
πιφαύσκω 1 
πλάξιππος 1 
πλαγκτῷ 1 
πλαθεῖσα 2 
πλείονα 1 
πλείσταρχον 1 
πλεῦ 1 
πλεῦνας 1 
πλημύρων 1 
πλοισι 1 
πλούτου 1 
πλούτῳ 1 
πλοῦ 1 
πλοῦτον 2 
πλόκοις 1 
πλόκον 1 
πλᾶξεν 1 
πνέουσ 1 
πνέων 2 
πνείουσαι 1 
πνοι 1 
πνοᾷ 1 
ποίᾳ 1 
ποδάνεμον 1 
ποδαρκέ 1 
ποδῶν 2 
ποικίλαις 1 
ποικίλον 1 
ποιμένων 1 
πολέες 1 
πολέμαρχε 1 
πολέμοιο 1 
πολέμου 1 
πολέμῳ 1 
πολέων 1 
πολεμαίγιδος 1 
πολεμηΐαν 1 
πολεμηΐοις 1 
πολιὸν 1 
πολλάν 1 
πολλαί 1 
πολλοῖς 2 
πολλῶν 1 
πολυδάκρυον 1 
πολυζήλωτε 1 
πολυζήλωτον 2 
πολυζήλωτος 1 
πολυζήλῳ 1 
πολυηράτοις 1 
πολυκρατές 1 
πολυλάϊον 1 
πολυπλάγκταν 1 
πολυφάτων 1 
πολυχρύσῳ 1 
πολύδακρυν 1 
πολύκρημνον 1 
πολύκριθον 1 
πολύλ 1 
πολύπλαγκτοι 1 
πολύπυργον 1 
πολύστονον 1 
πολύφαντον 1 
πολὺ 1 
πον 1 
ποντίῳ 1 
πορτιτρόφον 1 
πορφυροδίναν 1 
πορφυροζώνοιο 1 
πορφύραν 1 
πορφύρεον 1 
ποσσίν 2 
ποσσὶ 1 
ποσὶν 1 
ποτ 4 
ποτέ 3 
ποταινίαν 1 
ποταμοῦ 2 
ποταμῶν 1 
ποτε 2 
ποτὶ 2 
που 2 
ποῦ 2 
πράξαντι 1 
πράσσοι 1 
πρέπει 1 
πρίν 1 
πρεσβύτατον 1 
προ 1 
προΐει 1 
προδόμοις 1 
προλείπων 1 
προπάροιθε 1 
προπάροιθεν 1 
προπέμπων 1 
προσέφα 2 
προσήνεπεν 1 
προσεῖπεν 1 
προσθέντα 1 
προσιδεῖν 1 
προσφώνει 1 
προτέρων 1 
προφάνη 1 
προφάτας 1 
προφέρειν 1 
προφανὴς 1 
προφᾶται 1 
προχοαῖςι 1 
πρόκειται 1 
πρόξενον 1 
πρόπεμπ 1 
πρόπολος 1 
πρόσθε 2 
πρόσπολος 1 
πρότερον 1 
πρύμνᾳ 1 
πρύτανιν 2 
πρώθηβον 1 
πρώτιστον 1 
πρώτοις 1 
πρὶν 2 
πρὸ 1 
πρὸς 6 
πρᾶξις 1 
πρῶνας 1 
πρῶτον 1 
πρῶτος 1 
πτάσσοντι 1 
πτας 1 
πτερύγεσσι 1 
πτύξας 1 
πτᾶσσον 1 
πυθμένες 1 
πυκιν 1 
πυργωθέντα 1 
πυριέθειραν 1 
πυρσοχαίτου 1 
πυρσὸν 1 
πυρός 1 
πυρὰν 1 
πυρὶ 2 
πυρὸς 1 
πω 1 
πόδεσσι 2 
πόθεν 1 
πόλει 1 
πόλιν 16 
πόνον 1 
πόντιόν 1 
πόντον 1 
πόντονδε 1 
πόντος 1 
πόντου 1 
πόντῳ 1 
πόρον 1 
πόρῳ 1 
πότερα 1 
πότμον 1 
πότνια 1 
πύθετ 1 
πύλαι 1 
πύματον 1 
πύξ 1 
πύργων 1 
πὰρ 1 
πὸ 1 
πᾶ 1 
πᾶν 2 
πᾶξαι 1 
πᾶς 1 
πᾶσαν 1 
πᾶσιν 1 
πᾷ 1 
πῆμα 1 
πῶλον 1 
πῶμα 1 
ρέος 1 
ρήσει 1 
ρίαν 1 
ρίσας 1 
ρακοιτις 1 
ραν 2 
ρεῖαν 1 
ρον 1 
ρονες 1 
ρύβρομον 1 
ς 2 
ςθένει 1 
ςώματι 1 
σ 1 
σάλπιγξ 1 
σάμαινεν 1 
σάπεται 1 
σέθεν 1 
σέλας 1 
σέο 1 
σί 1 
σίν 1 
σαίνει 1 
σαίνουσ 1 
σαγόραι 1 
σακεσφόρον 1 
σαν 1 
σαντί 1 
σας 2 
σαφῆ 1 
σαόφρων 1 
σβέννυεν 1 
σε 3 
σείων 1 
σεισίχθονι 1 
σεισίχθονος 1 
σελάνα 1 
σεμνάν 1 
σεμνοδότειρα 1 
σεμνοῦ 1 
σεμνὰ 1 
σεμνᾶς 1 
σεύοντ 1 
σεύοντο 1 
σθένει 1 
σθένος 2 
σιν 1 
σιω 1 
σκοπεῖς 1 
σκότῳ 1 
σκᾶπτρον 1 
σμερδαλέαν 1 
σον 1 
σοφός 1 
σοφὸν 1 
σοφὸς 1 
σοὶ 3 
στάδιον 2 
στέρνοις 1 
στέρνοισι 1 
στέρομαι 1 
στέφανοι 1 
στήθεσσι 1 
στίλβειν 1 
σταδίου 1 
σταθέντων 1 
σταθεὶς 2 
στασάμεθ 1 
στείχει 1 
στείχειν 2 
στείχων 1 
στεφάνοις 2 
στεφάνοισι 2 
στεφάνοισιν 2 
στεφάνων 2 
στεφάνῳ 1 
στεφανοφόρων 1 
στεφανωσάμεναι 1 
στεφανωσάμενον 1 
στεφανώσατο 1 
στηθέων 1 
στολὰν 1 
στρατα 1 
στραταγέ 1 
στραταγέταν 1 
στρατιὰν 1 
στρατῷ 1 
στρωφᾶται 1 
στυγερὰν 1 
στυγερῶν 1 
στόρεσεν 1 
στᾶθί 1 
στᾶσον 1 
συμβολοῖ 1 
συμφορὰ 1 
συνετὰ 1 
συνεχέως 1 
σφάζε 1 
σφέτερον 1 
σφετέρας 1 
σφῦραν 1 
σχέτλιον 1 
σόει 1 
σύμφωνα 1 
σύν 1 
σύνοικον 1 
σώματα 1 
σώματος 1 
σὰν 1 
σὲ 3 
σὸν 2 
σὺ 8 
σὺν 30 
σᾶμ 1 
σᾶμα 1 
σᾶς 1 
σῦν 1 
σῦς 1 
σῶμα 1 
σῶν 1 
τ 55 
τά 1 
τάδε 3 
τάλαιν 1 
τάλαντον 1 
τάμνε 1 
τάμνων 1 
τάν 3 
τάνδε 1 
τάφεν 1 
τάφον 1 
τάχα 1 
τέ 8 
τέγξαι 1 
τέθαλεν 1 
τέκ 1 
τέκε 1 
τέκεν 4 
τέκνα 1 
τέκος 2 
τέλεσςας 1 
τέλος 2 
τέμενος 3 
τέοιτε 1 
τέρας 2 
τέρψις 1 
τέτρατον 1 
τέχναις 2 
τί 4 
τίει 1 
τίθησι 1 
τίκτει 1 
τίκτεν 1 
τίμασεν 1 
τίνα 2 
τίς 5 
τα 2 
ταί 1 
ταΰσιον 1 
ται 3 
ταινίαι 1 
ταλαπενθέα 1 
ταλαπενθέος 1 
τανίφυλλον 1 
τανισφύροις 1 
τανισφύρου 1 
ταρφέως 1 
ταχεί 1 
ταχεῖαν 1 
ταχυτᾶτά 1 
ταχύν 1 
ταύρους 1 
ταύτας 1 
ταὶ 2 
ταῖς 1 
ταῖσιν 2 
ταῦτ 1 
ταῦτα 1 
τε 76 
τείχεα 1 
τεθμίου 1 
τελέους 1 
τελειοῦσαι 1 
τελευτάς 1 
τελευταίας 1 
τελευταθεῖσα 1 
τελεῖ 1 
τελεῖν 1 
τελεῖς 1 
τελεῖται 2 
τεμένει 1 
τερπόμενος 1 
τερψιεπεῖς 1 
τερψιμβρότων 1 
τετραέλικτον 1 
τεύ 1 
τεύξεται 1 
τεύχει 1 
τεύχεσι 1 
τεὰν 1 
τεὸν 1 
τεᾶν 1 
τεῖχος 1 
τεῦχον 1 
τηλαυγέϊ 1 
τι 11 
τιμὰν 5 
τιμᾶν 1 
τιμᾷ 2 
τιμῶν 1 
τιμῶσι 1 
τιν 2 
τινα 2 
τινι 1 
τινὰ 2 
τις 12 
τιταίνει 1 
τιτύσκων 1 
τλάμων 1 
τοι 7 
τοιοῦτον 1 
τοιόνδε 1 
τοιῷδ 1 
τον 1 
τοξόκλυτος 1 
τος 2 
τούτων 1 
τούτῳ 1 
τοὶ 1 
τοὺς 1 
τοῖ 1 
τοῖος 1 
τοῖς 1 
τοῖσιν 3 
τοῦ 2 
τοῦτο 1 
τοῦτον 1 
τρέσσαν 1 
τρέφει 2 
τρίτον 1 
τραχεῖαν 1 
τραχὺν 1 
τριάκοντ 1 
τριέτει 1 
τριπόδων 1 
τρισευδαίμων 1 
τρισκαίδεκα 1 
τριτάτᾳ 1 
τροχοειδέα 1 
τυφλὰ 1 
τυχόντες 1 
τυχὸν 1 
τυχὼν 2 
των 1 
τό 2 
τόθεν 1 
τόθι 3 
τόν 2 
τόνδε 2 
τόξον 1 
τόσ 2 
τόσα 2 
τότ 2 
τότε 4 
τύχα 1 
τύχαις 1 
τύχαν 1 
τύχον 1 
τύχᾳ 2 
τώνυμος 1 
τὰ 5 
τὰν 5 
τὰς 1 
τὶν 1 
τὸ 7 
τὸν 13 
τὼς 1 
τᾶν 1 
τᾶς 1 
τᾷ 3 
τᾷδε 2 
τῶ 1 
τῶν 8 
τῷ 4 
υἱ 1 
υἱέ 1 
υἱόν 3 
υἱός 1 
υἱὲ 3 
υἱὸν 2 
υἱὸς 3 
υἷας 1 
υἷι 1 
φάη 1 
φάλαγγας 1 
φάμεν 1 
φάνη 1 
φάος 3 
φάρε 1 
φάρεϊ 1 
φάσγανον 2 
φάσκον 1 
φάσω 2 
φάτις 1 
φάτο 1 
φέγγος 2 
φέρει 2 
φέρεται 1 
φέριστον 1 
φέρον 1 
φέροντες 1 
φέρουσ 1 
φέρουσα 1 
φέρτατον 3 
φέρτατος 1 
φέρτερον 1 
φέρων 2 
φήμαν 1 
φίλα 1 
φίλαν 1 
φίλας 1 
φίλιππον 1 
φίλον 3 
φίλῳ 1 
φαίνω 1 
φαίνων 1 
φαεσιμβρότῳ 1 
φαιδίμοισι 1 
φακες 1 
φαμι 1 
φαμὶ 1 
φαρέτρας 1 
φαρέϊ 1 
φασὶν 1 
φαῖνε 1 
φεγγέας 1 
φελέα 1 
φερεκυδέα 1 
φερεκυδέϊ 1 
φερεστέφανοι 1 
φερτάταν 1 
φερτάτου 2 
φεύ 1 
φεῦ 1 
φεῦγε 1 
φεῦγον 3 
φεῦγόν 1 
φθέγγευ 1 
φθέγξατ 1 
φθιμένων 1 
φθόνον 1 
φθόνος 2 
φθόνῳ 1 
φθόρον 1 
φιλāλάκατος 1 
φιλά 1 
φιλάνορι 1 
φιλαγλάους 1 
φιλεῖ 2 
φιλοξείνου 1 
φιλοξείνῳ 1 
φιλοξενίας 1 
φιλοστεφάνῳ 1 
φιτρὸν 1 
φλόγα 2 
φνεν 1 
φοίνισσαν 1 
φοι 2 
φοιβὰν 1 
φοινίξειν 1 
φοινίσσεται 1 
φοινικάσπιδες 1 
φοινικοκραδέμνοιςι 1 
φοινικονώτων 1 
φοινικοστερόπα 1 
φοινικότριχας 1 
φρένα 3 
φρένας 4 
φρένεσσιν 1 
φραδαῖσι 1 
φρασίν 1 
φρενοάραις 1 
φρενῶν 1 
φρονέοντι 1 
φροντίσι 1 
φυγὼν 1 
φυλάσσει 1 
φυλάσσεν 1 
φυλάσσοι 1 
φυλάσσων 1 
φυὰν 1 
φωνὰν 1 
φωτός 3 
φωτὸς 1 
φόβον 1 
φόβῳ 1 
φόνου 1 
φόνων 1 
φόρμιγγος 1 
φύλαξ 1 
φύλλ 1 
φύτευσαν 1 
φύτευσε 1 
φύτευσεν 2 
φώνησεν 1 
φώτων 1 
φῦλα 1 
φῦναι 1 
φῶ 1 
φῶτε 1 
χάει 1 
χάριν 6 
χάρις 1 
χάρμα 1 
χέον 1 
χέρα 1 
χέρας 3 
χέρεσσ 1 
χέρσον 1 
χέων 1 
χαίταις 1 
χαίταν 2 
χαλεπὸν 1 
χαλκάσπιδες 1 
χαλκεοκτύπου 1 
χαλκεομίτραν 1 
χαλκεοστέρνου 1 
χαλκεόκρανον 1 
χαλκο 1 
χαλκοθωράκων 1 
χαλκοκώδων 1 
χαλκοτειχέος 1 
χαλκόκτυπος 1 
χαλκὸς 1 
χαριτώ 1 
χε 1 
χει 1 
χειμῶνος 1 
χειρός 1 
χειρὸς 3 
χειρῶν 5 
χερσὶν 1 
χες 1 
χεσπάλου 1 
χεῖμα 1 
χεῖρα 2 
χεῖρας 3 
χθέντος 1 
χθονί 1 
χθονός 1 
χθονὶ 1 
χθονὸς 2 
χθόνα 3 
χιτῶν 1 
χλαμύδ 1 
χλωραύχενα 1 
χματὰν 1 
χοι 1 
χοις 1 
χολωσαμένα 1 
χολώσατ 1 
χοροί 1 
χοροὶ 1 
χοροὺς 1 
χοροῖσι 1 
χορῶν 1 
χορῷ 1 
χοῖσαν 1 
χρέος 1 
χρή 1 
χραῖνόν 1 
χρεῖός 1 
χρηστόν 1 
χρυεῳ 1 
χρυσάμπυκος 1 
χρυσάορος 1 
χρυσάρματος 1 
χρυσάσπιδος 1 
χρυσέα 2 
χρυσέαν 4 
χρυσέας 2 
χρυσαλάκατοι 1 
χρυσαλάκατος 1 
χρυσεοσκάπτρου 1 
χρυσεόπλοκοι 1 
χρυσοδίνας 1 
χρυσοκόμας 1 
χρυσόθρον 1 
χρυσόπαχυς 1 
χρυσόπεπλος 1 
χρυσός 1 
χρυσὸν 1 
χρυσὸς 1 
χρόα 1 
χρόνον 2 
χρόνος 1 
χρόνῳ 4 
χρύσεον 2 
χρὴ 4 
χωρεῖν 1 
χόλον 3 
χώρᾳ 1 
χὥτι 1 
χῃσι 1 
ψιμέδοντος 1 
ψυχαῖς 1 
ψυχαῖσιν 1 
ψυχὰ 3 
ψυχὰς 1 
ψυχᾷ 1 
ϝάναξ 1 
ϝέκα 1 
ϝέκατι 1 
ϝιοβλεφάρων 1 
ϝιοστέφανόν 1 
ϝισθμοῦ 1 
ϝιόπλοκον 1 
ϝιὸν 1 
ϝοι 8 
ϝοπί 1 
ἀέθλοις 4 
ἀέθλων 1 
ἀέκατι 1 
ἀέκον 1 
ἀέλιος 1 
ἀέξει 1 
ἀέξειν 1 
ἀέξεις 1 
ἀήτα 1 
ἀγάλλεται 1 
ἀγέλαις 1 
ἀγέλας 1 
ἀγέρω 1 
ἀγαθέαν 1 
ἀγαθέᾳ 1 
ἀγακλέα 1 
ἀγακλειταῖς 1 
ἀγγελίαις 1 
ἀγγελίαν 2 
ἀγκάρυξαν 1 
ἀγκλαύσασα 1 
ἀγκομίσσαι 1 
ἀγλα 1 
ἀγλααῖσιν 1 
ἀγλαοὺς 1 
ἀγλαϊζέτω 1 
ἀγλαό 1 
ἀγλαὰν 1 
ἀγλαὸν 1 
ἀγνάμπτων 1 
ἀγοράν 1 
ἀγροτέρα 2 
ἀγυιάς 2 
ἀγυιαί 1 
ἀγυιαῖς 1 
ἀγυιᾶν 1 
ἀγχιάλοιςι 1 
ἀγχιδόμοις 1 
ἀγώνων 1 
ἀγῶνι 1 
ἀγῶσιν 1 
ἀδίαντος 1 
ἀδίκοισιν 1 
ἀδεισιβόαι 1 
ἀδεισιβόαν 1 
ἀδελφεῶν 1 
ἀδμήτα 1 
ἀείδειν 1 
ἀείδεται 1 
ἀείρας 1 
ἀεθλάρχων 1 
ἀεικελίως 1 
ἀελίου 2 
ἀελιου 1 
ἀελλοδρόμαν 1 
ἀερσιμάχους 1 
ἀηδόνος 1 
ἀθάνατοι 1 
ἀθάνατον 2 
ἀθέων 1 
ἀθαμβὴς 1 
ἀθανάτοι 1 
ἀθανάτοις 1 
ἀθανάτων 1 
ἀθυρμάτων 1 
ἀκαμάτας 1 
ἀκαμάτοις 1 
ἀκαμάτᾳ 1 
ἀκαμαντορόαν 1 
ἀκινήτους 1 
ἀκοίτας 1 
ἀκρίτους 1 
ἀκτάν 1 
ἀκτέας 1 
ἀκόλουθον 1 
ἀλάταν 1 
ἀλέκτωρ 1 
ἀλα 1 
ἀλαθεία 1 
ἀλαθείας 1 
ἀλαθείᾳ 2 
ἀλαμπέςι 1 
ἀλιγκία 1 
ἀλκίμων 1 
ἀλκὰς 1 
ἀλλ 12 
ἀλλά 1 
ἀλλοίαν 2 
ἀλλοδαμίαν 1 
ἀλλότριον 1 
ἀλλὰ 2 
ἀλόχῳ 1 
ἀμάρυγμα 1 
ἀμίαντος 1 
ἀμαιμάκετον 1 
ἀμαλδύ 1 
ἀμαυροῦται 1 
ἀμαχάνου 1 
ἀμβροσίων 1 
ἀμβρότου 1 
ἀμείψας 1 
ἀμειβόμενος 1 
ἀμεμφέα 1 
ἀμετροδίκοις 1 
ἀμπαύσας 1 
ἀμπελοτρόφον 1 
ἀμφ 2 
ἀμφάκει 1 
ἀμφέβαλεν 1 
ἀμφί 2 
ἀμφιβάλλει 1 
ἀμφικτιόνων 1 
ἀμφικύμον 1 
ἀμφοτέραισιν 1 
ἀμφὶ 3 
ἀμύσσει 1 
ἀμώμητον 1 
ἀν 3 
ἀνάγκαν 2 
ἀνάγκᾳ 1 
ἀνάπαυςιν 1 
ἀνέμνασεν 1 
ἀνέπαλτο 1 
ἀνέπεμψε 1 
ἀνέρων 1 
ἀνήρ 3 
ἀνίκατον 2 
ἀνίσχοντες 1 
ἀνα 2 
ἀναδησάμενος 1 
ἀναιδομάχαν 1 
ἀναξίαλος 1 
ἀναξίππου 1 
ἀναξιβρόντας 1 
ἀναξιμόλπου 1 
ἀνατελλομένᾳ 1 
ἀναφαίνων 1 
ἀνδήροις 1 
ἀνδράσιν 1 
ἀνδροκτόνον 1 
ἀνδρων 1 
ἀνδρὶ 2 
ἀνδρῶν 6 
ἀνεκάμπτετ 1 
ἀνθέων 3 
ἀνθεμόεντας 1 
ἀνθεμόεντι 1 
ἀνθεμώδεα 1 
ἀνθρώποις 2 
ἀνθρώποισιν 2 
ἀνθρώπων 6 
ἀντ 1 
ἀντάσας 1 
ἀντίθεοι 1 
ἀντείνων 1 
ἀντιθέου 1 
ἀνὰ 2 
ἀνὴρ 1 
ἀοι 1 
ἀοιδάν 1 
ἀοιδαὶ 1 
ἀοῖ 1 
ἀπ 4 
ἀπάρχει 1 
ἀπέτραπεν 1 
ἀπείρονα 1 
ἀπείρων 1 
ἀπενθής 1 
ἀπεσσύμεναι 1 
ἀπλάτοι 1 
ἀπλάτου 1 
ἀποπλέων 1 
ἀπορθήτους 1 
ἀπορθήτων 1 
ἀποφθιμένῳ 1 
ἀπράκταν 1 
ἀπωσάμενον 1 
ἀπόκλαρος 1 
ἀπώλεσεν 1 
ἀπὸ 3 
ἀρέταιχμος 1 
ἀρήϊον 1 
ἀρίγνω 1 
ἀρίγνωτον 1 
ἀργαλέαν 1 
ἀργηστὰς 1 
ἀργικεραύ 1 
ἀργυροδίνα 2 
ἀρείονος 1 
ἀρείω 1 
ἀρετάν 1 
ἀρεταί 1 
ἀρετὰ 1 
ἀρετὰν 2 
ἀρετᾶ 1 
ἀρετᾶς 2 
ἀρηΐφιλοι 1 
ἀρηΐων 1 
ἀρηϊφίλοις 1 
ἀρηϊφίλου 1 
ἀρηϊφίλους 1 
ἀριγνώτοιο 1 
ἀριγνώτοις 1 
ἀριστάρχου 1 
ἀρισταλκὲς 1 
ἀριστοκάρπου 1 
ἀριστοπάτρα 1 
ἀρχα 1 
ἀρχαίαν 2 
ἀρχαγέταν 1 
ἀρχαγὸν 1 
ἀρχᾶς 1 
ἀρῇος 1 
ἀστραπὰν 1 
ἀστύθεμίν 1 
ἀσφαλέστατον 1 
ἀσφαλεῖ 1 
ἀτάρβακτος 1 
ἀτάσθαλόν 1 
ἀταρβομάχας 1 
ἀτρέμ 1 
ἀτρόμητος 1 
ἀτρύτῳ 1 
ἀτυζόμενοι 1 
ἀφίκετ 1 
ἀφνε 1 
ἀφνεοῦ 1 
ἀφνεὸν 1 
ἀφνεὸς 1 
ἀφροσύναις 1 
ἀχέων 2 
ἀχειρὲς 1 
ἀχρεῖον 1 
ἀωτεύοντα 1 
ἀϊδὴς 1 
ἀόλλιζον 1 
ἁ 7 
ἁβροβάταν 1 
ἁβροβίων 1 
ἁβροπνόων 1 
ἁγνάς 1 
ἁγνοῦ 1 
ἁγνὸν 1 
ἁγνᾶς 1 
ἁδεΐᾳ 1 
ἁδυεπὴς 1 
ἁλίου 1 
ἁλι 1 
ἁλός 2 
ἁλὸς 2 
ἁμέραις 1 
ἁμέραν 1 
ἁμέρας 1 
ἁμέρᾳ 1 
ἁμαρ 1 
ἁμαρτεῖν 1 
ἁμετέραν 1 
ἁμετέρας 3 
ἁμετέρᾳ 1 
ἁρμό 1 
ἁρπαλέως 1 
ἂν 7 
ἃ 7 
ἃς 1 
ἄ 2 
ἄγαλμα 3 
ἄγγελον 1 
ἄγγελος 1 
ἄγετο 1 
ἄγοντα 1 
ἄγονται 1 
ἄγουσα 1 
ἄδματοι 1 
ἄεισάν 1 
ἄελλαν 1 
ἄελπτον 1 
ἄζυγα 1 
ἄζυγας 1 
ἄθλησαν 1 
ἄθυρμα 1 
ἄθυρσιν 1 
ἄκοιτιν 1 
ἄκοιτον 1 
ἄκοντας 1 
ἄκουσον 1 
ἄλ 1 
ἄλαστον 1 
ἄλγος 1 
ἄλκιμον 2 
ἄλλαι 1 
ἄλλαισιν 1 
ἄλλαξαν 1 
ἄλλοις 1 
ἄλλος 2 
ἄλοχον 2 
ἄλσος 3 
ἄμ 1 
ἄματα 1 
ἄματι 1 
ἄμαχος 1 
ἄμερσαν 1 
ἄμετρον 1 
ἄμμι 1 
ἄμμιν 1 
ἄμυξεν 1 
ἄμφι 2 
ἄνακτα 1 
ἄναξ 6 
ἄνδημ 1 
ἄνδρ 1 
ἄνδρα 3 
ἄνδρας 1 
ἄνδρεσσιν 2 
ἄνεμος 1 
ἄνθεα 3 
ἄνθεσι 1 
ἄντειναν 1 
ἄπιστον 2 
ἄπο 2 
ἄρ 1 
ἄρα 2 
ἄρατο 1 
ἄριστοι 1 
ἄριστον 1 
ἄριστος 1 
ἄσπετοι 1 
ἄστεά 1 
ἄστραψέ 1 
ἄστρων 1 
ἄστυ 4 
ἄτας 1 
ἄτερθ 1 
ἄτρυτον 1 
ἄφατα 1 
ἄχος 1 
ἄϊξαν 1 
ἄϊξεν 1 
ἄϋπνον 1 
ἅ 1 
ἅλικι 1 
ἅμα 1 
ἅντινα 1 
ἅπαντα 1 
ἅπαντι 1 
ἅπτειν 1 
ἅρμα 1 
ἅρμασιν 1 
ἅτ 1 
ἆ 3 
ἆγον 1 
ἆμαρ 1 
ἆρχεν 1 
Ἀΐδα 1 
Ἀβαντιάδας 1 
Ἀγέλαον 1 
Ἀγαθοκλεαδᾶν 1 
Ἀγανορίδας 1 
Ἀγκαῖον 1 
Ἀγλαΐᾳ 1 
Ἀγλαῷ 2 
Ἀθάνα 1 
Ἀθάναις 2 
Ἀθάνας 3 
Ἀθάνᾳ 1 
Ἀθαναίων 1 
Ἀθανᾶν 1 
Ἀθηναίοις 1 
Ἀθηναίῳ 1 
Ἀιγινήτῃι 1 
Ἀκρισίῳ 1 
Ἀλεξίδαμον 1 
Ἀλεχιδάμῳ 1 
Ἀλθαία 1 
Ἀλκμήνιος 1 
Ἀλυάττα 1 
Ἀλφειοῦ 2 
Ἀλφεοῦ 1 
Ἀλφεόν 2 
Ἀλφεὸν 2 
Ἀμφιτρίταν 1 
Ἀμφιτρυωνιάδαν 1 
Ἀμφιτρυωνιάδας 1 
Ἀμφιτρύωνος 1 
Ἀντήνορος 1 
Ἀντηνορίδαι 1 
Ἀοῦς 1 
Ἀπαίτησις 1 
Ἀπόλλων 6 
Ἀρ 1 
Ἀργείοισι 1 
Ἀργείων 1 
Ἀργεῖος 1 
Ἀργεῖῳ 1 
Ἀρετὰ 1 
Ἀριστομένειον 2 
Ἀριστοτέλης 1 
Ἀριστοτελει 1 
Ἀρκαδίαν 1 
Ἀρτέμιδος 1 
Ἀρχεμόρῳ 1 
Ἀσωπὸν 1 
Ἀτρεΐδᾳ 1 
Ἀτρειδᾶν 1 
Ἀυτομήδει 1 
Ἀφάρητα 1 
Ἀφροδίτα 1 
Ἀχαιοῖς 1 
Ἀχαιῶν 3 
Ἀχιλλέα 2 
Ἀχιλλεύς 1 
Ἀώς 1 
Ἁλίου 1 
Ἄβαντος 1 
Ἄδραστον 1 
Ἄπολλον 1 
Ἄργον 2 
Ἄργος 4 
Ἄρηος 3 
Ἄρης 2 
Ἄρτεμις 1 
ἐ 1 
ἐΰδματον 1 
ἐΰθρονος 1 
ἐγ 1 
ἐγγόνων 1 
ἐγγύθεν 1 
ἐγεραίρομεν 1 
ἐγχέων 1 
ἐγὼ 2 
ἐδάη 1 
ἐδάμησαν 1 
ἐδέξατο 1 
ἐθέλει 2 
ἐθέλων 1 
ἐθείρας 2 
ἐκ 11 
ἐκίνησεν 1 
ἐκπλήσομεν 1 
ἐκτὸς 2 
ἐκωμάσθησαν 1 
ἐκόσμησας 1 
ἐλαίας 1 
ἐλαίᾳ 1 
ἐλαίῳ 1 
ἐλαφρός 1 
ἐλαύνω 1 
ἐλεφαντόκωπον 1 
ἐλθόντα 1 
ἐλθόντες 1 
ἐλπίδι 3 
ἐλπίσιν 1 
ἐλπὶς 2 
ἐμήσατο 1 
ἐμαῖς 1 
ἐμοὶ 5 
ἐμπίτνων 1 
ἐμᾶς 1 
ἐμῶν 1 
ἐν 49 
ἐνέπρεπεν 1 
ἐνέσταξεν 1 
ἐναντία 1 
ἐναριζομένων 1 
ἐνδυκέως 2 
ἐννέα 1 
ἐξ 5 
ἐξέβαλεν 1 
ἐξίκοντο 1 
ἐξαγαγεῖν 1 
ἐξαισίοις 1 
ἐξεναρί 1 
ἐξόπιν 1 
ἐπ 17 
ἐπάθρησον 1 
ἐπέβαιν 1 
ἐπέβασε 1 
ἐπέθηκεν 1 
ἐπέκειρεν 1 
ἐπέκλωσεν 1 
ἐπέσειςεν 1 
ἐπίμοιρον 1 
ἐπίμοχθος 1 
ἐπίφρον 1 
ἐπαΐσσων 1 
ἐπαθρήσαις 1 
ἐπεί 2 
ἐπεδείξαμεν 1 
ἐπεδείξαο 1 
ἐπεὶ 11 
ἐπιγιγνομένοις 1 
ἐπιδέγμενοι 1 
ἐπιζήλῳ 1 
ἐπικουρίαν 1 
ἐπιλεξαμένα 1 
ἐπινικίοις 1 
ἐπισκήπτων 2 
ἐπιστάσας 1 
ἐπιστᾶμαι 1 
ἐπιχθονίοις 1 
ἐπιχθονίοισιν 1 
ἐπιχθονίων 3 
ἐπιχω 1 
ἐπιόντα 1 
ἐποιχνεῖς 1 
ἐπορθεῦντο 1 
ἐπόρσυν 1 
ἐπὶ 4 
ἐρ 1 
ἐράτυεν 1 
ἐρέπτειν 1 
ἐρέψωνται 1 
ἐρίζει 1 
ἐρα 1 
ἐραννὸν 1 
ἐρατοῖ 1 
ἐρατᾷ 1 
ἐρατῶν 1 
ἐργμένον 1 
ἐρειψιπύλαν 1 
ἐρειψιτοί 1 
ἐρεμνόν 1 
ἐρεφθείς 1 
ἐριβρύχας 1 
ἐρικυδέα 1 
ἐρικυδέος 1 
ἐρισφαράγου 1 
ἐρχομένων 1 
ἐρύκεν 1 
ἐρώτων 1 
ἐς 26 
ἐςθλῶν 1 
ἐσθλόν 2 
ἐσθλὸν 1 
ἐσθλῶν 2 
ἐσιδόντες 1 
ἐστεφάνωσεν 1 
ἐστιν 3 
ἐτύμως 1 
ἐφ 2 
ἐφάμερον 1 
ἐφίησι 1 
ἐφαμερίων 1 
ἐφόβησεν 1 
ἐχθρὰ 1 
ἐϋ 1 
ἐϋκτίτων 1 
ἐϋκτιμέναν 2 
ἐόν 1 
ἐόντα 1 
ἐὼν 2 
ἑβδομή 1 
ἑκάστῳ 1 
ἑκκαιδεκάταν 1 
ἑκόντι 1 
ἑλικοστέφανον 1 
ἑορταῖς 1 
ἑπτά 1 
ἑπταπύλοιςι 1 
ἑσσαμένων 1 
ἑτέραν 1 
ἑταίραις 1 
ἓξ 1 
ἔ 1 
ἔβαλλον 1 
ἔδεισ 1 
ἔδωκε 3 
ἔδωκεν 1 
ἔθειραν 1 
ἔθελεν 1 
ἔθηκαν 1 
ἔθνος 1 
ἔκγονον 1 
ἔκλαγε 1 
ἔκλαγον 1 
ἔκλυ 1 
ἔκτανεν 1 
ἔλαχεν 1 
ἔλθῃ 1 
ἔλλαθι 1 
ἔλυσεν 2 
ἔμβαλεν 1 
ἔμελλε 1 
ἔμμεν 3 
ἔμμεναι 1 
ἔμπεδον 1 
ἔμπορον 1 
ἔνδειξας 1 
ἔνδοθεν 1 
ἔνεγκε 1 
ἔνθ 4 
ἔνθα 5 
ἔνθεν 3 
ἔξοχον 1 
ἔπ 1 
ἔπειτ 1 
ἔπεμψεν 1 
ἔπεσον 1 
ἔπεφνεν 1 
ἔπι 3 
ἔπλετο 1 
ἔπορεν 1 
ἔρ 1 
ἔργα 1 
ἔργματι 1 
ἔργοις 1 
ἔργοισίν 1 
ἔργον 1 
ἔρδοντα 1 
ἔρδων 2 
ἔρευθε 1 
ἔρνος 1 
ἔσεσθαι 1 
ἔσσευε 1 
ἔστα 1 
ἔστιν 1 
ἔσχασεν 1 
ἔσχατα 1 
ἔσχεν 4 
ἔσω 1 
ἔτεα 1 
ἔτερ 1 
ἔτι 6 
ἔτικτε 1 
ἔτος 1 
ἔφα 1 
ἔφυ 1 
ἔχει 3 
ἔχειν 2 
ἔχθιστος 1 
ἔχοντα 2 
ἔχουσιν 1 
ἔχων 1 
ἕδος 1 
ἕκατι 6 
ἕνα 1 
ἕξειν 1 
ἕπεσθαι 1 
ἕπεται 1 
ἕσπεο 1 
ἕτερος 1 
Ἐνδαΐδα 1 
Ἐρίβοια 1 
Ἐριβοίας 1 
Ἐστία 1 
Ἐχίδνας 1 
Ἑκτορέας 1 
Ἑλ 1 
Ἑλένης 1 
Ἑλλάδ 1 
Ἑλλάνων 3 
Ἔπαφον 1 
Ἕβρῳ 1 
Ἕκτορα 1 
Ἕλλα 1 
Ἕλλασι 2 
Ἕλλασιν 1 
ἠΐθεοι 1 
ἠΰδενδρον 1 
ἠΰτε 1 
ἠδὲ 1 
ἠλύκταζον 1 
ἠπιόφρον 1 
ἠϊθέων 2 
ἡμένα 1 
ἡμέρα 1 
ἡμίθεοι 2 
ἡμιθέοις 1 
ἢ 16 
ἤ 2 
ἤδη 2 
ἤλυθεν 1 
ἤρειπον 1 
ἥβαν 2 
ἥμισυ 1 
ἥρω 2 
ἥρωες 1 
ἥρως 6 
ἦ 7 
ἦεν 1 
ἦλθεν 3 
ἦν 1 
ἦρα 1 
ἦτορ 1 
Ἡρακλεῖ 1 
Ἡρακλῆς 1 
Ἡσίοδος 1 
Ἥρα 4 
Ἥραν 1 
ἰαίνει 1 
ἰανθεὶς 1 
ἰατορίᾳ 1 
ἰδ 1 
ἰδεῖν 2 
ἰδὼν 2 
ἰθεῖαν 1 
ἰθύσας 1 
ἰκρίων 1 
ἰοβλέφαροί 1 
ἰοπλόκων 1 
ἰοστεφάνου 1 
ἰοστεφάνων 1 
ἰσανέμους 1 
ἰσοθέων 1 
ἰσχυρόν 1 
ἰσχύϊ 2 
ἰσχὺν 1 
ἰόπλοκοι 1 
ἰότ 1 
ἱ 1 
ἱδρώεντ 1 
ἱεράν 1 
ἱερὰ 1 
ἱερὰν 1 
ἱερᾶν 1 
ἱεῖσαι 1 
ἱκέσθαι 1 
ἱμεράμπυκος 1 
ἱμερογυίου 1 
ἱμερτὰν 1 
ἱμερόεν 1 
ἱππί 1 
ἱππευταὶ 1 
ἱππευτὰν 1 
ἱπποδινήτων 1 
ἱπποτρόφον 1 
ἱππόβοτον 1 
ἱππόνικον 1 
ἱππώκεος 1 
ἱστίον 1 
ἴδε 1 
ἴδεν 2 
ἴμεν 1 
ἴσος 1 
ἴσχε 1 
ἴσχεν 1 
ἴσχουσι 1 
ἵεται 1 
ἵετο 1 
ἵησι 1 
ἵκανεν 1 
ἵκετ 1 
ἵκετο 1 
ἵκῃ 1 
ἵλεῳ 1 
ἵν 2 
ἵνα 1 
ἵππιον 1 
ἵππους 3 
ἵππων 2 
ἵσταν 1 
ἵστορες 1 
ἶσον 1 
ἷξόν 1 
Ἰαόνων 1 
Ἰλίου 1 
Ἰνάχου 1 
Ἰσθμίαν 1 
Ἰσθμίας 1 
Ἰσθμια 1 
Ἰσθμιονίκαν 1 
Ἰσθμιόνικον 1 
Ἰσθμόν 1 
Ἰόλαν 1 
Ἰώνων 1 
Ἰὼ 1 
Ἱέρων 2 
Ἱέρωνα 2 
Ἱέρωνι 4 
Ἱέρωνος 1 
Ἴδας 4 
Ἴσθμια 1 
Ἴφικλον 1 
Ἵπποις 4 
ὀβριμοδερκεῖ 1 
ὀβριμοσπόρου 1 
ὀδόντι 1 
ὀλβίαις 1 
ὀλβίαν 1 
ὀλβίοιο 1 
ὀλβίων 1 
ὀλιγοσθενέων 1 
ὀλοὰ 1 
ὀμμάτων 2 
ὀμφαλὸν 1 
ὀμφὰ 1 
ὀξεῖαν 1 
ὀπ 1 
ὀπί 1 
ὀπίσσω 1 
ὀπὶ 1 
ὀρθοδίκου 2 
ὀρθοῖ 1 
ὀρθᾶς 1 
ὀρθῶς 2 
ὀρνύμενοι 1 
ὀρνύμενον 1 
ὀρσιάλῳ 1 
ὀρσιβάκχαν 1 
ὀρσιμάχου 1 
ὀφθαλμοῖσι 1 
ὀφρύων 1 
ὀϊστὸν 1 
ὁ 15 
ὁδοῦ 1 
ὁδόν 1 
ὁδὸν 1 
ὁλκάδ 1 
ὁμίλῳ 1 
ὁμιλεῖ 1 
ὁπλότερον 1 
ὁππότε 1 
ὁπότε 1 
ὁρ 1 
ὁρμάν 1 
ὁρμὰν 1 
ὁρμᾷ 1 
ὁσσάκις 1 
ὃ 1 
ὃν 2 
ὃς 7 
ὄλβιον 1 
ὄλβιος 1 
ὄλβον 1 
ὄλβου 1 
ὄλβων 1 
ὄλεθρον 1 
ὄμμα 1 
ὄμμασιν 1 
ὄπαζε 1 
ὄπασσας 1 
ὄρεξεν 1 
ὄρνι 1 
ὄρνυ 1 
ὄρος 1 
ὄρουσε 1 
ὄρχους 1 
ὄφρα 1 
ὄχθαισιν 1 
ὄχθους 1 
ὄψεαι 1 
ὅ 9 
ὅθ 1 
ὅθεν 1 
ὅθι 1 
ὅμιλον 1 
ὅντινα 1 
ὅπᾳ 1 
ὅρι 1 
ὅρον 1 
ὅς 4 
ὅσ 1 
ὅσαι 1 
ὅσια 1 
ὅσιον 1 
ὅσοι 1 
ὅσσα 1 
ὅσσον 1 
ὅστις 2 
ὅτ 3 
ὅταν 2 
ὅτε 2 
ὅτι 5 
Ὀ 1 
Ὀδυσσεῖ 1 
Ὀλυμπίᾳ 2 
Ὀλυμπιονίκας 1 
Ὀλύμπια 1 
Ὀλύμπιον 1 
Ὀλύμπῳ 1 
Ὀϊκλείδας 1 
ὑ 1 
ὑγιείας 1 
ὑγροῖσι 1 
ὑμετέραν 2 
ὑμνέων 1 
ὑμνήσει 1 
ὑμνεῖν 2 
ὑμνεῦσι 1 
ὑμνοάνας 1 
ὑπ 3 
ὑπέρβιε 1 
ὑπέρβιον 1 
ὑπέρβιόν 1 
ὑπέρθυμον 1 
ὑπέροπλος 1 
ὑπέροχόν 1 
ὑπέρτατον 3 
ὑπαὶ 1 
ὑπεράφανον 1 
ὑπερθύμῳ 1 
ὑπερφίαλοι 1 
ὑπερφίαλον 1 
ὑπερφιάλους 1 
ὑπερόχῳ 2 
ὑπό 1 
ὑπὸ 6 
ὑσμίναν 1 
ὑφ 1 
ὑφάνας 1 
ὑφαιρεῖται 1 
ὑψίζυγος 2 
ὑψαυχὴς 1 
ὑψιάγυιαν 1 
ὑψιδαιδάλτων 1 
ὑψιδείρου 1 
ὑψικέραν 1 
ὑψιμέδων 1 
ὑψινόου 1 
ὑψιπύλου 1 
ὑψιφανῆ 1 
ὑψοῦ 2 
ὕβριν 1 
ὕβριος 1 
ὕδωρ 1 
ὕλαν 1 
ὕμνει 1 
ὕμνευν 1 
ὕμνησον 1 
ὕμνοισιν 1 
ὕμνον 2 
ὕμνος 1 
ὕμνους 1 
ὕμνων 3 
ὕπνου 1 
ὕστερον 2 
ὕφαινέ 2 
ὕφανε 1 
Ὑπερβορέους 1 
Ὕβρις 1 
ὠ 1 
ὠκυπόδων 1 
ὠκύμορον 1 
ὠκύπομπον 1 
ὠλόλυξαν 1 
ὠρίνατο 1 
ὡς 3 
ὡσεὶ 1 
ὣς 4 
ὤλεσε 1 
ὤλεσσεν 1 
ὤμοις 1 
ὤπασεν 2 
ὤπασσε 1 
ὤτρυνε 2 
ὥστ 1 
ὦ 14 
ὦρσάν 1 
ὧδε 1 
ὧτε 1 
ὸς 1 
ᾆξ 1 
ᾗ 1 
ᾤκισσαν 1 
ᾤχετ 1 
ᾧ 1 
ᾧτινι 1 
ῥέπει 1 
ῥίπτων 1 
ῥα 2 
ῥεέθροις 2 
ῥιπᾷ 1 
ῥοαῖς 1 
ῥοδοδάκτυλος 1 
ῥοδόεντι 1 
ῥοδόπαχυν 1 
ῥόδοις 1 
ῥᾴδιον 1 
ῳ 1 
ῶν 2 
ῶνι 1 

Powered by PhiloLogic