Aeschines, Speeches (XML Header) [genre: prose; rhetoric] [word count] [Aeschin.].

Word Count

Total Words: 48840 Total Unique Words: 10961.
Sorted by descending frequencies [sort by words].

καὶ 2321 
τῶν 914 
τὴν 767 
δὲ 738 
τοὺς 567 
· 549 
μὲν 537 
τὸν 500 
τῆς 499 
ἐν 495 
mss 492 
δ 484 
ὁ 481 
τὸ 451 
τοῦ 426 
γὰρ 383 
εἰς 333 
τὰ 328 
τῷ 301 
τοῖς 298 
ὡς 286 
περὶ 285 
πρὸς 285 
μὴ 273 
οὐ 272 
τὰς 256 
τῇ 250 
οὐκ 248 
ἀλλ 240 
οἱ 227 
ἢ 215 
ἐπὶ 214 
ὅτι 199 
ἀλλὰ 184 
ἂν 181 
ἐκ 180 
εἰ 179 
εἶναι 155 
or 141 
ὑμᾶς 141 
ὑμῖν 139 
ὦ 131 
ἐγὼ 122 
ἡ 122 
ἄνδρες 119 
τούτων 117 
αὐτῷ 116 
Ἀθηναῖοι 116 
τις 112 
πόλεως 110 
the 107 
διὰ 107 
ὑπὲρ 106 
μοι 105 
ἦν 104 
blass 103 
αὐτὸν 101 
οὖν 99 
ταῦτα 98 
τι 98 
ὑμῶν 97 
λέγειν 93 
τοῦτο 91 
μετὰ 90 
παρὰ 89 
ταῖς 88 
ἤδη 86 
δέ 85 
ὧν 83 
Δημοσθένης 82 
cobet 81 
κατὰ 81 
ἐὰν 81 
ὑπὸ 81 
αὐτῶν 78 
οὗτος 77 
have 72 
ἐξ 72 
ὑμεῖς 71 
ἀπὸ 66 
δὴ 65 
οὐδ 65 
πόλει 65 
νῦν 64 
τί 64 
ψήφισμα 64 
μόνον 63 
ἃ 63 
πόλιν 62 
ἐστιν 62 
αὐτὸς 61 
πρῶτον 61 
γε 60 
weidner 59 
οὐδὲ 59 
ἡμῶν 59 
by 58 
αὐτοῦ 58 
νόμους 58 
τε 58 
Ἀθηναίων 56 
after 55 
οὐχ 54 
πάλιν 54 
ὅταν 54 
Φιλίππου 53 
πρέσβεις 53 
παρ 52 
Ἑλλήνων 52 
ὥσπερ 52 
added 51 
αὐτοῖς 51 
οὕτω 51 
ἵνα 51 
αὐτοὺς 50 
δήμου 50 
ἐπειδὴ 50 
οὔτε 49 
ὥστε 49 
τοῦτον 48 
ἐμοῦ 48 
Φίλιππον 47 
νυνὶ 47 
οὓς 47 
λέγω 46 
πρᾶγμα 46 
Δημοσθένους 45 
με 45 
ἐφ 45 
εἰπεῖν 44 
οὐδὲν 44 
πρότερον 44 
τίς 44 
τοίνυν 44 
εἰρήνην 43 
οἷς 43 
ἡμῖν 43 
ὢν 43 
Δημοσθένην 42 
εἰρήνης 42 
γάρ 41 
δῆμον 41 
καθ 41 
λόγον 41 
οὕτως 41 
ταύτην 41 
ἣν 41 
ἑαυτοῦ 40 
ὃ 40 
οἶμαι 39 
τούτου 39 
τούτῳ 39 
ἔφη 39 
ὃν 39 
δεῖ 38 
λόγων 38 
νόμων 38 
ἄλλων 38 
ἄν 38 
ἔτι 38 
ἀληθῆ 37 
αἱ 36 
δήμῳ 36 
δῆμος 36 
εἴ 36 
λόγους 36 
ἡμᾶς 36 
χρὴ 34 
before 33 
οὔτ 33 
πάντων 33 
σὺ 33 
ἅμα 33 
ἔπειτα 33 
ὃς 33 
ᾧ 33 
κελεύει 32 
τινες 32 
ἐπ 32 
μηδὲ 31 
ταῦτ 31 
εὖ 30 
πρὶν 30 
αὑτοῦ 29 
καλῶς 29 
νομοθέτης 29 
πόλις 29 
ἃς 29 
Φίλιππος 28 
δεῦρο 28 
κατ 28 
λόγου 28 
μή 28 
ἀνὴρ 28 
ἀρχὴν 28 
ὅ 28 
bekker 27 
δή 27 
μέν 27 
μηδὲν 27 
ἕνεκα 27 
franke 26 
Τιμάρχου 26 
δι 26 
νόμον 26 
ἀνθρώπων 26 
sauppe 25 
Κτησιφῶν 25 
δεύτερον 25 
μήτε 25 
οὐδεὶς 25 
ποτε 25 
τότε 25 
ἐμὲ 25 
ἡμέραν 25 
markland 24 
Φιλίππῳ 24 
αὐτοὶ 24 
μηδ 24 
πώποτε 24 
τούτους 24 
τρόπον 24 
ἐκκλησίαν 24 
ἐστι 24 
ἦσαν 24 
ὅτε 24 
dobree 23 
λόγος 23 
λόγῳ 23 
νόμος 23 
πολιτῶν 23 
πρεσβείας 23 
πῶς 23 
συμμαχίας 23 
ἐάν 23 
ὅστις 23 
βούλομαι 22 
γενέσθαι 22 
μεθ 22 
μᾶλλον 22 
πάντες 22 
ποιεῖσθαι 22 
πραγμάτων 22 
τούτοις 22 
φησι 22 
ἄνθρωπος 22 
ἄρα 22 
ἐγένετο 22 
ἐμοὶ 22 
ἔστι 22 
baiter 21 
hamaker 21 
αὐτὸ 21 
διαρρήδην 21 
νόμοι 21 
πολλὰ 21 
πρεσβείαν 21 
πόλεις 21 
τινας 21 
ἀνδρὸς 21 
ἐστὶ 21 
ὑπ 21 
Φιλοκράτους 20 
Ψήφισμα 20 
βῆμα 20 
δεῖν 20 
εἷς 20 
κάλει 20 
κἂν 20 
λέγων 20 
μου 20 
πόλεμον 20 
ἐπειδὰν 20 
ἔχειν 20 
ἕκαστον 20 
ἵν 20 
and 19 
μαρτυρίαν 19 
παίδων 19 
συμπρέσβεις 19 
τάλαντα 19 
τινα 19 
τοῦτ 19 
χρόνον 19 
ἄνδρα 19 
ἐστὶν 19 
ἔργων 19 
ἔχων 19 
reiske 18 
Θηβαίους 18 
Τίμαρχος 18 
αὑτῷ 18 
λόγοις 18 
μάλιστα 18 
νόμοις 18 
πολὺ 18 
που 18 
ψηφίσματα 18 
ψηφίσματι 18 
ψῆφον 18 
ἁπάντων 18 
ἐναντίον 18 
ἧς 18 
ὅτ 18 
Τίμαρχον 17 
βίον 17 
γραφὴν 17 
δοκεῖ 17 
λέγει 17 
μάρτυρας 17 
οἰκίαν 17 
οἳ 17 
οὐκοῦν 17 
πάνυ 17 
παρανόμων 17 
πολέμου 17 
πολιτείαν 17 
σαφῶς 17 
συμμάχων 17 
τοιοῦτον 17 
ἀεὶ 17 
ἀρχῆς 17 
ὅπου 17 
ὅπως 17 
ᾗ 17 
brackets 16 
Θηβαίων 16 
Τιμάρχῳ 16 
Φιλοκράτης 16 
αἰτίας 16 
γίγνεσθαι 16 
δικαίως 16 
εἶπον 16 
μάλα 16 
ποιεῖν 16 
πράγματος 16 
σκέψασθε 16 
σώματος 16 
σῶμα 16 
τ 16 
τινὰ 16 
τρίτον 16 
χρόνῳ 16 
ἀνάγνωθι 16 
ἄνθρωπον 16 
ἐκείνου 16 
ἑαυτὸν 16 
ἔγωγε 16 
ἔσται 16 
ὄνομα 16 
ὅρκους 16 
ὑφ 16 
ῥητόρων 16 
Δημοσθένει 15 
αἰσχρῶς 15 
αὑτὸν 15 
βουλὴν 15 
γεγένηται 15 
γυναῖκα 15 
δέκα 15 
εἰκότως 15 
κατήγορος 15 
μικρὸν 15 
οὐσίαν 15 
οὗ 15 
προγόνων 15 
σοι 15 
στεφανοῦν 15 
συμμαχίαν 15 
συμπρέσβεων 15 
τάξιν 15 
τἀληθῆ 15 
φησί 15 
χώραν 15 
ἄλλους 15 
ἐκκλησίας 15 
ἐνταῦθα 15 
ἑαυτῷ 15 
ἔχει 15 
ἕτερον 15 
ὅρκων 15 
γ 14 
γέγραπται 14 
δύο 14 
εὐθύνας 14 
θεάτρῳ 14 
θεῶν 14 
κατηγορίας 14 
μήτ 14 
πολλοὺς 14 
πράξεις 14 
πρέσβεων 14 
ταῦθ 14 
τοιαῦτα 14 
τοιούτων 14 
τριάκοντα 14 
χρόνους 14 
ἐγώ 14 
ἐκεῖνος 14 
ὄντων 14 
ὅσοι 14 
taylor 13 
wolf 13 
Δημόσθενες 13 
αὐτὴν 13 
δίκαιον 13 
δημοσίων 13 
δικασταί 13 
καίτοι 13 
οὐκέτι 13 
πατὴρ 13 
πρῶτος 13 
στεφανοῦσθαι 13 
σφόδρα 13 
σωτηρίας 13 
σώματα 13 
φησίν 13 
φησιν 13 
ἀρετῆς 13 
ἄλλοι 13 
Ἀθηναίους 13 
ἐλεύθερον 13 
ἔγραψε 13 
ἔξω 13 
ἔργον 13 
Ἕλληνας 13 
ἡλικίαν 13 
ἡμέρᾳ 13 
herwerden 12 
which 12 
Δία 12 
Θήβας 12 
βίου 12 
γνώμην 12 
δίκαια 12 
δίκην 12 
δημηγορεῖν 12 
δωρεὰς 12 
κακῶς 12 
λέγε 12 
μέρος 12 
οὑτοσὶ 12 
οὔθ 12 
οὗτοι 12 
παράνομα 12 
παῖδα 12 
πολιτείας 12 
πράττειν 12 
τελευταῖον 12 
φάσκων 12 
φύσιν 12 
χρημάτων 12 
ψηφίσματος 12 
ἀνθρώπου 12 
ἀπολογίας 12 
ἀργύριον 12 
ἐνταῦθ 12 
ἔστιν 12 
ἔχοντες 12 
ἡμέρας 12 
ἱερῶν 12 
ὄντα 12 
ὅθεν 12 
ὑμετέρων 12 
ὥς 12 
in 11 
of 11 
Κερσοβλέπτην 11 
γίγνεται 11 
γνώμας 11 
δημοσίᾳ 11 
δικαστηρίῳ 11 
εἰσὶ 11 
εἴη 11 
εὐθὺς 11 
μέγιστα 11 
μέλλω 11 
μέχρι 11 
νόμῳ 11 
οὔπω 11 
πάντα 11 
πολέμῳ 11 
ποτ 11 
πράγματα 11 
πρὸ 11 
ταύτης 11 
τοῦθ 11 
ψευδῆ 11 
ἀκρόασιν 11 
ἀρτίως 11 
ἅπαντα 11 
ἅπαντας 11 
ἅπαντες 11 
Ἀμφικτυόνων 11 
ἐκεῖ 11 
ἐκεῖνο 11 
ἐκεῖνον 11 
ἐκκλησίᾳ 11 
ἐπωνυμίαν 11 
ἐρῶ 11 
ἑτέρων 11 
ἔργῳ 11 
ἕκαστος 11 
ἡγήσατο 11 
ἡμεῖς 11 
Ἡγήσανδρος 11 
ἴσως 11 
ὅμως 11 
h 10 
stephanus 10 
Κερσοβλέπτου 10 
Λακεδαιμονίους 10 
αἰτίαν 10 
αὐτίκα 10 
αὐτούς 10 
βήματος 10 
βουλεύσασθαι 10 
βουλόμενος 10 
βουλῆς 10 
βουλῇ 10 
γράψας 10 
δημοκρατίαν 10 
δημοκρατίας 10 
δικαστηρίων 10 
δόγμα 10 
εἶ 10 
εἶπεν 10 
θανάτῳ 10 
θεοὺς 10 
καί 10 
καιρὸν 10 
καιρῶν 10 
καλὰ 10 
κοινῇ 10 
λέξω 10 
λαβὼν 10 
νὴ 10 
οὐδενὸς 10 
παρελθὼν 10 
πολλάκις 10 
πολὺν 10 
στρατείας 10 
στρατηγῶν 10 
σώματι 10 
ταύτῃ 10 
τοιαύτην 10 
φίλων 10 
χρήματα 10 
χρυσίον 10 
χρόνου 10 
χωρὶς 10 
ἀδικημάτων 10 
ἀκούσατε 10 
ἀπ 10 
ἄριστα 10 
Ἀλέξανδρον 10 
ἐμαυτοῦ 10 
ἐπεὶ 10 
ἐπιδείξω 10 
ἐπιτηδευμάτων 10 
ἑαυτῶν 10 
ἔσεσθαι 10 
ἔτη 10 
ὀρθῶς 10 
ὅλως 10 
cp 9 
deletes 9 
sakorraphos 9 
Μαρτυρίαι 9 
Πατρόκλου 9 
Φωκέων 9 
αἰτίαις 9 
γράφει 9 
δεινὸς 9 
διδόναι 9 
δικαστηρίου 9 
δικαστῶν 9 
δωροδοκίας 9 
κήρυκα 9 
καλὸν 9 
κοινὰ 9 
κῆρυξ 9 
λέγοντος 9 
λέγῃ 9 
λοιπὸν 9 
μέλλειν 9 
μέντοι 9 
μαρτυρίας 9 
μελλόντων 9 
μετ 9 
μητρὸς 9 
μνᾶς 9 
μὰ 9 
οὐσίας 9 
οὔσης 9 
πάλαι 9 
πάντας 9 
παιδὸς 9 
παρέξομαι 9 
πατέρες 9 
πατρῴαν 9 
πεντήκοντα 9 
ποιήσασθαι 9 
πολλοὶ 9 
πολλῶν 9 
ποτὲ 9 
πότερα 9 
πότερον 9 
σε 9 
στρατιώτας 9 
σωφροσύνης 9 
σύνιστε 9 
τίνα 9 
τοὔνομα 9 
τριήρεις 9 
φέρων 9 
ἀκοῦσαι 9 
ἀρχὰς 9 
ἄνευ 9 
ἐκκλησιῶν 9 
ἐᾷ 9 
ἑτέρῳ 9 
ἕτερος 9 
ἰδιώτης 9 
ἴστε 9 
ὁμολογῶ 9 
ὅθ 9 
ὑπεύθυνον 9 
ὥστ 9 
ῥήτωρ 9 
an 8 
Βοιωτῶν 8 
Θηβαίοις 8 
Λακεδαιμονίων 8 
Μαρτυρία 8 
Μισγόλας 8 
Φυλῆς 8 
αὐτόν 8 
αὐτῆς 8 
αὐτῇ 8 
βίῳ 8 
βοηθεῖν 8 
γράψαι 8 
γραμματεῖον 8 
δοκεῖν 8 
δύναμιν 8 
δῷ 8 
εἰδῆτε 8 
εἴποι 8 
εἶπε 8 
εὔνοιαν 8 
θεοῦ 8 
θεῷ 8 
καιροὺς 8 
κακῶν 8 
καλούμενον 8 
καλῶν 8 
κηρύττεσθαι 8 
κινδύνους 8 
κρίσιν 8 
λέγοντες 8 
μάρτυρα 8 
μέγα 8 
μέρει 8 
μίαν 8 
μεγάλα 8 
μικρὰ 8 
μόνος 8 
νομίζω 8 
οἴεσθε 8 
οὑτοσί 8 
πέντε 8 
πατρῷα 8 
πλείους 8 
πολλὴν 8 
προσήκει 8 
προτέρᾳ 8 
πρώην 8 
πρώτην 8 
πυνθάνομαι 8 
σαυτοῦ 8 
ταὐτὰ 8 
τινος 8 
τινὲς 8 
τοιοῦτος 8 
τρία 8 
τόπον 8 
φήμη 8 
φεύγων 8 
ἀκούειν 8 
ἀνδρῶν 8 
ἀνθρώπους 8 
ἀντὶ 8 
ἄλλοις 8 
ἄνδρας 8 
ἅνθρωπος 8 
Ἀθηναίοις 8 
Ἀμφικτύονας 8 
Ἀμφιπόλεως 8 
ἐκεῖνοι 8 
ἐκκλησία 8 
ἐμαυτὸν 8 
ἐξεῖναι 8 
ἐφεξῆς 8 
ἑτέραν 8 
ἕτεροι 8 
ἕως 8 
ἣ 8 
ἥκειν 8 
ἰδίᾳ 8 
ὀλίγῳ 8 
ὀνόματα 8 
ὁρᾶτε 8 
ὅπλων 8 
ὑμετέραν 8 
ὕστερον 8 
ὤν 8 
ᾖ 8 
1 7 
editor 7 
emperius 7 
omit 7 
Εὔβοιαν 7 
Καλλίας 7 
Κτησιφῶντος 7 
Νόμοι 7 
Πιττάλακος 7 
Πύλας 7 
Φιλοκράτει 7 
Φιλοκράτην 7 
Φωκέας 7 
αἴτιον 7 
βούλεται 7 
γεγενημένης 7 
γραφὰς 7 
δέομαι 7 
διαφέρει 7 
διδάσκειν 7 
δικαστήριον 7 
δοῦναι 7 
δυνάμει 7 
εἰπὼν 7 
εὐνοίας 7 
ζημίας 7 
θανάτου 7 
θεὸν 7 
κίνδυνον 7 
καιρὸς 7 
κατηγορεῖν 7 
κατηγορῶν 7 
κατηγόρου 7 
κηρυγμάτων 7 
κοινὴν 7 
κρίσεως 7 
κύριοι 7 
κἀγὼ 7 
λέγεται 7 
λίαν 7 
λαβέ 7 
μέμνησθε 7 
μαρτυρεῖν 7 
μεγίστων 7 
μηδεμίαν 7 
μηδεὶς 7 
μνησθήσομαι 7 
νοῦν 7 
ξένων 7 
πάσῃ 7 
πέμπειν 7 
παντελῶς 7 
πλεῖστον 7 
ποιούμενος 7 
πολλῷ 7 
πράξεως 7 
πράττων 7 
πως 7 
στεφάνων 7 
στεφανούμενον 7 
στεφανῶσαι 7 
στρατηγὸν 7 
συμβουλεύειν 7 
συμφέροντα 7 
συνέδριον 7 
τάλαντον 7 
τέλος 7 
τέχνας 7 
τυχεῖν 7 
φαίνεται 7 
φωνῇ 7 
χάριν 7 
χωρία 7 
ἀδελφὸς 7 
ἀκούω 7 
ἀληθὲς 7 
ἀναγίγνωσκε 7 
ἀναγνώσεται 7 
ἄλλ 7 
ἄλλα 7 
ἄστει 7 
Ἀλεξάνδρου 7 
Ἀμφισσέων 7 
ἐλευθέρων 7 
ἐμέ 7 
ἐξαίφνης 7 
ἐποιήσατο 7 
ἐστί 7 
ἐστίν 7 
ἑτέρους 7 
ἓν 7 
ἔξωθεν 7 
ἔοικε 7 
ἔργα 7 
ἔχοντας 7 
ἕνα 7 
Ἑλλάδα 7 
Ἑλλάδος 7 
ἱεροῦ 7 
ἱερὰ 7 
ὀνομάτων 7 
ὀνόματι 7 
ὁρᾶν 7 
ὅρκον 7 
ὑμέτερον 7 
ὑμετέρας 7 
ὕβριν 7 
ῥήτορα 7 
ancient 6 
bake 6 
scheibe 6 
unknown 6 
Καλλίου 6 
Κτησιφῶντα 6 
Λακεδαιμόνιοι 6 
Σόλων 6 
Φωκεῦσι 6 
αὐτὰ 6 
βουλευτήριον 6 
βουλεύεσθαι 6 
βούλεσθαι 6 
γέγραφε 6 
γένηται 6 
γένος 6 
γενόμενον 6 
γενόμενος 6 
γράφειν 6 
γραμμάτων 6 
γῆν 6 
δεινὰ 6 
δεινῶς 6 
δημοκρατία 6 
δημοτῶν 6 
διατριβὰς 6 
διεξῄει 6 
διεξῆλθον 6 
δικαίοις 6 
δοκῶ 6 
δόξαν 6 
εἰπόντος 6 
εἰρήνη 6 
εἰρημένων 6 
εὐκοσμίας 6 
θάνατον 6 
κατήγορον 6 
κατηγορημένων 6 
κοινὸν 6 
κρίσεις 6 
κρινομένου 6 
κύριος 6 
λαβεῖν 6 
λόγοι 6 
μάχην 6 
μέγιστον 6 
μέλλει 6 
μήθ 6 
μειρακίων 6 
μεταξὺ 6 
ναυμαχίαν 6 
οἴκαδε 6 
οἶδ 6 
οὐδεμίαν 6 
πάγου 6 
πίστιν 6 
παράνομον 6 
πατέρα 6 
πατρίδος 6 
πεδίον 6 
πειράσομαι 6 
πεποίηκας 6 
πλέον 6 
ποθ 6 
ποιεῖ 6 
ποιητῶν 6 
πολιτείᾳ 6 
πολιτευμάτων 6 
πρέσβεσι 6 
πρεσβείᾳ 6 
προσέχειν 6 
πρυτάνεις 6 
πρόνοιαν 6 
πρᾶξιν 6 
πρᾶξις 6 
πόθεν 6 
πᾶσιν 6 
σαυτὸν 6 
σαφέστερον 6 
σπονδὰς 6 
στέφανον 6 
στεφάνους 6 
στεφάνῳ 6 
στεφανοῖ 6 
στρατείαν 6 
στρατόπεδον 6 
συκοφαντία 6 
συνεδρίου 6 
τάχιστα 6 
τήν 6 
ταύτας 6 
τινων 6 
τοι 6 
τουτουὶ 6 
τοῦτό 6 
τρεῖς 6 
τρόπου 6 
τό 6 
τότ 6 
τἀνθρώπου 6 
τἆλλα 6 
τῆσδε 6 
φέρειν 6 
φανερῶς 6 
φεύγοντας 6 
φησὶ 6 
φησὶν 6 
χρόνων 6 
ψήφῳ 6 
ψευδεῖς 6 
ἀγαθὸν 6 
ἀκούετε 6 
ἀκριβῶς 6 
ἀλλήλοις 6 
ἀνάγκη 6 
ἀπέδοτο 6 
ἀπολογίαν 6 
ἀργυρίου 6 
ἀρετήν 6 
ἀρχήν 6 
ἁπάσης 6 
Ἀθήνησι 6 
Ἀλεξάνδρῳ 6 
Ἀρείου 6 
ἐγγράφειν 6 
ἐδόκει 6 
ἐκείνους 6 
ἐκείνων 6 
ἐκκλησίαις 6 
ἐξῆν 6 
ἐπιστολὴν 6 
ἑκατὸν 6 
ἑλέσθαι 6 
ἑτέρας 6 
ἔρωτα 6 
ἔστω 6 
ἕκτῃ 6 
Ἕλλησιν 6 
ἠκούσατε 6 
ἡγεμονίας 6 
ἡμέραις 6 
ἡμετέρων 6 
ἥδεται 6 
ἥκομεν 6 
Ἡγησάνδρου 6 
ἱερὸν 6 
ὄντως 6 
ὅλην 6 
ὅσον 6 
ὑμέτεροι 6 
ὑπερβολὴν 6 
ὑπευθύνων 6 
ὑπόλοιπον 6 
ὧ 6 
ᾤετο 6 
ῥῆμα 6 
aeschin 5 
one 5 
quotation 5 
Διονύσια 5 
Θήβαις 5 
Θρᾴκης 5 
Μακεδονίαν 5 
Μακεδονίᾳ 5 
Μισγόλα 5 
Μισγόλᾳ 5 
Πιττάλακον 5 
Προναίᾳ 5 
Σφήττιον 5 
Φωκεῖς 5 
Ψηφίσματα 5 
αἰτεῖ 5 
αἴτιος 5 
αὐτός 5 
αὑτοὺς 5 
αὑτῶν 5 
βέλτιστα 5 
βουλὴ 5 
βούλει 5 
βραχέα 5 
βραχέων 5 
γέγονεν 5 
γέγραφα 5 
γένοιτο 5 
γεγενημένον 5 
γεγονέναι 5 
γυνὴ 5 
δήπου 5 
δίκαιος 5 
δειλίαν 5 
δεινόν 5 
δημόσια 5 
δημόσιον 5 
διαλέγεται 5 
δικαίων 5 
δικαστηρίοις 5 
δικαστὰς 5 
δραχμὰς 5 
δυνατὸς 5 
εἰσελθὼν 5 
εἰσιέναι 5 
εἴπερ 5 
εἴτε 5 
εἶδον 5 
εἶναί 5 
ζῆν 5 
κάλλιστον 5 
κήρυγμα 5 
κατηγορίαν 5 
κενὰς 5 
κεφάλαιον 5 
κριταί 5 
κἀκεῖνο 5 
κἀνταῦθα 5 
λέγεις 5 
μέγεθος 5 
μέμνημαι 5 
μαντείαν 5 
μειράκιον 5 
μεμνῆσθαι 5 
μετέχειν 5 
μετρίως 5 
μηνός 5 
μικρῷ 5 
μιμεῖσθαι 5 
μισθοῦ 5 
μόνοι 5 
νικήσας 5 
νόμου 5 
νύκτωρ 5 
ξένους 5 
οἰκέτας 5 
οἰκίας 5 
οἵτινες 5 
οὐδέν 5 
οὐδένα 5 
οὐδέποτε 5 
παθεῖν 5 
παραδοῦναι 5 
παρελθών 5 
παρόντων 5 
πεντακοσίους 5 
πεπορνεῦσθαι 5 
πεπραγμένων 5 
περαιτέρω 5 
πολλοῖς 5 
πονηρὸς 5 
πρέσβεσιν 5 
πρεσβευτὴν 5 
προέδρων 5 
προεδρεύειν 5 
προειπεῖν 5 
προεῖπον 5 
προλαβὼν 5 
προσόδους 5 
προϊόντος 5 
πρώτους 5 
πυλαγόρους 5 
πόρρωθεν 5 
πᾶσι 5 
σημεῖον 5 
σοὶ 5 
συμφοραῖς 5 
συνειπεῖν 5 
συνηγόρους 5 
συνθήκας 5 
συντάξεις 5 
συσσίτων 5 
σωτηρίαν 5 
σὲ 5 
τάφους 5 
τέταρτον 5 
τίνας 5 
τίνος 5 
τίσι 5 
ταυτὶ 5 
ταὐτὸν 5 
τείχη 5 
τελευτῶν 5 
τινὰς 5 
τινὶ 5 
τοιαύτας 5 
τολμᾷ 5 
τοσαύτην 5 
τουτὶ 5 
τοὐναντίον 5 
τρόπῳ 5 
τύχην 5 
τύχῃ 5 
τἀναντία 5 
τῇδε 5 
υἱὸν 5 
φημι 5 
φιλανθρωπίαν 5 
φυλάξασθαι 5 
φυλετῶν 5 
φύσεως 5 
φύσις 5 
φῂς 5 
χεῖρα 5 
χιλίους 5 
χρυσῷ 5 
χρόνοις 5 
χωρίον 5 
ψήφου 5 
ἀβουλίαν 5 
ἀγορὰν 5 
ἀκούοντας 5 
ἀληθείας 5 
ἀλλήλους 5 
ἀλλήλων 5 
ἀνάρρησιν 5 
ἀνήρ 5 
ἀνδραγαθίας 5 
ἀνδρός 5 
ἀνθρώπῳ 5 
ἀξιοῖ 5 
ἀπαγγεῖλαι 5 
ἀπαγορεύει 5 
ἀπολογεῖσθαι 5 
ἀρχάς 5 
ἀρᾷ 5 
ἀφ 5 
ἁπάσας 5 
ἄλλην 5 
ἄλλο 5 
ἄλλον 5 
ἄξιοι 5 
ἄξιόν 5 
ἄρδην 5 
ἄρχοντα 5 
ἄρχοντας 5 
ἄρχοντος 5 
Ἀμφικτύονες 5 
Ἀριστοφῶν 5 
Ἀριστόδημος 5 
ἐλευθέρους 5 
ἐλευθερίαν 5 
ἐμαυτῷ 5 
ἐναγεῖς 5 
ἐνιαυτὸν 5 
ἐννέα 5 
ἐνοχλεῖν 5 
ἐποίησε 5 
ἐπωνυμίας 5 
ἐπῄει 5 
ἑβδόμῃ 5 
ἑκάστῳ 5 
ἑνὸς 5 
ἑταίρων 5 
ἑταιρεῖν 5 
ἔθος 5 
ἔνοχον 5 
ἔνοχος 5 
ἔπειθ 5 
ἔπειτ 5 
ἔργοις 5 
ἔφην 5 
ἔχω 5 
ἕκαστα 5 
ἡγούμενος 5 
ἡγοῦμαι 5 
ἡλικίας 5 
ἥντινα 5 
Ἡγήσανδρον 5 
ἰδίων 5 
ἱερά 5 
ἴδιον 5 
ὀνομαστὶ 5 
ὀργῆς 5 
ὁμολογουμένως 5 
ὁπότε 5 
ὁρῶν 5 
ὁρῶντες 5 
ὄντες 5 
ὄντος 5 
ὄφελος 5 
ὅσα 5 
ὑμετέρους 5 
ὑπευθύνους 5 
ὑπεύθυνος 5 
ὕβρεως 5 
Ὠρεῷ 5 
ῥηθέντων 5 
ῥᾳδίως 5 
add 4 
bremi 4 
from 4 
halm 4 
hes 4 
hom 4 
iii 4 
il 4 
omits 4 
scaliger 4 
suidas 4 
wd 4 
westermann 4 
Δελφοὺς 4 
Διονύσου 4 
Διὸς 4 
Θετταλῶν 4 
Κερσοβλέπτης 4 
Λακεδαιμονίοις 4 
Μήδων 4 
Μακεδονία 4 
Μακεδονίας 4 
Μαραθῶνι 4 
Πέρσην 4 
Πελοποννήσου 4 
Περσῶν 4 
Σαλαμῖνα 4 
Φάλαικος 4 
Φαλαίκου 4 
αἰσχρὸν 4 
αἰσχύνην 4 
αἰσχύνης 4 
αἰσχύνομαι 4 
αἱρέσεως 4 
αἷς 4 
αὐτὰς 4 
αὑτοῖς 4 
βασιλικὸν 4 
βδελυρία 4 
βεβιωκότας 4 
βουλευτηρίου 4 
βουλευτηρίῳ 4 
βουλευτὴς 4 
βουλόμενον 4 
γέ 4 
γεγενῆσθαι 4 
γεγραφὼς 4 
γεγόνασιν 4 
γιγνόμενον 4 
γιγνώσκων 4 
γυμνασίοις 4 
γυναῖκας 4 
δέησιν 4 
δίκας 4 
δεδιέναι 4 
δευρὶ 4 
δημηγορίας 4 
δημηγορεῖ 4 
δημοκρατίᾳ 4 
δημοσίας 4 
δημοσίοις 4 
διατελεῖ 4 
διατριβὴν 4 
δικαστάς 4 
δικασταὶ 4 
δοκῇ 4 
δουλείαν 4 
δυνήσονται 4 
δυνατὸν 4 
δόγματος 4 
δόξει 4 
δύνηται 4 
εἰδότας 4 
εἰκῇ 4 
εἰρῆσθαι 4 
εἰσί 4 
εἰσίῃ 4 
εἴρηκα 4 
εἴρηκε 4 
εἴωθε 4 
εἵλεσθε 4 
εὐθύναις 4 
εὐχὰς 4 
εὑρήσετε 4 
θεοὶ 4 
θεοῖς 4 
θεωρήσατε 4 
καθεστηκότων 4 
καιρούς 4 
κακοῦ 4 
καλοὶ 4 
καλὸς 4 
κατέλιπεν 4 
καταγελάστως 4 
καταλιπὼν 4 
καταστῆναι 4 
κατηγόρῳ 4 
κειμένοις 4 
κελεύετε 4 
κελεύων 4 
κεφαλήν 4 
κινδύνου 4 
κλέμματος 4 
κτημάτων 4 
λέγοντας 4 
λαβὲ 4 
λιμένα 4 
λογισμὸς 4 
μέ 4 
μέλλοντα 4 
μήποτε 4 
μαρτυρεῖ 4 
μαρτύρων 4 
μεῖζον 4 
μηδαμοῦ 4 
μηδενὶ 4 
μηκέτι 4 
μηνὸς 4 
μιαρὸς 4 
μιᾶς 4 
μνῶν 4 
μυρίους 4 
νέους 4 
ναί 4 
νεωρίων 4 
νεωστὶ 4 
νεῶν 4 
νομίζειν 4 
νομίσαθ 4 
νομοθέταις 4 
νυνί 4 
οἰκίαις 4 
οἰκείους 4 
οἴκοθεν 4 
οἴκοι 4 
οἵοισπερ 4 
οἶδεν 4 
οἷον 4 
οἷος 4 
οἷόν 4 
οὐχὶ 4 
πάρεισιν 4 
πέπρακται 4 
παιδείας 4 
παισὶν 4 
παρακαλῶν 4 
παρασκευὴν 4 
παρασχέσθαι 4 
παραχρῆμα 4 
παρρησίας 4 
παρόντος 4 
πατήρ 4 
πείσας 4 
πεισθέντες 4 
περί 4 
πιεῖν 4 
πλείονος 4 
πλείω 4 
πλεῖστα 4 
πλημμελημάτων 4 
πλὴν 4 
ποίᾳ 4 
ποιημάτων 4 
ποιῆσαι 4 
πολίτας 4 
πολλῆς 4 
πονηρῶν 4 
ποῖον 4 
πρεσβείαις 4 
πρεσβευτὴς 4 
πρεσβεύειν 4 
πρεσβύτεροι 4 
προέδροις 4 
προέδρους 4 
προεδρίας 4 
προειπὼν 4 
προελθὼν 4 
προσδέχεσθε 4 
προσόδων 4 
πρόδηλον 4 
πρόσοδον 4 
πρόσωπον 4 
πώποθ 4 
σημεῖα 4 
σκοπεῖτε 4 
στεφάνοις 4 
στεφανωθήσεται 4 
στρατηγός 4 
συγγνώμην 4 
συμβήσεται 4 
συμφέρον 4 
συμφορὰν 4 
συνέδρους 4 
συνθηκῶν 4 
σχεδὸν 4 
σωφρόνων 4 
σωφρόνως 4 
σώμασιν 4 
σῴζεσθαι 4 
τίνι 4 
ταραχῆς 4 
τειχῶν 4 
τελευτησάντων 4 
τετταράκοντα 4 
τεῖχος 4 
τηλικαῦτα 4 
τιμωρίας 4 
τισιν 4 
τοιαύτης 4 
τοιγάρτοι 4 
τοιούτοις 4 
τοιούτους 4 
τοιοῦτόν 4 
τοσοῦτον 4 
τουτῳί 4 
τούς 4 
τραγῳδῶν 4 
τρόποις 4 
τυχὼν 4 
τόπος 4 
τἀληθὲς 4 
υἱός 4 
φήμης 4 
φίλον 4 
φανήσεται 4 
φασιν 4 
φαῦλος 4 
φεύγοντα 4 
φεύγοντι 4 
φθίνοντος 4 
φιλίαν 4 
φιλοτιμίαν 4 
φρουρὰν 4 
φυλῶν 4 
φωνὴν 4 
φύσει 4 
φύσεις 4 
χεῖρας 4 
χιλίας 4 
χρήσασθαι 4 
χρήσῃ 4 
χρυσοῦς 4 
ψεῦδος 4 
ψηφίσηται 4 
ψυχὴν 4 
ψῆφος 4 
ἀβίωτον 4 
ἀγαθοῦ 4 
ἀγοράν 4 
ἀγορᾶς 4 
ἀγὼν 4 
ἀγῶνα 4 
ἀγῶνος 4 
ἀγῶσιν 4 
ἀδικεῖν 4 
ἀκηκόατε 4 
ἀκούουσιν 4 
ἀκούσας 4 
ἀμφοτέρων 4 
ἀνάγκης 4 
ἀναμνήσθητε 4 
ἀναξίους 4 
ἀνδρὶ 4 
ἀπέδοσαν 4 
ἀπέστη 4 
ἀπιέναι 4 
ἀποδοῦναι 4 
ἀπολαβεῖν 4 
ἀπολεῖσθαι 4 
ἀπορίαν 4 
ἀπωλόμην 4 
ἀπῄεσαν 4 
ἀρχόντων 4 
ἀφαιρεῖσθαι 4 
ἀφελὼν 4 
ἀφικνεῖται 4 
ἄκων 4 
ἄλλοθι 4 
ἄμεινον 4 
ἄνθρωποι 4 
ἄξιον 4 
ἄξιος 4 
ἄπωθεν 4 
ἄρασθαι 4 
ἄρχοντες 4 
ἄρχων 4 
Ἀθηνᾶς 4 
Ἀλέξανδρος 4 
Ἀμφισσέας 4 
Ἀμφισσεῖς 4 
Ἀριστάρχου 4 
Ἀριστείδης 4 
Ἀριστόδημον 4 
ἐγένοντο 4 
ἐγίγνοντο 4 
ἐδίδου 4 
ἐκείνῳ 4 
ἐκλήθη 4 
ἐλευθερίως 4 
ἐλπίδας 4 
ἐμνήσθη 4 
ἐμὰς 4 
ἐμὴν 4 
ἐνάτῃ 4 
ἐνίοτε 4 
ἐνύπνιον 4 
ἐξετάζειν 4 
ἐξουσίαν 4 
ἐξώλειαν 4 
ἐπίστασθε 4 
ἐπαινῶ 4 
ἐπηγγέλλετο 4 
ἐπιγέγραπται 4 
ἐπιστολὰς 4 
ἐπιστολῆς 4 
ἐπιτιμίοις 4 
ἐπιχειρήσας 4 
ἐπιψηφίσας 4 
ἐποιήσαντο 4 
ἐποιεῖτο 4 
ἐρεῖ 4 
ἐρᾶν 4 
ἐφεστηκότων 4 
ἐχόντων 4 
ἐᾶν 4 
ἑκὼν 4 
ἑξήκοντα 4 
ἔδει 4 
ἔκδοτον 4 
ἔμοιγε 4 
ἔοικεν 4 
ἕνδεκα 4 
ἡγεμονίαν 4 
ἡγουμένου 4 
ἡγοῦντο 4 
ἡλίου 4 
ἡλικίᾳ 4 
ἡμετέρας 4 
ἡνίκα 4 
ἥκουσι 4 
ἥκω 4 
ἦ 4 
ἦλθον 4 
ἦρχον 4 
ἧκον 4 
ἧττον 4 
ἰδὼν 4 
ἰσχυρὰν 4 
ἰσχυρῶς 4 
ἱερᾷ 4 
Ἰφικράτους 4 
ὀγδόῃ 4 
ὀργὴν 4 
ὁμοίως 4 
ὄντας 4 
ὄντι 4 
ὄψιν 4 
ὅλον 4 
ὅλων 4 
ὅν 4 
ὅτῳ 4 
ὑμετέροις 4 
ὑμετέρου 4 
ὑμετέρῳ 4 
ὑπεθέμην 4 
ὑπολαμβάνω 4 
ὑστέραν 4 
ὑστέρᾳ 4 
ὑστεραίᾳ 4 
ὕδωρ 4 
ῥήτορες 4 
18 3 
3 3 
harpocration 3 
ii 3 
on 3 
scholiast 3 
see 3 
to 3 
varying 3 
verb 3 
words 3 
« 3 
Αἰσχίνῃ 3 
Βάταλος 3 
Βοιωτίαν 3 
Βοιωτοῖς 3 
Δελφοῖς 3 
Δελφῶν 3 
Διονυσίων 3 
Εὐβοέων 3 
Θεμιστοκλῆς 3 
Θηβαῖοι 3 
Καλλίᾳ 3 
Κιρραῖον 3 
Κρωβύλος 3 
Λητοῖ 3 
Μεταγένην 3 
Μητρώῳ 3 
Μουνιχιῶνος 3 
Νίκαιαν 3 
Νόμος 3 
Παιανιεύς 3 
Παυσανίου 3 
Περδίκκαν 3 
Πιτταλάκῳ 3 
Προξένου 3 
Πυλῶν 3 
Σειρῆσιν 3 
Σόλωνος 3 
Τίμαρχε 3 
Φίλωνος 3 
Φαίδρου 3 
Φιλάμμωνα 3 
Χάρητος 3 
Χερρόνησον 3 
Ψηφίσματος 3 
αἰσθόμενος 3 
αἰσχρῶν 3 
αἰσχύνας 3 
αἰσχύνη 3 
αἰτίους 3 
αἰτιῶν 3 
αὐτοφώρῳ 3 
αὔριον 3 
αὕτη 3 
βασιλεὺς 3 
βεβιωκώς 3 
βλέπων 3 
βλασφημίας 3 
βλασφημεῖς 3 
βοηθήσειν 3 
βοηθήσοντες 3 
βουλή 3 
βουλευτῶν 3 
βούλεσθε 3 
βωμὸν 3 
γέγονε 3 
γέγραφεν 3 
γεγενημένην 3 
γεγονότας 3 
γεγονότων 3 
γεγονώς 3 
γεγραφότα 3 
γεγραφώς 3 
γενομένην 3 
γιγνομένων 3 
γνώριμα 3 
γράμμασι 3 
γράμματα 3 
γράφων 3 
γράψαντα 3 
γράψαντος 3 
γραμματεὺς 3 
γραμματεῖ 3 
γραφαί 3 
γραφὴ 3 
γραψάμενος 3 
γῆρας 3 
γῇ 3 
δέδωκε 3 
δέοιτο 3 
δήμοις 3 
δίδωσιν 3 
δίκης 3 
δεινότατον 3 
δεινὸν 3 
δεξαίμην 3 
δεῖπνον 3 
δηλονότι 3 
δημαγωγὸς 3 
δημηγορίαν 3 
δημοτελῆ 3 
δημόσιος 3 
διάνοιαν 3 
διαλιπὼν 3 
διατρίβω 3 
διαφερόντως 3 
διαχειρίζειν 3 
διδάξω 3 
διδασκαλεῖα 3 
διελέχθη 3 
διεξελθεῖν 3 
διεξιών 3 
διεξιὼν 3 
διεχείριζε 3 
δικαίαν 3 
δοκιμασθέντας 3 
δοῦλον 3 
δραχμάς 3 
δραχμῶν 3 
δυνάμεις 3 
δυναστείαν 3 
δυνώμεθα 3 
δυοῖν 3 
δωρεὰν 3 
δωροδοκίαν 3 
δόξας 3 
δόξης 3 
δόξῃ 3 
δύνασθαι 3 
δὶς 3 
εἰδέναι 3 
εἰδότες 3 
εἰδώς 3 
εἰδὼς 3 
εἰμι 3 
εἰρήνῃ 3 
εἰρημένους 3 
εἰσίν 3 
εἰσαγγελίας 3 
εἰσιν 3 
εἴποιμι 3 
εἴποις 3 
εἴπω 3 
εἴσω 3 
εὐεργέτας 3 
εὐεργεσίας 3 
εὐπορίαν 3 
εὔθυναι 3 
θαρρεῖν 3 
θαυμάζω 3 
θεωρικὸν 3 
θυγατρὸς 3 
κήρυγμά 3 
κήρυκι 3 
κίνδυνος 3 
καθάπερ 3 
καινὸν 3 
καιροὶ 3 
καιροῦ 3 
κακοῖς 3 
καλέσαι 3 
καλεῖς 3 
καλλίω 3 
καλλίων 3 
καλουμένην 3 
καλῶ 3 
κατέλυσαν 3 
καταγέλαστον 3 
κατασκευάζων 3 
κατεδήδοκεν 3 
κατεπαγγελλόμενος 3 
κατεσκεύασεν 3 
κατηγορία 3 
κατηγορεῖ 3 
κατηγορεῖς 3 
κατηγορῶ 3 
κατηγόρει 3 
κατηγόρηκα 3 
κείμενον 3 
κειμένους 3 
κεφαλαίῳ 3 
κηρύγματα 3 
κινδύνων 3 
κλέπτων 3 
κοινοῦ 3 
κοινωνίαν 3 
κοινῶν 3 
κολάζειν 3 
κολακείαν 3 
κρίνομαι 3 
κραυγῆς 3 
κρινόμενος 3 
κριταὶ 3 
κυκλίων 3 
κυρίοις 3 
κύριον 3 
κἀκεῖνοι 3 
κἀμοὶ 3 
λάβῃ 3 
λάχῃ 3 
λοιδοριῶν 3 
λύτρα 3 
λύτρων 3 
μάρτυρες 3 
μάχῃ 3 
μέλλετε 3 
μέλλον 3 
μέρη 3 
μέτρια 3 
μέτριον 3 
μήτηρ 3 
μαθήσεσθε 3 
μακρολογῶ 3 
μαντείας 3 
μαρτυρήσῃ 3 
μαρτυριῶν 3 
μεγάλης 3 
μεγίστην 3 
μετέστησαν 3 
μεταβολῆς 3 
μηδέν 3 
μηδένα 3 
μηδέποτε 3 
μισθωθεὶς 3 
μισθὸν 3 
μισθῷ 3 
μισοφίλιππος 3 
νίκην 3 
ναυμαχίας 3 
νεανίσκους 3 
νεωτερίζειν 3 
νεώτατος 3 
νομιζόμενα 3 
ξένοι 3 
οἰκέτην 3 
οἰκετῶν 3 
οἴεται 3 
οἴκησιν 3 
οἵους 3 
οἶδα 3 
οἷσπερ 3 
οὐδείς 3 
οὐδεμία 3 
οὐδενὶ 3 
οὑτωσὶ 3 
οὖσαν 3 
οὗτός 3 
πέμπτον 3 
πίστει 3 
παιδείαν 3 
παλαίστραις 3 
παλαιὸς 3 
παραδώσειν 3 
παρακαλεῖν 3 
παρακαλοῦντας 3 
παρακαλοῦντες 3 
παρακαλῶ 3 
παρανάγνωθι 3 
παραπλησίως 3 
παρασκευῆς 3 
παρειχόμην 3 
παρεκάλουν 3 
παριὼν 3 
παρῆν 3 
πατρίδι 3 
παῖδας 3 
πείσαντες 3 
πεζομαχίαν 3 
πεζὴν 3 
πεποίηκε 3 
πεποίηται 3 
πεπονθέναι 3 
πεπονθότων 3 
πεπορνευμένους 3 
περ 3 
περιλαβὼν 3 
περιῄει 3 
πλείστων 3 
πλουσίους 3 
ποδὶ 3 
ποιήσασθε 3 
ποιήσεται 3 
ποιήσησθε 3 
ποιῶν 3 
πολέμοις 3 
πολεμεῖν 3 
πολιτευομένους 3 
πολιτικῶν 3 
πολλοῦ 3 
πολύ 3 
πολὺς 3 
πολῖται 3 
πονηρίαν 3 
πράξας 3 
πραγματείας 3 
πραττόντων 3 
πρεσβευτήν 3 
πρεσβεύσαντας 3 
πρεσβεῖαι 3 
πρεσβύτατος 3 
πριάμενος 3 
προγόνους 3 
προδόται 3 
προδότης 3 
προεδρίαν 3 
προερῶ 3 
προλέγω 3 
προσέβαλλον 3 
προσήκοντα 3 
προσεῖχον 3 
προσῆκον 3 
προτρέπειν 3 
προφάσεις 3 
πρυτανείῳ 3 
πρόγονοι 3 
πρόεδροι 3 
πρός 3 
πρόσωπα 3 
πρόφασιν 3 
πρώτῳ 3 
πρᾶξαι 3 
πόλεμος 3 
πόλεων 3 
πότον 3 
πώποτ 3 
πᾶσα 3 
πᾶσαν 3 
σεμνύνεσθαι 3 
σεμνῶς 3 
σιτήσεις 3 
σκοπεῖν 3 
σου 3 
σοφὸς 3 
σοῦ 3 
σπείσασθαι 3 
στάσεως 3 
στεφανουμένων 3 
στεφανοῦται 3 
στεφανωθῆναι 3 
στρατεία 3 
στρατηγίαν 3 
στρατηγοὺς 3 
στρατοπέδου 3 
συκοφάντην 3 
συκοφαντῶν 3 
συμβέβηκεν 3 
συμβουλευτάς 3 
συμμάχοις 3 
συμμάχους 3 
συμμαχίᾳ 3 
συμφοράν 3 
συμφορᾶς 3 
συνέβαινε 3 
συνέβη 3 
συνήγορον 3 
σύ 3 
σύμμαχον 3 
σὴν 3 
σῴζουσι 3 
σῶν 3 
τάς 3 
τέ 3 
τέκνα 3 
τέχνης 3 
τίμημα 3 
ταμίας 3 
ταφὰς 3 
ταύταις 3 
τελευτήσαντος 3 
τελευτῆς 3 
τελευτῶντες 3 
τεττάρων 3 
τιμωρίαν 3 
τιμᾶν 3 
τιμῶμαι 3 
τινά 3 
τισὶ 3 
τοιαύτη 3 
τοσούτους 3 
τουτονὶ 3 
τουτουί 3 
τρίτην 3 
τραγῳδοῖς 3 
τραπέζης 3 
τραύματος 3 
τριηράρχους 3 
τυγχάνει 3 
τυράννων 3 
τόλμαν 3 
τύραννος 3 
τύχοι 3 
φήσουσιν 3 
φίλους 3 
φεύγοντες 3 
φημίξωσι 3 
φθόνον 3 
φιλίππου 3 
φιλοτιμίας 3 
φοβηθέντες 3 
φρονοῦντας 3 
φροντίζειν 3 
φυγῆς 3 
φυλάττεσθαι 3 
φόβον 3 
φόβος 3 
χάριτας 3 
χίλια 3 
χαίρει 3 
χαλεπὸν 3 
χαλκοῦ 3 
χειρὶ 3 
χειρῶν 3 
χορηγὸν 3 
χρήμασι 3 
χρηστοὺς 3 
χρόνος 3 
χώρας 3 
ψηφιεῖσθε 3 
ψηφισμάτων 3 
ψυχὰς 3 
ἀγαθόν 3 
ἀγαθῶν 3 
ἀγαπᾶν 3 
ἀγορεύειν 3 
ἀδίκημα 3 
ἀδίκως 3 
ἀδελφός 3 
ἀδελφὸν 3 
ἀκούσητε 3 
ἀκούων 3 
ἀλήθεια 3 
ἀλήθειαν 3 
ἀλαζονείαν 3 
ἀληθείᾳ 3 
ἀμφὶ 3 
ἀνήλωκε 3 
ἀνήλωσε 3 
ἀναβὰς 3 
ἀναγνῶναι 3 
ἀναλαβεῖν 3 
ἀναμεῖναι 3 
ἀνεγνώσθη 3 
ἀνθρώποις 3 
ἀντιλέγειν 3 
ἀξίως 3 
ἀξιοίη 3 
ἀπάξειν 3 
ἀπέκτειναν 3 
ἀπέτυχε 3 
ἀπήγγελλον 3 
ἀπαίδευτος 3 
ἀπαιδευσίαν 3 
ἀπεχθείας 3 
ἀποβλέψαντες 3 
ἀποκρίνασθαι 3 
ἀποτεῖσαι 3 
ἀποφαίνεται 3 
ἀπώλεσεν 3 
ἀρχόμενος 3 
ἀρᾶς 3 
ἀσέλγειαν 3 
ἀτυχίας 3 
ἀφέλῃ 3 
ἀφήσετε 3 
ἀφελόμενος 3 
ἀφθόνους 3 
ἁμάρτημα 3 
ἁμαρτήματα 3 
ἄγειν 3 
ἄλλας 3 
ἄλλης 3 
ἄλλου 3 
ἄλλως 3 
ἄρ 3 
ἄρξομαι 3 
ἄρχειν 3 
ἄτοπον 3 
ἅ 3 
ἅπαντ 3 
ἅπασι 3 
Ἀθήνησιν 3 
Ἀθηνᾷ 3 
Ἀλωπεκῆσι 3 
Ἀμφίπολιν 3 
Ἀμύντας 3 
Ἀπόλλω 3 
Ἀπόλλωνι 3 
Ἀρίζηλος 3 
Ἀργᾶς 3 
Ἀριγνώτῳ 3 
Ἀρτέμιδι 3 
Ἀχιλλέως 3 
ἐάσετε 3 
ἐβουλόμην 3 
ἐγκωμιάζειν 3 
ἐδυνάμην 3 
ἐδυνήθη 3 
ἐθελήσῃ 3 
ἐκέλευον 3 
ἐκείνην 3 
ἐκείνοις 3 
ἐκεῖθεν 3 
ἐκεῖνό 3 
ἐκεῖσε 3 
ἐκφορὰς 3 
ἐλάττους 3 
ἐλάχιστα 3 
ἐλθὼν 3 
ἐλπίδων 3 
ἐμβάλλεις 3 
ἐμνήσθην 3 
ἐμὸς 3 
ἐμῶν 3 
ἐνταυθοῖ 3 
ἐντεῦθεν 3 
ἐνῆν 3 
ἐξέστω 3 
ἐξαμαρτάνειν 3 
ἐξιέναι 3 
ἐπίγραμμα 3 
ἐπαίνοις 3 
ἐπανελθὼν 3 
ἐπερωτᾶν 3 
ἐπερωτᾷ 3 
ἐπιγράφειν 3 
ἐπιδείξειν 3 
ἐπιδεῖξαι 3 
ἐπιδιδόναι 3 
ἐπιμέλειαν 3 
ἐπιστάτην 3 
ἐπιστρατεύειν 3 
ἐπιτήδειον 3 
ἐπιτίμια 3 
ἐπιτηδεύματος 3 
ἐπιψηφίσαι 3 
ἐποίεις 3 
ἐποιησάμεθα 3 
ἐποιοῦντο 3 
ἐπρεσβεύομεν 3 
ἐργάζεσθαι 3 
ἐρεῖν 3 
ἐστρατηγηκότων 3 
ἐτελεύτησεν 3 
ἐτόλμησε 3 
ἐτῶν 3 
ἐχρήσαντο 3 
ἐχρῆν 3 
ἐψηφίσαντο 3 
ἑάλω 3 
ἑαυτόν 3 
ἑβδομήκοντα 3 
ἑκάστην 3 
ἑκάστης 3 
ἑκάστου 3 
ἑκάστους 3 
ἑκατέρῳ 3 
ἑνὶ 3 
ἑτέροις 3 
ἔγραψας 3 
ἔγραψεν 3 
ἔθηκε 3 
ἔθνος 3 
ἔλαττον 3 
ἔλεγες 3 
ἔμελλεν 3 
ἔμελλον 3 
ἔμπροσθεν 3 
ἔν 3 
ἔνθα 3 
ἔννομον 3 
ἔνορκον 3 
ἔξεστιν 3 
ἔπαινον 3 
ἔπη 3 
ἔργου 3 
ἔσονται 3 
ἔτυχε 3 
ἔχεις 3 
ἔχθραν 3 
ἔχθρας 3 
ἔχουσι 3 
ἕν 3 
ἕξετε 3 
Ἐλαφηβολιῶνος 3 
Ἐπαμεινώνδας 3 
Ἐπικράτους 3 
Ἐπιστολή 3 
Ἑλλήσποντον 3 
Ἕκτορος 3 
Ἕλληνες 3 
ἠθέλησεν 3 
ἠξίουν 3 
ἡγεμόνων 3 
ἡγεμὼν 3 
ἡγεῖτο 3 
ἡγούμενοι 3 
ἡδέως 3 
ἡμερῶν 3 
ἡσυχίᾳ 3 
ἤκουσα 3 
ἤρξατο 3 
ἥκων 3 
ἥνπερ 3 
ἥπερ 3 
ἥτις 3 
ἦλθεν 3 
ἦμεν 3 
ἧκε 3 
Ἡγησάνδρῳ 3 
Ἡσίοδος 3 
ἰέναι 3 
ἰατρείου 3 
ἰδεῖν 3 
ἰδιωτῶν 3 
ἰσχύειν 3 
ἱερομνήμονα 3 
ἱερομνήμονας 3 
ἱερωσύνην 3 
ἱερὰν 3 
ἱκανὸν 3 
ἱκετεύω 3 
ἱππέας 3 
ἱσταμένου 3 
ἴσασιν 3 
ἴσον 3 
ἵππου 3 
Ἰατροκλῆς 3 
ὀλίγοις 3 
ὀλίγων 3 
ὁρῶ 3 
ὄν 3 
ὄνειδος 3 
ὅνπερ 3 
ὅντινα 3 
ὅπερ 3 
ὅς 3 
ὅσους 3 
Ὀλύμπιον 3 
Ὁμήρου 3 
Ὅμηρος 3 
ὑμέτερα 3 
ὑμετέραις 3 
ὑπάρξαι 3 
ὑπειληφώς 3 
ὑπερβήσομαι 3 
ὑπερπηδήσας 3 
ὑπερόριον 3 
ὑπηρέται 3 
ὑποθέσεως 3 
ὑπολαμβάνων 3 
ὑπομείνας 3 
ὑπομνῆσαι 3 
ὑπωπτεύσατε 3 
ὑπό 3 
ὕβρις 3 
ὕπο 3 
ὡμολογημένα 3 
ὤκνησεν 3 
ῥήματα 3 
ῥηθῇ 3 
ῥώμην 3 
108 2 
2 2 
73 2 
763-4 2 
a 2 
adapted 2 
also 2 
aristot 2 
as 2 
ath 2 
be 2 
below 2 
benseler 2 
between 2 
confirmed 2 
conjecture 2 
const 2 
ed 2 
euripides 2 
first 2 
found 2 
geneva 2 
has 2 
interpolation 2 
is 2 
kaibel 2 
many 2 
nauck 2 
papyrus 2 
placed 2 
position 2 
schaefer 2 
second 2 
so 2 
some 2 
spengel 2 
these 2 
under 2 
usener 2 
word 2 
» 2 
Αὐτόλυκος 2 
Βοιωτάρχαις 2 
Βοιωτάρχας 2 
Γανιάδα 2 
Γλαύκων 2 
Δήμωνος 2 
Δερκύλον 2 
Δημομέλην 2 
Δόγμα 2 
Δόλοπας 2 
Εὐβοέας 2 
Εὐβοϊκὸν 2 
Εὐθυδίκου 2 
Εὔβουλον 2 
Θεμιστοκλέα 2 
Θετταλούς 2 
Θετταλοὺς 2 
Θετταλοῖς 2 
Θρασύβουλος 2 
Θῆβαι 2 
Κίμωνος 2 
Καλλισθένους 2 
Κατὰ 2 
Καὶ 2 
Κοίλης 2 
Κολλυτεύς 2 
Λεωδάμαντα 2 
Λοιδίαν 2 
Λοκροὶ 2 
Μακεδόνων 2 
Μαντινείᾳ 2 
Μεγαρέας 2 
Μειδίαν 2 
Μειδίου 2 
Μενοίτιον 2 
Μιλτιάδης 2 
Μόσχου 2 
Νάξον 2 
Ναυσικράτους 2 
Νικίου 2 
Πήληξ 2 
Παιανιέα 2 
Παυσανίαν 2 
Πειραιεῖ 2 
Πιτταλάκου 2 
Πλαταιαῖς 2 
Προναίας 2 
Προξένῳ 2 
Πυκνὶ 2 
Πύρρανδρος 2 
Σαλαμῖνι 2 
Σκύθας 2 
Ταμύναις 2 
Τιμομάχῳ 2 
Φιλωτάδου 2 
Χαιρωνείᾳ 2 
Χαλκίδα 2 
Χαλκίδος 2 
Χαλκιδέας 2 
Χαλκιδεύς 2 
Χαλκιδεὺς 2 
Χαριδήμου 2 
Χολαργεύς 2 
αἰσθέσθαι 2 
αἰσχίστοις 2 
αἰσχίστων 2 
αἰσχρά 2 
αἰσχρὰς 2 
αἰσχύνεσθε 2 
αἰσχύνονται 2 
αἰσχύνῃ 2 
αἰτία 2 
αἰτίᾳ 2 
αἰτεῖν 2 
αἰτιᾶται 2 
αἰχμάλωτον 2 
αἰχμαλώτους 2 
αἳ 2 
αἴσχιστα 2 
αὐθημερὸν 2 
αὐτή 2 
αὐταῖς 2 
αὑτῆς 2 
βίος 2 
βαρέως 2 
βαρβάρους 2 
βαρβάρων 2 
βασιλέα 2 
βδελυρίας 2 
βδελυρίᾳ 2 
βεβαιοῦτε 2 
βεβαιώσεις 2 
βεβιωκότα 2 
βοηθήσοντας 2 
βοηθείας 2 
βουλευσάμενοι 2 
βουλεύεσθε 2 
βουλεύσησθε 2 
βουλεύσηται 2 
βουλοίμην 2 
βουλομένου 2 
βουλομένων 2 
βουλομένῳ 2 
βούλοιτο 2 
βούλῃ 2 
βωμοῦ 2 
γέλωτα 2 
γένη 2 
γένοιντο 2 
γίγνονται 2 
γίγνωνται 2 
γαῖαν 2 
γεγένηνται 2 
γεγενημένα 2 
γεγενημένους 2 
γεγενημένων 2 
γεγονότα 2 
γεγονότες 2 
γεγονὼς 2 
γεγραμμένον 2 
γεγραφέναι 2 
γενομένης 2 
γενομένους 2 
γενόμενοι 2 
γιγνόμενα 2 
γιγνόμενοι 2 
γιγνώσκειν 2 
γιγνώσκομεν 2 
γλῶτταν 2 
γνώσεσθε 2 
γράφοντας 2 
γράφοντες 2 
γράψειν 2 
γράψοντι 2 
γραμματέα 2 
γραμματεύς 2 
γραφή 2 
γραφήν 2 
γραφαῖς 2 
γραφεῖσαν 2 
γραφῇ 2 
γυμνάζεσθαι 2 
γυμνὸς 2 
γυναικῶν 2 
γῆ 2 
γῆς 2 
δάκρυα 2 
δέξαιντο 2 
δίαιταν 2 
δίκαιός 2 
δαίμονα 2 
δαιμονίως 2 
δαπάναις 2 
δαπάνης 2 
δεήσεις 2 
δεήσονται 2 
δείλαιος 2 
δείξαιμι 2 
δείξω 2 
δειλίας 2 
δειλὸν 2 
δεινὴν 2 
δεσμωτήριον 2 
δεύτερος 2 
δεῦρ 2 
δημηγορήσας 2 
δημηγοροῦντος 2 
δημοκρατουμένων 2 
δημοκρατούμεναι 2 
δημοσίους 2 
δημοσίῳ 2 
δημοτικῷ 2 
δημότας 2 
διέβαλλε 2 
διέτριβον 2 
διέφθειραν 2 
διαβάλλει 2 
διαβάλλων 2 
διαβαλλομένοις 2 
διαβολήν 2 
διαβολαῖς 2 
διαβολῆς 2 
διαβολῇ 2 
διαγιγνώσκειν 2 
διαιτώμενον 2 
διακείμενοι 2 
διαλείπων 2 
διαλύσασθαι 2 
διαμνημονεύειν 2 
διαμνημονεῦσαι 2 
διανοίᾳ 2 
διαπέπρακται 2 
διαπραξαμένῳ 2 
διατετέλεκε 2 
διατριβάς 2 
διατριβαῖς 2 
διατριβῇ 2 
διατριβῶν 2 
διαφέρων 2 
διαχρήσηται 2 
διαψηφίσεις 2 
διδάξαι 2 
διδάσκει 2 
διδάσκων 2 
διδασκάλοις 2 
διδασκάλους 2 
διελέγετο 2 
διεξιόντα 2 
διεξῄειν 2 
διεπράξατο 2 
διεφθάρη 2 
διηπείλουν 2 
διηπειλοῦντο 2 
δικαίου 2 
δικαίῳ 2 
δικαιοσύνης 2 
δικαστήρια 2 
δικασταῖς 2 
δικῶν 2 
διοίκησιν 2 
διοικεῖσθαι 2 
διοικοῦνται 2 
διπλασίῳ 2 
δισχιλίας 2 
διόπερ 2 
διότι 2 
δοκιμασίαν 2 
δοκιμασίας 2 
δοκοῦμεν 2 
δούλοις 2 
δούλους 2 
δούλων 2 
δυνάμενοι 2 
δυνάμενον 2 
δυνάμενος 2 
δυνήσομαι 2 
δυνατοῦ 2 
δυνατός 2 
δωρεάν 2 
δωρεαὶ 2 
δωρεᾶς 2 
δωροδοκηθέντα 2 
δωροδοκῶν 2 
δόξαις 2 
δόξειν 2 
δόξετε 2 
δόξω 2 
δύ 2 
δύναιτ 2 
δύναιτο 2 
δύνασθε 2 
δύναται 2 
δύνωμαι 2 
δύνωνται 2 
δώδεκα 2 
δώσει 2 
δώσετε 2 
δῶρα 2 
δῶτε 2 
εἰδόσι 2 
εἰδῇ 2 
εἰκόνα 2 
εἰκόνας 2 
εἰκός 2 
εἰλήφασιν 2 
εἰληφότες 2 
εἰληφώς 2 
εἰληφὼς 2 
εἰμὶ 2 
εἰρηκέναι 2 
εἰσελαύνετε 2 
εἰσεληλυθότα 2 
εἰσι 2 
εἰσοικίσηται 2 
εἰσπλεῖν 2 
εἰσὶν 2 
εἴδη 2 
εἴην 2 
εἴκοσι 2 
εἴπῃ 2 
εἴρηκεν 2 
εἴς 2 
εἴχομεν 2 
εἵλετο 2 
εἶδεν 2 
εἶχεν 2 
εἶχον 2 
εὐγνωμοσύνην 2 
εὐεξίας 2 
εὐηθείας 2 
εὐπειστία 2 
εὐπρέπειαν 2 
εὐσεβείας 2 
εὐτυχοῦμεν 2 
εὐφημίαν 2 
εὔξασθαι 2 
εὔχεσθαι 2 
ζεύγη 2 
ζημιούσθω 2 
ζημιῶσαι 2 
ζητεῖν 2 
ζῇ 2 
ζῶντες 2 
ζῶντος 2 
θ 2 
θάνατος 2 
θέατρον 2 
θαλάττης 2 
θαλλοῦ 2 
θαυμάζειν 2 
θαυμάζετε 2 
θαυμάσειεν 2 
θαυμάσητε 2 
θεραπεύοντες 2 
θεωρεῖν 2 
θεωρικόν 2 
θεωρικῷ 2 
θεός 2 
θεῖον 2 
θεῖος 2 
θηρίον 2 
θορύβου 2 
θυγατέρα 2 
θόρυβον 2 
θόρυβος 2 
θύσειαν 2 
κάλλει 2 
κέκτηται 2 
κέχρημαι 2 
κέχρησθε 2 
κέχρηται 2 
κίναιδον 2 
κίνδυνοι 2 
καίπερ 2 
καθαρεύοντι 2 
καθαρὸς 2 
καθεζόμενοι 2 
καθεστηκὼς 2 
καθιεροῦν 2 
καθιστᾶσι 2 
καθῆκεν 2 
καθῆσθαι 2 
καιροῖς 2 
καιρόν 2 
καιρῷ 2 
κακοῦργον 2 
κακόν 2 
καλέσῃ 2 
καλεῖται 2 
καλλίστοις 2 
καλλίστους 2 
κατέπεμψε 2 
κατέστη 2 
κατέστησαν 2 
κατέστησεν 2 
κατέχειν 2 
κατήγαγον 2 
καταβαίνω 2 
καταγέλαστα 2 
καταγαγοῦσιν 2 
καταγαγόντες 2 
καταγαγόντων 2 
καταγνοὺς 2 
καταγνωσθέντος 2 
καταδεέστερα 2 
καταλάβῃ 2 
καταλείπεται 2 
καταλιπεῖν 2 
καταλύσετε 2 
κατασκευάζοντας 2 
κατασκόπων 2 
καταφανὴς 2 
καταφρονεῖν 2 
καταφρονοῦντος 2 
καταχρήσασθέ 2 
κατεδηδοκέναι 2 
κατελείπομεν 2 
κατηγορίᾳ 2 
κατηγόρουν 2 
κατιδόντες 2 
κατιδὼν 2 
κατῄσχυνε 2 
κείμενοι 2 
κελευόντων 2 
κελεύουσι 2 
κεν 2 
κεφαλαίων 2 
κεφαλὴν 2 
κεῖνται 2 
κηδεσταὶ 2 
κηρυττόμενος 2 
κηρύγμασιν 2 
κηρύξαι 2 
κινδυνεύοντος 2 
κληρονόμος 2 
κληρωτὴν 2 
κοινά 2 
κοινήν 2 
κολάζητε 2 
κομίζων 2 
κομίσαντα 2 
κρίνειν 2 
κρίνεσθαι 2 
κρίνουσιν 2 
κραυγὴ 2 
κρινομένῳ 2 
κριτής 2 
κρῖναι 2 
κτησάμενοι 2 
κυρίαν 2 
κωλύει 2 
κόμπον 2 
κἀγαθός 2 
κἀκεῖ 2 
κἀκεῖθεν 2 
κἀκεῖνοί 2 
κἀν 2 
λάβω 2 
λάθρᾳ 2 
λέγεσθαι 2 
λέγοι 2 
λέγοντα 2 
λέγονται 2 
λέγουσιν 2 
λέγωσιν 2 
λέξει 2 
λέξειν 2 
λέξεις 2 
λήθην 2 
λήσετε 2 
λήψεσθαι 2 
λήψεται 2 
λαβόντα 2 
λαβόντες 2 
λαβών 2 
λαγχάνει 2 
λαμβάνει 2 
λαμβάνοντας 2 
λαμβάνων 2 
λανθάνειν 2 
λαοὶ 2 
λαχὼν 2 
λείπεται 2 
λεγέτω 2 
λεγομέναις 2 
λεγόμενα 2 
λεγόμενον 2 
λελοιπότα 2 
ληξιαρχικὸν 2 
λιμὸν 2 
λογίσασθε 2 
λογισμῶν 2 
λογιστάς 2 
λογογράφος 2 
λοιπὴν 2 
λυμαινόμενος 2 
λύσας 2 
λύσειν 2 
λῃστῶν 2 
μάχαις 2 
μάχας 2 
μάχης 2 
μέγιστόν 2 
μέλει 2 
μέλλοντες 2 
μέλλουσαν 2 
μέλλων 2 
μέμνησθ 2 
μέμνηται 2 
μέσης 2 
μέσον 2 
μέσῳ 2 
μέτριος 2 
μήπω 2 
μία 2 
μακρὰν 2 
μαρτυρούντων 2 
μαρτυροῦντας 2 
μαρτυροῦντι 2 
μείζω 2 
μεγάλην 2 
μεγάλους 2 
μεγάλων 2 
μεγίσταις 2 
μεγίστας 2 
μεγίστης 2 
μεγίστοις 2 
μεγαλόψυχος 2 
μειζόνων 2 
μειρακίου 2 
μεμνήσεσθ 2 
μεμνημένος 2 
μεταβαλόμενος 2 
μεταφέρων 2 
μετρίων 2 
μηδεμιᾶς 2 
μηδενὸς 2 
μητρός 2 
μιμούμενος 2 
μισαλέξανδρος 2 
μισεῖσθαι 2 
μισθαρνῶν 2 
μισθούμενος 2 
μισθωσάμενος 2 
μισθώσηταί 2 
μισοπόνηρος 2 
μνήμην 2 
μνεία 2 
μνείαν 2 
μνημονεύειν 2 
μνημονικός 2 
μνημονικῶς 2 
μνησθείη 2 
μνησθεὶς 2 
μνησθῆναι 2 
μνησθῇ 2 
μνησθῶ 2 
μνησικακεῖν 2 
μυρίοις 2 
μυστηριώτιδας 2 
μόνους 2 
μᾶλλόν 2 
νέοι 2 
νέον 2 
νέων 2 
ναυσὶ 2 
ναυτικὴν 2 
νεανίσκος 2 
νεωτέρους 2 
νεωτέρων 2 
νικᾷ 2 
νικῶντα 2 
νομίζοι 2 
νομίζων 2 
νομοθέται 2 
νομοθέτας 2 
νομοθέτῃ 2 
νύκτα 2 
νύκτας 2 
ξένια 2 
ξένον 2 
ξενικὸν 2 
ξενικῶν 2 
ξυνών 2 
ξύμπασα 2 
οἰκήσεων 2 
οἰκία 2 
οἰκίᾳ 2 
οἰκείως 2 
οἰκεῖ 2 
οἰκιῶν 2 
οἰχοίμην 2 
οἰόμενον 2 
οἴει 2 
οἴομαι 2 
οἵ 2 
οἵων 2 
οὐδέ 2 
οὐδέπω 2 
οὐδέτερα 2 
οὐδαμοῦ 2 
οὐδαμῶς 2 
οὐδεμιᾶς 2 
οὐδενός 2 
οὐδεπώποτ 2 
οὔ 2 
οὔτις 2 
οὖσα 2 
οὗτοί 2 
πάγῳ 2 
πάμπαν 2 
πάντ 2 
πάππου 2 
πάρεισι 2 
πάσας 2 
πάσης 2 
πάσχειν 2 
πάτριον 2 
πάτριόν 2 
πέμποι 2 
πέμπουσι 2 
πέρας 2 
παγκράτιον 2 
παιδεύει 2 
παιδοτρίβας 2 
παισὶ 2 
παλαιὰ 2 
πανδημεί 2 
πανσέληνον 2 
παντάπασιν 2 
παράδειγμα 2 
παράκλησιν 2 
παράταξιν 2 
παρέδοσαν 2 
παρέδωκε 2 
παρέντες 2 
παρέξονται 2 
παρέχομαι 2 
παρέχων 2 
παραγενέσθαι 2 
παραγενομένους 2 
παραδέδεχθε 2 
παραδέχεσθε 2 
παραδειγμάτων 2 
παραδόξως 2 
παραδῷ 2 
παραθέμενοι 2 
παρακαθημένων 2 
παρακαλέσας 2 
παρακαλῇ 2 
παρακαταθέμενοι 2 
παρακολουθήσετε 2 
παραλείπω 2 
παραλιπεῖν 2 
παραλιπὼν 2 
παρανοίας 2 
παρανόμου 2 
παρανόμους 2 
παραστησάμενος 2 
παρελθόντες 2 
παρεχόμενος 2 
παρεῖναι 2 
παρεῖχεν 2 
παρούσης 2 
παροῦσα 2 
παροῦσι 2 
παρρησιάσασθαι 2 
παρόντα 2 
παρόντι 2 
παρών 2 
παρὸν 2 
παρὼν 2 
παρῆλθε 2 
παρῆλθον 2 
παρῶμεν 2 
πατρί 2 
πατρίδα 2 
πατρίων 2 
πατρός 2 
πατρὸς 2 
πατρῴας 2 
πατρῴων 2 
παύσομαι 2 
παῖς 2 
πείσειν 2 
πείσονται 2 
πεζοὶ 2 
πεζῇ 2 
πεντακοσίας 2 
πεπλασμένον 2 
πεποίηκα 2 
πεποίηκεν 2 
πεποιηκὼς 2 
πεπολίτευσαι 2 
πεπολιτεῦσθαι 2 
πεπονθότες 2 
πεπορνευμένος 2 
πεπρέσβευκα 2 
πεπραγμένα 2 
πεπρακότας 2 
πεπρεσβευκὼς 2 
περιεγένετο 2 
περιεῖδεν 2 
περιμενεῖτε 2 
περιμεῖναι 2 
περιττὸς 2 
πεῖραν 2 
πιστεύων 2 
πλήθει 2 
πλείστας 2 
πλείστην 2 
πλείστου 2 
πλειόνων 2 
πλουσίαν 2 
πλῆθος 2 
ποίησαι 2 
ποι 2 
ποιήματα 2 
ποιήσαισθε 2 
ποιήσαντες 2 
ποιήσειεν 2 
ποιήσεσθε 2 
ποιήσετε 2 
ποιήσομαι 2 
ποιήσῃ 2 
ποιεῖσθε 2 
ποιησάμενος 2 
ποιητής 2 
ποιητοῦ 2 
ποιητὴς 2 
ποιούμεθα 2 
ποιῇ 2 
ποιῶ 2 
πολίταις 2 
πολίτευμα 2 
πολίτης 2 
πολεμίοις 2 
πολεμίους 2 
πολεμίων 2 
πολιτευόμενοι 2 
πολιτεῖαι 2 
πολιτικῆς 2 
πολλά 2 
πολλάκι 2 
πολλήν 2 
πολλαὶ 2 
πολλὴ 2 
πονηρούς 2 
πονηροὺς 2 
πορείαν 2 
πορεύεται 2 
πορνικὸν 2 
ποῖ 2 
ποῦ 2 
πράγμασι 2 
πράγμασιν 2 
πράγματι 2 
πράκτορσιν 2 
πράξαντα 2 
πράξειν 2 
πράξεων 2 
πράττει 2 
πρίν 2 
πρεσβεία 2 
πρεσβειῶν 2 
πρεσβευσάντων 2 
πρεσβεύσαντες 2 
πρεσβεύσας 2 
πρεσβεύσειν 2 
πρεσβυτέρων 2 
πρεσβύτατον 2 
προαγωγοὺς 2 
προβάλλονταί 2 
προβαλόμενον 2 
προγράψαι 2 
προδήλως 2 
προδότην 2 
προειρῆσθαι 2 
προκαλεσάμενος 2 
προκατεγνωκότας 2 
προνοίας 2 
προξένου 2 
προξενίας 2 
προοίμιον 2 
προπύλαια 2 
προσέγραψαν 2 
προσέγραψε 2 
προσέθηκεν 2 
προσέχετε 2 
προσβιασαμένου 2 
προσγράφουσι 2 
προσγράψας 2 
προσδεῖται 2 
προσδιαμαρτυρούντων 2 
προσειπεῖν 2 
προσειπὼν 2 
προσελθὼν 2 
προσιὼν 2 
προσλαβὼν 2 
προσπέμψας 2 
προσποιησάμενος 2 
προσῄει 2 
προσῆκεν 2 
προτέραν 2 
προτιθέντων 2 
προτρέψεσθε 2 
προτρεπόμενον 2 
προῄρημαι 2 
πρυτανεῖον 2 
πρόεδρος 2 
πρόσεστιν 2 
πρόσταγμα 2 
πρότερος 2 
πρώτῃ 2 
πρῶτοι 2 
πυθόμενος 2 
πυλαγοροῦντας 2 
πυλαγόρων 2 
πόλεσι 2 
πόληος 2 
πότε 2 
πύκτην 2 
σανίδιον 2 
σεμνολογεῖ 2 
σιγᾷς 2 
σκυθρωπάσας 2 
σκυθρωπὸν 2 
σκότος 2 
σοφιστοῦ 2 
σοφιστὴν 2 
σπουδαιοτάτων 2 
σπουδῆς 2 
στάδια 2 
στέφανοι 2 
στέφανος 2 
στεφάνου 2 
στεφανουμένοις 2 
στεφανούντων 2 
στεφανοῦνται 2 
στρατηγοῦ 2 
στρατιωτῶν 2 
στρατιὰν 2 
στρατὸν 2 
συγκείμενος 2 
συγχωρεῖ 2 
συκοφάντης 2 
συκοφάντῃ 2 
συκοφαντηθέντας 2 
συλλήβδην 2 
συλλαβὴν 2 
συμβάντα 2 
συμβάντων 2 
συμβέβηκε 2 
συμβαίνει 2 
συμβούλοις 2 
συμβούλῳ 2 
συμπιεῖν 2 
συμφέροντος 2 
συμφοράς 2 
συνήθη 2 
συνδοκῇ 2 
συνεδρίῳ 2 
συνειδότες 2 
συνειλεγμένους 2 
συνελέγησαν 2 
συνελθόντες 2 
συνεχῶς 2 
συνηγορίας 2 
συνηγόρουν 2 
συνηθείᾳ 2 
συνιδὼν 2 
συνοικία 2 
συνοικίαν 2 
συντάξας 2 
συνῇδον 2 
συνῇστε 2 
συρίττεσθαι 2 
συσσιτεῖν 2 
σωφρονῇς 2 
σωφροσύνην 2 
σύμβουλος 2 
σύνταγμα 2 
σύνταξιν 2 
σώφρονα 2 
σώφρονας 2 
σώφρονι 2 
σώφρονος 2 
σὸν 2 
σῴζεται 2 
σῶσαί 2 
σῶσαι 2 
τά 2 
τάδ 2 
τάδε 2 
τάξεως 2 
τάφον 2 
τάφων 2 
τέκνων 2 
τέλη 2 
τήνδε 2 
τίθεσθε 2 
τίθησι 2 
τίνες 2 
τίτθης 2 
ταλάντου 2 
ταλάντων 2 
ταλαίπωροι 2 
ταλαιπώρους 2 
ταχυναυτουσῶν 2 
ταῖσδε 2 
ταῦτά 2 
τειχοποιός 2 
τειχοποιῶν 2 
τελευτήσαντας 2 
τελευταίαν 2 
τελευτῇ 2 
τερατευόμενος 2 
τετόλμηκε 2 
τιμήσει 2 
τιμήσετε 2 
τιμᾶσθαι 2 
τινές 2 
τινὸς 2 
τισι 2 
τμηθῆναι 2 
τοιαύτῃ 2 
τοιούτῳ 2 
τοιοῦτοι 2 
τοιοῦτός 2 
τολμήσαιμι 2 
τολμήσει 2 
τολμῶν 2 
τοσούτῳ 2 
του 2 
τουτουσὶ 2 
τούσδε 2 
τρέπεσθαι 2 
τρέφειν 2 
τρίτῃ 2 
τραγῳδίαις 2 
τριάκονθ 2 
τριακοσίους 2 
τριχῶν 2 
τριῶν 2 
τρόπους 2 
τυράννου 2 
τυραννίδες 2 
τυραννὶς 2 
τυχόντων 2 
τόν 2 
τόπους 2 
τύχη 2 
τῳ 2 
υἱεῖς 2 
υἱὸς 2 
φάσκοντες 2 
φέρε 2 
φέρει 2 
φέρετε 2 
φέροντες 2 
φήμην 2 
φήμῃ 2 
φίλοι 2 
φίλῳ 2 
φαίη 2 
φανήσεσθαι 2 
φανερά 2 
φανερὰ 2 
φανεῖται 2 
φασὶ 2 
φεύγει 2 
φεύγειν 2 
φθέγγεσθαι 2 
φιλίας 2 
φιλανθρώπως 2 
φιλονικίαν 2 
φοβεῖσθαι 2 
φοβούμενος 2 
φρονεῖν 2 
φρονούντων 2 
φρονῶν 2 
φυγὰς 2 
φωνὰς 2 
φωνῆς 2 
φόρους 2 
φύλακες 2 
φῄς 2 
φῇ 2 
χείρων 2 
χειροτονίας 2 
χειροτονεῖ 2 
χειροτονηθείς 2 
χειροτονηθεὶς 2 
χειροτονητήν 2 
χορῶν 2 
χρήσει 2 
χρήσιμον 2 
χρεία 2 
χρησίμους 2 
χρησμὸν 2 
χρηστός 2 
χρυσῶν 2 
χρωμένους 2 
χρόνοι 2 
χρώμεθα 2 
χωρίου 2 
ψέγω 2 
ψήφων 2 
ψευδομαρτυρίων 2 
ψευδόμενος 2 
ψεύδεσθαι 2 
ψεύδεται 2 
ψηφίζεσθαι 2 
ψηφίσμασι 2 
ψηφίσμασιν 2 
ψηφιεῖσθαι 2 
ψυχήν 2 
ψυχῆς 2 
ἀγάθ 2 
ἀγαθοὶ 2 
ἀγαθοὺς 2 
ἀγαθὰ 2 
ἀγανακτεῖ 2 
ἀγανακτῆσαι 2 
ἀγεννεῖς 2 
ἀγνοοῦντας 2 
ἀγνοῶ 2 
ἀγορᾷ 2 
ἀγρίους 2 
ἀγρῶν 2 
ἀγωνιστὰς 2 
ἀγόμενον 2 
ἀγῶνας 2 
ἀδίκου 2 
ἀδελφιδοῦν 2 
ἀδελφῷ 2 
ἀδικήματος 2 
ἀδικεῖ 2 
ἀδικοῦντας 2 
ἀδικοῦντες 2 
ἀδικῶ 2 
ἀδυνάτοις 2 
ἀδυνάτου 2 
ἀδύνατα 2 
ἀεί 2 
ἀείμνηστον 2 
ἀηδίαν 2 
ἀθυμίαν 2 
ἀθύτων 2 
ἀκίνδυνά 2 
ἀκαλλιερήτων 2 
ἀκολουθεῖν 2 
ἀκοσμίας 2 
ἀκουόντων 2 
ἀκούουσι 2 
ἀκρίτους 2 
ἀκριβέστατα 2 
ἀκροατὰς 2 
ἀκροπόλεως 2 
ἀκροώμενοι 2 
ἀκρόπολιν 2 
ἀκόλουθα 2 
ἀλεκτρυόνας 2 
ἀλιτραίνῃ 2 
ἀλλά 2 
ἀλλοτρίαις 2 
ἀλλοτρίαν 2 
ἀμείνους 2 
ἀμείνων 2 
ἀμνημονεῖν 2 
ἀνάθημα 2 
ἀνάκειται 2 
ἀνάλωμα 2 
ἀνέθεμεν 2 
ἀνέστρεψαν 2 
ἀναίδειαν 2 
ἀναβήσεται 2 
ἀναβῇ 2 
ἀναγέγραπται 2 
ἀναγιγνώσκειν 2 
ἀναγκαίων 2 
ἀναγκαζόμενος 2 
ἀναγνωσθέντος 2 
ἀναγορεύεσθαι 2 
ἀναθήματα 2 
ἀναθεῖναι 2 
ἀναιρήσειν 2 
ἀναισχυντίαν 2 
ἀνακηρύττειν 2 
ἀνακηρύττεσθαι 2 
ἀναλώσας 2 
ἀναμένειν 2 
ἀναμιμνῄσκεσθαι 2 
ἀναμνησθέντες 2 
ἀναμνῆσαι 2 
ἀνανδρίαν 2 
ἀνανδρίας 2 
ἀνανδρίᾳ 2 
ἀναστῆναι 2 
ἀνεψιὸν 2 
ἀνηλεής 2 
ἀνηλωμένων 2 
ἀνηνέγκαμεν 2 
ἀνιόντος 2 
ἀνοχάς 2 
ἀντεξετάσαι 2 
ἀντιδίκοις 2 
ἀντιδίκων 2 
ἀνωμαλίαν 2 
ἀνόμοιον 2 
ἀνόσιον 2 
ἀνόσιος 2 
ἀξίοις 2 
ἀξίους 2 
ἀξίωμα 2 
ἀξιώσατε 2 
ἀξιῶ 2 
ἀπάτης 2 
ἀπέφαινον 2 
ἀπέφυγεν 2 
ἀπέχει 2 
ἀπήγγειλε 2 
ἀπήνεγκα 2 
ἀπαγαγὼν 2 
ἀπαγγέλλειν 2 
ἀπαγγείλαντος 2 
ἀπαγορεύουσιν 2 
ἀπαγορεύων 2 
ἀπαλλαγεὶς 2 
ἀπαντᾶν 2 
ἀπεκρίνατο 2 
ἀπεληλυθότος 2 
ἀπελογεῖτο 2 
ἀπεργάζεται 2 
ἀπετόλμα 2 
ἀπεφηνάμην 2 
ἀπεῖπε 2 
ἀπεῖπον 2 
ἀπηλλάγη 2 
ἀπηύρα 2 
ἀπιστία 2 
ἀποβλέποντες 2 
ἀποβλέπων 2 
ἀποδείκνυσι 2 
ἀποδείξεις 2 
ἀποδεδεγμένον 2 
ἀποδεδειλιακότων 2 
ἀποδεξαμένου 2 
ἀποδημεῖν 2 
ἀποδοθέντος 2 
ἀποδοῖτο 2 
ἀποδρὰς 2 
ἀποθνῄσκειν 2 
ἀπολέσθαι 2 
ἀπολογίᾳ 2 
ἀπολογούμενος 2 
ἀπολυόμενον 2 
ἀπολύσασθαι 2 
ἀπομνημονεύειν 2 
ἀπομνημονεύσατε 2 
ἀποπλανῶ 2 
ἀποστέλλειν 2 
ἀποφαίνεσθαι 2 
ἀποφεύξεται 2 
ἀπούσης 2 
ἀπωλώλει 2 
ἀπόδειξιν 2 
ἀπόλλυται 2 
ἀπώλεσε 2 
ἀπῆλθεν 2 
ἀργύριόν 2 
ἀρετὴ 2 
ἀρετὴν 2 
ἀρετῇ 2 
ἀρξάμενος 2 
ἀρρώστως 2 
ἀρχή 2 
ἀρχαίοις 2 
ἀρχομένου 2 
ἀρχῶν 2 
ἀρὰν 2 
ἀσεβείας 2 
ἀσελγείας 2 
ἀστράτευτον 2 
ἀτάσθαλα 2 
ἀτιμωρήτους 2 
ἀτυχίαν 2 
ἀφίησιν 2 
ἀφαιρεῖται 2 
ἀφειλόμην 2 
ἀφικόμενοι 2 
ἀφιστάναι 2 
ἀφιῆτε 2 
ἀφροσύνην 2 
ἀφῖκται 2 
ἀφῖχθαι 2 
ἀχάριστος 2 
ἀψευδεῖν 2 
ἁλῶναι 2 
ἃν 2 
ἄγει 2 
ἄδικος 2 
ἄκαιρον 2 
ἄλλη 2 
ἄνανδρον 2 
ἄνω 2 
ἄπεισιν 2 
ἄρξαντας 2 
ἄρχεται 2 
ἄττα 2 
ἄχθομαι 2 
ἅλας 2 
ἅπαντάς 2 
ἅπαξ 2 
ἅπασαν 2 
ἅψαι 2 
ἆρά 2 
Ἀζηνιεύς 2 
Ἀθήναζε 2 
Ἀθηναῖος 2 
Ἀθηνᾶν 2 
Ἀκαρνανίας 2 
Ἀλπωνὸν 2 
Ἀμφισθένης 2 
Ἀμφισσεῦσιν 2 
Ἀμύντορα 2 
Ἀμύντωρ 2 
Ἀνδοκίδου 2 
Ἀρείῳ 2 
Ἀριστείδην 2 
Ἀριστογείτονα 2 
Ἀριστοδήμου 2 
Ἀριστοφάνην 2 
Ἀριστοφάνης 2 
Ἀρκάδων 2 
Ἀρχῖνος 2 
Ἀσίαν 2 
Ἀσίᾳ 2 
Ἀφιδναῖον 2 
Ἀφιδναῖος 2 
Ἀχιλλεῦ 2 
Ἁγνούσιος 2 
Ἁρμόδιον 2 
ἐβουλεύεσθε 2 
ἐβουλεύετο 2 
ἐβούλετο 2 
ἐβούλευε 2 
ἐγίγνετο 2 
ἐγίγνωσκον 2 
ἐγγεγενημένων 2 
ἐγενόμεθα 2 
ἐγκλημάτων 2 
ἐγράφη 2 
ἐγράψατο 2 
ἐγχεῖται 2 
ἐδέοντο 2 
ἐδεξάμην 2 
ἐδεῖτο 2 
ἐδημηγόρει 2 
ἐδυσχέρανε 2 
ἐδυσχέρανεν 2 
ἐθέλων 2 
ἐθελήσει 2 
ἐθελῆσαί 2 
ἐκάθητο 2 
ἐκέλευσεν 2 
ἐκείνης 2 
ἐκείνως 2 
ἐκείρατο 2 
ἐκείρετο 2 
ἐκινδύνευσεν 2 
ἐκκαλέσασθαι 2 
ἐκκαλεῖσθαι 2 
ἐκκλησιαζόντων 2 
ἐκλιπὼν 2 
ἐκπεπομφότες 2 
ἐκπλεῖν 2 
ἐκρίνετο 2 
ἐκτήσατο 2 
ἐκτμηθείς 2 
ἐκώλυον 2 
ἐκώλυσα 2 
ἐλευθέρου 2 
ἐλευθέρως 2 
ἐλεύθερος 2 
ἐλλιπών 2 
ἐλπίζω 2 
ἐμέμνητο 2 
ἐμισθώσατο 2 
ἐμοῖς 2 
ἐμπειρίαν 2 
ἐμπληξίαν 2 
ἐμῷ 2 
ἐνέγραψεν 2 
ἐναργές 2 
ἐναυπηγησάμεθα 2 
ἐνδεής 2 
ἐνεδέχετο 2 
ἐνενήκοντα 2 
ἐνεστᾶσιν 2 
ἐνεχείρησε 2 
ἐνεχείρουν 2 
ἐνιαυτῷ 2 
ἐνουθέτησεν 2 
ἐντὸς 2 
ἐξάγιστον 2 
ἐξέλειπον 2 
ἐξέπεμψαν 2 
ἐξέπεμψε 2 
ἐξέπεμψεν 2 
ἐξήγγελτο 2 
ἐξήλασεν 2 
ἐξαγωνίοις 2 
ἐξαιρήσεται 2 
ἐξαπατηθέντες 2 
ἐξαπατηθήσεσθε 2 
ἐξαρνοῦμαι 2 
ἐξείργει 2 
ἐξεβάλλετε 2 
ἐξελέγξω 2 
ἐξεπέμψατε 2 
ἐξηγγέλλετο 2 
ἐξουσίας 2 
ἐξόμνυσθαι 2 
ἐπάναγκες 2 
ἐπάρατον 2 
ἐπέθηκεν 2 
ἐπένθησε 2 
ἐπέταξεν 2 
ἐπήγαγε 2 
ἐπήγγειλα 2 
ἐπίδειξιν 2 
ἐπίταγμα 2 
ἐπίτροπος 2 
ἐπαίνους 2 
ἐπαγγέλλοντες 2 
ἐπαγγελίαν 2 
ἐπαγγελεῖν 2 
ἐπαγγελούμενον 2 
ἐπαινέσαι 2 
ἐπαινέτης 2 
ἐπακολουθεῖν 2 
ἐπακούειν 2 
ἐπαμῦναι 2 
ἐπανήκων 2 
ἐπανῆκε 2 
ἐπασκεῖν 2 
ἐπαυξῆσαι 2 
ἐπεδείξατο 2 
ἐπειδή 2 
ἐπεμνήσθη 2 
ἐπεμνήσθην 2 
ἐπερωτώμενοι 2 
ἐπηγγελμένους 2 
ἐπηρώτα 2 
ἐπιδακρύσας 2 
ἐπιδείξασθαι 2 
ἐπιδεικνύναι 2 
ἐπιεικής 2 
ἐπιθυμοῦντα 2 
ἐπικαλούμενος 2 
ἐπιλήσμονας 2 
ἐπιμελείας 2 
ἐπιστάται 2 
ἐπισχὼν 2 
ἐπιτιμᾷς 2 
ἐπιτιμῶν 2 
ἐπιτρέψειν 2 
ἐπιτρόπων 2 
ἐπιτρόπῳ 2 
ἐπιχειρήσει 2 
ἐπιχειρήσειν 2 
ἐπιχειρήσεις 2 
ἐπλάσατο 2 
ἐποίει 2 
ἐπολεμοῦμεν 2 
ἐπρέσβευον 2 
ἐπρίατο 2 
ἐπυνθανόμην 2 
ἐπῆγε 2 
ἐραστὴς 2 
ἐργασίας 2 
ἐρημίας 2 
ἐρρήθη 2 
ἐρωμένους 2 
ἐρωτηθέντες 2 
ἐρωτώμενος 2 
ἐσθ 2 
ἐσθῆτα 2 
ἐσκέψατο 2 
ἐσμέν 2 
ἐσπούδασεν 2 
ἐστέ 2 
ἐστε 2 
ἐσχάτην 2 
ἐσχατιὰν 2 
ἐσόμενον 2 
ἐτελεύτησαν 2 
ἐτόλμησα 2 
ἐτύγχανε 2 
ἐφάνη 2 
ἐφαίνετο 2 
ἐφόδια 2 
ἐχειροτονήθη 2 
ἐχθρούς 2 
ἐχθροῖς 2 
ἐχθρῶν 2 
ἐψηφίσασθε 2 
ἐψηφίσθαι 2 
ἐψηφίσθη 2 
ἐᾶσαι 2 
ἐᾶτε 2 
ἑκάτερα 2 
ἑκάτερον 2 
ἑξῆς 2 
ἑστηκὼς 2 
ἑτέρου 2 
ἑταίρους 2 
ἑταιρήσεως 2 
ἑταιρήσῃ 2 
ἔγημε 2 
ἔγραψ 2 
ἔδειξεν 2 
ἔδωκεν 2 
ἔζη 2 
ἔλαθεν 2 
ἔλεγον 2 
ἔλιπε 2 
ἔμελλε 2 
ἔνδημον 2 
ἔνιοι 2 
ἔννομα 2 
ἔξεισιν 2 
ἔπειθεν 2 
ἔπεμψεν 2 
ἔπος 2 
ἔπραξας 2 
ἔπραξε 2 
ἔροιτο 2 
ἔρχεται 2 
ἔρως 2 
ἔστ 2 
ἔσχε 2 
ἔσωσε 2 
ἔτος 2 
ἔφησθ 2 
ἔφησθα 2 
ἔφυγε 2 
ἔχοντα 2 
ἔχουσιν 2 
ἕνεκ 2 
ἕτερα 2 
ἕτεροί 2 
Ἐρετρίας 2 
Ἑλληνικοῦ 2 
Ἑλληνικῶν 2 
Ἑλλησπόντου 2 
Ἑρμῶν 2 
Ἑρχιέα 2 
Ἕλλησι 2 
ἠγνόει 2 
ἠξίου 2 
ἠξίωσα 2 
ἠξίωσεν 2 
ἠπείγετο 2 
ἡγεῖσθαι 2 
ἡγοῦνται 2 
ἡδονάς 2 
ἡδοναῖς 2 
ἡδονὰς 2 
ἡλικίαις 2 
ἡλικιωτῶν 2 
ἡλικιώτῃ 2 
ἡλικιῶν 2 
ἡμέρα 2 
ἡμέτερος 2 
ἡμερεύεται 2 
ἡμετέραν 2 
ἡμετέρους 2 
ἡσυχίαν 2 
ἡταιρηκέναι 2 
ἡταιρηκώς 2 
ἤματι 2 
ἤνεγκαν 2 
ἤνεγκε 2 
ἥ 2 
ἥκει 2 
ἥκιστα 2 
ἥκοντα 2 
ἥκουσιν 2 
ἦλθε 2 
ἦτε 2 
Ἡράκλεις 2 
Ἡρακλέα 2 
ἰδέας 2 
ἰδία 2 
ἰδίαν 2 
ἰδίας 2 
ἰδιώτας 2 
ἰσχυρά 2 
ἰσχυρόν 2 
ἰσχύει 2 
ἱερείας 2 
ἱερώσασθαι 2 
ἱκανόν 2 
ἱκανὰς 2 
ἱκετηρίαν 2 
ἱππεῖς 2 
ἴσην 2 
ἴσμεν 2 
ἴσου 2 
ἴσῃ 2 
ἵστατε 2 
Ἰφικράτην 2 
ὀδυρόμενος 2 
ὀλίγου 2 
ὀλιγαρχία 2 
ὀλιγαρχίαι 2 
ὀλιγαρχικὸν 2 
ὀλιγαρχικῶν 2 
ὀμωμόκατε 2 
ὀνείδη 2 
ὀνόματος 2 
ὀργίζεσθαι 2 
ὀρεικὰ 2 
ὀρχήστρᾳ 2 
ὀφθαλμῶν 2 
ὁδοῖς 2 
ὁμήρους 2 
ὁμιλῶν 2 
ὁμολογουμένων 2 
ὁμολογῶν 2 
ὁμοῦ 2 
ὁπλίτας 2 
ὁποτέρου 2 
ὁπωσοῦν 2 
ὁρῶμεν 2 
ὁσίως 2 
ὄμμασι 2 
ὄπισθεν 2 
ὄρος 2 
ὅλης 2 
ὅμοια 2 
ὅμοιοι 2 
ὅμοιον 2 
ὅπλοις 2 
ὅποι 2 
ὅρκος 2 
ὅρκῳ 2 
ὅσῳ 2 
ὅτου 2 
Ὀλυμπίους 2 
Ὀλυνθίαν 2 
ὑπάρξειν 2 
ὑπάρχει 2 
ὑπάρχοντα 2 
ὑπέμεινας 2 
ὑπακούειν 2 
ὑπακούσῃ 2 
ὑπεναντία 2 
ὑπεναντίον 2 
ὑπεραισχυνθέντες 2 
ὑπερβολήν 2 
ὑπερβολὰς 2 
ὑπερβὰς 2 
ὑπερώριστ 2 
ὑποβάλλειν 2 
ὑποβάλλετε 2 
ὑποκριτοῦ 2 
ὑποκριτὴν 2 
ὑπολάβετε 2 
ὑπολαμβάνετε 2 
ὑπολαμβάνοντες 2 
ὑπομέμνηκε 2 
ὑπομένειν 2 
ὑπομείναντες 2 
ὑπομνήσω 2 
ὑποσπόνδους 2 
ὑποψίας 2 
ὑπόλοιπόν 2 
ὑπόμνημα 2 
ὑστέρας 2 
ὑφείλετο 2 
ὕβρει 2 
ὕστερος 2 
ὠμόσατε 2 
ὠσὶ 2 
ὡραῖος 2 
ὤμοσαν 2 
ὥραν 2 
ὥσθ 2 
Ὠρείτας 2 
Ὠρειτῶν 2 
Ὠρεοῦ 2 
Ὠρεόν 2 
ᾐσχύνοντο 2 
ᾔδειν 2 
ᾠήθη 2 
ᾠκοδομήσαμεν 2 
ᾠχόμην 2 
ᾧτε 2 
ῥήμασι 2 
ῥήτορας 2 
ῥηθέντας 2 
ῥηθήσεσθαι 2 
ῥηθῆναι 2 
ῥητῷ 2 
ῥᾴδιον 2 
ῥᾷον 2 
110-111 1 
112 1 
115 1 
120 1 
129 1 
149 1 
157 1 
181 1 
1cp 1 
1from 1 
1Αldus 1 
1Ηarpocration 1 
23 1 
240 1 
240-241 1 
258 1 
324-329 1 
333-35 1 
43 1 
44 1 
47 1 
49 1 
512 1 
672 1 
74 1 
77-94 1 
8 1 
812 1 
88 1 
95-99 1 
above 1 
accepts 1 
accus 1 
aeschines 1 
aldus 1 
all 1 
andoc 1 
are 1 
aristotle 1 
askew 1 
auger 1 
author 1 
been 1 
being 1 
bernardi 1 
blomfield 1 
boissonade 1 
both 1 
brilliant 1 
but 1 
called 1 
casaubon 1 
clause 1 
clerk 1 
comparing 1 
composed 1 
considers 1 
court 1 
dahms 1 
documents 1 
each 1 
etc 1 
euripides; 1 
faber 1 
following 1 
for 1 
forms 1 
gainsford 1 
gebauer 1 
given 1 
group 1 
hands 1 
here 1 
hesiod 1 
hillebrand 1 
his 1 
i 1 
inserted 1 
iv 1 
jury 1 
just 1 
kleyn 1 
last 1 
laws 1 
linder 1 
line 1 
lines 1 
matthiae 1 
may 1 
model 1 
most 1 
ms 1 
not 1 
only 1 
our 1 
part 1 
passage 1 
perhaps 1 
phoenix 1 
photius 1 
phrase 1 
phrases 1 
play 1 
plural 1 
porson 1 
probably 1 
proceeded 1 
published 1 
read 1 
reisig 1 
rh 1 
s 1 
schoemann 1 
scholl 1 
seem 1 
sentence 1 
speech 1 
speeches 1 
sthenoboea 1 
text 1 
those 1 
title 1 
tittmann 1 
transposing 1 
two 1 
unquestionable 1 
vary 1 
verb; 1 
walz 1 
was 1 
were 1 
who 1 
with 1 
writes 1 
»· 1 
Αἰγινήτας 1 
Αἰγῇδος 1 
Αἰσχίνης 1 
Αὐλῶνι 1 
Αὐτοκλέους 1 
Αὐτοκλείδην 1 
Αὐτόλυκον 1 
Βάταλον 1 
Βοιωτίας 1 
Βοιωτούς 1 
Βοιωτοὺς 1 
Βουζύγου 1 
Βυζάντιος 1 
Βυζαντίους 1 
Βόσπορον 1 
Γάνος 1 
Γανίδα 1 
Γλαυκέτην 1 
Γλαύκου 1 
Γλαύκωνα 1 
Γλαῦκον 1 
Γνωσίδημον 1 
Γνωσιδήμῳ 1 
Γύλων 1 
Δαναῶν 1 
Δαρεῖος 1 
Δεκελείας 1 
Δελφούς 1 
Δερκύλου 1 
Δηίπυρον 1 
Δηιάρην 1 
Δημαινέτου 1 
Δημοκράτης 1 
Δημοσθενες 1 
Δημοφίλου 1 
Δηυοσθένης 1 
Διαλογισμὸς 1 
Διογνήτου 1 
Διονυσίοις 1 
Διονυσίῳ 1 
Διονυσιακὸν 1 
Διοπείθει 1 
Διοπείθης 1 
Διφίλου 1 
Διόγνητον 1 
Διόδωρον 1 
Διόνυσον 1 
Διός 1 
Διόφαντον 1 
Δορίσκον 1 
Δράκων 1 
Δωρίου 1 
Δωρεὰς 1 
Δωριέας 1 
Εκμαρτψρία 1 
Εὐήρατος 1 
Εὐβοία 1 
Εὐβοίας 1 
Εὐβούλου 1 
Εὐκλείδου 1 
Εὐμολπίδας 1 
Εὐπόλεμον 1 
Εὐπόλεμος 1 
Εὐπόλεμός 1 
Εὐρίπου 1 
Εὐριπίδην 1 
Εὐριπίδης 1 
Εὐριπίδῃ 1 
Εὐρυδίκη 1 
Εὐρυδίκης 1 
Εὐρύβατος 1 
Εὐρώπῃ 1 
Εὐφιλήτου 1 
Εὐωνυμεύς 1 
Εὖβοίας 1 
Ζελείτην 1 
Ζεύς 1 
Ζεὺς 1 
Θέρμαν 1 
Θέρσανδρον 1 
Θέτιδος 1 
Θέτις 1 
Θαργηλιῶνος 1 
Θεμίσωνι 1 
Θεμίσωνος 1 
Θεοφράστου 1 
Θερσίτην 1 
Θετταλίαν 1 
Θετταλίᾳ 1 
Θετταλοὶ 1 
Θηβαιων 1 
Θησέως 1 
Θησείῳ 1 
Θράκην 1 
Θράκης 1 
Θράσων 1 
Θρασυβούλου 1 
Θρασυκλέα 1 
Θρασύβουλον 1 
Θρασύλλῳ 1 
Θρόνιον 1 
Θρᾴκην 1 
Θυτεῖον 1 
Κέρκυραν 1 
Κέφαλος 1 
Κήπους 1 
Κήρυκας 1 
Καδμείαν 1 
Καδμείας 1 
Καλλία 1 
Καλλίαν 1 
Καλλίστρατον 1 
Καλλικράτην 1 
Καλλισθένην 1 
Καρίωνας 1 
Κεραμέων 1 
Κηδωνίδην 1 
Κηφισιέα 1 
Κηφισιᾶσιν 1 
Κηφισοδότου 1 
Κηφισοφῶν 1 
Κηφισόδωρον 1 
Κιθαιρῶνος 1 
Κιλικίᾳ 1 
Κιρραίοις 1 
Κιρραῖοι 1 
Κλεαίνετος 1 
Κλεαγόρου 1 
Κλειτάρχου 1 
Κλεοπάτραν 1 
Κλεοφῶν 1 
Κλεοφῶντος 1 
Κλεοχάρης 1 
Κλεόβουλος 1 
Κνωσίωνι 1 
Κολλυτῷ 1 
Κολωνῷ 1 
Κοτύλαιον 1 
Κρίτωνα 1 
Κραγαλίδαι 1 
Κραγαλίδαις 1 
Κρησιφῶντα 1 
Κριτίαν 1 
Κριτόβουλον 1 
Κριτόβουλος 1 
Κρονίων 1 
Κρωβύλου 1 
Κτησιφῶντι 1 
Κυδαθηναιᾶ 1 
Κυτινίου 1 
Κόνωνος 1 
Κόρινθον 1 
Κόρραγον 1 
Κόττυφον 1 
Κόττυφος 1 
Κὴρ 1 
Λάκωνος 1 
Λήμνου 1 
Λίπαρε 1 
Λακεδαιμόνιον 1 
Λακωνικὰ 1 
Λαμψακηνὸς 1 
Λαρίσῃ 1 
Λεοντίνοις 1 
Λευκωνίδην 1 
Λευκωνίδου 1 
Λεωδάμαντι 1 
Λεωδάμαντος 1 
Λεωδάμας 1 
Λεωσθένην 1 
Λεωσθένης 1 
Λεύκτροις 1 
Λητοῦς 1 
Λοκρούς 1 
Λυδίαν 1 
Λυκῖνον 1 
Λυκῖνος 1 
Λῆμνον 1 
Μάγνητας 1 
Μήδους 1 
Μαγνησίαν 1 
Μακεδόσι 1 
Μαλιέας 1 
Μαντεία 1 
Μαργίτην 1 
Μαρτυρεῖ 1 
Μεγάλης 1 
Μειδίᾳ 1 
Μελησίου 1 
Μενεσθεὺς 1 
Μενοίτιος 1 
Μιλτιάδου 1 
Μισγόλαν 1 
Μνάσωνα 1 
Μνησάρχου 1 
Μνησίθεον 1 
Μνησίθεος 1 
Μολοττῶν 1 
Μουσείων 1 
Μυοννήσου 1 
Μυρρινούσιος 1 
Μυρτίσκην 1 
Μόλωνος 1 
Νάξῳ 1 
Ναί 1 
Ναυκράτους 1 
Ναυσικλέα 1 
Ναυσικλέους 1 
Ναυσικλεῖ 1 
Ναυσικράτει 1 
Νεμεάδα 1 
Νικηράτου 1 
Νικοφήμου 1 
Νικόδημον 1 
Νικόδημος 1 
Νικόστρατος 1 
Νύμφαιον 1 
Ξανθίας 1 
Ξενόδοκος 1 
Οἰταίους 1 
Οἰταίων 1 
Οἱ 1 
Οἴου 1 
Οὐ 1 
Οὐκ 1 
Πάμφιλος 1 
Πάραλοι 1 
Πάτροκλος 1 
Πέλλαν 1 
Πέλλῃ 1 
Πέρσας 1 
Παιανιέων 1 
Παλλαδίῳ 1 
Πανδιονίδος 1 
Πανδιονὶς 1 
Πανταλέοντα 1 
Παραπρεσβείας 1 
Παρεμπεσόντων 1 
Παρμένοντος 1 
Πασιφῶντος 1 
Παταικίωνος 1 
Πειθὼ 1 
Πειραιεὺς 1 
Πειραιᾶ 1 
Πελληνέων 1 
Πελοποννησίους 1 
Περδίκκας 1 
Περδίκκου 1 
Περιθοίδην 1 
Περικλείδην 1 
Περικλῆς 1 
Περραιβούς 1 
Περραιβοὺς 1 
Περσικῆς 1 
Περὶ 1 
Πηλεὺς 1 
Πλαταϊκός 1 
Πλουτάρχῳ 1 
Ποινή 1 
Ποινὰς 1 
Πολεμαγένην 1 
Πολιάδος 1 
Πολυφόντην 1 
Ποσειδῶ 1 
Πριηνέα 1 
Προναία 1 
Προνοία 1 
Προὔλαβες 1 
Πρόκλησις 1 
Πτολεμαίου 1 
Πυθία 1 
Πυθίαν 1 
Πυθίων 1 
Πυθίῳ 1 
Πυκνί 1 
Πόλλιν 1 
Πόντῳ 1 
Πύθια 1 
Πύθων 1 
Πύλαις 1 
Πύρρανδρε 1 
Σάμον 1 
Σάμῳ 1 
Σάτυρον 1 
Σέρριον 1 
Σίσυφος 1 
Σαλαμινίων 1 
Σειρήνων 1 
Σικελίαν 1 
Σικελίας 1 
Σικελίᾳ 1 
Σκιροφοριῶνος 1 
Σκυθῶν 1 
Σκύθαις 1 
Σκύθης 1 
Σκύθιν 1 
Σκύθῃ 1 
Σκύρου 1 
Σκῦρον 1 
Σουνιεῖ 1 
Σπάρτην 1 
Σπάρτης 1 
Στέφανον 1 
Στειριέα 1 
Στειριεὺς 1 
Στρέψαν 1 
Στρατοκλέα 1 
Στρομβίχου 1 
Στρυμόνι 1 
Στρυμόνος 1 
Συμμάχων 1 
Συνέδρων 1 
Συνηγορία 1 
Συνθῆκαι 1 
Σφήττιος 1 
Σφηττοῖ 1 
Σωκράτην 1 
Σόλωνα 1 
Ταμύνας 1 
Ταυροσθένης 1 
Ταυροσθένους 1 
Τεισίου 1 
Τεμενίδην 1 
Τεμενίδου 1 
Τενέδιον 1 
Τενέδιος 1 
Τιμαίου 1 
Τιμαρχώδεις 1 
Τιμησίθεον 1 
Τιμοθέῳ 1 
Τιμομάχου 1 
Τιμόθεον 1 
Τιμόθεος 1 
Τοιγάρτοι 1 
Τολμίδου 1 
Τροίαν 1 
Τρωικὸν 1 
Τρώων 1 
Τῶν 1 
Φίλωνα 1 
Φίλωνι 1 
Φαρσάλιον 1 
Φαῖδρος 1 
Φειδίαν 1 
Φειδίας 1 
Φεύγουτας 1 
Φθιώτας 1 
Φιλήμονα 1 
Φιλήμονος 1 
Φιλοδήμου 1 
Φιλοξένην 1 
Φιλοχάρης 1 
Φιλωτάδην 1 
Φιλόδημον 1 
Φλειοῦντα 1 
Φοίνικι 1 
Φοκίωνα 1 
Φορμίωνα 1 
Φορμίωνι 1 
Φρυνώνδας 1 
Φρύνων 1 
Φρύνωνος 1 
Φυγόντας 1 
Φυλήν 1 
Φυλῇ 1 
Φωκέα 1 
Φωκίδος 1 
Φωκίωνα 1 
Φωκικοὺς 1 
Φωκικὸς 1 
Χάρης 1 
Χίων 1 
Χαβρία 1 
Χαβρίαν 1 
Χαιρώνδου 1 
Χαλκιδέως 1 
Χαλκιδεῖς 1 
Χαλκιδεῦσι 1 
Χαριγένους 1 
Χείλωνα 1 
Χερρονήσου 1 
Χολαργέα 1 
Χρόνος 1 
Ψήφους 1 
Ψευδῆ 1 
Ψεύδηται 1 
Ψεῦδος 1 
Ψηφίσηται 1 
Ψηφισάμενος 1 
Ψυχὰς 1 
Ψυχὴν 1 
αἰνιγμῶν 1 
αἰνιττόμενος 1 
αἰσθάνεται 1 
αἰσθανομένους 1 
αἰσχίσταις 1 
αἰσχίστας 1 
αἰσχράν 1 
αἰσχραὶ 1 
αἰσχραῖς 1 
αἰσχρουργίαν 1 
αἰσχροῖς 1 
αἰσχρόν 1 
αἰσχρός 1 
αἰσχρὰ 1 
αἰσχρὰν 1 
αἰσχρᾶς 1 
αἰσχυνεῖται 1 
αἰσχυνθέντας 1 
αἰσχυνθείη 1 
αἰσχυνομένων 1 
αἰσχυνόμενοι 1 
αἰσχυνόμενος 1 
αἰσχύνεσθαι 1 
αἰσχύνεται 1 
αἰσχύνθητε 1 
αἰσχύνοιντο 1 
αἰτήσεις 1 
αἰτήσοντας 1 
αἰτίοις 1 
αἰτίου 1 
αἰτίῳ 1 
αἰτεῖς 1 
αἰτεῖτε 1 
αἰτηθέντα 1 
αἰτησάντων 1 
αἰτιάσομαι 1 
αἰτιώμενος 1 
αἰτιώμενόν 1 
αἰτιᾶσθαι 1 
αἰτιᾶταί 1 
αἰτιᾷ 1 
αἰτούντων 1 
αἰτοῦσι 1 
αἰτῆσαι 1 
αἰτῶ 1 
αἰτῶν 1 
αἰχμάλωτος 1 
αἰχμαλώτων 1 
αἱρήσεται 1 
αἱρεθέντας 1 
αἱρεθεὶς 1 
αἱρετοὶ 1 
αἱρετοὺς 1 
αἱρετὸς 1 
αἱρεῖ 1 
αἱρεῖσθαι 1 
αἱρεῖτε 1 
αἱροῦνται 1 
αἱρῇ 1 
αἴθωνα 1 
αἵ 1 
αἵματός 1 
αἶσαν 1 
αἷμα 1 
αὐθημερόν 1 
αὐλητρίδας 1 
αὐλητρίσι 1 
αὐλῶν 1 
αὐτοί 1 
αὐτοκράτορας 1 
αὐτομολήσῃς 1 
αὐτομολοῦσιν 1 
αὐτοσχεδιάζῃ 1 
αὐτόθεν 1 
αὐτόματον 1 
αὐτόματόν 1 
αὐτόμολος 1 
αὑτῇ 1 
αὔλια 1 
αὖ 1 
αὖτε 1 
βάλλεο 1 
βάρβαρον 1 
βάρβαρος 1 
βάσανον 1 
βέβαιος 1 
βέλτιστά 1 
βήματι 1 
βίοις 1 
βίους 1 
βαλλαντιοτόμον 1 
βαρβάρῳ 1 
βαρυτέρων 1 
βαρύτερον 1 
βαρὺν 1 
βασάνοις 1 
βασάνους 1 
βασανιεῖ 1 
βασανιζόμενοι 1 
βασιλέως 1 
βασιλεύει 1 
βασιλεύς 1 
βασιλικοῦ 1 
βδελυρίαν 1 
βδελυροὺς 1 
βδελυροῦ 1 
βδελυρός 1 
βδελυρὰ 1 
βδελυρὸν 1 
βεβίωκα 1 
βεβίωκε 1 
βεβίωκεν 1 
βεβαίως 1 
βεβιωκέναι 1 
βεβιωκότι 1 
βεβιωκότος 1 
βεβιωκότων 1 
βεβιωκὼς 1 
βεβιώκαμεν 1 
βεβοήθηκα 1 
βεβουλεῦσθαι 1 
βεβούλευσαι 1 
βεβούληται 1 
βελτίοσι 1 
βελτίους 1 
βελτίστου 1 
βελτίω 1 
βελτίων 1 
βελτιόνων 1 
βελόνας 1 
βιαίῳ 1 
βιοὺς 1 
βιῶναι 1 
βλάβην 1 
βλάβῃ 1 
βλάπτεις 1 
βλάπτησθε 1 
βλάπτων 1 
βλέπειν 1 
βλέπουσιν 1 
βλέψας 1 
βλαβέντες 1 
βλαπτομένην 1 
βλεπόντων 1 
βοήθειάν 1 
βοηθήσει 1 
βοηθείαις 1 
βοηθεῖς 1 
βοηθοὺς 1 
βοηθοῦντας 1 
βοηθῆσαι 1 
βοηθῶ 1 
βοηθῶν 1 
βοιωτιάζει 1 
βοιωτιάζειν 1 
βοσκήματα 1 
βουλήν 1 
βουλήσεσθε 1 
βουλαίαν 1 
βουλευμάτων 1 
βουλευσάμενος 1 
βουλευσόμεθα 1 
βουλευτήριον· 1 
βουλευτής 1 
βουλεύειν 1 
βουλεύεται 1 
βουλεύοντας 1 
βουλεύσαντας 1 
βουλεύσας 1 
βουλεύσασθε 1 
βουλεύσομεν 1 
βουλεύσῃ 1 
βουλομένη 1 
βουλομένοις 1 
βουλομένους 1 
βουλώμεθα 1 
βουλὰς 1 
βούληται 1 
βούλοιτ 1 
βούλομαί 1 
βούλονται 1 
βοώντων 1 
βοᾶτε 1 
βοῆς 1 
βραχύς 1 
βραχὺς 1 
βωμοῖς 1 
βωμῶν 1 
βόρειον 1 
γάμοι 1 
γάμου 1 
γέγραπταί 1 
γέγραπται· 1 
γέγραφας 1 
γέλωτες 1 
γέλωτος 1 
γένεσθε 1 
γένησθε 1 
γένοιτ 1 
γένους 1 
γένωνται 1 
γέρα 1 
γέρων 1 
γήρως 1 
γίγνεσθε 1 
γαμεῖ 1 
γαῖα 1 
γείτονας 1 
γεγενημένοι 1 
γεγενημένος 1 
γεγονός 1 
γεγονότος 1 
γεγραμμένα 1 
γεγραμμένοι 1 
γεγραμμένων 1 
γεγόνασι 1 
γεινόμενόν 1 
γελοῖος 1 
γελᾶν 1 
γελῶντες 1 
γελῶσιν 1 
γενήσεσθαι 1 
γενναῖον 1 
γενομένῃ 1 
γενόμενα 1 
γερόντων 1 
γηραιὸς 1 
γιγνομένας 1 
γιγνομένης 1 
γιγνομένοις 1 
γιγνωσκόμενον 1 
γιγνώσκει 1 
γιγνώσκεσθαι 1 
γιγνώσκεται 1 
γιγνώσκετε 1 
γιγνώσκητε 1 
γιγνώσκοντας 1 
γινομένους 1 
γνωρίζετε 1 
γνωρίμους 1 
γνωρίμων 1 
γνωρίσητε 1 
γνωριμώτατος 1 
γνώμαις 1 
γνώμη 1 
γνώριμος 1 
γνώσεως 1 
γνῶσίν 1 
γνῶσιν 1 
γονεῦσιν 1 
γονὰς 1 
γοῦν 1 
γράΨαι 1 
γράΨαντα 1 
γράφεις 1 
γράφεσθαι 1 
γράφοντά 1 
γράφοντα 1 
γράφονται 1 
γράφουσί 1 
γράφουσι 1 
γράφουσιν 1 
γράψαντά 1 
γράψαντι 1 
γράψει 1 
γράψω 1 
γραμματέως 1 
γραμματεῖόν 1 
γραφέσθω 1 
γραφόμενος 1 
γραφόντων 1 
γραφῆναι 1 
γραψάμενον 1 
γυμνάσια 1 
γυμναζομένους 1 
γυμνασίου 1 
γυμνασίων 1 
γυμνασιάρχαι 1 
γυμνασιάρχης 1 
γυμνικοῖς 1 
γυνή 1 
γυναικείῳ 1 
γυναικεῖα 1 
γυναικὶ 1 
γυναικὸς 1 
γόης 1 
γόητα 1 
γόητι 1 
γόητος 1 
γόνατα 1 
δάνεισμα 1 
δέδεικται 1 
δέδοται 1 
δέδωκεν 1 
δέηται 1 
δέκατον 1 
δέκατος 1 
δέοι 1 
δέον 1 
δέχεται 1 
δέχομαι 1 
δέω 1 
δήμῷ 1 
δήσαντες 1 
δίαιτάν 1 
δίδοται 1 
δίδοτε 1 
δίδωμι 1 
δίδωσι 1 
δίειμι 1 
δίετες 1 
δίκαις 1 
δίκη 1 
δίοδον 1 
δίωξις 1 
δαίμονες 1 
δαιμονίου 1 
δακρύων 1 
δακρῦσαι 1 
δακτύλων 1 
δανεισάμενος 1 
δαπάνας 1 
δαπάνην 1 
δαπάνῃ 1 
δεήσομαι 1 
δείκνυσι 1 
δείξειν 1 
δείπνων 1 
δεδήλωκε 1 
δεδίασι 1 
δεδεγμένον 1 
δεδεγμένους 1 
δεδεκότας 1 
δεδεμένον 1 
δεδεμένους 1 
δεδιότες 1 
δεδιὼς 1 
δεδογμένων 1 
δεδοκιμασμένους 1 
δεδομένης 1 
δεδυκότος 1 
δεδωκέναι 1 
δεδωκότα 1 
δεδωκώς 1 
δεδωκὼς 1 
δεδόσθαι 1 
δεδόχθαι 1 
δεηθῆναι 1 
δεηθῇ 1 
δεησόμενον 1 
δεησόμενος 1 
δεικνύουσι 1 
δεικτέον 1 
δειλία 1 
δειλίᾳ 1 
δειλός 1 
δειλὸς 1 
δεινός 1 
δεινότατος 1 
δεινότερον 1 
δεινότερος 1 
δεινὰς 1 
δεινὴ 1 
δεινῆς 1 
δειπνῇ 1 
δεκέτη 1 
δεκέτης 1 
δεκαταλάντους 1 
δεξάμενος 1 
δεξαίυην 1 
δεξιούμενος 1 
δεξιὰν 1 
δεομένοις 1 
δεομένων 1 
δεσπότης 1 
δευτέρα 1 
δευτέραν 1 
δευτέρου 1 
δευτέρᾳ 1 
δευτέρῳ 1 
δεόμενον 1 
δεόμενος 1 
δεύτερός 1 
δεῖξαι 1 
δεῖπνα 1 
δεῖσαι 1 
δεῖσθε 1 
δηίοις 1 
δηλοῖ 1 
δηλοῦν 1 
δηλώσοντας 1 
δηλώσω 1 
δημαγωγῶν 1 
δημηγορήσαντος 1 
δημηγορήσει 1 
δημηγορίαις 1 
δημηγοροῦντας 1 
δημηγοροῦντες 1 
δημιουργοὺς 1 
δημιουργὸς 1 
δημιουργῶν 1 
δημοκρατίαις 1 
δημοκρατουμένης 1 
δημοκρατουμένους 1 
δημοκρατουμένῃ 1 
δημοσίαν 1 
δημοσλαις 1 
δημοτικοὺς 1 
δημοτικός 1 
δημοτικώτατος 1 
δημοτικὸς 1 
δημοτικῶν 1 
δημόται 1 
δημότῃ 1 
διά 1 
διάδηλος 1 
διάκειται 1 
διάπειραν 1 
διέβη 1 
διέβησαν 1 
διέβητε 1 
διέκεισθε 1 
διέκειτο 1 
διέλιπον 1 
διέλυσε 1 
διέμεινε 1 
διέμεινεν 1 
διέξειμι 1 
διέξεισι 1 
διέξιθι 1 
διέπιπτεν 1 
διέστηκε 1 
διέφθειρον 1 
διήγγελλον 1 
διήγησιν 1 
διήνεγκαν 1 
διαίτης 1 
διαβάλλοντες 1 
διαβάλλῃ 1 
διαβάσεως 1 
διαβέβλημαι 1 
διαβέβληται 1 
διαβιβάσας 1 
διαβλέψαντες 1 
διαβολάς 1 
διαβολὴ 1 
διαβολὴν 1 
διαγγέλλει 1 
διαγεγένηται 1 
διαγενώμεθα 1 
διαγιγνώσκεται 1 
διαγιγνώσκομεν 1 
διαγνῶναι 1 
διαγωνίζεται 1 
διαγωνίσασθαι 1 
διαγωνιεῖται 1 
διαγωνιζομένους 1 
διαδικασίαν 1 
διαδοχῆς 1 
διαζυγέντες 1 
διαθέσθαι 1 
διαθήσειν 1 
διαιρετήν 1 
διαιρεῖται 1 
διαιρούμενος 1 
διαιρῇ 1 
διαιτώμενος 1 
διακείμενος 1 
διακειμένους 1 
διακειμένων 1 
διακινδυνεύειν 1 
διακινδυνεύων 1 
διακονία 1 
διακονεῖν 1 
διακοσίους 1 
διακόσια 1 
διακόσιοι 1 
διαλέγεσθαι 1 
διαλέξονται 1 
διαλαμβάνων 1 
διαλεχθέντας 1 
διαλεχθῆναι 1 
διαλιπών 1 
διαλογίζεσθαι 1 
διαλογιζομένοις 1 
διαλογισμὸν 1 
διαλυθῆναι 1 
διαμένει 1 
διαμαρτυρομένου 1 
διαμαρτύρασθαι 1 
διαμείνατε 1 
διαμεμετρημένῃ 1 
διαμνημονεύετε 1 
διαμνημονεύοντας 1 
διανοίαις 1 
διανοηθείς 1 
διαπέπραγμαι 1 
διαπειλησαμένου 1 
διαπεπραγμένων 1 
διαπεπρᾶχθαι 1 
διαπιστεύσαντες 1 
διαπιστεύσομεν 1 
διαπολιτευόμενοι 1 
διαπραξαμένοις 1 
διασείστους 1 
διασκοπούντων 1 
διασφαλῆναι 1 
διασύρειν 1 
διατέθηκεν 1 
διατελεῖν 1 
διατελῶ 1 
διατετμηκότα 1 
διατετριφότος 1 
διατηρηθῶσιν 1 
διατρίβοντα 1 
διατρίβων 1 
διατριβαὶ 1 
διατριβῆς 1 
διαφέρεσθαί 1 
διαφέρον 1 
διαφέροντάς 1 
διαφέροντα 1 
διαφέροντες 1 
διαφέρουσαι 1 
διαφέρουσι 1 
διαφανὴς 1 
διαφειμένων 1 
διαφερομένου 1 
διαφερομένων 1 
διαφερόμενος 1 
διαφευγούσης 1 
διαφθαρῆναι 1 
διαφθείρει 1 
διαφθείρεται 1 
διαφθείροντες 1 
διαφθείρῃ 1 
διαφθερεῖτε 1 
διαφορᾶς 1 
διαφυλάξαι 1 
διαφυλάξασαν 1 
διαχειρίζουσί 1 
διαχειρίζουσι 1 
διαχειρίσαντας 1 
διαχειροτονίαν 1 
διαψηφίσεσι 1 
διαψηφίσεων 1 
διδάξας 1 
διδάσκαλοι 1 
διδάσκαλος 1 
διδασκάλου 1 
διδασκαλείοις 1 
διδασκαλεῖον 1 
διδομένους 1 
διδόντος 1 
διδῶ 1 
διδῶτε 1 
διείλεγμαι 1 
διείλεχθε 1 
διείρουσι 1 
διεγίγνωσκον 1 
διειλεγμένου 1 
διεκώλυσαν 1 
διελέλυσθε 1 
διελέχθησαν 1 
διελεγόμην 1 
διελθεῖν 1 
διελογίζετο 1 
διελόμενοι 1 
διελύθη 1 
διελύθησαν 1 
διελύσασθε 1 
διενεγκεῖν 1 
διενεγκόντες 1 
διενεχθῆναι 1 
διενηνοχότα 1 
διεξέλθῃ 1 
διεξέρχεται 1 
διεξίοι 1 
διεξίῃ 1 
διεξεληλύθαμεν 1 
διεξελθόντος 1 
διεξιέναι 1 
διεξῆλθε 1 
διεπέπρακτο 1 
διεπράττοντο 1 
διερρίπτουν 1 
διερωτώμενος 1 
διεσκευασμένοι 1 
διεσφάλη 1 
διεσώθησαν 1 
διετρίψαμεν 1 
διεφθαρκότα 1 
διεφθαρκὼς 1 
διεφθαρμένην 1 
διεφθαρμένος 1 
διεφύγγανον 1 
διηγήσασθαί 1 
διηγήσασθαι 1 
διηγήσατο 1 
διηγεῖτο 1 
διημέρευεν 1 
διημαρτηκώς 1 
διηπορήθη 1 
διηπορημένη 1 
διηριθμημένους 1 
διισχυρίζεσθαι 1 
δικάζει 1 
δικάζεται 1 
δικάζοντες 1 
δικάσοντες 1 
δικάσων 1 
δικέλλας 1 
δικαίας 1 
δικαίους 1 
δικαζόντων 1 
δικαιολογούμενος 1 
δικαιοσύνην 1 
δικαιοσύνῃ 1 
δικαιοτάτου 1 
διοικήσεως 1 
διοικήσοντα 1 
διοικεῖ 1 
διοικοῦντες 1 
διομνυμένων 1 
διορίσαι 1 
διορθοῦν 1 
διοριῶ 1 
διορύξας 1 
διπλασίαν 1 
διπλασίως 1 
δισχιλίους 1 
δισχιλίων 1 
διωμολογήθη 1 
διωμολογησάμην 1 
διωρθοῦτο 1 
διωριζόμην 1 
διωρισμένων 1 
διώμνυτο 1 
διὸ 1 
διῴκηκε 1 
διῴκησεν 1 
διῴκουν 1 
δοίη 1 
δοίητ 1 
δοκεῖς 1 
δοκιμασία 1 
δοκιμασθεῖσαι 1 
δοκιμαστὰς 1 
δοκοίη 1 
δοκούντων 1 
δοκοῖεν 1 
δοκοῦσιν 1 
δοκῶν 1 
δολιχοδρομήσαντα 1 
δοξάντων 1 
δοριάλωτον 1 
δουλείας 1 
δουλεύων 1 
δραπέταις 1 
δραπέτας 1 
δρασμῷ 1 
δραχμαὶ 1 
δραχμὴν 1 
δρομέα 1 
δρομοκήρυκες 1 
δρόμον 1 
δρόμῳ 1 
δυνάμεως 1 
δυνάστου 1 
δυνήσεσθε 1 
δυναμένην 1 
δυναμένῳ 1 
δυναστείας 1 
δυναστεύσαντός 1 
δυναστεύων 1 
δυνατόν 1 
δυνατῶς 1 
δυνησομένους 1 
δυομένου 1 
δυσμενέων 1 
δυσμενὴς 1 
δυστυχεστάτης 1 
δυστυχῆσαι 1 
δυστύχημα 1 
δυσχεραίνει 1 
δυσχερῆ 1 
δυσχωρίας 1 
δωρεά 1 
δωρεῶν 1 
δωροδοκήματα 1 
δωροδοκήματος 1 
δωροδοκήσαντα 1 
δωροδοκία 1 
δωροδοκίαις 1 
δωροδοκημάτων 1 
δωροδοκοῦντα 1 
δωροδοκοῦντες 1 
δωροδοκῇ 1 
δωροδόκημα 1 
δωροδόκος 1 
δόγματι 1 
δόγματι· 1 
δόμοισιν 1 
δόντα 1 
δόξοντα 1 
δόξωσιν 1 
δός 1 
δότε 1 
δύναιο 1 
δύναμαι 1 
δύνανται 1 
δύνασαι 1 
δύνοντος 1 
δύσκολος 1 
δώμασιν 1 
δώρων 1 
δώσειν 1 
δώσουσιν 1 
δώσω 1 
δὸς 1 
δᾳσὶν 1 
δῆλον 1 
δῆλος 1 
δῆμοι 1 
δῆτα 1 
δῖος 1 
εἰάσατε 1 
εἰδότως 1 
εἰδῶμεν 1 
εἰδῶν 1 
εἰδῶσιν 1 
εἰκάζειν 1 
εἰκάζων 1 
εἰκότων 1 
εἰκὸς 1 
εἰληφότος 1 
εἰογασμένου 1 
εἰπάτω 1 
εἰπόντας 1 
εἰπών 1 
εἰπὲ 1 
εἰρήκει 1 
εἰρήκεσαν 1 
εἰρήσεται 1 
εἰρήσθω 1 
εἰργασμένου 1 
εἰργόμενον 1 
εἰρημένα 1 
εἰρημένης 1 
εἰρημένοις 1 
εἰρημένῳ 1 
εἰρηνοφύλακα 1 
εἰσάγων 1 
εἰσέπραττεν 1 
εἰσέπραττον 1 
εἰσέρχεται 1 
εἰσέφερον 1 
εἰσήγαγεν 1 
εἰσήγετο 1 
εἰσήγημα 1 
εἰσήλθομεν 1 
εἰσήνεγκε 1 
εἰσίοι 1 
εἰσίτω 1 
εἰσαγγέλλεσθαι 1 
εἰσαγγελεῖν 1 
εἰσαγγεῖλαι 1 
εἰσαῦθίς 1 
εἰσαῦθις 1 
εἰσεκλήθημεν 1 
εἰσεληλυθότος 1 
εἰσεληλύθασι 1 
εἰσεληλύθατε 1 
εἰσελθεῖν 1 
εἰσηγγέλθη 1 
εἰσηγεῖτο 1 
εἰσηγητὴς 1 
εἰσκαλεῖς 1 
εἰσομένους 1 
εἰσπηδήσαντες 1 
εἰσφέρων 1 
εἰσφερέτωσαν 1 
εἰσφερομένου 1 
εἰσφοιτῶν 1 
εἰσφοιτῶντας 1 
εἰσφορῶν 1 
εἰσῄει 1 
εἰσῆλθες 1 
εἰσῇτε 1 
εἰωθότες 1 
εἰωθὼς 1 
εἰᾶτε 1 
εἱρχθήτω 1 
εἱστία 1 
εἴασαν 1 
εἴασε 1 
εἴδομεν 1 
εἴδωλον 1 
εἴκοσιν 1 
εἴληφε 1 
εἴληφεν 1 
εἴπατέ 1 
εἴποιμ 1 
εἴποιτε 1 
εἴπομεν 1 
εἴπωσι 1 
εἴπῃς 1 
εἴρηκας 1 
εἴρηται 1 
εἴρξειν 1 
εἴρξεται 1 
εἴσονται 1 
εἴτ 1 
εἴωθεν 1 
εἴων 1 
εἵλεσθ 1 
εἵλοντο 1 
εἵλου 1 
εἶδε 1 
εἶμ 1 
εἶπάς 1 
εἶπέ 1 
εἶτα 1 
εἶχε 1 
εἷλε 1 
εἷλες 1 
εὐήθειαν 1 
εὐαγγελίων 1 
εὐαγωγίαν 1 
εὐβουλίας 1 
εὐγενὴς 1 
εὐγνώμονα 1 
εὐγνώμονος 1 
εὐδαιμονοῦσαν 1 
εὐδοκίμει 1 
εὐδοκιμήσει 1 
εὐδοκιμήσειν 1 
εὐδοκιμεῖν 1 
εὐδοκιμοῦν 1 
εὐδοξήσων 1 
εὐδοξεῖν 1 
εὐδόξησε 1 
εὐεργεσίαν 1 
εὐεργεσίης 1 
εὐεργεσιῶν 1 
εὐεργετούμενος 1 
εὐεργετῆσαι 1 
εὐηγενέων 1 
εὐημερήσας 1 
εὐθύς 1 
εὐκοσμία 1 
εὐλαβήσομαι 1 
εὐλαβεῖσθαι 1 
εὐλαβοῦντο 1 
εὐμαθής 1 
εὐμαθεῖς 1 
εὐμαθῶς 1 
εὐνοίᾳ 1 
εὐνομεῖτο 1 
εὐνομουμένην 1 
εὐνομῆσθε 1 
εὐξαίμην 1 
εὐπιστία 1 
εὐποροῦντες 1 
εὐπορῶν 1 
εὐπρεπὴς 1 
εὐπρεπῶς 1 
εὐπόρου 1 
εὐρύοπα 1 
εὐρὺν 1 
εὐσέβειαν 1 
εὐσέβουν 1 
εὐσεβεῖν 1 
εὐσεβεῖς 1 
εὐσεβὴς 1 
εὐσχήμονές 1 
εὐσχημόνως 1 
εὐσύνοπτον 1 
εὐτάκτως 1 
εὐτυχίαν 1 
εὐτυχεῖς 1 
εὐφημίας 1 
εὐφημότερον 1 
εὐφρανθήσονται 1 
εὐφυᾶ 1 
εὐχερείᾳ 1 
εὐχερῶς 1 
εὐχομένους 1 
εὐχῆς 1 
εὑρίσκεται 1 
εὑρίσκετε 1 
εὑρίσκοντος 1 
εὑρίσκουσι 1 
εὑρίσκωσιν 1 
εὑρεθήσονται 1 
εὑρημένοι 1 
εὑρημένων 1 
εὑρησόμενοι 1 
εὑρὼν 1 
εὔγνωστός 1 
εὔδηλον 1 
εὔθυνα 1 
εὔνοια 1 
εὔνουν 1 
εὔξηται 1 
εὔορκα 1 
εὔροαν 1 
εὔροιαν 1 
εὔσαρκον 1 
εὔσχημον 1 
εὔχεσθε 1 
εὔχομαι 1 
εὕρηνται 1 
εὕρηται 1 
εὕροιτ 1 
εὖτέ 1 
εὗρεν 1 
εὗρον 1 
ζάθεον 1 
ζήτησιν 1 
ζεύξας 1 
ζηλοτυπίας 1 
ζηλοτυποῦν 1 
ζηλοῦν 1 
ζηλωτὰς 1 
ζηλωτὴς 1 
ζηλωτὸς 1 
ζηλώματα 1 
ζηλῶσαι 1 
ζημία 1 
ζημιοῦν 1 
ζημιοῦνται 1 
ζημιοῦσθαι 1 
ζημιοῦτε 1 
ζημιῶμαι 1 
ζητῶ 1 
ζητῶμεν 1 
ζωοί 1 
ζώντων 1 
ζῶντας 1 
ζῶσιν 1 
ηὐπόρησεν 1 
ηὐχόμεθα 1 
ηὔξησέ 1 
θάλατταν 1 
θάπτειν 1 
θάπτομεν 1 
θάτερον 1 
θέαν 1 
θέλετε 1 
θέλω 1 
θέλωσι 1 
θέλῃ 1 
θέμις 1 
θέντες 1 
θέντος 1 
θέουσι 1 
θέσιν 1 
θαπτέτω 1 
θαρρήσωμεν 1 
θαρσύνων 1 
θαυμάζει 1 
θαυμάζομεν 1 
θαυμάσαιμι 1 
θαυμασάντων 1 
θαυμασιώτατε 1 
θαυμαστόν 1 
θαυμαστῆς 1 
θαύματα 1 
θεάσεσθε 1 
θεάτροις 1 
θεατής 1 
θεατὰς 1 
θεαῖς 1 
θεοβλάβειαν 1 
θεούς 1 
θεράποντ 1 
θεραπαινῶν 1 
θεραπείαν 1 
θεραπείᾳ 1 
θεραπεύειν 1 
θεσμοθέται 1 
θεσμοθέταις 1 
θεσμοθέτας 1 
θεσμοθετῶν 1 
θεσμοῖς 1 
θεωρήσατ 1 
θεωρήσοντας 1 
θεωρεῖτ 1 
θεωρεῖτε 1 
θεωρούμενοι 1 
θεωρῆσαι 1 
θεωρῶν 1 
θεὸς 1 
θεῖσα 1 
θηρίου 1 
θηρευτὰς 1 
θηρεύων 1 
θηριώδη 1 
θησόμεθα 1 
θορυβεῖτε 1 
θορυβησάντων 1 
θορύβους 1 
θοἰμάτιον 1 
θράσος 1 
θράσους 1 
θρασύ 1 
θρασύνηται 1 
θρασύτητα 1 
θυγάτηρ 1 
θυγατέρας 1 
θυγατέρες 1 
θυσία 1 
θυσίαν 1 
θυσίας 1 
θωπεῦσαι 1 
θύματα 1 
θύομεν 1 
θύοντας 1 
θύρας 1 
θῶ 1 
κάθαρμα 1 
κάκιον 1 
κάκιστον 1 
κάκιστος 1 
κάλλιον 1 
κάλλιστα 1 
κάλλιστοι 1 
κάλλιστος 1 
κάλλος 1 
κέκραγας 1 
κέκριται 1 
κέρδους 1 
κέρκωψ 1 
κέχρηνταί 1 
κέχρησαι 1 
κήρυκας 1 
κήρυκος 1 
κήρυξι 1 
κίναδος 1 
κίονα 1 
καθάρσιον 1 
καθήκοντος 1 
καθίζει 1 
καθαίρετε 1 
καθαρεύοντα 1 
καθαρὸν 1 
καθαρῷ 1 
καθεζόμενος 1 
καθεζώμεθα 1 
καθελόντας 1 
καθεστηκότες 1 
καθεύδοντος 1 
καθεῖλε 1 
καθεῖλεν 1 
καθημένους 1 
καθιέρωσαν 1 
καθιέρωσις 1 
καθιεροῖ 1 
καθιστάμενοι 1 
καθιστάναι 1 
καθιστάς 1 
καθοπλίσας 1 
καινούς 1 
καιροί 1 
καιρός 1 
κακία 1 
κακοήθειαν 1 
κακοήθεσι 1 
κακοηθείαις 1 
κακοηθείας 1 
κακουργημάτων 1 
κακουργοῦντες 1 
κακούργων 1 
κακοὶ 1 
κακοὺς 1 
κακοῦργοι 1 
κακὰ 1 
κακὸς 1 
κακῷ 1 
καλέσας 1 
καλέσω 1 
καλαὶ 1 
καλείτω 1 
καλεσει 1 
καλεῖ 1 
καλεῖσθαι 1 
καλλίστην 1 
καλλίστων 1 
καλλιερῆσαι 1 
καλοί 1 
καλουμένων 1 
καλούντων 1 
καλοὺς 1 
καλοῦ 1 
καλοῦμεν 1 
καλοῦντες 1 
καλόν 1 
καλὴν 1 
κανόνα 1 
κανὼν 1 
κανᾶ 1 
καρπουμένων 1 
καρποὺς 1 
καρτερήσειεν 1 
κατά 1 
κατάβαινε 1 
κατάληψιν 1 
κατάλογον 1 
κατάσχοιμι 1 
κατέβημεν 1 
κατέγνωκε 1 
κατέγνωτ 1 
κατέγνωτε 1 
κατέδειξαν 1 
κατέθηκας 1 
κατέκλῃσεν 1 
κατέκτανον 1 
κατέλαβον 1 
κατέλιπον 1 
κατέπιεν 1 
κατέπλευσα 1 
κατέσκαψαν 1 
κατέστημεν 1 
κατέστρεψεν 1 
κατέτριψε 1 
κατέφαγεν 1 
κατήγαγεν 1 
κατήγοροι 1 
κατήγου 1 
καταβέβλαπται 1 
καταγαγούσης 1 
καταγελᾷ 1 
καταγνοῦσα 1 
καταγνωσθῇ 1 
καταγνώτω 1 
καταγνῶναι 1 
καταδέξασθαι 1 
καταδεέστεροι 1 
καταδεεστέρους 1 
καταδεὴς 1 
καταδουλούμενοι 1 
καταδουλούμενος 1 
καταδουλώσασθαι 1 
καταδρομήν 1 
καταδὺς 1 
καταθέμενοι 1 
καταθεῖναι 1 
καταισχύνας 1 
καταισχύνειν 1 
καταισχύνοντας 1 
καταισχύνων 1 
κατακάμπτωνται 1 
κατακεκλῃμένον 1 
κατακεκομικέναι 1 
κατακεκονδύλισται 1 
κατακοινωνήσαντες 1 
καταλέλυκε 1 
καταλέλυται 1 
καταλήψεως 1 
καταλαβοῦσι 1 
καταλαβὼν 1 
καταλείπειν 1 
καταλείπονται 1 
καταλείπω 1 
καταλειπόμενόν 1 
καταλελύκασι 1 
καταλευσθήσεται 1 
καταλιπόντα 1 
καταλιπόντες 1 
καταλιπὸν 1 
καταλλαγάς 1 
καταλογίζεται 1 
καταλογιζέσθω 1 
καταλυσάντων 1 
καταλύει 1 
καταλύειν 1 
καταλύεις 1 
καταλύεται 1 
καταλύησθε 1 
καταλύονται 1 
καταλύοντας 1 
καταλύοντες 1 
καταλύουσιν 1 
καταλύσας 1 
καταλύσει 1 
καταλύω 1 
καταλῦσαι 1 
καταμάθετε 1 
καταμέμφεται 1 
καταμαρτυρήσαντος 1 
καταμαρτυρήσῃ 1 
καταμαρτυρεῖν 1 
καταμεμαρτυρημένος 1 
καταμεμψάμενος 1 
κατανέμετε 1 
κατανείμητε 1 
κατανεῖμαι 1 
καταπέπλυται 1 
καταπαύειν 1 
καταπεπονημένον 1 
καταπεφρονηκότα 1 
καταπεφρόνηται 1 
καταπλέοντας 1 
καταπλεῖ 1 
καταπτύει 1 
καταπτύειν 1 
καταριθμεῖσθαι 1 
καταριθμησάμενος 1 
καταρρηγνύναι 1 
κατασκάψαντες 1 
κατασκαφάς 1 
κατασκευάζοντες 1 
κατασκευάσετε 1 
κατασκευαζόμενοι 1 
κατασκευὰς 1 
κατασκοπούμενος 1 
κατασκοπῇ 1 
κατασκόπους 1 
κατασπεύδων 1 
καταστάντες 1 
καταστήσαντι 1 
καταστήσασα 1 
καταστήσειν 1 
καταστήσουσιν 1 
καταστήσω 1 
καταστησάντων 1 
καταστὰς 1 
καταστῶσιν 1 
κατατέτμηκε 1 
κατατιθέντας 1 
καταφαγεῖν 1 
καταφανής 1 
καταφανεῖς 1 
καταφεύγειν 1 
καταφεύγεις 1 
καταφεύγοντες 1 
καταφεύγῃ 1 
καταφεύγῃς 1 
καταφρονηθήσεσθε 1 
καταφρονοῦντας 1 
καταφρονῶν 1 
καταφυγγάνῃ 1 
καταφυγὴ 1 
καταφύγω 1 
καταφύγῃ 1 
καταχαριζόμενος 1 
καταχειροτονίαν 1 
καταψεύδεσθαι 1 
καταψεύδεται 1 
καταψηφίσασθαι 1 
καταψηφίσηται 1 
καταψηφισθῇ 1 
κατείληφε 1 
κατεβεβήκει 1 
κατεγέλων 1 
κατεγνωκότας 1 
κατεδέξατο 1 
κατεδήδοκε 1 
κατεδηδοκότα 1 
κατεδηδοκότας 1 
κατεδηδοκότος 1 
κατεδηδοκώς 1 
κατεδικάσατε 1 
κατειλήφεμεν 1 
κατειργασμένου 1 
κατεκεκύβευτο 1 
κατελίπομεν 1 
κατεληλύθει 1 
κατελθεῖν 1 
κατελθόντας 1 
κατελθόντος 1 
κατελύθη 1 
κατελύθησαν 1 
κατεμείναμεν 1 
κατεμεμψάμην 1 
κατεμισθοφόρησαν 1 
κατεπαγγέλλεται 1 
κατεσκαμμένας 1 
κατεσκαμμένων 1 
κατεσκευάσατο 1 
κατεσκευασμένους 1 
κατεσκεύασας 1 
κατεστέφθαι 1 
κατεστήσαμεν 1 
κατευημερηκὼς 1 
κατεφρόνησεν 1 
κατεχειροτόνησε 1 
κατεψεύσατο 1 
κατεψηφίσαντο 1 
κατεψηφισάμεθα 1 
κατεῖδε 1 
κατηγάγετε 1 
κατηγορήματος 1 
κατηγορήσαντος 1 
κατηγορήσεις 1 
κατηγορίαι 1 
κατηγορηκέναι 1 
κατηγοριῶν 1 
κατηγορούντων 1 
κατηγοροῦμεν 1 
κατηγοροῦντα 1 
κατηγοροῦντος 1 
κατηγοροῦσαν 1 
κατηγόρεις 1 
κατηγόρηκε 1 
κατηγόρηκεν 1 
κατηγόρους 1 
κατηλόησαν 1 
κατηριθμησάμην 1 
κατιόντος 1 
κατοδυράμενος 1 
κατοικιεῖ 1 
κατορθοῦν 1 
κατορθώσαντες 1 
κατωψοφάγητο 1 
κατόρθωσιν 1 
κατόψεσθε 1 
κατῆγον 1 
κατῴκησαν 1 
κείνῳ 1 
κείσεται 1 
κειμένας 1 
κειμένων 1 
κεκήληνται 1 
κεκεύθῃ 1 
κεκινδυνευκὼς 1 
κεκολακευκότα 1 
κεκοσμημένους 1 
κεκρίσθαι 1 
κεκτημένον 1 
κεκτημένους 1 
κεκτῆσθαι 1 
κεκώλυκε 1 
κεκώλυται 1 
κελαδοῦν 1 
κελεύεις 1 
κελεύητε 1 
κελεύοντες 1 
κελεύοντος 1 
κελεύσατε 1 
κελεύσειεν 1 
κεναῖς 1 
κενότερον 1 
κενῶν 1 
κεραμεῖα 1 
κεφάλαια 1 
κεφάλαιόν 1 
κεφαλῆς 1 
κεχειροτονημένοι 1 
κεχειροτονημένους 1 
κεχειροτονημένων 1 
κεχρημένοι 1 
κεχρημένος 1 
κεχρημένου 1 
κεχρημένων 1 
κεχωρίσθαι 1 
κεῖσθαι 1 
κεῖται 1 
κηδεμὼν 1 
κηδεστήν 1 
κηδεστοῦ 1 
κηδεστῶν 1 
κηλεῖσθαί 1 
κηρυκείαν 1 
κηρυκευσάτω 1 
κηρυχθήσεται 1 
κηρύμυατι 1 
κηρύττειν 1 
κηρύττεταί 1 
κιθαρίζοι 1 
κιθαριστάς 1 
κιθαρῳδοὺς 1 
κιναίδους 1 
κιναιδίαν 1 
κιναιδίας 1 
κινδυνεύειν 1 
κινδυνεύοντι 1 
κινδυνεύσειν 1 
κινδυνεύων 1 
κινδύνοις 1 
κινδύνῳ 1 
κινηθήσεται 1 
κλάει 1 
κλέμματι 1 
κλέμματος· 1 
κλέπται 1 
κλέπτεις 1 
κλέπτεται 1 
κλέπτης 1 
κλέπτοντες 1 
κλέπτουσιν 1 
κλήματα 1 
κλήσεις 1 
κλαίοντας 1 
κλειέτωσαν 1 
κλεπτῶν 1 
κληθέντων 1 
κληθεὶς 1 
κληρούμενος 1 
κληρούχων 1 
κληρωταὶ 1 
κληρωτοὶ 1 
κληρωτοὺς 1 
κληρωτὰς 1 
κληρώσεται 1 
κλητοὶ 1 
κλοπὴν 1 
κλοπῆς 1 
κλῄειν 1 
κναφεύς 1 
κναφεῖον 1 
κοιναῖς 1 
κοινοὶ 1 
κοινωνεῖ 1 
κοινωνεῖν 1 
κοινωνοὺς 1 
κοινὰς 1 
κοινὴ 1 
κοινῆς 1 
κολάζετε 1 
κολάζουσιν 1 
κολάσωσι 1 
κολακείας 1 
κολακείᾳ 1 
κολακευόμενος 1 
κομιεῖσθαι 1 
κομισάμενος 1 
κομψὰ 1 
κονδύλους 1 
κονδύλων 1 
κοσμήσαντα 1 
κοσμεῖσθαι 1 
κοσμητὰς 1 
κοσμητῆρα 1 
κοσμιωτέραν 1 
κοσμῆται 1 
κράτιστον 1 
κρίνεται 1 
κρίνετε 1 
κρίνονται 1 
κρίνοντες 1 
κρίνοντι 1 
κρίνω 1 
κρίνων 1 
κρίνωσι 1 
κρίσις 1 
κρατήσαντες 1 
κρατίστῳ 1 
κρατερόν 1 
κρατεῖν 1 
κρατεῖσθαι 1 
κρατηθεὶς 1 
κρατουμένων 1 
κρατοῦντες 1 
κρατοῦντος 1 
κρατῶν 1 
κραυγή 1 
κραυγαῖς 1 
κρείττονες 1 
κρείττων 1 
κρημνοῦ 1 
κριθησόμενοι 1 
κριθῆναι 1 
κρινάτωσαν 1 
κρινέτω 1 
κρινεῖ 1 
κρινομένων 1 
κρινόμενοι 1 
κριτὰς 1 
κριτὴν 1 
κριτὴς 1 
κρύβδην 1 
κτήματα 1 
κτήσεως 1 
κτίσιν 1 
κτεινομένῳ 1 
κτεριῶ 1 
κτησάμενος 1 
κτώμενοι 1 
κτᾶσθαι 1 
κτᾶται 1 
κυανώπιδος 1 
κυβείῳ 1 
κυβευτικὰ 1 
κυβευτῇ 1 
κυβεύουσιν 1 
κυβεύῃ 1 
κυκλίους 1 
κυνηγετῶν 1 
κυρία 1 
κυρίους 1 
κυρίων 1 
κυρίως 1 
κυριευέτωσαν 1 
κωλυθείη 1 
κωλυόντων 1 
κωλύοι 1 
κωλύουσι 1 
κωλύσας 1 
κωλύσετε 1 
κωμικοῦ 1 
κωμικὸν 1 
κωμικῷ 1 
κωμῳδῶν 1 
κόλαξ 1 
κόρην 1 
κόσμον 1 
κόσμος 1 
κύβοις 1 
κύκλῳ 1 
κύρια 1 
κώμην 1 
κώμοις 1 
κἀγαθοὺς 1 
κἀγαθὸς 1 
κἀκείνας 1 
κἀκείνης 1 
κἀκείνους 1 
κἀκείνων 1 
κἀκεῖνον 1 
κἀκεῖνος 1 
κἀκεῖνό 1 
κἀμοῦ 1 
κἀνταῦθ 1 
κἄν 1 
κῦμα 1 
λάβητε 1 
λάθητε 1 
λάκκων 1 
λάχε 1 
λέγουσι 1 
λέξετε 1 
λέξομέν 1 
λέξοντα 1 
λέξουσι 1 
λέξουσιν 1 
λήξεις 1 
λήσειν 1 
λήψεσθε 1 
λίθους 1 
λαβέτω 1 
λαβόντας 1 
λαγχάνων 1 
λαθεῖν 1 
λαθόντες 1 
λαλιὰν 1 
λαμβάνειν 1 
λαμβάνουσι 1 
λαμβάνουσιν 1 
λαμπρὰ 1 
λαμπρὸν 1 
λαμπρὸς 1 
λαμπρῶν 1 
λανθάνει 1 
λαοί 1 
λαχόντα 1 
λαχόντες 1 
λεγομένην 1 
λεγομένους 1 
λεγόμενοι 1 
λελοιπόσι 1 
λεπτὰ 1 
λευκὴν 1 
λεχθέντα 1 
λεχθέντας 1 
λεχθῇ 1 
ληίδος 1 
λημμάτων 1 
ληρεῖν 1 
ληρῶ 1 
λιθίνους 1 
λιμένος 1 
λιμόν 1 
λιμὴν 1 
λιπεῖν 1 
λιποταξίου 1 
λιπόντα 1 
λιπών 1 
λιπὼν 1 
λογίζεσθαι 1 
λογίζομαι 1 
λογίζονται 1 
λογιζόμενοι 1 
λογιοῦμαι 1 
λογισμούς 1 
λογισμοῖς 1 
λογισμόν 1 
λογισμὸν 1 
λογιστὰς 1 
λογιστὴς 1 
λογιστῶν 1 
λογογράφῳ 1 
λοιδορήσεται 1 
λοιδορίαις 1 
λοιδορίας 1 
λοιδορεῖν 1 
λοιδορεῖς 1 
λοιδορούμενος 1 
λοιδορῆται 1 
λοιμόν 1 
λοιπούς 1 
λοιποὺς 1 
λοιπὰ 1 
λοιπὰς 1 
λούσασθαι 1 
λυγρῆς 1 
λυθῇ 1 
λυμαίνονται 1 
λυπήσας 1 
λυπεῖ 1 
λυπηροτάτων 1 
λυπηρόν 1 
λυροποιός 1 
λυσιτελοῦν 1 
λυσόμενος 1 
λυτρωθείς 1 
λωποδυτῶν 1 
λόγουν 1 
λύειν 1 
λύετε 1 
λύπη 1 
λύσει 1 
λύσω 1 
λύων 1 
λὲγοντος 1 
λῃστήρια 1 
λῃστὴν 1 
λῃτουργίας 1 
λῆρόν 1 
λῆρός 1 
μάγος 1 
μάλ 1 
μάρτυράς 1 
μάρτυρές 1 
μάρτυς 1 
μάστιγι 1 
μάτην 1 
μάχεσθε 1 
μάχη 1 
μέγ 1 
μέθης 1 
μέλλοι 1 
μέλλοντος 1 
μέλλουσι 1 
μέλλουσιν 1 
μέμνηνται 1 
μέμψαιτο 1 
μέμψειαν 1 
μένει 1 
μένοντας 1 
μέρεσι 1 
μέρεσιν 1 
μέσου 1 
μέτριοί 1 
μέτρον 1 
μέτρου 1 
μέτρῳ 1 
μήν 1 
μίμημα 1 
μίσθωσις 1 
μαγείρου 1 
μαθητής 1 
μαθητῶν 1 
μακαρίζων 1 
μακαριζόμενον 1 
μακράν 1 
μακροτέρου 1 
μακρότερον 1 
μακρὸν 1 
μαλακοὺς 1 
μαλακὸς 1 
μανίᾳ 1 
μανεὶς 1 
μαντεύεται 1 
μαρνάμενον 1 
μαρτυρήσαιτ 1 
μαρτυρήσαντι 1 
μαρτυρήσει 1 
μαρτυρήσοντες 1 
μαρτυρήσωσιν 1 
μαρτυρία 1 
μαρτυρίαις 1 
μαρτυρεῖται 1 
μαρτυροῦντα 1 
μαρτυρῆσαι 1 
μαστιγοίην 1 
μαχαίρᾳ 1 
μαχαιροποιοῦ 1 
μαχόμενοι 1 
μείζονος 1 
μείζοσι 1 
μείζοσιν 1 
μείζων 1 
μείνω 1 
μεγάλας 1 
μεγάλου 1 
μεγάλῳ 1 
μεγάροισιν 1 
μεγέθει 1 
μεγίστου 1 
μεγαθύμου 1 
μεγαλοψύχως 1 
μεγαλόφρων 1 
μεθειστήκει 1 
μεθεστηκότων 1 
μεθυσθέντες 1 
μειρακίοις 1 
μειρακίῳ 1 
μελετᾷ 1 
μελλήματα 1 
μεμάθηκα 1 
μεμαρτυρῆσθαι 1 
μεμηχάνηται 1 
μεμισθαρνηκότα 1 
μεμισθαρνηκὼς 1 
μεμνήσομαι 1 
μεμνημένοι 1 
μεραιτέρω 1 
μεσεγγυήματος 1 
μεστός 1 
μεστὸν 1 
μετά 1 
μετέπεσεν 1 
μετέσται 1 
μετέστην 1 
μετέσχε 1 
μετέσχηκα 1 
μετέχει 1 
μετέχοιεν 1 
μετέχοντα 1 
μετήλλαξεν 1 
μετήνεγκεν 1 
μεταβαλλόμενος 1 
μεταβεβλῆσθαί 1 
μεταβολὴν 1 
μεταδοίη 1 
μετακαλεῖ 1 
μεταλαμβάνει 1 
μεταλλάξας 1 
μεταμανθάνοντας 1 
μεταπεμπομένου 1 
μεταπεμφθέντες 1 
μεταπεμψάμενος 1 
μεταπεμψόμεθα 1 
μεταστησάμενος 1 
μεταστῆναι 1 
μετασχεῖν 1 
μετασχὼν 1 
μετατιθέμενος 1 
μεταφέρειν 1 
μεταφοραῖς 1 
μετελθεῖν 1 
μετελθὼν 1 
μετενήνεκται 1 
μετενεγκεῖν 1 
μετενεγκών 1 
μετεπέμψαντο 1 
μετεπέμψατο 1 
μετεστήσαντο 1 
μετεσχηκώς 1 
μετοίκους 1 
μετουσίᾳ 1 
μετρίαν 1 
μετρίοις 1 
μετρίῳ 1 
μετριότης 1 
μετριότητι 1 
μετριώτερ 1 
μετὸν 1 
μηδέ 1 
μηδέπω 1 
μηδαμῇ 1 
μηδαμῶς 1 
μηδενί 1 
μηδενός 1 
μηδετέρους 1 
μησὶν 1 
μητέρα 1 
μητέρες 1 
μητιάαται 1 
μηχανάαται 1 
μηχανώμενος 1 
μιαρὰ 1 
μιαρὰν 1 
μικρά 1 
μικροπολίτας 1 
μικροῦ 1 
μικρὸς 1 
μισεῖν 1 
μισεῖτε 1 
μισηθέντας 1 
μισθαρνοῦντος 1 
μισθαρνῇ 1 
μισθοδόται 1 
μισθοφοροῦντα 1 
μισθοφορῶν 1 
μισθοφόρους 1 
μισθούμενον 1 
μισθούς 1 
μισθοὶ 1 
μισθοὺς 1 
μισθωθείς 1 
μισθωσάμενοι 1 
μισθωσαμένου 1 
μισθόν 1 
μισθώσαντος 1 
μισθώσῃ 1 
μισοτύραννος 1 
μισοῖτο 1 
μισοῦντος 1 
μισόδημος 1 
μισότεκνος 1 
μνήμη 1 
μνήμῃ 1 
μνημονικόν 1 
μνημονικὸς 1 
μνησθήσεται 1 
μνᾶν 1 
μοιχείαις 1 
μοιχός 1 
μοιχῶν 1 
μολεῖν 1 
μονοξύλῳ 1 
μονουμένους 1 
μουσικήν 1 
μουσικὴ 1 
μοῖρα 1 
μυριάκις 1 
μυστήρια 1 
μυστηρίοις 1 
μυστῶν 1 
μυχῷ 1 
μόλις 1 
μόναις 1 
μόνην 1 
μόνου 1 
μόνως 1 
μόνῳ 1 
μόραν 1 
μόχθον 1 
μύθοις 1 
μὴν 1 
μῆκος 1 
νέας 1 
νέμετε 1 
νέος 1 
νέῳ 1 
νήπιος 1 
νίκης 1 
ναματιαίων 1 
ναυμαχίᾳ 1 
ναυπηγεῖσθαι 1 
ναυσίν 1 
ναυτικοῦ 1 
ναυτικὴ 1 
ναυτικὸν 1 
ναύαρχον 1 
νεανίσκου 1 
νειμάμενοι 1 
νεμηθῆναι 1 
νενικηκὼς 1 
νενομοθέτηται 1 
νεωσοίκους 1 
νεώς 1 
νεώτεροι 1 
νεώτερος 1 
νεὼν 1 
νεῦρα 1 
νησιώτας 1 
νικήσαντα 1 
νικήσαντας 1 
νικήσασι 1 
νικήσασιν 1 
νικῶντας 1 
νοήματα 1 
νομάδων 1 
νομίζει 1 
νομίζεις 1 
νομίζετ 1 
νομίζουσι 1 
νομίσματος 1 
νομοθέτην 1 
νομοθέτου 1 
νομοθετήσας 1 
νομοθετήσωμεν 1 
νομοθετεῖ 1 
νομοθετεῖν 1 
νομοθετοῦντες 1 
νομοθετῆσαι 1 
νομοθετῶμεν 1 
νομοθετῶν 1 
νομῇ 1 
νοσημάτων 1 
νοσοῦν 1 
νοσοῦντι 1 
νουθετεῖν 1 
νουθετῶν 1 
νυ 1 
νυκτερεύῃ 1 
νυκτερινῆς 1 
νυκτός 1 
νυκτὸς 1 
νόθος 1 
νότιον 1 
νύ 1 
νὺξ 1 
νῶιν 1 
ξένοις 1 
ξενίαν 1 
ξενικαῖς 1 
ξενικοὶ 1 
ξενικοῖς 1 
ξενικὰς 1 
ξενικῆς 1 
ξενικῷ 1 
ξενοκτόνος 1 
ξηραλοιφεῖν 1 
ξυνοῖσι 1 
ξύλα 1 
οἰκέται 1 
οἰκέτης 1 
οἰκήματα 1 
οἰκήσαντα 1 
οἰκήσεις 1 
οἰκήσομεν 1 
οἰκήσουσι 1 
οἰκείαν 1 
οἰκείας 1 
οἰκείοις 1 
οἰκειοτάτου 1 
οἰκειότατα 1 
οἰκετικὰ 1 
οἰκεῖά 1 
οἰκεῖοι 1 
οἰκεῖς 1 
οἰκημάτων 1 
οἰκησομένην 1 
οἰκοδομίαν 1 
οἰκοπέδων 1 
οἰκουμένης 1 
οἰκοῦντες 1 
οἰκτρὸν 1 
οἰκόπεδα 1 
οἰόμεθ 1 
οἴεσθ 1 
οἴεσθέ 1 
οἴεσθαι 1 
οἴκημα 1 
οἴσουσι 1 
οἵας 1 
οἵσπερ 1 
οἶμαί 1 
οἶσθα 1 
οἷ 1 
οἷστισιν 1 
οὐδέποθ 1 
οὐδέποτ 1 
οὐδέτερόν 1 
οὐδαμῇ 1 
οὐδενί 1 
οὐδετέρας 1 
οὐκέθ 1 
οὐρανόθεν 1 
οὐσία 1 
οὐτοσὶ 1 
οὔκ 1 
οὔσῃ 1 
οὕς 1 
οὕστινας 1 
οὖσιν 1 
οῦ 1 
πάγον 1 
πάθεσι 1 
πάθοιμι 1 
πάθος 1 
πάλαισμα 1 
πάνθ 1 
πάρεστι 1 
πάσαις 1 
πάσχει 1 
πάσχοντας 1 
πάσχων 1 
πέδαις 1 
πέμπεσθαι 1 
πέμπων 1 
πέμψας 1 
πέμψασα 1 
πέμψειε 1 
πέμψομεν 1 
πέπαυνται 1 
πέπεισθε 1 
πέπεισται 1 
πέπρακε 1 
πέπρακταί 1 
πέπρωται 1 
πέρ 1 
πέρι 1 
πέρυσιν 1 
πέφευγε 1 
πέφυκε 1 
πίπτει 1 
πίστεις 1 
πίστεως 1 
παθόντες 1 
παθών 1 
παθὼν 1 
παιδί 1 
παιδία 1 
παιδίον 1 
παιδίων 1 
παιδαγωγοὺς 1 
παιδαγωγῶν 1 
παιδεία 1 
παιδευθεὶς 1 
παιδεύων 1 
παιδοποιίας 1 
παιδοποιίᾳ 1 
παιδοποιεῖσθαι 1 
παιδοποιούμενοι 1 
παιδοτρίβης 1 
παιδός 1 
παιδὶ 1 
παιπάλημα 1 
παισίν 1 
παιᾶνα 1 
παιᾶνας 1 
παλίμβολον 1 
παλαίστρας 1 
παλαίχθων 1 
παλαιοί 1 
παλαιότητος 1 
παλαιὸν 1 
παλαιῶς 1 
παλαῖστραι 1 
παμμέγεθες 1 
πανδοκεῖον 1 
πανοπλία 1 
πανοπλίᾳ 1 
παντάπασι 1 
πανταχῇ 1 
παντοδαποὺς 1 
παντὶ 1 
παντὸς 1 
πανυστάτην 1 
παρά 1 
παράδοξος 1 
παράκειται 1 
παράκλησις 1 
παράνομόν 1 
παράσχητε 1 
παράσχῃ 1 
παρέγγραπτοι 1 
παρέλαβεν 1 
παρέλθῃ 1 
παρέλιπον 1 
παρέξεσθαι 1 
παρέρχεται 1 
παρέσται 1 
παρέστηκε 1 
παρέσχημαι 1 
παρέχει 1 
παρέχειν 1 
παρέχουσιν 1 
παρήγαγον 1 
παρήδρευεν 1 
παρήλθομεν 1 
παρήσω 1 
παρίασιν 1 
παρίστησι 1 
παραβάλλων 1 
παραβάντος 1 
παραβέβηκεν 1 
παραβαίνοι 1 
παραβαίνοιντο 1 
παραβαίνουσι 1 
παραβεβηκέναι 1 
παραβὰς 1 
παραβῇ 1 
παραγγέλλειν 1 
παραγγελλομένης 1 
παραγεγηρακὼς 1 
παραγεγραμμένοι 1 
παραγεγόνασιν 1 
παραδέδυκεν 1 
παραδίδομεν 1 
παραδίδωμι 1 
παραδίδωσιν 1 
παραδείγματα 1 
παραδείγματι 1 
παραδείγματος 1 
παραδεδωκότων 1 
παραδεδώκασιν 1 
παραδεξαμένους 1 
παραδοθεὶς 1 
παραδοξολογίαν 1 
παραδοὺς 1 
παραδόντος 1 
παραδόξων 1 
παραθερμανθείς 1 
παραιτήσονται 1 
παραιτεῖται 1 
παραιτησόμενος 1 
παρακέκληκα 1 
παρακαθήμενον 1 
παρακαλεῖ 1 
παρακαλοῦντι 1 
παρακαλῇς 1 
παρακατέθεντο 1 
παρακαταθήκας 1 
παρακαταθήκην 1 
παρακαταθεμένοις 1 
παρακαταθεῖτο 1 
παρακατακλίνων 1 
παρακατατιθέμεθα 1 
παρακεκλημένοι 1 
παρακελεύεσθαί 1 
παρακελεύεται 1 
παρακελεύηται 1 
παρακελεύονται 1 
παρακελεύσασθαι 1 
παρακεχώρηκεν 1 
παρακινδυνεύειν 1 
παρακληθεὶς 1 
παρακολουθεῖ 1 
παρακολουθεῖν 1 
παρακολουθοῦντας 1 
παρακολουθοῦσα 1 
παρακολουθῶν 1 
παρακρουσθῆναι 1 
παραλίπω 1 
παραλίπωμεν 1 
παραλίπῃ 1 
παραλαβὼν 1 
παραλαμβάνειν 1 
παραλείπειν 1 
παραλείπηται 1 
παραλείπουσιν 1 
παραλείπων 1 
παραλειπομένων 1 
παραλιπόντος 1 
παραλλάξειαν 1 
παραλογίζεται 1 
παραλογίζῃ 1 
παραλογισάμενος 1 
παραμυθεῖσθαι 1 
παραμυθουμένων 1 
παραναγιγνωσκομένων 1 
παραναγιγνώσκουσιν 1 
παραναγνῶναι 1 
παρανομούντων 1 
παρανομοῦντας 1 
παρανομωτέρα 1 
παρανομώτατα 1 
παρανομώτατοι 1 
παρανόμως 1 
παραπηδήσειαν 1 
παραπλήσια 1 
παραπλήσιοι 1 
παραπλησίους 1 
παραπομπήν 1 
παραπρεσβεύσασθαι 1 
παρασκευάζειν 1 
παρασκευάζοντας 1 
παρασκευάζουσιν 1 
παρασκευάζων 1 
παρασκευήν 1 
παρασκευῇ 1 
παρασχέτω 1 
παρασχόμενος 1 
παρασχόντες 1 
παρατάξεως 1 
παραταχθεὶς 1 
παρατηρεῖτε 1 
παρατυχών 1 
παραφέρει 1 
παραφέρων 1 
παραχωρήσαντες 1 
παραχωρησάτω 1 
παραχωρῶ 1 
παρεγένεσθε 1 
παρεγγράψας 1 
παρεγγραφεὶς 1 
παρεδέξαντο 1 
παρειλήφασι 1 
παρεκάλει 1 
παρεκελεύετο 1 
παρεκελεύσαθ 1 
παρεκκλίνειν 1 
παρεληλυθότι 1 
παρεληλυθότος 1 
παρεληλύθει 1 
παρελθόντα 1 
παρελθόντι 1 
παρεμβάλλων 1 
παρεμβάλλῃ 1 
παρεμβολαὶ 1 
παρεμβολῇ 1 
παρενόμει 1 
παρεπρέσβευσα 1 
παρεσκευάζετο 1 
παρεσκευασμένα 1 
παρεσκεύασα 1 
παρεσκεύασεν 1 
παρεσκεύασται 1 
παρεστηκότων 1 
παρεστηκὼς 1 
παρεσχηκώς 1 
παρεσχόμην 1 
παρεσχῆσθαι 1 
παρεχομένου 1 
παρεχούσας 1 
παρηγγέλθαι 1 
παρηγγέλλετο 1 
παριδὼν 1 
παριστάναι 1 
παροινία 1 
παροινίαν 1 
παροινοῦντας 1 
παροξυνθέντος 1 
παροξυνθείς 1 
παρορᾶται 1 
παρρησία 1 
παρρησίαν 1 
παρρησιάζεται 1 
παρωξυμμένος 1 
παρωξύνθην 1 
παρωσάμενος 1 
παρόδων 1 
παρόντας 1 
παρόντες 1 
παρῄει 1 
παρῄνεσε 1 
παρῆμεν 1 
παρῇ 1 
παρῇμεν 1 
παρῶσιν 1 
πασῶν 1 
πατρίδας 1 
πατρίους 1 
πατρίς 1 
πατρικὴν 1 
πατρικὸς 1 
πατρικῷ 1 
παύσασθαι 1 
παῖδές 1 
παῖδες 1 
πείθει 1 
πείθειν 1 
πείθεσθαι 1 
πείθεται 1 
πείθουσιν 1 
πείθω 1 
πείθων 1 
πείθωσιν 1 
πείσωσι 1 
πεζοὺς 1 
πεζὴ 1 
πειθομένους 1 
πειρώμενοι 1 
πειρῶνται 1 
πεισόμενοι 1 
πεμφθεὶς 1 
πενίαν 1 
πενθοῦσαν 1 
πενθῆσαι 1 
πεντακόσια 1 
πεντηκονταετεῖς 1 
πεπαίδευνται 1 
πεπαιδευκώς 1 
πεπαιδευμένοις 1 
πεπαιδοποιημένος 1 
πεπαρρησίασθέ 1 
πεπαρρησίασθε 1 
πεπαρῴνηκα 1 
πεπιστευκότος 1 
πεπιστευκὼς 1 
πεποιηκέναι 1 
πεποιηκότα 1 
πεποιηκώς 1 
πεπολίτευμαι 1 
πεπολίτευται 1 
πεπολιτευμένον 1 
πεπονθότα 1 
πεπονθὼς 1 
πεπορνευμένον 1 
πεπορνευμένων 1 
πεπορνευμένῳ 1 
πεπρέσβευκε 1 
πεπραγμένοις 1 
πεπραγματευμέναις 1 
πεπρακέναι 1 
πεπρακότα 1 
πεπρακώς 1 
πεπραμένοι 1 
πεπραχότας 1 
πεπρεσβευκώς 1 
πεπτωκότων 1 
πεπυσμένος 1 
πεπόνθαμεν 1 
πεπόνθατε 1 
πεπόρισαι 1 
πεπόρνευταί 1 
περίεργος 1 
περίεστι 1 
περίπλουν 1 
περίπολος 1 
περαίνειν 1 
περιάγων 1 
περιέργων 1 
περιέρχεται 1 
περιέρχονται 1 
περιέστασαν 1 
περιέστησε 1 
περιίστασθαι 1 
περιβάλλειν 1 
περιβαλὼν 1 
περιβοήτους 1 
περιβοήτως 1 
περιγένοιτο 1 
περιγενήσεται 1 
περιδινῶν 1 
περιεγράΨατέ 1 
περιελεῖν 1 
περιελόμενος 1 
περιελόντες 1 
περιελὼν 1 
περιενέγκας 1 
περιενεχθῇ 1 
περιεπέτασε 1 
περιεποιήσατο 1 
περιεστηκόσι 1 
περιεστηκότων 1 
περιεστᾶσι 1 
περιεῖναι 1 
περιθείη 1 
περιθεῖναι 1 
περιθεῖσα 1 
περικλυτὸν 1 
περιμάχητοι 1 
περιμάχητον 1 
περιμείναντας 1 
περιμείνητε 1 
περιορώντων 1 
περιορᾶν 1 
περιπέσω 1 
περιπίπτω 1 
περιπίπτων 1 
περιπατοῦντα 1 
περιπεπτωκότας 1 
περιπεσεῖν 1 
περιπλέκειν 1 
περιποιήσητε 1 
περιποιεῖται 1 
περιποιούμενοι 1 
περιποιούμενος 1 
περιραντηρίων 1 
περιρραντηρίων 1 
περιστάντα 1 
περιστάντες 1 
περιστήσειν 1 
περιτιθείς 1 
περιτυχὼν 1 
περιφανέστερον 1 
περιφανῶς 1 
περιφρονοῦντες 1 
περιφόβων 1 
περιχαρακώσαντα 1 
περιόντα 1 
περιῄεις 1 
πεφοβῆσθαι 1 
πεφυκέναι 1 
πηγὰς 1 
πηνίκα 1 
πικρότατος 1 
πικρότερον 1 
πικρῶν 1 
πικρῶς 1 
πιστευθεὶς 1 
πιστευθῆναι 1 
πιστεύειν 1 
πιστεύεσθαι 1 
πιστεύεται 1 
πιστεύετε 1 
πιστεύοντες 1 
πιστεύσαντες 1 
πιστεύσασι 1 
πιστεύσειεν 1 
πιστεύσετε 1 
πιστότερον 1 
πιστὰ 1 
πιστὸς 1 
πλέονος 1 
πλέοντα 1 
πλήθη 1 
πλήθους 1 
πλήρης 1 
πλανᾶται 1 
πλασάμενος 1 
πλείονι 1 
πλείστη 1 
πλείστους 1 
πλείστῃ 1 
πλεονεξίας 1 
πλεῖστοι 1 
πληγάς 1 
πληγὰς 1 
πληγῆς 1 
πληγῶν 1 
πλημμελεῖν 1 
πληροῖ 1 
πληροῦν 1 
πληρωθησομέναις 1 
πληρώματα 1 
πλησίον 1 
πλησιάζει 1 
πλησιάζων 1 
πλοίῳ 1 
πλουτεῖς 1 
πλοῖα 1 
πλοῖον 1 
πλοῦτος 1 
πλωίμους 1 
ποίαν 1 
ποίας 1 
ποίησιν 1 
ποίοις 1 
ποίου 1 
ποίῳ 1 
ποδάρκης 1 
ποθεινοτάτην 1 
ποθεν 1 
ποθεῖ 1 
ποθῆτε 1 
ποιήσαιτο 1 
ποιήσει 1 
ποιήσειν 1 
ποιήσονται 1 
ποιήσω 1 
ποιήσωνται 1 
ποιείτω 1 
ποιεῖθαι 1 
ποιησάμενοι 1 
ποιησάντων 1 
ποιησόμενοι 1 
ποιητάς 1 
ποιητὴν 1 
ποιητῇ 1 
ποικίλην 1 
ποικιλτήν 1 
ποιουμένης 1 
ποιουμένων 1 
ποιούμενοι 1 
ποιοῦντες 1 
ποιῆται 1 
ποιῆτε 1 
πολέμιος 1 
πολέμους 1 
πολέμων 1 
πολίτου 1 
πολεμήσαιμεν 1 
πολεμήσας 1 
πολεμίας 1 
πολεμικοὶ 1 
πολεμικὰ 1 
πολεμικῶς 1 
πολεμον 1 
πολεμοῖεν 1 
πολεμοῦντος 1 
πολεμῆσαι 1 
πολιορκία 1 
πολιορκουμένου 1 
πολιτευθέντες 1 
πολιτευομένοις 1 
πολιτευομένου 1 
πολιτευομένων 1 
πολιτευόμενον 1 
πολιτεύεσθαι 1 
πολιτεύου 1 
πολιτικοῖς 1 
πολιτικὰς 1 
πολιτικὴν 1 
πολιτικῶς 1 
πολιὰς 1 
πολλαχοῦ 1 
πολλοί 1 
πολλὰς 1 
πολυπραγμονεῖν 1 
πολυτελείᾳ 1 
πολυτελεστάτας 1 
πολυτελῆ 1 
πολυωρῶν 1 
πολύν 1 
πομπή 1 
πομπῇ 1 
πονηροτάτου 1 
πονηροῦ 1 
πονηρόν 1 
πονηρός 1 
πονηρότατος 1 
πονηρὰ 1 
πονηρὰν 1 
πονηρὸν 1 
πονηρᾶς 1 
πονηρῷ 1 
πορίζεται 1 
πορείας 1 
πορείᾳ 1 
πορευέσθω 1 
πορευομένους 1 
πορεύεσθαι 1 
πορθμέας 1 
πορθμεύοντας 1 
πορθμεῖ 1 
πορισαμένους 1 
πορνείας 1 
πορνεῖα 1 
πορνεῖον 1 
πορνοβοσκίαν 1 
πορνοβοσκοὺς 1 
πορνοβοσκός 1 
πορνοβοσκὸς 1 
ποσὶ 1 
ποταμόν 1 
ποταμὸν 1 
ποταμῷ 1 
ποτικλύζῃ 1 
ποόνοιαν 1 
πού 1 
ποῖα 1 
ποῖος 1 
ποῖόν 1 
πράξαντος 1 
πράξασαν 1 
πράξητε 1 
πράξω 1 
πράττεις 1 
πράττεσθαί 1 
πράττεσθαι 1 
πράττοι 1 
πράττομεν 1 
πράττοντα 1 
πράττοντας 1 
πράττοντος 1 
πράττῃ 1 
πρέπειν 1 
πρίασθαι 1 
πρακτέα 1 
πραξάμενον 1 
πραχθέντων 1 
πραχθήσεσθαι 1 
πραχθῆναι 1 
πρεσβευσάτω 1 
πρεσβεύοντας 1 
πρεσβεύοντος 1 
πρεσβεύων 1 
πρεσβυτάτοις 1 
πρεσβυτάτου 1 
πρεσβυτάτους 1 
πρεσβυτάτῳ 1 
πρεσβυτέραν 1 
πρεσβυτέρους 1 
πρεσβυτέρῳ 1 
πρεσβύτας 1 
πρεσβύτερον 1 
πρεσβύτερος 1 
πρεσβύτην 1 
πρεσβύτης 1 
πρεσβύτιδας 1 
πρεσβύτου 1 
πριαμένου 1 
πριαμένους 1 
προΐεσθε 1 
προΐεται 1 
προάγων 1 
προέλθετε 1 
προέλοιντο 1 
προέμενοι 1 
προέμενος 1 
προήγαγον 1 
προήδρευε 1 
προήχθη 1 
προαίρεσιν 1 
προαγαγὼν 1 
προαγομένου 1 
προαγωγείας 1 
προαγωγεύῃ 1 
προαγών 1 
προαιρέσεων 1 
προαιρέσεως 1 
προαιρήσεται 1 
προαιρεῖσθαι 1 
προαιρουμένης 1 
προαιρῆται 1 
προαισθάνεσθαι 1 
προακούσας 1 
προαναλίσκουσιν 1 
προαναλώσας 1 
προβαίητε 1 
προβαίνει 1 
προβαλλόμενον 1 
προβαλλόμενος 1 
προβεβηκέναι 1 
προβιασαμένου 1 
προβληθέντα 1 
προβολὰς 1 
προβουλεύει 1 
προβουλεύματα 1 
προβούλευμα 1 
προγεγενημένης 1 
προγόνοις 1 
προδέδωκεν 1 
προδεδομένης 1 
προδεδωκότα 1 
προδιήγησις 1 
προδιδάξας 1 
προδιδοὺς 1 
προδιελθεῖν 1 
προδιοικήσασθαι 1 
προδιορθοῦμαι 1 
προδοσίαν 1 
προδοὺς 1 
προδοῦναι 1 
προδόν 1 
προδόντα 1 
προδότας 1 
προείλετο 1 
προείπῃ 1 
προεβλήθην 1 
προεδρεύουσα 1 
προεδρεύσει 1 
προεδρεύων 1 
προειδὼς 1 
προειδῆτε 1 
προειλόμην 1 
προειρήκει 1 
προειρημένας 1 
προειρημένην 1 
προειρημένοις 1 
προειρημένον 1 
προειρημένους 1 
προειρημένων 1 
προελόμενοί 1 
προελόμενοι 1 
προενεδεικνύμην 1 
προεσήμαινον 1 
προεστηκότες 1 
προηδικημένου 1 
προθεσμία 1 
προθυμίας 1 
προθυμηθεὶς 1 
προθυμότερόν 1 
προκαθεζόμενος 1 
προκαλουμένων 1 
προκαταλαβόντα 1 
προκαταλαβὼν 1 
προκαταλαμβάνονται 1 
προκαταλαμβάνοντας 1 
προκαταλαμβάνοντες 1 
προκαταλαμβάνων 1 
προκατεγνακότας 1 
προκατειληφότος 1 
προκατελάμβανον 1 
προκειμένης 1 
προκηρυκευσαμένου 1 
προκηρύττων 1 
προλέγειν 1 
προλαβεῖν 1 
προνοούμενος 1 
προξενίαν 1 
προορωμένων 1 
προορώμενοι 1 
προπέμψαι 1 
προπέψας 1 
προπετεῖς 1 
προπηλακίζων 1 
προπηλακισμῷ 1 
προσάψηται 1 
προσέειπε 1 
προσέθεσθε 1 
προσέθηκέ 1 
προσέθηκε 1 
προσέκρουον 1 
προσέλθοις 1 
προσέμειξε 1 
προσέρχομαι 1 
προσέταξεν 1 
προσέταττεν 1 
προσέχοιεν 1 
προσέχουσι 1 
προσήκειν 1 
προσήκοντας 1 
προσήκουσαν 1 
προσίωμεν 1 
προσαγαγόμενος 1 
προσαγορεύεται 1 
προσαγορεύωσι 1 
προσαγόμενοι 1 
προσαναγκάζοντος 1 
προσαπείπῃ 1 
προσαψάμενοι 1 
προσαψάμενος 1 
προσβάλλει 1 
προσβιβάζων 1 
προσγέγραπται 1 
προσγελῶν 1 
προσγράψαντα 1 
προσδέξαιτο 1 
προσδέχεσθαι 1 
προσδέχεται 1 
προσδέχωνται 1 
προσδεῖσθαι 1 
προσδιαμαρτυρησάντων 1 
προσδοκίας 1 
προσδοκᾶτε 1 
προσδοκᾷς 1 
προσδοκῶ 1 
προσδοκῶντες 1 
προσείληφε 1 
προσεγγράφουσι 1 
προσεγράφη 1 
προσεδέξατο 1 
προσεδεῖτο 1 
προσεδοκᾶτε 1 
προσεικασθῆναι 1 
προσειποῦσαν 1 
προσεκτέον 1 
προσελήλυθεν 1 
προσεληλυθότων 1 
προσενέγκασθαι 1 
προσεπαινέσας 1 
προσεπιπονῆσαι 1 
προσεποιήσατο 1 
προσεποιήσω 1 
προσεποιοῦνθ 1 
προσεπολέμει 1 
προσεστηκότας 1 
προσετάξατε 1 
προσετάττετε 1 
προσθέντος 1 
προσθεμένων 1 
προσθεὶς 1 
προσκαθιζήσει 1 
προσκαλεσάμενος 1 
προσκατεσκευασάμεθα 1 
προσκεφάλαια 1 
προσκεφαλαίων 1 
προσκρούσας 1 
προσκτησάμενοι 1 
προσκυνεῖς 1 
προσλάβοι 1 
προσλαμβάνοντες 1 
προσμεταπεμψάμενος 1 
προσοφλὼν 1 
προσπέπτωκεν 1 
προσπίπτει 1 
προσποιήσῃ 1 
προσποιεῖσθε 1 
προσποιεῖται 1 
προσποιῆται 1 
προσπολεμοῦντες 1 
προσστῶ 1 
προστάγματα 1 
προστάντα 1 
προστάντων 1 
προστάξας 1 
προστάταις 1 
προστάττει 1 
προστάττουσι 1 
προστάττουσιν 1 
προστάττωσιν 1 
προστέτακται 1 
προστίθησίν 1 
προσταγμάτων 1 
προστασίαν 1 
προσταχθῶσιν 1 
προστεταγμένα 1 
προστεταγμένας 1 
προστεταγμένον 1 
προστεταγμένων 1 
προστροπὴν 1 
προστρόπαιον 1 
προσφέρεσθαι 1 
προσφέρομεν 1 
προσῆλθε 1 
προσῆν 1 
προτέρα 1 
προτέρου 1 
προτέρων 1 
προτακτέον 1 
προτεθέντων 1 
προτεραίᾳ 1 
προτιθέναι 1 
προτρέπει 1 
προτρέψασθαι 1 
προτρέψασθε 1 
προτρεπτικώτατον 1 
προτρεπόμενος 1 
προφάσει 1 
προφάσεως 1 
προφέρων 1 
προφαίνεται 1 
προφασιοῦνται 1 
προφερεῖς 1 
προχείρως 1 
προχειροτονεῖν 1 
προχειρότατα 1 
προωμολογημένα 1 
προϊδόμενος 1 
προϊούσης 1 
προϊόντα 1 
προϋπῆρχε 1 
προϋφαιρῶν 1 
προύλεγεν 1 
προύλεγον 1 
προὔδοτε 1 
προὔδωκε 1 
προὔπεμψεν 1 
προῃρεῖτο 1 
προῃρημένον 1 
προῃρημένος 1 
προῃροῦντο 1 
προῇδον 1 
πρυτάνεων 1 
πρυτανείαν 1 
πρυτανείας 1 
πρωτευόντων 1 
πρωτεύοντα 1 
πρωτεύσοντα 1 
πρωτεύων 1 
πρό 1 
πρόδηλος 1 
πρόδηλόν 1 
πρόθυμος 1 
πρόκλησιν 1 
πρόξενον 1 
πρόξενος 1 
πρόσθεν 1 
πρότερόν 1 
πρότερός 1 
πρόφασις 1 
πρόχειρον 1 
πρώτοις 1 
πρώτου 1 
πρᾶγμ 1 
πρᾶσιν 1 
πταῖσμα 1 
πυθοῦ 1 
πυθόμενοι 1 
πυκνὰ 1 
πυλάγορος 1 
πυλαίας 1 
πυνθάνομαί 1 
πυνθανομένων 1 
πυρέττειν 1 
πυρᾷ 1 
πω 1 
πωλεῖ 1 
πωλεῖν 1 
πόλεσιν 1 
πόλεώς 1 
πόλιος 1 
πόλλ 1 
πόνον 1 
πόντῳ 1 
πόνων 1 
πόποι 1 
πόρε 1 
πόρναι 1 
πόρνον 1 
πόρνος 1 
πόρνου 1 
πόρνους 1 
πόρρω 1 
πόρῳ 1 
πόσαις 1 
πόσων 1 
πότερ 1 
πότμος 1 
πότνια 1 
πότοις 1 
πότῳ 1 
πύκα 1 
πύκταις 1 
πύκτας 1 
πύργον 1 
πύργου 1 
πώηοτε 1 
πᾶν 1 
πῆμα 1 
σέ 1 
σή 1 
σίδηρον 1 
σανίσιν 1 
σαυτῷ 1 
σαφεστάτους 1 
σαφεστέραν 1 
σαφεῖς 1 
σαφὴς 1 
σαὶ 1 
σεαυτοῦ 1 
σεαυτὸν 1 
σεμναῖς 1 
σεμνολογεῖς 1 
σεμνυνόμενον 1 
σεμνυνόμενος 1 
σεσίγηται 1 
σεσίηκας 1 
σεσωφρονηκὼς 1 
σεσωφρονημένων 1 
σεῖο 1 
σεῦ 1 
σημείων 1 
σημείῳ 1 
σημεῖόν 1 
σιγᾶν 1 
σιγᾶς 1 
σιγῇ 1 
σιγῶ 1 
σιδηροῖ 1 
σιωπή 1 
σιωπήν 1 
σιωπήσεται 1 
σιωπὴ 1 
σιωπῆς 1 
σιωπῶ 1 
σκάπτοντας 1 
σκέψασθ 1 
σκήψῃ 1 
σκευάρια 1 
σκευοθήκην 1 
σκεψαμένην 1 
σκεψαμένους 1 
σκοπῆτε 1 
σκοπῶν 1 
σκοτεινόν 1 
σκυθρωπῶν 1 
σκυτοτομικῆς 1 
σκώμμασιν 1 
σκώμματος 1 
σκώπτεται 1 
σορὸς 1 
σορῷ 1 
σοφιστήν 1 
σοφιστῇ 1 
σοφωτάτην 1 
σοφωτάτοις 1 
σοφός 1 
σπάνια 1 
σπάνιον 1 
σπένδεται 1 
σπένδουσι 1 
σπεύδω 1 
σπεύδων 1 
σπλάγχνα 1 
σπογγιᾶς 1 
σπονδάς 1 
σπονδαῖς 1 
σπονδοφόροις 1 
σπονδοφόρους 1 
σπονδῶν 1 
σπουδάζειν 1 
σπουδάζω 1 
σπουδάζων 1 
σπουδή 1 
σπουδαῖα 1 
στάσις 1 
στέλλειν 1 
στέργων 1 
στήλην 1 
σταδιοδρόμον 1 
σταθήσεσθαι 1 
στασιαστικοὺς 1 
στενά 1 
στενάξειν 1 
στερηθέντες 1 
στεφανηφορίαις 1 
στεφανηφόρος 1 
στεφανιτῶν 1 
στεφανούμενοι 1 
στεφανούσθω 1 
στεφανοῦσιν 1 
στεφανωσάμενος 1 
στεφανώσας 1 
στεφανώσετε 1 
στεφανώσητε 1 
στεφανῶτε 1 
στοχάζοιτο 1 
στοχάζομαι 1 
στοὰν 1 
στοᾷ 1 
στρατήγιον 1 
στρατευόντων 1 
στρατεύεσθαι 1 
στρατεύσειν 1 
στρατηγήμασιν 1 
στρατηγήσαντι 1 
στρατηγήσας 1 
στρατηγίου 1 
στρατηγίῳ 1 
στρατηγοὶ 1 
στρατηγόν 1 
στρατηγὸς 1 
στρατηγῷ 1 
στρατιωτικὰ 1 
στρατιώτην 1 
στρατιὰ 1 
στρατιᾶς 1 
στρατιᾷ 1 
στρατιῶται 1 
στρατοπέδοις 1 
στρατοπέδων 1 
στρεβλώσας 1 
στρωματόδεσμα 1 
στυγερή 1 
στόμα 1 
στῆσαι 1 
συγγενῆ 1 
συγγνώμης 1 
συγγραφὰς 1 
συγγραφῆς 1 
συγγυμνασταὶ 1 
συγκαθειργμένη 1 
συγκαθιέναι 1 
συγκαλέσῃ 1 
συγκατάγειν 1 
συγκατήγαγε 1 
συγκαταλύειν 1 
συγκατελθόντων 1 
συγκατεναυμάχησε 1 
συγκατεψεύσατο 1 
συγκειμένους 1 
συγκεφαλαιωθῇ 1 
συγκλήτους 1 
συγκλῄουσι 1 
συγκρύπτειν 1 
συγκυβευτὴν 1 
συγκυβευτῶν 1 
συγκυνηγέται 1 
συγχαίρειν 1 
συγχωρήσει 1 
συγχωρεῖτε 1 
συγχωρῆσαι 1 
συκοφάντας 1 
συκοφάντημα 1 
συκοφαντίας 1 
συκοφαντίᾳ 1 
συκοφαντείτω 1 
συκοφαντεῖν 1 
συκοφαντούμενος 1 
συκοφαντῇ 1 
συλλέγεσθαι 1 
συλλήψεις 1 
συλλαβόντες 1 
συλλαβὼν 1 
συλλαβῶν 1 
συλλεγέντες 1 
συλλεγέντων 1 
συλλεγησομένων 1 
συλλεγομένοις 1 
συλλεγομένους 1 
συλᾷ 1 
συμβάλλουσιν 1 
συμβάντος 1 
συμβαίνειν 1 
συμβαίνοι 1 
συμβεβηκέναι 1 
συμβεβηκότα 1 
συμβεβηκότων 1 
συμβησόμενον 1 
συμβουλεύοι 1 
συμβουλεύω 1 
συμβουλεύων 1 
συμβουλεῦσαι 1 
συμβᾶσαν 1 
συμβῇ 1 
συμμαχία 1 
συμμαχίδας 1 
συμμεταπίπτει 1 
συμμετεβάλοντο 1 
συμμορίαν 1 
συμπέμψειεν 1 
συμπέπλεγμαι 1 
συμπαρακολουθοῦσαν 1 
συμπαρακολουθῶν 1 
συμπαραπέμπων 1 
συμπαρῄει 1 
συμπατηθήσεσθαι 1 
συμπεισθήσονται 1 
συμπεμφθέντος 1 
συμπεριφέρεσθαι 1 
συμπλάσας 1 
συμπλεύσας 1 
συμπολιτεύεσθαι 1 
συμπομπεύειν 1 
συμπρέσβεσι 1 
συμπραττόντων 1 
συμπρεσβευτήν 1 
συμπρεσβευόντων 1 
συμπρεσβεύσαντος 1 
συμπρεσβεύῃ 1 
συμπροέδρους 1 
συμφέρειν 1 
συμφέροντας 1 
συμφέροντι 1 
συμφέρουσαν 1 
συμφερόντων 1 
συμφοιτήσεως 1 
συμφοραὶ 1 
συμφορᾷ 1 
συμφωνοῦντα 1 
συμφύτων 1 
συνάγων 1 
συνάρχοντας 1 
συνέδρων 1 
συνέπεισε 1 
συνέτριβον 1 
συνέφερεν 1 
συνέφηβος 1 
συνήγαγον 1 
συνήγοροι 1 
συνήθειαι 1 
συνήθειαν 1 
συνήθροιστο 1 
συνήθως 1 
συνήλθομεν 1 
συνήνεγκε 1 
συνίδετε 1 
συνίσασίν 1 
συνίσασι 1 
συνίστην 1 
συναγείρας 1 
συναγορευόντων 1 
συναγορεύοιμι 1 
συναγορεύοντες 1 
συναγορεύοντος 1 
συναγορεύων 1 
συναγωνιζόμενοι 1 
συναγωνιστάς 1 
συναγωνιστὴν 1 
συναθροίσαντες 1 
συναναγραφῆναι 1 
συναπέκτεινας 1 
συναπελογεῖτο 1 
συναποθανεῖται 1 
συναποφηναμένου 1 
συναριστῶντα 1 
συναχθεσθησόμενος 1 
συνδεησόμενοι 1 
συνδειπνούντων 1 
συνδειπνοῦντες 1 
συνδεκάζειν 1 
συνδιέτριβον 1 
συνδιαμνημονεύσατε 1 
συνδικησάτω 1 
συνδικῆσαι 1 
συνδραμόντος 1 
συνείθισθε 1 
συνείπῃ 1 
συνεδρίαι 1 
συνεδρίας 1 
συνεδρίων 1 
συνεδρεύειν 1 
συνεδρεύοντα 1 
συνεδρεύοντας 1 
συνεδρεύσοντας 1 
συνεθίζων 1 
συνεθίσαι 1 
συνειδότας 1 
συνειδῇ 1 
συνειδῶσιν 1 
συνειλεγμένων 1 
συνειπόντα 1 
συνεκάθηντο 1 
συνεκλήρωσέ 1 
συνελθούσης 1 
συνεμαχεσάμην 1 
συνενεγκόντα 1 
συνεξαιρεῖν 1 
συνεπεπτώκει 1 
συνεπιστρατευόντων 1 
συνεπρέσβευε 1 
συνεργοῦντές 1 
συνεσίτουν 1 
συνεστηκότα 1 
συνεστηκότες 1 
συνεστηκώς 1 
συνεστρατευμένος 1 
συνεστρατευμένους 1 
συνετάξαμεν 1 
συνεφήβους 1 
συνεφαπτομένους 1 
συνεχώρησεν 1 
συνηγορίαν 1 
συνηγόρῳ 1 
συνηκολούθουν 1 
συνηριθμεῖτο 1 
συνηριθμούμεθα 1 
συνθέμενος 1 
συνθέσει 1 
συνθέσθαι 1 
συνθήκαις 1 
συνθήκην 1 
συνθεμένου 1 
συνθύων 1 
συνθῆκαι 1 
συνιέναι 1 
συνιέντα 1 
συνιδεῖν 1 
συνοίσειν 1 
συνοικίᾳ 1 
συντάξεως 1 
συντέμνειν 1 
συντέμνοντος 1 
συνταξάμενος 1 
συνταράττειν 1 
συνταραχθέντες 1 
συντελεῖν 1 
συντεταγμένοι 1 
συντεταγμένον 1 
συντόμως 1 
συνώμοσαν 1 
συνών 1 
συνᾴδων 1 
συνῄδετε 1 
συνῆγε 1 
συνῴκισαν 1 
συνῴκισε 1 
συσπένδων 1 
συσσίτους 1 
συσσιτῶν 1 
συστάντες 1 
συστήσειν 1 
συσταθεὶς 1 
συστρέψας 1 
συστραφέντες 1 
συστὰς 1 
συστῆσαι 1 
σφάττειν 1 
σφαλερὰ 1 
σφῆλαι 1 
σχήματι 1 
σχήματος 1 
σχετλιάζοντα 1 
σχετλιάζοντας 1 
σχετλιάζοντος 1 
σχετλιάζων 1 
σχετλιάσαι 1 
σχολῆς 1 
σωθῆναι 1 
σωτηρίων 1 
σωτῆρες 1 
σωφρονέστατον 1 
σωφρονίζει 1 
σωφρονεστάτων 1 
σωφρονεστάτῃ 1 
σωφρονεῖν 1 
σωφρονοῦντες 1 
σωφρονῶν 1 
σύγγραμμα 1 
σύλληψιν 1 
σύλλογον 1 
σύμβουλον 1 
σύμμαχος 1 
σύναγε 1 
σύνεδρον 1 
σύνεδρος 1 
σύνεσις 1 
σύνηθες 1 
σύνθεσιν 1 
σύνισμεν 1 
σύνοδον 1 
σύνοιδα 1 
σύνοιδεν 1 
σύνοισθα 1 
σύντομος 1 
σώματά 1 
σώφρονες 1 
σώφρων 1 
σὺν 1 
σῇσιν 1 
σῖτον 1 
σῳζοίμην 1 
σῳζομένην 1 
σῴζειν 1 
σῶαί 1 
σῶφρον 1 
τάξαι 1 
τάξαντα 1 
τάξας 1 
τάξει 1 
τάττομεν 1 
τάφοι 1 
τάφρους 1 
τέθραμμαι 1 
τέκος 1 
τέκτων 1 
τέμνοντα 1 
τέρατα 1 
τέταγμαι 1 
τέτακται 1 
τέταχθε 1 
τέτταρα 1 
τέτταρας 1 
τέτταρες 1 
τέχνην 1 
τήμερον 1 
τίθεσαι 1 
τίθεται 1 
τίκτειν 1 
τίμησιν 1 
τίμιον 1 
τίμιος 1 
τίνων 1 
τακταῖς 1 
ταλάντοις 1 
ταλαίπωρός 1 
ταλαιπωρίας 1 
ταλακάρδιοι 1 
ταξιάρχου 1 
ταπεινάς 1 
ταπεινώσαντες 1 
ταπεινώσειν 1 
ταπεινὰ 1 
ταυτηνί 1 
ταχέων 1 
ταχίστην 1 
ταχθείη 1 
ταχθῇ 1 
ταχύ 1 
ταχὺ 1 
ταὐτά 1 
ταὐτομάτου 1 
ταὐτόν 1 
ταὐτῷ 1 
ταῦτα· 1 
τείχει 1 
τείχεσιν 1 
τείχους 1 
τεθεωρήκατε 1 
τεθεώρηκα 1 
τεθεώρηκεν 1 
τεθνάναι 1 
τεθνάτω 1 
τεθναίην 1 
τεθνεῶτος 1 
τεθνηκὸς 1 
τεθορυβημένης 1 
τεθορύβημαι 1 
τεθραμμένων 1 
τεθῆναι 1 
τειχοποιὸν 1 
τειχοποιὸς 1 
τεκμήρια 1 
τεκμηρίου 1 
τεκμηρίῳ 1 
τεκτονεῖον 1 
τεκτονικῇ 1 
τελευτή 1 
τελευτήν 1 
τελευτήσαντα 1 
τελευτήσαντες 1 
τελευτήσασιν 1 
τελευταῖος 1 
τελευτὴν 1 
τελευτᾶν 1 
τελευτᾷ 1 
τελεῖν 1 
τελώνας 1 
τελώνου 1 
τεμένει 1 
τερατείαν 1 
τερατείᾳ 1 
τερατευσάμενος 1 
τερατεύεται 1 
τετάρτην 1 
τετάρτου 1 
τετίμηται 1 
τεταγμένας 1 
τεταγμένοις 1 
τεταγμένον 1 
τετειχισμένον 1 
τετελευτηκέναι 1 
τετελευτηκυίας 1 
τετελευτηκότας 1 
τετελευτηκότες 1 
τετελευτηκότος 1 
τετελεύτηκε 1 
τετιμημένοι 1 
τετιμημένος 1 
τετρακοσίους 1 
τετρυπημένη 1 
τετταρακοστὸν 1 
τετόλμηκα 1 
τετόλμηκας 1 
τετόλμηκεν 1 
τετόλμηται 1 
τευξόμενόν 1 
τεχνίτην 1 
τεχνίτου 1 
τεχνῶν 1 
τεύξεσθαι 1 
τεύξεται 1 
τεύχεα 1 
τηλία 1 
τηλικαύτας 1 
τηλικαύτην 1 
τηλικαύτης 1 
τηλικαύτῃ 1 
τηλικαῦθ 1 
τηλικαῦται 1 
τηλικούτους 1 
τηλικούτων 1 
τηλικοῦτοι 1 
τηλικοῦτος 1 
τηνικαῦτα 1 
τιθήμεναι 1 
τιθείς 1 
τιθεὶς 1 
τιμήματι 1 
τιμήματος 1 
τιμαῖς 1 
τιμηθῆναι 1 
τιμημάτων 1 
τιμωρήσασθαι 1 
τιμωρήσειν 1 
τιμωρήσεσθε 1 
τιμωρήσεται 1 
τιμωρήσονται 1 
τιμωρίαις 1 
τιμωρίᾳ 1 
τιμωρεῖσθαι 1 
τιμωρησάμενος 1 
τιμωρησαμένῳ 1 
τιμωρουμένοις 1 
τιμωροῦντες 1 
τιμώμενοι 1 
τιμώμενον 1 
τιμὰς 1 
τιμᾶται 1 
τιμῶμεν 1 
τιμῶσι 1 
τιν 1 
τινί 1 
τινῶν 1 
τοιαυτὶ 1 
τοιαῦτ 1 
τολμήσαντ 1 
τολμήσαντες 1 
τολμήσειε 1 
τολμήσειεν 1 
τολμηρῶν 1 
τολμᾶς 1 
τολμᾷς 1 
τολμῶντα 1 
τοξότας 1 
τοσαυτασὶ 1 
τοσαύτης 1 
τοσαῦτ 1 
τουτονί 1 
τουτωνὶ 1 
τούσδ 1 
τοὖργον 1 
τοὖψον 1 
τοῖσιν 1 
τοῦδε 1 
τράπεζαν 1 
τράπηται 1 
τράχηλον 1 
τρέφει 1 
τρέφοντας 1 
τρέφων 1 
τρίτος 1 
τρίτου 1 
τρίτῳ 1 
τρίψας 1 
τραγικῶν 1 
τραγῳδίᾳ 1 
τραπεζίτῃ 1 
τραπόμενος 1 
τραφέντα 1 
τραφῆναι 1 
τριήραρχοι 1 
τριήρη 1 
τριακαίδεκα 1 
τριακοσίας 1 
τριακοσίων 1 
τριακόσια 1 
τριηράρχου 1 
τριηράρχων 1 
τριμήνου 1 
τρισκακοδαίμων 1 
τρισμυρίους 1 
τρισὶ 1 
τριττύες 1 
τριώβολον 1 
τροπαίων 1 
τροπὰς 1 
τροφὴν 1 
τροφῇ 1 
τρυφή 1 
τρυφῶσι 1 
τρόπαια 1 
τρόπαιον 1 
τρόπος 1 
τυγχάνουσιν 1 
τυγχάνω 1 
τυγχάνωσιν 1 
τυράννοις 1 
τυράννῳ 1 
τυραννίδα 1 
τυτθὸν 1 
τυχόν 1 
τυχόντας 1 
τυχόντες 1 
τυχών 1 
τυχὸν 1 
τόθ 1 
τόκον 1 
τόλμα 1 
τόλμης 1 
τόλμησον 1 
τόμια 1 
τόνδε 1 
τόνος 1 
τόνου 1 
τόποις 1 
τόπου 1 
τόπων 1 
τύπτειν 1 
τύπτεσθαι 1 
τύπτων 1 
τύραννοι 1 
τύχης 1 
τἀγαθά 1 
τἀγαθὰ 1 
τἀδικήματα 1 
τἀκείνων 1 
τἀκεῖ 1 
τἀληθές 1 
τἀναντί 1 
τἀνθένδε 1 
τἀντιλεγόμενα 1 
τἀργύρειά 1 
τῆ 1 
τῷδε 1 
υἱόν 1 
φάσκοντας 1 
φέρεται 1 
φέρομεν 1 
φέροντας 1 
φέρουσι 1 
φήσας 1 
φήσει 1 
φήσεις 1 
φήσουσι 1 
φίλ 1 
φίλιππον 1 
φίλοις 1 
φίλος 1 
φίλτατα 1 
φίλτατος 1 
φαίνονται 1 
φαίνωμαι 1 
φαίνῃ 1 
φαλλοῦ 1 
φανείη 1 
φανεροῦ 1 
φανερώτατον 1 
φανερᾶς 1 
φανεῖσθε 1 
φανὲν 1 
φανῆναί 1 
φανῆτε 1 
φαρμακοπώλου 1 
φασι 1 
φατὲ 1 
φαύλους 1 
φαῦλα 1 
φαῦλον 1 
φείσησθέ 1 
φερνὴν 1 
φερόμενος 1 
φευγόντων 1 
φεύγοντος 1 
φεύγω 1 
φθάνουσι 1 
φθέγγεται 1 
φθέγξεται 1 
φθέγξηται 1 
φθεγξάμενοι 1 
φθεγξαμένου 1 
φθονερός 1 
φθονεῖς 1 
φθονοῦντας 1 
φθορᾶς 1 
φιλάνθρωπα 1 
φιλανθρώπου 1 
φιλεταίρως 1 
φιλιππίζειν 1 
φιλονεικίαν 1 
φιλονικίας 1 
φιλοσοφίαν 1 
φιλοσόφων 1 
φιλοτίμους 1 
φιλοτιμουμένους 1 
φιλοτιμοῦμαι 1 
φιλοτιμοῦνται 1 
φιλοτιμότερον 1 
φιλτάτους 1 
φιλόσοφον 1 
φιλότιμοι 1 
φιμοὺς 1 
φοβήσεται 1 
φοβερά 1 
φοβεῖν 1 
φοβηθεὶς 1 
φοβηθῆναι 1 
φοβουμένη 1 
φοβουμένων 1 
φοβούμενοι 1 
φοβοῖτο 1 
φοινικίδας 1 
φονέα 1 
φονικαῖς 1 
φονῆος 1 
φορμορραφούμεθα 1 
φορτικοῦ 1 
φορὰ 1 
φράζειν 1 
φράζων 1 
φράσαι 1 
φράσω 1 
φρατρίας 1 
φρεσὶ 1 
φρονίμων 1 
φρονεῖς 1 
φρονοῦσα 1 
φρονοῦσαν 1 
φροντίζει 1 
φροντίσας 1 
φρουρά 1 
φυγάδος 1 
φυγόντι 1 
φυλάξαιτ 1 
φυλάξησθε 1 
φυλάξομεν 1 
φυλάττειν 1 
φυλάττετε 1 
φυλάττοντα 1 
φυλέτας 1 
φυλή 1 
φυλακάς 1 
φυλακή 1 
φυλακτέον 1 
φυλακτήρια 1 
φυλακὴν 1 
φυλαὶ 1 
φυλαῖς 1 
φυλὴ 1 
φυλὴν 1 
φυλῆς 1 
φωνήν 1 
φόβου 1 
φόβους 1 
φόνου 1 
φόρος 1 
φύλακα 1 
φύλακας 1 
φύντες 1 
φῆν 1 
φῦναι 1 
φῶσιν 1 
χάρις 1 
χάριτος 1 
χαίρω 1 
χαλεπήναντες 1 
χαλεπαίνων 1 
χαλεποί 1 
χαλεπώτεροι 1 
χαλεπὰ 1 
χαλκεὺς 1 
χαλκεῖον 1 
χαλκοχιτώνων 1 
χαλκοῖς 1 
χαλκῆν 1 
χαράδραν 1 
χαρίζησθε 1 
χαριζόμενος 1 
χείρους 1 
χείρω 1 
χειρί 1 
χειροτονεῖν 1 
χειροτονεῖσθαι 1 
χειροτονηθῆναι 1 
χειροτονητάς 1 
χειροτονητοὶ 1 
χειροτονητὰς 1 
χειροτονητὸς 1 
χειροτονουμένων 1 
χειρουργήσαντας 1 
χθὲς 1 
χιτωνίσκους 1 
χλανίσκια 1 
χολωθείς 1 
χορηγεῖς 1 
χορηγοὶ 1 
χορηγοὺς 1 
χορηγὸς 1 
χοροδιδάσκαλος 1 
χοροὺς 1 
χοροῖς 1 
χορὸν 1 
χρή 1 
χρήμασιν 1 
χρήσαιτο 1 
χρήσασθε 1 
χρήσιμα 1 
χρήσιμος 1 
χρήσομαι 1 
χρήσονται 1 
χρηματίζειν 1 
χρηματιζόντων 1 
χρησάμενος 1 
χρησαμένους 1 
χρησαμένῳ 1 
χρησιμώτατον 1 
χρηστούς 1 
χρηστοῖς 1 
χρηστοῦ 1 
χρηστόν 1 
χρηστὸς 1 
χρηστῶν 1 
χρηστῷ 1 
χρυσέῳ 1 
χρυσίου 1 
χρυσοῖς 1 
χρυσοῦν 1 
χρυσόκερων 1 
χρυσᾶς 1 
χρώμενοι 1 
χρώμενος 1 
χρῆν 1 
χρῶνται 1 
χώραις 1 
χὤστις 1 
ψέγεις 1 
ψέγεσθαι 1 
ψέγων 1 
ψήφισμά 1 
ψήφους 1 
ψευδομένοις 1 
ψευδομένων 1 
ψευδὲς 1 
ψευσαίμην 1 
ψεύδηται 1 
ψεύδομαι 1 
ψεύδωνται 1 
ψηφίξονται 1 
ψηφίσασθε 1 
ψηφίσωνται 1 
ψηφιεῖσθαί 1 
ψηφιζομένων 1 
ψηφιοῦμαι 1 
ψηφισαμένους 1 
ψηφισαμένων 1 
ψυχαγωγηθέντες 1 
ψυχῇ 1 
ψῆφοι 1 
ἀβελτερίας 1 
ἀβρόχῳ 1 
ἀγαγεῖν 1 
ἀγαθοί 1 
ἀγαθούς 1 
ἀγαθός 1 
ἀγαθῆς 1 
ἀγαθῇ 1 
ἀγανακτήσαντες 1 
ἀγανακτήσειεν 1 
ἀγανακτήσοντας 1 
ἀγανακτεῖν 1 
ἀγανακτῶ 1 
ἀγαπήσειν 1 
ἀγαπήσοντας 1 
ἀγαπητῶς 1 
ἀγαπᾶς 1 
ἀγαπᾷ 1 
ἀγαπῶ 1 
ἀγαπῶντες 1 
ἀγαπῶσιν 1 
ἀγγέλων 1 
ἀγγείλαντας 1 
ἀγγείλας 1 
ἀγενήτοις 1 
ἀγεννὴς 1 
ἀγνοήσας 1 
ἀγνοήσωσί 1 
ἀγνοείτω 1 
ἀγνοεῖ 1 
ἀγνοεῖθ 1 
ἀγνοεῖν 1 
ἀγνοεῖτε 1 
ἀγνοουμένων 1 
ἀγνοοῦντος 1 
ἀγνωμοσύνῃ 1 
ἀγνώμονα 1 
ἀγομένας 1 
ἀγοράζοντος 1 
ἀγοράσματα 1 
ἀγοραῖα 1 
ἀγορεύεις 1 
ἀγορεύῃ 1 
ἀγροὺς 1 
ἀγρυπνίας 1 
ἀγρὸν 1 
ἀγχόνη 1 
ἀγωνίζεσθαι 1 
ἀγωνίζεται 1 
ἀγωνίζῃ 1 
ἀγωνιζομένων 1 
ἀγωνιστάς 1 
ἀγωνιστὴς 1 
ἀγωνοθέτας 1 
ἀγών 1 
ἀγώνων 1 
ἀγῶσι 1 
ἀδίκοις 1 
ἀδαμαντίνοις 1 
ἀδείας 1 
ἀδελφοί 1 
ἀδελφοὶ 1 
ἀδελφοὺς 1 
ἀδελφοῦ 1 
ἀδελφόν 1 
ἀδελφῆς 1 
ἀδελφῶν 1 
ἀδεῶς 1 
ἀδιαφθόρως 1 
ἀδικήματα 1 
ἀδικήσαντας 1 
ἀδικήσαντι 1 
ἀδικήσας 1 
ἀδικήσεις 1 
ἀδικεῖται 1 
ἀδικούμενοι 1 
ἀδικούντων 1 
ἀδικοῦσαν 1 
ἀδικώτατον 1 
ἀδικώτερον 1 
ἀδικῇ 1 
ἀδικῶν 1 
ἀδικῶνται 1 
ἀδοκίμαστοι 1 
ἀδοξίαν 1 
ἀδυνατήσῃ 1 
ἀδωροδόκητον 1 
ἀδύνατον 1 
ἀεικὲς 1 
ἀειμνήστως 1 
ἀεργίᾳ 1 
ἀζήμιος 1 
ἀζήτητον 1 
ἀζημίους 1 
ἀθάνατον 1 
ἀθάνατος 1 
ἀθλεῖν 1 
ἀθορύβῷ 1 
ἀθυμίας 1 
ἀθυμοῦντος 1 
ἀθυμότεροι 1 
ἀθύμους 1 
ἀκήκοα 1 
ἀκήρυκτοι 1 
ἀκήρυκτος 1 
ἀκίνδυνα 1 
ἀκίνητον 1 
ἀκαιρίας 1 
ἀκακία 1 
ἀκατασκεύων 1 
ἀκηκοέναι 1 
ἀκηκοότας 1 
ἀκηκοότες 1 
ἀκηρύκτους 1 
ἀκλεέστατα 1 
ἀκμάζουσιν 1 
ἀκολάστων 1 
ἀκολάστῳ 1 
ἀκονιτί 1 
ἀκοσμίᾳ 1 
ἀκουσόμενοι 1 
ἀκούητε 1 
ἀκούοντες 1 
ἀκούοντι 1 
ἀκούσαντε 1 
ἀκούσαντες 1 
ἀκούσαντες· 1 
ἀκούσασι 1 
ἀκούσασιν 1 
ἀκούσατέ 1 
ἀκούσεσθαι 1 
ἀκούσεσθε 1 
ἀκούσῃ 1 
ἀκούωσι 1 
ἀκοῆς 1 
ἀκρασίας 1 
ἀκρατεῖς 1 
ἀκριβεστάτῳ 1 
ἀκριβολογοῦμαι 1 
ἀκροάσασθαι 1 
ἀκροάσει 1 
ἀκροάσωμαι 1 
ἀκροασόμενοι 1 
ἀκροατῶν 1 
ἀκροωμένοις 1 
ἀκροωμένους 1 
ἀκρόαμα 1 
ἀκταῖς 1 
ἀκύρου 1 
ἀκύρους 1 
ἀλαζονείας 1 
ἀλαζονευμάτων 1 
ἀλαζονευόμενος 1 
ἀλαζονεύηται 1 
ἀλαζόνες 1 
ἀλαζόνευμα 1 
ἀλγήσειεν 1 
ἀλείφεσθαι 1 
ἀλειτήριε 1 
ἀλειτήριον 1 
ἀληθές 1 
ἀληθεῖς 1 
ἀληθὴς 1 
ἀληθῶς 1 
ἀλλήλας 1 
ἀλλοτρίας 1 
ἀλλοτρίους 1 
ἀλλοτρίων 1 
ἀλλοτρίῳ 1 
ἀλλότριοι 1 
ἀλλότριον 1 
ἀλλότριόν 1 
ἀλυσιτελέστατος 1 
ἀμάρτυρον 1 
ἀμαθὲς 1 
ἀμηχανίην 1 
ἀμπελουργείῳ 1 
ἀμπελουργοῦσί 1 
ἀμφ 1 
ἀμφέχανε 1 
ἀμφίβολος 1 
ἀμφικαλύπτοι 1 
ἀμφισβητῆσαί 1 
ἀμφισβητῶν 1 
ἀμφιφορεῖ 1 
ἀμφορέας 1 
ἀμφοτέρους 1 
ἀμφότερα 1 
ἀμφύτερα 1 
ἀμόργινα 1 
ἀμύνεσθαι 1 
ἀνάβηθι 1 
ἀνάγκῃ 1 
ἀνάγνωθί 1 
ἀνάμνησιν 1 
ἀνάνδρως 1 
ἀνάνδρῳ 1 
ἀνάξιος 1 
ἀνάξιός 1 
ἀνάπαιστον 1 
ἀνάπηρον 1 
ἀνάστατον 1 
ἀνάσχοιτο 1 
ἀνέγνω 1 
ἀνέγνων 1 
ἀνέγνως 1 
ἀνέθηκε 1 
ἀνέθηκεν 1 
ἀνέλαβεν 1 
ἀνέστησαν 1 
ἀνέστησεν 1 
ἀνήκοον 1 
ἀνήλωσα 1 
ἀνήρπασται 1 
ἀνίσταται 1 
ἀνίσχῃ 1 
ἀναίδεια 1 
ἀναίτιοι 1 
ἀναβάλλεται 1 
ἀναβιβαζόμενοί 1 
ἀναβιβῶμαι 1 
ἀναβοήσας 1 
ἀναβοήσῃ 1 
ἀναβοᾷ 1 
ἀναγεγράφθαι 1 
ἀναγεγραμμένοι 1 
ἀναγεγραμμένων 1 
ἀναγεγραφότας 1 
ἀναγιγνωσκομένης 1 
ἀναγιγνωσκομένων 1 
ἀναγιγνώσκει 1 
ἀναγιγνώσκοντος 1 
ἀναγκάζονται 1 
ἀναγκάσειν 1 
ἀναγκαίᾳ 1 
ἀναγκαζόμενοι 1 
ἀναγκαιοτέραν 1 
ἀναγκαιότατον 1 
ἀναγκαῖον 1 
ἀναγκαῖόν 1 
ἀναγνωσθέντων 1 
ἀναγνωσθῆναι 1 
ἀναγνώτω 1 
ἀναγορευόμενος 1 
ἀναγορεύει 1 
ἀναγορεύειν 1 
ἀναγορεύῃ 1 
ἀναγράφεσθαι 1 
ἀναγράψαντες 1 
ἀναθημάτων 1 
ἀναιδέστατον 1 
ἀναιδείας 1 
ἀναιδὲς 1 
ἀναιδὴς 1 
ἀναιρήσοντες 1 
ἀναιρεῖ 1 
ἀναιρεῖν 1 
ἀναισθήτως 1 
ἀναισχυντίᾳ 1 
ἀναισχυντῇ 1 
ἀναισχύντου 1 
ἀναισχύντων 1 
ἀναισχύντως 1 
ἀνακαλέσασθαι 1 
ἀνακηρυττομένους 1 
ἀνακηρυχθῇ 1 
ἀνακοινοῦσθαι 1 
ἀνακρεμάσας 1 
ἀνακροτήσας 1 
ἀναλίσκειν 1 
ἀναλίσκεται 1 
ἀναλαβόντι 1 
ἀναλαμβάνει 1 
ἀναλογισαίμην 1 
ἀναλωμάτων 1 
ἀναλώματι 1 
ἀναμένει 1 
ἀναμαρτήτους 1 
ἀναμείναντα 1 
ἀναμείναντα; 1 
ἀναμειγνυμένη 1 
ἀναμειχθήσεται 1 
ἀναμιμνήσκεσθε 1 
ἀναμιμνῃσκόμενοι 1 
ἀναμιμνῃσκόμενος 1 
ἀναμιμνῄσκειν 1 
ἀναμνήσας 1 
ἀναμνησθεὶς 1 
ἀναξίαν 1 
ἀναξίως 1 
ἀναπέμπεσθαι 1 
ἀναπεισθήσεσθαι 1 
ἀναπηδήσαντες 1 
ἀναπηδήσας 1 
ἀναπλῆσαι 1 
ἀναπτήσομαι 1 
ἀναρπασθέντων 1 
ἀναρρήσεως 1 
ἀναρρηθέντα 1 
ἀναρρηθήσεται 1 
ἀναρρηθῆναι 1 
ἀναρρηθῇ 1 
ἀναστάντες 1 
ἀναστάς 1 
ἀναστάσει 1 
ἀναστάτους 1 
ἀναστήσειν 1 
ἀναστρέφεσθαι 1 
ἀναστὰς 1 
ἀναστῆσαι 1 
ἀνατετμήκασί 1 
ἀνατετροφότα 1 
ἀνατετροφότας 1 
ἀνατιθεὶς 1 
ἀνατιθῇς 1 
ἀνατρέψετε 1 
ἀνατρέψῃ 1 
ἀνατραπῆναι 1 
ἀναφέρειν 1 
ἀναφαίνεται 1 
ἀναφανείη 1 
ἀναφοράν 1 
ἀναφύντος 1 
ἀναχώρησις 1 
ἀνδραποδισαμένους 1 
ἀνδραποδώδης 1 
ἀνδραπόδων 1 
ἀνδρείαν 1 
ἀνδρεῖον 1 
ἀνδροκτασίης 1 
ἀνδροφόνων 1 
ἀνδρόγυνος 1 
ἀνείληπτο 1 
ἀνεβάλλετο 1 
ἀνεβάλλου 1 
ἀνεβόησεν 1 
ἀνεθορυβήσατε 1 
ἀνειλημμένος 1 
ἀνειληφὼς 1 
ἀνειπεῖν 1 
ἀνεκήρυττόν 1 
ἀνεκοινοῦτο 1 
ἀνεκτοὶ 1 
ἀνελευθερίαν 1 
ἀνελπίστων 1 
ἀνελόντα 1 
ἀνελών 1 
ἀνεμέσητον 1 
ἀνεμήτου 1 
ἀνεμνήσθην 1 
ἀνεξέταστον 1 
ἀνεπήδησεν 1 
ἀνεπίμπλατο 1 
ἀνεπίφθονον 1 
ἀνεπαυόμην 1 
ἀνεπόδιζον 1 
ἀνερεῖ 1 
ἀνερωτᾶν 1 
ἀνεστηκὼς 1 
ἀνετίθεσαν 1 
ἀνεφάνη 1 
ἀνεχωροῦμεν 1 
ἀνεῖλον 1 
ἀνεῖπε 1 
ἀνηγορεύοντο 1 
ἀνηκέστοις 1 
ἀνηκέστων 1 
ἀνηκόων 1 
ἀνηλέητος 1 
ἀνηλέητός 1 
ἀνηλωκέναι 1 
ἀνηλωκότας 1 
ἀνηλωκότες 1 
ἀνηλωκώς 1 
ἀνηρήκασί 1 
ἀνηρπασμέναι 1 
ἀνθ 1 
ἀνθρωπίνων 1 
ἀνθρωπίνως 1 
ἀνθρώπινον 1 
ἀνθρώποισιν 1 
ἀνθυποβάλλετε 1 
ἀνιάτοις 1 
ἀνιάτων 1 
ἀνιστάμενοι 1 
ἀνοίγειν 1 
ἀνοίσειν 1 
ἀνοιγέτωσαν 1 
ἀνοσίους 1 
ἀνοσιώτερον 1 
ἀνοχὰς 1 
ἀντ 1 
ἀντέλεγε 1 
ἀντέπραττε 1 
ἀντήρκει 1 
ἀντίγραφα 1 
ἀνταγωνιστὰς 1 
ἀντείποι 1 
ἀντειπεῖν 1 
ἀντειπόντος 1 
ἀντεροῦ 1 
ἀντεροῦντας 1 
ἀντερωτᾷς 1 
ἀντεῖπε 1 
ἀντιβλέψας 1 
ἀντιβολούσης 1 
ἀντιγέγραμμαι 1 
ἀντιγράψασθαι 1 
ἀντιγραφέως 1 
ἀντιγραφεὺς 1 
ἀντιδίκους 1 
ἀντιδιέξειμι 1 
ἀντιδιαπλέκει 1 
ἀντιθέντες 1 
ἀντιθέτοις 1 
ἀντιθήσω 1 
ἀντιθῶμεν 1 
ἀντικαταλλαξάμενος 1 
ἀντικατηγορεῖν 1 
ἀντικρούσεις 1 
ἀντιλέγοντος 1 
ἀντιπαρατεταγμένους 1 
ἀντιποιεῖσθαι 1 
ἀντιποιῇ 1 
ἀντιπράττειν 1 
ἀντιπράττων 1 
ἀντιτάττειν 1 
ἀντιτετάχθαι 1 
ἀνυπεύθυνον 1 
ἀνυπεύθυνος 1 
ἀνῃρηκέναι 1 
ἀνῄρητ 1 
ἀνῄρηται 1 
ἀξίαν 1 
ἀξίας 1 
ἀξίου 1 
ἀξίωσιν 1 
ἀξιολογωτέρους 1 
ἀξιοῦν 1 
ἀξιοῦντας 1 
ἀξιοῦντες 1 
ἀξιοῦντι 1 
ἀξιοῦσι 1 
ἀξιωθεὶς 1 
ἀξιόλογος 1 
ἀξιόχρεων 1 
ἀξιώματος 1 
ἀξιώσει 1 
ἀξιώσεις 1 
ἀξιώσουσι 1 
ἀξιώσουσιν 1 
ἀξιῶν 1 
ἀξιῶσί 1 
ἀπάνευθε 1 
ἀπάνευθεν 1 
ἀπάται 1 
ἀπάτῃ 1 
ἀπέβη 1 
ἀπέδειξαν 1 
ἀπέδειξε 1 
ἀπέδειξεν 1 
ἀπέδοθ 1 
ἀπέδομεν 1 
ἀπέδοτε 1 
ἀπέδρα 1 
ἀπέδωκε 1 
ἀπέδωκεν 1 
ἀπέθανεν 1 
ἀπέκτεινας 1 
ἀπέκτεινε 1 
ἀπέκτεινεν 1 
ἀπέρχεσθε 1 
ἀπέρχεται 1 
ἀπέσχετο 1 
ἀπέφηναν 1 
ἀπέφυγε 1 
ἀπέφυγον 1 
ἀπέχειν 1 
ἀπέχεσθαι 1 
ἀπέχετε 1 
ἀπέχοντες 1 
ἀπέχρη 1 
ἀπέχρησεν 1 
ἀπήγαγεν 1 
ἀπήγγειλα 1 
ἀπήγγειλεν 1 
ἀπήγγελλε 1 
ἀπήγγελλεν 1 
ἀπήγετό 1 
ἀπήλασα 1 
ἀπήλλακτο 1 
ἀπήλλαξε 1 
ἀπήντα 1 
ἀπήντησα 1 
ἀπήντησαν 1 
ἀπίθανα 1 
ἀπίθανος 1 
ἀπίστους 1 
ἀπίστων 1 
ἀπαίδευτον 1 
ἀπαίρειν 1 
ἀπαίτει 1 
ἀπαγγέλλοντες 1 
ἀπαγγέλλουσί 1 
ἀπαγγέλλω 1 
ἀπαγγέλλων 1 
ἀπαγγείλας 1 
ἀπαγγείλασιν 1 
ἀπαγγείλωσιν 1 
ἀπαγγελῶ 1 
ἀπαγορεύοντα 1 
ἀπαγορεύοντας 1 
ἀπαγορεύουσι 1 
ἀπαγορεύω 1 
ἀπαιδευσίας 1 
ἀπαιδεύτου 1 
ἀπαιδεύτως 1 
ἀπαιτεῖν 1 
ἀπαιτεῖτε 1 
ἀπαιτοῦσι 1 
ἀπαιτῶ 1 
ἀπαλείψας 1 
ἀπαλλάξαντα 1 
ἀπαλλαγῆναι 1 
ἀπαλλαττόμενος 1 
ἀπαντήσεσθαί 1 
ἀπαντήσεται 1 
ἀπαντήσῃ 1 
ἀπαράσκευοι 1 
ἀπαρασκεύῳ 1 
ἀπείπῃ 1 
ἀπείρηταί 1 
ἀπείρηται 1 
ἀπείρητο 1 
ἀπεδέδεικτο 1 
ἀπεδήμουν 1 
ἀπεδίδοτο 1 
ἀπεθίζειν 1 
ἀπεθίζων 1 
ἀπεικάζειν 1 
ἀπειλήφατε 1 
ἀπειλημμένος 1 
ἀπειληφέναι 1 
ἀπειλοῦσιν 1 
ἀπειρίαν 1 
ἀπεκάλει 1 
ἀπεκρίναντο 1 
ἀπεκρίνω 1 
ἀπεκρύψατο 1 
ἀπεκτείνατε 1 
ἀπελαύνει 1 
ἀπελαύνειν 1 
ἀπελευθέρους 1 
ἀπελευθερίας 1 
ἀπελευθερούντων 1 
ἀπελευθεροῦν 1 
ἀπελεύθερον 1 
ἀπελθεῖν 1 
ἀπελογίζετο 1 
ἀπενεγκεῖν 1 
ἀπεστέρηκας 1 
ἀπεστέρηκε 1 
ἀπεστείλαμεν 1 
ἀπεστερήθητε 1 
ἀπεστερηκέναι 1 
ἀπετράποντο 1 
ἀπετόλμων 1 
ἀπετύγχανε 1 
ἀπευθύνειν 1 
ἀπεφέρετο 1 
ἀπεφήναντο 1 
ἀπεφήνατο 1 
ἀπεχθάνωμαι 1 
ἀπεψηφίσασθε 1 
ἀπηγγέλλομεν 1 
ἀπηγγείλαμεν 1 
ἀπηγγελμένων 1 
ἀπηγόρευε 1 
ἀπηλλάγην 1 
ἀπηλλοτριωκέναι 1 
ἀπηνέχθη 1 
ἀπηρκότων 1 
ἀπιθανότης 1 
ἀπιστίας 1 
ἀπιστεῖ 1 
ἀπιστεῖν 1 
ἀπιστοῦντες 1 
ἀπιστότερος 1 
ἀπιστῶν 1 
ἀπιόντων 1 
ἀπο 1 
ἀποίσει 1 
ἀποβεβληκέναι 1 
ἀποβεβληκώς 1 
ἀποβλέΨατ 1 
ἀποβλέπειν 1 
ἀποβλέπητε 1 
ἀπογενομένῳ 1 
ἀπογνοὺς 1 
ἀπογνώτω 1 
ἀπογνῶναι 1 
ἀποδέδεικταί 1 
ἀποδέδεικται 1 
ἀποδέδωκα 1 
ἀποδέχησθε 1 
ἀποδίδωσι 1 
ἀποδείξω 1 
ἀποδείξῃ 1 
ἀποδεδόσθαι 1 
ἀποδεκτῶν 1 
ἀποδεχομένου 1 
ἀποδεχόμενοι 1 
ἀποδημήσω 1 
ἀποδημίας 1 
ἀποδημούσας 1 
ἀποδιατρίβωσι 1 
ἀποδιδούς 1 
ἀποδιδράσκω 1 
ἀποδιδόντας 1 
ἀποδοθῆναι 1 
ἀποδοθῇ 1 
ἀποδοκιμάζει 1 
ἀποδοκιμάζω 1 
ἀποδράς 1 
ἀποδράσῃ 1 
ἀποδραίην 1 
ἀποδόμενοι 1 
ἀποδόμενος 1 
ἀποδόντων 1 
ἀποδόσθαι 1 
ἀποδώσεσθαι 1 
ἀποδῶσι 1 
ἀποθανεῖται 1 
ἀποθανόντα 1 
ἀποθαυμάζει 1 
ἀποθαυμάζων 1 
ἀποικίας 1 
ἀποκαλῶν 1 
ἀποκινδυνεύειν 1 
ἀποκληροῦν 1 
ἀποκληροῦσιν 1 
ἀποκρίναισθε 1 
ἀποκρίνασθε 1 
ἀποκρίνομαι 1 
ἀποκρίνωμαι 1 
ἀποκρινοῦνται 1 
ἀποκρυπτόμενον 1 
ἀποκρύπτεται 1 
ἀποκρύπτοιτο 1 
ἀποκρύψαι 1 
ἀποκτείνατε 1 
ἀποκτείνῃ 1 
ἀποκτεῖναι 1 
ἀποκόψειν 1 
ἀπολάβετε 1 
ἀπολάβοι 1 
ἀπολέσαι 1 
ἀπολέσαντα 1 
ἀπολέσας 1 
ἀπολήψεσθαι 1 
ἀπολήψῃ 1 
ἀπολαύων 1 
ἀπολειφθέντος 1 
ἀπολειφθήσεται 1 
ἀπολελαυκώς 1 
ἀπολελοιπέναι 1 
ἀπολελόγημαι 1 
ἀποληψόμενοι 1 
ἀπολλυμένην 1 
ἀπολογήσασθαί 1 
ἀπολογήσομαι 1 
ἀπολογήσωμαι 1 
ἀπολογήσῃ 1 
ἀπολογία 1 
ἀπολογεῖται 1 
ἀπολογησομένους 1 
ἀπολογησόμενον 1 
ἀπολογισμὸν 1 
ἀπολογουμένου 1 
ἀπολογουμένους 1 
ἀπολογουμένῳ 1 
ἀπολογούμεθα 1 
ἀπολογούμενον 1 
ἀπολογοῦ 1 
ἀπολογῆται 1 
ἀπολωλεκέναι 1 
ἀπολύσετε 1 
ἀπολύσητε 1 
ἀπολώλεκε 1 
ἀπολῦσαι 1 
ἀπομεῖται 1 
ἀπομιμούμενος 1 
ἀπομνημονεύετε 1 
ἀπομνημονεῦσαι 1 
ἀποπέμψεσθε 1 
ἀποπέμψετε 1 
ἀπορία 1 
ἀπορίας 1 
ἀπορίᾳ 1 
ἀπορεῖ 1 
ἀπορεῖν 1 
ἀπορεῖς 1 
ἀπορουμένοις 1 
ἀπορράψειν 1 
ἀπορρήτων 1 
ἀπορρῆξαι 1 
ἀπορώτατος 1 
ἀπορῆσαι 1 
ἀπορῶ 1 
ἀπορῶν 1 
ἀποσκήψατε 1 
ἀποσπασθῆτε 1 
ἀποστάντας 1 
ἀποστέλλει 1 
ἀποστέλλεσθαι 1 
ἀποστήσειας 1 
ἀποστήσῃ 1 
ἀποσταίην 1 
ἀποστείλας 1 
ἀποστελεῖν 1 
ἀποστελλέσθω 1 
ἀποστερῶνται 1 
ἀποστολεῖς 1 
ἀποστῆσαι 1 
ἀποτίνειν 1 
ἀποτείνυται 1 
ἀποτεισάτω 1 
ἀποτμηθείς 1 
ἀποτρίψασθαι 1 
ἀποτριψάμενος 1 
ἀποτροπὴ 1 
ἀποτυχὼν 1 
ἀποτύχῃ 1 
ἀποφέρειν 1 
ἀποφήνασθαι 1 
ἀποφαίνων 1 
ἀποφαινόμενον 1 
ἀποφεύγει 1 
ἀποφεύξονται 1 
ἀποφθινύθουσι 1 
ἀποφορὰν 1 
ἀποχρῇ 1 
ἀποψηφίσαισθε 1 
ἀποψηφίσασθαι 1 
ἀπραξίαν 1 
ἀπροσδοκήτου 1 
ἀπροσδοκήτους 1 
ἀπροσδοκήτων 1 
ἀπωλέσατε 1 
ἀπωτέρω 1 
ἀπόδοτέ 1 
ἀπόδοτε 1 
ἀπόθεσθε 1 
ἀπόκοιτόν 1 
ἀπόκρισιν 1 
ἀπόλλυσθαι 1 
ἀπόμνυσι 1 
ἀπόντος 1 
ἀπόρθητον 1 
ἀπόρρητα 1 
ἀπόρρητον 1 
ἀπόρως 1 
ἀπώλεσας 1 
ἀπώλοντο 1 
ἀπῆλθε 1 
ἀράμενοι 1 
ἀραῖς 1 
ἀργίαν 1 
ἀργαλέος 1 
ἀργυρείοις 1 
ἀργυρολογήσας 1 
ἀρεταῖς 1 
ἀρετὰς 1 
ἀριθμὸν 1 
ἀριστείων 1 
ἀριστεύειν 1 
ἀρκεῖ 1 
ἀρνησαίμην 1 
ἀρνουμένους 1 
ἀρνοῦμαι 1 
ἀρξάντων 1 
ἀρξάτω 1 
ἀρρήτους 1 
ἀρρωστίαν 1 
ἀρχέτω 1 
ἀρχαίας 1 
ἀρχαίως 1 
ἀρχαίᾳ 1 
ἀρχαιρεσίαις 1 
ἀρχαὶ 1 
ἀρχαῖα 1 
ἀρχαῖοι 1 
ἀρὰ 1 
ἀσέβημα 1 
ἀσαφῆ 1 
ἀσεβήσας 1 
ἀσεβεῖς 1 
ἀσεβησάντων 1 
ἀσελγέστατος 1 
ἀσελγαίνειν 1 
ἀσελγαίνῃ 1 
ἀσελγεστάτων 1 
ἀσθένειαν 1 
ἀσθενοῦντι 1 
ἀσθενῆ 1 
ἀσπάζεται 1 
ἀσπίδα 1 
ἀσπίδας 1 
ἀσπίδων 1 
ἀσπόνδους 1 
ἀστεφάνωτοι 1 
ἀστεφάνωτον 1 
ἀστεφανώτους 1 
ἀστράτευτος 1 
ἀστραγάλοισι 1 
ἀστραγάλους 1 
ἀστυγείτων 1 
ἀσυκοφάντητος 1 
ἀσφαλεστέρα 1 
ἀσφαλῆ 1 
ἀσχημονήσαντα 1 
ἀσχημονεῖν 1 
ἀσχημονῶν 1 
ἀσχημοσύνην 1 
ἀσχολίας 1 
ἀσύμβολον 1 
ἀσύμφορα 1 
ἀσύνετος 1 
ἀσύνοπτα 1 
ἀτίμητος 1 
ἀταξίαν 1 
ἀτιμάζει 1 
ἀτιμασθεὶς 1 
ἀτιμοῦτε 1 
ἀτιμώρητον 1 
ἀτιμώσετε 1 
ἀτιμῶν 1 
ἀτοπώτατον 1 
ἀτρόμητος 1 
ἀτυχήμασι 1 
ἀτυχήματα 1 
ἀτυχία 1 
ἀτυχίαις 1 
ἀτυχημάτων 1 
ἀτυχούντων 1 
ἀφέλησθε 1 
ἀφέληται 1 
ἀφέμενοι 1 
ἀφέξεται 1 
ἀφήκατε 1 
ἀφήσει 1 
ἀφήσειν 1 
ἀφίγμεθα 1 
ἀφίεσαν 1 
ἀφίημι 1 
ἀφανής 1 
ἀφανίζων 1 
ἀφανεῖς 1 
ἀφανὲς 1 
ἀφανὴς 1 
ἀφείλετο 1 
ἀφείλου 1 
ἀφεθεὶς 1 
ἀφειμένης 1 
ἀφελέσθαι 1 
ἀφελόμενον 1 
ἀφελόντας 1 
ἀφεμένους 1 
ἀφεστηκότα 1 
ἀφεῖναι 1 
ἀφεῖσαν 1 
ἀφεῖτο 1 
ἀφθονίας 1 
ἀφθονίᾳ 1 
ἀφθόνως 1 
ἀφικνεῖσθαι 1 
ἀφικνουμένων 1 
ἀφικνοῦνται 1 
ἀφικνοῦντο 1 
ἀφικομένου 1 
ἀφιξόμεθα 1 
ἀφιστῆται 1 
ἀφιῇ 1 
ἀφομοιοῖ 1 
ἀφορίζεται 1 
ἀφορμάς 1 
ἀφορμώντων 1 
ἀφοσιῶ 1 
ἀφόρητον 1 
ἀφώνων 1 
ἀφῆτε 1 
ἀφῶμεν 1 
ἀχάριστον 1 
ἀχαρίστους 1 
ἀχρήστους 1 
ἀχρηστότατε 1 
ἀψευδής 1 
ἀόριστα 1 
ἀόριστόν 1 
ἁθρόους 1 
ἁκούων 1 
ἁλίσκοιτο 1 
ἁλίσκονται 1 
ἁλισκομένην 1 
ἁλισκομένους 1 
ἁλοίην 1 
ἁλόντας 1 
ἁλόντες 1 
ἁλώσεται 1 
ἁλῶσι 1 
ἁλῷ 1 
ἁμαρτάνειν 1 
ἁμαρτήμασι 1 
ἁμαρτανούσῃ 1 
ἁμιλληθέντα 1 
ἁπάσαις 1 
ἁπλοῦν 1 
ἁπλοῦς 1 
ἁπλότητα 1 
ἁπλῶς 1 
ἁπτόμενοι 1 
ἁρμοστήν 1 
ἁρμόττει 1 
ἁρπάγματα 1 
ἁψάμενος 1 
ἁψιμαχίας 1 
ἂκυρος 1 
ἂμ 1 
ἄγνοια 1 
ἄγομεν 1 
ἄγων 1 
ἄδειάν 1 
ἄδειαν 1 
ἄδηλον 1 
ἄδηλος 1 
ἄδικον 1 
ἄθλων 1 
ἄκοντος 1 
ἄκραν 1 
ἄκυρον 1 
ἄλλοθί 1 
ἄλλος 1 
ἄλλῳ 1 
ἄλλῷ 1 
ἄλυπον 1 
ἄμας 1 
ἄμουσός 1 
ἄμφω 1 
ἄνδρεσσι 1 
ἄνθρωπε 1 
ἄνθρωπός 1 
ἄνισον 1 
ἄνωθεν 1 
ἄξειν 1 
ἄξιός 1 
ἄπεστιν 1 
ἄπιστον 1 
ἄπιστος 1 
ἄπρατον 1 
ἄρκτου 1 
ἄρξασθαι 1 
ἄρρενα 1 
ἄρσει 1 
ἄρχοντές 1 
ἄρχουσι 1 
ἄρχουσιν 1 
ἄσμενοι 1 
ἄσμενος 1 
ἄστεως 1 
ἄστοργον 1 
ἄστυ 1 
ἄσχημον 1 
ἄτιμοι 1 
ἄτιμον 1 
ἄτιον 1 
ἄτοπόν 1 
ἄφθονα 1 
ἄφυκτον 1 
ἄφωνα 1 
ἅλιον 1 
ἅμ 1 
ἅπας 1 
ἅπασιν 1 
ἅπερ 1 
ἅρπαζε 1 
ἅς 1 
ἅψασθαι 1 
ἅψηται 1 
ἆθλον 1 
ἆρ 1 
ἆρα 1 
Ἀγλαοκρέοντα 1 
Ἀγλαοκρέων 1 
Ἀζηνιεὺς 1 
Ἀζηνιεῖ 1 
Ἀθηιαῖοι 1 
Ἀθηναίοισι 1 
Ἀθηναίου 1 
Ἀθηναῖον 1 
Ἀκάμας 1 
Ἀκαρνᾶνας 1 
Ἀλεξίμαχον 1 
Ἀλεξίμαχος 1 
Ἀλκιβιάδην 1 
Ἀλκιβιάδου 1 
Ἀλλὰ 1 
Ἀμεινιάδης 1 
Ἀμφίσσης 1 
Ἀμφίσσῃ 1 
Ἀμφιδάμαντος 1 
Ἀμφικτυονίδες 1 
Ἀμφικτυονίδων 1 
Ἀμφικτύοσι 1 
Ἀμφικτύοσιν 1 
Ἀμφιπολίτας 1 
Ἀμφιπολιτῶν 1 
Ἀμφιπόλεώς 1 
Ἀμφισσεῦσι 1 
Ἀμφιτρίτης 1 
Ἀμφιτροπῆσιν 1 
Ἀμύντα 1 
Ἀμύντου 1 
Ἀναγυράσιον 1 
Ἀναξίνου 1 
Ἀναφλυστίου 1 
Ἀναφλύστιος 1 
Ἀνδοκίδην 1 
Ἀνδρίων 1 
Ἀνθεμοῦντα 1 
Ἀνθεστηριῶνος 1 
Ἀντίοχον 1 
Ἀντίπατρον 1 
Ἀντίπατρος 1 
Ἀντικλέα 1 
Ἀντικλέους 1 
Ἀντικλεῖ 1 
Ἀντικλῆς 1 
Ἀπολλοδώρῳ 1 
Ἀπόλλωνος 1 
Ἀρά 1 
Ἀρίγνωτον 1 
Ἀρίγνωτος 1 
Ἀρίσταρχος 1 
Ἀργείους 1 
Ἀργείων 1 
Ἀρεοπαγιτῶν 1 
Ἀρεοπαγῖται 1 
Ἀριγνώτου 1 
Ἀριζήλου 1 
Ἀριστίων 1 
Ἀριστοβούλου 1 
Ἀριστοδήμῳ 1 
Ἀριστοφῶντι 1 
Ἀρκάδας 1 
Ἀρκαδία 1 
Ἀρκαδίᾳ 1 
Ἀρτέμιδος 1 
Ἀρτεμισίῳ 1 
Ἀρχέδημος 1 
Ἀρχίνου 1 
Ἀρχιδάμου 1 
Ἀσκληπιῷ 1 
Ἀστυόχου 1 
Ἀτρείδῃσι 1 
Ἀτρόμητος 1 
Ἀττικῇ 1 
Ἀφόβητος 1 
Ἀχαιοὶ 1 
Ἀχαιοὺς 1 
Ἀχαρνέως 1 
Ἀχαρνεύς 1 
Ἀχαρνεῖ 1 
Ἀχερδούσιος 1 
Ἀχιλλεύς 1 
Ἀχιλλεὺς 1 
Ἀχιλλεῖ 1 
Ἁγνούσιον 1 
Ἁλόννησον 1 
Ἄθω 1 
Ἄν 1 
Ἄνδρῳ 1 
Ἄρειον 1 
Ἄρηα 1 
Ἄρθμιον 1 
ἐάσαντας 1 
ἐάσας 1 
ἐάσω 1 
ἐάτωσαν 1 
ἐβίωσαν 1 
ἐβλασφήμησεν 1 
ἐβοηθήσατε 1 
ἐβοηθεῖτε 1 
ἐβουθύτει 1 
ἐβουλήθη 1 
ἐβουλεύσατο 1 
ἐβούλευεν 1 
ἐβούλευσε 1 
ἐβοᾶτε 1 
ἐγέγραπτο 1 
ἐγένετό 1 
ἐγέραιρε 1 
ἐγγενής 1 
ἐγγράφω 1 
ἐγγραφῇ 1 
ἐγγραψάτωσαν 1 
ἐγγυητὴν 1 
ἐγγυτάτω 1 
ἐγγὺς 1 
ἐγεγράφει 1 
ἐγελᾶτε 1 
ἐγενόμην 1 
ἐγκαθήμενοι 1 
ἐγκαλύπτομαι 1 
ἐγκαλύπτωμαι 1 
ἐγκαλύψασθαι 1 
ἐγκαταλίπῃ 1 
ἐγκαταλαμβάνῃ 1 
ἐγκαταλείψεις 1 
ἐγκαταλείψετε 1 
ἐγκαταλελεῖφθαι 1 
ἐγκαταληφθέντι 1 
ἐγκαταληφθεὶς 1 
ἐγκαταλιπὼν 1 
ἐγκατελήφθησαν 1 
ἐγκατῳκοδόμησεν 1 
ἐγκεχείρηκε 1 
ἐγκλήματα 1 
ἐγκράτειαν 1 
ἐγκυκλίων 1 
ἐγκωμίοις 1 
ἐγκωμιάζει 1 
ἐγκωμιάζων 1 
ἐγκωμιάζῃ 1 
ἐγκωμιάσει 1 
ἐγκωμιάσεται 1 
ἐγκώμια 1 
ἐγράφης 1 
ἐγράφοντο 1 
ἐγράψατε 1 
ἐγράψω 1 
ἐγραφόμην 1 
ἐγραψάμην 1 
ἐγχειρούντων 1 
ἐγχειροῦσι 1 
ἐδάνεισεν 1 
ἐδάφους 1 
ἐδέησε 1 
ἐδέκαζε 1 
ἐδέξατο 1 
ἐδέχοντο 1 
ἐδίδαξα 1 
ἐδίδοτο 1 
ἐδεήθη 1 
ἐδεήθημεν 1 
ἐδείκνυον 1 
ἐδεκάζετο 1 
ἐδικάζετε 1 
ἐδικάζετο 1 
ἐδυσχέοαινε 1 
ἐδυσχέραινεν 1 
ἐδωροδόκησαν 1 
ἐδύνασθε 1 
ἐδύνατ 1 
ἐδύνατο 1 
ἐζήλωκα 1 
ἐζηλοτύπει 1 
ἐζηλωκότος 1 
ἐζημίωσαν 1 
ἐζημιώθη 1 
ἐζημιώθησαν 1 
ἐθέλει 1 
ἐθέλεις 1 
ἐθέλετε 1 
ἐθέλοι 1 
ἐθέλουσίν 1 
ἐθίσαι 1 
ἐθελήσειε 1 
ἐθελήσεις 1 
ἐθελήσητε 1 
ἐθελόντων 1 
ἐθορυβήσατε 1 
ἐκάλει 1 
ἐκάλεσε 1 
ἐκάλεσεν 1 
ἐκάλουν 1 
ἐκέκτητο 1 
ἐκέλευε 1 
ἐκήρυττε 1 
ἐκήρυττεν 1 
ἐκαθέζετο 1 
ἐκαθέζου 1 
ἐκαθήμην 1 
ἐκαθεζόμεθα 1 
ἐκακούργησε 1 
ἐκαρτέρουν 1 
ἐκαρτερεῖτε 1 
ἐκβεβληκέναι 1 
ἐκδοχὴν 1 
ἐκείνας 1 
ἐκείνῃ 1 
ἐκεῖνα 1 
ἐκθεραπεύων 1 
ἐκινδυνεύσαμεν 1 
ἐκινδύνευσα 1 
ἐκκαλέσεσθαι 1 
ἐκκαλύψειν 1 
ἐκκλήτευε 1 
ἐκκλήτῳ 1 
ἐκκλησίαι 1 
ἐκκλησιάζειν 1 
ἐκκλητευθῆναι 1 
ἐκκλῄοντας 1 
ἐκκλῄων 1 
ἐκκοπεὶς 1 
ἐκλέξαντος 1 
ἐκλήθην 1 
ἐκλιπεῖν 1 
ἐκλογίσασθε 1 
ἐκλογισάμενος 1 
ἐκμανθάνειν 1 
ἐκμαρτυρήσοντα 1 
ἐκμαρτυρίαι 1 
ἐκμαρτυρίαν 1 
ἐκμισθωθῇ 1 
ἐκμισθώσας 1 
ἐκμισθώσῃ 1 
ἐκπέμπητε 1 
ἐκπέμψαντες 1 
ἐκπέμψας 1 
ἐκπέμψετε 1 
ἐκπέπληγμαι 1 
ἐκπέρσαντα 1 
ἐκπέφευγεν 1 
ἐκπίπτει 1 
ἐκπεμφθείς 1 
ἐκπεπλεύκατε 1 
ἐκπεπληγμένου 1 
ἐκπεπλῆχθαι 1 
ἐκπεσόντι 1 
ἐκπλήξωσί 1 
ἐκπλαγέντος 1 
ἐκπλεύσας 1 
ἐκπλῆξαι 1 
ἐκποίητον 1 
ἐκπορθήσαντας 1 
ἐκτίνῃ 1 
ἐκτησάμεθα 1 
ἐκτιθέναι 1 
ἐκτροπὰς 1 
ἐκφέρειν 1 
ἐκφέρεται 1 
ἐκφέρουσαν 1 
ἐκφέρων 1 
ἐκφεύγουσιν 1 
ἐκφοβῶν 1 
ἐκφυλλοφορήσασα 1 
ἐκφύγοι 1 
ἐκωλύετο 1 
ἐκώλυσαν 1 
ἐκώλυσεν 1 
ἐλάμβανε 1 
ἐλάμβανον 1 
ἐλάχισται 1 
ἐλέγετε 1 
ἐλέγοντο 1 
ἐλέγχου 1 
ἐλαττόνων 1 
ἐλαχίστης 1 
ἐλαχίστου 1 
ἐλαχίστους 1 
ἐλαχίστῳ 1 
ἐλαύνειν 1 
ἐλεήσας 1 
ἐλεήσειεν 1 
ἐλεινὰ 1 
ἐλευθέραν 1 
ἐλευθέριοι 1 
ἐλευθέριον 1 
ἐλευθέροις 1 
ἐλευθερίας 1 
ἐληλυθότα 1 
ἐληλυθότας 1 
ἐλθεῖν 1 
ἐλθοῦσαν 1 
ἐλθόντας 1 
ἐλθόντες 1 
ἐλλείπων 1 
ἐλπίδα 1 
ἐλπίζειν 1 
ἐλπίζεις 1 
ἐλπίζων 1 
ἐλπίσειεν 1 
ἐλπὶς 1 
ἐλῃτούργει 1 
ἐμάθομεν 1 
ἐμάχοντο 1 
ἐμέλλομεν 1 
ἐμή 1 
ἐμαντεύσαντο 1 
ἐμαρτύρησεν 1 
ἐμαστίγουν 1 
ἐμαυτόν 1 
ἐμαχέσασθε 1 
ἐμαῖς 1 
ἐμβάλλῃ 1 
ἐμβέβληκε 1 
ἐμβαλεῖν 1 
ἐμβαλεῖτε 1 
ἐμβαλλεῖς 1 
ἐμβαλών 1 
ἐμβεβληκότων 1 
ἐμβιβάζει 1 
ἐμισθωσάμην 1 
ἐμισθώθη 1 
ἐμισθώσατ 1 
ἐμισθώσατό 1 
ἐμνημόνευον 1 
ἐμοί 1 
ἐμοὺς 1 
ἐμπέσοιεν 1 
ἐμπειρίας 1 
ἐμπειροτέρως 1 
ἐμπεσόντα 1 
ἐμπεσόντες 1 
ἐμπιμπλάμενος 1 
ἐμπιπτούσης 1 
ἐμπλήσας 1 
ἐμποδίζειν 1 
ἐμποδὼν 1 
ἐμπορεύεται 1 
ἐμπρήσαντες 1 
ἐμπρήσεις 1 
ἐμπόρων 1 
ἐμφανίζειν 1 
ἐμφανῆ 1 
ἐμὰ 1 
ἐμὴ 1 
ἐμὸν 1 
ἐμῆς 1 
ἐνέβαλες 1 
ἐνέγκῃ 1 
ἐνέπλησας 1 
ἐνέσται 1 
ἐνέστην 1 
ἐνέφραξας 1 
ἐνέχεσθαι 1 
ἐνίκα 1 
ἐνίκησαν 1 
ἐνίκων 1 
ἐνίοις 1 
ἐνίους 1 
ἐνίων 1 
ἐναγής 1 
ἐναγὴς 1 
ἐναντία 1 
ἐναντίοις 1 
ἐναντίος 1 
ἐναντίων 1 
ἐναντίως 1 
ἐναπολογήσασθαι 1 
ἐναργῶς 1 
ἐνδέχεται 1 
ἐνδείκνυσθαι 1 
ἐνδείκνυται 1 
ἐνδείξασθαι 1 
ἐνδείξεώς 1 
ἐνδεεστέρως 1 
ἐνδεικνύμενος 1 
ἐνδιατρίβῃ 1 
ἐνδοξοτέρα 1 
ἐνδοξότατος 1 
ἐνδυκέως 1 
ἐνεγκάμενος 1 
ἐνεγοαψεν 1 
ἐνεγράφη 1 
ἐνεγράφης 1 
ἐνεδίδου 1 
ἐνεδρεύοντες 1 
ἐνεθυμήθην 1 
ἐνεκαλέσατο 1 
ἐνεκαλύψαντο 1 
ἐνεκωμίαζεν 1 
ἐνεπέσομεν 1 
ἐνεπίμπλατο 1 
ἐνεπιορκεῖν 1 
ἐνεργολαβεῖν 1 
ἐνεστάσιν 1 
ἐνεστηκότος 1 
ἐνεχείρει 1 
ἐνεχείρησ 1 
ἐνεχείριζε 1 
ἐνεχυράζει 1 
ἐνεῖκαι 1 
ἐνηργάζοντο 1 
ἐνθάδ 1 
ἐνθάδε 1 
ἐνθένδε 1 
ἐνθύμημα 1 
ἐνιαυτοῦ 1 
ἐνικᾶτε 1 
ἐνοικήσαντες 1 
ἐνοικήσασι 1 
ἐνοικεῖ 1 
ἐνομοθέτησαν 1 
ἐνομοθέτησεν 1 
ἐνομοθέτουν 1 
ἐνομοθετήσατε 1 
ἐνοχλεῖς 1 
ἐνοχλεῖσθαι 1 
ἐνταφῆναί 1 
ἐντεινάμενος 1 
ἐντελεῖς 1 
ἐντεύξεως 1 
ἐντυγχάνειν 1 
ἐντυγχάνουσι 1 
ἐντυγχάνῃ 1 
ἐντυχόντα 1 
ἐντύχῃ 1 
ἐνόμισαν 1 
ἐνόντων 1 
ἐνόχους 1 
ἐνώπιον 1 
ἐνὶ 1 
ἐνῆκται 1 
ἐνῳκοδομημένα 1 
ἐξάγιστος 1 
ἐξάρας 1 
ἐξάρνοις 1 
ἐξέβαλον 1 
ἐξέδωκεν 1 
ἐξέκλῃσε 1 
ἐξέλεγον 1 
ἐξέλιπον 1 
ἐξένισε 1 
ἐξέπεμΨαν 1 
ἐξέπεμψας 1 
ἐξέρχεσθ 1 
ἐξέστην 1 
ἐξέτινον 1 
ἐξήλασε 1 
ἐξήλεγξα 1 
ἐξήλθετε 1 
ἐξήμαρτον 1 
ἐξήνεγκας 1 
ἐξήτασα 1 
ἐξήτασεν 1 
ἐξίωσιν 1 
ἐξαίρετον 1 
ἐξαγίστων 1 
ἐξαγγείλαντος 1 
ἐξαγγελθέντος 1 
ἐξαιρεῖσθαι 1 
ἐξαιρεῖτ 1 
ἐξαιροῦ 1 
ἐξαιτήσεται 1 
ἐξαιτοῦνται 1 
ἐξαλείφειν 1 
ἐξαλείφεται 1 
ἐξαμαρτάνοιεν 1 
ἐξαμαρτάνοντας 1 
ἐξαμαρτάνοντες 1 
ἐξαμαρτάνωσιν 1 
ἐξαμαρτάνῃ 1 
ἐξαμαρτήσεται 1 
ἐξαμαρτανόντων 1 
ἐξανηλωμένοι 1 
ἐξαπατᾷς 1 
ἐξαπατῶντες 1 
ἐξαρέσασθαι 1 
ἐξαρνοῦνται 1 
ἐξαχθήσομαί 1 
ἐξαχθῶ 1 
ἐξείργασμαι 1 
ἐξείργετ 1 
ἐξείργων 1 
ἐξείργῃ 1 
ἐξεβεβλήκειν 1 
ἐξεγένετ 1 
ἐξειργασμένον 1 
ἐξεκήρυξαν 1 
ἐξελέγχειν 1 
ἐξελέγχεται 1 
ἐξελέγχονται 1 
ἐξελέγχοντος 1 
ἐξελέγχω 1 
ἐξελέγχῃ 1 
ἐξελέσθαι 1 
ἐξελαύνειν 1 
ἐξελεγχθεὶς 1 
ἐξελεγχθῇς 1 
ἐξελεγχόμενοι 1 
ἐξεληλυθότας 1 
ἐξεληλυθότων 1 
ἐξεληλύθεσαν 1 
ἐξελθεῖν 1 
ἐξελθὼν 1 
ἐξεμίσθωσε 1 
ἐξεμαρτύρησεν 1 
ἐξενέγκασθαι 1 
ἐξενεγκεῖν 1 
ἐξεπέμφθημεν 1 
ἐξεπέμφθησαν 1 
ἐξεργάζεσθαι 1 
ἐξεργάσασθαι 1 
ἐξεργασθῆναι 1 
ἐξερρίφη 1 
ἐξετάζει 1 
ἐξετάζεσθαι 1 
ἐξετάζητε 1 
ἐξετάξω 1 
ἐξετάσαι 1 
ἐξετάσαντας 1 
ἐξετασταὶ 1 
ἐξεταστὴς 1 
ἐξεταστῶν 1 
ἐξευρηκέναι 1 
ἐξευρόντων 1 
ἐξευρὼν 1 
ἐξεφυλλοφόρησε 1 
ἐξεφύγομεν 1 
ἐξεωνεῖτο 1 
ἐξηγήσομαι 1 
ἐξηγγέλθη 1 
ἐξηγητὴν 1 
ἐξηγριωμένον 1 
ἐξηλέγχθη 1 
ἐξηλέγχθης 1 
ἐξηλέγχου 1 
ἐξημάρτανον 1 
ἐξημάρτηκε 1 
ἐξηνέγκαμεν 1 
ἐξηνδραποδίσαντο 1 
ἐξηπάτα 1 
ἐξηπάτων 1 
ἐξηργάσατο 1 
ἐξηρτημένος 1 
ἐξητάκασι 1 
ἐξιστάμενος 1 
ἐξοικίσηται 1 
ἐξομοσάμενος 1 
ἐξομουμένους 1 
ἐξοργιεῖ 1 
ἐξορκίζεσθαι 1 
ἐξορμεῖς 1 
ἐξορμᾶν 1 
ἐξωμοσάμην 1 
ἐξωνούμενος 1 
ἐξωρμήσαμεν 1 
ἐξόδους 1 
ἐξώλεις 1 
ἐξώλη 1 
ἐξώρκιζον 1 
ἐξὸν 1 
ἐξῃτήσατο 1 
ἐξῆλθον 1 
ἐξῇ 1 
ἐξῇμεν 1 
ἐοικότα 1 
ἐπάγοντες 1 
ἐπάνεισιν 1 
ἐπάρατος 1 
ἐπέβαλλε 1 
ἐπέδειξα 1 
ἐπέδωκας 1 
ἐπέθετο 1 
ἐπέμφθη 1 
ἐπένθησεν 1 
ἐπέπληξε 1 
ἐπέσκηψε 1 
ἐπέστειλε 1 
ἐπέστη 1 
ἐπέστησα 1 
ἐπέστησαν 1 
ἐπέταττε 1 
ἐπέτρεψα 1 
ἐπέτρεψαν 1 
ἐπέτρεψας 1 
ἐπέτυχον 1 
ἐπήγαγον 1 
ἐπήγετο 1 
ἐπήρτησα 1 
ἐπίβουλον 1 
ἐπίδειξον 1 
ἐπίδοξος 1 
ἐπίδοσιν 1 
ἐπίορκος 1 
ἐπίστασθαι 1 
ἐπίσταται 1 
ἐπίστευεν 1 
ἐπίτιμον 1 
ἐπαίδευσε 1 
ἐπαίδευσεν 1 
ἐπαγγέλλει 1 
ἐπαγγέλλεται 1 
ἐπαγγέλλουσι 1 
ἐπαγγέλμασιν 1 
ἐπαγγείλασθαι 1 
ἐπαγγειλάτω 1 
ἐπαγγειλαμένους 1 
ἐπαγγελιῶν 1 
ἐπαγγελλομένους 1 
ἐπαγγελλόμενοι 1 
ἐπαγγελλόμενον 1 
ἐπαγκρατίαζεν 1 
ἐπαγκρατίασεν 1 
ἐπαιδεύθην 1 
ἐπαινέσαντος 1 
ἐπαινέτας 1 
ἐπαινέτην 1 
ἐπαινεῖ 1 
ἐπαινεῖσθαι 1 
ἐπαινούντων 1 
ἐπαινοῦντας 1 
ἐπαιτιασάμενος 1 
ἐπακούουσι 1 
ἐπακτροκέλητα 1 
ἐπανάγειν 1 
ἐπανάγεις 1 
ἐπανάγω 1 
ἐπαναστὰς 1 
ἐπανεληλυθότος 1 
ἐπανελθόντων 1 
ἐπανερομένου 1 
ἐπανορθοῦσι 1 
ἐπανορθωθήσεται 1 
ἐπανῆλθε 1 
ἐπανῆλθεν 1 
ἐπαράτων 1 
ἐπαρασάμενος 1 
ἐπαρεῖ 1 
ἐπαρθέντα 1 
ἐπαρρησίασθε 1 
ἐπαρρησιάζετο 1 
ἐπαρώμενος 1 
ἐπαρᾶσθαι 1 
ἐπασκῆσαι 1 
ἐπασκῶν 1 
ἐπαφρόδιτον 1 
ἐπαχθής 1 
ἐπαύσατο 1 
ἐπείσθησαν 1 
ἐπεγέγραπτο 1 
ἐπεγγελῶντος 1 
ἐπεγράψαμεν 1 
ἐπεθυμήσαμεν 1 
ἐπεθύμει 1 
ἐπεθύμησε 1 
ἐπειγομένου 1 
ἐπειδήπερ 1 
ἐπειρώμην 1 
ἐπεισάξει 1 
ἐπεισάξεται 1 
ἐπεισαγόντων 1 
ἐπεισιοῦσιν 1 
ἐπελάθοντο 1 
ἐπελαθόμην 1 
ἐπεξελθεῖν 1 
ἐπεξελθὼν 1 
ἐπεξιοῦσι 1 
ἐπεξιὼν 1 
ἐπεπείκει 1 
ἐπεπόνθεσαν 1 
ἐπερησομένοις 1 
ἐπερησομένους 1 
ἐπερτώμενος 1 
ἐπερωτήσει 1 
ἐπερωτῴη 1 
ἐπερωτῶν 1 
ἐπερωτῶντα 1 
ἐπερωτῶσιν 1 
ἐπερώτησον 1 
ἐπεσσομένων 1 
ἐπεστράτευον 1 
ἐπετίμησα 1 
ἐπετρέψατε 1 
ἐπεχείρησας 1 
ἐπεψηφίζετο 1 
ἐπεψηφίσθη 1 
ἐπεύχεται 1 
ἐπεῖπεν 1 
ἐπηγγέλθαι 1 
ἐπηρμένους 1 
ἐπιβήσεσθαι 1 
ἐπιβαλόντες 1 
ἐπιβεβουλευκότα 1 
ἐπιβεβουλευμένοις 1 
ἐπιβολὰς 1 
ἐπιβολὴν 1 
ἐπιβουλὰς 1 
ἐπιβουλὴν 1 
ἐπιγενομένης 1 
ἐπιγράψαντας 1 
ἐπιγράψας 1 
ἐπιγράψεις 1 
ἐπιγραφομένων 1 
ἐπιγραψάμενοι 1 
ἐπιγραψάμενος 1 
ἐπιδέδωκα 1 
ἐπιδέξιοι 1 
ἐπιδέχεσθαι 1 
ἐπιδείκνυμι 1 
ἐπιδείξας 1 
ἐπιδείξειεν 1 
ἐπιδείξεσθαί 1 
ἐπιδείξεσθαι 1 
ἐπιδεικνύμενος 1 
ἐπιδεικνύων 1 
ἐπιδειξάτω 1 
ἐπιδεξίως 1 
ἐπιδεξιότητος 1 
ἐπιδημήσαντα 1 
ἐπιδημήσωσιν 1 
ἐπιδημεῖν 1 
ἐπιδημοῦντος 1 
ἐπιδημῆσαι 1 
ἐπιδημῶν 1 
ἐπιδὼν 1 
ἐπιείκελ 1 
ἐπιεικεστάτοις 1 
ἐπιεικεῖς 1 
ἐπιζήμιόν 1 
ἐπιθυμούντων 1 
ἐπιθυμῶ 1 
ἐπικέκλυκε 1 
ἐπικίνδυνα 1 
ἐπικλήρου 1 
ἐπικοινωνοῦντα 1 
ἐπικουρία 1 
ἐπικουροῦντος 1 
ἐπικουρῶν 1 
ἐπικρατεῖν 1 
ἐπιλέκτοις 1 
ἐπιλέκτους 1 
ἐπιλέλησθε 1 
ἐπιλέλησμαι 1 
ἐπιλαβομένη 1 
ἐπιλαβόμενος 1 
ἐπιλαθόμενοι 1 
ἐπιλανθάνομαι 1 
ἐπιλανθάνονται 1 
ἐπιλαχών 1 
ἐπιλείπειν 1 
ἐπιλείπουσαν 1 
ἐπιλελησμένοι 1 
ἐπιλελησμένος 1 
ἐπιλησόμεθα 1 
ἐπιμέλειά 1 
ἐπιμελές 1 
ἐπιμελήθητε 1 
ἐπιμελεῖσθαι 1 
ἐπιμεληθέντα 1 
ἐπιμεληθείς 1 
ἐπιμελησομένη 1 
ἐπιμελησομένους 1 
ἐπιμελόμενος 1 
ἐπιμελὲς 1 
ἐπιμνησθῆναι 1 
ἐπινεύσατέ 1 
ἐπιορκήσει 1 
ἐπιορκεῖ 1 
ἐπιορκοῦντι 1 
ἐπιορκῶν 1 
ἐπιούσης 1 
ἐπιούσῃ 1 
ἐπιπλήξεις 1 
ἐπισημαινόμενον 1 
ἐπισκήπτει 1 
ἐπισκήπτοντας 1 
ἐπισκήψασθαι 1 
ἐπισκευῆς 1 
ἐπιστάμενος 1 
ἐπιστάσθω 1 
ἐπιστάτας 1 
ἐπιστάτης 1 
ἐπισταμένην 1 
ἐπιστεύετ 1 
ἐπιστεύσατε 1 
ἐπιστολή 1 
ἐπιστολήν 1 
ἐπιστολαὶ 1 
ἐπιστολαῖς 1 
ἐπιστολῇ 1 
ἐπιστομίσαι 1 
ἐπιστρεφῶς 1 
ἐπιστὰς 1 
ἐπιτάγματά 1 
ἐπιτάγματα 1 
ἐπιτάξαντες 1 
ἐπιτάττειν 1 
ἐπιτάττοντα 1 
ἐπιτήδειός 1 
ἐπιτήδευμα 1 
ἐπιταχθῇ 1 
ἐπιτεμὼν 1 
ἐπιτετειχισμένης 1 
ἐπιτηδείων 1 
ἐπιτηδεύειν 1 
ἐπιτηδεύμασιν 1 
ἐπιτηδεύματα 1 
ἐπιτηδεύσας 1 
ἐπιτηρεῖτε 1 
ἐπιτιμήσαιτε 1 
ἐπιτιμήσων 1 
ἐπιτιμίαν 1 
ἐπιτιμίας 1 
ἐπιτιμῶσι 1 
ἐπιτομήν 1 
ἐπιτρέπειν 1 
ἐπιτρέπῃ 1 
ἐπιτρέψετε 1 
ἐπιτρεψάντων 1 
ἐπιφέρουσιν 1 
ἐπιφερομένην 1 
ἐπιφερομένους 1 
ἐπιφθονώτατον 1 
ἐπιχειρήσω 1 
ἐπιχειρεῖν 1 
ἐπιχειροῦσι 1 
ἐπιχειρῇ 1 
ἐπιχειρῶν 1 
ἐπιχειρῶσι 1 
ἐπιχώριος 1 
ἐπιχώριός 1 
ἐπιψηφίζειν 1 
ἐπιψηφίζοντα 1 
ἐπιψηφίζουσιν 1 
ἐπιψηφίξων 1 
ἐπιψηφίσαντας 1 
ἐπιψηφίσασθαι 1 
ἐπιψηφιεῖν 1 
ἐπιψηφισθῆναι 1 
ἐπιόντα 1 
ἐπιόντων 1 
ἐπιώρκησεν 1 
ἐπλάσω 1 
ἐπλησίαζεν 1 
ἐπλούτουν 1 
ἐποίσει 1 
ἐποιήσασθε 1 
ἐποιήσατό 1 
ἐποιήσω 1 
ἐπολέμει 1 
ἐπολέμησε 1 
ἐπολέμουν 1 
ἐπολεμήσατε 1 
ἐπολεμεῖτε 1 
ἐπολιορκήθησαν 1 
ἐπολιορκεῖτο 1 
ἐπολιτεύσατο 1 
ἐπομόσας 1 
ἐπορεύετο 1 
ἐπράττετο 1 
ἐπράττομεν 1 
ἐπράχθη 1 
ἐπρέσβευσα 1 
ἐπρέσβευσαν 1 
ἐπρέσβευσε 1 
ἐπρέσβευσεν 1 
ἐπριάμεθα 1 
ἐπωβελίαν 1 
ἐπωνυμία 1 
ἐπωνυμίᾳ 1 
ἐπωνύμοις 1 
ἐπωνύμων 1 
ἐπόμπευον 1 
ἐπώμοσε 1 
ἐπῄνει 1 
ἐπῳδὴν 1 
ἐράνων 1 
ἐρέσθαι 1 
ἐρέω 1 
ἐρήσεται 1 
ἐρήσομαι 1 
ἐρανίζων 1 
ἐρασταί 1 
ἐραστῶν 1 
ἐργάζεται 1 
ἐργάσασθαι 1 
ἐργάσεσθαι 1 
ἐργαζομένου 1 
ἐργασίᾳ 1 
ἐργαστήρια 1 
ἐργαστήριον 1 
ἐργαστηρίου 1 
ἐργαστηρίων 1 
ἐργολαβεῖν 1 
ἐργολαβοῦντος 1 
ἐργολαβῶν 1 
ἐρείψετε 1 
ἐρεθίζοντες 1 
ἐρεύθειν 1 
ἐρημίαις 1 
ἐροίμην 1 
ἐρυθριᾶν 1 
ἐρχόμεθα 1 
ἐρωτήματος 1 
ἐρωτήσειε 1 
ἐρωτικός 1 
ἐρωτικὰ 1 
ἐρωτᾶτε 1 
ἐρωτῶ 1 
ἐρωτῶσί 1 
ἐρώτα 1 
ἐρώτημά 1 
ἐρώτημα 1 
ἐρᾶσθαί 1 
ἐρῶντα 1 
ἐρῶντας 1 
ἐσίγησε 1 
ἐσίγων 1 
ἐσθλὸν 1 
ἐσιγήθη 1 
ἐσκευαγωγήσατε 1 
ἐσκευαγώγησαν 1 
ἐσμὲν 1 
ἐσομένας 1 
ἐσομένοις 1 
ἐσομένου 1 
ἐσομένων 1 
ἐσπείσαντο 1 
ἐσπουδακέναι 1 
ἐσπουδακώς 1 
ἐστ 1 
ἐστέρηται 1 
ἐστεφανοῦτο 1 
ἐστιγμένος 1 
ἐστρατευμένος 1 
ἐστρατευσάμην 1 
ἐστὲ 1 
ἐσυκοφάντησε 1 
ἐσχάτοις 1 
ἐσχάτους 1 
ἐσχατιᾶς 1 
ἐσχετλίασε 1 
ἐσχολάζομεν 1 
ἐσωφρονεῖτε 1 
ἐσωφρόνει 1 
ἐσόμενα 1 
ἐσώθης 1 
ἐσώσατε 1 
ἐτάφρευσε 1 
ἐτέθησαν 1 
ἐτίθετο 1 
ἐταράχθη 1 
ἐτείχισαν 1 
ἐτείχισε 1 
ἐτειχίσαμεν 1 
ἐτειχίσθη 1 
ἐτελεύτησε 1 
ἐτετελευτήκεσαν 1 
ἐτιμήθησαν 1 
ἐτιμήσατε 1 
ἐτιμωρήσατο 1 
ἐτιμᾶτο 1 
ἐτράπετο 1 
ἐτράποντο 1 
ἐτράφην 1 
ἐτράφησαν 1 
ἐτράφομέν 1 
ἐτόλμα 1 
ἐτόλμησας 1 
ἐτόλμων 1 
ἐφίσταται 1 
ἐφεστάναι 1 
ἐφθόνησέ 1 
ἐφικόμενος 1 
ἐφιλοτιμεῖτο 1 
ἐφιστάναι 1 
ἐφοίτα 1 
ἐφοβήθην 1 
ἐφοβεῖτο 1 
ἐφοβοῦντο 1 
ἐφορᾶν 1 
ἐφρόνει 1 
ἐφρόντισεν 1 
ἐφόβουν 1 
ἐχαράκωσε 1 
ἐχαρίζετο 1 
ἐχειροτόνησαν 1 
ἐχειροτόνησεν 1 
ἐχθίστων 1 
ἐχθροῦ 1 
ἐχθρὸν 1 
ἐχθρὸς 1 
ἐχούσης 1 
ἐχρήσατο 1 
ἐχρησάμεθα 1 
ἐχρησάμην 1 
ἐχρῆτο 1 
ἐχώρει 1 
ἐψευδολόγουν 1 
ἐψευσμένος 1 
ἐψεύδετο 1 
ἐψεύσατο 1 
ἐψεύσθω 1 
ἐψηφίσατο 1 
ἐψηφισμέναις 1 
ἐψηφισμένου 1 
ἐψηφισμένους 1 
ἐψηφισμένων 1 
ἐόντα 1 
ἐὰν· 1 
ἐῶν 1 
ἑαλωκώς 1 
ἑαυτοὺς 1 
ἑαυτοῖς 1 
ἑβδόμην 1 
ἑζόμενοι 1 
ἑκάστοις 1 
ἑκατέρου 1 
ἑκατέρων 1 
ἑκατόν 1 
ἑκόντας 1 
ἑκόντες 1 
ἑκόντων 1 
ἑλκοποιεῖς 1 
ἑλληνίζων 1 
ἑλομένων 1 
ἑλόντες 1 
ἑνδεκάτου 1 
ἑπτακισχίλια 1 
ἑπτὰ 1 
ἑτέρωθεν 1 
ἑταίραις 1 
ἑταίραν 1 
ἑταίρας 1 
ἑταίρῳ 1 
ἑταιροῦντα 1 
ἑταιρῶν 1 
ἑταῖρε 1 
ἑταῖρος 1 
ἑτοίμου 1 
ἑτοίμους 1 
ἑτοίμων 1 
ἑτοῖμος 1 
ἑωρακέναι 1 
ἑωρακότος 1 
ἑωρακὼς 1 
ἑώρακα 1 
ἑώρακε 1 
ἔασον 1 
ἔβλαψε 1 
ἔγνων 1 
ἔγραψάς 1 
ἔγραψαν 1 
ἔγω 1 
ἔγωγέ 1 
ἔδειξα 1 
ἔδειξε 1 
ἔδησαν 1 
ἔδοσαν 1 
ἔδοτε 1 
ἔδωκαν 1 
ἔδωκε 1 
ἔθαψε 1 
ἔθει 1 
ἔθεντο 1 
ἔθεσθε 1 
ἔθνη 1 
ἔθους 1 
ἔκ 1 
ἔκβαλον 1 
ἔκλεπτον 1 
ἔκπλουν 1 
ἔκρινον 1 
ἔκσπονδον 1 
ἔκφρων 1 
ἔλαβε 1 
ἔλαβεν 1 
ἔλαβον 1 
ἔλαθον 1 
ἔλαχε 1 
ἔλεγε 1 
ἔλεγχον 1 
ἔλεγχος 1 
ἔλθῃ 1 
ἔλιπεν 1 
ἔλιπον 1 
ἔμπειρον 1 
ἔνατα 1 
ἔναυλον 1 
ἔνδειαν 1 
ἔνδον 1 
ἔνδοξα 1 
ἔννομος 1 
ἔνορκοι 1 
ἔνορκος 1 
ἔνοχοι 1 
ἔνοχός 1 
ἔνστασιν 1 
ἔνστασις 1 
ἔξαρνοι 1 
ἔξεστι 1 
ἔξοδον 1 
ἔξοδος 1 
ἔξοχον 1 
ἔξωρος 1 
ἔπαθεν 1 
ἔπαινοι 1 
ἔπαινος 1 
ἔπεισε 1 
ἔπεμψα 1 
ἔπεμψαν 1 
ἔπεμψε 1 
ἔπιες 1 
ἔπιπλα 1 
ἔπλασε 1 
ἔπραξαν 1 
ἔπραττε 1 
ἔπραττεν 1 
ἔπραττες 1 
ἔπραττον 1 
ἔρανον 1 
ἔρημον 1 
ἔρωνται 1 
ἔρωτος 1 
ἔσεσθε 1 
ἔσκεν 1 
ἔσκωπτε 1 
ἔσπεισας 1 
ἔσσεαι 1 
ἔστασαν 1 
ἔστησαν 1 
ἔστωσαν 1 
ἔσχεν 1 
ἔσωσα 1 
ἔσωσαν 1 
ἔτ 1 
ἔταξεν 1 
ἔτρεπον 1 
ἔτρεφέ 1 
ἔτρεφε 1 
ἔφαγες 1 
ἔφατε 1 
ἔφερε 1 
ἔφευγε 1 
ἔφης 1 
ἔφησε 1 
ἔφθασεν 1 
ἔφυμεν 1 
ἔχαιρε 1 
ἔχετε 1 
ἔχθραι 1 
ἔχοι 1 
ἔχομεν 1 
ἔχοντος 1 
ἔχουσα 1 
ἔχῃ 1 
ἔψεξε 1 
ἕβδόμῃ 1 
ἕκαστοι 1 
ἕκτην 1 
ἕλκοιμι 1 
ἕλκῃ 1 
ἕξιν 1 
ἕξομεν 1 
ἕξουσι 1 
ἕστηκε 1 
ἕτερόν 1 
ἕωθεν 1 
Ἐάν 1 
Ἐκμαρτυρία 1 
Ἐλάτειαν 1 
Ἐλαφηβολιών 1 
Ἐμπέδωνα 1 
Ἐννέα 1 
Ἐνταῦθα 1 
Ἐπίγραμμα 1 
Ἐρέτριαν 1 
Ἐργίσκην 1 
Ἐργοχάρους 1 
Ἐρετρίᾳ 1 
Ἐρετριέων 1 
Ἐρετριέως 1 
Ἐρετριεῦσι 1 
Ἐρετριᾶ 1 
Ἐτεοβουτάδαις 1 
Ἑλένης 1 
Ἑλλάδι 1 
Ἑλληνίδων 1 
Ἑλληνικὰς 1 
Ἑλληνικὴν 1 
Ἑρμαίοις 1 
Ἑρμαίων 1 
Ἑρμᾶς 1 
Ἑρμῆν 1 
Ἑρμῇ 1 
Ἑρχιεύς 1 
Ἑστίαν 1 
Ἕκτορα 1 
Ἕλλην 1 
ἠγάγομεν 1 
ἠγάπα 1 
ἠγάπησεν 1 
ἠγανάκτησα 1 
ἠγανάκτουν 1 
ἠγνοήκατε 1 
ἠγνοεῖτο 1 
ἠγνοημένον 1 
ἠγνοημένος 1 
ἠγνόουν 1 
ἠγρυπνοῦμεν 1 
ἠγωνίζετο 1 
ἠγωνισάμην 1 
ἠδίκει 1 
ἠδίκησεν 1 
ἠδίκησθε 1 
ἠδίκουν 1 
ἠδικηκότα 1 
ἠδικηκότας 1 
ἠδικημένοι 1 
ἠδικημένον 1 
ἠδικημένων 1 
ἠδυνήθη 1 
ἠδόξουν 1 
ἠθέληκάς 1 
ἠθέλησα 1 
ἠκούετε 1 
ἠκούσαμεν 1 
ἠκροᾶσθε 1 
ἠλέγχθη 1 
ἠλέεις 1 
ἠλευθέρωσαν 1 
ἠμέληται 1 
ἠναγκάζεσθε 1 
ἠναγκάζοντο 1 
ἠναγκάσθη 1 
ἠναγκαζόμεθα 1 
ἠναγκαζόμην 1 
ἠναγκασμένοι 1 
ἠνορέης 1 
ἠνωχλεῖτο 1 
ἠνώχλει 1 
ἠξιωμένους 1 
ἠπίστει 1 
ἠπείλει 1 
ἠπείλησεν 1 
ἠπόρουν 1 
ἠρέθικας 1 
ἠργάσατο 1 
ἠρνήσω 1 
ἠρνεῖτο 1 
ἠρώτα 1 
ἠρώτησα 1 
ἠσέβουν 1 
ἠσεβηκότας 1 
ἠσεβημένα 1 
ἠτυχηκότα 1 
ἠτυχηκότων 1 
ἠυκόμοιο 1 
ἠφάνικε 1 
ἠφάνικεν 1 
ἠφάνισε 1 
ἠχθέσθη 1 
ἡβήσαντι 1 
ἡβῶντας 1 
ἡβῶσι 1 
ἡγήσαντο 1 
ἡγεμονίᾳ 1 
ἡγεμόνας 1 
ἡγεμόνες 1 
ἡγεμόνεσσι 1 
ἡγεῖται 1 
ἡγησάμενος 1 
ἡγησάμην 1 
ἡγοίμην 1 
ἡδίων 1 
ἡδοναὶ 1 
ἡδονὴν 1 
ἡδονῇ 1 
ἡδὺν 1 
ἡδὺς 1 
ἡλίκα 1 
ἡλίκην 1 
ἡλίκον 1 
ἡλίσκοντο 1 
ἡλικία 1 
ἡλικιώτης 1 
ἡμάρτηκε 1 
ἡμάρτηκεν 1 
ἡμέρων 1 
ἡμέτεροι 1 
ἡμαρτηκέναι 1 
ἡμαρτηκότα 1 
ἡμαρτηκότας 1 
ἡμαρτηκότες 1 
ἡμετέρα 1 
ἡμιθνὴς 1 
ἡμιμανὴς 1 
ἡμμέναις 1 
ἡρωικοῖς 1 
ἡρωικῶν 1 
ἡσθῆναι 1 
ἡσυχῇ 1 
ἡταίρηκεν 1 
ἡταίρησαν 1 
ἡταιρηκόσιν 1 
ἡττημένοι 1 
ἡυεῖς 1 
ἡυῶν 1 
ἤ 1 
ἤγαγεν 1 
ἤγομεν 1 
ἤθελεν 1 
ἤθελον 1 
ἤθεσι 1 
ἤθεσιν 1 
ἤκμαζε 1 
ἤκμαζον 1 
ἤκουον 1 
ἤλθομεν 1 
ἤματα 1 
ἤνεγκα 1 
ἤρεσκέ 1 
ἤρετο 1 
ἤρετό 1 
ἤτεις 1 
ἤτοι 1 
ἥβης 1 
ἥδιστον 1 
ἥκεις 1 
ἥκιστά 1 
ἥκοι 1 
ἥκοιμεν 1 
ἥκοντες 1 
ἥκοντι 1 
ἥκωσι 1 
ἥκωσιν 1 
ἥλιε 1 
ἥλιον 1 
ἥλιος 1 
ἥν 1 
ἥντιν 1 
ἥξει 1 
ἥξεις 1 
ἥπτετο 1 
ἥρμοττέ 1 
ἥρωα 1 
ἥσθη 1 
ἥσθην 1 
ἥψατο 1 
ἦγεν 1 
ἦθος 1 
ἦρεν 1 
ἦρξα 1 
ἦρξαν 1 
ἦρξε 1 
ἦρχεν 1 
ἦσάν 1 
ἧ 1 
ἧκεν 1 
ἧρξεν 1 
ἧστινος 1 
ἧτταν 1 
Ἠλεῖοι 1 
Ἠϊόνι 1 
Ἡγήμονος 1 
Ἡμερῶν 1 
Ἡσίοδον 1 
Ἡσιόδου 1 
Ἥραν 1 
ἰασόμενοι 1 
ἰατρεῖον 1 
ἰατρός 1 
ἰατρὸν 1 
ἰατρὸς 1 
ἰδίαις 1 
ἰδίοις 1 
ἰδιωτεύοντας 1 
ἰδιωτικὰς 1 
ἰδιώτου 1 
ἰδόντες 1 
ἰδών 1 
ἰσηγορίας 1 
ἰσχυρίζηται 1 
ἰσχυροὺς 1 
ἰσχυρὰ 1 
ἰσχυρὸν 1 
ἰσχύοντος 1 
ἰσχύσαντος 1 
ἰσχύσειν 1 
ἰσχύσετε 1 
ἰσχύσῃ 1 
ἰσόψηφον 1 
ἱέρεια 1 
ἱδρυμένους 1 
ἱδρύσατο 1 
ἱερέας 1 
ἱεραῖσιν 1 
ἱερομνήμονος 1 
ἱερομνήμων 1 
ἱερῷ 1 
ἱκέτευεν 1 
ἱκανοὺς 1 
ἱκανὰ 1 
ἱκανῶς 1 
ἱκετείας 1 
ἱκετευούσης 1 
ἱκετεύοντας 1 
ἱμάτια 1 
ἱππάρχους 1 
ἱπποδρομίαις 1 
ἱππόδρομον 1 
ἱππότα 1 
ἱστορίᾳ 1 
ἴδιαι 1 
ἴοι 1 
ἴσα 1 
ἴσαι 1 
ἴσασι 1 
ἴσοις 1 
ἴσχυκε 1 
ἴχνη 1 
ἴῃ 1 
ἵππον 1 
Ἰατροκλέα 1 
Ἰατροκλέους 1 
Ἰλιάδι 1 
Ἰλιάδος 1 
Ἰφικράτει 1 
Ἰφικράτης 1 
Ἰώνων 1 
Ἱερὸν 1 
Ἴλιον 1 
Ἴμβρον 1 
Ἴμβρου 1 
Ἴωνας 1 
ὀβολοὺς 1 
ὀβολοῖς 1 
ὀγδοήκοντα 1 
ὀκνήσω 1 
ὀκνούντων 1 
ὀκνοῦσί 1 
ὀλίγα 1 
ὀλίγον 1 
ὀλίγους 1 
ὀλιγαρχίαις 1 
ὀλιγαρχικοὺς 1 
ὀλιγαρχικοῖς 1 
ὀλιγαρχιῶν 1 
ὀλιγώρως 1 
ὀμνύναι 1 
ὀμωμοκότας 1 
ὀμωμοκὼς 1 
ὀμόσαι 1 
ὀμόσαντες 1 
ὀμόσας 1 
ὀνειδίζω 1 
ὀνειδῶν 1 
ὀνομάζει 1 
ὀνομάζεται 1 
ὀνομάζοντες 1 
ὀνομάζουσιν 1 
ὀνομαζόμενον 1 
ὀνομασθέντα 1 
ὀνόμασι 1 
ὀνόμασιν 1 
ὀνόμηνεν 1 
ὀξείας 1 
ὀξεῖαν 1 
ὀργήν 1 
ὀργίζεσθε 1 
ὀργίζεται 1 
ὀργιζομένους 1 
ὀργισθῆναι 1 
ὀρθοῖ 1 
ὀρθὸν 1 
ὀρθῆς 1 
ὀρφανίας 1 
ὀρφανούς 1 
ὀρφανοὺς 1 
ὀρφανὸν 1 
ὀρφανὸς 1 
ὀρφανῶν 1 
ὀρχήστρα 1 
ὀρχήστραν 1 
ὀστέ 1 
ὀστέα 1 
ὀστᾶ 1 
ὀφείλοντάς 1 
ὀφθαλμούς 1 
ὀφθαλμοὺς 1 
ὀφθαλμοῖς 1 
ὀφθῆναι 1 
ὀχληρὸς 1 
ὀψοφαγίᾳ 1 
ὀψὲ 1 
ὁδοποιοί 1 
ὁδοῦ 1 
ὁδόν 1 
ὁδός 1 
ὁδὸν 1 
ὁδῶν 1 
ὁδῷ 1 
ὁλοσχοίνῳ 1 
ὁμηρεύοντα 1 
ὁμηρεύσοντες 1 
ὁμιλεῖν 1 
ὁμιλιῶν 1 
ὁμοίαν 1 
ὁμοίας 1 
ὁμοίη 1 
ὁμοίην 1 
ὁμοίους 1 
ὁμοίων 1 
ὁμοίᾳ 1 
ὁμογνωμονῶν 1 
ὁμογνώμονες 1 
ὁμολογήσαιμεν 1 
ὁμολογήσαιτε 1 
ὁμολογήσας 1 
ὁμολογήσετε 1 
ὁμολογεῖ 1 
ὁμολογεῖν 1 
ὁμολογουμένου 1 
ὁμολογούμενα 1 
ὁμολογοῦνται 1 
ὁμολογοῦντας 1 
ὁμολογοῦσιν 1 
ὁμολογῆσαι 1 
ὁμολογῶσι 1 
ὁμολόγησον 1 
ὁμονοούντων 1 
ὁμοσπόνδους 1 
ὁμοσπόνδων 1 
ὁμοτάφους 1 
ὁμοτρόπων 1 
ὁμόνοιαν 1 
ὁμώνυμον 1 
ὁμὴ 1 
ὁντινοῦν 1 
ὁπλιτῶν 1 
ὁποίου 1 
ὁποίους 1 
ὁποτέραν 1 
ὁποῖοί 1 
ὁποῖον 1 
ὁποῖός 1 
ὁπόθεν 1 
ὁπότ 1 
ὁπόταν 1 
ὁρίζομαι 1 
ὁρίζων 1 
ὁρκίους 1 
ὁρμηθεὶς 1 
ὁρώντων 1 
ὁρᾷ 1 
ὁρῶμαι 1 
ὁρῶντά 1 
ὁσίαν 1 
ὁσίων 1 
ὁστισδηποτοῦν 1 
ὁτῳδήποτε 1 
ὄμματα 1 
ὄνησιν 1 
ὄργανα 1 
ὄρτυγας 1 
ὄχλοις 1 
ὄχλου 1 
ὄψεσθε 1 
ὄψεως 1 
ὅδε 1 
ὅλη 1 
ὅλου 1 
ὅμοιος 1 
ὅμοιόν 1 
ὅπλα 1 
ὅρκου 1 
ὅσαι 1 
ὅσας 1 
ὅση 1 
ὅσην 1 
ὅσιον 1 
ὅσοις 1 
ὅσπερ 1 
ὅσων 1 
Ὀλυμπίασι 1 
Ὀλυμπιάδι 1 
Ὀλυμπιακαῖς 1 
Ὀλύμπια 1 
Ὀλύνθιον 1 
Ὀλύνθιος 1 
Ὀποῦντα 1 
Ὀπόεντα 1 
Ὀπόεντος 1 
Ὀρχομενίων 1 
Ὄλυνθος 1 
Ὅμηρον 1 
Ὅρκοι 1 
ὑβρίζει 1 
ὑβρίζειν 1 
ὑβρίζεις 1 
ὑβρίζονται 1 
ὑβρίζων 1 
ὑβρίζῃ 1 
ὑβρίσαι 1 
ὑβρίσαντι 1 
ὑβρίσῃ 1 
ὑβριστάς 1 
ὑβριστήν 1 
ὑβριστικὴν 1 
ὑβριστοῦ 1 
ὑβριστὴν 1 
ὑγιὴς 1 
ὑδάτων 1 
ὑμέτερος 1 
ὑμέτερόνδ 1 
ὑμετέρα 1 
ὑμετέροισι 1 
ὑμνήσει 1 
ὑμὰς 1 
ὑπάγεσθε 1 
ὑπάρχειν 1 
ὑπάρχον 1 
ὑπάρχουσαν 1 
ὑπάρχουσιν 1 
ὑπάρχῃ 1 
ὑπέβαλεν 1 
ὑπέθεσαν 1 
ὑπέμεινεν 1 
ὑπέστη 1 
ὑπέστησαν 1 
ὑπήρξατε 1 
ὑπανέγνω 1 
ὑπαρχούσαις 1 
ὑπαρχούσης 1 
ὑπαρχόντων 1 
ὑπειλήφειν 1 
ὑπειπὼν 1 
ὑπελάμβανεν 1 
ὑπελογίσαντο 1 
ὑπεναντίαν 1 
ὑπεναντίους 1 
ὑπεναντίως 1 
ὑπερέβης 1 
ὑπερέβησαν 1 
ὑπερήφανα 1 
ὑπεραγανακτήσας 1 
ὑπερβάλλοντα 1 
ὑπερβάς 1 
ὑπερβήσεσθαι 1 
ὑπερβαίνει 1 
ὑπερβαίνων 1 
ὑπερβεβηκώς 1 
ὑπερβολάς 1 
ὑπερβολή 1 
ὑπερβολαῖς 1 
ὑπερεβάλομεν 1 
ὑπερεκθεραπεύσας 1 
ὑπερενηνοχότας 1 
ὑπερεπῄνει 1 
ὑπερεώρακε 1 
ὑπερηφανίαν 1 
ὑπεριδών 1 
ὑπερκαταγέλαστόν 1 
ὑπερμέγεθες 1 
ὑπερορίζομεν 1 
ὑπερορῶντας 1 
ὑπερωρίσθαι 1 
ὑπερόψεται 1 
ὑπερώοιστ 1 
ὑπεσχόμην 1 
ὑπευθύνοις 1 
ὑπεύθυνα 1 
ὑπηρέτας 1 
ὑπηργμένας 1 
ὑπηρεσίας 1 
ὑπηρετεῖν 1 
ὑπηρετικῶν 1 
ὑπισχνεῖτο 1 
ὑποβάλλει 1 
ὑποβαλῶ 1 
ὑπογενειάζων 1 
ὑποδέδεχθε 1 
ὑποδεδειλιακότων 1 
ὑποδοχὴν 1 
ὑποθεὶς 1 
ὑποκηρυξάμενοι 1 
ὑποκορίσματος 1 
ὑποκρινόμενος 1 
ὑποκριτής 1 
ὑποκρούῃ 1 
ὑπολάβητε 1 
ὑπολάβοι 1 
ὑπολαβὼν 1 
ὑπολαμβάνεθ 1 
ὑπολαμβάνεις 1 
ὑπολαμβάνοιτε 1 
ὑπολείπεται 1 
ὑπολειπομένης 1 
ὑπολιπεῖν 1 
ὑπολογιζομένους 1 
ὑπομείνειεν 1 
ὑπομενεῖτε 1 
ὑπομιμνήσκει 1 
ὑπομιμνῄσκειν 1 
ὑπομιμνῄσκετε 1 
ὑπομιμνῄσκοντος 1 
ὑπομιμνῄσκων 1 
ὑπομνήματα 1 
ὑπομνήσατ 1 
ὑποπεπτωκότες 1 
ὑποπτήξας 1 
ὑποπτεύσας 1 
ὑποσιγῶν 1 
ὑποσιωπᾷς 1 
ὑποσπόνδου 1 
ὑποστειλαίμην 1 
ὑποστρέψας 1 
ὑποσχέσθαι 1 
ὑποσχεῖν 1 
ὑποτέτμηται 1 
ὑποτεμνόμενος 1 
ὑποτρέχει 1 
ὑποψίαν 1 
ὑποψίᾳ 1 
ὑπτιάζων 1 
ὑπόκειται 1 
ὑπόσπονδος 1 
ὑπόσχεσιν 1 
ὑπότρομος 1 
ὑπῆρχεν 1 
ὑστέρα 1 
ὑστέρους 1 
ὑστερήσαντας 1 
ὑφαιρουμένους 1 
ὑφαιρούμενος 1 
ὑφελόμενοι 1 
ὑφελόμενος 1 
ὑφῃρημένος 1 
ὑψηλὸν 1 
ὓβριν 1 
ὕβρεις 1 
ὕδατος 1 
ὕπνῳ 1 
ὗς 1 
ὠδυνᾶτο 1 
ὠθεῖν 1 
ὠθοῦντα 1 
ὠκύμορος 1 
ὠμότητα 1 
ὠνία 1 
ὠνείδισας 1 
ὠνητής 1 
ὠνομάζετε 1 
ὠνομάζετο 1 
ὠνομασμένον 1 
ὠνομασμένος 1 
ὠνομασμένους 1 
ὠνόμαζε 1 
ὠνόμασεν 1 
ὠσίν 1 
ὠσὶν 1 
ὠφέληται 1 
ὠφείλησε 1 
ὠφελήσων 1 
ὠφελούμενοι 1 
ὠφληκώς 1 
ὡμολογηκέναι 1 
ὡμολόγει 1 
ὡρισμένον 1 
ὡσαύτως 1 
ὣς 1 
ὤκει 1 
ὤκνησα 1 
ὤκνησε 1 
ὤκνουν 1 
ὤχοντο 1 
ὥρμησαν 1 
ὥρᾳ 1 
ὦτα 1 
Ὠρείτου 1 
Ὠρεὸν 1 
Ὠρεῖται 1 
Ὠρωπὸν 1 
ᾐσχύνετο 1 
ᾐσχύνθη 1 
ᾐτιάσατό 1 
ᾐτιᾶτο 1 
ᾐτιᾶτό 1 
ᾑρέθην 1 
ᾑρημένους 1 
ᾔδεμεν 1 
ᾔτεις 1 
ᾔτησαν 1 
ᾔτησε 1 
ᾔτησεν 1 
ᾕρηνταί 1 
ᾠήθησαν 1 
ᾠκοδόμουν 1 
ᾤκει 1 
ᾤκησε 1 
ᾤμην 1 
ᾤοντο 1 
ᾤχοντο 1 
ῥ 1 
ῥήσεις 1 
ῥήτορος 1 
ῥίψας 1 
ῥηθέντα 1 
ῥηθησόμενοι 1 
ῥημάτων 1 
ῥητορικὴν 1 
ῥητορικῶς 1 
ῥοάς 1 
ῥυτῆρα 1 
ῥᾴδιόν 1 
ῥᾷόν 1 
Ῥαμνουσίου 1 
Ῥαμνούσιος 1 
Ῥοδίων 1 
Ῥόδον 1 

Powered by PhiloLogic