Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott10].
Previous Page

Next Page

-- 270 --

ἀτέχνωςἀτέχνως, Adv. of ἄτεχνος,

   A without art, without rules of art, empirically, X.Mem.3.11.7, Pl.Grg.501a.    II ἀτεχνῶς (with penult. short), Adv. of ἀτεχνής, simply, i.e. really, absolutely, freq. in Com., Pl., etc.; ἀ. ἥκω παρεσκευασμένος Ar.Ach.37, cf. Nu.408,1174, al.; καλὸν ἀ. simply beautiful, Id.Av.820; ἀ. γε παμπόνηρα Id.Ra.106; ῥύγχος ἀ. ἔσθ' ὑός simply a swine's snout, Pherecr.102; ἀ. μὲν οὖν σκύτη βλέπει Eup.282; ἀ. τὸ τοῦ Ὁμήρου ἐπεπόνθη Pl.Smp.198c; bona fide, sincerely, opp. κόμπου ἕνεκα, Philostr.VA6.20: freq. in comparisons, ἀ. ὥσπερ just like , Pl.Phd.90c, etc.; ἀ. οἷον Id.Lg.952e: with neg., οὐδ' ἂν διαλεχθείην γ' ἀ. would just not have spoken a word to him, Ar.Nu.425; ἀ. οὐδείς simply no one, Id.Av.605, cf. Pl. 362, Pl.Plt.288a.—On ἀτέχνως and -νῶς v. Sch.Ar.Pl.109. ἀτέωἀτέω [ᾰ], part. ἀτέων

   A demented, reckless, c. gen., θεῶν defying the gods, Il.20.332 (Aristarch.); Μουσέων Call.Fr.537: abs., Hdt.7.223. ἀτεώροχοιἀτεώροχοι· ἄγαν αὐθάδεις, Hsch. (leg. ἀγέρωχοι). ἄτηἄτη, , Dor. ἄτα, Aeol. αὐάτα ( ϝ-), v. infr.:—

   A bewilderment, infatuation, caused by blindness or delusion sent by the gods, mostly as the punishment of guilty rashness, τὸν δ' ἄτη φρένας εἷλε Il.16.805; Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τιν' ἤδη . . βασιλήων τῇδ' ἄτῃ ἄασας 8.237; Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ . . Ἐρινὺς . . φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην 19.88 (so ἀλλ' ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς ib.137); ἄτην δὲ μετέστενον ἣν Ἀφροδίτη δῶχ' ὅτε μ' ἤγαγε κεῖσε, says Helen, Od.4.261.    2 Ἄτη personified, the goddess of mischief, author of rash actions, πρέσβα Διὸς θυγάτηρ, Ἄτη, ἣ πάντας ἀᾶται Il.19.91, cf. 9.504, Hes. Th.230, Pl.Smp.195d; Ἄτης ἂν λειμῶνα Emp.121.4; coupled with Ἐρινύς, A.Ag.1433.    II of the consequences of such visitations, either,    1 Act., reckless guilt or sin, Ἀλεξάνδρου ἕνεκ' ἄτης Il.6.356: in pl., deceptions, 10.391: or,    2 Pass., bane, ruin, 24.480, Hdt.1.32; ἐγγύα, πάρα δ' ἄτα prov. in Thales ap.Stob.3.1.172: τὸ πῆμα τῆς ἄτης the anguish of the doom, S.Aj.363 (lyr.); ὕβρις γὰρ ἐξανθοῦσ' ἐκάρπωσε σταχὺν ἄτης A.Pers.822; Πειθὼ προβουλόπαις . . ἄτης Id.Ag.386 (lyr.): pl., Id.Pers.653 (lyr.), 1037 (lyr.), S.Aj.848, etc.; strokes of fate, ἀνδρείη τὰς ἄτας μικρὰς ἔρδει Democr.213.    3 Trag., of persons, bane, pest, δίκην ἄτης λαθραίου A.Ag.1230; δύ' ἄτα S.Ant.533.    b ill-fated person, A.Ag.1268 codd.—Not in Comedy (unless read for αὐτῆς, Ar.Pax605) nor in Att. Prose (exc. as pr.n.and in quotations of ἐγγύα, πάρα δ' ἄτα Cratin. Jun.12, Pl.Chrm.165a), but found in Arist.VV1251b20; κῆρας καὶ ἄτας D.H.8.61; τοιαύτας κακὰς ἄτας such abominations, of certain Epicurean expressions, Cleom.2.1.    III fine, penalty, or sum lost in a lawsuit, Leg.Gort.11.34, al. (From ἀάω, q. v.: orig. ἀϝάτη, Aeol. αὐάτα Alc. Supp.23.12, Pi.P.2.28, 3.24, Lyr.Adesp.123.) [ᾰᾰτη, ᾱτη; ᾰτη is dub. in Archil.73.] ἄτηκτοςἄτηκτος, ον,

   A not melted or to be melted by fire, χιών Pl.Phd.106a; ἄ. πυρί Arist.GA762a31, cf. Mete.388b24.    2 insoluble in oil, Dsc. 5.160.    II metaph., not to be softened or subdued, νόμοις ἄτηκτοι Pl.Lg.853d. ἀτημέλειαἀτημέλ-εια [τ], ,

   A carelessness, Plu.2.608f, Agath.5.13. ἀτημελέωἀτημελ-έω,

   A take no heed of, neglect, pf. part. Pass. ἀτημελημένος f.l. in Procop. Vand.1.21 (for ἀπ-), cf. Sch.A.R.1.609. ἀτημελήςἀτημελ-ής, ές,

   A neglected, κόμη Plu.Ant.18.    II of persons, careless, neglectful, χρημάτων E.Fr.184. Adv. -λῶς, ἔχειν τινός Plu.Agis 17; ἀτημελέως ἀλάληντο A.R.1.812 (v.l. -λέες). ἀτημέλητοςἀτημέλ-ητος, ον,

   A unheeded, unnoticed, X.Cyr.5.4.18, 8.1.14, and so prob. in A.Ag.891. Adv. -τως, ἔχειν to be uncared for, X.Cyr. 8.1.15.    2 slovenly, οὐκ ἀ. τοὺς κικίννους Alciphr.3.55; τὸ ἀ. τῶν τριχῶν Jul.Mis.365d. ἀτημελίαἀτημελ-ία, poet. ἀτημελίη, ,

   A = ἀτημέλεια, A.R.3.830. ἀτηνεῖνἀτηνεῖν· μοχθεῖν, Hsch. (leg. ἀστηνεῖν). ἀτηρήςἀτηρής [ᾱ], ές,

   A = ἀτηρός, f.l. in Hp.Aër.24. ἀτήρητοςἀτήρητος, ον,

   A unobserved, unnoticed, Them.Or.23.294c. ἀτηρίαἀτηρία [ᾱ], ,

   A mischief, evil, Pl.Com.182, X.Mem.3.5.17 (v.l. ἀπειρία). ἀτηρόγνωμοςἀτηρόγνωμος·

   A durus, Gloss. ἀτηρόςἀτηρός [ᾱ], ά, όν,

   A blinded by ἄτη, hurried to ruin, Thgn.433,634; φρήν S.Fr.264.    II baneful, mischievous, δύη A.Pr.746; τύχη Id.Ag.1483 (lyr.); κακόν E.Andr.353; ναυτιλίη AP9.23 (Antip.); τὸ ἀ. bane, mischief, A.Eu.1007 (anap.); μή τι ἀ. ποιέωσι [οἱ παῖδες] Democr. 279.—Once in Com., ἀτηρότατον κακόν an 'outrageous' nuisance, Ar.V.1299; and so Adv. -ῶς 'awfully' as a slang word, Phld.Mus. p.105K.: in Pl.Cra.395b and c introduced only for an etym. purpose: also in later Prose, D.L.6.99. ἈτθίςἈτθίς, ίδος, ,

   A Attic, esp. (with or without γῆ) Attica, E.IA247 (lyr.) (unless -ίδας ναῦς be read); γῆς ἀπ' Ἀτθίδος Epin.1.6.    2 (sc. γλῶττα) the Attic dialect, Str.8.1.2.    3 (sc. ἱστορία) history of Athens, οἱ τὴν' Ἀ. συγγράψαντες Id.9.1.6, cf. D.H.1.8, J.Ap.1.3.    4 Athens, written Ἀθθίς in Pae.Delph.8,14. ἀτίετοςἀτίετος [ῐ], ον, (τίω)

   A unhonoured, A.Eu.385, 839 (both lyr.).    II Act., not honouring or regarding, φίλων E.Ion 701 (lyr.). ἀτίζωἀτίζω [ᾰ], mostly in pres. part.; 2 and 3sg., E.Rh.327, 253 (lyr.); inf., S.OC1153: fut. ἀτίσεις [ῐ] A.Fr.105: aor. subj. ἀτίσῃς [ῐ] Id.Eu.542 (lyr.); Ep.aor.

   A ἄτισσα A.R.1.615:—Pass., Gal.18(2).642:— not to honour, not to heed, ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων ἔρχεται unheeding, Il. 20.166: c.acc., slight, treat lightly, θεοὺς ἀτίζων A.Th.441, cf. E.Supp. 19, Rhian.1.5: c. gen. rei, deprive of honour due, γεράων μιν ἄτισσαν A.R. l.c.—Never in early Prose; for Nic.Al.193 v. ἀτύζω. ἀτιθάσευτοςἀτῐθάσ-ευτος [θᾰ], ον,

   A untamable, wild, Agatharch.74, Aesop.342, Plu.Art.25, 2.728a; κακία App.BC4.8; τοῦ νόμου τὸ λίαν ἀκριβὲς καὶ ἀ. Agath.4.21. ἀτίθασοςἀτῐθασ-ος, ον, = foreg., dub. in Hdn.5.6.9;

   A λύτται Ph. 1.20, al. ἀτίθηνοςἀτίθηνος [ῐ], ον,

   A without a nurse, Man.4.368. ἀτιμαγελέωἀτῑμᾰγελ-έω, (ἀγέλη)

   A forsake the herd, stray, Arist.HA572b19, 611a2, Theoc.9.5: metaph., try to escape, Luc.Lex.10. ἀτιμαγέληςἀτῑμᾰγέλ-ης, ου, Dor. -ας, α, ,

   A despising the herd, i. e. straying, feeding alone, S.Fr.1026, Theoc.25.132, AP6.255 (Eryc.). ἀτιμάζωἀτῑμ-άζω, fut.

   A -άσω A.Eu.917 (lyr.), Pl.R.465a, etc.: aor. ἠτίμασα S.OC49, Pl.Euthd.292e, etc.: pf. ἠτίμακα And.4.31, Pl.Plt. 266d:—Pass., pf. ἠτίμασμαι E.Med.20, Pl.Smp.219d, Ephor.Fr. 3.21B.: aor. ἠτιμάσθην Pi.Fr.123.5, Pl.Lg.931b: fut. ἀτιμασθήσομαι A.Ag.1068, S.OT1081: (ἄτιμος):—hold in no honour, esteem lightly, c. acc., once in Il.9.450 ἀτιμάζεσκε δ' ἄκοιτιν; freq. in Od., τούσδε γ' ἀτιμάζει κατὰ δῆμον 6.283; οἶκον ἀτιμάζοντες ἔδουσιν 21.332, cf. 427; ἀ. τοκῆας Thgn.821: freq. in Trag., A.Th.1023, Eu.712, 917, al.; μή μ' ἀτιμάσας γένῃ Phryn. Trag.20 ( = Id.Com.80), cf. D. 40.26, etc.; ἀ. καὶ κολάζειν, opp. ἐπαινεῖν καὶ τιμᾶν, X.Cyr.1.6.20; τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀ. Pl.Phd.107b, al.; bring dishonour upon, τὴν πόλιν And.4.31: c. acc. cogn., ἔπη ἃ ἀτιμάζεις πόλιν the words thou speakest in dishonour of the city, S.OT340:—Pass., suffer dishonour, insult, etc., πρός τινος Pi.Fr.123.5, Hdt.1.61; τινί S.Aj.1342; οὐκ ἀτιμασθήσομαι Id.OT1081, cf. D.21.74; τῷ γεγενημένῳ put to shame by . . , Lys.2.27: c. neut. pl., ἀνάξι' ἠτιμασμένη E.IA943.    2 c. gen. rei, treat as unworthy of, μηδ' ἀτιμάσῃς λόγου (sc. ἐμέ) A.Pr. 783; μή μ' ἀτιμάσῃς ὧν σε προστρέπω φράσαι, = τούτων ἅ σε πρ. φρ., S.OC49, cf. Ant.22.    3 c. inf., ὦ θάνατε Παιάν, μή μ' ἀτιμάσῃς μολεῖν do not deem me unworthy of thy visit, A.Fr.255.1; μήτοι μ' ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ θανεῖν σὺν σοί deem me not unworthy to die, S.Ant. 544; but also οὐκ ἀτιμάσω θεοὺς προσειπεῖν will not disdain to . . , E. HF608, cf. Pl.La.182c.    II in legal sense, disfranchise, ὑπὸ τῆς πόλεως ἠτιμασμένος Ephor. l.c.; at Rome, of the Censors, punish with ignominia, D.C.38.13. ἀτιμαλφέωἀτῑμ-αλφέω,

   A fail to fetch a price, Hsch. ἀτιμασμόςἀτῑμ-ασμός, ,

   A dishonour, LXX1 Ma.1.40 (v.l.), Aristeas 269. ἀτιμαστέοςἀτῑμ-αστέος, α, ον,

   A to be despised, Hp.Fract.31, Pl.Phdr.266d, Jul.Or.6.198d.    2 ἀτιμαστέον one must dishonour, X.Smp.4.17, Hippiatr.Praef. ἀτιμαστήρἀτῑμ-αστήρ, ῆρος, ,

   A dishonourer, A.Th.637. ἀτιμαστήςἀτῑμ-αστής, οῦ, , = foreg., Gloss. ἀτιμαστόςἀτῑμ-αστός, όν,

   A dishonoured, γυναιξίν Mimn. 1.9. ἀτιμάωἀτῑμ-άω, Ep. impf. ἀτίμων: fut. ἀτιμήσω: aor. ἠτίμησα: pf.

   A ἠτίμηκα Gal.1.10:—Pass., aor. -ήθην Id.5.44:—used by Hom. for ἀτιμάζω, dishonour, disdain, σὲ δ' ἀτιμᾷ Od.16.307; ὃν τότ' ἀτίμα 21.99; τὸν πάντες ἀτίμων 23.28; τὸν Χρύσην ἠτίμασεν Il.1.11, cf. 94, al.; νῦν δέ σ' ἀτιμήσουσι 8.163, cf. Hes.Op.185; used once by Pi. in Dor. aor. ἠτίμᾱσα, P.9.80; once by S. in imper. ἀτίμα, Aj. 1129; ἀτιμῶσι v.l. for -οῦσι in X.Ath.1.14; also in later Ep., Call. Dian.260, Mosch.4.6, Nonn.D.17.313, al.; and in later Prose, Gal. l.c. ἀτιμητείἀτῑμ-ητεί, Adv.

   A without a valuation, OGI218.69 (Ilium, iii B.C.). ἀτιμητέονἀτῑμ-ητέον,

   A one must hold in disesteem, συκοφάντας Isoc.15.175. ἀτίμητοςἀτῑμ-ητος, ον,

   A unhonoured, despised, ὡς εἴ τιν' ἀτίμητον μετανάστην Il.9.648; οὐκ ἀ. not unrewarded, X.Hier.9.10.    II (τῑμή 11) not valued or estimated, Is.3.35: esp. δίκη ἀ. a cause in which the penalty is not assessed in court, but fixed by law beforehand, D.21.90, Aeschin.3.210; opp. τιμητός (where the penalty is settled in court), D.27.67, cf. Poll.8.54,63, Harp. s.v.; Suid. erroneously reverses this explanation.    2 invaluable, priceless, LXX Wi.7.9, Eust.781.19.    3 not assessed, IG5(1).1433.45 (Messene); notcapable of being valued, ἄγαλμα Epigr.Gr.805. ἀτιμίαἀτῑμ-ία, Ion. -ιη, ,

   A dishonour, disgrace, ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν Od.13.142, Pi.O.4.21, S.El.1035, etc.; ἐν ἀτιμίῃ τινὰ ἔχειν Hdt.3.3; ἀτιμίην προστιθέναι τινί Id.7.11; ὄνειδος καὶ ἀ. ἔχειν ib.231; ἀτιμίης κυρεῖν πρός τινος ib.158; θεῶν ἀ. dishonour done to the gods, E.Heracl.72, Pl.Hipparch.229c; οὐκ ἀτιμίᾳ σέθεν A.Eu.796: pl., ταῖς μεγίσταις κολάζειν ἀ. Pl.Plt.309a, cf. 310e, R. 492d, al.; ὕβρεις καὶ ἀτιμίας D.18.205, 21.23; indignities, Arist.Pol. 1336b11.    2 deprivation of privileges, A.Eu.394 (lyr.); esp. of civic rights, And.1.74, X.Lac.9.6, D.9.44; coupled with θάνατος and φυγή, IG1.27a74.    II of things, ἐσθημάτων ἀ., i.e. sorry garb, A.Pers.847; κόμη . . ἀτιμίας πλέως Cratin.9. [Ep. ἀτιμῑη Hom. l.c., Tyrt.10.10.] ἀτιμοπενθήςἀτῑμοπενθής, ές,

   A sorrowing for dishonour, A.Eu.792 (lyr.). ἄτιμοςἄτῑμ-ος, ον, (

   A τιμή 1) unhonoured, dishonoured, Il.1.171; μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι ib.516; ἀτιμότερον δέ με θήσεις 16.90; ἀτιμότεροι, opp. λαχόντες τιμῆς, Thgn.1111; ἄ. μόρος dishonourable, A.Th.589; ἄτιμα δ' οὐκ ἐπραξάτην, i.e. they have met their deserts, Id.Ag.1443; ἄτιμος Ἀργείοισι by them, S.Aj.440; ἔκ γ' ἐμοῦ by me, Id.OC51.    b c.gen., ἄ. δωμάτων without the honour of . . , not deemed worthy of . . , A.Ch.409 (lyr.); πάντων ib.295; ἐκφορᾶς Id.Th.1029; χάρις οὐκ ἄ. πόνων no unworthy return for . . , Id.Ag.354; ὧν μὲν ἱκόμην ἄιμον ἐξέπεμψεν S.OT789.    2 deprived of civic rights (cf.ἀτιμία) , ἄτιμα τὰ τέκνα γίνεται Hdt.1.173, cf. IG1.37, 9(1).334 (Locr.), etc.; opp. ἐπίτιμος, Ar.Av.766, Ra.692, And.1.80; ἄ. τὰ σώματα ib.74: c.gen.; ib.75; ἄ. γερῶν deprived of privileges, Th.3.58; ἄ. τοῦ τεθνηκότος debarred from all rights in him, S.El.1214; ἄ. τοῦ συμβουλεύειν deprived of the right of advising, D.15.33; ἄ. τῆς πόλεως καθιστάναι τινά Lys.12.21; ἄ. εἶναι καθάπαξ D.21.32, Arist.Ath.22.8.    3 of things, not honourable, Hdt.5.6 (Sup.); ἄτιμον ποιεῖσθαί τι hold in dishonour, S.Ant. 78; ἄτιμα ποιεῖν ἔς τινα Hdt.2.141; ἄ. τοὔργον Ar.Av.166; ἕδρα ἀτιμοτέρα less honourable, X.Cyr.8.4.5; of parts of the body, τὸ τιμιώτερον καὶ τὸ ἀτιμότερον Arist.PA672b21; ἀ. σκεῦος D.S.17.66.    II (τιμή 11) without price or value, τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις thou devourest his substance without payment, Od.16.431; of little price, cheap, opp. τίμιος, X.Vect.4.10.    2 unavenged, ἐκ θεῶν A.Ag.1279, cf. E.Hipp.1417.    3 unpunished, Pl.Lg.855c.    III Adv. -μως dishonourably, ignominiously, A.Pr.197,919, Th.1026, S.OC428, v.l.in Lys.32.17, etc.: Comp. -ότερον Pl.Ep.309b, D.S.1.67: Sup. ἀτιμότατα Pl.Lg.728b.
Previous Page

Next Page


Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon; Machine readable text (Trustees of Tufts University, Oxford) [word count] [greatscott10].
Powered by PhiloLogic